ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2011.311.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 311

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
25 Νοεμβρίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

1

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

25.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 311/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2011

για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 έχει σκοπό την εδραίωση και τη διατήρηση στην Ευρώπη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει τα μέσα επίτευξης αυτού του στόχου, καθώς και άλλων στόχων στον τομέα της ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία.

(2)

Οι χειριστές που συμμετέχουν στη λειτουργία ορισμένων αεροσκαφών, καθώς και οι εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης, τα άτομα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, τις δοκιμές ή τον έλεγχο των εν λόγω χειριστών, υποχρεούνται να τηρούν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, οι χειριστές καθώς και τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση τους πρέπει να πιστοποιούνται αμέσως μετά τη διαπίστωση ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.

(3)

Ομοίως, στους χειριστές χορηγείται ιατρικό πιστοποιητικό ενώ οι αεροϊατρικοί εξεταστές, που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της ιατρικής καταλληλότητας των χειριστών πιστοποιούνται αμέσως μετά τη διαπίστωση ότι πληρούν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 προβλέπει τη δυνατότητα ιατροί γενικής ιατρικής να ενεργούν επίσης ως αεροϊατρικοί εξεταστές υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία.

(4)

Τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που συμμετέχουν στη λειτουργία ορισμένων αεροσκαφών, υποχρεούνται να πληρούν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, το πλήρωμα θαλάμου επιβατών αξιολογείται περιοδικά όσον αφορά την καλή κατάσταση της υγείας του για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων ασφάλειας πτήσεων που τους ανατίθενται. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλληλη αξιολόγηση βασισμένη στη βέλτιστη πρακτική αεροϊατρικής.

(5)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 η Επιτροπή απαιτείται να εκδώσει τους αναγκαίους εκτελεστικούς κανόνες για τη θέσπιση των προϋποθέσεων πιστοποίησης των χειριστών, καθώς και των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, τις δοκιμές ή τον έλεγχό τους, για την αξιολόγηση των μελών του πληρώματος θαλάμου επιβατών, καθώς και για την αξιολόγηση της καλής κατάστασης της υγείας τους.

(6)

Πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες για τη μετατροπή των εθνικών πτυχίων χειριστή και των εθνικών πτυχίων ιπτάμενου μηχανικού σε πτυχία χειριστή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα υπόψη άτομα επιτρέπεται να εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό εναρμονισμένες προϋποθέσεις· με βάση τον παρόντα κανονισμό πρέπει επίσης να μετατραπούν τα προσόντα πτητικής δοκιμής.

(7)

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται πτυχία που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες στις οποίες είναι δυνατόν να διασφαλιστεί επίπεδο ασφαλείας πτήσεων ισοδύναμο με εκείνο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις αποδοχής των πτυχίων έκδοσης τρίτων χωρών.

(8)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση που έχει αρχίσει πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λαμβάνεται υπόψη κατά την απόκτηση πτυχίου χειριστού, πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της εκπαίδευσης που έχει ήδη ολοκληρωθεί· πρέπει επίσης να καθοριστούν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των πτυχίων της πολεμικής αεροπορίας.

(9)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ικανός χρόνος πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προκειμένου ο αεροναυτικός κλάδος και οι διοικήσεις των κρατών μελών να προσαρμόσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο, να προβλεφθεί στα κράτη μέλη ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση ειδικών τύπων πτυχίων χειριστού και ιατρικών πιστοποιητικών που δεν καλύπτονται από τους κοινούς κανόνες αεροπλοΐας (JAR) και για να αναγνωριστεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η ισχύς των πτυχίων και των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί, καθώς και των αεροϊατρικών αξιολογήσεων πριν να τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός.

(10)

Η οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας (2), καταργείται σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να θεωρούνται ως τα αντίστοιχα μέτρα.

(11)

Για να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση και υψηλό ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, τα εκτελεστικά μέτρα πρέπει να αντιστοιχούν στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, και στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης των χειριστών και στην καλή κατάσταση της υγείας του ιπτάμενου προσωπικού από πλευράς αεροϊατρικής. Επομένως, πρέπει να συνεξεταστούν οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διοικητικές διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής «ΔΟΠΑ») και τον Σύνδεσμο Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, καθώς και η υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με το συγκεκριμένο εθνικό περιβάλλον.

(12)

Ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε ως γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες για:

1)

διάφορα επίπεδα ικανοτήτων για τα πτυχία χειριστών, τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης πτυχίου, τα προνόμια και τις υποχρεώσεις των κατόχων των πτυχίων, τις προϋποθέσεις μετατροπής των υφιστάμενων εθνικών πτυχίων χειριστών και των εθνικών πτυχίων ιπτάμενων μηχανικών σε πτυχία χειριστών, καθώς και τους όρους αποδοχής των πτυχίων τρίτων χωρών·

2)

την πιστοποίηση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την πτητική εκπαίδευση ή εκπαίδευση προσομοίωσης πτήσης, καθώς και για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των χειριστών·

3)

τα διάφορα ιατρικά πιστοποιητικά των χειριστών, τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης ιατρικών πιστοποιητικών, τα προνόμια και τις υποχρεώσεις των κατόχων ιατρικών πιστοποιητικών, καθώς και τις προϋποθέσεις μετατροπής εθνικών ιατρικών πιστοποιητικών σε κοινά αναγνωρισμένα ιατρικά πιστοποιητικά·

4)

την πιστοποίηση αεροϊατρικών εξεταστών, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ιατροί γενικής ιατρικής μπορούν να ενεργούν ως αεροϊατρικοί εξεταστές·

5)

την περιοδική αεροϊατρική αξιολόγηση των μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών, καθώς και τα προσόντα των ατόμων που είναι αρμόδια για την εν λόγω αξιολόγηση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1)   «Μέρος πτυχίου πληρώματος πτήσης (FCL)»: το πτυχίο πληρώματος πτήσης που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι·

2)   «JAR»: οι κοινές αεροπορικές απαιτήσεις που εκδίδονται από το σύνδεσμο αρχών πολιτικής αεροπορίας όπως ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2009·

3)   «Πτυχίο χειριστού ελαφρού αεροσκάφους (LAPL)»: πτυχίο χειριστή αεροσκάφους αναψυχής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

4)   «Πτυχίο σύμφωνο με τις JAR»: πτυχίο χειριστή και συναφείς ικανότητες, πιστοποιητικά, άδειες ή/και προσόντα, που εκδίδονται ή αναγνωρίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με βάση τις JAR και διαδικασίες, από κράτος μέλος το οποίο έχει εφαρμόσει τη συναφή JAR και έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο του συστήματος του συνδέσμου αρχών πολιτικής αεροπορίας που συνδέεται με την υπόψη JAR·

5)   «Πτυχίο μη σύμφωνο με τις JAR»: πτυχίο χειριστή που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και δεν έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της συναφούς JAR·

6)   «Αναγνώριση»: η αναγνώριση προγενέστερης πείρας ή προσόντων·

7)   «Έκθεση αναγνώρισης»: έκθεση βάσει της οποίας είναι δυνατόν να αναγνωριστεί προγενέστερη εμπειρία ή προσόντα·

8)   «Έκθεση μετατροπής»: έκθεση βάσει της οποίας ένα πτυχίο μπορεί να μετατραπεί σε Μέρος πτυχίου πληρώματος πτήσης (FCL)·

9)   «Ιατρικό πιστοποιητικό χειριστών και πιστοποιητικό αεροϊατρικών εξεταστών σύμφωνο με τις JAR»: πιστοποιητικό που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με βάση τις JAR και διαδικασίες, από κράτος μέλος το οποίο έχει εφαρμόσει τη συναφή JAR και έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο του συστήματος του συνδέσμου αρχών πολιτικής αεροπορίας που συνδέεται με την υπόψη JAR·

10)   «Ιατρικό πιστοποιητικό χειριστών και πιστοποιητικό αεροϊατρικών εξεταστών μη σύμφωνο με τις JAR»: πιστοποιητικό που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και δεν έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της συναφούς JAR.

Άρθρο 3

Πτυχία και ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, οι χειριστές αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στα παραρτήματα I και IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Υφιστάμενα εθνικά πτυχία χειριστών

1.   Τα σύμφωνα με τις JAR πτυχία που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν τις 8 Απριλίου 2012, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη αντικαθιστούν το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου 2017 τα εν λόγω πτυχία με πτυχία σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο μέρος-ARΑ.

2.   Τα πτυχία που δεν είναι σύμφωνα με τις JAR, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών ικανοτήτων, πιστοποιητικών, αδειών ή/και προσόντων, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, μετατρέπονται σε πτυχία του μέρους-FCL από το κράτος μέλος που τα έχει εκδώσει.

3.   Τα πτυχία που δεν είναι σύμφωνα με τις JAR μετατρέπονται σε πτυχία του μέρους-FCL και σε συναφείς ικανότητες ή πιστοποιητικά σύμφωνα με:

α)

τις διατάξεις του παραρτήματος II, ή

β)

τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση μετατροπής.

4.   Η έκθεση μετατροπής:

α)

συντάσσεται από το κράτος μέλος που εξέδωσε το πτυχίο χειριστή σε συνεννόηση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «Οργανισμό»)·

β)

περιγράφει τις εθνικές απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα πτυχία χειριστή·

γ)

περιγράφει το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν στους χειριστές·

δ)

υποδεικνύει για ποιες απαιτήσεις του παραρτήματος I πρόκειται να χορηγηθεί αναγνώριση·

ε)

αναφέρει τυχόν περιορισμούς που απαιτείται να συμπεριληφθούν σε πτυχία μέρους-FCL και τις συναφείς απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί ο χειριστής για την άρση αυτών των περιορισμών.

5.   Η έκθεση μετατροπής περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων που απαιτούνται για να κατοχυρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) έως ε), συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων των συναφών εθνικών απαιτήσεων και διαδικασιών. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης μετατροπής, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέψουν στους χειριστές, στο μέτρο του δυνατού, να διατηρήσουν το υφιστάμενο πεδίο των δραστηριοτήτων τους.

6.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3, οι κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή ικανότητας τάξης ή εξεταστή, οι οποίοι διαθέτουν δικαιώματα για σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός μόνο χειριστή, προβαίνουν σε μετατροπή των εν λόγω δικαιωμάτων σε πιστοποιητικό εκπαιδευτή ικανότητας τύπου ή εξεταστή για αεροπλάνα ενός χειριστή.

7.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν σε μαθητευόμενο χειριστή να ασκεί περιορισμένα δικαιώματα χωρίς επιτήρηση πριν να πληροί όλες τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την έκδοση πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα δικαιώματα περιορίζονται στο εθνικό του έδαφος ή σε μέρος αυτού·

β)

τα δικαιώματα περιορίζονται σε οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και σε μονοκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα μέγιστης μάζας απογείωσης που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg και δεν περιλαμβάνουν τη μεταφορά επιβατών·

γ)

οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις εκδίδονται βάσει ατομικής εκτίμησης του κινδύνου ασφαλείας που διεξάγεται από εκπαιδευτή μετά από γενική εκτίμηση του κινδύνου ασφαλείας που διεξάγει το κράτος μέλος·

δ)

το κράτος μέλος υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή και τον Οργανισμό το αργότερο ανά τριετία μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Υφιστάμενα εθνικά ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και πιστοποιητικά αεροϊατρικών εξεταστών

1.   Τα ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και τα πιστοποιητικά αεροϊατρικών εξεταστών που είναι σύμφωνα με τις JAR και έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Τα κράτη μέλη αντικαθιστούν το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου 2017 τα εν λόγω ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και τα πιστοποιητικά αεροϊατρικών εξεταστών με πιστοποιητικά σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο μέρος-ARA.

3.   Τα ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και τα πιστοποιητικά αεροϊατρικών εξεταστών που δεν είναι σύμφωνα με τις JAR και έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία της επόμενης επανεπικύρωσής τους ή μέχρι τις 8 Απριλίου 2017, ανάλογα με το ποια προηγείται.

4.   Η επανεπικύρωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πληροί τις διατάξεις του παραρτήματος IV.

Άρθρο 6

Μετατροπή προσόντων πτητικής δοκιμής

1.   Οι χειριστές, οι οποίοι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού πραγματοποιούσαν πτητικές δοκιμές κατηγορίας 1 και 2 όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής (3), ή οι οποίοι εκπαίδευαν χειριστές πτητικής δοκιμής, μετατρέπουν τα προσόντα πτητικής δοκιμής τους σε ικανότητες πτητικών δοκιμών σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, και κατά περίπτωση, σε πιστοποιητικά εκπαιδευτών πτητικής δοκιμής στα κράτη μέλη που εξέδωσαν τα προσόντα πτητικής δοκιμής.

2.   Η εν λόγω μετατροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης μετατροπής που συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 5.

Άρθρο 7

Υφιστάμενα εθνικά πτυχία ιπτάμενου μηχανικού

1.   Για τη μετατροπή των πτυχίων ιπτάμενων μηχανικών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου σε πτυχία μέρους-FCL, οι κάτοχοι υποβάλλουν αίτηση στο κράτος μέλος που εξέδωσε τα πτυχία.

2.   Τα πτυχία ιπτάμενου μηχανικού μετατρέπονται σε πτυχία μέρους-FCL σύμφωνα με έκθεση μετατροπής που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 5.

3.   Όταν υποβάλλεται αίτηση για πτυχίο χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών (ATPL) για αεροπλάνα, πληρούνται οι διατάξεις περί αναγνώρισης του FCL.510.A(γ)(2) του παραρτήματος I.

Άρθρο 8

Προϋποθέσεις αποδοχής των πτυχίων έκδοσης τρίτων χωρών.

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στις περιπτώσεις που δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας οι οποίες να καλύπτουν τις άδειες χειριστών, τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται τις άδειες τρίτης χώρας και τα συναφή ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ή για λογαριασμό τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρατήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι αιτούντες πτυχίο μέρους-FCL, οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι τουλάχιστον ισοδύναμου πτυχίου, ικανότητας ή πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου από τρίτη χώρα, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, με την εξαίρεση ότι η διάρκεια του κύκλου μαθημάτων, ο αριθμός των μαθημάτων και οι καθοριζόμενες ώρες εκπαίδευσης ενδέχεται να είναι μειωμένες.

3.   Η αναγνώριση που παρέχεται στον αιτούντα καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει την αίτηση ο χειριστής βάσει σύστασης εγκεκριμένου οργανισμού εκπαίδευσης.

4.   Στους κατόχους πτυχίου ATPL που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα ή εξ ονόματός της σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις πείρας για την έκδοση πτυχίου ATPL στη σχετική κατηγορία αεροσκάφους όπως καθορίζεται στο τμήμα ΣΤ του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, μπορεί να αναγνωριστεί πλήρως ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις παρακολούθησης κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων πριν από τη συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και στη δοκιμασία δεξιοτήτων, εάν το πτυχίο της τρίτης χώρας περιέχει έγκυρη ικανότητα τύπου για το αεροσκάφος που θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμασία δεξιοτήτων πτυχίου ATPL.

5.   Οι ικανότητες τύπου για αεροπλάνο ή ελικόπτερο μπορούν να εκδίδονται σε κατόχους πτυχίων του Μέρους FCL, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις για την έκδοση των εν λόγω ικανοτήτων που καθορίζονται από τρίτη χώρα. Οι εν λόγω ικανότητες περιορίζονται σε αεροσκάφη νηολογημένα στην εν λόγω τρίτη χώρα. Ο εν λόγω ο περιορισμός μπορεί να αρθεί εφόσον ο χειριστής πληροί τις απαιτήσεις του σημείου Γ.1 του παραρτήματος III.

Άρθρο 9

Αναγνώριση εκπαίδευσης που άρχισε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού

1.   Αναφορικά με την έκδοση πτυχίων Μέρους-FCL σύμφωνα με το παράρτημα I, στην εκπαίδευση που έχει αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του συνδέσμου αρχών πολιτικής αεροπορίας, υπό την κανονιστική εποπτεία κράτους μέλους που έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο του συστήματος του συνδέσμου αρχών πολιτικής αεροπορίας που συνδέεται με τη συναφή JAR, παρέχεται πλήρης αναγνώριση εφόσον η εκπαίδευση και οι δοκιμασίες έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου 2016.

2.   Η εκπαίδευση που άρχισε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου αναγνωρίζεται για τους σκοπούς έκδοσης πτυχίων του Μέρους-FCL βάσει έκθεσης αναγνώρισης που συντάσσεται από το κράτος μέλος σε συνεννόηση με τον Οργανισμό.

3.   Η έκθεση αναγνώρισης περιγράφει το πεδίο εφαρμογής της εκπαίδευσης, αναφέρει για ποιες απαιτήσεις των πτυχίων Μέρους-FCL παρέχεται αναγνώριση και, ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες προκειμένου να τους χορηγηθούν πτυχία Μέρους-FCL. Η έκθεση περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα προκειμένου να αποδεικνύεται το πεδίο εφαρμογής της εκπαίδευσης και των εθνικών κανονισμών και διαδικασιών σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η έναρξη της εκπαίδευσης.

Άρθρο 10

Αναγνώριση πτυχίων χειριστών που αποκτήθηκαν κατά τη στρατιωτική θητεία

1.   Οι κάτοχοι πτυχίων ιπτάμενου πληρώματος των ενόπλων δυνάμεων που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχία Μέρους-FCL, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου υπηρέτησαν.

2.   Οι γνώσεις, η εμπειρία και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη στρατιωτική θητεία αναγνωρίζονται για τους σκοπούς των συναφών απαιτήσεων του παραρτήματος I σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης αναγνώρισης που συντάσσει το κράτος μέλος σε συνεννόηση με τον Οργανισμό.

3.   Η έκθεση αναγνώρισης:

α)

περιγράφει τις εθνικές απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα στρατιωτικά πτυχία, οι ικανότητες, τα πιστοποιητικά, οι εξουσιοδοτήσεις ή/και τα προσόντα·

β)

περιγράφει το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν στους χειριστές·

γ)

υποδεικνύει για ποιες απαιτήσεις του παραρτήματος I πρόκειται να χορηγηθεί αναγνώριση·

δ)

αναφέρει τυχόν περιορισμούς που απαιτείται να συμπεριληφθούν σε πτυχία μέρους-FCL και τις συναφείς απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί ο χειριστής για την άρση αυτών των περιορισμών·

ε)

περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων που είναι αναγκαία προκειμένου να αποδεικνύονται τα ανωτέρω, συνοδευόμενα από αντίγραφα των σχετικών εθνικών απαιτήσεων και διαδικασιών.

Άρθρο 11

Ιατρική καταλληλότητα πληρώματος θαλάμου επιβατών

1.   Τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών που συμμετέχουν στη λειτουργία αεροσκάφους το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

2.   Οι ιατρικές εξετάσεις ή αξιολογήσεις των μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών που διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (4) και εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι ισχύουν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μέχρι την πρώτη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α)

την ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91· ή

β)

την ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος που προβλέπεται στο σημείο MED.C.005 του παραρτήματος IV.

Η περίοδος ισχύος προσμετρείται από την ημερομηνία της τελευταίας ιατρικής εξέτασης ή αξιολόγησης.

Μέχρι το τέλος της περιόδου ισχύος κάθε επόμενη αεροϊατρική αξιολόγηση διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρμογή από τις 8 Απριλίου 2012.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις ακόλουθες διατάξεις του παρατήματος Ι μέχρι τις 8 Απριλίου 2015:

α)

τις διατάξεις που αφορούν τις άδειες χειριστών αεροπλάνων με άντωση από συστήματα ισχύος, αερόπλοια, αερόστατα και ανεμόπτερα·

β)

τις διατάξεις του τμήματος B (LAPL)·

γ)

τις διατάξεις των σημείων FCL.800, FCL.805, FCL.815 και FCL.820·

δ)

στην περίπτωση των ελικοπτέρων, τις διατάξεις της ενότητας 8 του τμήματος Ι·

ε)

τις διατάξεις της ενότητας 10 και της ενότητας 11 του τμήματος I.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην μετατρέψουν πτυχία αεροπλάνων και ελικοπτέρων μη σύμφωνα με τις JAR τα οποία έχουν εκδώσει μέχρι τις 8 Απριλίου 2014.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν μέχρι τις 8 Απριλίου 2014 τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σε χειριστές που κατέχουν πτυχίο και το συναφές ιατρικό πιστοποιητικό έκδοσης τρίτης χώρας που συμμετέχει στη μη εμπορική λειτουργία αεροσκάφους το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν μέχρι τις 8 Απριλίου 2015 τις διατάξεις της ενότητας 3 τμήματος Β του παραρτήματος IV.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν μέχρι τις 8 Απριλίου 2014 τις διατάξεις του τμήματος Γ του παραρτήματος IV.

7.   Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων των παραγράφων 2 ή 6 το κοινοποιεί στην Επιτροπή και στον Οργανισμό. Στην κοινοποίηση αυτή περιγράφει τους λόγους για την εν λόγω παρέκκλιση, καθώς και το πρόγραμμα υλοποίησης που περιέχει τις προβλεπόμενες δράσεις και το συναφές χρονοδιάγραμμα.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 21.

(3)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.

(4)  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

[ΜΕΡΟΣ FCL]

ΤΜΗΜΑ A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

FCL.001   Αρμόδια αρχή

Για τον σκοπό του παρόντος Μέρους, η αρμόδια αρχή είναι η αρχή που ορίζει το κράτος μέλος στην οποία υποβάλλει αίτηση ένα πρόσωπο για την έκδοση πτυχίου χειριστή ή συναφών ικανοτήτων ή πιστοποιητικών.

FCL.005   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν Μέρος θεσπίζει τις απαιτήσεις για την έκδοση πτυχίων χειριστή και συναφών ικανοτήτων και πιστοποιητικών, καθώς και τους όρους ισχύος και χρήσης τους.

FCL.010   Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, νοείται ως:

 

«ακροβατική πτήση», ο σκόπιμος ελιγμός ο οποίος περιλαμβάνει απότομη αλλαγή στη στάση του αεροσκάφους, ασυνήθιστη στάση, ή ασυνήθιστη επιτάχυνση, όχι απαραίτητη για κανονική πτήση ή για εκπαίδευση για πτυχία ή ικανότητες πλην των πτυχίων ή ικανοτήτων ακροβατικής πτήσης.

 

«αεροπλάνο», το μηχανοκίνητο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων βαρύτερο από τον αέρα, το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση από τη δυναμική αντίδραση του αέρα έναντι των πτερύγων του.

 

«αεροπλάνο που απαιτείται να λειτουργεί με συγκυβερνήτη», ο τύπος αεροπλάνου που απαιτείται να λειτουργεί με συγκυβερνήτη όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσης ή από το πιστοποιητικό του αερομεταφορέα.

 

«αεροσκάφος», κάθε μηχάνημα που μπορεί να υποστηρίζεται στην ατμόσφαιρα από τις αντιδράσεις του αέρα πλην των αντιδράσεων του αέρα έναντι της επιφάνειας της γης.

 

«ικανότητα χειρισμού αεροσκάφους», η συνεπής χρήση ορθής κρίσης και καλά ανεπτυγμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφοράς για την επίτευξη των στόχων της πτήσης.

 

«αερόπλοιο», μηχανοκίνητο αεροσκάφος ελαφρύτερο από τον αέρα, με εξαίρεση αερόπλοια θερμού αέρα, τα οποία, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, περιλαμβάνονται στον ορισμό του αερόστατου.

 

«αερόστατο», το ελαφρύτερο από τον αέρα αεροσκάφος που δεν είναι μηχανοκίνητο και πετάει με τη χρήση είτε αερίου είτε αερομεταφερόμενου θερμαντήρα. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ένα αερόπλοιο θερμού αέρα, μολονότι είναι μηχανοκίνητο, θεωρείται αερόστατο.

 

«συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD)», η επίγεια εκπαιδευτική συσκευή, η οποία αντιπροσωπεύει τη θέση του μαθητευόμενου χειριστή μιας τάξης αεροπλάνων. Μπορεί να χρησιμοποιεί οθόνη οργάνων και πηδάλια ελέγχου πτήσης με ελατήρια, παρέχοντας μία πλατφόρμα εκπαίδευσης τουλάχιστον για θέματα διαδικασιών πτήσης με όργανα.

 

«κατηγορία αεροσκάφους», η κατηγοριοποίηση αεροσκάφους σύμφωνα με τα καθορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, αεροπλάνο, με άντωση από συστήματα ισχύος, ελικόπτερο, αερόπλοιο, ανεμόπτερο, ελεύθερο αερόστατο.

 

«τάξη αεροπλάνου», η κατηγοριοποίηση αεροπλάνων χειριστή που δεν απαιτούν ικανότητα τύπου.

 

«τάξη αερόστατου», η κατηγοριοποίηση αεροστάτων λαμβανομένων υπόψη των μέσων ανύψωσης που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της πτήσης.

 

«εμπορική αεροπορική γραμμή», η μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου έναντι αμοιβής ή μίσθωσης.

 

«ικανότητα», ο συνδυασμός επιδεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφοράς που απαιτούνται για την εκτέλεση καθήκοντος μέσα στα προκαθορισμένα πρότυπα.

 

«παράγοντας ικανότητας», η ενέργεια που συνιστά εργασία η οποία συνίσταται σε ένα γεγονός με εκκίνησης και ένα γεγονός περάτωσης το οποίο σαφώς καθορίζει τα όριά της και μία ορατή έκβαση.

 

«μονάδα ικανότητας», η χωριστή λειτουργία που αποτελείται από έναν αριθμό στοιχείων ικανότητας.

 

«συγκυβερνήτης», ο χειριστής ο οποίος δεν είναι κυβερνήτης και πετάει αεροσκάφος για το οποίο απαιτούνται περισσότεροι από ένας χειριστές, αλλά αποκλείεται χειριστής ο οποίος βρίσκεται πάνω στο αεροσκάφος με μόνο σκοπό την πτητική εκπαίδευση για πτυχίο ή ικανότητα.

 

«ταξίδι ναυτιλίας», η πτήση μεταξύ του σημείου αναχώρησης και ενός σημείου άφιξης μετά από μία προ-σχεδιασμένη διαδρομή χρησιμοποιώντας καθιερωμένες διαδικασίες ναυτιλίας.

 

«αντικαταστάτης συγκυβερνήτης πτήσης», ο χειριστής που αντικαθιστά τον συγκυβερνήτη στα καθήκοντά του/της στα πηδάλια ελέγχου κατά τη διάρκεια της φάσης πτήσης διαδρομής μιας πτήσης σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών επάνω από το επίπεδο πτήσης FL 200.

 

«χρόνος εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό», ο χρόνος πτήσης ή ο χρόνος με όργανα στο έδαφος κατά τον οποίο ένα άτομο λαμβάνει πτητική εκπαίδευση από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή.

 

«σφάλμα», η πράξη ή απραξία από το πλήρωμα πτήσης που οδηγεί σε παρεκκλίσεις από οργανωτικές προθέσεις ή προθέσεις πτήσης ή προσδοκίες.

 

«διαχείριση σφάλματος», η διαδικασία εντοπισμού και αντίδρασης στα σφάλματα με αντίμετρα που περιστέλλουν ή εξαλείφουν τις συνέπειες σφαλμάτων και μετριάζουν την πιθανότητα σφαλμάτων ή ανεπιθύμητων καταστάσεων αεροσκαφών.

 

«Πλήρης Προσομοιωτής Πτήσης (FFS)», πλήρους μεγέθους αντίγραφο ειδικού τύπου ή κατασκευής, μοντέλου και σειρών θαλάμου διακυβέρνησης αεροπλάνου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του εξοπλισμού και των προγραμμάτων υπολογιστή που είναι απαραίτητα για την αντιπροσώπευση του αεροσκάφους στο έδαφος και στην πτήση, ενός οπτικού συστήματος που παρέχει θέα έξω από τον θάλαμο διακυβέρνησης και ενός συστήματος κίνησης με πρότυπα ισχύος.

 

«χρόνος πτήσης»:

 

για αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης και αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που το αεροσκάφος κινείται με σκοπό την απογείωση μέχρι τη στιγμή που τελικά ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης·

 

για ελικόπτερα, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που τα πτερύγια του στροφείου του ελικοπτέρου αρχίζουν να γυρίζουν μέχρι τη στιγμή που τελικά το ελικόπτερο ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης και τα πτερύγια του στροφείου σταματούν·

 

για αερόπλοια, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που το αερόπλοιο απελευθερώνεται από τον ιστό με σκοπό την απογείωση μέχρι τη στιγμή που τελικά ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης και προσδένεται στον ιστό·

 

για ανεμόπτερα, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που το ανεμόπτερο ξεκινάει τη διαδρομή στο έδαφος κατά τη διαδικασία απογείωσης μέχρι τη στιγμή που τελικά ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης·

 

για αερόστατα, ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που το καλάθι αφήνει το έδαφος με σκοπό την απογείωση μέχρι τη στιγμή που τελικά το αερόστατο ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης.

 

«χρόνος πτήσης κάτω από κανόνες πτήσης με όργανα (IFR)», όλος ο χρόνος πτήσης κατά τη διάρκεια του οποίου το αεροσκάφος λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης με όργανα.

 

«συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD)», ένα πλήρους μεγέθους αντίγραφο οργάνων ειδικού τύπου αεροπλάνου, εξοπλισμού, πίνακα οργάνων και χειριστηρίων σε μία περιοχή ανοιχτού θαλάμου διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου του εξοπλισμού και των προγραμμάτων υπολογιστή που είναι απαραίτητα για να αντιπροσωπεύουν ένα αεροπλάνο στο έδαφος και σε συνθήκες πτήσης στην έκταση των συστημάτων που είναι εγκαταστημένα στη συσκευή. Δεν απαιτεί κίνηση προτύπου ισχύος ή οπτικό σύστημα, πλην της περίπτωσης επιπέδων 2 και 3 αξιολόγησης καταλληλότητας FTD, όπου απαιτούνται οπτικά συστήματα.

 

«εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT)», η εκπαιδευτική συσκευή η οποία αντιπροσωπεύει το περιβάλλον του θαλάμου διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου του εξοπλισμού και των προγραμμάτων υπολογιστή που είναι απαραίτητα για να αντιπροσωπεύουν έναν τύπο ή τάξη αεροσκάφους σε πτητική λειτουργία στον βαθμό που τα συστήματα φαίνεται να λειτουργούν όπως στο αεροσκάφος.

 

«ομάδα αερόστατων», η κατηγοριοποίηση αερόστατων λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους ή της χωρητικότητας του φακέλου πτήσης.

 

«ελικόπτερο», βαρύτερο από τον αέρα αεροσκάφος το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση κυρίως από τις αντιδράσεις του αέρα σε ένα ή περισσότερα μηχανοκίνητα στροφεία σε πλήρως κάθετους άξονες.

 

«χρόνος πτήσης με όργανα», το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου χειριστής ελέγχει ένα αεροσκάφος κατά την πτήση μόνο με αναφορά σε όργανα.

 

«χρόνος με όργανα στο έδαφος», το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χειριστής εξασκείται στο έδαφος σε προσομοιούμενη πτήση με όργανα σε Εκπαιδευτικές Συσκευές Προσομοίωσης Πτήσης (FSTD).

 

«χρόνος με όργανα», ο χρόνος πτήσης με όργανα ή ο χρόνος με όργανα στο έδαφος.

 

«πτητική λειτουργία πολλών χειριστών»:

 

για αεροπλάνα, η πτητική λειτουργία που απαιτεί τουλάχιστον δύο χειριστές χρησιμοποιώντας συνεργασία πολλών πληρωμάτων σε αεροπλάνα είτε πολλών χειριστών είτε ενός χειριστή·

 

για ελικόπτερα, η πτητική λειτουργία που απαιτεί τουλάχιστον δύο χειριστές χρησιμοποιώντας συνεργασία πολλών πληρωμάτων σε ελικόπτερα πολλών χειριστών.

 

«συνεργασία πολλών πληρωμάτων (MCC)», τα καθήκοντα πληρώματος πτήσης σαν ομάδα συνεργαζομένων μελών που καθοδηγούνται από τον κυβερνήτη.

 

«αεροσκάφη πολλών χειριστών»:

 

στην περίπτωση αεροπλάνων, αεροπλάνα πιστοποιημένα για πτητική λειτουργία με ελάχιστο πλήρωμα τουλάχιστον δύο χειριστών·

 

στην περίπτωση ελικοπτέρων, αερόπλοιων και αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος, έναν τύπο αεροσκάφους που απαιτείται να πετάει με συγκυβερνήτη όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσης ή από το πιστοποιητικό αερομεταφορέα ή ισοδύναμο έγγραφο.

 

«νύκτα», το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους του πολιτικού λυκόφωτος και της αρχής του πολιτικού λυκαυγούς ή κάθε άλλο χρονικό διάστημα μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ηλίου που ορίζεται από την κατάλληλη αρχή, ως καθορίζεται από το κράτος μέλος.

 

«λοιπές εκπαιδευτικές συσκευές (OTD)», τα βοηθήματα εκπαίδευσης, εκτός από προσομοιωτές πτήσης, συσκευές πτητικής εκπαίδευσης ή μέσα εκπαίδευσης διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας, τα οποία παρέχουν μέσα για την εκπαίδευση όταν δεν είναι απαραίτητο πλήρες περιβάλλον θαλάμου διακυβέρνησης.

 

«κριτήρια επιδόσεων», η απλή, αξιολογούμενη εντολή για την απαιτούμενη έκβαση του στοιχείου ικανότητας και η περιγραφή των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί αν το απαιτούμενο επίπεδο επιδόσεων έχει επιτευχθεί.

 

«κυβερνήτης», ο χειριστής που ορίζεται υπεύθυνος και αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης.

 

«κυβερνήτης υπό επίβλεψη (PICUS)», ο συγκυβερνήτης που εκτελεί, υπό την επίβλεψη του κυβερνήτη, καθήκοντα και λειτουργίες κυβερνήτη.

 

«αεροσκάφος με άντωση από συστήματα ισχύος», οποιοδήποτε αεροσκάφος που παράγει κατακόρυφη άντωση και πρόωση/άντωση κατά την πτήση από στροφεία μεταβλητής γεωμετρίας ή κινητήρες/προωθητικές συσκευές προσαρτημένα σε άτρακτο ή πτέρυγες ή περιλαμβανόμενα σε άτρακτο ή πτέρυγες.

 

«ανεμόπτερο με κινητήρα», αεροσκάφος, εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους κινητήρες το οποίο διαθέτει, με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά ανεμόπτερου.

 

«χειριστής ιδιωτικού αεροσκάφους», ο χειριστής ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου που απαγορεύει την εκτέλεση πτήσεων με αεροσκάφος για το οποίο παρέχεται αμοιβή, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ή εξέτασης, ως ορίζεται στο παρόν Μέρος.

 

«περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων», η απόδειξη επάρκειας για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων, η οποία περιλαμβάνει προφορική εξέταση η οποία μπορεί να απαιτηθεί.

 

«ανανέωση» (π.χ. ικανότητας ή έγκρισης), η διοικητική πράξη που λαμβάνεται εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς ικανότητας ή έγκρισης, με σκοπό την ανανέωση των προνομίων της ικανότητας ή της έγκρισης για περαιτέρω καθορισμένη περίοδο η οποία εξαρτάται από την εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων.

 

«επανεπικύρωση» (π.χ. ικανότητας ή πιστοποιητικού), η διοικητική πράξη που λαμβάνεται εντός της περιόδου ισχύος ικανότητας ή έγκρισης και η οποία επιτρέπει στον κάτοχο να συνεχίζει να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ικανότητα ή την έγκριση για περαιτέρω καθορισμένη περίοδο η οποία εξαρτάται από την εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων.

 

«σκέλος διαδρομής», η πτήση η οποία περιλαμβάνει τις φάσεις απογείωσης, αναχώρησης, πτήσης όχι λιγότερο από 15 λεπτά, άφιξης, προσέγγισης και προσγείωσης.

 

«ανεμόπτερο», ένα βαρύτερο από τον αέρα αεροσκάφος το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση από τη δυναμική αντίδραση του αέρα έναντι των σταθερών επιφανειών άντωσης, και του οποίου η ελεύθερη πτήση δεν εξαρτάται από κινητήρα.

 

«αεροσκάφος ενός χειριστή», το αεροσκάφος που έχει πιστοποιηθεί για πτητική λειτουργία από έναν χειριστή.

 

«δοκιμή επιδεξιότητας», η απόδειξη επιδεξιότητας για την έκδοση πτυχίου ή ικανότητας και η οποία περιλαμβάνει προφορική εξέταση η οποία μπορεί να απαιτηθεί.

 

«χρόνος πτήσης “μόνος” », ο χρόνος πτήσης κατά τη διάρκεια του οποίου ο μαθητευόμενος χειριστής βρίσκεται μόνος στο αεροσκάφος.

 

«μαθητευόμενος κυβερνήτης (SPIC)», ο μαθητευόμενος χειριστής που ενεργεί ως κυβερνήτης σε πτήση με εκπαιδευτή, κατά την οποία ο τελευταίος μόνο παρατηρεί τον μαθητευόμενο χειριστή και δεν ασκεί επιρροή στην πτήση του αεροσκάφους ή δεν την ελέγχει.

 

«απειλή», γεγονότα ή σφάλματα που εκφεύγουν της επιρροής του πληρώματος πτήσης, αυξάνουν τη λειτουργική πολυπλοκότητα και η διαχείριση των οποίων γίνεται προκειμένου να διατηρείται το περιθώριο ασφάλειας.

 

«διαχείριση απειλής», η διαδικασία εντοπισμού και αντίδρασης στις απειλές με αντίμετρα που περιστέλλουν ή εξαλείφουν τις συνέπειες απειλών και μετριάζουν την πιθανότητα λαθών ή ανεπιθύμητων καταστάσεων αεροσκαφών.

 

«μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης (TMG)», η ειδική τάξη ανεμοπτέρου με κινητήρα, το οποίο διαθέτει έναν αναπόσπαστο, μη ανασυρόμενο κινητήρα και μία μη ανασυρόμενη έλικα. Πρέπει να μπορεί να απογειώνεται και να ανεβαίνει με δική του ισχύ, σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτήσης του.

 

«τύπος αεροσκάφους», η κατηγοριοποίηση αεροσκαφών που απαιτεί ικανότητα σε τύπο όπως καθορίζεται στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας σύμφωνα με το Μέρος 21 και που περιλαμβάνει όλα τα αεροσκάφη του ίδιου βασικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που έχουν γίνει σε αυτά, πλην εκείνων που επιφέρουν αλλαγή στο χειρισμό ή στα χαρακτηριστικά πτήσης.

FCL.015   Αίτηση και έκδοση πτυχίων, ικανοτήτων και πιστοποιητικών

α)   Οι αιτήσεις για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση των πτυχίων και συναφών ικανοτήτων και πιστοποιητικών χειριστών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή με τη μορφή και με τον τρόπο που καθορίζεται από την εν λόγω αρχή. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις έκδοσης, επανεπικύρωσης ή ανανέωσης του πτυχίου ή του πιστοποιητικού, καθώς και των συναφών ικανοτήτων ή καταχωρίσεων που καθορίζονται στο παρόν Μέρος και στο Ιατρικό Μέρος.

β)   Κάθε περιορισμός ή επέκταση των δικαιωμάτων που χορηγούνται από πτυχίο, ικανότητα ή πιστοποιητικό καταχωρίζεται στο πτυχίο ή το πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή.

γ)   Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι κάτοχος σε καμία στιγμή περισσότερων του ενός πτυχίων ανά κατηγορία αεροσκάφους που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν Μέρος.

δ)   Οι αιτήσεις για την έκδοση πτυχίου για άλλη κατηγορία αεροσκάφους ή για την έκδοση περαιτέρω ικανοτήτων ή πιστοποιητικών, καθώς και για την τροποποίηση, επανεπικύρωση ή ανανέωση των εν λόγω πτυχίων, ικανοτήτων ή πιστοποιητικών, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, η οποία είχε αρχικώς εκδώσει το πτυχίο, πλην των περιπτώσεων στις οποίες ο χειριστής έχει ζητήσει αλλαγή της αρμόδιας αρχής και μεταφορά του φακέλου του ως προς το πτυχίο και του ιατρικού φακέλου του στην εν λόγω αρχή.

FCL.020   Μαθητευόμενοι χειριστές

Οι μαθητευόμενοι χειριστές δεν πετούν μόνοι τους, εκτός αν έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση και βρίσκονται υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτήσεων.

Πριν από την πρώτη πτήση τους μόνοι, οι μαθητευόμενοι χειριστές είναι:

 

στην περίπτωση αεροπλάνων, ελικοπτέρων και αερόπλοιων: τουλάχιστον 16 ετών·

 

στην περίπτωση ανεμοπτέρων και αερόστατων: τουλάχιστον 14 ετών.

FCL.025   Εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για την έκδοση πτυχίων

α)   Ευθύνες του υποψηφίου

1.

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε όλες τις εξετάσεις για ένα συγκεκριμένο πτυχίο ή ικανότητα υπό την ευθύνη ενός κράτους μέλους.

2.

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εξέταση μόνο όταν η συμμετοχή τους συνιστάται από εγκεκριμένο φορέα εκπαίδευσης (ΕΦΕ) υπεύθυνο για την εκπαίδευσή τους, εφόσον έχουν ολοκληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα κατάλληλα σκέλη του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων.

3.

Η σύσταση του ΕΦΕ έχει 12μηνη ισχύ. Αν ο υποψήφιος δεν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία εξέταση θεωρητικών γνώσεων εντός της εν λόγω περιόδου ισχύος, η ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση καθορίζεται από τον ΕΦΕ βάσει των αναγκών του αιτούντος.

β)   Προδιαγραφές επιτυχίας

1.

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 75 % σε μία εξέταση επιτυγχάνουν σε αυτήν. Δεν ισχύει αρνητική βαθμολογία.

2.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι υποψήφιοι θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη εξέταση θεωρητικών γνώσεων για το κατάλληλο πτυχίο ή την ικανότητα χειριστή εφόσον έχουν επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις εντός περιόδου 18 μηνών, προσμετρούμενων από το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίον οι υποψήφιοι συμμετείχαν για πρώτη φορά σε εξέταση.

3.

Αν ένας υποψήφιος αποτύχει στην ίδια εξέταση τέσσερις φορές ή αποτύχει σε όλες τις εξετάσεις είτε 6 φορές είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, επαναλαμβάνει όλες τις εξετάσεις.

Πριν από την επανάληψη των εξετάσεων, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε περαιτέρω εκπαίδευση σε ΕΦΕ. Η έκταση και το πεδίο εφαρμογής της απαιτούμενης εκπαίδευσης καθορίζονται από τον φορέα εκπαίδευσης βάσει των αναγκών του υποψηφίου.

γ)   Περίοδος ισχύος

1.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων ισχύει:

i)

για περίοδο 24 μηνών, για την έκδοση πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών, πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, πτυχίου χειριστή ανεμοπτέρων ή πτυχίου χειριστή αερόστατων·

ii)

για περίοδο 36 μηνών, για την έκδοση πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών ή ικανότητας οργάνων (IR)·

iii)

οι περίοδοι των σημείων i) και ii) προσμετρούνται από την ημέρα κατά την οποία ο χειριστής ολοκληρώνει επιτυχώς την εξέταση θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με την παράγραφο (β)(2).

2.

Για την έκδοση πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών (ATPL), η ολοκλήρωση των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο ATPL παραμένει σε ισχύ για περίοδο 7 ετών από την τελευταία ημερομηνία ισχύος:

i)

ικανότητας οργάνων (IR) καταχωρισμένης στο πτυχίο· είτε

ii)

στην περίπτωση ελικοπτέρων, ικανότητας σε τύπο ελικοπτέρου καταχωρισμένης στο πτυχίο.

FCL.030   Πρακτική δοκιμασία δεξιοτήτων

α)   Πριν από τη συμμετοχή σε δοκιμασία δεξιοτήτων για πτυχίο, ικανότητα ή πιστοποιητικό, ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη εξέταση θεωρητικών γνώσεων, εκτός από την περίπτωση των υποψηφίων που παρακολουθούν κύκλο μαθημάτων ολοκληρωμένης πτητικής εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη συμμετοχή σε δοκιμασίες δεξιοτήτων πρέπει πάντα να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων.

β)   Εκτός της περίπτωσης έκδοσης πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών, ο υποψήφιος σε δοκιμασία δεξιοτήτων προτείνεται για τη δοκιμασία από τον φορέα/το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εκπαίδευσης, έπειτα από την ολοκλήρωσή της. Τα αρχεία της εκπαίδευσης διατίθενται στον εξεταστή.

FCL.035   Αναγνώριση χρόνου πτήσης και θεωρητικών γνώσεων

α)   Αναγνώριση χρόνου πτήσης

1.

Εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο παρόν Μέρος, ο χρόνος πτήσης που αναγνωρίζεται για πτυχίο, ικανότητα ή πιστοποιητικό έχει πραγματοποιηθεί σε κατηγορία αεροσκάφους ίδια με εκείνη την οποία αφορά η αίτηση απόκτησης πτυχίου ή ικανότητας.

2.

Κυβερνήτης ή μαθητευόμενος χειριστής

i)

Ως προς τον χρόνο πτήσης που απαιτείται για το πτυχίο, την ικανότητα ή το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται πλήρως όλος ο χρόνος πτήσης «μόνος», εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό ή ως κυβερνήτης (PIC) του υποψηφίου.

ii)

Οι απόφοιτοι ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων χειριστών εναέριων γραμμών (ATP) δικαιούνται αναγνώριση χρόνου έως και 50 ωρών με όργανα μαθητευόμενου κυβερνήτη για τον χρόνο κυβερνήτη που απαιτείται για την έκδοση πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών, πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών και ικανότητας τύπου ή τάξης πολυκινητήριων αεροσκαφών.

iii)

Οι απόφοιτοι ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών/ικανότητας οργάνων δικαιούνται αναγνώριση χρόνου έως και 50 ωρών με όργανα μαθητευόμενου κυβερνήτη για τον χρόνο κυβερνήτη που απαιτείται για την έκδοση πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών και ικανότητας τύπου ή τάξης πολυκινητήριων αεροσκαφών.

3.

Χρόνος πτήσης ως συγκυβερνήτης. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι κάτοχοι πτυχίου χειριστή όταν ενεργούν ως συγκυβερνήτες ή συγκυβερνήτες υπό επίβλεψη δικαιούνται την αναγνώριση όλου του χρόνου συγκυβερνήτη για τον συνολικό χρόνο πτήσης που απαιτείται για πτυχίο χειριστή υψηλότερης κατηγορίας.

β)   Αναγνώριση θεωρητικών γνώσεων

1.

Όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο χειριστή εναέριων γραμμών, του/της αναγνωρίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών, το πτυχίο χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, το πτυχίο χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών και, εκτός της περίπτωσης ελικοπτέρων, της ικανότητας οργάνων για την ίδια κατηγορία αεροσκαφών.

2.

Στους υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών αναγνωρίζεται η ικανοποίηση της απαίτησης θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών ή για πτυχίο χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών για την ίδια κατηγορία αεροσκαφών.

3.

Στους κατόχους ικανότητας οργάνων ή στους υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση θεωρητικών γνώσεων για μια κατηγορία αεροσκαφών αναγνωρίζεται πλήρως η ικανοποίηση των απαιτήσεων για την εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και την εκπαίδευση για ικανότητα οργάνων για άλλη κατηγορία αεροσκαφών.

4.

Στους κατόχους πτυχίων χειριστή αναγνωρίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων για την εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και την εξέταση για πτυχίο σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών σύμφωνα με το προσάρτημα 1 του παρόντος Μέρους.

Αυτή η αναγνώριση ισχύει επίσης για τους αιτούντες πτυχίο χειριστή που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για την έκδοση του εν λόγω πτυχίου για άλλη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον εμπίπτει στην περίοδο ισχύος που καθορίζεται στο FCL.025(γ).

FCL.040   Άσκηση των δικαιωμάτων των πτυχίων

Η άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται βάσει ενός πτυχίου εξαρτάται από την ισχύ των ικανοτήτων που περιέχονται σε αυτό, κατά περίπτωση, και του ιατρικού πιστοποιητικού.

FCL.045   Υποχρέωση μεταφοράς και επίδειξης εγγράφων

α)   Ο χειριστής μεταφέρει πάντα μαζί του/της έγκυρο πτυχίο και έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό όταν ασκεί τα δικαιώματα του πτυχίου.

β)   Ο χειριστής μεταφέρει επίσης μαζί του/της ατομικό έγγραφο ταυτότητας που περιέχει τη φωτογραφία του/της.

γ)   Οι χειριστές ή οι μαθητευόμενοι χειριστές επιδεικνύουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το μητρώο χρόνου πτήσης τους για επιθεώρηση κατόπιν αιτήματος εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αρμόδιας αρχής.

δ)   Οι μαθητευόμενοι χειριστές μεταφέρουν σε όλες τις πτήσεις ταξιδιού ναυτιλίας που πετούν μόνοι απόδειξη της εξουσιοδότησης που απαιτείται από το FCL.020(α).

FCL.050   Καταχώριση χρόνου πτήσης

Ο χειριστής τηρεί αξιόπιστο αρχείο με τα στοιχεία όλων των πτήσεων που έχει πραγματοποιήσει με τον τύπο και κατά τον τρόπο που ορίζει η αρμόδια αρχή.

FCL.055   Γλωσσομάθεια

α)   Γενικά. Οι χειριστές αεροπλάνων, ελικοπτέρων, αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος και αερόπλοιων, οι οποίοι απαιτείται να κάνουν χρήση ραδιοτηλεφώνου δεν ασκούν τα δικαιώματα των πτυχίων και των ικανοτήτων τους, εκτός αν διαθέτουν καταχώριση γλωσσομάθειας στα πτυχία τους είτε στην αγγλική γλώσσα είτε στη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις ραδιοεπικοινωνίες που ενέχονται στην πτήση. Στην καταχώριση δηλώνεται η γλώσσα, το επίπεδο γλωσσομάθειας και η ημερομηνία ισχύος.

β)   Ο αιτών καταχώριση γλωσσομάθειας αποδεικνύει, σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος Μέρους, τουλάχιστον επιχειρησιακό επίπεδο γλωσσομάθειας τόσο στη χρήση της φρασεολογίας όσο και της απλής γλώσσας. Για αυτόν τον σκοπό, ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητα:

1.

αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο αποκλειστικά φωνητικά όσο και σε καταστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο·

2.

επικοινωνίας επί κοινών και εργασιακών θεμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια·

3.

χρήσης κατάλληλων επικοινωνιακών στρατηγικών για την ανταλλαγή μηνυμάτων και για την αναγνώριση και την άρση παρανοήσεων σε γενικό ή εργασιακό πλαίσιο·

4.

επιτυχούς χειρισμού των γλωσσικών προκλήσεων που παρουσιάζονται λόγω επιπλοκής ή απρόσμενης τροπής των γεγονότων, η οποία συμβαίνει στο πλαίσιο συνήθους κατάστασης εργασίας ή καθήκοντος επικοινωνίας με το οποίο είναι κανονικά εξοικειωμένος· και

5.

χρήσης διαλέκτου ή προφοράς κατανοητής από την αεροναυτική κοινότητα.

γ)   Με εξαίρεση τους χειριστές που έχουν αποδείξει τη γλωσσομάθεια σε άριστο επίπεδο, σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος Μέρους, η καταχώριση γλωσσομάθειας επαναξιολογείται:

1.

κάθε 4 έτη, αν το αποδεδειγμένο επίπεδο είναι επιχειρησιακό· είτε

2.

κάθε 6 έτη, αν το αποδεδειγμένο επίπεδο είναι εκτεταμένο.

δ)   Ειδικές απαιτήσεις για τους κατόχους ικανότητας οργάνων (IR). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, οι κάτοχοι ικανοτήτων οργάνων αποδεικνύουν την ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που τους επιτρέπει:

1.

την κατανόηση κάθε πληροφορίας σχετικής με την επίτευξη όλων των σταδίων της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου προετοιμασίας της πτήσης·

2.

τη χρήση ραδιοτηλεφωνίας σε όλα τα στάδια της πτήσης, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

3.

την επικοινωνία με τα άλλα μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου προετοιμασίας της πτήσης.

ε)   Για τους κατόχους ικανότητας οργάνων, η γλωσσομάθεια και η χρήση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τη μέθοδο αξιολόγησης που καθορίζει η αρμόδια αρχή.

FCL.060   Πρόσφατη πείρα

α)   Αερόστατα. Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός αερόστατου σε εμπορικές αερομεταφορές ή στη μεταφορά επιβατών παρά μόνο εάν τις προηγούμενες 180 ημέρες ο χειριστής έχει ολοκληρώσει:

1.

τουλάχιστον 3 πτήσεις ως χειριστής αερόστατου, από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι με αερόστατο της σχετικής τάξης και ομάδας· είτε

2.

1 πτήση στη σχετική τάξη και ομάδα αερόστατων υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στο τμήμα I.

β)   Αεροπλάνα, ελικόπτερα, αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος, αερόπλοια και ανεμόπτερα. Κανένας χειριστής δεν χειρίζεται αεροσκάφος σε εμπορικές αερομεταφορές ή στη μεταφορά επιβατών:

1.

ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης, παρά μόνο εάν τις προηγούμενες 90 ημέρες έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 απογειώσεις, προσεγγίσεις και προσγειώσεις με αεροσκάφος του ίδιου τύπου ή τάξης ή σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει τον συγκεκριμένο τύπο ή τάξη. Οι 3 απογειώσεις και προσγειώσεις πραγματοποιούνται σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών ή ενός χειριστή, αναλόγως των προνομίων που των οποίων είναι κάτοχος ο χειριστής· και

2.

ως κυβερνήτης τη νύκτα, πάρα μόνο εάν:

i)

τις προηγούμενες 90 ημέρες έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1 απογείωση, προσέγγιση και προσγείωση τη νύκτα ως χειριστής αεροσκάφους του ίδιου τύπου ή τάξης ή σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο ή την τάξη· είτε

ii)

είναι κάτοχος ικανότητας οργάνων·

3.

ως αντικαταστάτης συγκυβερνήτης πτήσης παρά μόνο εάν:

i)

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου (β)(1)· είτε

ii)

τις προηγούμενες 90 ημέρες έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 σκέλη ως αντικαταστάτης συγκυβερνήτης πτήσης με αεροσκάφος του ίδιου τύπου ή τάξης· είτε

iii)

έχει ολοκληρώσει πρόσφατη εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση πτητικών δεξιοτήτων σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τις 90 ημέρες. Η συγκεκριμένη επανεκπαίδευση μπορεί να συνδυάζεται με την επανεκπαίδευση χειριστών που προβλέπεται στο Μέρος OR.OPS.

4.

Όταν ένας χειριστής διαθέτει το δικαίωμα να χειρίζεται περισσότερους του ενός τύπου αεροπλάνο με παρόμοια χαρακτηριστικά χειρισμού και λειτουργίας, οι 3 απογειώσεις, προσεγγίσεις και προσγειώσεις που απαιτούνται από το σημείο 1 μπορούν να πραγματοποιούνται όπως ορίζεται στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21.

5.

Όταν ένας χειριστής διαθέτει το δικαίωμα να χειρίζεται περισσότερους του ενός τύπου μη σύνθετα ελικόπτερα με παρόμοια χαρακτηριστικά χειρισμού και λειτουργίας, όπως αυτά ορίζονται στο Μέρος 21, οι 3 απογειώσεις, προσεγγίσεις και προσγειώσεις που απαιτούνται από το σημείο 1 μπορούν να πραγματοποιούνται με έναν μόνο από τους τύπους, εφόσον ο χειριστής έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 ώρες πτήσης σε κάθε τύπο ελικοπτέρων κατά τους προηγούμενους 6 μήνες.

γ)   Ειδικές απαιτήσεις για εμπορικές αερομεταφορές

1.

Στην περίπτωση εμπορικών αερομεταφορών, η περίοδος των 90 ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο β) σημεία 1 και 2 ανωτέρω μπορεί να παραταθεί έως μέγιστο διάστημα 120 ημερών, εφόσον ο χειριστής πραγματοποιεί γραμμή πτήσης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή ή εξεταστή ικανότητας τύπου.

2.

Όταν ο χειριστής δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση του σημείου 1, ολοκληρώνει εκπαιδευτική πτήση με αεροσκάφος ή πλήρη προσομοιωτή πτήσης του τύπου του αεροσκάφους που θα χρησιμοποιηθεί, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο β) σημεία 1 και 2 πριν μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματά του/της.

FCL.065   Περικοπή δικαιωμάτων κατόχων πτυχίων ηλικίας 60 ετών ή άνω σε εμπορικές αερομεταφορές

α)   Ηλικία 60–64 ετών. Αεροπλάνα και ελικόπτερα. Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή που έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του δεν ενεργεί ως χειριστής αεροσκάφους που ενέχεται σε εμπορικές αερομεταφορές, παρά μόνο:

1.

ως μέλος πληρώματος πολλών χειριστών· και

2.

εάν είναι ο μόνος χειριστής στο πλήρωμα πτήσης που έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του.

β)   Ηλικία 65 ετών. Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους δεν ενεργεί ως χειριστής αεροσκάφους που ενέχεται σε εμπορικές αερομεταφορές.

FCL.070   Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός πτυχίων, ικανοτήτων και πιστοποιητικών

α)   Η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίζει, να αναστέλλει και να ανακαλεί τα πτυχία, τις ικανότητες και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν Μέρος όταν ο χειριστής δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτού του Μέρους, του Ιατρικού Μέρους ή τις ισχύουσες επιχειρησιακές απαιτήσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζονται στο Μέρος-ARA.

β)   Όταν ανασταλεί ή ανακληθεί το πτυχίο ενός χειριστή, αυτός επιστρέφει άμεσα το πτυχίο ή το πιστοποιητικό στην αρμόδια αρχή.

ΤΜΗΜΑ B

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ — LAPL

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κοινές απαιτήσεις

FCL.100   LAPL — Κατώτατη ηλικία

Οι αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) είναι:

α)

τουλάχιστον 17 ετών, στην περίπτωση αεροπλάνων και ελικοπτέρων·

β)

τουλάχιστον 16 ετών, στην περίπτωση ανεμοπτέρων και αερόστατων.

FCL.105   LAPL — Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Γενικά. Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών είναι να ενεργεί αμισθί ως κυβερνήτης σε μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών.

β)   Προϋποθέσεις. Οι αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών ικανοποιούν ήδη τις απαιτήσεις για τη σχετική κατηγορία αεροσκαφών και, κατά περίπτωση, για την τάξη ή τον τύπο αεροσκαφών που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία δεξιοτήτων.

FCL.110   LAPL — Αναγνώριση για την ίδια κατηγορία αεροσκαφών

α)   Στους αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών οι οποίοι ήταν κάτοχοι πτυχίου στην ίδια κατηγορία αεροσκαφών χορηγείται πλήρης αναγνώριση ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών στην εν λόγω κατηγορία αεροσκαφών.

β)   Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, αν η ισχύς του πτυχίου έχει λήξει, ο αιτών ολοκληρώνει επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με το FCL.125 για την έκδοση του πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών.

FCL.115   LAPL — Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

Οι αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών ολοκληρώνουν κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ. Ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση κατάλληλη για τα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί.

FCL.120   LAPL — Εξέταση θεωρητικών γνώσεων

Οι αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών αποδεικνύουν επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα:

α)

κοινά αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο,

ανθρώπινη απόδοση,

μετεωρολογία, και

επικοινωνίες·

β)

ειδικά αντικείμενα σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες αεροσκαφών:

αρχές πτήσης,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

επιδόσεις και σχεδιασμό πτήσης,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών, και

αεροναυτιλία.

FCL.125   LAPL — Δοκιμασία δεξιοτήτων

α)   Οι αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών αποδεικνύουν με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας δεξιοτήτων την ικανότητά τους να εκτελούν, ως κυβερνήτες στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς με επιδεξιότητα κατάλληλη για τα δικαιώματα που τους έχουν χορηγηθεί.

β)   Οι υποψήφιοι για δοκιμασία δεξιοτήτων λαμβάνουν πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφος τάξης ή τύπου ίδιου με το αεροσκάφος που θα χρησιμοποιηθεί στη δοκιμασία δεξιοτήτων. Τα δικαιώματα περιορίζονται στην τάξη ή τον τύπο που χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμασία δεξιοτήτων έως την καταχώριση, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, περαιτέρω επεκτάσεων στο πτυχίο.

γ)   Βαθμολογία επιτυχίας

1.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων χωρίζεται σε διαφορετικές ενότητες που αντιπροσωπεύουν όλα τα διαφορετικά στάδια πτήσης τα οποία είναι κατάλληλα για την κατηγορία του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται στη δοκιμή.

2.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτύχει σε ένα αντικείμενο μιας ενότητας αποτυγχάνει σε ολόκληρη την ενότητα. Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε 1 μόνο ενότητα, επαναλαμβάνει μόνο τη συγκεκριμένη ενότητα. Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε περισσότερες από μία ενότητες, αποτυγχάνει σε ολόκληρη τη δοκιμασία.

3.

Στην περίπτωση που απαιτείται επανάληψη της δοκιμασίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω, η αποτυχία σε οποιαδήποτε ενότητα, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων που σε προηγούμενη προσπάθεια ο υποψήφιος ολοκλήρωσε επιτυχώς, έχει ως συνέπεια την αποτυχία του υποψηφίου σε ολόκληρη τη δοκιμασία.

4.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των ενοτήτων της δοκιμασίας έπειτα από 2 προσπάθειες, απαιτείται περαιτέρω πρακτική εκπαίδευση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για αεροπλάνα — LAPL(A)

FCL.105.A   LAPL(A) — Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου βασικού πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για αεροπλάνα είναι να ενεργεί ως κυβερνήτης σε μονοκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα (ξηρά) ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα κατά την απογείωση 2 000 kg ή μικρότερη, που μεταφέρουν το πολύ 3 επιβάτες ώστε ο αριθμός των επιβαινόντων στο αεροσκάφος να μην υπερβαίνει ποτέ τους 4.

β)   Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) μεταφέρουν επιβάτες μόνον εφόσον, έπειτα από την έκδοση του πτυχίου τους, έχουν συμπληρώσει 10 ώρες χρόνου πτήσης ή 30 απογειώσεις ως κυβερνήτες ανεμοπτέρων ή ανεμόπτερων με κινητήρα.

FCL.110.A   LAPL(A) – Απαιτήσεις και αναγνώριση πείρας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο LAPL(A) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 30 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, από τις οποίες τουλάχιστον:

1.

15 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό στην τάξη στην οποία πραγματοποιείται η δοκιμασία δεξιοτήτων·

2.

6 ώρες χρόνου πτήσης «μόνος» υπό επίβλεψη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 ωρών χρόνου πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας «μόνος» με τουλάχιστον μία πτήση ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον 150 χιλιομέτρων (80 ναυτικών μιλίων), κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε 1 προσγείωση πλήρους ακινητοποίησης σε αεροδρόμιο διαφορετικό από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

β)   Ειδικές απαιτήσεις για αιτούντες που είναι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) με επέκταση σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης. Οι αιτούντες πτυχίο LAPL(A) που είναι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) με επέκταση σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον χρόνο πτήσης 21 ωρών σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης έπειτα από την καταχώριση της επέκτασης σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης και πληρούν τις απαιτήσεις του FCL.135.A(α) για αεροπλάνα.

γ)   Αναγνώριση. Για αιτούντες που διαθέτουν προηγούμενη πείρα ως κυβερνήτες χορηγείται αναγνώριση για τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση αποφασίζεται από τον ΕΦΕ στον οποίο ο χειριστής παρακολουθεί τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων βάσει προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής, αλλά σε καμία περίπτωση:

1.

δεν υπερβαίνει το συνολικό χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης·

2.

δεν υπερβαίνει το 50 % των ωρών που απαιτούνται στην παράγραφο α)·

3.

δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της παραγράφου α) σημείο 2.

FCL.135.A   LAPL(A) — Επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλη τάξη ή παραλλαγή αεροπλάνου

α)   Τα δικαιώματα πτυχίου LAPL(A) περιορίζονται στην τάξη και την παραλλαγή αεροπλάνων ή μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή επιδεξιότητας. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να αρθεί όταν ο χειριστής έχει συμπληρώσει σε άλλη τάξη:

1.

3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης, όπου περιλαμβάνονται:

i)

10 απογειώσεις και προσγειώσεις διπλού χειρισμού, και

ii)

10 απογειώσεις και προσγειώσεις μόνος υπό επίβλεψη.

2.

δοκιμασία δεξιοτήτων από την οποία αποδεικνύεται επαρκές επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων στη νέα τάξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας δεξιοτήτων, ο υποψήφιος αποδεικνύει επίσης στον εξεταστή επαρκές επίπεδο θεωρητικών γνώσεων στα εξής αντικείμενα για την άλλη τάξη:

i)

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας·

ii)

επιδόσεις και σχεδιασμό πτήσης·

iii)

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών.

β)   Προτού μπορέσει ο κάτοχος βασικού πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών να ασκήσει τα δικαιώματα του πτυχίου του σε παραλλαγή αεροπλάνου διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία δεξιοτήτων, ο χειριστής λαμβάνει εκπαίδευση σε διαφορές ή εκπαίδευση εξοικείωσης. Η εκπαίδευση σε διαφορές καταχωρίζεται στο μητρώο ή σε ισοδύναμο έγγραφο του χειριστή και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή.

FCL.140.A   LAPL(A) — Απαιτήσεις επικαιρότητας

α)   Οι κάτοχοι πτυχίων LAPL(A) ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους μόνο εφόσον στους τελευταίους 24 μήνες έχουν συμπληρώσει ως χειριστές αεροπλάνων ή μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης:

1.

τουλάχιστον 12 ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες, συμπεριλαμβανομένων 12 απογειώσεων και προσγειώσεων· και

2.

επανεκπαίδευση συνολικού χρόνου πτήσης τουλάχιστον 1 ώρας με εκπαιδευτή.

β)   Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(A) οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου α):

1.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων με εξεταστή πριν από τη συνέχιση της άσκησης των δικαιωμάτων του πτυχίου τους· είτε

2.

πραγματοποιούν επιπλέον χρόνο πτήσης ή απογειώσεις και προσγειώσεις, μόνοι ή σε διπλό χειρισμό υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για ελικόπτερα — LAPL(H)

FCL.105.H   LAPL(H) — Δικαιώματα

Τα δικαιώματα του κατόχου βασικού πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για ελικόπτερα είναι να ενεργεί ως κυβερνήτης σε μονοκινητήρια ελικόπτερα με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα κατά την απογείωση 2 000 kg ή μικρότερη, τα οποία μεταφέρουν το πολύ 3 επιβάτες ώστε ο αριθμός των επιβαινόντων να μην υπερβαίνει ποτέ τους 4.

FCL.110.H   LAPL(Η) – Απαιτήσεις και αναγνώριση πείρας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο LAPL(H) έχουν συμπληρώσει 40 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερα. Από αυτές, τουλάχιστον 35 ώρες αφορούν τον τύπο ελικοπτέρου που θα χρησιμοποιηθεί στη δοκιμή επιδεξιότητας. Η πτητική εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

1.

20 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό· και

2.

10 ώρες χρόνου πτήσης «μόνος» υπό επίβλεψη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 ωρών χρόνου πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας «μόνος» με τουλάχιστον μία πτήση ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον 150 χιλιομέτρων (80 ναυτικών μιλίων), κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε μία προσγείωση πλήρους ακινητοποίησης σε αεροδρόμιο διαφορετικό από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

β)   Αναγνώριση. Για αιτούντες που διαθέτουν προηγούμενη πείρα ως κυβερνήτες χορηγείται αναγνώριση για τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση αποφασίζεται από τον ΕΦΕ στον οποίο ο χειριστής παρακολουθεί τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων βάσει προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής, αλλά σε καμία περίπτωση:

1.

δεν υπερβαίνει το συνολικό χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης·

2.

δεν υπερβαίνει το 50 % των ωρών που απαιτούνται στην παράγραφο α)·

3.

δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της παραγράφου α) σημείο 2.

FCL.135.H   LAPL(Η) — Επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλο τύπο ή παραλλαγή ελικοπτέρου

α)   Τα δικαιώματα πτυχίου LAPL(Η) περιορίζονται στον συγκεκριμένο τύπο και την παραλλαγή ελικοπτέρου που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία δεξιοτήτων. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να αρθεί όταν ο χειριστής έχει συμπληρώσει:

1.

5 ώρες πτητικής εκπαίδευσης, όπου περιλαμβάνονται:

i)

15 απογειώσεις, προσεγγίσεις και προσγειώσεις διπλού χειρισμού·

ii)

15 απογειώσεις, προσεγγίσεις και προσγειώσεις «μόνος» υπό επίβλεψη·

2.

δοκιμασία δεξιοτήτων από την οποία αποδεικνύεται επαρκές επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων στο νέο τύπο. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας δεξιοτήτων, ο αιτών αποδεικνύει επίσης στον εξεταστή επαρκές επίπεδο θεωρητικών γνώσεων στα εξής αντικείμενα για τον άλλο τύπο:

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

επιδόσεις και σχεδιασμό πτήσης,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών.

β)   Προκειμένου να μπορεί ο κάτοχος πτυχίου LAPL(H) να ασκήσει τα δικαιώματα του πτυχίου του σε παραλλαγή ελικοπτέρου διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμασία δεξιοτήτων, λαμβάνει εκπαίδευση σε διαφορές ή εκπαίδευση εξοικείωσης, όπως ορίζεται στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21. Η εκπαίδευση σε διαφορές καταχωρίζεται στο μητρώο ή σε ισοδύναμο αρχείο του χειριστή και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή.

FCL.140.H   LAPL(Η) — Απαιτήσεις επικαιρότητας

α)   Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(H) ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους μόνο σε συγκεκριμένο τύπο εφόσον κατά τους 12 τελευταίους μήνες έχουν συμπληρώσει σε ελικόπτερο του εν λόγω τύπου:

1.

τουλάχιστον 6 ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες, συμπεριλαμβανομένων 6 απογειώσεων, προσεγγίσεων και προσγειώσεων· και

2.

επανεκπαίδευση συνολικού χρόνου πτήσης τουλάχιστον 1 ώρας με εκπαιδευτή.

β)   Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(Η) οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου α):

1.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων στον συγκεκριμένο τύπο με εξεταστή πριν από τη συνέχιση της άσκησης των δικαιωμάτων του πτυχίου τους· είτε

2.

πραγματοποιούν επιπλέον χρόνο πτήσης ή απογειώσεις και προσγειώσεις, μόνοι ή σε διπλό χειρισμό υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για ανεμόπτερα — LAPL(S)

FCL.105.S   LAPL(S) — Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για ανεμόπτερα είναι να ενεργεί ως κυβερνήτης σε ανεμόπτερα και ανεμόπτερα με κινητήρα. Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, ο κάτοχος του πτυχίου πληροί τις απαιτήσεις του FCL.135.S.

β)   Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) μεταφέρουν επιβάτες μόνον εφόσον, έπειτα από την έκδοση του πτυχίου τους, έχουν συμπληρώσει 10 ώρες χρόνου πτήσης ή 30 απογειώσεις ως κυβερνήτες ανεμοπτέρων ή ανεμόπτερων με κινητήρα.

FCL.110.S   LAPL(S) – Απαιτήσεις και αναγνώριση πείρας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο LAPL(S) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ανεμόπτερα ή ανεμόπτερα με κινητήρα, από τις οποίες τουλάχιστον:

1.

10 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό·

2.

2 ώρες χρόνου πτήσης «μόνος» υπό επίβλεψη·

3.

45 απογειώσεις και προσγειώσεις·

4.

1 πτήση ταξιδιού ναυτιλίας «μόνος» τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων (27 ναυτικών μιλίων) ή 1 πτήση ταξιδιού ναυτιλίας σε διπλό χειρισμό τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων (55 ναυτικών μιλίων).

β)   Από τις 15 ώρες που απαιτούνται στην παράγραφο α), το πολύ 7 ώρες μπορούν να συμπληρωθούν σε μηχανοκίνητο ανεμόπτερα περιήγησης.

γ)   Αναγνώριση. Για αιτούντες που διαθέτουν προηγούμενη πείρα ως κυβερνήτες χορηγείται αναγνώριση για τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση αποφασίζεται από τον ΕΦΕ, στον οποίο ο χειριστής παρακολουθεί τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων βάσει προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής, αλλά σε καμία περίπτωση:

1.

δεν υπερβαίνει το συνολικό χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης·

2.

δεν υπερβαίνει το 50 % των ωρών που απαιτούνται στην παράγραφο α)·

3.

δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της παραγράφου α) σημεία 2 έως 4.

FCL.130.S   LAPL(S) — Μέθοδοι απογείωσης

α)   Τα δικαιώματα του πτυχίου LAPL(S) περιορίζονται στη μέθοδο απογείωσης που περιλαμβάνεται στη δοκιμή επιδεξιότητας. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να αρθεί όταν ο χειριστής έχει συμπληρώσει:

1.

στην περίπτωση απογείωσης με βαρούλκο και απογείωσης από όχημα, τουλάχιστον 10 απογειώσεις σε πτητική εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό και 5 απογειώσεις «μόνος» υπό επίβλεψη·

2.

στην περίπτωση αερορυμούλκυσης ή αυτοαπογείωσης, τουλάχιστον 5 απογειώσεις σε πτητική εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό και 5 απογειώσεις «μόνος» υπό επίβλεψη. Στην περίπτωση αυτοαπογείωσης, η πτητική εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης·

3.

στην περίπτωση με ελαστικό σχοινί, τουλάχιστον 3 απογειώσεις σε πτητική εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό ή μόνος υπό επίβλεψη.

β)   Η συμπλήρωση των επιπλέον εκπαιδευτικών απογειώσεων καταχωρίζεται στο μητρώο και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή.

γ)   Για τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους σε κάθε μέθοδο απογείωσης, οι χειριστές συμπληρώνουν τουλάχιστον 5 απογειώσεις κατά τους τελευταίους 24 μήνες, εκτός της απογείωσης με ελαστικό σχοινί, οπότε οι χειριστές έχουν συμπληρώσει μόνο 2 απογειώσεις.

δ)   Στην περίπτωση που ο χειριστής δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου γ), πραγματοποιεί τον επιπλέον αριθμό απογειώσεων σε πτήση σε διπλό χειρισμό και «μόνος» υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή προκειμένου να ανανεώσει τα δικαιώματά του.

FCL.135.S   LAPL(S) — Επέκταση των δικαιωμάτων σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης

Τα δικαιώματα πτυχίου LAPL(S) επεκτείνονται σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης εφόσον ο χειριστής έχει συμπληρώσει σε ΕΦΕ τουλάχιστον:

α)

6 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1.

4 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό·

2.

1 πτήση ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον 150 χιλιομέτρων (80 ναυτικών μιλίων), κατά την οποία εκτελείται 1 προσγείωση πλήρους ακινητοποίησης σε αεροδρόμιο διαφορετικό από το αεροδρόμιο αναχώρησης·

β)

δοκιμασία δεξιοτήτων από την οποία αποδεικνύεται επαρκές επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων σε μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας δεξιοτήτων, ο υποψήφιος αποδεικνύει επίσης στον εξεταστή επαρκές επίπεδο θεωρητικών γνώσεων στα εξής αντικείμενα για το μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης:

αρχές πτήσης,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

επιδόσεις και σχεδιασμό πτήσης,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών,

αεροναυτιλία.

FCL.140.S   LAPL(S) — Απαιτήσεις επικαιρότητας

α)   Ανεμόπτερα και ανεμόπτερα με κινητήρα. Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους σε ανεμόπτερα ή ανεμόπτερα με κινητήρα μόνον εφόσον τους τελευταίους 24 μήνες έχουν συμπληρώσει σε ανεμόπτερα ή ανεμόπτερα με κινητήρα, εκτός των μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης, τουλάχιστον:

1.

5 ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες, συμπεριλαμβανομένων 15 απογειώσεων·

2.

2 εκπαιδευτικές πτήσεις με εκπαιδευτή·

β)   Μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης. Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης μόνον εφόσον:

1.

έχουν ολοκληρώσει τους τελευταίους 24 μήνες σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης:

i)

τουλάχιστον 12 ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες, συμπεριλαμβανομένων 12 απογειώσεων και προσγειώσεων· και

ii)

επανεκπαίδευση συνολικού χρόνου πτήσης τουλάχιστον 1 ώρας με εκπαιδευτή.

2.

Όταν ο κάτοχος πτυχίου LAPL(S) διαθέτει επίσης δικαιώματα να πετάει αεροπλάνα, οι απαιτήσεις του σημείου 1 μπορούν να ικανοποιηθούν σε αεροπλάνα.

γ)   Πριν από τη συνέχιση της άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου α) ή β):

1.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων με εξεταστή σε ανεμόπτερο ή μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης, ανάλογα με την περίπτωση· είτε

2.

πραγματοποιούν επιπλέον χρόνο πτήσης ή απογειώσεις και προσγειώσεις, μόνοι ή σε διπλό χειρισμό υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου α) ή β).

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών για αερόστατα — LAPL(Β)

FCL.105.B   LAPL(Β) — Δικαιώματα

Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου LAPL για αερόστατα είναι να ενεργεί ως κυβερνήτης σε αερόστατα θερμού αέρα ή αερόπλοια θερμού αέρα με μέγιστη χωρητικότητα φακέλου πτήσης 3 400 m3 ή σε αερόστατα αερίου με μέγιστη χωρητικότητα φακέλου πτήσης 1 200 m3, μεταφέροντας το πολύ 3 επιβάτες, ώστε ο αριθμός των επιβαινόντων στο αεροσκάφος να μην υπερβαίνει ποτέ τους 4.

FCL.110.B   LAPL(Β) — Απαιτήσεις πείρας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο LAPL(B) έχουν συμπληρώσει σε αερόστατα της ίδιας τάξης τουλάχιστον 16 ώρες πτητικής εκπαίδευσης, από τις οι οποίες τουλάχιστον:

1.

12 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό·

2.

10 εμφυσήσεις και 20 απογειώσεις και προσγειώσεις· και

3.

1 πτήση «μόνος» υπό επίβλεψη με ελάχιστο χρόνο πτήσης τουλάχιστον 30 λεπτών.

β)   Αναγνώριση. Στους αιτούντες που διαθέτουν προηγούμενη πείρα ως κυβερνήτες σε αερόστατα χορηγείται αναγνώριση για τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση αποφασίζεται από τον ΕΦΕ, στον οποίο ο χειριστής παρακολουθεί τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων βάσει προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής, αλλά σε καμία περίπτωση:

1.

δεν υπερβαίνει τον συνολικό χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης σε αερόστατα·

2.

δεν υπερβαίνει το 50 % των ωρών που απαιτούνται στην παράγραφο α)·

3.

δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της παραγράφου α) σημεία 2 και 3.

FCL.130.B   LAPL(Β) — Επέκταση των δικαιωμάτων σε προσδεδεμένες πτήσεις

α)   Τα δικαιώματα του πτυχίου LAPL(B) περιορίζονται σε μη προσδεδεμένες πτήσεις. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να αρθεί εφόσον ο χειριστής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικές προσδεδεμένες πτήσεις.

β)   Η συμπλήρωση της επιπλέον εκπαίδευσης καταχωρίζεται στο μητρώο και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή.

γ)   Για τη διατήρηση αυτού του δικαιώματος, οι χειριστές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 προσδεδεμένες πτήσεις τους τελευταίους 24 μήνες.

δ)   Στην περίπτωση που ο χειριστής δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου γ), πραγματοποιεί τον επιπλέον αριθμό προσδεδεμένων πτήσεων σε διπλό χειρισμό ή «μόνος» υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή προκειμένου να ανανεώσει τα δικαιώματά του.

FCL.135.B   LAPL(Β) — Επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλη τάξη αερόστατων

Τα δικαιώματα του πτυχίου LAPL(B) περιορίζονται στην τάξη αερόστατων με την οποία πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία δεξιοτήτων. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να αρθεί εφόσον ο χειριστής έχει συμπληρώσει στην άλλη τάξη, σε ΕΦΕ, τουλάχιστον:

α)

5 εκπαιδευτικές πτήσεις σε διπλό χειρισμό· είτε

β)

στην περίπτωση πτυχίου LAPL(B) για αερόστατα θερμού αέρα, 5 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, όταν ο χειριστής επιθυμεί την επέκταση των δικαιωμάτων του σε αερόπλοια θερμού αέρα· και

γ)

δοκιμασία δεξιοτήτων, κατά την οποία ο χειριστής αποδεικνύει επίσης στον εξεταστή επαρκές επίπεδο θεωρητικών γνώσεων στα εξής αντικείμενα για την άλλη τάξη:

αρχές πτήσης,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

επιδόσεις και σχεδιασμό πτήση, και

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών.

FCL.140.B   LAPL(Β) — Απαιτήσεις επικαιρότητας

α)   Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(B) ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους μόνο εφόσον τους τελευταίους 24 μήνες έχουν συμπληρώσει σε μια τάξη αερόστατων τουλάχιστον:

1.

6 ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες, συμπεριλαμβανομένων 10 απογειώσεων και προσγειώσεων· και

2.

1 εκπαιδευτική πτήση με εκπαιδευτή·

3.

επιπλέον, αν ο χειριστής διαθέτει τα προσόντα ώστε να πετά περισσότερες από μία τάξεις αερόστατων, προκειμένου να ασκεί τα δικαιώματά του στην άλλη τάξη έχει συμπληρώσει τους τελευταίους 24 μήνες τουλάχιστον 3 ώρες χρόνου πτήσης σε αυτήν την τάξη, συμπεριλαμβανομένων 3 απογειώσεων και προσγειώσεων.

β)   Πριν από τη συνέχιση της άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(Β) που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου α):

1.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων με εξεταστή στην κατάλληλη τάξη· είτε

2.

πραγματοποιούν επιπλέον χρόνο πτήσης ή απογειώσεις και προσγειώσεις, μόνοι ή σε διπλό χειρισμό υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

ΤΜΗΜΑ Γ

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (PPL), ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΕΜΟΠΛΑΝΩΝ (SPL) ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ (BPL)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κοινές απαιτήσεις

FCL.200   Κατώτατη ηλικία

α)   Οι αιτούντες πτυχίο PPL είναι ηλικίας τουλάχιστον 17 ετών·

β)   Οι αιτούντες πτυχίο BPL ή πτυχίο SPL είναι ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

FCL.205   Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες την έκδοση πτυχίου PPL πληρούν τις απαιτήσεις για την ικανότητα τάξης ή τύπου για το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή επιδεξιότητας, όπως ορίζεται στο τμήμα Η.

FCL.210   Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

Οι αιτούντες πτυχίο BPL, SPL ή PPL ολοκληρώνουν κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ. Ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση κατάλληλη για τα χορηγούμενα δικαιώματα.

FCL.215   Εξέταση θεωρητικών γνώσεων

Οι αιτούντες πτυχίο BPL, SPL ή PPL αποδεικνύουν επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα αντικείμενα:

α)

κοινά αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο,

ανθρώπινη απόδοση,

μετεωρολογία, και

επικοινωνίες·

β)

ειδικά αντικείμενα σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες αεροσκαφών:

αρχές πτήσης,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

επιδόσεις και σχεδιασμό πτήσης,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών, και

αεροναυτιλία.

FCL.235   Δοκιμασία δεξιοτήτων

α)   Οι αιτούντες πτυχίο BPL, SPL ή PPL αποδεικνύουν με την ολοκλήρωση δοκιμασίας δεξιοτήτων την ικανότητα να εκτελούν ως κυβερνήτες στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς με επιδεξιότητα κατάλληλη για τα χορηγούμενα δικαιώματα.

β)   Οι υποψήφιοι για δοκιμασία δεξιοτήτων λαμβάνουν πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφος ή ομάδα αερόστατων ίδια τάξης ή ίδιου τύπου με εκείνον που θα χρησιμοποιηθεί στη δοκιμασία δεξιοτήτων.

γ)   Βαθμολογία επιτυχίας

1.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων χωρίζεται σε διαφορετικές ενότητες που αντιπροσωπεύουν όλα τα διαφορετικά στάδια πτήσης τα οποία είναι κατάλληλα για την κατηγορία του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται στη δοκιμή.

2.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτύχει σε ένα αντικείμενο μιας ενότητας αποτυγχάνει σε ολόκληρη την ενότητα. Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε περισσότερες από μία ενότητες, αποτυγχάνει σε ολόκληρη τη δοκιμασία. Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε 1 μόνο ενότητα, επαναλαμβάνει μόνο τη συγκεκριμένη ενότητα.

3.

Στην περίπτωση που απαιτείται επανάληψη της δοκιμασίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω, η αποτυχία σε οποιαδήποτε ενότητα, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων που σε προηγούμενη προσπάθεια ο υποψήφιος ολοκλήρωσε επιτυχώς, έχει ως συνέπεια την αποτυχία του υποψηφίου σε ολόκληρη τη δοκιμασία.

4.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των ενοτήτων της δοκιμασίας έπειτα από 2 προσπάθειες, απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο PPL για αεροπλάνα - PPL(A)

FCL.205.A   PPL(A) — Δικαιώματα

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου PPL(A) είναι να ενεργεί αμισθί ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης σε αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης που ενέχονται σε μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες.

β)   Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, ο κάτοχος πτυχίου PPL(A) με δικαιώματα εκπαιδευτή ή εξεταστή μπορεί να λαμβάνει αμοιβή για:

1.

την παροχή πτητικής εκπαίδευσης για το πτυχίο LAPL(A) ή το πτυχίο PPL(A)·

2.

τη διεξαγωγή δοκιμασιών δεξιοτήτων και περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων για τα συγκεκριμένα πτυχία·

3.

τις ικανότητες και τα πιστοποιητικά που συνδέονται με τα εν λόγω πτυχία.

FCL.210.A   PPL(A) — Απαιτήσεις και αναγνώριση πείρας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο PPL(A) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 45 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αεροπλάνα, 5 από τις οποίες μπορούν να έχουν συμπληρωθεί σε Εκπαιδευτικές Συσκευές Προσομοίωσης Πτήσης (FSTD), συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:

1.

25 ωρών πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό· και

2.

10 ωρών χρόνου πτήσης «μόνος» υπό επίβλεψη, στις οποίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον 5 ώρες χρόνου πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας «μόνος» με τουλάχιστον μία πτήση ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον 270 χιλιομέτρων (150 ναυτικών μιλίων), κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε 2 αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

β)   Ειδικές απαιτήσεις για αιτούντες που είναι κάτοχοι πτυχίου LAPL(A). Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(A) που αιτούνται πτυχίο PPL(A) έχουν συμπληρώσει έπειτα από την έκδοση του πτυχίου LAPL(A) τουλάχιστον 15 ώρες χρόνου πτήσης σε αεροπλάνα, από τις οποίες τουλάχιστον 10 αφορούν πτητική εκπαίδευση στο πλαίσιο κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ. Αυτός ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 ώρες χρόνου πτήσης «μόνος» υπό επίβλεψη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 2 ωρών πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας «μόνος» με τουλάχιστον μία πτήση ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον 270 χιλιομέτρων (150 ναυτικών μιλίων), κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε 2 αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

γ)   Ειδικές απαιτήσεις για αιτούντες που είναι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) με επέκταση για μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης. Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) με επέκταση για μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης που αιτούνται πτυχίο PPL(A) έχουν συμπληρώσει:

1.

τουλάχιστον 24 ώρες χρόνου πτήσης σε μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης έπειτα από την καταχώριση της επέκτασης για μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης· και

2.

15 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αεροπλάνα στο πλαίσιο κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των απαιτήσεων της παραγράφου α) σημείο 2.

δ)   Αναγνώριση. Στους αιτούντες που είναι κάτοχοι πτυχίουχειριστή για άλλη κατηγορία αεροσκαφών, με εξαίρεση τα αερόστατα, αναγνωρίζεται το 10 % του συνολικού χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες σε αυτήν την κατηγορία αεροσκαφών με ανώτατο όριο τις 10 ώρες. Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημείο 2.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο PPL για ελικόπτερα - PPL(Η)

FCL.205.H   PPL(Η) — Δικαιώματα

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου PPL(Η) είναι να ενεργεί αμισθί ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης σε ελικόπτερα που ενέχονται σε μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες.

β)   Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, ο κάτοχος πτυχίου PPL(Η) με δικαιώματα εκπαιδευτή ή εξεταστή μπορεί να λαμβάνει αμοιβή για:

1.

την παροχή πτητικής εκπαίδευσης για το πτυχίο LAPL(Η) ή το πτυχίο PPL(Η)·

2.

τη διεξαγωγή δοκιμασιών δεξιοτήτων και περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων για τα συγκεκριμένα πτυχία·

3.

τις ικανότητες και τα πιστοποιητικά που συνδέονται με τα εν λόγω πτυχία.

FCL.210.H   PPL(Η) — Απαιτήσεις και αναγνώριση πείρας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο PPL(Η) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 45 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερα, 5 από τις οποίες μπορούν να έχουν συμπληρωθεί σε εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας ή σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:

1.

25 ωρών πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό· και

2.

10 ωρών χρόνου πτήσης «μόνος» υπό επίβλεψη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 ωρών χρόνου πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας «μόνος» με τουλάχιστον μία πτήση ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον 185 χιλιομέτρων (100 ναυτικών μιλίων) με προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε 2 αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

3.

35 από τις 45 ώρες πτητικής εκπαίδευσης συμπληρώνονται σε τύπο ελικοπτέρου ίδιο με εκείνον που χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμασία δεξιοτήτων.

β)   Ειδικές απαιτήσεις για αιτούντες κατόχους πτυχίου LAPL(Η). Οι κάτοχοι LAPL(H) που αιτούνται πτυχίο PPL(H) ολοκληρώνουν εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων σε ΕΦΕ. Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ώρες χρόνου πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό και τουλάχιστον 1 πτήση ταξιδιού ναυτιλίας «μόνος» υπό επίβλεψη τουλάχιστον 185 χιλιομέτρων (100 ναυτικών μιλίων), με προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε 2 αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

γ)   Στους αιτούντες που είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή για άλλη κατηγορία αεροσκαφών, με εξαίρεση τα αερόστατα, αναγνωρίζεται το 10 % του συνολικού χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες σε αυτήν την κατηγορία αεροσκαφών με ανώτατο όριο τις 6 ώρες. Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημείο 2.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο PPL για αερόπλοια - PPL(As)

FCL.205.As   PPL(As) — Δικαιώματα

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου PPL(As) είναι να ενεργεί αμισθί ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης σε αερόπλοια που ενέχονται σε μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες.

β)   Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, ο κάτοχος πτυχίου PPL(As) με δικαιώματα εκπαιδευτή ή εξεταστή μπορεί να λαμβάνει αμοιβή για:

1.

την παροχή πτητικής εκπαίδευσης για το πτυχίο PPL(As)·

2.

τη διεξαγωγή δοκιμασιών δεξιοτήτων και περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων για τα συγκεκριμένα πτυχία·

3.

τις ικανότητες ή τα πιστοποιητικά που συνδέονται με το εν λόγω πτυχίο.

FCL.210.As   PPL(As) — Απαιτήσεις και αναγνώριση πείρας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο PPL(As) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 35 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αερόπλοια, εκ των οποίων οι 5 μπορούν να έχουν συμπληρωθεί σε Εκπαιδευτικές Συσκευές Προσομοίωσης Πτήσης (FSTD), μεταξύ των οποίων τουλάχιστον:

1.

25 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, συμπεριλαμβανομένων:

i)

3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης ταξιδιού ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένης μιας πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον 65 χιλιομέτρων (35 ναυτικών μιλίων)·

ii)

3 ώρες εκπαίδευσης με όργανα·

2.

8 απογειώσεις και προσγειώσεις σε αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πρόσδεσης και απόδεσης·

3.

8 ώρες χρόνου πτήσης «μόνος» υπό επίβλεψη.

β)   Στους αιτούντες που είναι κάτοχοι πτυχίου BPL και διαθέτουν τα προσόντα να πετούν αερόπλοια θερμού αέρα αναγνωρίζεται το 10 % του συνολικού τους χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες στα εν λόγω αερόπλοια με ανώτατο όριο τις 5 ώρες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο χειριστή ανεμοπτέρων (SPL)

FCL.205.S   SPL — Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου SPL είναι να ενεργεί ως κυβερνήτης σε ανεμόπτερα και ανεμόπτερα με κινητήρα. Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, ο κάτοχος του πτυχίου πληροί τις απαιτήσεις του FCL.135.S.

β)   Οι κάτοχοι πτυχίου SPL:

1.

μεταφέρουν επιβάτες μόνον εφόσον, έπειτα από την έκδοση του πτυχίου, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 ώρες χρόνου πτήσης ή 30 απογειώσεις ως κυβερνήτες σε ανεμόπτερα ή ανεμόπτερα με κινητήρα·

2.

περιορίζονται σε πτήσεις αμισθί σε μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες έως ότου:

i)

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους·

ii)

έπειτα από την έκδοση του πτυχίου έχουν συμπληρώσει 75 ώρες χρόνου πτήσης ή 200 απογειώσεις ως κυβερνήτες σε ανεμόπτερα ή ανεμόπτερα με κινητήρα·

iii)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων με εξεταστή.

γ)   Με την επιφύλαξη της παραγράφου β) σημείο 2, ο κάτοχος πτυχίου SPL με δικαιώματα εκπαιδευτή ή εξεταστή μπορεί να λαμβάνει αμοιβή για:

 

την παροχή πτητικής εκπαίδευσης για το πτυχίο LAPL(S) ή το πτυχίο SPL·

 

τη διεξαγωγή δοκιμασιών δεξιοτήτων και περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων για τα συγκεκριμένα πτυχία·

 

τις ικανότητες και τα πιστοποιητικά που συνδέονται με τα εν λόγω πτυχία.

FCL.210.S   SPL – Απαιτήσεις και αναγνώριση εμπειρίας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο SPL έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ανεμόπτερα ή ανεμόπτερα με κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των απαιτήσεων του FCL.110.S.

β)   Στους κατόχους πτυχίου LAPL(S) που αιτούνται πτυχίο SPL αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις για την έκδοση πτυχίου SPL.

Στους αιτούντες πτυχίο SPL, οι οποίοι για διάστημα 2 ετών από την αίτηση ήταν κάτοχοι πτυχίου LAPL(S), αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων και πτητικής εκπαίδευσης.

Αναγνώριση. Στους αιτούντες που είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή για άλλη κατηγορία αεροσκαφών, με εξαίρεση τα αερόστατα, αναγνωρίζεται το 10 % του συνολικού χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες σε αυτήν την κατηγορία αεροσκαφών με ανώτατο όριο τις 7 ώρες. Ο χρόνος για τον οποίον παρέχεται αναγνώριση σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημεία 2, 3 και 4 του FCL.110.S.

FCL.220.S   SPL – Μέθοδοι απογείωσης

Τα δικαιώματα του πτυχίου SPL περιορίζονται στη μέθοδο απογείωσης που περιλαμβάνεται στη δοκιμή επιδεξιότητας. Είναι δυνατή η άρση αυτού του περιορισμού και η άσκηση των νέων δικαιωμάτων όταν ο χειριστής πληροί τις απαιτήσεις του FCL.130.S.

FCL.230.S   ΒΡL – Απαιτήσεις επικαιρότητας

Οι κάτοχοι πτυχίου SPL ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους μόνο όταν πληρούν τις απαιτήσεις επικαιρότητας του FCL.140.S.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Ειδικές απαιτήσεις για το πτυχίο χειριστή αερόστατων (ΒΡL)

FCL.205.B   ΒΡL – Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου ΒΡL είναι να ενεργεί ως κυβερνήτης σε αερόστατα και αερόπλοια θερμού αέρα.

β)   Οι κάτοχοι πτυχίου BPL περιορίζονται σε πτήσεις αμισθί σε μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες έως ότου:

1.

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους·

2.

έχουν συμπληρώσει 50 ώρες χρόνου πτήσης και 50 απογειώσεις και προσγειώσεις ως κυβερνήτες αερόστατων·

3.

έχουν συμπληρώσει επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων με εξεταστή σε αερόστατο της συγκεκριμένης τάξης.

γ)   Με την επιφύλαξη της παραγράφου β), ο κάτοχος πτυχίου ΒΡL με δικαιώματα εκπαιδευτή ή εξεταστή μπορεί να λαμβάνει αμοιβή για:

1.

την παροχή πτητικής εκπαίδευσης για το πτυχίο LAPL(Β) ή το πτυχίο BPL·

2.

τη διεξαγωγή δοκιμασιών δεξιοτήτων και περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων για τα συγκεκριμένα πτυχία·

3.

τις ικανότητες και τα πιστοποιητικά που συνδέονται με τα εν λόγω πτυχία.

FCL.210.B   ΒΡL – Απαιτήσεις και αναγνώριση εμπειρίας

α)   Οι αιτούντες πτυχίο ΒΡL έχουν συμπληρώσει σε αερόστατα της ίδιας τάξης και ομάδας τουλάχιστον 16 ώρες πτητικής εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

1.

12 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό·

2.

10 εμφυσήσεις και 20 απογειώσεις και προσγειώσεις· και

3.

1 πτήση «μόνος» υπό επίβλεψη με ελάχιστο χρόνο πτήσης τουλάχιστον 30 λεπτών.

β)   Στους κατόχους πτυχίου LAPL(Β) που αιτούνται πτυχίο ΒΡL αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις για την έκδοση πτυχίου ΒΡL.

Στους αιτούντες πτυχίο ΒΡL οι οποίοι για διάστημα 2 ετών από την αίτηση ήταν κάτοχοι πτυχίου LAPL(Β) αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων και πτητικής εκπαίδευσης.

FCL.220.B   ΒΡL — Επέκταση των δικαιωμάτων σε προσδεδεμένες πτήσεις

Τα δικαιώματα του πτυχίου ΒΡL περιορίζονται σε μη προσδεδεμένες πτήσεις. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να αρθεί όταν ο χειριστής πληροί τις απαιτήσεις του FCL.130.B.

FCL.225.B   BPL – Επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλη τάξη ή ομάδα αερόστατων

Τα δικαιώματα του πτυχίου ΒΡL περιορίζονται στην τάξη και την ομάδα αερόστατων με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία δεξιοτήτων. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να αρθεί όταν ο χειριστής:

α)

στην περίπτωση επέκτασης σε άλλη τάξη εντός της ίδιας ομάδας, ικανοποίησε τις απαιτήσεις του FCL.135.Β·

β)

στην περίπτωση επέκτασης σε άλλη ομάδα εντός της ίδιας τάξης αερόστατων, έχει συμπληρώσει τουλάχιστον:

1.

2 εκπαιδευτικές πτήσεις σε αερόστατο της σχετικής ομάδας· και

2.

τις εξής ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτης σε αερόστατα:

i)

για αερόστατα με χωρητικότητα φακέλου πτήσης από 3 401 m3 έως 6 000 m3, τουλάχιστον 100 ώρες·

ii)

για αερόστατα με χωρητικότητα φακέλου πτήσης από 6 001 m3 έως 10 500 m3, τουλάχιστον 200 ώρες·

iii)

για αερόστατα με χωρητικότητα φακέλου πτήσης άνω των 10 500 m3, τουλάχιστον 300 ώρες·

iv)

για αερόστατα αερίου με χωρητικότητα φακέλου πτήσης άνω των 1 260 m3, τουλάχιστον 50 ώρες.

FCL.230.B   ΒΡL – Απαιτήσεις επικαιρότητας

α)   Οι κάτοχοι πτυχίου ΒΡL ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους μόνο εφόσον τους τελευταίους 24 μήνες έχουν συμπληρώσει σε μία τάξη αερόστατων τουλάχιστον:

1.

6 ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες, συμπεριλαμβανομένων 10 απογειώσεων και προσγειώσεων· και

2.

1 εκπαιδευτική πτήση με εκπαιδευτή σε αερόστατο της κατάλληλης τάξης και με τη μέγιστη χωρητικότητα φακέλου πτήσης σε σχέση με τα δικαιώματά τους·

3.

επιπλέον, σε περίπτωση χειριστών που διαθέτουν τα προσόντα ώστε να πετούν περισσότερες από μία τάξεις αερόστατων, προκειμένου να ασκούν τα δικαιώματά τους στην άλλη τάξη, έχουν συμπληρώσει τους τελευταίους 24 μήνες τουλάχιστον 3 ώρες χρόνου πτήσης στην εν λόγω τάξη, συμπεριλαμβανομένων 3 απογειώσεων και προσγειώσεων.

β)   Πριν από τη συνέχιση της άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι κάτοχοι πτυχίου ΒΡL που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου α):

1.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων με εξεταστή σε αερόστατο της κατάλληλης τάξης και με τη μέγιστη χωρητικότητα φακέλου πτήσης σε σχέση με τα δικαιώματά τους· είτε

2.

πραγματοποιούν επιπλέον χρόνο πτήσης ή απογειώσεις και προσγειώσεις, μόνοι ή σε διπλό χειρισμό υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου α).

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - CPL

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κοινές απαιτήσεις

FCL.300   CPL – Κατώτατη ηλικία

Οι αιτούντες πτυχίο CPL είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

FCL.305   CPL - Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Δικαιώματα. Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου CPL είναι, στο πλαίσιο της κατάλληλης κατηγορίας αεροσκαφών είναι να ασκεί όλα τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου LAPL και πτυχίου PPL·

1.

να ενεργεί ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης οποιουδήποτε αεροσκάφους ενέχεται σε πτητικές λειτουργίες εκτός εμπορικών αερομεταφορών·

2.

να ενεργεί ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης οποιουδήποτε αεροσκάφους που ενέχεται σε εμπορικές αερομεταφορές·

3.

να ενεργεί ως κυβερνήτης σε εμπορικές αερομεταφορές, για αεροσκάφη ενός χειριστή με την επιφύλαξη των περιορισμών που καθορίζονται στο FCL.060 και στο παρόν τμήμα·

4.

να ενεργεί ως συγκυβερνήτης σε εμπορικές αερομεταφορές, με την επιφύλαξη των περιορισμών που καθορίζονται στο FCL.060.

β)   Προϋποθέσεις. Οι αιτούντες την έκδοση πτυχίου CPL πληρούν τις απαιτήσεις για την ικανότητα τάξης ή τύπου του αεροσκάφους που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία δεξιοτήτων.

FCL.310   CPL – Εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων

Οι αιτούντες πτυχίο CPL αποδεικνύουν επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών – δομή αεροσκάφους/συστήματα/προωθητικό σύστημα,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών – όργανα,

μάζα και ζυγοστάθμιση,

επιδόσεις,

σχεδιασμός και παρακολούθηση πτήσης,

ανθρώπινη απόδοση,

μετεωρολογία,

γενική αεροναυτιλία,

ραδιοναυτιλία,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

αρχές πτήσης,

επικοινωνίες κανόνων πτήσης εξ όψεως (VFR).

FCL.315   CPL – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

Οι αιτούντες πτυχίο CPL έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση σε ΕΦΕ σύμφωνα με το προσάρτημα 3 του παρόντος Μέρους.

FCL.320   CPL – Δοκιμασία δεξιοτήτων

Οι αιτούντες πτυχίο CPL ολοκληρώνουν επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 4 του παρόντος Μέρους προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελούν, ως κυβερνήτες στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς με επιδεξιότητα κατάλληλη για τα χορηγούμενα δικαιώματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία αεροπλάνων - CPL(A)

FCL.325.A   CPL(A) – Ειδικές προϋποθέσεις για κατόχους πτυχίου MPL

Πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων ενός πτυχίου CPL(A), οι κάτοχοι πτυχίου MPL έχουν συμπληρώσει σε αεροπλάνα:

α)

χρόνο πτήσης 70 ωρών:

1.

ως κυβερνήτες· είτε

2.

αποτελούμενο από τουλάχιστον 10 ώρες ως κυβερνήτες και τον υπόλοιπο χρόνο πτήσης ως συγκυβερνήτες υπό επίβλεψη (PICUS).

Από τις 70 αυτές ώρες, οι 20 αφορούν χρόνο πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας VFR ως κυβερνήτες ή χρόνο πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας αποτελούμενο από τουλάχιστον 10 ώρες ως κυβερνήτες και 10 ώρες ως κυβερνήτες υπό επίβλεψη. Σε αυτόν το χρόνο πτήσης συμπεριλαμβάνεται πτήση ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον υπό συνθήκες VFR 540 χιλιομέτρων (300 ναυτικών μιλίων), κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούν ως κυβερνήτες προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε δύο διαφορετικά αεροδρόμια·

β)

τα στοιχεία του κύκλου μαθημάτων βαθμιαίας εκπαίδευσης για το πτυχίο CPL(A) που καθορίζονται στην παράγραφο 10 στοιχείο α) και στην παράγραφο 11 του προσαρτήματος 3 ενότητα E του παρόντος Μέρους· και

γ)

τη δοκιμασία δεξιοτήτων CPL(A) σύμφωνα με το FCL.320.

ΤΜΗΜΑ E

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ – MPL

FCL.400.A   MPL – Κατώτατη ηλικία

Οι αιτούντες πτυχίο ΜΡL είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

FCL.405.A   MPL - Δικαιώματα

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου MPL είναι να ενεργεί ως συγκυβερνήτης σε αεροπλάνα των οποίων η πτητική λειτουργία απαιτεί συγκυβερνήτη.

β)   Οι κάτοχοι πτυχίου MPL μπορούν να αποκτήσουν τα επιπλέον δικαιώματα:

1.

των κατόχων πτυχίου PPL(A), εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις για το πτυχίο PPL(A) που καθορίζονται στο τμήμα Γ·

2.

πτυχίου CPL(A), εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο FCL.325.A.

γ)   Τα δικαιώματα IR(A) των κατόχων πτυχίου MPL περιορίζονται σε αεροπλάνα των οποίων η πτητική λειτουργία απαιτεί συγκυβερνήτη. Είναι δυνατή η επέκταση των δικαιωμάτων IR(A) σε πτητικές λειτουργίες ενός χειριστή σε αεροπλάνα, εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου έχει συμπληρώσει την εκπαίδευση που απαιτείται ώστε να ενεργεί ως κυβερνήτης σε πτητικές λειτουργίες ενός χειριστή, οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο με αναφορά σε όργανα, και εφόσον έχει υποβληθεί επιτυχώς στη δοκιμή επιδεξιότητας IR(A) ως μόνος χειριστής.

FCL.410.A   MPL – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων και εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων

α)   Κύκλος μαθημάτων. Οι αιτούντες πτυχίο ΜΡL έχουν ολοκληρώσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση σε ΕΦΕ σύμφωνα με το προσάρτημα 5 του παρόντος Μέρους.

β)   Εξέταση. Οι αιτούντες πτυχίο MPL αποδεικνύουν επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για κατόχους πτυχίου ATPL(A), σύμφωνα με το FCL.515, και επίπεδο ικανότητας τύπου πολλών χειριστών.

FCL.415.A   MPL – Πρακτικές δεξιότητες

α)   Οι αιτούντες πτυχίο MPL αποδεικνύουν μέσω συνεχούς αξιολόγησης τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ικανοποίηση όλων των μονάδων ικανότητας που καθορίζονται στο προσάρτημα 5 αυτού του Μέρους, ως χειριστές που πετούν και χειριστές που δεν πετούν, σε πολυκινητήριο αεροπλάνο με στροβιλοκινητήρα πολλών χειριστών, σε κανόνες πτήσης εξ όψεως (VFR) και σε πτήση με όργανα (IFR).

β)   Κατά την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων, οι αιτούντες ολοκληρώνουν επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 αυτού του Μέρους προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελούν τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς με επιδεξιότητα κατάλληλη για τα χορηγούμενα δικαιώματα. Η δοκιμασία δεξιοτήτων πραγματοποιείται στον τύπο αεροπλάνου που χρησιμοποιήθηκε στην προηγμένη φάση του ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πτυχίο MPL ή σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει τον ίδιο τύπο.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ATPL

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κοινές απαιτήσεις

FCL.500   ATPL – Κατώτατη ηλικία

Οι αιτούντες πτυχίο ATPL είναι ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών·

FCL.505   ATPL - Δικαιώματα

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου ATPL είναι, στο πλαίσιο της κατάλληλης κατηγορίας αεροσκαφών,:

1.

να ασκεί όλα τα δικαιώματα του κατόχου πτυχίου LAPL, πτυχίου PPL και πτυχίου CPL·

2.

να ενεργεί ως κυβερνήτης αεροσκαφών που ενέχονται σε εμπορικές μεταφορές.

β)   Οι αιτούντες την έκδοση πτυχίου ATPL πληρούν τις απαιτήσεις για την ικανότητα τύπου του αεροσκάφους που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή επιδεξιότητας.

FCL.515   ATPL – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων και εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων

α)   Κύκλος μαθημάτων. Οι αιτούντες πτυχίο ATPL έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων σε ΕΦΕ. Ο εκπαιδευτικός κύκλος μαθημάτων είναι είτε ολοκληρωμένος είτε βαθμιαίας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το προσάρτημα 3 του παρόντος Μέρους.

β)   Εξέταση. Οι αιτούντες πτυχίο ATPL αποδεικνύουν επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών – δομή αεροσκάφους/συστήματα/προωθητικό σύστημα,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών – όργανα,

μάζα και ζυγοστάθμιση,

επιδόσεις,

σχεδιασμός και παρακολούθηση πτήσης,

ανθρώπινη απόδοση,

μετεωρολογία,

γενική αεροναυτιλία,

ραδιοναυτιλία,

διαδικασίες πτητικής λειτουργίας,

αρχές πτήσης,

επικοινωνίες VFR,

επικοινωνίες IFR.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία αεροπλάνων - ATPL(A)

FCL.505.A   ATPL(A) – Περιορισμός δικαιωμάτων για χειριστές που προηγουμένως ήταν κάτοχοι πτυχίου MPL

Στην περίπτωση που ο κάτοχος πτυχίου ATPL(A) ήταν προηγουμένως κάτοχος μόνο πτυχίου MPL, τα δικαιώματα του πτυχίου περιορίζονται σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών, εκτός εάν ο κάτοχος συμμορφώνεται με την παράγραφο β) σημείο 2 και την παράγραφο γ) του FCL.405.A για πτητικές λειτουργίες ενός χειριστή.

FCL.510.A   ATPL(A) – Προϋποθέσεις, πείρα και αναγνώριση

α)   Προϋποθέσεις. Οι αιτούντες πτυχίο ATPL(A) είναι κάτοχοι:

1.

πτυχίου MPL· είτε

2.

πτυχίου CPL(A) και ικανότητας IR πολυκινητήριων για αεροπλάνα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αιτούντες έχουν επίσης λάβει εκπαίδευση σε συνεργασία πολλών πληρωμάτων (MCC).

β)   Πείρα. Οι αιτούντες πτυχίο ATPL(A) έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 500 ωρών σε αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:

1.

500 ωρών σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών σε αεροπλάνα·

2.

i)

500 ωρών ως κυβερνήτες υπό επίβλεψη· είτε

ii)

250 ωρών ως κυβερνήτες· ή είτε

iii)

250 ωρών, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 70 ωρών ως κυβερνήτες και τον υπόλοιπο χρόνο ως κυβερνήτες υπό επίβλεψη·

3.

200 ωρών χρόνου πτήσης σε ταξίδι ναυτιλίας από τις οποίες τουλάχιστον 100 ώρες ως κυβερνήτες ή κυβερνήτες υπό επίβλεψη·

4.

75 ωρών χρόνου με όργανα, από τις οποίες 30 το πολύ ώρες μπορούν να είναι χρόνος με όργανα στο έδαφος· και

5.

100 ωρών χρόνου πτήσης τη νύκτα ως κυβερνήτες ή συγκυβερνήτες.

Από τις 1 500 ώρες χρόνου πτήσης, έως 100 ώρες μπορούν να έχουν συμπληρωθεί σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης και σε εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας. Από αυτές τις 100 ώρες, μόνον 25 το πολύ ώρες μπορούν να συμπληρωθούν σε εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας.

γ)   Αναγνώριση.

1.

Στους κατόχους πτυχίου χειριστή για άλλες κατηγορίες αεροσκαφών αναγνωρίζεται χρόνος πτήσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει:

i)

στην περίπτωση μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης ή ανεμοπτέρων, τις 30 ώρες ως κυβερνήτες·

ii)

στην περίπτωση ελικοπτέρων, το 50 % όλων των απαιτήσεων χρόνου πτήσης της παραγράφου β).

2.

Στους κατόχους πτυχίου ιπτάμενου μηχανικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες αναγνωρίζεται το 50 % του χρόνου ιπτάμενων μηχανικών έως τον ανώτατο αριθμό των 250 ωρών. Είναι δυνατή η αναγνώριση αυτών των 250 ωρών ως προς την ικανοποίηση της απαίτησης των 1 500 ωρών της παραγράφου α) και της απαίτησης των 500 ωρών της παραγράφου β) σημείο 1, εφόσον η συνολική αναγνώριση που χορηγείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών των παραγράφων δεν υπερβαίνει τις 250 ώρες.

δ)   Η πείρα που απαιτείται στην παράγραφο β) αποκτάται πριν από την πραγματοποίηση της δοκιμασίας δεξιοτήτων για το πτυχίο ATPL(A).

FCL.520.A   ATPL(A) – Δοκιμασία δεξιοτήτων

Οι αιτούντες πτυχίο ATPL(A) ολοκληρώνουν επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελούν, ως κυβερνήτες αεροπλάνου πολλών χειριστών σε πτήση IFR, τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς με επιδεξιότητα κατάλληλη για τα δικαιώματα που τους έχουν χορηγηθεί.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων διεξάγεται στο αεροπλάνο ή σε επαρκώς πιστοποιημένο πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει τον ίδιο τύπο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία ελικοπτέρων - ATPL(Η)

FCL.510.H   ATPL(Η) – Προϋποθέσεις, πείρα και αναγνώριση

Οι αιτούντες πτυχίο ATPL(Η):

α)

είναι κάτοχοι πτυχίου CPL(H) και ικανότητας τύπου ελικοπτέρων πολλών χειριστών και έχουν λάβει εκπαίδευση σε συνεργασία πολλών πληρωμάτων·

β)

έχουν συμπληρώσει ως χειριστές ελικοπτέρων χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 000 ωρών συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:

1.

350 ωρών σε ελικόπτερα πολλών χειριστών·

2.

i)

250 ωρών ως κυβερνήτες· ή είτε

ii)

100 ωρών ως κυβερνήτες και 150 ωρών ως κυβερνήτες υπό επίβλεψη· είτε

iii)

250 ωρών ως κυβερνήτες υπό επίβλεψη σε ελικόπτερα πολλών χειριστών. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δικαιώματα του πτυχίου ATPL(H) περιορίζονται μόνο σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών έως τη συμπλήρωση 100 ωρών ως κυβερνήτες·

3.

200 ωρών χρόνου πτήσης σε ταξίδι ναυτιλίας από τις οποίες τουλάχιστον 100 ώρες ως κυβερνήτες ή κυβερνήτες υπό επίβλεψη·

4.

30 ωρών χρόνου με όργανα, από τις οποίες 10 το πολύ ώρες μπορούν να είναι χρόνος με όργανα στο έδαφος· και

5.

100 ωρών χρόνου πτήσης τη νύκτα ως κυβερνήτες ή συγκυβερνήτες.

Από τις 1 000 ώρες, 100 ώρες κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να έχουν συμπληρωθεί σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης, από τις οποίες 25 κατ’ ανώτατο όριο ώρες μπορούν να έχουν συμπληρωθεί σε εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας.

γ)

Έως και 50 % του χρόνου πτήσης σε αεροπλάνα αναγνωρίζεται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων χρόνου πτήσης της παραγράφου β).

δ)

Η πείρα που απαιτείται στην παράγραφο β) αποκτάται πριν από την πραγματοποίηση της δοκιμασίας δεξιοτήτων για το πτυχίο ATPL(Η).

FCL.520.H   ATPL(Η) – Δοκιμασία δεξιοτήτων

Οι αιτούντες πτυχίο ATPL(Η) ολοκληρώνουν επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελούν, ως κυβερνήτες ελικοπτέρου πολλών χειριστών, τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς με επιδεξιότητα κατάλληλη για τα δικαιώματα που τους έχουν χορηγηθεί.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων διεξάγεται στο ελικόπτερο ή σε επαρκώς πιστοποιημένο πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει τον ίδιο τύπο.

ΤΜΗΜΑ Ζ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - IR

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κοινές απαιτήσεις

FCL.600   IR - Γενικά

Οι πτητικές λειτουργίες IFR σε αεροπλάνο, ελικόπτερο, αερόπλοιο ή αεροσκάφος με άντωση από συστήματα ισχύος πραγματοποιούνται μόνο από κατόχους πτυχίων PPL, CPL, MPL και ATPL με ικανότητα IR κατάλληλη για την κατηγορία αεροσκαφών ή οι οποίοι υποβάλλονται σε δοκιμή επιδεξιότητας ή λαμβάνουν εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό.

FCL.605   IR - Δικαιώματα

α)   Τα δικαιώματα του κατόχου ικανότητας IR είναι να πετά αεροσκάφη με όργανα με ελάχιστο αποφασιστικό σχετικό ύψος 200 ποδιών (60 μέτρων).

β)   Στην περίπτωση ικανότητας IR πολυκινητήριων, είναι δυνατή η επέκταση αυτών των δικαιωμάτων σε αποφασιστικά σχετικά ύψη κάτω των 200 ποδιών (60 μέτρων) όταν ο υποψήφιος έχει λάβει ειδική εκπαίδευση σε ΕΦΕ και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την ενότητα 6 της δοκιμής επιδεξιότητας που προβλέπεται στο προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους σε αεροσκάφος πολλών χειριστών.

γ)   Οι κάτοχοι ικανότητας IR ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 8 αυτού του Μέρους.

δ)   Μόνο ελικόπτερα. Προκειμένου ο κάτοχος ικανότητας IR(H) να ασκεί δικαιώματα κυβερνήτη σε πτήση με όργανα σε ελικόπτερα πολλών χειριστών, έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 70 ώρες χρόνου με όργανα, εκ των οποίων οι 30 ώρες μπορούν να είναι χρόνος με όργανα στο έδαφος.

FCL.610   IR – Προϋποθέσεις και αναγνώριση

Οι υποψήφιοι για ικανότητα IR:

α)

Είναι κάτοχοι:

1.

τουλάχιστον πτυχίου PPL στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, και:

i)

των δικαιωμάτων να πετούν τη νύκτα σύμφωνα με το FCL.810· είτε

ii)

πτυχίου ATPL σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών· είτε

2.

πτυχίου CPL, στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών.

β)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες χρόνου πτήσης σε ταξίδια ναυτιλίας ως κυβερνήτες αεροπλάνων, ελικοπτέρων ή αερόπλοιων, εκ των οποίων 10 ή, στην περίπτωση αερόπλοιων, 20 ώρες αφορούν τη σχετική κατηγορία αεροσκαφών.

γ)

Μόνο ελικόπτερα. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων για πτυχίο ATP(H)/IR, πτυχίο ATP(H), πτυχίο CPL(H)/IR ή πτυχίο CPL(H) απαλλάσσονται από την απαίτηση της παραγράφου β).

FCL.615   IR – Εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση

α)   Κύκλος μαθημάτων. Οι υποψήφιοι για ικανότητα IR έχουν παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων και να έχουν λάβει πτητική εκπαίδευση σε ΕΦΕ. Ο κύκλος μαθημάτων είναι:

1.

ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός κύκλος μαθημάτων που περιλαμβάνει εκπαίδευση για την ικανότητα IR, σύμφωνα με το προσάρτημα 3 του παρόντος Μέρους· είτε

2.

κύκλος μαθημάτων βαθμιαίας εκπαίδευσης σύμφωνα με το προσάρτημα 6 του παρόντος Μέρους.

β)   Εξέταση. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα μέσω εξετάσεων στα ακόλουθα αντικείμενα:

αεροπορικό δίκαιο,

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών – όργανα,

επιδόσεις και παρακολούθηση πτήσης,

ανθρώπινη απόδοση,

μετεωρολογία,

ραδιοναυτιλία,

επικοινωνίες IFR.

FCL.620   IR – Δοκιμασία δεξιοτήτων

α)   Οι υποψήφιοι για ικανότητα IR ολοκληρώνουν επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 7 του παρόντος Μέρους προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελούν τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς με βαθμό επιδεξιότητας κατάλληλο για τα χορηγούμενα δικαιώματα.

β)   Σε περίπτωση ικανότητας IR πολυκινητήριων, η δοκιμασία δεξιοτήτων πραγματοποιείται σε πολυκινητήριο αεροσκάφος. Σε περίπτωση ικανότητας IR μονοκινητήριων, η δοκιμασία πραγματοποιείται σε μονοκινητήριο αεροσκάφος. Ένα πολυκινητήριο αεροπλάνο ώσης κεντρικής γραμμής θεωρείται μονοκινητήριο αεροπλάνο για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου.

FCL.625   IR – Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση

α)   Ισχύς. Η ικανότητα IR έχει ισχύ 1 έτους.

β)   Επανεπικύρωση.

1.

Μια ικανότητα IR επανεπικυρώνεται εντός των 3 αμέσως προηγούμενων μηνών από την ημερομηνία λήξης της.

2.

Οι υποψήφιοι που δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς τη σχετική ενότητα ενός περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων για ικανότητα IR πριν από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας αυτής ασκούν τα δικαιώματα της ικανότητας IR μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων.

γ)   Ανανέωση. Αν μια ικανότητα IR έχει λήξει, προκειμένου οι αιτούντες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους:

1.

επανεκπαιδεύονται σε ΕΦΕ ώστε να επιτύχουν το επίπεδο ικανότητας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του σκέλους της δοκιμασίας δεξιοτήτων που αφορά τα όργανα σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους· και

2.

ολοκληρώνουν περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους στη σχετική κατηγορία αεροσκαφών.

δ)   Αν η ικανότητα IR δεν έχει επανεπικυρωθεί ή ανανεωθεί εντός των 7 προηγούμενων ετών, ο κάτοχός της ολοκληρώνει επιτυχώς εκ νέου την εξέταση θεωρητικών γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων της ικανότητας IR.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία αεροπλάνων

FCL.625.A   IR(A) - Επανεπικύρωση

α)   Επανεπικύρωση. Οι αιτούντες την επανεπικύρωση ικανότητας IR(A):

1.

όταν αυτή συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ικανότητας τάξης ή τύπου, ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους·

2.

όταν αυτή δεν συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ικανότητας τάξης ή τύπου:

i)

στην περίπτωση αεροπλάνων ενός χειριστή, ολοκληρώνουν την ενότητα 3β και τα μέρη της ενότητας 1 που αφορούν την πτήση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων που προβλέπεται στο προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους· και

ii)

στην περίπτωση πολυκινητήριων αεροπλάνων, ολοκληρώνουν την ενότητα 6 του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων για αεροπλάνα ενός χειριστή, σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους με μόνη αναφορά σε όργανα.

3.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II ή πλήρης προσομοιωτής πτήσης που αντιπροσωπεύει τη σχετική τάξη ή τον τύπο αεροπλάνου, αλλά τουλάχιστον κάθε δεύτερος περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων για την επανεπικύρωση μιας ικανότητας IR(A) υπό αυτές τις συνθήκες πραγματοποιείται σε αεροπλάνο.

β)   Διασταυρούμενη αναγνώριση χορηγείται σύμφωνα με το προσάρτημα 8 του παρόντος Μέρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία ελικοπτέρων

FCL.625.H   IR(Η) - Επανεπικύρωση

α)   Οι αιτούντες την επανεπικύρωση ικανότητας IR(Η):

1.

όταν αυτή συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ικανότητας τύπου, ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους για τον σχετικό τύπο ελικοπτέρων·

2.

όταν αυτή δεν συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ικανότητας τύπου, ολοκληρώνουν μόνο την ενότητα 5 και τα σχετικά τμήματα της ενότητας 1 του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων που προβλέπονται στο προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους για τον σχετικό τύπο ελικοπτέρων. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας ΙΙ/ΙΙΙ ή πλήρης προσομοιωτής πτήσης που αντιπροσωπεύει τον σχετικό τύπο ελικοπτέρου, αλλά τουλάχιστον κάθε δεύτερος περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων για την επανεπικύρωση μιας ικανότητας IR(Η) υπό αυτές τις συνθήκες πραγματοποιείται σε ελικόπτερο.

β)   Διασταυρούμενη αναγνώριση χορηγείται σύμφωνα με το προσάρτημα 8 του παρόντος Μέρους.

FCL.630.H   IR(H) – Επέκταση των δικαιωμάτων από μονοκινητήρια σε πολυκινητήρια ελικόπτερα

Οι κάτοχοι ικανότητας IR(H) που ισχύει για μονοκινητήρια ελικόπτερα, οι οποίοι επιθυμούν να επεκτείνουν για πρώτη φορά την εν λόγω ικανότητα σε πολυκινητήρια ελικόπτερα, ολοκληρώνουν:

α)

σε ΕΦΕ εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων αποτελούμενο από τουλάχιστον 5 ώρες χρόνου εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό με όργανα, εκ των οποίων οι 3 μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης ή συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας ΙΙ/ΙΙΙ· και

β)

την ενότητα 5 της δοκιμής επιδεξιότητας σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους περί πολυκινητήριων ελικοπτέρων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία αερόπλοιων

FCL.625.As   IR(As) - Επανεπικύρωση

Οι αιτούντες την επανεπικύρωση ικανότητας IR(As):

α)

όταν αυτή συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ικανότητας τύπου, ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους για τον σχετικό τύπο αερόπλοιων·

β)

όταν αυτή δεν συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ικανότητας τύπου, ολοκληρώνουν μόνο την ενότητα 5 και τα σχετικά τμήματα της ενότητας 1 που αφορούν την πτήση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων που προβλέπεται στο προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή πλήρης προσομοιωτής πτήσης που αντιπροσωπεύει τον σχετικό τύπο, αλλά τουλάχιστον κάθε δεύτερος περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων για την επανεπικύρωση μιας ικανότητας IR(As) υπό αυτές τις συνθήκες πραγματοποιείται σε αερόπλοιο.

ΤΜΗΜΑ H

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κοινές απαιτήσεις

FCL.700   Συνθήκες στις οποίες απαιτείται ικανότητα τάξης ή τύπου

α)   Εκτός από την περίπτωση των πτυχίων LAPL, SPL και BPL, οι κάτοχοι πτυχίου χειριστή σε καμία περίπτωση δεν ενεργούν ως χειριστές αεροσκάφους, παρά μόνο εάν διαθέτουν κατάλληλη ικανότητα τάξης ή τύπου σε ισχύ, με εξαίρεση την περίπτωση που υποβάλλονται σε δοκιμασίες δεξιοτήτων ή περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την ανανέωση ικανοτήτων τάξης ή τύπου ή σε περιπτώσεις όπου λαμβάνουν πτητική εκπαίδευση.

β)   Με την επιφύλαξη της παραγράφου α), στην περίπτωση πτήσεων που αφορούν την εισαγωγή ή τροποποίηση τύπων αεροσκαφών, οι χειριστές μπορούν να είναι κάτοχοι ειδικού πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και το οποίο τους εξουσιοδοτεί να πραγματοποιήσουν τις πτήσεις. Η ισχύς αυτής της εξουσιοδότησης περιορίζεται στις συγκεκριμένες πτήσεις.

γ)   Με την επιφύλαξη των παραγράφων α) και β), στην περίπτωση πτήσεων που αφορούν την εισαγωγή ή τροποποίηση τύπων αεροσκαφών η οποία πραγματοποιείται από φορείς σχεδιασμού ή παραγωγής στο πλαίσιο των δικαιωμάτων τους, καθώς και στην περίπτωση εκπαιδευτικών πτήσεων για την έκδοση ικανότητας πτητικής δοκιμής, εφόσον δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος Τμήματος, οι χειριστές μπορούν να είναι κάτοχοι ικανότητας πτητικής δοκιμής που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το FCL.820.

FCL.705   Δικαιώματα του κατόχου ικανότητας τάξης ή τύπου

Τα δικαιώματα του κατόχου ικανότητας τάξης ή τύπου είναι να ενεργεί ως χειριστής στην κατηγορία ή τον τύπο αεροσκαφών που καθορίζονται στην ικανότητα.

FCL.710   Ικανότητες τάξης και τύπου - παραλλαγές

α)   Προκειμένου ένας χειριστής να επεκτείνει τα δικαιώματά του/της σε άλλη παραλλαγή αεροσκάφους στο πλαίσιο μιας ικανότητας τάξης ή τύπου, λαμβάνει εκπαίδευση διαφορών ή εξοικείωσης. Στην περίπτωση παραλλαγών στο πλαίσιο ικανότητας τύπου, η εκπαίδευση διαφορών ή εξοικείωσης περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία που ορίζονται στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21.

β)   Αν ο χειριστής δεν έχει πετάξει την παραλλαγή του αεροσκάφους εντός 2 ετών από την εκπαίδευση διαφορών, απαιτούνται περαιτέρω εκπαίδευση διαφορών ή περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων στη συγκεκριμένη παραλλαγή για τη διατήρηση των δικαιωμάτων, εκτός της περίπτωσης τύπων ή παραλλαγών στο πλαίσιο ικανοτήτων τάξης μονοκινητήριων αεροσκαφών με εμβολοφόρο κινητήρα και μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης.

γ)   Η εκπαίδευση διαφορών καταχωρίζεται στο μητρώο ή ισοδύναμο αρχείο του χειριστή και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή, ανάλογα με την περίπτωση.

FCL.725   Απαιτήσεις για την έκδοση ικανοτήτων τάξης και τύπου

α)   Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων. Οι αιτούντες ικανότητα τάξης ή τύπου ολοκληρώνουν εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων σε ΕΦΕ. Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων ικανότητας τύπου περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά στοιχεία για τον σχετικό τύπο όπως ορίζεται στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21.

β)   Εξέταση θεωρητικών γνώσεων. Οι υποψήφιοι για ικανότητα τάξης ή τύπου ολοκληρώνουν επιτυχώς εξέταση θεωρητικών γνώσεων που διοργανώνει ο ΕΦΕ προκειμένου να αποδείξουν το επίπεδο θεωρητικών γνώσεων που απαιτείται για την ασφαλή πτητική λειτουργία της σχετικής τάξης ή του τύπου αεροσκαφών.

1.

Σε περίπτωση αεροσκαφών πολλών χειριστών, η εξέταση θεωρητικών γνώσεων είναι γραπτή και αποτελείται από τουλάχιστον 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες κατανέμονται καταλλήλως στα κύρια αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

2.

Σε περίπτωση πολυκινητήριων αεροσκαφών ενός χειριστή, η εξέταση θεωρητικών γνώσεων είναι γραπτή και ο αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του αεροσκάφους.

3.

Σε περίπτωση μονοκινητήριων αεροσκαφών, η εξέταση θεωρητικών γνώσεων διεξάγεται προφορικά από τον εξεταστή κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας δεξιοτήτων, ώστε να προσδιοριστεί αν επιτεύχθηκε ή όχι ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων.

4.

Σε περίπτωση αεροπλάνων ενός χειριστή ταξινομημένων ως αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων, η εξέταση είναι γραπτή και αποτελείται από τουλάχιστον 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες κατανέμονται καταλλήλως στα κύρια αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

γ)   Δοκιμή επιδεξιότητας. Οι υποψήφιοι για ικανότητα τάξης ή τύπου ολοκληρώνουν επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους, προκειμένου να αποδείξουν την επιδεξιότητα που απαιτείται για την ασφαλή πτητική λειτουργία της σχετικής τάξης ή του τύπου αεροσκαφών.

Οι αιτούντες ολοκληρώνουν επιτυχώς τη δοκιμασία δεξιοτήτων εντός περιόδου 6 μηνών από την έναρξη του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων της ικανότητας τάξης ή τύπου και εντός περιόδου 6 μηνών πριν από την αίτηση για την έκδοση της ικανότητας τάξης ή τύπου.

δ)   Οι αιτούντες που είναι ήδη κάτοχοι ικανότητας τύπου για έναν τύπο αεροσκαφών με δικαίωμα για πτητικές λειτουργίες είτε ενός χειριστή είτε πολλών χειριστών θεωρείται ότι ήδη πληρούν τις απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων όταν αιτούνται την προσθήκη του δικαιώματος για την άλλη μορφή πτητικής λειτουργίας στον ίδιο τύπο αεροσκαφών.

ε)   Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, οι χειριστές που είναι κάτοχοι ικανότητας πτητικής δοκιμής σύμφωνα με το FCL.820, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε πτητικές δοκιμές ανάπτυξης, πιστοποίησης ή παραγωγής για έναν τύπο αεροσκαφών και έχουν συμπληρώσει είτε 50 ώρες συνολικού χρόνου πτήσης είτε 10 ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτες σε δοκιμαστικές πτήσεις σε αυτόν τον τύπο, δικαιούνται να ζητήσουν την έκδοση της σχετικής ικανότητας τύπου, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις περί πείρας και τις προϋποθέσεις για την έκδοση της συγκεκριμένης ικανότητας τύπου όπως ορίζεται στο παρόν τμήμα για τη σχετική κατηγορία αεροσκαφών.

FCL.740   Ισχύς και ανανέωση ικανοτήτων τάξης και τύπου

α)   Η περίοδος ισχύος των ικανοτήτων τάξης και τύπου είναι 1 έτος, εκτός των ικανοτήτων τάξης μονοκινητήριων αεροσκαφών ενός χειριστή, των οποίων η περίοδος ισχύος είναι 2 έτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21.

β)   Ανανέωση. Αν μια ικανότητα τάξης ή τύπου έχει λήξει, ο υποψήφιος:

1.

παρακολουθεί επανεκπαίδευση σε ΕΦΕ, όταν απαιτείται για την επίτευξη του επιπέδου ικανοτήτων που είναι αναγκαίο για την ασφαλή πτητική λειτουργία της σχετικής τάξης ή του τύπου αεροσκαφών· και

2.

ολοκληρώνει επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία αεροπλάνων

FCL.720.A   Απαιτήσεις και προϋποθέσεις πείρας για την έκδοση ικανοτήτων τάξης ή τύπου - αεροπλάνα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21, οι υποψήφιοι για την ικανότητα τάξης ή τύπου πληρούν τις εξής απαιτήσεις και προϋποθέσεις πείρας για την έκδοση της σχετικής ικανότητας:

α)

Πολυκινητήρια αεροπλάνα ενός χειριστή. Οι υποψήφιοι για πρώτη ικανότητα τάξης ή τύπου για πολυκινητήρια αεροπλάνα ενός χειριστή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 70 ώρες ως κυβερνήτες σε αεροπλάνα.

β)

Μη σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή. Πριν από την έναρξη πτητικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι για πρώτη ικανότητα τάξης ή τύπου για αεροπλάνα ενός χειριστή ταξινομημένα ως αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων:

1.

διαθέτουν συνολική πτητική πείρα τουλάχιστον 200 ωρών, από τις οποίες 70 ώρες ως κυβερνήτες σε αεροπλάνα· και

2.

i)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανοποιητικής ολοκλήρωσης κύκλου μαθημάτων για πρόσθετες θεωρητικές γνώσεις σε ΕΦΕ· είτε

ii)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο ATPL(A) σύμφωνα με το παρόν Μέρος· είτε

iii)

πέραν του πτυχίου που εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν Μέρος, είναι κάτοχοι επίσης πτυχίου ATPL(A) ή πτυχίου CPL(A)/IR με αναγνώριση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο ATPL(A), το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου·

3.

επιπλέον, οι χειριστές που επιθυμούν το δικαίωμα πτητικής λειτουργίας αεροπλάνων σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου δ) σημείο 4.

γ)

Σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή. Οι αιτούντες την έκδοση πρώτης ικανότητας τύπου για σύνθετα αεροπλάνα ενός χειριστή ταξινομημένα ως αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων, πέραν της εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παραγράφου β), είναι κάτοχοι ικανότητας IR(A) πολυκινητήριων αεροπλάνων, σύμφωνα με το τμήμα Ζ.

δ)

Αεροπλάνα πολλών χειριστών. Οι αιτούντες κύκλο μαθημάτων για την πρώτη ικανότητα τύπου για αεροπλάνα πολλών χειριστών είναι μαθητευόμενοι χειριστές που παρακολουθούν κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων για πτυχίο MPL ή πληρούν τις εξής απαιτήσεις:

1.

διαθέτουν πτητική πείρα τουλάχιστον 70 ωρών ως κυβερνήτες σε αεροπλάνα·

2.

διαθέτουν ικανότητα IR(A) πολυκινητήριων αεροπλάνων·

3.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο ATPL(A) σύμφωνα με το παρόν Μέρος· και

4.

εκτός εάν ο κύκλος μαθημάτων ικανότητας τύπου συνδυάζεται με κύκλο μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων:

i)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανοποιητικής ολοκλήρωσης κύκλου μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων σε αεροπλάνα· είτε

ii)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανοποιητικής ολοκλήρωσης κύκλου μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων σε ελικόπτερα και διαθέτουν πτητική πείρα άνω των 100 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων πολλών χειριστών· είτε

iii)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες ως χειριστές ελικοπτέρων πολλών χειριστών· είτε

iv)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες ως χειριστές σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών σε πολυκινητήρια αεροπλάνα ενός χειριστή, σε εμπορικές αερομεταφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί αεροπορικών δραστηριοτήτων.

ε)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ) τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν ικανότητα τύπου περιορισμένη σε δικαιώματα για αεροπλάνα πολλών χειριστών που επιτρέπει στον κάτοχο της εν λόγω ικανότητας να ενεργεί ως αντικαταστάτης συγκυβερνήτης πτήσης επιπέδου άνω του 200, υπό την προϋπόθεση ότι δύο άλλα μέλη του πληρώματος διαθέτουν ικανότητα τύπου σύμφωνα με την παράγραφο δ).

στ)

Πρόσθετες ικανότητες τύπου σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων πολλών χειριστών και ενός χειριστή. Οι αιτούντες την έκδοση πρόσθετων ικανοτήτων τύπου πολλών χειριστών και ικανοτήτων τύπου σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων πολλών χειριστών και ενός χειριστή είναι κάτοχοι ικανότητας IR(A) πολυκινητήριων αεροπλάνων.

ζ)

Όταν ούτως ορίζεται στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21, ότι η άσκηση των δικαιωμάτων ικανότητας τύπου μπορεί αρχικώς να περιορίζεται σε πτήση υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή. Οι ώρες πτήσης υπό επίβλεψη καταχωρίζονται στο μητρώο ή ισοδύναμο αρχείο του χειριστή και υπογράφονται από τον εκπαιδευτή. Ο περιορισμός αίρεται όταν ο χειριστής αποδείξει ότι έχουν συμπληρωθεί οι ώρες πτήσης υπό επίβλεψη που απαιτούνται από τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας.

FCL.725.A   Εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση για την έκδοση ικανοτήτων τάξης και τύπου - αεροπλάνα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21:

α)

Πολυκινητήρια αεροπλάνα ενός χειριστή.

1.

Ο κύκλος μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων για ικανότητα τάξης πολυκινητήριων αεροπλάνων ενός χειριστή περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 ώρες εκπαίδευσης σε πτητικές λειτουργίες πολυκινητήριων αεροπλάνων.

2.

Ο κύκλος μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης για ικανότητα τάξης ή τύπου πολυκινητήριων αεροπλάνων ενός χειριστή περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ώρες και 30 λεπτά πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό υπό κανονικές συνθήκες σε πτητικές λειτουργίες πολυκινητήριων αεροπλάνων και όχι λιγότερες από 3 ώρες και 30 λεπτά πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό σε διαδικασίες αστοχίας κινητήρα και ασυμμετρικές πτητικές τεχνικές.

β)

Αεροπλάνα ενός χειριστή (θάλασσα). Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για ικανότητες αεροπλάνων (θάλασσα) ενός χειριστή περιλαμβάνει εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση. Η πτητική εκπαίδευση για ικανότητα τάξης ή τύπου (θάλασσα) για αεροπλάνα (θάλασσα) ενός χειριστή περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό αν ο αιτών είναι κάτοχος της έκδοσης ξηράς της σχετικής ικανότητας τάξης ή τύπου ή 10 ώρες αν ο αιτών δεν είναι κάτοχος τέτοιας ικανότητας.

FCL.730.A   Ειδικές απαιτήσεις για χειριστές που παρακολουθούν κύκλο μαθημάτων ικανότητας τύπου μηδενικού χρόνου πτήσης (ZFTT) - αεροπλάνα

α)   Οι χειριστές που παρακολουθούν κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων ικανότητας τύπου μηδενικού χρόνου πτήσης έχουν συμπληρώσει, σε αεροπλάνο με στροβιλοκινητήρα πολλών χειριστών πιστοποιημένου κατά τα πρότυπα των προδιαγραφών πιστοποίησης CS-25 ή ισοδύναμου κώδικα αξιοπλοΐας ή σε αεροπλάνο με ελικοστροβιλοκινητήρα ενός χειριστή πιστοποιημένης μέγιστης μάζας κατά την απογείωση τουλάχιστον 10 τόνων ή πιστοποιημένη διαμόρφωση θέσεων επιβατών άνω των 19 επιβατών, τουλάχιστον:

1.

χρόνο πτήσης 1 500 ωρών ή 250 σκέλη διαδρομής, σε περίπτωση χρήσης πλήρους προσομοιωτή πτήσης πιστοποιημένου σε επίπεδο CG, C ή ενδιάμεσο C κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων·

2.

χρόνο πτήσης 500 ωρών ή 100 σκέλη διαδρομής, σε περίπτωση χρήσης πλήρους προσομοιωτή πτήσης πιστοποιημένου σε επίπεδο DG ή D κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων.

β)   Όταν ένας χειριστής πραγματοποιεί μεταβολή από αεροπλάνο με ελικοστροβιλοκινητήρα σε αεροπλάνο με στροβιλοκινητήρα ή από αεροπλάνο με στροβιλοκινητήρα σε αεροπλάνο με ελικοστροβιλοκινητήρα απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση με προσομοιωτή.

FCL.735.A   Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων - αεροπλάνα

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων αποτελείται τουλάχιστον από:

1.

25 ώρες εκπαίδευσης και ασκήσεων θεωρητικών γνώσεων· και

2.

20 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης συνεργασίας πολλών πληρωμάτων ή 15 ώρες στην περίπτωση μαθητευόμενων χειριστών που παρακολουθούν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων χειριστών εναέριων γραμμών.

Χρησιμοποιείται εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II συνεργασίας πολλών πληρωμάτων ή πλήρης προσομοιωτής πτήσης. Όταν η εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων συνδυάζεται με εκπαίδευση αρχικής ικανότητας τύπου, η πρακτική εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων μπορεί να μειωθεί το πολύ σε 10 ώρες εάν στην εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων και στην εκπαίδευση ικανότητας τύπου χρησιμοποιείται ο ίδιος πλήρης προσομοιωτής πτήσης.

β)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου σε ΕΦΕ.

γ)   Εκτός εάν ο κύκλος μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων συνδυάζεται με κύκλο μαθημάτων ικανότητας τύπου, κατά την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, χορηγείται στον αιτούντα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του κύκλου μαθημάτων.

δ)   Ο αιτών που έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αεροσκαφών εξαιρείται από την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1.

FCL.740.A   Επανεπικύρωση ικανοτήτων τάξης και τύπου - αεροπλάνα

α)   Επανεπικύρωση ικανοτήτων τάξης και ικανοτήτων τύπου πολυκινητήριων αεροσκαφών. Για την επανεπικύρωση ικανοτήτων τάξης και ικανοτήτων τύπου πολυκινητήριων αεροσκαφών, οι αιτούντες:

1.

υποβάλλονται επιτυχώς σε περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων, σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους, στη σχετική τάξη ή τον τύπο αεροπλάνων ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτήν την τάξη ή τον τύπο μέσα στους τρεις αμέσως προηγούμενους μήνες από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας· και

2.

κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της ικανότητας συμπληρώνουν τουλάχιστον:

i)

10 σκέλη διαδρομής ως χειριστές στη σχετική τάξη ή τον τύπο αεροπλάνων· είτε

ii)

1 σκέλος διαδρομής ως χειριστές αεροπλάνου της σχετικής τάξης ή του τύπου ή σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης μαζί με εξεταστή. Μπορούν να πετάξουν αυτό το σκέλος διαδρομής κατά τη διάρκεια του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων.

3.

Ένας χειριστής που εργάζεται για φορέα εκμετάλλευσης εμπορικών αερομεταφορών εγκεκριμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί αεροπορικών δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τους περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την επανεπικύρωση ικανότητας τάξης ή τύπου, εξαιρείται από την υποχρέωση ικανοποίησης της απαίτησης του σημείου 2.

4.

Η επανεπικύρωση ικανότητας IR(A), εάν έχει αποκτηθεί, μπορεί να συνδυαστεί με περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για την επανεπικύρωση ικανότητας τάξης ή τύπου.

β)   Επανεπικύρωση ικανοτήτων τάξης μονοκινητήριων αεροσκαφών ενός χειριστή.

1.

Ικανότητες τάξης μονοκινητήριων αεροπλάνων με εμβολοφόρο κινητήρα και ικανότητες μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης. Για την επανεπικύρωση ικανοτήτων τάξης μονοκινητήριων αεροπλάνων με εμβολοφόρο κινητήρα ή ικανοτήτων τάξης μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης, οι αιτούντες:

i)

υποβάλλονται επιτυχώς, εντός των 3 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας, σε περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων στη σχετική τάξη σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους με εξεταστή· είτε

ii)

συμπληρώνουν, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας, χρόνο πτήσης 12 ωρών στη σχετική τάξη, συμπεριλαμβανομένων:

6 ωρών ως κυβερνήτες· ή

12 απογειώσεων και 12 προσγειώσεων· και

εκπαιδευτικής πτήσης διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας με εκπαιδευτή πτήσεων (FI) ή εκπαιδευτή ικανότητας τάξης (CRI). Οι αιτούντες εξαιρούνται από την εν λόγω πτήση αν έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για ικανότητα τάξης ή τύπου ή σε δοκιμή επιδεξιότητας για άλλη τάξη ή τύπο αεροπλάνων.

2.

Όταν οι αιτούντες είναι κάτοχοι ικανότητας τάξης για μονοκινητήρια αεροπλάνα (ξηρά) με εμβολοφόρο κινητήρα και ικανότητα για μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης μπορούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του σημείου 1 σε οποιαδήποτε από τις δύο τάξεις και να επανεπικυρώσουν και τις δύο ικανότητες.

3.

Μονοκινητήρια αεροπλάνα ενός χειριστή με ελικοστροβιλοκινητήρα. Για την επανεπικύρωση ικανοτήτων τάξης μονοκινητήριων αεροπλάνων με ελικοστροβιλοκινητήρα, οι αιτούντες ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για τη σχετική τάξη με εξεταστή σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους εντός των 3 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας.

γ)   Οι αιτούντες που δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς όλες τις ενότητες ενός περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων πριν από την ημερομηνία λήξης μιας ικανότητας τάξης ή τύπου δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας παρά μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία ελικοπτέρων

FCL.720.H   Απαιτήσεις και προϋποθέσεις πείρας για την έκδοση ικανοτήτων τύπου - ελικόπτερα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21, οι αιτούντες την έκδοση πρώτης ικανότητας τύπου για ελικόπτερα πληρούν τις εξής απαιτήσεις και προϋποθέσεις πείρας για την έκδοση της σχετικής ικανότητας:

α)

Ελικόπτερα πολλών χειριστών. Οι υποψήφιοι για κύκλο μαθημάτων για την πρώτη ικανότητα τύπου για ελικόπτερα πολλών χειριστών:

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 70 ωρών ως κυβερνήτες ελικοπτέρου·

2.

εκτός εάν ο κύκλος μαθημάτων ικανότητας τύπου συνδυάζεται με κύκλο μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων:

i)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανοποιητικής ολοκλήρωσης κύκλου μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων σε ελικόπτερα· είτε

ii)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες ως χειριστές αεροπλάνων πολλών χειριστών· είτε

iii)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες ως χειριστές σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών σε πολυκινητήρια ελικόπτερα·

3.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο ATPL(H).

β)

Για τους υποψηφίους του κύκλου μαθημάτων για την πρώτη ικανότητα τύπου για τύπο ελικοπτέρων πολλών χειριστών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων για πτυχίο ATP(H)/IR, πτυχίο ATP(H), πτυχίο CPL(H)/IR ή πτυχίο CPL(H) και δεν πληρούν την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1, η ικανότητα τύπου εκδίδεται με περιορισμό των δικαιωμάτων μόνο στην άσκηση καθηκόντων συγκυβερνήτη. Αυτός ο περιορισμός αίρεται όταν ο χειριστής:

1.

έχει συμπληρώσει 70 ώρες ως κυβερνήτης ή κυβερνήτης υπό επίβλεψη σε ελικόπτερα·

2.

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως κυβερνήτης δοκιμή επιδεξιότητας πολλών χειριστών στον κατάλληλο τύπο ελικοπτέρων.

γ)

Πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή. Οι αιτούντες την έκδοση πρώτης ικανότητας τύπου για πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή:

1.

πριν από την έναρξη της πτητικής εκπαίδευσης:

i)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο ATPL(H)· είτε

ii)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ολοκλήρωσης προεισαγωγικού κύκλου μαθημάτων σε ΕΦΕ. Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα εξής αντικείμενα του κύκλου μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο ATPL(H):

γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών: δομή αεροσκάφους/συστήματα/προωθητικό σύστημα, και όργανα/ηλεκτρονικά,

επιδόσεις και σχεδιασμό πτήσης: μάζα και ζυγοστάθμιση, επιδόσεις·

2.

σε περίπτωση αιτούντων που δεν έχουν ολοκληρώσει ολοκληρωμένο κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων για πτυχίο ATP(H)/IR, πτυχίο ATP(H) ή πτυχίο CPL(H)/IR, αυτοί έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 70 ώρες ως κυβερνήτες ελικοπτέρου.

FCL.735.H   Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων - ελικόπτερα

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων αποτελείται τουλάχιστον από:

1.

για συνεργασία πολλών πληρωμάτων/IR:

i)

25 ώρες εκπαίδευσης και ασκήσεων θεωρητικών γνώσεων· και

ii)

20 ώρες πρακτική εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων ή 15 ώρες στην περίπτωση μαθητευόμενων χειριστών που παρακολουθούν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων για πτυχίο ATP(H)/IR. Όταν η εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων συνδυάζεται με εκπαίδευση αρχικής ικανότητας τύπου για ελικόπτερα πολλών χειριστών, η πρακτική εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων μπορεί να μειωθεί το πολύ σε 10 ώρες αν στην εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων και στην εκπαίδευση ικανότητας τύπου χρησιμοποιείται η ίδια εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης·

2.

για συνεργασία πολλών πληρωμάτων/VFR:

i)

25 ώρες εκπαίδευσης και ασκήσεων θεωρητικών γνώσεων· και

ii)

15 ώρες πρακτική εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων ή 10 ώρες στην περίπτωση μαθητευόμενων χειριστών που παρακολουθούν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων για πτυχίο ATP(H)/IR. Όταν η εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων συνδυάζεται με εκπαίδευση αρχικής ικανότητας τύπου για ελικόπτερα πολλών χειριστών, η πρακτική εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων μπορεί να μειωθεί το πολύ σε 7 ώρες αν στην εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων και στην εκπαίδευση ικανότητας τύπου χρησιμοποιείται η ίδια εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης.

β)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου σε ΕΦΕ.

Χρησιμοποιείται εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας ΙΙ ή ΙΙΙ πιστοποιημένη για συνεργασία πολλών πληρωμάτων, εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης 2/3 ή πλήρης προσομοιωτής πτήσης.

γ)   Εκτός εάν ο κύκλος μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων συνδυάζεται με κύκλο μαθημάτων ικανότητας τύπου πολλών χειριστών, κατά την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, χορηγείται στον αιτούντα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του κύκλου μαθημάτων.

δ)   Ο αιτών που έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αεροσκαφών εξαιρείται από την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1.i) ή σημείο 2.i), ανάλογα με την περίπτωση.

ε)   Ο αιτών εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων/ικανότητας οργάνων που έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων/VFR εξαιρείται από την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1.i) και συμπληρώνει 5 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης συνεργασίας πολλών πληρωμάτων/ικανότητας οργάνων.

FCL.740.H   Επανεπικύρωση ικανοτήτων τύπου - ελικόπτερα

α)   Επανεπικύρωση. Για την επανεπικύρωση ικανοτήτων τύπου για ελικόπτερα, οι αιτούντες:

1.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους στον σχετικό τύπο ελικοπτέρων ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο εντός των 3 αμέσως προηγούμενων μηνών από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας· και

2.

συμπληρώνουν τουλάχιστον 2 ώρες ως χειριστές στο σχετικό τύπο ελικοπτέρων εντός της περιόδου ισχύος της ικανότητας. Η διάρκεια του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων μπορεί να προσμετρηθεί για την ικανοποίηση της απαίτησης των 2 ωρών.

3.

Όταν οι αιτούντες είναι κάτοχοι περισσότερων από 1 ικανοτήτων τύπου για μονοκινητήρια ελικόπτερα με εμβολοφόρο κινητήρα, μπορούν να επιτύχουν την επανεπικύρωση όλων των σχετικών ικανοτήτων τύπου ολοκληρώνοντας τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σε μόνο 1 από τις σχετικές ικανότητες τύπου των οποίων είναι κάτοχοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 2 ωρών ως κυβερνήτες στους άλλους τύπους κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος.

Ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων πραγματοποιείται κάθε φορά σε διαφορετικό τύπο.

4.

Όταν οι αιτούντες είναι κάτοχοι περισσότερων από 1 ικανοτήτων τύπου για μονοκινητήρια ελικόπτερα με στροβιλοκινητήρα με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα κατά την απογείωση έως και 3 175 kg, μπορούν να επιτύχουν την επανεπικύρωση όλων των σχετικών ικανοτήτων τύπου ολοκληρώνοντας τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για μία μόνο από τις ικανότητες τύπου των οποίων είναι κάτοχοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει:

i)

300 ώρες ως κυβερνήτες ελικοπτέρου·

ii)

15 ώρες σε κάθε τύπο για τον οποίον είναι κάτοχοι ικανότητας· και

iii)

χρόνο πτήσης τουλάχιστον 2 ωρών ως κυβερνήτες σε κάθε ένα από τους υπόλοιπους τύπους κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος.

Ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων πραγματοποιείται κάθε φορά σε διαφορετικό τύπο.

5.

Ένας χειριστής που ολοκληρώνει επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση επιπρόσθετης ικανότητας τύπου επιτυγχάνει την επανεπικύρωση των σχετικών ικανοτήτων τύπου στις κοινές ομάδες σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4.

6.

Η επανεπικύρωση ικανότητας IR(Η), εάν έχει αποκτηθεί, μπορεί να συνδυαστεί με περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για ικανότητα τύπου.

β)   Οι αιτούντες που δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς όλες τις ενότητες ενός περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων πριν από την ημερομηνία λήξης μιας ικανότητας τύπου δεν ασκούν τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας παρά μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων. Στην περίπτωση της παραγράφου α) σημεία 3 και 4, οι αιτούντες δεν ασκούν τα δικαιώματά τους σε κανέναν από τους τύπους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος

FCL.720.PL   Απαιτήσεις και προϋποθέσεις πείρας για την έκδοση ικανοτήτων τύπου – αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21, οι αιτούντες την έκδοση πρώτης ικανότητας τύπου για αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος πληρούν τις εξής απαιτήσεις και προϋποθέσεις πείρας:

α)

για χειριστές αεροπλάνων:

1.

είναι κάτοχοι πτυχίου CPL/IR(A) με θεωρητικές γνώσεις πτυχίου ATPL ή πτυχίο ATPL(A)·

2.

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ολοκλήρωσης κύκλου μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων·

3.

έχουν συμπληρώσει περισσότερες από 100 ώρες ως χειριστές αεροπλάνων πολλών χειριστών·

4.

έχουν συμπληρώσει 40 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερα·

β)

για χειριστές ελικοπτέρων:

1.

είναι κάτοχοι πτυχίου CPL/IR(Η) με θεωρητικές γνώσεις πτυχίου ATPL ή πτυχίου ATPL/IR(Η)·

2.

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ολοκλήρωσης κύκλου μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων·

3.

έχουν συμπληρώσει περισσότερες από 100 ώρες ως χειριστές ελικοπτέρων πολλών χειριστών·

4.

έχουν συμπληρώσει 40 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αεροπλάνα·

γ)

για χειριστές που διαθέτουν τα προσόντα να πετούν τόσο αεροπλάνα όσο και ελικόπτερα:

1.

είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου CPL(H)·

2.

είναι κάτοχοι ικανότητας IR και θεωρητικές γνώσεις πτυχίου ATPL ή πτυχίου ATPL για αεροπλάνα ή ελικόπτερα·

3.

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ολοκλήρωσης κύκλου μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων σε ελικόπτερα ή αεροπλάνα·

4.

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 100 ώρες ως χειριστές ελικοπτέρων ή αεροπλάνων πολλών χειριστών·

5.

έχουν συμπληρώσει 40 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αεροπλάνα ή ελικόπτερα, ανάλογα με την περίπτωση, εάν οι χειριστές δεν διαθέτουν πείρα ως χειριστές εναέριων γραμμών ή σε αεροσκάφη πολλών χειριστών.

FCL.725.PL   Πτητική εκπαίδευση για την έκδοση ικανοτήτων τύπου – αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος

Το τμήμα της πτητικής εκπαίδευσης του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για ικανότητα τύπου αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος ολοκληρώνεται τόσο σε αεροσκάφος όσο και σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει το αεροσκάφος και είναι επαρκώς πιστοποιημένη για αυτόν το σκοπό.

FCL.740.PL   Επανεπικύρωση ικανοτήτων τύπου – αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος

α)   Επανεπικύρωση. Για την επανεπικύρωση ικανοτήτων τύπου αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος, οι αιτούντες:

1.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους στον σχετικό τύπο αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος εντός των 3 αμέσως προηγούμενων μηνών από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας· και

2.

κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της ικανότητας συμπληρώνουν τουλάχιστον:

i)

10 σκέλη διαδρομής ως χειριστές του σχετικού τύπου αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος· είτε

ii)

1 σκέλος διαδρομής ως χειριστές αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος του σχετικού τύπου ή σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης μαζί με εξεταστή. Μπορούν να πετάξουν αυτό το σκέλος διαδρομής κατά τη διάρκεια του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων.

3.

Χειριστής που εργάζεται για φορέα εκμετάλλευσης εμπορικών αερομεταφορών εγκεκριμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί αεροπορικών δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει υποβληθεί επιτυχώς στον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τους περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την επανεπικύρωση ικανότητας τύπου, εξαιρείται από την υποχρέωση ικανοποίησης της απαίτησης του σημείου 2.

β)   Οι αιτούντες που δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς όλες τις ενότητες ενός περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων πριν από την ημερομηνία λήξης μιας ικανότητας τύπου δεν ασκούν τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας παρά μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Ειδικές απαιτήσεις για την κατηγορία αερόπλοιων

FCL.720.As   Προϋποθέσεις για την έκδοση ικανοτήτων τύπου – αερόπλοια

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 21, οι αιτούντες την έκδοση πρώτης ικανότητας τύπου για αερόπλοια πληρούν τις εξής απαιτήσεις και προϋποθέσεις πείρας:

α)

για αερόπλοια πολλών χειριστών:

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 70 ωρών ως κυβερνήτες αερόπλοιου·

2.

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανοποιητικής ολοκλήρωσης κύκλου μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων σε αερόπλοια·

3.

Για τους αιτούντες που δεν πληρούν την απαίτηση του σημείου 2, η ικανότητα τύπου εκδίδεται με δικαιώματα που περιορίζονται στην άσκηση μόνο καθηκόντων συγκυβερνήτη. Ο περιορισμός αίρεται εφόσον ο χειριστής συμπληρώσει χρόνο πτήσης 100 ωρών ως κυβερνήτης ή κυβερνήτης υπό επίβλεψη σε αερόπλοια.

FCL.735.As   Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων - αερόπλοια

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων αποτελείται τουλάχιστον από:

1.

12 ώρες εκπαίδευσης και ασκήσεων θεωρητικών γνώσεων· και

2.

5 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης συνεργασίας πολλών πληρωμάτων·

3.

χρησιμοποιείται εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας ΙΙ ή ΙΙΙ πιστοποιημένη για συνεργασία πολλών πληρωμάτων, εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης 2/3 ή πλήρης προσομοιωτής πτήσης.

β)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου σε ΕΦΕ.

γ)   Εκτός εάν ο κύκλος μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων συνδυάζεται με κύκλο μαθημάτων ικανότητας τύπου πολλών χειριστών, κατά την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, χορηγείται στον αιτούντα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του κύκλου μαθημάτων.

δ)   Ο αιτών που έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αεροσκαφών εξαιρείται από τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημείο 1.

FCL.740.As   Επανεπικύρωση ικανοτήτων τύπου - αερόπλοια

α)   Επανεπικύρωση. Για την επανεπικύρωση ικανοτήτων τύπου για αερόπλοια, οι αιτούντες:

1.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους στον σχετικό τύπο αερόπλοιων εντός των 3 αμέσως προηγούμενων μηνών από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας· και

2.

συμπληρώνουν τουλάχιστον 2 ώρες ως χειριστές στον σχετικό τύπο αερόπλοιων εντός της περιόδου ισχύος της ικανότητας. Η διάρκεια του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων μπορεί να προσμετρηθεί για την ικανοποίηση της απαίτησης των 2 ωρών.

3.

Η επανεπικύρωση ικανότητας IR(As), εάν έχει αποκτηθεί, μπορεί να συνδυαστεί με περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για την επανεπικύρωση ικανότητας τάξης ή τύπου.

β)   Οι αιτούντες που δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς όλες τις ενότητες ενός περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων πριν από την ημερομηνία λήξης μιας ικανότητας τύπου δεν ασκούν τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας παρά μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων.

ΤΜΗΜΑ Θ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

FCL.800   Ακροβατική ικανότητα

α)   Οι κάτοχοι πτυχίου χειριστή για αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης ή ανεμόπτερα πραγματοποιούν ακροβατικές πτήσεις μόνο εφόσον είναι κάτοχοι της κατάλληλης ικανότητας.

β)   Οι υποψήφιοι για ακροβατική ικανότητα:

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 40 ωρών ή, στην περίπτωση ανεμοπτέρων, 120 απογειώσεις ως κυβερνήτες στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, έπειτα από την έκδοση του πτυχίου·

2.

έχουν ολοκληρώσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ, συμπεριλαμβανομένων:

i)

εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων κατάλληλης για την ικανότητα·

ii)

τουλάχιστον 5 ωρών ή 20 πτήσεων ακροβατικής πτητικής εκπαίδευσης στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών.

γ)   Τα δικαιώματα της ακροβατικής ικανότητας περιορίζονται στην κατηγορία αεροσκαφών στην οποία ολοκληρώθηκε η πτητική εκπαίδευση. Τα δικαιώματα επεκτείνονται σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών εάν ο χειριστής είναι κάτοχος πτυχίου για τη συγκεκριμένη κατηγορία αεροσκαφών και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικές πτήσεις σε διπλό χειρισμό που καλύπτουν το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα ακροβατικής πτητικής εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη κατηγορία αεροσκαφών.

FCL.805   Ικανότητες ρυμούλκησης ανεμοπτέρων και ρυμούλκησης διαφημιστικών

α)   Οι κάτοχοι πτυχίων χειριστή με δικαιώματα να πετούν αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης ρυμουλκούν ανεμόπτερα ή διαφημιστικά μόνον εφόσον είναι κάτοχοι της κατάλληλης ικανότητας ρυμούλκησης ανεμοπτέρων ή διαφημιστικών.

β)   Οι υποψήφιοι για ικανότητα ρυμούλκησης ανεμοπτέρων:

1.

έπειτα από την έκδοση του πτυχίου έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 30 ωρών ως κυβερνήτες και έχουν ολοκληρώσει 60 απογειώσεις και προσγειώσεις σε αεροπλάνα, εάν η δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί με αεροπλάνα, ή σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης αν η δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί με μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης·

2.

έχουν ολοκληρώσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ που περιλαμβάνει:

i)

εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες και διαδικασίες ρυμούλκησης·

ii)

τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικές πτήσεις ρυμούλκησης ανεμοπτέρου, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικών πτήσεων σε διπλό χειρισμό· και

iii)

εκτός των κατόχων πτυχίου LAPL(S) ή πτυχίου SPL, 5 πτήσεις εξοικείωσης σε ανεμόπτερο το οποίο απογειώνεται με τη χρήση αεροσκάφους.

γ)   Οι υποψήφιοι για ικανότητα ρυμούλκησης διαφημιστικών:

1.

έπειτα από την έκδοση του πτυχίου έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 100 ωρών και έχουν ολοκληρώσει 200 απογειώσεις και προσγειώσεις ως κυβερνήτες σε αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης. Τουλάχιστον 30 από αυτές τις ώρες έχουν συμπληρωθεί σε αεροπλάνα, εάν η δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί με αεροπλάνα, ή σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, εάν η δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης·

2.

έχουν ολοκληρώσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ που περιλαμβάνει:

i)

εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες και διαδικασίες ρυμούλκησης·

ii)

τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικές πτήσεις ρυμούλκησης διαφημιστικού, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 πτήσεων σε διπλό χειρισμό.

δ)   Τα δικαιώματα των ικανοτήτων ρυμούλκησης ανεμοπτέρων και διαφημιστικών περιορίζονται σε αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, αναλόγως του αεροσκάφους με το οποίο ολοκληρώθηκε η πτητική εκπαίδευση. Τα δικαιώματα επεκτείνονται εάν ο χειριστής είναι κάτοχος πτυχίου για αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης και έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς 3 εκπαιδευτικές πτήσεις σε διπλό χειρισμό που καλύπτουν ολόκληρο το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε από τα δύο αεροσκάφη, ανάλογα με την περίπτωση.

ε)   Για την άσκηση των δικαιωμάτων των ικανοτήτων ρυμούλκησης ανεμοπτέρων ή διαφημιστικών, οι κάτοχοι των ικανοτήτων έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 ρυμουλκήσεις κατά τους τελευταίους 24 μήνες.

στ)   Όταν χειριστής δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου ε), πριν συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματά του/της, πραγματοποιεί τις υπολειπόμενες ρυμουλκήσεις με εκπαιδευτή ή υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή.

FCL.810   Ικανότητα εκτέλεσης νυκτερινών πτήσεων

α)   Αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, αερόπλοια.

1.

Σε περίπτωση που τα δικαιώματα πτυχίου LAPL ή πτυχίου PPL για αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης ή αερόπλοια πρόκειται να ασκηθούν σε συνθήκες VFR τη νύκτα, οι υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ. Ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει:

i)

εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων·

ii)

χρόνο πτήσης τουλάχιστον 5 ωρών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών τη νύκτα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 ωρών εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, τουλάχιστον 1 ώρας ταξιδιού ναυτιλίας με μία τουλάχιστον πτήση ταξιδιού ναυτιλίας σε διπλό χειρισμό τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων και 5 απογειώσεων «μόνος» και 5 προσγειώσεων πλήρους ακινητοποίησης «μόνος».

2.

Πριν από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τη νύκτα, οι κάτοχοι πτυχίου LAPL έχουν ολοκληρώσει τη βασική πτητική εκπαίδευση με όργανα που απαιτείται για την έκδοση του πτυχίου PPL.

3.

Όταν οι αιτούντες είναι κάτοχοι ικανότητας τάξης για μονοκινητήρια αεροπλάνα (ξηρά) με εμβολοφόρο κινητήρα και για μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του σημείου 1 ανωτέρω σε οποιαδήποτε από τις δύο τάξεις ή και στις δύο τάξεις.

β)   Ελικόπτερα. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα πτυχίου PPL πρόκειται να ασκούνται υπό συνθήκες VFR τη νύκτα, οι αιτούντες:

1.

έχουν συμπληρώσει, έπειτα από την έκδοση του πτυχίου, χρόνο πτήσης τουλάχιστον 100 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρου, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 60 ωρών ως κυβερνήτες σε ελικόπτερα και 20 ωρών πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας·

2.

έχουν ολοκληρώσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ. Ο κύκλος μαθημάτων ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου και αποτελείται από:

i)

5 ώρες εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων·

ii)

10 ώρες εκπαίδευσης με όργανα σε διπλό χειρισμό· και

iii)

χρόνο πτήσης τη νύκτα 5 ωρών, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 ωρών εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, ταξιδιού ναυτιλίας τουλάχιστον 1 ώρας και 5 κύκλους αεροδρομίου τη νύκτα μόνος. Κάθε κύκλος αεροδρομίου περιλαμβάνει μία απογείωση και μία προσγείωση.

3.

Στους αιτούντες που είναι ή ήταν κάτοχοι ικανότητας IR σε αεροπλάνο ή μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης χορηγείται αναγνώριση 5 ωρών ως συνεισφορά για την ικανοποίηση της απαίτησης του σημείου 2.ii) ανωτέρω.

γ)   Αερόστατα. Αν τα δικαιώματα πτυχίου LAPL για αερόστατα ή πτυχίου BPL πρόκειται να ασκηθούν υπό συνθήκες VFR τη νύκτα, οι αιτούντες πραγματοποιούν τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικές πτήσεις τη νύκτα διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας έκαστη.

FCL.815   Ικανότητα βουνού

α)   Δικαιώματα. Τα δικαιώματα του κατόχου ικανότητας βουνού είναι να πραγματοποιεί πτήσεις με αεροπλάνα ή ανεμόπτερα περιήγησης προς και από επιφάνειες για τις οποίες οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη καθορίζουν την απαίτηση αυτής της ικανότητας.

Η αρχική ικανότητα βουνού μπορεί να ληφθεί είτε:

1.

με τροχούς, για τη χορήγηση δικαιώματος πτήσης προς και από αυτές τις επιφάνειες όταν δεν καλύπτονται από χιόνι· είτε

2.

με πέδιλα, για τη χορήγηση δικαιώματος πτήσης προς και από αυτές τις επιφάνειες όταν καλύπτονται από χιόνι·

3.

Είναι δυνατή η επέκταση των δικαιωμάτων της αρχικής ικανότητας είτε σε δικαιώματα με τροχούς είτε σε δικαιώματα με πέδιλα, εφόσον ο χειριστής έχει παρακολουθήσει κατάλληλο πρόσθετο κύκλο μαθημάτων εξοικείωσης, συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων και εκπαιδευτικής πτήσης με εκπαιδευτή πτήσεων βουνού.

β)   Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων. Οι υποψήφιοι για ικανότητα βουνού έχουν ολοκληρώσει εντός περιόδου 24 μηνών κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση σε ΕΦΕ. Το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων είναι κατάλληλο για τα επιδιωκόμενα δικαιώματα.

γ)   Δοκιμή επιδεξιότητας. Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο αιτών ολοκληρώνει επιτυχώς δοκιμασία δεξιοτήτων με εξεταστή πτήσεων που διαθέτει τα προσόντα για αυτόν το σκοπό. Η δοκιμασία δεξιοτήτων περιλαμβάνει:

1.

προφορική εξέταση θεωρητικών γνώσεων·

2.

6 προσγειώσεις σε τουλάχιστον 2 διαφορετικές επιφάνειες, εκτός της επιφάνειας αναχώρησης, για τις οποίες καθορίζεται ότι απαιτείται ικανότητα βουνού.

δ)   Ισχύς. Η ικανότητα βουνού έχει 24μηνη ισχύ.

ε)   Επανεπικύρωση. Για την επανεπικύρωση ικανοτήτων βουνού, οι αιτούντες:

1.

έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 6 προσγειώσεις βουνού εντός των προηγούμενων 24 μηνών· είτε

2.

ολοκληρώνουν επιτυχώς περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων. Ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου γ).

στ)   Ανανέωση. Σε περίπτωση λήξης της ικανότητας, οι αιτούντες πληρούν την απαίτηση της παραγράφου ε) σημείο 2.

FCL.820   Ικανότητα πτητικής δοκιμής

α)   Οι κάτοχοι πτυχίου χειριστή για αεροπλάνα ή ελικόπτερα ενεργούν ως κυβερνήτες μόνο σε πτητικές δοκιμές κατηγορίας 1 ή 2, όπως αυτές ορίζονται στο Μέρος 21, όταν είναι κάτοχοι ικανότητας πτητικής δοκιμής.

β)   Η υποχρέωση κατοχής ικανότητας πτητικής δοκιμής της παραγράφου α) ισχύει μόνο για πτητικές δοκιμές που πραγματοποιούνται σε:

1.

πιστοποιημένα ελικόπτερα ή σε ελικόπτερα που πρόκειται να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα των προδιαγραφών πιστοποίησης CS-27 ή CS-29 ή ισοδύναμων κωδίκων αξιοπλοΐας· είτε

2.

σε πιστοποιημένα αεροπλάνα ή αεροπλάνα που πρόκειται να πιστοποιηθούν σύμφωνα με:

i)

τα πρότυπα των προδιαγραφών πιστοποίησης CS-25 ή ισοδύναμων κωδίκων αξιοπλοΐας· είτε

ii)

τα πρότυπα των προδιαγραφών πιστοποίησης CS-23 ή ισοδύναμων κωδίκων αξιοπλοΐας, εκτός των αεροπλάνων με μέγιστη μάζα κατά την απογείωση κάτω των 2 000 κιλών.

γ)   Τα δικαιώματα του κατόχου ικανότητας πτητικής δοκιμής εντός της σχετικής κατηγορίας αεροσκαφών είναι:

1.

στην περίπτωση ικανότητας πτητικής δοκιμής κατηγορίας 1, να διενεργούν πτητικές δοκιμές κάθε κατηγορίας, όπως ορίζονται στο Μέρος 21, είτε ως κυβερνήτες είτε ως συγκυβερνήτες·

2.

στην περίπτωση ικανότητας πτητικής δοκιμής κατηγορίας 2:

i)

να διενεργούν πτητικές δοκιμές κατηγορίας 1, όπως ορίζεται στο Μέρος 21:

ως συγκυβερνήτες, είτε

ως κυβερνήτες, στην περίπτωση των αεροπλάνων που αναφέρονται στην παράγραφο β) σημείο 2.ii), εκτός εκείνων που εντάσσονται στην κατηγορία των αεροπλάνων δημοσίων μεταφορών ή που διαθέτουν ταχύτητα βύθισης σχεδιασμού άνω των 0,6 μαχ ή μέγιστη οροφή άνω των 25 000 ποδών·

ii)

να διενεργούν κάθε άλλη κατηγορία πτητικών δοκιμών, όπως ορίζεται στο Μέρος 21, είτε ως κυβερνήτες είτε ως συγκυβερνήτες·

3.

επιπλέον, αναφορικά με τις ικανότητες πτητικών δοκιμών τόσο της κατηγορίας 1 όσο και της κατηγορίας 2, να πραγματοποιούν πτήσεις οι οποίες σχετίζονται ειδικά με τη δραστηριότητα φορέων σχεδιασμού και παραγωγής, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων τους, όταν δεν είναι δυνατόν να πληρούνται οι απαιτήσεις του Τμήματος Η.

δ)   Οι αιτούντες την πρώτη έκδοση ικανότητας πτητικής δοκιμής:

1.

είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου CPL και ικανότητας IR στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών·

2.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 000 ωρών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, από τις οποίες τουλάχιστον 400 ώρες ως κυβερνήτες·

3.

έχουν ολοκληρώσει σε ΕΦΕ κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων κατάλληλο για το σκοπούμενο αεροσκάφος και την κατηγορία πτήσεων. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστον τα εξής αντικείμενα:

επιδόσεις,

σταθερότητα και έλεγχος/ικανότητες χειρισμού,

συστήματα,

διαχείριση δοκιμής,

διαχείριση κινδύνων/ασφάλειας.

ε)   Είναι δυνατή η επέκταση των δικαιωμάτων των κατόχων ικανότητας πτητικής δοκιμής σε άλλη κατηγορία πτητικών δοκιμών και σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών όταν οι κάτοχοι έχουν ολοκληρώσει επιπλέον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ΕΦΕ.

ΤΜΗΜΑ I

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κοινές απαιτήσεις

FCL.900   Πιστοποιητικά εκπαιδευτή

α)   Γενικά. Ένα πρόσωπο μπορεί να πραγματοποιεί μόνο:

1.

πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφος όταν είναι κάτοχος:

i)

πτυχίου χειριστή το οποίο έχει εκδοθεί ή έχει γίνει αποδεκτό σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

ii)

πιστοποιητικού εκπαιδευτή κατάλληλου για την παρεχόμενη εκπαίδευση, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν τμήμα·

2.

συνθετική πτητική εκπαίδευση ή εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων όταν είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαιδευτή κατάλληλου για την παρεχόμενη εκπαίδευση, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

β)   Ειδικές προϋποθέσεις:

1.

Σε περίπτωση εισαγωγής νέου αεροσκάφους στα κράτη μέλη ή στον στόλο ενός αερομεταφορέα και εφόσον δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν τμήμα, η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδώσει ειδικό πιστοποιητικό με το οποίο χορηγούνται δικαιώματα για πτητική εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό περιορίζεται στις εκπαιδευτικές πτήσεις που είναι αναγκαίες για την εισαγωγή του νέου τύπου αεροσκάφους και η ισχύς του δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1 έτος.

2.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο β) σημείο 1, οι οποίοι επιθυμούν να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικού εκπαιδευτή, πληρούν τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης που ορίζονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτών. Με την επιφύλαξη της FCL.905.TRI (β), το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο περιλαμβάνει το δικαίωμα εκπαίδευσης για την έκδοση πιστοποιητικού TRI ή SFI για τον αντίστοιχο τύπο.

γ)   Εκπαίδευση εκτός της επικράτειας των κρατών μελών

1.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου α), στην περίπτωση πτητικής εκπαίδευσης παρεχόμενης σε ΕΦΕ ο οποίος βρίσκεται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών, η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό εκπαιδευτή σε αιτούντα που είναι κάτοχος πτυχίου χειριστή που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου, εφόσον ο αιτών:

i)

είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου, ικανότηταυ ή πιστοποιητικού ισοδύναμου με το πτυχίο, την ικανότητα ή το πιστοποιητικό για το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος να εκπαιδεύει και σε κάθε περίπτωση είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου CPL.

ii)

πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Τμήματος για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού εκπαιδευτή·

iii)

αποδείξει στην αρμόδια αρχή επαρκές επίπεδο γνώσεων των ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας προκειμένου να είναι σε θέση να ασκεί εκπαιδευτικά δικαιώματα σύμφωνα με το παρόν Μέρος.

2.

Το πιστοποιητικό περιορίζεται στην παροχή πτητικής εκπαίδευσης:

i)

σε ΕΦΕ που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών·

ii)

σε μαθητευόμενους χειριστές που διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παρέχεται η πτητική εκπαίδευση.

FCL.915   Γενικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις για εκπαιδευτές

α)   Γενικά. Οι αιτούντες πιστοποιητικό εκπαιδευτή είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

β)   Πρόσθετες απαιτήσεις για εκπαιδευτές που παρέχουν πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφη. Οι αιτούντες πιστοποιητικό εκπαιδευτή ή οι κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή με δικαιώματα να πραγματοποιούν πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφος:

1.

είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου και, ανάλογα με την περίπτωση, της ικανότητας για την οποία πρόκειται να παρασχεθεί πτητική εκπαίδευση·

2.

εκτός από την περίπτωση των εκπαιδευτών πτητικών δοκιμών, οι αιτούντες:

i)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 ώρες πτήσης ως χειριστές στην τάξη ή τον τύπο αεροσκαφών όπου θα πραγματοποιηθεί η πτητική εκπαίδευση, από τις οποίες το πολύ 7 ώρες μπορούν να έχουν συμπληρωθεί σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη τάξη ή τον τύπο, αν εφαρμόζεται· είτε

ii)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας για τη σχετική κατηγορία εκπαιδευτή στη συγκεκριμένη τάξη ή τον τύπο αεροσκαφών·

3.

διαθέτουν το δικαίωμα να ενεργούν ως κυβερνήτες του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης.

γ)   Αναγνώριση για περαιτέρω ικανότητες και για επανεπικύρωση

1.

Οι αιτούντες περαιτέρω πιστοποιητικά μπορούν να λάβουν αναγνώριση των δεξιοτήτων διδασκαλίας και εκμάθησης που έχουν ήδη αποδείξει για το πιστοποιητικό εκπαιδευτή του οποίου είναι κάτοχοι.

2.

Οι ώρες πτήσης ως εξεταστή κατά τη διάρκεια δοκιμασιών δεξιοτήτων ή περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων αναγνωρίζονται πλήρως για την ικανοποίηση των απαιτήσεων επανεπικύρωσης όλων των πιστοποιητικών εκπαιδευτή των οποίων είναι κάτοχοι.

FCL.920   Επιδεξιότητες και αξιολόγηση εκπαιδευτών

Όλοι οι εκπαιδευτές εκπαιδεύονται για την επίτευξη των εξής δεξιοτήτων:

Κατάρτιση κύκλων μαθημάτων,

Δημιουργία κλίματος πρόσφορο για μάθηση,

Παρουσίαση γνώσεων,

Ενσωμάτωση της διαχείρισης απειλής και σφάλματος (ΔΑΣ) και της διαχείρισης πόρων πληρώματος,

Διαχείριση χρόνου για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων,

Διευκόλυνση της μάθησης,

Αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων,

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου,

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μαθημάτων,

Αναφορά του αποτελέσματος.

FCL.925   Πρόσθετες απαιτήσεις για εκπαιδευτές για το πτυχίο MPL

α)   Οι εκπαιδευτές που παρέχουν εκπαίδευση για το πτυχίο MPL:

1.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών για το πτυχίο MPL σε ΕΦΕ· και

2.

επιπλέον, για τη βασική, ενδιάμεση και προχωρημένη φάση του ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πτυχίο MPL:

i)

διαθέτουν πείρα σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών· και

ii)

έχουν ολοκληρώσει αρχική εκπαίδευση διαχείρισης πόρων πληρώματος σε φορέα εμπορικών αερομεταφορών εγκεκριμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί αεροπορικών δραστηριοτήτων.

β)   Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών για το πτυχίο MPL

1.

Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών για το πτυχίο MPL αποτελείται από εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 14 ωρών.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων, οι αιτούντες υποβάλλονται σε αξιολόγηση των επιδεξιοτήτων εκπαιδευτή και των γνώσεων της εκπαιδευτικής προσέγγισης βάσει επιδεξιοτήτων.

2.

Η αξιολόγηση αποτελείται από πρακτική επίδειξη πτητικής εκπαίδευσης στην κατάλληλη φάση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πτυχίο MPL. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται από εξεταστή ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στο τμήμα ΙΑ.

3.

Έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πτυχίο MPL, ο ΕΦΕ εκδίδει στον αιτούντα πιστοποιητικό προσόντων εκπαιδευτή για το πτυχίο MPL.

γ)   Για τη διατήρηση των δικαιωμάτων του, ο εκπαιδευτής έχει πραγματοποιήσει εντός των 12 προηγούμενων μηνών και στο πλαίσιο κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πτυχίο MPL:

1.

1 μάθημα σε προσομοιωτή διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών· είτε

2.

1 άσκηση αέρος διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας, αποτελούμενη από τουλάχιστον 2 απογειώσεις και προσγειώσεις.

δ)   Εάν ο εκπαιδευτής δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου γ), πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων του να παρέχει πτητική εκπαίδευση για το πτυχίο MPL:

1.

επανεκπαιδεύεται σε ΕΦΕ προκειμένου να επιτύχει το επίπεδο επιδεξιότητας που είναι αναγκαίο για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης επιδεξιοτήτων εκπαιδευτή· και

2.

ολοκληρώνει επιτυχώς την αξιολόγηση επιδεξιοτήτων εκπαιδευτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο β) σημείο 2.

FCL.930   στ) Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

Οι αιτούντες πιστοποιητικό εκπαιδευτή έχουν ολοκληρώσει κύκλο μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων και έχουν λάβει πτητική εκπαίδευση σε ΕΦΕ. Επιπλέον των ειδικών στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν Μέρος για κάθε κατηγορία εκπαιδευτών, ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται στο FCL.920.

FCL.935   Αξιολόγηση επιδεξιότητας

α)   Πλην των εκπαιδευτών συνεργασίας πολλών πληρωμάτων (MCCI), των εκπαιδευτών συνθετικής εκπαίδευσης (STI), των εκπαιδευτών ικανότητας βουνού (MI) και των εκπαιδευτών πτητικών δοκιμών (FTI), οι αιτούντες πιστοποιητικό εκπαιδευτή ολοκληρώνουν επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών προκειμένου να αποδείξουν σε εκπαιδευτή που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στο τμήμα ΙΑ την ικανότητα εκπαίδευσης μαθητευόμενων χειριστών στο επίπεδο που απαιτείται για την έκδοση του αντίστοιχου πτυχίου, της ικανότητας ή του πιστοποιητικού.

β)   Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει:

1.

την απόδειξη των επιδεξιοτήτων που περιγράφονται στο FCL.920 κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης πριν από την πτήση, μετά την πτήση και εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων·

2.

προφορικές θεωρητικές εξετάσεις στο έδαφος, ενημέρωση πριν και μετά την πτήση καθώς και επιδείξεις κατά την πτήση, κατά τη διάρκεια δοκιμασιών δεξιοτήτων στην κατάλληλη τάξη ή τον τύπο αεροσκαφών ή την εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης·

3.

ασκήσεις επάρκειας για την αξιολόγηση των επιδεξιοτήτων του εκπαιδευτή.

γ)   Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ίδια τάξη ή τον τύπο αεροσκαφών ή την εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που χρησιμοποιείται για την πτητική εκπαίδευση.

δ)   Όταν απαιτείται αξιολόγηση επιδεξιότητας για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού εκπαιδευτή, ο αιτών που αποτυγχάνει στην αξιολόγηση πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού εκπαιδευτή δεν ασκεί τα δικαιώματα αυτού του πιστοποιητικού έως ότου ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση.

FCL.940   Ισχύς πιστοποιητικών εκπαιδευτή

Πλην των εκπαιδευτών βουνού, και με την επιφύλαξη της παραγράφου β) σημείο 1 του FCL.900, τα πιστοποιητικά εκπαιδευτή έχουν τριετή ισχύ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ειδικές απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές πτήσεων - FI

FCL.905.FI   FI - Δικαιώματα και προϋποθέσεις

Τα δικαιώματα ενός εκπαιδευτή πτήσεων είναι να παρέχει πτητική εκπαίδευση για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση:

α)

πτυχίων PPL, SPL, BPL και LAPL στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών·

β)

ικανοτήτων τάξης και τύπου για μονοκινητήρια αεροσκάφη ενός χειριστή, πλην των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, επεκτάσεις τάξης και ομάδας για αερόστατα και επεκτάσεις τάξης για ανεμόπτερα·

γ)

ικανοτήτων τύπου για αερόπλοια ενός χειριστή ή πολλών χειριστών·

δ)

πτυχίων CPL στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον ο εκπαιδευτής πτήσεων έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστής σε αυτήν την κατηγορία αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένης πτητικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 200 ωρών·

ε)

ικανοτήτων νύκτας, εφόσον ο εκπαιδευτής πτήσεων:

1.

διαθέτει τα προσόντα να πετά τη νύκτα στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών·

2.

έχει αποδείξει σε εκπαιδευτή πτήσεων που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στο σημείο i) κατωτέρω την ικανότητα παροχής εκπαίδευσης τη νύκτα· και

3.

πληροί την απαίτηση πτήσης τη νύκτα της παραγράφου β) σημείο 2 του FCL.060.

στ)

ικανοτήτων ρυμούλκησης ή ακροβατικών ικανοτήτων, εφόσον κατέχονται τα εν λόγω δικαιώματα και ο εκπαιδευτής πτήσεων έχει αποδείξει την ικανότητα να παρέχει εκπαίδευση για τις συγκεκριμένες ικανότητες σε εκπαιδευτή πτήσεων που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο θ) κατωτέρω·

ζ)

ικανοτήτων οργάνων στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον ο εκπαιδευτής πτήσεων:

1.

διαθέτει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 200 ωρών υπό συνθήκες IFR, εκ των οποίων έως και 50 ώρες μπορούν να είναι χρόνος στο έδαφος με όργανα σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας ΙΙ·

2.

έχει ολοκληρώσει ως μαθητευόμενος χειριστής τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών ικανοτήτων οργάνων και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την αξιολόγηση ικανότητας για το πιστοποιητικό IRΙ· και

3.

επιλέον:

i)

στην περίπτωση πολυκινητήριων αεροπλάνων, πληροί τις απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού CRΙ·

ii)

στην περίπτωση πολυκινητήριων ελικοπτέρων, πληροί τις απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ΤRI.

η)

ικανοτήτων τάξης ή τύπου πολυκινητήριων αεροσκαφών ενός χειριστή, πλην των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, εφόσον ο εκπαιδευτής πτήσεων πληροί:

1.

στην περίπτωση αεροπλάνων, τις απαιτήσεις για τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πιστοποιητικό CRI που ορίζονται στην παράγραφο α) του FCL.915.CRI κ. τις απαιτήσεις των FCL.930.CRI και FCL.935·

2.

στην περίπτωση ελικοπτέρων, τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο γ) σημείο 1 του FCL.910.TRI και τις απαιτήσεις για τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πιστοποιητικό TRI(H) που ορίζονται στην παράγραφο β) σημείο 2 του FCL.915.TRΙ·

θ)

πιστοποιητικών FI, IRI, CRI, STI ή MI εφόσον ο εκπαιδευτής πτήσεων:

1.

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον:

i)

στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων για ανεμόπτερα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 50 ωρών ή 150 απογειώσεων σε ανεμόπτερα·

ii)

στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων για αερόστατα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 50 ωρών ή 50 απογειώσεων σε αερόστατα·

iii)

σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πτητική εκπαίδευση 500 ωρών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών·

2.

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935 στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών προκειμένου να αποδείξει στον Εξεταστή Εκπαιδευτών Πτήσεων (FIE) την ικανότητα να παρέχει εκπαίδευση για το πιστοποιητικό FΙ·

ι)

πτυχίων MPL, εφόσον ο εκπαιδευτής πτήσεων:

1.

για την κύρια πτητική φάση της εκπαίδευσης, έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστής αεροπλάνων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 200 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

2.

για τη βασική φάση της εκπαίδευσης:

i)

διαθέτει ικανότητα IR για πολυκινητήρια αεροπλάνα και το δικαίωμα να παρέχει εκπαίδευση για ικανότητες IR· και

ii)

διαθέτει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 500 ωρών σε συνεργασία πολλών πληρωμάτων.

3.

στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων που διαθέτει ήδη τα προσόντα να παρέχει εκπαίδευση σε ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων για το πτυχίο ATP(A) ή το πτυχίο CPL(A)/την ικανότητα IR, η απαίτηση του σημείου 2.ii) μπορεί να αντικατασταθεί από την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων βαθμιαίας εκπαίδευσης αποτελούμενου από:

i)

αξιολόγηση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων·

ii)

την παρακολούθηση 5 μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης στη φάση 3 κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο MPL·

iii)

την παρακολούθηση 5 μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης στη φάση 4 κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο MPL·

iv)

την παρακολούθηση 5 μαθημάτων περιοδικής εκπαίδευσης επί γραμμής σε προσομοιωτή σε αερομεταφορέα·

v)

το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων για εκπαιδευτές συνεργασίας πολλών πληρωμάτων.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτής πτήσεων ολοκληρώνει τα πρώτα 5 μαθήματα υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή ικανότητας οργάνων για αεροπλάνα, εκπαιδευτή συνεργασίας πολλών πληρωμάτων για αεροπλάνα ή εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα που διαθέτει τα προσόντα για την παροχή πτητικής εκπαίδευσης για το πτυχίο MPL.

FCL.910.FI   FI – Περιορισμένα δικαιώματα

α)   Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή πτήσεων περιορίζονται στην παροχή πτητικής εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτήσεων για την ίδια κατηγορία αεροσκαφών που έχει ορίσει ο ΕΦΕ για αυτόν το σκοπό, στις εξής περιπτώσεις:

1.

για την έκδοση πτυχίων PPL, SPL, BPL και LAPL·

2.

σε όλους του ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων σε επίπεδο πτυχίου PPL, στην περίπτωση αεροπλάνων και ελικοπτέρων·

3.

για ικανότητες τάξης και τύπου για μονοκινητήρια αεροσκάφη ενός χειριστή, επεκτάσεις τάξης και ομάδας στην περίπτωση αερόστατων και επεκτάσεων τάξης στην περίπτωση ανεμοπτέρων·

4.

για ικανότητες εκτέλεσης νυκτερινών πτήσεων, ρυμούλκησης ή ακροβατικές ικανότητες.

β)   Κατά την παροχή εκπαίδευσης υπό επίβλεψη, σύμφωνα με την παράγραφο α), ο εκπαιδευτής πτήσεων δεν διαθέτει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί μαθητευόμενους χειριστές ώστε να πραγματοποιούν πρώτες πτήσεις «μόνος» και πρώτες πτήσεις ταξιδιού ναυτιλίας «μόνος».

γ)   Οι περιορισμοί των παραγράφων α) και β) αίρονται από το πιστοποιητικό FI εφόσον ο εκπαιδευτής πτήσεων έχει συμπληρώσει:

1.

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αεροπλάνα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 100 ωρών σε αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης και επιπλέον έχει επιβλέψει τουλάχιστον 25 πτήσεις «μόνος» μαθητευόμενων χειριστών·

2.

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για ελικόπτερα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 100 ωρών σε ελικόπτερα και επιπλέον έχει επιβλέψει τουλάχιστον 25 πτητικές ασκήσεις αέρος «μόνος» μαθητευόμενων χειριστών·

3.

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αερόπλοια, ανεμόπτερα και αερόστατα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 15 ωρών ή 50 απογειώσεων που καλύπτει ολόκληρο το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την έκδοση πτυχίων PPL(As), SPL ή BPL στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών.

FCL.915.FI   FI - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό FI:

α)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αεροπλάνα και ελικόπτερα:

1.

έχουν λάβει πτητική εκπαίδευση με όργανα τουλάχιστον 10 ωρών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών, από τις οποίες το πολύ 5 ώρες μπορούν να αφορούν χρόνο με όργανα στο έδαφος σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης·

2.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης ταξιδιού ναυτιλίας υπό συνθήκες VFR 20 ωρών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών ως κυβερνήτες· και

β)

επιπλέον, για τους εκπαιδευτές πτήσεων για αεροπλάνα:

1.

είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου CPL(Α)· είτε

2.

είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ΡΡL(Α) και:

i)

πληρούν τις απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων για το πτυχίο CPL, εκτός της περιπτώσεως εκπαιδευτή πτήσεων για αεροπλάνα που παρέχει εκπαίδευση μόνο για LAPL(A), και

ii)

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 200 ωρών σε αεροπλάνα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, από τις οποίες 150 ώρες ως κυβερνήτες·

3.

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 30 ώρες σε μονοκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα, από τις οποίες 5 ώρες έχουν συμπληρωθεί το εξάμηνο που προηγείται της προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής που προβλέπεται στην παράγραφο α) του FCL.930.FΙ·

4.

έχουν συμπληρώσει πτήση ταξιδιού ναυτιλίας υπό συνθήκες VFR τουλάχιστον ως κυβερνήτες, συμπεριλαμβανομένης πτήσης τουλάχιστον 540 χιλιομέτρων (300 ναυτικών μιλίων), κατά τη διάρκεια της οποίας οι αιτούντες πραγματοποιούν προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε δύο διαφορετικά αεροδρόμια·

γ)

επιπλέον, για τους εκπαιδευτές πτήσεων για ελικόπτερα, έχουν συμπληρώσει συνολικό χρόνο πτήσης 250 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, από τις οποίες:

1.

τουλάχιστον 100 ως κυβερνήτες, εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου CPL(H)· είτε

2.

τουλάχιστον 200 ώρες ως κυβερνήτες, εάν οι αιτούντες είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου PPL(H) και πληρούν τις απαιτήσεις για τις θεωρητικές γνώσεις για το πτυχίο CPL·

δ)

για εκπαιδευτές πτήσεων για αερόπλοια, έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 500 ωρών σε αερόπλοια ως κυβερνήτες, από τις οποίες 400 ώρες ως κυβερνήτες που είναι κάτοχοι πτυχίου CPL(As)·

ε)

για εκπαιδευτές πτήσεων ανεμοπτέρων, έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 100 ωρών και 200 απογειώσεις ως κυβερνήτες ανεμοπτέρων. Επιπλέον, όταν οι αιτούντες επιθυμούν να παρέχουν πτητική εκπαίδευση σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 30 ωρών ως κυβερνήτες σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης και έχουν ολοκληρώσει πρόσθετη αξιολόγηση επιδεξιότητας σε μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης, σύμφωνα με το FCL.935, με εκπαιδευτή πτήσεων που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο ι) του FCL.905.FΙ·

στ)

για εκπαιδευτές πτήσεων για αερόστατα, έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης σε αερόστατα 75 ωρών ως κυβερνήτες, από τις οποίες τουλάχιστον 15 ώρες έχουν συμπληρωθεί στην τάξη για την οποία παρέχουν πτητική εκπαίδευση.

FCL.930.FI   FI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Οι αιτούντες πιστοποιητικό FI έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ειδική προεισαγωγική πτητική δοκιμή με εκπαιδευτή πτήσεων που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στο σημείο i) του FCL.905.FI εντός των 6 μηνών που προηγούνται της έναρξης του κύκλου μαθημάτων προκειμένου για την αξιολόγηση της ικανότητάς τους να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων. Αυτή η προεισαγωγική πτητική δοκιμή βασίζεται στον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για ικανότητες τάξης και τύπου, όπως προβλέπεται στο προσάρτημα 9 του παρόντος Μέρους.

β)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών πτήσεων περιλαμβάνει:

1.

25 ώρες διδασκαλίας και μάθησης·

2.

i)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αεροπλάνα, ελικόπτερα και αερόπλοια, τουλάχιστον 100 ώρες εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών προόδου·

ii)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αερόστατα ή ανεμόπτερα, τουλάχιστον 30 ώρες εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών προόδου·

3.

i)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αεροπλάνα και ελικόπτερα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 30 ωρών, από τις οποίες 25 ώρες αφορούν πτητική εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό, εκ των οποίων 5 ώρες μπορούν να συμπληρωθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας I ή II ή συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3·

ii)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αερόπλοια, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 20 ωρών, από τις οποίες 15 ώρες αφορούν πτητική εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό·

iii)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για ανεμόπτερα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 6 ωρών ή 20 απογειώσεων·

iv)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για ανεμόπτερα που παρέχουν εκπαίδευση σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, πτητική εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό τουλάχιστον 6 ωρών σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης·

v)

στην περίπτωση εκπαιδευτών πτήσεων για αερόστατα, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 3 ωρών συμπεριλαμβανομένων 3 απογειώσεων.

Στην περίπτωση που αιτούνται πιστοποιητικό FI σε άλλη κατηγορία αεροσκαφών, στους χειριστές που είναι ή ήταν κάτοχοι:

1.

πιστοποιητικού FI(A), FI(H) ή FI(As) αναγνωρίζονται 55 ώρες για την ικανοποίηση της απαίτησης της παραγράφου β) σημείο 2.i) ή 18 ώρες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου β) σημείο 2.ii)·

FCL.940.FI   FI – Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)   Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού FI, ο κάτοχός του πληροί 2 από τις εξής 3 απαιτήσεις:

1.

έχει συμπληρώσει:

i)

στην περίπτωση πιστοποιητικών FI(A) και FI(H), πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 50 ωρών στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών ως εκπαιδευτής πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών, εκπαιδευτής πτήσεων, εκπαιδευτής ικανότητας τύπου, εκπαιδευτής ικανότητας κατηγορίας, εκπαιδευτής ικανότητας οργάνων ή ως εξεταστής κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού. Εάν πρόκειται να επανεπικυρωθούν τα δικαιώματα παροχής εκπαίδευσης για την ικανότητα IR, 10 από αυτές τις ώρες αφορούν πτητική εκπαίδευση για την ικανότητα IR και έχουν συμπληρωθεί εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού FΙ·

ii)

στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων για αερόπλοια, πτητική εκπαίδευση 20 ωρών σε αερόπλοια ως εκπαιδευτής πτήσεων, εκπαιδευτής ικανότητας κατηγορίας ή εξεταστής κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού· Εάν πρόκειται να επανεπικυρωθούν τα δικαιώματα παροχής εκπαίδευσης για την ικανότητα IR, 10 από αυτές τις ώρες αφορούν πτητική εκπαίδευση για την ικανότητα IR και έχουν συμπληρωθεί εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού FΙ·

iii)

στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων για ανεμόπτερα, πτητική εκπαίδευση 30 ωρών ή 60 απογειώσεων σε ανεμόπτερα ή μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης ως εκπαιδευτής πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών, εκπαιδευτής πτήσεων ή εξεταστής κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού·

iv)

στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων για αερόστατα, πτητική εκπαίδευση 6 ωρών σε αερόστατα ή εξεταστής κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού·

2.

έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επανεκπαίδευσης για εκπαιδευτές εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού FΙ·

3.

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935 εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού FI.

β)   Για τουλάχιστον κάθε δεύτερη μεταγενέστερη επανεπικύρωση στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων αεροπλάνων ή εκπαιδευτή πτήσεων ελικοπτέρων ή για κάθε τρίτη επανεπικύρωση στην περίπτωση εκπαιδευτή πτήσεων αερόπλοιων, ανεμοπτέρων και αερόστατων, ο κάτοχος ολοκληρώνει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935.

γ)   Ανανέωση. Αν το πιστοποιητικό FI έχει λήξει, ο αιτών, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ανανέωσης:

1.

παρακολουθεί σεμινάριο επανεκπαίδευσης εκπαιδευτών·

2.

ολοκληρώνει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ειδικές απαιτήσεις για εκπαιδευτές ικανότητας τύπου - TRI

FCL.905.TRI   TRI - Δικαιώματα και προϋποθέσεις

Τα δικαιώματα ενός εκπαιδευτή ικανότητας τύπου είναι να παρέχει εκπαίδευση:

α)

για την επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων IR, εφόσον ο εκπαιδευτής ικανότητας τύπου είναι κάτοχος έγκυρης ικανότητας IR·

β)

για την έκδοση πιστοποιητικού TRI ή SFI, εφόσον ο κάτοχος διαθέτει πείρα 3 ετών ως εκπαιδευτής ικανότητας τύπου· και

γ)

στην περίπτωση εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για αεροπλάνα ενός χειριστή:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων τύπου για σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, όταν ο αιτών επιθυμεί δικαιώματα για τη διενέργεια πτητικών λειτουργιών ενός χειριστή.

Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για αεροπλάνα ενός χειριστή μπορούν να επεκταθούν σε πτητική εκπαίδευση για ικανότητες τύπου σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών, εφόσον ο εκπαιδευτής ικανότητας τύπου:

i)

είναι κάτοχος πιστοποιητικού MCCΙ· είτε

ii)

είναι ή ήταν κάτοχος πιστοποιητικού TRI για αεροπλάνα πολλών χειριστών.

2.

στη βασική φάση κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο MPL, εφόσον τα δικαιώματά του/της έχουν επεκταθεί για πτητικές λειτουργίες πολλών εκπαιδευτών και είναι ή ήταν κάτοχος πτυχίου FI(A) ή IRI(A).

δ)

στην περίπτωση εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για αεροπλάνα πολλών χειριστών:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων τύπου για:

i)

αεροπλάνα πολλών χειριστών·

ii)

σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή όταν ο αιτών επιθυμεί δικαιώματα για συμμετοχή σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών·

2.

για εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων·

3.

για τη βασική, ενδιάμεση και προχωρημένη φάση κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο MPL, εφόσον, στην περίπτωση της βασικής φάσης, είναι ή ήταν κάτοχος πιστοποιητικού FI(A) ή IRI(A)·

ε)

στην περίπτωση εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για ελικόπτερα:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων τύπου για ελικόπτερα·

2.

για εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, εφόσον είναι κάτοχος ικανότητας τύπου για ελικόπτερα πολλών χειριστών·

3.

για την επέκταση της ικανότητας IR(H) για μονοκινητήρια ελικόπτερα σε ικανότητα IR(H) για πολυκινητήρια ελικόπτερα.

στ)

στην περίπτωση εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για αεροσκάφη άντωσης από συστήματα ισχύος:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων τύπου για αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος·

2.

για εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων.

FCL.910.TRI   TRI – Περιορισμένα δικαιώματα

α)   Γενικά. Αν η εκπαίδευση του εκπαιδευτή ικανότητας τύπου πραγματοποιείται σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, τότε τα δικαιώματά του περιορίζονται σε εκπαίδευση σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτής ικανότητας τύπου μπορεί να πραγματοποιεί γραμμή πτήσης υπό επίβλεψη, εφόσον ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών ικανότητας τύπου συμπεριλάμβανε επιπλέον εκπαίδευση για αυτόν το σκοπό.

β)   Εκπαιδευτής ικανότητας τύπου για αεροπλάνα και αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος - TRI(A) και TRI(PL). Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών ικανότητας τύπου περιορίζονται στον τύπο των αεροπλάνων ή αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος όπου πραγματοποιήθηκαν η εκπαίδευση και η αξιολόγηση επιδεξιότητας. Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή ικανότητας τύπου επεκτείνονται σε περαιτέρω τύπους όταν ο εκπαιδευτής ικανότητας τύπου:

1.

έχει συμπληρώσει εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης τουλάχιστον 15 σκέλη διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων απογειώσεων και προσγειώσεων στον αντίστοιχο τύπο αεροσκαφών, εκ των οποίων 7 σκέλη διαδρομής μπορούν να συμπληρωθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης·

2.

έχει συμπληρώσει τα τμήματα τεχνικής εκπαίδευσης και πτητικής εκπαίδευσης του σχετικού κύκλου μαθημάτων εκπαιδευτών ικανότητας τύπου·

3.

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές ενότητες της αξιολόγησης επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935 προκειμένου να αποδείξει σε εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων ή εξεταστή ικανότητας τύπου που διαθέτει τα προσόντα του τμήματος ΙΑ την ικανότητά του/της να παρέχει εκπαίδευση σε χειριστές στο απαιτούμενο επίπεδο για την έκδοση ικανότητας τύπου, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης πριν από την πτήση, της εκπαίδευσης μετά από την πτήση και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων.

γ)   Εκπαιδευτές ικανότητας τύπου για ελικόπτερα - TRI(H).

1.

Τα δικαιώματα ενός εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για ελικόπτερα περιορίζονται στον τύπο ελικοπτέρων στον οποίον πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση του πιστοποιητικού TRI. Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή ικανότητας τύπου επεκτείνονται σε περαιτέρω τύπους όταν ο εκπαιδευτής ικανότητας τύπου:

i)

έχει ολοκληρώσει το κατάλληλο τεχνικό τμήμα τύπου του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών ικανότητας τύπου στον αντίστοιχο τύπο ελικοπτέρων ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο·

ii)

έχει πραγματοποιήσει πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ωρών στον αντίστοιχο τύπο υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για ελικόπτερα που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα· και

iii)

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές ενότητες της αξιολόγησης επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935 προκειμένου να αποδείξει σε εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων ή εξεταστή ικανότητας τύπου που διαθέτει τα προσόντα του τμήματος ΙΑ την ικανότητά του/της να παρέχει εκπαίδευση σε χειριστές στο απαιτούμενο επίπεδο για την έκδοση ικανότητας τύπου, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης πριν από την πτήση, της εκπαίδευσης μετά από την πτήση και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων.

2.

Πριν από την επέκταση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτών ικανότητας τύπου για ελικόπτερα από ελικόπτερα ενός χειριστή σε ελικόπτερα πολλών χειριστών στον ίδιο τύπο ελικοπτέρων, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 100 ώρες πτητικών λειτουργιών πολλών χειριστών στον συγκεκριμένο τύπο.

δ)   Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, οι κάτοχοι πιστοποιητικού TRI στους οποίους έχει εκδοθεί ικανότητα τύπου σύμφωνα με την παράγραφο ε) του FCL.725 δικαιούνται επέκταση των δικαιωμάτων τους στο νέο αυτόν τύπο αεροσκαφών.

FCL.915.TRI   TRI - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό TRI:

α)

είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή CPL, MPL ή ATPL για την αντίστοιχη κατηγορία αεροσκαφών·

β)

για πιστοποιητικό TRI(MPA):

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 1 500 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων πολλών χειριστών· και

2.

έχουν συμπληρώσει εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης 30 σκέλη διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων απογειώσεων και προσγειώσεων ως κυβερνήτες ή συγκυβερνήτες στον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνων, από τα οποία 15 σκέλη διαδρομής μπορούν να συμπληρωθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο·

γ)

για πιστοποιητικό TRI(SpA):

1.

έχουν συμπληρώσει εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης 30 σκέλη διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων απογειώσεων και προσγειώσεων ως κυβερνήτες στον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνων, από τα οποία 15 σκέλη διαδρομής μπορούν να συμπληρωθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο· και

2.

i)

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων, συμπεριλαμβανομένων 30 ωρών ως κυβερνήτες στον αντίστοιχο τύπο αεροπλάνων· είτε

ii)

είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού FI για πολυκινητήρια αεροπλάνα με δικαιώματα IR(A)·

δ)

για πιστοποιητικό TRI(H):

1.

στην περίπτωση πιστοποιητικού TRI(H) για μονοκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, έχουν συμπληρώσει 250 ώρες ως χειριστές ελικοπτέρων·

2.

στην περίπτωση πιστοποιητικού TRI(H) για πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, έχουν συμπληρώσει 500 ώρες ως χειριστές ελικοπτέρων, συμπεριλαμβανομένων 100 ωρών ως κυβερνήτες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή·

3.

στην περίπτωση πιστοποιητικού TRI(H) για ελικόπτερα πολλών χειριστών, έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 1 000 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, συμπεριλαμβανομένων:

i)

350 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων πολλών χειριστών· είτε

ii)

στην περίπτωση αιτούντων που είναι ήδη κάτοχοι πιστοποιητικού TRI(H) για πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, 100 ωρών ως χειριστές αυτού του τύπου σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών.

4.

Στους κατόχους πιστοποιητικού FI(H) αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων 1 και 2 για τα αντίστοιχα ελικόπτερα ενός χειριστή·

ε)

για πιστοποιητικό TRI(PL):

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 1 500 ωρών σε αεροπλάνα πολλών χειριστών, αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος ή ελικόπτερα πολλών χειριστών· και

2.

έχουν συμπληρώσει εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης 30 σκέλη διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων απογειώσεων και προσγειώσεων ως κυβερνήτες ή συγκυβερνήτες στον αντίστοιχο τύπο αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος, από τα οποία 15 σκέλη διαδρομής μπορούν να συμπληρωθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο.

FCL.930.TRI   TRI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών ικανότητας τύπου αποτελείται τουλάχιστον από:

1.

25 ώρες διδασκαλίας και μάθησης·

2.

10 ώρες τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης των τεχνικών γνώσεων, της κατάρτισης των σχεδίων μαθημάτων και της ανάπτυξης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων στην αίθουσα διδασκαλίας/στον προσομοιωτή·

3.

πτητική εκπαίδευση 5 ωρών στο κατάλληλο αεροσκάφος ή σε προσομοιωτή που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο αεροσκάφος για αεροσκάφη ενός χειριστή και 10 ώρες για αεροσκάφη πολλών χειριστών ή σε προσομοιωτή που αντιπροσωπεύει αυτά τα αεροσκάφη.

β)   Στους αιτούντες που είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή αναγνωρίζεται πλήρως ότι ικανοποιούν την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1.

γ)   Στους αιτούντες πιστοποιητικό TRI οι οποίοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού SFI για το σχετικό τύπο αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις αυτής της παραγράφου για την έκδοση πιστοποιητικού TRI περιοριζόμενου στην πτητική εκπαίδευση σε προσομοιωτές.

FCL.935.TRI   TRI - Αξιολόγηση επιδεξιότητας

Αν η αξιολόγηση επιδεξιότητας για εκπαιδευτές ικανότητας τύπου πραγματοποιείται σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, το πιστοποιητικό TRI περιορίζεται σε εκπαίδευση σε πλήρεις προσομοιωτές πτήσης.

Ο περιορισμός αίρεται όταν ο εκπαιδευτής ικανότητας τύπου έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την αξιολόγηση επιδεξιότητας σε αεροσκάφος.

FCL.940.TRI   TRI - Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)   Επανεπικύρωση

1.

Αεροπλάνα. Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού TRI(A), ο αιτών πληροί εντός της 12μηνης περιόδου πριν από τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού μία από τις εξής 3 απαιτήσεις:

i)

διεξαγωγή ενός από τα ακόλουθα μέρη πλήρους κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων ικανότητας τύπου: μάθημα σε προσομοιωτή διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών ή άσκηση αέρος διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας, αποτελούμενη από τουλάχιστον 2 απογειώσεις και προσγειώσεις·

ii)

έχει λάβει επανεκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτής ικανότητας τύπου σε ΕΦΕ·

iii)

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935.

2.

Ελικόπτερα και αεροσκάφη με άντωση. Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού TRI (H) ή TRI(PL), ο αιτών πληροί εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού TRI, 2 από τις εξής 3 απαιτήσεις:

i)

έχει συμπληρώσει πτητική εκπαίδευση 50 ωρών σε κάθε έναν από τους τύπους αεροσκαφών για τους οποίους είναι κάτοχος εκπαιδευτικών δικαιωμάτων ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτούς τους τύπους, από τις οποίες τουλάχιστον 15 ώρες έχουν συμπληρωθεί εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού TRI.

Στην περίπτωση εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος, εκτελεί αυτές τις ώρες πτητικής εκπαίδευσης ως εκπαιδευτής ικανότητας τύπου ή εξεταστής ικανότητας τύπου (TRE), ή ως εκπαιδευτής συνθετικής πτήσης ή εξεταστής σε συνθετικό μέσο (SFE). Στην περίπτωση εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για ελικόπτερα, αναγνωρίζεται επίσης για αυτόν το σκοπό ο χρόνος πτήσης ως εκπαιδευτής πτήσεων, ως εκπαιδευτής ικανότητας οργάνων, ως εκπαιδευτής συνθετικής εκπαίδευσης ή ως εξεταστής κάθε είδους·

ii)

έχει λάβει επανεκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτής ικανότητας τύπου σε ΕΦΕ·

iii)

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935.

3.

Για τουλάχιστον κάθε δεύτερη επανεπικύρωση πιστοποιητικού TRI, ο κάτοχος ολοκληρώνει επιτυχώς αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935.

4.

Στην περίπτωση κατόχου πιστοποιητικού TRI για περισσότερους του ενός τύπους αεροσκαφών στην ίδια κατηγορία, η αξιολόγηση επιδεξιότητας που πραγματοποιείται σε έναν από αυτούς τους τύπους επανεπικυρώνει το πιστοποιητικό TRI για τους άλλους τύπους που κατοχυρώνει το πιστοποιητικό εντός της ίδιας κατηγορίας αεροσκαφών.

5.

Ειδικές απαιτήσεις για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού TRI(H). Στους εκπαιδευτές ικανότητας τύπου για ελικόπτερα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού FI(H) για τον σχετικό τύπο αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου α) ανωτέρω. Σε αυτήν την περίπτωση, το πιστοποιητικό TRI(H) ισχύει έως την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού FI(H).

β)   Ανανέωση

1.

Αεροπλάνα. Εάν το πιστοποιητικό TRI (A) έχει λήξει, ο αιτών:

i)

έχει συμπληρώσει εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης τουλάχιστον 30 σκέλη διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων απογειώσεων και προσγειώσεων στον αντίστοιχο τύπο αεροσκαφών, εκ των οποίων 15 σκέλη διαδρομής μπορούν να συμπληρωθούν σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης·

ii)

έχει συμπληρώσει τα σχετικά τμήματα εκπαίδευσης του κύκλου μαθημάτων εκπαιδευτών ικανότητας τύπου σε εγκεκριμένο φορέα εκπαίδευσης (ΕΦΕ)·

iii)

έχει συμπληρώσει στο πλαίσιο πλήρους κύκλου μαθημάτων ικανότητας τύπου, τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης για τον οικείο τύπο αεροπλάνου υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή TRI(A).

2.

Ελικόπτερα και αεροσκάφη με άντωση. Αν το πιστοποιητικό TRI (H) ή TRI(PL) έχει λήξει, ο αιτών, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ανανέωσης:

i)

λαμβάνει επανεκπαίδευση ως εκπαιδευτής ικανότητας τύπου σε ΕΦΕ, η οποία καλύπτει τα σχετικά στοιχεία του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για εκπαιδευτές ικανότητας τύπου· και

ii)

ολοκληρώνει αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935 σε κάθε ένα από τους τύπους αεροσκαφών για τους οποίους ζητεί την ανανέωση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Ειδικές απαιτήσεις για εκπαιδευτές ικανότητας τάξης - CRI

FCL.905.CRI   CRI - Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα ενός εκπαιδευτή ικανότητας τάξης είναι να παρέχει εκπαίδευση:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανότητας τάξης ή τύπου για μη σύνθετα αεροπλάνα μη υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, όταν τα δικαιώματα που επιθυμεί ο αιτών είναι να πετά σε πτητικές λειτουργίες ενός χειριστή·

2.

για ικανότητα ρυμούλκησης ή ακροβατική ικανότητα για την κατηγορία αεροπλάνων, εφόσον ο εκπαιδευτής ικανότητας τάξης είναι κάτοχος της σχετικής ικανότητας και έχει αποδείξει σε εκπαιδευτή πτήσεων που διαθέτει τα προσόντα τα οποία προβλέπονται στο σημείο i) του FCL.905.FI την ικανότητα παροχής εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη ικανότητα.

β)   Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών ικανότητας τάξης περιορίζονται στην τάξη ή τον τύπο αεροπλάνων με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση επιδεξιότητας εκπαιδευτή. Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή ικανότητας τάξης επεκτείνονται σε περαιτέρω τάξεις ή τύπους εφόσον εντός των τελευταίων 12 μηνών:

1.

έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης 15 ωρών ως κυβερνήτης αεροπλάνων της αντίστοιχης τάξης ή τύπου·

2.

έχει πραγματοποιήσει μια εκπαιδευτική πτήση από τη δεξιά θέση υπό την επίβλεψη άλλου εκπαιδευτή ικανότητας τάξης ή εκπαιδευτή πτήσεων στην άλλη θέση χειριστή, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα για τη συγκεκριμένη τάξη ή τον τύπο.

FCL.915.CRI   CRI - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό CRI έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον:

α)

στην περίπτωση πολυκινητήριων αεροπλάνων:

1.

500 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστές αεροπλάνων·

2.

30 ώρες ως κυβερνήτες στην αντίστοιχη τάξη ή τον τύπο αεροπλάνων·

β)

στην περίπτωση μονοκινητήριων αεροπλάνων:

1.

300 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστές αεροπλάνων·

2.

30 ώρες ως κυβερνήτες στην αντίστοιχη τάξη ή τον τύπο αεροπλάνων.

FCL.930.CRI   CRI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για εκπαιδευτές ικανότητας τάξης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

1.

25 ώρες διδασκαλίας και μάθησης·

2.

10 ώρες τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης των τεχνικών γνώσεων, της κατάρτισης των σχεδίων μαθημάτων και της ανάπτυξης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων στην αίθουσα διδασκαλίας/στον προσομοιωτή·

3.

5 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε πολυκινητήρια αεροπλάνα ή 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε μονοκινητήρια αεροπλάνα από εκπαιδευτή πτήσεων για αεροπλάνα που διαθέτει τα προσόντα του σημείου i) του FCL.905.FI.

β)   Στους αιτούντες που είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή αναγνωρίζεται πλήρως ότι ικανοποιούν την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1.

FCL.940.CRI   CRI – Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)   Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού CRI ο αιτών, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού:

1.

συμπληρώνει πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ωρών ως εκπαιδευτής ικανότητας τάξης. Αν ο αιτών διαθέτει δικαιώματα εκπαιδευτή ικανότητας τάξης για μονοκινητήρια και πολυκινητήρια αεροπλάνα, οι 10 ώρες πτητικής εκπαίδευσης κατανέμονται εξίσου σε μονοκινητήρια και πολυκινητήρια αεροπλάνα· είτε

2.

λαμβάνει επανεκπαίδευση ως εκπαιδευτής ικανότητας τάξης σε ΕΦΕ· είτε

3.

ολοκληρώνει επιτυχώς την αξιολόγηση επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935 για πολυκινητήρια ή μονοκινητήρια αεροπλάνα, ανάλογα με την περίπτωση.

β)   Για τουλάχιστον κάθε δεύτερη επανεπικύρωση πιστοποιητικού CRI, ο κάτοχος πληροί την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 3.

γ)   Ανανέωση. Αν το πιστοποιητικό CRI έχει λήξει, ο αιτών, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ανανέωσης:

1.

λαμβάνει επανεκπαίδευση ως εκπαιδευτής ικανότητας τάξης σε ΕΦΕ·

2.

ολοκληρώνει επιτυχώς την αξιολόγηση επιδεξιότητας που προβλέπεται στο FCL.935.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Ειδικές απαιτήσεις για εκπαιδευτές ικανότητας οργάνων - ΙRI

FCL.905.IRI   ΙRI — Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα ενός εκπαιδευτή ικανότητας οργάνων είναι να παρέχει εκπαίδευση για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανότητας οργάνων στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών.

β)   Ειδικές απαιτήσεις για τον κύκλο μαθημάτων για το πτυχίο MPL. Προκειμένου να παρέχει εκπαίδευση στη βασική φάση εκπαίδευσης κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο MPL, ο εκπαιδευτής ικανότητας οργάνων για αεροπλάνα:

1.

είναι κάτοχος ικανότητας IR για πολυκινητήρια αεροπλάνα· και

2.

έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 500 ωρών σε συνεργασία πολλών πληρωμάτων.

3.

Στην περίπτωση εκπαιδευτή ικανότητας οργάνων που διαθέτει ήδη τα προσόντα να παρέχει εκπαίδευση σε ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων για το πτυχίο ATP(A) ή το πτυχίο CPL(A)/την ικανότητα IR, η απαίτηση της παραγράφου β) σημείο 2 μπορεί να αντικατασταθεί από την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων της παραγράφου κ) σημείο 3 του FCL.905.FI.

FCL.915.IRI   IRI - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό IRI:

α)

στην περίπτωση πιστοποιητικού IRI(A):

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 800 ωρών υπό συνθήκες IFR, από τις οποίες 400 ώρες έχουν συμπληρωθεί σε αεροπλάνα· και

2.

στην περίπτωση αιτούντων πιστοποιητικό IRI(A) για πολυκινητήρια αεροπλάνα, πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου α) του FCL.915.CRΙ·

β)

στην περίπτωση πιστοποιητικού IRI(Η):

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών υπό συνθήκες IFR, από τις οποίες τουλάχιστον 250 ώρες είναι χρόνος πτήσης με όργανα σε ελικόπτερα· και

2.

στην περίπτωση αιτούντων πιστοποιητικού IR(H) για ελικόπτερα πολλών χειριστών, πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου ζ) σημείο 3.ii) του FCL.905.FΙ·

γ)

στην περίπτωση πιστοποιητικού IRI(As), έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 300 ωρών υπό συνθήκες IFR, από τις οποίες τουλάχιστον 100 ώρες είναι χρόνος πτήσης με όργανα σε αερόπλοια.

FCL.930.IRI   IRI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για εκπαιδευτές ικανότητας οργάνων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

1.

25 ώρες διδασκαλίας και μάθησης·

2.

10 ώρες τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης των τεχνικών γνώσεων οργάνων, της κατάρτισης των σχεδίων μαθημάτων και της ανάπτυξης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων στην αίθουσα διδασκαλίας·

3.

i)

για το πιστοποιητικό IRI(A), τουλάχιστον 10 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αεροπλάνο, πλήρη προσομοιωτή πτήσης, συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II. Στην περίπτωση αιτούντων που ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού FI(A), οι ώρες αυτές μειώνονται σε 5·

ii)

για το πιστοποιητικό IRI(Η), τουλάχιστον 10 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερο, πλήρη προσομοιωτή πτήσης, συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/ΙΙΙ·

iii)

για το πιστοποιητικό IRI(As), τουλάχιστον 10 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αερόπλοιο, πλήρη προσομοιωτή πτήσης, συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II.

β)   Η πτητική εκπαίδευση παρέχεται από εκπαιδευτή πτήσεων που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στο σημείο i) του FCL.905.FI.

γ)   Στους αιτούντες που είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή αναγνωρίζεται πλήρως ότι ικανοποιούν την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1.

FCL.940.IRI   IRI – Επανεπικύρωση και ανανέωση

Για την επανεπικύρωση και ανανέωση πιστοποιητικού IRI, ο κάτοχος πληροί τις απαιτήσεις για την επανεπικύρωση και ανανέωση πιστοποιητικού FI σύμφωνα με το FCL.940.FI.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Ειδικές απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης - SFI

FCL.905.SFI   SFI - Δικαιώματα και προϋποθέσεις

Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης είναι να παρέχει συνθετική πτητική εκπαίδευση στη σχετική κατηγορία αεροσκαφών για:

α)

την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανότητας IR, εφόσον είναι ή ήταν κάτοχος ικανότητας στη σχετική κατηγορία αεροσκαφών και έχει ολοκληρώσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών ικανότητας οργάνων· και

β)

στην περίπτωση εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα ενός χειριστή:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων τύπου για σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, όταν ο αιτών επιθυμεί δικαιώματα για τη διενέργεια πτητικών λειτουργιών ενός χειριστή.

Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα ενός χειριστή μπορούν να επεκταθούν για πτητική εκπαίδευση για ικανότητες τύπου σύνθετων αεροπλάνων υψηλών αποδόσεων ενός χειριστή σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών, εφόσον ο εκπαιδευτής:

i)

είναι κάτοχος πιστοποιητικού MCCΙ· είτε

ii)

είναι ή ήταν κάτοχος πιστοποιητικού TRI για αεροπλάνα πολλών χειριστών· και

2.

εφόσον τα δικαιώματα του εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα ενός χειριστή έχουν επεκταθεί σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών σύμφωνα με το σημείο 1:

i)

για συνεργασία πολλών πληρωμάτων·

ii)

για τη βασική φάση του κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο MPL·

γ)

στην περίπτωση εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα πολλών χειριστών:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων τύπου για:

i)

αεροπλάνα πολλών χειριστών·

ii)

σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή όταν ο αιτών επιθυμεί δικαιώματα για συμμετοχή σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών·

2.

για συνεργασία πολλών πληρωμάτων·

3.

για συνεργασία πολλών πληρωμάτων· για τη βασική, ενδιάμεση και προχωρημένη φάση κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο MPL, εφόσον, στην περίπτωση της βασικής φάσης, είναι ή ήταν κάτοχος πιστοποιητικού FI(A) ή IRI(A)·

δ)

στην περίπτωση εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για ελικόπτερα:

1.

για την έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ικανοτήτων τύπου για ελικόπτερα·

2.

για εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, εφόσον ο εκπαιδευτής ικανότητας τύπου διαθέτει δικαιώματα παροχής εκπαίδευσης για ελικόπτερα πολλών χειριστών.

FCL.910.SFI   SFI – Περιορισμένα δικαιώματα

Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης περιορίζονται στη συσκευή πτητικής εκπαίδευσης FTD 2/3 ή στον πλήρη προσομοιωτή πτήσης του τύπου αεροσκαφών όπου ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης.

Είναι δυνατή η επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλες εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύουν επιπλέον τύπους της ίδιας κατηγορίας αεροσκαφών εφόσον ο κάτοχός τους:

α)

έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά το περιεχόμενο περί προσομοιωτών του σχετικού κύκλου μαθημάτων ικανότητας τύπου· και

β)

έχει συμπληρώσει, στο πλαίσιο πλήρους κύκλου μαθημάτων ικανότητας τύπου, πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 3 ωρών σχετική με τα καθήκοντα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης στον αντίστοιχο τύπο, υπό την επίβλεψη και προς ικανοποίηση εξεταστή ικανότητας τύπου που διαθέτει τα προσόντα για αυτόν το σκοπό.

FCL.915.SFI   SFI - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό SFI:

α)

είναι ή ήταν κάτοχοι πτυχίου CPL, MPL ή ATPL στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών·

β)

έχουν ολοκληρώσει εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για την έκδοση της ικανότητας τύπου για το συγκεκριμένο αεροσκάφος σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης που αντιπροσωπεύει τον αντίστοιχο τύπο· και

γ)

επιπλέον, για πιστοποιητικό SFI(A) για αεροπλάνα πολλών χειριστών ή για πιστοποιητικό SFI(PL):

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 500 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων πολλών χειριστών ή αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος, ανάλογα με την περίπτωση·

2.

έχουν ολοκληρώσει, ως χειριστές ή παρατηρητές, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης, τουλάχιστον:

i)

3 σκέλη διαδρομής στον θάλαμο διακυβέρνησης αεροσκάφους του αντίστοιχου τύπου· είτε

ii)

2 εκπαιδευτικά μαθήματα προσανατολισμένης πτήσης γραμμής με προσομοιωτή παρεχόμενα από πλήρωμα πτήσης που διαθέτει τα σχετικά προσόντα στον θάλαμο διακυβέρνησης του αντίστοιχου τύπου. Αυτά τα μαθήματα με προσομοιωτή περιλαμβάνουν 2 πτήσεις διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών η κάθε μία μεταξύ 2 διαφορετικών αεροδρομίων και τον σχετικό σχεδιασμό και την ενημέρωση πριν από την πτήση·

δ)

επιπλέον, στην περίπτωση πιστοποιητικού SFI(A) για σύνθετα αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή:

1.

έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως κυβερνήτες σε αεροπλάνα ενός χειριστή·

2.

είναι ή ήταν κάτοχοι ικανότητας IR(A) πολυκινητήριων αεροσκαφών· και

3.

πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου γ) σημείο 2·

ε)

επιπλέον, σε περίπτωση πιστοποιητικού SFI(H):

1.

έχουν συμπληρώσει, ως χειριστές ή παρατηρητές, χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 ώρας στον θάλαμο διακυβέρνησης του αντίστοιχου τύπου εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης· και

2.

στην περίπτωση ελικοπτέρων πολλών χειριστών, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 000 ώρες πτητικής πείρας ως χειριστές ελικοπτέρων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 350 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων πολλών χειριστών·

3.

στην περίπτωση πολυκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή, έχουν συμπληρώσει 500 ώρες ως χειριστές ελικοπτέρων, συμπεριλαμβανομένων 100 ωρών ως κυβερνήτες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή·

4.

στην περίπτωση μονοκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή, έχουν συμπληρώσει 250 ώρες ως χειριστές ελικοπτέρων·

FCL.930.SFI   SFI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης περιλαμβάνει:

1.

το περιεχόμενο πτήσης σε εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης του κύκλου μαθημάτων για την αντίστοιχη ικανότητα τύπου·

2.

το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων για εκπαιδευτές ικανότητας τύπου.

β)   Στους αιτούντες πιστοποιητικό SFI, οι οποίοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού TRI για τον σχετικό τύπο, αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις αυτής της παραγράφου.

FCL.940.SFI   SFI – Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)   Επανεπικύρωση. Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού SFI, ο αιτών πληροί εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού SFI 2 από τις εξής 3 απαιτήσεις:

1.

έχει συμπληρώσει 50 ώρες ως εκπαιδευτής ή εξεταστής σε εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης, από τις οποίες τουλάχιστον 15 ώρες έχουν συμπληρωθεί εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού SFΙ·

2.

έχει λάβει επανεκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτής συνθετικής πτήσης σε ΕΦΕ·

3.

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις αντίστοιχες ενότητες της αξιολόγησης επιδεξιότητας σύμφωνα με το FCL.935.

β)   Επιπλέον, ο αιτών ολοκληρώνει, με τη χρήση πλήρους προσομοιωτή πτήσης, τους περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την έκδοση των συγκεκριμένων ικανοτήτων τύπου αεροσκαφών που αντιπροσωπεύουν τους τύπους για τους οποίους είναι κάτοχος δικαιωμάτων.

γ)   Για τουλάχιστον κάθε δεύτερη επανεπικύρωση πιστοποιητικού SFI, ο κάτοχος πληροί την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 3.

δ)   Ανανέωση. Αν το πιστοποιητικό SFI έχει λήξει, ο αιτών, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης:

1.

ολοκληρώνει το περιεχόμενο του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης·

2.

πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημεία 2 και 3.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Ειδικές απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές συνεργασίας πολλών πληρωμάτων - MCCI

FCL.905.MCCI   MCCI - Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή συνεργασίας πολλών πληρωμάτων είναι να παρέχει πτητική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια:

1.

του πρακτικού τμήματος κύκλων μαθημάτων συνεργασίας πολλών πληρωμάτων όταν δεν συνδυάζονται με εκπαίδευση ικανότητας τύπου· και

2.

στην περίπτωση εκπαιδευτών συνεργασίας πολλών πληρωμάτων για αεροπλάνα, της βασικής φάσης του ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πτυχίο MPL, εφόσον είναι ή ήταν κάτοχος πιστοποιητικού FI(A) ή πιστοποιητικού IRI(A).

FCL.910.MCCI   MCCI – Περιορισμένα δικαιώματα

Τα δικαιώματα του κατόχου πιστοποιητικού MCCI περιορίζονται στην εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, στην εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης 2/3 ή στον πλήρη προσομοιωτή πτήσης που χρησιμοποιήθηκε στον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών συνεργασίας πολλών πληρωμάτων.

Είναι δυνατή η επέκταση σε άλλες εκπαιδευτικές συσκευές διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επιπλέον τύπους αεροσκαφών, εφόσον ο κάτοχος έχει ολοκληρώσει την πρακτική εκπαίδευση του κύκλου μαθημάτων εκπαιδευτών συνεργασίας πολλών πληρωμάτων στον συγκεκριμένο τύπο εκπαιδευτικών συσκευών διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, συσκευών διαδικασιών πτήσης 2/3 ή πλήρων προσομοιωτών πτήσης.

FCL.915.MCCI   MCCI - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό MCCI:

α)

είναι ή ήταν κάτοχοι πτυχίου CPL, MPL ή ATPL στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών·

β)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον:

1.

στην περίπτωση αεροπλάνων, αερόπλοιων και αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος, 1 500 ώρες πτητικής πείρας ως χειριστές σε πτητικές λειτουργίες πολλών χειριστών·

2.

στην περίπτωση ελικοπτέρων, 1 000 ώρες πτητικής εμπειρίας ως χειριστές σε πτητικές λειτουργίες πολλών πληρωμάτων, από τις οποίες τουλάχιστον 350 ώρες σε ελικόπτερα πολλών χειριστών.

FCL.930.MCCI   MCCI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για εκπαιδευτές συνεργασίας πολλών πληρωμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

1.

25 ώρες διδασκαλίας και μάθησης·

2.

τεχνική εκπαίδευση σχετική με τον τύπο των εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης όπου ο αιτών επιθυμεί να παρέχει εκπαίδευση·

3.

3 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να είναι πτητική εκπαίδευση ή εκπαίδευση συνεργασίας πολλών πληρωμάτων στην αντίστοιχη εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή στον πλήρη προσομοιωτή πτήσης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή ικανότητας τύπου, εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης ή εκπαιδευτή συνεργασίας πολλών πληρωμάτων που έχει ορίσει ο ΕΦΕ για αυτόν το σκοπό. Αυτές οι ώρες πτητικής εκπαίδευσης υπό επίβλεψη περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της επιδεξιότητας του αιτούντος σύμφωνα με το FCL.920.

β)   Στους αιτούντες που είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού FI, TRI, CRI, IRI ή SFI αναγνωρίζεται πλήρως ότι ικανοποιούν την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1.

FCL.940.MCCI   MCCI – Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)   Για την επανεπικύρωση ενός πιστοποιητικού MCCI, ο αιτών έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημείο 3 του FCL.930.MCCI στον αντίστοιχο τύπο εκπαιδευτικών συσκευών διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, συσκευών διαδικασιών πτήσης 2/3 ή πλήρων προσομοιωτών πτήσης εντός των τελευταίων 12 μηνών της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού MCCI.

β)   Ανανέωση. Αν το πιστοποιητικό MCCI έχει λήξει, ο αιτών εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημεία 2 και 3 του FCL.930.MCCI στο σχετικό τύπο εκπαιδευτικών συσκευών διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III συνεργασίας πολλών πληρωμάτων, συσκευών διαδικασιών πτήσης 2/3 ή πλήρων προσομοιωτών πτήσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Ειδικές απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές συνθετικής εκπαίδευσης - SΤΙ

FCL.905.STI   SΤΙ - Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή συνθετικής εκπαίδευσης είναι να παρέχει συνθετική πτητική εκπαίδευση στη σχετική κατηγορίας αεροσκαφών για:

1.

την έκδοση πτυχίου·

2.

την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανότητας IR και ικανότητας τάξης ή τύπου για αεροσκάφη ενός χειριστή, πλην των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή.

β)   Πρόσθετα δικαιώματα για τους εκπαιδευτές συνθετικής εκπαίδευσης για αεροπλάνα. Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα περιλαμβάνουν συνθετική πτητική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της κύριας εκπαίδευσης πτητικών επιδεξιοτήτων ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για το πτυχίο MPL.

FCL.910.STI   SΤΙ – Περιορισμένα δικαιώματα

Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή συνθετικής εκπαίδευσης περιορίζονται στην εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III, στην εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης 2/3 ή στον πλήρη προσομοιωτή πτήσης που χρησιμοποιήθηκε στον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών συνθετικής εκπαίδευσης.

Είναι δυνατή η επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλες εκπαιδευτικές συσκευές προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύουν επιπλέον τύπους αεροσκαφών εφόσον ο κάτοχός τους:

α)

έχει ολοκληρώσει το περιεχόμενο πλήρους προσομοιωτή πτήσης του κύκλου μαθημάτων εκπαιδευτών ικανότητας τύπου στον αντίστοιχο τύπο·

β)

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για τη συγκεκριμένη ικανότητα τύπου αεροσκαφών σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης του αντίστοιχου τύπου·

γ)

έχει ολοκληρώσει, στο πλαίσιο κύκλου μαθημάτων ικανότητας τύπου, τουλάχιστον ένα μάθημα σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης σχετικά με τα καθήκοντα των εκπαιδευτών συνθετικής εκπαίδευσης ελάχιστης διάρκειας 3 ωρών στον αντίστοιχο τύπου αεροσκαφών υπό την επίβλεψη εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων.

FCL.915.STI   SΤΙ - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό STI:

α)

είναι ή ήταν κάτοχοι, εντός των 3 ετών που προηγούνται της αίτησης, πτυχίου χειριστή και δικαιωμάτων παροχής εκπαίδευσης κατάλληλων για τους κύκλους μαθημάτων όπου πρόκειται να παρέχουν εκπαίδευση·

β)

έχουν ολοκληρώσει σε εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας τον σχετικό περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων για την ικανότητα τάξης ή τύπου, εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης.

Οι αιτούντες πιστοποιητικό STI(A), οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν εκπαίδευση μόνο με συσκευές βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD), ολοκληρώνουν μόνο τις ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τη δοκιμή επιδεξιότητας για την έκδοση πτυχίου PPL(A)·

γ)

επιπλέον, για το πιστοποιητικό STI(H), έχουν συμπληρώσει, ως παρατηρητές, χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 ώρας στον θάλαμο διακυβέρνησης του αντίστοιχου τύπου ελικοπτέρων εντός των 12 μηνών που προηγούνται της αίτησης.

FCL.930.STI   STI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης αποτελείται από τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σχετικής με τα καθήκοντα των εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης, συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III, υπό την επίβλεψη εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων. Αυτές οι ώρες πτητικής εκπαίδευσης υπό επίβλεψη περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της επιδεξιότητας του αιτούντος σύμφωνα με το FCL.920.

Οι αιτούντες πιστοποιητικό STI(A), οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν εκπαίδευση μόνο με συσκευές βασικής εκπαίδευσης με όργανα, ολοκληρώνουν την πτητική εκπαίδευση με συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα.

β)   Στην περίπτωση αιτούντων πιστοποιητικό STI(H), ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει επίσης το περιεχόμενο πλήρους προσομοιωτή πτήσης του αντίστοιχου κύκλου μαθημάτων εκπαιδευτών ικανότητας τύπου.

FCL.940.STI   Επανεπικύρωση και ανανέωση πιστοποιητικού STI

α)   Επανεπικύρωση. Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού STI, ο αιτών, εντός των 12 τελευταίων μηνών της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού STI:

1.

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε πλήρη προσομοιωτή πτήσης ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας ή συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα, στο πλαίσιο πλήρους κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο CPL, την ικανότητα IR, το πτυχίο PPL ή ικανότητες τάξης ή τύπου· και

2.

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς στον πλήρη προσομοιωτή πτήσης, τη συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή την εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III όπου παρέχεται συνήθως η πτητική εκπαίδευση, τις αντίστοιχες ενότητες του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων, σύμφωνα με το παράρτημα 9 του παρόντος Μέρους, για την κατάλληλη τάξη ή τύπο αεροσκαφών.

Στην περίπτωση εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα που παρέχουν εκπαίδευση μόνο με συσκευές βασικής εκπαίδευσης με όργανα, ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων περιλαμβάνει μόνο τις ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση πτυχίου PPL(A).

β)   Ανανέωση. Εάν το πιστοποιητικό STI έχει λήξει, ο αιτών:

1.

λαμβάνει επανεκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτής συνθετικής εκπαίδευσης σε ΕΦΕ·

2.

ολοκληρώνει επιτυχώς στον πλήρη προσομοιωτή πτήσης, τη συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 2/3 ή την εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II/III όπου παρέχεται συνήθως η πτητική εκπαίδευση, τις αντίστοιχες ενότητες του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων, σύμφωνα με το παράρτημα 9 του παρόντος Μέρους, για την κατάλληλη τάξη ή τύπο αεροσκαφών.

Στην περίπτωση εκπαιδευτών συνθετικής πτήσης για αεροπλάνα που παρέχουν εκπαίδευση μόνο με συσκευές βασικής εκπαίδευσης με όργανα, ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων περιλαμβάνει μόνο τις ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση πτυχίου PPL(A).

3.

συμπληρώνει στο πλαίσιο πλήρους κύκλου μαθημάτων για το πτυχίο CPL, την ικανότητα IR, το πτυχίο PPL ή ικανότητες τάξης ή τύπου, τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτήσεων, εκπαιδευτή ικανότητας κατηγορίας για αεροπλάνα, εκπαιδευτή ικανότητας οργάνων ή εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για ελικόπτερα που έχει ορίσει για αυτόν το σκοπό ο ΕΦΕ. Τουλάχιστον 1 ώρα πτητικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη εξεταστή εκπαιδευτών πτήσεων για αεροπλάνα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Εκπαιδευτής ικανότητας βουνού - MI

FCL.905.MI   ΜΙ – Δικαιώματα και προϋποθέσεις

Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή ικανότητας βουνού είναι να παρέχει πτητική εκπαίδευση για την έκδοση ικανότητας βουνού.

FCL.915.MI   MI - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό ΜΙ:

α)

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού FI, CRI ή TRI με δικαιώματα για αεροπλάνα ενός χειριστή·

β)

είναι κάτοχοι ικανότητας βουνού.

FCL.930.MI   MI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για εκπαιδευτές ικανότητας βουνού περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επιδεξιότητας του αιτούντος, όπως περιγράφεται στο FCL.920.

β)   Πριν από την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων, οι αιτούντες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προεισαγωγική πτητική δοκιμή με εκπαιδευτή ικανότητας βουνού που είναι κάτοχος πιστοποιητικού FI, με στόχο την αξιολόγηση της πείρας τους και της ικανότητάς τους να παρακολουθήσουν τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων.

FCL.940.MI   Ισχύς του πιστοποιητικού MI

Η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού MI είναι ίδια με εκείνη του πιστοποιητικού FI, TRI ή CRI.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Ειδικές απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές πτητικών δοκιμών - FΤΙ

FCL.905.FTI   FTI — Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή πτητικών δοκιμών (FTI) είναι να παρέχει εκπαίδευση στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών για:

1.

την έκδοση ικανοτήτων πτητικών δοκιμών κατηγορίας 1 ή 2, εφόσον είναι κάτοχος της σχετικής κατηγορίας ικανότητας πτητικών δοκιμών·

2.

την έκδοση πιστοποιητικού FTI στο πλαίσιο της σχετικής κατηγορίας πτητικών δοκιμών, εφόσον ο εξεταστής διαθέτει τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική πείρα για την έκδοση ικανοτήτων πτητικών δοκιμών.

β)   Τα δικαιώματα του εκπαιδευτή πτητικών δοκιμών που είναι κάτοχος ικανότητας πτητικών δοκιμών κατηγορίας 1 περιλαμβάνουν την παροχή πτητικής εκπαίδευσης επίσης σε σχέση με ικανότητες πτητικών δοκιμών κατηγορίας 2.

FCL.915.FTI   FTI - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό FTI:

α)

είναι κάτοχοι ικανότητας πτητικών δοκιμών, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το FCL.820·

β)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 200 ώρες πτητικών δοκιμών κατηγορίας 1 ή 2.

FCL.930.FTI   FTI – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων

α)   Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους εκπαιδευτές πτητικών δοκιμών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

1.

25 ώρες διδασκαλίας και μάθησης·

2.

10 ώρες τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης των τεχνικών γνώσεων, της κατάρτισης των σχεδίων μαθημάτων και της ανάπτυξης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων στην αίθουσα διδασκαλίας/στον προσομοιωτή·

3.

5 ώρες πρακτικής πτητικής εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτητικών δοκιμών που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο β) του FCL.905.FTI. Αυτές οι ώρες πτητικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της επιδεξιότητας του αιτούντος σύμφωνα με το FCL.920.

β)   Αναγνώριση

1.

Στους αιτούντες που είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή αναγνωρίζεται πλήρως ότι ικανοποιούν την απαίτηση της παραγράφου α) σημείο 1.

2.

Επιπλέον, στους αιτούντες που είναι ή ήταν κάτοχοι πιστοποιητικού FI ή TRI στη σχετική κατηγορία αεροσκαφών αναγνωρίζεται πλήρως ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημείο 2.

FCL.940.FTI   FTI – Επανεπικύρωση και ανανέωση

α)   Επανεπικύρωση. Για την επανεπικύρωση πιστοποιητικού FΤΙ, ο αιτών πληροί εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού FΤΙ 1 από τις εξής απαιτήσεις:

1.

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον:

i)

50 ώρες πτητικών δοκιμών, από τις οποίες τουλάχιστον 15 ώρες εντός του δωδεκάμηνου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού FΤΙ· και

ii)

5 ώρες πτητικών δοκιμών εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού FΤΙ· είτε

2.

λαμβάνει επανεκπαίδευση εκπαιδευτή ως εκπαιδευτής πτητικών δοκιμών σε ΕΦΕ. Η επανεκπαίδευση βασίζεται στο στοιχείο πρακτικής πτητικής εκπαίδευσης του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών πτητικών δοκιμών σύμφωνα με την παράγραφο α) σημείο 3 του FCL.930.FTI και περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 εκπαιδευτική πτήση, υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτητικών δοκιμών που διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο β) του FCL.905.FTI.

β)   Ανανέωση. Αν το πιστοποιητικό FTI έχει λήξει, ο αιτών λαμβάνει επανεκπαίδευση ως εκπαιδευτής πτητικών δοκιμών σε ΕΦΕ. Η επανεκπαίδευση πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις της παραγράφου α) σημείο 3 του FCL.930.FTI.

ΤΜΗΜΑ ΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Κοινές απαιτήσεις

FCL.1000   Πιστοποιητικά εξεταστή

α)   Γενικά. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού εξεταστή:

1.

είναι κάτοχοι πτυχίου, ικανότητας ή πιστοποιητικού ισοδύναμου με το πτυχίο, την ικανότητα ή το πιστοποιητικό για το οποίο είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν δοκιμές επιδεξιότητας, περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων ή αξιολογήσεις επιδεξιότητας και το δικαίωμα να παρέχουν σχετική εκπαίδευση·

2.

διαθέτουν τα προσόντα να ενεργούν ως κυβερνήτες του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια δοκιμής επιδεξιότητας, περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων ή αξιολόγησης επιδεξιότητας όταν πραγματοποιείται στο αεροσκάφος.

β)   Ειδικές προϋποθέσεις

1.

Σε περίπτωση εισαγωγής νέου αεροσκάφους στα κράτη μέλη ή στο στόλο ενός αερομεταφορέα και εφόσον δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν τμήμα, η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδώσει ειδικό πιστοποιητικό το οποίο χορηγεί δικαιώματα για την πραγματοποίηση δοκιμών επιδεξιότητας και περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό περιορίζεται στις δοκιμές επιδεξιότητας και στους περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων που απαιτούνται για την εισαγωγή του νέου τύπου αεροσκάφους και η ισχύς του δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1 έτος.

2.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο β) σημείο 1 οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν πιστοποιητικό εξεταστή πληρούν τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης που ορίζονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξεταστών.

γ)   Εκπαίδευση εκτός της επικράτειας των κρατών μελών:

1.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου α), στην περίπτωση δοκιμών επιδεξιότητας και ελέγχων ικανοτήτων παρεχομένων σε ΕΦΕ ο οποίος βρίσκεται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό εξεταστή σε αιτούντα ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου χειριστή που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με το παράρτημα 1 της ΔΟΠΑ, εφόσον ο αιτών:

i)

είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου, ικανότηταυ ή πιστοποιητικού ισοδύναμου με το πτυχίο, την ικανότητα ή το πιστοποιητικό για το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει δοκιμές επιδεξιότητας, ελέγχους ικανοτήτων ή αξιολογήσεις επιδεξιότητας και σε κάθε περίπτωση είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου CPL.

ii)

πληροί τις απαιτήσεις αυτού του τμήματος για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού εξεταστή· και

iii)

αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή επαρκές επίπεδο γνώσεων των ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας προκειμένου να είναι σε θέση να ασκεί δικαιώματα εξεταστή σύμφωνα με το παρόν Μέρος.

2.

Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στη διεξαγωγή δοκιμών επιδεξιότητας και περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων:

i)

εκτός της επικράτειας των κρατών μελών· και

ii)

σε χειριστές που διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία διεξάγονται οι δοκιμές επιδεξιότητας και οι περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων.

FCL.1005   Περιορισμός δικαιωμάτων στην περίπτωση κεκτημένων δικαιωμάτων

Οι εξεταστές δεν πραγματοποιούν:

α)

δοκιμές επιδεξιότητας ή αξιολογήσεις επιδεξιότητας σε αιτούντες την έκδοση πτυχίου, ικανότητας ή πιστοποιητικού

1.

στους οποίους έχουν παράσχει την απαιτούμενη πτητική εκπαίδευση για το πτυχίο, την ικανότητα ή το πιστοποιητικό το οποίο αφορά η δοκιμή επιδεξιότητας ή η αξιολόγηση επιδεξιότητας· είτε

2.

εφόσον ήταν υπεύθυνοι για τη σύσταση για τη δοκιμή επιδεξιότητας, σύμφωνα με την παράγραφο β) του FCL.030·

β)

δοκιμές επιδεξιότητας, περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων ή αξιολογήσεις επιδεξιότητας στις περιπτώσεις όπου πιστεύουν ότι ενδέχεται να επηρεαστεί η αντικειμενικότητά τους.

FCL.1010   Προϋποθέσεις για εξεταστές

Οι αιτούντες πιστοποιητικό εξεταστή αποδεικνύουν:

α)

τις σχετικές γνώσεις, το υπόβαθρο και την κατάλληλη πείρα που σχετίζονται με τα δικαιώματα εξεταστή·

β)

ότι δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής, του περιορισμού ή της ανάκλησης οποιωνδήποτε από τα πτυχία, τις ικανότητες ή τα πιστοποιητικά τους που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν Μέρος, λόγω μη συμμόρφωσης με τον βασικό κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.

FCL.1015   Τυποποίηση εξεταστών

α)   Οι αιτούντες πιστοποιητικό εξεταστή παρακολουθούν κύκλο μαθημάτων τυποποίησης, ο οποίος παρέχεται από την αρμόδια αρχή ή από ΕΦΕ και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

β)   Ο κύκλος μαθημάτων τυποποίησης αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

1.

την εκτέλση 2 δοκιμών επιδεξιότητας, περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων ή αξιολογήσεων επιδεξιότητας για τα πτυχία, τις ικανότητες ή τα πιστοποιητικά σχετικά με τα οποία οι αιτούντες επιθυμούν το δικαίωμα να πραγματοποιούν δοκιμές και ελέγχους·

2.

εκπαίδευση σχετικά με τις ισχύουσες απαιτήσεις αυτού του μέρους και τις ισχύουσες απαιτήσεις πτητικών λειτουργιών, την πραγματοποίηση δοκιμών επιδεξιότητας, περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων και αξιολογήσεων επιδεξιότητας, καθώς και την τεκμηρίωση και αναφορά τους·

3.

ενημέρωση σχετικά με τις εθνικές διοικητικές διαδικασίες, τις απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα, την ευθύνη, την ασφάλιση ευθύνης και ατυχημάτων και τα σχετικά τέλη.

γ)   Οι κάτοχοι πιστοποιητικού εξεταστή δεν πραγματοποιούν δοκιμές επιδεξιότητας, περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων ή αξιολογήσεις επιδεξιότητας σε αιτούντες των οποίων η αρμόδια αρχή δεν είναι ίδια με εκείνη που εξέδωσε το πιστοποιητικό εξεταστή, εκτός εάν:

1.

έχουν ενημερώσει την αρμόδια αρχή του αιτούντος σχετικά με την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν τη δοκιμή επιδεξιότητας, τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων ή την αξιολόγηση επιδεξιότητας και σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων τους ως εξεταστών·

2.

έχουν λάβει ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του αιτούντος σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο β) σημείο 3.

FCL.1020   Αξιολόγηση επιδεξιότητας εξεταστών

Οι αιτούντες πιστοποιητικό εξεταστή αποδεικνύουν την επιδεξιότητά τους σε επιθεωρητή της αρμόδιας αρχής ή ανώτερο εξεταστή, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένα για αυτόν το σκοπό από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το πιστοποιητικό εξεταστή μέσω της δοκιμής επιδεξιότητας, περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων ή αξιολόγησης επιδεξιότητας στο ρόλο του εξεταστή για τον οποίον αιτούνται τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης, της πραγματοποίησης δοκιμής επιδεξιότητας, του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων ή της αξιολόγησης επιδεξιότητας, και της αξιολόγησης του προσώπου που υποβάλλεται στη δοκιμή, τον έλεγχο ή την αξιολόγηση, της ενημέρωσης και της καταγραφής της τεκμηρίωσης.

FCL.1025   Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση πιστοποιητικών εξεταστή

α)   Ισχύς. Το πιστοποιητικό εξεταστή έχει ισχύ 3 ετών.

β)   Επανεπικύρωση. Το πιστοποιητικό εξεταστή επανεπικυρώνεται όταν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού ο κάτοχός του:

1.

έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2 δοκιμές επιδεξιότητας, περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων ή αξιολογήσεις επιδεξιότητας κάθε έτος·

2.

έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επανεκπαίδευσης που διοργανώνει η αρμόδια αρχή ή ΕΦΕ και εγκρίνει η αρμόδια αρχή, κατά το τελευταίο έτος της περιόδου ισχύος.

3.

Μία από τις δοκιμές επιδεξιότητας ή ένας από τους περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο έτος της περιόδου ισχύος σύμφωνα με το σημείο 1 έχει αξιολογηθεί από επιθεωρητή της αρμόδιας αρχής ή από ανώτερο εξεταστή, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένα για αυτόν το σκοπό από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το πιστοποιητικό εξεταστή.

4.

Όταν ο αιτών την επανεπικύρωση είναι κάτοχος δικαιωμάτων για περισσότερες της μιας κατηγορίες εξεταστή, είναι δυνατή η συνδυασμένη επανεπικύρωση όλων των δικαιωμάτων εξεταστή εφόσον ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου β) σημεία 1 και 2 και του FCL.1020 για μία από τις κατηγορίες πιστοποιητικού εξεταστή των οποίων είναι κάτοχος, σε συμφωνία με την αρμόδια αρχή.

γ)   Ανανέωση. Αν το πιστοποιητικό έχει λήξει, οι αιτούντες εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της παραγράφου β) σημείο 2 και του FCL.1020 πριν τους είναι δυνατόν να συνεχίσουν την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

δ)   Η επανεπικύρωση ή ανανέωση ενός πιστοποιητικού εξεταστή είναι δυνατή μόνο εάν ο αιτών αποδείξει τη συνεχιζόμενη εκπλήρωση των απαιτήσεων των FCL.1010 και FCL.1030.

FCL.1030   Διεξαγωγή δοκιμών επιδεξιότητας, περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων και αξιολογήσεων επιδεξιότητας

α)   Κατά τη διεξαγωγή δοκιμών επιδεξιότητας, περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων και αξιολογήσεων επιδεξιότητας, οι εξεταστές:

1.

εξασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η επικοινωνία με τον αιτούντα χωρίς γλωσσικά εμπόδια·

2.

επαληθεύουν ότι ο αιτών πληροί όλες τις απαιτήσεις προσόντων, εκπαίδευσης και πείρας του παρόντος Μέρους για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση του πτυχίου, της ικανότητας ή του πιστοποιητικού για το οποίο ο αιτών υποβάλλεται στη δοκιμή επιδεξιότητας, τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων ή την αξιολόγηση επιδεξιότητας·

3.

ενημερώνουν τον αιτούντα σχετικά με τις επιπτώσεις της παροχής ελλιπών, ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση και την πτητική του πείρα.

β)   Έπειτα από την ολοκλήρωση της δοκιμής επιδεξιότητας ή του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων, ο εξεταστής:

1.

ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με το αποτέλεσμα της δοκιμής. Σε περίπτωση μερικής επιτυχίας ή αποτυχίας, ο εξεταστής ενημερώνει τον αιτούντα ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα της ικανότητας έως την πλήρη επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής. Ο εξεταστής αναφέρει λεπτομερώς κάθε περαιτέρω απαίτηση εκπαίδευσης και εξηγεί στον αιτούντα το δικαίωμα του να ασκήσει προσφυγή·

2.

σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων ή αξιολόγησης επιδεξιότητας για επανεπικύρωση ή ανανέωση, οπισθογραφεί το πτυχίο ή το πιστοποιητικό του αιτούντος με τη νέα ημερομηνία λήξης της ικανότητας ή του πιστοποιητικού, αν διαθέτει εξουσιοδότηση προς αυτόν το σκοπό από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το πτυχίο του αιτούντος·

3.

παραδίδει στον αιτούντα υπογεγραμμένη έκθεση της δοκιμής επιδεξιότητας ή του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων και υποβάλλει πάραυτα αντίγραφα της έκθεσης στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το πτυχίο του αιτούντος, καθώς και στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό εξεταστή. Η έκθεση περιλαμβάνει:

i)

δήλωση ότι ο εξεταστής έλαβε από τον αιτούντα πληροφορίες σχετικά με την πείρα και την εκπαίδευσή του και διαπίστωσε ότι η πείρα και η εκπαίδευση του αιτούντος πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις αυτού του Μέρους·

ii)

επιβεβαίωση ότι ολοκληρώθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι ελιγμοί και οι ασκήσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προφορική εξέταση θεωρητικών γνώσεων, εφόσον εφαρμόζεται. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο στοιχείο, ο εξεταστής παρέχει αιτιολόγηση της σχετικής αξιολόγησης·

iii)

το αποτέλεσμα της δοκιμής, του ελέγχου ή της αξιολόγησης επιδεξιότητας.

γ)   Οι εξεταστές τηρούν για μία πενταετία αρχείο με τα στοιχεία όλων των δοκιμών επιδεξιότητας, των περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων και των αξιολογήσεων επιδεξιότητας που πραγματοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων τους.

δ)   Κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής η οποία είναι υπεύθυνη για το πιστοποιητικό εξεταστή, ή της αρμόδιας αρχής η οποία είναι υπεύθυνη για το πτυχίο του αιτούντος, οι εξεταστές καταθέτουν κάθε αρχείο και έκθεση, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτούνται για λόγους εποπτείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ειδικές απαιτήσεις για εξεταστές πτήσεων - FE

FCL.1005.FE   FE - Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Εξεταστές πτήσεων για αεροπλάνα. Τα δικαιώματα του εξεταστή πτήσεων για αεροπλάνα είναι να πραγματοποιεί:

1.

δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση του πτυχίου PPL(A), καθώς και δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για σχετικές ικανότητες τάξης και τύπου αεροπλάνων ενός χειριστή, με την εξαίρεση των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 000 ωρών ως χειριστής αεροπλάνων ή μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 250 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

2.

δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση του πτυχίου CPL(A), καθώς και δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για σχετικές ικανότητες τάξης και τύπου αεροπλάνων ενός χειριστή, με την εξαίρεση των σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 2 000 ωρών ως χειριστής αεροπλάνων ή μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 250 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

3.

δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για το πτυχίο LAPL(A), εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστής αεροπλάνων ή μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 100 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

4.

δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση ικανότητας βουνού, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστής αεροπλάνων ή μηχανοκίνητων ανεμόπτερων περιήγησης, συμπεριλαμβανομένης πτητικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 500 απογειώσεων και προσγειώσεων για την ικανότητα βουνού.

β)   Εξεταστές πτήσεων για ελικόπτερα. Τα δικαιώματα του εξεταστή πτήσεων για ελικόπτερα είναι να πραγματοποιεί:

1.

δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση του πτυχίου PPL(Η), καθώς και δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για ικανότητες τύπου μονοκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή που καταχωρίζονται σε πτυχίο PPL(Η), εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 1 000 ωρών ως χειριστής ελικοπτέρων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 250 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

2.

δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση του πτυχίου CPL(Η), καθώς και δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για ικανότητες τύπου μονοκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή που καταχωρίζονται σε πτυχίο CPL(Η), εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 2 000 ωρών ως χειριστής ελικοπτέρων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 250 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

3.

δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για ικανότητες τύπου πολυκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή που καταχωρίζονται σε πτυχίο PPL(H) ή πτυχίο CPL(H), εφόσον ο εξεταστής έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις των σημείων 1 ή 2, ανάλογα με την περίπτωση, και είναι κάτοχος πτυχίου CPL(H) ή ATPL(H) και, ανάλογα με την περίπτωση, ικανότητας IR(H)·

4.

δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για το πτυχίο LAPL(Η), εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστής ελικοπτέρων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 150 ωρών πτητικής εκπαίδευσης.

γ)   Εξεταστές πτήσεων για αερόπλοια. Τα δικαιώματα του εξεταστή πτήσεων για αερόπλοια είναι να πραγματοποιεί δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση πτυχίου PPL(As) και πτυχίου CPL(As), καθώς και δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για τις σχετικές ικανότητες τύπου αερόπλοιων, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης 500 ωρών ως χειριστής αερόπλοιων, συμπεριλαμβανομένων 100 ωρών πτητικής εκπαίδευσης.

δ)   Εξεταστές πτήσεων για ανεμόπτερα. Τα δικαιώματα του εξεταστή πτήσεων για ανεμόπτερα είναι να πραγματοποιεί:

1.

δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για το πτυχίο SPL και το πτυχίο LAPL(S), εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης 300 ωρών ως χειριστής ανεμοπτέρων ή ανεμοπτέρων με κινητήρα, συμπεριλαμβανομένης πτητικής εκπαίδευσης 150 ωρών ή 300 απογειώσεων·

2.

περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την επέκταση των δικαιωμάτων του πτυχίου SPL σε εμπορικές πτητικές λειτουργίες, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης 300 ωρών ως χειριστής ανεμοπτέρων ή ανεμοπτέρων με κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων 90 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

3.

δοκιμές επιδεξιότητας για την επέκταση των δικαιωμάτων του πτυχίου SPL ή του πτυχίου LAPL(S) σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης 300 ωρών ως χειριστής ανεμοπτέρων ή ανεμοπτέρων με κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων 50 ωρών πτητικής εκπαίδευσης σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης.

ε)   Εξεταστές πτήσεων για αερόστατα. Τα δικαιώματα του εξεταστή πτήσεων για αερόστατα είναι να πραγματοποιεί:

1.

δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση του πτυχίου BPL και του πτυχίου LAPL(B), καθώς και δοκιμές επιδεξιότητας και περιοδικούς ελέγχους για την επέκταση των δικαιωμάτων σε άλλη τάξη ή ομάδα αερόστατων, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης 250 ωρών ως χειριστής αερόστατων, συμπεριλαμβανομένων 50 ωρών πτητικής εκπαίδευσης·

2.

περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την επέκταση των δικαιωμάτων του πτυχίου BPL σε εμπορικές πτητικές λειτουργίες, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει χρόνο πτήσης 300 ωρών ως χειριστής αερόστατων, εκ των οποίων 50 ώρες έχουν πραγματοποιηθεί στην κατηγορία αερόστατων για την οποία ζητείται η επέκταση. Ο χρόνος πτήσης των 300 ωρών περιλαμβάνει 50 ώρες πτητικής εκπαίδευσης.

FCL.1010.FE   FE - Προϋποθέσεις

Οι αιτούντες πιστοποιητικό FE είναι κάτοχοι:

πτυχίου FI, στην κατάλληλη κατηγορία αεροσκαφών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ειδικές απαιτήσεις για τους εξεταστές ικανότητας τύπου - TRE

FCL.1005.TRE   TRΕ — Δικαιώματα και προϋποθέσεις

α)   Εξεταστές ικανότητας τύπου για αεροπλάνα και εξεταστές ικανότητας τύπου για αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος. Τα δικαιώματα του εξεταστή ικανότητας τύπου για αεροπλάνα ή αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος είναι να πραγματοποιεί:

1.

δοκιμασίες δεξιοτήτων για την αρχική έκδοση ικανοτήτων τύπου για αεροπλάνα ή τα αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος, ανάλογα με την περίπτωση·

2.

περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων IR·

3.

δοκιμασίες δεξιοτήτων για την έκδοση του πτυχίου ATPL(A)·

4.

δοκιμασίες δεξιοτήτων για την έκδοση του πτυχίου MPL, εφόσον ο εξεταστής πληροί τις απαιτήσεις του FCL.925·

5.

δοκιμασίες δεξιοτήτων για την έκδοση του πτυχίου MPL, εφόσον ο εξεταστής πληροί τις απαιτήσεις του FCL.925· αξιολογήσεις επιδεξιότητας για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση πιστοποιητικού TRI ή πιστοποιητικού SFI στην αντίστοιχη κατηγορία αεροσκαφών, εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τριετία ως εξεταστής ικανότητας τύπου.

β)   Εξεταστές ικανότητας τύπου για ελικόπτερα. Τα δικαιώματα του εξεταστή τύπου για ελικόπτερα είναι να πραγματοποιεί:

1.

δοκιμασίες δεξιοτήτων και περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων τύπου για ελικόπτερα·

2.

περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων IR, ή για την επέκταση της ικανότητας IR(H) από μονοκινητήρια σε πολυκινητήρια ελικόπτερα, εφόσον ο εξεταστής ικανότητας τύπου για ελικόπτερα είναι κάτοχος έγκυρης ικανότητας IR(H)·

3.

δοκιμασίες δεξιοτήτων για την έκδοση του πτυχίου ATPL(Η)·

4.

αξιολογήσεις επιδεξιότητας για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση πιστοποιητικού TRI(Η) ή πιστοποιητικού SFI(Η), εφόσον ο εξεταστής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τριετία ως εξεταστής ικανότητας τύπου.

FCL.1010.TRE   TRΕ - Προϋποθέσεις

α)   Εξεταστές ικανότητας τύπου για αεροπλάνα και εξεταστές ικανότητας τύπου για αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος. Οι αιτούντες πιστοποιητικό TRE για αεροπλάνα και αεροσκάφη με άντωση από συστήματα ισχύος:

1.

στην περίπτωση αεροπλάνων πολλών χειριστών ή αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος, έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 1 500 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων πολλών χειριστών ή αεροσκαφών με άντωση από συστήματα ισχύος, ανάλογα με την περίπτωση, από τις οποίες τουλάχιστον 500 ώρες ως κυβερνήτες·

2.

στην περίπτωση σύνθετων αεροπλάνων υψηλών επιδόσεων ενός χειριστή, έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 500 ωρών ως χειριστές αεροπλάνων ενός χειριστή, από τις οποίες 200 ώρες ως κυβερνήτες·

3.

είναι κάτοχοι πτυχίου CPL ή πτυχίου ATPL και πιστοποιητικού TRI για τον αντίστοιχο τύπο·

4.

για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού TRE, έχουν συμπληρώσει πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον 50 ωρών ως εκπαιδευτές ικανότητας τύπου, εκπαιδευτές πτήσεων ή εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης στον αντίστοιχο τύπο ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο.

β)   Εξεταστές ικανότητας τύπου για ελικόπτερα. Οι αιτούντες πιστοποιητικό TRE (H) για ελικόπτερα:

1.

είναι κάτοχοι πιστοποιητικού TRI(H) ή, στην περίπτωση μονοκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή, έγκυρου πιστοποιητικού FI(H) για τον αντίστοιχο τύπο·

2.

για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού TRE, έχουν συμπληρώσει πτητική εκπαίδευση 50 ωρών ως εκπαιδευτές ικανότητας τύπου, εκπαιδευτές πτήσεων ή εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης στον αντίστοιχο τύπο ή σε εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τύπο.

3.

στην περίπτωση ελικοπτέρων πολλών χειριστών, είναι κάτοχοι πτυχίου CPL(H) ή πτυχίου ATPL(H) και έχουν συμπληρώσει χρόνο πτήσης 1 500 ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων πολλών χειριστών, από τις οποίες 500 ώρες ως κυβερνήτες·

4.