ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2012.338.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ό έτος
12 Δεκεμβρίου 2012


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση 2012/768/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2012, για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1183/2012 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 )

11

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1184/2012 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2012, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Cecina de León (ΠΓΕ)]

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1185/2012 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα

18

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1186/2012 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όσον αφορά την ουσία φωξίμη ( 1 )

20

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1187/2012 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, για την 184η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

23

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1188/2012 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

25

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2012/769/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2012, για τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

27

 

 

2012/770/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, για την επιβεβαίωση των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 και των στόχων για τις ειδικές εκπομπές των κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων για το ημερολογιακό έτος 2011 κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

29

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

2012/771/ΕΕ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα

37

 

 

2012/772/ΕΕ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό

41

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (EE) αριθ. 488/2012 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 658/2007 σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις λόγω παράβασης ορισμένων υποχρεώσεων επιβαλλομένων στο πλαίσιο αδειών κυκλοφορίας που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 9.6.2012)

44

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

12.12.2012   

EL EN EN EN

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/1


ΑΠΌΦΑΣΗ 2012/768/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2012

για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 37,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 218 παράγραφοι 5 και 6,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («ΥΕ»),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι όροι για τη συμμετοχή τρίτων κρατών σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καθορίζονται δυνάμει συμφωνίας που θα θεσπίζει πλαίσιο για ενδεχόμενη μελλοντική συμμετοχή σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, και όχι να καθορίζονται κατά περίπτωση για την εκάστοτε επιχείρηση.

(2)

Η ΥΕ, κατόπιν της έκδοσης απόφασης από το Συμβούλιο στις 26 Απριλίου 2010 με την οποία εξουσιοδοτήθηκε να αρχίσει διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύθηκε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («συμφωνία»).

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («συμφωνία») εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία, δεσμεύοντας την Ένωση.

Άρθρο 3

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση κατά το άρθρο 16 παράγραφος 1 της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

I. AUKEN


Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

Encl.

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,

αφενός, και

Η ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

αφετέρου,

καλούμενα εφεξής τα «μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να αποφασίζει την ανάληψη δράσης στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίζει εάν τρίτα κράτη θα κληθούν να συμμετάσχουν σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μπορεί να αποδεχθεί την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσφέρει τη συμβολή της. Στην περίπτωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει για την αποδοχή αυτής της προτεινόμενης συμβολής.

(3)

Οι όροι για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ θα πρέπει να καθορίζονται με συμφωνία που θα θεσπίζει πλαίσιο για ενδεχόμενη μελλοντική συμμετοχή της σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, και όχι να καθορίζονται κατά περίπτωση για την εκάστοτε επιχείρηση.

(4)

Η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και δεν θα πρέπει να προδικάζει την κατά περίπτωση φύση της απόφασης για τη συμμετοχή σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.

(5)

Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να καλύπτει μόνο μελλοντικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και δεν θα πρέπει να θίγει τυχόν ισχύουσες συμφωνίες με τις οποίες ρυθμίζεται η συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ που έχει ήδη αναπτυχθεί,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΜΗΜΑ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αποφάσεις περί της συμμετοχής

1.   Κατόπιν της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλέσει την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να συμμετάσχει σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και εφόσον το τελευταίο αυτό κράτος έχει αποφασίσει να συμμετάσχει, παρέχει το ίδιο πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την προτεινόμενη συμβολή.

2.   Η αξιολόγηση της προτεινόμενης συμβολής από την Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργείται κατόπιν διαβούλευσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

3.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεικνύει εγκαίρως στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας την πιθανή συμβολή της στις κοινές δαπάνες της επιχείρησης, το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό να βοηθήσει την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στη διαμόρφωση της προσφοράς της.

4.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωστοποιεί με επιστολή στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμετοχή της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 2

Πλαίσιο

1.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συντάσσεται με την απόφαση του Συμβουλίου με την οποία το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διεξαγάγει την επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη απόφαση με την οποία το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει την παράταση της επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τυχόν αναγκαίες εκτελεστικές ρυθμίσεις.

2.   Η συμβολή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ δεν θίγει την αυτονομία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Καθεστώς του προσωπικού και των δυνάμεων

1.   Το καθεστώς του προσωπικού που είναι αποσπασμένο σε μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και/ή των δυνάμεων με τις οποίες η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμβάλλει σε στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ διέπεται από τη συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων/της αποστολής, εφόσον συνήφθη, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους ή των κρατών όπου διεξάγεται η επιχείρηση.

2.   Το καθεστώς του προσωπικού που τοποθετείται ως συμβολή σε αρχηγεία ή μονάδες διοικήσεως που ευρίσκονται εκτός του κράτους ή των κρατών όπου πραγματοποιείται η επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ διέπεται από διακανονισμούς μεταξύ των εν λόγω αρχηγείων και μονάδων διοικήσεως και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

3.   Με την επιφύλαξη της συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων/της αποστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει δικαιοδοσία επί του προσωπικού της που συμμετέχει στην επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Αν δυνάμεις της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας επιχειρούν επί σκάφους ή αεροσκάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος αυτό ασκεί δικαιοδοσία σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία και διαδικασίες.

4.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει την ευθύνη να αντιμετωπίζει τυχόν αξιώσεις συνδεόμενες με τη συμμετοχή σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ που εγείρονται από μέλος του προσωπικού της ή αφορούν μέλος του προσωπικού της και έχει την ευθύνη να κινεί οιαδήποτε διαδικασία, ιδίως δικαστική ή πειθαρχική, κατά μέλους του προσωπικού της σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της.

5.   Τα μέρη συμφωνούν να παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε άλλη αξίωση, πέραν των συμβατικών αξιώσεων, για ζημία, απώλεια ή καταστροφή μέσων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από το έτερο μέρος, ή για τραυματισμό ή θάνατο μέλους του προσωπικού οιουδήποτε των μερών, που προκύπτει από την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων του σε σχέση με δραστηριότητες που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας ή δόλου.

6.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε δήλωση παραίτησης από αξιώσεις έναντι οιουδήποτε κράτους το οποίο συμμετέχει σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ στην οποία συμμετέχει η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και να προβεί στην ενέργεια αυτή κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.

7.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της θα προβούν σε δήλωση παραίτησης από αξιώσεις έναντι της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για οιαδήποτε μελλοντική συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, και ότι θα προβούν στην ενέργεια αυτή κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 4

Διαβαθμισμένες πληροφορίες

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ εφαρμόζεται η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία συνήφθη στα Σκόπια στις 25 Μαρτίου 2005.

ΤΜΗΜΑ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 5

Προσωπικό αποσπασμένο σε μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ

1.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας:

α)

εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του που είναι αποσπασμένο στη μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ εκτελεί την αποστολή του σύμφωνα με:

την απόφαση του Συμβουλίου και τις μετέπειτα τροποποιήσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1,

το σχέδιο επιχείρησης,

τα μέτρα εφαρμογής.

β)

ενημερώνει, εν ευθέτω χρόνω, τον αρχηγό αποστολής της μη στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ («ο αρχηγός αποστολής») και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας («YE») σχετικά με οιαδήποτε αλλαγή στη συμβολή του στη μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.

2.   Το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στη μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμό και λαμβάνει ιατρική βεβαίωση ότι είναι ικανό να εκτελέσει τα καθήκοντά του από αρμόδια αρχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το προσωπικό που αποσπάται στη μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ προσκομίζει αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής.

Άρθρο 6

Δομή διοίκησης

1.   Το προσωπικό που αποσπάται από το συμμετέχον κράτος εκτελεί τα καθήκοντά του και συμπεριφέρεται με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα της μη στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.

2.   Όλο το προσωπικό τελεί πλήρως υπό τη διοίκηση των εθνικών του αρχών.

3.   Οι εθνικές αρχές μεταβιβάζουν τον επιχειρησιακό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.   Ο αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για τη μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχό της στο θέατρο των επιχειρήσεων.

5.   Ο αρχηγός αποστολής ηγείται της μη στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και ασκεί την καθημερινή της διαχείριση.

6.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης, σύμφωνα με τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

7.   Ο αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού της μη στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Οσάκις ενδείκνυται, λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα από την αρμόδια εθνική αρχή.

8.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ορίζει σημείο επαφής για την εθνική της ποσόστωση («NPC»), το οποίο εκπροσωπεί την εθνική της ποσόστωση στην επιχείρηση. Ο NPC δίδει αναφορά για εθνικά θέματα στον αρχηγό αποστολής και είναι υπεύθυνος για τη σε καθημερινή βάση πειθαρχία του σώματος.

9.   Η απόφαση για τον τερματισμό της επιχείρησης λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν διαβούλευσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εφόσον η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθεί να συμβάλλει στη μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ κατά την ημερομηνία τερματισμού της επιχείρησης.

Άρθρο 7

Χρηματοοικονομικές πτυχές

1.   Το συμμετέχον κράτος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή του στην επιχείρηση, εκτός των τρεχουσών δαπανών, όπως ορίζονται στον προϋπολογισμό λειτουργίας της επιχείρησης. Τούτο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8.

2.   Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας φυσικών ή νομικών προσώπων από το ή τα κράτη στα οποία διεξάγεται η επιχείρηση, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εφόσον αποδειχθεί η ευθύνη της, καταβάλλει αποζημίωση υπό τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα συμφωνία για το καθεστώς της αποστολής, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 8

Συνεισφορά στον προϋπολογισμό λειτουργίας

1.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού λειτουργίας της ενωσιακής επιχείρησης μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων.

2.   Αυτή η συνεισφορά στον προϋπολογισμό λειτουργίας υπολογίζεται βάσει εκατέρου των ακόλουθων τύπων, όποιος είναι εκείνος ο οποίος παράγει το χαμηλότερο ποσό:

α)

το μερίδιο του ποσού αναφοράς που είναι ανάλογο με τον λόγο του ΑΕΕ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της το σύνολο των ΑΕΕ όλων των κρατών που συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό λειτουργίας της επιχείρησης· ή

β)

το μερίδιο του ποσού αναφοράς για τον προϋπολογισμό λειτουργίας που είναι ανάλογο με τον λόγο του αριθμού των μελών του προσωπικού από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που συμμετέχουν στην επιχείρηση προς τον συνολικό αριθμό των μελών του προσωπικού όλων των κρατών που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, το συμμετέχον κράτος δεν συνεισφέρει καθόλου στη χρηματοδότηση των ημερήσιων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο προσωπικό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω παράγραφο 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαλλάσσει, καταρχήν, το συμμετέχον κράτος από χρηματοδοτικές συνεισφορές σε συγκεκριμένη μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ όταν:

α)

η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει ότι η συμβολή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι σημαντική και έχει θεμελιώδη σημασία για τη συγκεκριμένη επιχείρηση· ή

β)

η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει κατά κεφαλήν ΑΕΕ που δεν υπερβαίνει το ΑΕΕ κανενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Για την καταβολή της συνεισφοράς της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στον προϋπολογισμό λειτουργίας της μη στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ υπογράφεται συμφωνία μεταξύ του αρχηγού αποστολής και των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο εν λόγω διακανονισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις:

α)

το σχετικό ποσό·

β)

τους όρους καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς·

γ)

τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών.

ΤΜΗΜΑ III

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 9

Συμμετοχή στη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ

1.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξασφαλίζει ότι οι δυνάμεις και το προσωπικό της που συμμετέχουν στη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ εκτελούν την αποστολή τους σύμφωνα με:

α)

την απόφαση του Συμβουλίου και τις μετέπειτα τροποποιήσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1,

β)

το σχέδιο επιχείρησης,

γ)

τα μέτρα εφαρμογής.

2.   Το προσωπικό που αποσπάται από τα συμμετέχοντα κράτη εκτελεί τα καθήκοντά του και συμπεριφέρεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.

3.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ενημερώνει εγκαίρως τον διοικητή επιχειρήσεων της ΕΕ για κάθε μεταβολή της συμμετοχής της στην επιχείρηση.

Άρθρο 10

Δομή διοίκησης

1.   Όλες οι δυνάμεις και το προσωπικό που συμμετέχουν στη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ τελούν πλήρως υπό τη διοίκηση των εθνικών τους αρχών.

2.   Οι εθνικές αρχές μεταβιβάζουν την επιχειρησιακή και τακτική διοίκηση ή/και τον έλεγχο των δυνάμεων και του προσωπικού τους στον διοικητή Επιχειρήσεων της ΕΕ, ο οποίος δικαιούται να εκχωρεί την εξουσία του σε τρίτους.

3.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσον αφορά την τρέχουσα διαχείριση της επιχείρησης, με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ.

4.   Ο διοικητής επιχειρήσεων της ΕΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, να ζητήσει να αποσυρθεί η συνεισφορά του συμμετέχοντος κράτους.

5.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας διορίζει έναν ανώτερο στρατιωτικό αντιπρόσωπο («ΑΣΑ») για να εκπροσωπεί το εθνικό του σώμα στην επιχείρηση στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο SMR διαβουλεύεται με τον διοικητή επιχειρήσεων της ΕΕ επί όλων των θεμάτων που αφορούν την επιχείρηση και είναι υπεύθυνος για τη σε καθημερινή βάση πειθαρχία της δύναμης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Άρθρο 11

Χρηματοοικονομικές πτυχές

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της παρούσας συμφωνίας, το συμμετέχον κράτος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή του στην επιχείρηση, εκτός αυτών που καλύπτονται από κοινή χρηματοδότηση, κατά τα προβλεπόμενα στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, καθώς και στην απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών δαπανών των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (Αθηνά) (1).

2.   Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας φυσικών ή νομικών προσώπων από το ή τα κράτη στα οποία διεξάγεται η επιχείρηση, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εφόσον αποδειχθεί η ευθύνη της, καταβάλλει αποζημίωση υπό τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 12

Συνεισφορά στις κοινές δαπάνες

1.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνεισφέρει στη χρηματοδότηση των κοινών δαπανών της στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.

2.   Αυτή η συνεισφορά στις κοινές δαπάνες υπολογίζεται βάσει εκατέρου των ακόλουθων δύο τύπων, όποιος είναι εκείνος ο οποίος παράγει το χαμηλότερο ποσό:

α)

το μερίδιο των κοινών δαπανών που είναι ανάλογο με τον λόγο του ΑΕΕ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προς το σύνολο των ΑΕΕ όλων των κρατών που συνεισφέρουν στις κοινές δαπάνες της επιχείρησης· ή

β)

το μερίδιο των κοινών δαπανών που είναι ανάλογο με τον λόγο του αριθμού των μελών του προσωπικού από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που συμμετέχουν στην επιχείρηση προς τον συνολικό αριθμό των μελών του προσωπικού όλων των κρατών που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Όταν χρησιμοποιείται ο τύπος του πρώτου εδαφίου σημείο β) και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμβάλλει με προσωπικό μόνο στα επιχειρησιακά στρατηγεία ή τα στρατηγεία δυνάμεων, χρησιμοποιείται ο λόγος του αριθμού των μελών του προσωπικού του προς τον συνολικό αριθμό των μελών του προσωπικού των αντίστοιχων στρατηγείων. Στις λοιπές περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ο λόγος του συνόλου των μελών του προσωπικού με το οποίο συμβάλλει το συμμετέχον κράτος προς τον συνολικό αριθμό των μελών του προσωπικού της επιχείρησης.

3.   Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω παράγραφο 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαλλάσσει, καταρχήν, το συμμετέχον κράτος από χρηματοδοτικές συνεισφορές στα κοινά έξοδα συγκεκριμένης στρατιωτικής επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ όταν:

α)

η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει ότι η συμβολή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας έχει σημαντική συμβολή σε μέσα ή/και σε δυνατότητες που έχουν θεμελιώδη σημασία για τη συγκεκριμένη επιχείρηση· ή

β)

η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει κατά κεφαλήν ΑΕΕ που δεν υπερβαίνει το ΑΕΕ κανενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Συνάπτεται ρύθμιση μεταξύ του διευθυντή που προβλέπεται στην απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και των αρμόδιων διοικητικών αρχών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με:

α)

το σχετικό ποσό·

β)

τους όρους καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς·

γ)

τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών.

ΤΜΗΜΑ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 4, συνάπτεται, μεταξύ του ΥΕ και των αρμόδιων αρχών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική ρύθμιση στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 14

Μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση που ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, το έτερο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία αυτή, με επίδοση γραπτής προειδοποίησης ενός μηνός.

Άρθρο 15

Ρύθμιση διαφορών

Διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ρυθμίζονται διά της διπλωματικής οδού μεταξύ των μερών.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα αφότου τα μέρη κοινοποιήσουν εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών νομικών διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της.

2.   Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής της.

3.   Η παρούσα συμφωνία επανεξετάζεται τακτικά.

4.   Η παρούσα συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί βάσει αμοιβαίας γραπτής συμφωνίας μεταξύ των μερών.

5.   Η παρούσα συμφωνία δύναται να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη με γραπτή προειδοποίηση καταγγελίας που αποστέλλεται στο έτερο μέρος. Η καταγγελία αυτή παράγει αποτελέσματα έξι μήνες από την παραλαβή της κοινοποίησης από το έτερο μέρος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα στην αγγλική γλώσσα, σε 2 αντίτυπα.

 


(1)  ΕΕ L 343 της 23.12.2011, σ. 35.

Image

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC PF MACEDONIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Министер/ Minister

Brussels, 29 October 2012

Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Nikola POPOSKI

Image

To

Mr. Pierre Vimont

Executive Secretary General

European External Action Service

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ:

«Τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά την εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ για επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ στην οποία συμμετέχει η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα επιδιώκουν, στον βαθμό που το επιτρέπει η εσωτερική έννομη τάξη τους, να παραιτούνται κατά το δυνατόν από τυχόν αξιώσεις τους έναντι της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τραυματισμό, θάνατο μελών του προσωπικού τους ή για ζημία ή απώλεια οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων τούς ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, εφόσον ο εν λόγω τραυματισμός, θάνατος, ζημία ή απώλεια:

προκλήθηκε από μέλη του προσωπικού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά την εκτέλεση καθηκόντων τους σχετικών με την επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένης της περίπτωσης βαρείας αμέλειας ή δόλου, ή

ήταν αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την επιχείρηση, εξαιρουμένης της περίπτωσης βαρείας αμέλειας ή δόλου μελών του προσωπικού της επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα οποία χρησιμοποιούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.»

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας:

«Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά την εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ για επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, θα επιδιώκει, στον βαθμό που της επιτρέπει η εσωτερική έννομη τάξη της, να παραιτείται κατά το δυνατόν από τυχόν αξιώσεις κατά οιουδήποτε άλλου κράτους συμμετέχει στην επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ για τραυματισμό, θάνατο μελών του προσωπικού της ή για ζημία ή απώλεια μέσων που της ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, εάν ο εν λόγω τραυματισμός, θάνατος, ζημία ή απώλεια:

προκλήθηκε από μέλη του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας ή δόλου, ή

προέκυψε από τη χρήση μέσων που ανήκουν σε κράτη που συμμετέχουν στην επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την επιχείρηση και εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας ή δόλου εκ μέρους μελών του προσωπικού της επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, το οποίο χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα μέσα.»


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1183/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε), το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (2), θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο των μονομερών, άλλων αρχικών ουσιών και προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») εξέδωσε προσφάτως θετικές επιστημονικές αξιολογήσεις για επιπλέον ουσίες οι οποίες θα πρέπει πλέον να προστεθούν στον ισχύοντα κατάλογο.

(2)

Για ορισμένες άλλες ουσίες, οι περιορισμοί και/ή προδιαγραφές που έχουν ήδη θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν βάσει νέας θετικής επιστημονικής αξιολόγησης από την Αρχή.

(3)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Η ουσία με αριθμό FCM 257 και ονομασία διπροπυλενογλυκόλη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα πλαστικά σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και ταξινομείται με τον αριθμό CAS 0000110-98-5. Στην οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2002, σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (3), η ουσία αυτή αναφερόταν με τον αριθμό CAS 0025265-71-8. Η αναφορά αυτή διαγράφηκε ως περιττή, μόλις τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011, που αντικατέστησε την οδηγία 2002/72/ΕΚ. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη ότι ο αριθμός CAS 0025265-71-8 αναφέρεται στο εμπορικής χρήσης μείγμα ισομερών και όχι στην καθαρή ουσία, θα πρέπει να επανεισαχθεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011. Ο αριθμός CAS 0000110-98-5 θα πρέπει να παραμείνει στον πίνακα 1.

(5)

Η σημείωση σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον αριθμό (4) στον πίνακα 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 περιέχει μια ασαφή αναφορά στον προσομοιωτή Δ, ενώ θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στον προσομοιωτή Δ2. Συνεπώς, η σημείωση με τον αριθμό (4) θα πρέπει να αναφέρεται στον προσομοιωτή Δ2.

(6)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

(7)

Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιτρέπεται, έως ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η διάθεση στην αγορά των πλαστικών υλικών και αντικειμένων που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και τα οποία δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω πλαστικά υλικά και αντικείμενα θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και τα οποία δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Τα εν λόγω πλαστικά υλικά και αντικείμενα μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο της στήλης (3) αντικαθίσταται από τα εξής:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

257

13550

0000110-98-5

Διπροπυλενογλυκόλη

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

2.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο της στήλης (8) αντικαθίσταται από τα εξής:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

449

49840

0002500-88-1

Διδεκαοκτυλοδισουλφίδιο

Ναι

Όχι

Ναι

0,05

 

 

 

3.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο των στηλών (8) και (9) αντικαθίσταται από τα εξής:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

180

17160

0000097-53-0

Ευγενόλη

Όχι

Ναι

Όχι

 

(33)

 

 

4.

Στον πίνακα 1 για τις ακόλουθες ουσίες, το περιεχόμενο της στήλης (10) αντικαθίσταται από τα εξής:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

807

93485

Νιτρίδιο του τιτανίου, νανοσωματίδια

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Χωρίς μετανάστευση νανοσωματιδίων νιτριδίου του τιτανίου.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) (PET) σε αναλογία έως 20 mg/kg.

Στο PET τα συμπήγματα, διαμέτρου 100 έως 500 nm αποτελούνται από πρωτογενή νανοσωματίδια νιτριδίου του τιτανίου. Τα πρωτογενή σωματίδια έχουν διάμετρο περίπου 20 nm.

 

865

40619

0025322-99-0

Συμπολυμερές (ακρυλικού βουτυλεστέρα, μεθακρυλικού μεθυλεστέρα, μεθακρυλικού βουτυλεστέρα)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε:

α)

άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μέγιστη αναλογία 1 % w/w·

β)

πολυγαλακτικό οξύ (PLA) σε μέγιστη αναλογία 5 % w/w.

 

868

53245

0009010-88-2

Συμπολυμερές (ακρυλικού αιθυλεστέρα, μεθακρυλικού μεθυλεστέρα)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε:

α)

άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μέγιστη αναλογία 2 % w/w·

β)

πολυγαλακτικό οξύ (PLA) σε μέγιστη αναλογία 5 % w/w·

γ)

πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) (PET) σε μέγιστη αναλογία 5 % w/w.

 

5.

Στον πίνακα 1 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές κατ’ αύξοντα αριθμό FCM των ουσιών:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

858

38565

0090498-90-1

3,9-δις[2-(3-(3-τριτ.-βουτυλ-4-υδροξυ-5-μεθυλοφαινυλο)προπανοϋλοξυ)-1,1-διμεθυλαιθυλο]-2,4,8,10-τετραοξασπειρ[5,5]ενδεκάνιο

Ναι

Όχι

Ναι

0,05

 

SML εκφραζόμενο ως το άθροισμα της ουσίας και του προϊόντος οξείδωσής της 3-[(3-(3-τριτ.-βουτυλ-4-υδροξυ-5-μεθυλοφαινυλο)προπ-2-ενοϋλοξυ)-1,1-διμεθυλαιθυλο]-9-[(3-(3-τριτ.-βουτυλ-4-υδροξυ-5-μεθυλοφαινυλο)προπανοϋλοξυ)-1,1-διμεθυλαιθυλο]-2,4,8,10-τετραοξασπειρ[5,5]-ενδεκάνιο σε ισορροπία με το ταυτομερές μεθίδιο της p-κινόνης

(2)

874

16265

0156065-00-8

α-διμεθυλ-3-(4’-υδροξυ-3’-μεθοξυφαινυλο)προπυλοσιλυλοξυ, ω-3-διμεθυλ-3-(4’-υδροξυ-3’-μεθοξυφαινυλο)προπυλοσιλυλο πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

(33)

Να χρησιμοποιείται μόνο ως συμμονομερές σε πολυανθρακικά πολυμερή τροποποιημένα με σιλοξάνιο

Το ολιγομερές μείγμα χαρακτηρίζεται από τον τύπο

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26)

 

902

 

0000128-44-9

Άλας νατρίου του 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνο-1,1-διοξειδίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Η ουσία πρέπει να πληροί τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής (1)

 

979

79987

Συμπολυμερές [πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), υδροξυλιωμένου πολυβουταδιενίου, πυρομελλιτικού ανυδρίτη)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) (PET) σε μέγιστη αναλογία 5 % w/w.

 

6.

Στον πίνακα 2 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές κατ’ αύξοντα αριθμό FCM των ουσιών:

(1)

(2)

(3)

(4)

Αριθ. κατηγορίας περιορισμού

Αριθ. FCM της ουσίας

ΟΕΙΜ (Τ) [mg/kg]

Προδιαγραφές ομαδικού περιορισμού

33

180

874

ΜΑ

Εκφραζόμενο ως ευγενόλη

7.

Στο πίνακα 3 σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης το περιεχόμενο της σημείωσης (4) αντικαθίσταται από τα εξής:

(1)

(2)

Αριθμός σημείωσης

Σημειώσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης

(4)

Σε περίπτωση επαφής με λίπος, η δοκιμή συμμόρφωσης πρέπει να εκτελείται με τη χρησιμοποίηση προσομοιωτών τροφίμων με κορεσμένα λιπαρά όπως ο προσομοιωτής Δ2.


(1)  ΕΕ L 83 της 22.3.2012, σ. 1.


12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1184/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2012

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Cecina de León (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ισπανίας για την έγκριση τροποποιήσεων των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Cecina de León», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποιήσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να εγκριθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 81 της 20.3.2012, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.2.   Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.)

ΙΣΠΑΝΙΑ

Cecina de León (ΠΓΕ)


12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1185/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2012

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 121 πρώτο εδάφιο στοιχείο ιγ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 118κε, παράγραφος 1, στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, στην επισήμανση και την παρουσίαση αφρώδους οίνου, αεριούχου αφρώδους οίνου, αφρώδους οίνου ποιότητας ή αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του παραγωγού ή του πωλητή. Στο άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (2) προβλέπεται ότι η ένδειξη εν λόγω ονόματος συμπληρώνεται από τις ενδείξεις «παραγωγός» ή «παράγεται από» και «πωλητής» ή «πωλείται από» ή από ισοδύναμες ενδείξεις. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καταστήσουν υποχρεωτική την αναφορά του παραγωγού και ότι, σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να επιτρέψουν την αντικατάσταση των ενδείξεων «παραγωγός» ή «παράγεται από» με άλλη ένδειξη. Δεδομένου ότι ορισμένες ενδείξεις παραδοσιακά αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για την επισήμανση των αφρωδών οίνων, είναι σκόπιμο, όταν αυτά αποφασίζουν να καταστήσουν υποχρεωτική την αναφορά του παραγωγού και επιτρέπουν την αντικατάσταση των ενδείξεων «παραγωγός» και «παράγεται από» με άλλες ενδείξεις, να είναι οι εν λόγω ενδείξεις αυτές που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στον κλάδο. Εξάλλου, προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές για την ορολογία που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο πεδίο, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ποιές ενδείξεις μπορούν να επιτρέπονται στις διάφορες γλώσσες της Ένωσης.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 56 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

να επιτρέψουν την αντικατάσταση των ενδείξεων «παραγωγός» ή «παράγεται από» με τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα Χα του παρόντος κανονισμού.»

2)

Παρεμβάλλεται το παράρτημα Χα, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 60.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χα

Ενδείξεις προβλεπόμενες στο άρθρο 56 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Γλώσσα

Επιτρεπόμενες ενδείξεις αντί του «παραγωγός»

Επιτρεπόμενες ενδείξεις αντί του «παράγεται από»

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

"elaborador"

"elaborado por"

CS

zpracovatel“ ή "vinař"

zpracováno v“ ή "vyrobeno v"

DA

»forarbejdningsvirksomhed« ή »vinproducent«

»forarbejdet af«

DE

Verarbeiter

verarbeitet vonή"versektet durch"

ET

töötleja

töödelnud

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

"processor"ή"winemaker"

"processed by"ή"made by"

FR

"élaborateur"

"élaboré par"

IT

"elaboratore"ή"spumantizzatore"

"elaborato da"ή"spumantizzato da"

LV

“izgatavotājs”

«vīndaris» ή «ražojis»

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

"proċessur"

"ipproċessat minn"

NL

verwerker” ή "bereider"

verwerkt door” ή "bereid door"

PL

przetwórca” ή „wytwórca

przetworzone przez” ή „wytworzone przez

PT

"elaborador"ή"preparador"

"elaborado por"ή"preparado por"

RO

"elaborator"

"elaborat de"

SI

«pridelovalec«

«prideluje»

SK

spracovateľ

spracúva

FI

"valmistaja"

"valmistanut"

SV

bearbetningsföretag

bearbetat av”»


12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1186/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2012

για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όσον αφορά την ουσία φωξίμη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 17,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που διατυπώθηκε από την επιτροπή φαρμάκων για κτηνιατρική χρήση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα ανώτατα όρια καταλοίπων («ΑΟΚ») για τις φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην Ένωση σε κτηνιατρικά φάρμακα για τροφοπαραγωγικά ζώα ή σε βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη ζωοτεχνία θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009.

(2)

Οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και η ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ΑΟΚ στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2).

(3)

Στον πίνακα 1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 καταχωρίζεται προσωρινά η φωξίμη ως επιτρεπόμενη ουσία για τα αιγοπρόβατα, όσον αφορά τους μυς, τον λιπώδη ιστό και τους νεφρούς, για χοιροειδή όσον αφορά τους μυς, το δέρμα και τον λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς και για κοτόπουλα όσον αφορά τους μυς, το δέρμα και τον λιπώδη ιστό, τους νεφρούς και τα αβγά, με εξαίρεση τα ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(4)

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων υποβλήθηκε αίτηση για την επέκταση της εγγραφής της φωξίμης ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα βοοειδή.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων πρέπει να μελετά τη δυνατότητα χρήσης των ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για μια φαρμακολογικώς δραστική ουσία σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, για άλλο τρόφιμο που παράγεται από το ίδιο είδος, ή των ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για μια φαρμακολογικώς δραστική ουσία σε ένα ή περισσότερα είδη για άλλα είδη. Η επιτροπή φαρμάκων για κτηνιατρική χρήση («ΕΦΚΧ») συνέστησε τον καθορισμό προσωρινού ΑΟΚ για την ουσία φωξίμη για τα βοοειδή όσον αφορά τους μυς, τον λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς, με εξαίρεση τα ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και την παρέκταση των ΑΟΚ σε όλα τα είδη από τα οποία παράγονται τρόφιμα, εκτός των ιχθύων, για τη φωξίμη από αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιροειδή και κοτόπουλα όσον αφορά τους μυς, τον λιπώδη ιστό, το ήπαρ, τους νεφρούς, με εξαίρεση τα ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(6)

Συνεπώς, η εγγραφή για την ουσία φωξίμη στον πίνακα 1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει όλα τα είδη από τα οποία παράγονται τρόφιμα, εκτός των ιχθύων.

(7)

Είναι σκόπιμο να χορηγηθεί εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τα μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για να συμμορφωθούν με το νεοθεσπιζόμενο ΑΟΚ.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 13 Φεβρουαρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 15 της 20.1.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η εγγραφή για την ουσία φωξίμη στον πίνακα 1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Φαρμακολογικώς δραστική ουσία

Κατάλοιπο-δείκτης

Ζωικά είδη

ΑΟΚ

Ιστοί-στόχοι

Άλλες διατάξεις [σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009]

Θεραπευτική ταξινόμηση

«Φωξίμη

Φωξίμη

Όλα τα είδη από τα οποία παράγονται τρόφιμα, εκτός των ιχθύων

25 μg/kg

Μυς

Για χοιροειδή και πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το “δέρμα και τον λιπώδη ιστό σε φυσιολογικές αναλογίες”.

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων»

550 μg/kg

Λιπώδης ιστός

50 μg/kg

Ήπαρ

30 μg/kg

Νεφροί

60 μg/kg

Αβγά


12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1187/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2012

για την 184η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 7α παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να προσθέσει μία οντότητα στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(3)

Η διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(4)

Κατά συνέπεια, τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αναλόγως.

(5)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(2)

Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Η ακόλουθη καταχώριση προστίθεται υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες»:

«Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Διεύθυνση: α) Μαλί, β) Αλγερία. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 5.12.2012.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Ο τίτλος «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και η παράγραφος υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» αντικαθίστανται από τον ακόλουθο τίτλο και παράγραφο.

«Διεύθυνση για κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) Office:

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Βέλγιο)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: relex-sanctions@ec.europa.eu»


12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/25


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1188/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2012

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

56,9

MA

83,2

TN

94,1

TR

80,9

ZZ

78,8

0707 00 05

AL

87,0

JO

174,9

MA

133,1

TR

107,8

ZZ

125,7

0709 93 10

MA

155,9

TR

100,7

ZZ

128,3

0805 10 20

TR

47,5

ZA

49,4

ZW

43,2

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

124,6

MA

99,2

TR

78,5

ZZ

100,8

0805 50 10

TR

74,7

ZZ

74,7

0808 10 80

CA

157,2

MK

39,0

US

125,4

ZA

138,0

ZZ

114,9

0808 30 90

CN

61,4

TR

112,1

US

150,9

ZZ

108,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Δεκεμβρίου 2012

για τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

(2012/769/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 291 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής στις 12 Απριλίου 2012, η Πολωνία ζήτησε την άδεια να παρατείνει την εφαρμογή μέτρου παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προκειμένου να συνεχίσει να απαλλάσσει από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τους υποκείμενους στον φόρο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 30 000 ευρώ σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής που ίσχυε κατά την ημέρα της προσχώρησης της Πολωνίας στην Ένωση. Με το μέτρο αυτό, οι εν λόγω υποκείμενοι σε φόρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται από ορισμένες ή από όλες τις υποχρεώσεις τους τις συναφείς με τον ΦΠΑ, οι οποίες αναφέρονται στα κεφάλαια 2 έως 6 του τίτλου XI της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΕ, η Επιτροπή ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη με επιστολές της 17ης και 18ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το αίτημα της Πολωνίας. Με επιστολή της 19ης Ιουλίου 2012, η Επιτροπή ενημέρωσε την Πολωνία ότι διέθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση του αιτήματος.

(3)

Σύμφωνα με το σημείο 14 του άρθρου 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Πολωνία μπορεί να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ στους υποκείμενους στον φόρο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 10 000 ευρώ σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής κατά την ημερομηνία της προσχώρησής της στην Ένωση.

(4)

Με την απόφαση 2009/790/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2009, που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης του άρθρου 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (2), επετράπη στην Πολωνία, κατά παρέκκλιση, να απαλλάσσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, από τον ΦΠΑ, τους υποκείμενους σε φόρο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 30 000 ευρώ σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής κατά την ημερομηνία της προσχώρησής της στην Ένωση. Δεδομένου ότι αυτό το ανώτερο όριο οδήγησε σε μερική απαλλαγή από τον ΦΠΑ των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αυτές δύνανται πάντοτε να επιλέξουν το κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 290 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, θα πρέπει να επιτραπεί στην Πολωνία να εφαρμόσει το μέτρο για ένα περαιτέρω περιορισμένο χρονικό διάστημα.

(5)

Στην πρότασή της 29ης Οκτωβρίου 2004 για οδηγία του Συμβουλίου, η οποία τροποποιεί την οδηγία 77/388/ΕΟΚ, νυν οδηγία 2006/112/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση των εκ του φόρου προστιθέμενης αξίας υποχρεώσεων, η Επιτροπή συμπεριέλαβε διατάξεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να ορίζουν ως ανώτατο όριο ετήσιου κύκλου εργασιών το ποσό των 100 000 ευρώ ή το ισοδύναμο ποσό σε εθνικό νόμισμα για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του ποσού αυτού κάθε έτος. Το αίτημα παράτασης της ισχύος, το οποίο υπέβαλε η Πολωνία, είναι συμβατό με την εν λόγω πρόταση.

(6)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες χορήγησε η Πολωνία, εκτιμάται ότι το μέτρο έχει οδηγήσει σε μείωση του συνολικού ποσού των κρατικών εσόδων του προϋπολογισμού από τον ΦΠΑ κατά περίπου 0,14 %.

(7)

Το μέτρο παρέκκλισης δεν θα έχει καμία επίπτωση στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ,

(8)

Συνεπώς, η απόφαση 2009/790/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 της απόφασης 2009/790/ΕΚ η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2015».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της κοινοποίησής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. ΣΙΑΡΛΗ


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 283 της 30.10.2009, σ. 53.


12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/29


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2012

για την επιβεβαίωση των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 και των στόχων για τις ειδικές εκπομπές των κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων για το ημερολογιακό έτος 2011 κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/770/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 10 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, η Επιτροπή οφείλει να επιβεβαιώνει κάθε έτος τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 και τους στόχους για τις ειδικές εκπομπές κάθε κατασκευαστή επιβατικών αυτοκινήτων στην Ένωση, καθώς και κάθε σύμπραξης κατασκευαστών που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού. Με βάση αυτή την επιβεβαίωση, η Επιτροπή πρέπει να κρίνει αν οι κατασκευαστές και οι συμπράξεις συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του ίδιου κανονισμού. Στις περιπτώσεις που καθίσταται σαφές ότι κατασκευαστής ή σύμπραξη δεν πέτυχε τον οικείο στόχο για τις ειδικές εκπομπές, η Επιτροπή υποχρεούται από το 2013 και έπειτα, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ως άνω κανονισμού, να επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών με ατομικές αποφάσεις, απευθυνόμενες στους εμπλεκόμενους κατασκευαστές ή επικεφαλής σύμπραξης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, οι στόχοι είναι δεσμευτικοί για τους κατασκευαστές και τις συμπράξεις, με ισχύ από το 2012. Ωστόσο, η Επιτροπή όφειλε να υπολογίσει ενδεικτικούς στόχους για τα ημερολογιακά έτη 2010 και 2011 και, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού, να ενημερώσει τους κατασκευαστές ή τις συμπράξεις των οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τους ενδεικτικούς στόχους τους. Δεδομένου ότι οι στόχοι για τα έτη 2010 και 2011 θα χρησιμεύσουν ως δείκτες της προσπάθειας που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι κατασκευαστές για να επιτύχουν τον υποχρεωτικό στόχο το 2012, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι μέσες ειδικές εκπομπές των κατασκευαστών για το 2010 και το 2011 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 δεύτερο εδάφιο του ως άνω κανονισμού και να ληφθεί υπόψη, για κάθε κατασκευαστή, μόνο το 65 % των οχημάτων του που παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών.

(3)

Τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών και των στόχων για τις ειδικές εκπομπές καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και βασίζονται στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στα κράτη μέλη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εκδίδουν οι κατασκευαστές ή από έγγραφα που παρέχουν ισοδύναμες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(4)

Τα περισσότερα κράτη μέλη διαβίβασαν στην Επιτροπή τα δεδομένα για το 2011 εντός της προθεσμίας της 28ης Φεβρουαρίου 2012 που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009. Ωστόσο, λόγω της καθυστερημένης υποβολής δεδομένων από τρία κράτη μέλη, η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της το πλήρες σύνολο δεδομένων μόνο στα τέλη Μαΐου.

(5)

Στις περιπτώσεις που, μετά την επαλήθευση των δεδομένων από την Επιτροπή, κατέστη σαφές ότι ορισμένα δεδομένα ήταν ελλιπή ή περιείχαν πρόδηλα σφάλματα, η Επιτροπή επικοινώνησε με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και, σε συμφωνία με αυτά, αναπροσάρμοσε ή συμπλήρωσε αναλόγως τα δεδομένα. Στις περιπτώσεις που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με κράτος μέλος, τα προσωρινά δεδομένα που το αφορούν δεν αναπροσαρμόστηκαν.

(6)

Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Γερμανία πληροφόρησε την Επιτροπή ότι περίπου 200 000 ταξινομήσεις για το 2011 είχαν παραλειφθεί από το σύνολο δεδομένων που υπέβαλε στην Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2012. Λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος για την επιβεβαίωση των δεδομένων, η Επιτροπή δεν διέθετε αρκετό χρόνο ώστε να επιτρέψει στους κατασκευαστές να εξακριβώσουν τις ταξινομήσεις που έλειπαν. Κατά συνέπεια, οι φάκελοι που αφορούν αυτές τις ταξινομήσεις δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο τελικό σύνολο δεδομένων και να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών των εν λόγω κατασκευαστών ή των στόχων τους για τις ειδικές εκπομπές.

(7)

Στις 20 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, η Επιτροπή δημοσίευσε τα προσωρινά δεδομένα και κοινοποίησε σε 84 κατασκευαστές τους προσωρινούς υπολογισμούς των οικείων μέσων ειδικών εκπομπών CO2 το 2011 και των στόχων τους για τις ειδικές εκπομπές. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, ζητήθηκε από τους κατασκευαστές να επαληθεύσουν τα δεδομένα και να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή τυχόν σφάλματα εντός τριμήνου από τη λήψη της κοινοποίησης.

(8)

Τριάντα οκτώ κατασκευαστές γνωστοποίησαν σφάλματα εντός της τρίμηνης προθεσμίας. Δύο κατασκευαστές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την ύπαρξη σφαλμάτων στα σύνολα δεδομένων, αλλά δεν κοινοποίησαν διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010.

(9)

Πρέπει να επιβεβαιωθούν χωρίς αναπροσαρμογή τα προσωρινά δεδομένα και οι προσωρινοί υπολογισμοί των μέσων ειδικών εκπομπών και των στόχων για τις ειδικές εκπομπές, όσον αφορά 46 κατασκευαστές που είτε δεν γνωστοποίησαν σφάλματα των συνόλων δεδομένων ή δεν ενημέρωσαν για την ύπαρξη σφαλμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010.

(10)

Η Επιτροπή έλεγξε τις διορθώσεις που κοινοποιήθηκαν από τους κατασκευαστές και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως εκφράζονται μέσω των κωδικών σφάλματος που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010, και το σύνολο δεδομένων αναπροσαρμόστηκε ανάλογα.

(11)

Στην περίπτωση των φακέλων που έχουν προσδιοριστεί από τους κατασκευαστές με τον κωδικό σφάλματος Β, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι κατασκευαστές δεν μπορούν να επαληθεύσουν ή να διορθώσουν δεόντως αυτούς τους φακέλους λόγω των ελλειπουσών ή εσφαλμένων παραμέτρων αναγνώρισης. Συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμοστεί περιθώριο σφάλματος στις τιμές των εκπομπών CO2 και μάζας που περιέχουν οι εν λόγω φάκελοι.

(12)

Το περιθώριο σφάλματος θα πρέπει να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της απόκλισης από τον στόχο για τις ειδικές εκπομπές, εκφραζόμενης ως υπόλοιπο της αφαίρεσης των μέσων εκπομπών από τους στόχους για τις ειδικές εκπομπές, η οποία υπολογίζεται με συνεκτίμηση των ταξινομήσεων που δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν από τους κατασκευαστές και της απόκλισης που υπολογίζεται εξαιρουμένων των εν λόγω ταξινομήσεων. Ανεξαρτήτως του εάν η εν λόγω διαφορά είναι θετική ή αρνητική, το περιθώριο σφάλματος θα πρέπει πάντοτε να βελτιώνει την απόκλιση του κατασκευαστή από τον στόχο.

(13)

Θα πρέπει να επιβεβαιωθούν αναλόγως οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν το 2011, οι στόχοι για τις ειδικές εκπομπές και η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τιμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιβεβαιώνονται για κάθε κατασκευαστή επιβατικών αυτοκινήτων και κάθε σύμπραξη κατασκευαστών, όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2011, οι ακόλουθες τιμές που εξειδικεύονται στο παράρτημα:

α)

ο στόχος για τις ειδικές εκπομπές·

β)

οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2, αναπροσαρμοσμένες, κατά περίπτωση, με βάση το σχετικό περιθώριο σφάλματος·

γ)

η διαφορά μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

δ)

οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από όλα τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στην Ένωση·

ε)

η μέση μάζα όλων των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ένωση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Τιμές επιδόσεων των κατασκευαστών οι οποίες επιβεβαιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Όνομα κατασκευαστή

Συμπράξεις και παρεκκλίσεις

Αριθμός ταξινομήσεων

Διορθωμένες μέσες εκπομπές CO2 (65 %)

Στόχος για τις ειδικές εκπομπές

Απόκλιση από τον στόχο

Αναπροσαρμοσμένη απόκλιση από τον στόχο

Μέση μάζα

Μέσες εκπομπές CO2 (100 %)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford-Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

–8,286

–8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV - Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


Πίνακας 2

Τιμές επιδόσεων των συμπράξεων οι οποίες επιβεβαιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Όνομα σύμπραξης

Σύμπραξη

Αριθμός ταξινομήσεων

Διορθωμένες μέσες εκπομπές CO2 (65 %)

Στόχος για τις ειδικές εκπομπές

Απόκλιση από τον στόχο

Αναπροσαρμοσμένη απόκλιση από τον στόχο

Μέση μάζα

Μέσες εκπομπές CO2 (100 %)

Ford Werke GmbH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τους πίνακες 1 και 2

Στήλη Α:

Πίνακας 1: Ως «όνομα κατασκευαστή» νοείται το όνομα του κατασκευαστή, όπως κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή, ελλείψει κοινοποίησης, το όνομα που έχει καταχωριστεί από την αρμόδια για τις ταξινομήσεις αρχή του κράτους μέλους.

Πίνακας 2: Ως «όνομα σύμπραξης» νοείται το όνομα της σύμπραξης που δηλώνεται από τον διαχειριστή της σύμπραξης.

Στήλη Β:

Το σύμβολο «D» σημαίνει ότι έχει εγκριθεί παρέκκλιση για κατασκευαστή με μικρό όγκο παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, με ισχύ από το 2012·

Το σύμβολο «ND» σημαίνει ότι έχει εγκριθεί παρέκκλιση για εξειδικευμένο κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, με ισχύ από το 2012·

Το σύμβολο «P» σημαίνει ότι ο κατασκευαστής είναι μέλος σύμπραξης (παρατίθεται στον πίνακα 2) η οποία έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Στήλη Γ:

Ως «αριθμός ταξινομήσεων» νοείται ο συνολικός αριθμός καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν από τα κράτη μέλη σε ένα ημερολογιακό έτος, χωρίς να υπολογίζονται οι ταξινομήσεις που σχετίζονται με φακέλους από τους οποίους λείπουν οι τιμές τόσο για τη μάζα όσο και για τις εκπομπές CO2 και με φακέλους τους οποίους ο κατασκευαστής δεν αναγνωρίζει [προσδιορίζονται στην κοινοποίηση σφάλματος με τον κωδικό σφάλματος Γ, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010]. Ο αριθμός ταξινομήσεων που δηλώθηκε από τα κράτη μέλη δεν μπορεί να αλλάξει με κανέναν άλλο τρόπο.

Στήλη Δ:

Ως «μέσες διορθωμένες εκπομπές CO2 (65 %)» νοούνται οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 που έχουν υπολογιστεί με βάση το 65 % των οχημάτων του στόλου του κατασκευαστή με τις χαμηλότερες εκπομπές, σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και το σημείο 4 της ανακοίνωσης COM(2010) 657 τελικό της Επιτροπής. Κατά περίπτωση, οι μέσες ειδικές εκπομπές αναπροσαρμόστηκαν προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή από τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή. Οι φάκελοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό περιλαμβάνουν εκείνους που περιέχουν έγκυρη τιμή μάζας και εκπομπών CO2.

Στήλη Ε:

Ως «στόχος ειδικών εκπομπών» νοείται ο στόχος για τις εκπομπές που υπολογίζεται με βάση τη μέση μάζα όλων των οχημάτων που αποδίδονται σε έναν κατασκευαστή, εφαρμόζοντας τον τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Στήλη ΣΤ:

Ως «απόκλιση από τον στόχο» νοείται η διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών εκπομπών που καθορίζονται στη στήλη Δ και του στόχου για τις ειδικές εκπομπές της στήλης E. Το πρόσημο «–» πριν από την τιμή της στήλης ΣΤ δηλώνει ότι οι μέσες εκπομπές είναι χαμηλότερες από τον στόχο.

Στήλη Ζ:

«Αναπροσαρμοσμένη απόκλιση από τον στόχο» σημαίνει ότι, εάν οι τιμές αυτής της στήλης είναι διαφορετικές από τις τιμές της στήλης ΣΤ, οι τιμές αυτής της στήλης έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να ληφθεί υπόψη ένα περιθώριο σφάλματος. Περιθώριο σφάλματος ισχύει για τους φακέλους που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών και του στόχου, αλλά ο κατασκευαστής δεν μπορεί να ελέγξει εάν οι τιμές αυτές είναι σωστές, λόγω έλλειψης κατάλληλων αναγνωριστικών. Το περιθώριο σφάλματος ισχύει μόνο εάν ο κατασκευαστής έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή φακέλους με τον κωδικό σφάλματος Β, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010. Το περιθώριο σφάλματος υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

Σφάλμα = απόλυτη τιμή της μεταβλητής [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2, συμπεριλαμβανομένων των μη αναγνωρίσιμων οχημάτων (όπως παρατίθενται στη στήλη Δ)·

 

TG1 = ο στόχος για τις ειδικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των μη αναγνωρίσιμων οχημάτων (όπως παρατίθεται στη στήλη Ε)·

 

AC2 = οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2, εξαιρουμένων των μη αναγνωρίσιμων οχημάτων·

 

TG2 = ο στόχος για τις ειδικές εκπομπές, εξαιρουμένων των μη αναγνωρίσιμων οχημάτων.

Στήλη Θ:

Ως «μέσες εκπομπές CO2 (100 %)» νοούνται οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 που έχουν υπολογιστεί με βάση το 100 % των οχημάτων που αποδίδονται στον κατασκευαστή. Κατά περίπτωση, οι μέσες ειδικές εκπομπές αναπροσαρμόστηκαν για να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή από τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή. Οι φάκελοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό περιλαμβάνουν εκείνους που περιέχουν έγκυρη τιμή μάζας και εκπομπών CO2.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/37


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2012

όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα

(2012/771/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σε ένα διεθνές πλαίσιο, είναι γενικά αποδεκτή η ύπαρξη διαφορετικής φορολογικής νομοθεσίας ως συνέπεια της φορολογικής κυριαρχίας. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένες, κατά κανόνα μικρές, τρίτες χώρες με περιορισμένες οικονομικές ανάγκες, έχουν προτιμήσει ένα χαμηλό επίπεδο φόρου εισοδήματος που εφαρμόζεται γενικά, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, ή ακόμη και απαλλάσσουν τα εισοδήματα από την επιβολή φόρου. Αυτού του είδους οι φορολογικές πολιτικές δεν είναι κατ’ ανάγκη από μόνες τους ανεπιθύμητες, εφόσον το κράτος συμμετέχει σε διεθνή συνεργασία ώστε να επιτρέπεται σε άλλα κράτη να επιβάλλουν τη φορολογική πολιτική τους.

(2)

Ωστόσο, οι πολιτικές που συνεπάγονται χαμηλά έως μηδενικά επίπεδα φορολογίας εισοδήματος συχνά συνδέονται με έλλειψη διαφάνειας ή ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη. Τα οικεία κράτη προσελκύουν επενδύσεις προσφέροντας σε μη μόνιμους κατοίκους καταφύγιο για ορισμένα είδη κινητού εισοδήματος ή κεφαλαίου, και επιτρέποντάς τους να αποκρύψουν την ύπαρξη τέτοιου εισοδήματος ή κεφαλαίου από τη φορολογική διοίκηση του κράτους διαμονής τους.

(3)

Έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες σε διεθνή φόρα, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή το G20, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Επιπλέον, το παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς (εφεξής «το παγκόσμιο φόρουμ») έχει αναπτύξει πρότυπα διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς. Το 2009, το παγκόσμιο φόρουμ συμφώνησε να επανεξετάσει την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων. Έχει αναλάβει εκτεταμένη διαδικασία επανεξέτασης από ομολόγους και πολλές παραδοσιακές δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας συμφώνησαν να συνάψουν διμερείς συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.

(4)

Εντός της Ένωσης, τα ζητήματα της διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών πραγματεύεται η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (1). Επιπλέον, στην Ένωση επικρατεί συναίνεση, η οποία εκφράζεται με τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων που αναφέρεται στο παράρτημα 1 στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη φορολογική πολιτική (2), ότι τα επιζήμια φορολογικά μέτρα δεν είναι αποδεκτά, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν τέτοια μέτρα. Επιπλέον, ορισμένα μέτρα που δυνητικά εμπίπτουν στον κώδικα δεοντολογίας αποτελούν αντικείμενο ελέγχου βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που καθορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(5)

Στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, η Ένωση επεδίωξε να τις πείσει να προσυπογράψουν τις αρχές της Ένωσης σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών (παρόμοιες με τα ευρύτερα αποδεκτά διεθνή πρότυπα διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών) και την κατάργηση των επιζήμιων φορολογικών μέτρων όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα (3) και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογία και την ανάπτυξη της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα (4).

(6)

Τα κράτη μέλη, των οποίων η φορολογική βάση έχει επηρεαστεί αρνητικά από την έλλειψη διαφάνειας ή από επιζήμια φορολογικά μέτρα από την πλευρά τρίτων χωρών, έχουν λάβει μέτρα για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι απαντούν σε τέτοια μέτρα διεκπεραιώνοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή συναλλαγές μέσω άλλης δικαιοδοσίας με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας. Ο κίνδυνος αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία στο εσωτερικό της Ένωσης λόγω της ελευθερίας των οικονομικών παραγόντων να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες παντού στην Ένωση. Κατά συνέπεια, το επίπεδο προστασίας που διατίθεται εντός της Ένωσης κατά της εν λόγω διάβρωσης της φορολογικής βάσης τείνει να αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο προστασίας που προσφέρει τυχόν κράτος μέλος.

(7)

Οι στρεβλώσεις που δημιουργεί η κατάσταση αυτή εντός της Ένωσης μπορεί να οδηγήσουν σε τεχνητές ροές κεφαλαίων και κινήσεις φορολογουμένων εντός της εσωτερικής αγοράς και, τοιουτοτρόπως, να βλάψουν την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και να διαβρώσουν τις φορολογικές βάσεις των κρατών μελών. Οι στρεβλώσεις αυτές θα πρέπει να αναχαιτιστούν με μια από κοινού προσέγγιση από όλα τα κράτη μέλη.

(8)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διατυπωθούν σαφώς ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα, τόσο όσον αφορά τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και όσον αφορά τα επιζήμια φορολογικά μέτρα, και ορισμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι τρίτων χωρών, με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι χώρες αυτές να συμμορφωθούν με τα εν λόγω πρότυπα.

(9)

Όσον αφορά τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών, έχει καθοριστεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο στους όρους της εντολής που συμφωνήθηκε από το παγκόσμιο φόρουμ το 2009. Οι όροι αυτοί θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν τη βάση της παρούσας σύστασης. Όσον αφορά τα επιζήμια φορολογικά μέτρα, ο κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων αποδείχθηκε έγκυρο σημείο αναφοράς στο εσωτερικό της Ένωσης. Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να προωθούν τις αρχές του εν λόγω κώδικα σε τρίτες χώρες. Είναι επομένως σκόπιμο να γίνεται παραπομπή στα κριτήρια του εν λόγω κώδικα για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης. Σχετικά με αυτό, ενδείκνυται επίσης να γίνεται παραπομπή στις εργασίες της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας (φορολογία των επιχειρήσεων), η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την εκτίμηση των φορολογικών μέτρων που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων (5). Οι υποθέσεις που αξιολογούνται από την εν λόγω ομάδα μπορεί να αποβούν χρήσιμες προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον ένα συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να θεωρείται επιζήμιο.

(10)

Η παρούσα σύσταση θα πρέπει να περιγράφει σειρά μέτρων προς εφαρμογή σε σχέση με τις τρίτες χώρες, που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα. Εφαρμόζοντας από κοινού τα μέτρα αυτά, τα κράτη μέλη θα αυξήσουν αισθητά τη συνολική αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί από κάθε κράτος μέλος. Οι απώλειες φορολογικών εσόδων μπορεί, επομένως, να περιοριστούν, μαζί με τις διοικητικές δαπάνες για τις φορολογικές διοικήσεις και τις δαπάνες συμμόρφωσης που βαρύνουν τους φορολογουμένους.

(11)

Προκειμένου να δοθεί ώθηση στην εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα, είναι επίσης ανάγκη να διατυπωθούν θετικά μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα ή έχουν δεσμευθεί να τα τηρούν, αλλά χρειάζονται βοήθεια για να το επιτύχουν.

(12)

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα σύσταση και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.   Αντικείμενο

Η παρούσα σύσταση παρέχει κριτήρια που καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό των τρίτων χωρών που δεν τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα. Απαριθμεί επίσης σειρά ενεργειών στις οποίες μπορεί να προβούν τα κράτη μέλη σε σχέση με τις τρίτες χώρες που δεν τηρούν τα πρότυπα αυτά και υπέρ των τρίτων χωρών που συμμορφώνονται με αυτά.

Η παρούσα σύσταση αφορά τη φορολογία εισοδήματος.

2.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «φόρος εισοδήματος» νοείται κάθε φόρος επί του εισοδήματος, είτε εισπράττεται από ιδιώτες είτε από νομικά πρόσωπα και ανεξάρτητα από τον τρόπο είσπραξής του, που επιβάλλεται για λογαριασμό ενός κράτους, των πολιτικών υποδιαιρέσεών του ή των τοπικών αρχών του·

β)

ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε δικαιοδοσία που δεν είναι κράτος μέλος·

γ)

ως «εθνική μαύρη λίστα» νοείται κατάλογος υιοθετούμενος από κράτος μέλος, στον οποίο προσδιορίζονται άλλες δικαιοδοσίες έναντι των οποίων το κράτος μέλος εφαρμόζει προκαθορισμένα φορολογικά μέτρα ή φορολογικές πολιτικές.

3.   Ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα

Μια τρίτη χώρα συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα μόνο εφόσον:

α)

έχει θεσπίσει νομικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα με σκοπό να συμμορφωθεί με τα πρότυπα διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα, εφαρμόζει δε αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά·

β)

δεν εφαρμόζει επιζήμια φορολογικά μέτρα στον τομέα της φορολογίας επιχειρήσεων.

Τα φορολογικά μέτρα που προβλέπουν ένα σημαντικά χαμηλότερο πραγματικό επίπεδο φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής φορολογίας, από τα επίπεδα που ισχύουν γενικά στην υπόψη τρίτη χώρα πρέπει να θεωρούνται ως δυνητικώς επιζήμια. Ένα τέτοιο επίπεδο φορολογίας μπορεί να προκύπτει δυνάμει του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή, της φορολογικής βάσης ή κάθε άλλου σχετικού παράγοντα.

Όταν αξιολογείται κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι επιζήμια, θα πρέπει να συνεκτιμάται, μεταξύ άλλων:

α)

κατά πόσον παρέχονται πλεονεκτήματα μόνο στους μη μόνιμους κατοίκους ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μη μόνιμους κατοίκους, ή

β)

κατά πόσον τα πλεονεκτήματα απομονώνονται από την εγχώρια αγορά, ώστε να μην επηρεάζουν την εθνική φορολογική βάση, ή

γ)

κατά πόσον τα πλεονεκτήματα χορηγούνται ακόμη και χωρίς κάποια πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στην τρίτη χώρα που παρέχει τέτοια φορολογικά πλεονεκτήματα, ή

δ)

κατά πόσον οι κανόνες για τον προσδιορισμό του κέρδους σε σχέση με δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός πολυεθνικού ομίλου εταιρειών πηγάζουν από διεθνώς αποδεκτές αρχές, κυρίως τους κανόνες που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ή

ε)

κατά πόσον τα φορολογικά μέτρα στερούνται διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι νομικές διατάξεις είναι χαλαρές σε διοικητικό επίπεδο κατά τρόπο μη διαφανή.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ομάδα του κώδικα δεοντολογίας (φορολογία των επιχειρήσεων) όσον αφορά φορολογικά μέτρα που έχουν αξιολογηθεί ως επιζήμια.

4.   Μέτρα κατά τρίτων χωρών οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3

4.1.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν μαύρες λίστες των τρίτων χωρών που δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3, με σκοπό την εφαρμογή του σημείου 4.3. Οι εν λόγω μαύρες λίστες θα πρέπει να κάνουν αναφορά στην παρούσα σύσταση.

4.2.

Τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει εθνικές μαύρες λίστες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στις λίστες αυτές τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3.

4.3.

Κάθε κράτος μέλος που έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας με τρίτη χώρα που δεν συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3 θα πρέπει, κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο με σκοπό να βελτιωθεί η συμμόρφωση της εν λόγω τρίτης χώρας με τα πρότυπα αυτά, να επιδιώξει είτε την αναδιαπραγμάτευση της σύμβασης είτε την αναστολή της ή να καταγγείλει τη σύμβαση.

5.   Μέτρα υπέρ τρίτων χωρών οι οποίες συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3

5.1.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαγράψουν από τις μαύρες λίστες που αναφέρονται στο σημείο 4.1 τις τρίτες χώρες οι οποίες συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3.

5.2.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διαγράψουν από τυχόν υφιστάμενες εθνικές μαύρες λίστες που αναφέρονται στο σημείο 4.2 τις τρίτες χώρες οι οποίες συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3.

5.3.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες οι οποίες συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3.

6.   Μέτρα υπέρ τρίτων χωρών οι οποίες έχουν δεσμευθεί να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3

6.1.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν στενότερη συνεργασία και συνδρομή σε τρίτες χώρες, ειδικά τις αναπτυσσόμενες, οι οποίες έχουν δεσμευθεί να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα όπως προβλέπονται στο σημείο 3, ώστε να συνδράμουν τις εν λόγω τρίτες χώρες να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη θα μπορούσαν να διαθέσουν με απόσπαση στις εν λόγω χώρες φορολογικούς εμπειρογνώμονες για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Όταν κρίνουν τη δέσμευση τρίτων χωρών να συμμορφωθούν με τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σαφείς ενδείξεις για τον σκοπό αυτό, ιδίως τα μέτρα προς τη συμμόρφωση που έχουν ήδη ληφθεί από την οικεία τρίτη χώρα.

6.2.

Εφόσον μια τρίτη χώρα τυγχάνει συνδρομής σύμφωνα με το σημείο 6.1 και πραγματοποιεί την αναμενόμενη πρόοδο προς τη συμμόρφωση με τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μην εφαρμόζουν τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 4, εκτός αν πρόκειται για την αναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας.

7.   Επακόλουθες ενέργειες

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα σύσταση, καθώς και με τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στα εν λόγω μέτρα.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας σύστασης εντός τριών ετών από την έκδοσή της.

8.   Αποδέκτες

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 1.

(3)  COM(2009) 201 τελικό της 28ης Απριλίου 2009.

(4)  COM(2010) 163 τελικό της 21ης Απριλίου 2010.

(5)  ΕΕ C 99 της 1.4.1998, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

A.   ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

A.1.

Η οικεία τρίτη χώρα μεριμνά ώστε στις αρμόδιες αρχές της να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία κυριότητας και ταυτότητας για όλες τις σχετικές οντότητες και ρυθμίσεις.

A.2.

Η οικεία τρίτη χώρα μεριμνά ώστε να τηρούνται αξιόπιστα λογιστικά αρχεία για όλες τις σχετικές οντότητες και ρυθμίσεις.

A.3.

Είναι διαθέσιμες τραπεζικές πληροφορίες για όλους τους κατόχους λογαριασμών.

B.   ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

B.1.

Οι αρμόδιες αρχές της οικείας τρίτης χώρας έχουν την εξουσία να αποκτούν και να παρέχουν πληροφορίες που αποτελούν το αντικείμενο αίτησης στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, από κάθε πρόσωπο εντός της εδαφικής τους δικαιοδοσίας το οποίο έχει στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό του τις εν λόγω πληροφορίες.

B.2.

Τα δικαιώματα και οι διασφαλίσεις που εφαρμόζονται στα πρόσωπα στην οικεία τρίτη χώρα στην οποία έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση είναι συμβατά με την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών.

Γ.   ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γ.1.

Οι μηχανισμοί για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών είναι τέτοιοι ώστε να διενεργείται με αποτελεσματικό τρόπο η ανταλλαγή αυτή.

Γ.2.

Το δίκτυο των μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών της οικείας τρίτης χώρας καλύπτει όλα τα κράτη μέλη.

Γ.3.

Οι μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών της οικείας τρίτης χώρας περιέχουν κατάλληλες διατάξεις για να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των λαμβανόμενων από τα κράτη μέλη πληροφοριών.

Γ.4.

Οι μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών της οικείας τρίτης χώρας σέβονται τα δικαιώματα και τις διασφαλίσεις των φορολογουμένων και των τρίτων μερών.

Γ.5.

Στο πλαίσιο του δικτύου συμφωνιών της με τα κράτη μέλη, η οικεία τρίτη χώρα παρέχει τις πληροφορίες εγκαίρως.


12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/41


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2012

σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό

(2012/772/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο φορολογικός σχεδιασμός αντιμετωπιζόταν πάντοτε από όλα τα κράτη ως θεμιτή πρακτική. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, οι δομές φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες. Οι δομές αυτές αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα τα φορολογητέα κέρδη να μετατοπίζονται σε κράτη με ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Καίριας σημασίας χαρακτηριστικό των εν λόγω πρακτικών είναι ότι μειώνουν τη φορολογική υποχρέωση μέσω αυστηρά νομικών ρυθμίσεων οι οποίες όμως αντιβαίνουν στο πνεύμα του νόμου.

(2)

Ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός συνίσταται στην εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Στις συνέπειές του συγκαταλέγονται οι διπλές εκπτώσεις (π.χ. η ίδια ζημία αφαιρείται τόσο στο κράτος προέλευσης του εισοδήματος όσο και στο κράτος διαμονής) και η διπλή μη φορολόγηση (π.χ. εισόδημα το οποίο δεν φορολογείται στο κράτος προέλευσης του εισοδήματος, απαλλάσσεται από φορολογία στο κράτος διαμονής).

(3)

Τα κράτη μέλη, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλουν, συναντούν δυσκολίες ως προς την προστασία των εθνικών τους φορολογικών βάσεων από τον κίνδυνο διάβρωσης που διατρέχουν λόγω του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Οι εθνικές διατάξεις στον εν λόγω τομέα συχνά δεν είναι πλήρως αποτελεσματικές, ιδίως λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα πολλών δομών φορολογικού σχεδιασμού και της αυξημένης κινητικότητας κεφαλαίων και προσώπων.

(4)

Με στόχο τη μετάβαση στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθούν όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την ίδια γενική προσέγγιση ως προς τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, ώστε να συμβάλουν στη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων.

(5)

Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ένας φορολογούμενος αποκομίζει φορολογικά οφέλη μέσω της διαχείρισης των φορολογικών του υποθέσεων κατά τρόπον ώστε το εισόδημά του να μην φορολογείται από καμιά από τις οικείες φορολογικές δικαιοδοσίες (διπλή μη φορολόγηση). Ο συνεχιζόμενος χαρακτήρας αυτής της κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε τεχνητές ροές κεφαλαίων και κινήσεις των φορολογουμένων εντός της εσωτερικής αγοράς, βλάπτοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της και διαβρώνοντας τις φορολογικές βάσεις των κρατών μελών.

(6)

Το 2012 η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διπλή μη φορολόγηση στην εσωτερική αγορά. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με μια ενιαία λύση όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης, ενδείκνυται να αντιμετωπιστεί σε πρώτη φάση το θέμα που συνδέεται με ορισμένες δομές φορολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται συχνά, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων και συχνά οδηγούν σε διπλή μη φορολόγηση.

(7)

Στις συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, τα κράτη συχνά αποφασίζουν να μη φορολογήσουν ορισμένα στοιχεία εισοδήματος. Κατά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, δεν λαμβάνουν απαραιτήτως υπόψη εάν τα συγκεκριμένα εισοδήματα υπόκεινται στον φόρο βάσει του φορολογικού συστήματος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και συνεπώς εάν υπάρχει κίνδυνος διπλής μη φορολόγησης. Τέτοιος κίνδυνος μπορεί να προκύψει επίσης σε περίπτωση που κράτη μέλη απαλλάσσουν μονομερώς στοιχεία εισοδήματος αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εάν υπόκεινται στον φόρο στο κράτος προέλευσης του εισοδήματος. Είναι σημαντικό η παρούσα σύσταση να αντιμετωπίσει και τις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις.

(8)

Καθώς οι δομές φορολογικού σχεδιασμού γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες και οι εθνικοί νομοθέτες συχνά δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο για να αντιδράσουν, τα ειδικά μέτρα αντιμετώπισης των καταχρήσεων συχνά αποδεικνύονται ακατάλληλα για την επιτυχή αντιμετώπιση νέων δομών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Οι δομές αυτές μπορεί να αποβούν επιζήμιες για τα εθνικά φορολογικά έσοδα και για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στα κράτη μέλη να εγκρίνουν έναν κοινό γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, ώστε να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα συνύπαρξης πολλών διαφορετικών κανόνων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τους κανόνες απαγόρευσης καταχρήσεων.

(9)

Για τη διατήρηση της αυτόνομης εφαρμογής των υφιστάμενων πράξεων της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, η παρούσα σύσταση δεν ισχύει εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου (1), της οδηγίας 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου (2) και της οδηγίας 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου (3). Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο αναθεώρησης των εν λόγω οδηγιών με στόχο την εφαρμογή των αρχών στις οποίες βασίζεται η παρούσα σύσταση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.   Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα σύσταση αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής πράξεων της Ένωσης, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να επηρεαστεί από τις διατάξεις της.

2.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «φόρος» νοείται ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος εταιρειών και κατά περίπτωση, η φορολογία κερδών κεφαλαίου καθώς και η παρακράτηση του φόρου που λαμβάνει χαρακτήρα ισοδύναμο με οιονδήποτε από τους εν λόγω φόρους·

β)

ως «εισόδημα» νοούνται όλα τα στοιχεία που ορίζονται ως τέτοια στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που εφαρμόζει τον εν λόγω όρο και κατά περίπτωση, τα στοιχεία που ορίζονται ως κέρδη κεφαλαίου.

3.   Περιορισμός της εφαρμογής κανόνων με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης

3.1.

Στις περιπτώσεις στις οποίες κράτη μέλη, στο πλαίσιο συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας τις οποίες έχουν συνάψει μεταξύ τους ή με τρίτες χώρες, έχουν δεσμευτεί να μη φορολογούν δεδομένο στοιχείο εισοδήματος, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω δέσμευση ισχύει μόνον εφόσον το συγκεκριμένο στοιχείο υπόκειται στον φόρο βάσει του φορολογικού συστήματος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης.

3.2.

Για να εφαρμοστεί το σημείο 3.1, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν ανάλογη ρήτρα στις συμβάσεις τους για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Η εν λόγω ρήτρα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

«Εφόσον η παρούσα σύμβαση προβλέπει ότι στοιχείο εισοδήματος φορολογείται μόνον σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη ή ότι μπορεί να φορολογείται σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη, θα αποκλείεται η φορολόγηση του εν λόγω στοιχείου από το άλλο συμβαλλόμενο κράτος μόνον εφόσον το στοιχείο αυτό υπόκειται στον φόρο στο πρώτο συμβαλλόμενο κράτος.».

Σε περίπτωση πολυμερών συμβάσεων, η αναφορά στο «άλλο συμβαλλόμενο κράτος» αντικαθίσταται από αναφορά στα «λοιπά συμβαλλόμενα κράτη».

3.3.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη, με στόχο την αποφυγή της διπλής φορολόγησης μέσω μονομερών εθνικών κανόνων, προβλέπουν φοροαπαλλαγή όσον αφορά δεδομένο στοιχείο εισοδήματος η προέλευση του οποίου ανάγεται σε άλλη δικαιοδοσία, βάσει της οποίας το εν λόγω στοιχείο δεν υπόκειται στον φόρο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να φορολογείται το εν λόγω στοιχείο.

3.4.

Για τους σκοπούς των σημείων 3.1, 3.2 και 3.3 ένα στοιχείο εισοδήματος πρέπει να θεωρείται ότι υπόκειται στον φόρο όταν αντιμετωπίζεται ως φορολογητέο από την οικεία δικαιοδοσία και δεν απαλλάσσεται από τον φόρο, ούτε τυγχάνει πλήρους πίστωσης φόρου ή φορολόγησης με μηδενικό συντελεστή.

4.   Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων

4.1.

Για την αντιμετώπιση των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού οι οποίες δεν εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής των ειδικών κανόνων κατά της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη οφείλουν να εγκρίνουν έναν γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, προσαρμοσμένο σε εθνικές και διασυνοριακές περιπτώσεις εντός της Ένωσης και σε περιπτώσεις που θα αφορούν τρίτες χώρες.

4.2.

Για να εφαρμοστεί το σημείο 4.1, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν την ακόλουθη ρήτρα στην εθνική τους νομοθεσία:

«Η τεχνητή ρύθμιση ή η τεχνητή σειρά ρυθμίσεων που έχει δρομολογηθεί με βασικό σκοπό την αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα αγνοείται. Οι εθνικές αρχές αντιμετωπίζουν τις εν λόγω ρυθμίσεις, για φορολογικούς σκοπούς, βάσει των χαρακτηριστικών της οικονομικής τους υπόστασης.».

4.3.

Για τους σκοπούς του σημείου 4.2 ως ρύθμιση νοείται κάθε συναλλαγή, καθεστώς, δράση, πράξη, συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή εκδήλωση. Μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.

4.4.

Για τους σκοπούς του σημείου 4.2 η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται εμπορικής ουσίας. Για τον καθορισμό του τεχνητού ή μη χαρακτήρα μιας ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων, οι εθνικές αρχές καλούνται να εξετάζουν εάν αυτές αφορούν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)

ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων σταδίων από τα οποία αποτελείται μια ρύθμιση είναι ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της ρύθμισης στο σύνολό της·

β)

η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει με μια φυσιολογική επιχειρηματική συμπεριφορά·

γ)

η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την αλληλο-αντιστάθμιση ή την αλληλο-ακύρωσή τους·

δ)

η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα·

ε)

η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνει ο υποκείμενος στον φόρο ή στις ταμειακές ροές του·

στ)

το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από τον φόρο είναι σημαντικό σε σύγκριση με το ύψος του αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος.

4.5.

Για τους σκοπούς του σημείου 4.2, ο στόχος μιας ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από τυχόν υποκειμενικές προθέσεις του υποκείμενου στον φόρο, αντίκειται στο αντικείμενο, στο πνεύμα και στον σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη περίπτωση.

4.6.

Για τους σκοπούς του σημείου 4.2, ένας δεδομένος στόχος πρέπει να θεωρείται ουσιαστικός εφόσον οιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα μπορούσε να αποδοθεί στη ρύθμιση ή στη σειρά ρυθμίσεων φαίνεται, το πολύ, αμελητέος, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.

4.7.

Για να καθοριστεί εάν η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα όπως αναφέρεται στο σημείο 4.2, οι εθνικές αρχές καλούνται να συγκρίνουν το ύψος του οφειλόμενου φόρου από έναν υποκείμενο στον φόρο, λαμβάνοντας υπόψη την/τις εν λόγω ρύθμιση/ρυθμίσεις, με το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος υποκείμενος στον φόρο υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της/ων εν λόγω ρύθμισης/ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρήσιμο να εξεταστεί εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

δεν περιλαμβάνεται κάποιο ποσό στη φορολογική βάση·

β)

ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση από τον φόρο·

γ)

καταχωρίζεται ζημία για φορολογικούς σκοπούς·

δ)

δεν οφείλεται παρακράτηση φόρου·

ε)

αντισταθμίζεται ο φόρος αλλοδαπής.

5.   Επακόλουθες ενέργειες

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα σύσταση, καθώς και με τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στα εν λόγω μέτρα.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας σύστασης εντός τριετίας από την έκδοσή της.

6.   Αποδέκτες

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 310 της 25.11.2009, σ. 34.

(2)  ΕΕ L 345 της 29.12.2011, σ. 8.

(3)  ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 49.


Διορθωτικά

12.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/44


Διορθωτικό στον κανονισμό (EE) αριθ. 488/2012 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 658/2007 σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις λόγω παράβασης ορισμένων υποχρεώσεων επιβαλλομένων στο πλαίσιο αδειών κυκλοφορίας που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150 της 9ης Ιουνίου 2012 )

Στη σελίδα 69, στο άρθρο 1 σημείο 7):

αντί:

«την υποχρέωση παροχής στον Οργανισμό, κατόπιν αιτήματος, όλων των δεδομένων που αποδεικνύουν την διατήρηση ευνοϊκής σχέσης κινδύνου-οφέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 και στο άρθρο 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004·»

διάβαζε:

«την υποχρέωση παροχής στον Οργανισμό, κατόπιν αιτήματος, όλων των δεδομένων που αποδεικνύουν την διατήρηση ευνοϊκής σχέσης κινδύνου-οφέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3α και στο άρθρο 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004·».

Στη σελίδα 69, στο άρθρο 1 σημείο 12):

αντί:

«την υποχρέωση υποβολής, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, αντιγράφου του κύριου αρχείου του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού 726/2004·»

διάβαζε:

«την υποχρέωση υποβολής, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, αντιγράφου του κύριου αρχείου του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004·».