ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2012.253.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ό έτος
20 Σεπτεμβρίου # 2012


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 847/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όσον αφορά τον υδράργυρο ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 848/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις ενώσεις του φαινυλυδραργύρου ( 1 )

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 849/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα προς ωοτοκία, για όλα τα μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή και για απογαλακτισμένα χοιρίδια εκτός του είδους Sus scrofa domesticus (κάτοχος της άδειας: Vetagro SpA) ( 1 )

8

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 850/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

11

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 851/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007 για το κρέας πουλερικών

13

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 852/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 για ορισμένα προϊόντα του τομέα αυγών και αυγοαλβουμινών

15

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 853/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχτηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 για το κρέας πουλερικών

17

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2012/507/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2012/19)

19

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 847/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όσον αφορά τον υδράργυρο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο (2), η Επιτροπή υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν τα επίπεδα του υδραργύρου στο περιβάλλον, καθώς και η αντίστοιχη έκθεση του ανθρώπου και πρότεινε, μεταξύ άλλων, στόχων να μειωθεί η θέση σε κυκλοφορία του υδραργύρου στην κοινωνία με τον περιορισμό της προσφοράς και της ζήτησης, τη μείωση των εκπομπών του υδραργύρου και την προστασία από την έκθεση στον υδράργυρο.

(2)

Η στρατηγική επανεξετάστηκε το 2010 στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της κοινοτικής στρατηγικής για τον υδράργυρο (3), στην οποία η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες με σκοπό την επέκταση των περιορισμών εμπορίας που ισχύουν για ορισμένα όργανα μετρήσεων τα οποία περιέχουν υδράργυρο σε επιπλέον όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συγκεκριμένα στα σφυγμομανόμετρα, και σε άλλες επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

(3)

Το Συμβούλιο επανέλαβε πολλές φορές την προσήλωσή του στον καθολικό στόχο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την ελευθέρωση του υδραργύρου και των ενώσεών του με την ελαχιστοποίηση και ει δυνατόν την ολοσχερή εξάλειψη της παγκόσμιας ανθρωπογενούς ελευθέρωσης υδραργύρου στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι τα προϊόντα στα οποία έχει προστεθεί υδράργυρος θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά το ταχύτερο δυνατόν και ει δυνατόν εντελώς όπου υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, με απώτερο στόχο τη σταδιακή εξάλειψη όλων των προϊόντων στα οποία έχει προστεθεί υδράργυρος, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και οικονομικών περιστάσεων και των αναγκών της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης (4).

(4)

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και τα άγρια ζώα και φυτά. Οι υψηλές δόσεις μπορεί να είναι θανατηφόρες για τους ανθρώπους, αλλά ακόμη και σχετικά χαμηλές δόσεις μπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές νευροαναπτυξιακές επιπτώσεις, έχουν μάλιστα συνδεθεί με πιθανές βλαβερές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό, το ανοσολογικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. Ο υδράργυρος θεωρείται ένας παγκοσμίου εμβέλειας έμμονος ρύπος, που κυκλοφορεί μεταξύ αέρα, νερού, ιζημάτων, εδάφους και ζώντων οργανισμών σε διάφορες μορφές. Μπορεί να μετατραπεί, στο περιβάλλον, σε μεθυλυδράργυρο, που αποτελεί την πλέον τοξική μορφή του. Ο μεθυλυδράργυρος βιομεγεθύνεται ειδικά στην τροφική αλυσίδα των υδάτινων οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα να καθιστά ιδιαίτερα ευπαθείς τους πληθυσμούς που τρέφονται σε μεγάλο ποσοστό με ψάρια και θαλασσινά. Ο μεθυλυδράργυρος διαπερνά εύκολα τόσο τον πλακούντιο όσο και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, με αποτέλεσμα την αναστολή της διανοητικής ανάπτυξης ακόμη και πριν από τη γέννηση. Ως εκ τούτου η έκθεση γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία και η έκθεση παιδιών προκαλεί σοβαρότατες ανησυχίες. Ο υδράργυρος και τα προϊόντα αποδόμησής του, ιδίως ο μεθυλυδράργυρος, παρουσιάζουν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με τις ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (PBT) και έχει την ιδιότητα να διαχέεται στο περιβάλλον σε μεγάλες αποστάσεις.

(5)

Τα όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο έχουν ευρύτατη χρήση σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που οδηγεί, πιθανώς, σε ελευθέρωση υδραργύρου στο περιβάλλον σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους και που συμβάλλει στις συνολικές εκπομπές υδραργύρου και, ως εκ τούτου, επίσης στην έκθεση του ανθρώπου και άλλων ειδών μέσω του περιβάλλοντος.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στην καταχώριση 18α του παραρτήματος XVII, προβλέπει απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των θερμομέτρων πυρετού που περιέχουν υδράργυρο, όπως επίσης και άλλων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό και ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων, ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών που να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές για την αντικατάσταση των σφυγμομανομέτρων καθώς και των λοιπών οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο και χρησιμοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Βάσει της έρευνας αυτής ή μόλις καταστούν διαθέσιμες νέες πληροφορίες σχετικά με αξιόπιστες, ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές για τα σφυγμομανόμετρα και τα λοιπά όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο, ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει, εφόσον είναι σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για επέκταση των περιορισμών τους οποίους προβλέπει ήδη η εν λόγω καταχώριση στα σφυγμομανόμετρα και τα λοιπά όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές, ούτως ώστε ο υδράργυρος να καταργηθεί σταδιακά από τα όργανα μέτρησης οποτεδήποτε είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.

(7)

Επειδή ο αριθμός νέων πληροφοριών είναι σημαντικός, η Επιτροπή έστειλε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής «Οργανισμός») την έκθεση επανεξέτασής της και ζήτησε από τον Οργανισμό να καταρτίσει φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 σύμφωνα με το άρθρο 69 του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Ο Οργανισμός κατάρτισε φάκελο στον οποίο πρότεινε τον περιορισμό της χρήσης υδραργύρου στα ακόλουθα όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο και χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και επαγγελματικές εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης): βαρόμετρα, υγρόμετρα, μανόμετρα, σφυγμομανόμετρα (πιεσόμετρα) που περιέχουν υδράργυρο, υδραργυρικοί μετρητές τάσης (strain gauges) για πληθυσμογράφους, όργανα μέτρησης της επιφανειακής τάσης, θερμόμετρα και άλλες μη ηλεκτρικές θερμομετρικές εφαρμογές που περιέχουν υδράργυρο, υδραργυρικά όργανα μέτρησης για τον προσδιορισμό του σημείου θερμοκρασιακής μαλάκυνσης και υδραργυρικά πυκνόμετρα. Ο φάκελος καταδεικνύει ότι είναι απαραίτητη η δράση σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον τον οποίο ενέχει η χρήση υδραργύρου στα προαναφερόμενα όργανα μέτρησης.

(9)

Κυκλοφορούν πλέον εναλλακτικά όργανα μέτρησης χωρίς υδράργυρο, τα οποία παρουσιάζουν σαφώς μικρότερους σχετικούς κινδύνους σε σύγκριση με τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον που παρουσιάζουν τα όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο.

(10)

Όσον αφορά επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και χρησιμοποιούν υδραργυρικά σφυγμομανόμετρα (πιεσόμετρα), δεν θα πρέπει να αλλάξει η μέθοδος μέτρησης, επομένως θα πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση έως ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες αυτές. Όσον αφορά σφυγμομανόμετρα (πιεσόμετρα) που χρησιμοποιούνται ως πρότυπα αναφοράς για την επικύρωση οργάνων χωρίς υδράργυρο, δεν στάθηκε δυνατόν να καθοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη εναλλακτικών οργάνων χωρίς υδράργυρο και την αναγνώρισή τους ως προτύπων αναφοράς, επομένως η παρέκκλιση για τα εν λόγω όργανα θα πρέπει να είναι χωρίς χρονικά όρια.

(11)

Όσον αφορά θερμόμετρα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με πρότυπα τα οποία απαιτούν τη χρήση υδραργυρικών θερμομέτρων, θα πρέπει να παρέλθει ένα χρονικό διάστημα ώστε να τροποποιηθούν αυτά τα πρότυπα, επομένως θα πρέπει να χορηγηθεί πενταετής παρέκκλιση. Δεδομένου ότι ο υδράργυρος είναι απαραίτητος ως σημείο αναφοράς στη διεθνή κλίμακα θερμοκρασίας του 1990, θα πρέπει επίσης να χορηγηθεί παρέκκλιση, χωρίς χρονικό περιορισμό, για κυψέλες υδραργύρου τριπλού σημείου που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση θερμομέτρων με αντίσταση από λευκόχρυσο.

(12)

Όσον αφορά ποροσίμετρα, υδραργυρικά ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται στη βολταμετρία και υδραργυρικούς ανιχνευτήρες (probes) που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της χωρητικότητας σε συνάρτηση με την τάση, δεν υπάρχουν ακόμη εφικτές εναλλακτικές λύσεις, συνεπώς δεν προτείνεται περιορισμός για τα εν λόγω όργανα μέτρησης.

(13)

Θα πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση, ώστε να επιτραπεί γενικώς η πώληση και η αγορά παλαιών οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία έχουν ιστορική αξία και μπορούν να θεωρηθούν ως αντίκες ή πολιτιστικά αγαθά. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 επιτρέπει, στην καταχώριση 18α του παραρτήματος XVII, τη διάθεση στην αγορά με σκοπό την πώληση στο ευρύ κοινό οργάνων, εκτός των θερμομέτρων πυρετού, τα οποία περιέχουν υδράργυρο και είναι παλαιότερα των 50 ετών στις 3 Οκτωβρίου 2007. Για λόγους σαφήνειας, οι ίδιοι συντελεστές ηλικίας θα πρέπει να εφαρμοστούν για την εξαίρεση των παλαιών οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και επαγγελματικές εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης).

(14)

Θα πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση επίσης για όργανα μέτρησης που παρουσιάζονται σε εκθέσεις πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων ηλικίας κάτω των 50 ετών στις 3 Οκτωβρίου 2007 αλλά τα οποία έχουν, ωστόσο, ιστορική και πολιτιστική αξία.

(15)

Στις 8 Ιουνίου 2011 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων του Οργανισμού εξέδωσε τη γνώμη της για τον προτεινόμενο περιορισμό, τον οποίο θεώρησε ως το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν, σε όρους αποτελεσματικότητας στη μείωση των κινδύνων.

(16)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης του Οργανισμού εξέδωσε τη γνώμη της για τον προτεινόμενο περιορισμό, τον οποίο θεώρησε ως το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν, σε όρους αναλογικότητας μεταξύ κοινωνικοοικονομικών οφελών και κοινωνικοοικονομικού κόστους.

(17)

Ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης.

(18)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(19)

Είναι σκόπιμο να παραχωρηθεί εύλογο χρονικό διάστημα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τα μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για να συμμορφωθούν με τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 10 Απριλίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  COM(2005) 20 τελικό.

(3)  COM(2010) 723 τελικό.

(4)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011«Επανεξέταση της κοινοτικής στρατηγικής για τον υδράργυρο», της 4ης Δεκεμβρίου 2008«Αντιμετώπιση του προβλήματος του υδράργυρου σε παγκόσμια κλίμακα» και της 24ης Ιουνίου 2005«Για την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 η καταχώριση 18α τροποποιείται ως εξής:

1.

Η παράγραφος 4 διαγράφεται.

2.

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5 έως 8:

 

«5.

Τα ακόλουθα όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο και προορίζονται για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση δεν διατίθενται στην αγορά μετά τις 10 Απριλίου 2014:

α)

βαρόμετρα·

β)

υγρόμετρα·

γ)

μανόμετρα·

δ)

σφυγμομανόμετρα (πιεσόμετρα)·

ε)

υδραργυρικοί μετρητές τάσης (strain gauges) για πληθυσμογράφους·

στ)

όργανα μέτρησης της επιφανειακής τάσης·

ζ)

θερμόμετρα και άλλες μη ηλεκτρικές θερμομετρικές εφαρμογές.

Ο περιορισμός ισχύει επίσης για τα όργανα μέτρησης των στοιχείων α) έως ζ) τα οποία διατίθενται στην αγορά κενά, εφόσον πρόκειται να πληρωθούν με υδράργυρο.

6.

Ο περιορισμός της παραγράφου 5 δεν ισχύει για τα ακόλουθα:

α)

σφυγμομανόμετρα (πιεσόμετρα) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν:

i)

σε επιδημιολογικές μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις 10 Οκτωβρίου 2012,

ii)

ως πρότυπα αναφοράς σε μελέτες κλινικής επικύρωσης σφυγμομανομέτρων (πιεσομέτρων) χωρίς υδράργυρο·

β)

θερμόμετρα που προορίζονται αποκλειστικά για τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με πρότυπα που απαιτούν τη χρήση υδραργυρικών θερμομέτρων έως τις 10 Οκτωβρίου 2017·

γ)

κυψέλες υδραργύρου τριπλού σημείου που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση θερμομέτρων με αντίσταση από λευκόχρυσο.

7.

Τα ακόλουθα όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο και προορίζονται για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση δεν διατίθενται στην αγορά μετά τις 10 Απριλίου 2014:

α)

υδραργυρικά πυκνόμετρα·

β)

υδραργυρικά όργανα μέτρησης για τον προσδιορισμό του σημείου θερμοκρασιακής μαλάκυνσης.

8.

Οι περιορισμοί των παραγράφων 5 και 7 δεν ισχύουν για τα ακόλουθα:

α)

όργανα μέτρησης παλαιότερα των 50 ετών στις 3 Οκτωβρίου 2007·

β)

όργανα μέτρησης που πρόκειται να παρουσιαστούν σε δημόσιες εκθέσεις πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου.».


20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 848/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις ενώσεις του φαινυλυδραργύρου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο (2), η Επιτροπή υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν τα επίπεδα του υδραργύρου στο περιβάλλον, καθώς και η αντίστοιχη έκθεση του ανθρώπου και πρότεινε, μεταξύ άλλων στόχων, να μειωθεί η θέση σε κυκλοφορία του υδραργύρου στην κοινωνία, με τον περιορισμό της προσφοράς και της ζήτησης, τη μείωση των εκπομπών του υδραργύρου και την προστασία από την έκθεση στον υδράργυρο. Η ανακοίνωση επανεξετάστηκε το 2010 (3).

(2)

Το Συμβούλιο επανέλαβε πολλές φορές την προσήλωσή του στον καθολικό στόχο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την ελευθέρωση του υδραργύρου και των ενώσεών του με την ελαχιστοποίηση και, ει δυνατόν, την ολοσχερή εξάλειψη της παγκόσμιας ανθρωπογενούς ελευθέρωσης υδραργύρου στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι τα προϊόντα στα οποία έχει προστεθεί υδράργυρος θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά το ταχύτερο δυνατόν και, ει δυνατόν, εντελώς όπου υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, με απώτερο στόχο τη σταδιακή εξάλειψη όλων των προϊόντων στα οποία έχει προστεθεί υδράργυρος, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και οικονομικών περιστάσεων και των αναγκών της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης (4).

(3)

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και τα άγρια ζώα και φυτά. Οι υψηλές δόσεις μπορεί να είναι θανατηφόρες για τους ανθρώπους, αλλά ακόμη και σχετικά χαμηλές δόσεις μπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές νευροαναπτυξιακές επιπτώσεις, έχουν μάλιστα συνδεθεί με πιθανές βλαβερές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό, το ανοσολογικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. Ο υδράργυρος θεωρείται ένας παγκοσμίου εμβέλειας έμμονος ρύπος, που κυκλοφορεί μεταξύ αέρα, νερού, ιζημάτων, εδάφους και ζώντων οργανισμών σε διάφορες μορφές, μπορεί δε να μετατραπεί σε μεθυλυδράργυρο, που αποτελεί την πλέον τοξική μορφή του.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ορίζει ότι, αν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας ουσίας σε καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, κίνδυνο ο οποίος δεν ελέγχεται επαρκώς και πρέπει να αντιμετωπιστεί, καταρτίζει σχετικό φάκελο, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής «Οργανισμός»).

(5)

Σύμφωνα με την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 25/2008, της 14ης Μαρτίου 2008, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, έλεγχος και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (5), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ενσωματώθηκε στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

(6)

Η Νορβηγία κατάρτισε φάκελο για πέντε ενώσεις του φαινυλυδραργύρου, συγκεκριμένα για τον οξικό φαινυλυδράργυρο, για τον προπιονικό φαινυλυδράργυρο, για τον 2-αιθυλεξανοϊκό φαινυλυδράργυρο, για τον οκτανοϊκό φαινυλυδράργυρο και για τον νεοδεκανοϊκό φαινυλυδράργυρο, ο οποίος καταδεικνύει ότι είναι απαραίτητη η δράση σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον τον οποίο ενέχει η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση των ουσιών αυτών σε καθαρή μορφή, σε μείγματα ή σε αντικείμενα. Ο εν λόγω φάκελος υποβλήθηκε στον Οργανισμό με σκοπό να αρχίσει η διαδικασία επιβολής περιορισμών.

(7)

Οι πέντε ενώσεις του φαινυλυδραργύρου είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται ιδίως ως καταλύτες σε συστήματα πολυουρεθάνης που χρησιμοποιούνται σε επιστρώσεις, σε κόλλες, σε στεγανωτικά και σε εφαρμογές ελαστομερών. Οι καταλύτες υδραργύρου είναι ενσωματωμένοι στη δομή του πολυμερούς και παραμένουν στο τελικό αντικείμενο από το οποίο δεν ελευθερώνονται εκούσια ούτε ο υδράργυρος ούτε οι φαινυλυδραργυρικές ενώσεις. Άλλες ενώσεις του φαινυλυδραργύρου, για τις οποίες δεν είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται ως καταλύτες σε συστήματα πολυουρεθάνης, δεν έχουν περιληφθεί στην αξιολόγηση που περιέχει ο φάκελος.

(8)

Ο κύκλος ζωής των φαινυλυδραργυρικών ενώσεων οδηγεί σε σημαντική ελευθέρωση υδραργύρου στο περιβάλλον και αυξάνει τις συνολικές εκπομπές υδραργύρου. Ειδικότερα, οι ενώσεις φαινυλυδραργύρου αποδομούνται στο περιβάλλον και παράγουν προϊόντα αποδόμησης, μεταξύ άλλων, μεθυλυδράργυρο, που παρουσιάζει ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με τις ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (PBTs). Η αλληλομετατροπή μεταβολιτών των φαινυλυδραργυρικών ενώσεων συνεπάγεται ιδιότητες διασποράς στο περιβάλλον σε μεγάλες αποστάσεις. Συνεπώς, αφού παράγονται προϊόντα μετατροπής/αποδόμησης με ιδιότητες PBT, οι φαινυλυδραργυρικές ενώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν καθαυτές ως ουσίες PBT όσον αφορά τον έλεγχο των εκπομπών και της έκθεσης. Γι’ αυτό τον σκοπό, τόσο η έκθεση όσο και οι εκπομπές στους ανθρώπους και στο περιβάλλον θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

(9)

Η κυριότερη έκθεση του ανθρώπου μέσω του περιβάλλοντος μπορεί να γίνεται μέσω των τροφίμων, στα οποία μπορεί να βρίσκονται προϊόντα αποδόμησης φαινυλυδραργυρικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένου του μεθυλυδραργύρου. Ο μεθυλυδράργυρος βιομεγεθύνεται ειδικά στην τροφική αλυσίδα των υδάτινων οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα να καθιστά ιδιαίτερα ευπαθείς τους ανθρώπινους πληθυσμούς και τα άγρια ζώα που τρέφονται σε μεγάλο ποσοστό με ψάρια και θαλασσινά. Ο μεθυλυδράργυρος διαπερνά άμεσα τόσο τον πλακούντιο όσο και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, με αποτέλεσμα την αναστολή της διανοητικής ανάπτυξης ακόμα και πριν τη γέννηση. Ως εκ τούτου, η έκθεση γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία και η έκθεση παιδιών προκαλεί σοβαρότατες ανησυχίες.

(10)

Στις 10 Ιουνίου 2011 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων του Οργανισμού εξέδωσε τη γνώμη της για τον προτεινόμενο περιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητά του για τη μείωση των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Επιπλέον, η εν λόγω επιτροπή επισήμανε ότι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως και άλλες οργανοϋδραργυρικές ενώσεις ως καταλύτες στην παραγωγή πολυμερών. Ωστόσο, αυτές οι ουσίες δεν έχουν περιληφθεί στην αξιολόγηση που περιέχει ο φάκελος.

(11)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης του Οργανισμού εξέδωσε τη γνώμη της για τον προτεινόμενο περιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητά του για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν, σε όρους αναλογικότητας μεταξύ κοινωνικοοικονομικών οφελών και κοινωνικοοικονομικού κόστους.

(12)

Ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης.

(13)

Είναι σκόπιμο να παραχωρηθεί εύλογο χρονικό διάστημα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τα μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για να συμμορφωθούν με τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 10 Οκτωβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  COM(2005) 20 τελικό.

(3)  COM(2010) 723 τελικό.

(4)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011«Επανεξέταση της κοινοτικής στρατηγικής για τον υδράργυρο», της 4ης Δεκεμβρίου 2008«Αντιμετώπιση του προβλήματος του υδραργύρου σε παγκόσμια κλίμακα» και της 24ης Ιουνίου 2005«Για την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο».

(5)  ΕΕ L 182 της 10.7.2008, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση 62:

«62.

α)

Οξικός φαινυλυδράργυρος

 

Αριθ. EC: 200-532-5

 

Αριθ. CΑS: 62-38-4

β)

Προπιονικός φαινυλυδράργυρος

 

Αριθ. EC: 203-094-3

 

Αριθ. CΑS: 103-27-5

γ)

2-αιθυλεξανοϊκό φαινυλυδράργυρος

 

Αριθ. EC: 236-326-7

 

Αριθ. CΑS: 13302-00-6

δ)

Οκτανοϊκός φαινυλυδράργυρος

 

Αριθ. EC: —

 

Αριθ. CΑS: 13864-38-5

ε)

Νεοδεκανοϊκός φαινυλυδράργυρος

 

Αριθ. EC: 247-783-7

 

Αριθ. CΑS: 26545-49-3

1.

Δεν πρέπει να παρασκευάζονται, να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή σε μείγματα μετά τις 10 Οκτωβρίου 2017, εάν η συγκέντρωση υδραργύρου στα μείγματα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,01 % κατά βάρος.

2.

Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά αντικείμενα ή μέρη τους που περιέχουν μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες μετά τις 10 Οκτωβρίου 2017, εάν η συγκέντρωση υδραργύρου στα αντικείμενα ή σε μέρη αυτών είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,01 % κατά βάρος.»


20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 849/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

σχετικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα προς ωοτοκία, για όλα τα μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή και για απογαλακτισμένα χοιρίδια εκτός του είδους Sus scrofa domesticus (κάτοχος της άδειας: Vetagro SpA)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας χρήσης του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα προς ωοτοκία, για όλα τα μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή και για όλα τα (απογαλακτισμένα) μικρά χοιροειδή· το εν λόγω παρασκεύασμα ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης είχε εγκριθεί για δέκα έτη ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα απογαλακτισμένα χοιρίδια δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1117/2010 (2) της Επιτροπής.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), στη γνώμη που εξέδωσε στις 25 Μαΐου 2012 (3), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης που προσδιορίζεται στο παράρτημα δεν έχει, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης, δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον, και ότι η εν λόγω πρόσθετη ύλη έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει τις επιδόσεις των ειδών-στόχων. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση του εν λόγω παρασκευάσματος στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς το οποίο συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες», επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 317 της 3.12.2010, σ. 3.

(3)  Δελτίο EFSA (2012)· 10(5):2670.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης

Όνομα του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες (βελτίωση των ζωοτεχνικών παραμέτρων)

4d 3

Vetagro SpA

Παρασκεύασμα κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα σε μορφή προστατευμένων μικροσφαιριδίων που περιέχει κιτρικό οξύ, σορβικό οξύ, θυμόλη και βανιλλίνη, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε:

 

Κιτρικό οξύ: 25 g/100 g

 

Σορβικό οξύ: 16,7 g/100 g

 

Θυμόλη: 1,7 g/100 g

 

Βανιλλίνη: 1 g/100 g

 

Χαρακτηρισμός των δραστικών ουσιών

 

Κιτρικό οξύ C6H8O7 (καθαρότητα ≥ 99,5 %)

2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικό οξύ, αριθμός CAS 77-92-9 άνυδρο

 

Σορβικό οξύ C6H8O2 (καθαρότητα ≥ 99,5 %)

2,4-εξαδιενοϊκό οξύ, αριθμός CAS 110-44-1

 

Θυμόλη (καθαρότητα ≥ 98 %)

5-μεθυλο-2-(1-μεθυλοαιθυλο)φαινόλη, αριθμός CAS 89-83-8

 

Βανιλλίνη (καθαρότητα ≥ 99,5 %)

4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζαλδεΰδη, αριθμός CAS 121-33-5)

 

Αναλυτικές μέθοδοι  (1)

Προσδιορισμός του σορβικού οξέος και της θυμόλης στις ζωοτροφές: υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης με συστοιχία διόδων ωςανιχνευτή υπεριώδους ακτινοβολίας (RP-HPLC-UV/DAD). Προσδιορισμός του κιτρικού οξέος στις πρόσθετες ύλες και τα προμείγματα: (RP-HPLC-UV/DAD). Προσδιορισμός του κιτρικού οξέος στις ζωοτροφές: Ενζυμικός προσδιορισμός κιτρικών — φασματοφωτομετρική μέθοδος NADH (ανηγμένη μορφή του νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδίου).

Κοτόπουλα προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή

Μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή

200

Για ασφάλεια: να χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

10 Οκτωβρίου 2022

Απογαλακτισμένα χοιρίδια,

εκτός του είδους Sus scrofa domesticus

1 000


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 850/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MK

57,9

XS

59,9

ZZ

58,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

106,4

ZZ

65,0

0709 93 10

TR

113,9

ZZ

113,9

0805 50 10

AR

94,9

CL

89,9

UY

84,5

ZA

105,7

ZZ

93,8

0806 10 10

MK

65,0

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

128,2

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

159,1

NZ

92,7

US

119,9

ZA

109,7

ZZ

128,8

0808 30 90

CN

68,2

TR

114,8

ZA

149,6

ZZ

110,9

0809 30

TR

148,3

ZZ

148,3

0809 40 05

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

81,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 851/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007 για το κρέας πουλερικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007 ανοίχτηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα κρέατος πουλερικών.

(2)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 αφορούν, για ορισμένες ποσοστώσεις, ποσότητες μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 533/2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 εφαρμόζονται οι συντελεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 125 της 15.5.2007, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από 1.10.2012-31.12.2012

(%)

P1

09.4067

3,257358

P3

09.4069

0,376937


20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 852/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 για ορισμένα προϊόντα του τομέα αυγών και αυγοαλβουμινών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 ανοίχτηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή στον τομέα αυγών και αυγοαλβουμινών.

(2)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 αφορούν, για ορισμένες ποσοστώσεις, ποσότητες μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 εφαρμόζονται οι συντελεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από 1.10.2012-31.12.2012

(%)

E2

09.4401

26,788977


20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 853/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχτηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 για το κρέας πουλερικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Σεπτεμβρίου 2012 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 αφορούν, για ορισμένες ποσοστώσεις, ποσότητες μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 εφαρμόζονται οι συντελεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 309 της 27.11.2007, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από 1.10.2012-31.12.2012

(%)

1

09.4410

0,30601

2

09.4411

0,338411

3

09.4412

0,333262

4

09.4420

0,432525

6

09.4422

0,437276


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 7ης Σεπτεμβρίου 2012

που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία

(ΕΚΤ/2012/19)

(2012/507/ΕΕ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (1), η οποία θέτει κοινούς κανόνες και διαδικασίες για τη διαφύλαξη του κύρους των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών.

(2)

Ειδικότερα, πρέπει να τροποποιηθεί το αντικείμενο της απόφασης ΕΚΤ/2010/14, προκειμένου να καλύπτει τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές σειρές τραπεζογραμματίων ευρώ, διασφαλίζοντας ότι τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία και ότι τραπεζογραμμάτια ευρώ, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά, εντοπίζονται και παραδίδονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Για το σκοπό αυτόν πρέπει να γίνει μια σειρά τροποποιήσεων τεχνικής φύσης στα παραρτήματα της απόφασης ΕΚΤ/2010/14.

(3)

Τα ελάχιστα πρότυπα αυτοματοποιημένης διαλογής τραπεζογραμματίων ευρώ ως προς την καταλληλότητά τους προς κυκλοφορία, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙα της απόφασης ΕΚΤ/2010/14, αποτελούν προϋποθέσεις που αφορούν τις λειτουργίες των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων. Ως εκ τούτου, ενδιαφέρουν μόνο τους κατασκευαστές μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας που καθορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/14, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά. Δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό αντικείμενο της απόφασης ΕΚΤ/2010/14, τα ελάχιστα πρότυπα αυτοματοποιημένης διαλογής τραπεζογραμματίων ευρώ ως προς την καταλληλότητά τους προς κυκλοφορία πρέπει να ενσωματωθούν στους κανόνες και διαδικασίες ελέγχου των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, συλλογής στοιχείων και παρακολούθησης.

(4)

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε όσον αφορά την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 είναι αναγκαίο να βελτιωθούν κάποιοι από τους κανόνες και τις διαδικασίες για λόγους σαφήνειας και αποτελεσματικότητας.

(5)

Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2010/14 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/14 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 2 προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«13)   “τραπεζογραμμάτια ευρώ”: νοούνται τα τραπεζογραμμάτια που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 (2) ή οποιασδήποτε νομικής πράξης που αντικαθιστά ή συμπληρώνει την εν λόγω απόφαση καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

2)

στο άρθρο 3, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Τα μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι, όταν χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας, και τα μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες μπορούν να τεθούν σε λειτουργία από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά μόνο αν έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από ΕθνΚΤ και αναρτηθεί στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ονομαστικές αξίες και τις σειρές των τραπεζογραμματίων ευρώ που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για τα αντίστοιχα μηχανήματα, με βάση τις τυποποιημένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναβαθμίσεων, που έχουν ελεγχθεί επιτυχώς, εκτός αν έχουν συμφωνηθεί αυστηρότερες ρυθμίσεις μεταξύ της ΕθνΚΤ και του φορέα που διαχειρίζεται μετρητά.»·

3)

το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Εντοπισμός τραπεζογραμματίων ευρώ ακατάλληλων προς κυκλοφορία

1.   Η διαλογή τραπεζογραμματίων ευρώ ως προς την καταλληλότητά τους προς κυκλοφορία χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων διενεργείται σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα III.

2.   Η αυτοματοποιημένη διαλογή τραπεζογραμματίων ευρώ ως προς την καταλληλότητά τους προς κυκλοφορία διενεργείται με επιτυχώς ελεγμένο μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και εκάστοτε τροποποιούνται.

3.   Αφού ενημερώσει την ΕΚΤ, η εκάστοτε ΕθνΚΤ μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερα πρότυπα όσον αφορά μία ή περισσότερες ονομαστικές αξίες ή σειρές τραπεζογραμματίων ευρώ, αν αυτό δικαιολογείται, για παράδειγμα λόγω επιδείνωσης της ποιότητας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ στο οικείο κράτος μέλος. Τα εν λόγω αυστηρότερα πρότυπα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

4.   Τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ παραδίδονται σε μια ΕθνΚΤ σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις.»·

4)

στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Όταν κρίνεται σκόπιμο, το Ευρωσύστημα ενημερώνει τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά σχετικά με “απειλές” πλαστών τραπεζογραμματίων, μπορεί δε να απαιτεί τη λήψη μέτρων από αυτούς, περιλαμβανομένης της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης της εκ νέου θέσης σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ μιας ή περισσότερων ονομαστικών αξιών των οικείων σειρών.»·

5)

στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν ένας τύπος μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων έχει ελεγχθεί επιτυχώς, τα αποτελέσματα του ελέγχου ισχύουν σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, για ένα έτος από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εξακολουθεί να είναι σε θέση να εντοπίζει όλα τα γνωστά στο Ευρωσύστημα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος.»·

6)

στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν κάποια ΕθνΚΤ εντοπίζει περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός φορέα που διαχειρίζεται μετρητά με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ζητά τη λήψη διορθωτικών μέτρων από αυτόν εντός καθορισμένης προθεσμίας. Μέχρι να αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση, η εν λόγω ΕθνΚΤ, μπορεί για λογαριασμό της ΕΚΤ, να απαγορεύσει στον φορέα που διαχειρίζεται μετρητά την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ μιας ή περισσότερων ονομαστικών αξιών των οικείων σειρών. Εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε βλάβη (αστοχία) του τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, τα γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του εν λόγω τύπου μηχανήματος από τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.»·

7)

το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά και που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη που υιοθετούν το ευρώ μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης εφαρμόζουν την απόφαση αυτή από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ.»·

8)

τα παραρτήματα I, ΙΙα, ΙΙβ, ΙΙΙα, ΙΙΙβ και IV τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 267 της 9.10.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 16.»·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, ΙΙα, ΙΙβ, ΙΙΙα, ΙΙΙβ και IV της απόφασης ΕΚΤ/2010/14 τροποποιούνται ως ακολούθως:

1.

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1.   Γενικές τεχνικές προϋποθέσεις

1.1.

Προκειμένου ένα μηχάνημα να χαρακτηριστεί ως μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τραπεζογραμμάτια ευρώ, να ταξινομεί μεμονωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ και να τα διαχωρίζει με βάση την ταξινόμησή τους και χωρίς την παρέμβαση του χειριστή του μηχανήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙα και ΙΙβ. Τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό ειδικών θέσεων όπου στοιβάζονται ή/και άλλα μέσα για τη διασφάλιση του αξιόπιστου διαχωρισμού των τραπεζογραμματίων ευρώ που αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας.

1.2.

Τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μπορούν να εντοπίζουν, με αξιόπιστο τρόπο, νέους τύπους πλαστών τραπεζογραμματίων. Επιπλέον, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεών τους, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή περισσότερο ή λιγότερο περιοριστικών προτύπων διαλογής ως προς την καταλληλότητα, όπου απαιτείται.

2.   Κατηγορίες μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων

Τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων είναι μηχανήματα που χειρίζονται είτε οι ίδιοι οι πελάτες είτε υπάλληλοι:

Πίνακας 1

Μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες

A.   Μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες, στα οποία κατατίθενται μετρητά με δυνατότητα εντοπισμού του πελάτη

1.

Μηχανήματα κατάθεσης (CIMs)

Τα μηχανήματα κατάθεσης (CIMs) επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν καταθέσεις τραπεζογραμματίων ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κάνοντας χρήση τραπεζικής κάρτας ή άλλων μέσων, αλλά δεν διαθέτουν λειτουργία διανομής μετρητών. Τα CIMs ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και προβλέπουν τη δυνατότητα εντοπισμού του δικαιούχου του λογαριασμού· οι έλεγχοι καταλληλότητας είναι προαιρετικοί

2.

Μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών (CRMs)

Τα μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών (CRMs) επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν καταθέσεις τραπεζογραμματίων ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς και αναλήψεις από αυτούς, κάνοντας χρήση τραπεζικής κάρτας ή άλλων μέσων. Τα CRMs ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και προβλέπουν τη δυνατότητα εντοπισμού του δικαιούχου του λογαριασμού. Για τις αναλήψεις τα CRMs μπορούν να χρησιμοποιούν γνήσια, κατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν κατατεθεί από άλλους πελάτες σε προηγούμενες συναλλαγές

3.

Μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs)

Τα μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs) επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν καταθέσεις τραπεζογραμματίων ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς και αναλήψεις από αυτούς, κάνοντας χρήση τραπεζικής κάρτας ή άλλων μέσων. Τα CCMs ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και προβλέπουν τη δυνατότητα εντοπισμού του δικαιούχου του λογαριασμού· οι έλεγχοι της καταλληλότητας είναι προαιρετικοί. Για τις αναλήψεις τα CCMs δεν χρησιμοποιούν τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν κατατεθεί από άλλους πελάτες σε προηγούμενες συναλλαγές, αλλά μόνο τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία έχουν εφοδιαστεί ξεχωριστά

B.   Λοιπά μηχανήματα που χειρίζονται οι πελάτες

4.

Μηχανήματα ανάληψης (COM)

Τα μηχανήματα ανάληψης (COMs) είναι μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών που ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ πριν να τα διαθέσουν στους πελάτες. Τα COMs χρησιμοποιούν τραπεζογραμμάτια με τα οποία έχουν εφοδιαστεί από φορείς που διαχειρίζονται μετρητά ή άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα (π.χ. μηχανές αυτόματης πώλησης)

Ένα μηχάνημα ανακύκλωσης μετρητών (CRM) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχάνημα κατάθεσης (CIM) ή μηχάνημα συνδυασμένης κατάθεσης (CCM) αν τα συστήματα ανίχνευσης, το λογισμικό και τα λοιπά επιμέρους στοιχεία που εξυπηρετούν την εκτέλεση των βασικών του λειτουργιών είναι τα ίδια με εκείνα του τύπου μηχανήματος ανακύκλωσης μετρητών (CRM) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ένα μηχάνημα συνδυασμένης κατάθεσης (CCM) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχάνημα κατάθεσης (CIM) αν τα συστήματα ανίχνευσης, το λογισμικό και τα λοιπά επιμέρους στοιχεία που εξυπηρετούν την εκτέλεση των βασικών του λειτουργιών είναι τα ίδια με εκείνα του τύπου μηχανήματος συνδυασμένης κατάθεσης (CCM) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πίνακας 2

Μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι

1.

Μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων (BPMs)

Τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων (BPMs) ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ

2.

Μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων (BAMs)

Τα μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων (BAMs) ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ

3.

Βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα ανακύκλωσης (TARMs)

Τα βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα ανακύκλωσης (TARMs) είναι μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών που διαχειρίζονται οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά, τα οποία ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ. Για τις αναλήψεις τα ΤΑRMs μπορούν να χρησιμοποιούν γνήσια, κατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν κατατεθεί από άλλους πελάτες σε προηγούμενες συναλλαγές. Επιπροσθέτως, κρατούν σε ασφαλή φύλαξη τα τραπεζογραμμάτια ευρώ και επιτρέπουν στους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να πιστώνουν ή να χρεώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών

4.

Βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα (TAMs)

Τα βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα (TAMs) είναι μηχανήματα που χειρίζονται οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά, τα οποία ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ. Επιπροσθέτως, κρατούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε ασφαλή φύλαξη και επιτρέπουν στους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να πιστώνουν ή να χρεώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών

Τα μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι πρέπει να επεξεργάζονται τα τραπεζογραμμάτια σε δεσμίδες.

Τα βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα ανακύκλωσης (TARMs) και τα βοηθητικά ταμειολογιστικά μηχανήματα (TAMs) μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες αν ο τύπος του μηχανήματος έχει ελεγχθεί και περιληφθεί στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ως μηχάνημα ανακύκλωσης μετρητών (CRM) ή μηχάνημα κατάθεσης (CIM)/μηχάνημα συνδυασμένης κατάθεσης (CCM), αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ένα βοηθητικό ταμειολογιστικό μηχάνημα ανακύκλωσης (TARM) θεωρείται ότι αποτελεί μηχάνημα ανακύκλωσης μετρητών (CRM) και ένα βοηθητικό ταμειολογιστικό μηχάνημα (TAM) θεωρείται ότι αποτελεί μηχάνημα κατάθεσης (CIM)/μηχάνημα συνδυασμένης κατάθεσης (CCM).

3.   Τύποι μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων

Το Ευρωσύστημα ελέγχει τους τύπους των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων. Οι τύποι των εν λόγω μηχανημάτων μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους με βάση τα συγκεκριμένα συστήματα ανίχνευσης, το λογισμικό και τα λοιπά επιμέρους στοιχεία που εξυπηρετούν την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών τους. Αυτά είναι: α) η εξακρίβωση της γνησιότητας των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ· β) ο εντοπισμός και ο διαχωρισμός των τραπεζογραμματίων ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά· γ) ο εντοπισμός και ο διαχωρισμός των ακατάλληλων τραπεζογραμματίων ευρώ από τα κατάλληλα, κατά περίπτωση· και δ) η προέλευση του κατόχου των στοιχείων που αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά, καθώς και τραπεζογραμματίων ευρώ των οποίων η γνησιότητα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς κατά περίπτωση.».

2.

Το παράρτημα ΙΙα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ ταξινομούνται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες και διαχωρίζονται ανά κατηγορία με βάση τα υλικά τους χαρακτηριστικά. Ως προς τα μηχανήματα που δεν ελέγχουν την καταλληλότητα προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ δεν υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού μεταξύ των τραπεζογραμματίων ευρώ των κατηγοριών 4α και 4β.

Πίνακας 1

Ταξινόμηση και μεταχείριση των τραπεζογραμματίων ευρώ από μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες στα οποία κατατίθενται μετρητά με δυνατότητα εντοπισμού του πελάτη

Κατηγορία

Ιδιότητες

Μεταχείριση

1.

Αντικείμενα που δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ

Δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ λόγω συνδρομής οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

τραπεζογραμμάτια ευρώ που δεν υποστηρίζει το μηχάνημα

τραπεζογραμμάτια διαφορετικού νομίσματος

αντικείμενα που μοιάζουν με τραπεζογραμμάτια ευρώ

εσφαλμένη παράσταση ή σχήμα

μεγάλη/ες διπλωμένη/ες γωνία/ες ή ελλείπον/τα τμήμα/τα

σφάλμα τροφοδότησης ή μεταφοράς της μηχανής

Επιστρέφονται από το μηχάνημα στον πελάτη

2.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, αλλά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά γνησιότητας που ελέγχθηκαν από το μηχάνημα δεν εντοπίστηκαν ή αποκλίνουν σαφώς από τα επιτρεπόμενα όρια

Αποσύρονται από την κυκλοφορία

Παραδίδονται για εξακρίβωση γνησιότητας, μαζί με πληροφορίες για τον δικαιούχο του λογαριασμού, στις αρμόδιες εθνικές αρχές αμέσως, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο μηχάνημα. Δεν πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού

3.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ η γνησιότητα των οποίων δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, όχι όμως όλα τα ελεγμένα από το μηχάνημα χαρακτηριστικά γνησιότητας, λόγω αποκλίσεων ως προς την ποιότητα ή/και τα επιτρεπόμενα όρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ

Αποσύρονται από την κυκλοφορία

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ υφίστανται χωριστή επεξεργασία και παραδίδονται για εξακρίβωση γνησιότητας στην ΕθνΚΤ αμέσως, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο μηχάνημα

Οι πληροφορίες για τον δικαιούχο του λογαριασμού αποθηκεύονται για οκτώ εβδομάδες μετά τον εντοπισμό των τραπεζογραμματίων ευρώ από το μηχάνημα. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ΕθνΚΤ κατόπιν αιτήματος. Εναλλακτικά, κατόπιν συμφωνίας με την ΕθνΚΤ, οι πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό του δικαιούχου του λογαριασμού μπορούν να διαβιβαστούν μαζί με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ στην εν λόγω ΕθνΚΤ

Μπορούν να πιστωθούν στον δικαιούχο του λογαριασμού

4α.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα έχουν θετική έκβαση

Μπορούν να επανακυκλοφορήσουν

Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού

4β.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα δίνουν θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος τουλάχιστον ενός κριτηρίου καταλληλότητας έχει αρνητική έκβαση

Δεν μπορούν να επανακυκλοφορήσουν και επιστρέφονται στην ΕθνΚΤ

Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού

Ειδικοί κανόνες αναφορικά με τον πίνακα 1:

1.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 2 και 3 δεν επιστρέφονται στον πελάτη από το μηχάνημα, αν αυτό επιτρέπει τη ματαίωση της συναλλαγής κατάθεσης. Η παρακράτηση τέτοιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε περίπτωση ματαίωσης της συναλλαγής μπορεί να γίνεται με την αποθήκευσή τους σε προσωρινό αποθηκευτικό χώρο μέσα στο μηχάνημα.

2.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο βάσει υλικών χαρακτηριστικών διαχωρισμός μεταξύ των τραπεζογραμματίων ευρώ των κατηγοριών 3 και 4β. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει το χρονικό πλαίσιο για την παράδοση των τραπεζογραμματίων ευρώ της μεικτής κατηγορίας 3 και 4β στην ΕθνΚΤ, καθώς και οι προϋποθέσεις για τον εντοπισμό του πελάτη των τραπεζογραμματίων ευρώ της κατηγορίας 3, όπως εξειδικεύονται όσον αφορά την κατηγορία 3.

Πίνακας 2

Ταξινόμηση και μεταχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ από λοιπά μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες

Κατηγορία

Ιδιότητες

Μεταχείριση

1.

Αντικείμενα που δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ

Δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ λόγω συνδρομής οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

τραπεζογραμμάτια ευρώ που δεν υποστηρίζει το μηχάνημα

τραπεζογραμμάτια διαφορετικού νομίσματος

αντικείμενα που μοιάζουν με τραπεζογραμμάτια ευρώ

εσφαλμένη παράσταση ή σχήμα

μεγάλη/ες διπλωμένη/ες γωνία/ες ή ελλείπον/τα τμήμα/τα

σφάλμα τροφοδότησης ή μεταφοράς της μηχανής

Δεν μπορούν να διατίθενται στους πελάτες

2.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, αλλά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά γνησιότητας που ελέγχθηκαν από το μηχάνημα δεν εντοπίστηκαν ή σαφώς αποκλίνουν από τα επιτρεπόμενα όρια

Δεν μπορούν να διατίθενται στους πελάτες

Παραδίδονται για εξακρίβωση γνησιότητας στις αρμόδιες εθνικές αρχές αμέσως, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την ανίχνευση από το μηχάνημα, μαζί με πληροφορίες για τον δικαιούχο του λογαριασμού, εφόσον είναι διαθέσιμες

3.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ η γνησιότητα των οποίων δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, όχι όμως όλα τα ελεγμένα από το μηχάνημα χαρακτηριστικά γνησιότητας λόγω αποκλίσεων ως προς την ποιότητα ή/και τα επιτρεπόμενα όρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ

Δεν μπορούν να διατίθενται στους πελάτες

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ υφίστανται χωριστή επεξεργασία και παραδίδονται για εξακρίβωση γνησιότητας στην ΕθνΚΤ αμέσως, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο μηχάνημα

4α.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα έχουν θετική έκβαση

Μπορούν να διατίθενται στους πελάτες

4β.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα δίνουν θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος τουλάχιστον ενός κριτηρίου καταλληλότητας έχει αρνητική έκβαση

Δεν μπορούν να διατίθενται στους πελάτες και επιστρέφονται στην ΕθνΚΤ

Ειδικοί κανόνες αναφορικά με τον πίνακα 2:

1.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο βάσει υλικών χαρακτηριστικών διαχωρισμός μεταξύ των τραπεζογραμματίων ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3. Εφόσον αναμειγνύονται μεταξύ τους, τα τραπεζογραμμάτια ευρώ και των τριών αυτών κατηγοριών πρέπει να υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 2. Αν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3 είναι δυνατό να διαχωριστούν σε άλλο μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ή, εφόσον συμφωνήσει σε αυτό ορισμένη ΕθνΚΤ, από εκπαιδευμένους υπαλλήλους, αυτά πρέπει να υπόκεινται στη μεταχείριση που προβλέπεται στον πίνακα 2.

2.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο βάσει υλικών χαρακτηριστικών διαχωρισμός μεταξύ των τραπεζογραμματίων ευρώ των κατηγοριών 3 και 4β. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει το χρονικό πλαίσιο για την παράδοση των τραπεζογραμματίων ευρώ της μεικτής κατηγορίας 3 και 4β στην ΕθνΚΤ, όπως εξειδικεύεται στην κατηγορία 3.».

3.

Το παράρτημα ΙΙβ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ ταξινομούνται σε μία από τις κατηγορίες που παρατίθενται στον πίνακα 3. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 4α και 4β πρέπει να διαχωρίζονται βάσει των υλικών τους χαρακτηριστικών από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3. Ως προς τα μηχανήματα που δεν ελέγχουν την καταλληλότητα προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ δεν υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού μεταξύ των τραπεζογραμματίων ευρώ των κατηγοριών 4α και 4β.

Πίνακας 1

Ταξινόμηση και μεταχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ από μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι

Κατηγορία

Ιδιότητες

Μεταχείριση

1.

Αντικείμενα που δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ

Δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ λόγω συνδρομής οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

τραπεζογραμμάτια ευρώ που δεν υποστηρίζει το μηχάνημα

τραπεζογραμμάτια διαφορετικού νομίσματος

αντικείμενα που μοιάζουν με τραπεζογραμμάτια ευρώ

εσφαλμένη παράσταση ή σχήμα

μεγάλη/ες διπλωμένη/ες γωνία/ες ή ελλείπον/τα τμήμα/τα

σφάλμα τροφοδότησης ή μεταφοράς της μηχανής

Επιστρέφονται από το μηχάνημα στον χειριστή του για περαιτέρω αξιολόγηση και μεταχείριση.

Έπειτα από οπτικό έλεγχο από τον αρμόδιο υπάλληλο τα εν λόγω τραπεζογραμμάτια ευρώ μπορούν να επιστρέφονται από τον φορέα που διαχειρίζεται μετρητά στον πελάτη.

2.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, αλλά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά γνησιότητας που ελέγχθηκαν από το μηχάνημα δεν εντοπίστηκαν ή αποκλίνουν σαφώς από τα επιτρεπόμενα όρια

Επιστρέφονται από το μηχάνημα στον χειριστή του για περαιτέρω μεταχείριση.

Τα εν λόγω τραπεζογραμμάτια ευρώ υφίστανται χωριστή επεξεργασία και παραδίδονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές για τελική εξακρίβωση της γνησιότητάς τους αμέσως, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την επεξεργασία τους από το μηχάνημα.

3

Τραπεζογραμμάτια ευρώ η γνησιότητα των οποίων δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς

Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, όχι όμως και όλα τα ελεγμένα από το μηχάνημα χαρακτηριστικά γνησιότητας λόγω αποκλίσεων ως προς την ποιότητα ή/και τα επιτρεπόμενα όρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ

4α.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα έχουν θετική έκβαση

Μπορούν να επανακυκλοφορήσουν.

Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού.

4β.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία

Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα έχουν θετική έκβαση. Ο έλεγχος τουλάχιστον ενός κριτηρίου καταλληλότητας έχει αρνητική έκβαση

Δεν μπορούν να επανακυκλοφορήσουν και επιστρέφονται στην ΕθνΚΤ.

Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού.

Ειδικός κανόνας αναφορικά με τον πίνακα 1:

Εφόσον είναι δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ των τραπεζογραμματίων ευρώ των κατηγοριών 2 και 3 βάσει των υλικών τους χαρακτηριστικών από το οικείο μηχάνημα ή από άλλο μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ή, εφόσον συμφωνήσει σε αυτό ορισμένη ΕθνΚΤ, από εκπαιδευμένους υπαλλήλους, τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 3 μπορούν να παρέχονται στην ΕθνΚΤ μαζί με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 4β. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει το χρονικό πλαίσιο για την παράδοση των τραπεζογραμματίων ευρώ της κατηγορίας 2 στην αρμόδια εθνική αρχή και των τραπεζογραμματίων ευρώ της μεικτής κατηγορίας 3 και 4β στην ΕθνΚΤ, όπως εξειδικεύεται στον πίνακα.

Ειδικοί κανόνες ταξινόμησης και διαλογής για κάποια από τα μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι

1.

Τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων (BPMs) ταξινομούν και διαχωρίζουν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3 με βάση τα υλικά τους χαρακτηριστικά σε μία ή περισσότερες θέσεις στοίβαξης και τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 4α και 4β σε δύο ξεχωριστές θέσεις στοίβαξης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙβ. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ειδικές θέσεις στοίβαξης, ώστε να αποφεύγεται η παρέμβαση του χειριστή του μηχανήματος.

2.

Πάντως, τα BPMs που διαθέτουν μόνο δύο ειδικές θέσεις στοίβαξης μπορούν να ταξινομήσουν και να διαχωρίσουν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

Οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας διενεργούνται κατά το ίδιο πέρασμα. Κατά το πέρασμα αυτό, τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 4α πρέπει να διαχωρίζονται τοποθετούμενα σε ειδική θέση στοίβαξης, ενώ τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των λοιπών κατηγοριών πρέπει να τοποθετούνται σε χωριστή ειδική θέση στοίβαξης που να μην έχει κανένα σημείο επαφής με τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 4α.

β)

Αν εντοπιστεί τραπεζογραμμάτιο ευρώ της κατηγορίας 1, 2 ή 3 στη δεύτερη ειδική θέση στοίβαξης, ο χειριστής πρέπει να επαναλάβει το πέρασμα του τραπεζογραμματίου ευρώ από τη δεύτερη ειδική θέση στοίβαξης. Κατά το δεύτερο αυτό πέρασμα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 1, 2 και 3 διαχωρίζονται από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 4β με την τοποθέτησή τους σε ειδική θέση στοίβαξης και να υπόκεινται στη μεταχείριση που καθορίζεται στον παραπάνω πίνακα. Καθώς το μηχάνημα δεν μπορεί να διαχωρίσει βάσει των υλικών τους χαρακτηριστικών τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3 σε διαφορετικές θέσεις στοίβαξης, αυτά πρέπει να θεωρούνται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 2 και να υπόκεινται σε ανάλογη μεταχείριση.

3.

Τα (BAMs) ταξινομούν και διαχωρίζουν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3 σε μία θέση στοίβαξης και τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 4α και 4β σε δεύτερη θέση στοίβαξης. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται τουλάχιστον δύο ειδικές θέσεις στοίβαξης, ώστε να αποφεύγεται η παρέμβαση του χειριστή του μηχανήματος.

4.

Πάντως, τα BAMs που διαθέτουν μόνο μία ειδική θέση στοίβαξης μπορούν να ταξινομήσουν και να διαχωρίσουν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

Κάθε φορά που πραγματοποιείται επεξεργασία τραπεζογραμματίου ευρώ της κατηγορίας 1, 2 ή 3, το μηχάνημα πρέπει να σταματά αμέσως την επεξεργασία και να κρατεί το εν λόγω τραπεζογραμμάτιο ευρώ σε θέση που να αποφεύγει κάθε φυσική επαφή με τα εξακριβωμένα ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ.

β)

Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνησιότητας για κάθε μεμονωμένο τραπεζογραμμάτιο ευρώ της κατηγορίας 1, 2 ή 3 πρέπει να εμφανίζεται σε οθόνη. Καθώς το μηχάνημα δεν μπορεί να διαχωρίσει βάσει των υλικών τους χαρακτηριστικών τα τραπεζογραμμάτια ευρώ των κατηγοριών 1, 2 και 3 σε διαφορετικές θέσεις στοίβαξης, αυτά πρέπει να θεωρούνται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ της κατηγορίας 2 και να υπόκεινται στη μεταχείριση που επιφυλάσσεται για τα τελευταία.

γ)

Το μηχάνημα πρέπει να ελέγχει τυχόν παρουσία τραπεζογραμματίων ευρώ της κατηγορίας 1, 2 ή 3 όταν σταματά την επεξεργασία, η δε επεξεργασία μπορεί να συνεχιστεί μόνο μετά την απομάκρυνση του τραπεζογραμματίου ευρώ της κατηγορίας 1, 2 ή 3 από τον χειριστή.

δ)

Για κάθε διακοπή της φάσης επεξεργασίας μόνο ένα τραπεζογραμμάτιο ευρώ της κατηγορίας 1, 2 ή 3 μπορεί να είναι προσβάσιμο στον χειριστή.».

4.

Το παράρτημα ΙΙΙα διαγράφεται, το παράρτημα ΙΙΙβ αναριθμείται ως παράρτημα III.

5.

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ

1.   Σκοπός

Η συλλογή στοιχείων αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ στην παρακολούθηση των σχετικών δραστηριοτήτων των φορέων που διαχειρίζονται μετρητά, καθώς και στην πρόβλεψη των εξελίξεων στον κύκλο ζωής των μετρητών.

2.   Γενικές αρχές

2.1.

Στοιχεία σχετικά με τα μηχανήματα επεξεργασίας μετρητών παρέχονται μόνο όταν τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση.

2.2.

Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά παρέχουν τακτικά στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους τους πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

τις εγκαταστάσεις όπου τελείται χειρισμός μετρητών, όπως τα υποκαταστήματα, και

τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

2.3.

Επιπροσθέτως, οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά, οι οποίοι θέτουν εκ νέου σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ μέσω μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών, παρέχουν τακτικά στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους τους πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

τον όγκο των συναλλαγών (αριθμό τραπεζογραμματίων που υπέστησαν επεξεργασία) με χρήση μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών,

απομακρυσμένα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, με χαμηλό όγκο συναλλαγών, στα οποία οι έλεγχοι καταλληλότητας διενεργούνται χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.

3.   Είδος στοιχείων και υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

3.1.

Αναλόγως της φύσης των παρεχόμενων πληροφοριών, τα στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να διακριθούν σε βασικά και σε λειτουργικά.

Βασικά στοιχεία

3.2.

Τα βασικά στοιχεία καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με: α) τους μεμονωμένους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά και τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών που αυτοί διαθέτουν· και β) τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

3.3.

Τα βασικά στοιχεία παρέχονται στην ΕθνΚΤ κατά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης και κάθε έξι μήνες από τότε. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο υπόδειγμα του προσαρτήματος 1 παρέχονται υποχρεωτικά, έστω και αν η ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί την παροχή τους με διαφορετική μορφή. Για ορισμένη μεταβατική περίοδο οι ΕθνΚΤ μπορούν να ζητούν μηνιαία παροχή στοιχείων, εφόσον ακολουθούσαν αυτή την πρακτική πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ή τριμηνιαία παροχή στοιχείων.

3.4.

Με απόφασή της μια ΕθνΚΤ μπορεί, για σκοπούς παρακολούθησης, να συλλέγει στοιχεία σε τοπικό επίπεδο, π.χ. στα υποκαταστήματα.

3.5.

Με απόφασή της κάποια ΕθνΚΤ μπορεί να εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία τραπεζογραμματίων ευρώ που διανέμονται μέσω των ταμείων ή που δεν χρησιμοποιούνται για θέση εκ νέου σε κυκλοφορία. Μια ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να υποδεικνύουν τα μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών (CRMs) και τα μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs) που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα ως μηχανήματα συνδυασμένης κατάθεσης (CCMs)/μηχανήματα κατάθεσης (CIMs) ή μηχανήματα κατάθεσης (CIMs).

3.6.

Τα στοιχεία σχετικά με τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 παρέχονται υποχρεωτικά, έστω και αν η ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί την παροχή τους σε διαφορετική μορφή.

Λειτουργικά στοιχεία

3.7.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία και την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ από φορείς που διαχειρίζονται μετρητά ταξινομούνται ως λειτουργικά στοιχεία.

3.8.

Με απόφασή της μια ΕθνΚΤ μπορεί να εξαιρεί τους λοιπούς οικονομικούς παράγοντες, που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001, από την υποχρέωση παροχής των λειτουργικών στοιχείων αν ο αριθμός των τραπεζογραμματίων ευρώ που αυτοί θέτουν εκ νέου σε κυκλοφορία μέσω μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών είναι κατώτερος του ορίου που καθορίζεται από την ΕθνΚΤ.

3.9.

Τα στοιχεία υποβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕθνΚΤ το αργότερο δύο μήνες μετά την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, δηλαδή στο τέλος Φεβρουαρίου και στο τέλος Αυγούστου. Τα στοιχεία μπορούν να υποβάλλονται με χρήση του υποδείγματος του προσαρτήματος 2. Για ορισμένη μεταβατική περίοδο οι ΕθνΚΤ μπορούν να ζητούν μηνιαία παροχή στοιχείων, εφόσον ακολουθούσαν αυτή την πρακτική πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ή τριμηνιαία παροχή στοιχείων.

3.10.

Τα στοιχεία υποβάλλονται από τους φορείς που διαχειρίζονται τραπεζογραμμάτια ευρώ. Αν ένας φορέας έχει αναθέσει τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας σε άλλον φορέα που διαχειρίζεται μετρητά, τα στοιχεία υποβάλλει ο τελευταίος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

3.11.

Τα στοιχεία υποβάλλονται από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά κατά τεμάχια (όγκος), συγκεντρωτικά, σε εθνικό επίπεδο και αναλυόμενα ανά ονομαστική αξία τραπεζογραμματίου ευρώ. Δεν απαιτείται ανάλυση ανά σειρά τραπεζογραμματίων. Όσον αφορά τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα λειτουργικά στοιχεία υποβάλλονται ξεχωριστά.

3.12.

Με απόφασή της μια ΕθνΚΤ μπορεί, για σκοπούς παρακολούθησης, να συλλέγει στοιχεία σε τοπικό επίπεδο, π.χ. στα υποκαταστήματα.

3.13.

Με απόφασή της κάποια ΕθνΚΤ μπορεί να εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, που έχουν υποστεί επεξεργασία σε μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και διανέμονται μέσω των ταμείων.

3.14.

Μπορεί να ζητηθεί από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά που έχουν αναθέσει τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας σε άλλους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να υποβάλουν στην ΕθνΚΤ λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους τελευταίους, καθώς και με τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης.

3.15.

Τα στοιχεία σχετικά με απομακρυσμένα υποκαταστήματα που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 παρέχονται υποχρεωτικά, έστω και αν η ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί την υποβολή τους με διαφορετική μορφή και να συμφωνεί με τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά για τη συλλογή εκτενέστερων στοιχείων.

4.   Εμπιστευτικότητα και δημοσίευση των στοιχείων

4.1.

Τόσο τα βασικά όσο και τα λειτουργικά στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά.

4.2.

Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ δύνανται να δημοσιεύουν εκθέσεις ή στατιστικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί βάσει του παρόντος παραρτήματος. Εν προκειμένω οι δημοσιεύσεις πρέπει να παρουσιάζουν τα στοιχεία συγκεντρωτικά, κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να αναγνωριστεί ο φορέας που τα υπέβαλε.

Προσάρτημα 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Βασικά στοιχεία

Οι παρούσες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται στην:

[Επωνυμία ΕθνΚΤ· στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν απορίες· διεύθυνση]

1.   Πληροφορίες για τον φορέα που διαχειρίζεται μετρητά

Επωνυμία του φορέα που διαχειρίζεται μετρητά:

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Πόλη:

Οδός:

Είδος εταιρείας:

Πιστωτικό ίδρυμα

Ανταλλακτήριο συναλλάγματος

Εταιρεία χρηματαποστολών που δεν είναι ίδρυμα πληρωμών

Έμπορος (επιχείρηση λιανικού εμπορίου)

Καζίνο

Λοιπά, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων πληρωμών, που δεν υπάγονται ήδη σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες (διευκρινίστε)

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Ονόματα:

Αριθ. τηλεφώνου:

Αριθ. τηλεομοιοτυπίας:

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Εξωτερικός συνεργάτης (αν συντρέχει περίπτωση)

Όνομα:

Διεύθυνση:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Πόλη:

2.   Μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες

Κατηγορία μηχανήματος

Αριθμός αναγνώρισης (1)

Κατασκευαστής (1)

Ονομασία μηχανήματος (1)

Αναγνώριση (1)

(σύστημα εντοπισμού/εκδόσεις λογισμικού)

Συνολικός αριθμός σε λειτουργία

CIMs

 

 

 

 

 

CRMs

 

 

 

 

 

CCMs

 

 

 

 

 

COMs

 

 

 

 

 

3.   Μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι

Κατηγορία μηχανήματος

Αριθμός αναγνώρισης (2)

Κατασκευαστής (2)

Ονομασία μηχανήματος (2)

Αναγνώριση (2)

(σύστημα εντοπισμού/εκδόσεις λογισμικού)

Συνολικός αριθμός σε λειτουργία

BPMs

 

 

 

 

 

BAMs

 

 

 

 

 

TARMs

 

 

 

 

 

TAMs

 

 

 

 

 

4.   Μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών

 

Συνολικός αριθμός σε λειτουργία

ATMs

 

SCoTs

 

Λοιπά

 

Προσάρτημα 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Λειτουργικά στοιχεία

1.   Πληροφορίες για τον φορέα που διαχειρίζεται μετρητά

Επωνυμία του φορέα που διαχειρίζεται μετρητά

 

Περίοδος υποβολής στοιχείων

 

2.   Στοιχεία

Παρακαλείσθε να υποβάλετε συγκεντρωτικά στοιχεία, σε επίπεδο χώρας ή σε επίπεδο περιοχής, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΕθνΚΤ – εξαιρούνται τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα.

 

Συνολικός αριθμός τραπεζογραμματίων ευρώ που ελέγχθηκαν (3)

Εκ των οποίων τραπεζογραμμάτια ευρώ που χαρακτηρίστηκαν ως ακατάλληλα προς κυκλοφορία (3)

Εκ των οποίων τραπεζογραμμάτια ευρώ που τέθηκαν εκ νέου σε κυκλοφορία (4)

5 ευρώ

 

 

 

10 ευρώ

 

 

 

20 ευρώ

 

 

 

50 ευρώ

 

 

 

100 ευρώ

 

 

 

200 ευρώ

 

 

 

500 ευρώ

 

 

 


Αριθμός τραπεζογραμματίων ευρώ που διανεμήθηκαν μέσω μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών

 

Αν κάποια ΕθνΚΤ εφαρμόζει την εξαίρεση για τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα που προβλέπεται στο άρθρο 7, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα του οικείου κράτους μέλους. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαβουλεύονται με τις οικείες ΕθνΚΤ προκειμένου να διαπιστώνουν αν πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία αυτά.

Προσάρτημα 3

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται μόνο από πιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν απομακρυσμένα υποκαταστήματα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

1.   Πληροφορίες πιστωτικού ιδρύματος

Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος

 

Περίοδος υποβολής στοιχείων

 


2.   Στοιχεία

Επωνυμία απομακρυσμένου υποκαταστήματος

Διεύθυνση

Αριθμός τραπεζογραμματίων ευρώ που διανεμήθηκαν μέσω μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών

 

 

 

»

(1)  Τα παρόντα πεδία συμπληρώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πεδία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

(2)  Τα παρόντα πεδία συμπληρώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πεδία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

(3)  Το παρόν στοιχείο καλύπτει τόσο τα μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι όσο και τα μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες.

(4)  Εξαιρούνται τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που επιστρέφονται σε ΕθνΚΤ, καθώς και τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που τέθηκαν εκ νέου σε κυκλοφορία μέσω των ταμείων, αν το αποφασίσει η ΕθνΚΤ.