ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2011.227.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
2 Σεπτεμβρίου # 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 871/2011 του Συμβουλίου, της 26ης Αυγούστου 2011, για τον τερματισμό της ισχύος και της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χύτευσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και την κατάργηση των εν λόγω μέτρων

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 872/2011 του Συμβουλίου, της 1ης Σεπτεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 873/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 874/2011 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 875/2011 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

9

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2011 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2011, για την 157η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

11

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 877/2011 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

13

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική Απόφαση 2011/521/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 1ης Σεπτεμβρίου 2011, για την εφαρμογή της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

15

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 871/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Αυγούστου 2011

για τον τερματισμό της ισχύος και της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χύτευσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και την κατάργηση των εν λόγω μέτρων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9 και το άρθρο 11 παράγραφοι 2, 3, 5 και 6,

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), ύστερα από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Ύστερα από έρευνα αντιντάμπινγκ, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1212/2005 (2), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χύτευσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο εν λόγω κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 500/2009 (3).

(2)

Ο ατομικός συντελεστής δασμού κυμαίνεται από 0 % έως 37,9 % ανάλογα με τον κατασκευαστή του εν λόγω προϊόντος και το επίπεδο υπόλοιπου δασμού καθορίστηκε σε 47,8 %.

1.2.   Αιτήσεις επανεξέτασης

(3)

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χύτευσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (4), στις 25 Μαρτίου 2010 η Επιτροπή έλαβε αίτηση για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού και στις 29 Απριλίου 2010 μια άλλη αίτηση για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(4)

Η αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού υποβλήθηκε από την εταιρεία Eurofonte, που ενεργεί για λογαριασμό επτά εκ των μελών της, καθώς και από την εταιρεία Fundiciones de Odena («αιτούντες»), για λογαριασμό παραγωγών που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό, στην προκειμένη περίπτωση πάνω από το 25 % της παραγωγής ορισμένων προϊόντων χύτευσης της Ένωσης.

(5)

Η αίτηση περιλάμβανε στοιχεία που αποδείκνυαν εκ πρώτης όψεως ότι η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(6)

Η αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού υποβλήθηκε από την εταιρεία Shandong Lulong Group Co. Ltd, που είναι παραγωγός-εξαγωγέας από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η αίτηση περιοριζόταν στην εξέταση της πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά την εταιρεία Shandong Lulong Group Co. Ltd.

1.3.   Έναρξη διαδικασιών

(7)

Κατά συνέπεια, μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (5) ενόψει της λήξης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χύτευσης που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (κωδικός TARIC 7325109910) και ex 7325 99 10 (κωδικός TARIC 7325991010), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(8)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τους παραγωγούς-εξαγωγείς, τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς, τους εκπροσώπους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τους αντιπροσωπευτικούς χρήστες και τους παραγωγούς της Ένωσης σχετικά με την έναρξη της έρευνας επανεξέτασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη.

(9)

Επίσης, η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (6) ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη (7), η οποία περιορίστηκε στην εξέταση του ντάμπινγκ όσον αφορά την Shandong Lulong Group Co. Ltd.

2.   ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(10)

Με επιστολή της 9ης Ιουνίου 2011 προς την Επιτροπή, οι αιτούντες απέσυραν επισήμως την αίτησή τους. Στην επιστολή τους, οι αιτούντες υποστήριξαν ότι, λόγω της μεταβλητότητας των σχετικών οικονομικών παραμέτρων, δεν θα μπορούσαν να αποκλειστούν μελλοντικές επιζήμιες πρακτικές ντάμπινγκ. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρούν ότι μια αύξηση των κινεζικών εισαγωγών θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης και, σε αυτήν τη βάση, οι αιτούντες θεωρούν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος και να είναι έτοιμη να ξεκινήσει νέα διαδικασία άμεσα.

(11)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η αγορά προϊόντων χύτευσης έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές κατά το τελευταίο έτος, κυρίως λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στον κλάδο των κατασκευών και οδήγησε σε περικοπές των δημόσιων δαπανών για έργα υποδομής. Αυτό έχει προκαλέσει μια γενική πτώση της ζήτησης, συμπεριλαμβανωμένων των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων χύτευσης. Δεδομένου ότι δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί η αγορά σε βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη βάση, η επανεμφάνιση ζημιογόνου ντάμπινγκ δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Επομένως, θεωρείται σκόπιμο να παρακολουθούνται οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η περίοδος παρακολούθησης θα πρέπει να παραταθεί 24 μήνες από τη δημοσίευση της περάτωσης της παρούσας διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν αποκλείει την έναρξη νέας έρευνας όσον αφορά το ίδιο προϊόν, εάν και όταν υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία για την εμφάνιση ζημιογόνου ντάμπινγκ σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του βασικού κανονισμού.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, μια διαδικασία μπορεί να περατωθεί εφόσον αποσυρθεί η αίτηση επανεξέτασης, εκτός εάν η περάτωση δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης.

(13)

Η Επιτροπή έκρινε σκόπιμη την περάτωση της παρούσας διαδικασίας, καθόσον από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η περάτωση αυτή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά και τους παρασχέθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Εντούτοις, δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις που να δικαιολογούν διαφορετικά συμπεράσματα.

(14)

Ως εκ τούτου, εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι η διαδικασία επανεξέτασης λόγω λήξης της ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χύτευσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα πρέπει να περατωθεί και τα ισχύοντα μέτρα θα πρέπει να καταργηθούν.

(15)

Κατά συνέπεια, εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι η μερική ενδιάμεση επανεξέταση που περιορίστηκε στην εξέταση του ντάμπινγκ όσον αφορά την Shandong Lulong Group Co. Ltd θα πρέπει επίσης να περατωθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Περατώνεται η λήξη της ισχύος και της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων χύτευσης από μη ελατό χυτοσίδηρο και από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμος χυτοσίδηρος) είδους που χρησιμοποιείται για την κάλυψη και/ή πρόσβαση σε επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα, και τα μέρη τους, είτε είναι επεξεργασμένα, επικαλυμμένα ή βαμμένα ή συνδυασμένα με άλλα υλικά είτε όχι, εξαιρουμένων των πυροσβεστικών κρουνών, οι οποίοι επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (κωδικός TARIC 7325109910) και ex 7325 99 10 (κωδικός TARIC 7325991010) και είναι καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και τα εν λόγω μέτρα καταργούνται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 199 της 29.7.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 151 της 16.6.2009, σ. 6.

(4)  ΕΕ C 72 της 20.3.2010, σ. 11.

(5)  ΕΕ C 203 της 27.7.2010, σ. 2.

(6)  ΕΕ C 324 της 1.12.2010, σ. 21.


2.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 872/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 1ης Σεπτεμβρίου 2011

για την εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας ότι, λόγω των εξελίξεων στη Λιβύη, ο κατάλογος των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που αποτελούν αντικείμενο περιοριστικών μέτρων, ως έχει στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011, θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι καταχωρήσεις για τις οντότητες στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού διαγράφονται από τον κατάλογο που εκτίθεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ΕΕ L 58 της 3.3.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οντότητες κατά το άρθρο 1

2.

Ταμείο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (ESDF)

8.

National Commercial Bank

9.

Gumhouria Bank

10.

Sahara Bank

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company

15.

Waha Oil Company

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (άλλως γνωστή ως Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (άλλως γνωστή ως National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co. ή National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

26.

North African Geophysical Exploration Company (άλλως γνωστή ως NAGECO ή North African Geophysical Exploration)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (άλλως γνωστή ως Harouge ή Veba Oil Libya GmbH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (άλλως Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GmbH (ή MED OIL OFFICE DUESSELDORF, ή MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Οργανισμός Λιμένος της Τρίπολης

44.

Οργανισμός Λιμένος του Χομς

45.

Οργανισμός Λιμένος της Μπρέγκα

46.

Οργανισμός Λιμένος της Ρας Λανούφ

47.

Οργανισμός Λιμένος της Ζαουίγια

48.

Οργανισμός Λιμένος της Ζουουάρα

49.

Al-Sharara Oil Services Company (επίσης γνωστή ως: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)


2.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 873/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουλίου 2011

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτή νέες υποδιαιρέσεις και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Σύμφωνα με τους γενικούς αυτούς κανόνες, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, με την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα συστήματα διπλού ελέγχου και την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επιτήρηση των υφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών αλλά δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί εξήντα ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας που είχε ορίσει ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα συστήματα διπλού ελέγχου και την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επιτήρηση των υφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για περίοδο εξήντα ημερών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Σύνθετο είδος, το οποίο συνίσταται σε ένα σπόγγο από κυψελοειδή πλαστική ύλη (πολυουρεθάνη) (διαστάσεων 11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) και ένα πλεκτό πολυεστερικό ύφασμα που περικλείει τον σπόγγο.

Το ύφασμα είναι κατασκευασμένο από ελαστικοποιημένο (τεξτουρέ) πολυεστερικό νήμα και επικαλυμμένες με αλουμίνιο πολυεστερικές ίνες (παράγονται με διεργασία μεταλλικής επικάλυψης με εναπόθεση ατμών) που πλέκονται μεταξύ τους. Ο σπόγγος είναι εξ ολοκλήρου τοποθετημένος μέσα στο ύφασμα.

(ύφασμα καθαρισμού)

(Βλ. φωτογραφίες αριθ. 656 A και 656 B) (1)

6307 10 10

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 στοιχείο β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), από τη σημείωση 7 στοιχείο ε) του τμήματος ΧΙ και τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 63, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6307, 6307 10 και 6307 10 10.

Το αντικείμενο είναι σύνθετο είδος, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 στοιχείο β) για την ερμηνεία της ΣΟ, επειδή ο σπόγγος είναι συνδεδεμένος με το ύφασμα σχηματίζοντας ένα πρακτικά αδιαίρετο σύνολο. [Βλ. επίσης επεξηγηματική σημείωση του εναρμονισμένου συστήματος σχετικά με τον κανόνα 3 στοιχείο β) για την ερμηνεία της ΣΟ (IX)].

Το ύφασμα, το οποίο αποτελεί τεχνούργημα από υφαντικές ύλες, είναι έτοιμο είδος, κατά την έννοια της σημείωσης 7 στοιχείο ε) του τμήματος ΧΙ, επειδή το πλεκτό ύφασμα συναρμολογείται με συγκόλληση. Επιπλέον, η τοποθέτηση ενός σπόγγου μέσα στο έτοιμο είδος από υφαντικές ύλες καθιστά έτοιμο είδος και ολόκληρο το προϊόν. Επομένως, βάσει της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 63, το αντικείμενο καλύπτεται από το τμήμα I του κεφαλαίου 63.

Τόσο το πλεκτό ύφασμα, όσο και ο σπόγγος διαθέτουν τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των ειδών που έχουν σχεδιαστεί για καθαρισμό με νερό και απορρυπαντικό. Ωστόσο, η αδρή επιφάνεια του πλεκτού υφάσματος είναι αυτό που προσδίδει στο προϊόν τον ουσιώδη χαρακτήρα του, κατά την έννοια του κανόνα 3 στοιχείο β) για την ερμηνεία της ΣΟ, επειδή το αντικείμενο, λόγω της αδρής του επιφάνειας, προορίζεται για την αφαίρεση ξηρών λεκέδων από λείες επιφάνειες. Ο σπόγγος χρησιμεύει απλώς στην ενίσχυση της ικανότητας του υφάσματος να απορροφά νερό και απορρυπαντικό. Ως εκ τούτου, ο ουσιώδης χαρακτήρας του σύνθετου είδους καθορίζεται από την υφαντική ύλη.

Συνεπώς, το προϊόν πρέπει να υπαχθεί στον κωδικό ΣΟ 6307 10 10 ως πλεκτό ύφασμα καθαρισμού.


Image

Image

656 A

656 B


(1)  Οι φωτογραφίες παρατίθενται καθαρά για ενημερωτικό σκοπό.


2.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 874/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Αυγούστου 2011

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταταχθούν στον κωδικό ΣΟ που αναγράφεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίζει να τις επικαλείται επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναγράφεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Η επίκληση δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών που έχουν εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να συνεχιστεί για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Ακατέργαστη πρόπολη, χύδην, σε καστανόχρωμα τεμάχια ακανόνιστου σχήματος. Το προϊόν αποτελείται κυρίως από τα ακόλουθα συστατικά (σε % κατά βάρος):

φυτικές ρητίνες και φυτικά βάλσαμα

55

κηροί

30

αιθέρια έλαια

8-10

γύρη

5

Οι ύλες αυτές συλλέγονται από τις μέλισσες, οι οποίες τις μετατρέπουν με τα ένζυμα του σιέλου τους.

Το προϊόν χρησιμοποιείται στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.

0410 00 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) και από το κείμενο του κωδικού ΣΟ 0410 00 00.

Επειδή το προϊόν περιέχει συστατικά που προκύπτουν από τη δράση ζώων, αποκλείεται η κατάταξή του στο κεφάλαιο 13.

Συνεπώς, με βάση τα χαρακτηριστικά του, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στην κλάση 0410 ως βρώσιμο προϊόν ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.


2.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 875/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Αυγούστου 2011

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256, της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Περίβλημα για την υποβρύχια χρήση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών κατασκευασμένο κυρίως από πλαστική ύλη υπό την έννοια της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 39.

Το προϊόν αποτελείται από δύο διαφανή ημίσεα που φέρουν χειροδηγούμενα κομβία πίεσης, εξέχοντα κομβία ελέγχου ή χειρισμού από μέταλλο και συναρμογές με κλείστρα από πλαστική ύλη. Επίσης μπορεί να είναι εφοδιασμένο με αντιθαμβωτική προστασία οθόνης, βάση στήριξης και επιπλέον χειρολαβή.

Στο εμπρόσθιο μέρος του υδατοστεγανού περιβλήματος υπάρχει κοιλότητα για την υποδοχή του φακού, αποτελούμενη από υάλινο παράθυρο και μεταλλικό πλαίσιο με εσωτερικό σπείρωμα για βοηθητικούς φακούς. Στο οπίσθιο μέρος υπάρχει ελαστικό υπόθεμα για το σύστημα σκόπευσης της φωτογραφικής μηχανής.

Το προϊόν προορίζεται να περιέχει ολόκληρη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της φωτογραφικής μηχανής σε περιβάλλοντα με υγρασία ή σκόνη.

(Βλ. φωτογραφίες 1 και 2) (1)

3926 90 97

Η κατάταξη καθορίζεται από τους Γενικούς Κανόνες 1, 3 β) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τη Σημείωση 1 του Κεφαλαίου 39, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3926, 3926 90 και 3926 90 97.

Η κατάταξη στην κλάση 4202 ως θήκη φωτογραφικής μηχανής αποκλείεται. Οι θήκες φωτογραφικής μηχανής περιλαμβάνονται στην κλάση 4202. Ωστόσο, το περίβλημα υποβρύχιας χρήσης δεν είναι απλώς περιέκτης για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αλλά προϊόν με ίδια λειτουργία. Δεδομένης της παρουσίας κομβίων πίεσης και ελέγχου ή κομβίων χειρισμού που προεξέχουν, το προϊόν δεν πρέπει να θεωρηθεί περιέκτης.

Η κατάταξη στην κλάση 8529 αποκλείεται επειδή, αν και το αντικείμενο είναι εξάρτημα φωτογραφικής μηχανής, δεν μπορεί να θεωρηθεί μέρος ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής εφόσον δεν είναι ουσιώδες στοιχείο για τη λειτουργία ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Η κατάταξη στις κλάσεις 9006 ή 9007 σύμφωνα με τη σημείωση 2 β) του κεφαλαίου 90 αποκλείεται επίσης, επειδή οι εν λόγω κλάσεις καλύπτουν παραδοσιακές φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές λήψης, και όχι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

Το προϊόν αποτελείται από διάφορα υλικά, οπότε πρέπει να καταταχθεί με βάση το συστατικό υλικό το οποίο προσδίδει στο προϊόν τον ουσιώδη χαρακτήρα του, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανόνα 3 β).

Επειδή τον ουσιώδη χαρακτήρα του τον προσδίδει η πλαστική ύλη, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στην κλάση 3926 ως άλλο τεχνούργημα από πλαστική ύλη του κωδικού ΣΟ 3926 90 97.


Image

Image

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2


(1)  Οι φωτογραφίες είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα.


2.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 876/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Σεπτεμβρίου 2011

για την 157η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 7α παράγραφος 1 και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 19 Αυγούστου 2011, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αφαιρέσει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Στις 22 Αυγούστου 2011, αποφάσισε να προσθέσει ένα φυσικό πρόσωπο στον ίδιο κατάλογο.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.05.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Η ακόλουθη καταχώριση προστίθεται υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

«Mati ur-Rehman (γνωστός και ως α) Mati-ur Rehman, β) Mati ur Rehman, γ) Matiur Rahman, δ) Matiur Rehman, ε) Matti al-Rehman, στ) Abdul Samad, ζ) Samad Sial, η) Abdul Samad Sial). Ημερομηνία γέννησης: περίπου 1977. Ιθαγένεια: πακιστανική. Άλλες πληροφορίες: Ο Mati ur-Rehman είναι ο επικεφαλής διοικητής επιχειρήσεων της Lashkar i Jhangvi. Ημερομηνία κατονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 22.8.2011.»

(2)

Η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται:

«Abdul Latif Saleh (γνωστός και ως α) Abdul Latif A.A. Saleh, β) Abdyl Latif Saleh, γ) Abd al-Latif Saleh, δ) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, ε) Abd al-Latif Salih, στ) Abu Amir). Τίτλος: Δρ. Διεύθυνση: Τελευταίος γνωστός τόπος διαμονής: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ημερομηνία γέννησης: 5.3.1957. Τόπος γέννησης: Βαγδάτη, Ιράκ. Ιθαγένεια: α) Ιορδανική, β) Αλβανική (από το 1992). Αριθ. διαβατηρίου: α) D366 871 (ιορδανικό διαβατήριο), β) 314772 (αλβανικό διαβατήριο, με ημερομηνία έκδοσης 8.3.1993), γ) 0334695 (αλβανικό διαβατήριο με ημερομηνία έκδοσης 1.12.1995). Άλλες πληροφορίες: Απελάθηκε από την Αλβανία το 1999.»


2.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 877/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0707 00 05

TR

121,5

ZZ

121,5

0709 90 70

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

70,8

CL

81,4

PY

39,4

TR

65,0

UY

81,8

ZA

84,4

ZZ

70,5

0806 10 10

EG

155,4

IL

80,3

MA

175,6

TR

126,3

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

118,9

CL

100,7

CN

50,3

NZ

106,6

US

142,8

ZA

89,2

ZZ

101,4

0808 20 50

AR

132,0

CI

48,9

CN

42,6

NZ

91,3

TR

127,0

ZA

73,2

ZZ

85,8

0809 30

TR

130,4

ZZ

130,4

0809 40 05

BA

41,6

ZZ

41,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ 2011/521/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 1ης Σεπτεμβρίου 2011

για την εφαρμογή της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας ότι λόγω των εξελίξεων στη Λιβύη, ο κατάλογος των προσώπων και οντοτήτων που αποτελούν αντικείμενο περιοριστικών μέτρων, ως έχει στο παράρτημα IV της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ, θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η καταχώρηση για τις οντότητες στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, διαγράφεται από τον κατάλογο που εκτίθεται στο παράρτημα IV της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ΕΕ L 58 της 3.3.2011, σ. 53.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οντότητες κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1

2.

Ταμείο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (ESDF)

8.

National Commercial Bank

9.

Gumhouria Bank

10.

Sahara Bank

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company

15.

Waha Oil Company

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (άλλως γνωστή ως Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (άλλως γνωστή ως National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co. ή National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

26.

North African Geophysical Exploration Company (άλλως γνωστή ως NAGECO ή North African Geophysical Exploration)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (άλλως γνωστή ως Harouge ή Veba Oil Libya GmbH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (άλλως Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GmbH (ή MED OIL OFFICE DUESSELDORF, ή MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Οργανισμός Λιμένος της Τρίπολης

44.

Οργανισμός Λιμένος του Χομς

45.

Οργανισμός Λιμένος της Μπρέγκα

46.

Οργανισμός Λιμένος της Ρας Λανούφ

47.

Οργανισμός Λιμένος της Ζαουίγια

48.

Οργανισμός Λιμένος της Ζουουάρα

49.

Al-Sharara Oil Services Company (επίσης γνωστή ως: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)