ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2011.320.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
3 Δεκεμβρίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Πληροφορία σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αργεντινής σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1

 

 

2011/790/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την υπογραφή εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

2

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1256/2011 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1124/2010

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2011 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου

12

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1258/2011 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα νιτρικά σε τρόφιμα ( 1 )

15

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2011 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα διοξινών, παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα ( 1 )

18

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2011 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 945/2010 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2011 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010

24

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1261/2011 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

26

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2011/791/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση της απόφασης 2011/734/ΕΕ η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, και διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος

28

 

 

2011/792/ΚΕΠΠΑ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας Atalanta/4/2011, της 2ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον διορισμό διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta)

32

 

 

2011/793/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής γεωργίας που συστάθηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος 9 της εν λόγω συμφωνίας

33

 

 

2011/794/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2010 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8714]

37

 

 

2011/795/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων στην Ιταλία το 2009 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8715]

39

 

 

2011/796/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στο Cloppenburg της Γερμανίας τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8716]

41

 

 

2011/797/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών στην Ισπανία το 2009 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8717]

43

 

 

2011/798/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στην Ισπανία το 2009 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8721]

45

 

 

2011/799/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στην Πολωνία το 2007 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8722]

47

 

 

2011/800/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού στη Γερμανία το 2007 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8723]

49

 

 

2011/801/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού στη Γαλλία το 2007 και το 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8727]

50

 

 

2011/802/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Ιταλία το 2007 και το 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8728]

52

 

 

2011/803/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Αυστρία το 2007 και το 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8729]

54

 

 

2011/804/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στις Κάτω Χώρες το 2007 και το 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8732]

56

 

 

2011/805/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Σουηδία το 2007 και το 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8737]

58

 

 

2011/806/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στο Λουξεμβούργο το 2007 και το 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8742]

60

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/1


Πληροφορία σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αργεντινής σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αργεντινής σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1) θα αρχίσει να ισχύει από τις 6 Δεκεμβρίου 2011.


(1)  EE L 317 της 30.11.2011, σ. 11.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/2


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Νοεμβρίου 2011

σχετικά με την υπογραφή εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

(2011/790/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τον Μάιο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Η επιβολή της δασικής νομοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) – Πρόταση για σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία ζητούσε τη θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης δασικής εκμετάλλευσης χάρη στην εκπόνηση εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις χώρες παραγωγής ξυλείας. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με αυτό το σχέδιο δράσης εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2003 (1) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με το θέμα στις 11 Ιουλίου 2005 (2).

(2)

Στις 5 Δεκεμβρίου 2005, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ώστε να εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης της Ένωσης σχετικά με τη FLEGT.

(3)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2005, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 (3) περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ένωση προέλευσης χωρών με τις οποίες η Ένωση συνήψε εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης.

(4)

Οι διαπραγματεύσεις με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ολοκληρώθηκαν και η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (στο εξής «συμφωνία») μονογραφήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2010.

(5)

Η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί, με την επιφύλαξη της σύναψής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEG) (εφεξής «συμφωνία») επιτρέπεται εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψης της εν λόγω συμφωνίας (4).

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την υπογραφή της συμφωνίας εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SAWICKI


(1)  ΕΕ C 268 της 7.11.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 482.

(3)  ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.

(4)  Το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιευθεί μαζί με την απόφαση σχετικά με τη σύναψή της.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1256/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

περί καθορισμού, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1124/2010

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης προβλέπει ότι το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), τα μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ύδατα και πόρους και για την αειφόρο άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, απαιτείται να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και, ιδίως, την έκθεση της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (ΕΤΟΕΑ) καθώς και υπό το φως οποιαδήποτε γνώμης εκ μέρους περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων.

(3)

Στο Συμβούλιο εναπόκειται να θεσπίσει τα μέτρα για τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για κάθε τύπο αλιείας ή ομάδα τύπων αλιείας, περιλαμβανομένων ορισμένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκάστου κράτους μέλους για όλα τα αποθέματα ή τα είδη αλιείας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

(4)

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών πτυχών, με παράλληλη εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των αλιευτικών κλάδων, και λαμβανομένων επίσης υπόψη των απόψεων που έχουν διατυπωθεί κατά τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, ιδίως στις συναντήσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τα οικεία περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια.

(5)

Για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά πολυετή σχέδια, οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα εν λόγω σχέδια. Συνεπώς, τα όρια αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (2) («Σχέδιο για τον γάδο της Βαλτικής θάλασσας»).

(6)

Σύμφωνα με τις πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μπορεί να εισαχθεί ευελιξία στη διαχείριση των αλιευτικών προσπαθειών για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι του Σχεδίου για τον γάδο της Βαλτικής θάλασσας και χωρίς να προκληθεί αύξηση της θνησιμότητας των αλιευμάτων. Μια τέτοια ευελιξία θα επέτρεπε την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αλιευτικών προσπαθειών σε περίπτωση που οι ποσοστώσεις δεν κατανέμονται ισότιμα μεταξύ του στόλου ενός κράτους μέλους και θα διευκόλυνε ταχείες αντιδράσεις στις ανταλλαγές ποσοστώσεων. Θα πρέπει να επιτρέπεται συνεπώς σε ένα κράτος μέλος να παρέχει πρόσθετες ημέρες απουσίας από λιμένα σε ένα σκάφος που φέρει τη σημαία του εφόσον αφαιρείται ίσος αριθμός ημερών απουσίας από λιμένα από άλλα σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους.

(7)

Υπό το φως των πλέον πρόσφατων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, θα πρέπει εισαχθεί παρόμοια ευελιξία στη διαχείριση των αλιευτικών προσπαθειών για τα αλιευτικά αποθέματα γάδου ο της Βαλτικής θάλασσας ήδη το 2011. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα II του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1124/2010, της 29ης Νοεμβρίου 2010, για καθορισμό, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Βαλτική Θάλασσα (3).

(8)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (4), και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 που αφορούν, αντίστοιχα, την καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας, αφενός, και την ενημέρωση για τα στοιχεία σχετικά με την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων, αφετέρου. Θα πρέπει, επομένως, να καθορισθούν οι κώδικες για τα αλιεύματα αποθεμάτων δυνάμει του παρόντος κανονισμού τους οποίους θα χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη όταν αποστέλλουν στην Επιτροπή στοιχεία.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (5), θα πρέπει να προσδιορισθούν τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(10)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Ένωσης, είναι σημαντικό να επιτραπεί η άσκηση αυτών των τύπων αλιείας από την 1η Ιανουαρίου 2012. Ωστόσο, καθώς ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1124/2010 εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2011, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που επιτρέπουν ευελιξία στη διαχείριση των αλιευτικών προσπαθειών για αποθέματα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα θα πρέπει να εφαρμοσθούν από 1ης Ιανουαρίου 2011. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται, οι αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων για το 2012 και τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΕ) 1124/2010 όσον αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών προσπαθειών σχετικά με τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική θάλασσα.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν δραστηριότητα στη Βαλτική θάλασσα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ζώνες του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) είναι οι γεωγραφικές περιοχές που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Belts και του Sound (6)·

β)

ως «Βαλτική θάλασσα» νοούνται οι υποδιαιρέσεις ICES 22-32·

γ)

ως «ενωσιακό σκάφος» νοείται το αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

δ)

ως «συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα» (TAC) νοείται η ποσότητα που μπορεί να αλιευθεί από κάθε απόθεμα κάθε έτος·

ε)

ως «ποσόστωση» νοείται αναλογία του TAC που διατίθεται στην Ένωση, σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

στ)

ως «ημέρα απουσίας από λιμένα» νοείται η συνεχής περίοδος 24 ωρών ή τμήμα αυτής κατά την οποία το σκάφος απουσιάζει από τον λιμένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 4

Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και κατανομές

Τα TAC, η κατανομή των εν λόγω TAC μεταξύ των κρατών μελών και οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, καθορίζονται, όπου απαιτείται, στο παράρτημα I.

Άρθρο 5

Ειδικές διατάξεις για τις κατανομές

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

β)

τις ανακατανομές που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 37, 105, 106 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζεται στα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικό TAC, το δε άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού εφαρμόζονται στα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

Άρθρο 6

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται όρια αλιευμάτων, διατηρούνται στο σκάφος ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

α)

τα αλιεύματα αλιεύθηκαν από σκάφη κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει· ή

β)

τα αλιεύματα εντάσσονται σε ποσόστωση της Ένωσης, η οποία δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών υπό μορφή ποσοστώσεων, και η εν λόγω ποσόστωση της Ένωσης δεν έχει εξαντληθεί.

Άρθρο 7

Όρια αλιευτικής προσπάθειας

1.   Τα όρια αλιευτικής προσπάθειας καθορίζονται στο παράρτημα II.

2.   Τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν επίσης για τις υποδιαιρέσεις ICES 27 και 28.2, εκτός εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 περί εξαίρεσης των εν λόγω υποδιαιρέσεων από τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 8 παράγραφοι 3, 4 και 5 και στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν ισχύουν για την υποδιαίρεση ICES 28.1, εκτός εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 περί εφαρμογής στην εν λόγω υποδιαίρεση των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 8 παράγραφοι 3, 4 και 5 του εν λόγω κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Διαβίβαση στοιχείων

Όταν, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων, πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1124/2010

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1124/2010 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Αντιθέτως, το άρθρο 9 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 318 της 4.12.2010, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

TAC ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ TAC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι ακόλουθοι πίνακες καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζώντων αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα, καθώς και τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι παραπομπές στις αλιευτικές ζώνες είναι παραπομπές στις ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους.

Ο κάτωθι συγκριτικός πίνακας των λατινικών με τις κοινές ονομασίες δίνεται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Gadus morhua

COD

Γάδος

Pleuronectes platessa

PLE

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Salmo salar

SAL

Σολομός του Ατλαντικού

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 30-31

HER/3D30. HER/3D31.

Φινλανδία

86 905

Αναλυτικό TAC

Σουηδία

19 095

Ένωση

106 000

TAC

106 000


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 22-24

HER/3B23. HER/3C22. HER/3D24.

Δανία

2 930

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Γερμανία

11 532

Φινλανδία

1

Πολωνία

2 719

Σουηδία

3 718

Ένωση

20 900

TAC

20 900


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 25-27, 28.2, 29 και 32

HER/3D25. HER/3D26. HER/3D27. HER/3D28. HER/3D29. HER/3D32.

Δανία

1 725

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Γερμανία

457

Εσθονία

8 810

Φινλανδία

17 197

Λεττονία

2 174

Λιθουανία

2 289

Πολωνία

19 537

Σουηδία

26 228

Ένωση

78 417

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαίρεση 28.1

HER/03D.RG

Εσθονία

14 120

Αναλυτικό TAC

Λεττονία

16 456

Ένωση

30 576

TAC

30 576


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 25-32

COD/3D25. COD/3D26. COD/3D27. COD/3D28. COD/3D29. COD/3D30. COD/3D31. COD/3D32.

Δανία

15 587

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

6 200

Εσθονία

1 519

Φινλανδία

1 193

Λεττονία

5 795

Λιθουανία

3 818

Πολωνία

17 947

Σουηδία

15 791

Ένωση

67 850

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 22-24

COD/3B23. COD/3C22. COD/3D26.

Δανία

9 298

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Γερμανία

4 546

Εσθονία

206

Φινλανδία

183

Λεττονία

769

Λιθουανία

499

Πολωνία

2 487

Σουηδία

3 312

Ένωση

21 300

TAC

21 300


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

PLE/3B23. PLE/3C22. PLE/3D24. PLE/3D25. PLE/3D26. PLE/3D27. PLE/3D28. PLE/3D29. PLE/3D30. PLE/3D31. PLE/3D32.

Δανία

2 070

Προληπτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Γερμανία

230

Πολωνία

433

Σουηδία

156

Ένωση

2 889

TAC

2 889


Είδος

:

Σολομός του Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-31

SAL/3B23. SAL/3C22. SAL/3D24. SAL/3D25. SAL/3D26. SAL/3D27. SAL/3D28. SAL/3D29. SAL/3D30. SAL/3D31.

Δανία

25 396 (1)

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Γερμανία

2 826 (1)

Εσθονία

2 581 (1)

Φινλανδία

31 667 (1)

Λεττονία

16 153 (1)

Λιθουανία

1 899 (1)

Πολωνία

7 704 (1)

Σουηδία

34 327 (1)

Ένωση

122 553 (1)

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Σολομός του Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα της υποδιαίρεσης 32

SAL/3D32.

Εσθονία

1 581 (2)

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Φινλανδία

13 838 (2)

Ένωση

15 419 (2)

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Παπαλίνα και συναφή αλιεύματα

Sprattus sprattus

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

SPR/3B23. SPR/3C22. SPR/3D24. SPR/3D25. SPR/3D26. SPR/3D27. SPR/3D28. SPR/3D29. SPR/3D30. SPR/3D31. SPR/3D32.

Δανία

22 218

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Γερμανία

14 076

Εσθονία

25 800

Φινλανδία

11 631

Λεττονία

31 160

Λιθουανία

11 272

Πολωνία

66 128

Σουηδία

42 952

Ένωση

225 237 (3)

TAC

Άνευ αντικειμένου


(1)  Εκφράζεται σε αριθμό ιχθύων.

(2)  Εκφράζεται σε αριθμό ιχθύων.

(3)  Το 92 % τουλάχιστον των εκφορτωμένων αλιευμάτων που καταλογίζονται στο TAC πρέπει να αποτελείται από παπαλίνα. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ρέγκας καταλογίζονται στο εναπομένον 8 % του TAC.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

1.

Τα κράτη μέλη παρέχουν το δικαίωμα σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και αλιεύουν με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 90 mm, με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 90 mm, με παραγάδια βυθού, παραγάδια εκτός των παρασυρόμενων παραγαδιών, καλαμίδια και καθετές, να απουσιάζουν έως:

α)

163 ημέρες από λιμένα για τις υποδιαιρέσεις ICES 22-24, εξαιρουμένης της περιόδου από την 1η έως τις 30 Απριλίου, οπότε ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 και

β)

160 ημέρες από λιμένα για τις υποδιαιρέσεις ICES 25-28, εξαιρουμένης της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οπότε ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007.

2.

Ο ανώτατος αριθμός ημερών απουσίας από λιμένα κατ’ έτος κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν εντός των δύο περιοχών που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) αλιεύοντας με τα εργαλεία που εξειδικεύονται στο σημείο 1 δεν μπορεί να υπερβεί τον ανώτατο αριθμό ημερών απουσίας από λιμένα που έχει προβλεφθεί για τη μία εκ των εν λόγω δύο περιοχών.

3.

Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 1 και 2, και εφόσον απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων, ένα κράτος μέλος δύναται να παρέχει σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους το δικαίωμα επιπρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένα υπό την προϋπόθεση ότι ίδιος αριθμός ημερών απουσίας από λιμένα αφαιρείται από άλλα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και υπάγονται σε περιορισμό προσπαθειών στην ίδια περιοχή, και εφόσον η ισχύς, μετρούμενη σε κιλοβάτ (kW), εκάστου από τα σκάφη δωρητές είναι ίση ή ανώτερη από εκείνη των σκαφών αποδεκτών. Ο αριθμός των σκαφών αποδεκτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % του συνολικού αριθμού των σκαφών του οικείου κράτους μέλους, όπως επισημαίνεται στο σημείο 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

1.

Τα κράτη μέλη παρέχουν το δικαίωμα σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και αλιεύουν με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 90 mm, με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 90 mm, με παραγάδια βυθού, παραγάδια εκτός των παρασυρόμενων παραγαδιών, καλαμίδια και καθετές να απουσιάζουν έως:

α)

163 ημέρες από λιμένα για τις υποδιαιρέσεις ICES 22-24, εξαιρουμένης της περιόδου από την 1η έως τις 30 Απριλίου, οπότε ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 και

β)

160 ημέρες απουσίας από λιμένα για τις υποδιαιρέσεις ICES 25-28, εξαιρουμένης της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οπότε ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007.

2.

Ο ανώτατος αριθμός ημερών απουσίας από λιμένα κατ’ έτος κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν εντός των δύο περιοχών που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) αλιεύοντας με τα εργαλεία που εξειδικεύονται στο σημείο 1 δεν μπορεί να υπερβεί τον ανώτατο αριθμό ημερών απουσίας από λιμένα που έχει προβλεφθεί για τη μία εκ των εν λόγω δύο περιοχών.

3.

Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 1 και 2, και εφόσον απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων, ένα κράτος μέλος δύναται να παρέχει σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους το δικαίωμα επιπρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένα υπό την προϋπόθεση ότι ίδιος αριθμός ημερών απουσίας από λιμένα αφαιρείται από άλλα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και υπάγονται σε περιορισμό προσπαθειών στην ίδια περιοχή, και εφόσον η ισχύς, μετρούμενη σε κιλοβάτ (kW), εκάστου από τα σκάφη δωρητές είναι ίση ή ανώτερη από εκείνη των σκαφών αποδεκτών. Ο αριθμός των σκαφών αποδεκτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % του συνολικού αριθμού των σκαφών του οικείου κράτους μέλους, όπως επισημαίνεται στο σημείο 1.»


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/12


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1257/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2011

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008 της Επιτροπής (2) προβλέπει το άνοιγμα ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0206 10 95 και 0206 29 91 και για κατεψυγμένο κρέας βουβάλου χωρίς κόκαλα, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0202 30 90.

(2)

Βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008 κατανέμονται 28 000 τόνοι βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα των κωδικών ΣΟ 0201 30 00 και 0206 10 95 στα επιλεγμένα τεμάχια κρέατος βοοειδών που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένο ορισμό.

(3)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αργεντινής σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (3), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/769/ΕΕ του Συμβουλίου (4), προβλέπει την προσθήκη 1 500 τόνων στην κατανομή ανά χώρα (Αργεντινή) βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης ΕΕ για το «κρέας βοοειδών χωρίς κόκαλα, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη». Για τα τέσσερα πρώτα έτη της εφαρμογής η αύξηση θα είναι 2 000 τόνοι ετησίως. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία κατανομής ανά χώρα (Αργεντινή) 200 τόνων βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης ΕΕ για το «κρέας βουβάλου χωρίς κόκαλα, κατεψυγμένο», ενώ η κατανομή για την Αργεντινή καλύπτει επίσης το «νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη».

(4)

Για λόγους σαφήνειας είναι σκόπιμο να διευκρινίζεται η χώρα προέλευσης του κρέατος βουβάλου.

(5)

Βάσει του άρθρου 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008 κατανέμονται 1 300 τόνοι κρέατος χωρίς κόκαλα των κωδικών ΣΟ 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 και 0206 29 91 στα τεμάχια κρέατος βοοειδών υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένο ορισμό.

(6)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (5), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/767/ΕΕ του Συμβουλίου (6), προβλέπει αλλαγή στον ορισμό της δασμολογικής ποσόστωσης ΕΕ 1 300 τόνων «κρέατος βοοειδών υψηλής ποιότητας».

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

66 750 τόνοι βοείου κρέατος εκλεκτής ποιότητας, νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη ή κατεψυγμένου που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202 καθώς και προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0206 10 95 και 0206 29 91. Για την περίοδο εισαγωγής 2011/2012, η συνολική ποσότητα είναι 66 625 τόνοι και για τις περιόδους εισαγωγής 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, η συνολική ποσότητα είναι 67 250 τόνοι.»·

β)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

2 250 τόνοι κατεψυγμένου κρέατος βουβάλου χωρίς κόκαλα που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0202 30 90, εκφραζόμενοι σε βάρος κρέατος χωρίς κόκαλα, προελεύσεως Αυστραλίας. Η ποσόστωση αυτή φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4001.»·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

200 τόνοι “κατεψυγμένου κρέατος βουβάλου χωρίς κόκαλα, νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη ή κατεψυγμένου” που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0201 30 00 και 0202 30 90, εκφραζόμενοι σε βάρος κρέατος χωρίς κόκαλα, προελεύσεως Αργεντινής. Η ποσόστωση αυτή φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4004.»

2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

29 500 τόνοι κρέατος χωρίς κόκαλα των κωδικών ΣΟ 0201 30 00 και 0206 10 95 που ανταποκρίνονται στον ακόλουθο ορισμό:

“Τεμάχια βοείου κρέατος προερχόμενα από βοοειδή, νεαρά βοοειδή ή δαμάλες που τρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπους μετά τον απογαλακτισμό τους. Τα σφάγια βοοειδών ταξινομούνται ως ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ ή ‘U2’, τα σφάγια νεαρών βοοειδών και δαμάλων ταξινομούνται ως ‘AA’, ‘A’, ή ‘B’ σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση βοοειδών που εκπονήθηκε στην Αργεντινή από τη Γραμματεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Τροφίμων (Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos – SAGPyA)”.

Ωστόσο, για την περίοδο εισαγωγής 2011/2012, η συνολική ποσότητα είναι 29 375 τόνοι και για τις περιόδους εισαγωγής 2012/2013, 2013/2014 και 2014/2015, η συνολική ποσότητα είναι 30 000 τόνοι.

Η επισήμανση των τεμαχίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

Μπορεί να προστεθεί η ένδειξη “Κρέας βοοειδών υψηλής ποιότητας” στις πληροφορίες της ετικέτας.

Η ποσόστωση αυτή φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4450.

β)

στο στοιχείο ε), ο ορισμός αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Επιλεγμένα τεμάχια βοοειδών που προέρχονται αποκλειστικά από βόδια ή δαμάλες ελεύθερης βοσκής, τα σφάγια των οποίων έχουν βάρος που δεν υπερβαίνει τα 370 χιλιόγραμμα. Τα σφάγια ταξινομούνται ως Α, L, P, T ή F, είναι κομμένα με στρώση λίπους πάχους P ή λιγότερο και έχουν μυϊκή κατάταξη 1 ή 2 ανάλογα με το σύστημα ταξινόμησης των σφαγίων που εφαρμόζει το “New Zealand Meat Board”».

3)

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η εισαγωγή των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 2 στοιχεία α) έως ε) και ζ) υπόκειται, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 στοιχεία α) και β) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.».

4)

Στο άρθρο 10, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2008 εφαρμόζονται στις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 2 στοιχεία α) έως ε) και ζ) του παρόντος κανονισμού, πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.».

5)

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου μετά το τέλος κάθε περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, για τη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής με αύξοντες αριθμούς 09.4001 και 09.4004, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιεχόμενο “ουδέν”, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά την προηγούμενη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής·»·

β)

στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι κοινοποιήσεις σχετικά με τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 2 στοιχεία α) έως ε) και ζ) του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα IV, V και VI του παρόντος κανονισμού.».

6)

Στο παράρτημα I, ο ορισμός αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Κρέας βοοειδών υψηλής ποιότητας προελεύσεως …

(ισχύων ορισμός)

ή Κρέας βουβάλου προελεύσεως Αυστραλίας

ή Κρέας βουβάλου προελεύσεως Αργεντινής.».

7)

Στο παράρτημα II, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

για τα κρέατα προελεύσεως Αργεντινής:

α)

που ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

β)

που ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 2 στοιχείο α)».

8)

Στα παραρτήματα IV, V και VI προστίθενται ο ακόλουθος αύξων αριθμός και χώρα προέλευσης:

«09.4004»

«Αργεντινή».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 219 της 14.8.2008, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 317 της 30.11.2011, σ. 11.

(4)  ΕΕ L 317 της 30.11.2011, σ. 10.

(5)  ΕΕ L 317 της 30.11.2011, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 317 της 30.11.2011, σ. 2.

(7)  ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.»·


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1258/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα νιτρικά σε τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (2), καθορίζει τα μέγιστα επίπεδα για τα νιτρικά σε ορισμένα φυλλώδη λαχανικά.

(2)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά τις εξελίξεις στην ορθή γεωργική πρακτική, διαπιστώνεται υπέρβαση των μέγιστων επιπέδων. Για τον λόγο αυτό, χορηγήθηκε προσωρινή παρέκκλιση σε κράτη μέλη όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ορισμένων φυλλωδών λαχανικών τα οποία καλλιεργούνται και προορίζονται για κατανάλωση στο έδαφός τους και στα οποία τα επίπεδα των νιτρικών είναι υψηλότερα από τα καθορισμένα μέγιστα επίπεδα.

(3)

Από τη στιγμή που άρχισαν να εφαρμόζονται τα μέγιστα επίπεδα για τα νιτρικά στο μαρούλι και στο σπανάκι, έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που εμπλέκονται στην παρουσία νιτρικών στο μαρούλι και στο σπανάκι καθώς και σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθεί η παρουσία νιτρικών στο μαρούλι και στο σπανάκι όσο το δυνατόν περισσότερο. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ορθή γεωργική πρακτική με σκοπό τη μείωση της παρουσίας νιτρικών στο μαρούλι και στο σπανάκι και παρά την αυστηρή εφαρμογή αυτής της ορθής γεωργικής πρακτικής, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με συνέπεια η παρουσία νιτρικών στο μαρούλι και στο νωπό σπανάκι σε επίπεδα χαμηλότερα από τα ισχύοντα μέγιστα επίπεδα σε ορισμένες περιφέρειες της Ένωσης. Ο λόγος είναι ότι το κλίμα, και ιδίως οι συνθήκες φωτός, συνιστούν τον κύριο καθοριστικό παράγοντα για την παρουσία νιτρικών στο μαρούλι και στο σπανάκι. Αυτές τις κλιματικές συνθήκες ο παραγωγός δεν μπορεί ούτε να τις διαχειριστεί ούτε να τις αλλάξει.

(4)

Για να επικαιροποιηθεί η επιστημονική βάση που θα χρησιμοποιηθεί στην πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική με στόχο τη διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από τα νιτρικά στα λαχανικά, ήταν αναγκαίο να διενεργηθεί επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Αρχή για τη Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία θα λάμβανε υπόψη νέα στοιχεία. Αυτή η εκτίμηση έπρεπε να συνυπολογίσει τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ως προς τους κινδύνους και τα οφέλη, για παράδειγμα, να συγκρίνει τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο των νιτρικών με τα πιθανά θετικά αποτελέσματα της κατανάλωσης λαχανικών, όπως τις αντιοξειδωτικές λειτουργίες ή άλλες ιδιότητες που μπορεί, κατά κάποιον τρόπο, να αντισταθμίζουν ή να εξισορροπούν τους κινδύνους που προκύπτουν από τα νιτρικά και τις προκύπτουσες νιτρωδοενώσεις.

(5)

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (στο εξής «η ομάδα») εξέδωσε στις 10 Απριλίου 2008 επιστημονική γνώμη σχετικά με τα νιτρικά στα λαχανικά (3). Η ομάδα συνέκρινε τον κίνδυνο και τα οφέλη που συνεπάγεται η έκθεση σε νιτρικά που υπάρχουν σε λαχανικά. Γενικώς, η εκτιμώμενη έκθεση σε νιτρικά που υπάρχουν σε λαχανικά είναι απίθανο να προκαλέσει αξιόλογους κινδύνους για την υγεία. Ως εκ τούτου, τα αναγνωρισμένα οφέλη της κατανάλωσης λαχανικών είναι σημαντικότερα. Η ομάδα αναγνώρισε ότι, κατά καιρούς, υπάρχουν περιπτώσεις (π.χ. δυσμενείς συνθήκες παραγωγής σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο νοικοκυριών) για λαχανικά που αποτελούν μεγάλο μέρος της διατροφής ή για άτομα με διατροφή πλούσια σε λαχανικά όπως η ρόκα, οι οποίες πρέπει να εκτιμηθούν μεμονωμένα.

(6)

Μετά τη συζήτηση για τα κατάλληλα μέτρα και τους προβληματισμούς όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά από οξεία έκθεση μέσω της διατροφής, η Επιτροπή ζήτησε από την EFSA συμπληρωματική επιστημονική δήλωση για τα νιτρικά στα λαχανικά· στη δήλωση αυτή έπρεπε, αφενός, να εκτιμώνται λεπτομερέστερα οι πιθανοί κίνδυνοι που συνεπάγεται για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά η παρουσία νιτρικών σε νωπά λαχανικά και, αφετέρου, να εξετάζεται η οξεία λήψη μέσω της διατροφής, ενώ έπρεπε να συνυπολογίζονται πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την παρουσία νιτρικών σε λαχανικά, αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση λαχανικών από βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς και η δυνατότητα να καθοριστούν μέγιστα επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τα ισχύοντα όσον αφορά τα νιτρικά στα φυλλώδη λαχανικά. Την 1η Οκτωβρίου 2010 η Ομάδα εξέδωσε δήλωση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία των βρεφών και των μικρών παιδιών από την παρουσία νιτρικών σε φυλλώδη λαχανικά (4).

(7)

Σ’ αυτή τη δήλωσή της η Ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση στα ισχύοντα ή εξεταζόμενα μέγιστα επίπεδα νιτρικών σε σπανάκι που μαγειρεύεται από νωπό σπανάκι είναι απίθανο να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία, αν και ο κίνδυνος για ορισμένα βρέφη που λαμβάνουν περισσότερα από ένα γεύματα με σπανάκι ημερησίως δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η EFSA επισήμανε ότι δεν έλαβε υπόψη πιθανές μεταβολές ως προς την περιεκτικότητα σε νιτρικά λόγω επεξεργασίας των τροφίμων, όπως πλυσίματος, ξεφλουδίσματος και/ή μαγειρέματος, αφού αυτό δεν θα μπορούσε να εξεταστεί επειδή δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικά στοιχεία. Κατά συνέπεια, η μη εξέταση του ποσοτικού αντικτύπου που έχει η επεξεργασία των τροφίμων στα επίπεδα των νιτρικών μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση της έκθεσης. Επιπλέον, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα επίπεδα των νιτρικών στο μαρούλι δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των παιδιών. Η επιβολή των ισχυόντων μέγιστων επιπέδων όσον αφορά τα νιτρικά στο μαρούλι και στο σπανάκι ή η επιβολή εξεταζόμενων μέγιστων επιπέδων σε 500 mg/kg άνω των ισχυόντων μέγιστων επιπέδων θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο.

(8)

Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον παραγωγό που εφαρμόζει αυστηρά τις ορθές γεωργικές πρακτικές ώστε να μειώσει την παρουσία νιτρικών στο σπανάκι και στο μαρούλι όσο το δυνατόν περισσότερο, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί ελαφρώς το μέγιστο επίπεδο νιτρικών στο νωπό σπανάκι και μαρούλι, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

(9)

Δεδομένων των ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων νιτρικών που διαπιστώνονται μερικές φορές στη ρόκα, είναι σκόπιμο να καθοριστεί μέγιστο επίπεδο για τη ρόκα. Το μέγιστο επίπεδο για τη ρόκα θα πρέπει να αναθεωρηθεί εντός δύο ετών, με σκοπό τη μείωση των επιπέδων μετά τον εντοπισμό των παραγόντων που εμπλέκονται στην παρουσία νιτρικών στη ρόκα και την πλήρη εφαρμογή της ορθής γεωργικής πρακτικής όσον αφορά τη ρόκα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περιεκτικότητα σε νιτρικά.

(10)

Δεδομένου ότι η EFSA έλαβε εντολή από την Επιτροπή να συγκεντρώσει σε μία βάση δεδομένων όλα τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση των προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένων των νιτρικών, στα τρόφιμα, κρίνεται σκόπιμο να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα απευθείας στην EFSA.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’ αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 7 απαλείφονται οι παράγραφοι 1, 2, και 3.

2)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα επίπεδα νιτρικών στα λαχανικά που ενδέχεται να περιέχουν νιτρικά σε σημαντικά επίπεδα, ιδίως στα λαχανικά με πράσινα φύλλα, και κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην EFSA τακτικά.».

3)

Στο παράρτημα, το τμήμα 1, «Νιτρικά», αντικαθίσταται από το τμήμα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Ωστόσο, τα μέγιστα επίπεδα για τη ρόκα που ορίζονται στο σημείο 1.5 του παραρτήματος αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5.

(3)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διενέργεια επιστημονικής εκτίμησης του κινδύνου από τα νιτρικά στα λαχανικά, The EFSA Journal (2008) 689, σ. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  Ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM) - Επιστημονική γνώμη σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία των βρεφών και των μικρών παιδιών από την παρουσία νιτρικών σε φυλλώδη λαχανικά. The EFSA Journal (2010)· 8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Τμήμα 1:   Νιτρικά

Τρόφιμα (1)

Μέγιστα επίπεδα (mg NO3/kg)

1.1

Νωπό σπανάκι (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Σπανάκι συντηρημένο, βαθιάς κατάψυξης ή κατεψυγμένο

 

2 000

1.3

Νωπά μαρούλια (Lactuca sativa L.) (μαρούλια προστατευόμενης και υπαίθριας καλλιέργειας) εξαιρουμένου του μαρουλιού που αναφέρεται στο σημείο 1.4

Συγκομιδή από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου:

 

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη

5 000

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο

4 000

Συγκομιδή από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου:

 

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη

4 000

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο

3 000

1.4

Μαρούλια τύπου “Iceberg”

Μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη

2 500

Μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο

2 000

1.5

Ρόκα (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Συγκομιδή από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου:

7 000

Συγκομιδή από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου:

6 000

1.6

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (3) (4)

 

200»


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα διοξινών, παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό ανώτατων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (2), καθορίζει τα ανώτατα επίπεδα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε ένα φάσμα τροφίμων.

(2)

Οι διοξίνες ανήκουν σε μια ομάδα 75 πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξινών (PCDD) και 135 πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), 17 από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές. Τα πολυχλωροδιφαινύλια (PCB) είναι μια ομάδα 209 διαφορετικών ομοειδών ουσιών που είναι δυνατόν να διαχωριστούν σε δύο ομάδες σύμφωνα με τις τοξικολογικές τους ιδιότητες: 12 από αυτές εμφανίζουν τοξικολογικές ιδιότητες παρόμοιες με τις ιδιότητες των διοξινών και, για τον λόγο αυτό, συχνά αναφέρονται ως «παρόμοια με τις διοξίνες PCB» (DL-PCB). Τα άλλα PCB δεν εμφανίζουν τοξικότητα παρόμοια με την τοξικότητα των διοξινών, αλλά έχουν διαφορετικά τοξικολογικά χαρακτηριστικά και αναφέρονται ως «μη παρόμοια με τις διοξίνες PCB» (NDL-PCB).

(3)

Κάθε ομοειδής με τις διοξίνες ή τα DL-PCB ουσία εμφανίζει διαφορετικό επίπεδο τοξικότητας. Για να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός της συνολικής τοξικότητας των διαφόρων αυτών ομοειδών ουσιών, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF), ώστε να διευκολυνθούν η αξιολόγηση της επικινδυνότητας και ο ρυθμιστικός έλεγχος. Κατά συνέπεια, τα αναλυτικά αποτελέσματα που αφορούν όλες τις μεμονωμένες ομοειδείς ουσίες της ομάδας των διοξινών και της ομάδας των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB εκφράζονται με βάση μια μετρήσιμη μονάδα, τη συγκέντρωση τοξικού ισοδύναμου TCDD (TEQ).

(4)

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) διοργάνωσε εργαστήριο εμπειρογνωμόνων στις 28 και 30 Ιουνίου 2005 σχετικά με τις τιμές TEF που είχαν συμφωνηθεί από την ΠΟΥ το 1998. Έγινε τροποποίηση σε μια σειρά τιμών TEF, ιδίως για τα PCB, τις οκταχλωριωμένες ομοειδείς ουσίες και τα πενταχλωριωμένα φουράνια. Τα στοιχεία για την επίδραση των νέων τιμών TEF και τα στοιχεία πρόσφατης εμφάνισης συγκεντρώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στην επιστημονική έκθεση «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» (Αποτελέσματα της παρακολούθησης των επιπέδων διοξινών στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές) (3). Επομένως, κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση των μέγιστων επιπέδων των PCB, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα νέα στοιχεία.

(5)

Η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα της EFSA εξέδωσε γνώμη για την παρουσία NDL-PCB σε ζωοτροφές και τρόφιμα, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής (4).

(6)

Το άθροισμα των έξι PCB δεικτών (PCB 28, 52, 101, 138, 153 και 180) περιλαμβάνει περίπου το ήμισυ των συνολικών NDL-PCB που υπάρχουν σε ζωοτροφές και τρόφιμα. Το σύνολο αυτό θεωρείται κατάλληλος δείκτης για την εμφάνιση NDL-PCB και την έκθεση του ανθρώπου σε αυτά και, επομένως, θα πρέπει να καθοριστεί ως μέγιστο επίπεδο.

(7)

Τα μέγιστα επίπεδα έχουν καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία πρόσφατης εμφάνισης που συγκέντρωσε η EFSA στην επιστημονική της έκθεση «Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed» (5) (Αποτελέσματα της παρακολούθησης των επιπέδων μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές). Παρότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ), παρατηρείται ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαστηρίων εφαρμόζει LOQ 1 μg/kg ή ακόμη και 2 μg/kg λιπαρών ουσιών. Από την έκφραση του αναλυτικού αποτελέσματος ως ανώτατου επιπέδου θα προέκυπτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα επίπεδο κοντά στο μέγιστο επίπεδο, εάν καθορίζονταν πολύ αυστηρά μέγιστα επίπεδα, ακόμη και αν δεν είχε γίνει ποσοτικοποίηση των PCB. Αναγνωρίστηκε επίσης ότι, για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, τα στοιχεία δεν ήταν πολύ εκτενή. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να επανεξεταστούν μετά από τρία χρόνια τα μέγιστα επίπεδα, βάσει μιας εκτενέστερης βάσης δεδομένων που συλλέγονται με μέθοδο ανάλυσης με επαρκή ευαισθησία για την ποσοτικοποίηση χαμηλών επιπέδων.

(8)

Έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις για τη Φινλανδία και τη Σουηδία, ώστε να διαθέτουν στην αγορά ψάρια που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους, τα οποία εμφανίζουν επίπεδα διοξινών υψηλότερα από τα μέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για τις διοξίνες και το άθροισμα των διοξινών και των DL-PCB στα ψάρια. Τα εν λόγω κράτη μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με διατροφικές συστάσεις. Κάθε χρόνο κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των επιπέδων διοξινών στα ψάρια της Βαλτικής και τα μέτρα για τη μείωση της έκθεσης του ανθρώπου σε διοξίνες από την περιοχή της Βαλτικής.

(9)

Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των επιπέδων διοξινών και DL-PCB που διενήργησαν η Φινλανδία και η Σουηδία, η παρέκκλιση που χορηγήθηκε θα μπορούσε να περιοριστεί σε ορισμένα είδη ψαριών. Δεδομένης της επίμονης παρουσίας διοξινών και PCB στο περιβάλλον και, συνεπώς, στα ψάρια, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί η εν λόγω παρέκκλιση χωρίς χρονικό περιορισμό.

(10)

Όσον αφορά τον σολομό ελεύθερης αλιείας, η Λετονία ζήτησε παρόμοια παρέκκλιση με αυτήν που χορηγήθηκε στη Φινλανδία και τη Σουηδία. Για τον σκοπό αυτό, η Λετονία απέδειξε ότι η ανθρώπινη έκθεση σε διοξίνες και DL-PCB στην επικράτειά της δεν είναι υψηλότερη από το υψηλότερο μέσο επίπεδο των κρατών μελών και ότι διαθέτει σύστημα που εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενήμεροι για τις διατροφικές συστάσεις όσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με την κατανάλωση ψαριών από τη Βαλτική από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ώστε να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα των διοξινών και των DL-PCB στα ψάρια από την περιοχή της Βαλτικής και τα αποτελέσματα καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση της έκθεσης του ανθρώπου στις διοξίνες και τα DL-PCB από ψάρια της Βαλτικής θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή. Έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι ψάρια και προϊόντα ψαριών που δεν συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα της ΕΕ για τα PCB δεν διατίθενται στην αγορά άλλων κρατών μελών.

(11)

Με δεδομένο ότι ο τρόπος επιμόλυνσης με NDL-PCB σε ψάρια από τη Βαλτική παρουσιάζει ομοιότητες με την επιμόλυνση με διοξίνες και DL-PCB και δεδομένου ότι και τα NDL-PCB είναι πολύ επίμονα στο περιβάλλον, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί παρόμοια παρέκκλιση για την παρουσία NDL-PCB με αυτήν που έχει χορηγηθεί για τις διοξίνες και τα DL-PCB σε ψάρια από τη Βαλτική.

(12)

Ζητήθηκε από την EFSA να εκδώσει επιστημονική γνώμη σχετικά με την παρουσία διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στο ήπαρ προβάτων και ελαφιών, καθώς και για τη σκοπιμότητα καθορισμού μέγιστων επιπέδων για τις διοξίνες και τα PCB στο ήπαρ και σε παράγωγα προϊόντα, με βάση το προϊόν και όχι το λίπος, όπως ισχύει σήμερα. Επομένως, οι διατάξεις για το ήπαρ και τα παράγωγα προϊόντα θα πρέπει να επανεξεταστούν, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν το ήπαρ προβάτων και ελαφιών, από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμη η γνώμη της EFSA. Στο μεταξύ, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο επίπεδο για τις διοξίνες και τα PCB με βάση τις λιπαρές ουσίες.

(13)

Τρόφιμα με λιπαρές ουσίες κάτω του 1 % εξαιρούνταν, έως τώρα, από το μέγιστο επίπεδο για τις διοξίνες και τα DL-PCB, δεδομένου ότι τα εν λόγω τρόφιμα έχουν, γενικά, μικρή συμβολή στην έκθεση του ανθρώπου. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις τροφίμων που περιείχαν λιγότερο από 1 % λιπαρές ουσίες αλλά παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα διοξινών και DL-PCB σε αυτές. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστούν μέγιστα επίπεδα για τα τρόφιμα αυτά, αλλά με βάση το προϊόν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγιστο επίπεδο καθορίζεται βάσει προϊόντος για ορισμένα τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα λιπαρών ουσιών, κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί μέγιστο επίπεδο βάσει προϊόντος σε τρόφιμα που περιέχουν κάτω από 2 % λιπαρές ουσίες.

(14)

Υπό το πρίσμα των στοιχείων παρακολούθησης των διοξινών και των DL-PCB σε τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν χαμηλότερα μέγιστα επίπεδα για τις διοξίνες και τα DL-PCB σε τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά. Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων της Γερμανίας υπέβαλε συγκεκριμένο αίτημα στην EFSA για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας για βρέφη και μικρά παιδιά από την παρουσία διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά. Επομένως, οι διατάξεις σχετικά με τα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά θα πρέπει να επανεξεταστούν, μόλις καταστεί διαθέσιμη η γνώμη της EFSA.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

Ο τίτλος «Προσωρινές παρεκκλίσεις» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Παρεκκλίσεις».

β)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, επιτρέπεται στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Λετονία να διαθέτουν στις αγορές τους σολομό ελεύθερης αλιείας (Salmo salar) και προϊόντα αυτού που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους με επίπεδα διοξινών και/ή παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και/ή μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται στο σημείο 5.3 του παραρτήματος, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύστημα με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις όσον αφορά τους περιορισμούς στην κατανάλωση σολομού ελεύθερης αλιείας από τη Βαλτική καθώς και των προϊόντων του από συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να αποφεύγονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία.

Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Λετονία εξακολουθούν να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι ο σολομός ελεύθερης αλιείας και τα προϊόντα αυτού που δεν συμμορφώνονται με το σημείο 5.3 του παραρτήματος δεν διατίθενται στην αγορά άλλων κρατών μελών.

Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Λετονία υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την αποτελεσματική ενημέρωση των συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όσον αφορά τις διατροφικές συστάσεις και για να εξασφαλίζουν ότι ο σολομός ελεύθερης αλιείας και τα προϊόντα του που δεν συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα δεν διατίθενται στις αγορές άλλων κρατών μελών. Επιπλέον, παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών.».

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, επιτρέπεται στη Φινλανδία και τη Σουηδία να εγκρίνουν τη διάθεση στις αγορές τους ρέγγας (Clupea harengus) μεγέθους άνω των 17 εκατοστών, σαλβελίνου (Salvelinus spp), λάμπρενας (Lampetra fluviatilis) και πέστροφας (Salmo trutta) ελεύθερης αλιείας, καθώς και προϊόντων αυτών των ψαριών, που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους, με επίπεδα διοξινών και/ή παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και/ή μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται στο σημείο 5.3 του παραρτήματος, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύστημα με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις όσον αφορά τους περιορισμούς στην κατανάλωση ρέγγας μεγέθους άνω των 17 εκατοστών, σαλβελίνου, λάμπρενας και πέστροφας ελεύθερης αλιείας από τη Βαλτική καθώς και των προϊόντων τους από συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να αποφεύγονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία.

Η Φινλανδία και η Σουηδία εξακολουθούν να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι η ρέγγα μεγέθους άνω των 17 εκατοστών, ο σαλβελίνος, η λάμπρενα και η πέστροφα ελεύθερης αλιείας και τα προϊόντα αυτών των ψαριών που δεν συμμορφώνονται με το σημείο 5.3 του παραρτήματος δεν διατίθενται στην αγορά άλλων κρατών μελών.

Η Φινλανδία και η Σουηδία υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν για την αποτελεσματική ενημέρωση των αναγνωρισμένων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις και για να εξασφαλίζουν ότι τα ψάρια και τα προϊόντα ψαριών που δεν συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα δεν διατίθενται στις αγορές άλλων κρατών μελών. Επιπλέον, παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών.».

2)

Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5.

(3)  Δελτίο EFSA 2010· 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(4)  Δελτίο EFSA (2005) 284, σ. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf

(5)  Δελτίο EFSA 2010· 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το «Τμήμα 5: Διοξίνες και PCB» του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το «Τμήμα 5: Διοξίνες και PCB» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τμήμα 5:   Διοξίνες και PCB (31)

Τρόφιμα

Μεγιστα επιτρεπτα επιπεδα

Αθροισμα διοξινων (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Αθροισμα διοξινων και παρομοιων με διοξινεσ PCB (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Αθροισμα των PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 και PCB180 (ICES – 6) (32)

5.1

Κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας (εξαιρουμένων των βρώσιμων εντοσθίων) των ακόλουθων ζώων (6):

 

 

 

βοοειδή και πρόβατα

2,5 pg/g λίπους (33)

4,0 pg/g λίπους (33)

40 ng/g λίπους (33)

πουλερικά

1,75 pg/g λίπους (33)

3,0 pg/g λίπους (33)

40 ng/g λίπους (33)

χοίροι

1,0 pg/g λίπους (33)

1,25 pg/g λίπους (33)

40 ng/g λίπους (33)

5.2

Ήπαρ χερσαίων ζώων που αναφέρονται στο σημείο 5.1 (6) και παράγωγα προϊόντα·

4,5 pg/g λίπους (33)

10,0 pg/g λίπους (33)

40 ng/g λίπους (33)

5.3

Σάρκα ψαριών και προϊόντα αλιείας και παράγωγα προϊόντα (25) (34), με εξαίρεση

χέλια ελεύθερης αλιείας

ψάρια του γλυκού νερού ελεύθερης αλιείας, εξαιρουμένων διάδρομων ψαριών που αλιεύονται σε γλυκό νερό

ήπαρ ψαριών και παράγωγα προϊόντα

έλαια θαλάσσιας προέλευσης

Το μέγιστο επίπεδο για τα μαλακόστρακα εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις και κοιλία (44). Στην περίπτωση των καβουριών και των καρκινοειδών μαλακόστρακων (Brachyura και Anomura) εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις.

3,5 pg/g υγρού βάρους

6,5 pg/g υγρού βάρους

75 ng/g υγρού βάρους

5.4

Σάρκα ψαριών του γλυκού νερού ελεύθερης αλιείας, εξαιρουμένων διάδρομων ψαριών που αλιεύονται σε γλυκό νερό και των προϊόντων τους (25)

3,5 pg/g υγρού βάρους

6,5 pg/g υγρού βάρους

125 ng/g υγρού βάρους

5.5

Σάρκα χελιών (Anguilla anguilla) ελεύθερης αλιείας και τα προϊόντα τους

3,5 pg/g υγρού βάρους

10,0 pg/g υγρού βάρους

300 ng/g υγρού βάρους

5.6

Ήπαρ ψαριών και παράγωγα προϊόντα με εξαίρεση τα ιχθυέλαια που αναφέρονται στο σημείο 5.7

20,0 pg/g υγρού βάρους (38)

200 ng/g υγρού βάρους (38)

5.7

Έλαια θαλάσσιων οργανισμών (λάδι από το σώμα ψαριών, λάδι από το ήπαρ ψαριών και έλαια άλλων θαλάσσιων οργανισμών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο)

1,75 pg/g λίπους

6,0 pg/g λίπους

200 ng/g λίπους

5.8

Νωπό γάλα (6) και γαλακτοκομικά προϊόντα (6), συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών ουσιών του βουτύρου

2,5 pg/g λίπους (33)

5,5 pg/g λίπους (33)

40 pg/g λίπους (33)

5.9

Αβγά κότας και προϊόντα με βάση τα αβγά (6)

2,5 pg/g λίπους (33)

5,0 pg/g λίπους (33)

40 pg/g λίπους (33)

5.10

Λίπος των ακόλουθων ζώων:

 

 

 

βοοειδή και πρόβατα

2,5 pg/g λίπους

4,0 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

πουλερικά

1,75 pg/g λίπους

3,0 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

χοίροι

1,0 pg/g λίπους

1,25 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

5.11

Ανάμεικτα ζωικά λίπη

1,5 pg/g λίπους

2,50 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

5.12

Φυτικά έλαια και λίπη

0,75 pg/g λίπους

1,25 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

5.13

Τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά (4)

0,1 pg/g υγρού βάρους

0,2 pg/g υγρού βάρους

1,0 ng/g υγρού βάρους»

β)

Η υποσημείωση 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(31)

Διοξίνες [άθροισμα πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφρασμένο ως συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) με βάση τους συντελεστές ισοδυνάμου τοξικότητας της ΠΟΥ (WHO-TEF)] και άθροισμα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB [άθροισμα PCDD, PCDF και πολυχλωροδιφαινυλίων (PCB), εκφρασμένο ως συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας της ΠΟΥ με βάση τους WHO-TEF)]. Οι WHO-TEF για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο βασίζονται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Προγράμματος για την ασφάλεια των χημικών ουσιών (IPCS) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που διεξήχθη στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Ομοειδής ουσία

Τιμή TEF

Διβενζο-παρα-διοξίνες (“PCDD”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Διβενζοφουράνια (“PCDF”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

“Παρόμοια με τις διοξίνες” PCB Μη-ορθο PCB + Μονο-ορθο PCB

Μη-ορθο-PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Μονο-ορθο-PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: “T” = τετρα· “Pe” = πεντα· “Hx” = εξα· “Hp” = επτα· “O” = οκτα· “CDD” = χλωροδιβενζοδιοξίνη· “CDF” = χλωροδιβενζοφουράνιο· “CB” = χλωροδιφαινύλιο.».

γ)

Η υποσημείωση 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(33)

Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εκφραζόμενο επί λιπαρών ουσιών δεν ισχύει για τρόφιμα που περιέχουν < 2 % λιπαρά. Για τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 2 % λιπαρά, το μέγιστο επίπεδο που ισχύει είναι το επίπεδο βάσει προϊόντος και που αντιστοιχεί στο επίπεδο βάσει προϊόντος για τα τρόφιμα που περιέχουν 2 % λιπαρά, υπολογιζόμενο από το μέγιστο επίπεδο που καθορίστηκε βάσει του λίπους με τη χρήση του ακόλουθου τύπου:

Μέγιστο επίπεδο εκφραζόμενο βάσει του προϊόντος για τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 2 % λιπαρά = μέγιστο επίπεδο εκφραζόμενο επί του λίπους για το εν λόγω τρόφιμο × 0,02.».


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1260/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 945/2010 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2011 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία στ) και ζ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα αποθεμάτων παρέμβασης για τον εφοδιασμό του καθεστώτος διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους στο ετήσιο σχέδιο 2012 που εγκρίθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 562/2011 της Επιτροπής (3) έχει μειωθεί ουσιαστικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί η περίοδος εκτέλεσης του ετήσιου σχεδίου 2011 που εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 945/2010 της Επιτροπής (4), προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τα τρόφιμα που θα διανεμηθούν στους τελικούς παραλήπτες βάσει του ετήσιου προγράμματος 2012 με πόρους που θα μπορούσαν να σωθούν βάσει του ετήσιου σχεδίου 2011.

(2)

Συνεπεία των προσφυγών που ασκήθηκαν κατά των διαδικασιών υποβολής προσφορών και των καθυστερήσεων στη σχετική δικαστική διαδικασία, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις πληρωμές για ορισμένες αγορές τροφίμων στην αγορά και να αποσύρει μέρος της χορηγούμενης ποσότητας βουτύρου από τα αποθέματα παρέμβασης της Ένωσης. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση για την παράταση της προθεσμίας που καθορίζεται από το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2010, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης (5), και της προθεσμίας που καθορίζεται από το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 945/2010. Η Πορτογαλία υπέβαλε παρόμοιο αίτημα σχετικά με τη λήξη της προθεσμίας για τις πράξεις πληρωμής που καθορίζεται από το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. Λαμβανομένης υπόψη της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να τους επιτραπεί να ολοκληρώσουν τις πράξεις πληρωμών για τα προϊόντα που λαμβάνονται από την αγορά και να τους επιτραπεί η αφαίρεση των ποσοτήτων που απομένουν στα αποθέματα παρέμβασης, έτσι ώστε οι χορηγήσεις αυτές να παραμένουν διαθέσιμες για την αύξηση των ποσοτήτων των τροφίμων που διανέμονται στους απόρους. Είναι, επομένως, αναγκαίο να εγκριθεί η παράταση των δύο αυτών προθεσμιών. Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των κρατών μελών, οι παρεκκλίσεις θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις πράξεις πληρωμής για τα προϊόντα που λαμβάνονται από την αγορά και όλες τις εργασίες αφαίρεσης των γαλακτοκομικών προϊόντων από τα αποθέματα παρέμβασης βάσει του ετήσιου σχεδίου 2011. Δεδομένου ότι για τις πράξεις πληρωμής για τα προϊόντα που λαμβάνονται από την αγορά καθορίστηκε η προθεσμία την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ για την αφαίρεση των γαλακτοκομικών προϊόντων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ένωσης καθορίστηκε η προθεσμία στις 30 Σεπτεμβρίου, οι δύο αυτές παρεκκλίσεις πρέπει να ισχύσουν αναδρομικά.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 945/2010 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3α:

«Άρθρο 3a

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, η περίοδος εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος διανομής 2011 λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2012.».

2)

Στο άρθρο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο και τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, για το σχέδιο διανομής του 2011, οι εργασίες αφαίρεσης του βουτύρου και της σκόνης αποκορυφωμένου γάλακτος από τα αποθέματα παρέμβασης πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Με τα έξοδα που προκύπτουν από τη διατήρηση των χορηγούμενων ποσοτήτων βουτύρου και σκόνης αποκορυφωμένου γάλακτος στα αποθέματα παρέμβασης μεταξύ της 30ής Σεπτεμβρίου και της ημερομηνίας της πραγματικής αφαίρεσης από τα αποθέματα παρέμβασης επιβαρύνεται το κράτος μέλος στο οποίο κατανέμονται τα προϊόντα βάσει του σχεδίου διανομής 2011.».

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5α:

«Άρθρο 5a

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, για το ετήσιο σχέδιο διανομής 2011, οι πράξεις πληρωμής για τα προϊόντα που πρέπει να προμηθεύσει ο εμπορευόμενος θα πρέπει να ολοκληρώνονται, για τα προϊόντα που πρέπει να λαμβάνονται από την αγορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία iii) και iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 σημεία 2 και 3 εφαρμόζεται από τις 31 Αυγούστου του 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 152 της 11.6.2011, σ. 24.

(4)  ΕΕ L 278 της 22.10.2010, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 242 της 15.9.2010, σ. 9.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1261/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Δεκεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Νοεμβρίου 2011

για τροποποίηση της απόφασης 2011/734/ΕΕ η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, και διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος

(2011/791/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 126 παράγραφος 9 και το άρθρο 136,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής τους πειθαρχίας.

(2)

Το άρθρο 126 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα και θεσπίζει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προς τον σκοπό αυτό. Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο στο διορθωτικό του σκέλος εφαρμόζει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, παρέχει το πλαίσιο στήριξης των κυβερνητικών πολιτικών για την άμεση επάνοδο σε υγιείς δημοσιονομικές θέσεις λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση.

(3)

Στις 27 Απριλίου 2009 το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), ότι υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα στην Ελλάδα.

(4)

Στις 10 Μαΐου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/320/ΕΕ (1) η οποία απευθύνεται στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 και του άρθρου 136, με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος το αργότερο έως το 2014. Το Συμβούλιο καθόρισε την ακόλουθη πορεία προσαρμογής για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος: δημοσιονομικά ελλείμματα που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 18 508 εκατ. ευρώ το 2010, τα 17 065 εκατ. ευρώ το 2011, τα 14 916 εκατ. ευρώ το 2012, τα 11 399 εκατ. ευρώ το 2013 και τα 6 385 εκατ. ευρώ το 2014.

(5)

Στην απόφαση 2010/320/ΕΕ επήλθαν ουσιαστικές και πολλαπλές τροποποιήσεις (2). Επειδή επρόκειτο να γίνουν νέες τροποποιήσεις, η εν λόγω απόφαση αναδιατυπώθηκε, για λόγους σαφήνειας, στις 12 Ιουλίου 2011 με την απόφαση 2011/734/ΕΕ του Συμβουλίου (3).

(6)

Τον Σεπτέμβριο του 2011 κατέστη προφανές ότι, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι εκείνον τον Σεπτέμβριο, χωρίς αλλαγές στις πολιτικές, ο στόχος του 2011 για το έλλειμμα δεν θα επιτυγχανόταν και μάλιστα με σημαντική απόκλιση, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τη συνολική αξιοπιστία του προγράμματος. Τον Οκτώβριο του 2011 η Ελληνική κυβέρνηση εξήγγειλε μέτρα με στόχο την ελαχιστοποίηση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό του 2011 και κατέθεσε σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 με στόχο το σεβασμό του ανώτατου ορίου για το 2012 που καθορίζεται με την απόφαση 2010/320/ΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα θα θεσπισθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2011. Εκτενείς συζητήσεις για τα μέτρα αυτά έλαβαν χώρα μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(7)

Υπό το φως των ανωτέρω, κρίνεται ενδεδειγμένη η τροποποίηση διαφόρων σημείων της απόφασης 2011/734/ΕΕ, χωρίς να μεταβληθεί η προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της απόφασης 2011/734/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1.

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6α.   Η Ελλάδα θεσπίζει και εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα χωρίς καθυστέρηση:

α)

μείωση των φοροαπαλλαγών, ιδίως των αφορολόγητων ορίων για τα φυσικά πρόσωπα, με στόχο την αύξηση των εσόδων τουλάχιστον κατά 2 831 εκατ. ευρώ το 2012·

β)

μόνιμη εισφορά στα ακίνητα που εισπράττεται μέσω των τιμολογίων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 1 667 εκατ. ευρώ το 2011 και 1 750 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2012 και εξής·

γ)

άμεση εφαρμογή του αναθεωρημένου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο τη συμβολή στη μείωση των δαπανών κατά τουλάχιστον 101 εκατ. ευρώ το 2011 και κατά τουλάχιστον 552 εκατ. ευρώ το 2012, επιπλέον των εξοικονομήσεων που προβλέπονται στην ΜΠΔΣ μέχρι το 2015. Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης, εκτός εκείνων που καλύπτονται από ειδικά μισθολόγια. Σ’ αυτές τις καθαρές εξοικονομήσεις συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις που έχει το μέτρο αυτό στον φόρο εισοδήματος και στις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα που πρέπει να καταβληθούν σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων·

δ)

μείωση στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις καθώς και στα εφάπαξ που καταβάλλονται με τη συνταξιοδότηση, με στόχο την εξοικονόμηση τουλάχιστον 219 εκατ. ευρώ το 2011 και τη μεταφορά 446 εκατ. ευρώ στο 2012, επιπλέον των εξοικονομήσεων που αρχικά προέβλεπε η ΜΠΔΣ·

ε)

θέσπιση ανώτατου ορίου των δαπανών από το Πράσινο Ταμείο σε ποσοστό 5 % των καταθέσεών του, με στόχο την εξοικονόμηση 360 εκατ. ευρώ το 2012·

στ)

υπουργικές αποφάσεις ή εγκύκλιοι που αφορούν μέτρα για τους ειδικούς φόρους στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο θέρμανσης και τους φόρους στα αυτοκίνητα που προβλέπονται στην ΜΠΔΣ·

ζ)

υπουργικές αποφάσεις για την ενιαία ρύθμιση των παροχών υγείας από τα διάφορα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης·

η)

νομοθεσία για την είσπραξη της «εισφοράς αλληλεγγύης» μέσω παρακράτησης φόρου·

θ)

υπουργικές αποφάσεις για την έναρξη της κατάργησης, συγχώνευσης ή ουσιαστικής μείωσης του μεγέθους των φορέων. Αυτό αφορά τους φορείς ΚΕΔ, ΕΤΑ, ΟΔΔΥ, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, EOMEX, ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ, ΕΘΥΑΓΕ και ΕΡΤ και άλλους 35 μικρότερους φορείς·

ι)

υπουργική απόφαση στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια αναπηρίας για τη χορήγηση συντάξεων αναπηρίας, που να συνάδει με την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης πόρων της ΜΠΔΣ·

ια)

νόμος για το πάγωμα της τιμαριθμικής προσαρμογής των κυρίων και επικουρικών συντάξεων μέχρι το 2015·

ιβ)

έγκριση του θετικού καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων στον οποίο να καθορίζονται οι τιμές που βαρύνουν τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης·

ιγ)

μεταφορά στο ταμείο ιδιωτικοποίησης “Ταμείο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων της Ελληνικής Δημοκρατίας” (ΤΑΠΣΕΔ) των ακόλουθων περιουσιακών στοιχείων: Alpha Bank (0,619 % των μετοχών)· Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1,234 % των μετοχών)· Τράπεζα Πειραιώς (1,308 % των μετοχών)· Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (23,1 % των μετοχών)· Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (23,3 % των μετοχών)· Οργανισμοί Λιμένος Ελευσίνας, Λαυρίου, Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Καβάλας, Κέρκυρας, Πάτρας, Ραφήνας, Ηρακλείου (100 %)· εταιρεία ύδρευσης και αποχετεύσεων Αθηνών (27,3 %)· εταιρεία ύδρευσης και αποχετεύσεων Θεσσαλονίκης (40 %)· περιφερειακοί αερολιμένες (μεταβίβαση δικαιωμάτων παραχώρησης)· υπεράκτιος εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου «Νότιος Καβάλα» (μεταφορά δικαιωμάτων των σημερινών και μελλοντικών παραχωρήσεων)· ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι (μεταβίβαση οικονομικών δικαιωμάτων των σημερινών και μελλοντικών παραχωρήσεων)· Εγνατία Οδός (100 %)· Ελληνικά Ταχυδρομεία (90 %)· ΟΠΑΠ, ΑΕ (29 %)· τέσσερα κρατικά ακίνητα·

ιδ)

διορισμός των νομικών, τεχνικών και οικονομικών συμβούλων για τουλάχιστον 14 από τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2012·

ιε)

βάσει διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και λαμβανομένου υπόψη του στόχου για τη δημιουργία και διατήρηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, θέσπιση περαιτέρω μέτρων για την προσαρμογή των μισθών στις οικονομικές συνθήκες. Ειδικότερα: η επέκταση των ομοιοεπαγγελματικών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και της καλούμενης αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης αναστέλλεται κατά την περίοδο εφαρμογής της ΜΠΔΣ κατά τρόπο ώστε οι επιχειρησιακές συμβάσεις να υπερισχύουν των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων· οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται είτε από τα συνδικάτα ή, εφόσον δεν υφίσταται συνδικάτο σε επίπεδο επιχείρησης, από τα εργασιακά συμβούλια ή άλλους εκπροσώπους των εργαζομένων ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης.»·

2.

η παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

προϋπολογισμό για το 2012 σύμφωνο με τους στόχους της ΜΠΔΣ και τα ανώτατα όρια ελλείμματος που ορίζει η παρούσα απόφαση· επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τα διάφορα μέτρα που προβλέπονται στην ΜΠΔΣ· και φορολογικές και νομοθετικές πράξεις για τις δαπάνες, πράξεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και θεσπίζονται συγχρόνως με τον προϋπολογισμό.»·

β)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης του ανεξάρτητου λειτουργικού ελέγχου της κεντρικής διοίκησης, που θα οδηγήσει σε σχέδιο δράσης για την εφαρμογή συστάσεων επιχειρησιακής πολιτικής. Στις συστάσεις αυτές θα καθορίζεται ο τρόπος εκσυγχρονισμού και αύξησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, ο καθορισμός σαφών αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων προς υπηρεσίες των υπουργείων, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, και η βελτίωση της κινητικότητας εντός των υπουργείων και μεταξύ αυτών· οριστικοποίηση της υπό εξέλιξη λειτουργικής επισκόπησης των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων.»·

γ)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«θ)

διορισμό συμβούλων για τις άλλες πράξεις ιδιωτικοποίησης που προγραμματίζονται για το 2012 και δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο 6α στοιχείο ιδ) · επιτάχυνση της μεταγραφής της κυριότητας δημοσίων εκτάσεων και του παράγωγου δικαίου για τα τουριστικά θέρετρα και τη χρήση γης· σύσταση και λειτουργία νέας Γενικής Γραμματείας Περιουσίας του Δημοσίου, η οποία θα συνεργάζεται με την πρόσφατα συγχωνευθείσα ΚΕΔ/ΕΤΑ (οργανισμός διαχείρισης ακινήτων/οργανισμός τουριστικών ακινήτων), η οποία θα προετοιμάζει τα ακίνητα για ιδιωτικοποίηση εμπορικών και εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Στόχος είναι να βελτιωθεί η διαχείριση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, να απαλλαγούν από τα βάρη και να προετοιμαστούν για ιδιωτικοποίηση· δημιουργία έξι χαρτοφυλακίων ακινήτων από τον ΤΑΠΣΕΔ· θέσπιση της νομικής πράξης σχετικά με τη μεταβίβαση στο κράτος των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των φορέων που καταργούνται·

ι)

μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης μέσω των εξής ενεργειών: ενεργοποίηση μονάδας των μεγάλων οφειλετών· κατάργηση εμποδίων για μια αποτελεσματική φορολογική διαχείριση μέσω της εφαρμογής των βασικών μεταρρυθμίσεων της νέας φορολογικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των διοικητικών στελεχών που δεν επιτυγχάνουν στόχους επιδόσεων, της εκ νέου αξιολόγησης των προσόντων των φορολογικών ελεγκτών· θέση σε λειτουργία του νεοσυσταθέντος διοικητικού οργάνου για την ταχεία επίλυση διαφορών που θα χειρίζεται ταχέως σημαντικές υποθέσεις (π.χ. εντός 90 ημερών)· συγκέντρωση των καθηκόντων και της συγχώνευση τουλάχιστον 31 φορολογικών υπηρεσιών·

ια)

για τον ενισχυμένο έλεγχο των δαπανών: διορισμό μόνιμων υπεύθυνων χρηματοοικονομικής λογιστικής σε όλα τα υπουργεία·

ιβ)

δημοσίευση μεσοπρόθεσμου σχεδίου προσλήψεων για την περίοδο μέχρι το 2015 σύμφωνα με τον κανόνα της 1 πρόσληψης ανά 5 εξόδους, που εφαρμόζεται στη γενική κυβέρνηση στο σύνολό της χωρίς κλαδικές εξαιρέσεις· θέση σε εργασιακή εφεδρεία 15 000 περίπου υπαλλήλων που απασχολούνται επί του παρόντος σε διάφορους κυβερνητικούς φορείς και θέση σε πρόωρη συνταξιοδότηση περίπου 15 000 υπαλλήλων. Στο προσωπικό που τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και σε πρόωρη συνταξιοδότηση θα πρέπει να καταβάλλεται τουλάχιστον το 60 % του βασικού του μισθού (εξαιρουμένων των υπερωριών και λοιπών πρόσθετων πληρωμών) για μέγιστη περίοδο 12 μηνών. Η δωδεκάμηνη περίοδος δύναται να διπλασιαστεί για τους υπαλλήλους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι πληρωμές στο προσωπικό που βρίσκεται σε εργασιακή εφεδρεία αποτελούν μέρος της αποζημίωσής τους εφεδρείας·

ιγ)

αναθεώρηση του καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και περιορισμό των καλυπτόμενων επαγγελμάτων σε λιγότερο από το 10 % των απασχολουμένων. Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των δημόσιων κύριων/επικουρικών ταμείων συντάξεων, περιλαμβανομένων των ταμείων προνοίας και των συστημάτων εφάπαξ, με στόχο τη σταθεροποίηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, τη διασφάλιση της δημοσιονομικής ουδετερότητας των συστημάτων αυτών και τη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος. Η αναθεώρηση επιτυγχάνει: περαιτέρω μείωση του αριθμού των υφιστάμενων ταμείων· εξάλειψη των ανισορροπιών στα ταμεία που εμφανίζουν ελλείμματα· σταθεροποίηση των τρεχουσών δαπανών σε διατηρήσιμο επίπεδο, μέσω των κατάλληλων προσαρμογών που πρόκειται να γίνουν από την 1η Ιανουαρίου 2012· και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων επικουρικών συντάξεων με την αυστηρή σύνδεση εισφορών και παροχών.»·

3.

στην παράγραφο 8 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«γ)

πραγματοποίηση της δεύτερης φάσης της υπάρχουσας λειτουργικής επανεξέτασης των κοινωνικών προγραμμάτων που συνίσταται σε λεπτομερέστερη επανεξέταση ειδικών προγραμμάτων, με στόχο τη μείωση της υπερβολικής κατάτμησης, την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της αποδοτικότητας·

δ)

εκτέλεση όλων των ιατρικών πράξεων με ηλεκτρονική συνταγογράφηση (φάρμακα, παραπεμπτικά, διαγνώσεις, χειρουργεία) στις μονάδες του εθνικού συστήματος υγείας (ΕΣΥ) καθώς και στους παρόχους που προσλαμβάνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης· σύνταξη λεπτομερών μηνιαίων εκθέσεων ελέγχου από τις μονάδες του ΕΣΥ και τους παρόχους· ορισμός χαμηλότερου κόστους συμμετοχής των ασθενών για τα γενόσημα φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς (κάτω από το 60 % της τιμής αναφοράς) με βάση την εμπειρία άλλων κρατών μελών· δημοσίευση από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ετήσιας έκθεσης για την ιατρική συνταγογράφηση· καθιέρωση από όλα τα νοσοκομεία μητρώων υποχρεώσεων·

ε)

καθιέρωση νέων συγκεντρωτικών προμηθειών σε ό,τι αφορά τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα για το ΕΣΥ μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών, με τη στήριξη της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών και τη χρήση του ενιαίου συστήματος κωδικών για τον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό·

στ)

για την ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών, θέσπιση νομοθεσίας για την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης συμπληρωματικών προϋπολογισμών· συνέχιση της διαδικασίας δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, που θα καλύπτουν το σύνολο της γενικής κυβέρνησης.»·

4.

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«9.   Η Ελλάδα πρέπει να θεσπίσει τα ακόλουθα μέτρα μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2012:

α)

προετοιμασία των μέτρων που πρέπει να θεσπιστούν συγχρόνως με τον προϋπολογισμό του 2013 και συγχρόνως με τον προϋπολογισμό του 2014, κίνηση διαδικασίας επανεξέτασης των προγραμμάτων δημοσίων δαπανών, με στόχο τον προσδιορισμό μέτρων που ανέρχονται στο 3 % του ΑΕΠ. Η επανεξέταση πραγματοποιείται με εξωτερική τεχνική βοήθεια και επικεντρώνεται στις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές (με τρόπο που εξασφαλίζει τη βασική κοινωνική προστασία)· μείωση των δαπανών άμυνας χωρίς να θίγεται η αμυντική ικανότητα της χώρας· και αναδιάρθρωση των κεντρικών και τοπικών διοικήσεων· προσαρμογές των ειδικών μισθολογίων· εξειδίκευση περαιτέρω εξορθολογισμού των φαρμακευτικών και χειρουργικών δαπανών των νοσοκομείων καθώς και των χρηματικών παροχών κοινωνικού χαρακτήρα».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της κοινοποίησής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ΕΕ L 145 της 11.6.2010, σ. 6.

(2)  Απόφαση 2010/486/ΕΕ (ΕΕ L 241 της 14.9.2010, σ. 12)· απόφαση 2011/57/ΕΕ (ΕΕ L 26 της 29.1.2011, σ. 15)· απόφαση 2010/257/ΕΕ (ΕΕ L 110 της 29.4.2011, σ. 26).

(3)  ΕΕ L 296 της 15.11.2011, σ. 38.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ATALANTA/4/2011

της 2ας Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με τον διορισμό διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta)

(2011/792/ΚΕΠΠΑ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 38,

Έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2008/851/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (1) (Atalanta) και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 2008/851/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό του διοικητή δυνάμεων της ΕΕ.

(2)

Στις 5 Ιουλίου 2011 η ΕΠΑ εξέδωσε την απόφαση Atalanta/3/2011 (2), με την οποία ο υποναύαρχος Thomas JUGEL διορίστηκε διοικητής δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

(3)

Ο διοικητής επιχειρήσεων της ΕΕ συνέστησε τον διορισμό του πλοιάρχου Jorge MANSO ως νέου διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

(4)

Η στρατιωτική επιτροπή της ΕΕ υποστηρίζει την εν λόγω σύσταση.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπόνηση και στην εφαρμογή των αποφάσεων και δράσεων της Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άμυνα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο πλοίαρχος Jorge MANSO διορίζεται διοικητής δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 6 Δεκεμβρίου 2011.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

O. SKOOG


(1)  ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 33.

(2)  ΕΕ L 177 της 6.7.2011, σ. 26.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2011

για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής γεωργίας που συστάθηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος 9 της εν λόγω συμφωνίας

(2011/793/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, της 4ης Απριλίου 2002, για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, έκτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις Συναλλαγές Γεωργικών Προϊόντων (2) (εφεξής «η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της συμφωνίας συγκροτείται μεικτή επιτροπή γεωργίας (εφεξής «η επιτροπή»), επιφορτισμένη με τη διαχείριση της συμφωνίας και τη μέριμνα της ορθής λειτουργίας της.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 7 της συμφωνίας, η επιτροπή θέσπισε στις 21 Οκτωβρίου 2003 τον εσωτερικό κανονισμό της (3) και συγκρότησε τις ομάδες εργασίας που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση των παραρτημάτων της συμφωνίας (4).

(4)

Η διμερής ομάδα εργασίας «βιολογικά προϊόντα» συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει ιδίως το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος 9, τους κανόνες εισαγωγής που εφαρμόζονται από τα μέρη και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ τους, προκειμένου να διατυπώσει σχετικές συστάσεις προς υποβολή στην επιτροπή με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος 9 της συμφωνίας.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της συμφωνίας, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα παραρτήματα της συμφωνίας.

(6)

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής γεωργίας εκφράζει τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τελική έκδοση του σχεδίου απόφασης της μεικτής επιτροπής.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής γεωργίας, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 6 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της μεικτής επιτροπής γεωργίας το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η απόφαση της μεικτής επιτροπής γεωργίας δημοσιεύεται μετά την έκδοσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132.

(3)  Κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 2003· απόφαση αριθ. 1/2003 της μεικτής επιτροπής γεωργίας, της 21ης Οκτωβρίου 2003, για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της (ΕΕ L 303 της 21.11.2003, σ. 24).

(4)  Κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 2003· απόφαση αριθ. 2/2003 της μεικτής επιτροπής γεωργίας, της 21ης Οκτωβρίου 2003, για τη σύσταση των ομάδων εργασίας και την έγκριση των εντολών των ομάδων αυτών (ΕΕ L 303 της 21.11.2003, σ. 27).

(5)  ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2011 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

της 25ης Νοεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του παραρτήματος 9 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (εφεξής καλούμενη «η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002.

(2)

Το παράρτημα 9 της συμφωνίας έχει ως στόχο τη διευκόλυνση και την προώθηση των διμερών εμπορικών ροών των βιολογικών προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 8 του παραρτήματος 9 της συμφωνίας, η ομάδα εργασίας για τα «βιολογικά προϊόντα» εξετάζει κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το παράρτημα 9 και την εφαρμογή του και απευθύνει συστάσεις στην επιτροπή. Η ομάδα αυτή συνεδρίασε για να εξετάσει, ιδίως, το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, τους κανόνες εισαγωγής που εφαρμόζονται από τα δύο μέρη της συμφωνίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Η ομάδα εργασίας συμπέρανε ότι το περιεχόμενο των άρθρων του παραρτήματος 9 για τα θέματα αυτά έπρεπε να προσαρμοστεί στην εξέλιξη της βιολογικής παραγωγής και της αγοράς βιολογικών προϊόντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα 9 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, η λέξη «φυτικά» αντικαθίσταται από τη λέξη «γεωργικά»·

β)

η παράγραφος 2 διαγράφεται.

2)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Τρίτες χώρες και οργανισμοί ελέγχου σε τρίτες χώρες

1.   Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουν την ισοδυναμία των καθεστώτων εισαγωγής που εφαρμόζονται στα προϊόντα, τα οποία παράγονται με βιολογική μέθοδο παραγωγής και προέρχονται από τρίτες χώρες.

2.   Για να εξασφαλιστεί ισοδύναμη πρακτική σε θέματα αναγνώρισης έναντι των τρίτων χωρών και των οργανισμών ελέγχου στις τρίτες χώρες, τα μέρη συνεργάζονται ώστε να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους και προβαίνουν σε διαβουλεύσεις πριν από την αναγνώριση και την προσθήκη μιας τρίτης χώρας ή ενός οργανισμού ελέγχου στους καταλόγους που έχουν καταρτιστεί προς τον σκοπό αυτό στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους.».

3)

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της συμφωνίας, τα μέρη και τα κράτη μέλη κοινοποιούν μεταξύ τους ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:

τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών, των οργανισμών ελέγχου και τον κωδικό αριθμό τους, καθώς και τις εκθέσεις για την εποπτεία που ασκούν οι αρμόδιες για το έργο αυτό αρχές,

τον κατάλογο των διοικητικών αποφάσεων που επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων, τα οποία παράγονται με βιολογική μέθοδο παραγωγής και προέρχονται από τρίτη χώρα,

τις παρατυπίες ή τις παραβάσεις όσον αφορά τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 1 και μεταβάλλουν τον βιολογικό χαρακτήρα ενός προϊόντος. Το επίπεδο της κοινοποίησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την έκταση της διαπιστούμενης παρατυπίας ή παράβασης σύμφωνα με το προσάρτημα.

2.   Τα μέρη εξασφαλίζουν την εμπιστευτική μεταχείριση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τρίτη περίπτωση.».

4)

Το προσάρτημα 1 και το προσάρτημα 2 αντικαθίστανται αντίστοιχα από το προσάρτημα 1 και το προσάρτημα 2 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2011.

Για τη Μεικτή Επιτροπή Γεωργίας

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Nicolas VERLET

Ο πρόεδρος και επικεφαλής της ελβετικής αντιπροσωπείας

Jacques CHAVAZ

Ο γραμματέας της Μεικτής Επιτροπής

Michaël WÜRZNER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Προσάρτημα 1

Κατάλογος των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που παράγονται με βιολογική μέθοδο παραγωγής

Κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 967/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 (ΕΕ L 264 της 3.10.2008, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 426/2011 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2011 (ΕΕ L 113 της 13.5.2011, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 590/2011 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 161 της 21.6.2011, σ. 9).

Διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία

Διάταγμα της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 για τη βιολογική γεωργία και την περιγραφή των βιολογικών προϊόντων και ειδών διατροφής (διάταγμα για τη βιολογική γεωργία), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 27 Οκτωβρίου 2010 (RO 2010 5859).

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δημόσιας Οικονομίας της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 για τη βιολογική γεωργία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 25 Μαΐου 2011 (RO 2011 2369).

Αποκλεισμός από το καθεστώς ισοδυναμίας

Ελβετικά προϊόντα με βάση συστατικά τα οποία έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της μετατροπής προς τη βιολογική γεωργία.

Προϊόντα που προέρχονται από την ελβετική αιγοπαραγωγή όταν τα ζώα επωφελούνται της παρεκκλίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 39δ του διατάγματος για τη βιολογική γεωργία και την περιγραφή των βιολογικών προϊόντων και ειδών διατροφής (1).

«Προσάρτημα 2

Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής

Οι ισχύοντες κανόνες επισήμανσης για τις βιολογικές ζωοτροφές της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής εφαρμόζονται στις εισαγωγές του άλλου μέρους.»


(1)  (RS 910.18).»


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/37


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2010

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8714]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/794/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση της γρίπης των πτηνών το ταχύτερο δυνατόν, θα πρέπει να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτη και δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό της συμμετοχής που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη.

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου (2), ορίζει κανόνες για τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή εκ μέρους της Ένωσης.

(4)

Με την εκτελεστική απόφαση 2011/204/ΕΕ της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στη Δανία και στις Κάτω Χώρες το 2010 (3), χορηγήθηκε, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική συνδρομή εκ μέρους της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2010. Στις 20 Μαΐου 2011 οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(5)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές διαβίβασαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(6)

Οι Κάτω Χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΕ, ενημέρωσαν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που εφάρμοσαν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την κοινοποίηση και την εκρίζωση των νόσων και τα αποτελέσματα αυτών. Η αίτηση αποζημίωσης συνοδευόταν, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005, από χρηματοδοτική έκθεση, δικαιολογητικά έγγραφα, μια επιδημιολογική έκθεση για κάθε εκμετάλλευση στην οποία σφάζονται ή καταστρέφονται ζώα, καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων.

(7)

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και τα τελικά συμπεράσματα ανακοινώθηκαν στις Κάτω Χώρες με ηλεκτρονική επιστολή της 8ης Αυγούστου 2011. Οι Κάτω Χώρες συμφώνησαν με ηλεκτρονική επιστολή της 16ης Αυγούστου 2011.

(8)

Κατά συνέπεια, μπορεί τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2010.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2010 καθορίζεται σε 54 203,48 ευρώ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση που συνιστά χρηματοδοτική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 86 της 1.4.2011, σ. 73.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/39


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων στην Ιταλία το 2009

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8715]

(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/795/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο αυτό.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκραμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων το ταχύτερο δυνατόν, θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 πρώτη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται οι κανόνες σχετικά με το ποσοστό που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (2) καθορίζει τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο άρθρο 3 του κανονισμού ορίζονται οι κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(4)

Με την απόφαση 2010/143/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων στην Ιταλία το 2009 (3), χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση στην Ιταλία για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την εκρίζωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων.

(5)

Στις 3 και τις 4 Μαΐου 2010 η Ιταλία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005. Τα τελικά συμπεράσματα της Επιτροπής κοινοποιήθηκαν στην Ιταλία με ηλεκτρονική επιστολή της 29ης Ιουνίου 2011. Η Ιταλία συμφώνησε με ηλεκτρονική επιστολή της 23ης Αυγούστου 2011.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές διαβίβασαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Οι ιταλικές αρχές εκπλήρωσαν τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων στην Ιταλία το 2009.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων στην Ιταλία το 2009 καθορίζεται στα 93 998,39 ευρώ. Αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 56 της 6.3.2010, σ. 12.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/41


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στο Cloppenburg της Γερμανίας τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8716]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/796/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, με στόχο την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών το ταχύτερο δυνατόν, θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτη και δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης προσδιορίζει το ποσοστό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που είναι δυνατόν να καταβληθεί προς αντιστάθμιση των δαπανών που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη.

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου (2), ορίζει κανόνες για τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική υποστήριξη εκ μέρους της Ένωσης.

(4)

Η απόφαση 2009/581/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στο Cloppenburg της Γερμανίας τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009 (3), χορήγησε χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για επείγοντα μέτρα καταπολέμησης της γρίπης των πτηνών στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009.

(5)

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 η Γερμανία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005, η καταβολή της εν λόγω χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης εξαρτάται από τον όρο ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές παρείχαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Η απόφαση 2009/581/ΕΚ ορίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί μια πρώτη δόση ύψους 2 000 000 ευρώ στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

(8)

Ο έλεγχος που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 αποκάλυψε μόνο ελάσσονα οικονομικά προβλήματα.

(9)

Επομένως, μέχρι στιγμής η Γερμανία έχει εκπληρώσει τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις της, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(10)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θα πρέπει τώρα να καθοριστεί η δεύτερη δόση της χρηματοδοτικής υποστήριξης της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών στο Cloppenburg της Γερμανίας τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Καταβάλλεται δεύτερη δόση ύψους 4 000 000 ευρώ στη Γερμανία, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση που συνιστά χρηματοδοτική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 198 της 30.7.2009, σ. 83.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/43


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών στην Ισπανία το 2009

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8717]

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/797/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο αυτό.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση της ψευδοπανώλους των πτηνών το ταχύτερο δυνατόν, θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 πρώτη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη.

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), ορίζει κανόνες για τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

(4)

Με την εκτελεστική απόφαση 2011/208/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών στην Ισπανία το 2009 (3), χορηγήθηκε, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική συνδρομή εκ μέρους της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών στην Ισπανία το 2009. Στις 31 Μαΐου 2011 η Ισπανία υπέβαλε επίσημη αίτηση αποζημίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(5)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές διαβίβασαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(6)

Η Ισπανία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ, ενημέρωσε χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά την κοινοποίηση και την εκρίζωση νόσων και τα αποτελέσματα αυτών. Η αίτηση αποζημίωσης συνοδευόταν, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005, από χρηματοδοτική έκθεση, δικαιολογητικά έγγραφα, μια επιδημιολογική έκθεση για κάθε εκμετάλλευση στην οποία σφάζονται ή καταστρέφονται ζώα και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων.

(7)

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και τα τελικά συμπεράσματα ανακοινώθηκαν στην Ισπανία στις 20 Οκτωβρίου 2011. Η Ισπανία συμφώνησε με ηλεκτρονική επιστολή της 20ής Οκτωβρίου 2011.

(8)

Κατά συνέπεια, μπορεί τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκρίζωσης της ψευδοπανώλους των πτηνών στην Ισπανία το 2009.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση της ψευδοπανώλους των πτηνών στην Ισπανία το 2009 καθορίζεται σε 103 219,22 ευρώ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση που συνιστά χρηματοδοτική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 87 της 2.4.2011, σ. 29.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/45


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στην Ισπανία το 2009

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8721]

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/798/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, με στόχο την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών το ταχύτερο δυνατόν, θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο της εν λόγω απόφασης προσδιορίζει το ποσοστό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που είναι δυνατόν να καταβληθεί προς αντιστάθμιση των δαπανών που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη.

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), ορίζει κανόνες για τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική υποστήριξη εκ μέρους της Ένωσης.

(4)

Η απόφαση 2010/148/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, σχετικά με χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία το 2009 (3), χορήγησε χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για επείγοντα μέτρα καταπολέμησης, μεταξύ άλλων, της γρίπης των πτηνών στην Ισπανία το 2009.

(5)

Στις 3 Μαΐου 2010 η Ισπανία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005, η καταβολή της εν λόγω χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης εξαρτάται από τον όρο ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές παρείχαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Ο έλεγχος που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 αποκάλυψε μόνο ελάσσονα οικονομικά προβλήματα.

(8)

Επομένως, μέχρι στιγμής η Ισπανία έχει εκπληρώσει τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις της, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(9)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, πρέπει τώρα να καθοριστεί η πρώτη δόση της χρηματοδοτικής υποστήριξης της Ισπανίας εκ μέρους της Ένωσης για τις πραγματοποιηθείσες επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών το 2009.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Καταβάλλεται πρώτη δόση ύψους 500 000,00 ευρώ στην Ισπανία, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση που συνιστά χρηματοδοτική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 60 της 10.3.2010, σ. 22.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/47


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στην Πολωνία το 2007

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8722]

(Το κείμενο στην πολωνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/799/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, με στόχο την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών το ταχύτερο δυνατόν, θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτη και δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης προσδιορίζει το ποσοστό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης που είναι δυνατόν να καταβληθεί προς αντιστάθμιση των δαπανών που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη.

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), ορίζει κανόνες για τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική υποστήριξη εκ μέρους της Ένωσης.

(4)

Με την απόφαση 2008/557/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στην Πολωνία το 2007 (3), χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή εκ μέρους της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στην Πολωνία το 2007.

(5)

Στις 13 Μαρτίου 2008 η Πολωνία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005, η καταβολή της εν λόγω χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης εξαρτάται από τον όρο ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές παρείχαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Η απόφαση 2008/557/ΕΚ ορίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί μια πρώτη δόση ύψους 845 000 ευρώ στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

(8)

Ο έλεγχος που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 αποκάλυψε μόνο ελάσσονα οικονομικά προβλήματα.

(9)

Επομένως, μέχρι στιγμής η Πολωνία έχει εκπληρώσει τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις της, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(10)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θα πρέπει τώρα να καθοριστεί η δεύτερη δόση της χρηματοδοτικής υποστήριξης της Πολωνίας εκ μέρους της Ένωσης για τις πραγματοποιηθείσες επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών το 2007.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Καταβάλλεται δεύτερη δόση ύψους 750 000 ευρώ στην Πολωνία, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση που συνιστά χρηματοδοτική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού απευθύνεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 180 της 9.7.2008, σ. 15.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/49


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού στη Γερμανία το 2007

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8723]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/800/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, με στόχο την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού το ταχύτερο δυνατό, θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Το άρθρο 3 παράγραφος 6 πρώτη περίπτωση της εν λόγω απόφασης προσδιορίζει το ποσοστό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης που είναι δυνατόν να καταβληθεί προς αντιστάθμιση των δαπανών που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη.

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) ορίζει κανόνες για τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική υποστήριξη εκ μέρους της Ένωσης.

(4)

Με την απόφαση 2008/444/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Γερμανία το 2007 (3) χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή εκ μέρους της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού στη Γερμανία το 2007.

(5)

Στις 6 Ιουνίου 2008 η Γερμανία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005, η καταβολή της εν λόγω χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης εξαρτάται από τον όρο ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές παρείχαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Η απόφαση 2008/444/ΕΚ ορίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί μια πρώτη δόση ύψους 950 000,00 ευρώ στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

(8)

Ο έλεγχος που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 αποκάλυψε μόνο ελάσσονα οικονομικά προβλήματα.

(9)

Επομένως, μέχρι στιγμής η Γερμανία έχει εκπληρώσει τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις της, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(10)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θα πρέπει τώρα να καθοριστεί η δεύτερη δόση της χρηματοδοτικής υποστήριξης εκ μέρους της Ένωσης για τις πραγματοποιηθείσες επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού στη Γερμανία το 2007.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Καταβάλλεται δεύτερη δόση ύψους 1 950 000,00 ευρώ στη Γερμανία, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση που συνιστά χρηματοδοτική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 156 της 14.6.2008, σ. 18.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/50


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού στη Γαλλία το 2007 και το 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8727]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/801/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και το άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού το ταχύτερο δυνατόν, θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Το άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζει κανόνες σχετικά με το ποσοστό που πρέπει να εφαρμόζεται για τις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (2) ορίζει κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου. Το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού ορίζει κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση.

(4)

Η απόφαση 2008/655/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2009/19/ΕΚ (4), χορήγησε οικονομική συμβολή της Ένωσης για έκτακτα μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Γαλλία το 2007 και το 2008.

(5)

Στις 31 Μαρτίου 2009 η Γαλλία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(6)

Στο πλαίσιο επιθεώρησης του ΓΤΚΘ που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου 2008 καταγράφηκαν ορισμένες τεχνικές ελλείψεις. Οι εν λόγω ελλείψεις όμως δεν επηρέασαν τη συνολική εφαρμογή του προγράμματος, ούτε επέφεραν πρόσθετες δαπάνες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(7)

Από την 1η έως τις 4 Δεκεμβρίου 2009 διεξήχθη οικονομικός έλεγχος στη Γαλλία, βάσει των συμπερασμάτων του οποίου κρίθηκε ότι οι δαπάνες που υπέβαλε η Γαλλία ήταν επιλέξιμες.

(8)

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και τα τελικά συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν στη Γαλλία με επιστολή της 14ης Ιουλίου 2011.

(9)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θα πρέπει τώρα να καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/655/ΕΚ, το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής υποστήριξης εκ μέρους της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού στη Γαλλία το 2007 και το 2008.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τις δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού στη Γαλλία το 2007 και το 2008 ορίζεται σε 23 162 004,20 ευρώ. Η παρούσα απόφαση συνιστά χρηματοδοτική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής συνδρομής ορίζεται σε 2 041 295,20 ευρώ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 66.

(4)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 31.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/52


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Ιταλία το 2007 και το 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8728]

(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/802/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου το ταχύτερο δυνατόν, θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό της συμμετοχής που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (2) ορίζει τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο άρθρο 3 του κανονισμού ορίζονται οι κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(4)

Με την απόφαση 2008/655/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2009/19/ΕΚ (4), χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τη λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Ιταλία τα έτη 2007 και 2008.

(5)

Στις 12 Μαρτίου 2009 η Ιταλία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών καθώς και τα τελικά συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν στην Ιταλία με επιστολή της 28ης Μαρτίου 2011.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση οι προγραμματισθείσες ενέργειες να έχουν πράγματι εκτελεστεί και οι αρχές να έχουν διαβιβάσει κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Οι ιταλικές αρχές εκπλήρωσαν τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Ιταλία το 2007 και το 2008 σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/655/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Ιταλία το 2007 και το 2008 καθορίζεται σε 732 680,67 ευρώ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής καθορίζεται σε 1 336,20 ευρώ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Ιταλίας.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 66.

(4)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 31.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/54


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Αυστρία το 2007 και το 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8729]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/803/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και το άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου το ταχύτερο δυνατόν, θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό της συμμετοχής που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (2) ορίζει τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο άρθρο 3 του κανονισμού ορίζονται οι κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(4)

Με την απόφαση 2008/655/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2009/19/ΕΚ (4), χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τη λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Αυστρία τα έτη 2007 και 2008.

(5)

Στις 31 Μαρτίου 2009 η Αυστρία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών καθώς και τα τελικά συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν στην Αυστρία με επιστολή της 28ης Μαρτίου 2011.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση οι προγραμματισθείσες ενέργειες να έχουν πράγματι εκτελεστεί και οι αρχές να έχουν διαβιβάσει κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Οι αρχές της Αυστρίας εκπλήρωσαν τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Αυστρία το 2007 και το 2008 σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/655/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Αυστρία το 2007 και το 2008 καθορίζεται σε 1 706 326,35 ευρώ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 66.

(4)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 31.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/56


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στις Κάτω Χώρες το 2007 και το 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8732]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/804/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και το άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου το ταχύτερο δυνατόν, θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό της συμμετοχής που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (2) ορίζει τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο άρθρο 3 του κανονισμού ορίζονται οι κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(4)

Με την απόφαση 2008/655/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2009/19/ΕΚ (4), χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τη λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στις Κάτω Χώρες τα έτη 2007 και 2008.

(5)

Στις 26 Μαρτίου 2009 οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών καθώς και τα τελικά συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν στις Κάτω Χώρες με επιστολή της 27ης Σεπτεμβρίου 2010.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση οι προγραμματισθείσες ενέργειες να έχουν πράγματι εκτελεστεί και οι αρχές να έχουν διαβιβάσει κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Οι αρχές των Κάτω Χωρών εκπλήρωσαν τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στις Κάτω Χώρες το 2007 και το 2008 σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/655/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στις Κάτω Χώρες το 2007 και το 2008 καθορίζεται στα 7 672 725,00 ευρώ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής καθορίζεται σε 1 120 985 ευρώ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 66.

(4)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 31.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/58


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Σουηδία το 2007 και το 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8737]

(Το κείμενο στη σουηδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/805/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου το ταχύτερο δυνατό, θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό της συμμετοχής που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (2) ορίζει τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο άρθρο 3 του κανονισμού ορίζονται οι κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(4)

Με την απόφαση 2008/655/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2009/19/ΕΚ (4), χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τη λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Σουηδία τα έτη 2007 και 2008.

(5)

Στις 30 Μαρτίου 2009 η Σουηδία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών καθώς και τα τελικά συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν στη Σουηδία με επιστολή της 28ης Μαρτίου 2011.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση οι προγραμματισθείσες ενέργειες να έχουν πράγματι εκτελεστεί και οι αρχές να έχουν διαβιβάσει κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Οι σουηδικές αρχές εκπλήρωσαν τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Σουηδία το 2007 και το 2008 σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/655/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Σουηδία το 2007 και το 2008 καθορίζεται σε 1 281 076,73 ευρώ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Σουηδίας.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 66.

(4)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 31.


3.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/60


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στο Λουξεμβούργο το 2007 και το 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8742]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/806/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και το άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου το ταχύτερο δυνατόν, θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό της συμμετοχής που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (2) ορίζει τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο άρθρο 3 του κανονισμού ορίζονται οι κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(4)

Με την απόφαση 2008/655/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2009/19/ΕΚ (4), χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τη λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στο Λουξεμβούργο τα έτη 2007 και 2008.

(5)

Στις 27 Μαρτίου 2009 το Λουξεμβούργο υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών καθώς και τα τελικά συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο με επιστολή της 30ής Μαρτίου 2011.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση οι προγραμματισθείσες ενέργειες να έχουν πράγματι εκτελεστεί και οι αρχές να έχουν διαβιβάσει κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Οι αρχές του Λουξεμβούργου εκπλήρωσαν τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στο Λουξεμβούργο το 2007 και το 2008 σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/655/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στο Λουξεμβούργο το 2007 και το 2008 καθορίζεται σε 471 212,25 ευρώ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής καθορίζεται σε 18 202,25 ευρώ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 66.

(4)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 31.