ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.102.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
23 Απριλίου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 331/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

8

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 332/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση του Ισραήλ στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων ( 1 )

10

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 333/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, σχετικά με την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος άδειας Calpis Co. Ltd. Japan, που εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αντιπροσωπεία Calpis Co. Ltd. Europe) ( 1 )

19

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 334/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 721/2008, σχετικά με τη σύνθεση πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

21

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 335/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, σχετικά με την έγκριση του χηλικού σύμπλοκου ψευδαργύρου-υδροξύ-αναλόγου της μεθειονίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

22

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 336/2010 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2010, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

25

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 337/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

27

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 338/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος

29

 

 

Κανονισμός (EE) αριθ. 339/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008

33

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 340/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008

34

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 341/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών

35

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 342/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών

37

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 343/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος

39

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 344/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

41

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης

43

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2010/227/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2010, σχετικά με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 2363]  ( 1 )

45

 

 

2010/228/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2010, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά πολτού και συμπυκνωμένου παρασκευάσματος καρπών Morinda citrifolia ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 2397]

49

 

 

2010/229/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, σχετικά με το διάταγμα της Ιταλίας για τον καθορισμό προτύπων όσον αφορά την επισήμανση αυτοδιατηρούμενου γάλακτος, γάλακτος τύπου UHT, διηθημένου παστεριωμένου γάλακτος και γάλακτος υψηλής παστερίωσης, καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 2436]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Απριλίου 2010

για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τον κανονισμό αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 1965 περί εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (1), και ιδίως το άρθρο 1,

Αφού δημοσίευσε σχέδιο του παρόντος κανονισμού,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός αριθ. 19/65/ΕΟΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εφαρμόζει το άρθρο 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2), με την έκδοση κανονισμού, σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και αντίστοιχων εναρμονισμένων πρακτικών που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1999 για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (3) καθορίζει μια κατηγορία κάθετων συμφωνιών τις οποίες η Επιτροπή θεωρούσε ότι πληρούν κατά κανόνα τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Με βάση τη συνολικά θετική εμπειρία από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, δεδομένου ότι η ισχύς του λήγει στις 31 Μαΐου 2010, και λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω πείρα που αποκτήθηκε μετά την έκδοσή του, κρίνεται σκόπιμο να εκδοθεί ένας νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία.

(3)

Οι κατηγορίες συμφωνιών που μπορεί να θεωρηθούν ότι πληρούν κατά κανόνα τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης, περιλαμβάνουν κάθετες συμφωνίες για την αγορά ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον αυτές συνάπτονται μεταξύ μη ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων, μεταξύ ορισμένων ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων ή από ορισμένες ενώσεις λιανοπωλητών αγαθών. Περιλαμβάνει επίσης κάθετες συμφωνίες με παρεπόμενες ρήτρες σχετικά με την κτήση ή τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο όρος «κάθετες συμφωνίες» πρέπει να περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες εναρμονισμένες πρακτικές.

(4)

Για την εφαρμογή, με έκδοση κανονισμού, του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης, δεν είναι αναγκαίο να ορισθούν ρητά εκείνες οι κάθετες συμφωνίες που δύνανται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Κατά την ατομική αξιολόγηση των συμφωνιών σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες παράμετροι, και ιδίως η δομή της αγοράς από πλευράς εφοδιασμού και προμήθειας.

(5)

Το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να περιορισθεί στις κάθετες εκείνες συμφωνίες για τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί με επαρκή βαθμό βεβαιότητας ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(6)

Ορισμένοι τύποι κάθετων συμφωνιών μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο μιας αλυσίδας παραγωγής ή διανομής επιτρέποντας καλύτερο συντονισμό μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Μπορούν ιδίως να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους συναλλαγής και διανομής των μερών και σε βελτιστοποίηση του επιπέδου των επενδύσεων και των πωλήσεών τους.

(7)

Η πιθανότητα τα εν λόγω ευεργετικά αποτελέσματα να υπερκαλύπτουν κάθε αρνητική για τον ανταγωνισμό επίπτωση των περιορισμών που περιέχονται στις κάθετες συμφωνίες εξαρτάται από την ισχύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά και, ως εκ τούτου, από τον βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από άλλους παρόχους αγαθών ή υπηρεσιών που θεωρούνται εναλλάξιμα ή υποκατάστατα από τον αγοραστή λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται.

(8)

Μπορεί να θεωρηθεί ότι, εφόσον το μερίδιο που διαθέτει στη σχετική αγορά ο προμηθευτής και ο αγοραστής δεν υπερβαίνει καθένα το 30%, οι κάθετες συμφωνίες οι οποίες δεν περιέχουν ορισμένες μορφές πολύ σοβαρών περιορισμών που αντιβαίνουν στον ανταγωνισμό, οδηγούν κατά κανόνα σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής και εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από τα οφέλη που προκύπτουν.

(9)

Όταν το εν λόγω μερίδιο αγοράς υπερβαίνει το 30%, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι κάθετες συμφωνίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης, δημιουργούν αντικειμενικά πλεονεκτήματα τέτοιου είδους και σε τέτοιο βαθμό ώστε να αντισταθμίζονται τα μειονεκτήματα που προκαλούν στον ανταγωνισμό. Συγχρόνως, δεν μπορεί ούτε να θεωρηθεί ότι αυτές οι κάθετες συμφωνίες εμπίπτουν στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης ούτε ότι δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(10)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να απαλλάσσει κάθετες συμφωνίες οι οποίες περιέχουν περιορισμούς που κατά πάσα πιθανότητα θα περιορίσουν τον ανταγωνισμό και θα ζημιώσουν τους καταναλωτές ή που δεν είναι απαραίτητοι για την επίτευξη καλλίτερης αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, κάθετες συμφωνίες που περιέχουν ορισμένες μορφές σοβαρών περιορισμών του ανταγωνισμού, όπως η επιβολή ελάχιστων και καθορισμένων τιμών μεταπώλησης, καθώς και ορισμένες μορφές εδαφικής προστασίας, πρέπει να αποκλειστούν από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, ανεξάρτητα από το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

(11)

Η απαλλαγή κατά κατηγορία πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένους όρους ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση ή να αποτρέπεται η αθέμιτη σύμπραξη στη σχετική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η απαλλαγή των υποχρεώσεων μη άσκησης ανταγωνισμού πρέπει να περιορίζεται στις υποχρεώσεις που δεν υπερβαίνουν ορισμένη χρονική διάρκεια. Για τους ίδιους λόγους, πρέπει να αποκλεισθεί από το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υποχρέωση που επιβάλλεται στα μέλη ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής να μην πωλούν τα σήματα συγκεκριμένων ανταγωνιζομένων προμηθευτών.

(12)

Ο περιορισμός του μεριδίου αγοράς, η μη απαλλαγή ορισμένων κάθετων συμφωνιών και οι όροι που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό εξασφαλίζουν κατά κανόνα ότι οι συμφωνίες στις οποίες εφαρμόζεται η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν θα επιτρέπουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να καταργήσουν τον ανταγωνισμό για σημαντικό μέρος των σχετικών προϊόντων.

(13)

Η Επιτροπή, μπορεί να άρει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (4), εφόσον διαπιστώσει, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ότι μια συμφωνία στην οποία εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό απαλλαγή έχει εντούτοις αποτελέσματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(14)

Δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 η αρχή ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους μπορεί να άρει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού στην εδαφική επικράτειά του ή σε μέρος αυτής εφόσον διαπιστώσει, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ότι μια συμφωνία στην οποία εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό απαλλαγή έχει εντούτοις αποτελέσματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης στην εδαφική επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ή σε μέρος αυτής, και εφόσον η επικράτεια αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά διακριτής γεωγραφικής αγοράς.

(15)

Για να διαπιστώνεται πότε το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να αίρεται δυνάμει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, οι αντιανταγωνιστικές συνέπειες που μπορεί να προκύπτουν όταν παράλληλα δίκτυα κάθετων συμφωνιών έχουν ανάλογα αποτελέσματα που περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση στη σχετική αγορά ή τον ανταγωνισμό σ’ αυτή, είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας. Τέτοιες σωρευτικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις της επιλεκτικής διανομής ή των υποχρεώσεων μη άσκησης ανταγωνισμού.

(16)

Για την ενίσχυση της εποπτείας των παράλληλων δικτύων κάθετων συμφωνιών που έχουν παρόμοια αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα και καλύπτουν πάνω από το 50% δεδομένης αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει τον παρόντα κανονισμό ανεφάρμοστο σε κάθετες συμφωνίες που περιέχουν ειδικούς περιορισμούς ως προς την οικεία αγορά, αποκαθιστώντας έτσι τη πλήρη εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης στις συμφωνίες αυτές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«κάθετες συμφωνίες», οι συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές που συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων καθεμία εκ των οποίων δραστηριοποιείται, για τους σκοπούς της συμφωνίας ή της εναρμονισμένης πρακτικής, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής, και που αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα μέρη δύνανται να προμηθεύονται, να πωλούν ή να μεταπωλούν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες·

β)

«κάθετοι περιορισμοί», περιορισμοί του ανταγωνισμού σε κάθετες συμφωνίες που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης·

γ)

«ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις», οι πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές· «πραγματικοί ανταγωνιστές», οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες στην ίδια σχετική αγορά· «δυνητικοί ανταγωνιστές», οι επιχειρήσεις οι οποίες, αν δεν υπήρχε η κάθετη συμφωνία, κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάμβαναν, με ρεαλιστικό σχεδιασμό και όχι ως θεωρητικό ενδεχόμενο, σε περίπτωση μικρής αλλά μόνιμης αύξησης των σχετικών τιμών, εντός σύντομης χρονικής περιόδου, τις απαραίτητες συμπληρωματικές επενδύσεις ή άλλο απαραίτητο κόστος μετατροπής προκειμένου να εισέλθουν στη σχετική αγορά.

δ)

«υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού», κάθε άμεση ή έμμεση υποχρέωση δυνάμει της οποίας ο αγοραστής δεν μπορεί να παράγει, να αγοράζει, να πωλεί ή να μεταπωλεί αγαθά ή υπηρεσίες που είναι ανταγωνιστικά προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες, ή οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υποχρέωση του αγοραστή να πραγματοποιεί από τον προμηθευτή ή από άλλη επιχείρηση την οποία υποδεικνύει ο προμηθευτής, πάνω από το 80% των συνολικών προμηθειών του σε αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες και υποκατάστατά τους στη σχετική αγορά, του ποσοστού αυτού υπολογιζόμενου με βάση την αξία ή, όταν αυτή είναι η συνήθης πρακτική του κλάδου, με βάση τον όγκο των προμηθειών του αγοραστή κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

ε)

«σύστημα επιλεκτικής διανομής», σύστημα διανομής στο οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει να πωλεί τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, μόνο σε επιλεγμένους διανομείς με βάση ορισμένα κριτήρια και εφόσον οι διανομείς αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην πωλούν τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς στη συγκεκριμένη περιοχή εντός της οποίας ο προμηθευτής εφαρμόζει το σύστημα αυτό·

στ)

«δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας», τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η τεχνογνωσία, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα·

ζ)

«τεχνογνωσία», σύνολο πρακτικών πληροφοριών μη κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές του προμηθευτή, οι οποίες είναι απόρρητες, ουσιώδεις και προσδιορισμένες. Στο πλαίσιο αυτό, «απόρρητες» σημαίνει ότι η τεχνογνωσία δεν είναι γενικά γνωστή ούτε εύκολα προσβάσιμη· «ουσιώδεις» σημαίνει ότι η τεχνογνωσία είναι σημαντική και χρήσιμη στον αγοραστή για τη χρήση, πώληση ή μεταπώληση των αναφερόμενων στη σύμβαση αγαθών ή υπηρεσιών· «προσδιορισμένες» σημαίνει ότι η τεχνογνωσία περιγράφεται κατά τρόπο επαρκώς διεξοδικό ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθεί κατά πόσον πληροί τα κριτήρια του απόρρητου και του ουσιώδους·

η)

«αγοραστής», επιχείρηση η οποία πωλεί, βάσει συμβάσεως που εμπίπτει στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης, αγαθά ή υπηρεσίες για λογαριασμό άλλης επιχείρησης·

θ)

«πελάτης του αγοραστή», επιχείρηση μη συμμετέχουσα στη συμφωνία, η οποία αγοράζει τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή τις υπηρεσίες από αγοραστή που συμμετέχει στη συμφωνία.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι όροι «επιχείρηση», «προμηθευτής» και «αγοραστής» περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους.

«Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι:

α)

οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα συμβαλλόμενο μέρος, έχει άμεσα ή έμμεσα:

i)

την εξουσία να ασκεί περισσότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, ή

ii)

την εξουσία να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, ή

iii)

το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης·

β)

οι επιχειρήσεις που έχουν σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

γ)

οι επιχειρήσεις στις οποίες μία από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) έχει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

δ)

οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει, μαζί με μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ), ή στις οποίες δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις, έχουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

ε)

οι επιχειρήσεις στις οποίες κατέχουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α):

i)

συμβαλλόμενα μέρη ή οι αντίστοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), ή

ii)

ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη ή μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

Άρθρο 2

Απαλλαγή

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης κηρύσσεται ανεφάρμοστο στις κάθετες συμφωνίες.

Η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται στον βαθμό που οι εν λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν κάθετους περιορισμούς.

2.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ μιας ένωσης επιχειρήσεων και των μελών της, ή μεταξύ μιας τέτοιας ένωσης και των προμηθευτών της, εφόσον όλα της τα μέλη είναι λιανοπωλητές αγαθών και κανένα μέλος της ένωσης, μαζί με τις συνδεδεμένες με αυτό επιχειρήσεις, δεν έχει συνολικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι κάθετες συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τις εν λόγω ενώσεις καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 101 της Συνθήκης στις οριζόντιες συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των μελών της ένωσης ή στις λαμβανόμενες από την ένωση αποφάσεις.

3.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες που περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την κτήση ή χρήση από τον αγοραστή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις αυτές δεν αποτελούν κύριο αντικείμενο των εν λόγω συμφωνιών και συνδέονται άμεσα με τη χρήση, πώληση ή μεταπώληση των αγαθών ή υπηρεσιών από τον αγοραστή ή τους πελάτες του. Η απαλλαγή εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι, σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη σύμβαση, οι εν λόγω διατάξεις δεν περιέχουν περιορισμούς του ανταγωνισμού που έχουν το ίδιο αντικείμενο με κάθετους περιορισμούς μη απαλλασσόμενους βάσει του παρόντος κανονισμού.

4.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων. Ωστόσο, εφαρμόζεται εφόσον ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις συνάπτουν μη αμοιβαίες κάθετες συμφωνίες και:

α)

ο προμηθευτής είναι παραγωγός και διανομέας προϊόντων, ενώ ο αγοραστής είναι διανομέας και δεν είναι επιχείρηση που παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα, ή

β)

ο προμηθευτής παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερα του ενός επίπεδα εμπορικής δραστηριότητας, ενώ ο αγοραστής παρέχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του σε επίπεδο λιανικής και δεν είναι ανταγωνιζόμενη επιχείρηση στο επίπεδο εμπορικής δραστηριότητας στο οποίο αγοράζει τις αναφερόμενες στη σύμβαση υπηρεσίες.

5.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο άλλων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους εν λόγω κανονισμούς.

Άρθρο 3

Ανώτατο μερίδιο αγοράς

1.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή δεν υπερβαίνει το 30% της σχετικής αγοράς στην οποία πωλεί τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες και το μερίδιο αγοράς του αγοραστή δεν υπερβαίνει το 30% της σχετικής αγοράς στην οποία αγοράζει τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, όταν σε πολυμερή συμφωνία μια επιχείρηση αγοράζει τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες από ένα συμβαλλόμενο μέρος και πωλεί τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το μερίδιο αγοράς της πρώτης επιχείρησης πρέπει να τηρεί το ανώτατο όριο του μεριδίου αγοράς που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο τόσο ως αγοραστής όσο και ως προμηθευτής προκειμένου να εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 4

Περιορισμοί που οδηγούν στην άρση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία — περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας

Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 δεν ισχύει για τις κάθετες συμφωνίες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των μερών, έχουν ως αντικείμενο:

α)

τον περιορισμό της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιμές πώλησης, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του προμηθευτή να επιβάλει μέγιστη τιμή πώλησης ή να συνιστά τιμή πώλησης, υπό τον όρο ότι οι τιμές αυτές δεν ισοδυναμούν με καθορισμένη ή ελάχιστη τιμή πώλησης συνεπεία πιέσεων που ασκούνται ή κινήτρων που προσφέρονται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος·

β)

τον περιορισμό όσον αφορά την περιοχή στην οποία, ή τους πελάτες στους οποίους, ένας αγοραστής που συμμετέχει στη συμφωνία δύναται, με την επιφύλαξη περιορισμού στον τόπο της εγκατάστασής του, να πωλεί τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός αν πρόκειται:

i)

για περιορισμό των ενεργητικών πωλήσεων στην αποκλειστική περιοχή ή σε αποκλειστική πελατεία που προορίζεται για τον προμηθευτή ή έχει παραχωρηθεί από τον προμηθευτή σε άλλο αγοραστή, εφόσον ο περιορισμός αυτός δεν περιορίζει τις πωλήσεις από τους πελάτες του αγοραστή,

ii)

για περιορισμό των πωλήσεων στους τελικούς χρήστες από αγοραστή που δραστηριοποιείται σε επίπεδο χονδρικής πωλήσεως,

iii)

για περιορισμό των πωλήσεων από τα μέλη επιλεκτικού συστήματος διανομής σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς στη συγκεκριμένη περιοχή εντός της οποίας ο προμηθευτής εφαρμόζει το σύστημα αυτό, και

iv)

για περιορισμό της δυνατότητας του αγοραστή να πωλεί εξαρτήματα που προορίζονται για ενσωμάτωση, σε πελάτες που θα τα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή προϊόντων ομοειδών με αυτά του προμηθευτή·

γ)

τον περιορισμό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από τα μέλη επιλεκτικού συστήματος διανομής που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο λιανικής πωλήσεως, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα απαγόρευσης σε μέλος του δικτύου να ασκεί τις δραστηριότητές του από μη εγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης·

δ)

τον περιορισμό των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ διανομέων στο πλαίσιο επιλεκτικού συστήματος διανομής, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων που ενεργούν σε διαφορετικό επίπεδο εμπορικής δραστηριότητας·

ε)

τον περιορισμό, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ προμηθευτού εξαρτημάτων και αγοραστή αυτών για ενσωμάτωση στα δικά του προϊόντα, της δυνατότητας του προμηθευτή να πωλεί τα εξαρτήματα αυτά ως ανταλλακτικά σε τελικούς χρήστες ή σε επισκευαστές ή σε άλλους παρέχοντες υπηρεσίες στους οποίους δεν αναθέτει ο αγοραστής την επισκευή ή τη συντήρηση των προϊόντων του.

Άρθρο 5

Αποκλειόμενοι περιορισμοί

1.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις που περιέχονται σε κάθετες συμφωνίες:

α)

κάθε άμεση ή έμμεση υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού η διάρκεια της οποίας είναι αόριστη ή υπερβαίνει τα πέντε έτη·

β)

οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υποχρέωση δυνάμει της οποίας ο αγοραστής, μετά τη λύση της συμφωνίας, δεν μπορεί να παράγει, να αγοράζει, να πωλεί ή μεταπωλεί αγαθά ή υπηρεσίες·

γ)

κάθε άμεση ή έμμεση υποχρέωση που επιβάλλεται στα μέλη συστήματος επιλεκτικής διανομής να μην πωλούν σήματα ορισμένων ανταγωνιζομένων προμηθευτών.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, κάθε υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού σιωπηρώς ανανεώσιμη μετά την πάροδο πενταετίας λογίζεται ως αορίστου χρόνου.

2.   Κατά παρέκκλιση από το τη παράγραφο 1 στοιχείο α), ο χρονικός περιορισμός των πέντε ετών δεν ισχύει, εφόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αφορά η σύμβαση πωλούνται από τον αγοραστή σε χώρους ή οικόπεδα που είτε ανήκουν στον προμηθευτή, είτε τα μισθώνει από τρίτους μη συνδεδεμένους με τον αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της υποχρεώσεως μη ανταγωνισμού δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της κατοχής των χώρων ή οικοπέδων από τον αγοραστή.

3.   Κατά παρέκκλιση από τη παράγραφο 1 στοιχείο β), η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υποχρέωση δυνάμει της οποίας ο αγοραστής, μετά τη λύση της συμφωνίας, δεν μπορεί να παράγει, να αγοράζει, να πωλεί ή μεταπωλεί αγαθά ή υπηρεσίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η υποχρέωση αφορά αγαθά ή υπηρεσίες που ανταγωνίζονται τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες·

β)

η υποχρέωση περιορίζεται στους χώρους και στα οικόπεδα στα οποία ο αγοραστής ασκούσε τις δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια της σύμβασης·

γ)

η υποχρέωση είναι απαραίτητη για την προστασία της τεχνογνωσίας που μεταβιβάζει·

δ)

η διάρκεια της υποχρέωσης μη άσκησης ανταγωνισμού περιορίζεται σε ένα έτος μετά τη λύση της συμφωνίας.

Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν θίγει τη δυνατότητα να επιβληθεί περιορισμός αόριστης διάρκειας στη χρήση και την κοινοποίηση τεχνογνωσίας που δεν έχει περιέλθει σε δημόσια χρήση.

Άρθρο 6

Μη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 1α του κανονισμού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η Επιτροπή δύναται, εφόσον τα παράλληλα δίκτυα παρόμοιων κάθετων περιορισμών καλύπτουν πάνω από το 50% της σχετικής αγοράς, να κηρύξει, με κανονισμό, ανεφάρμοστο τον παρόντα κανονισμό στις κάθετες συμφωνίες που περιέχουν ειδικούς περιορισμούς σχετικά με την αγορά αυτή.

Άρθρο 7

Εφαρμογή ανώτατου ορίου μεριδίου αγοράς

Για την εφαρμογή των ανωτάτων ορίων μεριδίου αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3 εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία για την αξία των πωλήσεων στην αγορά και το μερίδιο αγοράς του αγοραστή υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία για την αξία των αγορών που πραγματοποιεί στην αγορά. Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για την αξία των πωλήσεων στην αγορά ή την αξία των αγορών που πραγματοποιούνται στην αγορά, για να καθοριστεί το μερίδιο αγοράς της οικείας επιχείρησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις που βασίζονται σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την αγορά, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των πωλήσεων και των αγορών σ’ αυτήν·

β)

τα μερίδια αγοράς υπολογίζονται με βάση στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

γ)

το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή περιλαμβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται προς πώληση στους κάθετα ολοκληρωμένους διανομείς·

δ)

εάν ένα μερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει αρχικά το 30%, αλλά αργότερα υπερβαίνει το όριο αυτό όχι όμως το 35%, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για διάστημα δύο συνεχών ημερολογιακών ετών μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 30%·

ε)

εάν ένα μερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει αρχικά το 30%, αλλά αργότερα υπερβαίνει το 35%, η απαλλαγή του άρθρου 2 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για ένα ημερολογιακό έτος μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 35%·

στ)

τα ευεργετήματα των στοιχείων δ) και ε) δεν μπορούν να συνδυασθούν κατά τρόπο ώστε να υπερβαίνουν περίοδο δύο ημερολογιακών ετών·

ζ)

το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) κατανέμεται ισομερώς στις επιχειρήσεις που έχουν τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α).

Άρθρο 8

Εφαρμογή του ανώτατου κύκλου εργασιών

1.   Για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2, προστίθενται ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε στη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους η συμβαλλόμενη επιχείρηση στην κάθετη συμφωνία και ο κύκλος εργασιών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, εκτός φόρων και δασμών. Κατά τον υπολογισμό αυτόν δεν λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές μεταξύ του συμβαλλόμενου στην κάθετη συμφωνία και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων ή μεταξύ των τελευταίων αυτών επιχειρήσεων.

2.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 εξακολουθεί να εφαρμόζεται εφόσον η υπέρβαση του ανώτατου ορίου του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών στη διάρκεια δύο συνεχόμενων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το 10%.

Άρθρο 9

Μεταβατική περίοδος

Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουνίου 2010 έως την 31η Μαΐου 2011 όσον αφορά τις συμφωνίες που ισχύουν ήδη την 31η Μαΐου 2010 οι οποίες δεν πληρούν τους όρους απαλλαγής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αλλά οι οποίες στις 31 Μαΐου 2010, πληρούσαν τους όρους απαλλαγής που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2790/1999.

Άρθρο 10

Διάρκεια ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2010.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού λήγει στις 31 Μαΐου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533.

(2)  Από 1ης Δεκεμβρίου 2009 τo άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο άρθρο 101 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο διατάξεις είναι κατ' ουσία ταυτόσημες. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αναφορές στο άρθρο 101 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται, κατά περίπτωση, ως αναφορές στο αντίστοιχο άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ.

(3)  ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21.

(4)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 331/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 143 στοιχείο β), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), προβλέπει τον έλεγχο των εισαγωγών των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα XVII. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

(2)

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία (4), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2007, το 2008 και το 2009 πρέπει να προσαρμοστεί η ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσσινα.

(3)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ: ΤΙΤΛΟΣ IV ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΤΜΗΜΑ 2

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων έχει μόνον ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος εφαρμογής

Ποσότητα ενεργοποίησης (σε τόνους)

78.0015

0702 00 00

Ντομάτες

Από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου

415 907

78.0020

Από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

40 107

78.0065

0707 00 05

Αγγούρια

Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

11 879

78.0075

Από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

18 611

78.0085

0709 90 80

Αγκινάρες

Από 1η Νοεμβρίου έως 30 Ιουνίου

8 866

78.0100

0709 90 70

Κολοκύθια

Από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

55 369

78.0110

0805 10 20

Πορτοκάλια

Από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου

355 386

78.0120

0805 20 10

Κλημεντίνες

Από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων των tangerines και των satsumas)· wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

Από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

96 377

78.0155

0805 50 10

Λεμόνια

Από 1η Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου

334 680

78.0160

Από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

62 311

78.0170

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

Από 21 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου

89 140

78.0175

0808 10 80

Μήλα

Από 1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

829 840

78.0180

Από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

884 648

78.0220

0808 20 50

Αχλάδια

Από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

224 927

78.0235

Από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου

38 957

78.0250

0809 10 00

Βερίκοκα

Από 1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

5 785

78.0265

0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

Από 21 Μαΐου έως 10 Αυγούστου

90 511

78.0270

0809 30

Ροδάκινα, συμπεριλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

Από 11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

131 459

78.0280

0809 40 05

Δαμάσκηνα

Από 11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

129 925»


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 332/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση του Ισραήλ στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως το άρθρο 8 εισαγωγική φράση, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 8 παράγραφος 4,

την οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2002/99/ΕΚ θεσπίζει τους γενικούς κανόνες υγειονομικού ελέγχου οι οποίοι διέπουν όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής στην Ένωση καθώς και την εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων ζωικής προέλευσης και προϊόντων που παράγονται από αυτά και τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη θέσπιση ειδικών όρων εισαγωγής για κάθε τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, με βάση την κατάστασή τους ως προς την υγεία των ζώων.

(2)

Η οδηγία 2009/158/ΕΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές εντός της Ένωσης, καθώς και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι τα πουλερικά πρέπει να εισάγονται από τρίτες χώρες απαλλαγμένες από τη γρίπη των πτηνών ή από τρίτες χώρες οι οποίες, αν και δεν είναι απαλλαγμένες από την εν λόγω νόσο, εφαρμόζουν μέτρα για το έλεγχό της τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα μέτρα που ορίζει η σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και προϊόντα πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (3), ορίζει ότι τα εμπορεύματα που καλύπτονται από αυτόν πρέπει να εισάγονται στην Ένωση και να διαμετακομίζονται μέσω αυτής μόνον από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που απαριθμούνται στον πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, στην περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) σε τρίτη χώρα, έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα που ήταν προηγουμένως απαλλαγμένα από τη νόσο αυτή, η συγκεκριμένη τρίτη χώρα, έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα θεωρείται εκ νέου απαλλαγμένο από τη γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) εφόσον πληρωθούν οι ακόλουθοι όροι· οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν την εφαρμογή πολιτικής εξολόθρευσης των πτηνών για τον έλεγχο της νόσου, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου καθαρισμού και απολύμανσης όλων των προηγουμένως μολυσμένων εγκαταστάσεων. Επιπλέον, πρέπει να έχει διεξαχθεί επιτήρηση της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με το μέρος II του παραρτήματος IV του εν λόγω κανονισμού, για διάστημα τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής εξολόθρευσης, καθώς και του καθαρισμού και της απολύμανσης.

(5)

Το Ισραήλ περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ως τρίτη χώρα απαλλαγμένη από την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών. Οι εισαγωγές προϊόντων πουλερικών στις οποίες εφαρμοζεται ο κανονισμός επιτρέπονται από ολόκληρο το έδαφος της εν λόγω τρίτης χώρας.

(6)

Το Ισραήλ κοινοποίησε στην Επιτροπή την εκδήλωση, στο έδαφός του, μίας εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5N1.

(7)

Εξαιτίας της επιβεβαιωμένης εκδήλωσης εστίας HPAI, το έδαφος του Ισραήλ δεν μπορεί πλέον να θεωρείται απαλλαγμένο από την εν λόγω νόσο και οι κτηνιατρικές αρχές του Ισραήλ έχουν αναστείλει αντίστοιχα την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τα φορτία ορισμένων προϊόντων πουλερικών. Το Ισραήλ έχει επίσης εφαρμόσει πολιτική εξολόθρευσης των πτηνών για τον έλεγχο της νόσου και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

(8)

Τα στοιχεία που έχουν ληφθεί σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της νόσου κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω στοιχεία και η επιδημιολογική κατάσταση στο Ισραήλ αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή.

(9)

Τα έγκαιρα και αποφασιστικά μέτρα που έλαβε το Ισραήλ για τον περιορισμό της νόσου και το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης της επιδημιολογικής κατάστασης επιτρέπει τη μείωση των περιορισμών στις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων προϊόντων πουλερικών από τις ζώνες που έχουν προσβληθεί από τη νόσο, τις οποίες οι κτηνιατρικές αρχές του Ισραήλ έχουν θέσει υπό περιορισμό λόγω της εκδήλωσης εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας.

(10)

Επιπλέον, το Ισραήλ διενεργεί δραστηριότητες επιτήρησης της γρίπης των πτηνών, οι οποίες φαίνεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.

(11)

Λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκής εξέλιξης της επιδημιολογικής κατάστασης και των σχετικών δραστηριοτήτων επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών για την αντιμετώπιση της εκδήλωσης εστίας, είναι σκόπιμο να περιοριστεί το χρονικό διάστημα για το οποίο αναστέλλεται η άδεια εισαγωγής στην Ένωση έως την 1η Μαΐου 2010.

(12)

Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.

(13)

Για να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τη διαίρεση σε ζώνες και, συνεπώς, να επιτραπεί η εκ νέου έναρξη των συναλλαγών το συντομότερο δυνατό, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει μία ημέρα από τη δημοσίευσή του.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το σημείο 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 26η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José ManuelBARROSO


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74.

(3)  ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος 1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων

Κωδικός ISO και ονομασία της τρίτης χώρας ή του εδάφους

Κατάλογος τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων

Περιγραφή τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Ειδικοί όροι

Κατάσταση επιτήρησης της γρίπης των πτηνών

Κατάσταση εμβολιασμού της γρίπης των πτηνών

Κατάσταση ελέγχου σαλμονέλας

Υπόδειγμα(-τα)

Πρόσθετες εγγυήσεις

Ημερομηνία λήξης (1)

Ημερομηνία έναρξης (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Αλβανία

AL-0

Ολόκληρη η χώρα

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Αργεντινή

AR-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Αυστραλία

AU-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Βραζιλία

BR-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Οι πολιτείες:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo και Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Οι πολιτείες:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina και São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal και οι πολιτείες:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina και São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Μποτσουάνα

BW-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Λευκορωσία

BY-0

Ολόκληρη η χώρα

EP και E (και τα δύο “μόνον για διαμετακόμιση μέσω της ΕΕ”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Καναδάς

CA-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Ελβετία

CH-0

Ολόκληρη η χώρα

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Χιλή

CL-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Κίνα

CN-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Επαρχία Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Γροιλανδία

GL-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Χονγκ Κονγκ

HK-0

Ολόκληρο το έδαφος της ειδικής διοικητικής περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Κροατία

HR-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Ισραήλ

IL-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Περιοχή του Ισραήλ εκτός από την IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Περιοχή του Ισραήλ που βρίσκεται εντός των ακόλουθων ορίων:

δυτικά:

οδός αριθ. 4.

νότια:

οδός αριθ. 5812 έως τη διασταύρωση με την οδό αριθ. 5815.

ανατολικά:

το τείχος ασφαλείας έως την οδό αριθ. 6513.

βόρεια:

οδός αριθ. 6513 έως τη διασταύρωση με την οδό αριθ. 65.

Από το σημείο αυτό σε ευθεία γραμμή έως την είσοδο του Givat Nili και από εκεί σε ευθεία γραμμή έως τη διασταύρωση των οδών 652 και 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN — Ινδία

IN-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Ισλανδία

IS-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Δημοκρατία της Κορέας

KR-0

Ολόκληρη η χώρα

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Μαυροβούνιο

ME-O

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Μαδαγασκάρη

MG-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Μαλαισία

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Δυτική χερσόνησος

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

ΜΚ —

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (4)

MK-0 (4)

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Μεξικό

MX-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Ναμίμπια

NA-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Νέα Καληδονία

NC-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Νέα Ζηλανδία

NZ-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Σαιν Πιέρ και Μικελόν

PM-0

Σύνολο της επικράτειας

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Σερβία (5)

RS-0 (5)

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Ρωσική Ομοσπονδία

RU-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Σιγκαπούρη

SG-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Ταϊλάνδη

TH-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Τυνησία

TN-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Τουρκία

TR-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — Ηνωμένες Πολιτείες

US-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Ουρουγουάη

UY-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Νότια Αφρική

ZA-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Ζιμπάμπουε

ZW-0

Ολόκληρη η χώρα

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μεταφέρονται μέσω ανοιχτής θάλασσας, που παρήχθησαν πριν από την ημερομηνία αυτή μπορούν να εισάγονται στην Ένωση για περίοδο 90 ημερών από την εν λόγω ημερομηνία.

(2)  Μόνον προϊόντα που παράγονται μετά την ημερομηνία αυτή μπορούν να εισάγονται στην Ένωση.

(3)  Βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132).

(4)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· προσωρινός κωδικός που δεν προδικάζει κατ’ ουδένα τρόπο την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα ορισθεί μετά τη λήξη των τρεχουσών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών.

(5)  Εξαιρουμένου του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.»


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

σχετικά με την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος άδειας Calpis Co. Ltd. Japan, που εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αντιπροσωπεία Calpis Co. Ltd. Europe)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, έχει υποβληθεί αίτηση άδειας για το παρασκεύασμα που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια, που θα ταξινομηθεί στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών έχει εγκριθεί για κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1444/2006 της Επιτροπής (2).

(5)

Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση έγκρισης για απογαλακτισμένα χοιρίδια. Με τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») στις 9 Δεκεμβρίου 2009 (3) κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες για την υγεία των ζώων, την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και ότι η χρησιμοποίηση του εν λόγω παρασκευάσματος μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των ζώων. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Η αξιολόγηση του Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) επισημαίνει ότι ικανοποιούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που παρατίθεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων», εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 271 της 30.9.2006, σ. 19.

(3)  The EFSA Journal 2010· 8(1):1426.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας κυκλοφορίας

CFU/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, που εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αντιπροσωπεία Calpis Co. Ltd. Europe, Γαλλία

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) με ελάχιστη περιεκτικότητα 1,0 × 1010 CFU/g

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Βιώσιμα σπόρια (CFU) του Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Αναλυτική μέθοδος (1)

 

Καταμέτρηση: εξάπλωση σε τρυβλία με χρήση tryptone soya agar σε όλες τις μήτρες-στόχους (EN 15874:2009)

 

Ταυτοποίηση: ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE).

Χοιρίδια (απογαλακτισμένα)

3 × 108

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων.

2.

Για χρήση σε απογαλακτισμένα χοιρίδια βάρους μέχρι περίπου 35 kg.

3.

Για λόγους ασφάλειας: να χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας κατά τον χειρισμό.

13 Μαΐου 2020


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 334/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 721/2008, σχετικά με τη σύνθεση πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 721/2008 της Επιτροπής (2) προβλέπει την έγκριση παρασκευάσματος πλούσιου σε καρωτενοειδή ερυθροβακτηρίου Paracoccus carotinifaciens ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για το σολωμό και την πέστροφα έως τις 15 Αυγούστου 2018. Η εν λόγω πρόσθετη ύλη ζωοτροφών ταξινομείται στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «α ii). Χρωστικές ουσίες· οι οποίες, όταν δοθούν στα ζώα, προσθέτουν χρώμα σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης».

(2)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση για την τροποποίηση των όρων έγκρισης σχετικά με τη σύνθεση της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών. Η αίτηση συνοδευόταν από τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Επιτροπή διαβίβασε την αίτηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή»).

(3)

Στη γνώμη που εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2010, η Αρχή κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος (3).

(4)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 721/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 721/2008, στην τρίτη στήλη, «Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος»,

 

οι λέξεις:

«—

10-15 g/kg adonirubin

3-5 g/kg κανθαξανθίνη»

 

αντικαθίστανται από τις λέξεις:

«—

7-15 g/kg adonirubin

1-5 g/kg κανθαξανθίνη».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  EE L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  EE L 198 της 26.7.2008, σ. 23.

(3)  The EFSA Journal (2010) 8.1, 1428.


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 335/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

σχετικά με την έγκριση του χηλικού σύμπλοκου ψευδαργύρου-υδροξύ-αναλόγου της μεθειονίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για το παρασκεύασμα που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση του χηλικού σύμπλοκου ψευδαργύρου-υδροξύ-αναλόγου της μεθειονίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Από τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») στις 11 Νοεμβρίου 2009 (2), σε συνδυασμό με τις γνώμες της 16ης Απριλίου 2008 (3) και της 2ας Απριλίου 2009 (4), συνάγεται ότι το χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου-υδροξύ-αναλόγου της μεθειονίνης δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες για την υγεία των ζώων, την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Σύμφωνα με τη γνώμη της 16ης Απριλίου 2008, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος μπορεί να θεωρηθεί πηγή διαθέσιμου ψευδαργύρου και πληροί τα κριτήρια της διατροφικής πρόσθετης ύλης για όλα τα ζωικά είδη. Η Αρχή συνιστά τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια του χρήστη. Η Αρχή δεν κρίνει αναγκαία τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 888/2009 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την έγκριση του χηλικού σύμπλοκου ψευδαργύρου-υδροξυ-αναλόγου της μεθειονίνης ως πρόσθετου ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση (5), το παρασκεύασμα αυτό είχε ήδη λάβει άδεια κυκλοφορίας ως πρόσθετη ύλη για κοτόπουλα προς πάχυνση. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που παρατίθεται στο παράρτημα και ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «ενώσεις ιχνοστοιχείων» εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 888/2009 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  Δελτίο EFSA Journal (2009) 7(11): 1381.

(3)  Δελτίο EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  Δελτίο EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  ΕΕ L 254 της 26.9.2009, σ. 71.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Όνομα του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της άδειας

Περιεκτικότητα στοιχείου (Zn) σε mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία διατροφικών πρόσθετων υλών – Λειτουργική ομάδα: ενώσεις ιχνοστοιχείων

3b6.10

Χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου-υδροξύ-αναλόγου της μεθειονίνης

 

Χαρακτηρισμός της πρόσθετης ύλης:

 

Χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου-υδροξύ-αναλόγου της μεθειονίνης που περιέχει 17,5 % - 18 % ψευδάργυρο και 81 % (2-υδροξύ-4-μεθυλοθειο)βουτανοϊκό οξύ

 

Ορυκτέλαιο: ≤ 1 %

 

Μέθοδος ανάλυσης (1):

Φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES) σύμφωνα με το EN 15510:2007

Όλα τα είδη

 

Ζώα συντροφιάς: 250 (σύνολο)

Ψάρια: 200 (σύνολο)

Λοιπά είδη: 150 (σύνολο)

Πλήρη και συμπληρωματικά υποκατάστατα γάλακτος: 200 (σύνολο)

1.

Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται σε ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος

2.

Για την ασφάλεια των χρηστών: μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας κατά τον χειρισμό

13 Μαΐου 2020


(1)  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 336/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Απριλίου 2010

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), ο κάτοχος μπορεί να εξακολουθήσει να επικαλείται, για περίοδο τριών μηνών, τη δεσμευτική δασμολογική πληροφορία που έχει εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, η οποία όμως δεν συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που έχει εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1.

Δίσκος διαμέτρου περίπου 580 mm και πάχους περίπου 3 mm, αποτελούμενος από δύο στρώματα πολυουρεθάνης, στο ένα από τα οποία έχουν χαραχθεί αυλακώσεις με μηχανική κατεργασία, ενώ το δεύτερο φέρει επικάλυψη με κόλλα, προστατευόμενη με αποσπώμενο πλαστικό φύλλο (επονομαζόμενο «polymeric pad»).

Το αντικείμενο χρησιμοποιείται σε μηχανές κατασκευής δίσκων πυριτίου και ημιαγωγών (wafer). Προσαρμόζεται στο φέρον άκρο εναλλάξιμου εργαλείου των μηχανών αυτών και χρησιμοποιείται για την πλάνιση/λείανση και στίλβωση των δίσκων.

3919 90 00

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3919 και 3919 90 00.

Η κατάταξη στην κλάση 8486 ως μέρος ή εξάρτημα μηχανών του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή δίσκων (wafers) με ημιαγωγό αποκλείεται, δεδομένου ότι το αντικείμενο δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθεί μέρος ή εξάρτημα μηχανής αυτού του είδους.

Επειδή το αντικείμενο αποτελεί αναλώσιμο προϊόν, πρέπει να καταταχθεί με βάση το συστατικό υλικό του στον κωδικό ΣΟ 3919 90 00 ως πλάκα ή φύλλο, αυτοκόλλητο, από πλαστικές ύλες.

2.

Δίσκος διαμέτρου περίπου 580 mm και πάχους περίπου 2 mm, αποτελούμενος από δύο στρώματα συνθετικού πιλήματος. Το πρώτο είναι εμποτισμένο με πολυμερές συνδετικό υλικό (πολυουρεθάνη) (επονομαζόμενο «poromeric pad»). Το δεύτερο στρώμα φέρει επικάλυψη με κόλλα, προστατευόμενη με αποσπώμενο πλαστικό φύλλο.

Το αντικείμενο χρησιμοποιείται σε μηχανές κατασκευής δίσκων πυριτίου και ημιαγωγών (wafer). Προσαρμόζεται στο φέρον άκρο εναλλάξιμου εργαλείου των μηχανών αυτών και χρησιμοποιείται για την πλάνιση/λείανση και στίλβωση των δίσκων.

5911 90 90

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 7 στοιχείο α) του τμήματος XI, τη σημείωση 1 στοιχείο ε) του τμήματος XVI, τη σημείωση 7 στοιχείο β) του κεφαλαίου 59, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 5911, 5911 90 και 5911 90 90.

Η κατάταξη στην κλάση 8486 ως μέρος ή εξάρτημα μηχανών του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή δίσκων (wafer) με ημιαγωγό αποκλείεται, δεδομένου ότι το αντικείμενο δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθεί μέρος ή εξάρτημα μηχανής αυτού του είδους.

Το προϊόν αποτελεί είδος για τεχνικές χρήσεις, κατά την έννοια της σημείωσης 1 στοιχείο ε) του τμήματος XVI, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται σε μηχανές κατασκευής δίσκων πυριτίου και ημιαγωγών (wafer) με σκοπό την πλάνιση/λείανση και στίλβωση των δίσκων.

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 5911 90 90 ως υφαντουργικό είδος (συστατικό υλικό) για τεχνικές χρήσεις [βλέπε σημείωση 7 στοιχείο β) του κεφαλαίου 59].


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 337/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 338/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 170,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΧV του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και των τιμών των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς βοείου κρέατος, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164 και 167 έως 170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, είναι δυνατή η διαφοροποίηση των επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2). Τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4).

(5)

Βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως των όρων χορηγήσεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα βόεια κρέατα χωρίς κόκκαλα (5), μειώνεται η ειδική επιστροφή εάν η ποσότητα που πρόκειται να εξαχθεί είναι μικρότερη από 95 % της συνολικής ποσότητας κατά βάρος των τεμαχίων που προέρχονται από την αφαίρεση των οστών, χωρίς ωστόσο να είναι μικρότερη του 85 % αυτής.

(6)

Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 62/2010 της Επιτροπής (6) και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Άρθρο 2

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2007, το ύψος της επιστροφής για τα προϊόντα του κωδικού 0201 30 00 9100 μειώνεται κατά 7 EUR/100 kg.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 62/2010 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(5)  ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21.

(6)  ΕΕ L 17 της 22.1.2010, σ. 33.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος που εφαρμόζονται από τις 23 Απριλίου 2010

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

48,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

48,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

61,0

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

CA (5)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

22,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

84,7

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

49,8

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

50,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

29,9

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

CA (5)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

22,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

20,7

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

B00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, εφοδιασμός και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή εκτός της Κοινότητας).

B02

:

B04 και προορισμός EG.

B03

:

Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κοσόβου (), Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ανεφοδιασμός σκαφών [προορισμοί που εμφαίνονται στα άρθρα 33 και 42 και, εφόσον ενδείκνυται, στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1)].

B04

:

Τουρκία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Μυανμάρ (Βιρμανία), Ταϋλάνδη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, Τσαντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάμπια, Γουϊνέα Μπισσάου, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ισημερινή Γουϊνέα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Γκαμπόν, Κονγκό, Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και κτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία, Ερυθραία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και κτήσεις, Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Μοζαμβίκη, Μαυρίκιος, Κομόρες, Μαγιότ, Ζάμπια, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Λεσόθο.


(1)  Όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.

(2)  Η υπαγωγή σε αυτή τη διάκριση υπόκειται στην προσκόμιση της βεβαίωσης που εμφαίνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 433/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 21.4.2007, σ. 3).

(3)  Η επιστροφή χορηγείται υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21), και, κατά περίπτωση, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 της Επιτροπής (EE L 329 της 25.11.2006, σ. 7).

(4)  Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1643/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 8.11.2006, σ. 7).

(5)  Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1041/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 281 της 24.10.2008, σ. 3).

(6)  Η χορήγηση της επιστροφής υπόκειται στην τήρηση των όρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 325 της 24.11.2006, σ. 12).

(7)  Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουμένου του λίπους, προσδιορίζεται με τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39).

Ο όρος «μέση περιεκτικότητα» αναφέρεται στην ποσότητα του δείγματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 4.5.2002, σ. 6). Διενεργείται δειγματοληψία από το τμήμα της σχετικής παρτίδας που παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου.


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/33


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 339/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 619/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (2), προβλέπει διαδικασία διαρκούς δημοπρασίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού κοινών κανόνων για τη θέσπιση διαδικασίας δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξαγωγή όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (3), και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να μη χορηγηθεί επιστροφή για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 20 Απριλίου 2010.

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 20 Απριλίου 2010, δεν χορηγείται καμία επιστροφή κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα και τους προορισμούς που αναφέρονται αντιστοίχως στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 69.


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 340/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 619/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (2) προβλέπει διαδικασία διαρκούς δημοπρασίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού κοινών κανόνων για τη θέσπιση διαδικασίας δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξαγωγή όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (3) και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να μη χορηγηθεί επιστροφή για την περίοδο της υποβολής των προσφορών που λήγει οτις 20 Απριλίου 2010.

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει οτις 20 Απριλίου 2010, δεν χορηγείται καμία επιστροφή κατά την εξαγωγή για το προϊόν και τους προορισμούς που αναφέρονται αντιστοίχως στο άρθρο 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 69.


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 341/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 170,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος XIX του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς αυγών, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και ορισμένα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164, 167, 169 και 170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι είναι δυνατή η διαφοροποίηση των επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (2) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3), καθώς και τους όρους σήμανσης του σημείου Α του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, καθώς και εκείνους του σημείου Α του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών που εφαρμόζονται από τις 23 Απριλίου 2010

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

E09

:

Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ, Ρωσία, Τουρκία

E10

:

Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες

E19

:

όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία και τις ομάδες E09 και E10


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/37


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 342/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 170,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΧΧ του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και των τιμών των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς κρέατος πουλερικών, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164, 167, 169 και 170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι είναι δυνατή η διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2). Τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του όρου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από την 23η Απριλίου 2010

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

V03:

A24, Ανγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Υεμένη, Λίβανος, Ιράκ, Ιράν.


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/39


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 343/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 170,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΧVII του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και των τιμών των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς χοιρείου κρέατος, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164, 167, 169 και 170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι είναι δυνατή η διαφοροποίηση των επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2). Τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του όρου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(4)  EE L 139 της 30.4.2004, σ. 206.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος που εφαρμόζονται από την 23η Απριλίου 2010

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/41


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 344/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 143,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (3) καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος συμπληρωματικών εισαγωγικών δασμών και τις αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Από τον τακτικό έλεγχο των δεδομένων, στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών, για τα προϊόντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης προκύπτει ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την καταγωγή. Συνεπώς, πρέπει να δημοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές.

(3)

Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η τροποποίηση αυτή το συντομότερο δυνατό, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της αγοράς.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 181 της 14.7.2009, σ. 8.

(3)  ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

(EUR/100 kg)

Καταγωγή (1)

0207 12 10

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 70 %”, κατεψυγμένα

114,5

0

AR

0207 12 90

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους πετεινούς ή κότες

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Στήθια από κοτόπουλα, κατεψυγμένα

190,1

7

BR

0207 14 60

Μηροί από κοτόπουλα, κατεψυγμένοι

110,3

10

BR

0207 25 10

Σφάγια από γάλους και γαλοπούλες που ονομάζονται “γάλοι 80 %”, κατεψυγμένα

146,0

4

BR

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Κρόκοι αυγών

318,2

0

AR

0408 91 80

Αυγά χωρίς το τσόφλι αποξεραμένα

325,9

0

AR

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Αυγοαλβουμίνες αποξεραμένες

531,4

0

AR


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός “ZZ” αφορά “άλλες χώρες καταγωγής”.»


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/43


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 345/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 162 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο σ) και παρατίθενται στο μέρος ΧΙΧ του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή όταν τα προϊόντα εξάγονται υπό τη μορφή εμπορευμάτων που παρατίθενται στο μέρος V του παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού αυτού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους (2), προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να καθορισθεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο μέρος V του παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το ποσοστό της επιστροφής, ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα, καθορίζεται για χρονικό διάστημα της ίδιας διάρκειας με εκείνο που ισχύει για τον καθορισμό των επιστροφών οι οποίες εφαρμόζονται για τα ίδια αυτά προϊόντα όταν εξάγονται ως έχουν.

(4)

Το άρθρο 11 της συμφωνίας για το γεωργικό τομέα, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, ορίζει ότι η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρμόζεται για το ίδιο αυτό προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται για τα βασικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο σ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, και εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που κατονομάζονται στο μέρος V του παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 23α Απριλίου 2010 στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Προορισμός (1)

Ποσοστό επιστροφής

0407 00

Αυγά πτηνών με το κέλυφος, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα:

 

 

– πουλερικών:

 

 

0407 00 30

– – Λοιπά:

 

 

α)

για εξαγωγές ωοαλβoυμίνης υπαγόμενης στους κωδικούς ΣΟ 3502 11 90 και 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

β)

για εξαγωγές λοιπών εμπορευμάτων

01

0,00

0408

Αυγά πτηνών χωρίς κέλυφος και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, ακόμη και με προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών:

 

 

– Κρόκοι αυγών:

 

 

0408 11

– – Αποξηραμένοι:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

 

 

χωρίς γλυκαντικά

01

84,72

0408 19

– – Λοιπά:

 

 

– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Σε υγρή κατάσταση:

 

 

χωρίς γλυκαντικά

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Κατεψυγμένοι:

 

 

χωρίς γλυκαντικά

01

42,53

– Λοιπά:

 

 

0408 91

– – Αποξηραμένοι:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

 

 

χωρίς γλυκαντικά

01

53,67

0408 99

– – Λοιπά:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

 

 

χωρίς γλυκαντικά

01

9,00


(1)  Οι προορισμοί είναι οι εξής:

01

Τρίτες χώρες. Για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν τα ποσοστά αυτά δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στους πίνακες I και II του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972,

02

Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, Τουρκία, Χονγκ Κονγκ, Σαουδική Αραβία και Ρωσία,

03

Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν και Φιλιππίνες,

04

Όλοι οι προορισμοί με εξαίρεση την Ελβετία και εκείνους στα 02 και 03.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/45


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2010

σχετικά με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 2363]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/227/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (1), και ιδίως το άρθρο 10β παράγραφος 3,

την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 14α παράγραφος 3,

την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (3), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι οδηγίες 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σύμφωνα με τις οποίες η βάση δεδομένων πρέπει να δημιουργηθεί.

(2)

Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιτήρησης της αγοράς μέσω της παροχής στις αρμόδιες αρχές ταχείας πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τους κατασκευαστές και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα πιστοποιητικά και τα στοιχεία για την επαγρύπνηση, στην ανταλλαγή πληροφοριών για τα στοιχεία των κλινικών ερευνών, και ο στόχος της είναι να συμβάλει στην ενιαία εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις καταχώρισης.

(3)

Κατά συνέπεια, η βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ, ιδίως σχετικά με την καταχώριση των κατασκευαστών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα στοιχεία σχετικά με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται ή ανανεώνονται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται, αναστέλλονται, αφαιρούνται ή δεν χορηγούνται, τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία επαγρύπνησης και τα στοιχεία για τις κλινικές έρευνες.

(4)

Αυτή η βάση δεδομένων αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με την ονομασία «European Databank for Medical Devices» (Eudamed) και χρησιμοποιείται από πολλά κράτη μέλη σε εθελοντική βάση.

(5)

Τα δεδομένα πρέπει να εισάγονται στη βάση με τη χρήση των προβλεπόμενων μεθόδων μεταφοράς δεδομένων.

(6)

Κατά την εισαγωγή δεδομένων στην Eudamed, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται μια διεθνώς αναγνωρισμένη ονοματολογία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ούτως ώστε η περιγραφή των συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων να μπορεί να είναι ενιαία και η χρήση της βάσης δεδομένων αποτελεσματική. Επειδή τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, πρέπει να χρησιμοποιείται αριθμικός κωδικός ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

(7)

Η διεθνής ονοματολογία ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Global Medical Device Nomenclature) η οποία αναπτύχθηκε με βάση το πρότυπο EN ISO 15225:2000 «Ονοματολογία — Προδιαγραφή για ένα σύστημα ονοματολογίας προϊόντων για ιατρική χρήση για λόγους ανταλλαγής κανονιστικών δεδομένων» είναι μια από αυτές τις διεθνώς αναγνωρισμένες ονοματολογίες. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (4) υπενθυμίζεται η ανάγκη να δημιουργηθεί και να λειτουργεί η βάση δεδομένων Eudamed και, ως βάση για τη βάση δεδομένων, να αρχίσει η εφαρμογή της «Global Medical Device Nomenclature» (διεθνής ονοματολογία ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

(8)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κατάλληλη μεταβατική περίοδος η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για την υποχρεωτική χρήση της βάσης δεδομένων Eudamed και να λάβουν υπόψη τις αλλαγές που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (5).

(9)

Από τα κράτη μέλη θα ζητηθεί μόνο η εισαγωγή των δεδομένων που υπήρχαν πριν από την 1η Μαΐου 2011, εφόσον είναι αναγκαίο για τη μελλοντική λειτουργία της βάσης δεδομένων Eudamed. Για να είναι πλήρης η βάση δεδομένων Eudamed, πρέπει να εισαχθούν σε αυτήν τα δεδομένα που υπήρχαν πριν από την 1η Μαΐου 2011 σχετικά με την καταχώριση των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τις οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ, με τη μορφή με την οποία αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα [European Databank on Medical Devices (Eudamed)] σύμφωνα με το άρθρο 10β παράγραφος 3 της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, το άρθρο 14α παράγραφος 3 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και το άρθρο 12 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/79/ΕΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 10β παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, στο άρθρο 14α παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας 98/79/ΕΚ εισάγονται στη βάση δεδομένων Eudamed σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Όσον αφορά τις κλινικές έρευνες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη βάση δεδομένων Eudamed εισάγεται, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης, απόσπασμα των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ και στο άρθρο 15 παράγραφοι 6 και 7 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Η βάση δεδομένων Eudamed χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερ-κειμένου [Securized Hypertext transfer Protocol (HTTPS)] και την επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης [Extensible Mark-up Language (XML)].

Άρθρο 4

Κατά την εισαγωγή των δεδομένων στη βάση δεδομένων Eudamed τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της ηλεκτρονικής εισαγωγής δεδομένων και της αποστολής αρχείων XML.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά την εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων Eudamed, για την περιγραφή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων χρησιμοποιούνται κωδικοί από διεθνώς αναγνωρισμένη ονοματολογία ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Άρθρο 5

Όσον αφορά τα δεδομένα που υπήρχαν πριν από την ημερομηνία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία σχετικά με την καταχώριση των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων εισάγονται στη βάση δεδομένων Eudamed σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 98/79/ΕΚ.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να εισαχθούν έως τις 30 Απριλίου 2012 το αργότερο.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παρούσα απόφαση από την 1η Μαΐου 2011.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 20 της 24.1.2004, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας με λεπτομερή αναφορά των υποχρεωτικών πεδίων δεδομένων στην αντίστοιχη ενότητα της βάσης δεδομένων Eudamed σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 93/42/ΕΟΚ, 90/385/ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ

Ελάχιστα δεδομένα που απαιτούνται για την εισαγωγή δεδομένων στη βάση Eudamed

Άρθρο 14α παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2

1.

Συντελεστής (κατασκευαστής/εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος):

α)

Όνομα

β)

Οδός

γ)

Πόλη

δ)

Ταχ. κώδικας

ε)

Χώρα

στ)

Τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλ. ταχ.

ζ)

Ιδιότητα

2.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν:

α)

Διεθνώς αναγνωρισμένος κωδικός ονοματολογίας (Για τα δεδομένα μετά την 1η Μαΐου 2011)

β)

Ονομασία/Τύπος ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή, αν δεν υπάρχει, γενική ονομασία.

Άρθρο 14α παράγραφος 1 στοιχείο β)

3.

Πιστοποιητικό:

α)

Αριθμός πιστοποιητικού

β)

Τύπος πιστοποιητικού

γ)

Ημερομηνία έκδοσης

δ)

Ημερομηνία λήξης

ε)

Κατασκευαστής και, ενδεχομένως, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (βλέπε πεδία στο σημείο 1, Συντελεστής)

στ)

Κοινοποιημένος οργανισμός (επιλέγεται από το σύστημα)

ζ)

Γενική περιγραφή και, κατά περίπτωση, λεπτομερή στοιχεία για το ιατροτεχνολογικό προϊόν (βλέπε πεδία στο σημείο 2, Ιατροτεχνολογικό προϊόν)

η)

Κατάσταση και, κατά περίπτωση, οι λόγοι στους οποίους βασίζεται η απόφαση του κοινοποιημένου φορέα.

Άρθρο 14α παράγραφος 1 στοιχείο γ) και άρθρο 10 παράγραφος 3

4.

Συμβάν (έκθεση αρμόδιας εθνικής αρχής):

α)

Αναφορά αρμόδιας αρχής

β)

Κατασκευαστής και, κατά περίπτωση, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (βλέπε πεδία στο σημείο 1. Συντελεστής)

γ)

Στοιχεία επικοινωνίας με τον κατασκευαστή

δ)

Αναφορά κατασκευαστή/αριθ. διορθωτικού μέτρου ασφάλειας πεδίων (FSCA)

ε)

Ιατροτεχνολογικό προϊόν (βλέπε πεδία στο σημείο 2, Ιατροτεχνολογικό προϊόν) και, κατά περίπτωση, αριθμός παρτίδας, αριθμός σειράς, έκδοση λογισμικού

στ)

Κοινοποιημένος οργανισμός (επιλέγεται από το σύστημα)

ζ)

Ιατροτεχνολογικό προίόν το οποίο είναι γνωστό ότι κυκλοφορεί στην αγορά

η)

Απόρρητο

θ)

Πλήρης έρευνα

ι)

Γενικές πληροφορίες (περιγραφή)

ια)

Συμπέρασμα

ιβ)

Σύσταση

ιγ)

Δράση και περιγραφή της δράσης.

Άρθρο 14α παράγραφος 1 στοιχείο δ) και άρθρο 15 παράγραφοι 1, 6 και 7

5.

Κλινικές έρευνες:

α)

Κατασκευαστής και, κατά περίπτωση, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (βλέπε πεδία στο σημείο 1, Συντελεστής)

β)

Ιατροτεχνολογικό προϊόν (βλέπε πεδία στο σημείο 2, Ιατροτεχνολογικό προϊόν)

γ)

Τίτλος έρευνας

δ)

Αριθμός πρωτοκόλλου

ε)

Πρωταρχικός στόχος

στ)

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής για αυτές τις κλινικές έρευνες

ζ)

απόφαση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6, ημερομηνία της απόφασης και λόγοι

η)

Πρόωρη λήξη για λόγους ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 7, ημερομηνία της απόφασης και λόγοι.

Οδηγία 90/385/ΕΟΚ

Ελάχιστα δεδομένα που πρέπει να εισαχθούν στη βάση δεδομένων Eudamed

Άρθρο 10β παράγραφος 1 στοιχείο α)

6.

Πιστοποιητικό (βλέπε πεδία στο σημείο 3, Πιστοποιητικό)

Άρθρο 10β παράγραφος 1 και άρθρο 8 παράγραφος 3

7.

Συμβάν (βλέπε πεδία στο σημείο 4, Συμβάν)

Άρθρο 10β παράγραφος 1 στοιχείο γ), άρθρο 10 παράγραφοι 1, 3 και 4

8.

Κλινικές έρευνες (βλέπε πεδία στο σημείο 5, Κλινικές έρευνες, στοιχεία α) έως στ))

α)

Αποφάσεις της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3, ημερομηνία της απόφασης και λόγοι

β)

Πρόωρη λήξη για λόγους ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4, ημερομηνία της απόφασης και λόγοι.

Οδηγία 98/79/ΕΚ

Ελάχιστα δεδομένα που πρέπει να εισαχθούν στη βάση δεδομένων Eudamed

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α), άρθρο 10 παράγραφοι 1, 3 και 4 και παράρτημα VIII σημείο 4

9.

Συντελεστής [για όλα τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (IVD)]:

Διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπου (βλέπε πεδία στο σημείο 1, Συντελεστής).

10.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν:

Για όλα τα IVD

α)

Ιατροτεχνολογικό προϊόν (βλέπε πεδία στο σημείο 2, Ιατροτεχνολογικό προϊόν)

β)

Πληροφορίες σχετικά με το αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι «νέο»

γ)

Παύση της διάθεσης στην αγορά.

Πρόσθετα στοιχεία για το παράρτημα II και την αυτοδιάγνωση

δ)

Αποτελέσματα της αξιολόγησης επιδόσεων, κατά περίπτωση

ε)

Πιστοποιητικά (βλέπε πεδία στο σημείο 3, Πιστοποιητικό)

στ)

συμφωνία με τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, κατά περίπτωση

ζ)

Ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)

11.

Πιστοποιητικό (βλέπε πεδία στο σημείο 3, Πιστοποιητικό)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και άρθρο 11 παράγραφος 3

12.

Συμβάν (βλέπε πεδία στο σημείο 4, Συμβάν)


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Απριλίου 2010

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά πολτού και συμπυκνωμένου παρασκευάσματος καρπών Morinda citrifolia ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 2397]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2010/228/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 20 Απριλίου 2006 η εταιρεία Tahitian Noni International Inc. υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές του Βελγίου αίτηση για τη διάθεση στην αγορά πολτού και συμπυκνωμένου χυμού από καρπούς Morinda citrifolia ως νέου συστατικού τροφίμων.

(2)

Στις 28 Φεβρουαρίου 2007 ο αρμόδιος βελγικός οργανισμός αξιολόγησης τροφίμων εξέδωσε την αρχική του έκθεση αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση συνάγεται το συμπέρασμα ότι η χρήση πολτού και συμπυκνωμένου χυμού από καρπούς Morinda citrifolia ως συστατικού τροφίμων ήταν αποδεκτή.

(3)

Η Επιτροπή διαβίβασε την αρχική έκθεση αξιολόγησης σε όλα τα κράτη μέλη στις 28 Μαρτίου 2007.

(4)

Εντός της περιόδου των 60 ημερών που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, διατυπώθηκαν αιτιολογημένες αντιρρήσεις για την εμπορία του προϊόντος σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.

(5)

Κατά συνέπεια, ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) στις 7 Νοεμβρίου 2007.

(6)

Στις 13 Μαρτίου 2009, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΑΑΤ, με την «επιστημονική γνώμη της ομάδας για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες» σχετικά με την ασφάλεια του πολτού και του συμπυκνωμένου χυμού από καρπούς Morinda citrifolia (Noni) ως νέου συστατικού τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πολτός από καρπούς Νοni και ο συμπυκνωμένος χυμός από καρπούς Noni είναι ασφαλείς για τον γενικό πληθυσμό.

(7)

Με βάση την επιστημονική αξιολόγηση, κρίνεται ότι ο πολτός και ο συμπυκνωμένος χυμός από καρπούς Morinda citrifolia (Noni) πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο πολτός και ο συμπυκνωμένος χυμός από καρπούς Morinda citrifolia (Noni), όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης ως νέο συστατικό τροφίμων για τις χρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 2

Η ονομασία του πολτού από καρπούς Morinda citrifolia που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση στην επισήμανση των τροφίμων που τον περιέχουν είναι «πολτός από καρπούς Morinda citrifolia» ή «πολτός από καρπούς Νοni».

Η ονομασία του συμπυκνωμένου χυμού από καρπούς Morinda citrifolia που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση στην επισήμανση των τροφίμων που το περιέχουν είναι «συμπυκνωμένος χυμός από καρπούς Morinda citrifolia» ή «συμπυκνωμένος χυμός από καρπούς Νοni».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην εταιρεία Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προδιαγραφές του πολτού και του συμπυκνωμένου χυμού από καρπούς Morinda citrifolia

Περιγραφή:

Οι καρποί του φυτού Morinda citrifolia συγκομίζονται με το χέρι. Οι σπόροι και οι φλούδες διαχωρίζονται μηχανικά από τους προς πολτοποίηση καρπούς. Μετά την παστερίωση, ο πολτός συσκευάζεται σε ασηπτικούς περιέκτες και αποθηκεύεται σε ψυκτικούς θαλάμους.

Ο συμπυκνωμένος χυμός Morinda citrifolia παρασκευάζεται από πολτό M. citrifolia που υφίσταται επεξεργασία με πηκτινολυτικά ένζυμα (50-60 °C επί 1-2 ώρες). Στη συνέχεια, ο πολτός θερμαίνεται προκειμένου να αδρανοποιηθούν οι πηκτινάσες και αμέσως μετά ψύχεται. Ο χυμός διαχωρίζεται σε φυγοκεντρητή. Κατόπιν ο χυμός συλλέγεται και παστεριώνεται, για να συμπυκνωθεί στη συνέχεια σε εξατμιστήρα υπό κενό, από 6-8 brix σε 49-51 brix στον τελικό συμπυκνωμένο χυμό.

Σύνθεση του πολτού και του συμπυκνωμένου χυμού από καρπούς Morinda citrifolia

Υγρασία

89-93 %

48-53 %

Πρωτεΐνη

< 0,6 g/100 g

3-3,5 g/100 g

Λίπος

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Τέφρα

< 1 g/100 g

4,5-5 g/100 g

Σύνολο υδατανθράκων

5-10 g/100 g

37-45 g/100 g

Φρουκτόζη

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Γλυκόζη

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Διατροφικές ίνες

1,5-3 g/100 g

1,5-5 g/100 g

5,15-διμεθυλμορινδόλη (1)

0,19-0,20 μg/mL

0,11-0,77 μg/mL

Λουσιδίνη (1)

Μη ανιχνεύσιμη

Μη ανιχνεύσιμη

Αλιζαρίνη (1)

Μη ανιχνεύσιμη

Μη ανιχνεύσιμη

Ρουβιαδίνη (1)

Μη ανιχνεύσιμη

Μη ανιχνεύσιμη


(1)  Με μέθοδο HPLC-UV που έχει αναπτυχθεί και επικυρωθεί από τον αιτούντα για την ανάλυση των ανθρακινονών στον πολτό και στον συμπυκνωμένο χυμό Morinda citrifolia.

Όρια ανίχνευσης: 2,5 ng/mL (5,15 διμεθυλμορινδόλη)· 50,0 ng/mL (λουσιδίνη)· 6,3 ng/mL (αλιζαρίνη) και 62,5 ng/mL (ρουβιαδίνη).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Χρήσεις του πολτού και του συμπυκνωμένου χυμού από καρπούς Morinda citrifolia

Ομάδα χρήσης

Ανώτατο επίπεδο χρήσης καρπών Morinda citrifolia

πολτός

συμπυκνωμένος χυμός

Ζαχαρωτά/Ζαχαροπλαστική

45 g/100 g

10 g/100 g

Μπάρες δημητριακών

53 g/100 g

12 g/100 g

Μείγματα σε σκόνη για παρασκευή θρεπτικών ποτών (επί ξηρού)

53 g/100 g

12 g/100 g

Αεριούχα ποτά

11 g/100 g

3 g/100 g

Παγωτά και γρανίτες

31 g/100 g

7 g/100 g

Γιαούρτια

12 g/100 g

3 g/100 g

Μπισκότα

53 g/100 g

12 g/100 g

Ψωμάκια, κέικ και γλυκίσματα αρτοποιίας

53 g/100 g

12 g/100 g

Δημητριακά πρωινού (ολικής άλεσης)

88 g/100 g

20 g/100 g

Μαρμελάδες και ζελέ (διατηρημένα φρούτα)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Γλυκά αλείμματα, γεμίσεις και επικαλύψεις

31 g/100 g

7 g/100 g

Σάλτσες, τουρσιά και αρτύματα

88 g/100 g

20 g/100 g

Συμπληρώματα διατροφής [σύμφωνα με την οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)]

26 g ανά ημερήσια δόση σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή

6 g ανά ημερήσια δόση σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή


(1)  Με βάση προεπεξεργασμένη ποσότητα για την παραγωγή 100 g τελικού προϊόντος.

(2)  ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51.


23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/52


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

σχετικά με το διάταγμα της Ιταλίας για τον καθορισμό προτύπων όσον αφορά την επισήμανση αυτοδιατηρούμενου γάλακτος, γάλακτος τύπου UHT, διηθημένου παστεριωμένου γάλακτος και γάλακτος υψηλής παστερίωσης, καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 2436]

(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/229/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 δεύτερη παράγραφος της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, οι ιταλικές αρχές κοινοποίησαν στις 25 Αυγούστου 2009 στην Επιτροπή το σχέδιο διατάγματος για τον καθορισμό προτύπων όσον αφορά την επισήμανση αυτοδιατηρούμενου γάλακτος, γάλακτος τύπου UHT, διηθημένου παστεριωμένου γάλακτος και γάλακτος υψηλής παστερίωσης, καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κοινοποιηθέντος διατάγματος, το εν λόγω διάταγμα ισχύει για αυτοδιατηρούμενο γάλα, γάλα τύπου UHT, διηθημένο παστεριωμένο γάλα και γάλα υψηλής παστερίωσης, καθώς και για γαλακτοκομικά προϊόντα.

(3)

Το άρθρο 2 του κοινοποιηθέντος διατάγματος απαιτεί να αναφέρεται στις ετικέτες αποστειρωμένου αυτοδιατηρούμενου γάλακτος, γάλακτος τύπου UHT, διηθημένου παστεριωμένου γάλακτος και γάλακτος υψηλής παστερίωσης ο τόπος καταγωγής του γάλακτος που υποβλήθηκε στις εν λόγω επεξεργασίες.

(4)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κοινοποιηθέντος διατάγματος προβλέπει ότι οι ετικέτες γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να αναφέρουν τον τόπο καταγωγής του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αυτών των προϊόντων.

(5)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κοινοποιηθέντος διατάγματος προβλέπει ότι οι ετικέτες τυριών, συμπεριλαμβανομένων των τυριών τύπου «cottage», που περιέχουν ουσίες οι οποίες λαμβάνονται από την επεξεργασία γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνουν τις ουσίες αυτές στον κατάλογο συστατικών, με αναφορά του τόπου καταγωγής του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των εν λόγω ουσιών.

(6)

Το άρθρο 4 του κοινοποιηθέντος διατάγματος προβλέπει ότι οι ετικέτες τυριών που προέρχονται από τυρόπηγμα πρέπει να αναφέρουν τον τόπο καταγωγής του γάλακτος που χρησιμοποιείται στο τυρόπηγμα.

(7)

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ εναρμονίζει τους κανόνες που διέπουν την επισήμανση των τροφίμων, προβλέποντας, αφενός, την εναρμόνιση ορισμένων εθνικών διατάξεων και, αφετέρου, τον τρόπο αντιμετώπισης των μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων. Το πεδίο εναρμόνισης καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, όπου ορίζεται κατάλογος των υποχρεωτικών ενδείξεων που πρέπει να περιλαμβάνει η επισήμανση των τροφίμων, σύμφωνα με τους όρους και υπό την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 17.

(8)

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 8 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, η ένδειξη του τόπου καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που η παράλειψη της ένδειξης αυτής θα ήταν δυνατόν να δημιουργήσει στον καταναλωτή εσφαλμένη εντύπωση σχετικά με τον πραγματικό τόπο καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει έναν κατάλληλο μηχανισμό για την αντιμετώπιση του κινδύνου παραπλάνησης των καταναλωτών σε περιπτώσεις που ορισμένα στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ένα δεδομένο τρόφιμο είναι καταγωγής ή προέλευσης διαφορετικής από την πραγματική.

(9)

Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ορίζει ότι μπορούν να προβλέπονται και άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις, επιπλέον αυτών που αναγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, για καθορισμένα τρόφιμα, μέσω διατάξεων της Ένωσης ή, αν δεν υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις, μέσω εθνικών διατάξεων.

(10)

Το άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ επιτρέπει τη θέσπιση μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων, εφόσον δικαιολογούνται βάσει κάποιου από τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πρόληψης της απάτης και της προστασίας της δημόσιας υγείας, και εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή των ορισμών και των κανόνων που προβλέπονται στην οδηγία 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος προτείνει σχέδιο εθνικών διατάξεων επισήμανσης, πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον οι διατάξεις αυτές συμμορφώνονται με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και τις διατάξεις της συνθήκης.

(11)

Οι ιταλικές αρχές ισχυρίζονται ότι το κοινοποιηθέν διάταγμα είναι αναγκαίο για τον καθορισμό και τη ρύθμιση του συστήματος ανιχνευσιμότητας για αποστειρωμένο αυτοδιατηρούμενο γάλα, γάλα τύπου UHT, διηθημένο παστεριωμένο γάλα και γάλα υψηλής παστερίωσης, καθώς και για γαλακτοκομικά προϊόντα. Αναφέρουν επίσης ότι το κοινοποιηθέν διάταγμα είναι αναγκαίο για τη ρύθμιση της επισήμανσης των τροφίμων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 αυτού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

(12)

Όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 του κοινοποιηθέντος διατάγματος, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (2), απαιτεί την καθιέρωση από τις επιχειρήσεις τροφίμων ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανιχνευσιμότητας, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων, ακριβείς και με συγκεκριμένο στόχο, ή να δίνονται ακριβείς και στοχοθετημένες πληροφορίες στους καταναλωτές ή το ελεγκτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προμηθευτεί ένα τρόφιμο και τις άλλες επιχειρήσεις στις οποίες προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Επιπλέον, το άρθρο 19 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Η υποχρεωτική ένδειξη της καταγωγής στην ετικέτα των εν λόγω τελικών προϊόντων δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη πληροφορία για τον σκοπό της ικανοποίησης αυτών των απαιτήσεων ανιχνευσιμότητας.

(13)

Επίσης, πέραν της γενικής αναφοράς για την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, οι ιταλικές αρχές δεν παρείχαν αιτιολόγηση που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα της υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής, πέραν της υποχρέωσης που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 8 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 του κοινοποιηθέντος διατάγματος.

(14)

Επομένως, οι ιταλικές αρχές δεν απέδειξαν ότι η ένδειξη καταγωγής, όπως προβλέπεται στο κοινοποιηθέν διάταγμα, είναι αναγκαία για την επίτευξη κάποιου από τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

(15)

Λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων αυτών, η Επιτροπή εξέδωσε αρνητική γνώμη για τις προαναφερθείσες διατάξεις του κοινοποιηθέντος διατάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 19 τρίτη παράγραφος της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

(16)

Κατά συνέπεια, πρέπει να ζητηθεί από τις ιταλικές αρχές να μη θεσπίσουν τις διατάξεις του κοινοποιηθέντος διατάγματος.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Ιταλία δεν θεσπίζει το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 4 (όσον αφορά την υποχρέωση επισήμανσης του τόπου καταγωγής του γάλακτος που χρησιμοποιείται σε τυρόπηγμα) του κοινοποιηθέντος διατάγματος για τον καθορισμό προτύπων όσον αφορά την επισήμανση αυτοδιατηρούμενου γάλακτος, γάλακτος τύπου UHT, διηθημένου παστεριωμένου γάλακτος και γάλακτος υψηλής παστερίωσης, καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.