ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2011.343.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
23 Δεκεμβρίου 2011


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2011 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2011 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 687/2011

10

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1376/2011 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Mongeta del Ganxet (ΠΟΠ)]

14

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1377/2011 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Salva Cremasco (ΠΟΠ)]

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1378/2011 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Rheinisches Apfelkraut (ΠΓΕ)]

18

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2011 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 382/2008, (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 και (ΕΕ) αριθ. 90/2011 όσον αφορά τους κωδικούς ΣΟ και τους κωδικούς προϊόντων της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στους τομείς του βοείου κρέατος, των αυγών και του κρέατος πουλερικών

20

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2011 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τους ειδικούς όρους για στρουθιονίδες αναπαραγωγής και απόδοσης ( 1 )

25

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2011 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας chloropicrin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 )

26

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1382/2011 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

28

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1383/2011 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών οι οποίοι εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012

30

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1384/2011 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον ελάχιστο δασμό που καθορίζεται κατόπιν του τρίτου επιμέρους διαγωνισμού στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011

33

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (ΑΘΗΝΑ)

35

 

*

Απόφαση 2011/872/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/430/ΚΕΠΠΑ

54

 

 

2011/873/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των ποσοτήτων και την κατανομή των ποσοστώσεων ελεγχόμενων ουσιών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9196]

57

 

 

2011/874/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών και κουναβιών καθώς και για τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές και τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων ζώων στην Ένωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9232]  ( 1 )

65

 

 

2011/875/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του τομέα των ταχυδρομείων στην Ουγγαρία από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9197]  ( 1 )

77

 

 

2011/876/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για την απαλλαγή ορισμένων μερών από την επέκταση σε ορισμένα εξαρτήματα ποδηλάτων, του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στα ποδήλατα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 του Συμβουλίου, και για την άρση της αναστολής και την ανάκληση της καταβολής του δασμού αντιντάμπινγκ που επεκτάθηκε σε ορισμένα εξαρτήματα ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που παραχωρήθηκε σε ορισμένα μέρη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9473]

86

 

 

2011/877/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για καθορισμό εναρμονισμένων τιμών αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της απόφασης 2007/74/ΕΚ της Επιτροπής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9523]

91

 

 

2011/878/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την επιβεβαίωση του προσωρινού υπολογισμού των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 και των στόχων για τις ειδικές εκπομπές των κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων για το ημερολογιακό έτος 2010 κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

97

 

 

2011/879/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και IV της οδηγίας 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9518]  ( 1 )

105

 

 

2011/880/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της εκτελεστικής απόφασης 2011/402/ΕΕ σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων τα οποία εφαρμόζονται στους σπόρους μοσχόσιτου (τριγωνέλλας) και σε ορισμένους σπόρους και κουκιά που εισάγονται από την Αίγυπτο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9524]  ( 1 )

117

 

 

2011/881/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της χρηματοδοτικής απόφασης με σκοπό την υποστήριξη εθελοντικών μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9597]

119

 

 

2011/882/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά μιας νέας βάσης τσίχλας ως νέου συστατικού τροφίμων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9680]

121

 

 

2011/883/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για την κατάρτιση καταλόγου επιθεωρητών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9701]

123

 

 

2011/884/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι στα προϊόντα ρυζιού καταγωγής Κίνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/289/ΕΚ ( 1 )

140

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην απόφαση 2008/312/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, περί καθορισμού του τυποποιημένου εγγράφου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων που αναφέρεται στην οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 107 της 17.4.2008)

149

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΟΔΗΓΙΕΣ

23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/1


ΟΔΗΓΊΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την προοδευτική εγκαθίδρυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει τη θέσπιση μέτρων στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της προστασίας των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε, κατά την ειδική σύνοδό του στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, την ανάγκη εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τους όρους εισδοχής και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος των κρατών μελών και ότι μια πιο ενεργητική πολιτική κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να έχει ως φιλοδοξία να τους προσφέρει δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμα με αυτά των πολιτών της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό, ζήτησε από το Συμβούλιο να εκδώσει νομοθετικές πράξεις βάσει των προτάσεων της Επιτροπής. Η ανάγκη επίτευξης των στόχων που προσδιορίστηκαν στο Τάμπερε επαναβεβαιώθηκε στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2009.

(3)

Η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας υποβολής αίτησης που καταλήγει στην έκδοση, στο πλαίσιο μίας μόνης διοικητικής πράξης, ενός συνδυασμένου τίτλου που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαμονή και την εργασία θα συμβάλει στην απλούστευση και την εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται επί του παρόντος στα κράτη μέλη. Μια τέτοια διαδικαστική απλούστευση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε πολλά κράτη μέλη και έχει παράσχει στους μετανάστες και στους εργοδότες τους μια πιο αποτελεσματική διαδικασία, καθώς και διευκόλυνε τον έλεγχο της νομιμότητας της διαμονής και της απασχόλησής τους.

(4)

Προκειμένου να επιτρέπουν την πρώτη είσοδο στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να εκδίδουν ενιαία άδεια διαμονής ή, εάν χορηγούν ενιαίες άδειες μόνον κατόπιν εισόδου στο έδαφός τους, θεώρηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν τέτοιες ενιαίες άδειες διαμονής ή θεωρήσεις εγκαίρως.

(5)

Θα πρέπει να θεσπισθεί σύνολο κανόνων που θα διέπουν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση ενιαίας άδειας. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και διαχειρίσιμη, λαμβανομένου υπόψη του συνήθους φόρτου εργασίας των διοικήσεων των κρατών μελών, καθώς και διαφανής και δίκαιη, προκειμένου να προσφέρει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας δικαίου στους ενδιαφερομένους.

(6)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να μη θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τα της εισδοχής και μεταξύ άλλων τον όγκο εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εργασία.

(7)

Οι αποσπασμένοι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τούτο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νομίμως σε ένα κράτος μέλος και αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος να συνεχίζουν να απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους υπηκόους του κράτους μέλους καταγωγής κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, όσον αφορά εκείνους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (4).

(8)

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (5) δεν θα πρέπει να υπάγονται στην παρούσα οδηγία, λόγω του πλέον προνομιακού καθεστώτος το οποίο απολαμβάνουν και της ιδιαιτερότητας της άδειας διαμονής που φέρει τη μνεία «επί μακρόν διαμένων – ΕΕ».

(9)

Δεδομένου του προσωρινού καθεστώτος τους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους για να εργασθούν εποχιακά δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(10)

Η υποχρέωση των κρατών μελών να καθορίζουν αν η αίτηση θα υποβάλλεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη του θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν ρυθμίσεων που προβλέπουν ανάμειξη αμφοτέρων στη διαδικασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν αν η αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας πρέπει να υποβληθεί στο κράτος μέλος προορισμού ή από τρίτη χώρα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται στον υπήκοο τρίτης χώρας να υποβάλει αίτηση από τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον εργοδότη στο κράτος μέλος προορισμού.

(11)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αιτήσεων και την ενιαία άδεια δεν θα πρέπει να αφορούν τις ομοιόμορφες θεωρήσεις ή τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας.

(12)

Ο προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγει τον ρόλο και τις ευθύνες των λοιπών αρχών και, κατά περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων, όσον αφορά την εξέταση της αίτησης και τη σχετική απόφαση.

(13)

Η προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση θεώρησης. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις εθνικές διαδικασίες αναγνώρισης διπλωμάτων.

(14)

Ο τύπος της ενιαίας άδειας θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (6) και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ή όχι άδεια εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγράφουν, μεταξύ άλλων και με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της μετανάστευσης, όχι μόνο στην ενιαία άδεια, αλλά και σε όλες τις άδειες διαμονής που εκδίδουν, τις πληροφορίες σχετικά με την άδεια εργασίας, ανεξάρτητα από τον τύπο της άδειας ή του τίτλου διαμονής βάσει της οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας έγινε δεκτός στην επικράτεια κράτους μέλους και του παραχωρήθηκε πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους.

(15)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για τις άδειες διαμονής για σκοπούς άλλους πλην της εργασίας θα πρέπει να αφορούν μόνο τον μορφότυπο των εν λόγω αδειών και δεν θα πρέπει να θίγουν τους ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες περί διαδικασιών εισδοχής και διαδικασιών έκδοσης αυτών των αδειών.

(16)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ενιαία άδεια και την άδεια διαμονής που εκδίδεται για σκοπούς άλλους πλην της εργασίας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εκδίδουν πρόσθετο έγγραφο προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σχέση εργασίας για την οποία δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον μορφότυπο της άδειας διαμονής. Τέτοιο έγγραφο μπορεί να χρησιμεύει για την πρόληψη της εκμετάλλευσης υπηκόων τρίτων χωρών και την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης, θα πρέπει όμως να είναι προαιρετικό για τα κράτη μέλη και να μη χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της άδειας εργασίας, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ενιαίας άδειας. Οι τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και το στοιχείο α) σημείο 16 του παραρτήματός του μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών αυτών σε ηλεκτρονική μορφή.

(17)

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να απορριφθεί μια αίτηση έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης ενιαίας άδειας ή βάσει των οποίων μπορεί να ανακληθεί η ενιαία άδεια θα πρέπει να είναι αντικειμενικού χαρακτήρα και θα πρέπει να καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τήρησης της αρχής της ενωσιακής προτίμησης, όπως ορίζεται ιδιαίτερα στις σχετικές διατάξεις των πράξεων προσχώρησης του 2003 και του 2005. Οι αποφάσεις περί απόρριψης και οι αποφάσεις περί ανάκλησης θα πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως.

(18)

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο και ενιαία άδεια που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος το οποίο εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν θα πρέπει να μπορούν να εισέρχονται και να διακινούνται ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν για διάστημα μέχρι και τριών μηνών ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (7) και το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της οικονομικής ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (8) (σύμβαση Σένγκεν).

(19)

Ελλείψει οριζόντιας ενωσιακής νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών διαφέρουν, ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με την ιθαγένειά τους. Με σκοπό να συνεχισθεί η περαιτέρω ανάπτυξη συνεκτικής πολιτικής μετανάστευσης και να μειωθεί η ανισότητα δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των πολιτών της Ένωσης και των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, καθώς και να συμπληρωθεί το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη μετανάστευση, θα πρέπει να θεσπιστεί σύνολο δικαιωμάτων ιδίως για να ορίσει τους τομείς πολιτικής στους οποίους κατοχυρώνεται η ισότητα μεταχείρισης των υπηκόων ενός κράτους μέλους και των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Σκοπός των σχετικών διατάξεων είναι να δημιουργηθούν ελάχιστες ισότιμες συνθήκες εντός της Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών συμβάλλουν, με την εργασία τους και τους φόρους που καταβάλλουν, στην οικονομία της Ένωσης, και χρησιμεύουν ως μηχανισμός διασφάλισης για τη μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των ημεδαπών εργαζομένων και των εργαζομένων τρίτων χωρών, ο οποίος πηγάζει από την πιθανή εκμετάλλευση αυτών των τελευταίων. Ο «εργαζόμενος τρίτης χώρας», όπως παρατίθεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να ορίζεται με την επιφύλαξη της ερμηνείας της έννοιας της σχέσης εργασίας σε άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ως ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως και του επιτρέπεται στα πλαίσια αμειβόμενης σχέσης να εργάζεται εκεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή πρακτική.

(20)

Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα σε κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον κοινό σύνολο δικαιωμάτων, βασιζόμενο στην ίση μεταχείριση με τους πολίτες του αντίστοιχου κράτους μέλους υποδοχής τους, ανεξάρτητα από τον αρχικό σκοπό ή τον λόγο εισδοχής. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους τομείς που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να κατοχυρώνεται όχι μόνο για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έγιναν δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους για να εργασθούν, αλλά εξίσου σε εκείνους οι οποίοι έγιναν δεκτοί για άλλους λόγους και στη συνέχεια τους δόθηκε πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας εργαζομένου τρίτης χώρας που έχουν γίνει δεκτά στο κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (9), των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία (10) και των ερευνητών που έχουν γίνει δεκτοί σύμφωνα με την οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (11).

(21)

Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης σε ορισμένους τομείς θα πρέπει να συνδέεται αυστηρά με τη νόμιμη διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας και με την πρόσβαση που του έχει χορηγηθεί στην αγορά εργασίας ενός κράτους μέλους, όπως αυτά προβλέπονται από την ενιαία άδεια που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαμονή και την εργασία και από τις άδειες διαμονής που χορηγούνται για άλλους λόγους και περιέχουν τις πληροφορίες για την άδεια εργασίας.

(22)

Οι συνθήκες εργασίας, όπως αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον την αμοιβή και την απόλυση, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τον χρόνο εργασίας και την άδεια, λαμβανομένων υπόψη των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων.

(23)

Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζει τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται από υπήκοο τρίτης χώρας σε άλλο κράτος μέλος κατά τον ίδιο τρόπο όπως για τους πολίτες της Ένωσης και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (12). Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων τρίτων χωρών όσον αφορά την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να υποδέχονται τους εν λόγω εργαζομένους τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας τους.

(24)

Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (13). Οι διατάξεις σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στους εργαζομένους που γίνονται δεκτοί σε ένα κράτος μέλος απευθείας από τρίτη χώρα. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χορηγεί στους εργαζομένους τρίτων χωρών περισσότερα δικαιώματα από τα προβλεπόμενα ήδη στο κείμενο ενωσιακό δίκαιο στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους τρίτων χωρών σε περιπτώσεις που εμφανίζουν διασυνοριακά στοιχεία. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χορηγεί δικαιώματα σε σχέση με καταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, όπως αυτές που σχετίζονται με τα μέλη οικογενειών που διαμένουν σε τρίτη χώρα. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να παρέχει δικαιώματα μόνο για εκείνα τα μέλη της οικογένειας που επανευρίσκονται με εργαζόμενο τρίτης χώρας για να διαμείνουν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης ή για εκείνα τα μέλη της οικογένειας που ήδη διαμένουν νόμιμα σε αυτό το κράτος μέλος.

(25)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τουλάχιστον ίση μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ή που, ύστερα από μια ελάχιστη περίοδο απασχόλησης, είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι. Τυχόν περιορισμοί στην ίση μεταχείριση στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ισχύουν με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που παρέχονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (14).

(26)

Το δίκαιο της Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα δικά τους συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ελλείψει εναρμονίσεως σε επίπεδο Ένωσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να ορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ύψος των παροχών αυτών και την περίοδο για την οποία καταβάλλονται. Ωστόσο, κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο.

(27)

Η ίση μεταχείριση των εργαζομένων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να καλύπτει τα μέτρα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.

(28)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται στο δίκαιο της Ένωσης και τα ισχύοντα διεθνή μέσα.

(29)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, το θρήσκευμα ή το φρόνημα, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, ιδίως σύμφωνα με την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (15) και την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (16).

(30)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή ο καθορισμός ενιαίας διαδικασίας αίτησης με σκοπό τη χορήγηση ενιαίας άδειας που να επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να εργάζονται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και ενός κοινού συνόλου δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(31)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

(32)

Σύμφωνα με την Κοινή Πολιτική Δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(33)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

(34)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Η παρούσα οδηγία καθορίζει:

α)

ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ενιαίας άδειας η οποία θα επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να διαμένουν στο έδαφος κράτους μέλους χάριν εργασίας, με στόχο να απλουστευθούν οι διαδικασίες εισδοχής των συγκεκριμένων προσώπων και να διευκολυνθεί ο έλεγχος του καθεστώτος τους· και

β)

κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, ανεξαρτήτως του σκοπού της αρχικής εισδοχής τους στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους, τα οποία βασίζονται σε ίση μεταχείριση με εκείνη που επιφυλάσσεται στους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους.

2.   Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον αφορά την εισδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στις αγορές εργασίας τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

β)   «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους και ο οποίος διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας, στα πλαίσια αμειβόμενης σχέσης σε αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή πρακτική·

γ)   «ενιαία άδεια»: άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους μέλους, η οποία επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά του με σκοπό την εργασία·

δ)   «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: κάθε διαδικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη του, με σκοπό να του χορηγηθεί άδεια διαμονής και εργασίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση για την ενιαία άδεια.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

α)

στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν την άδεια να διαμένουν με σκοπό την εργασία σε ένα κράτος μέλος·

β)

στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί σε ένα κράτος μέλος για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας σύμφωνα με το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, οι οποίοι λαμβάνουν άδεια εργασίας και κατέχουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002· και

γ)

στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί σε ένα κράτος μέλος με σκοπό την εργασία σύμφωνα με το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών:

α)

οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (17)·

β)

οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών·

γ)

οι οποίοι είναι αποσπασμένοι για όσο καιρό διαρκεί η απόσπασή τους·

δ)

οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους ως ενδοεπιχειρησιακά αποσπασμένοι εργαζόμενοι·

ε)

οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους ως εποχικοί εργαζόμενοι ή ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair)·

στ)

οι οποίοι επιτρέπεται να διαμένουν σε κράτος μέλος για λόγους προσωρινής προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν σε αυτό για τον ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους·

ζ)

οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (18) ή έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για την αίτησή τους·

η)

οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική κράτους μέλους ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική κράτους μέλους, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την αίτησή τους·

θ)

οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ·

ι)

των οποίων η απομάκρυνση έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους·

ια)

οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι·

ιβ)

οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος ή που φέρει τη σημαία κράτους μέλους.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι το κεφάλαιο II δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους είτε έχει χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στην επικράτεια κράτους μέλους για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών είτε έχουν γίνει δεκτοί σε ένα κράτος μέλος για λόγους σπουδών.

4.   Το κεφάλαιο II δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται βάσει θεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ

Άρθρο 4

Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης

1.   Κάθε αίτηση για την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας υποβάλλεται σύμφωνα με ενιαία διαδικασία αίτησης. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη του υπηκόου τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να επιτρέψουν την υποβολή αίτησης από οποιονδήποτε εκ των δύο. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την υποβολή της αίτησης από το έδαφος της τρίτης χώρας ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, στην επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι ήδη νομίμως παρών.

2.   Τα κράτη μέλη εξετάζουν την αίτηση που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 και εκδίδουν απόφαση σχετικά με την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση της ενιαίας άδειας εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο. Η απόφαση που αφορά την έκδοση, την τροποποίηση ή την ανανέωση της ενιαίας άδειας λαμβάνει τη μορφή ενιαίας διοικητικής πράξης που συνδυάζει τίτλο διαμονής και άδεια εργασίας.

3.   Η διαδικασία της ενιαίας αίτησης δεν θίγει τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης η οποία ενδέχεται να απαιτείται για την πρώτη είσοδο.

4.   Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη εκδίδουν ενιαία άδεια στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής και στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ήδη γίνει δεκτοί και υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας διαμονής τους μετά την έναρξη ισχύος των εθνικών εκτελεστικών διατάξεων.

Άρθρο 5

Αρμόδια αρχή

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή για την παραλαβή της αίτησης και την έκδοση της ενιαίας άδειας.

2.   Η αρμόδια αρχή εκδίδει σχετική απόφαση για το σύνολο της αίτησης το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης.

Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, οιεσδήποτε συνέπειες καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

3.   Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφασή της εγγράφως στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στο σχετικό εθνικό δίκαιο.

4.   Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που χορηγούνται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα εγγράφως για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμισή τους. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αναστέλλεται μέχρις ότου η αρμόδια αρχή ή οι άλλες σχετικές αρχές λάβουν τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που απαιτούνται επιπροσθέτως δεν προσκομισθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την αίτηση.

Άρθρο 6

Ενιαία άδεια

1.   Τα κράτη μέλη εκδίδουν την ενιαία άδεια χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και αναγράφουν τα στοιχεία σχετικά με την άδεια εργασίας σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο 7.5-9 του παραρτήματός του.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σχέση του υπηκόου τρίτης χώρας (όπως το όνομα και τη διεύθυνση του εργοδότη, τον τόπο εργασίας, το είδος εργασίας, το ωράριο, την αμοιβή) σε έντυπη μορφή ή να αποθηκεύουν τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α) σημείο 16 του παραρτήματός του.

2.   Όταν εκδίδουν την ενιαία άδεια, τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν τυχόν πρόσθετες άδειες ως απόδειξη της άδειας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 7

Άδειες διαμονής που εκδίδονται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας

1.   Όταν εκδίδουν άδειες διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, τα κράτη μέλη αναγράφουν τα στοιχεία σχετικά με την άδεια εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας διαμονής.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σχέση του υπηκόου τρίτης χώρας (όπως το όνομα και τη διεύθυνση του εργοδότη, τον τόπο εργασίας, το είδος εργασίας, το ωράριο, την αμοιβή) σε έντυπη μορφή ή να αποθηκεύουν τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α) σημείο 16 του παραρτήματός του.

2.   Όταν εκδίδουν άδειες διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν πρόσθετες άδειες ως απόδειξη της άδειας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 8

Διαδικαστικές εγγυήσεις

1.   Κάθε απόφαση περί απόρριψης της αίτησης για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας ή κάθε απόφαση ανάκλησης ενιαίας άδειας βάσει κριτηρίων που ορίζονται στο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο πρέπει να αιτιολογείται δεόντως στη γραπτή κοινοποίηση.

2.   Κάθε απόφαση περί απόρριψης της αίτησης για την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας ή περί ανάκλησης ενιαίας άδειας υπόκειται σε ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο. Στη γραπτή κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να διευκρινίζεται το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή ενώπιον της οποίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, καθώς και η σχετική προθεσμία.

3.   Μια αίτηση είναι δυνατόν να θεωρηθεί απαράδεκτη λόγω του όγκου εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται να εργασθούν και, σε αυτήν τη βάση, μπορεί να μην εξετασθεί.

Άρθρο 9

Πρόσβαση στην πληροφόρηση

Τα κράτη μέλη παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, επαρκή πληροφόρηση προς τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους μελλοντικούς εργοδότες τους σχετικά με τα αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται για την υποβολή πλήρους αίτησης.

Άρθρο 10

Τέλη

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τους αιτούντες την καταβολή τελών, όπου απαιτείται, για την επεξεργασία των αιτήσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το ύψος των τελών αυτών είναι ανάλογο και μπορεί να βασίζεται στις πραγματικά χορηγούμενες υπηρεσίες για την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση αδειών.

Άρθρο 11

Δικαιώματα βάσει της ενιαίας άδειας

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ενιαία άδεια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, παρέχει, κατά την περίοδο ισχύος της, στον κάτοχό της τα ακόλουθα ελάχιστα δικαιώματα:

α)

εισόδου και διαμονής στην επικράτεια του κράτους μέλους έκδοσης της ενιαίας άδειας, εφόσον ο κάτοχός της πληροί όλες τις προϋποθέσεις εισδοχής κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο·

β)

ελεύθερης πρόσβασης στο σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους έκδοσης της ενιαίας άδειας, εντός των ορίων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο·

γ)

άσκησης της συγκεκριμένης εργασιακής δραστηριότητας βάσει της ενιαίας άδειας και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

δ)

ενημέρωσης για τα δικαιώματα που χορηγούνται στον κάτοχο βάσει της ενιαίας άδειας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και/ή το εθνικό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 12

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

1.   Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν όσον αφορά:

α)

τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας στον τόπο εργασίας·

β)

την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια·

γ)

την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

δ)

την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες·

ε)

τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

στ)

τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στο εν λόγω κράτος μέλος·

ζ)

την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στέγασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·

η)

τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προσφέρονται από γραφεία εύρεσης εργασίας.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την ίση μεταχείριση:

α)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο γ):

i)

περιορίζοντας την εφαρμογή της σε εργαζομένους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται ή εργάζονταν στο παρελθόν και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι,

ii)

αποκλείοντας τους εργαζομένους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτειά τους σύμφωνα με την οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου,

iii)

αποκλείοντας επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια,

iv)

ορίζοντας ειδικές προϋποθέσεις περιλαμβανομένης της δέουσας γνώσης της γλώσσας και της πληρωμής των διδάκτρων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, όσον αφορά την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη απασχόληση.

β)

Περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο ε) στους εργαζομένους τρίτων χωρών, αλλά δεν μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα αυτά για εργαζομένους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν για ελάχιστο διάστημα έξι μηνών και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1 στοιχείο ε) σχετικά με τις οικογενειακές παροχές δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει επιτραπεί να εργαστούν στο έδαφος κράτους μέλους για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί με σκοπό τις σπουδές ή σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους επιτρέπεται να εργαστούν βάσει θεώρησης.

γ)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο στ) σχετικά με τα φορολογικά πλεονεκτήματα, περιορίζοντας την εφαρμογή της σε περιπτώσεις όπου ο καταχωρισμένος ή συνήθης τόπος διαμονής των μελών της οικογένειας του εργαζομένου τρίτης χώρας για τα οποία αιτείται πλεονεκτημάτων ευρίσκεται εντός του εδάφους του οικείου κράτους μέλους.

δ)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο ζ):

i)

περιορίζοντας την εφαρμογή της σε εκείνους τους εργαζομένους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται,

ii)

περιορίζοντας την πρόσβαση στη στέγαση.

3.   Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 δεν θίγει το δικαίωμα του κράτους μέλους να αφαιρεί ή να αρνείται να ανανεώσει την άδεια διαμονής που εκδίδεται βάσει της παρούσας οδηγίας, την άδεια διαμονής που εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη άδεια εργασίας σε κράτος μέλος.

4.   Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που μετακινούνται προς τρίτη χώρα ή οι επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και που έλκουν δικαιώματα από αυτούς λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων τις οποίες δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης αυτών των εργαζομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές όπως οι πολίτες των οικείων κρατών μελών όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Ευνοϊκότερες διατάξεις

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:

α)

του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης ή της Ένωσης και των μελών της, αφενός, και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, αφετέρου· και

β)

διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών.

2.   Η παρούσα οδηγία τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται.

Άρθρο 14

Ενημέρωση του κοινού

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του ευρέος κοινού τακτικά ενημερωμένη δέσμη πληροφοριών σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτειά τους προκειμένου να εργασθούν εκεί.

Άρθρο 15

Υποβολή εκθέσεων

1.   Σε τακτά διαστήματα και την πρώτη φορά έως τις 25 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και προτείνει τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες.

2.   Μία φορά τον χρόνο και την πρώτη φορά έως τις 25 Δεκεμβρίου 2014, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστικές για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (19).

Άρθρο 16

Μεταφορά

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 25 Δεκεμβρίου 2013. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων.

Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από αυτήν την αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που υπάγεται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 18

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο, 13 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SZPUNAR


(1)  ΕΕ C 27 της 3.2.2009, σ. 114.

(2)  ΕΕ C 257 της 9.10.2008, σ. 20.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44.

(6)  ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.

(9)  ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12.

(10)  ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12.

(11)  ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15.

(12)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.

(13)  ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 344 της 29.12.2010, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(16)  ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

(17)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

(18)  ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12.

(19)  ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2011 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 687/2011

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1) και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Ιουλίου 2011 το Συμβούλιο εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 687/2011 (2) για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 και την κατάρτιση ενημερωμένου καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.

(2)

Το Συμβούλιο έδωσε σε όλα τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες για τις οποίες αυτό ήταν πρακτικώς εφικτό το σκεπτικό βάσει του οποίου περιελήφθησαν στον κατάλογο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 687/2011.

(3)

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3), το Συμβούλιο ενημέρωσε τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που κατονομάζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 687/2011 ότι αποφάσισε να τα διατηρήσει στον κατάλογο. Το Συμβούλιο πληροφόρησε επίσης τα σχετικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν το σκεπτικό του Συμβουλίου βάσει του οποίου περιελήφθησαν στον κατάλογο, εκτός εάν το σκεπτικό τους έχει ήδη ανακοινωθεί. Στην περίπτωση ορισμένων προσώπων και ομάδων, κατέστη διαθέσιμο τροποποιημένο σκεπτικό.

(4)

Το Συμβούλιο προέβη σε πλήρη επανεξέταση του καταλόγου των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, όπως απαιτείται από το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις που του υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι.

(5)

Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που κατονομάζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού ενέχονται σε τρομοκρατικές ενέργειες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (4), ότι έχει ληφθεί έναντι αυτών απόφαση αρμόδιας αρχής κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 της εν λόγω κοινής θέσης και ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στα συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.

(6)

Ο κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 θα πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 687/2011 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 αντικαθίσταται από τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 687/2011 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.

(2)  ΕΕ L 188 της 19.7.2011, σ. 2.

(3)  ΕΕ C 212 της 19.7.2011, σ. 20.

(4)  ΕΕ L 344, 28.12.2001, σ. 93.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1

1.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABDOLLAHI Hamed (γνωστός και ως Mustafa Abdullahi), γεννηθείς στις 11 Αυγούστου 1960 στο Ιράν. Διαβατήριο: D9004878.

2.

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

3.

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γενν. στο Al Ihsa (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6.

ARBABSIAR Manssor (γνωστός και ως Mansour Arbabsiar), γεννηθείς στις 6 ή15 Μαρτίου 1955 στο Ιράν. Ιρανός και Αμερικανός υπήκοος. Διαβατήριο: C2002515 (Ιράν); Διαβατήριο: 477845448 (ΗΠΑ) Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 07442833, λήγει στις 15 Μαρτίου 2016 (αμερικανική άδεια οδήγησης).

7.

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

8.

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed)· γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

9.

ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και "al Hijra"

10.

BOUYERI, Mohammed (γνωστός και ως Abu ZUBAIR ή SOBIAR ή Abu ZOUBAIR), γεννηθείς στις 8.3.1978 στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες) — μέλος της "Hofstadgroep"

11.

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή ως Zitoun Mourad), γεννηθείς την 1.2.1972 στην Αλγερία — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

12.

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil), γενν. την 1.6.1970 στην Αλγερία — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν.στις 10.9.1971 στο Αλγέρι (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

16.

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

17.

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

18.

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

19.

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

20.

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

21.

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

22.

SHAHLAI Abdul Reza (γνωστός και ως Abdol Reza Shala'i, ή Abd-al Reza Shalai, ή. Abdorreza Shahlai, ή Abdolreza Shahla'i, ή Abdul-Reza Shahlaee, ή.Hajj Yusef, ή Haji Yusif, ή Hajji Yasir, ή.Hajji Yusif, ήΥusuf Abu-al-Karkh), γεννηθείς περίπου το 1957στο Ιράν. Διευθύνσεις: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.

23.

SHAKURI Ali Gholam, γεννηθείς περίπου το 1965 στην Τεχεράνη, Ιράν

24.

SOLEIMANI Qasem (γνωστός και ως Ghasem Soleymani,ή Qasmi Sulayman, ή Qasem Soleymani, ή Qasem Solaimani, ή Qasem Salimani, ή Qasem Solemani, ή Qasem Sulaimani, ή Qasem Sulemani), γεννηθείς στις 11 Μαρτίου 1957 στο Ιράν. Ιρανός υπήκοος. Διαβατήριο: 008827 (διπλωματικό διαβατήριο του Ιράν), εκδόθηκε το 1999. Τίτλος: Υποστράτηγος

25.

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. στις 21.4.1964 στη Blida (Αλγερία) — μέλος της "al-Takfir" και της "al-Hijra"

26.

WALTERS, Jason Theodore James (γνωστός και ως Abdullah ή David), γενν. 6.3.1985 στο Amersfoort (Κάτω Χώρες), αριθ. (ολλανδικού) διαβατηρίου NE8146378 — μέλος της "Hofstadgroep"

2.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

Οργάνωση Abu Nidal — "ANO" (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2.

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir και al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA) των Φιλιππίνων

7.

Gama'a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα), (γνωστή και ως Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής (IBDA-C)

9.

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10.

Χιζμπούλ Μουτζαχεντίν — "ΗΜ"

11.

Hofstadgroep

12.

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

13.

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh Youth Federation (ISYF)

14.

Khalistan Zindabad Force — Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν (Khalistan Commando Force, KZF)

15.

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)

16.

Απελευθερωτικοί Τίγρεις του Ταμίλ Ιλάμ (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE)

17.

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

18.

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad — PIJ)

19.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP)

20.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, γνωστό και ως PFLP-General Command, PFLP-GC)

21.

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)

22.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi", Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο — DHKP/C, (γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol) (Επαναστατικός στρατός/μέτωπο/κόμμα για τη λαϊκή απελευθέρωση)

23.

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso — SL)

24.

Ίδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Ίδρυμα Al Aqsa Nederland, ή Al Aqsa Nederland)

25.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, γνωστοί και ως Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1376/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2011

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Mongeta del Ganxet (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση της Ισπανίας για την καταχώριση της ονομασίας «Mongeta del Ganxet» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω ονομασία πρέπει να καταχωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 124 της 27.4.2011, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Mongeta del Ganxet (ΠΟΠ)


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1377/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2011

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Salva Cremasco (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση της Ιταλίας για την καταχώριση της ονομασίας «Salva Cremasco» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω ονομασία πρέπει να καταχωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 124 της 27.4.2011, σ. 20.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.3.   Τυριά

ΙΤΑΛΙΑ

Salva Cremasco (ΠΟΠ)


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1378/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2011

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Rheinisches Apfelkraut (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία για την καταχώριση της ονομασίας «Rheinisches Apfelkraut» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω ονομασία πρέπει να καταχωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 129 της 30.4.2011, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Rheinisches Apfelkraut (ΠΓΕ)


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 382/2008, (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 και (ΕΕ) αριθ. 90/2011 όσον αφορά τους κωδικούς ΣΟ και τους κωδικούς προϊόντων της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στους τομείς του βοείου κρέατος, των αυγών και του κρέατος πουλερικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 134, το άρθρο 161 παράγραφος 3, το άρθρο 170 και το άρθρο 192 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 382/2008 (2), (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 (3) και (ΕΕ) αριθ. 90/2011 (4) θεσπίζουν διατάξεις για το σύστημα των πιστοποιητικών εξαγωγής για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στους τομείς του βοείου κρέατος, των αυγών και του κρέατος πουλερικών, αντιστοίχως. Οι εν λόγω κανονισμοί αναφέρονται στους κωδικούς ΣΟ και στους κωδικούς προϊόντων της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, προκειμένου να καθορίσουν τα προϊόντα που υπόκεινται, ή δεν υπόκεινται, στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής στις περιπτώσεις που ζητείται επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (5), τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1006/20111 της Επιτροπής (6).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 1987, που καθορίζει την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή (7), τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1334/2011 της Επιτροπής (8).

(4)

Κατά συνέπεια, οι κωδικοί ΣΟ και οι κωδικοί των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 382/2008, (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 και (ΕΕ) αριθ. 90/2011 πρέπει να προσαρμοστούν σε εκείνους που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1006/2011, και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1334/2011.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 χρησιμοποιεί επίσης κωδικούς ΣΟ στο πλαίσιο των πιστοποιητικών εισαγωγής. Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν επίσης οι εν λόγω κωδικοί.

(6)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 382/2008, (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 και (ΕΕ) αριθ. 90/2011.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0102 90 05 έως 0102 90 49» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0102 29 10 έως 0102 29 49, ex 0102 39 10 με βάρος ίσο ή κατώτερο των 300 kg και ex 0102 90 91 με βάρος ίσο ή κατώτερο των 300 kg».

2)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 στοιχείο α), το κείμενο «στον κωδικό ΣΟ 0102 10» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0102 21, 0102 31 00 και 0102 90 20»· και το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0102 90 και ex 1602» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 και ex 1602»·

β)

στην παράγραφο 2 στοιχείο α), το κείμενο «στον κωδικό ΣΟ 0102 10» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0102 21, 0102 31 00 και 0102 90 20»·

γ)

στην παράγραφο 3, το κείμενο «στον κωδικό ΣΟ 0102 10» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0102 21, 0102 31 00 και 0102 90 20».

3)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

4)

Στο παράρτημα V, η πρώτη ομάδα κατηγοριών προϊόντων αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατηγορία προϊόντος

Κωδικός ΣΟ

110

0102 29 10, ex 0102 39 10 με βάρος ίσο ή κατώτερο των 80 kg και ex 0102 90 91 με βάρος ίσο ή κατώτερο των 80 kg

120

0102 29 21 και 0102 29 29, ex 0102 39 10 με βάρος ανώτερο των 80 kg αλλά ίσο ή κατώτερο των 160 kg και ex 0102 90 91 με βάρος ανώτερο των 80 kg αλλά ίσο ή κατώτερο των 160 kg

130

0102 29 41 και 0102 29 49, ex 0102 39 10 με βάρος ανώτερο των 160 kg αλλά ίσο ή κατώτερο των 300 kg και ex 0102 90 91 με βάρος ανώτερο των 160 kg αλλά ίσο ή κατώτερο των 300 kg

140

0102 29 51 έως 0102 29 99, ex 0102 39 10 με βάρος ανώτερο των 300 kg και ex 0102 90 91 με βάρος ανώτερο των 300 kg»·

5)

Στο παράρτημα VI, η πρώτη ομάδα κατηγοριών προϊόντων αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατηγορία

Κωδικός προϊόντος

011

0102 21 10 9140, 0102 21 30 9140, 0102 31 00 9100, 0102 90 20 9100, 0102 31 00 9200 και 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150, 0102 21 30 9150, 0102 21 90 9120, 0102 31 00 9150, 0102 31 00 9250, 0102 31 00 9300, 0102 90 20 9150, 0102 90 20 9250 και 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000, 0102 39 10 9350 και 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100, 0102 29 51 9000, 0102 29 59 9000, 0102 29 61 9000, 0102 29 69 9000, 0102 29 99 9000, 0102 39 10 9100, 0102 39 10 9150, 0102 39 10 9200, 0102 39 10 9250, 0102 39 10 9400, 0102 90 91 9100, 0102 90 91 9150, 0102 90 91 9200, 0102 90 91 9250, 0102 90 91 9300 και 0102 90 91 9400».

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0407 00 11 και 0407 00 19» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0407 11 00, 0407 19 11 και 0407 19 19».

2)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0407 00 11 και 0407 00 19» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0407 11 00, 0407 19 11 και 0407 19 19».

3)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 90/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0105 11, 0105 12 και 0105 19» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 και 0105 15 00».

2)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0105 11, 0105 12 και 0105 19» αντικαθίσταται από το κείμενο «στους κωδικούς ΣΟ 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 και 0105 15 00».

3)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 115 της 29.4.2008, σ. 10.

(3)  ΕΕ L 328 της 14.12.2010, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 30 της 4.2.2011, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 282 της 28.10.2011, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 336 της 20.12.2011, σ. 35.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2008 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1

0102 29 10, ex 0102 39 10 με βάρος ίσο ή κατώτερο των 80 kg και ex 0102 90 91 με βάρος ίσο ή κατώτερο των 80 kg

0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 με βάρος ανώτερο των 80 kg αλλά ίσο ή κατώτερο των 160 kg και 0102 90 91 με βάρος ανώτερο των 80 kg αλλά ίσο ή κατώτερο των 160 kg

0102 29 41 έως 0102 29 49, ex 0102 39 10 με βάρος ανώτερο των 160 kg αλλά ίσο ή κατώτερο των 300 kg και ex 0102 90 91 με βάρος ανώτερο των 160 kg αλλά ίσο ή κατώτερο των 300 kg

0102 29 51 έως 0102 29 99, ex 0102 39 10 με βάρος ανώτερο των 300 kg και ex 0102 90 91 με βάρος ανώτερο των 300 kg

0201 10 00, 0201 20 20,

0201 20 30,

0201 20 50,

0201 20 90,

0201 30 00, 0206 10 95,

0202 10 00, 0202 20 10,

0202 20 30,

0202 20 50,

0202 20 90,

0202 30 10,

0202 30 50,

0202 30 90,

0206 29 91,

0210 20 10,

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,

1602 50 10, 1602 90 61,

1602 50 31,

1602 50 95,

1602 90 69».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός του προϊόντος της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή (1)

Κατηγορία

Εγγύηση

(σε ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), μέρος 8.

(2)  Για τους προορισμούς που εμφαίνονται στο παράρτημα V.

(3)  Άλλοι προορισμοί.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 90/2011 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός του προϊόντος της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή (1)

Κατηγορία

Εγγύηση

(σε ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους)

010511119000

010511199000

010511919000

010511999000

1

010512009000

010514009000

2

020712109900

3

6 (2)

020712909990

6 (3)

020712909190

6 (4)

020725109000

020725909000

5

3

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(a) (4)

2

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(b) (5)

2

020727109990

7

3

020727609000

020727709000

8

3


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), μέρος 7.

(2)  Για τους προορισμούς που εμφαίνονται στο παράρτημα VII.

(3)  Άλλοι προορισμοί από εκείνους που εμφαίνονται στα παραρτήματα VII και VIII.

(4)  Προορισμοί που εμφαίνονται στο παράρτημα VIII.

(5)  Άλλοι προορισμοί από αυτούς που εμφαίνονται στο παράρτημα VIII.»


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/25


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1380/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2011

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τους ειδικούς όρους για στρουθιονίδες αναπαραγωγής και απόδοσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (2) καθορίζει τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πουλερικών αναπαραγωγής και απόδοσης πλην των στρουθιονιδών και στις εισαγωγές αυγών προς επώαση και νεοσσών μιας ημέρας πλην στρουθιονιδών.

(2)

Το σημείο 2 του μέρους II του εν λόγω παραρτήματος προβλέπει ότι, όταν νεοσσοί μιας ημέρας δεν εκτρέφονται στο κράτος μέλος που εισήγαγε τα αυγά επώασης, μεταφέρονται απευθείας στον τελικό προορισμό και παραμένουν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία εκκόλαψης. Η εν λόγω απαίτηση αντικατοπτρίζεται στο μέρος I του σχετικού υποδείγματος κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νεοσσούς μιας ημέρας που ορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2009/158/ΕΚ.

(3)

Το παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ορίζει τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε εισαγωγές στρουθιονιδών αναπαραγωγής και απόδοσης, αυγών προς επώαση και νεοσσών μιας ημέρας. Οι εν λόγω ειδικοί όροι δεν περιλαμβάνουν, επί του παρόντος, για τους στρουθιονίδες διάταξη παρόμοια με εκείνη που περιλαμβάνεται για τα πουλερικά στο σημείο 2 του μέρους II του παραρτήματος VIII του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Η εμπειρία από την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης αναφορικά με τα πουλερικά δείχνει ότι ενδείκνυται να επεκταθεί και σε νεοσσούς μιας ημέρας στρουθιονιδών.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, το μέρος II σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Στρουθιονίδες που εκκολάφθηκαν από εισαγόμενα αυγά επώασης πρέπει να παραμένουν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την ημέρα της εκκόλαψης στο εκκολαπτήριο ή για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες στην (στις) εγκατάσταση(-εις) στην (στις) οποία(-ες) εστάλησαν μετά την εκκόλαψη.

Όταν οι νεοσσοί μιας ημέρας στρουθιονιδών δεν εκτρέφονται στο κράτος μέλος το οποίο εισήγαγε τα αυγά προς επώαση, μεταφέρονται απευθείας στον τελικό προορισμό [που ορίζεται στα σημεία Ι.10 και Ι.11 του υγειονομικού πιστοποιητικού υπόδειγμα 2, στο παράρτημα IV της οδηγίας 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου (3)] και παραμένουν εκεί για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία εκκόλαψης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74.

(2)  ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1381/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2011

για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας chloropicrin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) εφαρμόζεται, όσον αφορά τη διαδικασία και τους όρους έγκρισης, στις δραστικές ουσίες των οποίων η πληρότητα έχει επιβεβαιωθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (3). Η ουσία chloropicrin είναι δραστική ουσία της οποίας η πληρότητα έχει επιβεβαιωθεί βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (4) και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (5) καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της δεύτερης και της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και θεσπίζουν καταλόγους δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι κατάλογοι αυτοί περιλαμβάνουν την ουσία chloropicrin.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (6) του Συμβουλίου, ο κοινοποιών απέσυρε την υποστήριξή του για την καταχώριση της εν λόγω δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2007. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η απόφαση 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες (7), για τη μη καταχώριση της ουσίας chloropicrin.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ο αρχικός κοινοποιών (εφεξής «ο αιτών») υπέβαλε νέα αίτηση ζητώντας να εφαρμοστεί η ταχεία διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 14 έως 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008.

(5)

Η αίτηση υποβλήθηκε στην Ιταλία που είχε οριστεί κράτος μέλος-εισηγητής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002. Τηρήθηκε η χρονική περίοδος για την ταχεία διαδικασία. Οι προδιαγραφές της δραστικής ουσίας και οι προβλεπόμενες χρήσεις είναι ίδιες με εκείνες που περιέχονται στην απόφαση 2008/934/ΕΚ. Η αίτηση αυτή πληροί επίσης τις υπόλοιπες ουσιώδεις και διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008.

(6)

Η Ιταλία αξιολόγησε τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα και εκπόνησε συμπληρωματική έκθεση. Κοινοποίησε την εν λόγω έκθεση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») και στην Επιτροπή στις 11 Μαρτίου 2010. Η Αρχή γνωστοποίησε τη συμπληρωματική έκθεση στα άλλα κράτη μέλη και στον αιτούντα για υποβολή σχολίων και διαβίβασε τα σχόλια που έλαβε στην Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 και κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, η Αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή το συμπέρασμά της σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας της ουσίας chloropicrin στις 23 Φεβρουαρίου 2011 (8). Το σχέδιο έκθεσης εκτίμησης, η συμπληρωματική έκθεση και το συμπέρασμα της Αρχής εξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 11 Οκτωβρίου 2011 υπό τη μορφή έκθεσης εξέτασης της Επιτροπής για την ουσία chloropicrin.

(7)

Κατά την αξιολόγηση της δραστικής αυτής ουσίας προέκυψαν ορισμένοι λόγοι ανησυχίας. Αυτοί οι λόγοι ανησυχίας ήσαν, ειδικότερα, οι ακόλουθοι: Υπάρχει απαράδεκτος κίνδυνος για τους χειριστές. Δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αξιόπιστη εκτίμηση της έκθεσης των υπογείων υδάτων επειδή έλειπαν στοιχεία σχετικά με τον μεταβολίτη dichloronitromethane και τις προσμίξεις της δραστικής ουσίας όπως παρασκευάστηκε. Δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία ώστε να συναχθεί το συμπέρασμα σχετικά με τους κινδύνους για τους οργανισμούς που ζουν στα ιζήματα, για τις μέλισσες, τους γαιοσκώληκες και τα μη στοχευόμενα φυτά. Εντοπίστηκε υψηλός κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα πτηνά και τα θηλαστικά. Δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αξιόπιστη εκτίμηση της έκθεσης της επιφάνειας των υδάτων και των ιζημάτων επειδή έλειπαν τα στοιχεία για την ουσία chloropicrin και τον μεταβολίτη dichloronitromethane. Δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί αξιόπιστη αξιολόγηση της έκθεσης σε συγκέντρωση φωσγενίου στον αέρα. Εντοπίστηκε μεγάλη πιθανότητα μεταφοράς μέσω της ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις.

(8)

Η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το συμπέρασμα της Αρχής. Πέραν αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008, η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το σχέδιο έκθεσης εξέτασης. Ο αιτών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά.

(9)

Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που πρόβαλε ο αιτών, οι λόγοι ανησυχίας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 7 δεν μπόρεσαν να αρθούν. Επομένως, δεν έχει καταδειχθεί ότι, σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία chloropicrin πληρούν γενικά τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(10)

Η ουσία chloropicrin, συνεπώς, δεν θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(11)

Προκειμένου να χορηγηθεί χρόνος στα κράτη μέλη για να ανακαλέσουν τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν chloropicrin, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002.

(12)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία chloropicrin, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος λήγει το αργότερο ένα έτος μετά την ανάκληση της αντίστοιχης έγκρισης.

(13)

Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει την υποβολή περαιτέρω αίτησης για την ουσία chloropicrin, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(14)

Για λόγους σαφήνειας, η εγγραφή της ουσίας chloropicrin στο παράρτημα της απόφασης 2008/934/ΕΚ θα πρέπει να διαγραφεί.

(15)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση 2008/934/ΕΚ.

(16)

Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν εξέδωσε γνώμη. Μια εκτελεστική πράξη θεωρήθηκε αναγκαία και η προεδρία υπέβαλε το σχέδιο εκτελεστικής πράξης στην επιτροπή προσφυγών για περαιτέρω διαβουλεύσεις. Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής προσφυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μη έγκριση δραστικής ουσίας

Η δραστική ουσία chloropicrin δεν εγκρίνεται.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ανάκληση των εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία chloropicrin μέχρι τις 23 Ιουνίου 2012.

Άρθρο 3

Περίοδος χάριτος

Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει το αργότερο 12 μήνες μετά την ανάκληση της αντίστοιχης έγκρισης.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις της απόφασης 2008/934/ΕΚ

Στο παράρτημα της απόφασης 2008/934/ΕΚ, η εγγραφή της ουσίας «chloropicrin» διαγράφεται.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25.

(5)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 246 της 21.9.2007, σ. 19.

(7)  ΕΕ L 333 της 11.12.2008, σ. 11.

(8)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική εξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία chloropicrin. EFSA Δελτίο 2011· 9(3):2084. [58 σελ.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2084. Διατίθεται ηλεκτρονικά: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/28


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Δεκεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,8

TN

96,0

TR

107,7

ZZ

84,1

0707 00 05

EG

170,1

JO

182,1

TR

120,6

ZZ

157,6

0709 90 70

MA

37,6

TR

133,4

ZZ

85,5

0805 10 20

AR

37,9

BR

41,5

CL

30,5

MA

49,0

TR

76,8

ZA

41,5

ZZ

46,2

0805 20 10

MA

80,1

TR

79,7

ZZ

79,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,8

MA

72,3

TR

99,1

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

46,9

MA

50,0

TR

52,1

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

113,0

ZA

122,9

ZZ

112,0

0808 20 50

CN

102,1

ZZ

102,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1383/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2011

για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών οι οποίοι εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2010 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2010, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (σιτάρι μαλακό, για σπορά), ex 1001 99 00 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 και 1007 90 00, ο εισαγωγικός δασμός ισούται με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή τους, προσαυξημένη κατά 55 % μείον την τιμή εισαγωγής cif που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο φορτίο. Ωστόσο, ο δασμός αυτός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον συντελεστή δασμού του κοινού δασμολογίου.

(2)

Το άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τα προϊόντα αυτά.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010, η τιμή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (σιτάρι μαλακό, για σπορά), ex 1001 99 00 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 και 1007 90 00, είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής cif η οποία ορίζεται βάσει της μεθόδου που προβλέπεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι οποίοι θα ισχύουν έως τον εκ νέου καθορισμό τους.

(5)

Λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των σιτηρών, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού βάσει των στοιχείων του παραρτήματος II.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 187 της 21.7.2010, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι οποίοι εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ΣΙΤΑΡΙ σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

ex 1001 91 20

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό, για σπορά

0,00

ex 1001 99 00

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ΣΙΚΑΛΗ

0,00

1005 10 90

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

0,00

1005 90 00

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

ΣΟΡΓΟ σε κόκκους, εκτός από το υδρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00


(1)  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010, ο εισαγωγέας μπορεί να τύχει μείωσης των δασμών κατά:

3 ευρώ/τόνο, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα (πέρα από τα στενά του Γιβραλτάρ) ή στον Εύξεινο Πόντο, εάν τα εμπορεύματα φθάνουν στην Ένωση από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ,

2 ευρώ/τόνο, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου, εάν τα εμπορεύματα φθάνουν στην Ένωση από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να τύχει κατ’ αποκοπή μείωσης 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (EE) αριθ. 642/2010.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα I

15.12.2011-21.12.2011

1.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010:

(EUR/t)

 

Μαλακός σίτος (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι, εκλεκτής ποιότητας

Σκληρό σιτάρι, μέσης ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι, χαμηλής ποιότητας (3)

Χρηματιστήριο

Minneapolis

Chicago

Τιμή

246,86

180,19

Τιμή fob USA

309,62

299,62

279,62

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

13,88

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες

35,46

2.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού – Ρότερνταμ:

19,73 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες – Ρότερνταμ:

50,92 EUR/t


(1)  Θετική πριμοδότηση 14 ευρώ/τόνο ενσωματωμένη [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 10 ευρώ/τόνο [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].

(3)  Αρνητική πριμοδότηση 30 ευρώ/τόνο [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1384/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον ελάχιστο δασμό που καθορίζεται κατόπιν του τρίτου επιμέρους διαγωνισμού στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 187 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011 της Επιτροπής (2), προκηρύχθηκε διαρκής διαγωνισμός για την περίοδο εμπορίας 2011/2012 για την εισαγωγή ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 με μειωμένο δασμό.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2011, η Επιτροπή θα αποφασίσει, με βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν κατόπιν επιμέρους διαγωνισμού, είτε να καθορίσει είτε να μην καθορίσει ελάχιστο δασμό ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ.

(3)

Βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον τρίτο επιμέρους διαγωνισμό θα πρέπει να καθοριστεί ελάχιστος δασμός για ορισμένους οκταψήφιους κωδικούς ζάχαρης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 και να μην καθοριστεί ελάχιστος δασμός για τους υπόλοιπους οκταψήφιους κωδικούς ζάχαρης που υπάγεται στον εν λόγω κωδικό ΣΟ.

(4)

Για να δοθεί γρήγορα σήμα στην αγορά και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά τον τρίτο επιμέρους διαγωνισμό στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011, για τον οποίο η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε, στις 21 Δεκεμβρίου 2011, καθορίστηκε ή δεν καθορίστηκε ελάχιστος δασμός, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού για τους οκταψήφιους κωδικούς ζάχαρης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 318 της 1.12.2011, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστοι δασμοί

(EUR/τόνο)

Οκταψήφιος κωδικός ΣΟ

Ελάχιστος δασμός

1

2

1701 11 10

269,16

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

δεν καθορίστηκε ελάχιστος δασμός (όλες οι προσφορές απορρίφθηκαν)

(X)

δεν υποβλήθηκαν προσφορές


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/35


ΑΠΌΦΑΣΗ 2011/871/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2011

για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (ΑΘΗΝΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 2 και το άρθρο 41 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στο Ελσίνκι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999, αποφάσισε ιδίως ότι «τα κράτη μέλη, συμμετέχοντας επί εθελοντικής βάσεως σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, έως το 2003, να είναι σε θέση να αναπτύσσουν εντός 60 ημερών και να διατηρούν επί ένα τουλάχιστον έτος στρατιωτικές δυνάμεις έως και 50 000 - 60 000 ατόμων, ικανές να ανταποκριθούν σε ολόκληρο το φάσμα των καθηκόντων του Πέτερσμπεργκ».

(2)

Στις 17 Ιουνίου 2002, το Συμβούλιο ενέκρινε τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ οι οποίες έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα.

(3)

Στα συμπεράσματά του της 14ης Μαΐου 2003, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ανάγκη ταχείας αντίδρασης, ιδίως όσον αφορά ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Ιουνίου 2003, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2003, στα οποία μεταξύ άλλων επιβεβαιώνεται η ανάγκη να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικές δυνατότητες ταχείας αντίδρασης.

(5)

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2003, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα ευέλικτης διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των στρατιωτικών επιχειρήσεων οιασδήποτε κλίμακας, πολυπλοκότητας ή προτεραιότητας, και τούτο δημιουργώντας, μέχρι την 1η Μαρτίου 2004, ένα μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης ο οποίος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των κοινών εξόδων οιασδήποτε μελλοντικής στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ.

(6)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2004, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (1). Εν συνεχεία, η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε επανειλημμένως, τελευταία δε φορά από με την απόφαση 2008/975/ΚΕΠΠΑ (2).

(7)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να διενεργεί στρατιωτικές επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης σύμφωνα με την αντίληψη την οποία καθόρισε η στρατιωτική επιτροπή της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να αναπτύσσει μάχιμες μονάδες σύμφωνα με την αντίληψη την οποία καθόρισε η στρατιωτική επιτροπή της ΕΕ.

(8)

Το σύστημα προχρηματοδότησης αφορά κατά πρώτο και κύριο λόγο τις επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης.

(9)

Οι ασκήσεις στο πολιτικό και στρατιωτικό στρατηγικό επίπεδο των δομών και διαδικασιών διοίκησης και ελέγχου για στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ μέσω στρατηγείων της ΕΕ, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας (ΕΠΑ), συμβάλλουν στη ενίσχυση της συνολικής επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ένωσης.

(10)

Το Συμβούλιο αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν μια επιχείρηση έχει στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας κατά την έννοια του άρθρου 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»).

(11)

Το άρθρο 41 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της ΣΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη των οποίων οι αντιπρόσωποι στο Συμβούλιο προέβησαν σε τυπική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεν υποχρεούνται να συμβάλουν στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπόνηση και την εφαρμογή αποφάσεων και δράσεων της Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άμυνα. Η Δανία δεν συμμετέχει στην παρούσα απόφαση και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει στη χρηματοδότηση του μηχανισμού.

(13)

Δυνάμει του άρθρου 44 της απόφασης 2008/975/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο επανεξέτασε την εν λόγω απόφαση και συμφώνησε να την τροποποιήσει.

(14)

Για λόγους σαφήνειας, η απόφαση 2008/975/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α)

«συμμετέχοντα κράτη μέλη», τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας·

β)

«συνεισφέροντα κράτη», τα κράτη μέλη τα οποία συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ και τα τρίτα κράτη που συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των κοινών εξόδων της επιχείρησης αυτής βάσει συμφωνιών που έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

γ)

«επιχειρήσεις», οι επιχειρήσεις της ΕΕ που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας·

δ)

«δράσεις στρατιωτικής στήριξης», οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μέρη αυτών, οι οποίες έχουν αποφασισθεί από το Συμβούλιο προς στήριξη ενός τρίτου κράτους ή ενός τρίτου οργανισμού, και έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, αλλά δεν τελούν υπό την εξουσία του στρατηγείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 2

Δημιουργία του μηχανισμού

1.   Δημιουργείται μηχανισμός για τη διαχείριση της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων.

2.   Ο μηχανισμός ονομάζεται ΑΘΗΝΑ.

3.   Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ ενεργεί εξ ονόματος των συμμετεχόντων κρατών μελών ή, όσον αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις, των συνεισφερόντων κρατών.

Άρθρο 3

Δικαιοπρακτική ικανότητα

Για τη διοικητική διαχείριση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΕΕ που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ διαθέτει την αναγκαία δικαιοπρακτική ικανότητα, ιδίως προκειμένου να κατέχει τραπεζικό λογαριασμό, να αποκτά, να έχει στην κυριότητα ή να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, να συνάπτει συμβάσεις ή διοικητικές ρυθμίσεις και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 4

Συντονισμός με τρίτους

Στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής του και τηρουμένων των στόχων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ συντονίζει τις δραστηριότητές του με τα κράτη μέλη, με τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης και με τους διεθνείς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Άρθρο 5

Διαχειριστικά όργανα και προσωπικό

1.   Τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ διαχειρίζονται, υπό την εξουσία της ειδικής επιτροπής, τα εξής πρόσωπα:

α)

ο διευθυντής·

β)

ο διοικητής της εκάστοτε επιχείρησης καθόσον αφορά την υπ’ αυτόν επιχείρηση, («διοικητής επιχείρησης»)·

γ)

ο υπόλογος.

2.   Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες διοικητικές δομές της Ένωσης. Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ προσφεύγει στο προσωπικό το οποίο του διαθέτουν, ενδεχομένως, τα όργανα της Ένωσης ή το οποίο αποσπάται από τα κράτη μέλη.

3.   Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου μπορεί να θέτει στη διάθεση του διευθυντή και του υπολόγου το αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικό, ενδεχομένως μετά από πρόταση συμμετέχοντος κράτους μέλους.

4.   Τα όργανα και το προσωπικό του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ ενεργοποιούνται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Άρθρο 6

Ειδική Επιτροπή

1.   Συγκροτείται ειδική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από ένα αντιπρόσωπο εκάστου συμμετέχοντος κράτους μέλους.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και της Επιτροπής καλούνται να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής χωρίς να λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες.

2.   Η διαχείριση του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ γίνεται υπό την εξουσία της ειδικής επιτροπής.

3.   Κατά τη συζήτηση της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων μιας δεδομένης στρατιωτικής επιχείρησης:

α)

η ειδική επιτροπή απαρτίζεται από ένα αντιπρόσωπο κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους·

β)

οι αντιπρόσωποι των συνεισφερόντων τρίτων κρατών συμμετέχουν στις εργασίες της ειδικής επιτροπής, αλλά δεν λαμβάνουν μέρος ούτε παρίστανται στις ψηφοφορίες·

γ)

ο διοικητής επιχείρησης ή ο εκπρόσωπός του συμμετέχει στις εργασίες της ειδικής επιτροπής χωρίς να λαμβάνει μέρος στις ψηφοφορίες.

4.   Η προεδρία του Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής και προεδρεύει αυτών. Ο διευθυντής παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην ειδική επιτροπή. Συντάσσει τα πρακτικά των συζητήσεών της. Δεν λαμβάνει μέρος στις ψηφοφορίες της.

5.   Ο υπόλογος συμμετέχει αν παρίσταται ανάγκη στις εργασίες της ειδικής επιτροπής χωρίς να λαμβάνει μέρος στις ψηφοφορίες.

6.   Αν το ζητήσει ένα συμμετέχον κράτος μέλος, ο διευθυντής ή ο διοικητής επιχείρησης, η προεδρία συγκαλεί την ειδική επιτροπή εντός το πολύ 15 ημερών.

7.   Ο διευθυντής ενημερώνει καταλλήλως την ειδική επιτροπή για κάθε απαίτηση ή διαφορά που αφορά τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ.

8.   Η ειδική επιτροπή αποφασίζει με ομοφωνία των μελών που την απαρτίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεσή της όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές.

9.   Η ειδική επιτροπή εγκρίνει όλους τους προϋπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ποσά αναφοράς, και ασκεί γενικώς τις αρμοδιότητες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

10.   Η ειδική επιτροπή ενημερώνεται από τον διευθυντή, τον διοικητή επιχείρησης και τον υπόλογο όπως ορίζει η παρούσα απόφαση.

11.   Το κείμενο των πράξεων που εγκρίνει η ειδική επιτροπή σύμφωνα με την παρούσα απόφαση υπογράφουν κατά τη στιγμή της εγκρίσεώς τους ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής και ο διευθυντής.

Άρθρο 7

Διευθυντής

1.   Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου, αφού ενημερώσει την ειδική επιτροπή, διορίζει τον διευθυντή και τουλάχιστον έναν αναπληρωτή διευθυντή για μία τριετία.

2.   Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

3.   Ο διευθυντής:

α)

εκπονεί και υποβάλλει στην ειδική επιτροπή κάθε σχέδιο προϋπολογισμού. Σε κάθε σχέδιο προϋπολογισμού, το τμήμα «Δαπάνες» μιας επιχείρησης εκπονείται βάσει πρότασης του διοικητή επιχείρησης·

β)

εκδίδει τους προϋπολογισμούς μετά την έγκρισή τους από την ειδική επιτροπή·

γ)

αποτελεί τον διατάκτη των «Εσόδων», των «Κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή συνεπεία, των στρατιωτικών επιχειρήσεων» και των «επιχειρησιακών κοινών εξόδων» που προκύπτουν εκτός της ενεργού φάσης της επιχείρησης·

δ)

εφαρμόζει, καθόσον αφορά τα έσοδα, τις οικονομικές ρυθμίσεις που συνάπτονται με τρίτους για τη χρηματοδότηση των κοινών εξόδων των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ·

ε)

ανοίγει έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

4.   Ο διευθυντής μεριμνά για την τήρηση των κανόνων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση και για την εφαρμογή των αποφάσεων της ειδικής επιτροπής.

5.   Ο διευθυντής εξουσιοδοτείται να λαμβάνει κατά την κρίση του τα μέτρα εκτέλεσης των δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ. Ενημερώνει σχετικά την ειδική επιτροπή.

6.   Ο διευθυντής συντονίζει τις εργασίες για τα δημοσιονομικά θέματα τα σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ. Ο διευθυντής αποτελεί σημείο επαφής με τις εθνικές διοικήσεις και, ενδεχομένως, με τους διεθνείς οργανισμούς για τα θέματα αυτά.

7.   Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος ενώπιον της ειδικής επιτροπής.

Άρθρο 8

Διοικητής επιχείρησης

1.   Ο διοικητής επιχείρησης ασκεί επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ τα καθήκοντά του τα σχετικά με τη χρηματοδότηση των κοινών εξόδων της επιχείρησης της οποίας έχει το πρόσταγμα.

2.   Για την υπό τις διαταγές του επιχείρηση, ο διοικητής επιχείρησης:

α)

διαβιβάζει στο διευθυντή τις προτάσεις του για το τμήμα «δαπάνες — επιχειρησιακά κοινά έξοδα» των σχεδίων προϋπολογισμών·

β)

εκτελεί ως διατάκτης τις πιστώσεις που συνδέονται με τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα καθώς και τις δαπάνες δυνάμει του άρθρου 28· έχει εξουσία επί παντός προσώπου που συμμετέχει στην εκτέλεση αυτών των πιστώσεων, έστω και στη φάση της προχρηματοδότησης· μπορεί να προβαίνει σε αναθέσεις και να συνάπτει συμβάσεις επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ· ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ για την υπό τις διαταγές του επιχείρηση.

3.   Ο διοικητής επιχείρησης εξουσιοδοτείται να λαμβάνει για την υπό τις διαταγές του επιχείρηση τα κατά την κρίση του πρόσφορα μέτρα εκτέλεσης των δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ. Ενημερώνει σχετικώς τον διευθυντή και την ειδική επιτροπή.

4.   Εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που εγκρίνει η ειδική επιτροπή κατόπιν προτάσεως του διευθυντή, ο διοικητής επιχείρησης χρησιμοποιεί το λογιστικό σύστημα και το σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που παρέχει ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ. Ο διευθυντής ενημερώνει την ειδική επιτροπή εκ των προτέρων όταν κρίνει ότι συντρέχουν αυτές οι περιστάσεις.

Άρθρο 9

Υπόλογος

1.   Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου διορίζει τον υπόλογο και τουλάχιστον ένα αναπληρωτή υπόλογο για χρονικό διάστημα τριών ετών.

2.   Ο υπόλογος ασκεί τα καθήκοντά του επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

3.   Ο υπόλογος είναι επιφορτισμένος με:

α)

την ορθή εκτέλεση των πληρωμών και την είσπραξη των εσόδων και των βεβαιωμένων απαιτήσεων·

β)

την κατ’ έτος προετοιμασία των δημοσιονομικών καταστάσεων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, μετά δε τη λήξη εκάστης επιχείρησης, των λογαριασμών της επιχείρησης·

γ)

την παροχή συνδρομής στον διευθυντή όταν αυτός υποβάλλει προς έγκριση στην ειδική επιτροπή τους ετήσιους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς μιας επιχείρησης·

δ)

την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ·

ε)

τον καθορισμό των λογιστικών κανόνων και μεθόδων και του λογιστικού σχεδίου·

στ)

τον καθορισμό και την επικύρωση των λογιστικών συστημάτων για τα έσοδα και, ανάλογα με την περίπτωση, την επικύρωση των συστημάτων που καθορίζονται από τον διατάκτη και προορίζονται για την παροχή ή τη δικαιολόγηση λογιστικών πληροφοριών·

ζ)

τη διατήρηση των δικαιολογητικών εγγράφων·

η)

την ταμειακή διαχείριση από κοινού με το διευθυντή.

4.   Ο διευθυντής και ο διοικητής επιχείρησης παρέχουν στον υπόλογο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση λογαριασμών που να απεικονίζουν επακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και την εκτέλεση του προϋπολογισμού που αυτός διαχειρίζεται, εγγυώνται δε την αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών.

5.   Ο υπόλογος είναι υπεύθυνος ενώπιον της ειδικής επιτροπής.

Άρθρο 10

Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον διευθυντή, στον υπόλογο και στο προσωπικό του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ

1.   Τα αξιώματα του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή, αφενός, και του υπολόγου ή του αναπληρωτή υπολόγου, αφετέρου, είναι μεταξύ τους ασυμβίβαστα.

2.   Ο αναπληρωτής διευθυντής ενεργεί υπό την εξουσία του διευθυντή. Ο αναπληρωτής υπόλογος ενεργεί υπό την εξουσία του υπολόγου.

3.   Ο αναπληρωτής διευθυντής αντικαθιστά τον διευθυντή κατά την απουσία του. Ο αναπληρωτής υπόλογος αντικαθιστά τον υπόλογο κατά την απουσία του.

4.   Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν εργάζονται για τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανόνες και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σ’ αυτούς.

5.   Το προσωπικό που τίθεται στη διάθεση του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ από τα κράτη μέλη υπόκειται στους ίδιους κανόνες με εκείνους που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και στις διατάξεις που συμφωνούνται από την εθνική τους διοίκηση και το θεσμικό όργανο της Ένωσης ή τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ.

6.   Πριν διοριστεί, το προσωπικό του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ πρέπει να έχει λάβει έγκριση πρόσβασης στις εμπιστευτικές πληροφορίες του Συμβουλίου τουλάχιστον μέχρι της διαβάθμισης ασφάλειας «Secret UE», ή ισοδύναμη έγκριση από ένα κράτος μέλος.

7.   Ο διευθυντής μπορεί να διαπραγματεύεται και να συνάπτει με κράτη μέλη ή με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης συμφωνίες βάσει των οποίων μπορεί να ορίζει εκ των προτέρων το προσωπικό που, σε περίπτωση ανάγκης, θα μπορεί να τεθεί αμέσως στη διάθεση του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΑ

Άρθρο 11

Διοικητικές ρυθμίσεις και συμβάσεις πλαίσια

1.   Είναι δυνατόν να καθορίζονται, κατόπιν διαπραγματεύσεων με κράτη μέλη, με τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, με τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, διοικητικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολύνονται οι προμήθειες και/ή οι χρηματοοικονομικές πτυχές της αμοιβαίας στήριξης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο.

2.   Οι ρυθμίσεις αυτές:

α)

υπόκεινται στη γνωμοδότηση της ειδικής επιτροπής όταν συνάπτονται με κράτη μέλη, με θεσμικά όργανα ή λοιπά όργανα της Ένωσης·

β)

υποβάλλονται προς έγκριση στην ειδική επιτροπή όταν συνάπτονται με τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς.

3.   Οι ρυθμίσεις αυτές υπογράφονται από τον διευθυντή ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από τον αντίστοιχο διοικητή επιχείρησης, που ενεργεί εξ ονόματος του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, και από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές των άλλων μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.   Οι συμβάσεις πλαίσια μπορούν να συνάπτονται προκειμένου να διευκολύνονται οι προμήθειες με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο. Οι εν λόγω συμβάσεις υποβάλλονται στην ειδική επιτροπή για έγκριση πριν υπογραφούν από τον διευθυντή και διατίθενται στα κράτη μέλη και τους διοικητές επιχειρήσεων, εφόσον επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν. Η παρούσα διάταξη δεν θα επιβάλλει καμία υποχρέωση σε κανένα κράτος μέλος για τη διάθεση ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών βάσει σύμβασης πλαισίου.

Άρθρο 12

Μόνιμες και ad hoc διοικητικές ρυθμίσεις για τους τρόπους καταβολής των συνεισφορών των τρίτων κρατών

1.   Στο πλαίσιο των συμφωνιών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα τρίτα κράτη που ορίζει το Συμβούλιο ως εν δυνάμει συνεισφέροντα σε επιχειρήσεις της ΕΕ ή ως συνεισφέροντα σε συγκεκριμένη επιχείρηση της ΕΕ, ο διευθυντής διαπραγματεύεται με τα τρίτα αυτά κράτη μόνιμες ή ad hoc διοικητικές ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές λαμβάνουν τη μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών των ενδιαφερόμενων τρίτων κρατών, για τον καθορισμό των αναγκαίων λεπτομερειών ώστε να διευκολύνεται η ταχεία καταβολή των συνεισφορών.

2.   Εν αναμονή της σύναψης των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο διευθυντής μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των καταβολών από τα συνεισφέροντα τρίτα κράτη.

3.   Ο διευθυντής ενημερώνει εκ των προτέρων την ειδική επιτροπή για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πριν τις υπογράψει επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

4.   Όταν η Ένωση αναλαμβάνει μια στρατιωτική επιχείρηση, ο διευθυντής θέτει σε λειτουργία, για το ύψος των συνεισφορών που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο, τις ρυθμίσεις με τα τρίτα κράτη μέλη που συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 13

Άνοιγμα και προορισμός

1.   Οι τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίγονται σε πρώτης τάξεως πιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του σε κράτος μέλος και αποτελούν τραπεζικό λογαριασμό όψεως ή μικρής προθεσμίας, σε ευρώ. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και μετά από σχετική έγκριση του διευθυντή, οι λογαριασμοί μπορούν να ανοίγονται σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους εκτός των κρατών μελών.

2.   Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι λογαριασμοί μπορούν να ανοίγονται σε νομίσματα διαφορετικά του ευρώ.

3.   Στους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς κατατίθενται οι συνεισφορές των συνεισφερόντων κρατών. Από αυτούς πληρώνονται οι δαπάνες που διαχειρίζεται ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ και προκαταβάλλονται στον διοικητή επιχείρησης τα ποσά που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των δαπανών που αφορούν τα κοινά έξοδα μιας στρατιωτικής επιχείρησης.

Άρθρο 14

Διαχείριση κεφαλαίων

1.   Για κάθε πληρωμή από τον λογαριασμό του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ απαιτείται διπλή υπογραφή, αφενός του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή και αφετέρου του υπολόγου ή του αναπληρωτή υπολόγου.

2.   Κανένας λογαριασμός δεν μπορεί να μένει ακάλυπτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ

Άρθρο 15

Ορισμός των κοινών εξόδων και περίοδοι επιλεξιμότητας

1.   Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ βαρύνεται με τα κοινά έξοδα που αναφέρονται στο παράρτημα I όποτε αυτά προκύπτουν. Όταν εγγράφονται σε άρθρο του προϋπολογισμού αναφερόμενο στην επιχείρηση την οποία αφορούν κατά κύριο λόγο, θεωρούνται ως «επιχειρησιακά έξοδα» της εν λόγω επιχείρησης. Ειδάλλως, θεωρούνται ως «κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, μιας επιχείρησης».

2.   Επιπλέον, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ βαρύνεται με τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα που απαριθμούνται στο παράρτημα II κατά την περίοδο από την έγκριση της γενικής ιδέας διαχείρισης της κρίσης για την επιχείρηση έως το διορισμό του διοικητή επιχείρησης. Σε ειδικές περιστάσεις, αφού ζητηθεί η γνώμη της ΕΠΑ, η ειδική επιτροπή μπορεί να τροποποιεί την περίοδο κατά την οποία τα έξοδα αυτά βαρύνουν το μηχανισμό ΑΘΗΝΑ.

3.   Κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης μιας επιχείρησης η οποία εκτείνεται από την ημέρα διορισμού του διοικητή επιχείρησης μέχρι την ημέρα παύσης δραστηριοτήτων του στρατηγείου της επιχείρησης, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ βαρύνεται με τα εξής επιχειρησιακά κοινά έξοδα:

α)

τα κοινά έξοδα που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α·

β)

τα κοινά έξοδα που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Β, εάν το Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση·

γ)

τα κοινά έξοδα που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Γ, εάν το ζητήσει ο διοικητής επιχείρησης και το εγκρίνει η ειδική επιτροπή.

4.   Κατά την ενεργό φάση μιας δράσης στρατιωτικής στήριξης, όπως αυτή καθορίζεται από το Συμβούλιο, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ βαρύνεται με τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα τα οποία ορίζονται από το Συμβούλιο, κατά περίπτωση, και βάσει του παραρτήματος III.

5.   Αποτελούν επίσης μέρος των επιχειρησιακών κοινών εξόδων μιας επιχείρησης οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση αυτής, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

Η επιχείρηση έχει εκκαθαριστεί όταν ο εξοπλισμός και οι υποδομές που χρηματοδοτούνται από κοινού για τη διεξαγωγή της επιχείρησης έχουν καταλήξει στον τελικό τους προορισμό και οι λογαριασμοί για την επιχείρηση έχουν εγκριθεί.

6.   Δεν είναι επιλέξιμες ως κοινά έξοδα οι δαπάνες τις οποίες θα επωμίζοντο ούτως ή άλλως ένα ή περισσότερα συνεισφέροντα κράτη, ένα θεσμικό όργανο της Ένωσης ή ένας διεθνής οργανισμός, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση επιχείρησης.

7.   Η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά περίπτωση ότι, λόγω ειδικών περιστάσεων, ορισμένα πρόσθετα έξοδα, πέραν των απαριθμουμένων στο παράρτημα III μέρος B, θεωρούνται κοινά έξοδα για μία δεδομένη επιχείρηση κατά την ενεργό της φάση.

8.   Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ομοφωνία στην ειδική επιτροπή, η επιτροπή αυτή, με πρωτοβουλία της προεδρίας, μπορεί να υποβάλλει το ζήτημα στο Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Ασκήσεις

1.   Τα κοινά έξοδα των ασκήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, με κανόνες και διαδικασίες παρόμοιους με εκείνους που ισχύουν για τις επιχειρήσεις όπου συμβάλλουν όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

2.   Τα κοινά έξοδα των ασκήσεων αποτελούνται καταρχάς από τα επιπρόσθετα έξοδα για αναπτύξιμα ή μόνιμα στρατηγεία και, κατά δεύτερο λόγο, από τα επιπρόσθετα έξοδα για τη χρησιμοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κοινών μέσων και δυνατοτήτων του Οργανισμού Βορειοατλαντικού συμφώνου (ΝΑΤΟ), εφόσον αυτά διατίθενται για άσκηση.

3.   Τα κοινά έξοδα των ασκήσεων δεν περιλαμβάνουν έξοδα που αφορούν:

α)

αγορές, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με κτίρια, υποδομές και εξοπλισμό·

β)

τον προγραμματισμό ασκήσεων και την προκαταρκτική φάση τους, εκτός εάν έχουν εγκριθεί από την ειδική επιτροπή·

γ)

μεταφορές, στρατωνισμό και στέγαση δυνάμεων.

Άρθρο 17

Ποσό αναφοράς

Σε οιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου με την οποία το Συμβούλιο αποφασίζει τη σύσταση ή την παράταση στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ, ορίζεται ένα ποσό αναφοράς για τα κοινά έξοδα της εν λόγω επιχείρησης. Ο διευθυντής, με τη βοήθεια ιδίως του στρατιωτικού επιτελείου της Ένωσης και, εάν είναι εν ενεργεία, του διοικητή επιχείρησης, εκτιμά το ποσόν που κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη των κοινών εξόδων της επιχείρησης κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Ο διευθυντής προτείνει το ποσό αυτό μέσω της προεδρίας στην υπηρεσία του Συμβουλίου που είναι αρμόδια για την εξέταση του σχεδίου απόφασης. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής καλούνται στις συζητήσεις της εν λόγω υπηρεσίας που αφορούν το ποσό αναφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 18

Δημοσιονομικές αρχές

1.   Ο προϋπολογισμός, εκπεφρασμένος σε ευρώ, είναι η πράξη που προβλέπει και επιτρέπει, για κάθε οικονομικό έτος, το σύνολο των εσόδων και δαπανών ως προς τα κοινά έξοδα που διαχειρίζεται ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ.

2.   Όλες οι δαπάνες συνδέονται με συγκεκριμένη επιχείρηση εκτός, εφόσον απαιτείται, των εξόδων που αναφέρονται στο παράρτημα I.

3.   Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό εγκρίνονται για τη διάρκεια του οικονομικού έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

4.   Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα-έξοδα.

5.   Κανένα έσοδο ή δαπάνη ως προς τα κοινά έξοδα δεν μπορεί να εκτελεστεί εκτός εάν εγγραφεί σε γραμμή του προϋπολογισμού και εντός του ορίου των εγγεγραμμένων πιστώσεων, πλην των προβλεπόμενων στο άρθρο 32 παράγραφος 5.

Άρθρο 19

Ετήσιος προϋπολογισμός

1.   Κάθε χρόνο, ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, με τη βοήθεια εκάστου διοικητή επιχείρησης καθόσον αφορά την επιχείρησή του.

2.   Το σχέδιο περιλαμβάνει:

α)

τις πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν επιχειρήσεων·

β)

τις πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων για τις διεξαγόμενες ή σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των πιστώσεων για την απόδοση των κοινών εξόδων που προχρηματοδοτούνται από ένα κράτος ή από τρίτον·

γ)

τις προσωρινές πιστώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26·

δ)

πρόβλεψη των εσόδων που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών.

3.   Οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ταξινομούνται σε τίτλους και κεφάλαια που συγκεντρώνουν τις δαπάνες ανά είδος ή σκοπό και υποδιαιρούνται, εάν χρειάζεται, σε άρθρα. Το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει λεπτομερείς παρατηρήσεις κατά κεφάλαιο ή κατ’ άρθρο. Σε κάθε επιχείρηση αφιερώνεται ένας συγκεκριμένος τίτλος. Ένας συγκεκριμένος τίτλος αποτελεί το «γενικό μέρος» του προϋπολογισμού και περιλαμβάνει τα «κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, μιας επιχείρησης».

4.   Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο με ονομασία «προσωρινές πιστώσεις». Οι πιστώσεις αυτές εγγράφονται όταν υπάρχει, για σοβαρούς λόγους, αβεβαιότητα περί του ποσού των απαιτούμενων πιστώσεων ή περί του πεδίου εφαρμογής των εγγραφόμενων πιστώσεων.

5.   Τα έσοδα αποτελούνται από:

α)

συνεισφορές που καταβάλλουν τα συμμετέχοντα και τα συνεισφέροντα κράτη μέλη, ενδεχομένως δε τα συνεισφέροντα τρίτα κράτη·

β)

διάφορα έσοδα, υποδιαιρούμενα κατά τίτλο, που περιλαμβάνουν τους τόκους, το προϊόν των πωλήσεων και το υπόλοιπο του προηγουμένου οικονομικού έτους, αφού καθοριστεί από την ειδική επιτροπή.

6.   Ο διευθυντής υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού στην ειδική επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου. Η ειδική επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού πριν από τις 31 Δεκεμβρίου. Ο διευθυντής εκδίδει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και τον κοινοποιεί στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και στα συνεισφέροντα τρίτα κράτη.

Άρθρο 20

Διορθωτικοί προϋπολογισμοί

1.   Σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, μεταξύ άλλων, όταν δρομολογείται επιχείρηση εντός του οικονομικού έτους, ο διευθυντής υποβάλλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού καταρτίζεται, υποβάλλεται, εγκρίνεται, εκδίδεται και κοινοποιείται με την ίδια διαδικασία όπως και ο ετήσιος προϋπολογισμός. Η ειδική επιτροπή αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη της τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

2.   Όταν το εν λόγω σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού απορρέει από τη δρομολόγηση νέας επιχείρησης ή από αλλαγές στον προϋπολογισμό εν εξελίξει επιχείρησης, ο διευθυντής ενημερώνει την ειδική επιτροπή σχετικά με το συνολικό κόστος που προβλέπεται για την επιχείρηση αυτή. Εάν το κόστος υπερβαίνει σημαντικά το σχετικό ποσό αναφοράς, η ειδική επιτροπή μπορεί να ζητήσει την έγκριση του Συμβουλίου.

3.   Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που απορρέει από τη δρομολόγηση νέας επιχείρησης υποβάλλεται στην ειδική επιτροπή εντός τεσσάρων μηνών από την έγκριση του ποσού αναφοράς, εκτός εάν η ειδική επιτροπή αποφασίσει μεγαλύτερη προθεσμία.

Άρθρο 21

Μεταφορές πιστώσεων

1.   Ο διευθυντής, ενδεχομένως μετά από πρόταση του διοικητή επιχείρησης, μπορεί να προβαίνει σε μεταφορές πιστώσεων. Ο διευθυντής ενημερώνει για την πρόθεσή του την ειδική επιτροπή, εφόσον το επιτρέπει ο επείγων χαρακτήρας του θέματος, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν. Η προέγκριση πάντως της ειδικής επιτροπής απαιτείται όταν:

α)

η υπόψη μεταφορά πιστώσεων συνεπάγεται μεταβολή του συνολικού ποσού των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για μια επιχείρηση·

ή

β)

οι σχεδιαζόμενες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μεταφορές πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο υπερβαίνουν το 10 % των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο κεφάλαιο από το οποίο γίνεται η μεταφορά, όπως αυτό έχει στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους που ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της υπόψη πρότασης μεταφοράς.

2.   Όταν ο διοικητής επιχείρησης το κρίνει αναγκαίο για την καλή διεξαγωγή της επιχείρησης, μπορεί, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξής της, να προβαίνει σε μεταφορά πιστώσεων προοριζομένων για την επιχείρηση από ένα άρθρο σε άλλο και από ένα κεφάλαιο σε άλλο του τμήματος «επιχειρησιακά κοινά έξοδα» του προϋπολογισμού. Ενημερώνει σχετικώς τον διευθυντή και την ειδική επιτροπή.

Άρθρο 22

Μεταφορά πιστώσεων

1.   Κατ’ αρχήν, οι πιστώσεις για την κάλυψη των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, επιχειρήσεων για τις οποίες δεν έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις, ακυρώνονται στο τέλος του οικονομικού έτους, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην παράγραφο 2.

2.   Οι πιστώσεις που προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων αποθήκευσης υλικού και εξοπλισμού τις οποίες διαχειρίζεται ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ μπορούν να μεταφερθούν άπαξ στο επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον η αντίστοιχη υποχρέωση ανελήφθη πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι πιστώσεις που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων μπορούν να μεταφέρονται εφόσον χρειάζονται για επιχείρηση της οποίας δεν έχει τελειώσει η εκκαθάριση.

3.   Πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, ο διευθυντής υποβάλλει στην ειδική επιτροπή τις προτάσεις μεταφοράς μη δεσμευθεισών πιστώσεων από το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι προτάσεις αυτές θεωρούνται ότι εγκρίνονται, εκτός εάν η ειδική επιτροπή αποφασίσει άλλως έως τις 15 Μαρτίου.

4.   Οι πιστώσεις που έχουν δεσμευθεί από το προηγούμενο οικονομικό έτος μεταφέρονται και ο διευθυντής ενημερώνει σχετικά την ειδική επιτροπή έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Άρθρο 23

Προκαταβολικές εκτελέσεις πιστώσεων

Αφού εγκριθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός, οι πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν υποχρεώσεις και πληρωμές στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο από επιχειρησιακή άποψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Άρθρο 24

Καθορισμός των συνεισφορών

1.   Οι πιστώσεις πληρωμών για την κάλυψη των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιμασία επιχειρήσεων, ή κατόπιν επιχειρήσεων και δεν καλύπτονται από τα διάφορα έσοδα, χρηματοδοτούνται από τις συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών.

2.   Οι πιστώσεις πληρωμών για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων μιας επιχείρησης καλύπτονται από τις συνεισφορές των κρατών που συνεισφέρουν σε αυτήν.

3.   Οι συνεισφορές οι πληρωτέες από τα συνεισφέροντα κράτη μέλη για μια επιχείρηση ισούνται προς το ποσό των πιστώσεων πληρωμών που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό και προορίζεται να καλύψει τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα της επιχείρησης αυτής, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν για την ίδια επιχείρηση τα συνεισφέροντα τρίτα κράτη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12.

4.   Η κατανομή των συνεισφορών μεταξύ των κρατών μελών που καλούνται να συνεισφέρουν καθορίζεται σύμφωνα με την κλείδα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ και σύμφωνα με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) ή όποια άλλη απόφαση του Συμβουλίου την αντικαταστήσει.

5.   Τα στοιχεία για το ποσοστό των συνεισφορών είναι εκείνα που περιέχονται στη στήλη «Ίδιοι πόροι ΑΕΕ» του πίνακα «Ανακεφαλαίωση της χρηματοδότησης του γενικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία ιδίων πόρων και ανά κράτος μέλος» που επισυνάπτεται στον τελευταίο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Η συνεισφορά κάθε κράτους μέλους το οποίο οφείλει να καταβάλλει συνεισφορά είναι ανάλογη προς το μερίδιο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) του κράτους μέλους αυτού στο συνολικό ΑΕΕ των κρατών μελών τα οποία οφείλουν να καταβάλλουν συνεισφορά.

Άρθρο 25

Χρονοδιάγραμμα καταβολής των συνεισφορών

1.   Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει ποσό αναφοράς για μια στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ, τα συνεισφέροντα κράτη μέλη καταβάλλουν τη συνεισφορά τους μέχρι ύψους 30 % του ποσού αναφοράς, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικό ποσοστό. Ο διευθυντής ζητεί την καταβολή συνεισφορών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης μέχρι το συμφωνημένο όριο.

2.   Με πρόταση του διευθυντή, η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει να ζητηθούν πρόσθετες συνεισφορές ακόμη και πριν από την τυπική έγκριση διορθωτικού προϋπολογισμού για την επιχείρηση. Η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στις αρμόδιες προπαρασκευαστικές ομάδες και επιτροπές του Συμβουλίου.

3.   Εφόσον εκδοθεί διορθωτικός προϋπολογισμός για συγκεκριμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη καταβάλλουν το υπόλοιπο της συνεισφοράς που οφείλουν για την εν λόγω επιχείρηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24. Ωστόσο, όταν η επιχείρηση προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από έξι μήνες ενός οικονομικού έτους, το υπόλοιπο των συνεισφορών καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Στην περίπτωση αυτήν, η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 60 ημερών από την έναρξη της επιχείρησης· η δεύτερη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας που ορίζει η ειδική επιτροπή μετά από πρόταση του διευθυντή, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Η ειδική επιτροπή μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

4.   Ο διευθυντής, με επιστολή του, καλεί τις εθνικές διοικήσεις των οποίων του έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία, να καταβάλουν τις αντίστοιχες συνεισφορές, εφόσον:

α)

η ειδική επιτροπή εγκρίνει σχέδιο προϋπολογισμού για δεδομένο οικονομικό έτος που προβλέπεται στο άρθρο 19. Η πρώτη πρόσκληση καταβολής συνεισφορών καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες για οκτώ μήνες. Η δεύτερη καλύπτει το υπόλοιπο ποσό των συνεισφορών, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, εάν η ειδική επιτροπή αποφάσισε να εγγράψει το υπόλοιπο στον τρέχοντα προϋπολογισμό μετά την παραλαβή της γνώμης λογιστικού ελέγχου·

β)

έχει εγκριθεί ποσό αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1· ή

γ)

έχει εγκριθεί διορθωτικός προϋπολογισμός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.

5.   Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας απόφασης, οι συνεισφορές καταβάλλονται εντός 30 ημερών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, εκτός της πρώτης πρόσκλησης καταβολής συνεισφορών για τον προϋπολογισμό νέου οικονομικού έτους, όπου η προθεσμία της καταβολής είναι 40 ημέρες μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης.

6.   Τα τραπεζικά έξοδα καταβολής των συνεισφορών βαρύνουν τα συνεισφέροντα κράτη, έκαστο καθ’ ό,τι το αφορά.

7.   Ο διευθυντής βεβαιώνει την είσπραξη των συνεισφορών.

Άρθρο 26

Προχρηματοδότηση

1.   Σε περίπτωση στρατιωτικής επιχείρησης ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, τα συνεισφέροντα κράτη μέλη καταβάλλουν συνεισφορές στο επίπεδο του ποσού αναφοράς. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 3, οι πληρωμές πραγματοποιούνται όπως ορίζεται κατωτέρω.

2.   Για την προχρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη είτε:

α)

προκαταβάλλουν συνεισφορές στο μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, είτε·

β)

όταν το Συμβούλιο αποφασίζει να διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση ταχείας αντίδρασης της ΕΕ στην οποία συνεισφέρουν, καταβάλλουν τις συνεισφορές τους στα κοινά έξοδα της επιχείρησης αυτής εντός πέντε ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης στο επίπεδο του ποσού αναφοράς, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει αλλιώς.

3.   Για τον προαναφερόμενο σκοπό, η ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος που προκαταβάλλει τις συνεισφορές του, καθορίζει προσωρινές πιστώσεις σε συγκεκριμένο τίτλο του προϋπολογισμού. Οι προσωρινές αυτές πιστώσεις καλύπτονται από τις συνεισφορές που καταβάλλουν τα προκαταβολικά συνεισφέροντα κράτη μέλη, εντός 90 ημερών από την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης.

4.   Τυχόν προσωρινές πιστώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 και οι οποίες χρησιμοποιούνται για μια επιχείρηση ανασυστήνονται εντός 90 ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης.

5.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οιοδήποτε προκαταβολικά συνεισφέρον κράτος μέλος μπορεί, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, να επιτρέπει στον διευθυντή να χρησιμοποιήσει τη συνεισφορά που έχει προκαταβάλει για την κάλυψη της συνεισφοράς του σε μια επιχείρηση στην οποία συμμετέχει και η οποία δεν είναι επιχείρηση ταχείας αντίδρασης. Η συνεισφορά που προκαταβάλλεται ανασυστήνεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εντός 90 ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης.

6.   Όταν απαιτούνται κεφάλαια για μια επιχείρηση η οποία δεν είναι επιχείρηση ταχείας αντίδρασης, πριν εισπραχθούν επαρκείς συνεισφορές για την επιχείρηση αυτήν:

α)

μπορούν να χρησιμοποιούνται συνεισφορές τις οποίες έχουν προκαταβάλει τα κράτη μέλη που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της επιχείρησης, κατόπιν εγκρίσεως από τα προκαταβολικά συνεισφέροντα κράτη μέλη, μέχρι του 75 % του ποσού τους, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεισφορές που οφείλονται για την εν λόγω επιχείρηση. Οι συνεισφορές που προκαταβάλλονται ανασυστήνονται από τα προκαταβολικά συνεισφέροντα κράτη μέλη εντός 90 ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης·

β)

στην περίπτωση που προβλέπει το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, οι συνεισφορές, τις οποίες οφείλουν να καταβάλουν για την επιχείρηση, βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1, τα μη προκαταβάλλοντα κράτη μέλη, καταβάλλονται, ύστερα από την έγκριση των ενδιαφερομένων κρατών μελών, εντός πέντε ημερών από την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης από τον διευθυντή.

7.   Παρά το άρθρο 32 παράγραφος 3, ο διοικητής επιχείρησης μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να εκτελεί πληρωμές από τα ποσά που του διατίθενται.

8.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αντιστρέψει την επιλογή του, με κοινοποίηση προς τον διευθυντή τουλάχιστον 3 μήνες προηγουμένως.

9.   Οι τόκοι που προκύπτουν από την προχρηματοδότηση θα κατανέμονται ετησίως στα κράτη μέλη που συνεισφέρουν εκ των προτέρων και θα προστίθενται στις προσωρινές πιστώσεις τους. Τα ποσά αυτά θα κοινοποιούνται στα εν λόγω κράτη μέλη στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού.

Άρθρο 27

Επιστροφές προχρηματοδοτήσεων

1.   Αν κράτος μέλος, τρίτο κράτος ή, ενδεχομένως, διεθνής οργανισμός λάβει από το Συμβούλιο άδεια προχρηματοδότησης μέρους των κοινών εξόδων μιας επιχείρησης, μπορεί να ζητά από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ επιστροφή των εξόδων του, με αίτηση την οποία υποβάλλει, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, στον διευθυντή το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της επιχείρησης.

2.   Καμία αίτηση επιστροφής δεν γίνεται δεκτή εάν δεν εγκριθεί από τον διοικητή επιχείρησης, εάν είναι ακόμη εν ενεργεία, και τον διευθυντή.

3.   Εάν η αίτηση επιστροφής που υποβάλλεται από συνεισφέρον κράτος εγκριθεί, το αντίστοιχο ποσόν μπορεί να αφαιρείται από την επόμενη συνεισφορά που θα ζητήσει από το κράτος αυτό ο διευθυντής.

4.   Αν κατά τη στιγμή έγκρισης της αίτησης δεν προβλέπεται να ζητηθούν συνεισφορές ή εάν η εγκριθείσα αίτηση επιστροφής υπερβαίνει την προβλεπόμενη συνεισφορά, ο διευθυντής καταβάλλει το επιστρεπτέο ποσόν εντός 30 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη την ταμειακή κατάσταση του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και τις ανάγκες της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων της συγκεκριμένης επιχείρησης.

5.   Οι επιστροφές γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ακόμη και αν ακυρωθεί η επιχείρηση.

6.   Οι επιστροφές περιλαμβάνουν τους τόκους που προκύπτουν επί του ποσού που έχει διατεθεί μέσω προχρηματοδότησης.

Άρθρο 28

Διαχείριση από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στα κοινά έξοδα

1.   Η ειδική επιτροπή μπορεί, ύστερα από πρόταση του διευθυντή, επικουρούμενου από τον διοικητή επιχείρησης, ή ενός κράτους μέλους, να αποφασίσει ότι η διοικητική διαχείριση ορισμένων δαπανών μιας επιχείρησης («δαπάνες που βαρύνουν επιμέρους κράτη»), αν και παραμένει ευθύνη του κράτους μέλους που αφορούν οι δαπάνες, ανατίθενται στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ.

2.   Στην απόφασή της, η ειδική επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στον διοικητή επιχείρησης να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών εξ ονόματος των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιχείρηση και, όπου συντρέχει περίπτωση, εξ ονόματος τρίτων μερών, για την απόκτηση των υπηρεσιών και των προμηθειών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ως δαπάνες που βαρύνουν επιμέρους κράτη.

3.   Στην απόφασή της, η ειδική επιτροπή ορίζει τις λεπτομέρειες για την προχρηματοδότηση δαπανών που βαρύνουν επιμέρους κράτη.

4.   Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που βαρύνουν επιμέρους κράτη, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ τηρεί λογαριασμούς που του έχουν ανατεθεί των εξόδων κάθε κράτους μέλους και, όπου συντρέχει περίπτωση, τρίτων μερών. Κάθε μήνα διαβιβάζει σε κάθε κράτος μέλος και, όπου συντρέχει περίπτωση, στα εν λόγω τρίτα μέρη, κατάσταση των εις βάρος του δαπανών τις οποίες πραγματοποίησε το κράτος εκείνο ή το προσωπικό του κατά τη διάρκεια του προηγουμένου μηνός και ζητεί τα αναγκαία ποσά για την εξόφληση αυτών των δαπανών. Τα κράτη μέλη και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα εν λόγω τρίτα μέρη καταβάλλουν στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ τα απαιτηθέντα ποσά εντός 30 ημερών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης.

Άρθρο 29

Τόκοι υπερημερίας

1.   Αν κράτος μέλος δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται σ’ αυτό κατ’ αναλογία οι ενωσιακοί κανόνες περί τόκων υπερημερίας που ορίζονται με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4) σχετικά με την καταβολή των εισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

2.   Όταν η καταβολή δεν καθυστερεί πάνω από δέκα ημέρες, η εισφορά δεν βαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Όταν η καταβολή καθυστερεί πάνω από δέκα ημέρες, η εισφορά βαρύνεται με τόκους υπερημερίας για όλη την περίοδο καθυστέρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άρθρο 30

Αρχές

1.   Οι πιστώσεις του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, δηλαδή με οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

2.   Στους διατάκτες ανατίθεται η σύννομη και κανονική εκτέλεση των εσόδων και δαπανών του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ σύμφωνα με την αρχή της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Για την εκτέλεση των δαπανών, οι διατάκτες προβαίνουν σε δημοσιονομικές δεσμεύσεις και σε νομικές δεσμεύσεις, στην εκκαθάριση των δαπανών και στην έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, καθώς και στις προκαταρκτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των πιστώσεων. Ο διατάκτης μπορεί να μεταβιβάζει τα καθήκοντά του με απόφαση στην οποία ορίζονται:

α)

οι εξουσιοδοτούμενοι, οι οποίοι πρέπει να έχουν τον ανάλογο βαθμό·

β)

η έκταση των εξουσιών που τους μεταβιβάζονται και

γ)

η δυνατότητα των εξουσιοδοτούμενων να μεταβιβάζουν περαιτέρω τις εξουσίες τους.

3.   Η εκτέλεση των πιστώσεων γίνεται σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού του διατάκτη από τον υπόλογο. Τα καθήκοντα του διατάκτη και του υπολόγου είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Για οιαδήποτε πληρωμή από χρήματα που διαχειρίζεται ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ απαιτείται διπλή υπογραφή, ενός διατάκτη και ενός υπολόγου.

4.   Με την επιφύλαξη της παρούσας απόφασης, όταν η εκτέλεση των κοινών δαπανών ανατίθεται σε κράτος μέλος, σε θεσμικό όργανο της Ένωσης ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε διεθνή οργανισμό, το εν λόγω κράτος, όργανο ή οργανισμός εφαρμόζει τους κανόνες που ισχύουν για την εκτέλεση των δικών του δαπανών. Όταν ο διευθυντής εκτελεί απευθείας τις δαπάνες, τηρεί τους κανόνες που ισχύουν για την εκτέλεση του τμήματος «Συμβούλιο» του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Ωστόσο, ο διευθυντής μπορεί να παρέχει στην προεδρία στοιχεία για την υποβολή πρότασης στο Συμβούλιο ή την ειδική επιτροπή σχετικά με κανόνες για την εκτέλεση των κοινών δαπανών.

6.   Η ειδική επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κανόνες για την εκτέλεση κοινών δαπανών που παρεκκλίνουν από την παράγραφο 4.

Άρθρο 31

Κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, των επιχειρήσεων ή που δεν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένη επιχείρηση

Ο διευθυντής ασκεί καθήκοντα διατάκτη των δαπανών οι οποίες καλύπτουν τα κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, των επιχειρήσεων, καθώς και τα κοινά έξοδα που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με συγκεκριμένη επιχείρηση.

Άρθρο 32

Επιχειρησιακά κοινά έξοδα

1.   Ο διοικητής επιχείρησης ασκεί καθήκοντα διατάκτη των δαπανών οι οποίες καλύπτουν τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα της υπό τις διαταγές του επιχείρησης. Ωστόσο, ο διευθυντής ασκεί καθήκοντα διατάκτη των δαπανών οι οποίες καλύπτουν τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα που προκύπτουν κατά την προπαρασκευαστική φάση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και εκτελούνται απευθείας από το μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, ή σχετίζονται με την επιχείρηση μετά το πέρας της ενεργού της φάσης.

2.   Ο διευθυντής εμβάζει τα αναγκαία για την εκτέλεση των δαπανών μιας επιχείρησης ποσά από το λογαριασμό του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ στον διοικητή επιχείρησης, έπειτα από αίτησή του, σε τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγεται επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, τα στοιχεία του οποίου του έχει κοινοποιήσει ο διοικητής επιχείρησης.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 5, η έγκριση ενός ποσού αναφοράς γεννά δικαίωμα για τον διευθυντή και τον διοικητή επιχείρησης, στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να εκτελεί πληρωμές δαπανών για τη συγκεκριμένη επιχείρηση μέχρι του ποσοστού του ποσού αναφοράς που έχει εγκριθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει υψηλότερο επίπεδο ανάληψης υποχρεώσεων.

Η ειδική επιτροπή μπορεί, με πρόταση του διευθυντή ή του διοικητή επιχείρησης και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της επιχείρησης, να αποφασίζει την ανάληψη υποχρεώσεων και την εκτέλεση πληρωμών για συμπληρωματικές δαπάνες, κατά περίπτωση. Η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει να παραπέμψει το θέμα στις αρμόδιες προπαρασκευαστικές ομάδες και επιτροπές του Συμβουλίου μέσω της προεδρίας, εκτός εάν οι περιστάσεις της επιχείρησης υπαγορεύουν άλλως. Η παρέκκλιση αυτή παύει να ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

4.   Κατά την περίοδο πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού μιας επιχείρησης, ο διευθυντής και ο διοικητής επιχείρησης ή ο εκπρόσωπός του αναφέρουν κάθε μήνα στην ειδική επιτροπή, έκαστος καθόσον τον αφορά, σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών που είναι επιλέξιμες ως κοινά έξοδα της επιχείρησης. Η ειδική επιτροπή μπορεί, με πρόταση του διευθυντή, του διοικητή επιχείρησης ή ενός κράτους μέλους, να δίνει οδηγίες για την εκτέλεση των δαπανών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

5.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 5, σε περίπτωση άμεσου κινδύνου για τη ζωή του προσωπικού που συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ, ο διοικητής της εν λόγω επιχείρησης μπορεί να εκτελεί τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την προστασία της ζωής του προσωπικού καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων. Ενημερώνει σχετικά το διευθυντή και την ειδική επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή, ο διευθυντής, σε συνεννόηση με τον διοικητή επιχείρησης, προτείνει τις μεταφορές πιστώσεων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των απρόβλεπτων αυτών δαπανών. Αν με τη μεταφορά πιστώσεων δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών, ο διευθυντής προτείνει διορθωτικό προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Άρθρο 33

Εξοπλισμός και υποδομές

1.   Ενόψει της εκκαθάρισης της επιχείρησης της οποίας είχε το πρόσταγμα, ο διοικητής επιχείρησης προτείνει έναν τελικό προορισμό για τον εξοπλισμό και τις υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν από κοινού για τους σκοπούς της επιχείρησης. Ανάλογα με την περίπτωση, προτείνει στην ειδική επιτροπή το κατάλληλο ποσοστό απαξίωσης.

2.   Ο διευθυντής διαχειρίζεται τον εξοπλισμό και τις υποδομές που απομένουν μετά το πέρας της ενεργού φάσης της επιχείρησης προκειμένου, εφόσον απαιτείται, να εξευρεθεί ο τελικός τους προορισμός. Ανάλογα με την περίπτωση, προτείνει στην ειδική επιτροπή το κατάλληλο ποσοστό απαξίωσης.

3.   Το ποσοστό απαξίωσης του εξοπλισμού, των υποδομών και άλλων περιουσιακών στοιχείων εγκρίνεται από την ειδική επιτροπή όσο το δυνατόν νωρίτερα.

4.   Ο τελικός προορισμός του εξοπλισμού και των υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν από κοινού εγκρίνεται από την ειδική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες και οικονομικά κριτήρια. Ο τελικός προορισμός μπορεί να είναι:

α)

για τις μεν υποδομές, να πωληθούν ή να εκχωρηθούν μέσω του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ στη φιλοξενούσα χώρα, σε κράτος μέλος ή σε τρίτον·

β)

για δε τον εξοπλισμό, είτε να πωληθεί μέσω του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ σε κράτος μέλος, στη φιλοξενούσα χώρα ή σε τρίτο μέρος, είτε να αποθηκευτεί και να συντηρείται από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, από κράτος μέλος ή από αυτό το τρίτο μέρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε προσεχή επιχείρηση.

5.   Σε περίπτωση πώλησης, ο εξοπλισμός και οι υποδομές πωλούνται στην αγοραία τους αξία ή, όταν δεν μπορεί να καθοριστεί αγοραία αξία, έναντι ευλόγου και δικαίου τιμήματος που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

6.   Η πώληση ή εκχώρηση στη φιλοξενούσα χώρα ή σε τρίτον γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

7.   Όταν αποφασισθεί ότι ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ θα διατηρήσει εξοπλισμό που χρηματοδοτήθηκε από κοινού για μια επιχείρηση, τα συνεισφέροντα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν οικονομική αντιστάθμιση από τα άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η ειδική επιτροπή, με συμμετοχή αντιπροσώπων όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών, λαμβάνει τις δέουσες αποφάσεις με πρόταση του διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ

Άρθρο 34

Λογιστική των επιχειρησιακών κοινών εξόδων

Ο διοικητής επιχείρησης τηρεί λογιστική κατάσταση των εμβασμάτων που λαμβάνει από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, των δαπανών που αναλαμβάνει, των πληρωμών που πραγματοποιεί και των εσόδων που εισέπραξε, καθώς και κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και χρησιμοποιούνται για την υπό τις διαταγές του επιχείρηση.

Άρθρο 35

Ενοποιημένοι λογαριασμοί

1.   Ο υπόλογος τηρεί τη λογιστική των συνεισφορών που ζητούνται και των εμβασμάτων που γίνονται. Επιπλέον, καταρτίζει τη λογιστική των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιμασία επιχειρήσεων, ή κατόπιν επιχειρήσεων, και των επιχειρησιακών δαπανών και εσόδων που εκτελούνται υπό την άμεση ευθύνη του διευθυντή.

2.   Ο υπόλογος καταρτίζει τους ενοποιημένους λογαριασμούς των εσόδων και των δαπανών του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ. Κάθε διοικητής επιχείρησης τού διαβιβάζει κατάσταση των δαπανών που ανέλαβε και των πληρωμών που πραγματοποίησε, καθώς και των εσόδων που εισέπραξε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 36

Τακτική ενημέρωση της ειδικής επιτροπής

Κάθε τρεις μήνες, ο διευθυντής υποβάλλει στην ειδική επιτροπή κατάσταση της εκτέλεσης των εσόδων και δαπανών από την αρχή του οικονομικού έτους. Για τον σκοπό αυτό, ο κάθε διοικητής επιχείρησης διαβιβάζει στον διευθυντή κατάσταση των δαπανών που αφορούν τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα της υπ’ αυτόν επιχείρησης.

Άρθρο 37

Προϋποθέσεις άσκησης των ελέγχων

1.   Πριν προχωρήσουν στην εκτέλεση της αποστολής τους, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ λαμβάνουν έγκριση πρόσβασης στις εμπιστευτικές πληροφορίες του Συμβουλίου μέχρι της διαβάθμισης ασφαλείας «Secret UE» τουλάχιστον, ή ισοδύναμη έγκριση από ένα κράτος μέλος ή το ΝΑΤΟ, αναλόγως της περιπτώσεως. Τα άτομα αυτά μεριμνούν για την περιφρούρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών και την προστασία των στοιχείων που περιέρχονται εις γνώση τους κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για τις εν λόγω πληροφορίες και στοιχεία.

2.   Οι επιφορτισμένοι με τον λογιστικό έλεγχο των εσόδων και των δαπανών του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ έχουν πρόσβαση αμέσως και χωρίς προειδοποίηση στα έγγραφα και το περιεχόμενο οιουδήποτε υποθέματος πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες αυτές, καθώς και στους χώρους όπου φυλάσσονται τα εν λόγω έγγραφα και υποθέματα πληροφοριών. Μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Οι συμμετέχοντες στην εκτέλεση των εσόδων και δαπανών του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ παρέχουν στον διευθυντή και τους επιφορτισμένους με τον έλεγχο αυτών των εσόδων και δαπανών την αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Άρθρο 38

Εξωτερικός έλεγχος των λογαριασμών

1.   Όταν η εκτέλεση των δαπανών του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ ανατίθεται σε κράτος μέλος, σε θεσμικό όργανο της Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, το εν λόγω κράτος, θεσμικό όργανο ή οργανισμός εφαρμόζει τους κανόνες που ισχύουν για τους λογιστικούς ελέγχους των δικών του δαπανών.

2.   Ωστόσο, ο διευθυντής ή τα πρόσωπα που αυτός ορίζει, μπορούν ανά πάσα στιγμή να προβαίνουν σε λογιστικό έλεγχο των κοινών εξόδων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, επιχειρήσεων ή των επιχειρησιακών κοινών εξόδων μιας επιχείρησης. Επιπλέον, η ειδική επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή, με πρόταση του διευθυντή ή ενός κράτους μέλους, να ορίζει εξωτερικούς ελεγκτές, των οποίων καθορίζει την αποστολή και τους όρους απασχόλησης.

3.   Για τους εξωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, συγκροτείται εξαμελές σώμα ελεγκτών. Η ειδική επιτροπή διορίζει τα μέλη, μεταξύ των υποψηφίων που προτείνουν τα κράτη μέλη, για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται άπαξ. Η ειδική επιτροπή μπορεί να παρατείνει τη θητεία των μελών για 6 το πολύ μήνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη του ανώτατου εθνικού ελεγκτικού οργανισμού ενός κράτους μέλους ή να έχουν προταθεί από τον εν λόγω οργανισμό και να παρέχουν επαρκή εχέγγυα ασφάλειας και ανεξαρτησίας. Πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν αποστολές για λογαριασμό του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ εφόσον απαιτείται. Κατά την άσκηση της αποστολής τους:

α)

τα μέλη του σώματος των ελεγκτών εξακολουθούν να αμείβονται από τον οργανισμό από τον οποίο προέρχονται, ενώ ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής τους σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους ομοιόβαθμούς τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)

τα μέλη δεν επιτρέπεται να ζητούν ή να λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν πλην της ειδικής επιτροπής· στο πλαίσιο της εντολής λογιστικού ελέγχου, το σώμα των ελεγκτών και τα μέλη του είναι εντελώς ανεξάρτητα και αρμόδια μόνο για τη διενέργεια του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου·

γ)

τα μέλη δίνουν αναφορά για την αποστολή τους μόνο στην ειδική επιτροπή·

δ)

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, καθώς και εκ των υστέρων, τα μέλη εξακριβώνουν, μέσω επιτόπιων ελέγχων καθώς και ελέγχων των παραστατικών, εάν οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται ή προχρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, δηλαδή με οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, και ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι επαρκείς.

Κάθε χρόνο, το σώμα των ελεγκτών εκλέγει τον πρόεδρό του μεταξύ των μελών του ή παρατείνει τη θητεία του. Θεσπίζει τους κανόνες που ισχύουν για τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργούν τα μέλη του σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα. Το σώμα εγκρίνει τις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου που συντάσσουν τα μέλη του πριν αυτές διαβιβασθούν στο διευθυντή και στην ειδική επιτροπή.

4.   Η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένους λόγους, να χρησιμοποιεί άλλους εξωτερικούς φορείς.

5.   Τα έξοδα για λογιστικούς ελέγχους που διενεργούνται από ελεγκτές εξ ονόματος του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ θεωρούνται κοινά έξοδα που βαρύνουν τον μηχανισμό.

Άρθρο 39

Εσωτερικός έλεγχος των λογαριασμών

1.   Κατόπιν προτάσεως του διευθυντή και αφού ενημερώσει την ειδική επιτροπή, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου διορίζει, για χρονικό διάστημα τριών ετών ανανεώσιμο άπαξ, εσωτερικό ελεγκτή του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και έναν τουλάχιστον αναπληρωτή εσωτερικό ελεγκτή· οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και να παρέχουν επαρκή εχέγγυα ασφάλειας και ανεξαρτησίας. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν επιτρέπεται να είναι ούτε διατάκτης ούτε υπόλογος· δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην εκπόνηση των δημοσιονομικών καταστάσεων.

2.   Ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει στη διευθυντή έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητα τη γνώμη του σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και διατυπώνοντας συστάσεις για τη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου των πράξεων και για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Είναι ιδίως επιφορτισμένος με την εκτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαχειριστικών συστημάτων, καθώς και των επιδόσεων των υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των πολιτικών και των στόχων σε συσχετισμό με τους συναφείς κινδύνους.

3.   Ο εσωτερικός ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του σε όλες τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τη συλλογή των εσόδων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ ή την εκτέλεση των δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

4.   Ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί έναν ή περισσότερους ελέγχους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με την περίπτωση. Ενημερώνει τον διευθυντή και την ειδική επιτροπή για τα πορίσματα και τις συστάσεις του. Ο διοικητής επιχείρησης και ο διευθυντής εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των συστάσεων που προκύπτουν από τους ελέγχους.

5.   Ο διευθυντής υποβάλλει ετησίως στην ειδική επιτροπή έκθεση σχετικά με τις εργασίες εσωτερικού ελέγχου, αναφέροντας τον αριθμό και τη μορφή των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων, τις σχετικές διαπιστώσεις, τις διατυπωθείσες συστάσεις και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές.

6.   Επιπλέον, κάθε διοικητής επιχείρησης εξασφαλίζει στον εσωτερικό ελεγκτή πλήρη πρόσβαση στην υπό τις διαταγές του επιχείρηση. Ο εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει την ορθή λειτουργία των χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών συστημάτων και διαδικασιών και εξασφαλίζει τη λειτουργία άρτιων και αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

7.   Οι εργασίες και οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τίθενται στη διάθεση του σώματος ελεγκτών.

Άρθρο 40

Ετήσια απόδοση και κλείσιμο λογαριασμών

1.   Κάθε διοικητής επιχείρησης παρέχει στον υπόλογο του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ πριν από τις 31 του Μαρτίου που έπεται του τέλους του οικονομικού έτους, ή εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος της υπό τις διαταγές του επιχείρησης, εάν η ημερομηνία αυτά είναι προγενέστερη, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών για τα κοινά έξοδα, των ετήσιων λογαριασμών για τις προχρηματοδοτούμενες και τις επιστρεφόμενες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 28 και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

2.   Πριν από τη 15η Μαΐου που έπεται του τέλους του οικονομικού έτους, ο διευθυντής, με τη βοήθεια του υπολόγου και κάθε διοικητή επιχείρησης, καταρτίζει και υποβάλλει στην ειδική επιτροπή και στο σώμα ελεγκτών τις δημοσιονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

3.   Εντός οκτώ εβδομάδων από τη διαβίβαση των δημοσιονομικών καταστάσεων παρέχονται στην ειδική επιτροπή, από μεν το σώμα ελεγκτών, γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο, από δε τον διευθυντή, ο οποίος επικουρείται από τον υπόλογο και τον εκάστοτε διοικητή επιχείρησης, οι ελεγχθείσες δημοσιονομικές καταστάσεις του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

4.   Πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου που έπεται του τέλους του οικονομικού έτους, η ειδική επιτροπή λαμβάνει την έκθεση λογιστικού ελέγχου από το σώμα ελεγκτών και εξετάζει την έκθεση λογιστικού ελέγχου, τη γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο και τις δημοσιονομικές καταστάσεις, προκειμένου να δώσει απαλλαγή στον διευθυντή, τον υπόλογο και τον εκάστοτε διοικητή επιχείρησης.

5.   Το σύνολο των λογαριασμών και καταστάσεων υλικού φυλάσσεται από τον υπόλογο και τον εκάστοτε διοικητή επιχείρησης, στο αντίστοιχο επίπεδο, επί μία πενταετία από την ημέρα της απαλλαγής τους. Με τον τερματισμό μιας επιχείρησης, ο διοικητής επιχείρησης διασφαλίζει τη διαβίβαση όλων των λογαριασμών και των καταστάσεων υλικού στον υπόλογο.

6.   Η ειδική επιτροπή αποφασίζει να εγγράψει το υπόλοιπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού ενός οικονομικού έτους για το οποίο έχουν εγκριθεί οι λογαριασμοί στον προϋπολογισμό του επομένου οικονομικού έτους, ως έσοδα ή έξοδα κατά περίπτωση, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού. Η ειδική επιτροπή μπορεί, ωστόσο, να αποφασίσει να εγγράψει το εν λόγω υπόλοιπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού αφού λάβει τη γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο από το σώμα ελεγκτών.

7.   Το μέρος του υπολοίπου εκτέλεσης του προϋπολογισμού ενός οικονομικού έτους το οποίο προέρχεται από την εκτέλεση πιστώσεων προοριζόμενων για την κάλυψη κοινών εξόδων που προκύπτουν κατά την προετοιμασία, ή κατόπιν, επιχειρήσεων, καταλογίζεται στις αμέσως επόμενες συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών.

8.   Το μέρος του υπολοίπου εκτέλεσης του προϋπολογισμού ενός οικονομικού έτους το οποίο προέρχεται από την εκτέλεση πιστώσεων προοριζόμενων για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων μιας συγκεκριμένης επιχείρησης καταλογίζεται στις αμέσως επόμενες συνεισφορές των κρατών μελών που συνεισέφεραν στην εν λόγω επιχείρηση.

9.   Εάν η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει με μείωση των οφειλόμενων στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ συνεισφορών, το υπόλοιπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ενός οικονομικού έτους αποδίδεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με την κλείδα του ΑΕΕ του έτους επιστροφής.

10.   Κάθε κράτος μέλος το οποίο συμμετέχει σε επιχείρηση μπορεί να παρέχει πληροφορίες έως τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους στο διευθυντή, ενδεχομένως μέσω του διοικητή επιχείρησης, σχετικά με τα επιπρόσθετα έξοδα της επιχείρησης που προέκυψαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι εν λόγω πληροφορίες αναλύονται ώστε να καταδεικνύονται οι κύριες δαπάνες. Ο διευθυντής συγκεντρώνει τις πληροφορίες προκειμένου να δώσει στην ειδική επιτροπή συνολική εικόνα των επιπρόσθετων εξόδων της επιχείρησης.

Άρθρο 41

Κλείσιμο των λογαριασμών μιας επιχείρησης

1.   Όταν περατωθεί μια επιχείρηση, η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με πρόταση του διευθυντή ή ενός κράτους μέλους, ότι ο διευθυντής, με τη βοήθεια του υπόλογου και του διοικητή επιχείρησης, θα υποβάλει στην ειδική επιτροπή τις δημοσιονομικές καταστάσεις για την εν λόγω επιχείρηση τουλάχιστον μέχρι την ημέρα λήξεώς της, και εάν είναι δυνατόν, μέχρι την ημέρα εκκαθάρισής της. Η προθεσμία που τάσσεται στο διευθυντή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερις μήνες από την ημέρα περάτωσης της επιχείρησης.

2.   Εάν μέσα στην ταχθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στις δημοσιονομικές καταστάσεις τα έσοδα και οι δαπάνες που συνδέονται με την εκκαθάριση της εν λόγω επιχείρησης, αυτά τα έσοδα και οι δαπάνες θα εμφαίνονται στις δημοσιονομικές καταστάσεις του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και θα εξετάζονται από την ειδική επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 40.

3.   Η ειδική επιτροπή, βασιζόμενη σε γνωμοδότηση του σώματος ελεγκτών, εγκρίνει τις σχετικές με την επιχείρηση δημοσιονομικές καταστάσεις που της υποβλήθηκαν. Απαλλάσσει τον διευθυντή, τον υπόλογο και τον εκάστοτε διοικητή επιχείρησης για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

4.   Εάν η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει με μείωση των οφειλόμενων στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ συνεισφορών, το υπόλοιπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ενός οικονομικού έτους αποδίδεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με την κλείδα του ΑΕΕ του έτους επιστροφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Ευθύνη

1.   Τα περί την πειθαρχική και ποινική ευθύνη του διοικητή επιχείρησης, του διευθυντή και άλλων μελών του προσωπικού που τίθενται στη διάθεση του μηχανισμού ιδίως από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή τα κράτη μέλη, σε περίπτωση παραπτώματος ή αμελείας κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή των ρυθμίσεων που ισχύουν για τον καθένα τους. Εξάλλου, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ μπορεί εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή αιτήσει ενός συνεισφέροντος κράτους να θέσει θέμα αστικής ευθύνης των ως άνω μελών του προσωπικού.

2.   Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί από συνεισφέρον κράτος θέμα ευθύνης της Ένωσης ή του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου για πράξεις στις οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο διευθυντής, ο υπόλογος ή το υπ’ αυτούς προσωπικό.

3.   Η συμβατική ευθύνη που ενδέχεται να γεννηθεί από τις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού αναλαμβάνεται από τα συνεισφέροντα κράτη μέσω του μηχανισμού. Η ευθύνη αυτή διέπεται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες συμβάσεις.

4.   Για θέματα εξωσυμβατικής ευθύνης, τυχόν ζημίες που προξενούνται είτε από τα επιχειρησιακά στρατηγεία, τα στρατηγεία δυνάμεως και τα στρατηγεία όπλου που περιλαμβάνονται στη διάρθρωση κρίσεως, τη σύνθεση της οποίας αποφασίζει ο διοικητής επιχείρησης, είτε από το εκεί υπηρετούν προσωπικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καλύπτεται μέσω του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ από τα συνεισφέροντα κράτη, σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές του δικαίου των κρατών μελών και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των δυνάμεων, που ισχύουν στο θέατρο των επιχειρήσεων.

5.   Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να τεθεί από συνεισφέρον κράτος θέμα ευθύνης της Ένωσης ή των κρατών μελών για συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ή για ζημίες προκληθείσες από τις μονάδες και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη διάρθρωση κρίσεως τη σύνθεση της οποίας αποφασίζει ο διοικητής επιχείρησης, ή από το εκεί υπηρετούν προσωπικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 43

Επανεξέταση και αναθεώρηση

Εφόσον απαιτείται, ολόκληρη η παρούσα απόφαση ή μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, επανεξετάζεται ύστερα από αίτημα κράτους μέλους ή μετά το πέρας κάθε επιχείρησης. Η παρούσα απόφαση αναθεωρείται τουλάχιστον ανά τριετία. Κατά την επανεξέταση ή την αναθεώρηση, μπορεί να ζητείται η συμμετοχή όλων των εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδιοι για τις εργασίες, ιδίως δε των διαχειριστικών οργάνων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

Άρθρο 44

Τελικές διατάξεις

Η απόφαση 2008/975/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 45

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. KOROLEC


(1)  ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 68.

(2)  ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 96.

(3)  ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

(4)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Σε περιπτώσεις που τα ακόλουθα κοινά έξοδα δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με συγκεκριμένη επιχείρηση, η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει να εγγράφονται οι αντίστοιχες πιστώσεις στο «Γενικό Μέρος» του ετήσιου προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις αυτές πρέπει να εγγράφονται, στο μέτρο του δυνατού, στα άρθρα που αναφέρονται στην επιχείρηση με την οποία συνδέονται κατά κύριο λόγο.

1.

Δαπάνες αποστολής που προκύπτουν για τον διοικητή επιχείρησης και το προσωπικό του κατά την υποβολή των λογαριασμών μιας επιχείρησης στην ειδική επιτροπή.

2.

Αποζημιώσεις ζημιών και έξοδα λόγω απαιτήσεων και αγωγών που πρέπει να εξοφληθούν μέσω του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

3.

Έξοδα λόγω αποφάσεως για την αποθήκευση υλικού το οποίο έχει αγοραστεί από κοινού για μια επιχείρηση (όταν τα έξοδα αυτά εγγράφονται στο «Γενικό Μέρος» του ετήσιου προϋπολογισμού, αναφέρεται η σύνδεσή τους με μια συγκεκριμένη επιχείρηση).

Το «Γενικό Μέρος» του ετήσιου προϋπολογισμού περιλαμβάνει επιπλέον πιστώσεις, ενδεχομένως, για την κάλυψη των ακόλουθων κοινών εξόδων επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση των οποίων συνεισφέρουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη:

1.

τραπεζικά έξοδα·

2.

έξοδα λογιστικού ελέγχου·

3.

κοινά έξοδα της προπαρασκευαστικής φάσης μιας επιχείρησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα IΙ·

4.

έξοδα που αφορούν την ανάπτυξη και τη συντήρηση του λογιστικού συστήματος και του συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιεί ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ

Επιπρόσθετα έξοδα που απαιτούνται για διερευνητικές αποστολές και προετοιμασίες (ιδίως διαπιστωτικές των πραγμάτων αποστολές και αναγνωριστικές αποστολές) από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό ενόψει συγκεκριμένης στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ: μεταφορές, στέγαση, χρησιμοποίηση μέσων επιχειρησιακών επικοινωνιών, πρόσληψη τοπικού πολιτικού προσωπικού για την εκτέλεση της αποστολής, όπως διερμηνείς και οδηγοί.

Ιατρικές υπηρεσίες: το κόστος της επείγουσας ιατρικής διακομιδής (Medevac) ατόμων που λαμβάνουν μέρος σε διερευνητικές αποστολές και προετοιμασίες από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό ενόψει συγκεκριμένης στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ, όταν δεν είναι δυνατή η επιτόπου ιατρική περίθαλψη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΡΟΣ Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ

Για κάθε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ αναλαμβάνει ως κοινά επιχειρησιακά έξοδα τα αναγκαία για την επιχείρηση επιπρόσθετα έξοδα που ορίζονται κατωτέρω.

1.   Επιπρόσθετα έξοδα για τα (αναπτύξιμα ή μόνιμα) στρατηγεία επιχειρήσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ

1.1.

Καθορισμός των στρατηγείων των οποίων τα επιπρόσθετα έξοδα χρηματοδοτούνται από κοινού:

α)   Στρατηγείο (HQ): το στρατηγείο (HQ)· στοιχεία διοίκησης και υποστήριξης όπως εγκρίνονται στο σχέδιο επιχειρήσεων (OPLAN).

β)   Επιχειρησιακό στρατηγείο (ΟΗQ): το στατικό, εκτός της περιοχής των επιχειρήσεων, στρατηγείο του διοικητή επιχείρησης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, ανάπτυξη, υποστήριξη και επαναφορά δυνάμεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ορισμός των κοινών εξόδων που ισχύει για το Επιχειρησιακό Στρατηγείο μιας επιχείρησης ισχύει επίσης για τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ στο μέτρο που ενεργούν άμεσα για την εν λόγω επιχείρηση.

γ)   Στρατηγείο δυνάμεως (FHQ): το στρατηγείο μιας δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή των επιχειρήσεων.

δ)   Στρατηγείο διοίκησης όπλου (CCHQ): το στρατηγείο του διοικητή όπλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναπτυχθεί για την επιχείρηση (ήτοι των διοικητών αεροπορίας, στρατού ξηράς, ναυτικού και άλλων ειδικών δυνάμεων των οποίων ο διορισμός κρίνεται αναγκαίος αναλόγως της φύσεως της επιχείρησης).

1.2.

Καθορισμός των επιπρόσθετων εξόδων που χρηματοδοτούνται από κοινού:

α)   Έξοδα μεταφοράς: μεταφορά προς και από το θέατρο των επιχειρήσεων για ανάπτυξη, υποστήριξη και επαναφορά των στρατηγείων δυνάμεως και όπλου.

β)   Μεταφορά και διαμονή: τα αναγκαία για μια επιχείρηση έξοδα μεταφοράς και διαμονής στα οποία υποβάλλεται το επιχειρησιακό στρατηγείο σε επίσημες μετακινήσεις· τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό ανεπτυγμένων στρατηγείων σε επίσημες μετακινήσεις προς τις Βρυξέλλες και/ή στον τόπο διεξαγωγής συνεδρίασης που αφορά την επιχείρηση.

γ)   Μεταφορές/μετακινήσεις (εξαιρούνται οι ημερήσιες αποζημιώσεις) στρατηγείων εντός του θεάτρου των επιχειρήσεων: δαπάνες για μεταφορά με οχήματα και για μετακινήσεις με άλλα μέσα και το κόστος μεταφοράς φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων ενισχύσεων και επισκεπτών· το επιπρόσθετο κόστος για καύσιμα σε σχέση με το κόστος μιας κανονικής επιχείρησης· η χρηματοδοτική μίσθωση επιπλέον οχημάτων· οι ασφάλειες αστικής ευθύνης που ορισμένες χώρες επιβάλλουν στους διεθνείς οργανισμούς που διεξάγουν επιχειρήσεις στο έδαφός τους.

δ)   Διοίκηση: ο πρόσθετος εξοπλισμός για γραφεία και στέγαση, οι συμβατικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, τα έξοδα συντήρησης κτιρίων των στρατηγείων.

ε)   Πολιτικό προσωπικό του στρατηγείου το οποίο είναι επιλέξιμο για τις ανάγκες της επιχείρησης: το πολιτικό προσωπικό που εργάζεται στην Ένωση, το διεθνές προσωπικό και το τοπικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στο θέατρο επιχειρήσεων, τα οποία είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της επιχείρησης πέραν των συνήθων επιχειρησιακών απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής υπερωριακής εργασίας).

στ)   Επικοινωνίες, αφενός, μεταξύ επιλέξιμων στρατηγείων, και αφετέρου, μεταξύ επιλέξιμων στρατηγείων και των δυνάμεων που εξαρτώνται άμεσα από αυτά: οι δαπάνες κεφαλαίου για την αγορά και χρήση πρόσθετου τεχνολογικού εξοπλισμού επικοινωνιών και πληροφοριών και το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών (μίσθωση και συντήρηση διαποδιαμορφωτών (modem), τηλεφωνικών γραμμών, δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, κρυπτοτηλεομοιοτυπίας (cryptofax), ασφαλών γραμμών, πρόσβασης στο Διαδίκτυο, γραμμών για τη διαβίβαση δεδομένων, τοπικών δικτύων κ.λπ.).

ζ)   Στρατωνισμός και στέγαση/υποδομή: οι δαπάνες για την αγορά, μίσθωση ή ανακαίνιση των χώρων όπου στεγάζονται τα στρατηγεία στο θέατρο των επιχειρήσεων (μίσθωση κτιρίων, καταφυγίων, αντίσκηνων), εφόσον συντρέχει περίπτωση.

η)   Πληροφόρηση του κοινού: οι δαπάνες για εκστρατείες ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης στα επιχειρησιακά στρατηγεία και στα στρατηγεία δυνάμεως, σύμφωνα με τη στρατηγική πληροφόρησης που έχει χαράξει το επιχειρησιακό στρατηγείο.

θ)   Παράσταση και υποδοχή: έξοδα παραστάσεως· δαπάνες σε επίπεδο στρατηγείων για τη διεξαγωγή επιχείρησης.

2.   Επιπρόσθετα έξοδα για υποστήριξη της όλης δυνάμεως:

Τα έξοδα που αναφέρονται κατωτέρω είναι τα ανακύπτοντα συνεπεία της ανάπτυξης της δυνάμεως στο πεδίο της επιχείρησης:

α)   Εργασίες ανάπτυξης/υποδομής: οι απολύτως αναγκαίες δαπάνες που χρειάζεται η δύναμη ως σύνολο για να εκπληρώσει την αποστολή της (χρησιμοποιούμενα από κοινού αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, κύριες οδοί υλικοτεχνικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των σημείων αποβίβασης και των προκεχωρημένων χώρων συγκέντρωσης· τοπογράφηση υδάτων, άντληση, επεξεργασία, διανομή και εκκένωσή τους, εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό, χωματισμός και στατική προστασία των δυνάμεων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης (ιδίως καυσίμων και πυρομαχικών), ζώνες υλικοτεχνικής συγκέντρωσης· τεχνική υποστήριξη για από κοινού χρηματοδοτούμενες υποδομές).

β)   Διακριτικά: τα ειδικά διακριτικά σήματα, δελτία ταυτότητας «Ευρωπαϊκή Ένωση», υπηρεσιακές κάρτες, μετάλλια, σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα διακριτικά σήματα της δυνάμεως ή του στρατηγείου (εξαιρούνται ο ρουχισμός, τα πηλήκια και οι στολές).

γ)   Ιατρικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις: επείγουσα ιατρική διακομιδή (Medevac). Υπηρεσίες και εγκαταστάσεις ρόλου 2 και ρόλου 3 στο επίπεδο των επιχειρησιακών στοιχείων θεάτρου επιχειρήσεων (όπως αερολιμένες και λιμένες απόβασης), όπως εγκρίνονται στο σχέδιο επιχειρήσεων (OPLAN).

δ)   Πρόσκτηση πληροφοριών: Δορυφορικές εικόνες για την πρόσκτηση πληροφοριών όπως εγκρίνονται στο σχέδιο επιχειρήσεων (OPLAN), εάν η χρηματοδότησή τους δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα εντός του προϋπολογισμού του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SATCEN).

3.   Επιπρόσθετα έξοδα ανακύπτοντα από τη χρησιμοποίηση από την ΕΕ κοινών μέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ που διατίθενται για μια επιχείρηση υπό την ηγεσία της Ένωσης.

Τα έξοδα που συνεπάγεται για την ΕΕ η εφαρμογή σε στρατιωτική επιχείρησή της των ρυθμίσεων μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ σχετικά με την αποδέσμευση, παρακολούθηση και επιστροφή ή ανάκληση κοινών μέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ που διατίθενται για μια επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΕΕ. Επιστροφές από το ΝΑΤΟ στην ΕΕ.

4.   Επιπρόσθετα έξοδα ανακύπτοντα για την Ένωση για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κοινών εξόδων και που διατίθενται σε μια επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΕΕ από κράτος μέλος, θεσμικό όργανο της Ένωσης, τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τη ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 11. Επιστροφές από κράτος, θεσμικό όργανο της Ένωσης ή διεθνή οργανισμό βάσει της ρύθμισης αυτής.

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΦΑΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μεταφορικά έξοδα: μεταφορά προς και από το θέατρο των επιχειρήσεων για ανάπτυξη, υποστήριξη και επαναφορά των αναγκαίων για την επιχείρηση δυνάμεων.

Πολυεθνικό στρατηγείο ομάδας δράσης: Πολυεθνικό στρατηγείο ομάδας δράσης: το πολυεθνικό στρατηγείο των ομάδων δράσης της ΕΕ που αναπτύσσονται στην περιοχή της επιχείρησης.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α)   Στρατωνισμός και στέγαση/υποδομή: οι δαπάνες που αναλαμβάνονται για την αγορά, μίσθωση ή ανακαίνιση των εγκαταστάσεων στο θέατρο των επιχειρήσεων (κτίρια, καταφύγια, αντίσκηνα), στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τις δυνάμεις που αναπτύσσονται για την επιχείρηση.

β)   Ζωτικής σημασίας πρόσθετος εξοπλισμός: αγορά ή μίσθωση, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ειδικού εξοπλισμού που δεν είχε προβλεφθεί αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση της επιχείρησης, εφόσον ο αγοραζόμενος εξοπλισμός δεν επαναπατρίζεται μετά το πέρας της αποστολής.

γ)   Ιατρικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις: υπηρεσίες και εγκαταστάσεις ρόλου 2 στο θέατρο επιχειρήσεων, πλην των αναφερόμενων στο παράρτημα μέρος Α.

δ)   Πρόσκτηση πληροφοριών: πρόσκτηση πληροφοριών (δορυφορικές φωτογραφίες, αντικατασκοπία, αναγνώριση και παρακολούθηση θεάτρου επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής παρακολούθησης εδάφους, ανθρώπινες πληροφορίες).

ε)   Άλλες κρίσιμες δυνατότητες θεάτρου επιχειρήσεων: άρση ναρκοπεδίων εφόσον απαιτείται για την επιχείρηση, χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική προστασία (CBRN), αποθήκευση και καταστροφή όπλων και πυρομαχικών που συλλέγονται στην περιοχή της επιχείρησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ

Έξοδα που προκύπτουν για την εξεύρεση του τελικού προορισμού του εξοπλισμού και της υποδομής που έχουν από κοινού χρηματοδοτηθεί για την επιχείρηση.

Επιπρόσθετα έξοδα για την κατάρτιση των λογαριασμών της επιχείρησης. Τα επιλέξιμα κοινά έξοδα καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα III, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αναγκαίο για την κατάρτιση των λογαριασμών προσωπικό ανήκει στο στρατηγείο της επιχείρησης αυτής, ακόμη και αφού αυτό παύσει τις δραστηριότητές του.


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/54


ΑΠΌΦΑΣΗ 2011/872/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/430/ΚΕΠΠΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Δεκεμβρίου 2001, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1).

(2)

Στις18 Ιουλίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/430/ΚΕΠΠΑ για την ενημέρωση του καταλόγου των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (2).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 6 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ, είναι ανάγκη να διεξάγεται ενδελεχής επανεξέταση του καταλόγου των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η απόφαση 2011/430/ΚΕΠΠΑ.

(4)

Η παρούσα απόφαση παραθέτει το αποτέλεσμα της εν λόγω επανεξέτασης την οποία διεξήγαγε το Συμβούλιο σχετικά με τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ, ότι έχει ληφθεί απόφαση έναντι αυτών από αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 της εν λόγω κοινής θέσης και ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στα εκεί προβλεπόμενα ειδικά περιοριστικά μέτρα.

(6)

Ο κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως, ενώ η απόφαση 2011/430/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ είναι στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η απόφαση 2011/430/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.

(2)  ΕΕ L 188 της 19.7.2011, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 1 προσώπων, ομάδων και οντοτήτων

1.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABDOLLAHI Hamed (γνωστός και ως Mustafa Abdullahi), γενν. 11.8.1960 στο Ιράν, αριθ. διαβατηρίου: D9004878.

2.

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

3.

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

4.

ΑL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6.

ARBABSIAR Manssor (γνωστός και ως Mansour Arbabsiar), γενν. στις 6 ή 15.3.1955 στο Ιράν, υπήκοος Ιράν και ΗΠΑ, αριθ. διαβατηρίου: C2002515 (Ιράν), αριθ. διαβατηρίου: 477845448 (ΗΠΑ), αριθ. δελτίου ταυτότητας: 07442833, ημερ. λήξης 15.3.2016 (αμερικανικό δίπλωμα οδήγησης).

7.

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

8.

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed), γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

9.

ASLI, Rabah, γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

10.

BOUYERI, Mohammed (γνωστός και ως Abu ZUBAIR ή SOBIAR ή Abu ZOUBAIR), γενν. 8.3.1978 στο Άμστερνταμ των Κάτω Χωρών (μέλος της Hofstadgroep)

11.

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή Zitoun Mourad), γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

12.

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil), γενν. 1.6.1970 στην Αλγερία (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στον Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

16.

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

17.

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

18.

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

19.

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

20.

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

21.

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

22.

SHAHLAI Abdul Reza (γνωστός και ως Abdol Reza Shala’i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla’i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif και Yusuf Abu-al-Karkh), γενν. περί το 1957 στο Ιράν. Διευθύνσεις: 1) Kermanshah, Iréan, 2) Στρατιωτική βάση Mehran, επαρχία Ilam, Ιράν.

23.

SHAKURI Ali Gholam, γενν. περί το 1965 στην Τεχεράνη του Ιράν.

24.

SOLEIMANI Qasem (γνωστός και ως Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani και Qasem Sulemani), γενν. στις 11.3.1957 στο Ιράν, υπήκοος Ιράν, αριθ. (ιρανικού διπλωματικού) διαβατηρίου: 008827, ημερομηνία έκδοσης 1999, αξίωμα: υποστράτηγος.

25.

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. 21.4.1964 στην Blida της Αλγερίας (μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

26.

WALTERS, Jason Theodore James (γνωστός και ως Abdullah ή David), γεννηθείς 6.3.1985 στο Amersfoort των Κάτω Χωρών, αριθ. (ολλανδικού) διαβατηρίου NE8146378 (μέλος της Hofstadgroep)

2.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

Οργάνωση Abu Nidal («ANO») (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2.

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir και al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Νέος Λαϊκός Στρατός («NPA») των Φιλιππίνων

7.

Gama’a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα, «IG») (γνωστή και ως Al-Gama’a al-Islamiyya)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής) («IBDA-C»)

9.

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10.

Χιζμπούλ Μουτζαχεντίν («HM»)

11.

Hofstadgroep

12.

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

13.

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh Youth Federation, «ISYF»)

14.

Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν (Khalistan Zindabad Force, «KZF»)

15.

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν («PKK») (γνωστό και ως «KADEK» ή ως «KONGRA-GEL»)

16.

Απελευθερωτικοί Τίγρεις του Ταμίλ Ιλάμ (Liberation Tigers of Tamil Eelam, «LTTE»)

17.

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

18.

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad, «PIJ»)

19.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine, «PFLP»)

20.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης – Γενική Διοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command, γνωστό και ως PFLP-General Command, «PFLP-GC»)

21.

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, «FARC»)

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi [Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο («DHKP/C»)] [γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), «Dev Sol»]

23.

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso, «SL»)

24.

'Ιδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Stichting Al Aqsa Nederland, γνωστό και ως Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan, «TAK», γνωστοί και ως Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των ποσοτήτων και την κατανομή των ποσοστώσεων ελεγχόμενων ουσιών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9196]

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πολωνική και πορτογαλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2011/873/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση εισαγόμενων ελεγχόμενων ουσιών υπόκειται σε ποσοτικά όρια, όπως ορίζει το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.

(2)

Επιπλέον, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει τις ποσότητες ελεγχόμενων ουσιών, εξαιρουμένων των υδροχλωροφθορανθράκων, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις και να προσδιορίσει τις εταιρείες που μπορούν να τις χρησιμοποιούν.

(3)

Με τον καθορισμό των ποσοστώσεων που κατανέμονται για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ποσοτικών ορίων του άρθρου 10 παράγραφος 6, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2011 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον μηχανισμό κατανομής ποσοτήτων ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπονται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ένωση, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (2). Δεδομένου ότι τα εν λόγω ποσοτικά όρια περιλαμβάνουν ποσότητες υδροχλωροφθορανθράκων που εγκρίνονται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, η κατανομή αυτή θα πρέπει να καλύπτει επίσης την παραγωγή και τις εισαγωγές υδροχλωροφθορανθράκων για τις συγκεκριμένες χρήσεις.

(4)

Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση απευθυνόμενη, αφενός στις επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να προβούν το 2012 σε εισαγωγές ή εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, αφετέρου, στις επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να ζητήσουν, για το 2012, ποσόστωση για τις εν λόγω ουσίες που προορίζονται για εργαστηριακές ή αναλυτικές χρήσεις (2011/C 75/05) (3), και έλαβε δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις εισαγωγών εντός του 2012.

(5)

Τα ποσοτικά όρια και οι ποσοστώσεις θα πρέπει να καθοριστούν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ώστε να συμβαδίζουν με τον ετήσιο κύκλο υποβολής εκθέσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ποσότητες για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

1.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας I (χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115) και της ομάδας II (άλλοι πλήρως αλογονωμένοι χλωροφθοράνθρακες) που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2012, προερχόμενη από πηγές εκτός αυτής, ανέρχεται σε 11 185 000 χιλιόγραμμα δυναμικού καταστροφής του όζοντος (ODP).

2.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας III (halons) που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2012, προερχόμενη από πηγές εκτός αυτής, ανέρχεται σε 15 761 510 χιλιόγραμμα ODP.

3.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας IV (τετραχλωράνθρακας) που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2012, προερχόμενη από πηγές εκτός αυτής, ανέρχεται σε 8 800 220 χιλιόγραμμα ODP.

4.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας V (1,1,1-τριχλωροαιθάνιο) που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2012, προερχόμενη από πηγές εκτός αυτής, ανέρχεται σε 1 000 015 χιλιόγραμμα ODP.

5.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VI (μεθυλοβρωμίδιο) που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2012, προερχόμενη από πηγές εκτός αυτής, ανέρχεται σε 889 320 χιλιόγραμμα ODP.

6.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VII (υδροβρωμοφθοράνθρακες) που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2012, προερχόμενη από πηγές εκτός αυτής, ανέρχεται σε 1 065,8 χιλιόγραμμα ODP.

7.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VIII (υδροχλωροφθοράνθρακες) που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2012, προερχόμενη από πηγές εκτός αυτής, ανέρχεται σε 4 581 681,8 χιλιόγραμμα ODP.

8.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας IX (βρωμοχλωρομεθάνιο) που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2012, προερχόμενη από πηγές εκτός αυτής, ανέρχεται σε 294 012 χιλιόγραμμα ODP.

Άρθρο 2

Κατανομή ποσοστώσεων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

1.   Οι ποσοστώσεις για χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115 και άλλους πλήρως αλογονωμένους χλωροφθοράνθρακες κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Οι ποσοστώσεις για τα halons κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II.

3.   Οι ποσοστώσεις για τον τετραχλωράνθρακα κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III.

4.   Οι ποσοστώσεις για το 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

5.   Οι ποσοστώσεις για το μεθυλοβρωμίδιο κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα V.

6.   Οι ποσοστώσεις για τους υδροβρωμοφθοράνθρακες κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα VI.

7.   Οι ποσοστώσεις για τους υδροχλωροφθοράνθρακες κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

8.   Οι ποσοστώσεις για το βρωμοχλωρομεθάνιο κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα VIII.

9.   Οι ποσοστώσεις ανά επιχείρηση καθορίζονται στο παράρτημα IX.

Άρθρο 3

Ποσοστώσεις για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις

Οι ποσοστώσεις εισαγωγής και παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατά το έτος 2012 κατανέμονται στις επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ.

Η κατανομή των μέγιστων ποσοτήτων που επιτρέπεται να παραχθούν ή να εισαχθούν το 2012 για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων παρατίθεται στο παράρτημα XI.

Άρθρο 4

Περίοδος ισχύος

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Γερμανία

 

Aesica Queenborough Ltd

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Γαλλία

 

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Βέλγιο

 

ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73

152 31 Χαλάνδρι

Αθήνα

Ελλάδα

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Γαλλία

 

Arkema Quimica SA

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Ισπανία

 

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Γαλλία

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Γαλλία

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Γερμανία

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Γερμανία

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Κάτω Χώρες

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Γερμανία

 

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Γαλλία

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Ιταλία

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Ιταλία

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Βέλγιο

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J. Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Κάτω Χώρες

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Γερμανία

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Πορτογαλία

 

ICL-IP Europe BV

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Κάτω Χώρες

 

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Ισπανία

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Γερμανία

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Ισπανία

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Βέλγιο

 

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Γερμανία

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

Κάτω Χώρες

 

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Ισπανία

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Πολωνία

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Ιταλία

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Ιταλία

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wroclaw

Πολωνία

 

Sicor Srl

Via Terazzano 77

20017 Rho

Ιταλία

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Γερμανία

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Γαλλία

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Γερμανία

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Γαλλία

 

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Γαλλία

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Ιταλία

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Ιταλία

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Tazzetti SpA

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Ιταλία

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Γερμανία

 

Thomas Swan & Co Ltd

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Γερμανία

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Connie HEDEGAARD

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 147 της 2.6.2011, σ. 4.

(3)  ΕΕ C 75 της 9.3.2011, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΜΑΔΕΣ I ΚΑΙ II

Ποσοστώσεις εισαγωγής χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115 και άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη και ως μέσα επεξεργασίας κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εταιρείες

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Solexis (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΜΑΔΑ III

Ποσοστώσεις εισαγωγής halons, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη και για κρίσιμης σημασίας χρήσεις κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εταιρείες

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Product (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti (IT)

Eusebi Service (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Halon & Refrigerant Services (UK)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

Poz-Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech (IT)

Savi Technologie (PL)

Total Feuerschutz (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΜΑΔΑ IV

Ποσοστώσεις εισαγωγής τετραχλωράνθρακα, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εταιρείες

Dow Deutschland (DE)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluores France (FR)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΟΜΑΔΑ V

Ποσοστώσεις εισαγωγής 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εταιρείες

Arkema (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΟΜΑΔΑ VI

Ποσοστώσεις εισαγωγής μεθυλοβρωμιδίου, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εταιρείες

Albemarle Europe (BE)

ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια (EL)

ICL-IP Europe (NL)

Mebrom (BE)

Sigma Aldrich Chemie (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΟΜΑΔΑ VII

Ποσοστώσεις εισαγωγής υδροβρωμοφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εταιρείες

ABCR Dr. Braunagel (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia (PT)

R.P. Chem (IT)

Sicor Srl (IT)

Sterling (IT)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΟΜΑΔΑ VIII

Ποσοστώσεις εισαγωγής υδροχλωροφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη και ως μέσα επεξεργασίας κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εταιρείες

Aesica Queenborough (UK)

Arkema France (FR)

Arkema Quimica (ES)

Bayer CropScience (DE)

DuPont de Nemours (NL)

Dyneon (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluor (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Solexis (IT)

Tazzetti (IT)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΟΜΑΔΑ IX

Ποσοστώσεις εισαγωγής βρωμοχλωρομεθανίου, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Εταιρείες

Albemarle Europe (BE)

ICL-IP Europe (NL)

Laboratorios Miret (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Thomas Swan & Co (UK)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

(Εμπορικά ευαίσθητες εμπιστευτικές πληροφορίες — Δεν δημοσιεύονται)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραγωγή ή εισαγωγή για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

Εταιρείες

Airbus Operations (FR)

Arkema France SA (FR)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Mebrom NV (BE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Ltd (UK)

Ministry of Defence (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Tazzetti SpA (IT)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

(Εμπορικά ευαίσθητες εμπιστευτικές πληροφορίες — Δεν δημοσιεύονται)


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/65


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2011

για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών και κουναβιών καθώς και για τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές και τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων ζώων στην Ένωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9232]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/874/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, η οποία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Α μέρος Ι της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση και στοιχείο β) και το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ορίζει τις υγειονομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ένωση. Ο εν λόγω κανονισμός καλύπτει, μεταξύ των λοιπών ζώων συντροφιάς, τους σκύλους, τις γάτες και τα κουνάβια.

(2)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών. Η οδηγία προβλέπει ότι οι όροι για την εισαγωγή των εν λόγω ζώων πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

(3)

Οι όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν αυτές τις εισαγωγές και τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση όσον αφορά τη λύσσα στην τρίτη χώρα καταγωγής και ανάλογα με το κράτος μέλος προορισμού.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ορίζει ότι οι σκύλοι, οι γάτες και τα κουνάβια που εισέρχονται στα κράτη μέλη εκτός της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του τμήματος 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονισμού πρέπει να εμβολιάζονται κατά της λύσσας, ενώ τα ζώα που εισέρχονται προερχόμενα από άλλες τρίτες χώρες πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε εξέταση αίματος για τη λύσσα πριν από την είσοδό τους.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ορίζει ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι σκύλοι, οι γάτες και τα κουνάβια που εισέρχονται στην Ιρλανδία, στη Μάλτα, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονισμού πρέπει να εμβολιάζονται κατά της λύσσας και να υποβάλλονται σε εξέταση αίματος για τη λύσσα πριν από την είσοδό τους σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, ενώ τα ζώα που προέρχονται από άλλες τρίτες χώρες πρέπει να τίθενται σε απομόνωση μετά την άφιξή τους, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ορίζει, επίσης, ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά τον εχινόκοκκο, και η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τους κρότωνες (τσιμπούρια), μπορούν να επιβάλλουν, για την είσοδο στο έδαφός τους σκύλων, γατών και κουναβιών, απαιτήσεις τήρησης ορισμένων πρόσθετων εθνικών απαιτήσεων.

(7)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis  (3), εγκρίθηκε για να εξασφαλίζεται η συνεχής υγειονομική προστασία της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Φινλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Echinococcus multilocularis. Θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2012.

(8)

Η απόφαση 2004/595/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2004, για καθιέρωση πρότυπου πιστοποιητικού υγείας σκύλων, γατών και κουναβιών για την εισαγωγή για εμπορικούς λόγους στην Κοινότητα (4) ορίζει ότι πρέπει να επιτρέπονται οι εισαγωγές αυτών των ζώων από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους B ή στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ή στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό των καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (5). Η απόφαση 2004/595/ΕΚ προβλέπει επίσης ότι τα εν λόγω ζώα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα της απόφασης.

(9)

Το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης 2004/595/ΕΚ είναι ένα μεμονωμένο πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να εκδίδεται για την είσοδο στα κράτη μέλη κάθε σκύλου, γάτας ή κουναβιού που προέρχεται από τρίτη χώρα η οποία περιλαμβάνεται στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

(10)

Παρόλο που το εν λόγω πιστοποιητικό επαρκεί για την είσοδο στα κράτη μέλη, εκτός της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, των εν λόγω ζώων τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, δεν γίνεται δεκτό για τα εν λόγω ζώα που προορίζονται για την Ιρλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τίθενται σε απομόνωση μετά την άφιξή τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

(11)

Συνεκτιμώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι εισαγωγείς με τη χρήση του υποδείγματος μεμονωμένου πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στην απόφαση 2004/595/ΕΚ, είναι αναγκαίο το εν λόγω υπόδειγμα πιστοποιητικού να αντικατασταθεί από άλλο, το οποίο μπορεί να καλύπτει αποστολές που αποτελούνται από περισσότερα του ενός ζώα.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 388/2010 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς ορισμένων ειδών που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις (6), οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών ή κουναβιών στην Ένωση από τρίτες χώρες πρέπει να τηρούν τους υγειονομικούς όρους και ελέγχους που ορίζονται στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ.

(13)

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι κίνδυνοι που τίθενται λόγω των εισαγωγών σκύλων, γατών και κουναβιών και των μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεων περισσότερων από πέντε από τα εν λόγω ζώα στην Ένωση δεν είναι διαφορετικοί, είναι σκόπιμο να καθοριστεί κοινό υγειονομικό πιστοποιητικό για τις εισαγωγές των εν λόγω ζώων στην Ένωση και για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις περισσότερων από πέντε από τα εν λόγω ζώα στην Ένωση από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους B ή στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ή στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010.

(14)

Για λόγους συνέπειας και απλούστευσης της νομοθεσίας της Ένωσης, στο υπόδειγμα υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή σκύλων, γατών και κουναβιών στην Ένωση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της απόφασης 2007/240/ΕΚ της Επιτροπής (7), η οποία προβλέπει ότι τα διάφορα υγειονομικά πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ένωση ζώντων ζώων πρέπει να βασίζονται στα τυποποιημένα υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών που ορίζονται στο παράρτημα Ι της εν λόγω απόφασης.

(15)

Η απόφαση 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού για τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα σκύλων, γατών και κουναβιών από τρίτες χώρες στην Κοινότητα (8) θεσπίζει υπόδειγμα πιστοποιητικού για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις αυτών των ζώων από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη εκτός της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα πιστοποιητικού μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την είσοδο στα προαναφερόμενα τρία κράτη μέλη εάν τα εν λόγω ζώα προέρχονται από τις χώρες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους B ή στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003. Επιπροσθέτως, το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται ατομικά για την είσοδο κάθε σκύλου, γάτας ή κουναβιού στα κράτη μέλη.

(16)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, τα ζώα συντροφιάς πρέπει να συνοδεύονται από διαβατήριο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την καθιέρωση ενός υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών (9) όταν εισέρχονται σε ένα κράτος μέλος κατόπιν προσωρινής μετακίνησης από ένα κράτος μέλος σε μια τρίτη χώρα ή έδαφος.

(17)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, τα ζώα συντροφιάς που προέρχονται από τις χώρες και τα εδάφη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπονται για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών μεταξύ κρατών μελών εφόσον διαπιστώνεται ότι στις εν λόγω χώρες και εδάφη ισχύουν κανόνες τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τους ενωσιακούς κανόνες για τις μετακινήσεις από τρίτες χώρες.

(18)

Είναι σκόπιμο η παρούσα απόφαση να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης 2004/839/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση των υγειονομικών όρων που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων και γατών μικρής ηλικίας από τρίτες χώρες στην Κοινότητα, (10) η οποία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη μετακίνηση στο έδαφός τους σκύλων και γατών ηλικίας μικρότερης των τριών μηνών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας, από τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος Β τμήμα 2 ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(19)

Για να διευκολύνεται η πρόσβαση στα πολύγλωσσα πιστοποιητικά, το υγειονομικό πιστοποιητικό που απαιτείται για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις πέντε ή λιγότερων σκύλων, γατών ή κουναβιών προς την Ένωση θα πρέπει να βασίζεται στα τυποποιημένα υποδείγματα που αναφέρονται στην απόφαση 2007/240/ΕΚ.

(20)

Η οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων (11) θεσπίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την έκδοση των απαιτούμενων από την κτηνιατρική νομοθεσία πιστοποιητικών για την πρόληψη της παραπλανητικής ή δόλιας πιστοποίησης. Είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται ότι οι επίσημοι κτηνίατροι των τρίτων χωρών εφαρμόζουν τουλάχιστον ισοδύναμους κανόνες και αρχές με αυτούς που προβλέπει η εν λόγω οδηγία.

(21)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος, έτσι ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης.

(22)

Συνεπώς, οι αποφάσεις 2004/595/ΕΚ και 2004/824/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν.

(23)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση καθορίζει:

α)

τον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών ή κουναβιών στην Ένωση, σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ, καθώς και το υγειονομικό πιστοποιητικό για τις εν λόγω εισαγωγές και μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα·

β)

το υγειονομικό πιστοποιητικό για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις στην Ένωση πέντε ή λιγότερων σκύλων, γατών ή κουναβιών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης 2004/839/ΕΚ.

Άρθρο 2

Τρίτες χώρες και περιοχές τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών ή κουναβιών στην Ένωση, και υγειονομικό πιστοποιητικό για τις εν λόγω εισαγωγές και μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Ένωση αποστολών σκύλων, γατών και κουναβιών και τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις στην Ένωση περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών ή κουναβιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη από τα οποία προέρχονται και τυχόν τρίτες χώρες ή εδάφη μέσω των οποίων διαμετακομίζονται:

α)

είτε περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003· ή

β)

περιλαμβάνονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010.

2.   Οι σκύλοι, οι γάτες και τα κουνάβια που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα Ι και συμπληρώνεται από επίσημο κτηνίατρο λαμβανομένων υπόψη των επεξηγηματικών σημειώσεων που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του εν λόγω πιστοποιητικού·

β)

πληρούν τις απαιτήσεις του υγειονομικού πιστοποιητικού που παρατίθεται στο παράρτημα Ι για τις τρίτες χώρες ή τα εδάφη από τα οποία προέρχονται, όπως αναφέρονται, αντίστοιχα, στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Υγειονομικό πιστοποιητικό για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις πέντε ή λιγότερων σκύλων, γατών ή κουναβιών στην Ένωση

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις πέντε ή λιγότερων σκύλων, γατών ή κουναβιών στο έδαφός τους, εφόσον προέρχονται από ή διαμετακομίζονται μέσω χωρών ή εδαφών που:

α)

είτε περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003· ή

β)

δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

2.   Οι σκύλοι, οι γάτες και τα κουνάβια που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ και συμπληρώνεται από επίσημο κτηνίατρο λαμβανομένων υπόψη των επεξηγηματικών σημειώσεων που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του εν λόγω πιστοποιητικού·

β)

πληρούν τις απαιτήσεις του υγειονομικού πιστοποιητικού που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ για τις τρίτες χώρες ή τα εδάφη από τα οποία προέρχονται, όπως αναφέρονται, αντίστοιχα, στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

Για μεταβατική περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2012, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές και τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο στις 29 Φεβρουαρίου 2012 σύμφωνα με τα υποδείγματα που ορίζονται στο παράρτημα των αποφάσεων 2004/595/ΕΚ και 2004/824/ΕΚ αντίστοιχα.

Άρθρο 5

Καταργήσεις

Οι αποφάσεις 2004/595/ΕΚ και 2004/824/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 6

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Άρθρο 7

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(2)  ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 296 της 15.11.2011, σ. 6.

(4)  ΕΕ L 266 της 13.8.2004, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 114 της 7.5.2010, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 104 της 21.4.2007, σ. 37.

(8)  ΕΕ L 358 της 3.12.2004, σ. 12.

(9)  ΕΕ L 312 της 27.11.2003, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 361 της 8.12.2004, σ. 40.

(11)  ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Image

Image

Image


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/77


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του τομέα των ταχυδρομείων στην Ουγγαρία από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9197]

(Το κείμενο στην ουγγρική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/875/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφοι 5 και 6,

Έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλε με επιστολή η Magyar Posta, το οποίο παραλήφθηκε στις 24 Ιουνίου 2011,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(1)

Στις 24 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή έλαβε αίτημα, βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, το οποίο της διαβιβάστηκε με επιστολή. Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από τον αιτούντα και την ουγγρική αρχή ανταγωνισμού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 8 Αυγούστου 2011. Οι αντίστοιχες απαντήσεις παρελήφθησαν στις 2 και στις 15 Σεπτεμβρίου 2011. Το αίτημα που υπέβαλε η Magyar Posta (στο εξής «Posta») αφορά διάφορες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την Posta, και αποτελείται από δύο μέρη, ήτοι: τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υπηρεσίες που παρέχονται για λογαριασμό άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Καθένα από τα μέρη αυτά αφορά με τη σειρά του διάφορες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν ομαδοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους τίτλους, όπως καθορίζονται από την Posta:

Υπηρεσίες πληρωμών

1.

Υφιστάμενες ίδιες υπηρεσίες:

1.1.

Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών (πληρωμές λογαριασμών και κατεπείγουσες «express» πληρωμές λογαριασμών)·

1.2.

Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών: (υπηρεσία παράδοσης μετρητών και υπηρεσία πληρωμής συντάξεων)·

1.3.

Υπηρεσίες μεταφοράς χρηματικών ποσών (εγχώρια εντολή πληρωμής, διεθνής εντολή πληρωμής και εντολή πληρωμής της Western Union —για λογαριασμό άλλων)·

2.

Υπηρεσίες λογαριασμού και συναφείς υπηρεσίες πληρωμών που προβλέπεται να παρέχονται στο μέλλον

2.1.

Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών·

2.2.

Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών·

2.3.

Εκτέλεση συναλλαγών πληρωμών μέσω λογαριασμών πληρωμών·

2.4.

Έκδοση μέσων πληρωμών που υποκαθιστούν την κάρτα.

Υπηρεσίες παρεχόμενες για λογαριασμό άλλων

3.1.

Διαμεσολάβηση τρεχούμενων λογαριασμών και των συναφών προϊόντων και υπηρεσιών (υπηρεσίες τραπεζικών λογαριασμών λιανικής και επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που παρέχονται για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής και διαβίβασης εντολών για εκτέλεση της πληρωμής, και διαμεσολάβηση των καταθέσεων όψεως και προθεσμιακών καταθέσεων συνδεόμενων με τραπεζικό λογαριασμό),

3.2.

Πιστωτική διαμεσολάβηση που πραγματοποιείται για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων,

3.3.

Διαμεσολάβηση και αποδοχή των καρτών πληρωμής που πραγματοποιούνται για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων [πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, αποδοχή τραπεζικής κάρτας και τερματικά σε σημεία πώλησης (POS)],

3.4.

Διαμεσολάβηση επενδύσεων και ειδικών προϊόντων αποταμίευσης για λογαριασμό τρίτων

α)

Πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων (κρατικά χρεόγραφα, επενδυτικά κεφάλαια και άλλοι τίτλοι)·

β)

Διαμεσολάβηση προϊόντων στεγαστικής αποταμίευσης.

3.5.

Διαμεσολάβηση ασφαλιστικών προϊόντων: (ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ζημιών)

(2)

Σύμφωνα με την αίτηση (2) το δίκτυο της Posta αποτελείται από περισσότερα από 2 600 μόνιμα ταχυδρομικά καταστήματα. Ωστόσο, όλες οι υπηρεσίες που απαριθμούνται στην αίτηση δεν παρέχονται από όλα τα καταστήματα (3). Ο συνολικός αριθμός των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σήμερα στο έδαφος της Ουγγαρίας ανέρχεται σε 4 605. Σύμφωνα με το Giro Zrt, η OTP Bank είναι το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα με 809 υποκαταστήματα, ακολουθούμενη από την K & H Bank Zrt. (377 υποκαταστήματα), την CIB Bank Zrt. (218 υποκαταστήματα), τη Reiffeisen Bank Zrt. (180 υποκαταστήματα) και την Erste Bank Hungary Nyrt. (145 υποκαταστήματα). Καθεμία από τις οκτώ μεγαλύτερες τράπεζες του τομέα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αριθμούν πάνω από 100 υποκαταστήματα, στα οποία προστίθενται 22 μικρές και μεσαίες τράπεζες, 10 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων και 138 πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν συσταθεί υπό μορφή συνεταιρισμών, με το μεγαλύτερο εξ αυτών να εκμεταλλεύεται ένα δίκτυο 20-40 υποκαταστημάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του «Μπλε Βιβλίου» της ΕΚΤ του 2007 (4), η Ουγγαρία βρίσκεται σε διεθνές επίπεδο στο μέσο όρο όσον αφορά το κατά κεφαλήν αριθμό υποκαταστημάτων.

II.   ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(3)

Πρέπει να υπομνησθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο εν λόγω στοιχείο γ) τέταρτη περίπτωση, καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία μόνον εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορείς οι οποίοι παρέχουν επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου β) της υπόψη διάταξης. Η Posta είναι ο μόνος αναθέτων φορέας στην Ουγγαρία ο οποίος προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παρούσα απόφαση.

(4)

Το άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ προβλέπει ότι οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν υπόκεινται στην οδηγία, εάν η δραστηριότητα, στο κράτος μέλος όπου ασκείται, είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Η άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό εκτιμάται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του οικείου τομέα. Η πρόσβαση θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν το κράτος μέλος έχει ενσωματώσει και εφαρμόσει τη σχετική κοινοτική νομοθεσία για την απελευθέρωση ενός συγκεκριμένου τομέα ή μέρους του. Όταν δεν αναφέρεται σχετική κοινοτική νομοθεσία στο παράρτημα ΧΙ της οδηγίας, όπως συμβαίνει εν προκειμένω με τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα απόφαση, το άρθρο 30 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο ορίζει ότι «πρέπει να αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στην εν λόγω αγορά είναι ελεύθερη εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου».

(5)

Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρέπει να υπομνησθεί ότι σε ενωσιακό επίπεδο έχει εκδοθεί μεγάλος αριθμός νομοθετικών πράξεων, με σκοπό την ελευθέρωση της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών στον εν λόγω τομέα (5). Όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών, σημειώνεται ότι η Ουγγαρία μετέφερε πλήρως και εγκαίρως στο εσωτερικό της δίκαιο την οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών μέσω του νόμου LXXXV/2009 για την άσκηση της δραστηριότητας των υπηρεσιών πληρωμών.

(6)

Η Ουγγαρία έχει εφαρμόσει την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και τη σχετική νομοθεσία για την ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επιπλέον, η Ουγγαρία πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Δράσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Η ουγγρική αγορά των πιστωτικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών πληρωμών είναι καλά ρυθμισμένη. Σύμφωνα με τον νόμο CXII: 1996 σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις οικονομικές επιχειρήσεις (νόμος περί τραπεζών), οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι βοηθητικές δραστηριότητες υπόκεινται σε άδεια. Σύμφωνα με τον νόμο CXXXVII/2007 για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων και τους διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων και για τους κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητές τους, επενδυτικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνο από επιχειρήσεις επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύματα. Ο νόμος LX/2003 για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις ασφάλισης προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές δραστηριότητες μπορούν να ασκούνται μόνο από ασφαλιστικές εταιρείες. Η Posta εξουσιοδοτείται από την ουγγρική αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας να παρέχει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας αίτησης. Κάθε ίδρυμα που είναι σε θέση να τηρεί τις διατάξεις σχετικά με τη συνετή λειτουργία και την αποτελεσματική εποπτεία θα μπορούσε να εξουσιοδοτηθεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων βοηθητικών προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και επενδυτικών υπηρεσιών και ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι ανοιχτή και σε εταιρείες που δεν εδρεύουν στην ημεδαπή, μέσω των υποκαταστημάτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αδειοδοτηθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή στη χώρα εγκατάστασής τους. Η απαίτηση διάθεσης υποκαταστήματος στην Ουγγαρία δεν ισχύει για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ, δεδομένου ότι τα ιδρύματα αυτά μπορούν να παρέχουν τις διασυνοριακές υπηρεσίες τους.

(7)

Λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών περιστατικών που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 5 και 6 ανωτέρω, μπορεί να υποτεθεί ότι πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά.

(8)

Η απευθείας έκθεση στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένη αγορά πρέπει να εκτιμάται βάσει διαφόρων κριτηρίων, κανένα από τα οποία δεν είναι, από μόνο του, αποφασιστικής σημασίας. Σχετικά με τις αγορές τις οποίες αφορά η παρούσα απόφαση, το μερίδιο αγοράς των κυριότερων παραγόντων σε δεδομένη αγορά αποτελεί ένα κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Άλλα κριτήρια μπορούν να είναι ο βαθμός συγκέντρωσης σε αυτές τις αγορές και/ή το ποσοστό των πελατών που αλλάζουν προμηθευτή. Δεδομένου ότι για τις διάφορες δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση οι συνθήκες ποικίλλουν, η εξέταση της κατάστασης του ανταγωνισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στις διάφορες αγορές.

(9)

Αν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ισχύει στενότερος ή ευρύτερος ορισμός της αγοράς, ο ακριβής ορισμός της σχετικής αγοράς μπορεί να παραμείνει ανοικτός για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης όσον αφορά ορισμένες από τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο αίτημα που υποβλήθηκε από την Posta, εφόσον το αποτέλεσμα της ανάλυσης παραμένει το ίδιο, ασχέτως του αν βασίζεται σε στενό ή σε ευρύτερο ορισμό.

(10)

Με την παρούσα απόφαση δεν θίγεται η εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνισμού.

ΙΙΙ.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(11)

Η αίτηση περιλαμβάνει δύο χωριστές κατηγορίες υπηρεσιών πληρωμών, και συγκεκριμένα: Α. τις υφιστάμενες υπηρεσίες και Β. τις υπηρεσίες που προβλέπεται να καθιερωθούν το 2012. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης σχετικά με την απόφαση αυτή, μόνο οι υφιστάμενες υπηρεσίες θα ληφθούν υπόψη, καθώς δεν υπάρχουν απτά αποδεικτικά στοιχεία των επιπτώσεων που θα είχαν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες, αν και όταν καθιερωθούν.

(12)

Οι υφιστάμενες υπηρεσίες πληρωμών που εκτελούνται από την Posta είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν τις καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών και υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από τραπεζικό λογαριασμό, για τις οποίες η Posta ενεργεί ως διαμεσολαβητής, και υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων (υπηρεσίες εγχώριων και διεθνών εντολών πληρωμής παρεχόμενες για ίδιο λογαριασμό και υπηρεσίες εντολών πληρωμής της Western Union, για τις οποίες η Posta ενεργεί ως διαμεσολαβητής).

(13)

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να προσδιοριστεί κατά πόσον οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Posta είναι εκτεθειμένες σε τέτοιο βαθμό ανταγωνισμού (σε αγορές στις οποίες είναι ελεύθερη η πρόσβαση), ώστε να διασφαλίζεται ότι, ακόμη και ελλείψει της πειθαρχίας που επιβάλλεται από τους λεπτομερείς κανόνες περί σύναψης συμβάσεων, που προβλέπονται στην οδηγία 2004/17/ΕΚ, οι συμβάσεις της Posta για την άσκηση των δραστηριοτήτων της εν προκειμένω θα συνάπτονται κατά διαφανή τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, με βάση κριτήρια που της επιτρέπουν να επιλέγει τη συνολικά πλέον συμφέρουσα λύση από οικονομική άποψη. Επομένως, για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσον οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στην Posta.

(14)

Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της Posta στην αγορά για τις υπηρεσίες πληρωμών είναι οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, καθώς δεν είναι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια της οδηγίας και/ή δεν παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μαζί με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

(15)

Οι μέθοδοι πληρωμής που προτείνονται από τις τράπεζες είναι γενικά πιο ελκυστικές από την πληρωμή με βάση το χαρτί και/ή σε μετρητά, και είναι γενικά διαθέσιμες. Σύμφωνα με την GfK Hungaria (6), ο αριθμός των χρηστών των επιγραμμικών τραπεζικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 200 000 έως το τέλος του 2010 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 1 εκατομμύριο χρήστες, με ποσοστό αύξησης διαρκώς υψηλότερο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αριθμός των πελατών που προτιμούν να μεταβούν στην τράπεζα για τις τραπεζικές συναλλαγές τους μειώνεται —ένα τέταρτο όλων των πελατών δεν μεταβαίνει πλέον στα υποκαταστήματα για τις τραπεζικές συναλλαγές.

(16)

Η αγορά προϊόντων, όπως ορίζεται από τον αιτούντα είναι η αγορά υπηρεσιών πληρωμών που παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ενώ η αντίστοιχη γεωγραφική αγορά θεωρείται ότι είναι εθνικής εμβέλειας. Η ουγγρική αρχή ανταγωνισμού (GVH) ανέφερε ότι αν και δεν έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία προκειμένου να είναι σε θέση να προσδιορίσει σωστά και με ακρίβεια την αγορά προϊόντων, ο ορισμός της σχετικής αγοράς προϊόντων που παρέχεται από τον αιτούντα «είναι πιθανό να είναι αποδεκτός». Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, με την ίδια επιφύλαξη όπως ανωτέρω, η GVH ανέφερε ότι «δεν γνωρίζει την ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων βάσει των οποίων να συνάγεται το συμπέρασμα ότι η γεωγραφική αγορά δεν καλύπτει το σύνολο της επικράτειας της Ουγγαρίας».

(17)

Καμία περαιτέρω διάκριση της αγοράς των υπηρεσιών πληρωμής δεν θα πραγματοποιηθεί για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης μεταξύ αγορών προϊόντων λιανικής και αγορών προϊόντων χονδρικής, στο μέτρο που το αποτέλεσμα της ανάλυσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο είτε βασίζεται σε στενό ή σε ευρύτερο ορισμό.

(18)

Αναφερόμενη στον βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς πληρωμών, η ουγγρική αρχή ανταγωνισμού δήλωσε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, «οι 5-6 μεγαλύτερες τράπεζες, μαζί με την Magyar Posta έχουν πολύ υψηλό συνδυασμένο μερίδιο αγοράς στην περίπτωση των υπηρεσιών πληρωμών λιανικής, και ενδεχομένως καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Η αγορά χονδρικής πιθανόν να είναι λιγότερο συγκεντρωμένη λόγω της παρουσίας πολλών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

(19)

Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν πληρωμές για αγορά υπηρεσίας ή αγαθού. Χρησιμοποιούνται από ιδιώτες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής και ιδιαίτερα χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια πληρωμών για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής, πληρωμή φόρων κ.λπ.

(20)

Ο κύριος παράγοντας για τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντων είναι η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των υποκατάστατων προϊόντων, δηλαδή των εναλλακτικών μέσων που διαθέτει ένας πελάτης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής. Κατά συνέπεια, ο αιτών θεωρεί ότι η σχετική αγορά προϊόντων καλύπτει τις καταθέσεις σε μετρητά που πραγματοποιούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες ή μέσω των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) (7), τις κάρτες πληρωμών και τις μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών (απλές μεταφορές και αυτόματες μεταφορές χρεωστικών).

(21)

Όσον αφορά την εναλλαγή μεταξύ των μεθόδων πληρωμής, η ουγγρική αρχή ανταγωνισμού (GVH) επιβεβαίωσε ότι «οι κύριες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν την τάση να προτείνουν διάφορους τρόπους πληρωμής στους πελάτες τους καθώς και τη δυνατότητα εύκολης μετάβασης από τον έναν στον άλλο τρόπο. Διαπιστώνεται επίσης μια τάση να πεισθούν οι πελάτες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής αντί των μέσων πληρωμής με βάση το χαρτί και σε μετρητά». Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί η αυξημένη χρήση των επιγραμμικών τραπεζικών συναλλαγών. Πάντως, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 9 ανωτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο ακριβής ορισμός μπορεί να παραμείνει ανοικτός.

(22)

Το μερίδιο αγοράς της Posta για τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τις καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της αγοράς, όπως ορίζεται, αντιπροσώπευε (8) το 2007 3,91 %, το 2008 3,88 % και το 2009 4,14 %. Όσον αφορά τόσο τον όγκο όσο και την αξία, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των συναλλαγών της Posta και η αξία τους μειώθηκε το 2009 σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη (9).

(23)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη άμεσης έκθεσης της δραστηριότητας της Posta στον ανταγωνισμό.

(24)

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που καθιστούν δυνατές τις αναλήψεις μετρητών είναι ότι ο κάτοχος του λογαριασμού επιτρέπει την πληρωμή από τον λογαριασμό πληρωμών του προς όφελος τρίτου. Το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω υπηρεσιών περιλαμβάνει επί του παρόντος υπηρεσία παράδοσης μετρητών και υπηρεσία πληρωμής συντάξεων. Οι κύριοι πληρωτές είναι το Δημόσιο Ταμείο και οι δήμοι που χρησιμοποιούν το εν λόγω καθεστώς για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, των κοινωνικών παροχών ανεργίας κ.λπ. Για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα είτε να πιστωθεί τα ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό είτε να τα παραλάβει ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση πληρωμής σύνταξης, οι δικαιούχοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να πιστωθούν μέρος του ποσού στον λογαριασμό τους και να λάβουν το υπόλοιπο σε μετρητά. Είναι επίσης δυνατό να επιλέξουν ανά πάσα στιγμή μεταξύ της ταχυδρομικής παράδοσης μετρητών και του τραπεζικού εμβάσματος, υποβάλλοντας μια απλή αίτηση προς την Κεντρική Διοίκηση Εθνικής Ασφάλισης Συντάξεων.

(25)

Το ουγγρικό κράτος, μέσω της Εθνικής Τράπεζας ασκεί πολιτική με στόχο τη μείωση του όγκου των συναλλαγών σε μετρητά και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και των σχετικών υποδομών. Οι εταιρικές οντότητες υποχρεούνται να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω λογαριασμών πληρωμών και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (10) που εκπονήθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας, επί του παρόντος το ήμισυ των συντάξεων που προβλέπονται από το κράτος καταβάλλεται με άλλα μέσα πλην των ταχυδρομικών πληρωμών, και στην αίτηση (11) αναφέρεται ότι τόσο ο αριθμός όσο και η συνολική αξία των συντάξεων που καταβάλλονται μέσω της Posta έχουν μειωθεί σταθερά τα τελευταία έτη.

(26)

Για τους προαναφερόμενους λόγους, η μεταφορά των πληρωμών μεταξύ λογαριασμών πληρωμών (απλή μεταφορά και ομαδικές μεταφορές), οι αναλήψεις μετρητών με τραπεζικές κάρτες στις ΑΤΜ και στα τερματικά σε σημεία πώλησης (POS) (12) και οι αναλήψεις μετρητών στις θυρίδες των τραπεζών θεωρούνται η σχετική αγορά προϊόντων για τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών.

(27)

Στην περίπτωση των προαναφερόμενων υπηρεσιών και για τους σκοπούς της πληρωμής που πραγματοποιείται σε άτομα που διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, οι πληρωμές μεταξύ λογαριασμών πληρωμών (απλές συναλλαγές και ομαδικές μεταφορές, όπου οι πληρωμές πραγματοποιούνται από έναν μόνο λογαριασμό σε περισσότερα άτομα) θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκατάστατα προϊόντα. Και εδώ επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο ακριβής ορισμός μπορεί να παραμείνει ανοικτός.

(28)

Το μερίδιο αγοράς της Posta για τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, που υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου των υπηρεσιών υποκατάστασης, αντιπροσώπευε (13) το 2007 2,44 %, το 2008 2,49 % και το 2009 2,61 %. Όσον αφορά τόσο τον όγκο όσο και την αξία, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των συναλλαγών της Posta και η συνολική αξία τους είχαν φθίνουσα τάση κατά την τελευταία τριετία για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ήτοι το 2007, το 2008 και το 2009 (14).

(29)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη άμεσης έκθεσης της δραστηριότητας της Posta στον ανταγωνισμό.

(30)

Η υπηρεσία μεταφοράς χρηματικών ποσών που παρέχεται από την Posta χρησιμοποιείται γενικά για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ ιδιωτών. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι οι εγχώριες εντολές πληρωμής και οι διεθνείς εντολές πληρωμής που προβλέπονται για ίδιο λογαριασμό της Posta και η μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω της Western Union, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην εγχώρια και διεθνή αγορά, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο μια μέθοδο για την αποστολή χρημάτων.

(31)

Για τις εγχώριες μεταφορές, τόσο για ίδιο λογαριασμό της Posta όσο και για λογαριασμό της Western Union, ο αιτών θεωρεί ότι οι συναλλαγές μεταξύ λογαριασμών πληρωμών αποτελούν υποκατάστατο για τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι κάτοχος λογαριασμού πληρωμών. Συνεπώς, η αγορά των πληρωμών που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών στην Ουγγαρία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η σχετική αγορά προϊόντων για τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε εθνικό επίπεδο, παρότι ο ακριβής ορισμός μπορεί να παραμείνει ανοικτός.

(32)

Υπολογιζόμενα αναλόγως, τα μερίδια αγοράς της Posta αντιπροσώπευαν το 2007, το 2008 και το 2009 λιγότερο από 1 %.

(33)

Στην περίπτωση των μεταφορών χρηματικών ποσών σε διεθνές επίπεδο, οι δραστηριότητες που έχουν αναλάβει η Posta και η Western Union θεωρήθηκαν συγγενή υποκατάστατα. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι πληρωμές μέσω των λογαριασμών πληρωμών θεωρούνται υποκατάστατα προϊόντα, οι διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ λογαριασμών πληρωμών θεωρούνται από τον αιτούντα η σχετική αγορά προϊόντων. Ωστόσο, ο ακριβής ορισμός της σχετικής αγοράς μπορεί να παραμείνει ανοικτός.

(34)

Το μερίδιο αγοράς της Posta υπολογιζόμενο σε αυτή τη βάση αντιπροσώπευε 0,5 % το 2007, το 2008 και το 2009.

(35)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη της άμεσης έκθεσης της δραστηριότητας της Posta στον ανταγωνισμό.

(36)

Η αίτηση για εξαίρεση αφορά επίσης ορισμένες δραστηριότητες της Posta που παρέχονται για λογαριασμό τρίτων, σε σχέση με ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για τις οποίες η Posta ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

(37)

Η αίτηση για εξαίρεση καλύπτει τη διαμεσολάβηση τρεχούμενων λογαριασμών και των συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, και συγκεκριμένα: υπηρεσίες τραπεζικών λογαριασμών λιανικής και επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που παρέχονται για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής και διαβίβασης εντολών πληρωμής για εκτέλεση, και τη διαμεσολάβηση των καταθέσεων όψεως και προθεσμιακών καταθέσεων που συνδέονται με τραπεζικό λογαριασμό.

(38)

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες που προτείνει η Posta ως διαμεσολαβητής παρέχονται από την Erste Bank και την OTP Bank. Η Posta προτείνει επίσης καταθετικά προϊόντα εξ όνοματός της.

(39)

Η προηγούμενη πρακτική της Επιτροπής (15) διακρίνει μεταξύ της λιανικής τραπεζικής και της εταιρικής τραπεζικής. Η λιανική τραπεζική ορίζεται ως όλες οι τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ η εταιρική τραπεζική γενικά περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε προηγούμενες αποφάσεις (16) σχετικές με τον τομέα της λιανικής τραπεζικής, η Επιτροπή άφησε ανοιχτό το ερώτημα αν μεμονωμένα προϊόντα λιανικής τραπεζικής αντιπροσωπεύουν χωριστές αγορές προϊόντων ή αν διάφορα προϊόντα λιανικής τραπεζικής μπορεί να αποτελούν μέρος μιας ενιαίας σχετικής αγοράς προϊόντων.

(40)

Η σχετική αγορά προϊόντων πρέπει να διακρίνεται ανάλογα με το στάδιο της αλυσίδας διανομής (ανάντη — παροχή τρεχούμενων λογαριασμών και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών ή κατάντη — διαμεσολάβηση τρεχούμενων λογαριασμών και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών). Για τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης τρεχούμενων λογαριασμών πληρωμών στον τομέα της λιανικής, η σχετική αγορά προϊόντων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η αγορά για διαμεσολάβηση τρεχούμενων λογαριασμών και καταθετικών προϊόντων λιανικής. Για τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης εταιρικών λογαριασμών πληρωμών, η σχετική αγορά προϊόντων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η αγορά για διαμεσολάβηση για εταιρικούς τρεχούμενους λογαριασμούς πληρωμών και καταθετικά προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 9 της παρούσας απόφασης, δεν είναι αναγκαίο να οριστεί η σχετική αγορά.

(41)

Ο αιτών προσδιορίζει τη γεωγραφική αγορά ως το σύνολο της επικράτειας της Ουγγαρίας. Η ουγγρική αρχή ανταγωνισμού (GVH) επιβεβαίωσε ότι «για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ουγγαρία ασκούν τις δραστηριότητές τους σε εθνικό επίπεδο· δεν υπάρχουν ενδείξεις περιφερειακής απόκλισης σε καμία πτυχή της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών». Επιπλέον, η προηγούμενη πρακτική της Επιτροπής (17) σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούσε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι εθνική λόγω των διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού στο εσωτερικό των μεμονωμένων κρατών μελών και της σημασίας του δικτύου των υποκαταστημάτων.

(42)

Τα μερίδια αγοράς της Posta, υπολογιζόμενα βάσει της ανωτέρω σκέψης, έχουν ως εξής: για τους τρεχούμενους λογαριασμούς και τις καταθέσεις στον τομέα της λιανικής: 1,45 % το 2007, 1,38 % το 2008 και 1,51 % το 2009, ενώ στην αγορά για τους εταιρικούς τρεχούμενους λογαριασμούς και τις καταθέσεις τα μερίδια αγοράς της Posta ήταν αμελητέα (0 %) το 2007, το 2008 και το 2009. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα μερίδια αγοράς για τη διαμεσολάβηση των εν λόγω χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι επίσης χαμηλά.

(43)

Το υπόλοιπο της αγοράς μοιράζεται μεταξύ άλλων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

(44)

Κατά την έρευνά της του 2009 στη λιανική τραπεζική (18) η ουγγρική αρχή ανταγωνισμού (GVH) διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την αλλαγή λογαριασμού στην Ουγγαρία, και επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο αλλαγής τρεχούμενου λογαριασμού είναι ένα από τα υψηλότερα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ.

(45)

Τα πλεονεκτήματα του εκτεταμένου δικτύου της Posta αντισταθμίζονται από την αύξηση της σημασίας της επιγραμμικής τραπεζικής.

(46)

Μια έρευνα (19) όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τους πελάτες κατά την επιλογή μιας τράπεζας κατέδειξε ότι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη, η εγγύτητα και η προσβασιμότητα (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των μέσων για την ανάληψη μετρητών) καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν επίσης από τα αποτελέσματα της έρευνας (20) για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες τρεχούμενων λογαριασμών. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η πιο σημαντική πτυχή κατά την επιλογή μιας τράπεζας είναι το κόστος και η φήμη, ενώ η εύκολη πρόσβαση (μεταξύ άλλων, εκτεταμένο δίκτυο) φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντική. Επιπλέον, το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών, δηλαδή η διαθεσιμότητα ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών υπηρεσιών, και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών θεωρήθηκαν επίσης σημαντικά. Βάσει των ανωτέρω, παρότι η Posta διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο, υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία είχαν επισημανθεί ως σημαντικά από τους πελάτες (φήμη της τράπεζας, τραπεζικές υπηρεσίες, ποιότητα υπηρεσιών) και τα οποία διαδραματίζουν αντισταθμιστικό ρόλο στην επιλογή μιας τράπεζας. Επομένως, οι πελάτες που χρειάζονται ευρύ φάσμα υπηρεσιών θα δίσταζαν να αλλάξουν και να ανοίξουν ταχυδρομικό λογαριασμό που δεν προσφέρει το σύνηθες φάσμα υπηρεσιών.

(47)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη της άμεσης έκθεσης της δραστηριότητας της Posta στον ανταγωνισμό.

(48)

Η δραστηριότητα αυτή αντιπροσωπεύει την πιστωτική διαμεσολάβηση που παρέχεται από τρίτους, με την Posta να ενεργεί ως διαμεσολαβητής πολλαπλών ειδικών υπηρεσιών. Η Posta προσφέρει πιστωτικά προϊόντα (χωρίς απαιτήσεις για εμπράγματες εγγυήσεις, ούτε σε κινητά ούτε σε ακίνητα) που παρέχονται από την Erste Bank σε πελάτες λιανικής, ενώ στον τομέα των επιχειρήσεων, η Posta προσφέρει ένα προϊόν της Magyar Fejlesztési Bank, που ενεργεί ως διαμεσολαβητής πολλαπλών ειδικών υπηρεσιών.

(49)

Εν προκειμένω, οι σχετικές υπηρεσίες μπορούν να υποδιαιρεθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με βάση παράγοντες όπως ο σκοπός της σύναψης δανείου ή ο τύπος του πελάτη (καταναλωτές, ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις ή δημόσια διοίκηση). Ως εκ τούτου, η πιστωτική διαμεσολάβηση στον τομέα της λιανικής και η πιστωτική διαμεσολάβηση για επιχειρήσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ξεχωριστές αγορές προϊόντων.

(50)

Η αγορά προϊόντων της διαμεσολάβησης πιστώσεων λιανικής ορίζεται από τον αιτούντα ως η αγορά στεγαστικών δανείων και προσωπικών δανείων χωρίς περιορισμούς τα οποία συνάπτονται τόσο σε φιορίνια Ουγγαρίας όσο και σε ξένα νομίσματα. Αυτό δεν αντικρούεται από την προηγούμενη πρακτική της Επιτροπής (21) σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή άφησε ανοικτό το ερώτημα εάν μεμονωμένα προϊόντα λιανικής τραπεζικής αντιπροσωπεύουν χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων ή εάν διάφορα προϊόντα λιανικής τραπεζικής μπορεί να αποτελούν μέρος μιας ενιαίας σχετικής αγοράς προϊόντων.

(51)

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η Posta προσφέρει μόνο έναν τύπο εταιρικού πιστωτικού προϊόντος. Το προϊόν προσφέρεται συνήθως από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. συνεταιρισμοί αποταμιεύσεων). Η Posta προσφέρει το προϊόν αυτό σε 45 προσδιορισμένα σημεία και όχι σε όλο το δίκτυό της. Ο αιτών θεωρεί ότι η σχετική αγορά προϊόντων για τον επιχειρηματικό τομέα συμπεριλαμβάνει δάνεια στις ΜΜΕ που παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 9 ανωτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο ακριβής ορισμός της αγοράς μπορεί να παραμείνει ανοικτός.

(52)

Η γεωγραφική αγορά είναι το σύνολο της επικράτειας της Ουγγαρίας, για τους ίδιους πρακτικά λόγους με εκείνους που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 41.

(53)

Τα μερίδια αγοράς της Posta στην αγορά πιστώσεων λιανικής όπως ορίζεται αντιπροσώπευαν λιγότερο από 0,5 % το 2007, το 2008 και το 2009, ενώ τα μερίδια αγοράς στην αγορά εταιρικών πιστώσεων ήταν αμελητέα (0 %) κατά τα ίδια έτη. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα μερίδια αγοράς της Posta σε αυτές τις αγορές που ορίζονται στενά είναι τόσο μικρά που σε μια αγορά που ορίζεται ευρύτερα θα ήταν ακόμη μικρότερα.

(54)

Το υπόλοιπο της αγοράς μοιράζεται μεταξύ άλλων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας περί των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Σωρευτικά, τα μερίδια της αγοράς (22) των τριών πρώτων ανταγωνιστών το 2007, το 2008 και το 2009 είχαν ως εξής: 52,54 %, 51,39 % και 54,27 % αντίστοιχα στην αγορά δανείων λιανικής και 42,69 %, 47,36 % και 48,07 % αντίστοιχα στην αγορά εταιρικών δανείων.

(55)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι προαναφερόμενοι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη της άμεσης έκθεσης της δραστηριότητας της Posta στον ανταγωνισμό.

(56)

Η Posta παρέχει πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται από την Erste Bank Zrt. Το προϊόν αυτό είναι μια τυποποιημένη πιστωτική κάρτα, από την άποψη των παρεχόμενων προϋποθέσεων και υπηρεσιών.

(57)

Όσον αφορά τις χρεωστικές κάρτες, η Posta ενεργεί ως διαμεσολαβητής που καλύπτει τις τραπεζικές κάρτες λιανικής και τις εταιρικές τραπεζικές κάρτες που συνδέονται με τρεχούμενους λογαριασμούς. Η Posta ενεργεί ως διαμεσολαβητής πολλαπλλών ειδικών υπηρεσιών, ενώ η υπηρεσία παρέχεται από την Erste Bank Hungary Nyrt. Οι κάρτες που προσφέρονται είναι τυποποιημένες χρεωστικές κάρτες.

(58)

Όσον αφορά την αποδοχή των καρτών πληρωμής, τα ταχυδρομικά καταστήματα είναι εξοπλισμένα με τερματικά σε σημεία πώλησης τα οποία επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών με τραπεζικές κάρτες. Ο αιτών ισχυρίζεται ότι από την πλευρά των πελατών, η ίδια υπηρεσία (ανάληψη μετρητών) μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω ανάληψης μετρητών σε θυρίδα τράπεζας ή σε άλλο τερματικό σε σημείο πώλησης που διαχειρίζονται τρίτοι σε σημεία άλλα από τα ταχυδρομικά καταστήματα, και συνεπώς τα προϊόντα μπορούν να υποκατασταθούν.

(59)

Η Επιτροπή έχει διακρίνει (23) στο παρελθόν δύο βασικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις κάρτες πληρωμής: πρώτον την έκδοση καρτών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και, δεύτερον, την «προσέλκυση» εμπόρων για αποδοχή κάρτας πληρωμής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της έκδοσης καρτών πληρωμής, η Επιτροπή συζήτησε σε προηγούμενες αποφάσεις (24) τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ διαφόρων τύπων καρτών, αλλά ο ακριβής ορισμός παρέμεινε τελικά ανοικτός.

(60)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τρεις αγορές προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και συγκεκριμένα η αγορά πιστωτικών καρτών, η αγορά χρεωστικών καρτών και η αποδοχή των καρτών.

(61)

Όσον αφορά την αγορά αποδοχής καρτών, η αγορά προϊόντος που καθορίζεται από τον αιτούντα δεν είναι η αγορά που ορίζεται γενικά σε προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 59. Η «αρχική» αγορά αποδοχής καρτών είναι αυτή που αποτελείται από τους εμπόρους που αποδέχονται τις πληρωμές με κάρτα. Μια άλλη πιθανή αγορά αποδοχής καρτών είναι αυτή που αποτελείται από τις τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες αποδοχής καρτών στους εν λόγω εμπόρους. Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε η ουγγρική αρχή ανταγωνισμού (GVH) (25), στην περίπτωση της Posta, γνωρίζοντας ότι τα τερματικά σε σημεία πώλησης λειτουργούν όπως οι ΑΤΜ των δύο τραπεζών, για τις οποίες η Posta ενεργεί ως διαμεσολαβητής, «η Magyar Posta ήταν ενδεχομένως σωστό να παρέχει στοιχεία σχετικά με τη συγκέντρωση με βάση τον αριθμό των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών σε λειτουργία».

(62)

Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, σε προηγούμενες υποθέσεις της Επιτροπής (26) αναφερόταν ότι η αγορά των καρτών πληρωμής βρίσκεται ακόμα σε εθνικό επίπεδο, παρότι ήταν αποδεκτό ότι η αγορά ενδέχεται να διευρυνθεί στο μέλλον. Στην προκειμένη περίπτωση, η γεωγραφική οριοθέτηση της αγοράς θεωρείται ότι είναι το σύνολο της επικράτειας της Ουγγαρίας.

(63)

Μεταξύ 2007 και 2009, τα μερίδια αγοράς της Posta ήταν λιγότερο από 1 % στην αγορά των πιστωτικών καρτών, λιγότερο από 3 % στην αγορά των χρεωστικών καρτών και λιγότερο από 6 % στην αγορά αποδοχής καρτών, όπως ορίζεται από τον αιτούντα.

(64)

Σύμφωνα με την ουγγρική αρχή ανταγωνισμού (27), ύστερα από πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από την ίδια και την Εθνική Ουγγρική Τράπεζα, από τον συνολικό αριθμό των 24 τραπεζών που εκδίδουν χρεωστικές κάρτες, το συνολικό μερίδιο αγοράς των 5 κορυφαίων τραπεζών στην έκδοση χρεωστικής κάρτας είναι περίπου 82 %. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αγορά έκδοσης πιστωτικών καρτών εμφανίζει μικρότερο βαθμό συγκέντρωσης· από τις 18 τράπεζες που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες, οι 7 πρώτες τράπεζες κατέχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 68 % της αγοράς. Επιπλέον, σύμφωνα με την αίτηση, το τόσο υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης στον τομέα αποδοχής των καρτών εξηγείται από το γεγονός ότι τα τρία τέταρτα του συνολικού αριθμού των ΑΤΜ διαχειρίζονταν τέσσερις μόνο τράπεζες.

(65)

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά μερίδια αγοράς της Posta και την παρουσία άλλων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ασκούν ανταγωνιστική πίεση στη δραστηριότητα της Posta μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη άμεσης έκθεσης της δραστηριότητας της Posta στον ανταγωνισμό.

(66)

Αυτή η κατηγορία υπηρεσιών καλύπτει την πώληση των χρηματοπιστωτικών μέσων και τη διάθεση στην αγορά ειδικών επενδυτικών προϊόντων. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προσφέρονται είναι κρατικά χρεόγραφα, επενδυτικά κεφάλαια της Erste Befektetesi Zrt, άλλα αξιόγραφα και ένα ειδικό καθεστώς προϊόντων στεγαστικής αποταμίευσης για λογαριασμό της Fundamenta Lakaskassza Zrt. OTP και της Lakastakarekpenztar Zrt., για τις οποίες η Posta ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

(67)

Σε προηγούμενες υποθέσεις, η Επιτροπή άφησε ανοιχτό το ερώτημα εάν καθεμία από τις υπηρεσίες αυτές θα μπορούσε να αποτελέσει χωριστή αγορά προϊόντων (28). Το ερώτημα θα παραμείνει ανοιχτό και σε αυτή την περίπτωση, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχει η Posta ως διαμεσολαβητής δεν δημιουργούν προβλήματα ανταγωνισμού, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο ορισμός της σχετικής αγοράς.

(68)

Όσον αφορά το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, η Επιτροπή έκρινε (29) ότι τα περισσότερα από τα τμήματα της αγοράς έχουν διεθνή διάσταση, αλλά μερικά από αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης από εθνική σκοπιά (30). Η ακριβής γεωγραφική οριοθέτηση της αγοράς θα παραμείνει ανοιχτή, και στην προκειμένη περίπτωση ως γεωγραφική αγορά θα πρέπει να θεωρείται η επικράτεια της Ουγγαρίας.

(69)

Μεταξύ 2007 και 2009, το μερίδιο αγοράς της Posta ήταν λιγότερο από 4 % στην αγορά των τίτλων του Δημοσίου, μεταξύ 3 % και 9 % στην αγορά των μονάδων επενδύσεων, λιγότερο από 2 % στην αγορά των ομολόγων και λιγότερο από 4 % στην αγορά στεγαστικής αποταμίευσης.

(70)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό της δραστηριότητας της Posta στην αγορά επενδύσεων.

(71)

Η Posta προσφέρει ασφάλεια ζωής για λογαριασμό της Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. και ασφάλιση ζημιών για λογαριασμό της Magyar Posta Biztosito Zrt.

(72)

Σε προηγούμενες αποφάσεις της (31) η Επιτροπή διέκρινε μεταξύ τριών μεγάλων κατηγοριών τύπων ασφαλίσεων, ήτοι: ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζημιών και αντασφάλιση. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι, από την πλευρά της ζήτησης, οι ασφαλίσεις ζωής και οι ασφαλίσεις ζημιών μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε πολλές επιμέρους αγορές προϊόντων, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη κινδύνων που καλύπτονται. Όσον αφορά την ασφάλιση ζωής, η Επιτροπή σε προηγούμενες αποφάσεις εξέτασε τις ακόλουθες διακρίσεις: ατομική ασφάλιση ζωής, ομαδική ασφάλιση ζωής και συμβάσεις ασφάλισης και επενδύσεων, ή εναλλακτικά, ατομική προστασία, ομαδική προστασία, ατομικές συντάξεις, ομαδικές συντάξεις, αποταμιεύσεις και επενδύσεις (32). Σε σχέση με την ασφάλιση ζημιών, η Επιτροπή προέβη κατά το παρελθόν μεταξύ άλλων στις ακόλουθες διακρίσεις: ασφάλιση αυτοκινήτων, πυρκαγιάς, μεταφορών, υγείας, περιουσιακών στοιχείων, γενικής αστικής ευθύνης, ατυχημάτων, επίλυσης διαφορών, εργατικών ατυχημάτων και ασφάλιση πιστώσεων (33). Ωστόσο, διαπιστώσεις όσον αφορά την προσφορά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρύτερες αγορές προϊόντων. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο ακριβής ορισμός της αγοράς προϊόντων μπορεί να παραμείνει ανοικτός.

(73)

Η Επιτροπή έχει επίσης αναλύσει στο παρελθόν τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και επιβεβαίωσε ότι η σχετική αγορά για τη διανομή προϊόντων ασφάλισης ζωής και ασφάλισης ζημιών περιλαμβάνει όλα τα εξωτερικά κυκλώματα διανομής (δηλαδή τρίτους ή μη ιδιοκτήτες), όπως μεσίτες ασφαλειών, πράκτορες και άλλους ενδιάμεσους φορείς (34). Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο ακριβής ορισμός της αγοράς προϊόντων μπορεί να παραμείνει ανοικτός.

(74)

Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή σε προηγούμενες αποφάσεις της (35) έχει καθορίσει τις αγορές για την ασφάλιση ζωής ως εθνικές λόγω των εθνικών δικτύων διανομής, της καθιερωμένης διάρθρωσης της αγοράς, των δημοσιονομικών περιορισμών και των διαφορετικών ρυθμιστικών συστημάτων. Η ίδια προσέγγιση θα χρησιμοποιηθεί εν προκειμένω και ως γεωγραφική αγορά θα θεωρηθεί ολόκληρη η επικράτεια της Ουγγαρίας.

(75)

Μεταξύ 2007 και 2009, το μερίδιο αγοράς της Posta ήταν λιγότερο από 5 % (36) στην αγορά των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, και λιγότερο από 1 % (37) για τα ασφαλιστικά προϊόντα ζημιών. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα μερίδια αγοράς για τη διαμεσολάβηση της ασφάλισης είναι επίσης χαμηλά.

(76)

Κατά τα ίδια έτη, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των τριών πρώτων ανταγωνιστών ήταν 52,29 %, 51,08 % και 50,1 % αντίστοιχα στην αγορά των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και 54,84 %, 52,56 % και 51,66 % αντίστοιχα στην αγορά των ασφαλιστικών προϊόντων ζημιών.

(77)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό της δραστηριότητας της Posta στην αγορά ασφαλίσεων.

IV.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(78)

Λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων οι οποίοι εξετάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 77, ο όρος της άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό, που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, πρέπει να θεωρηθεί ότι πληρούται στην Ουγγαρία, όσον αφορά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών·

β)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν την ανάληψη μετρητών από λογαριασμό πληρωμών·

γ)

Υπηρεσίες μεταφοράς χρηματικών ποσών·

δ)

Διαμεσολάβηση τρεχούμενων λογαριασμών και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών·

ε)

Πιστωτική διαμεσολάβηση·

στ)

Διαμεσολάβηση και αποδοχή των καρτών πληρωμής που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα·

ζ)

Διαμεσολάβηση επενδύσεων και ειδικών προϊόντων αποταμίευσης για λογαριασμό τρίτων·

η)

Διαμεσολάβηση ασφαλιστικών προϊόντων.

(79)

Εφόσον πληρούται και η προϋπόθεση της χωρίς περιορισμό πρόσβασης στην αγορά, η οδηγία 2004/17/ΕΚ δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμβάσεις που έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παροχή των υπηρεσιών οι οποίες παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 78 στην Ουγγαρία, ούτε όταν προκηρύσσονται διαγωνισμοί σχεδιασμού για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Ουγγαρία.

(80)

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την Posta είναι επικουρικές στις ταχυδρομικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από την Posta δεν υπόκεινται σε αυτό το αίτημα εξαίρεσης, συνεπώς, για τις δραστηριότητες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια αναθέτουσα αρχή δεσμεύεται σε σύναψη «μεικτής» σύμβασης για τη στήριξη αμφότερων των δραστηριοτήτων, δηλαδή των δραστηριοτήτων που εξαιρούνται από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και των δραστηριοτήτων που δεν εξαιρούνται, πρέπει να δίνεται έμφαση στις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται κυρίως η σύμβαση. Σε περίπτωση σύναψης «μεικτής» σύμβασης, της οποίας σκοπός είναι κυρίως η στήριξη των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων, εφαρμόζεται η διάταξη της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Εάν αντικειμενικά είναι αδύνατο να προσδιοριστεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

(81)

Η παρούσα απόφαση βασίζεται στη νομική και πραγματική κατάσταση από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο 2011, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που διαβίβασαν η Magyar Posta και η ουγγρική αρχή ανταγωνισμού. Δύναται να αναθεωρηθεί εφόσον, λόγω σημαντικών μεταβολών στη νομική ή στην πραγματική κατάσταση, δεν πληρούνται πλέον οι όροι εφαρμογής του άρθρου 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

(82)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2004/17/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς και οι οποίες έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών στην Ουγγαρία:

α)

Υπηρεσιών που επιτρέπουν τις καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών·

β)

Υπηρεσιών που επιτρέπουν την ανάληψη μετρητών από λογαριασμό πληρωμών·

γ)

Υπηρεσιών μεταφοράς χρηματικών ποσών·

δ)

Διαμεσολάβησης τρεχούμενων λογαριασμών και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών·

ε)

Πιστωτικής διαμεσολάβησης·

στ)

Διαμεσολάβησης και αποδοχής των καρτών πληρωμής που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα·

ζ)

Διαμεσολάβησης επενδύσεων και ειδικών προϊόντων αποταμίευσης για λογαριασμό τρίτων·

η)

Διαμεσολάβησης ασφαλιστικών προϊόντων.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  Βλέπε αίτηση, σ. 11.

(3)  Π.χ.: Μεταξύ των υπηρεσιών πληρωμών, η υπηρεσία διεθνών ταχυδρομικών εντολών πληρωμής παρέχεται μόνο σε 328 ταχυδρομικά καταστήματα και η υπηρεσία μεταφοράς κεφαλαίων της Western Union παρέχεται, με την Posta ως διαμεσολαβητή, σε 1 024 ταχυδρομικά καταστήματα. Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται για λογαριασμό τρίτων, η διαμεσολάβηση της κάρτας Posta Credit, η διαμεσολάβηση των επενδυτικών ομολόγων και ορισμένων προϊόντων ασφάλισης προσφέρονται μόνο σε 343 καταστήματα, τα προϊόντα τρεχούμενου λογαριασμού της Τράπεζας OTP για πελάτες λιανικής προσφέρονται σε 244 ταχυδρομικά καταστήματα, ενώ η επιχειρηματική πίστη προσφέρεται μόνο σε 45 καταστήματα.

(4)  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «Payment and Securities settlement system s in the European Union: non-ευρώ area countries — Hungary» (Συστήματα πληρωμής και διακανονισμού τίτλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: χώρες εκτός της ευρωζώνης — Ουγγαρία), Αύγουστος 2007.

(5)  Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ (ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1).

(6)  GfK Hungaria: «Διαδίκτυο banking continues to gain ground» (Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου κερδίζουν συνεχώς έδαφος), 3 Νοεμβρίου 2010 http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf

(7)  ATM — συντομογραφία για Αυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή.

(8)  Τα υπόψη μερίδια αγοράς υπολογίστηκαν σε σχέση προς τη συνολική αξία των συναλλαγών. Βλέπε σελίδα 34 της αίτησης.

(9)  Βλέπε σελίδα 32 της αίτησης.

(10)  Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας «Nothing is Free: a survey of the social costs of the main payment instruments in Hungary» (Τίποτα δεν είναι δωρεάν: έρευνα του κοινωνικού κόστους των κυριότερων μέσων πληρωμών της Ουγγαρίας) των Δρ Aniko Turjan, Eva Diveki, Eva Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper 93, 2011.

(11)  Βλέπε σελίδες 35 και 36 της αίτησης.

(12)  POS — συντομογραφία για το σημείο πώλησης.

(13)  Τα υπόψη μερίδια αγοράς υπολογίστηκαν σε σχέση προς τη συνολική αξία των συναλλαγών. Βλέπε σελίδα 36 της αίτησης.

(14)  Βλέπε σελίδες 35 και 36 της αίτησης.

(15)  Υπόθεση COMP/M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, σ. 3.

(16)  Υπόθεση COMP/M.4844, Fortis:ABN AMRO Assets.

(17)  Υπόθεση COMP/M. 2225 FORTIS/ASR, σ. 3· υπόθεση COMP/M.5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte· υπόθεση COMP/M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, σ. 15.

(18)  Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients — Sector Inquiry — final Report (Αλλαγή στην περίπτωση ορισμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για πελάτες του τομέα της λιανικής και του τομέα των μικρών επιχειρήσεων — Τομεακή έρευνα — τελική έκθεση), 5 Φεβρουαρίου 2009, GVH — Ουγγρική Αρχή Ανταγωνισμού. Η GVH εκπόνησε τη μελέτη αυτή για την αλλαγή τράπεζας για την περίοδο 2002-2006.

(19)  Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients — Sector Inquiry — final Report (Αλλαγή στην περίπτωση ορισμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για πελάτες του τομέα της λιανικής και του τομέα των μικρών επιχειρήσεων — Τομεακή έρευνα — τελική έκθεση), 5 Φεβρουαρίου 2009, GVH — Ουγγρική Αρχή Ανταγωνισμού, και η σχετική βασική μελέτη «Information and experience related to switching between banks» summary analysis of the customer market («Πληροφορίες και εμπειρίες που σχετίζονται με την αλλαγή μεταξύ των τραπεζών» συνοπτική ανάλυση της αγοράς του πελάτη, Millward Brown, Σεπτέμβριος 2006.

(20)  Ipsos: Financial services, current account services, Summary of the survey of retail customers, janvier 2009 (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τρεχούμενων λογαριασμών, Σύνοψη της έρευνας σε πελάτες λιανικής, Ιανουάριος 2009).

(21)  Υπόθεση COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets.

(22)  Σύμφωνα με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα με επιστολή του της 2ας Σεπτεμβρίου 2011.

(23)  Υπόθεση COMP/M.5241, American Express/Fortis/Alpha Card.

(24)  Υπόθεση COMP/M.3894 Unicredito/HVΒ· υπόθεση COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot· υπόθεση COMP/M.3740 Barclays Bank/Foerenngssparbanken/JV· υπόθεση COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets· υπόθεση COMP/M.5241 American Express/Fortis/Alpha Card.

(25)  Απάντηση της GVH της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 στην επιστολή της αίτησης παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2011.

(26)  Υπόθεση COMP/M.3740, Barklays Bank/Foereningssparbanken/JV· υπόθεση COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot.

(27)  Απάντηση της GVH της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 στην επιστολή της αίτησης παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 8.8.2011.

(28)  Υπόθεση COMP/M.3894, Unicredito/HVB, υπόθεση COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS.

(29)  Υπόθεση COMP/M.2225 - Fortis/ASR· υπόθεση COMP/M.1172 - Fortis AG/Generale Bank.

(30)  Υπόθεση COMP/M.4155, BNP Paribas/BNL.

(31)  Υπόθεση COMP:M.4284, AXA/Winterhur· υπόθεση COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS.

(32)  Υπόθεση COMP/4047 Aviva/Ark life· υπόθεση COMP/M.4284 Axa/Winterthur· υπόθεση COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business.

(33)  Υπόθεση COMP/M.4284, Axa/Winterthur· υπόθεση COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, Υπόθεση COMP/M.2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV.

(34)  Υπόθεση COMP/M.4284 AXA/Winterthur· υπόθεση COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(35)  Υπόθεση COMP/M.5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte· υπόθεση COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(36)  Το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται με βάση τα έσοδα από ασφάλιστρα.

(37)  Το ίδιο με την υποσημείωση 36.


23.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/86


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2011

για την απαλλαγή ορισμένων μερών από την επέκταση σε ορισμένα εξαρτήματα ποδηλάτων, του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στα ποδήλατα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 του Συμβουλίου, και για την άρση της αναστολής και την ανάκληση της καταβολής του δασμού αντιντάμπινγκ που επεκτάθηκε σε ορισμένα εξαρτήματα ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που παραχωρήθηκε σε ορισμένα μέρη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9473]

(2011/876/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (ο «βασικός κανονισμός»),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συμβουλίου (2) («κανονισμός επέκτασης») για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ, που επεβλήθη με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 του Συμβουλίου (3) στα ποδήλατα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την επιβολή του επεκταθέντος δασμού στις εισαγωγές που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 703/96 της Επιτροπής (4),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής (5) (τον «κανονισμό απαλλαγής») σχετικά με την άδεια για απαλλαγή των εισαγωγών ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από την επέκταση, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97, του δασμού αντιντάμπινγκ, που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93, και ιδίως το άρθρο 7,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού απαλλαγής, ορισμένες εταιρείες συναρμολόγησης ποδηλάτων υπέβαλαν αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 3 του εν λόγω κανονισμού απαλλαγής για απαλλαγή από τον δασμό αντιντάμπινγκ, όπως επεκτάθηκε στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97 (ο «επεκταθείς δασμός αντιντάμπινγκ»). H Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα διαδοχικούς καταλόγους για τις εταιρείες συναρμολόγησης ποδηλάτων (6), για τις οποίες η πληρωμή του επεκταθέντος δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές βασικών εξαρτημάτων ποδηλάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης για ελεύθερη κυκλοφορία ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού απαλλαγής.

(2)

Μετά την τελευταία δημοσίευση του καταλόγου των υπό εξέταση μερών (7), επιλέχθηκε μια κύρια περίοδος εξέτασης. Αυτή η περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Ιουλίου 2011. Ζητήθηκαν επίσης περαιτέρω πληροφορίες για τα έτη 2009 και 2010. Σε όλα τα υπό εξέταση μέρη απεστάλη ερωτηματολόγιο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εργασίες συναρμολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της σχετικής περιόδου εξέτασης.

(3)

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης σχετικά με την εκκαθάριση μιας εταιρείας η οποία είχε απαλλαγεί του επεκταθέντος δασμού αντιντάμπινγκ επί των εξαρτημάτων ποδηλάτων. Επιπλέον, μία εταιρεία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε παύσει τις δραστηριότητες συναρμολόγησης.

Α.   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Α.1.   Αποδεκτές αιτήσεις απαλλαγής

(4)

Η Επιτροπή έλαβε από τα μέρη που αναφέρονται στον πίνακα 1 παρακάτω όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να αποφασίσει εάν μπορεί να αποδεχθεί τις αιτήσεις τους. Τα μέρη αυτά είχαν ήδη λάβει την αναστολή η οποία άρχισε να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή του πρώτου πλήρους φακέλου με την αίτηση. Βάσει των εν λόγω πληροφοριών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέρη που αναφέρονται στον πίνακα 1 παρακάτω δύνανται να γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού απαλλαγής.

Πίνακας 1

Ονομασία

Διεύθυνση

Χώρα

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Ισπανία

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie

Πολωνία

A966

JETLANE SAS (αρχικά JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Γαλλία

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Γερμανία

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Βουλγαρία

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Ιταλία

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Αυστρία

A978 (αρχικά A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Σουηδία

A967

(5)

Διαπιστώθηκε κατά την εξέταση ότι για όλους τους αιτούντες η αξία των εξαρτημάτων καταγωγής ΛΔΚ που χρησιμοποιήθηκαν στις εργασίες συναρμολόγησης που πραγματοποίησαν ήταν μικρότερη από το 60 % της συνολικής αξίας των εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις εργασίες αυτές. Κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(6)

Για τον λόγο αυτό, και σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού απαλλαγής, τα μέρη που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 1 πρέπει να απαλλαγούν από τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού απαλλαγής, η απαλλαγή των μερών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 1 από τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεών τους. Επιπλέον, η τελωνειακή οφειλή τους όσον αφορά τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ πρέπει να θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεών τους.

(8)

Η εταιρεία Code X Sp. z o.o. άλλαξε τη διεύθυνσή της κατά τη διαδικασία εξέτασης. Η εταιρεία παρέλαβε την αναστολή της στη διεύθυνση ul. Krolewska 16, 00-103 Warszawa, Πολωνία. Κατά την περίοδο αναστολής η διεύθυνση άλλαξε σε Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie, Πολωνία. Αυτή η αλλαγή διεύθυνσης δεν επηρεάζει το αρχικό αίτημα για αναστολή ή την απόφαση σχετικά με την εξαίρεση.

(9)

Η εταιρεία JETLANE SAS άλλαξε την επωνυμία της κατά την περίοδο εξέτασης. Αρχικά η εταιρεία είχε αποτελέσει αντικείμενο αναστολής με την επωνυμία JET’LEAN SAS. Κατά την περίοδο αναστολής η εταιρεία άλλαξε την επωνυμία της σε JETLANE SAS Αυτή η αλλαγή διεύθυνσης δεν επηρεάζει το αρχικό αίτημα για αναστολή ή την απόφαση σχετικά με την εξαίρεση.

(10)

Ο πρόσθετος κωδικός TARIC A977 που δόθηκε αρχικά στην εταιρεία Müller GmbH είχε χορηγηθεί εκ παραδρομής δύο φορές και έπρεπε να αποσυρθεί. Στις 3 Ιουνίου 2010 δόθηκε στην εταιρεία πρόσθετος κωδικός TARIC A978. Αυτή η αλλαγή κωδικού δεν επηρεάζει το αρχικό αίτημα για αναστολή ή την απόφαση σχετικά με την εξαίρεση.

A.2.   Αιτήσεις απαλλαγής που απορρίπτονται

(11)

Το μέρος που αναφέρεται στον πίνακα 2 κατωτέρω υπέβαλε επίσης αίτηση απαλλαγής από τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ.

Πίνακας 2

Ονομασία

Διεύθυνση

Χώρα

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Γερμανία

A980

(12)

Το εν λόγω μέρος συναρμολογούσε ποδήλατα ως υπεργολάβος και όχι με τη δική του επωνυμία. Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε αγορές εξαρτημάτων και δεν ήταν δυνατόν να αξιολογηθεί εάν οι εργασίες συναρμολόγησης συμμορφώνονταν με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού εξαίρεσης.

(13)

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή έπρεπε να απορρίψει το αίτημα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού εξαίρεσης. Κατά συνέπεια, πρέπει να αρθεί η αναστολή της πληρωμής του επεκταθέντος δασμού αντιντάμπινγκ που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού απαλλαγής και ο επεκταθείς δασμός αντιντάμπινγκ πρέπει να εισπραχθεί από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που υπέβαλε το εν λόγω μέρος, δηλαδή την ημερομηνία από την οποία άρχισε να ισχύει να αναστολή.

A.3.   Ανακλήσεις

(14)

Για τα μέρη που αναφέρονται στον πίνακα 3 παρακάτω η απαλλαγή θα πρέπει να ανακληθεί.

Πίνακας 3

Ονομασία

Διεύθυνση

Χώρα

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Ισπανία

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Πορτογαλία

8244

(15)

Τα εν λόγω μέρη απηλλάγησαν του επεκταθέντος δασμού αντιντάμπινγκ επί των εξαρτημάτων ποδηλάτων. Επιπλέον, μία εταιρεία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε παύσει τις δραστηριότητες συναρμολόγησής. Ύστερα από έρευνα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορήθηκαν από δικαστήριο της Πορτογαλίας ότι το άλλο μέρος είχε υποβληθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης. Πρέπει να ανακληθεί η εξαίρεση και για τα δύο μέρη.

Β.   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

B.1.   Μη αποδεκτές αιτήσεις απαλλαγής

(16)

Τα μέρη που απαριθμούνται στον πίνακα 4 υπέβαλαν επίσης αιτήσεις απαλλαγής από την πληρωμή του επεκταθέντος δασμού αντιντάμπινγκ.

Πίνακας 4

Ονομασία

Διεύθυνση

Χώρα

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Κάτω Χώρες

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiă, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiă

Πορτογαλία

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Γερμανία

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Γαλλία

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Ρουμανία

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64-920 Pila

Πολωνία

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Ιταλία

(17)

Ένα από τα εν λόγω μέρη είναι εταιρεία συναρμολόγησης ηλεκτρικών ποδηλάτων της οποίας οι εισαγωγές δεν υπόκεινται στον δασμό αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται στα εξαρτήματα ποδηλάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97. Το μέρος αυτό δεν είναι επιλέξιμο για εξαίρεση. Για ορισμένα μέρη ο εφοδιασμός με εξαρτήματα για την παραγωγή ποδηλάτων που καλύπτονται από τα μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97 εμπίπτει στο de minimis όριο των λιγότερων από 300 μονάδων σε μηνιαία βάση όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 στοιχείο γ) του κανονισμού εξαίρεσης. Κατά συνέπεια, τα μέρη αυτά δεν πληρούσαν τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού εξαίρεσης και δεν ήταν δυνατόν να παραχωρηθεί εξαίρεση. Ορισμένα άλλα μέρη δεν είχαν αρχίσει ακόμα την παραγωγή ποδηλάτων και, συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν να τους χορηγηθεί αναστολή.

(18)

Όλες οι εταιρείες που αναφέρονται στους πίνακες 1 – 4 παραπάνω ενημερώθηκαν και τους δόθηκε η ευκαιρία να προβούν σε σχολιασμό. Δεν ελήφθη κανένα σχόλιο τέτοιο ώστε να οδηγήσει σε μεταβολή των συμπερασμάτων που διατυπώνονται στην παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα μέρη που απαριθμούνται στον παρακάτω πίνακα 1 απαλλάσσονται από την επέκταση στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/97, του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στα ποδήλατα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο οποίος επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93, όπως τροποποιήθηκε και διατηρήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2005.

Η απαλλαγή αρχίζει να ισχύει για κάθε μέρος από τη σχετική ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη με τίτλο «Ημερομηνία ισχύος».

Πίνακας 1

Κατάλογος των μερών που απαλλάσσονται

Ονομασία

Διεύθυνση

Χώρα

Απαλλαγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/97

Ημερομηνία ισχύος

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Ισπανία

Άρθρο 7

16.7.2010

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul. Krolewska 16, 00-103 Warszawa)

Πολωνία

Άρθρο 7

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (αρχικά JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Γαλλία

Άρθρο 7

18.2.2010

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Γερμανία

Άρθρο 7

5.7.2011

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Βουλγαρία

Άρθρο 7

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Ιταλία

Άρθρο 7

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Αυστρία

Άρθρο 7

30.3.2010

Α978 (αρχικά A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Σουηδία

Άρθρο 7

11.1.2010

A967

Άρθρο 2

Απορρίπτεται η αίτηση για απαλλαγή από τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/97 από το μέρος που αναφέρεται παρακάτω στον πίνακα 2.

Αίρεται η αναστολή της καταβολής του επεκταθέντος δασμού αντιντάμπινγκ δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/97 για το ενδιαφερόμενο μέρος της παρούσας απόφασης από τη σχετική ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη με τίτλο «Ημερομηνία ισχύος».

Πίνακας 2

Κατάλογος των μερών για τα οποία αίρεται η αναστολή

Ονομασία