ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.293.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
11 Νοεμβρίου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1013/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για την πολιτική της Ένωσης που αφορά τον στόλο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

15

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων ( 1 )

21

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια πιάτων ( 1 )

31

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1017/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με πώληση στην κοινοτική αγορά σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

41

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1018/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

44

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1019/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11

46

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2010/77/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη λήξη της ημερομηνίας για την καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I ( 1 )

48

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2010/682/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2010, για την έναρξη της ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων από τη Σλοβακία

58

 

 

2010/683/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της απόφασης 97/555/ΕΚ σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα τσιμέντα, τα κονιάματα δομικών κατασκευών και τα λοιπά υδραυλικά συνδετικά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7603]  ( 1 )

60

 

 

2010/684/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση του μέρους 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για ζώα εκμεταλλεύσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7640]  ( 1 )

62

 

 

2010/685/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ( 1 )

67

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 15 της 20.1.2010)

72

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1013/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για την πολιτική της Ένωσης που αφορά τον στόλο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου

(κωδικοποιημένο κείμενο)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 7, το άρθρο 12 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2003, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για την κοινοτική πολιτική που αφορά τον στόλο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (3) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου της Ένωσης θα πρέπει να παρακολουθείται στενά προκειμένου να ευθυγραμμίζεται με τους διαθέσιμους πόρους. Για τον σκοπό αυτό, το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 καθορίζει έναν αριθμό ειδικών μέτρων.

(3)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραμέτρων για τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου, από απόψεως χωρητικότητας (GT) και ισχύος μηχανών (kW), όπως προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό καθώς επίσης και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας (4). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας την 1η Μαΐου 2004 και της Βουλγαρίας και Ρουμανίας την 1η Ιανουαρίου 2007.

(4)

Θα πρέπει να καθοριστούν επίπεδα αναφοράς για την αλιευτική ικανότητα από την 1η Ιανουαρίου 2003 για τον στόλο κάθε κράτους μέλους, που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Α, με εξαίρεση το μέρος του στόλου τους που είναι νηολογημένο στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες.

(5)

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανασυστήσουν το 4 % της μέσης ετήσιας χωρητικότητας που αποσύρθηκε μέσω διάλυσης με δημόσια ενίσχυση μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2003 και 31ης Δεκεμβρίου 2006 και το 4 % της χωρητικότητας που αποσύρεται μέσω διάλυσης με δημόσια ενίσχυση από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(6)

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 λαμβάνει υπόψη την απαίτηση, όπως ορίζεται επί του παρόντος στο άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (5), μείωσης κατά 20 % τουλάχιστον της ισχύος κινητήρα που έχει αντικατασταθεί με δημόσια ενίσχυση, εξαιρουμένης της αντικατάστασης κινητήρα στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας όπως ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό.

(7)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για την προσαρμογή των επιπέδων αναφοράς, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το άρθρο 11 παράγραφοι 4, 5 και 6 και για λόγους διαφάνειας το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 καθώς και η επανακαταμέτρηση του αλιευτικού στόλου της Ένωσης. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να διατηρηθεί ο κανόνας προσαρμογής για την αυστηρή εφαρμογή του καθεστώτος εισόδου-εξόδου σε όρους χωρητικότητας.

(8)

Πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπου χρειάζεται, για τον καθορισμό των επιπέδων αναφοράς οι αιτήσεις των παρατιθέμενων στο παράρτημα I μέρος Α κρατών μελών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2002 για την αύξηση των στόχων τους στο τέταρτο πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού (ΠΠΠ IV), όπως προβλεπόταν από το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 και από το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 97/413/ΕΚ του Συμβουλίου (6).

(9)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια μέθοδος υπολογισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τις εισόδους και τις εξόδους των αλιευτικών σκαφών από τον στόλο τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

(10)

Η παρέκκλιση από το καθεστώς εισόδου-εξόδου για τα σκάφη που εισήλθαν στον στόλο από την 1η Ιανουαρίου 2003 ή, για τα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β, από την ημερομηνία προσχώρησης, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη διοικητική απόφαση που εκδόθηκε αντιστοίχως πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 ή πριν από την ημερομηνία προσχώρησης. Για τον υπολογισμό της συνολικής αλιευτικής ικανότητας του στόλου την 1η Ιανουαρίου 2003, θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης οι είσοδοι στον στόλο σκαφών για τα οποία έχουν εκδοθεί διοικητικές αποφάσεις, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω σκάφη εισήλθαν στον στόλο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής απόφασης από το οικείο κράτος μέλος.

(11)

Απαιτούνται κανόνες εφαρμογής για τις αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με την επιλεξιμότητα εργασιών εκσυγχρονισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της ποιότητας των προϊόντων και της υγιεινής επί των σκαφών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, προκειμένου να διασφαλιστεί διαφανής αξιολόγηση και ισότιμη μεταχείριση των αιτήσεων, με την παρεμπόδιση ταυτόχρονα οποιασδήποτε αύξησης της αλιευτικής προσπάθειας εξαιτίας των εν λόγω εργασιών.

(12)

Αυξήσεις του εσώκλειστου όγκου πάνω από το κύριο κατάστρωμα δεν επηρεάζουν τη χωρητικότητα των σκαφών ολικού μήκους κάτω των 15 μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1986, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (7). Κατά συνέπεια ο εκσυγχρονισμός των σκαφών αυτών πάνω από το κύριο κατάστρωμα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την προσαρμογή των επιπέδων αναφοράς με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

(13)

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χορηγήσουν περιορισμένη αύξηση της χωρητικότητας στα νέα ή υφιστάμενα σκάφη για να βελτιωθεί η ασφάλεια, η υγιεινή, οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα των προϊόντων επί του σκάφους, εφόσον η αύξηση αυτή δεν οδηγεί σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του σκάφους και δίδεται προτεραιότητα στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006. Η εν λόγω αύξηση θα πρέπει να συνδέεται με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας με δημόσια ενίσχυση από την 1η Ιανουαρίου 2003 ή την 1η Μαΐου 2004 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 και από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

(14)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες εφαρμογής προκειμένου να διασφαλιστεί η θέσπιση σαφών κανόνων και διαδικασιών για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη διαβιβάζουν δεδομένα στο μητρώο του αλιευτικού στόλου της Ένωσης, ενώ απαιτούνται νέοι κανόνες επικύρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των εν λόγω δεδομένων.

(15)

Οι ετήσιες εκθέσεις και η περίληψή τους που συντάσσεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 θα πρέπει να παρέχουν σαφή εικόνα της ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του στόλου και των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής για το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Εφαρμόζεται στην αλιευτική ικανότητα των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης, εξαιρουμένων των σκαφών τα οποία:

α)

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην υδατοκαλλιέργεια όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, ή

β)

είναι νηολογημένα στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 355 παράγραφος 1 της συνθήκης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «GTa1» ή «συνολική χωρητικότητα σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2003 και 31ης Δεκεμβρίου 2006»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα των σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2003 και 31ης Δεκεμβρίου 2006. Στον τύπο σχετικά με τα επίπεδα αναφοράς από απόψεως χωρητικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4, η τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνο για το μέγεθος της ικανότητας που υπερέβη τη μείωση της χωρητικότητας που είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τα επίπεδα αναφοράς με βάση το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

Για τα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β, «GTa1» ή «συνολική χωρητικότητα σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2003 και 31ης Δεκεμβρίου 2006» σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα των σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ της ημερομηνίας προσχώρησης και της 31ης Δεκεμβρίου 2006·

2)   «GTS» ή «συνολικές αυξήσεις χωρητικότητας που χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002»: σημαίνει τις συνολικές αυξήσεις χωρητικότητας που επιτράπηκαν βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και καταχωρίσθηκαν πριν από την ημερομηνία υπολογισμού της χωρητικότητας GTt·

3)   «GTa2» ή «συνολική χωρητικότητα σκαφών που εξέρχονται από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα των σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της ημερομηνίας για την οποία υπολογίστηκε η χωρητικότητα GTt. Στον τύπο σχετικά με τα επίπεδα αναφοράς από απόψεως χωρητικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4, η τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνο για το μέγεθος της ικανότητας που υπερέβη τη μείωση της χωρητικότητας που είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τα επίπεδα αναφοράς με βάση το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

4)   «GT100» ή «ολική χωρητικότητα σκαφών άνω των 100 GT που εισέρχονται στον στόλο με δημόσια ενίσχυση που χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα σκαφών άνω των 100 GT τα οποία εισήλθαν στον στόλο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2003 και της ημερομηνίας για την οποία υπολογίστηκε η χωρητικότητα GTt, και για τα οποία εκδόθηκε διοικητική απόφαση από το οικείο κράτος μέλος για τη χορήγηση ενίσχυσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002.

Για τα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β, «GT100» ή «ολική χωρητικότητα σκαφών άνω των 100 GT που εισέρχονται στον στόλο με δημόσια ενίσχυση που χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002» σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα σκαφών άνω των 100 GT τα οποία εισήλθαν στον στόλο μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της ημερομηνίας για την οποία υπολογίστηκε η χωρητικότητα GTt, και για τα οποία εκδόθηκε διοικητική απόφαση από το οικείο κράτος μέλος για τη χορήγηση ενίσχυσης μετά την 30ή Απριλίου 2004·

5)   «kWa» ή «συνολική ισχύς μηχανών των σκαφών που εξέρχονται από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002»: σημαίνει τη συνολική ισχύ μηχανών σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2003 και της ημερομηνίας για την οποία υπολογίστηκε η χωρητικότητα kWt. Στον τύπο σχετικά με το επίπεδο αναφοράς ισχύος στο άρθρο 4 η τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη χωρητικότητα που υπερέβη τη μείωση ισχύος μηχανών που είναι αναγκαία για την τήρηση των επιπέδων αναφοράς βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

Για τα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β, «kWa» ή «συνολική ισχύς μηχανών των σκαφών που εξέρχονται από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002» σημαίνει τη συνολική ισχύ μηχανών σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της ημερομηνίας για την οποία υπολογίστηκε η χωρητικότητα kWt·

6)   «kW100» ή «συνολική ισχύς μηχανών των σκαφών άνω των 100 GT που εισέρχονται στον στόλο με δημόσια ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002»: σημαίνει τη συνολική ισχύ μηχανών των σκαφών χωρητικότητας άνω των 100 GT τα οποία εισήλθαν στον στόλο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2003 και της ημερομηνίας για την οποία υπολογίστηκε η χωρητικότητα kWt, και για τα οποία εκδόθηκε διοικητική απόφαση από το οικείο κράτος μέλος για τη χορήγηση ενίσχυσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002.

Για τα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β, «kW100» ή «συνολική ισχύς μηχανών των σκαφών άνω των 100 GT που εισέρχονται στον στόλο με δημόσια ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002» σημαίνει τη συνολική ισχύ μηχανών των σκαφών χωρητικότητας άνω των 100 GT τα οποία εισήλθαν στον στόλο μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της ημερομηνίας για την οποία υπολογίστηκε η χωρητικότητα kWt, και για τα οποία εκδόθηκε διοικητική απόφαση από το οικείο κράτος μέλος για τη χορήγηση ενίσχυσης μετά την 30ή Απριλίου 2004·

7)   «GTt»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα του στόλου, που υπολογίστηκε οποιαδήποτε δεδομένη ημερομηνία μετά την 1η Ιανουαρίου 2003·

8)   «Δ(GT-GRT)» ή «αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης του στόλου»: σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της συνολικής αλιευτικής ικανότητας από απόψεως χωρητικότητας του στόλου την 1η Ιανουαρίου 2003 και της ίδιας τιμής υπολογισμένης εκ νέου μετά την περάτωση της επανακαταμέτρησης του στόλου σε μονάδες GT σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86·

9)   «kWt»: σημαίνει τη συνολική ισχύ μηχανών του στόλου που υπολογίστηκε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1η Ιανουαρίου 2003·

10)   «κύριο κατάστρωμα»: σημαίνει το «ανώτερο κατάστρωμα» όπως ορίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση για την Καταμέτρηση της Χωρητικότητας Σκαφών του 1969·

11)   «kWr» ή «συνολική ισχύς των κινητήρων που αντικαθίστανται με δημόσια ενίσχυση υπό τον όρο της μείωσης της ισχύος»: σημαίνει τη συνολική ισχύ των κινητήρων που αντικαταστάθηκαν με δημόσια ενίσχυση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ

Άρθρο 3

Καθορισμός των επιπέδων αναφοράς

Για κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Α, τα επίπεδα αναφοράς από απόψεως χωρητικότητας (GT) και ισχύος μηχανών (kW) την 1η Ιανουαρίου 2003, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, εκτός των επιπέδων αναφοράς για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α.

Άρθρο 4

Παρακολούθηση των επιπέδων αναφοράς

1.   Για κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Α, το επίπεδο αναφοράς από απόψεως χωρητικότητας για οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 [R(GT)t], ισούται προς το επίπεδο αναφοράς για το κράτος μέλος αυτό όπως καθορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α, την 1η Ιανουαρίου 2003 [R(GT)03], το οποίο προσαρμόζεται με:

α)

αφαίρεση:

i)

του 99 % της συνολικής χωρητικότητας σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2003 και 31ης Δεκεμβρίου 2006 (GTa1),

ii)

του 96 % της συνολικής χωρητικότητας σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 (GTa2

β)

και προσθήκη: των συνολικών αυξήσεων χωρητικότητας που επιτράπηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 (GTS).

Τα εν λόγω επίπεδα αναφοράς καθορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Όταν προστίθεται νέα αλιευτική ικανότητα στον στόλο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, τα επίπεδα αναφοράς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μειώνονται κατά το 35 % της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών άνω των 100 GT που εισέρχονται στον στόλο με δημόσια ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 (GT100), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Για κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Α, το επίπεδο αναφοράς από απόψεως ισχύος σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 [R(kW)t] ισούται προς το επίπεδο αναφοράς για το κράτος μέλος αυτό όπως καθορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α την 1η Ιανουαρίου 2003 [R(kW)03], προσαρμοσμένο με αφαίρεση της συνολικής ισχύος των σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση που χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 (kWa) και του 20 % της συνολικής ισχύος των κινητήρων που αντικαταστάθηκαν με δημόσια ενίσχυση εξαρτώμενη από τον όρο μείωσης της ισχύος (kWr).

Τα εν λόγω επίπεδα αναφοράς καθορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Όταν προστίθεται νέα αλιευτική ικανότητα στον στόλο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, τα επίπεδα αναφοράς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μειώνονται κατά το 35 % της συνολικής ισχύος των σκαφών άνω των 100 GT που εισήλθαν στον στόλο με δημόσια ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 (kW100), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Άρθρο 5

Αλιευτική ικανότητα του στόλου την 1η Ιανουαρίου 2003

Για τους σκοπούς του άρθρου 7, με εξαίρεση τα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β, η αλιευτική ικανότητα από απόψεως χωρητικότητας (GT03) και ισχύος (kW03) την 1η Ιανουαρίου 2003 καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με το παράρτημα II, τις εισόδους των σκαφών οι οποίες στηρίζονται σε διοικητική απόφαση του οικείου κράτους μέλους που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002 σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο εκείνο, και ιδίως σύμφωνα με το εθνικό καθεστώς εισόδων/εξόδων από τον στόλο που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της απόφασης 97/413/ΕΚ, και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το αργότερο εντός πέντε ετών μετά την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω διοικητικής απόφασης.

Άρθρο 6

Αλιευτική ικανότητα του στόλου των κρατών μελών που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β κατά την ημερομηνία προσχώρησης

Στα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β, για τους σκοπούς του άρθρου 8, η αλιευτική ικανότητα από απόψεως χωρητικότητας (GTacc) και ισχύος (kWacc) κατά την ημερομηνία προσχώρησης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με το παράρτημα III, τις εισόδους των σκαφών οι οποίες στηρίζονται σε διοικητική απόφαση που εκδόθηκε από το οικείο κράτος μέλος μέχρι πέντε έτη πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, και οι οποίες πραγματοποιούνται το αργότερο εντός πέντε ετών μετά την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω διοικητικής απόφασης.

Άρθρο 7

Παρακολούθηση εισόδων και εξόδων

1.   Προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Α του παρόντος κανονισμού εξασφαλίζει ότι η αλιευτική ικανότητα σε όρους χωρητικότητας (GTt) είναι πάντοτε ίση ή χαμηλότερη από την αλιευτική ικανότητα την 1η Ιανουαρίου 2003 (GT03), η οποία προσαρμόζεται με:

α)

αφαίρεση:

i)

του 99 % της συνολικής χωρητικότητας σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2003 και 31ης Δεκεμβρίου 2006 (GTa1),

ii)

του 96 % της συνολικής χωρητικότητας σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 (GTa2),

iii)

του 35 % της συνολικής χωρητικότητας σκαφών άνω των 100 GT που εισήλθαν στον στόλο με δημόσια ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 (GT100

β)

και προσθήκη:

i)

των συνολικών αυξήσεων χωρητικότητας που επιτράπηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 (GTS),

ii)

του αποτελέσματος της επανακαταμέτρησης του στόλου [Δ(GT-GRT)].

Τα εν λόγω κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον ακόλουθο τύπο:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Α του παρόντος κανονισμού εξασφαλίζει ότι η αλιευτική ικανότητα σε όρους ισχύος (kWt) είναι πάντοτε ίση ή χαμηλότερη από την αλιευτική ικανότητα την 1η Ιανουαρίου 2003 (kW03), η οποία προσαρμόζεται με αφαίρεση:

α)

της συνολικής ισχύος των σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 (kWa

β)

του 20 % της συνολικής ισχύος των κινητήρων που αντικαταστάθηκαν με δημόσια ενίσχυση εξαρτώμενη από τον όρο μείωσης της ισχύος (kWr

γ)

του 35 % της συνολικής ισχύος των σκαφών χωρητικότητας άνω των 100 GT που εισήλθαν στον στόλο με δημόσια ενίσχυση που χορηγήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 (kW100).

Τα εν λόγω κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον ακόλουθο τύπο:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Άρθρο 8

Παρακολούθηση εισόδων και εξόδων στα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β

1.   Προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Β του παρόντος κανονισμού εξασφαλίζει ότι η αλιευτική ικανότητα σε όρους χωρητικότητας (GTt) είναι πάντοτε ίση ή χαμηλότερη από την αλιευτική ικανότητα κατά την ημερομηνία προσχώρησης (GTacc), η οποία προσαρμόζεται με:

α)

αφαίρεση:

i)

για τα παρατιθέμενα στο παράρτημα I μέρος Β κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004, του 98,5 % της συνολικής χωρητικότητας σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μεταξύ της ημερομηνίας αυτής και της 31ης Δεκεμβρίου 2006 (GTa1),

ii)

για κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Β, του 96 % της συνολικής χωρητικότητας σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 (GTa2),

iii)

για κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Β, του 35 % της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών άνω των 100 GT που εισήλθαν στον στόλο με δημόσια ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε κατά ή μετά την ημερομηνία προσχώρησης (GT100

β)

και προσθήκη:

i)

των συνολικών αυξήσεων χωρητικότητας που επιτράπηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 (GTS),

ii)

του αποτελέσματος της επανακαταμέτρησης του στόλου [Δ(GT-GRT)].

Τα εν λόγω κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον ακόλουθο τύπο:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, κάθε κράτος μέλος που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Β του παρόντος κανονισμού εξασφαλίζει ότι η αλιευτική ικανότητα σε όρους ισχύος (kWt) είναι πάντοτε ίση ή χαμηλότερη από την αλιευτική ικανότητα κατά την ημερομηνία προσχώρησης (kWacc), η οποία προσαρμόζεται με αφαίρεση:

α)

της συνολικής ισχύος των σκαφών που εξήλθαν από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση κατά ή μετά την ημερομηνία προσχώρησης (kWa

β)

του 20 % της συνολικής ισχύος των κινητήρων που αντικαταστάθηκαν με δημόσια ενίσχυση εξαρτώμενη από τον όρο μείωσης της ισχύος (kWr

γ)

του 35 % της συνολικής ισχύος των σκαφών χωρητικότητας άνω των 100 GT που εισήλθαν στον στόλο με δημόσια ενίσχυση που χορηγήθηκε κατά ή μετά την ημερομηνία προσχώρησης (kW100).

Τα εν λόγω κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον ακόλουθο τύπο:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 9

Επιλεξιμότητα αιτήσεων για την αύξηση της χωρητικότητας

Μια αίτηση για την αύξηση της χωρητικότητας ενός σκάφους βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 θεωρείται ως επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

δεν έχει ήδη επιτραπεί στο σκάφος αύξηση της χωρητικότητας βάσει των εν λόγω διατάξεων·

β)

το σκάφος έχει ολικό μήκος 15 μέτρων ή περισσότερο·

γ)

η ηλικία του σκάφους, η οποία υπολογίζεται ως η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ημερομηνίας λήψης της αίτησης και της ημερομηνίας έναρξης υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86, ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε έτη·

δ)

η αύξηση της χωρητικότητας οφείλεται σε εργασίες εκσυγχρονισμού που πρόκειται να εκτελεστούν με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων·

ε)

οι εργασίες που αναφέρονται στο στοιχείο δ) δεν αυξάνουν τον όγκο κάτω από το κύριο κατάστρωμα·

στ)

οι εργασίες που αναφέρονται στο στοιχείο δ) δεν έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετο όγκο που διατίθεται για κύτη αλιευμάτων ή αλιευτικά εργαλεία.

Άρθρο 10

Ευθύνες των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις αιτήσεις για την αύξηση της χωρητικότητας και αποφασίζουν εάν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9.

2.   Τα κράτη μέλη τηρούν φάκελο για κάθε σκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση για αύξηση της χωρητικότητας βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της αίτησης από το κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους εν λόγω φακέλους στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 11

Συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη και κοινοποίησή τους στην Επιτροπή

1.   Κάθε κράτος μέλος συλλέγει τις πληροφορίες που έχουν σχέση με:

α)

κάθε είσοδο ή έξοδο από τον στόλο·

β)

κάθε εκσυγχρονισμό σκάφους που επηρεάζει την αλιευτική του ικανότητα.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα στην Επιτροπή:

α)

τον εσωτερικό αριθμό μητρώου του στόλου και το όνομα του σκάφους·

β)

την αλιευτική ικανότητα του σκάφους σε GT και kW·

γ)

τον λιμένα νηολόγησης του σκάφους·

δ)

τη φύση και την ημερομηνία του ακόλουθου γεγονότος:

i)

έξοδος (π.χ. διάλυση, εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος, ίδρυση κοινής επιχείρησης, μεταφορά σε άλλη δραστηριότητα),

ii)

είσοδος (π.χ. κατασκευή, εισαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος, μεταφορά σε άλλη δραστηριότητα), ή

iii)

εκσυγχρονισμός, προσδιορίζοντας εάν πραγματοποιείται για λόγους ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

ε)

εάν το γεγονός στηρίζεται με δημόσια ενίσχυση·

στ)

κατά περίπτωση, την ημερομηνία λήψης της διοικητικής απόφασης από το κράτος μέλος για τη χορήγηση της ενίσχυσης·

ζ)

σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, τη μετατροπή της ισχύος μηχανών (σε kW), την τροποποίηση της χωρητικότητας (σε GT) πάνω και κάτω από το κύριο κατάστρωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 12

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική που αφορά τον στόλο, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

α)

εθνικοί κανόνες και μέσα εφαρμογής για τη διασφάλιση της τήρησης του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

β)

διοικητικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και εποπτεία και πληροφορίες σχετικά με τις αρχές που ασχολούνται με τις δραστηριότητες αυτές·

γ)

πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της αλιευτικής ικανότητας του στόλου, ιδίως όσον αφορά τις αποσύρσεις και ανανεώσεις με δημόσια ενίσχυση·

δ)

σχέδια για τη μείωση του στόλου με στόχο την τήρηση των επιπέδων αναφοράς, όταν απαιτείται·

ε)

πληροφορίες για την εξέλιξη της αλιευτικής ικανότητας του στόλου στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες όσον αφορά τις μεταφορές σκαφών μεταξύ της μητρόπολης και των άκρως απόκεντρων περιοχών·

στ)

πληροφορίες για την επίπτωση στην ικανότητα του στόλου των καθεστώτων περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας, ιδίως όταν αποτελούν μέρος σχεδίου αποκατάστασης ή πολυετούς σχεδίου διαχείρισης·

ζ)

οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται σχετικές και χρήσιμες για τον σκοπό της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 13

Ετήσια έκθεση

1.   Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, σε ηλεκτρονική μορφή, έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά το προηγούμενο έτος για την επίτευξη μιας βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων.

2.   Βάσει των δεδομένων του μητρώου του αλιευτικού στόλου της Ένωσης και των πληροφοριών που περιέχονται στις εκθέσεις που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή συντάσσει περίληψη και την παρουσιάζει στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας και την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, πριν από τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Οι δύο αυτές επιτροπές διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

3.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει την περίληψη, η οποία συνοδεύεται από τις εκθέσεις των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και τις γνώμες των επιτροπών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 14

Πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις

1.   Οι εκθέσεις των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή των αλιευτικών στόλων σε σχέση με τους τύπους αλιείας: εξελίξεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων των τύπων της αλιείας που καλύφθηκαν από πολυετή σχέδια διαχείρισης και από σχέδια αποκατάστασης·

β)

επίπτωση των καθεστώτων μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας επί της αλιευτικής ικανότητας που θεσπίστηκαν βάσει πολυετών σχεδίων διαχείρισης ή σχεδίων αποκατάστασης, ή, κατά περίπτωση, βάσει εθνικών καθεστώτων·

γ)

πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του καθεστώτος εισόδων/εξόδων και των επιπέδων αναφοράς·

δ)

συνοπτική έκθεση σχετικά με τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα του συστήματος διαχείρισης του στόλου μαζί με σχέδιο βελτιώσεων και πληροφορίες σχετικά με το γενικό επίπεδο τήρησης των νομικών κειμένων που αφορούν την πολιτική του στόλου·

ε)

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση του στόλου.

2.   Οι εκθέσεις των κρατών μελών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες.

Άρθρο 15

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 204 της 13.8.2003, σ. 21.

(3)  Βλέπε παράρτημα IV.

(4)  ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10.

(5)  ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 175 της 3.7.1997, σ. 27.

(7)  ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ Α

Επίπεδα αναφοράς ανά κράτος μέλος  (1)

Κράτος μέλος

Επίπεδα αναφοράς 1η Ιανουαρίου 2003

R(GT)03

R(kW)03

Βέλγιο

23 372

67 857

Δανία

132 706

459 526

Γερμανία

84 262

175 927

Ιρλανδία

88 700

244 834

Ελλάδα

119 910

653 497

Ισπανία (εκτός της αλιευτικής ικανότητας που είναι νηολογημένη στις Καναρίους Νήσους την 31η Δεκεμβρίου 2002)

728 344

1 671 739

Γαλλία (εκτός των στόχων ΠΠΠ IV για τα τμήματα των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων)

230 257

920 969

Ιταλία

229 862

1 338 971

Κάτω Χώρες

197 599

487 809

Πορτογαλία (εκτός των στόχων ΠΠΠ IV για τα τμήματα των στόλων των Αζορών και της Μαδέρας)

171 502

412 025

Φινλανδία

23 203

216 195

Σουηδία

51 993

261 028

Ηνωμένο Βασίλειο

286 120

1 129 194

Σύνολο

2 367 830

8 039 571

ΜΕΡΟΣ Β

Κατάλογος των κρατών μελών που προσχώρησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2003

 

Βουλγαρία

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Εσθονία

 

Κύπρος

 

Λετονία

 

Λιθουανία

 

Ουγγαρία

 

Μάλτα

 

Πολωνία

 

Ρουμανία

 

Σλοβενία

 

Σλοβακία


(1)  Τα επίπεδα αναφοράς είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη σκάφη που υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2002 αλλά είτε δεν καλύπτονταν από το ΠΠΠ IV είτε δεν είχαν νηολογηθεί την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος πίνακα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κανόνες υπολογισμού της αλιευτικής ικανότητας από απόψεως χωρητικότητας (GT03) και ισχύος μηχανών (kW03) την 1η Ιανουαρίου 2003

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

1.   «GTFR»: σημαίνει την αλιευτική ικανότητα του στόλου την 1η Ιανουαρίου 2003 από απόψεως χωρητικότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης·

2.   «GT1»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα των σκαφών τα οποία εισήλθαν στον στόλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 με δημόσια ενίσχυση βάσει διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002, για την οποία έχει αποσυρθεί ανάλογη αλιευτική ικανότητα χωρίς δημόσια ενίσχυση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002·

3.   «GT2»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα των σκαφών που εισήλθαν στον στόλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 με δημόσια ενίσχυση που στηρίζεται σε διοικητική απόφαση που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2002 και της 30ής Ιουνίου 2002 σε ένα τμήμα του στόλου στο πλαίσιο του ΠΠΠ IV που δεν τήρησε τους στόχους του, για την οποία αποσύρθηκε χωρίς δημόσια ενίσχυση ανάλογη αλιευτική ικανότητα μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002·

4.   «GT3»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα των σκαφών που εισήλθαν στον στόλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 χωρίς δημόσια ενίσχυση βάσει διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002, για την οποία έχει αποσυρθεί ανάλογη αλιευτική ικανότητα χωρίς δημόσια ενίσχυση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002·

5.   «GT4»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα σκαφών που εισήλθαν στον στόλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 με δημόσια ενίσχυση με βάση διοικητική απόφαση που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2000 και της 31ης Δεκεμβρίου 2001 σε ένα τμήμα του στόλου στο πλαίσιο του ΠΠΠ IV που δεν τήρησε τους στόχους του, για την οποία έχει αποσυρθεί χωρίς δημόσια ενίσχυση ανάλογη αλιευτική ικανότητα μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002·

6.   «kWFR»: σημαίνει την αλιευτική ικανότητα του στόλου την 1η Ιανουαρίου 2003 από απόψεως ισχύος μηχανών όπως υπολογίστηκε με βάση το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης·

7.   «kW1»: σημαίνει τη συνολική ισχύ των σκαφών που εισήλθαν στον στόλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 με δημόσια ενίσχυση βάσει διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002, για την οποία έχει αποσυρθεί ανάλογη αλιευτική ικανότητα χωρίς δημόσια ενίσχυση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002·

8.   «kW2»: σημαίνει τη συνολική ισχύ μηχανών των σκαφών που εισήλθαν στον στόλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 με δημόσια ενίσχυση βάσει διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2002 και της 30ής Ιουνίου 2002 σε ένα τμήμα του στόλου στο πλαίσιο του ΠΠΠ IV που δεν τήρησε τους στόχους του, για τα οποία αποσύρθηκε χωρίς δημόσια ενίσχυση ανάλογη αλιευτική ικανότητα μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002·

9.   «kW3»: σημαίνει τη συνολική ισχύ των σκαφών που εισήλθαν στον στόλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 χωρίς δημόσια ενίσχυση βάσει διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002, για την οποία έχει αποσυρθεί ανάλογη αλιευτική ικανότητα χωρίς δημόσια ενίσχυση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002·

10.   «kW4»: σημαίνει τη συνολική ισχύ μηχανών των σκαφών που εισήλθαν στον στόλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002 με δημόσια ενίσχυση βάσει διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2000 και της 31ης Δεκεμβρίου 2001 σε ένα τμήμα του στόλου στο πλαίσιο του ΠΠΠ IV που δεν τήρησε τους στόχους του, για τα οποία αποσύρθηκε χωρίς δημόσια ενίσχυση ανάλογη αλιευτική ικανότητα μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2002·

Η αλιευτική ικανότητα του στόλου, η οποία εκφράζεται σε χωρητικότητα GT03 και ισχύ μηχανών kW03, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, υπολογίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κανόνες για τον υπολογισμό της αλιευτικής ικανότητας σε όρους χωρητικότητας (GTacc) και ισχύος (kWacc) για τα κράτη μέλη που παρατίθενται στο παράρτημα Ι μέρος Β κατά την ημερομηνία προσχώρησης

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

1.   «GTFR»: σημαίνει την αλιευτική ικανότητα του στόλου κατά την ημερομηνία προσχώρησης σε όρους χωρητικότητας, όπως υπολογίζεται με βάση το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης·

2.   «GT1»: σημαίνει τη συνολική χωρητικότητα των σκαφών τα οποία εισήλθαν στον στόλο μετά την ημερομηνία προσχώρησης με βάση διοικητική απόφαση η οποία εκδόθηκε έως πέντε έτη πριν από την ημερομηνία προσχώρησης·

3.   «kWFR»: σημαίνει την αλιευτική ικανότητα του στόλου κατά την ημερομηνία προσχώρησης σε όρους ισχύος, όπως υπολογίζεται με βάση το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης·

4.   «kW1»: σημαίνει τη συνολική ισχύ των σκαφών που εισήλθαν στον στόλο μετά την ημερομηνία προσχώρησης με βάση διοικητική απόφαση η οποία εκδόθηκε έως πέντε έτη πριν από την ημερομηνία προσχώρησης.

Η αλιευτική ικανότητα του στόλου εκφρασμένη σε όρους χωρητικότητας GTacc και ισχύος kWacc, σύμφωνα με το άρθρο 6, υπολογίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Καταργούμενος κανονισμός με τον κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 204 της 13.8.2003, σ. 21)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 916/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 163 της 30.4.2004, σ. 81)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1277/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 284 της 30.10.2007, σ. 14)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1086/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 297 της 6.11.2008, σ. 9)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1438/2003

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 σημεία 1 έως 10

Άρθρο 2, σημεία 1 έως 10

Άρθρο 2 σημείο 11

Άρθρο 2 σημείο 12

Άρθρο 2 σημείο 11

Άρθρα 3 και 4

Άρθρα 3 και 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 6α

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 7α

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16

Άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα I

Παράρτημα I μέρος Α

Παράρτημα I μέρος Β

Παραρτήματα II και ΙΙΙ

Παραρτήματα II και ΙΙΙ

Παράρτημα IV

Παράρτημα V


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 9 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, τα κράτη μέλη καταγράφουν και διαβιβάζουν ετησίως στην Επιτροπή ορισμένα δεδομένα για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται στην επικράτειά τους κατά το προηγούμενο έτος. Καθότι τα δεδομένα πρόκειται να αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό του στόχου ειδικών εκπομπών CO2 για τους κατασκευαστές καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευαστών προς τους εν λόγω στόχους, κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση των κανόνων συγκέντρωσης και αναφοράς των εν λόγω δεδομένων.

(2)

Για να εκτιμηθεί πλήρως η συμμόρφωση του εκάστοτε κατασκευαστή προς τον αντίστοιχο για αυτόν στόχο ειδικών εκπομπών CO2 που υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 αλλά και η απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή χρειάζεται λεπτομερή δεδομένα σε επίπεδο κατασκευαστών για κάθε σειρά οχημάτων βάσει τύπου, έκδοσης και παραλλαγής. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την καταγραφή και διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων στην Επιτροπή σε συνδυασμό με τα συγκεντρωτικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του οικείου κανονισμού.

(3)

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 18 και 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (2), οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που τίθεται σε κυκλοφορία στην ΕΕ συνοδεύεται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ταξινομήσουν τα εν λόγω οχήματα εφόσον στερούνται ισχύοντος πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Είναι λογικό, συνεπώς, ότι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης που τα κράτη μέλη οφείλουν να καταγράφουν, να καθιστούν διαθέσιμη στους κατασκευαστές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και να αναφέρουν στην Επιτροπή. Για να μπορούν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πληροφορίες από πηγές πέραν του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως υποδεικνύεται στην αιτιολογική σκέψη 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταξινόμησης και τη θέση σε χρήση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, θα πρέπει να προσδιορίσουν άλλα έντυπα που να παρέχουν ισότιμη ακρίβεια και να επιτρέπεται συνεπώς η χρήση τους από τα κράτη μέλη.

(4)

Είναι σημαντικό τα δεδομένα ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων να είναι ακριβή και να ενδείκνυνται για επεξεργασία στο πλαίσιο του υπολογισμού του στόχου ειδικών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009. Οι κατασκευαστές οφείλουν, συνεπώς, να παρέχουν στην Επιτροπή επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ονομασίες και το πρώτο μέρος του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος, όπως ορίζεται στην οδηγία 76/114/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στις βάσει κανονιστικών πράξεων πινακίδες και επιγραφές, όπως και στις θέσεις τους και στους τρόπους εναποθέσεώς τους, όσον αφορά στα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους (3) που αναγράφονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στα διάφορα κράτη μέλη ταξινόμησης. Χάρη στις πληροφορίες αυτές η Επιτροπή θα είναι σε θέση να παρέχει στα κράτη μέλη επικαιροποιημένο κατάλογο των ονομάτων των συγκεκριμένων κατασκευαστών που θα χρησιμοποιείται για την αναφορά δεδομένων.

(5)

Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν και αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με πρόσφατα ταξινομημένα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη μειώσεις στο στόχο ειδικών εκπομπών μέσω της χρήσης καυσίμου αιθανόλης (E85) σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του ποσοστού των πρατηρίων καυσίμων στην επικράτειά τους και, ει δυνατόν, του συνολικού αριθμού των πρατηρίων που διακινούν καύσιμο αιθανόλης (E85) σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (4), καθώς και στο άρθρο 7 στοιχείο β) της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5).

(6)

Στα άρθρα 23 και 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία έγκρισης για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τον αριθμό των οχημάτων που ταξινομούνται βάσει των εν λόγω διαδικασιών προκειμένου να αξιολογούν τον αντίκτυπό του επί της διαδικασίας παρακολούθησης και της επίτευξης του στόχου μέσων εκπομπών CO2 της ΕΕ για τον στόλο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Επιπροσθέτως των ορισμών που εκτίθενται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «τεκμηρίωση έγκρισης τύπου»: τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αναγράφονται στην τρίτη στήλη του πίνακα που περιέχεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

2)   «συγκεντρωτικά δεδομένα παρακολούθησης»: τα συγκεντρωτικά δεδομένα που αναγράφονται στον πρώτο πίνακα, στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

3)   «λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης»: τα λεπτομερή δεδομένα που αναγράφονται στον δεύτερο πίνακα, στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, τα οποία αναλύονται ανά κατασκευαστή και σειρά οχήματος όπως καθορίζεται από τον τύπο, την έκδοση και την παραλλαγή του οχήματος·

4)   «βασικό όχημα»: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 18 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

5)   «όχημα αερίου δύο καυσίμων» και «όχημα ευέλικτου καυσίμου αιθανόλης»: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (6).

Άρθρο 2

Διαβίβαση δεδομένων

Τα συγκεντρωτικά δεδομένα παρακολούθησης, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα λεπτομερή δεδομένα, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τα κράτη μέλη στο κεντρικό αρχείο αποθήκευσης δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρονική στιγμή διαβίβασης των δεδομένων.

Άρθρο 3

Πηγές δεδομένων

1.   Ανεξαρτήτως των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών δεδομένων παρακολούθησης και των λεπτομερών δεδομένων παρακολούθησης, τα εν λόγω δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου ή στην τεκμηρίωση έγκρισης τύπου συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτημα III και στο παράρτημα VΙΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

2.   Η παράμετρος «συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων» στα λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης υπολογίζεται βάσει του συνολικού αριθμού των φακέλων ταξινόμησης που δημιουργούνται ετησίως σε σχέση με ένα μοναδικό όχημα.

3.   Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ονομάτων κατασκευαστή στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή στην τεκμηρίωση έγκρισης τύπου, τα κράτη μέλη αναφέρουν τον κατασκευαστή του βασικού οχήματος.

4.   Οι τιμές εκπομπών CO2 που αναφέρονται υπό την παράμετρο «Ειδικές εκπομπές CO2» στα λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης λαμβάνονται από το πεδίο «συνδυασμένος κύκλος» του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή της τεκμηρίωσης έγκρισης τύπου, εκτός των περιπτώσεων όπου ισχύει το πεδίο «σταθμισμένη, συνδυασμένος κύκλος».

5.   Κατά την αναφορά των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων στα λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης, η αρμόδια αρχή παρέχει τον τύπο καυσίμου και τον τρόπο ανεφοδιασμού καυσίμου όπως ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

6.   Στην περίπτωση των οχημάτων αερίου δύο καυσίμων ή εναλλακτικού καυσίμου αιθανόλης, η αρμόδια αρχή αναφέρει τις ακόλουθες τιμές εκπομπών CO2 υπό την παράμετρο «Ειδικές εκπομπές CO2 (g/km)» στα λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης:

α)

για τα οχήματα αερίου δύο καυσίμων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και αέρια καύσιμα, την τιμή εκπομπών CO2 για το υγραέριο ή το φυσικό αέριο σύμφωνα με το σημείο 2 στο μέρος A του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

β)

για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου αιθανόλης που χρησιμοποιούν καύσιμο πετρελαίου και αιθανόλης (E85) όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, την τιμή εκπομπών CO2 για το πετρέλαιο.

Όσον αφορά το στοιχείο β), τα κράτη μέλη αναφέρουν την τιμή για το πετρέλαιο ακόμη και όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις μείωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να αναφέρουν και την τιμή για την E85.

7.   Σε περίπτωση οχήματος που διαθέτει μετατρόχια διαφορετικού πλάτους, τα κράτη μέλη αναφέρουν το μέγιστο πλάτος αξόνων υπό την παράμετρο «Αποτύπωμα – μετατρόχιο (mm)» στα λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης.

8.   Εφόσον τα συγκεντρωτικά και τα λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης λαμβάνονται από την τεκμηρίωση έγκρισης τύπου, και τα εν λόγω δεδομένα περιέχουν εύρος τιμών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αναφερόμενα δεδομένα είναι επαρκώς ακριβή και σύμφωνα με τα δεδομένα που αναγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Άρθρο 4

Διαχείριση και έλεγχος δεδομένων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαχείριση, τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την επαλήθευση και τη διαβίβαση των συγκεντρωτικών δεδομένων παρακολούθησης και των λεπτομερών δεδομένων παρακολούθησης.

Άρθρο 5

Κατάρτιση δεδομένων από τα κράτη μέλη

1.   Κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 που συμπεριλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά δεδομένα παρακολούθησης, τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α)

τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

β)

τα υπερμόρια που ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

γ)

τη μείωση εκπομπών CO2 που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

δ)

την εξοικονόμηση εκπομπών CO2 που επιτυγχάνεται με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

2.   Για τον υπολογισμό της μέσης μάζας και του αποτυπώματος που συμπεριλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά δεδομένα παρακολούθησης, τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α)

τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

β)

τα υπερμόρια που ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

3.   Κατά τη συμπλήρωση των λεπτομερών δεδομένων παρακολούθησης, τα κράτη μέλη καταγράφουν:

α)

για οχήματα με ειδικές εκπομπές CO2 χαμηλότερες των 50 g CO2/km, τον αριθμό οχημάτων που ταξινομούνται χωρίς τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

β)

για οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για χρήση καυσίμου αιθανόλης (E85), τις ειδικές εκπομπές CO2 χωρίς εφαρμογή της μείωσης εκπομπών CO2 κατά 5 % που προβλέπεται για τα εν λόγω οχήματα βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

γ)

για οχήματα εξοπλισμένα με καινοτόμες τεχνολογίες, τις ειδικές εκπομπές CO2 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εξοικονόμηση εκπομπών CO2 που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών όπως προβλέπεται βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

4.   Τα συγκεντρωτικά δεδομένα παρακολούθησης και τα λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης καταγράφονται με ακρίβεια όπως ορίζεται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Αναφορά πρατηρίων καυσίμου αιθανόλης (E85)

1.   Οι πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό πρατηρίων στην επικράτεια των κρατών μελών που διακινούν καύσιμο αιθανόλης (E85) και τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7 στοιχείο β) της οδηγίας 98/70/ΕΚ, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή παράλληλα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα παρακολούθησης.

Το ποσοστό πρατηρίων καυσίμων υπολογίζεται με ελάχιστα διαστήματα ζώνης 5 %, αναφέροντας το κατώτατο όριο του διαστήματος.

2.   Σε περιπτώσεις όπου το ποσοστό πρατηρίων καυσίμου αιθανόλης (E85) υπερβαίνει το 30 %, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τον συνολικό αριθμό πρατηρίων καυσίμων τα οποία διαθέτουν καύσιμο αιθανόλης (E85) κατά τον ίδιο τρόπο με άλλα υγρά καύσιμα υδρογονανθράκων και πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Οι πληροφορίες που παρέχονται στις παραγράφους 1 και 2 διαβιβάζονται στην Επιτροπή έως την 28η Φεβρουαρίου έκαστου έτους.

Εφόσον η Επιτροπή δεν εγείρει ενστάσεις εντός τριών μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών που διαβιβάζονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ισχύει η μείωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Άρθρο 7

Οχήματα μη καλυπτόμενα από έγκριση τύπου ΕΚ

1.   Στις περιπτώσεις όπου επιβατικά αυτοκίνητα υπόκεινται σε εθνική έγκριση τύπου σε μικρές σειρές, σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή σε μεμονωμένες διαδικασίες έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 24 της οικείας οδηγίας, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους αντίστοιχους αριθμούς των εν λόγω αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην επικράτειά τους.

2.   Κατά τη συμπλήρωση των συγκεντρωτικών δεδομένων παρακολούθησης, η αρμόδια αρχή υποδεικνύει, αντί του ονόματος του κατασκευαστή, ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

α)

«AA-IVA» για την αναφορά τύπων οχημάτων που έλαβαν μεμονωμένη έγκριση·

β)

«AA-NSS» για την αναφορά τύπων οχημάτων που έλαβαν εθνική έγκριση σε μικρές σειρές.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμπληρώσουν τα λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης για τα εν λόγω οχήματα όπου και σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούν τις ονομασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Άρθρο 8

Κατάλογος κατασκευαστών

1.   Οι κατασκευαστές κοινοποιούν έως την 15η Δεκεμβρίου 2010 στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α)

το όνομα που αναγράφουν ή προτίθενται να αναγράφουν στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης·

β)

το πρώτο μέρος οιουδήποτε αριθμού αναγνώρισης οχήματος όπως ορίζεται στην οδηγία 76/114/ΕΟΚ που αναγράφουν ή προτίθενται να αναγράφουν στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

Κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή οιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α) και β). Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά κατασκευαστές κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

2.   Κατά τη συμπλήρωση των συγκεντρωτικών και των λεπτομερών δεδομένων παρακολούθησης, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα ονόματα κατασκευαστών που εμφανίζονται στον κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή βάσει των ονομάτων που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο εν λόγω κατάλογος δημοσιοποιείται στο Διαδίκτυο από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3.   Σε περίπτωση που το όνομα κατασκευαστή δεν αναφέρεται στον εν λόγω κατάλογο, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της συμπλήρωσης των συγκεντρωτικών και των λεπτομερών δεδομένων παρακολούθησης την ονομασία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή στην τεκμηρίωση έγκρισης τύπου.

Άρθρο 9

Επιπρόσθετες πληροφορίες παρεχόμενες από τους κατασκευαστές

1.   Για τους σκοπούς της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, οι κατασκευαστές κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Μαΐου έκαστου έτους, το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου επαφής στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση.

Σε περίπτωση αλλαγής στα παρασχεθέντα δεδομένα, ο κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά κατασκευαστές κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

2.   Για να προσδιοριστεί εάν έχει εφαρμογή το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, σε περίπτωση που ομάδα συνδεδεμένων επιχειρήσεων σχηματίσει σύμπραξη, υποχρεούται να παράσχει στην Επιτροπή αποδείξεις σχετικά με τους δεσμούς των μελών της ομάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του οικείου κανονισμού.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 24 της 30.1.1976, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.

(6)  ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πηγές δεδομένων

Παράμετρος

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

(μέρος 1, υπόδειγμα B στο παράρτημα IX της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Τεκμηρίωση έγκρισης τύπου

(οδηγία 2007/46/ΕΚ)

Κατασκευαστής

Πεδίο 0.5

Πεδίο 0.5 στο μέρος 1 του παραρτήματος III

Τύπος

Πεδίο 0.2

Πεδίο 0.2 στο μέρος 1 του παραρτήματος III

Έκδοση

Πεδίο 0.2

Πεδίο 3 του παραρτήματος VIII

Παραλλαγή

Πεδίο 0.2

Πεδίο 3 του παραρτήματος VIII

Μάρκα κατασκευής

Πεδίο 0.1

Πεδίο 0.1 στο μέρος 1 του παραρτήματος III

Εμπορική ονομασία

Πεδίο 0.2.1

Πεδίο 0.2.1 στο μέρος 1 του παραρτήματος III

Κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος

Πεδίο 0.4

Πεδίο 0.4 στο μέρος 1 του παραρτήματος III

Μάζα (kg)

έως 29 Απριλίου 2010: πεδίο 12.1

από 30 Απριλίου 2010: πεδίο 13

Πεδίο 2.6 στο μέρος 1 του παραρτήματος III (1)

Αποτύπωμα – Μεταξόνιο (mm)

έως 29 Απριλίου 2010: πεδίο 3

από 30 Απριλίου 2010: πεδίο 4

Πεδίο 2.1 στο μέρος 1 του παραρτήματος III (2)

Αποτύπωμα – Μετατρόχιο (mm)

έως 29 Απριλίου 2010: πεδίο 5

από 30 Απριλίου 2010: πεδίο 30

Πεδία 2.3.1 και 2.3.2 στο μέρος 1 του παραρτήματος III (3)

Ειδικές εκπομπές CO2 (g/km) (4)

έως 29 Απριλίου 2010: πεδίο 46.2

από 30 Απριλίου 2010: πεδίο 49.1

Πεδίο 3 του παραρτήματος VIII

Τύπος καυσίμου

έως 29 Απριλίου 2010: πεδίο 25

από 30 Απριλίου 2010: πεδίο 26

Πεδίο 3.2.2.1 στο μέρος 1 του παραρτήματος III

Τρόπος ανεφοδιασμού καυσίμου

από 30 Απριλίου 2010: πεδίο 26.1

Πεδίο 3.2.2.4 στο μέρος 1 του παραρτήματος III


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8 του παρόντος κανονισμού.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακες ακρίβειας δεδομένων

Πίνακας 1

Η απαιτούμενη ακρίβεια των συγκεντρωτικών δεδομένων παρακολούθησης που υποβάλλονται υποχρεωτικά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2

CO2 (g/km)

σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009

Μάζα (kg)

ακέραιος

Αποτύπωμα (m2)

στρογγυλοποιημένο στα πλησιέστερα τρία δεκαδικά ψηφία


Πίνακας 2

Η απαιτούμενη ακρίβεια των λεπτομερών δεδομένων παρακολούθησης που υποβάλλονται υποχρεωτικά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2

CO2 (g/km)

ακέραιος

Μάζα (kg)

ακέραιος

Αποτύπωμα — Μετατρόχιο (mm)

ακέραιος

Αποτύπωμα — Μεταξόνιο (mm)

ακέραιος

Μείωση των εκπομπών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών (g/km)

στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό ψηφίο


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Έπειτα από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση την οδηγία 2009/125/ΕΚ, η Επιτροπή θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που αντιπροσωπεύουν σημαντικό όγκο πωλήσεων και εμπορικών συναλλαγών, έχουν σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση και παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, χωρίς αυτό να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

(2)

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 2009/125/ΕΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3 και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, και έπειτα από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό, μέτρο εφαρμογής για τα προϊόντα οικιακής χρήσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα οικιακά πλυντήρια ρούχων.

(3)

Η Επιτροπή εκπόνησε προπαρασκευαστική μελέτη, στην οποία αναλύθηκαν οι τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές των οικιακών πλυντηρίων ρούχων που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά. Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού με εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη από την Ένωση και τρίτες χώρες, τα δε αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν.

(4)

Στον παρόντα κανονισμό πρέπει να υπαχθούν τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για την πλύση ρούχων σε νοικοκυριά.

(5)

Οι συνδυασμοί οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, επειδή παρέχουν παρόμοιες λειτουργίες με τα οικιακά πλυντήρια ρούχων πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατόν από άλλο μέτρο εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

(6)

Η περιβαλλοντική παράμετρος των οικιακών πλυντηρίων ρούχων που χαρακτηρίζεται ως σημαντική για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού κατά τη φάση της χρήσης. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό στην Ένωση εκτιμάται ότι το 2005 ανερχόταν σε 35 TWh και 2 213 εκατ. m3 αντίστοιχα. Αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προβλέπεται ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού το 2020 θα είναι 37,7 TWh και 2 051 εκατ. m3 αντίστοιχα. Η προπαρασκευαστική μελέτη κατέδειξε ότι είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

(7)

Σύμφωνα με την προπαρασκευαστική μελέτη, δεν είναι αναγκαίες απαιτήσεις σχετικά με άλλες παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού του παραρτήματος I μέρος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεδομένου ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από τα οικιακά πλυντήρια ρούχων κατά τη φάση χρήσης είναι μακράν η σημαντικότερη περιβαλλοντική παράμετρος.

(8)

Τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καταστούν αποδοτικότερα όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού με την εφαρμογή υφιστάμενων ανιδιοταγών οικονομικώς αποδοτικών τεχνολογιών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μείωση του συνδυασμένου κόστους αγοράς και λειτουργίας των προϊόντων αυτών.

(9)

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να μην επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος από την πλευρά του τελικού χρήστη και να μην επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Ειδικότερα, τα οφέλη της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού κατά τη φάση χρήσης πρέπει να αντισταθμίζουν κατά πολύ τις τυχόν πρόσθετες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση παραγωγής των προϊόντων.

(10)

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να επιβληθούν σταδιακά, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές ώστε να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του εξοπλισμού που ήδη κυκλοφορεί στην αγορά και να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες κόστους για τους τελικούς χρήστες και τους κατασκευαστές, ιδίως δε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

(11)

Οι μετρήσεις των συναφών παραμέτρων των προϊόντων πρέπει να εκτελούνται με αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθόδους, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές υπερσύγχρονες τεχνικές μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων, όταν διατίθενται, εναρμονισμένων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων περί υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών (2).

(12)

Δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ο παρών κανονισμός πρέπει να προσδιορίζει τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(13)

Για να διευκολύνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στην τεχνική τεκμηρίωση που προβλέπεται στα παραρτήματα V και VI της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(14)

Εκτός από τις νομικώς δεσμευτικές απαιτήσεις, που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να καθοριστούν ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για να εξασφαλιστεί η σε ευρεία κλίμακα διάθεση πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό και η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών πλυντηρίων ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και οικιακών πλυντηρίων ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν επίσης να τροφοδοτούνται με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση και των εντοιχιζόμενων οικιακών πλυντηρίων ρούχων.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Επιπροσθέτως προς τους ορισμούς του άρθρου 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1)   «οικιακό πλυντήριο ρούχων»: αυτόματο πλυντήριο ρούχων που καθαρίζει και ξεπλένει ιματισμό με νερό, περιλαμβάνει επίσης περιστροφικό στύψιμο και έχει σχεδιαστεί για μη επαγγελματική κυρίως χρήση·

2)   «εντοιχιζόμενο οικιακό πλυντήριο ρούχων»: οικιακό πλυντήριο ρούχων που πρόκειται να εγκατασταθεί σε ερμάριο ή προκατασκευασμένη εσοχή σε τοίχο ή παρόμοια θέση, που απαιτεί εξωτερικό έπιπλο·

3)   «αυτόματο πλυντήριο ρούχων»: πλυντήριο ρούχων που επεξεργάζεται πλήρως το φορτίο χωρίς την ανάγκη οιασδήποτε παρέμβασης του χρήστη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος·

4)   «οικιακό πλυντήριο-στεγνωτήριο»: οικιακό πλυντήριο ρούχων που περιλαμβάνει περιστροφικό στύψιμο και λειτουργία στεγνώματος του ιματισμού συνήθως με θέρμανση και περιστροφή του τυμπάνου·

5)   «πρόγραμμα»: σειρά προκαθορισμένων λειτουργιών τις οποίες ο κατασκευαστής δηλώνει ως κατάλληλες για την πλύση συγκεκριμένων ειδών ιματισμού·

6)   «κύκλος»: η πλήρης διαδικασία πλύσης, ξεβγάλματος και στυψίματος, όπως προσδιορίζεται για το επιλεγόμενο πρόγραμμα·

7)   «διάρκεια προγράμματος»: ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωσή του, εξαιρουμένης οιασδήποτε προγραμματισμένης από τον τελικό χρήστη καθυστέρησης·

8)   «διαβαθμισμένη χωρητικότητα»: η μέγιστη μάζα σε χιλιόγραμμα (kg) που δηλώνει ο κατασκευαστής, ανά διαστήματα 0,5 kg ξηρού ιματισμού συγκεκριμένου τύπου, την οποία μπορεί να επεξεργαστεί οικιακό πλυντήριο ρούχων με το επιλεγμένο πρόγραμμα, εφόσον φορτωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή·

9)   «μερικό φορτίο»: το μισό της διαβαθμισμένης χωρητικότητας οικιακού πλυντηρίου ρούχων για δεδομένο πρόγραμμα·

10)   «παραμένουσα υγρασία»: ποσότητα υγρασίας που περιέχει το φορτίο στο τέλος του στυψίματος·

11)   «κατάσταση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία η τροφοδοσία του οικιακού πλυντηρίου ρούχων με ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται μέσω οργάνων ρύθμισης ή διακοπτών προσβάσιμων και προοριζόμενων να ενεργοποιούνται από τον τελικό χρήστη κατά την κανονική χρήση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή κατανάλωση ισχύος επ’ αόριστον και ενώ το οικιακό πλυντήριο ρούχων παραμένει συνδεδεμένο με την πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή· όταν δεν υπάρχει όργανο ρύθμισης ή διακόπτης προσβάσιμος από τον τελικό χρήστη, ως «κατάσταση εκτός λειτουργίας» νοείται η κατάσταση που επιτυγχάνεται όταν το οικιακό πλυντήριο ρούχων μεταπέσει αυτόματα σε σταθερή κατάσταση από πλευράς κατανάλωσης ισχύος·

12)   «κατάσταση αναμονής»: η κατάσταση με τη χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος που μπορεί να διαρκεί επ’ αόριστον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και το άδειασμα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων χωρίς περαιτέρω επέμβαση του τελικού χρήστη·

13)   «ισοδύναμο πλυντήριο ρούχων»: μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων που διατίθεται στην αγορά με διαβαθμισμένη χωρητικότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις, κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση και το στύψιμο, ίδια με εκείνα άλλου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου ρούχων που διατίθεται στην αγορά από τον ίδιο κατασκευαστή, αλλά με διαφορετικό εμπορικό κωδικό.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων καθορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος I.

Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων καθορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος I.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

1.   Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού που ορίζεται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας ή το σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας.

2.   Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ο φάκελος τεχνικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνει αντίγραφο των υπολογισμών που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Όταν οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων προέρχονται από υπολογισμό με βάση τον σχεδιασμό ή παρέκταση από άλλα ισοδύναμα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η τεκμηρίωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών ή παρεκτάσεων ή και των δύο, καθώς και των δοκιμών που πραγματοποίησαν οι κατασκευαστές για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των εκτελεσθέντων υπολογισμών. Στις εν λόγω περιπτώσεις η τεχνική τεκμηρίωση περιλαμβάνει επίσης κατάλογο όλων των άλλων μοντέλων ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων ρούχων για τα οποία οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση προέκυψαν με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 5

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία επαλήθευσης που περιγράφεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού όταν διενεργούν τους ελέγχους επιτήρησης της αγοράς κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Τα ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με τις βέλτιστες επιδόσεις που διατίθενται στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

Αναθεώρηση

Το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέτασή του υπό το πρίσμα της συντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης στο φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αξιολογούνται ιδιαίτερα οι ανοχές επαλήθευσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, η σκοπιμότητα καθορισμού απαιτήσεων όσον αφορά την απόδοση ξεβγάλματος και στυψίματος, καθώς και η δυνατότητα τροφοδότησης με θερμό νερό.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που παρατίθενται κατωτέρω εφαρμόζονται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α)

οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2012·

β)

οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την 1 Ιουνίου 2011·

γ)

οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1 παράγραφος 3 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2013·

δ)

οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 2 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1)

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των άλλων παραμέτρων που αφορούν τα οικιακά πλυντήρια ρούχων χρησιμοποιούνται οι κύκλοι με τους οποίους καθαρίζονται κανονικά λερωμένα βαμβακερά (στο εξής «κανονικά προγράμματα για βαμβακερά») στους 40 °C και τους 60 °C. Οι εν λόγω κύκλοι είναι σαφώς αναγνωρίσιμοι στη διάταξη επιλογής προγράμματος του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή στην οθόνη του οικιακού πλυντηρίου ρούχων, εάν υπάρχει, ή και στις δύο και αναφέρονται ως «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C».

2)

Στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχει ο κατασκευαστής αναφέρονται:

α)

τα κανονικά προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και τους 40 °C, ως «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C», και προσδιορίζεται ότι τα εν λόγω προγράμματα είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών και ότι είναι τα πλέον αποδοτικά από πλευράς συνδυασμένης κατανάλωσης ενέργειας και νερού για την πλύση του συγκεκριμένου τύπου βαμβακερών· αναφέρεται επίσης ότι η πραγματική θερμοκρασία του νερού είναι δυνατόν να διαφέρει από τη δηλωθείσα θερμοκρασία κύκλου·

β)

η κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας και στην κατάσταση αναμονής·

γ)

ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του προγράμματος, την παραμένουσα υγρασία, την κατανάλωση ενέργειας και νερού για τα κύρια προγράμματα πλύσης με πλήρες και μερικό φορτίο ή και τα δύο·

δ)

σύσταση σχετικά με τον τύπο των απορρυπαντικών που είναι κατάλληλα για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης.

3)

Τα οικιακά πλυντήρια ρούχων παρέχουν στους τελικούς χρήστες δυνατότητα επιλογής κύκλου στους 20 °C. Το εν λόγω πρόγραμμα προσδιορίζεται σαφώς στη διάταξη επιλογής προγράμματος του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή στην οθόνη του οικιακού πλυντηρίου ρούχων, εάν υπάρχει, ή και στις δύο.

2.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τα οικιακά πλυντήρια ρούχων πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1)

Από την 1η Δεκεμβρίου 2011:

για όλα τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) είναι μικρότερη από 68,

για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα άνω των 3 kg, ο δείκτης απόδοσης πλύσης (Iw ) είναι μεγαλύτερος από 1,03,

για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα ίση ή μικρότερη των 3 kg, ο δείκτης απόδοσης πλύσης (Iw ) είναι μεγαλύτερος από 1,00,

για όλα τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η κατανάλωση νερού (Wt ) είναι:

Wt  ≤ 5 × c + 35

όπου c η διαβαθμισμένη χωρητικότητα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, αναλόγως του ποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη.

2)

Από την 1η Δεκεμβρίου 2013:

για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση των 4 kg, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) είναι μικρότερη από 59,

για όλα τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η κατανάλωση νερού είναι,

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

όπου c½ η διαβαθμισμένη χωρητικότητα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο ή για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, αναλόγως του ποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη.

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI), ο δείκτης απόδοσης πλύσης (Iw ) και η κατανάλωση νερού (Wt ) υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, του δείκτη απόδοσης πλύσης, της κατανάλωσης νερού και της παραμένουσας υγρασίας

1.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Για να υπολογιστεί ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου ρούχων συγκρίνεται η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, με την τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

α)

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

όπου:

AEC

=

σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου ρούχων

SAEC

=

τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου ρούχων

β)

Η τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (SAEC ) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

όπου:

c

=

η διαβαθμισμένη χωρητικότητα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, αναλόγως του ποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη

γ)

Η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEc ) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

i)

Formula

όπου:

Et

=

σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας

Po

=

σταθμισμένη ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας»

Pl

=

σταθμισμένη ισχύς στην «κατάσταση αναμονής»

Tt

=

διάρκεια προγράμματος

220

=

συνολικός αριθμός τυπικών κύκλων πλύσης ανά έτος

ii)

Όταν το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και μεταπίπτει αυτόματα στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» μετά το τέλος του προγράμματος, η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC ) υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Formula

όπου:

Tl

=

διάρκεια της «κατάστασης αναμονής»

δ)

Η σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (Et) υπολογίζεται σε κιλοβατώρες (kWh) ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

όπου:

Et,60

=

κατανάλωση ενέργειας κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C

Et,60½

=

κατανάλωση ενέργειας κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Et,40½

=

κατανάλωση ενέργειας κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

ε)

Η σταθμισμένη ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» (Po ) υπολογίζεται σε βατ (W) ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

όπου:

Po,60

=

ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

Po,60½

=

ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Po,40½

=

ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

στ)

Η σταθμισμένη ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» (Pl ) υπολογίζεται σε βατ (W) ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

όπου:

Pl,60

=

ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

Pl,60½

=

ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Pl,40½

=

ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

ζ)

Η σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος (Tt ) υπολογίζεται σε λεπτά ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο λεπτό:

Formula

όπου:

Tt,60

=

διάρκεια του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

Tt,60½

=

διάρκεια του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Tt,40½

=

διάρκεια του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

η)

Η σταθμισμένη διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» (Tl ) υπολογίζεται σε λεπτά ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο λεπτό:

Formula

όπου:

Tl,60

=

διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

Tl,60½

=

διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Tl,40½

=

διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

2.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

Για τον υπολογισμό του δείκτη απόδοσης πλύσης (Iw ), συγκρίνεται η σταθμισμένη απόδοση πλύσης του οικιακού πλυντηρίου ρούχων κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, με την απόδοση πλύσης πλυντηρίου ρούχων αναφοράς, το οποίο έχει χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι γενικώς αποδεκτές υπερσύγχρονες μέθοδοι μέτρησης, καθώς και οι μέθοδοι που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

α)

Ο δείκτης απόδοσης πλύσης (Iw ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

όπου:

IW,60

=

ο δείκτης απόδοσης πλύσης του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

IW,60½

=

ο δείκτης απόδοσης πλύσης του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

IW,40½

=

ο δείκτης απόδοσης πλύσης του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

β)

Ο δείκτης απόδοσης πλύσης κανονικού προγράμματος για βαμβακερά (p) υπολογίζεται ως ακολούθως:

Formula

όπου:

WT,i

=

απόδοση πλύσης του υπό δοκιμή οικιακού πλυντηρίου ρούχων για έναν κύκλο δοκιμής (i)

WR,a

=

μέση απόδοση πλύσης του πλυντηρίου ρούχων αναφοράς

n

=

αριθμός κύκλων δοκιμής, n ≥ 3 για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο, n ≥ 2 για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο και n ≥ 2 για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

γ)

Η απόδοση πλύσης (W) είναι ο μέσος όρος των τιμών του συντελεστή ανάκλασης κάθε δοκιμαστικής ταινίας μετά την ολοκλήρωση του κύκλου δοκιμής.

3.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η κατανάλωση νερού (Wt ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:

Wt = Wt,60

όπου:

Wt,60

=

κατανάλωση νερού του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

4.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Η παραμένουσα υγρασία (D) προγράμματος υπολογίζεται ως ποσοστό και στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσοστό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι οι αρχές των κρατών μελών υποβάλλουν σε δοκιμή ένα μόνον οικιακό πλυντήριο ρούχων. Εάν οι μετρούμενες παράμετροι δεν αντιστοιχούν στις τιμές που δηλώνει ο κατασκευαστής στον φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, εντός του εύρους τιμών που καθορίζεται στον πίνακα 1, εκτελούνται μετρήσεις σε τρία επιπλέον οικιακά πλυντήρια ρούχων. Ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρούμενων τιμών των εν λόγω τριών επιπλέον οικιακών πλυντηρίων ρούχων πληροί τις απαιτήσεις εντός του εύρους τιμών που καθορίζονται στον πίνακα 1, εξαιρουμένης της κατανάλωσης ενέργειας, για την οποία η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή της Et κατά περισσότερο από 6 %.

Ειδάλλως, το μοντέλο και όλα τα άλλα μοντέλα ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων ρούχων θεωρείται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I.

Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν διαδικασίες μέτρησης αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές υπερσύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, καθώς και μεθόδους που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίνακας 1

Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή (1) AEC κατά περισσότερο από 10 %.

Δείκτης απόδοσης πλύσης

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη από τη διαβαθμισμένη τιμή IW κατά περισσότερο από 4 %.

Κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Et κατά περισσότερο από 10 %.

Διάρκεια προγράμματος

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tt κατά περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση νερού

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Wt κατά περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και σε κατάσταση αναμονής

Οι μετρούμενες τιμές της κατανάλωσης ισχύος Po και Pl άνω του 1,00 W δεν υπερβαίνουν τις διαβαθμισμένες τιμές κατά περισσότερο από 10 %. Οι μετρούμενες τιμές κατανάλωσης ισχύος Po και Pl έως 1,00 W δεν υπερβαίνουν τις διαβαθμισμένες τιμές κατά περισσότερο από 0,10 W.

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tl κατά περισσότερο από 10 %.


(1)  «διαβαθμισμένη τιμή»: η τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία στην αγορά για οικιακά πλυντήρια ρούχων, από πλευράς κατανάλωσης νερού και ενέργειας, απόδοσης πλύσης και εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο στο κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο, είναι η ακόλουθη (1):

1)

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 3 kg:

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,57 kWh/κύκλο (ή 0,19 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 117,84 kWh/έτος, εκ των οποίων 105,34 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 39 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 580 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης πλύσης: 1,03 ≥ Iw > 1,00·

δ)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (900 στροφές ανά λεπτό): δεν υπάρχει τιμή.

2)

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 3,5kg:

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,66 kWh/κύκλο (ή 0,19 kWh/kg), που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 134,50 kWh/έτος, εκ των οποίων 122,00 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 39 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 580 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 100 στροφές ανά λεπτό): δεν υπάρχει τιμή.

3)

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 4,5kg:

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,76 kWh/κύκλο (ή 0,17 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 152,95 kWh/έτος, εκ των οποίων 140,45 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 40 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 800 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 000 στροφές ανά λεπτό): 55/70 dB(A) re 1pW.

4)

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 5 kg:

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,850 kWh/κύκλο (ή 0,17 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 169,60 kWh/έτος, εκ των οποίων 157,08 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 39 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 580 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 200 στροφές ανά λεπτό): 53/73 dB(A) re 1pW.

5)

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 6 kg:

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,90 kWh/κύκλο (ή 0,15 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 178,82 kWh/έτος, εκ των οποίων 166,32 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 37 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 140 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 600 στροφές ανά λεπτό): δεν υπάρχει τιμή.

6)

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 7 kg:

α)   κατανάλωση ενέργειας: 1,05 kWh/κύκλο (ή 0,15 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 201,00 kWh/έτος, εκ των οποίων 188,50 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 43 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 9 460 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 000 στροφές ανά λεπτό): 57/73 dB(A) re 1pW·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 400 στροφές ανά λεπτό): 59/76 dB(A) re 1pW·

στ)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 200 στροφές ανά λεπτό): 48/62 dB(A) re 1pW (για εντοιχιζόμενα οικιακά πλυντήρια ρούχων).

7)

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 8 kg:

α)   κατανάλωση ενέργειας: 1,200 kWh/κύκλο (ή 0,15 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 234,26 kWh/έτος, εκ των οποίων 221,76 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 56 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 12 320 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 400 στροφές ανά λεπτό): 54/71 dB(A) re 1pW·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 600 στροφές ανά λεπτό): 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  Για την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος υπολογισμού που καθορίζεται στο παράρτημα II για διάρκεια προγράμματος 90 λεπτών σε συνδυασμό με ισχύ σε κατάσταση εκτός λειτουργίας 1 W και ισχύ σε κατάσταση αναμονής 2 W.


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια πιάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με το φόρουμ διαβούλευσης οικολογικού σχεδιασμού,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση την οδηγία 2009/125/ΕΚ, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που αντιπροσωπεύουν σημαντικό όγκο πωλήσεων και εμπορικών συναλλαγών, έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, χωρίς αυτό να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

(2)

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 2009/125/ΕΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3 και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, και έπειτα από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης, μέτρο εφαρμογής για τα προϊόντα οικιακής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

(3)

Η Επιτροπή εκπόνησε προκαταρκτική μελέτη, στην οποία αναλύθηκαν οι τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές των οικιακών πλυντηρίων πιάτων που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά. Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού με εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη από την Ένωση και τρίτες χώρες, και τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν.

(4)

Στον παρόντα κανονισμό πρέπει να υπαχθούν τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για το πλύσιμο επιτραπέζιων σκευών σε νοικοκυριά.

(5)

Η περιβαλλοντική παράμετρος των οικιακών πλυντηρίων πιάτων, που χαρακτηρίζεται ως σημαντική για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση χρήσης. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό έχει εκτιμηθεί ότι ανήλθε στην Ένωση το 2005 σε 24,7 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σε εκπομπές 13 εκατ. τόνων CO2. Αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προβλέπεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέλθει σε 35 TWh το 2020. Η προκαταρκτική μελέτη κατέδειξε ότι είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη, δεν είναι αναγκαίες απαιτήσεις σχετικά με άλλες παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού του παραρτήματος I μέρος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεδομένου ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων κατά τη φάση χρήσης είναι μακράν η σημαντικότερη περιβαλλοντική παράμετρος.

(7)

Τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καταστούν αποδοτικότερα με την εφαρμογή υφιστάμενων ανιδιοταγών οικονομικώς αποδοτικών τεχνολογιών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μείωση του συνολικού συνδυασμένου κόστους αγοράς και λειτουργίας των προϊόντων αυτών.

(8)

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του προϊόντος όσον αφορά τον χρήστη ούτε να επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Ειδικότερα, τα οφέλη από τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση χρήσης πρέπει να αντισταθμίζουν κατά πολύ τις τυχόν πρόσθετες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση παραγωγής των προϊόντων.

(9)

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να καθιερωθούν σταδιακά, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές ώστε να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του εξοπλισμού που ήδη κυκλοφορεί στην αγορά και να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες στο κόστος για τους τελικούς χρήστες και τους κατασκευαστές, ιδίως δε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη επίτευξη των σκοπών του παρόντος κανονισμού.

(10)

Οι μετρήσεις των συναφών παραμέτρων των προϊόντων πρέπει να διεξάγονται με χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων, όταν διατίθενται, εναρμονισμένων προτύπων, τα οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων περί υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών (2).

(11)

Δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ο παρών κανονισμός πρέπει να προσδιορίζει τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(12)

Για να διευκολύνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στην τεχνική τεκμηρίωση που προβλέπεται στα παραρτήματα V και VI της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(13)

Εκτός από τις νομικώς δεσμευτικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να καθοριστούν ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για να εξασφαλιστεί η σε ευρεία κλίμακα διάθεση πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό και η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών πλυντηρίων πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και οικιακών πλυντηρίων πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν επίσης να τροφοδοτηθούν με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση και των εντοιχιζόμενων οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Επιπροσθέτως προς τους ορισμούς του άρθρου 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «οικιακό πλυντήριο πιάτων»: μηχανή που καθαρίζει, ξεβγάζει και στεγνώνει πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα και μαγειρικά σκεύη με χημικά, μηχανικά, θερμικά και ηλεκτρικά μέσα, η οποία έχει σχεδιαστεί για μη επαγγελματική κυρίως χρήση·

2)   «εντοιχιζόμενο οικιακό πλυντήριο πιάτων»: οικιακό πλυντήριο πιάτων που πρόκειται να εγκατασταθεί σε ερμάριο, προκατασκευασμένη εσοχή σε τοίχο ή παρόμοια θέση και απαιτεί εξωτερικό έπιπλο·

3)   «ατομικό σερβίτσιο»: καθορισμένο σύνολο πιάτων, ποτηριών και μαχαιροπίρουνων για ένα άτομο·

4)   «διαβαθμισμένη χωρητικότητα»: ο μέγιστος αριθμός ατομικών σερβίτσιων μαζί με τα σκεύη σερβιρίσματος, που δηλώνει o κατασκευαστής, τα οποία είναι ικανό να επεξεργαστεί οικιακό πλυντήριο πιάτων με το επιλεγμένο πρόγραμμα εφόσον φορτωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή·

5)   «πρόγραμμα»: σειρά προκαθορισμένων λειτουργιών τις οποίες ο κατασκευαστής δηλώνει ότι είναι οι ενδεδειγμένες για συγκεκριμένα επίπεδα ρύπων ή τύπων φορτίου ή αμφοτέρων και οι οποίες συναποτελούν πλήρη κύκλο·

6)   «διάρκεια προγράμματος»: ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωσή του, εξαιρουμένης οιασδήποτε προγραμματισμένης από τον χρήστη καθυστέρησης·

7)   «κύκλος»: όλη η διαδικασία που περιλαμβάνει τον καθαρισμό, το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, όπως προσδιορίζεται για το επιλεγόμενο πρόγραμμα·

8)   «κατάσταση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία η τροφοδοσία του οικιακού πλυντηρίου πιάτων με ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται μέσω διατάξεων ρύθμισης ή διακοπτών προσβάσιμων και προοριζόμενων να ενεργοποιούνται από τον τελικό χρήστη κατά την κανονική χρήση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή κατανάλωση ισχύος επ’ αόριστον και ενώ το οικιακό πλυντήριο πιάτων παραμένει συνδεδεμένο με την πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή· όταν δεν υπάρχουν διατάξεις ρύθμισης ή διακόπτες προσβάσιμοι στον τελικό χρήστη, ως «κατάσταση εκτός λειτουργίας» νοείται η κατάσταση που επιτυγχάνεται όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων αφεθεί να μεταπέσει αυτόματα σε σταθερή κατάσταση από πλευράς κατανάλωσης ισχύος·

9)   «κατάσταση αναμονής»: η κατάσταση με τη χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος που μπορεί να διαρκεί επ’ αόριστον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και το άδειασμα του οικιακού πλυντηρίου πιάτων χωρίς περαιτέρω επέμβαση του τελικού χρήστη·

10)   «ισοδύναμο πλυντήριο πιάτων»: μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων που διατίθεται στην αγορά με διαβαθμισμένη χωρητικότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις, κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου ίδια με εκείνα άλλου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων που διατίθεται στην αγορά από τον ίδιο κατασκευαστή, αλλά με διαφορετικό εμπορικό κωδικό.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια πιάτων καθορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος I.

Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια πιάτων καθορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος I.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

1.   Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού που ορίζεται στο παράρτημα IV της ίδιας οδηγίας ή το σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που ορίζεται στο αντίστοιχο παράρτημα V.

2.   Για τους σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ο φάκελος τεχνικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των υπολογισμών που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Όταν οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων προέρχονται από υπολογισμό με βάση τη μελέτη ή/και παρέκταση από άλλα ισοδύναμα οικιακά πλυντήρια πιάτων, η τεκμηρίωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών ή παρεκτάσεων ή και των δύο καθώς και των δοκιμών που πραγματοποίησαν οι κατασκευαστές για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των εκτελεσθέντων υπολογισμών. Στις εν λόγω περιπτώσεις η τεχνική τεκμηρίωση περιλαμβάνει επίσης κατάλογο όλων των άλλων μοντέλων ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων πιάτων για τα οποία οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση προέκυψαν με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 5

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

Όταν διενεργούν τους ελέγχους επιτήρησης της αγοράς κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την περιγραφόμενη στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού διαδικασία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Τα ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με τις βέλτιστες επιδόσεις που διατίθενται στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού προσδιορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

Αναθεώρηση

Το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέτασή του ενόψει της συντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης στο φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό. Κατά την επανεξέταση αξιολογούνται ιδίως οι ανοχές επαλήθευσης του παραρτήματος III, οι δυνατότητες καθορισμού απαιτήσεων όσον αφορά την κατανάλωση νερού των οικιακών πλυντηρίων πιάτων και η δυνατότητα προσθήκης στομίου εισόδου ζεστού νερού.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α)

οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2012·

β)

οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2012·

γ)

οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 2 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2013·

δ)

οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 2 παράγραφος 3 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1)

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των άλλων παραμέτρων που αφορούν τα οικιακά πλυντήρια πιάτων χρησιμοποιείται ο κύκλος με τον οποίο καθαρίζονται κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη (στο εξής «κανονικός κύκλος καθαρισμού»). Ο εν λόγω κύκλος είναι σαφώς αναγνωρίσιμος στη διάταξη επιλογής προγράμματος ή στην οθόνη του οικιακού πλυντηρίου πιάτων ή και στα δύο, ονομάζεται «σύνηθες πρόγραμμα» και είναι ο προτερόθετος κύκλος για οικιακά πλυντήρια πιάτων εφοδιασμένα με αυτόματη επιλογή προγράμματος ή με οποιαδήποτε λειτουργία αυτόματης επιλογής προγράμματος καθαρισμού ή διατήρησης της επιλογής προγράμματος.

2)

Στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχει ο κατασκευαστής αναφέρονται:

α)

ο κανονικός κύκλος καθαρισμού που αναφέρεται ως «σύνηθες πρόγραμμα» και προσδιορίζεται ότι είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών και ότι είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα όσον αφορά τον συνδυασμό της κατανάλωσης ενέργειας και της κατανάλωσης νερού για τον εν λόγω τύπο επιτραπέζιων σκευών·

β)

η κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας και στην κατάσταση αναμονής·

γ)

ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του προγράμματος, την κατανάλωση ενέργειας και νερού για τα κύρια προγράμματα καθαρισμού.

2.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τα οικιακά πλυντήρια πιάτων πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1)

Από την 1η Δεκεμβρίου 2011:

α)

για όλα τα οικιακά πλυντήρια πιάτων εκτός των οικιακών πλυντηρίων πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 10 ατομικά σερβίτσια και πλάτος το πολύ 45 cm, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) είναι μικρότερη από 71·

β)

για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 10 ατομικά σερβίτσια και πλάτος το πολύ 45 cm, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) είναι μικρότερη από 80·

γ)

για όλα τα οικιακά πλυντήρια πιάτων η τιμή του δείκτη απόδοσης καθαρισμού (IC ) είναι μεγαλύτερη από 1,12.

2)

Από την 1η Δεκεμβρίου 2013:

α)

για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα τουλάχιστον 11 ατομικά σερβίτσια και τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 10 ατομικά σερβίτσια και πλάτος άνω των 45 cm, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) είναι μικρότερη από 63·

β)

για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 10 ατομικά σερβίτσια και πλάτος το πολύ 45 cm, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) είναι μικρότερη από 71·

γ)

για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα τουλάχιστον 8 ατομικά σερβίτσια, η τιμή του δείκτη απόδοσης στεγνώματος (ID ) είναι μεγαλύτερη από 1,08·

δ)

για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα το πολύ 7 ατομικά σερβίτσια, η τιμή του δείκτη απόδοσης στεγνώματος (ID ) είναι μεγαλύτερη από 0,86.

3)

Από την 1η Δεκεμβρίου 2016:

α)

για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 8 και 9 ατομικά σερβίτσια και τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 10 ατομικά σερβίτσια και πλάτος το πολύ 45 cm, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) είναι μικρότερη από 63.

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI), ο δείκτης απόδοσης καθαρισμού (IC ) και ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID ) των οικιακών πλυντηρίων πιάτων υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, του δείκτη απόδοσης καθαρισμού και του δείκτη απόδοσης στεγνώματος

1.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Για να υπολογιστεί ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων συγκρίνεται η ετήσια κατανάλωση ενέργειάς του με την τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

α)

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) υπολογίζεται ως εξής και στρογγυλεύεται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

όπου:

AEC

=

ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου πιάτων

SAEC

=

τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου πιάτων

β)

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEc ) υπολογίζεται σε kWh/έτος και στρογγυλεύεται σε δύο δεκαδικά ψηφία, ως εξής:

i)

Formula

όπου:

Et

=

κατανάλωση ενέργειας για τον κανονικό κύκλο, σε kWh, στρογγυλευμένη σε τρία δεκαδικά ψηφία

Pl

=

ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» για τον κανονικό κύκλο καθαρισμού, σε βατ (W), στρογγυλευμένη σε δύο δεκαδικά ψηφία

Po

=

ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» για τον κανονικό κύκλο καθαρισμού, σε βατ (W), στρογγυλευμένη σε δύο δεκαδικά ψηφία

Tt

=

διάρκεια προγράμματος για τον κανονικό κύκλο καθαρισμού, σε λεπτά, στρογγυλευμένη στο πλησιέστερο λεπτό.

ii)

Όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος και μεταπίπτει αυτόματα στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» μετά το τέλος του προγράμματος, η AEC υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Formula

όπου:

Tl

=

μετρούμενη διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» για τον κανονικό κύκλο καθαρισμού, σε λεπτά, στρογγυλευμένη στο πλησιέστερο λεπτό

280

=

συνολικός αριθμός κανονικών κύκλων καθαρισμού ανά έτος.

γ)

Η τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας SAEC υπολογίζεται σε kWh/έτος και στρογγυλεύεται σε δύο δεκαδικά ψηφία, ως εξής:

i)

για οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων (ps) ≥ 10 και πλάτος > 50 cm:

Formula

ii)

για οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων ps ≤ 9 και για οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων ps > 9 και πλάτος ≤ 50 cm:

Formula

όπου:

ps

=

αριθμός ατομικών σερβίτσιων

2.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για να υπολογιστεί ο δείκτης απόδοσης καθαρισμού (IC ) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων συγκρίνεται η απόδοση καθαρισμού της συσκευής με την απόδοση καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων το οποίο χρησιμεύει ως αναφορά και έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων καθώς και σε μεθόδους οριζόμενες σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

α)

Ο δείκτης απόδοσης καθαρισμού (IC ) υπολογίζεται ως εξής και στρογγυλεύεται σε δύο δεκαδικά ψηφία:

Formula

IC  = exp(lnIC )

όπου:

CT,i

=

απόδοση καθαρισμού του υπό δοκιμή οικιακού πλυντηρίου πιάτων για έναν κύκλο δοκιμής (i)

CR,i

=

απόδοση καθαρισμού του οικιακού πλυντηρίου πιάτων αναφοράς για έναν κύκλο δοκιμής (i)

n

=

αριθμός κύκλων δοκιμής, n ≥ 5

β)

Η απόδοση καθαρισμού (C) είναι ο μέσος δείκτης λερώματος κάθε αντικειμένου του φορτίου μετά την ολοκλήρωση του κανονικού κύκλου καθαρισμού. Ο δείκτης λερώματος υπολογίζεται βάσει του πίνακα 1:

Πίνακας 1

Αριθμός σωματιδίων σχήματος μικρού κόκκου (n)

Συνολική λερωμένη επιφάνεια (AS ) σε mm2

Δείκτης λερώματος

n = 0

AS = 0

5 (ανώτατη απόδοση)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Άνευ αντικειμένου

50 < AS ≤ 200

1

Άνευ αντικειμένου

200 < AS

0 (κατώτατη απόδοση)

3.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Για να υπολογιστεί ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID ) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων συγκρίνεται η απόδοση στεγνώματος της συσκευής με την απόδοση στεγνώματος πλυντηρίου πιάτων το οποίο χρησιμεύει ως αναφορά και έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων καθώς και σε μεθόδους οριζόμενες σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

α)

Ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID ) υπολογίζεται ως εξής και στρογγυλεύεται σε δύο δεκαδικά ψηφία:

Formula

ID = exp(lnID )

όπου:

DT,i

=

απόδοση στεγνώματος του υπό δοκιμή οικιακού πλυντηρίου πιάτων για έναν κύκλο δοκιμής (i)

DR,i

=

απόδοση στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων αναφοράς για έναν κύκλο δοκιμής (i)

n

=

αριθμός κύκλων δοκιμής, n ≥ 5

β)

Η απόδοση στεγνώματος (D) είναι η μέση βαθμολογία ύγρανσης κάθε αντικειμένου του φορτίου μετά την ολοκλήρωση του κανονικού κύκλου καθαρισμού. Η βαθμολογία ύγρανσης υπολογίζεται βάσει του πίνακα 2:

Πίνακας 2

Αριθμός ιχνών νερού (WT ) ή αυλακώσεων νερού (WS )

Συνολική επιφάνεια ύγρανσης (Aw) σε mm2

Βαθμολογία ύγρανσης

WT = 0 και WS = 0

Άνευ αντικειμένου

2 (ανώτατη απόδοση)

1 < WT ≤ 2 ή WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT ή WS = 2

ή WS = 1 και WT = 1

Aw > 50

0 (κατώτατη απόδοση)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι οι αρχές των κρατών μελών υποβάλλουν σε δοκιμή ένα μόνον οικιακό πλυντήριο πιάτων. Εάν οι μετρούμενες παράμετροι δεν αντιστοιχούν στις τιμές που δηλώνει ο κατασκευαστής, στον φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, εντός του εύρους τιμών που καθορίζεται στον πίνακα 1, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε τρία επιπλέον οικιακά πλυντήρια πιάτων. Ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρούμενων τιμών των εν λόγω τριών επιπλέον οικιακών πλυντηρίων πιάτων οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις εντός του εύρους τιμών που καθορίζονται στον πίνακα 1, εξαιρουμένης της κατανάλωσης ενέργειας για την οποία η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή της Et περισσότερο από 6 %.

Σε αντίθετη περίπτωση το δείγμα και όλα τα άλλα δείγματα ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων πιάτων θεωρείται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I.

Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν μεθόδους μέτρησης αξιόπιστες, ακριβείς, αναπαραγώγιμες και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη γενικά αναγνωρισμένη πρόοδο της τεχνικής καθώς και μεθόδους που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίνακας 1

Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή (1) AEC περισσότερο από 10 %.

Δείκτης απόδοσης καθαρισμού

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη από τη διαβαθμισμένη τιμή IC περισσότερο από 10 %.

Δείκτης απόδοσης στεγνώματος

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη από τη διαβαθμισμένη τιμή ID περισσότερο από 19 %.

Κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Et περισσότερο από 10 %.

Διάρκεια προγράμματος

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tt περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και σε κατάσταση αναμονής

Η μετρούμενες τιμές της κατανάλωσης ισχύος Po και Pl μεγέθους μεγαλύτερου από 1,00 W δεν υπερβαίνουν τη διαβαθμισμένη τιμή περισσότερο από 10 %. Οι μετρούμενες τιμές της κατανάλωσης ισχύος Po και Pl μεγέθους μικρότερου ή ίσου προς 1,00 W δεν υπερβαίνουν τη διαβαθμισμένη τιμή περισσότερο από 0,10 W.

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tl περισσότερο από 10 %.


(1)  «διαβαθμισμένη τιμή»: η τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζεται η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία που κυκλοφορούσε στην αγορά για οικιακά πλυντήρια πιάτων βάσει του δείκτη της ενεργειακής τους απόδοσης, της κατανάλωσης νερού, του δείκτη απόδοσης καθαρισμού και στεγνώματος και των εκπομπών θορύβου στην ατμόσφαιρα ως εξής:

1)

Οικιακά πλυντήρια πιάτων 15 ατομικών σερβίτσιων (εντοιχιζόμενα μοντέλα):

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,88 kWh/κύκλο, αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 268,9 kWh/έτος, εκ των οποίων 246,4 kWh/έτος για 280 κύκλους πλυσίματος και 12,5 kWh/έτος για καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 10 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 2 800 λίτρα/έτος για 280 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης καθαρισμού: IC > 1,12·

δ)   δείκτης απόδοσης στεγνώματος: ID > 1,08·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 45 dB(A) re 1pW.

2)

Οικιακά πλυντήρια πιάτων 14 ατομικών σερβίτσιων (μοντέλα κάτω από τον πάγκο εργασίας):

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,83 kWh/κύκλο, αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 244,9 kWh/έτος, εκ των οποίων 232,4 kWh/έτος για 280 κύκλους πλυσίματος και 12,5 kWh/έτος για καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 10 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 2 800 λίτρα/έτος για 280 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης καθαρισμού: IC > 1,12·

δ)   δείκτης απόδοσης στεγνώματος: ID > 1,08·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 41 dB(A) re 1pW.

3)

Οικιακά πλυντήρια πιάτων 13 ατομικών σερβίτσιων (μοντέλα κάτω από τον πάγκο εργασίας):

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,83 kWh/κύκλο, αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 244,9 kWh/έτος, εκ των οποίων 232,4 kWh/έτος για 280 κύκλους πλυσίματος και 12,5 kWh/έτος για καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 10 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 2 800 λίτρα/έτος για 280 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης καθαρισμού: IC > 1,12·

δ)   δείκτης απόδοσης στεγνώματος: ID > 1,08·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 42 dB(A) re 1pW.

4)

Οικιακά πλυντήρια πιάτων 12 ατομικών σερβίτσιων (μη εντοιχιζόμενα μοντέλα):

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,950 kWh/κύκλο, αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 278,5 kWh/έτος, εκ των οποίων 266 kWh/έτος για 280 κύκλους πλυσίματος και 12,5 kWh/έτος για καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 9 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 2 520 λίτρα/έτος για 280 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης καθαρισμού: IC > 1,12·

δ)   δείκτης απόδοσης στεγνώματος: ID > 1,08·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 41 dB(A) re 1pW.

5)

Οικιακά πλυντήρια πιάτων 9 ατομικών σερβίτσιων (εντοιχιζόμενα μοντέλα):

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,800 kWh/κύκλο, αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 236,5 kWh/έτος, εκ των οποίων 224 kWh/έτος για 280 κύκλους πλυσίματος και 12,5 kWh/έτος για καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 9 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 2 520 λίτρα/έτος για 280 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης καθαρισμού: IC > 1,12·

δ)   δείκτης απόδοσης στεγνώματος: ID > 1,08·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 44 dB(A) re 1pW.

6)

Οικιακά πλυντήρια πιάτων 6 ατομικών σερβίτσιων (εντοιχιζόμενα μοντέλα):

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,63 kWh/κύκλο, αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 208,5 kWh/έτος, εκ των οποίων 196 kWh/έτος για 280 κύκλους πλυσίματος και 12,5 kWh/έτος για καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 7 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 1 960 λίτρα/έτος για 280 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης καθαρισμού: IC > 1,12·

δ)   δείκτης απόδοσης στεγνώματος: 1,08 ≥ ID > 0,86·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 45 dB(A) re 1pW.

7)

Οικιακά πλυντήρια πιάτων 4 ατομικών σερβίτσιων (μη εντοιχιζόμενα μοντέλα):

α)   κατανάλωση ενέργειας: 0,51 kWh/κύκλο, που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 155,3 kWh/έτος, εκ των οποίων 142,8 kWh/έτος για 280 κύκλους πλυσίματος και 12,5 kWh/έτος για καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)   κατανάλωση νερού: 9,5 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 2 660 λίτρα/έτος για 280 κύκλους·

γ)   δείκτης απόδοσης καθαρισμού: IC > 1,12·

δ)   δείκτης απόδοσης στεγνώματος: 1,08 ≥ ID > 0,86·

ε)   εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 53 dB(A) re 1pW.


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/41


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1017/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με πώληση στην κοινοτική αγορά σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1) ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο στ) αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο αριθμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση (2) προβλέπει ότι η πώληση δημητριακών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης πραγματοποιείται με δημοπρασία.

(2)

Τα κράτη μέλη διαθέτουν αποθέματα παρέμβασης μαλακού σίτου και κριθής. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των αγορών, κρίνεται σκόπιμο να διατεθούν στην εσωτερική αγορά αυτά τα αποθέματα σιτηρών των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ανοίξουν διαρκείς δημοπρασίες για την επαναπώληση, στην εσωτερική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών. Καθεμία από τις εν λόγω δημοπρασίες πρέπει να θεωρείται ως χωριστή δημοπρασία.

(3)

Για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση που επικρατεί στην κοινοτική αγορά, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ανάληψη διαχείρισης της δημοπρασίας από την Επιτροπή. Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθεί ένας συντελεστής κατανομής για τις υποβαλλόμενες προσφορές που βρίσκονται στο επίπεδο της ελάχιστης τιμής πώλησης.

(4)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος, θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν οι όροι και προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των απαιτούμενων από την Επιτροπή πληροφοριών.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ανοίγει διαδικασία για την επαναπώληση αποθεμάτων παρέμβασης σιτηρών στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2009.

Οι μέγιστες ποσότητες που διαθέτει κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ημερομηνίες υποβολής των προσφορών

1.   Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για την πρώτη επιμέρους δημοπρασία λήγει στις 24 Νοεμβρίου 2010, ώρα 11:00 (ώρα Βρυξελλών).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για τις επιμέρους δημοπρασίες λήγει κατά τις ακόλουθες ημέρες στις 11:00 (ώρα Βρυξελλών):

στις 8 και στις 15 Δεκεμβρίου 2010,

στις 12 και στις 26 Ιανουαρίου 2011,

στις 9 και στις 23 Φεβρουαρίου 2011,

στις 9 και στις 23 Μαρτίου 2011,

στις 13 και στις 27 Απριλίου 2011,

στις 11 και στις 25 Μαΐου 2011,

στις15 και στις 29 Ιουνίου 2011.

2.   Οι προσφορές υποβάλλονται στους εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη οργανισμούς παρέμβασης, ο κατάλογος των οποίων δημοσιεύεται στο διαδίκτυο (3).

Άρθρο 3

Κοινοποίηση στην Επιτροπή

Η κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2009 πραγματοποιείται πριν τις 16:00 (ώρα Βρυξελλών), την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Αποφάσεις βάσει των υποβαλλόμενων προσφορών

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθορίζει για κάθε σχετικό είδος σιτηρών και για κάθε κράτος μέλος την ελάχιστη τιμή πώλησης ή αποφασίζει να μην λάβει υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOŞ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1.

(3)  Οι διευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασης διατίθενται στην ιστοσελίδα CIRCA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογοσ των δημοπρασιών

(τόνοι)

Κράτος μέλος

Διαθέσιμες ποσότητες για πώληση στην εσωτερική αγορά

 

Μαλακός σίτος

Κριθάρι

Καλαμπόκι

Κωδικός ΣΟ

1001 90

1003 00

1005 90 00

Βέλγιο

0

Βουλγαρία

0

0

Τσεχική Δημοκρατία

60 937

136 395

Δανία

59 550

Γερμανία

1 100 935

Εσθονία

40 060

Ιρλανδία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

70 385

Ιταλία

Κύπρος

Λετονία

0

Λιθουανία

0

91 377

Λουξεμβούργο

Ουγγαρία

4 418

30 258

0

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Αυστρία

20 541

Πολωνία

0

0

Πορτογαλία

Ρουμανία

0

Σλοβενία

Σλοβακία

0

80 112

Φινλανδία

22 757

784 136

Σουηδία

148 260

Ηνωμένο Βασίλειο

151 136

Το σημείο «—» σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθέματα παρέμβασης για αυτό το είδος σιτηρών στο εν λόγω κράτος μέλος.


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/44


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1018/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 11 Νοεμβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

68,6

MA

73,9

MK

35,0

ZZ

59,2

0707 00 05

AL

54,8

EG

161,4

TR

149,8

ZA

121,6

ZZ

121,9

0709 90 70

MA

83,5

TR

112,9

ZZ

98,2

0805 20 10

MA

69,7

ZA

147,7

ZZ

108,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

47,9

TR

69,5

UY

54,6

ZA

60,7

ZZ

58,2

0805 50 10

AR

40,0

CL

81,9

EC

92,5

TR

73,2

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

76,4

0806 10 10

BR

242,2

PE

182,7

TR

160,8

US

269,2

ZA

79,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

117,5

US

111,4

ZA

84,4

ZZ

89,0

0808 20 50

CN

48,5

US

48,2

ZZ

48,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/46


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1019/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2010/11 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1012/2010 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεμβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 259 της 1.10.2010, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 292 της 10.11.2010, σ. 34.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από την 11η Νοεμβρίου 2010

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

57,71

0,16

1701 99 10 (2)

57,71

0,00

1701 99 90 (2)

57,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΟΔΗΓΙΕΣ

11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/48


ΟΔΗΓΊΑ 2010/77/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη λήξη της ημερομηνίας για την καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι καταχωρίσεις στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ των δραστικών ουσιών που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας λήγει στο διάστημα μεταξύ 31ης Μαΐου 2011 και 31ης Δεκεμβρίου 2012.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η καταχώριση μιας δραστικής ουσίας είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να ανανεωθεί υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη λήξη ισχύος της καταχώρισης. Η Επιτροπή παρέλαβε αιτήσεις για ανανέωση των καταχωρίσεων που αφορούν όλες τις ουσίες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 1.

(3)

Πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την υποβολή και την αξιολόγηση περαιτέρω απαραίτητων στοιχείων για την ανανέωση των καταχωρίσεων του παραρτήματος Ι. Ως εκ τούτου, κρίνεται δικαιολογημένη η ανανέωση της καταχώρισης των δραστικών ουσιών που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 1 για περίοδο που είναι αναγκαία ώστε οι αιτούντες να μπορέσουν να συντάξουν τις αιτήσεις τους και η Επιτροπή να μπορέσει να οργανώσει την αξιολόγησή τους και να λάβει αποφάσεις.

(4)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 31 Μαρτίου 2011 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2011.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)

Η σειρά 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Αριθ.

Κοινή ονομασία, Αριθμοί αναγνώρισης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Έναρξη ισχύος

Λήξη της καταχώρισης

Ειδικές διατάξεις

«7

Metsulfuron-methyl

Αριθμός CAS 74223-64-6

EEC αριθ. 441

2-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζιν-2-υλοκαρβαμοϋλοσουλφαμοϋλο)βενζοϊκό μεθύλιο

960 g/kg

1η Ιουλίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπονται μόνο χρήσεις ως ζιζανιοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδρόβιων οργανισμών και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 16 Ιουνίου 2000.».

(2)

Οι σειρές 9 έως 28 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Αριθ.

Κοινή ονομασία, Αριθμοί αναγνώρισης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (2)

Έναρξη ισχύος

Λήξη της καταχώρισης

Ειδικές διατάξεις

«9

Triasulfuron

Αριθμός CAS 82097-50-5

Αριθ. CIPAC 480

1-[2-(2-χλωροαιθοξυ)φαινυλοσουλφονυλο] -3 - (4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζιν-2-υλ)ουρία

940 g/kg

1η Αυγούστου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδρόβιων οργανισμών και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 13 Ιουλίου 2000.

10

esfenvalerate

Αριθμός CAS 66230-04-4

Αριθ. CIPAC 481

(S)-2-(4-χλωροφαινυλο)-3- μεθυλοβουτυρικό (S)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

830 g/kg

1η Αυγούστου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως εντομοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επίπτωση στους υδρόβιους οργανισμούς και στα μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να διασφαλίζουν δε ότι οι όροι της έγκρισης περιλαμβάνουν, όταν ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 13 Ιουλίου 2000.

11

Bentazone

Αριθμός CAS 25057-89-0

Αριθ. CIPAC 366

2,2 διοξείδιο της 3-ισοπροπυλο-1H-2,1,3-βενζοθειαδιαζιν-4(3H)-όνης

960 g/kg

1η Αυγούστου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 13 Ιουλίου 2000.

12

λ-cyhalothrin

Αριθμός CAS 91465-08-6

Αριθ. CIPAC 463

Μίγμα σε αναλογία 1:1 από:

 

(Z)-(1R,3R)-3-(2-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπενυλ)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (S)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

και

 

(Z)-(1S,3S)-3-(2-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπενυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (R)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

810 g/kg

1η Ιανουαρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως εντομοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ασφάλεια του χρήστη,

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επίπτωση στους υδρόβιους οργανισμούς και στα μη στοχευόμενα αρθρόποδα συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, να διασφαλίζουν δε ότι οι όροι της έγκρισης περιλαμβάνουν, όταν ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα υπολείμματα στις τροφές και ειδικώς στις σχετικές οξείες επιδράσεις.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 19 Οκτωβρίου 2000.

13

Fenhexamid

Αριθμός CAS 126833-17-8

Αριθ. CIPAC 603

N-(2,3-διχλωρο-4-υδροξυφαινυλο)-1- μεθυλοκυκλοεξανοκαρβοξαμίδιο

≥ 950 g/kg

1η Ιουνίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μυκητοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επίπτωση στους υδρόβιους οργανισμούς και να διασφαλίζουν ότι οι όροι της έγκρισης περιλαμβάνουν, όταν ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 19 Οκτωβρίου 2000.

14

Amitrole (1,2,4-τριαζολ-3-υλαμίνη)

Αριθμός CAS 61-82-5

Αριθ. CIPAC 90

H-[1,2,4]-τριαζολ-3-υλαμίνη

900 g/kg

1η Ιανουαρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την amitrole, και ιδίως των προσαρτημάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2000. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε ευπαθείς περιοχές, ιδιαίτερα ως προς χρήσεις που δεν στοχεύουν καλλιέργειες·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ωφελούμενων αρθρόποδων·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πτηνών και αγρίων θηλαστικών. Η χρήση της amitrole κατά την περίοδο αναπαραγωγής επιτρέπεται μόνον εφόσον μια ενδεδειγμένη μελέτη εκτίμησης κινδύνου έχει καταδείξει ότι δεν υφίσταται απαράδεκτες επιπτώσεις, στους όρους δε χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

15

Diquat

Αριθμός CAS 2764-72-9 (ιον), 85-00-7 (διβρωμίδιο)

Αριθ. CIPAC 55

ιόν 9,10-διυδρο-8a,10a-διαζονιαφαινανθρένιο (διβρωμιούχο)

950 g/kg

1η Ιανουαρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Με βάση τις σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο στην επιφάνεια της γης και ως ξηραντικό. Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις του για τον έλεγχο των υδρόβιων φυκών.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την diquat, και ιδίως των προσαρτημάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής 12 Δεκεμβρίου 2000. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επίπτωση στους υδρόβιους οργανισμούς και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών ως προς μη επαγγελματικές χρήσεις και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

16

Pyridate

Αριθμός CAS 55512-33.9

Αριθ. CIPAC 447

θειοκαρβονικό 6-χλωρο-3-φαινυλοπυριδαζιν-4-ύλιο S-οκτύλιο

900 g/kg

1η Ιανουαρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την pyridate, και ιδίως των προσαρτημάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2000. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη επίπτωση στους υδρόβιους οργανισμούς και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

17

Thiabendazole (θειαβενδαζόλιο)

Αριθμός CAS 148-79-8

Αριθ. CIPAC 323

2-θειαζολ-4-υλο-1H-βενζιμιδαζόλιο

985 g/kg

1η Ιανουαρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μυκητοκτόνο. Δεν επιτρέπονται εφαρμογές ψεκασμού του φυλλώματος.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την thiabendazole, και ιδίως των προσαρτημάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2000. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων και ιζηματόβιων οργανισμών και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου (π.χ. κάθαρση με γη διατόμων ή ενεργό άνθρακα), ώστε να προστατεύονται τα επιφανειακά ύδατα από μη αποδεκτά επίπεδα μόλυνσης μέσω των λυμάτων.

18

Στέλεχος 97 του Paecilomyces fumosoroseus Apopka PFR 97 ή CG 170, ATCC20874

Δεν εφαρμόζεται.

Η απουσία δευτερογενών μεταβολιτών θα πρέπει να ελέγχεται με χρωματογραφία HPLC σε κάθε υγρό ζύμωσης

1η Ιουλίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως εντομοκτόνο.

Κάθε υγρό ζύμωσης πρέπει να ελέγχεται με χρωματογραφία HPLC προκειμένου να εξασφαλιστεί η απουσία δευτερογενών μεταβολιτών.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 27 Απριλίου 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl)

Αριθ. CAS 144740-54-5

Αριθ. CIPAC 577

2-(4,6-διμεθοξυπυριμιδιν-2-υλοκαρβαμοϋλοσουλφαμοϋλο)-6-τριφθορομεθυλονικοτινικό νάτριο

903 g/kg

1η Ιουλίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 27 Απριλίου 2001.

20

Acibenzolar-s-methyl

Αριθ. CAS 135158-54-2

Αριθ. CIPAC 597

S-μεθυλεστέρας του βενζο [1,2,3]θειαδιαζολο-7-καρβοθειοϊκού οξέος

970 g/kg

1η Νοεμβρίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως τονωτικός παράγοντας ανάπτυξης των φυτών.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιουνίου 2001.

21

Cyclanilide

Αριθ. CAS 113136-77-9

Αριθ. CIPAC 586

Δεν υπάρχει

960 g/kg

1η Νοεμβρίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ρυθμιστής της ανάπτυξης των φυτών.

Η ανώτατη περιεκτικότητα της ξένης πρόσμειξης 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) στη δραστική ουσία όπως παρασκευάζεται θα πρέπει να είναι 1 g/kg.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιουνίου 2001.

22

Φωσφορικός σίδηρος (ΙΙΙ)

Αριθ. CAS 10045-86-0

Αριθ. CIPAC 629

Φωσφορικός σίδηρος (ΙΙΙ)

990 g/kg

1η Νοεμβρίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μαλακιοκτόνο.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιουνίου 2001.

23

Pymetrozine

Αριθ. CAS 123312-89-0

Αριθ. CIPAC 593

(E)-6-μεθυλο-4-[(πυριδινο-3-υλομεθυλενο)-αμινο]-4,5-διυδρο-2H[1,2,4]-τριαζιν-3-όνη

950 g/kg

1η Νοεμβρίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως εντομοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ομοιόμορφες αρχές, τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιουνίου 2001.

24

Pyraflufen-ethyl

Αριθ. CAS 129630-19-9

Αριθ. CIPAC 605

2-χλωρο-5-(4-χλωρο-5-διφθορομεθοξυ-1-μεθυλοπυραζολο-3-υλο)-4-φθοροφαινοξυοξικό αιθύλιο

956 g/kg

1η Νοεμβρίου 2001

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις ομοιόμορφες αρχές, τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία αλγών και υδρόβιων φυτών και κατά περίπτωση να εφαρμόζουν μέτρα άμβλυνσης.

Ημερομηνία συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η έκθεση ανασκόπησης: 29 Ιουνίου 2001.

25

Glyphosate

Αριθμός CAS 1071-83-6

Αριθ. CIPAC 284

Ν-(φωσφονομεθυλο)-γλυκίνη

950 g/kg

1η Ιουλίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την glyphosate, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής στις 29 Ιουνίου 2001. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε ευπαθείς περιοχές, ιδιαίτερα ως προς χρήσεις που δεν στοχεύουν καλλιέργειες.

26

Thifensulfuron-methyl (ISO)

Αριθμός CAS 79277-27-3

Αριθ. CIPAC 452

3-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζιν-2-υλοκαρβαμοϋλο-σουλφαμοϋλο)θειοφαινο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο

960 g/kg

1η Ιουλίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την Thifensulfuron-methyl, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής στις 29 Ιουνίου 2001. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδρόβιων φυτών και πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα μείωσης των κινδύνων.

27

2,4-D

Αριθμός CAS 94-75-7

Αριθ. CIPAC 1

(2,4-διχλωροφαινοξυ)οξικό οξύ

960 g/kg

1η Οκτωβρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το 2,4-D, και ιδίως των προσαρτημάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου 2001. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθές έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες·

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην απορρόφηση από την επιδερμίδα,

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μη στοχευόμενων αρθρόποδων και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα μείωσης του κινδύνου.

28

Isoproturon

Αριθμός CAS 34123-59-6

Αριθ. CIPAC 336

3-(4-ισοπροπυλοφαινυλο)-1,1-διμεθυλουρία

970 g/kg

1η Ιανουαρίου 2003

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την isoproturon, και ιδίως των προσαρτημάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής στις 7 Δεκεμβρίου 2001. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθή εδάφη ή/και κλιματικές συνθήκες ή όταν χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ανασκόπησης, και πρέπει να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών και πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της άδειας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.»

(3)

Οι σειρές 30 έως 39 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Αριθ.

Κοινή ονομασία, Αριθμοί αναγνώρισης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (3)

Έναρξη ισχύος

Λήξη της καταχώρισης

Ειδικές διατάξεις

«30

Iprovalicarb

Αριθ. CAS 140923-17-7

Αριθ. CIPAC 620

Ισοπροπυλεστέρας του 2-μεθυλο-1-[1-(4-μεθυλοφαινυλο)αιθυλοκαρβονυλο] προπυλο] καρβαμιδικού οξέος

950 g/kg

(Προσωρινή εφαρμογή)

1η Ιουλίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μυκητοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ομοιόμορφων αρχών του παραρτήματος VI, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την iprovalicarb, και ειδικότερα τα προσαρτήματα I και II του παραρτήματος αυτού, όπως έχουν οριστικοποιηθεί στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 26 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:

στις προδιαγραφές για την τεχνικά καθαρή δραστική ουσία, όπως παρασκευάζεται εμπορικά, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιώνονται και να υποστηρίζονται από τα προσήκοντα αναλυτικά δεδομένα. Το υλικό δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε στο φάκελο τοξικότητας πρέπει να συγκρίνεται και να επαληθεύεται ως προς τις εν λόγω προδιαγραφές του τεχνικού υλικού·

τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών.

31

Prosulfuron

Αριθ. CAS 94125-34-5

Αριθ. CIPAC 579

1-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζιν-2-υλο)-3-[2-(3,3,3-τριφθοροπροπυλο)-φαινυλοσουλφονυλ]-ουρία

950 g/kg

1η Ιουλίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ομοιόμορφων αρχών του παραρτήματος VI, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την prosulfuron, και ειδικότερα τα προσαρτήματα I και II του παραρτήματος αυτού, όπως έχουν οριστικοποιηθεί στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 26 Φεβρουαρίου 2002. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

πρέπει να λαμβάνουν προσεκτικά υπόψη τον κίνδυνο για τα υδρόβια φυτά, σε περίπτωση που η δραστική ουσία χρησιμοποιείται πλησίον των επιφανειακών υδάτων. Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού του κινδύνου·

στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθές έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για την άμβλυνση του κινδύνου, όπου ενδείκνυται.

32

Sulfosulfuron

Αριθ. CAS 141776-32-1

Αριθ. CIPAC 601

1-(4,6-διμεθοξυπυριμιδιν-2-υλο)-3-[(2-αιθανοσουλφονυλο-ιμιδαζο[1,2-α]πυριδινο) σουλφονυλ]ουρία

980 g/kg

1η Ιουλίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ομοιόμορφων αρχών του παραρτήματος VI, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την sulfosulfuron, και ειδικότερα τα προσαρτήματα I και II του παραρτήματος αυτού, όπως έχουν οριστικοποιηθεί στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 26 Φεβρουαρίου 2002. Κατά τη συνολική εκτίμηση:

τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία υδρόβιων φυτών και φυκών. Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την άμβλυνση του κινδύνου·

τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων, σε περίπτωση που η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιφέρειες με ευαίσθητες συνθήκες από άποψη εδάφους ή/και κλίματος.

33

Cinidon-ethyl

Αριθ. CAS 142891-20-1

Αριθ. CIPAC 598

2-χλωρο-3-[2-χλωρο-5-(κυκλοεξ-1-εν-1,2-δικαρβοξιμιδο)φαινυλ]ακρυλικό (Z)-αιθύλιο

940 g/kg

1η Οκτωβρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την cinidon ethyl, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

στην δυνάμει μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθές έδαφος (π.χ. εδάφη με ουδέτερες ή υψηλές τιμές pH) ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες·

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών.

Στις προϋποθέσεις έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

34

Cyhalofop butyl

Αριθ. CAS 122008-85-9

Αριθ. CIPAC 596

(R)-2-[4(4-κυανο-2-φθοροφαινοξυ) φαινοξυ]προπιονικό βουτύλιο

950 g/kg

1η Οκτωβρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την cyhalofop butyl, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Κατά τη συνολική εκτίμηση:

στις δυνητικές επιπτώσεις των αεροψεκασμών σε μη στοχευόμενους οργανισμούς και ιδίως υδρόβια είδη. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμούς ή μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όποτε ενδείκνυται.

στις δυνητικές επιπτώσεις των επιφανειακών ψεκασμών σε υδρόβιους οργανισμούς εντός των ορυζώνων. Στις προϋποθέσεις έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

35

Famoxadone

Αριθ. CAS 131807-57-3

Αριθ. CIPAC 594

3-ανιλινο-5-μεθυλο-5-(4-φαινοξυφαινυλο)-1,3-οξαζολιδινο-2,4-διόνη

960 g/kg

1η Οκτωβρίου 2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μυκητοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την famoxadone, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους δυνητικούς χρόνιους κινδύνους της μητρικής ουσίας ή των μεταβολιτών σε γεωσκώληκες·

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών και να διασφαλίζουν ότι οι όροι χορήγησης της άδειας περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου·

στην προστασία των χειριστών.

36

Florasulam

Αριθ. CAS 145701-23-1

Αριθ. CIPAC 616

2′,6′,8-τριφθορο-5-μεθοξυ-[1,2,4]-τριαζωλο[1,5-c]πυριμιδινο-2-σουλφονοανιλίδιο

970 g/kg

1η Οκτωβρίου2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την florasulam, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, όταν αυτή η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθές έδαφος ή/και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Στις προϋποθέσεις έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

37

Metalaxyl-M

Αριθ. CAS 70630-17-0

Αριθ. CIPAC 580

(R)-2-{[(2,6-διμεθυλοφαινυλο)μεθοξυακετυλο]αμινο}προπιονικό μεθύλιο

910 g/kg

1η Οκτωβρίου 2002

1η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μυκητοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την iprovalicarb, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:

στην δυνάμει μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από τη δραστική ουσία ή τα προϊόντα αποδόμησής της CGA 62826 και CGA 108906, όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθές έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

38

Picolinafen

Αριθ. CAS 137641-05-5

Αριθ. CIPAC 639

4′-φθορο-6-[(α,α,α-τριφθορο-m-τολυλ)οξυ]πικολινανιλίδιο

970 g/kg

1η Οκτωβρίου2002

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την picolinafen, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 19 Απριλίου 2002. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών. Οι όροι έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

39

Flumioxazine

Αριθ. CAS 103361-09-7

Αριθ. CIPAC 578

N-(7-φθορο-3,4-διυδρο-3-οξο-4-προπ-2-ινυλ-2H-1,4-βενζοξαζιν-6-υλο)κυκλοεξ-1-ενο-1,2-δικαρβοξιμίδιο

960 g/kg

1η Ιανουαρίου2003

31η Δεκεμβρίου 2015

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την flumioxazine, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 28 Ιουνίου 2002. Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:

οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επικινδυνότητα για τα υδροχαρή φυτά και τα άλγη. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όποτε ενδείκνυται.»


(1)  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές δίνονται στις σχετικές εκθέσεις ανασκόπησης.

(2)  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές δίνονται στις σχετικές εκθέσεις ανασκόπησης.

(3)  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές δίνονται στις σχετικές εκθέσεις ανασκόπησης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/58


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Νοεμβρίου 2010

για την έναρξη της ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων από τη Σλοβακία

(2010/682/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (1), και ιδίως το άρθρο 25,

την απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (2), και ιδίως το άρθρο 20 και το κεφάλαιο 4 του παραρτήματος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα έννομα αποτελέσματα των πράξεων των θεσμικών οργάνων, των λοιπών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης που εκδίδονται πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας διατηρούνται έως ότου οι πράξεις αυτές καταργηθούν, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των Συνθηκών.

(2)

Ως εκ τούτου, το άρθρο 25 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ είναι εφαρμοστέο και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα εάν τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις του κεφαλαίου 6 της ανωτέρω απόφασης.

(3)

Το άρθρο 20 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ προβλέπει ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ πρέπει να λαμβάνονται βάσει έκθεσης αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε επίσκεψη αξιολόγησης και σε πιλοτική εφαρμογή.

(4)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 σημείο 1.1 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, το ερωτηματολόγιο που εκπονείται από την αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου αφορά καθεμία από τις αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δεδομένων και πρέπει να απαντηθεί από ένα κράτος μέλος μόλις κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(5)

Η Σλοβακία έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την προστασία δεδομένων και το ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

(6)

Η Σλοβακία πραγματοποίησε με επιτυχία πιλοτική εφαρμογή από κοινού με την Αυστρία.

(7)

Έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη αξιολόγησης στη Σλοβακία και έχει καταρτισθεί από την ομάδα αξιολόγησης Αυστρίας / Γερμανίας έκθεση σχετικά με την εν λόγω επίσκεψη, η οποία έχει προωθηθεί στην αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου.

(8)

Έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο συνολική έκθεση αξιολόγησης, στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, της επίσκεψης αξιολόγησης και της πιλοτικής εφαρμογής ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αναζήτησης δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η Σλοβακία έχει εφαρμόσει πλήρως τις γενικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων του κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ και δικαιούται να λαμβάνει και να παρέχει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 9 της εν λόγω απόφασης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. WATHELET


(1)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12.


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/60


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Νοεμβρίου 2010

για την τροποποίηση της απόφασης 97/555/ΕΚ σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα τσιμέντα, τα κονιάματα δομικών κατασκευών και τα λοιπά υδραυλικά συνδετικά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7603]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/683/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο α),

Ύστερα από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή τεχνικών έργων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 97/555/ΕΚ, της 14ης Ιουλίου 1997, σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα τσιμέντα, τα κονιάματα δομικών κατασκευών και τα λοιπά υδραυλικά συνδετικά (2).

(2)

Μετά την επανεξέταση της οικογένειας προϊόντων «κονιάματα δομικών κατασκευών» τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έκριναν αναγκαίο να ενισχύσουν τον ρόλο του τρίτου μέρους που συμμετέχει στην πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.

(3)

Συνεπώς, η απόφαση 97/555/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III της απόφασης 97/555/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12.

(2)  EE L 229 της 20.8.1997, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα III της απόφασης 97/555/ΕΚ, η καταχώριση σχετικά με την οικογένεια προϊόντων «Κονιάματα δομικών κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται: Ασβεστοκονιάματα, Δολομιτικά κονιάματα, Υδραυλικά κονιάματα» αντικαθίσταται ως εξής:

«Κονίαμα δομικών κατασκευών, στο οποίο περιλαμβάνονται

Ασβεστοκονίαμα

Δολομιτικό κονίαμα

Υδραυλικό κονίαμα

 

2 +»


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/62


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

για την τροποποίηση του μέρους 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για ζώα εκμεταλλεύσεων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7640]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/684/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1 του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 22 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ καθορίζει τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που διέπουν το εμπόριο σκύλων, γάτων και κουναβιών.

(2)

Το μέρος 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ καθορίζει το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για το εμπόριο ζώων εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων, των γάτων και των κουναβιών.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ορίζει τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και τους κανόνες περί ελέγχου αυτών των μετακινήσεων. Εφαρμόζεται στις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών ή στις μετακινήσεις με προέλευση από τρίτες χώρες ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. Οι σκύλοι, οι γάτοι και τα κουνάβια περιλαμβάνονται στα μέρη Α και Β του εν λόγω παραρτήματος.

(4)

Οι όροι που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 διαφέρουν ανάλογα με το αν τα κατοικίδια μετακινούνται μεταξύ των κρατών μελών ή από τρίτες χώρες προς τα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι όροι για τέτοιου είδους μετακινήσεις από τρίτες χώρες διαφέρουν ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για μετακινήσεις μεταξύ των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο παράρτημα II μέρος Β τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού και μεταξύ των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο ίδιο παράρτημα μέρος Γ.

(5)

Για να αποφευχθεί τυχόν δόλια παρουσίαση εμπορικών μετακινήσεων ως μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεων ζώων συντροφιάς κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, στο άρθρο 12 του εν λόγω κανονισμού προβλέπεται ότι οι όροι και οι έλεγχοι που ορίζονται στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ εφαρμόζονται στις μετακινήσεις πάνω από πέντε ζώων συντροφιάς όταν τα ζώα εισάγονται στην Ένωση από τρίτη χώρα διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα II μέρος Β τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Για να αποφευχθούν οι ίδιες πρακτικές και για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 388/2010 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς ορισμένων ειδών που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις (3) προβλέπει ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στις μετακινήσεις πάνω από πέντε σκύλων, γάτων και κουναβιών συντροφιάς προς ένα κράτος μέλος από κάποιο άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα II μέρος Β τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

(7)

Το πιστοποιητικό που παρατίθεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/270/ΕΕ της Επιτροπής (4), λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 388/2010.

(8)

Η εμπειρία από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 388/2010 έδειξε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού επηρεάζουν δυσανάλογα τη μετακίνηση περιορισμένου πληθυσμού σκύλων, γάτων και κουναβιών συντροφιάς που μετακινούνται συχνά για μη εμπορικούς σκοπούς σε αριθμό μεγαλύτερο των πέντε για να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις και θεάματα.

(9)

Για τις εν λόγω περιπτώσεις, κρίνεται κατάλληλο να θεσπιστεί περίοδος ισχύος του υγειονομικού πιστοποιητικού όχι μεγαλύτερη από την περίοδο ισχύος των υγειονομικών πιστοποιητικών που εκδίδονται για άλλα είδη που καλύπτονται από το πιστοποιητικό που παρατίθεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

(10)

Η απόφαση 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού για τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα σκύλων, γάτων και κουναβιών από τρίτες χώρες στην Κοινότητα (5) προβλέπει ότι το πιστοποιητικό που παρατίθεται στο παράρτημα ισχύει για μετακινήσεις εντός της Ένωσης για περίοδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης ή έως την ημερομηνία λήξης του εμβολίου κατά της λύσσας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

(11)

Για λόγους συνέπειας της νομοθεσίας της Ένωσης, κρίνεται κατάλληλο η ισχύς των πιστοποιητικών για σκύλους, γάτους και κουνάβια συντροφιάς που παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ να είναι η ίδια με εκείνη που ορίζεται για το πιστοποιητικό που παρατίθεται στο παράρτημα της απόφασης 2004/824/ΕΚ.

(12)

Επομένως, η οδηγία 92/65/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το τμήμα 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(2)  ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 114 της 7.5.2010, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ. 56.

(5)  ΕΕ L 358 της 3.12.2004, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Μέρος 1 –   Υγειονομικό πιστοποιητικό για το εμπόριο ζώων εκμεταλλεύσεων (οπληφόρων, πτηνών, λαγομόρφων, σκύλων, γάτων και κουναβιών)

92/65 EI

Image

Image

Image


11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/67


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/685/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των τεχνικών πληροφοριών που χρειάζονται οι χρήστες των δικτύων για να αποκτήσουν αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα.

(2)

Με τις κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να καθιερωθούν απαιτήσεις διαφάνειας με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και την παροχή ελάχιστων εγγυήσεων για ουσιαστικά ισότιμους όρους πρόσβασης στην αγορά.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το κεφάλαιο 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Μαρτίου 2011.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«3.   Καθορισμός των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου οι χρήστες του δικτύου να αποκτήσουν πραγματική πρόσβαση στο σύστημα, καθορισμός όλων των σχετικών σημείων για τις απαιτήσεις διαφάνειας και των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται σε όλα τα σχετικά σημεία και του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές

3.1.   Καθορισμός των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται προκειμένου οι χρήστες του δικτύου να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα

3.1.1.   Μορφή δημοσίευσης

1.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.2 και στις παραγράφους 3.3.1 έως 3.3.5 με τον ακόλουθο τρόπο:

α)

σε ιστότοπο προσβάσιμο δωρεάν από το κοινό και χωρίς εγγραφή ή άλλη διαδικασία εξακρίβωσης από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς·

β)

σε τακτική/κυλιόμενη βάση· η συχνότητα θα εξαρτάται από τις αλλαγές που επέρχονται και από τη διάρκεια της υπηρεσίας·

γ)

με φιλικό τρόπο για τον χρήστη·

δ)

κατά σαφή, ποσοτικοποιήσιμο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις·

ε)

σε μορφότυπο που επιτρέπει την τηλεφόρτωση για ποσοτικές αναλύσεις·

στ)

σε συμβατικές μονάδες, και πιο συγκεκριμένα σε kWh (σε θερμοκρασία καύσης αναφοράς 298,15 K) ως τη μονάδα ενεργειακού περιεχομένου και σε m3 (σε 273,15 K και 1,01325 bar) ως τη μονάδα όγκου. Δίδεται ο συντελεστής σταθεράς μετατροπής σε ενεργειακό περιεχόμενο. Επιπλέον της μορφής που προαναφέρθηκε, επιτρέπεται η δημοσίευση σε άλλες μονάδες·

ζ)

στην (στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους και στην αγγλική.

2.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν εγκαίρως λεπτομερή στοιχεία για τις επερχόμενες αλλαγές σε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 3.1.2 και στο 3.3.1 έως 3.3.5. μόλις περιέλθουν στη γνώση τους.

3.1.2.   Περιεχόμενο της δημοσίευσης

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα και τις υπηρεσίες τους:

α)

λεπτομερή και πλήρη περιγραφή των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται και της τιμολόγησής τους·

β)

τους διαφόρους τύπους συμβάσεων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές·

γ)

τον κώδικα του δικτύου ή/και τους τυπικούς όρους που περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών του δικτύου, καθώς και:

1.

τις εναρμονισμένες συμβάσεις μεταφοράς και άλλα σχετικά έγγραφα·

2.

όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα, για όλα τα σχετικά σημεία που καθορίζονται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος παραρτήματος, την προδιαγραφή των σχετικών παραμέτρων ποιότητας του αερίου, καθώς και τουλάχιστον τη μεικτή θερμογόνο αξία και τον δείκτη Wobbe, και την υποχρέωση ή το κόστος μετατροπής για τους χρήστες του δικτύου, εφόσον το αέριο δεν εμπίπτει στις προδιαγραφές αυτές·

3.

όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα, για όλα τα σχετικά σημεία πληροφορίες σχετικά με την πίεση·

4.

τη διαδικασία σε περίπτωση διακοπής της διακοπτόμενης δυναμικότητας, καθώς και, κατά περίπτωση, το χρονοδιάγραμμα, την έκταση, και τη διαβάθμιση των μεμονωμένων διακοπών (π.χ. κατ’ αναλογίαν ή ο “πρώτος που έρχεται διακόπτεται τελευταίος”)·

δ)

τις εναρμονισμένες διαδικασίες που ισχύουν κατά τη χρήση του δικτύου μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων όρων·

ε)

διατάξεις σχετικά με τον καταμερισμό της δυναμικότητας, τη διαχείριση συμφορήσεων και τις διαδικασίες εναντίον της επί κερδοσκοπία αποθεματοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης·

στ)

τους κανόνες που ισχύουν για την εμπορία δυναμικότητας στη δευτερογενή αγορά έναντι του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς·

ζ)

κανόνες σχετικά με την εξισορρόπηση και τη μέθοδο υπολογισμού των τελών διαταραχής της ισορροπίας·

η)

εφόσον εφαρμόζονται, τα επίπεδα ευελιξίας και ανοχής που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες μεταφοράς και άλλες υπηρεσίες χωρίς χωριστό τέλος, την επιπλέον παρεχόμενη ευελιξία καθώς και τα αντίστοιχα τέλη·

θ)

λεπτομερή περιγραφή του δικτύου αερίου του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και των σχετικών σημείων διασύνδεσης όπως ορίζει η παράγραφος 3.2 του παρόντος παραρτήματος, καθώς και τα ονόματα των διαχειριστών των διασυνδεδεμένων συστημάτων ή εγκαταστάσεων·

ι)

κανόνες που ισχύουν για τη σύνδεση με το σύστημα του διαχειριστή·

ια)

πληροφορίες για μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης εφόσον ευθύνεται ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς, όπως μέτρα που επιτρέπουν την αποσύνδεση ομάδων καταναλωτών, και άλλοι γενικοί κανόνες περί ευθύνης που εφαρμόζονται για τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς·

ιβ)

διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από τους διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς στα σημεία διασύνδεσης, σχετικές με την πρόσβαση των χρηστών του συστήματος στα αντίστοιχα δίκτυα μεταφοράς, για τη διαλειτουργικότητα του δικτύου, συμφωνημένες διαδικασίες με τις οποίες καθορίζεται ο καταμερισμός της ροής του αερίου και η εξισορρόπηση, καθώς και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι·

ιγ)

οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και της διαδικασίας, καθώς και πληροφορίες για τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους και τις βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τεχνικής δυναμικότητας.

3.2.   Ορισμός όλων των σχετικών σημείων για τις απαιτήσεις διαφάνειας

1.

Τα σχετικά σημεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

όλα τα σημεία εισόδου σε δίκτυο μεταφοράς και τα σημεία εξόδου από το δίκτυο αυτό, το οποίο λειτουργεί από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, εξαιρουμένων των σημείων εξόδου που συνδέονται με έναν μόνον τελικό καταναλωτή, καθώς και των σημείων εισόδου που συνδέονται απευθείας με έναν και μόνον παραγωγό ευρισκόμενο εντός της ΕΕ·

β)

όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου που συνδέουν τις ζώνες εξισορρόπησης διαχειριστών συστήματος μεταφοράς·

γ)

όλα τα σημεία που συνδέουν το δίκτυο ενός διαχειριστή συστήματος μεταφοράς με τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου, κόμβους φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής, εκτός αν οι εν λόγω εγκαταστάσεις παραγωγής εξαιρούνται βάσει του στοιχείου α)·

δ)

όλα τα σημεία που συνδέουν το δίκτυο συγκεκριμένου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς με την υποδομή που απαιτείται για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 14 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

2.

Οι πληροφορίες για μεμονωμένους τελικούς καταναλωτές και για εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες δεν περιέχονται στον ορισμό των σχετικών σημείων που περιγράφονται στο 3.2.1 στοιχείο α), δημοσιεύονται υπό μορφή συνολικών μεγεθών, τουλάχιστον ανά ζώνη εξισορρόπησης. Το σύνολο των μεμονωμένων τελικών καταναλωτών και των εγκαταστάσεων παραγωγής, που δεν περιέχονται στον ορισμό των σχετικών σημείων που περιγράφονται στο 3.2.1 στοιχείο α), θεωρείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος ως ένα σχετικό σημείο.

3.

Εφόσον τα σημεία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων διαχειριστών μεταφοράς χειρίζονται μόνον οι αντίστοιχοι διαχειριστές των συστημάτων, χωρίς καμία συμβατική ή επιχειρησιακή εμπλοκή των χρηστών των συστημάτων, ή εφόσον τα σημεία συνδέουν ένα σύστημα μεταφοράς με ένα σύστημα διανομής και δεν υφίσταται συμβατικός φόρτος στα σημεία αυτά, οι διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς εξαιρούνται όσον αφορά τα συγκεκριμένα σημεία από την υποχρέωση δημοσίευσης των απαιτήσεων της παραγράφου 3.3 του παρόντος παραρτήματος. Η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να απαιτήσει από τους διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς να δημοσιεύσουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος παραρτήματος για ομάδες εξαιρουμένων σημείων ή για όλα τα εξαιρούμενα σημεία. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες, εφόσον οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς τις διαθέτουν, δημοσιεύονται συγκεντρωτικά με εύληπτο τρόπο, τουλάχιστον ανά ζώνη εξισορρόπησης. Το εν λόγω σύνολο σημείων, για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος θωρείται ως ένα σημείο.

3.3.   Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται σε όλα τα σχετικά σημεία και χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές

1.

Σε όλα τα σχετικά σημεία, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) για όλες τις υπηρεσίες και τις βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται (ιδίως πληροφορίες για την ανάμειξη, τον ερματισμό και τη μετατροπή). Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται ως αριθμητικές πληροφορίες ανά ωριαίες ή ημερήσιες περιόδους, ίσες προς τη βραχύτερη περίοδο αναφοράς για την κράτηση και τον (επαν)ορισμό δυναμικότητας και τη βραχύτερη περίοδο εκκαθάρισης για την οποία υπολογίζονται τα τέλη διαταραχής της ισορροπίας. Εάν η βραχύτερη περίοδος αναφοράς είναι διαφορετική από μια ημερήσια περίοδο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) διατίθενται επίσης και για την ημερήσια περίοδο. Οι πληροφορίες αυτές και οι επικαιροποιήσεις τους δημοσιεύονται αμέσως μόλις έρχονται στη διάθεση του διαχειριστή του συστήματος (“σχεδόν σε πραγματικό χρόνο”).

α)

Η τεχνική δυναμικότητα για τη ροή και προς τις δύο κατευθύνσεις·

β)

η συνολική συμβατική και διακοπτόμενη δυναμικότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις·

γ)

η δυναμικότητα και η επανορισμένη δυναμικότητα και στις δύο κατευθύνσεις·

δ)

η διαθέσιμη σταθερή και η διακοπτόμενη δυναμικότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις·

ε)

πραγματικές φυσικές ροές·

στ)

η προγραμματισμένη και η πραγματική διακοπή όλης της διακοπτόμενης δυναμικότητας·

ζ)

προγραμματισμένες και μη διακοπές στις αμετάβλητες υπηρεσίες, καθώς και πληροφορίες για την αποκατάσταση των αμετάβλητων υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση του συστήματος και ενδεχόμενη διάρκεια κάθε διακοπής λόγω συντήρησης). Οι προγραμματισμένες δημοσιεύονται τουλάχιστον 42 ημέρες πριν.

2.

Σε όλα τα σχετικά σημεία, οι πληροφορίες του 3.3.1 στοιχεία α), β) και δ) δημοσιεύονται για περίοδο που καλύπτει τουλάχιστον τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες.

3.

Σε όλα τα σχετικά σημεία, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία για τις απαιτήσεις του 3.3.1 στοιχεία α) έως ζ) για τα τελευταία πέντε έτη σε κυλιόμενη βάση.

4.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τις τιμές μέτρησης της μεικτής θερμογόνου αξίας ή του δείκτη Wobbe σε όλα τα σχετικά σημεία, σε ημερήσια βάση. Προσωρινά στοιχεία δημοσιεύονται τουλάχιστον ύστερα από μια ολόκληρη ημέρα ροής του αερίου. Τα τελικά στοιχεία δημοσιεύονται εντός τριών μηνών από τη λήξη του αντίστοιχου μήνα.

5.

Σε όλα τα σχετικά σημεία, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τις διαθέσιμες δυναμικότητες, τις δυναμικότητες κράτησης και τις τεχνικές δυναμικότητες, σε ετήσια βάση για όλα τα έτη της συμβατικής δυναμικότητας συν ένα έτος και τουλάχιστον για τα επόμενα δέκα έτη. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται τουλάχιστον κάθε μήνα ή συχνότερα, εφόσον υπάρχουν νέες πληροφορίες. Η δημοσίευση αντιστοιχεί στην περίοδο για την οποία προσφέρεται δυναμικότητα στην αγορά.

3.4.   Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται για το σύστημα μεταφοράς και χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές

1.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξασφαλίζουν καθημερινή δημοσίευση και επικαιροποίηση των συγκεντρωτικών ποσοτήτων της προσφερόμενης και της συμβατικής δυναμικότητας στη δευτερογενή αγορά (δηλαδή που πωλείται από έναν καταναλωτή του δικτύου σε άλλον καταναλωτή του δικτύου), εφόσον οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

το σημείο διασύνδεσης από το οποίο πωλείται η δυναμικότητα·

β)

τον τύπο δυναμικότητας, δηλαδή εισερχόμενη, εξερχόμενη, αμετάβλητη, διακοπτόμενη·

γ)

την ποσότητα και τη διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης της δυναμικότητας·

δ)

τον τύπο πώλησης, δηλαδή μεταβίβαση ή εκχώρηση·

ε)

τον συνολικό αριθμό συναλλαγών/μεταβιβάσεων·

στ)

τυχόν άλλους όρους γνωστούς στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο 3.3.

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τρίτο, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξαιρούνται της παρούσας διάταξης.

2.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν εναρμονισμένους όρους με βάση τους οποίους δέχονται συναλλαγές δυναμικότητας (δηλαδή μεταβιβάσεις και εκχωρήσεις). Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)

περιγραφή των τυποποιημένων προϊόντων που είναι δυνατόν να πωληθούν στη δευτερογενή αγορά·

β)

προθεσμία για την εφαρμογή/αποδοχή/εγγραφή των δευτερογενών συναλλαγών. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, δημοσιεύονται οι λόγοι·

γ)

κοινοποίηση στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς από τον πωλητή ή τρίτο όπως αναφέρεται στο 3.4.1 από τον διαχειριστή του μηχανισμού εμπορίας του ονοματεπωνύμου του πωλητή και του αγοραστή και των προδιαγραφών της δυναμικότητας όπως προβλέπεται στο 3.4.1.

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τρίτο, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξαιρούνται της παρούσας διάταξης.

3.

Όσον αφορά την υπηρεσία εξισορρόπησης του συστήματός του, κάθε διαχειριστής συστήματος μεταφοράς παρέχει σε κάθε καταναλωτή του δικτύου, για κάθε περίοδο εξισορρόπησης, τα ειδικά προκαταρκτικά δεδομένα για τις ποσότητες και το κόστος διαταραχής της ισορροπίας ανά μεμονωμένο καταναλωτή δικτύου, τουλάχιστον ένα μήνα από τη λήξη της περιόδου εξισορρόπησης. Τα τελικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων πελατών με βάση τυποποιημένα χαρακτηριστικά φορτίων επιτρέπεται να δημοσιεύονται έως δεκατέσσερις μήνες αργότερα. Εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται από τρίτο, οι διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς εξαιρούνται της παρούσας διάταξης. Κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών τηρείται η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

4.

Εφόσον προσφέρονται υπηρεσίες ευελιξίας, πλην των ανοχών, όπως η αποθήκευση αγωγών για την πρόσβαση τρίτων μερών, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν καθημερινά προβλέψεις για κάθε επόμενη ημέρα της μέγιστης ποσότητας ευελιξίας, του επιπέδου ευελιξίας που έχει κρατηθεί και της διαθεσιμότητας ευελιξίας για την επόμενη ημέρα παροχής αερίου. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν επίσης πληροφορίες εκ των υστέρων σχετικά με τη συγκεντρωτική χρήση κάθε υπηρεσίας ευελιξίας στο τέλος κάθε ημέρας παροχής αερίου. Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή κρίνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν περιθώρια ενδεχόμενης κατάχρησης από τους χρήστες του δικτύου, μπορεί να αποφασίσει να απαλλάξει τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς από την υποχρέωση αυτή.

5.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν ανά ζώνη εξισορρόπησης την ποσότητα αερίου στο δίκτυο μεταφοράς κατά την έναρξη κάθε 24ώρου ροής και την πρόγνωση της ποσότητας αερίου στο δίκτυο μεταφοράς στο τέλος κάθε ημέρας ροής. Η πρόγνωση της ποσότητας αερίου στο δίκτυο μεταφοράς στο τέλος κάθε 24ώρου ροής επικαιροποιείται ανά ώρα καθ’ όλο το 24ωρο ροής. Εάν τα τέλη εξισορρόπησης υπολογίζονται ανά ώρα, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δημοσιεύει την ποσότητα αερίου ανά ώρα. Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή κρίνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν περιθώρια ενδεχόμενης κατάχρησης από τους χρήστες του δικτύου, μπορεί να αποφασίσει να απαλλάξει τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς από την υποχρέωση αυτή.

6.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν παρέχουν φιλικά προς τον καταναλωτή μέσα υπολογισμού των τιμολογίων.

7.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς τηρούν στη διάθεση των αρμοδίων εθνικών αρχών, επί τουλάχιστον πέντε έτη, πραγματικά αρχεία με όλες τις συμβάσεις δυναμικότητας και όλες τις σχετικές πληροφορίες που συνδέονται με τον υπολογισμό και την παροχή πρόσβασης σε διαθέσιμες δυναμικότητες, και συγκεκριμένα για μεμονωμένους ορισμούς και διακοπές. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς οφείλουν να τηρούν τα έγγραφα με όλες τις σχετικές πληροφορίες βάσει του 3.3.4 και 3.3.5 επί τουλάχιστον πέντε έτη και τα διαθέτουν στη ρυθμιστική αρχή, εφόσον τα ζητήσει. Αμφότερες οι πλευρές τηρούν το εμπορικό απόρρητο.»


Διορθωτικά

11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/72


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15 της 20ής Ιανουαρίου 2010 )

Στη σελίδα 38, στην έκτη στήλη της καταχώρισης για την Οξυτετρακυκλίνη:

αντί:

«Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια»

διάβαζε:

«Τα ΑΟΚ για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια».