ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2011.086.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
1 Απριλίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 310/2011 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2011, για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazine, tetradifon και triforine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 311/2011 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

51

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2011 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

53

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 313/2011 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

55

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 314/2011 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

57

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 315/2011 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

59

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 316/2011 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

61

 

*

Κανονισμός εφαρμογής (ΕΕ) αριθ. 317/2011 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, για 147η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

63

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 318/2011 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

65

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2011 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11

67

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 320/2011 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών από την 1η Απριλίου 2011

69

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2011/203/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/445/ΚΕΠΠΑ για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στη Γεωργία

72

 

 

2011/204/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στη Δανία και στις Κάτω Χώρες το 2010 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1979]

73

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

 

 

2011/205/ΕΕ

 

*

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Μαρτίου 2011, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (ΕΚΤ/2011/2)

75

 

 

2011/206/ΕΕ

 

*

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Μαρτίου 2011, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/18 σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2011/3)

77

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1004/2010 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2010, για τη μείωση ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων όσον αφορά το 2010 λόγω της υπεραλίευσης που διαπιστώθηκε κατά το προηγούμενο έτος (ΕΕ L 291 της 9.11.2010)

78

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 310/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Μαρτίου 2011

για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazine, tetradifon και triforine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις δραστικές ουσίες aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazine και triforine έχουν οριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος B του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες fomesafen, methabenzthiazuron και tetradifon έχουν οριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Η μη καταχώριση της aldicarb στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) προβλέπεται στην απόφαση 2003/199/ΕΚ του Συμβουλίου (3) και ορισμένα κράτη μέλη επιτρεπόταν να χορηγήσουν περίοδο χάριτος που έληγε το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η μη καταχώριση των ουσιών bromopropylate, chlorfenvinphos, EPTC, ethion, fomesafen, tetradifon και triforine προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής (4) και ορισμένα κράτη μέλη επιτρεπόταν να χορηγήσουν περίοδο χάριτος που έληγε το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η μη καταχώριση της ουσίας endosulfan στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπεται στην απόφαση 2005/864/ΕΚ της Επιτροπής (5) και ορισμένα κράτη μέλη επιτρεπόταν να χορηγήσουν περίοδο χάριτος που έληγε το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η μη καταχώριση της ουσίας fenthion στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπεται στην απόφαση 2004/140/ΕΚ της Επιτροπής (6) και ορισμένα κράτη μέλη επιτρεπόταν να χορηγήσουν περίοδο χάριτος που έληγε το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η μη καταχώριση της ουσίας thabenzthiazuron στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπεται στην απόφαση 2006/302/ΕΚ της Επιτροπής (7) και ορισμένα κράτη μέλη επιτρεπόταν να χορηγήσουν περίοδο χάριτος που έληγε το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η μη καταχώριση της ουσίας methidathion στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπεται στην απόφαση 2004/129/ΕΚ της Επιτροπής (8) και ορισμένα κράτη μέλη επιτρεπόταν να χορηγήσουν περίοδο χάριτος που έληγε το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η μη καταχώριση της ουσίας simazine στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπεται στην απόφαση 2004/247/ΕΚ της Επιτροπής (9) και ορισμένα κράτη μέλη επιτρεπόταν να χορηγήσουν περίοδο χάριτος που έληγε το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

(3)

Δεδομένου ότι αυτές οι περίοδοι χάριτος έχουν εκπνεύσει, είναι σκόπιμο να μειωθούν τα ΑΟΚ αυτών των ουσιών στο οικείο επίπεδο αναλυτικού προσδιορισμού (LOD). Αυτή η μείωση δεν πρέπει να εφαρμοστεί στα CXL (ΑΟΚ του Codex) με βάση τις χρήσεις σε τρίτες χώρες, δεδομένου ότι αυτά τα CXL είναι αποδεκτά όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή. Και δεν πρέπει να εφαρμοστεί ούτε στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν οριστεί ΑΟΚ συγκεκριμένα ως ανοχές κατά την εισαγωγή.

(4)

Η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», να γνωμοδοτήσει για τις CXL με βάση τις χρήσεις σε τρίτες χώρες για τις ουσίες bromopropylate, methidathion και triforine, εξετάζοντας ειδικότερα τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα. Η Αρχή εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες για τις ουσίες αυτές, τις διαβίβασε στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(5)

Στη γνώμη της στις 31 Μαΐου 2010 (10) σχετικά με την ουσία bromopropylate, η Αρχή κατέληξε ότι τα υπάρχοντα CXL για εσπεριδοειδή, μηλοειδή και σταφύλια δεν μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτά όσον αφορά την έκθεση του καταναλωτή. Επομένως, τα ισχύοντα ΑΟΚ για τις εν λόγω καλλιέργειες πρέπει να μειωθούν στο οικείο επίπεδο αναλυτικού προσδιορισμού (LOD).

(6)

Στη γνώμη της στις 31 Μαΐου 2010 (11) για την ουσία methidathion η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν τα υπάρχοντα ΑΟΚ για εσπεριδοειδή, κεράσια, ροδάκινα, ελιές, κρεμμύδια, τομάτες, αγγούρια, λάχανα, ξηρά μπιζέλια, κραμβόσπορους, σπόρους ηλίανθου, αραβόσιτο, τσάι, μηλοειδή και ανανά. Όσον αφορά τα μηλοειδή και τον ανανά, ωστόσο, η Αρχή πρότεινε νέα ΑΟΚ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Όσον αφορά τα μπιζέλια με το λοβό και το λυκίσκο, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα ΑΟΚ έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου και δεν απαιτούνται πλέον για το διεθνές εμπόριο. Επομένως, τα ισχύοντα ΑΟΚ για τις εν λόγω καλλιέργειες πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(7)

Στη γνώμη της στις 31 Μαΐου 2010 (12) σχετικά με την ουσία triforine, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν τα υπάρχοντα ΑΟΚ για μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, φραγκοστάφυλα, πράσινα φραγκοστάφυλα, κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, σίτο και λυκίσκο. Επομένως, τα ισχύοντα ΑΟΚ για τις εν λόγω καλλιέργειες πρέπει να μειωθούν στο οικείο επίπεδο αναλυτικού προσδιορισμού (LOD).

(8)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων όσον αφορά την ανάγκη για προσαρμογή ορισμένων επιπέδων αναλυτικού προσδιορισμού (LOD). Όσον αφορά τις ουσίες bromopropylate, EPTC, fenthion, methabenzthiazuron, simazine, tetradifon και triforine, τα εργαστήρια αναφοράς κατέληξαν ότι για ορισμένα αγαθά η τεχνική εξέλιξη επιτρέπει τον ορισμό χαμηλότερων LOD. Επιπλέον, αυτά τα εργαστήρια συμβούλεψαν να αυξηθεί το LOD της ουσίας aldicarb στις καρυδιές και στα βολβώδη λαχανικά, της ουσίας chlorfenvinphos στις καρυδιές, στα βολβώδη λαχανικά, στους ελαιούχους σπόρους και καρπούς, της ουσίας endosulfan στα βολβώδη λαχανικά, της ουσίας ethion στις καρυδιές, στα βολβώδη λαχανικά, στο τσάϊ, στον καφέ, στα αφεψήματα βοτάνων και στο κακάο, στους λυκίσκους και στα μπαχαρικά, της ουσίας fenthion στις καρυδιές και στα βολβώδη λαχανικά, της ουσίας fomesafen στις καρυδιές, στα βολβώδη λαχανικά, στους ελαιούχους σπόρους και καρπούς, στο τσάϊ, στον καφέ, στα αφεψήματα βοτάνων και στο κακάο, στους λυκίσκους και στα μπαχαρικά και της ουσίας methidathion στα βολβώδη λαχανικά, στους ελαιούχους σπόρους και καρπούς.

(9)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και τις τεχνικές συμβουλές αυτών των εργαστηρίων και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το εξεταζόμενο θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(10)

Μέσω της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

(11)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(12)

Επομένως, τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(13)

Για να καταστεί δυνατή η συνήθης εμπορία, επεξεργασία και κατανάλωση των προϊόντων, ο κανονισμός προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία το μοντέλο της Αρχής για την εκτίμηση σοβαρής και χρόνιας επικινδυνότητας δείχνει ότι τηρείται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ενώ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Όσον αφορά τις δραστικές ουσίες και τα προϊόντα που αναφέρονται στον ακόλουθο κατάλογο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να ισχύει για προϊόντα που παράχθηκαν πριν από τις 21 Οκτωβρίου 2011:

α)   aldicarb: σιτηρά·

β)   bromopropylate: ζελέ κυδωνιού, κρασί, σταφίδες, χυμός τομάτας, διατηρημένες τομάτες, φασόλια, αφεψήματα βοτάνων (άνθη)·

γ)   chlorfenvinphos: καλλιεργούμενα μανιτάρια·

δ)   endosulfan: διατηρημένες τομάτες, κρασί, σταφύλια, χυμός αχλαδιών, χυμός τομάτας, χυμός σταφυλιών, αφεψήματα βοτάνων (άνθη, φύλλα, ρίζες)·

ε)   EPTC νιφάδες γεωμήλων, τηγανητές πατάτες, αραβόσιτος, σπέρματα ηλιοτρόπιου, ψυχανθή··: EPTC νιφάδες γεωμήλων, τηγανητές πατάτες, αραβόσιτος, σπέρματα ηλιοτρόπιου, ψυχανθή·

στ)   ethion: χυμός αζαρόλου, χυμός ανόνης της χεριμολίας (cherimoya) και χυμός γκουάβας, φακές, φύτρα μπαμπού, αποξηραμένα βότανα (φασκόμηλο, δεντρολίβανο, θυμάρι, βασιλικός, φύλλα δάφνης και εστραγκόν)·

ζ)   fenthion: ελαιόλαδο·

η)   fomesafen: φασόλια και μπιζέλια (με και χωρίς λοβό, όσπρια), σόγια·

θ)   methabenzthiazuron: όλα τα λαχανικά·

ι)   methidathion: όλα τα φρούτα και λαχανικά εκτός από τα εσπεριδοειδή· ξηρά μπιζέλια, αραβόσιτο, σόργο, σπέρματα ηλιοτρόπιου και κραμβόσποροι·

ια)   simazine: όλα τα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ελαιούχοι σπόροι και καρποί, σιτηρά·

ιβ)   tetradifon: κρασί, σταφίδες, όσπρια·

ιγ)   triforine: όλα τα φρούτα και τα λαχανικά εκτός από τα μηλοειδή.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 21 Οκτωβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 76 της 22.3.2003, σ. 21.

(4)  ΕΕ L 319 της 23.11.2002, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 317 της 3.12.2005, σ. 25.

(6)  ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 32.

(7)  ΕΕ L 112 της 26.4.2006, σ. 15.

(8)  ΕΕ L 37 της 10.2.2004, σ. 27.

(9)  ΕΕ L 78 της 16.3.2004, σ. 50.

(10)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate (εκτίμηση ως προς την ασφάλεια των καταναλωτών για ορισμένα ΑΟΚ της ΕΕ που έχουν οριστεί για την ουσία bromopropylate). Δελτίο ΕΑΑΤ 2010· 8(6):1640. [σελ. 26]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion (εκτίμηση ως προς την ασφάλεια των καταναλωτών για ορισμένα ΑΟΚ της ΕΕ που έχουν οριστεί για την ουσία methidathion). Δελτίο ΕΑΑΤ 2010· 8(6):1639. [σελ. 49]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission (εκτίμηση των ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία triforine που έχουν οριστεί από την επιτροπή του κώδικα τροφίμων). Δελτίο ΕΑΑΤ 2010· 8(6):1638. [σελ. 22]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα II, οι στήλες για τις ουσίες aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazine και triforine αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Αλντικάρμπ (Aldicarb) (άθροισμα του aldicarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως aldicarb)

Bromopropylate (F)

Chlorfenvinphos (F)

(άθροισμα των ισομερών α και β και της θειικής ενδοσουλφάνης εκφραζόμενο ως ενδοσουλφάνη) (F)

Εθείο (Ethion)

Φενθείο (Fenthion) (φενθείο και το οξυγονούχο ανάλογό του και τα σουλφοξείδια και οι σουλφόνες τους εκφραζόμενα ως φενθείο) (F)

Μεθιδαθείο (Methidathion)

Triforine

0100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Εσπεριδοειδή

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo ( Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από τη mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Λεμόνια (Κίτρα)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Φουντούκια (Filbert (C. avellana pontica))

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Φυστίκια

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Μηλοειδή

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

Μήλα (Αγριόμηλα (Malus sylvestris))

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia))

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Μούσμουλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Πυρηνόκαρπα

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

Βερίκοκα

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα (Prunus spinosa L.).)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

(v)

Μούρα και μικροί καρποί

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

β)

Φράουλες

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

γ)

Καρποί βάτου

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus ursinus x idaeus (Boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

δ)

Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries))

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Βατόμουρα (Κούμαρα (Arbutus spp.))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Καρποί της κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Sorbus aucuparia, Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp., και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Διάφοροι καρποί

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Σύκα

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Λωτός

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), pomerac (Syzygium malaccense), rose apple (Eugenia jambos), κεράσι της Βραζιλίας, κεράσι του Σουρινάμ (Grumichama, Eugenia braziliensis))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Λίτσι (Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), μαγκοστίν (Garcinia mangostana))

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki) (Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Μπανάνες (Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Μάνγκο

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Καρποί παπαίας

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Ρόδι

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλα φυτά μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια ή dragon fruit (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ανανάς

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Δούριο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

α)

Πατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Ρίζες μανιόκας (cassava) (Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta ποικ. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Κόνδυλοι της διοσκορέας (Pachyrhizus erosus ssp. (yam bean, Mexican yam bean))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Αραρούτη

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Koκκινογούλια

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Καρότα

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Ραπανοσέλινα

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Ραπάνια (Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Κόνδυλοι ηλίανθου

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Παστινάκη

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Ρίζες μαϊντανού

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ραπάνια (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Λαγόχορτα (Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Γογγύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Βολβώδη λαχανικά

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

Σκόρδα

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Κρεμμύδια (Μικρά άσπρα κρεμμυδάκια για τουρσί)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) (Βολβίνα (σκορδόχορτο, Allium fistulosum) και παρεμφερείς ποικιλίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

Καρποφόρα λαχανικά

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

α)

Σολανώδη

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium Chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Μελιτζάνες (Πεπίνο (Solanum muricatum))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Μπάμιες

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Πεπόνια (Kiwano (Cucumis metuliferus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

(iv)

Κράμβες

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

α)

Ανθοκράμβες

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Μπρόκολα (Ποικιλίες Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Λάχανα (Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Κινέζικα λάχανα (Ινδική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis))

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτές κράμβες (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., ποικ. Αcephala υποποικ. viridis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

(v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf»)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Κάρδαμο

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Ρόκα (Άγρια ρόκα)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp. (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, φύλλα αμάρανθου)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Αντράκλα, γλυστρίδα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola σόδα))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

γ)

Αμπελόφυλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

δ)

Νεροκάρδαμo

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

στ)

Αρωματικά φυτά

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου (Φύλλα του μάραθου, του κορίανδρου, του άνηθου, του κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα είδη της οικογένειας Apiacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Δενδρολίβανο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Βασιλικός (Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Φύλλα δάφνης

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Εστραγκόν (Ύσσωπος)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Άλλα (Βρώσιμα άνθη)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Ψυχανθή (νωπά)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

Φασόλια (με το λοβό) (Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis))

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Μπιζέλια (με το λοβό) (Γλυκομπίζελα)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Φακές

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

(vi)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

Σπαράγγια

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Άγριες αγγινάρες

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Σέλινο

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Μάραθο

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Αγγινάρες

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Πράσα

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Ραβέντι

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Καρδιές φοινίκων

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

Μανιτάρια

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Καλλιεργημένα (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentintus edodes))

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Άγρια (Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis))

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Φύκια

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Φακές

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Λούπινα

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

(i)

Ελαιούχοι σπόροι

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

Αραχίδες

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

Σπόροι παπαρούνας

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

Σόγια

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

Σπόροι σιναπιού

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

Βαμβακόσπορος

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι κολοκυνθοειδών)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

Ατρακτυλίδα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Βόραγο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Ψευδολινάρι

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Άλλα

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

(ii)

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Καπόκ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Άλλα

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

Κριθάρι

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Καλαμπόκι

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή (teff))

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Βρόμη

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

Ρύζι

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

Σίκαλη

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

Σόργο

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

Σίτος (Όλυρα, τριτικάλ)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

Άλλα

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

(i)

Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

(ii)

Κόκκοι καφέ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

α)

Άνθη

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Άνθη χαμομηλιού

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Άνθη ιβίσκου

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Ροδοπέταλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Τίλιο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

β)

Φύλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Φύλλα φράουλας

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Ματέ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

γ)

Ρίζες

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Ρίζα βαλεριάνας

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ρίζα τζινσενγκ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

δ)

Άλλα αφεψήματα βοτάνων

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Χαρούπια

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Σπόροι

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Γλυκάνισο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Μαυροκούκκι

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Σπόροι κορίανδρου

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Σπόροι κύμινου

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Άνηθος

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Σπόροι μάραθου

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Μοσχοσίταρο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Μοσχοκάρυδο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Μπαχάρι

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Πιπέρι του Σετσουάν

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Κύμινο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Καρδάμωμο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Καρποί αρκεύθου

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Μαύρο και άσπρο πιπέρι (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Καρποί βανίλιας

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Φλοιός

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Καννέλα (Κασσία)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Ρίζες ή ριζώματα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Γλυκόριζα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Κουρκουμάς

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Αγριοραπάνια

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Οφθαλμοί ανθέων

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Γαρύφαλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Κάπαρη

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Στίγμα ανθέων

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Επίσπερμο

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

(i)

Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο· άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

α)

Χοίροι

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

β)

Βοοειδή

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

γ)

Πρόβατα

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

δ)

Αίγες

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

ε)

Άλογα, όνοι, ημίονοι

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Κρέας

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Λιπώδης ιστός

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Ήπαρ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Νεφροί

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

στ)

Πουλερικά - κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες -, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

ζ)

Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγός, καγκουρώ)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Κρέας

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Λιπώδης ιστός

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Ήπαρ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Νεφροί

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

Βοοειδή

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Πρόβατα

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Αίγες

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Άλογα

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα· Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

Κοτόπουλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Πάπιες

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Χήνες

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Ορτύκια

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Άλλα

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000