ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.213.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
13 Αυγούστου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 724/2010 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2010, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τις απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο στη Βόρεια Θάλασσα και στην περιοχή Skagerrak

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 725/2010 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2010, για την προσαύξηση των ποσοστώσεων αλιείας για το 2010, με προσθήκη των ποσοτήτων που διατηρήθηκαν το έτος 2009, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου

6

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 726/2010 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά μέτρα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας

29

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 727/2010 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

31

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 728/2010 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

33

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2010 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2010, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10

35

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2010/52/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2010, που τροποποιεί, για τους σκοπούς της προσαρμογής των τεχνικών διατάξεών τους, την οδηγία 76/763/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καθίσματα συνοδού των τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων και την οδηγία 2009/144/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων ( 1 )

37

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2010/452/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2010, σχετικά με την αποστολή επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία, EUMM Γεωργία

43

 

 

2010/453/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2010, για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τα μέτρα επιθεωρήσεων και ελέγχου καθώς και την κατάρτιση και εξειδίκευση των υπαλλήλων στον τομέα των ανθρώπινων ιστών και κυττάρων που προβλέπονται στην οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5278]  ( 1 )

48

 

 

2010/454/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2010, για τον προσδιορισμό πλεοναζόντων αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων άλλων από τη ζάχαρη και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της εξάλειψής τους σε σχέση με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5524]

51

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 724/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2010

περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τις απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο στη Βόρεια Θάλασσα και στην περιοχή Skagerrak

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 51 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα άρθρα 51, 52 και 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θεσπίζουν τους κανόνες και τις διαδικασίες όσον αφορά τη θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο από τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, τα κράτη μέλη απαγορεύουν προσωρινά την αλιεία στην αντίστοιχη περιοχή, όταν ο όγκος των αλιευμάτων ενός συγκεκριμένου είδους ή ομάδας ειδών υπερβαίνει το όριο ενεργοποίησης.

(2)

Τα εγκεκριμένα πρακτικά των συμπερασμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας της 3ης Ιουλίου 2009 καθορίζουν τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία για τη θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο στη Βόρεια Θάλασσα. και στην περιοχή Skagerrak. Οι διατάξεις αυτές μεταφέρθηκαν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 753/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2009, όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς όρους για ορισμένα αλιευτικά αποθέματα (2).

(3)

Οι εν λόγω διατάξεις οι οποίες θεσπίσθηκαν έτσι στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 43/2009 εφαρμόζονται στον γάδο, τον εγκλεφίνο, τον μαύρο μπακαλιάρο και το νταούκι του Ατλαντικού που αλιεύονται με οιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο, εκτός από τις πελαγικές τράτες, τα δίχτυα γρι-γρι, τα παρασυρόμενα δίχτυα και τους πλάνους που αλιεύουν ρέγγα, σκουμπρί, σαφρίδι, τους κιούρτους και τις δράγες για χτένια και τα δίχτυα εμπλοκής. Επιπλέον διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, και τις υποχρεώσεις των παράκτιων κρατών μελών όσον αφορά τις αποφάσεις για τις απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα άλλα κράτη μέλη και/ή τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες και την Επιτροπή.

(4)

Δεδομένου ότι οι αντίστοιχες διατάξεις έπαψαν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2010, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η μεταφορά των εγκεκριμένων πρακτικών με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής των άρθρων 51, 52 και 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 στη Βόρεια Θάλασσα και στην περιοχή Skagerrak.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των απαγορεύσεων αλιείας σε πραγματικό χρόνο στη Βόρεια Θάλασσα και στην περιοχή Skagerrak, σύμφωνα με τα άρθρα 51, 52 και 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τον γάδο, τον εγκλεφίνο, τον μαύρο μπακαλιάρο και το νταούκι του Ατλαντικού που έχουν αλιευθεί στη Βόρεια Θάλασσα και στην περιοχή Skagerrak με οιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο, εκτός από:

α)

τις πελαγικές τράτες, τα δίχτυα γρι-γρι, τα παρασυρόμενα δίχτυα και τους πλάνους που αλιεύουν ρέγγα, σκουμπρί, σαφρίδι·

β)

τους κιούρτους·

γ)

τις δράγες για χτένια·

δ)

τα δίχτυα εμπλοκής.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) νοούνται οι ζώνες, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου (3).

β)

ως «Skagerrak» νοείται η περιοχή που οριοθετείται προς τα δυτικά από μια γραμμή που ξεκινάει από τον φάρο Hanstholm και φθάνει στον φάρο Lindesnes, προς τον νότο από μια γραμμή που ξεκινάει από τον φάρο Skagen και φθάνει μέχρι τον φάρο Tistlarna και από το σημείο αυτό προς το κοντινότερο σημείο της σουηδικής ακτής·

γ)

ως «Βόρεια Θάλασσα» νοείται η ζώνη ICES IV·

δ)

ως «ανάσυρση» νοείται η πράξη μεταξύ της ανάπτυξης και της ανάκτησης ενός διχτυού.

Άρθρο 4

Όριο ενεργοποίησης για τα αλιεύματα

1.   Το όριο ενεργοποίησης για τα αλιεύματα από το οποίο δραστηριοποιούνται οι απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ισούται προς ποσότητα ιχθυδίων ίση προς το 15 % κατά βάρος του συνόλου των τεσσάρων ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 2, σε μια ανάσυρση.

2.   Ωστόσο, εάν η ποσότητα γάδου στο δείγμα υπερβαίνει το 75 % του συνόλου των τεσσάρων ειδών σε μια ανάσυρση, το όριο ενεργοποίησης για τα αλιεύματα ισούται προς ποσότητα ιχθυδίων ίση προς το 10 % κατά βάρος του συνόλου των τεσσάρων ειδών, σε μια ανάσυρση.

Άρθρο 5

Ορισμός των ιχθυδίων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως «ιχθύδια»:

άτομα γάδου μικρότερα των 35 cm,

άτομα εγκλεφίνου μικρότερα των 30 cm,

άτομα μαύρου μπακαλιάρου μικρότερα των 35 cm,

άτομα νταουκιού του Ατλαντικού μικρότερα των 27 cm.

Άρθρο 6

Υπολογισμός του όγκου των αλιευμάτων ιχθυδίων

1.   Για τους σκοπούς του υπολογισμού του όγκου των αλιευμάτων ιχθυδίων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, το παράκτιο κράτος μέλος και/ή το κράτος μέλος που συμμετέχουν σε κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο κοινού σχεδίου ανάπτυξης προσδιορίζουν περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος αλίευσης ιχθυδίων σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα επίπεδα ενεργοποίησης.

2.   Στις περιοχές που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, το παράκτιο κράτος μέλος και/ή το κράτος μέλος που συμμετέχει σε κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο κοινού σχεδίου ανάπτυξης διενεργούν επιθεωρήσεις, μεταξύ άλλων με κοινά σχέδια ανάπτυξης μέσων, για να διαπιστώσουν εάν το ποσοστό ιχθυδίων υπερβαίνει το επίπεδο ενεργοποίησης.

3.   Σε περίπτωση που διενεργούν τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το παράκτιο κράτος μέλος και/ή το κράτος μέλος που συμμετέχουν σε κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο κοινού σχεδίου ανάπτυξης:

α)

λαμβάνουν και μετρούν δείγματα γάδου, εγκλεφίνου, μαύρου μπακαλιάρου και νταουκιού του Ατλαντικού από μια ανάσυρση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι·

β)

καταγράφουν κάθε δειγματοληψία συμπληρώνοντας την έκθεση δειγματοληψίας που αναφέρεται στο παράρτημα II και την αποστέλλουν στο παράκτιο κράτος.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καλούν άλλες χώρες που διενεργούν επιθεωρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή να προβούν σε δειγματοληψία για λογαριασμό τους.

5.   Το ενδιαφερόμενο παράκτιο κράτος μέλος δημοσιοποιεί αμελλητί στον ιστότοπό του τη θέση στην οποία ελήφθη το δείγμα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), τον χρόνο δειγματοληψίας και την ποσότητα ιχθυδίων ως ποσοστό κατά βάρος του συνολικού αλιεύματος γάδου, εγκλεφίνου, μαύρου μπακαλιάρου και νταουκιού του Ατλαντικού. Το ποσοστό δημοσιοποιείται τόσο ανά είδος όσο και σε σχέση με το σύνολο των τεσσάρων ειδών.

Άρθρο 7

Απαγόρευση αλιείας

1.   Όταν ένα δείγμα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) εμφανίζει ποσοστό ιχθυδίων που υπερβαίνει το επίπεδο ενεργοποίησης, το ενδιαφερόμενο παράκτιο κράτος μέλος απαγορεύει την αλιεία στην περιοχή αυτή με οιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο, εκτός από:

α)

τις πελαγικές τράτες, τα δίχτυα γρι-γρι, τα παρασυρόμενα δίχτυα και τους πλάνους που αλιεύουν ρέγγα, σκουμπρί, σαφρίδι·

β)

τους κιούρτους·

γ)

τις δράγες για χτένια και

δ)

τα δίχτυα εμπλοκής

σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Η περιοχή στην οποία πρόκειται να απαγορευθεί η αλιεία σύμφωνα με την παράγραφο 1 καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

η περιοχή να είναι τετράπλευρη, πεντάπλευρη ή εξάπλευρη·

β)

το μέσο σημείο της απαγορευμένης περιοχής να συμπίπτει με το μέσο σημείο της ή των αλιευτικών επιχειρήσεων κατά τις οποίες λαμβάνονται δείγματα άνω του επιπέδου ενεργοποίησης·

γ)

όταν η απαγορευμένη περιοχή βασίζεται σε ένα μόνον δείγμα και κείται εκτός των υδάτων εντός 12 μιλίων από τη γραμμή βάσης του παράκτιου κράτους μέλους, το εμβαδόν της να ισούται με 50 τετραγωνικά μίλια.

3.   Η απαγόρευση αλιείας που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

αρχίζει να ισχύει 12 ώρες μετά την απόφαση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και

β)

ισχύει επί διάστημα 21 ημερών μετά το οποίο παύει αυτομάτως να ισχύει τα μεσάνυχτα UTC.

4.   Εάν η περιοχή στην οποία πρόκειται να απαγορευθεί η αλιεία περιλαμβάνει περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία ή την κυριαρχία γειτονικών τρίτων χωρών, το ενδιαφερόμενο παράκτιο κράτος μέλος ενημερώνει αμελλητί τις εν λόγω τρίτες χώρες.

Άρθρο 8

Πληροφόρηση

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 53 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, το παράκτιο κράτος μέλος δημοσιοποιεί αμελλητί στον ιστότοπό του τις λεπτομέρειες της απαγόρευσης σε πραγματικό χρόνο που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 και ενημερώνει για την επιβολή απαγόρευσης σε πραγματικό χρόνο:

α)

τα σκάφη που βρίσκονται στις γειτονικές περιοχές, στο μέτρο του δυνατού·

β)

την Επιτροπή·

γ)

τα Κέντρα Παρακολούθησης Αλιείας («ΚΠΑ»), όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής (4), και

δ)

τα άλλα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, αλιευτικά σκάφη των οποίων επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα ΚΠΑ τους ενημερώνουν τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους και τα οποία επηρεάζονται από την απαγόρευση σε πραγματικό χρόνο.

3.   Για τους σκοπούς του άρθρου 53 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ενδιαφερόμενο παράκτιο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τις αναλυτικές εκθέσεις δειγματοληψίας και τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόφαση η οποία λαμβάνεται για την απαγόρευση σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 214 της 19.8.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μεθοδολογία δειγματοληψίας

Τα δείγματα λαμβάνονται και μετρούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

1.

Στο μέτρο του δυνατού, τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται και να μετρούνται σε στενή συνεργασία με τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και το πλήρωμά του, οι οποίοι θα πρέπει να παροτρύνονται να συμμετέχουν στη διαδικασία. Θα πρέπει επίσης να παροτρύνονται να κοινοποιούν κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την οριοθέτηση της απαγορευμένης περιοχής.

2.

Εκτιμάται το σύνολο των αλιευμάτων της ανάσυρσης.

3.

Λαμβάνεται δείγμα όταν εκτιμάται ότι μια ανάσυρση περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 kg γάδου, εγκλεφίνου, μαύρου μπακαλιάρου και νταουκιού του Ατλαντικού.

α)

Το κατώτατο μέγεθος δείγματος είναι 200 kg γάδου, εγκλεφίνου, μαύρου μπακαλιάρου και νταουκιού του Ατλαντικού.

β)

Το δείγμα πρέπει να λαμβάνεται κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση των αλιευμάτων όσον αφορά τα τέσσερα είδη.

γ)

Εάν είναι σκόπιμο λόγω του μεγέθους του αλιεύματος, το δείγμα θα πρέπει να λαμβάνεται στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος του αλιεύματος.

4.

Η ποσότητα ιχθυδίων υπολογίζεται ως ποσοστό ανά είδος και σε σχέση με το σύνολο των τεσσάρων ειδών.

5.

Η έκθεση δειγματοληψίας συμπληρώνεται δεόντως αμέσως μετά τη μέτρηση του δείγματος. Στη συνέχεια, η έκθεση αποστέλλεται στο παράκτιο κράτος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image


13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 725/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2010

για την προσαύξηση των ποσοστώσεων αλιείας για το 2010, με προσθήκη των ποσοτήτων που διατηρήθηκαν το έτος 2009, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, που αφορά τη θέσπιση συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή, πριν από την 31η Οκτωβρίου του έτους εφαρμογής της αλιευτικής ποσόστωσης, να διατηρήσουν έως το 10 % της εν λόγω ποσόστωσης κατ’ ανώτατο όριο προς μεταφορά στο επόμενο έτος. Η Επιτροπή προσθέτει στην αντίστοιχη ποσόστωση τη διατηρηθείσα ποσότητα.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1359/2008 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, περί καθορισμού, για το 2009 και το 2010, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά σκάφη (2), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1322/2008 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, περί καθορισμού, για το 2009, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων (3), ο κανονισμός (ΕΚ) 1139/2008 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, περί καθορισμού, για το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στον Εύξεινο Πόντο (4), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2009, περί καθορισμού, για το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (5), καθορίζουν ποσοστώσεις για ορισμένα αποθέματα, για το 2009, και ορίζουν τα αποθέματα που μπορούν να υπόκεινται στα μέτρα που προβλέπονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1359/2008, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1226/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί καθορισμού, για το 2010, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων (6), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, περί καθορισμού, για το 2010, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στον Εύξεινο Πόντο (7), και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 53/2010 του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2010, περί καθορισμού, για το 2010, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (8), καθορίζουν ποσοστώσεις για ορισμένα αποθέματα για το 2010.

(4)

Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν, πριν από τη 31η Οκτωβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, τη διατήρηση και μεταφορά στο επόμενο έτος, μέρους των ποσοστώσεών τους για το 2009. Εντός των ορίων που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό, οι ποσότητες που διατηρήθηκαν πρέπει να προστεθούν στην ποσόστωση για το 2010.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αλιευτικές ποσοστώσεις που έχουν καθοριστεί για το 2010 σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1359/2008, (ΕΚ) αριθ. 1226/2009, (ΕΚ) αριθ. 1287/2009 και (ΕΕ) αριθ. 53/2010, αυξάνονται όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 352 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 308 της 19.11.2008, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 22 της 26.1.2009, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 347 της 24.12.2009, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 21 της 26.1.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Όνομα χώρας

Στοιχεία αποθέματος

Είδη

Ονομασία ζώνης το 2009

Τελική ποσόστωση 2009

Αλιεύματα 2009

ΕΟ για τα αλιεύματα 2009

% τελικής ποσόστωσης

Μεταφερόμενη ποσότητα

Αρχική ποσόστωση 2010

Αναθεωρηθείσα ποσόστωση 2010

Νέος κωδικός 2010

BEL

ANF/07.

Πεσκαντρίτσα

VII

2 405

437,8

87,3

21,8

240,50

2 984

3 225

 

BEL

ANF/8ABDE.

Πεσκαντρίτσα

VIIIa,b,d,e

94

24,5

 

26,1

9,40

0

9

 

BEL

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

401

66,5

 

16,6

40,10

401

441

 

BEL

COD/07A.

Γάδος

VIIa

34

16,9

 

49,7

3,40

9

12

 

BEL

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

138

45,6

 

33,0

13,80

167

181

 

BEL

COD 07D.

Γάδος

VIId

101

65,6

 

65,0

10,10

47

57

 

BEL

DGS/15X14

Σκυλόψαρο

Ύδατα ΕΚ των V, VI, VII, VIII

43

11,7

 

27,2

4,30

0

4

 

BEL

HAD/6B1214

Εγκλεφίνος

VIb, XII, XIV

13

0,0

 

0,0

1,30

11

12

 

BEL

HAD/7X7A34

Εγκλεφίνος

VIIb-k, VIII, IX και X

159

86,6

 

54,5

15,90

129

145

 

BEL

HAD/07A.

Εγκλεφίνος

VIIa

33

6,3

 

19,1

3,30

23

26

 

BEL

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάροι

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

35

26,2

 

74,9

3,50

28

32

 

BEL

HKE/571214

Μπακαλιάροι

VI, VIΙ· ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

217

6,2

 

2,9

21,70

284

306

 

BEL

HKE/8ABDE.

Μπακαλιάροι

VIIIa,b,d,e

10

3,6

 

36,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII

543

179,8

 

33,1

54,30

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Ζαγκέτες

VIIIa,b,d,e

6

2,0

 

33,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα της IV

19

12,9

 

67,9

1,90

16

18

 

BEL

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

47

18,6

 

39,6

4,70

29

34

 

BEL

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

1 045

278,3

 

26,6

104,50

1 291

1 396

 

BEL

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

400

180,8

 

45,2

40,00

42

82

 

BEL

PLE/7DE.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIId και VIIe

1 090

963,1

 

88,4

109,00

699

808

 

BEL

PLE/7FG.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIf και VIIg

216

207,5

 

96,1

8,50

67

76

 

BEL

SOL/07A.

Γλώσσα

VIIa

381

241,0

 

63,3

38,10

186

224

 

BEL

SOL/07D.

Γλώσσα

VIId

1 651

1 321,6

 

80,0

165,10

1 136

1 301

 

BEL

SOL/24.

Γλώσσα

Κοινοτικά ύδατα των II και IV

1 396

1 323,0

 

94,8

73,00

1 171

1 244

 

BEL

SOL/07E.

Γλώσσα

VIIe

18

16,6

 

92,2

1,40

22

23

 

BEL

SOL/7FG.

Γλώσσα

VIIf και VIIg

686

463,2

 

67,5

68,60

621

690

 

BEL

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIh, VIIj και VIIk

51

8,5

 

16,7

5,10

41

46

 

BEL

SOL/8AB.

Γλώσσα

Ζώνες VIIIa και b

366

199,8

 

54,6

36,60

60

97

 

BEL

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

352

325,3

 

92,4

26,70

235

262

 

BEL

WHG/7X7A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh και VIIk

163

139,4

 

85,5

16,30

133

149

 

DNK

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

884

274,9

 

31,1

88,40

884

972

 

DNK

ARU/3/4.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Κοινοτικά ύδατα των III και IV

1 180

0,0

 

0,0

118,00

1 134

1 252

 

DNK

BLI/03-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της III

6

0,2

 

3,3

0,60

4

5

 

DNK

COD/03AS.

Γάδος

Kattegat

359

129,4

 

36,0

35,90

234

270

 

DNK

DGS/2AC4-C

Σκυλόψαρο

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

32

19,7

 

61,6

3,20

0

3

 

DNK

HAD/2AC4.

Εγκλεφίνος

IV και κοινοτικά ύδατα της IIa

1 612

552,5

 

34,3

161,20

1 376

1 537

 

DNK

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάροι

IIa, IV (ύδατα ΕΚ)

1 164

453,3

 

38,9

116,40

1 119

1 235

 

DNK

HKE/3A/BCD

Μπακαλιάροι

IIIa· κοινοτικά ύδατα των IIIb, IIIc και IIId

1 590

630,6

 

39,7

159,00

1 531

1 690

 

DNK

JAX/578/14

Σαφρίδια

VI, VII και VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

11 048

439,3

 

4,0

1 104,80

15 691

16 796

JAX/2A-14

DNK

LIN/04.

Μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα της IV

310

47,1

 

15,2

31,00

243

274

 

DNK

LIN/05.

Μουρούνα

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα της V

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DNK

LIN/1/2.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

11

0,0

 

0,0

1,10

8

9

 

DNK

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

5

6

 

DNK

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

1 451

479,7

 

33,1

145,10

1 291

1 436

 

DNK

NEP/3A/BCD

Καραβίδα

IIIa· κοινοτικά ύδατα των IIIb, IIIc και IIId

4 196

3 588,8

 

85,5

419,60

3 800

4 220

 

DNK

PRA/2AC4-C

Γαρίδα της Αρκτικής

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

3 950

6,6

 

0,2

395,00

3 145

3 540

 

DNK

SOL/24.

Γλώσσα

Κοινοτικά ύδατα των II και IV

524

474,0

 

90,5

50,00

535

585

 

DNK

SOL/3A/BCD

Γλώσσα

IIIa· κοινοτικά ύδατα των IIIb, IIIc και IIId

807

572,4

 

70,9

80,70

588

669

 

DNK

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

11

1,5

 

13,6

1,10

9

10

 

DNK

USK/03-C.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά ύδατα της III

15

0,7

 

4,7

1,50

12

14

 

DNK

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά ύδατα της IV

68

0,5

 

0,7

6,80

53

60

 

DNK

WHB/1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII και XIV

2 044

167,3

17,6

9,0

204,40

10 128

10 332

 

DEU

ANF/07.

Πεσκαντρίτσα

VII

320

143,3

 

44,8

32,00

333

365

 

DEU

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

407

195,9

 

48,1

40,70

432

473

 

DEU

ANF/561214

Πεσκαντρίτσα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

211

194,2

 

92,0

16,80

228

245

 

DEU

ARU/1/2.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

31

0,0

 

0,0

3,10

30

33

 

DEU

ARU/3/4.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Κοινοτικά ύδατα των III και IV

12

0,0

 

0,0

1,20

11

12

 

DEU

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

405

30,3

 

7,5

40,50

389

430

 

DEU

BLI/245-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των II, IV, V

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

BSF/56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII, XII

32

0,0

 

0,0

3,20

29

32

 

DEU

COD/03AS.

Γάδος

IIIa Kattegat

7

0,6

 

8,6

0,70

5

6

 

DEU

DGS/15X14

Σκυλόψαρο

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

0

2

 

DEU

DGS/2AC4-C

Σκυλόψαρο

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

6

0,6

 

10,0

0,60

0

1

 

DEU

DWS/56789-

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII, VIII, IX

20

0,0

 

0,0

2,00

0

2

 

DEU

GFB/1234-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των I, II, III, IV

9

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

GFB/567-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GHL/2A-C46

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Κοινοτικά ύδατα των IIa και IV· κοινοτικά και διεθνή ύδατα της ζώνης VI

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DEU

HAD/2AC4.

Εγκλεφίνος

IV· κοινοτικά ύδατα της IIa

690

647,4

 

93,8

42,60

876

919

 

DEU

HAD/5BC6A.

Εγκλεφίνος

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των ζωνών ICES VIb, XII και XIV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HAD/6B1214

Εγκλεφίνος

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των ζωνών ICES VIb, XII και XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

13

15

 

DEU

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

148

135,0

 

91,2

13,00

113

126

 

DEU

HER/5B6ANB

Ρέγγα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των Vb, VIb και VIaN

28

27,0

 

96,4

1,00

2 656

2 657

 

DEU

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάροι

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

134

80,5

 

60,1

13,40

128

141

 

DEU

JAX/578/14

Σαφρίδι

VI, VII και VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

19 920

15 144,7

 

76,0

1 992,00

12 243

14 235

JAX/2A-14

DEU

LIN/04.

Μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα της IV

201

16,7

 

8,3

20,10

150

170

 

DEU

LIN/05.

Μουρούνα

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα της V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

DEU

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

162

11,7

 

7,2

16,20

107

123

 

DEU

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

641

412,0

 

64,3

64,10

19

83

 

DEU

NEP/3A/BCD

Καραβίδα

IIIa· κοινοτικά ύδατα των IIIb, IIIc και IIId

22

18,1

 

82,3

2,20

11

13

 

DEU

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των Vb, VI και VIII

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VIII, IX, X, XII και XIV

34

0,0

 

0,0

3,40

34

37

 

DEU

SOL/24.

Γλώσσα

Κοινοτικά ύδατα των II και IV

561

552,7

 

98,5

8,30

937

945

 

DEU

SOL/3A/BCD

Γλώσσα

IIIa· κοινοτικά ύδατα των IIIb, IIIc και IIId

44

26,5

 

60,2

4,40

34

38

 

DEU

SPR/3BCD-C

Παπαλίνα

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-32

26 950

22 301,9

 

82,8

2 695,00

23 745

26 440

 

DEU

WHB/1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

5 582

5 023,5

 

90,0

558,20

3 938

4 496

 

DEU

USK/03-C.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά ύδατα της III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

DEU

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά ύδατα της IV

21

0,1

 

0,5

2,10

16

18

 

ESP

ALF/3X14-

Μπερυτσίδες

Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

61

58,8

 

96,4

2,20

74

76

 

ESP

ANE/9/3411

Γαύρος

IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

4 209

2 652,8

 

63,0

420,90

3 826

4 247

 

ESP

ANF/07.

Πεσκαντρίτσα

VII

2 635

2 106,3

 

79,9

263,50

1 186

1 450

 

ESP

ANF/561214

Πεσκαντρίτσα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

264

242,2

 

91,7

21,80

214

236

 

ESP

ANF/8ABDE.

Πεσκαντρίτσα

VIIIa,b,d,e

1 243

666,0

 

53,6

124,30

1 387

1 511

 

ESP

ANF/8C3411

Πεσκαντρίτσα

VIIIc, IX, X, ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

1 393

1 390,1

 

99,8

2,90

1 247

1 250

 

ESP

BSF/56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII, XII

253

176,5

 

69,8

25,30

145

170

 

ESP

DGS/15X14

Σκυλόψαρο

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, V, VII, VIII, XII, XIV

48

41,7

 

86,9

4,80

0

5

 

ESP

DWS/12-

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της XII

21

9,6

 

45,7

2,10

0

2

 

ESP

DWS/56789-

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V,VI,VII,VIII,IX

117

116,3

 

99,4

0,70

0

1

 

ESP

GFB/567-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII

648

639,0

 

98,6

9,00

588

597

 

ESP

HAD/5BC6A.

Εγκλεφίνος

Ύδατα ΕΚ των Vb και VIa

23

21,0

 

91,3

2,00

0

2

 

ESP

HKE/571214

Μπακαλιάροι

VI, VIΙ· ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

11 209

10 169,9

 

90,7

1 039,10

9 109

10 148

 

ESP

HKE/8ABDE.

Μπακαλιάροι

VIIIa,b,d,e

7 497

5 208,7

1 710

92,3

578,30

6 341

6 919

 

ESP

HKE/8C3411

Μπακαλιάροι

VIIIc, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

5 111

5 100,8

 

99,8

10,20

5 952

5 962

 

ESP

JAX/578/14

Σαφρίδι

VI, VII και VIIIabde· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

3 930

3 316,5

 

84,4

393,00

16 699

17 092

JAX/2A-14

ESP

JAX/8C9.

Σαφρίδι

VIIIc, IX

31 710

31 667,1

 

99,9

42,90

22 676

22 708

JAX/08c.

8 057

8 068

JAX/09.

ESP

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII

6 039

4 505,4

 

74,6

603,90

5 490

6 094

 

ESP

LEZ/561214

Ζαγκέτες

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

298

158,2

 

53,1

29,80

350

380

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Ζαγκέτες

VIIIa,b,d,e

1 301

481,6

 

37,0

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Ζαγκέτες

VIIIc, IX, X, ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

1 300

949,5

 

73,0

130,00

1 188

1 318

 

ESP

LIN/6X14.

Μουρούνα

ύδατα ΕΚ και διεθνή των VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

3 266

1 471,2

 

45,0

326,60

2 156

2 483

 

ESP

NEP/07.

Καραβίδα

VII

1 628

551,7

 

33,9

162,80

1 346

1 509

 

ESP

NEP/08C.

Καραβίδα

VIIIc

99

33,1

 

33,4

9,90

97

107

 

ESP

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb

42

0,1

 

0,2

4,20

33

37

 

ESP

NEP/8ABDE.

Καραβίδα

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

47

1,6

 

3,4

4,70

234

239

 

ESP

NEP/9/3411

Καραβίδα

IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

105

92,4

 

88,0

10,50

84

95

 

ESP

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VIII, IX, X, XII, XIV

4 812

2 672,5

 

55,5

481,20

3 734

4 215

 

ESP

SBR/09-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της IX

816

63,9

 

7,8

81,60

614

696

 

ESP

SBR/10-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της Χ

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

SBR/678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VI, VII, VIII

161

107,8

 

67,0

16,10

172

188

 

ESP

WHB/1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

86

84,8

 

98,6

1,20

8 586

8 587

 

ESP

WHB/8C3411

Προσφυγάκι

VIIIc, IX, X, ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

15 129

15 097,9

 

99,8

31,10

11 096

11 127

 

FRA

ANF/07.

Πεσκαντρίτσα

VII

17 128

9 569,1

 

55,9

1 712,80

19 149

20 862

 

FRA

ANF/8ABDE.

Πεσκαντρίτσα

VIII a, VIII b, VIII d και VIII e

7 459

4 755,6

 

63,8

745,90

7 721

8 467

 

FRA

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

68

21,2

 

31,2

6,80

82

89

 

FRA

ANF/561214

Πεσκαντρίτσα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

2 379

2 289,3

 

96,2

89,70

2 462

2 552

 

FRA

ANF/8C3411

Πεσκαντρίτσα

VIIIc, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

32

27,0

 

84,4

3,20

1

4

 

FRA

ARU/1/2.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

ARU/3/4.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Κοινοτικά ύδατα των III και IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

FRA

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

9

0,5

 

5,6

0,90

8

9

 

FRA

BLI/67-

Μουρούνα διπτερύγιος

Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα των VI, VII

1 946

1 721,3

 

88,5

194,60

1 309

1 504

 

FRA

COD/07A.

Γάδος

VII a

14

0,8

 

5,7

1,40

25

26

 

FRA

COD/561214

Γάδος

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των XII και XIV

62

54,0

 

87,1

6,20

13

14

COD/561214 (VIb· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των Vb δυτικώς των 12° 00′ Δ και XII, XIV)

38

43

COD/5B6A-C

FRA

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

2 819

1 882,4

 

66,8

281,90

2 735

3 017

 

FRA

COD/07D.

Γάδος

VIId

1 402

1 309,0

 

93,4

93,00

1 641

1 734

 

FRA

DGS/15X14

Σκυλόψαρο

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV

430

368,2

 

85,6

43,00

0

43

 

FRA

DGS/2AC4-C

Σκυλόψαρο

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

39

0,4

 

1,0

3,90

0

4

 

FRA

GHL/2A-C46

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Κοινοτικά ύδατα των IIa και IV· κοινοτικά και διεθνή ύδατα της ζώνης VI

146

103,3

 

70,8

14,60

49

64

 

FRA

HAD/2AC4.

Εγκλεφίνος

IV· κοινοτικά ύδατα της IIa

1 619

125,8

 

7,8

161,90

1 526

1 688

 

FRA

HAD/5BC6A.

Εγκλεφίνος

Ύδατα ΕΚ των Vb και VIa

221

124,3

 

56,2

22,10

147

169

 

FRA

HAD/6B1214

Εγκλεφίνος

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των ζωνών ICES VIb, XII και XIV

727

1,7

 

0,2

72,70

551

624

 

FRA

HAD/07A.

Εγκλεφίνος

VIIa

103

3,7

 

3,6

10,30

103

113

 

FRA

HAD/7X7A34

Εγκλεφίνος

VIIb-k, VIII, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

7 489

6 229,6

 

83,2

748,90

7 719

8 468

 

FRA

HER/1/2.

Ρέγγα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

1 581

0,0

 

0,0

158,10

1 427

1 585

 

FRA

HER/5B6ANB

Ρέγγα

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα των ζωνών Vb και VIb και ζώνη VIaN

1 035

1 034,5

 

100,0

0,50

503

504

 

FRA

HER/7G-K.

Ρέγγα

VII g, VII h, VII j και VII k

374

360,9

 

96,5

13,10

627

640

 

FRA

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάροι

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

686

566,8

 

82,6

68,60

248

317

 

FRA

HKE/571214

Μπακαλιάροι

VI και VIΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

11 835

9 138,0

 

77,2

1 183,50

14 067

15 251

 

FRA

HKE/8ABDE.

Μπακαλιάροι

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

13 968

6 082,6

 

43,5

1 396,80

14 241

15 638

 

FRA

JAX/578/14

Σαφρίδι

VI, VII και VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΚ της Vb·

διεθνή ύδατα των XII και XIV

16 565

11 194,3

 

67,6

1 656,50

6 301

7 958

JAX/2A-14

FRA

JAX/8C9.

Σαφρίδι

VIIIc και IX

437

58,8

 

13,5

43,70

393

437

JAX/08c.

0

0

JAX/09.

FRA

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII

7 329

2 191,0

 

29,9

732,90

6 663

7 396

 

FRA

LEZ/561214

Ζαγκέτες

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

1 130

165,0

 

14,6

113,00

1 364

1 477

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Ζαγκέτες

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

1 054

767,4

 

72,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Ζαγκέτες

VIIIc, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

60

11,8

 

19,7

6,00

59

65

 

FRA

LIN/04.

Μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα της IV

250

125,3

 

50,1

25,00

135

160

 

FRA

LIN/05.

Μουρούνα

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα της V

7

2,6

 

37,1

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

11

2,2

 

20,0

1,10

8

9

 

FRA

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

3 603

1 535,4

 

42,6

360,30

2 299

2 659

 

FRA

NEP/07.

Καραβίδα

VII

6 668

2 046,0

 

30,7

666,80

5 455

6 122

 

FRA

NEP/08C.

Καραβίδα

VIIIc

27

7,6

 

28,1

2,70

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

42

0,1

 

0,2

4,20

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb

171

0,2

 

0,1

17,10

130

147

 

FRA

NEP/8ABDE.

Καραβίδα

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

4 529

2 641,6

 

58,3

452,90

3 665

4 118

 

FRA

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

18

0,4

 

2,2

1,80

18

20

 

FRA

PLE/7BC.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VII b και VII c

21

6,7

 

31,9

2,10

16

18

 

FRA

PLE/7DE.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VII d και VII e

2 149

1 422,6

 

66,2

214,90

2 332

2 547

 

FRA

PLE/7FG.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VII f και VII g

132

130,4

 

98,8

1,60

120

122

 

FRA

PLE/7HJK.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VII h, VII j και VII k

50

38,5

 

77,0

5,00

14

19

 

FRA

SOL/07D.

Γλώσσα

VIId

3 232

1 807,6

 

55,9

323,20

2 272

2 595

 

FRA

SOL/07E.

Γλώσσα

VIIe

255

222,6

 

87,3

25,50

233

259

 

FRA

SOL/24.

Γλώσσα

Κοινοτικά ύδατα των II και IV

919

803,8

 

87,5

91,90

234

326

 

FRA

SOL/7BC.

Γλώσσα

VIIb και VIIc

9

6,4

 

71,1

0,90

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Γλώσσα

VIIf και VIIg

72

57,9

 

80,4

7,20

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VII h, VII j και VII k

104

68,1

 

65,5

10,40

83

93

 

FRA

SOL/8AB.

Γλώσσα

Ζώνες VIIIa και b

4 448

3 215,3

 

72,3

444,80

4 426

4 871

 

FRA

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

108

60,8

 

56,3

10,80

37

48

 

FRA

USK/1214EI

Μπρόσμιος

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα των I, II και XIV

8

0,8

 

10,0

0,80

6

7

 

FRA

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά ύδατα της IV

48

3,7

 

7,7

4,80

37

42

 

FRA

USK/567EI.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

299

297,8

 

99,6

1,20

172

173

 

FRA

WHB/1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII και XIV

12 407

10 882,7

 

87,7

1 240,70

7 048

8 289

 

FRA

WHG/07A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIa

8

1,3

 

16,3

0,80

5

6

 

FRA

WHG/561214

Νταούκι του Ατλαντικού

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

76

0,5

 

0,7

7,60

53

61

 

FRA

WHG/7X7A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh και VIIk

10 379

8 839,2

 

85,2

1 037,90

8 180

9 218

 

FRA

ALF/3X14-

Μπερυτσίδες

Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των ζωνών III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

23

18,0

 

78,3

2,30

20

22

 

FRA

BSF/1234-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των I, II, III, IV

5

1,6

 

32,0

0,50

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII, ΧΙΙ

2 537

2 444,2

 

96,3

92,80

2 036

2 129

 

FRA

BSF/8910-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VIII, IX, X

37

36,3

 

98,1

0,70

26

27

 

FRA

DWS/56789-

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII, VIII, IX

643

498,7

 

77,6

64,30

0

64

 

FRA

DWS/12-

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της XII

7

0,0

 

0,0

0,70

0

1

 

FRA

GFB/1234-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των I, II, III, IV

10

1,3

 

13,0

1,00

9

10

 

FRA

GFB/567-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII

815

458,0

 

56,2

81,50

356

438

 

FRA

GFB/89-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VIII και IX

39

31,5

 

80,8

3,90

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των X, XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

FRA

ORY/06-

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της VI

14

1,6

 

11,4

1,40

0

1

 

FRA

ORY/07-

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της VII

61

24,8

 

40,7

6,10

0

6

ORY/07-C.

FRA

ORY/1CX14-

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII και XIV

11

10,0

 

90,9

1,00

0

1

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των I, II, IV και Va

13

1,6

 

12,3

1,30

11

12

 

FRA

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των Vb, VI και VII

3 642

1 749,5

 

48,0

364,20

2 738

3 102

 

FRA

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VIII, IX, XII και XIV

192

11,9

 

6,2

19,20

172

191

 

FRA

SBR/678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των ζωνών VI, VII και VIII

79

54,5

 

69,0

7,90

9

17

 

FIN

HER/30/31.

Ρέγγα

Κόλπος της Βοθνίας (υποδιαιρέσεις 30-31)

75 740

64 694,0

 

85,4

7 574,00

84 721

92 295

 

FIN

SPR/3BCD-C

Παπαλίνα

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-32

24 618

21 820,2

 

88,6

2 461,80

19 620

22 082

 

NLD

ANF/07.

Πεσκαντρίτσα

VII

177

14,7

 

8,3

17,70

386

404

 

NLD

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

303

17,4

 

5,7

30,30

303

333

 

NLD

ANF/561214

Πεσκαντρίτσα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

9

0,0

 

0,0

0,90

193

194

 

NLD

ARU/1/2.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

25

0,0

 

0,0

2,50

24

27

 

NLD

ARU/3/4.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Κοινοτικά ύδατα των III και IV

55

0,0

 

0,0

5,50

53

59

 

NLD

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

4 226

1 789,9

 

42,4

422,60

4 057

4 480

 

NLD

COD/07D.

Γάδος

VIId

46

7,3

 

15,9

4,60

49

54

 

NLD

DGS/2AC4-C

Σκυλόψαρο

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

9

1,3

 

14,4

0,90

0

1

 

NLD

HER/5B6ANB.

Ρέγγα

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα των ζωνών Vb και VIb και ζώνη VIaN

5 620

5 120,8

 

91,1

499,20

2 656

3 155

 

NLD

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg,h,j,k

310

286,5

 

92,4

23,50

627

651

 

NLD

HER/1/2.

Ρέγγα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

27 769

26 546,5

 

95,6

1 222,50

11 838

13 061

 

NLD

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάροι

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

63

35,2

 

55,9

6,30

64

70

 

NLD

HKE/8ABDE

Μπακαλιάροι

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

17

0,0

5

29,4

1,70

18

20

 

NLD

JAX/578/14

Σαφρίδι

VI, VII και VIIIabde· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

68 027

48 176,8

 

70,8

6 802,70

49 123

55 926

JAX/2A-14

NLD

LIN/04.

Μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα της IV

7

0,3

 

4,3

0,70

5

6

 

NLD

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

1 064

868,4

 

81,6

106,40

665

771

 

NLD

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

12

0,0

 

0,0

1,20

13

14

 

NLD

PLE/7DE.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIId και VIIe

20

3,5

 

17,5

2,00

0

2

 

NLD

PLE/7HJK.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIh, VIIj και VIIk

10

0,0

 

0,0

1,00

27

28

 

NLD

PRA/2AC4-C

Γαρίδα της Αρκτικής

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

35

0,0

 

0,0

3,50

29

33

 

NLD

SOL/24.

Γλώσσα

Κοινοτικά ύδατα των II και IV

10 394

9 587,1

 

92,2

806,90

10 571

11 378

 

NLD

SOL/3A/BCD

Γλώσσα

IIIa· ύδατα ΕΚ της IIIbcd

10

0,5

 

5,0

1,00

56

57

 

NLD

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIg,h,j,k

83

0,0

 

0,0

8,30

66

74

 

NLD

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

373

371,0

 

99,5

2,00

201

203

 

NLD

WHB/1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII και XIV

39 486

35 597,6

 

90,2

3 888,40

12 350

16 238

 

NLD

WHG/7X7A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh και VIIk

161

55,4

 

34,4

16,10

66

82

 

IRL

ALF/3X14-

Μπερυτσίδες

Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Πεσκαντρίτσα

VII

3 043

2 811,6

 

92,4

231,40

2 447

2 678

 

IRL

ANF/561214

Πεσκαντρίτσα

VI: Ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

513

417,2

 

81,3

51,30

557

608

 

IRL

ARU/3/4

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Κοινοτικά ύδατα των III και IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

IRL

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

375

0,0

 

0,0

37,50

360

398

 

IRL

COD/07A.

Γάδος

VIIa

484

248,3

 

51,3

48,40

444

492

 

IRL

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

858

705,9

 

82,3

85,80

825

911

 

IRL

COD/561214

Γάδος

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

53

44,9

 

84,7

5,30

18

23

 

IRL

DGS/15X14

Κεντρόνι

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV

204

176,8

 

86,7

20,40

19

39

 

IRL

DWS/56789-

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII, VIII, IX

6

0,0

 

0,0

0,60

0

1

 

IRL

GFB/567-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII

206

6,9

 

3,3

20,60

260

281

 

IRL

HAD/07A.

Εγκλεφίνος

VIIa

607

0,3

 

0,0

60,70

617

678

 

IRL

HAD/5BC6A.

Εγκλεφίνος

Ύδατα ΕΚ των Vb και VIa

687

294,7

 

42,9

68,70

438

507

 

IRL

HAD/6B1214

Εγκλεφίνος

VIb, XII, XIV

503

352,0

 

70,0

50,30

393

443

 

IRL

HER/6AS7BC

Ρέγγα

VIaS, VIIbc

10 587

8 623,5

 

81,5

1 058,70

6 774

7 833

 

IRL

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg,h,j,k

5 888

5 415,3

 

92,0

472,70

8 770

9 243

 

IRL

HER/5B6ANB

Ρέγγα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των Vb, VIb και VIaN

2 157

2 067,6

 

95,9

89,40

3 589

3 678

 

IRL

HKE/571214

Μπακαλιάροι

VI, VIΙ· ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

1 776

1 604,6

 

90,3

171,40

1 704

1 875

 

IRL

JAX/578/14

Σαφρίδι

VI, VII και VIIIabde· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

44 152

39 133,5

 

88,6

4 415,20

40 775

45 190

JAX/2A-14

IRL

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII

3 332

1 919,5

 

57,6

333,20

3 029

3 362

 

IRL

LEZ/561214

Ζαγκέτες

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

391

234,7

 

60,0

39,10

399

438

 

IRL

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

871

473,6

 

54,4

87,10

576

663

 

IRL

NEP/07.

Καραβίδα

VII

8 972

7 054,6

 

78,6

897,20

8 273

9 170

 

IRL

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb

286

52,8

 

18,5

28,60

217

246

 

IRL

ORY/07-

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της VII

15

0,0

 

0,0

1,50

0

2

 

IRL

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

639

72,4

 

11,3

63,90

1 063

1 127

 

IRL

PLE/7BC

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIb και VIIc

84

45,2

 

53,8

8,40

64

72

 

IRL

PLE/7FG.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIf, g

62

60,8

 

98,1

1,20

201

202

 

IRL

PLE/7HJK

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIh, VIIj και VIIk

182

71,4

 

39,2

18,20

156

174

 

IRL

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των Vb, VI και VIII

287

0,0

 

0,0

28,70

216

245

 

IRL

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VIII, IX, X, XII, XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

7

8

 

IRL

SOL/07A.

Γλώσσα

VIIa

69

47,2

 

68,4

6,90

73

80

 

IRL

SOL/7BC.

Γλώσσα

VIIb και VIIc

47

45,7

 

97,2

1,30

35

36

 

IRL

SOL/7FG.

Γλώσσα

VIIf, g

33

25,7

 

77,9

3,30

31

34

 

IRL

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIh, VIIj και VIIk

277

60,2

 

21,7

27,70

225

253

 

IRL

USK/567EI.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

13

11,6

 

89,2

1,30

17

18

 

IRL

WHB/1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

9 739

8 774,6

 

90,1

964,40

7 843

8 807

 

IRL

WHG/07A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIa

125

77,5

 

62,0

12,50

91

104

 

IRL

WHG/561214

Νταούκι του Ατλαντικού

VI: ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

167

124,9

 

74,8

16,70

129

146

 

IRL

WHG/7X7A

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh και VIIk

4 618

2 796,2

 

60,6

461,80

4 565

5 027

 

UK

ALF/3X14-

Μπερυτσίδες

Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Πεσκαντρίτσα

VII

5 465

3 989,6

116,5

75,1

546,50

5 807

6 354

 

UK

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

9 272

7 669,5

 

82,7

927,20

9 233

10 160

 

UK

ANF/561214

Πεσκαντρίτσα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

2 191

2 029,1

 

92,6

161,90

1 713

1 875

 

UK

ARU/1/2.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

50

0,0

 

0,0

5,00

48

53

 

UK

ARU/3/4.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Κοινοτικά ύδατα των III και IV

21

0,0

 

0,0

2,10

20

22

 

UK

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

296

5,9

 

2,0

29,60

285

315

 

UK

BLI/245-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των II, IV, V

17

16,2

 

95,3

0,80

15

16

 

UK

BLI/67-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VI και VII

188

185,3

 

98,6

2,70

333

336

 

UK

BSF/1234-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των I, II,III, IV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

UK

BSF/56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII, XII

85

80,0

 

94,1

5,00

145

150

 

UK

COD/07A.

Γάδος

VIIa

456

386,0

 

84,6

45,60

194

240

 

UK

COD/07D.

Γάδος

VIId

165

109,9

 

66,6

16,50

181

198

 

UK

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

306

252,7

 

82,6

30,60

295

326

 

UK

COD/*5BC6A.

Γάδος

VIa· ύδατα ΕΚ της Vb

136

117,8

 

86,6

13,60

145

159

COD/5B6A-C

UK

DGS/15X14

Σκυλόψαρο

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV

431

350,6

 

81,3

43,10

0

43

 

UK

DGS/2AC4-C

Σκυλόψαρο

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

263

152,4

 

57,9

26,30

0

26

 

UK

GFB/1012-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των X, XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

UK

GFB/1234-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των I, II, III, IV

15

1,6

 

10,7

1,50

13

15

 

UK

GFB/567-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των V, VI, VII

504

214,3

 

42,5

50,40

814

864

 

UK

GHL/2A-C46

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Κοινοτικά ύδατα των IIa και IV· κοινοτικά και διεθνή ύδατα των Vb και VI

201

200,5

 

99,8

0,50

189

190

 

UK

HAD/07A.

Εγκλεφίνος

VIIa

681

455,8

 

66,9

68,10

681

749

 

UK

HAD/5BC6A.

Εγκλεφίνος

Ύδατα ΕΚ των Vb και Via

3 267

2 374,4

 

72,7

326,70

2 081

2 408

 

UK

HAD/6B1214

Εγκλεφίνος

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των ζωνών ICES Vib, XII και XIV

5 315

2 936,7

 

55,3

531,50

4 029

4 561

 

UK

HAD/7X7A34

Εγκλεφίνος

VIIb-k, VIII, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

815

711,5

 

87,3

81,50

1 158

1 240

 

UK

HAD/2AC4.

Εγκλεφίνος

IV· κοινοτικά ύδατα της IIa

28 714

28 297,6

 

98,5

416,40

22 698

23 114

 

UK

HER/07A/MM.

Ρέγγα

VIIa

4 824

4 593,6

 

95,2

230,40

3 550

3 780

 

UK

HER/5B6ANB

Ρέγγα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των Vb, και Vib και VIaN

11 234

11 080,7

 

98,6

153,30

14 356

14 509

 

UK

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

8

0,1

 

1,3

0,80

13

14

 

UK

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάροι

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

3 149

3 142,1

 

99,8

6,90

348

355

 

UK

HKE/571214

Μπακαλιάροι

VI και VIΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

3 692

3 543,1

 

96,0

148,90

5 553

5 702

 

UK

JAX/578/14

Σαφρίδια

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

19 148

18 034,2

 

94,2

1 113,80

14 765

15 879

JAX/2A-14

UK

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII

2 886

2 170,8

 

75,2

288,60

2 624

2 913

 

UK

LEZ/561214

Ζαγκέτες

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

1 240

1 115,1

 

89,9

124,00

966

1 090

 

UK

LIN/03.

Μουρούνα

IIIa· κοινοτικά ύδατα των IIIb, IIIc και IIId

5

1,9

 

38,0

0,50

7

8

 

UK

LIN/04.

Μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα της IV

2 319

2 148,4

 

92,6

170,60

1 869

2 040

 

UK

LIN/05.

Μουρούνα

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα της V

5

0,0

 

0,0

0,50

6

7

 

UK

LIN/1/2.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I και II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

UK

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

3 887

1 910,8

 

49,2

388,70

2 646

3 035

 

UK

NEP/07.

Καραβίδα

VII

8 982

8 013,9

 

89,2

898,20

7 358

8 256

 

UK

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

23 499

21 736,4

 

92,5

1 762,60

21 384

23 147

 

UK

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb

20 598

12 464,3

 

60,5

2 059,80

15 677

17 737

 

UK

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

566

180,9

 

32,0

56,60

491

548

 

UK

PLE/7DE.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIId και VIIe

1 387

1 290,2

 

93,0

96,80

1 243

1 340

 

UK

PLE/7FG.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIf και VIIg

58

55,4

 

95,5

2,60

63

66

 

UK

PLE/7HJK.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIh, VIIj και VIIk

39

31,4

 

80,5

3,90

14

18

 

UK

PRA/2AC4-C

Γαρίδα της Αρκτικής

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

846

0,0

 

0,0

84,60

932

1 017

 

UK

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των Vb, VI, VIII

210

13,9

 

6,6

21,00

160

181

 

UK

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VIII, IX, X, XII, XIV

17

0,0

 

0,0

1,70

15

17

 

UK

SBR/10-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της Χ

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VI, VII, VIII

11

1,2

 

10,9

1,10

22

23

 

UK

SOL/07A.

Γλώσσα

VIIa

123

19,5

 

15,9

12,30

83

95

 

UK

SOL/07D.

Γλώσσα

VIId

1 120

728,3

 

65,0

112,00

811

923

 

UK

SOL/07E.

Γλώσσα

VIIe

376

373,9

 

99,4

2,10

363

365

 

UK

SOL/24.

Γλώσσα

Ύδατα ΕΚ II και IV

969

942,5

 

97,3

26,50

602

629

 

UK

SOL/7FG.

Γλώσσα

VIIf και VIIg

306

192,8

 

63,0

30,60

279

310

 

UK

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIh, VIIj και VIIk

103

57,6

 

55,9

10,30

83

93

 

UK

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

757

651,3

 

86,0

75,70

903

979

 

UK

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά ύδατα της IV

98

2,0

 

2,0

9,80

80

90

 

UK

USK/1214EI.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά και διεθνή ύδατα των I, II και XIV

8

0,9

 

11,3

0,80

6

7

 

UK

USK/567EI.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

106

105,5

 

99,5

0,50

83

84

 

UK

WHB/1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII και XIV

7 356

6 331,9

 

86,1

735,60

13 141

13 877

 

UK

WHG/07A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIa

92

18,8

 

20,4

9,20

61

70

 

UK

WHG/561214

Νταούκι του Ατλαντικού

VΙ· ύδατα ΕΚ της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

399

361,4

 

90,6

37,60

246

284

 

UK

WHG/7X7A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh και VIIk

1 578

884,5

 

56,1

157,80

1 463

1 621

 

POL

SPR/3BCD-C

Παπαλίνα

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-32

109 579

83 473,4

 

76,2

10 957,90

111 552

122 510

 

SWE

ANF/2AC4-C.

Πεσκαντρίτσα

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

10

0,3

 

3,0

1,00

10

11

 

SWE

ARU/3/4.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Κοινοτικά ύδατα των III και IV

8

0,0

 

0,0

0,80

44

45

 

SWE

COD/03AS.

Γάδος

Kattegat

207

62,0

 

30,0

20,70

140

161

 

SWE

HAD/2AC4.

Εγκλεφίνος

IV· κοινοτικά ύδατα της IIa

118

3,5

 

3,0

11,80

139

151

 

SWE

HER/30/31.

Ρέγγα

Υποδιαιρέσεις 30-31

16 625

4 170,7

 

25,1

1 662,50

18 615

20 278

 

SWE

HKE/3A/BCD

Μπακαλιάροι

IIIa· κοινοτικά ύδατα των IIIb, IIIc και IIId

133

46,4

 

34,9

13,30

130

143

 

SWE

LIN/03.

Μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα της III

22

21,4

 

97,3

0,60

20

21

 

SWE

LIN/04.

Μουρούνα

Κοινοτικά ύδατα της IV

13

0,7

 

5,4

1,30

10

11

 

SWE

NEP/3A/BCD

Καραβίδα

IIIa· κοινοτικά ύδατα των IIIb, IIIc και IIId

1 391

1 333,1

 

95,8

57,90

1 359

1 417

 

SWE

PRA/2AC4-C

Γαρίδα της Αρκτικής

Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IIa και ζώνη IV

149

0,0

 

0,0

14,90

127

142

 

SWE

SPR/3BCD-C

Παπαλίνα

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-32

81 746

79 656,2

 

97,4

2 089,80

72 456

74 546

 

SWE

USK/03-C.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά ύδατα της III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Κοινοτικά ύδατα της IV

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

WHB/1X14

Προσφυγάκι

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII και XIV

12

3,1

 

25,8

1,20

2 505

2 506

 

PRT

JAX/8C9.

Σαφρίδια

VIIIc και IX

25 668

14 973,2

 

58,3

2 566,80

2 241

2 468

JAX/08c.

23 085

25 425

JAX/09.

PRT

LEZ/8C3411

Ζαγκέτες

VIIIc, IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

209

198,8

 

95,1

10,20

40

50

 

PRT

NEP/9/3411

Καραβίδα

IX και Χ· κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1

280

152,4

 

54,4

28,00

253

281

 

PRT

BSF/8910-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των VIII, IX, X

3 556

3 482,0

 

97,9

74,00

3 311

3 385

 

PRT

BSF/C3412-

Μαύρο σπαθόψαρο

Κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της CECAF 34.1.2.

4 285

2 412,9

 

56,3

428,50

4 285

4 714

 

PRT

GFB/1012-

Σαλούβαρδοι

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών των X και XII

36

19,7

 

54,7

3,60

36

40

 

PRT

SBR/09-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της IX

196

134,1

 

68,4

19,60

166

186

 


13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 726/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2010

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά μέτρα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 110 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 917/2004 της Επιτροπής (2) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών μελισσοκομικών προγραμμάτων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η κοινοτική χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων πραγματοποιείται με βάση το μελισσοκομικό κεφάλαιο κάθε κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004.

(2)

Στις ανακοινώσεις των κρατών μελών για την επικαιροποίηση των διαρθρωτικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση του τομέα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004, έγιναν προσαρμογές του μελισσοκομικού κεφαλαίου.

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 917/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 917/2004 προβλέπει στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ως προθεσμία για την εκτέλεση των ενεργειών των ετήσιων προγραμμάτων την 31η Αυγούστου, πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την περίοδο εμπορίας 2010/11.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε προγράμματα που αφορούν την περίοδο εμπορίας 2010/11.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 163 της 30.4.2004, σ. 83.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κράτος μέλος

Μελισσοκομικό κεφάλαιο

Αριθμός κυψελών

BE

112 000

BG

617 420

CZ

497 946

DK

170 000

DE

711 913

EE

24 800

EL

1 502 239

ES

2 459 373

FR

1 338 650

IE

24 000

IT

1 127 836

CY

43 975

LV

64 133

LT

117 977

LU

8 171

HU

900 000

MT

2 722

NL

80 000

AT

367 583

PL

1 123 356

PT

562 557

RO

1 280 000

SI

142 751

SK

235 689

FI

46 000

SE

150 000

UK

274 000

EU 27

13 985 091»


13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 727/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Αυγούστου 2010

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), ο κάτοχος μπορεί να εξακολουθήσει να επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τη δεσμευτική δασμολογική πληροφορία που έχει εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, η οποία όμως δεν συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Janusz LEWANDOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Ηλεκτρικό καλώδιο προέκτασης που περιλαμβάνει:

ηλεκτρικό καλώδιο μήκους περίπου 2 m,

βύσμα (φις) για σύνδεση με ρευματολήπτη (πρίζα) τροφοδοσίας από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, και

πλαστική θήκη με 5 πρίζες, διακόπτη ισχύος και ασφάλεια.

Το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος τάσεως 220 V τοπικά (π.χ. εντός ενός δωματίου) προς διάφορες συσκευές.

Ο διακόπτης αποσυνδέει την ηλεκτρική τροφοδοσία και η ασφάλεια προστατεύει από υπερφόρτωση.

 (1) Βλέπε εικόνα

8544 42 90

Η κατάταξη διέπεται από τους Γενικούς Κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του Τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8544, 8544 42 και 8544 42 90.

Οι λειτουργίες που παρέχονται από τον διακόπτη και από την ασφάλεια θεωρούνται δευτερεύουσες, καθώς η κύρια λειτουργία του προϊόντος είναι η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος μέσω καλωδίου εφοδιασμένου με τεμάχια σύνδεσης.

Αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 8536 ως σύνδεσμος, αφού η κλάση 8544 καλύπτει καλώδια, εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης [βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος για την κλάση 8536 (III)(A), τελευταία παράγραφος, και για την κλάση 8544].

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 8544 42 90 ως άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης.

Image


(1)  Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.


13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/33


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 728/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 13 Αυγούστου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

130,7

ZZ

85,9

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

134,1

CL

163,8

TR

136,8

UY

97,6

ZA

116,2

ZZ

129,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

152,3

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

125,1

ZA

88,7

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

87,9

BR

71,1

CL

103,5

CN

65,6

NZ

105,4

US

87,0

UY

100,6

ZA

92,9

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

150,6

CL

111,1

CN

55,7

TR

179,1

ZA

99,8

ZZ

119,3

0809 30

TR

156,7

ZZ

156,7

0809 40 05

IL

143,1

ZA

90,0

ZZ

116,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 729/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2010

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2009/10 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 723/2010 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 13 Αυγούστου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 253 της 25.9.2009, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 211 της 12.8.2010, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τη 13η Αυγούστου 2010

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

42,96

0,00

1701 11 90 (1)

42,96

2,02

1701 12 10 (1)

42,96

0,00

1701 12 90 (1)

42,96

1,72

1701 91 00 (2)

41,01

5,17

1701 99 10 (2)

41,01

2,03

1701 99 90 (2)

41,01

2,03

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΟΔΗΓΙΕΣ

13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/37


ΟΔΗΓΊΑ 2010/52/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Αυγούστου 2010

που τροποποιεί, για τους σκοπούς της προσαρμογής των τεχνικών διατάξεών τους, την οδηγία 76/763/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καθίσματα συνοδού των τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων και την οδηγία 2009/144/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 76/763/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καθίσματα συνοδού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (2) και η οδηγία 2009/144/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των γεωργικών και δασικών τροχοφόρων ελκυστήρων (3), είναι δύο από τις χωριστές οδηγίες στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ για τους γεωργικούς ή δασικούς τροχοφόρους ελκυστήρες δυνάμει της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.

(2)

Η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η οδηγία 2003/37/ΕΚ. Με στόχο να βελτιωθεί η προστασία των χειριστών ενδείκνυται να συμπληρωθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν στο πλαίσιο εκείνης της οδηγίας προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι κίνδυνοι που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) σχετικά με τα μηχανήματα οι οποίοι δεν καλύπτονται ακόμη από τις χωριστές οδηγίες βάσει της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.

(3)

Η οδηγία 2006/42/ΕΚ, με την τροποποίηση αυτή, δεν θα ισχύει πλέον για τους ελκυστήρες τύπου που έχει εγκριθεί βάσει της νομοθεσίας έγκρισης τύπου για τους τροχοφόρους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, δεδομένου ότι με την εφαρμογή αυτής της τροποποιητικής οδηγίας οι κίνδυνοι που καλύπτονται από την οδηγία 2003/37/ΕΚ θα περιλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που καλύπτονται από την οδηγία 2006/42/ΕΚ.

(4)

Η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης CEN διατύπωσε εναρμονισμένα πρότυπα για την προστασία των επιβατών έναντι ανατροπής και επικίνδυνων ουσιών. Αυτά τα πρότυπα έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί και θα πρέπει ως εκ τούτου να ενσωματωθούν σε αυτή την οδηγία.

(5)

Η οδηγία 76/763/ΕΟΚ επιβάλλει απαιτήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των καθισμάτων επιβατών σε γεωργικούς ελκυστήρες· ενδείκνυται να τροποποιηθεί η εν λόγω οδηγία προκειμένου να αυξηθεί η εν λόγω προστασία με τη συμπερίληψη πρόσθετων τεχνικών προδιαγραφών που θα παρέχουν προστασία η οποία θα καλύπτει τους κινδύνους τραυματισμού των επιβατών όπως περιγράφεται στην οδηγία 2006/42/ΕΚ, ειδικότερα αναφορικά με την ανατροπή και την αγκύρωση των ζωνών ασφαλείας για τα καθίσματα επιβατών.

(6)

Η οδηγία 2009/144//ΕΚ επιβάλλει τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με ορισμένα συστατικά μέρη και χαρακτηριστικά των τροχοφόρων γεωργικών ελκυστήρων· ενδείκνυται η τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας προκειμένου να βελτιωθεί η συγκεκριμένη προστασία με τη συμπερίληψη πρόσθετων τεχνικών προδιαγραφών που θα παρέχουν προστασία από πτώση αντικειμένων, διείσδυση αντικειμένων στον θάλαμο και έναντι επικίνδυνων ουσιών. Επιπλέον θα πρέπει να οριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για το εγχειρίδιο του χειριστή.

(7)

Για να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της διαδικασίας έγκρισης τύπου και, ιδιαίτερα, να ενισχυθεί η ασφάλεια κατά την εργασία, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο περιεχόμενο του εγχειριδίου του χειριστή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι χειριστές διαθέτουν την αναγκαία πληροφόρηση ώστε να αξιολογούν την επάρκεια των ελκυστήρων για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται και να διενεργούν την κατάλληλη συντήρηση.

(8)

Σύμφωνα με την κατάσταση της τεχνολογικής προόδου θα πρέπει να απαιτείται η θέσπιση διατάξεων για συστήματα προστασίας από την πτώση αντικειμένων, εάν προβλέπονται, για το σύστημα προστασίας χειριστών, εάν προβλέπεται, και για την πρόληψη επαφής με επικίνδυνες ουσίες.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο – γεωργικοί ελκυστήρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 76/763/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η οδηγία 2009/144/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

1.   Από την ημερομηνία έναρξη ισχύος, όσον αφορά τα οχήματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 76/763/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/144/ΕΚ, όπως τροποποιείται με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη, για λόγους που συνδέονται με το αντικείμενο των εν λόγω οδηγιών:

α)

δεν αρνούνται να χορηγήσουν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου· ή

β)

δεν απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων.

2.   Αρχής γενομένης ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος, όσον αφορά νέους τύπους οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 76/763/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/144/ΕΚ, όπως τροποποιείται με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη, για λόγους που συνδέονται με το αντικείμενο των εν λόγω οδηγιών:

α)

αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ· και

β)

δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου.

3.   Αρχής γενομένης δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος, όσον αφορά τα νέα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 76/763/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/144/ΕΚ, όπως τροποποιούνται με την παρούσα οδηγία, και για λόγους σχετικούς με το αντικείμενο αυτών των οδηγιών, τα κράτη μέλη:

α)

θα θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα σύμφωνα με την οδηγία 2003/37/ΕΚ δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1, και της οδηγίας 2003/37/ΕΚ· και

β)

δύνανται να αρνούνται την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία αυτών των οχημάτων.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και δημοσιεύουν έως την 1η Μαρτίου 2011 το αργότερο τις νομικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις εκείνες από τις 2 Μαρτίου 2011.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 33.

(4)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα της οδηγίας 76/763/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα καθίσματα επιβατών, εάν διατίθενται, θα συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 15694:2009.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Η οδηγία 2009/144/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Ο τίτλος του παραρτήματος II στον πίνακα παραρτημάτων τροποποιείται ως εξής:

«Ρυθμιστής ταχύτητας, προστασία των κινητήριων στοιχείων, των προεξεχόντων μερών και των τροχών, πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας για ειδικές εφαρμογές, εγχειρίδιο χειριστή».

2)

Ο τίτλος του παραρτήματος ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

«Ρυθμιστής ταχύτητας, προστασία των κινητήριων στοιχείων, των προεξεχόντων μερών και των τροχών, πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας για ειδικές εφαρμογές, εγχειρίδιο χειριστή».

3)

Στο παράρτημα ΙΙ προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«3.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

3.1.   Σύστημα προστασίας από πτώση αντικειμένων

Το σύστημα προστασίας από πτώση αντικειμένων (FOPS), εάν προβλέπεται, θα συμμορφώνεται με τον κωδικό 10 του ΟΟΣΑ (1).

3.2.   Σύστημα προστασίας χειριστών

3.2.1.   Το σύστημα προστασίας χειριστών (OPS), εάν προβλέπεται, θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 8084:2003 (2).

3.2.2.   Για εφαρμογές εκτός των δασικών και με την επιφύλαξη του σημείου 3.2.1, οι ελκυστήρες που φέρουν υαλοπίνακες σύμφωνα με το σημείο 1.1.3 του παραρτήματος ΙΙΙ Α θεωρούνται ότι είναι εξοπλισμένοι με σύστημα προστασίας χειριστών (OPS).

3.3.   Πρόληψη της επαφής με επικίνδυνες ουσίες

Οι απαιτήσεις του προτύπου EN 15695-1:2009 ισχύουν για όλους τους ελκυστήρες που καθορίζονται στο στοιχείο ι) του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ, εάν χρησιμοποιούνται υπό συνθήκες που δύνανται να προκαλέσουν κίνδυνο επαφής με επικίνδυνες ουσίες· στην περίπτωση αυτή ο θάλαμος θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επιπέδου 2, 3 ή 4 του υπόψη προτύπου. Τα κριτήρια για την επιλογή μεταξύ των επιπέδων θα πρέπει να περιγραφούν και να συμμορφώνονται με εκείνα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του χειριστή. Για τον ψεκασμό φυτοφαρμάκων ο θάλαμος πρέπει να είναι επιπέδου 4.

4.   ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Το εγχειρίδιο του χειριστή συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 3600:1996 (3), με εξαίρεση το τμήμα 4.3 (Ταυτοποίηση μηχανήματος).

4.1.   Ειδικότερα ή πέραν των απαιτήσεων του προτύπου ISO 3600:1996, το εγχειρίδιο του χειριστή πρέπει να καλύπτει τα εξής:

α)

τη ρύθμιση του καθίσματος και της ανάρτησης αναφορικά με την εργονομική θέση του χειριστή ως προς τους ελέγχους ώστε να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη δόνηση ολόκληρου του σώματος·

β)

τη χρήση και ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, εφόσον διατίθενται·

γ)

την εκκίνηση και παύση λειτουργίας του κινητήρα·

δ)

τη θέση και τον τρόπο ανοίγματος των εξόδων κινδύνου·

ε)

την επιβίβαση και αποβίβαση από τον ελκυστήρα·

στ)

την περιοχή κινδύνου πλησίον του άξονα περιστροφής των αρθρωτών ελκυστήρων·

ζ)

τη χρήση ειδικών εργαλείων, εφόσον διατίθενται·

η)

τις ασφαλείς μεθόδους χρήσης και συντήρησης·

θ)

την ενημέρωση σχετικά με τα χρονικά διαστήματα επιθεώρησης των υδραυλικών σωλήνων·

ι)

τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρυμούλκησης του ελκυστήρα·

ια)

τις οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση γρύλων και συνιστώμενων σημείων για τη στήριξη γρύλου·

ιβ)

τους κινδύνους τους σχετικούς με τις μπαταρίες και τη δεξαμενή καυσίμων·

ιγ)

την απαγόρευση χρήσης του ελκυστήρα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ανατροπής, με την ένδειξη ότι ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός·

ιδ)

τους λοιπούς κινδύνους, οφειλόμενους σε θερμές επιφάνειες, όπως πλήρωση λαδιού ή ψυκτικού υγρού σε ζεστό κινητήρα ή σύστημα μετάδοσης·

ιε)

το επίπεδο προστασίας του συστήματος προστασίας από πτώση αντικειμένων, εάν υπάρχει·

ιστ)

το επίπεδο προστασίας έναντι επικίνδυνων ουσιών, αν υπάρχει·

ιζ)

το επίπεδο προστασίας της διάταξης προστασίας του χειριστή, αν υπάρχει.

4.2.   Σύνδεση, αποσύνδεση και χρήση φερόμενων μηχανισμών, ρυμουλκουμένων και εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανισμών

Το εγχειρίδιο του χειριστή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α)

προειδοποίηση να ακολουθούνται επακριβώς οι υποδείξεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο του χειριστή των φερόμενων ή ρυμουλκούμενων μηχανισμών ή του ρυμουλκουμένου και να μη χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός ελκυστήρα μηχανής ή ελκυστήρα-ρυμουλκουμένου εάν δεν τηρούνται όλες οι υποδείξεις·

β)

προειδοποίηση να μην έρχεται σε επαφή ο χειριστής με την περιοχή της σύνδεσης τριών σημείων κατά τον έλεγχό του·

γ)

προειδοποίηση ότι τα προσαρμοσμένα μηχανήματα πρέπει να μεταφερθούν στο έδαφος πριν από την αποβίβαση του χειριστή από τον ελκυστήρα·

δ)

ταχύτητα των δυναμοληπτικών αξόνων σε σχέση με τα προσαρμοσμένα μηχανήματα ή το ρυμουλκούμενο όχημα·

ε)

απαίτηση για αποκλειστική χρήση δυναμοληπτικών αξόνων με επαρκή προστατευτικά καλύμματα·

στ)

ενημέρωση σχετικά με τις υδραυλικές διατάξεις ζεύξης και τη λειτουργία τους·

ζ)

ενημέρωση σχετικά με τη μέγιστη ικανότητα ανύψωσης της σύνδεσης τριών σημείων·

η)

ενημέρωση σχετικά με τον προσδιορισμό της συνολικής μάζας του συνολικού βάρους, την ικανότητα μεταφοράς φορτίου κατ’ άξονα και κατά τροχό και τον αναγκαίο ελάχιστο ερματισμό·

θ)

ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα πέδησης του ρυμουλκουμένων και τη συμβατότητά τους με τα ρυμουλκούμενα οχήματα·

ι)

το μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στην πίσω σύνδεση, σε σχέση με το μέγεθος του πίσω ελαστικού και τον τύπο της σύνδεσης·

ια)

πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση εργαλείων με δυναμοληπτικούς άξονες και για το ότι η τεχνικά δυνατή κλίση των αξόνων εξαρτάται από τη μορφή και το μέγεθος της κύριας διάταξης προστασίας και/ή της ελεύθερης ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πληροφοριών που απαιτούνται σε περίπτωση δυναμοληπτικής διάταξης τύπου 3 με μειωμένη διάσταση·

ιβ)

αναφορά των στοιχείων που αναγράφονται στην προβλεπόμενη από τον νόμο πινακίδα και αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες ρυμουλκούμενες μάζες·

ιγ)

προειδοποίηση παραμονής εκτός της περιοχής μεταξύ του ελκυστήρα και του ρυμουλκούμενου οχήματος.

4.3.   Δήλωση θορύβου

Στο εγχειρίδιο του χειριστή πρέπει να αναφέρεται η τιμή του θορύβου όπως γίνεται αντιληπτός στο αυτί του χειριστή, μετρώμενη σύμφωνα με την οδηγία 2009/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), και η τιμή του θορύβου του ελκυστήρα σε κίνηση, μετρώμενη σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας 2009/163/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

4.4.   Δήλωση δονήσεων

Στο εγχειρίδιο του χειριστή πρέπει να αναφέρεται η τιμή του πλάτους δονήσεων, μετρώμενη σύμφωνα με την οδηγία 78/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6).

4.5.   Σχετικοί τρόποι λειτουργίας ενός ελκυστήρα που μπορούν εύλογα να αναμένονται και θεωρείται ότι εγκυμονούν ειδικούς κινδύνους είναι οι εξής:

α)

εργασίες με φορτωτές μετωπικής φόρτωσης (κίνδυνος πτώσης αντικειμένων)·

β)

δασικές εργασίες (κίνδυνος πτώσης και/ή διείσδυσης αντικειμένων)·

γ)

εργασίες με ψεκαστήρες καλλιεργειών, προσαρμοσμένους ή ρυμουλκούμενους (κίνδυνος επικίνδυνων ουσιών).

Το εγχειρίδιο του χειριστή πρέπει να εφιστά την προσοχή ιδιαίτερα στη χρήση του ελκυστήρα σε συνδυασμό με τον προαναφερόμενο εξοπλισμό.

4.5.1.   Φορτωτής μετωπικής φόρτωσης

4.5.1.1.

Το εγχειρίδιο του χειριστή πρέπει να περιγράφει τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες με φορτωτή μετωπικής φόρτωσης και να εξηγεί πώς αυτοί μπορούν να αποφευχθούν.

4.5.1.2.

Το εγχειρίδιο του χειριστή επισημαίνει τα σημεία σύνδεσης στο σώμα του ελκυστήρα στα οποία πρέπει να εγκατασταθεί ο φορτωτής μετωπικής φόρτωσης, καθώς και το μέγεθος και την ποιότητα των εξαρτημάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Εάν δεν προβλέπονται τέτοια σημεία σύνδεσης, το εγχειρίδιο του χειριστή απαγορεύει την εγκατάσταση φορτωτή μετωπικής φόρτωσης.

4.5.1.3.

Οι ελκυστήρες που είναι εφοδιασμένοι με προγραμματιζόμενες υδραυλικές λειτουργίες αλληλουχίας πρέπει να παρέχουν πληροφορίες ως προς τον τρόπο σύνδεσης των υδραυλικών φορτωτών, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή αυτή η λειτουργία.

4.5.2.   Εφαρμογή σε δασικές εργασίες

4.5.2.1.

Στην περίπτωση που ο γεωργικός ελκυστήρας χρησιμοποιείται σε δασικές εργασίες. οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι είναι οι εξής:

α)

ανατροπή δέντρων, κυρίως στην περίπτωση που στο οπίσθιο μέρος του ελκυστήρα έχει εγκατασταθεί γερανός δέντρων με αρπάγη·

β)

διείσδυση αντικειμένων στον θάλαμο του χειριστή, κυρίως στην περίπτωση που στο οπίσθιο μέρος του ελκυστήρα έχει τοποθετηθεί βαρούλκο.

4.5.2.2.

Το εγχειρίδιο του χειριστή πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

α)

την ύπαρξη των κινδύνων που περιγράφονται στο σημείο 4.5.2.1·

β)

τυχόν προαιρετικό εξοπλισμό που μπορεί να διατίθεται για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών·

γ)

τα σημεία στερέωσης στον ελκυστήρα όπου μπορούν να στερεωθούν οι προστατευτικές διατάξεις, καθώς και το μέγεθος και την ποιότητα των εξαρτημάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν· όταν δεν προβλέπονται μέσα για την εγκατάσταση κατάλληλων προστατευτικών διατάξεων, αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται·

δ)

οι προστατευτικές διατάξεις μπορούν να αποτελούνται από πλαίσιο που προστατεύει τη θέση του χειριστή από την ανατροπή δέντρων ή από (δικτυωτά) πλέγματα τοποθετημένα μπροστά από τις πόρτες, την οροφή και τα παράθυρα της καμπίνας·

ε)

το επίπεδο συστήματος προστασίας από πτώση αντικειμένων, εάν παρέχεται.

4.5.3.   Εργασία με διατάξεις ψεκασμού καλλιεργειών (κίνδυνος από επικίνδυνες ουσίες)

Το επίπεδο προστασίας έναντι επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15695-1:2009, θα πρέπει να περιγράφεται στο εγχειρίδιο του χειριστή.».

4)

Ο τίτλος του προσαρτήματος στο παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

5)

Το σημείο 1 του προσαρτήματος στο παράρτημα II συμπληρώνεται με τις ακόλουθες γραμμές μετά το σημείο 1.2:

«1.3.

Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας για ειδικές εφαρμογές, αν προβλέπονται:

1.3.1.

Συστήματα προστασίας από πτώση αντικειμένων

1.3.2.

Διατάξεις προστασίας χειριστή

1.3.3.

Πρόληψη επαφής με επικίνδυνες ουσίες».

6)

Το σημείο 15 του προσαρτήματος στο παράρτημα II συμπληρώνεται με το εξής:

«…εγχειρίδιο του χειριστή».


(1)  Τυποποιημένος κωδικός ΟΟΣΑ για την εκτέλεση επίσημων δοκιμών σε συστήματα προστασίας από την πτώση αντικειμένων των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων· κωδικός 10 – Απόφαση του Συμβουλίου ΟΟΣΑ C(2008) 128 του Οκτωβρίου 2008.

(2)  Το έγγραφο αυτό βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1

(3)  Το έγγραφο αυτό βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1

(4)  ΕΕ L 201 της 1.8.2009, σ. 18.

(5)  ΕΕ L 214 της 19.8.2009, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 255 της 18.9.1978, σ. 1.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/43


ΑΠΌΦΑΣΗ 2010/452/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Αυγούστου 2010

σχετικά με την αποστολή επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία, EUMM Γεωργία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2008/736/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία (1) (στο εξής «αποστολή»). Η εν λόγω κοινή δράση λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2010.

(2)

Στις 28 Μαΐου 2010, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (ΕΠΑ) συνέστησε την επέκταση της εντολής της αποστολής για δώδεκα μήνες μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2011.

(3)

Η δομή διοίκησης και ελέγχου της αποστολής δεν θα πρέπει να θίγει τη συμβατική ευθύνη του αρχηγού αποστολής έναντι της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της αποστολής.

(4)

Το Κέντρο Επιφυλακής που έχει ιδρυθεί στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου θα πρέπει να ενεργοποιηθεί για την εν λόγω αποστολή.

(5)

Η αποστολή θα διεξαχθεί υπό πλέγμα συνθηκών οι οποίες ενδέχεται να επιδεινωθούν και είναι δυνατόν να θίξουν τους στόχους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η αποστολή

1.   Η αποστολή επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία, (στο εξής «EUMM Georgia» ή «αποστολή»), η οποία θεσπίστηκε με την κοινή δράση 2008/736/ΚΕΠΠΑ, παρατείνεται από 15ης Σεπτεμβρίου 2010 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2011.

2.   Η EUMM Georgia αναλαμβάνει δράση σύμφωνα με την κατά το άρθρο 2 περιγραφή της αποστολής και θα εκτελεί τα καθήκοντα που παρατίθενται στο άρθρο 3.

Άρθρο 2

Περιγραφή της αποστολής

1.   Η EUMM Georgia παρέχει μη στρατιωτική παρακολούθηση των ενεργειών των μερών, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους συμμόρφωσης προς τη συμφωνία των έξι σημείων και των επακόλουθων μέτρων εφαρμογής σε ολόκληρη τη Γεωργία, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους, ιδίως τα Ηνωμένα Έθνη και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και κατά τρόπο σύμφωνο προς άλλες δραστηριότητες της Ένωσης, προκειμένου να συμμετάσχει στη σταθεροποίηση, την εξομάλυνση και την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης συμβάλλοντας παράλληλα στην ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ βιώσιμης πολιτικής λύσης για τη Γεωργία.

2.   Οι ιδιαίτεροι στόχοι της αποστολής είναι:

α)

να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα στο σύνολο της Γεωργίας και τις γειτονικές περιοχές·

β)

σε βραχυπρόθεσμη προοπτική, η ομαλοποίηση της κατάστασης με μείωση του κινδύνου επανάληψης των εχθροπραξιών, σε πλήρη συμμόρφωση προς τη συμφωνία των έξι σημείων και των επακόλουθων μέτρων εφαρμογής.

Άρθρο 3

Καθήκοντα της αποστολής

Τα καθήκοντα της EUMM Georgia για την επίτευξη της αποστολής είναι τα ακόλουθα:

1)

Σταθεροποίηση:

Επιτήρηση, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων ως προς τη διαδικασία σταθεροποίησης, με κύριο άξονα την πλήρη συμμόρφωση προς τη συμφωνία έξι σημείων, περιλαμβανομένης της απόσυρσης στρατευμάτων, την ελευθερία κινήσεων και ενεργείας των ταραξιών, και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

2)

Εξομάλυνση:

Επιτήρηση, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων ως προς τη διαδικασία ομαλοποίησης της μη στρατιωτικής διακυβέρνησης, με έμφαση στο κράτος δικαίου, τις αποτελεσματικές δομές επιβολής του νόμου και επαρκή δημόσια τάξη. Η αποστολή επιτηρεί επίσης την ασφάλεια των συγκοινωνιακών συνδέσεων, της ενεργειακής υποδομής και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, καθώς και τα θέματα πολιτικής και ασφαλείας που αφορούν την επιστροφή των εσωτερικώς εκτοπισθέντων και των προσφύγων.

3)

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης:

Συμβολή στη μείωση των εντάσεων με την ανάληψη δράσης από συνδέσμους, τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των μερών και την εφαρμογή λοιπών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

4)

Συμβολή στη διαμόρφωση ενημερωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής και στη μελλοντική συμμετοχή της Ένωσης.

Άρθρο 4

Διάρθρωση της αποστολής

1.   Η EUMM Georgia διαρθρώνεται ως εξής:

α)

Γενικό Αρχηγείο (ΓΑ). Το ΓΑ αποτελείται από το γραφείο του αρχηγού αποστολής και το προσωπικό του ΓΑ, παρέχει δε όλες τις αναγκαίες λειτουργίες διοίκησης και ελέγχου και υποστήριξης αποστολής. Η έδρα του ΓΑ είναι στην Τυφλίδα.

β)

Τοπικά γραφεία. Γεωγραφικά κατανεμημένα τοπικά γραφεία θα εκτελούν καθήκοντα παρακολούθησης και θα παρέχουν αναγκαίες λειτουργίες υποστήριξης αποστολής.

γ)

Γραφείο υποστήριξης. Το γραφείο υποστήριξης θα βρίσκεται εντός της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

2.   Περαιτέρω ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται στο σχέδιο επιχειρήσεων (OPLAN).

Άρθρο 5

Διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων

1.   Ο διευθυντής της μη στρατιωτικής δυνατότητας προγραμματισμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων (CPCC) αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων για την EUMM Georgia.

2.   Ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων, υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και υπό τη γενική εξουσία της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ) ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο της EUMM Georgia σε στρατηγικό επίπεδο.

3.   Ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, καθώς και των αποφάσεων της ΕΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης των κατάλληλων εντολών στρατηγικού επιπέδου και της παροχής συμβουλών και τεχνικής στήριξης προς τον αρχηγό αποστολής.

4.   Το αποσπασμένο προσωπικό στο σύνολό του παραμένει υπό τις εντολές των εθνικών αρχών του οικείου κράτους ή θεσμικού οργάνου της Ένωσης που το απέσπασαν. Οι εθνικές αρχές μεταβιβάζουν τον επιχειρησιακό έλεγχο (OPCON) του προσωπικού τους, των ομάδων και των μονάδων τους στον διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

5.   Ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι μόνος υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί το καθήκον επιμέλειας κατά τα δέοντα.

6.   Ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και ο ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) διαβουλεύονται μεταξύ τους εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 6

Αρχηγός αποστολής

1.   O αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος να διοικεί και να ελέγχει την αποστολή στο θέατρο των επιχειρήσεων.

2.   Ο αρχηγός αποστολής διοικεί και ελέγχει το προσωπικό, τις ομάδες και τις μονάδες των συμμετεχόντων κρατών βάσει των διαταγών του αρχηγού μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και είναι επίσης υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη διοικητική μέριμνα επί των περιουσιακών στοιχείων, των πόρων και των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση της αποστολής.

3.   O αρχηγός αποστολής δίδει εντολές προς το σύνολο του προσωπικού της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου εν προκειμένω του γραφείου υποστήριξης στις Βρυξέλλες, με στόχο την αποτελεσματική διεξαγωγή της EUMM Georgia στο θέατρο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό και την καθημερινή διαχείριση της αποστολής και ακολουθώντας τις εντολές στρατηγικού επιπέδου του διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

4.   Ο αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της αποστολής. Προς τούτο, ο αρχηγός αποστολής υπογράφει σύμβαση με την Επιτροπή.

5.   Ο αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού. Όσον αφορά το αποσπασμένο προσωπικό, τυχόν πειθαρχικά μέτρα επιβάλλονται από την οικεία εθνική αρχή ή όργανο της Ένωσης.

6.   Ο αρχηγός αποστολής εκπροσωπεί την EUMM Georgia στην περιοχή επιχειρήσεων και εξασφαλίζει την κατάλληλη προβολή της αποστολής.

7.   Ο αρχηγός αποστολής συντονίζεται, κατά περίπτωση, με άλλους επιτόπου φορείς της Ένωσης. Χωρίς να θίγεται η δομή διοίκησης, ο αρχηγός αποστολής λαμβάνει επιτόπου πολιτική καθοδήγηση από τον ΕΕΕΕ.

Άρθρο 7

Προσωπικό

1.   Η EUMM Georgia απαρτίζεται κυρίως από προσωπικό αποσπασμένο από τα κράτη μέλη ή τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Κάθε κράτος μέλος ή θεσμικό όργανο της Ένωσης επιβαρύνεται με τις δαπάνες που συνδέονται με το προσωπικό της αποστολής που έχει αποσπάσει, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων προς και από τον τόπο τοποθέτησης, των μισθών, της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, των επιδομάτων εκτός των εφαρμοστέων ημερήσιων αποζημιώσεων, καθώς και των επιδομάτων κινδύνου και δυσμενών συνθηκών.

2.   Η αποστολή προσλαμβάνει διεθνές πολιτικό προσωπικό και τοπικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας εάν δεν παρέχονται τα απαιτούμενα καθήκοντα από το αποσπασθέν προσωπικό των κρατών μελών. Κατ’ εξαίρεση, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχουν αιτήσεις επαρκών προσόντων από κράτη μέλη, οι υπήκοοι των συμμετεχόντων τρίτων κρατών είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες.

3.   Όλο το προσωπικό τηρεί τα ελάχιστα εξειδικευμένα πρότυπα ασφαλείας της αποστολής και το σχέδιο ασφαλείας της αποστολής για την υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της επιτόπιας ασφάλειας. Όσον αφορά την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ που έχει ανατεθεί στο προσωπικό κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, όλο το προσωπικό τηρεί τις αρχές ασφαλείας και τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν καθιερώσει οι κανονισμοί ασφαλείας του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 8

Καθεστώς της αποστολής και του προσωπικού

1.   Το καθεστώς της αποστολής και του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των προνομίων, των ασυλιών και των περαιτέρω εγγυήσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία της αποστολής, συμφωνείται με τη διαδικασία του άρθρου 37 της Συνθήκης.

2.   Το κράτος ή το θεσμικό όργανο της Ένωσης που έχει αποσπάσει μέλος του προσωπικού φέρει την ευθύνη να αντικρούει τυχόν αξιώσεις συνδεόμενες με την απόσπαση, τις οποίες προβάλλει το μέλος του προσωπικού ή οι οποίες αφορούν το μέλος αυτό. Το κράτος μέλος ή το όργανο της Ένωσης φέρει την ευθύνη για την άσκηση τυχόν προσφυγής κατά του αποσπασθέντος.

3.   Οι όροι εργασίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις για το διεθνές και τοπικό προσωπικό καθορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ του αρχηγού αποστολής και των μελών του προσωπικού.

Άρθρο 9

Δομή διοίκησης

1.   Η EUMM Georgia, ως επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων, περιλαμβάνει ενοποιημένη δομή διοίκησης.

2.   Η ΕΠΑ ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της EUMM Georgia.

3.   Ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων, υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της ΕΠΑ και τη γενική εξουσία της ΥΕ, είναι ο διοικητής της EUMM Georgia σε στρατηγικό επίπεδο και, υπό την ιδιότητα αυτή, δίδει εντολές προς τον αρχηγό αποστολής και του παρέχει συμβουλές και τεχνική στήριξη.

4.   Ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο μέσω της ΥΕ.

5.   Ο αρχηγός αποστολής ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο της EUMM Georgia στο θέατρο επιχειρήσεων και είναι άμεσα υπόλογος στον διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 10

Πολιτικός έλεγχος και στρατηγική διεύθυνση

1.   Η ΕΠΑ ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και της ΥΕ, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της αποστολής. Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 38 της συνθήκης. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνει και την εξουσία να διορίζει, κατόπιν πρότασης του ΥΕ, αρχηγό αποστολής και να τροποποιεί την αρχική ιδέα διενέργειας των επιχειρήσεων (CONOPS) και το OPLAN. Το Συμβούλιο διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους στόχους και τον τερματισμό της αποστολής.

2.   Η ΕΠΑ ενημερώνει το Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3.   Η ΕΠΑ λαμβάνει, σε τακτικά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες, εκθέσεις από τον διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και τον αρχηγό αποστολής για ζητήματα εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 11

Συμμετοχή τρίτων κρατών

1.   Με την επιφύλαξη της αυτονομίας λήψεως αποφάσεων της Ένωσης και του ενιαίου θεσμικού πλαισίου της, τρίτα κράτη μπορούν να κληθούν να συνεισφέρουν στην αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν την κάλυψη των δαπανών του προσωπικού που αποσπούν, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, της ασφάλειας κατά παντός κινδύνου, των ημερήσιων αποζημιώσεων και των εξόδων ταξιδιού από και προς τη Γεωργία, και ότι θα συμβάλλουν στα έξοδα λειτουργίας της αποστολής αναλόγως των αναγκών.

2.   Τα τρίτα κράτη που συνεισφέρουν στην αποστολή έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη της Ένωσης όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της αποστολής.

3.   Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λάβει τις δέουσες αποφάσεις όσον αφορά την αποδοχή των προτεινόμενων συνεισφορών και να συστήσει επιτροπή συνεισφερόντων.

4.   Οι ακριβείς λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων κρατών περιλαμβάνονται σε συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης και, εφόσον απαιτείται, βάσει συμπληρωματικών τεχνικών διακανονισμών. Εάν η Ένωση και ένα τρίτο κράτος συνάψουν συμφωνία που θεσπίζει πλαίσιο για τη συμμετοχή του εν λόγω τρίτου κράτους σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσης της Ένωσης, οι διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας εφαρμόζονται στο πλαίσιο της αποστολής.

Άρθρο 12

Ασφάλεια

1.   Ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων διευθύνει τον προγραμματισμό μέτρων ασφαλείας του αρχηγού αποστολής και μεριμνά για την κατάλληλη και αποτελεσματική διεξαγωγή της EUMM Georgia, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 και σε συντονισμό με το γραφείο ασφαλείας του Συμβουλίου.

2.   Ο αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της αποστολής και για τη συμμόρφωση με στοιχειώδεις απαιτήσεις ασφαλείας για την εκτέλεση της αποστολής, σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια του προσωπικού που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης στα πλαίσια επιχειρήσεων, δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης και σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα.

3.   Ο αρχηγός αποστολής επικουρείται από αξιωματικό ασφαλείας της αποστολής (MSO), ο οποίος υποβάλλει εκθέσεις στον αρχηγό αποστολής και επίσης διατηρεί στενή σχέση σε λειτουργικό επίπεδο με το γραφείο ασφαλείας του Συμβουλίου.

4.   Το προσωπικό της EUMM Georgia ακολουθεί υποχρεωτική εκπαίδευση για τα μέτρα ασφαλείας πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το OPLAN. Ακολουθεί επίσης τακτική επανεκπαίδευση στο θέατρο των επιχειρήσεων η οποία οργανώνεται από τον MSO.

5.   Ο αρχηγός αποστολής μεριμνά για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Κέντρο επιφυλακής

Το κέντρο επιφυλακής ενεργοποιείται για την EUMM Georgia.

Άρθρο 14

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αποστολή μεταξύ της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 και της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 26 600 000 ευρώ.

2.   Η διαχείριση όλων των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Ο αρχηγός αποστολής προβαίνει σε πλήρη ενημέρωση της Επιτροπής, η οποία έχει και την εποπτεία των ενεργειών του, για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της σύμβασής του.

4.   Επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών υπήκοοι τρίτων κρατών. Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, ο αρχηγός αποστολής μπορεί να συνάπτει τεχνικούς διακανονισμούς με τα κράτη μέλη, τα συμμετέχοντα τρίτα κράτη και άλλους διεθνείς φορείς όσον αφορά την παροχή εξοπλισμών, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στην EUMM Georgia.

5.   Οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας του εξοπλισμού και της διαλειτουργικότητας των ομάδων της.

6.   Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 15

Συντονισμός

1.   Τηρουμένης της δομής διοίκησης, ο αρχηγός αποστολής ενεργεί σε στενό συντονισμό με την αντιπροσωπεία της Ένωσης για τη διασφάλίση της συνοχής της δράσης της Ένωσης προς στήριξη της Γεωργίας.

2.   Ο αρχηγός αποστολής ενεργεί σε στενό συντονισμό με τους αρχηγούς των διπλωματικών αποστολών των κρατών μελών.

3.   Ο αρχηγός αποστολής συνεργάζεται με τους άλλους διεθνείς παράγοντες που είναι παρόντες στη χώρα.

Άρθρο 16

Κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών

1.   Η ΥΕ εξουσιοδοτείται να γνωστοποιεί στα τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην παρούσα απόφαση, εφόσον απαιτείται και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αποστολής, διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ, μέχρι τη διαβάθμιση «CONFIDENTIEL UE», που έχουν καταρτισθεί για τους σκοπούς της αποστολής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου.

2.   Η ΥΕ εξουσιοδοτείται εξάλλου να κοινοποιεί στα Ηνωμένα Έθνη και στον ΟΑΣΕ, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της αποστολής, διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τον βαθμό «RESTREINT UE» που παράγονται για τους σκοπούς της αποστολής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτόν, καθορίζονται τοπικές ρυθμίσεις.

3.   Σε περίπτωση συγκεκριμένης και άμεσης επιχειρησιακής ανάγκης, η ΥΕ εξουσιοδοτείται επίσης να γνωστοποιεί στο κράτος υποδοχής διαβαθμισμένες μέχρι βαθμού «RESTREINT UΕ» πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ που καταρτίζονται για τους σκοπούς της αποστολής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα γνωστοποιούνται στο κράτος υποδοχής σύμφωνα με τις διαδικασίες που αρμόζουν στο επίπεδο συνεργασίας του κράτους υποδοχής με την Ένωση.

4.   Η ΥΕ εξουσιοδοτείται να γνωστοποιεί στα τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην παρούσα απόφαση μη διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ που αφορούν τις συσκέψεις του Συμβουλίου τις σχετικές με την αποστολή και που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 17

Επανεξέταση της αποστολής

Με βάση έκθεση του αρχηγού αποστολής και της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου, υποβάλλεται στην ΕΠΑ επανεξέταση της αποστολής κάθε έξι μήνες.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος και διάρκεια

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από τη 15η Σεπτεμβρίου 2010 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2011.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. VANACKERE


(1)  ΕΕ L 248 της 17.9.2008, σ. 26.

(2)  Απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2009/937/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 35).


13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/48


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Αυγούστου 2010

για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τα μέτρα επιθεωρήσεων και ελέγχου καθώς και την κατάρτιση και εξειδίκευση των υπαλλήλων στον τομέα των ανθρώπινων ιστών και κυττάρων που προβλέπονται στην οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5278]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/453/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2004/23/ΕΚ θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο, καθώς και μεταποιημένων προϊόντων προερχόμενων από ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα προοριζόμενων για εφαρμογές στον άνθρωπο, μόνον όσον αφορά τη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας.

(2)

Προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση ασθενειών από τους ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα για εφαρμογές στον άνθρωπο και να εξασφαλιστεί ένα ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, το άρθρο 7 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διοργανώνουν επιθεωρήσεις και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

(3)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα επιθεωρήσεων και ελέγχου, καθώς και την κατάρτιση και εξειδίκευση των υπαλλήλων που μετέχουν, προκειμένου να επιτευχθεί συνεκτικό επίπεδο δεξιοτήτων και επιδόσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά ο ρόλος τους είναι να παρέχουν χρήσιμη καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ.

(4)

Η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρεί και να ενημερώνει τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης βάσει των εκθέσεων που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα επιθεωρήσεων και ελέγχου, καθώς και την κατάρτιση και εξειδίκευση των υπαλλήλων στον τομέα των ανθρώπινων ιστών και κυττάρων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ θεσπίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 48.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΆΡΩΝ

1.   Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών

Ο σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών είναι να καθοδηγήσουν τα κράτη μέλη προς ένα συνεκτικό επίπεδο δεξιοτήτων και επιδόσεων στον τομέα των ιστών και των κυττάρων.

2.   Αρμοδιότητες των επιθεωρητών

Ο επιθεωρητής πρέπει να έχει σαφή γραπτή εντολή από την αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη εργασία, καθώς και επίσημη ταυτοποίηση. Ο επιθεωρητής πρέπει να συγκεντρώνει τις αναλυτικές πληροφορίες που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εντολή της επιθεώρησης.

Η επιθεώρηση είναι η διενέργεια δειγματοληψίας δεδομένου ότι οι επιθεωρητές δεν μπορούν να εξετάσουν όλες τις περιοχές και την τεκμηρίωση κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης. Ο επιθεωρητής δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για ανεπάρκειες που δεν θα μπορούσαν να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης λόγω περιορισμένου χρόνου ή πεδίου ή επειδή ορισμένες διεργασίες δεν μπόρεσαν να παρατηρηθούν επειδή βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

3.   Εξειδίκευση των επιθεωρητών

Ο επιθεωρητής πρέπει τουλάχιστον:

α)

να διαθέτει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο σπουδών που χορηγείται ύστερα από κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών ή άλλο κύκλο σπουδών που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμος από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στον τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών,

και

β)

να έχει πρακτική πείρα στους σχετικούς τομείς δραστηριοτήτων που αποκτήθηκε σε ίδρυμα ιστών, κυττάρων ή σε κέντρο αίματος. Άλλη προηγούμενη πείρα μπορεί επίσης να θεωρηθεί προσόν.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να θεωρήσουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι η σημαντική και συναφής πείρα ενός προσώπου μπορεί να τον απαλλάξει από την απαίτηση που καθορίζεται στο στοιχείο α).

4.   Κατάρτιση επιθεωρητών

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι επιθεωρητές πρέπει να λάβουν ειδική εισαγωγική κατάρτιση. Αυτή η κατάρτιση πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:

α)

συστήματα διαπίστευσης, ορισμού, έγκρισης ή αδειοδότησης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

β)

το ισχύον νομικό πλαίσιο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους·

γ)

τις τεχνικές πτυχές των δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων ιστών και κυττάρων·

δ)

τις τεχνικές και τις διαδικασίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασκήσεων·

ε)

τα διεθνή συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO, EN)·

στ)

τα εθνικά συστήματα υγείας και την οργανωτική δομή των ιδρυμάτων ιστών και κυττάρων στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

ζ)

την οργάνωση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

η)

τα διεθνή όργανα επιθεώρησης και άλλους σχετικούς οργανισμούς.

Αυτή η εισαγωγική κατάρτιση πρέπει να συμπληρώνεται από εξειδικευμένη κατάρτιση και συνεχή εσωτερική κατάρτιση, ανάλογα με την περίπτωση, σε όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία του επιθεωρητή.

5.   Είδη επιθεωρήσεων

5.1.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν διαφορετικοί τύποι επιθεωρήσεων:

α)   Γενικές επιθεωρήσεις προσανατολισμένες στο σύστημα: πρέπει να είναι επιτόπιες και να καλύπτουν όλες τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες, περιλαμβάνοντας: την οργανωτική δομή, τις πολιτικές, τις αρμοδιότητες, τη διαχείριση ποιότητας, το προσωπικό, την τεκμηρίωση, την ποιότητα των δεδομένων, τα συστήματα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις συμβάσεις, τις καταγγελίες και τις ανακλήσεις ή τους ελέγχους, την ανακοίνωση πληροφοριών (εντός και εκτός των συνόρων) και την ιχνηλασιμότητα των ιστών και των κυττάρων.

β)   Θεματικές επιθεωρήσεις: πρέπει να είναι επιτόπιες και να καλύπτουν ένα ή περισσότερα ειδικά θέματα όπως π.χ.: τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τη διαδικασία προετοιμασίας, τα συστήματα επαγρύπνησης, ή τις συνθήκες εργαστηρίου για την εξέταση του δότη.

γ)   Έλεγχος εγγράφων: δεν πραγματοποιείται επιτόπου αλλά σε απομακρυσμένη τοποθεσία και μπορεί να καλύπτει όλες τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες ή να εστιάζει σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα.

δ)   Επαναληπτικές επιθεωρήσεις: μπορεί να αναφέρονται ως συνέχεια ή επαναξιολόγηση για την παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών που απαιτήθηκαν από προηγούμενη επιθεώρηση.

5.2.

Επιπλέον μπορούν να γίνουν μερικές ειδικότερες επιθεωρήσεις:

α)   Επιθεωρήσεις τρίτων: οι επιθεωρήσεις για τον έλεγχο εγγράφων ή οι επιτόπιες επιθεωρήσεις προς τρίτους πρέπει να εκτελούνται όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ.

β)   Κοινές επιθεωρήσεις: σαν αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων πόρων ή της περιορισμένης πείρας, ένα κράτος μέλος μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα να ζητήσει από άλλη αρμόδια αρχή της Ένωσης να πραγματοποιήσει κοινές επιθεωρήσεις στο έδαφός του, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του κράτους μέλους που ζητά την επιθεώρηση.

6.   Προγραμματισμός των επιθεωρήσεων

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καταρτίζουν ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων και να προσδιορίζουν και να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ, οι επιθεωρήσεις διοργανώνονται και τα μέτρα ελέγχου εκτελούνται από την (τις) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) σε τακτική βάση. Το διάστημα μεταξύ δύο επιθεωρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη.

Συνιστάται η διενέργεια πλήρους επιτόπιας επιθεώρησης που να καλύπτει όλους τους τομείς της δραστηριότητας τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. Στο διάστημα μεταξύ των δύο γενικών επιθεωρήσεων συστημάτων, μπορεί να διενεργηθεί μια θεματική επιθεώρηση που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή διαδικασία, ή εναλλακτικά, ελλείψει σημαντικών αλλαγών από την τελευταία επιθεώρηση, μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων.

7.   Διεξαγωγή των επιθεωρήσεων

7.1.

Όταν οι πόροι το επιτρέπουν, η ομάδα πρέπει να αποτελείται από μέλη με διαφορετικές δεξιότητες.

Κατά περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια εξωτερικού εμπειρογνώμονα για μια συγκεκριμένη επιθεώρηση. Αυτός ο εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο.

Οι επιθεωρήσεις από έναν και μόνο επιθεωρητή πρέπει, γενικά, να αποφεύγονται. Τουλάχιστον ένας από τους επιθεωρητές πρέπει να έχει ελάχιστη πρακτική πείρα δύο ετών όπως αναφέρεται στο σημείο 3 στοιχείο β).

7.2.

Μετά την επιθεώρηση πρέπει να αποστέλλεται έκθεση στο ίδρυμα ιστών ή στο τρίτο μέρος που επιθεωρήθηκε. Τα συμπεράσματα της έκθεσης επιθεώρησης πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τις ανεπάρκειες που παρατηρήθηκαν.

Στην έκθεση πρέπει να καθορίζεται μια ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων από το ίδρυμα ιστών ή την εγκατάσταση τρίτου μέρους, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των ανεπαρκειών που περιγράφονται στην έκθεση.

Αν χρειαστεί, μπορεί να διενεργηθεί επαναληπτική επιθεώρηση για να εξασφαλιστεί η ανταπόκριση στα συμπεράσματα της έκθεσης.

8.   Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας της επιθεώρησης

Κάθε αρμόδια αρχή πρέπει να έχει θεσπίσει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας το οποίο να περιλαμβάνει κατάλληλες τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και ένα κατάλληλο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει τακτικά να αξιολογούν τα συστήματα επιθεώρησής τους.


13.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/51


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2010

για τον προσδιορισμό πλεοναζόντων αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων άλλων από τη ζάχαρη και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της εξάλειψής τους σε σχέση με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5524]

(Το κείμενο στη ρουμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2010/454/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το κεφάλαιο 3 παράγραφος 4 του παραρτήματος V,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κεφάλαιο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας προβλέπει ότι τα αποθέματα προϊόντων, ιδιωτικά και δημόσια, τα οποία την ημερομηνία προσχώρησης βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (εφεξής «τα νέα κράτη μέλη»), και τα οποία υπερβαίνουν την ποσότητα που μπορεί να θεωρηθεί κανονικό απόθεμα εκ μεταφοράς πρέπει να απομακρύνονται με επιβάρυνση των νέων κρατών μελών. Η έννοια του κανονικού αποθέματος εκ μεταφοράς ορίζεται για κάθε προϊόν με βάση τα κριτήρια και τους στόχους που ισχύουν ειδικά για κάθε κοινή οργάνωση αγοράς.

(2)

Τόσο τα κριτήρια και οι στόχοι που καθορίζονται σε κάθε οργάνωση αγοράς όσο και η σχέση η οποία υφίσταται μεταξύ των τιμών των νέων κρατών μελών πριν από την προσχώρηση και των τιμών της Κοινότητας συνεπάγονται την εκτίμηση του κανονικού αποθέματος εκ μεταφοράς σε συνάρτηση με στοιχεία τα οποία ποικίλλουν από τομέα σε τομέα.

(3)

Για τον υπολογισμό των επιπέδων των πλεοναζόντων αποθεμάτων λαμβάνονται ως βάση οι διακυμάνσεις της εγχώριας παραγωγής, συν τις εισαγωγές, μείον τις εξαγωγές το 2006, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των διακυμάνσεων της εγχώριας παραγωγής των τριών προηγούμενων ετών, συν τις εισαγωγές, μείον τις εξαγωγές.

(4)

Είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν τα αποτελέσματα του υπολογισμού προκειμένου να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βούτυρο και βουτυρέλαιο, διάφορες ποιότητες ρυζιού, λυκίσκου, σπόρων προς σπορά, οινικής αλκοόλης, καπνού και σιτηρών είναι πράγματι εναλλάξιμες και θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μία ομάδα προϊόντων, έτσι ώστε αύξηση του επιπέδου των αποθεμάτων ορισμένων προϊόντων μιας ομάδας να μπορεί να αντισταθμιστεί από μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων άλλων προϊόντων της ίδιας ομάδας.

(5)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη η οικονομική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της αξιολογούμενης χρονικής περιόδου για την εκτίμηση των πλεοναζόντων αποθεμάτων και η αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων που ενδέχεται να προέκυψε, εισήχθη γραμμική συνάρτηση της τάσης χρησιμοποιώντας ως βάση τα αριθμητικά στοιχεία για την παραγωγή και τις συναλλαγές της χρονικής περιόδου 2003–2005. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η γραμμική συνάρτηση της τάσης θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο πλεόνασμα, χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των διακυμάνσεων της εγχώριας παραγωγής των τριών προηγούμενων ετών, συν τις εισαγωγές, μείον τις εξαγωγές.

(6)

Εφαρμόστηκε ένα κατώτατο όριο για την εξάλειψη των μικρών πλεονασμάτων: εάν η ποσότητα πλεονάζοντος αποθέματος συγκεκριμένου προϊόντος δεν υπερέβαινε το 10 % αυτού που θα μπορούσε να θεωρηθεί κανονικό απόθεμα εκ μεταφοράς για το εν λόγω προϊόν, κρίθηκε σκόπιμο να μην επιβαρυνθούν τα κράτη μέλη. Αυτό το 10 % καλύπτει το περιθώριο σφάλματος των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται στο ιδιαίτερο πλαίσιο της προενταξιακής περιόδου λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και την έκταση αυτής της συγκέντρωσης δεδομένων.

(7)

Επίσης, η Επιτροπή κάλεσε τα νέα κράτη μέλη να παρουσιάσουν επιχειρήματα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν, σε ειδικές περιπτώσεις, την ύπαρξη αποθεμάτων μεγαλύτερων από το κανονικό και τα αξιολόγησε. Αυτό δεν είχε ως αποτέλεσμα μεταβολές των αριθμητικών στοιχείων που προέκυψαν από τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 6.

(8)

Ο υπολογισμός πρέπει να βασίζεται σε επίσημα στοιχεία της Eurostat τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη, εφόσον αυτά διατίθενται. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα για λόγους στατιστικού απορρήτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που αποστέλλονται επίσημα στην Επιτροπή από τα νέα κράτη μέλη.

(9)

Όσον αφορά τη Βουλγαρία, με τη μαθηματική εφαρμογή της μεθοδολογίας που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 6 στα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 8 συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν διαπιστώνονται πλεονάζοντα αποθέματα, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξεταστούν ενδεχόμενα επιχειρήματα για ειδικές περιπτώσεις, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 7.

(10)

Για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πλεοναζόντων αποθεμάτων, θα πρέπει να υπολογίζεται το κόστος της διάθεσης των εν λόγω αποθεμάτων. Δεδομένου ότι δεν χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή για τις κονσέρβες μανιταριών, για τις οποίες έχουν διαπιστωθεί σημαντικά επίπεδα πλεοναζόντων αποθεμάτων, είναι σκόπιμο, σε μια προσέγγιση ισοδυναμίας, να ληφθούν ως βάση οι διαφορές επιπέδων μεταξύ των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών τιμών. Λαμβανομένου υπόψη του χρονικά περιορισμένου χαρακτήρα των δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη σύσταση πλεοναζόντων αποθεμάτων, τα οικεία κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν τα αντίστοιχα ποσά στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Είναι σκόπιμο να οριστεί η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη Ρουμανία, κρίθηκε σκόπιμο να παραταθεί για τέσσερα έτη η περίοδος για την πληρωμή αυτών των ποσών.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες γεωργικών προϊόντων οι οποίες την ημερομηνία προσχώρησης βρίσκονταν σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και οι οποίες υπερβαίνουν τις ποσότητες που μπορούσαν να θεωρηθούν κανονικό απόθεμα εκ μεταφοράς την 1η Ιανουαρίου 2007, και τα ποσά που πρέπει να καταλογιστούν σε αυτά τα νέα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους εξάλειψης των εν λόγω ποσοτήτων καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα θεωρούνται ως έσοδα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

2.   Η Ρουμανία μπορεί να καταβάλει στον προϋπολογισμό της Ένωσης τα ποσά αυτά που καθορίζονται στο παράρτημα σε τέσσερις ίσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κοινοποίησης της παρούσας απόφασης στο εν λόγω νέο κράτος μέλος. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2011, τις 31 Οκτωβρίου 2012 και τις 31 Οκτωβρίου 2013 αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Ρουμανία.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή

Dacian CIOLOŞ

Μέλος της Επιτροπής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

Ρουμανία

 

Ποσότητα σε τόνους

Ποσό σε 1 000 EUR

Μανιτάρια σε κονσέρβα

685

108

Σύνολο

685

108