ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.174.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
9 Ιουλίου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 599/2010 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/2008, περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης και περί της κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2010 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσθήκη και την τροποποίηση των παραδειγμάτων των συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ ( 1 )

18

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 601/2010 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

40

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 602/2010 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για το τρίτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 446/2010

42

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2010 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τον μη καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον τρίτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010

43

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2010 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10

44

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2010/380/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/840/ΕΚ σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του Anoplophora chinensis (Forster) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 4546]

46

 

 

2010/381/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2010, για μέτρα έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζονται σε φορτία προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από την Ινδία και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 4563]  ( 1 )

51

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

9.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/2008, περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης και περί της κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1) του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου προβλέπει τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τον καθορισμό των μορφότυπων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς ελέγχου και επιθεωρήσεων.

(2)

Η εφαρμογή του μορφότυπου που ορίζεται στο παράρτημα της ισχύουσας έκδοσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης, και περί της κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 (2) και πρόσφατες εξελίξεις στα κράτη μέλη έδειξαν ότι ο εν λόγω μορφότυπος πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω για να εξασφαλιστεί η αμοιβαία συμβατή ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα μορφότυπο XML. Απαιτείται συνεπώς η αντικατάσταση του παραρτήματος με νέο.

(3)

Το μέτρο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνο με τη γνώμη της Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 τροποποιείται ως εξής:

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  Διορθωτικό της ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 1, στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 46.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.

Οι ορισμοί των συνόλων χαρακτήρων διατίθενται στη διεύθυνση http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used και για το ERS πρέπει να είναι το σύνολο των λατινικών χαρακτήρων (UTF-8)

2.

Όλοι οι κωδικοί (ή κατάλληλες αναφορές) θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (συμπεριλαμβανομένων κωδικών γα διορθώσεις, λιμένες, ζώνες αλιείας, προθέσεις απόπλου, λόγους επιστροφής στο λιμένα, τύπο αλιείας / είδη-στόχους, κωδικούς εισόδου σε ζώνες διατήρησης/αλιευτικής προσπάθειας, και άλλους κωδικούς και στοιχεία αναφοράς).

3.

Όλοι οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είναι στοιχεία XML (τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί), όλοι ο διψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είναι χαρακτηριστικά XML.

4.

Τα δειγματοληπτικά αρχεία XML και ο ορισμός αναφοράς XSD του παραπάνω παραρτήματος θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί.

5.

Όλα τα βάρη στον πίνακα εκφράζονται σε χιλιόγραμμα και, εάν απαιτείται, με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών.»

Πίνακας πράξεων

Αριθ.

Ονομασία στοιχείου ή χαρακτηριστικού

Κωδικός

Περιγραφή και περιεχόμενο

Υποχρεωτικό (Υ)/ Υποχρεωτικό υπό προϋποθέσεις (ΥΥΠ) (2)/ Προαιρετικό (Π) (3)

1

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΠΣ

ΟΠΣ

Στοιχείο πράξεων: πρόκειται για την περιβάλλουσα ανωτέρου επιπέδου για όλες τις πράξεις, που αποστέλλεται στην διαδικτυακή υπηρεσία. Το στοιχείο ΟΠΣ πρέπει να περιλαμβάνει ένα από τα υπο-στοιχεία DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Χώρα προορισμού

AD

Προορισμός του μηνύματος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

3

Αποστέλλουσα χώρα

FR

Χώρα η οποία διαβιβάζει τα δεδομένα (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

4

Αριθ. πράξης

ON

ενιαίο αναγνωριστικό ταυτότητας (ΑΑΑΕΕΕΕΜΜΗΗ999999) που παράγεται από τον αποστολέα

Υ

5

Ημερομηνία πράξης

OD

Ημερομηνία διαβίβασης του μηνύματος (υπό μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

6

Ώρα πράξης

OT

Χρόνος διαβίβασης του μηνύματος (υπό μορφή ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

7

Δείκτης δοκιμής

TS

Ισούται με 1 όταν η πράξη θεωρείται δοκιμαστική

Π

8

Πράξη δεδομένων

DAT

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των DAT)

ΥΥΠ

9

Μήνυμα — επιβεβαίωσης λήψης

RET

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RET)

ΥΥΠ

10

Πράξη διαγραφής

DEL

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των DEL)

ΥΥΠ

11

Πράξη διόρθωσης

COR

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των COR)

ΥΥΠ

12

Πράξη ανάκτησης

QUE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των QUE)

ΥΥΠ

13

Πράξη απόκρισης

RSP

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RSP)

ΥΥΠ

14

 

 

 

 

15

Πράξη δεδομένων

DAT

Πράξη δεδομένων για την προώθηση ημερολογίου ή δήλωσης πωλήσεων σε άλλο κράτος μέλος

 

16

Μήνυμα ηλεκτρονικού συστήματος αναφοράς (ERS)

ERS

Περιλαμβάνει όλα τα συναφή δεδομένα ERS δηλ. το πλήρες μήνυμα

Υ

17

 

 

 

 

18

Πράξη διαγραφής

DEL

Πράξη διαγραφής με αίτημα προς το λαμβάνον κράτος μέλος να διαγράψει δεδομένα που απεστάλησαν προηγουμένως

 

19

Αριθ. καταχώρισης

RN

Αριθμός της προς διαγραφή καταχώρησης: (ΑΑΑΕΕΕΕΜΜΗΗ999999)

Υ

20

Λόγος απόρριψης

RE

Ελεύθερο κείμενο με επεξήγηση της απόρριψης

Π

21

 

 

 

 

22

Πράξη διόρθωσης

COR

Πράξη διόρθωσης με αίτημα προς άλλο κράτος μέλος να διορθώσει δεδομένα που απεστάλησαν προηγουμένως

 

23

Αριθμός αρχικού μηνύματος

RN

Αύξων καταχώρισης του μηνύματος που διορθώνεται (μορφή ΑΑΑΕΕΕΕΜΜΗΗ999999)

Υ

24

Αιτία διόρθωσης

RE

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. Πεδίο με ελεύθερο κείμενο

Π

25

Νέα διορθωμένα δεδομένα

ERS

Περιλαμβάνει όλα τα συναφή δεδομένα ERS δηλ. το πλήρες μήνυμα

Υ

26

 

 

 

 

27

Πράξη επιβεβαίωσης λήψης

RET

Πράξη επιβεβαίωσης λήψης ως απάντηση σε πράξη DAT, DEL ή COR

 

28

Αριθμός υποσταλέντος μηνύματος

ON

Αριθμός πράξης.(ΑΑΑΕΕΕΕΜΜΗΗ999999) της οποίας επιβεβαιώνεται η λήψη.

Υ

29

Κατάσταση απάντησης

RS

Δείχνει την κατάσταση του ληφθέντος μηνύματος/της ληφθείσας αναφοράς. Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

30

Λόγος απόρριψης

RE

Ελεύθερο κείμενο με επεξήγηση της απόρριψης

Π

31

 

 

 

 

32

Πράξη ανάκτησης

QUE

Πράξη ανάκτησης για την ανάκτηση πληροφοριών ημερολογίου από άλλο κράτος μέλος

 

33

Προς εκτέλεση εντολές

CD

Επιλέγεται μια από τις ακόλουθες: get_vessel_data / get_historical_data / get_all_vessel_data

Υ

34

Τύπος χαρακτηριστικού αναγνώρισης σκάφους

ID

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: RC/IR/XR/NA

Π

35

Τιμή χαρακτηριστικού αναγνώρισης σκάφους

IV

Παράδειγμα:

Π

36

Ημ/νία έναρξης

SD

Ημερομηνία έναρξης της αιτούμενης περιόδου (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

CIF get_all_vessel_data

37

Ημ/νία λήξης

ED

Ημερομηνία λήξης της αιτούμενης περιόδου (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Π

38

 

 

 

 

39

Πράξη απόκρισης

RSP

Πράξη απόκρισης σε πράξη ανάκτησης QUE

 

40

Μήνυμα ηλεκτρονικού συστήματος αναφοράς (ERS)

ERS

Περιλαμβάνει όλα τα συναφή δεδομένα ERS δηλ. το πλήρες μήνυμα

Π

41

Καθεστώς απάντησης

RS

Δείχνει την κατάσταση του ληφθέντος μηνύματος/της ληφθείσας αναφοράς. Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

42

Αριθ. πράξης

ON

Ο αριθμός της πράξης (ΑΑΑΕΕΕΕΜΜΗΗ999999) για την οποία αποστέλλεται απάντηση

Υ

43

Λόγος απόρριψης

RE

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, λόγος για τον οποίο η απάντηση δεν περιλαμβάνει δεδομένα- Ελεύθερο κείμενο με επεξήγηση της απόρριψης

Π

44

 

 

 

 


Ημερολόγιο και Δελτίο πωλήσεων

Αριθ.

Ονομασία στοιχείου ή χαρακτηριστικού

Κωδικός

Περιγραφή και περιεχόμενο

Υποχρεωτικό (Υ)/ Υποχρεωτικό υπό προϋποθέσεις (ΥΥΠ) (2)/ Προαιρετικό (Π) (3)

45

Μήνυμα ηλεκτρονικού συστήματος αναφοράς (ERS)

 

 

 

46

Έναρξη μηνύματος

ERS

Σήμανση που δείχνει την αρχή μηνύματος ERS

Υ

47

Αριθμός μηνύματος

RN

Αύξων αριθμός του μηνύματος (υπό μορφή ΑΑΑΕΕΕΕΜΜΗΗ999999)

Υ

48

Ημερομηνία μηνύματος

RD

Ημερομηνία διαβίβασης του μηνύματος (υπό μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

49

Χρόνος μηνύματος

RT

Χρόνος διαβίβασης του μηνύματος (υπό μορφή ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

50

 

 

 

 

51

Δήλωση ημερολογίου: LOG

 

Το LOG είναι δήλωση ημερολογίου

 

52

Πρέπει να προσδιοριστούν τα εξής χαρακτηριστικά

 

Το LOG περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

 

53

Έναρξη καταχώρισης ημερολογίου

LOG

Σήμανση που δείχνει την έναρξη της καταχώρισης ημερολογίου

Υ

54

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (CFR) του σκάφους

IR

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

Υ

55

Κύρια στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

RC

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

ΥΥΠ ότι ο CFR δεν είναι επικαιροποιημένος

56

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

XR

Αριθμός νηολογίου που εμφαίνεται στην πλευρά (κύτος) του σκάφους

Π

57

Ονομασία του πλοίου

NA

Όνομα του σκάφους

Π

58

Όνομα του πλοιάρχου

MA

Όνομα του πλοιάρχου (κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια του ταξιδίου αποστέλλεται στο επόμενο μήνυμα LOG)

Υ

59

Διεύθυνση πλοιάρχου

MD

Διεύθυνση του πλοιάρχου (κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια του ταξιδίου αποστέλλεται στο επόμενο μήνυμα LOG)

Υ

60

Χώρα εγγραφής στο μητρώο εταιριών

FS

Κράτος σημαίας (νηολόγησης) του σκάφους Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας ISO

Υ

61

 

 

 

 

62

DEP: στοιχείο δήλωσης

 

Απαιτείται σε κάθε απόπλου από λιμένα, αποστέλλεται στο επόμενο μήνυμα

 

63

Έναρξη δήλωσης απόπλου

DEP

Σήμανση που δείχνει την αρχή της δήλωσης απόπλου από λιμένα

Υ

64

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία απόπλου (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

65

Ώρα

TI

Ώρα απόπλου (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

66

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα).

Κατάλογος κωδικών λιμένα (CCPPP) διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

67

Προβλεπόμενη δραστηριότητα

AA

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ΥΥΠ απαιτείται αναφορά αλιευτικής προσπάθειας για την προγραμματισμένη δραστηριότητα

68

Εργαλεία επί του σκάφους

GEA

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των GEA)

Υ

69

Υπο-δήλωση αλιευμάτων επί του σκάφους (κατάλογο ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

ΥΥΠ αλιεύματα επί του σκάφους

70

 

 

 

 

71

FAR: δήλωση αλιευτικής δραστηριότητας

 

Απαιτείται μέχρι τα μεσάνυχτα κάθε ημέρας στη θάλασσα ή ως απάντηση σε αίτημα του κράτους σημαίας

 

72

Έναρξη δήλωσης έκθεσης αλιευτικής δραστηριότητας

FAR

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης έκθεσης αλιευτικής δραστηριότητας

Υ

73

Σήμανση τελευταίας έκθεσης

LR

Σήμανση που υποδηλώνει ότι πρόκειται για την τελευταία αναφορά FAR που θα αποσταλεί (LR=1)

ΥΥΠ ότι πρόκειται για τελευταίο μήνυμα

74

Σήμανση επιθεώρησης

IS

Σήμανση που υποδηλώνει ότι η εν λόγω έκθεση αλιευτικής δραστηριότητας παραλήφθηκε μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη επί του σκάφους (IS=1)

ΥΥΠ ότι διεξήχθη επιθεώρηση

75

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία για την οποία αναφέρονται οι αλιευτικές δραστηριότητες ενόσω το σκάφος βρίσκεται στη θάλασσα (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

76

Ώρα

TI

Ώρα έναρξης αλιευτικής δραστηριότητας (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Π

77

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Προσδιορίζεται σε περίπτωση που δεν αλιεύθηκαν αλιεύματα (για λόγους υπολογισμού της αλιευτικής προσπάθειας). Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm.(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RAS)

ΥΥΠ όταν δεν υπάρχει εγγραφή SPE

78

Αλιευτικές δραστηριότητες

FO

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων

Π

79

Χρόνος Αλιείας

DU

Διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας σε λεπτά – ορίζεται ως ο χρόνος αλιείας που ισούται με τον αριθμό των ωρών που διανύθηκαν στη θάλασσα, μείον ο χρόνος που διανύθηκε στη μετάβαση προς, ενδιαμέσως και κατά την επιστροφή στο αλιευτικό πεδίο, σε ελιγμούς, ο χρόνος που το σκάφος έμεινε ανενεργό ή σε αναμονή επισκευών

ΥΥΠ απαιτείται (3)

80

Υποδήλωση που αφορά τα εργαλεία του σκάφους

GEA

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των GEA)

ΥΥΠ για οποιοδήποτε εκτελέστηκε

81

Υποδήλωση που αφορά την απώλεια εργαλείων του σκάφους

GLS

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των GLS)

ΥΥΠ ότι απαιτείται από τους κανόνες  (3)

82

Υποδήλωση αλιευμάτων (κατάλογος ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

ΥΥΠ ότι αλιεύθηκαν ιχθείς

83

 

 

 

 

84

RLC: δήλωση μετακίνησης

 

Χρησιμοποιείται όταν τα αλιεύματα (εν όλω ή εν μέρει) μεταβιβάζονται ή μετακινούνται από κοινά αλιευτικά εργαλεία σε ένα σκάφος ή από το αμπάρι ενός σκάφους ή από τα αλιευτικά του εργαλεία σε δίκτυ διατήρησης, κιβώτιο ή κλωβό (εκτός τους σκάφους) στο οποίο διατηρούνται τα ζωντανά αλιεύματα μέχρι την εκφόρτωση

 

85

Έναρξη δήλωσης μετακίνησης

RLC

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης μετακίνησης

Υ

86

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία της μετακίνησης των αλιευμάτων ενώ το σκάφος βρίσκεται στη θάλασσα (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

87

Ώρα

TI

Ώρα μετακίνησης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

88

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του παραλαμβάνοντος σκάφους

IR

Μορφή AAAXXXXΧΧΧΧΧόπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα και σκάφη ΕΕ

89

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του παραλαμβάνοντος σκάφους

TT

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους υποδοχής

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα

90

Κράτος σημαίας του παραλαμβάνοντος σκάφους

TC

Κράτος σημαίας του σκάφους που παραλαμβάνει το αλίευμα (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα

91

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου των άλλων συνεργαζόμενων σκαφών

RF

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα και τα συνεργαζόμενα είναι σκάφη ΕΕ

92

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου των άλλων συνεργαζόμενων σκαφών

TF

Το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου των συνεργαζόμενων σκαφών

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα και άλλα συνεργαζόμενα σκάφη

93

Κράτος σημαίας των άλλων συνεργαζόμενων σκαφών

FC

Κράτος σημαίας των άλλων συνεργαζόμενων σκαφών (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα και άλλα συνεργαζόμενα σκάφη

94

Μετακίνηση προς

RT

Κωδικός 3 γραμμάτων για τον προορισμό της μετακίνησης (δίκτυ διατήρησης:KNE, κλωβός:CGE, κλπ) Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ΥΥΠ

95

Υποδήλωση POS

POS

Στίγμα μεταβίβασης (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

96

Υποδήλωση αλιευμάτων (κατάλογος ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

Ποσότητα αλιευμάτων που μετακινήθηκαν (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του SPE)

Υ

97

 

 

 

 

98

TRA: δήλωση μεταφόρτωσης

 

Για κάθε μεταφόρτωση αλιευμάτων, δήλωση που απαιτείται από το σκάφος που παραδίδει και από το σκάφος που παραλαμβάνει

 

99

Έναρξη δήλωσης μεταφόρτωσης

TRA

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης μεταφόρτωσης

Υ

100

Ημερομηνία:

DA

Έναρξη μεταφόρτωσης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

101

Ώρα

TI

Έναρξη μεταφόρτωσης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

102

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Γεωγραφική περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η μεταφόρτωση.

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RAS)

ΥΥΠ ότι πραγματοποιήθηκε εν πλω

103

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα).

Κατάλογος κωδικών λιμένα (CCPPP) διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ΥΥΠ ότι πραγματοποιήθηκε σε λιμένα

104

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του παραλαμβάνοντος σκάφους

IR

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει την χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

ΥΥΠ ότι είναι αλιευτικό σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

105

Μεταφόρτωση:παραλαμβάνον σκάφος

TT

Για το σκάφος χορηγό - Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του παραλαμβάνοντος σκάφους

Υ

106

Μεταφόρτωση:κράτος σημαίας του παραλαμβάνοντος σκάφους

TC

Για το σκάφος χορηγό - Κράτος σημαίας του παραλαμβάνοντος σκάφους (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

107

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του σκάφους χορηγού

RF

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

ΥΥΠ ότι είναι αλιευτικό σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

108

Μεταφόρτωση:σκάφος χορηγός

TF

Για το παραλαμβάνον σκάφος - Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους χορηγού

Υ

109

Μεταφόρτωση:κράτος σημαίας του σκάφους χορηγού

FC

Για το παραλαμβάνον σκάφος - Κράτος σημαίας του σκάφους που χορηγού (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

110

Υποδήλωση POS

POS

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των POS)

ΥΥΠ ότι απαιτείται (3) (ύδατα NEAFC, NAFO ή αλιεία τόνου)

111

Υποδήλωση μεταφορτωθέντων αλιευμάτων (κατάλογος ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

Υ

112

 

 

 

 

113

COE: δήλωση εισόδου σε ζώνη

 

Εάν αλιεύει σε περιοχή αποκατάστασης αποθεμάτων των δυτικών υδάτων

 

114

Έναρξη δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας:Είσοδος στη ζώνη

COE

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εισόδου σε ζώνη αλιευτικής προσπάθειας

Υ

115

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία εισόδου (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

116

Ώρα

TI

Ώρα εισόδου (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

117

Είδη-στόχοι

TS

Είδη που αποτελούν στόχο της αλιείας ενώ το σκάφος βρίσκεται εντός της ζώνης (βενθοπελαγικά, πελαγικά, χτένια, κάβουρες).

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

118

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Γεωγραφικό στίγμα του σκάφους.

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RAS)

Υ

119

Υποδήλωση αλιευμάτων επί του σκάφους (κατάλογο ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

Π

120

 

 

 

 

121

COX: δήλωση εξόδου από ζώνη

 

Εάν αλιεύει σε περιοχή αποκατάστασης αποθεμάτων των δυτικών υδάτων

 

122

Έναρξη δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας:Έξοδος από ζώνη

COX

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εξόδου από ζώνη αλιευτικής προσπάθειας

Υ

123

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία εξόδου (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

124

Ώρα

TI

Ώρα εξόδου (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

125

Είδη-στόχοι

TS

Είδη που αποτελούν στόχο της αλιείας ενώ το σκάφος βρίσκεται εντός της ζώνης (βενθοπελαγικά, πελαγικά, χτένια, κάβουρες).Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ΥΥΠ ότι δεν διεξάγονται άλλες αλιευτικές δραστηριότητες

126

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Γεωγραφικό στίγμα του σκάφους.Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RAS)

ΥΥΠ ότι δεν διεξάγονται άλλες αλιευτικές δραστηριότητες

127

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Στίγμα εξόδου (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

128

Υποδήλωση αλιευμάτων

SPE

Αλιεύματα που αλιεύθηκαν εντός της ζώνης (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

Π

129

 

 

 

 

130

CRO: δήλωση διέλευσης από ζώνη

 

Εάν διέρχεται από περιοχή αποκατάστασης ή από ζώνες των δυτικών υδάτων

 

131

Έναρξη δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας:Διέλευση ζώνης

CRO

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης σχετικά με τη διέλευση από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας (χωρίς αλιευτική δραστηριότητα).Απαιτείται ο προσδιορισμός μόνο των DA TI POS στις δηλώσεις COE και COX

Υ

132

Δήλωση εισόδου σε ζώνη

COE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των COE)

Υ

133

Δήλωση εξόδου από ζώνη

COX

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των COX)

Υ

134

 

 

 

 

135

TRZ: δήλωση αλιείας σε περισσότερες από μια ζώνες

 

Εάν διεξάγει αλιεία σε περισσότερες από μια ζώνες

 

136

Έναρξη δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας:Αλιεία σε περισσότερες από μια ζώνες

TRZ

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης αλιείας σε περισσότερες από μια ζώνες

Υ

137

Δήλωση εισόδου

COE

Πρώτη είσοδος (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των COE)

Υ

138

Δήλωση εξόδου

COX

Τελευταία έξοδος (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των COX)

Υ

139

 

 

 

 

140

INS: δήλωση επιθεώρησης

 

Υποβάλλεται από τις αρχές και όχι από τον πλοίαρχο

 

141

Έναρξη δήλωσης επιθεώρησης

INS

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη υπο-δήλωσης επιθεώρησης

Π

142

Χώρα επιθεώρησης

IC

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας ISO

Υ

143

Ορισθείς επιθεωρητής

IA

Κάθε χώρα παρέχει τετραψήφιο αριθμό ταυτοποίησης του επιθεωρητή της

Υ

144

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία επιθεώρησης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

145

Ώρα

TI

Ώρα επιθεώρησης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

146

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Στίγμα επιθεώρησης (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

147

 

 

 

 

148

DIS: δήλωση απορρίψεων

 

 

ΥΥΠ απαιτείται (3) (ύδατα NEAFC ή NAFO)

149

Έναρξη δήλωσης απορρίψεων

DIS

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες για τα απορριπτόμενα αλιεύματα

Υ

150

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία απόρριψης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

151

Ώρα

TI

Ώρα απόρριψης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

152

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Στίγμα απόρριψης (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

153

Υποδήλωση απορριφθέντων αλιευμάτων

SPE

Απορριφθέντα αλιεύματα (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

Υ

154

 

 

 

 

155

PNO: δήλωση αναγγελίας επιστροφής

 

Διαβιβάζεται πριν από την επιστροφή σε λιμένα ή εάν απαιτείται από τους κοινοτικούς κανόνες

ΥΥΠ απαιτείται (3)

156

Έναρξη αναγγελίας

PNO

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης αναγγελίας

Υ

157

Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης στον λιμένα

PD

Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης/διέλευσης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

158

Προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα

PT

Προβλεπόμενη Ώρα άφιξης/διέλευσης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

159

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας) + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα).Κατάλογος κωδικών λιμένα (CCPPP) διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

160

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ζώνη αλιείας για αναγγελία αλιείας γάδου. Κατάλογος κωδικών για ζώνες αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας/διατήρησης διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RAS)

ΥΥΠ ότι διεξάγεται στην Βαλτική θάλασσα

161

Προβλεπόμενη ημερομηνία

DA

Προβλεπόμενη ημερομηνία εκφόρτωσης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ) στη Βαλτική για ζώνη εξόδου

ΥΥΠ ότι διεξάγεται στην Βαλτική θάλασσα

162

Προβλεπόμενη ώρα

TI

Προβλεπόμενη ώρα εκφόρτωσης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC) στη Βαλτική για ζώνη εξόδου

ΥΥΠ ότι διεξάγεται στην Βαλτική θάλασσα

163

Υποδήλωση αλιευμάτων επί του σκάφους (κατάλογος ειδών SPE υποδηλώσεων)

SPE

Αλιεύματα επί του σκάφους (εάν πελαγικά προσδιορίζεται η ζώνη ICES). (βλέπε λεπτομέρειες για υποδήλωση SPE)

Υ

164

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Στίγμα εισόδου/εξόδου από περιοχή/ζώνη.(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των POS)

ΥΥΠ

165

 

 

 

 

166

EOF: Δήλωση λήξης αλιείας

 

Διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία αλιευτική δραστηριότητα και πριν από την επιστροφή στο λιμένα και την εκφόρτωση των αλιευμάτων

 

167

Έναρξη δήλωσης λήξης αλιείας

EOF

Σήμανση η οποία δείχνει την ολοκλήρωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων πριν από την επιστροφή σε λιμένα

Υ

168

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία λήξης αλιείας (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

169

Ώρα

TI

Ώρα λήξης αλιείας (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

170

 

 

 

 

171

RTP: δήλωση επιστροφής στο λιμένα

 

Διαβιβάζεται κατά την είσοδο στο λιμένα μετά από δήλωση PNO και πριν από την οποιαδήποτε εκφόρτωση αλιευμάτων

 

172

Έναρξη δήλωσης επιστροφής στο λιμένα

RTP

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης επιστροφής στο λιμένα κατά το τέλος της αλιευτικής εξόρμησης

Υ

173

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία επιστροφής (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

174

Ώρα

TI

Ώρα επιστροφής (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

175

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα). http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

176

Λόγος επιστροφής

RE

Λόγος επιστροφής στον λιμένα (π.χ. καταφύγιο, ανεφοδιασμός, εκφόρτωση).Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ΥΥΠ

177

Εργαλεία επί του σκάφους

GEA

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των GEA)

Π

178

 

 

 

 

179

LAN: δήλωση εκφόρτωσης

 

Διαβιβάζεται μετά την εκφόρτωση αλιευμάτων

 

180

Έναρξη δήλωσης εκφόρτωσης

LAN

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης εκφόρτωσης

Υ

181

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία εκφόρτωσης (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

182

Ώρα

TI

Ώρα εκφόρτωσης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

183

Τύπος αποστολέα

TS

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός (MAS: πλοίαρχος, REP: ο εκπρόσωπός του, AGE: πράκτορας)

Υ

184

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας) + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα).Κατάλογος κωδικών λιμένα (CCPPP) διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

185

Υποδήλωση εκφορτωθέντων αλιευμάτων (κατάλογος ειδών SPE με υπο-δηλώσεις PRO)

SPE

Είδη, αλιευτικά εργαλεία, εκφορτωθέντα βάρη, συναφή εργαλεία και παρουσίαση (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

Υ

186

 

 

 

 

187

POS: υποδήλωση στίγματος

 

 

 

188

Έναρξη υποδήλωσης στίγματος

POS

Σήμανση η οποία περιέχει τις συντεταγμένες του γεωγραφικού στίγματος

Υ

189

Γεωγραφικό πλάτος (δεκαδικό)

LT

Γεωγραφικό πλάτος εκπεφρασμένο σύμφωνα με το μορφότυπο WGS84 που χρησιμοποιείται για το ΣΠΣ

Υ

190

Γεωγραφικό μήκος (δεκαδικό)

LG

Γεωγραφικό μήκος εκπεφρασμένο σύμφωνα με τον μορφότυπο WGS84 που χρησιμοποιείται για το ΣΠΣ

Υ

191

 

 

 

 

192

GEA: υποδήλωση ανάπτυξης εργαλείων

 

 

 

193

Έναρξη υποδήλωσης ανάπτυξης εργαλείων

GEA

Σήμανση η οποία περιέχει τις συντεταγμένες του γεωγραφικού στίγματος

Υ

194

Ομάδες εργαλείων

GE

Κωδικός εργαλείου σύμφωνα με το “Διεθνές πρότυπο του FAO Στατιστική ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων”

Υ

195

Μέγεθος ματιών

ME

Μέγεθος ματιών (σε χιλιοστόμετρα)

ΥΥΠ ότι πρόκειται για εργαλείο με μάτια που υπόκεινται σε απαίτηση όσον αφορά το μέγεθος των ματιών

196

Ικανότητα εργαλείου

GC

Μέγεθος και αριθμός εργαλείων

ΥΥΠ ότι απαιτείται για τον τύπο του αναπτυχθέντος εργαλείου

197

Αλιευτικές δραστηριότητες

FO

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων (ανασύρσεις) ανά περιόδους 24 ωρών

ΥΥΠ ότι το σκάφος έχει άδεια αλιείας σε αποθέματα βαθέων υδάτων

198

Χρόνος Αλιείας

DU

Αριθμός ωρών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο

ΥΥΠ ότι το σκάφος έχει άδεια αλιείας σε αποθέματα βαθέων υδάτων

199

Υποδήλωση ρίψης εργαλείων

GES

Υποδήλωση ρίψης εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των GES)

ΥΥΠ απαιτείται (3) (το σκάφος χρησιμοποιεί στατικά ή σταθερά εργαλεία)

200

Υποδήλωση ανασυρόμενων εργαλείων

GER

Υποδήλωση συλλογής εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των GER)

ΥΥΠ απαιτείται (3) (το σκάφος χρησιμοποιεί στατικά ή σταθερά εργαλεία)

201

Υποδήλωση ανάπτυξης απλαδιών

GIL

Υποδήλωση ανάπτυξης απλαδιών (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των GIL)

ΥΥΠ ότι το σκάφος έχει άδειες για τις ζώνες ICES IIIa, Iva, Ivb, Vb, Via, Vib, VIIb, c, j, k και XII

202

Βάθη αλίευσης

FD

Απόσταση από την επιφάνεια του ύδατος μέχρι το χαμηλότερο τμήμα του αλιευτικού εργαλείου (σε μέτρα). Ισχύει για σκάφη που χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, παραγάδια και σταθερά δίχτυα

ΥΥΠ για αλιεία βαθέων υδάτων και στα ύδατα της Νορβηγίας

203

Μέσος αριθμός αγκιστριών που χρησιμοποιούνται σε παραγάδια

NH

Μέσος αριθμός αγκιστριών που χρησιμοποιούνται στα παραγάδια

ΥΥΠ για αλιεία βαθέων υδάτων και στα ύδατα της Νορβηγίας

204

Μέσο μήκος των διχτυών

GL

Μέσο μήκος των διχτυών όταν χρησιμοποιούνται σταθερά δίχτυα (σε μέτρα)

ΥΥΠ για αλιεία βαθέων υδάτων και στα ύδατα της Νορβηγίας

205

Μέσο ύψος των διχτυών

GD

Μέσο ύψος των διχτυών όταν χρησιμοποιούνται σταθερά δίχτυα (σε μέτρα)

ΥΥΠ για αλιεία βαθέων υδάτων και στα ύδατα της Νορβηγίας

206

 

 

 

 

207

GES: υποδήλωση ρίψης εργαλείων

 

 

ΥΥΠ ότι απαιτείται από τους κανόνες (3)

208

Έναρξη υποδήλωσης στίγματος

GES

Σήμανση η οποία περιέχει πληροφορίες για τη ρίψη εργαλείων

Υ

209

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία ρίψης εργαλείων (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

210

Ώρα

TI

Ώρα ρίψης εργαλείων (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

211

Υποδήλωση POS

POS

Στίγμα ρίψης των εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

212

 

 

 

 

213

GER: υποδήλωση ανασυρόμενων εργαλείων

 

 

ΥΥΠ ότι απαιτείται από τους κανόνες (3)

214

Έναρξη υποδήλωσης στίγματος

GER

Σήμανση η οποία περιέχει πληροφορίες για την ανάσυρση εργαλείων

Υ

215

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία ανάσυρσης εργαλείων (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

216

Ώρα

TI

Ώρα ανάσυρσης εργαλείων (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

217

Υποδήλωση POS

POS

Στίγμα ανάσυρσης των εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των POS)

Υ

218

 

 

 

 

219

GIL υποδήλωση ανάπτυξης απλαδιών

 

 

ΥΥΠ ότι το σκάφος έχειάδειες για τις ζώνες ICES IIIa, Iva, Ivb, Vb, Via, Vib, VIIb, c, j, k και XII

220

Έναρξη υποδήλωσης απλαδιών

GIL

Σήμανση έναρξης ανάπτυξης απλαδιών

 

221

Ονομαστικό μήκος ενός διχτυού

NL

Πληροφορία που απαιτείται να καταγράφεται κατά τη διάρκεια κάθε αλιευτικής εξόρμησης (σε μέτρα)

Υ

222

Αριθμός διχτυών

NN

Αριθμός διχτύων του στόλου

Υ

223

Αριθμός στόλων

FL

Αριθμός αναπτυγμένων στόλων

Υ

224

Υποδήλωση POS

POS

Στίγμα του κάθε χρησιμοποιούμενου στόλου, (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των POS)

Υ

225

Βάθος κάθε χρησιμοποιούμενου στόλου

FD

Βάθος για κάθε χρησιμοποιούμενο στόλο (απόσταση από την επιφάνεια του ύδατος μέχρι το χαμηλότερο τμήμα του αλιευτικού εργαλείου)

Υ

226

Χρόνος παραμονής στο νερό κάθε χρησιμοποιούμενου στόλου

ST

Χρόνος παραμονής στο νερό κάθε χρησιμοποιούμενου στόλου (ώρες)

Υ

227

 

 

 

 

228

GLS: υποδήλωση απώλειας εργαλείων

 

Απώλεια σταθερών εργαλείων

ΥΥΠ ότι απαιτείται από τους κανόνες (3)

229

Έναρξη υποδήλωσης GLS

GLS

Στοιχεία για απολεσθέντα σταθερά εργαλεία

 

230

Ημερομηνία απώλειας εργαλείων

DA

Ημερομηνία απώλειας εργαλείων (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

231

Αριθμός μονάδων

NN

Αριθμός απολεσθέντων εργαλείων

ΥΥΠ

232

Υποδήλωση POS

POS

Τελευταίο γνωστό στίγμα των εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

ΥΥΠ

233

 

 

 

 

234

RAS: Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Η σχετική ζώνη εξαρτάται από τη συναφή απαίτηση αναφοράς — πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα πεδίο.Κατάλογος κωδικών θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί.

ΥΥΠ

235

Ζώνη FAO

FA

Ζώνη FAO (π.χ. 27)

ΥΥΠ

236

Υποπεριοχή FAO (ICES)

SA

Υποπεριοχή FAO (ICES) (π.χ. 3)

ΥΥΠ

237

Διαίρεση FAO (ICES)

ID

Διαίρεση FAO (ICES) (π.χ. d)

ΥΥΠ

238

Υποδιαίρεση FAO (ICES)

SD

Υποδιαίρεση FAO (ICES) (π.χ. 24) (υπονοείται σε συνδυασμό με τα παραπάνω 27.3.d.24)

ΥΥΠ

239

Οικονομική ζώνη

EZ

Οικονομική ζώνη

ΥΥΠ

240

Στατιστικό τετράγωνο ICES

SR

Στατιστικό τετράγωνο ICES (π.χ. 49E6)

ΥΥΠ

241

Ζώνη αλιευτικής προσπάθειας

FE

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm.

ΥΥΠ

242

 

 

 

 

243

SPE: υποδήλωση ειδών

 

Συνολική ποσότητα ανά είδος

 

244

Έναρξη υποδήλωσης SPE

SPE

Λεπτομέρειες αλιευθέντων ιχθύων ανά είδος

Υ

245

Ονομασία είδους

SN

Ονομασία του είδους (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO)

Υ

246

Βάρος αλιευμάτων

WT

Ανάλογα με τις συνθήκες το στοιχείο αυτό είναι ένα από τα ακόλουθα

1.

Συνολικό βάρος ιχθύων (σε χιλιόγραμμα) κατά την αλιευτική περίοδο

2.

Συνολικό βάρος ιχθύων (σε χιλιόγραμμα) επί του σκάφους (σύνολο) ή

3.

Συνολικό βάρος εκφορτωθέντων ιχθύων (σε χιλιόγραμμα)

4.

Συνολικό βάρος απορριφθέντων ή χρησιμοποιηθέντων για δόλωμα ιχθύων

ΥΥΠ ότι τα είδη δεν μετρήθηκαν,σε αλιεία τόνου

247

Αριθ.

NF

Αριθμός ιχθύων (όταν τα αλιεύματα έχουν καταγραφεί ως αριθμοί ιχθύων δηλαδή σολομός, τόνος)

ΥΥΠ αλιεία σολομού, τόνου

248

Ποσότητα στα δίχτυα

NQ

Εκτιμώμενη ποσότητα στα δίχτυα δηλαδή όχι στο αμπάρι

ΥΥΠ ζωντανού τόνου

249

Ποσότητα στα δίχτυα

NB

Εκτιμώμενη ποσότητα στα δίχτυα δηλαδή όχι στο αμπάρι

ΥΥΠ ζωντανού τόνου

250

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων.

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RAS)

Υ

251

Ομάδες εργαλείων

GE

Κωδικός χαρακτήρων σύμφωνα με τη “Διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων” του FAO

ΥΥΠ δήλωσης εκφόρτωσης για ορισμένα είδη και ζώνες αλιείας μόνον

252

Υποδήλωση μεταποίησης

PRO

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των PRO)

ΥΥΠ δήλωση εκφόρτωσης (μεταφόρτωσης)

253

 

 

 

 

254

PRO: υποδήλωση μεταποίησης

 

Μεταποίηση/παρουσίαση κάθε εκφορτωθέντος είδους

 

255

Έναρξη υποδήλωσης μεταποίησης

PRO

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες για την μεταποίηση των ιχθύων

Υ

256

Κατηγορία νωπότητας των αλιευμάτων

FF

Κατηγορία νωπότητας των αλιευμάτων (A, B, E, V, SO)

ΥΥΠ δελτίο πώλησης

257

Κατάσταση συντήρησης

PS

Αλφαβητικός κωδικός σχετικά με την κατάσταση των ιχθύων π.χ. ζωντανά, κατεψυγμένα, παστά.Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

258

Παρουσίαση των αλιευμάτων

PR

Αλφαβητικός κωδικός σχετικά με την παρουσίαση (αντιπροσωπεύει τον τρόπο της μεταποίησης)χρησιμοποιούνται κωδικοί που διατίθενται στη διεύθυνση:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

259

Είδος συσκευασίας της μεταποίησης

TY

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός (CRT=χαρτοκιβώτια, BOX=κιβώτια, BGS=σάκοι, BLC=μπάλες)

ΥΥΠ για TRA, Π για LAN)

260

Αριθμός μονάδων συσκευασίας

NN

Αριθμός μονάδων συσκευασίας:χαρτοκιβώτια, κιβώτια, σάκοι, μπάλες, κ.λπ.

ΥΥΠ για TRA, Π για LAN)

261

Μέσο βάρος ανά μονάδα συσκευασίας

AW

Βάρος προϊόντος (kg)

ΥΥΠ για TRA, Π για LAN)

262

Συντελεστής μετατροπής

CF

Αριθμητικός συντελεστής που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του βάρους μεταποιηθέντων ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων

Π

263

 

 

 

 

264

Πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση πωλήσεως SAL

 

Το SAL είναι μήνυμα που αφορά πώληση

 

265

Πρέπει να προσδιοριστούν τα εξής χαρακτηριστικά

 

Το μήνυμα πώλησης μπορεί να αφορά δήλωση πώλησης ή δήλωση ανάληψης

 

266

Έναρξη καταχώρισης πώλησης

SAL

Σήμανση που δείχνει την έναρξη της καταχώρισης πώλησης

Υ

267

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του σκάφους

IR

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

Υ

268

Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

RC

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

ΥΥΠ ότι ο CFR δεν είναι επικαιροποιημένος

269

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

XR

Αριθμός νηολογίου που εμφαίνεται στην πλευρά (κύτος) του σκάφους που πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευμάτων

Π

270

Χώρα εγγραφής στο μητρώο εταιριών

FS

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας ISO

Υ

271

Ονομασία του πλοίου

NA

Όνομα του σκάφους που πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευμάτων

Π

272

Δήλωση SLI

SLI

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SLI)

ΥΥΠ πώλησης

273

Δήλωση TLI

TLI

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των TLI)

ΥΥΠ ανάληψης

274

 

 

 

 

275

SLI: δήλωση πώλησης

 

 

 

276

Έναρξη δήλωσης πώλησης

SLI

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες πώλησης φορτίου

Υ

277

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία πώλησης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

278

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση

SC

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

279

Τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η πώληση

SL

Κατάλογος κωδικών λιμένα (CCPPP) διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

280

Όνομα του πωλητή

NS

Όνομα του κέντρου δημοπρασίας, άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που προβαίνουν στην πώληση

Υ

281

Όνομα του αγοραστή

NB

Όνομα του φορέα ή του προσώπου που αγοράζει τους ιχθείς

Υ

282

Αριθμός αναφοράς της σύμβασης πωλήσεως

CN

Αριθμός αναφοράς της σύμβασης πωλήσεως

Π

283

Υποδήλωση όσον αφορά το δικαιολογητικό της πώλησης

SRC

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SRC)

Υ

284

Υποδήλωση σχετικά με το πωληθέν φορτίο

CSS

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των CSS)

Υ

285

 

 

 

 

286

Υποδήλωση SRC

 

Οι αρχές του κράτους σημαίας εντοπίζουν το δικαιολογητικό πώλησης βάσει του ημερολογίου του σκάφους και των στοιχείων που αφορούν τις εκφορτώσεις

 

287

Έναρξη υποδήλωσης όσον αφορά το δικαιολογητικό της πώλησης

SRC

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες για το δικαιολογητικό έγγραφο του πωληθέντος φορτίου

Υ

288

Ημερομηνία εκφόρτωσης

DL

Ημερομηνία εκφόρτωσης (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

289

Χώρα και όνομα λιμένα

PO

Χώρα και ονομασία λιμένα του τόπου εκφόρτωσης.Κατάλογος κωδικών λιμένα (CCPPP) διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Υ

290

 

 

 

 

291

Υποδήλωση CSS

 

 

 

292

Έναρξη υποδήλωσης πωληθέν φορτίο

CSS

Σήμανση που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πωληθέν φορτίο

Υ

293

Τιμή των αλιευμάτων

FP

Τιμή ανά χιλιόγραμμο

Υ

294

Νόμισμα πώλησης

CR

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή πώλησης.- Κατάλογος με σύμβολα/κωδικούς νομισμάτων θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

295

Κατηγορία μεγέθους των αλιευμάτων

SF

Μέγεθος των αλιευμάτων (1-8·ένα μέγεθος ή kg, g, cm, mm ή αριθμός αλιευμάτων ανά κιλό, ανάλογα με την περίπτωση)

ΥΥΠ

296

Προορισμός προϊόντος (σκοπός)

PP

Κωδικοί που αφορούν την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταφορά, βιομηχανικούς σκοπούς

ΥΥΠ

297

Ανακλήθηκε

WD

Αποσυρθέντα μέσω οργάνωσης παραγωγών (Y-ναι, N-όχι, T – προσωρινά)

Υ

298

Κωδικός οργάνωσης παραγωγών

OP

Κατάλογος κωδικών θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Π

299

Είδη που περιλαμβάνονται στο φορτίο

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

Υ

300

TLI: υποδήλωση ανάληψης

 

 

 

301

Έναρξη δήλωσης TLI

TLI

Σήμανση με λεπτομέρειες για την ανάληψη

Υ

302

Ημερομηνία:

DA

Ημερομηνία ανάληψης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

303

Χώρα ανάληψης

SC

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η ανάληψη (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

304

Τόπος ανάληψης

SL

Κωδικός λιμένα ή τοπωνύμιο (εφόσον αυτή δεν πραγματοποιήθηκε στον λιμένα) όπου πραγματοποιήθηκε η ανάληψη - Κατάλογος κωδικών λιμένα διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

Υ

305

Ονομασία οργανισμού ανάληψης

NT

Όνομα οργανισμού που παρέλαβε τα αλιεύματα

Υ

306

Αριθμός αναφοράς σύμβασης ανάληψης

CN

Αριθμός αναφοράς σύμβασης ανάληψης

Π

307

Υποδήλωση SRC

SRC

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SRC)

Υ

308

Υποδήλωση αναληφθέντος φορτίου

CST

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των CST)

Υ

309

 

 

 

 

310

Υποδήλωση CST

 

 

 

311

Έναρξη δήλωσης για κάθε ανάληψη φορτίου

CST

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες για κάθε αναληφθέν είδος

Υ

312

Κατηγορία μεγέθους των αλιευμάτων

SF

Μέγεθος των αλιευμάτων (1-8·ένα μέγεθος ή kg, g, cm, mm ή αριθμός αλιευμάτων ανά κιλό, ανάλογα με την περίπτωση)

Π

313

Είδη που περιλαμβάνονται στο φορτίο

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των SPE)

Υ


(1)  Το παρόν παράρτημα αντικαθιστά πλήρως το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης

(2)  Υποχρεωτικό εάν απαιτείται από τους κοινοτικούς κανόνες, ή από διεθνείς ή διμερείς συμφωνίες

(3)  Όταν δεν ισχύει ΥΥΠ το χαρακτηριστικό αυτό είναι προαιρετικό

1.

Οι ορισμοί των συνόλων χαρακτήρων διατίθενται στη διεύθυνση http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used και για το ERS πρέπει να είναι το σύνολο των λατινικών χαρακτήρων (UTF-8)

2.

Όλοι οι κωδικοί (ή κατάλληλες αναφορές) θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (συμπεριλαμβανομένων κωδικών γα διορθώσεις, λιμένες, ζώνες αλιείας, προθέσεις απόπλου, λόγους επιστροφής στο λιμένα, τύπο αλιείας / είδη-στόχους, κωδικούς εισόδου σε ζώνες διατήρησης/αλιευτικής προσπάθειας, και άλλους κωδικούς και στοιχεία αναφοράς).

3.

Όλοι οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είναι στοιχεία XML (τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί), όλοι ο διψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είναι χαρακτηριστικά XML.

4.

Τα δειγματοληπτικά αρχεία XML και ο ορισμός αναφοράς XSD του παραπάνω παραρτήματος θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί.

5.

Όλα τα βάρη στον πίνακα εκφράζονται σε χιλιόγραμμα και, εάν απαιτείται, με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών.»


9.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 600/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2010

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσθήκη και την τροποποίηση των παραδειγμάτων των συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Αρκετά κράτη μέλη ζήτησαν να γίνουν ορισμένες ελάσσονος σημασίας τροποποιήσεις και προσθήκες στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στη στήλη «παραδείγματα συγγενών ποικιλιών και προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ».

(2)

Οι εν λόγω τροποποιήσεις και προσθήκες είναι αναγκαίες για την εισαγωγή στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 νέων καρπών, λαχανικών και σιτηρών που διατίθενται στην αγορά των κρατών μελών.

(3)

Κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη των ακόλουθων καρπών, λαχανικών, δημητριακών και προϊόντων ζωικής προέλευσης: mineola, τσάπουρνα (Prunus spinosa L.), αρκτική βάτος (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus idaeus L.), φυσαλίδες (Physalis), λαϊμκουάτ (limequat), μαγκοστίν (Garcinia mangostana), κόκκινη πιταχάγια (dragon fruit), κίτρινη κύπερη (cyperus esculentus L.), ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium chinense), choi sum, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, φύλλα μπιζελιών και ραπανιών, φύλλα και σπόροι αμάρανθου, agretti, σπόροι κολοκυνθοειδών εκτός από τους σπόρους της κολοκύθας, κινόα, καρποί της κουφοξυλιάς, φύλλα ginkgo, βρώσιμα άνθη, δυόσμος και κυνήγι. Οι καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea μετακινούνται από την κατηγορία των μυρτίλλων στην κατηγορία των μυρτίλλων μακρόκαρπων. Η λατινική ονομασία των σταφυλιών μεταβάλλεται σύμφωνα με τη διεθνή ονοματολογία.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Κωδικός (1)

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ

Επιστημονική ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ

0100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

 

0110000

i)

Εσπεριδοειδή

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν

0110010

 

Γκρέιπ-φρουτ

Citrus paradisi

Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από τη mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια

 

0110020

 

Πορτοκάλια.

Citrus sinensis

Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια

 

0110030

 

Λεμόνια.

Citrus limon

Κίτρα

 

0110040

 

Πράσινα λεμόνια

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Μανταρίνια

Citrus reticulata

Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια

 

0110990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0120000

ii)

Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του κελύφους (εκτός από τα κάστανα)

0120010

 

Αμύγδαλα

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Καρύδια Βραζιλίας

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Ανακάρδια (κάσιους)

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Κάστανα

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Καρύδες

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Φουντούκια

Corylus avellana

Filbert (C. avellana pontica)

 

0120070

 

Μακαντάμια

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Καρύδια πεκάν

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Κουκουνάρια

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Φυστίκια

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Κοινά καρύδια

Juglans regia

 

 

0120990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0130000

iii)

Μηλοειδή

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών

0130010

 

Μήλα

Malus domesticus

Αγριόμηλα (Malus sylvestris)

 

0130020

 

Αχλάδια

Pyrus communis

Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)

 

0130030

 

Κυδώνια

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Μούσμουλα (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Ιαπωνικά μούσμουλα (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0140000

iv)

Πυρηνόκαρπα

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών

0140010

 

Βερίκοκα

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Κεράσια

Prunus cerasus, Prunus avium

Αγριοκέρασα, βύσσινα

 

0140030

 

Ροδάκινα

Prunus persica

Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια

 

0140040

 

Δαμάσκηνα

Prunus domestica

Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα (Prunus spinosa L.).

 

0140990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0150000

v)

Απύρηνοι καρποί και μικροί καρποί

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στεφανών και των στελεχών, εκτός από τα φραγκοστάφυλα: καρποί με στέλεχος

0151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

0151010

 

Επιτραπέζια σταφύλια.

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Οινοποιήσιμα σταφύλια

Vitis vinifera

 

 

0152000

β)

Φράουλες

 

Fragaria spp

 

 

0153000

γ)

Καρποί βάτου

 

 

 

 

0153010

 

Βατόμουρα

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Καρποί ασπροβατομουριάς

Rubus ceasius

Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus ursinus x idaeus (Boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries)

 

0153030

 

Σμέουρα

Rubus idaeus

Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0154000

δ)

Άλλοι απύρηνοι καρποί και μικροί καρποί

 

 

 

 

0154010

 

Μύρτιλλα

Vaccinium spp εκτός V. macrocarpon και V.vitis-idea

Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries)

 

0154020

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

Vaccinium macrocarpon and V.vitis-idea

Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea

 

0154030

 

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Λαγοκέρασα (πράσινα φραγκοστάφυλα)

Ribes uva-crispa

Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων

 

0154050

 

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

Rosa canina

 

 

0154060

 

Βατόμουρα (4)

Morus spp.

Κούμαρα (Arbutus spp.)

 

0154070

 

Αζάρολος (4) (μεσογειακό μούσμουλο)

Crataegus azarolus

Kiwiberry (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Καρποί της κουφοξυλιάς (4)

Sambucus nigra

Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Sorbus aucuparia, Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp., και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων

 

0154990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0160000

vi)

Διάφοροι καρποί

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών ή της στεφάνης (ανανάδες)

0161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

0161010

 

Χουρμάδες

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Σύκα

Ficus carica

 

 

0161030

 

Επιτραπέζιες ελιές

Olea europaea

 

 

0161040

 

Κουμκουάτ (4)

Fortunella species

Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Καράμβολα (4)

Averrhoa carambola

Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.

 

0161060

 

Λωτός (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (δαμάσκηνο της Ιάβας)

Syzygium cumini

Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), pomerac (Syzygium malaccense), rose apple (Eugenia jambos), κεράσι της Βραζιλίας, κεράσι του Σουρινάμ (Grumichama, Eugenia braziliensis)

 

0161990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

 

 

0162010

 

Ακτινίδια

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Λίτσι

Litchi chinensis

Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), μαγκοστίν (Garcinia mangostana)

 

0162030

 

Καρποί της πασιφλόρας

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Φραγκόσυκα (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (4)(Star apple)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Αμερικανικός λωτός (4) (kaki)

Diospyros virginiana

Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)

 

0162990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

 

0163010

 

Αβοκάντο

Persea americana

 

 

0163020

 

Μπανάνες

Musa paradisica

Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα

 

0163030

 

Μάνγκο

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Καρποί παπαίας

Carica papaya

 

 

0163050

 

Ρόδι

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλα φυτά μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae

 

0163070

 

Γκουάβα (4)

Psidium guajava

Κόκκινη πιταχάγια ή dragon fruit (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ανανάς

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Αρτόκαρπος (4)

Artocarpus altilis

Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)

 

0163100

 

Δούριο (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

0210000

i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών (εάν υπάρχουν) και του προσκολλώμενου χώματος με ξέπλυμα ή βούρτσισμα

0211000

α)

Γεώμηλα

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

 

0212010

 

Ταπιόκα (cassava)

Manihot esculenta

Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta ποικ. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium)

 

0212020

 

Γλυκοπατάτες

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

Dioscorea sp.

Pachyrhizus erosus ssp. (yam bean, Mexican yam bean)

 

0212040

 

Αραρούτη (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Άλλα (3)  (4)

 

 

 

0213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

0213010

 

Κοκκινογούλια

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Καρότα

Daucus carota

 

 

0213030

 

Ραπανοσέλινα

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Αγριοραπάνια

Armoracia rusticana

Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea)

 

0213050

 

Κόνδυλοι ηλίανθου

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Παστινάκη

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Ρίζες μαϊντανού

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ραπάνια

Raphanus sativus ποικ. sativus

Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Λαγόχορτα

Tragopogon porrifolius

Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus)

 

0213100

 

Γουλιά (είδος κράμβης)

Brassica napus ποικ. napobrassica

 

 

0213110

 

Γογγύλια

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0220000

ii)

Βολβώδη λαχανικά

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του εύκολα αποκολλούμενου φλοιού και του χώματος (όταν είναι ξηρό) ή των ριζών και του χώματος (όταν είναι νωπό)

0220010

 

Σκόρδα

Allium sativum

 

 

0220020

 

Κρεμμύδια

Allium cepa

Μικρά άσπρα κρεμμυδάκια για τουρσί

 

0220030

 

Ασκαλώνια

Allium ascalonicum (Allium cepa ποικ. aggregatum)

 

 

0220040

 

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

Allium cepa

Βολβίνα (σκορδόχορτο, Allium fistulosum) και παρεμφερείς ποικιλίες

 

0220990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0230000

iii)

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών (στην περίπτωση του γλυκού καλαμποκιού χωρίς τον φλοιό του)

0231000

α)

Σολανώδη

 

 

 

 

0231010

 

Ντομάτες

Lycopersicum esculentum

Ντοματάκια cherry, ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium Chinense)

 

0231020

 

Πιπεριές

Capsicum annuum, ποικ. grossum και ποικ. longum

Καυτερές πιπεριές (τσίλι)

 

0231030

 

Μελιτζάνες

Solanum melongena

Πεπίνο (Solanum muricatum)

 

0231040

 

Μπάμιες

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

0232010

 

Αγγούρια

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Αγγουράκια

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Κολοκυθάκια

Cucurbita pepo ποικ. melopepo

Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow)

 

0232990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

0233010

 

Πεπόνια

Cucumis melo

Kiwano (Cucumis metuliferus)

 

0233020

 

Κολοκύθες

Cucurbita maxima

Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo

 

0233030

 

Καρπούζια

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

 

Zea mays var. sacharata

 

Οι κόκκοι συν το στάχυ χωρίς τον εξωτερικό φλοιό

0239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

0240000

iv)

Κράμβες

 

 

 

 

0241000

α)

Ανθοκράμβες

 

 

 

Μόνον οι ταξιανθίες

0241010

 

Μπρόκολα

Brassica oleracea

Ποικιλίες Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab

 

0241020

 

Κουνουπίδι

Brassica oleracea ποικ. botrytis

 

 

0241990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

Ολόκληρο το φυτό ύστερα από την αφαίρεση των ριζών και των σάπιων φύλλων

0242010

 

Λαχανάκια Βρυξελλών

Brassica oleracea ποικ. gemmifera

 

Μόνον τα λαχανάκια καθεαυτά

0242020

 

Λάχανα

Brassica oleracea convar capitata

Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο

 

0242990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

Ολόκληρο το φυτό ύστερα από την αφαίρεση των ριζών και των σάπιων φύλλων

0243010

 

Κινέζικο λάχανο

Brassica rapa subspecies pekinensis group

Ινδική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis)

 

0243020

 

Μη κεφαλωτές κράμβες

Brassica oleracea convar. Acephalea

Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., ποικ. Αcephala υποποικ. viridis

 

0243990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0244000

δ)

Γογγυλοκράμβη

 

Brassica oleracea convar. acephala, ποικ. gongylodes

 

Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των ριζών, των κορυφών και του προσκολλώμενου χώματος (εάν υπάρχουν)

0250000

v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των ριζών, των σάπιων εξωτερικών φύλλων και του χώματος (εάν υπάρχουν)

0251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

 

 

 

 

0251010

 

Λυκοτρίβολο

Valerianella locusta

Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa

 

0251020

 

Μαρούλι

Lactuca sativa

Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)

 

0251030

 

Σκαρόλα (πικρίδα)

Cichorium endiva

Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf»

 

0251040

 

Κάρδαμο (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Γαιοκάρδαμο (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Ρόκα (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Άγρια ρόκα

 

0251070

 

Κόκκινο σινάπι (4)

Brassica juncea ποικ. rugosa

 

 

0251080

 

Φύλλα και φύτρα των ειδών Brassica spp. (4) συμπεριλαμβανομένων των πράσινων φύλλων της ρέβας

Brassica spp.

Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου)

 

0251990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

 

 

 

0252010

 

Σπανάκι

Spinacia oleracea

Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, φύλλα αμάρανθου

 

0252020

 

Αντράκλα, γλυστρίδα (4)

Portulaca oleracea

Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola σόδα)

 

0252030

 

Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (σέσκουλα)

Beta vulgaris

Φύλλα παντζαριού

 

0252990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0253000

γ)

Αμπελόφυλλα (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

δ)

Νεροκάρδαμο

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

 

Cichorium intybus ποικ. Foliosum

 

 

0256000

στ)

Αρωματικά φυτά

 

 

 

 

0256010

 

Φραγκομαϊντανός

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Σχοινόπρασο

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Φύλλα σέλινου

Apium graveolens var. seccalinum

Φύλλα του μάραθου, του κορίανδρου, του άνηθου, του κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα είδη της οικογένειας Apiacea

 

0256040

 

Μαϊντανός

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Φασκόμηλο (4)

Φασκομηλιά (Salvia officinalis)

Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.)

 

0256060

 

Δενδρολίβανο (4)

Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis)

 

 

0256070

 

Θυμάρι (4)

Thymus spp.

Ματζουράνα, ρίγανη

 

0256080

 

Βασιλικός (4)

Ocimum basilicum

Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα

 

0256090

 

Φύλλα δάφνης (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Εστραγκόν (4)

Artemisia dracunculus

Ύσσωπος

 

0256990

 

Άλλα (3)

 

Βρώσιμα άνθη

 

0260000

vi)

Ψυχανθή (νωπά)

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν

0260010

 

Φασόλια (με το λοβό)

Phaseolus vulgaris,

Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis)

 

0260020

 

Φασόλια (χωρίς λοβό)

Phaseolus vulgaris

Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες

 

0260030

 

Μπιζέλια (με το λοβό)

Pisum sativum

Γλυκομπίζελα

 

0260040

 

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

Pisum sativum

Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι

 

0260050

 

Φακές (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0270000

vii)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των σάπιων ιστών, του χώματος και των ριζών

0270010

 

Σπαράγγια

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Άγριες αγγινάρες

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Σέλινο

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Μάραθο

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Αγκινάρες

Cynara scolymus

 

Ολόκληρη η κεφαλή, συμπεριλαμβανομένης της βάσης

0270060

 

Πράσα

Allium porrum

 

 

0270070

 

Ραβέντι

Rheum × hybridum

 

Στελέχη ύστερα από την αφαίρεση των ριζών και των φύλλων

0270080

 

Φύτρα μπαμπού (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Καρδιές φοινίκων (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0280000

viii)

Μανιτάρια

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του χώματος ή του καλλιεργητικού υποστρώματος

0280010

 

Καλλιεργημένα

 

Κοινό μανιτάρι (4) πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentintus edodes) (4)

 

0280020

 

Άγρια (4)

 

Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis)

 

0280990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0290000

ix)

Φύκια  (4)

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των σάπιων φύλλων

0300000

3.

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

 

 

 

Αποξηραμένοι σπόροι

0300010

 

Φασόλια

Phaseolus vulgaris

Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata

 

0300020

 

Φακές

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Μπιζέλια

Pisum sativum

Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus)

 

0300040

 

Λούπινα (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του κελύφους, του πυρήνα και του φλοιού όταν είναι δυνατόν

0401000

i)

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

0401010

 

Λιναρόσπορος

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Αραχίδες

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Σπόροι παπαρούνας

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Σπόροι σουσαμιού

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Σπόροι ηλίανθου

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Σπόροι ελαιοκράμβης

Brassica napus

Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού

 

0401070

 

Σόγια

Glycine max

 

 

0401080

 

Σπόροι σιναπιού

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Βαμβακόσπορος

Gossypium spp.

 

με τις ίνες

0401100

 

Σπόροι κολοκύθας (4)

Cucurbita pepo ποικ. oleifera

Άλλοι σπόροι κολοκυνθοειδών

 

0401110

 

Ατρακτυλίδα (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Βόραγο (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Ψευδολινάρι (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Κανναβόσπορος (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0402000

ii)

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

 

0402010

 

Ελιές για παραγωγή ελαίου (4)

Olea europaea

 

Ολόκληροι οι καρποί ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών (εάν υπάρχουν) και του χώματος (εάν υπάρχει)

0402020

 

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Καρποί ελαιούχων φοινίκων (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Καπόκ (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0500000

5.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν

0500010

 

Κριθάρι

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Μαύρο σιτάρι

Fagopyrum esculentum

Αμάρανθος, κινόα

 

0500030

 

Αραβόσιτος

Zea mays

 

 

0500040

 

Κεχρί (4)

Panicum spp.

Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή (teff)

 

0500050

 

Βρόμη

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ρύζι

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Σίκαλη

Secale cereale

 

 

050080

 

Σόργο (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Σίτος

Triticum Aestivum, T. durum

Όλυρα, τριτικάλ

 

0500990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0600000

6.

ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ

 

 

 

 

0610000

i)

Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis)

Τσάι

Camellia sinensis

 

Ολόκληρο το προϊόν

0620000

ii)

Κόκκοι καφέ  (4)

 

 

 

Πράσινοι κόκκοι

0630000

iii)

Αφεψήματα βοτάνων  (4) (αποξηραμένα)

 

 

 

 

0631000

α)

Άνθη

 

 

 

Ολόκληρα τα άνθη ύστερα από την αφαίρεση των μίσχων και των σάπιων φύλλων

0631010

 

Άνθη χαμομηλιού

Matricaria recutita

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Άνθη ιβίσκου

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Ροδοπέταλα

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Άνθη γιασεμιού

Jasminum officinale

Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Τίλιο

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0632000

β)

Φύλλα

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των ριζών και των σάπιων φύλλων

0632010

 

Φύλλα φράουλας

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Φύλλα του φυτού Rooibos

Aspalathus spec.

Φύλλα Ginkgo

 

0632030

 

Ματέ

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0633000

γ)

Ρίζες

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών και του προσκολλώμενου χώματος με ξέπλυμα ή βούρτσισμα

0633010

 

Ρίζα βαλεριάνας

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ρίζα τζίνσενγκ

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0639000

δ)

Άλλα αφεψήματα βοτάνων

 

 

 

 

0640000

iv)

Κόκκοι κακάο  (4) (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)

 

Theobroma cacao

 

Κόκκοι ύστερα από την αφαίρεση του κελύφους

0650000

v)

Χαρούπια  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών ή της στεφάνης

0700000

7.

ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

 

Humulus lupulus

 

Αποξηραμένοι κώνοι

0800000

8.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (4)

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν, αποξηραμένο

0810000

i)

Σπόροι

 

 

 

 

0810010

 

Γλυκάνισο

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Μαυροκούκκι

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Σπόροι σέλινου

Apium graveolens

Σπόροι του είδους Levisticum officinale

 

0810040

 

Σπόροι κορίανδρου

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Σπόροι κύμινου

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Σπόροι άνηθου

Anathum graveolens

 

 

0810070

 

Σπόροι μάραθου

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Μοσχοσίταρο

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

Μοσχοκάρυδα

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0820000

ii)

Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

 

 

 

 

0820010

 

Μπαχάρι

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Πιπέρι του Σετσουάν

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Κύμινο

Carum carvi

 

 

0820050

 

Καρδάμωμο

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Καρποί αρκεύθου

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Μαύρο και άσπρο πιπέρι

Piper nigrum

Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι

 

0820130

 

Καρποί βανίλιας

Vanilla fragans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0830000

iii)

Φλοιός

 

 

 

 

0830010

 

Καννέλα

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Κασσία

 

0830990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0840000

iv)

Ρίζες ή ριζώματα

 

 

 

 

0840010

 

Γλυκόριζα

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Κουρκουμάς

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Αγριοραπάνια

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0850000

v)

Οφθαλμοί ανθέων

 

 

 

 

0850010

 

Γαρύφαλλα

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Κάπαρη

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0860000

vi)

Στίγμα ανθέων

 

 

 

 

0860010

 

Κρόκος (ζαφορά)

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0870000

vii)

Επίσπερμο

 

 

 

 

0870010

 

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Άλλα (3)

 

 

 

0900000

9.

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ (4)

 

 

 

 

0900010

 

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

Beta vulgaris

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των κορυφών και του προσκολλώμενου χώματος με ξέπλυμα ή βούρτσισμα

0900020

 

Σακχαροκάλαμο

Saccharum officinarum

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των σάπιων ιστών, του χώματος και των ριζών

0900030

 

Ρίζες κιχωρίου (4)

Cichorium intybus

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των κορυφών και του προσκολλώμενου χώματος με ξέπλυμα ή βούρτσισμα

0900990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1000000

10.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

 

 

 

1010000

i)

Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη, νωπά, παγωμένα ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο· άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ή μόνον το κλάσμα λίπους (5)

1011000

α)

Χοίροι

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Κρέας

 

 

 

1011020

 

Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη

 

 

 

1011030

 

Ήπαρ

 

 

 

1011040

 

Νεφροί

 

 

 

1011050

 

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

1011990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1012000

β)

Βοοειδή

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Κρέας

 

 

 

1012020

 

Λιπώδης ιστός

 

 

 

1012030

 

Ήπαρ

 

 

 

1012040

 

Νεφροί

 

 

 

1012050

 

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

1012990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1013000

γ)

Πρόβατα

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Κρέας

 

 

 

1013020

 

Λιπώδης ιστός

 

 

 

1013030

 

Ήπαρ

 

 

 

1013040

 

Νεφροί

 

 

 

1013050

 

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

1013990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1014000

δ)

Αίγες

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Κρέας

 

 

 

1014020

 

Λιπώδης ιστός

 

 

 

1014030

 

Ήπαρ

 

 

 

1014040

 

Νεφροί

 

 

 

1014050

 

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

1014990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1015000

ε)

Άλογα, όνοι, ημίονοι

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Κρέας

 

 

 

1015020

 

Λιπώδης ιστός

 

 

 

1015030

 

Ήπαρ

 

 

 

1015040

 

Νεφροί

 

 

 

1015050

 

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

1015990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1016000

στ)

Πουλερικά – κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες –στρουθοκάμηλοι, περιστέρια

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Κρέας

 

 

 

1016020

 

Λιπώδης ιστός

 

 

 

1016030

 

Ήπαρ

 

 

 

1016040

 

Νεφροί

 

 

 

1016050

 

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

1016990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1017000

ζ)

Άλλα εκτρεφόμενα ζώα

 

 

Λαγός, καγκουρό, κυνήγι

 

1017010

 

Κρέας

 

 

 

1017020

 

Λιπώδης ιστός

 

 

 

1017030

 

Ήπαρ

 

 

 

1017040

 

Νεφροί

 

 

 

1017050

 

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

1017990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1020000

ii)

Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ή μόνον το κλάσμα λίπους (6)

1020010

 

Βοοειδή

 

 

 

1020020

 

Πρόβατα

 

 

 

1020030

 

Αίγες

 

 

 

1020040

 

Άλογα

 

 

 

1020990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1030000

iii)

Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα· αυγά χωρίς κέλυφος και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας

 

 

 

Ολόκληρο το προϊόν ή μόνον το κλάσμα λίπους (7)

1030010

 

Κοτόπουλα

 

 

 

1030020

 

Πάπιες

 

 

 

1030030

 

Χήνες

 

 

 

1030040

 

Ορτύκια

 

 

 

1030990

 

Άλλα (3)

 

 

 

1040000

iv)

Μέλι

 

Apis melifera, Melipona spec.

Βασιλικός πολτός, γύρη

 

1050000

v)

Αμφίβια και ερπετά

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι

 

1060000

vi)

Σαλιγκάρια

 

Helix spec.

 

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του κελύφους

1070000

vii)

Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων

 

 

 

 

1100000

11.

ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8)

 

 

 

 

1200000

12.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (8)

 

 

 

 


(1)  Ο κωδικός αριθμός καθιερώνεται με το παρόν παράρτημα και αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια ταξινόμηση στο πλαίσιο του παρόντος και άλλων συναφών παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)  Όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, αναφέρεται η επιστημονική ονομασία των ειδών που απαριθμούνται στη στήλη «Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ». Ακολουθείται όσο το δυνατόν περισσότερο το διεθνές σύστημα ονοματολογίας.

(3)  Η λέξη «Άλλα» καλύπτει οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους υπόλοιπους κωδικούς της στήλης «Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων».

(4)  Τα ΑΟΚ στα παραρτήματα II και III ισχύουν μόνον για το προϊόν αυτό όταν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Για τα τμήματα του προϊόντος που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συστατικά ζωοτροφών θα ισχύσουν ξεχωριστά ΑΟΚ.

(5)  Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι υδατοδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log Pow) είναι μικρότερος από 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg κρέατος (συμπεριλαμβανομένου του λίπους), παρασκευάσματος κρέατος, εντοσθίων και ζωικών λιπών. Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι λιποδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log Pow) είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg λίπους που περιέχεται στο κρέας, στα παρασκευάσματα κρέατος, στα εντόσθια και στα ζωικά λίπη. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα με περιεκτικότητα σε λίπη ίση ή μικρότερη του 10 % κατά βάρος, το κατάλοιπο αναφέρεται στο συνολικό βάρος του αποστεωμένου τροφίμου. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο είναι το ένα δέκατο της τιμής που αναφέρεται στη λιπαρή ουσία. Αλλά δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 0,01 mg/kg. Η τελευταία περίπτωση δεν ισχύει όταν το ΑΟΚ τοποθετείται στο όριο προσδιορισμού (LOD).

(6)  Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι υδατοδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log Pow) είναι μικρότερος από 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg γάλακτος και προϊόντων γάλακτος. Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι λιποδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log Pow) είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg αγελαδινού γάλακτος και πλήρους αγελαδινού γάλακτος. Για τον καθορισμό των καταλοίπων στο νωπό αγελαδινό γάλα και στο πλήρες αγελαδινό γάλα, πρέπει να ληφθεί ως βάση η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 4 % κατά βάρος. Τα κατάλοιπα για το νωπό γάλα και το πλήρες γάλα άλλης ζωικής προέλευσης εκφράζονται με βάση την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες. Για τα άλλα απαριθμούμενα τρόφιμα με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μικρότερη του 2 % κατά βάρος, το ανώτατο όριο ορίζεται στο ήμισυ εκείνου που έχει καθοριστεί για το νωπό γάλα και το πλήρες γάλα, ενώ για τα τρόφιμα με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 2 % ή περισσότερο κατά βάρος, το ανώτατο όριο εκφράζεται ως mg/kg λίπους. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο είναι 25 φορές εκείνο που έχει καθοριστεί για το νωπό γάλα και το πλήρες γάλα. Η τελευταία περίπτωση δεν ισχύει όταν το ΑΟΚ τοποθετείται στο όριο προσδιορισμού (LOD).

(7)  Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι υδατοδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log Pow) είναι μικρότερος από 3] το ΑΟΚ εκφράζεται ως mg/kg ξεφλουδισμένων νωπών αυγών, για τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγών. Όταν το φυτοφάρμακο ή/και οι μεταβολίτες (που περιλαμβάνονται στον ορισμό του καταλοίπου) είναι λιποδιαλυτό [ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού (log Pow) είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 3] το ΑΟΚ εκφράζεται επίσης ως mg/kg ξεφλουδισμένων νωπών αυγών, για τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγών. Ωστόσο, για τα αυγά και τα προϊόντα αυγών με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μεγαλύτερη από 10 %, το ανώτατο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρής ουσίας. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο είναι 10 φορές υψηλότερο από το ανώτατο όριο για τα φρέσκα αυγά. Η τελευταία περίπτωση δεν ισχύει όταν το ΑΟΚ τοποθετείται στο όριο προσδιορισμού (LOD).

(8)  Δεν εφαρμόζονται ΑΟΚ μέχρι να προσδιοριστούν και να καταχωριστούν σε κατάλογο τα μεμονωμένα προϊόντα.»


9.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/40


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 9 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


9.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/42


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 602/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για το τρίτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 446/2010

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο ι) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 446/2010 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πώληση βουτύρου σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση (3).

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, πρέπει να καθορισθεί από την Επιτροπή ελάχιστη τιμή πώλησης ή να αποφασισθεί να μην καθορισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2009.

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί για το τρίτο επιμέρους διαγωνισμό, πρέπει να καθορισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης.

(4)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά το τρίτο επιμέρους διαγωνισμό για την πώληση βουτύρου σε σκόνη στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 446/2010, για τον οποίο η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 6 Ιουλίου 2010, η ελάχιστη τιμή πώλησης βουτύρου ορίζεται στα 361,00 EUR/100 κιλά.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 126 της 22.5.2010, σ. 17.

(3)  ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1.


9.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/43


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 603/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2010

σχετικά με τον μη καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον τρίτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο ι), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πώληση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση (3).

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, πρέπει να καθορισθεί από την Επιτροπή ελάχιστη τιμή πώλησης ή να αποφασισθεί να μην καθορισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 46 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009.

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί για τον τρίτο επιμέρους διαγωνισμό, δεν πρέπει να καθορισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης.

(4)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά τον τρίτο επιμέρους διαγωνισμό για την πώληση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010, για τον οποίο η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 6 Ιουλίου 2010, δεν καθορίζεται ελάχιστη τιμή πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 126 της 22.5.2010, σ. 19.

(3)  ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1.


9.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/44


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2009/10 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 592/2010 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 9 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 253 της 25.9.2009, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 170 της 6.7.2010, σ. 33.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από την 9η Ιουλίου 2010

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

9.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/46


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουλίου 2010

για την τροποποίηση της απόφασης 2008/840/ΕΚ σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του Anoplophora chinensis (Forster)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 4546]

(2010/380/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2008/840/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Anoplophora chinensis (Forster) (2) απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora chinensis (Forster).

(2)

Από την αποστολή που πραγματοποίησε η Επιτροπή στην Κίνα, από τις 9 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2009, προέκυψε ότι η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται από την απόφαση 2008/840/ΕΚ δεν ήταν απόλυτα ικανοποιητική όσον αφορά την παραγωγή και την εποπτεία των φυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, στο εξής «συγκεκριμένα φυτά».

(3)

Η Επιτροπή επικοινώνησε με την Κίνα στις 3 Ιουλίου 2009 και εξήγησε τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την εν λόγω αποστολή.

(4)

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, η Κίνα παρουσίασε σειρά μέτρων τα οποία θα βελτίωναν τον έλεγχο του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster) όσον αφορά την παραγωγή συγκεκριμένων φυτών τα οποία προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση. Ειδικότερα, η Κίνα διενήργησε διαδικασία καταχώρισης των τόπων παραγωγής των φυτών που προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση. Περιόρισε τον αριθμό των τόπων παραγωγής από τους οποίους επιτρέπεται η εξαγωγή συγκεκριμένων φυτών στην Ένωση στους τόπους παραγωγής που καταχωρίστηκαν από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι Β) σημείο 1) στοιχείο β) της απόφασης 2008/840/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε. Η καταχώριση αυτή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή την ίδια ημέρα. Επιπλέον, η Κίνα ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων για την περίπτωση εντοπισμού του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster) σε κάποιον από τους καταχωρισμένους τόπους παραγωγής, μεταξύ των οποίων και την αφαίρεση του συγκεκριμένου τόπου παραγωγής από το μητρώο καταχώρισης υπό ορισμένες συνθήκες. Η Επιτροπή κοινοποίησε στα κράτη μέλη τις πληροφορίες που έλαβε από την Κίνα.

(5)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή ενημέρωσε την Κίνα σχετικά με την προσδοκία της ο εντοπισμός του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster) να οδηγεί σε αυτόματη αφαίρεση του συγκεκριμένου τόπου παραγωγής από το μητρώο.

(6)

Έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2010 δεν είχαν αναφερθεί άλλα ευρήματα όσον αφορά τα συγκεκριμένα φυτά εισαγωγής Κίνας. Ωστόσο, οι Κάτω Χώρες ανέφεραν, την 1η και την 3η Μαρτίου 2010, ότι εντόπισαν τον οργανισμό Anoplophora chinensis (Forster) σε συγκεκριμένα φυτά καταγωγής από δύο τόπους παραγωγής που περιλαμβάνονται στο μητρώο.

(7)

Στις 25 Μαρτίου 2010, η Κίνα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι επρόκειτο να επικαιροποιήσει το μητρώο που είχε κοινοποιήσει στην Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, μεταξύ άλλων, αφαιρώντας αμέσως από το μητρώο αυτό τους δύο προαναφερθέντες τόπους παραγωγής και να διαβιβάσει την επικαιροποιημένη έκδοση του μητρώου στην Επιτροπή.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2008/840/ΕΚ όσον αφορά τις εισαγωγές συγκεκριμένων φυτών από την Κίνα είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις αυτές.

(9)

Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα φυτά εισαγωγής Κίνας στα οποία εντοπίστηκε ο οργανισμός αυτός είναι του είδους Acer spp., κρίνεται σκόπιμο να απαγορευτεί η εισαγωγή τους για δύο χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής του εντόμου.

(10)

Εκτός από τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τις εισαγωγές συγκεκριμένων φυτών από τρίτες χώρες στις οποίες έχει εμφανιστεί ο Anoplophora chinensis (Forster), τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής Κίνας επιτρέπεται να εισάγονται μόνο εάν προέρχονται από τόπο παραγωγής ο οποίος περιλαμβάνεται στο μητρώο τόπων παραγωγής της Κίνας που έχει καταρτιστεί από την κινεζική εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται από την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε επικαιροποίηση του μητρώου αυτού από τις κινεζικές αρχές. Στην περίπτωση που οι κινεζικές αρχές αφαιρούν έναν τόπο παραγωγής από το μητρώο, τα συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργούνται στον εν λόγω τόπο παραγωγής δεν πρέπει να εισάγονται στην Ένωση για δύο χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με την επικαιροποίηση αυτή.

(11)

Εάν η Επιτροπή έχει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ένας τόπος παραγωγής που περιλαμβάνεται στο μητρώο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρος Ι Β) σημείο 1) στοιχείο β) της απόφασης 2008/840/ΕΚ ή σχετικά με τον εντοπισμό του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster) σε συγκεκριμένα φυτά τα οποία εισήχθησαν από τέτοιου είδους τόπο παραγωγής, κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα κράτη μέλη. Μετά την κοινοποίηση αυτή απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση των συγκεκριμένων φυτών από τον εν λόγω τόπο παραγωγής για δύο χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη σχετικά με τη μη συμμόρφωση, ανεξάρτητα από τις ενέργειες της Κίνας για την επικαιροποίηση του μητρώου.

(12)

Είναι αναγκαίο ένας τόπος παραγωγής ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς σε τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι μέρος Ι σημείο 1) στοιχείο α) της απόφασης 2008/840/ΕΚ ως έχει, να καταχωρίζεται και να εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της εν λόγω χώρας.

(13)

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσφατων επιθεωρήσεων των συγκεκριμένων φυτών, που πραγματοποιούνται στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού, σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι σημείο 2) της απόφασης 2008/840/ΕΚ ως έχει, είναι επίσης αναγκαίο να αποτελεί μέρος της επιθεώρησης στις τρίτες χώρες η δειγματοληψία καταστροφής αμέσως πριν από την εξαγωγή και την επιθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν.

(14)

Συνεπώς, η απόφαση 2008/840/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Το άρθρο 2 της απόφασης 2008/840/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Εισαγωγή των συγκεκριμένων φυτών από τρίτες χώρες εκτός της Κίνας

Όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster), εκτός από την Κίνα, τα συγκεκριμένα φυτά επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

εάν πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Ι Α) σημείο 1)·

β)

με την επιφύλαξη του άρθρου 13α παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, εάν αμέσως μετά την είσοδο στην Ένωση επιθεωρούνται από το αρμόδιο επίσημο όργανο σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι Α) σημείο 2) της παρούσας απόφασης για την παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) και δεν εντοπίζονται ενδείξεις του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 2α

Εισαγωγή των συγκεκριμένων φυτών από την Κίνα

1.1.   Όσον αφορά τις εισαγωγές από την Κίνα, τα συγκεκριμένα φυτά επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

εάν πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Ι Β) σημείο 1)·

β)

με την επιφύλαξη του άρθρου 13α παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, εάν αμέσως μετά την είσοδο στην Ένωση επιθεωρούνται από το αρμόδιο επίσημο όργανο σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι Β) σημείο 2) της παρούσας απόφασης για την παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) και δεν εντοπίζονται ενδείξεις του εν λόγω οργανισμού·

γ)

εάν ο τόπος παραγωγής των εν λόγω φυτών:

i)

προσδιορίζεται από αποκλειστικό αριθμό μητρώου καταχώρισης ο οποίος έχει αποδοθεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της Κίνας,

ii)

περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του μητρώου που έχει κοινοποιήσει η Επιτροπή στα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3,

iii)

δεν έχει, κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη λόγω της αφαίρεσής του από το μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 3, και

iv)

δεν έχει, κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ή την παράγραφο 5.

2.   Ωστόσο, τα φυτά του είδους Acer spp. δεν επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση έως την 30ή Απριλίου 2012.

Από την 1η Μαΐου 2012, στα φυτά του είδους Acer spp. εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

3.   Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη το μητρώο των τόπων παραγωγής στην Κίνα που έχει καταρτίσει η εθνική της υπηρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι Β) σημείο 1) στοιχείο β).

Εάν η εν λόγω υπηρεσία επικαιροποιήσει το μητρώο αφαιρώντας έναν τόπο παραγωγής είτε επειδή η ίδια η υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο τόπος παραγωγής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρος Ι Β) σημείο 1) στοιχείο β) είτε επειδή η Επιτροπή ενημέρωσε την Κίνα σχετικά με τον εντοπισμό του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster) σε συγκεκριμένα φυτά τα οποία εισήχθησαν από έναν από αυτούς τους τόπους παραγωγής και η Κίνα διαβιβάσει στην Επιτροπή επικαιροποιημένη έκδοση του μητρώου, η Επιτροπή κοινοποιεί την επικαιροποιημένη έκδοση του μητρώου στα κράτη μέλη μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο.

Εάν η εν λόγω υπηρεσία επικαιροποιήσει το μητρώο συμπεριλαμβάνοντας έναν τόπο παραγωγής επειδή διαπίστωσε ότι ο τόπος παραγωγής αυτός πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι τμήμα Ι Β) σημείο 1) στοιχείο β) και η Κίνα διαβιβάσει επικαιροποιημένη έκδοση του μητρώου στην Επιτροπή καθώς και τις αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες, η Επιτροπή κοινοποιεί την επικαιροποιημένη αυτή έκδοση και, εάν χρειάζεται, τις επεξηγηματικές πληροφορίες στα κράτη μέλη μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο.

Μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο Διαδίκτυο, η Επιτροπή διαθέτει στο κοινό το μητρώο και τις επικαιροποιημένες εκδόσεις του.

4.   Εάν κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης σε καταχωρισμένο τόπο παραγωγής, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος Ι Β) σημείο 1) στοιχείο β) σημεία ii), iii) και iv), η κινεζική υπηρεσία φυτοπροστασίας διαπιστώσει την παρουσία του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster) και η Επιτροπή ενημερωθεί από την Κίνα σχετικά με τη διαπίστωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο.

Μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο, η Επιτροπή ενημερώνει επίσης σχετικά το κοινό.

5.   Εάν η Επιτροπή έχει στοιχεία από πηγές άλλες από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 σύμφωνα με τα οποία ένας τόπος παραγωγής που περιλαμβάνεται στο μητρώο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρος Ι Β) σημείο 1) στοιχείο β) ή σχετικά με τον εντοπισμό του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster) σε συγκεκριμένα φυτά τα οποία εισήχθησαν από τέτοιου είδους τόπο παραγωγής, κοινοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν τον εν λόγω τόπο παραγωγής στα κράτη μέλη μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο.

Μέσω των ενημερωτικών σελίδων που βρίσκονται στο διαδίκτυο, η Επιτροπή ενημερώνει επίσης σχετικά το κοινό.».

2.   Το παράρτημα I της απόφασης 2008/840/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 36.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι μέρος Ι της απόφασης 2008/840/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ι.   Ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή

Α —   Εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός της Κίνας

1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α(9, 16, 18) και στο παράρτημα IV μέρος A (I) (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτων χωρών, εκτός της Κίνας, στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας το οποίο αναφέρει στη στήλη “Συμπληρωματική δήλωση” ότι:

α)

καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους τα φυτά βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής και βρίσκεται σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς η οποία έχει προσδιοριστεί από την ίδια υπηρεσία σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο “τόπος καταγωγής”· ή

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν, για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από την εξαγωγή, σε τόπο παραγωγής που έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένος από τον οργανισμό Anoplophora chinensis (Forster) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα:

i)

ο οποίος είναι καταχωρισμένος και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας στη χώρα καταγωγής, και

ii)

ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις του οργανισμού, και

iii)

στον οποίο τα φυτά καλλιεργούνται σε χώρο:

με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του Anoplophora chinensis (Forster), ή

στον οποίο εφαρμόζονται οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες και ο οποίος περιβάλλεται από ζώνη απομόνωσης με ακτίνα τουλάχιστον δύο χλμ. όπου διενεργούνται ετησίως σε κατάλληλες χρονικές περιόδους επίσημες έρευνες για την παρουσία ή για ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster). Στην περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων του Anoplophora chinensis (Forster), πρέπει να λαμβάνονται αμέσως μέτρα εξάλειψης για την αποκατάσταση της ζώνης απομόνωσης ως απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς, και

iv)

στον οποίο, αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη διεξοδική επιθεώρηση για την παρουσία Anoplophora chinensis (Forster), ιδίως όσον αφορά τις ρίζες και τους μίσχους των φυτών. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει στοχοθετημένη δειγματοληψία καταστροφής. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τόσο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %.

2.

Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται σύμφωνα με το σημείο 1) υποβάλλονται σε διεξοδική επιθεώρηση στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/103/ΕΚ (1) της Επιτροπής. Οι μέθοδοι επιθεώρησης που εφαρμόζονται διασφαλίζουν την ανίχνευση οποιασδήποτε ένδειξης του Anoplophora chinensis (Forster), ιδίως στις ρίζες και τους μίσχους των φυτών. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει στοχοθετημένη δειγματοληψία καταστροφής. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τόσο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %.

Β —   Εισαγωγές από την Κίνα

1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α(9,16,18) και το παράρτημα IV μέρος A(I) (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής Κίνας συνοδεύονται από πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο αναφέρει στη στήλη “Συμπληρωματική δήλωση”:

α)

ότι τα φυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της Κίνας και βρίσκεται σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς η οποία έχει προσδιοριστεί από την ίδια υπηρεσία σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο “τόπος καταγωγής”· ή

β)

ότι τα φυτά καλλιεργήθηκαν, για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από την εξαγωγή, σε τόπο παραγωγής που έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένος από τον οργανισμό Anoplophora chinensis (Forster) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα:

i)

ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας, και

ii)

ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις του οργανισμού, και

iii)

στον οποίο τα φυτά καλλιεργούνται σε χώρο:

με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του Anoplophora chinensis (Forster), ή

στον οποίο εφαρμόζονται οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες και ο οποίος περιβάλλεται από ζώνη απομόνωσης με ακτίνα τουλάχιστον δύο χλμ. όπου διενεργούνται ετησίως σε κατάλληλ