ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.194.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
25 Ιουλίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 665/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 666/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 667/2009 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2009, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Nocciola Romana (ΠΟΠ)]

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεδομένων ποιότητας και των μη κλινικών δεδομένων για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών που αναπτύσσονται από τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις ( 1 )

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ ( 1 )

11

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 670/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση μέσω διαγωνισμού για την αγορά σκληρού σίτου ή αναποφλοίωτου ρυζιού, και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 428/2008 και (ΕΚ) αριθ. 687/2008

22

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 671/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρέπει να εξαχθούν το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

47

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 672/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν για την υποπερίοδο του Ιουλίου 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98

53

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/560/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2009, για την έγκριση ορισμένων τροποποιημένων προγραμμάτων εκρίζωσης και επιτήρησης των ασθενειών των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων για το 2009, και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/897/ΕΚ όσον αφορά την ανακατανομή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας σε ορισμένα κράτη μέλη για τα προγράμματα που εγκρίθηκαν από την εν λόγω απόφαση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5475]

56

 

 

2009/561/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2009, για τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2006/679/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5607]  ( 1 )

60

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 665/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 25 Ιουλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

TR

98,9

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

49,5

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

53,0

0806 10 10

EG

151,8

MA

152,8

TR

115,0

US

141,6

ZA

127,3

ZZ

137,7

0808 10 80

AR

84,8

BR

69,0

CL

89,1

CN

103,8

NZ

85,6

US

91,3

ZA

86,4

ZZ

87,1

0808 20 50

AR

95,7

CL

81,2

ZA

104,2

ZZ

93,7

0809 10 00

TR

159,1

ZZ

159,1

0809 20 95

CA

324,1

TR

287,2

US

393,4

ZZ

334,9

0809 30

TR

157,2

ZZ

157,2

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 666/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2008/2009 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 630/2009 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιουλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 258 της 26.9.2008, σ. 56.

(4)  ΕΕ L 187 της 18.7.2009, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από την 25η Ιουλίου 2009

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

32,59

8,94

1701 99 10 (2)

32,59

4,56

1701 99 90 (2)

32,59

4,56

1702 90 95 (3)

0,33

0,33


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 667/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουλίου 2009

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Nocciola Romana (ΠΟΠ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση της Ιταλίας για την καταχώριση της ονομασίας «Nocciola Romana» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, πρέπει να καταχωριστεί η εν λόγω ονομασία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 308 της 3.12.2008, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα

ΙΤΑΛΙΑ

Nocciola Romana (ΠΟΠ)


25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 668/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεδομένων ποιότητας και των μη κλινικών δεδομένων για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών που αναπτύσσονται από τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (1), και ιδίως το άρθρο 18,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεδομένων ποιότητας και των μη κλινικών δεδομένων που υποβάλλονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων («ο Οργανισμός») με σκοπό να δοθούν στις εν λόγω επιχειρήσεις κίνητρα για τη διεξαγωγή μελετών ποιότητας και μη κλινικών μελετών για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών.

(2)

Για λόγους συνέπειας και διαφάνειας, πρέπει να εφαρμόζεται ο ορισμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων που προβλέπεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2).

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007, η διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να είναι ανεξάρτητη από οιαδήποτε αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Ωστόσο, πρέπει επίσης να έχει στόχο να διευκολύνει την αξιολόγηση κάθε μελλοντικής αίτησης κλινικής δοκιμής και άδειας κυκλοφορίας με βάση τα ίδια δεδομένα. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση μιας αίτησης για πιστοποίηση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις ίδιες επιστημονικές και τεχνικές απαιτήσεις με αυτές που εφαρμόζονται για την αίτηση για χορήγηση αδείας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (3).

(4)

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους αιτούντες την πιστοποίηση να παρέχουν συνολικά ή τμηματικά τα δεδομένα ποιότητας και τα μη κλινικά δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία των πιστοποιήσεων, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ένα ελάχιστο σύνολο απαιτούμενων δεδομένων για την πιστοποίηση.

(5)

Στο πλαίσιο του Οργανισμού, η επιτροπή προηγμένων θεραπειών διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για την εξέταση των δεδομένων ποιότητας και των μη κλινικών δεδομένων σε σχέση με τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών. Συνεπώς, πρέπει να φέρει την ευθύνη για την αξιολόγηση των αιτήσεων για πιστοποίηση.

(6)

Κατά περίπτωση, η επιτροπή προηγμένων θεραπειών θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να εξαρτά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της από επιτόπια επίσκεψη των εγκαταστάσεων στις οποίες αναπτύσσεται το φάρμακο προηγμένης θεραπείας.

(7)

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση μπορούν να αφορούν συνδυασμένα φάρμακα προηγμένων θεραπειών κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007. Στην εν λόγω περίπτωση, πρέπει να εφαρμόζονται συμπληρωματικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του ενεργού εμφυτεύσιμου ιατροτεχνολογικού προϊόντος που περιέχει το συνδυασμένο προϊόν με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (4) και της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (5), αντίστοιχα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις πολύ μικρές, στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, οι οποίες αναπτύσσουν φάρμακα προηγμένων θεραπειών και είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

Διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης

1.   Οι αιτήσεις για την επιστημονική αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεδομένων ποιότητας και των μη κλινικών δεδομένων που αφορούν φάρμακο προηγμένης θεραπείας υποβάλλονται στον Οργανισμό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι ο αιτών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 1·

β)

ένδειξη για το κατά πόσον η αίτηση αφορά τα δεδομένα ποιότητας μόνον ή τα δεδομένα ποιότητας και τα μη κλινικά δεδομένα·

γ)

παραπομπή σε οιεσδήποτε αιτήσεις για πιστοποίηση που έχουν υποβληθεί ήδη για το ίδιο φάρμακο προηγμένης θεραπείας, ένδειξη αν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ή όχι και παρουσίαση της προστιθέμενης αξίας της νέας αίτησης και των διαφορών μεταξύ της νέας και της προηγούμενης αίτησης·

δ)

το σχετικό τέλος όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 297/95 του Συμβουλίου (6)

ε)

τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα 3 του μέρους I του παραρτήματος I της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, τα οποία υποβάλλονται προς πιστοποίηση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο μέρος IV του εν λόγω παραρτήματος και τις επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 5.

στ)

στην περίπτωση που η αίτηση αφορά και τα δεδομένα ποιότητας και τα μη κλινικά δεδομένα, τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα 4 του μέρους I του παραρτήματος I της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, τα οποία υποβάλλονται προς πιστοποίηση σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο μέρος IV του εν λόγω παραρτήματος και τις επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 5.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε) του πρώτου εδαφίου, η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

γενικές πληροφορίες και πληροφόρηση σχετικά με τα αρχικά υλικά και τις πρώτες ύλες·

β)

διεργασία παρασκευής της δραστικής ουσίας ή των ουσιών, εξαιρουμένων των δεδομένων για την επικύρωση της διεργασίας·

γ)

χαρακτηρισμό της δραστικής ουσίας ή των ουσιών, ο οποίος περιορίζεται στα δεδομένα που απαιτούνται για την επαρκή περιγραφή της δραστικής ουσίας ή των ουσιών·

δ)

έλεγχο της δραστικής ουσίας ή των ουσιών, με εξαίρεση των δεδομένων για την επικύρωση των δοκιμών·

ε)

περιγραφή και σύνθεση του τελικού προϊόντος.

Για τους σκοπούς του στοιχείου στ) του πρώτου εδαφίου, η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

πρωτογενή φαρμακοδυναμικά δεδομένα που υποστηρίζουν το σκεπτικό της προτεινόμενης θεραπευτικής χρήσης·

β)

δεδομένα βιοδιανομής της φαρμακοκινητικής, εφόσον αφορούν την πιστοποίηση των πρωτογενών φαρμακοδυναμικών δεδομένων·

γ)

τουλάχιστον μία μελέτη τοξικότητας.

2.   Αν η αίτηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός επιβεβαιώνει την παραλαβή έγκυρης αίτησης.

3.   Η επιτροπή προηγμένων θεραπειών αξιολογεί την έγκυρη αίτηση εντός 90 ημερών από τη γνωστοποίηση της παραλαβής της.

Για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, η επιτροπή προηγμένων θεραπειών, ειδικότερα ενόψει της επακόλουθης αξιολόγησης κάθε μελλοντικής αίτησης κλινικής δοκιμής και άδειας κυκλοφορίας, διαπιστώνει ότι:

α)

τα δεδομένα ποιότητας που υποβλήθηκαν και η μεθοδολογία δοκιμής της ποιότητας που εφάρμοσε ο αιτών συμμορφώνονται με τις επιστημονικές και τις τεχνικές απαιτήσεις όπως προβλέπονται στα τμήματα 2.3 και 3 του μέρους I, στο μέρος IV και, όταν αφορούν τα δεδομένα ποιότητας, στην εισαγωγή και τις γενικές αρχές του παραρτήματος I της οδηγίας 2001/83/ΕΚ·

β)

κατά περίπτωση, τα μη κλινικά δεδομένα και η μεθοδολογία μη κλινικών δοκιμών που εφάρμοσε ο αιτών συμμορφώνονται με τις επιστημονικές και τις τεχνικές απαιτήσεις όπως προβλέπονται στα τμήματα 2.4 και 4 του μέρους I, στο μέρος IV και, όταν αφορούν τα μη κλινικά δεδομένα, στην εισαγωγή και τις γενικές αρχές του παραρτήματος I της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

4.   Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η επιτροπή προηγμένων θεραπειών μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αναστέλλεται έως ότου παρασχεθούν οι συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.   Μόλις η επιτροπή προηγμένων θεραπειών ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, ο Οργανισμός ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά και του παρέχει αμέσως τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

έκθεση αξιολόγησης, ειδικότερα με αναλυτική παρουσίαση της αιτιολόγησης του πορίσματος της επιτροπής προηγμένων θεραπειών όσον αφορά την αίτηση·

β)

εφόσον κρίνεται σκόπιμο βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, πιστοποιητικό για τον καθορισμό των δεδομένων ποιότητας και, κατά περίπτωση, των μη κλινικών δεδομένων που υποβλήθηκαν, καθώς και των αντίστοιχων μεθοδολογιών δοκιμών που εφάρμοσε ο αιτών και που συμμορφώνονται με τις επιστημονικές και τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3·

γ)

εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την επιτροπή προηγμένων θεραπειών, κατάλογο θεμάτων για μελλοντική εξέταση από τον αιτούντα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις επιστημονικές και τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος I της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, των δεδομένων ποιότητας και, κατά περίπτωση, των μη κλινικών δεδομένων που υποβλήθηκαν, καθώς και των αντίστοιχων μεθοδολογιών δοκιμών που εφάρμοσε ο αιτών.

Άρθρο 3

Επιτόπιες επισκέψεις

Η επιτροπή προηγμένων θεραπειών μπορεί να ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την αναγκαιότητα επίσκεψης των εγκαταστάσεων στις οποίες αναπτύσσεται το σχετικό φάρμακο προηγμένης θεραπείας προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της σύμφωνα με το άρθρο 2. Ενημερώνει τον αιτούντα για τους σκοπούς της επιτόπιας επίσκεψης. Εφόσον ο αιτών δεχτεί τη διεξαγωγή επιτόπιας επίσκεψης, αυτή διενεργείται από επιθεωρητές των κρατών μελών που διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά προσόντα.

Στην εν λόγω περίπτωση, αναστέλλεται η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 έως ότου υποβληθεί η έκθεση επίσκεψης στην επιτροπή προηγμένων θεραπειών και στον αιτούντα.

Άρθρο 4

Συνδυασμένα φάρμακα προηγμένων θεραπειών

1.   Όταν η αίτηση για πιστοποίηση αφορά συνδυασμένα φάρμακα προηγμένων θεραπειών, εφαρμόζονται οι συμπληρωματικές απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3.

2.   Η αίτηση για πιστοποίηση των δεδομένων που αφορούν συνδυασμένο φάρμακο προηγμένων θεραπειών μπορεί να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007.

3.   Η αίτηση για πιστοποίηση των δεδομένων που αφορούν συνδυασμένο φάρμακο προηγμένων θεραπειών μπορεί να περιλαμβάνει, εφόσον διατίθενται, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ ή την οδηγία 90/385/ΕΟΚ του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του ενεργού εμφυτεύσιμου τμήματος του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης στη δική του αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν το συγκεκριμένο φάρμακο.

Ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τον σχετικό κοινοποιημένο οργανισμό να του διαβιβάσει κάθε πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διαβιβάζει τις πληροφορίες εντός ενός μηνός. Στην εν λόγω περίπτωση, η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 αναστέλλεται μέχρι να παρασχεθούν οι πληροφορίες που ζητήθηκαν.

4.   Εάν η αίτηση δεν περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τότε ο Οργανισμός μπορεί

α)

να ζητήσει γνώμη για τη συμμόρφωση του τμήματος του ιατροτεχνολογικού προϊόντος με το παράρτημα Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ή με το παράρτημα 1 της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ από κοινοποιημένο οργανισμό που προσδιορίζεται από κοινού με τον αιτούντα, εκτός εάν η επιτροπή προηγμένων θεραπειών, αφού συμβουλευθεί τους εμπειρογνώμονές της για ιατρικά βοηθήματα, αποφασίσει ότι δεν απαιτείται η συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού· ή

β)

να εξαιρέσει από την αξιολόγηση τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο στοιχείο α), η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 αναστέλλεται μέχρι να παρασχεθεί η γνώμη που ζητήθηκε.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο στοιχείο β), η έκθεση αξιολόγησης και κάθε χορηγούμενο πιστοποιητικό αναφέρουν το γεγονός ότι η αξιολόγηση εξαιρεί τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις. Η έκθεση αξιολόγησης και κάθε χορηγούμενο πιστοποιητικό μπορούν επίσης να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αλληλεπίδραση και η συγκρισιμότητα μεταξύ των κυττάρων ή ιστών και του ιατροτεχνολογικού προϊόντος δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω της απουσίας των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από κοινοποιημένο οργανισμό.

Άρθρο 5

Επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές

Κατά την κατάρτιση του φακέλου της αίτησης για πιστοποίηση, οι αιτούντες λαμβάνουν υπόψη τις επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός για τα ελάχιστα δεδομένα ποιότητας και τα μη κλινικά δεδομένα όπως προβλέπονται στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 παράγραφος 1 για την πιστοποίηση των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών.

Άρθρο 6

Έκθεση

Ο οργανισμός περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του ένα τμήμα σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε σε συνέχεια της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει ειδικότερα στατιστικές πληροφορίες για το είδος και τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 121.

(2)  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

(3)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.

(4)  ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17.

(6)  ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 1.


25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 669/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5 και το άρθρο 63 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 καθιερώνει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο γενικών κανόνων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων σε κοινοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων ελέγχων για την εισαγωγή τροφίμων και ζωοτροφών από τρίτες χώρες. Επιπροσθέτως, ο κανονισμός προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης τα οποία, λόγω υπαρκτού ή πρωτοεμφανιζόμενου κινδύνου, υπάγονται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο σημείο εισόδου τους στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού («ο κατάλογος»). Με αυτό το αυξημένο επίπεδο ελέγχου αναμένεται ότι θα είναι δυνατή, αφενός, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του υπαρκτού ή του πρωτοεμφανιζόμενου κινδύνου και, αφετέρου, η συλλογή ακριβών δεδομένων παρακολούθησης όσον αφορά την εμφάνιση και τη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων κατά την εργαστηριακή ανάλυση.

(2)

Κατά την κατάρτιση του καταλόγου πρέπει να συνεκτιμώνται ορισμένα κριτήρια, βάσει των οποίων καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός υπαρκτού ή πρωτοεμφανιζόμενου κινδύνου που συνδέεται με συγκεκριμένη ζωοτροφή ή συγκεκριμένο τρόφιμο μη ζωικής προέλευσης.

(3)

Μέχρις ότου εγκριθεί μια τυποποιημένη μεθοδολογία και κριτήρια για την κατάρτιση του καταλόγου, τα δεδομένα που προκύπτουν από κοινοποιήσεις οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, για την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του καταλόγου πρέπει να εξετάζονται εκθέσεις του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, εκθέσεις που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, καθώς και επιστημονικές αξιολογήσεις.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι, για την οργάνωση του αυξημένου επιπέδου ελέγχων, τα κράτη μέλη ορίζουν ειδικά σημεία εισόδου στην επικράτειά τους που έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ελέγχου για τα διάφορα είδη ζωοτροφών και τροφίμων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο στον παρόντα κανονισμό να προβλέπονται ελάχιστες απαιτήσεις για τα ειδικά σημεία εισόδου προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ομοιομορφίας για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι, για την οργάνωση του αυξημένου επιπέδου ελέγχων, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων που είναι αρμόδιοι για τα φορτία να διαβιβάζουν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με την άφιξη και τη φύση των εν λόγω φορτίων. Ομοίως, για να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη προσέγγιση σε ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει να ορίζεται ένα υπόδειγμα κοινού εγγράφου εισόδου (ΚΕΕ) για τις εισαγωγές ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Το ΚΕΕ πρέπει να κοινοποιείται στις τελωνειακές αρχές κατά τη διασάφιση των φορτίων για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(6)

Επιπροσθέτως, για να εξασφαλίζεται συγκεκριμένο επίπεδο ομοιομορφίας σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων, είναι σκόπιμο στον παρόντα κανονισμό να προβλέπεται ότι οι εν λόγω επίσημοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν ελέγχους εγγράφων, ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους.

(7)

Για την οργάνωση των αυξημένων επιπέδων των επίσημων ελέγχων πρέπει να διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να εισπράττουν τα αναγκαία τέλη για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγονται οι εν λόγω έλεγχοι. Ο υπολογισμός των εν λόγω τελών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(8)

Η απόφαση 2005/402/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2005, για τα έκτακτα μέτρα όσον αφορά τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι, curcuma (κουρκούμα) και φοινικέλαιο (3) ορίζει ότι όλα τα φορτία των εν λόγω προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική έκθεση, που να αποδεικνύει ότι το προϊόν δεν περιέχει καμία από τις εξής ουσίες: Sudan I (αριθ. CAS 842-07-9), Sudan II (αριθ. CAS 3118-97-6), Sudan III (αριθ. CAS 85-86-9) ή Sudan IV (85-83-6). Μετά την έγκριση αυτών των μέτρων η συχνότητα των κοινοποιήσεων στη RASFF μειώθηκε, γεγονός που δείχνει την αισθητή βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την παρουσία χρωστικών ουσιών Sudan στα συναφή προϊόντα. Κατά συνέπεια, η απαίτηση παροχής αναλυτικής έκθεσης για κάθε φορτίο εισαγόμενων προϊόντων, η οποία προβλέπεται στην απόφαση 2005/402/ΕΚ, είναι σκόπιμο να καταργηθεί και στη θέση της να προβλεφθεί ενιαίο και αυξημένο επίπεδο ελέγχων στα εν λόγω φορτία, στο σημείο εισόδου στην Κοινότητα. Ως εκ τούτου, η απόφαση 2005/402/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.

(9)

Η απόφαση 2006/504/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τους ειδικούς όρους για ορισμένα τρόφιμα εισαγωγής από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου μόλυνσής τους από αφλατοξίνες (4), προβλέπει αυξημένη συχνότητα διενέργειας ελέγχων (50 % του συνόλου των φορτίων) για την ανίχνευση αφλατοξίνης στις αραχίδες καταγωγής Βραζιλίας. Μετά την έγκριση αυτών των μέτρων η συχνότητα των κοινοποιήσεων στη RASFF όσον αφορά τις αφλατοξίνες στις αραχίδες καταγωγής Βραζιλίας μειώθηκε. Κατά συνέπεια, τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2006/504/ΕΚ όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα είναι σκόπιμο να καταργηθούν και στη θέση τους να εφαρμόζεται ένα ομοιόμορφο και αυξημένο επίπεδο ελέγχων στο σημείο εισόδου στην Κοινότητα. Η απόφαση 2006/504/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(10)

Η εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για τα καθορισμένα σημεία εισόδου είναι δυνατό να παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες για τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει μεταβατική περίοδο στη διάρκεια της οποίας οι εν λόγω απαιτήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σταδιακά. Ομοίως, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να μπορούν, στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, να διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους σε σημεία ελέγχου διαφορετικά από το καθορισμένο σημείο εισόδου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εν λόγω σημεία ελέγχου πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα καθορισμένα σημεία εισόδου, οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επισήμων ελέγχων που διενεργούνται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, στα σημεία εισόδου στα εδάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού, για τις εισαγωγές των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Επικαιροποιήσεις του παραρτήματος Ι

Για την κατάρτιση και την τακτική τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι πρέπει να συνεκτιμώνται τουλάχιστον οι ακόλουθες πηγές πληροφοριών:

α)

δεδομένα που προκύπτουν από τις κοινοποιήσεις οι οποίες έχουν διαβιβαστεί μέσω του RASFF·

β)

εκθέσεις και πληροφορίες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων·

γ)

εκθέσεις και πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτες χώρες·

δ)

πληροφορίες που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων·

ε)

επιστημονικές αξιολογήσεις, αν χρειάζονται.

Ο κατάλογος του παραρτήματος Ι επανεξετάζεται τακτικά και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ)» είναι το έγγραφο που συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή από τον εκπρόσωπό του, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, και από την αρμόδια αρχή που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων·

β)

«καθορισμένο σημείο εισόδου (ΚΣΕ)» είναι το σημείο εισόδου που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, σε ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού· στην περίπτωση φορτίων που φτάνουν σε λιμένα όπου εκφορτώνονται με σκοπό τη μεταφόρτωσή τους σε άλλο πλοίο για τη μεταφορά τους σε λιμένα άλλου κράτους μέλους, το καθορισμένο σημείο εισόδου είναι ο δεύτερος λιμένας·

γ)

«φορτίο» είναι μια ποσότητα οποιασδήποτε ζωοτροφής ή οποιουδήποτε τροφίμου μη ζωικής προέλευσης που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, της ίδιας τάξης ή περιγραφής, το οποίο καλύπτεται από το ίδιο έγγραφο/τα ίδια έγγραφα, αποστέλλεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την ίδια τρίτη χώρα ή περιοχή τρίτης χώρας.

Άρθρο 4

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα καθορισμένα σημεία εισόδου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19, τα καθορισμένα σημεία εισόδου διαθέτουν, τουλάχιστον, τα εξής:

α)

επαρκή αριθμό κατάλληλα καταρτισμένου και πεπειραμένου προσωπικού για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στα φορτία·

β)

κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε η αρμόδια αρχή να πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους·

γ)

λεπτομερείς οδηγίες όσον αφορά τη διεγματοληψία για την ανάλυση και την αποστολή των δειγμάτων για ανάλυση σε εργαστήριο το οποίο έχει οριστεί βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 («το καθορισμένο εργαστήριο»)·

δ)

εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των φορτίων (και των φορτίων που είναι συσκευασμένα σε εμπορευματοκιβώτια) υπό κατάλληλες συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακράτησης, αν προβλέπεται, σε αναμονή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης που αναφέρεται στο στοιχείο γ), καθώς και επαρκή αριθμό αποθηκευτικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων ψυκτικών αποθηκών, σε περιπτώσεις που απαιτείται ελεγχόμενη θερμοκρασία λόγω της φύσης του φορτίου·

ε)

εξοπλισμό εκφόρτωσης και κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια δειγματοληψίας με σκοπό την ανάλυση·

στ)

δυνατότητα διεξαγωγής της εκφόρτωσης και της δειγματοληψίας για την ανάλυση σε σκεπασμένο χώρο, εφόσον ενδείκνυται·

ζ)

ένα καθορισμένο εργαστήριο ικανό να διενεργεί την ανάλυση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) και βρίσκεται σε τοποθεσία στην οποία τα δείγματα μπορούν να μεταφερθούν σε σύντομη χρονική περίοδο.

Άρθρο 5

Κατάλογος των καθορισμένων σημείων εισόδου

Για καθένα από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη διατηρούν και δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένο κατάλογο των καθορισμένων σημείων εισόδου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διεύθυνση αυτών των καταλόγων στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο, για λόγους ενημέρωσης, τους εθνικούς συνδέσμους προς αυτούς τους καταλόγους.

Άρθρο 6

Προηγούμενη κοινοποίηση των φορτίων

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων ή οι εκπρόσωποί τους πραγματοποιούν έγκαιρη προηγούμενη κοινοποίηση της εκτιμούμενης ημερομηνίας και χρόνου της πραγματικής άφιξης του φορτίου στο καθορισμένο σημείο εισόδου, καθώς και της φύσης του φορτίου.

Για το σκοπό αυτό, συμπληρώνουν το μέρος Ι του κοινού εγγράφου εισόδου και διαβιβάζουν το έγγραφο αυτό στην αρμόδια αρχή στο καθορισμένο σημείο εισόδου, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την πραγματική άφιξη του φορτίου.

Άρθρο 7

Γλώσσα στην οποία συντάσσονται τα κοινά έγγραφα εισόδου

Τα κοινά έγγραφα εισόδου συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες, του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το καθορισμένο σημείο εισόδου.

Εν τούτοις, ένα κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να αποδεχθεί κοινά έγγραφα εισόδου που έχουν συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.

Άρθρο 8

Αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στα καθορισμένα σημεία εισόδου

1.   Η αρμόδια αρχή στο καθορισμένο σημείο εισόδου πραγματοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

α)

ελέγχους εγγράφων για όλα τα φορτία εντός 2 εργάσιμων ημερών από την άφιξη στο ΚΣΕ, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές και αναπόφευκτες περιστάσεις·

β)

ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης εργαστηριακής ανάλυσης, με τη συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, και κατά τρόπον ώστε οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων ή οι εκπρόσωποί τους να είναι αδύνατο να προβλέψουν ποιο συγκεκριμένο φορτίο θα υποβληθεί στους εν λόγω ελέγχους· τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων πρέπει να είναι διαθέσιμα το συντομότερο, από τεχνικής πλευράς, δυνατό.

2.   Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή:

α)

συμπληρώνει το σχετικό τμήμα του μέρους ΙΙ του κοινού εγγράφου εισόδου και ο εντεταλμένος υπάλληλος της αρμόδιας αρχής σφραγίζει και υπογράφει το πρωτότυπο του εν λόγω εγγράφου·

β)

δημιουργεί και φυλάσσει ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου και σφραγισμένου κοινού εγγράφου εισόδου.

Το πρωτότυπο του κοινού εγγράφου εισόδου συνοδεύει το φορτίο στη μετέπειτα μεταφορά του μέχρι την άφιξη στον προορισμό του, όπως αναφέρεται στο ΚΕΕ.

Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ μπορεί να επιτρέπει τη μετέπειτα μεταφορά του φορτίου ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων. Όταν δοθεί έγκριση, η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ενημερώνει την αρμόδια αρχή στον τόπο προορισμού και πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει των οποίων εξασφαλίζεται ότι το φορτίο παραμένει υπό το συνεχή έλεγχο των αρμόδιων αρχών και δεν είναι δυνατό να υποστεί κανενός είδους παραποίηση ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων του φυσικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που το φορτίο μεταφέρεται ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων του φυσικού ελέγχου, εκδίδεται επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου ΚΕΕ για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 9

Ειδικές περιστάσεις

1.   Κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές ορισμένων καθορισμένων σημείων εισόδου τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς να διενεργούν φυσικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις ενός υπευθύνου επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργούνται στο ΚΣΕ δεν επηρεάζεται αρνητικά·

β)

οι εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4, κατά περίπτωση, και έχουν εγκριθεί για τη συγκεκριμένη χρήση από το κράτος μέλος·

γ)

ισχύουν κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει των οποίων εξασφαλίζεται ότι το φορτίο παραμένει υπό το συνεχή έλεγχο των αρμόδιων αρχών του ΚΣΕ ήδη από την άφιξή του στο ΚΣΕ και δεν είναι δυνατό να υποστεί κανενός είδους παραποίηση στη διάρκεια όλων των ελέγχων.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η απόφαση συμπερίληψης ενός νέου προϊόντος στο παράρτημα Ι μπορεί να προβλέπει ότι οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι στα φορτία αυτού του προϊόντος είναι δυνατό να διενεργούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, όπως αναφέρεται στο ΚΕΕ, αν κριθεί σκόπιμο, στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων, αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η ιδιαίτερα ευπαθής φύση του προϊόντος ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συσκευασίας είναι τέτοια ώστε η διεξαγωγή εργασιών δειγματοληψίας στο ΚΣΕ θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε εμφάνιση σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων ή σε ζημία του προϊόντος σε απαράδεκτο βαθμό·

β)

ισχύουν ρυθμίσεις κατάλληλης συνεργασίας από τις αρμόδιες αρχές στο ΚΣΕ και τις αρμόδιες αρχές που διεξάγουν τους φυσικούς ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι:

i)

το φορτίο δεν είναι δυνατό να παραποιηθεί με κανένα τρόπο σε ολόκληρη τη διάρκεια των ελέγχων,

ii)

τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 15.

Άρθρο 10

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Η θέση των φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία υπόκειται στην επίδειξη, εκ μέρους του υπευθύνου της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή του αντιπροσώπου του στις τελωνειακές αρχές, κοινού εγγράφου εισόδου ή του ίδιου εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, δεόντως συμπληρωμένου από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και την κοινοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, στην περίπτωση που απαιτούνται οι εν λόγω έλεγχοι.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων

Σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορτίου, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή ο εκπρόσωπός του, θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής:

α)

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποστήριξη προκειμένου να διενεργηθούν οι επίσημοι έλεγχοι·

β)

τον κατάλληλο εξοπλισμό για δειγματοληψία με σκοπό την ανάλυση, όσον αφορά την ειδική μεταφορά ή/και τις ειδικές μορφές συσκευασίας, εφόσον δεν μπορεί να γίνει αντιπροσωπευτική δειγματοληψία με το συνήθη εξοπλισμό δειγματοληψίας.

Άρθρο 12

Χωρισμός των φορτίων

Τα φορτία δεν χωρίζονται μέχρις ότου ολοκληρωθεί το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων και συμπληρωθεί από την αρμόδια αρχή το κοινό έγγραφο εισόδου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

Σε περίπτωση μετέπειτα χωρισμού του φορτίου, κάθε μέρος του φορτίου συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του κοινού εγγράφου εισόδου, μέχρι τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Άρθρο 13

Μη συμμόρφωση

Εάν από τους επίσημους ελέγχους προκύψει μη συμμόρφωση, ο εντεταλμένος υπάλληλος της αρμόδιας αρχής συμπληρώνει το μέρος ΙΙΙ του κοινού εγγράφου εισόδου και λαμβάνονται μέτρα βάσει των άρθρων 19, 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Άρθρο 14

Τέλη

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την είσπραξη τελών που προκύπτουν λόγω του αυξημένου επιπέδου των επίσημων ελέγχων οι οποίοι προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και τα κριτήρια του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων που είναι αρμόδιοι για το φορτίο, ή οι εκπρόσωποί τους, καταβάλλουν τα τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 15

Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα φορτία, με σκοπό τη συνεχή αξιολόγηση των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται κάθε τρίμηνο πριν από τα τέλη του μήνα που έπεται της λήξης του τριμήνου.

2.   Η έκθεση περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)

λεπτομερή στοιχεία για κάθε φορτίο, στα οποία περιλαμβάνονται:

i)

το μέγεθος, από άποψη καθαρού βάρους, του φορτίου,

ii)

η χώρα καταγωγής κάθε φορτίου·

β)

ο αριθμός των φορτίων που υπόκεινται σε δειγματοληψία για τη διεξαγωγή ανάλυσης·

γ)

τα αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

3.   Η Επιτροπή καταγράφει τις εκθέσεις που λαμβάνει βάσει της παραγράφου 2 και τις κοινοποιεί στα κράτη μέλη.

Άρθρο 16

Τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ

Η απόφαση 2006/504/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1 στοιχείο α), οι περιπτώσεις iii), iv) και v) απαλείφονται,

2)

στο άρθρο 5, το στοιχείο α) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από τα εξής:

«α)

κάθε φορτίο τροφίμων από τη Βραζιλία»,

3)

στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 απαλείφεται.

Άρθρο 17

Κατάργηση της απόφασης 2005/402/ΕΚ

Η απόφαση 2005/402/ΕΚ της Επιτροπής καταργείται.

Άρθρο 18

Εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 25η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 19

Μεταβατικά μέτρα

1.   Επί πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, όταν ένα καθορισμένο σημείο εισόδου δεν είναι εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια φυσικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να διεξάγονται σε άλλο σημείο ελέγχου, στο ίδιο κράτος μέλος, που έχει εγκριθεί για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή, πριν από τη διασάφιση των προϊόντων για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο ελέγχου πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.

2.   Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, μέσω ηλεκτρονικής δημοσίευσης στο δικτυακό τους τόπο, κατάλογο των σημείων ελέγχου που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 135 της 28.5.2005, σ. 34.

(4)  ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.   Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ

Χώρα προέλευσης

Κίνδυνος

Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας (2)

(%)

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Αργεντινή

Αφλατοξίνες

10

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Βραζιλία

Αφλατοξίνες

50

Ιχνοστοιχεία (ζωοτροφές και τρόφιμα) (3)  (4)

2817 00 00· 2820· 2821· 2825 50 00· 2833 25 00· 2833 29 20· 2833 29 80· 2836 99

Κίνα

Κάδμιο και μόλυβδος

50

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα), ιδίως φιστικοβούτυρο (τρόφιμο)

1202 10· 1202 20 00· 2008 11

Γκάνα

Αφλατοξίνες

50

Μπαχαρικά (τρόφιμο):

Capsicum spp (αποξηραμένοι καρποί, ολόκληροι ή αλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου του τσίλι, του τσίλι σε σκόνη, του καγιέν και της πάπρικας)

Myristica fragrans (μοσχοκάρυδο)

Zingiber officinale (ζιγγίβερη)

Curcuma longa (κούρκουμα)

0904 20· 0908 10 00· 0908 20 00· 0910 10 00· 0910 30 00

Ινδία

Αφλατοξίνες

50

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Ινδία

Αφλατοξίνες

10

Σπόροι πεπονιού (egusi) και παράγωγα προϊόντα (5) (τρόφιμα)

ex 1207 99

Νιγηρία

Αφλατοξίνες

50

Σταφίδες (τρόφιμο)

0806 20

Ουζμπεκιστάν

Ωχρατοξίνη A

50

Τσίλι, προϊόντα τσίλι, curcuma (κουρκούμα) και φοινικέλαιο (τρόφιμα)

0904 20 90· 0910 99 60· 0910 30 00· 1511 10 90

Όλες οι τρίτες χώρες

Χρωστικές ουσίες Sudan

20

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Βιετνάμ

Αφλατοξίνες

10

Ρύζι μπασμάτι για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο (τρόφιμο)

ex 1006 30

Πακιστάν

Αφλατοξίνες

50

Ρύζι μπασμάτι για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο (τρόφιμο)

ex 1006 30

Ινδία

Αφλατοξίνες

10

Μάνγκο, κινέζικα φασολάκια (Vigna sesquipedalis), πικρό πεπόνι (Momordica charantia), νεροκολόκυθο Lauki (Lagenaria siceraria), πιπεριές και μελιτζάνες (τρόφιμα)

ex 0804 50 00· 0708 20 00· 0807 11 00· 0707 00· 0709 60· 0709 30 00

Δομινικανή Δημοκρατία

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους με GC-MS και LC-MS (1)

50

Μπανάνες

0803 00 11

Δομινικανή Δημοκρατία

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους με GC-MS και LC-MS (1)

10

Λαχανικά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (πιπεριές, κολοκυθάκια και ντομάτες)

0709 60· 0709 90 70· 0702 00 00

Τουρκία

Φυτοφάρμακα: methomyl και oxamyl

10

Αχλάδια

0808 20 10

Τουρκία

Φυτοφάρμακο: amitraz

10

Λαχανικά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (τρόφιμα)

κινέζικα φασολάκια (Vigna sesquipedalis)

μελιτζάνες

κράμβες

0708 20 00· 0709 30 00· 0704

Ταϊλάνδη

Κατάλοιπα οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων

50

B.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«τσίλι» είναι οι καρποί του γένους Capsicum, αποξηραμένοι και θρυμματισμένοι ή σε σκόνη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0904 20 90, σε οποιαδήποτε μορφή, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

β)

«προϊόντα τσίλι» είναι η σκόνη κάρι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0910 99 60, σε οποιαδήποτε μορφή, που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

γ)

«κούρκουμα» είναι κούρκουμα αποξηραμένο και θρυμματισμένο ή σε σκόνη, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0910 30 00, σε οποιαδήποτε μορφή, και προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

δ)

«φοινικέλαιο» είναι φοινικέλαιο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1511 10 90 και προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ε)

«Χρωστικές ουσίες Sudan» είναι οι ακόλουθες χημικές ουσίες:

i)

Sudan I (CAS αριθμός 842-07-9)·

ii)

Sudan II (αριθ. CAS 3118-97-6)·

iii)

Sudan III (αριθ. CAS 85-86-9)·

iv)

Scarlet Red· ή Sudan IV (αριθ. CAS 85-83-6).


(1)  Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Amitraz, Acephate, Aldicarb, Benomyl, Carbendazim, Chlorfenapyr, Chlorpyrifos, CS2 (διθειοκαρβαμικές ενώσεις), Diafenthiuron, Diazinon, Dichlorvos, Dicofol, Dimethoate, Endosulfan, Fenamidone, Imidacloprid, Malathion, Methamidophos, Methiocarb, Methomyl, Monocrotophos, Omethoate, oxamyl, Profenofos, Propiconazole, thiabendazol, Thiacloprid.

(2)  Όταν σε κάποιον κωδικό απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτό στην ονοματολογία εμπορευμάτων, ο κωδικός φέρει τη σήμανση «Ex» (π.χ. Ex20079997: πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα προϊόντα που περιέχουν φουντούκια).

(3)  Τα ιχνοστοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την εγγραφή είναι τα ιχνοστοιχεία που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29).

(4)  Τα σημεία αναφοράς για δράση είναι τα ανώτατα επίπεδα που έχουν οριστεί για τον μόλυβδο και το κάδμιο στα πρόσθετα που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10). Αν τα ιχνοστοιχεία αναφέρονται στην επισήμανση ως συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51), ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006.

(5)  Τα σημεία αναφοράς για δράση είναι τα ανώτατα επίπεδα που έχουν οριστεί για τις αφλατοξίνες στα αράπικα φιστίκια και στα παράγωγα προϊόντα τους, στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ)

Image

Image

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το ΚΕΕ

Γενικά

:

Το έγγραφο συμπληρώνεται με κεφαλαία. Οι σημειώσεις αναγράφονται δίπλα στον αριθμό του τετραγωνιδίου που αφορούν.

Μέρος I

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή από τον εκπρόσωπό του, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Τετραγωνίδιο I.1.

Αποστολέας: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) που αποστέλλει το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.2.

Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται από τις αρχές του Καθορισμένου Σημείου Εισόδου (ΚΣΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

Τετραγωνίδιο I.3.

Παραλήπτης: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) για το οποίο προορίζεται το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.4.

Αρμόδιος για το φορτίο (ή πράκτορας, διασαφιστής ή υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων): το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για το φορτίο κατά τη διασάφιση στο ΚΣΕ και που πραγματοποιεί τις αναγκαίες διασαφίσεις προς τις αρμόδιες αρχές, εξ ονόματος του εισαγωγέα. Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.5.

Χώρα καταγωγής: πρόκειται για τη χώρα από την οποία κατάγεται το προϊόν, τη χώρα καλλιέργειας, συγκομιδής ή παραγωγής του.

Τετραγωνίδιο I.6.

Χώρα αποστολής: πρόκειται για τη χώρα όπου το φορτίο τοποθετήθηκε στο μέσο τελικής μεταφοράς για να αποσταλεί στην Κοινότητα.

Τετραγωνίδιο I.7.

Εισαγωγέας: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.8.

Τόπος προορισμού: διεύθυνση παράδοσης στην Κοινότητα. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.9.

Άφιξη στο ΚΣΕ: αναφέρεται η εκτιμούμενη ημερομηνία κατά την οποία το φορτίο αναμένεται να φθάσει στο ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο I.10.

Κείμενα: αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός επίσημων εγγράφων που συνοδεύουν το φορτίο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τετραγωνίδιο I.11.

Αναφέρατε τα πλήρη στοιχεία του μέσου μεταφοράς κατά την άφιξη: για αεροσκάφη, τον αριθμό πτήσης· για σκάφη, το όνομα του πλοίου· για οδικά οχήματα, τον αριθμό κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, εάν ενδείκνυται· για σιδηροδρόμους, την ταυτότητα του τρένου και τον αριθμό του βαγονιού.

Έγγραφα αναφοράς: αριθμός δελτίου αεροπορικής μεταφοράς, αριθμός φορτωτικής ή εμπορικού εγγράφου για σιδηροδρομική ή οδική μεταφορά.

Τετραγωνίδιο I.12.

Περιγραφή του εμπορεύματος: παρέχεται λεπτομερής περιγραφή του εμπορεύματος (συμπεριλαμβανομένου του τύπου, για τις ζωοτροφές).

Τετραγωνίδιο I.13.

Κωδικός προϊόντος ή κωδικός ΣΟ του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Τετραγωνίδιο I.14.

Μεικτό βάρος: συνολικό βάρος σε κιλά (kg). Καθορίζεται ως το σύνολο της μάζας των προϊόντων με τις άμεσες πρώτες συσκευασίες τους και όλες τις συσκευασίες τους, εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς.

Καθαρό βάρος: πραγματικό βάρος του προϊόντος σε κιλά (kg), χωρίς τη συσκευασία. Καθορίζεται ως η μάζα των προϊόντων χωρίς τις άμεσες πρώτες συσκευασίες τους ούτε άλλες συσκευασίες.

Τετραγωνίδιο I.15.

Αριθμός μονάδων συσκευασίας.

Τετραγωνίδιο I.16.

Θερμοκρασία: σημειώνεται η κατάλληλη θερμοκρασία μεταφοράς/αποθήκευσης.

Τετραγωνίδιο I.17.

Είδος συσκευασίας: αναφέρεται το είδος της συσκευασίας των προϊόντων.

Τετραγωνίδιο I.18.

Εμπόρευμα το οποίο προορίζεται: σημειώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με το εάν το εμπόρευμα προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο χωρίς προηγούμενη διαλογή ή άλλη φυσική επεξεργασία (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται «κατανάλωση από τον άνθρωπο»), ή εάν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από τέτοιου είδους επεξεργασία (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται «περαιτέρω επεξεργασία»), ή εάν προορίζεται για χρήση ως «ζωοτροφή» (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται «ζωοτροφές»).

Τετραγωνίδιο I.19.

Αναφέρονται, κατά περίπτωση, όλοι οι αριθμοί σφραγίδας και ταυτοποίησης εμπορευματοκιβωτίων.

Τετραγωνίδιο I.20.

Μεταφορά σε σημείο ελέγχου: Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρχή του ΚΣΕ σημειώνει αυτό το τετραγωνίδιο για να επιτρέψει τη μετέπειτα μεταφορά σε άλλο σημειο ελέγχου.

Τετραγωνίδιο I.21.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο I.22.

Για τις εισαγωγές: αυτό το τετραγωνίδιο σημειώνεται εάν το φορτίο προορίζεται για εισαγωγή (άρθρο 8).

Τετραγωνίδιο I.23.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο I.24.

Σημειώνεται το κατάλληλο μέσο μεταφοράς.

Μέρος II

Αυτό το μέρος συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή.

Τετραγωνίδιο II.1.

Χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός αναφοράς με το τετραγωνίδιο Ι.2.

Τετραγωνίδιο II.2.

Για χρήση από τις τελωνειακές υπηρεσίες, εάν χρειαστεί.

Τετραγωνίδιο II.3.

Έλεγχος εγγράφων: συμπληρώνεται για όλες τις παρτίδες.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.4.

Η αρχή του ΚΣΕ αναφέρει εάν η αποστολή έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 17 μπορεί να διενεργηθεί από διαφορετικό σημείο ελέγχου.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.5.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 17 και ύστερα από ικανοποιητικό αποτέλεσμα του ελέγχου εγγράφων/ταυτότητας, η αρχή του ΚΣΕ αναφέρει το σημείο στο οποίο μπορεί να μεταφερθεί η αποστολή για φυσικό έλεγχο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.6.

Αναφέρονται με σαφήνεια οι επόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόρριψης της αποστολής λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος του ελέγχου εγγράφων ή του ελέγχου ταυτότητας. Στο τετραγωνίδιο ΙΙ.7 πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση του φορέα προορισμού σε περίπτωση «εκ νέου αποστολής», «καταστροφής», «μετατροπής» και «χρήσης για άλλο σκοπό».

Τετραγωνίδιο ΙΙ.7.

Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης και η διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και του λιμένα) για όλους τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου, π.χ. στο τετραγωνίδιο ΙΙ.6, «εκ νέου αποστολή», «καταστροφή», «μετατροπή» ή «χρήση για άλλο σκοπό».

Τετραγωνίδιο ΙΙ.8.

Εδώ τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.9.

Υπογραφή του εντεταλμένου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.10.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.11.

Η αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα των ελέγχων ταυτότητας.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.12.

Η αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.13.

Η αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου. Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται με την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου για τα οποία διενεργήθηκε εργαστηριακή δοκιμασία.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.14.

Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται για όλες τα φορτία που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.15.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.16.

Αναφέρονται με σαφήνεια οι επόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόρριψης της αποστολής λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος των φυσικών ελέγχων. Στο τετραγωνίδιο ΙΙ.18 πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση του φορέα προορισμού σε περίπτωση «εκ νέου αποστολής», «καταστροφής», «μετατροπής» και «χρήσης για άλλο σκοπό».

Τετραγωνίδιο ΙΙ.17.

Λόγοι απόρριψης: συμπληρώνεται ενδεχομένως για να προστεθούν σχετικές πληροφορίες. Σημειώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.18.

Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης και η διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και του λιμένα) για όλους τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου, π.χ. στο τετραγωνίδιο ΙΙ.16, «εκ νέου αποστολή», «καταστροφή», «μετατροπή» ή «χρήση για άλλο σκοπό».

Τετραγωνίδιο ΙΙ.19.

Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιμοποιείται όταν η αρχική σφραγίδα μιας παρτίδας έχει καταστραφεί κατά το άνοιγμα του εμπορευματοκιβωτίου. Πρέπει να τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των σφραγίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν το σκοπό.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.20.

Εδώ τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, της αρμόδιας αρχή του σημείου ελέγχου.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.21.

Εδώ τίθεται η υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, της αρμόδιας αρχής του σημείου ελέγχου.

Μέρος III

Αυτό το μέρος συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή.

Τετραγωνίδιο III.1.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκ νέου αποστολή: η αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε, τα στοιχεία του, τη χώρα προορισμού και την ημερομηνία της εκ νέου αποστολής, μόλις τα ανωτέρω γίνουν γνωστά.

Τετραγωνίδιο III.2.

Επόμενες ενέργειες: αναφέρεται η τοπική αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη, ενδεχομένως, για την εποπτεία σε περίπτωση «καταστροφής», «μετατροπής» ή «χρήσης για άλλο σκοπό» του φορτίου. Η εν λόγω αρμόδια αρχή βεβαιώνει, στο σημείο αυτό, ότι το φορτίο αφίχθηκε και ότι αντιστοιχεί στο αναμενόμενο.

Τετραγωνίδιο III.3.

Υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της αρχής του ΚΣΕ ή, στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 17, του σημείου ελέγχου, σε περίπτωση «εκ νέου αποστολής». Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της τοπικής αρμόδιας αρχής σε περίπτωση «καταστροφής», «μετατροπής» ή «χρήσης για άλλο σκοπό».


25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 670/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση μέσω διαγωνισμού για την αγορά σκληρού σίτου ή αναποφλοίωτου ρυζιού, και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 428/2008 και (ΕΚ) αριθ. 687/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία α), γ) και ια), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 και του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όπως τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2009 του Συμβουλίου (2), η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, από την 1η Ιουλίου 2009 για τον σκληρό σίτο και από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 για το αναποφλοίωτο ρύζι, δημόσια παρέμβαση, εάν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την κατάσταση της αγοράς, και ιδίως από την εξέλιξη των τιμών της αγοράς. Πρέπει να προβλεφθούν οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν δημόσιες παρεμβάσεις, στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει ότι μια τέτοια παρέμβαση είναι αναγκαία, και να υπενθυμισθεί ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές στον συγκεκριμένο τομέα σε επίπεδο κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων δημόσιας αποθεματοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και τη λογιστική καταχώριση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών (3), διευκρινίζοντας ότι οι εν λόγω αρχές παρεμβαίνουν, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, με την ονομασία «οργανισμοί παρέμβασης», ακόμη και όταν οι οργανισμοί πληρωμών ενεργούν απευθείας.

(2)

Για την όσο το δυνατόν απλούστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του καθεστώτος δημόσιας παρέμβασης, πρέπει να διευκρινισθούν οι κανόνες που αφορούν τη διαπίστευση των κέντρων παρέμβασης από τους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών και να θεσπισθούν οι διατάξεις που αφορούν την εν λόγω διαπίστευση. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διευκρινισθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διαπίστευση των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης ενός κέντρου παρέμβασης.

(3)

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού των προσφορών σκληρού σίτου και αναποφλοίωτου ρυζιού που υποβάλλονται στους οργανισμούς παρέμβασης και οι όροι ανάληψης των προϊόντων από αυτούς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφοι σε ολόκληρη την Κοινότητα. Επομένως, προκειμένου να διασφαλισθεί ίση μεταχείριση όλων των επιχειρηματιών, πρέπει να καθορισθούν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αγορές, και ειδικότερα στο παραδεκτό των προσφορών, στην ανάληψη και στους συναφείς ελέγχους.

(4)

Όταν οι εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης ενός εγκεκριμένου κέντρου παρέμβασης, οι οποίες βρίσκονται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο ο επιχειρηματίας ασκεί την κύρια δραστηριότητά του, παρέχουν στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την παράδοση των προϊόντων τους με χαμηλότερα έξοδα, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω επιχειρηματίες να υποβάλουν τις προσφορές τους στο οικείο κράτος μέλος. Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις για τους εν λόγω επιχειρηματίες, είναι σκόπιμο να τους επιτραπεί να διεκπεραιώνουν τις διατυπώσεις που σχετίζονται με τις προσφορές με τον αριθμό εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους και να τους επιτραπεί να καταθέτουν, για τη στήριξη της προσφοράς τους, εγγύηση που εξασφάλισαν στο εν λόγω κράτος μέλος.

(5)

Για τη διασφάλιση της απλοποιημένης και ικανοποιητικής διαχείρισης της παρέμβασης, πρέπει να προβλεφθεί η υποβαλλόμενη παρτίδα να είναι ομοιογενής και, όσον αφορά το ρύζι, η εν λόγω παρτίδα να αποτελείται από ρύζι της ίδιας ποικιλίας. Πρέπει επίσης να καθορισθεί μια ελάχιστη ποσότητα κάτω από την οποία ο οργανισμός παρέμβασης δεν υποχρεούται να δεχθεί την προσφορά λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη το γεγονός ότι ένα ανώτερο ελάχιστο ποσοτικό όριο μπορεί να αποδειχθεί αναγκαίο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες και οι συνήθειες του χονδρικού εμπορίου ή οι ισχύοντες περιβαλλοντικοί κανόνες σε ένα κράτος μέλος. Προκειμένου να παρασχεθούν στους επιχειρηματίες οι πληροφορίες που αφορούν τις ελάχιστες ισχύουσες ποσότητες, πρέπει να προβλεφθεί οι οργανισμοί παρέμβασης να προσδιορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες ποσότητες σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού που δημοσιεύουν και, εφόσον είναι αναγκαίο, να τις καθορίζουν σε επίπεδο ανώτερο από το επίπεδο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Δεν πρέπει να γίνονται δεκτά στην παρέμβαση ο σκληρός σίτος και το αναποφλοίωτο ρύζι των οποίων η ποιότητα δεν επιτρέπει κατάλληλη μεταγενέστερη χρήση και αποθεματοποίηση. Ως προς αυτό, πρέπει να καθορισθούν οι αναγκαίες μέθοδοι για τον καθορισμό της ποιότητας του σκληρού σίτου και του αναποφλοίωτου ρυζιού.

(7)

Ο σκληρός σίτος είναι ένα από τα σιτηρά για το οποίο καθορίζονται κριτήρια ελάχιστης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των υγειονομικών προτύπων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (4). Πρέπει να προβλεφθεί ότι κατά την ανάληψη του οικείου προϊόντος στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος παρέμβασης θα τηρούνται τα εν λόγω πρότυπα.

(8)

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την υπέρβαση των ανώτατων ορίων των αποδεκτών προσμείξεων μπορούν να εντοπισθούν από τους οργανισμούς πληρωμών ή τους οργανισμούς παρέμβασης βάσει των πληροφοριών που λαμβάνονται εκ μέρους των προσφερόντων και των δικών τους κριτηρίων ανάλυσης. Για τον περιορισμό του οικονομικού κόστους, συνεπώς, αιτιολογείται η απαίτηση για αναλύσεις, υπό την ευθύνη των οργανισμών, πριν από την ανάληψη των προϊόντων και μόνο βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας που επιτρέπει την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων κατά την είσοδό τους στο καθεστώς παρέμβασης. Εφόσον ληφθεί ακατάλληλη απόφαση από ένα κράτος μέλος κατά την αγορά του προϊόντος, όσον αφορά την ανάλυση επικινδυνότητας που απαιτείται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, υπέχει άμεση ευθύνη το ίδιο το κράτος μέλος εάν προκύψει μεταγενέστερα ότι το προϊόν δεν τηρούσε τα ελάχιστα πρότυπα. Μια τέτοια απόφαση δεν θα επέτρεπε πράγματι να εξασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος και άρα η ορθή διατήρησή του. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να φέρει ευθύνη το κράτος μέλος.

(9)

Για τον καθορισμό της ελάχιστης ποιότητας του αναποφλοίωτου ρυζιού, πρέπει ειδικότερα να ληφθούν υπόψη οι κλιματικές συνθήκες των περιοχών παραγωγής της Κοινότητας.

(10)

Πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια οι υποχρεωτικοί έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η πραγματική παρουσία των προσφερόμενων προϊόντων στις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης που υποδεικνύονται από τον προσφέροντα και η τήρηση των κριτηρίων που έχουν καθορισθεί όσον αφορά τόσο το βάρος όσο και την ποιότητα των προσφερόμενων εμπορευμάτων. Πρέπει να υπάρξει διάκριση, αφενός, μεταξύ της αποδοχής του προσφερόμενου εμπορεύματος μετά τον έλεγχο της ποσότητας καθώς και της τήρησης των κριτηρίων σχετικά με την ελάχιστη ποιότητα και, αφετέρου, του καθορισμού της τιμής που πρέπει να καταβληθεί στον προσφέροντα μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων αναλύσεων για τον προσδιορισμό των επακριβών χαρακτηριστικών κάθε παρτίδας βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων.

(11)

Για να καταστεί εφικτή η αποτελεσματική διαχείριση αυτού του μέτρου παρέμβασης, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι προσφορές σκληρού σίτου ή ρυζιού θα είναι οριστικές. Επομένως, δεν μπορούν ούτε να τροποποιηθούν ούτε να αποσυρθούν και θεωρείται απαραίτητο η υποβολή των προσφορών να εξαρτάται από την κατάθεση εγγύησης και να προσδιορισθούν οι όροι της αποδέσμευσής της και της ενδεχόμενης κατάπτωσής της υπέρ του κοινοτικού προϋπολογισμού σε περίπτωση μη τήρησης ορισμένων όρων παραδεκτού των εν λόγω προσφορών.

(12)

Το άρθρο 18 παράγραφος 2 και παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι η τιμή παρέμβασης του σκληρού σίτου καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω διαγωνισμών, με την επιφύλαξη προσαυξήσεων και μειώσεων της τιμής για λόγους ποιότητας. Πρέπει να διευκρινισθούν αυτές οι αυξομειώσεις των τιμών που συνδέονται με τα βασικά κριτήρια ποιότητας του σκληρού σίτου.

(13)

Το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι η τιμή παρέμβασης καθορίζεται για έναν συγκεκριμένο τύπο αναποφλοίωτου ρυζιού που προσδιορίζεται στο παράρτημα IV, σημείο Α, και ότι, εάν η ποιότητα του ρυζιού που προσφέρεται στην παρέμβαση αποκλίνει από τον εν λόγω ποιοτικό τύπο, η τιμή παρέμβασης προσαρμόζεται με την αύξηση ή τη μειώση της τιμής. Η αύξηση και η μείωση πρέπει να επιτρέπει να αντικατοπτρίζονται στην παρέμβαση οι διαφορές τιμών που διαπιστώνονται στην αγορά αναποφλοίωτου ρυζιού για ποιοτικούς λόγους. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά του αναποφλοίωτου ρυζιού, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας. Η εκτίμηση του ποσοστού υγρασίας, της απόδοσης κατά τη βιομηχανική επεξεργασία και των ελαττωμάτων των κόκκων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλές και αποτελεσματικές μεθόδους, ικανοποιεί κατά ικανοποιητικό τρόπο στην απαίτηση αυτή.

(14)

Για λόγους εναρμόνισης, οι έλεγχοι στα αποθέματα παρέμβασης πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

(15)

Για την αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος, τα στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα και οι πληροφορίες που ζητεί η Επιτροπή να κοινοποιούνται βάσει των μεθόδων που η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη.

(16)

Οι διατάξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και αφορούν τον τομέα του ρυζιού αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 489/2005 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2005, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των κέντρων παρέμβασης και την ανάληψη του αναποφλοίωτου ρυζιού από τους οργανισμούς παρέμβασης (5). Ωστόσο, για την εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται στο ρύζι και στον σκληρό σίτο, είναι σκόπιμο να μην επαναληφθούν ορισμένες διατάξεις οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 489/2005.

(17)

Οι διατάξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και αφορούν τον σκληρό σίτο αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, περί καθορισμού των κέντρων παρέμβασης (6). Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι αυτές δεν θα εφαρμόζονται πλέον στον σκληρό σίτο από την 1η Ιουλίου 2009.

(18)

Οι διατάξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και αφορούν τον σκληρό σίτο αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 687/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισμούς παρέμβασης, καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (7). Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι αυτές δεν θα εφαρμόζονται πλέον στον σκληρό σίτο από την 1η Ιουλίου 2009.

(19)

Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν ανάλογα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 428/2008 και (ΕΚ) αριθ. 687/2008 και να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 489/2005.

(20)

Δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 72/2009, οι νέες διατάξεις που αφορούν τη δημόσια παρέμβαση, οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2009, όσον αφορά τον σκληρό σίτο, και από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, όσον αφορά τον τομέα του ρυζιού. Επομένως, οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων πρέπει να εφαρμόζονται από τις ίδιες αυτές ημερομηνίες.

(21)

Η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε τη γνώμη της εντός της προθεσμίας που τέθηκε από τον πρόεδρό της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, στους τομείς του σκληρού σίτου και του ρυζιού, τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που αφορούν τις αγορές από δημόσια παρέμβαση, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Οι αγορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς πληρωμών ή τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς από τους οργανισμούς πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006, αποκαλούμενοι στο εξής «οργανισμοί παρέμβασης».

Άρθρο 2

Ορισμός και διαπίστευση των κέντρων παρέμβασης

1.   Τα κέντρα παρέμβασης που πρέπει να υποδειχθούν από την Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εγκρίνονται εκ των προτέρων από τους οργανισμούς παρέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τους κανόνες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2006, ιδίως όσον αφορά την ευθύνη και τους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Για τη διαπίστευση ενός κέντρου παρέμβασης, οι οργανισμοί παρέμβασης διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του εν λόγω κέντρου πληρούν κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους όρους:

α)

ύπαρξη χωρητικότητας αποθεματοποίησης, για το σύνολο των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης του εν λόγω κέντρου, τουλάχιστον 20 000 τόνων για τον σκληρό σίτο ή 10 000 τόνων για το ρύζι·

β)

ελάχιστη ικανότητα εξόδου των αποθεμάτων η οποία επιτρέπει, για κάθε εγκατάσταση αποθεματοποίησης, διάθεση ανά εργάσιμη ημέρα τουλάχιστον του 5 % της αποθηκευμένης ποσότητας ή 1 000 τόνων σκληρού σίτου και 500 τόνων ρυζιού.

3.   Οι πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των κέντρων παρέμβασης και των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης αυτών, τα οποία υποδεικνύονται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τροποποιούνται και τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών και του κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ Ή ΑΝΑΠΟΦΛΟΙΩΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 3

Αγορές

1.   Οι οργανισμοί παρέμβασης προβαίνουν μέσω προκήρυξης διαγωνισμού στην αγορά σκληρού σίτου ή αναποφλοίωτου ρυζιού μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού βάσει κανονισμού που εκδίδεται από την Επιτροπή, ο οποίος καλείται στο εξής «κανονισμός προκήρυξης του διαγωνισμού», σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Ο κανονισμός προκήρυξης του διαγωνισμού αναφέρει ειδικότερα:

α)

την ονομασία του προϊόντος, με τον κωδικό ΣΟ·

β)

τις ημερομηνίες των διαγωνισμών·

γ)

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών·

δ)

την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού·

ε)

το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) ή την (τις) ενδιαφερόμενη(-ες) περιφέρεια(-ες), σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3.   Για το αναποφλοίωτο ρύζι, ο διαγωνισμός είναι δυνατόν να περιορίζεται σε έναν ή περισσότερους ποιοτικούς τύπους ρυζιού, όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος I I.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 («στρογγυλόσπερμο ρύζι», «μεσόσπερμο ρύζι», «μακρόσπερμο ρύζι Α» ή «μακρόσπερμο ρύζι Β»).

4.   Μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κανονισμού προκήρυξης του διαγωνισμού και της προβλεπόμενης ημερομηνίας για την τελευταία ημέρα της πρώτης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον έξι ημέρες.

5.   Η προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται από τον οργανισμό παρέμβασης διευκρινίζει ειδικότερα τις ελάχιστες ποσότητες τις οποίες πρέπει να αφορούν οι προσφορές. Οι εν λόγω ποσότητες είναι τουλάχιστον 10 τόνοι για τον σκληρό σίτο και 20 τόνοι για το ρύζι.

Ωστόσο, εάν οι συνθήκες και οι συνήθειες του χονδρικού εμπορίου ή οι περιβαλλοντικοί κανόνες που ισχύουν σε ένα κράτος μέλος δικαιολογούν την εφαρμογή ελάχιστων ποσοτήτων ανώτερων από εκείνες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, οι εν λόγω ποσότητες καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού από τον αρμόδιο οργανισμό παρέμβασης.

6.   Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον διαγωνισμό δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 4

Όροι υποβολής και παραδεκτού των προσφορών

1.   Οι αγορές που προβλέπονται στο άρθρο 3 πραγματοποιούνται επί τη βάσει προσφορών που υποβάλλονται από τους επιχειρηματίες στους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών, μέσω υποβολής γραπτής ή ηλεκτρονικής προσφοράς με επιβεβαίωση παραλαβής.

2.   Για να είναι αποδεκτή από τον οργανισμό παρέμβασης, η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το έντυπο που τίθεται στη διάθεσή του από τα κράτη μέλη, βάσει εναρμονισμένου προτύπου που καταρτίζεται από την Επιτροπή υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

την επωνυμία του προσφέροντος, τη διεύθυνσή του και τον αριθμό εγγραφής του στα μητρώα ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου ασκεί την κύρια δραστηριότητά του ή, ελλείψει αυτού, τον αριθμό εγγραφής του στο γεωργικό μητρώο·

ii)

το προσφερόμενο προϊόν, με αναφορά, για το ρύζι, στον ποιοτικό τύπο και στην ποικιλία·

iii)

τον τόπο αποθεματοποίησης του προϊόντος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης·

iv)

τις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του κέντρου παρέμβασης για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά με τα χαμηλότερα έξοδα·

v)

την προσφερόμενη ποσότητα, το έτος συγκομιδής του προσφερόμενου προϊόντος, την αναφορά της κοινοτικής του προέλευσης και της περιοχής παραγωγής εντός της Κοινότητας·

vi)

την προτεινόμενη τιμή ανά τόνο για εμπόρευμα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ποιότητα για τον σκληρό σίτο ή στον ποιοτικό τύπο για το ρύζι, το οποίο παραδίδεται στις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του υποδειχθέντος κέντρου παρέμβασης χωρίς να εκφορτωθεί, εκπεφρασμένη σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία το πολύ. Η εν λόγω τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τον σκληρό σίτο ή την τιμή αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι·

vii)

για το ρύζι, τις φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συγκομιδή, διευκρινίζοντας τις δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν·

viii)

τα κύρια χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος.

β)

τα ακόλουθα συμπληρωματικά έγγραφα:

i)

απόδειξη σύστασης από τον προσφέροντα εγγύησης 30 ευρώ ανά τόνο σκληρού σίτου ή 50 ευρώ ανά τόνο αναποφλοίωτου ρυζιού, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών· η εν λόγω εγγύηση μπορεί να συσταθεί στο κράτος μέλος στο οποίο ο προσφέρων ασκεί την κύρια δραστηριότητά του, εάν υποβάλλει προσφορά σε άλλο κράτος μέλος·

ii)

δήλωση του προσφέροντος ο οποίος βεβαιώνει ότι οι προσφερόμενες ποσότητες υπάρχουν πραγματικά στον τόπο αποθεματοποίησης που ορίζεται στο στοιχείο α) σημείο iii) της παρούσας παραγράφου·

iii)

δήλωση του προσφέροντος ο οποίος βεβαιώνει ότι η προσφορά αφορά ομοιογενή παρτίδα, ότι, όσον αφορά το ρύζι, η εν λόγω παρτίδα αποτελείται από αναποφλοίωτο ρύζι της ίδιας ποικιλίας και ότι οι ελάχιστες ποσότητες καλύπτουν τις ποσότητες που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε από τον οργανισμό παρέμβασης.

3.   Ο οργανισμός παρέμβασης καταχωρίζει τις αποδεκτές προσφορές, την ημερομηνία παραλαβής τους και τις οικείες ποσότητες.

4.   Οι προσφορές είναι οριστικές.

Άρθρο 5

Έλεγχος των προσφορών από τον οργανισμό παρέμβασης

1.   Οι οργανισμοί παρέμβασης ελέγχουν το παραδεκτό των προσφορών βάσει των απαιτούμενων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Σε περίπτωση απαραδέκτου της προσφοράς, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ενημερώνεται πάραυτα από τον οργανισμό παρέμβασης.

2.   Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και iii) μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη διαπίστωση του παραδεκτού των προσφορών από τον οργανισμό παρέμβασης, ενδεχομένως με τη συνδρομή του αρμόδιου οργανισμού παρέμβασης για τον τόπο αποθεματοποίησης που υπέδειξε ο προσφέρων, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε από τα έγγραφα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, η προσφορά ακυρώνεται και εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση των προσφορών στην Επιτροπή

1.   Το αργότερο στις 2 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών) της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, ο οργανισμός παρέμβασης κοινοποιεί στην Επιτροπή τις παραδεκτές προσφορές, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24. Η ταυτότητα των προσφερόντων παραμένει μυστική.

Εάν δεν υποβληθεί καμία παραδεκτή προσφορά, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή εντός της ίδιας προθεσμίας.

2.   Οι παραδεκτές προσφορές που δεν κοινοποιούνται στην Επιτροπή αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Άρθρο 7

Απόφαση βάσει των προσφορών

Βάσει των κοινοποιούμενων προσφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αποφασίζει να μην δώσει συνέχεια στις υποβληθείσες προσφορές ή καθορίζει τη μέγιστη τιμή αγοράς στην παρέμβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 8

Αποφάσεις σχετικές με τις προσφορές

1.   Όταν καθορισθεί από την Επιτροπή μέγιστη τιμή αγοράς στην παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7, οι οργανισμοί παρέμβασης αποδέχονται τις προσφορές που είναι ίσες ή κατώτερες του μέγιστου ποσού. Όλες οι λοιπές προσφορές απορρίπτονται.

2.   Εάν δεν καθορισθεί μέγιστη τιμή αγοράς στην παρέμβαση, όλες οι προσφορές απορρίπτονται.

3.   Μετά τη δημοσίευση του κανονισμού ή την κοινοποίηση της απόφασης που καθορίζει τη μέγιστη τιμή αγοράς στην παρέμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 7, ή που διευκρινίζει ότι δεν θα δοθεί συνέχεια στις προσφορές, οι οργανισμοί παρέμβασης λαμβάνουν τις αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.   Κάθε προσφέρων ενημερώνεται από τον αρμόδιο οργανισμό για το αποτέλεσμα της συμμετοχής του στον διαγωνισμό το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης ή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 9

Αποδέσμευση και κατάπτωση των εγγυήσεων

1.   Η πραγματική παρουσία των προϊόντων στον τόπο αποθεματοποίησης που υποδεικνύεται από τον προσφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii), η παρουσίαση ομοιογενούς παρτίδας, η διατήρηση της προσφοράς που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή και η ανάληψη του προϊόντος από τον αρμόδιο οργανισμό είναι οι κύριες απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (8).

2.   Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των κύριων απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η εγγύηση καταπίπτει, εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση ανωτέρας βίας, και καταχωρίζεται λογιστικά ως έσοδο ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής (9).

3.   Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι οργανισμοί παρέμβασης διενεργούν τον έλεγχο των ποσοτήτων που υπάρχουν στους τόπους αποθεματοποίησης εφαρμόζοντας κατ'αναλογία τους κανόνες και τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2006 για τον έλεγχο της φυσικής παρουσίας των αποθεματοποιημένων προϊόντων στο πλαίσιο των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης, και ειδικότερα εκείνους που προβλέπονται στο σημείο Β.III του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τουλάχιστον το 5 % των προσφορών και το 5 % των προσφερόμενων ποσοτήτων, βάσει ανάλυσης κινδύνων.

4.   Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς, η εγγύηση αποδεσμεύεται μόλις δημοσιευθεί η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

5.   Για τις επιλεγείσες προσφορές, η εγγύηση αποδεσμεύεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του δελτίου ανάληψης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

ΤΜΗΜΑ 3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 10

Παράδοση

1.   Η ημερομηνία ή οι ημερομηνίες παράδοσης στην εγκατάσταση αποθεματοποίησης του εγκεκριμένου κέντρου παρέμβασης που υποδεικνύει ο προσφέρων καθορίζονται από τον οργανισμό παρέμβασης και κοινοποιούνται στον προσφέροντα όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ωστόσο, όταν η παράδοση των προϊόντων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του κέντρου παρέμβασης που υποδεικνύει ο προσφέρων, ο οργανισμός παρέμβασης υποδεικνύει άλλες εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης του ίδιου κέντρου παρέμβασης ή εγκαταστάσεις αποθεματοποίησης άλλου εγκεκριμένου κέντρου παρέμβασης όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί, με τα χαμηλότερα έξοδα, η παράδοση και καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες παράδοσης.

2.   Το σύνολο των προϊόντων πρέπει να παραδοθεί στην εγκατάσταση αποθεματοποίησης του εγκεκριμένου κέντρου παρέμβασης το αργότερο έως το τέλος του τρίτου μήνα που έπεται του μήνα παραλαβής της προσφοράς, όχι όμως μετά την 30ή Ιουνίου όσον αφορά τον σκληρό σίτο ή μετά τις 31 Αυγούστου όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι.

3.   Η παραλαβή της ποσότητας που παραδίδεται πραγματοποιείται από τον αντιπρόσωπο του οργανισμού παρέμβασης παρουσία του προσφέροντος ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

4.   Η παραδιδόμενη ποσότητα πρέπει να διαπιστώνεται με ζύγιση παρουσία του προσφέροντος ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και αντιπροσώπου του οργανισμού παρέμβασης που δεν βρίσκεται σε καμία σχέση εξάρτησης έναντι του προσφέροντος.

Ωστόσο, ο αντιπρόσωπος του οργανισμού παρέμβασης μπορεί επίσης να είναι ο αποθεματοποιητής. Στην περίπτωση αυτή:

α)

ο οργανισμός παρέμβασης προβαίνει ο ίδιος, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ανάληψη, σε έλεγχο που περιλαμβάνει τουλάχιστον ογκομετρική εξακρίβωση, η δε ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της ζυγισθείσας και της εκτιμηθείσας ποσότητας σύμφωνα με την ογκομετρική μέθοδο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5 %·

β)

στην περίπτωση που δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου ανοχής, ο αποθεματοποιητής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα σχετικά με τις ποσότητες που ενδεχομένως λείπουν και που δεν πιστώθηκαν σε μεταγενέστερη ζύγιση σε σχέση με το βάρος που καταχωρίσθηκε στα λογιστικά βιβλία κατά τη στιγμή της ανάληψης·

γ)

στην περίπτωση που γίνεται υπέρβαση του ορίου ανοχής, ο αποθεματοποιητής προβαίνει αμέσως σε ζύγιση. Τα έξοδα της ζύγισης επιβαρύνουν τον αποθεματοποιητή εάν το διαπιστούμενο βάρος είναι μικρότερο από το βάρος που καταχωρίσθηκε ή, στην αντίθετη περίπτωση, το κράτος μέλος.

Άρθρο 11

Δαπάνες μεταφοράς

1.   Οι δαπάνες μεταφοράς των εμπορευμάτων έως την εγκατάσταση αποθεματοποίησης του κέντρου παρέμβασης που υποδεικνύει ο προσφέρων με τα χαμηλότερα έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv), επιβαρύνουν τον προσφέροντα όταν πρόκειται για απόσταση ίση ή μικρότερη των 100 km. Πέραν των 100 km, οι δαπάνες μεταφοράς επιβαρύνουν τον οργανισμό παρέμβασης.

2.   Όταν η εγκατάσταση αποθεματοποίησης του κέντρου παρέμβασης που υποδεικνύει ο προσφέρων τροποποιείται από τον οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, οι πρόσθετες δαπάνες μεταφοράς, με απαλλαγή που αντιστοιχεί σε 20 km, επιβαρύνουν τον οργανισμό παρέμβασης. Ωστόσο, οι δαπάνες μεταφοράς πέραν των 100 km επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον οργανισμό παρέμβασης.

3.   Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον οργανισμό παρέμβασης, τα οποία προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, επιστρέφονται από την Επιτροπή, με βάση μη κατ’ αποκοπή ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΟ

Άρθρο 12

Ποιότητα του προσφερόμενου σκληρού σίτου

1.   Ο σκληρός σίτος πρέπει να είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, προκειμένου να γίνει δεκτός για παρέμβαση.

2.   Για να καθορισθεί ότι ο σκληρός σίτος είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, πρέπει να θεωρείται άμεμπτης ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιότητας που εξετάζονται βάσει των χαρακτηριστικών που καθορίζονται στο παράρτημα I, μέρος Α και τα κριτήρια ελάχιστης ποιότητας του σκληρού σίτου που παρατίθενται στο παράρτημα I, μέρος Β.

Άρθρο 13

Δειγματοληψία και αναλύσεις των προσφορών σκληρού σίτου

1.   Κάθε προσφερόμενη παρτίδα σκληρού σίτου αποτελεί αντικείμενο λήψης αντιπροσωπευτικού δείγματος για να καθορισθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελείται από δείγματα που λαμβάνονται με συχνότητα μίας λήψης για κάθε παράδοση και τουλάχιστον μίας λήψης ανά εξήντα τόνους.

2.   Ο οργανισμός παρέμβασης αναθέτει την ανάλυση, με δική του ευθύνη, των χαρακτηριστικών των ληφθέντων δειγμάτων εντός προθεσμίας είκοσι εργάσιμων ημερών από τη λήψη κάθε αντιπροσωπευτικού δείγματος.

3.   Οι μέθοδοι αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποιότητας του προσφερόμενου στην παρέμβαση σκληρού σίτου καθορίζονται στο παράρτημα II ως ακολούθως:

Μέρος Α: Μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό υλών που δεν είναι σιτηρά βάσης υψηλής ποιότητας

Μέρος Β: Μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία του σκληρού σίτου

Μέρος Γ: Μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αλευρώδεις κόκκους του σκληρού σίτου

Μέρος Δ: Άλλες εφαρμοστέες μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ποιότητας του σκληρού σίτου

4.   Τα κράτη μέλη διενεργούν έλεγχο των επιπέδων προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένης της ραδιενέργειας, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον προσφέροντα και τις δεσμεύσεις του σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων προτύπων, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έλαβε. Σε περίπτωση ανάγκης, η συχνότητα και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων ελέγχου καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ιδίως στην περίπτωση που η κατάσταση της αγοράς μπορεί να διαταραχθεί σοβαρά από τις προσμείξεις.

5.   Ο προσφέρων επιβαρύνεται με τις δαπάνες σχετικά με:

α)

τις αναλύσεις προσμείξεων·

β)

τη δοκιμασία αμυλασικής δράσης (Hagberg),

γ)

τον ποσοτικό προσδιορισμό της πρωτεΐνης,

δ)

την απόσυρση των προϊόντων, εάν οι αναλύσεις καταδείξουν ότι ο προσφερθείς σκληρός σίτος δεν αντιστοιχεί στην ελάχιστη απαιτούμενη ποιότητα της παρέμβασης.

6.   Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κοινοποιούνται στον προσφέροντα με την παράδοση του δελτίου ανάληψης που προβλέπεται στο άρθρο 18.

7.   Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο οργανισμός παρέμβασης υποβάλλει εκ νέου τα εν λόγω προϊόντα στους αναγκαίους ελέγχους και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ηττηθέντα.

8.   Στις περιπτώσεις που οι αναλύσεις και οι έλεγχοι δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι ο προσφερόμενος σκληρός σίτος μπορεί να γίνει δεκτός στην παρέμβαση, ο προσφέρων δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της οικείας παρτίδας, το αργότερο έως την εικοστή εργάσιμη ημέρα από τη διαπίστωση, με την επιφύλαξη της της τήρησης της προθεσμίας παράδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11, οι δαπάνες μεταφοράς που σχετίζονται με την εν λόγω αντικατάσταση επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.

Άρθρο 14

Ανάληψη των προσφορών σκληρού σίτου

1.   Η ανάληψη από τον οργανισμό παρέμβασης του προσφερόμενου σκληρού σίτου πραγματοποιείται εφόσον έχουν διαπιστωθεί η ποσότητα και η τήρηση των όρων, που προβλέπονται στο άρθρο 12, από τον αντιπρόσωπό του για όλη την παρτίδα, κατόπιν παράδοσης του εμπορεύματος στο κέντρο παρέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

2.   Η ανάληψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την τελευταία παράδοση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, όχι όμως μετά τις 31 Ιουλίου.

Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 8, η ανάληψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 31η Αυγούστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ

Άρθρο 15

Ποιότητα του προσφερόμενου αναποφλοίωτου ρυζιού

1.   Το αναποφλοίωτο ρύζι πρέπει να είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, προκειμένου να γίνει δεκτό για παρέμβαση.

2.   Το αναποφλοίωτο ρύζι είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη εφόσον:

α)

ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θεσπίζονται στο παράρτημα III, μέρος Α, όσον αφορά τη βασική απόδοση κατά τη βιομηχανική επεξεργασία, και στο παράρτημα III, μέρος B, όσον αφορά τα ανώτατα αποδεκτά ποσοστά ελαττωμάτων των κόκκων ρυζιού·

β)

το ποσοστό υγρασίας δεν υπερβαίνει το 14,5 %·

γ)

είναι άοσμο και δεν περιέχει ζώντα έντομα·

δ)

το ποσοστό ραδιενέργειας δεν υπερβαίνει τα ανώτατα αποδεκτά επίπεδα που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 16

Δειγματοληψία και αναλύσεις των προσφορών αναποφλοίωτου ρυζιού

1.   Για την επαλήθευση των ποιοτικών απαιτήσεων, δυνάμει του άρθρου 15, με σκοπό την αποδοχή του προϊόντος στην παρέμβαση, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες από τον οργανισμό παρέμβασης, παρουσία του προσφέροντος ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Δημιουργούνται τρία αντιπροσωπευτικά δείγματα, κάθε ένα από τα οποία έχει ελάχιστη μάζα ενός χιλιογράμμου. Τα δείγματα αυτά προορίζονται, αντίστοιχα:

α)

για τον προσφέροντα·

β)

για την αποθήκη στην οποία πραγματοποιείται η ανάληψη·

γ)

για τον οργανισμό παρέμβασης.

Ο αριθμός των δειγματοληψιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν τα αντιπροσωπευτικά δείγματα προκύπτει από τη διαίρεση της ποσότητας της προσφερόμενης παρτίδας διά δέκα τόνους. Σε κάθε δειγματοληψία λαμβάνεται ποσότητα ιδίου βάρους. Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα προκύπτουν από τη διαίρεση του αθροίσματος των δειγματοληψιών διά του τρία.

Ο έλεγχος τήρησης των ποιοτικών κριτηρίων πραγματοποιείται από το αντιπροσωπευτικό δείγμα που προορίζεται για την αποθήκη στην οποία πραγματοποιείται η ανάληψη.

2.   Δημιουργούνται αντιπροσωπευτικά δείγματα για κάθε τμηματική παράδοση (με φορτηγό αυτοκίνητο, φορτηγίδα, σιδηροδρομικό βαγόνι), βάσει των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Η εξέταση κάθε μερικής παράδοσης μπορεί να περιοριστεί, πριν από την είσοδο σε αποθήκη παρέμβασης, στον έλεγχο του ποσοστού υγρασίας, του ποσοστού προσμείξεων και της απουσίας ζώντων εντόμων. Εντούτοις, εάν αργότερα το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης οδηγεί στη διαπίστωση ότι η τμηματική παράδοση δεν είναι σύμφωνη προς τα κριτήρια περί της ελάχιστης ποιότητας, η ανάληψη της παρτίδας απορρίπτεται. Το σύνολο της παρτίδας πρέπει να αποσυρθεί, τα δε σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προσφέροντα.

Εάν σε κάποιο κράτος μέλος, ο οργανισμός παρέμβασης είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τον έλεγχο τήρησης όλων των κριτηρίων περί της ελάχιστης ποιότητας για κάθε μερική παράδοση πριν από την είσοδο στην αποθήκη, πρέπει να απορρίψει την ανάληψη μιας μερικής παράδοσης που δεν τηρεί τα κριτήρια αυτά.

3.   Ο έλεγχος του επιπέδου ραδιενεργού μόλυνσης του ρυζιού πραγματοποιείται μόνον εάν απαιτείται από την κατάσταση και για την περίοδο για την οποία κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση ανάγκης, η διάρκεια και το εύρος των μέτρων ελέγχου καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

4.   Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανακοινώνονται στον προσφέροντα με την παράδοση του δελτίου ανάληψης που προβλέπεται στο άρθρο 18.

5.   Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο οργανισμός παρέμβασης υποβάλλει εκ νέου τα εν λόγω προϊόντα στους αναγκαίους ελέγχους και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ηττηθέντα.

Η νέα ανάλυση πραγματοποιείται από εργαστήριο το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον οργανισμό παρέμβασης με βάση νέο αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελούμενο από ίσο αριθμό αντιπροσωπευτικών δειγμάτων που διατηρούνται από τον προσφέροντα και από τον οργανισμό παρέμβασης. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης της προσφερόμενης παρτίδας, το αποτέλεσμα προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο όρο των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των νέων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων καθεμιάς από τις τμηματικές αυτές παραδόσεις.

6.   Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αναλύσεις δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι το προσφερόμενο αναποφλοίωτο ρύζι μπορεί να γίνει δεκτό στην παρέμβαση, ο προσφέρων δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της οικείας παρτίδας, το αργότερο έως την εικοστή εργάσιμη ημέρα από τη διαπίστωση, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας παράδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11, οι δαπάνες μεταφοράς που σχετίζονται με την εν λόγω αντικατάσταση επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.

Άρθρο 17

Ανάληψη των προσφορών αναποφλοίωτου ρυζιού

1.   Η ανάληψη από τον οργανισμό παρέμβασης του προσφερόμενου ρυζιού πραγματοποιείται εφόσον η ποσότητα και τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 15 έχουν διαπιστωθεί από τον αντιπρόσωπό του, κατόπιν παράδοσης του εμπορεύματος στο κέντρο παρέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

2.   Η ανάληψη πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την τελευταία παράδοση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, όχι όμως μετά την 30ή Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 6, η ανάληψη πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Δελτίο ανάληψης

1.   Για κάθε προσφορά συντάσσεται δελτίο ανάληψης από τον οργανισμό παρέμβασης που είναι αρμόδιος για τη διαπίστευση των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησης για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά με τα χαμηλότερα έξοδα. Ο προσφέρων ή ο αντιπρόσωπός του μπορούν να είναι παρόντες κατά τη σύνταξη του εν λόγω δελτίου.

Στο δελτίο αναφέρονται τουλάχιστον:

α)

ο αριθμός των δειγμάτων που λήφθηκαν για τη σύσταση του αντιπροσωπευτικού δείγματος·

β)

οι ημερομηνίες επαλήθευσης της ποσότητας και των χαρακτηριστικών της παρτίδας·

γ)

το παραδοθέν βάρος καθώς και η ποικιλία όσον αφορά το ρύζι·

δ)

τα χαρακτηριστικά της παρτίδας, όπως προκύπτουν από τις αναλύσεις·

ε)

ο επιφορτισμένος για τις αναλύσεις οργανισμός.

Το δελτίο χρονολογείται και υπογράφεται από τον οργανισμό παρέμβασης και τον αποθεματοποιητή.

2.   Το δελτίο ανάληψης είναι δυνατόν να συνταχθεί από τη στιγμή που έχει αναληφθεί το 95 % της προσφερθείσας ποσότητας.

Άρθρο 19

Καθορισμός της τιμής που πρέπει να καταβληθεί στον προσφέροντα και πληρωμή

1.   Η τιμή που πρέπει να καταβληθεί στον προσφέροντα είναι η προσφερόμενη τιμή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο vi) του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 και των τυχόν προσαυξήσεων ή μειώσεων που προβλέπονται στο παράρτημα IV, για τον σκληρό σίτο, και στο παράρτημα V, για το αναποφλοίωτο ρύζι, ή που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Η πληρωμή πραγματοποιείται το αργότερο την τριακοστή πέμπτη ημέρα από την ημέρα ανάληψης όπως προβλέπεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 14 και 17.

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 7, όσον αφορά τον σκληρό σίτο, ή του άρθρου 16 παράγραφος 5, όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, η πληρωμή πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον προσφέροντα του αποτελέσματος της τελευταίας ανάλυσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή εξαρτάται από την υποβολή τιμολογίου εκ μέρους του προσφέροντος και εφόσον το τιμολόγιο αυτό δεν έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των πέντε εργάσιμων ημερών που έπονται της πραγματικής υποβολής του εν λόγω τιμολογίου.

Άρθρο 20

Μέτρα ελέγχου

1.   Με την επιφύλαξη των ελέγχων που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού για την ανάληψη των προϊόντων, οι έλεγχοι στα αποθέματα παρέμβασης πραγματοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

2.   Όταν οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται βάσει της ανάλυσης επικινδυνότητας που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, οι οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη μη τήρηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων προσμείξεων αποτελούν οικονομική ευθύνη του κράτους μέλους σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

Ωστόσο, στην περίπτωση της ωχρατοξίνης A και της αλφατοξίνης, εάν το σχετικό κράτος μέλος μπορεί να παράσχει στην Επιτροπή την απόδειξη της τήρησης των προτύπων κατά την είσοδο, της τήρησης των κανονικών συνθηκών αποθήκευσης, καθώς και της τήρησης των άλλων υποχρεώσεων του αποθεματοποιητή, η χρηματοδοτική ευθύνη βαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

3.   Όταν ο τόπος αποθεματοποίησης που υποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii) βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο υποβάλλεται η προσφορά και αποφασίζεται επιτόπιος έλεγχος της πραγματικής παρουσίας των προϊόντων από τον οργανισμό παρέμβασης που έλαβε την προσφορά, ο τελευταίος απευθύνει αίτηση ελέγχου στον οργανισμό παρέμβασης που είναι αρμόδιος για τον συγκεκριμένο τόπο αποθεματοποίησης, συνοδευόμενη από αντίγραφο της προσφοράς. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τον οργανισμό παρέμβασης που έλαβε την προσφορά.

Άρθρο 21

Εθνικοί κανόνες

Οι οργανισμοί παρέμβασης θεσπίζουν, αν υπάρχει ανάγκη, συμπληρωματικές διαδικασίες και όρους αναλήψεως που συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κράτος μέλος στο οποίο ανήκουν.

Άρθρο 22

Ανακοίνωση των αναλήψεων στην Επιτροπή και στους οργανισμούς παρέμβασης

1.   Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24, το αργότερο κάθε Τετάρτη στις 2 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών) για την προηγούμενη εβδομάδα, ανά προϊόν, και ενδεχομένως ανά τύπο προϊόντων:

α)

τις συνολικές ποσότητες που αντιστοιχούν στις προσφορές που έγιναν δεκτές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8·

β)

τις συνολικές ποσότητες που αντιστοιχούν στις προσφορές που ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο·

γ)

τις συνολικές ποσότητες που έγιναν δεκτές και δεν παραδόθηκαν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 10·

δ)

τις συνολικές ποσότητες που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια για την ανάληψη·

ε)

τις συνολικές αναληφθείσες ποσότητες.

2.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24, το αργότερο στο τέλος του μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας ανάληψης του άρθρου 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, για κάθε περιφέρεια του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 του Συμβουλίου για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παραγωγή σιτηρών (10), τους μέσους όρους των αποτελεσμάτων για το ειδικό βάρος, την περιεκτικότητα σε υγρασία, σε θραυσμένους σπόρους και σε πρωτεΐνες για τις αναληφθείσες παρτίδες σιτηρών.

3.   Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών παρέμβασης σχετικά με τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 24.

Άρθρο 23

Κοινοποίηση των εγκεκριμένων οργανισμών παρέμβασης και κέντρων παρέμβασης στην Επιτροπή

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24, τις πληροφορίες που αφορούν:

α)

τους εγκεκριμένους οργανισμούς παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 1· και

β)

τα εγκεκριμένα κέντρα παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 2 και τις εγκαταστάσεις αποθεματοποίησής τους.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) τον κατάλογο των οργανισμών παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

3.   Οι τροποποιήσεις του καταλόγου των κέντρων παρέμβασης και των εγκαταστάσεων αποθεματοποίησής τους, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, και του καταλόγου των οργανισμών παρέμβασης, ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών και του κοινού με κάθε ενδεδειγμένο τεχνικό μέσο μέσω των συστημάτων πληροφοριών που θεσπίζονται από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στο Διαδίκτυο.

Άρθρο 24

Εφαρμοστέα μέθοδος για τις κοινοποιήσεις

1.   Οι κοινοποιήσεις και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω των συστημάτων πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη.

2.   Τα σχετικά έγγραφα συντάσσονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών.

3.   Η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων καθορίζονται βάσει προτύπων ή μεθόδων που τίθενται στη διάθεση των χρηστών μέσω συστημάτων πληροφοριών. Τα εν λόγω πρότυπα και οι μέθοδοι προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται αφού πρώτα ενημερωθεί η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

4.   Τα δεδομένα που αφορούν τις κοινοποιήσεις καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται στα συστήματα πληροφοριών, υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που παρέχονται από τις εν λόγω αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2008

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2008, η στήλη (4) που αφορά τον σκληρό σίτο καταργείται.

Άρθρο 26

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 687/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:

1)

Στο άρθρο 1 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι κάτοχοι ομογενών παρτίδων τουλάχιστον 80 τόνων μαλακού σίτου, κριθής, αραβόσιτου, σόργου, που έχουν συγκομιστεί στην Κοινότητα, δικαιούνται να προσφέρουν τα σιτηρά αυτά στον οργανισμό πληρωμών ή οργανισμό παρέμβασης εφεξής “οργανισμός παρέμβασης.”.»

2)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

για τον μαλακό σίτο είναι εκείνα που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/93, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με το επίπεδο των τοξινών του μύκητα Fusarium για τον μαλακό σίτο που καθορίζεται στα σημεία 2.4 έως 2.7 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (11)

3)

Στο άρθρο 5 το στοιχείο η) καταργείται.

4)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τον ποσοτικό προσδιορισμό της πρωτεΐνης, όσον αφορά τον μαλακό σίτο·».

5)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

όταν το ποσοστό των θραυσμένων σπόρων υπερβαίνει το 3 % για τον μαλακό σίτο και την κριθή και το 4 % για τον αραβόσιτο και το σόργο, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

δ)

όταν το ποσοστό των ξένων προσμείξεων που αποτελούνται από σπόρους υπερβαίνει το 4 % για τον αραβόσιτο και το σόργο και 5 % για τον μαλακό σίτο και την κριθή, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·»·

β)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

όταν το ποσοστό των διαφόρων προσμείξεων (Schwarzbesatz) υπερβαίνει το 1 % για τον μαλακό σίτο, την κριθή, τον αραβόσιτο και το σόργο, εφαρμόζεται μείωση 0,1 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·»·

γ)

το στοιχείο ζ) καταργείται.

6)

Στο παράρτημα I, η στήλη «Σκληρός σίτος» καταργείται.

7)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 1.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο α), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ως συρρικνωμένοι σπόροι νοούνται οι σπόροι οι οποίοι μετά την απομάκρυνση όλων των άλλων στοιχείων του δείγματος, τα οποία εξετάζονται στο παρόν παράρτημα, διέρχονται διά των σχισμών κοσκίνων με τις ακόλουθες διαστάσεις: μαλακός σίτος 2,0 χιλιοστά, κριθή 2,2 χιλιοστά.»·

ii)

στο στοιχείο δ), το δεύτερο εδάφιο καταργείται.

β)

το σημείο 1.3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.3.   Φυτρωμένοι σπόροι

Φυτρωμένοι σπόροι είναι εκείνοι των οποίων το ριζίδιο ή το βλαστίδιο φαίνεται καθαρά διά γυμνού οφθαλμού. Εντούτοις, πρέπει να ληφθεί υπόψη η γενική εμφάνιση του δείγματος, όταν κρίνεται η περιεκτικότητά του σε φυτρωμένους σπόρους. Υπάρχουν είδη σιτηρών με έμβρυο το οποίο προεξέχει και του οποίου η εφυμενίδα διαρρήγνυται, όταν ανακινείται ποσότης σιτηρών. Οι σπόροι αυτοί μοιάζουν με τους φυτρωμένους σπόρους, αλλά δεν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή την ομάδα. Φυτρωμένοι σπόροι είναι μόνον εκείνοι των οποίων το έμβρυο έχει υποστεί οφθαλμοφανείς αλλαγές, οι οποίες καθιστούν εύκολη τη διάκριση του φυτρωμένου σπόρου από τον κανονικό.»·

γ)

το σημείο 2.1 καταργείται.

8)

Στο παράρτημα III το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τον μαλακό σίτο και την κριθή, ένα μέσο δείγμα 250 γρ. πρέπει να διέλθει διά δύο κοσκίνων, εκ των οποίων το ένα πρέπει να έχει σχισμές 3,5 χιλιοστών και το άλλο 1,0 χιλιοστού, επί μισό λεπτό της ώρας για το καθένα.»·

β)

το έβδομο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το μερικό δείγμα θα διέλθει επί ήμισυ λεπτό της ώρας από ένα κόσκινο των 2,0 χιλιοστών για τον μαλακό σίτο και από κόσκινο 2,2 χιλιοστών για την κριθή. Οι ύλες οι οποίες διέρχονται από το κόσκινο αυτό θεωρούνται ως σπόροι συρρικνωμένοι. Οι σπόροι οι οποίοι έχουν καταστραφεί από τον παγετό και οι πράσινοι μη πλήρους ωρίμανσης σπόροι ανήκουν στην ομάδα των συρρικνωμένων σπόρων.».

9)

Το παράρτημα VI καταργείται.

Άρθρο 27

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 489/2005 καταργείται με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009 για τον σκληρό σίτο και από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 για τον τομέα του ρυζιού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 35.

(4)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 81 της 30.3.2005, σ. 26.

(6)  ΕΕ L 129 της 17.5.2008, σ. 8.

(7)  ΕΕ L 192 της 19.7.2008, σ. 20.

(8)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.

(9)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 88 της 3.4.1990, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Άρθρο 12 παράγραφος 2)

ΜΕΡΟΣ Α

1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΣΙΤΗΡΟΥ ΩΣ ΣΙΤΗΡΟΥ ΒΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1.   Θραυσμένοι σπόροι

Όλοι οι σπόροι των οποίων το ενδοσπέρμιο είναι μερικώς αποκεκαλυμμένο θεωρούνται ως θραυσμένοι σπόροι. Σπόροι κατεστραμμένοι εκ του αλωνισμού και σπόροι των οποίων το έμβρυο αφηρέθη, ανήκουν επίσης στην ίδια ομάδα.

1.2.   Ξένες προσμείξεις συνιστάμενες από σπόρους

α)

Συρρικνωμένοι σπόροι:

Ως συρρικνωμένοι σπόροι νοούνται οι σπόροι οι οποίοι μετά την απομάκρυνση όλων των άλλων στοιχείων του δείγματος, τα οποία εξετάζονται στο παρόν παράρτημα, διέρχονται διά των σχισμών κοσκίνων με τις ακόλουθες διαστάσεις: σκληρός σίτος 1,9 χιλιοστών.

Οι σπόροι οι οποίοι, αφού αφαιρεθούν όλα τα άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, διέρχονται διά κοσκίνου με σχισμές των 2,0 χιλιοστών.

Εξάλλου, συγκαταλέγονται στους συρρικνωμένους σπόρους οι σπόροι που έχουν καταστραφεί από τον παγετό και όλοι οι σπόροι που παρουσιάζουν ατελή ωρίμανση (πράσινοι).

β)

Άλλα σιτηρά:

Ως «άλλα σιτηρά» νοούνται όλοι οι σπόροι, οι οποίοι δεν ανήκουν στα είδη του δειγματιζομένου σπόρου.

γ)

Σπόροι προσβεβλημένοι από έντομα:

Σπόροι προσβεβλημένοι από έντομα θεωρούνται εκείνοι που έχουν νηχθεί από έντομα. Σπόροι προσβεβλημένοι από πεντατομίδες (κοριοί) ανήκουν στην ίδια ομάδα.

δ)

Σπόροι με αποχρωματισμένο έμβρυο και ευρωτιασμένοι σπόροι:

Σπόροι με αποχρωματισμένο έμβρυο είναι εκείνοι των οποίων η εφυμενίδα έχει χρώμα μεταξύ του φαιού και του φαιόχρου μέλανος και των οποίων το έμβρυο είναι κανονικό και δεν είναι φυτρωμένο.

Για τον σκληρό σίτο νοούνται:

ως αποχρωματισμένοι σπόροι οι σπόροι οι οποίοι παρουσιάζουν, σε άλλα σημεία εκτός από το ίδιο το έμβρυο, χρωματισμούς που κυμαίνονται μεταξύ του φαιού και του φαιόχρου μέλανος,

ως ευρωτιασμένοι σπόροι οι σπόροι των οποίων το περικάρπιο έχει προσβληθεί από τον μυκήλιο του φουζαρίου· οι σπόροι αυτοί εμφανίζονται ελαφρώς συρρικνωμένοι, ρυτιδωμένοι και φέρουν διάσπαρτα στίγματα, τα όρια των οποίων δεν προσδιορίζονται σαφώς, λευκού ή ερυθρωπού χρωματισμού.

ε)

Οι προσβλημένοι σπόροι από τη θέρμανση της ξηράνσεως είναι εκείνοι που εμφανίζουν εξωτερικά ίχνη καβουρντίσματος αλλά δεν είναι σπόροι χαλασμένοι.

1.3.   Φυτρωμένοι σπόροι

Φυτρωμένοι σπόροι είναι εκείνοι των οποίων το ριζίδιο ή το βλαστίδιο φαίνεται καθαρά διά γυμνού οφθαλμού. Εντούτοις, πρέπει να ληφθεί υπόψη η γενική εμφάνιση του δείγματος, όταν κρίνεται η περιεκτικότητά του σε φυτρωμένους σπόρους. Υπάρχουν είδη σιτηρών με έμβρυο το οποίο προεξέχει, π.χ. ο σκληρός σίτος, και του οποίου η εφυμενίδα διαρρήγνυται, όταν ανακινείται ποσότης σιτηρών. Οι σπόροι αυτοί μοιάζουν με τους φυτρωμένους σπόρους, αλλά δεν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή την ομάδα. Φυτρωμένοι σπόροι είναι μόνον εκείνοι των οποίων το έμβρυο έχει υποστεί οφθαλμοφανείς αλλαγές, οι οποίες καθιστούν εύκολη τη διάκριση του φυτρωμένου σπόρου από τον κανονικό.

1.4.   Διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz)

Οι σπόροι των βασικών σιτηρών που είναι χαλασμένοι, προσβεβλημένοι από μύκητες ή σάπιοι κατατάσσονται στην κατηγορία «διάφορες ξένες προσμείξεις», ακόμα και αν εμφανίζουν καταστροφές που υπόκεινται σε άλλες κατηγορίες.

α)

Σπόροι ζιζανίων:

Οι ξένοι σπόροι είναι οι σπόροι φυτών, καλλιεργουμένων ή όχι, εκτός των σιτηρών. Αυτοί οι ξένοι σπόροι αποτελούνται από σπόρους χωρίς αξία ανάκτησης, από σπόρους που χρησιμοποιούνται για τα ζώα και από βλαβερούς σπόρους.

Θεωρούνται ως βλαβεροί σπόροι, οι τοξικοί σπόροι για τον άνθρωπο και τα ζώα, οι σπόροι που εμποδίζουν ή περιπλέκουν το καθάρισμα και την άλεση των σιτηρών, καθώς και εκείνοι που τροποποιούν την ποιότητα των μεταποιημένων προϊόντων σιτηρών.

β)

Κατεστραμμένοι σπόροι:

Κατεστραμμένοι σπόροι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή των ανθρώπων και, όσον αφορά τα κτηνοτροφικά σιτηρά για τη διατροφή των ζώων, λόγω σήψεως εκ μυκητολογικών ή βακτηριολογικών προσβολών ή άλλων αιτίων.

Σπόροι οι οποίοι έχουν υποβαθμιστεί από αυτόματη γένεση θερμότητας ανήκουν ομοίως σε αυτήν την ομάδα. Αυτοί οι σπόροι, οι οποίοι έχουν θερμανθεί ή μαυρίσει, είναι σπόροι πλήρως ανεπτυγμένοι των οποίων η εφυμενίδα είναι χρωματισμένη γκρίζα φαιά προς μέλαινα, ενώ η τομή του κόκκου είναι χρωματισμένη κιτρινόχρους γκρίζα έως φαιά μέλαινα.

Σπόροι προσβεβλημένοι εκ των παρασίτων του σίτου θα θεωρούνται ως σπόροι κατεστραμμένοι μόνο στην περίπτωση κατά την οποία πλέον του ημίσεος της επιφανείας του σπόρου εμφανίζει ένα χρωματισμό μεταξύ γκρίζου και μέλανος, σαν αποτέλεσμα δευτερογενούς κρυπτογαμικής προσβολής. Εάν ο αποχρωματισμός καλύπτει ολιγώτερον από το ήμισυ της επιφανείας του σπόρου, αυτός θα κατατάσσεται στην κατηγορία των κατεστραμμένων σπόρων από έντομα.

γ)

Αδρανείς ύλες:

Όλες οι ύλες ενός δείγματος σιτηρών οι οποίες συγκρατούνται από ένα κόσκινο με σχισμές των 3,5 χιλιοστών (εκτός των σπόρων άλλων σιτηρών και εκείνων οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ευμεγέθεις έναντι του σιτηρού βάσης) και εκείνες οι οποίες διέρχονται δι’ ενός κοσκίνου με σχισμές του 1 χιλιοστού, θα θεωρούνται ως αδρανείς ύλες. Περιλαμβάνονται επίσης στην ομάδα αυτή οι λίθοι, η άμμος, τα τμήματα σανού και άλλες ξένες προσμείξεις, που βρίσκονται εντός των δειγμάτων τα οποία διέρχονται διά κοσκίνου με σχισμές 3,5 χιλιοστών και συγκρατούνται δι’ ετέρου κοσκίνου με οπές 1,0 χιλιοστού.

δ)

Λέπυρα

ε)

Σκληρώτια

στ)

Σπόροι με δαυλίτη

ζ)

Νεκρά έντομα και τμήματα αυτών.

1.5.   Ζώντα παράσιτα

1.6.   Αλευρώδεις σπόροι

Θεωρούνται ως αλευρώδεις σπόροι σκληρού σίτου οι σπόροι οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πλήρως υαλώδεις.

1.7.   Χρώμα του σιτηρού

Το χρώμα του σιτηρού είναι το χρώμα που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο σιτηρό και το σιτηρό δεν έχει οσμή και ζώντα παράσιτα (συμπεριλαμβανομένων των ακάρεων) σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

1.8.   Ξένες προσμείξεις

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένης της ραδιενέργειας, που ισχύουν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/93, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (1).

2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Ως ξένες προσμείξεις που αποτελούνται από σπόρους θεωρούνται οι συρρικνωμένοι σπόροι, οι σπόροι άλλων σιτηρών και οι σπόροι που έχουν προσβληθεί από παράσιτα, οι σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο, οι σπόροι που έχουν προσβληθεί από έντομα ή φουζάριο και οι σπόροι που έχουν προσβληθεί από τη θέρμανση της ξηράνσεως.

Τις διάφορες ξένες προσμείξεις αποτελούν οι ξένοι σπόροι, οι χαλασμένοι σπόροι, οι ακαθαρσίες, τα έλυτρα, η αίρα, οι φθαρμένοι σπόροι (σάπιοι), τα νεκρά έντομα και τα τεμάχια εντόμων.

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Α.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία

14,5 %

Β.

Μέγιστο ποσοστό στοιχείων που δεν αποτελούν βασικά σιτηρά άριστης ποιότητας, εκ των οποίων κατ’ ανώτατο όριο:

12 %

1.

Θραυσμένοι σπόροι

6 %

2.

Ξένες προσμείξεις που αποτελούνται από σπόρους (πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 3),

5 %

εκ των οποίων:

 

α)

συρρικνωμένοι σπόροι

 

β)

άλλα σιτηρά

3 %

γ)

σπόροι που έχουν προσβληθεί από παράσιτα

 

δ)

σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο

 

ε)

σπόροι που έχουν προσβληθεί από τη θέρμανση της ξηράνσεως

0,50 %

3.

Σπόροι που έχουν προσβληθεί από έντομα ή/και φουζάριο,

5 %

εκ των οποίων:

 

— σπόροι που έχουν προσβληθεί από φουζάριο

1,5 %

4.

Σπόροι που έχουν βλαστήσει

4 %

5.

Διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz),

3 %

εκ των οποίων:

 

α)

σπόροι ζιζανίων:

 

— βλαβεροί

0,10 %

— άλλοι

 

β)

χαλασμένοι σπόροι:

 

— χαλασμένοι σπόροι που θερμάνθηκαν αφ’ εαυτών και με απότομη θέρμανση

0,05 %

— άλλοι

 

γ)

ακαθαρσίες

 

δ)

έλυτρα

 

ε)

αίρα

0,05 %

στ)

σπόροι με δαυλίτη

 

ζ)

νεκρά έντομα και τμήματα αυτών

 

Γ.

Μέγιστο ποσοστό αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς

27 %

Δ.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε τανίνη (2)

Ε.

Ελάχιστο ειδικό βάρος (kg/hl)

78

ΣΤ.

Ελάχιστο ποσοστό πρωτεϊνών (2)

11,5 %

Ζ.

Ελάχιστος χρόνος πτώσης σε δευτερόλεπτα (Hagberg)

220

Η.

Ελάχιστη τιμή του δείκτη Zeleny (ml)

:

άνευ αντικειμένου.


(1)  ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5.

(2)  Σε % ξηράς ουσίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 13 παράγραφος 3)

ΜΕΡΟΣ Α

1.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό των υλών που δεν είναι σιτηρά βάσης υψηλής ποιότητας περιγράφεται στη συνέχεια:

1.1.   Για τον σκληρό σίτο ένα μέσο δείγμα 250 γρ πρέπει να διέλθει διά δύο κοσκίνων, εκ των οποίων το ένα πρέπει να έχει σχισμές 3,5 χιλιοστών και το άλλο 1,0 χιλιοστών, επί μισό λεπτό της ώρας για το καθένα.

Για σταθερό κοσκίνισμα συνιστάται η χρησιμοποίηση μηχανικού κοσκίνου, επί παραδείγματι μια τράπεζα κραδασμού εφοδιασμένη διά κοσκίνων.

Οι ύλες οι οποίες συγκρατούνται από το κόσκινο με σχισμές των 3,5 χιλιοστών και εκείνες οι οποίες διέρχονται διά του κοσκίνου με τις σχισμές του 1,0 χιλιοστού, πρέπει να ζυγίζονται μαζί, θεωρούμενες ως αδρανείς ύλες. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ύλες που παραμένουν στο κόσκινο με τις σχισμές των 3,5 χιλιοστών περιέχουν μέρη «άλλων σιτηρών» ή σπόρους του σιτηρού βάσης ιδιαίτερα ευμεγέθεις, τα μέρη αυτά ή οι σπόροι πρέπει να τεθούν εντός του κοσκινισθέντος δείγματος. Καθ’ ον χρόνο ο σπόρος διέρχεται διά του κοσκίνου με τις σχισμές του 1 χιλιοστού, θα πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος για την ύπαρξη ζώντων παρασίτων.

Από το κοσκινισθέν δείγμα λαμβάνεται ένα δείγμα 50 έως 100 γρ με τη βοήθεια ενός διαχωριστού. Το μερικό αυτό δείγμα πρέπει να ζυγισθεί.

Εν συνεχεία, με τη βοήθεια μιας λαβίδας ή μιας σπάτουλας, απλώνεται το μερικό δείγμα σε λεπτό στρώμα επί μιας τραπέζης και από αυτό ξεχωρίζονται οι θραυσμένοι σπόροι, άλλα σιτηρά, φυτρωμένοι σπόροι, σπόροι προσβεβλημένοι από παράσιτα, κατεστραμμένοι σπόροι από παγετό, σπόροι που εμφανίζουν αποχρωματισμό του εμβρύου, σπόροι ευρωτιασμένοι, σπόροι ζιζανίων, σκληρώτια, σπόροι με δαυλίτη, λέπυρα, ζώντα παράσιτα και νεκρά έντομα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ένα μερικό δείγμα περιλαμβάνει σπόρους που περιβάλλονται από λέπυρα, θα ξεφλουδίζονται τα λέπυρα με το χέρι. Τα κατ’ αυτόν τον τρόπο λαμβανόμενα λέπυρα θα υπολογίζονται ως τεμάχια λεπύρων. Οι λίθοι, η άμμος και τα τμήματα αχύρου θεωρούνται ως αδρανείς ύλες.

Το μερικό δείγμα θα διέλθει επί μισό λεπτό της ώρας από ένα κόσκινο 1,9 χιλιοστών για τον σκληρό σίτο. Οι ύλες οι οποίες διέρχονται από το κόσκινο αυτό θεωρούνται ως σπόροι συρρικνωμένοι. Οι σπόροι οι οποίοι έχουν καταστραφεί από τον παγετό και οι πράσινοι μη πλήρους ωρίμανσης σπόροι ανήκουν στην ομάδα των συρρικνωμένων σπόρων.

1.2.   Ομάδες υλών οι οποίες δεν είναι σιτηρά βάσης υψηλής ποιότητας και οι οποίες προσδιορίσθηκαν συμφώνως προς τις μεθόδους που αναφέρονται στο σημείο 1, πρέπει να ζυγίζονται ακριβώς με προσέγγιση 0,01 γρ και να ανάγονται επί τοις εκατό του μέσου δείγματος. Οι ενδείξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση αναλύσεων θα γίνονται με προσέγγιση 0,1 %. Ελέγχεται η παρουσία ζώντων παρασίτων.

Κατά γενικό κανόνα, θα πρέπει να γίνονται δύο αναλύσεις ανά δείγμα. Αυτές δεν θα πρέπει να διαφέρουν περισσότερο του 10 % ως προς το σύνολο των υλών οι οποίες προβλέπονται ανωτέρω.

1.3.   Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές για τις εργασίες οι οποίες αφορούν τα σημεία 1 και 2 είναι οι ακόλουθες:

α)

διαχωριστής δειγμάτων, επί παραδείγματι συσκευή κωνική ή με ραβδώσεις·

β)

ζυγός ακριβείας·

γ)

κόσκινα με σχισμές των 1,0 χιλιοστού, 1,8 χιλιοστών, 1,9 χιλιοστών, 2,0 χιλιοστών, 2,2 χιλιοστών, 3,5 χιλιοστών και κόσκινα με στρογγυλές οπές διαμέτρου 1,8 χιλιοστών και 4,5 χιλιοστών. Ενδεχομένως, τα κόσκινα θα πρέπει να τεθούν επί δονουμένης τραπέζης.

ΜΕΡΟΣ Β

2.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία περιγράφεται στη συνέχεια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν άλλες μεθόδους που βασίζονται στην ίδια αρχή ή τη μέθοδο ISO 712:1998 ή μια μέθοδο που βασίζεται στην τεχνολογία των υπέρυθρων ακτίνων. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως, θεωρείται αξιόπιστη μόνον η μέθοδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II μέρος Β.

2.1.   Αρχή

Το προϊόν ξηραίνεται σε θερμοκρασία 130 έως 133 °C υπό κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Η διάρκεια καθορίζεται εμπειρικώς εν σχέσει προς το μέγεθος των σωματιδίων.

2.2.   Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η μέθοδος ξηράνσεως εφαρμόζεται στα αλεσμένα σιτηρά τα οποία διέρχονται, τουλάχιστον σε ποσοστό 50 %, διά των οπών κοσκίνου 0,5 χιλιοστού και δεν αφήνουν περισσότερα υπολείμματα από 10 % επί κοσκίνου με κυκλικές οπές του 1,0 χιλιοστού. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ομοίως στα άλευρα.

2.3.   Συσκευές

Ζυγός ακριβείας.

Συσκευή λειοτριβίσεως από υλικό το οποίο δεν απορροφά την υγρασία και της οποίας ο καθορισμός είναι εύκολος. Η συσκευή αυτή πρέπει να λειοτριβεί ταχέως και ομοιόμορφα, χωρίς να προκαλείται αισθητή θέρμανση, αποφεύγουσα κατά το μέγιστο την επαφή με τον εξωτερικό αέρα και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 2 (επί παραδείγματι, μύλος με κώνους λυόμενους).

Δοχείο από μη προσβαλλόμενο μέταλλο ή από γυαλί, εφοδιασμένο με ένα κάλυμμα το οποίο εφαρμόζει καλά· η ωφέλιμη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει την επιτυχή διανομή του εξεταζόμενου δείγματος, ήτοι 0,3 γρ. ανά cm2.

Ισοθερμικός μικρός κλίβανος θερμαινόμενος δι’ ηλεκτρικής θερμάνσεως, ρυθμιζόμενος σε θερμοκρασία 130 έως 133 °C (1), ο οποίος να διαθέτει ικανοποιητικό εξαερισμό (2).

Ξηραντήριο με μεταλλική πλάκα ή, ελλείψει αυτής, εκ πορσελάνης, ικανού πάχους, διάτρητο, περιέχον αποτελεσματικό υλικό αφυδατώσεως.

2.4.   Τρόπος εργασίας

Ξήρανση

Ζυγίζονται εντός δοχείου, του οποίου έχει ληφθεί το απόβαρο, με ακρίβεια ± 1 mg, το λιγότερο 5 γρ. εκ των υπό άλεση μικρόκοκκων σιτηρών ή 8 γρ. του υπό άλεση αραβοσίτου. Τοποθετείται το δοχείο εντός κλιβάνου θερμοκρασίας 130 έως 133 °C. Προς αποφυγή μεγάλης πτώσεως της θερμοκρασίας του κλιβάνου, εισάγεται το δοχείο σε ελάχιστο χρόνο. Αφήνεται να γίνει η ξήρανση επί δύο ώρες, από τη στιγμή κατά την οποία ο κλίβανος έφτασε εκ νέου στη θερμοκρασία των 130 έως 133 °C. Αποσύρεται το δοχείο εκ του κλιβάνου, επανατοποθετείται ταχέως το κάλυμμα αυτού, αφήνεται να ψυχθεί από 30 έως 45 λεπτά εντός ξηραντηρίου και ζυγίζεται (οι ζυγίσεις πρέπει να γίνονται με ακρίβεια ± 1 mg).

2.5.   Μέθοδος υπολογισμού και τύπος

E

=

η αρχική μάζα σε γραμμάρια του δείγματος

M

=

η μάζα, σε γραμμάρια, του δείγματος μετά τη διεργασία

M′

=

η μάζα, σε γραμμάρια, του δείγματος μετά την άλεση

m

=

η μάζα, σε γραμμάρια, του ξηρού δείγματος

Η περιεκτικότητα σε υγρασία, επί τοις εκατό του προϊόντος ως έχει, είναι ίση προς:

άνευ προηγούμενης διεργασίας (E – m) × 100/E,

με προηγούμενη διεργασία [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′)

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται δύο φορές κατ’ ελάχιστον.

2.6.   Ακρίβεια του προσδιορισμού

Η διαφορά μεταξύ δύο μετρήσεων που έχουν γίνει ταυτόχρονα ή με μικρή διαφορά από τον ίδιο αναλυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,15 γρ. υγρασίας για 100 γρ. δείγματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαφοράς, οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται.

ΜΕΡΟΣ Γ

3.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αλευρώδεις κόκκους του σκληρού σίτου περιγράφεται στη συνέχεια.

3.1.   Αρχή

Μόνον ένα τμήμα του δείγματος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς. Οι σπόροι τεμαχίζονται με τον σποροτόμο του Pohl ή ισοδύναμο όργανο.

3.2.   Υλικό

σποροτόμος του Pohl ή ισοδύναμο όργανο,

λαβίδες, νυστέρι,

δοχείο ή μικρή λεκάνη.

3.3.   Τρόπος εργασίας

α)

Η έρευνα πραγματοποιείται πάνω σε δείγμα 100 γρ., αφού έχουν διαχωρισθεί τα στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν βασικά σιτηρά άριστης ποιότητας.

β)

Το δείγμα απλώνεται σε ένα δοχείο και ομοιογενοποιείται.

γ)

Αφού εισαχθεί μια πλάκα στον σποροτόμο, απλώνουμε μια χούφτα σπόρων πάνω στο πλέγμα. Με ελαφρά χτυπήματα κατανέμουμε τους σπόρους κατά τρόπο ώστε να υπάρχει ένας σπόρος ανά οπή. Χαμηλώνουμε το κινητό μέρος για να συγκρατηθούν οι σπόροι στη θέση τους, μετά τους τεμαχίζουμε.

δ)

Οι πλάκες ετοιμάζονται κατά τρόπο ώστε να τεμαχιστούν τουλάχιστον 600 σπόροι.

ε)

Μέτρηση του αριθμού αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς.

στ)

Υπολογισμός του ποσοστού αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς.

3.4.   Τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων

I

=

μάζα των στοιχείων τα οποία δεν αποτελούν βασικά σιτηρά άριστης ποιότητας, εκφρασμένη σε γραμμάρια.

M

=

ποσοστό των αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς, στους σπόρους που έχουν εξετασθεί.

3.5.   Αποτελέσματα

Ποσοστό αλευρωδών κόκκων, έστω μερικώς, στο δείγμα ελέγχου:

[M × (100 – I)]/100 = …

ΜΕΡΟΣ Δ

4.   ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

4.1.   Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό του δείκτη κατακρήμνισης Hagberg (δοκιμασία αμυλασικής δράσης) προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3093:2004·

4.2.   η μέθοδος αναφοράς για τον καθορισμό του ειδικού βάρους είναι η μέθοδος ISO 7971/2:1995·

4.3.   οι μέθοδοι δειγματοληψίας και οι μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς για τον προσδιορισμό του ποσοστού μυκοτοξινών είναι εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής (3).


(1)  Θερμοκρασία αέρος στο εσωτερικό του κλιβάνου.

(2)  Ο κλίβανος πρέπει να έχει τέτοια θερμική ικανότητα ώστε, ρυθμιζόμενος εκ των προτέρων σε θερμοκρασία 130 έως 133 °C, να δυνηθεί να φθάσει εκ νέου στη θερμοκρασία αυτή, τουλάχιστον σε 45 λεπτά της ώρας, μετά την τοποθέτηση εντός του κλιβάνου του μέγιστου αριθμού δειγμάτων προς ταυτόχρονη ξήρανση. Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει αερισμό τέτοιο ώστε, όταν ξηραίνονται όλα τα δείγματα σιμιγδαλιού ή κατά περίπτωση αραβόσιτου που δύναται να χωρέσει, επί 2 ώρες στην περίπτωση των σιτηρών σε μικρούς κόκκους (μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, κριθή και σόργο) και επί 4 ώρες όσον αφορά τον αραβόσιτο, τα αποτελέσματα να εμφανίζουν διαφορά κατώτερη από 0,15 % σε σχέση με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται ύστερα από 3 ώρες ξήρανσης για τα μικρόκοκκα σιτηρά και 5 ώρες ξήρανσης για τον αραβόσιτο.

(3)  ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

[Άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

ΜΕΡΟΣ Α

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Για να είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, η απόδοση του ρυζιού κατά τη βιομηχανική επεξεργασία δεν είναι κατώτερη των πέντε μονάδων σε σχέση με τις αποδόσεις βάσης που παρατίθενται στη συνέχεια.

Ονομασία της ποικιλίας

Απόδοση σε ολόκληρους κόκκους

(σε %)

Συνολική απόδοση

(σε %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Μη κατονομαζόμενες ποικιλίες

64

72

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

Για να είναι το ρύζι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, το ποσοστό των διαφόρων προσμείξεων, το ποσοστό κόκκων ρυζιού άλλων ποιοτικών τύπων και το ποσοστό κόκκων που δεν είναι άψογης ποιότητας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές που αναφέρονται στη συνέχεια, ανά ποιοτικό τύπο ρυζιού.

Ως «διάφορες προσμείξεις» νοείται κάθε ύλη άλλη από το ρύζι.

Ελαττώματα κόκκων

Ρύζι με στρογγυλούς κόκκους

Κωδικός ΣΟ 1006 10 92

Ρύζι με μεσαίους και μακρούς κόκκους Α

Κωδικός ΣΟ 1006 10 94 και 1006 10 96

Ρύζι με μακρούς κόκκους Β

Κωδικός ΣΟ 1006 10 98

Αλευρώδεις

6

4

4

Με ερυθρές ραβδώσεις

10

5

5

Διάστικτοι και κηλιδωμένοι

4

2,75

2,75

Χρώματος ηλέκτρου

1

0,50

0,50

Κίτρινοι

0,175

0,175

0,175

Διάφορες προσμείξεις

1

1

1

Κόκκοι ρυζιού άλλων ποικιλιών

5

5

5


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 19 παράγραφος 1)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Οι προσαυξήσεις και οι μειώσεις της τιμής του σκληρού σίτου εφαρμόζονται από κοινού, ανάλογα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα ποσά:

α)

όταν το ποσοστό υγρασίας του προσφερόμενου στην παρέμβαση σκληρού σίτου είναι μικρότερο από 14 %, οι προσαυξήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν είναι εκείνες που προβλέπονται στον πίνακα I κατωτέρω:

Πίνακας I

Προσαυξήσεις για το ποσοστό υγρασίας του σκληρού σίτου

Ποσοστό υγρασίας

(%)

Προσαυξήσεις

(EUR/τόνο)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

β)

όταν το ποσοστό υγρασίας είναι μεγαλύτερο από 14 %, οι μειώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν είναι εκείνες που προβλέπονται στον πίνακα II κατωτέρω:

Πίνακας II

Μειώσεις για το ποσοστό υγρασίας του σκληρού σίτου

Ποσοστό υγρασίας

(%)

Μειώσεις

(EUR/τόνο)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

γ)

όταν το ποσοστό των θραυσμένων σπόρων υπερβαίνει το 3 % για τον σκληρό σίτο, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

δ)

όταν το ποσοστό των ξένων προσμείξεων που αποτελούνται από σπόρους υπερβαίνει το 2 % για τον σκληρό σίτο, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

ε)

όταν το ποσοστό των βλαστημένων σπόρων υπερβαίνει το 2,5 %, εφαρμόζεται μείωση 0,05 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

στ)

όταν το ποσοστό των διαφόρων προσμείξεων (Schwarzbesatz) υπερβαίνει το 0,5 % για τον σκληρό σίτο, εφαρμόζεται μείωση 0,1 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 0,1 %·

ζ)

όταν, για τον σκληρό σίτο, το ποσοστό των αλευρωδών σπόρων υπερβαίνει το 20 %, εφαρμόζεται μείωση 0,2 ευρώ για κάθε συμπληρωματική απόκλιση κατά 1 % ή κλάσματος του 1 %.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρο 19 παράγραφος 1)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

1.

Οι προσαυξήσεις και οι μειώσεις της τιμής του ρυζιού εφαρμόζονται στην τιμή παρέμβασης του αναποφλοίωτου ρυζιού που προσφέρεται στην παρέμβαση, με τον πολλαπλασιασμό της τιμής αυτής επί το άθροισμα των ποσοστών μείωσης και προσαύξησης τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:

α)

όταν η απόδοση κατά τη βιομηχανική επεξεργασία αποκλίνει της βασικής απόδοσης, κατά τη βιομηχανική επεξεργασία για τη συγκεκριμένη ποικιλία που προβλέπεται στο παράρτημα III μέρος Α του παρόντος κανονισμού, οι προσαυξήσεις και μειώσεις της τιμής που πρέπει να εφαρμόζονται καθορίζονται στον πίνακα I κατωτέρω, ανά ποικιλία ρυζιού·

Πίνακας I

Προσαυξήσεις και μειώσεις σχετικές με τις αποδόσεις του ρυζιού κατά τη βιομηχανική επεξεργασία

Απόδοση του αναποφλοίωτου ρυζιού σε ολόκληρους κόκκους λευκασμένου ρυζιού

Προσαυξήσεις και μειώσεις ανά μονάδα απόδοσης

Υψηλότερη από τη βασική απόδοση

Προσαύξηση κατά 0,75 %

Κατώτερη από τη βασική απόδοση

Μείωση κατά 1 %


Συνολική απόδοση αναποφλοίωτου ρυζιού σε λευκασμένο ρύζι

Προσαυξήσεις και μειώσεις ανά μονάδα απόδοσης

Υψηλότερη από τη βασική απόδοση

Προσαύξηση κατά 0,60 %

Κατώτερη από τη βασική απόδοση

Μείωση κατά 0,80 %

β)

όταν τα ελαττώματα των κόκκων αναποφλοίωτου ρυζιού υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια ανοχής για τον ποιοτικό τύπο του αναποφλοίωτου ρυζιού, το ποσοστό μείωσης της τιμής παρέμβασης που πρέπει να εφαρμόζεται καθορίζεται στον πίνακα II κατωτέρω, ανά ποιοτικό τύπο ρυζιού·

Πίνακας II

Μειώσεις σχετικές με ελαττώματα των κόκκων ρυζιού

Ελαττώματα κόκκων

Ποσοστό ελαττωμάτων που επιφέρει μείωση της τιμής παρέμβασης

Ποσοστό μείωσης (1) που εφαρμόζεται στην πρόσθετη απόκλιση σε σχέση με το κατώτερο όριο

Ρύζι με στρογγυλούς κόκκους

Κωδικός ΣΟ 1006 10 92

Ρύζι με μεσαίους και μακρούς κόκκους Α

Κωδικός ΣΟ 1006 10 94 και 1006 10 96

Ρύζι με μακρούς κόκκους Β

Κωδικός ΣΟ 1006 10 98

Αλευρώδεις

από 2 έως 6 %

από 2 έως 4 %

από 1,5 έως 4 %

1 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,5 %

Με ερυθρές ραβδώσεις

από 1 έως 10 %

από 1 έως 5 %

από 1 έως 5 %

1 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 1 %

Διάστικτοι και κηλιδωμένοι

από 0,50 έως 4 %

από 0,50 έως 2,75 %

από 0,50 έως 2,75 %

0,8 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,25 %

Χρώματος ηλέκτρου

από 0,05 έως 1 %

από 0,05 έως 0,50 %

από 0,05 έως 0,50 %

1,25 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,25 %

Κίτρινοι

από 0,02 έως 0,175 %

από 0,02 έως 0,175 %

από 0,02 έως 0,175 %

6 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,125 %

γ)

όταν το ποσοστό υγρασίας του αναποφλοίωτου ρυζιού υπερβαίνει το 13 %, το ποσοστό μείωσης της τιμής παρέμβασης ισούται προς τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού υγρασίας του αναποφλοίωτου ρυζιού που προσφέρεται στην παρέμβαση, μετρημένου με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, και του 13 %·

δ)

όταν το ποσοστό των διαφόρων προσμείξεων του αναποφλοίωτου ρυζιού υπερβαίνει το 0,1 %, το ρύζι αυτό αγοράζεται στην παρέμβαση με μείωση της τιμής παρέμβασης κατά 0,02 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,01 %·

ε)

όταν μια παρτίδα αναποφλοίωτου ρυζιού προσφέρεται στην παρέμβαση για μια συγκεκριμένη ποικιλία και περιλαμβάνει ποσοστό κόκκων ρυζιού άλλων ποικιλιών που υπερβαίνει το 3 %, η παρτίδα αυτή αγοράζεται με μείωση της τιμής παρέμβασης κατά 0,1 % για κάθε πρόσθετη απόκλιση 0,1 %.

2.

Οι προσαυξήσεις και οι μειώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων που ορίζονται στο άρθρο 16.


(1)  Κάθε απόκλιση αφαιρείται από το δεύτερο δεκαδικό του ποσοστού των ελαττωματικών κόκκων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρο 27 δεύτερο εδάφιο)

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 489/2005

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Παράρτημα III, μέρος Β

Άρθρο 4

Παράρτημα V

Άρθρο 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 7

Άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 14

Άρθρο 18

Άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 18

Άρθρο 21

Παράρτημα I

Παράρτημα II, μέρος Α

Παράρτημα III, μέρος Α

Παράρτημα II, μέρος Β

Παράρτημα V

Παράρτημα III

Παράρτημα III, μέρος Β

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/47


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 671/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρέπει να εξαχθούν το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 171 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο τμήμα 2 του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (2) προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τυριά εξαγόμενα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως μέρος των ποσοστώσεων βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων είναι δυνατό να κατανέμονται με ειδική διαδικασία με την οποία μπορεί να ορίζονται προτιμώμενοι εισαγωγείς στις ΗΠΑ.

(2)

Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να αρχίσει για τις εξαγωγές κατά το έτος 2010 και θα πρέπει να καθοριστούν οι σχετικές προς αυτές συμπληρωματικές λεπτομέρειες.

(3)

Οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διατηρούν για τη διαχείριση των εισαγωγών διάκριση μεταξύ της συμπληρωματικής ποσόστωσης που χορηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης και των ποσοστώσεων που προκύπτουν από τον Γύρο του Τόκιο. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής θα πρέπει να χορηγούνται συνεκτιμώντας την επιλεξιμότητα αυτών των προϊόντων για τις εν λόγω ποσοστώσεις των ΗΠΑ όπως περιγράφεται στο Εναρμονισμένο Δασμολόγιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Harmonised Tariff Schedule of the United States of America).

(4)

Με στόχο την εξαγωγή της ανώτατης ποσότητας στο πλαίσιο των ποσοστώσεων για τις οποίες υπάρχει μέτριο ενδιαφέρον, πρέπει να επιτραπούν οι αιτήσεις που αφορούν τη συνολική ποσότητα της ποσόστωσης.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 και παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και τα οποία πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2010 στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 (εφεξής «αιτήσεις») υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2009 το αργότερο.

2.   Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον εφόσον περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 και συνοδεύονται από τα έγγραφα που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις.

Στην περίπτωση κατά την οποία, για την ίδια ομάδα προϊόντων που αναφέρονται στη στήλη 2 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, η διαθέσιμη ποσότητα κατανέμεται μεταξύ της ποσόστωσης του Γύρου της Ουρουγουάης και της ποσόστωσης του Γύρου του Τόκιο, οι αιτήσεις πιστοποιητικών επιτρέπεται να αφορούν μία μόνο από αυτές τις ποσοστώσεις και αναφέρουν τη σχετική ποσόστωση, προσδιορίζοντας την ομάδα του προϊόντος και την ποσόστωση που αναφέρεται στη στήλη 3 του εν λόγω παραρτήματος.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 παρουσιάζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

3.   Όσον αφορά τις ποσοστώσεις που ορίζονται ως 22-Τόκιο, 22-Ουρουγουάη, 25-Τόκιο και 25-Ουρουγουάη στο παράρτημα Ι στήλη 3, οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον δέκα τόνους και να μην υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα στο πλαίσιο της σχετικής ποσόστωσης όπως ορίζεται στη στήλη 4 του εν λόγω παραρτήματος.

Όσον αφορά τις άλλες ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι στήλη 3, οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον δέκα τόνους και να μην υπερβαίνουν το 40 % της διαθέσιμης ποσότητας στο πλαίσιο της σχετικής ποσόστωσης όπως ορίζεται στη στήλη 4 του εν λόγω παραρτήματος.

4.   Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον εφόσον οι αιτούντες δηλώνουν γραπτώς ότι δεν έχουν υποβάλει και δεσμεύονται να μην υποβάλουν άλλες αιτήσεις για την ίδια ομάδα προϊόντων και για την ίδια ποσόστωση.

Αν ένας αιτών υποβάλει περισσότερες αιτήσεις για την ίδια ομάδα προϊόντων και για την ίδια ποσόστωση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όλες οι αιτήσεις του θεωρούνται απαράδεκτες.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για κάθε μία από τις ομάδες προϊόντων και, εφόσον είναι αναγκαίο, τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Όλες οι κοινοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων «ουδέν», πραγματοποιούνται με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Η κοινοποίηση περιλαμβάνει για κάθε ομάδα, και, εφόσον είναι αναγκαίο, για κάθε ποσόστωση:

α)

κατάλογο των αιτούντων·

β)

τις αιτούμενες ποσότητες από κάθε αιτούντα με ανάλυση ανά κωδικό προϊόντος της συνδυασμένης ονοματολογίας και ανά κωδικό του εναρμονισμένου δασμολογίου των ΗΠΑ (2009)·

γ)

το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα που ορίζεται από τον αιτούντα.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006, αποφασίζει αμελλητί την κατανομή των πιστοποιητικών και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2009.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των συντελεστών χορήγησης των πιστοποιητικών, για κάθε ομάδα και, κατά περίπτωση, για κάθε ποσόστωση, τις ποσότητες που χορηγήθηκαν ανά αιτούντα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006.

Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 ελέγχονται από τα κράτη μέλη πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών και το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2009.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παρασχεθεί ανακριβείς πληροφορίες από επιχειρηματία στον οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό, το εν λόγω πιστοποιητικό ακυρώνεται και η εγγύηση καταπίπτει. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί το γεγονός στην Επιτροπή.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 234 της 29.8.2006, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τυριά προς εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2010 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

Τμήμα 2 του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009

Ταυτοποίηση ομάδας σύμφωνα με τις συμπληρωματικές σημειώσεις του κεφαλαίου 4 του εναρμονισμένου δασμολογίου των ΗΠΑ (HTS)

Ταυτοποίηση ομάδας και ποσόστωση

Διαθέσιμη ποσότητα για το 2010

Σημείωση

Ομάδα

 

Τόνοι

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Τόκιο

908,877

16-Ουρουγουάη

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Τόκιο

393,006

22-Ουρουγουάη

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Τόκιο

4 003,172

25-Ουρουγουάη

2 420,000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παρουσίαση των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006

Ταυτοποίηση της ομάδας και της ποσόστωσης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι στήλη 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009:

 

Όνομα της ομάδας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι στήλη 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009: …

Προέλευση της ποσόστωσης:

Γύρος της Ουρουγουάης: 

Γύρος του Τόκιο: 


Όνομα/διεύθυνση του αιτούντος

Κωδικός προϊόντος της συνδυασμένης ονοματολογίας

Αιτούμενη ποσότητα σε τόνους

Κωδικός εναρμονισμένου

δασμολογίου ΗΠΑ

Όνομα/διεύθυνση του οριζόμενου εισαγωγέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Παρουσίαση των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009

Να διαβιβασθεί στο (32-2) 295 3310 ή AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Ταυτοποίηση της ομάδας και της ποσόστωσης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι στήλη 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009:

 

Όνομα της ομάδας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι στήλη 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 671/2009: …

Προέλευση της ποσόστωσης:

Γύρος της Ουρουγουάης: 

Γύρος του Τόκιο: 


Αριθ.

Όνομα/διεύθυνση αιτούντος

Κωδικός προϊόντος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Αιτούμενη ποσότητα σε τόνους

Κωδικός Εναρμονισμένου Δασμολογίου ΗΠΑ

Ονοματεπώνυμο του οριζόμενου εισαγωγέα

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο:

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Παρουσίαση των πιστοποιητικών που χορηγούνται βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006

Να διαβιβασθεί στο (32-2) 295 3310 ή AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Ταυτοποίηση της ομάδας και της ποσόστωσης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι στήλη 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 671/2009

Προέλευση της ποσόστωσης

Όνομα/διεύθυνση αιτούντος

Κωδικός προϊόντος της συνδυασμένης ονοματολογίας

Αιτούμενη ποσότητα

σε τόνους

Όνομα/διεύθυνση του οριζόμενου εισαγωγέα

Χορηγηθείσα ποσότητα (1)

σε τόνους

 

Γύρος της Ουρουγουάης

 

 

 

 

 

 

 

 

Γύρος του Τόκιο

 

 

 

Σύνολο:

 

Σύνολο:

 

 

Γύρος της Ουρουγουάης

 

 

 

 

 

 

 

 

Γύρος του Τόκιο

 

 

 

Σύνολο:

 

Σύνολο:

 

 

Γύρος της Ουρουγουάης

 

 

 

 

 

 

 

 

Γύρος του Τόκιο

 

 

 

Σύνολο:

 

Σύνολο:

 


(1)  Οι ποσότητες που χορηγούνται με κλήρωση κατανέμονται μεταξύ των μεμονωμένων κωδικών ΣΟ κατ’ αναλογία των ποσοτήτων προϊόντων που ζητήθηκαν για τους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ.


25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/53


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 672/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν για την υποπερίοδο του Ιουλίου 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (3), και ιδίως το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άνοιξε ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού και καθόρισε τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων αυτών που κατανέμονται ανά χώρα καταγωγής και υποδιαιρούνται σε πολλές υποπεριόδους σύμφωνα με το παράρτημα IX του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η υποπερίοδος του μηνός Ιουλίου είναι η τρίτη υποπερίοδος για την ποσόστωση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 και η δεύτερη υποπερίοδος για τις ποσοστώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της εν λόγω παραγράφου.

(3)

Από την κοινοποίηση βάσει του άρθρου 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 προκύπτει ότι για την (τις) ποσόστωση(-σεις) που φέρει(-ουν] τον (τους) αύξοντα(-ες) αριθμό(-ούς) 09.4154 – 09.4166 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιουλίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητα η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί κατά πόσο μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες για τη (τις) σχετική(-ές) ποσόστωση(-σεις).

(4)

Από την προαναφερόμενη κοινοποίηση προκύπτει επίσης ότι για την (τις) ποσόστωση(-σεις) που φέρει(-ουν) τον (τους) αύξοντα(-ες) αριθμό(-ούς) 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιουλίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98, αφορούν ποσότητα κατώτερη (ή ίση) με τη διαθέσιμη ποσότητα.

(5)

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν για τις ποσοστώσεις που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο των ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο της (των) ποσόστωσης(-εων) που φέρει(-ουν) τον (τους) αύξοντα(-ες) αριθμό(-ούς) 09.4154 – 09.4166 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιουλίου 2009, εκδίδονται πιστοποιητικά για τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζεται(-ονται) ο συντελεστής (οι συντελεστές) κατανομής που καθορίζεται(-ονται) στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 για την επόμενη υποπερίοδο των ποσοστώσεων, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες που κατανέμονται για την υποπερίοδο του μηνός Ιουλίου 2009 και διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

α)   Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του μηνός Ιουλίου 2009

Συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο του μηνός Σεπτεμβρίου 2009

(σε kg)

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

09.4127

 (1)

13 879 202

Ταϊλάνδη

09.4128

 (1)

1 315 205

Αυστραλία

09.4129

 (1)

385 000

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4130

 (2)

0


β)   Ποσόστωση αποφλοιωμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του μηνός Ιουλίου 2009

Συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο του μηνός Οκτωβρίου 2009

(σε kg)

Όλες οι χώρες

09.4148

 (2)

66 289


γ)   Ποσόστωση θραυσμάτων ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του μηνός Ιουλίου 2009

Ταϊλάνδη

09.4149

 (1)

Αυστραλία

09.4150

 (3)

Γουιάνα

09.4152

 (3)

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

09.4153

 (1)

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4154

1,561628 %


δ)   Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του μηνός Ιουλίου 2009

Συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο του μηνός Σεπτεμβρίου 2009

(σε kg)

Ταϊλάνδη

09.4112

 (2)

0

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

09.4116

 (2)

0

Ινδία

09.4117

 (2)

40 445

Πακιστάν

09.4118

 (2)

0

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4119

 (2)

0

Όλες οι χώρες

09.4166

1,04385 %

0


(1)  Οι αιτήσεις αφορούν ποσότητες κατώτερες ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: όλες οι αιτήσεις είναι συνεπώς δεκτές.

(2)  Δεν υφίσταται διαθέσιμη ποσότητα για την εν λόγω υποπερίοδο.

(3)  Δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/56


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουλίου 2009

για την έγκριση ορισμένων τροποποιημένων προγραμμάτων εκρίζωσης και επιτήρησης των ασθενειών των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων για το 2009, και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/897/ΕΚ όσον αφορά την ανακατανομή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας σε ορισμένα κράτη μέλη για τα προγράμματα που εγκρίθηκαν από την εν λόγω απόφαση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5475]

(2009/560/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφοι 5 και 6 και το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στα προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης των ασθενειών των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων.

(2)

Η απόφαση 2008/897/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την έγκριση των ετήσιων και των πολυετών εθνικών προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων τα οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το έτος 2009 και τα επόμενα έτη, καθώς και της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας στα προγράμματα αυτά (2) εγκρίνει ορισμένα εθνικά προγράμματα και καθορίζει το ποσοστό και το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας για κάθε πρόγραμμα που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη.

(3)

Το Βέλγιο, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Λεττονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Φινλανδία έχουν υποβάλει τροποποιημένα προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης του καταρροïκού πυρετού του προβάτου.

(4)

Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω τροποποιημένα προγράμματα τόσο από κτηνιατρική όσο και από οικονομική άποψη. Διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα αυτά είναι σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, και ιδίως με τα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2008/341/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό κοινοτικών κριτηρίων για τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών και ζωονόσων (3). Τα προγράμματα αυτά πρέπει συνεπώς να εγκριθούν.

(5)

H Δανία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υποβάλει τροποποιημένα προγράμματα επιτήρησης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ).

(6)

Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω τροποποιημένα προγράμματα τόσο από κτηνιατρική όσο και από οικονομική άποψη. Διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα αυτά είναι σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, και ιδίως με τα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2008/341/ΕΚ. Τα προγράμματα αυτά πρέπει συνεπώς να εγκριθούν.

(7)

Με την απόφαση 2007/782/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2007, για την έγκριση των ετήσιων και των πολυετών εθνικών προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων τα οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το έτος 2008 και τα επόμενα έτη, καθώς και της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας στα προγράμματα αυτά (4) εγκρίθηκε για τη Σλοβενία πολυετές πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας. Το δεύτερο έτος του εν λόγω προγράμματος εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/897/ΕΚ.

(8)

Η Σλοβενία έχει υποβάλει τροποποιημένη έκδοση του προγράμματος για το δεύτερο έτος του πολυετούς προγράμματός της για την εκρίζωση της λύσσας. Η Επιτροπή εξέτασε το εν λόγω τροποποιημένο πρόγραμμα τόσο από κτηνιατρική όσο και από οικονομική άποψη. Διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι σύμφωνο με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, και ιδίως με τα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2008/341/ΕΚ. Το τροποποιημένο αυτό πρόγραμμα πρέπει συνεπώς να εγκριθεί.

(9)

Με την απόφαση 2008/897/ΕΚ εγκρίθηκαν τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης του καταρροïκού πυρετού του προβάτου, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών εμβολιασμού κατά της εν λόγω νόσου το 2009. Εντούτοις, οι δαπάνες του εμβολιασμού δεν περιελήφθησαν στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας.

(10)

Ενόψει της επιδημιολογικής κατάστασης στα σχετικά κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να περιληφθούν οι δαπάνες του εμβολιασμού στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να διατεθούν πρόσθετα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκρίζωσης και επιτήρησης του καταρροïκού πυρετού του προβάτου στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση 2008/897/ΕΚ.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (5), όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 103/2009 της Επιτροπής (6), προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις συμμόρφωσης στην περίπτωση του γάλακτος το οποίο παράγεται από κοπάδια που έχουν μολυνθεί από την κλασική τρομώδη νόσο των προβάτων.

(12)

Στις 18 Μαρτίου 2009 η Κύπρος υπέβαλε νέο, πολυετές πρόγραμμα επιτήρησης και εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των προβάτων, προσαρμοσμένο σ’ αυτή την πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001. Το εν λόγω πρόγραμμα αντικαθιστά το εθνικό πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου σ’ αυτό το κράτος μέλος για το 2009, το οποίο είχε εγκριθεί με την απόφαση 2008/897/ΕΚ.

(13)

Λόγω της εξαιρετικής αυτής κατάστασης, η Κύπρος ζήτησε να λάβει για το πρόγραμμα χρηματοδοτική συμμετοχή άνω του 50 % των δαπανών σφαγής των ζώων που έχουν μολυνθεί από την τρομώδη νόσο των προβάτων. Η Επιτροπή εξέτασε το εν λόγω πρόγραμμα τόσο από κτηνιατρική όσο και από οικονομική άποψη. Διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι σύμφωνο με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, και ιδίως με τα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2008/341/ΕΚ. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει συνεπώς να εγκριθεί.

(14)

Λόγω του γεγονότος ότι πολύ υψηλό ποσοστό των κοπαδιών αιγοπροβάτων στην Κύπρο έχουν μολυνθεί από την κλασική τρομώδη νόσο, η Κύπρος υποχρεούται να προβεί σε επιλεκτική θανάτωση εξαιρετικά υψηλού αριθμού ζώων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

(15)

Λόγω της εξαιρετικής αυτής κατάστασης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί υψηλότερο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας στο πρόγραμμα επιτήρησης και εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των προβάτων στο εν λόγω κράτος μέλος. Επιπλέον, οι δαπάνες για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ειδικά για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος και οι δαπάνες για την καταστροφή των σφαγίων πρέπει να περιληφθούν στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

(16)

Η έγκριση των τροποποιημένων προγραμμάτων με την παρούσα απόφαση έχει αντίκτυπο στα ποσά που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση 2008/897/ΕΚ. Το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας για ορισμένα προγράμματα πρέπει να αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

(17)

Συνεπώς, η απόφαση 2008/897/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα τροποποιημένα προγράμματα επιτήρησης και εκρίζωσης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, που υποβλήθηκαν από το Βέλγιο στις 29 Ιανουαρίου 2009, τη Δανία στις 20 Απριλίου 2009, την Ιρλανδία στις 16 Φεβρουαρίου 2009, την Ισπανία στις 6 Μαρτίου 2009, τη Γαλλία στις 2 Φεβρουαρίου 2009, τις Κάτω Χώρες στις 8 Δεκεμβρίου 2008, τη Λεττονία στις 20 Φεβρουαρίου 2009, τη Λιθουανία στις 20 Φεβρουαρίου 2009, την Πορτογαλία στις 20 Φεβρουαρίου 2009 και τη Φινλανδία στις 7 Ιανουαρίου 2009, εγκρίνονται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 2

Τα τροποποιημένα προγράμματα επιτήρησης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, που υποβλήθηκαν από τη Δανία στις 18 Μαρτίου 2009, την Ισπανία στις 7 Απριλίου 2009, την Ιταλία στις 29 Ιανουαρίου 2009, το Λουξεμβούργο στις 16 Μαρτίου 2009, τις Κάτω Χώρες στις 20 Φεβρουαρίου 2009, την Πορτογαλία στις 4 Μαρτίου 2009, τη Φινλανδία στις 27 Φεβρουαρίου 2009 και το Ηνωμένο Βασίλειο στις 26 Ιανουαρίου 2009, εγκρίνονται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 3

Το δεύτερο έτος του πολυετούς προγράμματος εκρίζωσης της λύσσας, όπως τροποποιήθηκε, που υποβλήθηκε από τη Σλοβενία στις 23 Απριλίου 2009, εγκρίνεται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 4

Η απόφαση 2008/897/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας ανέρχεται στο 50 % των δαπανών που επιβαρύνουν κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τις δαπάνες όσον αφορά τον εμβολιασμό, τις εργαστηριακές δοκιμές με σκοπό την ιολογική, την ορολογική και την εντομολογική επιτήρηση, καθώς και την αγορά παγίδων και εμβολίων, και δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:

α)

4 450 000 EUR για το Βέλγιο·

β)

5 000 EUR για τη Βουλγαρία·

γ)

2 350 000 EUR για την Τσεχική Δημοκρατία·

δ)

50 000 EUR για τη Δανία·

ε)

15 700 000 EUR για τη Γερμανία·

στ)

180 000 EUR για την Εσθονία·

ζ)

800 000 EUR για την Ιρλανδία·

η)

50 000 EUR για την Ελλάδα·

θ)

21 000 000 EUR για την Ισπανία·

ι)

57 000 000 EUR για τη Γαλλία·

ια)

3 000 000 EUR για την Ιταλία·

ιβ)

460 000 EUR για τη Λεττονία·

ιγ)

0 EUR για τη Λιθουανία·

ιδ)

510 000 EUR για το Λουξεμβούργο·

ιε)

1 400 000 EUR για την Ουγγαρία·

ιστ)

5 000 EUR για τη Μάλτα·

ιζ)

50 000 για τις Κάτω Χώρες·

ιη)

3 350 000 EUR για την Αυστρία·

ιθ)

500 000 EUR για την Πολωνία·

κ)

5 300 000 EUR για την Πορτογαλία·

κα)

250 000 EUR για τη Ρουμανία·

κβ)

910 000 EUR για τη Σλοβενία·

κγ)

820 000 EUR για τη Φινλανδία·

κδ)

1 550 000 EUR για τη Σουηδία.

3.   Τα μέγιστα ποσά των δαπανών που επιστρέφονται στα κράτη μέλη για τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τα ακόλουθα ποσά:

α)

για δοκιμή ELISA: 2,5 EUR ανά δοκιμή·

β)

για δοκιμή PCR: 10 EUR ανά δοκιμή·

γ)

για την αγορά μονοδύναμων εμβολίων 0,3 EUR ανά δόση·

δ)

για την αγορά διδύναμων εμβολίων 0,45 EUR ανά δόση·

ε)

για τον εμβολιασμό των βοοειδών, 1,50 EUR ανά εμβολιαζόμενο βοοειδές, ανεξάρτητα από τον αριθμό και το είδος των δόσεων εμβολίων που χρησιμοποιούνται·

στ)

για τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, 0,75 EUR ανά εμβολιαζόμενο αιγοπρόβατο, ανεξάρτητα από τον αριθμό και το είδος των δόσεων εμβολίων που χρησιμοποιούνται».

2.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ), το ποσό των 1 800 000 EUR αντικαθίσταται από το ποσό των 50 000 ευρώ.

3.

Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το ποσό των 370 000 EUR αντικαθίσταται από το ποσό των 530 000 ευρώ.

4.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 15α:

«Άρθρο 15a

Τρομώδης νόσος των προβάτων

1.   Τα πολυετές πρόγραμμα επιτήρησης και εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των προβάτων, που υποβλήθηκε από την Κύπρο στις 18 Μαρτίου 2009, εγκρίνεται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας ανέρχεται:

α)

στο 100 % των δαπανών που επιβαρύνουν την Κύπρο προκειμένου να διεξάγει ταχείες δοκιμές και κύριες μοριακές δοκιμές·

β)

στο 75 % των δαπανών που επιβαρύνουν την Κύπρο για την αποζημίωση των ιδιοκτητών για την αξία των ζώων τους τα οποία θανατώνονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το πρόγραμμά της για την επιτήρηση και εκρίζωση της τρομώδους νόσου των προβάτων·

γ)

στο 50 % των δαπανών για:

i)

την ανάλυση δειγμάτων για τον προσδιορισμό γονοτύπου,

ii)

την αγορά παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για την ευθανασία των ζώων,

iii)

το προσωπικό που προσλαμβάνεται ειδικά για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος,

iv)

την καταστροφή των σφαγίων.

3.   Τα μέγιστα ποσά των δαπανών που επιστρέφονται στην Κύπρο για το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τα ακόλουθα ποσά:

α)

30 EUR ανά δοκιμή, για τις δοκιμές που διεξάγονται στα αιγοπρόβατα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα III κεφάλαιο Α μέρος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

β)

175 EUR ανά δοκιμή, για τις κύριες μοριακές δοκιμές διάκρισης που διεξάγονται όπως αναφέρεται στο παράρτημα X κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 στοιχείο γ) εδάφιο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

γ)

10 EUR ανά δοκιμή, για δοκιμές προσδιορισμού γονοτύπου·

δ)

100 EUR ανά ζώο, για κάθε πρόβατο ή αίγα που θανατώνεται και καταστρέφεται.

4.   Το ποσό που δεσμεύεται για το 2009 είναι 5 400 000 ευρώ.

5.   Το ποσό που δεσμεύεται για το 2010 καθορίζεται ανάλογα με την εκτέλεση του προγράμματος το 2009».

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.

(2)  ΕΕ L 322 της 2.12.2008, σ. 39.

(3)  ΕΕ L 115 της 29.4.2008, σ. 44.

(4)  ΕΕ L 314 της 1.12.2007, σ. 29.

(5)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 34 της 4.2.2009, σ. 11.


25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/60


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουλίου 2009

για τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2006/679/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5607]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/561/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης (ERA-REC-02-2009-ERTMS) της 23ης Φεβρουαρίου 2009,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κάθε τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας (TSI/ΤΠΔ) προσδιορίζει τη στρατηγική εφαρμογής των ΤΠΔ και τα στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν για τη βαθμιαία μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στην τελική κατάσταση, στην οποία θα αποτελεί κανόνα η πλήρης συμμόρφωση με τις ΤΠΔ θα είναι ο κανόνας·

(2)

Στην απόφαση 2006/679/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2006, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (2), καθορίζεται η ΤΠΔ για το υποσύστημα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 2006/679/ΕΚ, τα κράτη μέλη κατάρτισαν εθνικό σχέδιο εφαρμογής της ΤΠΔ για το υποσύστημα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» και το κοινοποίησαν στην Επιτροπή.

(4)

Με βάση αυτά τα εθνικά σχέδια θα καταρτισθεί το ρυθμιστικό σχέδιο της ΕΕ, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο κεφάλαιο 7 του παραρτήματος της απόφασης 2006/679/ΕΚ.

(5)

Στο κεφάλαιο 7 του παραρτήματος της απόφασης 2006/679/ΕΚ προβλέπεται ότι το ρυθμιστικό σχέδιο της ΕΕ θα προσαρτηθεί στην ΤΠΔ μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης και θα αναφέρεται ως ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης.

(6)

Στην οδηγία 2008/57/ΕΚ αναφέρεται ότι οι ΤΠΔ είναι δυνατόν να συνιστούν το πλαίσιο που είναι αναγκαίο για να αποφασισθεί εάν θα χρειασθεί να επανεγκριθεί το υπάρχον υποσύστημα και να επανακαθορισθούν οι αντίστοιχες προθεσμίες.

(7)

Η στρατηγική εφαρμογής της ΤΠΔ ελέγχου/χειρισμού και σηματοδότησης δεν πρέπει να στηριχθεί μόνον στη συμμόρφωση των υποσυστημάτων με την ΤΠΔ κατά τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθμιση ή την ανανέωσή τους, αλλά να βασισθεί στη συντονισμένη εφαρμογή κατά μήκος των πανευρωπαϊκών διαδρόμων που συνδέουν τις κύριες περιοχές ευρωπαϊκών εμπορευματικών μεταφορών. Καθώς η διαλειτουργικότητα είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνον εάν εξοπλισθούν πλήρως οι διάδρομοι, στο ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες προθεσμίες για την αναβάθμιση ή την ανανέωση του υποσυστήματος.

(8)

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διατεθεί εξωτερική Ειδική Ενότητα Μετάδοσης (ΕΕΜ) για τα κληροδοτημένα συστήματα της κλάσης Β που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B της ΤΠΔ.

(9)

Τα έργα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) εν γένει και πιο ειδικότερα οι γραμμές που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης, ιδιαίτερα, μπορούν να τύχουν κοινοτικής στήριξης από το πρόγραμμα για τα ΔΕΔ-Μ ή από άλλα προγράμματα κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

(10)

Η κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη είναι ουσιώδους σημασίας για να εξασφαλισθεί η εξάπλωση του ERTMS σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και τις προθεσμίες που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης. Είναι δυνατόν επομένως να αναπροσαρμοσθεί το σχέδιο ώστε να ληφθεί υπόψη η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

(11)

Οι προμηθευτές εποχούμενου υλικού ERTMS έχουν βεβαιώσει ότι θα είναι σε θέση να παραδώσουν εποχούμενο υλικό σύμφωνο με το νέο πρότυπο (γνωστό ως γραμμή βάσης 3) το αργότερο έως το 2015· συνεπώς, οι μηχανές διεθνών μεταφορών που θα παραδοθούν έως τότε πρέπει κατά κανόνα να είναι εξοπλισμένες με ERTMS.

(12)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2006/679/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2006/679/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα τμήματα 7.1, 7.2 και 7.3 αντικαθίστανται από το κείμενο που περιέχει το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2)

Στο τμήμα 7.4.2.3, η παραπομπή στο τμήμα 7.2.2.5 αντικαθίσταται από παραπομπή στο τμήμα 7.2.

Άρθρο 2

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου εξάπλωσης και θα καθορίσει, μετά από ανάλυση της προόδου που θα σημειωθεί στην εφαρμογή του σχεδίου έως το 2015, τη δυνατότητα διάθεσης εξοπλισμού σύμφωνου με το νέο πρότυπο (γραμμή βάσης 3), όπως επίσης θα αξιολογήσει τις πηγές και το ύψος της χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την εξάπλωση του ERTMS και εάν χρειάζεται να τροποποιηθεί η παρούσα απόφαση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις γραμμές που πρέπει να εξοπλισθούν έως το 2020. Τα κράτη μέλη θα λάβουν μέρος στην ανάλυση αυτή.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 284 της 16.10.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα τμήματα 7.1, 7.2 και 7.3 του παραρτήματος της απόφασης 2006/679/ΕΚ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"7.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η στρατηγική εφαρμογής (ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης του ERTMS) της ΤΠΔ και καθορίζονται τα στάδια για τη βαθμιαία μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση, στην οποία θα αποτελεί κανόνα η πλήρης συμμόρφωση με τις ΤΠΔ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης του ERTMS δεν εφαρμόζεται σε γραμμές στο έδαφος κράτους μέλους, όταν το σιδηροδρομικό του δίκτυο χωρίζεται ή είναι απομονωμένο από θάλασσα ή δεν συνδέεται λόγω ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών από το σιδηροδρομικό δίκτυο της υπόλοιπης Κοινότητας· η στρατηγική αυτή δεν εφαρμόζεται στις μηχανές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις γραμμές αυτές.

7.1.    Παρατρόχια εφαρμογή του ERTMS

Στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου εξάπλωσης του ERTMS είναι να εξασφαλισθεί ότι, βαθμιαία, μηχανές, αυτοκινητάμαξες και άλλα σιδηροδρομικά οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ERTMS μπορούν να εισέρχονται σε μεγάλο αριθμό γραμμών, λιμένων, τερματικών σταθμών και σταθμών διαλογής χωρίς να χρειάζεται εθνικός εξοπλισμός επιπροσθέτως του ERTMS.

Προς τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το σχέδιο εξάπλωσης δεν απαιτείται αφαίρεση των υπαρχόντων συστημάτων της κλάσης B από τις γραμμές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Ωστόσο, έως την ημερομηνία που προσδιορίζεται στο σχέδιο, ο εξοπλισμός με σύστημα της κλάσης B δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για τη σιδηροδρομική πρόσβαση σε γραμμές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο για μηχανές, αυτοκινητάμαξες και άλλα σιδηροδρομικά οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ERTMS.

Εφόσον τερματικοί σταθμοί, όπως λιμένες ή ειδικές γραμμές σε έναν λιμένα επί παραδείγματι, δεν είναι εξοπλισμένοι με κάποιο σύστημα της κλάσης B, οι απαιτήσεις που συνδέονται με τη “σύνδεση” αυτών των τερματικών περιοχών δεν έχουν κατ’ ανάγκη την έννοια ότι αυτοί οι τερματικοί σταθμοί ή οι γραμμές πρέπει να εξοπλισθούν με ERTMS, εφόσον ο εξοπλισμός με σύστημα της κλάσης B δεν συνιστά προϋπόθεση σιδηροδρομικής πρόσβασης.

Για γραμμές δύο ή περισσότερων τροχιών, η γραμμή θεωρείται ότι πρέπει να εξοπλισθεί εξίσου γρήγορα όπως μια γραμμή διπλής τροχιάς. Όταν σε ένα τμήμα διαδρόμου υπάρχουν περισσότερες από μία γραμμές, μια τουλάχιστον εξ αυτών πρέπει να είναι εξοπλισμένη στο εν λόγω τμήμα και ολόκληρος ο διάδρομος θεωρείται ότι είναι εξοπλισμένος από τη στιγμή που τουλάχιστον μια γραμμή είναι εξοπλισμένη σε όλο το μήκος του διαδρόμου.

7.1.1.   Άξονες

Οι έξι άξονες που περιγράφονται στο προσάρτημα I εξοπλίζονται με ERTMS σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εν λόγω προσαρτήματος (1).

7.1.2.   Σύνδεση με τους κύριους ευρωπαϊκούς λιμένες, σταθμούς διαλογής, εμπορευματικούς τερματικούς σταθμούς και περιοχές εμπορευματικών μεταφορών.

Οι λιμένες, σταθμοί διαλογής, εμπορευματικοί τερματικοί σταθμοί και περιοχές εμπορευματικών μεταφορών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II πρέπει να συνδέονται τουλάχιστον με έναν από τους έξι άξονες που προσδιορίζονται στο προσάρτημα I την ημερομηνία και υπό τους όρους που καθορίζονται στο προσάρτημα II.

7.1.3.   Έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Με την επιφύλαξη των τμημάτων 7.1.1 και 7.1.2, ο εξοπλισμός ERTMS/ETCS είναι υποχρεωτικός στις κάτωθι περιπτώσεις:

νέες εγκαταστάσεις του μέρους προστασίας αμαξοστοιχίας σε συγκρότημα ΕΧΣ, ή

αναβάθμιση του μέρους προστασίας αμαξοστοιχίας σε συγκρότημα ΕΧΣ ήδη σε λειτουργία που αλλάζει τις λειτουργίες ή την επίδοση του υποσυστήματος

για έργα σιδηροδρομικών υποδομών, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή/και από το ταμείο Συνοχής [κανονισμός αριθ. 1083/2006/ΕΚ του Συμβουλίου (2)] ή/και από τα κονδύλια των ΔΕΔ-Μ [απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)].

Ωστόσο, όταν η σηματοδότηση ανακαινίζεται σε μικρά (κάτω των 150 km) και μη συνεχόμενα τμήματα μιας γραμμής, η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση του ERTMS θα πραγματοποιηθεί πριν από τις δύο κάτωθι ημερομηνίες:

5 έτη μετά την περάτωση του έργου,

τον χρόνο κατά τον οποίο το τμήμα της γραμμής θα συνδεθεί με άλλη γραμμή εξοπλισμένη με ERTMS.

Στο τμήμα αυτό, η ενωρίτερη από τις δύο ανωτέρω ημερομηνίες καλείται “αργότερη ημερομηνία εξοπλισμού”.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει σχετικό φάκελο στην Επιτροπή. Ο φάκελος περιέχει οικονομική ανάλυση, με την οποία αποδεικνύεται ότι είναι οικονομικά ή/και τεχνικά πιο συμφέρον να τεθεί σε λειτουργία το ERTMS στην αργότερη ημερομηνία εξοπλισμού αντί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επικαλεσθούν τη ρήτρα αυτή μόνον εφόσον ο διαγωνισμός για την ανακαίνιση ή την αναβάθμιση του συστήματος προστασίας αμαξοστοιχίας περιέχει σαφή επιλογή για τον εξοπλισμό της γραμμής με ERTMS, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είτε κατά την αργότερη ημερομηνία εξοπλισμού.

Η Επιτροπή θα αναλύσει τους φακέλους που θα υποβάλουν και τα μέτρα που θα προτείνουν τα κράτη μέλη και θα ενημερώσει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) για το αποτέλεσμα της ανάλυσής της. Εφόσον χορηγηθεί παρέκκλιση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η εγκατάσταση του ERTMS θα πραγματοποιηθεί πριν από την αργότερη ημερομηνία εξοπλισμού.

7.1.4.   Προϋποθέσεις υπό τις οποίες απαιτούνται προαιρετικές λειτουργίες

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του παρατρόχιου συγκροτήματος ελέγχου-χειρισμού και των διεπαφών του με άλλα υποσυστήματα, ορισμένα παρατρόχια σύνολα λειτουργιών, τα οποία δεν κατατάσσονται στα υποχρεωτικά, είναι δυνατόν να πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατ’ ανάγκη σε ορισμένες εφαρμογές ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις.

Η παρατρόχια χρήση εθνικών ή προαιρετικών λειτουργιών δεν πρέπει να εμποδίζει την είσοδο στην εν λόγω υποδομή αμαξοστοιχίας η οποία πληροί μόνον τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εποχούμενου συστήματος κλάσης Α, εκτός εάν πρόκειται για απαιτήσεις για τις εξής προαιρετικές εποχούμενες λειτουργίες:

παρατρόχιο συγκρότημα ETCS επιπέδου 3 απαιτεί εποχούμενη επιτήρηση αρτιότητας της αμαξοστοιχίας,

παρατρόχιο συγκρότημα ETCS επιπέδου 1 με πλήρωση απαιτεί αντίστοιχο εποχούμενο σύνολο λειτουργιών πλήρωσης εάν η ταχύτητα αποδέσμευσης ρυθμίζεται σε μηδενική τιμή για λόγους ασφαλείας (π.χ. ασφάλεια σε επικίνδυνα σημεία),

όταν το ETCS απαιτεί ραδιομετάδοση δεδομένων, οι υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων του GSM-R πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις μετάδοσης δεδομένων του ETCS,

για εποχούμενο συγκρότημα, με ενσωματωμένο ΕΕΜ KER, είναι δυνατόν να απαιτείται η χρήση διεπαφής Κ.

7.1.5.   Κληροδοτημένα συστήματα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το σύνολο λειτουργιών των κληροδοτημένων συστημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της ΤΠΔ, καθώς και οι διεπαφές τους, παραμένουν όπως προδιαγράφονται επί του παρόντος, με εξαίρεση τροποποιήσεις που θα ήταν δυνατόν να θεωρηθούν αναγκαίες για να εξαλειφθούν ατέλειες των συστημάτων αυτών σχετιζόμενων με την ασφάλεια. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν τα κληροδοτημένα συστήματά τους και είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και πιστοποίηση συσκευών που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υλικού κλάσης Α και κληροδοτημένων μέσων τους της κλάσης Β.

7.1.6.   Κοινοποίηση

Για κάθε τμήμα άξονα που περιγράφεται στο προσάρτημα I, τα κράτη μέλη είτε κοινοποιούν στην Επιτροπή λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τον εξοπλισμό του τμήματος του άξονα με ERTMS, είτε επιβεβαιώνουν ότι το τμήμα του άξονα έχει ήδη εξοπλισθεί. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο τρία έτη πριν την ύστατη ημερομηνία εξοπλισμού του τμήματος του άξονα που περιγράφεται στο προσάρτημα I.

Για κάθε λιμένα, σταθμό διαλογής, εμπορευματικό τερματικό σταθμό και περιοχή εμπορευματικών μεταφορών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις συγκεκριμένες γραμμές που θα χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλισθεί σύνδεση με έναν από τους άξονες που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο τρία έτη πριν την ημερομηνία που καθορίζεται στο προσάρτημα II και περιλαμβάνουν την ύστατη ημερομηνία εξοπλισμού για τον συγκεκριμένο λιμένα, σταθμό διαλογής, εμπορευματικό τερματικό σταθμό και περιοχή εμπορευματικών μεταφορών. Εάν χρειασθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει προσαρμογές, ιδίως για να εξασφαλισθεί συνοχή μεταξύ εξοπλισμένων γραμμών σε σύνορα. Τα κράτη μέλη είτε κοινοποιούν στην Επιτροπή λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τον εξοπλισμό αυτών των συγκεκριμένων γραμμών με ERTMS, είτε επιβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη εξοπλισθεί με ERTMS. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο τρία έτη πριν την ημερομηνία που καθορίζεται στο προσάρτημα II και περιλαμβάνουν την ύστατη ημερομηνία εξοπλισμού για τον συγκεκριμένο λιμένα, σταθμό διαλογής, εμπορευματικό τερματικό σταθμό και περιοχή εμπορευματικών μεταφορών.

Στο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα αναφέρονται ιδίως η ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για τον εξοπλισμό της γραμμής, οι διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν για να εξασφαλισθεί διαλειτουργικότητα με τις γειτονικές χώρες στον άξονα, καθώς και τα κύρια ορόσημα του έργου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε δώδεκα μήνες την πρόοδο που σημειώνεται στον εξοπλισμό αυτών των γραμμών αποστέλλοντας επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.

7.1.7.   Καθυστερήσεις

Όταν ένα κράτος μέλος εύλογα αναμένει καθυστέρηση στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή. Διαβιβάζει στην Επιτροπή φάκελο, ο οποίος περιέχει τεχνική περιγραφή του έργου και επικαιροποίηση του προγραμματισμού. Στον φάκελο εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν σε καθυστέρηση και αναφέρονται τα διορθωτικά μέτρα που θα εφαρμόσει το κράτος μέλος.

Πρόσθετη προθεσμία τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε κράτος μέλος όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε αιτίες που δεν είναι υπό τον εύλογο έλεγχο του κράτους μέλους, όπως αθέτηση εκ μέρους των προμηθευτών ή προβλήματα στη διαδικασία έγκρισης τύπου και έγκρισης λόγω μη κατάλληλης δοκιμής των οχημάτων. Τη ρήτρα αυτή μπορεί να επικαλεσθεί κράτος μέλος εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο σημείο 7.1.6 παραλήφθηκαν εγκαίρως και ήταν διεξοδικές,

ο φάκελος που αναφέρεται στο σημείο 7.1.7 πρώτη παράγραφος περιέχει σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι αιτίες της καθυστέρησης δεν ήταν υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους,

συγκεκριμένη αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των προμηθευτών εποχούμενου και παρατρόχιου υλικού και για την ενσωμάτωση και τη δοκιμή των υλικών αυτών,

έγινε κατάλληλη χρήση των υπαρχόντων εργαστηρίων,

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι λήφθηκαν κατάλληλα μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί η πρόσθετη καθυστέρηση.

Η Επιτροπή θα αναλύσει τους φακέλους που θα υποβάλουν και τα μέτρα που θα προτείνουν τα κράτη μέλη και θα ενημερώσει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ για το αποτέλεσμα της ανάλυσής της.

7.2.    Εφαρμογή εποχούμενου ETCS

Οι νέες μηχανές, οι νέες αυτοκινητάμαξες και άλλα νέα σιδηροδρομικά οχήματα, ικανά να κινούνται χωρίς έλξη και με θάλαμο οδήγησης, τα οποία θα παραγγελθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή θα τεθούν σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ERTMS.

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στις νέες μηχανές ελιγμών και άλλες νέες μηχανές, νέες αυτοκινητάμαξες και άλλα νέα σιδηροδρομικά οχήματα με θάλαμο οδήγησης, εφόσον έχουν σχεδιασθεί αποκλειστικά για εθνική εξυπηρέτηση ή περιφερειακή διασυνοριακή εξυπηρέτηση. Τα κράτη μέλη μπορούν πάντως να καθιερώσουν πρόσθετες απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο με σκοπό ιδίως:

να περιορίσουν την πρόσβαση σε γραμμές εξοπλισμένες με ERTMS αποκλειστικά σε μηχανές εξοπλισμένες με ERTMS, ώστε να καταστεί δυνατόν να παροπλισθούν τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα,

να απαιτείται οι νέες μηχανές ελιγμών ή/και τα νέα σιδηροδρομικά οχήματα που διαθέτουν θάλαμο οδήγησης, ακόμη και όταν είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για την εθνική εξυπηρέτηση ή περιφερειακή διασυνοριακή εξυπηρέτηση, να είναι εξοπλισμένες με ERTMS.

7.3.    Ειδικοί κανόνες εφαρμογής για το GSM-R

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται επιπροσθέτως των κανόνων που καθορίζονται στα σημεία 7.1 και 7.2.

7.3.1.   Παρατρόχιες εγκαταστάσεις

Η εγκατάσταση GSM-R είναι υποχρεωτική σε περίπτωση:

νέων εγκαταστάσεων ραδιοσυστήματος του συγκροτήματος ΕΧΣ,

αναβάθμισης του ήδη λειτουργούντος ραδιοσυστήματος συγκροτήματος ΕΧΣ που μεταβάλλει τις λειτουργίες ή την επίδοση του υποσυστήματος.

7.3.2.   Εποχούμενες εγκαταστάσεις

Η εγκατάσταση του συστήματος GSM-R σε τροχαίο υλικό, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε γραμμή που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα τμήμα εξοπλισμένο με διεπαφές της κατηγορίας A (ακόμη και εάν είναι υπερκείμενο συστήματος κατηγορίας B), είναι υποχρεωτική στην περίπτωση:

νέων εγκαταστάσεων ραδιοσυστήματος του συγκροτήματος ΕΧΣ,

αναβάθμισης του ήδη λειτουργούντος ραδιοσυστήματος συγκροτήματος ΕΧΣ που μεταβάλλει τις λειτουργίες ή την επίδοση του υποσυστήματος.

7.3.3.   Κληροδοτημένα συστήματα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το σύνολο λειτουργιών των κληροδοτημένων συστημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της ΤΠΔ, καθώς και οι διεπαφές τους, παραμένουν όπως προδιαγράφονται επί του παρόντος, με εξαίρεση τροποποιήσεις που θα ήταν δυνατόν να θεωρηθούν αναγκαίες για να εξαλειφθούν ατέλειες των συστημάτων αυτών σχετιζόμενων με την ασφάλεια. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν τα κληροδοτημένα συστήματά τους και οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και πιστοποίηση συσκευών που παρέχουν τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας υλικού κλάσης Α με τα κληροδοτημένα μέσα τους κλάσης Β.


(1)  Στο προσάρτημα I προβλέπεται η ύστατη ημερομηνία εξοπλισμού, προκειμένου να διαμορφωθεί βαθμιαία ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ERTMS. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν εθελοντικές συμφωνίες για πρωθύστερη ημερομηνία εξοπλισμού.

(2)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

Προσάρτημα I

Ειδικές γραμμές που απαρτίζουν τους άξονες

Άξονας A — θα εξοπλισθεί έως το 2015

Image

Άξονας Β (1)

Image

Άξονας Γ (2)

Image

Άξονας Δ (3)

Image

Άξονας E

Image

Άξονας ΣΤ

Image


(1)  Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που διέπει το διευρωπαϊκό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, οι συνδέσεις είναι δυνατόν να προβλεφθούν με τμήματα γραμμών υψηλής ταχύτητας, ενώ στα φορτηγά τρένα κατανέμονται χρονοδιάδρομοι. Τουλάχιστον μια γραμμή εξοπλισμένη με ERTMS θα υπάρχει έως το 2020 μεταξύ Δανίας και Γερμανίας (Flensburg-Αμβούργο ή Rødby — Puttgarden) αλλά όχι κατ’ ανάγκη και οι δύο. Η βασική σήραγγα Brenner θα εξοπλισθεί με ERTMS μόλις ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής (χρονικός στόχος 2020).

(2)  Η σύνδεση μεταξύ Nancy και Reding προβλέπεται για το 2020.

(3)  Έως το 2020 θα εξοπλισθούν ακόμη δύο κλάδοι: Montmélian — Γκρενόμπλ — Βαλένθια και Λυών — Βαλένθια — Arles — Miramas (αριστερή όχθη του Ροδανού).

Προσάρτημα II

Κύριοι ευρωπαϊκοί λιμένες, σταθμοί διαλογής, εμπορευματικοί τερματικοί σταθμοί και περιοχές εμπορευματικών μεταφορών  (1)

Χώρα

Περιοχή εμπορευματικών μεταφορών

Ημερομηνία

Παρατήρηση:

Βέλγιο

Αμβέρσα

31.12.2015

Προβλέπεται σύνδεση με το Ρότερνταμ έως το 2020.

Γάνδη

31.12.2020

 

Zeebrugge

31.12.2020

 

Βουλγαρία

Μπουργκάς

31.12.2020

Η σύνδεση με τον άξονα E συνεπάγεται εξοπλισμό του τμήματος Μπουργκάς-Σόφια και Σόφια-Vidin-Calafat και Calafat-Curtici στη Ρουμανία (ΕΠ 22).

Τσεχική Δημοκρατία

Πράγα

31.12.2015

 

Lovosice

31.12.2020

 

Δανία

Taulov

31.12.2020

Η σύνδεση αυτού του τερματικού σταθμού συνεπάγεται επιλογή της γραμμής Flensburg-Padborg ως εξοπλισμένου με ERTMS κόμβου — βλέπε υποσημείωση 1 του προσαρτήματος Ι του παραρτήματος.

Γερμανία

Δρέσδη (2)

31.12.2020

Έως το 2020, θα εξασφαλισθεί άμεση σύνδεση του άξονα E με τον άξονα ΣΤ (από τη Δρέσδη στο Ανόβερο).

Lübeck

31.12.2020

 

Duisburg

31.12.2015

 

Αμβούργο (3)

31.12.2020

 

Κολωνία

31.12.2015

 

Μόναχο

31.12.2015

 

Ανόβερο

31.12.2015

 

Ρόστοκ

31.12.2015

 

Ludwigshafen/Mannheim

31.12.2015

 

Νυρεμβέργη

31.12.2020

 

Ελλάδα

Πειραιάς

31.12.2020

Η σύνδεση με τον άξονα E συνεπάγεται εξοπλισμό της γραμμής Κούλατα–Σόφια στη Βουλγαρία.

Ισπανία

Algeciras

31.12.2020

 

Μαδρίτη

31.12.2020

 

Παμπλόνα

31.12.2020

Απαιτούνται τρεις συνδέσεις. Μια σύνδεση με το Παρίσι μέσω Hendaye, μια Παμπλόνα–Μαδρίτη και μια της Παμπλόνα με τον άξονα Δ μέσω Zaragoza.

Σαραγόσα

31.12.2020

 

Tarragona

31.12.2020

 

Βαρκελώνη

31.12.2015

 

Βαλένθια

31.12.2020

 

Γαλλία

Μασσαλία

31.12.2020

 

Περπινιάν

31.12.2015

 

Αβινιόν

31.12.2015

 

Λυών

31.12.2015

 

Χάβρη

31.12.2020

 

Λίλλη

31.12.2020

 

Δουνκέρκη

31.12.2020

 

Παρίσι

31.12.2020

Έως το 2020 θα υπάρχουν οι εξής συνδέσεις: i) Hendaye ii) σήραγγα της Μάγχης iii) Ντιζόν iv) Μετς μέσω Epernay και Châlons-en-Champagne.

Ιταλία

La Spezia

31.12.2020

 

Γένοβα

31.12.2015

 

Gioia Tauro

31.12.2020

 

Βερόνα

31.12.2015

 

Μιλάνο

31.12.2015

 

Taranto

31.12.2020

 

Μπάρι

31.12.2020

 

Πάδουα

31.12.2015

 

Τεργέστη

31.12.2015

 

Novara

31.12.2015

 

Μπολόνια

31.12.2020

 

Ρώμη

31.12.2020

 

Λουξεμβούργο

Bettembourg

31.12.2015

 

Ουγγαρία

Βουδαπέστη

31.12.2015

 

Κάτω Χώρες

Άμστερνταμ

31.12.2020

 

Ρότερνταμ

31.12.2015

Προβλέπεται επίσης σύνδεση με την Αμβέρσα έως το 2020.

Αυστρία

Γκρατς

31.12.2020

 

Βιέννη

31.12.2020

 

Πολωνία

Γδύνια

31.12.2015

 

Katowice

31.12.2020

 

Wrocław

31.12.2015

Έως το 2020 θα εξοπλισθεί η γραμμή Wroclaw-Legnica, ώστε να εξασφαλισθεί άμεση σύνδεση με τη γερμανική μεθόριο (Gorlitz).

Gliwice

31.12.2015

 

Poznań

31.12.2015

 

Βαρσοβία

31.12.2015

 

Πορτογαλία

Sines

31.12.2020

 

Λισαβόνα

31.12.2020

 

Ρουμανία

Κοστάντζα

31.12.2015

 

Σλοβενία

Koper

31.12.2015

 

Λιουμπλιάνα

31.12.2015

 

Σλοβακία

Μπρατισλάβα

31.12.2015

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Μπρίστολ

Αυτός ο τερματικός σταθμός θα συνδεθεί μόλις ο άξονας Γ επεκταθεί έως τη σήραγγα της Μάγχης.


(1)  Ο κατάλογος κόμβων που περιλαμβάνει το παρόν προσάρτημα ενδέχεται να αναθεωρηθεί, εφόσον οι τυχόν αναθεωρήσεις δεν μειώνουν την εμπορευματική κίνηση δεν επηρεάζουν σημαντικά έργα σε άλλα κράτη μέλη."

(2)  Η Γερμανία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξοπλισθεί νωρίτερα το τμήμα του άξονα E, Δρέσδη–Τσεχική μεθόριος.

(3)  Η Γερμανία θα εξασφαλίσει τον εξοπλισμό σιδηροδρομικής σύνδεσης με το Αμβούργο, αλλά η περιοχή του λιμένα ενδέχεται να είναι μόνον εν μέρει εξοπλισμένη έως το 2020.