ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2011.271.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
18 Οκτωβρίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1027/2011 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας λευκού μάρλιν στον Ατλαντικό Ωκεανό από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1028/2011 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας μπερυτσίδων στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας

3

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1029/2011 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας πεσκαντρίτσας στις ζώνες VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

5

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1030/2011 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας σαλούβαρδων στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII και IX από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας

7

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2011 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας μαύρου σπαθόψαρου στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII, IX και X από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας

9

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1032/2011 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας του είδους νταούκι του Ατλαντικού στη ζώνη VIII από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

11

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1033/2011 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας ζαγκετών στις ζώνες VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

13

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1034/2011 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2011, για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010 ( 1 )

15

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1035/2011 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 482/2008 και (ΕΕ) αριθ. 691/2010 ( 1 )

23

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1036/2011 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των επιτοκίων που θα εφαρμοστούν για τον υπολογισμό των δαπανών χρηματοδότησης των παρεμβάσεων που συνίστανται στην αγορά, αποθεματοποίηση και διάθεση των αποθεμάτων, για το λογιστικό έτος 2012 του ΕΓΤΕ

42

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1037/2011 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

44

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1038/2011 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/12

46

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2011/691/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2011, για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο

48

 

 

2011/692/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2011, επί του αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου να αποδεχθεί την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 7228]

49

 

 

IV   Πράξεις θεσπισθείσες πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ

 

 

2011/693/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με σχέδιο αναδιάρθρωσης της ισπανικής βιομηχανίας άνθρακα και τις κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο 2003-2005, που εφαρμόστηκαν από την Ισπανία κατά τα έτη 2003 και 2004 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 5410]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1027/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας λευκού μάρλιν στον Ατλαντικό Ωκεανό από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 27.01.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

50/T&Q

Κράτος μέλος

Πορτογαλία

Απόθεμα

WHM/ATLANT

Είδος

Λευκό μάρλιν (Tetrapturus albidus)

Ζώνη

Ατλαντικός Ωκεανός

Ημερομηνία

5.9.2011


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1028/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας μπερυτσίδων στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 27.01.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

51/DSS

Κράτος μέλος

Πορτογαλία

Απόθεμα

ALF/3X14-

Είδος

Μπερυτσίδες (Beryx spp.)

Ζώνη

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

Ημερομηνία

5.9.2011


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1029/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας πεσκαντρίτσας στις ζώνες VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 27.01.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

40/T&Q

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Απόθεμα

ANF/8ABDE.

Είδος

Πεσκαντρίτσα (Lophiidae)

Ζώνη

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

Ημερομηνία

13.8.2011


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1030/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας σαλούβαρδων στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII και IX από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1225/2010 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2010 , για καθορισμό, για το 2011 και το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων των σκαφών της ΕΕ για αποθέματα ιχθύων ορισμένων ειδών βαθέων υδάτων (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011 και 2012.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 336 της 21.12.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

53/DSS

Κράτος μέλος

Ισπανία

Απόθεμα

GFB/89-

Είδος

Σαλούβαρδοι (Phycis blennoides)

Ζώνη

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII και IX

Ημερομηνία

25.6.2011


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας μαύρου σπαθόψαρου στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII, IX και X από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1225/2010 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2010 , για καθορισμό, για το 2011 και το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων των σκαφών της ΕΕ για αποθέματα ιχθύων ορισμένων ειδών βαθέων υδάτων (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011 και 2012.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 336 της 21.12.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

52/DSS

Κράτος μέλος

Ισπανία

Απόθεμα

BSF/8910-

Είδος

Μαύρο σπαθόψαρο (Aphanopus carbo)

Ζώνη

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX και X

Ημερομηνία

12.7.2011


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1032/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας του είδους νταούκι του Ατλαντικού στη ζώνη VIII από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 27.01.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

41/T&Q

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Απόθεμα

WHG/08.

Είδος

Νταούκι του Ατλαντικού (Merlangius merlangus)

Ζώνη

VIII

Ημερομηνία

13.8.2011


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1033/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2011

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας ζαγκετών στις ζώνες VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2011.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2011.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2011, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 27.01.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

46/T&Q

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Απόθεμα

LEZ/8ABDE.

Είδος

Ζαγκέτες (Lepidorhombus spp.)

Ζώνη

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

Ημερομηνία

13.8.2011


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1034/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2011

για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών) (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για τον εναέριο χώρο) (2), και ιδίως το άρθρο 6,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (3), και ιδίως το άρθρο 8β,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η Επιτροπή καλείται, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός»), να εκδώσει εκτελεστικούς κανόνες για την παροχή δέσμης ρυθμιστικών απαιτήσεων σχετικών με την ασφάλεια για την εκτέλεση εποπτείας της ασφάλειας στην αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM). Σύμφωνα με το άρθρο 8β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, οι εν λόγω εκτελεστικοί κανόνες πρέπει να βασίζονται στους κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο») (4). Ο παρών κανονισμός βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1315/2007 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 (5).

(2)

Είναι αναγκαίο να καθορισθούν περαιτέρω ο ρόλος και τα καθήκοντα των αρμοδίων αρχών με βάση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας («κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα») (6). Οι κανονισμοί αυτοί περιέχουν απαιτήσεις για την ασφάλεια παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Καίτοι για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας ευθύνεται ο πάροχος υπηρεσιών, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν αποτελεσματική εποπτεία μέσω των αρμοδίων αρχών.

(3)

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να καλύπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατιωτική εκπαίδευση, όπως προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(4)

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διεξάγουν ρυθμιστικούς ελέγχους και επισκόπηση της ασφάλειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων και των ερευνών που πραγματοποιούν, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004.

(5)

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάζουν την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της προσέγγισης του παρόντος κανονισμού σχετικά με την εποπτεία της ασφάλειας σε άλλα πεδία εποπτείας, ώστε να διαμορφωθεί αποτελεσματική και διεξοδική επίβλεψη.

(6)

Στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, όπως και στη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) και τη διαχείριση του εναερίου χώρου (ASM), χρησιμοποιούνται λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Συνεπώς, τυχόν αλλαγές στα λειτουργικά συστήματα πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία της ασφάλειας.

(7)

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία εφόσον σύστημα ή μέρος αυτού δεν είναι σύμφωνο με τις σχετικές απαιτήσεις. Εν προκειμένω, και ιδίως όταν πρέπει να εκδοθεί οδηγία ασφάλειας, η αρμόδια αρχή πρέπει να καθοδηγεί τους κοινοποιημένους οργανισμούς που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης των δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 ή στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, ούτως ώστε να διεξάγουν ειδικές έρευνες στο συγκεκριμένο τεχνικό σύστημα.

(8)

Η ετήσια έκθεση των αρμοδίων αρχών για την εποπτεία της ασφάλειας αναμένεται ότι θα συμβάλει στη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην εποπτεία της ασφάλειας. Οι εκθέσεις πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή, τον Οργανισμό και το κράτος μέλος που διόρισε ή ίδρυσε την αρμόδια αρχή. Επίσης, οι ετήσιες εκθέσεις για την εποπτεία της ασφάλειας πρέπει να χρησιμεύουν στην περιφερειακή συνεργασία, τις επιθεωρήσεις τυποποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στη διεθνή παρακολούθηση της εποπτείας της ασφάλειας. Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία σχετική με την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας, τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων οργανισμών προς τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας, το πρόγραμμα των ελέγχων της ρύθμισης της ασφάλειας, την επανεξέταση της σχετικής με την ασφάλεια επιχειρηματολογίας, τις αλλαγές των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει αποδεχθεί η αρμόδια αρχή και με τις οδηγίες ασφάλειας που έχει εκδώσει η εν λόγω αρχή.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη μεταξύ τους στενή συνεργασία, προκειμένου να διασφαλίζουν επαρκή εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε εναέριο χώρο υπαγόμενο στη δικαιοδοσία κράτους μέλους άλλου από αυτό που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ανταλλάσσουν ιδίως κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της ασφάλειας των οργανισμών.

(10)

Ο Οργανισμός πρέπει να αξιολογήσει περαιτέρω τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως εκείνες που αφορούν την εποπτεία της ασφάλειας των αλλαγών, και θα εκδώσει γνώμη για την προσαρμογή τους σε συνολική προσέγγιση του συστήματος, με βάση την ενοποίηση των διατάξεων αυτών σε κοινή ρυθμιστική δομή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και την πείρα που έχουν αποκτήσει οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές. Απώτερος στόχος της γνώμης του Οργανισμού είναι να διευκολυνθεί η υλοποίηση του κρατικού προγράμματος ασφάλειας πτήσεων (ΚΠΑ) του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) εντός της Ένωσης στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης του συστήματος που προαναφέρθηκε.

(11)

Για την ασφαλή εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών δικτύου που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 απαιτείται να υπόκειται ο εμπλεκόμενος φορέας σε ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας. Οι απαιτήσεις αυτές, σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλισθεί ότι ο φορέας ή ο οργανισμός δραστηριοποιείται με ασφαλή τρόπο, θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 677/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2011, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εκτέλεσης λειτουργιών δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010 (7). Πρόκειται για απαιτήσεις ασφάλειας του οργανισμού, οι οποίες είναι μεν πολύ παρεμφερείς με τις γενικές απαιτήσεις που περιέχει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1035/2011 της Επιτροπής (8), αλλά προσαρμοσμένες στις αρμοδιότητες ασφάλειας των λειτουργιών δικτύου. Για να υποβοηθηθεί η συνολική προσέγγιση συστήματος στη ρύθμιση της ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία, η τήρηση αυτών των απαιτήσεων πρέπει να παρακολουθείται όπως παρακολουθούνται οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

(12)

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για το μελλοντικό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στην αεροπορία τόνισε στις συστάσεις της του Ιουλίου του 2007 την ανάγκη διαχωρισμού της ρυθμιστικής εποπτείας από την παροχή υπηρεσιών ή λειτουργιών. Σε συμφωνία με την αρχή αυτή, το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004 ορίζει ότι ο καθορισμένος φορέας που αναλαμβάνει τις λειτουργίες δικτύου πρέπει να υπόκειται σε ρυθμίσεις κατάλληλης εποπτείας. Καθώς ο Οργανισμός έχει ήδη αναλάβει να διεξάγει ανεξάρτητη εποπτεία της ασφάλειας των παρόχων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 22α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η ανάθεση στον Οργανισμό, με την υποστήριξη της Επιτροπής, της εκτέλεσης των ίδιων καθηκόντων για τις λειτουργίες ευρωπαϊκού δικτύου θα συνάδει πλήρως με την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας της αεροπορίας.

(13)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1315/2007 πρέπει συνεπώς να καταργηθεί.

(14)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2010 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2010, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 (9) πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοσθεί στο παρόντα κανονισμό.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις για την άσκηση της εποπτείας της ασφάλειας από αρμόδιες αρχές στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS), τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας (ATFM), τη διαχείριση του εναέριου χώρου (ASM) για τη γενική εναέρια κυκλοφορία και άλλες λειτουργίες δικτύου.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων που ενεργούν εξ ονόματός τους, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εποπτεία της ασφάλειας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, την ATFM, την ASM και άλλες λειτουργίες δικτύου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Ωστόσο, ο ορισμός του «πιστοποιητικού» που διατυπώνεται στο σημείο 15 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 δεν εφαρμόζεται.

Επιπλέον, νοείται ως:

1)

«διορθωτικό μέτρο», κάθε μέτρο που αποβλέπει στην εξάλειψη διαπιστωμένου αιτίου μη συμμόρφωσης·

2)

«λειτουργικό σύστημα», συνδυασμός συστημάτων, διαδικασιών και ανθρώπινων πόρων οργανωμένων για να επιτελούν μία λειτουργία στο πλαίσιο της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ)·

3)

«διαχειριστής δικτύου», ο αμερόληπτος και αρμόδιος φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004 να εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο και στον παρόντα κανονισμό·

4)

«λειτουργίες δικτύου», οι ειδικές λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004·

5)

«οργανισμός», είτε πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας είτε οντότητα που παρέχει υπηρεσίες ATFM ή ASΜ ή άλλες λειτουργίες δικτύου·

6)

«διαδικασία», δέσμη αλληλένδετων ή αλληλοεπηρεαζόμενων δραστηριοτήτων, η οποία μετατρέπει εισαγόμενα στοιχεία σε συγκεκριμένα αποτελέσματα·

7)

«επιχειρηματολογία ασφάλειας», η απόδειξη και τα σχετικά στοιχεία ότι προτεινόμενη αλλαγή σε λειτουργικό σύστημα μπορεί να εφαρμοσθεί στο πλαίσιο των καθορισμένων στόχων ή προτύπων μέσω του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου και σε συνοχή με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας·

8)

«οδηγία ασφάλειας», έγγραφο εκδιδόμενο ή εγκρινόμενο από αρμόδια αρχή, το οποίο ορίζει ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά σε λειτουργικό σύστημα για να αποκατασταθεί η ασφάλεια, όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι, ειδάλλως, ενδέχεται να διακυβευθεί η ασφάλεια της αεροπορίας·

9)

«στόχος ασφάλειας», ποιοτική ή ποσοτική δήλωση που ορίζει τη μέγιστη συχνότητα ή πιθανότητα αναμενόμενης εμφάνισης κινδύνου·

10)

«ρυθμιστικός έλεγχος της ασφάλειας», συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση που διεξάγεται από αρμόδια αρχή, ή εξ ονόματός της, για να διαπιστωθεί κατά πόσον σχετικές με την ασφάλεια ολόκληρες ρυθμίσεις, ή μέρη τους, οι οποίες σχετίζονται με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους, με προϊόντα ή υπηρεσίες, συμβαδίζουν με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφάλειας, και κατά πόσον εφαρμόζονται αποτελεσματικά και αρμόζουν για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων·

11)

«ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας», οι απαιτήσεις που έχουν θεσπισθεί από την Ένωση ή εθνικούς κανονισμούς για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή την εκτέλεση καθηκόντων ATFM και ASM ή άλλων λειτουργιών δικτύου, καθώς και για την τεχνική και επιχειρησιακή επάρκεια και καταλληλότητα για την παροχή και εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών και λειτουργιών, τη διαχείριση της ασφάλειας και των συστημάτων, των συστατικών τους στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά διαδικασιών·

12)

«απαίτηση ασφάλειας», ο μετριασμός της επικινδυνότητας που καθορίζεται από τη στρατηγική μετριασμού της επικινδυνότητας, με την οποία επιτυγχάνεται συγκεκριμένος στόχος ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών, επιχειρησιακών, διαδικαστικών, λειτουργικών και εκτελεστικών απαιτήσεων, καθώς και των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας ή των χαρακτηριστικών περιβάλλοντος·

13)

«εξακρίβωση», επιβεβαίωση με την παροχή αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων ότι πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις·

14)

«πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας», δραστηριότητα η οποία προορίζεται και καθιερώνεται για χρήστες εντός των περισσότερων ή όλων των κρατών μελών και ενδέχεται να επεκταθεί πέραν του εναερίου χώρου της επικράτειας στην οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη·

Άρθρο 3

Αρμόδιες εποπτικές αρχές

Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, αρμόδιες εποπτικές αρχές είναι:

α)

για οργανισμούς που έχουν τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων τους και, ενδεχομένως, την καταστατική έδρα τους σε κράτος μέλος στο οποίο παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας, η εθνική εποπτική αρχή που έχει ορίσει ή συστήσει το κράτος μέλος·

β)

για οργανισμούς στους οποίους, με βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, οι αρμοδιότητες εποπτείας της ασφάλειας έχουν ανατεθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στο στοιχείο α), η (οι) αρμόδια(-ες) αρχή-(ές) που έχει(-ουν) ορισθεί ή συσταθεί βάσει των συμφωνιών αυτών. Οι εν λόγω συμφωνίες συνάδουν με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφοι 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004·

γ)

για οργανισμούς παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας στον εναέριο χώρο της επικράτειας στην οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη και έχουν τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων τους και, ενδεχομένως, την καταστατική έδρα τους εκτός της επικράτειας στην οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ο Οργανισμός)·

δ)

για οργανισμούς παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας, καθώς και όλων των λειτουργιών δικτύου στον εναέριο χώρο της επικράτειας στην οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, ο Οργανισμός.

Άρθρο 4

Λειτουργία εποπτείας της ασφάλειας

1.   Οι αρμόδιες αρχές ασκούν εποπτεία της ασφάλειας στο πλαίσιο της επίβλεψης των εφαρμοστέων απαιτήσεων στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, καθώς και της ATFM, της ASM και σε άλλες λειτουργίες δικτύου, ώστε να παρακολουθούν την ασφαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών και να εξακριβώνουν την τήρηση των εφαρμοστέων ρυθμιστικών απαιτήσεων ασφάλειας και των εκτελεστικών τους ρυθμίσεων.

2.   Όταν συνάπτουν συμφωνία εποπτείας των οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου που εκτείνονται σε εναέριο χώρο υπαγόμενο στην αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός κρατών μελών ή στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προσδιορίζουν και αναθέτουν τις αρμοδιότητες εποπτείας της ασφάλειας κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι:

α)

υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα αρμοδιότητας για την εφαρμογή κάθε διάταξης του παρόντος κανονισμού·

β)

τα κράτη μέλη έχουν την επίβλεψη των μηχανισμών εποπτείας της ασφάλειας και των αποτελεσμάτων τους·

γ)

διεξάγεται σχετική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της (των) εποπτικής(-ών) αρχής(-ών) και της αρχής πιστοποίησης.

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά τη συμφωνία και την εφαρμογή της στην πράξη, ιδίως με βάση τις επιτευχθείσες επιδόσεις ασφάλειας.

3.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, όταν συνάπτουν συμφωνία εποπτείας των οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου ή στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για την οποία ο Οργανισμός είναι η αρμόδια αρχή για τουλάχιστον έναν από τους οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β), συντονίζονται με τον Οργανισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των στοιχείων α), β) και γ) της παραγράφου 2.

Άρθρο 5

Παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας

1.   Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν τακτική παρακολούθηση και εκτίμηση των επιτευχθέντων επιπέδων ασφάλειας προκειμένου να προσδιορίζουν εάν ανταποκρίνονται στις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας στα τμήματα του εναερίου χώρου που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους.

2.   Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα παρακολούθησης της ασφάλειας ιδίως για να προσδιορίζουν πεδία, στα οποία είναι αναγκαία κατά προτεραιότητα η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Άρθρο 6

Εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας

1.   Οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν διαδικασία για να εξακριβώνουν:

α)

τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας πριν από την έκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού, αναγκαίου για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και των συνημμένων σε αυτό όρων ασφάλειας·

β)

τη συμμόρφωση προς κάθε σχετική με την ασφάλεια υποχρέωση στην πράξη ορισμού του παρόχου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004·

γ)

τη διαρκή συμμόρφωση των οργανισμών προς τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας·

δ)

την υλοποίηση των στόχων ασφάλειας, των απαιτήσεων ασφάλειας και άλλων σχετικών με την ασφάλεια όρων που καθορίζονται σε:

i)

δηλώσεις ελέγχου συστημάτων, καθώς και σε κάθε σχετική δήλωση συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης συστατικών στοιχείων συστημάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004·

ii)

διαδικασίες εκτίμησης και μετριασμού της επικινδυνότητας που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων ρυθμιστικών απαιτήσεων της ασφάλειας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, την ATFM, την ASΜ και τον διαχειριστή δικτύου·

ε)

την εφαρμογή οδηγιών ασφάλειας.

2.   Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

βασίζεται σε τεκμηριωμένες διαδικασίες·

β)

στηρίζεται σε ειδική τεκμηρίωση προς χρήση του προσωπικού εποπτείας της ασφάλειας, ώστε να του παρέχονται οδηγίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

γ)

παρέχει στον ενδιαφερόμενο οργανισμό ένδειξη των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας εποπτείας της ασφάλειας·

δ)

βασίζεται σε ρυθμιστικούς ελέγχους και σε επανεξετάσεις της ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 7, 9 και 10·

ε)

παρέχει στην αρμόδια αρχή τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη περαιτέρω δράσεων, περιλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και στα άρθρα 10, 25 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τις ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Άρθρο 7

Ρυθμιστικοί έλεγχοι της ασφάλειας

1.   Οι αρμόδιες αρχές, ή οι εντεταλμένοι από αυτές φορείς, διεξάγουν ρυθμιστικούς ελέγχους της ασφάλειας.

2.   Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 ρυθμιστικοί έλεγχοι της ασφάλειας:

α)

παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας και τις εκτελεστικές τους διευθετήσεις, με αξιολόγηση της ανάγκης λήψης βελτιωτικού ή διορθωτικού μέτρου·

β)

είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου που διενεργεί ο ενδιαφερόμενος οργανισμός στα οικεία συστήματα ασφάλειας ή διαχείρισης της ποιότητας·

γ)

διενεργούνται από ειδικευμένους ελεγκτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12·

δ)

ασκούνται σε πλήρεις εκτελεστικές διευθετήσεις, ή σε μέρη αυτών, όπως και σε διαδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες·

ε)

προσδιορίζουν κατά πόσον:

i)

οι εκτελεστικές ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας·

ii)

τα λαμβανόμενα μέτρα είναι σύμφωνα με τις εκτελεστικές ρυθμίσεις·

iii)

τα λαμβανόμενα μέτρα ανταποκρίνονται στα προσδοκώμενα αποτελέσματα των εκτελεστικών διευθετήσεων·

στ)

οδηγούν στη διόρθωση όλων των εντοπιζόμενων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 8.

3.   Στο πλαίσιο του προγράμματος επιθεώρησης που απαιτείται βάσει του άρθρου 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1035/2011, οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και επικαιροποιούν τουλάχιστον μία φορά ανά έτος πρόγραμμα ρυθμιστικών ελέγχων της ασφάλειας, ώστε:

α)

να καλύπτονται όλα τα πιθανά πεδία ασφάλειας που δημιουργούν ανησυχίες και κυρίως εκείνα στα οποία έχουν εντοπισθεί προβλήματα·

β)

να καλύπτονται όλοι οι οργανισμοί, οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες δικτύου που είναι υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής·

γ)

να διασφαλίζεται ότι διεξάγονται έλεγχοι κατά τρόπο ανάλογο του επιπέδου επικινδυνότητας που θέτουν οι δραστηριότητες των οργανισμών·

δ)

να διασφαλίζεται ότι διεξάγονται επαρκείς έλεγχοι σε διετή περίοδο, ούτως ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση όλων αυτών των οργανισμών προς τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας σε όλα τα αντίστοιχα πεδία του λειτουργικού συστήματος·

ε)

να διασφαλίζεται η παρακολούθηση της εφαρμογής διορθωτικών μέτρων.

4.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν την τροποποίηση της έκτασης ήδη προγραμματισμένων ελέγχων και να προβλέπουν πρόσθετους ελέγχους, οσάκις χρειασθεί.

5.   Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν ποιες ρυθμίσεις, στοιχεία, υπηρεσίες, λειτουργίες, προϊόντα, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες πρέπει να ελεγχθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

6.   Οι παρατηρήσεις των ελέγχων και οι εντοπιζόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης τεκμηριώνονται. Οι περιπτώσεις αυτές συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία και προσδιορίζονται με βάση τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας και τις εκτελεστικές διευθετήσεις τους, για τις οποίες διενεργήθηκε ο έλεγχος.

7.   Καταρτίζεται έκθεση ελέγχου, η οποία περιέχει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 8

Διορθωτικά μέτρα

1.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τα πορίσματα του ελέγχου στους οργανισμούς που υποβλήθηκαν σε έλεγχο και ταυτόχρονα τους ζητούν να λάβουν διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που εντοπίσθηκαν, με την επιφύλαξη κάθε άλλου διορθωτικού μέτρου, απαιτούμενου με βάση τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας.

2.   Οι οργανισμοί που ελέγχθηκαν καθορίζουν τα διορθωτικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση περίπτωσης μη συμμόρφωσης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.

3.   Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή τους, όπως τα καθόρισαν οι οργανισμοί που ελέγχθηκαν, και τα αποδέχονται εφόσον από την αξιολόγησή τους κρίνουν ότι επαρκούν για την αποκατάσταση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

4.   Οι οργανισμοί που ελέγχθηκαν προβαίνουν σε εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων που αποδέχθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα και η συνακόλουθη διαδικασία παρακολούθησής τους ολοκληρώνονται εντός της προθεσμίας που έχουν αποδεχθεί οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 9

Εποπτεία της ασφάλειας αλλαγών σε λειτουργικά συστήματα

1.   Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν μόνον διαδικασίες αποδεκτές από την αρμόδια αρχή τους όταν αποφασίζουν εάν θα επιφέρουν στα λειτουργικά τους συστήματα αλλαγή συναφή με την ασφάλεια. Όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών, αεροναυτιλίας ή επίβλεψης, η αρμόδια αρχή αποδέχεται τις διαδικασίες αυτές στο πλαίσιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1035/2011.

2.   Οι οργανισμοί κοινοποιούν στην οικεία αρμόδια αρχή όλες τις προγραμματιζόμενες αλλαγές που αφορούν την ασφάλεια. Προς τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές ορίζουν κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

3.   Οι οργανισμοί μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή την αλλαγή που κοινοποίησαν με βάση τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 10.

Άρθρο 10

Διαδικασία εξέτασης των προτεινόμενων αλλαγών

1.   Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τη σχετική με την ασφάλεια επιχειρηματολογία νέων λειτουργικών συστημάτων ή αλλαγών σε υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα που προτείνει οργανισμός, όταν:

α)

μετά από αξιολόγηση της σοβαρότητας που διεξάχθηκε σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο 3.2.4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1035/2011, προσδιορίστηκε βαθμός σοβαρότητας 1 ή βαθμός σοβαρότητας 2 για τα πιθανά αποτελέσματα των κινδύνων που εντοπίσθηκαν· ή

β)

η εφαρμογή των αλλαγών απαιτεί την καθιέρωση νέων αεροπορικών προτύπων.

Όταν οι αρμόδιες αρχές ορίσουν ότι χρειάζεται να διενεργηθεί εξέταση σε περιπτώσεις άλλες από τις αναφερόμενες στα στοιχεία α) και β), ειδοποιούν τον οργανισμό ότι θα προβούν σε εξέταση των αλλαγών που της κοινοποιήθηκαν ως προς την ασφάλεια.

2.   Η εξέταση διεξάγεται κατά τρόπο ανάλογο του επιπέδου επικινδυνότητας που παρουσιάζει το νέο λειτουργικό σύστημα ή οι προτεινόμενες αλλαγές σε υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα.

Στην εξέταση:

α)

χρησιμοποιούνται τεκμηριωμένες διαδικασίες·

β)

συνεκτιμάται η ειδική τεκμηρίωση προς χρήση του προσωπικού εποπτείας της ασφάλειας, ώστε να του παρέχονται οδηγίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

γ)

λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι ασφάλειας, οι απαιτήσεις ασφάλειας και άλλοι σχετικοί με την ασφάλεια όροι που συνδέονται με την εξεταζόμενη αλλαγή, οι οποίοι έχουν προσδιορισθεί σε:

i)

δηλώσεις ελέγχου συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004·

ii)

δηλώσεις ελέγχου της συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης συστατικών στοιχείων συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004· ή

iii)

τεκμηρίωση εκτίμησης επικινδυνότητας και μετριασμού της, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας·

δ)

επισημαίνονται πρόσθετοι όροι ασφάλειας συνδεόμενοι με την εφαρμογή της αλλαγής, όπου χρειάζεται·

ε)

εκτιμάται ότι η εκτεθείσα επιχειρηματολογία ασφάλειας είναι δυνατόν να γίνει δεκτή, αφού ληφθεί υπόψη:

i)

η ταυτοποίηση των κινδύνων·

ii)

η συνοχή της κατάταξης σε βαθμούς σοβαρότητας·

iii)

η εγκυρότητα των στόχων ασφάλειας·

iv)

η εγκυρότητα, η αποτελεσματικότητα και η σκοπιμότητα των απαιτήσεων ασφάλειας και κάθε άλλου σχετικού με την ασφάλεια όρου που έχει τεθεί·

v)

η απόδειξη ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι στόχοι ασφάλειας, οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι λοιποί σχετικοί με την ασφάλεια όροι·

vi)

η απόδειξη ότι οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επιχειρηματολογία της ασφάλειας πληρούν τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας·

στ)

ελέγχονται οι διαδικασίες που χρησιμοποίησαν οι οργανισμοί για την επιχειρηματολογία της ασφάλειας όσον αφορά το υπό εξέταση νέο λειτουργικό σύστημα ή τις αλλαγές σε υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα·

ζ)

επισημαίνεται η ενδεχόμενη ανάγκη να ελεγχθεί η διαρκής συμμόρφωση·

η)

περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία συντονιστική δραστηριότητα με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της ασφάλειας στην αξιοπλοΐα και τις πτητικές λειτουργίες·

θ)

γνωστοποιείται η αποδοχή ή μη, κατά περίπτωση υπό όρους, της σχεδιαζόμενης αλλαγής με τη σχετική αιτιολόγηση.

3.   Η θέση σε λειτουργία της υπό εξέταση αλλαγής υπόκειται στην αποδοχή της από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 11

Ειδικευμένοι φορείς

1.   Εφόσον αρμόδια αρχή αποφασίσει να αναθέσει σε ειδικευμένο φορέα τη διεξαγωγή ρυθμιστικών ελέγχων ασφάλειας ή επισκοπήσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εξασφαλίζει ότι στα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγει ειδικευμένο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, περιλαμβάνονται τα εξής:

α)

ο ειδικευμένος φορέας διαθέτει πείρα στην εκτίμηση της ασφάλειας των αεροπορικών φορέων·

β)

ο ειδικευμένος φορέας δεν είναι ταυτόχρονα αναμεμειγμένος σε εσωτερικές δραστηριότητες του ενδιαφερόμενου οργανισμού σχετικές με τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας ή της ποιότητας·

γ)

κάθε μέλος του προσωπικού που μετέχει στη διεξαγωγή ρυθμιστικών ελέγχων ασφάλειας ή εξετάσεων είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο και πληροί τα κριτήρια του άρθρου 12 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο ειδικευμένος φορέας αποδέχεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε φορέα που ενεργεί εξ ονόματός της.

3.   Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των ειδικευμένων φορέων τους οποίους επιφορτίζουν με τη διεξαγωγή ρυθμιστικών ελέγχων ασφάλειας ή με τη διεξαγωγή επισκοπήσεων εξ ονόματός τους. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν τεκμηρίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 12

Ικανότητες για την εποπτεία της ασφάλειας

1.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν την αναγκαία ικανότητα να ασκούν εποπτεία της ασφάλειας σε όλους τους οργανισμούς που λειτουργούν υπό την επίβλεψή τους, όπως επίσης ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για να φέρουν σε πέρας τις δράσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν και επικαιροποιούν, ανά διετία, εκτίμηση του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται για την άσκηση των οικείων εποπτικών καθηκόντων ασφάλειας, με βάση ανάλυση των διαδικασιών που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό και της εφαρμογής τους.

3.   Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που μετέχουν σε δραστηριότητες εποπτείας της ασφάλειας είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας τα απαιτούμενα καθήκοντα. Εν προκειμένω:

α)

καθορίζουν και τεκμηριώνουν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τις τεχνικές και τις επιχειρησιακές γνώσεις, την πείρα και τα προσόντα που σχετίζονται με τα καθήκοντα κάθε θέσης εργασίας ενταγμένης σε δραστηριότητες εποπτείας της ασφάλειας στο εσωτερικό της οργανωτικής τους δομής·

β)

εξασφαλίζουν ειδική επιμόρφωση για όσους μετέχουν σε δραστηριότητες εποπτείας της ασφάλειας στο εσωτερικό της οργανωτικής δομής τους·

γ)

εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που έχει διορισθεί για να διεξάγει ρυθμιστικούς ελέγχους ασφάλειας, καθώς και το ελεγκτικό προσωπικό ειδικευμένων φορέων, πληροί τα κριτήρια ειδικών προσόντων που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή. Τα κριτήρια αφορούν:

i)

τις γνώσεις και την κατανόηση των απαιτήσεων που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ATFM και ASM και με άλλες λειτουργίες δικτύου, για τις οποίες είναι δυνατόν να διεξάγονται ρυθμιστικοί έλεγχοι ασφάλειας·

ii)

τη χρήση των τεχνικών εκτίμησης·

iii)

τα προσόντα που απαιτούνται για τη διαχείριση ελέγχου·

iv)

την απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας των ελεγκτών με αξιολόγησή τους ή με άλλο αποδεκτό μέσο.

Άρθρο 13

Οδηγίες ασφάλειας

1.   Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν οδηγία ασφάλειας εφόσον διαπιστώσουν ότι ορισμένο λειτουργικό σύστημα βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση, η οποία απαιτεί την άμεση ανάληψη μέτρων.

2.   Οι οδηγίες ασφάλειας διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

προσδιορισμό της επισφαλούς κατάστασης·

β)

ταυτοποίηση του προσβληθέντος λειτουργικού συστήματος·

γ)

τις απαιτούμενες ενέργειες και την αιτιολόγησή τους·

δ)

την προθεσμία συμμόρφωσης των απαιτούμενων ενεργειών προς την οδηγία ασφάλειας·

ε)

την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

3.   Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν αντίγραφο της οδηγίας ασφάλειας στον Οργανισμό και κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή, και ιδίως σε εκείνες που μετέχουν στην εποπτεία της ασφάλειας του λειτουργικού συστήματος, και στην Επιτροπή.

4.   Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες οδηγίες ασφάλειας.

Άρθρο 14

Αρχεία εποπτείας της ασφάλειας

Οι αρμόδιες αρχές τηρούν ενδεδειγμένα αρχεία και διατηρούν την πρόσβαση σε αυτά για τις οικείες διαδικασίες εποπτείας της ασφάλειας, καθώς και τις εκθέσεις όλων των ρυθμιστικών ελέγχων ασφάλειας και άλλων σχετικών με την ασφάλεια εκθέσεων που αφορούν πιστοποιητικά, διορισμούς, εποπτεία της ασφάλειας αλλαγών, οδηγίες ασφάλειας και προσφυγή σε ειδικευμένους φορείς.

Άρθρο 15

Έκθεση αναφοράς για την εποπτεία της ασφάλειας

1.   Οι αρμόδιες αρχές συντάσσουν ετησίως έκθεση για την εποπτεία της ασφάλειας με αντικείμενο τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Η ετήσια έκθεση για την εποπτεία περιέχει επίσης πληροφορίες για τα εξής:

α)

την οργανωτική δομή και τις διαδικασίες της αρμόδια αρχής·

β)

τον εναέριο χώρο που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών που ίδρυσαν ή διόρισαν την αρμόδια αρχή και, ενδεχομένως, τους οργανισμούς που υπάγονται στην επίβλεψη της εν λόγω αρμόδιας αρχής·

γ)

τους ειδικευμένους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η διεξαγωγή ρυθμιστικών ελέγχων ασφάλειας·

δ)

το επίπεδο των πόρων της αρμόδιας αρχής·

ε)

τυχόν θέματα ασφάλειας που διαπιστώθηκαν από τις διαδικασίες εποπτείας της ασφάλειας της αρμόδιας αρχής.

2.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις εκθέσεις των οικείων αρμοδίων αρχών για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεών τους προς την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

Η ετήσια έκθεση για την εποπτεία της ασφάλειας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων κρατών μελών, στην περίπτωση λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου, και στη διάθεση του Οργανισμού στην περίπτωση προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων διεξαγόμενων με βάση συμφωνημένες διεθνείς ρυθμίσεις για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο της άσκησης της εποπτείας της ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ATFM, ASM και άλλων λειτουργιών δικτύου.

Άρθρο 16

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών

Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε ρυθμίσεις για τη μεταξύ τους στενή συνεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εξασφάλιση εποπτείας της ασφάλειας όλων των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες ή εκτελούν καθήκοντα διασυνοριακού χαρακτήρα.

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Η διαχείριση μέτρων που έχουν ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1315/2007 πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η αρχή κράτους μέλους, η οποία είχε την ευθύνη εποπτείας της ασφάλειας οργανισμών για τους οποίους αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 3, μεταβιβάζει το καθήκον της εποπτείας της ασφάλειας αυτών των οργανισμών στον Οργανισμό 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένης της περίπτωσης εποπτείας της ασφάλειας του διαχειριστή δικτύου όπου η, ενδεχόμενη, μεταβίβαση στην Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Οργανισμό, πραγματοποιείται την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 18

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1315/2007 καταργείται.

Άρθρο 19

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010

Στο σημείο 1.1 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

εκθέσεις των εθνικών εποπτικών αρχών όπως προβλέπεται στα άρθρα 7, 8 και 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1034/2011 (10), καθώς και εκθέσεις των εθνικών εποπτικών αρχών για την αντιμετώπιση των διαπιστωνόμενων ελλείψεων, για τις οποίες εφαρμόζονται σχέδια διορθωτικών μέτρων·

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 291 της 9.11.2007, σ. 16.

(6)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26.

(7)  ΕΕ L 185 της 15.7.2011, σ. 1.

(8)  Βλέπε σελίδα 23 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(9)  ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 271 της 18.10.2011, σ. 15.».


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1035/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 482/2008 και (ΕΕ) αριθ. 691/2010

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών») (1), και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 7,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 8β παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ζητείται από την Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός»), να αποφασίσει εκτελεστικούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας (ATM/ANS) για όλη την Ένωση. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κανονισμού αυτού, οι εν λόγω εκτελεστικοί κανόνες πρέπει να βασίζονται στους κανόνες που εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο») (3).

(2)

Η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός της Ένωσης πρέπει να υπόκειται σε πιστοποίηση από τα κράτη μέλη ή τον Οργανισμό. Στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας οι οποίοι συμμορφώνονται προς τις κοινές απαιτήσεις χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και με το άρθρο 8β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(3)

Η εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και με το άρθρο 8β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 δεν πρέπει να θίγει την κυριαρχία των κρατών μελών στον εναέριο χώρο τους και τις απαιτήσεις των κρατών μελών σχετικά με τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τα θέματα άμυνας, όπως ορίζει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004. Οι κοινές απαιτήσεις δεν καλύπτουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατιωτική εκπαίδευση, όπως προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(4)

Στον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το νομικό καθεστώς των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στα κράτη μέλη. Επιπλέον, όταν οργανισμός ασκεί δραστηριότητες διαφορετικές από την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι κοινές απαιτήσεις δεν πρέπει να ισχύουν για τις δραστηριότητες αυτές ή για τους πόρους που διατίθενται σε τέτοιες δραστηριότητες πέραν της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, εκτός εάν υπάρχει πρόβλεψη περί του αντιθέτου.

(5)

Η εφαρμογή κοινών απαιτήσεων στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας είναι ανάλογη των κινδύνων που συνδέονται με τις ιδιαιτερότητες κάθε δραστηριότητας, όπως ο αριθμός ή/και η φύση και τα χαρακτηριστικά των κινήσεων που αποτελούν αντικείμενο χειρισμού. Σε περίπτωση που ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας επιλέξουν να μην κάνουν χρήση της δυνατότητας παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει στους παρόχους αυτούς να συμμορφώνονται με ανάλογο τρόπο με ορισμένες γενικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και ορισμένες ειδικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Ως εκ τούτου, οι όροι που συνδέονται με τη χορήγηση πιστοποιητικού πρέπει να αντιστοιχούν στη φύση και την έκταση της παρέκκλισης.

(6)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ορθή λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή και στον Οργανισμό όλες τις συναφείς πληροφορίες για τις παρεκκλίσεις που χορηγεί η οικεία αρμόδια αρχή στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών τους.

(7)

Τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας δεν υπόκεινται κατ’ ανάγκη στις ίδιες απαιτήσεις. Είναι συνεπώς αναγκαίο να προσαρμοστούν οι κοινές απαιτήσεις στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους δραστηριότητας.

(8)

Το βάρος απόδειξης της συμμόρφωσης προς τις καθορισμένες κοινές απαιτήσεις φέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας για την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού τους και για όλες τις υπηρεσίες που καλύπτουν.

(9)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων, χρειάζεται να θεσπιστεί σύστημα τακτικής εποπτείας και ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω κοινές απαιτήσεις και τους όρους που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό. Η αρμόδια αρχή, πριν από την έκδοση πιστοποιητικού, εξετάζει εάν ο πάροχος είναι κατάλληλος και αξιολογεί σε ετήσια βάση τη διαρκή συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας που έχει πιστοποιήσει. Πρέπει, επομένως, να καταρτίζει και να ενημερώνει ετησίως ενδεικτικό πρόγραμμα επιθεώρησης το οποίο να καλύπτει όλους τους παρόχους που έχει πιστοποιήσει με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων. Το πρόγραμμα πρέπει να επιτρέπει την επιθεώρηση όλων των συναφών τμημάτων των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε εύλογο χρονικό πλαίσιο. Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης καθορισμένων παρόχων υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας και μετεωρολογικών υπηρεσιών, η εθνική αρχή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις συναφείς απαιτήσεις που απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(10)

Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους των εθνικών εποπτικών αρχών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υιοθέτηση κοινής προσέγγισης στην άσκηση εποπτείας στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό, μπορεί να οργανώνει τις εν λόγω αξιολογήσεις ομοτίμων, οι οποίες πρέπει να συντονίζονται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των άρθρων 24 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και άλλων διεθνών προγραμμάτων παρακολούθησης και εποπτείας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των εργασιών. Για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πείρας και ορθής πρακτικής κατά την αξιολόγηση από ομοτίμους, οι εθνικοί εμπειρογνώμονες πρέπει κατά προτίμηση να προέρχονται από αρμόδια αρχή.

(11)

Ο Eurocontrol έχει αναπτύξει Ρυθμιστικές Απαιτήσεις Ασφαλείας («ESARR»), οι οποίες είναι ύψιστης σημασίας για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004, η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει και να εγκρίνει τις σχετικές διατάξεις ESARR στους κανονισμούς της Ένωσης. Οι απαιτήσεις ESARR που έχουν μεταφερθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (4) αποτέλεσαν τη βάση για τους παρόντες εκτελεστικούς κανόνες.

(12)

Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν σκόπιμο να επαναληφθούν οι διατάξεις ESARR 2 για την αναφορά και αξιολόγηση περιστατικών ασφαλείας στην ATM, οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ (5), και από την οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (6). Ωστόσο, πρέπει να θεσπισθούν νέες διατάξεις για τα περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια, με τις οποίες θα απαιτείται από την αρμόδια αρχή να ελέγχει κατά πόσον οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης ή επίβλεψης, πληρούν τις απαιτήσεις για την κάλυψη της αναφοράς και της αξιολόγησης τέτοιων περιστατικών.

(13)

Πρέπει να αναγνωρισθεί ειδικότερα ότι, πρώτον, η διαχείριση της ασφάλειας είναι εκείνη η λειτουργία των υπηρεσιών αεροναυτιλίας η οποία εγγυάται ότι έχουν εντοπιστεί, αξιολογηθεί και μετριασθεί σε ικανοποιητικό βαθμό όλοι οι κίνδυνοι ασφάλειας και ότι, δεύτερον, η επίσημη και συστηματική αντιμετώπιση της διαχείρισης της ασφάλειας και των συστημάτων ασφαλείας, με σκοπό τη συνολική προσέγγιση της ασφάλειας, θα μεγιστοποιήσει κατά τρόπο ορατό και απτό τα οφέλη. Ο Οργανισμός πρέπει να αξιολογήσει περαιτέρω τις απαιτήσεις ασφαλείας του παρόντος κανονισμού και να τις ενσωματώσει σε μια κοινή ρυθμιστική δομή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

(14)

Μέχρι να εκπονήσει ο Οργανισμός τα εκτελεστικά μέτρα μεταφοράς των προτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) σε ενωσιακά εκτελεστικά μέτρα, αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης, προδιαγραφές πιστοποίησης και καθοδηγητικό υλικό, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας πρέπει να δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα της ΔΟΠΑ. Για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και μέχρι να οριστικοποιηθούν οι εργασίες του Οργανισμού για τον προσδιορισμό των σχετικών μέτρων μεταφοράς των προτύπων της ΔΟΠΑ, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και ο Οργανισμός, ενεργώντας σε στενή συνεργασία με τον Eurocontrol εφόσον χρειασθεί, θα εργάζονται για την ελαχιστοποίηση των διαφορών που έχουν κοινοποιήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των προτύπων της ΔΟΠΑ στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ώστε να επιτευχθεί κοινή δέσμη προτύπων μεταξύ των κρατών μελών εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

(15)

Τα διάφορα εθνικά καθεστώτα ευθύνης δεν πρέπει να εμποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας να συνάπτουν συμφωνίες διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, από τη στιγμή που οι πάροχοι έχουν προβεί σε ρυθμίσεις για την κάλυψη ζημιών που προκύπτουν από υποχρεώσεις βάσει της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου. Τα κράτη μέλη, τα οποία επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας χωρίς πιστοποίηση σε ολόκληρο ή σε μέρος του εναέριου χώρου που εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004, καλύπτουν την ευθύνη των εν λόγω παρόχων.

(16)

Ο Οργανισμός θα αξιολογήσει περαιτέρω τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως εκείνες που αφορούν την εκτίμηση της ασφάλειας των αλλαγών που επέρχονται στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας από τον οργανισμό πιστοποίησης και τους μηχανικούς και το τεχνικό προσωπικό, και θα εκδώσει γνώμη για την προσαρμογή τους σε μια συνολική προσέγγιση του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση των διατάξεων αυτών σε μια μελλοντική κοινή ρυθμιστική δομή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και την πείρα που έχουν αποκτήσει οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες στο πεδίο της εποπτείας της ασφάλειας.

(17)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για τον εναέριο χώρο) (7), απαιτείται οι ειδικές λειτουργίες, οι αποκαλούμενες λειτουργίες δικτύου, να καθορίζονται κατά τρόπο που καθιστά δυνατή τη βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου και των περιορισμένων πόρων και, ταυτόχρονα, οι χρήστες να έχουν τη μέγιστη πρόσβαση στον εναέριο χώρο και τη δυνατότητα να ακολουθούν τις προτιμώμενες διαδρομές. Όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 677/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2011, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εκτέλεσης λειτουργιών δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010 (8) θεσπίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του φορέα που εμπλέκεται στην παροχή των λειτουργιών αυτών.

(18)

Για την ασφαλή εκτέλεση ορισμένων από τις λειτουργίες δικτύου, ο εμπλεκόμενος φορέας υπόκειται σε ορισμένες απαιτήσεις. Σκοπός των απαιτήσεων αυτών, τις οποίες περιέχει το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 677/2011, είναι να εξασφαλισθεί ότι ο φορέας ή ο οργανισμός δραστηριοποιείται με ασφαλή τρόπο. Πρόκειται για απαιτήσεις ασφαλείας του οργανισμού, οι οποίες είναι παρεμφερείς με τις γενικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού αλλά είναι προσαρμοσμένες στις ευθύνες ασφαλείας των λειτουργιών δικτύου.

(19)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 πρέπει συνεπώς να καταργηθεί.

(20)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 482/2008 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2008, για τη θέσπιση συστήματος εγγύησης της ασφάλειας λογισμικού που πρέπει να εφαρμόζουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 (9), και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2010 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2010, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (10), πρέπει επομένως να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοσθούν στον παρόντα κανονισμό.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού που συστάθηκε με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις κοινές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Ωστόσο, πλην αντίθετης ρύθμισης στο παράρτημα I ή ΙΙ, οι εν λόγω κοινές απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται για:

α)

δραστηριότητες άλλες από την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας από τον πάροχο τέτοιων υπηρεσιών·

β)

πόρους που διατίθενται για δραστηριότητες πέραν της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Ωστόσο, ο ορισμός του «πιστοποιητικού» στο άρθρο 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 δεν εφαρμόζεται.

Επιπλέον, νοείται ως:

1)

«εναέρια εργασία», η πτητική λειτουργία αεροσκάφους κατά την οποία το αεροσκάφος χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως η γεωργία, οι κατασκευές, η φωτογράφηση, η επόπτευση, η παρατήρηση και η περιπολία, η αναζήτηση και η διάσωση ή η εναέρια διαφήμιση·

2)

«εμπορική αεροπορική μεταφορά», οποιαδήποτε πτήση αεροσκάφους για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου επ’ αμοιβή ή επί μισθώσει·

3)

«λειτουργικό σύστημα», συνδυασμός συστημάτων, διαδικασιών και ανθρώπινων πόρων οργανωμένων για να επιτελούν μία λειτουργία στο πλαίσιο της ΑΤΜ·

4)

«γενική αεροπορία», οιαδήποτε πτητική λειτουργία πολιτικού αεροσκάφους πλην των εμπορικών αερομεταφορών ή των εναέριων εργασιών·

5)

«εθνική εποπτική αρχή», ο φορέας ή οι φορείς που έχουν ορισθεί ή συσταθεί από τα κράτη μέλη ως εθνική εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004·

6)

«κίνδυνος», οποιαδήποτε κατάσταση, περιστατικό ή περίσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα·

7)

«οργανισμός», οντότητα που παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίες·

8)

«οργανισμός εκμετάλλευσης», οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την παροχή μηχανολογικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνιών, πλοήγησης ή επιτήρησης·

9)

«επικινδυνότητα», ο συνδυασμός της συνολικής πιθανότητας, ή συχνότητας, επιβλαβούς επίπτωσης προκαλούμενης από κίνδυνο και η σοβαρότητά της·

10)

«εγγύηση της ασφάλειας», όλες οι προγραμματισμένες και συστηματικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την παροχή επαρκούς εμπιστοσύνης ότι επιτυγχάνεται αποδεκτή ή ανεκτή ασφάλεια σε προϊόν, υπηρεσία, οργάνωση ή λειτουργικό σύστημα·

11)

«στόχος ασφάλειας», ποιοτική ή ποσοτική δήλωση που ορίζει τη μέγιστη συχνότητα ή πιθανότητα αναμενόμενης εμφάνισης κινδύνου·

12)

«απαίτηση ασφάλειας», τα μέσα μετριασμού της επικινδυνότητας που καθορίζονται από τη στρατηγική μετριασμού της επικινδυνότητας, με την οποία επιτυγχάνεται συγκεκριμένος στόχος ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών, επιχειρησιακών, διαδικαστικών, λειτουργικών και εκτελεστικών απαιτήσεων, καθώς και των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας ή των χαρακτηριστικών περιβάλλοντος·

13)

«υπηρεσίες», είτε μία υπηρεσία αεροναυτιλίας είτε μία δέσμη υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

14)

«πανευρωπαϊκή υπηρεσία αεροναυτιλίας», υπηρεσία αεροναυτιλίας η οποία προορίζεται και καθιερώνεται για χρήστες εντός των περισσότερων ή όλων των κρατών μελών και ενδέχεται να επεκταθεί πέραν του εναερίου χώρου της επικράτειας στην οποία εφαρμόζεται η συνθήκη·

15)

«πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας», οιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία, καθώς και οργανισμός που έχει υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό παροχής τέτοιων υπηρεσιών.

Άρθρο 3

Αρμόδια αρχή πιστοποίησης

1.   Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, αρμόδια αρχή πιστοποίησης των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας είναι:

α)

για οργανισμούς που έχουν τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων τους και, εφόσον υπάρχει, την καταστατική έδρα τους σε κράτος μέλος, η εθνική εποπτική αρχή που έχει ορίσει ή συστήσει το κράτος μέλος·

β)

για οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας στον εναέριο χώρο της επικράτειας στην οποία εφαρμόζεται η συνθήκη και έχουν τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων τους και, εφόσον υπάρχει, την καταστατική έδρα τους εκτός της επικράτειας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνθήκης, ο Οργανισμός·

γ)

για οργανισμούς που παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στον εναέριο χώρο της επικράτειας στην οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, ο Οργανισμός.

2.   Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για την ασφάλεια καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1034/2011 της Επιτροπής (11).

Άρθρο 4

Χορήγηση πιστοποιητικών

1.   Για την απόκτηση του αναγκαίου πιστοποιητικού παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, οι οργανισμοί συμμορφώνονται προς:

α)

τις γενικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι·

β)

τις ειδικές συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα II έως V ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας που παρέχουν.

2.   Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση των οργανισμών προς τις κοινές απαιτήσεις πριν τους χορηγήσει πιστοποιητικό.

3.   Οι οργανισμοί συμμορφώνονται προς τις κοινές απαιτήσεις το αργότερο την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού σύμφωνα με:

α)

το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004·

β)

το άρθρο 8β παράγραφος 2 και το άρθρο 22α στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Άρθρο 5

Παρεκκλίσεις

1.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας μπορούν να επιλέξουν να μην παρέχουν οι ίδιοι διασυνοριακές υπηρεσίες και να παραιτηθούν του δικαιώματος αμοιβαίας αναγνώρισης εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Μπορούν, υπό τις περιστάσεις αυτές, να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό το οποίο να περιορίζεται στον εναέριο χώρο που υπάγεται στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004.

2.   Αίτηση αναφερόμενη στην παράγραφο 1 μπορούν να υποβάλουν οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που παρέχουν ή προγραμματίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές μόνον για μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω κατηγορίες:

α)

εναέριες εργασίες·

β)

γενική αεροπορία·

γ)

εμπορικές αεροπορικές μεταφορές με αεροσκάφη μέγιστης μάζας απογείωσης κάτω των 10 τόνων ή αεροσκάφη κάτω των 20 θέσεων επιβατών·

δ)

εμπορικές αεροπορικές μεταφορές, ανεξάρτητα από τη μέγιστη μάζα απογείωσης και του αριθμού των θέσεων επιβατών, με λιγότερες των 10 000 κινήσεων ετησίως, οι οποίες νοούνται ως το άθροισμα των απογειώσεων και προσγειώσεων και υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των τριών προηγούμενων ετών.

Για να υποβάλει τέτοιου είδους αίτηση, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να έχει ετήσιο μεικτό κύκλο εργασιών έως 1 000 000 ευρώ για τις υπηρεσίες που παρέχει ή προγραμματίζει να παρέχει.

Εάν, για αντικειμενικά πρακτικούς λόγους, πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας δεν είναι σε θέση να παράσχει αποδείξεις ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτά, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ανάλογα στοιχεία ή προβλέψεις για τα ανώτατα όρια που ορίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας υποβάλλει ταυτόχρονα στην αρμόδια αρχή τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3.   Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγήσει ειδικές παρεκκλίσεις σε αιτούντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παραγράφου 1, ανάλογα με τη συμβολή τους στην εναέρια κυκλοφορία στον εναέριο χώρο που υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους.

Οι παρεκκλίσεις αυτές μπορούν να συνδέονται μόνο με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I.

Ωστόσο, δεν χορηγείται παρέκκλιση για τις κάτωθι απαιτήσεις:

α)

τεχνική και επιχειρησιακή επάρκεια και ικανότητα (σημείο 1)·

β)

διαχείριση της ασφάλειας (σημείο 3.1)·

γ)

ανθρώπινοι πόροι (σημείο 5)·

δ)

ανοικτή και διαφανής παροχή υπηρεσιών (σημείο 8.1).

4.   Εκτός από τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις σε αιτούντες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πληροφοριών πτήσης σε αεροδρόμια που καλύπτουν σε τακτική βάση μία θέση εργασίας κατ’ ανώτατο όριο σε οιοδήποτε αεροδρόμιο. Αυτό γίνεται κατά τρόπο ανάλογο προς τη συμβολή των αιτούντων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Οι παρεκκλίσεις αυτές μπορούν να συνδέονται μόνο με τις ακόλουθες απαιτήσεις του παραρτήματος II σημείο 3:

α)

ευθύνη διαχείρισης της ασφάλειας, και εξωτερικές υπηρεσίες και παροχές [σημείο 3.1.2 στοιχεία β) και ε)]·

β)

έρευνες ασφαλείας [σημείο 3.1.3 στοιχείο α)]·

γ)

απαιτήσεις ασφαλείας για την αξιολόγηση και τον μετριασμό της επικινδυνότητας αλλαγών (σημείο 3.2).

5.   Δεν χορηγείται παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III, IV ή V.

6.   Σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, η αρμόδια αρχή:

α)

προσδιορίζει τη φύση και την έκταση της παρέκκλισης στους συνημμένους στο πιστοποιητικό όρους, αναφέροντας τη νομική βάση·

β)

περιορίζει τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για λόγους εποπτείας·

γ)

παρακολουθεί κατά πόσον οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για την παρέκκλιση.

Άρθρο 6

Απόδειξη συμμόρφωσης

1.   Οι οργανισμοί, εφόσον τους ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, παρέχουν όλες τις συναφείς αποδείξεις συμμόρφωσής τους προς τις εφαρμοστέες κοινές απαιτήσεις. Οι οργανισμοί μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση των υφιστάμενων δεδομένων.

2.   Πιστοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τις προγραμματιζόμενες αλλαγές στην παροχή οικείων υπηρεσιών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμόρφωσή του προς τις εφαρμοστέες κοινές απαιτήσεις ή προς τους συνημμένους στο πιστοποιητικό όρους.

3.   Εφόσον πιστοποιημένος οργανισμός δεν συμμορφώνεται πλέον προς τις εφαρμοστέες κοινές απαιτήσεις ή, αναλόγως, προς τους συνημμένους στο πιστοποιητικό όρους, η αρμόδια αρχή, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη συμμόρφωσής του, απαιτεί από τον οργανισμό να λάβει διορθωτικά μέτρα.

Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο οργανισμό.

Η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν εφαρμόσθηκαν τα διορθωτικά μέτρα πριν κοινοποιήσει την έγκρισή της στον ενδιαφερόμενο οργανισμό.

Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα διορθωτικά μέτρα δεν εφαρμόσθηκαν ορθά εντός του συμφωνηθέντος με τον οργανισμό χρονοδιαγράμματος, λαμβάνει τα ενδεδειγμένα εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και με το άρθρο 10, το άρθρο 22α στοιχείο δ), τα άρθρα 25 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Άρθρο 7

Διευκόλυνση του ελέγχου της συμμόρφωσης

Οι οργανισμοί διευκολύνουν τις επιθεωρήσεις και τις έρευνες της αρμόδιας αρχής ή του ειδικευμένου φορέα που ενεργεί εξ ονόματός της, καθώς και επιτόπιες επιθεωρήσεις και αιφνίδιες επιθεωρήσεις.

Τα εγκεκριμένα πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

να εξετάζουν τα σχετικά αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες και οιοδήποτε άλλο υλικό που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

β)

να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των εν λόγω αρχείων, δεδομένων, διαδικασιών και άλλου υλικού·

γ)

να ζητούν επιτόπου προφορικές εξηγήσεις·

δ)

να έχουν πρόσβαση σε σχετικές εγκαταστάσεις, χώρους ή μέσα μεταφοράς.

Οι εν λόγω επιθεωρήσεις και έρευνες, όταν διεξάγονται από την αρμόδια αρχή ή από ειδικευμένο φορέα που ενεργεί εξ ονόματός της, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου πρόκειται να διεξαχθούν.

Άρθρο 8

Διαρκής συμμόρφωση

Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί ετησίως, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της, τη διαρκή συμμόρφωση των οργανισμών που έχει πιστοποιήσει.

Προς το σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή καταρτίζει και επικαιροποιεί ετησίως ενδεικτικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων, το οποίο καλύπτει όλους τους παρόχους που έχει πιστοποιήσει και βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τις διάφορες λειτουργίες που συνιστούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες αεροναυτιλίας. Προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, καθώς και με οιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, πριν καταρτίσει το εν λόγω πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αναφέρει την προβλεπόμενη συχνότητα επιθεωρήσεων των διαφόρων τοποθεσιών.

Άρθρο 9

Κανονισμός ασφαλείας για μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνίας, πλοήγησης ή επίβλεψης, η αρμόδια αρχή, ή οιαδήποτε άλλη αρχή έχει υποδείξει κράτος μέλος προς το σκοπό αυτό:

α)

εκδίδει τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφαλείας για τους μηχανικούς και το τεχνικό προσωπικό που εκτελούν επιχειρησιακά καθήκοντα συνδεόμενα με την ασφάλεια·

β)

εξασφαλίζει επαρκή και κατάλληλη εποπτεία της ασφάλειας μηχανικών και τεχνικού προσωπικού στους οποίους ο οργανισμός πτητικής εκμετάλλευσης έχει αναθέσει επιχειρησιακά καθήκοντα συνδεόμενα με την ασφάλεια·

γ)

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον υπάρχουν εύλογες αιτίες και μετά από δέουσα έρευνα, για τον οργανισμό πτητικής εκμετάλλευσης ή/και τους μηχανικούς και το τεχνικό προσωπικό του που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II σημείο 3.3·

δ)

εξακριβώνει ότι υφίστανται κατάλληλες μέθοδοι που διασφαλίζουν ότι τρίτα μέρη, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων συνδεόμενων με την ασφάλεια, τηρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II σημείο 3.3.

Άρθρο 10

Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους

1.   Η Επιτροπή, ενεργώντας σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό, μπορεί να οργανώνει αξιολόγηση των εθνικών εποπτικών αρχών από ομοτίμους σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6.

2.   Η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους πραγματοποιείται από ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων και, εφόσον χρειασθεί, παρατηρητές από τον Οργανισμό.

Η ομάδα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι προέρχονται από τρία τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη και από τον Οργανισμό.

Οι εμπειρογνώμονες δεν συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους στο κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται.

Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων που έχουν υποδείξει τα κράτη μέλη, η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές των κοινών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004.

3.   Το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος και την ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική αρχή για την εν λόγω διαδικασία, για την ημερομηνία στην οποία έχει προγραμματισθεί η διεξαγωγή της και για την ταυτότητα των εμπειρογνωμόνων που θα συμμετέχουν.

Το κράτος μέλος, του οποίου η εθνική εποπτική αρχή θα υποβληθεί σε αξιολόγηση, εγκρίνει την ομάδα εμπειρογνωμόνων πριν από τη διεξαγωγή της αξιολόγησης.

4.   Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της αξιολόγησης, η ομάδα αξιολόγησης συντάσσει, με συναινετική διαδικασία, έκθεση η οποία μπορεί να περιέχει συστάσεις.

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδρίαση με τον Οργανισμό, τους εμπειρογνώμονες και την εθνική εποπτική αρχή προκειμένου να συζητηθεί η έκθεση.

5.   Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης, να υποβάλει τις παρατηρήσεις του·

Οι εν λόγω παρατηρήσεις περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται, τα μέτρα που έλαβε ή σκοπεύει να λάβει το κράτος μέλος προκειμένου να συμμορφωθεί με την έκθεση εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Πλην διαφορετικής ρύθμισης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η έκθεση αξιολόγησης και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα δεν δημοσιεύονται.

6.   Η Επιτροπή ενημερώνει σε ετήσια βάση τα κράτη μέλη, μέσω της επιτροπής ενιαίου ουρανού, σχετικά με τα κυριότερα πορίσματα των αξιολογήσεων αυτών.

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, κάτοχοι πιστοποιητικού εκδοθέντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού σύμφωνου με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας που υπέβαλαν αίτηση για πιστοποιητικό πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και δεν ήταν ήδη κάτοχοι πιστοποιητικού εκείνη την ημερομηνία, αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.

3.   Εφόσον οργανισμοί, για τους οποίους σύμφωνα με το άρθρο 3 αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός, υπέβαλαν αίτηση σε εθνική εποπτική αρχή κράτους μέλους για την έκδοση πιστοποιητικού πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η εθνική εποπτική αρχή οριστικοποιεί τη διαδικασία πιστοποίησης σε συντονισμό με τον Οργανισμό στον οποίο διαβιβάζει τον φάκελο μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

Άρθρο 12

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 καταργείται.

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 482/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 482/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 5 η παραπομπή στον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2096/2005» αντικαθίσταται από παραπομπή στον «εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1035/2011 της Επιτροπής (12)

2)

Το άρθρο 6 απαλείφεται.

3)

Στο παράρτημα I σημεία 1 και 2 η παραπομπή στον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2096/2005» αντικαθίσταται από παραπομπή στον «εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1035/2011».

Άρθρο 14

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 691/2010, το άρθρο 25 απαλείφεται.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 335 της 21.12.2005, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35.

(6)  ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23.

(7)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20.

(8)  ΕΕ L 185 της 15.7.2011, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 141 της 31.5.2008, σ. 5.

(10)  ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 1.

(11)  Βλέπε σελίδα 15 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(12)  ΕΕ L 271 της 18.10.2011, σ. 23.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Γενικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας

1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες με ασφαλή, αποτελεσματικό, συνεχή και σταθερό τρόπο που συνάδει με οιοδήποτε εύλογο επίπεδο συνολικής ζήτησης για δεδομένο εναέριο χώρο. Προς το σκοπό αυτό, διατηρούν επαρκή τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη.

2.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

2.1.   Οργανωτική δομή

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας συστήνουν και διαχειρίζονται την οργάνωσή τους σύμφωνα με διάρθρωση η οποία στηρίζει την ασφαλή, αποτελεσματική και συνεχή παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Στην οργανωτική δομή καθορίζονται:

α)

η αρχή, τα τέλη και οι αρμοδιότητες των διορισμένων κατόχων θέσεων, ιδιαίτερα του προσωπικού διαχείρισης που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση καθηκόντων συνδεόμενων με την ασφάλεια πτήσεων, την ποιότητα, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, τα οικονομικά και τους ανθρώπινους πόρους·

β)

η σχέση και οι γραμμές υποβολής αναφορών μεταξύ των διάφορων τμημάτων και διαδικασιών της οργάνωσης.

2.2.   Οργανωτική διαχείριση

2.2.1.   Επιχειρηματικό σχέδιο

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο που καλύπτει ελάχιστη περίοδο πέντε ετών. Το σχέδιο αυτό:

α)

παραθέτει τους γενικούς στόχους και σκοπούς του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη στρατηγική επίτευξής τους με τρόπο που συνάδει με τον συνολικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του παρόχου και με τις απαιτήσεις της Ένωσης για την ανάπτυξη υποδομών ή άλλης τεχνολογίας·

β)

προβλέπει ενδεδειγμένους στόχους επιδόσεων για την ασφάλεια πτήσεων, τη χωρητικότητα, το περιβάλλον και την οικονομική αποδοτικότητα, αναλόγως.

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) συνάδουν με το σχέδιο επιδόσεων σε επίπεδο εθνικό ή λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και, όσον αφορά τα δεδομένα ασφάλειας πτήσεων, συνάδουν με το κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας πτήσεων που προβλέπεται στο πρότυπο 2.27.1 του παραρτήματος 11 της σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, τροποποίηση 47B της 20ής Ιουλίου 2009, κατά περίπτωση.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας αιτιολογούν την ασφάλεια και το επιχειρηματικό τους σχέδιο όταν πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά έργα, καθώς επίσης αναφέρουν τις αναμενόμενες επιπτώσεις στους ενδεδειγμένους στόχους επιδόσεων που αναφέρονται στο στοιχείο β), και προσδιορίζουν τις επενδύσεις που απορρέουν από τις νομικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ερευνητικού σχεδίου ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR).

2.2.2.   Ετήσιο σχέδιο

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας καταρτίζουν ετήσιο σχέδιο που καλύπτει το επόμενο έτος, στο οποίο διευκρινίζονται περαιτέρω τα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου και περιγράφονται τυχόν αλλαγές.

Το ετήσιο σχέδιο καλύπτει τα κάτωθι ως προς το επίπεδο και την ποιότητα εξυπηρέτησης, όπως το προσδοκώμενο επίπεδο χωρητικότητας, ασφάλειας πτήσεων, περιβάλλοντος και οικονομικής απόδοσης, αναλόγως:

α)

πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση νέας υποδομής ή άλλες εξελίξεις και δήλωση του τρόπου με τον οποίο θα συμβάλουν στη βελτίωση των επιδόσεων του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και του επιπέδου και της ποιότητας εξυπηρέτησης·

β)

δείκτες επιδόσεων σε συνοχή με το σχέδιο επιδόσεων σε επίπεδο εθνικό ή λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, με βάση τους οποίους είναι εύλογα δυνατόν να αξιολογηθούν το επίπεδο και η ποιότητα εξυπηρέτησης·

γ)

πληροφορίες για μέτρα μετριασμού των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί στο σχέδιο ασφάλειας του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και δείκτες ασφάλειας για την παρακολούθηση των κινδύνων στην ασφάλεια και, εφόσον χρειάζεται, το εκτιμώμενο κόστος των μέτρων μετριασμού·

δ)

την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική κατάσταση του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και τυχόν αλλαγές ή επιπτώσεις στο επιχειρηματικό του σχέδιο.

2.2.3.   Μέρος του σχεδίου που αφορά τις επιδόσεις

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας διαβιβάζουν στην Επιτροπή, κατόπιν υποβολής αιτήματός της, το περιεχόμενο του μέρους του επιχειρηματικού τους σχεδίου που αφορά τις επιδόσεις και το ετήσιο σχέδιό τους, υπό τους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

3.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3.1.   Διαχείριση της ασφάλειας

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας διαχειρίζονται την ασφάλεια όλων των υπηρεσιών τους. Προς το σκοπό αυτό, δημιουργούν επίσημες διεπαφές με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν απευθείας την ασφάλεια των υπηρεσιών τους.

Αναπτύσσουν διαδικασίες για τη διαχείριση της ασφάλειας κατά την εισαγωγή νέων λειτουργικών συστημάτων ή κατά τη μεταβολή υφιστάμενων λειτουργικών συστημάτων.

3.2.   Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας το οποίο καλύπτει όλες τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχουν σύμφωνα με τις κάτωθι αρχές.

Στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας:

α)

καθορίζεται πολιτική ποιότητας που να ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο δυνατόν στις ανάγκες των διαφόρων χρηστών·

β)

καθορίζεται πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες εξακρίβωσης της πραγματοποίησης όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, διαδικασίες και πρότυπα·

γ)

παρέχονται στοιχεία της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας μέσω εγχειριδίων και εγγράφων παρακολούθησης·

δ)

ορίζονται εκπρόσωποι διαχείρισης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διαδικασίες που έχουν στόχο την επίτευξη ασφαλών και αποτελεσματικών επιχειρησιακών πρακτικών, καθώς και της καταλληλότητάς τους·

ε)

προβλέπεται επανεξέταση του εν λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα, κατά περίπτωση.

Ως επαρκές μέσο συμμόρφωσης θεωρείται πιστοποιητικό EN ISO 9001, το οποίο εκδίδεται από κατάλληλα διαπιστευμένο οργανισμό και καλύπτει τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας του παρόχου. Εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας αποδέχεται να της γνωστοποιήσει τη σχετική με την πιστοποίηση τεκμηρίωση.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας μπορούν να ενσωματώσουν στο οικείο σύστημα διαχείρισης, συστήματα της ασφάλειας πτήσεων, της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και ποιότητας.

3.3.   Εγχειρίδια επιχειρησιακής λειτουργίας

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας παρέχουν και επικαιροποιούν εγχειρίδια επιχειρησιακής λειτουργίας για την παροχή των υπηρεσιών τους προς χρήση και καθοδήγηση του επιχειρησιακού προσωπικού.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζουν ότι:

α)

τα επιχειρησιακά εγχειρίδια περιέχουν τις οδηγίες και τις πληροφορίες που χρειάζεται το επιχειρησιακό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

β)

το οικείο προσωπικό έχει πρόσβαση στα συναφή μέρη των επιχειρησιακών εγχειριδίων·

γ)

το επιχειρησιακό προσωπικό ενημερώνεται εγκαίρως για τις αναθεωρήσεις του επιχειρησιακού εγχειριδίου που εφαρμόζονται στα καθήκοντά του, καθώς και για την έναρξη ισχύος τους.

4.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας καθορίζουν σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες ώστε να διασφαλίζουν:

α)

την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους και του προσωπικού τους προκειμένου να αποτρέπονται οι έκνομες ενέργειες στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

β)

την ασφάλεια των επιχειρησιακών δεδομένων που λαμβάνουν ή παράγουν ή χρησιμοποιούν κατ’ άλλον τρόπο, ώστε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μόνον εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στο σύστημα διαχείρισης της προστασίας καθορίζονται:

α)

οι διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων ασφάλειας, παρακολούθησης και βελτίωσης της ασφάλειας, την επανεξέταση των συστημάτων ασφάλειας και τη διάδοση των σχετικών πορισμάτων·

β)

τα μέσα εντοπισμού παραβιάσεων των συστημάτων ασφάλειας και ειδοποίησης του προσωπικού μέσω κατάλληλων προειδοποιήσεων·

γ)

τα μέσα περιορισμού των επιπτώσεων που έχουν οι παραβιάσεις του συστήματος ασφαλείας και προσδιορίζονται μέτρα αποκατάστασης και διαδικασίες μετριασμού ώστε να αποτρέπεται η επανάληψη παραβιάσεων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζουν τον έλεγχο ασφαλείας του προσωπικού τους, κατά περίπτωση, και ενεργούν σε συντονισμό με τις σχετικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους, του προσωπικού τους και των δεδομένων τους.

Τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων, της ποιότητας και της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες είναι δυνατόν να σχεδιάζονται και να λειτουργούν ως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

5.   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας απασχολούν προσωπικό το οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την ασφαλή, συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εν προκειμένω, καταρτίζουν πολιτικές πρόσληψης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

6.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

6.1.   Οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, όπως είναι το σταθερό και μεταβλητό κόστος εκμετάλλευσης ή οι δαπάνες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Χρησιμοποιούν κατάλληλο σύστημα κοστολόγησης. Αυτό αποδεικνύεται μέσω του ετήσιου σχεδίου τους που αναφέρεται στο σημείο 2.2.2 του παρόντος παραρτήματος, καθώς και με τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς τους που προβλέπονται αναλόγως του νομικού τους καθεστώτος.

6.2.   Χρηματοοικονομικός έλεγχος

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας αποδεικνύουν ότι υπόκεινται τακτικά σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο.

7.   ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την κάλυψη των ευθυνών τους που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή κάλυψης είναι η ενδεδειγμένη προς τη δυνητική απώλεια και ζημία, λαμβανομένου υπόψη του νομικού καθεστώτος του οργανισμού και του ύψους της διαθέσιμης εμπορικής ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, διασφαλίζουν ότι οι συμφωνίες καλύπτουν τον επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ τους.

8.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.1.   Ανοικτή και διαφανής παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές με ανοικτό και διαφανή τρόπο. Δημοσιεύουν τους όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες τους και καθορίζουν τυπική διαδικασία διαβούλευσης σε τακτική βάση με τους χρήστες των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, και τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας δεν εισάγουν διακρίσεις για λόγους εθνικότητας ή ταυτότητας ή κατηγορίας των χρηστών σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

8.2.   Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για όλες τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχουν σε περίπτωση συμβάντων, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική υποβάθμιση ή διακοπή των εργασιών τους.

9.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας είναι σε θέση να παρέχουν ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους στην οικεία αρμόδια αρχή.

Η εν λόγω ετήσια έκθεση καλύπτει τα χρηματοοικονομικά τους αποτελέσματα με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, καθώς και τις επιχειρησιακές τους επιδόσεις και τυχόν άλλες σημαντικές δραστηριότητες και εξελίξεις, ιδίως στο πεδίο της ασφάλειας.

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)

εκτίμηση του προκύψαντος επιπέδου επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας,

β)

τις επιδόσεις του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς τους στόχους επιδόσεων που τίθενται στο επιχειρηματικό σχέδιο που αναφέρεται στο σημείο 2.2.1, αντιπαραβάλλοντας τις πραγματικές επιδόσεις με τους στόχους του ετήσιου σχεδίου βάσει δεικτών επιδόσεων που έχουν οριστεί στο ετήσιο σχέδιο·

γ)

εξήγηση των διαφορών με τους στόχους και προσδιορισμό μέτρων για την κάλυψη τυχόν κενών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004·

δ)

εξελίξεις σε εργασίες και υποδομές·

ε)

τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, εφόσον δεν δημοσιεύονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004·

στ)

πληροφορίες για τις επίσημες διαβουλεύσεις με τους χρήστες των υπηρεσιών τους·

ζ)

πληροφορίες για την πολιτική ανθρωπίνων πόρων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας θέτουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσής τους, κατόπιν υποβολής αιτήματός τους, και στο ευρύ κοινό υπό τους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ειδικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

1.   ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας γνωστοποιούν λεπτομερώς στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004:

α)

το νομικό τους καθεστώς, τη διάρθρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας και τυχόν ρυθμίσεις με σημαντικό αντίκτυπο στον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων·

β)

τυχόν δεσμούς με οργανισμούς που δεν εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δραστηριοτήτων που διεξάγουν είτε άμεσα είτε μέσω σχετικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άνω του 1 % των αναμενόμενων εσόδων τους· επιπλέον, γνωστοποιούν κάθε αλλαγή οιασδήποτε μεμονωμένης συμμετοχής που αντιπροσωπεύει 10 % ή περισσότερο της συνολικής συμμετοχής τους·

Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την αμερόληπτη και αντικειμενική παροχή των υπηρεσιών τους.

2.   ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιπλέον του σημείου 8.1 του παραρτήματος I και σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει να οργανώσει την παροχή ειδικών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι των ειδικών αυτών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δεν πρόκειται να προβούν σε ενέργειες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, ούτε σε ενέργειες που αντιστοιχούν σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

3.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1.   Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας (ΣΔΑ)

3.1.1.   Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας πτήσεων

Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εφαρμόζουν, ως αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των υπηρεσιών τους, σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας (ΣΔΑ), με το οποίο:

α)

εξασφαλίζεται επίσημη, σαφής και προορατική προσέγγιση της συστηματικής διαχείρισης της ασφάλειας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών τους· καλύπτεται το σύνολο των υπηρεσιών τους και των συνοδευτικών ρυθμίσεων που εμπίπτουν στον διαχειριστικό τους έλεγχο· και περιλαμβάνεται, ως θεμέλιο του συστήματος, χάραξη πολιτικής ασφάλειας που καθορίζει τη θεμελιώδη προσέγγιση του οργανισμού στη διαχείριση της ασφάλειας (διαχείριση της ασφάλειας)·

β)

εξασφαλίζεται ότι όσοι εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έχουν ατομική ευθύνη για τις πράξεις τους, ότι τα στελέχη διαχείρισης έχουν ευθύνη για τις επιδόσεις ασφαλείας των αντιστοίχων τμημάτων ή μονάδων τους και ότι η ανώτατη διοίκηση του παρόχου υπηρεσιών φέρει συνολική ευθύνη για την ασφάλεια (ευθύνη ασφάλειας)·

γ)

εξασφαλίζεται ότι η επίτευξη ικανοποιητικής ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έχει την ύψιστη προτεραιότητα (προτεραιότητα ασφάλειας)·

δ)

εξασφαλίζεται ότι κατά την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ο κύριος στόχος ασφάλειας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου αεροπορικού ατυχήματος στο βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό (στόχος ασφαλείας).

3.1.2.   Απαιτήσεις για την επίτευξη της ασφάλειας

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΑ, οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας:

α)

εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό να εκτελεί την εργασία που του ζητείται, επιπλέον της κατάλληλης αδειοδότησής του, εφόσον απαιτείται, και της εκπλήρωσης των εφαρμοστέων απαιτήσεων καταλληλότητας από ιατρική άποψη (επάρκεια)·

β)

εξασφαλίζουν την ύπαρξη διακριτής λειτουργίας διαχείρισης της ασφάλειας με οργανωτική αρμοδιότητα για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας· εξασφαλίζουν ότι το άτομο που είναι επιφορτισμένο με την αρμοδιότητα αυτή είναι ανεξάρτητο από τη διοικητική ιεραρχία και άμεσα υπόλογο σε ανώτατο οργανωτικό επίπεδο. Ωστόσο, στην περίπτωση μικρών οργανισμών στους οποίους ο συνδυασμός αρμοδιοτήτων είναι δυνατόν να εμποδίσει εν προκειμένω την επαρκή ανεξαρτησία, οι ρυθμίσεις για την εγγύηση της ασφάλειας συμπληρώνονται από πρόσθετα ανεξάρτητα μέσα· και εξασφαλίζουν ότι η ανώτατη διοικητική βαθμίδα της οργάνωσης του παρόχου των υπηρεσιών συμμετέχει ενεργά στην εγγύηση της διαχείρισης της ασφάλειας (ευθύνη διαχείρισης της ασφάλειας)·

γ)

διασφαλίζουν ότι, εφόσον είναι εφικτό, προσδιορίζονται και διατηρούνται ποσοτικά επίπεδα ασφάλειας για όλα τα λειτουργικά συστήματα (ποσοτικά επίπεδα ασφάλειας)·

δ)

εξασφαλίζουν τη συστηματική τεκμηρίωση του ΣΔΑ κατά τρόπο που να τη συνδέει με σαφήνεια με την πολιτική ασφάλειας του οργανισμού (τεκμηρίωση ΣΔΑ)·

ε)

εξασφαλίζουν κατάλληλη αιτιολόγηση της ασφάλειας των εξωτερικά παρεχόμενων υπηρεσιών και προμηθειών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους για την ασφάλεια στην παροχή των υπηρεσιών του (εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες)·

στ)

διασφαλίζουν ότι η αξιολόγηση και η μείωση της επικινδυνότητας πραγματοποιούνται σε κατάλληλο επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δίνεται η δέουσα σημασία σε όλα τα θέματα παροχής υπηρεσιών ΑΤΜ (αξιολόγηση και μείωση της επικινδυνότητας). Όσον αφορά τις αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα ΑΤΜ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 3.2·

ζ)

διασφαλίζουν την άμεση διερεύνηση των επιχειρησιακών ή τεχνικών συμβάντων στον τομέα της ΑΤΜ που θεωρείται ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, και εγγυώνται τη λήψη τυχόν αναγκαίων διορθωτικών μέτρων (συμβάντα ασφάλειας). Αποδεικνύουν επίσης ότι έχουν εφαρμόσει τις απαιτήσεις για τη γνωστοποίηση και την αξιολόγηση περιστατικών σχετικών με την ασφάλεια σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

3.1.3.   Απαιτήσεις για την εγγύηση της ασφάλειας

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΑ, οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας διασφαλίζουν ότι:

α)

οι έρευνες ασφάλειας διενεργούνται σε τακτική βάση, για να προβαίνουν σε συστάσεις βελτίωσης όπου είναι αναγκαίο, να παρέχουν συνδρομή στους διαχειριστές της ασφάλειας των δραστηριοτήτων εντός των τομέων αρμοδιότητάς τους και να επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τα συναφή μέρη του ΣΔΑ (έρευνες ασφάλειας)·

β)

υφίστανται μέθοδοι για τον εντοπισμό αλλαγών στα λειτουργικά συστήματα ή λειτουργίες από τις οποίες είναι δυνατόν να προκύψει ότι κάποιο στοιχείο φθάνει σε σημείο στο οποίο τα αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας δεν μπορούν πλέον να τηρηθούν και ότι απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες (παρακολούθηση της ασφάλειας)·

γ)

τηρούνται αρχεία για όλη τη λειτουργία του ΣΔΑ ως βάση παροχής εγγύησης της ασφάλειας σε όλους τους ενεχόμενους, υπεύθυνους ή εξαρτώμενους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προς την αρμόδια αρχή (αρχεία ασφάλειας).

3.1.4.   Απαιτήσεις για την προώθηση της ασφάλειας

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΑ, οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας διασφαλίζουν ότι:

α)

όλο το προσωπικό γνωρίζει τους δυνητικούς κινδύνους ασφάλειας που συνδέονται με τα καθήκοντά τους (επίγνωση της ασφάλειας)·

β)

οι διαπιστώσεις που απορρέουν από τις έρευνες περιστατικών ασφάλειας και άλλες δραστηριότητες ασφάλειας διαδίδονται εντός του οργανισμού σε επίπεδο διαχείρισης και επιχειρησιακής λειτουργίας (διάδοση διαπιστώσεων)·

γ)

όλο το προσωπικό ενθαρρύνεται ενεργά να προτείνει λύσεις για εντοπιζόμενους κινδύνους και να προβαίνει σε αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια εφόσον αποδειχθεί αναγκαίο (βελτίωση της ασφάλειας).

3.2.   Απαιτήσεις ασφάλειας για την αξιολόγηση και τον μετριασμό του κινδύνου σε περίπτωση αλλαγών

3.2.1.   Τμήμα 1

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΑ, οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εξασφαλίζουν ότι διενεργείται συστηματικά εντοπισμός του κινδύνου, καθώς και αξιολόγησή του και μετριασμός του για οποιεσδήποτε αλλαγές στα μέρη του λειτουργικού συστήματος της ΑΤΜ και των συνοδευτικών μέτρων εντός του διαχειριστικού τους ελέγχου με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη:

α)

ολόκληρος ο κύκλος ζωής του συστατικού μέρους του εξεταζόμενου λειτουργικού συστήματος ΑΤΜ, από τον αρχικό σχεδιασμό και τον ορισμό του έως τις λειτουργίες μετά την υλοποίηση, τη συντήρηση και τον παροπλισμό·

β)

τα εναέρια, επίγεια και, κατά περίπτωση, διαστημικά συστατικά στοιχεία του λειτουργικού συστήματος ΑΤΜ, σε συνεργασία με τα αρμόδια μέρη·

γ)

ο εξοπλισμός, οι διαδικασίες και οι ανθρώπινοι πόροι του λειτουργικού συστήματος ΑΤΜ, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων αυτών, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εξεταζόμενου συστατικού μέρους και του υπολοίπου λειτουργικού συστήματος ΑΤΜ.

3.2.2.   Τμήμα 2

Οι διαδικασίες εντοπισμού, αξιολόγησης και μετριασμού του κινδύνου περιλαμβάνουν:

α)

προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής, των ορίων και των διεπαφών του εξεταζόμενου συστατικού μέρους, καθώς και ταυτοποίηση των λειτουργιών που πρόκειται να εκτελεί το συστατικό μέρος και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο προβλέπεται να λειτουργεί·

β)

προσδιορισμό των στόχων ασφάλειας που συνδέονται με το εξεταζόμενο συστατικό μέρος, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

i)

προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων και συνθηκών βλάβης που συνδέονται με την ΑΤΜ, καθώς και των συνδυασμένων επιπτώσεών τους,

ii)

αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ασφάλεια του αεροσκάφους, καθώς και αξιολόγηση της σοβαρότητας των επιπτώσεων αυτών, με τη χρήση του μηχανισμού κατάταξης της σοβαρότητας που παρατίθεται στο τμήμα 4,

iii)

προσδιορισμό του περιθωρίου ανοχής τους, σε όρους μέγιστης πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου, που προκύπτει από τη σοβαρότητα και τη μέγιστη πιθανότητα εμφάνισης των επιπτώσεων του κινδύνου, με τρόπο σύμφωνο προς το τμήμα 4·

γ)

εκπόνηση, ανάλογα με τις ανάγκες, στρατηγικής μετριασμού του κινδύνου στην οποία:

i)

καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία έναντι καταστάσεων που ενέχουν κίνδυνο,

ii)

περιλαμβάνεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εκπόνηση απαιτήσεων ασφαλείας που αφορούν δυνητικά το εξεταζόμενο συστατικό μέρος, ή άλλα μέρη του λειτουργικού συστήματος ΑΤΜ, ή το περιβάλλον των λειτουργιών, και

iii)

περιλαμβάνονται εγγυήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητά της·

δ)

εξακρίβωση της υλοποίησης όλων των στόχων και απαιτήσεων ασφάλειας που έχουν καθοριστεί:

i)

πριν από την εφαρμογή της αλλαγής,

ii)

κατά τη διάρκεια οιασδήποτε φάσης μετάβασης σε επιχειρησιακή λειτουργία,

iii)

κατά τη διάρκεια της διάρκεια ζωής του,

iv)

κατά τη διάρκεια οιασδήποτε φάσης μετάβασης έως την παύση λειτουργίας.

3.2.3.   Τμήμα 3

Τα αποτελέσματα, η αιτιολόγηση και τα αποδεικτικά στοιχεία των διαδικασιών αξιολόγησης και μετριασμού της επικινδυνότητας, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των κινδύνων, συγκεντρώνονται και τεκμηριώνονται με τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει:

α)

τη διατύπωση πλήρους επιχειρηματολογίας που αποδεικνύει ότι το εξεταζόμενο συστατικό μέρος, καθώς και το συνολικό λειτουργικό σύστημα ΑΤΜ, προσφέρουν και θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν ανεκτό επίπεδο ασφαλείας με την επίτευξη των στόχων και των απαιτήσεων που έχουν τεθεί. Η επιχειρηματολογία αυτή περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων τεχνικών πρόβλεψης, παρακολούθησης ή έρευνας·

β)

την ανιχνευσιμότητα των απαιτήσεων ασφαλείας που συνδέονται με την εφαρμογή αλλαγής σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη εργασία/λειτουργία.

3.2.4.   Τμήμα 4

Εντοπισμός του κινδύνου και αξιολόγηση της σοβαρότητάς του

Διεξάγεται συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων. Η σοβαρότητα των επιπτώσεων των κινδύνων σε συγκεκριμένο επιχειρησιακό περιβάλλον καθορίζεται με τη χρήση του μηχανισμού κατάταξης που παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα, ενώ η κατάταξη της σοβαρότητας βασίζεται σε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία που καταδεικνύει τις πιθανότερες επιπτώσεις των κινδύνων, σύμφωνα με το πλέον δυσμενές σενάριο.

Κλάση σοβαρότητας

Επιπτώσεις επί των πτήσεων

1

(Σοβαρότατο)

Ατύχημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)

2

Σοβαρό συμβάν όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010

3

Μείζον συμβάν που συνδέεται με τη λειτουργία αεροσκάφους, το οποίο θα μπορούσε να έχει θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους με παρ’ ολίγον σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος, με το έδαφος ή με κάποιο εμπόδιο.

4

Σημαντικό συμβάν υπό περιστάσεις που καταδεικνύουν ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί ατύχημα, σοβαρό ή μείζον συμβάν, εάν δεν είχε υπάρξει διαχείριση του κινδύνου εντός των ορίων ασφαλείας, ή εάν βρισκόταν κοντά κάποιο άλλο αεροσκάφος.

5

(Λιγότερο σοβαρό)

Καμία άμεση επίπτωση στην ασφάλεια

Προκειμένου να συνάγονται οι επιπτώσεις ενός κινδύνου στις επιχειρησιακές λειτουργίες και η σοβαρότητά του, η συστηματική προσέγγιση/διαδικασία περιλαμβάνει τις επιπτώσεις των κινδύνων στα διάφορα στοιχεία του λειτουργικού συστήματος ΑΤΜ, όπως είναι το πλήρωμα θαλάμου επιβατών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι λειτουργικές ικανότητες του αεροσκάφους, οι λειτουργικές ικανότητες του επίγειου μέρους του λειτουργικού συστήματος ΑΤΜ και η δυνατότητα παροχής ασφαλών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Σύστημα κατάταξης των κινδύνων

Καθορίζονται στόχοι ασφαλείας με βάση την επικινδυνότητα, εκφρασμένοι σε όρους μέγιστης πιθανότητας εμφάνισης των κινδύνων, η οποία υπολογίζεται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των επιπτώσεων και με τη μέγιστη πιθανότητα εμφάνισής τους.

Ως αναγκαίο συμπλήρωμα της απόδειξης ότι έχουν επιτευχθεί οι καθορισμένοι ποσοτικοί στόχοι λαμβάνονται υπόψη συμπληρωματικές παράμετροι διαχείρισης της ασφάλειας προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός ασφάλειας στο σύστημα ΑΤΜ, εφόσον αυτό είναι ευλόγως εφικτό.

3.2.5.   Τμήμα 5

Σύστημα εγγύησης της ασφάλειας του λογισμικού

Στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας διαθέτει σύστημα εγγύησης της ασφάλειας του λογισμικού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 482/2008.

3.3.   Απαιτήσεις ασφαλείας για τους μηχανικούς και το τεχνικό προσωπικό που ασκούν επιχειρησιακά καθήκοντα ασφάλειας

Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εξασφαλίζουν ότι οι μηχανικοί και το τεχνικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό οργανισμών που έχουν αναλάβει ορισμένα καθήκοντα με υπεργολαβία, χρησιμοποιούν και συντηρούν εγκεκριμένο προς το σκοπό αυτό εξοπλισμό ΑΤΜ και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και το απαραίτητο επίπεδο κατανόησης των υπηρεσιών που υποστηρίζουν, των πραγματικών και των δυνητικών επιπτώσεων των χειρισμών τους στην ασφάλεια των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των εφαρμοζόμενων ορίων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Όσον αφορά το προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα συνδεόμενα με την ασφάλεια, καθώς και το προσωπικό οργανισμών που έχουν αναλάβει ορισμένα καθήκοντα με υπεργολαβία, οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας τεκμηριώνουν την επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού· τις υπάρχουσες ρυθμίσεις χρονοπρογραμματισμού ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ικανότητα και συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών· την πολιτική και τα συστήματα δεξιοτήτων του προσωπικού, την πολιτική εκπαίδευσης του προσωπικού, σχέδια και αρχεία εκπαίδευσης, καθώς και τις ρυθμίσεις εποπτείας του μη ειδικευμένου προσωπικού. Διαθέτουν διαδικασίες για περιπτώσεις στις οποίες αμφισβητείται η φυσική ή η πνευματική κατάσταση του προσωπικού.

Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας τηρούν μητρώο πληροφοριών για τον αριθμό, την κατάσταση και την κατανομή του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα ασφαλείας.

Το μητρώο:

α)

αναφέρει τους διαχειριστές που είναι υπόλογοι για τις συνδεόμενες με την ασφάλεια λειτουργίες·

β)

περιγράφει τα σχετικά προσόντα του τεχνικού και επιχειρησιακού προσωπικού, ως προς τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις απαιτήσεις επάρκειας·

γ)

προσδιορίζει τις θέσεις και τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει το τεχνικό και επιχειρησιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου χρονοπρογραμματισμού.

4.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι οι μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες τους είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που αναφέρονται στα κάτωθι παραρτήματα της σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας εφόσον σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στον εκάστοτε εναέριο χώρο:

α)

Παράρτημα 2 για τους κανόνες αέρος, 10η έκδοση του Ιουλίου 2005, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 42·

β)

Παράρτημα 10 για τις αεροναυτικές επικοινωνίες, τόμος II για τις επικοινωνιακές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, έκτη έκδοση του Οκτωβρίου 2001, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 85·

γ)

Παράρτημα 11 για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, 13η έκδοση του Ιουλίου 2001, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 47-Β.


(1)  ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ειδικές απαιτήσεις για την παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών

1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Οι πάροχοι μετεωρολογικών υπηρεσιών μεριμνούν ώστε οι μετεωρολογικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων των χρηστών σε εύχρηστη μορφή να διατίθενται σε:

α)

αερομεταφορείς και τα μέλη του πληρώματος πτήσης για το σχεδιασμό πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης·

β)

παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσιών πληροφοριών πτήσης·

γ)

στις μονάδες αναζήτησης και διάσωσης· και

δ)

στα αεροδρόμια.

Οι πάροχοι μετεωρολογικών υπηρεσιών επιβεβαιώνουν το επίπεδο εφικτής ακρίβειας των πληροφοριών που διανέμονται για τις διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πηγής των πληροφοριών αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη διάδοση των πληροφοριών, καθώς και την επικαιροποίησή τους, εφόσον απαιτείται.

2.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι οι μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες τους είναι σύμφωνες με τα πρότυπα στα κάτωθι παραρτήματα της σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας εφόσον σχετίζονται με την παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών στο σχετικό εναέριο χώρο:

α)

Παράρτημα 3 για τις μετεωρολογικές υπηρεσίες για τη διεθνή αεροναυτιλία, 17η έκδοση του Ιουλίου 2010, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 75·

β)

Παράρτημα 11 για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, 13η έκδοση του Ιουλίου 2001, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 47-Β·

γ)

Παράρτημα 14 για τα αεροδρόμια στις εξής εκδόσεις:

i)

Τόμος Ι για το σχεδιασμό και τις επιχειρήσεις αεροδρομίων, 5η έκδοση του Ιουλίου 2009, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 10-Β·

ii)

Τόμος II για τα ελικοδρόμια, 3η έκδοση του Ιουλίου 2009, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ειδικές απαιτήσεις για την παροχή αεροναυτικών πληροφοριών

1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών εξασφαλίζουν τη διάθεση πληροφοριών και δεδομένων για τις διάφορες λειτουργίες σε μορφή κατάλληλη για:

α)

το προσωπικό που εκτελεί πτητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος πτήσης, καθώς και για το σχεδιασμό των πτήσεων, τα συστήματα διαχείρισης των πτήσεων και τους προσομοιωτές πτήσεων, και

β)

τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων, υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου και την παροχή πληροφοριών πριν από την πτήση.

Ο πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και επιβεβαιώνουν το βαθμό ακρίβειας των πληροφοριών που διανέμονται για τις διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πηγής των πληροφοριών αυτών, προτού διανεμηθούν οι πληροφορίες αυτές.

2.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο πάροχοι αεροναυτικών πληροφοριών είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι οι μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες τους είναι σύμφωνες με τα πρότυπα

α)

στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2010 της Επιτροπής (1)·

β)

στα κάτωθι παραρτήματα της σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας εφόσον σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών στον σχετικό εναέριο χώρο:

i)

Παράρτημα 3 για τις μετεωρολογικές υπηρεσίες για τη διεθνή αεροναυτιλία, 17η έκδοση του Ιουλίου 2010, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 75·

ii)

Παράρτημα 4 για τους αεροπορικούς χάρτες, 11η έκδοση του Ιουλίου 2009, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 56·

iii)

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 73/2010, το παράρτημα 15 για τις υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών, 13η έκδοση του Ιουλίου 2010, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 36.


(1)  ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ειδικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης ή επίβλεψης

1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης ή επίβλεψης εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα, συνέχεια, ακρίβεια και ακεραιότητα των υπηρεσιών τους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης ή επίβλεψης επιβεβαιώνουν το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν και αποδεικνύουν την τακτική συντήρηση και, εφόσον απαιτείται, τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού τους.

2.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης ή επίβλεψης συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του σημείου 3 του παραρτήματος II σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών.

3.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης ή επιτήρησης είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι οι μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες τους είναι σύμφωνες με τα πρότυπα του παραρτήματος 10 για τις αεροναυτικές τηλεπικοινωνίες της σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας στις κάτωθι εκδόσεις, εφόσον σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης ή επίβλεψης στον σχετικό εναέριο χώρο:

α)

Τόμος I για τα ραδιοναυτιλιακά βοηθήματα, έκτη έκδοση του Ιουλίου 2006, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 85·

β)

Τόμος ΙΙ για τις επικοινωνιακές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, έκτη έκδοση του Οκτωβρίου 2001, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 85·

γ)

Τόμος III για τα συστήματα επικοινωνίας, 2η έκδοση του Ιουλίου 2007, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 85·

δ)

Τόμος IV για τα ραντάρ επιτήρησης και τα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, τέταρτη έκδοση του Ιουλίου 2007, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 85·

ε)

Τόμος V για τη χρήση του φάσματος ραδιοναυτιλιακών συχνοτήτων, δεύτερη έκδοση του Ιουλίου 2001, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθ. 85.


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1036/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των επιτοκίων που θα εφαρμοστούν για τον υπολογισμό των δαπανών χρηματοδότησης των παρεμβάσεων που συνίστανται στην αγορά, αποθεματοποίηση και διάθεση των αποθεμάτων, για το λογιστικό έτος 2012 του ΕΓΤΕ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων υπό τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και τη λογιστική καταχώριση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών (2), προβλέπει ότι οι δαπάνες για τα χρηματοοικονομικά έξοδα για τα κεφάλαια που διέθεσαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αγοράς προϊόντων καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος IV του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στο πλαίσιο του παραρτήματος IV σημείο I.1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006, ο υπολογισμός των σχετικών χρηματοοικονομικών εξόδων πραγματοποιείται βάσει ενιαίου επιτοκίου για την Ένωση που καθορίζεται από την Επιτροπή κατά την έναρξη κάθε λογιστικού έτους. Το εν λόγω επιτόκιο αντιστοιχεί προς τον μέσο όρο των προθεσμιακών επιτοκίων Euribor, τριών μηνών και δώδεκα μηνών, που καταγράφηκαν κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της κοινοποίησης των κρατών μελών η οποία προβλέπεται στο σημείο I.2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω παραρτήματος IV, με αντίστοιχη στάθμισή τους κατά ένα τρίτο και δύο τρίτα. Το επιτόκιο αυτό πρέπει να καθορίζεται κατά την έναρξη κάθε λογιστικού έτους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

(3)

Ωστόσο, εφόσον το επιτόκιο που κοινοποίησε ένα κράτος μέλος είναι κατώτερο από το ενιαίο επιτόκιο που έχει καθοριστεί για την Ένωση, καθορίζεται, για το εν λόγω κράτος μέλος, ένα επιτόκιο στο ύψος του κοινοποιηθέντος επιτοκίου, σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο I.2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

(4)

Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο I.2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006, ελλείψει κοινοποίησης από ένα κράτος μέλος υπό τη μορφή και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα IV σημείο I.2 πρώτο εδάφιο, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται το σχετικό κράτος μέλος θεωρείται ότι είναι 0 %. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δηλώσει ότι δεν είχε επιβαρυνθεί με δαπάνες για τόκους διότι δεν είχε θέσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς γεωργικά προϊόντα σε δημόσια αποθεματοποίηση, το ενιαίο επιτόκιο που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή εφαρμόζεται στο εν λόγω κράτος μέλος. Η Δανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σλοβενία δήλωσαν ότι δεν επιβαρύνθηκαν με δαπάνες για τόκους διότι δεν είχαν θέσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς γεωργικά προϊόντα σε δημόσια αποθεματοποίηση.

(5)

Με βάση τις κοινοποιήσεις που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν τα εφαρμοστέα επιτόκια για το λογιστικό έτος 2012 του ΕΓΤΕ, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων αυτών στοιχείων.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις δαπάνες που αφορούν τα χρηματοοικονομικά έξοδα που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διάθεσης κεφαλαίων για την αγορά προϊόντων παρέμβασης που καταλογίζονται στο λογιστικό έτος 2012 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), τα επιτόκια που προβλέπονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται σε:

α)

0,0 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στην Κύπρο, στην Εσθονία και στη Λετονία·

β)

0,5 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στη Φινλανδία·

γ)

0,6 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο·

δ)

0,9 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στη Γερμανία·

ε)

1,0 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στην Ιρλανδία·

στ)

1,2 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στο Βέλγιο·

ζ)

1,3 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στην Αυστρία·

η)

1,4 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στην Τσεχική Δημοκρατία·

θ)

1,8 % για το ειδικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στη Σουηδία·

ι)

1,9 % για το ενιαίο επιτόκιο για την Ένωση που εφαρμόζεται στα λοιπά κράτη μέλη.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 35.


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/44


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1037/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

EC

31,1

MA

42,0

MK

55,2

ZA

35,6

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

132,0

ZZ

132,0

0709 90 70

EC

33,4

TR

116,3

ZZ

74,9

0805 50 10

AR

65,1

BR

38,2

CL

60,5

TR

65,3

UY

56,8

ZA

76,2

ZZ

60,4

0806 10 10

BR

182,7

CL

79,6

TR

119,8

ZA

64,2

ZZ

111,6

0808 10 80

AR

61,9

BR

62,6

CA

105,2

CL

69,3

CN

66,1

NZ

115,4

US

96,0

ZA

101,5

ZZ

84,8

0808 20 50

AR

50,6

CL

85,4

CN

104,3

TR

133,7

ZZ

93,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/46


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1038/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/12

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2011/12 καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1004/2011 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/12, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 254 της 30.9.2011, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 267 της 12.10.2011, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 18 Οκτωβρίου 2011

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

49,78

0,00

1701 11 90 (1)

49,78

0,00

1701 12 10 (1)

49,78

0,00

1701 12 90 (1)

49,78

0,00

1701 91 00 (2)

51,45

2,03

1701 99 10 (2)

51,45

0,00

1701 99 90 (2)

51,45

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/48


ΑΠΌΦΑΣΗ 2011/691/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Οκτωβρίου 2011

για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο (1)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 33,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 4 Φεβρουαρίου 2008, το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή δράση 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ (2) και την κοινή δράση 2008/123/ΚΕΠΠΑ (3) με την οποία ο κ. Pieter FEITH διορίσθηκε Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στο Κοσσυφοπέδιο.

(2)

Στις 5 Μαΐου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/270/ΚΕΠΠΑ (4) για τον διορισμό του κ. Fernando GENTILINI ως ΕΕΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο έως τις 31 Ιουλίου 2011.

(3)

Στις 28 Ιουλίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/478/ΚΕΠΠΑ (5) για την παράταση της εντολής του ΕΕΕΕ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

(4)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2012.

(5)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του στα πλαίσια μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/270/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κ. Fernando GENTILINI διορίζεται Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στο Κοσσυφοπέδιο από 1ης Μαΐου 2011 έως 31 Ιανουαρίου 2012. Η θητεία του ΕΕΕΕ μπορεί να τερματισθεί ενωρίτερα, εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ).».

2)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ, κατά την περίοδο από 1ης Μαΐου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, ανέρχεται σε 690 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ, κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2011 έως 31 Ιανουαρίου 2012, ανέρχεται σε 770 000 EUR.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από 1ης Οκτωβρίου 2011.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Δυνάμει του ψηφίσματος 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(2)  ΕΕ L 42 της 16.2.2008, σ. 92.

(3)  ΕΕ L 42 της 16.2.2008, σ. 88.

(4)  ΕΕ L 119 της 7.5.2011, σ. 12.

(5)  ΕΕ L 197 της 29.7.2011, σ. 12.


18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2011

επί του αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου να αποδεχθεί την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 7228]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/692/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 331 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 5 Απριλίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1).

(2)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στην έκδοση της οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο, με επιστολή της 14ης Ιουλίου 2011, κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή του να αποδεχθεί την οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2011/36/ΕΕ εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 2

Η οδηγία 2011/36/ΕΕ αρχίζει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Cecilia MALMSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.


IV Πράξεις θεσπισθείσες πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ

18.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/50


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2005

σχετικά με σχέδιο αναδιάρθρωσης της ισπανικής βιομηχανίας άνθρακα και τις κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο 2003-2005, που εφαρμόστηκαν από την Ισπανία κατά τα έτη 2003 και 2004

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 5410]

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/693/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο,

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων (1) και έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2002, η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2002, για τις κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία άνθρακα (2), σχέδιο αναδιάρθρωσης που αφορούσε τον ισπανικό κλάδο άνθρακα.

(2)

Με επιστολές της 19ης Φεβρουαρίου 2003 και της 31ης Ιουλίου 2003, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Ισπανία διαβίβασε συμπληρωματικές πληροφορίες με επιστολές της 18ης Απριλίου 2003 και της 3ης Οκτωβρίου 2003.

(3)

Με επιστολή της 16ης Ιουνίου 2003, η Ισπανία διαβίβασε την υπουργική απόφαση ECO 768/2003 της 17ης Μαρτίου 2003 όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης στις επιχειρήσεις άνθρακα για το έτος 2003.

(4)

Με επιστολή της 8ης Αυγούστου 2003, η Ισπανία υπέβαλε, βάσει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, τα ποσά ενίσχυσης ανά εταιρεία εξόρυξης άνθρακα, προς χορήγηση για το έτος 2003.

(5)

Με επιστολές της 18ης Αυγούστου 2003 και της 18ης Σεπτεμβρίου 2003, η Ισπανία διαβίβασε πληροφορίες όσον αφορά το κόστος παραγωγής των παραγωγικών μονάδων, δυνάμει των διατάξεων της απόφασης 2002/871/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2002, για τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου για την κοινοποίηση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συμβουλίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία του άνθρακα (3).

(6)

Με επιστολή της 10ης Φεβρουαρίου 2004, η Ισπανία διαβίβασε την υπουργική απόφαση όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης στις επιχειρήσεις εξόρυξης άνθρακα για το έτος 2004.

(7)

Με επιστολή της 30ής Μαρτίου 2004, η Επιτροπή πληροφόρησε την Ισπανία ότι αφού εξέτασε τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι ισπανικές αρχές αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4).

(8)

Με επιστολές της 30ής Ιουνίου 2004 και της 16ης Ιουλίου 2004, η Ισπανία έδωσε συμπληρωματικές πληροφορίες για το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

(9)

Με επιστολή της 19ης Φεβρουαρίου 2005, η Ισπανία διαβίβασε την υπουργική απόφαση όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης στις επιχειρήσεις άνθρακα για το έτος 2005.

(10)

Με επιστολή της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Ισπανία απάντησε με επιστολή της 20ής Οκτωβρίου 2005 και έδωσε συμπληρωματικές πληροφορίες για το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

(11)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Ισπανία, η Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ισπανικής βιομηχανίας άνθρακα και, εφόσον η Επιτροπή εκδώσει θετική γνώμη για το σχέδιο, η Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση σχετικά με την ετήσια ενίσχυση για τα έτη 2003, 2004 και 2005.

(12)

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και τα χρηματοδοτικά μέτρα καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Η Επιτροπή οφείλει να λάβει απόφαση σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού, να αποφανθεί κατά πόσο το σχέδιο συνάδει με τους όρους και τα κριτήρια που τίθενται στα άρθρα 4 έως 8 και κατά πόσο ανταποκρίνεται στους στόχους του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, εφόσον η Επιτροπή εκδώσει ευνοϊκή γνώμη για το σχέδιο αυτό, υποχρεούται επίσης να επαληθεύσει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, κατά πόσο τα κοινοποιηθέντα μέτρα για τα έτη 2003-2005 συνάδουν με το σχέδιο αναδιάρθρωσης και, γενικότερα, να αποφανθεί για το συμβατό της ενίσχυσης με την εύρυθμη λειτουργία της κοινής αγοράς.

2.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

(13)

Στις 3 Ιουνίου 1998, η Επιτροπή ενέκρινε, με την απόφαση 98/637/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 1998, για την έγκριση ενισχύσεων εκ μέρους της Ισπανίας υπέρ της βιομηχανίας άνθρακα κατά το έτος 1998 (5), σχέδιο αναδιάρθρωσης της ισπανικής βιομηχανίας άνθρακα για την περίοδο 1998–2002. Το σχέδιο αυτό βασιζόταν στο σχέδιο για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας εξόρυξης άνθρακα και την εναλλακτική ανάπτυξη περιοχών με ανθρακωρυχεία στο διάστημα 1998-2005, το οποίο υπεγράφη στις 15 Ιουλίου 1997. Το σχέδιο αυτό ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ των ισπανικών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου άνθρακα, περιέχει δε διατάξεις για τις επιχειρήσεις που εισέπραξαν ενίσχυση. Η Επιτροπή εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη για το σχέδιο αναδιάρθρωσης 1998-2002 αφού ανέλυσε τη συμμόρφωση προς τους γενικούς και ειδικούς στόχους της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 1993, περί θεσπίσεως κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία άνθρακα (6).

(14)

Λόγω της πρόθεσης της ισπανικής κυβέρνησης να χορηγήσει ενίσχυση στη βιομηχανία άνθρακα μετά τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ στις 23 Ιουλίου 2002 και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, ιδιαίτερα το άρθρο 9 παράγραφος 10 του κανονισμού, οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, στις 19 Δεκεμβρίου 2002, σχέδιο αναδιάρθρωσης για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα και για το κλείσιμο παραγωγικών μονάδων κατά την περίοδο 2003-2005.

(15)

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης αφορά την πρόθεση των ισπανικών αρχών να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη βιομηχανία άνθρακα για την περίοδο 2003-2005 με τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή και ενίσχυσης για την κάλυψη έκτακτων δαπανών λόγω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Η πρόταση αυτή για το διάστημα έως το 2005 υποθέτει ότι η καταβληθείσα προσπάθεια από τις εταιρείες και τους εργαζόμενους για την αναδιάρθρωση του κλάδου στη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 θα συνεχιστεί με βάση το ισπανικό σχέδιο 1998-2005 για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας εξόρυξης άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, δηλαδή μικρότερο όγκο παραγωγής με λιγότερη ενίσχυση και μικρότερη εργατική δύναμη που θα επιτρέπει περιστολή του κόστους παραγωγής.

(16)

Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι η κοινωνική πραγματικότητα πρέπει να συγκαταλέγεται στα κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη όταν αποφασιστεί ποιες παραγωγικές μονάδες θα διατηρηθούν σε ελάχιστο επίπεδο δραστηριότητας εγγυώμενες την πρόσβαση στους πόρους άνθρακα. Ένα άλλο κριτήριο θα είναι οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά άνθρακα, καθώς και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τα οποία θα καθορίσουν ποιοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

(17)

Πέραν των ανωτέρω κριτηρίων, οι ισπανικές αρχές θεώρησαν ότι η συνολική περικοπή της ενίσχυσης που προτάθηκε στο σχέδιό τους για την περίοδο 2003-2005 θα οδηγήσει στο να ζητούν οι εταιρείες εκουσίως περικοπή δυναμικότητας. Η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης για κλεισίματα παραγωγικών μονάδων αυτόματα θα σημαίνει περικοπή δυναμικότητας, ώστε μέχρι τα τέλη 2005 αυτό θα αντιστοιχεί σε περίπου 12 εκατ. τόνους προτεινόμενους ως στόχο. Οι ισπανικές αρχές εγγυήθηκαν στην Επιτροπή ότι η ενίσχυση για περικοπή δυναμικότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συμβουλίου θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να καλυφθεί το κόστος τέτοιων κλεισιμάτων μονάδων.

(18)

Η οικονομία και η απασχόληση στις περιοχές με ανθρακωρυχεία εξακολουθεί να ευρίσκεται σε επίπεδο πολύ κατώτερο από εκείνο στο οποίο εκινείτο πριν από την αναδιάρθρωση του κλάδου. Για το λόγο αυτό, οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουν πολιτικές προώθησης της οικονομίας και απασχόλησης σε επαγγέλματα εναλλακτικά προς εκείνο του ανθρακωρύχου. Δεν είναι δυνατό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη μετατροπή του κλάδου άνθρακα, πέραν εκείνων που προτείνονται στα σχέδια. Οι ισπανικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι η διαδικασία της αναδιάρθρωσης εξελίσσεται επί πέντε μόλις έτη, πολύ λιγότερο απ’ ό,τι σε άλλες χώρες οι οποίες διέθεταν αναπτυγμένη βιομηχανία άνθρακα.

(19)

Οι ισπανικές αρχές έκαναν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, στο οποίο αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν, για δεόντως δικαιολογημένους λόγους, να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τη μεμονωμένη ταυτότητα των μονάδων παραγωγής που εντάσσονται στα σχέδια τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6 του ως άνω άρθρου, το αργότερο έως τον Ιούνιο 2004.

(20)

Βασιζόμενες στην απόφαση 2002/871/ΕΚ, οι ισπανικές αρχές πληροφόρησαν επίσης την Επιτροπή για το κόστος παραγωγής των παραγωγικών μονάδων κατά το έτος αναφοράς 2001/2002, καθώς και κατά την περίοδο 2003-2005.

(21)

Με βάση τον ορισμό της «παραγωγικής μονάδας» του άρθρου 2 της απόφασης 2002/871/ΕΚ, κάθε εταιρεία που εκμεταλλεύεται ανθρακωρυχεία, με εξαίρεση την HUNOSA, καθόρισε τις υπόγειες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης και τη σχετική υποδομή ως ενιαία «υπόγεια παραγωγική μονάδα», όλες δε τις υπαίθριες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης και τη σχετική υποδομή ως ενιαία «υπαίθρια παραγωγική μονάδα».

Οι κοινοποιηθείσες παραγωγικές μονάδες και η παραγωγή του έτους αναφοράς (2001/2002) έχουν ως εξής:

Παραγωγική μονάδα

S: Υπόγεια

CA: Υπαίθρια

Παραγωγική δυναμικότητα του έτους αναφοράς

(ΤΙΑ: τόνοι ισοδύναμου άνθρακα)

Alto Bierzo, S.A.

S

104 405

Antracitasde Arlanza, S.L.

S

10 360

Antracitas de Gillon, S.A.

S

57 100

Antracitas la Granja, S.A.

S

51 550

CA

8 930

Antracitas de Tineo, S.A.

S

50 100

Campomanes Hermanos, S.A.

S

43 320

CARBONAR, S.A.

S

320 000

Carbones de Arlanza, S.A.

S

25 332

Carbones de Linares, S.L.

S

12 817

Carbones del Puerto. S.A.

S

3 400

Carbones el Tunel, S.L.

S

17 420

Carbones de Pedraforca, S.A.

S

75 110

Carbones San Isidro y María, S.L.

S

31 920

Compaňía General Minera de Teruel, S.A.

S

21 000

CA

71 000

Coto Minero del Narcea, SA

Monasterio

S

9 000

Braňas

S

69 000

Coto Minero Jove, S.A.

S

82 334

E.N. Carbonifera del Sur, SA

Pozo María

S

18 210

Peňarroya

CA

381 240

Emma, Puerto llano

CA

464 040

ENDESA, SA (TERUEL)

Andorra

S

55 070

Andorra

CA

354 310

Gonzalez y Diez, SA

Tineo

S

113 098

Buseiro

CA

16 605

Hijos de Baldomero Garcia, S.A.

S

60 340

Hullas de Coto Cortes, S.A.

S

282 120

CA

48 340

Huellera Vasco-Leonesa, S.A.

S

713 533

CA

320 882

INCOMISA, S.A.

S

9 370

La Carbonifera del Ebro, S.A.

S

38 426

MALABA, S.A.

S

26 310

Mina Adelina, S.A.

S

8 200

Mina Escobal, S.L.

S

3 079

Mina la Sierra, S.A.

S

5 560

Mina los Compadres, S.L.

S

5 610

Minas de Navaleo, S.L.

S

19 636

Minas de Valdeloso, S.L.

S

9 870

Minas del Principado, S.A.

S

16 903

MINEX, S.A.

S

59 520

Minera del Bajo Segre, S.A.

S

25 164

Minero Siderurgia de. Ponferrrada S.A.

S

643 000

CA

154 000

Munoz Solé Hermanos, S.A.

S

23 141

Promotora de Minas del Carbon

CA

50 580

SA Catalano-Aragonesa

S

324 550

CA

504 800

Union Minera del Norte, SA (UMINSA)

S

736 430

CA

86 850

Union Minera Ebro-Segre, SA (UMESA)

S

14 090

Viloria Hermanos, SA.

S

73 964

CA

29 844

Virgilio Riesco S.A.

S

24 680

Mina La Camocha

S

 

HUNOSA – Aller

S

314 000

HUNOSA – Figaredo

S

89 000

HUNOSA – San Nicolas

S

110 000

HUNOSA – Montsacro

S

107 000

HUNOSA – Carrio

S

105 000

HUNOSA – Sotón

S

86 000

HUNOSA – Maria Luisa

S

172 000

HUNOSA – Candil

S

94 000

HUNOSA – Pumarabule

S

73 000

Σύνολο (Τια)

 

8 023 203

(22)

Με επιστολή της 3ης Οκτωβρίου 2003, οι ισπανικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή ότι οι παραγωγικές μονάδες Endesa-Souterraine, Encasur-Souterraine και Antracitas de Gillon SA θα κλείσουν το 2005 και ότι η εταιρεία Promotora de Minas de Carbon SA (PMC) θα κλείσει τη μονάδα της υπαίθριας εκμετάλλευσης.

2.1.   Μείωση των ενισχύσεων λειτουργίας

(23)

Για τις εταιρείες ανθρακωρυχείων, η προτεινόμενη μείωση ενίσχυσης για την κάλυψη ελλειμμάτων λειτουργίας ανέρχεται σε 4 % ετησίως για τα έτη 2003, 2004 και 2005, με εξαίρεση την εταιρεία HUNOSA, για την οποία η μείωση θα ανέλθει σε 5,75 % ετησίως κατά μέσον όρο.

2.2.   Παραγωγική δυναμικότητα

(24)

Όσον αφορά την παραγωγική δυναμικότητα, η ισπανική κυβέρνηση πρότεινε δυναμικότητα παραγωγής άνθρακα, για την οποία χορηγείται ενίσχυση, ύψους περίπου 12 εκατ. τόνων το 2005. Το 2002, η συνολική παραγωγή ανερχόταν σε περίπου 13 400 000 τόνους.

2.3.   Προϋπολογισμός

(25)

Τα συνολικά ποσά της ενίσχυσης λειτουργίας, τεχνικής και κοινωνικής δαπάνης που κοινοποιούνται έχουν ως εξής:

(σε ευρώ)

Έτος

Ενίσχυση λειτουργίας (7)

Τεχνική δαπάνη (8)

Κοινωνική δαπάνη (9)

2003

568 647 000

81 299 000

469 072 000

2004

539 854 000

82 987 000

490 112 000

2005

513 046 000

96 739 000

484 866 000

(26)

Ως προς τα έτη 2006–2007, οι ισπανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι για την περίοδο 2005–2007. Οι ισπανικές αρχές προτείνουν να εξακολουθήσουν να μειώνουν την ενίσχυση με ποσοστό 4 % ετησίως. Μόλις συμφωνηθεί το σχέδιο για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα, θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή οι λεπτομέρειες για τη διάθεση της ενίσχυσης και την κατανομή της παραγωγής (σε τόνους).

2.4.   Σχέδιο όσον αφορά την εταιρεία εξόρυξης άνθρακα Hunosa

(27)

Οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν αναλυτικότερα ένα σχέδιο για τη δημόσια εταιρεία εξόρυξης άνθρακα Hunosa. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η δυναμικότητα θα μειωθεί στο διάστημα 2002-2005 από 1 800 000 τόνους το 2001 σε 1 340 000 τόνους το 2005. Οι ενισχύσεις για την κάλυψη των ελλειμμάτων λειτουργίας περικόπτονται από 321 091 000 ευρώ το 2001 σε 239 281 000 ευρώ το 2005.

(28)

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου της Hunosa στο διάστημα 2002–2005 ήσαν κατά πρώτο να αναδιαρθρωθεί η επιχείρηση και να μειωθούν οι ζημίες κατά τρόπο ώστε τα μέτρα περιστολής της δραστηριότητας που απαιτούνται βάσει του εθνικού σχεδίου ανθρακωρυχείων και της κοινοτικής νομοθεσίας να λάβουν δεόντως υπόψη την κοινωνική και οικονομική σημασία της Hunosa στην κεντρική ανθρακοφόρο λεκάνη των Αστουριών. Επιπλέον, ο στόχος ήταν να τεθούν τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής στην οποία ευρίσκεται η κεντρική ανθρακοφόρος λεκάνη των Αστουριών, διαμορφώνοντας τις συνθήκες που χρειάζονται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εναλλακτικής προς το επάγγελμα του ανθρακωρύχου. Το σχέδιο συνεπάγεται τελικώς την περιστολή των ζημιών λειτουργίας της Hunosa κατά ποσοστό πάνω από 30 % και συρρίκνωση της εργατικής δύναμης της εταιρείας κατά 33,6 %, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητά της κατά 21,4 %.

(29)

Το σχέδιο για την Hunosa προέβλεπε την υλοποίηση δέσμης μέτρων με σκοπό να διασφαλιστούν χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής. Κατά πρώτον, το κλείσιμο δύο από τις εννέα υφιστάμενες μονάδες παραγωγής. Σε αυτές προστίθεται το κλείσιμο μιας μονάδας έκπλυσης. Το κλείσιμο των τριών αυτών εγκαταστάσεων αντιπροσωπεύει περικοπή κατά 25 % της παραγωγικής δυναμικότητας. Κατά δεύτερον, τη λήψη μέτρων για τη μέγιστη δυνατή βελτίωση της παραγωγικότητας, με εστίαση σε μέτρα όσον αφορά την επιλογή των εναποθέσεων, το επίπεδο εκσυγχρονισμού και τις διαδικασίες έκπλυσης. Οι προσπάθειες εστιάστηκαν σε όσα ορυχεία προσφέρουν την υψηλότερη παραγωγικότητα, το χαμηλότερο συνολικό κόστος και την καλύτερη ποιότητα προϊόντος. Κατά κανόνα προβλεπόταν η κράτηση μέρους της παραγωγής για το γειτονικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και η Hunosa όφειλε να παραδίδει ετησίως άνθρακα για 100 ημέρες κατανάλωσης. Κατά τρίτο, η σχεδιαζόμενη περιστολή δραστηριότητας καθιστά αναγκαία τη μείωση της εργατικής δύναμης της επιχείρησης. Τέλος, συνεπεία των λαμβανόμενων μέτρων, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου προβλέπεται η μείωση της παραγωγής συνολικά κατά 26,1 %, από 1 800 000 τόνους το 2001 σε 1 340 000 τόνους το 2005.

(30)

Στο σχέδιο για την HUNOSA προβλεπόταν η πρόσληψη 550 νέων εργατών κατά την περίοδο 2002-2005. Οι ισπανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι οι νέοι αυτοί εργαζόμενοι, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η πρόσληψη, θα επιλεγούν μεταξύ εκείνων που απώλεσαν την εργασία τους κατόπιν του κλεισίματος ανθρακωρυχείων, με δύο πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις, όσον αφορά την πρόσληψη ορισμένων εξειδικευμένων τεχνικών και απογόνων πρώτου βαθμού εργατών που σκοτώθηκαν σε ατυχήματα στον τόπο εργασίας.

(31)

Οι ισπανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι το κόστος ανά ΤΙΑ των παραγωγικών μονάδων της HUNOSA, τα οποία προτείνουν να παραμείνουν εν λειτουργία κατά την περίοδο αναδιάρθρωσης, έχουν ως εξής:

Παραγωγική μονάδα

Μέσο κόστος (ευρώ/ΤΙΑ)

Μείωση (%)

Έτος 2001

Έτος 2005

Aller

271

237

12,5

San Nicolás

429

317

26,1

Montsacro

342

251

26,6

Carrio

261

223

14,5

Sotón

376

304

19,1

Mo Luisa

371

331

10,8

Candil

411

340

17,3

Μέσος όρος

344

278

19,2

(32)

Οι ισπανικές αρχές θεώρησαν ότι η ανωτέρω μείωση του κόστους παραγωγής, κατά περίπου 20 % στο διάστημα 2002–2005, δείχνει τις δυνατότητες περικοπής του κόστους παραγωγής των παραγωγικών μονάδων της Hunosa και ότι η τάση αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί στο μέλλον. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ισπανικών αρχών, η ανωτέρω περιστολή του κόστους παραγωγής σημαίνει μείωση κατά 25 % των ενισχύσεων προς την εταιρεία και επίσης ότι η τάση αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί στο μέλλον.

(33)

Σύμφωνα με τους στόχους που τάσσονται στο σχέδιο, προτείνεται η δρομολόγηση δέσμης μέτρων για να ενθαρρυνθεί η δημιουργία οικονομικής δομής η οποία προσφέρει εναλλακτική απασχόληση σε σχέση με το επάγγελμα του ανθρακωρύχου στη γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η Hunosa. Ανελήφθη ως εκ τούτου δέσμευση, από τις ισπανικές αρχές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να ενθαρρυνθεί η δημιουργία 650 θέσεων εργασίας στο διάστημα 2002–2005 στην ανθρακοφόρο λεκάνη των κεντρικών Αστουριών με τη βοήθεια των διαφόρων μέτρων βάσει του παρόντος σχεδίου.

(34)

Όσον αφορά την ενίσχυση για την κάλυψη έκτακτων δαπανών λόγω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και των υποχρεώσεων που έχουν κληρονομηθεί από το παρελθόν, η οποία συνοδεύει την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων ως προς τη συγκέντρωση και την επιλογή των αποθεμάτων και τις αντίστοιχες προσαρμογές δυναμικότητας, οι ισπανικές αρχές εξήγησαν ότι χρειάζονται κοινωνικά μέτρα, κυρίως για να χρηματοδοτηθεί ο μηχανισμός πρόωρης συνταξιοδότησης. Θα μειωθεί σταδιακά η ενίσχυση που θα καλύψει τα ανωτέρω μέτρα και άλλα που θα προταθούν.

(35)

Στο παρακάτω πίνακα εμφαίνεται η μείωση της εργατικής δύναμης και τα συνολικά ποσά της ενίσχυσης που θα χορηγηθούν σύμφωνα με το σχέδιο για την Hunosa, όπως προτείνονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Έτος

Εργατική δύναμη στο τέλος του έτους

Ενίσχυση για τη συρρίκνωση δραστηριοτήτων (10)

(σε ευρώ)

Ενίσχυση για έκτακτες δαπάνες (11)

(σε ευρώ)

2003

4 902

271 593 000

302 557 000

2004

4 437

254 682 000

298 983 000

2005

4 079

239 281 000

286 203 000

(36)

Με επιστολή της 22ας Απριλίου 2003, οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή ότι με το σχέδιο της Hunosa, μεταξύ άλλων στόχων, επιδιώκεται ως προληπτικό μέτρο η διατήρηση μιας ελάχιστης ποσότητας εγχώριας παραγωγής άνθρακα ώστε να εγγυάται την πρόσβαση στα αποθέματα.

(37)

Οι ισπανικές αρχές δικαιολόγησαν, στην ανωτέρω επιστολή, το ελάχιστο ύψος παραγωγής της Hunosa για το έτος 2005, ύψους 1 340 000 τόνων, ως εγγύηση ότι ποσοστό 30 % της κατανάλωσης (100 ημερών) των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής πλησίον των ορυχείων της Hunosa να μπορεί να τροφοδοτηθεί από την εν λόγω εταιρεία. Οι ισπανικές αρχές πρότειναν να εφαρμόσουν το ίδιο κριτήριο μετά το 2005. Οι ισπανικές αρχές θεώρησαν ότι η διατήρηση μιας παραγωγής στρατηγικής σημασίας πλησίον των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αποτελούσε κατά προτεραιότητα στόχο του σχεδίου για την πρόσβαση στα αποθέματα.

2.5.   Διάρκεια του μηχανισμού

(38)

Η ενίσχυση θα είναι διαθέσιμη στο διάστημα 2003–2005.

2.6.   Μορφή της ενίσχυσης

(39)

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων.

2.7.   Δικαιούχοι

(40)

Οι παραγωγικές μονάδες των ισπανικών εταιρειών εξόρυξης άνθρακα, όπως αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 21.

2.8.   Νομική βάση

(41)

Υπουργική απόφαση ECO/2731/2003, υπουργική απόφαση ECO/768/2003, υπουργική απόφαση ECO/180/2004 και υπουργική απόφαση ITC/626/2005.

2.9.   Επικρατούσα κατάσταση στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ισπανία

(42)

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για την ηλεκτροπαραγωγή, τις οποίες συνέταξε η Ισπανία για το χρονικό διάστημα 2000–2011, το μερίδιο συμβολής του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή θα μειωθεί από ποσοστό 35,9 % το 2000 σε 15 % το 2011. Το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φυσικό αέριο θα αυξηθεί από 9,7 % σε 33,1 % στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αυξηθεί από 16,9 % της ηλεκτροπαραγωγής κατά το 2000 σε 28,4 % το 2011. Η ηλεκτροπαραγωγή ευθύνεται μόλις για ποσοστό 28 % των συνολικών εκπομπών CO2. Η Ισπανία δεν θεωρεί λογικό να συσχετίσει την ενίσχυση που δίνεται στην εθνική παραγωγή άνθρακα με τις εκπομπές CO2. Ο συσχετισμός πρέπει αντίθετα να γίνεται μεταξύ ηλεκτροπαραγωγής και εκπομπών. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα λειτουργούν, για όσο διάστημα αυτό είναι τεχνικώς και οικονομικώς βιώσιμο, ανεξάρτητα από το γεγονός αν ο άνθρακας που καταναλώνεται προέρχεται από εθνική παραγωγή ή από εισαγωγές.

2.10.   Λόγοι που υπαγορεύουν την κίνηση της διαδικασίας

(43)

Στις 30 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας. Η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο το κοινοποιούμενο σχέδιο συνάδει με τους όρους και τα κριτήρια που τίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 και κατά πόσο ανταποκρίνεται στους στόχους του εν λόγω κανονισμού. Η Επιτροπή θεώρησε ότι το σχέδιο δεν ήταν αρκετά αναλυτικό. Ως εκ τούτου, στην από 30 Μαρτίου 2004 επιστολή της, η Επιτροπή ζήτησε από τις ισπανικές αρχές:

α)

να κοινοποιήσουν τη συνολική ποσότητα της κατ’ εκτίμηση παραγωγής άνθρακα, ανά οικονομικό έτος άνθρακα, και το κατ’ εκτίμηση ποσό των ενισχύσεων για μείωση της δραστηριότητας ανά οικονομικό έτος άνθρακα, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002·

β)

να αποσαφηνίσουν τα κριτήρια επιλογής που πρέπει να πληρούν οι μονάδες παραγωγής ώστε να περιλαμβάνονται στο σχέδιο, για να εκτιμηθούν τα αποθέματα άνθρακα, και να υποβάλουν τη συνολική ποσότητα της κατ’ εκτίμηση παραγωγής άνθρακα, ανά οικονομικό έτος άνθρακα, και το κατ’ εκτίμηση ποσό των ενισχύσεων για πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002·

γ)

να αποσαφηνίσουν κατά πόσο η ενίσχυση για μείωση της δραστηριότητας ανά οικονομικό έτος άνθρακα, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 θα είναι κατ’ ελάχιστο η ενίσχυση την οποία προέβλεπε να χορηγήσει η Ισπανία σε εταιρείες/μονάδες παραγωγής οι οποίες αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 18 της απόφασης 2002/826/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2002, περί των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων της Ισπανίας υπέρ της βιομηχανίας άνθρακα το έτος 2001 και το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 23ης Ιουλίου 2002 (12)·

δ)

να υποβάλουν όλες τις πληροφορίες για την εφαρμογή των κριτηρίων σταδιακής μείωσης των ενισχύσεων. Να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατά πόσο θα ληφθούν υπόψη παράμετροι ανταγωνιστικότητας, όπως η εξέλιξη του κόστους παραγωγής, και κατά πόσο η ένταξη της παραγωγικής μονάδας σε σχέδιο κλεισίματος θα θεωρείται παράγοντας για υψηλότερη σταδιακή μείωση της ενίσχυσης·

ε)

να διευκρινίσουν κατά πόσο θα κλείσουν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2005 παραγωγικές μονάδες των οποίων η δυναμικότητα ανέρχεται σε 1 660 000 τόνους·

στ)

να διευκρινίσουν κατά πόσον οι παραγωγικές μονάδες της Antracitas de Gillon, ENDESA – υπόγεια εκμετάλλευση και ENCASUR – υπόγεια εκμετάλλευση εισέπραξαν ενισχύσεις λειτουργίας κατά το έτος 2003. Να αναφέρουν κατά πόσο η ληφθείσα ενίσχυση από τις ανωτέρω παραγωγικές μονάδες στο διάστημα μεταξύ 1998 και 2002 για την κάλυψη έκτακτων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ δεν υπερβαίνει τις εν λόγω δαπάνες και να διευκρινίσουν κατά πόσο, σε περίπτωση που οι ενισχύσεις υπερβαίνουν τις δαπάνες, η Ισπανία θα ανακτήσει τη διαφορά·

ζ)

να κοινοποιήσουν το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προς την εταιρεία HUNOSA κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005, λαμβάνοντας υπόψη τις περικοπές του κόστους παραγωγής που κοινοποιήθηκαν από την εταιρεία·

η)

να διευκρινίσουν την κατ’ ανώτατο όριο πρόσληψη προσωπικού από την HUNOSA για αναγκαίες εργασίες εκτελούμενες από εργαζόμενους με εξειδικευμένη τεχνική πείρα·

θ)

να εξηγήσουν αναλυτικά τις τροποποιήσεις της υπουργικής απόφασης ECO/2771/2003 ώστε να δώσουν εγγυήσεις ως προς την ορθή εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 και να επιβεβαιώσουν ότι μόνο οι παραγωγικές μονάδες που κοινοποιήθηκαν βάσει της απόφασης 2002/871/ΕΚ θα είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.

3.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

(44)

Οι παρατηρήσεις τις οποίες έστειλαν οι ισπανικές αρχές αφού η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία είναι οι ακόλουθες. Τρίτα μέρη δεν υπέβαλαν παρατηρήσεις.

3.1.   Ενισχύσεις για τη μείωση της δραστηριότητας [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002] και ενισχύσεις για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα (άρθρο 5 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού)

(45)

Οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν εκθέσεις για τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν το 2003 και το 2004 και τις προβλεπόμενες πληρωμές για το 2005, στις οποίες οι ενισχύσεις κατατάσσονται με κριτήριο το αν χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 4 ή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν στην HUNOSA κατατάσσονται με κριτήριο το αν χρηματοδοτήθηκαν από τους κρατικούς γενικούς προϋπολογισμούς ή την S.E.P.I (13).

3.1.1.   Παραγωγή κατά την περίοδο 2003-2005

(46)

Οι τάσεις εξέλιξης της παραγωγής που προέκυψαν από τα κλεισίματα παραγωγικής δυναμικότητας τα οποία ανέλαβε να εκτελέσει ο κλάδος, έχουν ως εξής:

(σε χιλιάδες τόνους)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Παραγωγή

13 993

13 372

12 576

12 400

12 000

3.1.2.   Κριτήρια

(47)

Οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξη των παραγωγικών μονάδων σε κατηγορίες δικαιούχων ενίσχυσης βάσει του άρθρου 4 ή του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Ως κύριο κριτήριο ορίσθηκε το κόστος παραγωγής ανά ΤΙΑ και ως συμπληρωματικά κριτήρια ορίσθηκαν τα ακόλουθα:

α)

ύπαρξη αγοράς, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει σταθμός ηλεκτροπαραγωγής εν λειτουργία σε ακτίνα έως 100 χιλιόμετρα·

β)

φερεγγυότητα της επιχείρησης στην οποία ανήκει η παραγωγική μονάδα. Σχετικά με αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη αναλογία μεταξύ των ιδίων πόρων της επιχείρησης και των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού.

(48)

Τέλος, πρέπει να εξευρεθεί τρόπος στάθμισης των επικρατουσών κοινωνικών και περιφερειακών συνθηκών στην περιοχή όπου ευρίσκεται η παραγωγική μονάδα. Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, η ανάγκη διατήρησης του κοινωνικού και περιφερειακού αυτού κριτηρίου συνιστά πραγματικό γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Είναι ωστόσο πρόθυμη να εξετάσει οποιουσδήποτε όρους υποδείξουν, για την εφαρμογή του, οι υπηρεσίες της Επιτροπής.

(49)

Ελέγχθηκε ότι ίσχυε ο ορισμός της «παραγωγικής μονάδας» για τις επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και ως εκ τούτου μπορεί να διαθέτουν πλέον της μιας παραγωγικές μονάδες. Μέχρι τώρα, με εξαίρεση ως προς την HUNOSA, η ανάλυση των ενισχύσεων διενεργήθηκε σε επίπεδο επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης άνθρακα σε υπόγειες στοές συνυπολογίστηκαν με την υπαίθρια εκμετάλλευση.

3.1.3.   Ενισχύσεις για τη μείωση της δραστηριότητας

(50)

Οι ισπανικές αρχές εξήγησαν ότι, όπως φαίνεται και από την έκθεση, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες το 2002 είχαν χαρακτηριστεί ως επιχειρήσεις που εισπράττουν ενισχύσεις βάσει του άρθρου 4 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ έχουν τώρα καταταχθεί στις επιχειρήσεις που εισπράττουν ενίσχυση βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

3.1.4.   Σταδιακή μείωση των ενισχύσεων

(51)

Οι ισπανικές αρχές εξήγησαν ότι έως τα τέλη 2005 αναμένεται ότι η μείωση των ενισχύσεων θα είναι συνολική και θα ανέλθει σε ποσοστό 4 % ετησίως.

3.2.   Ενισχύσεις για την κάλυψη έκτακτων δαπανών

(52)

Οι ισπανικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι τροποποιήθηκε η απόφαση ECO/2731/2003 ώστε να ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Η απόφαση θα ισχύει μόνο για παραγωγικές μονάδες που πράγματι έκλεισαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2005 και δεν θα εφαρμόζεται σε προγράμματα κλεισίματος μονάδων τα οποία λήγουν μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Επιπλέον, η αποζημίωση ύψους 13 ευρώ ανά 1 000 θερμικές μονάδες για συμβόλαια παράδοσης άνθρακα που ακυρώνονται συνεπεία κλεισίματος της παραγωγικής μονάδας η οποία προμήθευε το καύσιμο, ορίστηκε ως το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στο είδος των δαπανών που περιέχεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Θα καταβάλλεται ενίσχυση μόνο για δεόντως αιτιολογημένες πραγματικές δαπάνες κλεισίματος μονάδων.

3.3.   Προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής

3.3.1.   Κλεισίματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005

(53)

Η ισπανική κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με την αιτιολογική σκέψη 18 του προλόγου της απόφασης 2002/826/ΕΚΑΧ κλείνοντας οριστικά παραγωγική δυναμικότητα ύψους 1 660 000 τόνων των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Ορισμένες από τις επιχειρήσεις αυτές ήδη άρχισαν να μειώνουν την παραγωγική δυναμικότητα το 2002.

3.3.2.   Παραγωγικές μονάδες που έλαβαν ενίσχυση για να καλύψουν έκτακτες δαπάνες λόγω κλεισίματος

(54)

Όπως αναφέρθηκε στις εκθέσεις των ετών 2003, 2004 και 2005 σχετικά με τις ενισχύσεις, η ενίσχυση που χορηγήθηκε το 2003 στις εταιρείες Antracitas de Gillón, ENCASUR, ENDESA και PMC (πριν να κλείσει το 2004) και η προγραμματιζόμενη για το 2004 και το 2005, αποτελούν ενισχύσεις για τη μείωση της δραστηριότητας. Η δοθείσα ενίσχυση για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για έκτακτες δαπάνες κλεισιμάτων μεταξύ των ετών 1998 και 2002 προς την ENDESA και την ENCASUR ήταν τότε δικαιολογημένη ως ενίσχυση για την κάλυψη των διαφορών πληρωμών μεταξύ της γενικής πρόωρης συνταξιοδότησης και του ποσοστού 100 % που καταβλήθηκε από τις ανωτέρω επιχειρήσεις. Οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν επιστολές ανάληψης δεσμεύσεων για να επιβεβαιώσουν το κλείσιμο των παραγωγικών μονάδων που προορίζονταν να κλείσουν από τις επιχειρήσεις έως τα τέλη 2005.

3.4.   Το σχέδιο για την Hunosa

3.4.1.   Παρατηρήσεις σχετικά με την προσπάθεια αναδιάρθρωσης της HUNOSA

(55)

Οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν λεπτομέρειες για το σημαντικό επίπεδο αναδιάρθρωσης που αναλήφθηκε κατά τα τελευταία έτη και το βαθμό συμμόρφωσης προς το σχέδιο 2002-2005. Το σχέδιο προβλέπει το κλείσιμο δύο παραγωγικών μονάδων, πράγμα που συνεπάγεται μείωση 700 000 τόνων από πλευράς δυναμικότητας εξόρυξης.

3.4.2.   Χορηγηθείσες ενισχύσεις στην HUNOSA στο διάστημα 2003-2005

(56)

Οι ισπανικές αρχές επεσήμαναν ότι το ύψος της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης θα κρατηθεί αυστηρώς εντός των ορίων των δαπανών που προκύπτουν από εξωτερικές υποχρεώσεις κοινωνικών παροχών και έδωσαν τις ενδεδειγμένες εξηγήσεις.

(57)

Η φαινομενική αντίφαση μεταξύ της σημαντικής προσπάθειας που καταβλήθηκε για την περικοπή του κόστους και της λιγότερο σημαντικής μείωσης των ενισχύσεων στην παραγωγή, προέκυψε βασικά από αλλαγές στις εισπράξεις συνεπεία των διεθνών τιμών εισαγόμενου άνθρακα και της συναλλαγματικής ισοτιμίας αμερικανικού δολαρίου/ευρώ. Οι ισπανικές αρχές έδωσαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους υπολογισμούς των εσόδων και εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους αυτά ήσαν εν γένει χαμηλότερα από τη διεθνή τιμή εισαγόμενου άνθρακα.

(58)

Όσον αφορά τις ενισχύσεις για την κάλυψη έκτακτων δαπανών που προκύπτουν από τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης, οι ισπανικές αρχές έδωσαν επίσης αναλυτικές επεξηγήσεις.

3.4.3.   Πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη νέου εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού

(59)

Οι ισπανικές αρχές τόνισαν ότι τυχόν τέτοια πρόσληψη προσωπικού εξαρτάται αυστηρά από την ανάγκη κάλυψης απαραίτητων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για λόγους ασφάλειας. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα στη χρονική διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου δεν πραγματοποιήθηκε καμία νέα πρόσληψη. Ωστόσο, προληπτικά, οι ισπανικές αρχές προβαίνουν στο πλαίσιο αυτό σε εκτίμηση για μέγιστο αριθμό προσλήψεων έως 100 εργαζομένων..

4.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ

4.1.   Εφαρμογή του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης

(60)

Για να κριθεί κατά πόσο τα μέτρα του μηχανισμού συνιστούν ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, πρέπει να προσδιοριστεί κατά πόσο τα μέτρα χρηματοδοτούνται από κράτος μέλος ή μέσω κρατικών πόρων, κατά πόσο ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις, κατά πόσο τα μέτρα νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό και κατά πόσο είναι επιδεκτικά να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

(61)

Η πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 87 σχετίζεται με το γεγονός ότι το άρθρο στοχεύει σε ενισχύσεις χορηγούμενες από κράτη ή μέσω κρατικών πόρων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ύπαρξη κρατικού πόρου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το μέτρο πράγματι χρηματοδοτείται από το δημόσιο προϋπολογισμό των αρχών του Βασιλείου της Ισπανίας και, σε μικρότερο βαθμό, από την S.E.P.I., εταιρεία που ανήκει στο δημόσιο, υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους.

(62)

Η δεύτερη προϋπόθεση του άρθρου 87 παράγραφος 1 σχετίζεται με τη δυνατότητα να ευνοεί το μέτρο συγκεκριμένους δικαιούχους. Χρειάζεται να προσδιοριστεί, κατά πρώτον, κατά πόσο οι δικαιούχοι εταιρείες αντλούν οικονομικό όφελος και, κατά δεύτερο, κατά πόσο το όφελος αυτό χορηγείται σε συγκεκριμένο τύπο εταιρείας. Η ενίσχυση σαφώς παρέχει οικονομικά οφέλη σε εταιρείες που εκμεταλλεύονται ανθρακωρυχεία καθ’ ότι αποτελεί άμεση επιδότηση η οποία καλύπτει τις τρέχουσες δαπάνες που θα έπρεπε κανονικά να βαρύνουν τις ίδιες ανωτέρω εταιρείες. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τη διαφορά μεταξύ του προβλέψιμου κόστους παραγωγής και του προβλέψιμου εισοδήματος, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση. Τέλος οι εταιρείες εκμετάλλευσης ανθρακωρυχείων επωφελούνται από το γεγονός ότι εν μέρει αποζημιώνονται για τις ανωτέρω δαπάνες. Επιπλέον, τα υπόψη μέτρα στοχεύουν αποκλειστικά στις εταιρείες εκμετάλλευσης ανθρακωρυχείων της Ισπανίας. Ως εκ τούτου, ευνοούν τις εν λόγω εταιρείες έναντι των ανταγωνιστριών τους, δηλαδή οι ενισχύσεις είναι επιλεκτικές.

(63)

Κατ’ εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου όρου που περιέχονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1, η ενίσχυση δεν πρέπει να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή να επηρεάζει ή να είναι επιδεκτική να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Στην προκειμένη περίπτωση, τα μέτρα πράγματι απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό επειδή ενισχύουν τη χρηματοοικονομική θέση και το πεδίο δραστηριοτήτων των δικαιούχων εταιρειών σε σύγκριση με τις μη δικαιούχες ανταγωνίστριές τους. Ακόμη και αν το ενδοκοινοτικό εμπόριο άνθρακα είναι πολύ περιορισμένο και οι οικείες εταιρείες δεν πραγματοποιούν εξαγωγές, εταιρείες εγκαταστημένες σε άλλα κράτη μέλη έχουν λιγότερες δυνατότητες εξαγωγής των προϊόντων τους στην ισπανική αγορά.

(64)

Για τους ανωτέρω λόγους, τα υπόψη μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και μπορεί να θεωρηθούν συμβατά με την κοινή αγορά μόνο εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν σε κάποια από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στη συνθήκη.

4.2.   Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002

(65)

Λόγω του ότι τόσο η συνθήκη ΕΚΑΧ όσο και η απόφαση αριθ. 3632/1993/ΕΚΑΧ έληξαν στις 23 Ιουλίου 2002 και έχοντας υπόψη το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο ε), της συνθήκης, το συμβατό των κοινοποιηθέντων μέτρων πρέπει να εκτιμηθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

(66)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 καθορίζει τους κανόνες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προς τη βιομηχανία άνθρακα με σκοπό να συμβάλει στην αναδιάρθρωση του κλάδου. Οι κανόνες αυτοί συνεκτιμούν τις κοινωνικές και περιφερειακές πτυχές της αναδιάρθρωσης του κλάδου και την ανάγκη διατήρησης μιας ελάχιστης ποσότητας εγχώριας παραγωγής άνθρακα που εγγυάται την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα. Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας άνθρακα πρέπει να συνεχιστεί, λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικής ισορροπίας μεταξύ του άνθρακα κοινοτικής παραγωγής και του άνθρακα εισαγωγής.

(67)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η παραγωγή επιδοτούμενου άνθρακα πρέπει να περιοριστεί στο ύψος που είναι αυστηρά αναγκαίο για να συμβάλει αποτελεσματικά στο στόχο της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης την ανακοίνωσή της «Η αειφόρος ανάπτυξη στην Ευρώπη για ένα καλύτερο μέλλον: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη», γνωστή επίσης ως στρατηγική του Γκέτεμποργκ για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία στοχεύει στον «περιορισμό των κλιματικών αλλαγών και την αύξηση της χρήσης καθαρής ενέργειας» (14).

(68)

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, να χορηγούν ενισχύσεις για τη μείωση της δραστηριότητας. Ένας από τους όρους που πρέπει να τηρούνται είναι να εντάσσεται η λειτουργία των παραγωγικών μονάδων σε σχέδιο κλεισίματος.

(69)

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, να χορηγούν ενισχύσεις στην παραγωγή μιας επιχείρησης, με προορισμό συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες ή σύνολο παραγωγικών μονάδων. Ένας από τους όρους που πρέπει να πληρούνται είναι να εντάσσεται η λειτουργία των οικείων παραγωγικών μονάδων ή της ομάδας των παραγωγικών μονάδων της ίδιας επιχείρησης σε σχέδιο για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα.

(70)

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, να χορηγούν ενισχύσεις για την κάλυψη έκτακτων δαπανών που προκύπτουν ή έχουν προκύψει από τον εξορθολογισμό και την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας άνθρακα και οι οποίες δεν σχετίζονται με την τρέχουσα παραγωγή, υπό τον όρο ότι το καταβαλλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τις εν λόγω δαπάνες. Οι κατηγορίες δαπανών που προκύπτουν από τον εξορθολογισμό και την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας άνθρακα ορίζονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

(71)

Στην επιστολή της από 30 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή διατύπωσε αμφιβολίες κατά πόσο το κοινοποιούμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης συνάδει με τους όρους και τα κριτήρια που τίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 και κατά πόσο συνάδει, επίσης, με τους στόχους του κανονισμού αυτού. Η Επιτροπή θεώρησε ότι χρειαζόταν αναλυτικότερο σχέδιο. Κατόπιν της ανωτέρω επιστολής, η Ισπανία διαβίβασε στην Επιτροπή, σε διάφορες χρονικές στιγμές, αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Με βάση τις νέες αυτές πληροφορίες, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατωτέρω το σχέδιο αναδιάρθρωσης και τις ενισχύσεις για τα έτη 2003, 2004 και 2005, οι οποίες χορηγήθηκαν βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

4.3.   Τήρηση προηγούμενων αποφάσεων της Επιτροπής

(72)

Με την επιστολή της από 30 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι ισπανικές αρχές δεν είχαν σαφώς δηλώσει ότι θα τηρηθούν οι όροι που καθορίστηκαν στις προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής, ειδικότερα στην απόφαση 2002/826/ΕΚΑΧ, οι οποίες ελήφθησαν με βάση τη συνθήκη ΕΚΑΧ. Με την απόφαση 2002/826/ΕΚΑΧ της Επιτροπής επετράπη η χορήγηση ενισχύσεων υπό τον όρο ότι οι οικείες παραγωγικές μονάδες θα περιληφθούν σε σχέδιο κλεισίματος και ότι θα μειωθεί, μέχρι το 2005, η παραγωγική δυναμικότητα κατά 1 660 000 τόνους. Η Ισπανία οφείλει να τηρήσει τους ανωτέρω όρους. Το γεγονός ότι η συνθήκη ΕΚΑΧ έληξε και άρχισε να ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 δεν θέτει σε αμφισβήτηση τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν κατά το παρελθόν. Οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να τηρηθούν πλήρως, η δε Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει την εκπλήρωση των όρων που ορίστηκαν στις αποφάσεις που έλαβε με βάση τη συνθήκη ΕΚΑΧ.

(73)

Με την απόφαση 2002/826/ΕΚΑΧ εγκρίθηκε το προηγούμενο σχέδιο κλεισίματος/μείωσης της δραστηριότητας που βασιζόταν στην απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ. Σε διάφορες ευκαιρίες, και όπως διατυπώνεται γραπτώς σε διάφορες επιστολές προς την Επιτροπή, οι ισπανικές αρχές αποδέχθηκαν την υποχρέωση πλήρους τήρησης των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν κατά το παρελθόν και επιβεβαίωσαν ρητά ότι οι αποφάσεις σχετικά με το κλείσιμο των παραγωγικών μονάδων που συνδέονται με την αιτιολογική σκέψη 18 της απόφασης 2002/826/ΕΚΑΧ θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Αυτό σημαίνει το κλείσιμο, το αργότερο έως το 2005, παραγωγικής δυναμικότητας ύψους 1 660 000 τόνων. Με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν οι ισπανικές αρχές, η Επιτροπή μπόρεσε να ελέγξει ότι όντως επετεύχθη η μείωση της ανωτέρω παραγωγικής δυναμικότητας.

(74)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παραγωγικές μονάδες που μείωσαν τη δυναμικότητά τους είναι οι ίδιες παραγωγικές μονάδες με εκείνες που είχαν ήδη ενταχθεί στο σχέδιο κλεισίματος/μείωσης της δραστηριότητας με βάση την απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ. Οι παραγωγικές αυτές μονάδες είναι εκείνες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 18 της απόφασης 2002/826/ΕΚΑΧ.

(75)

Σύμφωνα με το προηγούμενο ισπανικό σχέδιο κλεισίματος/μείωσης της δραστηριότητας, οι παραγωγικές μονάδες της Antracitas de Gillon SA, ENDESA υπόγεια εκμετάλλευση και ENCASUR υπόγεια εκμετάλλευση όφειλαν να κλείσουν έως το τέλος του 2002. Ωστόσο, φαίνεται ότι το 2003 και εν μέρει το 2004 οι εν λόγω παραγωγικές μονάδες εξακολουθούσαν να λειτουργούν.

(76)

Μετά από αξιώσεις εκ μέρους της Επιτροπής, οι υπόγειες μονάδες εκμετάλλευσης της ENDESA και της ENCASUR και η παραγωγική μονάδα της Antracitas de Gillon έκλεισαν. Στις 31 Μαρτίου 2004 έκλεισε επίσης η υπαίθρια μονάδα παραγωγής της Promotora de Minas de Carbon. Η Επιτροπή έλαβε επιστολές ανάληψης δεσμεύσεων που επιβεβαιώνουν το κλείσιμο των παραγωγικών μονάδων οι οποίες προορίζονταν για κλείσιμο από τις εν λόγω επιχειρήσεις το 2005.

(77)

Η Επιτροπή επαλήθευσε, με βάση τις πληροφορίες που της γνωστοποίησε η Ισπανία, ότι η χορηγηθείσα ενίσχυση στις εν λόγω εταιρείες, βάσει του άρθρου 5 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, για την κάλυψη έκτακτων δαπανών του κλεισίματος αυτών των παραγωγικών μονάδων, δεν υπερέβη τις δαπάνες.

(78)

Επειδή επετεύχθη η απαιτούμενη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας από τις μονάδες παραγωγής που απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 18 της απόφασης 2002/826/ΕΚΑΧ και τελικώς έκλεισαν οι παραγωγικές μονάδες που, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, θα έπρεπε να κλείσουν, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η Ισπανία τήρησε τις προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής.

4.4.   Ενισχύσεις για τη μείωση της δραστηριότητας [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002] και ενισχύσεις για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα (άρθρο 5 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού)

(79)

Στην επιστολή της από 30 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή δήλωσε ότι οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν το συνολικό ποσό της προς χορήγηση ενίσχυσης για τη λειτουργία. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές δεν κοινοποίησαν ούτε το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για τη μείωση της δραστηριότητας, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, ούτε το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για την πρόσβαση στα αποθέματα άνθρακα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού. Οι ισπανικές αρχές δεν διευκρίνισαν ούτε τα κριτήρια προς εκπλήρωση από τις παραγωγικές μονάδες ώστε να μπορούν να ζητήσουν ενίσχυση.

(80)

Μια ακόμη αμφιβολία της Επιτροπής αφορούσε το γεγονός ότι οι ισπανικές αρχές δεν είχαν ορίσει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα που θα έπρεπε να κλείσει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2005 ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 συνεπεία του σχεδίου κλεισίματος, όπως απαιτείται από το άρθρο 4 στοιχείο α) και το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού 1407/2002 ως μία από τις προϋποθέσεις προς εκπλήρωση ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να λάβει ενίσχυση για τη μείωση της δραστηριότητας. Το κατ’ εκτίμηση ποσό της ενίσχυσης μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν κοινοποιηθεί η συνολική μείωση δυναμικότητας.

(81)

Σχετικά με την παραγωγική δυναμικότητα και το ελάχιστο επίπεδο παραγωγής που εγγυάται την πρόσβαση στους πόρους άνθρακα, η Επιτροπή θεώρησε, στην επιστολή της προς την Ισπανία της 30ής Μαρτίου 2004, ότι η αιτιολόγηση δεν φαινόταν να ανταποκρίνεται στο σκοπό του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Το σχέδιο για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα και οι ενισχύσεις για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα πρέπει να δικαιολογούνται από την ανάγκη διατήρησης μιας ελάχιστης ποσότητας εγχώριας παραγωγής άνθρακα που να εγγυάται την πρόσβαση σε αποθέματα. Οι κοινωνικές και περιφερειακές πτυχές της αναδιάρθρωσης του κλάδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αιτιολόγηση του σχεδίου κλεισίματος και της ενίσχυσης για τη μείωση της δραστηριότητας.

(82)

Οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν πληροφορίες όσον αφορά τις δαπάνες των παραγωγικών μονάδων. Για κάθε εταιρεία, με εξαίρεση την HUNOSA, η Ισπανία όρισε τις εγκαταστάσεις υπόγειας εκμετάλλευσης και τη σχετική υποδομή κάθε εταιρείας, ως μια ενιαία υπόγεια παραγωγική μονάδα, τήρησε δε παρόμοια γραμμή ως προς τις εγκαταστάσεις υπαίθριας εκμετάλλευσης. Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 βασίζεται στην έννοια της «παραγωγικής μονάδας». Στις 30 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ανωτέρω πληροφορίες ήσαν αρκετά αναλυτικές με γνώμονα τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

4.4.1.   Διάκριση μεταξύ ενισχύσεων για τη μείωση της δραστηριότητας και ενισχύσεων για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα

(83)

Κατόπιν της κίνησης της διαδικασίας, η Επιτροπή κατέταξε τις ενισχύσεις με κριτήριο το αν χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 4 ή του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Στο χρονικό διάστημα 2003–2005, οι εξής παραγωγικές μονάδες έλαβαν ενίσχυση βάσει του άρθρου 4: Antracitas de Gillon SA, Coto Minera Jove SA, η υπόγεια παραγωγική μονάδα της Endesa, η υπόγεια παραγωγική μονάδα της Encasur, González y Díez SA, Industria y Comercial Minera SA (INCOMISA), Mina Escobal S.L., Mina la Camocha, Minas de Valdeloso S.L., Promotora de Minas de Carbón SA και Virgilio Riesco SA Η Mina Escobal S.L. έκλεισε το 2004 και η Promotora de Minas de Carbón SA έκλεισε το 2005. Οι υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες που έλαβαν ενίσχυση για τη μείωση της δραστηριότητας είναι οι δύο παραγωγικές μονάδες της ανήκουσας στο δημόσιο εταιρείας ανθρακωρυχείων Hunosa που έκλεισαν, δηλαδή Pumarabule και Figaredo. Έλαβαν ενίσχυση για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα και άλλες παραγωγικές μονάδες. Οι παραγωγικές αυτές μονάδες αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 21.

(84)

Με βάση τις ληφθείσες νεότερες πληροφορίες, η Επιτροπή συμπεραίνει επομένως ότι οι ισπανικές αρχές κατένειμαν ορθώς την ενίσχυση της παραγωγής σε ενίσχυση για τη μείωση της δραστηριότητας και ενίσχυση για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα. Επιπλέον, όπως επιβεβαίωσαν οι ισπανικές αρχές, θα εκπληρωθεί ο όρος του άρθρου 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, ο οποίος αναφέρει ότι οι παραγωγικές μονάδες που λαμβάνουν ενίσχυση για τη μείωση της δραστηριότητας θα κλείσουν έως το 2007 το αργότερο.

4.4.2.   Κριτήρια προς εφαρμογή

(85)

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, όσον αφορά τα κριτήρια προς εφαρμογή από τις ισπανικές αρχές ώστε να εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα για τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή, οι αρχές αυτές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι το κύριο κριτήριο που θα εφαρμοστεί είναι το κόστος παραγωγής ανά ΤΙΑ. Το κριτήριο αυτό συνάδει με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, επειδή μπορεί να θεωρηθεί ως σαφής ένδειξη ότι η ενίσχυση θα χορηγηθεί στις μονάδες με τις καλύτερες οικονομικές προοπτικές.

(86)

Υπό τύπο συμπληρωματικών κριτηρίων, οι ισπανικές αρχές εφαρμόζουν το κριτήριο της ύπαρξης αγοράς, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει εν λειτουργία σταθμός ηλεκτροπαραγωγής σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων και τη φερεγγυότητα της επιχείρησης στην οποία ανήκει η παραγωγική μονάδα. Ως προς αυτό, πρέπει να υπάρχει ελάχιστη αναλογία μεταξύ των ιδίων πόρων της επιχείρησης και των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού. Το τελευταίο κριτήριο θα συμβάλει στο σκοπό της χορήγησης ενίσχυσης στις μονάδες με τις καλύτερες οικονομικές προοπτικές. Το προηγούμενο κριτήριο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμιγώς συμπληρωματικά. Λόγω προβληματισμών ως προς την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και επίσης για οικονομικούς λόγους, επειδή υπάρχει σύνδεση με το κόστος μεταφοράς, μπορεί να ληφθεί υπόψη η τοποθεσία, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει τον μοναδικό παράγοντα που θα αξιολογηθεί. Συνολικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κριτήρια που εφαρμόζονται από τις ισπανικές αρχές ανταποκρίνονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

(87)

Με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν οι ισπανικές αρχές, η Επιτροπή ήλεγξε τον ορισμό της «παραγωγικής μονάδας» όπως χρησιμοποιείται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατά το παρελθόν, η Ισπανία διενεργούσε την ανάλυση των ενισχύσεων σε επίπεδο επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις υπόγειας εκμετάλλευσης άνθρακα συνυπολογίζονταν με τις εγκαταστάσεις υπαίθριας εκμετάλλευσης. Επί του παρόντος Ισπανία έχει αλλάξει την ανάλυση αυτή και εφαρμόζει τον έλεγχο των ενισχύσεων ανά παραγωγική μονάδα όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Επιπλέον, η Ισπανία διαβίβασε στην Επιτροπή, ως προς το ζήτημα αυτό, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της απόφασης 2002/871/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ορισμός της «παραγωγικής μονάδας» τον οποίο χρησιμοποίησε η Ισπανία στο σχέδιο αναδιάρθρωσης συμφωνεί με τις διατάξεις του προαναφερθέντος κανονισμού.

(88)

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα οδηγήσει σε παραγωγική δυναμικότητα ύψους 12 εκατ. τόνων. Λόγω της συνολικώς επικρατούσας ενεργειακής κατάστασης στην Ισπανία, και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την πρόθεση των ισπανικών αρχών να μειώσουν το μερίδιο του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή από 35,9 % σε 15 % το έτος 2011, η μείωση της δυναμικότητας σε 12 εκατ. τόνους φαίνεται να αποτελεί ενδεδειγμένο μέτρο που θα συντείνει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Ως εκ τούτου, το ανωτέρω επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας προς επίτευξη έως τα τέλη του 2005 μπορεί να θεωρείται ως στρατηγικό απόθεμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Συνεπεία τούτου, οι παραγωγικές μονάδες που εμπίπτουν στο μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης το οποίο αφορά την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα θεωρείται ότι είναι επιλέξιμες για ενίσχυση για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του προαναφερθέντος κανονισμού.

(89)

Επιπλέον, υπήρξε συμμόρφωση με το κύριο κριτήριο και ακρογωνιαίο λίθο του κανονισμού, δηλαδή ότι η ενίσχυση πρέπει να μειώνεται σταδιακά. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των άρθρων 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 μειώθηκαν κατά 4 % ετησίως. Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια μείωση μπορεί να γίνει δεκτή. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι οι ισπανικές αρχές ανήγγειλαν ότι και για τα έτη 2006 και 2007 σκοπεύουν να συνεχίσουν να μειώνουν την ενίσχυση κατά 4 % ετησίως.

(90)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισπανικές αρχές διευκρίνισαν επαρκώς τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη όσον αφορά τις παραγωγικές μονάδες ώστε να είναι επιλέξιμες είτε για ενίσχυση μείωσης της δραστηριότητας είτε για ενίσχυση πρόσβασης σε αποθέματα άνθρακα. Τα εν λόγω κριτήρια είναι προσαρμοσμένα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, και ειδικότερα στο άρθρο 4, στοιχείο α), και το άρθρο 9 παράγραφος 6, στοιχείο α).

(91)

Ως προς το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει στις ισπανικές αρχές ότι η κοινωνική και περιφερειακή κατάσταση δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζονται τα προς διατήρηση στρατηγικά αποθέματα. Οι κοινωνικές και περιφερειακές συνθήκες μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο όταν εξετάζονται οι συνθήκες που συνδέονται με τη χορήγηση ενισχύσεων για τη μείωση της δραστηριότητας και ενισχύσεων για την κάλυψη έκτακτων δαπανών λόγω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

4.4.3.   Υπολογισμός των εσόδων

(92)

Οι ισπανικές αρχές έδωσαν αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές άνθρακα. Στις πρόσθετες πληροφορίες που έδωσε η ισπανική κυβέρνηση, εξήγησε ότι εκ των πραγμάτων η κρατική ενίσχυση που καταβλήθηκε από την ισπανική κυβέρνηση ήταν η διαφορά μεταξύ του κόστους παραγωγής και της μέσης τιμής πώλησης του ισπανικού άνθρακα, η οποία ήταν χαμηλότερη από τη μέση τιμή του εισαγόμενου άνθρακα από τρίτες χώρες. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υποδεέστερη ποιότητα του ισπανικού άνθρακα και, σε μικρότερο βαθμό, επίσης στο γεγονός ότι οι τιμές καθορίζονται σε μακροχρόνια συμβόλαια, ενώ η τιμή του εισαγόμενου άνθρακα είναι η τιμή άνθρακα άμεσης παράδοσης στην αγορά μία δεδομένη ημέρα.

(93)

Οι ισπανικές αρχές εξήγησαν ότι, στην πράξη, η επίδραση της διακύμανσης της διεθνούς τιμής στην τιμή του άνθρακα εθνικής παραγωγής εκδηλώνεται με καθυστέρηση τριών περίπου τριμήνων. Εξάλλου, η ποιότητα του άνθρακα φαίνεται ότι είναι πολύ κατώτερη σε σύγκριση με τον άνθρακα που κυκλοφορεί στο εμπόριο στη διεθνή αγορά. Αυτό συνεπάγεται μια πολύ χαμηλότερη τιμή για τον άνθρακα εθνικής παραγωγής. Η καταβαλλόμενη τιμή διαφέρει ανάλογα με το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, επειδή ο εξορυσσόμενος άνθρακας στις διάφορες μονάδες διαφέρει ως προς την ποιότητα. Για παράδειγμα, η θερμογόνος δύναμη του άνθρακα μπορεί να ποικίλει από 7 % έως 35 % ανάλογα με τον τόπο εξόρυξής του.

(94)

Εν γένει, η ισπανική παραγωγή άνθρακα συνίσταται από άνθρακα υποδεέστερης ποιότητας, λόγω του υψηλού ποσοστού περιεχόμενης τέφρας και νερού, της χαμηλής περιεκτικότητας σε πτητικές ενώσεις ή και των δύο παραγόντων. Δεν υπάρχει παγκόσμια αγορά για άνθρακα κατώτερης ποιότητας, επειδή όλες οι ανθρακοπαραγωγοί χώρες χρησιμοποιούν τον άνθρακα κατώτερης ποιότητας της παραγωγής τους πλησίον του τόπου εξόρυξης. Η χρήση άλλων τύπων άνθρακα σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνεπάγεται υψηλότερες επενδύσεις και κόστος συντήρησης για τους ιδιοκτήτες των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, επειδή όχι μόνο οφείλουν να εγκαθιστούν ειδικούς καυστήρες, των οποίων η συντήρηση και η χρήση είναι ακριβότερες, αλλά επίσης ο βαθμός απόδοσης των εν λόγω σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο των συνήθων ατμοηλεκτρικών σταθμών άνθρακα.

(95)

Οι ισπανικές αρχές εξήγησαν ότι δεν είναι οικονομικώς βιώσιμη η βελτίωση της ποιότητας του άνθρακα ώστε να καταστεί συγκρίσιμη προς την αντίστοιχη του εισαγόμενου, επειδή αυτό θα καθιστούσε την παραγωγική διαδικασία πολύ ακριβότερη και λιγότερο ανταγωνιστική.

(96)

Από το 1998 και μετά, η τιμή πώλησης του άνθρακα προσδιορίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των μονάδων παραγωγής άνθρακα και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που καταναλώνουν άνθρακα, χωρίς καμιά παρέμβαση της διοίκησης. Η διοίκηση μπορεί να επέμβει μόνο σε περίπτωση σοβαρών διενέξεων. Οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν τα συμβόλαια μεταξύ ορισμένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού που διαθέτουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, για να δείξουν την τιμή που κατεβλήθη στις εταιρείες εξόρυξης άνθρακα. Ο υπολογισμός της τιμής του άνθρακα περιλαμβάνει μαθηματικό τύπο με παράμετρο την ποιότητα του άνθρακα, στον οποίο, μεταξύ άλλων παραγόντων, συνεκτιμούνται τα ποσοστά πτητικών ενώσεων, τέφρας, υγρασίας και θείου καθώς και η θερμογόνος δύναμη.

(97)

Οι τιμές του άνθρακα στην Ισπανία βασίζονται σε μακροχρόνια συμβόλαια μεταξύ των εταιρειών εξόρυξης άνθρακα και των πελατών τους. Τα εν χρήσει σήμερα συμβόλαια έχουν ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Οι τιμές βασίζονται στις ακόλουθες παραμέτρους:

τιμές CIF (15) σε δολάρια ΗΠΑ για κάθε περίοδο εισαγωγών άνθρακα από τρίτες χώρες προς την ΕΕ, εκφραζόμενες σε δολάρια ΗΠΑ/ΤΙΑ και δημοσιευόμενες από την ΕΕ·

συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δολαρίου ΗΠΑ και ευρώ κατά την ίδια περίοδο, ώστε να ευρεθεί η τιμή CIF σε δολάρια ΗΠΑ με το αντίστοιχο προς αυτή ποσό σε ευρώ· η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ άλλαξε από 0,8955 το 2001 σε 1,25 το 2005·

για να υπολογιστεί η τιμή στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, από την προκύπτουσα τιμή σε ευρώ αφαιρέθηκε το κόστος μεταφοράς από το λιμένα στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, επειδή η τιμή CIF είναι εκείνη που καταβάλλεται για παράδοση σε λιμένες·

τέλος, εφαρμόστηκε διόρθωση σε συνάρτηση με την ποιότητα, η οποία εξηγείται κατωτέρω.

(98)

Η Ισπανία υπολογίζει τη μέση τιμή εισαγωγής λιθάνθρακα στην Ισπανία. Ο υπολογισμός των εν λόγω μέσων τιμών εισαγωγής βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από εταιρείες εισαγωγής άνθρακα στην Ισπανία και εταιρείες εξαγωγής άνθρακα από τρίτες χώρες.

(99)

Προκειμένου το σύστημα αυτό να λειτουργεί σωστά, είναι ζωτικής σημασίας να αντανακλούν οι υπολογιζόμενες τιμές λιθάνθρακα την πραγματική τιμή του άνθρακα στην παγκόσμια αγορά. Προκειμένου να το επαληθεύσει, η Επιτροπή συνέκρινε την τιμή αυτή προς τις συγκριτικές τιμές άνθρακα ατμοπαραγωγής MCIS, που συνιστούν τον πρότυπο δείκτη αναφοράς για τις αγοραίες τιμές άνθρακα άμεσης παράδοσης.

(100)

Οι ισπανικές αρχές εξήγησαν τις διαφορές μεταξύ της συγκριτικής τιμής άνθρακα ατμοπαραγωγής MCIS και της μέσης τιμής όπως υπολογίζεται από αυτές, επισημαίνοντας ότι η πρώτη τιμή βασίζεται αποκλειστικά σε συμβόλαια που συνομολογούνται μια δεδομένη ημέρα στην αγορά άμεσης παράδοσης, ενώ οι τιμές που υπολογίζονται από αυτές βασίζονται σε όλα τα συμβόλαια που ισχύουν μια δεδομένη ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων συμβολαίων. Συνεπεία τούτου, η υπολογιζόμενη από τους Ισπανούς τιμή τείνει να είναι χαμηλότερη από την τιμή άμεσης παράδοσης σε περιόδους αυξανόμενων αγοραίων τιμών άμεσης παράδοσης και υψηλότερη από την αγοραία τιμή άμεσης παράδοσης σε περιόδους μειούμενων αγοραίων τιμών άμεσης παράδοσης. Ο μακροχρόνιος μέσος όρος των δύο δεικτών είναι χονδρικά ίδιος: για τα έτη 1996 έως 2004, η μέση συγκριτική τιμή άνθρακα ατμοπαραγωγής MCIS ήταν 43,3 ευρώ/ΤΙΑ, ενώ η μέση τιμή που υπολογίζουν οι Ισπανοί ήταν ελαφρά μόλις χαμηλότερη. Η Επιτροπή θεωρεί επομένως ότι οι ισπανικός υπολογισμός της τιμής λιθάνθρακα πράγματι αντανακλά την τιμή στην παγκόσμια αγορά άνθρακα ατμοπαραγωγής κατά τρόπο ακριβή.

(101)

Με βάση τις προαναφερόμενες παραμέτρους, η μέση τιμή ήταν 45,85 ευρώ το 2001 και η πρόβλεψη για το 2005 ήταν 36 ευρώ. Τα έσοδα το 2001 υπήρξαν ασυνήθιστα υψηλά, κυρίως λόγω του χονδρικού λογιστικού υπολογισμού ορισμένων έκτακτων και ατυπικών εσόδων για το έτος αυτό. Συνεπεία τούτου, η κατά 20 % μείωση του κόστους παραγωγής δεν επέφερε ανάλογη μείωση του συνολικού ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή προς χορήγηση για την περίοδο 2003-2005.

(102)

Η συνολική ενίσχυση προσδιορίζεται μετά την παρουσίαση, από κάθε παραγωγική μονάδα, της έκθεσης λογιστικού ελέγχου της, η οποία περιέχει τα αριθμητικά στοιχεία του κόστους παραγωγής και των εσόδων. Όταν στη συνέχεια, στα τέλη του οικονομικού έτους άνθρακα, διαπιστωθεί ότι η διαφορά μεταξύ κόστους παραγωγής και εσόδων ήταν μικρότερη από την προβλεφθείσα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης θα μειωθεί και πρέπει να επιστραφεί το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης.

(103)

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ισπανία εξήγησε κατά τρόπο αναλυτικό τον τρόπο υπολογισμού των εσόδων των εταιρειών εξόρυξης άνθρακα. Οι δοθείσες πληροφορίες έπεισαν την Επιτροπή ότι χρησιμοποιήθηκαν οι σωστές τιμές άνθρακα στον υπολογισμό των εσόδων. Με βάση τις δοθείσες πληροφορίες, ιδιαίτερα τα συμβόλαια μεταξύ των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των εταιρειών εξόρυξης άνθρακα, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τηρήθηκε το άρθρο 4, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, κατά την έννοια ότι η ενίσχυση στην παραγωγή δεν υπερέβη τη διαφορά μεταξύ του κόστους παραγωγής και των εσόδων για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη άνθρακα, και ότι η ενίσχυση δεν θα προκαλέσει τιμές παράδοσης κοινοτικού άνθρακα χαμηλότερες από εκείνες του ανάλογης ποιότητας άνθρακα εισαγωγής από τρίτες χώρες. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει από κοντά κατά πόσο στα νέα συμβόλαια προς διαπραγμάτευση μεταξύ των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των εταιρειών εξόρυξης άνθρακα από την 1η Ιανουαρίου 2006 θα ληφθεί σωστά υπόψη στον υπολογισμό η τρέχουσα υψηλή τιμή του άνθρακα στην παγκόσμια αγορά. Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι τηρήθηκαν επίσης οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 4, στοιχεία δ) και ε) του ως άνω κανονισμού.

4.5.   Ενίσχυση για την κάλυψη έκτακτων δαπανών (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002)

(104)

Στην επιστολή της από 30 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι ισπανικές αρχές δεν διευκρίνισαν τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση ενισχύσεων με βάση το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 για την κάλυψη έκτακτων δαπανών οι οποίες δεν σχετίζονται με την τρέχουσα παραγωγή (υποχρεώσεις που έχουν κληρονομηθεί από το παρελθόν). Με επιστολή της 3ης Οκτωβρίου 2003, η Ισπανία γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω ενισχύσεις θα χορηγούνται αποκλειστικά σε παραγωγικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν στο διάστημα 2003–2005 και ότι το ποσό των ενισχύσεων δεν θα υπερβαίνει τις δαπάνες. Ωστόσο, η υπουργική απόφαση ECO/2731/2003 της 24ης Σεπτεμβρίου 2003 δεν ανέφερε ρητώς τους όρους αυτούς. Η υπουργική απόφαση ECO/2731/2003 δεν περιλάμβανε επαρκείς εγγυήσεις για να καταστεί βέβαιο ότι η ενίσχυση που καλύπτει το κόστος για το κλείσιμο παραγωγικών μονάδων δεν υπερβαίνει τις ανωτέρω δαπάνες και ότι οι οικείες παραγωγικές μονάδες θα κλείσουν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή θεώρησε ότι τα κριτήρια, όπως τα προέβλεψε η Ισπανία, όσον αφορά τον υπολογισμό της ενίσχυσης, για την κάλυψη των δαπανών κλεισίματος παραγωγικών μονάδων, με βάση τη μείωση των προμηθειών άνθρακα όπως καθορίζεται στα συμβόλαια με τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σχετικά με ενίσχυση ύψους 13 ευρώ για κάθε χιλιάδα περικοπτόμενων θερμικών μονάδων, δεν αποτελεί επαρκή εγγύηση της συμμόρφωσης προς τους όρους του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπό σημείωση ότι τα ποσά της ενίσχυσης με βάση το εν λόγω άρθρο ήσαν κατά τα φαινόμενα πολύ υψηλά και τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η προτεινόμενη σχετική ενίσχυση είναι υπέρμετρα υψηλή σε σχέση με την ένταση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

(105)

Με βάση τις νεότερες ληφθείσες πληροφορίες, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η υπουργική απόφαση ECO/2731/2003 τροποποιήθηκε ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Η απόφαση εφαρμόζεται πλέον μόνο για τις παραγωγικές μονάδες που κλείνουν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Όσον αφορά την αποζημίωση των 13 ευρώ ανά 1 000 θερμικές μονάδες για συμβόλαια άνθρακα που ακυρώνονται συνεπεία του κλεισίματος παραγωγικών μονάδων, η απόφαση κατέστησε σαφές ότι το ποσό αυτό αποτελεί ανώτατο όριο και ότι θα καταβληθούν χρήματα μόνο για δεόντως τεκμηριωμένες πραγματικές δαπάνες κλεισίματος. Ως προς το ζήτημα αυτό, οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι στη διάρκεια του 2004 χορήγησαν μικρότερα ποσά ενίσχυσης. Όσον αφορά το 2004, η πράγματι χορηγηθείσα ενίσχυση για την κάλυψη έκτακτων δαπανών ανήλθε σε 518 986 ευρώ αντί των προβλεπόμενων 555 227 ευρώ.

(106)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ισπανία έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για τις έκτακτες δαπάνες που συνδέονται με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης προς κάλυψη. Η Ισπανία προσδιόρισε τα προς χορήγηση ποσά ανά κατηγορία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Ως εκ τούτου, κατέστη δυνατό για την Επιτροπή να ελέγξει ότι τα ποσά, τα οποία κυρίως συνδέονται με καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης, δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες και ότι η ενίσχυση για την κάλυψη έκτακτων δαπανών της αναδιάρθρωσης μπορεί να εγκριθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της εργατικής δύναμης, το κλείσιμο παραγωγικής δυναμικότητας και τη φθίνουσα τάση στις χορηγούμενες ενισχύσεις στην παραγωγή, οι πληροφορίες που δόθηκαν από τις ισπανικές αρχές έπεισαν την Επιτροπή ότι οι προς κάλυψη δαπάνες δεν είναι υπέρμετρα υψηλές σε σχέση με την ένταση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Στο ακόλουθο κεφάλαιο, διενεργείται χωριστή εκτίμηση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στην ανήκουσα στο δημόσιο εταιρεία Hunosa για την κάλυψη έκτακτων δαπανών της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

4.6.   Σχέδιο για την Hunosa

(107)

Ως προς την Hunosa, η Επιτροπή υπογράμμισε στην επιστολή της από 30 Μαρτίου 2004 ότι η εταιρεία αυτή αποτελούσε μέρος του σχεδίου κλεισίματος μονάδων που βασιζόταν στην απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ. Για κοινωνικούς και περιφερειακούς λόγους, το κλείσιμο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, ωστόσο, μετά το 2002. Το κόστος παραγωγής της εταιρείας αυτής είναι πολύ υψηλό σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος άλλων εταιρειών εξόρυξης άνθρακα στην Κοινότητα. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η μείωση της εργατικής δύναμης και της παραγωγής είναι χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Στο σχέδιο προβλέπεται το κλείσιμο δύο παραγωγικών μονάδων από τις εννέα. Στην επιστολή της από 3 Οκτωβρίου 2003, η Ισπανία ανήγγειλε περαιτέρω περικοπές του κόστους παραγωγής κατά ποσοστό 20 %, που θα συνεπάγεται μείωση της ενίσχυσης κατά 25 % το 2005. Η περικοπή του κόστους παραγωγής εκ μέρους της Ισπανίας, όπως αναγγέλθηκε στην επιστολή της από 3 Οκτωβρίου 2003, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ενίσχυσης προς την Hunosa, που θα ανέλθει σε 179 460 750 ευρώ το 2005.

(108)

Η Επιτροπή εκτίμησε, στην επιστολή της από 30 Μαρτίου 2004, ότι ενδεχομένως η πρόταση αναφορικά με την εταιρεία Hunosa, για διατήρηση ποσότητας 30 % της κατανάλωσης άνθρακα (ισοδύναμης προς περίπου 100 ημέρες κατανάλωσης) για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της περιοχής, να μην είναι συμβατή με την κοινή αγορά.

4.6.1.   Η διαδικασία αναδιάρθρωσης της Hunosa

(109)

Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι έχουν πρόθεση να συνεχίσουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της Hunosa με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, με σκοπό τη σοβαρή μείωση των ποσών της ενίσχυσης, τη σημαντική περιστολή της παραγωγικής δυναμικότητας και την αντίστοιχη μείωση της εργατικής δύναμης. Τα μέτρα αυτά αναδιάρθρωσης πρέπει να εκτιμηθούν με βάση την κοινωνική και περιφερειακή σημασία της Hunosa στην αυτόνομη επαρχία των Αστουριών.

(110)

Οι ισπανικές αρχές έδωσαν στην Επιτροπή αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της Hunosa, την εξέλιξη των δαπανών και εσόδων και τις προοπτικές και τα ποσά της προς χορήγηση ενίσχυσης.

(111)

Το σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

περικοπή της εργατικής δύναμης κατά 33,6 %·

κατά 25 % περιστολή της παραγωγικής δυναμικότητας και κλείσιμο δύο παραγωγικών μονάδων: Pumarabule και Figaredo, πράγμα που σημαίνει μείωση κατά 700 000 τόνους·

κλείσιμο της μονάδας έκπλυσης·

αύξηση της παραγωγικότητας κατά 21,4 %·

μείωση της παραγωγής κατά 26,1 %·

περιστολή του κόστους παραγωγής κατά 20 %·

μείωση του συνολικού ποσού των ενισχύσεων κατά 25 % στο διάστημα 2003–2005, σε σύγκριση με μείωση κατά 12 % τα 4 προηγούμενα έτη.

(112)

Από το 1986 και μετά, ημερομηνία προσχώρησης της Ισπανίας στην Κοινότητα, τα στοιχεία όσον αφορά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης έχουν ως εξής:

περιστολή της εργατικής δύναμης, κατά 71,9 %, των εταιρειών Hunosa και Minas de Figaredo, δηλαδή από 21 911 εργαζόμενους το 1986 μείωση σε 6 151 το 2001·

μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 47,3 % όσον αφορά τα υπόγεια ανθρακωρυχεία·

μείωση της παραγωγής κατά 53,3 %·

μείωση του συνολικού ποσού των ενισχύσεων στην παραγωγή κατά 40 % από το 1992 και μετά, σε τρέχοντες όρους, και κατά 56 % σε σταθερή αξία.

(113)

Στο διάστημα 1998–2004, οι ενισχύσεις προς την Hunosa μειώθηκαν κατά 32 % σε διορθωμένους όρους, επίπεδο που είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο του ισπανικού κλάδου ανθρακωρυχείων, όπου η συνολική μείωση ανήλθε σε 25,7 %. Από το 1992 και μετά, τα συνολικά ποσά ενίσχυσης προς την Hunosa μειώθηκαν κατά 54 % σε διορθωμένους όρους και κατά 69 % σε σταθερά αξία.

(114)

Επιπλέον, κατά τα φαινόμενα οι ισπανικές αρχές συνέχισαν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της Hunosa και πέραν του σχεδίου αναδιάρθρωσης 2003–2005. Στο διάστημα του 2003, η πράγματι χορηγηθείσα ενίσχυση στην παραγωγή ανήλθε σε 264 480 000 ευρώ, ενώ προβλέπονταν 271 593 000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει περαιτέρω μείωση κατά 2,6 %. Η ενίσχυση για την κάλυψη των έκτακτων δαπανών λόγω αναδιάρθρωσης ανήλθε σε 240 689 000 ευρώ, ενώ προβλέπονταν 302 557 000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει μείωση κατά 20,4 %.

(115)

Ως προς το έτος 2004, η παραγωγή υποχώρησε στους 1 070 000 τόνους, που αντιπροσωπεύει περαιτέρω μείωση κατά 20 % σε σύγκριση με το σχέδιο. Έως τα τέλη 2004, ο αριθμός των εργαζομένων υποχώρησε στα 4 137 άτομα. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή που πράγματι χορηγήθηκε το 2004 ανήλθε σε 247 483 ευρώ αντί των προβλεπόμενων 254 682 ευρώ, σημειώθηκε δηλαδή περαιτέρω μείωση κατά 2,8 %.

(116)

Στα τέλη 2005, αναμένεται ότι η εργατική δύναμη θα κινείται στα 3 500 άτομα, που σημαίνει μείωση κατά 14 % και η οποία υπερβαίνει τα όσα προβλέπονταν στο σχέδιο.

(117)

Το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής της Hunosa είναι τόσο υψηλό οφείλεται κυρίως στα φυσικά χαρακτηριστικά των ανθρακωρυχείων. Η πυκνότητα άνθρακα είναι αρκετά χαμηλή, ώστε για την εξόρυξη πρέπει να καλυφθεί μεγάλη έκταση, που απαιτεί υψηλό επίπεδο υποδομής. Λόγω της χαμηλής αυτής πυκνότητας, η οποία είναι επίσης ακανόνιστη, είναι δύσκολη η χρήση μηχανικών μέσων. Επιπλέον, η διαδικασία αναδιάρθρωσης, ιδιαίτερα η σοβαρή μείωση της εργατικής δύναμης και ο υψηλός αριθμός εργαζόμενων που οδηγήθηκαν σε πρόωρη συνταξιοδότηση, δεν συμβάλει καθόλου στη μέγιστη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, η Hunosa πέτυχε μείωση του κόστους παραγωγής βελτιώνοντας τη διαχείριση και εστιάζοντας την παραγωγή στις μονάδες στις οποίες είναι ευκολότερο να επιτευχθεί χρήση μηχανικών μέσων και τεχνικής εξόρυξης με χαμηλότερο κόστος. Η παραγωγικότητα βελτιώθηκε με χρήση και άλλων εργαλείων, με την εφαρμοζόμενη εκμηχάνιση και μηχανοργάνωση, καθώς και με εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των παραγωγικών διαδικασιών. Η προσέγγιση αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής στο μέλλον.

(118)

Η Επιτροπή σημειώνει όμως ότι η κατά 20 % μείωση του κόστους παραγωγής στο διάστημα 2001-2005 δεν απέφερε μείωση της ενίσχυσης στην παραγωγή κατά 20 %. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, τούτο οφείλεται στη διαφορά εσόδων μεταξύ των ετών 2001 και 2005. Το 2001 Τα μέσα έσοδα ήσαν πολύ υψηλότερα από τα μέσα έσοδα το 2005, που διαμορφώθηκαν σε 37 ευρώ/ΤΙΑ.

(119)

Οι ισπανικές αρχές έδωσαν αναλυτικές εξηγήσεις ως προς τα εν λόγω έσοδα για την Hunosa. Η τιμή καθορίζεται σε μακροχρόνια συμβόλαια, σε μεγάλο βαθμό υποκείμενα σε ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Hunosa και των πελατών της, σε μια ελευθερωμένη αγορά.

(120)

Με βάση τις ληφθείσες νεότερες πληροφορίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η φαινομενική αντίφαση μεταξύ των σοβαρών προσπαθειών που καταβλήθηκαν για τη μείωση του κόστους και της λιγότερο σημαντικής φθίνουσας πορείας των ενισχύσεων στην παραγωγή, προέκυψε κατά βάση από διαφορές εισοδήματος συνεπεία των διεθνών τιμών του άνθρακα εισαγωγής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ. Όπως επεξηγείται στο κεφάλαιο 4.4.3 σχετικά με τον υπολογισμό των εσόδων, τα έσοδα στο διάστημα 2003-2005 ήσαν χαμηλότερα σε σύγκριση προς εκείνα του 2001. Με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν σχετικά με το ζήτημα αυτό οι ισπανικές αρχές, ιδιαίτερα τα συμβόλαια μεταξύ της Hunosa και των πέντε σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ως καύσιμο τον άνθρακα από την Hunosa, κατέστη δυνατό στην Επιτροπή να επαληθεύσει ότι χρησιμοποιήθηκαν οι ορθές αριθμητικές τιμές στον υπολογισμό των εσόδων της Hunosa.

4.6.2.   Ενίσχυση προς την Hunosa για τη μείωση δραστηριοτήτων

(121)

Η ενίσχυση που χορηγήθηκε στο παρελθόν για τη μείωση δραστηριοτήτων αφορά τις παραγωγικές μονάδες της Hunosa που έκλεισαν. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, η Επιτροπή θεωρεί ότι, επίσης όσον αφορά την Hunosa, τηρήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής.

4.6.3.   Ενίσχυση προς την Hunosa για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα

(122)

Το σχέδιο για την Hunosa προβλέπει το κλείσιμο των ανθρακωρυχείων Pumarabule και Figaredo, πράγμα που σημαίνει μη αναστρέψιμη μείωση δυναμικότητας κατά 700 000 τόνους. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να θεωρηθεί ότι τα υπόλοιπα σχέδια παραγωγής εντάσσονται στο σχέδιο για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι αυτό μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές στο διάστημα μετά το 2005. Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την άποψη αυτή, επειδή αφήνει περιθώρια για περαιτέρω μείωση των συνολικών ποσών ενίσχυσης προς χορήγηση κατά τα έτη μετά το 2005.

(123)

Προκειμένου να επεξηγήσουν γιατί η παραγωγή της Hunosa εντάσσεται στο σχέδιο για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα, οι ισπανικές αρχές παραπέμπουν στην προσβασιμότητα των αποθεμάτων από τεχνικής απόψεως, στη ζήτηση των πλησίον ευρισκόμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, στην ποιότητα του άνθρακα και στην ανάγκη να είναι εξοπλισμένοι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με τεχνικές εγκαταστάσεις που ταιριάζουν στην ποιότητα του άνθρακα που παράγεται στη Hunosa. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ισπανία δεν χρησιμοποίησε το κριτήριο των 100 ημερών εφοδιασμού για τον πλησιέστερο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Όπως εξήγησαν οι ισπανικές αρχές, αυτό χρησιμοποιήθηκε ως υποθετικό παράδειγμα και ποτέ δεν σήμαινε ότι χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο. Ωστόσο, το παράδειγμα αυτό δεν θέτει σε αμφισβήτηση το γεγονός ότι οι ισπανικές αρχές έλαβαν την απόφαση ότι τα αποθέματα της Hunosa πρέπει να καλύψουν ορισμένο ποσοστό της ζήτησης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που ευρίσκονται στην ίδια περιοχή. Λόγω της ευελιξίας του κριτηρίου αυτού, η Επιτροπή σημειώνει ότι αναμένει ότι οι ισπανικές αρχές δεν θα παραβιάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

(124)

Ακολουθώντας το σκεπτικό των ισπανικών αρχών, η Επιτροπή πιστεύει ότι η παραγωγή ποσότητας περίπου 1 εκατομμυρίου τόνων το 2005 μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στο στρατηγικό απόθεμα παραγωγής άνθρακα που επιθυμούν να διατηρήσουν οι ισπανικές αρχές. Η Επιτροπή συμφωνεί με την ανάλυση των ισπανικών αρχών, ότι το σχέδιο για την Hunosa στο διάστημα 2003-2005 συνιστά μεταβατικό, αλλά απαραίτητο, μέσο για να διευκολυνθεί σε μετέπειτα στάδιο ο προσδιορισμός των παραγωγικών μονάδων που θα περιληφθούν στο νέο σχέδιο για την περίοδο 2006-2010 όσον αφορά την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα. Ενόψει της σημαντικής μείωσης της παραγωγής και της αντίστοιχα σοβαρής μείωσης του ποσού της ενίσχυσης, το σχέδιο ικανοποιεί τους όρους που διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 και συνιστά χρήσιμη βάση για τη συνέχιση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Επειδή τα αποθέματα της Hunosa χρειάζονται για την εξασφάλιση συνολικής παραγωγής άνθρακα ύψους 12 εκατ. τόνων το 2005, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί ότι τα αποθέματα από την Hunosa στο διάστημα 2003-2005 εντάσσονται στο σχέδιο για πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα. Ωστόσο, η Επιτροπή υπενθυμίζει στις ισπανικές αρχές ότι το σχέδιο για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα, ιδιαίτερα η θέση της Hunosa στο σχέδιο αυτό λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής της εταιρείας, πρέπει να επανεξεταστεί για την περίοδο 2006–2010. Η παραγωγή της Hunosa και οι πιθανές επιδοτήσεις πρέπει να μειωθούν ουσιωδώς κατά την ανωτέρω περίοδο.

4.6.4.   Ενίσχυση προς την Hunosa για την κάλυψη έκτακτων δαπανών λόγω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης

(125)

Οι ισπανικές αρχές έδωσαν αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά την ενίσχυση για την κάλυψη των έκτακτων δαπανών της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, όπως νοείται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, και επιμέρισαν τις δαπάνες σε τεχνικές και κοινωνικές. Βλέπε κατωτέρω πίνακα.

(1000) ευρώ

 

2003

2004

2005

Εργασίες ασφάλειας, δαπάνες σχετικές με την αποκατάσταση προηγούμενων τόπων εξόρυξης

11 684

11 984

13 766

Έκτακτη εγγενής απομείωση αξίας

9 514

10 902

22 905

Σύνολο τεχνικής δαπάνης

21 198

22 886

36 638

Δαπάνη πρόωρης συνταξιοδότησης

277 969

273 019

247 300

Επιδόματα

3 005

2 705

2 404

Δωρεάν παροχή άνθρακα

385

373

361

Σύνολο κοινωνικών δαπανών

281 359

276 097

250 065

Σύνολο

302 557

298 983

286 203

(126)

Οι προβλέψεις της Hunosa για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο διάστημα 2002-2005 ανέρχονται σε 2 622 εργαζόμενους με κόστος περίπου 417 000 ευρώ για τον καθένα. Η δαπάνη αυτή μπορεί να ποικίλει όπως φάνηκε σχετικά με το έτος 2003. Η ενίσχυση που πράγματι χορηγείται είναι κατά 20 % μικρότερη από την προβλεπόμενη ενίσχυση.

(127)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι στην πληττόμενη ζώνη η Hunosa προσφέρει ποσοστό 20 % της άμεσης απασχόλησης και ότι είναι δύσκολο να δημιουργηθούν εναλλακτικές θέσεις σε άλλα επαγγέλματα, επειδή από το 1986 έχουν δημιουργηθεί ήδη θέσεις απασχόλησης για 18 000 εργαζόμενους. Η Hunosa είναι από οικονομικής και κοινωνικής σκοπιάς πολύ σημαντική για την αυτόνομη επαρχία των Αστουριών. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η Ισπανία χρειάζεται χρόνο για να αναπτύξει πρόσθετες εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες στην περιφέρεια.

(128)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν οι ισπανικές αρχές η υπόψη ενίσχυση πληροί τους όρους του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Η ενίσχυση καλύπτει τα μέτρα όπως αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού και δεν υπερβαίνει τις δαπάνες.

4.6.5.   Πρόσληψη νέων υπαλλήλων

(129)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η Ισπανία, φαίνεται ότι στο διάστημα 2003–2005 δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη ανθρακωρύχων. Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τη στάση αυτή και υπενθυμίζει στις ισπανικές αρχές ότι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εκτίμησης της συμβατότητας των μέτρων αναδιάρθρωσης, τώρα και στο μέλλον.

4.6.6.   Συμπέρασμα για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Hunosa

(130)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Hunosa κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και ότι, στο παρόν στάδιο, ενόψει της κοινωνικής και περιφερειακής σημασίας της Hunosa, δεν θα ήταν λογικό να ζητηθεί η λήψη περαιτέρω μέτρων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη Hunosa ανταποκρίνεται στο σκοπό και στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. Η ενίσχυση χορηγήθηκε με σκοπό να συμβάλει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και συνεκτίμησε τις κοινωνικές και περιφερειακές πτυχές της θέσης της Hunosa στην αυτόνομη επαρχία των Αστουριών. Οι αμφιβολίες τις οποίες εξέφρασε η Επιτροπή όταν κίνησε τη διαδικασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον υπολογισμό των ποσών της ενίσχυσης προς χορήγηση και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη ανασκευάστηκαν από τις ισπανικές αρχές με την παροχή πρόσθετων αναλυτικών πληροφοριών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων αναδιάρθρωσης, τα οποία ξεπερνούν το αρχικώς κοινοποιηθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή υπενθυμίζει στις ισπανικές αρχές ότι η θέση της Hunosa υπό το φως των νέων μέτρων αναδιάρθρωσης και το σχέδιο για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα στο διάστημα 2006-2010 πρέπει να επανεξεταστούν και ότι είναι αναγκαία επιπρόσθετα μέτρα αναδιάρθρωσης.

4.7.   Γενική αποτίμηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης 2003-2005

(131)

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία του σχεδίου για την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 και το σχέδιο κλεισίματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου. Η Επιτροπή δύναται επομένως να λάβει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα προτεινόμενα σχέδια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 του ως άνω κανονισμού. Παράλληλα, με βάση το άρθρο 10 παράγραφος 2 του ως άνω κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να λάβει αποφάσεις σχετικά με την ετησίως χορηγούμενη ενίσχυση ή την πρόθεση για χορήγηση ενίσχυσης εκ μέρους των ισπανικών αρχών προς τη βιομηχανία άνθρακα για τα έτη 2003, 2004 και 2005. Όταν η Επιτροπή αποφασίσει για τη συμμόρφωση της ενίσχυσης προς τους κανόνες, οφείλει να λάβει υπόψη τους όρους και τα κριτήρια που παρατίθενται στα άρθρα 4 έως 8 και την ικανοποίηση των στόχων του ως άνω κανονισμού.

(132)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σύμφωνα με τα μέτρα αναδιάρθρωσης που κοινοποίησε η Ισπανία, η μείωση της κρατικής ενίσχυσης θα οδηγήσει σε περαιτέρω μόνιμη μείωση της παραγωγής άνθρακα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ακολουθεί φθίνουσα πορεία και δεν υπερβαίνει, για οποιοδήποτε έτος μετά το 2003, το ποσό των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή για το έτος 2001. Ως προς την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού, η Ισπανία προτείνει για το έτος 2005 να υπάρξει εγγύηση σε πρόσβαση αποθεμάτων άνθρακα συνολικής δυναμικότητας 12 εκατ. ΤΙΑ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η παραγωγική δυναμικότητα πρέπει να περικοπεί κατά 1 600 000 τόνους.

(133)

Μολονότι το μέσο κόστος παραγωγής στον ισπανικό κλάδο άνθρακα υπεχώρησε ελαφρώς, αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό. Ακόμη και όταν θα έχουν αυξηθεί οι τιμές στην παγκόσμια αγορά, η μειονεκτική οικονομική θέση του άνθρακα ισπανικής παραγωγής σε σύγκριση με τον εισαγόμενο δεν θα αλλάξει σημαντικά κατά τα επόμενα έτη.

(134)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και το πλαίσιο που σκιαγραφήθηκε ως προς τα έτη 2006 και 2007 προσφέρουν καλό προσανατολισμό σε συνδυασμό με τις ισχύουσες αναγκαίες προϋποθέσεις. Η Ισπανία εγγυήθηκε ότι θα εξακολουθήσει να περικόπτει την παραγωγή και να μειώνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης για τα ανωτέρω έτη με τον ίδιο ρυθμό που το έπραξε κατά τα έτη 2003–2005. Η Επιτροπή αποδέχεται επομένως το σημερινό επίπεδο και την εγκυρότητα των πληροφοριών που έδωσε η Ισπανία για τα έτη 2006 και 2007. Τα αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά το συνολικό ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, για την περίοδο από το 2006 έως το 2007, θα υποβληθούν από την Ισπανία σε μεταγενέστερο στάδιο, μαζί με τα μέτρα αναδιάρθρωσης για το χρονικό διάστημα έως το έτος 2010. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο χρονικός αυτός προγραμματισμός δικαιολογείται από τις κοινωνικές και περιφερειακές επιπτώσεις του κλεισίματος παραγωγικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ισπανία ρητώς δήλωσε ότι θα τηρήσει τον όρο της μειούμενης πορείας των ενισχύσεων και για το χρονικό διάστημα μετά το 2005. Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση εκ μέρους της Επιτροπής, επειδή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στο πλαίσιο του ως άνω κανονισμού, ώστε να υπάρξει εγγύηση για τελική σοβαρή μείωση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στη βιομηχανία άνθρακα.

(135)

Η Ισπανία επέλεξε να συνεχίσει το ίδιο σύστημα χορήγησης ενισχύσεων με εκείνο που χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Αφενός τα μέτρα αναδιάρθρωσης αποβαίνουν προς όφελος της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και αφετέρου τα εν λόγω μέτρα επιτρέπουν συνέχιση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Το κοινοποιούμενο ποσό των ενισχύσεων είναι αναγκαίο επειδή κατοχυρώνει την πρόσβαση σε αποθέματα άνθρακα και την περιστολή της δραστηριότητας εξόρυξης άνθρακα, η οποία θεωρείται ουσιαστικής σημασίας. Χωρίς ενίσχυση, θα έπρεπε να σταματήσει η παραγωγή στην Ισπανία, επειδή η εκεί εξόρυξη άνθρακα δεν είναι ανταγωνιστική.

(136)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εκτιμώμενο ύψος της παραγωγικής δυναμικότητας, που έχει καθοριστεί σε 12 εκατ. ΤΙΑ για το 2005 στο ισπανικό ενεργειακό ισοζύγιο προσφοράς, μπορεί να δικαιολογηθεί κρινόμενο υπό το πρίσμα της πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού και της συνολικής ενεργειακής πολιτικής. Στην ανωτέρω εκτίμηση, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Ισπανία θα αυξήσει τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη σύνθεση των ενεργειακών της πηγών για το χρονικό διάστημα έως το 2010.

(137)

Με δεδομένο ότι από την άποψη της απασχόλησης τα κοινοποιούμενα μέτρα αναδιάρθρωσης θα έχουν σοβαρές συνέπειες για την αγορά εργασίας, η Επιτροπή, κατά την αποτίμηση του σχεδίου, έλαβε υπόψη την ανάγκη ελαχιστοποίησης, στο μέτρο του δυνατού, των κοινωνικών και περιφερειακών συνεπειών της αναδιάρθρωσης της ισπανικής βιομηχανίας άνθρακα.

(138)

Η Επιτροπή θεωρεί, με βάση την κοινοποίηση, ότι ο προγραμματισμός για την ισπανική βιομηχανία λιθάνθρακα βασίζεται στους εξής στόχους: σταδιακή μείωση της απαιτούμενης χρηματοδοτικής ενίσχυσης, μείωση της παραγωγής και του κόστους παραγωγής, κατοχύρωση του εφοδιασμού των πελατών με προϊόν κατάλληλης ποιότητας και εγκαίρως, μια κοινωνικώς αποδεκτή συρρίκνωση της απασχόλησης και συνεκτίμηση των περιφερειακών συνεπειών των μέτρων.

(139)

Η Επιτροπή συμπεραίνει επομένως ότι το ισπανικό σχέδιο αναδιάρθρωσης όσον αφορά την περίοδο 2003–2005 είναι λεπτομερές και προσφέρει καλό προσανατολισμό σε συνδυασμό με τους αναγκαίους όρους για τα έτη 2006 και 2007. Επιπλέον, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προσφέρει μια καλή γενική εικόνα για το ρόλο που θα διαδραματίσει ο άνθρακας στην ενεργειακή και την περιβαλλοντική πολιτική στο πλαίσιο της προσφοράς πρωτογενούς ενέργειας έως το έτος 2010.

(140)

Με βάση τα ανωτέρω και συνεκτιμώντας ότι ελήφθησαν μέτρα τα οποία προχωρούν πέραν του σχεδίου αναδιάρθρωσης όπως κοινοποιήθηκε αρχικώς, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το σχέδιο που υποβλήθηκε από την Ισπανία συμβιβάζεται με τους στόχους και τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, ειδικότερα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 6 αυτού. Επειδή η ενίσχυση για τα έτη 2003, 2004 και 2005 έχει χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθεί με βάση και σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή συμπεραίνει, βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 του ως άνω κανονισμού, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

5.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(141)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ισπανία χορήγησε παράνομα κρατική ενίσχυση προς τη βιομηχανία άνθρακα για τα έτη 2003 και 2004, κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. Ωστόσο, αφού ανέλυσε τα μέτρα και τις πληροφορίες που διαβίβασε η Ισπανία, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας άνθρακα για την περίοδο 2003–2005 και η κρατική ενίσχυση για τα έτη 2003–2005 με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι συμβατά με την κοινή αγορά. Κατά συνέπεια με την παρούσα επιτρέπεται στην Ισπανία να καταβάλει την ενίσχυση.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας άνθρακα και η κρατική ενίσχυση για τα έτη 2003–2005, που εφαρμόστηκαν από την Ισπανία κατά τα έτη 2003 και 2004, είναι συμβατά με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Η Ισπανία εξουσιοδοτείται επομένως με το παρόν να καταβάλει την ενίσχυση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Andris PIEBALGS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 182 της 15.7.2004, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 205 της 2.8.2002, σ. 1. κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης του 2003

(3)  ΕΕ L 300 της 5.11.2002, σ. 42.

(4)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(5)  ΕΕ L 303 της 13.11.1998, σ. 57.

(6)  ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 12.

(7)  Άρθρο 4 και άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

(8)  Βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

(9)  Βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

(10)  Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

(11)  Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

(12)  ΕΕ L 296 της 30.10.2002, σ. 73.

(13)  Sociedad Estatal de Ecónomia y Hacienda, η οποία ιδρύθηκε το 1996 υπό την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ministerio de Ecónomia y Hacienda).

(14)  COM(2001)264 τελικό, σ. 1l

(15)  Κόστος, ασφάλεια, ναύλος.