ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.023.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
25 Ιανουαρίου 2013


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 39/2013 του Συμβουλιου, της 21ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε σκάφη ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 40/2013 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων οι οποίες στα ύδατα ΕΕ και οι οποίες παρέχονται σε σκάφη ΕΕ σε ορισμένα ύδατα εκτός ΕΕ για ορισμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών

54

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

25.1.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 39/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Ιανουαρίου 2013

σχετικά με τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε σκάφη ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), επιβάλλει τη θέσπιση μέτρων που θα διέπουν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, καθώς και τη βιώσιμη άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις, και, ιδίως, τις εκθέσεις που συντάσσει η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), καθώς και υπό το πρίσμα οποιασδήποτε γνώμης εκ μέρους Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων.

(2)

Εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου η θέσπιση μέτρων περί καθορισμού και κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε κράτος μέλος σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων για κάθε απόθεμα ή ιχθυότοπο, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

(3)

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη βιολογικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη μεταχείριση μεταξύ αλιευτικών κλάδων, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη γνώμες που διατυπώνονται στη διάρκεια των διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους παράγοντες, ιδίως κατά τις συνεδριάσεις των οικείων Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων.

(4)

Για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά πολυετή σχέδια, τα TAC θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα εν λόγω σχέδια. Ως εκ τούτου, τα TAC για τα αποθέματα μερλούκιου του Νότου, καραβίδας, γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ρέγγας στα δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Kattegat, στα δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, θα πρέπει να καθορισθούν σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται κάτωθι: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο (2)·, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (3)·, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (4)· και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (5) («σχέδιο για τον γάδο»). Όσον αφορά, όμως, τα αποθέματα μερλούκιου του Βορρά (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 (6)) και γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 (7)), έχουν επιτευχθεί οι ελάχιστοι στόχοι των σχεδίων αποκατάστασης και διαχείρισής τους και, επομένως, είναι σκόπιμο να ακολουθηθούν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για να φθάσουν ή να διατηρηθούν τα TAC σε μέγιστα επίπεδα βιώσιμης απόδοσης, ανάλογα με την περίπτωση.

(5)

Για τα αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή ή αξιόπιστα δεδομένα προκειμένου να εκτιμηθούν τα μεγέθη, τα μέτρα διαχείρισης και τα επίπεδα TAC θα πρέπει να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο (i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη ειδικοί παράγοντες για κάθε απόθεμα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των διαθέσιμων πληροφοριών για την εξέλιξη των αποθεμάτων και των συζητήσεων για τη μικτή αλιεία.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (8), θα πρέπει να προσδιορισθούν τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα τα οποία αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.

(7)

Στις περιπτώσεις που το TAC για κάποιο απόθεμα διατίθεται σε ένα μόνο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτείται το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Συνθήκης, να καθορίζει το ύψος του TAC αυτού. Θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του ύψους του TAC, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενεργεί με τρόπο που συνάδει πλήρως προς τις αρχές και τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(8)

Για ορισμένα TAC, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να κατανέμουν πρόσθετες ποσότητες σε σκάφη που συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία. Στόχος των δοκιμών αυτών είναι να δοκιμασθεί ένα σύστημα ποσόστωσης αλιευμάτων, δηλ. ένα σύστημα βάσει του οποίου όλα τα αλιεύματα θα πρέπει να εκφορτώνονται και να καταλογίζονται βάσει ποσοστώσεων, προκειμένου να αποφεύγονται οι απορρίψεις και η σπατάλη χρησιμοποιήσιμων αλιευτικών πόρων που αυτές συνεπάγονται. Οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις ιχθύων απειλούν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ιχθύων ως δημόσιου αγαθού και, κατά συνέπεια, τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αντίθετα, τα συστήματα ποσόστωσης αλιευμάτων εξ ορισμού παρέχουν κίνητρο στους αλιείς να βελτιστοποιούν την επιλεκτικότητα ως προς το αλίευμα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση των απορρίψεων, μια πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία θα πρέπει να καλύπτει κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα και όχι ό,τι εκφορτώνεται στον λιμένα. Ως εκ τούτου, μεταξύ των προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν παρόμοιες πρόσθετες κατανομές θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρέωση να εξασφαλίζουν τη χρήση τηλεοπτικών καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) που συνδέονται με σύστημα αισθητήρων (στο εξής καλούμενες από κοινού «σύστημα CCTV»). Με τον τρόπο αυτό, θα καθίσταται δυνατή η λεπτομερής καταγραφή των μερών των αλιευμάτων που διατηρούνται και που απορρίπτονται. Ένα σύστημα βασιζόμενο σε παρατηρητές οι οποίοι ευρίσκονται σε πραγματικό χρόνο επί του σκάφους θα ήταν λιγότερο αποτελεσματικό, πιο δαπανηρό και λιγότερο αξιόπιστο. Συνεπώς, η χρήση συστημάτων CCTV αποτελεί αυτή τη στιγμή προϋπόθεση για την επιτυχία των σχεδίων μείωσης των απορρίψεων, όπως η πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία. Κατά τη χρήση των εν λόγω συστημάτων, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (9).

(9)

Για να εξασφαλισθεί ότι οι δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας μπορούν να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες των συστημάτων ποσόστωσης αλιευμάτων ως προς τον έλεγχο της απόλυτης θνησιμότητας λόγω αλιείας των οικείων αποθεμάτων, είναι αναγκαίο όλοι οι ιχθύες που αλιεύονται στη διάρκεια των εν λόγω δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων που είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης, να καταλογίζονται στη συνολική ποσότητα που έχει διατεθεί στο συμμετέχον σκάφος και οι αλιευτικές δραστηριότητες να διακόπτονται όταν η εν λόγω συνολική ποσότητα έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως από το σκάφος αυτό. Είναι επίσης σκόπιμο να επιτρέπονται οι μεταφορές ποσοτήτων μεταξύ σκαφών που συμμετέχουν στις δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας και σκαφών που δεν συμμετέχουν, εφόσον δύναται να αποδειχθεί ότι δεν αυξάνονται οι απορρίψεις των σκαφών που δεν συμμετέχουν.

(10)

Είναι αναγκαίο να καθορισθούν τα ανώτατα όρια αλιευτικής προσπάθειας για το 2013 σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2007, τα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008, λαμβανομένου ταυτόχρονα υπόψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων ομάδων σκαφών από το καθεστώς της αλιευτικής προσπάθειας, που ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (10).

(11)

Για ορισμένα είδη, όπως ορισμένα είδη καρχαριών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ορισθούν μηδενικές αλιευτικές δυνατότητες γι’ αυτά τα είδη, μέσω γενικής απαγόρευσης της αλίευσης αυτών των ειδών.

(12)

Επειδή οι τέσσερις περιοχές TAC για το βόρειο απόθεμα μερλούκιου αντιστοιχούν στο ίδιο βιολογικό απόθεμα, είναι σκόπιμο, προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων, να επιτραπεί η εφαρμογή ευέλικτων ρυθμίσεων για τα κράτη μέλη που ασχολούνται με αυτή την αλιεία μεταξύ των TAC για την ΙΙΙa, των υδάτων ΕΕ και των υποδιαιρέσεων 22-32 και των TAC για τα ύδατα ΕΕ των IIa και IV.

(13)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τηρουμένου πλήρως του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης.

(14)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που παρέχονται σε σκάφη της ΕΕ και καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (11), και ιδίως από τα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας, και την κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την αποστολή δεδομένων στην Επιτροπή σχετικά με εκφορτώσεις αποθεμάτων που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

(15)

Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε μεμονωμένο κράτος μέλος να επωφελείται από το σύστημα διαχείρισης κατανομών της αλιευτικής του προσπάθειας σύμφωνα με σύστημα κιλοβάτ-ημερών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.

(16)

Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τη χορήγηση πρόσθετων ημερών στη θάλασσα για την οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων και την επαυξημένη παρουσία επιστημονικών παρατηρητών καθώς και σχετικά με τη σύσταση μορφοτύπων λογιστικού φύλλου για τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών για τη μεταφορά ημερών στη θάλασσα μεταξύ αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (12).

(17)

Για να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα όρια της αλιευτικής προσπάθειας, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοσθούν από την 1η Φεβρουαρίου 2013. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες που παρέχονται σε σκάφη ΕΕ για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών.

2.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α)

τα όρια αλιευμάτων για το 2013,

β)

τα όρια αλιευτικής προσπάθειας για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2013 έως τις 31 Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε σκάφη ΕΕ.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «σκάφος ΕΕ»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

β)   «ύδατα ΕΕ»: τα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, εκτός από τα ύδατα τα παρακείμενα στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης·

γ)   «συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα» (TAC): η ποσότητα που μπορεί να αλιευθεί και να εκφορτωθεί από κάθε απόθεμα ιχθύος κάθε έτος·

δ)   «ποσόστωση»: η αναλογία του TAC που διατίθεται στην 'Ενωση ή σε κράτος μέλος·

ε)   «διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους·

στ)   «μέγεθος ματιών»: το μέγεθος των ματιών των διχτυών αλιείας, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2008 (13)·

ζ)   «μητρώο αλιευτικών σκαφών της ΕΕ»: το μητρώο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

η)   «ημερολόγιο αλιείας»: το ημερολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

i)   «αναλυτικές εκτιμήσεις»: η ποσοτική αξιολόγηση των τάσεων που παρουσιάζει συγκεκριμένο απόθεμα, βασιζόμενη σε δεδομένα σχετικά με τη βιολογία και την εκμετάλλευση του αποθέματος, τα οποία η επιστημονική εξέταση έχει κρίνει ως ποιότητας επαρκούς για την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για τα μελλοντικά αλιεύματα.

Άρθρο 4

Αλιευτικές ζώνες

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί ζωνών:

α)   «Ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης των Θαλασσών)»: οι γεωγραφικές περιοχές που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 218/2009 (14)·

β)   «Skagerrak»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται προς δυσμάς από τη γραμμή που διέρχεται από τον φάρο του Hanstholm έως τον φάρο του Lindesnes και προς νότο από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής·

γ)   «Kattegat»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται προς βορρά από τη γραμμή που ενώνει τον φάρο Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής και προς νότο από τη γραμμή που διέρχεται από το Hasenøre έως το Gnibens Spids, από το Korshage έως το Spodsbjerg και από το Gilbjerg Hoved έως το Kullen·

δ)   «Λειτουργική Μονάδα 16 της υποπεριοχής ICES VII»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

53° 30′ Β 15° 00′ Δ,

53° 30′ Β 11° 00′ Δ,

51° 30′ Β 11° 00′ Δ,

51° 30′ Β 13° 00′ Δ,

51° 00′ Β 13° 00′ Δ,

51° 00′ Β 15° 00′ Δ,

53° 30′ Β 15° 00′ Δ·

ε)   «Κόλπος του Κάδιξ»: η γεωγραφική περιοχή της διαίρεσης ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7° 23′ 48″ Δ·

στ)   «Περιοχές CECAF (Επιτροπή Αλιείας Κεντροανατολικού Ατλαντικού)»: οι γεωγραφικές περιοχές που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2009 (15).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 5

TAC και κατανομές

Τα TAC για τα σκάφη ΕΕ στα ύδατα ΕΕ ή σε ορισμένα ύδατα που δεν ανήκουν στην ΕΕ, η κατανομή των TAC αυτών μεταξύ των κρατών μελών και οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζονται στο Παράρτημα I.

Άρθρο 6

TAC που καθορίζονται από κράτη μέλη

1.   Τα TAC για ορισμένα αποθέματα ιχθύων καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Τα αποθέματα αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι.

2.   Τα TAC που καθορίζει ένα κράτος μέλος πρέπει:

α)

να συμφωνούν με τις αρχές και τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως με την αρχή της βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος, και

β)

να έχουν ως αποτέλεσμα:

i)

εφόσον υπάρχουν αναλυτικές εκτιμήσεις, εκμετάλλευση του αποθέματος κατά τρόπο σύμφωνο με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση από το 2015 και μετά, με τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα·

ii)

εφόσον δεν υπάρχουν αναλυτικές εκτιμήσεις ή είναι ανεπαρκείς, εκμετάλλευση του αποθέματος σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας.

3.   Έως τις 15 Μαρτίου 2013, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τα TAC που ορίζει·

β)

τα δεδομένα που συγκεντρώνει και αξιολογεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στα οποία βασίζονται τα καθοριζόμενα TAC·

γ)

λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα καθοριζόμενα TAC συμμορφώνονται με την παράγραφο 2.

Άρθρο 7

Πρόσθετες κατανομές για σκάφη που συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία

1.   Για ορισμένα αποθέματα, ένα κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί πρόσθετη κατανομή σε σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία. Τα αποθέματα αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι.

2.   Η πρόσθετη κατανομή η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το συνολικό όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι ως ποσοστό της ποσόστωσης που διατίθεται στο εν λόγω κράτος μέλος.

3.   Η πρόσθετη κατανομή η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 συμμορφώνεται προς τους ακόλουθους όρους:

α)

το σκάφος χρησιμοποιεί τηλεοπτικές κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV) που συνδέονται με σύστημα αισθητήρων (καλούμενες από κοινού «σύστημα CCTV») για την καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων αλιείας και μεταποίησης επί του σκάφους·

β)

η πρόσθετη κατανομή που χορηγείται σε μεμονωμένο σκάφος, το οποίο συμμετέχει σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία, δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

i)

το 75 % των απορρίψεων του αποθέματος, όπως υπολογίζονται κατ’ εκτίμηση από το οικείο κράτος μέλος, που προκαλούνται από τον τύπο σκάφους στον οποίο ανήκει το μεμονωμένο σκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσθετη κατανομή·

ii)

το 30 % της ατομικής κατανομής του σκάφους πριν από τη συμμετοχή του στις δοκιμές·

γ)

όλα τα αλιεύματα του σκάφους από το απόθεμα στο πλαίσιο της πρόσθετης κατανομής, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων που είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, καταλογίζονται στην ατομική κατανομή του σκάφους, όπως διαμορφώνεται με την πρόσθετη κατανομή που χορηγείται βάσει του παρόντος άρθρου·

δ)

μόλις η ατομική κατανομή για ένα απόθεμα, στο πλαίσιο της πρόσθετης κατανομής, χρησιμοποιηθεί πλήρως από ένα σκάφος, το σκάφος αυτό πρέπει να διακόπτει κάθε αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή του αντίστοιχου TAC·

ε)

όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν μεταφορές της ατομικής κατανομής ή μέρους αυτής από σκάφη που δεν συμμετέχουν στις δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας σε σκάφη που συμμετέχουν στις εν λόγω δοκιμές, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν αυξάνονται οι απορρίψεις από τα σκάφη που δεν συμμετέχουν.

4.   Παρά την παράγραφο 3 στοιχείο β) σημείο ι), ένα κράτος μέλος μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί σε σκάφος υπό τη σημαία του πρόσθετη κατανομή που υπερβαίνει το 75 % των εκτιμώμενων απορρίψεων του αποθέματος που προκαλούνται από τον τύπο σκάφους στον οποίο ανήκει το μεμονωμένο σκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσθετη κατανομή, με την προϋπόθεση ότι:

α)

το ποσοστό των απορρίψεων του αποθέματος, όπως υπολογίζονται κατ’ εκτίμηση για τον σχετικό τύπο σκάφους, είναι μικρότερο από 10 %·

β)

η ένταξη αυτού του τύπου σκάφους είναι σημαντική για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του συστήματος CCTV για σκοπούς ελέγχου·

γ)

το σύνολο των σκαφών που συμμετέχουν στις δοκιμές δεν υπερβαίνει το συνολικό όριο του 75 % των εκτιμώμενων απορρίψεων του αποθέματος.

5.   Στο βαθμό που οι καταγραφές που λαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 3 αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

6.   Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι σκάφος που συμμετέχει σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, ανακαλεί αμέσως την πρόσθετη κατανομή που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο σκάφος και το αποκλείει από τη συμμετοχή στις δοκιμές αυτές για το υπόλοιπο του έτους 2013.

7.   Πριν από τη χορήγηση των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 έως 6 πρόσθετων κατανομών, ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

κατάλογο των σκαφών που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία,

β)

τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης εξ αποστάσεως που έχει εγκατασταθεί στα σκάφη αυτά,

γ)

τις δυνατότητες, τον τύπο και τις προδιαγραφές των εργαλείων που χρησιμοποιούν τα σκάφη αυτά,

δ)

τις εκτιμώμενες απορρίψεις για κάθε τύπο σκάφους που συμμετέχει στις δοκιμές,

ε)

τις ποσότητες αλιευμάτων από το απόθεμα στο πλαίσιο του αντίστοιχου TAC που πραγματοποίησαν το 2012 τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν στις δοκιμές.

8.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από κάθε κράτος μέλος που κάνει χρήση του άρθρου αυτού να υποβάλει προς επανεξέταση σε επιστημονικό γνωμοδοτικό φορέα την εκτίμηση των απορρίψεων που προκαλούνται ανά τύπο σκάφους, προκειμένου να παρακολουθείται η εφαρμογή της απαίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) σημείο ι). Ελλείψει εκτίμησης που να επιβεβαιώνει τις απορρίψεις, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση της απαίτησης αυτής και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 8

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται TAC διατηρούνται επί του σκάφους ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

α)

τα αλιεύματα αλιεύθηκαν από σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους το οποίο διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει, ή

β)

τα αλιεύματα εντάσσονται σε ποσόστωση ΕΕ, η οποία δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών υπό μορφή ποσόστωσης, και η εν λόγω ποσόστωση ΕΕ δεν έχει εξαντληθεί.

Άρθρο 9

Όρια αλιευτικής προσπάθειας

Από την 1η Φεβρουαρίου 2013 έως την 31η Ιανουαρίου 2014, τα μέτρα για την αλιευτική προσπάθεια τα οποία καθορίζονται:

α)

στο Παράρτημα ΙΙΑ, εφαρμόζονται για τη διαχείριση των αποθεμάτων γάδου στο Kattegat, στις διαιρέσεις ICES VIIa και VIa και στα ύδατα ΕΕ της διαίρεσης ICES Vb,

β)

στο Παράρτημα ΙΙΒ, εφαρμόζονται στην αποκατάσταση του μερλούκιου και της καραβίδας στις διαιρέσεις ICES VIIIc και IXa, με εξαίρεση τον κόλπο του Κάδιξ,

γ)

στο Παράρτημα ΙΙΓ, εφαρμόζονται για τη διαχείριση του αποθέματος γλώσσας στη διαίρεση ICES VIIe.

Άρθρο 10

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κατανομές των αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

β)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 (16)·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 37, 105, 106 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Εάν δεν ορίζεται άλλως στο Παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζεται στα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικό TAC, το δε άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και το άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού εφαρμόζονται στα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

Άρθρο 11

Περίοδος απαγόρευσης αλιείας

1.   Απαγορεύεται η αλιεία ή διατήρηση επί του σκάφους οιουδήποτε εκ των κάτωθι ειδών στο Porcupine Bank, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2013: γάδος, ζαγκέτες, πεσκαντρίτσα, εγκλεφίνος, νταούκι, μερλούκιος, καραβίδα, ευρωπαϊκή χωματίδα, κίτρινος μπακαλιάρος, μαύρος μπακαλιάρος, σελάχια, γλώσσα και σκυλόψαρο.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Porcupine Bank περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή η οποία οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

Σημείο

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

1

52° 27′ N

12° 19′ W

2

52° 40′ N

12° 30′ W

3

52° 47′ N

12° 39,600′ W

4

52° 47′ N

12° 56′ W

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ W

6

51° 22′ N

14° 24′ W

7

51° 22′ N

14° 03′ W

8

52° 10′ N

13° 25′ W

9

52° 32′ N

13° 07,500′ W

10

52° 43′ N

12° 55′ W

11

52° 43′ N

12° 43′ W

12

52° 38,800′ N

12° 37′ W

13

52° 27′ N

12° 23′ W

14

52° 27′ N

12° 19′ W

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η διέλευση μέσω του Porcupine Bank σκάφους, το οποίο φέρει επ’ αυτού τα είδη που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 12

Απαγορεύσεις

1.   Απαγορεύεται στα σκάφη της ΕΕ να αλιεύουν, να διατηρούνεπί του σκάφους, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν τα ακόλουθα είδη:

α)

καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus) και λευκό καρχαρία (Carcharodon carcharias) σε όλα τα ύδατα·

β)

καρχαρία λάμνα (Lamna nasus) σε όλα τα ύδατα, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο παράρτημα Ι, μέρος Β·

γ)

ρίνα (Squatina squatina) σε ύδατα ΕΕ·

δ)

γκριζόβατο (Dipturus batis) στα ύδατα ΕΕ της διαίρεσης ICES IIa και των υποπεριοχών ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX και Χ·

ε)

κυματόβατο (Raja undulata) και λευκόβατο (Raja alba) στα ύδατα ΕΕ των υποπεριοχών ICES VI, VII, VIII, IX και Χ,

στ)

κιθάρες (Rhinobatidae) στα ύδατα ΕΕ των υποπεριοχών ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X και ΧΙΙ·

ζ)

γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta birostris) σε όλα τα ύδατα.

2.   Στην περίπτωση που τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

Άρθρο 13

Διαβίβαση δεδομένων

Όταν, σύμφωνα με το άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεδομένα που αφορούν εκφορτώσεις αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων, χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2371/2002. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ωστόσο, το άρθρο 9 εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. GILMORE


(1)  ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 345, 28.12.2005, σ. 5.

(3)  ΕΕ L 122, 11.5.2007, σ. 7.

(4)  ΕΕ L 344, 20.12.2008, σ. 6.

(5)  ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 20.

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης.Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (ΕΕ L 150, 30.4.2004, σ. 1.)

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (ΕΕ L 65, 7.3.2006, σ. 1.)

(8)  ΕΕ L 115, 9.5.1996, σ. 3.

(9)  ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

(10)  ΕΕ L 214, 19.8.2009, σ. 16.

(11)  ΕΕ L 343, 22.12.2009, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας (ΕΕ L 151, 11.6.2008, σ. 5.)

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 70).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες περιοχές εκτός του Βορείου Ατλαντικού (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας (ΕΕ L 286, 29.10.2008, σ. 33).


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

:

TAC που ισχύουν για σκάφη ΕΕ σε περιοχές όπου υφίστανται TAC ανά είδος και ανά περιοχή:

Μέρος Α

:

Γενικές Διατάξεις

Μέρος Β

:

Kattegat, Υποπεριοχές ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV, ύδατα ΕΕ της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ

:

Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης ορισμένων αποθεμάτων γάδου στο Kattegat, στις διαιρέσεις ICES VIa και VIIa και στα ύδατα ΕΕ της διαίρεσης ICES Vb

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIB

:

Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της αποκατάστασης ορισμένων αποθεμάτων μερλούκιου από το νότιο απόθεμα και καραβίδας στις διαιρέσεις ICES VIIIc και ΙΧa, εξαιρουμένου του Κόλπου του Κάδιξ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΓ

:

Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης, στη Δυτική Μάγχη, αποθεμάτων γλώσσας στη διαίρεση ICES VIIe

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

TAC ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΕΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ TAC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΡΟΣ Α

Γενικές Διατάξεις

Οι πίνακες του Μέρους Β του παρόντος Παραρτήματος καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα, καθώς και τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, ανάλογα με την περίπτωση.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα υπόκεινται στους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού.

Οι αναφορές στις αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές στις ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται άλλως. Εντός εκάστης περιοχής, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, δίνεται ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών με τις κοινές ονομασίες.

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Amblyraja radiata

RJR

Ακτινόβατος

Ammodytes spp.

SAN

Αμμόχελα

Argentina silus

ARU

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Beryx spp.

ALF

Μπερυτσίδες

Brosme brosme

USK

Μπρόσμιος

Caproidae

BOR

Βασιλάκης

Centrophorus squamosus

GUQ

Αγκαθίτης Ατλαντικού

Centroscymnus coelolepis

CYO

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

Chaceon spp.

GER

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

Champsocephalus gunnari

ANI

Παγόψαρο της Ανταρκτικής

Chionoecetes spp.

PCR

Κάβουρες Αρκτικής

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Coryphaenoides rupestris

RNG

Γρεναδιέρος των βράχων

Dalatias licha

SCK

Σκυμνοσκυλόψαρο

Deania calcea

DCA

Κεντρόνι

Dipturus batis

RJB

Γκριζόβατος

Dissostichus eleginoides

TOP

Μπακαλιάρος Παταγονίας

Dissostichus mawsoni

TOA

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Engraulis encrasicolus

ANE

Γαύρος

Etmopterus princeps

ETR

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

Etmopterus pusillus

ETP

Λείος μαυροαγκαθίτης

Euphausia superba

KRI

Κριλ

Gadus morhua

COD

Γάδος

Galeorhinus galeus

GAG

Σκυλογαλέος

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Καλκάνι

Hippoglossoides platessoides

PLA

Καλκάνι Καναδά

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Χάλιμπατ του Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

ORY

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

Illex illecebrosus

SQI

Θράψαλο του Βορρά

Lamna nasus

POR

Καρχαρίας λάμνα

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Νοτοθένια

Lepidorhombus spp.

LEZ

Ζαγκέτες

Leucoraja naevus

RJN

Σελάχι κούκος

Limanda ferruginea

YEL

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

Limanda limanda

DAB

Λιμάντα

Lophiidae

ANF

Πεσκαντρίτσες

Macrourus spp.

GRV

Γρεναδιέρος

Makaira nigricans

BUM

Γαλάζιο μάρλιν

Mallotus villosus

CAP

Καπελάνος

Manta birostris

RMB

Γιγαντιαίο διαβολόψαρο

Martialia hyadesi

SQS

Καλαμάρι

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Εγκλεφίνος

Merlangius merlangus

WHG

Νταούκι Ατλαντικού

Merluccius merluccius

HKE

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Micromesistius poutassou

WHB

Προσφυγάκι

Microstomus kitt

LEM

Λεμονόγλωσσα

Molva dypterygia

BLI

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva molva

LIN

Μουρούνα

Nephrops norvegicus

NEP

Καραβίδα

Pandalus borealis

PRA

Γαρίδα της Αρκτικής

Paralomis spp.

PAI

Καβούρια

Penaeus spp.

PEN

Γαρίδες «Penaeus»

Platichthys flesus

FLE

Φάσι

Pleuronectes platessa

PLE

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectiformes

FLX

Πλατύψαρα

Pollachius pollachius

POL

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius virens

POK

Μαύρος μπακαλιάρος

Psetta maxima

TUR

Καλκάνι

Raja alba

RJA

Λευκόβατος

Raja brachyura

RJH

Ξανθόβατος

Raja circularis/Leucoraja circularis

RJI

Στρογγυλόβατος

Raja fullonica/Leucoraja fullonica

RJF

Ακανθόβατος

Raja clavata

RJN

Καλκανόβατος

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Νορβηγικός βάτος

Raja microocellata

RJE

Μικροστιγματόβατος

Raja montagui

RJM

Κηλιδόβατος

Raja undulata

RJU

Κυματόβατος

Rajiformes

SRX

Σελάχια

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Scomber scombrus

MAC

Σκουμπρί

Scophthalmus rhombus

BLL

Πησσί

Sebastes spp.

RED

Κοκκινόψαρα

Solea solea

SOL

Γλώσσα

Solea spp.

SOO

Γλώσσες

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα

Squalus acanthias

DGS

Σκυλόψαρο

Tetrapturus albidus

WHM

Λευκό μάρλιν

Thunnus maccoyii

SBF

Τόνος νότιου ημισφαιρίου

Thunnus obesus

BET

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Thunnus thynnus

BFT

Τόνος

Trachurus murphyi

CJM

Σαυρίδι της Χιλής

Trachurus spp.

JAX

Σαφρίδι

Trisopterus esmarkii

NOP

Σύκο της Νορβηγίας

Urophycis tenuis

HKW

Λευκός μπακαλιάρος

Xiphias gladius

SWO

Ξιφίας

Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις λατινικές ονομασίες δίνεται για σκοπούς επεξήγησης και μόνον:

Αγκαθίτης Ατλαντικού

GUQ

Centrophorus squamosus

Ακανθόβατος

RJF

Raja fullonica

Ακτινόβατος

RJR

Amblyraja radiata

Αμμόχελα

SAN 104

Ammodytes spp.

Βασιλάκης

BOR

Caproidae

Γάδος

COD

Gadus morhua

Γαλάζιο μάρλιν

BUM

Tetrapturus albidus

Γαρίδα της Αρκτικής

PRA

Pandalus borealis

Γαρίδες «Penaeus»

PEN

Penaeus spp.

Γαύρος

ANE

Engraulis encrasicolus

Γιγαντιαίο διαβολόψαρο

RMB

Manta birostris

Γκριζόβατος

RJB

Dipturus batis

Γλώσσα

SOL

Solea solea

Γλώσσες

SOO

Solea spp.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

ARU

Argentina silus

Γρεναδιέρος

GRV

Macrourus spp.

Γρεναδιέρος των βράχων

RNG

Coryphaenoides rupestris

Εγκλεφίνος

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Ευρωπαϊκή χωματίδα

PLE

Pleuronectes platessa

Ζαγκέτες

LEZ

Lepidorhombus spp.

Θράψαλο του Βορρά

SQI

Illex illecebrosus

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Κάβουρες Αρκτικής

PCR

Chionoecetes spp.

Καβούρια

PAI

Paralomis spp.

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

ORY

Hoplostethus atlanticus

Καλαμάρι

SQS

Martialia hyadesi

Καλκάνι

TUR

Psetta maxima

Καλκάνι

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Καλκάνι Καναδά

PLA

Hippoglossoides platessoides

Καλκανόβατος

RJN

Raja clavata

Καπελάνος

CAP

Mallotus villosus

Καραβίδα

NEP

Nephrops norvegicus

Καρχαρίας λάμνα

POR

Lamna nasus

Κεντρόνι

DCA

Deania calcea

Κηλιδόβατος

RJM

Raja montagui

Κίτρινος μπακαλιάρος

POL

Pollachius pollachius

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

GER

Chaceon spp.

Κοκκινόψαρα

RED

Sebastes spp.

Κριλ

KRI

Euphausia superba

Κυματόβατος

RJU

Raja undulata

Λείος μαυροαγκαθίτης

ETP

Etmopterus pusillus

Λεμονόγλωσσα

LEM

Microstomus kitt

Λευκό μάρλιν

WHM

Tetrapturus albidus

Λευκόβατος

RJA

Raja alba

Λευκός μπακαλιάρος

HKW

Urophycis tenuis

Λιμάντα

DAB

Limanda limanda

Μαύρος μπακαλιάρος

POK

Pollachius virens

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

ETR

Etmopterus princeps

Μικροστιγματόβατος

RJE

Raja microocellata

Μουρούνα

LIN

Molva molva

Μουρούνα διπτερύγιος

BLI

Molva dypterygia

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

TOA

Dissostichus mawsoni

Μπακαλιάρος μερλούκιος

HKE

Merluccius merluccius

Μπακαλιάρος Παταγονίας

TOP

Dissostichus eleginoides

Μπερυτσίδες

ALF

Beryx spp.

Μπρόσμιος

USK

Brosme brosme

Νορβηγικός βάτος

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Νοτοθένια

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Νταούκι Ατλαντικού

WHG

Merlangius merlangus

Ξανθόβατος

RJH

Raja brachyura

Ξιφίας

SWO

Xiphias gladius

Παγόψαρο της Ανταρκτικής

ANI

Champsocephalus gunnari

Παπαλίνα

SPR

Sprattus sprattus

Πεσκαντρίτσες

ANF

Lophiidae

Πησσί

BLL

Scophthalmus rhombus

Πλατύψαρα

FLX

Pleuronectiformes

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

CYO

Centroscymnus coelolepis

Προσφυγάκι

WHB

Micromesistius poutassou

Ρέγγα

HER

Clupea harengus

Σαυρίδι της Χιλής

CJM

Trachurus murphyi

Σαφρίδι

JAX

Trachurus spp.

Σελάχι κούκος

RJN

Leucoraja naevus

Σελάχια

SRX

Rajiformes

Σκουμπρί

MAC

Scomber scombrus

Σκυλογαλέος

GAG

Galeorhinus galeus

Σκυλόψαρο

DGS

Squalus acanthias

Σκυμνοσκυλόψαρο

SCK

Dalatias licha

Στρογγυλόβατος

RJI

Raja circularis

Σύκο της Νορβηγίας

NOP

Trisopterus esmarkii

Τόνος

BFT

Thunnus thynnus

Τόνος μεγαλόφθαλμος

BET

Thunnus obesus

Τόνος νότιου ημισφαιρίου

SBF

Thunnus maccoyii

Φάσι

FLE

Platichthys flesus

Χάλιμπατ του Ατλαντικού

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

YEL

Limanda ferruginea

ΜΕΡΟΣ Β

Kattegat, Υποπεριοχές ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV, ύδατα ΕΕ της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

(ARU/1/2.)

Γερμανία

24

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

8

Κάτω Χώρες

19

Ηνωμένο Βασίλειο

39

Ένωση

90

TAC

90


Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των III και IV

(ARU/34-C)

Δανία

911

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

9

Γαλλία

7

Ιρλανδία

7

Κάτω Χώρες

43

Σουηδία

35

Ηνωμένο Βασίλειο

16

Ένωση

1 028

TAC

1 028


Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

(ARU/567.)

Γερμανία

329

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

7

Ιρλανδία

305

Κάτω Χώρες

3 434

Ηνωμένο Βασίλειο

241

Ένωση

4 316

TAC

4 316


Είδος

:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη

:

IIIa· ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

(USK/3A/BCD)

Δανία

15

Αναλυτικό TAC

Σουηδία

7

Γερμανία

7

Ένωση

29

TAC

29


Είδος

:

Βασιλάκης

Caproidae

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

(BOR/678-)

Δανία

20 123

Προληπτικό TAC

Ιρλανδία

56 666

Ηνωμένο Βασίλειο

5 211

Ένωση

82 000

TAC

82 000


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIaS (1), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Ιρλανδία

1 364

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Κάτω Χώρες

136

Ένωση

1 500

TAC

1 500


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VI Clyde (2)

(HER/06ACL.)

Ηνωμένο Βασίλειο

Αναμένεται να προσδιορισθεί (3)

Προληπτικό TAC

Ένωση

Αναμένεται να προσδιορισθεί (4)

TAC

Αναμένεται να προσδιορισθεί (4)


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIa (5)

(HER/07A/MM)

Ιρλανδία

1 300

Αναλυτικό TAC

Ηνωμένο Βασίλειο

3 693

Ένωση

4 993

TAC

4 993


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIe και VIIf

(HER/7EF.)

Γαλλία

465

Προληπτικό TAC

Ηνωμένο Βασίλειο

465

Ένωση

931

TAC

931


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) and VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Γερμανία

191

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

1 062

Ιρλανδία

14 864

Κάτω Χώρες

1 062

Ηνωμένο Βασίλειο

21

Ένωση

17 200

TAC

17 200


Είδος

:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη

:

IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Ισπανία

4 198

Προληπτικό TAC

Πορτογαλία

4 580

Ένωση

8 778

TAC

8 778


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Κατεγάτη

(COD/03AS.)

Δανία

62 (7)

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

1 (7)

Σουηδία

37 (7)

Ένωση

100 (7)

TAC

100 (7)


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIb· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb δυτικώς των 12° 00’Δ και των XII και XIV

(COD/5W6-14)

Βέλγιο

0

Προληπτικό TAC

Γερμανία

1

Γαλλία

12

Ιρλανδία

16

Ηνωμένο Βασίλειο

45

Ένωση

74

TAC

74


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIa· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb ανατολικώς των 12° 00’Δ

(COD/5BE6A)

Βέλγιο

0

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

0

Γαλλία

0

Ιρλανδία

0

Ηνωμένο Βασίλειο

0

Ένωση

0

TAC

0 (8)


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIIa

(COD/07A.)

Βέλγιο

4

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

10

Ιρλανδία

188

Κάτω Χώρες

1

Ηνωμένο Βασίλειο

82

Ένωση

285

TAC

285


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Βέλγιο

456

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γαλλία

7 459

Ιρλανδία

1 479

Κάτω Χώρες

2

Ηνωμένο Βασίλειο

804

Ένωση

10 200

TAC

10 200


Είδος

:

Καρχαρίας λάμνα

Lamna nasus

Ζώνη

:

Ύδατα Γαλλικής Γουιάνας, Kattegat· ενωσιακά ύδατα του Skagerrak, των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV· ενωσιακά ύδατα των CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2

(POR/3-1234)

Δανία

0 (9)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Γαλλία

0 (9)

Γερμανία

0 (9)

Ιρλανδία

0 (9)

Ισπανία

0 (9)

Ηνωμένο Βασίλειο

0 (9)

Ένωση

0 (9)

TAC

0 (9)


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(LEZ/2AC4-C)

Βέλγιο

6

Αναλυτικό TAC

Δανία

5

Γερμανία

5

Γαλλία

32

Κάτω Χώρες

25

Ηνωμένο Βασίλειο

1 864

Ένωση

1 937

TAC

1 937


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb·· VΙ·· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(LEZ/56-14)

Ισπανία

385

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

1 501

Ιρλανδία

439

Ηνωμένο Βασίλειο

1 062

Ένωση

3 387

TAC

3 387


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VII

(LEZ/07.)

Βέλγιο

470 (10)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Ισπανία

5 216 (10)

Γαλλία

6 329 (10)

Ιρλανδία

2 878 (10)

Ηνωμένο Βασίλειο

2 492 (10)

Ένωση

17 385

TAC

17 385


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Ισπανία

950

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

766

Ένωση

1 716

TAC

1 716


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VIIIc, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Ισπανία

1 121

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

56

Πορτογαλία

37

Ένωση

1 214

TAC

1 214


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(ANF/56-14)

Βέλγιο

177

Προληπτικό TAC

Γερμανία

202

Ισπανία

189

Γαλλία

2 179

Ιρλανδία

492

Κάτω Χώρες

170

Ηνωμένο Βασίλειο

1 515

Ένωση

4 924

TAC

4 924


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VII

(ANF/07.)

Βέλγιο

2 693 (11)  (12)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γερμανία

300 (11)  (12)

Ισπανία

1 070 (11)  (12)

Γαλλία

17 282 (11)  (12)

Ιρλανδία

2 209 (11)  (12)

Κάτω Χώρες

349 (11)  (12)

Ηνωμένο Βασίλειο

5 241 (11)  (12)

Ένωση

29 144 (11)

TAC

29 144 (11)


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Ισπανία

1 190

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

6 619

Ένωση

7 809

TAC

7 809


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VIIIc, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Ισπανία

2 063

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

2

Πορτογαλία

410

Ένωση

2 475

TAC

2 475


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

(HAD/5BC6A.)

Βέλγιο

5

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

6

Γαλλία

232

Ιρλανδία

690

Ηνωμένο Βασίλειο

3 278

Ένωση

4 211

TAC

4 211


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

VIIb-k, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Βέλγιο

157 (13)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γαλλία

9 432 (13)

Ιρλανδία

3 144 (13)

Ηνωμένο Βασίλειο

1 415 (13)

Ένωση

14 148 (13)

TAC

14 148


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

VIIa

(HAD/07A.)

Βέλγιο

19

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

86

Ιρλανδία

515

Ηνωμένο Βασίλειο

569

Ένωση

1 189

TAC

1 189


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(WHG/56-14)

Γερμανία

2

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

36

Ιρλανδία

87

Ηνωμένο Βασίλειο

167

Ένωση

292

TAC

292


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIIa

(WHG/07A.)

Βέλγιο

0

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

3

Ιρλανδία

49

Κάτω Χώρες

0

Ηνωμένο Βασίλειο

32

Ένωση

84

TAC

84


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

(WHG/7X7A-C)

Βέλγιο

239

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γαλλία

14 700

Ιρλανδία

6 812

Κάτω Χώρες

120

Ηνωμένο Βασίλειο

2 629

Ένωση

24 500

TAC

24 500


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIII

(WHG/08.)

Ισπανία

1 270

Προληπτικό TAC

Γαλλία

1 905

Ένωση

3 175

TAC

3 175


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Πορτογαλία

Αναμένεται να προσδιοριστεί (14)

Προληπτικό TAC

Ένωση

Αναμένεται να προσδιοριστεί (15)

TAC

Αναμένεται να προσδιοριστεί (15)


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

IIIa· ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

(HKE/3A/BCD)

Δανία

1 531 (17)

Αναλυτικό TAC

Σουηδία

130 (17)

Ένωση

1 661

TAC

1 661 (16)


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(HKE/2AC4-C)

Βέλγιο

28

Αναλυτικό TAC

Δανία

1 119

Γερμανία

128

Γαλλία

248

Κάτω Χώρες

64

Ηνωμένο Βασίλειο

348

Ένωση

1 935

TAC

1 935 (18)


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

VI και VΙΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb·· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(HKE/571214)

Βέλγιο

284 (19)  (21)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Ισπανία

9 109 (21)

Γαλλία

14 067 (19)  (21)

Ιρλανδία

1 704 (21)

Κάτω Χώρες

183 (19)  (21)

Ηνωμένο Βασίλειο

5 553 (19)  (21)

Ένωση

30 900

TAC

30 900 (20)

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Βέλγιο

37

Ισπανία

1 469

Γαλλία

1 469

Ιρλανδία

184

Κάτω Χώρες

18

Ηνωμένο Βασίλειο

827

Ένωση

4 004


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Βέλγιο

9 (22)

Αναλυτικό TAC

Ισπανία

6 341

Γαλλία

14 241

Κάτω Χώρες

18 (22)

Ένωση

20 609

TAC

20 609 (23)

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

VI και VΙΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(HKE/*57-14)

Βέλγιο

2

Ισπανία

1 837

Γαλλία

3 305

Κάτω Χώρες

6

Ένωση

5 150


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

VIIIc, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Ισπανία

9 051

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

869

Πορτογαλία

4 224

Ένωση

14 144

TAC

14 144


Είδος

:

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterygia

Ζώνη

:

Διεθνή ύδατα της XII

(BLI/12INT-)

Εσθονία

2 (24)

Προληπτικό TAC

Ισπανία

739 (24)

Γαλλία

18 (24)

Λιθουανία

7 (24)

Ηνωμένο Βασίλειο

7 (24)

Λοιπά

2 (24)

Ένωση

774 (24)

TAC

774 (24)


Είδος

:

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterygia

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των II και IV

(BLI/24-)

Δανία

4

Προληπτικό TAC

Γερμανία

4

Ιρλανδία

4

Γαλλία

23

Ηνωμένο Βασίλειο

14

Λοιπά (25)

4

Ένωση

53

TAC

53


Είδος

:

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterygia

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα και διεθνή ύδατα της III

(BLI/03-)

Δανία

3

Προληπτικό TAC

Γερμανία

2

Σουηδία

3

Ένωση

8

TAC

8


Είδος

:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη

:

IIIa· ενωσιακά ύδατα της IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Βέλγιο

6 (26)

Αναλυτικό TAC

Δανία

50

Γερμανία

6 (26)

Σουηδία

19

Ηνωμένο Βασίλειο

6 (26)

Ένωση

87

TAC

87


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(NEP/2AC4-C)

Βέλγιο

908

Αναλυτικό TAC

Δανία

908

Γερμανία

13

Γαλλία

27

Κάτω Χώρες

467

Ηνωμένο Βασίλειο

15 027

Ένωση

17 350

TAC

17 350


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb

(NEP/5BC6.)

Ισπανία

34

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

135

Ιρλανδία

226

Ηνωμένο Βασίλειο

16 295

Ένωση

16 690

TAC

16 690


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VII

(NEP/07.)

Ισπανία

1 384 (27)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γαλλία

5 609 (27)

Ιρλανδία

8 506 (27)

Ηνωμένο Βασίλειο

7 566 (27)

Ένωση

23 065 (27)

TAC

23 065 (27)


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Ισπανία

234

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

3 665

Ένωση

3 899

TAC

3 899


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Ισπανία

71

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

3

Ένωση

74

TAC

74


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Ισπανία

62

Αναλυτικό TAC

Πορτογαλία

184

Ένωση

246

TAC

246


Είδος

:

Γαρίδες «Penaeus»

Penaeus spp.

Ζώνη

:

Ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

(PEN/FGU.)

Γαλλία

Αναμένεται να προσδιοριστεί (28)  (29)

Προληπτικό TAC

Ένωση

Αναμένεται να προσδιοριστεί (29)  (30)

TAC

Αναμένεται να προσδιοριστεί (29)  (30)


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(PLE/56-14)

Γαλλία

9

Προληπτικό TAC

Ιρλανδία

261

Ηνωμένο Βασίλειο

388

Ένωση

658

TAC

658


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIa

(PLE/07A.)

Βέλγιο

42

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

18

Ιρλανδία

1 063

Κάτω Χώρες

13

Ηνωμένο Βασίλειο

491

Ένωση

1 627

TAC

1 627


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIb και VIIc

(PLE/7BC.)

Γαλλία

11

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Ιρλανδία

63

Ένωση

74

TAC

74


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIId και VIIe

(PLE/7DE.)

Βέλγιο

1 047 (31)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

3 491 (31)

Ηνωμένο Βασίλειο

1 862 (31)

Ένωση

6 400

TAC

6 400


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIf και VIIg

(PLE/7FG.)

Βέλγιο

46

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

83

Ιρλανδία

197

Ηνωμένο Βασίλειο

43

Ένωση

369

TAC

369


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIh, VIIj και VIIk

(PLE/7HJK.)

Βέλγιο

9

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γαλλία

18

Ιρλανδία

61

Κάτω Χώρες

35

Ηνωμένο Βασίλειο

18

Ένωση

141

TAC

141


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Ισπανία

66

Προληπτικό TAC

Γαλλία

263

Πορτογαλία

66

Ένωση

395

TAC

395


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(POL/56-14)

Ισπανία

6

Προληπτικό TAC

Γαλλία

190

Ιρλανδία

56

Ηνωμένο Βασίλειο

145

Ένωση

397

TAC

397


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VII

(POL/07.)

Βέλγιο

420

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Ισπανία

25

Γαλλία

9 667

Ιρλανδία

1 030

Ηνωμένο Βασίλειο

2 353

Ένωση

13 495

TAC

13 495


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(POL/8ABDE.)

Ισπανία

252

Προληπτικό TAC

Γαλλία

1 230

Ένωση

1 482

TAC

1 482


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VIIIc

(POL/08C.)

Ισπανία

208

Προληπτικό TAC

Γαλλία

23

Ένωση

231

TAC

231


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Ισπανία

273 (32)

Προληπτικό TAC

Πορτογαλία

9 (32)

Ένωση

282 (32)

TAC

282


Είδος

:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη

:

VII, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Βέλγιο

6

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γαλλία

1 245

Ιρλανδία

1 491

Ηνωμένο Βασίλειο

434

Ένωση

3 176

TAC

3 176


Είδος

:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(SRX/2AC4-C)

Βέλγιο

211 (33)  (34)  (35)

Προληπτικό TAC

Δανία

8 (33)  (34)  (35)

Γερμανία

10 (33)  (34)  (35)

Γαλλία

33 (33)  (34)  (35)

Κάτω Χώρες

180 (33)  (34)  (35)

Ηνωμένο Βασίλειο

814 (33)  (34)  (35)

Ένωση

1 256 (33)  (35)

TAC

1 256 (35)


Είδος

:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα της IIIa

(SRX/03A-C.)

Δανία

41 (36)  (37)

Προληπτικό TAC

Σουηδία

11 (36)  (37)

Ένωση

52 (36)  (37)

TAC

52 (37)


Είδος

:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

(SRX/67AKXD)

Βέλγιο

806 (38)  (39)  (40)

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Εσθονία

5 (38)  (39)  (40)

Γαλλία

3 615 (38)  (39)  (40)

Γερμανία

11 (38)  (39)  (40)

Ιρλανδία

1 165 (38)  (39)  (40)

Λιθουανία

19 (38)  (39)  (40)

Κάτω Χώρες

3 (38)  (39)  (40)

Πορτογαλία

20 (38)  (39)  (40)

Ισπανία

974 (38)  (39)  (40)

Ηνωμένο Βασίλειο

2 306 (38)  (39)  (40)

Ένωση

8 924 (38)  (39)  (40)

TAC

8 924 (39)


Είδος

:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα της VIId

(SRX/07D.)

Βέλγιο

72 (41)  (42)  (43)

Προληπτικό TAC

Γαλλία

602 (41)  (42)  (43)

Κάτω Χώρες

4 (41)  (42)  (43)

Ηνωμένο Βασίλειο

120 (41)  (42)  (43)

Ένωση

798 (41)  (42)  (43)

TAC

798 (42)


Είδος

:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

(SRX/89-C.)

Βέλγιο

8 (44)  (45)

Προληπτικό TAC

Γαλλία

1 441 (44)  (45)

Πορτογαλία

1 168 (44)  (45)

Ισπανία

1 175 (44)  (45)

Ηνωμένο Βασίλειο

8 (44)  (45)

Ένωση

3 800 (44)  (45)

TAC

3 800 (45)


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

IIIa· ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

(SOL/3A/BCD)

Δανία

470

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

27 (46)

Κάτω Χώρες

45 (46)

Σουηδία

18

Ένωση

560

TAC

560


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(SOL/56-14)

Ιρλανδία

46

Προληπτικό TAC

Ηνωμένο Βασίλειο

11

Ένωση

57

TAC

57


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

VIIa

(SOL/07A.)

Βέλγιο

36

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Γαλλία

0

Ιρλανδία

58

Κάτω Χώρες

11

Ηνωμένο Βασίλειο

35

Ένωση

140

TAC

140


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

VIIb και VIIc

(SOL/7BC.)

Γαλλία

6

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Ιρλανδία

36

Ένωση

42

TAC

42


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

VIId

(SOL/07D.)

Βέλγιο

1 588

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

3 177

Ηνωμένο Βασίλειο

1 135

Ένωση

5 900

TAC

5 900


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

VIIe

(SOL/07E.)

Βέλγιο

32 (47)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

337 (47)

Ηνωμένο Βασίλειο

525 (47)

Ένωση

894

TAC

894


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

VIIf και VIIg

(SOL/7FG.)

Βέλγιο

688

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

69

Ιρλανδία

34

Ηνωμένο Βασίλειο

309

Ένωση

1 100

TAC

1 100


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

VIIh, VIIj και VIIk

(SOL/7HJK.)

Βέλγιο

33

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γαλλία

67

Ιρλανδία

181

Κάτω Χώρες

54

Ηνωμένο Βασίλειο

67

Ένωση

402

TAC

402


Είδος

:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη

:

VIIIa και VIIIb

(SOL/8AB.)

Βέλγιο

51

Αναλυτικό TAC

Ισπανία

9

Γαλλία

3 758

Κάτω Χώρες

282

Ένωση

4 100

TAC

4 100


Είδος

:

Γλώσσες

Solea spp.

Ζώνη

:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Ισπανία

403

Προληπτικό TAC

Πορτογαλία

669

Ένωση

1 072

TAC

1 072


Είδος

:

Παπαλίνα

Sprattus sprattus

Ζώνη

:

VIId και VIIe

(SPR/7DE.)

Βέλγιο

26

Προληπτικό TAC

Δανία

1 674

Γερμανία

26

Γαλλία

361

Κάτω Χώρες

361

Ηνωμένο Βασίλειο

2 702

Ένωση

5 150

TAC

5 150


Είδος

:

Σκυλόψαρο

Squalus acanthias

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα της IIIa

(DGS/03A-C.)

Δανία

0

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Σουηδία

0

Ένωση

0

TAC

0


Είδος

:

Σκυλόψαρο

Squalus acanthias

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(DGS/2AC4-C)

Βέλγιο

0 (48)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

0 (48)

Γερμανία

0 (48)

Γαλλία

0 (48)

Κάτω Χώρες

0 (48)

Σουηδία

0 (48)

Ηνωμένο Βασίλειο

0 (48)

Ένωση

0 (48)

TAC

0 (48)


Είδος

:

Σκυλόψαρο

Squalus acanthias

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV

(DGS/15X14)

Βέλγιο

0 (49)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Γερμανία

0 (49)

Ισπανία

0 (49)

Γαλλία

0 (49)

Ιρλανδία

0 (49)

Κάτω Χώρες

0 (49)

Πορτογαλία

0 (49)

Ηνωμένο Βασίλειο

0 (49)

Ένωση

0 (49)

TAC

0 (49)


Είδος

:

Σαφρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Ισπανία

22 409 (50)  (52)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

388 (50)

Πορτογαλία

2 214 (50)  (52)

Ένωση

25 011

TAC

25 011


Είδος

:

Σαφρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη

:

IX

(JAX/09.)

Ισπανία

7 762 (53)  (54)

Αναλυτικό TAC

Πορτογαλία

22 238 (53)  (54)

Ένωση

30 000

TAC

30 000


Είδος

:

Σαφρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη

:

Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF (55)

(JAX/X34PRT)

Πορτογαλία

Αναμένεται να προσδιορισθεί (56)  (57)

Προληπτικό TAC

Ένωση

Αναμένεται να προσδιορισθεί (58)

TAC

Αναμένεται να προσδιορισθεί (58)


Είδος

:

Σαφρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα της CECAF (59)

(JAX/341PRT)

Πορτογαλία

Αναμένεται να προσδιορισθεί (60)  (61)

Προληπτικό TAC

Ένωση

Αναμένεται να προσδιορισθεί (62)

TAC

Αναμένεται να προσδιορισθεί (62)


Είδος

:

Σαφρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα της CECAF (63)

(JAX/341SPN)

Ισπανία

Αναμένεται να προσδιοριστεί (64)

Προληπτικό TAC

Ένωση

Αναμένεται να προσδιοριστεί (65)

TAC

Αναμένεται να προσδιοριστεί (65)


(1)  Αφορά το απόθεμα ρέγγας στη VIa, νοτίως γεωγραφικού πλάτους 56° 00’ Β και δυτικώς γεωγραφικού μήκους 07° 00’ Δ.

(2)  Απόθεμα Clyde: αφορά το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικώς μιας γραμμής που συνδέει: το Mull of Kintyre με το Corsewall Point,

το Mull of Kintyre (55°19’Β, 05°48’Δ),

ένα σημείο στη θέση (55°04’Β, 05°23’Δ) και,

το Corsewall Point (55°01’Β, 05°10’Δ).

(3)  Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

(4)  Καθορίζεται στο ύψος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την υποσημείωση 2.

(5)  Η ζώνη αυτή μειώνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής:

προς βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30’ Β,

προς νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00’Β,

προς δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,

προς ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

(6)  Η ζώνη αυτή αυξάνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής:

προς βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30’ Β,

προς νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00’Β,

προς δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,

προς ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

(7)  Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(8)  Παρεμπίπτον αλίευμα γάδου στην περιοχή που καλύπτεται από το παρόν TAC μπορεί να εκφορτώνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 1,5 % του ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους ανά αλιευτικό ταξίδι.

(9)  Στην περίπτωση που το είδος αυτό αλιεύεται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

(10)  Επιπλέον της ποσόστωσης αυτής, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικές με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία πρόσθετη κατανομή με ανώτατο όριο ποσοστό 1 % επί της ποσόστωσης που διατίθεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

(11)  Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιευθεί στις VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe (ANF/*8ABDE).

(12)  Επιπλέον της ποσόστωσης αυτής, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικές με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία πρόσθετη κατανομή με ανώτατο όριο ποσοστό 1 % επί της ποσόστωσης που διατίθεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

(13)  Επιπλέον της ποσόστωσης αυτής, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικές με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία πρόσθετη κατανομή με ανώτατο όριο ποσοστό 5 % επί της ποσόστωσης που διατίθεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

(14)  Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

(15)  Καθορίζεται στο ύψος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την υποσημείωση 1.

(16)  Εντός συνολικού TAC ύψους 55 105 τόνων για το βόρειο απόθεμα μερλούκιου.

(17)  Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές της ποσόστωσης αυτής προς τα ενωσιακά ύδατα των ΙΙa και IV. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.

(18)  Εντός συνολικού TAC ύψους 55 105 τόνων για το βόρειο απόθεμα μερλούκιου.

(19)  Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές της ποσόστωσης αυτής προς τα ενωσιακά ύδατα των ΙΙa και IV. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.

(20)  Εντός συνολικού TAC ύψους 55 105 τόνων για το βόρειο απόθεμα μερλούκιου.

(21)  Επιπλέον της ποσόστωσης αυτής, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικές με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία πρόσθετη κατανομή με ανώτατο όριο ποσοστό 1 % επί της ποσόστωσης που διατίθεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Βέλγιο

37

Ισπανία

1 469

Γαλλία

1 469

Ιρλανδία

184

Κάτω Χώρες

18

Ηνωμένο Βασίλειο

827

Ένωση

4 004

(22)  Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές της ποσόστωσης αυτής προς την IV και τα ενωσιακά ύδατα της ΙΙa. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.

(23)  Εντός συνολικού TAC ύψους 55 105 τόνων για το βόρειο απόθεμα μερλούκιου.

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

VI και VΙΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(HKE/*57-14)

Βέλγιο

2

Ισπανία

1 837

Γαλλία

3 305

Κάτω Χώρες

6

Ένωση

5 150

(24)  Μόνο για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(25)  Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(26)  Η ποσόστωση μπορεί να αλιευθεί μόνο στα ενωσιακά ύδατα της IIIa και στα ενωσιακά ύδατα της IIIbcd.

(27)  Ειδικός όρος: εκ των οποίων δεν επιτρέπεται η αλίευση πέραν των κατωτέρω ποσοστώσεων στη Λειτουργική Μονάδα 16 της υποπεριοχής ICES VII (ΝΕΡ/*07U16):

Ισπανία

543

Γαλλία

340

Ιρλανδία

653

Ηνωμένο Βασίλειο

264

Ένωση

1 800

(28)  Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

(29)  Απαγορεύεται η αλιεία γαρίδων Penaeus subtilis και Penaeus brasiliensis σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μ.

(30)  Καθορίζεται στο ύψος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την υποσημείωση 1.

(31)  Επιπλέον της ποσόστωσης αυτής, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικές με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία πρόσθετη κατανομή με ανώτατο όριο ποσοστό 1 % επί της ποσόστωσης που διατίθεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

(32)  Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της VIIIc (POL/*08C.).

(33)  Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) και ακτινόβατος (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) αναφέρονται χωριστά.

(34)  Ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Τα είδη αυτά δεν αποτελούν ποσοστό άνω του 25 % κατά ζων βάρος των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους ανά αλιευτικό ταξίδι. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων.

(35)  Δεν ισχύει για τον γκριζόβατο (Dipturus batis). Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβεςΤα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.

(36)  Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/03Α-C.), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/03Α-C.), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/03Α-C.) και ακτινόβατος (Amblyraja radiata) (RJR/03Α-C.) αναφέρονται χωριστά.

(37)  Δεν ισχύει για τον γκριζόβατο (Dipturus batis) και τον καλκανόβατο (Raja clavata). Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.

(38)  Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/67AKXD), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/67AKXD), μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), στρογγυλόβατος (Raja circularis) (RJI/67AKXD) και ακανθόβατος (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) αναφέρονται χωριστά.

(39)  Δεν ισχύει για τον κυματόβατο (Raja undulata), τον γκριζόβατο (Dipturus batis), τον νορβηγικό βάτο (Raja (Dipturus) nidarosiensis) και τον λευκόβατο (Raja alba). Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.

(40)  Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της VIId (SRX/*07D.). Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/*07D.), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/*07D.), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/*07D.), μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/*07D.), στρογγυλόβατος (Raja circularis) (RJI/*07D.) και ακανθόβατος (Raja fullonica) (RJF/*07D.) αναφέρονται χωριστά.

(41)  Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/07D.), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/07D.), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/07D.), μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/07D.) και ακτινόβατος (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) αναφέρονται χωριστά.

(42)  Δεν ισχύει για τον γκριζόβατο (Dipturus batis) και τον κυματόβατο (Raja undulata). Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.

(43)  Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c, και VIIe-k (SRX/*67AKD). Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/*67AKD), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/*67AKD), μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) και ακτινόβατος (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) αναφέρονται χωριστά.

(44)  Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/89-C.) και καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/89-C.) αναφέρονται χωριστά.

(45)  Δεν ισχύει για τον κυματόβατο (Raja undulata), τον γκριζόβατο (Dipturus batis) και τον λευκόβατο (Raja alba). Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.

(46)  Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιευθεί μόνο στα ενωσιακά ύδατα της ΙΙΙa, των υποδιαιρέσεων 22-32.

(47)  Επιπλέον της ποσόστωσης αυτής, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικές με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία πρόσθετη κατανομή με ανώτατο όριο ποσοστό 5 % επί της ποσόστωσης που διατίθεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

(48)  Συμπεριλαμβάνονται ποσότητες σκυλογαλέου (Galeorhinus galeus), σκυμνοσκυλόψαρου (Dalatias licha), κεντρονιού (Deania calcea), αγκαθίτη του Ατλαντικού (Centrophorus squamosus), μεγάλου μαυροαγκαθίτη (Etmopterus princeps), λείου μαυροαγκαθίτη (Etmopterus spinax), πορτογαλικού σκυλόψαρου (Centroscymnus coelolepis) και σκυλόψαρου (Squalus acanthias) που αλιεύονται με παραγάδι. Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

(49)  Συμπεριλαμβάνονται ποσότητες σκυλογαλέου (Galeorhinus galeus), σκυμνοσκυλόψαρου (Dalatias licha), κεντρονιού (Deania calcea), αγκαθίτη του Ατλαντικού (Centrophorus squamosus), μεγάλου μαυροαγκαθίτη (Etmopterus princeps), λείου μαυροαγκαθίτη (Etmopterus spinax), πορτογαλικού σκυλόψαρου (Centroscymnus coelolepis) και σκυλόψαρου (Squalus acanthias) που αλιεύονται με παραγάδι. Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

(50)  Εκ των οποίων, παρά το άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 (), μόνο ποσοστό έως 5 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους μπορεί να συνίσταται σε σαφρίδια μεταξύ 12 και 14 cm. Προς έλεγχο της ποσότητας αυτής, ο συντελεστής μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζεται στο βάρος των εκφορτώσεων ισούται με 1,20.

(51)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125, 27.4.1998, σ. 1).

(52)  Ειδικός όρος: ποσοστό έως 5 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στη VIIIc (JAX/*08C).

(53)  Εκ των οποίων, παρά το άρθρο 19, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, μόνο ποσοστό έως 5 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους μπορεί να συνίσταται σε σαφρίδια μεταξύ 12 και 14 cm. Προς έλεγχο της ποσότητας αυτής, ο συντελεστής μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζεται στο βάρος των εκφορτώσεων ισούται με 1,20.

(54)  Ειδικός όρος: ποσοστό έως 5 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στη IX (JAX/*09.).

(55)  Ύδατα που γειτνιάζουν με τις νήσους Αζόρες.

(56)  Εκ των οποίων, παρά το άρθρο 19, παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, μόνο ποσοστό έως 5 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους μπορεί να συνίσταται σε σαφρίδια μεταξύ 12 και 14 cm. Προς έλεγχο της ποσότητας αυτής, ο συντελεστής μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζεται στο βάρος των εκφορτώσεων ισούται με 1,20.

(57)  Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

(58)  Καθορίζεται στο ύψος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την υποσημείωση 3.

(59)  Ύδατα που γειτνιάζουν με τη Μαδέρα.

(60)  Εκ των οποίων, παρά το άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, μόνο ποσοστό έως 5 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους μπορεί να συνίσταται σε σαφρίδια μεταξύ 12 και 14 cm. Προς έλεγχο της ποσότητας αυτής, ο συντελεστής μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζεται στο βάρος των εκφορτώσεων ισούται με 1,20.

(61)  Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

(62)  Καθορίζεται στο ύψος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την υποσημείωση 3.

(63)  Ύδατα που γειτνιάζουν με τις Κανάριες Νήσους.

(64)  Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

(65)  Καθορίζεται στο ύψος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την υποσημείωση 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIA

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΑΔΟΥ ΣΤΟ KATTEGAT, ΣΤΙΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ICES VΙa ΚΑΙ VIIa ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΕ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ICES Vb

1.   Πεδίο εφαρμογής

1.1.

Το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται στα σκάφη ΕΕ, τα οποία φέρουν ή αναπτύσσουν οποιοδήποτε από τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και ευρίσκονται σε οιαδήποτε από τις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος Παραρτήματος.

1.2.

Το παρόν Παράρτημα δεν εφαρμόζεται στα σκάφη ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων. Τα σκάφη αυτά δεν υποχρεούνται να διαθέτουν την ειδική άδεια αλιείας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Τα οικεία κράτη μέλη αξιολογούν την αλιευτική προσπάθεια των εν λόγω σκαφών με βάση τις ομάδες αλιευτικής προσπάθειας στις οποίες ανήκουν, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους δειγματοληψίας. Στη διάρκεια του 2013, η Επιτροπή ζητεί επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την αξιολόγηση της εξέλιξης της προσπάθειας των σκαφών αυτών, με στόχο την μελλοντική ένταξή τους στο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας.

2.   Ελεγχόμενα εργαλεία και γεωγραφικές περιοχές

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ισχύουν οι ομάδες εργαλείων που αναφέρονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 («ελεγχόμενα εργαλεία«) και οι ομάδες γεωγραφικών περιοχών που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχεία α), γ) και δ) του εν λόγω Παραρτήματος.

3.   Άδειες

Εάν ένα κράτος μέλος το κρίνει πρόσφορο για να ενισχυθεί η βιώσιμη εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος προσπάθειας, δεν εκδίδει άδεια αλιείας με ελεγχόμενα εργαλεία σε γεωγραφική περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το παρόν Παράρτημα από οποιοδήποτε από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και που δεν διαθέτει ιστορικό τέτοιας αλιευτικής δραστηριότητας, εκτός αν εξασφαλίσει ότι απαγορεύεται η αλιεία στην περιοχή αυτή σε ισοδύναμη ικανότητα, μετρούμενη σε κιλοβάτ.

4.   Μέγιστη επιτρεπομενή αλιευτική προσπάθεια

4.1.

Για κάθε μία από τις ομάδες αλιευτικής προσπάθειας κάθε κράτους μέλους, η μέγιστη επιτρεπτή αλιευτική προσπάθεια που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 για τη διαχειριστική περίοδο 2013, ήτοι από 1ης Φεβρουαρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014, καθορίζεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος Παραρτήματος.

4.2.

Τα ανώτατα επίπεδα ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 (1) δεν επηρεάζουν τη μέγιστη επιτρεπτή αλιευτική προσπάθεια που καθορίζεται στο παρόν Παράρτημα.

5.   Διαχείριση

5.1.

Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται την μέγιστη επιτρεπτή αλιευτική προσπάθεια σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 και των άρθρων 13 έως 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008, καθώς και των άρθρων 26 έως 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

5.2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν διαχειριστικές περιόδους για την κατανομή του συνόλου ή μερών της μέγιστης επιτρεπτής προσπάθειας σε μεμονωμένα σκάφη ή σε ομάδες σκαφών. Στην περίπτωση αυτή, ο καθορισμός του αριθμού ημερών ή ωρών, κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν στην περιοχή στη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου, εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του οικείου κράτους μέλους. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαχειριστικών περιόδων, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ανακατανέμει την προσπάθεια μεταξύ μεμονωμένων σκαφών ή ομάδων σκαφών.

5.3.

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιτρέπει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να είναι παρόντα σε μια περιοχή με βάση αριθμό ωρών, εξακολουθεί να μετρά την κατανάλωση των ημερών σύμφωνα με τους όρους του σημείου 5.1. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παρέχει αποδείξεις για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση αλιευτικής προσπάθειας εντός της περιοχής λόγω του γεγονότος ότι οι παρουσίες του σκάφους στην περιοχή λήγουν πριν από τη λήξη μιας 24ωρης περιόδου.

6.   Έκθεση αλιευτικής προσπάθειας

Το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 εφαρμόζεται στα σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Παραρτήματος. Ως γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο νοείται, για τους σκοπούς της διαχείρισης του γάδου, κάθε μία από τις ομάδες γεωγραφικών περιοχών που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος Παραρτήματος.

7.   Γνωστοποίηση σχετικών δεδομένων

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα δεδομένα για την αλιευτική προσπάθεια που ασκήθηκε από τα αλιευτικά σκάφη τους σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται μέσω του Συστήματος Ανταλλαγής Αλιευτικών Δεδομένων ή μέσω οιουδήποτε μελλοντικού συστήματος δεδομένων θα εφαρμοσθεί από την Επιτροπή.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας (ΕΕ L 289, 7.11.2003, σ. 1).

Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος IIA

Μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια σε κιλοβάτ-ημέρες

Γεωγραφική περιοχή

Ελεγχόμενα εργαλεία

DK

DE

SE

α)

Kattegat·

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Γεωγραφική περιοχή

Ελεγχόμενα εργαλεία

BE

FR

IE

NL

UK

γ)

διαίρεση ICES VIIa·

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 088 238

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Γεωγραφική περιοχή

Ελεγχόμενα εργαλεία

BE

DE

ES

FR

IE

UK

δ)

διαίρεση ICES VIa και ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES Vb

TR1

0

9 320

0

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΒ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΡΛΟΥΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ICES VIIIc ΚΑΙ IXa, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΔΙΞ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται στα σκάφη ΕΕ ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 10 μέτρων, τα οποία φέρουν ή αναπτύσσουν τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm και απλάδια δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 60 mm ή παραγάδια βυθού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, και είναι παρόντα στις διαιρέσεις ICES VIIIc και IXa, εξαιρουμένου του Κόλπου του Κάδιξ.

2.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος:

α)

ως «ομάδα αλιευτικών εργαλείων» νοείται η ομάδα που αποτελείται από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες εργαλείων:

i)

τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm, και

ii)

απλάδια με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 60 mm και παραγάδια βυθού·

β)

ως «ελεγχόμενο εργαλείο» νοείται οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες εργαλείων που ανήκουν στην ομάδα αλιευτικών εργαλείων,

γ)

ως «περιοχή» νοούνται οι διαιρέσεις ICES VIIIc και IXa, εξαιρουμένου του Κόλπου του Κάδιξ·

δ)

ως «διαχειριστική περίοδος 2013» νοείται η περίοδος από 1ης Φεβρουαρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014·

ε)

ως «ειδικοί όροι» νοούνται οι ειδικοί όροι που αναφέρονται στο σημείο 6.1.

3.   Περιορισμοί αλιευτικής δραστηριότητας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα σκάφη ΕΕ υπό τη σημαία του, όταν φέρουν οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο, είναι παρόντα στην περιοχή έως τον αριθμό ημερών που προσδιορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΆΔΕΙΕΣ

4.   Σκάφη που διαθέτουν άδεια

4.1.

Ένα κράτος μέλος δεν επιτρέπει την αλιεία με ελεγχόμενο εργαλείο στην περιοχή σε κανένα από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και το οποίο δεν διαθέτει ιστορικό αλιευτικής δραστηριότητας του είδους αυτού κατά τα έτη 2002 έως 2012 στην εν λόγω περιοχή, εξαιρουμένου του ιστορικού αλιευτικής δραστηριότητας λόγω μεταφοράς ημερών μεταξύ αλιευτικών σκαφών, εκτός εάν εξασφαλίσει ότι απαγορεύεται η αλιεία στην περιοχή σε ισοδύναμη ικανότητα, μετρούμενη σε κιλοβάτ.

4.2.

Δεν επιτρέπεται σε σκάφος, το οποίο φέρει σημαία κράτους μέλους που δεν διαθέτει ποσοστώσεις στην περιοχή, να αλιεύει στην περιοχή αυτή με ελεγχόμενο εργαλείο, εκτός εάν έχει χορηγηθεί στο σκάφος ποσόστωση κατόπιν μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και του έχουν διατεθεί ημέρες στη θάλασσα σύμφωνα με το σημείο 11 ή 12 του παρόντος Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΕΕ

5.   Μέγιστος αριθμός ημερών

5.1.

Κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013, ο μέγιστος αριθμός ημερών στη θάλασσα, κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει σε σκάφος που φέρει τη σημαία του να είναι παρόν στην περιοχή, φέροντας οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο, εμφαίνεται στον πίνακα I.

5.2.

Αν το σκάφος είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα αλιεύματα μερλούκιου αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 4 % του συνολικού ζώντος βάρους των ιχθύων που αλιεύθηκαν στη διάρκεια ενός αλιευτικού ταξιδιού, επιτρέπεται στο κράτος μέλος σημαίας του σκάφους να μην καταλογίσει τις ημέρες στη θάλασσα για αυτό το ταξίδι στον μέγιστο αριθμό ημερών στη θάλασσα, όπως καθορίζονται στον πίνακα Ι.

6.   Ειδικοί όροι για τη διάθεση ημερών

6.1.

Για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού ημερών στη θάλασσα κατά τις οποίες ένα σκάφος ΕΕ μπορεί να λαμβάνει άδεια από το κράτος μέλος σημαίας να είναι παρόν στην περιοχή, ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι σύμφωνα με τον πίνακα I:

α)

οι συνολικές εκφορτώσεις μερλούκιου που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2010 ή 2011 από το σκάφος πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσότητα κάτω των 5 τόνων σύμφωνα με τις εκφορτώσεις σε βάρος ζωντανών αλιευμάτων, και

β)

οι συνολικές εκφορτώσεις καραβίδας που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2010 ή 2011 από το οικείο σκάφος πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσότητα κάτω των 2,5 τόνων σύμφωνα με τις εκφορτώσεις σε βάρος ζωντανών αλιευμάτων.

6.2.

Εάν σκάφος δικαιούται απεριόριστο αριθμό ημερών που απορρέει από τη συμμόρφωσή του προς τους ειδικούς όρους, οι εκφορτώσεις του σκάφους κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 5 τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων μερλούκιου και τους 2,5 τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων καραβίδας στο σύνολο των εκφορτώσεων.

6.3.

Εάν σκάφος δεν εκπληρώνει οιονδήποτε από τους ειδικούς αυτούς όρους, το εν λόγω σκάφος στερείται, με άμεσο αποτέλεσμα, του δικαιώματος για χορήγηση των ημερών που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο ειδικό όρο.

6.4.

Η εφαρμογή των ειδικών όρων που αναφέρονται στο σημείο 6.1 είναι δυνατόν να μεταφέρεται από ένα σκάφος σε ένα ή περισσότερα άλλα σκάφη, τα οποία αντικαθιστούν το εν λόγω σκάφος στον στόλο, υπό τον όρο ότι το αντικαθιστούν σκάφος χρησιμοποιεί παρεμφερή εργαλεία και δεν έχει για κανένα έτος δραστηριότητάς του ιστορικό εκφορτώσεων μερλούκιου και καραβίδας μεγαλύτερο από τις ποσότητες που αναφέρονται στο σημείο 6.1.

Πίνακας I

Μέγιστος αριθμός ημερών παρουσίας σκάφους στην περιοχή ανά αλιευτικό εργαλείο ετησίως

Ειδικός όρος

Ελεγχόμενα εργαλεία

Μέγιστος αριθμός ημερών

 

Τράτες βυθού, δανέζικοι γρίποι και παρόμοιες τράτες με μέγεθος ματιών ≥ 32 mm, απλάδια με μέγεθος ματιών ≥ 60 mm και παραγάδια βυθού

ES

141

 

FR

134

 

PT

140

6,1(α) και 6,1(β)

Τράτες βυθού, δανέζικοι γρίποι και παρόμοιες τράτες με μέγεθος ματιών ≥ 32 mm, απλάδια με μέγεθος ματιών ≥ 60 mm και παραγάδια βυθού

Απεριόριστη

7.   Σύστημα κιλοβάτ-ημερών

7.1.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαχειρίζεται την αλιευτική προσπάθεια που του αναλογεί βάσει συστήματος κιλοβάτ-ημερών. Βάσει του εν λόγω συστήματος, μπορεί να επιτρέπει σε κάθε σκάφος με οποιονδήποτε συνδυασμό ελεγχόμενων εργαλείων και ειδικών όρων που καθορίζονται στον πίνακα Ι να είναι παρόν στην περιοχή επί μέγιστο αριθμό ημερών, ο οποίος διαφέρει από εκείνον που καθορίζεται στον εν λόγω πίνακα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το συνολικό ύψος των κιλοβάτ-ημερών που αντιστοιχεί στα ελεγχόμενα εργαλεία και στους ειδικούς όρους.

7.2.

Το εν λόγω συνολικό ύψος κιλοβάτ-ημερών είναι το άθροισμα όλων των μεμονωμένων αλιευτικών προσπαθειών που διατίθενται στα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του οικείου κράτους μέλους και πληρούν τις προϋποθέσεις για τα ελεγχόμενα εργαλεία και, κατά περίπτωση, τους ειδικούς όρους. Οι εν λόγω μεμονωμένες αλιευτικές προσπάθειες υπολογίζονται σε κιλοβάτ-ημέρες πολλαπλασιάζοντας την ισχύ της μηχανής κάθε σκάφους με τον αριθμό των ημερών στη θάλασσα που θα δικαιούνταν, σύμφωνα με τον πίνακα Ι, εάν δεν εφαρμόζονταν οι διατάξεις του σημείου 7,1. Εφόσον, σύμφωνα με τον πίνακα Ι, ο αριθμός των ημερών είναι απεριόριστος, ο σχετικός αριθμός ημερών που θα δικαιούται το σκάφος είναι 360.

7.3.

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να επωφεληθεί του αναφερομένου στο σημείο 7.1 συστήματος, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή με εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες περιλαμβάνουν για τον συνδυασμό ελεγχόμενων αλιευτικών εργαλείων και ειδικών όρων που καθορίζονται στον πίνακα Ι, τις λεπτομέρειες του υπολογισμού που βασίζεται στα ακόλουθα:

α)

τον κατάλογο των σκαφών που έχουν άδεια να αλιεύουν, με αναφορά του αριθμού μητρώου αλιευτικού στόλου ΕΕ (ΜΑΣ) και της ισχύος της μηχανής τους·

β)

στοιχεία ιστορικού για το 2010 και 2011 για τα εν λόγω σκάφη, τα οποία να καλύπτουν τη σύνθεση των αλιευμάτων που ορίζεται στον ειδικό όρο του σημείου 6.1 στοιχείο α) ή β), σε περίπτωση που τα εν λόγω σκάφη δικαιούνται τέτοιων ειδικών όρων·

γ)

τον αριθμό ημερών στη θάλασσα κατά τις οποίες κάθε σκάφος θα είχε λάβει αρχικά άδεια αλιείας σύμφωνα με τον πίνακα Ι και τον αριθμό ημερών στη θάλασσα κατά τις οποίες κάθε σκάφος θα επωφελούνταν από την εφαρμογή του σημείου 7.1.

7.4.

Βάσει αυτής της αίτησης, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 7 και, ενδεχομένως, μπορεί να επιτρέπει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος να επωφεληθεί από το σύστημα που αναφέρεται στο σημείο 7.1.

8.   Διάθεση πρόσθετων ημερών για οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

8.1.

Πρόσθετος αριθμός ημερών στη θάλασσα κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να λαμβάνει άδεια από το κράτος μέλος σημαίας να είναι παρόν στην περιοχή, όταν φέρει οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο, μπορεί να χορηγείται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή βάσει των οριστικών παύσεων αλιευτικών δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2012 και 31ης Ιανουαρίου 2013, είτε σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 (1) είτε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 744/2008. (2) Η Επιτροπή μπορεί να εξετάζει, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο οριστικών παύσεων εξαιτίας άλλων περιστάσεων, κατόπιν εγγράφου και δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Στην αίτηση αναφέρονται τα σχετικά σκάφη και επιβεβαιώνεται, για καθένα από αυτά, η οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων.

8.2.

Η προσπάθεια που καταβλήθηκε το 2003, μετρούμενη σε κιλοβάτ-ημέρες, από τα αποσυρόμενα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούσαν το ελεγχόμενο εργαλείο, διαιρείται με την προσπάθεια που καταβλήθηκε από το σύνολο των σκαφών που χρησιμοποιούσαν το ίδιο εργαλείο κατά το 2003. Ο πρόσθετος αριθμός ημερών στη θάλασσα υπολογίζεται στη συνέχεια με πολλαπλασιασμό του προκύπτοντος κλάσματος επί τον αριθμό των ημερών που θα είχαν διατεθεί σύμφωνα με τον πίνακα Ι. Τμήμα ημέρας που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτόν στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη ολόκληρη ημέρα.

8.3.

Τα σημεία 8.1 και 8.2 δεν εφαρμόζονται, όταν ένα σκάφος έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με το σημείο 3 ή 6.4. ή όταν η απόσυρση έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά τα προηγούμενα έτη για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών στη θάλασσα.

8.4.

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να επωφεληθεί των χορηγήσεων που αναφέρονται στο σημείο 8.1 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή έως τις 15 Ιουνίου 2013, με εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες περιλαμβάνουν για την ομάδα αλιευτικών εργαλείων και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον πίνακα Ι, τις λεπτομέρειες του υπολογισμού που βασίζεται στα ακόλουθα:

α)

στους καταλόγους αποσυρθέντων σκαφών, με αναφορά του αριθμού μητρώου αλιευτικού στόλου της ΕΕ (ΜΑΣ) και της ισχύος της μηχανής τους·

β)

την αλιευτική δραστηριότητα που άσκησαν τα εν λόγω σκάφη το 2003, υπολογισμένη σε ημέρες στη θάλασσα ανάλογα με την ομάδα αλιευτικών εργαλείων και, εάν απαιτείται, με τους ειδικούς όρους.

8.5.

Με βάση σχετικό αίτημα κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να κατανέμει στο εν λόγω κράτος μέλος αριθμό ημερών επιπλέον αυτών που ορίζονται στο σημείο 5.1 για το εν λόγω κράτος μέλος. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

8.6.

Κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013, ένα κράτος μέλος μπορεί να ανακατανέμει τις εν λόγω πρόσθετες ημέρες στη θάλασσα στο σύνολο ή σε μέρος των σκαφών που παραμένουν στον στόλο και πληρούν τις προϋποθέσεις για τα ελεγχόμενα εργαλεία. Δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται πρόσθετες ημέρες που προέρχονται από αποσυρόμενο σκάφος το οποίο επωφελούνταν από τον ειδικό όρο του σημείου 6.1 στοιχείο α) ή β) σε σκάφος που παραμένει ενεργό και δεν επωφελείται από ειδικό όρο.

8.7.

Όταν η Επιτροπή χορηγεί πρόσθετες ημέρες στη θάλασσα λόγω οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013, ο μέγιστος αριθμός ημερών ανά κράτος μέλος και ανά εργαλείο που εμφαίνεται στον πίνακα Ι προσαρμόζεται αναλόγως για τη διαχειριστική περίοδο 2014.

9.   Χορήγηση πρόσθετων ημερών για επαυξημένη παρουσία επιστημονικών παρατηρητών

9.1.

Η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στα κράτη μέλη τρεις πρόσθετες ημέρες κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν εντός της περιοχής, ενώ φέρει οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο, βάσει προγράμματος επαυξημένης παρουσίας επιστημονικών παρατηρητών, σε συνεργασία επιστημόνων και αλιευτικού κλάδου. Το εν λόγω πρόγραμμα επικεντρώνεται ιδιαιτέρως στα επίπεδα απορρίψεων και στη σύνθεση των αλιευμάτων και υπερβαίνει τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 (3) και στους κανόνες εφαρμογής του για τα εθνικά προγράμματα.

9.2.

Οι επιστημονικοί παρατηρητές είναι ανεξάρτητοι από τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και από κάθε μέλος του πληρώματος.

9.3.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να τύχουν των χορηγήσεων που αναφέρονται στο σημείο 9.1 υποβάλλουν στην Επιτροπή προς έγκριση περιγραφή του οικείου προγράμματος επαυξημένης παρουσίας επιστημονικών παρατηρητών.

9.4.

Με βάση την εν λόγω περιγραφή και κατόπιν διαβουλεύσεως με την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να κατανέμει στο σχετικό κράτος μέλος αριθμό ημερών επιπλέον αυτών που ορίζονται στο σημείο 5.1 για το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και για τα σκάφη, την περιοχή και τα αλιευτικά εργαλεία που αφορά το πρόγραμμα επαυξημένης παρουσίας παρατηρητών. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

9.5.

Εάν η Επιτροπή είχε εγκρίνει στο παρελθόν πρόγραμμα επαυξημένης παρουσίας επιστημονικών παρατηρητών που υπέβαλε κράτος μέλος και το οικείο κράτος μέλος επιθυμεί να παρατείνει την εφαρμογή του χωρίς αλλαγές, τότε το κράτος μέλος πληροφορεί την Επιτροπή για τη συνέχιση του εν λόγω προγράμματος τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

10.   Γενική υποχρέωση

Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται την μέγιστη επιτρεπτή αλιευτική προσπάθεια σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 και των άρθρων 26 έως 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

11.   Διαχειριστικές περίοδοι

11.1.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διαιρούν τις ημέρες παρουσίας στην περιοχή που εμφαίνονται στον πίνακα Ι σε διαχειριστικές περιόδους διάρκειας ενός ή περισσοτέρων ημερολογιακών μηνών.

11.2.

Ο αριθμός ημερών ή ωρών κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν στην περιοχή στη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος.

11.3.

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιτρέπει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να είναι παρόντα στην περιοχή με βάση αριθμό ωρών, το κράτος μέλος εξακολουθεί να μετρά την κατανάλωση των ημερών, όπως ορίζεται στο σημείο 10. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, το κράτος μέλος παρέχει αποδείξεις για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση ημερών εντός της περιοχής λόγω του γεγονότος ότι οι παρουσίες του σκάφους στην περιοχή λήγουν πριν από τη λήξη μιας 24ωρης περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

12.   Μεταφορά ημερών μεταξύ αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους

12.1.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει σε οποιοδήποτε από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του να μεταφέρει ημέρες παρουσίας στην περιοχή, για τις οποίες έχει άδεια, σε άλλο σκάφος που φέρει τη σημαία του στην περιοχή, υπό τον όρο ότι το γινόμενο των ημερών που λαμβάνονται από ένα σκάφος επί την ισχύ μηχανών σε κιλοβάτ του σκάφους αυτού (κιλοβάτ-ημέρες) είναι ίσο ή μικρότερο από το γινόμενο των ημερών που μεταφέρονται από το χορηγό σκάφος επί την ισχύ μηχανών σε κιλοβάτ του εν λόγω σκάφους. Ως ισχύς μηχανών σε κιλοβάτ των σκαφών, θεωρείται η καταχωρισθείσα για κάθε σκάφος στο μητρώο αλιευτικού στόλου της ΕΕ.

12.2.

Ο συνολικός αριθμός ημερών παρουσίας στην περιοχή που μεταφέρονται βάσει του σημείου 12.1, πολλαπλασιαζόμενος επί την ισχύ μηχανής σε κιλοβάτ του χορηγού σκάφους, δεν είναι μεγαλύτερος από το ιστορικό του μέσου ετήσιου αριθμού ημερών του χορηγού σκάφους στην περιοχή, όπως επαληθεύεται από το ημερολόγιο αλιείας κατά τα έτη 2010 και 2011, πολλαπλασιαζόμενο επί την ισχύ μηχανής σε κιλοβάτ του εν λόγω σκάφους.

12.3.

Η μεταφορά ημερών, όπως περιγράφεται στο σημείο 12.1, επιτρέπεται μεταξύ σκαφών που αλιεύουν με οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο και κατά την ίδια διαχειριστική περίοδο.

12.4.

Η μεταφορά ημερών επιτρέπεται μόνο για σκάφη που δικαιούνται χορήγηση ημερών αλιείας χωρίς τους ειδικούς όρους.

12.5.

Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν. Οι μορφότυποι λογιστικών φύλλων για τη συλλογή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν σημείο μπορούν να καθορίζονται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, από την Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

13.   Μεταφορά ημερών μεταξύ αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία διαφορετικών κρατών μελών

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά ημερών παρουσίας στην περιοχή, για την ίδια διαχειριστική περίοδο και εντός της περιοχής, μεταξύ αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σημεία 4.1, 4.2 και 12, τηρουμένων των αναλογιών. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να εγκρίνουν τη μεταφορά αυτή, κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την πραγματοποίησή της, τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό προς μεταφορά ημερών, την αλιευτική προσπάθεια και, ενδεχομένως, τις σχετικές αλιευτικές ποσοστώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

14.   Αναφορά αλιευτικής προσπάθειας

Το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 εφαρμόζεται στα σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Παραρτήματος. Ως γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, νοείται η περιοχή που ορίζεται στο σημείο 2 του παρόντος Παραρτήματος.

15.   Συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων

Τα κράτη μέλη, βάσει των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των αλιευτικών ημερών παρουσίας στην περιοχή, όπως ορίζεται στο παρόν Παράρτημα, συγκεντρώνουν σε τριμηνιαία βάση τις πληροφορίες σχετικά με τη συνολική αλιευτική προσπάθεια που ασκήθηκε στην περιοχή όσον αφορά συρόμενα εργαλεία και στατικά εργαλεία, την προσπάθεια που ασκήθηκε από σκάφη με τη χρήση διαφορετικών τύπων εργαλείων στην περιοχή και την ισχύ μηχανών των εν λόγω σκαφών σε κιλοβάτ-ημέρες.

16.   Γνωστοποίηση σχετικών στοιχείων

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεώς της, λογιστικά φύλλα με τα αναφερόμενα στο σημείο 15 στοιχεία, υπό τη μορφή που ορίζεται στους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, αποστέλλοντάς τα στην κατάλληλη ηλεκτρονική θυρίδα, η οποία κοινοποιείται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προσπάθεια που κατανεμήθηκε και καταναλώθηκε, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρη των διαχειριστικών περιόδων 2012 και 2013, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο δεδομένων που ορίζεται στους πίνακες IV και V.

Πίνακας II

Μορφότυπος αναφοράς πληροφοριών για τις κιλοβάτ-ημέρες ανά έτος

Κράτος μέλος

Αλιευτικό εργαλείο

Έτος

Σωρευτική δήλωση προσπάθειας

(1)

(2)

(3)

(4)


Πίνακας III

Μορφότυπος δεδομένων για τις κιλοβάτ-ημέρες ανά έτος

Ονομασία πεδίου

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων/ψηφίων

Ευθυγράμμιση (4) L (αριστερά)/R (δεξιά)

Ορισμός και παρατηρήσεις

(1)

Κράτος μέλος:

3

 

Κράτος μέλος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO), στο οποίο το σκάφος είναι νηολογημένο

(2)

Εργαλεία

2

 

Ένας από τους ακόλουθους τύπους εργαλείων:

TR

=

τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόμοια εργαλεία ≥ 32 mm

GN

=

Απλάδια ≥ 60mm

LL

=

παραγάδια βυθού

(3)

Έτος

4

 

Είτε 2006 ή 2007 ή 2008 ή 2009 ή 2010 ή 2011 ή 2012 ή 2013

(4)

Σωρευτική δήλωση προσπάθειας

7

R

Σωρευτική ποσότητα αλιευτικής προσπάθειας εκφραζόμενη σε κιλοβάτ-ημέρες η οποία ασκήθηκε από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του οικείου έτους


Πίνακας IV

Μορφότυπος αναφοράς πληροφοριών για τα σκάφη

Κράτος μέλος

ΜΑΣ

Εξωτερική σήμανση

Διάρκεια διαχειριστικής περιόδου

Δηλωμένα εργαλεία

Ειδικός όρος που ισχύει για το(α) δηλωμένο(-α) εργαλείο(-α)

Επιλέξιμες ημέρες με χρήση δηλωμένου(-ων) εργαλείου(-ων)

Ημέρες κατά τις οποίες έγινε χρήση δηλωμένου(-ων) εργαλείου(-ων)

Μεταφορές ημερών

αριθ. 1

αριθ. 2

αριθ. 3

αριθ. 1

αριθ. 2

αριθ. 3

αριθ. 1

αριθ. 2

αριθ. 3

αριθ. 1

αριθ. 2

αριθ. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Πίνακας V

Μορφότυπος δεδομένων για τα σκάφη

Ονομασία πεδίου

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων/ψηφίων

Ευθυγράμμιση (5) L (αριστερά)/R (δεξιά)

Ορισμός και παρατηρήσεις

(1)

Κράτος μέλος:

3

 

Κράτος μέλος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO), στο οποίο το σκάφος είναι νηολογημένο

(2)

ΜΑΣ

12

 

Αριθμός μητρώου αλιευτικού στόλου της ΕΕ (ΜΑΣ)

Ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης αλιευτικού σκάφους

Κράτος μέλος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO) που ακολουθείται από μια σειρά ταυτοποίησης (9 χαρακτήρες). Στην περίπτωση που μια σειρά διαθέτει λιγότερους από 9 χαρακτήρες, πρέπει να προστίθενται μηδενικά στην αριστερή πλευρά

(3)

Εξωτερική σήμανση

14

L

Βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87 (6)

(4)

Διάρκεια διαχειριστικής περιόδου

2

L

Διάρκεια διαχειριστικής περιόδου σε μήνες.

(5)

Κοινοποιημένα εργαλεία

2

L

Ένας από τους ακόλουθους τύπους εργαλείων:

TR

=

τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόμοια εργαλεία ≥ 32 mm

GN

=

Απλάδια ≥ 60mm

LL

=

παραγάδια βυθού

(6)

Ειδικός όρος που ισχύει για το(α) κοινοποιημένο (α) εργαλείο(α)

2

L

Αναφορά των ειδικών όρων α)-β) του σημείου 6.1 του Παραρτήματος ΙΙΒ, οι οποίοι ενδεχομένως εφαρμόζονται.

(7)

Επιλέξιμες ημέρες με χρήση κοινοποιημένου(ων) εργαλείου(ων)

3

L

Αριθμός ημερών, για τον οποίο το σκάφος είναι επιλέξιμο βάσει του Παραρτήματος ΙΙΒ για την επιλογή εργαλείων και τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου που δηλώνονται.

(8)

Ημέρες κατά τις οποίες έγινε χρήση κοινοποιημένου(ων) εργαλείου(ων)

3

L

Αριθμός ημερών κατά τις οποίες το σκάφος ήταν πράγματι παρόν στην περιοχή και χρησιμοποιούσε τα εργαλεία που κοινοποιήθηκαν κατά την κοινοποιηθείσα διαχειριστική περίοδο

(9)

Μεταφορές ημερών

4

L

Για ημέρες που μεταφέρθηκαν να αναγραφεί «- αριθμός ημερών που μεταφέρθηκαν» και για ημέρες που ελήφθησαν να αναγραφεί «+ αριθμός ημερών που μεταφέρθηκαν»


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΕ L 223,15/08/2006, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 744/2008 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση προσωρινών ειδικών μέτρων με στόχο την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική κρίση (ΕΕ L 202,31.7.2008, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 60, 5.3.2008, σ. 1).

(4)  Πληροφορία σημαντική για τη διαβίβαση δεδομένων με μορφότυπο σταθερού μήκους.

(5)  Πληροφορία σημαντική για τη διαβίβαση δεδομένων με μορφότυπο σταθερού μήκους.

(6)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1987, που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη σήμανση και τον εφοδιασμό με τα αναγκαία έγγραφα των αλιευτικών σκαφών (ΕΕ L 132, 21.5.1987, σ. 9).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΓ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΓΧΗ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ICES VIIe

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.   Πεδιο εφαρμογησ

1.1.

Το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται στα σκάφη ΕΕ ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 10 μέτρων, τα οποία φέρουν ή αναπτύσσουν δοκότρατες, μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 80 mm και στατικά δίχτυα, συμπεριλαμβανομένων των απλαδιών, των μανωμένων διχτυών και των διχτυών εμπλοκής, μεγέθους ματιών ίσου ή μικρότερου των 220 mm σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2007, και είναι παρόντα στη διαίρεση ICES VIIe. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, η αναφορά στη διαχειριστική περίοδο 2013 σημαίνει τη χρονική περίοδο από 1ης Φεβρουαρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014.

1.2.

Τα σκάφη που αλιεύουν με στατικά δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 120 mm και με στοιχεία ιστορικού κάτω των 300 kg βάρους ζωντανών αλιευμάτων γλώσσας ετησίως κατά την προηγούμενη τριετία, σύμφωνα με το ημερολόγιο αλιείας τους, εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

τα εν λόγω σκάφη αλιεύουν λιγότερα από 300 kg βάρους ζωντανών αλιευμάτων γλώσσας κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013·

β)

τα εν λόγω σκάφη δεν μεταφορτώνουν ιχθύς εν πλω σε άλλο σκάφος, και

γ)

κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιουλίου 2013 και τις 31 Ιανουαρίου 2014, για το ιστορικό αλιείας γλώσσας των σκαφών αυτών τα τρία προηγούμενα έτη καθώς και για τα αλιεύματα γλώσσας το 2013.

Εφόσον δεν πληρούται ένας από τους όρους αυτούς, τα οικεία σκάφη παύουν αμέσως να εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος.

2.   Ορισμοι

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «ομάδα αλιευτικών εργαλείων» νοείται η ομάδα που αποτελείται από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες εργαλείων:

i)

δοκότρατες, μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 80 mm, και

ii)

στατικά δίχτυα, συμπεριλαμβανομένων των απλαδιών, των μανωμένων διχτυών και των διχτυών εμπλοκής, με μέγεθος ματιών ίσο ή μικρότερο από 220 mm·

β)

ως «ελεγχόμενο εργαλείο» νοείται οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες εργαλείων που ανήκουν στην ομάδα αλιευτικών εργαλείων,

γ)

ως «περιοχή» νοείται η διαίρεση ICES VIIe·

δ)

ως «διαχειριστική περίοδος 2013» νοείται η περίοδος από 1ης Φεβρουαρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014.

3.   Περιορισμοι δραστηριοτητασ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι σκάφη ΕΕ υπό τη σημαία του και νηολογημένα στην Ένωση, όταν φέρουν οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο, είναι παρόντα στην περιοχή έως τον αριθμό ημερών που προσδιορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΆΔΕΙΕΣ

4.   Σκαφη που διαθετουν αδεια

4.1

Ένα κράτος μέλος δεν επιτρέπει την αλιεία με ελεγχόμενο εργαλείο στην περιοχή σε κανένα από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και το οποίο δεν διαθέτει ιστορικό αλιευτικής δραστηριότητας του είδους αυτού κατά τα έτη 2002 έως 2012 στην εν λόγω περιοχή, εκτός εάν εξασφαλίσει ότι απαγορεύεται η αλιεία στην περιοχή σε ισοδύναμη ικανότητα, μετρούμενη σε κιλοβάτ.

4.2

Ωστόσο, σε σκάφος με ιστορικό χρήσης ενός ελεγχόμενου εργαλείου μπορεί να επιτραπεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικό εργαλείο, υπό τον όρο ότι ο αριθμός ημερών που διατίθεται στο δεύτερο εργαλείο είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς τον αριθμό ημερών που διατίθεται στο ελεγχόμενο εργαλείο.

4.3

Δεν επιτρέπεται σε σκάφος, το οποίο φέρει σημαία κράτους μέλους που δεν διαθέτει ποσοστώσεις στην περιοχή, να αλιεύει στην περιοχή αυτή με ελεγχόμενο εργαλείο, εκτός εάν έχει χορηγηθεί στο σκάφος ποσόστωση κατόπιν μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και του έχουν διατεθεί ημέρες στη θάλασσα σύμφωνα με το σημείο 10 ή 11 του παρόντος Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΕΕ

5.   Μεγιστοσ αριθμοσ ημερων

Κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013, ο μέγιστος αριθμός ημερών στη θάλασσα, κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει σε σκάφος που φέρει τη σημαία του να είναι παρόν στην περιοχή, φέροντας οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο, εμφαίνεται στον πίνακα I.

Πίνακας I

Μέγιστος αριθμός ημερών παρουσίας σκάφους στην περιοχή ανά κατηγορία ελεγχόμενων εργαλείων ετησίως

Ελεγχόμενα εργαλεία

Μέγιστος αριθμός ημερών

Δοκότρατες με μέγεθος ματιών ≥ 80 mm

164

Στατικά δίχτυα με μέγεθος ματιών ≤ 220 mm

164

6.   Συστημα κιλοβατ - ημερων

6.1.

Κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013, το κράτος μέλος μπορεί να διαχειρισθεί την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας βάσει συστήματος κιλοβάτ-ημερών. Βάσει του εν λόγω συστήματος, μπορεί να επιτρέπει σε κάθε σκάφος με οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο που περιλαμβάνεται στον πίνακα Ι να είναι παρόν στην περιοχή επί μέγιστο αριθμό ημερών, ο οποίος διαφέρει από εκείνον που καθορίζεται στον εν λόγω πίνακα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το συνολικό ύψος των κιλοβάτ-ημερών που αντιστοιχεί στο ελεγχόμενο εργαλείο.

6.2.

Το εν λόγω συνολικό ύψος κιλοβάτ-ημερών είναι το άθροισμα όλων των μεμονωμένων αλιευτικών προσπαθειών που διατίθενται στα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του οικείου κράτους μέλους και πληρούν τις προϋποθέσεις για τα ελεγχόμενα εργαλεία. Οι εν λόγω μεμονωμένες αλιευτικές προσπάθειες υπολογίζονται σε κιλοβάτ-ημέρες πολλαπλασιάζοντας την ισχύ της μηχανής κάθε σκάφους με τον αριθμό των ημερών στη θάλασσα που θα δικαιούνταν, σύμφωνα με τον πίνακα Ι, εάν δεν εφαρμόζετο το σημείο 6.1.

6.3.

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να επωφεληθεί του αναφερομένου στο σημείο 6.1 συστήματος, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή με εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες περιλαμβάνουν για τα ελεγχόμενα αλιευτικά εργαλεία που καθορίζονται στον πίνακα Ι, τις λεπτομέρειες του υπολογισμού που βασίζεται στα ακόλουθα:

α)

τον κατάλογο των σκαφών που έχουν άδεια να αλιεύουν, με αναφορά του αριθμού μητρώου αλιευτικού στόλου ΕΕ (ΜΑΣ) και της ισχύος της μηχανής τους·

β)

τον αριθμό ημερών στη θάλασσα κατά τις οποίες κάθε σκάφος θα είχε λάβει αρχικά άδεια αλιείας σύμφωνα με τον πίνακα Ι και τον αριθμό ημερών στη θάλασσα κατά τις οποίες κάθε σκάφος θα επωφελούνταν από την εφαρμογή του σημείου 6.1.

6.4.

Βάσει αυτής της αίτησης, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 6 και, ενδεχομένως, μπορεί να επιτρέπει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος να επωφεληθεί από το σύστημα που αναφέρεται στο σημείο 6.1.

7.   Διαθεση προσθετων ημερων για οριστικη παυση αλιευτικων δραστηριοτητων

7.1.

Πρόσθετος αριθμός ημερών στη θάλασσα κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να λαμβάνει άδεια από το κράτος μέλος σημαίας να είναι παρόν στην περιοχή, όταν φέρει οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο, μπορεί να χορηγείται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή βάσει των οριστικών παύσεων αλιευτικών δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2014, είτε σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 είτε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 744/2008. Η Επιτροπή μπορεί να εξετάζει, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο οριστικών παύσεων εξαιτίας άλλων περιστάσεων, κατόπιν εγγράφου και δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Στην αίτηση αναφέρονται τα σχετικά σκάφη και επιβεβαιώνεται, για καθένα από αυτά, η οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων.

7.2.

Η προσπάθεια που καταβλήθηκε το 2003, μετρούμενη σε κιλοβάτ-ημέρες, από τα αποσυρόμενα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούσαν δεδομένη ομάδα εργαλείων, διαιρείται με την προσπάθεια που καταβλήθηκε από το σύνολο των σκαφών που χρησιμοποιούσαν την ίδια ομάδα εργαλείων κατά το 2003. Ο πρόσθετος αριθμός ημερών στη θάλασσα υπολογίζεται στη συνέχεια με πολλαπλασιασμό του προκύπτοντος κλάσματος επί τον αριθμό των ημερών που θα είχαν διατεθεί σύμφωνα με τον πίνακα Ι. Τμήμα ημέρας που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτόν στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη ολόκληρη ημέρα.

7.3.

Τα σημεία 7.1 και 7.2 δεν εφαρμόζονται, όταν ένα σκάφος έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με το σημείο 4.2 ή όταν η απόσυρση έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά τα προηγούμενα έτη για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών στη θάλασσα.

7.4.

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να επωφεληθεί των χορηγήσεων που αναφέρονται στο σημείο 7.1 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή έως τις 15 Ιουνίου 2013, με εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες περιλαμβάνουν για την ομάδα αλιευτικών εργαλείων που καθορίζεται στον πίνακα Ι, τις λεπτομέρειες του υπολογισμού που βασίζεται στα ακόλουθα:

α)

στους καταλόγους αποσυρθέντων σκαφών, με αναφορά του αριθμού μητρώου αλιευτικού στόλου της ΕΕ (ΜΑΣ) και της ισχύος της μηχανής τους·

β)

στην αλιευτική δραστηριότητα που άσκησαν τα εν λόγω σκάφη το 2003, υπολογιζόμενη σε ημέρες στη θάλασσα ανάλογα με την ομάδα αλιευτικών εργαλείων.

7.5.

Με βάση σχετικό αίτημα κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να κατανέμει στο εν λόγω κράτος μέλος αριθμό ημερών επιπλέον αυτών που ορίζονται στο σημείο 5 για το εν λόγω κράτος μέλος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

7.6.

Κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013, ένα κράτος μέλος μπορεί να ανακατανέμει τις εν λόγω πρόσθετες ημέρες στη θάλασσα στο σύνολο ή σε μέρος των σκαφών που παραμένουν στον στόλο και πληρούν τις προϋποθέσεις για τα ελεγχόμενα εργαλεία.

7.7.

Το κράτος μέλος δεν μπορεί να ανακατανέμει κατά τη διαχειριστική περίοδο 2013 πρόσθετο αριθμό ημερών που προκύπτει από οριστική παύση δραστηριότητας και είχε χορηγηθεί προηγουμένως από την Επιτροπή, εκτός εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση με την οποία επεκτιμάται ο εν λόγω πρόσθετος αριθμός ημερών βάσει των τρεχουσών ομάδων εργαλείων και των περιορισμών που αφορούν τις ημέρες στη θάλασσα. Μόλις υποβληθεί η αίτηση του κράτους μέλους για επανεκτίμηση του αριθμού των ημερών, επιτρέπεται προσωρινά στο κράτος μέλος να ανακατανέμει το 50 % του πρόσθετου αριθμού ημερών, έως ότου ληφθεί η απόφαση της Επιτροπής.

8.   Χορηγηση προσθετων ημερων για επαυξημενη παρουσια επιστημονικων παρατηρητων

8.1.

Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει στα κράτη μέλη, μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2013 και 31ης Ιανουαρίου 2014, τρεις πρόσθετες ημέρες κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν εντός της περιοχής, ενώ φέρει οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο, βάσει προγράμματος επαυξημένης παρουσίας επιστημονικών παρατηρητών, σε συνεργασία επιστημόνων και αλιευτικού κλάδου. Το εν λόγω πρόγραμμα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα επίπεδα απορρίψεων και στη σύνθεση των αλιευμάτων και υπερβαίνει τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 και στους κανόνες εφαρμογής του για τα εθνικά προγράμματα.

8.2.

Οι επιστημονικοί παρατηρητές είναι ανεξάρτητοι από τον πλοιοκτήτη, από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και από κάθε μέλος του πληρώματος.

8.3.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να τύχουν των χορηγήσεων που αναφέρονται στο σημείο 8.1 υποβάλλουν στην Επιτροπή προς έγκριση περιγραφή του οικείου προγράμματος επαυξημένης παρουσίας επιστημονικών παρατηρητών.

8.4.

Με βάση την εν λόγω περιγραφή και κατόπιν διαβουλεύσεως με την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να κατανέμει στο σχετικό κράτος μέλος αριθμό ημερών επιπλέον αυτών που ορίζονται στο σημείο 5 για το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και για τα σκάφη, την περιοχή και τα αλιευτικά εργαλεία που αφορά το πρόγραμμα επαυξημένης παρουσίας επιστημονικών παρατηρητών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

8.5.

Εάν η Επιτροπή είχε εγκρίνει στο παρελθόν πρόγραμμα επαυξημένης παρουσίας επιστημονικών παρατηρητών που υπέβαλε κράτος μέλος και το οικείο κράτος μέλος επιθυμεί να παρατείνει την εφαρμογή του χωρίς αλλαγές, τότε το κράτος μέλος πληροφορεί την Επιτροπή για τη συνέχιση του εν λόγω προγράμματος τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

9.   Γενικη υποχρεωση

Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται την μέγιστη επιτρεπτή αλιευτική προσπάθεια σύμφωνα με τα άρθρα 26 έως 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

10.   Διαχειριστικεσ περιοδοι

10.1.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διαιρούν τις ημέρες παρουσίας στην περιοχή που εμφαίνονται στον πίνακα Ι σε διαχειριστικές περιόδους διάρκειας ενός ή περισσοτέρων ημερολογιακών μηνών.

10.2.

Ο αριθμός ημερών ή ωρών κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν στην περιοχή στη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος.

10.3.

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιτρέπει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να είναι παρόντα στην περιοχή με βάση αριθμό ωρών, το κράτος μέλος εξακολουθεί να μετρά την κατανάλωση των ημερών, όπως ορίζεται στο σημείο 9. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, το κράτος μέλος παρέχει αποδείξεις για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση ημερών εντός της περιοχής λόγω του γεγονότος ότι οι παρουσίες του σκάφους στην περιοχή λήγουν πριν από τη λήξη μιας 24ωρης περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

11.   Μεταφορα ημερων μεταξυ αλιευτικων σκαφων που φερουν τη σημαια ενοσ κρατουσ μελουσ

11.1.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει σε οποιοδήποτε από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του να μεταφέρει ημέρες παρουσίας στην περιοχή, για τις οποίες έχει άδεια, σε άλλο σκάφος που φέρει τη σημαία του στην περιοχή, υπό τον όρο ότι το γινόμενο των ημερών που λαμβάνονται από ένα σκάφος επί την ισχύ μηχανών σε κιλοβάτ του σκάφους αυτού (κιλοβάτ-ημέρες) είναι ίσο ή μικρότερο από το γινόμενο των ημερών που μεταφέρονται από το χορηγό σκάφος επί την ισχύ μηχανών σε κιλοβάτ του εν λόγω σκάφους. Ως ισχύς μηχανών σε κιλοβάτ των σκαφών, θεωρείται η καταχωρισθείσα για κάθε σκάφος στο μητρώο αλιευτικού στόλου της ΕΕ.

11.2.

Ο συνολικός αριθμός ημερών παρουσίας στην περιοχή που μεταφέρονται βάσει του σημείου 11,1, πολλαπλασιαζόμενος επί την ισχύ μηχανής σε κιλοβάτ του χορηγού σκάφους, δεν είναι μεγαλύτερος από το ιστορικό του μέσου ετήσιου αριθμού ημερών του χορηγού σκάφους στην περιοχή, όπως εξακριβώνεται από το ημερολόγιο αλιείας κατά τα έτη 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005, πολλαπλασιαζόμενο επί την ισχύ μηχανής σε κιλοβάτ του εν λόγω σκάφους.

11.3.

Η μεταφορά ημερών, όπως περιγράφεται στο σημείο 11.1, επιτρέπεται μεταξύ σκαφών που αλιεύουν με οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο και κατά την ίδια διαχειριστική περίοδο.

11.4.

Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν. Οι μορφότυποι λογιστικών φύλλων για τη συλλογή και διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν σημείο μπορούν να καθορίζονται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, από την Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

12.   Μεταφορα ημερων μεταξυ αλιευτικων σκαφων που φερουν τη σημαια διαφορετικων κρατων μελων

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά ημερών παρουσίας στην περιοχή, για την ίδια διαχειριστική περίοδο και εντός της περιοχής, μεταξύ αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σημεία 4.2, 4.4, 5, 6 και 10, τηρουμένων των αναλογιών. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να εγκρίνουν τη μεταφορά αυτή, κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την πραγματοποίησή της, τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό προς μεταφορά ημερών, την αλιευτική προσπάθεια και, ενδεχομένως, τις σχετικές αλιευτικές ποσοστώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

13.   Αναφορα αλιευτικησ προσπαθειασ

Το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 εφαρμόζεται στα σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Παραρτήματος. Ως γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο νοείται η περιοχή που ορίζεται στο σημείο 2 του παρόντος Παραρτήματος.

14.   Συγκεντρωση των σχετικων στοιχειων

Τα κράτη μέλη, βάσει των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των αλιευτικών ημερών παρουσίας στην περιοχή, όπως ορίζεται στο παρόν Παράρτημα, συγκεντρώνουν σε τριμηνιαία βάση τις πληροφορίες σχετικά με τη συνολική αλιευτική προσπάθεια που ασκήθηκε στην περιοχή όσον αφορά συρόμενα εργαλεία και στατικά εργαλεία, την προσπάθεια που ασκήθηκε από σκάφη με τη χρήση διαφορετικών τύπων εργαλείων στην περιοχή και την ισχύ μηχανών των εν λόγω σκαφών σε κιλοβάτ-ημέρες.

15.   Κοινοποιηση σχετικων στοιχειων

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεώς της, λογιστικά φύλλα με τα αναφερόμενα στο σημείο 14 στοιχεία, υπό τη μορφή που ορίζεται στους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, αποστέλλοντάς τα στην κατάλληλη ηλεκτρονική θυρίδα, η οποία κοινοποιείται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προσπάθεια που κατανεμήθηκε και καταναλώθηκε, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρη των διαχειριστικών περιόδων 2012 και 2013, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο δεδομένων που ορίζεται στους πίνακες IV και V.

Πίνακας II

Μορφότυπος αναφοράς πληροφοριών για τις κιλοβάτ-ημέρες ανά έτος

Κράτος μέλος

Αλιευτικό εργαλείο

Έτος

Σωρευτική δήλωση προσπάθειας

(1)

(2)

(3)

(4)


Πίνακας III

Μορφότυπος δεδομένων για τις κιλοβάτ-ημέρες ανά έτος

Ονομασία πεδίου

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων/ψηφίων

Ευθυγράμμιση (1)

L (αριστερά)/R (δεξιά)

Ορισμός και παρατηρήσεις

(1)

Κράτος μέλος:

3

 

Κράτος μέλος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO), στο οποίο το σκάφος είναι νηολογημένο

(2)

Εργαλεία

2

 

Ένας από τους ακόλουθους τύπους εργαλείων:

BT

=

δοκότρατες ≥ 80 mm

GN

=

απλάδια < 220 mm

TN

=

μανωμένο δίχτυ ή δίχτυ εμπλοκής < 220mm

(3)

Έτος

4

 

Είτε 2006 ή 2007 ή 2008 ή 2009 ή 2010 ή 2011 ή 2012 ή 2013

(4)

Σωρευτική δήλωση προσπάθειας

7

R

Σωρευτική ποσότητα αλιευτικής προσπάθειας εκφραζόμενη σε κιλοβάτ-ημέρες η οποία ασκήθηκε από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του οικείου έτους


Πίνακας IV

Μορφότυπος αναφοράς πληροφοριών για τα σκάφη

Κράτος - μέλος

ΜΑΣ

Εξωτερική σήμανση

Διάρκεια διαχειριστικής περιόδου

Δηλωμένα εργαλεία

Επιλέξιμες ημέρες με χρήση δηλωμένου(-ων) εργαλείου(-ων)

Ημέρες κατά τις οποίες έγινε χρήση δηλωμένου (-ων) εργαλείου(-ων)

Μεταφορές ημερών

αριθ. 1

αριθ. 2

αριθ. 3

αριθ. 1

αριθ.

αριθ. 3

αριθ. 1

αριθ. 2

αριθ. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Πίνακας V

Μορφότυπος δεδομένων για τα σκάφη

Ονομασία πεδίου

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων/ψηφίων

Ευθυγράμμιση (2)

L (αριστερά)/R (δεξιά)

Ορισμός και παρατηρήσεις

(1)

Κράτος μέλος:

3

 

Κράτος μέλος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO), στο οποίο το σκάφος είναι νηολογημένο

(2)

ΜΑΣ

12

 

Αριθμός μητρώου αλιευτικού στόλου της ΕΕ (ΜΑΣ)

Ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης αλιευτικού σκάφους

Κράτος μέλος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO) που ακολουθείται από μια σειρά ταυτοποίησης (9 χαρακτήρες). Στην περίπτωση που μια σειρά διαθέτει λιγότερους από 9 χαρακτήρες, πρέπει να προστεθούν μηδενικά στην αριστερή πλευρά

(3)

Εξωτερική σήμανση

14

L

Βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87

(4)

Διάρκεια διαχειριστικής περιόδου

2

L

Διάρκεια διαχειριστικής περιόδου σε μήνες.

(5)

Κοινοποιημένα εργαλεία

2

L

Ένας από τους ακόλουθους τύπους εργαλείων:

BT

=

δοκότρατες ≥ 80 mm

GN

=

απλάδια < 220 mm

TN

=

μανωμένο δίχτυ ή δίχτυ εμπλοκής < 220mm

(6)

Ειδικός όρος που ισχύει για το(α) κοινοποιημένο(α) εργαλείο(α)

3

L

Αριθμός ημερών, για τον οποίο το σκάφος είναι επιλέξιμο βάσει του Παραρτήματος ΙΙΓ για την επιλογή εργαλείων και τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου που δηλώνονται.

(7)

Ημέρες κατά τις οποίες έγινε χρήση κοινοποιημένου (ων) εργαλείου(ων)

3

L

Αριθμός ημερών κατά τις οποίες το σκάφος ήταν πράγματι παρόν στην περιοχή και χρησιμοποιούσε τα εργαλεία που κοινοποιήθηκαν κατά την κοινοποιηθείσα διαχειριστική περίοδο

(8)

Μεταφορές ημερών

4

L

Για ημέρες που μεταφέρθηκαν να αναγραφεί «- αριθμός ημερών που μεταφέρθηκαν» και για ημέρες που ελήφθησαν να αναγραφεί «+ αριθμός ημερών που μεταφέρθηκαν»


(1)  Πληροφορία σημαντική για τη διαβίβαση δεδομένων με μορφότυπο σταθερού μήκους.

(2)  Πληροφορία σημαντική για τη διαβίβαση δεδομένων με μορφότυπο σταθερού μήκους.


25.1.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/54


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 40/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Ιανουαρίου 2013

σχετικά με τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων οι οποίες στα ύδατα ΕΕ και οι οποίες παρέχονται σε σκάφη ΕΕ σε ορισμένα ύδατα εκτός ΕΕ για ορισμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1) επιβάλλει τη θέσπιση μέτρων από την Ένωση που θα διέπουν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, καθώς και την αειφόρο άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών γνωμοδοτήσεων, και ιδίως των εκθέσεων που συντάσσει η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), καθώς και των γνωμοδοτήσεων Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων.

(2)

Εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου η θέσπιση μέτρων περί καθορισμού και κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε κράτος μέλος σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων για κάθε απόθεμα ή ιχθυότοπο, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

(3)

Για ορισμένα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να κατανέμουν πρόσθετες ποσότητες σε σκάφη που συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία. Στόχος των δοκιμών αυτών είναι να δοκιμασθεί ένα σύστημα ποσόστωσης αλιευμάτων, δηλ. ένα σύστημα βάσει του οποίου όλα τα αλιεύματα θα πρέπει να εκφορτώνονται και να καταλογίζονται βάσει ποσοστώσεων, προκειμένου να αποφεύγονται οι απορρίψεις και η σπατάλη χρησιμοποιήσιμων αλιευτικών πόρων που αυτές συνεπάγονται. Οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις ιχθύων απειλούν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ιχθύων ως δημόσιου αγαθού και, κατά συνέπεια, τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αντίθετα, τα συστήματα ποσόστωσης αλιευμάτων εξ ορισμού παρέχουν κίνητρο στους αλιείς να βελτιστοποιούν την επιλεκτικότητα ως προς το αλίευμα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση των απορρίψεων, μια πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία θα πρέπει να καλύπτει κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα και όχι ό,τι εκφορτώνεται στον λιμένα. Ως εκ τούτου, μεταξύ των προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν παρόμοιες πρόσθετες κατανομές θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να εξασφαλίζουν τη χρήση τηλεοπτικών καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) που συνδέονται με σύστημα αισθητήρων (καλούμενες από κοινού «σύστημα CCTV»). Με τον τρόπο αυτό, θα καθίσταται δυνατή η λεπτομερής καταγραφή των μερών των αλιευμάτων που διατηρούνται και που απορρίπτονται. Ένα σύστημα βασιζόμενο σε παρατηρητές οι οποίοι βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο επί του σκάφους θα ήταν λιγότερο αποτελεσματικό, πιο δαπανηρό και λιγότερο αξιόπιστο. Συνεπώς, η χρήση συστημάτων CCTV αποτελεί αυτή τη στιγμή προϋπόθεση για την επιτυχία των σχεδίων μείωσης των απορρίψεων, όπως η πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία. Κατά τη χρήση των εν λόγω συστημάτων, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (2).

(4)

Για να εξασφαλισθεί ότι οι δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας μπορούν να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες των συστημάτων ποσόστωσης αλιευμάτων ως προς τον έλεγχο της απόλυτης θνησιμότητας λόγω αλιείας των οικείων αποθεμάτων, είναι αναγκαίο όλοι οι ιχθύες που αλιεύονται στη διάρκεια των εν λόγω δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων που είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης, να καταλογίζονται στη συνολική ποσότητα που έχει διατεθεί στο συμμετέχον σκάφος και οι αλιευτικές δραστηριότητες να διακόπτονται όταν η εν λόγω συνολική ποσότητα έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως από το σκάφος αυτό. Είναι επίσης σκόπιμο να επιτρέπονται οι μεταφορές ποσοτήτων μεταξύ σκαφών που συμμετέχουν στις δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας και σκαφών που δεν συμμετέχουν,εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι δεν αυξάνονται οι απορρίψεις από μη συμμετέχοντα σκάφη.

(5)

Τα TAC θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη βιολογικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη μεταχείριση μεταξύ αλιευτικών κλάδων, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη γνώμες που διατυπώνονται στη διάρκεια των διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους παράγοντες, ιδίως κατά τις συνεδριάσεις των οικείων Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων.

(6)

Για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά πολυετή σχέδια, τα TAC θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα εν λόγω σχέδια. Ως εκ τούτου, τα TAC για τα αποθέματα γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα, χωματίδας στη Βόρεια Θάλασσα, γάδου στη Βόρεια Θάλασσα, το Skagerrak και την Ανατολική Μάγχη, τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο και ρέγγας στα δυτικά της Σκωτίας θα πρέπει να καθορισθούν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τύπους αλιείας που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα (3)·, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (4)·, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (5) («σχέδιο για το γάδο»)·και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (6)·

(7)

Για τα αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή ή αξιόπιστα δεδομένα προκειμένου να εκτιμηθούν τα μεγέθη, τα μέτρα διαχείρισης και τα επίπεδα TAC θα πρέπει να ακολουθούν την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημε