ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.037.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
10 Φεβρουαρίου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 113/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 114/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 όσον αφορά το χρονικό διάστημα που χορηγείται στην ΕΑΑΤ ώστε να γνωμοδοτήσει για τα σχέδια εκθέσεων ανασκόπησης που αφορούν τις δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι δεν έχουν επιβλαβείς συνέπειες ( 1 )

12

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 115/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για τον καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τη χρήση ενεργοποιημένης αλουμίνας για την απομάκρυνση των φθοριούχων ιόντων από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγής ( 1 )

13

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 116/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών διατροφής ( 1 )

16

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 117/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 904/2008 της Επιτροπής για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εξαγωγής των εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

19

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 118/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2008 για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

21

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 119/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/2009 για τη θέσπιση ειδικού μέτρου στήριξης της αγοράς στον γαλακτοκομικό τομέα

26

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 120/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

27

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2010/6/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υδράργυρο, την ελεύθερη γκοσιπόλη, τα νιτρώδη άλατα και ουσίες του Madhuca longifolia L. ( 1 )

29

 

*

Οδηγία 2010/7/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του φωσφορούχου μαγνησίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ( 1 )

33

 

*

Οδηγία 2010/8/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin sodium (νατριούχος βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ( 1 )

37

 

*

Οδηγία 2010/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης του φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 18 που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας ( 1 )

40

 

*

Οδηγία 2010/10/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του brodifacoum (βρωδιφακούμη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ( 1 )

44

 

*

Οδηγία 2010/11/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin (βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ( 1 )

47

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2010/73/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 2010, για την κατάργηση της απόφασης 2009/472/ΕΚ και τη συνέχεια στη διαδικασία διαβουλεύσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΚ

50

 

 

2010/74/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2005/629/ΕΚ για την ίδρυση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας

52

 

 

2010/75/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για ένα συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης του επιπολασμού της Listeria monocytogenes σε ορισμένα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα, το οποίο θα εφαρμοστεί στα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 592]

55

 

 

2010/76/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για τον καθορισμό μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 735]

70

 

 

2010/77/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό νέας προθεσμίας υποβολής φακέλου για την ουσία terbutryn (τερβουτρίνη) που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του δεκαετούς προγράμματος εργασιών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 752]  ( 1 )

72

 

 

2010/78/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 157 στοιχείο β) και στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού

73

 

 

IV   Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ

 

 

2010/79/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2009, περί τροποποιήσεως των αποφάσεων 2006/679/ΕΚ και 2006/860/ΕΚ όσον αφορά τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας σχετικές με υποσυστήματα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 7787]  ( 1 )

74

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 113/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με το εμπόριο αγαθών με τις τρίτες χώρες.

(2)

Πρέπει να εναρμονιστεί το πεδίο εφαρμογής των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου με συγκεκριμένα τελωνειακά καθεστώτα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση των εμπορικών ροών, και να καθοριστούν τα αγαθά ή οι μετακινήσεις που εξαιρούνται από τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου για μεθοδολογικούς λόγους.

(3)

Με σκοπό την εναρμονισμένη κατάρτιση των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου, πρέπει να καθοριστούν τα στοιχεία των καταχωρίσεων σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

(4)

Πρέπει να θεσπιστούν, για μεθοδολογικούς λόγους, διατάξεις οι οποίες θα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις.

(5)

Για να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και των συγκεντρωτικών στατιστικών εμπορίου κατά λογιστική μονάδα, πρέπει να οριστεί η μεθοδολογία για την παραγωγή των εν λόγω στατιστικών.

(6)

Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση των στοιχείων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή (Eurostat) και την αναθεώρηση των στατιστικών, προκειμένου να εξασφαλιστούν συγκρίσιμα και ακριβή αριθμητικά στοιχεία.

(7)

Πρέπει να τροποποιηθούν οι κωδικοί της φύσης της συναλλαγής, για να αναγνωρίζονται τα αγαθά προς μεταποίηση βάσει σύμβασης που επιστρέφουν στην αρχική χώρα εξαγωγής.

(8)

Πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την παροχή στατιστικών στοιχείων, όταν περαιτέρω απλουστεύσεις των τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων θα οδηγήσουν σε μη διαθεσιμότητα τελωνειακών στοιχείων, ιδίως δε απλουστεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) (2).

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου (3), πρέπει να καταργηθεί.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Εξαιρούμενα αγαθά και μετακινήσεις

Τα αγαθά και οι μετακινήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I εξαιρούνται από τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 2

Κωδικοί των εμπορικών ροών

Για τα στοιχεία που προέρχονται από τελωνειακές καταχωρίσεις σχετικά με τις εμπορικές ροές πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:

1

όταν καταχωρίζεται μια εισαγωγή·

2

όταν καταχωρίζεται μια εξαγωγή.

Άρθρο 3

Περίοδος αναφοράς

1.   Η περίοδος αναφοράς πρέπει να αναφέρει το ημερολογιακό έτος και ο μήνας κατά τον οποίο εισάγονται ή εξάγονται τα αγαθά.

Όταν η πηγή για τις καταχωρίσεις σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές είναι η τελωνειακή διασάφηση, η περίοδος αναφοράς πρέπει να αναφέρει το ημερολογιακό έτος και ο μήνας κατά τον οποίο η διασάφηση γίνεται δεκτή από τις τελωνειακές αρχές.

2.   Τα στοιχεία σχετικά με την περίοδο αναφοράς αποτελούνται από έναν εξαψήφιο αριθμητικό κωδικό, του οποίου τα πρώτα τέσσερα ψηφία δηλώνουν το έτος και τα τελευταία δύο ψηφία δηλώνουν τον μήνα.

Άρθρο 4

Στατιστική αξία

1.   Η στατιστική αξία βασίζεται στην αξία των αγαθών κατά τη στιγμή και στον τόπο όπου τα αγαθά διασχίζουν τα σύνορα του κράτους μέλους προορισμού, κατά την εισαγωγή, και του κράτους μέλους πραγματικής εξαγωγής, κατά την εξαγωγή.

Η στατιστική αξία υπολογίζεται με βάση την αξία των αγαθών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και, όταν απαιτείται, αναπροσαρμόζεται για το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

2.   Όσον αφορά τις αρχές σχετικά με τον καθορισμό της αξίας, οι οποίες προβλέπονται στη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας), η αξία των αγαθών για τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές είναι:

α)

στην περίπτωση πώλησης ή αγοράς, η τιμή που πράγματι πληρώνεται ή πρέπει να πληρωθεί για τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα αγαθά, εξαιρουμένων των αυθαίρετων ή πλασματικών αξιών·

β)

σε άλλες περιπτώσεις, η τιμή που θα είχε πληρωθεί στην περίπτωση πώλησης ή αγοράς.

Η δασμολογητέα αξία χρησιμοποιείται αν καθορίζεται σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα για τα αγαθά που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

3.   Η αξία των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εργασιών μεταποίησης καθορίζεται ως ακαθάριστη αξία ως εξής:

α)

για τα αγαθά που πρόκειται να μεταποιηθούν καθορίζεται η αξία των μη μεταποιημένων αγαθών·

β)

για τα αγαθά που έχουν υποστεί μεταποίηση καθορίζεται η αξία των μη μεταποιημένων αγαθών συν την προστιθέμενη αξία της μεταποίησης.

4.   Η αξία, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, αναπροσαρμόζεται, όταν απαιτείται, κατά τρόπον ώστε η στατιστική αξία να περιλαμβάνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης που απαιτείται για την παράδοση των αγαθών από τον τόπο αναχώρησής τους:

α)

στα σύνορα του κράτους μέλους προορισμού, κατά την εισαγωγή (αξία CIF)·

β)

στα σύνορα του κράτους μέλους πραγματικής εξαγωγής, κατά την εξαγωγή (αξία FOB).

5.   Η στατιστική αξία εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο κατατίθεται η τελωνειακή διασάφηση. Όταν απαιτείται συναλλαγματική μετατροπή προκειμένου να εκφραστεί η στατιστική αξία στο εθνικό νόμισμα, η τιμή μετατροπής που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι:

α)

η εφαρμοστέα τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συναλλαγματικής μετατροπής που προβλέπονται στον τελωνειακό κώδικα, κατά τη στιγμή κατά την οποία γίνεται δεκτή η τελωνειακή διασάφηση· ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν·

β)

η τιμή αναφοράς που είναι εφαρμοστέα κατά τη στιγμή που εισάγονται ή εξάγονται τα αγαθά, η οποία καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα κράτη μέλη που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, ή η επίσημη τιμή η οποία καθορίζεται από τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.

Άρθρο 5

Ποσότητα

Τα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα αναγράφονται ως εξής:

α)

η καθαρή μάζα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα, η οποία είναι η μάζα των αγαθών μη συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συσκευασίας· και

β)

κατά περίπτωση, η συμπληρωματική μονάδα εκφρασμένη στην αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα συνδυασμένη ονοματολογία.

Άρθρο 6

Κράτη μέλη εισαγωγής και εξαγωγής

1.   Τα στοιχεία σχετικά με τα κράτη μέλη εισαγωγής ή εξαγωγής κωδικοποιούνται σύμφωνα με την ονοματολογία χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή, η οποία εφεξής αναφέρεται ως η «γεωγραφική ονοματολογία».

2.   Τα στοιχεία σχετικά με το κράτος μέλος στο οποίο κατατίθεται η τελωνειακή διασάφηση δηλώνουν το κράτος μέλος στις τελωνειακές αρχές του οποίου κατατίθεται η τελωνειακή διασάφηση ή, αν χρησιμοποιείται απλουστευμένη διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στον τελωνειακό κώδικα, στις τελωνειακές αρχές του οποίου κατατίθεται η συμπληρωματική διασάφηση, συμπεριλαμβανομένης, αν επιτρέπεται από τις τελωνειακές αρχές, της αντίστοιχης καταχώρισης στα αρχεία του διασαφηστή.

3.   Κατά την εισαγωγή, τα στοιχεία σχετικά με το κράτος μέλος προορισμού δηλώνουν το κράτος μέλος στο οποίο είναι γνωστό, κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς, ότι θα αποσταλούν τα αγαθά χωρίς εμπορικές συναλλαγές ή άλλες πράξεις που μεταβάλλουν το νομικό καθεστώς των αγαθών και οι οποίες πραγματοποιούνται σε οιοδήποτε ενδιάμεσο κράτος μέλος.

Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα στοιχεία δηλώνουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς.

Όταν εισάγονται αγαθά με σκοπό τη μεταποίηση υπό τελωνειακή επίβλεψη, το κράτος μέλος προορισμού είναι το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πρώτη μεταποιητική δραστηριότητα.

4.   Κατά την εξαγωγή, τα στοιχεία σχετικά με το κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής δηλώνουν το κράτος μέλος από το οποίο είναι γνωστό, κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς, ότι θα αποσταλούν τα αγαθά χωρίς εμπορικές συναλλαγές ή άλλες πράξεις που μεταβάλλουν το νομικό καθεστώς των αγαθών και οι οποίες πραγματοποιούνται σε οιοδήποτε ενδιάμεσο κράτος μέλος πριν από την υπαγωγή στο τελωνειακό καθεστώς.

Όταν εξάγονται αγαθά έπειτα από μεταποίηση υπό τελωνειακή επίβλεψη, το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποιητική δραστηριότητα είναι το κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής.

Άρθρο 7

Χώρες-εταίροι

1.   Τα στοιχεία σχετικά με τις χώρες-εταίρους κωδικοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα γεωγραφική ονοματολογία.

2.   Κατά την εισαγωγή, τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα καταγωγής δηλώνουν τη χώρα στην οποία παράγονται εξ ολοκλήρου τα αγαθά ή στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία ουσιαστική μετατροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα που θεσπίζουν τους κανόνες περί μη προτιμησιακής καταγωγής.

Τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα αποστολής/εξαγωγής δηλώνουν την τρίτη χώρα από την οποία απεστάλησαν τα αγαθά στο κράτος μέλος προορισμού χωρίς εμπορικές συναλλαγές ή άλλες πράξεις που μεταβάλλουν το νομικό καθεστώς των αγαθών και οι οποίες πραγματοποιούνται σε οιανδήποτε ενδιάμεση τρίτη χώρα.

3.   Κατά την εξαγωγή, τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα του τελευταίου γνωστού προορισμού δηλώνουν την τελευταία τρίτη χώρα στην οποία είναι γνωστό, κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς ή του προσδιορισμού του τελωνειακού προορισμού, ότι θα παραδοθούν τα αγαθά.

Άρθρο 8

Κωδικός αγαθών

Τα στοιχεία σχετικά με τα αγαθά κωδικοποιούνται:

α)

στις εισαγωγές, σύμφωνα με τον κωδικό εμπορευμάτων της διάκρισης Taric·

β)

στις εξαγωγές, σύμφωνα με τον κωδικό εμπορευμάτων της διάκρισης της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 9

Στατιστική διαδικασία

1.   Η στατιστική διαδικασία προσδιορίζει τα διάφορα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για να διακρίνονται οι εμπορικές συναλλαγές, ιδίως σε σχέση με την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς.

2.   Ο κωδικός της στατιστικής διαδικασίας είναι ένας κωδικός ο οποίος προκύπτει, κατά περίπτωση, από τον τετραψήφιο κωδικό που δηλώνει το τελωνειακό καθεστώς, σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:

1

κανονικές εισαγωγές ή εξαγωγές·

2

εισαγωγές ή εξαγωγές που καλύπτονται από το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

3

εισαγωγές ή εξαγωγές που καλύπτονται από το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή·

9

εισαγωγές ή εξαγωγές που δεν καταγράφονται από τελωνειακές διασαφήσεις.

Άρθρο 10

Φύση της συναλλαγής

1.   Η φύση της συναλλαγής προσδιορίζει τα διάφορα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του εμπορίου αγαθών με βάση τις τελωνειακές διασαφήσεις, έτσι ώστε οι στατιστικές εμπορίου να καταστούν συμβατές για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών και των εθνικών λογαριασμών καθώς και για άλλα χαρακτηριστικά στατιστικής συνάφειας.

2.   Τα στοιχεία σχετικά με τη φύση της συναλλαγής κωδικοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κωδικούς της στήλης Α ή ένα συνδυασμό των κωδικών της στήλης Α και των διακρίσεών τους της στήλης Β του παραρτήματος.

Άρθρο 11

Προτιμησιακή μεταχείριση των εισαγωγών

1.   Τα στοιχεία σχετικά με την προτιμησιακή μεταχείριση είναι η δασμολογική μεταχείριση που δηλώνεται από τον κώδικα προτίμησης, σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται από τον τελωνειακό κώδικα.

2.   Τα στοιχεία αναφέρονται στην προτιμησιακή μεταχείριση που εφαρμόζεται ή παρέχεται από τις τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 12

Τρόπος μεταφοράς

1.   Τα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα και τον εσωτερικό τρόπο μεταφοράς κωδικοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα III.

Ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα δηλώνει το ενεργό μεταφορικό μέσο με το οποίο, κατά την εξαγωγή, τα αγαθά τεκμαίρεται ότι εγκαταλείπουν το στατιστικό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά την εισαγωγή, τα αγαθά τεκμαίρεται ότι έχουν εισέλθει στο στατιστικό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εσωτερικός τρόπος μεταφοράς δηλώνει, όπου εφαρμόζεται, το ενεργό μεταφορικό μέσο εσωτερικής μεταφοράς με το οποίο τα αγαθά φθάνουν στον τόπο άφιξης, κατά την εισαγωγή, ή τεκμαίρεται ότι έχουν εγκαταλείψει τον τόπο αναχώρησης, κατά την εξαγωγή.

2.   Οι ακόλουθοι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τα στοιχεία σχετικά με το εμπορευματοκιβώτιο:

0

αν τα αγαθά δεν μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια όταν διασχίζουν τα σύνορα του στατιστικού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1

αν τα αγαθά μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια όταν διασχίζουν τα σύνορα του στατιστικού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13

Αριθμός αναγνώρισης συναλλασσομένου

Τα στοιχεία σχετικά με τον συναλλασσόμενο είναι ένας κατάλληλος αριθμός αναγνώρισης ο οποίος χορηγείται στον εισαγωγέα/παραλήπτη, κατά την εισαγωγή, και στον εξαγωγέα/αποστολέα, κατά την εξαγωγή.

Άρθρο 14

Λογιστική μονάδα

Τα στοιχεία σχετικά με τη λογιστική μονάδα προκύπτουν, κατά περίπτωση, από την τελωνειακή διασάφηση και κωδικοποιούνται ως εξής:

0

όταν η λογιστική μονάδα αναφέρεται στο εθνικό νόμισμα κρατών μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ·

1

όταν η λογιστική μονάδα αναφέρεται στο ευρώ·

2

όταν η λογιστική μονάδα αναφέρεται στο δολάριο ΗΠΑ·

3

όταν λογιστική μονάδα αναφέρεται σε νόμισμα διαφορετικό από το εθνικό νόμισμα κρατών μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, από το ευρώ ή από το δολάριο ΗΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Άρθρο 15

Κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά

1.   Οι εθνικές στατιστικές αρχές καταρτίζουν ετήσιες στατιστικές εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά.

2.   Οι στατιστικές μονάδες είναι οι επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου (4).

3.   Οι στατιστικές μονάδες δημιουργούνται συνδέοντας τον αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου, σύμφωνα με το άρθρο 13, με τη νομική μονάδα του μητρώου επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη μεταβλητή 1.7α που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

4.   Για να εξασφαλιστεί η αναγνώριση του συναλλασσομένου και να επιτευχθεί η σύνδεση με το μητρώο επιχειρήσεων, οι εθνικές στατιστικές αρχές έχουν πρόσβαση στα στοιχεία καταχώρισης και αναγνώρισης των οικονομικών παραγόντων που προβλέπονται στις τελωνειακές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση του αριθμού αναγνώρισης στον εγγεγραμμένο στο μητρώο οικονομικό παράγοντα παρέχει, εφόσον το ζητήσουν οι εθνικές στατιστικές αρχές, πρόσβαση στα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 38δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (6).

5.   Καταγράφονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

η εμπορική ροή·

β)

η στατιστική αξία·

γ)

η χώρα-εταίρος·

δ)

ο κωδικός αγαθών, σύμφωνα με τον κλάδο ή το διψήφιο επίπεδο, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7)·

ε)

ο αριθμός επιχειρήσεων·

στ)

η δραστηριότητα την οποία αναπτύσσει η επιχείρηση, σύμφωνα με τον κλάδο ή το επίπεδο διψήφιου κωδικού της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE), όπως καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8)·

ζ)

η τάξη μεγέθους, η οποία μετράται με βάση τον αριθμό εργαζομένων, σύμφωνα με τους ορισμούς των χαρακτηριστικών για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, όπως καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 250/2009 της Επιτροπής (9).

6.   Καταρτίζονται τα ακόλουθα σύνολα στοιχείων:

α)

ποσοστά συμφωνίας μεταξύ του εμπορικού μητρώου και του μητρώου επιχειρήσεων·

β)

εμπορικές συναλλαγές κατά δραστηριότητα και κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων·

γ)

μερίδιο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων με βάση την αξία των εμπορικών συναλλαγών κατά δραστηριότητα·

δ)

εμπορικές συναλλαγές κατά χώρα-εταίρο και δραστηριότητα·

ε)

εμπορικές συναλλαγές κατά αριθμό χωρών-εταίρων και δραστηριότητα·

στ)

εμπορικές συναλλαγές κατά αγαθά και δραστηριότητα.

7.   Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται ετήσιες στατιστικές είναι το 2010. Κατόπιν, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος.

8.   Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

9.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι στατιστικές παρέχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η διάδοση από την Επιτροπή (Eurostat) δεν καθιστά δυνατή την αναγνώριση μιας επιχείρησης ή ενός συναλλασσομένου. Οι εθνικές στατιστικές αρχές καθορίζουν ποια στοιχεία καλύπτονται από τις διατάξεις περί απορρήτου.

Άρθρο 16

Κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά λογιστική μονάδα

1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ετήσιες στατιστικές εμπορίου κατά λογιστική μονάδα.

2.   Οι στατιστικές περιέχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

την εμπορική ροή·

β)

τη στατιστική αξία·

γ)

τη λογιστική μονάδα, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του άρθρου 14·

δ)

το σύνολο των αγαθών και την ανάλυση κατά προϊόντα, σύμφωνα με τα τμήματα και τις διακρίσεις της ισχύουσας Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου (SITC), αναφέροντας τους ακόλουθους κωδικούς:

1

πρώτες ύλες, χωρίς το πετρέλαιο, σύμφωνα με το τμήμα 0-4 της SITC, εξαιρουμένου του κλάδου 33·

2

πετρέλαιο, σύμφωνα με τον κλάδο 33 της SITC·

3

μεταποιημένα προϊόντα, σύμφωνα με τα τμήματα 5-8 της SITC.

3.   Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται ετήσιες στατιστικές είναι το 2010. Κατόπιν, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος.

4.   Οι στατιστικές διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το πέρας του έτους αναφοράς.

5.   Η πηγή των στοιχείων είναι οι πληροφορίες που καταγράφονται από τις τελωνειακές διασαφήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009. Εντούτοις, αν η λογιστική μονάδα για τις εξαγωγές δεν είναι διαθέσιμη στην τελωνειακή διασάφηση, τα κράτη μέλη διενεργούν έρευνα προκειμένου να καταρτίσουν τις εξαγωγές κατά λογιστική μονάδα, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στατιστικές με ακριβή αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ H ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Άρθρο 17

Βιομηχανικά συγκροτήματα

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α)

ως «βιομηχανικό συγκρότημα» νοείται ένας συνδυασμός μηχανών, συσκευών, εξοπλισμών, οργάνων και υλικών που μαζί συνθέτουν σταθερές μονάδες μεγάλων διαστάσεων για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών·

β)

ως «εξάρτημα» νοείται η παράδοση, για μια βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία αποτελείται από αγαθά που ανήκουν όλα στο ίδιο κεφάλαιο της ΣΟ·

γ)

ο κωδικός αγαθών μιας συνιστώσας καταρτίζεται ως εξής:

i)

τα πρώτα τέσσερα ψηφία είναι 9880·

ii)

το πέμπτο και το έκτο ψηφίο αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της ΣΟ στο οποίο περιλαμβάνονται τα αγαθά της συνιστώσας·

iii)

το έβδομο και το όγδοο ψηφίο είναι 0.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν στατιστικές εξαγωγών στο επίπεδο των συνιστωσών υπό τον όρο ότι η συνολική στατιστική αξία μιας δεδομένης βιομηχανικής εγκατάστασης υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, εκτός εάν πρόκειται για πλήρη βιομηχανική εγκατάσταση προς επαναχρησιμοποίηση. Η κατάρτιση της ποσότητας είναι προαιρετική.

Άρθρο 18

Τμηματικές αποστολές

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «τμηματικές αποστολές» νοούνται οι παραδόσεις των συνιστωσών ενός πλήρους εμπορεύματος σε ασυναρμολόγητη ή αποσυναρμολογημένη κατάσταση, που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια περισσότερων από μία περιόδων αναφοράς για λόγους εμπορικούς ή μεταφοράς.

2.   Η περίοδος αναφοράς για τις εισαγωγές ή εξαγωγές τμηματικών αποστολών μπορεί να προσαρμοστεί κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να υποβάλλονται μόνο μία φορά, το μήνα κατά τον οποίον εισάγεται ή εξάγεται η τελευταία αποστολή.

Άρθρο 19

Πλοία και αεροσκάφη

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α)

ως «πλοία» νοούνται τα πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το κεφάλαιο 89 της ΣΟ, τα ρυμουλκά, τα πολεμικά σκάφη και οι πλωτές κατασκευές·

β)

ως «αεροσκάφη» νοούνται τα αεροπλάνα που υπάγονται στους κωδικούς 8802 30 και 8802 40 της ΣΟ·

γ)

ως «οικονομική κυριότητα» νοείται το δικαίωμα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου να νέμεται τα οφέλη που συνδέονται με τη χρήση ενός πλοίου ή αεροσκάφους στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας, αποδεχόμενο τους σχετικούς κινδύνους.

2.   Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν μόνο τις ακόλουθες εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων και αεροσκαφών:

α)

τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος εισαγωγής. Η συναλλαγή αυτή εξομοιώνεται με εισαγωγή·

β)

τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος εξαγωγής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα. Η συναλλαγή αυτή εξομοιώνεται με εξαγωγή. Αν πρόκειται για καινούργιο πλοίο ή αεροσκάφος, η εξαγωγή καταχωρίζεται στο κράτος μέλος κατασκευής·

γ)

την εισαγωγή και εξαγωγή πλοίων ή αεροσκαφών πριν ή μετά την πραγματοποίηση εργασιών μεταποίησης βάσει σύμβασης, σύμφωνα με το παράρτημα II σημείωση 2.

3.   Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου που σχετίζονται με το εμπόριο πλοίων και αεροσκαφών καταρτίζονται ως εξής:

α)

η ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό τεμαχίων και υπό τη μορφή των άλλων συμπληρωματικών μονάδων που προβλέπονται από την ΣΟ όσον αφορά τα πλοία, και σε καθαρή μάζα και σε συμπληρωματικές μονάδες όσον αφορά τα αεροσκάφη·

β)

το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης δεν περιλαμβάνεται στη στατιστική αξία·

γ)

η χώρα-εταίρος είναι:

i)

η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την εισαγωγή, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την εξαγωγή, για τις μετακινήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β)·

ii)

η τρίτη χώρα κατασκευής, κατά την εισαγωγή, σε περίπτωση καινούργιων πλοίων ή αεροσκαφών που κατασκευάστηκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·

iii)

η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την εισαγωγή, ή η τρίτη χώρα που αναλαμβάνει τη μεταποίηση βάσει σύμβασης, κατά την εξαγωγή, για τις μετακινήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ)·

δ)

η περίοδος αναφοράς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) θα είναι ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας.

4.   Κατόπιν αιτήματος των εθνικών στατιστικών αρχών, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των μητρώων πλοίων και αεροσκαφών παρέχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθεί η αλλαγή της οικονομικής κυριότητας ενός πλοίου ή αεροσκάφους μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 20

Αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α)

ως «παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη» νοείται η παράδοση προϊόντων για το πλήρωμα και τους επιβάτες και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού των πλοίων ή των αεροσκαφών·

β)

τα πλοία ή τα αεροσκάφη θεωρούνται ότι ανήκουν στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.   Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν τις εξαγωγές αγαθών που παραδίδονται από το έδαφος του κράτους μέλους εξαγωγής σε πλοία και αεροσκάφη που ανήκουν σε τρίτη χώρα.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους κωδικούς εμπορευμάτων για εμπορεύματα που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη:

:

9930 24 00

:

εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ,

:

9930 27 00

:

εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 της ΣΟ,

:

9930 99 00

:

εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού.

Η διαβίβαση στοιχείων για την ποσότητα είναι προαιρετική, εκτός από τα στοιχεία για τα εμπορεύματα που ανήκουν στο κεφάλαιο 27 της ΣΟ.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο απλουστευμένος κωδικός «QS» της χώρας-εταίρου.

Άρθρο 21

Παράδοση αγαθών προς και από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α)

ως «εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας» νοείται ο εξοπλισμός και οι μηχανισμοί που είναι εγκατεστημένοι και σταθεροί στην ανοικτή θάλασσα εκτός του στατιστικού εδάφους μιας δεδομένης χώρας·

β)

ως «αγαθά που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας» νοείται η παράδοση προϊόντων για το πλήρωμα και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού της εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας·

γ)

ως «αγαθά που λαμβάνονται η παράγονται από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας» νοούνται τα προϊόντα που εξορύσσονται από τον θαλάσσιο βυθό ή υπέδαφος, ή παρασκευάζονται από την εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας.

2.   Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καταγράφουν:

α)

μια εισαγωγή, όταν τα αγαθά παραδίδονται από:

i)

τρίτη χώρα σε εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου το κράτος μέλος εισαγωγής έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους·

ii)

εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου μια τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους στο κράτος μέλος εισαγωγής·

iii)

εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου μια τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους σε εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου το κράτος μέλος εισαγωγής έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους·

β)

μια εξαγωγή, όταν τα αγαθά παραδίδονται σε:

i)

τρίτη χώρα από εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου το κράτος μέλος εξαγωγής έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους·

ii)

εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου μια τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους από το κράτος μέλος εξαγωγής·

iii)

εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου μια τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους από εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου το κράτος μέλος εξαγωγής έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους κωδικούς εμπορευμάτων για εμπορεύματα που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας:

:

9931 24 00

:

εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ,

:

9931 27 00

:

εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 της ΣΟ,

:

9931 99 00

:

εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού.

Η διαβίβαση στοιχείων για την ποσότητα είναι προαιρετική, εκτός από τα στοιχεία για τα εμπορεύματα που ανήκουν στο κεφάλαιο 27 της ΣΟ.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο απλουστευμένος κωδικός «QW» της χώρας-εταίρου.

Άρθρο 22

Προϊόντα της θάλασσας

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α)

ως «προϊόντα της θάλασσας» νοούνται τα αλιευτικά προϊόντα, τα ορυκτά, τα προϊόντα ναυαγιαίρεσης και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που δεν έχουν ακόμη εκφορτωθεί από ποντοπόρα πλοία·

β)

τα πλοία θεωρούνται ότι ανήκουν στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.   Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν τις ακόλουθες εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων της θάλασσας:

α)

εκφόρτωση προϊόντων της θάλασσας στους λιμένες του κράτους μέλους εισαγωγής ή απόκτησή τους εκ μέρους πλοίων που ανήκουν στο κράτος μέλος εισαγωγής από πλοία που ανήκουν σε τρίτη χώρα· οι συναλλαγές αυτές αντιμετωπίζονται ως εισαγωγές·

β)

εκφόρτωση προϊόντων της θάλασσας στους λιμένες τρίτης χώρας από πλοίο που ανήκει στο κράτος μέλος εξαγωγής ή απόκτησή τους εκ μέρους πλοίων που ανήκουν σε τρίτη χώρα από πλοία που ανήκουν στο κράτος μέλος εξαγωγής· οι συναλλαγές αυτές αντιμετωπίζονται ως εξαγωγές.

3.   Η χώρα-εταίρος είναι, κατά την εισαγωγή, η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου το οποίο μεταφέρει το αλίευμα και, κατά την εξαγωγή, η τρίτη χώρα στην οποία εκφορτώνονται τα προϊόντα της θάλασσας ή στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου το οποίο αποκτά τα προϊόντα της θάλασσας.

4.   Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθεση με άλλες πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικές στατιστικές αρχές έχουν πρόσβαση σε πηγές στοιχείων πέραν των τελωνειακών διασαφήσεων, όπως πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις των εθνικών νηολογημένων πλοίων για τα προϊόντα της θάλασσας που εκφορτώθηκαν σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 23

Διαστημικά οχήματα

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α)

ως «διαστημικά οχήματα» νοούνται τα οχήματα που μπορούν να ταξιδεύουν έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα·

β)

ως «οικονομική κυριότητα» νοείται το δικαίωμα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου να νέμεται τα οφέλη που συνδέονται με τη χρήση ενός διαστημικού οχήματος στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας, αποδεχόμενο τους σχετικούς κινδύνους.

2.   Η εκτόξευση στο διάστημα διαστημικού οχήματος του οποίου η οικονομική κυριότητα έχει μεταβιβαστεί μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα και ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε κράτος μέλος καταχωρίζεται:

α)

ως εισαγωγή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο νέος ιδιοκτήτης·

β)

ως εξαγωγή στο κράτος μέλος που έχει κατασκευάσει, ως τελικό προϊόν, το διαστημικό όχημα.

3.   Εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις για τις στατιστικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2:

α)

τα στοιχεία για τη στατιστική αξία καθορίζονται ως η αξία του διαστημικού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης·

β)

τα στοιχεία για τη χώρα-εταίρο αφορούν την τρίτη χώρα που έχει κατασκευάσει, ως τελικό προϊόν, το διαστημικό όχημα, για την εισαγωγή, και την τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο νέος ιδιοκτήτης, για την εξαγωγή.

4.   Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθεση με άλλες πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικές στατιστικές αρχές έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο, πέραν των τελωνειακών διασαφήσεων.

Άρθρο 24

Ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο

1.   Εκτός από τις τελωνειακές διασαφήσεις, οι εθνικές στατιστικές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν να τους παρασχεθούν οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την καταχώριση των εισαγωγών και εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου μεταξύ του στατιστικού εδάφους του κράτους μέλους και τρίτων χωρών απευθείας από τις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους ή λειτουργούν δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου.

2.   Η στατιστική αξία που διαβιβάζεται από την Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να βασίζεται σε εκτιμήσεις. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση πριν από την εφαρμογή της.

Άρθρο 25

Στρατιωτικά είδη

1.   Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών που προορίζονται για στρατιωτική χρήση.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διαβιβάζουν λιγότερο λεπτομερείς πληροφορίες από εκείνες που επισημαίνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 όταν οι πληροφορίες διέπονται από στρατιωτικό απόρρητο, σύμφωνα με τους ισχύοντες ορισμούς στα κράτη μέλη. Ωστόσο, διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) τουλάχιστον τα στοιχεία για τη συνολική μηνιαία στατιστική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Διαβίβαση ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) είναι εξαντλητικά και συμμορφώνονται με τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009.

2.   Οι στατιστικές που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) είναι εκφρασμένες στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους που τις καταρτίζει.

3.   Όταν τα μηνιαία αποτελέσματα που έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή (Eurostat) υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα το αργότερο κατά τη διάρκεια του μήνα που ακολουθεί αυτόν κατά τον οποίον έγιναν διαθέσιμα τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Άρθρο 27

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2010.

Εξακολουθεί να ισχύει για τα στοιχεία που αφορούν περιόδους αναφοράς προγενέστερες της 1ης Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23.

(2)  ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 229 της 9.9.2000, σ. 14.

(4)  ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 61 της 5.3.2008, σ. 6.

(6)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 65.

(8)  ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 86 της 31.3.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

α)

Νομισματικός χρυσός·

β)

μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων μέσων τα οποία αποτελούν πληρωμές για υπηρεσίες, όπως ταχυδρομικά τέλη, φόροι, τέλη χρήσης·

γ)

αγαθά για ή μετά από προσωρινή χρήση (π.χ. μίσθωση, δάνειο, λειτουργική μίσθωση), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

δεν προγραμματίζεται/προγραμματίστηκε ή δεν πραγματοποιείται/πραγματοποιήθηκε επεξεργασία,

η αναμενόμενη διάρκεια της προσωρινής χρήσης δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες,

δεν υπήρξε ή δεν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει αλλαγή κυριότητας·

δ)

αγαθά που μετακινούνται μεταξύ:

του κράτους μέλους και των εδαφικών θυλάκων του σε τρίτες χώρες, και

του κράτους μέλους υποδοχής και των περιφραγμένων περιοχών τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

Οι εδαφικοί θύλακοι περιλαμβάνουν τις πρεσβείες και τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν έξω από το έδαφος της μητρικής χώρας·

ε)

αγαθά που χρησιμεύουν ως φορείς εξατομικευμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού·

στ)

λογισμικό που μεταφορτώνεται από το Διαδίκτυο·

ζ)

αγαθά που παρέχονται δωρεάν και δεν αποτελούν καθαυτά αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, με την προϋπόθεση ότι η μετακίνησή τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την προετοιμασία ή την υποστήριξη προσεχούς εμπορικής συναλλαγής, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά αγαθών ή υπηρεσιών, όπως:

διαφημιστικό υλικό,

εμπορικά δείγματα·

η)

αγαθά για και μετά από επισκευή και ανταλλακτικά που ενσωματώνονται στο πλαίσιο της επισκευής, και τα ελαττωματικά εξαρτήματα που αντικαθίστανται·

θ)

μεταφορικά μέσα που ταξιδεύουν κατά τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξευτών διαστημικών οχημάτων κατά τη στιγμή της εκτόξευσης·

ι)

αγαθά που δηλώνονται προφορικά στις τελωνειακές αρχές, τα οποία είτε έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η αξία τους δεν υπερβαίνει το στατιστικό όριο των 1 000 EUR ή τα 1 000 χιλιόγραμμα είτε δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα·

ια)

αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αφού προηγουμένως τεθούν υπό το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Α

Β

1.

Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγματική ή προβλεπόμενη μεταβίβαση κυριότητας από κατοίκους σε μη κατοίκους έναντι χρηματοοικονομικής ή άλλης αντιπαροχής (εκτός από τις συναλλαγές που καταχωρίζονται στους κωδικούς 2, 7, 8)

1.

Οριστική αγορά/πώληση

2.

Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής, επί παρακαταθήκη ή με τη μεσολάβηση τρίτου επί προμηθεία

3.

Αντιπραγματισμός (εμπόριο με ανταλλαγή)

4.

Χρηματοδοτική μίσθωση (μίσθωση-αγορά) (1)

9.

Άλλα

2.

Δωρεάν επιστροφή και αντικατάσταση αγαθών μετά την καταχώριση της αρχικής συναλλαγής

1.

Επιστροφή εμπορευμάτων

2.

Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων

3.

Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων εμπορευμάτων

9.

Άλλα

3.

Συναλλαγές που συνεπάγονται μεταβίβαση κυριότητας χωρίς οικονομική αντιστάθμιση ή αντιστάθμιση σε είδος (π.χ. αποστολές βοήθειας)

 

4.

Πράξεις με σκοπό τη μεταποίηση (2) βάσει σύμβασης (δεν γίνεται μεταβίβαση κυριότητας στο μεταποιητή)

1.

Τα αγαθά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική χώρα εξαγωγής

2.

Τα αγαθά δεν αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική χώρα εξαγωγής

5.

Πράξεις έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης (δεν γίνεται μεταβίβαση κυριότητας στο μεταποιητή)

1.

Τα αγαθά επιστρέφουν στην αρχική χώρα εξαγωγής

2.

Τα αγαθά δεν επιστρέφουν στην αρχική χώρα εξαγωγής

6.

Ιδιαίτερες συναλλαγές κωδικοποιημένες για εθνικούς σκοπούς

 

7.

Πράξεις στα πλαίσια κοινών αμυντικών προγραμμάτων ή άλλων διακρατικών προγραμμάτων συντονισμένης παραγωγής

 

8.

Συναλλαγές που συνεπάγονται προμήθεια δομικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο γενικής σύμβασης κατασκευής ή σύμβασης έργων πολιτικού μηχανικού, για τις οποίες δεν απαιτείται χωριστή τιμολόγηση των αγαθών, αλλά εκδίδεται ένα τιμολόγιο για τη συνολική σύμβαση

 

9.

Άλλες συναλλαγές που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλους κωδικούς

1.

Μίσθωση, δανεισμός και λειτουργική μίσθωση διάρκειας που υπερβαίνει τους 24 μήνες

9.

Άλλα


(1)  Η χρηματοδοτική μίσθωση καλύπτει συναλλαγές στις οποίες τα μισθώματα υπολογίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτεται πλήρως ή σχεδόν πλήρως η αξία των αγαθών. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στο μισθωτή. Με τη λήξη της σύμβασης, ο μισθωτής καθίσταται ο νόμιμος κύριος των αγαθών.

(2)  Η μεταποίηση καλύπτει ενέργειες (μετατροπή, κατασκευή, συναρμολόγηση, βελτίωση, ανακαίνιση κ.λπ.) με στόχο την παραγωγή ενός νέου ή πραγματικά βελτιωμένου είδους. Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα αλλαγή στην κατάταξη του προϊόντος. Οι ενέργειες μεταποίησης για ίδιο λογαριασμό δεν καλύπτονται από το παρόν λήμμα και πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 1 της στήλης Α.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κωδικός

Τίτλος

1

Θαλάσσια μεταφορά

2

Σιδηροδρομική μεταφορά

3

Οδική μεταφορά

4

Αεροπορική μεταφορά

5

Ταχυδρομικές αποστολές

7

Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς

8

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

9

Αυτοκίνηση


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 114/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 όσον αφορά το χρονικό διάστημα που χορηγείται στην ΕΑΑΤ ώστε να γνωμοδοτήσει για τα σχέδια εκθέσεων ανασκόπησης που αφορούν τις δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι δεν έχουν επιβλαβείς συνέπειες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 24β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να αναμένεται ότι μια δραστική ουσία δεν έχει επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον, η εν λόγω ουσία πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ.

(2)

Όταν μια δραστική ουσία έχει συμπεριληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 24β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004, χωρίς γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ, το άρθρο 25α του ίδιου κανονισμού προβλέπει ότι η ΕΑΑΤ πρέπει να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο έκθεσης ανασκόπησης το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

(3)

Δεδομένου του αριθμού των δραστικών ουσιών που έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 24β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 είναι αναγκαίο να δοθεί περισσότερος χρόνος στην ΕΑΑΤ για να γνωμοδοτήσει. Για τις εν λόγω ουσίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι δεν έχουν επιβλαβείς συνέπειες. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα αυτά, είναι σκόπιμο να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η ΕΑΑΤ πρέπει να γνωμοδοτήσει.

(4)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2229/2004 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 25α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004, οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2010» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2012».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 379 της 24.12.2004, σ. 13.


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 115/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για τον καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τη χρήση ενεργοποιημένης αλουμίνας για την απομάκρυνση των φθοριούχων ιόντων από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 12 στοιχείο δ),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/40/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2003, για τον καθορισμό του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής (2), θεσπίζει ανώτατο όριο για την περιεκτικότητα των φυσικών μεταλλικών νερών σε φθοριούχα ιόντα. Σε ό,τι αφορά τα νερά πηγής, το εν λόγω όριο καθορίζεται από την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (3).

(2)

Προκειμένου να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις με τις εν λόγω οδηγίες, πρέπει να εγκριθεί διαδικασία απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων από φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγής με τη χρήση ενεργοποιημένης αλουμίνας («διαδικασία απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων»).

(3)

Η διαδικασία απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων δεν πρέπει να προσθέτει κατάλοιπα στο επεξεργασμένο νερό σε συγκεντρώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

(4)

Η διαδικασία απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων πρέπει να κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές ώστε οι εν λόγω αρχές να μπορούν να ασκήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας.

(5)

Η εφαρμογή της διαδικασίας απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων πρέπει να επισημαίνεται στην ετικέτα του επεξεργασμένου νερού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιτρέπεται η επεξεργασία των φυσικών μεταλλικών νερών και των νερών πηγής με ενεργοποιημένη αλουμίνα με σκοπό την απομάκρυνση των φθοριούχων ιόντων, εφεξής «διαδικασία απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων».

Αμφότερα τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα νερά πηγής αναφέρονται εφεξής ως «νερό».

2.   Η διαδικασία απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων εκτελείται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως προβλέπονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η αποδέσμευση καταλοίπων στο νερό ως αποτέλεσμα της διαδικασίας απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων είναι η χαμηλότερη τεχνικώς εφικτή σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, η επιχείρηση εφαρμόζει και παρακολουθεί τα κρίσιμα στάδια επεξεργασίας, όπως καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

1.   Η εκτέλεση της διαδικασίας απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη χρήση.

2.   Η κοινοποίηση της επιχείρησης προς τις αρμόδιες αρχές συνοδεύεται από σχετικές πληροφορίες, τεκμηρίωση και αναλυτικά αποτελέσματα της επεξεργασίας που καταδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με το παράρτημα.

Άρθρο 4

Η ετικέτα του νερού που έχει υποβληθεί σε διαδικασία απομάκρυνσης των φθοριούχων ιόντων περιλαμβάνει, κοντά στη δήλωση της αναλυτικής σύνθεσης, την ένδειξη «νερό που έχει υποβληθεί σε εγκεκριμένη τεχνική προσρόφησης».

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα που τέθηκαν σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από τις 10 Αυγούστου 2010 και που δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 4 μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι τις 10 Αυγούστου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45.

(2)  ΕΕ L 126 της 22.5.2003, σ. 34.

(3)  ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση ενεργοποιημένης αλουμίνας για την απομάκρυνση των φθοριούχων ιόντων από τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα νερά πηγής

Τα ακόλουθα κρίσιμα στάδια υλοποιούνται και παρακολουθούνται κατάλληλα:

1.

Πριν χρησιμοποιηθεί η ενεργοποιημένη αλουμίνα για την επεξεργασία του νερού, υποβάλλεται σε διαδικασία προετοιμασίας που περιλαμβάνει τη χρήση όξινων ή αλκαλικών χημικών ουσιών για την απομάκρυνση τυχόν καταλοίπων και διαδικασία έκπλυσης για την απομάκρυνση των μικρών σωματιδίων.

2.

Εφαρμόζεται διαδικασία αναγέννησης ανά τακτά διαστήματα που κυμαίνονται από μία έως τέσσερις εβδομάδες ανάλογα με την ποιότητα και την παροχή του νερού. Αυτή περιλαμβάνει τη χρήση των κατάλληλων χημικών ουσιών για την απομάκρυνση των προσροφημένων ιόντων με σκοπό την αποκατάσταση της ικανότητας προσρόφησης της ενεργοποιημένης αλουμίνας και την απομάκρυνση τυχόν σχηματισμένων βιο-υμενίων. Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:

Επεξεργασία με υδροξείδιο του νατρίου για την απομάκρυνση των φθοριούχων ιόντων και την αντικατάστασή τους με ιόντα υδροξειδίου.

Επεξεργασία με οξύ για την απομάκρυνση του υπολειπόμενου υδροξειδίου του νατρίου και την ενεργοποίηση του μέσου.

Έκπλυση με πόσιμο ή απιονισμένο νερό και επεξεργασία με το νερό ως το τελικό στάδιο ώστε να εξασφαλιστεί ότι το φίλτρο δεν επηρεάζει τη συνολική περιεκτικότητα του επεξεργασμένου νερού σε ανόργανα συστατικά.

3.

Οι χημικές ουσίες και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες προετοιμασίας και αναγέννησης συμμορφώνονται με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα (1) ή τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα για την καθαρότητα των χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

4.

Η ενεργοποιημένη αλουμίνα συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο για τις δοκιμές έκπλυσης (EN 12902) (2) ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν αποδεσμεύονται κατάλοιπα στο νερό με αποτέλεσμα συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια που έθεσε η οδηγία 2003/40/ΕΚ ή, ελλείψει ορίων στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, τους περιορισμούς που καθορίζονται με την οδηγία 98/83/ΕΚ ή με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η ολική συγκέντρωση των ιόντων αργιλίου στο επεξεργασμένο νερό όπως προκύπτει μετά την αποδέσμευση του αργιλίου, δηλ. του βασικού συστατικού της ενεργοποιημένης αλουμίνας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 μg/L, σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Η εν λόγω ποσότητα ελέγχεται τακτικά σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου.

5.

Τα στάδια επεξεργασίας υπόκεινται στις ορθές πρακτικές παρασκευής και στις αρχές HACCP, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για την υγιεινή των τροφίμων.

6.

Η επιχείρηση καταρτίζει πρόγραμμα παρακολούθησης με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των σταδίων επεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση των βασικών χαρακτηριστικών του νερού και της περιεκτικότητάς του σε φθοριούχα ιόντα.


(1)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

(2)  Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12902 (2004): Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού – ανόργανα υλικά υπόβασης και διήθησης.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 116/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών διατροφής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής επιτρέπονται μόνον αν απαριθμούνται στο παράρτημα, το οποίο ορίζει επίσης τους όρους χρήσης τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 προβλέπει επίσης ότι τροποποιήσεις του εν λόγω παραρτήματος εγκρίνονται, όπου ενδείκνυται, ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ-EFSA), εφεξής αναφερόμενη ως η Αρχή.

(3)

Πριν από την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Αρχής για τους ισχυρισμούς διατροφής και τους όρους χρήσης τους σχετικά με τα ω-3 λιπαρά οξέα, τα μονοακόρεστα λιπαρά, τα πολυακόρεστα λιπαρά και τα ακόρεστα λιπαρά.

(4)

Στη γνώμη της που εκδόθηκε στις 6 Ιουλίου 2005 (2), η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα, τα μονοακόρεστα λιπαρά, τα πολυακόρεστα λιπαρά και τα ακόρεστα λιπαρά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή. Ορισμένα ακόρεστα λιπαρά, όπως τα ω-3 λιπαρά οξέα, ορισμένες φορές καταναλώνονται σε επίπεδο χαμηλότερο από το συνιστώμενο. Συνεπώς, οι ισχυρισμοί διατροφής που προσδιορίζουν τα τρόφιμα τα οποία είναι πηγή των εν λόγω θρεπτικών ουσιών ή τα οποία είναι πλούσια στις εν λόγω θρεπτικές ουσίες μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές. Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί διατροφής δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο που υπάρχει στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς οι όροι χρήσης τους δεν μπορούσαν ακόμη να καθοριστούν σαφώς.

(5)

Δεδομένου ότι αυτοί οι όροι χρήσης έχουν αποσαφηνιστεί, λαμβανομένης επίσης υπόψη μιας γνωμοδότησης την οποία εξέδωσε η Αρχή στις 30 Ιουνίου 2009 (3) σχετικά με την αναγραφή των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς για τα ω-3 λιπαρά οξέα και τα ω-6 λιπαρά οξέα, συνιστάται, κατά συνέπεια, να συμπεριληφθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί στον κατάλογο.

(6)

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς «Πηγή ω-3 λιπαρών οξέων» και «Υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά οξέα», οι όροι χρήσης πρέπει να κάνουν τη διάκριση μεταξύ των δύο ειδών ω-3 λιπαρών οξέων, τα οποία έχουν διαφορετικούς φυσιολογικούς ρόλους και για τα οποία συνιστώνται διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης. Περαιτέρω, οι εν λόγω όροι χρήσης πρέπει να ορίζουν την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα ανά 100 g και 100 kcal προϊόντος, ώστε να εξασφαλιστεί ότι μόνον τρόφιμα που παρέχουν σημαντική ποσότητα ω-3 λιπαρών οξέων στο επίπεδο κατανάλωσής τους μπορούν να φέρουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

(7)

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς «Υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά», «Υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά» και «Υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά», οι όροι χρήσης πρέπει να απαιτούν μια ελάχιστη περιεκτικότητα ακόρεστων λιπαρών στα τρόφιμα και, συνεπώς, να εξασφαλίζουν ότι η αναφερόμενη ποσότητα ανταποκρίνεται πάντα σε σημαντική ποσότητα στο επίπεδο κατανάλωσής τους που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 τροποποιείται όπως προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.

(2)  The EFSA Journal (2005) 253, 1-29.

(3)  The EFSA Journal (2009) 1176, 1-11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του κανονισμού αριθ. 1924/2006 προστίθενται τα ακόλουθα:

«ΠΗΓΗ Ω-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, καθώς και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 0,3 g α-λινολενικού οξέος ανά 100 g και ανά 100 kcal ή τουλάχιστον 40 mg άθροισμα εικοσιπενταενοϊκού οξέος και εικοσιδυαεξαενοϊκού οξέος ανά 100 g και ανά 100 kcal.

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά οξέα, καθώς και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 0,6 g α-λινολενικού οξέος ανά 100 g και ανά 100 kcal ή τουλάχιστον 80 mg άθροισμα εικοσιπενταενοϊκού οξέος και εικοσιδυαεξαενοϊκού οξέος ανά 100 g και ανά 100 kcal.

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά, καθώς και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν τουλάχιστον το 45 % των λιπαρών οξέων που είναι παρόντα στο προϊόν προέρχονται από μονοακόρεστα λιπαρά, υπό τον όρο ότι τα μονοακόρεστα λιπαρά παρέχουν περισσότερο από το 20 % της ενέργειας του προϊόντος.

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά, καθώς και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν τουλάχιστον το 45 % των λιπαρών οξέων που είναι παρόντα στο προϊόν προέρχονται από πολυακόρεστα λιπαρά, υπό τον όρο ότι τα πολυακόρεστα λιπαρά παρέχουν περισσότερο από το 20 % της ενέργειας του προϊόντος.

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά, καθώς και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν τουλάχιστον το 70 % των λιπαρών οξέων που είναι παρόντα στο προϊόν προέρχονται από ακόρεστα λιπαρά, υπό τον όρο ότι τα ακόρεστα λιπαρά παρέχουν περισσότερο από το 20 % της ενέργειας του προϊόντος.».


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 117/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 904/2008 της Επιτροπής για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εξαγωγής των εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 904/2008 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τους τύπους που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των στοιχείων που προκύπτουν από την ανάλυση των εμπορευμάτων, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή, και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγόμενων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (3).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 904/2008 εξετάστηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων για να αξιολογηθεί εάν ο εν λόγω κανονισμός λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις των μεθόδων που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Από μελέτες και δοκιμές που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής προέκυψε ότι ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άμυλο (ή σε δεξτρίνη) με υδρόλυση μέσω υδροξειδίου του νατρίου και ο υπολογισμός της περιεκτικότητας σε γλυκόζη με χρήση της ενζυμικής μεθόδου με φασματοφωτομετρία, όπως ορίζεται τώρα για τα περισσότερα εμπορεύματα, δεν πληρούν πλέον τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις και, συνεπώς, πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(3)

Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διενέργεια του προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε άμυλο (ή σε δεξτρίνη) με ενζυμικό τρόπο με τη χρήση αμυλάσης και αμυλογλυκοσιδάσης και η περιεκτικότητα σε γλυκόζη να προσδιορίζεται με τη χρήση υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2008 της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (4), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 118/2010 της Επιτροπής (5).

(4)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 904/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 904/2008, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Άμυλο (ή δεξτρίνη)

(η δεξτρίνη εκφράζεται σε άμυλο)

1.

Για όλους τους κωδικούς ΣΟ εκτός από τους κωδικούς ΣΟ 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 έως 3505 20 90 και 3809 10 10 έως 3809 10 90, η περιεκτικότητα σε άμυλο (ή δεξτρίνη) που αναφέρεται στη στήλη 3 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

(Z – G) × 0,9,

όπου:

Ζ

=

είναι η περιεκτικότητα σε γλυκόζη που καθορίζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2008 της Επιτροπής (6)·

G

=

είναι η περιεκτικότητα σε γλυκόζη πριν από την ενζυμική επεξεργασία, προσδιοριζόμενη με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).

2.

Για τους κωδικούς ΣΟ 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 έως 3505 20 90 και 3809 10 10 έως 3809 10 90, η περιεκτικότητα σε άμυλο (ή δεξτρίνη) προσδιορίζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2008.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 249 της 18.9.2008, σ. 9.

(3)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.

(4)  ΕΕ L 248 της 17.9.2008, σ. 8.

(5)  Βλέπε σελίδα 21 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6)  ΕΕ L 248 της 17.9.2008, σ. 8.».


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 118/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2008 για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 900/2008 της Επιτροπής (2) καθορίζει τους τύπους, τις διαδικασίες και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του αμύλου/γλυκόζης για την εφαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1460/96της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 1996, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου (3).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 900/2008 εξετάστηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων με σκοπό να αξιολογηθεί εάν ο εν λόγω κανονισμός λαμβάνει υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη των μεθόδων που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Από τις μελέτες και δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής προκύπτει ότι ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άμυλο/γλυκόζη μέσω διαλυτοποίησης με υδροξείδιο του νατρίου (πριν από την ενζυμική αποικοδόμηση σε γλυκόζη) και ο υπολογισμός της ολικής περιεκτικότητας σε γλυκόζη με τη χρήση της ενζυμικής μεθόδου με φασματοφωτομετρία, όπως ορίζονται για τα περισσότερα εμπορεύματα, δεν πληρούν πλέον τις τρέχουσες τεχνικές απαιτήσεις και, συνεπώς, πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(3)

Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι πρέπει να διενεργείται ενζυμική αποικοδόμηση του αμύλου/γλυκόζης με αμυλάση και αμυλογλυκοσιδάση και ότι η ολική περιεκτικότητα σε γλυκόζη πρέπει να προσδιορίζεται με τη χρήση υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), καθώς και να προσδιοριστεί με ποιο τρόπο πρέπει να εκτελείται η ενζυμική μέθοδος.

(4)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 900/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2008 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 248 της 17.9.2008, σ. 8.

(3)  ΕΕ L 187 της 26.7.1996, σ. 18.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενζυμικός προσδιορισμός αμύλου και των προϊόντων αποικοδόμησής του, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόζης, σε προϊόντα τροφίμων με χρήση υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)

1.   Πεδίο εφαρμογής

Η εν λόγω μέθοδος περιγράφει τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας τροφίμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σε άμυλο και σε προϊόντα αποικοδόμησής του, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόζης, στο εξής αποκαλούμενα “άμυλο”. Η περιεκτικότητα σε άμυλο προσδιορίζεται από την ποσοτική ανάλυση της γλυκόζης με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) αφού προηγηθεί ενζυμική μετατροπή του αμύλου και των προϊόντων αποικοδόμησής του σε γλυκόζη.

2.   Ορισμός της ολικής περιεκτικότητας σε γλυκόζη και της ολικής περιεκτικότητας σε γλυκόζη, εκφρασμένης ως άμυλο

Η ολική περιεκτικότητα σε γλυκόζη είναι η τιμή Ζ όπως υπολογίζεται στο σημείο 7.2.1 του παραρτήματος. Αντιπροσωπεύει την περιεκτικότητα σε άμυλο και σε όλα τα προϊόντα αποικοδόμησής του, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόζης.

Η περιεκτικότητα σε άμυλο/γλυκόζη, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1460/96 της Επιτροπής (1), υπολογίζεται με βάση την ολική περιεκτικότητα σε γλυκόζη Ζ και όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 σημείο 1 του παρόντος κανονισμού.

Η περιεκτικότητα σε άμυλο (ή δεξτρίνη), όπως ορίζεται στη στήλη 3 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, υπολογίζεται με βάση την ολική περιεκτικότητα σε γλυκόζη Ζ και όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 σημείο 2.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 904/2008 της Επιτροπής (2).

Η περιεκτικότητα σε άμυλο που αναφέρεται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος είναι η τιμή Ε, όπως υπολογίζεται στο σημείο 7.2.2 του παρόντος παραρτήματος. Η περιεκτικότητα αυτή εκφράζεται σε ποσοστό % (m/m). Είναι ισοδύναμη με την ολική περιεκτικότητα σε γλυκόζη Ζ, εκφρασμένη ως άμυλο. Η τιμή Ε δεν παρεμβαίνει στους ανωτέρω υπολογισμούς.

3.   Αρχή

Τα δείγματα ομογενοποιούνται και εναιωρούνται σε νερό. Το άμυλο και τα προϊόντα αποικοδόμησής του που περιέχονται στα δείγματα, μετατρέπονται ενζυμικά σε γλυκόζη σε δύο στάδια:

1)

Το άμυλο και τα προϊόντα αποικοδόμησής του μετατρέπονται εν μέρει σε διαλυτές αλυσίδες γλυκόζης με τη χρήση θερμοσταθερής α-αμυλάσης στους 90 °C. Για την αποτελεσματική μετατροπή είναι αναγκαίο τα δείγματα να διαλυθούν εντελώς ή έχουν τη μορφή εναιωρήματος πολύ μικρών στερεών σωματιδίων.

2)

Οι διαλυτές αλυσίδες γλυκόζης μετατρέπονται σε γλυκόζη με τη χρήση αμυλογλυκοσιδάσης στους 60 °C.

Τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ή λίπος υποβάλλονται σε διαύγαση και διήθηση.

Ο προσδιορισμός των σακχάρων διενεργείται με HPLC.

Επειδή κατά τη διάρκεια της ενζυμικής επεξεργασίας μπορεί να συμβεί μερική ιμβερτοποίηση της σακχαρόζης, ο προσδιορισμός των ελεύθερων σακχάρων πραγματοποιείται επίσης με HPLC ώστε να υπολογιστεί η διορθωμένη περιεκτικότητα σε γλυκόζη.

4.   Αντιδραστήρια και άλλα υλικά

Χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια αναγνωρισμένης αναλυτικής καθαρότητας και απιονισμένο νερό.

4.1.   Γλυκόζη, τουλάχιστον 99 %.

4.2.   Φρουκτόζη, τουλάχιστον 99 %.

4.3.   Σακχαρόζη, τουλάχιστον 99 %.

4.4.   Μονοένυδρη μαλτόζη, τουλάχιστον 99 %.

4.5.   Μονοένυδρη λακτόζη, τουλάχιστον 99 %.

4.6.   Διάλυμα θερμοσταθερής α-αμυλάσης (γλυκανοϋδρολάση της 1,4-α-D-γλυκάνης), με δραστικότητα περίπου 31 000 U/ml (1U αποδεσμεύει από άμυλο 1,0 mg μαλτόζης ανά 3 λεπτά με pH 6,9 σε 20 °C). Το εν λόγω ένζυμο μπορεί να περιέχει χαμηλό ποσοστό προσμείξεων (π.χ. γλυκόζης ή σακχαρόζης) και άλλων ενζύμων που παρεμβαίνουν. Αποθήκευση σε περίπου 4 °C. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές α-αμυλάσης που αποδίδουν τελικό διάλυμα συγκρίσιμης ενζυμικής δραστικότητας.

4.7.   Αμυλογλυκοσιδάση (γλυκοϋδρολάση της 1,4-α-D-γλυκάνης), από Aspergillus niger, σκόνη με δραστικότητα περίπου 120 U/mg ή περίπου 70 U/mg (1U αποδεσμεύει από το άμυλο 1 μmol γλυκόζης ανά λεπτό με pH 4,8 σε 60 °C). Το ένζυμο αυτό μπορεί να περιέχει μικρή ποσότητα προσμείξεων (π.χ. γλυκόζη ή σακχαρόζη) και άλλα ένζυμα που παρεμβαίνουν (π.χ. ιμβερτάση). Αποθήκευση σε περίπου 4 °C. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές α-αμυλάσης που αποδίδουν τελικό διάλυμα συγκρίσιμης ενζυμικής δραστικότητας.

4.8.   Οξικός ψευδάργυρος, δισένυδρος, p.a..

4.9.   Σιδηροκυανιούχο κάλιο (II) (K4[Fe(CN)]6.3H2O), εξαιρετικής καθαρότητας (extra pure).

4.10.   Άνυδρο οξικό νάτριο, p.a.

4.11.   Παγόμορφο οξικό οξύ, 96 % (v/v) (τουλάχιστον).

4.12.   Ρυθμιστικό διάλυμα οξικού νατρίου (0,2 mol/l). Σε ποτήρι ζέσεως ζυγίζονται 16,4 γραμμάρια οξικού νατρίου (4.10). Μετά τη διάλυση σε νερό, το διάλυμα μεταγγίζεται σε ογκομετρική φιάλη των 1 000 ml και το ποτήρι ζέσεως εκπλένεται με νερό. Προστίθεται νερό μέχρι τη χαραγή και ρυθμίζεται το pH στο 4,7 με οξικό οξύ (με τη βοήθεια πεχαμέτρου (5.7). Το διάλυμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 6 μήνες κατ’ανώτατο όριο μετά την παρασκευή του, διατηρούμενο σε θερμοκρασία 4 °C.

4.13.   Διάλυμα αμυλογλυκοσιδάσης. Παρασκευάζεται διάλυμα σκόνης αμυλογλυκοσιδάσης (σημείο 4.7) σε ρυθμιστικό διάλυμα οξικού νατρίου (σημείο 4.12). Η δραστικότητα του ενζύμου πρέπει να είναι επαρκής και ανάλογη προς την περιεκτικότητα του δείγματος σε άμυλο (π.χ., επιτυγχάνεται δραστικότητα περίπου 600 U/ml από 0,5 g σκόνης αμυλογλυκοσιδάσης 120 U/mg (σημείο 4.7) σε τελικό όγκο 100 ml για 1 g αμύλου στην ποσότητα του δείγματος). Το διάλυμα παρασκευάζεται αμέσως πριν από τη χρήση.

4.14.   Διάλυμα αναφοράς. Παρασκευάζονται τα συνήθη υδατικά διαλύματα γλυκόζης, φρουκτόζης, σακχαρόζης και μαλτόζης που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση με HPLC.

4.15.   Διαυγαστικό αντιδραστήριο (Carrez I). Σε ποτήρι ζέσεως διαλύονται σε νερό 219,5 γραμμάρια οξικού ψευδαργύρου (σημείο 4.8). Το διάλυμα μεταγγίζεται σε ογκομετρική φιάλη των 1 000 ml και εκπλένεται το ποτήρι ζέσεως με νερό. Στη συνέχεια, προστίθενται 30 ml οξικού οξέος (σημείο 4.11). Ακολουθεί πλήρης ανάμειξη και προστίθεται νερό μέχρι τη χαραγή. Το διάλυμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο μετά την παρασκευή του, διατηρούμενο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άλλα διαυγαστικά αντιδραστήρια, ανάλογα του διαλύματος Carrez.

4.16.   Διαυγαστικό αντιδραστήριο (Carrez ΙΙ). Σε ποτήρι ζέσεως διαλύονται σε νερό 106,0 γραμμάρια σιδηροκυανιούχου καλίου (II) (σημείο 4.9). Το διάλυμα μεταγγίζεται σε ογκομετρική φιάλη των 1 000 ml και το ποτήρι ζέσεως εκπλένεται με νερό. Ακολουθεί πλήρης ανάμειξη και αραίωση με νερό μέχρι τη χαραγή. Το διάλυμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο μετά την παρασκευή του, διατηρούμενο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άλλα διαυγαστικά αντιδραστήρια, ανάλογα του διαλύματος Carrez.

4.17.   Κινητή φάση για την HPLC. Παρασκευάζεται η συνήθης κινητή φάση που χρησιμοποιείται για την ανάλυση σακχάρων με HPLC. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται στήλη αμινοπροπυλικής πηκτής πυριτίας,, π.χ., η συνήθης κινητή φάση αποτελείται από μείγμα κατάλληλου για HPLC νερού και ακετονιτριλίου.

5.   Εξοπλισμός

5.1.   Συνήθη εργαστηριακά γυάλινα σκεύη.

5.2.   Πτυχωτοί ηθμοί, π.χ. 185 mm.

5.3.   Φίλτρα σύριγγας, 0,45 μm, κατάλληλα για υδατικά διαλύματα.

5.4.   Φιαλίδια δειγματοληψίας κατάλληλα για τον αυτόματο δειγματολήπτη HPLC.

5.5.   Ογκομετρικές φιάλες των 100 ml.

5.6.   Πλαστικές σύριγγες των 10 ml.

5.7.   Πεχάμετρο.

5.8.   Αναλυτικός ζυγός.

5.9.   Υδατόλουτρο με θερμοστάτη, ρυθμιζόμενο στους 60 °C και 90 °C.

5.10.   Συσκευή HPLC κατάλληλη για την ανάλυση σακχάρων.

6.   Τρόπος εργασίας

6.1.   Προετοιμασία του δείγματος για διάφορους τύπους προϊόντων

Το δείγμα ομογενοποιείται.

6.2.   Ποσότητα δείγματος

Η ποσότητα του δείγματος υπολογίζεται κατά προσέγγιση από τη δήλωση των συστατικών και τις συνθήκες της HPLC (συγκέντρωση του διαλύματος αναφοράς γλυκόζης) και δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Formula

Το δείγμα ζυγίζεται με ακρίβεια 0,1 mg.

6.3.   Τυφλός προσδιορισμός

Ο τυφλός προσδιορισμός συνίσταται στην εκτέλεση πλήρους ανάλυσης (όπως περιγράφεται στο σημείο 6.4) χωρίς την προσθήκη δείγματος. Το αποτέλεσμα του τυφλού προσδιορισμού χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε άμυλο (σημείο 7.2).

6.4.   Ανάλυση

6.4.1.   Παρασκευή των δειγμάτων

Το δείγμα ομογενοποιείται με ανακίνηση ή ανάδευση. Η επιλεγείσα ποσότητα δείγματος (σημείο 6.2) ζυγίζεται σε ογκομετρική φιάλη (σημείο 5.5) και προστίθενται 70 ml ζεστού νερού.

Μετά τη διάλυση ή το σχηματισμό εναιωρήματος, προστίθενται 50 μl θερμοσταθερής α-αμυλάσης (σημείο 4.6) και ακολουθεί θέρμανση στους 90 °C επί 30 λεπτά π.χ. σε υδατόλουτρο (σημείο 5.9). Στη συνέχεια, μειώνεται η θερμοκρασία το ταχύτερο δυνατό στους 60 °C σε υδατόλουτρο και προστίθενται 5 ml διαλύματος αμυλογλυκοσιδάσης (σημείο 4.13). Για δείγματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το pH του διαλύματος αντίδρασης, ελέγχεται το pH και ρυθμίζεται στο 4,6 έως 4,8 εάν χρειάζεται. Αφήνεται να αντιδράσει για 60 λεπτά στους 60 °C. Τα δείγματα ψύχονται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

6.4.2.   Διαύγαση

Για δείγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ή λίπος, απαιτείται διαύγαση με προσθήκη 1 ml Carrez I (σημείο 4.15) στο διάλυμα του δείγματος. Μετά την ανακίνηση, προστίθεται 1 ml Carrez II (σημείο 4.16) Το δείγμα ανακινείται και πάλι.

6.4.3.   Επεξεργασία για HPLC

Στην ογκομετρική φιάλη που περιέχει το δείγμα προστίθεται νερό μέχρι τη χαραγή. Το δείγμα ομογενοποιείται και διηθείται με πτυχωτό ηθμό (σημείο 5.2). Συλλέγεται το εκχύλισμα του δείγματος.

Τα εκχυλίσματα διηθούνται μέσω φίλτρου σύριγγας (σημείο 5.3) με σύριγγα (σημείο 5.6) η οποία έχει εκπλυθεί προηγουμένως με το εκχύλισμα. Τα διηθήματα συλλέγονται σε φιαλίδια (σημείο 5.4).

6.5.   Χρωματογραφία

Η HPLC εκτελείται όπως συνηθίζεται για την ανάλυση των σακχάρων. Εάν η HPLC δείξει ίχνη μαλτόζης, τότε το άμυλο δεν έχει μετατραπεί πλήρως, γεγονός που οδηγεί σε πολύ χαμηλή ανάκτηση της γλυκόζης.

7.   Υπολογισμός και έκφραση των αποτελεσμάτων

7.1.   Υπολογισμός των αποτελεσμάτων της HPLC

Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε άμυλο, χρειάζονται τα αποτελέσματα δύο προσδιορισμών με HPLC, δηλαδή των σακχάρων που περιέχονταν στο δείγμα πριν από («ελεύθερα σάκχαρα») και μετά την ενζυμική επεξεργασία (όπως περιγράφεται στην παρούσα μέθοδο). Επίσης πρέπει να εκτελεστεί τυφλός προσδιορισμός για να είναι δυνατή η διόρθωση για τα σάκχαρα που περιέχονται στα ένζυμα.

Στην HPLC, το εμβαδόν της κορυφής προσδιορίζεται με ολοκλήρωση και η συγκέντρωση υπολογίζεται μετά τη βαθμονόμηση με διαλύματα αναφοράς (σημείο 4.14). Από τη συγκέντρωση της γλυκόζης (g/100 ml) μετά την ενζυμική επεξεργασία, αφαιρείται η συγκέντρωση της γλυκόζης (g/100 ml) στο τυφλό. Τελικά, η περιεκτικότητα σε σάκχαρα (g σακχάρων/100 g δείγματος) υπολογίζεται με τη χρήση της σταθμισμένης ποσότητας του δείγματος, με αποτέλεσμα:

1)

Προσδιορισμός με HPLC πριν από την ενζυμική επεξεργασία που δίνει την περιεκτικότητα (g/100 g) σε ελεύθερα σάκχαρα:

γλυκόζη G,

φρουκτόζη F,

σακχαρόζη S.

2)

Προσδιορισμός με HPLC μετά την ενζυμική επεξεργασία που δίνει την περιεκτικότητα (g/100 g) σε σάκχαρα:

γλυκόζη μετά τη διόρθωση για το τυφλό (Ge cor),

φρουκτόζη Fe,

σακχαρόζη Se.

7.2.   Υπολογισμός της περιεκτικότητας σε άμυλο

7.2.1.   Υπολογισμός της συνολικής γλυκόζης “Z”

Αν η ποσότητα της φρουκτόζης μετά την ενζυμική επεξεργασία (Fe) είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα της φρουκτόζης πριν από την ενζυμική επεξεργασία (F), τότε η σακχαρόζη που περιέχεται στο δείγμα έχει μετατραπεί εν μέρει σε φρουκτόζη και γλυκόζη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει διόρθωση για τη γλυκόζη που αποδεσμεύθηκε (Fe – F).

Ζ είναι η τελική περιεκτικότητα σε γλυκόζη μετά τη διόρθωση σε g/100 g:

Z = (Ge cor) – (Fe – F)

7.2.2.   Υπολογισμός της ολικής περιεκτικότητας σε γλυκόζη εκφρασμένης ως άμυλο

Ε είναι η περιεκτικότητα σε “άμυλο” σε g/100 g:

E = [(Ge cor) – (Fe – F)] × 0,9

8.   Ακρίβεια

Στο σημείο αυτό δίνονται λεπτομέρειες μιας διεργαστηριακής δοκιμής σχετικά με τα στοιχεία ακριβείας της μεθόδου που εκτελέστηκε σε 2 δείγματα. Τα στοιχεία αυτά αντανακλούν τις απαιτήσεις απόδοσης της μεθόδου που περιγράφεται στο παράρτημα.

Αποτελέσματα της διεργαστηριακής δοκιμής (ενημερωτικά)

Το 2008 διενεργήθηκε διεργαστηριακή δοκιμή με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών τελωνειακών εργαστηρίων.

Η αξιολόγηση των στοιχείων ακριβείας διενεργήθηκε σύμφωνα με το «Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies», W. Horwitz, (IUPAC technical report), Pure & Appl. Chem., Vol. 67, No 2, PP.331-343, 1995.

Τα στοιχεία ακριβείας δίνονται στον κατωτέρω πίνακα.

Δείγματα

1ράβδος σοκολάτας και μπισκότου2μπισκότο

Z

δείγμα 1

Z

δείγμα 2

Αριθμός εργαστηρίων

41

42

Αριθμός εργαστηρίων που παρέμειναν μετά τον αποκλεισμό των ακραίων τιμών

38

39

Μέση τιμή (%, m/m)

29,8

55,0

Τυπική απόκλιση της επαναληψιμότητας sr (%, m/m)

0,5

0,5

Τυπική απόκλιση της αναπαραγωγιμότητας sR (%, m/m)

1,5

2,3

Όριο επαναληψιμότητας r (%, m/m)

1,4

1,4

Όριο αναπαραγωγιμότητας R (%, m/m)

4,2

6,6»


(1)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.

(2)  ΕΕ L 249 της 18.9.2008, σ. 9.


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 119/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/2009 για τη θέσπιση ειδικού μέτρου στήριξης της αγοράς στον γαλακτοκομικό τομέα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (1), και ιδίως το άρθρο 9,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (2), και ιδίως το άρθρο 186 και το άρθρο 188 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1233/2009 της Επιτροπής (3) καθορίζονται τα ποσά για την παροχή στήριξης στους γαλακτοπαραγωγούς που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Δεδομένου ότι τα ποσά αυτά καθορίζονται σε ευρώ, είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση ενιαίας και ταυτόχρονης εφαρμογής σε ολόκληρη την Ένωση, να καθοριστεί κοινή ημερομηνία για τη μετατροπή των ποσών αυτών στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

(2)

Βάσει της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση και των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98, η γενεσιουργός αιτία πρέπει να είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/2009.

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1233/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Για να εξασφαλιστεί, το συντομότερο δυνατό, ενιαία και ταυτόχρονη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει πάραυτα και πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/2009.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1233/2009 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3α μετά το άρθρο 3:

«Άρθρο 3α

Η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας όσον αφορά τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα είναι η 17η Δεκεμβρίου 2009».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 70.


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 120/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Φεβρουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

94,7

MA

69,2

TN

112,8

TR

107,2

ZZ

96,0

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

146,1

ZZ

126,7

0709 90 70

MA

128,2

TR

153,7

ZZ

141,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,8

IL

53,6

MA

50,5

TN

46,3

TR

48,6

ZZ

49,8

0805 20 10

IL

162,6

MA

87,1

ZZ

124,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

61,9

IL

82,3

JM

97,3

MA

72,9

PK

46,5

TR

68,3

ZZ

69,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

66,7

ZZ

81,3

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

90,6

MK

24,7

US

125,8

ZZ

79,3

0808 20 50

CN

28,7

TR

84,8

US

96,4

ZA

109,0

ZZ

79,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΟΔΗΓΙΕΣ

10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/29


ΟΔΗΓΊΑ 2010/6/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υδράργυρο, την ελεύθερη γκοσιπόλη, τα νιτρώδη άλατα και ουσίες του Madhuca longifolia L.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 2002/32/ΕΚ απαγορεύεται η χρήση προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές, των οποίων η περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες υπερβαίνει τη μέγιστη περιεκτικότητα που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Όσον αφορά τον υδράργυρο, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στη γνώμη που εξέδωσε στις 20 Φεβρουαρίου 2008 (2) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι προς το παρόν η μέγιστη περιεκτικότητα των πλήρων ιχθυοτροφών (0,1 mg/kg) και η μέγιστη περιεκτικότητα των ζωοτροφών που παράγονται από την επεξεργασία ιχθύων και άλλων θαλάσσιων ζώων (0,5 mg/kg) δεν είναι εναρμονισμένες. Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στη σύνθεση των ζωοτροφών, οι ιχθυοτροφές περιέχουν περισσότερα ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα, αλλά οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα αυτών των σημαντικών πρώτων υλών ζωοτροφών για την παραγωγή ιχθυοτροφών. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, θεωρείται σκόπιμο να αυξηθεί ελαφρά η μέγιστη περιεκτικότητα στις ιχθυοτροφές· η αύξηση αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο τη συμμόρφωση των ιχθύων ιχθυοκαλλιέργειας προς την καθορισμένη μέγιστη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Επιπλέον, από την ίδια γνώμη προκύπτει ότι η ισχύουσα μέγιστη περιεκτικότητα των πλήρων ζωοτροφών για σκύλους και γάτες δεν παρέχει επαρκή προστασία. Επομένως, η εν λόγω μέγιστη περιεκτικότητα πρέπει να μειωθεί. Επειδή ο βαθμός ευαισθησίας των γουνοφόρων ζώων είναι ανάλογος με της γάτας, η εν λόγω μέγιστη περιεκτικότητα πρέπει να ισχύσει και για τα γουνοφόρα ζώα.

(3)

Όσον αφορά τα νιτρώδη άλατα, η ΕFSA, στη γνώμη που εξέδωσε στις 25 Μαρτίου 2009 (3), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για τους χοίρους και τα βοοειδή, που αποτελούν αντιπροσωπευτικά είδη ζώων από τα οποία παράγονται ευαίσθητα τρόφιμα, τα περιθώρια ασφαλείας όσον αφορά το αντίστοιχο επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις (ΝΟΑΕL) είναι επαρκή. Θεωρεί επιπλέον ότι η παρουσία νιτρωδών αλάτων σε ζωικά προϊόντα δεν εγείρει ανησυχία για την ανθρώπινη υγεία. Έχει ήδη εγκριθεί η χρήση νιτρωδών αλάτων σε μέγιστη περιεκτικότητα 100 mg/kg ως συντηρητικού σε πλήρεις ζωοτροφές για σκύλους και γάτες με ποσοστό υγρασίας πάνω από 20 % και ως πρόσθετης ύλης στις ενσιρωμένες ζωοτροφές (4). Επομένως, τα νιτρώδη άλατα δεν θεωρούνται ανεπιθύμητη ουσία σε παρόμοιες πλήρεις ζωοτροφές ούτε στις ενσιρωμένες ζωοτροφές. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να εφαρμόζεται περιορισμός ως προς τη μέγιστη περιεκτικότητα.

(4)

Όσον αφορά τη γκοσιπόλη, η ΕFSA, στη γνώμη που εξέδωσε στις 4 Δεκεμβρίου 2008, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ισχύουσα μέγιστη περιεκτικότητα για τα πρόβατα, συμπεριλαμβανομένων των αμνών, και τις αίγες, συμπεριλαμβανομένων των εριφίων, δεν παρέχουν επαρκή προστασία από ανεπιθύμητες επιδράσεις στην υγεία των ζώων. Η ΕFSA στη συνέχεια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση του ανθρώπου στη γκοσιπόλη μέσω της κατανάλωσης τροφίμων που προέρχονται από ζώα τα οποία σιτίζονται με προϊόντα με βάση το βαμβακόσπορο είναι κατά τα φαινόμενα χαμηλή και δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις. Με βάση τη γνώμη αυτή, πρέπει να μειωθεί η μέγιστη περιεκτικότητα για τα πρόβατα συμπεριλαμβανομένων των αμνών καθώς και για τις αίγες συμπεριλαμβανομένων των εριφίων.

(5)

Όσον αφορά τις σαπωνίνες που περιέχονται στο φυτικό είδος Madhuca longifolia L., η ΕFSA, στη γνώμη που εξέδωσε στις 29 Ιανουαρίου 2009 (5), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν προβλέπονται δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων λόγω της αμελητέας έκθεσης των στοχευόμενων ζώων στην Ένωση. Η ΕFSA θεωρεί αμελητέα την έκθεση του ανθρώπου μέσω της διατροφής στις σαπωνίνες του Madhuca Longifolia L., επειδή τα προϊόντα του Madhuca Longifolia L. δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο και τα άλευρα του Madhuca Longifolia L. δεν χρησιμοποιούνται στην Ένωση ως πρώτη ύλη ζωοτροφών. Επομένως, θεωρείται σκόπιμη η απαλοιφή της σειράς που αφορά τις ουσίες του Mowrah, Bassia, Madhuca.

(6)

Συνεπώς, η οδηγία 2002/32/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2010. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εθνικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10.

(2)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις μολυντικές ουσίες στην τροφική αλυσίδα κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά τον υδράργυρο ως ανεπιθύμητης ουσίας στις ζωοτροφές. The EFSA Journal (2008) 654, 1-76.

(3)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις μολυντικές ουσίες στην τροφική αλυσίδα κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα νιτρώδη άλατα ως ανεπιθύμητης ουσίας στις ζωοτροφές. The EFSA Journal (2009) 1017, 1-47.

(4)  Κοινοτικό μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εγγραφή για το νιτρώδες νάτριο (σκύλοι, γάτες) και το νιτρώδες νάτριο στις ενσιρωμένες ζωοτροφές, http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

(5)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις μολυντικές ουσίες στην τροφική αλυσίδα κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις σαπωνίνες Madhuca longifolia L. ως ανεπιθύμητης ουσίας στις ζωοτροφές. The EFSA Journal (2009) 979, 1-36.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Η σειρά 4, σχετικά με τον υδράργυρο, αντικαθίσταται από τα εξής:

Ανεπιθύμητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα [σε mg/kg (ppm)] ζωοτροφών με ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

«4.

Υδράργυρος (1)  (2)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών,

0,1

εξαιρέσει των:

 

ζωοτροφών προερχόμενων από την επεξεργασία ιχθύων ή άλλων θαλάσσιων ζώων

0,5

ανθρακικού ασβεστίου

0,3

Σύνθετες ζωοτροφές (πλήρεις και συμπληρωματικές)

0,1

εξαιρέσει των:

 

ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης

0,2

σύνθετων ιχθυοτροφών

0,2

σύνθετων ζωοτροφών για σκύλους και γάτες και γουνοφόρα ζώα

0,3

2.

Η σειρά 5, σχετικά με τα νιτρώδη άλατα, αντικαθίστανται από τα εξής:

Ανεπιθύμητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα [σε mg/kg (ppm)] ζωοτροφών με ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

«5.

Νιτρώδη άλατα

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

15 (εκφραζόμενο ως νιτρικό νάτριο)

εξαιρέσει των:

 

ιχθυάλευρων

30 (εκφραζόμενο ως νιτρικό νάτριο)

ενσιρωμένων ζωοτροφών

Πλήρεις ζωοτροφές

15 (εκφραζόμενο ως νιτρικό νάτριο)

εξαιρέσει των:

 

πλήρων ζωοτροφών για σκύλους και γάτες με ποσοστό υγρασίας πάνω από 20 %.

—»

3.

Η σειρά 9, σχετικά με την ελεύθερη γκοσιπόλη, αντικαθίσταται από τα εξής:

Ανεπιθύμητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα [σε mg/kg (ppm)] ζωοτροφών με ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

«9.

Ελεύθερη γκοσιπόλη

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

20

εξαιρέσει των:

 

βαμβακόσπορου

5 000

πλακούντων βαμβακόσπορου και αλεύρων βαμβακόσπορου

1 200

Πλήρεις ζωοτροφές

20

εξαιρέσει των:

 

πλήρων ζωοτροφών για ενήλικα βοοειδή

500

πλήρων ζωοτροφών για πρόβατα (εκτός από τους αμνούς) και αίγες (εκτός από τα ερίφια)

300

πλήρων ζωοτροφών για πουλερικά (εκτός από τις ωοτόκες όρνιθες) και μόσχους

100

πλήρων ζωοτροφών για κουνέλια, αμνοερίφια και χοίρους (εκτός από τα χοιρίδια)

60»

4.

Η σειρά 32, «Mowrah, βασία η βουτυροφόρος, βασία η πλατύφυλλος, Bassia Madhuca — Madhuca Iongifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)» απαλείφεται.


(1)  Η μέγιστη περιεκτικότητα αφορά το συνολικό υδράργυρο.

(2)  Οι τιμές μέγιστης περιεκτικότητας αναφέρονται σε αναλυτικό προσδιορισμό του υδραργύρου, όπου η εκχύλιση πραγματοποιείται σε νιτρικό οξύ (5 % w/w) για 30 λεπτά σε θερμοκρασία βρασμού. Μπορούν να εφαρμοστούν ισοδύναμες διαδικασίες εκχύλισης για τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν ίση απόδοση εκχύλισης.»


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/33


ΟΔΗΓΊΑ 2010/7/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του φωσφορούχου μαγνησίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το φωσφορούχο μαγνήσιο.

(2)

Κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το φωσφορούχο μαγνήσιο αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 18, εντομοκτόνα, που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας αυτής.

(3)

Ως κράτος μέλος εισηγητής ορίστηκε η Γερμανία, η οποία, στις 26 Οκτωβρίου 2007, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2009, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(5)

Από τις διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και περιέχουν φωσφορούχο μαγνήσιο αναμένεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Είναι, επομένως σκόπιμο να καταχωριστεί το φωσφορούχο μαγνήσιο στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και περιέχουν φωσφορούχο μαγνήσιο θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη.

(6)

Δεν αξιολογήθηκαν σε επίπεδο Ένωσης όλες οι πιθανές χρήσεις. Ενδείκνυται, επομένως, να αξιολογούν τα κράτη μέλη τις χρήσεις ή τα σενάρια έκθεσης, καθώς και τους κινδύνους για τα στοιχεία του περιβάλλοντος και τους πληθυσμούς, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο, και κατά την έγκριση των προϊόντων, να εξασφαλίζουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ή την επιβολή ειδικών όρων για τον περιορισμό των εντοπιζόμενων κινδύνων ώστε να φθάσουν σε αποδεκτά επίπεδα. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να εκτιμούν, κατά περίπτωση, τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η οποία δεν εξετάστηκε στην εκτίμηση κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο.

(7)

Βάσει των συμπερασμάτων της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί ότι τα προϊόντα που περιέχουν φωσφορούχο μαγνήσιο και χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα θα επιτρέπονται για χρήση μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 σημείο i) στοιχείο ε) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, και ότι θα λαμβάνονται ειδικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου σε επίπεδο αδειοδότησης των προϊόντων αυτών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στον περιορισμό σε αποδεκτά επίπεδα του κινδύνου έκθεσης των χρηστών φωσφορούχου μαγνησίου.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), θεσπίζει μέγιστα όρια για τα κατάλοιπα φωσφορούχου μαγνησίου μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, τα μέγιστα όρια για τα κατάλοιπα ισχύουν για κάθε κατάλοιπο φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων όσων ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη χρήση βιοκτόνων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι για την έκδοση αδείας απαιτούνται κατάλληλες δοκιμές για τα κατάλοιπα ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση των κινδύνων για τους καταναλωτές. Επιπλέον οι ετικέτες και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για εγκεκριμένα προϊόντα επιβάλλεται να περιλαμβάνουν οδηγίες χρήσης, όπως την καθιέρωση περιόδων αναμονής, που να εξασφαλίζουν την τήρηση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(9)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία φωσφορούχο μαγνήσιο και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(10)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης.

(11)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, ειδικότερα, για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 18 που περιέχουν φωσφορούχο μαγνήσιο, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία 98/8/ΕΚ.

(12)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 1ης Φεβρουαρίου 2012.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή για την ουσία φωσφορούχο μαγνήσιο που αποδεσμεύει φωσφίνη:

Αριθ.

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3

(εξαιρέσει των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (1)

«26

Φωσφορούχο μαγνήσιο που αποδεσμεύει φωσφίνη

Φωσφορούχο μαγνήσιο

Αριθ. ΕΚ: 235-023-7

Αριθ. CAS: 12057-74-8

880 g/kg

1η Φεβρουαρίου 2012

31 Ιανουαρίου 2014

31 Ιανουαρίου 2022

18

Κατά την εξέταση των αιτήσεων έγκρισης προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα VI, τα κράτη μέλη αξιολογούν, εφόσον έχει σημασία για το συγκεκριμένο προϊόν, τις χρήσεις ή τα σενάρια έκθεσης σε διαμερίσματα και πληθυσμούς που δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε κοινοτικό επίπεδο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη οφείλουν να αξιολογούν κατά περίπτωση τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Κατά την έγκριση των προϊόντων, τα κράτη μέλη μεριμνούν να προβλέπεται η διενέργεια κατάλληλων δοκιμών για τα κατάλοιπα ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση των κινδύνων για τους καταναλωτές και, στη συνέχεια, εξασφαλίζουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ή την επιβολή ειδικών όρων για τον μετριασμό των εντοπισθέντων κινδύνων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται και να χρησιμοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υπό μορφή προϊόντων έτοιμων προς χρήση.

2.

Λόγω των κινδύνων που εντοπίστηκαν για τους χειριστές, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η χρήση κατάλληλου ατομικού και αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού και συσκευών εφαρμογής καθώς και η του προϊόντος υπό μορφήν που να εξασφαλίζει τον περιορισμό της έκθεσης των χειριστών του σε ανεκτά επίπεδα. Όσον αφορά τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται επίσης η προστασία των χειριστών και των εργαζομένων κατά τον υποκαπνισμό, η προστασία των εργαζομένων κατά την επανείσοδο (μετά την περίοδο υποκαπνισμού), καθώς και η προστασία των παρευρισκομένων από τη διαφυγή αερίων.

3.

Για τα προϊόντα που περιέχουν φωσφορούχο μαγνήσιο που μπορεί να αφήσει κατάλοιπα στα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές, οι ετικέτες ή/και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνουν οδηγίες χρήσεως, όπως η τήρηση περιόδων αναμονής οι οποίες εξασφαλίζουν ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των ΑΟΚ που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).»


(1)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/37


ΟΔΗΓΊΑ 2010/8/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin sodium (νατριούχος βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το warfarin sodium (νατριούχος βαρφαρίνη).

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το warfarin sodium αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 14 (τρωκτικοκτόνα), που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(3)

Ως κράτος μέλος εισηγητής ορίστηκε η Ιρλανδία, η οποία, στις 3 Οκτωβρίου 2005, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεσή της, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2009, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(5)

Από τις διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν warfarin sodium δεν αναμένεται να εκθέσουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο, εκτός από τα περιστατικά ατυχημάτων με παιδιά. Κίνδυνος εντοπίστηκε για τα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Επί του παρόντος, όμως, το warfarin sodium θεωρείται απαραίτητο για λόγους δημόσιας υγείας και υγιεινής. Είναι επομένως σκόπιμο να καταχωριστεί το warfarin sodium στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν warfarin sodium θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη.

(6)

Λαμβανομένων υπόψη των διαπιστώσεων της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρείται σκόπιμο να απαιτείται, στο επίπεδο της έγκρισης των προϊόντων, η εφαρμογή ειδικών μέτρων μετριασμού του κινδύνου στα προϊόντα που περιέχουν warfarin sodium και χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου πρωτογενούς και δευτερογενούς έκθεσης του ανθρώπου και των ζώων που δεν αποτελούν στόχο. Προς τούτο, πρέπει να επιβληθούν για όλα τα τρωκτικοκτόνα που περιέχουν warfarin sodium ορισμένοι περιορισμοί, όπως μέγιστη συγκέντρωση, απαγόρευση εμπορίας της δραστικής ουσίας ως συστατικού προϊόντων που δεν είναι ετοιμόχρηστα, καθώς και χρήση μέσων πρόκλησης αποστροφής, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν άλλους όρους κατά περίπτωση.

(7)

Λόγω των κινδύνων που εντοπίστηκαν, το warfarin sodium πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα Ι μόνο για πέντε έτη και, πριν ανανεωθεί η καταχώρισή του στο παράρτημα Ι, να υποβληθεί σε συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο i) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία warfarin sodium και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(9)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

(10)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνεπαγόμενων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης.

(11)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, ειδικότερα, για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 14 που περιέχουν warfarin sodium, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία 98/8/ΕΚ.

(12)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 1ης Φεβρουαρίου 2012.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή για την ουσία warfarin sodium:

Αριθ.

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3

(στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (1)

«33

Warfarin sodium (νατριούχος βαρφαρίνη)

2-οξο-3-(3-οξο-1-φαινυλοβουτυλο)χρωμεν-4-ολικό νάτριο

Αριθ. ΕΚ: 204-929-4

Αριθ. CAS: 129-06-6

910 g/kg

1η Φεβρουαρίου 2012

31 Ιανουαρίου 2014

31 Ιανουαρίου 2017

14

Η δραστική ουσία υποβάλλεται σε συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο i) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ, πριν ανανεωθεί η καταχώρισή της στο παρόν παράρτημα.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Η ονομαστική συγκέντρωση της δραστικής ουσίας δεν υπερβαίνει τα 790 mg/kg και εγκρίνονται μόνο ετοιμόχρηστα προϊόντα.

2.

Τα προϊόντα περιέχουν μέσο πρόκλησης αποστροφής και, όπου ενδείκνυται, βαφή.

3.

Ελαχιστοποιείται η πρωτογενής και δευτερογενής έκθεση του ανθρώπου, των μη στοχευόμενων ζώων και του περιβάλλοντος, με τη μελέτη και εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων και διαθέσιμων μέτρων για τον μετριασμό του κινδύνου. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων δυνατοτήτων, ο περιορισμός της χρήσης του προϊόντος μόνο σε επαγγελματική, ο καθορισμός ανωτάτου ορίου για το μέγεθος της συσκευασίας και η επιβολή της υποχρέωσης να χρησιμοποιούνται σφραγισμένα κουτιά δολωμάτων που δεν είναι δυνατόν να παραβιαστούν.»


(1)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/40


ΟΔΗΓΊΑ 2010/9/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης του φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 18 που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το φωσφορούχο αργίλιο.

(2)

Με την οδηγία 2009/95/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (3), καταχωρίστηκε το φωσφορούχο αργίλιο ως δραστική ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 14, τρωκτικοκτόνα, που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(3)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το φωσφορούχο αργίλιο αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 18, εντομοκτόνα, που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας αυτής.

(4)

Ως κράτος μέλος εισηγητής ορίστηκε η Γερμανία, η οποία, στις 26 Οκτωβρίου 2007, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(5)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2009, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(6)

Από τις διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και περιέχουν φωσφορούχο αργίλιο αναμένεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Είναι επομένως σκόπιμο να καταχωριστεί το φωσφορούχο αργίλιο στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και περιέχουν φωσφορούχο αργίλιο θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Δεν αξιολογήθηκαν σε επίπεδο Ένωσης όλες οι πιθανές χρήσεις. Ενδείκνυται, επομένως, να αξιολογούν τα κράτη μέλη τις χρήσεις ή τα σενάρια έκθεσης καθώς και τους κινδύνους για τα στοιχεία του περιβάλλοντος και τους πληθυσμούς που δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης, και κατά την έγκριση των προϊόντων, να εξασφαλίζουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ή την επιβολή ειδικών όρων για τον περιορισμό των εντοπισμένων κινδύνων ώστε να φθάσουν σε αποδεκτά επίπεδα. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν κατά περίπτωση την υπαίθρια χρήση, η οποία δεν εξετάστηκε στην εκτίμηση κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης.

(8)

Βάσει των συμπερασμάτων της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης, είναι σκόπιμο να απαιτείται, σε επίπεδο έγκρισης των προϊόντων, να εγκρίνονται τα προϊόντα που περιέχουν φωσφορούχο αργίλιο και χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα μόνο εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένους επαγγελματίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 σημείο i) στοιχείο ε) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, και να λαμβάνονται ειδικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου για τα προϊόντα αυτά. Τα μέτρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στον περιορισμό του κινδύνου έκθεσης των χρηστών φωσφορούχου αργιλίου σε αποδεκτά επίπεδα.

(9)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) θεσπίστηκαν ανώτατα όρια για τα κατάλοιπα φωσφορούχου αργιλίου που απαντώνται μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, τα ανώτατα όρια καταλοίπων ισχύουν για όλα τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη χρήση τους ως βιοκτόνων. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι διεξάγονται επαρκείς και κατάλληλες δοκιμές καταλοίπων κατά την έγκριση των προϊόντων, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση του κινδύνου για τον καταναλωτή. Επιπλέον, οι ετικέτες ή/και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των εγκεκριμένων προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνουν οδηγίες χρήσης, όπως είναι η τήρηση περιόδων αναμονής, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(10)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία φωσφορούχο αργίλιο και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(11)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνεπαγόμενων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης.

(12)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, ειδικότερα, για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 18 που περιέχουν φωσφορούχο αργίλιο, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία 98/8/ΕΚ.

(13)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 1ης Φεβρουαρίου 2012.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 201 της 1.8.2009, σ. 54.

(4)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα προστίθενται στην εγγραφή «αριθ. 20» του παραρτήματος Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ:

Αριθ.

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3

(στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μίας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (1)

 

 

 

«830 g/kg

1η Φεβρουαρίου 2012

31 Ιανουαρίου 2014

31 Ιανουαρίου 2022

18

Κατά την εξέταση των αιτήσεων έγκρισης προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα VI, τα κράτη μέλη αξιολογούν, εφόσον έχει σημασία για το συγκεκριμένο προϊόν, τις χρήσεις ή τα σενάρια έκθεσης καθώς και τους κινδύνους για τα στοιχεία του περιβάλλοντος και τους πληθυσμούς που δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη οφείλουν να αξιολογήσουν, κατά περίπτωση, την υπαίθρια χρήση.

Κατά την έγκριση των προϊόντων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διενέργεια επαρκών και κατάλληλων δοκιμών καταλοίπων, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση του κινδύνου για τον καταναλωτή και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ή την επιβολή ειδικών όρων για τον μετριασμό των διαπιστωθέντων κινδύνων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται και να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υπό μορφή προϊόντων έτοιμων προς χρήση.

2.

Λόγω των κινδύνων που εντοπίστηκαν για τους χειριστές, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η χρήση κατάλληλου ατομικού και αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού, η χρήση διατάξεων εφαρμογής και η παρουσίαση του προϊόντος υπό μορφήν που αποβλέπει στον περιορισμό της έκθεσης των χειριστών σε αποδεκτά επίπεδα. Για τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους τα μέτρα περιλαμβάνουν την προστασία των χειριστών και εργατών κατά τον υποκαπνισμό, την προστασία των εργαζομένων κατά την επανείσοδο (μετά την περίοδο υποκαπνισμού), καθώς και την προστασία των παρευρισκομένων από τη διαφυγή αερίων.

3.

Για τα προϊόντα που περιέχουν φωσφορούχο αργίλιο που μπορεί να αφήσει κατάλοιπα στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, οι ετικέτες ή/και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των εγκεκριμένων προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνουν οδηγίες χρήσης, όπως η τήρηση περιόδων αναμονής, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).».


(1)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/44


ΟΔΗΓΊΑ 2010/10/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του brodifacoum (βρωδιφακούμη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το brodifacoum (βρωδιφακούμη).

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το brodifacoum αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 14, τρωκτικοκτόνα, που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(3)

Ως κράτος μέλος εισηγητής ορίστηκε η Ιταλία, η οποία, στις 5 Ιουνίου 2005, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2009, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(5)

Από τις διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν brodifacoum δεν αναμένεται να εκθέσουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο, εκτός από τα περιστατικά ατυχημάτων με παιδιά. Εντοπίστηκε κίνδυνος για τα ζώα που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον. Ωστόσο, τα τρωκτικά-στόχοι είναι επιβλαβή ζώα και, επομένως, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, δεν έχει ακόμη καταδειχθεί η ύπαρξη καταλλήλων υποκατάστατων του brodifacoum που να είναι εξίσου αποτελεσματικά και, ταυτόχρονα, λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον. Δικαιολογείται επομένως να καταχωριστεί το brodifacoum στο παράρτημα I για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν brodifacoum θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη.

(6)

Λαμβανομένων υπόψη των διαπιστώσεων της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρείται σκόπιμο να απαιτείται, στο επίπεδο της έγκρισης των προϊόντων, η εφαρμογή ειδικών μέτρων μετριασμού του κινδύνου στα προϊόντα που περιέχουν brodifacoum και χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισμό, αφενός του κινδύνου πρωτογενούς και δευτερογενούς έκθεσης του ανθρώπου και των ζώων που δεν αποτελούν στόχο και, αφετέρου, των μακροπρόθεσμων επιδράσεων της ουσίας στο περιβάλλον. Προς τούτο, πρέπει να επιβληθούν για όλες τις περιπτώσεις ορισμένοι περιορισμοί, όπως μέγιστη συγκέντρωση, απαγόρευση εμπορίας της δραστικής ουσίας ως συστατικού προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως σκόνες ιχνηλάτησης ή που δεν είναι ετοιμόχρηστα, καθώς και χρήση μέσων πρόκλησης αποστροφής, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν άλλους όρους κατά περίπτωση.

(7)

Λόγω των κινδύνων που εντοπίστηκαν και των χαρακτηριστικών του brodifacoum, που το καθιστούν δυνάμει ανθεκτικό στην αποικοδόμηση (έμμονο), βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό ή πολύ έμμονο και πολύ βιοσυσσωρεύσιμο, η συγκεκριμένη ουσία πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα Ι μόνο για πέντε έτη και, πριν ανανεωθεί η καταχώρισή της στο παράρτημα Ι, να υποβληθεί σε συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο i) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία brodifacoum και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(9)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνεπαγόμενων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης.

(10)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, ειδικότερα, για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 14 που περιέχουν brodifacoum, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία 98/8/ΕΚ.

(11)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 1ης Φεβρουαρίου 2012.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή για την ουσία brodifacoum (βρωδιφακούμη):

Αριθ.

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3

(στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (1)

«16

brodifacoum (βρωδιφακούμη)

3-[3-(4′-βρωμοδιφαινυλ-4-υλο)-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλ]-4-υδροξυ-κουμαρίνη

Αριθ. ΕΚ: 259-980-5

Αριθ. CAS: 56073-10-0

950 g/kg

1η Φεβρουαρίου 2012

31 Ιανουαρίου 2014

31 Ιανουαρίου 2017

14

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα χαρακτηριστικά της δραστικής ουσίας την καθιστούν δυνάμει ανθεκτική στην αποικοδόμηση (έμμονη), βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ή πολύ έμμονη και πολύ βιοσυσσωρεύσιμη, η δραστική ουσία θα υποβληθεί σε συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο i) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ, πριν ανανεωθεί η καταχώρισή της στο παράρτημα Ι.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Η ονομαστική συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στα προϊόντα δεν υπερβαίνει τα 50 mg/kg και εγκρίνονται μόνο ετοιμόχρηστα προϊόντα.

2.

Τα προϊόντα περιέχουν μέσο πρόκλησης αποστροφής και, όπου ενδείκνυται, βαφή.

3.

Τα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται ως σκόνες ιχνηλάτησης.

4.

Ελαχιστοποιείται η πρωτογενής και δευτερογενής έκθεση του ανθρώπου, των ζώων που δεν αποτελούν στόχο και του περιβάλλοντος, με τη μελέτη και εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων και διαθέσιμων μέτρων για τον μετριασμό του κινδύνου. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο περιορισμός της χρήσης του προϊόντος μόνο σε επαγγελματική, ο καθορισμός ανωτάτου ορίου για το μέγεθος της συσκευασίας και η επιβολή της υποχρέωσης να χρησιμοποιούνται σφραγισμένα κουτιά δολωμάτων που δεν είναι δυνατόν να παραβιαστούν.»


(1)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/47


ΟΔΗΓΊΑ 2010/11/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin (βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το warfarin (βαρφαρίνη).

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το warfarin αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 14 (τρωκτικοκτόνα), που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(3)

Ως κράτος μέλος εισηγητής ορίστηκε η Ιρλανδία, η οποία, στις 3 Οκτωβρίου 2005, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεσή της, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2009, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(5)

Από τις διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν warfarin δεν αναμένεται να εκθέσουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο, εκτός από τα περιστατικά ατυχημάτων με παιδιά. Κίνδυνος εντοπίστηκε για τα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Επί του παρόντος, όμως, το warfarin θεωρείται απαραίτητο για λόγους δημόσιας υγείας και υγιεινής. Είναι επομένως σκόπιμο να καταχωριστεί το warfarin στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν warfarin θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη.

(6)

Λαμβανομένων υπόψη των διαπιστώσεων της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρείται σκόπιμο να απαιτείται, στο επίπεδο της έγκρισης των προϊόντων, η εφαρμογή ειδικών μέτρων μετριασμού του κινδύνου στα προϊόντα που περιέχουν warfarin και χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου πρωτογενούς και δευτερογενούς έκθεσης του ανθρώπου και των ζώων που δεν αποτελούν στόχο. Προς τούτο, πρέπει να επιβληθούν για όλα τα τρωκτικοκτόνα που περιέχουν warfarin ορισμένοι περιορισμοί, όπως μέγιστη συγκέντρωση, απαγόρευση εμπορίας της δραστικής ουσίας ως συστατικού προϊόντων που δεν είναι ετοιμόχρηστα, καθώς και χρήση μέσων πρόκλησης αποστροφής, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν άλλους όρους κατά περίπτωση.

(7)

Λόγω των κινδύνων που εντοπίστηκαν, το warfarin πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα Ι μόνο για πέντε έτη και, πριν ανανεωθεί η καταχώρισή του στο παράρτημα Ι, να υποβληθεί σε συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο i) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία warfarin και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(9)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

(10)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνεπαγόμενων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης.

(11)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, ειδικότερα, για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 14 που περιέχουν warfarin, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία 98/8/ΕΚ.

(12)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Φεβρουαρίου 2012.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή για την ουσία warfarin:

Αριθ.

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3

(στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (1)

«32

Warfarin (βαρφαρίνη)

(RS)-4-υδροξυ-3-(3-οξο-1-φαινυλοβουτυλο)κουμαρίνη

Αριθ. ΕΚ: 201-377-6

Αριθ. CAS: 81-81-2

990 g/kg

1η Φεβρουαρίου 2012

31 Ιανουαρίου 2014

31 Ιανουαρίου 2017

14

Η δραστική ουσία υποβάλλεται σε συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο i) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ, πριν ανανεωθεί η καταχώρισή της στο παρόν παράρτημα.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Η ονομαστική συγκέντρωση της δραστικής ουσίας δεν υπερβαίνει τα 790 mg/kg και εγκρίνονται μόνο ετοιμόχρηστα προϊόντα.

2.

Τα προϊόντα περιέχουν μέσο πρόκλησης αποστροφής και, όπου ενδείκνυται, βαφή.

3.

Ελαχιστοποιείται η πρωτογενής και δευτερογενής έκθεση του ανθρώπου, των μη στοχευόμενων ζώων και του περιβάλλοντος, με τη μελέτη και εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων και διαθέσιμων μέτρων για τον μετριασμό του κινδύνου. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων δυνατοτήτων, ο περιορισμός της χρήσης του προϊόντος μόνο σε επαγγελματική, ο καθορισμός ανωτάτου ορίου για το μέγεθος της συσκευασίας και η επιβολή της υποχρέωσης να χρησιμοποιούνται σφραγισμένα κουτιά δολωμάτων που δεν είναι δυνατόν να παραβιαστούν.»


(1)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/50


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιανουαρίου 2010

για την κατάργηση της απόφασης 2009/472/ΕΚ και τη συνέχεια στη διαδικασία διαβουλεύσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΚ

(2010/73/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, η οποία υπογράφτηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1), όπως αναθεωρήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (2) (αποκαλούμενη στο εξής «συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΚ»), και ιδίως το άρθρο 96,

την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ληπτέα μέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΚ (3),και ιδίως το άρθρο 3,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας έθεσε σε εφαρμογή τη συναινετική λύση εξόδου από την κρίση, όπως αυτή ορίζεται από τα κατάλληλα μέτρα που θεσπίζονται με την απόφαση 2009/472/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009,για την περάτωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΚ (4).

(2)

Η Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας επέστρεψε στη συνταγματική τάξη.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σταθερότητα της χώρας και να αποφευχθούν νέες καταστάσεις παραβίασης ουσιαστικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΚ, είναι ανάγκη να προωθηθεί ο γενικός εθνικός διάλογος στον οποίο θα λαμβάνουν μέρος όλοι οι συναφείς και ενδιαφερόμενοι πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες και να αρχίσει εκ νέου συνεργασία.

(4)

Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθεί η απόφαση 2009/472/ΕΚ και να ξαναρχίσει πολιτικός διάλογος με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας με στόχο την ενθάρρυνση της ενίσχυσης της δημοκρατίας, την πρόληψη των αντισυνταγματικών αλλαγών κυβέρνησης, τη μεταρρύθμιση των θεσμών και του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων, τη χρηστή πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και την επανεξισορρόπηση των θεσμών και της εξουσίας,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2009/472/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 2

Ο πολιτικός διάλογος με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας δυνάμει του άρθρου 8 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΚ διεξάγεται με τη μορφή που προβλέπεται στην επιστολή η οποία προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Η παρούσα απόφαση λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2012. Μπορεί να επανεξετασθεί, εάν χρειαστεί, βάσει των αποστολών παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 27.

(3)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376.

(4)  ΕΕ L 156 της 19.6.2009, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κύριε,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε την επιστροφή της Μαυριτανίας στη συνταγματική τάξη μετά την εφαρμογή μεγάλου μέρους από τα μέτρα που προβλέπει η συμφωνία του Ντακάρ, η οποία είχε ως επιστέγασμα την ανάληψη καθηκόντων σας στο ανώτατο αξίωμα του κράτους. Κατά συνέπεια, με ευχαρίστησή μας σας επιβεβαιώνουμε την πλήρη επανέναρξη της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4-VΙΙ της συμφωνίας του Ντακάρ, οι διάφοροι πολιτικοί πόλοι που υπέγραψαν τη συμφωνία είχαν δεσμευθεί να συνεχίσουν και να εντατικοποιήσουν ένα γενικό εθνικό διάλογο για την παγίωση της εθνικής συμφιλίωσης και της δημοκρατίας. Όπως ήδη ανέφεραν τα μέλη της διεθνούς ομάδας επαφών, κατά την τελευταία του συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, θα ήταν σκόπιμη η διεξαγωγή του διαλόγου αυτού. Είναι ήδη ενθαρρυντικό να επισημανθεί ότι τα διάφορα μέρη είναι πρόθυμα για τον διάλογο αυτό. Είναι σαφές ότι ορισμένα από τα προβλήματα ουσίας που αποτελούσαν μερικές από τις αναφερθείσες αιτίες του πραξικοπήματος της 6ης Αυγούστου 2008 δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Τα θέματα διαλόγου που αναφέρονται στη συμφωνία του Ντακάρ περιλαμβάνουν την ενίσχυση της δημοκρατίας, την πρόληψη των αντισυνταγματικών αλλαγών κυβέρνησης, τη μεταρρύθμιση των θεσμών και τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων, τη χρηστή πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και την επανεξισορρόπηση των θεσμών και της εξουσίας. Οι απειλές κατά της ασφάλειας που διαπιστώθηκαν στη Μαυριτανία υπογραμμίζουν την ανάγκη να αποτελέσει επίσης στοιχείο του διαλόγου η αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης.

Όλα τα θέματα που αφορούν τη σταθερότητα της χώρας σας, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και δεδομένης της σημασίας της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαυριτανία για θέματα διακυβέρνησης, προτείνουμε ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της Μαυριτανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΚ, να ενισχυθεί και να καταστεί συστηματικός και διαρθρωμένος. Οι λεπτομέρειες και οι όροι αναφοράς του διαλόγου αυτού θα καθορισθούν κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησής σας και των επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας.

Ένας από τους στόχους του διαλόγου αυτού θα είναι η προώθηση του γενικού εθνικού διαλόγου που αναφέρεται ανωτέρω και η στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του. Πιστεύουμε ότι οι προϋποθέσεις και οι δυσκολίες που είχαν καταστήσει δυσχερή την έναρξη του διαλόγου αυτού μπορούν να επιλυθούν εάν τα διάφορα μέρη από μαυριτανικής πλευράς εστιάσουν τις συζητήσεις προς το μέλλον, αφήνοντας κατά μέρος τις διεκδικήσεις και διαφορές που αφορούν το πρόσφατο παρελθόν.

Εν κατακλείδι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τις προσπάθειες της Μαυριτανίας να ξεπεράσει τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει λόγω της μακράς περιόδου πολιτικής κρίσης που είχε σχέση με το πραξικόπημα του Αυγούστου 2008, με την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις νέες απειλές της ασφάλειας και της τρομοκρατίας.

Μετά τιμής,

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2010.

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

José Manuel BARROSO

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C. ASHTON


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/52


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2005/629/ΕΚ για την ίδρυση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας

(2010/74/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2005/629/ΕΚ της Επιτροπής (2) ιδρύθηκε η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας («ΕΤΟΕΑ»), η οποία παρέχει στην Επιτροπή άκρως ειδικευμένες επιστημονικές συμβουλές.

(2)

Η απόφαση 2005/629/ΕΚ καθορίζει τις διαδικασίες για τον διορισμό των μελών της ΕΤΟΕΑ, τη θητεία των μελών της, τις προσκλήσεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, τη σύσταση ομάδων εργασίας, καθώς και τις διαδικασίες θέσπισης του εσωτερικού κανονισμού της ΕΤΟΕΑ. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να απλουστευθούν, ώστε να είναι δυνατή η λήψη των διοικητικών αποφάσεων στο κατάλληλο επίπεδο.

(3)

Για να αποφεύγεται η σύγχυση με τα ημερήσια επιδόματα που καταβάλλονται στους εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι προσκαλούνται από την Επιτροπή, τα πρόσθετα επιδόματα που χορηγούνται σύμφωνα με την απόφαση 2005/629/ΕΚ στα μέλη της ΕΤΟΕΑ και στους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΕΤΟΕΑ πρέπει να καλούνται «αποζημίωση».

(4)

Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η απόφαση 2005/629/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο μόνο

Η απόφαση 2005/629/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 4 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη της ΕΤΟΕΑ από κατάλογο κατάλληλων υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μετά τη δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής.».

2.

Στο άρθρο 7, οι λέξεις «κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μετά από διαβούλευση με την αρμόδια για τον φάκελο υπηρεσία της Επιτροπής».

3.

Στο άρθρο 8, οι λέξεις «κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μετά από διαβούλευση με την αρμόδια για το φάκελο υπηρεσία της Επιτροπής».

4.

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

η επικεφαλίδα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Επιστροφές εξόδων και αποζημιώσεις»·

β)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα μέλη της ΕΤΟΕΑ και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της ΕΤΟΕΑ, όπως προβλέπεται στο παράρτημα.».

5.

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Πριν από τη διοργάνωση συνόδων της ολομέλειας της ΕΤΟΕΑ και των οικείων ομάδων εργασίας, η ΕΤΟΕΑ διαβουλεύεται με την αρμόδια για το φάκελο υπηρεσία της Επιτροπής.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας για το φάκελο υπηρεσίας της Επιτροπής, εμπειρογνώμονες οι οποίοι δεν είναι μέλη της ΕΤΟΕΑ μπορούν να προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις της ΕΤΟΕΑ και στις οικείες ομάδες εργασίας.».

6.

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, οι λέξεις «κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μετά από διαβούλευση με την αρμόδια για το φάκελο υπηρεσία της Επιτροπής».

7.

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 225 της 31.8.2005, σ. 18.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Τα μέλη της ΕΤΟΕΑ και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δικαιούνται των ακόλουθων αποζημιώσεων για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της ΕΤΟΕΑ:

Συμμετοχή σε συνόδους ολομέλειας της ΕΤΟΕΑ και σε ομάδες εργασίας της ΕΤΟΕΑ

EUR ανά πλήρη ημέρα

Σύνοδοι ολομέλειας της ΕΤΟΕΑ

Ομάδες εργασίας της ΕΤΟΕΑ

Πρόεδρος

300

300

Αντιπρόεδρος (1)

300

0

Άλλος συμμετέχων

250

250

Σε περίπτωση συμμετοχής αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ενός πρωινού ή απογεύματος, η αποζημίωση ανέρχεται στο 50 % της αποζημίωσης για πλήρη ημέρα.

Εκθέσεις

EUR

Γνωμοδοτήσεις της ΕΤΟΕΑ σε συνόδους ολομέλειας ή με αλληλογραφία (2)

Προπαρασκευαστικές εκθέσεις (3) πριν από συνόδους ολομέλειας και συνεδριάσεις ομάδων εργασίας της ΕΤΟΕΑ

Εισηγητής

300

300 (4)


(1)  Προβλέπεται μόνο σε συνόδους ολομέλειας της ΕΤΟΕΑ.

(2)  Αποζημίωση που καταβάλλεται για τη σύνταξη της γνωμοδότησης.

(3)  Περιλήψεις, έρευνες, και πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό υποθέσεων.

(4)  Η αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται βάσει του χρονικού πλαισίου που αποφασίζεται από την Επιτροπή, όπως προσδιορίζεται στην προηγούμενη γραπτή συμφωνία της, με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, εάν το κρίνει αναγκαίο, να αυξήσει τον αριθμό των ημερών. »


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/55


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2010

σχετικά με χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για ένα συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης του επιπολασμού της Listeria monocytogenes σε ορισμένα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα, το οποίο θα εφαρμοστεί στα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 592]

(2010/75/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 66,

την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων (2), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που διέπουν μια χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση για τη λήψη μέτρων αναγκαίων για την εξασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εξέδωσαν εκθέσεις (εκθέσεις ΕΑΑΤ-ΕΚΠΕΝ) το 2006 (3) και το 2007 (4) σχετικά με τις τάσεις και τις πηγές των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και της μικροβιακής αντοχής στην Ένωση. Σύμφωνα με τις εν λόγω εκθέσεις, το 2006 καταγράφηκαν συνολικά 1 588 κρούσματα λιστερίασης (Listeria monocytogenes) σε ανθρώπους σε 25 κράτη μέλη. Επιπλέον, το 2007 καταγράφηκαν 1 558 κρούσματα σε 26 κράτη μέλη. Οι εκθέσεις κατέδειξαν περαιτέρω σημαντική αύξηση της επίπτωσης αυτών των κρουσμάτων σε ανθρώπους κατά την περίοδο 2001-2006. Η ασθένεια είναι συχνά σοβαρή και η θνησιμότητα υψηλή.

(3)

Το γεγονός ότι η Listeria monocytogenes μπορεί να πολλαπλασιάζεται σε διάφορα τρόφιμα σε θερμοκρασίες 2 έως 4 °C καθιστά την εμφάνιση της Listeria monocytogenes στα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα με σχετικά μεγάλη διάρκεια διατήρησης ιδιαίτερα ανησυχητική.

(4)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (5), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ασφάλειας των τροφίμων όσον αφορά τη Listeria monocytogenes για τα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα, στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών υγιεινής και των προγραμμάτων ανάλυσης κινδύνου στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP).

(5)

Οι εκθέσεις ΕΑΑΤ-ΕΚΠΕΝ κατέδειξαν ότι τα υψηλότερα ποσοστά μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια για τη Listeria monocytogenes καταγράφηκαν στα έτοιμα για κατανάλωση τυριά και στα έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα αλιείας και προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία.

(6)

Η έκθεση του ανθρώπου στη Listeria monocytogenes γίνεται κυρίως μέσω των τροφίμων. Ως εκ τούτου, ο επιπολασμός και το επίπεδο επιμόλυνσης στα έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα αλιείας, τυριά και προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία πρέπει να εκτιμώνται με εναρμονισμένο και συγκρίσιμο τρόπο στο πλαίσιο ενός συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης σε επίπεδο λιανικής σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Η ανάπτυξη της Listeria monocytogenes σε ένα έτοιμο για κατανάλωση προϊόν επηρεάζεται σημαντικά από το pH, την ενεργότητα του νερού και τη θερμοκρασία αποθήκευσης του προϊόντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο για την εκτίμηση της ανάπτυξης της Listeria monocytogenes σε ένα έτοιμο για κατανάλωση προϊόν υπό διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας.

(8)

Όταν δεν υπάρχουν σχετικοί ορισμοί στη νομοθεσία της Ένωσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί του γενικού προτύπου Codex για τα τυριά (CODEX STAN 283-1978, τροποποίηση 2008) και του ομαδικού προτύπου Codex για τα τυριά που δεν έχουν υποστεί ωρίμαση, συμπεριλαμβανομένων των νωπών τυριών (CODEX STAN 221-2001, τροποποίηση 2008), που έχουν εκδοθεί από την επιτροπή του Codex Alimentarius, για να εξασφαλίζεται εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον ορισμό των έτοιμων για κατανάλωση τυριών.

(9)

Η οδηγία 2003/99/ΕΚ προβλέπει ότι μπορούν να καταρτίζονται συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης, ιδίως όταν εντοπίζονται ειδικές ανάγκες, για την εκτίμηση κινδύνων ή για τον καθορισμό τιμών αναφοράς σχετικά με τις ζωονόσους ή τους ζωονοσογόνους παράγοντες.

(10)

Τον Μάιο του 2009 η ειδική ομάδα της ΕΑΑΤ για την παρακολούθηση της συλλογής στοιχείων σχετικά με τις ζωονόσους εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για ένα συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης για τη Listeria monocytogenes σε ορισμένες κατηγορίες έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων στη λιανική στην ΕΕ (6).

(11)

Λόγω της σημασίας της συλλογής συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό της Listeria monocytogenes στα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα, πρέπει να χορηγηθεί από την Ένωση χρηματοδοτική συνεισφορά για την εφαρμογή σχετικού συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης.

(12)

Είναι σκόπιμο να επιστρέφονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για εργαστηριακές δοκιμές, έως ένα ανώτατο όριο. Όλες οι άλλες δαπάνες, όπως αυτές που σχετίζονται με τη δειγματοληψία, τα ταξίδια και τη διαχείριση δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης.

(13)

Πρέπει να χορηγηθεί χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ένωση, αν το συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης εφαρμόζεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

(14)

Για λόγους αποτελεσματικής διοικητικής λειτουργίας, όλες οι δαπάνες που υποβάλλονται για χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ένωση πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (7), η τιμή μετατροπής για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ πρέπει να είναι η τελευταία τιμή που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

(15)

Η παρούσα απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (δημοσιονομικός κανονισμός) (8), του άρθρου 90 των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και του άρθρου 15 των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης όσον αφορά τον επιπολασμό της Listeria monocytogenes σε ορισμένες κατηγορίες έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 2 σε επίπεδο λιανικής, και καθορίζονται οι κανόνες για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την Ένωση στα κράτη μέλη για την εφαρμογή του.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής και διάρκεια του συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης

1.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης για την αξιολόγηση του επιπολασμού της Listeria monocytogenes στις ακόλουθες κατηγορίες έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων, σε δείγματα που επιλέγονται τυχαία σε επίπεδο λιανικής:

α)

συσκευασμένα (όχι κατεψυγμένα) ψάρια ψυχρής και θερμής κάπνισης ή μαριναρισμένα ψάρια·

β)

μαλακά ή ημίσκληρα τυριά, μη συμπεριλαμβανομένων των νωπών τυριών·

γ)

συσκευασμένα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία.

2.   Η δειγματοληψία για το συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 θα διεξαχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.   «τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση»: τα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005·

2.   «διάρκεια διατήρησης»: η διάρκεια διατήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005·

3.   «παρτίδα»: η παρτίδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005·

4.   «λιανική»: η λιανική, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (9). Εντούτοις, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η λιανική καλύπτει μόνο τα καταστήματα, τα σουπερμάρκετ και άλλες παρόμοιες αγορές οι οποίες πωλούν απευθείας στον τελικό καταναλωτή· δεν περιλαμβάνει τους τερματικούς σταθμούς ή τα κέντρα διανομής, τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, την τροφοδοσία οργανισμών, τα κυλικεία εργοστασίων, τα εστιατόρια και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης, και τα πρατήρια χονδρικής.

5.   «μεταποίηση»: η μεταποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (10)·

6.   «προϊόντα με βάση το κρέας»: τα προϊόντα με βάση το κρέας, όπως ορίζονται στο σημείο 7.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (11)·

7.   «χώρα παραγωγής»: η χώρα που αναφέρεται στο σήμα αναγνώρισης, όπως προβλέπεται στο σημείο 6 του μέρους Β του τμήματος I του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

8.   «συσκευασμένα τρόφιμα»: τα τρόφιμα που είναι καλυμμένα σε όλη την επιφάνειά τους, έτσι ώστε να εμποδίζεται η άμεση επαφή του τροφίμου με το περιβάλλον, είτε με διαπερατό είτε με μη διαπερατό περιτύλιγμα·

9.   «τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα»: τα τρόφιμα που συσκευάστηκαν και σφραγίστηκαν ερμητικά μετά την αφαίρεση του αέρα από τη συσκευασία και την αντικατάστασή του από αυστηρά ελεγχόμενο αέριο μείγμα διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και/ή αζώτου·

10.   «τρόφιμα συσκευασμένα σε κενό»: τα τρόφιμα που συσκευάστηκαν και σφραγίστηκαν ερμητικά μετά την αφαίρεση του αέρα από τη συσκευασία·

11.   «καπνιστά ψάρια»: τα ψάρια που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κάπνισης·

12.   «μαριναρισμένα ψάρια»: τα ψάρια που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με αλάτι και ζάχαρη, χωρίς θερμική επεξεργασία·

13.   «ώριμα τυριά»: τα τυριά που δεν είναι έτοιμα για κατανάλωση αμέσως μετά την παρασκευή τους, αλλά πρέπει να διατηρηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και άλλες συνθήκες τέτοιες που να οδηγήσουν στις απαραίτητες βιοχημικές και φυσικές αλλαγές οι οποίες χαρακτηρίζουν τα εν λόγω τυριά·

14.   «μαλακά τυριά»: τα τυριά που έχουν ποσοστό υγρασίας, υπολογιζόμενο χωρίς λίπος, υψηλότερο από 67 %·

15.   «ημίσκληρα τυριά»: τα τυριά που έχουν υφή μόλις ελαφρώς σκληρότερη από εκείνη της κατηγορίας των μαλακών τυριών. Τα τυριά αυτά έχουν ποσοστό υγρασίας, υπολογιζόμενο χωρίς λίπος, που κυμαίνεται μεταξύ 62 και 67 %. Τα ημίσκληρα τυριά χαρακτηρίζονται από τη σφιχτή αλλά ελαστική υφή τους·

16.   «τυριά που έχουν ωριμάσει με ευρωτομύκητες»: τα τυριά των οποίων η ωρίμαση επιτυγχάνεται κυρίως με την ανάπτυξη χαρακτηριστικών ευρωτομυκήτων σε ολόκληρο το εσωτερικό και/ή στην επιφάνεια του τυριού·

17.   «τυριά που έχουν ωριμάσει με επίχρισμα»: τα τυριά στα οποία, κατά τη διάρκεια ή μετά την ωρίμασή τους, η κρούστα του τυριού υποβάλλεται σε επεξεργασία ή αποικίζεται με φυσικό τρόπο με επιθυμητές καλλιέργειες μικροοργανισμών, για παράδειγμα Penicillium candidum ή Brevibacterium linens. Το επίστρωμα ή επίχρισμα που προκύπτει αποτελεί μέρος της κρούστας·

18.   «τυριά που έχουν ωριμάσει σε άλμη»: τα τυριά που ωριμάζουν και αποθηκεύονται σε άλμη έως ότου πωληθούν ή συσκευαστούν·

19.   «νωπά τυριά»: τα πηγμένα τυριά που δεν υφίστανται καμία ωρίμαση, για παράδειγμα το cottage cheese, η μοτσαρέλα, η ρικότα και το κουάρκ. Τα νωπά τυριά δεν περιλαμβάνονται στο παρόν συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Άρθρο 4

Δειγματοληψία, αναλύσεις και καταχώριση των στοιχείων από τα κράτη μέλη

1.   Η δειγματοληψία πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή ή υπό την εποπτεία της.

2.   Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τη Listeria monocytogenes πραγματοποιούν τις αναλύσεις για τη Listeria monocytogenes, το pH και την ενεργότητα του νερού.

3.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει εργαστήρια διαφορετικά από τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς, τα οποία είναι διαπιστευμένα και πραγματοποιούν επίσημους ελέγχους της Listeria monocytogenes, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αναλύσεις για τη Listeria monocytogenes, το pH και την ενεργότητα του νερού.

4.   Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και η καταχώριση όλων των σχετικών στοιχείων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα I.

5.   Ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται ανά κατηγορία έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων σε κάθε κράτος μέλος παρατίθεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 5

Συλλογή, αξιολόγηση, υποβολή εκθέσεων και χρήση των στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης

1.   Το κράτος μέλος συλλέγει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και των αναλύσεων για τη Listeria monocytogenes, το pH και την ενεργότητα του νερού, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

Τα εν λόγω αποτελέσματα και η αξιολόγησή τους, μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία, περιλαμβάνονται σε τελική έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση του συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης, η οποία διαβιβάζεται στην Επιτροπή πριν από την 31η Μαΐου 2011.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 το μορφότυπο του λεξικού δεδομένων και τα έντυπα συλλογής στοιχείων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση της έκθεσης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 από τις αρμόδιες αρχές.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τις τελικές εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), η οποία τις εξετάζει, καταρτίζει προβλεπτικά μοντέλα για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια ασφάλειας των τροφίμων για τη Listeria monocytogenes και για τη μικροβιακή ανάπτυξη υπό διάφορες συνθήκες αποθήκευσης και εκδίδει περιληπτική έκθεση εντός έξι μηνών.

4.   Για κάθε άλλη χρήση των στοιχείων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη εκτός του συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης απαιτείται προηγούμενη συμφωνία των κρατών μελών.

5.   Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται σε μορφή η οποία εξασφαλίζει το απόρρητο των ατομικών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 6

Όροι για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την Ένωση

1.   Χορηγείται στα κράτη μέλη χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ένωση συνολικού ύψους 1 555 300 ευρώ από τη γραμμή 17 04 02 του προϋπολογισμού έναντι των δαπανών για τις αναλύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, έως το μέγιστο συνολικό ποσό για τη συγχρηματοδότηση που παρατίθεται στο παράρτημα III.

2.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ένωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καταβάλλεται στα κράτη μέλη υπό την προϋπόθεση ότι το συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης εφαρμόζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τον ανταγωνισμό και την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, και με βάση τη συμμόρφωση προς τους ακόλουθους όρους:

Η τελική έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση του συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή πριν από την 31η Μαΐου 2011· η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει:

i)

όλες τις πληροφορίες που παρατίθενται στο μέρος Δ του παραρτήματος Ι·

ii)

αποδεικτικά στοιχεία για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για τις αναλύσεις· τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

3.   Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της τελικής έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης μειώνεται κατά 25 % την 1η Ιουλίου 2011, 50 % την 1η Αυγούστου 2011 και 100 % την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Άρθρο 7

Ανώτατα επιστρεφόμενα ποσά

Τα ανώτατα ποσά της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης για τις δαπάνες που επιστρέφονται στα κράτη μέλη για κάθε ανάλυση δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα:

α)

60 ευρώ για κάθε ανάλυση για την ανίχνευση της Listeria monocytogenes·

β)

60 ευρώ για κάθε ανάλυση για την απαρίθμηση της Listeria monocytogenes·

γ)

15 ευρώ για κάθε ανάλυση για το pΗ·

δ)

20 ευρώ για κάθε ανάλυση για την ενεργότητα του νερού (aw).

Άρθρο 8

Τιμή μετατροπής για τις δαπάνες

Αν οι δαπάνες ενός κράτους μέλους είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τις μετατρέπει σε ευρώ βάσει της τελευταίας ισοτιμίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο το κράτος μέλος υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31.

(3)  The EFSA Journal (2007) 130.

(4)  The EFSA Journal (2009) 223.

(5)  ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1.

(6)  The EFSA Journal (2009) 300, σ. 1-66.

(7)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4)

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

1.   Τα προϊόντα που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας

Οι ακόλουθες κατηγορίες έτοιμων για κατανάλωση προϊόντων αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας σε επίπεδο λιανικής:

1.1.   Συσκευασμένα (όχι κατεψυγμένα) ψάρια ψυχρής και θερμής κάπνισης ή μαριναρισμένα ψάρια

Τα προϊόντα που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κενό ή συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

Τα ψάρια μπορεί να είναι κομμένα σε φέτες ή όχι. Η συσκευασία μπορεί να περιέχει ένα ολόκληρο ψάρι ή μισό ή τμήμα ψαριού. Το δέρμα του ψαριού μπορεί να υπάρχει ή να έχει αφαιρεθεί.

1.2.   Μαλακά ή ημίσκληρα τυριά, μη συμπεριλαμβανομένων των νωπών τυριών

Αυτή κατηγορία περιλαμβάνει τα τυριά που παρασκευάζονται από νωπό, θερμισμένο ή παστεριωμένο γάλα οιουδήποτε είδους ζώων. Μπορεί να είναι ώριμα τυριά, τυριά που έχουν ωριμάσει με επίχρισμα, τυριά που έχουν ωριμάσει με ευρωτομύκητες ή τυριά που έχουν ωριμάσει σε άλμη.

Τα τυριά μπορεί να είναι συσκευασμένα, συμπεριλαμβανομένου του περιτυλίγματος από μουσελίνα, ή μπορεί να είναι μη συσκευασμένα στη λιανική αλλά συσκευασμένα στο σημείο πώλησης για τον καταναλωτή.

1.3.   Συσκευασμένα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία

1.3.1.

Τα προϊόντα που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία πρέπει να έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία και κατόπιν να έχουν υποβληθεί σε κατεργασία και να έχουν συσκευαστεί σε κενό ή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

1.3.2.

Τα προϊόντα που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία καλύπτουν τόσο τα εκτεθειμένα προϊόντα με βάση το κρέας όσο και τα προϊόντα με βάση το κρέας με διαπερατή μεμβράνη που έχουν κοπεί σε φέτες ή έχουν υποβληθεί σε άλλη κατεργασία μεταξύ της θερμικής επεξεργασίας και της συσκευασίας. Τα προϊόντα μπορεί να έχουν καπνιστεί μετά τη θερμική επεξεργασία.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ειδικότερα:

α)

τα κρύα, μαγειρεμένα προϊόντα με βάση το κρέας: προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία κανονικά έχουν παρασκευασθεί σε ολόκληρα ανατομικά ή αναμορφωμένα τεμάχια ή μεγάλα τμήματά τους (όπως: βραστό ζαμπόν σε φέτες και μαγειρεμένο φιλέτο κοτόπουλου)·

β)

τα λουκάνικα·

γ)

τα πατέ.

1.3.3.

Αυτή η κατηγορία δεν περιλαμβάνει:

α)

τα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν αποξηρανθεί κατόπιν θερμικής επεξεργασίας, όπως οι λωρίδες αποξηραμένου κρέατος·

β)

τα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία σε μη διαπερατή συσκευασία, τα οποία δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω κατεργασία·

γ)

τα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποστεί ζύμωση, συμπεριλαμβανομένων των λουκάνικων που έχουν υποστεί ζύμωση.

2.   Σχεδιασμός της δειγματοληψίας

Για το συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης χρησιμοποιείται ένα σχήμα αναλογικής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, βάσει του οποίου τα δείγματα προσδιορίζονται για κάθε κράτος μέλος κατ’ αναλογία προς το μέγεθος του ανθρώπινου πληθυσμού του.

2.1.   Σχέδιο δειγματοληψίας

2.1.1.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει ένα σχέδιο δειγματοληψίας, βάσει ενός πολυεπίπεδου σχεδιασμού ομάδων:

α)

το πρώτο επίπεδο απαρτίζεται από τις κύριες πόλεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας·

β)

το δεύτερο επίπεδο απαρτίζεται από τα σημεία λιανικής πώλησης που θα αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας·

γ)

το τρίτο επίπεδο απαρτίζεται από τα διάφορα προϊόντα στις τρεις κατηγορίες έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων που θα αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας.

2.1.2.

Το σχέδιο δειγματοληψίας πρέπει να καταρτιστεί από την αρμόδια αρχή και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τις πόλεις που περιλαμβάνονται στο συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης·

β)

τα είδη των καλυπτόμενων σημείων λιανικής πώλησης και το ποσοστό των δειγμάτων που λαμβάνονται από κάθε κατηγορία·

γ)

το χρονοδιάγραμμα της δειγματοληψίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

2.1.3.

Όταν υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά εμπορικά στοιχεία, το σχέδιο δειγματοληψίας πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

α)

τα είδη προϊόντων που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων·

β)

τον αριθμό δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται από κάθε είδος προϊόντος που αναφέρεται στο στοιχείο α).

2.1.4.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται κατωτέρω και με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα εμπορικά στοιχεία. Τα εν λόγω εμπορικά στοιχεία ή η βοήθεια σχετικά με το πώς να ληφθούν οι πληροφορίες μπορεί συχνά να είναι διαθέσιμα από μια εθνική εμπορική ένωση. Αν δεν υπάρχουν εμπορικά στοιχεία, χρησιμοποιείται η καλύτερη εκτίμηση των μεριδίων της αγοράς για την ενημέρωση του σχεδίου δειγματοληψίας σε κεντρικό επίπεδο. Αν δεν υπάρχουν οιεσδήποτε αξιόπιστες εμπορικές πληροφορίες, μπορεί να υποχρεωθούν οι αρμόδιες αρχές να αναθέσουν την επιλογή του είδους προϊόντος στο δείγμα για μια κατηγορία στο δειγματολήπτη του τομέα.

2.2.   Επιλογή των κατηγοριών των σημείων λιανικής πώλησης-στόχων

Οι αρμόδιες αρχές επιλέγουν τα σημεία λιανικής πώλησης από τα οποία πρέπει να ληφθούν δείγματα. Χαρακτηριστικά είδη σημείων λιανικής πώλησης που περιλαμβάνονται στη δειγματοληψία είναι: σουπερμάρκετ, μικρά καταστήματα, εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων (ντελικατέσεν) και υπαίθριες αγορές (όπως οι λαϊκές αγορές).

Αν η μεγαλύτερη κατηγορία σημείων πώλησης (για παράδειγμα: τα σουπερμάρκετ) προμηθεύουν τουλάχιστον το 80 % της αγοράς μιας κατηγορίας έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων, χρειάζεται να ληφθούν δείγματα μόνο από αυτά τα σημεία πώλησης. Αν δεν συμβαίνει αυτό, προστίθεται η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία σημείων πώλησης, έως ότου καλυφθεί τουλάχιστον το 80 % της αγοράς.

Όταν η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με σχέδιο δειγματοληψίας, ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται για κάθε κατηγορία έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων από κάθε είδος σημείων λιανικής πώλησης είναι ανάλογος προς το μερίδιο αγοράς του συγκεκριμένου είδους στο σύνολο των ειδών των σημείων πώλησης-στόχων.

2.3.   Επιλογή των πόλεων που αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε μεγάλες πόλεις. Τουλάχιστον δύο μεγάλες πόλεις σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας.

Οι πόλεις στις οποίες πραγματοποιείται η δειγματοληψία πρέπει, όλες μαζί, να καλύπτουν τουλάχιστον το 30 % του ανθρώπινου πληθυσμού του κράτους μέλους. Εντούτοις, αν οι οκτώ μεγαλύτερες πόλεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο, η κάλυψη του ανθρώπινου πληθυσμού μπορεί να είναι μικρότερη από 30 %.

2.4.   Επιλογή του χρονοδιαγράμματος δειγματοληψίας

Το επίπεδο επιμόλυνσης των έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων με Listeria monocytogenes μπορεί να ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους. Για να εξασφαλιστούν ακριβή αποτελέσματα του συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης, η διάρκειά του διαιρείται σε 12 περιόδους ενός μηνός, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να λαμβάνονται ίσοι αριθμοί δειγμάτων.

2.5.   Επιλογή των έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων εντός των τριών κύριων κατηγοριών που αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας

Τα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα εντός των τριών κύριων κατηγοριών που αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας επιλέγονται με βάση τα εμπορικά στοιχεία και αναφέρονται λεπτομερώς στο σχέδιο δειγματοληψίας.

Εντούτοις, η ποικιλομορφία των προϊόντων σε μια κατηγορία μπορεί να μην επιτρέπει την εκτίμηση του μεριδίου αγοράς με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να επιλέξουν να ζητήσουν από τους δειγματολήπτες να επιλέξουν τυριά για δειγματοληψία με βάση μια εκτιμώμενη συμβολή στο μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας. Μια τέτοια δειγματοληψία μπορεί να ενημερωθεί με λεπτομέρειες του κύκλου εργασιών που παρέχονται από την τοπική διαχείριση λιανικής ή, γενικότερα, με το τι επικρατεί στην αγορά, π.χ. τι εκτίθεται προς πώληση στο σημείο λιανικής πώλησης. Με μια τέτοια προσέγγιση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρέχουν κάποια καθοδήγηση όσον αφορά το κατά προσέγγιση μερίδιο αγοράς των κύριων ειδών τροφίμων εντός των κατηγοριών, έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα ένα αντιπροσωπευτικό της αγοράς δείγμα, π.χ. τα τυριά από νωπό/παστεριωμένο γάλα.

ΜΕΡΟΣ Β

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

1.   Είδος και λεπτομέρειες δείγματος

Τα δείγματα λαμβάνονται τυχαία μεταξύ των προϊόντων που είναι εκτεθειμένα προς πώληση και πρέπει να ζυγίζουν τουλάχιστον 100 γραμμάρια το καθένα. Είναι δυνατόν να ληφθούν περισσότερα του ενός δείγματα από καθεμία από τις τρεις κατηγορίες έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης στο σημείο λιανικής πώλησης. Εντούτοις, δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας στην ίδια επίσκεψη περισσότερες από πέντε παρτίδες από κάθε κατηγορία.

Μόνο τα συσκευασμένα και ανέπαφα (σφραγισμένα) προϊόντα που έχουν συσκευαστεί από τον παρασκευαστή συλλέγονται για δειγματοληψία. Εντούτοις, στην περίπτωση των τυριών, μπορούν επίσης να συλλεγούν για δειγματοληψία προϊόντα που συσκευάστηκαν στο σημείο λιανικής πώλησης.

Τα προϊόντα που συλλέγονται για δειγματοληψία πρέπει να φέρουν επισήμανση (ετικέτα), έτσι ώστε να μπορούν να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα. Οι πληροφορίες στην επισήμανση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

λεπτομέρειες όσον αφορά τη χώρα παραγωγής·

β)

αριθμός παρτίδας·

γ)

ημερομηνία λήξης της διάρκειας διατήρησης·

δ)

οδηγίες σχετικά με τις συνθήκες και τη θερμοκρασία διατήρησης, αν υπάρχουν·

ε)

άλλες πληροφορίες που συνήθως αναγράφονται στην επισήμανση των συσκευασμένων έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων.

Αν δεν υπάρχουν στην επισήμανση όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία α) έως δ), ο δειγματολήπτης ζητά από τον ιδιοκτήτη ή το διευθυντή του σημείου λιανικής πώλησης τις πληροφορίες που λείπουν σχετικά με το προϊόν και τις λεπτομέρειες επισήμανσης και/ή προσφεύγει στη συσκευασία χονδρικής για τις εν λόγω πληροφορίες.

Αν η επισήμανση στο έτοιμο για κατανάλωση τρόφιμο δεν είναι σαφής ή έχει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο φθαρεί, το προϊόν δεν συλλέγεται για δειγματοληψία. Από κάθε παρτίδα καπνιστών ή μαριναρισμένων ψαριών που αποτελεί αντικείμενο δειγματοληψίας συλλέγονται δύο δείγματα. Πρέπει να εξετάζονται οι πληροφορίες επισήμανσης, όπως οι αριθμοί παρτίδων και η ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να πωλείται το προϊόν, για να εξασφαλίζεται ότι τα δύο δείγματα είναι από την ίδια παρτίδα. Ένα από τα εν λόγω δύο δείγματα πρέπει να αναλύεται την ημέρα λήψης του δείγματος στο εργαστήριο και το άλλο στο τέλος της διάρκειας διατήρησης.

Για τα μαλακά και τα ημίσκληρα τυριά καθώς και τα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, λαμβάνεται μόνο ένα δείγμα από μια παρτίδα, το οποίο πρέπει να αναλύεται στο τέλος της διάρκειας διατήρησης.

Τα δείγματα πρέπει να τοποθετούνται σε ιδιαίτερο σάκο δειγματοληψίας και να αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο για ανάλυση.

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σε όλα τα στάδια, για να εξασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης δεν επιμολύνεται με Listeria monocytogenes.

2.   Πληροφορίες σχετικά με το δείγμα

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το δείγμα καταγράφονται σε έντυπο δειγματοληψίας, το υπόδειγμα του οποίου καταρτίζεται από την αρμόδια αρχή. Το έντυπο δειγματοληψίας συνοδεύει το δείγμα ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση δειγμάτων τυριών που συσκευάστηκαν στο σημείο λιανικής πώλησης, ενδέχεται να χρειαστεί να ζητηθούν οι πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν και οι λεπτομέρειες επισήμανσης και/ή να αναζητηθούν οι εν λόγω πληροφορίες στη συσκευασία χονδρικής.

Όταν συλλέγονται τα δείγματα, μετράται η επιφανειακή θερμοκρασία των συσκευασμένων δειγμάτων και καταγράφεται στο έντυπο δειγματοληψίας.

Κάθε δείγμα και το έντυπό του επισημαίνονται με έναν μοναδικό αριθμό, ο οποίος χρησιμοποιείται από τη δειγματοληψία έως τη δοκιμή. Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί γι’ αυτό τον σκοπό ένα σύστημα μοναδικής αρίθμησης.

3.   Μεταφορά των δειγμάτων

Τα δείγματα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια υπό ψύξη και πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 8 °C και προστατευμένα από τυχόν εξωτερική επιμόλυνση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Όλα τα δείγματα έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων πρέπει να φθάνουν στο εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη στιγμή της δειγματοληψίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος μεταφοράς μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Εντούτοις, ο χρόνος μεταφοράς δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες και, σε καμία περίπτωση, δεν γίνεται αφορμή ώστε να πραγματοποιηθεί η δοκιμή μετά την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να πωληθεί το προϊόν που συλλέγεται για δειγματοληψία.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

1.   Παραλαβή δειγμάτων

1.1.   Γενικοί κανόνες

Με την παραλαβή των δειγμάτων, τα εργαστήρια ελέγχουν τις πληροφορίες που καταγράφηκαν από το δειγματολήπτη και συμπληρώνουν τα σχετικά τμήματα του εντύπου δειγματοληψίας. Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται εξετάζονται για να εξασφαλιστεί ότι η συσκευασία μεταφοράς είναι άθικτη πριν από την αποθήκευση. Τα δείγματα που λαμβάνονται σε θερμοκρασία υψηλότερη από 8 °C απορρίπτονται, εκτός αν η θερμοκρασία στη λιανική ήταν υψηλότερη από 8 °C.

Με την επιφύλαξη του σημείου 1.2, όλα τα δείγματα διατηρούνται υπό ψύξη έως το τέλος της διάρκειας διατήρησής τους.

Στις περιπτώσεις που τα δείγματα πρέπει να αποθηκεύονται έως το τέλος της διάρκειας διατήρησής τους, διατηρούνται υπό ψύξη:

α)

στη θερμοκρασία αποθήκευσης που αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Αν στην επισήμανση αναγράφονται εν προκειμένω ανώτατο και κατώτατο όριο θερμοκρασίας, το δείγμα πρέπει να αποθηκεύεται στο ανώτατο όριο θερμοκρασίας·

β)

αν δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας συγκεκριμένη θερμοκρασία αποθήκευσης, το δείγμα πρέπει να διατηρείται:

i)

στις μέγιστες θερμοκρασίες ψύξης που ορίζονται από τη νομοθεσία ή τις οδηγίες που ισχύουν στο κράτος μέλος στο οποίο έχει συλλεγεί το δείγμα, με ανοχή ± 2 °C,

ii)

στους 8 °C (± 2 °C), όταν δεν υπάρχουν τέτοια νομοθεσία ή οδηγίες.

Αν η διάρκεια διατήρησης του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο δειγματοληψίας λήγει κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακου ή αργίας, το δείγμα πρέπει να αναλύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη λήξη της διάρκειας διατήρησης.

1.2.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τα καπνιστά και τα μαριναρισμένα ψάρια

Ένα από τα δύο δείγματα αναλύεται εντός 24 ωρών από τη στιγμή άφιξης στο εργαστήριο. Αν το εν λόγω δείγμα δεν αναλυθεί αμέσως κατά την άφιξή του, πρέπει να διατηρηθεί υπό ψύξη στους 3 °C (± 2 °C) στο εργαστήριο πριν από την ανάλυση.

Το δεύτερο δείγμα διατηρείται υπό ψύξη έως το τέλος της διάρκειας διατήρησής του.

2.   Προετοιμασία του δείγματος και παρασκευή του αρχικού εναιωρήματος

Η διασταυρούμενη επιμόλυνση μεταξύ των δειγμάτων και από τον περιβάλλοντα χώρο αποφεύγεται σε όλα τα στάδια. Τα δείγματα απορρίπτονται μόλις ξεκινήσουν οι εργαστηριακές αναλύσεις. Αν η ανάλυση σταματήσει, π.χ. λόγω απαράδεκτων αποκλίσεων στη διαδικασία ανάλυσης, πρέπει να ληφθούν νέα δείγματα.

Στην πρώτη αραίωση λαμβάνεται είτε ολόκληρο το προϊόν είτε μια αντιπροσωπευτική ποσότητα δοκιμής 100 έως 150 g. Τα δείγματα τροφίμων επιλέγονται ώστε να περιλαμβάνουν επιφάνειες που αντικατοπτρίζουν την αναλογία που θα καταναλωνόταν (όπως: 20 % επιδερμίδα/επιφάνεια και 80 % εσωτερικό). Όταν ένα συσκευασμένο προϊόν είναι κομμένο σε φέτες, το αντίστοιχο δείγμα λαμβάνεται από περισσότερες από μία φέτες του προϊόντος. Η ποσότητα δοκιμής κόβεται σε μικρά τεμάχια και τοποθετείται σε σάκο Stomacher, χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο εργαλείο και ασηπτική τεχνική. Από αυτό το μείγμα, ποσότητα δοκιμής 10 g λαμβάνεται για την απαρίθμηση και ποσότητα δοκιμής 25 g λαμβάνεται για την ανίχνευση.

Στον όγκο της ποσότητας δοκιμής (10 g) προστίθενται 9 όγκοι (90 ml) αραιωτικού και κατόπιν το μείγμα ομογενοποιείται χρησιμοποιώντας ομογενοποιητή Stomacher ή Pulsifier για 1 έως 2 λεπτά.

Το θρεπτικό υλικό Βuffered Peptone Water, όπως περιγράφεται στο EN ISO 11290-2 «Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών — Οριζόντια μέθοδος για την ανίχνευση και την απαρίθμηση της Listeria monocytogenes — Μέρος 2: Μέθοδος απαρίθμησης», μπορεί να χρησιμοποιείται ως αραιωτικό γενικής χρήσης.

Για τη διάλυση του τυριού πρέπει να χρησιμοποιείται διάλυμα κιτρικού νατρίου, όπως περιγράφεται στο EN ISO 6887-5 «Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών — Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής, αρχικού εναιωρήματος και δεκαδικών αραιώσεων για μικροβιολογική εξέταση — Μέρος 5: Ειδικοί κανόνες για την προετοιμασία γάλακτος και προϊόντων γάλακτος».

Οι αναλύσεις για την ανίχνευση και την απαρίθμηση της Listeria monocytogenes πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α)

για τα δείγματα καπνιστών και μαριναρισμένων ψαριών, πρέπει να πραγματοποιούνται δύο σύνολα αναλύσεων:

i)

αμέσως μετά τη συλλογή των δειγμάτων σε επίπεδο λιανικής και

ii)

στο τέλος της διάρκειας διατήρησης·

β)

για τα δείγματα μαλακών και ημίσκληρων τυριών και τα δείγματα προϊόντων με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, οι αναλύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στο τέλος της διάρκειας διατήρησης.

2.1.   Ανίχνευση της Listeria monocytogenes

Η ανίχνευση της Listeria monocytogenes πραγματοποιείται σύμφωνα με την τροποποιημένη έκδοση του προτύπου EN ISO 11290-1:1996 «Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών — Οριζόντια μέθοδος για την ανίχνευση και απαρίθμηση της Listeria monocytogenes — Μέρος 1: Μέθοδος ανίχνευσης».

2.2.   Καταμέτρηση της Listeria monocytogenes

Η απαρίθμηση της Listeria monocytogenes πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11290-2:1998 «Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών — Οριζόντια μέθοδος για την ανίχνευση και την απαρίθμηση της Listeria monocytogenes — Μέρος 2: Μέθοδος απαρίθμησης» και την τροποποίησή του EN ISO 11290-2:1998/Τροποποίηση 1:2004 «Τροποποίηση του μέσου απαρίθμησης».

Αν διαπιστωθεί ότι το δείγμα έχει επιμολυνθεί, θεωρείται ότι η πλειονότητα των προϊόντων έχει χαμηλά επίπεδα επιμόλυνσης με Listeria monocytogenes. Για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση χαμηλών αριθμών στα δείγματα (μεταξύ 10 και 100 cfu/g), 1 ml της πρώτης αραίωσης υποβάλλεται σε δοκιμή εις διπλούν, όπως προβλέπεται στο πρότυπο EN ISO 11290-2:1998/Τροποποίηση 1:2004:

α)

με επίστρωση στην επιφάνεια τριών τρυβλίων διαμέτρου 90 mm, ή

β)

με επίστρωση στην επιφάνεια ενός τρυβλίου διαμέτρου 140 mm.

Λόγω της πιθανότητας ύπαρξης υψηλότερων επιπέδων επιμόλυνσης με Listeria monocytogenes, πρέπει να γίνει επίστρωση 0,1 ml της πρώτης αραίωσης στην επιφάνεια ενός τρυβλίου, ώστε να καταστεί δυνατή η απαρίθμηση έως 1,5 × 104 cfu/g. Η επίστρωση αυτή εκτελείται άπαξ, όπως προβλέπεται στο πρότυπο ISO 7218:2007 «Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών — Γενικές απαιτήσεις και οδηγός μικροβιολογικών εξετάσεων».

3.   Αναλύσεις για το pH και την ενεργότητα του νερού (aw) στα καπνιστά και τα μαριναρισμένα ψάρια

3.1.   Προσδιορισμός του pH

Ο προσδιορισμός του pH του δείγματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 2917:1999 «Κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας — Μέτρηση του pH — Μέθοδος αναφοράς».

Η ανάλυση πρέπει να πραγματοποιείται στο δείγμα που υποβάλλεται σε δοκιμή κατά την άφιξη στο εργαστήριο. Για τη μέτρηση του pH του δείγματος συνιστάται η μη καταστρεπτική τεχνική που προβλέπεται στη μέθοδο ISO.

Το αποτέλεσμα πρέπει να στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα pH με προσέγγιση 0,05.

3.2.   Προσδιορισμός της ενεργότητας του νερού (aw)

Ο προσδιορισμός της ενεργότητας του νερού (aw) του δείγματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 21807:2004 «Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών — Προσδιορισμός της ενεργότητας του νερού».

Η ανάλυση πρέπει να πραγματοποιείται στο δείγμα που υποβάλλεται σε δοκιμή κατά την άφιξη στο εργαστήριο. Η μέθοδος πρέπει να μπορεί να εκτελείται στο διάστημα τιμών από 0,999 έως 0,9000 και το όριο επαναληψιμότητας να αντιστοιχεί σε τυπική απόκλιση 0,002.

Η προσδιοριζόμενη τιμή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο σημαντικά ψηφία.

4.   Αποθήκευση των απομονωθέντων στελεχών

Ένα επιβεβαιωμένο στέλεχος της Listeria monocytogenes ανά θετικό δείγμα αποθηκεύεται για τυχόν περαιτέρω λυσιτυπία. Αν αναπτυχθούν στελέχη της Listeria monocytogenes τόσο από τη μέθοδο ανίχνευσης όσο και από τη μέθοδο απαρίθμησης, αποθηκεύονται μόνο τα απομονωθέντα στελέχη από τη μέθοδο απαρίθμησης.

Τα απομονωθέντα στελέχη αποθηκεύονται από τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων συλλογής καλλιεργειών, εφόσον εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των στελεχών επί τουλάχιστον δύο έτη για τη λυσιτυπία.

ΜΕΡΟΣ Δ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

1.   Γενικές διατάξεις

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη, στον βαθμό που είναι διαθέσιμες ή προσβάσιμες, συνίσταται σε δύο γενικές κατηγορίες:

α)

επισκόπηση του συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης και των αποτελεσμάτων· η επισκόπηση πρέπει να είναι υπό μορφή κειμένου·

β)

επιμέρους λεπτομερή στοιχεία για κάθε δείγμα που υποβάλλεται σε δοκιμή ως μέρος του σχεδίου δειγματοληψίας· οι πληροφορίες αυτές πρέπει να υποβάλλονται υπό μορφή ανεπεξέργαστων στοιχείων, με χρήση του «λεξικού δεδομένων» και των εντύπων συλλογής στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

2.   Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επισκόπηση του συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης και των αποτελεσμάτων

α)

ονομασία του κράτους μέλους·

β)

ημερομηνία έναρξης και περάτωσης της δειγματοληψίας και της ανάλυσης·

γ)

αριθμός δειγμάτων έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων που συλλέχθηκαν από σημεία λιανικής πώλησης και αναλύθηκαν:

i)

μαλακά και ημίσκληρα τυριά·

ii)

συσκευασμένα καπνιστά και μαριναρισμένα ψάρια·

iii)

συσκευασμένα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία·

δ)

συνολικά αποτελέσματα:

επιπολασμός και αναλογία δειγμάτων που υπερβαίνουν το όριο των 100 cfu/g Listeria monocytogenes στα μαλακά και ημίσκληρα τυριά, τα καπνιστά και μαριναρισμένα ψάρια καθώς και τα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, τα οποία καλύπτονται από το συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης·

ε)

περιγραφή των αγορών σχετικά με τα μαλακά και ημίσκληρα τυριά, τα καπνιστά και μαριναρισμένα ψάρια καθώς και τα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία στο κράτος μέλος:

i)

συνολικό απόλυτο μέγεθος της αγοράς (αν είναι διαθέσιμο)·

ii)

μερίδιο της αγοράς διαφόρων ειδών σημείων λιανικής πώλησης όπως: σουπερμάρκετ, μικρά καταστήματα, ειδικά ντελικατέσεν, υπαίθριες αγορές (αν είναι διαθέσιμο)·

iii)

μερίδιο της αγοράς εισαγόμενης (εμπόριο εντός της Ένωσης και εισαγωγές από τρίτες χώρες) και εγχώριας παραγωγής (αν είναι διαθέσιμο)·

iv)

μερίδιο της αγοράς διαφόρων ειδών προϊόντων (αν είναι διαθέσιμο)·

στ)

σημεία λιανικής πώλησης που αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας:

είδος καλυπτόμενων κατηγοριών σημείων πώλησης: π.χ. σουπερμάρκετ, μικρά καταστήματα κ.λπ.·

ζ)

γεωγραφική κατανομή της δειγματοληψίας — καλυπτόμενες πόλεις (% του καλυπτόμενου ανθρώπινου πληθυσμού)·

η)

περιγραφή της διαδικασίας τυχαιοποίησης για τη δειγματοληψία της λιανικής:

μηνιαία τυχαιοποίηση·

θ)

παρατήρηση σχετικά με τη συνολική αντιπροσωπευτικότητα του προγράμματος δειγματοληψίας·

ι)

προετοιμασία του δείγματος δοκιμής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του pΗ·

ια)

αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ενεργότητας του νερού (aw).

3.   Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα επιμέρους λεπτομερή στοιχεία για κάθε δείγμα

α)

Τύπος δείγματος:

i)

συσκευασμένα μαλακά και ημίσκληρα τυριά·

ii)

συσκευασμένα καπνιστά και μαριναρισμένα ψάρια·

iii)

συσκευασμένα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία·

β)

υποτύπος δείγματος:

i)

τυριά που παρασκευάζονται από νωπό/θερμισμένο/παστεριωμένο γάλα,

ii)

τυριά που παρασκευάζονται από αγελαδινό/αίγειο/πρόβειο/βουβαλίσιο/ανάμεικτο γάλα·

iii)

τυριά που έχουν ωριμάσει με επίχρισμα, τυριά που έχουν ωριμάσει με ευρωτομύκητες, τυριά που έχουν ωριμάσει σε άλμη ή άλλα ώριμα τυριά·

iv)

προϊόντα κομμένα σε φέτες και προϊόντα που δεν είναι κομμένα σε φέτες·

v)

Ψάρια ψυχρής ή θερμής κάπνισης ή μαριναρισμένα ψάρια·

vi)

είδος των ψαριών·

γ)

συντηρητικά που χρησιμοποιούνται στα καπνιστά ή μαριναρισμένα ψάρια (όπως αναγράφονται στην επισήμανση)·

δ)

η κρούστα του τυριού περιλαμβάνεται στις αναλύσεις του δείγματος; (ναι/όχι· αν ναι, τότε επίσης και η αναλογία, αν είναι διαθέσιμη)·

ε)

κωδικός του εργαστηρίου που πραγματοποίησε την αρχική ανάλυση·

στ)

ημερομηνία συλλογής του δείγματος·

ζ)

χρησιμοποίηση κατά ημερομηνία του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο δειγματοληψίας·

η)

ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας (αν είναι διαθέσιμη)·

θ)

επιφανειακή θερμοκρασία του δείγματος στο σημείο λιανικής πώλησης·

ι)

θερμοκρασία αποθήκευσης στο εργαστήριο έως το τέλος της διάρκειας διατήρησης·

ια)

ανάλυση αμέσως μετά τη δειγματοληψία (μόνο για τα καπνιστά και τα μαριναρισμένα ψάρια)/τέλος της διάρκειας διατήρησης·

ιβ)

ημερομηνία έναρξης της ανάλυσης στο εργαστήριο·

ιγ)

ανίχνευση της Listeria monocytogenes:

ποιοτικά αποτελέσματα (απουσία/παρουσία σε 25 g)·

ιδ)

ποσοτικοποίηση της Listeria monocytogenes:

ποσοτικά αποτελέσματα (cfu/g)·

ιε)

pH (μόνο για τα καπνιστά και τα μαριναρισμένα ψάρια)·

ιστ)

ενεργότητα του νερού (aw) (μόνο για τα καπνιστά και τα μαριναρισμένα ψάρια)·

ιζ)

κωδικός της πόλης·

ιη)

κωδικός του σημείου πώλησης·

ιθ)

είδος του λιανοπωλητή:

i)

σουπερμάρκετ·

ii)

μικρό κατάστημα/ανεξάρτητος λιανοπωλητής·

iii)

ειδικό ντελικατέσεν·

iv)

υπαίθρια αγορά/λαϊκή αγορά·

κ)

χώρα παραγωγής:

όπως έχει πιστοποιηθεί, με αναφορά στο αναγνωριστικό σήμα της συσκευασίας ή των εμπορικών εγγράφων·

κα)

προσυσκευασμένο:

i)

συσκευασμένο σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα·

ii)

συσκευασμένα σε κενό·

iii)

συσκευασμένο σε επίπεδο λιανικής (μόνο για τα τυριά)·

κβ)

οργανοληπτική ποιότητα του δείγματος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθμός δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται ανά κατηγορία έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων στα κράτη μέλη

(αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5)

Κράτος μέλος

Πληθυσμός την 1.1.2008

(στοιχεία της EUROSTAT)

Μέγεθος εναρμονισμένου στρωματοποιημένου δείγματος

N

(εκατομμύρια)

%

Κατά κατηγορία τροφίμου και στάδιο ανάλυσης (1)

Συνολικό μέγεθος δείγματος

Βέλγιο — BE

10,7

2,1

60

240

Βουλγαρία — BG

7,6

1,5

60

240

Τσεχική Δημοκρατία — CZ

10,4

2,1

60

240

Δανία — DK

5,576

1,1

60

240

Γερμανία — DE

82,2

16,5

400

1 600

Εσθονία — EE

1,3

0,3

30

120

Ιρλανδία — IE

4,4

0,9

30

120

Ελλάδα — EL

11,2

2,3

60

240

Ισπανία — ES

45,3

9,1

200

800

Γαλλία — FR

63,8

12,8

400

1 600

Ιταλία — IT

59,6

12,0

400

1 600

Κύπρος — CY

0,8

0,2

30

120

Λετονία — LV

2,3

0,5

30

120

Λιθουανία — LT

3,4

0,7

30

120

Λουξεμβούργο — LU

0,5

0,1

30

120

Ουγγαρία — HU

10,0

2,0

60

240

Μάλτα — MT

0,4

0,1

30

120

Κάτω Χώρες — NL

16,4

3,3

60

240

Αυστρία — AT

8,3

1,7

60

240

Πολωνία — PL

38,1

7,7

200

800

Πορτογαλία — PT

10,6

2,1

60

240

Ρουμανία — RO

21,5

4,3

60

240

Σλοβενία — SI

2,0

0,4

30

120

Σλοβακία — SK

5,4

1,1

60

240

Φινλανδία — FI

5,3

1,1

60

240

Σουηδία — SE

9,2

1,8

60

240

Ηνωμένο Βασίλειο — UK

61,2

12,3

400

1 600

Σύνολο ΕΕ

497,5

100,0

3 020

12 080


(1)  Για τα καπνιστά και τα μαριναρισμένα ψάρια: συλλέγονται δύο δείγματα από κάθε παρτίδα. Ένα από αυτά τα δείγματα αναλύεται την ημέρα της λήψης στο εργαστήριο και το άλλο αναλύεται στο τέλος της διάρκειας διατήρησης (βλ. σημείο 1.2 του μέρους Γ του παραρτήματος I).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης προς τα κράτη μέλη

(σε EUR)

Κράτος μέλος

Μέγιστο συνολικό ποσό για τη συγχρηματοδότηση των ακόλουθων αναλύσεων

Ανίχνευση της Listeria monocytogenes

Καταμέτρηση της Listeria monocytogenes

pH

Ενεργότητα του νερού

Σύνολο

Βέλγιο — BE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Βουλγαρία — BG

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Τσεχική Δημοκρατία — CZ

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Δανία — DK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Γερμανία — DE

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Εσθονία — EE

7 200

7 200

450

600

15 450

Ιρλανδία — IE

7 200

7 200

450

600

15 450

Ελλάδα — EL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Ισπανία — ES

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Γαλλία — FR

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Ιταλία — IT

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Κύπρος — CY

7 200

7 200

450

600

15 450

Λετονία — LV

7 200

7 200

450

600

15 450

Λιθουανία — LT

7 200

7 200

450

600

15 450

Λουξεμβούργο — LU

7 200

7 200

450

600

15 450

Ουγγαρία — HU

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Μάλτα — MT

7 200

7 200

450

600

15 450

Κάτω Χώρες — NL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Αυστρία — AT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Πολωνία — PL

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Πορτογαλία — PT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Ρουμανία — RO

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Σλοβενία — SI

7 200

7 200

450

600

15 450

Σλοβακία — SK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Φινλανδία — FI

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Σουηδία — SE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Ηνωμένο Βασίλειο — UK

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Σύνολο ΕΕ

724 800

724 800

45 300

60 400

1 555 300


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Επικυρωμένη οικονομική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος παρακολούθησης της Listeria monocytogenes σε επιλεγμένες κατηγορίες έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων

Περίοδος στην οποία αναφέρεται η έκθεση: … έως …

Δήλωση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για το συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και οι οποίες είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης:

Αριθμός αναφοράς της απόφασης της Επιτροπής με την οποία παρέχεται χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ένωση: …

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε σχέση με

Αριθμός δοκιμών

Συνολικές δαπάνες για αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

(σε εθνικό νόμισμα)

Αναλύσεις για την ανίχνευση της Listeria monocytogenes

 

 

Αναλύσεις για την απαρίθμηση της Listeria monocytogenes

 

 

Αναλύσεις για τον προσδιορισμό του pH

 

 

Αναλύσεις για την ενεργότητα του νερού (aw)

 

 

Δήλωση του δικαιούχου

Βεβαιώνω ότι

οι ανωτέρω δαπάνες είναι πραγματικές και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων που προβλέπονται στην απόφαση 2010/75/ΕΕ και ήταν απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων,

όλα τα παραστατικά των δαπανών είναι διαθέσιμα για έλεγχο,

δεν ζητήθηκε άλλη συνεισφορά από την Ένωση για το συγκεκριμένο συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Ημερομηνία: …

Οικονομικός υπεύθυνος: …

Υπογραφή: …


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/70


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

για τον καθορισμό μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 735]

(Τα κείμενα στην τσεχική, γερμανική, ελληνική, πολωνική, πορτογαλική και σλοβενική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2010/76/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 788/96 του Συμβουλίου (1), και κυρίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 1,

την αίτηση που υπέβαλε η Σλοβενία στις 25 Νοεμβρίου 2008,

την αίτηση που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία στις 17 Δεκεμβρίου 2008,

την αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία στις 19 Δεκεμβρίου 2008,

την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα στις 2 Δεκεμβρίου 2008,

την αίτηση που υπέβαλε η Αυστρία στις 19 Δεκεμβρίου 2008,

την αίτηση που υπέβαλε η Πορτογαλία στις 22 Δεκεμβρίου 2008,

την αίτηση που υπέβαλε η Πολωνία στις 31 Δεκεμβρίου 2008,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρεί στα κράτη μέλη μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, εφόσον η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού στα εθνικά στατιστικά τους συστήματα απαιτεί προσαρμογές μείζονος σημασίας και είναι πιθανόν να προκαλέσει σημαντικά πρακτικά προβλήματα.

(2)

Είναι σκόπιμο να παραχωρηθούν μεταβατικές περίοδοι αυτού του είδους στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία σε συνέχεια των αιτήσεών τους.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 762/2008, ένα κράτος μέλος στο οποίο έχει παραχωρηθεί μεταβατική περίοδος εξακολουθεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 788/96 στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που του παραχωρήθηκε.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008, τα στοιχεία για τη διάρθρωση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στο παράρτημα V πρέπει να διαβιβάζονται ανά τριετία.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής γεωργικής στατιστικής, που ιδρύθηκε με την απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Μεταβατικές περίοδοι σχετικές με την υποβολή στοιχείων τα οποία προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008:

1.

Στην Τσεχική Δημοκρατία παραχωρείται μεταβατική περίοδος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Πρώτο ημερολογιακό έτος αναφοράς είναι το 2009.

2.

Στην Πορτογαλία παραχωρείται μεταβατική περίοδος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Πρώτο ημερολογιακό έτος αναφοράς είναι το 2010.

3.

Στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία και τη Σλοβενία παραχωρείται μεταβατική περίοδος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Πρώτο ημερολογιακό έτος αναφοράς είναι το 2011.

Άρθρο 2

Μεταβατικές περίοδοι σχετικές με την υποβολή στοιχείων τα οποία προβλέπονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008, παραχωρείται στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία μεταβατική περίοδος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Πρώτο ημερολογιακό έτος αναφοράς είναι το 2011.

Άρθρο 3

Μεταβατικές περίοδοι σχετικές με την ετήσια έκθεση για την αξιολόγηση της ποιότητας

Οι μεταβατικές περίοδοι που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται mutatis mutandis για την εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ελληνική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 179 της 7.8.1972, σ. 1.


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/72


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό νέας προθεσμίας υποβολής φακέλου για την ουσία terbutryn (τερβουτρίνη) που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του δεκαετούς προγράμματος εργασιών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 752]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/77/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), περιλαμβάνει κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να εξεταστούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I, IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό συμπεριλαμβάνεται το terbutryn (τερβουτρίνη) για τους τύπους προϊόντων 7, 9 και 10.

(2)

Ο συμμετέχων που είχε αρχικά κοινοποιήσει το terbutryn για τους τύπους προϊόντων 7, 9 και 10 αποσύρθηκε από το πρόγραμμα αναθεώρησης. Σύμφωνα επομένως με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά τα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιήθηκαν επίσης με ηλεκτρονικά μέσα στις 22 Ιουνίου 2007.

(3)

Εντός τριμήνου από την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών, εκδηλώθηκε από τρεις εταιρείες ενδιαφέρον ανάληψης του ρόλου του συμμετέχοντος για το terbutryn, για έναν ή περισσότερους από τους τύπους προϊόντων 7, 9 και 10, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, ως προθεσμία υποβολής πλήρων φακέλων για τους τύπους προϊόντων 7, 9 και 10 είχε οριστεί η 31η Οκτωβρίου 2008. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, εφόσον η Επιτροπή επιτρέψει σε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να αναλάβει τον ρόλο συμμετέχοντος που έχει αποσυρθεί, μπορεί να αποφασίσει, εάν είναι αναγκαίο, να παρατείνει την αντίστοιχη προθεσμία υποβολής πλήρους φακέλου.

(5)

Λόγω παρανόησης όσον αφορά την προθεσμία υποβολής πλήρων φακέλων για το terbutryn για τους τύπους προϊόντων 7, 9 και 10, ενδείκνυται να παραταθεί η προθεσμία αυτή μέχρι την 1η Μαρτίου 2010.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ως νέα προθεσμία υποβολής φακέλων για το terbutryn (τερβουτρίνη, αριθ. ΕΚ 212-950-5, αριθ. CAS 886-50-0), για τους τύπους προϊόντων 7, 9 και 10, καθορίζεται η 1η Μαρτίου 2010.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.


10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/73


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2010

σχετικά με την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 157 στοιχείο β) και στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού

(2010/78/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), και ιδίως το άρθρο 271,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής (2) τροποποίησε τα κατώτατα όρια που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (3).

(2)

Για λόγους συνοχής, θα πρέπει επίσης να καθοριστούν ανάλογα τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 157 στοιχείο β) και στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

(3)

Δεδομένου ότι τα κατώτατα όρια που τροποποιήθηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2010, η παρούσα απόφαση πρέπει επίσης να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2010. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφτεί ότι η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Η απόφαση 2004/121/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2004, για την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 157 στοιχείο β) και στο άρθρο 158 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού (4), η απόφαση 2006/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, για την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 157 στοιχείο β) και στο άρθρο 158 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού) (5), και η απόφαση 2008/102/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2008, για την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 157 στοιχείο β) και στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού (6), έχουν καταστεί παρωχημένες και πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι αξίες σε ευρώ των κατώτατων ορίων που εφαρμόζονται όσον αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τροποποιούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

4 845 000 ευρώ στο άρθρο 157 στοιχείο β),

125 000 ευρώ στο άρθρο 158 παράγραφος 1 στοιχείο α),

193 000 ευρώ στο άρθρο 158 παράγραφος 1 στοιχείο β),

4 845 000 ευρώ στο άρθρο 158 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 2

Καταργούνται οι αποφάσεις 2004/121/ΕΚ, 2006/103/ΕΚ και 2008/102/ΕΚ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 314 της 1.12.2009, σ. 64.

(3)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

(4)  ΕΕ L 36 της 7.2.2004, σ. 58.

(5)  ΕΕ L 46 της 16.2.2006, σ. 52.

(6)  ΕΕ L 36 της 9.2.2008, σ. 5.


IV Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ

10.2.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/74


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2009

περί τροποποιήσεως των αποφάσεων 2006/679/ΕΚ και 2006/860/ΕΚ όσον αφορά τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας σχετικές με υποσυστήματα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 7787]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/79/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA-REC-38-2009-ERTMS), της 24ης Απριλίου 2009, σχετικά με την επικαιροποίηση του παραρτήματος A της ΤΠΔ ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση 2006/679/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2006, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (2), ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) για το υποσύστημα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος.

(2)

Στην απόφαση 2006/860/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων (3), ορίζονται οι ΤΠΔ για το υποσύστημα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων.

(3)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 2008/386/ΕΚ, της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, όσον αφορά τροποποίηση του παραρτήματος A της απόφασης 2006/679/ΕΚ, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος, και του παραρτήματος A της απόφασης 2006/860/ΕΚ, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων (4), οι προδιαγραφές του ETCS θα έπρεπε να συμπληρωθούν, προκειμένου να συμπεριληφθούν επικαιροποιημένες κοινές προδιαγραφές δοκιμών.

(4)

Ορισμένα τεχνικά έγγραφα αναφερόμενα στις αποφάσεις 2006/679/ΕΚ και 2006/860/ΕΚ στο παράρτημα Α πρέπει να επικαιροποιηθούν για την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο.

(5)

Συνεπώς, οι αποφάσεις 2006/679/ΕΚ και 2006/860/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος υποχρεωτικών προδιαγραφών και ο κατάλογος πληροφοριακών προδιαγραφών που παρατίθενται στο παράρτημα Α της απόφασης 2006/679/ΕΚ και στο παράρτημα Α της απόφασης 2006/860/ΕΚ αντικαθίστανται από τον κατάλογο υποχρεωτικών προδιαγραφών και τον κατάλογο πληροφοριακών προδιαγραφών που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Οι υποσημειώσεις του παραρτήματος H της ΤΠΔ που επισυνάπτεται στην απόφαση 2006/679/ΕΚ και του παραρτήματος H της ΤΠΔ που επισυνάπτεται στην απόφαση 2006/860/ΕΚ, οι αναφερόμενες στην απόφαση 2002/731/ΕΚ, διαγράφονται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2010.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 284 της 16.10.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 342 της 7.12.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αριθμός Ν

Στοιχεία αναφοράς

Τίτλος εγγράφου

Έκδοση

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

5.0

2

Διαγράφτηκε

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.3.0

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Reserved 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.3.0

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

ERA SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.3.0

17

Διαγράφτηκε

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Διαγράφτηκε

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Διαγράφτηκε

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.5.0

28

Προς συμπλήρωση

Reliability — Availability Requirements

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface «k»

1.0.0

30

Διαγράφτηκε

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.2

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a

Διαγράφτηκε

 

 

36b

Διαγράφτηκε

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a

Διαγράφτηκε

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.1

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.1

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

37e

Διαγράφτηκε

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition

1.0

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer

2.3.0

41

Προς συμπλήρωση

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Διαγράφτηκε

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44

Προς συμπλήρωση

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface «K» Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface «G» specification

1.0.1

47

Προς συμπλήρωση

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Προς συμπλήρωση

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for EUROLOOP

1.0.0

51

Προς συμπλήρωση

Ergonomic aspects of the DMI

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Προς συμπλήρωση

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Διαγράφτηκε

 

 

55

Προς συμπλήρωση

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Προς συμπλήρωση

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Προς συμπλήρωση

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

 

58

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface

1.1.0

59

Προς συμπλήρωση

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

 

60

Προς συμπλήρωση

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

 

61

Προς συμπλήρωση

GSM-R version management

 

62

Προς συμπλήρωση

UNISIG SUBSET-091

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι προδιαγραφές τύπου «1» αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα κατάσταση των εργασιών για την κατάρτιση υποχρεωτικής προδιαγραφής η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.

Οι προδιαγραφές τύπου «2» παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες που αιτιολογούν τις απαιτήσεις των υποχρεωτικών προδιαγραφών και βοηθούν στην εφαρμογή τους.

Με την ένδειξη Β32 επιδιώκεται η εξασφάλιση μοναδικών στοιχείων αναφοράς για τα έγγραφα του παραρτήματος Α. Επειδή αυτή η ένδειξη χρησιμοποιείται μόνο για λόγους επιμέλειας της έκδοσης και για την υποστήριξη μελλοντικών αλλαγών στα αναφερόμενα έγγραφα, δεν χαρακτηρίζεται ως «τύπος» και δεν συνδέεται με υποχρεωτικό έγγραφο του παραρτήματος Α.

Τα έγγραφα B25, B27, B28, B29 και B30 εφαρμόζονται μόνο για τη ΔΜΜ του GSM-R. Για τη ΔΜΜ του ETCS εφαρμόζεται μόνο το B34.


Αριθμός Ν

Στοιχεία αναφοράς

Τίτλος εγγράφου

Έκδοση

Τύπος

B1

EEIG 02S126

RAM requirements (μόνο κεφάλαιο 2)

6

2 (αριθμός 28)

B2

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (αριθμός Α5)

B3

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (αριθμός 36)

B4

EEIG 97E267

ODOMETER FFFIS

5

1 (αριθμός 44)

B5

O_2475

ERTMS GSM-R QoS Test Specification

1.0.0

2

B6

UNISIG SUBSET-038

Off-line Key Management FIS

2.1.9

1 (αριθμός 11)

B7

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS

1.0.0

2 (αριθμός 36)

B8

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer

1.0.0

2 (αριθμός 36)

B9

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, Test plan

2.3.1

2 (αριθμός 37)

B10

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.3.0

2 (αριθμός 37)

B11

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.3.1

2 (αριθμός 37)

B12

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: Methodology and Rules

1.0.2

2 (αριθμός 37)

B13

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences

1.0.2

2 (αριθμός 37)

B14

UNISIG SUBSET 076-5-3

On-Board Data Dictionary

2.3.0

2 (αριθμός 37)

B15

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 Traceability

2.3.1

2 (αριθμός 37)

B16

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test data base

2.3.1

2 (αριθμός 37)

B17

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test Cases Coverage

2.3.1

2 (αριθμός 37)

B18

Διαγράφτηκε

 

 

 

B19

UNISIG SUBSET 077

UNISIG Causal Analysis Process

2.2.2

2 (αριθμός 27)

B20

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: Failure modes and effects analysis

2.4.0

2 (αριθμός 27)

B21

UNISIG SUBSET 079

MMI: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (αριθμός 27)

B22

UNISIG SUBSET 080

TIU: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (αριθμός 27)

B23

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis

2.3.0

2 (αριθμός 27)

B24

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application Levels 1&2 -Safety Analysis

2.3.0

2 (αριθμός 27)

B25

TS50459-1

Railway applications — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R Information

2005

2 (αριθμός 51)

B26

Διαγράφτηκε

superseded by B34

 

 

B27

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R Information

2005

2 (αριθμός 51)

B28

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (αριθμός 51)

B29

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 5 — Symbols

2005

2 (αριθμός 51)

B30

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 6 — Audible Information

2005

2 (αριθμός 51)

B31

Προς συμπλήρωση

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 7 — Specific Transmission Modules

 

2 (αριθμός 51)

B32

Προς συμπλήρωση

Guideline for references

 

Δεν υπάρχει

B33

EN 301515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways.

2.1.0

2 (αριθμοί 32, 33)

B34

ERA-ERTMS-015560

ERTMS/ETCS Driver Machine Interface

2.3

1 (αριθμός 51)

B35

Προς συμπλήρωση

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

1 (αριθμός 56)

B36

04E117

ETCS/GSM-R Quality of Service user requirements — Operational Analysis

1

2 (αριθμός 32)

B37

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (αριθμοί 32, 33)

B38

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

1.0.0

2 (αριθμός 57)

B39

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List

2.3.1

2 (αριθμός 37)

B40

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test Sequences Evaluation and Validation

1.0.2

2 (αριθμός 37)

B41

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test Sequences

1.0.1

2 (αριθμός 37)

B42

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test Sequence Viewer (TSV)

3.0.8

2 (αριθμός 37)

B43

04E083

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

1.0

1 (αριθμός 47)

B44

04E084

Justification Report for the Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System.

1.0

2 (αριθμός Β43)

B45

ERA/ERTMS/003205

Traceability Of Changes To ETCS FRS

0.1

2 (αριθμός 1)

B46

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Safe Communication Interface Test Specifications

1.0.0

1 (αριθμός 62)