ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2011.024.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 24

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
27 Ιανουαρίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

1

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

27.1.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 24/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 57/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2011

περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), επιβάλλει τη θέσπιση μέτρων που θα διέπουν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, καθώς και την αειφόρο άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις, και ιδίως τις εκθέσεις που συντάσσει η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

(3)

Αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβουλίου η θέσπιση μέτρων περί καθορισμού και κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων για κάθε τύπο αλιείας ή ομάδα τύπων αλιείας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε κράτος μέλος σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων, για κάθε απόθεμα ή τύπο αλιείας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

(4)

Στις περιπτώσεις που ένα συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) διατίθεται σε ένα μόνο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτείται το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Συνθήκης, να καθορίζει το ύψος του TAC αυτού. Θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του ύψους του TAC, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενεργεί με τρόπο που συνάδει πλήρως προς τις αρχές και τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και διασφαλίζει την εκμετάλλευση του λόγω αποθέματος σε επίπεδα που θα αποφέρουν, με τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση από το 2015 και έπειτα, μεταξύ άλλων με λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συλλογή των σχετικών δεδομένων, για την εκτίμηση του αποθέματος και για τον προσδιορισμό της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης του αποθέματος.

(5)

Τα TAC θα πρέπει να καθορισθούν με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών πτυχών, με παράλληλη εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των αλιευτικών κλάδων, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες που διατυπώθηκαν στη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους, ιδίως κατά τις συναντήσεις με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και τα οικεία Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια.

(6)

Για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά πολυετή σχέδια, τα TAC θα πρέπει να καθορισθούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα εν λόγω σχέδια. Κατά συνέπεια, τα TAC για τα αποθέματα μερλούκιου, καραβίδας, γλώσσας στον Βισκαϊκό κόλπο, στη Δυτική Μάγχη και στη Βόρειο Θάλασσα, χωματίδας στη Βόρειο Θάλασσα, ρέγγας στα δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Kattegat, στη Βόρειο Θάλασσα, στο Skagerrak, στην Ανατολική Μάγχη, στα δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (2), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο (3), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (4), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (5), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τύπους αλιείας που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα (6), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (7), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (8) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (9).

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (10), θα πρέπει να προσδιορισθούν τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(8)

Για ορισμένα είδη, όπως ορισμένα είδη καρχαριών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να οριστούν μηδενικές αλιευτικές δυνατότητες γι’ αυτά τα είδη, μέσω γενικής απαγόρευσης για την αλίευση αυτών των ειδών.

(9)

Η καραβίδα αλιεύεται στο πλαίσιο μεικτής βενθοπελαγικής αλιείας σε συνδυασμό με διάφορα άλλα είδη. Στη ζώνη δυτικά της Ιρλανδίας που είναι γνωστή ως Porcupine Bank υπάρχει επείγουσα ανάγκη, για λόγους διατήρησης, να μειωθούν τα αλιεύματα καραβίδας όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι, επομένως, σκόπιμο οι αλιευτικές δυνατότητες στην περιοχή αυτή να περιορισθούν μόνο στην αλίευση των πελαγικών ειδών που δεν αλιεύονται ταυτόχρονα με την καραβίδα.

(10)

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην αλιεία με στόχο το βασιλάκη στις υποπεριοχές ICES VI, VII και VIII και προκειμένου να εξασφαλισθεί βιώσιμη διαχείριση του σχετικού αποθέματος, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν εν προκειμένω όρια αλιευμάτων.

(11)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα όρια της αλιευτικής προσπάθειας για το 2011 σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2007, το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007, τα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και τα άρθρα 5 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009, λαμβανομένου ταυτόχρονα υπόψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων ομάδων σκαφών από το καθεστώς της αλιευτικής προσπάθειας, που ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (11).

(12)

Μια ομάδα γαλλικών σκαφών εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας που θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009. Βάσει πληροφοριών που διαβίβασε η Γαλλία το 2010, η εξαίρεση αυτής της ομάδας σκαφών από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας δεν συνιστά πλέον μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Κατά συνέπεια, μία από τις προϋποθέσεις εξαίρεσης δεν πληρούται πλέον. Είναι συνεπώς σκόπιμο να επανενταχθεί η εν λόγω ομάδα γαλλικών σκαφών στο προαναφερόμενο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας. Δεδομένου ότι η διαχειριστική περίοδος της αλιείας που ορίστηκε με το Παράρτημα ΙΙΑ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 53/2010 (12) παύει να ισχύει στις 31 Ιανουαρίου 2011, η επανένταξη αυτή θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2011.

(13)

Είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ICES, να διατηρηθεί και να αναθεωρηθεί το σύστημα διαχείρισης του αμμόχελου στα ύδατα ΕΕ των διαιρέσεων ICES IIa, IIIa και της υποπεριοχής ICES IV.

(14)

Με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του ICES και σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC), είναι αναγκαίο να περιορισθεί η αλιευτική προσπάθεια για ορισμένα είδη βαθέων υδάτων.

(15)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις συμφωνίες ή στα πρωτόκολλα περί σχέσεων στον αλιευτικό τομέα με τη Νορβηγία (13), τις Νήσους Φερόε (14) και τη Γροιλανδία (15), η Ένωση πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα αλιείας με τους εταίρους αυτούς. Οι διαβουλεύσεις με τις Νήσους Φερόε δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και οι διευθετήσεις για το 2011 με τον εν λόγω εταίρο αναμένεται να συναφθούν στις αρχές του 2011. Προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης και ταυτοχρόνως να επιτραπεί η αναγκαία ευελιξία για τη σύναψη των διευθετήσεων αυτών έως τις αρχές του 2011, είναι σκόπιμο να θεσπίσει η Ένωση τις αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα που υπάγονται στη συμφωνία με τις Νήσους Φερόε επί προσωρινής βάσεως.

(16)

Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορες οργανώσεις αλιείας και συμμετέχει σε άλλες οργανώσεις ως συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος. Επιπλέον, δυνάμει της πράξης προσχώρησης του 2003, οι αλιευτικές συμφωνίες που είχε συνάψει προηγουμένως η Δημοκρατία της Πολωνίας, όπως η Σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των πόρων μπακαλιάρου της Αλάσκας στην Κεντρική Βερίγγειο Θάλασσα, αποτελούν, από την ημερομηνία προσχώρησης της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντικείμενο διαχείρισης από την Ένωση. Οι εν λόγω οργανώσεις αλιείας έχουν υποδείξει τη θέσπιση, για το 2011, διάφορων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της ΕΕ. Οι εν λόγω αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να υλοποιηθούν νομοθετικώς από την Ένωση.

(17)

Στην ετήσια συνεδρίασή της το 2010, η Παναμερικανική Επιτροπή Τροπικού Τόνου (IATTC) δεν επέτυχε ομοφωνία όσον αφορά την έγκριση μέτρων διατήρησης για τον κιτρινόπτερο τόνο, τον μεγαλόφθαλμο τόνο και την παλαμίδα. Παρά ταύτα, η πλειοψηφία των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεώρησε ότι θα πρέπει να υπαχθούν σε κανονιστικές ρυθμίσεις οι αλιευτικές δυνατότητες για τα τρία αυτά αποθέματα ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείρισή τους. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπίσει η Ένωση μέτρα για τον σκοπό αυτό.

(18)

Στην ετήσια συνεδρίασή της το 2010, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) ενέκρινε πίνακες όπου εμφαίνεται η υποχρησιμοποίηση και υπερχρησιμοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων των συμβαλλόμενων μερών της ICCAT. Στην ίδια συνάρτηση, η ICCAT εξέδωσε απόφαση όπου διαπιστώνεται ότι, κατά το έτος 2009, η Ένωση δεν εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ποσόστωση που της αναλογούσε για το βόρειο και το νότιο ξιφία, το μεγαλόματο τόνο και το βόρειο μακρόπτερο τόνο. Προς συμμόρφωση με τις αναπροσαρμογές των ποσοστώσεων της Ένωσης που όρισε η ICCAT, είναι ανάγκη να κατανεμηθούν οι αλιευτικές δυνατότητες που απορρέουν από αυτή την υποχρησιμοποίηση βάσει της αντίστοιχης συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στην υποχρησιμοποίηση αυτή, χωρίς αλλαγή της κλείδας κατανομής που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό για την ετήσια απονομή των TAC. Κατά την ίδια συνεδρίαση τροποποιήθηκε το σχέδιο αποκατάστασης του τόνου. Η ICCAT εξέδωσε εξάλλου συστάσεις σχετικά με τη διατήρηση των μεγαλόφθαλμων αλεπόσκυλων, της ζύγαινας και του ωκεάνιου λευκού καρχαρία. Ως συμβολή στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, τα μέτρα αυτά είναι ανάγκη να υλοποιηθούν νομοθετικώς από την Ένωση.

(19)

Στην ετήσια συνεδρίασή της το 2010, η Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) επανεξέτασε τη συνολική αλιευτική ικανότητα των στόλων που αλίευαν με στόχο τροπικούς τόνους μεταξύ 2006-2008, καθώς και ξιφία και μακρύπτερο τόνο μεταξύ 2007-2008. Η IOTC ενέκρινε επίσης την εφαρμογή σχεδίων ανάπτυξης του στόλου. Επιπλέον, η IOTC ενέκρινε ψήφισμα για τη διατήρηση των αλεπόσκυλων (οικογένεια Alopiidae) που αλιεύονται σε συνδυασμό με τύπους αλιείας στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.

(20)

Κατά την τρίτη διεθνή συνάντηση για τη δημιουργία περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας (RFMO)στην ανοικτή θάλασσα του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO), που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2007, οι συμμετέχοντες ενέκριναν προσωρινά μέτρα, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν και τις αλιευτικές δυνατότητες, για να ρυθμίσουν τις αλιευτικές δραστηριότητες για πελαγικά είδη και τύπους αλιείας βυθού στην εν λόγω περιοχή, εν αναμονή της συγκρότησης μιας τέτοιας περιφερειακής οργάνωσης. Τα προσωρινά αυτά μέτρα αναθεωρήθηκαν κατά τις 8ες Διεθνείς Διαβουλεύσεις για την ίδρυση της SPRFMO, τον Νοέμβριο του 2009, και αναμένεται να αναθεωρηθούν εκ νέου κατά την προσεχή 2η Προπαρασκευαστική Διάσκεψη για την Επιτροπή της SPRFMO, τον Ιανουάριο του 2011. Τα προσωρινά αυτά μέτρα, σύμφωνα με την επιτευχθείσα από τους συμμετέχοντες συμφωνία, είναι εθελοντικά και όχι νομικώς δεσμευτικά δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Παρ’ όλα αυτά και δεδομένων των συναφών διατάξεων της Συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών περί ιχθυαποθεμάτων, τα μέτρα αυτά είναι ανάγκη να υλοποιηθούν νομοθετικώς από την Ένωση.

(21)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2010, η Οργάνωση Αλιείας Νοτιοανατολικού Ατλαντικού (SEAFO) ενέκρινε όρια αλιευμάτων για τέσσερα ιχθυαποθέματα στην περιοχή της σύμβασης SEAFO. Τα εν λόγω όρια αλιευμάτων είναι ανάγκη να υλοποιηθούν νομοθετικώς από την Ένωση.

(22)

Σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης, τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των ορίων αλιευμάτων για ορισμένα βραχύβια αποθέματα θα πρέπει να θεσπισθούν, για λόγους επείγοντος, σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (16).

(23)

Ορισμένα διεθνή μέτρα, με τα οποία δημιουργούνται ή περιορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες για την ΕΕ, εκδίδονται από τις οικείες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας στο τέλος του έτους και τίθενται σε εφαρμογή πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων δια των οποίων τα μέτρα αυτά υλοποιούνται νομοθετικώς από την Ένωση. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR καθορίζονται για χρονική περίοδο που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2010, είναι σκόπιμο να εφαρμοσθούν από την ημερομηνία αυτή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Αυτή η αναδρομική εφαρμογή δεν θα έθιγε την αρχή των νόμιμων προσδοκιών, εφόσον τα μέλη της CCAMLR δεν δικαιούνται να αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης χωρίς άδεια.

(24)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (17), και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 αυτού, τα οποία αφορούν την καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας και την κοινοποίηση στοιχείων σχετικά με την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά την αποστολή δεδομένων στην Επιτροπή σχετικά με εκφορτώσεις αποθεμάτων που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

(25)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011, εκτός από τις διατάξεις σχετικά με τα όρια της προσπάθειας που θα πρέπει να εφαρμοσθούν από την 1η Φεβρουαρίου 2011 και ειδικές διατάξεις σε συγκεκριμένες περιοχές, που θα πρέπει να έχουν ειδική ημερομηνία εφαρμογής, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική παράγραφο (23). Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

(26)

Η χρησιμοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να γίνεται με πλήρη συμμόρφωση προς το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι ακόλουθες αλιευτικές δυνατότητες:

α)

για το έτος 2011, τα όρια αλιευμάτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων,

β)

για την περίοδο από 1ης Φεβρουαρίου 2011 έως 31 Ιανουαρίου 2012, ορισμένα όρια αλιευτικής προσπάθειας,

γ)

για τις περιόδους που ορίζονται στα άρθρα 20,21 και 22 και στα παραρτήματα Ι-Ε και V, οι αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα αποθέματα στην περιοχή της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (CCAMLR),και

δ)

για τις περιόδους που ορίζονται στο άρθρο 28, οι αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα αποθέματα στην περιοχή της επιτροπής της Παναμερικανικής Σύμβασης Τροπικού Τόνου (IATTC).

2.   Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται επίσης προσωρινές αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν το αντικείμενο διμερών αλιευτικών διαβουλεύσεων με τις Νήσους Φερόε. Οι οριστικές αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται από το Συμβούλιο έπειτα από πρόταση της Επιτροπής,

3.   Ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι παραμένουν αδιάθετες και δεν μπορούν να αλιεύονται από τα κράτη μέλη έως ότου καθορισθούν οριστικές αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με την παράγραφο 2. Αυτές οι αλιευτικές δυνατότητες περιλαμβάνουν τις πρόσθετες αλιευτικές δυνατότητες για το σκουμπρί που απορρέουν από τις μη αλιευθείσες ποσοστώσεις του 2010.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Εάν δεν ορίζεται άλλως, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στα σκάφη της ΕΕ και

β)

στα σκάφη τρίτων χωρών στα ύδατα ΕΕ.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «σκάφος ΕΕ»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

β)   «σκάφη τρίτων χωρών»: αλιευτικά σκάφη, τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι νηολογημένα σε αυτές·

γ)   «ύδατα ΕΕ»: τα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, εκτός από τα ύδατα που πρόσκεινται στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης·

δ)   «συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα» (TAC): η ποσότητα που μπορεί να αλιευθεί και να εκφορτωθεί από κάθε απόθεμα κάθε έτος·

ε)   «ποσόστωση»: η αναλογία των TAC που διατίθεται στην ΕΕ, στα κράτη μέλη ή σε τρίτη χώρα·

στ)   «διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους·

ζ)   «μέγεθος ματιών»: το μέγεθος ματιών, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2008 (18)·

η)   «μητρώο των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ»: το μητρώο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

ι)   «ημερολόγιο αλιείας»: το ημερολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 4

Αλιευτικές ζώνες

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί ζωνών:

α)

οι ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 (19)·

β)

«Skagerrak» είναι η περιοχή που οριοθετείται προς δυσμάς από τη γραμμή που διέρχεται από τον φάρο του Hanstholm μέχρι τον φάρο του Lindesnes και προς νότο από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και, στη συνέχεια, εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής·

γ)

«Kattegat» είναι η περιοχή που οριοθετείται προς βορρά από τη γραμμή που ενώνει τον φάρο Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής και προς νότο από τη γραμμή που διέρχεται από το Hasenøre μέχρι το Gnibens Spids, από το Korshage μέχρι το Spodsbjerg και από το Gilbjerg Hoved μέχρι το Kullen·

δ)

«VII (Porcupine Bank – Μονάδα 16)» είναι η περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

53° 30’Β 15°00’Δ·

53° 30’ Β, 11°00’Δ·

51°30’ Β 11°00’ Δ·

51°30’ Β 13°00’ Δ·

51°00’ Β 13°00’ Δ·

51°00’ Β 15°00’ Δ·

53° 30’Β 15°00’Δ.

ε)

«Κόλπος του Κάδιξ» είναι η περιοχή ICES της διαίρεσης IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7° 23′ 48″ Δ·

στ)

οι ζώνες CECAF (Κεντροανατολικός Ατλαντικός ή μείζων αλιευτική ζώνη 34 του FAO) είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2009 (20)·

ζ)

οι ζώνες NAFO (Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού) είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 217/2009 (21)·

η)

η περιοχή της σύμβασης SEAFO (Οργάνωση Αλιείας Νοτιοανατολικού Ατλαντικού) είναι αυτή που ορίζεται στη σύμβαση σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο νοτιοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό (22)·

θ)

η περιοχή της σύμβασης ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού) είναι αυτή που ορίζεται στη διεθνή σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (23)·

ι)

η περιοχή της σύμβασης CCAMLR (Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής) είναι αυτή που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 601/2004 (24)·

ια)

η περιοχή της σύμβασης IATTC (Επιτροπή της Παναμερικανικής Σύμβασης Τροπικού Τόνου) είναι αυτή που ορίζεται στη σύμβαση για την ενίσχυση της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου που ιδρύθηκε βάσει της σύμβασης του 1949 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα (25)·

ιβ)

η περιοχή IOTC (Επιτροπή Τόνου του Ινδικού Ωκεανού) είναι αυτή που ορίζεται στη συμφωνία σχετικά με τη σύσταση επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (26)·

ιγ)

ως «περιοχή της σύμβασης SPRFMO (Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας Νοτίου Ειρηνικού)» νοείται η περιοχή ανοικτής θάλασσας νοτίως των 10° Β, βορείως της περιοχής της σύμβασης CCAMLR, ανατολικά της περιοχής της σύμβασης SIOFA, όπως ορίζεται στην αλιευτική συμφωνία του Νότιου Ινδικού Ωκεανού (27), και δυτικά των αλιευτικών περιοχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών της Νότιας Αμερικής·

ιδ)

η περιοχή της σύμβασης WCPFC (Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού) είναι αυτή που ορίζεται στη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό (28)·

ιε)

ως «ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης» νοείται η περιοχή ανοικτής θάλασσας της Βεριγγείου Θαλάσσης πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης, από τις οποίες μετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών της Βεριγγείου Θαλάσσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

TAC και κατανομές

1.   Τα TAC για τα σκάφη της ΕΕ στα ύδατα της ΕΕ ή σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, η κατανομή των TAC αυτών μεταξύ των κρατών μελών και οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζονται στο Παράρτημα I.

2.   Επιτρέπεται στα σκάφη της ΕΕ να αλιεύουν ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο Παράρτημα Ι TAC, σε ύδατα υπαγόμενα στην αλιευτική δικαιοδοσία των Νήσων Φερόε, της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen, υπό τους όρους του άρθρου 15 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 (29) και των διατάξεων εφαρμογής του.

3.   Η Επιτροπή καθορίζει τα TAC καπελάνου στα ύδατα Γροιλανδίας των υποζωνών ICES V και XIV που διατίθενται για την Ένωση, με βάση το TAC και τη χορηγούμενη στην Ένωση ποσότητα, η οποία καθορίζεται από τη Γροιλανδία σύμφωνα με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαικής Κοινότητας,αφενός,και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου, και το πρωτόκολλο αυτής.

4.   Βάσει των επιστημονικών στοιχείων που θα συγκεντρωθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, τα TAC που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι για τα εξής αποθέματα:

α)

αμμόχελο στα ύδατα ΕΕ των δαιρέσεων ICES IIa και IIIa και της υποπεριοχής ICES IV, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΔ του παρόντος κανονισμού·

β)

απόθεμα σύκου της Νορβηγίας στα ύδατα ΕΕ των διαιρέσεων ICES IIa και IIIa και της υποπεριοχής ICES IV, καθώς και απόθεμα παπαλίνας στα ύδατα ΕΕ της διαίρεσης ICES IIa και της υποπεριοχής ICES IV.

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις για ορισμένα TAC

1.   Ορισμένα TAC του Παραρτήματος Ι-Α, που επισημαίνονται με υποσημείωση η οποία περιέχει διασταυρούμενη παραπομπή στο παρόν άρθρο, προσδιορίζονται από το οικείο κράτος μέλος βάσει δεδομένων που συλλέγει και αξιολογεί το εν λόγω κράτος μέλος, σε επίπεδο:

α)

σύμφωνο με τις αρχές και τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως την αρχή της βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος, και

β)

το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα, με τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα, εκμετάλλευση του αποθέματος κατά τρόπο σύμφωνο με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση από το 2015 και έπειτα.

2.   Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με το επίπεδο που καθορίσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 και σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ώστε να συμμορφωθεί με την εν λόγω διάταξη. Βάσει των πληροφοριών αυτών και εφόσον πληρούνται οι όροι που τίθενται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει τη λήψη έκτακτων μέτρων.

Άρθρο 7

Πρόσθετη κατανομή για τα σκάφη που συμμετέχουν σε δοκιμές όσον αφορά πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία

1.   Για ορισμένα αποθέματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΑ και επισημαίνονται με υποσημείωση που περιέχει διασταυρούμενη παραπομπή στο παρόν άρθρο, κράτος μέλος μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να χορηγεί στα σκάφη που συμμετέχουν σε δοκιμές όσον αφορά πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία πρόσθετη κατανομή, εντός συνολικού ορίου που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΑ ως ποσοστό της ποσόστωσης του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

2.   Το κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί πρόσθετη κατανομή σε σκάφη μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το σκάφος χρησιμοποιεί τηλεοπτικές κάμερες κλειστού κυκλώματος που συνδέονται με σύστημα αισθητήρων και καταγράφουν όλες τις δραστηριότητες αλιείας και μεταποίησης επί του σκάφους,

β)

το ύψος της πρόσθετης κατανομής που χορηγείται σε έκαστο σκάφος το οποίο συμμετέχει σε πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία δεν υπερβαίνει το 75 % των προβλεπόμενων απορρίψεων αυτού του τύπου σκάφους και εν πάση περιπτώσει δεν αντιστοιχεί σε αύξηση της κατανομής του σκάφους κατά ποσοστό ανώτερο του 30 %,

γ)

όλα τα αλιεύματα του εν λόγω σκάφους από το σχετικό απόθεμα καταλογίζονται στην κατανομή του.

3.   Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι σκάφος που συμμετέχει σε δοκιμές όσον αφορά πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το εν λόγω κράτος μέλος αποσύρει αμέσως την πρόσθετη κατανομή που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο σκάφος και το αποκλείει από τη συμμετοχή στις δοκιμές αυτές για το υπόλοιπο του έτους 2011.

4.   Ένα κράτος μέλος που προτίθεται να εφαρμόσει τις παραγράφους 1 έως 3 υποβάλλει στην Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε πρόσθετης κατανομής, τα ακόλουθα στοιχεία:

τον κατάλογο των σκαφών που συμμετέχουν στις δοκιμές και τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης εξ αποστάσεως που έχει εγκατασταθεί σε κάθε σκάφος,

τις δυνατότητες, τον τύπο και τις προδιαγραφές των εργαλείων που χρησιμοποιούν τα σκάφη αυτά,

τα εκτιμώμενα ποσοστά απόρριψης για τους συγκεκριμένους τύπους σκαφών, και

τις ποσότητες αλιευμάτων από το απόθεμα στο πλαίσιο του αντίστοιχου TAC που πραγματοποίησαν τα σκάφη αυτά εντός του 2010.

Άρθρο 8

Απαγορευμένα είδη

1.   Απαγορεύεται στα σκάφη της ΕΕ να αλιεύουν, να διατηρούν επ’ αυτών, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν τα ακόλουθα είδη:

α)

Καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus) και λευκό καρχαρία (Carcharodon carcharias) σε όλα τα ύδατα της ΕΕ και τα μη ενωσιακά ύδατα·

β)

Ρίνα (Squatina squatina) σε όλα τα ύδατα ΕΕ·

γ)

Γκριζόβατο (Dipturus batis) στα ύδατα ΕΕ της διαίρεσης ICES IIa και των υποπεριοχών ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX και Χ·

δ)

Κυματόβατο (Raja undulata) και λευκόβατο (Rostroraja alba) στα ύδατα ΕΕ των υποπεριοχών ICES VI, VII, VIII, IX και Χ·

ε)

Καρχαρία λάμνα (Lamna nasus) στα διεθνή ύδατα και

(στ)

Κιθάρες (Rhinobatidae) στα ύδατα ΕΕ των υποπεριοχών ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X και XII.

2.   Τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ελευθερώνονται αμέσως χωρίς να τους προκαλούνται βλάβες, στο βαθμό που είναι δυνατόν.

Άρθρο 9

Ειδικές διατάξεις για τις κατανομές

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

β)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 37, 105, 106 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Εάν δεν ορίζεται άλλως στο Παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζεται στα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικό TAC, το δε άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και το άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού στα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

Άρθρο 10

Όρια αλιευτικής προσπάθειας

Από 1ης Φεβρουαρίου 2011 έως την 31η Ιανουαρίου 2012, τα μέτρα για την αλιευτική προσπάθεια:

α)

του Παραρτήματος ΙΙΑ εφαρμόζονται στη διαχείριση ορισμένων αποθεμάτων στο Kattegat, στο Skagerrak, στο μέρος της διαίρεσης ICES IIIa που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat, στην υποπεριοχή ICES IV και στις διαιρέσεις ICES VIa, VIIa και VIId, καθώς και στα ύδατα ΕΕ των διαιρέσεων ICES IIa και Vb·

β)

του Παραρτήματος ΙΙΒ εφαρμόζονται στην αποκατάσταση του μερλούκιου και της καραβίδας στις διαιρέσεις ICES VIIIc και IXa, με εξαίρεση τον κόλπο του Κάδιξ·

γ)

του Παραρτήματος ΙΙΓ εφαρμόζονται στη διαχείριση του αποθέματος γλώσσας στη διαίρεση ICES VIIe·

Άρθρο 11

Όρια αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας για την αλιεία βαθέων υδάτων

1.   Οι διατάξεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 (30) εφαρμόζονται στην ιππόγλωσσα Γροιλανδίας. Η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση ιππόγλωσσας Γροιλανδίας υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, για το 2011, η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που κατέχουν τις άδειες αλιείας βαθέων υδάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002, μετρώμενη σε κιλοβάτ-ημέρες απουσίας από λιμένα, δεν υπερβαίνει το 65 % της μέσης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας που άσκησαν τα σκάφη του οικείου κράτους μέλους κατά το 2003, σε ταξίδια κατά τα οποία κατείχαν άδειες αλιείας βαθέων υδάτων ή αλίευαν είδη βαθέων υδάτων απαριθμούμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του ίδιου κανονισμού. Η παρούσα παράγραφος ισχύει μόνο για τα αλιευτικά ταξίδια κατά τα οποία αλιεύονται ποσότητες ειδών βαθέων υδάτων άνω των 100 kg, εξαιρουμένου του γουρλομάτη του Ατλαντικού.

Άρθρο 12

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται TAC, διατηρούνται επί του σκάφους ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

α)

τα αλιεύματα αλιεύθηκαν από σκάφη κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει· ή

β)

τα αλιεύματα εντάσσονται σε ενωσιακή ποσόστωση, η οποία δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών υπό μορφή ποσοστώσεων, και η εν λόγω ενωσιακή ποσόστωση δεν έχει εξαντληθεί.

Άρθρο 13

Περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση ορισμένων αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι για μπρόσμιο, γάδο, ζαγκέτα, πεσκαντρίτσα, εγκλεφίνο, νταούκι Ατλαντικού, μερλούκιο, διπτερύγιο μουρούνα, μουρούνα, καραβίδα, ευρωπαϊκή χωματίδα, κίτρινο μπακαλιάρο, μαύρο μπακαλιάρο, σελάχια, γλώσσα και σκυλόψαρο στην υποπεριοχή ICES VII ή στις σχετικές διαιρέσεις της υπόκεινται στον περιορισμό της απαγόρευσης αλίευσης ή διατήρησης επί του σκάφους των ειδών αυτών κατά την περίοδο από 1ης Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2011 στο Porcupine Bank. Οι σχετικές καταχωρίσεις του Παραρτήματος Ι επισημαίνονται με παραπομπή στο παρόν άρθρο.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Porcupine Bank περιλαμβάνει την περιοχή η οποία οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

Σημείο

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

1

52° 27’ Β

12° 19’ Δ

2

52° 40’ Β

12° 30’ Δ

3

52° 47’ Β

12° 39.600’ Δ

4

52° 47’ Β

12° 56’ Δ

5

52° 13,5’ Β

13° 53.830’ Δ

6

51° 22’ Β

14° 24’ Δ

7

51° 22’ Β

14° 03’ Δ

8

52° 10’ Β

13° 25’ Δ

9

52° 32’ Β

13° 07,500’ Δ

10

52° 43’ Β

12° 55’ Δ

11

52° 43’ Β

12° 43’ Δ

12

52° 38.800’ Β

12° 37’ Δ

13

52° 27’ Β

12° 23’ Δ

14

52° 27’ Β

12° 19’ Δ

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η διέλευση μέσω του Porcupine Bank, με τα είδη που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο επί του σκάφους, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 14

Διαβίβαση στοιχείων

Όταν, σύμφωνα με το άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων, πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άδεια αλιείας σε ύδατα τρίτων χωρών

Άρθρο 15

Άδειες αλιείας

1.   Ο ανώτατος αριθμός αδειών αλιείας για τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν στα ύδατα τρίτης χώρας καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Εάν ένα κράτος μέλος μεταβιβάσει ποσόστωση σε άλλο κράτος μέλος (ανταλλαγή) στις περιοχές αλιείας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η μεταβίβαση πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη μεταβίβαση αδειών αλιείας και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού αριθμού αδειών αλιείας για κάθε περιοχή αλιείας, ο οποίος καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας

Τμήμα 1

Περιοχή τησ σύμβασησ ICCAT

Άρθρο 16

Περιορισμοί όσον αφορά την αλιεία και την ικανότητα εκτροφής και πάχυνσης τόνου

1.   Ο αριθμός θυνναλιευτικών της ΕΕ με καλάμι και με συρτή που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς ερυθρό τόνο μεγέθους μεταξύ 8 και 30 kg ή 75 και 115cm στον Ανατολικό Ατλαντικό περιορίζεται, όπως προβλέπεται στο σημείο 1 του Παραρτήματος IV.

2.   Ο αριθμός σκαφών παράκτιας μη βιομηχανικής αλιείας της ΕΕ που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς ερυθρό τόνο μεγέθους μεταξύ 8 και 30 kg ή 75 και 115cm στη Μεσόγειο περιορίζεται, όπως προβλέπεται στο σημείο 2 του Παραρτήματος IV.

3.   Ο αριθμός των σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν τόνο στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή και επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς τόνο μεγέθους μεταξύ 8 και 30 kg ή 75 και 115cm περιορίζεται, όπως προβλέπεται στο σημείο 3 του Παραρτήματος IV.

4.   Ο αριθμός και η συνολική χωρητικότητα σε κόρους των αλιευτικών σκαφών, τα οποία μπορούν να λάβουν άδεια να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν ή να εκφορτώνουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο περιορίζεται, όπως προβλέπεται στο σημείο 4 του Παραρτήματος IV.

5.   Ο αριθμός των διατάξεων παγίδευσης που χρησιμοποιούνται για την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο περιορίζεται, όπως προβλέπεται στο σημείο 5 του Παραρτήματος IV.

6.   Η ικανότητα εκτροφής τόνου, η ικανότητα πάχυνσης και το ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων τόνων που έχουν συλληφθεί σε άγρια κατάσταση, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των ιχθυοτροφείων στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, περιορίζονται όπως προβλέπεται στο σημείο 6 του Παραρτήματος IV.

Άρθρο 17

Επιπλέον όροι για τη χορηγούμενη στο Παράρτημα ΙΔ ποσόστωση ερυθρού τόνου

Επιπλέον της περιόδου απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009, η αλιεία ερυθρού τόνου με κυκλωτικά δίχτυα (γρι-γρι) απαγορεύεται στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο μεταξύ 15ης Απριλίου και 15ης Μαΐου 2011.

Άρθρο 18

Ερασιτεχνική και αγωνιστική αλιεία

Τα κράτη μέλη επιφυλάσσουν ειδική ποσόστωση ερυθρού τόνου για την ερασιτεχνική και αγωνιστική αλιεία, από τις ποσοστώσεις που τους αναλογούν σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΔ.

Άρθρο 19

Καρχαρίες

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου μεγαλομάτη αλεπόσκυλου (Alopias superciliosus) ή τεμαχίου αυτού, σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

2.   Απαγορεύεται η διεξαγωγή κατευθυνόμενης αλιείας για αλεπόσκυλα του γένους Alopias spp.

3.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρης ζύγαινας της οικογένειας Sphyrnidae (εκτός της Sphyrna tiburo) ή τεμαχίου αυτής, σε σχέση με την αλιεία στην περιοχή της σύμβασης ICCAT.

4.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus) ή τεμαχίου αυτού, σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

Τμήμα 2

Περιοχή τησ σύμβασησ CCAMLR

Άρθρο 20

Απαγορεύσεις και περιορισμοί αλιευμάτων

1.   Η κατευθυνόμενη αλιεία με στόχο είδη του Μέρους Α του Παραρτήματος V απαγορεύεται στις ζώνες και κατά τις περιόδους που καθορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα.

2.   Για τις νέες και ερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες, τα TAC και τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων του Μέρους Β του Παραρτήματος V εφαρμόζονται στις υποπεριοχές που αναφέρονται σε αυτό.

Άρθρο 21

Ερευνητική αλιεία

1.   Μόνο τα κράτη μέλη που είναι μέλη της Επιτροπής της CCAMLR μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητική αλιεία με παραγάδι με στόχο το είδος Dissostichus spp. στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2 καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, εκτός περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία, κατά την αλιευτική περίοδο 2011. Εφόσον το συγκεκριμένο κράτος μέλος προτίθεται να συμμετάσχει στη σχετική αλιεία, ειδοποιεί τη γραμματεία της CCAMLR, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και οπωσδήποτε έως τις 24 Ιουλίου 2011.

2.   Όσον αφορά τις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2 καθώς και τις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, τα TAC και τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ανά υποπεριοχή και διαίρεση και η κατανομή τους μεταξύ Ερευνητικών Μονάδων Μικρής Κλίμακας (SSRU) σε κάθε μία από αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα V, Μέρος Β. Η αλιεία σε οποιαδήποτε SSRU διακόπτεται όταν τα δηλωμένα αλιεύματα φθάσουν το καθορισμένο TAC και η αλιεία στην εν λόγω SSRU απαγορεύεται για την υπόλοιπη περίοδο.

3.   Η αλιεία πραγματοποιείται σε όσο το δυνατό ευρύτερο γεωγραφικό και βαθυμετρικό φάσμα, ώστε να λαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του αλιευτικού δυναμικού και για την αποφυγή της υπερσυγκέντρωσης των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας. Ωστόσο, η αλιεία στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, απαγορεύεται σε βάθη μικρότερα των 550 m.

Άρθρο 22

Αλιεία κριλ κατά την αλιευτική περίοδο 2011/2012

1.   Μόνο τα κράτη μέλη που είναι μέλη της Επιτροπής της CCAMLR μπορούν να αλιεύσουν κριλ (Euphasia superba) στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR κατά την αλιευτική περίοδο 2011/2012. Εφόσον το συγκεκριμένο κράτος μέλος προτίθεται να αλιεύσει κριλ στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR, κοινοποιεί στη γραμματεία της CCAMLR, σύμφωνα με το άρθρο 5α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004, και στην Επιτροπή, οπωσδήποτε έως την 1η Ιουνίου 2011:

α)

την πρόθεσή του να αλιεύσει κριλ, χρησιμοποιώντας το μορφότυπο του Παραρτήματος V, Μέρος Γ·

β)

το έντυπο για τη διάταξη των διχτυών χρησιμοποιώντας το μορφότυπο του Παραρτήματος V, Μέρος Δ.

2.   Στην κοινοποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 για κάθε σκάφος που λαμβάνει άδεια από το κράτος μέλος για συμμετοχή σε αλιεία κριλ.

3.   Τα κράτη μέλη που προτίθενται να αλιεύσουν κριλ στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR δηλώνουν μόνο τα σκάφη που έχουν λάβει άδεια και τα οποία φέρουν τη σημαία τους τη στιγμή της κοινοποίησης.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αλιεία κριλ σε σκάφη που δεν έχουν κοινοποιηθεί στη γραμματεία της CCAMLR σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, εάν σκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω νόμιμων επιχειρησιακών λόγων ή ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα τη γραμματεία της CCAMLR και την Επιτροπή παρέχοντας:

α)

τα πλήρη στοιχεία του σκάφους (ή σκαφών) προς αντικατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004·

β)

συνοπτική αναφορά των λόγων που δικαιολογούν την αντικατάσταση και τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή αναφορές.

5.   Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αλιεία κριλ σε σκάφη που περιλαμβάνονται στους καταλόγους σκαφών ΠΛΑ αλιείας της CCAMLR.

Τμήμα 3

Περιοχή IOTC

Άρθρο 23

Περιορισμός της αλιευτικής ικανότητας σκαφών που αλιεύουν στην περιοχή IOTC

1.   Ο μέγιστος αριθμός σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν τροπικούς τόνους στην περιοχή IOTC και η αντίστοιχη αλιευτική ικανότητα εκπεφρασμένη σε ολική χωρητικότητα καθορίζονται στο Παράρτημα VI, σημείο 1.

2.   Ο μέγιστος αριθμός σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν ξιφία (Xiphias gladius) και μακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga) στην περιοχή IOTC και η αντίστοιχη αλιευτική ικανότητα εκπεφρασμένη σε ολική χωρητικότητα καθορίζονται στο Παράρτημα VI, σημείο 2.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακατανέμουν μεταξύ των δύο τύπων αλιείας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σκάφη τα οποία έχουν δηλωθεί στον ένα από αυτούς, εφόσον μπορούν να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι η αλλαγή αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας για τα αντίστοιχα αλιευτικά αποθέματα.

4.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις προτεινόμενης μεταφοράς αλιευτικής ικανότητας στους στόλους τους, τα προς μεταφορά σκάφη περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της IOTC ή στο μητρώο σκαφών άλλων περιφερειακών οργανώσεων αλιείας τόνου. Σκάφη που εμφανίζονται στον κατάλογο σκαφών που έχουν ασκήσει δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (σκάφη ΠΛΑ) οποιασδήποτε περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης αλιείας δεν μπορούν να μεταφέρονται.

5.   Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εφαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης που έχουν κατατεθεί στην IOTC, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα τους πέραν των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, μόνον εντός των ορίων που καθορίζονται στα εν λόγω σχέδια ανάπτυξης.

Άρθρο 24

Καρχαρίες

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου αλεπόσκυλου ή τεμαχίου αυτού, όλων των ειδών της οικογένειας Alopiidae, σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

2.   Τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ελευθερώνονται αμέσως χωρίς να τους προκαλούνται βλάβες, στο βαθμό που είναι δυνατόν.

Τμήμα 4

Περιοχή της σύμβασης SPRFMO

Άρθρο 25

Αλιεία πελαγικών ειδών – Περιορισμός αλιευτικής ικανότητας

Τα κράτη μέλη που ασκούσαν ενεργά δραστηριότητες πελαγικής αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO το 2007, 2008 ή 2009, περιορίζουν την ολική χωρητικότητα των σκαφών υπό τη σημαία τους που αλιεύουν πελαγικά αποθέματα το 2011 σε συνολικά 78 610 ολικής χωρητικότητας στην εν λόγω περιοχή, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αειφόρος εκμετάλλευση των πελαγικών αλιευτικών πόρων του Νότιου Ειρηνικού.

Άρθρο 26

Αλιεία πελαγικών ειδών - TAC

1.   Μόνον όσα κράτη μέλη ασκούσαν ενεργά δραστηριότητες πελαγικής αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO τα έτη 2007, 2008 ή 2009, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 25, δύνανται να αλιεύουν πελαγικά αποθέματα στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τα TAC που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΘ.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, κάθε μήνα, τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ολικής χωρητικότητας, των υπό τη σημαία τους σκαφών, τα οποία ασκούν την αλιευτική δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

3.   Για την παρακολούθηση του τύπου αλιείας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, προς διαβίβαση στην Προσωρινή Γραμματεία SPRFMO, τα στοιχεία παρακολούθησης με το σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS), τις μηνιαίες αναφορές αλιευμάτων, και, εφόσον είναι διαθέσιμες, τις καταστάσεις ελλιμενισμού, το αργότερο μέχρι τις 15 του επόμενου μηνός.

Άρθρο 27

Αλιεία βυθού

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 25 περιορίζουν την αλιευτική προσπάθεια ή τα αλιεύματα βυθού στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO στα μέσα ετήσια επίπεδα της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 από πλευράς αριθμού αλιευτικών σκαφών και άλλων παραμέτρων που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο των αλιευμάτων, την αλιευτική προσπάθεια και την αλιευτική ικανότητα και μόνο στα τμήματα της περιοχής της σύμβασης SPRFMO, στην οποία ασκήθηκε αλιεία βυθού κατά την προηγούμενη αλιευτική περίοδο.

Τμήμα 5

Περιοχή της σύμβασης IATTC

Άρθρο 28

Αλιεία με γρι-γρι

1.   Απαγορεύονται οι αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών γρι-γρι με στόχο τον κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus albacares), τον μεγαλόφθαλμο τόνο (Thunnus obesus) και την παλαμίδα (Katsuwonus pelamis):

α)

από την 29η Ιουλίου έως την 28η Σεπτεμβρίου 2011 ή από την 18η Νοεμβρίου 2011 έως την 18η Ιανουαρίου 2012, στην περιοχή που οριοθετείται από τα εξής όρια:

ακτές του Ειρηνικού της αμερικανικής ηπείρου,

γεωγραφικό μήκος 150° Δ,

γεωγραφικό πλάτος 40° Β,

γεωγραφικό πλάτος 40° Ν·

β)

από την 29η Σεπτεμβρίου έως την 29η Οκτωβρίου 2011 στην περιοχή που οριοθετείται από τα εξής όρια:

γεωγραφικό μήκος 96° Δ,

γεωγραφικό μήκος 110° Δ,

γεωγραφικό πλάτος 4° Β,

γεωγραφικό πλάτος 3° Ν.

2.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στοιχείο α) περίοδο απαγόρευσης που έχουν επιλέξει πριν από την 1η Απριλίου 2011. Όλα τα σκάφη γρι-γρι των ενδιαφερομένων κρατών μελών πρέπει να διακόπτουν την αλιεία με γρι-γρι στις περιοχές που καθορίζονται στην παράγραφο 1 κατά την περίοδο που έχει επιλεγεί.

3.   Τα σκάφη αλιείας τόνου με γρι-γρι στην περιοχή της σύμβασης IATTC διατηρούν επί του σκάφους και, στη συνέχεια, εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματα κιτρινόπτερου τόνου, μεγαλόφθαλμου τόνου και παλαμίδας εκτός από τους ιχθύς που θεωρούνται ακατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση για λόγους που δεν έχουν σχέση με το μέγεθος. Μόνη εξαίρεση είναι η τελευταία ανάσυρση των διχτυών ενός αλιευτικού ταξιδιού, οπότε πιθανόν να μην απομένει επαρκής χώρος για όλη την ποσότητα τόνου που έχει αλιευθεί κατά την εν λόγω ανάσυρση.

Τμήμα 6

Περιοχή της σύμβασης SEAFO

Άρθρο 29

Μέτρα προστασίας των καρχαριών βαθέων υδάτων

Απαγορεύεται στη ζώνη της σύμβασης SEAFO η κατευθυνόμενη αλιεία των ακόλουθων καρχαριοειδών βαθέων υδάτων:

σελάχια (Rajidae),

κεντρόνια (Squalus acanthias),

μαυροαγκαθίτες του είδους Etmopterus bigelowi,

μαυροαγκαθίτες του είδους Etmopterus brachyurus,

μεγάλοι μαυροαγκαθίτες (Etmopterus princeps),

λείοι μαυροαγκαθίτες (Etmopterus pusillus),

σκυλάκια του είδους Apristurus manis,

σκυμνόδοντες του είδους Scymnodon squamulosus

και καρχαρίες βαθέων υδάτων της υπέρταξης Selachimorpha.

Τμήμα 7

Περιοχή της σύμβασης WCPFC

Άρθρο 30

Περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας για τον μεγαλόφθαλμο τόνο, τον κιτρινόπτερο τόνο, την παλαμίδα και το μακρύπτερο τόνο του Νότιου Ειρηνικού

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συνολική αλιευτική προσπάθεια για το μεγαλόφθαλμο τόνο (Thunnus obesus), τον κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus albacares), την παλαμίδα (Katsuwonus pelamis) και το μακρύπτερο τόνο του Νότιου Ειρηνικού (Thunnus alalunga) στην περιοχή της σύμβασης WCPFC δεν υπερβαίνει την αλιευτική προσπάθεια που προβλέπεται στις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ένωσης και των παράκτιων κρατών της ευρύτερης περιοχής.

Άρθρο 31

Απαγορευμένη περιοχή αλιείας με διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD)

1.   Στο τμήμα της περιοχής της σύμβασης WCPFC που ευρίσκεται μεταξύ 20°Β και 20°Ν, οι αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών γρι-γρι που χρησιμοποιούν διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (ΔΣΙ) απαγορεύονται μεταξύ της ώρας 00:00 της 1ης Ιουλίου 2011 και της ώρας 24:00 της 30ής Σεπτεμβρίου 2011. Κατά το εν λόγω διάστημα, σκάφος γρι-γρι μπορεί να συμμετέχει σε αλιευτικές δραστηριότητες στο τμήμα αυτό της περιοχής της σύμβασης WCPFC, μόνον εάν φέρει παρατηρητή ο οποίος ελέγχει ότι το σκάφος δεν προβαίνει ποτέ στα εξής:

α)

αναπτύσσει ή διατηρεί διάταξη συγκέντρωσης ιχθύων ή σχετιζόμενη ηλεκτρονική συσκευή,

β)

αλιεύει σε περιοχές με κοπάδια ιχθύων σε συνδυασμό με διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων.

2.   Όλα τα σκάφη γρι-γρι τα οποία αλιεύουν στο τμήμα της περιοχής της σύμβασης WCPFC που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρούν επ’ αυτών και εκφορτώνουν ή μεταφορτώνουν όλα τα αλιεύματα μεγαλόφθαλμου και κιτρινόπτερου τόνου και παλαμίδας.

3.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στην τελευταία ανάσυρση των διχτυών αλιευτικού ταξιδιού, εάν στο σκάφος δεν απομένει επαρκής χώρος αποθήκευσης για όλη την ποσότητα των ιχθύων,

β)

όταν οι ιχθύες είναι ακατάλληλοι προς ανθρώπινη κατανάλωση για λόγους που δεν αφορούν το μέγεθος, ή

γ)

όταν προκύπτει σοβαρή δυσλειτουργία του ψυκτικού εξοπλισμού.

Άρθρο 32

Περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία από σκάφη γρι-γρι

Η αλιεία μεγαλόφθαλμου και κιτρινόπτερου τόνου από σκάφη γρι-γρι απαγορεύεται στις ακόλουθες περιοχές ανοικτής θαλάσσης:

α)

τα διεθνή ύδατα που περικλείονται από τα όρια των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ)της Ινδονησίας, του Παλάου, της Μικρονησίας και της Παπούα Νέας Γουινέας·

β)

τα διεθνή ύδατα που περικλείονται από τα όρια των ΑΟΖ της Μικρονησίας, των Νήσων Μάρσαλ, του Ναουρού, του Κιριμπάτι, του Τουβαλού, του Φίτζι, των Νήσων Σολομώντος και της Παπούα Νέας Γουινέας.

Άρθρο 33

Περιορισμοί στον αριθμό των σκαφών της ΕΕ που επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία

Ο μέγιστος αριθμός σκαφών της ΕΕ που επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία (Xiphias gladius) σε περιοχές νοτίως γεωγραφικού πλάτους 20°Ν της περιοχής της σύμβασης WCPFC αναφέρεται στο Παράρτημα VII.

Τμήμα 8

Βερίγγειος Θάλασσα

Άρθρο 34

Απαγόρευση αλιείας στην ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης

Απαγορεύεται η αλιεία μπακαλιάρου της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) στην ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΕ

Άρθρο 35

TAC

Επιτρέπεται σε αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας και σε αλιευτικά σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόε να αλιεύουν στα ύδατα ΕΕ ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού TAC, υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Τίτλο και στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008.

Άρθρο 36

Άδειες αλιείας

1.   Ο ανώτατος αριθμός των αδειών αλιείας για τα σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν στα ύδατα ΕΕ καθορίζεται στο Παράρτημα VIII.

2.   Ιχθύες από αποθέματα για τα οποία έχουν καθορισθεί TAC δεν διατηρούνται επί του σκάφους ούτε εκφορτώνονται, εκτός εάν τα αλιεύματα αλιεύθηκαν από σκάφη τρίτων χωρών που διαθέτουν ποσόστωση και δεν την έχουν εξαντλήσει.

Άρθρο 37

Απαγορευμένα είδη

1.   Σκάφη τρίτων χωρών απαγορεύεται να αλιεύουν, να διατηρούν επ’ αυτών, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν τα ακόλουθα είδη:

α)

Καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus) και λευκό καρχαρία (Carcharodon carcharias) σε όλα τα ύδατα ΕΕ·

β)

Ρίνα (Squatina squatina) σε όλα τα ύδατα ΕΕ·

γ)

Γκριζόβατο (Dipturus batis) στα ύδατα ΕΕ της διαίρεσης ICES IIa και των υποπεριοχών ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX και Χ·

δ)

Κυματόβατο (Raja undulata) και λευκόβατο (Rostroraja alba) στα ύδατα ΕΕ των υποπεριοχών ICES VI, VII, VIII, IX και X.και

ε)

Κιθάρες (Rhinobatidae) στα ύδατα ΕΕ των υποπεριοχών ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X και XII.

2.   Τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ελευθερώνονται αμέσως χωρίς να τους προκαλούνται βλάβες, στο βαθμό που είναι δυνατόν.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009

Το άρθρο 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009 (31) διαγράφεται.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ωστόσο, το άρθρο 38 εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2011.

Στις περιπτώσεις που οι αλιευτικές δυνατότητες για την περιοχή της σύμβασης CCAMLR καθορίζονται για χρονικές περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα άρθρα 20, 21 και 22 και τα Παραρτήματα ΙΕ και V εφαρμόζονται από την έναρξη των αντίστοιχων χρονικών περιόδων εφαρμογής των εν λόγω αλιευτικών δυνατοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

MARTONYI J.


(1)  ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 150, 30.4.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 345, 28.12.2005, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 65, 7.3.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 122, 11.5.2007, σ. 7.

(6)  ΕΕ L 157, 19.6.2007, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 344, 20.12.2008, σ. 6.

(8)  ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 20.

(9)  ΕΕ L 96, 15.4.2009, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 115, 9.5.1996, σ. 3.

(11)  ΕΕ L 214, 19.8.2009, σ. 16.

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 53/2010 του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2010, περί καθορισμού, για το 2010, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (ΕΕ L 21, 26.1.2010, σ. 1.)

(13)  Συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (ΕΕ L 226, 29.8.1980, σ. 48).

(14)  Συμφωνία για την αλιεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβερνήσεως της Δανίας και της τοπικής κυβερνήσεως των νήσων Φερόε, αφετέρου (ΕΕ L 226, 29.8.1980, σ. 12).

(15)  Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της Τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (ΕΕ L 172, 30.6.2007, σ. 4) και Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αυτή (ΕΕ L 172, 30.6.2007, σ. 9).

(16)  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

(17)  ΕΕ L 343, 22.12.2009, σ. 1.

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας (ΕΕ L 151, 11.6.2008, σ. 5.)

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 70).

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 42).

(22)  Συνήφθη με την απόφαση 2002/738/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 234, 31.8.2002, σ. 39.)

(23)  Η Ένωση προσχώρησε με την απόφαση 86/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 162, 18.6.1986, σ. 33).

(24)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (ΕΕ L 97, 1.4.2004, σ. 16.)

(25)  Συνήφθη με την απόφαση 2006/539/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 224, 16.8.2006, σ. 22.)

(26)  Η Ένωση προσχώρησε με την απόφαση 95/399/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 236, 5.10.1995, σ. 24).

(27)  Συνήφθη με την απόφαση 2008/780/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 268, 9.10.2008, σ. 27).

(28)  Η Ένωση προσχώρησε με την απόφαση 2005/75/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 32, 4.2.2005, σ. 1).

(29)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας (ΕΕ L 286, 29.10.2008, σ. 33).

(30)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 351, 28.12.2002, σ. 6).

(31)  ΕΕ L 214, 19.8.2009, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

TAC ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΑΦΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ TAC ΚΑΙ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΕ, ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΣΕ ΤΌΝΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΌΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ)

Οι κατωτέρω πίνακες καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα, καθώς και τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, ανάλογα με την περίπτωση.

Όλα τα TAC που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα θεωρούνται ποσοστώσεις για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 αυτού. Οι αναφορές στις αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές στις ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται άλλως.

Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών με τις κοινές ονομασίες δίνεται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Amblyraja radiata

RJR

Ακτινόβατος

Ammodytes spp.

SAN

Αμμόχελα

Argentina silus

ARU

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Beryx spp.

ALF

Μπερυτσίδες

Brosme brosme

USK

Μπρόσμιος

Caproidae

BOR

Βασιλάκης

Centrophorus squamosus

GUQ

Αγκαθίτης Ατλαντικού

Centroscymnus coelolepis

CYO

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

Chaceon maritae

CGE

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

Champsocephalus gunnari

ANI

Παγόψαρο Ανταρκτικής

Chionoecetes spp.

PCR

Κάβουρες Αρκτικής

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Coryphaenoides rupestris

RNG

Γρεναδιέρος των βράχων

Dalatias licha

SCK

Σκυμνοσκυλόψαρο

Deania calcea

DCA

Κεντρόνι

Dipturus batis

RJB

Γκριζόβατος

Dissostichus eleginoides

TOP

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Engraulis encrasicolus

ANE

Γαύρος

Etmopterus princeps

ETR

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

Etmopterus pusillus

ETP

Λείος μαυροαγκαθίτης

Euphausia superba

KRI

Κριλ

Gadus morhua

COD

Γάδος

Galeorhinus galeus

GAG

Γαλέος

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Καλκάνι

Hippoglossoides platessoides

PLA

Καλκάνι Καναδά

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ιππόγλωσσα

Hoplostethus atlanticus

ORY

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

Illex illecebrosus

SQI

Θράψαλο του Βορρά

Lamna nasus

POR

Λάμνα

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Νοτοθένια

Lepidorhombus spp.

LEZ

Ζαγκέτες

Leucoraja circularis

RJI

Στρογγυλόβατος

Leucoraja fullonica

RJF

Ακανθόβατος

Leucoraja naevus

RJN

Σελάχι κούκος

Limanda ferruginea

YEL

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

Limanda limanda

DAB

Χωματίδα

Lophiidae

ANF

Πεσκαντρίτσες

Macrourus spp.

GRV

Γρεναδιέρος

Makaira nigricans

BUM

Γαλάζιο μάρλιν

Mallotus villosus

CAP

Καπελάνος

Martialia hyadesi

SQS

Καλαμάρι

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Εγκλεφίνος

Merlangius merlangus

WHG

Νταούκι Ατλαντικού

Merluccius merluccius

HKE

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Micromesistius poutassou

WHB

Προσφυγάκι

Microstomus kitt

LEM

Λεμονόγλωσσα

Molva dypterygia

BLI

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva molva

LIN

Μουρούνα

Nephrops norvegicus

NEP

Καραβίδα

Pandalus borealis

PRA

Γαρίδα της Αρκτικής

Paralomis spp.

PAI

Κάβουρες

Penaeus spp.

PEN

Γαρίδες

Platichthys flesus

FLE

Καλκάνι

Pleuronectes platessa

PLE

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectiformes

FLX

Πλατύψαρα

Pollachius pollachius

POL

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius virens

POK

Μαύρος μπακαλιάρος

Psetta maxima

TUR

Καλκάνι

Raja brachyura

RJH

Ξανθόβατος

Raja clavata

RJC

Καλκανόβατος

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Νορβηγικός βάτος

Raja microocellata

RJE

Μικροστιγματόβατος

Raja montagui

RJM

Κηλιδόβατος

Raja undulata

RJU

Κυματόβατος

Rajiformes - Rajidae

SRX

Σελάχια

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Rostroraja alba

RJA

Λευκόβατος

Scomber scombrus

MAC

Σκουμπρί

Scophthalmus rhombus

BLL

Πησσί

Sebastes spp.

RED

Κοκκινόψαρα

Solea solea

SOL

Γλώσσα

Solea spp.

SOX

Γλώσσες

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα

Squalus acanthias

DGS

Σκυλόψαρο

Tetrapturus albidus

WHM

Λευκό μάρλιν

Thunnus maccoyii

SBF

Τόνος νότιου ημισφαιρίου

Thunnus obesus

BET

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Thunnus thynnus

BFT

Τόνος

Trachurus spp.

JAX

Σαφρίδια

Trisopterus esmarkii

NOP

Σύκο της Νορβηγίας

Urophycis tenuis

HKW

Λευκός μπακαλιάρος

Xiphias gladius

SWO

Ξιφίας

Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις λατινικές ονομασίες δίνεται για σκοπούς επεξήγησης και μόνον:

Αγκαθίτης Ατλαντικού

GUQ

Centrophorus squamosus

Ακανθόβατος

RJF

Leucoraja fullonica

Ακτινόβατος

RJR

Amblyraja radiata

Αμμόχελα

SAN

Ammodytes spp.

Νταούκι Ατλαντικού

WHG

Merlangius merlangus

Βασιλάκης

BOR

Caproidae

Γάδος

COD

Gadus morhua

Γαλάζιο μάρλιν

BUM

Makaira nigricans

Γαλέος

GAG

Galeorhinus galeus

Γαρίδα της Αρκτικής

PRA

Pandalus borealis

Γαρίδες

PEN

Penaeus spp.

Γαύρος

ANE

Engraulis encrasicolus

Γκριζόβατος

RJB

Dipturus batis

Γλώσσα

SOL

Solea solea

Γλώσσες

SOX

Solea spp.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

ARU

Argentina silus

Γρεναδιέρος

GRV

Macrourus spp.

Γρεναδιέρος των βράχων

RNG

Coryphaenoides rupestris

Εγκλεφίνος

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Ευρωπαϊκή χωματίδα

PLE

Pleuronectes platessa

Ζαγκέτες

LEZ

Lepidorhombus spp.

Θράψαλο του Βορρά

SQI

Illex illecebrosus

Ιππόγλωσσα

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Κάβουρες

PAI

Paralomis spp.

Κάβουρες Αρκτικής

PCR

Chionoecetes spp.

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

ORY

Hoplostethus atlanticus

Καλαμάρι

SQS

Martialia hyadesi

Καλκάνι

TUR

Psetta maxima

Καλκάνι

FLE

Platichthys flesus

Καλκάνι

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Καλκάνι Καναδά

PLA

Hippoglossoides platessoides

Καλκανόβατος

RJC

Raja clavata

Καπελάνος

CAP

Mallotus villosus

Καραβίδα

NEP

Nephrops norvegicus

Κεντρόνι

DCA

Deania calcea

Κηλιδόβατος

RJM

Raja montagui

Κίτρινος μπακαλιάρος

POL

Pollachius pollachius

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

CGE

Chaceon maritae

Κοκκινόψαρα

RED

Sebastes spp.

Κριλ

KRI

Euphausia superba

Κυματόβατος

RJU

Raja undulata

Λάμνα

POR

Lamna nasus

Λείος μαυροαγκαθίτης

ETP

Etmopterus pusillus

Λεμονόγλωσσα

LEM

Microstomus kitt

Λευκόβατος

RJA

Rostroraja alba

Λευκό μάρλιν

WHM

Tetrapturus albidus

Λευκός μπακαλιάρος

HKW

Urophycis tenuis

Μαύρος μπακαλιάρος

POK

Pollachius virens

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

ETR

Etmopterus princeps

Μικροστιγματόβατος

RJE

Raja microocellata

Μουρούνα

LIN

Molva molva

Μουρούνα διπτερύγιος

BLI

Molva dypterygia

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

TOP

Dissostichus eleginoides

Μπακαλιάρος μερλούκιος

HKE

Merluccius merluccius

Μπερυτσίδες

ALF

Beryx spp.

Μπρόσμιος

USK

Brosme brosme

Νορβηγικός βάτος

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Νοτοθένια

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Νταούκι Ατλαντικού

WHG

Merlangius merlangus

Ξανθόβατος

RJH

Raja brachyura

Ξιφίας

SWO

Xiphias gladius

Παγόψαρο Ανταρκτικής

ANI

Champsocephalus gunnari

Παπαλίνα

SPR

Sprattus sprattus

Πεσκαντρίτσες

ANF

Lophiidae

Πησσί

BLL

Scophthalmus rhombus

Πλατύψαρα

FLX

Pleuronectiformes

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

CYO

Centroscymnus coelolepis

Προσφυγάκι

WHB

Micromesistius poutassou

Ρέγγα

HER

Clupea harengus

Σαφρίδια

JAX

Trachurus spp.

Σελάχι κούκος

RJN

Leucoraja naevus

Σελάχια

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Σκουμπρί

MAC

Scomber scombrus

Σκυλόψαρο

DGS

Squalus acanthias

Σκυμνοσκυλόψαρο

SCK

Dalatias licha

Στρογγυλόβατος

RJI

Leucoraja circularis

Σύκο της Νορβηγίας

NOP

Trisopterus esmarkii

Τόνος

BFT

Thunnus thynnus

Τόνος μεγαλόφθαλμος

BET

Thunnus obesus

Τόνος νότιου ημισφαιρίου

SBF

Thunnus maccoyii

Χωματίδα

DAB

Limanda limanda

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

YEL

Limanda ferruginea

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

Skagerrak, Kattegat, υποπεριοχές ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV, ύδατα ΕΕ της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

Είδος

:

Αμμόχελο

Ammodytes spp.

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(SAN/04-N.)

Δανία

0

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Ηνωμένο Βασίλειο

0

ΕΕ

0

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Αμμόχελο και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ammodytes spp.

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa, IIIa και IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Δανία

228 514 (2)

Αναλυτικό TAC

Ηνωμένο Βασίλειο

4 995 (2)

Γερμανία

350 (2)

Σουηδία

8 391 (2)

Μη κατανεμημένα

2 750 (3)

ΕΕ

242 250 (2)  (4)

Νορβηγία

20 000

TAC

265 000

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες περιοχές διαχείρισης αμμόχελου, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΔ, μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη

:

Περιοχές διαχείρισης αμμόχελου που υπάγονται στα ύδατα της ΕΕ

 

1

2

3 ()

4 ()

5 ()

6 ()

7 ()

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Δανία

185 398

43 117

 

 

 

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 052

942

Γερμανία

287

66

Σουηδία

6 808

1 583

ΕΕ

196 545

45 708

Νορβηγία

16 626

3 774

Μη κατανεμημένα

2 231

519

()  Προς καθορισμό.


Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των I και II

(ARU/1/2.)

Γερμανία

28

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

9

Κάτω Χώρες

22

Ηνωμένο Βασίλειο

44

ΕΕ

103

TAC

103


Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των III και IV

(ARU/3/4.)

Δανία

1 040

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

11

Γαλλία

8

Ιρλανδία

8

Κάτω Χώρες

49

Σουηδία

41

Ηνωμένο Βασίλειο

19

ΕΕ

1 176

TAC

1 176


Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

(ARU/567.)

Γερμανία

357

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

8

Ιρλανδία

331

Κάτω Χώρες

3 733

Ηνωμένο Βασίλειο

262

ΕΕ

4 691

TAC

4 691


Είδος

:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των I, II και XIV

(USK/1214EI)

Γερμανία

6 (6)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

6 (6)

Ηνωμένο Βασίλειο

6 (6)

Άλλοι

3 (6)

ΕΕ

21 (6)

TAC

21


Είδος

:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη

:

IIIa Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

(USK/3Α/BCD)

Δανία

12

Αναλυτικό TAC

Σουηδία

6

Γερμανία

6

ΕΕ

24

TAC

24


Είδος

:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ της IV

(USK/04-C.)

Δανία

53

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

16

Γαλλία

37

Σουηδία

5

Ηνωμένο Βασίλειο

80

Άλλοι

5 (7)

ΕΕ

196

TAC

196


Είδος

:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

(USK/567EI)

Γερμανία

4

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 παρόντος κανονισμού

Ισπανία

14

Γαλλία

172

Ιρλανδία

17

Ηνωμένο Βασίλειο

83

Άλλοι

4 (8)

ΕΕ

294

Νορβηγία

2 923 (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Είδος

:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(USK/04-N.)

Βέλγιο

0

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

165

Γερμανία

1

Γαλλία

0

Κάτω Χώρες

0

Ηνωμένο Βασίλειο

4

ΕΕ

170

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Βασιλάκης

Caproidae

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

(BOR/678-.)

Δανία

7 900

Προληπτικό TAC

Ιρλανδία

22 227

Ηνωμένο Βασίλειο

1 223

Λοιπά κράτη μέλη

1 650

ΕΕ

33 000

TAC

33 000


Είδος

:

Ρέγγα (12)

Clupea harengus

Ζώνη

:

IIIa

(HER/03A.)

Δανία

12 368 (13)  (14)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Γερμανία

198 (13)  (14)

Σουηδία

12 938 (13)  (14)

Μη κατανεμημένα

495 (13)  (15)

ΕΕ

25 504 (13)  (14)

TAC

30 000


Είδος

:

Ρέγγα (16)

Clupea harengus

Ζώνη

:

Ενωσιακά και Νορβηγικά ύδατα της IV βορείως των 53° 30′ Β

(HER/4AB.)

Δανία

27 707

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Γερμανία

17 423

Γαλλία

11 888

Κάτω Χώρες

26 579

Σουηδία

2 035

Ηνωμένο Βασίλειο

29 832

ΕΕ

115 464

Νορβηγία

58 000 (17)

TAC

200 000

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

(HER/*04N-)

ΕΕ

50 000


Είδος

:

Ρέγγα (18)

Clupea harengus

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62° Β

(HER/04-N.)

Σουηδία

846 (18)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

ΕΕ

846

TAC

200 000


Είδος

:

Ρέγγα (19)

Clupea harengus

Ζώνη

:

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα στην IIIa

(HER/03A-BC)

Δανία

5 692

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Γερμανία

51

Σουηδία

916

ΕΕ

6 659

TAC

6 659


Είδος

:

Ρέγγα (20)

Clupea harengus

Ζώνη

:

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα στις IV, VIId και στα ενωσιακά ύδατα της IIa

(HER/2A47DX)

Βέλγιο

82

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

15 833

Γερμανία

82

Γαλλία

82

Κάτω Χώρες

82

Σουηδία

77

Ηνωμένο Βασίλειο

301

ΕΕ

16 539

TAC

16 539


Είδος

:

Ρέγγα (21)

Clupea harengus

Ζώνη

:

IVc, VIId (22)

(HER/4CXB7D)

Βέλγιο

7 100 (23)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

395 (23)

Γερμανία

248 (23)

Γαλλία

6 447 (23)

Κάτω Χώρες

10 092 (23)

Ηνωμένο Βασίλειο

2 254 (23)

ΕΕ

26 536

TAC

26 536


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των Vb, VIb και VIaN (24)

(HER/5B6ANB)

Γερμανία

2 432 (25)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

460 (25)

Ιρλανδία

3 286 (25)

Κάτω Χώρες

2 432 (25)

Ηνωμένο Βασίλειο

13 145 (25)

Ηνωμένο Βασίλειο

726 (26)

ΕΕ

21 755 (25)

TAC

22 481


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIb, VIIc· VIaS (27)

(HER/6AS7BC)

Ιρλανδία

4 065

Αναλυτικό TAC

Κάτω Χώρες

406

ΕΕ

4 471

TAC

4 471


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VI Clyde (28)

(HER/06ACL.)

Ηνωμένο Βασίλειο

Προς καθορισμό (29)

Προληπτικό TAC

ΕΕ

Προς καθορισμό (30)

TAC

Προς καθορισμό (30)


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIa (31)

(HER/07A/MM)

Ιρλανδία

1 374

Αναλυτικό TAC

Ηνωμένο Βασίλειο

3 906

ΕΕ

5 280

TAC

5 280


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIe και VIIf

(HER/7EF.)

Γαλλία

490

Προληπτικό TAC

Ηνωμένο Βασίλειο

490

ΕΕ

980

TAC

980


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIg (32), VIIh (32), VIIj (32) και VIIk (32)

(HER/7G-K.)

Γερμανία

147

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

815

Ιρλανδία

11 407

Κάτω Χώρες

815

Ηνωμένο Βασίλειο

16

ΕΕ

13 200

TAC

13 200


Είδος

:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη

:

IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Ισπανία

3 635

Αναλυτικό TAC

Πορτογαλία

3 965

ΕΕ

7 600

TAC

7 600


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Βέλγιο

10 (33)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

3 068 (33)

Γερμανία

77 (33)

Κάτω Χώρες

19 (33)

Σουηδία

537 (33)

ΕΕ

3 711

TAC

3 835


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Δανία

118

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

2

Σουηδία

70

ΕΕ

190

TAC

190


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

IV, ύδατα ΕΕ της IIa, μέρος της IIIa που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και το Kattegat

(COD/2A3AX4)

Βέλγιο

793 (34)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

4 557 (34)

Γερμανία

2 889 (34)

Γαλλία

980 (34)

Κάτω Χώρες

2 575 (34)

Σουηδία

30 (34)

Ηνωμένο Βασίλειο

10 455 (34)

ΕΕ

22 279

Νορβηγία

4 563 (35)

TAC

26 842

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV

(COD/*04N-)

ΕΕ

19 363


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62° B

(COD/04-N.)

Σουηδία

382 (36)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

ΕΕ

382

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIb· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb δυτικώς των 12o 00’Δ και των XII και XIV

(COD/5W6-14)

Βέλγιο

0

Προληπτικό TAC

Γερμανία

1

Γαλλία

12

Ιρλανδία

17

Ηνωμένο Βασίλειο

48

ΕΕ

78

TAC

78


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIa· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb ανατολικώς των 12° 00′ Δ

(COD/5BE6A)

Βέλγιο

0

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

3

Γαλλία

29

Ιρλανδία

40

Ηνωμένο Βασίλειο

110

ΕΕ

182

TAC

182


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIIa

(COD/07A.)

Βέλγιο

7

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

19

Ιρλανδία

332

Κάτω Χώρες

2

Ηνωμένο Βασίλειο

146

ΕΕ

506

TAC

506


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Βέλγιο

167

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

2 735

Ιρλανδία

825

Κάτω Χώρες

1

Ηνωμένο Βασίλειο

295

ΕΕ

4 023

TAC

4 023


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIId

(COD/07D.)

Βέλγιο

67 (37)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

1 313 (37)

Κάτω Χώρες

39 (37)

Ηνωμένο Βασίλειο

145 (37)

ΕΕ

1 564

TAC

1 564


Είδος

:

Λάμνα

Lamna nasus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X και XII

(POR/3-12)

Δανία

0

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

0

Γερμανία

0

Ιρλανδία

0

Ισπανία

0

Ηνωμένο Βασίλειο

0

ΕΕ

0

 

0

TAC

0


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(LEZ/2AC4-C)

Βέλγιο

6

Αναλυτικό TAC

Δανία

5

Γερμανία

5

Γαλλία

30

Κάτω Χώρες

24

Ηνωμένο Βασίλειο

1 775

ΕΕ

1 845

TAC

1 845


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(LEZ/561214)

Ισπανία

385

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

1 501

Ιρλανδία

439

Ηνωμένο Βασίλειο

1 062

ΕΕ

3 387

TAC

3 387


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VII

(LEZ/07.)

Βέλγιο

494

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Ισπανία

5 490

Γαλλία

6 663

Ιρλανδία

3 029

Ηνωμένο Βασίλειο

2 624

ΕΕ

18 300

TAC

18 300


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Ισπανία

999

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

807

ΕΕ

1 806

TAC

1 806


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Ισπανία

1 010

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

50

Πορτογαλία

34

ΕΕ

1 094

TAC

1 094


Είδος

:

Χωματίδα και καλκάνι

Limanda limanda και Platichthys flesus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(D/F/2AC4-C)

Βέλγιο

503

Προληπτικό TAC

Δανία

1 888

Γερμανία

2 832

Γαλλία

196

Κάτω Χώρες

11 421

Σουηδία

6

Ηνωμένο Βασίλειο

1 588

ΕΕ

18 434

TAC

18 434


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(ANF/2AC4-C)

Βέλγιο

341 (38)

Αναλυτικό TAC

Δανία

752 (38)

Γερμανία

367 (38)

Γαλλία

70 (38)

Κάτω Χώρες

258 (38)

Σουηδία

9 (38)

Ηνωμένο Βασίλειο

7 846 (38)

ΕΕ

9 643 (38)

TAC

9 643


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(ANF/04-N.)

Βέλγιο

45

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

1 152

Γερμανία

18

Κάτω Χώρες

16

Ηνωμένο Βασίλειο

269

ΕΕ

1 500

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(ANF/561214)

Βέλγιο

196

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

224

Ισπανία

210

Γαλλία

2 412

Ιρλανδία

546

Κάτω Χώρες

189

Ηνωμένο Βασίλειο

1 679

ΕΕ

5 456

TAC

5 456


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VII

(ANF/07.)

Βέλγιο

2 984 (39)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

333 (39)

Ισπανία

1 186 (39)

Γαλλία

19 149 (39)

Ιρλανδία

2 447 (39)

Κάτω Χώρες

386 (39)

Ηνωμένο Βασίλειο

5 807 (39)

ΕΕ

32 292 (39)

TAC

32 292 (39)


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Ισπανία

1 318

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

7 335

ΕΕ

8 653

TAC

8 653


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Ισπανία

1 310

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

1

Πορτογαλία

260

ΕΕ

1 571

TAC

1 571


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

(HAD/3A/BCD)

Βέλγιο

10

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

1 688

Γερμανία

107

Κάτω Χώρες

2

Σουηδία

200

ΕΕ

2 007

TAC

2 095


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

IV, Ύδατα ΕΕ της IIa

(HAD/2AC4.)

Βέλγιο

196

Αναλυτικό TAC

Δανία

1 349

Γερμανία

858

Γαλλία

1 496

Κάτω Χώρες

147

Σουηδία

136

Ηνωμένο Βασίλειο

22 250

ΕΕ

26 432

Νορβηγία

7 625

TAC

34 057

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV

(HAD/*04N-)

ΕΕ

19 662


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62° N

(HAD/04-N.)

Σουηδία

707 (40)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

ΕΕ

707

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

(HAD/6B1214)

Βέλγιο

8

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

10

Γαλλία

413

Ιρλανδία

295

Ηνωμένο Βασίλειο

3 022

ΕΕ

3 748

TAC

3 748


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

(HAD/5BC6A.)

Βέλγιο

2

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

3

Γαλλία

111

Ιρλανδία

328

Ηνωμένο Βασίλειο

1 561

ΕΕ

2 005

TAC

2 005


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

VIIb-k, VIII, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Βέλγιο

148

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

8 877

Ιρλανδία

2 959

Ηνωμένο Βασίλειο

1 332

ΕΕ

13 316

TAC

13 316


Είδος

:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

VIIa

(HAD/07A.)

Βέλγιο

21

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

95

Ιρλανδία

570

Ηνωμένο Βασίλειο

631

ΕΕ

1 317

TAC

1 317


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

IIIa

(WHG/03A.)

Δανία

929

Προληπτικό TAC

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Κάτω Χώρες

3

Σουηδία

99

ΕΕ

1 031

TAC

1 050


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

IV, ύδατα ΕΕ της IIa

(WHG/2AC4.)

Βέλγιο

286

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

1 236

Γερμανία

321

Γαλλία

1 857

Κάτω Χώρες

714

Σουηδία

2

Ηνωμένο Βασίλειο

8 933

ΕΕ

13 349

Νορβηγία

1 483 (41)

TAC

14 832

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV

(WHG/*04N-)

ΕΕ

9 044


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(WHG/561214)

Γερμανία

2

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

39

Ιρλανδία

97

Ηνωμένο Βασίλειο

185

ΕΕ

323

TAC

323


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIIa

(WHG/07A.)

Βέλγιο

0

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

4

Ιρλανδία

68

Κάτω Χώρες

0

Ηνωμένο Βασίλειο

46

ΕΕ

118

TAC

118


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

(WHG/7X7A-C)

Βέλγιο

158

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

9 726

Ιρλανδία

4 865

Κάτω Χώρες

79

Ηνωμένο Βασίλειο

1 740

ΕΕ

16 568

TAC

16 568


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIII

(WHG/08.)

Ισπανία

1 270

Προληπτικό TAC

Γαλλία

1 905

ΕΕ

3 175

TAC

3 175


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Πορτογαλία

Προς καθορισμό (42)

Προληπτικό TAC

ΕΕ

Προς καθορισμό (43)

TAC

Προς καθορισμό (43)


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού και Κίτρινος μπακαλιάρος

Merlangius merlangus και Pollachius pollachius

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62° B

(W/P/04-N.)

Σουηδία

190 (44)

Προληπτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

ΕΕ

190

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

(HKE/3A/BCD)

Δανία

1 531

Αναλυτικό TAC

Σουηδία

130

ΕΕ

1 661

TAC

1 661 (45)


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(HKE/2AC4-C)

Βέλγιο

28

Αναλυτικό TAC

Δανία

1 119

Γερμανία

- 128

Γαλλία

- 248

Κάτω Χώρες

-64

Ηνωμένο Βασίλειο

- 348

ΕΕ

1 935

TAC

1 935 (46)


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

VI και VΙΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(HKE/571214)

Βέλγιο

- 284 (47)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Ισπανία

9 109

Γαλλία

14 067 (47)

Ιρλανδία

1 704

Κάτω Χώρες

- 183 (47)

Ηνωμένο Βασίλειο

5 553 (47)

ΕΕ

30 900

TAC

30 900 (48)

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Βέλγιο

37

Ισπανία

1 469

Γαλλία

1 469

Ιρλανδία

184

Κάτω Χώρες

18

Ηνωμένο Βασίλειο

827

ΕΕ

4 004


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Βέλγιο

9 (49)

Αναλυτικό TAC

Ισπανία

6 341

Γαλλία

14 241

Κάτω Χώρες

18 (49)

ΕΕ

20 609

TAC

20 609 (50)

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

VI και VΙΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(HKE/*57-14)

Βέλγιο

2

Ισπανία

1 837

Γαλλία

3 305

Κάτω Χώρες

6

ΕΕ

5 150


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Ισπανία

6 844

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

657

Πορτογαλία

3 194

ΕΕ

10 695

TAC

10 695


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα των ΙΙ και IV

(WHB/4AB-N.)

Δανία

0

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Ηνωμένο Βασίλειο

0

ΕΕ

0

TAC

0


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII και XIV

(WHB/1X14)

Δανία

1 533 (51)

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

596 (51)

Ισπανία

1 300 (51)

Γαλλία

1 067 (51)

Ιρλανδία

1 187 (51)

Κάτω Χώρες

1 869 (51)

Πορτογαλία

121 (51)

Σουηδία

379 (51)

Ηνωμένο Βασίλειο

1 990 (51)

ΕΕ

10 042 (51)

TAC

40 100


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Ισπανία

824

Αναλυτικό TAC

Πορτογαλία

206

ΕΕ

1 030 (52)

TAC

40 100


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των II, IVa, V, VI βορείως γεωγραφικού πλάτους 56° 30′ B και VII δυτικά γεωγραφικού μήκους 12° Δ

(WHB/24A567)

Νορβηγία

6 461 (53)  (54)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

TAC

40 100


Είδος

:

Λεμονόγλωσσα και καλκάνι

Microstomus kitt και Glyptocephalus cynoglossus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(L/W/2AC4-C)

Βέλγιο

346

Προληπτικό TAC

Δανία

953

Γερμανία

122

Γαλλία

261

Κάτω Χώρες

793

Σουηδία

11

Ηνωμένο Βασίλειο

3 905

ΕΕ

6 391

TAC

6 391


Είδος

:

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterygia

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

(BLI/5B67-) (57)

Γερμανία

18 (60)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Εσθονία

3 (60)

Ισπανία

57 (60)

Γαλλία

1 297 (60)

Ιρλανδία

5 (60)

Λιθουανία

1 (60)

Πολωνία

1 (60)

Ηνωμένο Βασίλειο

330 (60)

Άλλοι

5 (55)  (60)

Μη κατανεμημένα

165 (61)

ΕΕ

1 717 (60)

Νορβηγία

150 (56)

TAC

2 032


Είδος

:

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterygia

Ζώνη

:

Διεθνή ύδατα της ΧΙΙ

(BLI/12INT-) (62)

Εσθονία

2

Αναλυτικό TAC

Ισπανία

778

Γαλλία

19

Λιθουανία

7

Ηνωμένο Βασίλειο

7

Άλλοι

2 (62)

ΕΕ

815

TAC

815


Είδος

:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των I και II

(LIN/1/2.)

Δανία

8

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

8

Γαλλία

8

Ηνωμένο Βασίλειο

8

Άλλοι

4 (63)

ΕΕ

36

TAC

36


Είδος

:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη

:

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

(LIN/3Α/BCD.)

Βέλγιο

7 (64)

Αναλυτικό TAC

Δανία

51

Γερμανία

7 (64)

Σουηδία

20

Ηνωμένο Βασίλειο

7 (64)

ΕΕ

92

TAC

92


Είδος

:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ της IV

(LIN/04.)

Βέλγιο

16

Αναλυτικό TAC

Δανία

243

Γερμανία

150

Γαλλία

135

Κάτω Χώρες

5

Σουηδία

10

Ηνωμένο Βασίλειο

1 869

ΕΕ

2 428

TAC

2 428


Είδος

:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V

(LIN/05.)

Βέλγιο

9

Προληπτικό TAC

Δανία

6

Γερμανία

6

Γαλλία

6

Ηνωμένο Βασίλειο

6

ΕΕ

33

TAC

33


Είδος

:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη

:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

(LIN/6X14.)

Βέλγιο

29 (67)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Δανία

5 (67)

Γερμανία

106 (67)

Ισπανία

2 150 (67)

Γαλλία

2 293 (67)

Ιρλανδία

575 (67)

Πορτογαλία

5 (67)

Ηνωμένο Βασίλειο

2 641 (67)

Μη κατανεμημένα

220 (68)

ΕΕ

7 804 (67)

Νορβηγία

6 140 (65)  (66)

TAC

14 164


Είδος

:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(LIN/04-N.)

Βέλγιο

6

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

747

Γερμανία

21

Γαλλία

8

Κάτω Χώρες

1

Ηνωμένο Βασίλειο

67

ΕΕ

850

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

(NEP/3A/BCD)

Δανία

3 800

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

11

Σουηδία

1 359

ΕΕ

5 170

TAC

5 170


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(NEP/2AC4-C)

Βέλγιο

1 227

Αναλυτικό TAC

Δανία

1 227

Γερμανία

18

Γαλλία

36

Κάτω Χώρες

631

Ηνωμένο Βασίλειο

20 315

ΕΕ

23 454

TAC

23 454


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(NEP/04-N.)

Δανία

1 135

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Γερμανία

1

Ηνωμένο Βασίλειο

64

ΕΕ

1 200

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VΙ· VΙ· ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb

(NEP/5BC6.)

Ισπανία

28

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

111

Ιρλανδία

185

Ηνωμένο Βασίλειο

13 357

ΕΕ

13 681

TAC

13 681


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VII

(NEP/07.)

Ισπανία

1 306 (69)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

5 291 (69)

Ιρλανδία

8 025 (69)

Ηνωμένο Βασίλειο

7 137 (69)

ΕΕ

21 759 (69)

TAC

21 759 (69)


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Ισπανία

234

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

3 665

ΕΕ

3 899

TAC

3 899


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Ισπανία

87

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

4

ΕΕ

91

TAC

91


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Ισπανία

76

Αναλυτικό TAC

Πορτογαλία

227

ΕΕ

303

TAC

303


Είδος

:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη

:

IIIa

(PRA/03A.)

Δανία

2 891

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Σουηδία

1 557

ΕΕ

4 448

TAC

8 330


Είδος

:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(PRA/2AC4-C)

Δανία

2 673

Αναλυτικό TAC

Κάτω Χώρες

25

Σουηδία

108

Ηνωμένο Βασίλειο

792

ΕΕ

3 598

TAC

3 598


Είδος

:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62° B

(PRA/04-N.)

Δανία

357

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Σουηδία

123 (70)

ΕΕ

480

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Γαρίδες

Penaeus spp

Ζώνη

:

Ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

(PEN/FGU.)

Γαλλία

Προς καθορισμό (71)  (72)

Προληπτικό TAC

ΕΕ

Προς καθορισμό (72)  (73)

TAC

Προς καθορισμό (72)  (73)


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Βέλγιο

48

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

6 189

Γερμανία

32

Κάτω Χώρες

1 190

Σουηδία

332

ΕΕ

7 791

TAC

7 950


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Δανία

1 769

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Γερμανία

20

Σουηδία

199

ΕΕ

1 988

TAC

1 988


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

IV, ύδατα ΕΕ της IIa, μέρος της IIIa που δεν καλύπτεται από τα Skagerrak και Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Βέλγιο

4 238

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

13 772

Γερμανία

3 973

Γαλλία

795

Κάτω Χώρες

26 485

Ηνωμένο Βασίλειο

19 599

ΕΕ

68 862

Νορβηγία

4 538

TAC

73 400

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV

(PLE/*04N-)

ΕΕ

28 527


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(PLE/561214)

Γαλλία

10

Προληπτικό TAC

Ιρλανδία

275

Ηνωμένο Βασίλειο

408

ΕΕ

693

TAC

693


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIa

(PLE/07A.)

Βέλγιο

42

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

18

Ιρλανδία

1 063

Κάτω Χώρες

13

Ηνωμένο Βασίλειο

491

ΕΕ

1 627

TAC

1 627


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIb και VIIc

(PLE/7BC.)

Γαλλία

16

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Ιρλανδία

62

ΕΕ

78

TAC

78


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIId και VIIe

(PLE/7DΕ)

Βέλγιο

763

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

2 545

Ηνωμένο Βασίλειο

1 357

ΕΕ

4 665

TAC

4 665


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIf και VIIg

(PLE/7FG.)

Βέλγιο

56

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

101

Ιρλανδία

200

Ηνωμένο Βασίλειο

53

ΕΕ

410

TAC

410


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIh, VIIj και VIIk

(PLE/7HJK.)

Βέλγιο

12

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

23

Ιρλανδία

81

Κάτω Χώρες

46

Ηνωμένο Βασίλειο

23

ΕΕ

185

TAC

185


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIII, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Ισπανία

66

Προληπτικό TAC

Γαλλία

263

Πορτογαλία

66

ΕΕ

395

TAC

395


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(POL/561214)

Ισπανία

6

Προληπτικό TAC

Γαλλία

190

Ιρλανδία

56

Ηνωμένο Βασίλειο

145

ΕΕ

397

TAC

397


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VII

(POL/07.)

Βέλγιο

420

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Ισπανία

25

Γαλλία

9 667

Ιρλανδία

1 030

Ηνωμένο Βασίλειο

2 353

ΕΕ

13 495

TAC

13 495


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(POL/8ABDE.)

Ισπανία

252

Προληπτικό TAC

Γαλλία

1 230

ΕΕ

1 482

TAC

1 482


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VIIIc

(POL/08C.)

Ισπανία

208

Προληπτικό TAC

Γαλλία

23

ΕΕ

231

TAC

231


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Ισπανία

273

Προληπτικό TAC

Πορτογαλία

9

ΕΕ

282

TAC

282


Είδος

:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη

:

IIIa και IV· ύδατα ΕΕ των IIa, IIIb, IIIc και υποδιαιρέσεις 22-32

(POK/2A34.)

Βέλγιο

32

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

3 788

Γερμανία

9 565

Γαλλία

22 508

Κάτω Χώρες

96

Σουηδία

520

Ηνωμένο Βασίλειο

7 333

ΕΕ

43 842

Νορβηγία

49 476 (74)

TAC

93 318


Είδος

:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη

:

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, XII και XIV

(POK/561214)

Γερμανία

543

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

5 393

Ιρλανδία

429

Ηνωμένο Βασίλειο

3 317

ΕΕ

9 682

TAC

9 682


Είδος

:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62° B

(POK/04-N.)

Σουηδία

880 (75)

Αναλυτικό TAC

ΕΕ

880

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδος

:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη

:

VII, VIII, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Βέλγιο

6

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

1 375

Ιρλανδία

1 516

Ηνωμένο Βασίλειο

446

ΕΕ

3 343

TAC

3 343


Είδος

:

Καλκάνι και πησσί

Psetta maxima και Scopthalmus rhombus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(T/B/2AC4-C)

Βέλγιο

340

Προληπτικό TAC

Δανία

727

Γερμανία

186

Γαλλία

88

Κάτω Χώρες

2 579

Σουηδία

5

Ηνωμένο Βασίλειο

717

ΕΕ

4 642

TAC

4 642


Είδος

:

Σελάχια

Rajidae

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των IIa και IV

(SRX/2AC4-C)

Βέλγιο

235 (76)  (77)  (78)

Αναλυτικό TAC

Δανία

9 (76)  (77)  (78)

Γερμανία

12 (76)  (77)  (78)

Γαλλία

37 (76)  (77)  (78)

Κάτω Χώρες

201 (76)  (77)  (78)

Ηνωμένο Βασίλειο

903 (76)  (77)  (78)

ΕΕ

1 397 (76)  (78)

TAC

1 397 (78)


Είδος

:

Σελάχια

Rajidae

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ της IIIa

(SRX/03-C.)

Δανία

45 (79)  (80)

Αναλυτικό TAC

Σουηδία

13 (79)  (80)

ΕΕ

58 (79)  (80)

TAC

58 (80)


Είδος

:

Σελάχια

Rajidae

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

(SRX/67AKXD)

Βέλγιο

1 027 (81)  (82)  (83)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού

Εσθονία

6 (81)  (82)  (83)

Γαλλία

4 612 (81)  (82)  (83)

Γερμανία

14 (81)  (82)  (83)

Ιρλανδία

1 485 (81)  (82)  (83)

Λιθουανία

24 (81)  (82)  (83)

Κάτω Χώρες

4 (81)  (82)  (83)

Πορτογαλία

25 (81)  (82)  (83)

Ισπανία

1 241 (81)  (82)  (83)

Ηνωμένο Βασίλειο

2 941 (81)  (82)  (83)

ΕΕ

11 379 (81)  (82)  (83)

TAC

11 379 (82)


Είδος

:

Σελάχια

Rajidae

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ της VIId

(SRX/07D.)

Βέλγιο

80 (84)  (85)  (86)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

670 (84)  (85)  (86)

Κάτω Χώρες

4 (84)  (85)  (86)

Ηνωμένο Βασίλειο

133 (84)  (85)  (86)

ΕΕ

887 (84)  (85)  (86)

TAC

887 (85)


Είδος

:

Σελάχια

Rajidae

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΕ των VIII και IX

(SRX/89-C.)

Βέλγιο

9 (87)  (88)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

1 760 (87)  (88)

Πορτογαλία

1 426 (87)  (88)

Ισπανία

1 435 (87)  (88)

Ηνωμένο Βασίλειο

10 (87)  (88)

ΕΕ

4 640 (87)  (88)

TAC

4 640 (88)


Είδος

:

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Reinhardtius hippoglossoides

Ζώνη

:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV, ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VI

(GHL/2A-C46)

Δανία

2

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

3

Εσθονία

2

Ισπανία

2

Γαλλία

31

Ιρλανδία

2

Λιθουανία

2

Πολωνία

2

Ηνωμένο Βασίλειο

123

ΕΕ

169

TAC

520 (89)


Είδος

:

Σκουμπρί

Scomber scombrus

Ζώνη

:

IIIa και IV· ύδατα ΕΕ των IIa, IIIb, IIIc και υποδιαιρέσεις 22-32

(MAC/2A34.)

Βέλγιο

425 (92)  (94)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Δανία

11 209 (92)  (94)

Γερμανία

443 (92)  (94)

Γαλλία

1 339 (92)  (94)

Κάτω Χώρες

1 348 (92)  (94)

Σουηδία

4 038 (90)  (91)  (92)  (94)

Ηνωμένο Βασίλειο

1 248 (92)  (94)

ΕΕ

20 002 (90)  (92)  (94)

Νορβηγία

169 019 (93)

TAC

Άνευ αντικειμένου

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες, που είναι προσωρινές ποσότητες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa και IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, διεθνή ύδατα της IIa, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 και τον Δεκέμβριο 2011

(MAC/*2A6.)

Δανία

 

4 130

 

 

5 012

Γαλλία

 

490

 

 

 

Κάτω Χώρες

 

490

 

 

 

Σουηδία

 

 

390

10

1 697

Ηνωμένο Βασίλειο

 

490

 

 

 

Νορβηγία

3 000

 

 

 

 


Είδος

:

Σκουμπρί

Scomber scombrus

Ζώνη

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των IIa, XII και XIV

(MAC/2CX14-)

Γερμανία

16 459 (96)

Αναλυτικό TAC

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Ισπανία

20 (96)

Εσθονία

137 (96)

Γαλλία

10 974 (96)

Ιρλανδία

54 861 (96)

Λετονία

101 (96)

Λιθουανία

101 (96)

Κάτω Χώρες

24 002 (96)

Πολωνία

1 159 (96)

Ηνωμένο Βασίλειο

150 870 (96)

Μη κατανεμημένα

4 990 (97)

ΕΕ

258 684 (96)  (99)

Νορβηγία

14 050 (95)  (98)

TAC

Άνευ αντικειμένου

Ειδικός όρος:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις κατωτέρω ζώνες και κατά τις κατωτέρω χρονικές περιόδους μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες. Πρόκειται για προσωρινές ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.