ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2012.327.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ό έτος
27 Νοεμβρίου 2012


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1099/2012 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 270/2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

14

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1100/2012 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1101/2012 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 1 )

18

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1102/2012 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

20

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1103/2012 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 892/2012 για την περίοδο 2012/2013

22

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/17/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων ( 1 )

24

 

*

Οδηγία 2012/40/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη διόρθωση του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά ( 1 )

26

 

*

Οδηγία 2012/41/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης της δραστικής ουσίας εννεανικό οξύ στο παράρτημα I ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 2 ( 1 )

28

 

*

Οδηγία 2012/42/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του υδροκυανίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ( 1 )

31

 

*

Οδηγία 2012/43/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για τροποποίηση ορισμένων επικεφαλίδων του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

34

 

*

Εκτελεστική οδηγία 2012/44/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 των οδηγιών του Συμβουλίου 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ( 1 )

37

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2012/723/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

44

 

*

Απόφαση 2012/724/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

45

 

 

2012/725/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2012, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά βόειας γαλακτοφερίνης ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Morinaga) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8390]

46

 

 

2012/726/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2012, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά διυδροκαψιοειδούς (dihydrocapsiate) ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8391]

49

 

 

2012/727/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2012, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά βόειας γαλακτοφερίνης ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (FrieslandCampina) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8404]

52

 

 

2012/728/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη μη καταχώριση της βιφενθρίνης (bifenthrin) για τον τύπο προϊόντων 18 στο παράρτημα I, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8442]  ( 1 )

55

 

 

2012/729/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2012, για τροποποίηση της απόφασης 2008/866/ΕΚ, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής της [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8459]  ( 1 )

56

 

 

Διορθωτικά

 

 

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (EE) αριθ. 1095/2012 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τις αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης (ΕΕ L 325 της 23.11.2012)

57

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΟΔΗΓΙΕΣ

27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/1


ΟΔΗΓΊΑ 2012/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον και, ιδίως, στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), συγκαταλέγεται η επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν θα έχουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

(2)

Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης.

(3)

Η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (4), ορίζει τη μέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα σε θείο του βαρέος μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται στην Ένωση.

(4)

Οι εκπομπές από τη ναυτιλία που οφείλονται στη χρήση καυσίμων πλοίων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο συντελούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση με τη μορφή διοξειδίου του θείου και αιωρούμενων σωματιδίων, η οποία βλάπτει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και συμβάλλει στον σχηματισμό όξινων ιζημάτων. Χωρίς τα μέτρα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα επίπεδα εκπομπών από τη ναυτιλία σύντομα θα είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα όλων των χερσαίων πηγών.

(5)

Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα ελλιμενισμένα πλοία αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις πόλεις-λιμένες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις οριακές τιμές της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

(6)

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την ηλεκτροδότηση από την ξηρά, δεδομένου ότι η τροφοδότηση των σημερινών πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια πραγματοποιείται κατά κανόνα από βοηθητικούς κινητήρες.

(7)

Σύμφωνα με την οδηγία 1999/32/ΕΚ, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, και, με την έκθεση αυτή, δύναται να υποβάλει προτάσεις για την τροποποίησή της, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο για τα καύσιμα πλοίων που χρησιμοποιούνται στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx) (ΠΕΕΘ), σύμφωνα με τις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

(8)

Το 2008 ο ΔΝΟ εξέδωσε ψήφισμα για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του πρωτοκόλλου του 1997 περί τροποποίησης της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, του 1973, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1978, (MARPOL). Το εν λόγω ψήφισμα περιλαμβάνει κανονισμό για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. Το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2010.

(9)

Το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL επιβάλλει, μεταξύ άλλων, αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, τόσο στις ΠΕΕΘ (1,00 % από την 1η Ιουλίου 2010 και 0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2015), όσο και στις θαλάσσιες περιοχές εκτός των ΠΕΕΘ (3,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2012 και, κατ’ αρχήν, 0,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2020). Τα περισσότερα κράτη μέλη οφείλουν, βάσει των διεθνών τους δεσμεύσεων, να απαιτούν από τα πλοία να χρησιμοποιούν στις ΠΕΕΘ καύσιμα μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 1,00 % από την 1η Ιουλίου 2010. Για να διασφαλιστούν η συνοχή με το διεθνές δίκαιο και η ορθή εφαρμογή στην Ένωση των νέων προτύπων για το θείο που θεσπίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, η οδηγία 1999/32/ΕΚ θα πρέπει να εναρμονιστεί με το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία προκειμένου να συμμορφωθούν με ρυθμίσεις που αφορούν είτε τα καύσιμα είτε την τεχνολογία, θα πρέπει να μην επιτρέπεται η χρήση στην Ένωση καυσίμων πλοίων των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το γενικό πρότυπο των 3,50 % κατά μάζα, εκτός αν αυτά τα καύσιμα παρέχονται σε πλοία τα οποία χρησιμοποιούν μεθόδους μείωσης των εκπομπών σε κλειστό σύστημα.

(10)

Η τροποποίηση του παραρτήματος VI της MARPOL όσον αφορά τις ΠΕΕΘ είναι δυνατή με βάση τις διαδικασίες του ΔΝΟ. Σε περίπτωση που επέλθουν περαιτέρω αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εξαιρέσεων, σε σχέση με την εφαρμογή των ορίων των ΠΕΕΘ, στο παράρτημα VI της MARPOL, η Επιτροπή θα πρέπει να τις εξετάσει και, αν είναι σκόπιμο, να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση την αναγκαία πρόταση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, προκειμένου η οδηγία 1999/32/ΕΚ να ευθυγραμμιστεί πλήρως προς τους κανόνες του ΔΝΟ.

(11)

Ο ορισμός νέων περιοχών ελέγχου των εκπομπών θα πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπει ο ΔΝΟ σύμφωνα με το παράρτημα VI της MARPOL, θα πρέπει να υποστηρίζεται με ισχυρά περιβαλλοντικά και οικονομικά επιχειρήματα και να τεκμηριώνεται με επιστημονικά στοιχεία.

(12)

Σύμφωνα με τον κανονισμό 18 του αναθεωρημένου παραρτήματος VI της MARPOL, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα καυσίμων πλοίων συμβατών με την παρούσα οδηγία.

(13)

Δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης της περιβαλλοντικής πολιτικής και λαμβανομένων υπόψη των εκπομπών που προκαλούνται από τη ναυτιλία, θα πρέπει να οριστούν φιλόδοξα πρότυπα εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο.

(14)

Καθώς τα επιβατηγά πλοία δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε λιμένες ή κοντά σε παράκτιες περιοχές, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στα λιμάνια και στις ακτές, τα πλοία αυτά οφείλουν να χρησιμοποιούν καύσιμα με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 1,50 %, έως ότου ισχύουν αυστηρότερα πρότυπα για το θείο σε όλα τα πλοία που βρίσκονται σε χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης των κρατών μελών.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 193 ΣΛΕΕ, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίσει κανένα κράτος μέλος να διατηρήσει ή να καθιερώσει αυστηρότερα μέτρα προστασίας προκειμένου να ενθαρρύνει την επίσπευση της εφαρμογής της όσον αφορά τη μέγιστη περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο, για παράδειγμα με την εφαρμογή μεθόδων μείωσης εκπομπών εκτός ΠΕΕΘ.

(16)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε νέες τεχνολογίες κινητήρων, με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές περαιτέρω μειώσεις των εκπομπών στον ναυτιλιακό κλάδο, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω δυνατότητες για να καταστεί δυνατή και να ενθαρρυνθεί η χρησιμοποίηση κινητήρων υγραερίου στα πλοία.

(17)

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 1999/32/ΕΚ, είναι αναγκαία η ορθή επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο. Η πείρα από την εφαρμογή της οδηγίας 1999/32/ΕΚ έχει δείξει ότι είναι αναγκαίο να καταστεί αυστηρότερο το καθεστώς παρακολούθησης και επιβολής της τήρησής τους για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουν τα κράτη μέλη τη δειγματοληψία, με επαρκή συχνότητα και ακρίβεια, των καυσίμων πλοίων που διατίθενται στην αγορά ή χρησιμοποιούνται επί των πλοίων, καθώς και τον τακτικό έλεγχο των ημερολογίων και των δελτίων παράδοσης καυσίμου πλοίων. Είναι επίσης απαραίτητο τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα επιβολής αποτελεσματικών, ανάλογων με τον επιδιωκόμενο σκοπό και αποτρεπτικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/32/ΕΚ. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην πληροφόρηση, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί η δημοσιοποίηση του μητρώου τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων.

(18)

Οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 1999/32/ΕΚ αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία, λόγω της έλλειψης εναρμονισμένων και αρκούντως σαφών διατάξεων σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των εκθέσεων των κρατών μελών. Συνεπώς, απαιτούνται λεπτομερέστερες κατευθύνσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των εν λόγω εκθέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί πληρέστερη εναρμόνιση των υποβαλλόμενων στοιχείων.

(19)

Σε συνέχεια της έγκρισης της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (5), με την οποία αναδιατυπώθηκε η ενωσιακή νομοθεσία για τις εκπομπές της βιομηχανίας, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με τη μέγιστη περιεκτικότητα του βαρέος μαζούτ σε θείο.

(20)

Η συμμόρφωση με τα χαμηλά όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, ιδίως για τις ΠΕΕΘ, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική άνοδο της τιμής των εν λόγω καυσίμων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, τόσο των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς, όσο και των βιομηχανιών των παράκτιων χωρών των ΠΕΕΘ. Απαιτούνται κατάλληλες λύσεις για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των θιγόμενων βιομηχανιών, όπως η παροχή της δυνατότητας χρήσης εναλλακτικών μεθόδων συμμόρφωσης με καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με την τήρηση προτύπων για τα καύσιμα, καθώς και η παροχή στήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες. Με βάση, μεταξύ άλλων, τις εκθέσεις των κρατών μελών, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο της συμμόρφωσης του ναυτιλιακού κλάδου με τα νέα ποιοτικά πρότυπα για τα καύσιμα, ιδίως ως προς τη δυνατότητα στροφής από τις θαλάσσιες στις χερσαίες μεταφορές, και θα προτείνει, αν είναι σκόπιμο, κατάλληλα μέτρα για την αναχαίτιση της τάσης αυτής.

(21)

Ο περιορισμός της μεταστροφής από τις θαλάσσιες στις χερσαίες μεταφορές έχει σημασία, δεδομένου ότι μια ενδεχόμενη αύξηση του μεριδίου των οδικών μεταφορών στο σύνολο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων θα ήταν αντίθετη στους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και θα επιδείνωνε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

(22)

Το κόστος των νέων απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τη στροφή από τις θαλάσσιες στις χερσαίες μεταφορές και θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πλήρως τα υπάρχοντα μέσα, όπως το Marco Polo και το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, για να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την αλλαγή μεταφορικού μέσου. Τα κράτη μέλη μπορεί να κρίνουν αναγκαίο να προσφέρουν στήριξη στους φορείς εκμετάλλευσης που ζημιώνονται από την οδηγία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

(23)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, και με την επιφύλαξη μελλοντικών αλλαγών τους, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε φορείς εκμετάλλευσης που ζημιώνονται από την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων για τη μετασκευή υπαρχόντων πλοίων, εφόσον τα σχετικά μέτρα κριθούν συμβατά με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ, ιδιαίτερα υπό το φως των ισχυουσών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη ότι η χρήση ορισμένων μεθόδων μείωσης των εκπομπών υπερβαίνει τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, διότι δεν μειώνει μόνο τις εκπομπές διοξειδίου του θείου αλλά και άλλες εκπομπές.

(24)

Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις μεθόδους μείωσης εκπομπών. Με τις εν λόγω μεθόδους είναι δυνατόν να επιτευχθούν τουλάχιστον ισοδύναμες ή και μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών απ’ ό,τι με τη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως, για παράδειγμα, στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και ότι η ανάπτυξή τους υπόκειται στους κατάλληλους μηχανισμούς έγκρισης και ελέγχου. Θα πρέπει να αναγνωριστούν στην Ένωση οι ήδη γνωστές εναλλακτικές μέθοδοι, όπως είναι η χρήση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων επί των πλοίων, η χρήση μειγμάτων καυσίμου με υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) ή η χρήση βιοκαυσίμων. Είναι σημαντικό να προωθηθούν οι δοκιμές και η ανάπτυξη νέων μεθόδων μείωσης εκπομπών, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να περιοριστεί η στροφή από τις θαλάσσιες στις χερσαίες μεταφορές.

(25)

Οι μέθοδοι μείωσης των εκπομπών προσφέρουν δυνατότητες για σημαντικές μειώσεις εκπομπών. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να προωθήσει τη δοκιμή και την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τη θέσπιση ενός συγχρηματοδοτούμενου κοινού προγράμματος με τη βιομηχανία, βασισμένου στις αρχές παρόμοιων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα CleanSky.

(26)

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους, θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα, τα οποία προσδιορίζονται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox» (Η μείωση των εκπομπών ρύπων από τις θαλάσσιες μεταφορές και τα μέσα για βιώσιμες πλωτές μεταφορές).

(27)

Οι εναλλακτικές μέθοδοι μείωσης των εκπομπών, όπως ορισμένοι τύποι πλυντρίδων, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν απόβλητα που χρειάζονται ειδικό χειρισμό και δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στη θάλασσα. Εν αναμονή της αναθεώρησης της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (6), τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις τους, για τη διαθεσιμότητα λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πλοίων τα οποία χρησιμοποιούν συστήματα καθαρισμού καυσαερίων. Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη συμπερίληψη αποβλήτων από συστήματα καθαρισμού καυσαερίων στη βάση της αρχής ότι δεν πρέπει να προστίθεται στα τέλη ελλιμενισμού ειδικό τέλος για τη ρύπανση που προκαλούν τα πλοία, υπό την έννοια της ανωτέρω οδηγίας.

(28)

Η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πολιτικής της για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα το 2013, να εξετάσει τη δυνατότητα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μεταξύ άλλων και στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών.

(29)

Η ύπαρξη αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων είναι σημαντική για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/32/ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις κυρώσεις αυτές πρόστιμα υπολογιζόμενα με τρόπο που να εξασφαλίζει την αφαίρεση από τους υπευθύνους τουλάχιστον του οικονομικού οφέλους από την παράβασή τους και τη σταδιακή αύξηση των προστίμων αυτών σε περιπτώσεις υποτροπής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν τις σχετικές με τα πρόστιμα διατάξεις στην Επιτροπή.

(30)

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την τροποποίηση των ισοδύναμων τιμών εκπομπών και των κριτηρίων για τη χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών, προκειμένου να προσαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 1999/32/ΕΚ με βάση την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη συνέπεια προς τα αντίστοιχα μέσα του ΔΝΟ, καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 2 σημεία 1, 2, 3, 3α, 3β και 4, του άρθρου 6 παράγραφος 1α στοιχείο β) και του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/32/ΕΚ προκειμένου να προσαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας αυτής με βάση την επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(31)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (7).

(32)

Είναι σκόπιμο η επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία, η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (8), να επικουρεί την Επιτροπή σε θέματα έγκρισης μεθόδων μείωσης των εκπομπών που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (9).

(33)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (10), τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων που λαμβάνουν για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα που επεξηγούν τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μερών της εν λόγω οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(34)

Επομένως, η οδηγία 1999/32/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 1999/32/ΕΚ

Η οδηγία 1999/32/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

με την επιφύλαξη του άρθρου 3α, τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε πλοία τα οποία εφαρμόζουν μεθόδους μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με τα άρθρα 4γ και 4ε.».

2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Τα σημεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   “βαρύ μαζούτ”:

κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, το οποίο υπάγεται σε κωδικό ΣΟ από 2710 19 51 έως 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, ή

κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου (εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που ορίζεται στα σημεία 2 και 3, το οποίο, λόγω των ορίων απόσταξής του, υπάγεται στην κατηγορία των βαρέων ελαίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα και του οποίου λιγότερο από 65 % κατ’ όγκο (περιλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 250 °C, με τη μέθοδο ASTM D86. Εάν η απόσταξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο ΑSΤΜ D86, το πετρελαϊκό προϊόν ομοίως κατατάσσεται στην κατηγορία του βαρέος μαζούτ·

2.   “πετρέλαιο εσωτερικής καύσης”:

κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ή 2710 20 19, ή

κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, του οποίου λιγότερο από το 65 % κατ’ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 250 °C και του οποίου τουλάχιστον 85 % κατ’ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 350 °C με τη μέθοδο ASTM D86.

Τα πετρέλαια ντίζελ που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (11) αποκλείονται από τον παρόντα ορισμό. Επίσης εξαιρούνται από τον ορισμό αυτό τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς ελκυστήρες·

β)

τα σημεία 3α και 3β αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3α.   ντίζελ πλοίων: κάθε καύσιμο πλοίων, όπως ορίζεται για την ποιότητα DMB στον πίνακα I του προτύπου ISO 8217, εξαιρουμένης της αναφοράς στην περιεκτικότητα σε θείο·

3β.   πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων: κάθε καύσιμο πλοίων, όπως ορίζεται για τις ποιότητες DMX, DMA και DMZ στον πίνακα I του προτύπου ISO 8217, εξαιρουμένης της αναφοράς στην περιεκτικότητα σε θείο·»·

   μέθοδος μείωσης εκπομπών κάθε εξάρτημα, υλικό, συσκευή ή όργανο προς εγκατάσταση σε πλοίο, ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιμο ή μέθοδος συμμόρφωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται αντί του καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε πλοίο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και είναι δυνατόν να εξακριβωθούν, να ποσοτικοποιηθούν και να επιβληθούν·».

γ)

το σημείο 3ιγ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3ιγ.

3)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιείται στην επικράτειά τους βαρύ μαζούτ περιεκτικότητας σε θείο άνω του 1 % κατά μάζα.

2.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και με την επιφύλαξη της κατάλληλης παρακολούθησης των εκπομπών από τις αρμόδιες αρχές, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο βαρύ μαζούτ που χρησιμοποιείται:

α)

σε μονάδες καύσης οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (12), υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 ή 2 ή του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας και τηρούν τις οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίου του θείου που καθορίζονται για τις εγκαταστάσεις αυτές στην ίδια οδηγία·

β)

σε μονάδες καύσης οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/80/ΕΚ και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) και του άρθρου 4 παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας, εφόσον ο μηνιαίος μέσος όρος των οικείων εκπομπών διοξειδίου του θείου δεν υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, με κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού·

γ)

σε μονάδες καύσης οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των στοιχείων α) και β), εφόσον ο μηνιαίος μέσος όρος των οικείων εκπομπών διοξειδίου του θείου δεν υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, με κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού·

δ)

για καύση σε διυλιστήρια, εφόσον ο μηνιαίος μέσος όρος των εκπομπών διοξειδίου του θείου όλων των μονάδων καύσης που περιλαμβάνει το διυλιστήριο, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των στοιχείων α) και β), των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων μηχανών, δεν υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, με κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού, ανεξαρτήτως του τύπου του χρησιμοποιούμενου καυσίμου ή συνδυασμού καυσίμων.

3.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 και με την επιφύλαξη της κατάλληλης παρακολούθησης των εκπομπών από τις αρμόδιες αρχές, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο βαρύ μαζούτ που χρησιμοποιείται:

α)

σε μονάδες καύσης οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) και τηρούν τις οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίου του θείου που καθορίζονται για τις εγκαταστάσεις αυτές στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας ή, στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ίδια οδηγία, δεν έχουν εφαρμογή οι οριακές αυτές τιμές εκπομπών, εφόσον ο μηνιαίος μέσος όρος των οικείων εκπομπών διοξειδίου του θείου δεν υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, με κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού·

β)

σε μονάδες καύσης οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α), εφόσον ο μηνιαίος μέσος όρος των οικείων εκπομπών διοξειδίου του θείου δεν υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, με κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού·

γ)

για καύση σε διυλιστήρια, εφόσον ο μηνιαίος μέσος όρος των εκπομπών διοξειδίου του θείου όλων των μονάδων καύσης που περιλαμβάνει το διυλιστήριο, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α), των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων μηχανών, δεν υπερβαίνει τα 1 700 mg/Nm3, με κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο 3 % επί ξηρού, ανεξαρτήτως του τύπου του χρησιμοποιούμενου καυσίμου ή συνδυασμού καυσίμων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι καμία μονάδα καύσης στην οποία χρησιμοποιείται βαρύ μαζούτ με συγκέντρωση θείου μεγαλύτερη από την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 δεν λειτουργεί χωρίς άδεια εκδιδόμενη από αρμόδια αρχή, στην οποία καθορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπών.

β)

η παράγραφος 3 διαγράφεται.

4)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3α

Μέγιστη περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιούνται στην επικράτειά τους καύσιμα πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 3,50 % κατά μάζα, εκτός από τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων τα οποία χρησιμοποιούν τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που αναφέρονται στο άρθρο 4γ, σε κλειστό σύστημα».

5)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιείται στην επικράτειά τους πετρέλαιο εσωτερικής καύσης περιεκτικότητας σε θείο άνω του 0,10 % κατά μάζα.».

6)

Το άρθρο 4α τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται στα χωρικά ύδατα, στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ελέγχου των εκπομπών SΟx, καθώς και από επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς ή από λιμένες της Ένωσης»·

β)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης που ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

α)

1,00 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014·

β)

0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στις απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο VI της MARPOL, που εφαρμόζονται μέσα στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, και, αν είναι σκόπιμο, υποβάλλει προτάσεις για την αντίστοιχη τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.»·

γ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης, δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

α)

3,50 % από την 18η Ιουνίου 2014·

β)

0,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, και του άρθρου 4β, η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης.»·

δ)

οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης που δεν ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς ή από λιμένες της Ένωσης δεν χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων με περιεκτικότητα σε θείο άνω του 1,50 % κατά μάζα έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή της εφαρμογής της απαίτησης αυτής τουλάχιστον όσον αφορά τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και τα σκάφη κάθε σημαίας ενόσω βρίσκονται στους λιμένες τους.

5.   Τα κράτη μέλη απαιτούν την ορθή συμπλήρωση των ημερολογίων των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αλλαγής καυσίμου.

5α.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα προώθησης της διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία και πληροφορούν την Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω καυσίμων πλοίων στους λιμένες και τους σταθμούς τους.

5β.   Εάν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι κάποιο πλοίο δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα για καύσιμα πλοίων με την παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους δικαιούται να απαιτήσει από το πλοίο:

α)

να παρουσιάσει μητρώο των ενεργειών που αναλήφθησαν στην προσπάθεια για επίτευξη συμμόρφωσης· και

β)

να παρέχει στοιχεία ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιμα πλοίου που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, ακολουθώντας το σχέδιο πλου του και, αν δεν υπήρχαν διαθέσιμα καύσιμα εκεί όπου είχε σχεδιασθεί, ότι έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν εναλλακτικές πηγές για αυτά τα καύσιμα και ότι, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες να ληφθούν καύσιμα πλοίων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, δεν υπήρχαν διαθέσιμα για αγορά παρόμοια καύσιμα πλοίων.

Δεν απαιτείται από το πλοίο να παρεκκλίνει από τον σχεδιασμένο πλου του ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα το ταξίδι του για να επιτύχει τη συμμόρφωση.

Αν ένα πλοίο παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς περιστάσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ώστε να προσδιορισθούν οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, συμπεριλαμβανομένης της μη λήψης μέτρων ελέγχου.

Όταν ένα πλοίο αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, ενημερώνει τη διοίκηση της χώρας στην οποία είναι νηολογημένο και τις αρμόδιες αρχές του λιμένα προορισμού.

Το κράτος στο οποίο ανήκει ο λιμένας ενημερώνει την Επιτροπή όταν ένα πλοίο έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.

6.   Σύμφωνα με τον κανονισμό 18 του παραρτήματος VI της MARPOL, τα κράτη μέλη:

α)

διατηρούν μητρώο τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, το οποίο δημοσιοποιείται·

β)

εξασφαλίζουν ότι η περιεκτικότητα σε θείο όλων των καυσίμων πλοίων που πωλούνται στην επικράτειά τους βεβαιώνεται από τον προμηθευτή σε δελτίο παράδοσης καυσίμων, το οποίο συνοδεύεται από σφραγισμένο δείγμα που φέρει την υπογραφή του αντιπροσώπου του παραλαμβάνοντος πλοίου·

γ)

λαμβάνουν μέτρα κατά των προμηθευτών καυσίμων πλοίων για τους οποίους διαπιστώνεται ότι παραδίδουν καύσιμα τα οποία δεν συμμορφώνονται με όσα δηλώνονται στο δελτίο παράδοσης καυσίμων·

δ)

εξασφαλίζουν τη λήψη διορθωτικών μέτρων ώστε τα καύσιμα πλοίων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές να συμμορφώνονται με αυτές.

7.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά της επικράτειάς τους ντίζελ πλοίων με περιεκτικότητα σε θείο άνω του 1,50 % κατά μάζα.»·

ε)

η παράγραφος 8 διαγράφεται.

7)

Τα άρθρα 4β και 4γ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4β

Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από σκάφη ελλιμενισμένα σε λιμένες της Ένωσης

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα σκάφη που είναι ελλιμενισμένα σε λιμένες της Ένωσης δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 0,10 % κατά μάζα, παρέχοντας επαρκή χρόνο ώστε το πλήρωμα να ολοκληρώνει κάθε αναγκαία εργασία αλλαγής καυσίμου το συντομότερο δυνατόν μετά την άφιξη στη θέση ελλιμενισμού και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αναχώρηση.

Τα κράτη μέλη απαιτούν να καταχωρίζεται στα ημερολόγια των πλοίων ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας αλλαγής καυσίμων.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

α)

όταν, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα προγράμματα δρομολογίων, τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν ελλιμενισμένα για διάστημα μικρότερο από δύο ώρες·

β)

στα πλοία που, κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού τους, διακόπτουν τη λειτουργία όλων των μηχανών και τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά της επικράτειάς τους πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για πλοία με περιεκτικότητα σε θείο άνω του 0,10 % κατά μάζα.

Άρθρο 4γ

Μέθοδοι μείωσης εκπομπών

1.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών από τα πλοία με οποιαδήποτε σημαία που βρίσκονται στους λιμένες, στα χωρικά ύδατα, στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης αυτών, εναλλακτικά της χρήσης καυσίμων πλοίων που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β.

2.   Τα πλοία που χρησιμοποιούν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 μεθόδους μείωσης εκπομπών επιτυγχάνουν συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων πλοίων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β. Οι ισοδύναμες τιμές εκπομπών προσδιορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

2α.   Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, τη χρήση συστημάτων παροχής ενέργειας από την ξηρά για τα ελλιμενισμένα πλοία.

3.   Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 μέθοδοι μείωσης των εκπομπών πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στις νομοθετικές πράξεις του παραρτήματος ΙΙ.

4.   Όταν αυτό δικαιολογείται με βάση την επιστημονική και την τεχνική πρόοδο όσον αφορά εναλλακτικές μεθόδους μείωσης των εκπομπών και με τρόπο που να εξασφαλίζει αυστηρή συμμόρφωση προς τα αντίστοιχα μέσα και πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο ΔΝΟ:

α)

ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α, για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ·

β)

η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των λεπτομερών απαιτήσεων παρακολούθησης των εκπομπών, όπου είναι σκόπιμο. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2.».

8)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 4δ

Έγκριση μεθόδων μείωσης εκπομπών προς χρήση σε πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους

1.   Οι μέθοδοι μείωσης εκπομπών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/98/ΕΚ (14) εγκρίνονται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

2.   Οι μέθοδοι μείωσης των εκπομπών που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (15), λαμβανομένων υπόψη:

α)

των κατευθυντήριων γραμμών του ΔΝΟ·

β)

των αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμών που έχουν διεξαχθεί δυνάμει του άρθρου 4ε·

γ)

των αποτελεσμάτων στο περιβάλλον, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εφικτές μειώσεις των εκπομπών, και των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα περίκλειστων λιμένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών· και

δ)

της δυνατότητας παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

Άρθρο 4ε

Δοκιμές νέων μεθόδων μείωσης των εκπομπών

Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όταν είναι σκόπιμο, να εγκρίνουν δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους ή σε θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Κατά τις δοκιμές αυτές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση καυσίμων πλοίων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η Επιτροπή και κάθε ενδιαφερόμενο κράτος λιμένα ειδοποιούνται εγγράφως, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη των δοκιμών·

β)

η διάρκεια ισχύος των αδειών για τις δοκιμές δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες·

γ)

όλα τα πλοία που συμμετέχουν στις δοκιμές είναι εφοδιασμένα με απαραβίαστο εξοπλισμό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών αερίων από την καπνοδόχο, τον οποίο χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών·

δ)

όλα τα πλοία που συμμετέχουν στις δοκιμές επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο τα οποία καθορίζονται στην παρούσα οδηγία·

ε)

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, για όλα τα απόβλητα που προκύπτουν από τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών·

στ)

διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα περίκλειστων λιμένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών· και

ζ)

παρέχονται στην Επιτροπή και δημοσιεύονται πλήρη αποτελέσματα, εντός έξι μηνών από το τέλος των δοκιμών.

Άρθρο 4στ

Οικονομικά μέτρα

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν οικονομικά μέτρα υπέρ των φορέων εκμετάλλευσης που ζημιώνονται από την παρούσα οδηγία, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα προς τους ισχύοντες και τους υπό έγκριση εθνικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

9)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Δειγματοληψία και ανάλυση

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ελέγχεται με δειγματοληψία αν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων σε θείο είναι σύμφωνη με τα άρθρα 3, 3α, 4, 4α και 4β. Η δειγματοληψία αρχίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αντίστοιχου ανώτατου ορίου περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο. Διεξάγεται περιοδικά, με επαρκή συχνότητα και σε επαρκείς ποσότητες, κατά τρόπο ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά του εξεταζόμενου καυσίμου και, στην περίπτωση των καυσίμων πλοίων, του καυσίμου που χρησιμοποιείται από τα σκάφη ενώ βρίσκονται στις οικείες θαλάσσιες περιοχές και λιμένες. Τα δείγματα αναλύονται χωρίς χρονοτριβή.

1α.   Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα δειγματοληψίας, ανάλυσης και επιθεώρησης καυσίμων πλοίων:

α)

επιθεώρηση των ημερολογίων των πλοίων και των δελτίων παράδοσης των αποθηκών καυσίμων·

και, όταν είναι σκόπιμο, τα ακόλουθα μέτρα δειγματοληψίας και ανάλυσης:

β)

δειγματοληψία των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, κατά την παράδοσή τους στα πλοία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία καύσιμου πετρελαίου με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Ιουλίου 2009 σύμφωνα με το ψήφισμα 182(59) της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του ΔΝΟ και ανάλυση της περιεκτικότητάς τους σε θείο· ή

γ)

δειγματοληψία και ανάλυση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, όταν είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, και σε σφραγισμένα δείγματα από τις δεξαμενές.

1β.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά:

α)

τη συχνότητα δειγματοληψίας,

β)

τις μεθόδους δειγματοληψίας,

γ)

τον ορισμό του αντιπροσωπευτικού δείγματος του εξεταζόμενου καυσίμου.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2.

2.   Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε θείο είναι η μέθοδος ISO 8754 (2003) ή PrEN ISO 14596 (2007).

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των καυσίμων πλοίων που παραδίδονται σε πλοία και χρησιμοποιούνται επ’ αυτών προς τα όρια περιεκτικότητας σε θείο που επιβάλλουν τα άρθρα 3α, 4, 4α και 4β, εφαρμόζεται η διαδικασία ελέγχου καυσίμων για τα δείγματα καύσιμου πετρελαίου που προβλέπονται στο προσάρτημα VI του παραρτήματος VI της MARPOL.».

10)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με βάση τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, της ανάλυσης και των επιθεωρήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την τήρηση των προτύπων για το θείο που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία κατά το προηγούμενο έτος.

Με βάση τις εκθέσεις που λαμβάνει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και τις κοινοποιήσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μη διαθεσιμότητα καυσίμων πλοίων σύμφωνων προς την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 5β πέμπτο εδάφιο, η Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιεύει, μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, αν είναι σκόπιμο, υποβάλλει σχετικές νομοθετικές προτάσεις.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος

«1α.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση και τη μορφή της. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2.»·

γ)

οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή εξετάζει στην έκθεσή της τις δυνατότητες για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων: τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1α, τις παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα και την οξίνιση του ατμοσφαιρικού αέρα, το κόστος καυσίμων, τον ενδεχόμενο οικονομικό αντίκτυπο, και τις παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή τρόπου μεταφοράς και την πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών από τα πλοία.

3.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους, κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο “Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox” (Η μείωση των εκπομπών ρύπων από τις θαλάσσιες μεταφορές και τα μέσα για βιώσιμες πλωτές μεταφορές), για την προώθηση της συμμόρφωσης προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία και για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων.»·

δ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του άρθρου 2 σημεία 1, 2, 3, 3α, 3β και 4, του άρθρου 6 παράγραφος 1α στοιχείο β) και του άρθρου 6 παράγραφος 2. Οι προσαρμογές αυτές δεν οδηγούν σε άμεσες αλλαγές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή τα όρια για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο, που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.».

11)

Το άρθρο 8 διαγράφεται.

12)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (16).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Εάν η επιτροπή δεν διατυπώνει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

13)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4γ παράγραφος 4 και στο άρθρο 7 παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από της 17ης Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4γ παράγραφος 4 και στο άρθρο 7 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4γ παράγραφος 4 και του άρθρου 7 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες.».

14)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

2.   Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα υπολογιζόμενα με τρόπο που να εξασφαλίζει την αφαίρεση από τους υπευθύνους τουλάχιστον του οικονομικού οφέλους από την παράβασή τους και τη σταδιακή αύξηση των προστίμων αυτών σε περιπτώσεις υποτροπής.».

15)

Το παράρτημα της οδηγίας 1999/32/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία έως της 18ης Ιουνίου 2014 το αργότερο. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 21 Νοεμβρίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ C 68 της 6.3.2012, σ. 70.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2012.

(3)  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.

(6)  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81.

(7)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(8)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25.

(10)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.

(11)  ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.»·

(12)  ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.»·

(14)  ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25.

(15)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.».

(16)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4γ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 4α και 4β και στους κανονισμούς 14.1 και 14.4 του παραρτήματος VI της MARPOL, και οι αντίστοιχες τιμές εκπομπών που αναφέρονται στο άρθρο 4γ παράγραφος 2

Περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο (% m/m)

Αναλογία εκπομπών SO2(ppm)/CO2(% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Σημ.:

Τα όρια αναλογίας εκπομπών εφαρμόζονται μόνο όταν χρησιμοποιούνται καύσιμα που είναι αποστάγματα ή υπολείμματα απόσταξης πετρελαίου.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση του CO2 μειώνεται από τη μονάδα καθαρισμού καυσαερίων (ΜΚΚ), η μέτρησή της δύναται να γίνεται στην είσοδο της μονάδας, εφόσον μπορεί να αποδειχτεί σαφώς η ορθότητα μιας τέτοιας μεθοδολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4γ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 4γ μέθοδοι μείωσης των εκπομπών πληρούν τουλάχιστον τα κριτήρια που καθορίζονται στις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις, κατά περίπτωση:

Μέθοδος μείωσης των εκπομπών

Κριτήρια χρήσης

Μείγμα καυσίμου πλοίων και απαερίων δεξαμενών ΥΦΑ

Απόφαση 2010/769/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση κριτηρίων όσον αφορά τη χρήση από τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου τεχνολογικών μεθόδων ως εναλλακτικών λύσεων εκπομπών, αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 4β της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο (1)

Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων

Ψήφισμα MEPC.184(59) του ΔΝΟ, που εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2009

Τα λύματα από τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες, πρόσθετα, παρασκευάσματα και σχετικά χημικά που δημιουργούνται επιτόπου, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 10.1.6.1 του ψηφίσματος MEPC.184(59) του ΔΝΟ, δεν απορρίπτονται στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των περίκλειστων λιμένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης του πλοίου αποδείξει ότι η απόρριψη των λυμάτων αυτών δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις και δεν εγκυμονεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αν η χρησιμοποιούμενη χημική ουσία είναι καυστική σόδα, αρκεί τα λύματα να ικανοποιούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο ψήφισμα MEPC.184(59) και το pH να μην είναι μεγαλύτερο από 8,0.

Βιοκαύσιμα

Η χρήση βιοκαυσίμων όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (2) που συμμορφώνεται προς τα αντίστοιχα πρότυπα CEN και ISO.

Τα μείγματα βιοκαυσίμων και καυσίμων πλοίων συμμορφώνονται προς τα πρότυπα για το θείο που καθορίζονται στο άρθρο 3α, στο άρθρο 4α παράγραφοι 1, 1α και 4, και στο άρθρο 4β της παρούσας οδηγίας.

»

(1)  ΕΕ L 328 της 14.12.2010, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1099/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 270/2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EE) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου (2) ενεργοποιεί τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Η απόφαση 2012/723/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3) προβλέπει την τροποποίηση της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ ώστε να καταστεί δυνατή η αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στις περιπτώσεις όπου απαιτείται για την ικανοποίηση δικαστικής ή διοικητικής απόφασης εκδοθείσας στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης εκτελεστής σε κράτος μέλος.

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 270/2011 αφορά πληροφορίες που διαβιβάζουν πρόσωπα, οντότητες και φορείς προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες πρέπει να διαβιβασθούν στην Επιτροπή, με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τον εν λόγω κανονισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη. Ωστόσο, τούτο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες του είδους αυτού σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο με τις οικείες αρχές της Αιγύπτου και άλλα κράτη μέλη οσάκις είναι αναγκαίο και με σκοπό να συμβάλλουν στην ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 270/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 270/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 2 κατονομάστηκε στο παράρτημα Ι, ή υπόκεινται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση που εκδόθηκε στην Ένωση, ή σε δικαστική απόφαση εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος πριν από ή μετά την ημερομηνία αυτή·

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν κατοχυρωθεί μέσω μιας τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω μιας τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις·

γ)

η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα Ι, και

δ)

η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη στο οικείο κράτος μέλος.

2.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε έγκριση που χορηγείται βάσει του παρόντος άρθρου.».

2)

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή

β)

πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή δεσμεύσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 2, κατονομάστηκε στο παράρτημα Ι, ή

γ)

πληρωμές που οφείλονται βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν στην Ένωση ή είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.».

3)

Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τις πληροφορίες αυτές με τις οικείες αρχές της Αιγύπτου και άλλα κράτη μέλη στις περιπτώσεις οσάκις απαιτείται και με σκοπό να συμβάλλουν στην ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ


(1)  ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 63.

(2)  ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 4.

(3)  Βλέπε σελίδα 44 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1100/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 101/2011του Συμβουλίου (2) ενεργοποιεί τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Η απόφαση 2012/724/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3), προβλέπει την τροποποίηση της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ για να επιτραπεί η αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στις περιπτώσεις όπου τούτο απαιτείται για την ικανοποίηση δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση, ή δικαστικής απόφασης εκτελεστής σε κράτος μέλος.

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 αφορά τις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και οι οποίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τον εν λόγω κανονισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη. Ωστόσο, τούτο δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες αυτού του είδους, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, με τις οικείες αρχές της Τυνησίας και άλλα κράτη μέλη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 101/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 101/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, δύνανται να εγκρίνουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 2, κατονομάστηκε στο παράρτημα Ι, ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση που εκδόθηκε στην Ένωση, ή σε δικαστική απόφαση εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν από ή μετά την εν λόγω ημερομηνία·

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία εγείρουν απαιτήσεις αυτού του είδους·

γ)

η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που κατονομάζεται στο παράρτημα I, και

δ)

η αναγνώριση της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

2.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε άδεια που χορηγείται βάσει του παρόντος άρθρου.».

2)

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς, ή

β)

πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 2 καταχωρήθηκε στο παράρτημα I, ή

γ)

πληρωμές που οφείλονται βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν στην Ένωση ή είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα άλλα κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.».

3)

Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τις πληροφορίες αυτές στις οικείες αρχές της Τυνησίας και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ


(1)  ΕΕ L 28 της 2.2.2011, σ. 62.

(2)  EE L 31 της 5.2.2011, σ. 1.

(3)  Βλέπε σελίδα 45 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1101/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Αφότου άρχισε να ισχύει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1006/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (2), εφαρμόζονται νέοι κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (νάφθα — gas oil) και στο πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ — fuel oil) που περιέχουν βιοντίζελ. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τον κλάδο των πετρελαιοειδών, επειδή ορισμένες εργασίες ανάμειξης υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και στις ελεύθερες ζώνες δεν επιτρέπονται πλέον ως «συνήθεις εργασίες», λόγω του ότι συνεπάγονται μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού ΣΟ.

(2)

Θα πρέπει να εξευρεθεί λύση που θα επιτρέψει να συνεχιστεί, όπως πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1006/2011, την 1η Ιανουαρίου 2012, η ανάμειξη πετρελαίου εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης που δεν περιέχει βιοντίζελ με πετρέλαιο εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης που περιέχει βιοντίζελ, τα οποία υπάγονται στο κεφάλαιο 27 της ΣΟ, υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και στις ελεύθερες ζώνες.

(3)

Θα πρέπει να επιτραπεί η ανάμειξη πετρελαίου εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης με βιοντίζελ, ώστε να μην απαιτείται να αποθηκεύονται χωριστά τα δύο είδη εμπορευμάτων. Λαμβανομένης όμως υπόψη της συμπληρωματικής σημείωσης αριθ. 2 του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας, το μείγμα που προκύπτει θα πρέπει να έχει κατ’ όγκο περιεκτικότητα μικρότερη από 0,5 % σε βιοντίζελ ή σε πετρέλαιο εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης, αναλόγως.

(4)

Συνεπώς, το παράρτημα 72 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η τροποποίηση θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ, ώστε να καταστεί δυνατή η εξάλειψη των τελωνειακών οφειλών που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και έπειτα, εξαιτίας της προσθήκης των νέων κωδικών ΣΟ.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα 72 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται κατά το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 282 της 28.10.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα 72 δεύτερο εδάφιο, μετά το σημείο 14, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 14α και 14β:

«14α.

Ανάμειξη πετρελαίου εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης που δεν περιέχει βιοντίζελ με πετρέλαιο εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης που περιέχει βιοντίζελ, τα οποία υπάγονται στο κεφάλαιο 27 της ΣΟ, προκειμένου να προκύψει εμπόρευμα σταθερής ποιότητας ή ποιότητας ζητούμενης από τον πελάτη, χωρίς μεταβολή της φύσης των εμπορευμάτων, έστω και αν αυτό συνεπάγεται μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού ΣΟ.

14β.

Ανάμειξη πετρελαίου εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης με βιοντίζελ, κατά τρόπο ώστε η περιεκτικότητα του μείγματος που προκύπτει σε βιοντίζελ να είναι μικρότερη από 0,5 % κατ’ όγκο, καθώς και ανάμειξη βιοντίζελ με πετρέλαιο εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης, κατά τρόπο ώστε η περιεκτικότητα του μείγματος που προκύπτει σε πετρέλαιο εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης να είναι μικρότερη από 0,5 % κατ’ όγκο.».


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1102/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

44,1

MA

45,9

MK

37,4

TN

73,5

TR

80,9

ZZ

56,4

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

117,0

ZZ

95,3

0709 93 10

MA

88,1

TR

111,2

ZZ

99,7

0805 20 10

MA

138,7

ZZ

138,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

85,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,4

ZA

49,1

ZZ

67,7

0808 10 80

CN

79,8

MK

33,9

NZ

138,3

US

125,6

ZA

137,2

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

56,6

TR

116,3

US

136,8

ZZ

103,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1103/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 892/2012 για την περίοδο 2012/2013

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2012/2013 καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 892/2012 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και οι δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2012 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει, επί του παρόντος, στη διάθεσή της η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006.

(3)

Λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 892/2012 για την περίοδο 2012/2013, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  EE L 263 της 28.9.2012, σ. 37.

(4)  EE L 323 της 22.11.2012, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 27 Νοεμβρίου 2012

(σε EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 12 10 (1)

34,63

0,76

1701 12 90 (1)

34,63

4,22

1701 13 10 (1)

34,63

0,90

1701 13 90 (1)

34,63

4,52

1701 14 10 (1)

34,63

0,90

1701 14 90 (1)

34,63

4,52

1701 91 00 (2)

39,67

5,57

1701 99 10 (2)

39,67

2,44

1701 99 90 (2)

39,67

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΟΔΗΓΙΕΣ

27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/24


ΟΔΗΓΊΑ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/17/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (1), και ιδίως το άρθρο 28 στοιχείο ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (2) ορίζει ότι πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV-I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλή επίπτωση ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές. Οι εν λόγω δοκιμασίες απαιτούνται τόσο για τους δότες αναπαραγωγικών κυττάρων, σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 2006/17/ΕΚ, όσο και για τους λοιπούς δότες, σύμφωνα με το παράρτημα II της ίδιας οδηγίας.

(2)

Πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) καθώς και η επιτόπια πρακτική εμπειρία έδειξαν ότι, με βάση το σημερινό επίπεδο επιστημονικών γνώσεων, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί μια περιοχή με υψηλή επίπτωση HTLV-I. Συνεπώς, αυτή η απαίτηση διενέργειας δοκιμασιών δεν εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο.

(3)

Η «επίπτωση» μετρά το ποσοστό εμφάνισης νέων κρουσμάτων μιας νόσου ή μιας κατάστασης, ενώ ο «επιπολασμός» είναι το ποσοστό ενός πληθυσμού που νοσεί από μια συγκεκριμένη νόσο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στην πράξη, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τον επιπολασμό παρά για την επίπτωση. Επιπλέον, για την αξιολόγηση του αντικτύπου μιας χρόνιας νόσου σε μια κοινότητα και για τον προσδιορισμό των επακόλουθων αναγκών, ο επιπολασμός είναι πιο κατάλληλος δείκτης μέτρησης από την επίπτωση. Επομένως, για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότερη εφαρμογή των απαιτήσεων διενέργειας δοκιμασιών HTLV-I στα κράτη μέλη, οι αναφορές στην υψηλή επίπτωση ενδείκνυται να αντικατασταθούν από αναφορές στον υψηλό επιπολασμό.

(4)

Το σημείο 4.2 του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/17/ΕΚ απαιτεί να λαμβάνονται δείγματα αίματος σε κάθε δωρεά, είτε πρόκειται για δωρεά αναπαραγωγικών κυττάρων από τον σύντροφο (όχι για άμεση χρήση) είτε για δωρεά αναπαραγωγικών κυττάρων από άλλο άτομο πλην του συντρόφου.

(5)

Όσον αφορά τη δωρεά αναπαραγωγικών κυττάρων από τον σύντροφο, πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία έδειξαν ότι η απαίτηση διενέργειας δοκιμασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι ένα μέγιστο διάστημα 24 μηνών δεν μειώνει το επίπεδο ασφάλειας των σχετικών κυττάρων, αν τα ιδρύματα ιστών που χρησιμοποιούν τεχνολογία υποβοήθησης της αναπαραγωγής εφαρμόζουν κατάλληλα συστήματα ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ. Εντός των εν λόγω χρονικών διαστημάτων, μπορεί να βασίζεται κανείς στα αποτελέσματα της προηγούμενης δοκιμασίας που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο δότη.

(6)

Καθώς η διενέργεια δοκιμασίας σε κάθε δωρεά δεν βελτιώνει την ασφάλεια των αναπαραγωγικών κυττάρων που δωρίζονται μεταξύ συντρόφων, η επιτόπια πρακτική εμπειρία δείχνει ότι αυτή η απαίτηση είναι δαπανηρή και επαχθής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα συστήματα υγείας. Συνεπώς, για να γίνει πιο αναλογική η προσπάθεια επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου ασφάλειας, ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να απαιτούν τη διενέργεια δοκιμασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα που μπορούν να καθορίζουν τα ίδια, με μέγιστο όριο τους 24 μήνες, αντί για τη διενέργεια δοκιμασίας σε κάθε δωρεά.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III της οδηγίας 2006/17/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 17 Ιουνίου 2014. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 48.

(2)  ΕΕ L 38 της 9.2.2006, σ. 40.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και ΙΙΙ της οδηγίας 2006/17/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα II, το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.2.

Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV-I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.».

2.

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 2.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.4.

Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV-I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.».

β)

Το σημείο 3.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.3.

Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV-I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.».

γ)

Το σημείο 4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.2.

Για τις δωρεές από άτομα εκτός των συντρόφων, πρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος σε κάθε δωρεά.

Για τις δωρεές από τον σύντροφο (όχι για άμεση χρήση), πρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών πριν από την πρώτη δωρεά. Για περαιτέρω δωρεές από σύντροφο από τον ίδιο δότη, πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω δείγματα αίματος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αλλά το αργότερο 24 μήνες από την προηγούμενη δειγματοληψία.».


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/26


ΟΔΗΓΊΑ 2012/40/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

σχετικά με τη διόρθωση του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2009/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009, περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του τετραβορικού νατρίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (2) ορίζει το τετραβορικό νάτριο με τρεις αριθμούς CAS που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές μορφές της ουσίας. Οι αριθμοί CAS βασίζονται σε έκθεση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες στην Επιτροπή, στις 7 Ιουλίου 2006, και η οποία εγκρίθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για τα βιοκτόνα προϊόντα στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

(2)

Οι Κάτω Χώρες πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι η αρχική έκθεση περιείχε εσφαλμένο αριθμό CAS για την πενταένυδρη μορφή και υπέβαλαν στην Επιτροπή αναθεωρημένη έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο ορθός αριθμός CAS της συγκεκριμένης μορφής είναι 12179-04-3. Η αναθεωρημένη έκθεση εγκρίθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για τα βιοκτόνα προϊόντα στις 25 Μαΐου 2012.

(3)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2013. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 201 της 1.8.2009, σ. 39.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, η τρίτη στήλη της εγγραφής αριθ. 24 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

«τετραβορικό νάτριο

Αριθ. ΕΚ: 215-540-4

Αριθ. CAS (άνυδρο): 1330-43-4

Αριθ. CAS (πενταένυδρο): 12179-04-3

Αριθ. CAS (δεκαένυδρο): 1303-96-4»


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/28


ΟΔΗΓΊΑ 2012/41/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης της δραστικής ουσίας εννεανικό οξύ στο παράρτημα I ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 2

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το εννεανικό οξύ.

(2)

Με την οδηγία 2011/13/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2011, περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του εννεανικού οξέος ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (3), το εννεανικό οξύ καταχωρίστηκε ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 19, απωθητικά και προσελκυστικά, που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας.

(3)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το εννεανικό οξύ έχει πλέον αξιολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για χρήση στον τύπο προϊόντων 2, απολυμαντικά για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και άλλα βιοκτόνα προϊόντα, που ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Το κράτος μέλος που ορίστηκε ως εισηγητής είναι η Αυστρία, η οποία, στις 6 Αυγούστου 2010, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(5)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, στις 25 Μαΐου 2012.

(6)

Από τις διενεργηθείσες αξιολογήσεις συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και άλλα βιοκτόνα προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ, και περιέχουν εννεανικό οξύ, αναμένεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της ίδιας οδηγίας. Είναι επομένως σκόπιμο να επεκταθεί η καταχώριση του εννεανικού οξέος στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας, ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 2.

(7)

Δεν αξιολογήθηκαν σε ενωσιακό επίπεδο όλες οι πιθανές χρήσεις. Είναι επομένως σκόπιμο να απαιτείται να αξιολογούν τα κράτη μέλη τις χρήσεις ή τα σενάρια έκθεσης, καθώς και τους κινδύνους για τους ανθρώπινους πληθυσμούς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος, που δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο, και να εξασφαλίζουν, κατά την έγκριση των προϊόντων, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ή την επιβολή ειδικών όρων για τον περιορισμό των εντοπισμένων κινδύνων ώστε να φθάσουν σε αποδεκτά επίπεδα.

(8)

Λαμβανομένων υπόψη των διαβρωτικών ιδιοτήτων της ουσίας, είναι σκόπιμο να απαιτείται η ελαχιστοποίηση της έκθεσης κατά τη χρήση, πλην της επαγγελματικής χρήσης, μέσω του σχεδιασμού της συσκευασίας, εκτός εάν η αίτηση έγκρισης του προϊόντος καταδεικνύει ότι είναι εφικτός ο περιορισμός των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

(9)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην ενωσιακή αγορά των βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 2 που περιέχουν τη δραστική ουσία εννεανικό οξύ και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη.

(10)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνακόλουθων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της εν λόγω οδηγίας.

(11)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόζουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(12)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(13)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (4), τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα που επεξηγούν τη σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Οκτωβρίου 2014.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 34 της 9.2.2011, σ. 52.

(4)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στην εγγραφή «αριθ. 41» του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ προστίθενται τα ακόλουθα:

Αριθ.

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 (στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (1)

 

 

 

 

«1η Οκτωβρίου 2014

30 Σεπτεμβρίου 2016

30 Σεπτεμβρίου 2024

2

Κατά την εξέταση των αιτήσεων έγκρισης προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα VI, τα κράτη μέλη αξιολογούν, εφόσον έχει σημασία για το συγκεκριμένο προϊόν, τις χρήσεις ή τα σενάρια έκθεσης, καθώς και τους κινδύνους για τους ανθρώπινους πληθυσμούς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος, που δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εγκρίσεις προϊόντων για μη επαγγελματική χρήση υπόκεινται στον σχεδιασμό της συσκευασίας κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση του χρήστη, εκτός εάν η αίτηση έγκρισης του προϊόντος καταδεικνύει ότι είναι εφικτός ο περιορισμός των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.»


(1)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/31


ΟΔΗΓΊΑ 2012/42/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του υδροκυανίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το υδροκυάνιο.

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το υδροκυάνιο αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στους εξής τύπους προϊόντων, που ορίζονται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας: τύπος προϊόντων 8, συντηρητικά ξύλου, τύπος προϊόντων 14, τρωκτικοκτόνα, και τύπος προϊόντων 18, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων.

(3)

Το κράτος μέλος που ορίστηκε ως εισηγητής είναι η Τσεχική Δημοκρατία, η οποία, στις 24 Ιανουαρίου 2008, υπέβαλε στην Επιτροπή τρεις εκθέσεις της αρμόδιας αρχής, καθώς και συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν τις εκθέσεις της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε τρεις εκθέσεις αξιολόγησης, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, στις 25 Μαΐου 2012.

(5)

Από τις διενεργηθείσες αξιολογήσεις συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά ξύλου, τρωκτικοκτόνα, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων και περιέχουν υδροκυάνιο αναμένεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Είναι επομένως σκόπιμο να καταχωριστεί το υδροκυάνιο στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Δεν αξιολογήθηκαν σε ενωσιακό επίπεδο όλες οι πιθανές χρήσεις. Είναι επομένως σκόπιμο να απαιτείται να αξιολογούν τα κράτη μέλη τις χρήσεις ή τα σενάρια έκθεσης, καθώς και τους κινδύνους για τους ανθρώπινους πληθυσμούς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος, που δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο, και να εξασφαλίζουν, κατά την έγκριση των προϊόντων, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ή την επιβολή ειδικών όρων για τον περιορισμό των εντοπισμένων κινδύνων ώστε να φθάσουν σε αποδεκτά επίπεδα.

(7)

Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικά τοξικών και εύφλεκτων ιδιοτήτων της δραστικής ουσίας και των παραδοχών της εκτίμησης κινδύνων, είναι σκόπιμο να απαιτούνται η έγκριση των προϊόντων μόνο για χρήση από επαγγελματίες κατάλληλα εκπαιδευμένους στη χρήση τους και ο καθορισμός ασφαλών επιχειρησιακών διαδικασιών κατά τον υποκαπνισμό και τον εξαερισμό για τους χειριστές και τους διερχομένους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: χρησιμοποίηση των προϊόντων με επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ των οποίων οι αυτοτελείς αναπνευστικές συσκευές και οι αεροστεγείς στολές, κατά περίπτωση· απαγόρευση της επανόδου στους χώρους του υποκαπνισμού μέχρι να επιτευχθούν, με εξαερισμό, ασφαλή επίπεδα συγκέντρωσης στον ατμοσφαιρικό αέρα για τους χειριστές και τους διερχομένους· αποτροπή της υπέρβασης των ασφαλών επιπέδων για τους χειριστές και τους διερχομένους από την έκθεση κατά τη διάρκεια του εξαερισμού και μετά από αυτόν, με τη δημιουργία εποπτευόμενης ζώνης αποκλεισμού· πριν από τον υποκαπνισμό, απομάκρυνση από τον χώρο του υποκαπνισμού όλων των τροφίμων και των πορωδών αντικειμένων που είναι δυνατόν να απορροφήσουν τη δραστική ουσία, εκτός από το προς κατεργασία ξύλο, ή προστασία τους έναντι της απορρόφησης με κατάλληλα μέσα και προστασία του χώρου του υποκαπνισμού από τυχαία ανάφλεξη.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην ενωσιακή αγορά των βιοκτόνων των τύπων προϊόντων 8, 14 και 18 που περιέχουν τη δραστική ουσία υδροκυάνιο και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη.

(9)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνακόλουθων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της εν λόγω οδηγίας.

(10)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόζουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(11)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(12)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (3), τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα που επεξηγούν τη σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Οκτωβρίου 2014.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.

(3)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

Αριθμός

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 (στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (1)

«60

υδροκυάνιο

υδροκυάνιο

Αριθμός ΕΚ: 200-821-6

Αριθμός CAS: 74-90-8

976 g/kg

1η Οκτωβρίου 2014

30 Σεπτεμβρίου 2016

30 Σεπτεμβρίου 2024

8, 14 και 18

Κατά την εξέταση των αιτήσεων έγκρισης προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα VI, τα κράτη μέλη αξιολογούν, εφόσον έχει σημασία για το συγκεκριμένο προϊόν, τις χρήσεις ή τα σενάρια έκθεσης, καθώς και τους κινδύνους για τους ανθρώπινους πληθυσμούς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος, που δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις των προϊόντων που προορίζονται για χρήση ως μέσα υποκαπνισμού να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

ο εφοδιασμός και η χρήση των προϊόντων επιτρέπονται κατ’ αποκλειστικότητα σε επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στη χρήση τους·

2.

καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες κατά τον υποκαπνισμό και τον εξαερισμό για τους χειριστές και τους διερχομένους·

3.

τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ των οποίων οι αυτοτελείς αναπνευστικές συσκευές και οι αεροστεγείς στολές, κατά περίπτωση·

4.

απαγορεύεται η επάνοδος στους χώρους του υποκαπνισμού μέχρι να επιτευχθούν, με εξαερισμό, ασφαλή επίπεδα συγκέντρωσης στον ατμοσφαιρικό αέρα για τους χειριστές και τους διερχομένους·

5.

αποτρέπεται η υπέρβαση των ασφαλών επιπέδων για τους χειριστές και τους διερχομένους από την έκθεση κατά τη διάρκεια του εξαερισμού και μετά από αυτόν, με τη δημιουργία εποπτευόμενης ζώνης αποκλεισμού·

6.

πριν από τον υποκαπνισμό, όλα τα τρόφιμα και τα πορώδη αντικείμενα που είναι δυνατόν να απορροφήσουν τη δραστική ουσία, εκτός από το προς κατεργασία ξύλο, είτε απομακρύνονται από τον χώρο του υποκαπνισμού ή προστατεύονται έναντι της απορρόφησης με κατάλληλα μέσα, ο δε χώρος του υποκαπνισμού προστατεύεται από τυχαία ανάφλεξη.»


(1)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/34


ΟΔΗΓΊΑ 2012/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για τροποποίηση ορισμένων επικεφαλίδων του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 16 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2) προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για τις αξιολογήσεις των υπαρχουσών δραστικών ουσιών. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού προβλέπει αξιολογήσεις από ομότιμους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, πριν ληφθούν οι αποφάσεις της Επιτροπής για καταχώριση στο παράρτημα I.

(2)

Βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 σημείο i) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, η καταχώρηση δραστικής ουσίας στο παράρτημα I υπόκειται, κατά περίπτωση, σε απαιτήσεις όσον αφορά τον ελάχιστο βαθμό καθαρότητας, καθώς και το είδος ορισμένων προσμείξεων και τη μέγιστη περιεκτικότητα σε αυτές.

(3)

Η πρώτη καταχώριση στο παράρτημα I αποφασίστηκε με την οδηγία 2006/140/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του σουλφουρυλοφθοριδίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (3). Η οδηγία αυτή καθόρισε τις επικεφαλίδες του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η «Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά».

(4)

Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων από ομότιμους εμπειρογνώμονες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ανέπτυξαν μέθοδο για τη διαπίστωση της ομοιότητας της χημικής σύνθεσης και των χαρακτηριστικών επικινδυνότητας, γνωστής ως «τεχνικής ισοδυναμίας», ουσιών που καλύπτονται από τον ίδιο ορισμό αλλά παράγονται από διαφορετικές πηγές ή με διαφορετικές διεργασίες παραγωγής. Ο βαθμός καθαρότητας είναι απλώς ένας από τους παράγοντες που μπορεί να είναι καθοριστικοί για τη διαπίστωση αυτή. Επιπλέον, ο χαμηλότερος βαθμός καθαρότητας μιας δραστικής ουσίας δεν κλονίζει κατ’ ανάγκη τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητάς της.

(5)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί η υφιστάμενη παραπομπή στην ελάχιστη καθαρότητα, που περιλαμβάνεται στις επικεφαλίδες του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, από παραπομπή στον ελάχιστο βαθμό καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας και να αναφέρεται ότι η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά είναι δυνατόν να έχει διαφορετική καθαρότητα, υπό τον όρο ότι έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα ουσία.

(6)

Η πρώτη σειρά του πίνακα του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, που θεσπίστηκε με την οδηγία 2006/140/ΕΚ, περιλαμβάνει επίσης την επικεφαλίδα «Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 (για προϊόντα που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των επιμέρους δραστικών ουσιών τους)».

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, όταν κράτος μέλος λαμβάνει αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης υφιστάμενης έγκρισης, έχει προθεσμία 120 ημερών για την έγκριση του προϊόντος με αμοιβαία αναγνώριση. Ωστόσο, εάν η ημερομηνία της πρώτης έγκρισης προϊόντος είναι μεταγενέστερη από 120 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας για το συγκεκριμένο προϊόν, το κράτος μέλος που λαμβάνει πλήρη αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης της εν λόγω έγκρισης αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας, εάν κάνει χρήση της προθεσμίας των 120 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας, έστω και αν η πλήρης αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης υποβλήθηκε αμελλητί μετά την πρώτη έγκριση.

(8)

Είναι επομένως σκόπιμο, για τα προϊόντα για τα οποία η ημερομηνία της πρώτης έγκρισης είναι μεταγενέστερη από 120 ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, να παρατείνεται η προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας, με αμοιβαία αναγνώριση της πρώτης έγκρισης, σε 120 ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό τον όρο ότι η πλήρης αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την πρώτη έγκριση.

(9)

Επιπλέον, σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας, κράτος μέλος προτείνει παρέκκλιση από την αμοιβαία αναγνώριση έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, η συμμόρφωση του εν λόγω κράτους μέλους με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας είναι αδύνατον να είναι εμπρόθεσμη και εξαρτάται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία θα πρέπει να αναστέλλεται έως ότου παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής.

(10)

Είναι συνεπώς σκόπιμο, για τα προϊόντα για τα οποία ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προτείνουν παρέκκλιση από την αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, να παρατείνεται η προθεσμία συμμόρφωσης των κρατών μελών με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας, με αμοιβαία αναγνώριση της πρώτης έγκρισης, σε τριάντα ημέρες από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2013. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 78.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, η πρώτη σειρά του πίνακα, η οποία περιέχει τις επικεφαλίδες όλων των εγγραφών, έχει ως εξής:

«Αριθμός

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3, πλην των περιπτώσεων εφαρμογής των εξαιρέσεων της υποσημείωσης της παρούσας επικεφαλίδας (2)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (3)


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 11. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα ουσία.

(2)  Στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες καλυπτόμενες από το άρθρο 16 παράγραφος 2, η προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που ισχύει για την τελευταία από τις δραστικές ουσίες τους που θα καταχωριστεί στο παρόν παράρτημα. Για τα προϊόντα για τα οποία η ημερομηνία της πρώτης έγκρισης είναι μεταγενέστερη από 120 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, εντός 60 ημερών από την πρώτη έγκριση, η προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 όσον αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση παρατείνεται σε 120 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της πλήρους αίτησης αμοιβαίας αναγνώρισης. Για τα προϊόντα για τα οποία κράτος μέλος έχει προτείνει παρέκκλιση από την αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, η προθεσμία συμμόρφωσης με το άρθρο 16 παράγραφος 3 παρατείνεται σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο.

(3)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/37


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓΊΑ 2012/44/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 των οδηγιών του Συμβουλίου 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι οδηγίες της Επιτροπής 2003/90/ΕΚ (3) και 2003/91/ΕΚ (4) εκδόθηκαν για να εξασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες τις οποίες τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς τους καταλόγους συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση των διαφόρων ποικιλιών και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση των ποικιλιών, εφόσον έχουν θεσπιστεί σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά άλλες ποικιλίες, οι εν λόγω οδηγίες προβλέπουν ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).

(2)

Το ΚΓΦΠ και η ΔΕΠΝΦΠ έχουν έκτοτε θεσπίσει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για ένα άλλο είδος και έχουν επικαιροποιήσει τις υφιστάμενες.

(3)

Επομένως, οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2003/90/ΕΚ αντικαθίστανται από το μέρος Α του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα της οδηγίας 2003/91/ΕΚ αντικαθίστανται από το μέρος Β του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Για τις εξετάσεις που άρχισαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις εκδόσεις των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ που ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

(3)  ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 7.

(4)  ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Festuca filiformis Pourr.

Λεπτόφυλλη φεστούκα η κτηνοτροφική

TP 67/1 της 23.6.2011

Festuca ovina L.

Φεστούκα η κτηνοτροφική

TP 67/1 της 23.6.2011

Festuca rubra L.

Φεστούκα η ερυθρά

TP 67/1 της 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Καρφοειδές το μακρόφυλλο

TP 67/1 της 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Λόλιον το ιταλικό

TP 4/1 της 23.6.2011

Lolium perenne L.

Λόλιον το πολυετές

TP 4/1 της 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Λόλιον το υβρίδιο

TP 4/1 της 23.6.2011

Pisum sativum L.

Πίσον το κτηνοτροφικό

TP 7/2 της 11.3.2010

Brassica napus L.

Αγριοκράμβη

TP 36/2 της 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Ηλιοτρόπιο

TP 81/1 της 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)

TP 57/1 της 21.3.2007

Avena nuda L.

Βρώμη η γυμνόκοκκος

TP 20/1 της 6.11.2003

Avena sativa L. (περιλαμβάνεται η A. byzantina K. Koch)

Βρώμη

TP 20/1 της 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Κριθάρι

TP 19/3 της 21.3.2012

Oryza sativa L.

Ρύζι

TP 16/2 της 21.3.2012

Secale cereale L.

Σίκαλη

TP 58/1 της 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους τους γένους Triticum με είδος του γένους Secale

TP 121/2 αναθ. 1 της 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Σιτάρι

TP 3/4 αναθ. 2 της 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Σιτάρι σκληρό

TP 120/2 της 6.11.2003

Zea mays L.

Καλαμπόκι

TP 2/3 της 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Πατάτα

TP 23/2 της 1.12.2005

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στο δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) που πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμασιών της ΔΕΠΝΦΠ

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Κατευθυντήρια γραμμή της ΔΕΠΝΦΠ

Beta vulgaris L.

Κτηνοτροφικό τεύτλο

TG/150/3 της 4.11.1994

Agrostis canina L.

Άγρωστις του κυνός

TG/30/6 της 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Άγρωστις η λευκή

TG/30/6 της 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Άγρωστις η σπονδυλωτή

TG/30/6 της 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Άγρωστις η λεπτή

TG/30/6 της 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Βρώμος

TG/180/3 της 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Βρώμος της Αλάσκας

TG/180/3 της 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Δακτυλίδα η στρογγυλόμορφη

TG/31/8 της 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Φεστούκα η καλαμοειδής

TG/39/8 της 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Φεστούκα η λειμώνιος

TG/39/8 της 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους Festuca με είδος του γένους Lolium

TG/243/1 της 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Φλέως ο λειμώνιος

TG/34/6 της 7.11.1984

Phleum pratense L.

Φλέως

TG/34/6 της 7.11.1984

Poa pratensis L.

Πόα η λειμώνιος

TG/33/6 της 12.10.1990

Lupinus albus L.

Λούπινο το λευκό

TG/66/4 της 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Λούπινο το στενόφυλλο

TG/66/4 της 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Λούπινο το κίτρινο

TG/66/4 της 31.3.2004

Medicago sativa L.

Μηδική

TG/6/5 της 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Μηδική ποικιλία στικτή

TG/6/5 της 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Τριφύλλι το ιώδες

TG/5/7 της 4.4.2001

Trifolium repens L.

Τριφύλλιον το έρπον

TG/38/7 της 9.4.2003

Vicia faba L.

Κύαμος ο κοινός

TG/8/6 της 17.4.2002

Vicia sativa L.

Βίκος ο κοινός

TG/32/6 της 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Κράμβη

TG/89/6αναθ. της 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ελαιοφόρο ραπάνι

TG/178/3 της 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Αραχίς η υπόγειος

TG/93/3 της 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ελαιοφόρο γογγύλι

TG/185/3 της 17.4.2002

Cannabis sativa L.

Κάνναβη

TG/276/1 της 28.3.2012

Carthamus tinctorius L.

Ατρακτυλίδα

TG/134/3 της 12.10.1990

Gossypium spp.

Βαμβάκι

TG/88/6 της 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Παπαρούνα

TG/166/3 της 24.3.1999

Sinapis alba L.

Σινάπι άσπρο

TG/179/3 της 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Σόγια

TG/80/6 της 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Σόργο

TG/122/3 της 6.10.1989

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).

»

ΜΕΡΟΣ Β

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Allium cepa L. (Cepa group)

Κρεμμύδι

TP 46/2 της 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Ασκαλώνιο

TP 46/2 της 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Allium fistulosum L. Σιμπούλα

TP 161/1 της 11.3.2010

Allium porrum L.

Πράσο

TP 85/2 της 1.4.2009

Allium sativum L.

Σκόρδο

TP 162/1 της 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Σχοινόπρασο

TP 198/1 της 1.4.2009

Apium graveolens L.

Σέλινο

TP 82/1 της 13.3.2008

Apium graveolens L.

Ραπανοσέλινο

TP 74/1 της 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Σπαράγγι

TP 130/2 της 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet

TP 60/1 της 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Σγουρό λάχανο

TP 90/1 της 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Κουνουπίδι

TP 45/2 της 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Μπρόκολο

TP 151/2 της 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Λαχανάκι Βρυξελλών

TP 54/2 της 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Γογγυλοκράμβη

TP 65/1 της 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο

TP 48/3 της 16.2.2011

Brassica rapa L.

Κινέζικο λάχανο

TP 105/1 της 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Τσίλι ή πιπεριά

TP 76/2 της 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο

TP 118/2 της 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις

TP 172/2 της 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Ραδίκι witloof

TP 173/1 της 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Καρπούζι

TP 142/1 της 21.3.2007

Cucumis melo L.

Πεπόνι

TP 104/2 της 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί

TP 61/2 της 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Κολοκυθάκι

TP 119/1 της 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα

TP 184/1 της 25.3.2004

Daucus carota L.

Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο

TP 49/3 της 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Μάραθο

TP 183/1 της 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Μαρούλι

TP 13/5 της 16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Τομάτα

TP 44/4 της 21.3.2012

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Μαϊντανός

TP 136/1 της 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Φασίολος ο ισπανικός

TP 9/1 της 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Φασίολος ο νάνος και αναρριχώμενος φασίολος

TP 12/3 της 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό

TP 7/2 της 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Ραπάνι

TP 64/1 της 27.3.2002

Solanum melongena L.

Μελιτζάνα

TP 117/1 της 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Σπανάκι

TP 55/4 της 21.3.2012

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Λυκοτρίβολο

TP 75/2 της 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Κουκί

TP Broadbean/1 της 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν

TP 2/3 της 11.3.2010

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στο δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) που πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμασιών της ΔΕΠΝΦΠ

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Κατευθυντήρια γραμμή της ΔΕΠΝΦΠ

Beta vulgaris L.

Σέσκουλο

TG/106/4 της 31.3.2004

Brassica rapa L.

Γογγύλι (ρέβα)

TG/37/10 της 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Πλατύφυλλο ραδίκι ή ιταλικό ραδίκι

TG/154/3 της 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Κολοκύθα

TG/155/4 αναθ. της 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Μαυροράπανο

TG/63/7 της 28.3.2012

Rheum rhabarbarum L.

Ραβέντι

TG/62/6 της 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Σκορτσονέρα η ισπανική

TG/116/4 της 24.3.2010

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).

»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/44


ΑΠΌΦΑΣΗ 2012/723/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 21 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Για τη διευκόλυνση της επιστροφής παρανόμως ιδιοποιηθέντων κεφαλαίων στο αιγυπτιακό κράτος, οι παρεκκλίσεις στο πλαίσιο της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε περιπτώσεις όπου απαιτείται για την ικανοποίηση δικαστικής ή διοικητικής απόφασης εκδοθείσας στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης εκτελεστής σε κράτος μέλος, πριν από ή μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των οικείων νομικών ή φυσικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων.

(3)

Η απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατονομάστηκε στο παράρτημα ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν από ή μετά την ημερομηνία αυτή·

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις κατοχυρωμένες βάσει τέτοιας απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τις απαιτήσεις αυτές·

γ)

η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα, και

δ)

η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου.».

2)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή

β)

πληρωμές οφειλόμενες βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ή

γ)

πληρωμές οφειλόμενες βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν στην Ένωση ή οι οποίες είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να εμπίπτουν στα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ


(1)  ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 63.


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/45


ΑΠΌΦΑΣΗ 2012/724/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Ιανουαρίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Για τη διευκόλυνση της επιστροφής παρανόμως ιδιοποιηθέντων κεφαλαίων στο τυνησιακό κράτος, οι παρεκκλίσεις στο πλαίσιο της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε περιπτώσεις όπου απαιτείται για την ικανοποίηση δικαστικής ή διοικητικής απόφασης εκδοθείσας στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης εκτελεστής σε κράτος μέλος, πριν από ή μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των οικείων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων.

(3)

Η απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατονομάστηκε στο παράρτημα, ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν από ή μετά την ημερομηνία αυτή·

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις κατοχυρωμένες βάσει τέτοιας απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τις απαιτήσεις αυτές·

γ)

η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα, και

δ)

η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου.».

2)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς· ή

β)

πληρωμές οφειλόμενες βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στην παρούσα απόφαση, ή

γ)

πληρωμές οφειλόμενες βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν στην Ένωση ή οι οποίες είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να εμπίπτουν στα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ


(1)  ΕΕ L 28 της 2.2.2011, σ. 62.


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/46


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Νοεμβρίου 2012

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά βόειας γαλακτοφερίνης ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Morinaga)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8390]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2012/725/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 2 Μαρτίου 2011 η εταιρεία Morinaga Milk Industry Co. Ltd. υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας αίτηση για τη διάθεση στην αγορά της βόειας γαλακτοφερίνης ως νέου συστατικού τροφίμων. Η βόεια γαλακτοφερίνη αποτελεί πρωτεΐνη του γάλακτος που δεσμεύει τον σίδηρο, η οποία προστίθεται στα τρόφιμα.

(2)

Στις 22 Ιουνίου 2011 ο αρμόδιος οργανισμός αξιολόγησης τροφίμων της Ιρλανδίας εξέδωσε την αρχική του έκθεση αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση ο αρμόδιος οργανισμός συνέστησε να διενεργηθεί συμπληρωματική αξιολόγηση, αντί για αρχική αξιολόγηση, διότι είχε ήδη διαβιβαστεί στην EFSA άλλη αίτηση σχετικά με τη βόεια γαλακτοφερίνη.

(3)

Η Επιτροπή διαβίβασε την αρχική έκθεση αξιολόγησης σε όλα τα κράτη μέλη στις 20 Ιουλίου 2011.

(4)

Στις 22 Αυγούστου 2011 ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

(5)

Στις 28 Ιουνίου 2012 η EFSA, στην «επιστημονική γνώμη σχετικά με τη βόεια γαλακτοφερίνη» (2) που εξέδωσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βόεια γαλακτοφερίνη είναι ασφαλής για τις προτεινόμενες χρήσεις και για τα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης.

(6)

Στις 27 Απριλίου 2012 η EFSA, στην «επιστημονική γνώμη σχετικά με τη βόεια γαλακτοφερίνη» (3) που εξέδωσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βόεια γαλακτοφερίνη είναι ασφαλής για τις προτεινόμενες χρήσεις και για τα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης. Συνεπώς, φαίνεται ότι είναι σκόπιμο να εγκριθούν οι ίδιες χρήσεις και για τις δύο αιτήσεις.

(7)

Η βόεια γαλακτοφερίνη πληροί τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η βόεια γαλακτοφερίνη όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I μπορεί να διατεθεί στην αγορά ως νέο συστατικό τροφίμων για τις χρήσεις που προσδιορίζονται και στα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα II και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

Άρθρο 2

Η ονομασία της βόειας γαλακτοφερίνης που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση, η οποία αναγράφεται στην επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν την ουσία αυτή, είναι «γαλακτοφερίνη από αγελαδινό γάλα».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην εταιρεία Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Τόκιο 108-8384, Ιαπωνία.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Maroš ŠEFČOVIČ

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

(2)  Δελτίο EFSA 2012· 10(7): 2811.

(3)  Δελτίο EFSA 2012· 10(5): 2701.

(4)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26.

(5)  ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΟΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΦΕΡΙΝΗΣ

Ορισμός

Η βόεια γαλακτοφερίνη (bLF) είναι πρωτεΐνη που απαντά στο αγελαδινό γάλα. Πρόκειται για γλυκοπρωτεΐνη που δεσμεύει τον σίδηρο, μάζας περίπου 77 kDa, η οποία αποτελείται από μία πολυπεπτιδική αλυσίδα 689 αμινοξέων.

Η bLF απομονώνεται από το αποκορυφωμένο γάλα με ιοντοανταλλαγή και στη συνέχεια πραγματοποιείται υπερδιήθηση. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ξήρανση με ψεκασμό και απομάκρυνση των μεγάλων σωματιδίων με κοσκίνιση.

Περιγραφή: Σχεδόν άχρωμη, ελαφρώς ροδόχρους σκόνη.

Φυσικές και χημικές ιδιότητες της βόειας γαλακτοφερίνης

Υγρασία

λιγότερο από 4,5 %

Τέφρα

λιγότερο από 1,5 %

Αρσενικό

λιγότερο από 2 mg/kg

Σίδηρος

λιγότερο από 350 mg/kg

Πρωτεΐνη

άνω του 93,0 %

από την οποία βόεια γαλακτοφερίνη

άνω του 95,0 %

από την οποία άλλες πρωτεΐνες

λιγότερο από 5,0 %

pH (διάλυμα 2 %, 20 °C)

5,2 έως 7,2

Διαλυτότητα (διάλυμα 2 %, 20 o)

πλήρης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΦΕΡΙΝΗΣ (bLF)

Κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα χρήσης bLF

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (έτοιμα προς κατανάλωση)

100 mg/100 ml

Τρόφιμα με βάση τα γαλακτοκομικά για μικρά παιδιά (έτοιμα προς κατανάλωση)

200 mg/100 g

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά (σε στερεή μορφή)

670 mg/100 g

Τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων

Ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου έως και 3 g/ημέρα

Ποτά με βάση το γάλα

200 mg/100 g

Μείγματα για ποτά σε σκόνη με βάση το γάλα (έτοιμα προς κατανάλωση)

330 mg/100 g

Ποτά με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (συμπεριλαμβανομένων των ποτών γιαουρτιού)

50 mg/100 g

Μη αλκοολούχα ποτά

120 mg/100 g

Προϊόντα με βάση το γιαούρτι

80 mg/100 g

Προϊόντα με βάση το τυρί

2 000 mg/100 g

Παγωτό

130 mg/100 g

Κέικ και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

1 000 mg/100 g

Καραμέλες

750 mg/100 g

Τσίχλες

3 000 mg/100 g


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/49


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Νοεμβρίου 2012

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά διυδροκαψιοειδούς (dihydrocapsiate) ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8391]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2012/726/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 6 Αυγούστου 2010 η εταιρεία Ajinomoto Co. Inc. της Ιαπωνίας υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αίτηση για τη διάθεση στην αγορά του διυδροκαψιοειδούς (dihydrocapsiate) ως νέου συστατικού τροφίμων.

(2)

Στις 10 Μαρτίου 2011, ο αρμόδιος οργανισμός αξιολόγησης τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την αρχική του έκθεση αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση ο αρμόδιος οργανισμός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το διυδροκαψιοειδές δεν συνιστά κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

(3)

Η Επιτροπή διαβίβασε την αρχική έκθεση αξιολόγησης σε όλα τα κράτη μέλη στις 13 Απριλίου 2011.

(4)

Εντός της προθεσμίας των 60 ημερών που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, διατυπώθηκαν αιτιολογημένες αντιρρήσεις σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.

(5)

Συνεπώς, ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 9 Νοεμβρίου 2011.

(6)

Στις 28 Ιουνίου 2012 η EFSA, στην «Επιστημονική γνώμη σχετικά με το διυδροκαψιοειδές» (2) που εξέδωσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω ουσία είναι ασφαλής για τις προτεινόμενες χρήσεις και τα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης.

(7)

Το διυδροκαψιοειδές πληροί τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το διυδροκαψιοειδές όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I μπορεί να διατίθεται στην αγορά ως νέο συστατικό τροφίμων για τις χρήσεις που προσδιορίζονται και στα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα II και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και της οδηγίας 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

Άρθρο 2

Το διυδροκαψιοειδές που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση θα αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου που το περιέχει με την ονομασία «διυδροκαψιοειδές».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην εταιρεία Ajinomoto Co. Inc., 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Τόκιο, Ιαπωνία.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Maroš ŠEFČOVIČ

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

(2)  Δελτίο EFSA 2012· 10(7):2812.

(3)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26.

(4)  ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 21.

(5)  ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΥΔΡΟΚΑΨΙΟΕΙΔΟΥΣ (DIHYDROCAPSIATE)

Ορισμός

Το διυδροκαψιοειδές συντίθεται με ενζυμική εστεροποίηση της βανιλλυλαλκοόλης και του 8-μεθυλεννεανοϊκού οξέος. Μετά την εστεροποίηση εκχυλίζεται το διυδροκαψιοειδές με n-εξάνιο.

Το ένζυμο Lipozyme 435 έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Κτηνιατρικών Θεμάτων και Τροφίμων της Δανίας.

Περιγραφή: Ιξώδες άχρωμο προς κίτρινο υγρό

Χημικός τύπος: C18H28O4

Συντακτικός τύπος:

Image

Αριθμός CAS: 205687-03-2

Φυσικές και χημικές ιδιότητες του διυδροκαψιοειδούς

Διυδροκαψιοειδές

περισσότερο από 94 %

8-μεθυλεννεανοϊκό οξύ

λιγότερο από 6 %

Βανιλλυλαλκοόλη

λιγότερο από 1 %

Σχετικές με τη σύνθεση ουσίες

λιγότερο από 2 %


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΥΔΡΟΚΑΨΙΟΕΙΔΟΥΣ

Κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα χρήσης

Μπάρες δημητριακών

9 mg/100 g

Παξιμάδια, μπισκότα και αλμυρά μπισκότα (κράκερ)

9 mg/100 g

Σνακ με βάση το ρύζι

12 mg/100 g

Ανθρακούχα ποτά, ποτά που αραιώνονται, ποτά με βάση τους χυμούς φρούτων

1,5 mg/100 ml

Ποτά από λαχανικά

2 mg/100 ml

Ποτά με βάση τον καφέ, ποτά με βάση το τσάι

1,5 mg/100 ml

Αρωματισμένο νερό — χωρίς ανθρακικό

1 mg/100 ml

Προμαγειρευμένα δημητριακά για χυλό βρώμης

2,5 mg/100 g

Άλλα δημητριακά

4,5 mg/100 g

Παγωτά, επιδόρπια με βάση το γάλα

4 mg/100 g

Μείγματα για πουτίγκα (έτοιμα προς κατανάλωση)

2 mg/100 g

Προϊόντα με βάση το γιαούρτι

2 mg/100 g

Είδη ζαχαροπλαστικής από σοκολάτα

7,5 mg/100 g

Σκληρές καραμέλες

27 mg/100 g

Τσίχλες χωρίς ζάχαρη

115 mg/100 g

Κρέμες για καφέ

40 mg/100 g

Γλυκαντικά

200 mg/100 g

Σούπες (έτοιμες προς κατανάλωση)

1,1 mg/100 g

Σάλτσες για σαλάτα

16 mg/100 g

Φυτικές πρωτεΐνες

5 mg/100 g

Γεύματα έτοιμα προς κατανάλωση

Υποκατάστατα γεύματος

3 mg/γεύμα

Ποτά υποκατάστατα γεύματος

1 mg/100 g


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/52


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Νοεμβρίου 2012

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά βόειας γαλακτοφερίνης ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (FrieslandCampina)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8404]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2012/727/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 2 Μαρτίου 2009 η εταιρεία FrieslandCampina (πρώην DMV International) υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών αίτηση για τη διάθεση στην αγορά γαλακτοφερίνης ως νέου συστατικού τροφίμων. Η γαλακτοφερίνη αποτελεί πρωτεΐνη του γάλακτος που δεσμεύει τον σίδηρο, η οποία προστίθεται στα τρόφιμα.

(2)

Στις 31 Μαρτίου 2010 η αρχή που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των τροφίμων στις Κάτω Χώρες εξέδωσε την αρχική της έκθεση αξιολόγησης. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και, συνεπώς, η γαλακτοφερίνη μπορεί να διατεθεί στην αγορά ως νέο συστατικό τροφίμων.

(3)

Η Επιτροπή διαβίβασε την αρχική έκθεση αξιολόγησης σε όλα τα κράτη μέλη στις 13 Απριλίου 2010.

(4)

Εντός της προθεσμίας των 60 ημερών που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, διατυπώθηκαν αιτιολογημένες αντιρρήσεις σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.

(5)

Συνεπώς, ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 9 Νοεμβρίου 2010.

(6)

Στις 27 Απριλίου 2012 η EFSA, στην «επιστημονική γνώμη σχετικά με τη βόεια γαλακτοφερίνη» (2) που εξέδωσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βόεια γαλακτοφερίνη είναι ασφαλής για τους προτεινόμενες χρήσεις και για τα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης.

(7)

Στις 28 Ιουνίου 2012 η EFSA, στην «επιστημονική γνώμη σχετικά με τη βόεια γαλακτοφερίνη» (3) που εξέδωσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βόεια γαλακτοφερίνη είναι ασφαλής για τους προτεινόμενες χρήσεις και για τα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης. Συνεπώς, φαίνεται ότι είναι σκόπιμο να εγκριθούν οι ίδιες χρήσεις και για τις δύο αιτήσεις.

(8)

Η βόεια γαλακτοφερίνη πληροί τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η βόεια γαλακτοφερίνη όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I μπορεί να διατεθεί στην αγορά ως νέο συστατικό τροφίμων για τις χρήσεις που προσδιορίζονται και στα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα II και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

Άρθρο 2

Η ονομασία της βόειας γαλακτοφερίνης που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση, η οποία αναγράφεται στην επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν την ουσία αυτή, είναι «γαλακτοφερίνη από αγελαδινό γάλα».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην εταιρεία FrieslandCampina, Nieuwe Kanaal 7R, 6709 PA Wageningen, Κάτω Χώρες.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Maroš ŠEFČOVIČ

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

(2)  Δελτίο EFSA 2012·10(5):2701

(3)  Δελτίο EFSA 2012· 10(7): 2811.

(4)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26.

(5)  ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΟΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΦΕΡΙΝΗΣ

Ορισμός

Η βόεια γαλακτοφερίνη (bLF) είναι πρωτεΐνη που απαντά στο αγελαδινό γάλα. Πρόκειται για γλυκοπρωτεΐνη που δεσμεύει τον σίδηρο, μάζας περίπου 77 kDa, η οποία αποτελείται από μία πολυπεπτιδική αλυσίδα 689 αμινοξέων.

Η bLF απομονώνεται από το αποκορυφωμένο γάλα με ιοντοανταλλαγή και στη συνέχεια πραγματοποιείται υπερδιήθηση. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ξήρανση με ψεκασμό και απομάκρυνση των μεγάλων σωματιδίων με κοσκίνιση.

Περιγραφή: Σχεδόν άοσμη, ελαφρώς ροδόχρους σκόνη

Φυσικές και χημικές ιδιότητες της βόειας γαλακτοφερίνης

Υγρασία

λιγότερο από 4,5 %

Τέφρα

λιγότερο από 1,5 %

Αρσενικό

λιγότερο από 2 mg/kg

Σίδηρο

λιγότερο από 350 mg/kg

Πρωτεΐνη

άνω του 93 %

από την οποία βόεια γαλακτοφερίνη

άνω του 95 %

από την οποία άλλες πρωτεΐνες

λιγότερο από 5 %

pH (διάλυμα 2 %, 20 °C)

5,2 έως 7,2

Διαλυτότητα (διάλυμα 2 %, 20 °C)

πλήρης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΦΕΡΙΝΗΣ (bLF)

Κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα χρήσης bLF

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (έτοιμα προς κατανάλωση)

100 mg/100 ml

Τρόφιμα με βάση τα γαλακτοκομικά για μικρά παιδιά (έτοιμα προς κατανάλωση)

200 mg/100 g

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά (σε στερεή μορφή)

670 mg/100 g

Τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων

Ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου έως και 3 g/ημέρα

Ποτά με βάση το γάλα

200 mg/100 g

Μείγματα για ποτά σε σκόνη με βάση το γάλα (έτοιμα προς κατανάλωση)

330 mg/100 g

Ποτά με βάση το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (συμπεριλαμβανομένων των ποτών γιαουρτιού)

50 mg/100 g

Μη αλκοολούχα ποτά

120 mg/100 g

Προϊόντα με βάση το γιαούρτι

80 mg/100 g

Προϊόντα με βάση το τυρί

2 000 mg/100 g

Παγωτό

130 mg/100 g

Κέικ και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

1 000 mg/100 g

Καραμέλες

750 mg/100 g

Τσίχλες

3 000 mg/100 g


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/55


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2012

σχετικά με τη μη καταχώριση της βιφενθρίνης (bifenthrin) για τον τύπο προϊόντων 18 στο παράρτημα I, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8442]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/728/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I, IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται η βιφενθρίνη (bifenthrin).

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, η βιφενθρίνη αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 18, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων, που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας.

(3)

Το κράτος μέλος που ορίστηκε ως εισηγητής είναι η Γαλλία, η οποία, στις 2 Νοεμβρίου 2009, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, στις 25 Μαΐου 2012.

(5)

Από την αξιολόγηση συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων και περιέχουν βιφενθρίνη δεν αναμένεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Από τα σενάρια που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου προέκυψε η ύπαρξη μη αποδεκτού κινδύνου για το υδάτινο περιβάλλον. Δεν ενδείκνυται επομένως η καταχώριση της βιφενθρίνης στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 18.

(6)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, στον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία δεν θα πρέπει πλέον να διατίθενται στην αγορά βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 που περιέχουν βιφενθρίνη θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τόσο οι μη αποδεκτές επιδράσεις των προϊόντων αυτών, όσο και η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των παραγωγών τους.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η βιφενθρίνη (bifenthrin, αριθ. CAS 82657-04-3) δεν καταχωρίζεται στο παράρτημα I, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τον τύπο προϊόντων 18.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, τα βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 που περιέχουν βιφενθρίνη (bifenthrin, αριθ. CAS 82657-04-3) δεν διατίθενται πλέον στην αγορά, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2013.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.


27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/56


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2012

για τροποποίηση της απόφασης 2008/866/ΕΚ, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής της

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8459]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 θεσπίζει τις γενικές αρχές που διέπουν γενικά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, ειδικότερα δε την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ένωση και σε εθνικό επίπεδο. Προβλέπει μέτρα έκτακτης ανάγκης όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα είναι πιθανόν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και ότι ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνει(-ουν) το (τα) οικείο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η).

(2)

H απόφαση 2008/866/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2) εγκρίθηκε μετά τη διαπίστωση εστίας ηπατίτιδας Α σε ανθρώπους που οφειλόταν στην κατανάλωση ορισμένων δίθυρων μαλακίων εισαγωγής Περού, τα οποία ήταν μολυσμένα με τον ιό της ηπατίτιδας Α (ΙΗΑ). Αυτή η απόφαση αρχικά ίσχυε μέχρι τις 31 Μαρτίου 2009, αλλά αυτή η περίοδος ισχύος επεκτάθηκε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012 με την εκτελεστική απόφαση 2011/723/ΕΕ της Επιτροπής (3).

(3)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2011. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι υπάρχει σύστημα ελέγχου και πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζονται σωστά, καθώς και ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις από την προηγούμενη επίσκεψη επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε το 2009.

(4)

Οι αρμόδιες αρχές του Περού υπέβαλαν ένα σχέδιο δράσης ανταποκρινόμενες στις συστάσεις που περιλάμβανε η τελική έκθεση του προαναφερθέντος ελέγχου. Εντούτοις, το σύστημα ελέγχου για την ανίχνευση του ιού σε ζώντα δίθυρα μαλάκια δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως και επομένως η πιθανή μόλυνση των ζώντων δίθυρων μαλακίων με τον ιό της ηπατίτιδας δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί. Επιπλέον, η μέθοδος ελέγχου για ΙΗΑ βρίσκεται σε διαδικασία επικύρωσης.

(5)

Το όριο της περιόδου ισχύος της απόφασης 2008/866/ΕΚ θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 της απόφασης 2008/866/ΕΚ, η ημερομηνία «30ή Νοεμβρίου 2012» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Νοεμβρίου 2013».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Maroš ŠEFČOVIČ

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 9.

(3)  ΕΕ L 288 της 5.11.2011, σ. 26.


Διορθωτικά

27.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/57


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (EE) αριθ. 1095/2012 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τις αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325 της 23ης Νοεμβρίου 2012 )

Στη σελίδα 12, το παράρτημα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

(EUR/100 kg)

Καταγωγή (1)

0207 12 10

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 70 %”, κατεψυγμένα

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους πετεινούς ή κότες

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Σφάγια από γάλους και γαλοπούλες που ονομάζονται “γάλοι 80 %”, κατεψυγμένα

193,1

0

BR

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Αυγά χωρίς το τσόφλι αποξεραμένα

468,8

0

AR

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Αυγοαλβουμίνες αποξεραμένες

594,9

0

AR

»

(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός “ZZ” αντιπροσωπεύει “άλλες χώρες καταγωγής”.».