ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2011.252.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
28 Σεπτεμβρίου # 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2011/637/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση και την παράταση εφαρμογής της απόφασης 2007/641/ΕΚ για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του άρθρου 37 του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 960/2011 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, για την 158η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

8

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 961/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 962/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

16

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 963/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2011 για προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και την αναστολή τη υποβολής αιτήσεων για τα πιστοποιητικά αυτά

18

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2011/638/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τους συντελεστές σύγκρισης για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του άρθρου 3ε της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

20

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

28.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετικά με την τροποποίηση και την παράταση εφαρμογής της απόφασης 2007/641/ΕΚ για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του άρθρου 37 του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας

(2011/637/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 217,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1) και τροποποιήθηκε τελευταία στην Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010 (2) (εφεξής «συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ»), και ιδίως το άρθρο 96,

Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (3), και ιδίως το άρθρο 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (εφεξής «μηχανισμός της αναπτυξιακής συνεργασίας») (4), και ιδίως το άρθρο 37,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2007/641/ΕΚ του Συμβουλίου (5) εκδόθηκε με στόχο την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων μετά την παραβίαση των θεμελιωδών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας.

(2)

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων παρατάθηκε με την απόφαση 2009/735/ΕΚ του Συμβουλίου (6), και εν συνεχεία με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2010/208/ΕΕ (7), 2010/589/ΕΕ (8) και 2011/219/ΕΕ (9), δεδομένου ότι, όχι μόνον απομένουν ακόμα να εφαρμοστούν από τη Δημοκρατία των Φίτζι σημαντικές δεσμεύσεις, επί των οποίων είχαν συμφωνήσει κατά τις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα τον Απρίλιο του 2007, όσον αφορά θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά σημειώθηκαν πρόσφατα και σημαντικές αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά ορισμένες από αυτές τις δεσμεύσεις.

(3)

Η απόφαση 2007/641/ΕΚ λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου 2011. Είναι ενδεδειγμένη η παράταση της ισχύος της, το δε περιεχόμενο των κατάλληλων μέτρων πρέπει να επικαιροποιηθεί αντιστοίχως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2007/641/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Επανεξετάζεται τακτικά τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.».

2)

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η επιστολή στο παράρτημα της παρούσας απόφασης απευθύνεται στη Δημοκρατία των Φίτζι.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. KOROLEC


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376.

(4)  ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41.

(5)  ΕΕ L 260 της 5.10.2007, σ. 15.

(6)  ΕΕ L 262 της 6.10.2009, σ. 43.

(7)  ΕΕ L 89 της 9.4.2010, σ. 7.

(8)  ΕΕ L 260 της 2.10.2010, σ. 10.

(9)  ΕΕ L 93 της 7.4.2011, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΕ Ratu Epeli NAILATIKAU

Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Φίτζι

Σούβα

Δημοκρατία των Φίτζι

Εξοχότατε,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διατάξεις του άρθρου 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και του άρθρου 3 του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΚ βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις αρχές της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, που αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και συγκροτούν τη βάση των σχέσεών μας.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006 το Συμβούλιο της EE καταδίκασε το στρατιωτικό πραξικόπημα στη Δημοκρατία των Φίτζι (στο εξής «Φίτζι»).

Δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και δεδομένου ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα της 5ης Δεκεμβρίου 2006 συνιστούσε παραβίαση των θεμελιωδών στοιχείων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, η ΕΕ κάλεσε σε διαβουλεύσεις τα Φίτζι, όπως προβλέπεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, με στόχο την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Το επίσημο μέρος των εν λόγω διαβουλεύσεων άρχισε στις Βρυξέλλες στις 18 Απριλίου 2007. Η ΕΕ εξέφρασε τότε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η προσωρινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε σειρά βασικών δεσμεύσεων σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τον σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπως επισημαίνεται κατωτέρω, και πρότεινε τη λήψη θετικών μέτρων για την υλοποίησή τους.

Οφείλουμε μετά λύπης να διαπιστώσουμε ότι έκτοτε σημειώθηκαν πολλές αρνητικές εξελίξεις, κυρίως τον Απρίλιο του 2009, κατά τρόπον ώστε τα Φίτζι να αθετούν τώρα σειρά δεσμεύσεων τις οποίες έχουν αναλάβει. Αυτό αφορά κυρίως την κατάργηση του Συντάγματος, την πολύ σημαντική καθυστέρηση της διενέργειας βουλευτικών εκλογών και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά, οι περισσότερες από αυτές τις δεσμεύσεις παραμένουν πολύ σημαντικές όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στα Φίτζι και για τον λόγο αυτό επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή. Η μονομερής απόφαση των Φίτζι να αθετήσουν ορισμένες βασικές δεσμεύσεις προκάλεσε απώλειες αναπτυξιακών κονδυλίων για τη χώρα.

Εντούτοις, στο πνεύμα της εταιρικής σχέσης που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, η ΕΕ δηλώνει ότι είναι έτοιμη να προβεί σε νέες επίσημες διαβουλεύσεις ευθύς μόλις υπάρξουν ευνοϊκές προοπτικές για θετική έκβαση αυτών των διαβουλεύσεων. Την 1η Ιουλίου 2009 ο προσωρινός πρωθυπουργός παρουσίασε έναν χάρτη πορείας για μεταρρυθμίσεις και αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε διάλογο σχετικά με τον συγκεκριμένο χάρτη πορείας και να εξετάσει κατά πόσον αυτός μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για νέες διαβουλεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να παρατείνει τα ισχύοντα κατάλληλα μέτρα για τα Φίτζι, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία έναρξης νέων διαβουλεύσεων. Μολονότι ορισμένα από τα κατάλληλα μέτρα έχουν πλέον καταστεί ανεπίκαιρα, συμφωνήθηκε ότι, αντί να προβεί μονομερώς στην επικαιροποίησή τους, η ΕΕ προτιμά να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες έναρξης νέων διαβουλεύσεων με τα Φίτζι. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δεσμευθεί η προσωρινή κυβέρνηση όσον αφορά τη διεξαγωγή ανοιχτού εθνικού πολιτικού διαλόγου και την ευελιξία σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του χάρτη πορείας. Παρά το γεγονός ότι η θέση της ΕΕ βασίζεται και θα βασίζεται πάντοτε στα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και στις θεμελιώδεις αρχές της, ιδίως σε ό,τι αφορά τον κεντρικό ρόλο του διαλόγου και την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων, πρέπει να τονισθεί ότι δεν υπάρχει ειλημμένη θέση της ΕΕ όσον αφορά την έκβαση των μελλοντικών διαβουλεύσεων.

Εάν οι νέες διαβουλεύσεις καταλήξουν σε ουσιαστικές δεσμεύσεις εκ μέρους των Φίτζι, η ΕΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση να αναθεωρήσει ταχέως και θετικά τα συγκεκριμένα κατάλληλα μέτρα. Αντιθέτως, εάν η κατάσταση στα Φίτζι δεν βελτιωθεί, η χώρα θα συνεχίσει να υφίσταται περαιτέρω απώλειες αναπτυξιακών κονδυλίων. Ειδικότερα, η αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης θα αποτελέσει το κριτήριο βάσει του οποίου η ΕΕ θα λάβει τις προσεχείς αποφάσεις της σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα για τις χώρες του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη και με το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για τα Φίτζι.

Μέχρι τη διεξαγωγή νέων διαβουλεύσεων, η ΕΕ καλεί τα Φίτζι να συνεχίσουν και να εντείνουν τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο.

Τα κατάλληλα μέτρα είναι τα ακόλουθα:

επιτρέπεται η συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της άμεσης στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών και τους ευάλωτους πληθυσμούς,

επιτρέπεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, ιδίως δε αυτών που εντάσσονται στο 8ο και 9ο ΕΤΑ,

επιτρέπεται η συνέχιση δραστηριοτήτων συνεργασίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και στη βελτίωση της διακυβέρνησης, εκτός αν συντρέχουν λίαν εξαιρετικές περιστάσεις,

επιτρέπεται η συνέχιση της υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων της μεταρρύθμισης στον τομέα της ζάχαρης που είχαν προγραμματισθεί για το 2006. Η συμφωνία χρηματοδότησης υπεγράφη σε τεχνικό επίπεδο από τα Φίτζι στις 19 Ιουνίου 2007. Επισημαίνεται ότι η συμφωνία χρηματοδότησης περιλαμβάνει ρήτρα αναστολής,

μπορεί να προχωρήσει η κατάρτιση και η ενδεχόμενη υπογραφή του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος για τα συνοδευτικά μέτρα της μεταρρύθμισης στον τομέα της ζάχαρης για την περίοδο 2011-2013,

η οριστικοποίηση, η υπογραφή σε τεχνικό επίπεδο και η εφαρμογή του Εγγράφου Στρατηγικής ανά Χώρα και του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος για το 10ο ΕΤΑ με ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, καθώς επίσης η πιθανή χορήγηση, ως κινήτρου, δόσης μέχρι 25 % του εν λόγω ποσού τελούν υπό τον όρο ότι θα εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, ιδίως: ότι η προσωρινή κυβέρνηση σέβεται το Σύνταγμα, ότι γίνεται απολύτως σεβαστή η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και ότι τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης, τα οποία επιβλήθηκαν εκ νέου στις 6 Σεπτεμβρίου 2007, θα αρθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα, ότι όλες οι καταγγελίες περί παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα ερευνώνται ή θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διάφορες διαδικασίες και μηχανισμούς που προβλέπει η νομοθεσία των Φίτζι και ότι η προσωρινή κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή δηλώσεων από μέρους των υπηρεσιών ασφαλείας με στόχο τον εκφοβισμό,

η ποσόστωση ζάχαρης για το 2007 είναι μηδενική,

η χορήγηση της ποσόστωσης ζάχαρης για το 2008 έγινε υπό την προϋπόθεση προσκόμισης αποδείξεων για την αξιόπιστη και έγκαιρη προετοιμασία εκλογών όπως ορίζουν οι δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί, ιδίως όσον αφορά την απογραφή, τον επαναπροσδιορισμό των εκλογικών περιφερειών και την εκλογική μεταρρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος, και υπό τον όρο της θέσπισης μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της αρμόδιας για τη διεξαγωγή των εκλογών αρχής, περιλαμβανομένου του διορισμού επόπτη εκλογών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος. Αυτή η ποσόστωση ζάχαρης για το 2008 έπαυσε να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2009,

η ποσόστωση ζάχαρης για το 2009 καταργήθηκε τον Μάιο του 2009, επειδή η προσωρινή κυβέρνηση αποφάσισε να αναβάλει τη διενέργεια γενικών εκλογών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014,

η ποσόστωση ζάχαρης για το 2010 καταργήθηκε πριν από την 1η Μαΐου του 2010, λόγω της απουσίας προόδου όσον αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού· ωστόσο, δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης στον τομέα της ζάχαρης, μέρος της ποσόστωσης παρέμεινε διαθέσιμο για την παροχή άμεσης βοήθειας στον άμεσα εξαρτώμενο από την παραγωγή ζάχαρης πληθυσμό, προκειμένου να μετριασθούν οι δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις. Η αντιπροσωπεία της EE στη Σούβα έχει αναλάβει την κεντρική διαχείριση των σχετικών κονδυλίων και, ως εκ τούτου, αυτά δεν διατίθενται μέσω της κυβέρνησης,

Η διάθεση της ενδεικτικής ποσόστωσης στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του ενδεικτικού πολυετούς προγράμματος για πρώην χώρες του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη της περιόδου 2011-2013 θα εξαρτηθεί από την επίτευξη συμφωνίας κατά τη διαδικασία διαβουλεύσεων· εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα εξετασθεί μόνον η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από αυτή την ποσόστωση παρεμβάσεις για τον μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων,

θα μπορούσε να εξετασθεί η σκοπιμότητα παροχής ειδικής στήριξης με σκοπό την προπαρασκευή και την υλοποίηση βασικών δεσμεύσεων, ιδίως δε για την υποστήριξη της προετοιμασίας και/ή της διεξαγωγής εκλογών,

η περιφερειακή συνεργασία και η συμμετοχή των Φίτζι σε αυτήν δεν επηρεάζονται.

Η παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων θα γίνεται υπό τους όρους που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής όσον αφορά τον τακτικό διάλογο, τη συνεργασία με τις αποστολές αξιολόγησης και παρακολούθησης και την υποβολή εκθέσεων.

Πέραν τούτου, η ΕΕ αναμένει από τα Φίτζι να συνεργασθούν πλήρως με το Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων της Ομάδας Εξεχουσών Προσωπικοτήτων, όπως αυτές εγκρίθηκαν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στο Βανουάτου στις 16 Μαρτίου 2007.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί επισταμένως την κατάσταση στα Φίτζι. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, θα διεξαχθεί ενισχυμένος πολιτικός διάλογος με τα Φίτζι με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τον σεβασμό του κράτους δικαίου έως ότου αμφότερα τα μέρη καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση του διαλόγου εκπλήρωσε τον στόχο της.

Σε περίπτωση που σημειωθεί επιβράδυνση, διακοπή ή υπαναχώρηση σε σχέση με την υλοποίηση από μέρους της προσωρινής κυβέρνησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, η ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί στην προσαρμογή των κατάλληλων μέτρων.

Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι τα προνόμια των Φίτζι στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την ΕΕ εξαρτώνται από την τήρηση των θεμελιωδών στοιχείων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και των αρχών που μνημονεύονται στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας. Προκειμένου να πεισθεί η ΕΕ ότι η προσωρινή κυβέρνηση είναι πλήρως διατεθειμένη να συμμορφωθεί με τις ανειλημμένες δεσμεύσεις, έχει καθοριστική σημασία να επιτευχθεί ταχεία και ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί.

Με τιμή

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΦΙΤΖΙ

A.   Σεβασμός των αρχών της δημοκρατίας

Δέσμευση υπ’ αριθ. 1

Εντός 24 μηνών από την 1η Μαρτίου 2007 διεξάγονται ελεύθερες και αδιάβλητες κοινοβουλευτικές εκλογές με την επιφύλαξη των πορισμάτων αξιολόγησης που πρόκειται να διεξαχθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές τους οποίους θα διορίσει η Γραμματεία του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού. Τόσο οι διαδικασίες προπαρασκευής όσο και η διεξαγωγή των εκλογών θα αποτελέσουν αντικείμενο από κοινού παρακολούθησης, προσαρμογής και αναθεώρησης αναλόγως των αναγκών και επί τη βάσει αμοιβαία συμφωνημένων κριτηρίων αξιολόγησης. Τα ανωτέρω προϋποθέτουν ειδικότερα:

ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 η προσωρινή κυβέρνηση θα θεσπίσει χρονοδιάγραμμα όπου θα καθορίζονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαφόρων σταδίων που απαιτούνται για την προπαρασκευή των νέων βουλευτικών εκλογών,

ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα προσδιορίζει τον χρόνο κατάρτισης των εκλογικών καταλόγων, του επαναπροσδιορισμού των εκλογικών περιφερειών και της εκλογικής μεταρρύθμισης,

ότι ο προσδιορισμός των εκλογικών περιφερειών και η εκλογική μεταρρύθμιση θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος,

ότι θα ληφθούν μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της αρμόδιας για τη διεξαγωγή των εκλογών αρχής, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού επόπτη εκλογών, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος,

ότι ο διορισμός αντιπροέδρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 2

Η προσωρινή κυβέρνηση, κατά την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών και τη θέσπιση αλλαγών στον νομοθετικό και δημοσιονομικό τομέα και στους λοιπούς τομείς πολιτικής, λαμβάνει υπόψη τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

B.   Κράτος δικαίου

Δέσμευση υπ’ αριθ. 1

Η προσωρινή κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή δηλώσεων από μέρους των υπηρεσιών ασφαλείας με στόχο τον εκφοβισμό.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 2

Η προσωρινή κυβέρνηση σέβεται το Σύνταγμα του 1997 και εγγυάται την ομαλή και ανεξάρτητη λειτουργία των συνταγματικών οργάνων, όπως είναι η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου των Νήσων Φίτζι, η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και η Επιτροπή Συνταγματικών Οργάνων. Παρέχονται εγγυήσεις για την ουσιαστική ανεξαρτησία και τη λειτουργία του Μεγάλου Συμβουλίου των Αρχηγών.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 3

Γίνεται απολύτως σεβαστή η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, του παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργεί ελεύθερα και διασφαλίζεται η τήρηση των δικαστικών αποφάσεων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ειδικότερα:

η προσωρινή κυβέρνηση δεσμεύεται να διορίσει τα μέλη του δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 3 του Συντάγματος μέχρι τις 15 Ιουλίου 2007,

όλοι οι διορισμοί και/ή οι παύσεις δικαστών πραγματοποιούνται στο εξής σε αυστηρή συμμόρφωση με τις συνταγματικές διατάξεις και τους διαδικαστικούς κανόνες,

απαγορεύεται απολύτως οιαδήποτε ανάμειξη του στρατού, της αστυνομίας ή της προσωρινής κυβέρνησης στο έργο της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού του νομικού επαγγέλματος.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 4

Όλες οι ποινικές διαδικασίες για υποθέσεις διαφθοράς διεξάγονται μέσω των κατάλληλων μηχανισμών απονομής δικαιοσύνης, ενώ κάθε άλλο όργανο που ενδεχομένως θα συσταθεί για τη διερεύνηση καταγγελιών για διαφθορά θα λειτουργεί εντός των πλαισίων του Συντάγματος.

Γ.   Δικαιώματα του ανθρώπου και θεμελιώδεις ελευθερίες

Δέσμευση υπ’ αριθ. 1

Η προσωρινή κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο με σκοπό τη διευκόλυνση της διερεύνησης ή της διεκπεραίωσης όλων των καταγγελιών για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις διάφορες διαδικασίες και μηχανισμούς που προβλέπει η νομοθεσία των Φίτζι.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 2

Η προσωρινή κυβέρνηση θα άρει την ισχύ των μέτρων εκτάκτου ανάγκης τον Μάιο του 2007 με την επιφύλαξη ενδεχόμενων απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 3

Η προσωρινή κυβέρνηση δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου των Φίτζι λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας και σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 4

Η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνονται απολύτως σεβαστές σε όλες τους τις εκφάνσεις, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Δ.   Παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων

Δέσμευση υπ’ αριθ. 1

Η προσωρινή κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρεί τακτικό διάλογο με στόχο την εξακρίβωση της προόδου που επιτελείται και να παρέχει στις αρχές/στους αντιπροσώπους της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες για κάθε ζήτημα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρηνική αποκατάσταση της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου στα Φίτζι.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 2

Η προσωρινή κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεργάζεται πλήρως με όλες τις αποστολές από την ΕΕ για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της προόδου που επιτελείται.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 3

Από τις 30 Ιουνίου 2007 η προσωρινή κυβέρνηση αποστέλλει εκθέσεις προόδου ανά τρίμηνο, με αντικείμενο τα θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας του Κοτονού και τις δεσμεύσεις.

Επισημαίνεται ότι ορισμένα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσω ρεαλιστικής προσέγγισης η οποία λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του παρόντος και εστιάζεται στο μέλλον.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 960/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Σεπτεμβρίου 2011

για την 158η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να προσθέσει δύο φυσικά πρόσωπα στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Οι ακόλουθες καταχωρίσεις προστίθενται στον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

α)

«Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (γνωστός και ως (α) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (β) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (γ) Muhammad Hassan Qayed, (δ) Mohammad Hassan Abu Bakar, (ε) Hasan Qa'id, (στ) Muhammad Hasan al-Libi, (ζ) Abu Yahya al-Libi, (η) Abu Yahya, (ι) Sheikh Yahya, (ια) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (ιβ) Abu Yunus Rashid, (ιγ) al-Rashid, (ιδ) Abu al-Widdan, (ιε) Younes Al-Sahrawi, (ιστ) Younes Al-Sahraoui). Διεύθυνση: Wadi ’Ataba, Λιβύη (πρότερη τοποθεσία το 2004). Ημερομηνία γέννησης: (α) 1963, (β) 1969. Τόπος γέννησης: Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya. Ιθαγένεια: Λιβυκή. Αριθ. διαβατηρίου: 681819/88 (λιβυκό διαβατήριο). Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 5617/87 (Λιβυκή ταυτότητα). Άλλες πληροφορίες: (α) Ανώτερο στέλεχος της Αλ-Κάιντα, ο οποίος από τα τέλη του 2010 ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία άλλων ανώτερων στελεχών της· (β) Από το 2010, διοικητής της Αλ-Κάιντα στο Πακιστάν και πάροχος οικονομικής βοήθειας στους ενόπλους της Αλ-Κάιντα στο Αφγανιστάν· (γ) Υπήρξε επίσης ανώτατο στέλεχος αρμόδιο για την χάραξη στρατηγικής της Αλ-Κάιντα και διοικητής στο Αφγανιστάν, καθώς και εκπαιδευτής σε στρατόπεδα της οργάνωσης· (δ) Όνομα μητρός Al-Zahra Amr Al-Khouri (γνωστή και ως. al Zahra’ ‘Umar). Η ημερομηνία κατονομασίας αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 15.9.2011.»

β)

«Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim γνωστός και ως (α) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (β) Yunis al-Mauritani, (γ) Younis al-Mauritani, (δ) Sheikh Yunis al-Mauritani, (ε) Shaykh Yunis the Mauritanian, (στ) Salih the Mauritanian, (ζ) Mohamed Salem, (η) Youssef Ould Abdel Jelil, (θ) El Hadj Ould Abdel Ghader, (ι) Abdel Khader, (ια) Abou Souleimane, (ιβ) Chingheity). Ημερομηνία γέννησης: περίπου 1981. Τόπος γέννησης: Σαουδική Αραβία. Ιθαγένεια: Μαυριτανική. Άλλες πληροφορίες: (α) Ανώτερο στέλεχος της Αλ-Κάιντα με έδρα το Πακιστάν, που συνδέεται και την The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb· (β) Καταζητείται από τις αρχές της Μαυριτανίας. Η ημερομηνία κατονομασίας αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 15.9.2011.»


28.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2011

για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 297/2011

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση ii),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων μέτρων έκτακτης ανάγκης από την Ένωση για τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα προκειμένου να προστατευθούν η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, όταν ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που έχουν λάβει μεμονωμένα τα κράτη μέλη.

(2)

Μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima στις 11 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι τα επίπεδα ραδιονουκλεϊδίων σε ορισμένα τρόφιμα καταγωγής Ιαπωνίας, όπως το γάλα και το σπανάκι, υπερέβαιναν τα επίπεδα δράσης που ισχύουν στην Ιαπωνία για τα τρόφιμα. Η μόλυνση αυτή ενδέχεται να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων στην Ένωση και, κατά συνέπεια, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2011 της Επιτροπής για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Fukushima (2).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2011 τροποποιήθηκε επανειλημμένα προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούσαν την έγκριση ανώτατων επιπέδων ραδιενέργειας που εφαρμόζονται στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα καταγωγής Ιαπωνίας, την προσθήκη νομών στη ζώνη στην οποία εφαρμόζονται ειδικοί περιορισμοί, έπειτα από τη διαπίστωση ότι στους νομούς αυτούς η μόλυνση είχε υπερβεί τα ανώτατα επίπεδα, και την αφαίρεση νομών από την υπό περιορισμούς ζώνη, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτενής παρακολούθηση απέδειξε ότι οι νομοί αυτοί δεν είχαν πληγεί σε σημαντικό βαθμό από τη ραδιενεργό μόλυνση.

(4)

Στα μέσα Ιουλίου του 2011 η Επιτροπή ενημερώθηκε από τις ιαπωνικές αρχές σχετικά με ανίχνευση υψηλών επιπέδων καισίου σε βοοειδή τα οποία εκτρέφονται σε διάφορους νομούς της Ιαπωνίας. Επειδή η εισαγωγή βοοειδών από την Ιαπωνία στην ΕΕ δεν επιτρέπεται για άλλους λόγους δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων ανεξάρτητους από τη ραδιενέργεια, τα ευρήματα αυτά δεν επηρεάζουν τους ευρωπαίους καταναλωτές. Πρόσφατα, επίσης, διαπιστώθηκε υπέρβαση των ανώτατων επιπέδων ραδιενέργειας και σε άλλα προϊόντα τροφίμων. Τα ευρήματα αυτά και το γεγονός ότι νέες/άλλες γεωργικές/κηπευτικές καλλιέργειες καλλιεργούνται και συγκομίζονται στη ζώνη των μολυσμένων περιοχών αποδεικνύουν ότι τα ισχύοντα μέτρα είναι σκόπιμο να διατηρηθούν και πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2011. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 αντί της 30ής Σεπτεμβρίου 2011 που είχε αρχικά προβλεφθεί. Η αρχή της μηνιαίας εξέτασης της εφαρμογής του κανονισμού διατηρείται.

(5)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2011 τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε μικρό χρονικό διάστημα, κρίνεται σκόπιμο ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2011 να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 (3), καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας, εξαιρουμένων των προϊόντων που απεστάλησαν από την Ιαπωνία πριν από την 28η Μαρτίου 2011 και των προϊόντων τα οποία συγκομίστηκαν και/ή υπέστησαν επεξεργασία πριν από την 11η Μαρτίου 2011.

Άρθρο 2

Βεβαίωση

1.   Όλα τα φορτία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 υπόκεινται στους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Τα φορτία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (4), εισέρχονται στην Ένωση από καθορισμένο σημείο εισόδου, κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (εφεξής «καθορισμένο σημείο εισόδου») (5).

3.   Κάθε φορτίο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 συνοδεύεται από δήλωση που βεβαιώνει ότι:

α)

το προϊόν συγκομίστηκε και/ή υπέστη επεξεργασία πριν από την 11η Μαρτίου 2011, ή

β)

το προϊόν δεν κατάγεται και δεν προέρχεται από τους νομούς Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa και Shizuoka, ή

γ)

το προϊόν προέρχεται μεν από τους νομούς Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa και Shizuoka, αλλά δεν κατάγεται από έναν από αυτούς τους νομούς και δεν έχει εκτεθεί σε ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, ή

δ)

σε περίπτωση που το προϊόν κατάγεται από τους νομούς Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa και Shizuoka, το προϊόν δεν περιέχει επίπεδα ραδιονουκλεϊδίων του ιωδίου-131, του καισίου-134 και του καισίου-137 ανώτερα των ανώτατων επιπέδων τα οποία προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

4.   Η διάταξη της παραγράφου 3 στοιχείο δ) ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατάγονται από τα παράκτια ύδατα αυτών των νομών, ανεξάρτητα από το πού εκφορτώνονται.

5.   Η δήλωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 3 συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι. Υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της αρμόδιας ιαπωνικής αρχής. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ), η δήλωση συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης.

Άρθρο 3

Ταυτοποίηση

Κάθε φορτίο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 ταυτοποιείται με κωδικό ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, στην αναλυτική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο υγειονομικό πιστοποιητικό, καθώς και στα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν το φορτίο.

Άρθρο 4

Εκ των προτέρων κοινοποίηση

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων ή οι αντιπρόσωποί τους κοινοποιούν εκ των προτέρων την άφιξη κάθε φορτίου των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την άφιξη του φορτίου, στις αρμόδιες αρχές του συνοριακού σταθμού ελέγχου ή του καθορισμένου σημείου εισόδου.

Άρθρο 5

Επίσημοι έλεγχοι

1.   Οι αρμόδιες αρχές του συνοριακού σταθμού ελέγχου ή του καθορισμένου σημείου εισόδου διενεργούν:

α)

ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας σε όλα τα φορτία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και

β)

φυσικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της εργαστηριακής ανάλυσης, σχετικά με την παρουσία ιωδίου-131, καισίου-134 και καισίου-137 σε τουλάχιστον:

10 % των φορτίων των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και

20 % των φορτίων των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ).

2.   Τα φορτία φυλάσσονται υπό επίσημο έλεγχο για διάστημα 5 εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο, ενόσω εκκρεμεί η διαβίβαση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής ανάλυσης.

3.   Όρος για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των φορτίων είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή ο αντιπρόσωπός του να προσκομίσει στις τελωνειακές αρχές τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου ή του καθορισμένου σημείου εισόδου, που αποδεικνύει ότι διενεργήθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ότι ήταν θετικά τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων, σε περίπτωση που διενεργήθηκαν οι έλεγχοι αυτοί.

Άρθρο 6

Δαπάνες

Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2, και από τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης βαρύνουν τον υπεύθυνο της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων.

Άρθρο 7

Μη συμμορφούμενα προϊόντα

Οι ζωοτροφές και τα τρόφιμα καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα ανώτατα επίπεδα που αναφέρονται στο παράρτημα II, δεν διατίθενται στην αγορά. Αυτά τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που δεν συμμορφώνονται απορρίπτονται με ασφάλεια ή επιστρέφονται στη χώρα καταγωγής.

Άρθρο 8

Εκθέσεις

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σε μηνιαία βάση για όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα που διαθέτουν, μέσω του συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) και του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ECURIE).

Άρθρο 9

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2011 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και περίοδος εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του έως την 31η Δεκεμβρίου 2011. Ο κανονισμός εξετάζεται σε μηνιαία βάση προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης σχετικά με τη μόλυνση.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 80 της 26.3.2011, σ. 5.

(3)  ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 11.

(4)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(5)  ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ανώτατα επίπεδα για τα τρόφιμα  (1) (Bq/kg)

 

Τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Άλλα τρόφιμα εκτός από υγρά που προορίζονται για κατανάλωση

Υγρά που προορίζονται για κατανάλωση

Άθροισμα ισοτόπων του στροντίου, ιδίως Sr-90

75

125

750

125

Άθροισμα ισοτόπων του ιωδίου, ιδίως I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Άθροισμα ισοτόπων του πλουτωνίου και των στοιχείων με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό που εκπέμπουν σωματίδια α, ιδίως Pu-239 και Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Άθροισμα όλων των άλλων νουκλεϊδίων με ημιζωή μεγαλύτερη από 10 ημέρες, ιδίως το Cs-134 και το Cs-137, με εξαίρεση το C-14 και το H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Ανώτατα επίπεδα για τις ζωοτροφές  (3) (Bq/kg)

 

Ζωοτροφές

Άθροισμα Cs-134 και Cs-137

500 (4)

Άθροισμα ισοτόπων ιωδίου I-131

2 000 (5)


(1)  Το επίπεδο για τα συμπυκνωμένα ή αποξηραμένα προϊόντα υπολογίζεται βάσει του έτοιμου για κατανάλωση ανασυσταθέντος προϊόντος.

(2)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή με τα επίπεδα δράσης που ισχύουν στην Ιαπωνία, αυτή η τιμή αντικαθιστά προσωρινά την τιμή που καθορίζεται στον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου.

(3)  Τα ανώτατα επίπεδα αφορούν ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

(4)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή με τα επίπεδα δράσης που ισχύουν σήμερα στην Ιαπωνία, αυτή η τιμή αντικαθιστά προσωρινά την τιμή που καθορίζεται στον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 της Επιτροπής.

(5)  Η τιμή αυτή καθορίζεται προσωρινά και είναι η ίδια για τις ζωοτροφές, εν αναμονή της αξιολόγησης των συντελεστών μεταφοράς του ιωδίου από τις ζωοτροφές στα τρόφιμα.


28.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 962/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


28.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 963/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2011 για προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και την αναστολή τη υποβολής αιτήσεων για τα πιστοποιητικά αυτά

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2009, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009, υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα με αύξοντα αριθμό 09.4320.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009, είναι ίσες προς τη διαθέσιμη ποσότητα με αύξοντα αριθμό 09.4317.

(3)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, πρέπει να καθοριστεί συντελεστής κατανομής για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής όσον αφορά τον αύξοντα αριθμό 09.4320 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(4)

Πρέπει να ανασταλεί η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων πιστοποιητικών για τους αύξοντες αριθμούς 09.4317 και 09.4320 έως το τέλος της περιόδου εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009 από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2011 εφαρμόζονται οι συντελεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων πιστοποιητικών που αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα, αναστέλλεται έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2011/2012.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 254 της 26.9.2009, σ. 82.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL»

Περίοδος εμπορίας 2011/2012

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2011 έως 14.9.2011

Αύξων αριθμός

Χώρα

Συντελεστής κατανομής

(σε %)

Συμπληρωματικές αιτήσεις

09.4317

Αυστραλία

 (1)

έχουν ανασταλεί

09.4318

Βραζιλία

 

09.4319

Κούβα

 

09.4320

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα

4,761909

έχουν ανασταλεί

09.4321

Ινδία

 

Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


«Ζάχαρη Βαλκανίων»

Περίοδος εμπορίας 2011/2012

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2011 έως 14.9.2011

Αύξων αριθμός

Χώρα

Συντελεστής κατανομής

(σε %)

Συμπληρωματικές αιτήσεις

09.4324

Αλβανία

 

09.4325

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 

09.4326

Σερβία

 (2)

 

09.4327

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 

09.4328

Κροατία

 (2)

 

Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


«Ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής» και «Βιομηχανική ζάχαρη εισαγωγής»

Περίοδος εμπορίας 2011/2012

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2011 έως 14.9.2011

Αύξων αριθμός

Τύπος

Συντελεστής κατανομής

(σε %)

Συμπληρωματικές αιτήσεις

09.4380

Έκτακτης εισαγωγής

 

09.4390

Βιομηχανική ζάχαρη εισαγωγής

 (3)

 

Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


(1)  Άνευ αντικειμένου: οι αιτούμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες και χορηγούνται πλήρως.

(2)  Άνευ αντικειμένου: οι αιτούμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες και χορηγούνται πλήρως.

(3)  Άνευ αντικειμένου: οι αιτούμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες και χορηγούνται πλήρως.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

28.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/20


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετικά με τους συντελεστές σύγκρισης για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του άρθρου 3ε της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/638/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 3ε παράγραφος 3 στοιχείο ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι αναγκαία η θέσπιση συντελεστών σύγκρισης προς χρήση στη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά την περίοδο εμπορίας από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 3γ παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, και κατά την περίοδο εμπορίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 3γ παράγραφος 2 της ενλόγω οδηγίας.

(2)

Οι κατανομές με βάση τους εν λόγω συντελεστές σύγκρισης πρέπει να καθοριστούν μέχρι το έτος 2020, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες πράξεις εμπίπτουσες στο άρθρο 25α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ απαιτούν παρεπόμενες τροποποιήσεις.

(3)

Σε συνέχεια της ενσωμάτωσης, στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), της οδηγίας 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (2) με την απόφαση αριθ. 6/2011 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 1ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (3), οι συντελεστές σύγκρισης πρέπει να εφαρμόζονται εντός του ΕΟΧ.

(4)

Είναι συνεπώς αναγκαίο να βασίζονται οι συντελεστές σύγκρισης στο πλήθος δωρεάν δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΟΧ που ορίζει η απόφαση αριθ. 93/2011 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 20ής Ιουλίου 2011, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (4).

(5)

Οι συντελεστές σύγκρισης θα πρέπει να υπολογισθούν διαιρώντας τον αριθμό δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΟΧ που ισχύει για την περίοδο εμπορίας από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, και εκείνου που ισχύει για την περίοδο εμπορίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, διά του αθροίσματος των αναφερόμενων στα τονοχιλιομετρικά δεδομένα αριθμητικών τιμών που περιέχονται στις αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο συντελεστής σύγκρισης προς χρήση στη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του άρθρου 3ε παράγραφος 1 της ιδίας οδηγίας για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 είναι 0,000679695907431681 δικαιώματα ανά τονοχιλιόμετρο.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο συντελεστής σύγκρισης προς χρήση στην κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του άρθρου 3ε παράγραφος 1 της ιδίας οδηγίας για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι 0,000642186914222035 δικαιώματα ανά τονοχιλιόμετρο.

Άρθρο 2

Οι υπολογισμοί σχετικά με αριθμό δικαιωμάτων προς κατανομή με βάση τους συντελεστές σύγκρισης του άρθρου 1 στρογγυλεύεται προς τα κάτω στο πλησιέστερο δικαίωμα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 93 της 7.4.2011, σ. 35.

(4)  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.