ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2011.108.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
28 Απριλίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας

1

 

*

Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

1

 

*

Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2009-2014

2

 

*

Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014

2

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 405/2011 του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2011, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων και συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 406/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2380/2001 όσον αφορά τη σύνθεση της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών εναμμώνια μαδουραμικίνη α ( 1 )

11

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη ορισμένων κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ( 1 )

13

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 408/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση ( 1 )

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 409/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 619/2008 σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα

23

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 410/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 259/2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

24

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

26

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν για την υποπερίοδο του Απριλίου 2011 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98

28

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Εκτελεστική οδηγία 2011/56/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία cyproconazole ως δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 )

30

 

*

Εκτελεστική οδηγία 2011/57/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία fluometuron ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 )

34

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/1


Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας

Οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (1), το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Ιουλίου 2010 και εφαρμόστηκε προσωρινά από την 1η Μαρτίου 2011, ολοκληρώθηκαν στις 7 Μαρτίου 2011. Ως εκ τούτου, το πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο του 3 δεύτερο εδάφιο, την 1η Μαΐου 2011.


(1)  ΕΕ L 291 της 9.11.2010, σ. 14.


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/1


Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

Οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (1), το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Ιουλίου 2010 και εφαρμόσθηκε προσωρινά από 1ης Μαρτίου 2011, ολοκληρώθηκαν στις 7 Μαρτίου 2011. Ως εκ τούτου, το εν λόγω πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο του 5 δεύτερο εδάφιο, την 1η Μαΐου 2011.


(1)  ΕΕ L 291 της 9.11.2010, σ. 18.


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/2


Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2009-2014

Οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2009-2014 (1), η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Ιουλίου 2010 και εφαρμόσθηκε προσωρινά από 1ης Ιανουαρίου 2011, ολοκληρώθηκαν στις 7 Μαρτίου 2011. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο της 9 δεύτερο εδάφιο, την 1η Μαΐου 2011.


(1)  ΕΕ L 291 της 9.11.2010, σ. 10.


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/2


Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014

Οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014 (1), η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Ιουλίου και 19 Αυγούστου 2010 και εφαρμόσθηκε προσωρινά από 1ης Ιανουαρίου 2011, ολοκληρώθηκαν στις 7 Μαρτίου 2011. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο της 3 δεύτερο εδάφιο, την 1η Μαΐου 2011.


(1)  ΕΕ L 291 της 9.11.2010, σ. 4.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 405/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Απριλίου 2011

για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων και συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Προσωρινά μέτρα

(1)

Η Επιτροπή, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1261/2010 (2) («κανονισμός για την επιβολή προσωρινού δασμού»), επέβαλε προσωρινό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας.

(2)

Η διαδικασία κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2010 από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Βιομηχανιών Σιδήρου και Χάλυβα (Eurofer) («ο καταγγέλλων»), εξ ονόματος των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα, στην εν λόγω περίπτωση πάνω από το 25 %, της συνολικής ενωσιακής παραγωγής ορισμένων ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα.

(3)

Όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 23 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού, η έρευνα για τις επιδοτήσεις και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η Απριλίου 2009 έως την 31η Μαρτίου 2010 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από το 2007 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («υπό εξέταση περίοδος»).

1.2.   Επακόλουθη διαδικασία

(4)

Μετά την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και των εκτιμήσεων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η επιβολή προσωρινών αντισταθμιστικών μέτρων («κοινοποίηση των προσωρινών συμπερασμάτων»), αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν γραπτώς τις απόψεις τους σχετικά με τα προσωρινά συμπεράσματα. Τα μέρη τα οποία το ζήτησαν έγιναν δεκτά σε ακρόαση. Η Επιτροπή εξακολούθησε να αναζητεί τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τα οριστικά της πορίσματα. Οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη εξετάσθηκαν και, όπου κρίθηκε σκόπιμο, ελήφθησαν υπόψη.

(5)

Όλα τα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και τις εκτιμήσεις βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθούν, αφενός, η επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας και, αφετέρου, η οριστική είσπραξη των ποσών που είχαν καταβληθεί ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού. Στα μέρη δόθηκε επίσης προθεσμία, εντός της οποίας μπορούσαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την εν λόγω τελική κοινοποίηση.

1.3.   Μέρη που αφορά η διαδικασία

(6)

Ελλείψει παρατηρήσεων όσον αφορά τα μέρη που θίγονται από τη διαδικασία, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 5 έως 22 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

2.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.   Το υπό εξέταση προϊόν

(7)

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 24 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού, το «υπό εξέταση προϊόν» ορίστηκε ως ράβδοι και σύρματα ανοξείδωτου χάλυβα που δεν έχουν υποστεί άλλη περαιτέρω επεξεργασία από την εν ψυχρώ μορφοποίηση ή τελειοποίηση, εκτός των ράβδων και συρμάτων κυκλικής διατομής διαμέτρου 80 χιλιοστών και άνω, καταγωγής Ινδίας, το οποίο υπάγεται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 και 7222 20 89.

(8)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας στην Ινδία ισχυρίστηκε ότι οι ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα (ΡΑΧ) κυκλικής διατομής διαμέτρου κάτω των 80 χιλιοστών αλλά εκτός των ορίων ανοχής του H6 έως H11 θα πρέπει να εξαιρούνται από την έρευνα, επειδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο ορισμού του προϊόντος.

(9)

Το εν λόγω επιχείρημα απορρίφθηκε επειδή στο πεδίο ορισμού του προϊόντος δεν αναφέρονται ανοχές. Ο αριθμός ελέγχου του προϊόντος (ΑΕΠ) στο ερωτηματολόγιο περιέχει ένα πεδίο για ανοχές που περιορίζονται στα όρια H6 έως H11, αλλά αυτό αναφέρεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν έχει δεσμευτικές συνέπειες για το υπό έρευνα προϊόν. Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στα όρια ανοχής H6 έως H11 δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν.

(10)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για τον υπολογισμό των προσωρινών περιθωρίων επιδότησης και ζημίας, έχουν ληφθεί υπόψη τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στα όρια ανοχής H6 έως H11.

2.2.   Ομοειδές προϊόν

(11)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με το ομοειδές προϊόν, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 25 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

3.   ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

3.1.   Εισαγωγή

(12)

Στην αιτιολογική σκέψη 26 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού, έγινε αναφορά στα ακόλουθα καθεστώτα, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς, συνεπάγονται τη χορήγηση επιδοτήσεων:

α)

καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών·

β)

καθεστώς προηγούμενης εξουσιοδότησης·

γ)

καθεστώς προώθησης των εξαγωγών που αφορούν κεφαλαιουχικά αγαθά·

δ)

καθεστώς μονάδων εξαγωγικού προσανατολισμού·

ε)

καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων.

(13)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έθεσε το ερώτημα σχετικά με το αν η Επιτροπή είχε παραλείψει να λάβει υπόψη ορισμένα καθεστώτα επιδότησης και, για τον λόγο αυτό, είχε την πεποίθηση ότι οι επιδοτήσεις που σύμφωνα με την έρευνα λάμβαναν οι Ινδοί παραγωγοί είχαν εκτιμηθεί σε χαμηλό επίπεδο.

(14)

Προς απάντηση στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καταγγελία περιείχε μεγάλο αριθμό εθνικών και τοπικών καθεστώτων επιδότησης, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο προς τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην Ινδία και ερευνήθηκαν από την Επιτροπή. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας και συμμετείχαν στο δείγμα είχαν λάβει επιδοτήσεις μόνο από τα καθεστώτα που απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 12 ανωτέρω.

(15)

Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης έφερε επίσης το επιχείρημα ότι τα πορίσματα της Επιτροπής αντιτίθενται στο πόρισμα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ σε πρόσφατη διαδικασία για τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων σχετικά με ορισμένες εξαγωγές χάλυβα από την Ινδία, στις οποίες διαπιστώθηκαν πολύ υψηλότερες επιδοτήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το πόρισμα σχετίζεται με διαφορετικά προϊόντα και καλύπτει διαφορετική περίοδο έρευνας. Συνεπώς, απορρίπτεται αυτό το επιχείρημα.

(16)

Ελλείψει άλλων σχετικών παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 26 έως 28 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

3.2.   Καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών («DEPBS»)

(17)

Ορισμένα μέρη έφεραν το επιχείρημα ότι το καθεστώς DEPBS δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αντισταθμίσιμη επιδότηση, επειδή ο σκοπός αυτού του καθεστώτος είναι η αντιστάθμιση τελωνειακών δασμών επί των εισαγωγών. Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 38 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού, το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής δασμού σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, διότι δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του παραρτήματος I σημείο i), του παραρτήματος II (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών) και του παραρτήματος III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ειδικότερα, ο εξαγωγέας δεν έχει υποχρέωση να καταναλώσει πραγματικά τα εμπορεύματα που εισάγονται με δασμολογική ατέλεια κατά την παραγωγική διεργασία και το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται ανάλογα με τους πραγματικά χρησιμοποιηθέντες συντελεστές παραγωγής. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλα εφαρμοζόμενα συστήματα ή διαδικασίες που να επιβεβαιώνουν ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής που καταναλώνονται πραγματικά κατά την παραγωγική διεργασία του εξαγόμενου προϊόντος ή αν προέκυψε υπέρμετρη πληρωμή εισαγωγικών δασμών κατά την έννοια του σημείου θ) του παραρτήματος I και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Τέλος, οι εξαγωγείς είναι επιλέξιμοι για να χρησιμοποιήσουν το καθεστώς DEPBS ανεξάρτητα από το αν εισάγουν συντελεστές παραγωγής. Για να έχει δικαίωμα χρησιμοποίησης του καθεστώτος ένας εξαγωγέας, αρκεί να εξάγει απλώς εμπορεύματα, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει εισαγάγει συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή τους. Έτσι, ακόμη και οι εξαγωγείς που προμηθεύονται όλους τους συντελεστές παραγωγής από την τοπική αγορά και δεν εισάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές παραγωγής, δικαιούνται επίσης να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς DEPBS. Επομένως, τα επιχειρήματα αυτά απορρίπτονται.

(18)

Στην περίπτωση πωλήσεων της άδειας DEPB, ένα μέρος έφερε το επιχείρημα ότι η πραγματική τιμή πώλησης ήταν κατώτερη από την αξία της άδειας και συνεπώς το όφελος ήταν μικρότερο. Σχετικά με αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το όφελος στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος υπολογίστηκε με βάση το ποσό της πίστωσης που χορηγήθηκε στην άδεια, ανεξάρτητα από το αν η άδεια χρησιμοποιήθηκε για την αντιστάθμιση των δασμών επί των εισαγωγών ή αν η άδεια στην πραγματικότητα πωλήθηκε. Θεωρείται ότι κάθε πώληση άδειας σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας είναι καθαρά εμπορική απόφαση, η οποία δεν αλλάζει το ποσό του οφέλους που προέκυψε στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος. Συνεπώς, το εν λόγω επιχείρημα απορρίπτεται.

(19)

Ένα μέρος έφερε επιπλέον το επιχείρημα ότι ακόμη και αν το DEPBS θεωρήθηκε αντισταθμίσιμο, το όφελος που προέκυψε στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν θα πρέπει να βασίζεται στην αξία εξαγωγής, αλλά μάλλον στην πραγματική χρήση της άδειας DEPBS. Σχετικά με αυτό, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, το ποσό αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίστηκε σύμφωνα με το όφελος που αποδίδεται στον παραλήπτη, το οποίο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κατά την περίοδο της έρευνας (ΠΕ). Έτσι, θεωρήθηκε ότι το όφελος αποδίδεται στον παραλήπτη κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται μια συναλλαγή εξαγωγής σύμφωνα με το καθεστώς αυτό. Την εν λόγω στιγμή, η ινδική κυβέρνηση δύναται να παραιτηθεί από τους τελωνειακούς δασμούς, πράξη που αποτελεί χρηματοδοτική συνδρομή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Μόλις οι τελωνειακές αρχές εκδώσουν τιμολόγιο για φορτωθέντα εμπορεύματα προς εξαγωγή που αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό της πίστωσης του DEPBS η οποία πρέπει να χορηγηθεί για την εν λόγω εξαγωγική συναλλαγή, η ινδική κυβέρνηση δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση ή μη της επιδότησης. Δεδομένου ότι η εταιρεία γνωρίζει ότι θα λάβει επιδότηση βάσει του DEPBS, η εταιρεία είναι σε πιο πλεονεκτική θέση, επειδή μπορεί να αντικατοπτρίζει τις επιδοτήσεις με την προσφορά χαμηλότερων τιμών. Η στιγμή της εξαγωγής είναι αποφασιστική για να κριθεί αν αποκομίσθηκε όφελος, και όχι η μετέπειτα χρησιμοποίηση, διότι ένας εξαγωγέας που έχει ήδη τέτοιο κεκτημένο δικαίωμα είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από οικονομική άποψη. Συνεπώς, το αίτημα αυτό απορρίπτεται.

(20)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με το εν λόγω καθεστώς, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 29 έως 41 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

3.3.   Καθεστώς προκαταβολικής εξουσιοδότησης (Advance Authorisation Scheme — «AAS»)

(21)

Ένα μέρος έφερε το επιχείρημα ότι το καθεστώς AAS θα πρέπει να θεωρείται ως σύστημα επιστροφής δασμών, επειδή τα εισαγόμενα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εξαγόμενων αγαθών. Προς αντίκρουση αυτού του επιχειρήματος, διευκρινίστηκε στην αιτιολογική σκέψη 54 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού ότι το επιμέρους καθεστώς που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα I σημείο i), στο παράρτημα II (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών) και στο παράρτημα III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Η κυβέρνηση της Ινδίας δεν εφήρμοσε αποτελεσματικό σύστημα ή διαδικασία ελέγχου για να επιβεβαιώσει εάν και σε ποιο βαθμό καταναλώθηκαν συντελεστές παραγωγής κατά την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος (παράρτημα II μέρος II σημείο 4 του βασικού κανονισμού και, στην περίπτωση καθεστώτων επιστροφής δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης, παράρτημα III μέρος II σημείο 2 του βασικού κανονισμού). Επίσης, θεωρείται ότι τα συνήθη πρότυπα εισαγωγών-εξαγωγών («SION») για το υπό εξέταση προϊόν δεν ήταν επαρκώς ακριβή και δεν μπορούν να αποτελέσουν σύστημα ελέγχου της πραγματικής κατανάλωσης, διότι η δομή αυτών των τυποποιημένων κανόνων δεν παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση της Ινδίας να ελέγξει με αρκετή ακρίβεια ποια ποσότητα συντελεστών παραγωγής καταναλώθηκε κατά την παραγωγή του προϊόντος προς εξαγωγή. Εκτός αυτού, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν διενήργησε περαιτέρω εξέταση βάσει των συντελεστών παραγωγής που πράγματι χρησιμοποιήθηκαν, παρόλο που κανονικά θα ήταν αναγκαία αυτή η εξέταση, ελλείψει ενός αποτελεσματικά εφαρμοζόμενου συστήματος ελέγχου (παράρτημα II μέρος II σημείο 5 και παράρτημα III μέρος II σημείο 3 του βασικού κανονισμού). Επομένως, το επιμέρους καθεστώς είναι αντισταθμίσιμο και το επιχείρημα απορρίπτεται.

(22)

Όσον αφορά τον υπολογισμό του ποσού επιδότησης, και αντίθετα με την αντίρρηση που πρόβαλε ένα μέρος, το όφελος AAS που προκύπτει από προϊόντα διαφορετικά από το υπό εξέταση προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν θεσπίζεται το ποσό του αντισταθμίσιμου οφέλους. Δεν υπάρχει υποχρέωση βάσει του AAS που να περιορίζει τη χρήση του οφέλους για την εισαγωγή αδασμολόγητων συντελεστών παραγωγής που να συνδέονται με συγκεκριμένο προϊόν. Συνεπώς, το υπό εξέταση προϊόν μπορεί να ωφελείται από όλες τις παροχές AAS.

(23)

Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά με το εν λόγω καθεστώς, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 42 έως 58 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

3.4.   Καθεστώς προώθησης των εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών («EPCGS»)

(24)

Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά με το εν λόγω καθεστώς, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 59 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

3.5.   Καθεστώς μονάδων εξαγωγικού προσανατολισμού («EOUS»)

(25)

Πριν από την εξέταση διάφορων σχολίων από την εταιρεία του δείγματος που είχε το καθεστώς μιας μονάδας εξαγωγικού προσανατολισμού (EOU), θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι μια σημαντική υποχρέωση μιας EOU, όπως ορίζεται στο έγγραφο πολιτικής ΠεξΕ 2004-2009 και πολιτικής ΠεξΕ 2009-2014, είναι η επίτευξη καθαρών κερδών από ξένες συναλλαγές (NFE-Net foreign exchange), ήτοι σε μια περίοδο αναφοράς (5 έτη) η συνολική αξία των εξαγωγών πρέπει να είναι υψηλότερη από τη συνολική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Καταρχήν, όλες οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξάγουν ολόκληρη την παραγωγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών τους μπορούν να συσταθούν στο πλαίσιο του EOUS.

(26)

Εξάλλου, μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό δικαιούνται ορισμένες παραχωρήσεις που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 66 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού. Εξαρτώνται διά νόμου από την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης και, επομένως, θεωρείται ότι έχουν ειδικό και αντισταθμίσιμο χαρακτήρα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Ο εξαγωγικός στόχος μιας EOU, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 6.1 του εγγράφου πολιτικής εξωτερικού εμπορίου (ΠεξΕ) 2009-2014, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση επιδοτήσεων.

(27)

Οι απαλλαγές που χορηγούνται σε μια μονάδα EOU εξαρτώνται όλες σύμφωνα με το νόμο από τις επιδόσεις σε εξαγωγές. Το EOUS δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής δασμού σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνο με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα I [σημεία Η) και i)], στο παράρτημα II (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών) και στο παράρτημα III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού.

(28)

Επιπλέον, δεν επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση της Ινδίας διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ή διαδικασία ελέγχου που να επιβεβαιώνει αν και σε ποια ποσότητα οι συντελεστές παραγωγής που αγοράστηκαν αδασμολόγητα και/ή ατελώς καταναλώθηκαν για την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος (παράρτημα II μέρος II σημείο 4 του βασικού κανονισμού και, στην περίπτωση καθεστώτος επιστροφής δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης, παράρτημα III μέρος II σημείο 2 του βασικού κανονισμού). Το ισχύον σύστημα ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της υποχρέωσης επίτευξης καθαρών συναλλαγματικών κερδών και όχι της κατανάλωσης εισαγωγών σε σχέση με την παραγωγή εξαγόμενων αγαθών.

(29)

Κατά την άποψη του μέρους, με το καθεστώς μιας EOU, η αντισταθμισιμότητα κάθε οφέλους υπόκειται σε δύο όρους: i) έλλειψη συστήματος ελέγχου· και ii) ότι υπάρχει υπέρμετρη διαγραφή δασμών. Προς απάντηση αυτού του επιχειρήματος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για την κυβέρνηση της Ινδίας να αποδείξει ότι έχει θεσπίσει το σωστό σύστημα ελέγχου για να καθοριστεί ποιοι συντελεστές παραγωγής καταναλώθηκαν στην παραγωγική διαδικασία και σε ποια ποσά. Η έλλειψη σωστού συστήματος ελέγχου θα εξεταστεί αναλυτικότερα παρακάτω. Όσον αφορά το θέμα της υπερβολικής διαγραφής δασμών, αυτό είναι σημαντικό μόνο στην περίπτωση στην οποία έχει προσδιοριστεί ότι ένα καθεστώς, στην περίπτωση αυτή το EOUS, είναι ένα σύστημα επιστροφής δασμών «καλή την πίστει» το οποίο πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων I, II και III του βασικού κανονισμού. Όπως διευκρινίστηκε ήδη στην αιτιολογική σκέψη 27 ανωτέρω, το EOUS δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής δασμού σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού.

(30)

Το ενδιαφερόμενο μέρος υπογράμμισε επιπλέον τον εξ ορισμού χαρακτήρα του συστήματος EOU το οποίο επιτρέπει αδασμολόγητες εισαγωγές πρώτης ύλης για εξαγωγές τελικών προϊόντων. Το εν λόγω μέρος έφερε το επιχείρημα ότι το σύστημα EOU μπορεί να εξομοιωθεί με την ειδική τελωνειακή διαδικασία του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όχι με επιστροφή δασμών. Ισχυρίστηκε ότι άσχετα από το αν το αποτέλεσμα αυτών των δύο συστημάτων είναι θεωρητικά το ίδιο (εξαγωγή εμπορευμάτων στα οποία έχουν ενσωματωθεί πρώτες ύλες για τις οποίες ο δασμός επί της εισαγωγής δεν έχει εισπραχθεί), υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Προς υποστήριξη του ισχυρισμού, το μέρος έφερε το επιχείρημα ότι στο σύστημα επιστροφής του δασμού, ο εξαγωγέας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των δασμών για την πρώτη ύλη που ενσωματώθηκε στα τελικά προϊόντα. Στο σύστημα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, ο εξαγωγέας απαλλάσσεται από τον δασμό εισαγωγής αλλά έχει την έννομη υποχρέωση να πληρώσει δασμό για όλα τα τελικά προϊόντα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Το μέρος έφερε το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπέρμετρη διαγραφή στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.

(31)

Προς απάντηση του επιχειρήματος αυτού, θα πρέπει πρώτ’ απ’ όλα να σημειωθεί ότι μπορεί μόνο να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του κανονικού σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει σύστημα ελέγχου με στόχο την παρακολούθηση της κατανάλωσης των εισαγωγών σε σχέση με την παραγωγή των εξαγόμενων εμπορευμάτων. Όσον αφορά τον ισχυρισμό του ενδιαφερόμενου μέρους ότι το EOUS δεν είναι καθεστώς επιστροφής δασμού, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην υποσημείωση 2 του παραρτήματος I του βασικού κανονισμού ορίζεται σαφώς ότι για τους σκοπούς του βασικού κανονισμού ο όρος «διαγραφή ή επιστροφή» περιλαμβάνει την ολοσχερή ή μερική απαλλαγή ή αναστολή πληρωμής που παραχωρείται σε σχέση με επιβαρύνσεις επί των εισαγωγών. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι το βασικό σκεπτικό που εφαρμόζεται στα καθεστώτα επιστροφής, έκπτωσης ή απαλλαγής δασμών είναι το ίδιο, δηλαδή οι δασμοί επί των εισαγωγών πρώτων υλών δεν πρέπει να καταβάλλονται ή πρέπει να επιστρέφονται σε περίπτωση που αυτές οι πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια εξάγονται. Τέλος, θα πρέπει να είναι σαφές ότι το EOUS πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παραρτημάτων I, II και III του βασικού κανονισμού, προκειμένου να προσδιοριστεί αν πρέπει να θεωρείται καθεστώς επιστροφής δασμού «καλή την πίστει».

(32)

Το ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε επιπλέον ότι μια EOU υπόκειται δεόντως σε σύστημα ελέγχου καθώς και σε άλλα μέτρα ελέγχου τόσο όσον αφορά τις εξαγωγές όσο και τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά. Ισχυρίστηκε ότι δεν ίσχυε μόνο ο νόμος για την πολιτική εξωτερικού εμπορίου («FTP») και το «Εγχειρίδιο εισαγωγικών και εξαγωγικών διαδικασιών»«HOP- Handbook of Procedure», το οποίο θεσπίζει τους νόμους και τις διαδικασίες για τις EOU. Θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχουν άλλοι νόμοι και κανονισμοί στην Ινδία, σύμφωνα με τους οποίους θεσπίζεται εύλογο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Προς υποστήριξη αυτού του ισχυρισμού, το οικείο μέρος έφερε το επιχείρημα ότι είναι εκ του νόμου υποχρεωμένο, σύμφωνα με το τμήμα 6.10.1 του HOP, να τηρεί δεόντως λογαριασμούς και να αρχειοθετεί ψηφιακά υπογεγραμμένες τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προόδου σχετικά με τις εισαγωγές, τις εγχώριες αγορές, τις εξαγωγές και τις εγχώριες πωλήσεις. Το μέρος έφερε επιπλέον το επιχείρημα ότι είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου, σύμφωνα με τον κεντρικό νόμο για τον καταναλωτικό φόρο («Central Excise Act»), του 1944, όταν πραγματοποιεί εγχώριες πωλήσεις, να εκδίδει τιμολόγιο στο οποίο, π.χ. πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη των καταβλητέων φόρων. Ο νόμος «Central Excise Act» καθορίζει επίσης τις μηνιαίες απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες το μέρος πρέπει να υποβάλει στις αρχές πλήρη στοιχεία σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις. Επίσης, σύμφωνα με το νόμο περί εταιρειών («Companies Act») του 1956 και τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, το εν λόγω μέρος είναι εκ του νόμου υποχρεωμένο να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές και τις εγχώριες προμήθειες, καθώς και τις εξαγωγές και εγχώριες πωλήσεις στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του.

(33)

Προς απάντηση στο επιχείρημα αυτό, δεν αμφισβητείται ότι ο νόμος περί εταιρειών μπορεί να παρέχει ένα πλαίσιο για τα λογιστικά πρότυπα στην Ινδία. Ωστόσο, για την εκτίμηση του αντισταθμιστικού χαρακτήρα του EOUS, σημαντικό είναι να διαπιστωθεί αν η κυβέρνηση της Ινδίας έχει θεσπίσει σύστημα βάσει του οποίου μπορεί να επιβεβαιωθεί αν και σε ποιο βαθμό καταναλώθηκαν για την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων οι συντελεστές παραγωγής που αγοράσθηκαν αδασμολόγητα ή ατελώς.

(34)

Οι απαιτήσεις στο πλαίσιο του κεντρικού νόμου περί καταναλωτικού φόρου («Central Excise Act») εξυπηρετούν ένα εντελώς διαφορετικό σκοπό, δηλαδή εξασφαλίζουν την πληρωμή των ισχυόντων φόρων σε περίπτωση πωλήσεων στην εγχώρια αγορά της Ινδίας. Ο εν λόγω νόμος δεν ελέγχει τα αδασμολόγητα εισαγόμενα υλικά και δεν ελέγχει τη σχέση μεταξύ των αδασμολόγητων συντελεστών παραγωγής και των παραγόμενων προς εξαγωγή προϊόντων, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως καθεστώς επιστροφής δασμού.

(35)

Όσον αφορά τα άλλα μέτρα ελέγχου που έχουν θεσπιστεί, θα πρέπει να υπενθυμιστεί, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 69 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού, ότι ουδέποτε απαιτείται από μια EOU να συσχετίσει κάθε εισαγόμενη αποστολή με τον προορισμό του αντίστοιχου παραγόμενου προϊόντος. Ωστόσο, μόνο τέτοιου είδους έλεγχοι αποστολών θα παρείχαν στις ινδικές αρχές επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον τελικό προορισμό των συντελεστών παραγωγής, ώστε να μπορούν να ελέγξουν αν οι δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές επί των πωλήσεων δεν υπερβαίνουν τους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή.

(36)

Συνεπώς, μολονότι εξετάστηκαν προσεκτικά οι αντιρρήσεις που υπέβαλε το εν λόγω μέρος, επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση της Ινδίας δεν διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ή διαδικασία ελέγχου που να επιβεβαιώνει αν και σε ποιο βαθμό οι συντελεστές παραγωγής που αγοράσθηκαν αδασμολόγητα ή ατελώς καταναλώθηκαν για την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος (παράρτημα II μέρος II σημείο 4 του βασικού κανονισμού και, στο πλαίσιο συστήματος επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης, παράρτημα III μέρος II σημείο 2 του βασικού κανονισμού). Επίσης, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν πραγματοποίησε περαιτέρω εξέταση που να βασίζεται στους πραγματικούς συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν, πράγμα που θα όφειλαν κανονικά να πράξουν λόγω έλλειψης συστήματος αποτελεσματικού ελέγχου (παράρτημα II μέρος II σημείο 5 και παράρτημα III μέρος II σημείο 3 του βασικού κανονισμού). Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ότι δεν υπήρξε υπέρμετρη διαγραφή δασμών.

(37)

Το ενδιαφερόμενο μέρος έφερε το επιχείρημα ότι για τον υπολογισμό της επιδότησης η Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει υπόψη τους δασμούς που καταβάλλονται στις εγχώριες πωλήσεις των τελικών προϊόντων. Προς απάντηση αυτού του επιχειρήματος, πρέπει να σημειωθεί ότι μολονότι ο σκοπός της σύστασης μιας μονάδας εξαγωγικού προσανατολισμού (EOU) είναι να επιτύχει καθαρά κέρδη από ξένες συναλλαγές (NFE), η μονάδα EOU έχει τη δυνατότητα να πωλεί μέρος της παραγωγής της στην εγχώρια αγορά. Κάτω από το EOUS, τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση όπως τα εισαγόμενα εμπορεύματα, μολονότι πρέπει να καταβάλλεται ευνοϊκό ποσοστό δασμών 50 %. Μια μονάδα εξαγωγικού προσανατολισμού (EOU), συνεπώς, δεν κατέχει διαφορετική θέση από τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, δηλαδή πρέπει να καταβάλλει τους ισχύοντες δασμούς/φόρους για τα εμπορεύματα που αγοράζει. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η απόφαση της κυβέρνησης της Ινδίας να φορολογήσει εμπορεύματα που προορίζονται για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά δεν σημαίνει ότι η απαλλαγή μιας EOU από τους εισαγωγικούς δασμούς και την επιστροφή φόρων επί των πωλήσεων παύει να συνιστά όφελος ως προς τις εξαγωγικές πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος. Επιπλέον, οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά δεν επηρεάζουν τη γενικότερη αξιολόγηση σχετικά με τη δέουσα ύπαρξη κατάλληλου συστήματος ελέγχου.

(38)

Το μέρος έφερε επίσης το επιχείρημα ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί λάθος παρονομαστή κατά τον υπολογισμό του ποσού επιδότησης. Ισχυρίστηκε ότι ο σωστός παρονομαστής είναι ο συνολικός κύκλος των πωλήσεων και όχι ο κύκλος των εξαγωγικών πωλήσεων. Ο εν λόγω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, το ποσό επιδότησης (αριθμητής) που υπολογίστηκε σύμφωνα με το καθεστώς κατανεμήθηκε με προσήκοντα παρονομαστή τον συνολικό κύκλο εξαγωγών κατά την ΠΕ, επειδή η επιδότηση εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις. Η δυνατότητα μιας EOU για πώληση μέρους της παραγωγής της στην εγχώρια αγορά δεν αλλάζει το γεγονός ότι το καθεστώς EOU έχει καθαρά εξαγωγικό στόχο.

(39)

Τέλος, το ενδιαφερόμενο μέρος πρόβαλε το επιχείρημα ότι το όφελος που παρέχεται στην εταιρεία θα πρέπει να είναι ίσο με το κόστος πίστωσης από το οποίο έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση της Ινδίας μεταξύ του χρόνου εισαγωγής των πρώτων υλών και του χρόνου εξαγωγής των έτοιμων ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα από την Ινδία. Προς υποστήριξη του ισχυρισμού του, το μέρος αναφέρθηκε σε πρόσφατη προκαταρκτική διαπίστωση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ σε μια επανεξέταση κατά των επιδοτήσεων για νέο ναυλωτή, στην οποία απλήρωτοι δασμοί θεωρήθηκαν ως άτοκο δάνειο που έλαβε η εταιρεία κατά τη στιγμή της εισαγωγής. Προς απάντηση αυτού του ισχυρισμού, σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από καμιά μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, αλλά από τις διατάξεις του βασικού κανονισμού. Στην παρούσα περίπτωση, η μεθοδολογία υπολογισμού που χρησιμοποιείται διευκρινίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 75 και 76 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού. Πάντως, το επιχείρημα αυτό θα ευσταθούσε μόνο αν οι δασμοί απλώς είχαν ανασταλεί (υποσημείωση 3 του παραρτήματος I του βασικού κανονισμού) αντί να χορηγηθεί απαλλαγή δασμών, όπως συνέβη στην περίπτωση αυτή.

(40)

Βάσει των ανωτέρω, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 60 έως 77 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

3.6.   Καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων (Export Credit Scheme — «ECS»)

(41)

Ένα μέρος αναγνώρισε το γεγονός ότι είχε λάβει προτιμησιακή πίστωση για τις εξαγωγές του, αλλά έφερε το επιχείρημα ότι τα επιτόκια ήταν σημαντικά υψηλότερα από τα πιστωτικά επιτόκια που επικρατούσαν στην ΕΕ και συνεπώς δεν θα πρέπει να θεωρείται όφελος.

(42)

Προς απάντηση στο επιχείρημα αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό επιδότησης υπολογίστηκε με βάση τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που καταβάλλεται για εξαγωγικές πιστώσεις και του ποσού το οποίο θα έπρεπε να καταβληθεί για κανονικές εμπορικές πιστώσεις που χρησιμοποιούνται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στην Ινδία. Στην εν λόγω περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε εγχώριο επιτόκιο σύγκρισης και αναφοράς για τον υπολογισμό του ποσού επιδότησης. Συνεπώς, το εν λόγω επιχείρημα απορρίπτεται.

(43)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με το εν λόγω καθεστώς, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 78 έως 86 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

3.7.   Ποσό αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων

(44)

Το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού κανονισμού, εκφραζόμενο κατ’ αξία, κυμαίνεται από 3,3 % έως 4,3 %. Δεδομένου ότι ανέρχονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 87 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού, η εν λόγω αιτιολογική σκέψη επιβεβαιώνεται.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ→

DEPBS (3)

AAS (3)

EOU (3)

ECS (3)

Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

Chandan Steel Ltd.

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Όμιλος Venus

2,6 % έως 3,4 %

0 έως 0,8 %

 

 

3,3 % (4)

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(45)

Η μέθοδος καθορισμού του περιθωρίου επιδότησης για τις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα παρατίθεται στην αιτιολογική σκέψη 88 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, το περιθώριο επιδότησης για τις συνεργαζόμενες εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα, το οποίο υπολογίστηκε με βάση το σταθμισμένο μέσο περιθώριο επιδότησης για τις συνεργασθείσες εταιρείες του δείγματος, ανέρχεται σε 4,0 %. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 88 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

(46)

Η βάση για τον καθορισμό του περιθωρίου επιδότησης σε εθνικό επίπεδο ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 89 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού. Ελλείψει σχετικών παρατηρήσεων, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 89 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

4.   ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(47)

Ελλείψει τυχόν παρατηρήσεων σχετικά με τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 90 έως 93 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

5.   ΖΗΜΙΑ

(48)

Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά με τη ζημία, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 94 έως 122 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

6.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

(49)

Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 123 έως 136 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

7.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(50)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά το συμφέρον της Ένωσης, επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα στις αιτιολογικές σκέψεις 137 έως 148 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

8.   ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

8.1.   Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(51)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι το μέσο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο ύψους 9,5 %, το οποίο υπολογίστηκε με βάση την κατάσταση του έτους 2007 και χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μη ζημιογόνου επιπέδου τιμής για να προσδιοριστεί το περιθώριο ζημίας, δεν ήταν αντιπροσωπευτικό για το μακροπρόθεσμο περιθώριο κέρδους πριν από τον φόρο του κλάδου παραγωγής. Προβλήθηκε το επιχείρημα ότι το έτος στο οποίο βασίστηκε το κέρδος αυτό θεωρείται ως εξαιρετικό έτος και ότι τα έτη 2005-2006 θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικά, επειδή τα έτη αυτά ήταν έτη κανονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με περιθώρια κέρδους που κυμαίνονταν από 4 έως 6 %.

(52)

Ο στόχος κέρδους που χρησιμοποιήθηκε σε προσωρινό στάδιο βασίστηκε στο μέσο σταθμισμένο περιθώριο κέρδους που επιτεύχθηκε το 2007 από τους παραγωγούς της Ένωσης που συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα. Το εν λόγω έτος θεωρήθηκε το πιο πρόσφατο αντιπροσωπευτικό έτος κατά το οποίο οι παραγωγοί της Ένωσης δεν υπέφεραν από ζημιογόνες επιπτώσεις των επιδοτήσεων. Επομένως, το επιχείρημα απορρίπτεται και επιβεβαιώνεται το περιθώριο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε σε προσωρινό στάδιο.

(53)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 149 έως 153 του κανονισμού για την επιβολή προσωρινού δασμού.

8.2.   Συμπέρασμα όσον αφορά το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(54)

Επιβεβαιώνεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στον κανονισμό για την επιβολή προσωρινού δασμού.

8.3.   Ύψος των δασμών

(55)

Με βάση τα προαναφερθέντα και σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, θα πρέπει να επιβληθεί οριστικός αντισταθμιστικός δασμός σε επίπεδο επαρκές για την εξάλειψη της ζημίας που προκάλεσαν οι επιδοτούμενες εισαγωγές, χωρίς αυτός να υπερβαίνει το περιθώριο επιδότησης που διαπιστώθηκε.

(56)

Βάσει των ανωτέρω, καθορίστηκαν συντελεστές αντισταθμιστικού δασμού μετά από σύγκριση των περιθωρίων εξάλειψης της ζημίας και των περιθωρίων επιδότησης. Συνεπώς, οι προτεινόμενοι συντελεστές αντισταθμιστικού δασμού έχουν ως εξής:

Εταιρεία

Περιθώριο επιδότησης

Περιθώριο ζημίας

Δασμός αντιστάθμισης

Chandan Steel Ltd.

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Όμιλος Venus

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Συνεργαζόμενες εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(57)

Οι ατομικοί συντελεστές αντισταθμιστικού δασμού για τις εταιρείες που απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό καθορίστηκαν με βάση τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. Συνεπώς, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας όσον αφορά τις εν λόγω εταιρείες. Αυτοί οι συντελεστές δασμού (σε αντίθεση με τον δασμό σε επίπεδο χώρας που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες») ισχύουν, κατά συνέπεια, αποκλειστικά για τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Ινδίας που παράγονται από τις εταιρείες και, ως εκ τούτου, από τα ρητώς αναφερόμενα νομικά πρόσωπα. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από κάθε άλλη εταιρεία, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητώς, δεν μπορούν να επωφεληθούν από τους εν λόγω συντελεστές και υπόκεινται στον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(58)

Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή ατομικού συντελεστή αντισταθμιστικού δασμού σε εταιρείες (π.χ. μετά την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης ή μετά τη δημιουργία νέας επιχείρησης παραγωγής ή πωλήσεων) θα πρέπει να απευθύνεται πάραυτα στην Επιτροπή (5) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, ιδίως οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται με την παραγωγή, τις εγχώριες και τις εξαγωγικές πωλήσεις και συνδέεται, για παράδειγμα, με την εν λόγω αλλαγή της επωνυμίας ή την εν λόγω αλλαγή στις επιχειρήσεις παραγωγής και πωλήσεων. Εάν κρίνεται σκόπιμο, ο κανονισμός θα τροποποιείται αναλόγως, με την επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών οι οποίες επωφελούνται από ατομικούς δασμολογικούς συντελεστές.

8.4.   Οριστική είσπραξη των προσωρινών δασμών

(59)

Δεδομένου του μεγέθους των περιθωρίων επιδότησης που διαπιστώθηκαν και λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου ζημίας που προκλήθηκε στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, θεωρείται αναγκαίο να εισπραχθούν οριστικά τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση βάσει του προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού ο οποίος επιβλήθηκε με τον κανονισμό για την επιβολή προσωρινού δασμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Με τον παρόντα κανονισμό επιβάλλεται οριστικός αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές ράβδων και συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα που δεν έχουν υποστεί άλλη περαιτέρω επεξεργασία από την εν ψυχρώ μορφοποίηση ή τελειοποίηση, εκτός των ράβδων και συρμάτων κυκλικής διατομής διαμέτρου 80 χιλιοστών και άνω, που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 και 7222 20 89, καταγωγής Ινδίας.

2.   Ο συντελεστής του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού που εφαρμόζεται επί της καθαρής, «ελεύθερης στα σύνορα της Ένωσης» τιμής, πριν από την καταβολή δασμού, του προϊόντος που περιγράφεται στην παράγραφο 1 και παράγεται από τις εταιρείες που αναφέρονται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Δασμός (%)

Πρόσθετος κωδικός Ταric

Chandan Steel Ltd., Βομβάη

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Βομβάη·

Precision Metals, Βομβάη·

Hindustan Inox Ltd., Βομβάη·

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Βομβάη

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane

4,3

B004

Εταιρείες που απαριθμούνται στο παράρτημα

4,0

B005

Όλες οι άλλες εταιρείες

4,3

B999

3.   Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθμισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Εισπράττονται οριστικά τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1261/2010, στις εισαγωγές ράβδων και συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα που δεν έχουν υποστεί άλλη περαιτέρω επεξεργασία από την εν ψυχρώ μορφοποίηση ή τελειοποίηση, εκτός των ράβδων και συρμάτων κυκλικής διατομής διαμέτρου 80 χιλιοστών και άνω, που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 και 7222 20 89, καταγωγής Ινδίας.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

MARTONYI J.


(1)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

(2)  ΕΕ L 343 της 29.12.2010, σ. 57.

(3)  Οι επιδοτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο είναι εξαγωγικές επιδοτήσεις.

(4)  Σταθμισμένος μέσος όρος για τον Όμιλο.

(5)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, Διεύθυνση H, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΝΔΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ TARIC B005

Επωνυμία εταιρείας

Πόλη

Ambica Steel Ltd.

Νέο Δελχί

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Βομβάη

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Βομβάη

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Βομβάη

Facor Steels Ltd.

Nagpur

Global smelters Ltd.

Kanpur

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Βομβάη

Jyoti Steel Industries Ltd.

Βομβάη

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Βομβάη

Mukand Ltd.

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Βομβάη

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

Sindia Steels Ltd.

Βομβάη

SKM Steels Ltd.

Βομβάη

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 406/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2380/2001 όσον αφορά τη σύνθεση της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών «εναμμώνια μαδουραμικίνη α»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης της άδειας μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών κατόπιν σχετικής αίτησης του κατόχου της άδειας και γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή»).

(2)

Η εναμμώνια μαδουραμικίνη α, που ανήκει στην ομάδα «Κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες», επιτρεπόταν να χρησιμοποιείται για δέκα έτη σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, αφενός, για κοτόπουλα πάχυνσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2430/1999 της Επιτροπής (3) και, αφετέρου, για γαλοπούλες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2380/2001 της Επιτροπής (4).

(3)

Ο κάτοχος της άδειας υπέβαλε αίτηση για την τροποποίηση της άδειας όσον αφορά τη σύνθεση του εκδόχου της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών. Ο κάτοχος της άδειας υπέβαλε τα σχετικά στοιχεία προς υποστήριξη του αιτήματός του.

(4)

Η Αρχή, στη γνώμη που εξέδωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2010 (5), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση του νέου αυτού σκευάσματος της πρόσθετης ύλης σε γαλοπούλες δεν αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον ανησυχίες για την υγεία των ζώων, την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση της κοκκιδίωσης.

(5)

Οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 πληρούνται.

(6)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2380/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Επειδή οι τροποποιήσεις των όρων χορήγησης της άδειας δεν αφορούν λόγους ασφάλειας, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί μεταβατική περίοδος για τη διάθεση των υπαρχόντων αποθεμάτων προμειγμάτων και σύνθετων ζωοτροφών.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2380/2001 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Επιτρέπεται η συνέχιση της διάθεσης στην αγορά και η χρήση προμειγμάτων και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν εναμμώνια μαδουραμικίνη α που έχει παραχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2380/2001, μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 296 της 17.11.1999, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 321 της 6.12.2001, σ. 18.

(5)  EFSA Journal 2011· 9(1):1954.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Όνομα του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες

E 770

Alpharma Belgium BVBA

Εναμμώνια μαδουραμικίνη

α 1 g/100 g

(Cygro 1 %)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Εναμμώνια μαδουραμικίνη α: 1 g/100 g

Νατριούχος καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη: 2 g/100 g

Διένυδρο θειικό ασβέστιο: 97 g/100 g

 

Δραστική ουσία

Εναμμώνια μαδουραμικίνη α C47H83O17N

Αριθμός CAS: 84878-61-5, άλας με νάτριο πολυαιθέρα μονοκαρβονικού οξέος παραγόμενο με διεργασία ζύμωσης από το στέλεχος Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

 

Συγγενείς προσμείξεις:

Εναμμώνια μαδουραμικίνη β: < 10 %

Γαλοπούλες

16 εβδομάδες

5

5

1.

Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη σφαγή.

2.

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: “Επικίνδυνο για τα ιπποειδή”.

“Η ζωοτροφή αυτή περιέχει ιονοφόρο: η ταυτόχρονη χρήση της με ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες (π.χ. τιαμουλίνη) μπορεί να αντενδείκνυται”.

15.12.2011»


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη ορισμένων κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, η Ένωση προσχώρησε στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (2).

(2)

Με την απόφαση 97/836/ΕΚ, η Ένωση προσχώρησε στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 και 102.

(3)

Με απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2000, η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 110 σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία μηχανοκίνητων οχημάτων που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο φυσικό αέριο (ΠΦΑ) στο σύστημα προώθησής τους και σχετικά με οχήματα όσον αφορά την εγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων εγκεκριμένου τύπου για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (ΠΦΑ) στο σύστημα προώθησής τους.

(4)

Με την απόφαση 2000/710/ΕΚ του Συμβουλίου (3), η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 67 περί εγκρίσεως τύπου ειδικών εξαρτημάτων των μηχανοκίνητων οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέρια στο σύστημά τους πρόωσης.

(5)

Με απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2000, η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 112 σχετικά με ενιαίες διατάξεις για την έγκριση προβολέων μηχανοκίνητων οχημάτων που εκπέμπουν ασυμμετρική δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας ή και τα δύο και εξοπλισμένων με λαμπτήρες πυράκτωσης ή/και δομοστοιχεία διόδων φωτοεκπομπής (LED).

(6)

Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου (4), η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13-H σχετικά με την έγκριση κατασκευαστικών στοιχείων επιβατικών αυτοκινήτων όσον αφορά την πέδηση.

(7)

Με την απόφαση 2001/505/ΕΚ του Συμβουλίου (5), η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 105 σχετικά με την έγκριση οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σε ό,τι αφορά τα ειδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους.

(8)

Με απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 116 περί ομοιόμορφων προδιαγραφών σχετικά με την προστασία των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά της παράνομης χρήσης και στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 118 περί ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τη συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται στον εσωτερικό εξοπλισμό ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων.

(9)

Με απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2005, η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 121 περί ομοιόμορφων διατάξεων σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τη θέση και τις αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκινήτων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών και στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 122 περί ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την έγκριση οχημάτων των κατηγοριών M, N και O όσον αφορά τα συστήματα θέρμανσής τους.

(10)

Με την απόφαση 2005/614/ΕΚ του Συμβουλίου (6), η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 94 σχετικά με διατάξεις για την έγκριση οχημάτων όσον αφορά την προστασία των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης και στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 95 σχετικά με διατάξεις για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά την προστασία των επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

(11)

Με την απόφαση 2006/364/ΕΚ του Συμβουλίου (7), η Ένωση ενέκρινε τον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 123 σχετικά με την έγκριση προσαρμοστικών συστημάτων προβολέων για μηχανοκίνητα οχήματα.

(12)

Με την απόφαση 2006/444/ΕΚ του Συμβουλίου (8), η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 55 σχετικά με την έγκριση στοιχείων μηχανικής ζεύξης συνδυασμών οχημάτων.

(13)

Με την απόφαση 2006/874/ΕΚ του Συμβουλίου (9), η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 107 περί ενιαίων διατάξεων για την έγκριση οχημάτων της κατηγορίας Μ2 ή Μ3 σχετικά με τα γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους.

(14)

Με την απόφαση 2007/159/ΕΚ του Συμβουλίου (10), η Ένωση ενέκρινε τον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 125 σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού μηχανοκίνητων οχημάτων.

(15)

Με την απόφαση 2009/433/ΕΚ του Συμβουλίου (11), η Ένωση προσχώρησε στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 61 σχετικά με τις ομοιόμορφες διατάξεις για την έγκριση εμπορικών οχημάτων όσον αφορά τις εξωτερικές προεξοχές τους προσθίως του οπίσθιου φατνώματος του θαλάμου οδήγησης αυτών.

(16)

Σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (12), οι κατασκευαστές οχημάτων που ζητούν έγκριση συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων έχουν την επιλογή να πληρούν τις απαιτήσεις είτε των σχετικών οδηγιών είτε των αντίστοιχων κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ. Οι περισσότερες από τις απαιτήσεις των οδηγιών σχετικά με τα μέρη του οχήματος έχουν ληφθεί από τους αντίστοιχους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ τροποποιούνται συνεχώς και οι σχετικές οδηγίες πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά ούτως ώστε να συμφωνούν ως προς το περιεχόμενο με τους αντίστοιχους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ. Για να αποφεύγεται αυτή η επανάληψη, η ομάδα υψηλού επιπέδου CARS 21 συνέστησε την αντικατάσταση των διαφόρων οδηγιών με τους αντίστοιχους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

(17)

Η δυνατότητα εφαρμογής των κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ με σκοπό την έγκριση τύπου οχήματος ΕΚ σε υποχρεωτική βάση και αντικατάστασης της νομοθεσίας της Ένωσης με τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ προβλέπεται από την οδηγία 2007/46/ΕΚ. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 η έγκριση τύπου κατ’ εφαρμογή των κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ που έχει γίνει υποχρεωτική πρέπει να θεωρείται ως έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

(18)

Η αντικατάσταση νομοθεσίας της Ένωσης με κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ επιτρέπει την αποφυγή της επανάληψης όχι μόνο των τεχνικών απαιτήσεων αλλά και της πιστοποίησης και των διοικητικών διαδικασιών. Επιπλέον, η έγκριση τύπου που βασίζεται άμεσα σε συμφωνημένα σε διεθνές επίπεδο πρότυπα θα βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, ιδιαίτερα εκείνων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης.

(19)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 προβλέπει την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, οι οποίες, για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, πρέπει να αντικατασταθούν με τους αντίστοιχους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

(20)

Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 και 125 στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, στο οποίο απαριθμούνται οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που εφαρμόζονται σε υποχρεωτική βάση.

(21)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(22)

Οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να εφαρμόζονται από τις ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009.

(23)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4 και του άρθρου 4, οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα, εφαρμόζονται με σκοπό την έγκριση τύπου ΕΚ νέων τύπων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά από την 1η Νοεμβρίου 2012.

2.   Από την 1η Νοεμβρίου 2011, ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13-H συμπλήρωμα 9 (13), εφαρμόζεται για την έγκριση τύπου ΕΚ των νέων τύπων οχημάτων της κατηγορίας M1.

3.   Από την 1η Νοεμβρίου 2011, ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13 συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 11 (14) ή ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13-H συμπλήρωμα 9 εφαρμόζεται για την έγκριση τύπου ΕΚ των νέων τύπων οχημάτων της κατηγορίας N1.

4.   Από τις ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13 συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 11 εφαρμόζεται με σκοπό την έγκριση τύπου ΕΚ νέων τύπων οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4 όσον αφορά τα ηλεκτρονικά συστήματά τους για τον έλεγχο της σταθερότητας.

Άρθρο 3

1.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 και του άρθρου 4, οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα, εφαρμόζονται, με σκοπό την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, από την 1η Νοεμβρίου 2014.

2.   Από την 1η Νοεμβρίου 2014, ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13 συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 11 ή ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13-H συμπλήρωμα 9 εφαρμόζεται για την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων της κατηγορίας N1.

3.   Από τις ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13 συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 11 εφαρμόζεται με σκοπό την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4 όσον αφορά τα ηλεκτρονικά συστήματά τους για τον έλεγχο της σταθερότητας.

Άρθρο 4

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 100 σειρά τροποποιήσεων 00 (15) εφαρμόζεται με σκοπό την έγκριση τύπου ΕΚ ολοκλήρου οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την ηλεκτρική ασφάλεια από την 1η Μαΐου 2011, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

2.   Από την 1η Ιανουαρίου 2012, ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 100 σειρά τροποποιήσεων 00 εφαρμόζεται με σκοπό την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων.

3.   Από τις 4 Δεκεμβρίου 2012, ο κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 100 σειρά τροποποιήσεων 01 (16) εφαρμόζεται με σκοπό την έγκριση τύπου ΕΚ ολοκλήρου οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την ηλεκτρική ασφάλεια.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.

(3)  ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 29.

(4)  ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ. 14.

(5)  ΕΕ L 183 της 6.7.2001, σ. 33.

(6)  ΕΕ L 217 της 22.8.2005, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 135 της 23.5.2006, σ. 12.

(8)  ΕΕ L 181 της 4.7.2006, σ. 53.

(9)  ΕΕ L 337 της 5.12.2006, σ. 45.

(10)  ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ. 37.

(11)  ΕΕ L 144 της 9.6.2009, σ. 24.

(12)  ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 230 της 31.8.2010, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 297 της 13.11.2010, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 45 της 14.2.2009, σ. 17.

(16)  ΕΕ L 57 της 2.3.2011, σ. 54.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ που ισχύουν σε υποχρεωτική βάση

Αριθμός κανονισμού

Αντικείμενο

Σειρά τροποποιήσεων

Αναφορά ΕΕ

Εφαρμογή

1

Προβολείς που εκπέμπουν ασυμμετρική δέσμη διασταύρωσης ή/και δέσμη πορείας και είναι εξοπλισμένοι με λαμπτήρες πυράκτωσης κατηγορίας R2 ή/και HS1

Σειρά τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 177 της 10.7.2010, σ. 1

M, Ν (1)

3

Διατάξεις αντανάκλασης για μηχανοκίνητα οχήματα

Συμπλήρωμα 10 στη σειρά τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 31 της 31.1.2009, σ. 1

M, N, O

4

Φωτισμός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

Συμπλήρωμα 14 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 31 της 31.1.2009, σ. 35

M, N, O

6

Δείκτες κατεύθυνσης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους

Συμπλήρωμα 19 στη σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 177 της 10.7.2010, σ. 40

M, N, O

7

Πρόσθιοι και οπίσθιοι (πλευρικοί) φανοί θέσης, φανοί πέδησης και φανοί όγκου για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους

Συμπλήρωμα 16 στη σειρά τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 148 της 12.6.2010, σ. 1

M, N, O

8

Προβολείς μηχανοκίνητων οχημάτων (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ή/και H11)

Σειρά τροποποιήσεων 05

Διορθωτικό 1 στην αναθεώρηση 4

ΕΕ L 177 της 10.7.2010, σ. 71

M, Ν (1)

10

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 116 της 8.5.2010, σ. 1

M, N, O

11

Κλειδαριές θυρών και εξαρτήματα συγκράτησης θυρών

Συμπλήρωμα 2 στη σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 120 της 13.5.2010, σ. 1

M1, N1

12

Προστασία του οδηγού από την κρούση έναντι του μηχανισμού διεύθυνσης σε περίπτωση σύγκρουσης

Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 165 της 26.6.2008, σ. 11

M1, N1

13

Συστήματα πέδησης οχημάτων των κατηγοριών M, N και O

Συμπλήρωμα 5 στη σειρά τροποποιήσεων 10

Διορθωτικά 1 και 2 στην αναθεώρηση 6

Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 11

ΕΕ L 257 της 30.9.2010, σ. 1

ΕΕ L 297 της 13.11.2010, σ. 183

M, N, Ο (2)

13-H

Συστήματα πέδησης επιβατικών αυτοκινήτων

Συμπλήρωμα 9 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 230 της 31.8.2010, σ. 1

M1, N1  (3)

14

Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, συστήματα αγκυρώσεων ISOFIX και αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX

Συμπλήρωμα 2 στη σειρά τροποποιήσεων 06

ΕΕ L 321 της 6.12.2007, σ. 1

M, N

16

Ζώνες ασφαλείας, συστήματα συγκράτησης, συστήματα συγκράτησης παιδιών και συστήματα συγκράτησης παιδιών Isofix

Συμπλήρωμα 17 στη σειρά τροποποιήσεων 04

ΕΕ L 313 της 30.11.2007, σ. 58

M, N

17

Καθίσματα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγματα κεφαλής

Σειρά τροποποιήσεων 08

ΕΕ L 230 της 31.8.2010, σ. 81

M, N

18

Προστασία μηχανοκίνητων οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση

Συμπλήρωμα 2 στη σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 120 της 13.5.2010, σ. 29

M2, M3, N2, N3

19

Εμπρόσθιοι λαμπτήρες ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτων

Συμπλήρωμα 2 στη σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 177 της 10.7.2010, σ. 113

M, N

20

Προβολείς που εκπέμπουν ασύμμετρη δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας ή και τις δύο και είναι εφοδιασμένοι με λαμπτήρες πυράκτωσης αλογόνων (λαμπτήρες Η4)

Σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 177 της 10.7.2010, σ. 170

M, Ν (1)

21

Εσωτερικός εξοπλισμός

Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 188 της 16.7.2008, σ. 32

M1

23

Φανοί οπισθοπορείας για οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους

Συμπλήρωμα 15 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 148 της 12.6.2010, σ. 34

M, N, O

25

Προσκέφαλα (υποστηρίγματα κεφαλής) ενσωματωμένα ή μη ενσωματωμένα στα καθίσματα οχημάτων

Σειρά τροποποιήσεων 04

Διορθωτικό 2 στην αναθεώρηση 1

ΕΕ L 215 της 14.8.2010, σ. 1

M, N

26

Εξωτερικές προεξοχές

Συμπλήρωμα 1 στη σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 215 της 14.8.2010, σ. 27

M1

28

Συσκευές ακουστικής προειδοποίησης και σήματα

Συμπλήρωμα 3 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 185 της 17.7.2010, σ. 1

M, N

31

Προβολείς σφραγισμένης δέσμης αλογόνων (ΣΔΑ) μηχανοκινήτων οχημάτων που εκπέμπουν ασύμμετρη δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας ή και τις δύο

Συμπλήρωμα 7 στη σειρά τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 185 της 17.7.2010, σ. 15

M, N

34

Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαμενές υγρών καυσίμων)

Συμπλήρωμα 2 στη σειρά τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 194 της 23.7.2008, σ. 14

M, N, O

37

Λαμπτήρες πυράκτωσης για χρήση σε εγκεκριμένες μονάδες λαμπτήρων μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

Συμπλήρωμα 34 στη σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 297 της 13.11.2010, σ. 1

M, N, O

38

Οπίσθιοι φανοί ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

Συμπλήρωμα 14 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

Διορθωτικό 1 στο συμπλήρωμα 12

ΕΕ L 148 της 12.6.2010, σ. 55

M, N, O

39

Εξοπλισμός ταχυμέτρου, περιλαμβανομένης και της εγκατάστασής του

Συμπλήρωμα 5 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 120 της 13.5.2010, σ. 40

M, N

43

Υλικά υαλοπινάκων ασφαλείας

Συμπλήρωμα 12 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 230 της 31.8.2010, σ. 119

M, N, O

44

Συστήματα συγκράτησης παιδιών για μηχανοκίνητα οχήματα (“συστήματα συγκράτησης παιδιών”)

Σειρά τροποποιήσεων 04

Διορθωτικό 3 στην αναθεώρηση 2

ΕΕ L 306 της 23.11.2007, σ. 1

M, N

46

Συσκευές έμμεσης όρασης και τοποθέτησή τους

Συμπλήρωμα 4 στη σειρά τροποποιήσεων 02

Διορθωτικό 1 στο συμπλήρωμα 4 της σειράς τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 177 της 10.7.2010, σ. 211

M, N

48

Τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα μηχανοκίνητα οχήματα

Σειρά τροποποιήσεων 04

ΕΕ L 135 της 23.5.2008, σ. 1

M, N, O

55

Στοιχεία μηχανικής ζεύξης συνδυασμών οχημάτων

Συμπλήρωμα 1 στη σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 227 της 28.8.2010, σ. 1

M, N, O

58

Οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και η εγκατάστασή τους· οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης

Σειρά τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 232 της 30.8.2008, σ. 13

N2, N3, O3, O4

61

Εμπορικά οχήματα όσον αφορά της εξωτερικές προεξοχές της προσθίως του οπίσθιου φατνώματος του θαλάμου οδήγησης αυτών

Συμπλήρωμα 1 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 164 της 30.6.2010, σ. 1

N

66

Αντοχή της υπερκατασκευής μεγάλων επιβατηγών οχημάτων

Σειρά τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 84 της 30.3.2011, σ. 1

M2, M3

67

Μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέρια (LPG)

Συμπλήρωμα 7 στη σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 72 της 14.3.2008, σ. 1

M, N

73

Πλευρική προστασία των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων

Συμπλήρωμα 1 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 120 της 13.5.2010, σ. 49

N2, N3, O3, O4

77

Φανοί στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματα

Συμπλήρωμα 12 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 130 της 28.5.2010, σ. 1

M, N

79

Σύστημα διεύθυνσης

Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 137 της 27.5.2008, σ. 25

M, N, O

80

Καθίσματα μεγάλων επιβατικών οχημάτων

Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 01

Διορθωτικό 1 στη σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 164 της 30.6.2010, σ. 18

M2, M3

87

Φανοί ημέρας για μηχανοκίνητα οχήματα

Συμπλήρωμα 14 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

Διορθωτικό 1 στην αναθεώρηση 2

ΕΕ L 164 της 30.6.2010, σ. 46

M, N

89

Περιορισμός ταχύτητας οχημάτων

Συμπλήρωμα 1 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 158 της 19.6.2007, σ. 1

M, N

90

Ανταλλακτικά συγκροτήματα επένδυσης πεδών και επενδύσεις τυμπανόφρενων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά της

Συμπλήρωμα 11 στη σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 130 της 28.5.2010, σ. 19

M, N, O

91

Φανοί πλευρικής σήμανσης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά της

Συμπλήρωμα 11 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 164 της 30.6.2010, σ. 69

M, N, O

93

Πρόσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφηνώσεως και εγκατάστασή της· πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως

Αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 185 της 17.7.2010, σ. 56

N2, N3

94

Προστασία επιβατών σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης

Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 01

Διορθωτικό 2 στη σειρά τροποποιήσεων 01

Διορθωτικό 1 στην αναθεώρηση 1

ΕΕ L 130 της 28.5.2010, σ. 50

M1

95

Προστασία επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης

Συμπλήρωμα 1 στη σειρά τροποποιήσεων 02

ΕΕ L 313 της 30.11.2007, σ. 1

M1, N1

97

Συστήματα συναγερμού οχημάτων (ΣΣΟ)

Αναθεώρηση 1 — Τροποποίηση 1

ΕΕ L 351 της 30.12.2008, σ. 1

M1, N1

98

Προβολείς μηχανοκίνητων οχημάτων εξοπλισμένοι με φωτεινές πηγές εκκένωσης αερίου

Συμπλήρωμα 13 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 164 της 30.6.2010, σ. 92

M, N

99

Φωτεινές πηγές εκκένωσης αερίου για χρήση σε εγκεκριμένες μονάδες λαμπτήρων εκκένωσης αερίου μηχανοκίνητων οχημάτων

Συμπλήρωμα 5 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 164 της 30.6.2010, σ. 151

M, N

100

Ηλεκτρική ασφάλεια

Συμπλήρωμα 1 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

Σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 45 της 14.2.2009, σ. 17

ΕΕ L 57 της 2.3.2011, σ. 54

M, N

102

Συσκευή κλειστής ζεύξης (CCD)· εγκατάσταση εγκεκριμένου τύπου CCD

Αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 351 της 30.12.2008, σ. 44

N2, N3, O3, O4

105

Οχήματα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Συμπλήρωμα 1 στη σειρά τροποποιήσεων 04

ΕΕ L 230 της 31.8.2010, σ. 253

N, O

107

Οχήματα M2 και M3

Σειρά τροποποιήσεων 03

ΕΕ L 255 της 29.9.2010

M2, M3

110

Ειδικά εξαρτήματα για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (ΠΦΑ)

Συμπλήρωμα 6 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 72 της 14.3.2008, σ. 113

M, N

112

Προβολείς μηχανοκίνητων οχημάτων που εκπέμπουν ασυμμετρική δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας ή και της δύο συγχρόνως και είναι εξοπλισμένοι με λαμπτήρες πυράκτωσης ή/και δομοστοιχεία LED

Συμπλήρωμα 12 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 230 της 31.8.2010, σ. 264

M, N

116

Προστασία μηχανοκίνητων οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση

Συμπλήρωμα 2 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 164 της 30.6.2010, σ. 181

M1, N1

118

Συμπεριφορά κατά την καύση υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εσωτερικού ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων

Αρχικός κανονισμός

ΕΕ L 177 της 10.7.2010, σ. 263

M3

121

Θέση και αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών

Συμπλήρωμα 3 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 177 της 10.7.2010, σ. 290

M, N

122

Συστήματα θέρμανσης οχημάτων των κατηγοριών M, N και O

Συμπλήρωμα 1 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 164 της 30.6.2010, σ. 231

M, N, O

123

Προσαρμοζόμενα συστήματα εμπρόσθιου φωτισμού (ΣΕΦ) για μηχανοκίνητα οχήματα

Συμπλήρωμα 4 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 222 της 24.8.2010, σ. 1

M, N

125

Πρόσω οπτικό πεδίο

Συμπλήρωμα 2 στην αρχική έκδοση του κανονισμού

ΕΕ L 200 της 31.7.2010, σ. 38

M1


(1)  Οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 1, 8 και 20 δεν ισχύουν για την έγκριση τύπου ΕΚ των νέων οχημάτων.

(2)  Συμπεριλαμβανομένων, με σκοπό την έγκριση τύπου ΕΚ για νέους τύπους οχημάτων της κατηγορίας N1 και την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων της κατηγορίας N1, των απαιτήσεων συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής και ελέγχου ευστάθειας κατεύθυνσης οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα 21 αυτού.

(3)  Συμπεριλαμβανομένων, με σκοπό την έγκριση τύπου ΕΚ για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών N1 και M1 και την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων των κατηγοριών N1 και M1, των απαιτήσεων οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα 9 αυτού.»


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 408/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 θεσπίζει νέο πλαίσιο για την παραγωγή των συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τις πωλήσεις και τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με κατάλληλο τεχνικό μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή.

(3)

Για λόγους εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας, στο αρχείο διαβίβασης περιλαμβάνεται ένας σηματοδότης που δείχνει εάν οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες σχετικά με την ουσία, τη χημική κλάση, την κατηγορία προϊόντων ή την κύρια ομάδα είναι εμπιστευτικές ή όχι.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο «Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)». Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά στο ενιαίο σημείο εισόδου δεδομένων της Eurostat.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δεδομένα τηρώντας τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται από την Επιτροπή (Eurostat).

Άρθρο 2

Ο τεχνικός μορφότυπος για τη διαβίβαση των στοιχείων στην Επιτροπή (Eurostat) περιγράφεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μορφότυπος για τη διαβίβαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά

Τα αρχεία διαβίβασης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αριθμός

Πεδίο

Παρατηρήσεις

1

Χώρα

Αλφαβητικός κωδικός 3 χαρακτήρων (π.χ. FRA)

2

Έτος

π.χ. 2010

3

Κύρια ομάδα

Κωδικοί που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009, όπως επικαιροποιήθηκαν τελευταία

4

Κατηγορίες προϊόντων

 

5

Χημική κλάση

 

6

Ουσία

 

7

Για τα πεδία αριθ. 3, 4, 5 και 6, πωληθείσα ποσότητα

Εκφράζεται σε χιλιόγραμμα ουσιών.

8

Για τα πεδία αριθ. 3, 4, 5 και 6, ο σηματοδότης εμπιστευτικότητας

Ναι/Όχι


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 409/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 619/2008 σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 161 παράγραφος 3, το άρθρο 164 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 170, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαρκής δημοπρασία όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το φυσικό βούτυρο σε τεμάχια του κωδικού ex ex 0405 10 19 9700, το βουτυρέλαιο σε δοχεία του κωδικού ex ex 0405 90 10 9000 και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη του κωδικού ex ex 0402 10 19 9000, και καθορίστηκαν οι κανόνες για τη διαδικασία. Ειδικότερα, προβλέπονται περίοδοι υποβολής προσφορών κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να υποβληθούν προσφορές.

(2)

Για την καλύτερη αντιμετώπιση της επιδείνωσης της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων που παρουσιάστηκε στις αρχές του 2009, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 619/2008 τροποποιήθηκε προκειμένου να προβλεφθούν δύο περίοδοι υποβολής προσφορών ανά μήνα. Έκτοτε, η κατάσταση της αγοράς βελτιώθηκε σημαντικά και είναι σκόπιμο να καθοριστεί μία περίοδος υποβολής προσφορών ανά μήνα.

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 619/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 619/2008, η εισαγωγική φράση του τρίτου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε περίοδος υποβολής προσφορών λήγει στις 13:00 (ώρα Βρυξελλών), την τρίτη Τρίτη κάθε μηνός, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 20.


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 410/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 259/2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 42 σημείο 8β,

Μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση που εκδόθηκε για τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-92/09 και C-93/09 (2) σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από τα ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να γίνεται διάκριση ανάλογα με τα σχετικά κριτήρια, όπως τις περιόδους κατά τις οποίες έλαβαν τέτοιες ενισχύσεις, τη συχνότητα ή ακόμη το είδος και τη σημασία αυτών, προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον το Δικαστήριο κήρυξε ανίσχυρες τις σχετικές διατάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των φυσικών προσώπων όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί, σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης των διαφόρων επιδιωκόμενων στόχων με την υποχρέωση δημοσιοποίησης πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 259/2008 της Επιτροπής (3), ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τα φυσικά πρόσωπα.

(2)

Συνεπώς, για λόγους διαφάνειας, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί επίσημα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 259/2008 αναλόγως, εν αναμονή της θέσπισης νέου καθεστώτος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι αντιρρήσεις που διατύπωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 259/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η δημοσιοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 44α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για τους δικαιούχους που είναι νομικά πρόσωπα:»·

β)

το στοιχείο α) απαλείφεται·

γ)

τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

την πλήρη εταιρική επωνυμία όπως έχει καταχωριστεί, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα με αυτόνομη νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους·

γ)

την πλήρη επωνυμία της ένωσης όπως έχει καταχωριστεί ή την επισήμως αναγνωρισμένη επωνυμία, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενώσεις νομικών προσώπων χωρίς δική τους νομική προσωπικότητα·»·

2.

η παράγραφος 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Για τα νομικά πρόσωπα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιούν λεπτομερέστερα στοιχεία από εκείνα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(2)  Απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2010 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-92/09 και C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR και Hartmut Eifert/Land Hessen, που δεν δημοσιεύτηκε ακόμη στη Συλλογή.

(3)  ΕΕ L 76 της 19.3.2008, σ. 28.


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 411/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Απριλίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

74,8

MA

44,1

TN

118,7

TR

86,7

ZZ

81,1

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

MA

78,8

TR

105,8

ZZ

92,3

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

54,1

IL

71,7

MA

48,8

TN

48,2

TR

78,3

ZZ

60,2

0805 50 10

TR

50,2

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

79,0

BR

80,7

CA

111,8

CL

89,5

CN

108,0

MK

50,2

NZ

116,6

US

123,5

ZA

82,0

ZZ

93,5

0808 20 50

AR

84,3

CL

114,4

CN

65,7

ZA

96,4

ZZ

90,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/28


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 412/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν για την υποπερίοδο του Απριλίου 2011 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (3), και ιδίως το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άνοιξε ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού και καθόρισε τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων αυτών που κατανέμονται ανά χώρα καταγωγής και υποδιαιρούνται σε πολλές υποπεριόδους σύμφωνα με το παράρτημα IX του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Για τις ποσοστώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98, η δεύτερη υποπερίοδος είναι εκείνη του μηνός Απριλίου.

(3)

Από την κοινοποίηση βάσει του άρθρου 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 προκύπτει ότι για την ποσόστωση που φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4130 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Απριλίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητα η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιον βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες για τη σχετική ποσόστωση.

(4)

Από την προαναφερόμενη κοινοποίηση προκύπτει εξάλλου ότι για τις ποσοστώσεις που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Απριλίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98, αφορούν ποσότητα κατώτερη από τη διαθέσιμη ποσότητα.

(5)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν για τις ποσοστώσεις που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο των ποσοστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98.

(6)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο της ποσόστωσης που φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4130 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Απριλίου 2011, εκδίδονται πιστοποιητικά για τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής που καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 για την επόμενη υποπερίοδο των ποσοστώσεων, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες που κατανέμονται για την υποπερίοδο του μηνός Απριλίου 2011 και διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98

Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του μηνός Απριλίου 2011

Συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο του μηνός Ιουλίου 2011

(σε kg)

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

09.4127

 (1)

23 847 531

Ταϊλάνδη

09.4128

 (1)

11 108 417

Αυστραλία

09.4129

 (1)

713 000

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4130

0,851981 %

0


(1)  Οι αιτήσεις αφορούν ποσότητες κατώτερες ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: επομένως, όλες οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές.


ΟΔΗΓΙΕΣ

28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓΊΑ 2011/56/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία cyproconazole ως δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (3) καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της δεύτερης και της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και θεσπίζουν κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία cyproconazole.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 ο κοινοποιών απέσυρε την υποστήριξή του για την καταχώριση της εν λόγω δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την παραλαβή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η απόφαση 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες (4) για τη μη καταχώριση της ουσίας cyproconazole.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ο αρχικός κοινοποιών (στο εξής «ο αιτών») υπέβαλε νέα αίτηση ζητώντας την εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 14 έως 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (5).

(4)

Η αίτηση υποβλήθηκε στην Ιρλανδία που είχε οριστεί κράτος μέλος-εισηγητής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002. Τηρήθηκε ο χρονικός περιορισμός για την ταχεία διαδικασία. Οι προδιαγραφές της δραστικής ουσίας και οι προβλεπόμενες χρήσεις είναι ίδιες με εκείνες που περιέχονται στην απόφαση 2008/934/ΕΚ. Η αίτηση αυτή είναι επίσης σύμφωνη με τις υπόλοιπες ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008.

(5)

Η Ιρλανδία αξιολόγησε τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα και εκπόνησε συμπληρωματική έκθεση. Κοινοποίησε αυτή την έκθεση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή») και στην Επιτροπή στις 12 Φεβρουαρίου 2010. Η Αρχή γνωστοποίησε τη συμπληρωματική έκθεση στα άλλα κράτη μέλη και στον αιτούντα για υποβολή σχολίων και διαβίβασε τα σχόλια που έλαβε στην Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 και κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, η Αρχή παρουσίασε το πόρισμά της για την ουσία cyproconazole στην Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου 2010 (6). Το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης, η συμπληρωματική έκθεση και τα συμπεράσματα της Αρχής επανεξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 11 Μαρτίου 2011 με τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία cyproconazole.

(6)

Από τις διάφορες εξετάσεις προέκυψε ότι από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία cyproconazole μπορεί να αναμένεται να πληρούν, γενικά, τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν στην έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καταχωριστεί η ουσία cyproconazole στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία μπορούν να χορηγηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

(7)

Με την επιφύλαξη αυτού του συμπεράσματος, κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρωθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ορισμένα σημεία. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ορίζει ότι η καταχώριση μιας ουσίας στο παράρτημα I μπορεί να υπόκειται σε προϋποθέσεις. Επομένως, είναι σκόπιμο να ζητηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει περαιτέρω επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά την τοξικολογική σημασία των προσμείξεων στις τεχνικές προδιαγραφές, τις αναλυτικές μεθόδους για την παρακολούθηση της ουσίας cyproconazole στο έδαφος, στα σωματικά υγρά και τους σωματικούς ιστούς, τα υπολείμματα των μεταβολιτών που αποτελούν παράγωγα του τριαζόλιου (TDMs) στις κύριες καλλιέργειες, στις καλλιέργειες αμειψισποράς και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα φυτοφάγα θηλαστικά και τον πιθανό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εκλεκτικής αποδόμησης και/ή μετατροπής του μείγματος των ισομερών.

(8)

Πριν από την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την καταχώριση.

(9)

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που ορίζονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ ως αποτέλεσμα της καταχώρισης μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I, πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη περίοδος έξι μηνών μετά την καταχώριση για να επανεξετάσουν τις ισχύουσες άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν cyproconazole ώστε να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ, και ιδίως στο άρθρο 13, καθώς και οι συναφείς όροι που καθορίζονται στο παράρτημα I. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιήσουν, να αντικαταστήσουν ή να ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, τις υπάρχουσες εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω προθεσμία, πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την υποβολή και την αξιολόγηση του αναφερόμενου στο παράρτημα III πλήρους φακέλου κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος για κάθε προβλεπόμενη χρήση, σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που ορίζονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(10)

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες καταχωρίσεις στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ δραστικών ουσιών οι οποίες αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (7) έχει δείξει ότι μπορεί να προκύψουν δυσκολίες κατά την ερμηνεία των καθηκόντων που έχουν οι κάτοχοι υφιστάμενων εγκρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε στοιχεία. Συνεπώς, για να αποφευχθούν περαιτέρω δυσκολίες, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα των κρατών μελών, και ιδίως το καθήκον να επαληθεύουν ότι ο κάτοχος μιας έγκρισης αποδεικνύει την πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, αυτή η διευκρίνιση δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη ή στους κατόχους εγκρίσεων σε σύγκριση με τις οδηγίες που έχουν εγκριθεί έως σήμερα για την τροποποίηση του παραρτήματος I.

(11)

Επομένως, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(12)

Η απόφαση 2008/934/ΕΚ προβλέπει τη μη καταχώριση της ουσίας cyproconazole και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Είναι ανάγκη να απαλειφθεί η εγγραφή που περιέχει την ουσία cyproconazole στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

(13)

Επομένως, η απόφαση 2008/934/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η γραμμή που αφορά την ουσία cyproconazole στο παράρτημα της απόφασης 2008/934/ΕΚ διαγράφεται.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, τις ισχύουσες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία cyproconazole ως δραστική ουσία έως τις 30 Νοεμβρίου 2011.

Έως την ημερομηνία αυτή εξακριβώνουν, ιδίως, εάν πληρούνται οι όροι του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας σχετικά με την ουσία cyproconazole με εξαίρεση τους όρους του μέρους Β της καταχώρισης που αφορά την εν λόγω δραστική ουσία, και εάν ο κάτοχος της άδειας διαθέτει φάκελο ή έχει πρόσβαση σε φάκελο που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 της εν λόγω οδηγίας.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει cyproconazole, είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί στο σύνολό τους στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ έως τις 31 Μαΐου 2011 το αργότερο, τα κράτη μέλη επαναξιολογούν το προϊόν σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με βάση φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος B της καταχώρισης στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας σχετικά με την ουσία cyproconazole. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, προσδιορίζουν κατά πόσον το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Ύστερα από αυτή την εξακρίβωση, τα κράτη μέλη:

α)

σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει την ουσία cyproconazole ως τη μόνη δραστική ουσία, κατά περίπτωση, τροποποιούν ή ανακαλούν την έγκριση έως τις 31 Μαΐου 2015 το αργότερο, ή

β)

σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει την ουσία cyproconazole ως μία από πολλές δραστικές ουσίες, κατά περίπτωση, τροποποιούν ή ανακαλούν την έγκριση έως τις 31 Μαΐου 2015 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη οδηγία ή στις οδηγίες με τις οποίες καταχωρίστηκαν η σχετική ουσία ή ουσίες στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφόσον η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2011.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 333 της 11.12.2008, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 5.

(6)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· πόρισμα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία cyproconazole. ΕFSA Journal 2010· 8(11):1897. [73 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1897. Διατίθεται στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu.

(7)  ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο τέλος του πίνακα του παραρτήματος I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

Αριθ,

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Έναρξη ισχύος

Λήξη της καταχώρισης

Ειδικές διατάξεις

«358

Cyproconazole

Αριθ. CAS: 94361-06-5

Αριθ. CIPAC: 600

(2RS,3RS·2RS,3SR)-2-(4-χλωροφαινυλο)-3-κυκλοπροπυλο-1-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)βουταν-2-όλη

≥ 940 g/kg

1η Ιουνίου 2011

31 Μαΐου 2021

ΜΕΡΟΣ Α

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μυκητοκτόνο.

ΜΕΡΟΣ Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την cyproconazole και ιδίως των προσαρτημάτων I και II όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 11 Μαρτίου 2011.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

α)

την έκθεση των καταναλωτών μέσω της διατροφής στα υπολείμματα των μεταβολιτών που αποτελούν παράγωγα του τριαζολίου (TDMs)·

β)

στον κίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Οι όροι χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου, όπου χρειάζεται.

Τα οικεία κράτη μέλη ζητούν να υποβληθούν επιβεβαιωτικά στοιχεία σχετικά με:

α)

την τοξικολογική σημασία των προσμείξεων στις τεχνικές προδιαγραφές·

β)

τις αναλυτικές μεθόδους για την παρακολούθηση της ουσίας cyproconazole στο έδαφος, στα σωματικά υγρά και τους σωματικούς ιστούς·

γ)

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους μεταβολίτες που είναι παράγωγα του τριαζολίου (TDM) στις κύριες καλλιέργειες, τις καλλιέργειες αμειψισποράς και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης·

δ)

τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα φυτοφάγα θηλαστικά·

ε)

τον ενδεχόμενο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εκλεκτικής αποδόμησης και/ή μετατροπής του μείγματος ισομερών.

Τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίσουν ότι ο αιτών υποβάλει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ορίζονται στο στοιχείο α) έως την 1η Δεκεμβρίου 2011 , τις πληροφορίες που ορίζονται στα στοιχεία β), γ) και δ) έως την 31η Μαΐου 2013 και τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο ε) εντός δύο ετών ύστερα από την έκδοση των ειδικών οδηγιών.»


(1)  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρέχονται στην έκθεση ανασκόπησης.


28.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 108/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓΊΑ 2011/57/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία fluometuron ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (3) καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της δεύτερης και της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και θεσπίζουν κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία fluometuron.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 οι κοινοποιούντες απέσυραν την υποστήριξή τους για την καταχώριση της εν λόγω δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την παραλαβή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης. Συνεπώς, η απόφαση 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες (4) εκδόθηκε για τη μη καταχώριση της ουσίας fluometuron.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι αρχικοί κοινοποιούντες (στο εξής «οι αιτούντες») υπέβαλαν νέα αίτηση ζητώντας την εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 14 έως 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (5).

(4)

Η αίτηση υποβλήθηκε στην Ελλάδα, η οποία είχε οριστεί κράτος μέλος-εισηγητής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002. Τηρήθηκε ο χρονικός περιορισμός για την ταχεία διαδικασία. Οι προδιαγραφές της δραστικής ουσίας και οι προβλεπόμενες χρήσεις είναι ίδιες με εκείνες που περιέχονται στην απόφαση 2008/934/ΕΚ. Η αίτηση αυτή είναι επίσης σύμφωνη με τις υπόλοιπες ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008.

(5)

Η Ελλάδα αξιολόγησε τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες και εκπόνησε συμπληρωματική έκθεση. Κοινοποίησε την εν λόγω έκθεση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») και στην Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου 2010. Η Αρχή γνωστοποίησε τη συμπληρωματική έκθεση στα άλλα κράτη μέλη και στον αιτούντα για υποβολή σχολίων και διαβίβασε τα σχόλια που έλαβε στην Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 και μετά από αίτημα της Επιτροπής, η Αρχή παρουσίασε τα συμπεράσματά της για την ουσία fluometuron στην Επιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου 2010 (6). Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης, η συμπληρωματική έκθεση και τα συμπεράσματα της Αρχής επανεξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 11 Μαρτίου 2011 υπό τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία fluometuron.

(6)

Από τις διάφορες εξετάσεις προέκυψε ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία fluometuron μπορεί να αναμένεται να πληρούν, γενικά, τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν στην έκθεση επανεξέτασης της Επιτροπής. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καταχωριστεί η ουσία fluometuron στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία μπορούν να χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

(7)

Με την επιφύλαξη αυτού του συμπεράσματος, ενδείκνυται να συγκεντρωθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με κάποια συγκεκριμένα σημεία. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ορίζει ότι η καταχώριση μιας ουσίας στο παράρτημα I ενδέχεται να υπόκειται σε όρους. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από τους αιτούντες να προσκομίσουν περαιτέρω πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν τις τοξικολογικές ιδιότητες του μεταβολίτη φυτών τριφθοροοξικό οξύ και τις αναλυτικές μεθόδους για την παρακολούθηση της ουσίας fluometuron στον αέρα και του μεταβολίτη εδάφους τριφθορομεθυλανιλίνη στον αέρα και το έδαφος. Στην περίπτωση που η ουσία fluometuron ταξινομείται, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), ως «ύποπτη για πρόκληση καρκίνου», τα οικεία κράτη μέλη πρέπει να ζητήσουν την υποβολή περαιτέρω πληροφοριών που να επιβεβαιώνουν τη σημασία των μεταβολιτών εδάφους desmethyl-fluometuron και τριφθορομεθυλανιλίνη για τα υπόγεια ύδατα.

(8)

Πριν από την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I πρέπει να μεσολαβεί εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την καταχώριση.

(9)

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που ορίζονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ ως αποτέλεσμα της καταχώρισης μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I, θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη περίοδος έξι μηνών μετά την καταχώριση, για να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν fluometuron, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ, ιδίως στο άρθρο 13, και οι συναφείς όροι που καθορίζονται στο παράρτημα I. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιήσουν, να αντικαταστήσουν ή να ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, τις υπάρχουσες εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω προθεσμία, πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την υποβολή και την αξιολόγηση του αναφερόμενου στο παράρτημα III πλήρους φακέλου κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος για κάθε προβλεπόμενη χρήση, σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που ορίζονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(10)

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες καταχωρίσεις δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι οποίες αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (8), έχει δείξει ότι μπορεί να προκύψουν δυσκολίες κατά την ερμηνεία των καθηκόντων που έχουν οι κάτοχοι υφιστάμενων εγκρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε στοιχεία. Συνεπώς, για να αποφευχθούν περαιτέρω δυσκολίες, κρίνεται αναγκαίο να διασαφηνιστούν τα καθήκοντα των κρατών μελών, και ιδίως το καθήκον να επαληθεύουν ότι ο κάτοχος μιας έγκρισης αποδεικνύει την πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, η εν λόγω διασαφήνιση δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη ή στους κατόχους των εγκρίσεων, σε σχέση με τις οδηγίες που έχουν έως τώρα εκδοθεί για την τροποποίηση του παραρτήματος I.

(11)

Επομένως, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(12)

Η απόφαση 2008/934/ΕΚ προβλέπει τη μη καταχώριση της ουσίας fluometuron και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Είναι ανάγκη να διαγραφεί η σειρά που περιέχει την ουσία fluometuron στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

(13)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση 2008/934/ΕΚ.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιείται όπως καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η γραμμή που αφορά την ουσία fluometuron στο παράρτημα της απόφασης 2008/934/ΕΚ διαγράφεται.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, τις ισχύουσες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία fluometuron ως δραστική ουσία έως τις 30 Νοεμβρίου 2011.

Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύουν, ιδίως, ότι πληρούνται οι όροι του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας σχετικά με την ουσία fluometuron, με εξαίρεση τους όρους του μέρους Β της καταχώρισης που αφορά την εν λόγω δραστική ουσία, και ότι ο κάτοχος της έγκρισης διαθέτει φάκελο ή έχει πρόσβαση σε φάκελο που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 της εν λόγω οδηγίας.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την ουσία fluometuron, είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί στο σύνολό τους στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ έως τις 31 Μαΐου 2011 το αργότερο, τα κράτη μέλη επαναξιολογούν το προϊόν σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με βάση φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος B της καταχώρισης στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας σχετικά με την ουσία fluometuron. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, προσδιορίζουν κατά πόσον το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Ύστερα από αυτή την εξακρίβωση, τα κράτη μέλη:

α)

σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει την ουσία fluometuron ως τη μόνη δραστική ουσία, κατά περίπτωση, τροποποιούν ή ανακαλούν την έγκριση έως τις 31 Μαΐου 2015 το αργότερο· ή

β)

σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει την ουσία fluometuron ως μία από πολλές δραστικές ουσίες τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, την έγκριση έως τις 31 Μαΐου 2015 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη οδηγία ή στις αντίστοιχες οδηγίες με την οποία ή τις οποίες καταχωρίστηκαν η σχετική ουσία ή οι σχετικές ουσίες στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2011.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 333 της 11.12.2008, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 5.

(6)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· πόρισμα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης επικινδυνότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά τη δραστική ουσία fluometuron. EFSA Journal 2011· 9(1):1958. [σ. 54] doi:10.2903/j.efsa.2011.1958. Διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο τέλος του πίνακα του παραρτήματος I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθμός

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Έναρξη ισχύος

Λήξη της καταχώρισης

Ιδιαίτεροι όροι

«343

Fluometuron

Αριθ. CAS: 2164-17-2

αριθ. CIPAC: 159

1,1-διμεθυλο-3-(α,α,α-τριφθορο-μ-τολυλ)ουρία

≥ 940 g/kg

1η Ιουνίου 2011

31 Μαΐου 2021

ΜΕΡΟΣ Α

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως παρασιτοκτόνο μόνο σε βαμβάκι.

ΜΕΡΟΣ Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία fluometuron και ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκαν από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 11 Μαρτίου 2011.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

α)

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών και των εργαζομένων και εξασφαλίζουν ότι οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας·

β)

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθές έδαφος και/ή ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες· εξασφαλίζουν ότι οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και την υποχρέωση εφαρμογής προγραμμάτων παρακολούθησης για να ελέγχεται η πιθανή έκπλυση της ουσίας fluometuron και των μεταβολιτών εδάφους desmethyl-fluometuron και τριφθορομεθυλανιλίνης σε ευπαθείς περιοχές, όπου ένδεικνυται·

γ)

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο από μακροοργανισμούς του εδάφους που δεν αποτελούν στόχο, εκτός γαιοσκωλήκων και μη στοχευόμενων φυτών, και εξασφαλίζουν ότι οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυνσης κινδύνων, όπου ενδείκνυται.

Τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες υποβάλλουν στην Επιτροπή περαιτέρω επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά:

α)

τις τοξικολογικές ιδιότητες του μεταβολίτη φυτών τριφθοροοξικό οξύ·

β)

τις αναλυτικές μεθόδους για την παρακολούθηση της ουσίας fluometuron στον αέρα·

γ)

τις αναλυτικές μεθόδους για την παρακολούθηση του μεταβολίτη εδάφους τριφθορομεθυλανιλίνη στον αέρα και το έδαφος·

δ)

τη σημασία για τα υπόγεια ύδατα των μεταβολιτών εδάφους desmethyl-fluometuron και τριφθορομεθυλανιλίνη, εάν η ουσία fluometuron ταξινομείται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως «ύποπτη για πρόκληση καρκίνου».

Τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες υποβάλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2013, τις πληροφορίες που ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) και τις πληροφορίες που ορίζονται στο στοιχείο δ) εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ταξινόμησης της ουσίας fluometuron.»


(1)  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρέχονται στην έκθεση ανασκόπησης.