ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.067.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
17 Μαρτίου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 220/2010 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2010, για τη θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2013 έως 2015, με σκοπό τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου ( 1 )

1

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 221/2010 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

4

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2010/156/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

6

 

 

2010/157/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1314]  ( 1 )

9

 

 

2010/158/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2010, σχετικά με ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N1 στα πουλερικά στη Ρουμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1862]  ( 1 )

10

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

2010/159/ΕΕ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας και την πρόληψη των πειρατικών πράξεων και των ένοπλων επιθέσεων σε πλοία ( 1 )

13

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

17.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 220/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαρτίου 2010

για τη θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2013 έως 2015, με σκοπό τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98, είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν τα στοιχεία του προγράμματος ενοτήτων ad hoc που θα καλύπτει τα έτη 2013 έως 2015.

(2)

Υπάρχει ανάγκη για πρόσθετες πηγές (2) για ορισμένους τομείς με υψηλούς κινδύνους επαγγελματικών ατυχημάτων ή ασθενειών και άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία αλλά που συνήθως δεν καλύπτονται –ή δεν καλύπτονται πλήρως– από τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως η «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» (κλάδος 03 της NACE αναθ. 2), τα «Ορυχεία και λατομεία» (τομέας Β της NACE αναθ. 2) ή οι «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα» (τομέας Π της NACE αναθ. 2).

(3)

Μια νέα ενότητα ad hoc για τα εργατικά ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία θα παράσχει σημαντική προστιθέμενη αξία στις πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν από τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα (ΕΣΕΑ) και τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επαγγελματικές ασθένειες (Ε.Σ.ΕΠ.ΑΣ.), επιτρέποντας, ειδικότερα, την άμεση σύνδεση των στοιχείων σχετικά με τα ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες με την κατάσταση των ατόμων στην αγορά εργασίας και τις πληροφορίες που λαμβάνονται σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους (π.χ. τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές ασθένειες στην εθνική νομοθεσία).

(4)

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση αντικατοπτρίζει πλήρως την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι εργασιακές πτυχές της μετανάστευσης, ιδίως δε την ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2008/618/ΕΚ του Συμβουλίου (3) και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του «ολοκληρωμένου πακέτου κατευθυντήριων γραμμών», το οποίο έχει σκοπό να προωθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας, ζητούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μειωθούν σημαντικά οι διαφορές στην απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της ΕΕ. Αναφέρουν ρητά ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ενσωμάτωση των μεταναστών έχουν ουσιαστική σημασία και ζητούν την κατάλληλη διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης κατά τρόπον ώστε να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Η διαθεσιμότητα κατάλληλων στοιχείων για την παρακολούθηση αυτών των θεμάτων είναι εξόχως σημαντική, ιδίως επειδή, λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και των προβλεπόμενων ελλείψεων δεξιοτήτων, η ανάγκη για διακινούμενους εργαζομένους θα εξακολουθήσει να αυξάνει τα προσεχή έτη.

(5)

Στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια και της εκφρασθείσας ανάγκης για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων στην Ευρώπη —βασικό ζήτημα που υπογραμμίστηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση— είναι απαραίτητο να υπάρχουν στοιχεία από μια ευρωπαϊκή έρευνα ευρείας κλίμακας σχετικά με το βαθμό εφαρμογής διαφόρων μορφών νέων πρακτικών οργάνωσης της εργασίας και με τις ρυθμίσεις για το χρόνο εργασίας και τις εμπειρίες των εργαζομένων απ’ αυτές.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται με τον παρόντα κανονισμό το πρόγραμμα ενοτήτων ad hoc για τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που θα καλύπτει τα έτη 2013 έως 2015, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3.

(2)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία: κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία εκδόθηκε στις 21.2.2007 — COM(2007) 62.

(3)  ΕΕ L 198 της 26.7.2008, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πολυετές πρόγραμμα ενοτήτων ad hoc

1.   ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατάλογος μεταβλητών: πρέπει να οριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2011.

Περίοδος αναφοράς: 2013. Τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν στοιχεία και για τις 52 εβδομάδες ή για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Οικεία κράτη μέλη και περιφέρειες: πρέπει να οριστούν πριν από τον Δεκέμβριο του 2011.

Αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων: πρέπει να οριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2011.

Πληρότητα του δείγματος των ενοτήτων ad hoc: Το δείγμα των ενοτήτων ad hoc πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος I σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2008 (1) της Επιτροπής, δηλαδή το δείγμα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών στις ενότητες ad hoc πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές.

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων: πριν από τις 31 Μαρτίου 2014.

2.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατάλογος μεταβλητών: πρέπει να οριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2012.

Περίοδος αναφοράς: 2014. Τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν στοιχεία και για τις 52 εβδομάδες ή για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Οικεία κράτη μέλη και περιφέρειες: πρέπει να οριστούν πριν από τον Δεκέμβριο του 2012.

Αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων: πρέπει να οριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2012.

Πληρότητα του δείγματος των ενοτήτων ad hoc: Το δείγμα των ενοτήτων ad hoc πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος I σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής, δηλαδή το δείγμα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών στις ενότητες ad hoc πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές.

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων: πριν από τις 31 Μαρτίου 2015.

3.   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατάλογος μεταβλητών: πρέπει να οριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2013.

Περίοδος αναφοράς: 2015. Τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν στοιχεία και για τις 52 εβδομάδες ή για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Οικεία κράτη μέλη και περιφέρειες: πρέπει να οριστούν πριν από τον Δεκέμβριο του 2013.

Αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων: πρέπει να οριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2013.

Πληρότητα του δείγματος των ενοτήτων ad hoc: Το δείγμα των ενοτήτων ad hoc πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος I σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής, δηλαδή το δείγμα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών στις ενότητες ad hoc πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές.

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων: πριν από τις 31 Μαρτίου 2016.


(1)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 57.


17.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 221/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαρτίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

107,2

JO

59,4

MA

78,3

TN

133,8

TR

115,0

ZZ

98,7

0707 00 05

EG

219,6

JO

134,1

MK

134,1

TR

137,6

ZZ

156,4

0709 90 70

MA

192,2

TR

93,9

ZZ

143,1

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

EG

42,9

IL

54,6

MA

56,9

TN

49,7

TR

61,4

ZZ

53,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

97,8

TR

68,0

ZZ

80,7

0808 10 80

AR

103,6

BR

89,3

CA

73,7

CN

74,2

MK

24,7

US

116,6

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

84,0

CL

74,8

CN

82,0

ZA

101,9

ZZ

85,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

17.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/6


ΑΠΌΦΑΣΗ 2010/156/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Μαρτίου 2010

για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 33,

την πρόταση της υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Οκτωβρίου 2005, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2005/724/ΚΕΠΠΑ (1) για τον διορισμό του κ. Erwan FOUÉRÉ, ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEEE), στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

(2)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2009, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2009/706/ΚΕΠΠΑ (2) για την παράταση της εντολής καθηκόντων του ΕΕΕΕ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010.

(3)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί έως τις 31 Αυγούστου 2010. Ωστόσο, η εντολή του ΕΕΕΕ μπορεί να λήξει ενωρίτερα, εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο, με σύσταση της υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ) μετά την έναρξη της ισχύος της απόφασης για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εντολή του κ. Erwan FOUÉRÉ, ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2010. Η εντολή του ΕΕΕΕ μπορεί να λήξει ενωρίτερα, εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο, με σύσταση της ΥΕ μετά την έναρξη της ισχύος της απόφασης για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Άρθρο 2

Στόχος πολιτικής

Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στον στόχο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που είναι να συμβάλει στην παγίωση της ειρηνευτικής πολιτικής διαδικασίας και στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου της Οχρίδας, διευκολύνοντας έτσι την περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Ο ΕΕΕΕ υποστηρίζει το έργο της ΥΕ στην περιοχή.

Άρθρο 3

Εντολή

Για την επίτευξη του στόχου πολιτικής, η εντολή του ΕΕΕΕ συνίσταται στα ακόλουθα:

α)

διατήρηση στενής επαφής με την κυβέρνηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και με τα μέρη τα οποία συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία·

β)

παροχή συμβουλών και διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας εξ ονόματος της Ένωσης·

γ)

εξασφάλιση του συντονισμού των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει στην εφαρμογή και τη βιωσιμότητα των διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου της 13ης Αυγούστου 2001, κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω συμφωνία και στα παραρτήματά της·

δ)

στενή παρακολούθηση των θεμάτων ασφαλείας και σχέσεων μεταξύ εθνοτήτων και υποβολή εκθέσεων, καθώς και συνεννοήσεις με όλους τους σχετικούς οργανισμούς για τον σκοπό αυτό·

ε)

συμβολή στην ανάπτυξη και την εδραίωση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής του και ενεργεί υπό την εξουσία της ΥΕ.

2.   Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) αποτελεί προνομιούχο συνομιλητή του ΕΕΕΕ και συνιστά το πρωταρχικό σημείο επαφής του με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στον ΕΕΕΕ εντός των πλαισίων της εντολής του, με την επιφύλαξη των εξουσιών της ΥΕ.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ, από 1ης Απριλίου 2010 έως την 31η Αυγούστου 2010, ανέρχεται σε 340 000 ευρώ.

2.   Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2010. Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η διαχείριση των δαπανών υπόκειται σε σύμβαση μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Εντός των ορίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του. Η ομάδα περιλαμβάνει ειδικούς για συγκεκριμένα θέματα πολιτικής, όπως απαιτείται από την εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή τάχιστα για τη σύνθεση της ομάδας του.

2.   Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι μισθοί του αποσπασμένου από κράτος μέλος ή από θεσμικό όργανο της ΕΕ προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ καλύπτονται από το οικείο κράτος μέλος ή θεσμικό όργανο της ΕΕ, αντίστοιχα. Οι ειδικοί που αποσπώνται από κράτη μέλη στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.

3.   Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους ή του θεσμικού οργάνου της Ένωσης και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του καθορίζονται, ενδεχομένως, σε συμφωνία με το φιλοξενούν μέρος/τα φιλοξενούντα μέρη. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή παρέχουν την απαιτούμενη προς τον σκοπό αυτό υποστήριξη.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και τα μέλη της ομάδας του τηρούν τις αρχές ασφαλείας και τους στοιχειώδεις κανόνες που θεσπίσθηκαν με την απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (3), ιδίως όταν χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ.

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και στην υλικοτεχνική στήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εξασφαλίζουν στον ΕΕΕΕ την πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Η Ένωση ή/και τα κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν υλικοτεχνική στήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού που εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα εκτός της ΕΕ δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σύμφωνα με την εντολή του και ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του, για την ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού που τελεί υπό την άμεση εξουσία του, κυρίως δε:

α)

καταρτίζει ειδικό σχέδιο ασφάλειας για την αποστολή το οποίο βασίζεται στην καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, που περιλαμβάνει ειδικά υλικά, οργανωτικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς την περιοχή αποστολής, καθώς και εντός αυτής, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης της αποστολής·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της Ένωση διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στον τόπο της αποστολής·

γ)

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του που αναπτύσσονται εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου, να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια προτού ή μόλις φθάσουν στην περιοχή αποστολής τους, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που ορίζει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τον τόπο αποστολής·

δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των συμφωνημένων συστάσεων που διατυπώνονται στα πλαίσια των τακτικών αξιολογήσεων ασφαλείας και υποβάλλει γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφαλείας στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκθέσεων και των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση της εντολής στην ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά προφορικές και γραπτές εκθέσεις στην ΥΕ και την ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης έκθεση, αν χρειασθεί, και στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές γραπτές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Κατόπιν σύστασης της ΥΕ ή της ΕΠΑ, ο ΕΕΕΕ μπορεί να υποβάλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ προωθεί τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της Ένωσης. Μεριμνά ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλα τα επιτόπια μέσα της Ένωσης χρησιμοποιούνται συνεκτικά προς επίτευξη των στόχων της ενωσιακής πολιτικής. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής καθώς και, αν χρειασθεί, με τις δραστηριότητες άλλων ΕΕΕΕ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

2.   Επί τόπου, διατηρείται στενή επαφή με τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών της Ένωσης και τους αρχηγούς των αποστολών των κρατών μελών, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συνδράμουν τον ΕΕΕΕ στην εκπλήρωση της εντολής του. Ο ΕΕΕΕ έρχεται επίσης σε επαφή επιτόπου με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Η υλοποίηση της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με τις άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στην ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για την εκτέλεση της εντολής του κατά το πέρας της εντολής.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έκδοσής της.

Άρθρο 15

Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. SALGADO


(1)  ΕΕ L 272 της 18.10.2005, σ. 26.

(2)  ΕΕ L 244 της 16.9.2009, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.


17.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/9


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαρτίου 2010

για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1314]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/157/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ της Επιτροπής (2) απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά.

(2)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, το οποίο περιορίζει την ισχύ της απόφασης σε περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά επιτρέπει την ανανέωσή της για πρόσθετες περιόδους εκ των οποίων καμία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

(3)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ τροποποιήθηκε τρεις φορές, πρώτον με την απόφαση 2007/231/ΕΚ (3), που παρέτεινε την ισχύ της απόφασης έως τις 11 Μαΐου 2008, δεύτερον με την απόφαση 2008/322/ΕΚ (4), που παρέτεινε την ισχύ της απόφασης έως τις 11 Μαΐου 2009, και τρίτον με την απόφαση 2009/298/ΕΚ (5), που παρέτεινε την ισχύ της απόφασης για ένα επιπλέον έτος έως τις 11 Μαΐου 2010.

(4)

Ελλείψει άλλων ικανοποιητικών μέτρων για την προστασία των παιδιών από τους αναπτήρες, είναι απαραίτητο να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 2006/502/ΕΚ για 12 επιπλέον μήνες και να τροποποιηθεί ανάλογα η απόφαση αυτή.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 2001/95/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 6 της απόφασης 2006/502/ΕΚ η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 11 Μαΐου 2011.».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση έως τις 11 Μαΐου 2010 το αργότερο και δημοσιεύουν τα μέτρα αυτά. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 41.

(3)  ΕΕ L 99 της 14.4.2007, σ. 16.

(4)  ΕΕ L 109 της 19.4.2008, σ. 40.

(5)  ΕΕ L 81 της 27.3.2009, σ. 23.


17.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/10


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαρτίου 2010

σχετικά με ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N1 στα πουλερικά στη Ρουμανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1862]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/158/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), και ιδίως το άρθρο 18,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η γρίπη των πτηνών αποτελεί μια λοιμώδη ιογενή νόσο των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών. Η μόλυνση με ιούς της γρίπης των πτηνών σε εγχώρια πουλερικά προκαλεί δύο κύριες μορφές της εν λόγω νόσου οι οποίες διακρίνονται από τη λοιμοτοξικότητά τους. Η χαμηλής παθογονικότητας μορφή της νόσου κατά κανόνα προκαλεί ήπια μόνο συμπτώματα, ενώ η υψηλής παθογονικότητας μορφή της έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στα περισσότερα είδη πουλερικών. Η εν λόγω νόσος μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας.

(2)

Η γρίπη των πτηνών διαπιστώνεται κυρίως στα πτηνά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν λοιμώξεις και σε ανθρώπους, μολονότι ο κίνδυνος είναι γενικά πολύ περιορισμένος.

(3)

Αν εμφανιστεί κάποια εστία γρίπης των πτηνών, υπάρχει κίνδυνος ο παράγοντας της νόσου να εξαπλωθεί σε άλλες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε άγρια πτηνά. Ως αποτέλεσμα, η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος και σε τρίτες χώρες μέσω εμπορίου ζώντων πτηνών ή των προϊόντων τους και με τη μετανάστευση των άγριων πτηνών.

(4)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών (4) καθορίζει μέτρα για τον έλεγχο τόσο της χαμηλής όσο και της υψηλής παθογονικότητας μορφής της γρίπης των πτηνών. Το άρθρο 16 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει τη δημιουργία ζώνης προστασίας, εποπτείας και περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες αν εμφανιστούν εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(5)

Η απόφαση 2006/415/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2006, για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5N1 σε πουλερικά στην Κοινότητα (5) ορίζει πρόσθετα μέτρα προστασίας που πρέπει να εφαρμοστούν σε κάποιο κράτος μέλος που πλήττεται από τον ιό της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της εν λόγω νόσου, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική επιδημιολογία του συγκεκριμένου στελέχους του ιού.

(6)

Το άρθρο 4 της απόφασης 2006/415/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη, αμέσως έπειτα από ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 να θεσπίσει μια περιοχή υψηλού κινδύνου που να αποτελείται από ζώνες προστασίας και εποπτείας (περιοχή Α) και μια περιοχή χαμηλού κινδύνου που να διαχωρίζει την περιοχή Α από μέρη απαλλαγμένα από τη νόσο του κράτους μέλους που επλήγη (περιοχή Β). Οι περιοχές αυτές απαριθμούνται στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

(7)

Η Ρουμανία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή επιβεβαιωμένη εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 στο έδαφός της και έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα όπως προβλέπεται στην απόφαση 2006/415/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας των περιοχών Α και Β.

(8)

Η Επιτροπή εξέτασε πλέον τα εν λόγω μέτρα προστασίας σε συνεργασία με τη Ρουμανία και είναι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι τα σύνορα των περιοχών Α και Β που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από το ακριβές σημείο της επιβεβαιωμένης εστίας.

(9)

Για να προληφθεί τυχόν περιττή αναταραχή στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μέσα στην Ένωση και να αποφευχθεί η έγκριση αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί αμέσως, σε ενωσιακό επίπεδο, ένας κατάλογος των περιοχών Α και Β στη Ρουμανία.

(10)

Αντίστοιχα, καθώς εκκρεμεί η επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στην παρούσα απόφαση πρέπει να απαριθμηθούν οι περιοχές Α και Β στη Ρουμανία, όπου πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας που ορίζονται στην απόφαση 2006/415/ΕΚ, καθώς και να οριστεί η διάρκεια αυτής της καθορισμένης περιφερειοποίησης.

(11)

Η παρούσα απόφαση θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση ορίζει τις περιοχές εντός των οποίων εφαρμόζονται τα προσωρινά μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην απόφαση 2006/415/ΕΚ καθώς και η περίοδος εφαρμογής αυτών των μέτρων.

Άρθρο 2

1.   Η περιοχή που απαριθμείται στο μέρος Α του παραρτήματος της παρούσας απόφασης θεωρείται περιοχή υψηλού κινδύνου (περιοχή Α) όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 2006/415/ΕΚ.

2.   Η περιοχή που απαριθμείται στο μέρος Β του παραρτήματος της παρούσας απόφασης θεωρείται περιοχή χαμηλού κινδύνου (περιοχή Β) όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2006/415/ΕΚ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέχρι τις 17 Απριλίου 2010.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(3)  ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 164 της 16.6.2006, σ. 51.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ A

Η περιοχή Α όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1:

ISO Κωδικός χώρας

Κράτος μέλος

Περιοχή A

Ισχύει έως

Κωδικός (αν είναι διαθέσιμος)

Ονομασία

RO

Ρουμανία

00038

Περιοχή που περιλαμβάνει:

17.4.2010

Ζώνη προστασίας:

Letea

Ζώνη επιτήρησης:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

ΜΕΡΟΣ B

Η περιοχή Β όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2:

ISO Κωδικός χώρας

Κράτος μέλος

Περιοχή Β

Ισχύει έως

Κωδικός (αν είναι διαθέσιμος)

Ονομασία

RO

Ρουμανία

00038

Οι περιοχές της κομητείας Tulcea εκτός από αυτές που περιέχονται στην περιοχή A

17.4.2010


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

17.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/13


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2010

σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας και την πρόληψη των πειρατικών πράξεων και των ένοπλων επιθέσεων σε πλοία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/159/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ενόψει της αναζωπύρωσης των πράξεων πειρατείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), στην 86η σύνοδό της από τις 27 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2009, ενέκρινε σειρά μέτρων με διάφορες εγκυκλίους της, οι οποίες είτε επικαιροποιούν τις ήδη ισχύουσες γενικές συστάσεις για τα μέτρα καταπολέμησης των πράξεων πειρατείας και των ένοπλων ληστειών, είτε καθορίζουν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πράξεων πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

(2)

Η εγκύκλιος MSC.1/εγκ. 1334 της 23ης Ιουνίου 2009 παραθέτει «κατευθυντήριες αρχές προς πλοιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης, πλοιάρχους και πληρώματα των πλοίων, για την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας». Η εν λόγω εγκύκλιος περιλαμβάνει πλήρη σειρά μέτρων, τα οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται στα πλοία σε κάθε περίπτωση για να αποφεύγονται οι επιθέσεις ή, όταν τα πλοία δέχονται τέτοια επίθεση, να μειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι για το πλήρωμα και το πλοίο.

(3)

Η εγκύκλιος MSC.1/εγκ. 1332 της 16ης Ιουνίου 2009 περιέχει τα μέτρα για «βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης» όπως ονομάζονται με σκοπό να αποφεύγονται, να αποτρέπονται ή να επιβραδύνονται οι πράξεις πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας («Best Management Practices to Avoid, Deter or Delay ACTS of Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia»), τα οποία εκπόνησαν οι εταίροι του ναυτιλιακού κλάδου σε εθελοντική βάση και υποστήριξαν και ενθάρρυναν τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς επείγει η αντιμετώπιση των απειλών στα ανοικτά της Σομαλίας. Οι εταίροι του ναυτιλιακού κλάδου επικαιροποίησαν τα μέτρα αυτά σε δεύτερη έκδοση της εγκυκλίου, η οποία διανεμήθηκε με τον αριθμό MSC.1/εγκ. 1335 στις 29 Σεπτεμβρίου 2009.

(4)

Μολονότι τα μέτρα που περιλαμβάνουν αυτές οι εγκύκλιοι του ΙΜΟ δεν είναι υποχρεωτικού και δεσμευτικού χαρακτήρα, το έκδηλο συμφέρον για βελτίωση της ασφάλειας στη ναυτιλία οδηγεί στη διασφάλιση ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους είναι θωρακισμένα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τις σύγχρονες γνώσεις, όταν εκτίθενται σε ζώνες ναυτιλίας με υψηλό κίνδυνο πειρατείας και ένοπλων επιθέσεων.

(5)

Οι πειρατικές πράξεις και οι ένοπλες επιθέσεις σε πλοία είναι συχνά, από τη φύση τους, βίαιες και συνιστούν σοβαρή απειλή σε πολλές περιοχές του κόσμου, πέραν της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στα ανοικτά της Σομαλίας, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό.

(6)

Τα στοιχεία του 2008 που αφορούν την πειρατεία είναι τα υψηλότερα από την εποχή της πρώτης απογραφής που πραγματοποίησε το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο το 1991 με 293 επιθέσεις σε πλοία, 49 καταλήψεις πλοίων, 889 ναυτικούς ομήρους, 11 νεκρούς, 21 αγνοούμενους οι οποίοι θεωρούνται νεκροί. Από το 2008, οι επιθέσεις και οι εκτροπές πλοίων έχουν αυξηθεί σημαντικά στα ανοικτά της Σομαλίας, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό. Πολλά είναι τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση και καταλήφθηκαν από πειρατές, οι οποίοι κρατούν δέσμια τα πληρώματα εν αναμονή της καταβολής λύτρων για την ελευθέρωσή τους. Οι περίοδοι κράτησης διαρκούν πολλές εβδομάδες, ή ακόμη και μήνες, και είναι απαράδεκτες και ταυτόχρονα πολύ δύσκολες για τους κρατούμενους ναυτικούς.

(7)

Αύξηση των επιθέσεων στον Ινδικό Ωκεανό και τον Κόλπο του Άντεν έχει παρατηρηθεί από τις αρχές του 2009, παρά κάποια ανάπαυλα κατά τη διάρκεια του θέρους, λόγω των μουσσώνων και των δύσκολων συνθηκών πλοήγησης για τους πειρατές. Οι πειρατές πραγματοποίησαν τουλάχιστον 164 επιθέσεις το 2009, 48 από τις οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κατάληψη του πλοίου.

(8)

Οι «βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης» συνιστούν στις ναυτιλιακές εταιρείες και στα πλοία να εγγράφονται εκ των προτέρων στον ιστότοπο του Κέντρου Ναυτικής Ασφάλειας του Κέρατος της Αφρικής (http://www.mschoa.org) πριν διέλθουν από τον Κόλπο του Άντεν. Τα εγγεγραμμένα πλοία παραλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση σε αυτή τη ζώνη πλοήγησης και παρακολουθούνται από τις δυνάμεις της επιχείρησης EU NAVFOR-ATALANTA, με αποτέλεσμα να διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο επίθεσης. Ωστόσο, άνω του ενός τρίτου των διερχόμενων πλοίων συνεχίζουν να μην εγγράφονται στο Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Κέρατος της Αφρικής και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την ασφαλή διέλευση από αυτή την περιοχή.

(9)

Στις 15 Ιουνίου 2009, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να παρατείνει από τις 13 Δεκεμβρίου 2009 για ένα έτος τη στρατιωτική επιχείρηση EU NAVFOR-ATALANTA της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών πράξεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Η εν λόγω στρατιωτική επιχείρηση είναι η πρώτη ναυτική επιχείρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ). Το Συμβούλιο έχει, πράγματι, διαπιστώσει ότι η πειρατεία στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας συνεχίζει να συνιστά σημαντική απειλή για τη ναυτιλία στην περιοχή αυτή.

(10)

Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές είναι συμπληρωματικές των δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της επιχείρησης EU NAVFOR-ATALANTA, η αποτελεσματική και εναρμονισμένη εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που συστήνουν οι εγκύκλιοι MSC.1/εγκ. 1334 και MSC.1/εγκ. 1335 θα ευνοήσει οπωσδήποτε την αποτελεσματική προστασία των πλοίων που αποφάσισε το Συμβούλιο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

(11)

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη ναυτιλία και να διασφαλισθεί ότι διατίθενται και παρέχονται προς το σκοπό αυτό όλα τα αναγκαία μέσα,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.   Τα κράτη μέλη καλούνται να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική και εναρμονισμένη εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για να αντιμετωπισθούν οι απειλές κατά των πλοίων σε περίπτωση πειρατικών πράξεων και ένοπλων επιθέσεων. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ήδη προσδιορισθεί και κωδικοποιηθεί, τυγχάνουν της ευρείας υποστήριξης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και των εταίρων του ναυτιλιακού κλάδου.

2.   Μέτρα γενικής φύσεως

2.1.

Τα κράτη μέλη καλούνται να γνωστοποιήσουν στους εγγεγραμμένους τους φορείς εκμετάλλευσης την εγκύκλιο MSC.1/εγκ. 1334 που εξέδωσε στην 86η σύνοδό της η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), στην οποία αναφέρονται και επικαιροποιούνται τα προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας, τα οποία καλούνται τα πλοία και οι ναυτιλιακές εταιρείες να θέσουν σε εφαρμογή για να καταπολεμήσουν τις πειρατικές πράξεις και τις ένοπλες επιθέσεις οπουδήποτε διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς ναυτιλιακού κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (κώδικας ISPS).

2.2.

Τα κράτη μέλη καλούνται να ελέγχουν ιδίως εάν τα πλοία είναι επαρκώς και ποιοτικά επανδρωμένα σύμφωνα με τον κανόνα 4.28 του μέρους B του κώδικα ISPS που έχει καταστεί υποχρεωτικός με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

3.   Ειδικά μέτρα για την κατάσταση στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας

3.1.

Τα κράτη μέλη καλούνται να γνωστοποιήσουν στους εγγεγραμμένους τους φορείς εκμετάλλευσης την εγκύκλιο MSC.1/εγκ. 1332 που εξέδωσε στην 86η σύνοδό της η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) συμπληρωμένη από την εγκύκλιο MSC.1/εγκ. 1335, οι οποίες περιγράφουν σε διεθνές επίπεδο τα μέτρα για «βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης με σκοπό να αποφεύγονται, να αποτρέπονται ή να επιβραδύνονται οι πράξεις πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας», τα οποία οι εταίροι του ναυτιλιακού κλάδου δημοσιεύουν και επικαιροποιούν τακτικά.

3.2.

Τα κράτη μέλη καλούνται να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για να εξασφαλίσουν τη διάδοση των εν λόγω πρακτικών, να διαβιβάζουν τις περιοδικές επικαιροποιήσεις τους και να ελέγχουν την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης για να αποθαρρύνονται οι πειρατικές πράξεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας σύστασης.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές για την αποτροπή της πειρατείας στον κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας

(2η έκδοση — Αύγουστος 2009)

Στην προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατείας στον κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, τις παρούσες βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές υποστηρίζουν οι κάτωθι διεθνείς φορείς εκπροσώπησης του ναυτιλιακού κλάδου:

1)

Διεθνής Οργάνωση Ανεξάρτητων Ιδιοκτητών Δεξαμενοπλοίων (Intertanko)

2)

Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας (ICS)

3)

Διεθνές ναυτιλιακό φόρουμ Εταιρειών Πετρελαίου (Ocimf)

4)

Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο (Bimco)

5)

Εταιρεία διεθνών φορέων εκμετάλλευσης δεξαμενοπλοίων υγραεριοφόρων και σταθμών μεταφόρτωσης (Sigtto)

6)

Διεθνής ένωση πλοιοκτητών φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου (Intercargo)

7)

Διεθνής Όμιλος Φορέων Προστασίας και Αποζημιώσεων (IGP&I)

8)

Διεθνής ένωση κρουαζιερόπλοιων (CLIA)

9)

Διεθνής Ένωση Ναυτασφαλιστών (IUMI)

10)

Joint War Committee (JWC) & Joint Hull Committee (JHC)

11)

Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB)

12)

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF)

Τις βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές υποστηρίζουν επίσης οι κάτωθι φορείς:

13)

Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Κέρατος της Αφρικής (Mschoa)

14)

Οργανισμός Εμπορικής Ναυτιλίας του ΗΒ (Ukmto Dubai)

15)

Γραφείο Συνδέσμου Ναυτιλίας (Marlo).

Σχεδιασμός και επιχειρησιακές πρακτικές που συστήνονται σε πλοιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης πλοίων, διαχειριστές και πλοιάρχους πλοίων που διέρχονται από τον κόλπο του Άντεν και ανοικτά των ακτών της Σομαλίας

Σκοπός

1.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να προταθούν βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές (ΒΔΠ) για την παροχή συνδρομής σε ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία στην προσπάθεια αποφυγής πειρατικών επιθέσεων, αποτροπής επιθέσεων και καθυστέρησης επιτυχών επιθέσεων στον κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Οι οργανισμοί που γνωμοδότησαν για το παρόν έγγραφο αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειονότητα πλοιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης πλοίων που διέρχονται από την περιοχή.

2.

Οι οργανισμοί αυτοί ενθαρρύνουν τα μέλη τους να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ΒΔΠ και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διάδοσή τους σε άλλους ενδιαφερόμενους ναυτιλιακών συμφερόντων με σκοπό την καταπολέμηση της πειρατείας στην περιοχή. Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τις κατευθύνσεις των εγκυκλίων MSC Circular MSC.1/Circ.1334 του ΔΝΟ.

Συνήθη χαρακτηριστικά των επιθέσεων και διδάγματα

1.

Κατά τη διάρκεια του 2008 και στο πρώτο εξάμηνο του 2009 σημειώθηκε αύξηση των πειρατικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στον κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Ινδικού Ωκεανού. Οι περισσότερες επιθέσεις αρχικά σημειώνονταν στη βόρεια περιοχή του κόλπου του Άντεν, παρατηρήθηκαν όμως και επιθέσεις ακόμη πιο μακριά από τις ανατολικές ακτές της Σομαλίας.

2.

Από την ανάλυση των επιτυχών επιθέσεων συνάγεται ότι οι πειρατές εκμεταλλεύονται τα ακόλουθα κοινά αδύναμα σημεία:

α)

Χαμηλή ταχύτητα.

β)

Χαμηλό ύψος εξάλων.

γ)

Ακατάλληλος σχεδιασμός και διαδικασίες.

δ)

Προφανής έλλειψη ετοιμότητας ή/και έλλειψη εμφανών αυτοπροστατευτικών μέτρων.

ε)

Προφανής αργή αντίδραση του πλοίου.

3.

Στις επιθέσεις χρησιμοποιούνται συνήθως δύο ή περισσότερα μικρά ταχύπλοα (έως 25 κόμβων) ανοικτά σκάφη/ελαφρές λέμβοι που συχνά προσεγγίζουν από την πρύμνη ή την πλώρη του πλοίου.

4.

Η χρήση μεγαλύτερου πειρατικού «μητρικού πλοίου» που μεταφέρει πλήρωμα, εξοπλισμό, προμήθειες και ένα μικρότερο επιθετικό σκάφος επέτρεψε επιτυχείς επιθέσεις σε μεγαλύτερη απόσταση από τις ακτές.

5.

Χρειάζεται μεγαλύτερη επαγρύπνηση κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου, διότι οι περισσότερες επιθέσεις πραγματοποιούνται σε αυτές τις περιόδους της ημέρας.

6.

Τα ταχύτερα πλοία (15 κόμβων και άνω) δεν πρέπει να θεωρούνται ασφαλή από επιθέσεις, αν και η ταχύτητα είναι αποτελεσματική μορφή άμυνας. Στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρήθηκε χρήση μικρών πυροβόλων όπλων και πυραυλοκίνητων βομβίδων (RPG), σε μια προσπάθεια εκφοβισμού των πλοιάρχων των πλοίων ώστε να μειώσουν ταχύτητα. Ο πλους ολοταχώς στις περιπτώσεις αυτές έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός.

7.

Οι περισσότερες απόπειρες πειρατείας απωθήθηκαν με επιτυχία από πληρώματα πλοίων που είχαν προβεί σε σχεδιασμό και εκπαίδευση πριν από τη διέλευση και χρησιμοποίησαν με αποτελεσματικό τρόπο παθητικά μέτρα αντιμετώπισης.

8.

Οι καιρικές συνθήκες επίσης και η κατάσταση της θάλασσας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή ικανότητα των πειρατών. Άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα άνω των 18 κόμβων και θαλάσσια κύματα άνω των 2 μέτρων θεωρείται ότι αρκούν για την προστασία όλων πλοίων εκτός από τα πιο ευάλωτα, όταν μάλιστα οι πλοίαρχοι λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές.

Συνιστώμενες βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές

1.   Εισαγωγή

α)   Παρόλο που όπως αναγνωρίζεται ο πλοίαρχος έχει πάντοτε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να λάβει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα για να αποφύγει, να αποτρέψει ή να καθυστερήσει πειρατική επίθεση στη συγκεκριμένη περιοχή, το παρόν έγγραφο βέλτιστων πρακτικών απευθύνεται σε πλοιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης πλοίων, πλοιάρχους και πληρώματα.

β)   Ενδεχομένως δεν ενδείκνυνται για όλα τα πλοία όλα τα υπό συζήτηση μέτρα. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της ανάλυσης επικινδυνότητας, συνιστάται προηγουμένως εκτίμηση για να καθορίζεται ποια ΒΔΠ αρμόζει καλύτερα στο εκάστοτε πλοίο. Τα μέτρα που ακολουθούν έχουν πάντως αποδειχθεί σε γενικές γραμμές αποτελεσματικά:

2.   Πριν από τη διέλευση — Γενικός σχεδιασμός

α)   Γενικά

i)

Ο Οργανισμός Εμπορικής Ναυτιλίας του ΗΒ (Ukmto Dubai) είναι το πρώτο σημείο επαφής για τα πλοία στην περιοχή. Ο Ukmto Dubai, ο οποίος προσφέρει καθημερινή επικοινωνία μεταξύ πλοιάρχων και στρατιωτικών, συνομιλεί με τα πλοία και τα συνδέει απευθείας με το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Κέρατος της Αφρικής (Mschoa) και με τους κυβερνήτες πλοίων του πολεμικού ναυτικού στη θάλασσα. Ο Ukmto Dubai ζητεί τακτική ενημέρωση για τη θέση και τις προβλεπόμενες κινήσεις των πλοίων. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να διατηρούν οι μονάδες του ναυτικού ακριβή εικόνα της ναυσιπλοΐας. (Βλέπε γλωσσάριο στο παράρτημα A για περαιτέρω λεπτομέρειες).

ii)

Το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Κέρατος της Αφρικής (Mschoa) είναι η αρχή σχεδιασμού και συντονισμού των δυνάμεων της ΕΕ (EU Navfor) στον κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. (Βλέπε γλωσσάριο στο παράρτημα A).

iii)

Το Γραφείο Συνδέσμου Ναυτιλίας (Marlo) λειτουργεί ως δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Πολυεθνικών Ναυτικών Δυνάμεων (CMF) και των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών, τα πλοία των οποίων βρίσκονται στην περιοχή (βλέπε γλωσσάριο στο παράρτημα A).

iv)

Πριν από τη διέλευση από την περιοχή υψηλού κινδύνου, ο πλοιοκτήτης και ο πλοίαρχος πρέπει να διεξάγουν δική τους εκτίμηση του κινδύνου για την πιθανότητα και τις συνέπειες πειρατικών επιθέσεων κατά του πλοίου, με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες. Στο αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης επικινδυνότητας πρέπει να προσδιορίζονται μέτρα πρόληψης, μετριασμού και ανάκτησης και να συνδυάζονται θεσμικές απαιτήσεις με συμπληρωματικά μέτρα για την καταπολέμηση της πειρατείας.

v)

Οι διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρείας περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση απειλών πειρατείας, στα οποία υιοθετούνται οι συνιστώμενες πρακτικές του ΔΝΟ και του υπόλοιπου ναυτιλιακού κλάδου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τον τύπο του πλοίου.

vi)

Οι ναυτικές αρχές απαιτούν από το πλοίο έγκαιρη ειδοποίηση για την πρόθεση διέλευσής του, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα αδύνατα σημεία και να σχεδιάζουν κατάλληλα την προστασία του. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με:

1.

Αρχική έκθεση στον Ukmto Dubai, (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ).

2.

Αρχική έκθεση στο Marlo, (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ).

3.

Επιπλέον, εάν προβλέπεται διέλευση από τον κόλπο του Άντεν, ή πλους εντός της περιοχής που ορίζεται από τις συντεταγμένες 12° Β, 58° Α και 10° Ν: καταγραφή των κινήσεων του πλοίου στο Mschoa [είτε επιγραμμικά (on line)] είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ).

vii)

Μολονότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή επιβίβασης των πειρατών στο πλοίο, προέχει η ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών.

β)   Σχεδιασμός της ναυτιλιακής εταιρείας:

Συνιστάται θερμά στους διαχειριστές ή/και τη διεύθυνση επιχειρήσεων να εγγραφούν στα τμήματα περιορισμένης χρήσης της ιστοσελίδας του Mschoa (www.mschoa.eu) για να έχουν πρόσβαση σε αυτή, να συμβουλεύονται τις πληροφορίες που περιέχει και να τις μεταφέρουν εφόσον χρειάζεται στο στόλο τους.

i)

4-5 ημέρες πριν εισέλθει το πλοίο στον διεθνώς συνιστώμενο διάδρομο διέλευσης [International Recommended Transit Corridor (IRTC)], ή σε περιοχή με συντεταγμένες 12 μοίρες βορείως ή 58 μοίρες ανατολικά ή 10 μοίρες νοτίως, το πλοίο πρέπει να έχει υποβάλει «εγγραφή κίνησης του πλοίου» στο Mschoa [επιγραμμικά (on line), με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ]. Υποσημείωση: Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε από το πλοίο είτε από τη ναυτιλιακή εταιρεία.

ii)

Εξέταση της αξιολόγησης ασφαλείας του πλοίου (SSA) και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου (SSP), όπως απαιτείται με βάση τον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) για την αντιμετώπιση της απειλής πειρατείας.

iii)

Ο υπεύθυνος ασφάλειας της εταιρείας [Company Security Officer (CSO)] πρέπει να εξετάζει εάν υφίσταται σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διέλευση από περιοχή υψηλού κινδύνου, εάν έχει τεθεί σε δοκιμή, έχει εξηγηθεί και συζητηθεί με τον πλοίαρχο και τον αξιωματικό ασφάλειας του πλοίου [Ship Security Officer (SSO)].

iv)

Επίγνωση των θαλάσσιων περιοχών ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου που είναι γνωστές.

v)

Οδηγίες προς τον πλοίαρχο σχετικά με τις προτιμητέες και τις διαθέσιμες μεθόδους διέλευσης από την περιοχή (διέλευση κατά ομάδες, διέλευση κατά ομάδες με συνοδεία, με εθνική νηοπομπή κ.λπ.).

vi)

Διεξαγωγή περιοδικής εκπαίδευσης του πληρώματος.

vii)

Η παρουσία πρόσθετων ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είναι στη διακριτική ευχέρεια της ναυτιλιακής εταιρείας, δεν συνιστάται όμως η παρουσία ένοπλων φρουρών.

viii)

Εξέταση εάν χρειάζεται περαιτέρω αύξηση των αξιωματικών βάρδιας.

ix)

Εξέταση εάν χρειάζονται μέτρα αυτοπροστασίας [Self Protection Measures (SPM)] πριν από τη διέλευση από περιοχές περιοχών υψηλού κινδύνου.

γ)   Σχεδιασμός του πλοιάρχου:

i)

Διαβίβαση της «αρχικής έκθεσης» στον Ukmto Dubai και στο Marlo (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ) κατά την είσοδο στην περιοχή αναφοράς μεταξύ Σουέζ και 78 μοίρες ανατολικά και 10 μοίρες νοτίως, βλέπε χάρτη αντιπειρατικού σχεδιασμού Q6099.

ii)

4-5 ημέρες πριν από την είσοδο στον διεθνώς συνιστώμενο διάδρομο διέλευσης (IRTC), ή σε περιοχή με συντεταγμένες 12 μοίρες βορείως, 58 μοίρες ανατολικά ή 10 μοίρες νοτίως, εξασφαλίζεται η υποβολή «εγγραφής κίνησης του πλοίου» στο Mschoa [επιγραμμικά (on line)], με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ. Σημείωση: Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε από το πλοίο είτε από τη ναυτιλιακή εταιρεία. Εάν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τη ναυτιλιακή εταιρεία, οι πλοίαρχοι αρκούνται να βεβαιωθούν ότι οι εταιρείες τους έχουν καταγράψει ορθά τα στοιχεία τους στο Mschoa.

iii)

Πριν από τη διέλευση από την περιοχή συνιστάται διεξοδική ενημέρωση του πληρώματος.

iv)

Το αντιπειρατικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης έχει αποδειχθεί άκρως αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται εκ των προτέρων. Πριν από την άφιξη στην περιοχή διεξάγεται άσκηση, το σχέδιο επανεξετάζεται και όλο το προσωπικό ενημερώνεται για τα καθήκοντά του, όπως επίσης εξοικειώνεται με το σήμα συναγερμού για πειρατική επίθεση.

v)

Συνιστάται στους πλοιάρχους να έχουν επίσης έτοιμο ένα σχέδιο επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, το οποίο να περιέχει όλους τους βασικούς αριθμούς κλήσης και τα προετοιμασμένα μηνύματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία πρέπει να βρίσκονται πρόχειρα ή να εκτίθενται μονίμως κοντά στα χειριστήρια επικοινωνιών (π.χ. αριθμοί τηλεφώνου των Mschoa, IMB PRC, CSO κ.λπ. — βλέπε κατάλογο φορέων επαφής στο παράρτημα B).

vi)

Καθορισμός του συστήματος AIS του πλοίου (σήμα ένδειξης συναγερμού): με βάση τη σύμβαση Solas, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του πλοιάρχου να απενεργοποιήσει το AIS εφόσον πιστεύει ότι η χρήση του αυξάνει τον κίνδυνο για το πλοίο. Ωστόσο, για να έχουν στη διάθεσή τους οι ναυτικές δυνάμεις τα στοιχεία ιχνηλάτησης των πλοίων στον κόλπο του Άντεν, συνιστάται η διαβίβαση του AIS να είναι μεν συνεχής αλλά να περιορίζεται στα στοιχεία αναγνώρισης του πλοίου, της θέσης του, της πορείας του, της ταχύτητάς του, των συνθηκών πλεύσης του και των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών. Στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας η απόφαση επαφίεται επίσης στον πλοίαρχο, οι ναυτικές δυνάμεις όμως συνιστούν να απενεργοποιείται τελείως το σύστημα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, το θέμα επαληθεύεται από το Mschoa.

3.   Σχεδιασμός ταξιδίου πριν από τη διέλευση

α)   Συνιστάται στα πλοία να αναφέρουν τη μεσημβρινή θέση τους, την πορεία και την ταχύτητά τους, την προβλεπόμενη και την πραγματική ώρα άφιξής τους στον Ukmto Dubai και το Marlo επί όσο χρόνο επιχειρούν στην περιοχή.

β)   Συνιστάται επίσης στα πλοία να αυξάνουν τη συχνότητα των αναφορών τους όταν πλέουν σε γνωστές περιοχές υψηλού κινδύνου/πειρατείας και να αναφέρουν όταν διέρχονται από το σημείο A ή B του κόλπου του Άντεν, όπως σημειώνεται στον αντιπειρατικό χάρτη Q6099.

γ)   Εντός του κόλπου του Άντεν

i)

Η Eunavfor συνιστά θερμά στα πλοία να διέρχονται μέσω του IRTC. Τα πλοία που πλέουν από δυσμάς προς ανατολάς πρέπει να καταλαμβάνουν το βόρειο τμήμα του διαδρόμου και τα πλοία που πλέουν από ανατολάς προς δυσμάς το νότιο τμήμα του. Οι οδηγίες διέλευσης κατά ομάδες (GT) μέσα στον κόλπο του Άντεν όσον αφορά την ώρα και την ταχύτητα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Mschoa, εφόσον έχει σχηματισθεί GT.

ii)

Τα πλοία αποφεύγουν τα χωρικά ύδατα της Υεμένης κατά τη διέλευσή τους. Αυτό για λόγους κοινού διεθνούς δικαίου, καθώς δεν είναι δυνατόν στις διεθνείς στρατιωτικές δυνάμεις (όχι της Υεμένης) να προστατεύουν πλοία που υφίστανται επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα της Υεμένης.

iii)

Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τα πλοία να αναπροσαρμόζουν τα σχέδια διέλευσής τους ώστε να συμμορφώνονται με τη σύσταση πορείας του Mschoa.

iv)

Τα πλοία που μετέχουν σε ομάδες δεν πρέπει να αναμένουν συνεχή συνοδεία πολεμικού πλοίου. Όλα τα πολεμικά πλοία μέσα στον κόλπο του Άντεν, είτε αυτά ανήκουν στην Eunavfor είτε είναι σε συντονισμό με αυτήν, πρέπει να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες ομάδες μέσα στον κόλπο του Άντεν και να έχουν όλα τα στοιχεία των ευάλωτων σκαφών.

v)

Το Mschoa συνιστά θερμά στους πλοιάρχους να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον προγραμματισμό των περιόδων διέλευσης από τις περιοχές υψηλότατου κινδύνου του κόλπου του Άντεν, όταν πρόκειται για διέλευση κατά τη νύκτα (το Mschoa θα συμβουλεύει τα πλοία). Έχουν σημειωθεί ελάχιστες επιτυχείς επιθέσεις τη νύκτα.

δ)   Εκτός του κόλπου του Άντεν

i)

Τα πλοία που πλέουν ανοικτά των ανατολικών ακτών της Σομαλίας πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Mschoa ή του Ukmto Dubai ώστε να λαμβάνουν τις πλέον πρόσφατες συστάσεις για τη διαδρομή τους.

ii)

Οι πλοίαρχοι πρέπει να ενημερώνουν επίσης τον Ukmto Dubai με τον συνήθη τρόπο για την πορεία και τα στοιχεία τους.

ε)   Κατάλογο με όλα τα χρήσιμα στοιχεία επαφής περιέχει το παράρτημα B.

4.   Πριν από τη διέλευση — Αμυντικά μέτρα

α)   Ανάλογα με την επάνδρωση του πλοίου, εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων προσαρμογή των συνήθων εργασιών στο πλοίο ώστε το πλήρωμα που είναι σε βάρδια να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και πλήρως ενημερωμένο και να διατίθεται επαρκής αριθμός αξιωματικών βάρδιας. Ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί βάρδιας πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους ελιγμούς ζιγκ-ζαγκ του εκάστοτε πλοίου, (σε όλες τις συνθήκες στη θάλασσα) και ιδίως με τις επιπτώσεις αυτών των ελιγμών στη μείωση της ταχύτητας του σκάφους.

β)   Μειώνονται στο ελάχιστο ενδεχομένως οι εξωτερικές επικοινωνίες (ασύρματος, τηλεφωνικές συσκευές και πληροφορίες AIS) και περιορίζονται μόνον στη βασική επικοινωνία ασφάλειας και προστασίας και την ενημέρωση SOLAS, κατά τη διάρκεια της διέλευσης από τον κόλπο του Άντεν και ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

γ)   Ενισχύονται η ετοιμότητα και οι εφεδρείες με τη χρήση πρόσθετων βοηθητικών μηχανημάτων, μεταξύ των οποίων γεννήτριες και σερβοκινητήρες.

δ)   Αυξάνονται τα παρατηρητήρια/το πλήρωμα της γέφυρας.

ε)   Επανδρώνεται το μηχανοστάσιο.

στ)   Προστατεύεται και ελέγχεται η πρόσβαση στη γέφυρα, το μηχανοστάσιο, τον θάλαμο μηχανισμού κινήσεως του πηδαλίου, και σε όλους τους χώρους υποδοχής/εσωτερικούς χώρους. Όλα τα πιθανά σημεία εισόδου (θύρες, φινιστρίνια, στόμια αερισμού κ.λπ.) αξιολογούνται και ασφαλίζονται κατάλληλα, ειδικά εάν το πιθανό σημείο εισόδου κρίνεται αρκετά φαρδύ ώστε να εισέλθει επιτιθέμενος. Εξασφαλίζεται ένα μόνο σημείο πρόσβασης στους χώρους υποδοχής και τους εσωτερικούς χώρους εργασίας κατά την έναρξη διέλευσης από περιοχές υψηλού κινδύνου. Τυχόν εφαρμοζόμενα μέτρα δεν παρεμποδίζουν την έξοδο κινδύνου από τους εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι πρέπει παράλληλα να παραμένουν ασφαλείς από την πρόσβαση πειρατών από έξω.

ζ)   Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επιτρέπεται η επικοινωνία με πολεμικά πλοία μέσω του διαύλου VHF αριθ. 16 (εφεδρικός δίαυλος 08).

η)   Ελέγχεται εάν όλες οι σκάλες και ο εξωτερικός εξοπλισμός έχουν στοιβαχθεί ή εάν βρίσκονται επάνω στο κατάστρωμα.

θ)   Ελέγχεται εάν τα μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν εκ των προτέρων τεθεί σε εφαρμογή παραμένουν κατάλληλα και εάν λειτουργούν σύμφωνα με το σχεδιασμό τους. Λαμβάνεται υπόψη ότι ενδεχομένως ορισμένα μηχανήματα υπολειτουργούν προσωρινά και άρα παρέχουν περιορισμένη προστασία.

ι)   Εάν το πλοίο έχει συγκριτικά χαμηλό ύψος εξάλων, εξετάζεται εάν είναι δυνατόν να επεκταθεί η κουπαστή ώστε να αποτρέπεται η στερέωση αρπάγης. Ελέγχεται εάν η ιστοσελίδα του Mschoa περιέχει σχετικά παραδείγματα μέτρων.

ια)   Συνιστάται η πρόβλεψη ενός σημείου συγκέντρωσης ή «οχυρού» σε περίπτωση πειρατικής επίθεσης και η δοκιμή των διαδικασιών ασφάλισης με σκοπό την καθυστέρηση πρόσβασης στο κυβερνείο του πλοίου και την εξοικονόμηση χρόνου. Το ιδεώδες είναι το σημείο αυτό να βρίσκεται μακριά από φρακτές και φινιστρίνια. Λόγω της συνεχιζόμενης συζήτησης σχετικά με τη χρήση των οχυρών και τη μέθοδο εφαρμογής τους, συνιστάται στους πλοιάρχους να συμβουλεύονται τακτικά το Mschoa.

ιβ)   Εξετάζεται η ενδεχόμενη χρήση ανδρεικέλων στις κουπαστές για την προσομοίωση πρόσθετων παρατηρητηρίων. Ωστόσο, εάν το σχέδιο του πλοίου παρουσιάζει νεκρά σημεία στα παρατηρητήρια και εάν από την αξιολόγηση ασφάλειας διαπιστωθεί ο κίνδυνος αυτός, τότε χρειάζεται κάλυψη από ανθρώπινο δυναμικό.

ιγ)   Συνιστάται οι πυροσβεστικές αντλίες ή/και οι πυροσβεστικοί σωλήνες να βρίσκονται υπό πίεση και έτοιμοι προς χρήση έξω από το κατάστρωμα γύρω από το πλοίο, ιδίως στα πιο αδύναμα σημεία.

ιδ)   Δημιουργούνται ενδεχομένως υδατοφράκτες γύρω από το πλοίο για περαιτέρω αποτροπή επιβίβασης.

ιε)   Χρησιμοποιούνται ενδεχομένως συρματοπλέγματα/φυσικά εμπόδια γύρω από την πρύμνη / τα χαμηλότερα σημεία πρόσβασης, κατάλληλα για την ασφάλεια και τη διαφυγή του πληρώματος.

ιστ)   Χρησιμοποιείται ενδεχομένως εξοπλισμός παθητικής άμυνας.

ιζ)   Χρησιμοποιούνται ενδεχομένως συσκευές νυκτερινής κατόπτευσης κατά τη νύκτα.

ιη)   Τίθεται σε λειτουργία τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (εφόσον υπάρχει).

5.   Επιχειρήσεις κατά τη διέλευση

α)   Το πλήρωμα του πλοίου δεν πρέπει να εκτίθεται ασκόπως σε κίνδυνο κατά την εφαρμογή αυτοπροστατευτικών μέτρων (ΑΠΜ).

β)   Συνιστάται θερμά σε όλα τα πλοία μέσα στον κόλπο του Άντεν να ακολουθούν τον διεθνώς συνιστώμενο διάδρομο Διέλευσης (IRTC) και τις συμβουλές της ιστοσελίδας του Mschoa για το σχηματισμό ομάδων και τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα.

γ)   Εφιστάται επίσης η προσοχή των ναυτικών στην εγκύκλιο του ΔΝΟ SN.1 Circ. 281 της 4ης Αυγούστου 2009, «Πληροφορίες σχετικά με τον Διεθνώς Συνιστώμενο Διάδρομο Διέλευσης (IRTC) για τα πλοία που διέρχονται από τον κόλπο του Άντεν», στην οποία δηλώνεται ότι ο IRTC υπόκειται σε αλλαγές από τις στρατιωτικές αρχές ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Συνεπώς συνιστάται στους ναυτικούς να ενημερώνονται σχετικά από την ιστοσελίδα του Mschoa στη διεύθυνση http://www.mschoa.org ή από τις σχετικές ανακοινώσεις των ναυτικών δυνάμεων.

δ)   Εάν πρόκειται να ακολουθήσετε κάποια ομάδα (GT) μέσω του IRTC: η διέλευση πραγματοποιείται με την ταχύτητα της ομάδας, με επίγνωση όμως των δυνατοτήτων του πλοίου. (Μια συνήθης συμβουλή, π.χ., είναι, εάν η μέγιστη ταχύτητά σας είναι 16 κόμβοι, να ενταχθείτε σε ομάδα που έχει ταχύτητα 14 κόμβων και να έχετε ως εφεδρεία τους 2 υπόλοιπους κόμβους.)

ε)   Εάν δεν πρόκειται να ακολουθήσετε κάποια ομάδα (GT) μέσω του IRTC: διατηρείται η μέγιστη ταχύτητα σε όλη την περιοχή υψηλού κινδύνου. (Μια συνήθης συμβουλή είναι, εάν η μέγιστη ταχύτητα είναι ανώτερη των 18 κόμβων, δεν μειώνεται η ταχύτητα εξαιτίας της ομάδας GT. Αντίθετα, διατηρείται η μέγιστη ταχύτητα με σκοπό τη διέλευση από την περιοχή υψηλού κινδύνου με σκότος κατά το δυνατόν.)

στ)   Τα πλοία πρέπει να συμμορφώνονται πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες πρόληψης σύγκρουσης στη θάλασσα. Οι πλοίαρχοι πρέπει να προσπαθούν να μην παρεμποδίζουν τον ασφαλή πλου των άλλων σκαφών όταν εισέρχονται στον IRTC ή όταν εξέρχονται από αυτόν. Τα φώτα πλοήγησης δεν πρέπει να σβήνονται τη νύκτα. Ακολουθούνται οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής του κράτους σημαίας.

ζ)   Το κατάστρωμα φωτίζεται μόνον εφόσον απαιτείται για λόγους ασφάλειας. Ο φωτισμός των σκιασμένων περιοχών γύρω από το κέλυφος του πλοίου μπορεί να διευρύνει την ορατότητα από τα παρατηρητήρια, πάντοτε όμως εφόσον συμβαδίζει με την ασφαλή πλοήγηση. Εφόσον υπάρχουν, και εφόσον κριθεί σκόπιμο, εξετάζεται το ενδεχόμενο άμεσης χρήσης των φώτων αναζήτησης του πλοίου με τηλεχειρισμό, εάν παρατηρηθεί ύποπτη δραστηριότητα γύρω από το σκάφος, καθώς η χρήση των φώτων αναζήτησης μπορεί να λειτουργήσει εκφοβιστικά και να αποτρέψει πιθανή επίθεση. (Συνήθης συμβουλή των ναυτικών δυνάμεων είναι η διέλευση να πραγματοποιείται μόνον με τα φώτα πλοήγησης).

η)   Αναρτώνται φωτογραφίες των πειρατικών «μητρικών πλοίων» στη γέφυρα. Αναφέρεται αμέσως τυχόν εντοπισμός τους. Αναφέρονται όλοι οι εντοπισμοί ύποπτων μητρικών πλοίων στον Ukmto Dubai και τον IMB PRC. (Βλέπε παράρτημα Γ για παράδειγμα αναφοράς πειρατείας με σκοπό τη διαβίβαση πληροφοριών ή την αναφορά κάθε άλλης επίθεσης ή εντοπισμού.)

θ)   Ο πλοίαρχος προσπαθεί να εκτιμήσει εάν υπάρχει απειλή όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Μόλις ο πλοίαρχος διακρίνει απειλή, καλεί αμέσως τον Ukmto Dubai.

ι)   Παρακολουθούνται συνεχώς και με όλα τα διαθέσιμα μέσα τυχόν ύποπτα σκάφη, ειδικά από την πρύμνη και από τον γοφό της πρύμνης.

ια)   Το πλήρωμα προστατεύεται από έκθεσή του σε άσκοπο κίνδυνο. Στο κατάστρωμα πραγματοποιούνται μόνον οι βασικές εργασίες κατά τη διέλευση από την περιοχή υψηλού κινδύνου. Οι πλοίαρχοι κρατούν, κατά το δυνατόν, τα μέλη του πληρώματος μακριά από τους εξωτερικούς χώρους του καταστρώματος κατά τις νυκτερινές ώρες, παράλληλα δε μεριμνούν πάντοτε για την πλήρη και ορθή παρατήρηση.

ιβ)   Χρησιμοποιούνται τα φώτα, οι κώδωνες συναγερμού και η δραστηριότητα του πληρώματος για να ειδοποιηθούν οι ύποπτοι πειρατείας ότι έγιναν αντιληπτοί.

ιγ)   Στο εμπόριο διατίθενται και άλλα μη θανατηφόρα αμυντικά μέτρα, των οποίων μπορεί να εξετασθεί η χρήση· ωστόσο, τα μέτρα αυτά πρέπει να αξιολογούνται από τις εταιρείες όσον αφορά τα πλεονεκτήματά τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ως προς τα αδύναμα σημεία του συγκεκριμένου πλοίου.

6.   Σε περίπτωση πειρατικής επίθεσης

α)   Ακολουθείται το εκ των προτέρων καταρτισμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου.

β)   Ενεργοποιείται το σχέδιο επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και γίνεται αμέσως αναφορά της επίθεσης στο πρώτο και κύριο σημείο επαφής σε περίπτωση επίθεσης, το οποίο είναι ο Ukmto Dubai. (Το Mschoa, ως το συνεχώς επανδρωμένο κέντρο παρακολούθησης της ναυτικής ασφάλειας για πειρατικές επιθέσεις στην περιοχή, συνεχίζει να λειτουργεί ως εφεδρικό σημείο επαφής σε περίπτωση επίθεσης).

γ)   Ενεργοποιείται το σύστημα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου (SSAS), μέσω του οποίου ειδοποιείται ο υπεύθυνος ασφάλειας της ναυτιλιακής εταιρείας και το κράτος σημαίας. Οι αναφορές μετά από επίθεση διαβιβάζονται όσο το δυνατόν συντομότερα σε όλα τα αρμόδια κέντρα αναφοράς πειρατικών επιθέσεων, όπως εξηγείται στο τμήμα 9.

δ)   Εάν ο πλοίαρχος έχει ασκήσει το δικαίωμα απενεργοποίησης του συστήματος αυτόματου εντοπισμού πλοίων (AIS) κατά τη διέλευση από περιοχή δραστηριοποίησης πειρατών, το επανενεργοποιεί σε περίπτωση πειρατικής επίθεσης.

ε)   Ενεργοποιείται το ηχητικό σύστημα κινδύνου και πραγματοποιείται αναγγελία «πειρατικής επίθεσης» (ΠΕ) σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου.

στ)   Γίνεται κλήση «Mayday» μέσω του διαύλου VHF αριθ. 16 (και του εφεδρικού διαύλου 08, ο οποίος παρακολουθείται από τις ναυτικές στρατιωτικές μονάδες). Αποστέλλεται μήνυμα κινδύνου μέσω του συστήματος DSC (κλήση ψηφιακής επιλογής) και του σταθμού Inmarsat-C, αναλόγως. Αποκαθίσταται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ukmto Dubai.

ζ)   Αποτρέπεται η προσέγγιση του πλοίου από μικρά ταχύπλοα και αυξάνεται η ταχύτητα του πλοίου με παράλληλη αλλαγή πορείας εάν είναι δυνατόν (1). Οι πειρατές έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να επιβιβασθούν στο πλοίο με:

i)

ταχύτητα του πλοίου άνω των 15 κόμβων.

ii)

ελιγμούς: προτείνεται στους πλοιάρχους να πραγματοποιούν, διατηρώντας την ταχύτητα του πλοίου, συνεχείς και μικρούς ελιγμούς ζιγκ-ζαγκ για μεγαλύτερες πιθανότητες αποτροπής της επιβίβασης πειρατών. Επιδιώκεται η έκθεση των πειρατών στον άνεμο/κύματα και στο πρωραίο κύμα και στα απόνερα της πρύμνης για να αποφευχθεί η προσέγγιση του πλοίου από τους πειρατές. Οι πλοίαρχοι και ο αξιωματικός βάρδιας πρέπει να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά χειρισμού και ελιγμών του πλοίου. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα αποτελέσματα των εντολών πηδαλιουχίας του πλοίου και στον ενδεχόμενο αντίκτυπό τους στην ταχύτητα του πλοίου.

η)   Ενεργοποιούνται τα αμυντικά μέτρα με πυροσβεστικές αντλίες.

θ)   Χρησιμοποιούνται ενδεχομένως τα εμπρόσθια φώτα του καταστρώματος για την προσέλκυση της προσοχής στο πλοίο και τον ορθό εντοπισμό του από τις στρατιωτικές δυνάμεις που καταφθάνουν για την παροχή βοήθειας σε πλοίο που υφίσταται επίθεση.

ι)   Συγκεντρώνεται όλο το υπόλοιπο πλήρωμα σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου.

7.   Σε περίπτωση επιβίβασης πειρατών

α)   Πριν φθάσουν οι πειρατές στη γέφυρα, ενημερώνεται ο Ukmto Dubai και, εάν το επιτρέπει ο χρόνος, η ναυτιλιακή εταιρεία.

β)   Δεν προβάλλεται αντίσταση· αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε άσκοπη βία και τραυματισμούς στα μέλη του πληρώματος.

γ)   Εάν πρέπει να εκκενωθεί η γέφυρα / το μηχανοστάσιο, απενεργοποιείται ο κύριος κινητήρας, εάν είναι δυνατόν διατηρείται η ταχύτητα «κράτει» και το πλοίο πλέει μακριά από άλλα πλοία.

δ)   Διατηρείται ψυχραιμία και πλήρης συνεργασία με τους πειρατές.

ε)   Εξασφαλίζεται ότι όλο το πλήρωμα εκτός της ομάδας της γέφυρας παραμένει συγκεντρωμένο σε ένα σημείο.

στ)   Εάν το πλήρωμα έχει συγκεντρωθεί σε μανδαλωμένο «οχυρό», εξασφαλίζεται εσωτερική προστασία/κάλυψη σε περίπτωση που οι πειρατές αποπειραθούν να παραβιάσουν την είσοδο στο χώρο. Το πλήρωμα βρίσκεται μακριά από σημεία εισόδου/θύρες και φινιστρίνια/παράθυρα — δεν προβάλλεται αντίσταση στην είσοδο των πειρατών. Για την επικοινωνία με τις αρχές χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης από το «οχυρό».

8.   Σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης

α)   Συστήνεται στο πλήρωμα να ΜΗΝ χρησιμοποιεί ποτέ φωτογραφικές μηχανές με φλας, όταν αναλαμβάνεται στρατιωτική δράση.

β)   Εάν στρατιωτικές δυνάμεις αναλάβουν δράση επί του πλοίου, όλα τα μέλη του πληρώματος στέκονται χαμηλά στο κατάστρωμα, καλύπτουν το κεφάλι τους με τα χέρια τους, δεν κρατούν τίποτε στα χέρια τους, τα οποία πρέπει να είναι ευδιάκριτα.

γ)   Το πλήρωμα είναι προετοιμασμένο να απαντήσει σε ερωτήσεις για τα στοιχεία του και την ιδιότητά του στο πλοίο.

δ)   Γνωρίζει ότι η αγγλική δεν είναι η γλώσσα εργασίας σε όλες τις ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή.

ε)   Οι στρατιωτικές δυνάμεις μεριμνούν καταρχήν για την ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων προσώπων. Πρόκειται για συνήθη πρακτική. Γίνεται σχετική ενημέρωση και προετοιμασία του πληρώματος του πλοίου και η συνεργασία είναι πλήρης στα αρχικά στάδια της στρατιωτικής δράσης επί του πλοίου.

9.   Αναφορά μετά το συμβάν (σχετικό παράρτημα Γ).

α)   Μετά από πειρατική επίθεση ή ύποπτη δραστηριότητα, είναι ζωτικής σημασίας να γίνει λεπτομερής αναφορά σε Mschoa, Ukmto Dubai και IMB.

β)   Έτσι εξασφαλίζεται πλήρης ανάλυση και διαπιστώνονται οι τάσεις στην πειρατική δραστηριότητα, καθώς επίσης εκτιμώνται οι πειρατικές τεχνικές ή αλλαγές στην τακτική τους, πέραν του γεγονότος ότι έτσι εξασφαλίζεται κατάλληλη ειδοποίηση άλλων εμπορικών πλοίων που πλέουν κοντά.

γ)   Συνεπώς, ζητείται από τους πλοιάρχους να συμπληρώνουν την τυποποιημένη αναφορά πειρατείας που περιέχει το παράρτημα Γ.

Επικαιροποίηση των βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών

1.

Προβλέπεται περιοδική επικαιροποίηση των εν λόγω βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών με βάση την επιχειρησιακή πείρα και τα διδάγματα. Τα μέρη που συνέβαλαν στο παρόν έγγραφο προσπαθούν να συναντώνται τακτικά με σκοπό την επικαιροποίηση των βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών και τη διανομή των αναθεωρήσεών τους στα υπόλοιπα μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

2.

Σε περίπτωση αμφιβολιών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Mschoa, όπου αποστέλλονται πάντοτε πρόσθετες σχετικές πληροφορίες (λαμβανομένου υπόψη ότι ενδεχομένως δεν συμφωνούν όλοι οι φορείς που έχουν προαναφερθεί).


(1)  Όταν είναι δυνατόν να κερδηθεί χρόνος μέχρι την άφιξη των στρατιωτικών δυνάμεων, αυτό συχνά οδηγεί τους πειρατές να εγκαταλείψουν την επίθεσή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έγκαιρη εγγραφή κίνησης του πλοίου στον Mschoa, η χρήση των ωρών της διέλευσης κατά ομάδες και η επικαιροποίηση της θέσης του πλοίου στον Ukmto Dubai έχουν ουσιαστική σημασία: αυξάνεται περισσότερο η πιθανότητα να βρίσκεται κοντά ναυτική στρατιωτική δύναμη σε περίπτωση πειρατικής επίθεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Ρόλοι και διασύνδεση των εμπλεκόμενων συντονιστικών φορέων.

Eunavfor

Ο Eunavfor είναι η συντονιστική αρχή που έχει αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου Ναυτικής Ασφάλειας του Κέρατος της Αφρικής (Mschoa). Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία επαφής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Mschoa.

Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Κέρατος της Αφρικής (Mschoa)

Το Mschoa συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας για την καταπολέμηση της πειρατείας στο Κέρας της Αφρικής. Το έργο αυτό άρχισε με τη σύσταση της EU NAVCO τον Σεπτέμβριο του 2008. Αυτός ο συντονιστικός πυρήνας που λειτουργεί στις Βρυξέλλες έχει αποκαταστήσει επαφή με μεγάλο μέρος της ναυτιλιακής κοινότητας και παρέχει συντονισμό με τις δυνάμεις της ΕΕ που επιχειρούν στην περιοχή. Τον Νοέμβριο του 2008, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε ένα ακόμη πιο μεγάλο βήμα με τη σύσταση της ναυτικής αποστολής —EU Navfor Atalanta— για τη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας με την πρόληψη και την αποτροπή των πειρατικών επιθέσεων και την παροχή βοήθειας στα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Ukmto Dubai — Οργανισμός Εμπορικής Ναυτιλίας του ΗΒ

Το γραφείο του Οργανισμού Εμπορικής Ναυτιλίας του ΗΒ (Ukmto Dubai) στο Ντουμπάι ενεργεί ως σημείο επαφής του κλάδου με τις πολυεθνικές στρατιωτικές δυνάμεις [Combined Military Forces (CMF)]. Ο Ukmto Dubai διαχειρίζεται επίσης το σύστημα εθελούσιας αναφοράς (Voluntary Reporting Scheme), με βάση το οποίο τα εμπορικά πλοία παροτρύνονται να αποστέλλουν καθημερινά αναφορές, αναφέροντας τη θέση τους και την προβλεπόμενη ώρα άφιξής τους στον επόμενο λιμένα, κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή που οριοθετείται από το Σουέζ, 78° Α και 10° Ν. Ο Ukmto Dubai στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία των πλοίων και οι πληροφορίες για τη θέση τους διαβιβάζονται στις CMF και τα κεντρικά γραφεία στην ΕΕ. Οι νέες πληροφορίες που αφορούν την εμπορική κίνηση διαβιβάζονται κατόπιν απευθείας στα πλοία και όχι στις ναυτιλιακές εταιρείες, οπότε εξασφαλίζεται βελτίωση της δυνατότητας αντίδρασης σε τυχόν συμβάν και εξοικονόμηση χρόνου.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ή για την ένταξη στο σύστημα εθελούσιας αναφοράς, συμβουλευθείτε τον Ukmto Dubai: Ukmto@eim.ae

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Χρήσιμες πληροφορίες επαφής

Ukmto Dubai

E-mail

UKMTO@eim.ae

Αριθ. τηλεφώνου

+ 971 505523215

Αριθ. κινητού

Αριθ. φαξ

+ 971 43065710

Τηλέτυπα

(51) 210473

Mschoa

Μέσω ιστοσελίδας για αναφορά

www.mschoa.org

Αριθ. τηλεφώνου

+ 44 (0) 1923958545

Αριθ. φαξ

+ 44 (0) 1923958520

E-mail

postmaster@mschoa.org

IMB PRC

E-mail

piracy@icc-ccs.org

Αριθ. τηλεφώνου

+ 60 320310014

Αριθ. κινητού

Αριθ. φαξ

+ 60 320785769

Τηλέτυπα

MA34199 IMBPC1

Marlo

E-mail

Marlo.bahrain@me.navy.mil

Αριθ. τηλεφώνου

+ 973 17853927

Αριθ. κινητού

+ 973 39442117

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΚΘΕΣΗ — ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Image

Image

Πρόσθετες οδηγίες για αλιευτικά σκάφη, συμπληρωματικές των βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών, για την αποτροπή πειρατείας στον κόλπο του αντεν και ανοικτά των ακτών της Σομαλίας

I.   Συστάσεις σε πλοία που βρίσκονται σε αλιευτικές ζώνες

1.

Τα αλιευτικά σκάφη που δεν ανήκουν στη Σομαλία πρέπει να αποφεύγουν να δραστηριοποιούνται ή να διέρχονται ανοικτά των ακτών της Σομαλίας σε απόσταση 200 ναυτικών μιλίων, είτε διαθέτουν σχετική άδεια είτε όχι.

2.

Δεν αρχίζει αλίευση όταν το ραντάρ δείχνει παρουσία πλοίων αγνώστων στοιχείων.

3.

Εάν εντοπισθούν πλαστικά ταχύπλοα σκάφη του συνήθους είδους που χρησιμοποιούν οι πειρατές, τα αλιευτικά πρέπει να απομακρυνθούν ολοταχώς, κατευθυνόμενα προς πιο ταραγμένη θάλασσα, ώστε να καταστεί δύσκολος ο πλους των πειρατικών σκαφών.

4.

Αποφεύγεται η στάση κατά τη νύκτα, διατηρείται επαγρύπνηση και η βάρδια στη γέφυρα, το κατάστρωμα και το μηχανοστάσιο.

5.

Κατά τη διάρκεια της αλίευσης, όταν το πλοίο είναι πιο ευάλωτο, διατηρείται επαγρύπνηση και η βάρδια στο ραντάρ ώστε να ειδοποιηθούν αμέσως οι αρχές σε περίπτωση επίθεσης.

6.

Σε περίπτωση πλοήγησης τη νύκτα, χρησιμοποιούνται μόνον τα υποχρεωτικά φώτα πλοήγησης και ασφαλείας, ώστε να μην προσελκυσθούν πειρατές από το φωτισμό, καθώς ορισμένες φορές επιχειρούν με σκάφη που δεν διαθέτουν ραντάρ και απλώς παραμονεύουν.

7.

Ενόσω το πλοίο επιπλέει απλώς κατά τη διάρκεια της αλίευσης τη νύκτα, τηρείται επιφυλακή στη γέφυρα, στο κατάστρωμα και το μηχανοστάσιο. Χρησιμοποιούνται μόνον τα υποχρεωτικά φώτα πλοήγησης και ασφάλειας. Ο κινητήρας πρέπει να είναι έτοιμος για εκ νέου εκκίνηση.

8.

Κρατείται απόσταση από πλοία αγνώστων στοιχείων.

9.

Χρησιμοποιείται το σύστημα VHF όσο το δυνατόν λιγότερο για να μην ακουστεί συνομιλία από πειρατές και καταστεί δυσχερέστερη η θέση του πλοίου.

10.

Ενεργοποιείται το AIS όταν αεροσκάφη επιχειρούν περιπολίες στη θάλασσα στην περιοχή για να διευκολυνθεί η αναγνώριση και ο εντοπισμός του πλοίου.

II.   Στοιχεία αναγνώρισης

1.

Συνιστάται θερμά στους διαχειριστές να εγγράψουν τα αλιευτικά τους στο Mschoa για όλη την περίοδο δραστηριοποίησής τους στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Κατά την εγγραφή, διαβιβάζονται ο πλήρης κατάλογος των μελών του πληρώματος και οι προθέσεις του πλοίου, εάν είναι δυνατόν.

2.

Πραγματοποιείται σχετική εκπαίδευση πριν από τη διέλευση ή την αλίευση στην περιοχή.

3.

Εφόσον τα πλοία διαθέτουν συσκευές VMS, οι διαχειριστές τους διαβιβάζουν στο Mschoa τα στοιχεία VMS.

4.

Τα αλιευτικά πρέπει να αποφεύγουν τον πλου σε περιοχές, για τις οποίες έχουν πληροφορίες ότι έχουν εντοπισθεί ύποπτα πειρατικά «μητρικά πλοία» και πρέπει με κάθε τρόπο και όσο το δυνατόν συντομότερα να ανιχνεύσουν κάθε κίνηση μεγάλων ή μικρών σκαφών που θα μπορούσαν να είναι ύποπτα.

5.

Τα αλιευτικά δίνουν πάντοτε τα στοιχεία τους στα αεροσκάφη ή τα πλοία της επιχείρησης Atalanta ή άλλης διεθνούς ή εθνικής αντιπειρατικής επιχείρησης που τα ζητεί.

6.

Τα στρατιωτικά, εμπορικά ή αλιευτικά σκάφη απαντούν αμέσως σε κάθε αλιευτικό που βρίσκεται κοντά (ώστε να διευκολύνεται έγκαιρα τυχόν δράση διαφυγής, ειδικά εάν το σκάφος αλιεύει).

III.   Σε περίπτωση επίθεσης

1.

Σε περίπτωση επίθεσης ή εντοπισμού ύποπτου σκάφους, ειδοποιούνται οι αρχές (UKMTO και Mschoa) και ο υπόλοιπος στόλος.

2.

Διαβιβάζονται τα στοιχεία του δεύτερου πλοιάρχου του σκάφους (που βρίσκεται στην ξηρά), οι γνώσεις του οποίου για το πλοίο θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτυχία στρατιωτικής παρέμβασης.

Συστάσεις μόνον για αλιευτικά σκάφη γρι-γρι

3.

Εκκενώνεται όλο το πλήρωμα από το κατάστρωμα και την εφίστιο σκοπιά.

4.

Εάν οι πειρατές έχουν πλέον τον έλεγχο του σκάφους και τα κυκλικά δίχτυα είναι ακόμη απλωμένα στη θάλασσα, ενθαρρύνονται οι πειρατές να επιτρέψουν την ανάσυρση των διχτυών. Εάν καταστεί δυνατή η ανάσυρση των διχτυών, ακολουθούνται οι οδηγίες στοιβασίας τους και εξηγείται η λειτουργία του βαρούλκου για να αποφευχθεί τυχόν παρανόηση.