ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2011.330.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
14 Δεκεμβρίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2011 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1284/2009 για την επιβολή ορισμένων ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (ΠΟΠ)]

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1297/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Seggiano (ΠΟΠ)]

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1298/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Pélardon (ΠΟΠ)]

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Azeites do Ribatejo (ΠΟΠ)]

9

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Magyar szürkemarha hús (ΠΓΕ)]

11

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Vitellone bianco dell’Appennino centrale (ΠΓΕ)]

13

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

15

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

17

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2011 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την ανάκληση της προσωρινής αναστολής του καθεστώτος δασμολογικής ατέλειας για το 2012, στις εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου

19

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2011 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

21

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2011/831/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, για τις πρακτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις με σκοπό τον διορισμό από το Συμβούλιο τεσσάρων μελών της ευρωπαϊκής ομάδας για τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

23

 

 

2011/832/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με οδηγό για την εταιρική καταχώριση ΕΕ, την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών και την καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8896]  ( 1 )

25

 

 

2011/833/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής

39

 

 

2011/834/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την περάτωση της διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας

43

 

 

2011/835/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας

45

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1295/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1284/2009 για την επιβολή ορισμένων ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/706/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/638/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1284/2009 του Συμβουλίου (2) επέβαλε ορισμένα ειδικά περιοριστικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας, σύμφωνα με την κοινή θέση 2009/788/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3) [που αντικαταστάθηκε αργότερα με την απόφαση 2010/638/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (4)], ως αντίδραση στη βίαιη καταστολή πολιτικών διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Κόνακρι στις 28 Σεπτεμβρίου 2009.

(2)

Η απόφαση 2010/638/ΚΕΠΠΑ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2011/706/ΚΕΠΠΑ με σκοπό την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, του πεδίου εφαρμογής των μέτρων σχετικά με τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή.

(3)

Ορισμένες πτυχές αυτών των μέτρων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, για να διασφαλισθεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κανονιστική πράξη στο επίπεδο της Ένωσης για την εκτέλεσή τους.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1284/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1284/2009 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επιτρέπουν:

α)

την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, εφόσον προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, ή για προγράμματα δημιουργίας θεσμών των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΕ·

β)

την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή μη φονικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέπει στην αστυνομία και τη χωροφυλακή της Δημοκρατίας της Γουινέας να χρησιμοποιούν μόνο δέουσα και αναλογούσα δύναμη για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης·

γ)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τον εξοπλισμό ή τα προγράμματα και τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

δ)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, για προγράμματα δημιουργίας θεσμών των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΕ·

ε)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέπει στην αστυνομία και τη χωροφυλακή της Δημοκρατίας της Γουινέας να χρησιμοποιούν μόνο δέουσα και αναλογούσα δύναμη για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης·

στ)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με μη στρατιωτικά οχήματα τα οποία κατασκευάστηκαν ή συναρμολογήθηκαν με υλικά προκειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στη Δημοκρατία της Γουινέας.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. CICHOCKI


(1)  ΕΕ L 281 της 28.10.2011, σ. 28.

(2)  ΕΕ L 346 της 23.12.2009, σ. 26.

(3)  ΕΕ L 281 της 28.10.2009, σ. 7.

(4)  ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 10.


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1296/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση των τροποποιήσεων των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 982/2007 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποιήσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να εγκριθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 217 της 22.08.2007, σ. 22.

(3)  ΕΕ C 56 της 22.2.2011, σ. 18.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΙΤΑΛΙΑ

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (ΠΟΠ)


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1297/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Seggiano (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5 τρίτο και τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία για την καταχώριση της ονομασίας «Seggiano» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε ένσταση κατά της καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Η ένσταση αυτή κρίθηκε αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε στην ένστασή του ότι η καταχώριση της εν λόγω ονομασίας θα ήταν αντίθετη με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και θα έβλαπτε την ύπαρξη εμπορικών σημάτων που έχουν καταχωριστεί στην επικράτειά του.

(4)

Με επιστολή της 18ης Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή ζήτησε από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να επιδιώξουν συμφωνία μεταξύ τους με βάση τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

(5)

Δεδομένου ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, με ελάσσονες τροποποιήσεις των προδιαγραφών και χωρίς τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου που είχε δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η ονομασία «Seggiano» πρέπει να καταχωριστεί στο «Μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων»,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 77 της 26.3.2010, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.5.   Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη, λάδι κ.λπ.)

ΙΤΑΛΙΑ

Seggiano (ΠΟΠ)


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1298/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Pélardon (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης του ενιαίου εγγράφου της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Pélardon», η οποία καταχωρίσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2400/1996 της Επιτροπής (2) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2372/2011 (3).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 320 της 5.12.2001, σ. 9.

(4)  ΕΕ C 35 της 4.2.2011, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.3.   Τυριά

ΓΑΛΛΙΑ

Pélardon (ΠΟΠ)


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1299/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Azeites do Ribatejo (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Πορτογαλίας για την έγκριση τροποποιήσεων των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Azeites do Ribatejo», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποιήσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να εγκριθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 148 της 21.06.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 56 της 22.2.2010, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.5.   Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη, λάδι, κ.λπ.)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Azeites do Ribatejo (ΠΟΠ)


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Magyar szürkemarha hús (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση που υπέβαλε η Ουγγαρία για την καταχώριση της ονομασίας «Magyar szürkemarha hús» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω ονομασία πρέπει να καταχωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 83 της 17.3.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.1.   Νωπά κρέατα (και παραπροϊόντα σφαγίων)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Magyar szürkemarha hús (ΠΓΕ)


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Vitellone bianco dell’Appennino centrale (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση τροποποιήσεων στοιχείων των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Vitellone bianco dell’Appennino centrale», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 134/98 (3).

(2)

Δεδομένου ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποιήσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να εγκριθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 6.

(4)  ΕΕ C 82 της 16.3.2011, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.1.   Νωπά κρέατα (και παραπροϊόντα σφαγίων)

ΙΤΑΛΙΑ

Vitellone bianco dell’Appennino centrale (ΠΓΕ)


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1302/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίζει να τις επικαλείται επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Η Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθόρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Πλαστική φιάλη από πολυαιθυλένιο, με πώμα και κυκλικό σχήμα.

Το προϊόν έχει ύψος περί τα 20 cm και χωρητικότητα 0,5 λίτρου.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για τοποθέτηση στην υποδοχή φιαλών σε ποδήλατα, χρησιμοποιείται δε στη μεταφορά ποτών.

(Βλέπε φωτογραφία) (1)

3923 30 10

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3923, 3923 30 και 3923 30 10.

Επειδή το προϊόν είναι πλαστική φιάλη με πώμα και δεν περιέχει άλλα στοιχεία όπως, για παράδειγμα, αποσπώμενα ποτήρια, χρησιμοποιείται δε στη μεταφορά ποτών ως αναψυκτικών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτραπέζιο σκεύος, σκεύος κουζίνας ή άλλο είδος οικιακής χρήσης της κλάσης 3924. Κατά συνέπεια αποκλείεται η κατάταξή του στην κλάση 3924.

Καθώς το προϊόν είναι αντικείμενο για τη μεταφορά ή συσκευασία εμπορευμάτων πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στην κλάση 3923 (βλέπε τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 3923, σημείο α) της πρώτης παραγράφου).

Image


(1)  Η φωτογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό σκοπό.


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Η Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα δεν γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας που είχε ορίσει ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικός ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες, που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Αναλγητική γέλη που περιέχει τα ακόλουθα συστατικά:

ισοπροπυλική αλκοόλη

νερό

εκχύλισμα βοτάνων (Ilex paraguariensis)

πολυμερή ακρυλικού οξέος (καρβομερή)

τριαιθανολαμίνη

μενθόλη

καμφορά

διοξείδιο του πυριτίου

μεθυλοπαραβένη (methylparaben)

γλυκερίνη

προπυλενογλυκόλη

ταρτραζίνη (E102)

λαμπρό κυανό FCF (E133)

Οι ποσότητες των συστατικών δεν αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Στη συσκευασία συνιστάται να χρησιμοποιείται το προϊόν για παροδική ανακούφιση από ελαφρές μυαλγίες και ελαφρούς πόνους αρθρώσεων που συνδέονται με αρθρίτιδα, οσφυαλγία, καταπονήσεις και διαστρέμματα.

3824 90 97

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από τη συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου 30, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3824, 3824 90 και 3824 90 97.

Το προϊόν δεν έχει θεραπευτική χρήση, δεδομένου ότι δεν χρησιμεύει για την αντιμετώπιση ή τη θεραπεία ασθένειας ή πάθησης, ούτε προφυλακτική χρήση, δεδομένου ότι δεν χρησιμεύει για την άμυνα ή την προστασία του οργανισμού από ασθένεια ή πάθηση. Επιπλέον, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της συμπληρωματικής σημείωσης 1 του κεφαλαίου 30. Συνεπώς αποκλείεται η κατάταξή του ως φάρμακο στην κλάση 3004.

Το προϊόν δεν πρέπει να θεωρηθεί παρασκεύασμα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ), δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιείται για τη φροντίδα του δέρματος. Παρόλο που το προϊόν δροσίζει το δέρμα στο σημείο εφαρμογής του, δεν χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση για δερματική θεραπεία. Συνεπώς αποκλείεται η κατάταξή του στην κλάση 3304.

Το προϊόν πρέπει επομένως να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 3824 90 97 ως άλλο χημικό προϊόν ή παρασκεύασμα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/19


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με την ανάκληση της προσωρινής αναστολής του καθεστώτος δασμολογικής ατέλειας για το 2012, στις εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/859/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας όσον αφορά το πρωτόκολλο 2 της διμερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (2), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο 2 της διμερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (3) και το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (4), καθορίζουν το καθεστώς συναλλαγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

(2)

Το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 138/2004 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (5), προβλέπει μηδενικό δασμό για ορισμένα νερά με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, που έχουν ταξινομηθεί στους κωδικούς ΣΟ 2202 10 00 και ορισμένα άλλα μη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν ζάχαρη, που έχουν ταξινομηθεί στους κωδικούς ΣΟ ex 2202 90 10.

(3)

Ο μηδενικός δασμός για τα εν λόγω νερά και άλλα ποτά είχε προσωρινά ανασταλεί για τη Νορβηγία με τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για το πρωτόκολλο 2 της διμερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (6), που αναφέρεται στο εξής ως «η συμφωνία», και η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2004/859/ΕΚ. Σύμφωνα με το σημείο IV των εγκεκριμένων πρακτικών της συμφωνίας, εισαγωγές με τελωνειακή ατέλεια για εμπορεύματα των κωδικών ΣΟ 2202 10 00 και ex 2202 90 10 που προέρχονται από τη Νορβηγία επιτρέπονται μόνο μέσα στα όρια της ποσόστωσης δασμολογικής ατέλειας, ενώ πρέπει να καταβάλλεται δασμός για τις εισαγωγές πέραν αυτής της ποσόστωσης.

(4)

Σύμφωνα με το σημείο IV τρίτη περίπτωση τελευταία πρόταση των εγκεκριμένων πρακτικών της συμφωνίας, στα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να χορηγηθεί απεριόριστη αδασμολόγητη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η δασμολογική ποσόστωση δεν έχει εξαντληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατέθηκαν στην Επιτροπή, η ετήσια ποσόστωση για το 2011 για τα εν λόγω νερά και ποτά που ανοίχθηκε με το κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1248/2010 της Επιτροπής (7) δεν εξαντλήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2011. Επομένως, στα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να χορηγηθεί απεριόριστη αδασμολόγητη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

(5)

Είναι επομένως απαραίτητο να ανακληθεί η προσωρινή αναστολή του αδασμολόγητου καθεστώτος που εφαρμόζεται δυνάμει του πρωτοκόλλου 2.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων θεμάτων σχετικά με το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανακαλείται για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012, η προσωρινή αναστολή του καθεστώτος δασμολογικής ατέλειας που εφαρμόζεται δυνάμει του πρωτοκόλλου 2 στη διμερή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα εμπορεύματα που ταξινομούνται στον κωδικό ΣΟ 2202 10 00 (νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα) και ex 2202 90 10 [άλλα μη αλκοολούχα ποτά, που περιέχουν ζάχαρη (σακχαρόζη ή ιμβερτοσάκχαρο)].

2.   Οι κανόνες καταγωγής που ισχύουν αμοιβαία για τα εμπορεύματα της παραγράφου 1 ορίζονται στο πρωτόκολλο 3 της διμερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 70.

(3)  ΕΕ L 171 της 27.6.1973, σ. 2.

(4)  ΕΕ L 22 της 24.1.2002, σ. 37.

(5)  ΕΕ L 342 της 18.11.2004, σ. 30.

(6)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 72.

(7)  ΕΕ L 341 της 23.12.2010, σ. 1.


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1305/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Δεκεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

58,0

MA

72,2

TN

80,5

TR

94,4

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

170,1

TR

111,9

ZZ

141,0

0709 90 70

MA

41,1

TR

146,0

ZZ

93,6

0805 10 20

AR

40,2

BR

41,5

CL

30,5

MA

56,3

TR

58,8

ZA

54,0

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

65,1

ZZ

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,5

TR

80,1

ZZ

82,3

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

118,0

ZA

80,2

ZZ

99,5

0808 20 50

CN

60,4

ZZ

60,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/23


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 1ης Δεκεμβρίου 2011

για τις πρακτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις με σκοπό τον διορισμό από το Συμβούλιο τεσσάρων μελών της ευρωπαϊκής ομάδας για τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

(2011/831/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 της απόφασης αριθ. 1194/2011/ΕΕ προβλέπει ότι συγκροτείται ευρωπαϊκή ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων («ευρωπαϊκή ομάδα») και ότι η ομάδα αυτή περιλαμβάνει δεκατρία μέλη που διορίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς, εκ των οποίων τέσσερα μέλη διορίζονται για τριετή θητεία από το Συμβούλιο.

(2)

Κάθε θεσμικό όργανο και οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει να αλληλοσυμπληρώνονται κατά το δυνατόν οι αρμοδιότητες των μελών της ευρωπαϊκής ομάδας που διορίζει.

(3)

Κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των μελών της ευρωπαϊκής ομάδας, τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες στην εν λόγω ομάδα οι οποίοι διορίστηκαν από θεσμικό όργανο ή οργανισμό πλην του Συμβουλίου ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη την ενίσχυση της ίσης εκπροσώπησης των κρατών και των δύο φύλων εντός της ευρωπαϊκής ομάδας όταν αποφασίζουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

(4)

Είναι σκόπιμο το Συμβούλιο να αποφασίζει τις πρακτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις για τον διορισμό των τεσσάρων της μελών της ευρωπαϊκής ομάδας.

(5)

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι δίκαιες, εύκολα υλοποιήσιμες, αμερόληπτες και διαφανείς, και θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα μέλη που διορίζονται στην ευρωπαϊκή ομάδα εκπληρούν δεόντως τις υποχρεώσεις τους.

(6)

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν, εφόσον απαιτηθεί, βάσει των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων της δράσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της απόφασης αριθ. 1194/2011/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το Συμβούλιο αποφασίζει τον διορισμό τεσσάρων μελών της ευρωπαϊκής ομάδας σύμφωνα με τις πρακτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις του άρθρου 2.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητες για τις θέσεις των μελών της ευρωπαϊκής ομάδας. Η συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία είναι προαιρετική. Κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να προτείνει έναν μόνο υποψήφιο. Για να εξασφαλισθεί ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση, τα κράτη μέλη που διαθέτουν εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν από το Συμβούλιο για την προηγούμενη θητεία αποκλείονται από τη συμμετοχή.

2.   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς και αποδεικνύουν σαφώς ότι ο εκάστοτε υποψήφιος είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας με σημαντική πείρα και ειδικές γνώσεις στους τομείς που συνδέονται με τους στόχους της δράσης και δεσμεύεται να εργαστεί στην ευρωπαϊκή ομάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος. Οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν επίσης δεόντως υπογεγραμμένη δήλωση, ως έχει στο μέρος 2 του παραρτήματος.

3.   Οι υποψηφιότητες εξειδικεύουν, για κάθε υποψήφιο, μία εκ των κατωτέρω βασική κατηγορία εμπειρογνωσίας:

ιστορία και πολιτισμοί της Ευρώπης,

εκπαίδευση και νεολαία,

πολιτιστική διαχείριση, περιλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς,

επικοινωνία και τουρισμός.

4.   Γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφιοτήτων που κάνει δεκτές η αρμόδια προπαρασκευαστική ομάδα του Συμβουλίου, με σκοπό την επιλογή ενός υποψηφίου για καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Το πρώτο όνομα που κληρώνεται για κάθε κατηγορία θεωρείται ως επιλεγέν. Το Συμβούλιο εγκρίνει στη συνέχεια τη συγκεκριμένη επιλογή.

5.   Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, κληρώνεται επιπλέον ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι από τις κατηγορίες στις οποίες υπάρχουν οι περισσότεροι υποψήφιοι. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος σε μία συγκεκριμένη κατηγορία, ο υποψήφιος αυτός θεωρείται επιλεγείς χωρίς κλήρωση.

6.   Εάν ένα μέλος της ευρωπαϊκής ομάδας δεν δύναται να εκπληρώσει τη θητεία του, το κράτος μέλος το οποίο τον διόρισε διορίζει αντικαταστάτη το ταχύτερο δυνατό. Ο διορισμός αυτός πληροί τα κριτήρια των μερών 1 και 2 του παραρτήματος και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του εν λόγω μέλους.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. KOSINIAK-KAMYSZ


(1)  ΕΕ L 303 της 22.11.2011, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ 1

ΚΑΘΕ ΓΡΑΠΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

περιγραφή της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής πείρας και των σημαντικών επιτευγμάτων του υποψηφίου σχετικά με τους στόχους της δράσης και τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι πολιτιστικοί χώροι,

επιλογή του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη κατηγορία εμπειρογνωσίας συνοδευόμενη από αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.

ΜΕΡΟΣ 2

ΚΑΘΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ:

«Δηλώνω με το παρόν ότι γνωρίζω:

τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη θέση καθήκοντα και είμαι ικανός να αφιερώνω τον ενδεδειγμένο αριθμό εργάσιμων ημερών ετησίως για την ευρωπαϊκή ομάδα,

ότι η συμμετοχή αυτή στην ευρωπαϊκή ομάδα δεν αποτελεί τιμητική θέση και ότι θα λαμβάνω αμοιβή για την εργασία αυτή καθώς και έξοδα ταξιδιού και διαμονής από την Επιτροπή,

ότι τα καθήκοντα απαιτούν ανεξαρτησία και ότι θα πρέπει να υπογράφω δήλωση ετησίως με την οποία βεβαιούται ότι δεν βρίσκομαι σε κατάσταση πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 της απόφασης αριθ. 1194/2011/ΕΕ.».


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/25


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με οδηγό για την εταιρική καταχώριση ΕΕ, την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών και την καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8896]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/832/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (1), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 46 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, να καταχωριστούν στο ΕΜΑS.

(2)

Εταιρείες και άλλοι οργανισμοί με χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή τρίτες χώρες θα πρέπει να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις δυνατότητες καταχώρισής τους στο ΕΜΑS.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 4 και με σκοπό την παροχή πρόσθετων διευκρινιστικών πληροφοριών σχετικά με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, η Επιτροπή εκδίδει τον παρόντα οδηγό σχετικά με την εταιρική καταχώριση ΕΕ, την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών και την καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας στο EMAS.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγός σχετικά με την εταιρική καταχώριση ΕΕ, την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών και την καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας στο EMAS [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009]

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή κατευθύνσεων όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) για οργανισμούς που λειτουργούν με θυγατρικές εταιρείες και χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και/ή σε τρίτες χώρες, καθώς και η παροχή συγκεκριμένων κατευθύνσεων στα κράτη μέλη, τους επαληθευτές και τους οργανισμούς, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για σκοπούς καταχώρισης. Ο παρών οδηγός αποτελεί συνέπεια του άρθρου 46 παράγραφος 4 του κανονισμού για το EMAS (1), το οποίο ορίζει ότι «Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το φόρουμ αρμοδίων φορέων, αναπτύσσει οδηγό για την καταχώριση εξωκοινοτικών οργανισμών», και του άρθρου 16 παράγραφος 3, το οποίο ορίζει ότι «Το φόρουμ αρμοδίων φορέων καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίζει τη συνέπεια των διαδικασιών που αφορούν την καταχώριση οργανισμών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης της καταχώρισης και της αναστολής και διαγραφής καταχωρίσεων οργανισμών στο μητρώο, τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας».

Όταν θεσπίστηκε το EMAS το 1993, σκοπός του ήταν να καλύψει επιμέρους χώρους δραστηριοτήτων οργανισμών του βιομηχανικού και του μεταποιητικού τομέα. Μετά την πρώτη αναθεώρηση το 2001, δικαίωμα συμμετοχής στο EMAS II είχαν όλοι οι οργανισμοί με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων (σε κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, όπως πριν). Το EMAS III επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο και καλύπτει πλέον οργανισμούς εντός και εκτός της ΕΕ.

Η πρόσβαση τρίτων χωρών στο EMAS παρέχει στους οργανισμούς όλων των τομέων ένα εργαλείο για την επίτευξη υψηλών επιπέδων περιβαλλοντικών επιδόσεων που μπορεί να αναγνωριστεί δημοσίως από τα ενδιαφερόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν αν ο (οι) αρμόδιος(-οι) εθνικός(-οί) φορέας(-είς) τους θα προβλέπει(-ουν) την καταχώριση οργανισμών από τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού για το EMAS.

Καταχωριση

Λόγω της σχέσης μεταξύ της καταχώρισης οργανισμών με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ και της καταχώρισης οργανισμών εκτός της ΕΕ, είναι δυνατόν να προκύψουν στην πράξη πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Το παρόν έγγραφο παρέχει γενικές κατευθύνσεις για τις περιπτώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι φορείς, οι επαληθευτές περιβάλλοντος και οι οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης στο EMAS. Αναλύονται οι ακόλουθοι τρεις συγκεκριμένοι τύποι περιπτώσεων:

Περίπτωση 1: Καταχώριση οργανισμών με χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ (εταιρική καταχώριση ΕΕ),

Περίπτωση 2: Καταχώριση μεμονωμένων οργανισμών ή ενώσεων οργανισμών με χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες (καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών), και

Περίπτωση 3: Καταχώριση οργανισμών με χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται τόσο σε κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες (καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας).

Και στις τρεις αυτές διαδικασίες, ο οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία, ενιαία εταιρική καταχώριση του συνόλου ή μέρους των εν λόγω χώρων δραστηριοτήτων. Η επιλογή των χώρων που θα περιληφθούν στην καταχώριση εναπόκειται στον οργανισμό που υποβάλλει αίτηση.

Σημείωση:

Οι παρούσες κατευθύνσεις δεν καλύπτουν την απλή περίπτωση της εθνικής εταιρικής καταχώρισης εντός της ΕΕ.

Στις κατευθύνσεις αυτές εξετάζονται ζητήματα, όπως:

ο καθορισμός του αρμόδιου φορέα,

η διαπίστευση ή η αδειοδότηση των επαληθευτών περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ,

ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών για τις διαδικασίες αυτές,

η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις σε τρίτες χώρες,

η ανανέωση, η διαγραφή και η αναστολή των εταιρικών καταχωρίσεων.

Οι απαιτήσεις σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις είναι συχνά αρκετά παρόμοιες· ωστόσο, η χρήση παραπομπών μεταξύ των κεφαλαίων περιορίζεται στο ελάχιστο, για λόγους διευκόλυνσης της κατανόησης του κειμένου. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρχουν επαναλήψεις.

Για λόγους αξιοπιστίας του EMAS, είναι σημαντικό να εφαρμόζεται ο κανονισμός με παρόμοιο τρόπο εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές και οι δυσκολίες στην εφαρμογή ορισμένων συγκεκριμένων στοιχείων του EMAS, όπως η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις. Οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών που επιτρέπουν καταχωρίσεις οργανισμών τρίτων χωρών θεσπίζουν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι το EMAS εντός και εκτός της ΕΕ οδηγεί σε ισοδύναμα συστήματα. Οι ιστορικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών είναι δυνατόν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την εφαρμογή του EMAS τρίτων χωρών και του παγκόσμιου EMAS και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τρόπος διευκόλυνσης της επέκτασης του EMAS σε όλο τον κόσμο.

2.   ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Κεντρικά γραφεία: διοικητική οντότητα που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας ενός οργανισμού με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων και η οποία ελέγχει και συντονίζει τις κύριες λειτουργίες του οργανισμού, όπως τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις επικοινωνίες, τις φορολογικές υποθέσεις, τις νομικές υποθέσεις, το μάρκετινγκ, τις οικονομικές υποθέσεις και άλλες.

Διοικητικό κέντρο: χώρος δραστηριοτήτων, εκτός από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει οριστεί ειδικά για την καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό για το EMAS και στον οποίο διασφαλίζονται ο έλεγχος και ο συντονισμός του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Κύριος αρμόδιος φορέας: ο αρμόδιος φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία της εταιρικής καταχώρισης ΕΕ, της καταχώρισης οργανισμών τρίτων χωρών και της καταχώρισης παγκόσμιας εμβέλειας.

Σημείωση:

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού για το EMAS αφορά τον καθορισμό του (κύριου) αρμόδιου φορέα.

Ο καθορισμός του κύριου αρμόδιου φορέα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις «περιπτώσεις» που περιγράφονται ανωτέρω, ως εξής:

Στην περίπτωση 1 (εταιρική καταχώριση ΕΕ), ο κύριος αρμόδιος φορέας είναι ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία ή το διοικητικό κέντρο του αιτούντος οργανισμού.

Στις περιπτώσεις της καταχώρισης οργανισμών τρίτων χωρών και της καταχώρισης παγκόσμιας εμβέλειας, είναι ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους που προβλέπει την καταχώριση οργανισμών από χώρες εκτός της Κοινότητας και όπου έχει διαπιστευθεί ο επαληθευτής. Με άλλα λόγια πρέπει, πρώτον, να προβλέπει το κράτος μέλος την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών και, δεύτερον, να υπάρχουν επαληθευτές που έχουν διαπιστευθεί ή αδειοδοτηθεί για να διενεργούν επαληθεύσεις στις τρίτες χώρες όπου βρίσκονται οι χώροι δραστηριοτήτων οι οποίοι εντάσσονται στη διαδικασία καταχώρισης.

3.   ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΕ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

3.1.   Ισχύουσα νομοθεσία και συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις στα κράτη μέλη της ΕΕ

3.1.1.

Οι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται πάντα με τις ενωσιακές και τις εθνικές νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους χώρους δραστηριοτήτων οι οποίοι περιλαμβάνονται στην καταχώριση στο EMAS.

3.1.2.

Σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο B στοιχείο ζ) του κανονισμού για το EMAS, η περιβαλλοντική δήλωση των οργανισμών περιλαμβάνει παραπομπή στις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον.

3.1.3.

Προκειμένου να προσκομίσει «ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις», όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για το EMAS, ο οργανισμός μπορεί να καταθέτει δηλώσεις των αρμοδίων εκτελεστικών αρχών, οι οποίες βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία μη συμμόρφωσης ή/και ότι η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε σχετικές εκτελεστικές διαδικασίες, αγωγές ή διαδικασίες καταγγελίας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι επαληθευτές ελέγχουν όλες τις περιβαλλοντικές άδειες που ισχύουν για τον οργανισμό ή κάθε άλλου είδους αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το νομικό σύστημα του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο χώρος δραστηριοτήτων.

3.2.   Καθήκοντα των αρμοδίων φορέων

3.2.1.

Στην περίπτωση της εταιρικής καταχώρισης ΕΕ, η θέση των κεντρικών γραφείων ή του διοικητικού κέντρου (με αυτή τη σειρά) του οργανισμού είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό του κύριου αρμόδιου φορέα.

3.2.2.

Στην περίπτωση της εταιρικής καταχώρισης ΕΕ, ο κύριος αρμόδιος φορέας συνεργάζεται αποκλειστικά με όλους τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών όπου βρίσκονται χώροι δραστηριοτήτων οι οποίοι εντάσσονται στη διαδικασία εταιρικής καταχώρισης.

3.2.3.

Ο κύριος αρμόδιος φορέας είναι υπεύθυνος για την καταχώριση και συντονίζει τη διαδικασία μαζί με άλλους αρμόδιους φορείς.

Ο κύριος αρμόδιος φορέας δεν καταχωρίζει, αναστέλλει, διαγράφει ή ανανεώνει την καταχώριση ενός οργανισμού, εφόσον ο αρμόδιος φορέας άλλου κράτους μέλους, όπου βρίσκονται χώροι δραστηριοτήτων του οργανισμού που έχουν συμπεριληφθεί στην καταχώριση, δεν συμφωνεί με την καταχώριση, την αναστολή, τη διαγραφή ή την ανανέωση (βλέπε σημεία 3.4 και 3.6 του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης). Όπως αναφέρεται στο σημείο 3.4.6, ο κύριος αρμόδιος φορέας μπορεί επίσης να αποφασίσει να συνεχίσει μια διαδικασία εταιρικής καταχώρισης με μικρότερο πεδίο δραστηριότητας (π.χ. χωρίς τον αμφισβητούμενο χώρο δραστηριοτήτων).

3.2.4.

Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης των οικείων κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο ο αρμόδιος φορέας, όσο και ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης, είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους με συντονισμένο τρόπο.

3.2.5.

Το φόρουμ των αρμοδίων φορέων οφείλει να διατυπώσει και να εγκρίνει γενικές αρχές και ειδικές διαδικασίες συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων φορέων, εντός έξι μηνών από την έκδοση του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης. Στη συνέχεια, αυτές οι αρχές και διαδικασίες θα υποβληθούν για έγκριση, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2 και στο άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού για το EMAS.

3.2.6.

Το φόρουμ των αρμοδίων φορέων θα διαμορφώσει τυποποιημένα έντυπα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των «διαδικασιών συντονισμού» που αναφέρονται ανωτέρω. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική επικοινωνία και να ελαχιστοποιηθούν παράλληλα οι παρανοήσεις που οφείλονται σε γλωσσικές δυσκολίες, τα τυποποιημένα έντυπα θα αποτελούνται κυρίως από τετραγωνίδια προς σημείωση και μόνο έναν πολύ περιορισμένο αριθμό πεδίων «σχολιασμού» που μπορούν να περιέχουν ελεύθερο κείμενο. Για την περίπτωση διαφορών μεταξύ των αρμοδίων φορέων, θα πρέπει να φυλάσσονται έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία της επικοινωνίας αυτής, μέσω κανονικής αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας.

Τα ανωτέρω έντυπα θα περιλαμβάνουν, ως συνημμένο με δυνατότητα επικαιροποίησης, έναν κατάλογο με τα τέλη που επιβάλλουν όλα τα κράτη μέλη.

3.3.   Καθήκοντα των διαπιστευμένων ή αδειοδοτημένων επαληθευτών

3.3.1.

Οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για τους επαληθευτές περιβάλλοντος του EMAS, τη διαπίστευση ή αδειοδότησή τους, καθώς και για τη διαδικασία επαλήθευσης, προβλέπονται στα κεφάλαια V και VI του κανονισμού για το EMAS.

3.3.2.

Η επαλήθευση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης EMAS πρέπει να γίνονται από επαληθευτή περιβάλλοντος του EMAS ο οποίος είναι διαπιστευμένος ή έχει λάβει άδεια για το σχετικό πεδίο δραστηριότητας, σύμφωνα με τους κωδικούς NACE (2).

3.3.3.

Σε περίπτωση καταχώρισης οργανισμού με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων και δραστηριότητες, η διαπίστευση του(των) επαληθευτή(-ών) πρέπει να καλύπτει όλους τους κωδικούς NACE των χώρων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Εάν ο επαληθευτής δεν είναι διαπιστευμένος ή δεν έχει λάβει άδεια για όλους τους σχετικούς κωδικούς NACE, πρέπει να συμμετέχουν άλλοι διαπιστευμένοι επαληθευτές περιβάλλοντος, μέσω κατά περίπτωση συνεργασίας. Εναπόκειται στον οργανισμό που ζητεί την καταχώριση να αποφασίσει αν θέλει να συμπεριλάβει περισσότερους από έναν διαπιστευμένους επαληθευτές, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 του κανονισμού για το EMAS. Εκτός από λόγους όπως η έλλειψη διαπιστευμένων επαληθευτών για τους σχετικούς κωδικούς NACE, οι οργανισμοί μπορεί να έχουν και άλλους λόγους να χρησιμοποιήσουν περισσότερους επαληθευτές (π.χ. εμπειρία στην περιοχή, γνώση της γλώσσας ή επιθυμία να συνδυάσουν την επαλήθευση EMAS με την πιστοποίηση βάσει άλλων προτύπων). Όλοι οι συνεργαζόμενοι επαληθευτές οφείλουν να υπογράφουν τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 του κανονισμού για το EMAS και την περιβαλλοντική δήλωση EMAS. Κάθε συμμετέχων επαληθευτής είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα του μέρους της επαλήθευσης που προκύπτει από τον δικό του τομέα ειδίκευσης (που ως επί το πλείστον αφορά συγκεκριμένους κωδικούς NACE). Η πρακτική της υποχρεωτικής υπογραφής της ίδιας δήλωσης από όλους τους επαληθευτές επιτρέπει τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων επαληθευτών από τον κύριο αρμόδιο φορέα. Συνεπώς, ο κύριος αρμόδιος φορέας μπορεί να εξακριβώνει, μέσω των συνεργαζόμενων αρμοδίων φορέων (οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης), αν όλοι οι εμπλεκόμενοι επαληθευτές έχουν τηρήσει την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού για το EMAS. Η πρακτική αυτή επιτρέπει επίσης στον κύριο αρμόδιο φορέα να εξακριβώνει αν οι κωδικοί NACE των εμπλεκόμενων επαληθευτών καλύπτουν αυτούς του εκάστοτε οργανισμού.

3.3.4.

Οι επαληθευτές που είναι διαπιστευμένοι ή έχουν λάβει άδεια σε ένα κράτος μέλος επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Οι επαληθευτές αποστέλλουν κοινοποίηση στον φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης που βρίσκεται στο (στα) κράτος(-η) μέλος(-η) στο (στα) οποίο(-α) προτίθενται να δραστηριοποιηθούν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους.

3.3.5.

Ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης που εποπτεύει τους επαληθευτές οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους στο οικείο κράτος μέλος διαβιβάζει έκθεση εποπτείας στον αρμόδιο φορέα του ίδιου κράτους μέλους, σε περίπτωση προβλημάτων/αρνητικών αποτελεσμάτων. Ο εν λόγω αρμόδιος φορέας διαβιβάζει έπειτα την έκθεση εποπτείας στον κύριο αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για την εταιρική καταχώριση ΕΕ.

3.3.6.

Σε περίπτωση που ένας επαληθευτής εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά τον χρόνο της επαλήθευσης για την πρώτη καταχώριση, δεν θα υπογράψει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 του κανονισμού για το EMAS και την περιβαλλοντική δήλωση EMAS.

3.3.7.

Σε περίπτωση που ένας επαληθευτής εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά την περίοδο ισχύος της καταχώρισης ή κατά τον χρόνο της ανανέωσης, μπορεί να αναφέρει στον (κύριο) αρμόδιο φορέα ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις του EMAS. Κατά το χρόνο ανανέωσης της καταχώρισης στο EMAS, μπορεί να υπογράψει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 και την επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση EMAS, μόνο εάν ο οργανισμός αποδείξει ότι έλαβε μέτρα (δηλαδή, σε συνεργασία με τις εκτελεστικές αρχές) προκειμένου να εξασφαλίσει την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις. Εάν ο οργανισμός δεν αποδείξει ότι έλαβε επαρκή μέτρα για την επίλυση του προβλήματος της συμμόρφωσης, ο επαληθευτής δεν θα επικυρώσει την επικαιροποιημένη δήλωση ούτε θα υπογράψει τη δήλωση και την περιβαλλοντική δήλωση EMAS. Με άλλα λόγια, ο επαληθευτής περιβάλλοντος του EMAS οφείλει να υπογράφει τη δήλωση και να επικυρώνει την περιβαλλοντική δήλωση EMAS μόνο σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης.

3.4.   Διαδικασία καταχώρισης

3.4.1.

Στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού για το EMAS καθορίζονται οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για την καταχώριση.

3.4.2.

Ο οργανισμός θα πρέπει να επικοινωνεί το συντομότερο δυνατόν με τον (τους) επαληθευτή(-ές) και τον κύριο αρμόδιο φορέα για να διευκρινίζει γλωσσικά ζητήματα όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του παραρτήματος IV σημείο Δ του κανονισμού για το EMAS.

3.4.3.

Ο κύριος αρμόδιος φορέας ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και έχει σχετική επικοινωνία με τους άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος αρμόδιος φορέας ενημερώνεται από τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς σχετικά με την εγκυρότητα των στοιχείων των εμπλεκόμενων εθνικών χώρων δραστηριοτήτων.

3.4.4.

Οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς ελέγχουν, μέσω των οικείων φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης, για το δικό τους κράτος μέλος, αν οι επαληθευτές που συμμετέχουν στη διαδικασία καταχώρισης είναι διαπιστευμένοι ή έχουν λάβει άδεια για όλους τους κωδικούς NACE τους οποίους αφορά η διαδικασία καταχώρισης. Αυτό συνεπάγεται ότι ο αρμόδιος φορέας ελέγχει αν οι επαληθευτές έχουν προβεί στη δέουσα και έγκαιρη (τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από κάθε επαλήθευση σε ένα κράτος μέλος) κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού για το EMAS. Συνεπώς, ο αρμόδιος φορέας οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάζει στον φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης του οικείου κράτους μέλους ένα απλό μήνυμα για να τον πληροφορήσει ότι υπάρχουν χώροι δραστηριοτήτων που πρόκειται να καταχωριστούν βάσει των δραστηριοτήτων επαλήθευσης/επικύρωσης επαληθευτών από άλλα κράτη μέλη. Εάν η αρμοδιότητα του επαληθευτή δεν εγκριθεί από τον φορέα διαπίστευσης και αδειοδότησης, ο τελευταίος μπορεί να υποχρεώσει τον επαληθευτή να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις ή να ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα σχετικά με το πρόβλημα. Χωρίς αυτή την ελάχιστη επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης, καθώς και μεταξύ των αρμοδίων φορέων και του κύριου αρμόδιου φορέα, υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης των δραστηριοτήτων εποπτείας.

3.4.5.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία καταχώρισης θα εφαρμόζουν τις εθνικές διαδικασίες τους για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον κανονισμό για το EMAS, όσον αφορά τους χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται στο οικείο κράτος μέλος. Θα ενημερώνουν τον κύριο αρμόδιο φορέα για την απόφασή τους (οι χώροι μπορούν/δεν μπορούν να καταχωριστούν). Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει τον κύριο αρμόδιο φορέα, με δήλωση, για τον λόγο της απόφασή του. Δεδομένου ότι η εν λόγω δήλωση είναι δεσμευτική, ο κύριος αρμόδιος φορέας μπορεί είτε να αποφασίσει να σταματήσει τη διαδικασία εταιρικής καταχώρισης έως ότου εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του κανονισμού (στην οποία περίπτωση κανένας από τους χώρους δραστηριοτήτων δεν θα καταχωριστεί στο EMAS) είτε να ενημερώσει τον οργανισμό ότι η διαδικασία εταιρικής καταχώρισης μπορεί να προχωρήσει χωρίς τον αμφισβητούμενο χώρο δραστηριοτήτων.

3.4.6.

Έπειτα από την απόφαση καταχώρισης, ο κύριος αρμόδιος φορέας ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς αρμόδιους φορείς, οι οποίοι κατόπιν ενημερώνουν τις οικείες εκτελεστικές αρχές.

Σημείωση:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς να ανταλλάσσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των οικείων εκτελεστικών αρχών τους ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των εκτελεστικών αρχών όταν οι τελευταίες δεν διαθέτουν στοιχεία σχετικά με περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

3.4.7.

Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζεται από τις εθνικές εκτελεστικές αρχές και από τους επαληθευτές κατά τη διαδικασία επαλήθευσης. Εάν οι εν λόγω αρχές εντοπίσουν περίπτωση μη συμμόρφωσης, πρέπει να ενημερώσουν τον εθνικό αρμόδιο φορέα, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον κύριο αρμόδιο φορέα.

3.4.8.

Εάν ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ένας χώρος δραστηριοτήτων του οργανισμού που υποβάλλει αίτηση για εταιρική καταχώριση εντοπίσει στοιχεία που αποδεικνύουν παράβαση των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων, καταγγελίες ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία, προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση, την ανανέωση, την αναστολή και τη διαγραφή, διαβιβάζει αμέσως στον κύριο αρμόδιο φορέα έκθεση εποπτείας στην οποία περιγράφει το πρόβλημα.

3.4.9.

Ορισμένα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιβάλλουν τέλη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. Κατά συνέπεια, ο κύριος αρμόδιος φορέας δεν είναι σε θέση να αποφασίζει σχετικά με τέλη τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλων κρατών μελών. Ο ρόλος του κύριου αρμόδιου φορέα ως προς τα τέλη θα συνίσταται απλώς στην ενημέρωση του οργανισμού για το συνολικό ποσό και τα επιμέρους τέλη που θα πρέπει να καταβληθούν στους εθνικούς αρμόδιους φορείς οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία της καταχώρισης. Ο κύριος αρμόδιος φορέας θα πληροφορεί, επίσης, τον οργανισμό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς χρεώνουν τα τέλη που προκύπτουν από την καταχώριση των εθνικών χώρων δραστηριοτήτων οι οποίοι εντάσσονται σε μια διαδικασία εταιρικής καταχώρισης απευθείας στους αντίστοιχους εθνικούς χώρους δραστηριοτήτων του αιτούντος οργανισμού.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς πληροφορούν τον κύριο αρμόδιο φορέα ότι τα τέλη πράγματι καταβλήθηκαν πριν από την καταχώριση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού για το EMAS.

Σημείωση:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά ένθερμα σε όλα τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες μείωσης των τελών που ισχύουν για τους οργανισμούς οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για εταιρική καταχώριση. Στις περιπτώσεις εταιρικών καταχωρίσεων, μόνο ο κύριος αρμόδιος φορέας έχει διοικητικά έξοδα συγκρίσιμα με αυτά των συνήθων καταχωρίσεων, ενώ οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς έχουν περιορισμένη συμμετοχή και, συνεπώς, λιγότερα έξοδα. Τα χαμηλότερα τέλη θα αυξήσουν την ελκυστικότητα του συστήματος EMAS και των εταιρικών καταχωρίσεων.

3.4.10.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να χρεώνουν τα τέλη που προκύπτουν από την καταχώριση των εθνικών χώρων δραστηριοτήτων οι οποίοι εντάσσονται σε μια διαδικασία εταιρικής καταχώρισης απευθείας στους αντίστοιχους εθνικούς χώρους δραστηριοτήτων του αιτούντος οργανισμού.

3.5.   Ήδη καταχωρισμένοι οργανισμοί

3.5.1.

Εάν ένας οργανισμός που έχει ήδη καταχωριστεί αποφασίσει να ζητήσει εταιρική καταχώριση ΕΕ, ο κύριος αρμόδιος φορέας μπορεί, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού, να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης καταχώρισης, διατηρώντας έτσι τον υπάρχοντα αριθμό στο εθνικό μητρώο. Η καταχώριση πρέπει επίσης να εγγραφεί με τον νέο αριθμό καταχώρισης στο εθνικό μητρώο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών στα οποία ο οργανισμός έχει ήδη καταχωρισμένους χώρους δραστηριοτήτων εξασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες καταχωρίσεις θα είναι εγγεγραμμένες με τον νέο αριθμό καταχώρισης στα μητρώα τους.

3.6.   Διαγραφή και αναστολή καταχωρίσεων

3.6.1.

Για την ειδική αυτή διαδικασία ισχύουν οι γενικοί κανόνες αναστολής και διαγραφής που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κανονισμού για το EMAS.

3.6.2.

Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με καταχωρισμένο οργανισμό κοινοποιείται στον κύριο αρμόδιο φορέα

3.6.3.

Κάθε αρμόδιος φορέας είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες που αφορούν τους χώρους δραστηριοτήτων του οργανισμού στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Σε περίπτωση που η καταχώριση ενός οργανισμού πρέπει να ανασταλεί ή να διαγραφεί από το μητρώο του EMAS, ο συνεργαζόμενος αρμόδιος φορέας ενημερώνει τον κύριο αρμόδιο φορέα μέσω δήλωσης, στην οποία διατυπώνει την άποψή του. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικοί αρμόδιοι φορείς εκδίδουν δηλώσεις μόνο για τους οικείους εθνικούς χώρους δραστηριοτήτων. Εάν σε μία από τις δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί να καταχωριστεί ένας εθνικός χώρος δραστηριοτήτων, ο κύριος αρμόδιος φορέας κινεί τη διαδικασία διαγραφής ή αναστολής, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις του άρθρου 15 του κανονισμού για το EMAS. Πριν ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με τη διαγραφή ή την αναστολή της καταχώρισης του οργανισμού, ο κύριος αρμόδιος φορέας θα πρέπει να ενημερώνει τους άλλους συνεργαζόμενους αρμόδιους φορείς, ώστε να γνωρίζουν τους λόγους της αναστολής/διαγραφής από έναν ή περισσότερους αρμόδιους φορείς. Ο κύριος αρμόδιος φορέας θα πρέπει επίσης να ενημερώνει τα κεντρικά γραφεία ή το διοικητικό κέντρο του οργανισμού σχετικά με τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους της προτεινόμενης διαγραφής ή αναστολής. Στη συνέχεια, ο κύριος αρμόδιος φορέας παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό να αποφασίσει αν θα διαγραφεί ολόκληρος ο οργανισμός από το μητρώο του EMAS ή αν θα απαλειφθούν οι αμφισβητούμενοι χώροι δραστηριοτήτων από το πεδίο εφαρμογής της εταιρικής καταχώρισης.

3.6.4.

Οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους εθνικών αρμοδίων φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία εταιρικής καταχώρισης θα διευθετούνται από το φόρουμ των αρμοδίων φορέων. Οι διαφορές μεταξύ του κύριου αρμόδιου φορέα και του οργανισμού θα διευθετούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται ο κύριος αρμόδιος φορέας. Οι διαφορές μεταξύ του οργανισμού και των επιμέρους αρμοδίων φορέων, π.χ. σχετικά με την κατάσταση των επιμέρους εθνικών χώρων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη διαδικασία εταιρικής καταχώρισης όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις, θα διευθετούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους μέλους. Οι διαφορές θα διευθετούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 του κανονισμού για το EMAS.

3.6.5.

Εφόσον δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί διευθέτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμοδίων φορέων στο πλαίσιο του φόρουμ των αρμοδίων φορέων, η διαδικασία καταχώρισης θα μπορεί τελικά να συνεχιστεί χωρίς τους αμφισβητούμενους χώρους δραστηριοτήτων.

3.7.   Γλωσσικά ζητήματα

3.7.1.

Η περιβαλλοντική δήλωση EMAS και τα άλλα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται στην (σε μία από τις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο κύριος αρμόδιος φορέας (άρθρο 5 παράγραφος 3). Εάν ένας οργανισμός προσκομίσει εταιρική περιβαλλοντική δήλωση με πληροφορίες για επιμέρους χώρους δραστηριοτήτων, οι πληροφορίες αυτές πρέπει, επιπλέον, να παρατίθενται στην (σε μία από τις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) των κρατών μελών όπου βρίσκονται οι εν λόγω χώροι δραστηριοτήτων.

4.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2)

Ως καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών στο EMAS νοείται η καταχώριση στο EMAS οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες. Δυνάμει του κανονισμού για το EMAS, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν αν ο (οι) αρμόδιος(-οι) εθνικός(-οί) φορέας(-είς) τους θα προβλέπει(-ουν) την καταχώριση των οργανισμών σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού για το EMAS.

4.1.   Ισχύουσα νομοθεσία και συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις σε τρίτες χώρες

4.1.1.

Οι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται πάντα με τις αντίστοιχες εθνικές νομικές απαιτήσεις των τρίτων χωρών όπου βρίσκονται οι χώροι δραστηριοτήτων οι οποίοι περιλαμβάνονται στην καταχώριση στο EMAS.

4.1.2.

Προκειμένου να διατηρήσει το σύστημα EMAS το υψηλό του επίπεδο προσδοκιών και αξιοπιστίας, είναι επιθυμητό να βρίσκονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οργανισμών τρίτων χωρών σε επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς εκείνο που οφείλουν να επιτυγχάνουν οι οργανισμοί στην ΕΕ βάσει της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσία. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να αναφέρουν οι οργανισμοί εκτός της Κοινότητας στην περιβαλλοντική δήλωση, πέραν των ισχυουσών εθνικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων, και τις νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον που ισχύουν για ομοειδείς οργανισμούς του κράτους μέλους στο οποίο ο οργανισμός προτίθεται να υποβάλει αίτηση καταχώρισης (άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για το EMAS). Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς κατά τον καθορισμό τυχόν πρόσθετων υψηλότερων στόχων επίδοσης, αλλά δεν είναι δεσμευτικές για την εκτίμηση της συμμόρφωσης του οργανισμού με τις κείμενες διατάξεις.

4.1.3.

Σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο B στοιχείο ζ) του κανονισμού για το EMAS, η περιβαλλοντική δήλωση των οργανισμών περιλαμβάνει παραπομπή στις εφαρμοστέες εθνικές νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον.

4.1.4.

Για τους χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για το EMAS θα πρέπει κατά προτίμηση να συνίστανται στα εξής:

δηλώσεις των εκτελεστικών αρχών της τρίτης χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές άδειες που ισχύουν για τον οργανισμό και αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης ή/και ότι η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, αγωγές ή διαδικασίες καταγγελίας,

επιπλέον, η περιβαλλοντική δήλωση θα πρέπει κατά προτίμηση να περιέχει επίσης πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας της τρίτης χώρας και της νομοθεσίας της χώρας στην οποία ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση καταχώρισης, όπως αναφέρεται στο σημείο 4.1.2.

4.2.   Διαπίστευση και αδειοδότηση για τρίτες χώρες στο πλαίσιο του EMAS

4.2.1.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν αν θα προβλέπουν ή όχι την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικοί τους φορείς διαπίστευσης ή αδειοδότησης να προβλέπουν τη διαπίστευση ή αδειοδότηση επαληθευτών περιβάλλοντος για το EMAS τρίτων χωρών. Μόνο τα κράτη μέλη που αποδέχονται την αρχή της «καταχώρισης οργανισμών τρίτων χωρών» δικαιούνται να καταχωρίζουν οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες.

4.2.2.

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να προβλέπει την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού για το EMAS, η δυνατότητα καταχώρισης στο εν λόγω κράτος μέλος εξαρτάται, στην πράξη, από τη διαθεσιμότητα διαπιστευμένων επαληθευτών. Ο υποψήφιος επαληθευτής θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος που προβλέπει την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών, για τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και για τους συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς (οι οποίοι καθορίζονται με βάση τους κωδικούς NACE) τους οποίους αφορά μια δεδομένη διαδικασία καταχώρισης.

Διευκρινιστικό σχόλιο:

Αυτό σημαίνει ότι ο επαληθευτής που διενεργεί την επαλήθευση σε συγκεκριμένη τρίτη χώρα πρέπει να είναι διαπιστευμένος για τη χώρα αυτή από τον φορέα διαπίστευσης και αδειοδότησης του κράτους μέλους που προβλέπει τις καταχωρίσεις οργανισμών από τρίτες χώρες και στο οποίο ο οργανισμός προτίθεται να καταχωριστεί.

4.2.3.

Η διαπίστευση ή η άδεια που μπορούν να αποκτήσουν οι επαληθευτές για τρίτες χώρες πρέπει να αναφέρει τις τρίτες χώρες για τις οποίες ισχύει, έτσι ώστε η επιτρεπόμενη καταχώριση να συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού για το EMAS. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν θέλουν να εκδίδουν χωριστά πιστοποιητικά για κάθε τρίτη χώρα ή ένα γενικό πιστοποιητικό διαπίστευσης με συνημμένο γεωγραφικό προσάρτημα, όπου θα απαριθμούνται οι χώρες στις οποίες οι φορείς επαλήθευσης είναι διαπιστευμένοι να δραστηριοποιούνται.

Διευκρινιστικό σχόλιο:

Αν ληφθεί υπόψη το άρθρο 22 «Πρόσθετες απαιτήσεις για επαληθευτές περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες», γίνεται σαφές ότι η διαπίστευση/αδειοδότηση για τρίτες χώρες δεν μπορεί παρά να αποτελεί προσθήκη σε μια βασική διαπίστευση/αδειοδότηση για την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η χορήγηση διαπίστευσης/αδειοδότησης για τρίτες χώρες αποτελεί πρόσθετη απαίτηση σε σχέση με τη γενική διαπίστευση/αδειοδότηση για συγκεκριμένο πεδίο δραστηριότητας και τις απαιτήσεις της. Ως εκ τούτου, η διαπίστευση/αδειοδότηση για τρίτες χώρες θα πρέπει να περιλαμβάνει διαπίστευση/αδειοδότηση για ένα από τα κράτη μέλη και για ένα ορισμένο πεδίο δραστηριότητας.

Από τη στιγμή που ένας επαληθευτής διαπιστευθεί ή λάβει άδεια σε ένα κράτος μέλος, είναι ελεύθερος να ασκεί δραστηριότητες επαλήθευσης σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού.

4.3.   Καθήκοντα του αρμόδιου φορέα

4.3.1.

Τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερους από έναν αρμόδιους φορείς θα πρέπει να προσδιορίζουν τον αρμόδιο φορέα στον οποίο μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις καταχώρισης οργανισμών τρίτων χωρών και ο οποίος θα πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον που ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 5.3.1.

4.3.2.

Οι αιτήσεις καταχώρισης οργανισμών τρίτων χωρών χώρες υποβάλλονται από οργανισμούς με χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται αποκλειστικά σε τρίτες χώρες, σε οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό στα κράτη μέλη όπου πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το κράτος μέλος προβλέπει την καταχώριση οργανισμών από τρίτες χώρες·

β)

υπάρχουν διαπιστευμένοι ή αδειοδοτημένοι επαληθευτές για να διενεργούν επαληθεύσεις στις τρίτες χώρες όπου βρίσκονται οι χώροι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην καταχώριση και οι εν λόγω επαληθευτές καλύπτουν τους σχετικούς κωδικούς NACE (με άλλα λόγια, το κράτος μέλος καταχώρισης εξαρτάται από την απόφαση επιλογής επαληθευτή και το αντίστροφο).

4.3.3.

Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης των οικείων κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν την καταχώριση οργανισμών από τρίτες χώρες, τόσο ο αρμόδιος φορέας, όσο και ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους με συντονισμένο τρόπο.

4.4.   Καθήκοντα των διαπιστευμένων ή αδειοδοτημένων επαληθευτών

4.4.1.

Οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για τους επαληθευτές περιβάλλοντος του EMAS, τη διαπίστευση ή αδειοδότησή τους, καθώς και τη διαδικασία επαλήθευσης, προβλέπονται στα κεφάλαια V και VI του κανονισμού για το EMAS.

4.4.2.

Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών πρέπει να θεσπίσουν ειδικό σύστημα διαπίστευσης ή αδειοδότησης επαληθευτών για τις τρίτες χώρες. Η διαπίστευση ή αδειοδότηση επαληθευτών θα χορηγείται ανά χώρα επιπλέον της γενικής διαπίστευσης ή αδειοδότησης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος τμήματος.

4.4.3.

Οι επαληθευτές πρέπει να είναι διαπιστευμένοι ή να έχουν λάβει άδεια για όλους τους κωδικούς NACE των δραστηριοτήτων του οργανισμού που αφορούν τους χώρους του εν λόγω οργανισμού οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν στη διαδικασία καταχώρισης. Λόγω του πιθανώς ευρέος φάσματος των δραστηριοτήτων τους, οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, περισσότερους από έναν διαπιστευμένους επαληθευτές. Μπορεί μάλιστα να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αναλάβει ένας και μόνο επαληθευτής όλες τις δραστηριότητες ενός μεγάλου οργανισμού. Εάν ο επαληθευτής δεν είναι διαπιστευμένος ή δεν έχει λάβει άδεια για τους σχετικούς κωδικούς NACE, θα συμμετέχουν άλλοι διαπιστευμένοι επαληθευτές περιβάλλοντος, μέσω κατά περίπτωση συνεργασίας. Εναπόκειται στον οργανισμό που ζητεί την καταχώριση να αποφασίσει αν θέλει να συμπεριλάβει περισσότερους διαπιστευμένους/αδειοδοτημένους επαληθευτές, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 του κανονισμού για το EMAS. Εκτός από λόγους όπως η έλλειψη διαπιστευμένων επαληθευτών για τους σχετικούς κωδικούς NACE, οι οργανισμοί μπορεί να έχουν και άλλους λόγους να χρησιμοποιήσουν περισσότερους επαληθευτές (π.χ. εμπειρία στην περιοχή, γνώση της γλώσσας ή επιθυμία να συνδυάσουν την επαλήθευση EMAS με την πιστοποίηση βάσει άλλων προτύπων).

4.4.4.

Όλοι οι συνεργαζόμενοι επαληθευτές οφείλουν να υπογράφουν τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 και την περιβαλλοντική δήλωση EMAS. Κάθε εμπλεκόμενος επαληθευτής είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα του μέρους της επαλήθευσης που προκύπτει από τον δικό του τομέα ειδίκευσης (που ως επί το πλείστον αφορά συγκεκριμένους κωδικούς NACE). Η πρακτική της υποχρεωτικής υπογραφής της ίδιας δήλωσης από όλους τους επαληθευτές επιτρέπει τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων επαληθευτών από τον αρμόδιο φορέα. Συνεπώς, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να εξακριβώνει, μέσω των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης, αν όλοι οι εμπλεκόμενοι επαληθευτές έχουν τηρήσει την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού για το EMAS. Η πρακτική αυτή επιτρέπει επίσης στον αρμόδιο φορέα να εξακριβώνει αν οι κωδικοί NACE των εμπλεκόμενων επαληθευτών καλύπτουν αυτούς του εκάστοτε οργανισμού.

4.4.5.

Οι επαληθευτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τρίτες χώρες πρέπει να λάβουν ειδική διαπίστευση ή άδεια για τη συγκεκριμένη χώρα επιπλέον της γενικής διαπίστευσης ή άδειας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του κανονισμού για το EMAS. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν:

α)

ειδική διαπίστευση ή άδεια για τους κωδικούς NACE που ισχύουν για τον οργανισμό·

β)

γνώση και κατανόηση των σχετικών με το περιβάλλον νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών απαιτήσεων της τρίτης χώρας για την οποία ζητούν τη διαπίστευση ή την άδεια·

γ)

γνώση και κατανόηση της επίσημης γλώσσας της τρίτης χώρας για την οποία ζητούν τη διαπίστευση ή την άδεια.

4.4.6.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι επαληθευτές ελέγχουν όλες τις περιβαλλοντικές άδειες που ισχύουν για τον οργανισμό ή κάθε άλλου είδους αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το νομικό σύστημα των χωρών που αφορά η αίτηση.

4.4.7.

Στις τρίτες χώρες ο επαληθευτής, πέραν των τακτικών καθηκόντων του, διενεργεί ειδικότερα εμπεριστατωμένο έλεγχο της συμμόρφωσης των οργανισμών και των χώρων δραστηριοτήτων τους που εντάσσονται στη διαδικασία καταχώρισης με τις κείμενες διατάξεις. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το περιεχόμενο του άρθρου 13 παράγραφος 2, στοιχείο γ) του κανονισμού για το EMAS, οι επαληθευτές βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης όσον αφορά το περιβάλλον. Οι επαληθευτές χρησιμοποιούν τις διαπιστώσεις των εκτελεστικών αρχών και, ως εκ τούτου, επικοινωνούν με τις εν λόγω αρχές προκειμένου να λαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις. Ο επαληθευτής πρέπει να ελέγχει αν έχει πεισθεί με βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχει λάβει, για παράδειγμα μέσω γραπτής έκθεσης της αρμόδιας εκτελεστικής αρχής. Εάν δεν βρεθούν αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης, αυτό αναφέρεται στη δήλωση του επαληθευτή περιβάλλοντος για τις δραστηριότητες επαλήθευσης και επικύρωσης (παράρτημα VII του κανονισμού για το EMAS). Η δήλωση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον επαληθευτή. Ο επαληθευτής έχει την υποχρέωση να ελέγχει αν πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού για το EMAS μέσω των συνήθων μεθόδων ελέγχου, ο οποίος πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό για το EMAS. Προκειμένου να εξασφαλιστεί εφάμιλλη ποιότητα καταχώρισης μεταξύ των χώρων δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες και ομοειδών χώρων δραστηριοτήτων στην ΕΕ, ο επαληθευτής μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να διενεργήσει αξιολόγηση των κινδύνων.

4.4.8.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού για το EMAS, ο επαληθευτής θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν σχετικές καταγγελίες από ενδιαφερόμενα μέρη ή ότι οι καταγγελίες έχουν διευθετηθεί θετικά.

4.4.9.

Τα κράτη μέλη που προβλέπουν την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων για την ενίσχυση της διαδικασίας διαπίστευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επαληθευτές που είναι διαπιστευμένοι για συγκεκριμένες τρίτες χώρες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ελέγχουν τη συμμόρφωση του οργανισμού με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία της τρίτης χώρας.

4.4.10.

Τα κράτη μέλη που προβλέπουν την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης προαιρετικών ειδικών διατάξεων για την ενίσχυση του ελέγχου της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις και τη διασφάλιση μιας διαδικασίας καταχώρισης παρόμοιας με αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να εξετάσουν τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών (διμερών συμφωνιών, μνημονίων συμφωνίας κ.λπ.). Οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια διαδικασία κοινοποίησης της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις μεταξύ των εκτελεστικών αρχών της τρίτης χώρας και του κράτους μέλους, καθώς και κοινοποίησης των παραβάσεων των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης καταχώρισης ή ανανέωσης και της επόμενης ανανέωσης.

4.4.11.

Τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από κάθε επαλήθευση ή επικύρωση σε τρίτη χώρα, ο επαληθευτής περιβάλλοντος γνωστοποιεί τα στοιχεία της διαπίστευσης ή της άδειάς του, καθώς και τον χρόνο και τόπο διενέργειας της επαλήθευσης ή επικύρωσης, στον φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης του κράτους μέλους στο οποίο ο ενδιαφερόμενος οργανισμός προτίθεται να υποβάλει αίτηση καταχώρισης ή είναι καταχωρισμένος. Μπορεί επίσης να ειδοποιηθεί ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να καταχωριστούν οι χώροι δραστηριοτήτων.

4.4.12.

Σε περίπτωση που ένας επαληθευτής εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά τον χρόνο της καταχώρισης, δεν θα υπογράψει την περιβαλλοντική δήλωση EMAS ούτε τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 του κανονισμού για το EMAS.

4.4.13.

Σε περίπτωση που ένας επαληθευτής εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά την περίοδο ισχύος των καταχωρίσεων ή κατά τον χρόνο της ανανέωσης, μπορεί να αναφέρει στον αρμόδιο φορέα ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις του EMAS. Κατά τον χρόνο ανανέωσης, μπορεί να υπογράψει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 και την επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση EMAS, μόνο εάν ο οργανισμός αποδείξει ότι έλαβε επαρκή μέτρα (δηλαδή, σε συνεργασία με τις εκτελεστικές αρχές) προκειμένου να εξασφαλίσει την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις. Εάν ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να αποδείξει στον επαληθευτή ότι έλαβε επαρκή μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις, ο επαληθευτής δεν θα επικυρώσει την επικαιροποιημένη δήλωση ούτε θα υπογράψει τη δήλωση και την περιβαλλοντική δήλωση EMAS.

4.5.   Διαδικασία καταχώρισης

4.5.1.

Ο οργανισμός θα πρέπει να επικοινωνεί έγκαιρα με τον(τους) επαληθευτή(-ές) και τον αρμόδιο φορέα για να διευκρινίζει γλωσσικά ζητήματα όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του παραρτήματος IV σημείο Δ του κανονισμού για το EMAS.

4.5.2.

Πριν από την αποστολή της αίτησης καταχώρισης στον αρμόδιο φορέα, ο οργανισμός οφείλει να προσκομίσει στον επαληθευτή ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχει καμία απόδειξη μη συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον, όπως περιγράφεται στο σημείο 4.1.4 του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης.

4.5.3.

Μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του EMAS, ιδίως όσων αφορούν τη διαδικασία καταχώρισης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμού, και αφού επικυρωθεί η περιβαλλοντική δήλωση EMAS από διαπιστευμένο ή αδειοδοτημένο επαληθευτή, ο οργανισμός αποστέλλει στον αρμόδιο φορέα το έντυπο της αίτησης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων VI και VII, για καταχώριση.

4.5.4.

Ο αρμόδιος φορέας ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση και, για τον σκοπό αυτό, επικοινωνεί με τον εθνικό φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης.

4.5.5.

Ο φορέας διαπίστευσης και αδειοδότησης αξιολογεί την αρμοδιότητα του επαληθευτή περιβάλλοντος με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22 του κανονισμού για το EMAS. Εάν η αρμοδιότητα του επαληθευτή δεν εγκριθεί, ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης δύναται να υποχρεώσει τον επαληθευτή να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις και να ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα σχετικά με το πρόβλημα. Αντίστροφα, ο αρμόδιος φορέας οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάζει στον φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης ένα απλό μήνυμα για να τον πληροφορήσει ότι έχει ληφθεί αίτηση καταχώρισης και ότι υπάρχουν προς καταχώριση χώροι δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες. Αφού λάβει ένα τέτοιο μήνυμα, ο φορέας διαπίστευσης και αδειοδότησης κοινοποιεί τις διαπιστώσεις του σχετικά με τον (τους) εμπλεκόμενο(-ους) επαληθευτή(-ές) στον αρμόδιο φορέα. Αυτό διευκολύνει τον αρμόδιο φορέα να ελέγξει τελικά αν ο επαληθευτές που συμμετέχουν στη διαδικασία καταχώρισης είναι διαπιστευμένοι ή έχουν λάβει άδεια για όλους τους κωδικούς NACE τους οποίους αφορά η διαδικασία καταχώρισης. Χωρίς αυτή την ελάχιστη επικοινωνία μεταξύ του αρμοδίου φορέα και του φορέα διαπίστευσης και αδειοδότησης, υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης των δραστηριοτήτων εποπτείας.

4.5.6.

Ο αρμόδιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την καταχώριση συντονίζει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις βάσει των πληροφοριών που έχει παράσχει ο οργανισμός στον επαληθευτή. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ελέγξει απευθείας τη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις απευθυνόμενο στις εκτελεστικές αρχές τρίτων χωρών, μόνο στην περίπτωση που έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις που επιτρέπουν στο κράτος μέλος να επικοινωνεί με τις εκτελεστικές αρχές των χωρών αυτών. Διαφορετικά, ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει να βασίζεται στον επαληθευτή ή/και στον οργανισμό για να συγκεντρώσει ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

4.6.   Διαγραφή και αναστολή καταχωρίσεων

4.6.1.

Ο αρμόδιος φορέας εφαρμόζει τους γενικούς κανόνες διαγραφής και αναστολής που καθορίζονται στον κανονισμό για το EMAS.

4.6.2.

Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με καταχωρισμένο οργανισμό κοινοποιείται στον αρμόδιο φορέα.

4.6.3.

Οι οργανισμοί από τρίτες χώρες που φιλοδοξούν να καταχωριστούν στο EMAS και προτίθενται να ξεκινήσουν τη διαδικασία καταχώρισης, πρέπει να αποδεχθούν το γεγονός ότι, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητήσει από τον επαληθευτή να ελέγξει πιθανές αιτίες διαγραφής ή αναστολής που μπορεί να συντρέχουν στην τρίτη χώρα όπου βρίσκονται οι χώροι δραστηριοτήτων. Ο οργανισμός πρέπει να συνεργάζεται και να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις του επαληθευτή ή του αρμόδιου φορέα σχετικά με τους πιθανούς λόγους αναστολής και διαγραφής. Ο οργανισμός πρέπει επίσης να είναι πρόθυμος να αναλάβει τα έξοδα για τις εργασίες του επαληθευτή που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της κατάστασης.

4.6.4.

Σε περιπτώσεις που έχουν υπογραφεί συμφωνίες μεταξύ του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την καταχώριση και της τρίτης χώρας, αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για την εξασφάλιση της νομικής παρακολούθησης και της ενεργού κοινοποίησης των παραβάσεων από τις εκτελεστικές αρχές της τρίτης χώρας στον αρμόδιο φορέα.

4.6.5.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και όταν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες, ο επαληθευτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν πιθανές καταγγελίες και περιστατικά μη συμμόρφωσης που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη διαγραφή ή την αναστολή της καταχώρισης.

4.6.6.

Μπορεί να ζητείται η γνώμη των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην τρίτη χώρα και να χρησιμοποιούνται ως πηγή πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, ο επαληθευτής αναφέρει στον αρμόδιο φορέα όλες τις σχετικές πληροφορίες που συγκεντρώνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης.

4.7.   Γλωσσικά ζητήματα

4.7.1.

Η περιβαλλοντική δήλωση EMAS και τα άλλα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται, για την καταχώριση στην (σε μία από τις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους στον οποίο βρίσκεται ο αρμόδιος φορέας (άρθρο 5 παράγραφος 3). Εάν ένας οργανισμός προσκομίσει εταιρική περιβαλλοντική δήλωση με πληροφορίες για επιμέρους χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε διαφορετικές τρίτες χώρες, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, επιπλέον, να παρατίθενται στην (σε μία από τις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) των τρίτων χωρών όπου βρίσκονται οι χώροι δραστηριοτήτων.

5.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3)

Ως καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας στο EMAS νοείται η καταχώριση οργανισμού με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων εντός και εκτός της ΕΕ, ο οποίος υποβάλλει αίτηση για την ενιαία καταχώριση του συνόλου ή μέρους των χώρων σε κράτος μέλος που προβλέπει την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών.

Η καταχώριση οργανισμών με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες είναι μια σύνθετη διαδικασία που συνιστά συνδυασμό των δύο διαδικασιών οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω: εταιρική καταχώριση ΕΕ και καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών. Στην παρούσα ενότητα αποσαφηνίζονται τα σημεία που διαφέρουν από αυτά τα οποία περιγράφονται στις ενότητες 3 και 4 του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης.

5.1.   Ισχύουσα νομοθεσία και συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες

5.1.1.

Οι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται πάντα με τις ενωσιακές και τις εθνικές νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους χώρους δραστηριοτήτων οι οποίοι περιλαμβάνονται στην καταχώριση στο EMAS.

5.1.2.

Προκειμένου να διατηρήσει το σύστημα EMAS το υψηλό του επίπεδο προσδοκιών και αξιοπιστίας, είναι επιθυμητό να βρίσκονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οργανισμών τρίτων χωρών σε επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς εκείνο που οφείλουν να επιτυγχάνουν οι οργανισμοί στην ΕΕ βάσει της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να αναφέρουν οι οργανισμοί με χώρους δραστηριοτήτων εκτός της Κοινότητας στην περιβαλλοντική δήλωση, πέραν των ισχυουσών εθνικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων, και τις νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον που ισχύουν για ομοειδείς οργανισμούς του κράτους μέλους στο οποίο ο οργανισμός προτίθεται να υποβάλει αίτηση καταχώρισης (άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για το EMAS). Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς κατά τον καθορισμό πρόσθετων υψηλότερων στόχων επίδοσης, αλλά δεν έχουν σημασία για την εκτίμηση της συμμόρφωσης του οργανισμού με τις κείμενες διατάξεις.

5.1.3.

Για τους χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού για το EMAS θα πρέπει να συνίστανται στα εξής:

δηλώσεις των εκτελεστικών αρχών της τρίτης χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές άδειες που ισχύουν για τον οργανισμό και αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης ή/και ότι η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, αγωγές ή διαδικασίες καταγγελίας,

επιπλέον, η περιβαλλοντική δήλωση θα πρέπει κατά προτίμηση να περιέχει επίσης πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας της τρίτης χώρας και της νομοθεσίας της χώρας στην οποία ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση καταχώρισης, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1.2.

5.2.   Διαπίστευση και αδειοδότηση

5.2.1.

Ισχύουν οι διατάξεις του σημείου 4.2 σχετικά με τη διαπίστευση και την αδειοδότηση για τρίτες χώρες στο πλαίσιο του EMAS.

5.3.   Καθήκοντα των αρμοδίων φορέων

5.3.1.

Τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερους από έναν αρμόδιους φορείς προσδιορίζουν τον αρμόδιο φορέα στον οποίο μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας και ο οποίος θα πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον που ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.3.1.

5.3.2.

Οι αιτήσεις για καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας, δηλαδή από οργανισμούς με χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, υποβάλλονται σε οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό σε ένα από τα κράτη μέλη όπου πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το κράτος μέλος προβλέπει την καταχώριση οργανισμών εκτός της ΕΕ·

β)

υπάρχουν διαπιστευμένοι ή αδειοδοτημένοι επαληθευτές για να διενεργούν επαληθεύσεις στις τρίτες χώρες όπου βρίσκονται οι χώροι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην καταχώριση και η διαπίστευση ή αδειοδότηση των εν λόγω επαληθευτών καλύπτει τους σχετικούς κωδικούς NACE.

5.3.3.

Το κράτος μέλος όπου θα βρίσκεται ο αρμόδιος φορέας που θα είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία αυτή καθορίζεται βάσει προϋποθέσεων με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1.

όταν ο οργανισμός έχει κεντρικά γραφεία σε κράτος μέλος που προβλέπει καταχωρίσεις οργανισμών τρίτων χωρών, η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του εν λόγω κράτους μέλους·

2.

εάν τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού δεν βρίσκονται σε κράτος μέλος που προβλέπει καταχωρίσεις οργανισμών τρίτων χωρών, αλλά ο οργανισμός διατηρεί διοικητικό κέντρο σε τέτοιο κράτος μέλος, η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του εν λόγω κράτους μέλους·

3.

εάν ο οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας δεν έχει ούτε κεντρικά γραφεία ούτε διοικητικό κέντρο σε κράτος μέλος το οποίο προβλέπει καταχωρίσεις οργανισμών τρίτων χωρών, ο οργανισμός οφείλει να εγκαταστήσει ένα «ad hoc» διοικητικό κέντρο σε κράτος μέλος το οποίο προβλέπει καταχωρίσεις οργανισμών τρίτων χωρών και η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα του εν λόγω κράτους μέλους.

5.3.4.

Εάν η αίτηση αφορά περισσότερα από ένα κράτη μέλη, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμοδίων φορέων, η οποία καθορίζεται στο σημείο 3.2. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος φορέας θα ενεργεί ως κύριος αρμόδιος φορέας για τις συνιστώσες της διαδικασίας που αφορούν οργανισμούς εντός της ΕΕ.

5.4.   Καθήκοντα των διαπιστευμένων ή αδειοδοτημένων επαληθευτών

5.4.1.

Οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για τους επαληθευτές περιβάλλοντος του EMAS, τη διαπίστευση ή αδειοδότησή τους, καθώς και για τη διαδικασία επαλήθευσης, προβλέπονται στα κεφάλαια V και VI του κανονισμού για το EMAS.

5.4.2.

Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών πρέπει να θεσπίσουν ειδικό σύστημα για τη διαπίστευση ή αδειοδότηση επαληθευτών για τις τρίτες χώρες. Η διαπίστευση ή αδειοδότηση επαληθευτή θα χορηγείται ανά χώρα επιπλέον της γενικής διαπίστευσης ή αδειοδότησης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος τμήματος.

5.4.3.

Σε περίπτωση καταχώρισης παγκόσμιας εμβέλειας ενός οργανισμού με πολλούς χώρους δραστηριοτήτων και πολλές δραστηριότητες, η διαπίστευση του (των) επαληθευτή(-ών) πρέπει να καλύπτει όλους τους κωδικούς NACE των χώρων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Για χώρους δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες, ο (οι) επαληθευτής(-ές) πρέπει να είναι διαπιστευμένος(-οι) ή να έχει(-ουν) λάβει άδεια για όλες τις τρίτες χώρες και όλους τους κωδικούς NACE όλων των χώρων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας στο κράτος μέλος όπου ο οργανισμός σκοπεύει να υποβάλει αίτηση καταχώρισης. Λόγω του πιθανώς ευρέος φάσματος των δραστηριοτήτων τους, οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, περισσότερους από έναν διαπιστευμένους επαληθευτές. Μπορεί μάλιστα να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αναλάβει ένας και μόνο επαληθευτής όλες τις δραστηριότητες ενός μεγάλου οργανισμού. Εάν ο επαληθευτής δεν είναι διαπιστευμένος ή δεν έχει λάβει άδεια για τους σχετικούς κωδικούς NACE ή τις σχετικές χώρες, θα συμμετέχουν άλλοι διαπιστευμένοι επαληθευτές περιβάλλοντος, μέσω κατά περίπτωση συνεργασίας. Εναπόκειται στον οργανισμό που ζητεί την καταχώριση να αποφασίσει αν θέλει να συμπεριλάβει περισσότερους διαπιστευμένους/αδειοδοτημένους επαληθευτές, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 του κανονισμού για το EMAS. Εκτός από λόγους όπως η έλλειψη διαπιστευμένων επαληθευτών για τους σχετικούς κωδικούς NACE, οι οργανισμοί μπορεί να έχουν και άλλους λόγους να χρησιμοποιούν περισσότερους επαληθευτές (π.χ. εμπειρία στην περιοχή, γνώση της γλώσσας ή επιθυμία να συνδυάσουν την επαλήθευση EMAS με την πιστοποίηση βάσει άλλων προτύπων).

5.4.4.

Όλοι οι συνεργαζόμενοι επαληθευτές οφείλουν να υπογράφουν τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 του κανονισμού για το EMAS και την περιβαλλοντική δήλωση EMAS. Κάθε εμπλεκόμενος επαληθευτής είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα του μέρους της επαλήθευσης που προκύπτει από τον δικό του τομέα ειδίκευσης (που ως επί το πλείστον αφορά συγκεκριμένους κωδικούς NACE). Η πρακτική της υποχρεωτικής υπογραφής της ίδιας δήλωσης από όλους τους επαληθευτές επιτρέπει τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων επαληθευτών από τον κύριο αρμόδιο φορέα. Συνεπώς, ο κύριος αρμόδιος φορέας μπορεί να εξακριβώνει, μέσω των συνεργαζόμενων αρμοδίων φορέων (οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης), αν όλοι οι εμπλεκόμενοι επαληθευτές έχουν τηρήσει την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού για το EMAS. Η πρακτική αυτή επιτρέπει επίσης στον κύριο αρμόδιο φορέα να εξακριβώνει αν οι κωδικοί NACE των συμμετεχόντων επαληθευτών καλύπτουν αυτούς του εκάστοτε οργανισμού.

5.4.5.

Οι επαληθευτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τρίτες χώρες πρέπει να λάβουν ειδική διαπίστευση ή άδεια για τη συγκεκριμένη χώρα επιπλέον της γενικής διαπίστευσης ή άδειας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του κανονισμού για το EMAS. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν:

α)

ειδική διαπίστευση ή άδεια για τους κωδικούς NACE που ισχύουν για τον εκάστοτε οργανισμό·

β)

γνώση και κατανόηση των σχετικών με το περιβάλλον νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών απαιτήσεων της τρίτης χώρας για την οποία ζητούν τη διαπίστευση ή την άδεια·

γ)

γνώση και κατανόηση της επίσημης γλώσσας της τρίτης χώρας για την οποία ζητούν τη διαπίστευση ή την άδεια.

5.4.6.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι επαληθευτές ελέγχουν όλες τις περιβαλλοντικές άδειες που ισχύουν για τον οργανισμό ή κάθε άλλου είδους αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το νομικό σύστημα των χωρών που αφορά η αίτηση.

5.4.7.

Στις τρίτες χώρες ο επαληθευτής, πέραν των τακτικών καθηκόντων του, διενεργεί ειδικότερα εμπεριστατωμένο έλεγχο της νομικής συμμόρφωσης των οργανισμών και των χώρων δραστηριοτήτων τους που εντάσσονται στη διαδικασία καταχώρισης. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το περιεχόμενο του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το EMAS, οι επαληθευτές βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης όσον αφορά το περιβάλλον. Οι επαληθευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις διαπιστώσεις των εκτελεστικών αρχών και, ως εκ τούτου, να επικοινωνούν με τις εν λόγω αρχές, προκειμένου να λαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις. Ο επαληθευτής πρέπει να ελέγχει αν έχει πεισθεί με βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχει λάβει, για παράδειγμα μέσω γραπτής έκθεσης της αρμόδιας εκτελεστικής αρχής. Εάν δεν βρεθούν αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης, αυτό αναφέρεται στη δήλωση του επαληθευτή περιβάλλοντος για τις δραστηριότητες επαλήθευσης και επικύρωσης (παράρτημα VII του κανονισμού για το EMAS). Η δήλωση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον επαληθευτή. Ο επαληθευτής έχει την υποχρέωση να ελέγχει αν πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού για το EMAS μέσω των συνήθων μεθόδων ελέγχου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί εφάμιλλη ποιότητα καταχώρισης μεταξύ των χώρων δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες και των χώρων δραστηριοτήτων στην ΕΕ οι οποίοι περιλαμβάνονται στην καταχώριση, ο επαληθευτής μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να διενεργήσει αξιολόγηση των κινδύνων.

5.4.8.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού για το EMAS, ο επαληθευτής θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν σχετικές καταγγελίες από ενδιαφερόμενα μέρη ή ότι οι καταγγελίες έχουν διευθετηθεί θετικά.

5.4.9.

Τα κράτη μέλη που προβλέπουν την καταχώριση οργανισμών τρίτων χωρών (και, ως εκ τούτου, την καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας) οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων για την ενίσχυση της διαδικασίας διαπίστευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επαληθευτές που είναι διαπιστευμένοι για συγκεκριμένες τρίτες χώρες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ελέγχουν τη συμμόρφωση των οργανισμών με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία της τρίτης χώρας.

5.4.10.

Τα κράτη μέλη που προβλέπουν την καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης προαιρετικών ειδικών διατάξεων για την ενίσχυση του ελέγχου της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις και τη διασφάλιση μιας διαδικασίας καταχώρισης παρόμοιας με αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν ιδίως να εξετάσουν τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών (διμερών συμφωνιών, μνημονίων συμφωνίας κ.λπ.). Οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια διαδικασία κοινοποίησης της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις μεταξύ των αντίστοιχων εκτελεστικών αρχών της τρίτης χώρας και του κράτους μέλους, καθώς και κοινοποίησης των παραβάσεων των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης καταχώρισης ή ανανέωσης και της επόμενης ανανέωσης.

5.4.11.

Τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από κάθε επαλήθευση ή επικύρωση σε τρίτη χώρα, ο επαληθευτής περιβάλλοντος γνωστοποιεί τα στοιχεία της διαπίστευσης ή της άδειάς του, καθώς και τον χρόνο και τόπο διενέργειας της επαλήθευσης ή επικύρωσης, στον φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης του κράτους μέλους στο οποίο ο ενδιαφερόμενος οργανισμός προτίθεται να υποβάλει αίτηση καταχώρισης ή είναι καταχωρισμένος. Επιπλέον, οι επαληθευτές οφείλουν να κοινοποιούν τα στοιχεία της διαπίστευσης ή της άδειάς τους σε όλους τους φορείς διαπίστευσης ή αδειοδότησης των κρατών μελών όπου βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι χώροι δραστηριοτήτων.

5.4.12.

Σε περίπτωση που ένας επαληθευτής εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά το χρόνο της καταχώρισης, δεν θα υπογράψει την περιβαλλοντική δήλωση EMAS ούτε τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 του κανονισμού για το EMAS.

5.4.13.

Σε περίπτωση που ένας επαληθευτής εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά την περίοδο ισχύος των καταχωρίσεων ή κατά τον χρόνο της ανανέωσης, μπορεί να αναφέρει στον αρμόδιο φορέα ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις του EMAS. Κατά τον χρόνο ανανέωσης, μπορεί να υπογράψει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 και την επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση του EMAS, μόνο εάν ο οργανισμός αποδείξει ότι έλαβε επαρκή μέτρα (δηλαδή, σε συνεργασία με τις εκτελεστικές αρχές) προκειμένου να εξασφαλίσει την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις. Εάν ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να αποδείξει στον επαληθευτή ότι έλαβε επαρκή μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις, ο επαληθευτής δεν θα επικυρώσει την επικαιροποιημένη δήλωση και δεν θα υπογράψει τη δήλωση και την περιβαλλοντική δήλωση EMAS.

5.5.   Διαδικασία καταχώρισης

5.5.1.

Ο οργανισμός θα πρέπει να επικοινωνεί έγκαιρα με τον (τους) επαληθευτή(-ές) και τον αρμόδιο φορέα για να διευκρινίζει γλωσσικά ζητήματα όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του παραρτήματος IV σημείο Δ του κανονισμού για το EMAS.

5.5.2.

Ο οργανισμός οφείλει να προσκομίζει ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή του με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιγράφονται στο σημείο 5.1.3.

5.5.3.

Μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του EMAS, ιδίως όσων αφορούν τη διαδικασία καταχώρισης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμού, και αφού επικυρωθεί η περιβαλλοντική δήλωση EMAS από διαπιστευμένο ή αδειοδοτημένο επαληθευτή, ο οργανισμός αποστέλλει στον (κύριο) αρμόδιο φορέα το έντυπο της αίτησης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων VI και VII, για καταχώριση.

5.5.4.

Ο αρμόδιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την καταχώριση ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση και, για το σκοπό αυτόν, επικοινωνεί με τον εθνικό φορέα διαπίστευσης και αδειοδότησης και, κατά περίπτωση, με τους άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς. Εάν είναι απαραίτητο, στην επικοινωνία αυτή μπορεί να συμμετέχει και ο επαληθευτής που είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κανονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας, αλλά θα πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως.

5.5.5.

Οι φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης όλων των εμπλεκόμενων κρατών μελών αξιολογούν την αρμοδιότητα του επαληθευτή περιβάλλοντος με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22 του κανονισμού για το EMAS. Εάν η αρμοδιότητα του επαληθευτή δεν εγκριθεί, ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης μπορεί να υποχρεώσει τον επαληθευτή να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις και να ενημερώσει τον εθνικό αρμόδιο φορέα σχετικά με το πρόβλημα. Αντίστροφα, ο αρμόδιος φορέας οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάζει στον φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης ένα απλό μήνυμα για να τον πληροφορήσει ότι έχει ληφθεί αίτηση καταχώρισης και ότι υπάρχουν προς καταχώριση χώροι δραστηριοτήτων. Αφού λάβει ένα τέτοιο μήνυμα, ο φορέας διαπίστευσης και αδειοδότησης θα πρέπει να κοινοποιεί τις διαπιστώσεις του σχετικά με τον(τους) εμπλεκόμενο(-ους) επαληθευτή(-ές) στον εθνικό αρμόδιο φορέα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εθνικοί αρμόδιοι φορείς κοινοποιούν με τη σειρά τους τις εν λόγω διαπιστώσεις στον κύριο αρμόδιο φορέα. Αυτό διευκολύνει τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και τον κύριο αρμόδιο φορέα να ελέγξουν τελικά αν οι επαληθευτές που συμμετέχουν στη διαδικασία καταχώρισης είναι διαπιστευμένοι ή έχουν λάβει άδεια για όλους τους κωδικούς NACE τους οποίους αφορά η διαδικασία καταχώρισης. Χωρίς αυτή την ελάχιστη επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων φορέων και των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης, υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης των δραστηριοτήτων εποπτείας.

5.5.6.

Ο αρμόδιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την καταχώριση συντονίζει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις βάσει των πληροφοριών που έχει παράσχει ο οργανισμός στον επαληθευτή. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ελέγξει απευθείας τη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις απευθυνόμενο στις εκτελεστικές αρχές τρίτων χωρών, μόνο στην περίπτωση που έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις που επιτρέπουν στο κράτος μέλος να επικοινωνεί με τις εκτελεστικές αρχές των χωρών αυτών. Διαφορετικά, ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει να βασίζεται στον επαληθευτή ή/και στον οργανισμό για να συγκεντρώσει ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

5.5.7.

Κατά περίπτωση, έπειτα από την απόφαση καταχώρισης, ο κύριος αρμόδιος φορέας ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς αρμόδιους φορείς, οι οποίοι ενημερώνουν κατόπιν τις οικείες εκτελεστικές αρχές.

5.5.8.

Σε περίπτωση που εμπλέκονται περισσότεροι αρμόδιοι φορείς σε μια διαδικασία καταχώρισης, ισχύουν οι σχετικές με τα τέλη προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο 3.4.

5.6.   Διαγραφή και αναστολή καταχωρίσεων

5.6.1.

Ο αρμόδιος φορέας εφαρμόζει τους γενικούς κανόνες διαγραφής και αναστολής που καθορίζονται στον κανονισμό για το EMAS.

5.6.2.

Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με καταχωρισμένο οργανισμό κοινοποιείται στον αρμόδιο φορέα.

5.6.3.

Οι οργανισμοί από τρίτες χώρες που φιλοδοξούν να καταχωριστούν στο EMAS και προτίθενται να ξεκινήσουν τη διαδικασία καταχώρισης, πρέπει να αποδεχθούν το γεγονός ότι, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ζητήσουν από τον επαληθευτή να ελέγξει πιθανές αιτίες διαγραφής ή αναστολής που μπορεί να συντρέχουν στην τρίτη χώρα όπου βρίσκονται οι χώροι δραστηριοτήτων. Ο οργανισμός οφείλει να συνεργάζεται και να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις του επαληθευτή ή του αρμόδιου φορέα σχετικά με τους πιθανούς λόγους αναστολής και διαγραφής. Ο οργανισμός πρέπει επίσης να είναι πρόθυμος να αναλάβει τα έξοδα για τις εργασίες του επαληθευτή που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της κατάστασης.

5.6.4.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και όταν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες, ο επαληθευτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν πιθανές καταγγελίες και περιστατικά μη συμμόρφωσης που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη διαγραφή ή την αναστολή της καταχώρισης.

5.6.5.

Μπορεί να ζητείται η γνώμη των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην τρίτη χώρα και να χρησιμοποιούνται ως πηγή πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, ο επαληθευτής αναφέρει στον αρμόδιο φορέα όλες τις σχετικές πληροφορίες που συγκεντρώνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης.

5.7.   Γλωσσικά ζητήματα

5.7.1.

Η περιβαλλοντική δήλωση EMAS και τα άλλα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται στην (σε μία από τις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο κύριος αρμόδιος φορέας (άρθρο 5 παράγραφος 3). Επιπλέον, εάν ένας οργανισμός προσκομίσει εταιρική περιβαλλοντική δήλωση με πληροφορίες για επιμέρους χώρους δραστηριοτήτων, οι πληροφορίες σχετικά με τους χώρους δραστηριοτήτων στην ΕΕ θα πρέπει να παρατίθενται στην (σε μία από τις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) των κρατών μελών όπου βρίσκονται οι χώροι δραστηριοτήτων και οι πληροφορίες σχετικά με τους χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες θα πρέπει να παρατίθενται, κατά προτίμηση, στην (σε μία από τις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) των αντίστοιχων τρίτων χωρών.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009.

(2)  Όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/39


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2011

για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής

(2011/833/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 249,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στη στρατηγική πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 παρουσιάζεται μια προοπτική όσον αφορά την κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα. Ένα από τα θέματα προτεραιότητας στο πλαίσιο αυτό είναι η «Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία».

(2)

Με τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών δημιουργήθηκαν άνευ προηγούμενου δυνατότητες για συσσώρευση και συνδυασμό περιεχομένου προερχόμενου από διάφορες πηγές.

(3)

Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα συνιστούν σημαντικό πόρο δυνητικής ανάπτυξης καινοτομικών επιγραμμικών υπηρεσιών μέσω προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι κυβερνήσεις μπορούν να τονώσουν τις αγορές περιεχομένου, καθιστώντας πληροφορίες του δημόσιου τομέα διαθέσιμες με όρους διαφανείς, αποτελεσματικούς και ισοβαρείς. Προς τούτο, το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (1) διέκρινε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα ως ένα από τα βασικά πεδία δράσης.

(4)

Η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα κατέχουν μεγάλο πλήθος εγγράφων κάθε είδους, τα οποία θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω σε πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, και τα οποία θα ήταν δυνατόν να απαρτίσουν έναν χρήσιμο πόρο περιεχόμενου, τόσο για εταιρείες, όσο και για τους πολίτες.

(5)

Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα της Επιτροπής ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2).

(6)

Στην οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) καθορίζονται ελάχιστοι κανόνες για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας αυτής ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να προχωρήσουν πέρα από τους ελάχιστους αυτούς κανόνες και να θεσπίσουν πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα ευρείας χρήσης εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή οργανισμών του δημόσιου τομέα.

(7)

Η Επιτροπή έδωσε το παράδειγμα στις δημόσιες διοικήσεις, διαθέτοντας ελεύθερα στο διαδίκτυο στατιστικά στοιχεία, δημοσιεύσεις, καθώς και το πλήρες σώμα της ενωσιακής νομοθεσίας. Είναι ένα κατάλληλο εφαλτήριο για περαιτέρω πρόοδο, ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων που έχει στην κατοχή της.

(8)

Η απόφαση 2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2006, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών της Επιτροπής (4) καθορίζει τους όρους για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων της Επιτροπής.

(9)

Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο το καθεστώς περαιτέρω χρήσης των εγγράφων της Επιτροπής, πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής με σκοπό την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων.

(10)

Πρέπει να συσταθεί μια δικτυακή πύλη δεδομένων ως ενιαίο σημείο πρόσβασης στα έγγραφα που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση. Επιπλέον, στα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση είναι σκόπιμο να περιληφθούν και πληροφορίες της έρευνας που παράγει το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Πρέπει να θεσπιστεί διάταξη ώστε να ληφθεί υπόψη η στροφή προς μηχαναγνώσιμους μορφότυπους. Μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την απόφαση 2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ συνίσταται στο ότι τα έγγραφα της Επιτροπής είναι, γενικά, διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση χωρίς να απαιτείται ενεργοποίηση μεμονωμένων αιτήσεων, μέσω ανοιχτών αδειών περαιτέρω χρήσης ή απλών αποποιήσεων ευθύνης.

(11)

Η απόφαση 2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(12)

Η ύπαρξη, στην Επιτροπή, ανοιχτής πολιτικής σχετικά με την περαιτέρω χρήση θα στηρίξει νέες οικονομικές δραστηριότητες, θα οδηγήσει σε ευρύτερη χρήση και διάδοση πληροφοριών της Επιτροπής, θα βελτιώσει την προβολή του ανοιχτού χαρακτήρα και της διαφάνειας των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, αποφεύγοντας περιττά διοικητικά βάρη για τους χρήστες και για τις διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή προβλέπει το 2012, από κοινού με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης και σημαντικούς οργανισμούς, να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να θεσπίσουν τους δικούς τους κανόνες για την περαιτέρω χρήση.

(13)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5).

(14)

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα των οποίων η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την περαιτέρω χρήση, π.χ. λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, ή σε περίπτωση εγγράφων που προέρχονται από τα άλλα θεσμικά όργανα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της Επιτροπής ή, για λογαριασμό της, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων), με σκοπό τη διευκόλυνση της ευρύτερης περαιτέρω χρήσης πληροφοριών, τη βελτίωση της προβολής του ανοιχτού χαρακτήρα της Επιτροπής και την αποφυγή περιττού διοικητικού βάρους, τόσο για τους περαιτέρω χρήστες, όσο και για τις διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε δημόσια έγγραφα των οποίων συντάκτης είναι η Επιτροπή ή δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες για λογαριασμό της και τα οποία:

α)

έχουν δημοσιευτεί από την Επιτροπή η από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων για λογαριασμό της, μέσω δημοσιεύσεων, ιστότοπων ή άλλων μέσων διάδοσης, ή

β)

δεν έχουν δημοσιευτεί εξαιτίας οικονομικών ή άλλων πρακτικών λόγων, όπως μελέτες, εκθέσεις και άλλα δεδομένα..

2.   Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται:

α)

σε λογισμικό ή σε έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, κατατεθειμένα σχέδια, λογότυποι και επωνυμίες·

β)

σε έγγραφα για τα οποία η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την περαιτέρω χρήση τους εξαιτίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων·

γ)

σε έγγραφα που, κατ’ εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, εξαιρούνται πρόσβασης ή καθίστανται προσβάσιμα σε τρίτους υπό συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν την προνομιακή πρόσβαση.

δ)

σε απόρρητα στοιχεία, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

ε)

σε έγγραφα που προκύπτουν από τρέχοντα ερευνητικά έργα τα οποία εκτελούνται από το προσωπικό της Επιτροπής και τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί ή δεν διατίθενται σε δημοσιευμένη βάση δεδομένων, και των οποίων η περαιτέρω χρήση θα επηρέαζε την επικύρωση προσωρινών αποτελεσμάτων της έρευνας ή εφόσον η περαιτέρω χρήση θα συνιστούσε λόγο άρνησης της καταχώρισης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπέρ της Επιτροπής.

3.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τον οποίο κατά κανένα τρόπο δεν θίγει.

4.   Καμία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν εγκρίνει την περαιτέρω χρήση εγγράφων για εσκεμμένη εξαπάτηση ή υπεξαίρεση. Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων και του κύρους της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «έγγραφο»: νοείται:

α)

κάθε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το φέρον μέσο (γραπτό σε χαρτί ή αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή ή ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή)·

β)

κάθε τμήμα τέτοιου περιεχομένου·

2)

ως «περαιτέρω χρήση» νοείται η χρήση εγγράφων εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, διαφορετικούς από τον αρχικό σκοπό για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα. Δεν συνιστά περαιτέρω χρήση η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ της Επιτροπής και άλλων οργανισμών του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν τα εν λόγω έγγραφα αποκλειστικά κατά την άσκηση των δημοσίων καθηκόντων τους·

3)

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται δεδομένα κατά τον ορισμό του άρθρου 2 στοιχείου α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

4)

ως «άδεια» νοείται η χορήγηση έγκρισης για περαιτέρω χρήση εγγράφων, υπό καθορισμένους όρους. Ως «ανοιχτή άδεια» νοείται άδεια εφόσον επιτρέπεται περαιτέρω χρήση εγγράφων για κάθε χρήση που καθορίζεται σε μονομερή δήλωση του δικαιούχου·

5)

ως «μηχαναγνώσιμα» νοούνται ψηφιακά έγγραφα επαρκώς δομημένα, ώστε εφαρμογές λογισμικού να αναγνωρίζουν αξιόπιστα μεμονωμένες δηλώσεις πραγματικών περιστατικών, καθώς και την εσωτερική τους δομή·

6)

ως «δομημένα δεδομένα» νοούνται δεδομένα οργανωμένα κατά τρόπο που να επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών περιστατικών και όλων των συστατικών στοιχείων τους, όπως για παράδειγμα σε βάσεις δεδομένων και σε λογιστικά φύλλα·

7)

ως «δικτυακή πύλη» νοείται ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε δεδομένα από διάφορες διαδικτυακές πηγές. Οι πηγές δημιουργούν τόσο τα δεδομένα όσο και τα συναφή μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα που απαιτούνται για την ευρετηρίαση συλλέγονται αυτόματα από τη δικτυακή πύλη και ενσωματώνονται στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την υποστήριξη κοινών λειτουργιών, όπως η αναζήτηση και η υπερσύνδεση. Προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις ή να παρασχεθούν πρόσθετες λειτουργίες, η δικτυακή πύλη μπορεί να περιλάβει στην κρυφή μνήμη δεδομένα από τις πηγές που συμβάλλουν.

Άρθρο 4

Γενική αρχή

Όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση:

α)

για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6·

β)

ατελώς, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9·

γ)

και χωρίς την ανάγκη μεμονωμένης εφαρμογής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 7.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με πλήρη τήρηση των κανόνων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 5

Δικτυακή πύλη δεδομένων

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια δικτυακή πύλη δεδομένων ως ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δομημένα δεδομένα της, ώστε να διευκολύνεται η υπερσύνδεση και η περαιτέρω χρήση για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Οι διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής πρόκειται να προσδιορίσουν και σταδιακά να δημοσιοποιήσουν κατάλληλα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους. Η δικτυακή πύλη δεδομένων μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα άλλων θεσμικών οργάνων, φορέων, γραφείων και οργανισμών της Ένωσης, έπειτα από αίτησή τους.

Άρθρο 6

Όροι για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων

1.   Τα έγγραφα διατίθενται για περαιτέρω χρήση, χωρίς αίτηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και χωρίς περιορισμούς, ή, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο ανοιχτής άδειας ή δήλωσης αποποίησης ευθύνης όπου καθορίζονται οι όροι και τα δικαιώματα των περαιτέρω χρηστών.

2.   Οι όροι αυτοί, οι οποίοι δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης, μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

την υποχρέωση του περαιτέρω χρήστη να αναφέρει την πηγή των εγγράφων·

β)

την υποχρέωση να μην διαστρεβλώνεται το αρχικό νόημα ή μήνυμα των εγγράφων·

γ)

τη μη θεμελίωση ευθύνης της Επιτροπής για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση.

Εφόσον είναι απαραίτητη η εφαρμογή άλλων όρων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εγγράφων, ζητείται η γνώμη της διυπηρεσιακής ομάδας του άρθρου 12.

Άρθρο 7

Μεμονωμένες αιτήσεις για περαιτέρω χρήση εγγράφων

1.   Εφόσον είναι απαραίτητη μια μεμονωμένη εφαρμογή για περαιτέρω χρήση, οι διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής το αναφέρουν σαφώς στο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή και δηλώνουν μια διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση.

2.   Μεμονωμένες αιτήσεις για περαιτέρω χρήση διεκπεραιώνονται αμέσως από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής. Στον αιτούντα αποστέλλεται βεβαίωση παραλαβής της αίτησής του. Εντός 15 ημερών από την καταχώριση της αίτησης, η διοικητική υπηρεσία της Επιτροπής ή η Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων, είτε επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του αιτηθέντος εγγράφου και, κατά περίπτωση, παρέχουν αντίγραφό του, ή απαντούν γραπτώς και αιτιολογημένα για την πλήρη ή μερική απόρριψη της αίτησης.

3.   Εφόσον μια αίτηση για περαιτέρω χρήση αφορά ιδιαίτερα εκτενές κείμενο, πολύ μεγάλο πλήθος εγγράφων ή εφόσον πρέπει να μεταφραστεί η αίτηση, το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνεται προηγουμένως ο αιτών με λεπτομερή αιτιολόγηση.

4.   Εφόσον απορρίπτεται μια αίτηση για περαιτέρω χρήση, η διοικητική υπηρεσία της Επιτροπής ή η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων ενημερώνουν τον αιτούντα για το δικαίωμά του να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, βάσει των όρων των άρθρων 263 και 228, αντίστοιχα, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Εφόσον η απόρριψη βασίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας απόφασης, η απάντηση στον αιτούντα περιλαμβάνει στοιχεία αναφοράς στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων, εφόσον αυτός είναι γνωστός, ή εναλλακτικά στον δικαιοπάροχο από τον οποίο η Επιτροπή έχει λάβει το σχετικό υλικό, εφόσον αυτός είναι γνωστός.

Άρθρο 8

Μορφότυποι εγγράφων διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση

1.   Τα έγγραφα διατίθεται σε κάθε υφιστάμενο μορφότυπο ή γλώσσα, εφόσον είναι δυνατόν και κατά περίπτωση σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

2.   Τούτο δεν συνεπάγεται υποχρέωση δημιουργίας, προσαρμογής, ή επικαιροποίησης εγγράφων ώστε να ανταποκρίνονται στην αίτηση, ούτε υποχρέωση παροχής αποσπασμάτων από έγγραφα, εφόσον αυτό θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια, που υπερβαίνει την απλή διεκπεραίωση.

3.   Η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί για την Επιτροπή καμία υποχρέωση μετάφρασης των αιτουμένων εγγράφων σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα εκτός από τις ήδη διαθέσιμες κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

4.   Δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Επιτροπή ή από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων η συνέχιση της παραγωγής ορισμένων τύπων εγγράφων ή η φύλαξή τους σε συγκεκριμένο μορφότυπο με σκοπό την περαιτέρω χρήση των εν λόγω εγγράφων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 9

Κανόνες χρέωσης

1.   Η περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν υπόκειται καταρχήν σε τέλη.

2.   Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να χρεωθούν τα έξοδα αναπαραγωγής και διανομής των εγγράφων.

3.   Εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει να προσαρμόσει ένα έγγραφο ώστε να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένη αίτηση, είναι δυνατόν να απαιτηθεί ανάκτηση της σχετικής δαπάνης από τον αιτούντα. Κατά την εκτίμηση της ανάγκης ανάκτησης της εν λόγω δαπάνης λαμβάνεται υπόψη η προσπάθεια που καταβλήθηκε για την προσαρμογή, καθώς και τα δυνητικά πλεονεκτήματα που δύναται να αποφέρει για την Ένωση η περαιτέρω χρήση, π.χ. υπό το πρίσμα της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της Ένωσης ή όσον αφορά τη δημόσια εικόνα του θεσμικού οργάνου.

Άρθρο 10

Διαφάνεια

1.   Οι ισχύοντες όροι και τα τυπικά τέλη για έγγραφα που διατίθενται για περαιτέρω χρήση καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται, κατά το δυνατόν και κατά περίπτωση, με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Η αναζήτηση εγγράφων διευκολύνεται με πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι περιεχομένων των κύριων εγγράφων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

Άρθρο 11

Αμεροληψία και αποκλειστικά δικαιώματα

1.   Οι όροι που εφαρμόζονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ισοβαρείς όσον αφορά συγκρίσιμες κατηγορίες περαιτέρω χρήσης.

2.   Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς συντελεστές της αγοράς. Δεν χορηγούνται αποκλειστικά δικαιώματα.

3.   Ωστόσο, εφόσον απαιτηθεί χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος για την παροχή υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον, επανεξετάζεται τακτικά η ισχύς του σκεπτικού για τη χορήγηση του εν λόγω αποκλειστικού δικαιώματος, το οποίο σε κάθε περίπτωση επανεξετάζεται ύστερα από την παρέλευση τριετίας. Κάθε αποκλειστική ρύθμιση είναι διαφανής και δημοσιεύεται.

4.   Αποκλειστικά δικαιώματα είναι δυνατό να χορηγούνται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε εκδότες επιστημονικών και ακαδημαϊκών περιοδικών όσον αφορά άρθρα που βασίζονται στις εργασίες υπαλλήλων της Επιτροπής.

Άρθρο 12

Διυπηρεσιακή ομάδα

1.   Συγκροτείται διυπηρεσιακή ομάδα, προεδρευόμενη από τον γενικό διευθυντή που είναι αρμόδιος για την παρούσα απόφαση ή από εκπρόσωπό του. Αποτελείται από εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων και των διοικητικών υπηρεσιών. Εξετάζει θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συντάσσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης, ανά δωδεκάμηνο.

2.   Μια διευθύνουσα επιτροπή υπό την προεδρία της Υπηρεσίας Εκδόσεων και στην οποία συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και διάφορες Γενικές Διευθύνσεις που εκπροσωπούν τους παρόχους δεδομένων, θα επιβλέπει το έργο για την υλοποίηση της δικτυακής πύλης. Σε μεταγενέστερη φάση ενδέχεται να προσκληθούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα.

3.   Οι όροι της ανοιχτής άδειας του άρθρου 6 καθορίζονται σε συμφωνία των Γενικών Διευθυντών που είναι αρμόδιοι για την παρούσα απόφαση και για τη διοικητική εκτέλεση των αποφάσεων που αναφέρονται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τη διυπηρεσιακή ομάδα της παραγράφου 1.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται τρία έτη αφότου τεθεί σε ισχύ.

Άρθρο 14

Κατάργηση

Η απόφαση 2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ καταργείται.

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245

(2)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(3)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.

(4)  ΕΕ L 107 της 20.4.2006, σ. 38.

(5)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/43


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

για την περάτωση της διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας

(2011/834/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 14,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Στις 3 Ιανουαρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής «η Επιτροπή») έλαβε καταγγελία σχετικά με υποτιθέμενες επιδοτήσεις ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου («PET») καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας (στο εξής «οι ενδιαφερόμενες χώρες») που προκαλούσαν ζημία στον αντίστοιχο κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

(2)

Η καταγγελία υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του βασικού κανονισμού από την επιτροπή των ευρωπαίων κατασκευαστών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου [Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe] (CPME) (εφεξής «ο καταγγέλλων») για λογαριασμό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάνω από το 50 %, της συνολικής παραγωγής ορισμένων τύπων PET της Ένωσης.

(3)

Η καταγγελία περιείχε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη επιδοτήσεων και σημαντικής ζημίας που προέκυψε από αυτές, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή, ώστε να δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων.

(4)

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή ενημέρωσε την κυβέρνηση του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας ότι είχε λάβει δεόντως τεκμηριωμένη καταγγελία στην οποία διατυπωνόταν ο ισχυρισμός ότι οι επιδοτούμενες εισαγωγές ορισμένων τύπων PET καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας προκαλούσαν σοβαρή ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Οι κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών κλήθηκαν χωριστά σε διαβουλεύσεις με σκοπό να διευκρινιστεί η κατάσταση όσον αφορά το περιεχόμενο της καταγγελίας και να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση. Κατά τις διαβουλεύσεις βρέθηκε από κοινού συμφωνηθείσα λύση.

(5)

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2) κίνησε στις 16 Φεβρουαρίου 2011 διαδικασία κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων τύπων PET καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας.

(6)

Την ίδια ημέρα η Επιτροπή κίνησε διαδικασία αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων τύπων PET καταγωγής των ενδιαφερόμενων χωρών (3).

(7)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, στους εξαγωγείς/παραγωγούς στις ενδιαφερόμενες χώρες, στους εισαγωγείς, σε τυχόν οργανώσεις που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώς και στις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που οριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(8)

Η δυνατότητα ακρόασης παραχωρήθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία υπέβαλαν σχετική αίτηση και απέδειξαν ότι είχαν ιδιαίτερους λόγους να τύχουν ακρόασης.

Β.   ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(9)

Με επιστολή της 12ης Οκτωβρίου 2011 στην Επιτροπή η CPME απέσυρε επισήμως την καταγγελία της.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η διαδικασία είναι δυνατόν να περατωθεί όταν αποσύρεται η καταγγελία, εκτός αν η περάτωση δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης.

(11)

Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ότι η Επιτροπή δεν διαπίστωσε κάποιο στοιχείο που να υποδεικνύει ότι η περάτωση αυτή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης, ούτε τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκόμισαν τέτοιου είδους στοιχεία. Συνεπώς, η Επιτροπή θεώρησε ότι η παρούσα διαδικασία πρέπει να περατωθεί. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά και τους παρασχέθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

(12)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην περάτωση της διαδικασίας. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αν και υποστήριξαν την περάτωση της διαδικασίας, ζήτησαν να τους κοινοποιηθούν τα συμπεράσματα της έρευνας.

(13)

Σημειώνεται ότι, ως προς το θέμα αυτό, η Επιτροπή δεν κατέληξε σε συμπέρασμα όσον αφορά τα τις διαπιστώσεις της και, κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει στοιχεία που συλλέχθηκαν πριν από την απόσυρση της καταγγελίας.

(14)

Με βάση τα προαναφερθέντα, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι κατά της περάτωσης της διαδικασίας.

(15)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η διαδικασία κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας πρέπει να περατωθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση περατώνεται η διαδικασία κατά των επιδοτήσεων που αφορά εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου με αριθμό ιξώδους 78 ml/g ή μεγαλύτερο, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1628-5, υπαγόμενου επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20, καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

(2)  ΕΕ C 49 της 16.2.2011, σ. 21.

(3)  ΕΕ C 49 της 16.2.2011, σ. 16.


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/45


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας

(2011/835/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Στις 3 Ιανουαρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής «η Επιτροπή») έλαβε καταγγελία σχετικά με το υποτιθέμενο ντάμπινγκ ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου («PET») καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας (στο εξής «οι ενδιαφερόμενες χώρες») που προκαλούσαν ζημία στον αντίστοιχο κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

(2)

Η καταγγελία υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού από την επιτροπή των ευρωπαίων κατασκευαστών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου [Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe] (CPME) (στο εξής «ο καταγγέλλων») για λογαριασμό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάνω από το 50 %, της συνολικής παραγωγής ορισμένων τύπων PET της Ένωσης.

(3)

Η καταγγελία περιείχε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη ντάμπινγκ και την εξ αυτών προκαλούμενη σημαντική ζημία, τα οποία κρίθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ.

(4)

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2) κίνησε στις 16 Φεβρουαρίου 2011 διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων τύπων PET καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας.

(5)

Την ίδια ημέρα η Επιτροπή κίνησε διαδικασία αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων τύπων PET καταγωγής των ενδιαφερόμενων χωρών (3).

(6)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, στους εξαγωγείς/παραγωγούς στις ενδιαφερόμενες χώρες, στους εισαγωγείς, σε τυχόν οργανώσεις που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώς και στις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που οριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(7)

Η δυνατότητα ακρόασης παραχωρήθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία υπέβαλαν σχετική αίτηση και απέδειξαν ότι είχαν ιδιαίτερους λόγους να τύχουν ακρόασης.

Β.   ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(8)

Με επιστολή της 12ης Οκτωβρίου 2011 στην Επιτροπή η CPME απέσυρε επισήμως την καταγγελία της.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η διαδικασία είναι δυνατόν να περατωθεί όταν αποσύρεται η καταγγελία, εκτός αν η περάτωση δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης.

(10)

Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ότι η Επιτροπή δεν διαπίστωσε κάποιο στοιχείο που να υποδεικνύει ότι η περάτωση αυτή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης ούτε τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκόμισαν τέτοιου είδους στοιχεία. Συνεπώς, η Επιτροπή θεώρησε ότι η παρούσα διαδικασία πρέπει να περατωθεί. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά και τους παρασχέθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

(11)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην περάτωση της διαδικασίας. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αν και υποστήριξαν την περάτωση της διαδικασίας, ζήτησαν να τους κοινοποιηθούν τα συμπεράσματα της έρευνας.

(12)

Σημειώνεται ότι, ως προς το θέμα αυτό, η Επιτροπή δεν κατέληξε σε συμπέρασμα όσον αφορά τις διαπιστώσεις της και, κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει στοιχεία που συλλέχθηκαν πριν από την απόσυρση της καταγγελίας.

(13)

Με βάση τα προαναφερθέντα, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι κατά της περάτωσης της διαδικασίας.

(14)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας πρέπει να περατωθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση περατώνεται η διαδικασία αντιντάμπινγκ που αφορά εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου με αριθμό ιξώδους 78 ml/g ή μεγαλύτερο, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1628-5, υπαγόμενου επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20, καταγωγής Ομάν και Σαουδικής Αραβίας.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  EE L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ C 49 της 16.2.2011, σ. 16.

(3)  ΕΕ C 49 της 16.2.2011, σ. 21.