ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2011.328.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
10 Δεκεμβρίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Κοινοποίηση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

1

 

 

2011/824/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου

2

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για τη Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου

5

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1282/2011 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 )

22

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1283/2011 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας σελαχιών στα ενωσιακά ύδατα της ζώνης VIId από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών

30

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1284/2011 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας λοιπών ειδών στα νορβηγικά ύδατα της ζώνης IV από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών

32

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2011 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2011, για την 161η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

34

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

36

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 σχετικά με τα πιστοποιητικά στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα για μπανάνες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με τον δασμολογικό συντελεστή που προβλέπει το κοινό δασμολόγιο

41

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την κοινοποίηση των τιμών χονδρικής πώλησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών

42

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1289/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

43

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/12

45

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο δύνανται να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2011 για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001

47

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία του Συμβουλίου 2011/97/ΕΕ, της 5ης Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο

49

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2011/825/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/221/ΕΕ όσον αφορά εθνικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη εισαγωγής ορισμένων νόσων υδρόβιων ζώων σε τμήματα της Ιρλανδίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9002]  ( 1 )

53

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2011/826/ΕΕ

 

*

Απόφαση αριθ. 41/2011 της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της 14ης Νοεμβρίου 2011, όσον αφορά την καταχώριση φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο των τομεακών παραρτημάτων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό

56

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011)

58

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/1


Κοινοποίηση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1), που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 15 Απριλίου 2011, ολοκληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2011. Ως εκ τούτου, η συμφωνία αυτή θα αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 αυτής, την 1η Ιανουαρίου 2012.


(1)  ΕΕ L 327 της 9.12.2011, σ. 1.


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/2


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Οκτωβρίου 2011

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου

(2011/824/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (στο εξής καλούμενης «Παλαιστινιακή Αρχή») βασίζεται στην ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (2) («ενδιάμεση συμφωνία»), η οποία υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 1997 και οι εμπορικές διατάξεις της οποίας άρχισαν να ισχύουν την 1η Ιουλίου 1997. Ο κύριος στόχος της είναι να προωθήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών και να ευνοήσει έτσι τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξή τους.

(2)

Η ενδιάμεση συμφωνία προβλέπει πρόσβαση των παλαιστινιακών βιομηχανικών προϊόντων στις αγορές της ΕΕ με δασμολογική ατέλεια και σταδιακή κατάργηση των δασμών που επιβάλλονται στις εξαγωγές της ΕΕ προς τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη σε διάστημα πέντε ετών. H δυνατότητα χορήγησης στην Παλαιστινιακή Αρχή πρόσθετων εμπορικών προτιμήσεων προβλέπεται στην ενδιάμεση συμφωνία. Το άρθρο 12 αυτής προβλέπει ότι η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή ελευθερώνουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βαθμό τις συναλλαγές τους στον τομέα των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 αυτής αναφέρει ότι η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή εξετάζουν, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, το ενδεχόμενο περαιτέρω αμοιβαίων παραχωρήσεων.

(3)

Το σχέδιο δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (σχέδιο δράσης ΕΠΓ) για την Παλαιστινιακή Αρχή, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο του 2005 και παρατάθηκε στη συνέχεια, περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη σταδιακή ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών και των αλιευτικών προϊόντων.

(4)

Ο ευρωμεσογειακός «χάρτης πορείας» για τη γεωργία («χάρτης πορείας» του Ραμπάτ), ο οποίος εγκρίθηκε κατά την ευρωμεσογειακή διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών της 28ης Νοεμβρίου 2005, αναφέρει ότι είναι επιθυμητός υψηλός βαθμός ελευθέρωσης των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων· στόχος είναι η πλήρης ελευθέρωση των συναλλαγών αυτών έως το 2010, με εξαίρεση ενδεχομένως πολύ περιορισμένου αριθμού ευαίσθητων προϊόντων.

(5)

Κατά την τελευταία ευρωμεσογειακή υπουργική συνάντηση για θέματα εμπορίου, τον Δεκέμβριο του 2009, οι υπουργοί εμπορίου της ευρωμεσογειακής περιοχής δεσμεύθηκαν να διευκολύνουν το εμπόριο παλαιστινιακών προϊόντων, όπως αναφέρεται στο έγγραφο «Ευρωμεσογειακός οδικός χάρτης συναλλαγών πέραν του 2010». Επιπλέον, μια περιεκτική δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση του εμπορίου παλαιστινιακών προϊόντων με άλλους ευρωμεσογειακούς εταίρους σε διμερή και περιφερειακή βάση συμφωνήθηκε από τους υπουργούς εμπορίου το 2010.

(6)

Οι διαπραγματεύσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή για μια διευρυμένη απελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με την υπογραφή της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, που προβλέπει διευρυμένη απελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων και τροποποιεί την Ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, («συμφωνία»), σύμφωνα με την απόφαση 2011/248/ΕΕ του Συμβουλίου (3).

(7)

Τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που κυβερνώνται από την Παλαιστινιακή Αρχή αποτελούν κράτος εν τη γενέσει. Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται σε καμία κατάταξη των Ηνωμένων Εθνών και επομένως δεν μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της Ένωσης (4).

(8)

Η Παλαιστινιακή Αρχή αποτελεί τον μικρότερο εμπορικό εταίρο της Ένωσης στην ευρωμεσογειακή περιοχή και σχεδόν τον μικρότερο παγκοσμίως, δεδομένου ότι το σύνολο των συναλλαγών ανήλθε σε 56,6 εκατ. ευρώ το 2009, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές της Ένωσης (50,5 εκατ. ευρώ). Οι εισαγωγές της Ένωσης από την Παλαιστινιακή Αρχή ανήλθαν σε μόλις 6,1 εκατ. ευρώ το 2009 και συνίστανται κυρίως σε γεωργικά προϊόντα και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (περίπου 70,1 % των συνολικών εισαγωγών της Ένωσης). Το 2009 η Ένωση εξήγαγε γεωργικά προϊόντα αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα αξίας 3,3 εκατ. ευρώ και ψάρια και αλιευτικά προϊόντα αξίας 0,1 εκατ. ευρώ. Το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας με την αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης, ενώ παράλληλα δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις για την Ένωση. Επομένως, είναι σκόπιμο να χορηγηθούν πρόσθετες εμπορικές προτιμήσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, βελτιώνοντας την πρόσβαση των γεωργικών προϊόντων στην αγορά της Ένωσης.

(9)

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ΕΠΓ, το πόσο φιλόδοξη θα είναι η σχέση ΕΕ- Παλαιστινιακής Αρχής θα εξαρτηθεί από τον βαθμό της προσήλωσης της Παλαιστινιακής Αρχής σε κοινές αξίες, καθώς και από την ικανότητά της να υλοποιήσει τις από κοινού συμφωνημένες προτεραιότητες. Η Ένωση σχεδιάζει να συμπληρώσει τη χορήγηση πρόσθετων εμπορικών προτιμήσεων με μια δέσμη μέτρων τεχνικής βοήθειας σε θέματα εμπορίου, η οποία θα βοηθήσει περαιτέρω την Παλαιστινιακή Αρχή να προετοιμαστεί για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

(10)

Επιπλέον, το δικαίωμα χρησιμοποίησης των πρόσθετων εμπορικών προτιμήσεων που χορηγεί η Ένωση εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής και τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και από την ουσιαστική διοικητική συνεργασία και την παροχή διοικητικής συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των προϋποθέσεων αυτών ή η διαπίστωση άλλων περιπτώσεων απάτης ή παρατυπίας μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων από την Ένωση σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του άρθρου 23α της ενδιάμεσης συμφωνίας.

(11)

Για τον ορισμό της έννοιας των καταγόμενων προϊόντων ή προϊόντων καταγωγής, την πιστοποίηση της καταγωγής και τις διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο αριθ. 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.

(12)

Εάν οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής του εδάφους της Παλαιστινιακής Αρχής αυξηθούν σημαντικά και προκαλέσουν, ως εκ τούτου, σοβαρή στρέβλωση στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει, εάν χρειάζεται, μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

(13)

Τα καθεστώτα εισαγωγών που θεσπίζονται με τη συμφωνία θα πρέπει να ανανεώνονται βάσει των προϋποθέσεων που καθορίζει το Συμβούλιο και βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί από τη χορήγησή τους. Επομένως, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η διάρκειά τους σε δέκα έτη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, τα μέρη θα πρέπει να παρατείνουν την εφαρμογή της δασμολογικής ατέλειας και της εξαίρεσης από ποσοστώσεις, εάν θεωρήσουν ότι η παλαιστινιακή οικονομία χρειάζεται συμπληρωματική μεταβατική περίοδο για να ετοιμαστεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αμοιβαίες παραχωρήσεις.

(14)

Η Ένωση και η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να συνεδριάσουν πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να εξετάσουν τη δυνατότητα περαιτέρω μόνιμων αμοιβαίων παραχωρήσεων όσον αφορά τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων για την επίτευξη του στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 12 της ενδιάμεσης συμφωνίας. Εάν αυτό δεν θεωρηθεί πρόσφορο, λόγω των περιορισμένων μελλοντικών οικονομικών εξελίξεων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι συζητήσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αργότερα.

(15)

Η συμφωνία θα πρέπει να συναφθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, («συμφωνία») εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Όταν είναι αναγκαίο να λάβει η Ένωση ένα μέτρο διασφάλισης που αφορά γεωργικά προϊόντα, ψάρια και αλιευτικά προϊόντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης, το εν λόγω μέτρο θεσπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 159 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (5), ή στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (6). Όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα εν λόγω μέτρα διασφάλισης θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (7), ή στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (8).

Άρθρο 3

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να προβεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κατάθεση της πράξης έγκρισης που προβλέπεται στη συμφωνία, προκειμένου να εκφραστεί η συναίνεση της Ένωσης να δεσμευθεί από τη συμφωνία (9).

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 20 Οκτωβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SAWICKI


(1)  Έγκριση της 5ης Σεπτεμβρίου 2011 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 187 της 16.7.1997, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 104 της 20.4.2011, σ. 2.

(4)  ΕΕ L 169 της 30.6.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.

(7)  ΕΕ L 181 της 14.7.2009, σ. 8.

(8)  ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 10.

(9)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για τη Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου

Κύριε/Κυρία,

Έχω την τιμή να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πνεύμα του ευρωμεσογειακού «χάρτη πορείας» για τη γεωργία («χάρτη πορείας» του Ραμπάτ), ο οποίος εγκρίθηκε κατά την ευρωμεσογειακή διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών της 28ης Νοεμβρίου 2005 για την επιτάχυνση της ελευθέρωσης των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων και δυνάμει των άρθρων 7, 12 και 14 παράγραφος 2 της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (στο εξής καλούμενης «Παλαιστινιακή Αρχή») αφετέρου, (εφεξής καλούμενη «ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης»), η οποία ισχύει από την 1η Ιουλίου 1997 και ορίζει ότι η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή ελευθερώνουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βαθμό, μεταξύ άλλων, τις συναλλαγές τους στον τομέα των γεωργικών προϊόντων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Α.

Τα μέρη συμφώνησαν τις ακόλουθες προσωρινές τροποποιήσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης:

1.

Το πρωτόκολλο αριθ. 1 αντικαθίσταται από το πρωτόκολλο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου Γ.

Β.

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης τις ακόλουθες μόνιμες τροποποιήσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης:

1.

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, πλην εκείνων που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του δασμολογίου της Παλαιστινιακής Αρχής και εκείνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας της ΓΣΔΕ για τη γεωργία. Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη χημικώς καθαρή λακτόζη του κωδικού ΣΟ 1702 11 00, καθώς και στη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που περιέχουν σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 99 % κατά βάρος γλυκόζης των κωδικών ex 1702 30 50 και ex 1702 30 90.».

2.

Ο τίτλος του κεφαλαίου 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

3.

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, τα οποία απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του δασμολογίου της Παλαιστινιακής Αρχής ή περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας της ΓΣΔΕ για τη γεωργία, με εξαίρεση τη χημικώς καθαρή λακτόζη του κωδικού ΣΟ 1702 11 00, καθώς και τη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που περιέχουν σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 99 % κατά βάρος γλυκόζης των κωδικών ex 1702 30 50 και ex 1702 30 90, για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί πρόσβαση στην αγορά με δασμολογική ατέλεια στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1.».

4.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παλαιστινιακή Αρχή ελευθερώνουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βαθμό τις συναλλαγές τους στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.».

5.

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.

2.   Τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.».

6.

Προστίθεται το άρθρο 23α:

«Προσωρινή ανάκληση προτιμήσεων

1.   Τα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία και συνδρομή είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προτιμησιακής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τις παρατυπίες και την απάτη σε τελωνειακά και συναφή θέματα.

2.   Όταν ένα μέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, παράλειψη διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής ή/και παρατυπίες ή απάτη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη συγκεκριμένη προτιμησιακή μεταχείριση των αντίστοιχων προϊόντων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3.   Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως παράλειψη διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής νοείται, μεταξύ άλλων:

α)

η επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση της καταγωγής των εκάστοτε προϊόντων·

β)

η επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση του εκ των υστέρων ελέγχου ή/και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του όσον αφορά το αποδεικτικό καταγωγής·

γ)

η επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά την έγκριση της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, ώστε να διαπιστωθεί η γνησιότητα των εγγράφων ή η ακρίβεια των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραχώρηση της συγκεκριμένης προτιμησιακής μεταχείρισης.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, όταν παρατηρείται ραγδαία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, εισαγωγών εμπορευμάτων, η οποία υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας του άλλου μέρους και η οποία συνδυάζεται με αντικειμενικές πληροφορίες για διάπραξη παρατυπιών ή απάτης.

5.   Η προσωρινή αναστολή υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το μέρος που προέβη στη διαπίστωση, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, παράλειψης διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής ή/και παρατυπιών ή απάτης, κοινοποιεί αμελλητί στη μεικτή επιτροπή τις διαπιστώσεις του καθώς και τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών και των αντικειμενικών διαπιστώσεων, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη·

β)

εάν τα μέρη αρχίσουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής και δεν καταλήξουν σε αποδεκτή λύση εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά την προτιμησιακή μεταχείριση του ή των συγκεκριμένων προϊόντων. Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται αμελλητί στη μεικτή επιτροπή·

γ)

οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου μέρους. Δεν διαρκούν περισσότερο από ένα εξάμηνο, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί εάν κατά την ημερομηνία λήξης του δεν υπάρχει καμία μεταβολή όσον αφορά τις συνθήκες που προκάλεσαν την αρχική αναστολή. Αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής με σκοπό, ιδίως, την κατάργησή τους μόλις παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής τους.

Κάθε μέρος δημοσιεύει σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώσεις προς τους εισαγωγείς σχετικά με οποιαδήποτε: κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α)· απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο β)· και παράταση ή κατάργηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ).».

7.

Το πρωτόκολλο αριθ. 2 και τα παραρτήματά του αντικαθίστανται από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

8.

Στην ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης προστίθεται κοινή δήλωση σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά ή τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

Γ.

Τα μέρη ενέκριναν τις ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις:

1.

α)

Οι προσωρινές τροποποιήσεις που προβλέπονται στο σημείο Α ισχύουν για περίοδο 10 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών. Ωστόσο, ανάλογα με τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, η μεικτή επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τη μεικτή επιτροπή το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη της δεκαετούς περιόδου που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

β)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παλαιστινιακή Αρχή συνεδριάζουν πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, προκειμένου να εξετάσουν τη δυνατότητα περαιτέρω μόνιμων αμοιβαίων παραχωρήσεων όσον αφορά τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και ψαριών και αλιευτικών προϊόντων για την επίτευξη του στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 12 της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης.

γ)

Σημείο εκκίνησης για τις μελλοντικές αμοιβαίες διαπραγματεύσεις θα είναι οι παγιοποιημένες παραχωρήσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης, οι οποίες απαριθμούνται στα παραρτήματα II και IV της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

δ)

Εξυπακούεται ότι οι όροι εμπορίου που θα παραχωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν των εν λόγω μελλοντικών διαπραγματεύσεων μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που παραχωρούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

2.

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης δεν εφαρμόζεται εν αναμονή της εφαρμογής των προσωρινών τροποποιήσεων που προβλέπονται στο σημείο Α της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

Η παρούσα συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας πράξης έγκρισης.

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής.

Παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συμφωνεί με τα ανωτέρω.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ αριθ. 1

για το προσωρινό καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας

1.

Οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος (συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού στοιχείου) που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, τα οποία απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του δασμολογίου της Παλαιστινιακής Αρχής ή περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας της ΓΣΔΕ για τη γεωργία, με εξαίρεση τη χημικώς καθαρή λακτόζη του κωδικού ΣΟ 1702 11 00, καθώς και τη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που περιέχουν σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 99 % κατά βάρος γλυκόζης των κωδικών ex 1702 30 50 και ex 1702 30 90, τα οποία καλύπτονται από το κεφάλαιο 1, καταργούνται προσωρινά σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου Γ παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παλαιστινιακής Αρχής για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, η οποία υπεγράφη το 2011.

2.

Κατά παρέκκλιση των όρων που προβλέπονται στο σημείο 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία ισχύει τιμή εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 140α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1) και για τα οποία το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή δασμού κατ’ αξία και ειδικού δασμού, η κατάργηση ισχύει μόνο για το κατ’ αξία μέρος του δασμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ αριθ. 2

για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα, καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγονται στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο και στα παραρτήματα.

2.

Οι εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται ή ανάγονται στο επίπεδο που αναφέρεται στη στήλη «α», εντός των ορίων των ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στη στήλη «β» και υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στη στήλη «γ».

3.

Για τις ποσότητες που εισάγονται καθ’ υπέρβαση των δασμολογικών ποσοστώσεων, εφαρμόζονται οι δασμοί που ισχύουν εν γένει έναντι τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στη στήλη «γ».

4.

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, οι ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων και οι ποσότητες αναφοράς υπολογίζονται κατ’ αναλογία των βασικών ποσοτήτων, λαμβανομένου υπόψη του διαστήματος που έχει διαρρεύσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ αριθ. 2

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Δασμός (%)

Δασμολογική ποσόστωση

(σε τόνους, εκτός αν αναφέρεται άλλως)

Ειδικές διατάξεις

 

 

α

β

γ

0102 90 71

Βοοειδή ζωντανά, με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg, που προορίζονται για σφαγή, εκτός από δαμαλίδες και αγελάδες

0

300

 

0202 30 90

Κρέατα βοοειδών, χωρίς κόκαλα εκτός από μπροστινά τέταρτα του σφαγίου, τέταρτα του σφαγίου που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά», κατεψυγμένα

0

200

 

0206 22 00

Συκώτια βοοειδών, βρώσιμα κατεψυγμένα

0

100

 

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

0

200

 

0407 00 19

Αυγά πουλερικών ορνιθώνα για επώαση, εκτός από αυτά των γάλων ή χηνών

0

120 000 τεμάχια

 

1101 00 15

Αλεύρια σιταριού μαλακού και όλυρας

0

13 000

 

2309 90 99

Άλλα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

2

100

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ αριθ. 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

1902

Ζυμαρικά και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους):

Α

από σκληρό σιτάρι

Β

άλλα

1905 10

Ψωμί τύπου φρυγανιάς

1905 20 90

Ψωμί με καρυκεύματα, όχι ειδικά για διαβητικούς:

Α

περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός του σίτου μεγαλύτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

Β

άλλα

ex 1905 32 Α

Γκόφρες και γκοφρέτες

Al

χωρίς γέμιση, έστω και με επικάλυψη

Ala

περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός του σίτου μεγαλύτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

Alb

άλλες

A2

άλλες

A2a

περιεκτικότητας τουλάχιστον 1,5 % σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ή τουλάχιστον 2,5 % σε πρωτεΐνες γάλακτος

A2b

άλλες

1905 40 10

Φρυγανιές, με προσθήκη ζάχαρης, μελιού, άλλων γλυκαντικών ουσιών, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυριού, φρούτων, κακάου και τα παρόμοια:

Α

περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός του σίτου μεγαλύτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

Β

άλλες

1905

ex 31) B + ex 90)

Άλλα προϊόντα αρτοποιίας, με προσθήκη ζάχαρης, μελιού, άλλων γλυκαντικών ουσιών, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυριού, φρούτων, κακάου και τα παρόμοια:

Bl

περιεκτικότητας κατά βάρος σε αυγά ίσης ή ανώτερης του 2,5 %

B2

με προσθήκη αποξηραμένων φρούτων ή καρυδιών:

B2a

περιεκτικότητας τουλάχιστον 1,5 % σε λιπαρές ουσίες γάλακτος και τουλάχιστον 2,5 % σε πρωτεΐνες γάλακτος· βλέπε παράρτημα V

B2b

άλλα

ВЗ

περιεκτικότητας κατά βάρος σε προστεθείσα ζάχαρη κατώτερης του 10 %· χωρίς προσθήκη αυγών, αποξηραμένων φρούτων ή καρυδιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ H ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τα μέρη επιλύουν κάθε πρόβλημα που παρεμποδίζει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως τα προβλήματα που αφορούν υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά ή τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, μέσω των υφιστάμενων διοικητικών ρυθμίσεων. Στη συνέχεια υποβάλλεται έκθεση αποτελεσμάτων στις αρμόδιες υποεπιτροπές και στη μεικτή επιτροπή. Τα μέρη δεσμεύονται να εξετάζουν και να επιλύουν αυτά τα προβλήματα το συντομότερο δυνατό και με φιλικό διακανονισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους και με τα πρότυπα του ΠΟΕ, του ΔΓΕ (OIE), της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών (IPPC) και του Codex Alimentarius.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Α:   ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα, καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω και στο παράρτημα.

α)

Οι εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται ή ανάγονται στο επίπεδο που αναφέρεται στη στήλη «α».

β)

Για ορισμένα προϊόντα, για τα οποία το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή δασμού κατ’ αξίαν και ειδικού δασμού, οι συντελεστές μείωσης που αναγράφονται στη στήλη «α» και «γ» εφαρμόζονται μόνο στους δασμούς κατ’ αξίαν. Ωστόσο, όσον αφορά το προϊόν της διάκρισης 1509 10, η δασμολογική μείωση ισχύει για τον ειδικό δασμό.

γ)

Για ορισμένα προϊόντα, οι δασμοί καταργούνται εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται για καθένα από αυτά στη στήλη «β». Οι δασμολογικές ποσοστώσεις εφαρμόζονται σε ετήσια βάση, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκτός εάν ορίζεται άλλως.

δ)

Για τις ποσότητες που εισάγονται καθ’ υπέρβαση των ποσοστώσεων, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται, ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν, εξ ολοκλήρου ή μειωμένοι κατά τα ποσοστά που αναγράφονται στη στήλη «γ».

2.

Για ορισμένα προϊόντα, η απαλλαγή από τους δασμούς χορηγείται στο πλαίσιο των ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στη στήλη «δ».

Αν οι εισαγωγές ενός από αυτά τα προϊόντα υπερβαίνουν την ποσότητα αναφοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο ισοζύγιο συναλλαγών που καταρτίζει, να υπαγάγει το εν λόγω προϊόν σε ενωσιακή δασμολογική ποσόστωση για όγκο ίσο με την εν λόγω ποσότητα αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή ο δασμός του κοινού δασμολογίου εφαρμόζεται, ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν, εξ ολοκλήρου ή μειωμένος κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στη στήλη «γ» για τις ποσότητες που εισάγονται καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης.

3.

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, οι ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων και οι ποσότητες αναφοράς υπολογίζονται κατ’ αναλογία των βασικών ποσοτήτων, λαμβανομένου υπόψη του διαστήματος που έχει διαρρεύσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.

Για ορισμένα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα το ύψος των δασμολογικών ποσοστώσεων αυξάνεται δύο φορές με βάση τις ποσότητες που αναφέρονται στη στήλη «ε». Η πρώτη αύξηση πραγματοποιείται την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε για δεύτερη φορά κάθε δασμολογική ποσόστωση.

Κωδικός ΣΟ (2)

Περιγραφή εμπορευμάτων (3)

Μείωση του δασμού ΜΕΚ

(%) (4)

Δασμολογική ποσόστωση

(σε τόνους, εκτός αν αναφέρεται άλλως)

Μείωση του δασμού ΜΕΚ πέραν της σημερινής ή πιθανής δασμολογικής ποσόστωσης

(%) (4)

Ποσότητα αναφοράς

(σε τόνους, εκτός αν αναφέρεται άλλως)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

ε

0409 00 00

Μέλι φυσικό

100

500

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 250 τόνων

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά

100

2 000

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 250 τόνων

0702 00 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη από 1ης Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου

100

 

60

2 000

 

0703 10 11

0703 10 19

Κρεμμύδια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου

100

 

60

 

 

0709 30 00

Μελιτζάνες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, από 15 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:

 

 

 

 

 

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Άλλες

100

 

80

 

 

0709 90 70

Κολοκυθάκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, από 1ης Δεκεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Αγριοκρέμμυδα του είδους Muscari comosum, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου

100

 

60

 

 

0710 80 59

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, άλλες από τις γλυκοπιπεριές, άβραστες ή βρασμένες στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένες

100

 

80

 

 

0711 90 10

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, άλλες από τις γλυκοπιπεριές, διατηρημένες προσωρινά αλλά ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες, αποξηραμένα

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Πορτοκάλια, νωπά

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλημεντίνες, wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά

100

 

60

500

 

0805 40 00

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum), νωπά

100

 

40

800

 

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια, νωπά, από 1ης Φεβρουαρίου έως 14 Ιουλίου

100

1 000

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 500 τόνων

0807 19 00

Πεπόνια (στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα καρπούζια), νωπά, από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Φράουλες νωπές, από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου

100

2 000

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 500 τόνων

0812 90 20

Πορτοκάλια, προσωρινά διατηρημένα, αλλά ακατάλληλα σε αυτή την κατάσταση για άμεση κατανάλωση

100

 

80

 

 

0904 20 30

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, άλλες από τις γλυκοπιπεριές, αποξεραμένες, αλλά όχι θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη

100

 

80

 

 

1509 10

Παρθένο ελαιόλαδο

100

2 000

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 500 τόνων

2001 90 20

Πιπεριές του γένους Capsicum, άλλες από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons), παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξίδι ή οξικό οξύ

100

 

80

 

 

2005 99 10

Πιπεριές του γένους Capsicum, άλλες από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons), παρασκευασμένες ή διατηρημένες άλλως παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

100

 

80

 

 

Β:   ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:

0403 10 51 έως 0403 10 99

Γιαούρτια, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

0403 90 71 έως 0403 90 99

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

0710 40 00

Γλυκό καλαμπόκι, άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο

0711 90 30

Γλυκό καλαμπόκι, διατηρημένο προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή του), αλλά ακατάλληλο για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκεται

ex 1517

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516:

1517 10 10

Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

1517 90 10

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

ex 1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), εκτός από τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών, του κωδικού ΣΟ 1704 90 10

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

ex 1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από τα παρασκευάσματα που υπάγονται στον κωδικό 1901 90 91

ex 1902

Ζυμαρικά εν γένει, εκτός από τα παραγεμισμένα ζυμαρικά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 20 10 και 1902 20 30. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

2001 90 30

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), παρασκευασμένο ή διατηρημένο με ξίδι ή οξικό οξύ

2001 90 40

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

2004 10 91

Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένες

2004 90 10

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένο

2005 20 10

Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

2005 80 00

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένο

1904 20 10

Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών

2008 99 85

Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) αλλιώς παρασκευασμένο ή διατηρημένο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

2008 99 91

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

2101 12 98

Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ

2101 20 98

Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ

2101 30 19

Φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ με εξαίρεση το φρυγμένο κιχώριο

2101 30 99

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ, με εξαίρεση εκείνα του φρυγμένου κιχωρίου

2102 10 31

2102 10 39

Ζύμες αρτοποίησης

ex 2103 90 90

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες

Μαγιονέζα

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

ex 2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, άλλα από εκείνα των κωδικών ΣΟ 2106 10 20 και 2106 90 92 και άλλα από τα σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών των κωδικών ΣΟ 2106 90 30 έως 2106 90 59

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009, που περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

2905 43 00

Μαννιτόλη

2905 44

D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

ex 3505 10

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, με εξαίρεση τα εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα άμυλα κάθε είδους του κωδικού ΣΟ 3505 10 50

3505 20

Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

3809 10

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με βάση αμυλώδεις ύλες

3824 60

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

Κύριε/Κυρία,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχω την τιμή να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πνεύμα του ευρωμεσογειακού “χάρτη πορείας” για τη γεωργία (“χάρτη πορείας” του Ραμπάτ), ο οποίος εγκρίθηκε κατά την ευρωμεσογειακή διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών της 28ης Νοεμβρίου 2005 για την επιτάχυνση της ελευθέρωσης των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων και δυνάμει των άρθρων 7, 12 και 14 παράγραφος 2 της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (στο εξής καλούμενης “Παλαιστινιακή Αρχή”) αφετέρου, (εφεξής καλούμενη “ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης”), η οποία ισχύει από την 1η Ιουλίου 1997 και ορίζει ότι η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή ελευθερώνουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βαθμό, μεταξύ άλλων, τις συναλλαγές τους στον τομέα των γεωργικών προϊόντων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Α.

Τα μέρη συμφώνησαν τις ακόλουθες προσωρινές τροποποιήσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης:

1.

Το πρωτόκολλο αριθ. 1 αντικαθίσταται από το πρωτόκολλο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου Γ.

Β.

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης τις ακόλουθες μόνιμες τροποποιήσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης:

1.

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, πλην εκείνων που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του δασμολογίου της Παλαιστινιακής Αρχής και εκείνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας της ΓΣΔΕ για τη γεωργία. Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη χημικώς καθαρή λακτόζη του κωδικού ΣΟ 1702 11 00, καθώς και στη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που περιέχουν σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 99 % κατά βάρος γλυκόζης των κωδικών ex 1702 30 50 και ex 1702 30 90.”.

2.

Ο τίτλος του κεφαλαίου 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

3.

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, τα οποία απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του δασμολογίου της Παλαιστινιακής Αρχής ή περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας της ΓΣΔΕ για τη γεωργία, με εξαίρεση τη χημικώς καθαρή λακτόζη του κωδικού ΣΟ 1702 11 00, καθώς και τη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που περιέχουν σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 99 % κατά βάρος γλυκόζης των κωδικών ex 1702 30 50 και ex 1702 30 90, για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί πρόσβαση στην αγορά με δασμολογική ατέλεια στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1.”.

4.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παλαιστινιακή Αρχή ελευθερώνουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βαθμό τις συναλλαγές τους στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.”.

5.

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“1.   Τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.

2.   Τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.”.

6.

Προστίθεται το άρθρο 23α:

“Προσωρινή ανάκληση προτιμήσεων

1.   Τα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία και συνδρομή είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προτιμησιακής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τις παρατυπίες και την απάτη σε τελωνειακά και συναφή θέματα.

2.   Όταν ένα μέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, παράλειψη διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής ή/και παρατυπίες ή απάτη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη συγκεκριμένη προτιμησιακή μεταχείριση των αντίστοιχων προϊόντων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3.   Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως παράλειψη διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής νοείται, μεταξύ άλλων:

α)

η επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση της καταγωγής των εκάστοτε προϊόντων·

β)

η επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση του εκ των υστέρων ελέγχου ή/και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του όσον αφορά το αποδεικτικό καταγωγής·

γ)

η επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά την έγκριση της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, ώστε να διαπιστωθεί η γνησιότητα των εγγράφων ή η ακρίβεια των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραχώρηση της συγκεκριμένης προτιμησιακής μεταχείρισης.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, όταν παρατηρείται ραγδαία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, εισαγωγών εμπορευμάτων, η οποία υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας του άλλου μέρους και η οποία συνδυάζεται με αντικειμενικές πληροφορίες για διάπραξη παρατυπιών ή απάτης.

5.   Η προσωρινή αναστολή υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το μέρος που προέβη στη διαπίστωση, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, παράλειψης διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής ή/και παρατυπιών ή απάτης, κοινοποιεί αμελλητί στη μεικτή επιτροπή τις διαπιστώσεις του καθώς και τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών και των αντικειμενικών διαπιστώσεων, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη·

β)

εάν τα μέρη αρχίσουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής και δεν καταλήξουν σε αποδεκτή λύση εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά την προτιμησιακή μεταχείριση του ή των συγκεκριμένων προϊόντων. Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται αμελλητί στη μεικτή επιτροπή·

γ)

οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου μέρους. Δεν διαρκούν περισσότερο από ένα εξάμηνο, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί εάν κατά την ημερομηνία λήξης του δεν υπάρχει καμία μεταβολή όσον αφορά τις συνθήκες που προκάλεσαν την αρχική αναστολή. Αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής με σκοπό, ιδίως, την κατάργησή τους μόλις παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής τους.

Κάθε μέρος δημοσιεύει σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώσεις προς τους εισαγωγείς σχετικά με οποιαδήποτε: κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α)· απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο β)· και παράταση ή κατάργηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ).”.

7.

Το πρωτόκολλο αριθ. 2 και τα παραρτήματά του αντικαθίστανται από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

8.

Στην ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης προστίθεται κοινή δήλωση σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά ή τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

Γ.

Τα μέρη ενέκριναν τις ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις:

1.

α)

Οι προσωρινές τροποποιήσεις που προβλέπονται στο σημείο Α ισχύουν για περίοδο 10 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών. Ωστόσο, ανάλογα με τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, η μεικτή επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τη μεικτή επιτροπή το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη της δεκαετούς περιόδου που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

β)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παλαιστινιακή Αρχή συνεδριάζουν πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, προκειμένου να εξετάσουν τη δυνατότητα περαιτέρω μόνιμων αμοιβαίων παραχωρήσεων όσον αφορά τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και ψαριών και αλιευτικών προϊόντων για την επίτευξη του στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 12 της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης.

γ)

Σημείο εκκίνησης για τις μελλοντικές αμοιβαίες διαπραγματεύσεις θα είναι οι παγιοποιημένες παραχωρήσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης, οι οποίες απαριθμούνται στα παραρτήματα II και IV της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

δ)

Εξυπακούεται ότι οι όροι εμπορίου που θα παραχωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν των εν λόγω μελλοντικών διαπραγματεύσεων μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που παραχωρούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

2.

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης δεν εφαρμόζεται εν αναμονή της εφαρμογής των προσωρινών τροποποιήσεων που προβλέπονται στο σημείο Α της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

Η παρούσα συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας πράξης έγκρισης.».

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Παλαιστινιακή Αρχή συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For the Palestinian Authority

За Палестинската администрация

Por la Autoridad Palestina

Za palestinskou samosprávu

For Den Palæstinensiske Myndighed

Für die Palästinensische Behörde

Palestiina omavalitsuse nimel

Για την Παλαιστινιακή Αρχή

Pour l'Autorité palestinienne

Per l'Autorità palestinese

Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –

Palestinos Administracijos vardu

A Palesztin Hatóság részéről

Għall-Awtorità Palestinjana

Voor de Palestijnse Autoriteit

W imieniu Autonomii Palestyńskiej

Pela Autoridade Palestiniana

Pentru Autoritatea Palestiniană

V mene Palestínskej samosprávy

Za Palestinsko upravo

Palestiinalaishallinnon puolesta

För den palestinska myndigheten

Image


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  Κωδικοί ΣΟ που αντιστοιχούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 948/2009 (ΕΕ L 287 της 31.10.2009, σ. 1).

(3)  Με την επιφύλαξη των κανόνων εφαρμογής της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Οσάκις αναγράφεται «ex» πριν από τον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού.

(4)  Οι δασμολογικές μειώσεις εφαρμόζονται μόνο στους δασμούς κατ’ αξίαν. Ωστόσο, όσον αφορά το προϊόν της διάκρισης 1509 10, η δασμολογική μείωση ισχύει για τον ειδικό δασμό.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1282/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2011

για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε), το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (2) θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο των μονομερών, άλλων αρχικών ουσιών και προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») εξέδωσε προσφάτως θετική επιστημονική αξιολόγηση για επιπλέον ουσίες οι οποίες θα πρέπει πλέον να προστεθούν στον ισχύοντα κατάλογο.

(2)

Για ορισμένες άλλες ουσίες, οι περιορισμοί και/ή προδιαγραφές που έχουν ήδη θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν βάσει νέας θετικής επιστημονικής αξιολόγησης από την Αρχή.

(3)

Οι περιορισμοί και οι προδιαγραφές για τη χρήση της ουσίας με αριθμό ουσίας FCM 239 και ονομασία 2,4,6-τριαμινοτριαζίνη-1,3,5 («μελαμίνη») θα πρέπει να τροποποιηθούν μετά την επιστημονική γνώμη που εξέδωσε η Αρχή στις 13 Απριλίου 2010. Η γνώμη αυτή όρισε την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) για τη συγκεκριμένη ουσία στο 0,2 mg/kg σωματικού βάρους. Η Αρχή συμπέρανε επίσης στη γνώμη της ότι η έκθεση των παιδιών σ’ αυτή την ουσία λόγω μετανάστευσής της από υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα θα κυμαίνεται στα επίπεδα της ΑΗΠ. Με βάση την ΑΗΠ και την έκθεση από όλες τις άλλες πηγές, το όριο μετανάστευσης για την ουσία 239 θα πρέπει να μειωθεί. Το προτεινόμενο όριο μετανάστευσης των 2,5 mg/kg τροφίμου ευθυγραμμίζεται με το ανώτατο όριο επιμόλυνσης από μελαμίνη που επιτρέπεται για τα τρόφιμα και το οποίο καθορίστηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1135/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/798/ΕΚ της Επιτροπής (3).

(4)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η ουσία με αριθμό FCM 438 και ονομασία δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμίδιο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα πλαστικά σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011. Η Αρχή επανεξέτασε την ασφάλεια της εγκεκριμένης ουσίας. Η γνώμη την οποία εξέδωσε η Αρχή (4) διευκρίνιζε ότι η ουσία πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονομερές αντί ως πρόσθετο στα πλαστικά. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να διορθωθεί η χρήση και να επικαιροποιηθεί αναλόγως ο αριθμός αναφοράς στο παράρτημα I.

(6)

Η ουσία με αριθμό FCM 376 και ονομασία Ν-μεθυλοπυρρολιδόνη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα πλαστικά σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011, χωρίς όριο ειδικής μετανάστευσης (SML). Η γνώμη που εξέδωσε η Αρχή (5) όρισε την ΑΗΠ στο 1 mg/kg σωματικού βάρους, με αποτέλεσμα το SML να ανέρχεται στα 60 mg/kg τροφίμου. Το όριο αυτό συμπίπτει με το γενικό όριο ειδικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011. Ωστόσο, αν το SML των 60 mg/kg προκύπτει από ένα τοξικολογικό κατώτατο όριο όπως η ΑΗΠ, τότε το SML θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο παράρτημα I.

(7)

Η ουσία με αριθμό FCM 797 και ονομασία «πολυεστέρας αδιπικού οξέος με βουτανοδιόλη-1,3, προπανοδιόλη-1,2 και 2-αιθυλεξανόλη-1» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα πλαστικά σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και ταξινομείται με τον αριθμό CAS 0007328-26-5. Σύμφωνα με τη γνώμη που εξέδωσε η Αρχή (6), ο εν λόγω αριθμός CAS θα πρέπει να είναι 0073018-26-5. Ως εκ τούτου, ο αριθμός CAS για τη συγκεκριμένη ουσία πρέπει να διορθωθεί στο παράρτημα I.

(8)

Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιτρέπεται, έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η διάθεση στην αγορά των πλαστικών υλικών και αντικειμένων που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και τα οποία δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω πλαστικά υλικά και αντικείμενα θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ενώ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που έχουν νομίμως διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και τα οποία δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Τα εν λόγω πλαστικά υλικά και αντικείμενα μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνθήκες.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 311 της 26.11.2009, σ. 3.

(4)  Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας της ουσίας δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμίδιο για χρήση σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. The EFSA Journal 2010· 8(12):1928.

(5)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τα πρόσθετα τροφίμων, τις αρωματικές ύλες τροφίμων, τα τεχνολογικά βοηθήματα και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (AFC), κατ’ αίτηση της Επιτροπής σχετικά με 7ο κατάλογο ουσιών για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. The EFSA Journal (2005) 201, σ. 1-28.

(6)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τα πρόσθετα τροφίμων, τις αρωματικές ύλες τροφίμων, τα τεχνολογικά βοηθήματα και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (AFC), κατ’ αίτηση σχετικά με 18ο κατάλογο ουσιών για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. The EFSA Journal (2008) 628-633, σ. 1-19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στον πίνακα 1 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές κατ’ αύξοντα αριθμό FCM των ουσιών:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

Συμπολυμερές (βουταδιενίου, στυρολίου, μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) με σταυροδεσμούς με 1,3-διμεθακρυλική βουτανοδιόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μέγιστη αναλογία 12 % σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη.

 

856

40563

 

Συμπολυμερές (βουταδιενίου, στυρολίου, μεθακρυλικού μεθυλεστέρα, ακρυλικού βουτυλεστέρα) με σταυροδεσμούς με διβινυλοβενζόλιο ή 1,3-διμεθακρυλική βουτανοδιόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μέγιστη αναλογία 12 % σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη.

 

857

66765

0037953-21-2

Συμπολυμερές (μεθακρυλικού μεθυλεστέρα, ακρυλικού βουτυλεστέρα, στυρολίου, μεθακρυλικού γλυκιδυλαιθέρα)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε μέγιστη αναλογία 2 % σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-δεκανοδιαμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού για την παρασκευή αντικειμένων από πολυαμίδιο για επανειλημμένη χρήση σε επαφή με υδαρή και όξινα τρόφιμα, καθώς και με γαλακτοκομικά προϊόντα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή για σύντομη επαφή έως τους 150 °C.

 

873

93460

 

Προϊόν αντίδρασης διοξειδίου του τιτανίου με οκτυλοτριαιθοξυσιλάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Προϊόν αντίδρασης διοξειδίου του τιτανίου που περιέχει έως 2 % w/w την ουσία επιφανειακής επεξεργασίας οκτυλοτριαιθοξυσιλάνιο, που υποβάλλεται σε επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες.

 

894

93360

0016545-54-3

Διδεκατετρυλικός εστέρας του θειοδιπροπιονικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

3-(3,5-δι-tert-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπανοϊκό οξύ, εστέρες με C13-C15-αλκοόλες διακλαδισμένης και ευθείας αλυσίδας

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πολυολεφίνες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα εκτός των λιπαρών τροφίμων/των τροφίμων υψηλού αλκοολικού τίτλου και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

896

71958

0958445-44-8

3Η-υπερφθορο-3-[(3-μεθοξυπροποξυ)προπανοϊκό οξύ], αμμωνιακό άλας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο στον πολυμερισμό των φθοροπολυμερών όταν:

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 280 °C για τουλάχιστον 10 λεπτά ή

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 190 °C σε ποσοστό έως 30 % w/w με σκοπό τη χρήση τους σε μείγματα με πολυμερή πολυοξυμεθυλενίου και προορίζονται για αντικείμενα επανειλημμένης χρήσης.

 

923

39150

0000120-40-1

Ν,Ν-δις(2- υδροξυαιθυλο)δωδεκαναμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

Η ποσότητα καταλοίπων διαιθανολαμίνης στα πλαστικά, ως πρόσμειξη και προϊόν διάσπασης της ουσίας, δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση ποσότητας διαιθανολαμίνης μεγαλύτερης από 0,3 mg/kg τροφίμου.

(18)

924

94987

 

τριμεθυλοπροπάνιο, μείγμα τριεστέρων και διεστέρων με n-οκτανοϊκό οξύ και n-δεκανοϊκό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε PET που έρχονται σε επαφή με όλους τους τύπους τροφίμων πλην των λιπαρών τροφίμων, των τροφίμων υψηλού αλκοολικού τίτλου και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

926

71955

0908020-52-0

υπερφθορο[(2-αιθυλοξυ)οξικό οξύ], αμμωνιακό άλας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο στον πολυμερισμό των φθοροπολυμερών που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 300 °C για τουλάχιστον 10 λεπτά.

 

971

25885

0002459-10-1

τριμελλικό τριμεθύλιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού σε αναλογία έως 0,35 % w/w με σκοπό την παρασκευή τροποποιημένων πολυμερών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με υδαρή και ξηρά τρόφιμα που δεν περιέχουν ελεύθερα λίπη στην επιφάνεια.

(17)

972

45197

0012158-74-6

βασικός φωσφορικός χαλκός

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(υπερφθοροβουτυλο)αιθυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού σε αναλογία έως 0,1 % w/w στον πολυμερισμό φθοροπολυμερών, που πυροσυσσωματώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες.

 

974

74050

939402-02-5

φωσφορικό οξύ, μείγμα με 2,4-δις(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινυλοτριεστέρα και 4-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινυλοτριεστέρα

Ναι

Όχι

Ναι

5

 

Το SML εκφράζεται ως το άθροισμα της φωσφορώδους και της φωσφορικής μορφής της ουσίας και των προϊόντων υδρόλυσής της 4-tert-αμυλοφαινόλη.

Η μετανάστευση του προϊόντος υδρόλυσης 2,4-δι-tert-αμυλοφαινόλη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,05 mg/kg.

 

2.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο των στηλών (2), (5), (6) και (10) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

Δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Εκφράζεται ως το άθροισμα του δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμιδίου και του προϊόντος υδρόλυσης της 2,6- διισοπροπυλανιλίνης

 

3.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο της στήλης (3) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

Πολυεστέρας αδιπικού οξέος με βουτανοδιόλη-1,3, προπανοδιόλη-1,2 και 2-αιθυλεξανόλη-1

Ναι

Όχι

Ναι

 

(31)

(32)

 

 

4.

Στον πίνακα 1 για τις ακόλουθες ουσίες, το περιεχόμενο της στήλης (8) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-τριαμινοτριαζίνη-1,3,5

Ναι

Ναι

Όχι

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

Ν-μεθυλοπυρρολιδόνη

Ναι

Όχι

Όχι

60

 

 

 

5.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο των στηλών (8) και (10) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-δις(2,4 διμεθυλοφαινυλ)-6-(2-υδροξυ-4-n-οκτυλοξυφαινυλο)-1,3,5-τριαζίνη

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

 

 

6.

Στον πίνακα 1 για τις ακόλουθες ουσίες, το περιεχόμενο της στήλης (10) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

Γλυκολικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή πολυγλυκολικού οξέος (PGA) για i) έμμεση επαφή με τρόφιμα πίσω από πολυεστέρες όπως το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) ή το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) και ii) άμεση επαφή με τρόφιμα σε μείγμα PET ή PLA σε περιεκτικότητα PGA έως 3 % w/w.

 

812

80350

0124578-12-7

Συμπολυμερές πολυ(12-υδροξυστεατικού οξέος)-πολυαιθυλενοϊμίνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πλαστικά σε αναλογία έως 0,1 % w/w.

Παρασκευάζεται με την αντίδραση πολυ(12-υδροξυστεατικού οξέος) με πολυαιθυλενοϊμίνη.

 

7.

Στον πίνακα 1 για την ακόλουθη ουσία, το περιεχόμενο των στηλών (10) και (11) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθ. CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-διακετοξυ-βουτένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Στο SML συμπεριλαμβάνεται το προϊόν υδρόλυσης 3,4-διυδροξυ-βουτένιο-1.

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού για συμπολυμερή αιθυλικής βινυλαλκοόλης (EVOH) και πολυβινυλαλκοόλης (PVOH).

(17)

(19)

8.

Στον πίνακα 2 για τον ακόλουθο ομαδικό περιορισμό, το περιεχόμενο των στηλών (2) και (4) αντικαθίσταται από τα εξής:

Αριθ. κατηγορίας περιορισμού

Αριθ. FCM της ουσίας

SML(T)

[mg/kg]

Προδιαγραφές ομαδικού περιορισμού

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

Εκφράζονται ως το άθροισμα των ουσιών και των προϊόντων οξείδωσής τους

368

894

9.

Στον πίνακα 3 προστίθενται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι ακόλουθες σημειώσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης:

Αριθ. σημείωσης

Σημειώσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης

(1)

(2)

(18)

Υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του SΜL από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE).

(19)

Υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του OML σε περίπτωση άμεσης επαφής με υδαρή τρόφιμα από συμπολυμερή αιθυλικής βινυλαλκοόλης (EVOH) και πολυβινυλαλκοόλης (PVOH).


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1283/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας σελαχιών στα ενωσιακά ύδατα της ζώνης VIId από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 27.1.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

79/T&Q

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Απόθεμα

SRX/07D.

Είδος

Σελάχια (Rajidae)

Ζώνη

Ενωσιακά ύδατα της VIId

Ημερομηνία

21.11.2011


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας λοιπών ειδών στα νορβηγικά ύδατα της ζώνης IV από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 27.1.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

78/T&Q

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Απόθεμα

OTH/04-N.

Είδος

Λοιπά είδη

Ζώνη

Νορβηγικά ύδατα της IV

Ημερομηνία

21.11.2011


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1285/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2011

για την 161η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 30 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αφαιρέσει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, αφού εξέτασε το αίτημα διαγραφής από τον πίνακα που υπέβαλε αυτό το άτομο και τη λεπτομερή έκθεση του διαμεσολαβητή που καταρτίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 1904(2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αποφάσισε επίσης να τροποποιήσει μια καταχώριση του καταλόγου.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Αφαιρείται η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

«Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (γνωστός και ως α) Abu Sufian Abd Al Razeq, β) Abousofian Abdelrazek, γ) Abousofian Salman Abdelrazik, δ) Abousofian Abdelrazik, ε) Abousofiane Abdelrazik, στ) Sofian Abdelrazik, ζ) Abou El Layth, η) Aboulail, θ) Abu Juiriah, ι) Abu Sufian, ια) Abulail, ιβ) Djolaiba the Sudanese, ιγ) Jolaiba, ιδ) Ould El Sayeigh). Ημερομηνία γέννησης: 6.8.1962. Τόπος γέννησης: α) Al-Bawgah, Σουδάν β) Albaouga, Σουδάν. Ιθαγένεια: Καναδός, Σουδανός. Αριθμός διαβατηρίου: BC166787 (καναδικό διαβατήριο).»

(2)

Η καταχώριση «Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (γνωστός και ως α) Anwar al-Aulaqi, β) Anwar al-Awlaki, γ) Anwar al-Awlaqi, δ) Anwar Nasser Aulaqi, ε) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, στ) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Ημερομηνία γέννησης: α) 21.4.1971, β) 22.4.1971. Τόπος γέννησης: Las Cruces, New Mexico, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ιθαγένεια: α) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, β) Υεμένη. Άλλες πληροφορίες: Κρύβεται στην Υεμένη από τον Δεκέμβριο 2007. Ημερομηνία κατονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 20.7.2010» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (γνωστός και ως α) Anwar al-Aulaqi, β) Anwar al-Awlaki, γ) Anwar al-Awlaqi, δ) Anwar Nasser Aulaqi, ε) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, στ) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Ημερομηνία γέννησης: α) 21.4.1971, β) 22.4.1971. Τόπος γέννησης: Las Cruces, New Mexico, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ιθαγένεια: α) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, β) Υεμένη. Άλλες πληροφορίες: Επιβεβαιώθηκε ότι απεβίωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στην Υεμένη. Ημερομηνία κατονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 20.7.2010.»


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ (1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση την οδηγία 2009/18/ΕΚ απαιτείται από την Επιτροπή να θεσπίσει κοινή μεθοδολογία διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων, την οποία πρέπει να ακολουθούν τα διερευνητικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των διερευνήσεών τους.

(2)

Η κοινή μεθοδολογία διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων πρέπει να περιλαμβάνει κοινά πρότυπα, τα οποία να εφαρμόζονται καταρχήν σε όλες τις διερευνήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 2009/18/ΕΚ, ώστε να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου διερεύνηση.

(3)

Οι γενικοί κανόνες της κοινής μεθοδολογίας πρέπει να τηρούνται απευθείας από τα διερευνητικά όργανα των κρατών μελών.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η κοινή μεθοδολογία διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 114.

(2)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

A.   ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σκοπός των διερευνήσεων θεμάτων ασφάλειας σε ναυτικά ατυχήματα είναι να μειωθεί στο μέλλον ο κίνδυνος ατυχημάτων και συμβάντων και να περιορισθούν οι σοβαρές συνέπειές τους, μεταξύ των οποίων είναι η απώλεια ανθρωπίνων ζωών, η απώλεια πλοίων και η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η διάθεση στα διερευνητικά όργανα των κρατών μελών κοινής μεθοδολογίας για τις έρευνες ασφάλειας στη θάλασσα σύμφωνα με την οδηγία 2009/18/ΕΚ. Το έγγραφο βασίζεται στο πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς της οδηγίας 2009/18/ΕΚ, ελήφθησαν δε υπόψη οι πράξεις του ΔΝΟ που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.

Η μεθοδολογία αποβλέπει στην καθιέρωση κοινής προσέγγισης, η οποία θα εφαρμόζεται καταρχήν σε όλες τις διερευνήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία και στην περιγραφή των χαρακτηριστικών της ορθής διερεύνησης ασφάλειας. Δεν πρόκειται για κατάλογο. Οι ερευνητές ασκούν την επαγγελματική τους κρίση και εκπαίδευση προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης.

Κατ’αυτόν τον τρόπο, με την εφαρμογή της παρούσας κοινής μεθοδολογίας και με αντικειμενική και συστηματική προσέγγιση της διερεύνησης, το διερευνητικό όργανο είναι πλήρως σε θέση να αντλεί διδάγματα από κάθε ατύχημα, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ασφάλεια στη θάλασσα.

Για τον ορθό προσδιορισμό των αιτίων ενός ναυτικού ατυχήματος ή συμβάντος απαιτείται έγκαιρη και μεθοδική έρευνα, η οποία υπερβαίνει τα όρια των άμεσων αποδεικτικών στοιχείων και αναζητεί τις συνθήκες που ενδεχομένως να προκαλέσουν άλλα περιστατικά στο μέλλον. Η διερεύνηση μπορεί να θεωρηθεί επομένως ως μέσο εντοπισμού όχι μόνον των άμεσων αιτίων, αλλά και προβλημάτων στο γενικότερο πλαίσιο της ρύθμισης, της πολιτικής και της υλοποίησής της.

B.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.   Επιχειρησιακή ετοιμότητα

1.1.

Κάθε διερευνητικό όργανο καταρτίζει σχέδιο εκ των προτέρων ώστε να εξασφαλίζει ότι, μετά την κοινοποίηση και κατά την έναρξη τη διερεύνησης, δεν σημειώνονται άσκοπες καθυστερήσεις λόγω έλλειψης σχετικών/προαπαιτούμενων πληροφοριών, ετοιμότητας ή γνώσεων. Το εν λόγω σχέδιο ετοιμότητας εξασφαλίζει ότι διατίθενται, κατά το δυνατόν, αμέσως πόροι και διαδικασίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων είναι επαρκώς ειδικευμένοι ερευνητές και ο ενδεχόμενος αναγκαίος συντονισμός, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία λήψη των πρώτων μέτρων, αμέσως μετά την παραλαβή κοινοποίησης ατυχήματος ή συμβάντος.

1.2.

Εξασφαλίζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη παραλαβή κοινοποιήσεων ατυχημάτων και συμβάντων από το διερευνητικό όργανο ατυχημάτων επί εικοσιτετράωρης βάσης.

2.   Αρχική εκτίμηση και αντίδραση

2.1.

Τα διερευνητικά όργανα, μόλις ειδοποιηθούν, εκτιμούν την κατάσταση. Η αρχική εκτίμηση είναι κρίσιμη για να διαμορφώνουν εικόνα όσο το δυνατόν συντομότερα τα διερευνητικά όργανα, να ελαχιστοποιείται η ενδεχόμενη απώλεια στοιχείων και να προσδιορίζεται το πεδίο των αναγκαίων πληροφοριών για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέτρα.

2.2.

Η εν λόγω εκτίμηση περιλαμβάνει, κατά το δυνατόν, κατανόηση

όλων των γεγονότων,

των καίριων χρονικών στιγμών,

των ενεχόμενων μελών προσωπικού και

της κατηγορίας του περιστατικού.

Εκτός από τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ, είναι επίσης δυνατόν να εξετάζονται τα κάτωθι στοιχεία μεταξύ άλλων κατά τη λήψη απόφασης για τα μη πολύ σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα πρέπει να διερευνηθούν:

η δυνητική αξία που μπορεί να αποφέρει η διεξαγωγή διερεύνησης για την ασφάλεια

η δημόσια διάσταση του ατυχήματος

κατά πόσον το ατύχημα εντάσσεται σε αναγνωρίσιμη τάση

οι ενδεχόμενες συνέπειες του ατυχήματος

η έκταση των διαθέσιμων και των προβλεπόμενων πόρων σε περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενων προτεραιοτήτων και η έκταση εκκρεμών υποθέσεων διερεύνησης

τυχόν κίνδυνοι που απορρέουν από τη μη διερεύνηση

σοβαροί τραυματισμοί μελών του πληρώματος ή/και επιβατών

η ρύπανση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών

πλοία που υπέστησαν σημαντικές δομικές ζημίες

ατυχήματα που διαταράσσουν, ή μπορούν να διαταράξουν, μείζονες λιμενικές δραστηριότητες.

2.3.

Εφόσον ληφθεί απόφαση να διερευνηθεί σοβαρό ατύχημα ή άλλο ναυτικό ατύχημα ή συμβάν, η διερεύνηση διεξάγεται κανονικά με την ίδια αμεσότητα ως να επρόκειτο για πολύ σοβαρό ατύχημα.

Όταν πρόκειται να διεξαχθεί διερεύνηση, τα διερευνητικά όργανα αναλαμβάνουν αμέσως δράση, εφόσον είναι εφικτό, προκειμένου να εξασφαλισθεί διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων, συντονισμός με λοιπά ουσιωδώς ενδιαφερόμενα μέρη και καθορισμός του κράτους που έχει την κύρια ευθύνη της διερεύνησης.

3.   Στρατηγική και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων

3.1.

Το διερευνητικό όργανο του κυρίου κράτους μέλους διερεύνησης, σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα ουσιωδώς ενδιαφερόμενα κράτη, καταστρώνει αμέσως στρατηγική για την έκταση, την κατεύθυνση και τον χρόνο διερεύνησης.

3.2.

Το διερευνητικό όργανο τηρεί το σχέδιο υπό επανεξέταση κατά τη διάρκεια της διερεύνησης· στο τέλος της φάσης συλλογής αποδεικτικών στοιχείων το διερευνητικό όργανο διασφαλίζει, εφόσον είναι εφικτό, την πληρότητα των αποδεικτικών στοιχείων από όλες τις περιοχές που ενδεχομένως έχουν επηρεασθεί από το ατύχημα ή το συμβάν.

3.3.

Η έκταση της διερεύνησης ασφάλειας και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι επαρκείς για να αρθεί στο μέγιστο βαθμό κάθε αβεβαιότητα και ασάφεια και κατά τον τρόπο αυτό να καταστεί δυνατή η εμπεριστατωμένη και εύλογη εκτίμηση σχετικά με το αίτιο που οδήγησε στο ναυτικό ατύχημα ή συμβάν.

3.4.

Τα διερευνητικά όργανα των ουσιωδώς ενδιαφερομένων κρατών μελών παρέχουν την υποστήριξή τους στο κύριο κράτος μέλος διερεύνησης, έγκαιρα κατά το δυνατόν.

3.5.

Το κύριο διερευνητικό όργανο ορίζει ερευνητή για τη διεξαγωγή της διερεύνησης, καθιστά διαθέσιμους κατάλληλους πόρους και αρχίζει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων όσο το δυνατόν συντομότερα, δεδομένου ότι η ποιότητα των στοιχείων, επειδή εξαρτάται ιδίως από την ορθότητα του τρόπου συλλογής, μπορεί να υποβαθμισθεί γρήγορα με την πάροδο του χρόνου· αναγνωρίζεται επίσης ότι κανένα πλοίο εμπλεκόμενο σε ναυτικό ατύχημα ή συμβάν δεν πρέπει να καθυστερείται περισσότερο από ό,τι είναι απόλυτα αναγκαίο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

3.6.

Κατά την αρχική φάση κάθε διερεύνησης, οι ερευνητές συλλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του περιστατικού και στον προσδιορισμό των αιτίων του, συνεκτιμώμενου του ενδεχόμενου εύρους κάθε διερεύνησης.

3.7.

Πέραν των πληροφοριών που αποκτώνται κατά την αρχική φάση της ειδοποίησης, παρέχονται στους ερευνητές το ιστορικό και πληροφορίες αναφοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στοιχεία ή δεδομένα παρεχόμενα μέσω συστήματος παρακολούθησης, από το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας, τις ναυτιλιακές αρχές, τις υπηρεσίες διάσωσης, την πλοιοκτήτρια εταιρεία και το πλοίο που υπέστη το ατύχημα.

3.8.

Εφόσον χρειάζεται, το διερευνητικό όργανο συμβουλεύεται βάσεις δεδομένων, μεταξύ των οποίων και την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Πληροφοριών Θαλάσσιων Ατυχημάτων, και άλλες πηγές πληροφοριών που επιτρέπουν τον προσδιορισμό τυχόν θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια που υπεισέρχονται ίσως στο υπό διερεύνηση ναυτικό ατύχημα ή συμβάν.

3.9.

Καταρχήν, οι ερευνητές μεταβαίνουν εάν είναι δυνατόν στον τόπο του ναυτικού ατυχήματος ή/και συμβάντος, ώστε να έχουν άθικτα αποδεικτικά στοιχεία και να διαμορφώσουν μια πρώτη εκτίμηση για το συμβάν. Εφόσον είναι αδύνατον να διαφυλαχθεί ο τόπος του ατυχήματος, λαμβάνονται μέτρα, κατά το δυνατόν, για κατάλληλη τεκμηρίωση της σκηνής όπως φωτογραφίες, οπτικο-ακουστικές καταγραφές, σκαριφήματα ή άλλα διαθέσιμα μέσα με σκοπό τη συλλογή σημαντικών στοιχείων που μπορούν να αναπαραγάγουν εκ των υστέρων τις περιστάσεις.

3.10.

Εφόσον το πλοίο είναι εξοπλισμένο με VDR (καταγραφέας δεδομένων ταξιδίου), οι ερευνητές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αποκτήσουν και να διαφυλάξουν τις καταγεγραμμένες πληροφορίες. Μεριμνούν, ιδίως, εγκαίρως ώστε να εξασφαλίσουν ότι «σώθηκε» το VDR και δεν θα γίνει νέα εγγραφή. Καταβάλλουν επίσης κάθε προσπάθεια για να λάβουν κάθε σχετική πληροφορία από ηλεκτρονικές πηγές, τόσο επί του πλοίου όσο και από ξηράς. Εξετάζουν, με τη σειρά που θεωρούν κατάλληλη, κάθε διαθέσιμο σχετικό έγγραφο, διαδικασία και αρχείο.

3.11.

Πραγματοποιούνται ακροάσεις όλων των διαθέσιμων μαρτύρων εφόσον το κύριο διερευνητικό όργανο τις κρίνει σκόπιμες. Οι ερευνητές προσδιορίζουν ποιους μάρτυρες επιθυμούν να εξετάσουν στην αρχή και καταρτίζουν σχέδιο ακροάσεων. Στο εν λόγω σχέδιο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η κόπωση (τόσο των μαρτύρων όσο και του ερευνητή), η αστάθεια των ανθρωπίνων αποδεικτικών στοιχείων και οι σκοπούμενες κινήσεις των δυνητικών μαρτύρων.

Μεταξύ των δυνητικών μαρτύρων είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται:

άτομα απευθείας ενεχόμενα στο ναυτικό ατύχημα ή συμβάν και στις συνέπειές του

αυτόπτες μάρτυρες του ναυτικού ατυχήματος ή συμβάντος

προσωπικό αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

προσωπικό της ναυτιλιακής εταιρείας, λιμενικοί υπάλληλοι, σχεδιαστές, προσωπικό επισκευής και τεχνικοί εμπειρογνώμονες.

Εάν δεν είναι δυνατή η απευθείας συνομιλία με ορισμένους μάρτυρες, το κύριο διερευνητικό όργανο μεριμνά ώστε να λάβει στοιχεία με άλλα μέσα.

Στοιχεία μπορούν να αποκτηθούν από τηλεφώνου ή σε άλλους ερευνητές εκπαιδευμένους στην ασφάλεια στους οποίους έχει ανατεθεί η διεξαγωγή της ακρόασης για λογαριασμό του κυρίου κράτους διερεύνησης. Στην τελευταία περίπτωση, το πρόσωπο που διεξάγει την ακρόαση πρέπει να ενημερώνεται από τον ερευνητή που διεξάγει τη διερεύνηση. Ίσως χρειασθούν περισσότερες της μιας ακροάσεις πολλών καίριων μαρτύρων.

3.12.

Οι πληροφορίες επαληθεύονται όποτε αυτό είναι δυνατόν. Ενδεχομένως οι δηλώσεις διαφόρων μαρτύρων να είναι αντικρουόμενες και να χρειάζονται περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία. Για να εξασφαλισθεί ότι διερευνήθηκαν όλα τα σχετικά γεγονότα, τίθενται οι γενικές ερωτήσεις «ποιος», «τι», «πότε», «πώς» και «γιατί».

3.13.

Οι ανθρώπινοι παράγοντες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των περισσότερων διερευνήσεων και για το λόγο αυτό οι ερευνητές ασφαλείας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Η επιτυχής διερεύνηση των ανθρώπινων παραγόντων εξαρτάται ευρέως από το είδος και την ποιότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών. Καθώς δύο συμβάντα δεν είναι ποτέ ίδια, το διερευνητικό όργανο καθορίζει το είδος και την ποιότητα των δεδομένων που πρόκειται να συλλεγούν και να επανεξετασθούν. Κατά κανόνα, ο ερευνητής συγκεντρώνει αρχικά όλες τις πληροφορίες και αφήνει κατά μέρος τα περιττά δεδομένα στην πορεία της διερεύνησης.

3.14.

Σε περίπτωση ανάγκης, το διερευνητικό όργανο εξασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη ορισμένων υλικών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου ιδίως να υποβληθούν σε επιστημονική εξέταση, επιθεώρηση ή δοκιμή στην ξηρά. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ερευνητές συνυπολογίζουν το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου τα διαθέσιμα στοιχεία είναι δυνατόν να αλλοιωθούν και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να μεριμνήσουν για την αφαίρεσή τους το συντομότερο δυνατόν. Πριν την αφαίρεσή τους, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει, εάν δυνατόν, να φωτογραφίζονται επί τόπου. Αφαιρούνται και φυλάσσονται με κάθε κατάλληλη προφύλαξη ώστε να μην επηρεαστεί η εξέτασή τους.

3.15.

Εάν κριθεί σκόπιμο, τα διερευνητικά όργανα μπορούν να διεξαγάγουν ειδική εξέταση ή να αναθέσουν σε ειδικούς τη διεξαγωγή της, και πιο συγκεκριμένα τεχνική εξέταση του πλοίου και των διαφόρων συστημάτων και του εξοπλισμού του, εν ανάγκη από κατάλληλους εμπειρογνώμονες.

3.16.

Κατά τη συλλογή στοιχείων, τα διερευνητικά όργανα προσπαθούν να ταυτοποιούν κάθε ελλείπον στοιχείο.

4.   Ανάλυση

4.1.

Μετά τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων και των σχετικών πρόσθετων δεδομένων, το διερευνητικό όργανο του κυρίου κράτους μέλους διερεύνησης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ουσιωδώς ενδιαφερόμενα κράτη, αναλόγως, τα αναλύει προκειμένου να προσδιορίσει τα αίτια και τους παράγοντες που συνετέλεσαν στο ατύχημα.

Εν προκειμένω, οι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη την διαφορετική αξία των στοιχείων που συνέλεξαν και κρίνουν με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να επιλυθούν τυχόν ασάφειες ή περιπτώσεις αλληλοσυγκρουόμενων στοιχείων.

4.2.

Για την ορθή ταυτοποίηση των γενεσιουργών παραγόντων απαιτείται έγκαιρη και μεθοδική διερεύνηση πέραν των άμεσα διαθέσιμων στοιχείων με την εξέταση των υποκείμενων συνθηκών, ενδεχομένως μακριά από τον τόπο του ναυτικού ατυχήματος ή συμβάντος, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε άλλα ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα στο μέλλον. Οι διερευνήσεις ασφάλειας στη θάλασσα πρέπει επομένως να χρησιμεύουν καταρχήν ως μέσο ταυτοποίησης όχι μόνον των άμεσων γενεσιουργών παραγόντων αλλά και των συνθηκών της όλης επιχειρησιακής διαδικασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, η ανάλυση των συλλεγόμενων στοιχείων είναι διεξοδική και επαναλαμβανόμενη.

4.3.

Εάν δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν κενά στις πληροφορίες και η λύση δίδεται με εύλογες παρεκβολές και παραδοχές, αυτές πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια στην έκθεση. Χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία αυτή είναι ο προσδιορισμός όλων των επιλογών και η αναλυτική αναγωγή τους στην πλέον πιθανή υπόθεση.

5.   Συστάσεις ασφαλείας

5.1.

Κάθε σύσταση ασφάλειας πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση. Απευθύνεται στους πλέον αρμόδιους οργανισμούς ή άτομα για να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

5.2.

Βασίζεται σε διερευνήσεις ασφαλείας ή στην έρευνα και σε ανάλυση συνοπτικών δεδομένων. Οι συστάσεις επιτρέπεται να διατυπώνονται σε συνεργασία και διαβούλευση με τους αρμόδιους ενδιαφερομένους, καθώς συχνά βρίσκονται σε καλή θέση για να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Την τελική απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο και τους αποδέκτες των συστάσεων ασφάλειας λαμβάνει, ωστόσο, το κύριο διερευνητικό όργανο.

5.3.

Εφόσον κριθεί ότι τα αίτια και οι παράγοντες που συνετέλεσαν στο ατύχημα πρέπει να αντιμετωπισθούν επειγόντως, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης όπως, π.χ., η έκδοση προσωρινής σύστασης ασφάλειας.

5.4.

Για να διευκολυνθεί στο μέγιστο δυνατόν η αποδοχή και η εφαρμογή από τους αποδέκτες, κάθε σύσταση πρέπει να είναι:

αναγκαία,

να μπορεί να είναι αποτελεσματική,

εφικτή,

ενδεδειγμένη,

στοχευμένη

συνταγμένη με σαφή, περιεκτικό και άμεσο τρόπο,

διατυπωμένη έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει τη βάση σχεδίων διορθωτικών μέτρων, επισημαίνοντας τα κενά ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

6.   Εκθέσεις

6.1.

Το διερευνητικό όργανο του κυρίου κράτους μέλους διερεύνησης συντάσσει σχέδιο έκθεσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ουσιωδώς ενδιαφερόμενα κράτη. Στην έκθεση παρουσιάζονται, με σαφή και περιεκτικό τρόπο, τα γεγονότα και η ανάλυση που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των συμπερασμάτων και των συστάσεων.

6.2.

Εφόσον είναι εφικτό, το σχέδιο έκθεσης, ή κατάλληλα μέρη αυτού, διανέμονται εμπιστευτικά για διαβούλευση σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή οργανισμό. Το διερευνητικό όργανο δημοσιεύει την τελική έκθεση, τροποποιημένη εφόσον χρειασθεί.

7.   Επακόλουθα μέτρα

Τα διερευνητικά όργανα επιδιώκουν να επιβεβαιώνουν ορισμένες λεπτομέρειες για τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση τις συστάσεις ασφάλειας.


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/41


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1287/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 σχετικά με τα πιστοποιητικά στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα για μπανάνες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με τον δασμολογικό συντελεστή που προβλέπει το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες (1), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 (2) θεσπίστηκε μηχανισμός παρακολούθησης των εισαγωγών μπανάνας βάσει πιστοποιητικών εισαγωγής.

(2)

Με την απόφαση 2011/194/ΕΕ (3) το Συμβούλιο ενέκρινε την σύναψη της συμφωνίας της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, του Μεξικού, της Νικαράγουας, του Παναμά, του Περού και της Βενεζουέλας (εφεξής «συμφωνία της Γενεύης») και της συμφωνίας για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών (εφεξής «συμφωνία ΕΕ/ΗΠΑ»). Οι συμφωνίες έχουν τώρα κυρωθεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Μετά τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών η δομή και η λειτουργία του καθεστώτος εμπορίας της Ένωσης για τις μπανάνες του κωδικού ΣΟ 0803 00 19 έχει τροποποιηθεί.

(3)

Ενόψει των νέων δασμών για τις μπανάνες που θα ισχύουν δυνάμει της «συμφωνίας της Γενεύης» με τον κανονισμό (ΕΕ) του 306/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καταργήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω συμφωνίας.

(4)

Λαμβανομένης υπόψη της θέσπισης των προαναφερθέντων συμφωνιών, με τις οποίες ρυθμίστηκε μια μακρόχρονη διαφορά όσον αφορά τις μπανάνες, η χρήση των πιστοποιητικών εισαγωγής που υπόκεινται στην παροχή εγγύησης ως στατιστικών εργαλείων δεν θεωρείται ως επαρκές εργαλείο για την παρακολούθηση των αγορών μπανάνας.

(5)

Έχουν αναπτυχθεί νέα και ακριβέστερα μέσα παρακολούθησης των εισαγωγών μπανάνας, τα οποία είναι λιγότερο επαχθή από τα πιστοποιητικά, τα οποία συνεπάγονται διοικητικό φόρτο και δαπάνες για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις.

(6)

Κατά συνέπεια ενδείκνυται η κατάργηση της υποχρέωσης των εμπόρων να λαμβάνουν πιστοποιητικά εισαγωγής για την εισαγωγή μπανάνας οιασδήποτε προέλευσης. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 πρέπει να καταργηθεί. Επειδή το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 περιορίζει την διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών στο έτος έκδοσής τους, ενδείκνυται η κατάργηση της υποχρέωσης για λήψη πιστοποιητικού εισαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2012.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 καταργείται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 316 της 2.12.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 324 της 10.12.2005, σ. 3.

(3)  EE L 88 της 4.4.2011, σ. 66.

(4)  ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 44.


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1288/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για την κοινοποίηση των τιμών χονδρικής πώλησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 192 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τα πιστοποιητικά στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα για μπανάνες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με τον δασμολογικό συντελεστή που προβλέπει το κοινό δασμολόγιο (2) καταργείται με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2011 της Επιτροπής (3) από την 1η Ιανουαρίου 2012. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 περιείχε στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) διατάξεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις των τιμών χονδρικής πώλησης των κίτρινων μπανανών.

(2)

Προκειμένου να συνεχιστεί η παρακολούθηση τη αγοράς μπανάνας ενδείκνυται να προβλεφθεί η υποβολή κοινοποιήσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή όσον αφορά τις τιμές χονδρικής πώλησης για τις κίτρινες μπανάνες που υπάγονται στο κωδικό ΣΟ 0803 90 10 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (4).

(3)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, ενδείκνυται η καταγραφή των τιμών χονδρικής πώλησης για τις κίτρινες μπανάνες στις αντιπροσωπευτικές αγορές που αναφέρονται στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (5).

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε εβδομάδα, το αργότερο έως την Τετάρτη, τις τιμές χονδρικής πώλησης των κίτρινων μπανανών οι οποίες εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ 0803 90 10, που καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα στις αντιπροσωπευτικές αγορές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, με ανάλυση ανά χώρα ή ανά ομάδα χωρών καταγωγής.

Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εβδόμη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 324 της 10.12.2005, σ. 3.

(3)  Βλέπε σελίδα 41 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/43


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1289/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

58,0

MA

60,5

TN

95,6

TR

91,2

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

170,1

TR

109,7

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

42,2

TR

150,0

ZZ

96,1

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

TR

50,0

ZA

63,3

ZZ

48,0

0805 20 10

MA

62,8

ZZ

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

78,1

TR

79,9

ZZ

63,3

0805 50 10

TR

52,8

ZZ

52,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

120,8

ZZ

101,9

0808 20 50

CN

47,5

ZZ

47,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/45


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1290/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/12

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2011/12 καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1280/2011 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/12, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 254 της 30.9.2011, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 327 της 9.12.2011, σ. 58.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 10 Δεκεμβρίου 2011

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

41,53

0,00

1701 11 90 (1)

41,53

2,45

1701 12 10 (1)

41,53

0,00

1701 12 90 (1)

41,53

2,15

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/47


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1291/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2011

για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο δύνανται να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2011 για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου 2011 για ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (3), αφορούν ποσότητες μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό των συντελεστών κατανομής που πρέπει να εφαρμόζονται στις αιτούμενες ποσότητες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής προϊόντων στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρη I.Α, I.ΣΤ, I.Η, I.Θ και I.Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου 2011, εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζονται οι συντελεστές κατανομής που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I.A

Αριθμός δασμολογικής ποσόστωσης

Συντελεστής κατανομής

09.4590

100 %

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,660488 %

09.4596

100 %

«—»: Δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

I.ΣΤ

Προϊόντα καταγωγής Ελβετίας

Αριθμός δασμολογικής ποσόστωσης

Συντελεστής κατανομής

09.4155

9,520183 %

I.Η

Προϊόντα καταγωγής Νορβηγίας

Αριθμός δασμολογικής ποσόστωσης

Συντελεστής κατανομής

09.4179

100 %

I.Θ

Προϊόντα καταγωγής Ισλανδίας

Αριθμός δασμολογικής ποσόστωσης

Συντελεστής κατανομής

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.Ι

Προϊόντα καταγωγής Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Αριθμός δασμολογικής ποσόστωσης

Συντελεστής κατανομής

09.4210

«—»: Δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


ΟΔΗΓΙΕΣ

10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/49


ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 2011/97/ΕΕ

της 5ης Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, καθώς και την οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (2), και ιδίως το άρθρο 16,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 ορίζει ότι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, ο μεταλλικός υδράργυρος που θεωρείται απόβλητο μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες συγκράτησης, να αποθηκεύεται προσωρινά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους ή μόνιμα σε ορισμένους τύπους χώρων υγειονομικής ταφής.

(2)

Η αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο διέπεται ήδη από την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων.

(3)

Η αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους υπόκειται στις απαιτήσεις έκδοσης αδειών που επιβάλλει το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα (3).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου για διάστημα μεγαλύτερο του έτους εφαρμόζονται η οδηγία 1999/31/ΕΚ, καθώς και η απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (4).

(5)

Αυτό συνεπάγεται, ειδικότερα, ότι για όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου για διάστημα μεγαλύτερο του έτους απαιτείται άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ και ότι οι εγκαταστάσεις αυτές υπόκεινται στις απαιτήσεις ελέγχου και παρακολούθησης που καθορίζονται στο άρθρο 12 της εν λόγω οδηγίας, καθώς και, σε περίπτωση υπόγειας αποθήκευσης, στις απαιτήσεις αξιολόγησης της ασφάλειας σύμφωνα με το προσάρτημα Α της απόφασης 2003/33/ΕΚ.

(6)

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω εγκαταστάσεις υπάγονται στις γενικές διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ που αφορούν την τήρηση αρχείων.

(7)

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, στις επίγειες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (5).

(8)

Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις δεν καλύπτουν πλήρως τα ειδικά χαρακτηριστικά του μεταλλικού υδραργύρου και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να θεσπιστούν πρόσθετες απαιτήσεις.

(9)

Στις πρόσθετες αυτές απαιτήσεις πρέπει να συνεκτιμηθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο τις επιλογές ασφαλούς διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της στερεοποίησης του μεταλλικού υδραργύρου. Έχει σημειωθεί πρόοδος στην ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων στερεοποίησης, αλλά είναι πρόωρο να ληφθούν αποφάσεις για τη βιωσιμότητα των μεθόδων αυτών σε μεγάλη κλίμακα.

(10)

Για τον καθορισμό εύλογων και βασισμένων στις γνώσεις απαιτήσεων όσον αφορά τη μόνιμη αποθήκευση χρειάζονται περαιτέρω αξιολογήσεις της μακροπρόθεσμης συμπεριφοράς του μεταλλικού υδραργύρου κατά την υπόγεια αποθήκευση. Για τον λόγο αυτό, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορίζονται στην προσωρινή αποθήκευση και να θεωρούνται κατάλληλες και αντιπροσωπευτικές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ασφαλή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών.

(11)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 1999/31/ΕΚ,

(12)

Δεν εκδόθηκε γνώμη από την επιτροπή του άρθρου 16 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Είναι επομένως σκόπιμη η έκδοση της παρούσας οδηγίας από το Συμβούλιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 1999/31/ΕΚ τροποποιούνται όπως ορίζει το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 15 Μαρτίου 2013. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. PAWLAK


(1)  ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 75.

(2)  ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 27.

(5)  ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 1999/31/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα I προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«8.   Προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου

Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

ο μεταλλικός υδράργυρος αποθηκεύεται χωριστά από άλλα απόβλητα,

οι περιέκτες αποθηκεύονται σε συλλεκτήριες δεξαμενές που φέρουν κατάλληλη επίστρωση, ώστε να μην παρουσιάζουν ρωγμές και διάκενα και να είναι αδιαπέραστες από μεταλλικό υδράργυρο, και διαθέτουν χωρητικότητα συγκράτησης επαρκή για την ποσότητα του αποθηκευόμενου υδραργύρου,

ο χώρος αποθήκευσης είναι εφοδιασμένος με τεχνητούς ή φυσικούς φραγμούς κατάλληλους για την προστασία του περιβάλλοντος από τις εκπομπές υδραργύρου και διαθέτει χωρητικότητα συγκράτησης επαρκή για την ποσότητα του αποθηκευόμενου υδραργύρου,

τα δάπεδα του χώρου αποθήκευσης καλύπτονται από ανθεκτικά στον υδράργυρο στεγανοποιητικά υλικά. Πρέπει να εξασφαλίζεται κλίση με φρεάτιο συλλογής,

ο χώρος αποθήκευσης είναι εφοδιασμένος με σύστημα πυροπροστασίας,

η διαρρύθμιση της αποθήκευσης εξασφαλίζει την ευχερή ανάκτηση όλων των περιεκτών.».

2.

Στο παράρτημα II προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«6.   Ειδικές απαιτήσεις για τον μεταλλικό υδράργυρο

Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

A.

Σύνθεση του υδραργύρου

Ο μεταλλικός υδράργυρος πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

περιεκτικότητα σε υδράργυρο άνω του 99,9 % κατά βάρος,

απουσία προσμείξεων ικανών να διαβρώνουν τον ανθρακοχάλυβα ή τον ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. διάλυμα νιτρικού οξέος, διαλύματα φθοριούχων αλάτων).

B.

Συγκράτηση

Οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου πρέπει να είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση και στις κρούσεις. Επομένως, πρέπει να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις. Ειδικότερα, οι περιέκτες πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

υλικό του περιέκτη: ανθρακοχάλυβας (ASTM A36 ως ελάχιστη προδιαγραφή) ή ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 304, 316L),

οι περιέκτες είναι αεροστεγείς και υδατοστεγείς,

η εξωτερική πλευρά του περιέκτη είναι ανθεκτική στις συνθήκες αποθήκευσης,

ο σχεδιασμός του περιέκτη έχει υποβληθεί με επιτυχία στη δοκιμή πτώσης και στις δοκιμές στεγανότητας που περιγράφονται στις Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων: Εγχειρίδιο δοκιμών και κριτήρια, κεφάλαια 6.1.5.3 και 6.1.5.4.

Ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης του περιέκτη είναι 80 % κατ’ όγκο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κενός χώρος (ullage) και να αποκλείεται η διαρροή ή η μόνιμη παραμόρφωση του περιέκτη κατόπιν διαστολής του υγρού λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Γ.

Διαδικασίες αποδοχής

Γίνονται δεκτοί μόνο οι περιέκτες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

Οι διαδικασίες αποδοχής είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες διατάξεις:

γίνεται δεκτός μόνο ο μεταλλικός υδράργυρος ο οποίος πληροί τα ελάχιστα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται ανωτέρω,

οι περιέκτες υποβάλλονται σε οπτική εξέταση πριν από την αποθήκευση. Δεν γίνονται δεκτοί περιέκτες που έχουν υποστεί ζημία ή εμφανίζουν διαρροή ή διάβρωση,

οι περιέκτες φέρουν ανθεκτική σφραγίδα (τοποθετημένη με διάτρηση) στην οποία αναγράφονται ο αναγνωριστικός αριθμός του περιέκτη, το υλικό κατασκευής, το απόβαρό του, τα στοιχεία αναφοράς του κατασκευαστή και η ημερομηνία κατασκευής,

οι περιέκτες φέρουν πινακίδα η οποία είναι μόνιμα στερεωμένη σε αυτούς και στην οποία αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του πιστοποιητικού.

Δ.

Πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο Γ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

όνομα και διεύθυνση του παραγωγού αποβλήτων,

όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για την πλήρωση,

τόπο και ημερομηνία πλήρωσης,

ποσότητα του υδραργύρου,

καθαρότητα του υδραργύρου και, εφόσον έχει σημασία, περιγραφή των προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ανάλυσης,

επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι περιέκτες έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη μεταφορά/αποθήκευση υδραργύρου,

αναγνωριστικούς αριθμούς των περιεκτών,

τυχόν ειδικές παρατηρήσεις.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τον παραγωγό των αποβλήτων ή, διαφορετικά, από τον υπεύθυνο για τη διαχείρισή τους.»

3.

Στο παράρτημα III προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«6.   Ειδικές απαιτήσεις για τον μεταλλικό υδράργυρο

Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

A.

Απαιτήσεις παρακολούθησης, επιθεώρησης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Στον χώρο αποθήκευσης εγκαθίσταται σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των ατμών υδραργύρου, με ευαισθησία τουλάχιστον 0,02 mg υδραργύρου/m3. Οι αισθητήρες τοποθετούνται στην επιφάνεια του εδάφους και στο ύψος του κεφαλιού. Το σύστημα περιλαμβάνει σύστημα οπτικού και ηχητικού συναγερμού και πρέπει να υφίσταται ετήσια συντήρηση.

Ο χώρος αποθήκευσης και οι περιέκτες υποβάλλονται σε οπτική εξέταση από εξουσιοδοτημένο άτομο τουλάχιστον ανά μήνα. Σε περίπτωση εντοπισμού διαρροών, ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει αμέσως κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή των εκπομπών υδραργύρου στο περιβάλλον και την αποκατάσταση της ασφαλούς αποθήκευσης του υδραργύρου. Θεωρείται ότι κάθε διαρροή έχει τις αναφερόμενες στο άρθρο 12 στοιχείο β) σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στον χώρο αποθήκευσης πρέπει να υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς και επαρκή και κατάλληλα για τον χειρισμό μεταλλικού υδραργύρου μέσα προστασίας.

B.

Τήρηση αρχείων

Όλα τα έγγραφα τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 6 του παραρτήματος II και στο σημείο Α του παρόντος τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού που συνοδεύει τον περιέκτη, όπως επίσης τα αρχεία με τα στοιχεία για την έξοδο από τα αποθέματα και την αποστολή μεταλλικού υδραργύρου μετά την προσωρινή αποθήκευσή του, καθώς και για τον προορισμό και τη σκοπούμενη επεξεργασία, φυλάσσονται τουλάχιστον για διάστημα τριών ετών μετά τον τερματισμό της αποθήκευσης.».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/53


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση της απόφασης 2010/221/ΕΕ όσον αφορά εθνικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη εισαγωγής ορισμένων νόσων υδρόβιων ζώων σε τμήματα της Ιρλανδίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9002]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/825/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2010, για την έγκριση εθνικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του αντικτύπου ορισμένων ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και άγρια υδρόβια ζώα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου (2) επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόζουν περιορισμούς όσον αφορά αποστολές των εν λόγω ζώων, ώστε να προλαμβάνουν την είσοδο ορισμένων ασθενειών στο έδαφός τους, με την προϋπόθεση ότι, είτε έχουν αποδείξει πως το έδαφός τους ή ορισμένες οριοθετημένες περιοχές του εδάφους τους είναι απαλλαγμένο(-ες) από τις εν λόγω ασθένειες, είτε έχουν καταρτίσει πρόγραμμα εξάλειψης ή επιτήρησης, ώστε να επιτύχουν αυτή την απαλλαγή.

(2)

Τα ηπειρωτικά τμήματα του εδάφους της Φινλανδίας και της Σουηδίας απαριθμούνται στο παράρτημα II της απόφασης 2010/221/ΕΕ ως περιοχές με εγκεκριμένο πρόγραμμα εξάλειψης όσον αφορά τη βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD).

(3)

Τα παράκτια τμήματα του εδάφους της Σουηδίας απαριθμούνται στο παράρτημα II της απόφασης 2010/221/ΕΕ ως περιοχές με εγκεκριμένο πρόγραμμα εξάλειψης όσον αφορά τη λοιμώδη παγκρεατική νέκρωση (IPN).

(4)

Η απόφαση 2010/221/ΕΕ εγκρίνει αντιστοίχως ορισμένα εθνικά μέτρα που έλαβαν η Φινλανδία και η Σουηδία όσον αφορά αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας ευπαθών ειδών στις εν λόγω περιοχές. Ωστόσο, προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί εκ νέου η καταλληλότητα των εν λόγω εθνικών μέτρων, η εξουσιοδότηση εφαρμογής των μέτρων αυτών περιορίζεται χρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

(5)

Η Φινλανδία υπέβαλε εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία του εθνικού προγράμματός της για την BKD, στις οποίες αναφέρεται ότι η εξάλειψη της εν λόγω νόσου δεν έχει ακόμη στεφθεί με επιτυχία. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε μερικές περιοχές, ορισμένες παραμένουν ακόμη μολυσμένες με την BKD. Κατά συνέπεια, η Φινλανδία ζήτησε η γεωγραφική οριοθέτηση του προγράμματος να περιοριστεί σε δύο συνεχείς ζώνες που καλύπτουν 19 περιοχές λεκάνης απορροής. Στις εν λόγω ζώνες, μόνον τέσσερις εκμεταλλεύσεις υπόκεινται σε περιορισμούς συναφείς με την BKD και όλες εφαρμόζουν τη διαδικασία καταστροφής των μολυσμένων ψαριών, καθώς και τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων.

(6)

Η Σουηδία υπέβαλε έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών προγραμμάτων της για την BKD και την IPN. Ο αριθμός των κρουσμάτων που αναφέρθηκαν μειώθηκε σημαντικά και η εξάλειψη και των δύο νόσων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στις περιοχές του προγράμματος. Τα ηπειρωτικά τμήματα της Σουηδίας είναι ήδη απαλλαγμένα από την IPN και συνεπώς το εθνικό πρόγραμμα εξάλειψης στα παράκτια ύδατα επιτελεί επίσης τη λειτουργία προστατευτικής ζώνης, έτσι ώστε να προστατευτούν οι περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένες.

(7)

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν η Φινλανδία και η Σουηδία προσήκει να συνεχιστούν τα εν λόγω εθνικά μέτρα. Ωστόσο, δεδομένου ότι παρά την πολυετή εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων εξάλειψης η εξάλειψη δεν έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί εν ευθέτω χρόνω η καταλληλότητα και η αναγκαιότητα των εθνικών μέτρων. Συνεπώς, η εξουσιοδότηση εφαρμογής των εν λόγω εθνικών μέτρων θα πρέπει να περιοριστεί σε δύο ακόμη έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(8)

Το παράρτημα III της απόφασης 2010/221/ΕΕ απαριθμεί την παρούσα στιγμή εννέα διαμερίσματα του εδάφους της Ιρλανδίας με εγκεκριμένο πρόγραμμα επιτήρησης όσον αφορά τον ερπητοϊό των στρειδιών 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(9)

Η Ιρλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι ανίχνευσε τον OsHV-1 μνar σε δύο από τα διαμερίσματα αυτά, δηλαδή στο Gweendore Bay εντός του διαμερίσματος 1 και στο Ballinakill Bay εντός του διαμερίσματος 4. Κατά συνέπεια, η γεωγραφική οριοθέτηση των δύο αυτών τμημάτων στο παράρτημα III της απόφασης 2010/221/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(10)

Συνεπώς, η απόφαση 2010/221/ΕΕ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2010/221/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2011» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2013».

2)

Τα παραρτήματα II και III αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 14.

(2)  ΕΕ L 98 της 20.4.2010, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κράτη μέλη και τμήματά τους με προγράμματα εξάλειψης όσον αφορά ορισμένες ασθένειες σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, και τα οποία επιτρέπεται να λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τον έλεγχο αυτών των ασθενειών σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ

Ασθένεια

Κράτος μέλος

Κωδικός

Γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής με εγκεκριμένα εθνικά μέτρα

Βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD)

Φινλανδία

FI

Οι ακόλουθες περιοχές λεκάνης απορροής:

Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Σουηδία

SE

Τα ηπειρωτικά τμήματα του εδάφους της

Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (IPN)

Σουηδία

SE

Τα παράκτια τμήματα του εδάφους της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κράτη μέλη και περιοχές με προγράμματα επιτήρησης όσον αφορά τον ερπητοϊό των στρειδιών 1 μνar (OsHV-1 μνar), τα οποία επιτρέπεται να λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τον έλεγχο αυτής της ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ

Ασθένεια

Κράτος μέλος

Κωδικός

Γεωγραφική οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες εφαρμόζονται εγκεκριμένα εθνικά μέτρα (κράτη μέλη, ζώνες και διαμερίσματα)

Ερπητοϊός των στρειδιών 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ιρλανδία

IE

Διαμέρισμα 1: Sheephaven Bay.

Διαμέρισμα 2: Gweebara Bay.

Διαμέρισμα 3: Drumcliff, Killala, Broadhaven Bay και Blacksod Bay.

Διαμέρισμα 4: Streamstown Bay.

Διαμέρισμα 5: Bertraghboy Bay και Galway Bay.

Διαμέρισμα 6: Shannon Estuary και Poulnasharry, Askeaton Bay και Ballylongford Bay.

Διαμέρισμα 7: Kenmare Bay.

Διαμέρισμα 8: Dunmanus Bay.

Διαμέρισμα 9: Kinsale Bay και Oysterhaven Bay.

Ηνωμένο Βασίλειο

UK

Το έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας εκτός του Whitstable Bay, Kent.

Το έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας εκτός από τις περιοχές Killough Bay, Lough Foyle και Carlingford Lough.

Το έδαφος της νήσου Guernsey.

»

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/56


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 41/2011 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΑΜΟΙΒΑΊΑΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΫ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ

της 14ης Νοεμβρίου 2011

όσον αφορά την καταχώριση φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο των τομεακών παραρτημάτων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό

(2011/826/ΕΕ)

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και ιδίως τα άρθρα 7 και 14·

Εκτιμώντας ότι η μεικτή επιτροπή πρόκειται να λάβει απόφαση για να καταχωρίσει έναν ή περισσότερους φορείς διαπίστωσης της συμμόρφωσης σε ένα τομεακό παράρτημα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.

Οι φορείς διαπίστωσης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Α προστίθενται στον κατάλογο φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης στη στήλη «πρόσβαση των ΗΠΑ στην αγορά της ΕΚ» στο τμήμα V του τομεακού παραρτήματος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και στο τομεακό παράρτημα για τον ραδιοεξοπλισμό και το τηλεπικοινωνιακό τερματικό υλικό.

2.

Ο φορέας διαπίστωσης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Β προστίθεται στον κατάλογο των φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης στη στήλη «πρόσβαση της ΕΚ στην αγορά των ΗΠΑ» στο τμήμα V του τομεακού παραρτήματος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

3.

Το συγκεκριμένο εύρος του καταλόγου των φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στα προσαρτήματα Α και Β, ως προς τα προϊόντα και τις διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης, έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη και θα ενημερώνονται από αυτά.

Η παρούσα απόφαση, που εκδίδεται εις διπλούν, υπογράφεται από αντιπροσώπους της μεικτής επιτροπής που εξουσιοδοτούνται να ενεργούν εξ ονόματος των μερών όσον αφορά την τροποποίηση της συμφωνίας. H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί η τελευταία υπογραφή.

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

James SANFORD

Υπεγράφη στην Ουάσινγκτον, στις 8 Νοεμβρίου 2011

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 14 Νοεμβρίου 2011


Προσάρτημα Α

Φορείς διαπίστωσης της συμμόρφωσης των ΗΠΑ που προστίθενται στον κατάλογο φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης στη στήλη «πρόσβαση των ΗΠΑ στην αγορά της ΕΚ» στο τμήμα V του τομεακού παραρτήματος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και στο τομεακό παράρτημα για τον ραδιοεξοπλισμό και το τηλεπικοινωνιακό τερματικό υλικό

MiCOM Labs

440 Boulder Court, Suite 200

Pleasanton, CA 94566

United States

Nemko USA, Inc

802 N. Kealy Avenue

Lewisville, Texas 75057-3136

United States


Προσάρτημα Β

Φορέας διαπίστωσης της συμμόρφωσης της ΕΕ που προστίθεται στον κατάλογο των φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης στη στήλη «πρόσβαση της ΕΚ στην αγορά των ΗΠΑ» στο τμήμα V του τομεακού παραρτήματος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Intertek Semko AB

Box 1103

SE-164 22 KISTA

Sweden


Διορθωτικά

10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/58


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112 της 30ής Απριλίου 2011 )

Στη σελίδα 18, στο άρθρο 57 παράγραφος 4:

αντί:

«Τα κράτη μέλη που συγκεντρώνουν συστηματικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση για κάθε αλιευτικό σκάφος τους που δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις δεδομένων ημερολογίου αλιείας και δήλωσης εκφόρτωσης

α)

για το σύνολο των εκφορτώσεων αλιευμάτων όλων των ειδών σε χιλιόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών εκφορτώσεων·

β)

για τα στατιστικά ορθογώνια όπου αλιεύθηκαν τα αλιεύματα αυτά θεωρείται ότι έχουν συμμορφωθεί με την απαίτηση καθορισμού σχεδίου δειγματοληψίας όπως ορίζεται στο άρθρο 56 του παρόντος κανονισμού.»

διάβαζε:

«Τα κράτη μέλη θεωρείται ότι έχουν συμμορφωθεί με την απαίτηση καθορισμού σχεδίου δειγματοληψίας όπως ορίζεται στο άρθρο 56 του παρόντος κανονισμού εφόσον συγκεντρώνουν συστηματικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση για κάθε αλιευτικό σκάφος τους που δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις δεδομένων ημερολογίου αλιείας και δήλωσης εκφόρτωσης

α)

για το σύνολο των εκφορτώσεων αλιευμάτων όλων των ειδών σε χιλιόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών εκφορτώσεων·

β)

για τα στατιστικά ορθογώνια όπου αλιεύθηκαν τα αλιεύματα αυτά.».

Στη σελίδα 88, παράρτημα XIII, είδος «Πεσκαντρίτσα», 3η γραμμή (GUH):

αντί:

«GUH 3,04»

διάβαζε:

«GUH 3,00».

Στη σελίδα 92, παράρτημα XIII, είδος «Ευρωπαϊκή χωματίδα», 2η γραμμή (GUT):

αντί:

«GUT 1,07»

διάβαζε:

«GUT 1,05».

Στην σελίδα 98, παράρτημα XV, είδος «Γάδος», 7η γραμμή (SAD):

αντί:

«SAD»

διάβαζε:

«CBF».

Στη σελίδα 101, παράρτημα XV, είδος «Κοκκινόψαρα», 3η γραμμή (GUH):

αντί:

«GUH 1,88»

διάβαζε:

«GUH 1,78».