ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2012.202.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ό έτος
28 Ιουλίου 2012


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2012/442/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2012, για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπής του ΕΟΧ σχετικά με τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 689/2012 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 415/2007 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας

5

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 690/2012 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2012, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

13

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2012 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/2012

15

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2012/443/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2012, που απευθύνεται στην Ισπανία σχετικά με ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

17

 

 

2012/444/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije

21

 

 

2012/445/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2012, για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Ουγγαρία

22

 

 

2012/446/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2012, για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων στην Ουγγαρία

23

 

 

2012/447/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2012, που επιτρέπει στη Δανία να εισάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας

24

 

 

2012/448/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για δημοσιογραφικό χαρτί [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 4693]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2012

για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπής του ΕΟΧ σχετικά με τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

(2012/442/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (2) («η συμφωνία για τον ΕΟΧ») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 98 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ δύναται να αποφασίσει την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

(3)

Το παράρτημα II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ περιέχει διατάξεις και διευθετήσεις σχετικά με τεχνικούς κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση.

(4)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1274/2011 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2012, 2013 και 2014 ώστε να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (3), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ώστε να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (4), ενσωματώθηκε στη συμφωνία για τον ΕΟΧ με ορισμένες προσαρμογές για τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ.

(6)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 καταργήθηκε και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθεί και στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, οι προσαρμογές αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1274/2011. Αφορούν τον αριθμό των φυτοφαρμάκων που πρέπει να παρακολουθούνται από την Ισλανδία και τον αριθμό των δειγμάτων από κάθε προϊόν που πρέπει να λαμβάνονται και να αναλύονται από την Ισλανδία και τη Νορβηγία, και λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, την περιορισμένη δυναμικότητα των ισλανδικών εργαστηρίων.

(7)

Το παράρτημα II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Η θέση της Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ θα πρέπει να βασισθεί στο επισυναπτόμενο σχέδιο απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ βασίζεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.

(2)  ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 325 της 8.12.2011, σ. 24.

(4)  ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 9.


ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/… ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

της

για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο «η συμφωνία για τον ΕΟΧ», και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. …/… της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ της … (1).

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1274/2011 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2012, 2013 και 2014 ώστε να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (2), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (3), που είναι ενσωματωμένος στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, έχει καταργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί και στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

(4)

Η παρούσα απόφαση αφορά νομοθεσία σχετικά με τρόφιμα. Η νομοθεσία σχετικά με τρόφιμα δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν ενόσω η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων επεκτείνεται στο Λιχτενστάιν, όπως προσδιορίζεται στην εισαγωγή του κεφαλαίου ΧΙΙ του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το κεφάλαιο XII του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το κείμενο του σημείου 54ρστ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 της Επιτροπής] διαγράφεται.

2)

Μετά το σημείο 65 [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1171/2011 της Επιτροπής], παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«66.

32011 R 1274: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1274/2011 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2012, 2013 και 2014 ώστε να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 325 της 8.12.2011, σ. 24).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

“Για τα έτη 2012, 2013 και 2014, η Ισλανδία μπορεί να συνεχίσει τη λήψη και ανάλυση δειγμάτων για τα ίδια 61 φυτοφάρμακα τα οποία έλεγξε στα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά της το 2011.”.

2.

Στο σημείο 5 του παραρτήματος II, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

“IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” »

Άρθρο 2

Το κείμενο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1274/2011, στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, το οποίο δημοσιεύεται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις …, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (4).

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ


(1)  ΕΕ L …

(2)  ΕΕ L 325 της 8.12.2011, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 9.

(4)  [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 689/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουλίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 415/2007 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 415/2007 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να διατηρηθεί η διαλειτουργικότητα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της θαλάσσιας κυκλοφορίας και άρα με το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης στη ναυτιλία (AIS), είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 415/2007.

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 415/2007 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με τον παρόντα κανονισμό το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 152.

(2)  ΕΕ L 105 της 23.4.2007, σ. 35.

(3)  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 29.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 415/2007 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στον πίνακα περιεχομένων εισάγεται κεφάλαιο:

«2.3.9.

Έγκριση τύπου»

2.

Οι «ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ» τροποποιούνται ως εξής:

α)

Η 10η και η 11η γραμμή αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

Τίτλος εγγράφου

Οργανισμός

Ημερομηνία έκδοσης

«Σύσταση ITU-R M.1371 “Τεχνικά χαρακτηριστικά για ένα παγκόσμιο φερόμενο επί πλοίου σύστημα αυτόματου εντοπισμού με τη χρήση πολλαπλής πρόσβασης καταμερισμού χρόνου στη ναυτιλιακή κινητή ζώνη συχνοτήτων VHF κινητών συστημάτων”

ITU

2001

Διεθνές Πρότυπο IEC 61993, “Εξοπλισμός και συστήματα θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – αυτόματο σύστημα αναγνώρισης, Μέρος 2: Φερόμενος επί πλοίου εξοπλισμός κατηγορίας A του παγκόσμιου συστήματος αυτόματου εντοπισμού (AIS)”

IEC

2002»

β)

Προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

Τίτλος εγγράφου

Οργανισμός

Ημερομηνία έκδοσης

«Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης πλοίων»

 

3.

Στο κεφάλαιο 2.2, η προτελευταία παράγραφος αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Για σκάφη που βρίσκονται εν πλω, η συχνότητα επικαιροποίησης για τις δυναμικές πληροφορίες σε τακτικό επίπεδο μπορεί να μετάγεται μεταξύ του τρόπου λειτουργίας SOLAS και του τρόπου λειτουργίας εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Στον τρόπο εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορεί να αυξηθεί κατά 2 δευτερόλεπτα το πολύ. Για αγκυροβολημένα σκάφη, συνιστάται να εφαρμόζεται συχνότητα επικαιροποίησης αρκετών λεπτών, ή εάν μεταβάλλονται οι πληροφορίες.».

4.

Στο κεφάλαιο 2.3.1, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Για τον σχεδιασμό AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για το AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όπως προετοιμάστηκαν και διατηρήθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πλοίων (1).

5.

Από τον πίνακα του κεφαλαίου 2.3.2.1 διαγράφεται η τελευταία γραμμή.

6.

Το κεφάλαιο 2.3.2.3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Διαγράφεται η 3η γραμμή του πίνακα.

β)

Προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

«Πλοίο έμφορτο/άνευ φορτίου

(Επέκταση AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας)»

7.

Στο κεφάλαιο 2.3.2.4 η 4η γραμμή του πρώτου πίνακα με τίτλο «ΕΤΑ σε υδατοφράκτη / γέφυρα / τερματικό σταθμό» τροποποιείται ως εξής:

«Μέγιστο υπάρχον βύθισμα πλοίου

(Επέκταση AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας)»

8.

Το κεφάλαιο 2.3.3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Για σκάφη που πλέουν σε περιοχές εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η συχνότητα διαβίβασης δυναμικών πληροφοριών μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του τρόπου SOLAS και του τρόπου εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Στον τρόπο εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορεί να αυξηθεί κατά 2 δευτερόλεπτα το πολύ. Σε περιοχές μεικτής κυκλοφορίας, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει δυνατότητα μείωσης της συχνότητας διαβίβασης δυναμικών πληροφοριών προκειμένου να εναρμονίσει τις διαδικασίες διαβίβασης μεταξύ των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των σκαφών που διέπονται από τη σύμβαση SOLAS. Οι διαδικασίες διαβίβασης πρέπει να μπορούν να ελέγχονται από TDMA από σταθμό βάσης (αυτόματη μεταγωγή με τηλεχειρισμό TDMA μέσω του μηνύματος 23) και από εντολές από συστήματα που είναι εγκατεστημένα επί πλοίων, π.χ. MKD, ECDIS ή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πλοίου, μέσω διεπαφής, π.χ. IEC 61162 (αυτόματη μεταγωγή με εντολή του συστήματος που είναι εγκατεστημένο επί του σκάφους). Για στατικές πληροφορίες που έχουν σχέση με το ταξίδι, συνιστάται η εφαρμογή συχνότητας διαβίβασης αρκετών λεπτών, κατόπιν αιτήματος, ή εάν μεταβάλλονται οι πληροφορίες.».

β)

Στον πίνακα 2.1, η 9η γραμμή αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Δυναμικές συνθήκες πλοίου

Ονομαστικό χρονικό διάστημα διαβίβασης

«Πλοίο που λειτουργεί με τρόπο εσωτερικής ναυσιπλοΐας(2)

από 2 δευτερόλεπτα ως 10 δευτερόλεπτα»

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Σημείωση: Ένας κινητός σταθμός AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας λειτουργεί είτε με τρόπο εσωτερικών πλωτών οδών (ομαδοποιημένη εντολή από το μήνυμα 23) είτε με τρόπο SOLAS (αυτόνομος τρόπος, δεν υπάρχει ενεργή ομαδοποιημένη εντολή).».

9.

Στο κεφάλαιο 2.3.4, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Η τεχνική λύση του AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας στηρίζεται στα ίδια τεχνικά πρότυπα με εκείνα του AIS SOLAS του ΙΜΟ (Rec. ITU-R M.1371, IEC 61993).».

10.

Το κεφάλαιο 2.3.5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.3.5.   Συμβατότητα με πομποδέκτες IMO κλάσεως Α

Οι πομποδέκτες AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας πρέπει να είναι συμβατοί με τους πομποδέκτες IMO κλάσεως Α και πρέπει ως εκ τούτου να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται όλα τα μηνύματα AIS ΙΜΟ (σύμφωνα με το πρότυπο ITU-R M.1371 και τις τεχνικές διευκρινίσεις IALA σχετικά με το ΙΤU-R M.1371), καθώς και τα μηνύματα που καθορίζονται στην ενότητα 2.4 των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.

Η ικανότητα εκπομπής (tx) και η ύπαρξη ενός MKD δεν απαιτούνται για τους πομποδέκτες AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αλλά είναι απαραίτητες η λειτουργικότητα MKD καθώς και η λειτουργικότητα διαχείρισης διόδου DSC. Οι κατασκευαστές μπορούν να αφαιρέσουν το αντίστοιχο υλικό και λογισμικό από τους πομποδέκτες κλάσεως Α.».

11.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«2.3.9.   Έγκριση τύπου

Ο εξοπλισμός AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου για συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.».

12.

Το κεφάλαιο 2.4.1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο τίτλος του κεφαλαίου 2.4.1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«2.4.1.   Μήνυμα 1, 2, 3: αναφορές στίγματος (ITU-R 1371)».

β)

Στον πίνακα 2.2, η προτελευταία γραμμή αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Παράμετρος

Αριθμός bits

Περιγραφή

«Κατάσταση επικοινωνίας

19

Βλ. ITU-R M. 1371»

13.

Ο τίτλος του κεφαλαίου 2.4.2 αντικαθίσταται με τον ακόλουθo:

«2.4.2.   Μήνυμα 5: Στατικές πληροφορίες πλοίου και πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι (ITU-R 1371)».

14.

Το κεφάλαιο 2.4.3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο τίτλος του κεφαλαίου 2.4.3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«2.4.3.   Μήνυμα 23, ομαδοποιημένη εντολή (ITU-R M. 1371)».

β)

Η ακόλουθη παράγραφος παρεμβάλλεται πριν από τον πίνακα 2.4:

«Η ομαδοποιημένη εντολή διαβιβάζεται μέσω σταθμού βάσης όταν λειτουργεί ως μονάδα ελέγχου. Το μήνυμα εφαρμόζεται σε έναν κινητό σταθμό στην καθορισμένη περιοχή και σύμφωνα με την επιλογή “Τύπος πλοίου και φορτίου” ή “Τύπος σταθμού”. Ο σταθμός λήψης θα λάβει ταυτόχρονα υπόψη όλα τα πεδία του τομέα. Θα ελέγχει τις εξής παραμέτρους λειτουργίας κινητού σταθμού: τρόπος μετάδοσης/λήψης, διάστημα διαβίβασης, και διάρκεια χρόνου ηρεμίας.».

γ)

Στον πίνακα 2.4, η 9η και η 10η γραμμή αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

Παράμετρος

Αριθμός bits

Περιγραφή

«Τύπος σταθμού

4

0 = όλοι οι τύποι κινητών σταθμών (εξ ορισμού), 1 = Μόνο κινητοί σταθμοί κλάσεως A, 2 = όλοι οι τύποι κινητών σταθμών κλάσεως B, 3 = SAR αερομεταφερόμενος κινητός σταθμός, 4 = Μόνο κινητοί σταθμοί “SO” κλάσεως Β, 5 = Κινητός σταθμός επί πλοίου “CS” κλάσεως Β (IEC62287 μόνο), 6 = εσωτερικές πλωτές οδοί 7 ως 9 = περιφερειακή χρήση και 10 ως 15 = για μελλοντική χρήση

Τύπος πλοίου και φορτίου

8

0= όλοι οι τύποι (εκ ορισμού)

1…99 βλ. πίνακα 50, παράρτημα 8 του ITU-R M.1371-3

100…199 για περιφερειακή χρήση

200…255 για μελλοντική χρήση»

δ)

Στον πίνακα 2.5, η 10η, η 11η και η 12η γραμμή αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

Ρύθμιση πεδίου διαβίβασης

Διάστημα διαβίβασης για msg18

«9

Επόμενο μικρότερο διάστημα διαβίβασης

10

Επόμενο μεγαλύτερο διάστημα διαβίβασης

11

2 δευτερόλεπτα (δεν ισχύει για την κατηγορία B “CS”)»

ε)

Η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Σημείωση: Όταν διακόπτεται η λειτουργία του διπλού διαύλου από την εντολή 1 ή 2 του τρόπου Τx/Rx, η προκύπτουσα συχνότητα διαβίβασης θα διατηρηθεί χρησιμοποιώντας τον εναπομείναντα δίαυλο διαβίβασης.».

15.

Ο τίτλος του κεφαλαίου 2.4.4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«2.4.4.   Εφαρμογή ειδικών μηνυμάτων (ITU-R 1371)».

16.

Στο κεφάλαιο 2.4.4.1, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Τα FI στον κλάδο AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας κατανέμονται και χρησιμοποιούνται όπως περιγράφεται στο ITU-R M.1371».

17.

Το κεφάλαιο 2.4.4.2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στον πίνακα 2.7, η 7η, 8η, 9η και 11η γραμμή αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

 

Παράμετρος

Αριθμός bits

Περιγραφή

Δυαδικά δεδομένα

«Μήκος/ νηοπομπή

13

1 - 8 000 (το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιείται) μήκος πλοίου/ νηοπομπής σε 1/10 m 0 = εξ ορισμού

Μέγιστο πλάτος/ νηοπομπή

10

1 - 1 000 (το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιείται) μέγιστο πλάτος πλοίου/ νηοπομπής σε 1/10 m 0 = εξ ορισμού

Τύπος πλοίου και νηοπομπής

14

Αριθμητική ταξινόμηση ERI (ΚΩΔΙΚΕΣ): Τύπος πλοίου και νηοπομπής όπως περιγράφονται στο προσάρτημα Ε

Μέγιστο υπάρχον βύθισμα πλοίου

11

1 - 2 000 (το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιείται) βύθισμα σε 1/100 m, 0 = εξ ορισμού = άγνωστο»

β)

Στον πίνακα 2.8, η 16η γραμμή αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

Παράμετρος

Bit

Περιγραφή

Δυαδικά δεδομένα

«Μέγιστο υπάρχον βύθισμα πλοίου

12

0 - 4 000 (το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιείται) σε 1/100 m, 0 = εξ ορισμού = δεν χρησιμοποιείται»

γ)

Στον πίνακα 2.15, η 8η, η 10η, η 12η και η 14η γραμμή αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

 

Παράμετρος

Bit

Περιγραφή

Δυαδικά δεδομένα

«Στάθμη υδάτων

14

Bit 0: 0 = αρνητική τιμή, 1 = θετική τιμή

Bits 1-13: 0-8191, σε 1/100 m,

Bits 0-13: 0 = άγνωστο = εξ ορισμού (2)

Στάθμη υδάτων

14

Bit 0: 0 = αρνητική τιμή, 1 = θετική τιμή

Bits 1-13: 0-8191, σε 1/100 m,

Bits 0-13: 0 = άγνωστο = εξ ορισμού (2)

Στάθμη υδάτων

14

Bit 0: 0 = αρνητική τιμή, 1 = θετική τιμή

Bits 1-13: 0-8191, σε 1/100 m,

Bits 0-13: 0 = άγνωστο = εξ ορισμού (2)

Στάθμη υδάτων

14

Bit 0: 0 = αρνητική τιμή, 1 = θετική τιμή

Bits 1-13: 0-8191, σε 1/100 m,

Bits 0-13: 0 = άγνωστο = εξ ορισμού (2

18.

Στο προσάρτημα A οι ορισμοί τροποποιούνται ως εξής:

α)

Ο ορισμός των υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«Υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ)

Ευρωπαϊκή έννοια για εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης της κυκλοφορίας και των μεταφορών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.».

β)

Ο ορισμός της περιοχής VTS αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«Περιοχή VTS

Ως περιοχή VTS νοείται η οριοθετημένη, επίσημα αναγνωρισμένη περιοχή κάλυψης VTS. Μια περιοχή VTS μπορεί να υποδιαιρείται σε υποπεριοχές ή τομείς. (Πηγή: κατευθυντήριες γραμμές IALA VTS)».

γ)

Ο ορισμός των πληροφοριών για τη ναυσιπλοΐα αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«Πληροφορίες για τη ναυσιπλοΐα

Πληροφορίες για τη ναυσιπλοΐα είναι πληροφορίες που παρέχονται στον κυβερνήτη του σκάφους για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων επί του πλοίου. (Πηγή: κατευθυντήριες γραμμές IALA VTS)».

δ)

Ο ορισμός των τακτικών πληροφοριών κυκλοφορίας αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«Τακτικές πληροφορίες κυκλοφορίας (TTI)

Τακτικές πληροφορίες κυκλοφορίας είναι οι πληροφορίες οι οποίες επηρεάζουν τις άμεσες αποφάσεις του κυβερνήτη ή του χειριστή VTS όσον αφορά την κυκλοφορία στην πραγματική κατάσταση της κυκλοφορίας και στο εγγύς γεωγραφικό περιβάλλον. Μια τακτική εικόνα κυκλοφορίας περιέχει πληροφορίες σχετικά με το στίγμα και ειδικές πληροφορίες όλων των στόχων που ανιχνεύθηκαν από ραντάρ οι οποίοι απεικονίζονται σε ηλεκτρονικό χάρτη ναυσιπλοΐας και —εάν διατίθενται— βελτιώνονται από εξωτερικές πληροφορίες κυκλοφορίας, όπως είναι οι πληροφορίες που παρέχονται από ένα AIS. Η TTI μπορούν να διατίθενται επί ενός σκάφους ή στην ξηρά, π.χ. σε ένα κέντρο VTS. (Πηγή: κατευθυντήριες γραμμές RIS)».

ε)

Ο ορισμός των στρατηγικών πληροφοριών κυκλοφορίας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Στρατηγικές πληροφορίες κυκλοφορίας (STI)

Στρατηγικές πληροφορίες κυκλοφορίας είναι οι πληροφορίες που αφορούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις των χρηστών των υπηρεσιών ΥΠΕΝ. Η στρατηγική εικόνα της κυκλοφορίας συμβάλλει στις ικανότητες προγραμματισμού των αποφάσεων για ασφαλές και αποτελεσματικό ταξίδι. Η στρατηγική εικόνα της κυκλοφορίας διαμορφώνεται σε κέντρο ΥΠΕΝ και χορηγείται στους χρήστες εφόσον τη ζητήσουν. Η στρατηγική εικόνα της κυκλοφορίας περιέχει όλα τα πλοία που κυκλοφορούν σε περιοχή ΥΠΕΝ με τα χαρακτηριστικά τους, τα φορτία τους και τις θέσεις τους που έχουν αναφερθεί μέσω του VHF ή με ηλεκτρονικό μέσο του πλοίου, έχουν αποθηκευθεί σε βάση δεδομένων και παρουσιάζονται σε πίνακα ή ηλεκτρονικό χάρτη. Οι στρατηγικές πληροφορίες κυκλοφορίας επιτρέπεται να παρέχονται από κέντρο ή από γραφείο ΥΠΕΝ/VTS. (Πηγή: κατευθυντήριες γραμμές ΥΠΕΝ)».

στ)

Ο ορισμός της παρακολούθησης κυκλοφορίας πλοίων αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«Παρακολούθηση κυκλοφορίας πλοίων

Η παρακολούθηση κυκλοφορίας πλοίων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις κινήσεις των σχετικών πλοίων στην περιοχή RIS. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για την ταυτότητα του πλοίου, η θέση (τύπο φορτίου) και τον λιμένα προορισμού.».

ζ)

Ο ορισμός του χειριστή RIS αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«Χειριστής RIS

Πρόσωπο που εκτελεί ένα ή περισσότερα καθήκοντα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του RIS.».

η)

Ο ορισμός του διαχειριστή στόλου αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«Διαχειριστής στόλου

Πρόσωπο που προγραμματίζει και παρατηρεί την πραγματική κατάσταση (όσον αφορά την ναυσιπλοΐα) ενός αριθμού σκαφών που κινούνται ή λειτουργούν υπό την αυτή διοίκηση ή πλοιοκτησία.».

θ)

Ο ορισμός του χειριστή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κέντρου αντιμετώπισης καταστροφών αντικαθίσταται από τον ακόλουθo:

«Χειριστής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κέντρου αντιμετώπισης καταστροφών

Το πρόσωπο που παρακολουθεί, ελέγχει και οργανώνει την ασφαλή και ομαλή καταπολέμηση ατυχημάτων, συμβάντων και καταστροφών.».

19.

Το προσάρτημα Δ τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο Δ.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθo:

«Δ.1.   Φράσεις εισόδου

Η σειριακή ψηφιακή διεπαφή του AIS υποστηρίζεται από υφιστάμενες φράσεις IEC 61162 και νέες φράσεις του τύπου IEC 61162. Οι λεπτομερείς περιγραφές για τις ψηφιακές φράσεις διεπαφής περιλαμβάνονται στο IEC 61162.

Το παρόν προσάρτημα περιλαμβάνει προκαταρκτικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας για την εισαγωγή δεδομένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (βλέπε τροποποιήσεις πρωτοκόλλου για AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας) στη μονάδα AIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας του πλοίου.».

β)

Στη δεύτερη πρόταση του σημείου Δ.2, η λέξη «προτείνεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «χρησιμοποιείται».

γ)

Στη δεύτερη πρόταση του σημείου Δ.3, η λέξη «προτείνεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «χρησιμοποιείται».

20.

Το προσάρτημα Ε αντικαθίσταται από το ακόλουθo:

«Προσάρτημα E

ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ERI

Ο παρών πίνακας χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των τύπων πλοίων UN, τα οποία χρησιμοποιούνται στο μήνυμα 10 εσωτερικής ναυσιπλοΐας, στους τύπους IMO οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο μήνυμα 5 ΙΜΟ.

USEV/C

M

Υποδ. κωδικού

Επωνυμία

Όχι

8

00

0

Σκάφος, άγνωστος τύπος

V

8

01

0

Μηχανοκίνητο φορτηγό

V

8

02

0

Μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο

V

8

02

1

Μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο, υγρού φορτίου, τύπου N

V

8

02

2

Μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο, υγρού φορτίου, τύπου C

V

8

02

3

Μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο ξηρού φορτίου

V

8

03

0

Σκάφος εμπορευματοκιβωτίων

V

8

04

0

Δεξαμενοφόρο πλοίο αερίων

C

8

05

0

Μηχανοκίνητο φορτηγό, ρυμουλκό

C

8

06

0

Μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο, ρυμουλκό

C

8

07

0

Μηχανοκίνητο φορτηγό με ένα ή περισσότερα σκάφη παραπλεύρως

C

8

08

0

Μηχανοκίνητο φορτηγό με δεξαμενόπλοιο

C

8

09

0

Μηχανοκίνητο φορτηγό που ωθεί ένα ή περισσότερα φορτηγά

C

8

10

0

Μηχανοκίνητο φορτηγό που ωθεί τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο

Όχι

8

11

0

Ρυμουλκό, φορτηγό

Όχι

8

12

0

Ρυμουλκό, δεξαμενόπλοιο

C

8

13

0

Ρυμουλκό, φορτηγό, συνδεδεμένα

C

8

14

0

Ρυμουλκό, φορτηγό/δεξαμενόπλοιο, συνδεδεμένα

V

8

15

0

Φορτηγίδα, γενικού φορτίου

V

8

16

0

Δεξαμενοφορτηγίδα

V

8

16

1

Δεξαμενοφορτηγίδα, υγρού φορτίου, τύπου N

V

8

16

2

Δεξαμενοφορτηγίδα, υγρού φορτίου, τύπου C

V

8

16

3

Δεξαμενοφορτηγίδα, ξηρού φορτίου

V

8

17

0

Φορτηγίδα με εμπορευματοκιβώτια

V

8

18

0

Δεξαμενοφορτηγίδα, αερίων

C

8

21

0

Σκάφος ώσης-έλξης, μία φορτηγίδα

C

8

22

0

Σκάφος ώσης-έλξης, δύο φορτηγίδες

C

8

23

0

Σκάφος ώσης-έλξης, τρεις φορτηγίδες

C

8

24

0

Σκάφος ώσης-έλξης, τέσσερις φορτηγίδες

C

8

25

0

Σκάφος ώσης-έλξης, πέντε φορτηγίδες

C

8

26

0

Σκάφος ώσης-έλξης, έξι φορτηγίδες

C

8

27

0

Σκάφος ώσης-έλξης, επτά φορτηγίδες

C

8

28

0

Σκάφος ώσης-έλξης, οκτώ φορτηγίδες

C

8

29

0

Σκάφος ώσης-έλξης, εννέα φορτηγίδες

C

8

31

0

Σκάφος ώσης/έλξης, μία φορτηγίδα αερίων/δεξαμενοφορτηγίδα

C

8

32

0

Σκάφος ώσης-έλξης, δύο φορτηγίδες με τουλάχιστον μία δεξαμενοφορτηγίδα ή φορτηγίδα αερίων

C

8

33

0

Σκάφος ώσης-έλξης, τρεις φορτηγίδες με τουλάχιστον μία δεξαμενοφορτηγίδα ή φορτηγίδα αερίων

C

8

34

0

Σκάφος ώσης-έλξης, τέσσερις φορτηγίδες με τουλάχιστον μία δεξαμενοφορτηγίδα ή φορτηγίδα αερίων

C

8

35

0

Σκάφος ώσης-έλξης, πέντε φορτηγίδες με τουλάχιστον μία δεξαμενοφορτηγίδα ή φορτηγίδα αερίων

C

8

36

0

Σκάφος ώσης-έλξης, έξι φορτηγίδες με τουλάχιστον μία δεξαμενοφορτηγίδα ή φορτηγίδα αερίων

C

8

37

0

Σκάφος ώσης-έλξης, επτά φορτηγίδες με τουλάχιστον μία δεξαμενοφορτηγίδα ή φορτηγίδα αερίων

C

8

38

0

Σκάφος ώσης-έλξης, οκτώ φορτηγίδες με τουλάχιστον μία δεξαμενοφορτηγίδα ή φορτηγίδα αερίων

C

8

39

0

Σκάφος ώσης-έλξης, εννέα ή περισσότερες φορτηγίδες με τουλάχιστον μία δεξαμενοφορτηγίδα ή φορτηγίδα αερίων

V

8

40

0

Ρυμουλκό, μονό

Όχι

8

41

0

Ρυμουλκό, μία ή περισσότερες ρυμουλκήσεις

C

8

42

0

Ρυμουλκό, υποβοήθηση ενός σκάφους ή συνδυασμού συνδεδεμένων σκαφών

V

8

43

0

Σκάφος ώθησης, μονό

V

8

44

0

Επιβατηγό, οχηματαγωγό-πορθμείο, νοσοκομειακό πλοίο, κρουαζιερόπλοιο

V

8

44

1

Οχηματαγωγό-πορθμείο

V

8

44

2

Νοσοκομειακό πλοίο

V

8

44

3

Κρουαζιερόπλοιο

V

8

44

4

Επιβατηγό χωρίς ενδιαίτηση

V

8

45

0

Σκάφος υπηρεσίας, περιπολικό αστυνομίας, υπηρεσιών λιμένος

V

8

46

0

Σκάφος, σκάφος εργασιών συντήρησης, πλωτός γερανός, πλοίο πόντισης καλωδίων, πλοίο τοποθέτησης σημαντήρων, βυθοκόρος.

C

8

47

0

Αντικείμενο, ρυμουλκούμενο, χωρίς άλλο προσδιορισμό.

V

8

48

0

Αλιευτικό

V

8

49

0

Πλοίο ανεφοδιασμού καυσίμων

V

8

50

0

Φορτηγίδα, δεξαμενόπλοιο, χημικά

C

8

51

0

Αντικείμενο, χωρίς άλλο προσδιορισμό.

Πρόσθετοι κωδικοί για θαλάσσια μέσα μεταφοράς

V

1

50

0

Ποντοπόρο σκάφος γενικού φορτίου

V

1

51

0

Ποντοπόρο σκάφος μεταφοράς μοναδοποιημένων φορτίων

V

1

52

0

Ποντοπόρο σκάφος μεταφοράς φορτίου χύδην

V

1

53

0

Δεξαμενόπλοιο

V

1

54

0

Δεξαμενόπλοιο υγραερίου

V

1

85

0

Σκάφος, αναψυχής άνω των 20 μέτρων

V

1

90

0

Ταχύπλοο

V

1

91

0

Υδροπτέρυγο

V

1

92

0

Ταχύπλοο διπλής γάστρας (Catamaran)»


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org».


28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 690/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουλίου 2012

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MK

58,9

XS

38,5

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

53,8

TR

95,4

ZZ

74,6

0709 93 10

TR

102,0

ZZ

102,0

0805 50 10

AR

91,6

TR

89,0

UY

96,7

ZA

100,7

ZZ

94,5

0806 10 10

EG

187,3

IL

187,9

MA

254,8

TR

162,6

ZZ

198,2

0808 10 80

AR

197,0

BR

95,0

CL

104,3

NZ

121,9

US

123,1

UY

52,1

ZA

111,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

138,5

CL

122,1

NZ

175,8

ZA

110,9

ZZ

136,8

0809 10 00

AR

124,4

TR

168,7

ZZ

146,6

0809 29 00

TR

333,9

ZZ

333,9

0809 30

TR

172,6

ZZ

172,6

0809 40 05

BA

70,9

IL

84,6

ZZ

77,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 691/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουλίου 2012

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/2012

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2011/2012 καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και οι δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 677/2012 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει, επί του παρόντος, στη διάθεσή της η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006.

(3)

Λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/2012, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  EE L 254 της 30.9.2011, σ. 12.

(4)  EE L 196 της 24.7.2012, σ. 57.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 28 Ιουλίου 2012

(σε EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 12 10 (1)

42,50

0,00

1701 12 90 (1)

42,50

1,86

1701 13 10 (1)

42,50

0,00

1701 13 90 (1)

42,50

2,15

1701 14 10 (1)

42,50

0,00

1701 14 90 (1)

42,50

2,15

1701 91 00 (2)

50,30

2,38

1701 99 10 (2)

50,30

0,00

1701 99 90 (2)

50,30

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιουλίου 2012

που απευθύνεται στην Ισπανία σχετικά με ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

(2012/443/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το άρθρο 126 παράγραφος 6,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει τη δυνατότητα κατάρτισης κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομική πολιτική ειδικά των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

(2)

Στη σύσταση σχετικά με το εθνικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Ισπανίας για το 2012 και στη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα σταθεροποίησης της Ισπανίας για την περίοδο 2012-2015 (1), το Συμβούλιο συνιστά στην Ισπανία να λάβει μέτρα για να «να εφαρμόσει τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως δε να συμπληρώσει την υπό εξέλιξη αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη διευθέτηση της κατάστασης όσων ασθενών χρηματοπιστωτικών οργανισμών έχουν απομείνει, να προωθήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κληροδοτημένων περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, και να καθορίσει έναν σαφή προσανατολισμό όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη χρήση προστατευτικών μηχανισμών».

(3)

Η άφθονη διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης με χαμηλό κόστος κατά τη δεκαετία του 2000 αποτέλεσε το έναυσμα για την εκρηκτική ανάπτυξη που σημειώθηκε με κινητήριο μοχλό τον δανεισμό στον χώρο της εγχώριας ζήτησης και των περιουσιακών στοιχείων στην Ισπανία, που συγκεντρώθηκε ιδίως στον τομέα των κτηματομεσιτικών συναλλαγών. Η έκρηξη της φούσκας στους τομείς των ακινήτων και της οικοδομής και η οικονομική ύφεση που ακολούθησε επηρέασαν αρνητικά τον ισπανικό τραπεζικό κλάδο. Αυτό είχε ως συνέπεια να χάσουν οι ισπανικές τράπεζες σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση με προσιτούς όρους στις αγορές χονδρικής χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται σε υπέρογκο βαθμό από την αναχρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, με την εξαίρεση ορισμένων μεγάλων και διεθνώς διαφοροποιημένων πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, η ικανότητα δανεισμού τους έχει περιοριστεί σοβαρά από τον αντίκτυπο που είχαν οι υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής τους ικανότητας εμπράγματων ασφαλειών.

(4)

Η σημαντική συρρίκνωση της οικονομίας κατά τα τελευταία έτη, η οποία πλήττει την απασχόληση και την ανεργία με πολύ αρνητικό τρόπο, επιδείνωσε σε σημαντικό βαθμό τη δημοσιονομική θέση της Ισπανίας. Με βάση την επικαιροποίηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής των εαρινών προβλέψεων για το 2012, το γενικό δημόσιο έλλειμμα προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 6,3 % του ΑΕΠ το 2012 σε σύγκριση με αναμενόμενο έλλειμμα 5,3 % του ΑΕΠ στο πρόγραμμα σταθερότητας για το 2012 και στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2012. Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε 68,5 % του ΑΕΠ το 2011, ενώ σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των υπηρεσιών της Επιτροπής για τις εαρινές προβλέψεις το 2012, αναμένεται να εκτιναχθεί σε 80,9 % του ΑΕΠ το 2012 και σε 86,8 % το 2013 με βάση τα σενάρια χωρίς μεταβολή πολιτικής, υπερβαίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τιμή αναφοράς της Συνθήκης για όλα τα έτη. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με το μακροοικονομικό σενάριο και τους δημοσιονομικούς στόχους, καθώς και με τα πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέτρα διάσωσης, ενδέχεται να συμβάλουν στην περαιτέρω αύξηση του δημόσιου χρέους. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αυτές, το Συμβούλιο απηύθυνε στις 10 Ιουλίου 2012 σύσταση στην Ισπανία βάσει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) να θέσει πέρας στην παρούσα κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος έως το 2014.

(5)

Οι ισπανικές αρχές έχουν λάβει ορισμένα σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται η εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών, η αύξηση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, η αναδιάρθρωση του κλάδου των ταμιευτηρίων καθώς και η σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απαιτήσεις σε σχέση με τα δάνεια Ανάπτυξης της Ακίνητης Περιουσίας (ΑΑΠ) και τα υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα μέτρα αυτά δεν αποδείχτηκαν ωστόσο επαρκή για να μειωθούν οι πιέσεις των αγορών.

(6)

Τον Φεβρουάριο του 2011, οι ισπανικές αρχές αύξησαν τον απαιτούμενο ελάχιστο συντελεστή ιδίων κεφαλαίων («βασικό κεφάλαιο») σε 8 % των σταθμισμένων βάσει κινδύνου στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και έθεσαν στις τράπεζες προθεσμία έως τον Σεπτέμβριο του 2011 για να συμμορφωθούν με το νέο αυτό κανονισμό. Για τις τράπεζες που εξαρτώνται περισσότερο από τη χρηματοδότηση στις αγορές χονδρικής και χαρακτηρίζονται από περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε σε 10 %. Τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2012 εκδόθηκαν νέες νομοθετικές διατάξεις, με τις οποίες επιβάλλεται στις τράπεζες η υποχρέωση να σχηματίζουν αυξημένες προβλέψεις και κεφαλαιουχικά αποθέματα εφεδρείας έναντι πιθανών ζημιών τόσο για τα εξυπηρετούμενα, όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τον κληροδοτημένο όγκο των περιουσιακών στοιχείων από τους χώρους της οικοδομής και των ακινήτων. Το αναμενόμενο συνολικό ύψος των εν λόγω νέων απαιτήσεων για τις προβλέψεις ανέρχεται σε περίπου 84 δισεκατ. ευρώ.

(7)

Από τον Απρίλιο του 2012, η συνολική ακαθάριστη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ισπανικό κράτος (εξαιρουμένων των εγγυήσεων από την έκδοση ομολόγων) ανήλθε σε περίπου 15 δισεκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή υποστήριξη δόθηκε μέσω του Ταμείου για την ομαλή αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου (FROB) το οποίο εξοπλίστηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 15 δισεκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισεκατ. ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί. Το κράτος χορήγησε επίσης εγγυήσεις για μη εξαρτημένα τραπεζικά ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους περίπου 86 δισεκατ. ευρώ (από το συνολικό αυτό ποσό, εκκρεμεί η χορήγηση εγγυήσεων για ποσό περίπου 58 δισεκατ. ευρώ). Μολονότι το Ταμείο FROB διέθετε ακόμα ένα υπόλοιπο δυναμικό ανερχόμενο στο τριπλάσιο του χορηγούμενου κεφαλαίου, η διαθέσιμη υποστήριξη προς το δημόσιο τομέα στο εσωτερικό της χώρας δεν πρόκειται να επαρκέσει, ώστε να εγκαθιδρυθεί ένα αρκετά εκτεταμένο προστατευτικό δίκτυο αντιστήριξης για τη διενέργεια των απαιτούμενων μέτρων συστηματικής εκκαθάρισης του τραπεζικού κλάδου.

(8)

Οι ανησυχίες σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα έχουν συμβάλει στην αύξηση των πιέσεων της αγοράς στα ισπανικά κρατικά ομόλογα. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έφτασαν σε επίπεδα σαφώς ανώτερα των 500 μονάδων βάσης στα τέλη Ιουνίου 2012 και στις αρχές Ιουλίου 2012, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης για το ισπανικό κρατικό χρέος. Η αυξανόμενη επιβάρυνση από τους τόκους έρχεται να προστεθεί στα καυτά ζητήματα των δημοσιονομικών της Ισπανίας και της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος. Συνεπώς, η συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και η ανακεφαλαιοποίηση συνιστούν σημαντικά στοιχεία για τη μείωση των πιέσεων που ασκούνται στα δημόσια οικονομικά.

(9)

Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν επισήμως χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του ισπανικού τραπεζικού τομέα στις 25 Ιουνίου 2012. Η συνδρομή ζητείται με βάση τους όρους της χρηματοδοτικής συνδρομής για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Η παρεχόμενη συνδρομή υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, όπως προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης (ΜΚ) που διαπραγματεύτηκαν η ισπανική κυβέρνηση και η Επιτροπή, σε σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), με την τεχνική βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Η συνδρομή θα περιλαμβάνει όρους ειδικά για τις τράπεζες, οι οποίοι θα συνάδουν με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και οριζόντιους όρους. Παράλληλα, η Ισπανία οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει της ΔΥΕ και προς τις συστάσεις για την αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισορροπιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

(10)

Η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αντοχής του ισπανικού τραπεζικού τομέα έχει καθοριστική σημασία για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ισπανία και τον περιορισμό της μετάδοσης της οικονομικής πίεσης σε άλλες οικονομίες της ευρωζώνης και, επομένως, για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Τα σημαντικά μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων δεν αποδείχθηκαν απολύτως επαρκή. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η λήψη περαιτέρω μέτρων. Η Ισπανία θα πρέπει ιδίως να θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα ειδικά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει κληρονομήσει από τα στοιχεία του ενεργητικού, για την αποκατάσταση των μηχανισμών χρηματοδότησης με πηγή την αγορά, για τη μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από την υποστήριξη μέσω της παροχής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα και για την ενδυνάμωση των μηχανισμών επισήμανσης των κινδύνων και διαχείρισης των κρίσεων.

(11)

Ως σκέλος της συνολικής στρατηγικής, εκείνο που έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν κληροδοτηθεί από τα στοιχεία του ενεργητικού είναι να επιβληθεί ο σαφής διαχωρισμός των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων των ενισχυόμενων τραπεζών από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει ιδίως για τα δάνεια που συνδέονται με την Ανάπτυξη της Ακίνητης Περιουσίας (ΑΑΠ) και τα υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία. Με τον εν λόγω διαχωρισμό θα αρθούν οι αμφιβολίες που εξακολουθούν να υφίστανται σχετικά με την ποιότητα των ισολογισμών των τραπεζών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ασκήσουν καλύτερα το ρόλο της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης.

(12)

Επιπλέον, η βελτίωση της διαφάνειας στους ισολογισμούς των τραπεζών με αυτό τον τρόπο μπορεί να διευκολύνει την ομαλή συρρίκνωση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζών έναντι του κλάδου των κτηματομεσιτικών συναλλαγών, να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση με πηγή την αγορά και να μειώσει την εξάρτηση των τραπεζών από την υποστήριξη μέσω της παροχής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα.

(13)

Η εξασφάλιση ενός υγιούς πλαισίου για τον ισπανικό τραπεζικό τομέα απαιτεί την ενίσχυση των μηχανισμών εντοπισμού των κινδύνων και των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων. Η αποτελεσματική στρατηγική πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει επιπλέον να ενισχυθεί η εταιρική διακυβέρνηση εναρμονιζόμενη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, την ΕΤΕ και το ΔΝΤ, έχει συμφωνήσει με τις ισπανικές αρχές όσον αφορά τους ειδικούς όρους σχετικά με την πολιτική στο χρηματοοικονομικό τομέα που ισχύουν για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής. Οι όροι περιλαμβάνονται σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ισπανικές αρχές. Οι λεπτομερείς όροι χρηματοδότησης θα περιληφθούν σε μια συμφωνία διευκόλυνσης οικονομικής ενίσχυσης.

Η Ισπανία πρέπει να προχωρήσει σε επαρκή ανακεφαλαιοποίηση και σε ενδελεχή αναδιάρθρωση του τραπεζικού της συστήματος. Όσον αφορά το σημείο αυτό, η Ισπανία θα αναπτύξει σε συνεργασία με την Επιτροπή και σε συνεννόηση με την ΕΚΤ τη στρατηγική που θα διέπει τη μελλοντική δομή, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των ισπανικών τραπεζών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να λειτουργούν χωρίς περαιτέρω κρατική στήριξη. Η στρατηγική αυτή θα περιληφθεί σε ΜΚ, όπου θα αναλύονται περαιτέρω οι όροι πολιτικής που ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση.

2.   Οι βασικές συνιστώσες της στρατηγικής αυτής είναι η αναμόρφωση των αδύναμων τμημάτων του ισπανικού τραπεζικού τομέα και η ενίσχυση των ρυθμιστικών και εποπτικών πλαισίων για τον τραπεζικό τομέα.

3.   Η αναμόρφωση των αδύναμων τμημάτων του ισπανικού τραπεζικού τομέα θα πρέπει να συναποτελείται από τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

α)

τον εντοπισμό των μεμονωμένων αναγκών για τραπεζικά κεφάλαια μέσω της συνολικής επισκόπησης της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα και της διενέργειας προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για κάθε μεμονωμένη τράπεζα, με κριτήριο την εν λόγω επισκόπηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. Βάσει των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης αυτής, οι τράπεζες που χρειάζονται εισφορές σε κεφάλαιο θα χωριστούν σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναλάβει την υποχρέωση να παρουσιάσει σχέδιο αναδόμησης και σχέδιο ανάκαμψης και εξυγίανσης, καθώς και όλα τα συμπληρωματικά και επακόλουθα μέτρα, σύμφωνα με το ΜΚ·

β)

την ανακεφαλαιοποίηση, την αναδιάρθρωση και/ή την ανάκαμψη και εξυγίανση με μεθοδευμένο τρόπο για τις αδύναμες τράπεζες, με βάση τα σχέδια για την αντιμετώπιση της τυχόν έλλειψης κεφαλαίων που εντοπίζεται στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων. Τα σχέδια αυτά θα βασίζονται στις αρχές της βιωσιμότητας, της ελαχιστοποίησης του κόστους για τους φορολογουμένους (καταμερισμός του βάρους) και του περιορισμού των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Προς το σκοπό αυτό η Ισπανία θα εκδώσει νομοθετικές πράξεις με σκοπό i) να επιτραπεί η εφαρμογή της υποχρέωσης μειωμένης εξασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεωτικών μορφών καταμερισμού του φόρτου, ii) αναβάθμιση του πλαισίου εξυγίανσης των τραπεζών με σκοπό να ενσωματωθούν σχετικές εξουσίες εξυγίανσης στο FROB και το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (TEK) και λαμβάνοντας υπόψη τη ρυθμιστική πρόταση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και την εξυγίανση των τραπεζών, μεταξύ άλλων με τη χρήση ειδικών εργαλείων για την εξυγίανση μη βιώσιμων τραπεζών·

γ)

τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων σε εκείνες τις τράπεζες που λαμβάνουν δημόσια στήριξη κατά τις προσπάθειες ανακεφαλαιοποίησής τους και τη μεταφορά τους από τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία σε εξωτερική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΕΔΠΣ) με σκοπό την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας τους. Η Ισπανία, σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την ΕΤΕ και με την τεχνική βοήθεια του ΔΝΤ, θα ετοιμάσει ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για τη θέσπιση και λειτουργία της ΕΔΠΣ κατά τρόπον ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή έως τον Νοέμβριο 2012.

4.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη ενός υγιούς πλαισίου για τον τραπεζικό τομέα, η Ισπανία θα ενισχύσει επίσης τα ρυθμιστικά και εποπτικά πλαίσια και θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση. Στη στρατηγική αυτή και σχετικούς όρους, όπως συνοψίζονται στο ΜΚ, εντάσσονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μέτρα:

α)

υποχρέωση των ισπανικών πιστωτικών ιδρυμάτων να αυξήσουν την αναλογία τους Κοινών Μετοχών Κατηγορίας (ΚΜΚ) 1 σε τουλάχιστον 9 % σύμφωνα με τον καθορισμό του κεφαλαίου που προέκυψε κατά την άσκηση κεφαλαιοποίησης από την ΕΤΕ·

β)

υποχρέωση, από την 1η Ιανουαρίου 2013, των ισπανικών πιστωτικών ιδρυμάτων να εφαρμόσουν τον ορισμό του κεφαλαίου που καθορίζεται στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ)·

γ)

επανεξέταση του νομικού πλαισίου όσον αφορά τις προβλέψεις για ζημίες επί δανείων. Με βάση ιδίως τις εμπειρίες από τη χρηματοπιστωτική κρίση, οι ισπανικές αρχές θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για την αναμόρφωση του μόνιμου πλαισίου όσον αφορά τις προβλέψεις για ζημίες δανείων, λαμβάνοντας υπόψη τα προσωρινά μέτρα που θεσπίστηκαν κατά τους τελευταίους μήνες, καθώς και το λογιστικό πλαίσιο της ΕΕ·

δ)

περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας που απολαμβάνει η Banco de España· σε συμφωνία με τις διεθνείς συστάσεις και τα πρότυπα μεταβίβαση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων και χορήγησης αδειών του Υπουργείου Οικονομίας όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα στην Banco de España·

ε)

περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών διαδικασιών της Banco de España με βάση τον εσωτερικό έλεγχο·

στ)

αναθεώρηση των σχετικών με τη διακυβέρνηση ρυθμίσεις των οργανισμών του χρηματοπιστωτικού δικτύου ασφαλείας (FROB και ΤΕΚ), κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων·

ζ)

ενίσχυση των κανόνων σχετικά με τη διακυβέρνηση του τομέα των τραπεζών καταθέσεων ταμιευτηρίου και των τραπεζών που ανήκουν σε τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου·

η)

τροποποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και τις κινητές αξίες, με σκοπό τον περιορισμό της πώλησης δευτερευόντων χρεωστικών μέσων από τράπεζες, και ενίσχυση της παρακολούθησης της συμμόρφωσης από τις αρχές·

θ)

λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση του κόστους της αναδόμησης των τραπεζών για τους φορολογούμενους. Μετά τον προσδιορισμό των ζημιών για τους μετόχους, οι ισπανικές αρχές θα απαιτήσουν μέτρα καταμερισμού του φόρτου από τους μετόχους υβριδικού κεφαλαίου και τμημάτων του χρέους σε τράπεζες στις οποίες χορηγούνται κεφάλαια του δημοσίου·

ι)

δέσμευση για τη θέσπιση ανώτατου ορίου ως προς τις αμοιβές των μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου όλων των τραπεζών στις οποίες έχει παρασχεθεί κρατική ενίσχυση·

ια)

βελτίωση του μητρώου πιστώσεων του δημοσίου.

5.   Οι αρχές θα παρέχουν στην Επιτροπή, την ΕΚΤ, το ΕΤΕ και το ΔΝΤ, υπό αυστηρούς όρους ως προς την εμπιστευτικότητα, τα αναγκαία δεδομένα για την παρακολούθηση του τραπεζικού τομέα.

6.   Η Επιτροπή, συνεργαζόμενη με το ΕΤΕ και την ΕΚΤ, θα επαληθεύει σε τακτά διαστήματα ότι πληρούνται οι όροι πολιτικής που απορρέουν από τη χρηματοδοτική συνδρομή, μέσω αποστολών και της υποβολής τριμηνιαίων εκθέσεων από τις ισπανικές αρχές. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του FROB στα πλαίσια του προγράμματος θα εκτελείται σε τακτά διαστήματα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ C 219 της 24.7.2012, σ. 81.


28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2012

για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije

(2012/444/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (αριθ. 4) του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 27.1,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση ΕΚΤ/2012/9 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) και των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος πρέπει να ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

H εντολή των τωρινών εξωτερικών ελεγκτών της Banka Slovenije λήγει μετά τον λογιστικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2011. Είναι, επομένως, αναγκαίος ο διορισμός εξωτερικών ελεγκτών από το οικονομικό έτος 2012 και μετά.

(3)

Η Banka Slovenije επέλεξε την Deloitte revizija d.o.o., ως εξωτερικό της ελεγκτή για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2014.

(4)

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνέστησε να διορισθεί, ως εξωτερικός ελεγκτής της Banka Slovenije για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2014, η Deloitte revizija d.o.o.

(5)

Είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί η σύσταση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ και να τροποποιηθεί η απόφαση 1999/70/ΕΚ (2), αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 13 της απόφασης 1999/70/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«13.   Η Deloitte revizija d.o.o. διορίζεται ως εξωτερικός ελεγκτής της Banka Slovenije, για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2014.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της κοινοποίησής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ C 161 της 7.6.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 22 της 29.1.1999, σ. 69.


28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/22


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2012

για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Ουγγαρία

(2012/445/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 25,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (2), και ιδίως το άρθρο 20 και το κεφάλαιο 4 του παραρτήματος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα έννομα αποτελέσματα των πράξεων των θεσμικών οργάνων, των λοιπών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας διατηρούνται έως ότου οι πράξεις αυτές καταργηθούν, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των Συνθηκών.

(2)

Ως εκ τούτου, το άρθρο 25 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ τυγχάνει εφαρμογής και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα εάν τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις του κεφαλαίου 6 της εν λόγω απόφασης.

(3)

Το άρθρο 20 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ προβλέπει ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ πρέπει να λαμβάνονται βάσει έκθεσης αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε επίσκεψη αξιολόγησης και σε πιλοτική εφαρμογή.

(4)

Η Ουγγαρία έχει γνωστοποιήσει στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου τα εθνικά αρχεία DNA στα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 2 έως 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ και τις προϋποθέσεις της αυτοματοποιημένης αναζήτησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης.

(5)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 σημείο 1.1 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, το ερωτηματολόγιο που εκπονείται από την αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου αφορά καθεμία από τις αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δεδομένων και πρέπει να απαντηθεί από ένα κράτος μέλος μόλις κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(6)

Η Ουγγαρία έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την προστασία δεδομένων και το ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων DNA.

(7)

Η Ουγγαρία έχει πραγματοποιήσει επιτυχή πιλοτική εφαρμογή μαζί με την Αυστρία.

(8)

Έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη αξιολόγησης στην Ουγγαρία και έχει καταρτισθεί από την αυστριακή ομάδα αξιολόγησης έκθεση σχετικά με την εν λόγω επίσκεψη, η οποία έχει διαβιβασθεί στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου.

(9)

Έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο συνολική έκθεση αξιολόγησης, στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, της επίσκεψης αξιολόγησης και της πιλοτικής εφαρμογής σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων DNA,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αναζήτησης και σύγκρισης δεδομένων DNA, η Ουγγαρία έχει εφαρμόσει πλήρως τις γενικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων του κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ και δικαιούται να λαμβάνει και να παρέχει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της εν λόγω απόφασης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12.


28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/23


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2012

για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων στην Ουγγαρία

(2012/446/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (1), και ιδίως το άρθρο 25,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (2), και ιδίως το άρθρο 20 και το κεφάλαιο 4 του παραρτήματος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα έννομα αποτελέσματα των πράξεων των θεσμικών οργάνων, των λοιπών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης που εκδίδονται πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας διατηρούνται έως ότου οι πράξεις αυτές καταργηθούν, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των Συνθηκών.

(2)

Ως εκ τούτου, το άρθρο 25 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ τυγχάνει εφαρμογής και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα αν τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις του κεφαλαίου 6 της εν λόγω απόφασης.

(3)

Το άρθρο 20 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ προβλέπει ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ πρέπει να λαμβάνονται βάσει έκθεσης αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε επίσκεψη αξιολόγησης και σε πιλοτική εφαρμογή.

(4)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 σημείο 1.1 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, το ερωτηματολόγιο που εκπονείται από την αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου αφορά καθεμία από τις αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δεδομένων και πρέπει να απαντηθεί από ένα κράτος μέλος μόλις κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(5)

Η Ουγγαρία έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την προστασία δεδομένων και το ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

(6)

Η Ουγγαρία πραγματοποίησε με επιτυχία πιλοτική εφαρμογή μαζί με την Αυστρία.

(7)

Έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη αξιολόγησης στην Ουγγαρία και έχει καταρτισθεί από την αυστριακή ομάδα αξιολόγησης έκθεση σχετικά με την εν λόγω επίσκεψη, η οποία έχει διαβιβασθεί στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου.

(8)

Έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο συνολική έκθεση αξιολόγησης, στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, της επίσκεψης αξιολόγησης και της πιλοτικής εφαρμογής ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αναζήτησης δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η Ουγγαρία έχει εφαρμόσει πλήρως τις γενικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, του κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, και δικαιούται να λαμβάνει και να παρέχει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 9 της εν λόγω απόφασης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12.


28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2012

που επιτρέπει στη Δανία να εισάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας

(2012/447/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με επιστολή, που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου 2011, η Δανία ζήτησε την άδεια να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από τις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ που διέπει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου επί των εισροών.

(2)

Η Επιτροπή ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το αίτημα της Δανίας με την από 14 Μαρτίου 2012 επιστολή της. Με την από 15 Μαρτίου 2012 επιστολή της, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Δανία ότι διέθετε όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για την εξέταση του αιτήματος.

(3)

Επί του παρόντος, σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ, εάν ένα ελαφρύ φορτηγό όχημα με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος τρεις τόνους είναι ταξινομημένο από τις δανικές αρχές με σκοπό να χρησιμοποιείται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα έκπτωσης εξ ολόκληρου του φόρου εισροών που αφορά την αγορά και τις λειτουργικές δαπάνες του οχήματος. Εάν ένα τέτοιο όχημα χρησιμοποιηθεί εκ των υστέρων για ιδιωτικούς σκοπούς, ο φορολογούμενος χάνει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αφορά το κόστος αγοράς του οχήματος.

(4)

Δεδομένου ότι το εν λόγω σύστημα συνιστά μεγάλο φόρτο τόσο για τον φορολογούμενο όσο και για τις φορολογικές αρχές, οι δανικές αρχές ζήτησαν την άδεια να εφαρμόσουν ειδικό μέτρο το οποίο παρεκκλίνει από το άρθρο 75 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Το εν λόγω μέτρο επιτρέπει στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει ταξινομήσει ένα όχημα μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς, να το χρησιμοποιεί και για μη επαγγελματικούς σκοπούς και να υπολογίζει το φορολογητέο ποσό λόγω αυτής της χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 75 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, με βάση ένα ημερήσιο κατ’ αποκοπή ποσό, ώστε να μη χάνει το δικαίωμά του για την έκπτωση του ΦΠΑ που έχει σχέση με το κόστος αγοράς του οχήματος.

(5)

Αυτή η απλοποιημένη μέθοδος υπολογισμού όμως περιορίζεται στις είκοσι ημέρες μη επαγγελματικής χρήσης για κάθε ημερολογιακό έτος και το κατ’ αποκοπή ποσό ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί καθορίζεται στις 40 DDK για κάθε ημέρα μη επαγγελματικής χρήσης. Το ποσό αυτό έχει καθορισθεί από τη δανική κυβέρνηση με βάση την ανάλυση των εθνικών στατιστικών.

(6)

Το μέτρο, το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί για τα ελαφρά φορτηγά οχήματα με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος τρεις τόνους, θα μπορούσε να απλοποιήσει τις υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ των φορολογούμενων, οι οποίοι κάνουν περιστασιακή μη επαγγελματική χρήση ενός οχήματος που έχει ταξινομηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς. Εντούτοις, ο φορολογούμενος θα είχε τη δυνατότητα να επιλέξει να ταξινομήσει το ελαφρύ φορτηγό όχημά του τόσο για επαγγελματική όσο για προσωπική χρήση Με αυτό τον τρόπο, ο φορολογούμενος θα έχανε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σχετικά με την αγορά του οχήματος αλλά δεν θα πλήρωνε κανένα ημερήσιο τέλος για οποιαδήποτε ιδιωτική χρήση.

(7)

Η εφαρμογή ενός μέτρου που επιτρέπει στον φορολογούμενο, ο οποίος κάνει περιστασιακή μη επαγγελματική χρήση ενός οχήματος που είναι ταξινομημένο για επαγγελματική χρήση, να μην στερείται εξ ολοκλήρου του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου εισροών σχετικά με αυτό το όχημα, συμφωνεί με τους γενικούς κανόνες έκπτωσης που προβλέπει η οδηγία 2006/112/ΕΚ.

(8)

Η άδεια θα πρέπει να ισχύει για περιορισμένη χρονική περίοδο και θα πρέπει, συνεπώς, να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση, προκειμένου να προσδιορισθεί εάν είναι δικαιολογημένη η παρέκκλιση.

(9)

Το μέτρο θα έχει μόνον αμελητέα επίπτωση στο συνολικό ποσό των φορολογικών εισόδων του ενδιαφερομένου κράτους μέλους που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης και δεν έχει αρνητική επίπτωση στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 75 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, οσάκις φορολογούμενος χρησιμοποιεί για ιδιωτικούς σκοπούς, δικούς του ή του προσωπικού του, ή, γενικότερα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της επιχείρησής του, ελαφρύ φορτηγό όχημα το οποίο έχει ταξινομηθεί αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, επιτρέπεται στη Δανία να καθορίζει το φορολογητέο ποσό με βάση ένα κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε ημέρα αυτής της χρήσης.

Το ημερήσιο κατ’ αποκοπή ποσό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο ανέρχεται σε 40 DDK.

Άρθρο 2

Το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 1 ισχύει μόνο για τα ελαφρά φορτηγά οχήματα με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος τρεις τόνους.

Το παρόν μέτρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις που η μη επαγγελματική χρήση υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.


28.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/26


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2012

σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για δημοσιογραφικό χαρτί

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 4693]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/448/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται στα προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Δεδομένου ότι για την παραγωγή δημοσιογραφικού χαρτιού καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες ενέργειας, ξυλείας και χημικών ουσιών, ενώ μπορεί να συνεπιφέρει περιβαλλοντική ζημία ή κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των φυσικών πόρων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «δημοσιογραφικό χαρτί».

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «δημοσιογραφικό χαρτί» περιλαμβάνει χαρτί από πολτό (χαρτόμαζα) που χρησιμοποιείται για εκτύπωση εφημερίδων και άλλων εντύπων.

2.   Από την κατηγορία προϊόντων «δημοσιογραφικό χαρτί» εξαιρούνται το φωτογραφικό χαρτί, το χαρτί γραφής, το θερμοευαίσθητο, το φωτογραφικό και το αυτοαντιγραφικό χαρτί, το χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος, καθώς και το αρωματισμένο χαρτί.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «δημοσιογραφικό χαρτί»: χαρτί που χρησιμοποιείται κυρίως για εκτύπωση εφημερίδων και κατασκευάζεται από πολτό(χαρτόμαζα) ή/και ανακτημένο χαρτί, το βάρος του οποίου κυμαίνεται μεταξύ 40 και 65 g/m2.

2)   «ανακτημένες ίνες»: ίνες που έχουν αφαιρεθεί από τη ροή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια μεταποιητικής διεργασίας ή που προέρχονται από νοικοκυριά ή από εμπορικές, βιομηχανικές και διοικητικές εγκαταστάσεις τελικής χρήσης του προϊόντος, και οι οποίες δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Άρθρο 3

Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε είδος δημοσιογραφικού χαρτιού δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, πρέπει αυτό να υπάγεται στην κατηγορία προϊόντων «δημοσιογραφικό χαρτί», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, και να συμμορφώνεται με τα κριτήρια, καθώς και με τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια για την ομάδα προϊόντων «δημοσιογραφικό χαρτί», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν επί τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, στην κατηγορία προϊόντων «δημοσιογραφικό χαρτί» αποδίδεται ο κωδικός αριθμός «037».

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2012.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στόχοι των κριτηρίων

Με τα κριτήρια επιδιώκεται, ιδίως, αφενός να ενισχυθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων με την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης του χαρτιού, να μειωθούν οι απορρίψεις τοξικών ή ευτροφικών ουσιών στα ύδατα, να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές ζημίες ή κίνδυνοι λόγω της χρήσης ενέργειας (αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, οξίνιση, καταστροφή του όζοντος, εξάντληση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων), μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των συναφών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, και αφετέρου να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές ζημίες ή κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων χημικών προϊόντων και να εφαρμοστούν οι αρχές της αειφόρου διαχείρισης για τη διαφύλαξη των δασών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα ακόλουθα κριτήρια καθορίζονται για κάθε ένα από τα ακόλουθα πεδία:

1.

Εκπομπές στα ύδατα και στην ατμόσφαιρα

2.

Χρήση ενέργειας

3.

Ίνες: αειφόρος διαχείριση των δασών

4.

Επικίνδυνες χημικές ουσίες

5.

Διαχείριση αποβλήτων

6.

Καταλληλότητα προς χρήση

7.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα

Τα οικολογικά κριτήρια καλύπτουν την παραγωγή του χαρτοπολτού, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους διεργασιών παραγωγής, από το σημείο που η πρώτη ύλη παρθένων ινών/ανακτημένου χαρτιού εισέρχεται στην εγκατάσταση παραγωγής έως το σημείο που ο χαρτοπολτός εξέρχεται από το εργοστάσιο παραγωγής χαρτόμαζας. Για τις διεργασίες χαρτοποιίας, τα οικολογικά κριτήρια καλύπτουν όλες τις επιμέρους διεργασίες, από την άλεση του χαρτοπολτού (διάσπαση του ανακτημένου χαρτιού) έως την περιέλιξη του χαρτιού σε ρόλους.

Από τα κριτήρια αυτά δεν καλύπτονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

1.

Μεταφορά και συσκευασία του χαρτοπολτού, του χαρτιού ή των πρώτων υλών

2.

Μεταποίηση χαρτιού

Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης

Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου.

Εφόσον ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τον ή τους προμηθευτές των τελευταίων, κατά περίπτωση.

Κατά περίπτωση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών εκτός από εκείνες που υποδεικνύονται για κάθε κριτήριο, εάν κρίνονται ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εξετάζει την αίτηση.

Όπου είναι εφικτό, οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διεξάγουν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήριο 1 —   Εκπομπές στα ύδατα και στην ατμόσφαιρα

α)   Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD), θείο (S), NOx, φωσφόρος (P)

Για καθεμία από αυτές τις παραμέτρους, οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή/και στα ύδατα από την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού εκφράζονται σε βαθμούς (PCOD, PS, PNOx, PP), όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Κανένας από τους επιμέρους βαθμούς PCOD, PS, PNOx, PP δεν υπερβαίνει το 1,5.

Η συνολική βαθμολογία (Ρσυνολικός = PCOD + PS + PNOx + PP) δεν υπερβαίνει το 4,0.

Ο βαθμός PCOD υπολογίζεται ως εξής (οι βαθμοί PS, PNOx, PP υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο).

Για κάθε χρησιμοποιούμενο χαρτοπολτό «i», οι σχετικές μετρούμενες εκπομπές COD (CODχαρτοπολτού,i εκφραζόμενες σε kg/τόνο αερόξηρου προϊόντος - ADT) σταθμίζονται με βάση την αναλογία του χρησιμοποιούμενου χαρτοπολτού (χαρτοπολτός «i» ως προς τον τόνο αερόξηρου χαρτοπολτού) και αθροίζονται. Οι σταθμισμένες εκπομπές COD για τους διαφορετικούς χαρτοπολτούς προστίθενται ακολούθως στις μετρούμενες εκπομπές COD για την παραγωγή χαρτιού, ώστε να προκύψουν οι συνολικές εκπομπές CODσυνολικό.

Η σταθμισμένη τιμή αναφοράς COD για την παραγωγή χαρτοπολτού υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ως άθροισμα των σταθμισμένων τιμών αναφοράς για κάθε χρησιμοποιούμενο χαρτοπολτό, και προστίθεται στην τιμή αναφοράς για την παραγωγή χαρτιού, ώστε να προκύψει η συνολική τιμή αναφοράς CODαναφοράς CODαναφσυνολικό. Οι τιμές αναφοράς για κάθε χρησιμοποιούμενο είδος χαρτοπολτού για την παραγωγή χαρτιού δίδονται στον πίνακα 1.

Τέλος, οι συνολικές εκπομπές COD διαιρούνται διά της συνολικής τιμής αναφοράς COD σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Formula

Πίνακας 1

Τιμές αναφοράς για τις εκπομπές που αντιστοιχούν στα διαφορετικά είδη χαρτοπολτού και στην παραγωγή χαρτιού

Ποιότητα χαρτοπολτού/χαρτιού

Εκπομπές (kg/ADT)

CODαναφοράς

Sαναφοράς

NOx,αναφοράς

Ραναφοράς

Λευκασμένος χημικός χαρτοπολτός (εκτός από τον θειώδη)

18,0

0,6

1,6

0,045

Λευκασμένος χημικός χαρτοπολτός (θειώδης)

25,0

0,6

1,6

0,045

Αλεύκαστος χημικός χαρτοπολτός

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP (χημικο-θερμομηχανικός χαρτοπολτός)

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP (θερμομηχανικός χαρτοπολτός)/ξυλοπολτός

3,0

0,2

0,3

0,01

Χαρτοπολτός ανακτημένων ινών

2,0

0,2

0,3

0,01

Χαρτί (μη καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής οι οποίες προμηθεύονται από το εμπόριο όλους τους πολτούς που χρησιμοποιούν)

1

0,3

0,8

0,01

Χαρτί (λοιπές μονάδες παραγωγής)

1

0,3

0,7

0,01

Εγκρίνεται εξαίρεση για την τιμή Ραναφοράς λευκασμένου χημικού χαρτοπολτού (εκτός από τον θειώδη) του πίνακα 1, με ανώτατο όριο το 0,1 εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχτεί ότι το υψηλότερο επίπεδο P οφείλεται στη φυσική παρουσία P στον ξυλοπολτό.

Σε περίπτωση συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στον ίδιο σταθμό, είναι δυνατόν να αφαιρεθούν από το σύνολο οι εκπομπές NOx και S που προκύπτουν από την ηλεκτροπαραγωγή. Για τον υπολογισμό της αναλογίας των εκπομπών που προκύπτουν από την ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος:

2 × (MWh(ηλεκτρική ενέργεια))/[2 × MWh(ηλεκτρική ενέργεια) + MWh(θερμότητα)]

Η ηλεκτρική ενέργεια στον τύπο αυτό είναι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο σταθμό συμπαραγωγής.

Η θερμότητα στον τύπο αυτό είναι η καθαρή θερμότητα που αποδίδεται από το σταθμό συμπαραγωγής για την παραγωγή χαρτοπολτού/χαρτιού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση που περιλαμβάνει εκθέσεις δοκιμών στις οποίες χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι δοκιμών: COD: ISO 6060, NOx: ISO 11564, S (οξειδωμένο): EPA αριθ. 8, S (ανηγμένο): EPA αριθ. 16A, περιεκτικότητα του πετρελαίου σε S: ISO 8754, περιεκτικότητα του γαιάνθρακα σε S: ISO 351, P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ή Dr Lange LCK 349.

Στη σχετική τεκμηρίωση αναφέρονται η συχνότητα μέτρησης και ο υπολογισμός των βαθμών για το COD, το S και τα NOx. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκπομπές S και NOx οι οποίες σημειώνονται κατά την παραγωγή πολτού και χαρτιού, συμπεριλαμβανόμενου του ατμού που παράγεται εκτός του συγκροτήματος παραγωγής, πλην των εκπομπών που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μετρήσεις καλύπτουν τους λέβητες ανάκτησης, τις ασβεστοκαμίνους, τους ατμολέβητες και τις καμίνους διάσπασης δύσοσμων αερίων. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διάχυτες εκπομπές. Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών θείου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιλαμβάνουν τις εκπομπές και του οξειδωμένου και του ανηγμένου θείου (διμεθυλοσουλφίδιο, μεθυλομερκαπτάνη, υδρóθειο κ.λπ.). Οι εκπομπές θείου που σχετίζονται με την παραγωγή θερμότητας από πετρέλαιο, γαιάνθρακα και άλλα εξωτερικά καύσιμα γνωστής περιεκτικότητας σε θείο επιτρέπεται να υπολογίζονται αντί να μετριούνται, και λαμβάνονται υπόψη.

Οι εκπομπές στα ύδατα μετριούνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στη βιομηχανική μονάδα είτε σε δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας (ΕΕΛ). Η περίοδος των μετρήσεων βασίζεται στην παραγωγή ενός δωδεκαμήνου. Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, οι μετρήσεις βασίζονται σε 45 τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες σταθερής λειτουργίας της εγκατάστασης. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

Στις περιπτώσεις καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής, επειδή είναι δύσκολο να υπολογιστούν χωριστές τιμές για τις εκπομπές από τον χαρτοπολτό και από το χαρτί, εάν διατίθεται μόνο συνδυασμένη τιμή για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, οι τιμές εκπομπών για τον χαρτοπολτό (ή τους χαρτοπολτούς) μηδενίζονται και στην τιμή για τη χαρτοποιία περιλαμβάνονται η παραγωγή τόσο του χαρτοπολτού όσο και του χαρτιού.

β)   AOX (προσροφήσιμες οργανοαλογονούχες ενώσεις)

Έως τις 31 Μαρτίου 2013 οι εκπομπές AOX από την παραγωγή κάθε χρησιμοποιούμενου πολτού δεν υπερβαίνουν τα 0,20 kg/ADT.

Από την 1η Απριλίου 2013 έως τη λήξη της ισχύος των κριτηρίων της παρούσας απόφασης οι εκπομπές AOX από την παραγωγή κάθε χρησιμοποιούμενου πολτού δεν υπερβαίνουν τα 0,17 kg/ADT.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η εξής μέθοδος: AOX ISO 9562, συνοδευόμενες από λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, καθώς και σχετική τεκμηρίωση.

Στη σχετική τεκμηρίωση αναφέρεται η συχνότητα μέτρησης. Οι ΑΟΧ μετριούνται μόνο στις διεργασίες όπου χρησιμοποιούνται χλωριούχες ενώσεις για τη λεύκανση του χαρτοπολτού. Οι ΑΟΧ δεν χρειάζεται να μετριούνται στα λύματα των μη καθετοποιημένων συγκροτημάτων παραγωγής χαρτιού ούτε στα λύματα της παραγωγής χαρτοπολτού χωρίς λεύκανση ή όπου η λεύκανση εκτελείται με ουσίες που δεν περιέχουν χλώριο.

Οι μετρήσεις εκτελούνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στη βιομηχανική μονάδα είτε σε δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας (ΕΕΛ). Η περίοδος των μετρήσεων βασίζεται στην παραγωγή ενός δωδεκαμήνου. Όταν πρόκειται για νέα ή ανακατασκευασμένη εγκατάσταση παραγωγής, οι μετρήσεις βασίζονται σε τουλάχιστον 45 συνεχόμενες ημέρες σταθερής λειτουργίας της εγκατάστασης. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

γ)   CO2

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπερβαίνουν τα 1 000 kg ανά τόνο παραγόμενου χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, αδιακρίτως). Για μη καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής (οι οποίες προμηθεύονται από το εμπόριο όλους τους χαρτοπολτούς που χρησιμοποιούν) οι εκπομπές δεν υπερβαίνουν τα 1 100 kg ανά τόνο. Οι εκπομπές υπολογίζονται ως άθροισμα των εκπομπών από την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, καθώς και σχετική τεκμηρίωση.

Ο αιτών υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτά συνυπολογίζονται όλες οι πηγές τροφοδοσίας με μη ανανεώσιμα καύσιμα κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού καθώς και οι εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, αδιακρίτως).

Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από τα καύσιμα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές εκπομπής.

Πίνακας 2

Καύσιμα

Εκπομπές CO2 ορυκτό

Μονάδα

Γαιάνθρακας

96

g CO2 ορυκτό/MJ

Αργό πετρέλαιο

73

g CO2 ορυκτό/MJ

Μαζούτ 1

74

g CO2 ορυκτό/MJ

Μαζούτ 2-5

81

g CO2 ορυκτό/MJ

Υγραέριο (LPG)

66

g CO2 ορυκτό/MJ

Φυσικό αέριο

56

g CO2 ορυκτό/MJ

Ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο

400

g CO2 ορυκτό/kWh

Η περίοδος των υπολογισμών ή των ισοζυγίων μάζας βασίζεται στην παραγωγή ενός δωδεκαμήνου. Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, οι υπολογισμοί βασίζονται σε 45 τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες σταθερής λειτουργίας της εγκατάστασης. Οι υπολογισμοί είναι αντιπροσωπευτικοί της αντίστοιχης περιόδου.

Για την ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, πρέπει να χρησιμοποιείται η τιμή που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα (ο ευρωπαϊκός μέσος όρος) εκτός εάν ο αιτών καταθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν τη μέση τιμή για τον ή τους προμηθευτές του σε ηλεκτρική ενέργεια (συμβεβλημένοι προμηθευτές ή εθνικός μέσος όρος) οπότε μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την τιμή αντί της τιμής του πίνακα.

Στον υπολογισμό των εκπομπών CO2 δεν λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (1) που αγοράζεται και χρησιμοποιείται για τις παραγωγικές διεργασίες. Ο αιτών τεκμηριώνει κατάλληλα ότι αυτό το είδος ενέργειας πράγματι χρησιμοποιείται στη μονάδα παραγωγής ή ότι αγοράζεται από εξωτερικές πηγές.

Κριτήριο 2 —   Χρήση ενέργειας

α)   Ηλεκτρική ενέργεια

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την παραγωγή πολτού και χαρτιού εκφράζεται σε βαθμούς (PE) όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Το σύνολο των βαθμών, PE, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 1,5.

Ο υπολογισμός του PE γίνεται ως εξής.

Υπολογισμός για την παραγωγή χαρτοπολτού: Για κάθε χρησιμοποιούμενο χαρτοπολτό i, η σχετική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Επολτού, i εκφραζόμενη σε kWh/ADT) υπολογίζεται ως εξής:

Επολτού, i = ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά + ηλεκτρική ενέργεια που έχει αγοραστεί – ηλεκτρική ενέργεια που έχει πωληθεί

Υπολογισμός για την παραγωγή χαρτιού: Παρομοίως, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με την παραγωγή χαρτιού (Εχαρτιού) υπολογίζεται ως εξής:

Εχαρτιού = ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά + ηλεκτρική ενέργεια που έχει αγοραστεί – ηλεκτρική ενέργεια που έχει πωληθεί

Τέλος, οι βαθμοί για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού συνδυάζονται ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία (PE) ως εξής:

Formula

Στις περιπτώσεις καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής, επειδή είναι δύσκολο να υπολογιστούν χωριστές τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια του χαρτοπολτού και του χαρτιού, εάν διατίθεται μόνο συνδυασμένη τιμή για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον χαρτοπολτό (ή τους χαρτοπολτούς) μηδενίζονται και στην τιμή για τη χαρτοποιία περιλαμβάνονται η παραγωγή τόσο του χαρτοπολτού όσο και του χαρτιού.

β)   Καύσιμο (θερμότητα)

Η κατανάλωση καυσίμου κατά την παραγωγή πολτού και χαρτιού εκφράζεται σε βαθμούς (PF) όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Το σύνολο των βαθμών, PF, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 1,5.

Ο υπολογισμός του PF γίνεται ως εξής. Υπολογισμός για την παραγωγή χαρτοπολτού:

Για κάθε χρησιμοποιούμενο χαρτοπολτό i, η σχετική κατανάλωση καυσίμου (Fπολτού, i εκφραζόμενη σε kWh/ADT) υπολογίζεται ως εξής:

Fπολτού, i = ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά + ηλεκτρική ενέργεια που έχει αγοραστεί – ηλεκτρική ενέργεια που έχει πωληθεί – 1,25 × ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά

Σημείωση:

1.

Η Fπολτού, i (και η συνεισφορά της στο PF, πολτού) δεν χρειάζεται να υπολογίζονται για τον μηχανικό πολτό, εκτός εάν πρόκειται για αερόξηρο μηχανικό πολτό της αγοράς που περιέχει τουλάχιστον 90 % ξηράς ουσίας.

2.

Στην παραπάνω εξίσωση, στην τιμή της μεταβλητής «καύσιμο που έχει πωληθεί» προστίθεται η ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της πωληθείσας θερμότητας.

Υπολογισμός για την παραγωγή χαρτιού: παρομοίως, η κατανάλωση καυσίμου που σχετίζεται με την παραγωγή χαρτιού (Fχαρτιού, εκφραζόμενη σε kWh/ADT), υπολογίζεται ως εξής:

Fχαρτιού = καύσιμο που έχει παραχθεί εσωτερικά + καύσιμο που έχει αγοραστεί – καύσιμο που έχει πωληθεί – 1,25 × ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί εσωτερικά

Τέλος, οι βαθμοί για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού συνδυάζονται ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία (PF) ως εξής:

Formula

Πίνακας 3

Τιμές αναφοράς για ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμο

Ποιότητα χαρτοπολτού

Καύσιμο kWh/ADT

Fαναφοράς

Ηλεκτρική ενέργεια kWh/ADT

Εαναφοράς

Όχι admp

admp

Όχι admp

admp

Χημικός πολτός

4 000

5 000

800

800

Θερμομηχανικός πολτός (TMP)

0

900

2 200

2 200

Ξυλοπολτός (συμπεριλαμβάνεται πεπιεσμένος ξυλοπολτός)

0

900

2 000

2 000

Χημικο-θερμομηχανικός πολτός (CTMP)

0

1 000

2 000

2 000

Χαρτοπολτός ανακτημένων ινών

300

1 300

450

550

Ποιότητα χαρτιού

Καύσιμο

kWh/τόνο

 

Ηλεκτρική ενέργεια

kWh/τόνο

Ποιότητα δημοσιογραφικού χαρτιού

 

1 800

 

700

Admp

=

αερόξηρος χαρτοπολτός της αγοράς

Εκτίμηση και εξακρίβωση [για το α) και το β)]: ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, καθώς και κάθε σχετική τεκμηρίωση. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν επομένως τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου.

Ο αιτών υπολογίζει όλες τις εισροές ενέργειας, υποδιαιρούμενες σε θερμότητα/καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνονται κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που καταναλώνεται κατά την απομελάνωση των απορριμμάτων χαρτιού για την παραγωγή χαρτιού ανάκτησης. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πρώτων υλών, καθώς και για τη μεταποίηση και τη συσκευασία, δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Η συνολική θερμική ενέργεια περιλαμβάνει όλα τα καύσιμα που αγοράζονται. Περιλαμβάνει επίσης τη θερμική ενέργεια που ανακτάται με καύση των υγρών της παραγωγής και των αποβλήτων από τις διεργασίες της βιομηχανικής μονάδας (π.χ. απορρίμματα ξύλου, πριονίδι, υγρά, απορρίμματα χαρτιού, αποκόμματα χαρτοποιίας,) καθώς και τη θερμότητα που ανακτάται από την εσωτερική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – εντούτοις, στον υπολογισμό της συνολικής θερμικής ενέργειας, οι αιτούντες οφείλουν να συνυπολογίζουν μόνο το 80 % της θερμικής ενέργειας από τις εν λόγω πηγές.

Ως «ηλεκτρική ενέργεια» νοείται ο καθαρός εισερχόμενος ηλεκτρισμός από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και από την εσωτερική ηλεκτροπαραγωγή, μετρούμενος ως ηλεκτρική ισχύς. Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία λυμάτων δεν συνυπολογίζεται.

Στις περιπτώσεις που παράγεται ατμός με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ως πηγής θερμότητας, υπολογίζεται η θερμική αξία του ατμού, κατόπιν διαιρείται διά 0,8 και προστίθεται στη συνολική κατανάλωση καυσίμων.

Στις περιπτώσεις καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής, επειδή είναι δύσκολο να υπολογιστούν χωριστές τιμές για το καύσιμο (θερμότητα) χαρτοπολτού και χαρτιού, εάν διατίθεται μόνο συνδυασμένη τιμή για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, οι τιμές καυσίμου (θερμότητας) για τον χαρτοπολτό (ή τους χαρτοπολτούς) μηδενίζονται και στην τιμή για τη χαρτοποιία περιλαμβάνονται η παραγωγή τόσο του χαρτοπολτού όσο και του χαρτιού.

Κριτήριο 3 —   Ίνες

Τουλάχιστον το 70 % (w/w) της συνολικής ποσότητας ινών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δημοσιογραφικού χαρτιού προέρχεται από ανάκτηση.

Το σύνολο των ινών που δεν προέρχονται από ανάκτηση είναι παρθένες ίνες με έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών και αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής (chain of custody) που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων, όπως το FSC, το PEFC ή ισοδύναμο.

Εντούτοις, εφόσον τα συστήματα πιστοποίησης επιτρέπουν ανάμειξη πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων υλικών σε προϊόν ή γραμμή προϊόντων, το ποσοστό του μη πιστοποιημένου υλικού δεν υπερβαίνει το 50 % του συνόλου των χρησιμοποιούμενων παρθένων ινών. Το εν λόγω μη πιστοποιημένο υλικό καλύπτεται από σύστημα επαλήθευσης που εξασφαλίζει τη νόμιμη προέλευσή του και ικανοποιεί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά μη πιστοποιημένο υλικό.

Οι φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών ή/και αλυσίδας επιτήρησης έχουν διαπιστευτεί/αναγνωριστεί από το υπόψη σύστημα πιστοποίησης.

Από τον υπολογισμό του μεριδίου των ανακτημένων ινών εξαιρείται η επανάχρηση υλικών που προέρχονται από διεργασίες και επιδέχονται ποιοτική αποκατάσταση στο πλαίσιο της διεργασίας παραγωγής τους (αποκόμματα χαρτοποιίας – από ίδια παραγωγή ή από αγορά).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση στην οποία αναφέρονται ο τύπος, η ποσότητα και η προέλευση των ινών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του χαρτοπολτού και του χαρτιού.

Εάν χρησιμοποιούνται παρθένες ίνες, το προϊόν καλύπτεται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών και αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως το FSC, το PEFC ή ισοδύναμο. Εάν το προϊόν ή η γραμμή προϊόντων περιλαμβάνει μη πιστοποιημένο υλικό, πρέπει να υποβάλλεται αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι το ποσοστό του μη πιστοποιημένου υλικού είναι κάτω του 50 % και ότι το υλικό αυτό καλύπτεται από σύστημα επαλήθευσης που εξασφαλίζει τη νόμιμη προέλευσή του και ικανοποιεί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά μη πιστοποιημένο υλικό.

Το ποσοστό των ανακτημένων ινών υπολογίζεται ως λόγος των εισροών ανακτημένων ινών προς την τελική παραγωγή χαρτιού. Εφόσον χρησιμοποιούνται ανακτημένες ίνες, ο αιτών υποβάλλει δήλωση στην οποία αναφέρεται η μέση ποσότητα από τις διάφορες ποιότητες ανακτημένου χαρτιού που χρησιμοποιούνται στο προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο EN 643 (2) ή ισοδύναμο. Ο αιτών υποβάλλει επίσης δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αποκόμματα χαρτοποιίας (από ίδια παραγωγή ή από αγορά) για τον υπολογισμό του ποσοστού του ανακτημένου υλικού.

Κριτήριο 4 —   Εξαιρούμενες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει κατάλογο των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του χαρτοπολτού και του χαρτιού, μαζί με την κατάλληλη τεκμηρίωση (όπως δελτία δεδομένων ασφαλείας). Ο κατάλογος περιλαμβάνει την ποσότητα, τη λειτουργία και τους προμηθευτές όλων των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διεργασία.

α)   Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το προϊόν δεν περιέχει τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ούτε ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) ή την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5), με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατάλογος δηλώσεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου:

Δήλωση επικινδυνότητας (6)

Φράση κινδύνου (7)

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

R28

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R25

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

R65

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

R27

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R24

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

R23/26

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

R23

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων

R68

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

R60/61/60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

R60/63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

R61/62

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R62

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R63

H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

R62/-63

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

R64

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R68/20/21/22

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/25/24/23

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/20/21/22

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις σε υδρόβιους οργανισμούς

R53

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R59

EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R29

EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R31

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R32

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια

R39-41

Απαγορεύεται η χρήση σε χαρτοπολτό ή σε χαρτί εμπορικών βαφών του εμπορίου, χρωστικών ουσιών, προϊόντων φινιρίσματος επιφανειών, βοηθητικών υλικών και επιχρισμάτων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή ενδέχεται να χαρακτηριστούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης με τη δήλωση επικινδυνότητας H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

R43

Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση οι ουσίες ή τα μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα, υφίστανται χημική τροποποίηση), με αποτέλεσμα να εκλείπει ο προσδιορισθείς κίνδυνος.

Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες ή μείγματα που έχουν χαρακτηριστεί ή ενδέχεται να χαρακτηριστούν με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που αναφέρονται παραπάνω ή που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης στις τάξεις ή κατηγορίες επικινδυνότητας που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, καθώς και για ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχείο α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, δεν υπερβαίνουν τα γενικά ή τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Όπου καθορίζονται ειδικά όρια συγκέντρωσης, αυτά υπερισχύουν των γενικών ορίων συγκέντρωσης.

Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν υπερβαίνουν ποσοστό 0,1 % κατά βάρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα παρόντα κριτήρια υποβάλλοντας δεδομένα σχετικά με την ποσότητα (kg/ADT παραγόμενου χαρτιού) των ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία και τεκμηριώνοντας ότι οι ουσίες που αναφέρονται στα παρόντα κριτήρια δεν συγκρατούνται στο τελικό προϊόν σε συγκεντρώσεις πάνω από τα καθοριζόμενα όρια. Οι συγκεντρώσεις για τις ουσίες και τα μείγματα προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

β)   Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 για ουσίες χαρακτηρισμένες ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβανόμενες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι οποίες περιέχονται σε μείγματα, σε αντικείμενα ή σε οιοδήποτε ομοιογενές τμήμα σύνθετου αντικειμένου, σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,1 %. Σε περίπτωση συγκεντρώσεων κάτω του 0,1 % ισχύουν τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο κατάλογος των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ουσίες οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, διατίθεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Γίνεται αναφορά στον κατάλογο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο υποβάλλοντας στοιχεία σχετικά με την ποσότητα (kg/ADT παραγόμενου χαρτιού) των ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία και τεκμηριώνοντας ότι οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν κριτήριο δεν συγκρατούνται στο τελικό προϊόν σε συγκεντρώσεις πάνω από τα καθοριζόμενα όρια. Οι συγκεντρώσεις προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

γ)   Χλώριο

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αέριο χλώριο ή άλλες χλωριούχες ενώσεις ως λευκαντικό. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για το αέριο χλώριο στο πλαίσιο της παραγωγής και της χρήσης διοξειδίου του χλωρίου.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση του ή των παραγωγών χαρτοπολτού που βεβαιώνουν ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αέριο χλώριο ή άλλες χλωριούχες ενώσεις ως λευκαντικό. Σημείωση: μολονότι η απαίτηση αυτή έχει εφαρμογή και στη λεύκανση των ανακτημένων ινών, η ενδεχόμενη λεύκανση των ινών με αέριο χλώριο ή με άλλες χλωριούχες ενώσεις κατά τον προηγούμενο κύκλο ζωής τους είναι αποδεκτή.

δ)   APEO (αιθοξυαλκυλοφαινόλες)

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιθοξυαλκυλοφαινολών ή άλλων παραγώγων αλκυλοφαινολών σε χημικές ουσίες καθαρισμού και απομελάνωσης, σε αναστολείς αφρού ή σε μέσα διασποράς. Ως παράγωγα αλκυλοφαινολών νοούνται οι ουσίες οι οποίες διασπώνται προς αλκυλοφαινόλες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση του ή των προμηθευτών του σε χημικές ουσίες σύμφωνα με την οποία δεν έχουν προστεθεί στα εν λόγω προϊόντα αιθοξυαλκυλοφαινόλες ή άλλα παράγωγα αλκυλοφαινολών.

ε)   Υπολειμματικά μονομερή

Η συνολική ποσότητα υπολειμματικών μονομερών (εξαιρουμένου του ακρυλαμιδίου) στα οποία αποδίδεται ή μπορεί να αποδοθεί κάποια από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμός αυτών) και τα οποία περιέχονται σε επιχρίσματα, βοηθητικά κατακράτησης, ενισχυτικά, σε υδρόφοβους παράγοντες ή σε χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εσωτερική και εξωτερική επεξεργασία νερού δεν υπερβαίνει τα 100 ppm (υπολογιζόμενη με βάση την περιεκτικότητά τους σε στερεά):

Δηλώσεις επικινδυνότητας (8)

Φράσεις κινδύνου (9)

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

R60/61/60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

R60/63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

R61/62

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50/50-53

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

R53

Το ακρυλαμίδιο δεν επιτρέπεται να περιέχεται σε επιχρίσματα, βοηθητικά κατακράτησης, ενισχυτικά, σε υδρόφοβους παράγοντες ή σε χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εσωτερική και εξωτερική επεξεργασία νερού σε συγκεντρώσεις ανώτερες των 700 ppm (υπολογιζόμενες με βάση την περιεκτικότητά τους σε στερεά).

Ο αρμόδιος οργανισμός μπορεί να εξαιρέσει τον αιτούντα από αυτές τις απαιτήσεις όσον αφορά χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εξωτερική επεξεργασία νερού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, μαζί με την κατάλληλη τεκμηρίωση (όπως δελτία δεδομένων ασφαλείας).

στ)   Επιφανειοδραστικές ουσίες για απομελάνωση

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για απομελάνωση είναι τελικά βιοαποδομήσιμες (βλέπε μεθόδους δοκιμών και επίπεδα επιτυχίας στη συνέχεια).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο μαζί με τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας ή εκθέσεις δοκιμών για κάθε επιφανειοδραστική ουσία, στα οποία αναφέρεται η μέθοδος δοκιμών, το κατώφλι επιτυχίας και το συμπέρασμα που εξήχθη, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους για τις δοκιμές και τα επίπεδα επιτυχίας: ΟΟΣΑ 302 A-C (ή ισοδύναμα πρότυπα ISO), με ποσοστό αποδόμησης (συμπεριλαμβανόμενης της προσρόφησης) εντός 28 ημερών τουλάχιστον 70 %, για τις μεθόδους 302 A και B, και τουλάχιστον 60 % για την 302 C.

ζ)   Βιοκτόνα

Τα δραστικά συστατικά των βιοκτόνων και των βιοστατικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των οργανισμών οι οποίοι σχηματίζουν γλοιό στα συστήματα κυκλοφορίας νερού που περιέχουν ίνες δεν είναι βιοσυσσωρεύσιμα. Το δυναμικό βιοσυσσώρευσης των βιοκτόνων χαρακτηρίζεται από λογάριθμο του συντελεστή κατανομής σε οκτανόλη/νερό (log Pow) < 3,0 ή από πειραματικά προσδιοριζόμενο συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF) ≤ 100.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο μαζί με το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή έκθεση δοκιμών όπου αναφέρονται η μέθοδος δοκιμών, το κατώφλι επιτυχίας και το συμπέρασμα που εξήχθη, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών: ΟΟΣΑ 107, 117 ή 305 A-E.

η)   Αζωχρώματα

Δεν χρησιμοποιούνται αζωχρώματα τα οποία ενδέχεται να διασπαστούν στις ακόλουθες αρωματικές αμίνες, σύμφωνα με το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:

1.

4-αμινοδιφαινύλιο

(92-67-1),

2.

βενζιδίνη

(92-87-5),

3.

4-χλωρο-ο-τολουϊδίνη

(95-69-2),

4.

ναφθυλαμίνη-2

(91-59-8),

5.

o-αμινο-αζωτολουόλιο

(97-56-3),

6.

2-αμινο-4-νιτροτολουόλιο

(99-55-8),

7.

π-χλωροανιλίνη

(106-47-8),

8.

2,4-διαμινοανισόλη

(615-05-4),

9.

4,4′-διαμινο-διφαινυλομεθάνιο

(101-77-9),

10.

3,3′-διχλωροβενζιδίνη

(91-94-1),

11.

3,3′-διμεθοξυβενζιδίνη

(119-90-4),

12.

3,3′-διμεθυλοβενζιδίνη

(119-93-7),

13.

3,3′-διμεθυλο-4,4′-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

(838-88-0),

14.

π-κρεσιδίνη

(120-71-8),

15.

4,4′-μεθυλενο-δις (2-χλωρανιλίνη)

(101-14-4),

16.

4,4′-οξυδιανιλίνη

(101-80-4),

17.

4,4′-θειοδιανιλίνη

(139-65-1),

18.

ο-τολουϊδίνη

(95-53-4),

19.

2,4-διμινοτολουόλιο

(95-80-7),

20.

2,4,5-τριμεθυλανιλίνη

(137-17-7),

21.

4-αμινοαζωβενζόλιο

(60-09-3),

22.

ο-ανισιδίνη

(90-04-0).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

θ)   Βαφές ή πιγμέντα με συμπλοκοποιημένο μέταλλο

Δεν χρησιμοποιούνται χρώματα ή πιγμέντα που περιέχουν μόλυβδο, χαλκό, χρώμιο, νικέλιο ή αργίλιο. Επιτρέπεται ωστόσο η χρήση χρωμάτων ή πιγμέντων χαλκοφθαλοκυανίνης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης.

ι)   Προσμείξεις μεταλλικών ιόντων των βαφών

Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων βαφών σε προσμείξεις μεταλλικών ιόντων δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Ag 100 ppm· As 50 ppm· Ba 100 ppm· Cd 20 ppm· Co 500 ppm· Cr 100 ppm· Cu 250 ppm· Fe 2 500 ppm· Hg 4 ppm· Mn 1 000 ppm· Ni 200 ppm· Pb 100 ppm· Se 20 ppm· Sb 50 ppm· Sn 250 ppm· Zn 1 500 ppm.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης.

Κριτήριο 5 —   Διαχείριση αποβλήτων

Όλα τα συγκροτήματα παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού διαθέτουν σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων (όπως καθορίζεται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στις οποίες υπάγεται το συγκεκριμένο συγκρότημα παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού) και των καταλοίπων τα οποία προέρχονται από την παραγωγή του προϊόντος στο οποίο απονέμεται το οικολογικό σήμα. Το σύστημα αυτό τεκμηριώνεται ή περιγράφεται λεπτομερώς στην αίτηση, με στοιχεία για τα ακόλουθα σημεία τουλάχιστον:

διαδικασίες διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών από τη ροή των αποβλήτων και χρήσης αυτών των υλικών,

διαδικασίες ανάκτησης υλικών για άλλες χρήσεις, όπως αποτέφρωση για παραγωγή θερμότητας ή ατμού βιομηχανικών διεργασιών ή για χρήση στη γεωργία,

διαδικασίες χειρισμού των επικίνδυνων αποβλήτων (όπως ορίζονται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στις οποίες υπάγεται το συγκεκριμένο συγκρότημα παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των αποβλήτων σε καθένα από τα σχετικά συγκροτήματα παραγωγής και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 6 —   Καταλληλότητα προς χρήση

Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση του.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη τεκμηρίωση με την οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις σταθερότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Το εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει κατάλογο προδιαγραφών και προτύπων προς χρήση κατά την εκτίμηση της σταθερότητας.

Εναλλακτικά προς τη χρήση των ανωτέρω μεθόδων, οι παραγωγοί εγγυώνται την καταλληλότητα προς χρήση των προϊόντων τους υποβάλλοντας κατάλληλη τεκμηρίωση με την οποία αποδεικνύεται η ποιότητα του χαρτιού, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17050-1:2004 που προβλέπει γενικά κριτήρια για τη δήλωση συμμόρφωσης των προμηθευτών με τα κανονιστικά έγγραφα.

Κριτήριο 7 —   Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Το προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου περιέχει το ακόλουθο κείμενο:

«—

χαμηλά επίπεδα ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων

χρήση πιστοποιημένων ινών Ή/ΚΑΙ χρήση ανακτημένων ινών [κατά περίπτωση]

περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών».

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με κείμενο εντός πλαισίου παρατίθενται στο έγγραφο «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo», που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος όπου εμφαίνεται το σήμα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.


(1)  Όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

(2)  European List of Standard Grades of Recovered Paper and Board, Ιούνιος 2002.

(3)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(5)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(6)  Όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(7)  Όπως προβλέπεται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

(8)  Όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(9)  Όπως προβλέπεται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ.