ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.270.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
15 Οκτωβρίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 956/2009 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 957/2009 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμοστεί στις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2010 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 958/2009 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό ποσοστού αποδοχής για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής, την απόρριψη των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής και την αναστολή της υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 959/2009 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 960/2009 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 961/2009 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Březnický ležák (ΠΓΕ)]

12

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/756/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό προδιαγραφών όσον αφορά την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για τη βιομετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 7435]

14

 

 

2009/757/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την παράταση της εντολής της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών και της διάρκειας της θητείας των μελών της

18

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

 

2009/758/ΚΕΠΠΑ

 

*

Απόφαση ATALANTA/7/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 2ας Οκτωβρίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης ATALANTA/2/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας που αφορά την αποδοχή των συνεισφορών τρίτων κρατών στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta) και της απόφασης ATALANTA/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Συνεισφερόντων για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (ATALANTA)

19

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 956/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Οκτωβρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 957/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμοστεί στις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2010 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 671/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρέπει να εξαχθούν το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ (3) κινεί τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για τυριά που πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2010 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006.

(2)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για ορισμένες ποσοστώσεις και ομάδες προϊόντων αφορούν ποσότητες που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες για το έτος ποσόστωσης 2010. Πρέπει, άρα, να καθοριστούν συντελεστές κατανομής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006.

(3)

Στην περίπτωση ομάδων προϊόντων και ποσοστώσεων για τις οποίες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούν ποσότητες μικρότερες από τις διαθέσιμες, κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006, να εξασφαλιστεί ότι η κατανομή των υπόλοιπων ποσοτήτων πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των αιτούμενων ποσοτήτων. Πρέπει, επίσης, να εξαρτηθεί η κατανομή των συμπληρωματικών ποσοτήτων από την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή των ποσοτήτων που έγιναν δεκτές από τον σχετικό επιχειρηματία και από τη σύσταση εγγύησης από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

(4)

Δεδομένης της προθεσμίας για την εφαρμογή της διαδικασίας καθορισμού των εν λόγω συντελεστών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009 για τις ομάδες προϊόντων και τις ποσοστώσεις που ορίζονται ως «16-Τόκυο, 16-, 17-, 18-, 20- και 21-Ουρουγουάη και 25-Τόκυο» στη στήλη 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού γίνονται δεκτές, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των συντελεστών κατανομής που ορίζονται στη στήλη 5 του παραρτήματος αυτού.

Άρθρο 2

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009 για τις ομάδες προϊόντων και τις ποσοστώσεις που ορίζονται ως «22-Τόκυο, 22- και 25-Ουρουγουάη» στη στήλη 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, γίνονται δεκτές για τις αιτούμενες ποσότητες.

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής μπορούν να εκδοθούν για τις συμπληρωματικές ποσότητες που κατανέμονται με την εφαρμογή των συντελεστών κατανομής, οι οποίοι αναφέρονται στη στήλη 6 του παραρτήματος, μετά την αποδοχή από τον επιχειρηματία εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού και υπό τον όρο της σύστασης της απαιτούμενης εγγύησης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 234 της 29.8.2006, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ταυτοποίηση ομάδας σύμφωνα με τις συμπληρωματικές σημειώσεις του κεφαλαίου 4 του εναρμονισμένου δασμολογίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Ταυτοποίηση της ομάδας και της ποσόστωσης

Διαθέσιμες ποσότητες για το 2010

(σε τόνους)

Συντελεστής κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 1

Συντελεστής κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 2

Αριθ. σημ.

Ομάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Τόκυο

908,877

0,2475189

 

16-Ουρουγουάη

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Ουρουγουάη

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Ουρουγουάη

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Ουρουγουάη

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Ουρουγουάη

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Τόκυο

393,006

 

2,6200400

22-Ουρουγουάη

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Τόκυο

4 003,172

0,9702307

 

25-Ουρουγουάη

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 958/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό ποσοστού αποδοχής για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής, την απόρριψη των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής και την αναστολή της υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 7ε σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 61 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η ζάχαρη που παράγεται κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του εν λόγω κανονισμού μπορεί να εξάγεται μόνο εντός του ποσοτικού ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή.

(2)

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 274/2009 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009, για τον καθορισμό ποσοτικών ορίων όσον αφορά τις εξαγωγές ζάχαρης και ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2009/10 (3), καθορίζονται τα ανωτέρω όρια.

(3)

Οι ποσότητες ζάχαρης τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 274/2009. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καθορισθεί ποσοστό αποδοχής για τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις στις 5, 6, 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2009. Όλες οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για ζάχαρη που υποβλήθηκαν μετά τις 9 Οκτωβρίου 2009 πρέπει, συνεπώς, να απορριφθούν και να ανασταλεί η υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις από 5 Οκτωβρίου 2009 έως 9 Οκτωβρίου 2009, εκδίδονται για τις αιτούμενες ποσότητες πολλαπλασιαζόμενες επί το ποσοστό αποδοχής 17,275689 %.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης που υποβλήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου, 13 Οκτωβρίου, 14 Οκτωβρίου, 15 Οκτωβρίου και 16 Οκτωβρίου 2009 απορρίπτονται.

3.   Η υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης αναστέλλεται για την περίοδο από 19 Οκτωβρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 91 της 3.4.2009, σ. 16.


15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 959/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2009/10 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 955/2009 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Οκτωβρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 253 της 25.9.2009, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 269 της 14.10.2009, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τη 15η Οκτωβρίου 2009

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 960/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (1) (εφεξής «ΜΑΣ»), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 και το άρθρο 31 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 και το άρθρο 31 παράγραφος 1 του ΜΑΣ, το παράρτημα ΙΙ του ΜΑΣ περιλαμβάνει κατάλογο των δικαιούχων της βοήθειας της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ), που πρέπει να ενημερωθεί σύμφωνα με τις τακτικές αναθεωρήσεις των καταλόγων του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ των δικαιούχων της βοήθειας,

(2)

Μετά την αναθεώρηση του καταλόγου των δικαιούχων της βοήθειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του ΜΑΣ, η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει το παράρτημα Ι και να ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(3)

Είναι επομένως σκόπιμο να διαγραφεί η Σαουδική Αραβία από τον κατάλογο των δικαιούχων της βοήθειας του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του ΜΑΣ, και από τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 1, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι.

(4)

Είναι επομένως σκόπιμο να συμπεριληφθεί το Κοσσυφοπέδιο (2) στον κατάλογο των δικαιούχων της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του ΜΑΣ στον κατάλογο των χωρών και εδαφών χαμηλού μεσαίου εισοδήματος.

(5)

Είναι επομένως σκόπιμο να αναπροσαρμοστούν οι υποσημειώσεις στο παράρτημα ΙΙ του ΜΑΣ σύμφωνα με τις αναθεωρήσεις του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ενημερωθούν σχετικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το συνημμένο παράρτημα Ι.

2)

Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το συνημμένο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Karel DE GUCHT

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41.

(2)  Κατά την έννοια της απόφασης 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Χώρες επιλέξιμες κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1

Λατινική Αμερική

1.

Αργεντινή

2.

Βολιβία

3.

Βραζιλία

4.

Χιλή

5.

Κολομβία

6.

Κόστα Ρίκα

7.

Κούβα

8.

Ισημερινός

9.

Ελ Σαλβαδόρ

10.

Γουατεμάλα

11.

Ονδούρα

12.

Μεξικό

13.

Νικαράγουα

14.

Παναμάς

15.

Παραγουάη

16.

Περού

17.

Ουρουγουάη

18.

Βενεζουέλα

Ασία

19.

Αφγανιστάν

20.

Μπανγκλαντές

21.

Μπουτάν

22.

Καμπότζη

23.

Κίνα

24.

Ινδία

25.

Ινδονησία

26.

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

27.

Λάος

28.

Μαλαισία

29.

Μαλδίβες

30.

Μογγολία

31.

Μιανμάρ

32.

Νεπάλ

33.

Πακιστάν

34.

Φιλιππίνες

35.

Σρι Λάνκα

36.

Ταϊλάνδη

37.

Βιετνάμ

Κεντρική Ασία

38.

Καζαχστάν

39.

Δημοκρατία του Κιργιζίας

40.

Τατζικιστάν

41.

Τουρκμενιστάν

42.

Ουζμπεκιστάν

Μέση Ανατολή

43.

Ιράν

44.

Ιράκ

45.

Ομάν

46.

Υεμένη

Νότια Αφρική

47.

Νότια Αφρική


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ για τους δικαιούχους ΔΑΒ

Ισχύει από το 2008 για υποβολή εκθέσεων για το 2008, το 2009 και το 2010

Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες

Άλλες χώρες χαμηλού εισοδήματος

(κατά κεφαλήν ΑΕΕ < USD 935 το 2007)

Χώρες και εδάφη χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος

(κατά κεφαλήν ΑΕΕ < USD 3 705 το 2007)

Χώρες και εδάφη υψηλότερου μεσαίου εισοδήματος

(κατά κεφαλήν ΑΕΕ < USD 3 706-USD 11 455 το 2007)

Αφγανιστάν

Ακτή Ελεφαντοστού

Αλβανία

 (1) Ανγκουίλα

Αγκόλα

Γκάνα

Αλγερία

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (2)

Μπανγκλαντές

Κένυα

Αρμενία

Αργεντινή

Μπενίν

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

Αζερμπαϊτζάν

Μπαρμπάντος (3)

Μπουτάν

Δημ. του Κιργιζιστάν

Βολιβία

Λευκορωσία

Μπουρκίνα Φάσο

Νιγηρία

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Μπελίζε

Μπουρούντι

Πακιστάν

Καμερούν

Μποτσουάνα

Καμπότζη

Παπουασία-Νέα Γουινέα

Πράσινο Ακρωτήριο

Βραζιλία

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Τατζικιστάν

Κίνα

Χιλή

Τσαντ

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

Νήσοι Κουκ

Κομόρες

Βιετνάμ

Δημοκρατία του Κονγκό

Κόστα Ρίκα

Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία)

Ζιμπάμπουε

Δομινικανή Δημοκρατία

Κροατία

Τζιμπουτί

 

Ισημερινός

Κούβα

Ισημερινή Γουινέα

 

Αίγυπτος

Δομινίκα

Ερυθραία

 

Ελ Σαλβαδόρ

Φίτζι

Αιθιοπία

 

Γεωργία

Γκαμπόν

Γκάμπια

 

Γουατεμάλα

Γρενάδα

Γουϊνέα

 

Γουιάνα

Ιαμαϊκή

Γουινέα-Μπισάου

 

Ονδούρα

Καζαχστάν

Αϊτή

 

Ινδία

Λίβανος

Κιριμπάτι

 

Ινδονησία

Λιβύη

Λάος

 

Ιράν

Μαλαισία

Λεσόθο

 

Ιράκ

Μαυρίκιος

Λιβερία

 

Ιορδανία

 (1) Μαγιότ

Μαδαγασκάρη

 

Κοσσυφοπέδιο (4)

Μεξικό

Μαλάουι

 

Νησιά Μάρσαλ

Μαυροβούνιο

Μαλδίβες

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας

 (1) Μονσεράτ

Μαλί

 

Δημοκρατία της Μολδαβίας

Ναουρού

Μαυριτανία

 

Μογγολία

Ομάν (2)

Μοζαμβίκη

 

Μαρόκο

Παλάου

Μιανμάρ

 

Ναμίμπια

Παναμάς

Νεπάλ

 

Νικαράγουα

Σερβία

Νίγηρας

 

Νίουε

Σεϋχέλλες

Ρουάντα

 

Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος

Νότια Αφρική

Δυτική Σαμόα

 

Παραγουάη

 (1) Αγία Ελένη

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

 

Περού

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Σενεγάλη

 

Φιλιππίνες

Αγία Λουκία

Σιέρρα Λεόνε

 

Σρι Λάνκα

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Νήσοι Σολομώντος

 

Σουαζιλάνδη

Σουρινάμ

Σομαλία

 

Συρία

Τρινιδάδ και Τομπάγκο (3)

Σουδάν

 

Ταϊλάνδη

Τουρκία

Τανζανία

 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Ουρουγουάη

Ανατολικό Τιμόρ

 

 (1) Τοκελάου

Βενεζουέλα

Τόγκο

 

Τόγκα

 

Τουβαλού

 

Τυνησία

 

Ουγκάντα

 

Τουρκμενιστάν

 

Βανουάτου

 

Ουκρανία

 

Υεμένη

 

 (1) Έδαφος των Νήσων Βάλις και Φουτούνα

 

Ζάμπια

 

 

 


(1)  Έδαφος.

(2)  Η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και το Ομάν υπερέβησαν το όριο της χώρας υψηλού εισοδήματος το 2007. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΑΒ για την αναθεώρηση αυτού του καταλόγου, θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο το 2011 εφόσον παραμείνουν χώρες υψηλού εισοδήματος μέχρι το 2010.

(3)  Το Μπαρμπάντος και το Τρινιδάδ και Τομπάγκο υπερέβησαν το όριο της χώρας υψηλού εισοδήματος το 2006 και 2007. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΑΒ για την αναθεώρηση αυτού του καταλόγου, θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο το 2011 εφόσον παραμείνουν χώρες υψηλού εισοδήματος μέχρι το 2010.

(4)  Κατά την έννοια της απόφασης 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.


15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 961/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2009

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Březnický ležák (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία για την καταχώριση της ονομασίας «Březnický ležák» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, πρέπει να καταχωριστεί η εν λόγω ονομασία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 38 της 17.2.2009, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006:

Κλάση 2.1:   Μπίρες

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Březnický ležák (ΠΓΕ)


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/14


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Οκτωβρίου 2009

για τον καθορισμό προδιαγραφών όσον αφορά την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για τη βιομετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 7435]

(Τα κείμενα στη βουλγαρική, τσεχική, ολλανδική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ουγγρική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, ισπανική και σουηδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2009/756/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (1), και ιδίως το άρθρο 45 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (2), θέσπισε το VIS ως σύστημα ανταλλαγής δεδομένων για θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών και ανέθεσε στην Επιτροπή την εντολή να αναπτύξει το VIS.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 προσδιορίζει τον στόχο, τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του VIS και θεσπίζει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων για θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση των αιτήσεων θεώρησης και η λήψη σχετικών αποφάσεων.

(3)

Η απόφαση 2006/648/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τα πρότυπα των βιομετρικών στοιχείων για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (3), ορίζει ότι περαιτέρω προδιαγραφές θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

(4)

Είναι απαραίτητο στην παρούσα φάση να καθοριστούν οι προδιαγραφές όσον αφορά την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για τη βιομετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση στο VIS, ώστε τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τη χρήση της βιομετρικής.

(5)

Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα βιομετρικά στοιχεία να είναι υψηλής ποιότητας και αξιόπιστα. Συνεπώς, πρέπει να καθοριστούν τα τεχνικά πρότυπα που θα καταστήσουν δυνατή την τήρηση αυτών των προδιαγραφών ποιότητας και αξιοπιστίας. Οι επαληθεύσεις με τη χρήση τεσσάρων δακτύλων έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό εσφαλμένης απόρριψης και αποτυχίας σε σύγκριση με τις επαληθεύσεις με χρήση ενός δακτύλου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (CS-VIS) θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί βιομετρικές επαληθεύσεις για την πρόσβαση στοιχείων με τέσσερα δάκτυλα.

(6)

Η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί κανένα νέο πρότυπο και είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετείχε στη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν δυνάμει των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου μέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου, γνωστοποίησε με επιστολή της 13ης Οκτωβρίου 2008 τη μεταφορά του εν λόγω κεκτημένου στο εθνικό της δίκαιο. Συνεπώς, η Δανία οφείλει βάσει του διεθνούς δικαίου να εφαρμόζει την παρούσα απόφαση.

(8)

Σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (4), το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στην έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του, καθώς η εν λόγω απόφαση συνιστά εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση δεν απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(9)

Σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετάσχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (5), η Ιρλανδία δεν συμμετέσχε στην έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του, δεδομένου ότι αυτή συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση δεν απευθύνεται στην Ιρλανδία.

(10)

Η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή που έχει γενικότερα σχέση με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005.

(11)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (6), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 στοιχείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (7).

(12)

Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 στοιχείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (8), για τη σύναψη της συμφωνίας αυτής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(13)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ελβετική Συνομοσπονδία και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά με τη σύνδεση του τελευταίου στη συμφωνία που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 στοιχείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ του Συμβουλίου (9), για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (10),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι προδιαγραφές όσον αφορά την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για τη βιομετρική ταυτοποίηση και επαλήθευση στο VIS καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λεττονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στη Σλοβακική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας και στο Βασίλειο της Σουηδίας.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60.

(2)  ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5.

(3)  ΕΕ L 267 της 27.9.2006, σ. 41.

(4)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(5)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.

(6)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(7)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(8)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3.

(10)  ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Ευκρίνεια δακτυλικών αποτυπωμάτων

Το CS-VIS λαμβάνει εικόνες δέκα επίπεδων δακτυλικών αποτυπωμάτων ονομαστικής ευκρίνειας μόνο 500 dpi (με αποδεκτή παρέκκλιση +/– 5 dpi) με 256 αποχρώσεις του γκρι χρώματος.

2.   Χρήση δέκα δακτυλικών αποτυπωμάτων για βιομετρικές ταυτοποιήσεις και έρευνες

Το CS-VIS πραγματοποιεί βιομετρικές έρευνες (βιομετρικές ταυτοποιήσεις) με δέκα επίπεδα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που λείπουν δάκτυλα, η ταυτοποίηση θα πραγματοποιείται κατά τον δέοντα τρόπο, όπως προσδιορίζεται από το πρότυπο ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1), και θα χρησιμοποιούνται τα υπόλοιπα δάκτυλα, εφόσον υπάρχουν.

3.   Χρήση τεσσάρων δακτυλικών αποτυπωμάτων για βιομετρικές επαληθεύσεις

Το CS-VIS μπορεί να πραγματοποιεί βιομετρικές επαληθεύσεις για την πρόσβαση στοιχείων με τέσσερα επίπεδα δάκτυλα.

Κατά περίπτωση, θα χρησιμοποιούνται δακτυλικά αποτυπώματα από τα εξής δάκτυλα του δεξιού ή του αριστερού χεριού: τον δείκτη (αναγνωριστικός αριθμός NIST 2 ή 7), τον μέσο δάκτυλο (αναγνωριστικός αριθμός NIST 3 ή 8), τον παράμεσο δάκτυλο (αναγνωριστικός αριθμός NIST 4 ή 9) και τον μικρό δάκτυλο (αναγνωριστικός αριθμός NIST 5 ή 10).

Για λόγους εργονομίας, τυποποίησης και απεικόνισης, θα χρησιμοποιούνται δακτυλικά αποτυπώματα από το ίδιο χέρι, αρχίζοντας από το δεξί.

Η θέση των δακτύλων ταυτοποιείται για κάθε μεμονωμένη εικόνα δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως προσδιορίζεται από το πρότυπο ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Εάν η ταυτοποίηση της συγκεκριμένης θέσης των δακτύλων δεν είναι δυνατή ή αποδεικνύεται λανθασμένη, τα εθνικά συστήματα μπορούν να ζητήσουν επαλήθευση στο CS-VIS με τη χρήση «συνδυασμών» (2).

Δάκτυλα που λείπουν ή είναι επιδεμένα πρέπει πάντα να ταυτοποιούνται με βάση το πρότυπο ANSI/NIST-ITL 1-2000 και το Έγγραφο Ελέγχου Διεπαφής του VIS.

4.   Χρήση ενός η δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων για βιομετρικές επαληθεύσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ή δύο επίπεδα δακτυλικών αποτυπωμάτων αντί των τεσσάρων για βιομετρικές επαληθεύσεις.

Τα ακόλουθα δάκτυλα θα χρησιμοποιούνται εξ ορισμού:

α)

Ένα δάκτυλο: δείκτης (αναγνωριστικός αριθμός NIST 2 ή 7)·

β)

Δύο δάκτυλα: δείκτης (αναγνωριστικός αριθμός NIST 2 ή 7) και μέσος δάκτυλος (αναγνωριστικός αριθμός NIST 3 ή 8).

Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής δάκτυλα:

α)

Ένα δάκτυλο: αντίχειρας (αναγνωριστικός αριθμός NIST 1 ή 6) ή μέσος δάκτυλος (αναγνωριστικός αριθμός NIST 3 ή 8)·

β)

Δύο δάκτυλα:

i)

δείκτης (αναγνωριστικός αριθμός NIST 2 ή 7) και παράμεσος δάκτυλος (αναγνωριστικός αριθμός NIST 4 ή 9)· ή

ii)

μέσος δάκτυλος (αναγνωριστικός αριθμός NIST 3 ή 8) και παράμεσος δάκτυλος (αναγνωριστικός αριθμός NIST 4 ή 9).

Για λόγους εργονομίας, τυποποίησης και απεικόνισης, θα χρησιμοποιούνται δακτυλικά αποτυπώματα από το ίδιο χέρι, αρχίζοντας από το δεξί.

Η θέση των δακτύλων ταυτοποιείται για κάθε μεμονωμένη εικόνα δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως προσδιορίζεται από το πρότυπο ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Εάν η ταυτοποίηση της συγκεκριμένης θέσης των δακτύλων δεν είναι δυνατή ή αποδεικνύεται λανθασμένη, τα εθνικά συστήματα μπορούν να ζητήσουν επαλήθευση στο CS-VIS με τη χρήση «συνδυασμών».

Δάκτυλα που λείπουν ή είναι επιδεμένα πρέπει πάντα να ταυτοποιούνται με βάση το πρότυπο ANSI/NIST-ITL 1-2000 και το Έγγραφο Ελέγχου Διεπαφής του VIS.


(1)  ANSI/NIST-ITL 1-2000 Standard «Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information», στη διεύθυνση: http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf

(2)  Κατά τη χρήση συνδυασμών, το CS-VIS πραγματοποιεί επαναληπτικές επαληθεύσεις μεταξύ των δακτυλικών αποτυπωμάτων πηγής (ένα, δύο, τρία ή τέσσερα) και όλων των υποψήφιων δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι διαθέσιμα (το ανώτερο δέκα) είτε μέχρι να υπάρξει θετική επαλήθευση είτε μέχρι να εξεταστούν όλα τα υποψήφια δακτυλικά αποτυπώματα χωρίς να υπάρξει θετική επαλήθευση.


15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/18


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με την παράταση της εντολής της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών και της διάρκειας της θητείας των μελών της

(2009/757/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εντολή της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών (ΕΟΔ) είχε ανανεωθεί με την απόφαση 2005/383/ΕΚ της Επιτροπής (1).

(2)

Ο διορισμός των μελών της ΕΟΔ είχε ανανεωθεί για τετραετή χρονική περίοδο με την απόφαση 2005/754/ΕΚ της Επιτροπής (2).

(3)

Η τρέχουσα εντολή της ΕΟΔ και η τρέχουσα θητεία των μελών της λήγει κατά συνέπεια στις 20 Οκτωβρίου 2009.

(4)

Θα ήτανε σκόπιμο η νέα Επιτροπή να αναθεωρήσει τόσο το αντικείμενο της εντολής της ΕΟΔ όσο και τη θητεία των μελών της.

(5)

Για να μπορεί η ΕΟΔ να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να ληφθούν νέες αποφάσεις σχετικά με την τρέχουσα εντολή της ΕΟΔ και την τρέχουσα θητεία των μελών της, η τρέχουσα εντολή της ΕΟΔ και η τρέχουσα θητεία των μελών της θα πρέπει να παραταθούν,

ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η τρέχουσα εντολή της ΕΟΔ όπως προβλέπεται από την απόφαση 2005/383/ΕΚ παρατείνεται μέχρις ότου η απόφαση αυτή αντικατασταθεί.

Η τρέχουσα θητεία των μελών της ΕΟΔ, όπως προβλέπεται από την απόφαση 2005/754/ΕΚ παρατείνεται μέχρις ότου η απόφαση αυτή αντικατασταθεί.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου 2009.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 284 της 27.10.2005, σ. 6.


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

15.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 270/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ATALANTA/7/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

της 2ας Οκτωβρίου 2009

για την τροποποίηση της απόφασης ATALANTA/2/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας που αφορά την αποδοχή των συνεισφορών τρίτων κρατών στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta) και της απόφασης ATALANTA/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Συνεισφερόντων για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (ATALANTA)

(2009/758/ΚΕΠΠΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 25 τρίτη παράγραφος,

την κοινή δράση 2008/851/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (1) και ιδίως το άρθρο 10,

την απόφαση ATALANTA/2/2009, της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (2) και την απόφαση ATALANTA/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (3), καθώς και το προσάρτημα αυτής (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο διοικητής επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξήγαγε συσκέψεις συγκρότησης δυνάμεων και στελέχωσης στις 17 Νοεμβρίου 2008, 16 Δεκεμβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2009 και 3 Ιουλίου 2009.

(2)

Κατόπιν της σύστασης του διοικητή επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εισήγησης της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεισφορά του Μαυροβουνίου, η συνεισφορά του Μαυροβουνίου θα πρέπει να γίνει δεκτή.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση της Δανίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπόνηση και την υλοποίηση αποφάσεων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην άμυνα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση ATALANTA/2/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας τροποποιείται ως εξής:

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Συνεισφορές τρίτων χωρών

Μετά τις συσκέψεις συγκρότησης δυνάμεων και στελέχωσης, οι συνεισφορές της Νορβηγίας, της Κροατίας και του Μαυροβουνίου γίνονται αποδεκτές για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (ATALANTA)».

Άρθρο 2

Το παράρτημα της απόφασης ATALANTA/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας αντικαθίσταται από το κείμενο που εμπεριέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

O. SKOOG


(1)  ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 33.

(2)  ΕΕ L 109 της 30.4.2009, σ. 52.

(3)  ΕΕ L 112 της 6.5.2009, σ. 9.

(4)  ΕΕ L 119 της 14.5.2009, σ. 40.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Νορβηγία

Κροατία

Μαυροβούνιο».