ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.260.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
2 Οκτωβρίου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση 2010/587/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2010, για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

1

Συμφωνια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

2

 

 

2010/588/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, για την περάτωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία του Νίγηρα δυνάμει του άρθρου 96 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού

6

 

 

2010/589/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση και την παράταση εφαρμογής της απόφασης 2007/641/ΕΚ για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του άρθρου 37 του μηχανισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας

10

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 870/2010 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

16

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 871/2010 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11

18

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2010/590/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, για το διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού μέλους και πέντε αναπληρωματικών μελών από τη Δανία

20

 

 

2010/591/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2010, που επιτρέπει σε ένα εργαστήριο στη Ρωσία να πραγματοποιήσει τις ορολογικές δοκιμασίες για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων λύσσας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 6684]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

2.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/1


ΑΠΌΦΑΣΗ 2010/587/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2010

για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»), και ιδίως το άρθρο 37, και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), και ιδίως το άρθρο 218 παράγραφος 5 και παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά τη σύνοδό του στις 10 Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο, σύμφωνα με το πρώην άρθρο 24 της ΣΕΕ, προκειμένου να συναφθεί συμφωνία για την ασφάλεια των πληροφοριών.

(2)

Συνεπεία της εν λόγω εξουσιοδότησης, η προεδρία διαπραγματεύθηκε συμφωνία με το Μαυροβούνιο σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Ένωση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «ΕΕ»,

και

το ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

εφεξής «τα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα μέρη συμμερίζονται τους στόχους τής από κάθε άποψη ενίσχυσης της ασφάλειάς τους,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα μέρη συμφωνούν ότι θα πρέπει να αναπτύξουν μεταξύ τους διαβουλεύσεις και συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την ασφάλεια,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, στη συνάρτηση αυτή, χρειάζεται να ανταλλάσσονται διαρκώς διαβαθμισμένες πληροφορίες μεταξύ των μερών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης και αποτελεσματική διαβούλευση και συνεργασία είναι δυνατόν να απαιτούν την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες και σχετικό υλικό των μερών καθώς και την ανταλλαγή τους,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του γεγονότος ότι, για την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες και συναφές υλικό και για την ανταλλαγή τους, απαιτείται να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

1.   Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας είναι διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών ή υλικού οιασδήποτε μορφής και σε οιονδήποτε τομέα που το ένα μέρος παρέχει στο άλλο ή που ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών για την επίτευξη των στόχων τής από κάθε άποψη ενίσχυσης της ασφάλειας εκάστου των μερών.

2.   Έκαστο των μερών προστατεύει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που λαμβάνει από το άλλο μέρος, από μη επιτρεπόμενη κοινολόγηση, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία και με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των μερών.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «διαβαθμισμένες πληροφορίες» νοούνται οι πληροφορίες ή το υλικό, υπό οιαδήποτε μορφή, που

α)

έχει οριστεί από εκάτερο των μερών ότι πρέπει να προφυλάσσονται, καθώς η μη επιτρεπόμενη κοινολόγηση θα μπορούσε να προκαλέσει διάφορους βαθμούς βλάβης ή προσβολής στα συμφέροντα του Μαυροβουνίου ή της ΕΕ ή ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της· και

β)

φέρει διαβάθμιση ασφαλείας.

Άρθρο 3

Τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα συμφωνία είναι: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: «Συμβούλιο»), η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης («ΕΥΕΔ»). Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, τα εν λόγω θεσμικά όργανα και οργανισμοί αναφέρονται ως «ΕΕ».

Άρθρο 4

Έκαστο των μερών, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 3, μεριμνά ώστε να διαθέτει σύστημα ασφαλείας και μέτρα ασφαλείας, τα οποία βασίζονται στις βασικές αρχές και τα στοιχειώδη πρότυπα ασφαλείας που καθορίζονται στις αντίστοιχες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του, και αντανακλώνται στις ρυθμίσεις ασφαλείας που πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με το άρθρο 12, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή ισοδύναμου επιπέδου προστασίας στις διαβαθμισμένες πληροφορίες που διαβιβάζονται ή ανταλλάσσονται βάσει της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 5

Έκαστο των μερών, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 3:

α)

προστατεύει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται από το έτερο μέρος ή ανταλλάσσονται με αυτό, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, σε βαθμό τουλάχιστον ισοδύναμο με την προστασία που τους παρέχει το αποστέλλον μέρος·

β)

εξασφαλίζει ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται ή ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας διατηρούν τη διαβάθμιση ασφαλείας που τους έχει αποδοθεί από το αποστέλλον μέρος και ότι δεν υποχαρακτηρίζονται ούτε αποχαρακτηρίζονται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αποστέλλοντος μέρους. Το παραλαμβάνον μέρος προστατεύει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται από τις δικές του κανονιστικές διατάξεις περί ασφαλείας πληροφοριών ή υλικού με ισοδύναμη διαβάθμιση ασφαλείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 7·

γ)

δεν χρησιμοποιεί τις διαβαθμισμένες πληροφορίες για σκοπούς άλλους από εκείνους που όρισε η πηγή προέλευσης ή από εκείνους για τους οποίους οι πληροφορίες παρέχονται ή ανταλλάσσονται·

δ)

δεν κοινολογεί τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε τρίτους ή σε άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ τους οποίους δεν αναφέρει το άρθρο 3, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αποστέλλοντος μέρους·

ε)

δεν επιτρέπει σε άτομα να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, εκτός εάν είναι ανάγκη να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες και έχουν υποβληθεί προσηκόντως σε έλεγχο διαβάθμισης ασφαλείας και έχουν λάβει άδεια από το οικείο μέρος·

στ)

εξασφαλίζει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στις οποίες φυλάσσονται διαβαθμισμένες πληροφορίες τις οποίες έχει διαβιβάσει το άλλο μέρος· και

ζ)

εξασφαλίζει ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ενημερώνονται για τις ευθύνες τους να προστατεύουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Άρθρο 6

1.   Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες κοινολογούνται ή γνωστοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της συγκατάθεσης της πηγής προέλευσης.

2.   Για τη γνωστοποίηση σε παραλήπτες άλλους από τα μέρη, η απόφαση για την κοινολόγηση ή γνωστοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών θα λαμβάνεται από το παραλαμβάνον μέρος κατά περίπτωση, βάσει της γραπτής συγκατάθεσης του αποστέλλοντος μέρους και σύμφωνα με την αρχή της συγκατάθεσης της πηγής προέλευσης.

3.   Δεν είναι δυνατή η γενική γνωστοποίηση, εκτός εάν συμφωνηθούν διαδικασίες μεταξύ των μερών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών που αφορούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.

4.   Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θεωρείται ως βάση για την υποχρεωτική κοινολόγηση διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των μερών.

5.   Διαβαθμισμένες πληροφορίες που λαμβάνονται από το αποστέλλον μέρος δύνανται να παρέχονται σε ανάδοχο ή σε μελλοντικό ανάδοχο, μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αποστέλλοντος μέρους. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, το παραλαμβάνον μέρος εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος ή ο μελλοντικός ανάδοχος και η εγκατάσταση του αναδόχου είναι σε θέση να προστατεύουν τις πληροφορίες και να έχουν κατάλληλη άδεια πρόσβασης.

Άρθρο 7

Προκειμένου να καθιερωθεί ισοδύναμο επίπεδο προστασίας για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται ή ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών, οι διαβαθμίσεις ασφαλείας έχουν την ακόλουθη αντιστοιχία:

ΕΕ

Μαυροβούνιο

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

INTERNO

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

POVJERLJIVO

SECRET UE/EU SECRET

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

Άρθρο 8

1.   Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία, κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους, απαιτείται να έχουν πρόσβαση, ή λόγω των καθηκόντων ή των αρμοδιοτήτων τους τους επιτρέπεται η πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε υλικό που διαβιβάζεται ή ανταλλάσσεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή POVJERLJIVO ή ανώτερη, έχουν ελεγχθεί καταλλήλως πριν να τους επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

2.   Οι διαδικασίες ασφάλειας της άδειας πρόσβασης αποσκοπούν στην εξακρίβωση του κατά πόσον ένα πρόσωπο μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη νομιμοφροσύνη, την επαγγελματική πίστη του και την αξιοπιστία του, να έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Άρθρο 9

Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία αρωγή όσον αφορά την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών που παρέχονται ή ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται της ασφάλειας. Οι αμοιβαίες διαβουλεύσεις ασφαλείας και επισκέψεις αξιολόγησης διεξάγονται από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων ασφαλείας, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους που ορίζεται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

Άρθρο 10

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

α)

όσον αφορά την ΕΕ, όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται μέσω του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μητρώου του Συμβουλίου, αυτός δε τη διαβιβάζει στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα ή στους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2·

β)

όσον αφορά το Μαυροβούνιο, όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται στην Κεντρική Γραμματεία της διεύθυνσης για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών μέσω της αποστολής του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.   Κατ’ εξαίρεση, η αλληλογραφία ενός μέρους στην οποία έχουν πρόσβαση μόνον ορισμένοι αρμόδιοι υπάλληλοι, όργανα ή υπηρεσίες του μέρους αυτού, είναι δυνατόν, για επιχειρησιακούς λόγους, να απευθύνεται και να είναι προσιτή μόνο σε ορισμένους αρμόδιους υπαλλήλους, όργανα ή υπηρεσίες του άλλου μέρους που υποδεικνύονται συγκεκριμένα ως παραλήπτες, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης να γνωρίζουν τις εν λόγω πληροφορίες. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλληλογραφία αυτή διαβιβάζεται μέσω του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μητρώου του Συμβουλίου, του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μητρώου της ΕΥΕΔ, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 11

Ο υπουργός Εξωτερικών και ο διευθυντής της διεύθυνσης για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών του Μαυροβουνίου, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου και το υπεύθυνο για θέματα ασφαλείας μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβλέπουν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 12

1.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, θεσπίζονται ρυθμίσεις ασφαλείας μεταξύ των τριών αρχών που αναφέρονται κατωτέρω, η καθεμία από τις οποίες ενεργεί υπό την καθοδήγηση και εξ ονόματος των οργανικά ανωτέρων της, προκειμένου να καθορισθούν τα πρότυπα για την αμφίδρομη προστασία ασφαλείας των διαβαθμισμένων πληροφοριών βάσει της παρούσας συμφωνίας:

η διεύθυνση για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών του Μαυροβουνίου, για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται στο Μαυροβούνιο δυνάμει της παρούσας συμφωνίας,

η Υπηρεσία Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΕ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας,

η Διεύθυνση Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται ή ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις εγκαταστάσεις της.

2.   Πριν από την παροχή ή την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των μερών δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αρμόδιες αρχές ασφαλείας συμφωνούν ότι το παραλαμβάνον μέρος είναι ικανό να προστατεύσει τις πληροφορίες κατά τρόπο ο οποίος συνάδει προς τις ρυθμίσεις ασφαλείας που θα θεσπισθούν σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

Άρθρο 13

1.   Η αρμόδια αρχή εκατέρου των μερών που αναφέρεται στο άρθρο 12 ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του ετέρου μέρους σχετικά με κάθε αποδεδειγμένη ή εικαζόμενη περίπτωση μη επιτρεπόμενης κοινολόγησης ή απώλειας διαβαθμισμένων πληροφοριών που παρέχονται από το εν λόγω μέρος, και διενεργεί έρευνα και εκθέτει τα αποτελέσματα στο έτερο μέρος.

2.   Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 μπορούν να θεσπίζουν διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Άρθρο 14

Κάθε μέρος βαρύνεται με τα έξοδα που συνεπάγεται γι’ αυτό η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 15

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν μεταβάλλει υπάρχουσες συμφωνίες ή ρυθμίσεις μεταξύ των μερών, ούτε συμφωνίες μεταξύ του Μαυροβουνίου και των κρατών μελών της ΕΕ. Η παρούσα συμφωνία δεν εμποδίζει τα μέρη να συνάπτουν άλλες συμφωνίες σχετικές με τη διαβίβαση ή την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 16

Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας διακανονίζεται με διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αμφότερα τα μέρη συνεχίζουν να εκπληρούν όλες τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 17

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη μεταξύ των μερών κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

2.   Έκαστο μέρος ενημερώνει το άλλο μέρος για τυχόν αλλαγές των νομοθετικών ή κανονιστικών του διατάξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών περί των οποίων η παρούσα συμφωνία.

3.   Η παρούσα συμφωνία δύναται να επανεξετασθεί για να μελετηθούν ενδεχόμενες τροποποιήσεις κατόπιν αιτήματος εκατέρου των μερών.

4.   Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας γίνονται μόνο γραπτώς και κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών. Τίθεται σε ισχύ με αμοιβαία κοινοποίηση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 18

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από ένα μέρος κατόπιν γραπτής ειδοποίησης καταγγελίας που αποστέλλεται στο έτερο μέρος. Η καταγγελία αυτή παράγει αποτελέσματα έξι μήνες από την παραλαβή της κοινοποίησης από το έτερο μέρος, αλλά δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Ιδίως, όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί ή ανταλλαγεί δυνάμει της παρούσας συμφωνίας εξακολουθούν να προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από αυτήν.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι πληρεξούσιοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα σε δύο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα.

Για το Μαυροβούνιο

Ο υπουργός Εξωτερικών

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας


2.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/6


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2010

για την περάτωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία του Νίγηρα δυνάμει του άρθρου 96 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού

(2010/588/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1) και αναθεωρήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (2) («συμφωνία του Κοτονού»), και ιδίως το άρθρο 96,

την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ληπτέα μέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (3), και ιδίως το άρθρο 3,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα θεμελιώδη στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού έχουν παραβιαστεί.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού, στις 8 Δεκεμβρίου 2009 και στις 26 Μαΐου 2010, άρχισαν διαβουλεύσεις με τις χώρες ΑΚΕ και τη Δημοκρατία του Νίγηρα. Στον τελευταίο γύρο των διαβουλεύσεων, οι αντιπρόσωποι της μεταβατικής κυβέρνησης υπέβαλαν ικανοποιητικές προτάσεις και δεσμεύσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Περατώνονται οι διαβουλεύσεις που ανελήφθησαν με τη Δημοκρατία του Νίγηρα σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού.

Άρθρο 2

Τα μέτρα που καθορίζονται στην επιστολή που προσαρτάται στο παράρτημα εγκρίνονται ως κατάλληλα μέτρα δυνάμει του άρθρου 96 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας του Κοτονού.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ για περίοδο δώδεκα μηνών και επανεξετάζεται τακτικά τουλάχιστον κάθε έξι μήνες μέσω αποστολής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. PEETERS


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Κύριε Πρόεδρε του Ανωτάτου Συμβουλίου για την αποκατάσταση της δημοκρατίας,

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριοι,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η πολιτική κρίση που εκδηλώθηκε στη χώρα σας κατά τη διάρκεια του έτους 2009, καθώς και το πραξικόπημα της 18ης Φεβρουαρίου 2010, αποτελούν σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Υψηλής εκπροσώπου Catherine Ashton στις 19 Φεβρουαρίου 2010, καταδίκασε απερίφραστα το εν λόγω πραξικόπημα που αντιβαίνει στις ίδιες στις αρχές της δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τις νιγηρικές αρχές να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού και άρχισε πολιτικό διάλογο με τη σημερινή εξουσία για να εξετάσει την κατάσταση και τις πιθανές λύσεις. Οι διαβουλεύσεις άρχισαν στις 8 Δεκεμβρίου 2009 και, στις 26 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε δεύτερος γύρος. Μετά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, οι αντιπρόσωποι της ΕΕ επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να προτείνουν στο Συμβούλιο της ΕΕ κατάλληλα μέτρα για να υποστηρίξουν την επάνοδο του Νίγηρα στη συνταγματική τάξη, κατά την τρέχουσα μεταβατική διαδικασία, όπως ανήγγειλαν οι νιγηρικές αρχές.

Στη συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2010, τα μέρη συζήτησαν την οργάνωση της μεταβατικής διαδικασίας προς την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την εγκαθίδρυση δημοκρατικής κυβέρνησης, εκλεγμένης με ελεύθερες και διαφανείς εκλογές. Ο Νίγηρας υπέβαλε επίσης μνημόνιο σχετικά με τα στάδια και τις προκλήσεις της μεταβατικής διαδικασίας. Η ΕΕ έλαβε υπόψη αυτές τις προτάσεις, ιδίως:

τη σύσταση πλουραλιστικών οργάνων για τη μετάβαση, με τη συμμετοχή ολόκληρου του πολιτικού φάσματος του Νίγηρα,

τη θέσπιση συναινετικού εκλογικού νόμου,

τη σύσταση εθνικής ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής (ΕΑΕΕ).

Η ΕΕ δέχεται επίσης ευνοϊκά την υιοθέτηση χάρτη πορείας ο οποίος, μέσω ορισμένων εκλογικών χρονοδιαγραμμάτων, σηματοδοτεί τη σύσταση νέου συνταγματικού πλαισίου και νέων δημοκρατικά εκλεγμένων αρχών. Τέλος, η ΕΕ λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση των μελών του ανώτατου συμβουλίου για την αποκατάσταση της δημοκρατίας (ΑΣΑΔ) και της πολιτικής κυβέρνησης που σχηματίστηκε τον Φεβρουάριο του 2010 για να διαχειριστεί τη μετάβαση, να μην υποβάλουν υποψηφιότητα στις εκλογές και να παραδώσουν την εξουσία στους εκλεγέντες πολιτικούς στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται για τον Μάρτιο του 2011.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Νίγηρα κατά τις συνομιλίες αυτές και ιδίως τις ακόλουθες δεσμεύσεις τις οποίες θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές:

1.

την έκδοση θεμελιωδών κειμένων από το ΑΣΑΔ·

2.

την οργάνωση συνταγματικού δημοψηφίσματος με βάση τα θεμελιώδη αυτά κείμενα·

3.

τη διεξαγωγή δημοτικών, βουλευτικών και προεδρικών εκλογών έως τον Μάρτιο του 2011·

4.

τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας δράσης των πολιτικών κομμάτων·

5.

την αποποινικοποίηση των αδικημάτων Τύπου και την εγγύηση της ανεξαρτησίας των κανονιστικών φορέων καθώς και της πρόσβασης στην πληροφόρηση·

6.

τη δέσμευση όσον αφορά τη χρηστή οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση κατά τη μεταβατική διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε συνολικά ενθαρρυντικές τις δεσμεύσεις του Νίγηρα. Έτσι, αποφάσισε να εγκρίνει τα κατάλληλα μέτρα που απαριθμούνται στον συνημμένο πίνακα δεσμεύσεων, δυνάμει του άρθρου 96 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας του Κοτονού, σχετικά με την προοδευτική επανέναρξη της συνεργασίας, για να υποστηρίξει τη μεταβατική διαδικασία.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα και έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας άμεσα τον πληθυσμό του Νίγηρα, την πολιτική μετάβαση και την έξοδο από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παράσχει νέα στήριξη για την προετοιμασία των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών.

Εντούτοις, σε περίπτωση ανάγκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσεται να αναλάβει άμεσα για λογαριασμό της τα καθήκοντα εθνικού διατάκτη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στον Νίγηρα κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου παρακολούθησης. Κατά την περίοδο αυτή, η ΕΕ θα επιδιώξει, στο πλαίσιο του άρθρου 8 της συμφωνίας του Κοτονού, ενισχυμένο διάλογο με την κυβέρνηση του Νίγηρα με σκοπό να στηρίξει τη μεταβατική διαδικασία και θα εξετάζει συστηματικά την κατάσταση. Η πρώτη αποστολή παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί εντός ενός εξαμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας επιστολής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιφυλάσσεται να τροποποιήσει τα «κατάλληλα μέτρα» σε συνάρτηση με την πορεία εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Με τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει επίσης να διεξάγει τακτικό πολιτικό διάλογο, στο πλαίσιο του άρθρου 8 της συμφωνίας του Κοτονού, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της πολιτικής, δικαστικής και οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας.

Με τιμή,

Για το Συμβούλιο

Για την Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Δεσμεύσεις των εταίρων

Νίγηρας

Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατάσταση στις 26 Μαΐου 2010

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί τις δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα και έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας άμεσα τον πληθυσμό του Νίγηρα καθώς και την πολιτική μετάβαση και την έξοδο από την κρίση

Θέσπιση συναινετικού εκλογικού κώδικος (με τη σύμφωνη γνώμη του εθνικού συμβουλευτικού συμβουλίου)

Σύσταση ανεξάρτητης εθνικής εκλογικής επιτροπής συναινετικής σύνθεσης (με τη σύμφωνη γνώμη του εθνικού συμβουλευτικού συμβουλίου)

Επανέναρξη του σχεδίου «Εδραίωση της δημοκρατίας», ιδίως της συνιστώσας του «στήριξη των εκλογών», που αφορά και τις μελλοντικές εκλογές. Ισχύει η σύμβαση χρηματοδότησης

Διεκπεραίωση του αιτήματος των αρχών σχετικά με προσαύξηση των κονδυλίων για την «στήριξη των εκλογών» της σύμβασης χρηματοδότησης

Ανανέωση της θεσμικής στήριξης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, μεταξύ άλλων, της στήριξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με στόχο τη διατήρηση της επιλεξιμότητας, της δημοσιονομικής στήριξης

Ανανέωση του προγράμματος στήριξης της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου (PAJED)

Έγκριση των προτεινόμενων θεμελιωδών κειμένων από το Ανώτατο Συμβούλιο για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας (με τη σύμφωνη γνώμη του ανώτατου συμβουλευτικού συμβουλίου)

Δημοσιοποίηση των εκλογικών καταλόγων (στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των εκλογικών καταλόγων)

Αποποινικοποίηση των «αδικημάτων Τύπου»

Επανεισαγωγή στο κύκλωμα έγκρισης των σχεδίων «στήριξη του εμπορίου» και «στήριξη του εθνικού στατιστικού συστήματος»

Επανέναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προγραμμάτων του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος στο πλαίσιο του δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (δικαιοσύνη, αποκέντρωση, αγροτική ανάπτυξη κ.λπ.) και έναρξη των αναγκαίων μελετών

Διατήρηση των υπολοίπων της σύμβασης χρηματοδότησης για τη δημοσιονομική στήριξη του ένατου ΕΤΑ

Έναρξη μελέτης για τον προσδιορισμό των μέτρων στήριξης με σκοπό τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο βόρειο τμήμα της χώρας

Έναρξη της στήριξης της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη (δέκατο ΕΤΑ)

Ανανέωση του «προγράμματος στήριξης για την ανάπτυξη του μεταλλευτικού τομέα»

Διεξαγωγή του συνταγματικού δημοψηφίσματος υπό συνθήκες που κρίνονται ικανοποιητικές

Σταδιακές εκταμιεύσεις της δημοσιονομικής στήριξης (ένατο και δέκατο ΕΤΑ)

Ανανέωση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την «συντήρηση του οδικού δικτύου» του δέκατου ΕΤΑ

Ανανέωση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την επέκταση του νοσοκομείου Arlit (Πρόγραμμα για τον μεταλλευτικό τομέα)

Διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών και του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών υπό συνθήκες που κρίνονται ικανοποιητικές

Διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών (εφόσον είναι αναγκαίο) υπό ικανοποιητικές συνθήκες

Εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας εθνοσυνέλευσης

Ανάληψη καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας

Συνέχιση των εκταμιεύσεων της δημοσιονομικής στήριξης που έχει ήδη αναληφθεί

Υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης των σχεδίων «στήριξη του εμπορίου» και «στήριξη του εθνικού στατιστικού συστήματος»

Επανέναρξη όλων των δραστηριοτήτων συνεργασίας


2.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/10


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση και την παράταση εφαρμογής της απόφασης 2007/641/ΕΚ για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του άρθρου 37 του μηχανισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας

(2010/589/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 217,

τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1) και αναθεωρήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (2) («συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ»), και ιδίως το άρθρο 96,

την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ληπτέα μέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (3), και ιδίως το άρθρο 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (4) («μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας»), και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2007/641/ΕΚ (5) για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και του άρθρου 37 του μηχανισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας εκδόθηκε με στόχο την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων μετά την παραβίαση των θεμελιωδών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας.

(2)

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων παρατάθηκε με την απόφαση 2009/735/ΕΚ (6) και στη συνέχεια με την απόφαση 2010/208/ΕΕ (7), δεδομένου ότι όχι μόνον εναπομένουν ακόμα να εφαρμοστούν από τη Δημοκρατία των νήσων Φίτζι σημαντικές δεσμεύσεις όσον αφορά θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά υπήρξαν πρόσφατα και σημαντικές αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά ορισμένες από αυτές τις δεσμεύσεις.

(3)

Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων της απόφασης 2007/641/ΕΚ λήγει την 1η Οκτωβρίου 2010. Φαίνεται ενδεδειγμένη η παράταση της ισχύος της και πρέπει να ενημερωθεί ανάλογα, από τεχνική άποψη, το περιεχόμενο των αναγκαίων μέτρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2007/641/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Ο παρών κανονισμός λήγει στις 31 Μαρτίου 2011. Επανεξετάζεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.».

2)

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο που βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η επιστολή στο παράρτημα της παρούσας απόφασης απευθύνεται στη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. PEETERS


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376.

(4)  ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41.

(5)  ΕΕ L 260 της 5.10.2007, σ. 15.

(6)  ΕΕ L 262 της 6.10.2009, σ. 43.

(7)  ΕΕ L 89 της 9.4.2010, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΕ Ratu Epeli NAILATIKAU

Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι

Σούβα

Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι

Εξοχότατε,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διατάξεις του άρθρου 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και του άρθρου 3 του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΚ βασίζεται στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, που αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και συγκροτούν τη βάση των σχέσεών μας.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό στις Νήσους Φίτζι.

Δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα που σημειώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2006 συνιστούσε παραβίαση των θεμελιωδών στοιχείων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, η ΕΕ κάλεσε τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι σε διαβουλεύσεις, όπως προβλέπεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, με στόχο τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Το τυπικό μέρος των συγκεκριμένων διαβουλεύσεων άρχισε στις Βρυξέλλες στις 18 Απριλίου 2007. Η ΕΕ εξέφρασε τότε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η προσωρινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε σειρά βασικών δεσμεύσεων σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, όπως επισημαίνεται κατωτέρω, και πρότεινε τη λήψη θετικών μέτρων για την υλοποίησή τους.

Οφείλουμε μετά λύπης να διαπιστώσουμε ότι έκτοτε σημειώθηκαν πολλές αρνητικές εξελίξεις, κυρίως τον Απρίλιο του 2009, κατά τρόπον ώστε οι Νήσοι Φίτζι να παραβιάζουν τώρα σειρά δεσμεύσεών τους. Αυτό αφορά κυρίως την κατάργηση του Συντάγματος, την πολύ σημαντική καθυστέρηση όσον αφορά τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά, οι περισσότερες από αυτές τις δεσμεύσεις παραμένουν πολύ σημαντικές για την παρούσα κατάσταση των Νήσων Φίτζι και κατά συνέπεια επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή. Δεδομένου ότι οι Νήσοι Φίτζι αποφάσισαν μονομερώς να καταγγείλουν ορισμένες βασικές δεσμεύσεις, αυτό οδήγησε σε απώλειες αναπτυξιακών κονδυλίων για τις Νήσους Φίτζι.

Εντούτοις, σύμφωνα με το πνεύμα της εταιρικής σχέσης που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, η ΕΕ δηλώνει ότι είναι έτοιμη να προβεί σε νέες επίσημες διαβουλεύσεις μόλις υπάρξουν ευνοϊκές προοπτικές για τη θετική έκβαση αυτών των διαβουλεύσεων. Την 1η Ιουλίου 2009 ο προσωρινός πρωθυπουργός παρουσίασε έναν χάρτη πορείας για μεταρρυθμίσεις και επαναφορά της δημοκρατικής τάξης. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει τον διάλογο σχετικά με τον συγκεκριμένο χάρτη πορείας και να εξετάσει το κατά πόσον αυτός ο τελευταίος μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τις νέες διαβουλεύσεις. Κατά συνέπεια, η ΕΕ αποφάσισε να παρατείνει τα ισχύοντα κατάλληλα μέτρα για τις Νήσους Φίτζι προσφέροντας έτσι την ευκαιρία έναρξης νέων διαβουλεύσεων. Δεδομένου ότι ορισμένα από αυτά τα κατάλληλα μέτρα είναι επί του παρόντος παρωχημένα, συμφωνήθηκε ότι, αντί να τα ενημερώσει μονομερώς, η ΕΕ προτιμά να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες νέων διαβουλεύσεων με τις Νήσους Φίτζι. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δεσμευθεί η προσωρινή κυβέρνηση όσον αφορά τη διεξαγωγή ανοιχτού εθνικού πολιτικού διαλόγου και την ευελιξία σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του χάρτη πορείας. Παρά το γεγονός ότι η θέση της ΕΕ βασίζεται και θα βασίζεται πάντα στα ουσιώδη στοιχεία της αναθεωρημένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ καθώς και στις θεμελιώδεις αρχές της, ιδίως σε ό,τι αφορά τον κεντρικό ρόλο του διαλόγου και την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων, πρέπει να τονισθεί ότι δεν υπάρχει ειλημμένη θέση της ΕΕ όσον αφορά την έκβαση των μελλοντικών διαβουλεύσεων.

Αν οι νέες διαβουλεύσεις καταλήξουν σε ουσιαστικές δεσμεύσεις εκ μέρους των Νήσων Φίτζι, η ΕΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση να αναθεωρήσει ταχέως και θετικά τα συγκεκριμένα κατάλληλα μέτρα. Αντίθετα, αν η κατάσταση στις Νήσους Φίτζι δεν βελτιωθεί, οι Νήσοι Φίτζι θα συνεχίσουν να υφίστανται εκτεταμένες απώλειες αναπτυξιακών κονδυλίων. Ειδικότερα, θα αξιολογήσει την πρόοδο προς την επαναφορά της συνταγματικής τάξης και στη βάση αυτή η ΕΕ θα λάβει τις προσεχείς αποφάσεις όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα για τις χώρες του Πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη και το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα του δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για τις Νήσους Φίτζι.

Μέχρι τη διεξαγωγή νέων διαβουλεύσεων, η ΕΕ καλεί τις Νήσους Φίτζι να συνεχίσουν και να εντείνουν τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο.

Τα κατάλληλα μέτρα είναι τα ακόλουθα:

επιτρέπεται η συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της άμεσης στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών,

επιτρέπεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, ιδίως δε αυτών που εντάσσονται στο όγδοο και ένατο ΕΤΑ,

επιτρέπεται η συνέχιση δραστηριοτήτων συνεργασίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και στη βελτίωση της διακυβέρνησης, εκτός αν συντρέχουν λίαν εξαιρετικές περιστάσεις,

μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων της μεταρρύθμισης στον τομέα της ζάχαρης που είχαν προγραμματισθεί για το 2006. Η συμφωνία χρηματοδότησης υπεγράφη σε τεχνικό επίπεδο από τις Νήσους Φίτζι στις 19 Ιουνίου 2007. Επισημαίνεται ότι η συμφωνία χρηματοδότησης περιλαμβάνει ρήτρα αναστολής,

επομένως, μπορεί να προχωρήσει η κατάρτιση και η τελική υπογραφή του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος για τα συνοδευτικά μέτρα της μεταρρύθμισης στον τομέα της ζάχαρης για την περίοδο 2011-2013,

η οριστικοποίηση, η υπογραφή σε τεχνικό επίπεδο και η εφαρμογή του Εγγράφου Στρατηγικής ανά Χώρα και του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος για το δέκατο ΕΤΑ με ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, καθώς επίσης η πιθανή χορήγηση, ως κινήτρου, δόσης μέχρι 25 % του εν λόγω ποσού τελούν υπό τον όρο ότι θα εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, ιδίως: ότι η προσωρινή κυβέρνηση σέβεται το Σύνταγμα, ότι γίνεται απολύτως σεβαστή η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και ότι τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης, τα οποία επιβλήθηκαν εκ νέου στις 6 Σεπτεμβρίου 2007, θα αρθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα, ότι όλες οι καταγγελίες περί παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα ερευνώνται ή θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διάφορες διαδικασίες και μηχανισμούς που προβλέπει η νομοθεσία των Φίτζι και ότι η προσωρινή κυβέρνηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή δηλώσεων από μέρους των υπηρεσιών ασφαλείας με στόχο τον εκφοβισμό,

η ποσόστωση ζάχαρης για το 2007 ήταν μηδενική,

η χορήγηση της ποσόστωσης ζάχαρης για το 2008 έγινε υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεδειγμένα αξιόπιστη και έγκαιρη προετοιμασία εκλογών, όπως ορίζουν οι συμφωνηθείσες δεσμεύσεις, ιδίως σε σχέση με την απογραφή, τον επαναπροσδιορισμό των εκλογικών περιφερειών και την εκλογική μεταρρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος, και ότι θα θεσπισθούν μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της αρμόδιας για τη διεξαγωγή των εκλογών αρχής, περιλαμβανομένου του διορισμού επόπτη εκλογών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος. Αυτή η ποσόστωση ζάχαρης για το 2008 έπαυσε στις 31 Δεκεμβρίου 2009,

η ποσόστωση ζάχαρης για το 2009 καταργήθηκε τον Μάιο του 2009, επειδή η προσωρινή κυβέρνηση αποφάσισε να καθυστερήσει τη διεξαγωγή γενικών εκλογών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014,

η ποσόστωση ζάχαρης για το 2010 καταργήθηκε πριν από τον Μάιο του 2010, δεδομένου ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος στη συνέχιση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού· εντούτοις, δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης του τομέα της ζάχαρης, η Επιτροπή διέθεσε τμήμα της επιχορήγησης για άμεση βοήθεια, υπό την κεντρική διαχείριση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Σούβα και χωρίς τη μεσολάβηση της κυβέρνησης, προς τον άμεσα εξαρτώμενο από την παραγωγή ζάχαρης πληθυσμό, προκειμένου να μετριάσει τις δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις. Η χορήγηση οιασδήποτε τέτοιας υποστήριξης θα πρέπει να επικυρωθεί από τις νομοθετικές και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

είναι δυνατό να εξετασθεί η σκοπιμότητα παροχής πρόσθετης στήριξης, επιπλέον αυτής που περιγράφεται στην παρούσα επιστολή, με σκοπό την προπαρασκευή και την υλοποίηση βασικών δεσμεύσεων, ιδίως δε για την υποστήριξη της προετοιμασίας ή/και της διεξαγωγής εκλογών,

η περιφερειακή συνεργασία και η συμμετοχή των Νήσων Φίτζι σ’ αυτήν δεν επηρεάζονται,

η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων μπορεί να συνεχισθεί υπό τον όρο της έγκαιρης εκπλήρωσης των αναληφθεισών δεσμεύσεων.

Η παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής όσον αφορά τον τακτικό διάλογο, τη συνεργασία με τις αποστολές και την υποβολή εκθέσεων.

Επιπλέον, η ΕΕ αναμένει από τις Νήσους Φίτζι να συνεργασθούν πλήρως με το φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων της Ομάδας Εξεχουσών Προσωπικοτήτων, όπως αυτές εγκρίθηκαν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στο Βανουάτου στις 16 Μαρτίου 2007.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί επισταμένως την κατάσταση στις Νήσους Φίτζι. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, θα διεξαχθεί με τις Νήσους Φίτζι ενισχυμένος πολιτικός διάλογος με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τον σεβασμό του κράτους δικαίου έως ότου αμφότερα τα μέρη καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση του διαλόγου εκπλήρωσε τον στόχο της.

Σε περίπτωση που υπάρξει επιβράδυνση, διακοπή ή υπαναχώρηση σε σχέση με την υλοποίηση από μέρους της προσωρινής κυβέρνησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην προσαρμογή των κατάλληλων μέτρων.

Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι τα προνόμια των Νήσων Φίτζι στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την ΕΕ εξαρτώνται από την τήρηση των θεμελιωδών στοιχείων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και των αξιών που μνημονεύονται στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας. Προκειμένου να πεισθεί η ΕΕ ότι η προσωρινή κυβέρνηση είναι πλήρως διατεθειμένη να συμμορφωθεί με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, έχει καθοριστική σημασία να συντελεσθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση των συμφωνηθεισών δεσμεύσεων.

Με τιμή

Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή

Για το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΤΖΙ

A.   Σεβασμός των δημοκρατικών αρχών

Δέσμευση υπ’ αριθ. 1

Πρέπει να διεξαχθούν ελεύθερες και αδιάβλητες κοινοβουλευτικές εκλογές εντός 24 μηνών από την 1η Μαρτίου 2007 με την επιφύλαξη των πορισμάτων αξιολόγησης που πρόκειται να διεξαχθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές τους οποίους θα διορίσει η Γραμματεία του φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού. Τόσο οι διαδικασίες προπαρασκευής όσο και η διεξαγωγή των εκλογών θα αποτελέσουν αντικείμενο από κοινού παρακολούθησης, προσαρμογής και αναθεώρησης αναλόγως των αναγκών και επί τη βάσει αμοιβαία συμφωνημένων κριτηρίων αξιολόγησης. Τα ανωτέρω προϋποθέτουν ειδικότερα:

ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, η προσωρινή κυβέρνηση θα θεσπίσει χρονοδιάγραμμα όπου θα καθορίζονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαφόρων σταδίων που απαιτούνται για την προπαρασκευή των νέων κοινοβουλευτικών εκλογών,

ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα προσδιορίζει τον χρόνο πραγματοποίησης της απογραφής, του επαναπροσδιορισμού των εκλογικών περιφερειών και της εκλογικής μεταρρύθμισης,

ότι ο προσδιορισμός των εκλογικών περιφερειών και η εκλογική μεταρρύθμιση θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος,

ότι θα ληφθούν μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της αρμόδιας για τη διεξαγωγή των εκλογών αρχής, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού επόπτη εκλογών, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος,

ότι ο διορισμός αντιπροέδρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 2

Η προσωρινή κυβέρνηση, κατά την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών και τη θέσπιση αλλαγών στον νομοθετικό και δημοσιονομικό τομέα και στους λοιπούς τομείς πολιτικής, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους.

Β.   Κράτος δικαίου

Δέσμευση υπ’ αριθ. 1

Η προσωρινή κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή δηλώσεων από μέρους των υπηρεσιών ασφαλείας με στόχο τον εκφοβισμό.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 2

Η προσωρινή κυβέρνηση σέβεται το Σύνταγμα του 1997 και εγγυάται την ομαλή και ανεξάρτητη λειτουργία των συνταγματικών οργάνων, όπως είναι η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου των Νήσων Φίτζι, η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και η Επιτροπή Συνταγματικών οργάνων. Θα υπάρχουν εγγυήσεις για την ουσιαστική ανεξαρτησία και τη λειτουργία του Μεγάλου Συμβουλίου των Αρχηγών.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 3

Πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστή η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, να του παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργεί ελεύθερα και να διασφαλίζεται η τήρηση των δικαστικών αποφάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους. Ειδικότερα:

η προσωρινή κυβέρνηση δεσμεύεται να διορίσει τα μέλη του δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 3 του Συντάγματος μέχρι τις 15 Ιουλίου 2007,

όλοι οι διορισμοί ή/και παύσεις δικαστών θα πραγματοποιούνται στο εξής σε αυστηρή συμμόρφωση με τις συνταγματικές διατάξεις και τους διαδικαστικούς κανόνες,

απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε ανάμειξη του στρατού, της αστυνομίας ή της προσωρινής κυβέρνησης στο έργο της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των ασκούντων νομικό επάγγελμα.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 4

Όλες οι ποινικές διαδικασίες για υποθέσεις διαφθοράς πρέπει να διεξάγονται μέσω των κατάλληλων μηχανισμών απονομής δικαιοσύνης, ενώ κάθε άλλο όργανο που ενδεχομένως θα συσταθεί για τη διερεύνηση εικαζόμενων περιπτώσεων διαφθοράς θα λειτουργεί εντός των πλαισίων του Συντάγματος.

Γ.   Δικαιώματα του ανθρώπου και θεμελιώδεις ελευθερίες

Δέσμευση υπ’ αριθ. 1

Η προσωρινή κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο με σκοπό τη διευκόλυνση της διερεύνησης όλων των καταγγελιών για παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της διεκπεραίωσής τους σύμφωνα με τις διάφορες διαδικασίες και μηχανισμούς που προβλέπει η νομοθεσία των Νήσων Φίτζι.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 2

Η προσωρινή κυβέρνηση θα άρει την ισχύ των μέτρων εκτάκτου ανάγκης τον Μάιο του 2007 με την επιφύλαξη ενδεχόμενων απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 3

Η προσωρινή κυβέρνηση δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου των Νήσων Φίτζι λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας και σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 4

Η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνονται απολύτως σεβαστές σε όλες τους τις εκφάνσεις, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Δ.   Παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων

Δέσμευση υπ’ αριθ. 1

Η προσωρινή κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρεί τακτικό διάλογο με στόχο την εξακρίβωση της προόδου που συντελείται, και να παραχωρεί στις αρχές και στους αντιπροσώπους της ΕΕ και της ΕΚ πλήρη πρόσβαση σε πληροφοριακά στοιχεία για κάθε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ειρηνική αποκατάσταση της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου στις Νήσους Φίτζι.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 2

Η προσωρινή κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεργάζεται πλήρως με αποστολές της ΕΕ και της ΕΚ για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της συντελούμενης προόδου.

Δέσμευση υπ’ αριθ. 3

Από τις 30 Ιουνίου 2007, η προσωρινή κυβέρνηση αποστέλλει εκθέσεις προόδου ανά τρίμηνο, με αντικείμενο τα θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας του Κοτονού και τις δεσμεύσεις.

Επισημαίνεται ότι ορισμένα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσω ρεαλιστικής προσέγγισης, η οποία λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του παρόντος και εστιάζεται στο μέλλον.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 870/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 2 Οκτωβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

84,4

MK

49,2

XS

54,8

ZZ

62,8

0707 00 05

MK

26,7

TR

126,1

ZZ

76,4

0709 90 70

TR

100,1

ZZ

100,1

0805 50 10

AR

92,9

CL

49,6

EG

66,3

IL

119,1

MA

157,0

TR

102,8

UY

128,7

ZA

96,3

ZZ

101,6

0806 10 10

TR

118,1

ZA

60,3

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

72,2

AU

203,7

BR

52,7

CL

87,7

CN

82,6

NZ

99,2

US

84,1

ZA

80,3

ZZ

95,3

0808 20 50

CN

83,7

ZA

92,6

ZZ

88,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


2.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 871/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2010/11 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 της Επιτροπής (3).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 2 Οκτωβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 259 της 1.10.2010, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τη 2α Οκτωβρίου 2010

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

45,21

3,91

1701 99 10 (2)

45,21

0,77

1701 99 90 (2)

45,21

0,77

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/20


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2010

για το διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού μέλους και πέντε αναπληρωματικών μελών από τη Δανία

(2010/590/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,

την πρόταση της δανικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 και στις 18 Ιανουαρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις 2009/1014/ΕΕ και 2010/29/ΕΕ για το διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2010 έως 25 Ιανουαρίου 2015 (1).

(2)

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας της κ. Tove LARSEN. Τέσσερις θέσεις αναπληρωματικών μελών έμειναν κενές λόγω της λήξης της θητείας του κ. Erik Bent NIELSEN, του κ. Johnny SØTRUP, του κ. Bo ANDERSEN και της κ. Jane Findahl LINDSKOV. Μία θέση αναπληρωματικού μέλους έμεινε κενή λόγω του διορισμού του κ. Jan BOYE ως τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2015:

α)

ως τακτικό μέλος:

η κ. Kirstine Helene BILLE, Borgmester

και

β)

ως αναπληρωματικά μέλη:

ο κ. Steen Ole DAHLSTRØM, Borgmester

ο κ. Carsten KISSMEYER-NIELSEN, Borgmester

ο κ. Martin MERRILD, 2. viceborgmester

η κ. Tatiana SØRENSEN, Byrådsmedlem

ο κ. Hans Freddie Holmgaard MADSEN, Byrådsmedlem.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. PEETERS


(1)  ΕΕ L 348 της 29.12.2009, σ. 22 και ΕΕ L 12 της 19.1.2010, σ. 11.


2.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2010

που επιτρέπει σε ένα εργαστήριο στη Ρωσία να πραγματοποιήσει τις ορολογικές δοκιμασίες για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων λύσσας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 6684]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/591/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2000/258/ΕΚ το εργαστήριο της Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy («AFSSA, Nancy») ορίζεται ως το ειδικό ινστιτούτο υπεύθυνο για τον καθορισμό των απαραίτητων κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων.

(2)

Συγκεκριμένα, το AFSSA, Nancy οφείλει να αξιολογεί τα εργαστήρια στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες με σκοπό την αδειοδότησή τους για να διενεργούν ορολογικές δοκιμασίες για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων.

(3)

Η αρμόδια αρχή της Ρωσίας έχει υποβάλει αίτηση για την έγκριση ενός εργαστηρίου εντός της συγκεκριμένης χώρας για να εκτελεί τις εν λόγω ορολογικές δοκιμασίες.

(4)

Το εργαστήριο AFSSA, Nancy πραγματοποίησε αξιολόγηση του εργαστηρίου και υπέβαλε στην Επιτροπή θετική έκθεση για την αξιολόγηση στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

(5)

Θα πρέπει επομένως να επιτραπεί στο εν λόγω εργαστήριο να διενεργεί ορολογικές δοκιμασίες για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων στα σκυλιά, στις γάτες και στα κουνάβια.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στο ακόλουθο εργαστήριο να διενεργεί ορολογικές δοκιμασίες για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων στα σκυλιά, στις γάτες και στα κουνάβια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2000/258/ΕΚ:

«Federal Centre for Animal Health (Ομοσπονδιακό κέντρο για την υγεία των ζώων) (FGI “ARRIAH”), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 15 Οκτωβρίου 2010.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40.