ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.135.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
2 Ιουνίου 2010


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 477/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 478/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

3

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

26

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Spressa delle Giudicarie (ΠΟΠ)]

36

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 481/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο για το 2011 των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων των σχετικών με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων ( 1 )

38

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 482/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

46

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2.6.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135/1


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 477/2010/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Μαΐου 2010

σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β),

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (3) πρόβλεψε την κατάρτιση καταλόγου των χωρών ή των περιοχών αυτών απ’ όπου τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την εισαγωγή ορισμένων ζώντων ζώων και νωπού κρέατος ορισμένων ζώων.

(2)

Κατόπιν τούτου εκδόθηκε η απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών (4). Η εν λόγω απόφαση θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους για την εισαγωγή στην Ένωση ζώντων ζώων, εκτός ιπποειδών, και για την εισαγωγή νωπού κρέατος των εν λόγω ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών, αλλά εξαιρουμένων των σκευασμάτων κρέατος. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της προαναφερθείσας απόφασης καθορίζουν επίσης τους πίνακες τρίτων χωρών ή περιοχών αυτών από τις οποίες ορισμένα ζώντα ζώα και το νωπό κρέας αυτών δύνανται να εισαχθούν στην Ένωση καθώς επίσης και τα υποδείγματα των κτηνιατρικών πιστοποιητικών.

(3)

Από την ημερομηνία έγκρισης της εν λόγω απόφασης, διάφορες νέες απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία έχουν θεσπιστεί με άλλες κοινοτικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (5) και της οδηγίας 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων (6), καθώς επίσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (7), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (8), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (9), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (10).

(4)

Οι εν λόγω κοινοτικές πράξεις συγκροτούν νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στον συγκεκριμένο χώρο και η οδηγία 72/462/EOK έχει επίσης καταργηθεί με την οδηγία 2004/68/EK.

(5)

Το άρθρο 20 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ ορίζει ότι οι εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται με τις αποφάσεις που εκδίδονται όσον αφορά την εισαγωγή ζώντων ζώων, κρέατος και προϊόντων κρέατος δυνάμει της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, μεταξύ άλλων η απόφαση 79/542/EOK, παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου αντικατασταθούν από τα μέτρα που εκδίδονται δυνάμει του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

(6)

Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (11) ορίζει ότι εν αναμονή της θέσπισης των αναγκαίων διατάξεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ή της οδηγίας 2002/99/EK, οι εκτελεστικοί κανόνες που θεσπίζονται βάσει της οδηγίας 72/462/EOK συνεχίζουν να ισχύουν.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό των καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (12) περιέχει όρους κτηνιατρικής πιστοποίησης και άλλες διατάξεις που λαμβάνουν υπόψη το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και αντικαθιστούν εκείνες που καθορίζονται στην απόφαση 79/542/EOK. Από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού συνεπώς, η απόφαση 79/542/EOK δεν θα ισχύει και δεν θα εφαρμόζεται πλέον.

(8)

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας της ενωσιακής νομοθεσίας, η απόφαση 79/542/EOK θα πρέπει να καταργηθεί ρητά με έναρξη ισχύος από την εν λόγω ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 79/542/EOK καταργείται από τις 9 Απριλίου 2010.

Οι αναφορές στην καταργούμενη απόφαση ερμηνεύονται ως αναφορές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 206/2010.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 19 Μαΐου 2010.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Γνώμη της 16ης Δεκεμβρίου 2009 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010.

(3)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.

(4)  ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15.

(5)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(6)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 321.

(7)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(9)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(10)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33.

(12)  ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.6.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 478/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2010

για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 7,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Έναρξη

(1)

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2) («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας»), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»), Δημοκρατίας της Κορέας («Κορέα») και Ταϊβάν («οι ενδιαφερόμενες χώρες»).

(2)

Η διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 27 Ιουλίου 2009 από την CIRFS – European Man-made Fibres Association (Ευρωπαϊκή ένωση κατασκευαστών τεχνητών και συνθετικών ινών) («ο καταγγέλλων») εξ ονόματος παραγωγών που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάνω από το 60 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες. Η καταγγελία περιλαμβάνει εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ για το εν λόγω προϊόν και ως προς τη σημαντική ζημία που προέκυψε από την πρακτική αυτή, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη έρευνας.

1.2.   Μέρη που αφορά η διαδικασία

(3)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως τους καταγγέλλοντες παραγωγούς της Ένωσης, άλλους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, τους παραγωγούς-εξαγωγείς, τους εισαγωγείς, τους χρήστες, άλλα μέρη που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώς και τους αντιπροσώπους της ΛΔΚ, της Κορέας και της Ταϊβάν σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν στην ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας.

(4)

Ο καταγγέλλων, άλλοι παραγωγοί της Ένωσης, οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ, στην Κορέα και στην Ταϊβάν, οι εισαγωγείς και οι χρήστες γνωστοποίησαν τις απόψεις τους. Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που το ζήτησαν και απέδειξαν ότι υπήρχαν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να ακουστούν, χορηγήθηκε ακρόαση.

(5)

Εν όψει του εμφανώς υψηλού αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων της ΛΔΚ και της Κορέας καθώς και εισαγωγέων, στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας εξετάστηκε η πιθανότητα διενέργειας δειγματοληψίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού. Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει εάν η δειγματοληψία θα ήταν απαραίτητη και, εάν ναι, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι γνωστοί παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ και στην Κορέα και οι εισαγωγείς της Ένωσης κλήθηκαν να αναγγελθούν στην Επιτροπή και να προσκομίσουν βασικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2008 έως τις 30 Ιουνίου 2009, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας.

(6)

Όπως περιγράφεται στις κατωτέρω αιτιολογικές σκέψεις 22 έως 27, έντεκα παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ προσκόμισαν τις ζητούμενες πληροφορίες και συμφώνησαν να συμπεριληφθούν σε ένα δείγμα. Όσον αφορά την Κορέα, τέσσερις παραγωγοί-εξαγωγείς προσκόμισαν τις ζητούμενες πληροφορίες και συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

(7)

Η Επιτροπή επέλεξε, βάσει των πληροφοριών που έλαβε από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, ένα δείγμα τριών παραγωγών-εξαγωγέων στη ΛΔΚ ή ομίλων συνδεδεμένων εταιρειών που έχουν το μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών στην Ένωση. Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, καθώς και με την ένωσή τους και τις αρχές της ΛΔΚ, και επήλθε συμφωνία για την επιλογή του δείγματος.

(8)

Στην περίπτωση της Κορέας μόνο τέσσερις παραγωγοί-εξαγωγείς προσκόμισαν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διαδικασία δειγματοληψίας. Λόγω του μικρού αριθμού παραγωγών-εισαγωγέων που εκδήλωσαν επιθυμία να συνεργαστούν, αποφασίστηκε ότι δεν ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί δειγματοληπτική μέθοδος.

(9)

Για να επιτρέψει στους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ να υποβάλουν, εάν το επιθυμούσαν, αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας αγοράς («ΚΟΑ») ή για χορήγηση ατομικής μεταχείρισης («ΑΜ»), η Επιτροπή απέστειλε έντυπα αίτησης στους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ και στους παραγωγούς-εξαγωγείς που ζήτησαν αυτά τα έντυπα με σκοπό να υποβάλουν αίτηση για ατομική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(10)

Η Επιτροπή γνωστοποίησε επισήμως τα αποτελέσματα των πορισμάτων σχετικά με το ΚΟΑ στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ και στους καταγγέλλοντες. Τους δόθηκε επίσης η ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους γραπτώς και να ζητήσουν ακρόαση, εάν υπήρχαν ειδικοί λόγοι για μια τέτοια ακρόαση.

(11)

Δύο παραγωγοί-εξαγωγείς, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα επειδή δεν ανταποκρίνονταν στα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, υπέβαλαν αίτηση για ατομικό περιθώριο σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, κρίθηκε ότι μια ατομική εξέταση των ενδιαφερόμενων παραγωγών-εξαγωγέων θα είχε ως συνέπεια συμπληρωματικές επιτόπιες επισκέψεις και ειδικές αναλύσεις και θα ήταν επομένως υπερβολικά επαχθής και θα παρεμπόδιζε την έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας. Ως εκ τούτου, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι το αίτημα για ατομική εξέταση των εν λόγω παραγωγών-εξαγωγέων δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό.

(12)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια σε όλα τα γνωστά ως ενδιαφερόμενα μέρη και σε όλες τις άλλες εταιρείες που αναγγέλθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, και συγκεκριμένα σε τέσσερις παραγωγούς στην Ένωση, δέκα εισαγωγείς και 68 χρήστες.

(13)

Απαντήσεις στα ερωτηματολόγια απέστειλαν οι καταγγέλλοντες παραγωγοί της Ένωσης και ένας επιπλέον παραγωγός της Ένωσης που υποστήριξε αυτή την έρευνα, δύο μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς και 33 χρήστες.

(14)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τον προσωρινό προσδιορισμό του ντάμπινγκ, της ζημίας που προέκυψε και του συμφέροντος της Ένωσης. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

 

Παραγωγοί της Ένωσης:

Brilen SA, Barbastro, Ισπανία,

Performance Fibers, Bascharage, Λουξεμβούργο και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες Performance Fibers Longlaville, Longwy, Γαλλία· Performance Fibers GmbH, Bad Hersfeld, Γερμανία· Performance Fibers, Bobingen, Γερμανία· Performance Fibers, Guben, Γερμανία,

Polyester High Performance, Wuppertal, Γερμανία,

Sioen, Mouscron, Βέλγιο.

 

Εισαγωγείς στην Ένωση:

Protex Advanced Textiles GmbH, Rosendahl, Γερμανία.

 

Χρήστες στην Ένωση:

Autoliv Romania SA, Brasov, Ρουμανία,

Guth & Wolf GmbH, Gütersloh, Γερμανία,

Michelin, Clermont Ferrand, Γαλλία,

Mitas AS, Prague, Τσεχική Δημοκρατία.

 

Παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ:

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd, Shaoxing,

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd, Haining,

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd, Huzhou.

 

Παραγωγοί-εξαγωγείς στην Κορέα:

Hyosung Corporation, Seoul,

Kolon Industries Inc, Seoul,

KP Chemtech Corporation, Ulsan,

Samyang Corporation, Seoul.

 

Παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ταϊβάν:

Far Eastern Textiles Co., Ltd, Taipei,

Shinkong Corporation, Tapei.

 

Συνδεδεμένοι εισαγωγείς στην Ένωση:

Hyosung Luxembourg SA, Λουξεμβούργο.

 

Παραγωγοί στην ανάλογη χώρα:

Performance Fibers, Inc. και Performance Fibers Operations, Inc., Richmond, USA.

1.3.   Περίοδος της έρευνας

(15)

Η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2008 έως τις 30 Ιουνίου 2009 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των τάσεων που είχαν σχέση με την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2005 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («η εξεταζόμενη περίοδος»).

2.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.   Το υπό εξέταση προϊόν

(16)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα νήματα κάτω των 67 decitex καταγωγής ΛΔΚ, Κορέας και Ταϊβάν («το υπό εξέταση προϊόν»), που υπάγονται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ 5402 20 00.

(17)

Το υπό εξέταση προϊόν παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται σε πολλές και διάφορες εφαρμογές, όπως η ενίσχυση των ελαστικών, τα διπλόφαρδα υφάσματα, οι κυλιόμενες ταινίες, το σχοινί για ζώνη ασφαλείας, τα δίχτυα και τα γεωσυνθετικά προϊόντα.

(18)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ορισμένα μέρη ισχυρίστηκαν ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ελαστικών, δηλαδή τα νήματα με «υψηλό μέτρο ελαστικότητας και μικρό βαθμό συστολής», θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο της έρευνας. Ισχυρίστηκαν ότι τα συγκεκριμένα νήματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές σε σύγκριση με άλλα νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες.

(19)

Ωστόσο, από την έρευνα προέκυψε ότι παρ' όλο που τα νήματα με «υψηλό μέτρο ελαστικότητας και μικρό βαθμό συστολής» έχουν ορισμένα διακριτικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με άλλα νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες (π.χ. ελαστικότητα, συστολή, αντοχή εφελκυσμού και αντοχή σε καταπόνηση), οι διάφοροι τύποι του υπό εξέταση προϊόντος έχουν όλοι τα ίδια βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά. Επομένως, θεωρείται ότι αποτελούν ένα ενιαίο προϊόν.

2.2.   Ομοειδές προϊόν

(20)

Το προϊόν που εξάγεται στην Ένωση από τη ΛΔΚ, την Κορέα και την Ταϊβάν και το προϊόν που παράγεται και πωλείται στην εγχώρια αγορά της Κορέας, της Ταϊβάν και της ΛΔΚ από τον κινέζο παραγωγό-εξαγωγέα στον οποίο χορηγήθηκε ΚΟΑ, και το προϊόν που κατασκευάζεται και πωλείται στην Ένωση από τους παραγωγούς της Ένωσης διαπιστώθηκε ότι έχουν τα ίδια βασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες χρήσεις. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται προσωρινά ως ομοειδή προϊόντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

3.   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

3.1.   Δειγματοληψία εισαγωγέων

(21)

Λόγω του μεγάλου αριθμού εισαγωγέων που προσδιορίστηκαν από την καταγγελία, στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας προβλεπόταν η διενέργεια δειγματοληψίας για εισαγωγείς σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, μετά την εξέταση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν και δεδομένου του μικρού αριθμού εισαγωγέων που εκδήλωσαν την επιθυμία τους να συνεργαστούν, αποφασίστηκε ότι δεν ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί δειγματοληπτική μέθοδος.

3.2.   Δειγματοληψία για παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ

(22)

Λόγω του μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων στη ΛΔΚ, στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας για τον προσδιορισμό της πρακτικής ντάμπινγκ προβλεπόταν η διενέργεια δειγματοληψίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(23)

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει εάν η δειγματοληψία θα ήταν απαραίτητη και, στην περίπτωση αυτή, να επιλέξει δείγμα, οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ κλήθηκαν να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της έρευνας και να προσκομίσουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές και τις εγχώριες πωλήσεις τους, τις ακριβείς δραστηριότητές τους σε σχέση με την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος και τις επωνυμίες και τις δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών που συμμετέχουν στην παραγωγή και/ή στην πώληση του υπό εξέταση προϊόντος.

(24)

Πραγματοποιήθηκαν επίσης διαβουλεύσεις με τις αρχές της ΛΔΚ και την ένωση παραγωγών, π.χ. το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας, για τις εισαγωγές και εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σχετικά με την επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος.

3.2.1.   Προεπιλογή συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων

(25)

Συνολικά, έντεκα παραγωγοί-εξαγωγείς, συμπεριλαμβανομένων ομίλων συνδεδεμένων εταιρειών στη ΛΔΚ, αναγγέλθηκαν και προσκόμισαν τις ζητούμενες πληροφορίες εντός των δεδομένων προθεσμιών που προσδιορίζονταν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Όλοι αυτοί οι παραγωγοί-εξαγωγείς ανέφεραν εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕ και εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στο δείγμα. Επομένως, αυτοί οι έντεκα παραγωγοί-εξαγωγείς θεωρήθηκαν συνεργαζόμενοι στην παρούσα έρευνα («συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς»).

(26)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς οι οποίοι δεν αναγγέλθηκαν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας ή δεν προσκόμισαν εγκαίρως τις ζητούμενες πληροφορίες, θεωρήθηκαν ως μη συνεργαζόμενοι στην έρευνα. Από τη σύγκριση μεταξύ των στοιχείων της Eurostat για τις εισαγωγές και του όγκου των εξαγωγών προς την Ένωση του υπό εξέταση προϊόντος, όπως αναφέρθηκαν ότι πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΠΕ από τις εταιρείες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 25, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το επίπεδο συνεργασίας των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων ήταν πολύ υψηλό όπως αναφέρεται παρακάτω στην αιτιολογική σκέψη 73.

3.2.2.   Επιλογή του δείγματος συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων στη ΛΔΚ

(27)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή επέλεξε δείγμα βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου εξαγωγών νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες στην Ένωση για το οποίο θα μπορούσε εύλογα να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου. Το δείγμα που επιλέχθηκε αποτελείται από τρεις εταιρείες ή ομίλους συνδεδεμένων εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65 % του συνολικού όγκου των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση. Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, καθώς και με την ένωσή τους και τις αρχές της ΛΔΚ, και επήλθε συμφωνία για την επιλογή του δείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

3.3.   Ατομική εξέταση

(28)

Δύο παραγωγοί-εξαγωγείς, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα επειδή δεν ανταποκρίνονταν στα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, υπέβαλαν αίτηση για να καθοριστεί ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(29)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 27 ανωτέρω, το δείγμα περιορίστηκε σε εύλογο αριθμό εταιρειών για τις οποίες θα μπορούσε να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου. Οι εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας με σκοπό την έρευνα της πρακτικής ντάμπινγκ στις εξεταζόμενες χώρες παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 14 ανωτέρω. Βάσει του αριθμού των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις αυτών των εταιρειών, οι οποίες στην περίπτωση της ΛΔΚ είχαν ως αντικείμενο την επαλήθευση των αιτημάτων για αναγνώριση ΚΟΑ και των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια αντιντάμπινγκ, κρίθηκε ότι οι ατομικές εξετάσεις θα ήταν υπερβολικά επαχθείς και θα παρεμπόδιζαν την έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.

(30)

Ως εκ τούτου, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι τα δύο αιτήματα για ατομική εξέταση δεν θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά.

4.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

4.1.   Γενική μεθοδολογία

(31)

Η γενική μεθοδολογία που καθορίζεται στο εξής εφαρμόστηκε σε όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην Κορέα, την Ταϊβάν, τον παραγωγό-εξαγωγέα στη ΛΔΚ στον οποίο χορηγήθηκε ΚΟΑ και, λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της ανάλογης χώρας, επίσης για τους άλλους δύο παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα και στους οποίους δεν χορηγήθηκε ΚΟΑ. Επομένως, στα πορίσματα που υποβλήθηκαν για την πρακτική ντάμπινγκ για καθεμία από τις χώρες που αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσας έρευνας περιγράφεται μόνο ό,τι είναι ιδιαίτερο για κάθε χώρα εξαγωγής.

4.1.1.   Κανονική αξία

(32)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε καταρχάς κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος σε ανεξάρτητους πελάτες από καθέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς ήταν αντιπροσωπευτικές, δηλαδή κατά πόσον ο συνολικός όγκος αυτών των πωλήσεων ήταν ίσος ή μεγαλύτερος από το 5 % του συνολικού όγκου των αντίστοιχων εξαγωγικών πωλήσεων στην Ένωση.

(33)

Στη συνέχεια η Επιτροπή προσδιόρισε, μεταξύ των τύπων του προϊόντος που πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά από τις εταιρείες που πραγματοποίησαν συνολικά αντιπροσωπευτικές πωλήσεις, εκείνους που ήταν πανομοιότυποι ή άμεσα συγκρίσιμοι με τους τύπους που πωλήθηκαν προς εξαγωγή στην Ένωση.

(34)

Για καθέναν από τους τύπους του προϊόντος που πωλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς στην εγχώρια αγορά, που αποδείχθηκε ότι ήταν άμεσα συγκρίσιμος με τον τύπο που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Ένωση, εξετάστηκε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις ήταν επαρκώς αντιπροσωπευτικές για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Οι εγχώριες πωλήσεις ενός συγκεκριμένου τύπου προϊόντος θεωρήθηκαν επαρκώς αντιπροσωπευτικές όταν ο όγκος του εν λόγω τύπου προϊόντος που πωλείται στην εγχώρια αγορά σε ανεξάρτητους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της ΠΕ αντιπροσώπευε το 5 % ή περισσότερο του συνολικού όγκου του συγκρίσιμου τύπου προϊόντος που πωλήθηκε για εξαγωγή στην Ένωση.

(35)

Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις κάθε εταιρείας μπορούσαν να θεωρηθούν ότι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό καθορίστηκε, για κάθε τύπο προϊόντος, το ποσοστό επικερδών εγχώριων πωλήσεων σε ανεξάρτητους πελάτες.

(36)

Στις περιπτώσεις που ο όγκος των πωλήσεων ενός τύπου του προϊόντος, το οποίο πωλείται σε καθαρή τιμή πώλησης ίση με ή υψηλότερη από το υπολογισθέν κόστος παραγωγής, αντιπροσώπευε περισσότερο από το 80 % του συνολικού όγκου πωλήσεων αυτού του τύπου, και όταν η μέση σταθμισμένη τιμή πώλησης αυτού του τύπου ήταν ίση με ή υψηλότερη από το μοναδιαίο κόστος, η κανονική αξία, ανά τύπο προϊόντος, υπολογιζόταν ως ο σταθμισμένος μέσος όρος όλων των τιμών εγχώριων πωλήσεων του εν λόγω τύπου.

(37)

Στις περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών πωλήσεων ενός τύπου προϊόντος αντιστοιχούσε σε ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 80 % του συνολικού όγκου πωλήσεων αυτού του τύπου ή όταν η μέση σταθμισμένη τιμή αυτού του τύπου προϊόντος ήταν κατώτερη από το μοναδιαίο κόστος, η κανονική αξία βασίστηκε στην πραγματική εγχώρια τιμή, που υπολογίστηκε ως η μέση σταθμισμένη τιμή των επικερδών πωλήσεων μόνον του εν λόγω τύπου προϊόντος.

(38)

Στην περίπτωση που όλοι οι τύποι του προϊόντος πωλήθηκαν με ζημία, θεωρήθηκε ότι δεν πωλήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων.

(39)

Όσον αφορά τις πωλήσεις τύπων του προϊόντος, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, καθώς και τύπων του προϊόντος που δεν πωλήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες στην εγχώρια αγορά, η Επιτροπή χρησιμοποίησε κατασκευασμένη κανονική αξία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(40)

Για την κατασκευή της κανονικής αξίας δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και τα διοικητικά έξοδα που προέκυψαν και το μέσο σταθμισμένο κέρδος που πραγματοποίησε καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς επί των εγχώριων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος, κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, κατά την περίοδο έρευνας, προστέθηκαν στο δικό τους μέσο κόστος παραγωγής κατά την περίοδο έρευνας. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, το κόστος παραγωγής και τα γενικά και διοικητικά έξοδα που αναφέρθηκαν διορθώθηκαν πριν χρησιμοποιηθούν στις συνήθεις εμπορικές πράξεις και για την κατασκευή της κανονικής αξίας.

4.1.2.   Τιμή εξαγωγής

(41)

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το υπό εξέταση προϊόν εξήχθη σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού, δηλαδή με βάση την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή εξαγωγής.

(42)

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω συνδεδεμένου εισαγωγέα, η τιμή εξαγωγής υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού με βάση την τιμή στην οποία τα εισαχθέντα προϊόντα μεταπωλήθηκαν για πρώτη φορά σε ανεξάρτητους πελάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα που σημειώθηκαν μεταξύ εισαγωγής και μεταπώλησης, συμπεριλαμβανομένων των δασμών και των φόρων, καθώς και ένα εύλογο περιθώριο για τα έξοδα πώλησης και για τα γενικά και διοικητικά έξοδα και τα κέρδη. Χρησιμοποιήθηκαν τα έξοδα πώλησης και τα γενικά και διοικητικά έξοδα του συνδεδεμένου εισαγωγέα και καθορίστηκε εύλογο περιθώριο κέρδους με βάση το περιθώριο που διαπιστώθηκε κατά την έρευνα ότι είχε επιτευχθεί από τον ανεξάρτητο εισαγωγέα του υπό εξέταση προϊόντος.

4.1.3.   Σύγκριση

(43)

Η σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής πραγματοποιήθηκε σε βάση «τιμών εκ του εργοστασίου».

(44)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, πραγματοποιήθηκαν οι δέουσες προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές σε όλες τις περιπτώσεις όπου θεωρήθηκαν εύλογες, ακριβείς και υποστηριζόμενες από επαληθευμένα στοιχεία.

4.1.4.   Περιθώριο ντάμπινγκ

(45)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού, το περιθώριο ντάμπινγκ για κάθε συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα καθορίστηκε με βάση τη σύγκριση της σταθμισμένης μέσης κανονικής αξίας και της σταθμισμένης μέσης τιμής εξαγωγής.

4.2.   ΛΔΚ

4.2.1.   Εκτίμηση ΚΟΑ

(46)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, στις έρευνες αντιντάμπινγκ σχετικά με εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του εν λόγω άρθρου για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού.

(47)

Τα κριτήρια αυτά περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω, για πληροφοριακούς και μόνο λόγους:

1)

οι επιχειρηματικές αποφάσεις και το κόστος καθορίζονται σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση· το κόστος των σημαντικότερων εισροών αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τις αξίες που επικρατούν στην αγορά·

2)

οι επιχειρήσεις τηρούν σαφή λογιστική καταγραφή, υποκείμενη σε ανεξάρτητο έλεγχο βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων («ΔΛΠ»), η οποία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους σκοπούς·

3)

δεν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις, κατάλοιπα του προηγούμενου συστήματος το οποίο δεν στηριζόταν στην οικονομία της αγοράς·

4)

η ασφάλεια δικαίου και η σταθερότητα διασφαλίζονται από νομοθεσία σχετικά με την πτώχευση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς·

5)

οι πράξεις μετατροπής του συναλλάγματος πραγματοποιούνται στις τιμές της αγοράς.

(48)

Όλες οι εταιρείες του δείγματος ζήτησαν αναγνώριση ΚΟΑ και απάντησαν στο έντυπο αίτησης για αναγνώριση ΚΟΑ εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που προσκομίστηκαν στα έντυπα αίτησης και όλες τις άλλες πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες στις εγκαταστάσεις των εξεταζόμενων εταιρειών.

(49)

Με την επαλήθευση διαπιστώθηκε ότι δύο παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού για αναγνώριση ΚΟΑ.

(50)

Ειδικότερα, ένας παραγωγός-εξαγωγέας δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των κριτηρίων 1 έως 3. Πρώτον, δεν μπορούσε να αποδείξει ότι οι αποφάσεις του είχαν ληφθεί σε συνάρτηση με παρεχόμενες από την αγορά ενδείξεις και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση, καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιορισμών στις δραστηριότητες πωλήσεών του, όπως η υποχρέωση πώλησης ορισμένου όγκου του υπό εξέταση προϊόντος στην εγχώρια αγορά. Δεύτερον, δεν απέδειξε ότι οι λογιστικές του εγγραφές ελέγχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Η έρευνα έδειξε την ύπαρξη ανακολουθιών και ελλείψεων στους λογαριασμούς του αιτούντος και διαπίστωσε ορισμένες παραβάσεις των αρχών των ΔΛΠ. Τέλος, παρατηρήθηκαν στρεβλώσεις οφειλόμενες στη μετάβαση από καθεστώς ελεγχόμενης οικονομίας υπό μορφή εσφαλμένων εκτιμήσεων δικαιωμάτων χρήσης γης.

(51)

Ο άλλος παραγωγός-εξαγωγέας του δείγματος δεν μπορούσε να αποδείξει ότι πληρούσε τα κριτήρια 1 και 3. Δεν μπορούσε να αποδείξει ότι οι αποφάσεις του είχαν ληφθεί σε συνάρτηση με παρεχόμενες από την αγορά ενδείξεις και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση, καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιορισμών στις δραστηριότητες πωλήσεών του παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 50 ανωτέρω και επίσης παρά την ύπαρξη κρατικής πιστοποίησης, διαπιστώθηκε ότι ένα μέρος του κεφαλαίου του δεν καταβλήθηκε. Παρατηρήθηκαν στρεβλώσεις οφειλόμενες στη μετάβαση από καθεστώς ελεγχόμενης οικονομίας υπό μορφή εσφαλμένων εκτιμήσεων δικαιωμάτων χρήσης γης.

(52)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας του δείγματος απέδειξε ότι πληρούσε όλα τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού και ότι θα μπορούσε να του αναγνωριστεί ΚΟΑ.

4.2.2.   Ατομική μεταχείριση (ΑΜ)

(53)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, καθορίζεται, ενδεχομένως, ενιαίος δασμός σε εθνική κλίμακα για τις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται αυτό το άρθρο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού για τη χορήγηση ΑΜ.

(54)

Εν συντομία και για ενδεικτικούς μόνο λόγους, αυτά τα κριτήρια παρατίθενται παρακάτω:

1)

σε περίπτωση εταιρειών που ελέγχονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αλλοδαπούς ή σε περίπτωση κοινών επιχειρήσεων, οι εξαγωγείς είναι ελεύθεροι να επαναπατρίζουν κεφάλαια και κέρδη·

2)

οι τιμές εξαγωγής και οι ποσότητες των εξαγόμενων προϊόντων και οι όροι και προϋποθέσεις πώλησης καθορίζονται ελεύθερα,

3)

η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε ιδιώτες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή κατέχουν διευθυντικές θέσεις πρέπει είτε να αποτελούν μειονότητα είτε να καταδειχθεί ότι η εταιρεία είναι επαρκώς ανεξάρτητη από κρατική παρέμβαση·

4)

οι μετατροπές των νομισμάτων πραγματοποιούνται με τις τιμές μετατροπής της αγοράς· και

5)

η κρατική παρέμβαση δεν είναι τέτοια που να επιτρέπει την παράκαμψη των μέτρων αν χορηγηθούν στους επιμέρους εξαγωγείς διαφορετικοί δασμολογικοί συντελεστές.

(55)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος οι οποίοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια ΚΟΑ υπέβαλαν επίσης αίτηση για ΑΜ στην περίπτωση που δεν τους χορηγηθεί ΚΟΑ.

(56)

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, διαπιστώθηκε προσωρινά ότι οι ακόλουθοι δύο παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στο δείγμα, πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις για χορήγηση ΑΜ όπως καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού:

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd,

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

4.2.3.   Ανάλογη χώρα

(57)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, στις οικονομίες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης η κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε ΚΟΑ πρέπει να υπολογίζεται βάσει της τιμής ή της κατασκευασμένης αξίας σε τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς («ανάλογη χώρα»).

(58)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας προτάθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) ως κατάλληλη ανάλογη χώρα για τον καθορισμό της κανονικής αξίας για τη ΛΔΚ. Η Επιτροπή κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την εν λόγω πρόταση.

(59)

Πολλά μέρη διατύπωσαν αντιρρήσεις σχετικά με την πρόταση και πρότειναν τη χρήση της Ταϊβάν ή της Κορέας επειδή, όπως ισχυρίστηκαν, αυτές οι χώρες είναι πιο κατάλληλες. Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

α)

η διαδικασία και το κόστος παραγωγής στις ΗΠΑ διαφέρουν σημαντικά από εκείνα στη ΛΔΚ, επειδή τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ είναι παλιά και απαρχαιωμένα ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των κινέζων παραγωγών είναι σύγχρονος και βασίζεται στην πλέον πρόσφατη τεχνολογία. Οι περισσότεροι κινέζοι, ταϊβανοί και κορεάτες παραγωγοί-εξαγωγείς χρησιμοποιούν την πρόσφατη τεχνολογία παραγωγής «ενός σταδίου» η οποία τους καθιστά πιο αποτελεσματικούς από τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ·

β)

το γεγονός ότι οι εξαγωγείς από την Ταϊβάν και την Κορέα θεωρούνται ότι εφαρμόζουν πρακτικές ντάμπινγκ είναι άσχετο με την επιλογή κατάλληλης ανάλογης χώρας·

γ)

οι καταγγέλλοντες έχουν συνδεδεμένες εταιρείες στις ΗΠΑ και δεν θα ήταν σκόπιμο να βασιστεί η κανονική αξία στις πληροφορίες που παρέχουν οι εν λόγω συνδεδεμένες εταιρείες·

δ)

οι συνθήκες ανταγωνισμού στις ΗΠΑ διαφέρουν από εκείνες που επικρατούν στη ΛΔΚ. Στην αγορά των ΗΠΑ ουσιαστικά ένας παραγωγός κατέχει το μονοπώλιο ενώ στην Ταϊβάν και την Κορέα υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εγχώριων παραγωγών όπως και στη ΛΔΚ.

(60)

Η Επιτροπή εξέτασε τις ανωτέρω παρατηρήσεις και έκρινε ότι ήταν συνολικά βάσιμες σε ό,τι αφορά την επιλογή της ανάλογης χώρας. Ερευνήθηκε περαιτέρω κατά πόσον η Ταϊβάν ή η Κορέα μπορούν να θεωρηθούν ως πιθανές τρίτες χώρες με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας για τη ΛΔΚ.

(61)

Από την έρευνα προέκυψε ειδικότερα ότι η Ταϊβάν είχε μεγαλύτερο βαθμό συγκρισιμότητας τελικών προϊόντων με τη ΛΔΚ. Σημειώθηκε ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ταϊβάν βρίσκονται και στη ΛΔΚ με συνδεδεμένους παραγωγούς και ότι λειτουργούν κυρίως υπό παρόμοιες συνθήκες στις δύο χώρες.

(62)

Σε αυτή τη βάση θεωρήθηκε πιο σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η Ταϊβάν ως ανάλογη χώρα για τον καθορισμό της κανονικής αξίας για τη ΛΔΚ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού.

(63)

Μετά την επιλογή της Ταϊβάν ως ανάλογης χώρας, η κανονική αξία υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων που επαληθεύτηκαν στις εγκαταστάσεις των παραγωγών-εξαγωγέων της Ταϊβάν οι οποίοι συνεργάστηκαν πλήρως στην έρευνα. Η κανονική αξία βασίστηκε στην καταβληθείσα ή καταβλητέα τιμή των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην εγχώρια αγορά της Ταϊβάν, για συγκρίσιμους τύπους προϊόντος, εφόσον διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν αντιπροσωπευτικές ποσότητες και συνήθεις εμπορικές πράξεις. Αυτό συνέβη για ορισμένους τύπους εξαγόμενου προϊόντος.

4.2.4.   Κανονική αξία

4.2.4.1.   Παραγωγός-εξαγωγέας του δείγματος στον οποίο αναγνωρίστηκε ΚΟΑ

(64)

Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των εγχώριων πωλήσεων του παραγωγού-εξαγωγέα του δείγματος στον οποίο αναγνωρίστηκε ΚΟΑ είχαν πραγματοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες και κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις. Η κανονική αξία για τους εν λόγω τύπους προϊόντος υπολογίστηκε με βάση τις πράγματι καταβληθείσες ή καταβλητέες τιμές από ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά της ΛΔΚ, κατά την περίοδο της έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(65)

Για τις πωλήσεις των τύπων του προϊόντος που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, καθώς και για τους τύπους του προϊόντος που δεν πωλήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες στην εγχώρια αγορά, η κανονική αξία έπρεπε να κατασκευαστεί όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 40 ανωτέρω.

4.2.4.2.   Παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε ΚΟΑ

(66)

Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 57 έως 63 ανωτέρω, η κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε ΚΟΑ πρέπει να υπολογίζεται βάσει της τιμής ή της κατασκευασμένης αξίας σε τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς, στην προκειμένη περίπτωση την Ταϊβάν.

(67)

Για τους λοιπούς τύπους εξαγόμενου προϊόντος, οι οποίοι είτε δεν πωλούνταν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων στην Ταϊβάν είτε δεν πωλήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες από τους παραγωγούς της Ταϊβάν στην εγχώρια αγορά τους, η κανονική αξία έπρεπε να κατασκευαστεί. Η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη βάση που καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 40 ανωτέρω.

4.2.5.   Τιμή εξαγωγής

(68)

Όλες οι πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος που πραγματοποίησαν οι τρεις παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος στην αγορά της Ένωσης πραγματοποιήθηκαν απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση. Συνεπώς, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση τις πράγματι καταβληθείσες ή καταβλητέες τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

4.2.6.   Σύγκριση

(69)

Για να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, έγιναν προσαρμογές ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τόσο τις τιμές όσο και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Βάσει των ανωτέρω, για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του κόστους μεταφοράς, θαλάσσιων ναύλων και ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης και παρεπόμενων εξόδων, του κόστους συσκευασίας, του κόστους πίστωσης, του κόστους των προμηθειών, εκπτώσεων, μειώσεων και έμμεσης φορολογίας, όπου κρίθηκε απαραίτητο και δικαιολογημένο.

4.2.7.   Περιθώρια ντάμπινγκ

4.2.7.1.   Για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος

(70)

Για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στο δείγμα, η μέση σταθμισμένη κανονική αξία κάθε τύπου του προϊόντος συγκρίθηκε με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου του υπό εξέταση προϊόντος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού.

(71)

Βάσει των ανωτέρω, τα προσωρινά μέσα σταθμισμένα περιθώρια ντάμπινγκ εκφρασμένα ως ποσοστό της τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης, πριν από την καταβολή δασμού, είναι τα εξής:

Εταιρεία

Προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3 %

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

7,7 %

4.2.7.2.   Για άλλους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς

(72)

Το μέσο σταθμισμένο περιθώριο ντάμπινγκ των συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα υπολογίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού. Το εν λόγω περιθώριο καθορίστηκε βάσει των περιθωρίων που καθορίστηκαν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα, αγνοώντας το περιθώριο του παραγωγού-εξαγωγέα με μηδενικό περιθώριο ντάμπινγκ. Βάσει των ανωτέρω, το περιθώριο ντάμπινγκ που υπολογίστηκε για τις συνεργαζόμενες εταιρείες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα, καθορίστηκε προσωρινά στο 8,9 %.

(73)

Όσον αφορά όλους τους άλλους εξαγωγείς στη ΛΔΚ, η Επιτροπή καθόρισε καταρχάς το επίπεδο συνεργασίας. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των συνολικών ποσοτήτων εξαγωγών που αναφέρθηκαν στις απαντήσεις της δειγματοληψίας οι οποίες ελήφθησαν από όλους τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, και των συνολικών εισαγωγών από τη ΛΔΚ βάσει των στατιστικών στοιχείων της Eurostat σχετικά με τις εισαγωγές. Το ποσοστό συνεργασίας που διαπιστώθηκε ήταν 100 %. Βάσει των ανωτέρω, το επίπεδο συνεργασίας θεωρήθηκε υψηλό και κρίθηκε συνεπώς σκόπιμο να καθοριστεί περιθώριο ντάμπινγκ για τους μη συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς στο επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου ντάμπινγκ που έχει καθοριστεί για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος.

(74)

Σε αυτή τη βάση, το επίπεδο ντάμπινγκ σε εθνική κλίμακα προσδιορίστηκε προσωρινά σε 9,3 %.

4.3.   Κορέα

4.3.1.   Κανονική αξία

(75)

Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των εγχώριων πωλήσεων των τύπων του προϊόντος που πωλήθηκαν προς εξαγωγή στην Ένωση από τις τέσσερις εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας είχαν πραγματοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες και κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις. Η κανονική αξία για τους εν λόγω τύπους προϊόντος υπολογίστηκε με βάση τις πράγματι καταβληθείσες ή καταβλητέες τιμές από ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά της Κορέας, κατά την περίοδο της έρευνας, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(76)

Όσον αφορά τις πωλήσεις τύπων του προϊόντος, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, καθώς και τύπων του προϊόντος που δεν πωλήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες στην εγχώρια αγορά, η κανονική αξία κατασκευάστηκε. Οι τέσσερις εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας πραγματοποίησαν εγχώριες πωλήσεις ορισμένων τύπων του προϊόντος, οι οποίες δεν αφορούσαν αντιπροσωπευτικές ποσότητες ή συνήθεις εμπορικές πράξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη βάση που καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 40 ανωτέρω.

4.3.2.   Τιμή εξαγωγής

(77)

Ένα μέρος των εξαγωγικών πωλήσεων ενός παραγωγού-εξαγωγέα πραγματοποιήθηκε απευθείας σε συνδεδεμένο εισαγωγέα στην Ένωση. Κατά συνέπεια, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού με βάση τις τιμές στις οποίες τα προϊόντα μεταπωλήθηκαν αρχικά σε ανεξάρτητο αγοραστή και σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 42 ανωτέρω.

(78)

Οι υπόλοιπες εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος του εν λόγω παραγωγού-εξαγωγέα και όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις των άλλων τριών παραγωγών-εξαγωγέων πραγματοποιήθηκαν απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση. Για τις πωλήσεις αυτές, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση τις πράγματι πληρωθείσες ή πληρωτέες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

4.3.3.   Σύγκριση

(79)

Για να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, έγιναν προσαρμογές ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τόσο τις τιμές όσο και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Βάσει των ανωτέρω, για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του κόστους μεταφοράς, θαλάσσιων ναύλων και ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης και παρεπόμενων εξόδων, του κόστους συσκευασίας, του κόστους πίστωσης και του κόστους των προμηθειών, όπου κρίθηκε απαραίτητο και δικαιολογημένο.

(80)

Οι τέσσερις εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας ζήτησαν να γίνει προσαρμογή της επιστροφής δασμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, με την αιτιολογία τις εισαγωγικές επιβαρύνσεις οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς, επιβλήθηκαν στο ομοειδές προϊόν όταν προορίζεται για κατανάλωση στη χώρα εξαγωγής, οι οποίες όμως επιστράφηκαν ή δεν καταβλήθηκαν όταν το προϊόν πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Ένωση.

(81)

Ο ισχυρισμός αυτός κρίθηκε αβάσιμος λόγω του ότι και οι τέσσερις εταιρείες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι οι εισαγωγικές επιβαρύνσεις που επιστρέφονταν στις εταιρείες οφείλονταν στις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

4.3.4.   Περιθώρια ντάμπινγκ

(82)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού, για κάθε εταιρεία, η μέση σταθμισμένη κανονική αξία που καθορίστηκε για κάθε τύπο προϊόντος συγκρίθηκε με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου του προϊόντος.

(83)

Σε αυτή τη βάση, τα περιθώρια ντάμπινγκ, εκφρασμένα ως ποσοστό της τιμής εισαγωγής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή δασμού, όλων των ενδιαφερόμενων παραγωγών-εξαγωγέων στην Κορέα, διαπιστώθηκε ότι είναι χαμηλότερα από το κατώτατο όριο του 2 % που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(84)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις παραγωγοί-εξαγωγείς της Κορέας αντιπροσωπεύουν το σύνολο των εξαγωγών καταγωγής της εν λόγω χώρας σε σύγκριση με τα στοιχεία της Eurostat για τις εισαγωγές. Επομένως, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι δεν εξασφαλίστηκε η λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Κορέας.

(85)

Αν επιβεβαιωθούν τα πορίσματα αυτά στη συνέχεια της έρευνας, η διαδικασία θα περατωθεί όσον αφορά την Κορέα.

4.4.   Ταϊβάν

4.4.1.   Κανονική αξία

(86)

Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των εγχώριων πωλήσεων των τύπων του προϊόντος που πωλήθηκαν προς εξαγωγή στην Ένωση από τις δύο εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας αφορούσαν αντιπροσωπευτικές ποσότητες και συνήθεις εμπορικές πράξεις. Η κανονική αξία για τους εν λόγω τύπους του προϊόντος υπολογίστηκε με βάση τις πράγματι καταβληθείσες ή καταβλητέες τιμές από ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά της Ταϊβάν, κατά την περίοδο της έρευνας, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(87)

Όσον αφορά τις πωλήσεις τύπων του προϊόντος, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, καθώς και τύπων του προϊόντος που δεν πωλήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες στην εγχώρια αγορά, η κανονική αξία κατασκευάστηκε. Οι δύο εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας πραγματοποίησαν εγχώριες πωλήσεις ορισμένων τύπων του προϊόντος, οι οποίες δεν αφορούσαν αντιπροσωπευτικές ποσότητες ή συνήθεις εμπορικές πράξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη βάση που καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 40 ανωτέρω.

4.4.2.   Τιμή εξαγωγής

(88)

Όλες οι πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος που πραγματοποίησαν οι δύο συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς στην αγορά της Ένωσης πραγματοποιήθηκαν απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση. Συνεπώς, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση τις πράγματι πληρωθείσες ή πληρωτέες τιμές εξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

4.4.3.   Σύγκριση

(89)

Για να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, έγιναν προσαρμογές ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τόσο τις τιμές όσο και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Βάσει των ανωτέρω, για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του κόστους μεταφοράς, θαλάσσιων ναύλων και ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης και παρεπόμενων εξόδων, του κόστους συσκευασίας, του κόστους πίστωσης, του κόστους των προμηθειών, εκπτώσεων και μειώσεων, όπου κρίθηκε απαραίτητο και δικαιολογημένο.

4.4.4.   Περιθώρια ντάμπινγκ

(90)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού, για κάθε εταιρεία η μέση σταθμισμένη κανονική αξία που καθορίστηκε για κάθε τύπο του προϊόντος συγκρίθηκε με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου του προϊόντος.

(91)

Σε αυτή τη βάση, περιθώρια ντάμπινγκ, εκφρασμένα ως ποσοστό της τιμής εισαγωγής CIF στα σύνορα της Ένωσης, πριν από την καταβολή δασμού, ήταν τα ακόλουθα:

Far Eastern Textiles Co., Ltd

3,9 %,

Shinkong Corporation

κατώτατο όριο

(92)

Όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ταϊβάν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς αντιπροσωπεύουν το σύνολο των εξαγωγών καταγωγής της εν λόγω χώρας σε σύγκριση με τα στοιχεία της Eurostat για τις εισαγωγές. Καθορίστηκε περιθώριο ντάμπινγκ σε εθνική κλίμακα για την Ταϊβάν. Αυτό το περιθώριο ντάμπινγκ σε εθνική κλίμακα διαπιστώθηκε ότι ήταν χαμηλότερο από το κατώτατο όριο του 2 % που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού. Επομένως, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι δεν εξασφαλίστηκε η λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ταϊβάν.

(93)

Αν επιβεβαιωθούν τα πορίσματα αυτά στη συνέχεια της έρευνας, η διαδικασία θα περατωθεί όσον αφορά την Ταϊβάν.

5.   ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5.1.   Ενωσιακή παραγωγή

(94)

Για να προσδιοριστεί η συνολική παραγωγή της Ένωσης, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται στην καταγγελία και των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τους παραγωγούς της Ένωσης πριν και μετά την έναρξη της έρευνας.

(95)

Σε αυτή τη βάση, η συνολική παραγωγή της Ένωσης εκτιμήθηκε σε 121 000 τόνους περίπου κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή όλων των παραγωγών της Ένωσης που αναγγέλθηκαν και την εκτιμώμενη παραγωγή των παραγωγών που δεν έδωσαν στοιχεία κατά τη διαδικασία («σιωπηροί παραγωγοί»). Επειδή δεν δόθηκαν άλλες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που περιέχονταν στην καταγγελία σχετικά με τους σιωπηρούς παραγωγούς, προκειμένου να προσδιοριστεί η συνολική παραγωγή και κατανάλωση της Ένωσης. Οι σιωπηροί παραγωγοί αντιστοιχούν στο 22 % περίπου της συνολικής παραγωγής της Ένωσης κατά την ΠΕ. Κανείς από τους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης δεν παρέμεινε ουδέτερος ούτε διαφώνησε με την έναρξη της έρευνας.

(96)

Ο όγκος παραγωγής των παραγωγών της Ένωσης οι οποίοι υποστήριξαν την καταγγελία ανερχόταν σε 94 000 τόνους κατά την ΠΕ, δηλαδή περίπου το 78 % της συνολικής εκτιμώμενης παραγωγής της Ένωσης.

5.2.   Ορισμός του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(97)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 96 ανωτέρω, η έρευνα έδειξε ότι οι παραγωγοί της Ένωσης που υποστήριξαν την καταγγελία και συμφώνησαν να συνεργαστούν στην έρευνα, αντιπροσώπευαν περίπου το 78 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής κατά την ΠΕ. Επομένως, αυτοί οι παραγωγοί θεωρούνται ότι αποτελούν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

6.   ΖΗΜΙΑ

6.1.   Κατανάλωση της Ένωσης

(98)

Η κατανάλωση καθορίστηκε με βάση τις συνολικές εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τις συνολικές πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των πωλήσεων των σιωπηρών παραγωγών.

(99)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 95 ανωτέρω, επειδή δεν δόθηκαν άλλες πληροφορίες όσον αφορά τους σιωπηρούς παραγωγούς για την παραγωγή και τις πωλήσεις τους νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, για τους παραγωγούς αυτούς χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην καταγγελία.

Πίνακας 1

Κατανάλωση της Ένωσης

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Τόνοι

221 277

233 969

265 826

241 258

205 912

Δείκτης

100

106

120

109

93

Πηγή: Eurostat, στοιχεία καταγγελίας και απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(100)

Συνολικά, η κατανάλωση της Ένωσης μειώθηκε κατά 7 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση καταρχάς αυξήθηκε κατά 20 % κατά την περίοδο από το 2005 έως το 2007, κατόπιν ελαττώθηκε κατά 22 % μεταξύ του 2007 και της ΠΕ. Η ύφεση στην κατανάλωση κατά την περίοδο από το 2008 έως την ΠΕ οφειλόταν στη μικρότερη ζήτηση, ιδίως στο δεύτερο εξάμηνο του 2008 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

6.2.   Εισαγωγές στην Ένωση από τις εξεταζόμενες χώρες

6.2.1.   Σωρευτική εκτίμηση των επιπτώσεων των εισαγωγών από τις ενδιαφερόμενες χώρες

(101)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής ΛΔΚ, Κορέας και Ταϊβάν θα πρέπει να εκτιμηθούν σωρευτικά σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(102)

Όσον αφορά τις εισαγωγές από την Ταϊβάν και την Κορέα, όπως αναφέρεται ανωτέρω, εκτιμήθηκε προσωρινά ότι οι εισαγωγές από την Ταϊβάν και από την Κορέα δεν πραγματοποιήθηκαν σε τιμές ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(103)

Επομένως, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις των εισαγωγών από την Κορέα και την Ταϊβάν δεν θα πρέπει να σωρεύονται με τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ.

6.2.2.   Εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ

(104)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας παραγωγός-εξαγωγέας στη ΛΔΚ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στο δείγμα, διαπιστώθηκε ότι δεν ασκούσε πρακτική ντάμπινγκ για τα προϊόντα του στην αγορά της Ένωσης. Συνεπώς, οι εξαγωγές του θα πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάλυση η οποία αφορά την εξέλιξη των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ στην αγορά της Ένωσης.

(105)

Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα γνωστοποίησης ευαίσθητων επιχειρηματικών στοιχείων σχετικά με τον εν λόγω παραγωγό, κρίθηκε σκόπιμο, για λόγους εμπιστευτικότητας, τα στοιχεία του εξαγωγέα ο οποίος διαπιστώθηκε ότι δεν ασκούσε πρακτική ντάμπινγκ στην αγορά της Ένωσης να μην εξαιρεθούν από τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω και θα είναι διαθέσιμα στο κοινό, όπως τα στοιχεία της Eurostat.

(106)

Συνεπώς, ο κατωτέρω πρώτος πίνακας περιλαμβάνει όλες τις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής ΛΔΚ, και ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία υπό μορφή δεικτών που αφορούν τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ στην αγορά της Ένωσης κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Πίνακας 2α

Σύνολο εισαγωγών από τη ΛΔΚ

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Όγκος (τόνοι)

16 200

23 776

42 249

51 406

48 683

Δείκτης

100

147

261

317

301

Μερίδιο αγοράς

7,3 %

10,2 %

15,9 %

21,3 %

23,6 %

Δείκτης

100

139

217

291

323

Τιμές (ευρώ/τόνος)

1 871

1 622

1 522

1 571

1 548

Δείκτης

100

87

81

84

83

Πηγή: Eurostat.

(107)

Ο όγκος του συνόλου των εισαγωγών από τη ΛΔΚ τριπλασιάστηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ παράλληλα οι μέσες τιμές εισαγωγής μειώθηκαν κατά 17 %. Συνεπώς το μερίδιο της αγοράς τους αυξήθηκε σημαντικά από 7,3 % το 2005 σε 23,6 % κατά την ΠΕ. Η έρευνα έδειξε ότι ακόμη και κατά την περίοδο από το 2007 έως την ΠΕ, κατά την οποία η κατανάλωση μειώθηκε κατά 22 %, ο όγκος των εισαγωγών από τη ΛΔΚ αυξήθηκε κατά 15 %, με αποτέλεσμα αύξηση του μερίδιου αγοράς τους κατά 7,7 %.

6.2.2.1.   Όγκος, τιμή και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ

Πίνακας 2β

Εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Εισαγωγές (τόνοι)

 

 

 

 

 

Δείκτης

100

240

582

728

714

Μερίδιο αγοράς

 

 

 

 

 

Δείκτης

100

227

485

667

768

Τιμές (ευρώ/τόνος)

 

 

 

 

 

Δείκτης

100

67

61

63

61

Πηγή: Eurostat και απαντήσεις σε ερωτηματολόγια

(108)

Οι όγκοι των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ αυξήθηκαν πάρα πολύ κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς τους να υπερεπταπλασιαστεί. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι παρά τη μείωση της κατανάλωσης κατά την περίοδο από το 2007 έως την ΠΕ, οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ κέρδισαν σημαντικό μερίδιο αγοράς κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(109)

Οι μέσες τιμές των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ εμφάνισαν μείωση 39 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο, και είναι έτσι σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά τη διάρκεια της ΠΕ, όπως εξηγείται παρακάτω στην αιτιολογική σκέψη 112.

6.2.2.2.   Πώληση σε χαμηλότερες τιμές

(110)

Για λόγους ανάλυσης των πωλήσεων σε χαμηλότερες τιμές, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των μέσων σταθμισμένων τιμών πώλησης κάθε τύπου προϊόντος από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην αγορά της Ένωσης, προσαρμοσμένων στις τιμές «εκ του εργοστασίου», και των αντίστοιχων σταθμισμένων μέσων τιμών εισαγωγής από τη ΛΔΚ στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην αγορά της Ένωσης, που καθορίστηκαν σε επίπεδο CIF κατάλληλα προσαρμοσμένο για να ληφθούν υπόψη οι δασμοί και τα έξοδα μετά την εισαγωγή.

(111)

Η συνεργασία των κινέζων εξαγωγέων ήταν μεγάλη και ανήλθε στο 69 % του συνολικού όγκου εξαγωγών από τη ΛΔΚ στην Ένωση κατά την ΠΕ. Δεδομένου ότι ένας κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας διαπιστώθηκε ότι δεν ασκούσε πρακτική ντάμπινγκ για τα προϊόντα του στην αγορά της Ένωσης, οι εισαγωγές του δεν ελήφθησαν υπόψη για την ανάλυση της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές.

(112)

Η σύγκριση έδειξε ότι κατά την ΠΕ το υπό εξέταση προϊόν που αποτέλεσε αντικείμενο ντάμπινγκ καταγωγής ΛΔΚ πωλήθηκε στην Ένωση σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά 24,2 %.

6.3.   Οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

6.3.1.   Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(113)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η εξέταση των επιπτώσεων των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής περιελάμβανε εκτίμηση όλων των οικονομικών δεικτών για την αξιολόγηση της κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από το 2005 έως το τέλος της ΠΕ.

6.3.2.   Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

Πίνακας 3

 

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Παραγωγή (τόνοι)

145 854

145 916

144 053

124 807

94 027

Δείκτης

100

100

99

86

64

Παραγωγική ικανότητα (τόνοι)

159 813

159 785

159 101

154 783

143 784

Δείκτης

100

100

100

97

90

Αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

91 %

91 %

91 %

81 %

65 %

Δείκτης

100

100

100

88

72

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(114)

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, η παραγωγή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σημείωσε μείωση κατά 36 % κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρ' ότι η κατανάλωση της Ένωσης αυξήθηκε κατά 20 % από το 2005 έως το 2007, η παραγωγή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής παραμένει σταθερή την ίδια περίοδο, ενώ μειώνεται σημαντικά την περίοδο από το 2007 έως την ΠΕ, ακολουθώντας την πτώση της κατανάλωσης στην Ένωση.

(115)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής μείωσε την παραγωγική του ικανότητα σε περίπου 144 000 τόνους κατά την ΠΕ. Ωστόσο, λόγω της στασιμότητας των πωλήσεων και της μείωσης των όγκων παραγωγής η χρησιμοποίηση της διαθέσιμης παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε από 91 % το 2005 σε 65 % κατά την ΠΕ. Η κυριότερη μείωση σημειώθηκε μεταξύ του 2007 και της ΠΕ.

6.3.3.   Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(116)

Τα στοιχεία των πωλήσεων στον παρακάτω πίνακα αφορούν τον όγκο των πωλήσεων στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην αγορά της Ένωσης.

Πίνακας 4

 

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Όγκος πωλήσεων (σε τόνους)

112 998

113 844

117 855

99 495

80 745

Δείκτης

100

101

104

88

71

Μερίδιο αγοράς

51,1 %

48,7 %

44,3 %

41,2 %

39,2 %

Δείκτης

100

95

87

81

77

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(117)

Ενώ η κατανάλωση της Ένωσης αυξήθηκε κατά 20 % την περίοδο από το 2005 έως το 2007, ο όγκος πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής σε ανεξάρτητους πελάτες στην αγορά της Ένωσης αυξήθηκε μόνο κατά 4 %. Αυτό σημαίνει ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν επωφελήθηκε από την αύξηση της κατανάλωσης αυτή την περίοδο. Επίσης, κατά το υπόλοιπο της εξεταζόμενης περιόδου, η κατανάλωση της Ένωσης μειώθηκε κατά 22 % και ο όγκος των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε ακόμη περισσότερο, συγκεκριμένα κατά 31 %. Επομένως, ο όγκος των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειωνόταν συνεχώς και σημαντικά και η απώλεια μεριδίου αγοράς ανήλθε στο 11,9 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

6.3.4.   Μέσες τιμές μονάδας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(118)

Οι μέσες τιμές πώλησης εκ του εργοστασίου του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην αγορά της Ένωσης μειώθηκαν κατά 9 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η κύρια μείωση σημειώθηκε μεταξύ 2007 και της ΠΕ και, επομένως, συνέπεσε με την εισροή εισαγωγών με ντάμπινγκ σε χαμηλές τιμές από τη ΛΔΚ. Κατά συνέπεια, παρά την αύξηση στις τιμές πρώτων υλών, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έπρεπε να μειώσει τις τιμές πωλήσεών του, ιδίως κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

Πίνακας 5

 

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Μέσες τιμές (ευρώ/τόνο)

2 592

2 595

2 565

2 510

2 350

Δείκτης

100

100

99

97

91

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(119)

Πράγματι, διαπιστώθηκε ότι το μέσο κόστος παραγωγής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε κατά 6 % μεταξύ του 2005 και της ΠΕ. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της τιμής των κόκκων PET που είναι η βασική πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες. Η μέση τιμή των κόκκων PET αυξήθηκε κατά 12 % μεταξύ του 2005 και του 2008 και κατόπιν μειώθηκε σε επίπεδο ίσο με εκείνο του 2005. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υποχρεώθηκε να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές πωλήσεών του για να ανταγωνιστεί τις εισαγωγές σε χαμηλές τιμές οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Συνεπώς, οι τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν σημαντικά κάτω από το κόστος τους κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

6.3.5.   Αποθέματα

(120)

Τα αποθέματα αποτελούν περίπου το 15 % του όγκου παραγωγής κατά την ΠΕ. Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής μείωσε τα επίπεδα αποθεμάτων του κατά 9 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ιδιαίτερα μεταξύ του 2007 και της ΠΕ. Ωστόσο, αυτή η μείωση των αποθεμάτων θα πρέπει να εξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλότερο επίπεδο δραστηριότητας μετά τη συρρίκνωση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

Πίνακας 6

 

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Αποθέματα (τόνοι)

15 004

16 828

17 402

16 844

13 727

Δείκτης

100

112

116

112

91

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

6.3.6.   Απασχόληση, μισθοί και παραγωγικότητα

Πίνακας 7

 

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Απασχόληση — Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ)

1 727

1 714

1 667

1 498

1 333

Δείκτης

100

99

96

87

77

Κόστος εργασίας (ευρώ/ΙΠΑ)

41 089

41 996

42 083

48 499

43 538

Δείκτης

100

102

102

118

106

Παραγωγικότητα (μονάδα/ΙΠΑ)

84,4

85,1

86,4

83,3

70,5

Δείκτης

100

101

102

99

84

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(121)

Λόγω του περιορισμού των δραστηριοτήτων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε σημαντικά, κατά 23 %, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μείωση της παραγωγικότητας θα πρέπει να εξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη το γενικό χαρακτήρα του περιορισμού των δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του οποίου η μείωση του αριθμού των εργαζομένων ακολουθεί την πτώση της παραγωγικότητας μόνο ύστερα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Το κόστος εργασίας αυξήθηκε ελαφρά κατά 6 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

6.3.7.   Αποδοτικότητα, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση των επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

Πίνακας 8

 

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Αποδοτικότητα

3,0 %

–0,7 %

–1,1 %

–11,5 %

–13,3 %

Δείκτης

100

–22

–37

– 378

– 438

Ταμειακές ροές ‘000 ευρώ

15 936

–1 407

824

–16 311

–14 597

Δείκτης

100

–9

5

– 120

– 141

Επενδύσεις ‘000 ευρώ

6 713

3 305

8 229

1 295

764

Δείκτης

100

49

123

19

11

Απόδοση των επενδύσεων

12,6 %

–29,4 %

–15,7 %

– 103,3 %

– 130,6 %

Δείκτης

100

– 233

– 124

– 819

–1 036

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(122)

Η αποδοτικότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής καθορίστηκε με την έκφραση του καθαρού προ φόρου κέρδους του ομοειδούς προϊόντος ως ποσοστού του κύκλου εργασιών των εν λόγω πωλήσεων. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η αποδοτικότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατακόρυφα από κέρδος της τάξης του 3 % το 2005 σε απώλεια της τάξης του 13,3 % κατά την ΠΕ. Παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση της Ένωσης είχε ανοδική τάση μεταξύ του 2005 και του 2007, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από αυτή την ευνοϊκή εξέλιξη λόγω των εισαγωγών σε χαμηλές τιμές οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ.

(123)

Η τάση που φάνηκε από την ταμειακή ροή, η οποία είναι η ικανότητα του κλάδου παραγωγής για αυτοχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του, αντικατοπτρίζει σε ένα μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της κερδοφορίας. Επομένως, η ταμειακή ροή δείχνει σημαντική μείωση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι ίδιες παρατηρήσεις μπορούν να διατυπωθούν σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων, η οποία σημείωσε επίσης αρνητική εξέλιξη όπως και τα αρνητικά αποτελέσματα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(124)

Με βάση τα ανωτέρω, η επενδυτική ικανότητα της Ένωσης περιορίστηκε επειδή η ταμειακή ροή επιδεινώθηκε σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Κατά συνέπεια, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 89 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

6.3.8.   Ανάπτυξη

(125)

Αν και η κατανάλωση της Ένωσης αυξήθηκε κατά 20 % την περίοδο από το 2005 έως το 2007, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής πέτυχε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεών του στην αγορά της Ένωσης μόνο κατά 4 %, και έτσι δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την αύξηση της κατανάλωσης της Ένωσης. Από την παρατήρηση της εξέλιξης κατά την εξεταζόμενη περίοδο προκύπτει ότι η μείωση κατά 29 % του όγκου των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του 7 % της κατανάλωσης της Ένωσης. Κατά συνέπεια, το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε επίσης σημαντικά κατά 12 % κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

6.3.9.   Μέγεθος του πραγματικού περιθωρίου ντάμπινγκ

(126)

Τα περιθώρια ντάμπινγκ για τη ΛΔΚ, όπως καθορίστηκαν παραπάνω στην ενότητα σχετικά με το ντάμπινγκ, υπερβαίνουν το κατώτατο όριο. Λόγω του όγκου και της τιμής των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, ο αντίκτυπος του πραγματικού περιθωρίου ντάμπινγκ δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος.

6.4.   Συμπέρασμα σχετικά με τη ζημία

(127)

Ή έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι δείκτες ζημίας, όπως η παραγωγή (– 36 %), η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (– 28 %), ο όγκος πωλήσεων σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην αγορά της Ένωσης (– 29 %), το μερίδιο αγοράς (– 12 %) και παραγωγικότητα (– 16 %), επιδεινώθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Επιπλέον, οι δείκτες ζημίας που σχετίζονται με την οικονομική απόδοση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, όπως οι ταμειακές ροές (– 241 %) και η αποδοτικότητα (– 16,3 %), επηρεάστηκαν σοβαρά. Αυτό σημαίνει ότι υπονομεύθηκε επίσης η ικανότητα άντλησης κεφαλαίων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ιδίως κατά την ΠΕ.

(128)

Διαπιστώθηκε ότι οι κύριες απώλειες σημειώθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 2008 και της ΠΕ, όταν παρά τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση στην Ένωση, συνεχίστηκαν οι μεγάλοι όγκοι εισαγωγών στην αγορά της Ένωσης που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ, και σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, κατά περισσότερο από 24 % κατά την ΠΕ.

(129)

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το κόστος παραγωγής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν στο υψηλότερο επίπεδο το 2008, κυρίως λόγω της απότομης αύξησης των τιμών των βασικών πρώτων υλών. Κατά τη διάρκεια της ΠΕ ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατάφερε να διατηρήσει και να ελέγξει το κόστος παραγωγής καταβάλλοντας προσπάθειες εξορθολογισμού και λόγω της μείωσης των τιμών PET, κυρίως στο δεύτερο ήμισυ της ΠΕ. Ωστόσο, λόγω της πρακτικής πωλήσεων σε πολύ χαμηλότερες τιμές που εφάρμοσαν οι κινέζοι εξαγωγείς κατά την ΠΕ, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν ήταν σε θέση να αυξήσει τις τιμές πωλήσεών του σε επίπεδο που να καλύπτει το κόστος του. Αυτό οδήγησε σε σημαντική επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά την ΠΕ.

(130)

Δεδομένων των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη σοβαρή ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

7.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

7.1.   Εισαγωγή

(131)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε εάν οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ του υπό εξέταση προϊόντος προκάλεσαν στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ζημία σε βαθμό που να μπορεί να θεωρηθεί σημαντική. Εξετάστηκαν επίσης άλλοι γνωστοί παράγοντες, πλην των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ, οι οποίοι θα μπορούσαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα να είχαν προκαλέσει ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, ούτως ώστε η ενδεχομένως προκληθείσα ζημία από τους εν λόγω λοιπούς παράγοντες να μην αποδοθεί στις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

7.2.   Οι συνέπειες από τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ

(132)

Η έρευνα έδειξε ότι οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ αυξήθηκαν σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο με αποτέλεσμα το μερίδιό τους στην αγορά της Ένωσης να υπερεπταπλασιαστεί μεταξύ του 2005 και της ΠΕ. Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατά την περίοδο από το 2008 έως την ΠΕ, όταν η κατανάλωση της Ένωσης μειώθηκε κατά περίπου 15 %, ο όγκος των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ παρέμεινε υψηλός και μάλιστα αυξήθηκε το μερίδιο αγοράς τους κατά 15 %.

(133)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αντιμετώπισε σημαντική πτώση του όγκου των πωλήσεών του ύψους 29 % και, κατά συνέπεια, απώλεια μεριδίου αγοράς από 51,1 % σε 39,2 %, δηλαδή σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά την περίοδο μεταξύ του 2008 και της ΠΕ το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ εκείνο των κινεζικών εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ αυξήθηκε παρά τη φθίνουσα ζήτηση στην αγορά της Ένωσης.

(134)

Οι τιμές των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ μειώθηκαν κατά 39 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές που χρέωνε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στην αγορά της Ένωσης. Συνεπώς, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν μπόρεσε να αυξήσει τις τιμές του ώστε να καλύψει την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, η αποδοτικότητα των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης μειώθηκε, όπως εξηγείται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 122, από κέρδος ύψους 3 % το 2005 σε απώλεια ύψους 13,3 % κατά την ΠΕ.

(135)

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι αυξανόμενοι όγκοι των εισαγωγών με ντάμπινγκ σε χαμηλές τιμές από τη ΛΔΚ είχαν αρνητικές συνέπειες στο σύνολο της αγοράς επειδή άσκησαν πιέσεις στις τιμές.

(136)

Επομένως, θεωρείται ότι η συνεχιζόμενη πίεση που ασκείται από τις εισαγωγές με ντάμπινγκ σε χαμηλές τιμές από τη ΛΔΚ στην αγορά της Ένωσης δεν επέτρεψε στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να προσαρμόσει τις τιμές των πωλήσεών του στο αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, ιδίως το 2008, όταν οι τιμές PET ήταν στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό εξηγεί την απώλεια μεριδίου αγοράς και την απώλεια αποδοτικότητας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(137)

Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι η αύξηση των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ σε χαμηλές τιμές από τη ΛΔΚ είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

7.3.   Οι συνέπειες από άλλους παράγοντες

7.3.1.   Εξέλιξη της ζήτησης από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής

(138)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 100 ανωτέρω, η κατανάλωση νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες από τη Ένωση καταρχάς αυξήθηκε μεταξύ του 2005 και του 2007, κατόπιν μειώθηκε το 2008 κατά την ΠΕ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής απώλεσε σημαντικό μέρος του μεριδίου αγοράς του. Παρ' όλο που δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι αυτή η αρνητική εξέλιξη της κατανάλωσης της Ένωσης μεταξύ του 2008 και της ΠΕ μπορεί να είχε αρνητική επίπτωση στην κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, είναι αξιοσημείωτο ότι οι κινέζοι εξαγωγείς κατάφεραν ταυτόχρονα να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους. Συνεπώς, θεωρείται ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη μείωση της ζήτησης. Η κύρια αιτία είναι η εισροή εισαγωγών με ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ και οι πρακτικές πώλησης σε χαμηλότερες τιμές από τους κινέζους εξαγωγείς.

7.3.2.   Τιμές πρώτων υλών

(139)

Οι τιμές των πρώτων υλών, κυρίως κόκκων PET, αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ του 2005 και του 2008, κατόπιν μειώθηκαν κατά το δεύτερο ήμισυ της ΠΕ και έως το τέλος της ΠΕ έφθασαν σε επίπεδο ίσο με του 2005.

(140)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το κόστος παραγωγής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής για την παραγωγή νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες ακολούθησε την ίδια τάση με την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών, και αυξήθηκε συνολικά κατά 6 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, σε μια αγορά με αποτελεσματικές συνθήκες εμπορίου, δηλαδή απουσία ζημιογόνου ντάμπινγκ, αναμένεται ότι οι τιμές προσαρμόζονται τακτικά, έτσι ώστε να αντανακλούν την εξέλιξη των διαφόρων συστατικών στοιχείων του κόστους παραγωγής. Αυτό δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Πράγματι, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υποχρεώθηκε να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές πωλήσεών του για να ανταγωνιστεί τις εισαγωγές με ντάμπινγκ σε χαμηλές τιμές από τη ΛΔΚ, πράγμα που είχε ως συνέπεια σημαντική μείωση της αποδοτικότητάς του. Επομένως, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι πρακτική πωλήσεων σε χαμηλότερες τιμές από τους κινέζους εξαγωγείς άσκησε πιέσεις στις τιμές στην αγορά της Ένωσης και παρεμπόδισε τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να αυξήσει τις τιμές πωλήσεών του έτσι ώστε να καλύψει το κόστος του.

7.3.3.   Δεσμευμένη παραγωγή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(141)

Η έρευνα έδειξε ότι μόνο ένας παραγωγός της Ένωσης που συνεργάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας ήταν κάθετα ολοκληρωμένος και ότι η δεσμευμένη παραγωγή χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω κατεργασία σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας στον κλάδο παραγωγής του επόμενου σταδίου. Η έρευνα δεν κατέδειξε κάποιο πρόβλημα στην παραγωγή που να συνδέεται με τα εν λόγω προϊόντα του επόμενου παραγωγικού σταδίου. Πράγματι, η δεσμευμένη χρήση παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και αντιστοιχούσε στο 7 % περίπου του όγκου παραγωγής.

(142)

Σε αυτή τη βάση, θεωρήθηκε ότι η δεσμευμένη παραγωγή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν συνέβαλε στην επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ιδίως κατά την ΠΕ.

7.3.4.   Εξαγωγικές επιδόσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(143)

Παρ' ότι η ανάλυση της ζημίας και η αιτιώδης συνάφεια επικεντρώθηκαν στην κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην κοινοτική αγορά, εξετάστηκαν οι εξαγωγικές επιδόσεις του ως πιθανός επιπλέον παράγοντας που μπορεί να εξηγήσει τη διαπιστωθείσα ζημία. Η ανάλυση έδειξε ότι οι εξαγωγικές πωλήσεις σε μη συνδεδεμένα μέρη που πραγματοποίησε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής παρέμειναν σε μέτριο επίπεδο (περίπου 3 %) κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η μείωση του όγκου των εξαγωγικών πωλήσεων, από περίπου 18 000 τόνους το 2005 σε περίπου 7 000 τόνους κατά την ΠΕ, μπορεί να εξηγηθεί από τη μείωση της παραγωγής κατά την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η τιμή εξαγωγής ήταν υψηλότερη από την τιμή που χρέωνε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στους πελάτες του στην αγορά της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ότι η μείωση στον όγκο των εξαγωγών δεν μπορεί να εξηγήσει το επίπεδο της ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής και ιδίως τη σημαντική πτώση της αποδοτικότητας κατά την ΠΕ.

7.3.5.   Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες

(144)

Οι τάσεις στους όγκους των εισαγωγών και στις τιμές από άλλες τρίτες χώρες μεταξύ του 2005 και της ΠΕ είχαν ως εξής:

Πίνακας 9

Άλλες τρίτες χώρες

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Εισαγωγές (τόνοι)

29 940

30 350

29 035

21 590

16 478

Δείκτης

100

101

97

72

55

Μερίδιο αγοράς

13,5 %

13,0 %

10,9 %

8,9 %

8,0 %

Δείκτης

100

96

81

66

59

Τιμή (ευρώ/τόνος)

2 635

2 700

2 584

2 606

2 585

Δείκτης

100

102

98

99

98

Πηγή: Eurostat

(145)

Στις άλλες τρίτες χώρες που εξάγουν νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες στην Ένωση περιλαμβάνονται κυρίως η Ελβετία, η Λευκορωσία, η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη. Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο συνδυασμένος όγκος εισαγωγών από αυτές τις χώρες ήταν μάλλον χαμηλός σε σχέση με την κατανάλωση της Ένωσης και μειώθηκε κατά 45 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι μέσες τιμές εισαγωγών παρέμειναν σταθερές και σχετικά υψηλές κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(146)

Με βάση τα ανωτέρω, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές από αυτές τις τρίτες χώρες δεν συνέβαλαν στη σοβαρή ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

7.3.6.   Εισαγωγές από την Κορέα και την Ταϊβάν

(147)

Όσον αφορά τις εισαγωγές από την Ταϊβάν και την Κορέα, όπως αναφέρεται ανωτέρω, εκτιμήθηκε προσωρινά ότι οι εισαγωγές από την Ταϊβάν και από την Κορέα δεν πραγματοποιήθηκαν σε τιμές ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Οι εισαγωγές αυτές παρατίθενται στους πίνακες 10 και 11 κατωτέρω.

Πίνακας 10

Σύνολο εισαγωγών από την Κορέα

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Όγκος (τόνοι)

17 542

20 701

27 521

24 908

24 580

Δείκτης

100

118

157

142

140

Μερίδιο αγοράς

7,9 %

8,8 %

10,4 %

10,3 %

11,9 %

Δείκτης

100

112

131

130

151

Τιμές (ευρώ/τόνος)

2 105

1 958

1 912

1 911

1 780

Δείκτης

100

93

91

91

85

Πηγή: Eurostat.

(148)

Όπως διαπιστώνεται από τον ανωτέρω πίνακα, οι όγκοι των εισαγωγών από την Κορέα ακολούθησαν σε γενικές γραμμές παρόμοια τάση με εκείνη της κατανάλωσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι όγκοι των εισαγωγών αυξήθηκαν από 17 542 τόνους το 2005 σε 24 580 τόνους κατά την ΠΕ, με αποτέλεσμα αύξηση του μεριδίου αγοράς τους από 7,9 % το 2005 σε 11,9 % κατά την ΠΕ. Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι οι όγκοι εισαγωγών μειώθηκαν σημαντικά μεταξύ του 2007 και του τέλους της ΠΕ.

(149)

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ενώ οι μέσες τιμές εισαγωγών από την Κορέα μειώθηκαν κατά 15 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρέμειναν υψηλότερες από τις μέσες τιμές εισαγωγών από τη ΛΔΚ σε όλη τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Πίνακας 11

Σύνολο εισαγωγών από την Ταϊβάν

2005

2006

2007

2008

ΠΕ

Όγκος (τόνοι)

7 343

7 761

10 285

11 028

8 163

Δείκτης

100

106

140

150

111

Μερίδιο αγοράς

3,3 %

3,3 %

3,9 %

4,6 %

4,0 %

Δείκτης

100

100

117

138

119

Τιμές (ευρώ/τόνος)

1 968

1 734

1 608

1 678

1 687

Δείκτης

100

88

82

85

86

Πηγή: Eurostat.

(150)

Οι εισαγωγές από την Ταϊβάν αυξήθηκαν από 7 343 τόνους το 2005 σε 8 163 τόνους κατά την ΠΕ, δηλαδή κατά 11 %. Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς τους αυξήθηκε σημαντικά από 3,3 % το 2005 σε 4 % κατά την ΠΕ. Ο όγκος των εισαγωγών από την Ταϊβάν, όπως και εκείνος από την Κορέα, μειώθηκε σημαντικά μεταξύ του 2007 και του τέλους της ΠΕ.

(151)

Οι μέσες τιμές εισαγωγών από την Ταϊβάν μειώθηκαν κατά 14 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά παρέμειναν σημαντικά υψηλότερες από τις τιμές εισαγωγών από τη ΛΔΚ κατά την ίδια περίοδο.

(152)

Με βάση τα ανωτέρω, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνέβαλαν σε ορισμένο βαθμό οι εισαγωγές από την Κορέα και την Ταϊβάν στη ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής. Ωστόσο, οι όγκοι και οι τιμές εισαγωγών κατά τη διάρκεια της ΠΕ δεν φαίνεται να είναισε τέτοιο επίπεδο που να διασπάσουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ και της ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

7.3.7.   Άλλοι παραγωγοί στην Ένωση

(153)

Από την ανάλυση των στοιχείων σχετικά με την αγορά της Ένωσης προέκυψε ότι οι άλλοι παραγωγοί της Ένωσης δεν κέρδισαν μερίδιο αγοράς κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η έρευνα δεν κατέδειξε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα σχετικά με τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών της Ένωσης ή άλλη επίπτωση εμπορικής στρέβλωσης η οποία μπορεί να εξηγήσει τη σοβαρή ζημία που διαπιστώθηκε για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(154)

Βάσει των ανωτέρω, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι παραγωγοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν συνέβαλαν στη ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

7.4.   Συμπέρασμα για την αιτιώδη συνάφεια

(155)

Η ανωτέρω ανάλυση απέδειξε την ύπαρξη ουσιαστικής αύξησης του όγκου και του μεριδίου αγοράς των εισαγωγών με ντάμπινγκ σε χαμηλές τιμές καταγωγής ΛΔΚ κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω εισαγωγές πραγματοποιήθηκαν με τιμές ντάμπινγκ οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τις τιμές που χρέωνε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στην αγορά της Ένωσης για παρόμοιους τύπους προϊόντων.

(156)

Αυτή η αύξηση σε όγκο και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών σε χαμηλές τιμές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ συνέπεσε με γενική αύξηση της ζήτησης στην Ένωση κατά την περίοδο μεταξύ του 2005 και του 2007, αλλά και με την αρνητική εξέλιξη όσον αφορά το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και κατά την ίδια περίοδο. Επίσης, μεταξύ του 2007 και της ΠΕ, όταν η ζήτηση στην αγορά της Ένωσης μειώθηκε, οι κινέζοι εξαγωγείς κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους. Παράλληλα, παρατηρήθηκε και άλλη αρνητική εξέλιξη στο μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και στους κύριους δείκτες της οικονομικής του κατάστασης. Πράγματι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η αύξηση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ σε χαμηλές τιμές από τη ΛΔΚ, οι οποίες ήταν σταθερά χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, είχε ως συνέπεια τη μείωση της αποδοτικότητας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες και σε σοβαρές απώλειες κατά την ΠΕ.

(157)

Η εξέταση των άλλων γνωστών παραγόντων οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, αποκάλυψε ότι αυτοί οι παράγοντες δεν φαίνεται να είναι τέτοιοι που θα μπορούσαν να διασπάσουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών με ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ και της ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(158)

Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, με την οποία διακρίθηκαν και διαχωρίστηκαν σαφώς οι επιπτώσεις όλων των γνωστών παραγόντων στην κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από τις ζημιογόνες επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ προκάλεσαν σοβαρή ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

8.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

8.1.   Προκαταρκτική παρατήρηση

(159)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, εξετάστηκε εάν, παρά το προσωρινό συμπέρασμα για την ύπαρξη ζημιογόνου ντάμπινγκ, υφίστανται σοβαροί λόγοι που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της Ένωσης. Η ανάλυση του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε σε εκτίμηση του συμφέροντος όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομένων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, των εισαγωγέων και των χρηστών του υπό εξέταση προϊόντος.

8.2.   Ενωσιακός κλάδος παραγωγής

(160)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αποτελείται από τέσσερις παραγωγούς οι οποίοι εδρεύουν σε διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης και απασχολούν άμεσα πάνω από 1 300 άτομα σχετικά με το υπό εξέταση προϊόν.

(161)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη σοβαρή ζημία από τις εισαγωγές με ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι δείκτες ζημίας παρουσίασαν αρνητική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ειδικότερα, σε σημαντικό βαθμό επηρεάστηκαν οι δείκτες ζημίας που αφορούν την οικονομική επίδοση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, όπως οι ταμειακές ροές, η απόδοση των επενδύσεων και η αποδοτικότητα. Αν δεν ληφθούν μέτρα, φαίνεται πολύ πιθανό να συνεχιστεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(162)

Αναμένεται ότι η επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ θα αποκαταστήσει τις αποτελεσματικές συνθήκες εμπορίου στην αγορά της Ένωσης και θα επιτρέψει στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να ευθυγραμμίσει τις τιμές των νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, έτσι ώστε να αντανακλούν το κόστος των διαφόρων συστατικών στοιχείων και τις συνθήκες της αγοράς. Αναμένεται ότι η επιβολή προσωρινών μέτρων θα επιτρέψει στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να ανακτήσει τουλάχιστον ένα μέρος του μεριδίου αγοράς που απώλεσε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με πρόσθετες θετικές συνέπειες για την οικονομική του κατάσταση και αποδοτικότητα.

(163)

Επομένως, συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι η επιβολή προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής ΛΔΚ θα ήταν προς το συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

8.3.   Εισαγωγείς

(164)

Εστάλησαν ερωτηματολόγια σε δέκα εισαγωγείς στην Ένωση. Μόνο δύο εισαγωγείς, που βρίσκονται στη Γερμανία και στην Ισπανία και αντιπροσωπεύουν το 15,4 % και το 0,2 % αντίστοιχα των συνολικών εισαγωγών από τη ΛΔΚ, συνεργάστηκαν στην έρευνα. Όσον αφορά τον πρώτο εισαγωγέα, η έρευνα έδειξε ότι εισήγαγε μόνο από τη ΛΔΚ και ότι σχεδόν όλος ο κύκλος εργασιών του αφορούσε το υπό εξέταση προϊόν. Στη χειρότερη περίπτωση, ένας δασμός αντιντάμπινγκ ύψους 9 % θα είχε ως συνέπεια σημαντική μείωση της αποδοτικότητάς αυτού του εισαγωγέα και αυτή η εταιρεία θα μπορούσε να γίνει ζημιογόνος. Κρίνεται ωστόσο ότι μπορεί να μετακυλίσει τουλάχιστον ένα μέρος της αύξησης του κόστους στους πελάτες της, δεδομένης της ισχυρής θέσης της στην αγορά μεταξύ ορισμένων σημαντικών χρηστών. Επιπλέον, μπορεί να στραφεί σε άλλες πηγές εφοδιασμού, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά το δεύτερο εισαγωγέα, το υπό εξέταση προϊόν αντιπροσώπευε μόνο μικρό ποσοστό της δραστηριότητάς του (0-5 %) και, επομένως, τυχόν αρνητική επίπτωση των προτεινόμενων μέτρων είναι πιθανώς αμελητέα.

(165)

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι παρ' όλο που η επιβολή προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ θα έχει αρνητικές συνέπειες για έναν από τους προαναφερόμενους εισαγωγείς, αυτός ο εισαγωγέας θα πρέπει να είναι σε θέση να μετακυλίσει τουλάχιστον ένα μέρος της αύξησης του κόστους στους πελάτες του και/ή να στραφεί σε άλλες πηγές εφοδιασμού. Επομένως, συνολικά, η επιβολή προσωρινών μέτρων δεν θα έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στους εισαγωγείς.

8.4.   Χρήστες

(166)

Οι χρήστες νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από τους 68 χρήστες που ειδοποιήθηκαν, οι 33 συνεργάστηκαν στην έρευνα. Αυτοί οι συνεργαζόμενοι χρήστες αντιπροσώπευαν το 25 % των συνολικών εισαγωγών από τη ΛΔΚ. Αυτές οι εταιρείες είναι εγκατεστημένες σε ολόκληρη την Ένωση και βρίσκονται σε διάφορους κλάδους παραγωγής, όπως ελαστικών, εφαρμογών στην αυτοκινητοβιομηχανία, σχοινιών βιομηχανικών εφαρμογών.

(167)

Για λόγους σαφήνειας και δεδομένου ότι η επιβολή προσωρινών μέτρων θα έχει διαφορετικές επιπτώσεις στους διάφορους χρήστες, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, οι επιπτώσεις των μέτρων στους χρήστες εξετάστηκαν μέσω της κατανομής τους σε βιομηχανικούς τομείς, όπως περιγράφονται κατωτέρω.

(168)

Όσον αφορά τους χρήστες στον τομέα των ελαστικών, ελήφθησαν τέσσερις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια από κατασκευαστές ελαστικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι κατασκευαστές ελαστικών, το μερίδιο των νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες σε σχέση με το κόστος παραγωγής ενός ελαστικού ήταν σχετικά μικρό, κατά μέσο όρο κάτω από το 1 %, και το μέσο κέρδος σε σχέση με τις δραστηριότητες κατασκευής ελαστικών ανέρχεται σε περίπου 2 %. Διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους συνεργαζόμενους χρήστες δεν εισάγει το υπό εξέταση προϊόν από τη ΛΔΚ. Επομένως, αν επιβληθούν οι προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ, θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες δεν θα επηρεαστούν από τα μέτρα για τις εισαγωγές από τη ΛΔΚ. Επίσης, αν κάποιος εισαγωγέας σε αυτό τον τομέα εισάγει από τη ΛΔΚ, υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

(169)

Όσον αφορά τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (που παράγει κυρίως ζώνες ασφαλείας και αερόσακους), ελήφθησαν έξι απαντήσεις σε ερωτηματολόγια από αυτούς τους χρήστες. Αυτές οι έξι εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 5 % των συνολικών εισαγωγών νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες από τη ΛΔΚ κατά την ΠΕ. Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο τα προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούνται νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 4 % του συνολικού κύκλου εργασιών αυτών των εταιρειών και ότι το μέσο κέρδος που πραγματοποιήθηκε σε αυτή τη δραστηριότητα ήταν περίπου 3 %. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι έξι εταιρείες αγόραζαν νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες κυρίως από του παραγωγούς της Ένωσης, ενώ μόνο το 11 % των αγορών τους εισάγονταν από τη ΛΔΚ. Επομένως, η επιβολή προσωρινών μέτρων στις εισαγωγές από τη ΛΔΚ δεν θεωρείται ότι είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας γενικά, επειδή αυτές οι εταιρείες διαπιστώθηκε ότι είναι κερδοφόρες και η ΛΔΚ δεν ήταν η κύρια πηγή εφοδιασμού.

(170)

Όσον αφορά τους κατασκευαστές σχοινιών, ελήφθησαν τρεις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1 % του συνόλου των εισαγωγών από τη ΛΔΚ κατά την ΠΕ. Το μερίδιο των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες ήταν περίπου 18 % του συνόλου των δραστηριοτήτων τους και το μέσο περιθώριο κέρδους που πραγματοποιήθηκε σε αυτή τη δραστηριότητα ήταν περίπου 8 % κατά την ΠΕ. Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμήθηκε ότι η επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές από τη ΛΔΚ ενδέχεται να μειώσει μόνο ελαφρά το περιθώριο κέρδους τους. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η πλειονότητα των εισαγωγών (66 %) προέρχονταν από τη ΛΔΚ κατά την ΠΕ, ενώ το 20 % από την Κορέα. Επομένως, αν θα επιβληθούν μέτρα, αυτός ο τομέας δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί επειδή η επίπτωση στο περιθώριο κέρδους είναι περιορισμένη και υπάρχουν άλλες πηγές εφοδιασμού.

(171)

Ορισμένοι κατασκευαστές σχοινιών ισχυρίστηκαν ότι επειδή τα νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες χρησιμοποιούνται κυρίως σε άλλους τομείς, όπως ο βιομηχανικός τομέας και η αυτοκινητοβιομηχανία, η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα οδηγήσει σε έλλειψη τύπων νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες που χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές σχοινιών, επειδή οι παραγωγοί της Ένωσης θα επικεντρωθούν, όπως ισχυρίζονται, καταρχάς στις μεγάλες αγορές και θα προμηθεύσουν τους λοιπούς τομείς μόνον εάν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι είναι διαθέσιμες άλλες πηγές εφοδιασμού, περιλαμβανομένου του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, της Κορέας και της Ταϊβάν καθώς και άλλων τρίτων χωρών που δεν υπόκεινται σε μέτρα. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(172)

Όσον αφορά τους χρήστες στον τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών, π.χ. στέγες, ζώνες ασφαλείας, ιμάντες και βιομηχανικά υφάσματα, ελήφθησαν συνολικά 19 απαντήσεις σε ερωτηματολόγια. Αυτοί οι χρήστες αντιπροσωπεύουν το 19 % των συνολικών εισαγωγών από τη ΛΔΚ κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών για το συγκεκριμένο τομέα, το μερίδιο της δραστηριότητας στην οποία χρησιμοποιούνται νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες είναι 64 % της συνολικής δραστηριότητας και το μέσο κέρδος που πραγματοποιήθηκε σε αυτή τη δραστηριότητα ήταν 13 %. Ο αντίκτυπος των δασμών αντιντάμπινγκ ενδέχεται να μειώσει μόνο ελαφρά το μέσο περιθώριο κέρδους που πραγματοποιείται σε αυτό τον τομέα. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι αυτοί οι χρήστες αγόραζαν κυρίως από παραγωγούς της Ένωσης και από τη ΛΔΚ. Επομένως, η επιβολή μέτρων στις εισαγωγές από τη ΛΔΚ δεν θα πρέπει να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση σε αυτό τον τομέα αν ληφθεί υπόψη η μικρή επίπτωση στο περιθώριο κέρδους και η ύπαρξη άλλων πηγών εφοδιασμού.

(173)

Ορισμένοι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα είχε αρνητικές συνέπειες για τη δραστηριότητά τους από δύο απόψεις. Ισχυρίστηκαν ότι όχι μόνο θα υπήρχε έλλειψη διαθέσιμων εναλλακτικών πηγών, αλλα επιπλέον οι ενδιαφερόμενες χώρες θα άρχιζαν να εξάγουν προϊόντα προοριζόμενα για την αγορά του επόμενου σταδίου και όχι το υπό εξέταση προϊόν.

(174)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές, σημειώνεται καταρχάς ότι δεν θα επιβληθούν προσωρινά μέτρα κατά των εισαγωγών από την Κορέα και την Ταϊβάν. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 171 είναι διαθέσιμες άλλες πηγές εφοδιασμού από άλλες τρίτες χώρες οι οποίες δεν υπόκεινται σε μέτρα. Δεύτερον, όσον αφορά τον εφοδιασμό από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, η έρευνα κατέδειξε ορισμένες ελλείψεις στον εφοδιασμό από ορισμένους παραγωγούς της Ένωσης. Ωστόσο, από την ανάλυση δεν προέκυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτές οι ελλείψεις παρουσιάζονταν τακτικά. Με βάση τα ανωτέρω, και ιδίως λόγω της ύπαρξης άλλων πηγών εφοδιασμού, αυτός ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(175)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι οι παραγωγοί νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες στις ενδιαφερόμενες χώρες θα έστρεφαν τις εξαγωγές τους στην αγορά του επόμενου σταδίου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα επιβληθούν προσωρινά μέτρα κατά των εισαγωγών από την Κορέα και την Ταϊβάν. Επομένως, ακόμη και αν οι κινέζοι εισαγωγείς έστρεφαν τις εξαγωγές τους στην αγορά του επόμενου σταδίου, θεωρείται ότι οι χρήστες νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες θα μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, επειδή θα είναι ακόμη σε θέση να εφοδιάζονται νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες από άλλους εφοδιαστές που δεν υπόκεινται στα μέτρα. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(176)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ακόμη και αν ορισμένοι από τους χρήστες ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από τα μέτρα για τις εισαγωγές από τη ΛΔΚ, οι επιπτώσεις στους χρήστες στους διάφορους βιομηχανικούς τομείς φαίνεται ότι θα είναι γενικά μικρές. Επομένως, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ κατά των εισαγωγών νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής ΛΔΚ, πιθανότατα δεν θα έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στους χρήστες του υπό εξέταση προϊόντος.

8.5.   Συμπέρασμα σχετικά με το ενωσιακό συμφέρον

(177)

Με βάση τα ανωτέρω, συνάχθηκε προσωρινά το συμπέρασμα ότι συνολικά, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης, δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι για τη μη επιβολή προσωρινών μέτρων στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής ΛΔΚ.

9.   ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ

(178)

Βάσει των συμπερασμάτων σύμφωνα με τα οποία τα μέσα σταθμισμένα περιθώρια ντάμπινγκ για το σύνολο της χώρας είναι ελάχιστα για τις εισαγωγές καταγωγής Κορέας και Ταϊβάν, δεν επιβάλλονται προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής των εν λόγω χωρών.

10.   ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

10.1.   Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(179)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικά με την πρακτική ντάμπινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης, θα πρέπει να επιβληθούν προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω ζημία εις βάρος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής εξαιτίας των εισαγωγών με ντάμπινγκ.

(180)

Για τον καθορισμό του επιπέδου αυτών των μέτρων, ελήφθησαν υπόψη τα περιθώρια ντάμπινγκ που διαπιστώθηκαν και το ποσό του δασμού που είναι αναγκαίο για να εξαλειφθεί η ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(181)

Κατά τον υπολογισμό του δασμού που είναι απαραίτητος για την εξάλειψη των επιπτώσεων του ζημιογόνου ντάμπινγκ, θεωρήθηκε ότι τα μέτρα θα έπρεπε να επιτρέπουν στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να καλύψει το κόστος παραγωγής του και να πραγματοποιήσει προ του φόρου κέρδος το οποίο θα μπορούσε εύλογα να επιτευχθεί από παρόμοιο κλάδο παραγωγής υπό κανονικούς όρους ανταγωνισμού, δηλαδή εάν δεν είχαν πραγματοποιηθεί εισαγωγές σε τιμές ντάμπινγκ, επί των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος στην Ένωση. Θεωρείται ότι το κέρδος που θα μπορούσε να επιτευχθεί ελλείψει εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ θα πρέπει να βασίζεται στο έτος 2005, το μόνο έτος κατά το οποίο ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής πραγματοποίησε κέρδη και οι κινεζικές εισαγωγές ήταν λιγότερες στην αγορά της Ένωσης. Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ένα περιθώριο κέρδους της τάξης του 3 % του κύκλου εργασιών θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο ελάχιστο, το οποίο ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα προσδοκούσε να επιτύχει σε περίπτωση απουσίας της ζημιογόνου πρακτικής ντάμπινγκ.

(182)

Σε αυτή τη βάση, υπολογίστηκε μη ζημιογόνος τιμή του ομοειδούς προϊόντος για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Η μη ζημιογόνος τιμή καθορίστηκε με την προσθήκη του προαναφερόμενου περιθωρίου κέρδους 3 % στο κόστος παραγωγής.

(183)

Στη συνέχεια, καθορίστηκε η αναγκαία αύξηση τιμών βάσει σύγκρισης, ανά τύπο προϊόντος, της μέσης σταθμισμένης τιμής εισαγωγής των παραγωγών-εξαγωγέων στη ΛΔΚ οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, και της μη ζημιογόνου τιμής των τύπων προϊόντων που πωλήθηκαν από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στην αγορά της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Οι τυχόν διαφορές που προέκυψαν από την εν λόγω σύγκριση εκφράστηκαν στη συνέχεια ως ποσοστό της μέσης αξίας εισαγωγής CIF.

10.2.   Προσωρινά μέτρα

(184)

Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, θα πρέπει να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ στο κατώτερο επίπεδο των περιθωρίων ντάμπινγκ και ζημίας, σύμφωνα με τον κανόνα του χαμηλότερου δασμού.

(185)

Οι ατομικοί συντελεστές δασμού αντιντάμπινγκ σε επίπεδο εταιρείας, που προσδιορίστηκαν στον εν λόγω κανονισμό, καθορίστηκαν βάσει των διαπιστώσεων της παρούσας έρευνας. Επομένως, οι δασμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω έρευνας όσον αφορά τις συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτοί οι συντελεστές δασμού (σε αντίθεση με το δασμό σε επίπεδο χώρας που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες») ισχύουν, κατά συνέπεια, αποκλειστικά για τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τα οποία έχουν παραχθεί από τις συγκεκριμένες εταιρείες, άρα από τις συγκεκριμένες νομικές οντότητες που αναφέρονται. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού με την επωνυμία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητώς, δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς τους συντελεστές και υπόκεινται στο δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(186)

Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή των εν λόγω ατομικών δασμών αντιντάμπινγκ για μεμονωμένες εταιρείες (π.χ. κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της οντότητας ή μετά τη δημιουργία νέου φορέα παραγωγής ή πωλήσεων) πρέπει να απευθύνεται αμέσως στην Επιτροπή (3) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, ιδίως για οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται με την παραγωγή και τις εγχώριες ή τις εξαγωγικές πωλήσεις και που συνδέεται, π.χ., με την εν λόγω αλλαγή επωνυμίας ή με τη μεταβολή των φορέων παραγωγής και πωλήσεων. Ενδεχομένως, ο κανονισμός τροποποιείται με την επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών που τυγχάνουν ατομικών δασμών.

(187)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή επιβολή του δασμού αντιντάμπινγκ, το επίπεδο υπόλοιπου δασμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στους μη συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, αλλά επίσης και στους παραγωγούς εκείνους οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές στην Ένωση κατά την ΠΕ.

(188)

Τα περιθώρια ντάμπινγκ και ζημίας καθορίζονται ως εξής:

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ

Περιθώριο ζημίας

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3 %

57,1 %

Zhejiang Uniful Industrial Fibre Co., Ltd

7,7 %

57,6 %

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

μ.δ.

Συνεργαζόμενες εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα

8,9 %

57,3 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

9,3 %

57,6 %

11.   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

(189)

Τα ανωτέρω προσωρινά συμπεράσματα θα γνωστοποιηθούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία θα κληθούν να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους γραπτώς και να ζητήσουν ακρόαση. Οι παρατηρήσεις τους θα αναλυθούν και θα ληφθούν υπόψη εφόσον κριθεί ότι είναι δικαιολογημένες, πριν από οιαδήποτε εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι τα συμπεράσματα σχετικά με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι προσωρινά και ίσως χρειαστεί να επανεξεταστούν για τυχόν οριστικά συμπεράσματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες (άλλων από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα νήματα κάτω των 67 decitex καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπάγονται σήμερα στον κωδικό ΣΟ 5402 20 00.

2.   Ο συντελεστής του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την επιβολή δασμού, για το προϊόν που περιγράφεται στην παράγραφο 1 και κατασκευάζεται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, είναι:

Εταιρεία

Δασμός (%)

Πρόσθετος κωδικός ΤΑRIC

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd.

9,3

A974

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

7,7

A975

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

0

A976

Εταιρείες που απαριθμούνται στο παράρτημα

8,9

A977

Όλες οι άλλες εταιρείες

9,3

A999

3.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στην παροχή εγγύησης που ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

4.   Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να ζητήσουν την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού, βάσει των οποίων θεσπίστηκε ο παρών κανονισμός, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται για περίοδο έξι μηνών.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ C 213 της 8.9.2009, σ. 16.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Βέλγιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΙΝΕΖΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Πρόσθετος κωδικός TARIC A977

Επωνυμία εταιρείας

Πόλη

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

Hangzhou

Heilongjiang Longdi Co., Ltd

Harbin

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

Jiaxing

Oriental Industies (Suzhou) Ltd

Suzhou

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Company

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

Wuxi


2.6.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 479/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2010

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου (3) όσον αφορά τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

(2)

Επειδή έχει ήδη τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 και χρειάζονται ορισμένες περαιτέρω τροποποιήσεις, ιδίως η επικαιροποίηση των αναφορών σε άλλους κανονισμούς, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας, η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005 και η αντικατάστασή του από νέο κανονισμό.

(3)

Οι ενισχύσεις για το αποκορυφωμένο γάλα που έχει μεταποιηθεί σε καζεΐνη, καθώς και οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, μπορούν να καθορισθούν μόνο με βάση πληροφορίες για τις μεταβολές των τιμών τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις διεθνείς συναλλαγές.

(4)

Καθοριστικής σημασίας είναι η δυνατότητα σύγκρισης των προσφερόμενων τιμών των προϊόντων, ιδίως για τον υπολογισμό του ύψους των επιστροφών και των ενισχύσεων. Απαιτείται επίσης η ενίσχυση της αξιοπιστίας αυτών των τιμών με στάθμιση των δεδομένων.

(5)

Προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των εθνικών αρχών, οι εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις τιμών πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα εκείνα για τα οποία οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για τη στενή παρακολούθηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Μηνιαίες κοινοποιήσεις πρέπει να παρέχονται για άλλα προϊόντα, ενώ πρέπει να καταργηθούν οι κοινοποιήσεις για προϊόντα για τα οποία οι πληροφορίες δεν είναι σημαντικές.

(6)

Οι τιμές που κοινοποιούνται για προϊόντα τα οποία παράγονται από λιγότερους από τρεις παραγωγούς ανά κράτος μέλος πρέπει να χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Επιτροπή χωρίς να γνωστοποιούνται πουθενά αλλού.

(7)

Για την καλύτερη εποπτεία της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, καθοριστικής σημασίας είναι οι πληροφορίες για τις εισαγωγές προϊόντων για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό εισαγωγής. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (4), πιστοποιητικά εισαγωγής απαιτούνται από την 1η Ιουλίου 2008 μόνο για προτιμησιακές εισαγωγές.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία έχουν εκδώσει και τις ποσότητες οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής. Αυτές οι οριζόντιες διατάξεις αφορούν τις πληροφορίες που καλύπτει μέχρι στιγμής το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση κοινοποίησης των εν λόγω πληροφοριών δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στον νέο κανονισμό.

(9)

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6) προβλέπει τις περιπτώσεις και τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής. Στο τμήμα ΙΑ του παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού απαριθμούνται τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται με προτιμησιακούς όρους, πέραν των δασμολογικών ποσοστώσεων, για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό εισαγωγής. Για τα προϊόντα αυτά, πρέπει να γίνονται κοινοποιήσεις στην Επιτροπή.

(10)

Το κεφάλαιο III του τίτλου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 προβλέπει τη χορήγηση ορισμένων εισαγωγικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών «inward-monitoring arrangement» (IMA 1) τα οποία εκδίδονται από τις αρχές τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των προϊόντων για τα οποία εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής με βάση πιστοποιητικά ΙΜΑ 1. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία προκύπτει ότι οι κοινοποιήσεις αυτές δεν επιτρέπουν πάντοτε την ακριβή παρακολούθηση όλων των σταδίων εξέλιξης των εν λόγω εισαγωγών. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση πρόσθετων πληροφοριών.

(11)

Η επακριβής και τακτική παρακολούθηση των εμπορικών ροών, για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των επιστροφών, απαιτεί πληροφορίες για τις εξαγωγές των προϊόντων για τα οποία καθορίζονται οι επιστροφές, κυρίως όσον αφορά τις ποσότητες που κατακυρώνονται στο πλαίσιο δημοπρασιών.

(12)

Η εφαρμογή της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (εφεξής «η συμφωνία για τη γεωργία») η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου (7), επιβάλλει, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, την παροχή ευρέος φάσματος λεπτομερών πληροφοριών όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, και κυρίως τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών και τον τρόπο χρήσης τους. Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εν λόγω υποχρεώσεων, είναι απαραίτητη η ταχεία πληροφόρηση για τις τάσεις των εξαγωγών.

(13)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (8) καθορίζει ειδικούς κανόνες για τις εξαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων προς τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

(14)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 προβλέπει ειδικό καθεστώς χορήγησης επιστροφών για τα συστατικά κοινοτικής προέλευσης του λιωμένου τυριού που παρασκευάζεται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

(15)

Από τη μακρόχρονη εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή από την επεξεργασία των υποβαλλόμενων πληροφοριών προκύπτει ότι η συχνότητα ορισμένων κοινοποιήσεων θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί χωρίς να χαθούν σημαντικές πληροφορίες.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 20 κάθε μήνα, για τον μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν με βάση το άρθρο 99 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για αποκορυφωμένο γάλα και σκόνη αποκορυφωμένου γάλακτος που χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές:

α)

τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

β)

τις ποσότητες μετουσιωμένου αποκορυφωμένου γάλακτος που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

γ)

τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα.

2.   Στην περίπτωση ενίσχυσης που χορηγείται με βάση το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για αποκορυφωμένο γάλα που έχει μεταποιηθεί σε καζεΐνη και καζεϊνικά άλατα, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 20 κάθε μήνα, τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Οι ποσότητες κατανέμονται σύμφωνα με την ποιότητα της καζεΐνης ή των παραγώγων καζεΐνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΤΙΜΕΣ

Άρθρο 2

1.   Το αργότερο κάθε Τετάρτη στις 12 π.μ. (ώρα Βρυξελλών), και σύμφωνα με τις τιμές εργοστασίου που καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.Α, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

τις τιμές για καθένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 6, σε περίπτωση που η εθνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 1 % ή παραπάνω της κοινοτικής παραγωγής,

β)

τις τιμές των τυριών τα οποία αντιπροσωπεύουν το 4 % ή παραπάνω της συνολικής εθνικής παραγωγής τυριού.

Η εθνική και κοινοτική παραγωγή βουτύρου που αναφέρεται στα σημεία 4 και 5 του παραρτήματος I.A, και που λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), είναι η συνολική παραγωγή και για τα δύο προϊόντα που αναφέρονται στα εν λόγω σημεία.

2.   Το αργότερο στις 10 κάθε μήνα και σύμφωνα με τις τιμές εργοστασίου που καταγράφηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.B, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

τις τιμές κάθε προϊόντος, εκτός από τα τυριά, σε περίπτωση που η εθνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 2 % ή παραπάνω της κοινοτικής παραγωγής,

β)

τις τιμές των τυριών, ανά τύπο τυριού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 8 % ή παραπάνω της συνολικής εθνικής παραγωγής τυριού.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό και πάντως το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα:

α)

την τιμή του ακατέργαστου γάλακτος, με την αρχική περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες, που καταβλήθηκε στους παραγωγούς γάλακτος στην επικράτειά τους, για παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα,

β)

την κατ’ εκτίμηση τιμή για παραδόσεις που πραγματοποιούνται κατά τον τρέχοντα μήνα, εάν είναι διαθέσιμη.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «τιμή εργοστασίου» σημαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος από την επιχείρηση, εκτός φόρων (ΦΠΑ) και άλλων στοιχείων κόστους (μεταφορικά, φορτοεκφόρτωση, διακίνηση, αποθήκευση, παλετοποίηση, ασφάλειες κ.λπ.). Η τιμή αναφέρεται στις πωλήσεις για τις οποίες εκδόθηκαν τιμολόγια κατά την περίοδο αναφοράς.

Άρθρο 3

1.   Οι τιμές που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 εκφράζονται ως σταθμισμένοι μέσοι όροι, στο εθνικό νόμισμα ανά 100 κιλά.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούν σχετικά με τις τιμές είναι αντιπροσωπευτικές, ακριβείς και πλήρεις. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 15 Αυγούστου 2010, έκθεση με βάση το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ. Νέα έκθεση υποβάλλεται κάθε φορά που απαιτείται επικαιροποίηση κάποιου στοιχείου της προηγούμενης έκθεσης.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τους παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός των σχετικών προθεσμιών.

4.   Πριν από τις 15 Αυγούστου 2010, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα των παραρτημάτων I.A και I.B:

α)

σε περίπτωση που η προς κοινοποίηση τιμή αφορά προϊόν το οποίο παράγεται από λιγότερους από τρεις παραγωγούς κάποιου κράτους μέλους, στη στήλη «Παρατηρήσεις» των παραρτημάτων I.A και I.B αναγράφεται η φράση «εμπιστευτική πληροφορία». Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς άθροισης,

β)

για τα τυριά, την αντιπροσωπευτική συσκευασία στην οποία αναφέρεται η κοινοποιηθείσα τιμή,

γ)

για άλλα προϊόντα, εκτός από τα τυριά, σε περίπτωση που η τιμή αφορά διαφορετική συσκευασία του προϊόντος από αυτήν που αναγράφεται στη στήλη «Αντιπροσωπευτική συσκευασία», στη στήλη «Παρατηρήσεις» των παραρτημάτων I.A και I.B αναγράφεται η πραγματική συσκευασία του προϊόντος στην οποία αναφέρεται η κοινοποιηθείσα τιμή.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή κάθε φορά που απαιτείται επικαιροποίηση κάποιου από τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Εισαγωγές

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που εισάγονται με προτιμησιακούς όρους, πέραν των δασμολογικών ποσοστώσεων, όπως αναφέρεται στο τμήμα ΙΑ του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά εισαγωγής, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προελεύσεως.

Στις κοινοποιήσεις περιλαμβάνονται και εκείνες με περιεχόμενο «ουδέν».

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου, για το προηγούμενο έτος, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί με βάση πιστοποιητικό ΙΜΑ 1, σύμφωνα με το τμήμα 1 του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, προσδιορίζοντας τους αριθμούς πιστοποιητικών ΙΜΑ 1:

α)

την ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό και την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής,

β)

την ποσότητα προϊόντων για την οποία αποδεσμεύτηκε η εγγύηση.

Στις κοινοποιήσεις περιλαμβάνονται και εκείνες με περιεχόμενο «ουδέν».

ΤΜΗΜΑ 2

Εξαγωγές

Άρθρο 6

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 6 μ.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας:

α)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν αυθημερόν για την έκδοση πιστοποιητικών:

i)

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009·

ii)

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009,

β)

όπου απαιτείται, ότι δεν έχουν υποβληθεί κατά την εν λόγω ημέρα αιτήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει καθοριστεί επιστροφή ή έχει καθοριστεί μηδενική επιστροφή για κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται στο τμήμα 9 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (9),

γ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά αίτηση, ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν αυθημερόν για την έκδοση των προσωρινών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 με αναφορά των ακόλουθων:

i)

την προθεσμία της υποβολής προσφορών, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου που επιβεβαιώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση·

ii)

την ποσότητα των προϊόντων που καλύπτονται από την πρόσκληση υποβολής προσφορών,

δ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, για τις οποίες εκδόθηκαν οριστικά ή ακυρώθηκαν την ίδια ημέρα τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009, την ημερομηνία και την ποσότητα που καλύπτει το προσωρινό πιστοποιητικό,

ε)

όπου απαιτείται, την αναθεωρημένη ποσότητα των προϊόντων που καλύπτεται από τη δημοπρασία η οποία αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου,

στ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, που καλύπτονται από πιστοποιητικά με επιστροφή τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009.

2.   Όσον αφορά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημείο i), στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις για την ίδια πρόσκληση υποβολής προσφορών, αρκεί μία κοινοποίηση ανά κράτος μέλος.

Άρθρο 7

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 16 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, για τις οποίες έχουν ακυρωθεί οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009,

β)

τις μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων των πιστοποιητικών που έληξαν και επιστράφηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και που εκδόθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους ΓΣΔΕ, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή,

γ)

τις ποσότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προελεύσεως, που δεν ανήκουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 της Συνθήκης, και έχουν εισαχθεί για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 30, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής (10) και για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009,

δ)

τις ποσότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ, για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά και για τις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί επιστροφές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου τις κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά για το επόμενο έτος ποσοστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπει ο παρών κανονισμός με ηλεκτρονικά μέσα κάνοντας χρήση των μεθόδων που θέτει στη διάθεσή τους η Επιτροπή.

2.   Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων ορίζονται με βάση τα υποδείγματα ή τις μεθόδους που διατίθενται στις αρμόδιες αρχές από την Επιτροπή. Τα εν λόγω υποδείγματα και μέθοδοι προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται αφού ενημερωθούν η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και οι οικείες αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωση.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που της έχουν κοινοποιηθεί.

Άρθρο 10

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 καταργείται.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 συνεχίζει να ισχύει για την κοινοποίηση στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν την περίοδο που προηγείται της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 95 της 14.4.2005, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.

(4)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29.

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(6)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 318 της 4.12.2009, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.A

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ — ΓΔ AGRI.C.4 — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Κράτος μέλος: …

 

Αρμόδιος: …

 

Τηλ.: …

 

Φαξ: …

 

Ηλ. ταχυδρομείο: …


Προϊόν

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική συσκευασία

Παρατηρήσεις

1.

Ορός γάλακτος σε σκόνη

0404 10 02

25 kg

 

2.

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που πληροί τις ποιοτικές απαιτήσεις για την παρέμβαση

0402 10 19

25 kg

 

3.

Πλήρες γάλα σε σκόνη

0402 21 19

25 kg

 

4.

Μη αλατισμένο βούτυρο

0405 10 19

25 kg

 

5.

Μη αλατισμένο βούτυρο

0405 10 11

250 g

 

6.

Βουτυρέλαιο

0405 90 10

200 kg

 

7.

Cheddar, 45 έως 50 % λίπος επί της ξηράς ουσίας

0406 90 21

 (1)

 

8.

Gouda, 45 έως 50 % λίπος επί της ξηράς ουσίας

0406 90 78

 (1)

 

9.

Edam, 40 έως 45 % λίπος επί της ξηράς ουσίας

0406 90 23

 (1)

 

10.

Emmental, 45 έως 50 % λίπος επί της ξηράς ουσίας

0406 90 13

 (1)

 


(1)  Για τα τυριά η κοινοποίηση αφορά την πλέον αντιπροσωπευτική συσκευασία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.B

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ — ΓΔ AGRI.C.4 — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κράτος μέλος: …

Αρμόδιος: …

Τηλ.: …

Φαξ: …

Ηλ. ταχυδρομείο: …


Προϊόν

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική συσκευασία

Παρατηρήσεις

1.

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για ζωοτροφές

0402 10 19 ANIM

20 t

 

2.

Καζεΐνη

3501 10

25 kg (σάκοι)

 

3.

Τυριά:

 

 

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 


(1)  Για τα τυριά η κοινοποίηση αφορά την πλέον αντιπροσωπευτική συσκευασία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στοιχεία προς συμπερίληψη στην έκθεση για την τιμή ακατέργαστου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που θα υποβληθεί στην Επιτροπή  (1) σύμφωνα με το άρθρο 3

1.

Οργάνωση και δομή της αγοράς:

Γενική επισκόπηση της δομής της αγοράς του υπό εξέταση προϊόντος.

2.

Ορισμός των προϊόντων:

Σύσταση (λιπαρά, ξηρά ύλη, νερό που περιέχεται σε μη λιπαρή ύλη), κατηγορία ποιότητας, ηλικία σταδίου ωρίμανσης, συνθήκες διάθεσης και συσκευασίας (π.χ. χύδην, σε σάκους των 25 kg), άλλα χαρακτηριστικά.

3.

Τόπος και διαδικασία καταγραφής:

α)

φορέας που ευθύνεται για τις στατιστικές τιμών (διεύθυνση, φαξ, e-mail)·

β)

αριθμός σημείων καταγραφής και γεωγραφική έκταση ή περιοχή στην οποία ισχύουν οι τιμές·

γ)

μέθοδος έρευνας (π.χ. απευθείας έρευνα στους πρώτους αγοραστές). Αν οι τιμές καθορίζονται από επιτροπή εμπορίας, πρέπει να δοθεί ένδειξη για το κατά πόσο στηρίζονται σε γνώμες ή σε γεγονότα. Αν χρησιμοποιούνται δευτερογενείς πηγές αυτές πρέπει να αναφερθούν (π.χ. χρήση εκθέσεων για τις αγορές)·

δ)

στατιστική επεξεργασία των τιμών, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών μετατροπής που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του βάρους του προϊόντος στο αντιπροσωπευτικό βάρος, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I.

4.

Παραγωγή:

Ετήσια (κατ’ εκτίμηση) παραγωγή κράτους μέλους.

5.

Εκπροσώπηση:

Μερίδιο των καταγραφέντων ποσοτήτων (π.χ. σε % της ετήσιας παραγωγής).

6.

Άλλες σχετικές πληροφορίες.


(1)  Η έκθεση πρέπει να σταλεί στην κάτωθι διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ AGRI.C.4 — ζωικά προϊόντα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3, άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 4

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 4

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 8

Άρθρο 5

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 10

Άρθρο 11 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 11 στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 11 στοιχείο γ)

Άρθρο 11 στοιχείο δ)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 11 στοιχείο ε)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 11 στοιχείο ε)

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 8

Άρθρο 15

Άρθρο 9

Άρθρο 16

Άρθρο 10

Άρθρο 17

Άρθρο 11

Παράρτημα Ι

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παραρτήματα I.A και I.B

Παράρτημα VII

Παράρτημα VΙΙΙ

Παράρτημα IX

Παράρτημα X

Παράρτημα XI

Παράρτημα XII

Παράρτημα II

Παράρτημα XIII

Παράρτημα III


2.6.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 480/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2010

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Spressa delle Giudicarie (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση τροποποιήσεων των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Spressa delle Giudicarie», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2275/2003 (3).

(2)

Δεδομένου ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποιήσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 44.

(4)  ΕΕ C 238 της 3.10.2009, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.3.   Τυριά

ΙΤΑΛΙΑ

Spressa delle Giudicarie (ΠΟΠ)


2.6.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2010

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο για το 2011 των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων των σχετικών με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 θέσπισε ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, ώστε να περιλαμβάνουν συγκρίσιμα και επίκαιρα συγχρονικά και διαχρονικά στοιχεία σχετικά με το εισόδημα και με το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003, απαιτούνται μέτρα εφαρμογής τα οποία αφορούν τον κατάλογο των δευτερευόντων τομέων-στόχων και δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων που πρέπει να περιλαμβάνονται κάθε χρόνο στη συγχρονική συνιστώσα των EU-SILC. Πρέπει να καθοριστεί για το 2011 ο κατάλογος των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων που πρέπει να ενσωματωθούν στην ενότητα σχετικά με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων. Πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν οι κωδικοί των μεταβλητών και οι ορισμοί.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων, οι κωδικοί των μεταβλητών και οι ορισμοί για την ενότητα του 2011 σχετικά με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων, που πρέπει να περιληφθούν στη συγχρονική συνιστώσα των κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα όσον αφορά τη μονάδα, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, την περίοδο αναφοράς και τους ορισμούς:

1.   Μονάδα

Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για όλα τα τρέχοντα μέλη νοικοκυριού ή, αν είναι δυνατόν, για όλους τους επιλεγμένους απαντώντες, ηλικίας άνω των 24 και κάτω των 60 ετών.

2.   Τρόπος συλλογής των στοιχείων

Δεδομένου του είδους των πληροφοριών που πρέπει να συλλεγούν, επιτρέπονται μόνο προσωπικές συνεντεύξεις ή πληροφορίες που αντλούνται από μητρώα. Συνεντεύξεις μέσω τρίτων επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση για άτομα τα οποία είναι προσωρινά απόντα ή ανίκανα.

3.   Περίοδος αναφοράς

Η περίοδος αναφοράς είναι όταν αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη ήταν περίπου 14 ετών.

4.   Ορισμοί

(1)   Πατέρας: το άτομο το οποίο αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη θεωρούσε πατέρα του/της όταν ήταν περίπου 14 ετών. Γενικά, ο πατέρας θα είναι ο βιολογικός πατέρας, αλλά, αν αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη θεωρούσε πατέρα του/της κάποιον άλλον κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι απαντήσεις πρέπει να αναφέρονται σ’ αυτόν, ακόμη και αν ο βιολογικός πατέρας είναι ζωντανός και γνωστός.

(2)   Μητέρα: το άτομο το οποίο αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη θεωρούσε μητέρα του/της όταν ήταν περίπου 14 ετών. Γενικά, η μητέρα θα είναι η βιολογική μητέρα, αλλά, αν αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη θεωρούσε μητέρα του/της κάποιαν άλλη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι απαντήσεις πρέπει να αναφέρονται σ’ αυτήν, ακόμη και αν η βιολογική μητέρα είναι ζωντανή και γνωστή.

(3)   Νοικοκυριό: αναφέρεται στο νοικοκυριό στο οποίο αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη ζούσε όταν ήταν περίπου 14 ετών. Αν οι γονείς αυτού/-ής που δίνει τη συνέντευξη ήταν διαζευγμένοι και μοιραζόταν την επιμέλειά του/της (50 % του χρόνου για κάθε γονέα), αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη πρέπει να επιλέξει το νοικοκυριό του/της είτε σε αντικειμενική βάση, λαμβάνοντας υπόψη την κύρια διεύθυνσή του/της όταν ήταν περίπου 14 ετών (δηλ., εκείνο στα μητρώα και/ή στο δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο του/της), ή σε υποκειμενική βάση, σύμφωνα με το πού αισθανόταν περισσότερο σπίτι του/της όταν ήταν περίπου 14 ετών. Για λεπτομερείς οδηγίες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην «περιγραφή των μεταβλητών-στόχων: συγχρονικών και διαχρονικών» (EU-SILC 065 – επιχείρηση 2010) — Μονάδες.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ

 

Ενότητα 2011

Διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων

Ονομασία μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή-στόχος

Βασικά στοιχεία

RB030

 

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης

Αριθμός αναγνώρισης (Id)

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID)

PT005

 

Προσωπική διαγενεαλογική συγχρονική στάθμιση

0+(Μορφότυπο 2.5)

Στάθμιση

Οικογενειακά στοιχεία

PT010

 

Παρουσία γονέων

1

Ζούσε και με τους δύο γονείς (ή τα άτομα που θεωρούσε γονείς)

2

Ζούσε με τον πατέρα μόνο (ή το άτομο που θεωρούσε πατέρα)

3

Ζούσε με τη μητέρα μόνο (ή το άτομο που θεωρούσε μητέρα)

4

Ζούσε σε ιδιωτικό νοικοκυριό χωρίς γονείς

5

Ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα

PT010_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT020

 

Αριθμός ενηλίκων

 

Αριθμός (2 ψηφία) 0-99

PT020_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT030

 

Αριθμός παιδιών

 

Αριθμός (2 ψηφία) 0-99

PT030_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT040

 

Αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό που εργάζονται

 

Αριθμός (2 ψηφία) 0-99

PT040_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT050

 

Έτος γέννησης του πατέρα

 

Έτος (4 ψηφία)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT050_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας είναι άγνωστος)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT060

 

Χώρα γέννησης του πατέρα

1

Γεννήθηκε στην παρούσα χώρα κατοικίας του απαντώντα (δηλ., στη χώρα της έρευνας)

2

Γεννήθηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ-27

3

Γεννήθηκε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

4

Γεννήθηκε εκτός Ευρώπης

– 1

Δεν γνωρίζω

PT060_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας είναι άγνωστος)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT070

 

Ιθαγένεια του πατέρα

1

Παρούσα χώρα κατοικίας του απαντώντα (δηλ., χώρα της έρευνας)

2

Άλλη χώρα της ΕΕ-27

3

Άλλη ευρωπαϊκή χώρα

4

Εκτός Ευρώπης

– 1

Δεν γνωρίζω

PT070_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας είναι άγνωστος)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT080

 

Έτος γέννησης της μητέρας

 

Έτος (4 ψηφία)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT080_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα είναι άγνωστη)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT090

 

Χώρα γέννησης της μητέρας

1

Γεννήθηκε στην παρούσα χώρα κατοικίας του απαντώντα (δηλ., στη χώρα της έρευνας)

2

Γεννήθηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ-27

3

Γεννήθηκε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

4

Γεννήθηκε εκτός Ευρώπης

– 1

Δεν γνωρίζω

PT090_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα είναι άγνωστη)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT100

 

Ιθαγένεια της μητέρας

1

Παρούσα χώρα κατοικίας του απαντώντα (δηλ., χώρα της έρευνας)

2

Άλλη χώρα της ΕΕ-27

3

Άλλη ευρωπαϊκή χώρα

4

Εκτός Ευρώπης

– 1

Δεν γνωρίζω

PT100_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα είναι άγνωστη)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

Στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση

PT110

 

Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα

0

Ο πατέρας δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει σε καμία γλώσσα

1

Χαμηλό επίπεδο (προσχολική, πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

2

Μεσαίο επίπεδο (ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση)

3

Υψηλό επίπεδο (πρώτος κύκλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεύτερος κύκλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT110_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας είναι άγνωστος)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT120

 

Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας

0

Η μητέρα δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει σε καμία γλώσσα

1

Χαμηλό επίπεδο (προσχολική, πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

2

Μεσαίο επίπεδο (ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση)

3

Υψηλό επίπεδο (πρώτος κύκλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεύτερος κύκλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT120_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα είναι άγνωστη)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

Στοιχεία σχετικά με την απασχόληση

PT130

 

Κατάσταση δραστηριότητας του πατέρα

1

Εργαζόμενος

2

Αυτοαπασχολούμενος (συμπεριλαμβανομένου του συμβοηθούντος μέλους οικογενειακής επιχείρησης)

3

Άνεργος

4

Έχει λάβει κανονική ή πρόωρη συνταξιοδότηση ή έχει πάψει να ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα

5

Οικιακά καθήκοντα και φύλαξη παιδιών

6

Άλλο μη ενεργό άτομο

– 1

Δεν γνωρίζω

PT130_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 3

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας απεβίωσε)

– 4

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας είναι άγνωστος)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT140

 

Διευθυντική θέση του πατέρα

1

Είναι στέλεχος

2

Δεν είναι στέλεχος

– 1

Δεν γνωρίζω

PT140_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 2

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας δεν εργάζεται)

– 3

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας απεβίωσε)

– 4

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας είναι άγνωστος)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT150

 

Κύρια απασχόληση του πατέρα

 

Κωδικός ISCO-08(COM) (1 ψηφίο)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT150_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 2

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας δεν εργάζεται)

– 3

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας απεβίωσε)

– 4

Άνευ αντικειμένου (ο πατέρας είναι άγνωστος)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT160

 

Κατάσταση δραστηριότητας της μητέρας

1

Εργαζόμενη

2

Αυτοαπασχολούμενη (συμπεριλαμβανομένου του συμβοηθούντος μέλους οικογενειακής επιχείρησης)

3

Άνεργη

4

Έχει λάβει κανονική ή πρόωρη συνταξιοδότηση ή έχει πάψει να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα

5

Οικιακά καθήκοντα και φύλαξη παιδιών

6

Άλλο μη ενεργό άτομο

– 1

Δεν γνωρίζω

PT160_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 3

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα απεβίωσε)

– 4

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα είναι άγνωστη)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT170

 

Διευθυντική θέση της μητέρας

1

Είναι στέλεχος

2

Δεν είναι στέλεχος

– 1

Δεν γνωρίζω

PT170_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 2

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα δεν εργάζεται)

– 3

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα απεβίωσε)

– 4

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα είναι άγνωστη)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT180

 

Κύρια απασχόληση της μητέρας

 

Κωδικός ISCO-08(COM) (1 ψηφίο)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT180_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 2

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα δεν εργάζεται)

– 3

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα απεβίωσε)

– 4

Άνευ αντικειμένου (η μητέρα είναι άγνωστη)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

Στοιχεία σχετικά με τον πλούτο

PT190

 

Οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού

1

Πολύ κακή

2

Κακή

3

Σχετικά κακή

4

Σχετικά καλή

5

Καλή

6

Πολύ καλή

– 1

Δεν γνωρίζω

PT190_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT200

 

Ικανότητα κάλυψης των μηνιαίων εξόδων του νοικοκυριού

1

Με μεγάλη δυσκολία

2

Με δυσκολία

3

Με κάποια δυσκολία

4

Σχετικά εύκολα

5

Εύκολα

6

Πολύ εύκολα

– 1

Δεν γνωρίζω

PT200_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

PT210

 

Καθεστώς ιδιοκτησίας της κατοικίας

1

Ιδιοκτήτης/-ρια

2

Μισθωτής/-ώτρια

3

Δωρεάν στέγαση

– 1

Δεν γνωρίζω

PT210_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Λείπει

– 4

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 5

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)


2.6.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135/46


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 482/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Ιουνίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

51,1

MK

50,2

TN

92,7

TR

64,5

ZZ

64,6

0707 00 05

AL

41,0

MA

46,5

MK

54,8

TR

120,0

ZZ

65,6

0709 90 70

TR

111,5

ZZ

111,5

0805 50 10

AR

95,7

BR

112,1

TR

93,4

ZA

105,5

ZZ

101,7

0808 10 80

AR

89,4

BR

78,5

CA

80,1

CL

87,2

CN

73,5

IL

49,0

MK

26,7

NZ

121,3

US

140,3

UY

81,7

ZA

86,9

ZZ

83,1

0809 20 95

TR

534,1

ZZ

534,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».