ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2012.148.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ό έτος
8 Ιουνίου 2012


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 10064000, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 19011000

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 481/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, που προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που αφορά βοδινό κρέας υψηλής ποιότητας

9

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 482/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Tettnanger Hopfen (ΠΓΕ)]

15

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 483/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

20

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 484/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχτηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 430/2012

22

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 485/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τον ελάχιστο δασμό που καθορίζεται για τη ζάχαρη κατόπιν του έβδομο επιμέρους διαγωνισμού στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011

24

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

8.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 480/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουνίου 2012

για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

(κωδικοποιημένο κείμενο)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου XXIV.6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (3) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Μεταξύ των παραχωρήσεων συγκαταλέγεται μία δασμολογική ποσόστωση 1 000 τόνων θραυσμάτων ρυζιού με μηδενικό δασμό, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, η οποία μπορεί να εισάγεται ετησίως, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00.

(3)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι για τις εισαγωγές που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (4).

(4)

Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5) θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής, με τις τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες καθώς και με την έκδοση των πιστοποιητικών. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ότι η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών δεν υπερβαίνει την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης και εφαρμόζεται με την επιφύλαξη συμπληρωματικών όρων ή παρεκκλίσεων που θεσπίζονται από τους κανονισμούς που διέπουν τους σχετικούς τομείς.

(5)

Για την καλύτερη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίγεται βάσει του παρόντος κανονισμού, είναι ανάγκη να συνεχιστεί να παρέχεται στους εμπορευόμενους η δυνατότητα να μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις για πιστοποιητικά ανά περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης και συνεπώς να παρεκκλίνουν από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006. Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος της εν λόγω ποσόστωσης, καθώς και για την εναρμόνιση και την απλούστευση της διαχείρισής της, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η υποβολή των αιτήσεων για πιστοποιητικά εισαγωγής θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία.

(6)

Για να εξασφαλισθεί η ορθή διοικητική διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης, πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σε θέματα υποβολής των αιτήσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών. Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν ή παρεκκλίνουν των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6).

(7)

Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις ώστε να παρέχονται εγγυήσεις ότι τα θραύσματα ρυζιού θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις προβλεπόμενες χρήσεις. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει η απαλλαγή των δασμών να υπαχθεί σε ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους του εισαγωγέα ο οποίος επιβεβαιώνει τον προβλεπόμενο προορισμό και σε σύσταση εγγύησης ύψους ίσου με τον μη εισπραχθέντα δασμό. Ο καθορισμός λογικής προθεσμίας μεταποίησης είναι αναγκαίος για την ορθή διαχείριση της ποσόστωσης. Η αποστολή των εμπορευμάτων συνεπάγεται τη σύνταξη στο κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία αντιτύπου ελέγχου Τ5, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (7), που αποτελεί το κατάλληλο μέσο απόδειξης της μεταποίησης. Όταν η μεταποίηση λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η απόδειξη της μεταποίησης παρέχεται μέσω ενός ισοδύναμου εθνικού εγγράφου.

(8)

Παρόλο που η εγγύηση συστήνεται για να εξασφαλίσει την πληρωμή δασμολογικού χρέους κατά την εισαγωγή που μόλις δημιουργήθηκε, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει μια ορισμένη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση της εν λόγω εγγύησης.

(9)

Για να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης, θα πρέπει η εγγύηση η σχετική με τα πιστοποιητικά εισαγωγής να καθορισθεί σε 25 ευρώ ανά τόνο.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανοίγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ετήσια δασμολογική ποσόστωση με μηδενικό δασμό 1 000 τόνων θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00 και που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00.

Η ποσόστωση φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4079.

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008 εφαρμόζονται για τη διαχείριση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής αφορά ποσότητα ίση με 5 τόνους τουλάχιστον ή με 500 τόνους κατ’ ανώτατο όριο.

Σε κάθε αίτηση πιστοποιητικού εμφαίνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα (χωρίς δεκαδικά ψηφία).

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε Παρασκευή το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ο αιτών δύναται να υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις πιστοποιητικού ανά περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης. Εντούτοις, ο αιτών δύναται να υποβάλλει μόνο μία αίτηση πιστοποιητικού ανά εβδομάδα.

3.   Στο τετραγωνίδιο 7 της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού εισαγωγής, αναφέρεται η χώρα προέλευσης και η ένδειξη «ναι» σημειώνεται με σταυρό.

4.   Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό εισαγωγής φέρουν:

α)

στο τετραγωνίδιο 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

β)

στο τετραγωνίδιο 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

5.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, το ποσό της εγγύησης σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 3

1.   Όταν οι αιτούμενες ποσότητες κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα της ποσόστωσης, η Επιτροπή καθορίζει, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, το αργότερο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, τον συντελεστή κατανομής των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εβδομάδας και αναστέλλει έως το τέλος της περιόδου ποσόστωσης την υποβολή νέων αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας θεωρούνται μη αποδεκτές.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να αποσύρουν τις αιτήσεις στις οποίες η ποσότητα για την οποία πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό είναι μικρότερη των 20 τόνων, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του εκτελεστικού κανονισμού που καθορίζει τον συντελεστή κατανομής.

2.   Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται την όγδοη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα κατάθεσης των αιτήσεων.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα:

α)

το αργότερο τη Δευτέρα που έπεται της εβδομάδας υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, πριν από τις 18.00, ώρα Βρυξελλών, τις πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, και τις συνολικές ποσότητες τις οποίες αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις·

β)

το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, τις πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά εισαγωγής καθώς και τις ποσότητες για τις οποίες αποσύρθηκαν οι αιτήσεις πιστοποιητικών βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, του παρόντος κανονισμού·

γ)

το αργότερο την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν όντως σε ελεύθερη κυκλοφορία κατ’ εφαρμογή της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης κατά τη διάρκεια του δεύτερου προηγούμενου μήνα. Εάν κατά τη διάρκεια ενός των προαναφερομένων μηνών δεν έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία καμία ποσότητα, αποστέλλεται κοινοποίηση με την ένδειξη «ουδέν». Ωστόσο, η κοινοποίηση αυτή παύει να απαιτείται τον τρίτο μήνα μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος των πιστοποιητικών.

Άρθρο 5

1.   Η απαλλαγή του δασμού υπόκειται σε:

α)

γραπτή δέσμευση του εισαγωγέα, η οποία έχει αναληφθεί κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ότι το σύνολο του δηλωθέντος εμπορεύματος θα μεταποιηθεί σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιέχονται στο τετραγωνίδιο 20 του πιστοποιητικού εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β)

σύσταση από τον εισαγωγέα, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, εγγύησης ποσού ίσου με τον δασμό για τα θραύσματα ρυζιού που καθορίζεται στο άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (8).

2.   Κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας αναφέρει ως τόπο μεταποίησης ή το όνομα μίας επιχείρησης μεταποίησης και ενός κράτους μέλους ή πέντε διαφορετικά εργοστάσια μεταποίησης κατ’ ανώτατο όριο. Η αποστολή των εμπορευμάτων συνεπάγεται τη σύνταξη στο κράτος μέλος αναχώρησης αντιτύπου ελέγχου Τ5, που, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, χρησιμεύει επίσης ως απόδειξη της μεταποίησης.

Ωστόσο, όταν η μεταποίηση λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η απόδειξη της μεταποίησης παρέχεται μέσω ενός ισοδύναμου εθνικού εγγράφου.

3.   Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 πρέπει να περιλαμβάνει:

α)

στο τετραγωνίδιο 104, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ·

β)

στο τετραγωνίδιο 107, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

4.   Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) αποδεσμεύεται όταν ο εισαγωγέας παρέχει, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, την απόδειξη ότι το σύνολο των ποσοτήτων που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιήθηκαν στο προϊόν που αναφέρεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής. Η μεταποίηση αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) εφόσον το προϊόν έχει παραχθεί είτε σε ένα ή περισσότερα εργοστάσια μεταποίησης που ανήκουν στην επιχείρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και βρίσκονται στο κράτος μέλος που αναφέρεται εκεί είτε στο εργοστάσιο μεταποίησης ή σε ένα από τα εργοστάσια μεταποίησης που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

Για τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα οποία δεν μεταποιήθηκαν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η προς αποδέσμευση εγγύηση μειώνεται κατά 2 % ανά ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

5.   Η απόδειξη της μεταποίησης παρέχεται στις αρμόδιες αρχές εντός των έξι μηνών που έπονται του τέλους της προθεσμίας μεταποίησης.

Εάν η απόδειξη δεν παρέχεται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ενδεχομένως μειωμένη κατά το ποσοστό που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, μειώνεται κατά 2 % ανά ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

Το ποσό της εγγύησης που δεν αποδεσμεύεται καταπίπτει ως δασμός.

Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθμός «0» αναγράφεται προς τον σκοπό αυτό στο τετραγωνίδιο 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.

Άρθρο 7

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 276 της 29.10.1996, σ. 7.

(3)  Βλέπε παράρτημα V.

(4)  ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(6)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α)

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

στη δανική γλώσσα

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

στην εσθονική γλώσσα

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

στην αγγλική γλώσσα

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

στη λετονική γλώσσα

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β)

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

στη δανική γλώσσα

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

στην εσθονική γλώσσα

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

στην αγγλική γλώσσα

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

στη λετονική γλώσσα

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α)

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

στη δανική γλώσσα

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

στην εσθονική γλώσσα

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

στην αγγλική γλώσσα

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

στη λετονική γλώσσα

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β)

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

στη δανική γλώσσα

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

στην εσθονική γλώσσα

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

στην αγγλική γλώσσα

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

στη λετονική γλώσσα

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 276 της 29.10.1996, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1950/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 18)

Άρθρο 5 και παράρτημα IV μόνο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1996/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 398 της 30.12.2006, σ. 1)

Άρθρο 7 και παράρτημα VI μόνο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2019/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 48)

Άρθρο 1 μόνο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1456/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 76)

Άρθρο 1 μόνο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 5

Άρθρα 1 έως 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Παραρτήματα I έως IV

Παραρτήματα I έως IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


8.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουνίου 2012

που προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που αφορά βοδινό κρέας υψηλής ποιότητας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1 και το άρθρο 148, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 (2) του Συμβουλίου ανοίγει σε πολυετή βάση αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής 20 000 τόνων βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας. Ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 464/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ο οποίος αυξάνει την εισαγωγική δασμολογική ποσόστωση σε 21 500 τόνους από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται αυτού της δημοσίευσής του και σε 48 200 τόνους από την 1η Αυγούστου 2012. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα αγροτικά προϊόντα πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 464/2012 ορίζει ότι η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης γίνεται μέσω εκτελεστικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπει το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (4).

(2)

Ο κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 620/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, που αφορά τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το βοδινό κρέας υψηλής ποιότητας (5) προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης με την εφαρμογή της μεθόδου της ταυτόχρονης εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η πείρα από την εφαρμογή του συστήματος της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης που προβλέπεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ήταν θετική σε άλλους αγροτικούς τομείς. Κατά συνέπεια, για λόγους διοικητικής απλοποίησης και για την αποφυγή οιασδήποτε κερδοσκοπικής συμπεριφοράς, η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή υψηλής ποιότητας βοδινού κρέατος καταγωγής τρίτων χωρών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 308α έως 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (6), ο οποίος προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση των τελωνειακών ποσοστώσεων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά βάσει της ημερομηνίας αποδοχής των τελωνειακών διασαφήσεων. Εφόσον η διαχείριση των εισαγωγών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, δεν απαιτούνται πλέον πιστοποιητικά εισαγωγής.

(3)

Για να διασφαλιστεί η τακτική ροή των εισαγωγών, είναι ενδεδειγμένο να υποδιαιρεθεί κάθε περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης σε πολλές υποπεριόδους. Οι αύξοντες αριθμοί πρέπει να καθορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 308α παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 προβλέπει ότι το έτος ποσόστωσης διαρκεί από την 1η Ιουλίου μέχρι την 30ή Ιουνίου. Για να διασφαλισθεί η γρήγορη μετάβαση από την ισχύουσα μέθοδο της ταυτόχρονης εξέτασης στο κατά χρονολογική σειρά σύστημα διαχείρισης, η νέα μέθοδος διαχείρισης πρέπει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2012.

(5)

Η ποσότητα που είναι διαθέσιμη για την πρώτη τρίμηνη υποπερίοδο (1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012) πρέπει να υπολογισθεί αναλογικά με βάση τον όγκο της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης που ισχύει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012 και τον νέο αυξημένο όγκο της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης που ισχύει από την 1η Αυγούστου 2012.

(6)

Η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων εισαγομένων στο πλαίσιο της ποσόστωσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού γνησιότητας από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας εξαγωγής. Η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών γνησιότητας πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζουν το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(7)

Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009 πρέπει επομένως να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό.

(8)

Δεδομένου ότι το νέο σύστημα διαχείρισης πρόκειται να ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2012, απαγορεύεται η έκδοση πιστοποιητικών για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις τον Ιούνιο του 2012 βάσει του κανονισμού αριθ. 620/2009.

(9)

Η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που έταξε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης για το βοδινό κρέας υψηλής ποιότητας που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «η δασμολογική ποσόστωση». Η περίοδος της δασμολογικής ποσόστωσης, ο όγκος και ο δασμολογικός συντελεστής πρέπει να καθορισθούν σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα βοδινά κρέατα υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «κατεψυγμένο κρέας» νοείται το κρέας το οποίο, κατά τη στιγμή εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, παρουσιάζεται κατεψυγμένο με εσωτερική θερμοκρασία ίση ή μικρότερη των – 12 °C.

Άρθρο 2

Διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης

1.   Η διαχείριση της δασμολογικής πρέπει να γίνεται με βάση τη χρονολογική σειρά που προβλέπεται στα άρθρα 308α, 308β και 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά εισαγωγής.

2.   Η δασμολογική ποσόστωση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μητρική δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2201 και με τέσσερις τριμηνιαίες επιμέρους δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.2202.

Πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την υπαγωγή στη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2202, που αφορά τις επιμέρους δασμολογικές ποσοστώσεις.

3.   Οι αναλήψεις από τις επιμέρους ποσοστώσεις μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, την 31η Δεκεμβρίου και την 31η Μαρτίου πρέπει να σταματούν την πέμπτη εργάσιμη ημέρα της Επιτροπής τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάιο αντίστοιχα. Τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους προστίθενται στις ποσότητες των τριμηνιαίων επιμέρους ποσοστώσεων που ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου, την 1η Ιανουαρίου και την 1η Απριλίου αντίστοιχα. Τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα στο τέλος του έτους μεταφέρονται σε άλλο έτος ποσόστωσης.

Άρθρο 3

Πιστοποιητικά γνησιότητας

1.   Για την υπαγωγή σε δασμολογική ποσόστωση απαιτείται η υποβολή, στις τελωνειακές αρχές της Ένωσης, του πιστοποιητικού γνησιότητας που έχει εκδώσει η εμπλεκόμενη τρίτη χώρα μαζί με την τελωνειακή διασάφηση, ώστε να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία τα σχετικά εμπορεύματα.

2.   Το πιστοποιητικό γνησιότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εκδίδεται με βάση το πρότυπο του παραρτήματος III.

3.   Στην πίσω σελίδα του πιστοποιητικού γνησιότητας αναγράφεται ότι το κρέας καταγωγής της χώρας εξαγωγής ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος II.

4.   Το πιστοποιητικό γνησιότητας ισχύει μόνο εάν είναι δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο από την αρχή έκδοσης.

5.   Το πιστοποιητικό γνησιότητας λογίζεται δεόντως θεωρημένο εφόσον αναγράφονται ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης και φέρει τη σφραγίδα της αρχής έκδοσης και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να το υπογράψουν.

6.   Η σφραγίδα δύναται να αντικατασταθεί, στο πρωτότυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας καθώς και στα αντίγραφα αυτού, από έντυπη σφραγίδα.

7.   Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνησιότητας λήγει το αργότερο στις 30 Ιουνίου μετά την ημερομηνία έκδοσής τους.

Άρθρο 4

Αρχές έκδοσης σε τρίτες χώρες

1.   Η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3:

α)

αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής·

β)

αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξακριβώσει τις ενδείξεις που εμφαίνονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας.

2.   Οι ακόλουθες πληροφορίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή:

α)

το όνομα και η διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων, ει δυνατόν, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης των εξουσιοδοτούμενων αρχών έκδοσης των πιστοποιητικών γνησιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3·

β)

δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από την αρχή ή τις αρχές έκδοσης·

γ)

οι διαδικασίες και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την αρχή έκδοσης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήματος II.

Άρθρο 5

Κοινοποιήσεις τρίτης χώρας

Εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ, η Επιτροπή δημοσιεύει το όνομα της οικείας αρχής ή των οικείων αρχών έκδοσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, ή με κάθε άλλο κατάλληλο μέσο.

Άρθρο 6

Επιτόπιοι έλεγχοι σε τρίτες χώρες

Η Επιτροπή δύναται επίσης να ζητήσει από την τρίτη χώρα να επιτρέψει σε αντιπροσώπους της Επιτροπής να διενεργούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επιτόπιους ελέγχους στην εν λόγω τρίτη χώρα. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από κοινού με τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας.

Άρθρο 7

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009 καταργείται.

Άρθρο 8

Μεταβατικά μέτρα

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 620/2009 κατά τις εφτά πρώτες ημέρες του Ιουνίου του 2012 καταχωρίζονται την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού. Αποδεσμεύονται οι εγγυήσεις που έχουν συσταθεί σε σχέση με αυτές τις αιτήσεις.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2012.

Ωστόσο, το άρθρο 8 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 182 της 15.7.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 149, της 8.6.2012, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 182 της 15.7.2009, σ. 25.

(6)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δασμολογική ποσόστωση για βοδινό κρέας υψηλής ποιότητας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο

Αύξων αριθ.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης

Όγκος της ποσόστωσης

(σε τόνους καθαρού βάρους)

Δασμός ποσόστωσης

Περίοδος από 1 Ιουλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Κρέας βοοειδών, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο που πληροί τους όρους του παραρτήματος II

Από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου

45 975

Μηδέν

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

εκ των οποίων:

09.2202

 

από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου

9 825

09.2202

 

από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

12 050

09.2202

 

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου

12 050

09.2202

 

από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου

12 050

Περίοδοι από 1 Ιουλίου 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Κρέας βοοειδών, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο που πληροί τους όρους του παραρτήματος II

Από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου

48 200

Μηδέν

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

εκ των οποίων

09.2202

 

από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου

12 050

09.2202

 

από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

12 050

09.2202

 

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου

12 050

09.2202

 

από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου

12 050


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 η υπαγωγή στη δασμολογική ποσόστωση επιτρέπεται μόνο εάν υποβληθεί αίτηση για τον αύξοντα αριθμό 09.2202, που αφορά τις επιμέρους δασμολογικές ποσοστώσεις.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις για προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στη δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο άρθρο 1

1.

Τεμάχια βοείου κρέατος από σφάγια δαμαλίδων και βοδιών (1) ηλικίας μικρότερης των 30 μηνών, τα οποία τις τελευταίες 100 ημέρες πριν από τη σφαγή έχουν λάβει αποκλειστικά ζωοτροφές που περιείχαν συμπυκνώματα και/ή παραπροϊόντα κτηνοτροφικών σιτηρών σε αναλογία τουλάχιστον 62 % επί ξηράς ουσίας σιτηρεσίου, η μεταβολιστέα ενέργεια των οποίων είναι ίση ή μεγαλύτερη από 12,26 mega joules ανά χιλιόγραμμο ξηράς ουσίας.

2.

Οι δαμαλίδες και τα βόδια που εκτρέφονται, όπως περιγράφεται στο σημείο 1, λαμβάνουν κατά μέσο όρο ποσότητα ξηράς ουσίας τουλάχιστον ίση με 1,4 % του βάρους ζώντος ζώου ανά ημέρα.

3.

Τα σφάγια από τα οποία προέρχονται τα τεμάχια βοείου κρέατος εξετάζονται από αξιολογητή που ορίζεται από τις εθνικές αρχές, ο οποίος βασίζει την αξιολόγηση και την κατάταξη του σφαγίου σε μέθοδο που έχει εγκριθεί από τις εθνικές αρχές. Η μέθοδος αξιολόγησης των εθνικών αρχών και η σχετική κατάταξη πρέπει να αξιολογούν την ποιότητα των σφαγίων λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ωριμότητας του σφαγίου και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τεμαχίων βοείου κρέατος. Η εν λόγω μέθοδος αξιολόγησης των σφαγίων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ωριμότητας όσον αφορά το χρώμα και την υφή του επιμήκους ραχιαίου (longissimus dorsi) μυός, των οστών και της οστεοποίησης των χόνδρων, καθώς και αξιολόγηση των αναμενόμενων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδυασμού των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ενδομυϊκού λίπους και της πυκνότητας του επιμήκους ραχιαίου (longissimus dorsi) μυός.

4.

Η επισήμανση των τεμαχίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

5.

Μπορεί να προστεθεί η ένδειξη «Κρέας βοοειδών υψηλής ποιότητας» στις πληροφορίες της ετικέτας.


(1)  Οι δαμαλίδες και τα βόδια που υπόκεινται σε αυτές τις απαιτήσεις αφορούν αντίστοιχα τις κατηγορίες E και Γ όπως ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Image


8.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 482/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουνίου 2012

για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Tettnanger Hopfen (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γερμανίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Tettnanger Hopfen», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 415/2010 της Επιτροπής (2).

(2)

Στόχος της αίτησης είναι η τροποποίηση των προδιαγραφών. Επιτρέπονται νέα γραμμικά συστήματα υποστήριξης με πασσάλους για οικονομικούς λόγους. Η περίοδος κοπής αναπροσαρμόζεται, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη προσαρμογή σε μετεωρολογικούς παράγοντες ολοένα και λιγότερο ευνοϊκούς. Επιτρέπεται η χρήση ζιζανιοκτόνων με τα νέα γραμμικά συστήματα υποστήριξης με πασσάλους, προκειμένου να αυξηθεί ποσότητα νερού που είναι διαθέσιμη για τα φυτάρια λυκίσκου. Η μέγιστη θερμοκρασία ξήρανσης αυξάνεται σε 65 °C λόγω της εμφάνισης νέων επιστημονικών γνώσεων.

(3)

Η Επιτροπή εξέτασε τη σχετική τροποποίηση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αιτιολογημένη. Δεδομένου ότι η τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει χωρίς να ανατρέξει στη γραπτή διαδικασία των άρθρων 5, 6 και 7 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι προδιαγραφές της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Tettnanger Hopfen» τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το ενιαίο έγγραφο, που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών, παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 119 της 13.5.2010, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εγκρίνεται η ακόλουθη τροποποίηση των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Tettnanger Hopfen»:

Μέθοδος παραγωγής:

1.

Η τέταρτη, πέμπτη και έκτη φράση που ακολουθούν απαλείφονται στο σύνολό τους:

Στο Tettnang οι καλλιεργητές δεν μπορούν να αρχίσουν την εργασία τους πριν από την άνοιξη, σε αντίθεση με άλλες περιοχές καλλιέργειας λυκίσκου όπου τα συρμάτινα συστήματα στήριξης τοποθετούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό οφείλεται στα ειδικά συστήματα πλέγματος της περιοχής: ενώ σε άλλες περιοχές επικρατεί το σύστημα των μεγάλων αποστάσεων (μονής σειράς), στο Tettnang σχηματίζονται «διαμερίσματα» από έξι σειρές λυκίσκου μεταξύ των διόδων για μηχανική καλλιέργεια.

Εξήγηση: Η εισαγωγή (ποικίλων) νέων γραμμικών συστημάτων υποστήριξης με πασσάλους εξηγείται από οικονομικούς λόγους, καθώς διευκολύνει ιδίως τη χρήση των μηχανημάτων.

2.

Στην έβδομη φράση, οι λέξεις «πριν τα μέσα Απριλίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από τις αρχές Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου».

Εξήγηση: Η επιμήκυνση της περιόδου κοπής επιτρέπει καλύτερη προσαρμογή σε ολοένα δυσμενέστερους μετεωρολογικούς παράγοντες λόγω κλιματικής αλλαγής και επιτρέπει επίσης την καλύτερη χρήση της εργατικής δύναμης.

3.

Η δέκατη έκτη και δέκατη έβδομη φράση που ακολουθούν απαλείφονται στο σύνολό τους:

Μια ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι από τη φάση της ανθοφορίας υπάρχει φυτοκάλυψη (σε αντίθεση με άλλες περιοχές καλλιέργειας, οι καλλιεργητές λυκίσκου της περιοχής Tettnang αυτοδεσμεύθηκαν να μη χρησιμοποιούν ζιζανιοκτόνα), το οποίο σημαίνει ότι δεν απαιτείται καμία μετέπειτα κατεργασία του εδάφους. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται η συμπίεση και η διάβρωση του εδάφους και διευκολύνεται ο σχηματισμός χούμου.

Εξήγηση: Είναι δυνατόν τα νέα γραμμικά συστήματα υποστήριξης με πασσάλους να καταστήσουν αναγκαία τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Αυτό συμβαίνει ειδικά στις περιπτώσεις —σχετικά σπάνιες— έντονης αύξησης των ζιζανίων και είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι μεγαλύτερη η ποσότητα νερού που είναι διαθέσιμη για τα φυτάρια λυκίσκου. Η ποιότητα του λυκίσκου δεν θα επηρεαστεί αρνητικά.

4.

Στην εικοστή φράση, «62 °C» αντικαθίσταται από «65 °C».

Εξήγηση: Λόγω της εμφάνισης νέων επιστημονικών γνώσεων, μπορεί να αποδειχθεί αναγκαία η εφαρμογή μέγιστης θερμοκρασίας ξήρανσης 65 °C. Η αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας ξήρανσης αντιστοιχεί στις γενικές συνθήκες της σύμβασης παράδοσης του λυκίσκου· Ο πίνακας που αφορά την ποιότητα του γερμανικού λυκίσκου διευκρινίζει ότι ο ανεπεξέργαστος λυκίσκος πρέπει να ξηραίνεται σε θερμοκρασία 60-65 °C. Επιπλέον, η ξήρανση σε υψηλότερη θερμοκρασία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση. Η εργασία αυτή δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στο εξαιρετικά λεπτό άρωμα του λυκίσκου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

«TETTNANGER HOPFEN»

Αριθ. ΕΚ: DE-PGI-0105-0528-03.11.2011

ΠΓΕ ( Χ ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία

«Tettnanger Hopfen»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γερμανία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.8:

Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Βοτανική: Από βοτανική άποψη ο λυκίσκος (Humulus lupulus) ανήκει στην τάξη των ουρτικωδών (Urticaceae) και στην οικογένεια των κανναβινιδών (Cannabinaceae). Είναι δίοικο φυτό, δηλαδή κάθε φυτό φέρει μόνο θηλυκά ή μόνο αρσενικά άνθη. Καλλιεργούνται μόνο «θηλυκά» φυτά, των οποίων τα άνθη σχηματίζουν κωνοειδείς ταξιανθίες (κώνους). Η προστασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 αφορά μόνον τους θηλυκούς κώνους λυκίσκου (Naturhopfen – φυσικός λυκίσκος) και τα προϊόντα μεταποίησής τους (στην προκειμένη περίπτωση, σφαιρίδια και εκχύλισμα λυκίσκου). Ο κώνος του λυκίσκου αποτελείται από βράκτια, βρακτίδια, ποδίσκο και στρόβιλο, που παρέχουν τα πολύτιμα συστατικά ζυθοποίησης του λυκίσκου του Tettnang. Ο λυκίσκος είναι βραχυήμερο φυτό, δηλαδή αυξάνεται την άνοιξη, όταν η διάρκεια της ημέρας μεγαλώνει, και ανθίζει από την 21η Ιουνίου και μετά, όταν η διάρκεια της ημέρας μικραίνει. Χάρη στις ευνοϊκές τοπικές συνθήκες (ποιότητα του εδάφους, ύψος βροχοπτώσεων, μέσες θερμοκρασίες), ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» μπορεί να φθάσει σε ύψος 8,3 μέτρων, σε αντίθεση με λυκίσκους άλλων περιοχών (οι πάσσαλοι στήριξης που χρησιμοποιούνται στις άλλες περιοχές καλλιέργειας λυκίσκου, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν σε ύψος τα 7-7,5 μέτρα). Ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» αυξάνεται με ταχύ ρυθμό (έως 30 cm ημερησίως) και αναρριχάται περιελισσόμενος κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ως «Tettnanger Hopfen» ορίζονται οι αρωματικές ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή του Tettnang. Επιπλέον των κύριων ποικιλιών Tettnanger (από το 1973 φέρουν την ενιαία ονομασία «Tettnanger Frühhopfen»· P. Heidtmann Grünes Gold 1994, σ. 342) και Hallertauer Mittelfrüher, καλλιεργούνται επίσης οι ποικιλίες Hallertauer Tradition και Perle. Η ποικιλία Tettnanger καλλιεργείται αποκλειστικά στην περιοχή Tettnang.

Χρήση: Ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά (κατά 99 % περίπου) στη ζυθοποιία, ενώ ένα μικρό μόνον ποσοστό χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πελάτες προμηθεύονται τον λυκίσκο «Tettnanger Hopfen» σε μορφή κυρίως σφαιριδίων και, σε μικρότερο βαθμό, ως εκχύλισμα, δεδομένου ότι με την εκχύλιση μπορεί να απολεσθούν πολύτιμες αρωματικές ουσίες του λυκίσκου αυτού.

Συστατικά: Τα συστατικά που προσδίδουν στον λυκίσκο την αξία του είναι οι πικρές ουσίες (ρητίνες), οι αρωματικές ουσίες (αιθέρια έλαια) και οι τανίνες (πολυφαινόλες). Το Tettnang ορίζεται ως μια περιοχή καλλιέργειας αρωματικού λυκίσκου.

Ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» οφείλει την παγκόσμια φήμη του στις εξαιρετικά λεπτές αρωματικές του ουσίες, οι οποίες συνίστανται από περισσότερα από 300 αιθέρια έλαια (το καλούμενο «άρωμα του λυκίσκου» — Hopfenblume). Το άρωμα του λυκίσκου του Tettnang περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ως άρωμα λουλουδιών, εσπεριδοειδών, φρουτώδες, άρωμα φραγκοστάφυλων, υπόγλυκο και πικάντικο. Η γενική αίσθηση του αρώματος του λυκίσκου που καλλιεργείται στην περιοχή Tettnang περιγράφεται ως αρμονικό, γεμάτο και ήπιο άρωμα που διαρκεί.

Επιπλέον της ταξινόμησης αυτής, οι ποικιλίες λυκίσκου κατατάσσονται επισήμως από τον κλάδο του λυκίσκου βάσει των συστατικών στις κατηγορίες «λυκίσκος με πολύ λεπτό άρωμα», «αρωματικός λυκίσκος», «πικρός λυκίσκος», «λυκίσκος υψηλής περιεκτικότητας σε συστατικά α-». Το 96 % του λυκίσκου «Tettnanger Hopfen» (ποικιλίες Tettnanger και Hallertauer) ανήκει στην κατηγορία «λυκίσκος με πολύ λεπτό άρωμα», ενώ το υπόλοιπο 4 % (Perle και Hallertauer Tradition) ανήκει στην κατηγορία «αρωματικός λυκίσκος». Καθώς πολλά από τα 300 αρωματικά συστατικά δεν ανιχνεύονται με οργανοληπτική εξέταση, η κρίση των ζυθοποιών και των αγοραστών της ζυθοποιίας εξακολουθεί να στηρίζεται στην υποκειμενική αίσθηση του αρώματος (κατά την επιλογή του, ο αγοραστής σκύβει και μυρίζει τα διάφορα είδη λυκίσκου). Οι γνώστες συνήθως χαρακτηρίζουν τον λυκίσκο «Tettnanger Hopfen» ως τον εκλεκτότερο όλων.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης)

3.5.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Το σύνολο της παραγωγής ανεπεξέργαστου λυκίσκου, έως τη συσκευασία των κώνων λυκίσκου, τη σφράγιση και την πιστοποίηση στο τοπικό κέντρο πιστοποίησης, εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή αντιστοιχεί στην περιοχή παραγωγής Tettnang και περιλαμβάνει:

1.

Στο διοικητικό διαμέρισμα (Landkreis) Bodenseekreis, τις κοινότητες Eriskirch, Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen και Tettnang·

2.

Στο διοικητικό διαμέρισμα Ravensburg, τις κοινότητες Achberg, Amtzell, Berg, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Wangen im Allgäu (περιοχή των προηγούμενων κοινοτήτων Neuravensburg και Schomburg)

3.

στο διοικητικό διαμέρισμα Lindau (Bodensee), τις κοινότητες Bodolz, Lindau (Bodensee), Nonnenhorn και Wasserburg (Bodensee).

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Η πρώτη επίσημη καταγραφή της καλλιέργειας λυκίσκου στην περιοχή Tettnang ανάγεται στο 1150 (P. Heidtmann Grünes Gold 1994, σ. 12). Το έτος 1838 αναφέρονται 14 ζυθοποιεία στη διοικητική υποδιαίρεση Oberamt του Tettnang [βλέπε Memminger (επιμ.) Beschreibung des Oberamts Tettnang, 1838, σ. 62), εκ των οποίων τα τρία λειτουργούσαν στην πόλη. Τρία έτη αργότερα, το 1841, είχαν ήδη αυξηθεί σε έξι (P. Heidtmann Grünes Gold 1994, σ. 13). Οι ιδιοκτήτες των ζυθοποιείων καλλιεργούσαν οι ίδιοι τον λυκίσκο που χρησιμοποιούσαν. Η μεθοδική του καλλιέργεια εισήχθη το 1844 από τον ιατρό του Tettngang, Johann Nepomuk von Lentz, και οκτώ πολίτες, προοριζόμενη για το κλιματικό όριο της περιοχής αμπελοκαλλιέργειας (P. Heidtmann Grünes Gold 1994, σ. 15). Η καλλιέργεια του λυκίσκου άρχισε να επεκτείνεται το 1860 περίπου, συναντώμενη προς τα βόρεια με την παλαιότερη περιοχή καλλιέργειας Altshausen (όπου καλλιεργούνταν λυκίσκος από το 1821 περίπου· P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, σ. 14 — το 1864 καλλιεργούνταν 91 εκτάρια, το 1866 160 εκτάρια, το 1875 400 εκτάρια και το 1914 630 εκτάρια· P. Heidtmann Grünes Gold 1994, σ. 22 και ακόλουθες). Η περιοχή καλλιέργειας Tettnang γνώρισε τη μεγαλύτερη επέκταση κατά τη δεκαετία του 1990 με 1 650 εκτάρια (έκθεση σχετικά με την αγορά λυκίσκου στην ΕΕ 1997, HVG-Bericht 1997). Στη περιοχή Tettnang ανέκαθεν επιλέγεται και καλλιεργείται μόνον αρωματικός λυκίσκος.

Ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» καλλιεργείται αποκλειστικά στην τολύπη των χαμηλών αναβαθμίδων λιθώνων που σχηματίστηκαν κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο (παγετώνας Würm), στη λεκάνη του Schussen κατά μήκος του ποταμού Argen και των οχθών του, που ανάγονται στην εποχή των παγετώνων. Αυτός ο γεωλογικός σχηματισμός, με τα υποκείμενα ρεύματα υπόγειων υδάτων, επιτρέπει στον λυκίσκο να αναπτύξει ρίζες σε βάθος έως 2 μέτρων. Συγχρόνως αποτελεί για τον λυκίσκο μια μόνιμη πηγή υγρασίας ακόμη και κατά τις περιόδους μεγάλης ξηρασίας. Το εύκρατο ήπιο κλίμα της περιοχής, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 400 έως 600 μέτρων, ρυθμιζόμενο και από τη λίμνη Κωνσταντία (Bodensee) είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας όσον αφορά το άρωμα του λυκίσκου «Tettnanger Hopfen».

Ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» καλλιεργείται σε μοναδικές κλιματικές συνθήκες (μέσες τιμές ετήσιας θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας, ύψους βροχοπτώσεων). Με θερμοκρασία 9,4 °C, ηλιοφάνεια σχεδόν 1 800 ωρών και βροχοπτώσεις 1 136 mm, οι μέσες τιμές που καταγράφηκαν την τελευταία 30ετία (δεδομένα του 2009) είναι πολύ ανώτερες από αυτές που έχουν καταγραφεί για άλλες περιοχές της Γερμανίας.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος

Ως «Tettnanger Hopfen» ορίζονται οι αρωματικές ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή του Tettnang. Επιπλέον των κύριων ποικιλιών Tettnanger και Hallertauer Mittelfrüher, καλλιεργούνται επίσης οι ποικιλίες Hallertauer Tradition και Perle. Η ποικιλία Tettnanger καλλιεργείται αποκλειστικά στην περιοχή Tettnang.

Ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» περιέχει εξαιρετικά λεπτές αρωματικές ουσίες, οι οποίες συνίστανται από περισσότερα από 300 αιθέρια έλαια (το καλούμενο «άρωμα του λυκίσκου» — Hopfenblume). Το άρωμα του λυκίσκου του Tettnang περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ως άρωμα λουλουδιών, εσπεριδοειδών, φρουτώδες, άρωμα φραγκοστάφυλων, υπόγλυκο και πικάντικο. Η γενική αίσθηση του αρώματος του λυκίσκου που καλλιεργείται στην περιοχή Tettnang περιγράφεται ως αρμονικό, γεμάτο και ήπιο άρωμα που διαρκεί.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν επεξεργαστεί οι έμποροι λυκίσκου, το 96 % του λυκίσκου «Tettnanger Hopfen» (ποικιλίες Tettnanger και Hallertauer) ανήκει στην κατηγορία «λυκίσκος με πολύ λεπτό άρωμα», ενώ το υπόλοιπο 4 % (Perle και Hallertauer Tradition) ανήκει στην κατηγορία «αρωματικός λυκίσκος».

Ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλη ομοιογένεια.

Αυτή διαπιστώνεται κάθε χρόνο από τις αναλύσεις που διενεργούνται σε ειδικευμένο εργαστήριο στο ίδιο το Tettnang και αφορούν τα εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του λυκίσκου κάθε παραδιδόμενης παρτίδας.

Τα πορίσματα των αναλύσεων έχουν επιπλέον επιβεβαιωθεί από το πανεπιστήμιο του Hohenheim για την ποικιλία Tettnanger και από το ζυθοποιείο Anheuser/Busch για την ποικιλία Hallertauer Mittelfrüher.

Ο λυκίσκος «Tettnanger Hopfen» έχει αποκτήσει φήμη που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της περιοχής. Σε όλον τον κόσμο, από την Ιαπωνία έως τις ΗΠΑ, υπάρχουν καταναλωτές που εκτιμούν το εξαιρετικά λεπτό άρωμα του προϊόντος της μικρής αλλά θαυμαστής μητρόπολης του λυκίσκου Tettnang. Ένα παράδειγμα της εκτίμησης και της σύνδεσης του λυκίσκου του Tettnang με την ποιότητα συναντάται στις ΗΠΑ, όπου συχνά οι ζυθοποιοί επικολλούν στα βαρέλια τους ετικέτα με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο έχει υποστεί ζύμωση με λυκίσκο «Tettnanger Hopfen». Χάρη στην ποιότητά του, ο λυκίσκος του Tettnang επιτυγχάνει πάντοτε την υψηλότερη τιμή πώλησης (ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ της δεκαετίας του 1990, ετήσιες εκθέσεις των ετών 1990 έως 2000 του Landesanstalt της Βαυαρίας· P. Heidtmann Grünes Gold 1994, σ. 368-369). Αλλά και η ίδια η ζωή των κατοίκων της πόλης του λυκίσκου του Tettnang περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Αυτό αποδεικνύεται από τις περιφερειακές δομές και εκδηλώσεις με επίκεντρο τον λυκίσκο «Tettnanger Hopfen». Το μουσείο του λυκίσκου του Tettnang άνοιξε τις πύλες του το 1995 ως μάρτυρας της σημασίας της καλλιέργειας του λυκίσκου. Η εκπαιδευτική διαδρομή μήκους 4 km εξηγεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες όσα χρειάζεται να γνωρίζουν για τον λυκίσκο του Tettnang. Ο ποδηλατόδρομος συνολικού μήκους 42 km οδηγεί τους ποδηλάτες διαμέσου της περιοχής καλλιέργειας του λυκίσκου του Tettnang. Κάθε Αύγουστο, λίγο πριν τη συγκομιδή, διοργανώνεται στο Tettnang-Kau το φεστιβάλ του λυκίσκου, με το οποίο οι κάτοικοι του Tettnang εορτάζουν τη μακρόχρονη παράδοση του «πράσινου χρυσού» τους. Τέλος, ανά διετία, εκλέγονται οι «Υψηλότητες του Λυκίσκου» (Tettnanger Hopfenhoheiten — η βασίλισσα και δύο πριγκίπισσες), πρέσβειρες του λυκίσκου του Tettnang στη χώρα και στο εξωτερικό.

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με συγκεκριμένη ποιότητα, με τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ)

Ο συνδυασμός των γεωλογικών (ποιότητα του εδάφους) και των κλιματικών παραγόντων παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη του λυκίσκου «Tettnanger Hopfen» και την παραγωγή κώνων και εξασφαλίζει ομοιογένεια που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε γεωγραφικούς παράγοντες. Το εξαιρετικά λεπτό άρωμα του λυκίσκου «Tettnanger Hopfen» οφείλεται επίσης, σε σημαντικό βαθμό, στη φύση του εδάφους της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής αλλά και το σχετικά ήπιο κλίμα της, στο οποίο ασκεί ρυθμιστική δράση και η λίμνη Κωνσταντία (Bodensee). Η διεθνής φήμη του λυκίσκου «Tettnanger Hopfen» οφείλει ιδίως πολλά σε αυτό το άρωμα. Η μακρόχρονη παράδοση καλλιέργειας του λυκίσκου στην περιοχή του Tettnang είχε επίσης ως συνέπεια την ταυτοποίηση του πληθυσμού της περιοχής με τον λυκίσκο «Tettnanger Hopfen», που συνδέεται άρρηκτα με την τοπική πολιτιστική ζωή.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

Markenblatt τεύχος 33 της 20.8.2010, μέρος 7a-bb, σ. 14729

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/19450


8.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 483/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουνίου 2012

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

52,8

MA

66,7

MK

52,8

TR

64,5

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

24,1

TR

112,0

ZZ

68,1

0709 93 10

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

BO

105,2

TR

110,6

ZA

150,0

ZZ

121,9

0808 10 80

AR

99,9

BR

79,5

CL

101,6

CN

136,2

NZ

136,2

US

139,9

ZA

108,6

ZZ

114,6

0809 10 00

TR

240,2

ZZ

240,2

0809 29 00

TR

454,3

ZZ

454,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


8.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 484/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουνίου 2012

για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχτηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 430/2012

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο δ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 430/2012 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου (2) προβλέπει δύο υποπεριόδους διαγωνισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων (3), βάσει των προσφορών που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή είτε καθορίζει μέγιστο ποσό της ενίσχυσης ή δεν καθορίζει μέγιστο ποσό της ενίσχυσης.

(3)

Βάσει των προσφορών που υποβάλλονται ως απάντηση στον πρώτο επιμέρους διαγωνισμό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου για την υποπερίοδο διαγωνισμού που λήγει στις 5 Ιουνίου 2012.

(4)

Για να δοθεί ένα γρήγορο σήμα στην αγορά και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την υποπερίοδο διαγωνισμού που λήγει στις 5 Ιουνίου 2012 στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχτηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 430/2012, το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης για το ελαιόλαδο καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 132 της 23.5.2012, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 223 της 21.8.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόν

Μέγιστο ποσό της ενίσχυσης

(EUR/τόνο/ημέρα)

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

0,65

Παρθένο ελαιόλαδο

0,65


8.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 485/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουνίου 2012

σχετικά με τον ελάχιστο δασμό που καθορίζεται για τη ζάχαρη κατόπιν του έβδομο επιμέρους διαγωνισμού στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 187 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαρκής διαγωνισμός για την περίοδο εμπορίας 2011/2012 για την εισαγωγή ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 με μειωμένο δασμό.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2011, η Επιτροπή θα αποφασίσει, με βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν κατόπιν επιμέρους διαγωνισμού, είτε να καθορίσει είτε να μην καθορίσει ελάχιστο δασμό ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ.

(3)

Βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον έβδομο επιμέρους διαγωνισμό θα πρέπει να καθοριστεί ελάχιστος δασμός για ορισμένους οκταψήφιους κωδικούς ζάχαρης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 και να μην καθοριστεί ελάχιστος δασμός για τους υπόλοιπους οκταψήφιους κωδικούς ζάχαρης που υπάγεται στον εν λόγω κωδικό ΣΟ.

(4)

Για να δοθεί γρήγορα σήμα στην αγορά και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά τον έβδομο επιμέρους διαγωνισμό στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011, για τον οποίο η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 6 Ιουνίου 2012, καθορίστηκε ή δεν καθορίστηκε ελάχιστος δασμός, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού για τους οκταψήφιους κωδικούς ζάχαρης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 318 της 1.12.2011, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστοι δασμοί

(ευρώ/τόνο)

Οκταψήφιος κωδικός ΣΟ

Ελάχιστος δασμός

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

312,60

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

345,00

1701 99 90

(—)

δεν καθορίστηκε ελάχιστος δασμός (όλες οι προσφορές απορρίφθηκαν)

(X)

δεν υποβλήθηκαν προσφορές