ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.181.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
14 Ιουλίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 613/2009 του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από 1η Ιουλίου 2008 στις αποδοχές των υπαλλήλων, των έκτακτων υπαλλήλων και των συμβασιούχων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρετούν σε τρίτες χώρες

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (Κωδικοποιημένη έκδοση)

8

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 615/2009 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

14

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2009 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση διαμερισμάτων πουλερικών και διαμερισμάτων άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σχετικά με τη γρίπη των πτηνών, και τα συμπληρωματικά προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας στα εν λόγω διαμερίσματα ( 1 )

16

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών

 

 

2009/541/ΕΚ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 8ης Ιουλίου 2009, για τον διορισμό δικαστού του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25

 

 

2009/542/ΕΚ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 8ης Ιουλίου 2009, για τον διορισμό δικαστού του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

26

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/543/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2008, περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4452]  ( 1 )

27

 

 

2009/544/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2008, περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4453]  ( 1 )

39

 

 

2009/545/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5307]

49

 

 

2009/546/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την εξαίρεση της αναζήτησης και της εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου στις Κάτω Χώρες από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5381]  ( 1 )

53

 

 

2009/547/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/57/ΕΚ για σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης για την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών δυνάμει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5515]  ( 1 )

57

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 613/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Ιουλίου 2009

για τον καθορισμό των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από 1η Ιουλίου 2008 στις αποδοχές των υπαλλήλων, των έκτακτων υπαλλήλων και των συμβασιούχων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρετούν σε τρίτες χώρες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1), και ιδίως το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ενδείκνυται να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους διαβίωσης στις χώρες εκτός Κοινότητας και να καθοριστούν ανάλογα οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, από την 1η Ιουλίου 2008, στις αποδοχές που καταβάλλονται, στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας, στους υπαλλήλους, στους έκτακτους υπαλλήλους και στους συμβασιούχους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρετούν σε τρίτες χώρες.

(2)

Οι διορθωτικοί συντελεστές σε σχέση με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν πληρωμές με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 624/2008 (2) μπορούν να συνεπάγονται θετικές ή αρνητικές αναπροσαρμογές των αποδοχών με αναδρομική ισχύ.

(3)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η καταβολή καθυστερούμενων χρηματικών παροχών σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών που οφείλεται στους νέους διορθωτικούς συντελεστές.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η επιστροφή των καθ’ υπέρβαση εισπραχθέντων σε περίπτωση μείωσης των αποδοχών που οφείλεται στους νέους διορθωτικούς συντελεστές, για το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2008 και της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

(5)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η ενδεχόμενη αυτή επιστροφή θα αφορά μόνο ανώτατο χρονικό διάστημα έξι μηνών, που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και ότι οι επιπτώσεις της μπορούν να κλιμακωθούν χρονικά σε διάστημα δώδεκα μηνών κατ’ ανώτατο όριο, αρχής γενομένης από την εν λόγω ημερομηνία κατ’ αναλογία προς τα προβλεπόμενα για τους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2008, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, των έκτακτων υπαλλήλων και των συμβασιούχων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, οι οποίες καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αυτών των αποδοχών καθορίζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και αντιστοιχούν στην ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 2

1.   Τα θεσμικά όργανα προβαίνουν σε αναδρομικές πληρωμές σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών που οφείλεται στους διορθωτικούς συντελεστές που καθορίζονται στο παράρτημα.

2.   Τα θεσμικά όργανα προβαίνουν σε αρνητικές αναδρομικές αναπροσαρμογές των αποδοχών σε περίπτωση μείωσης των αποδοχών που οφείλεται στους διορθωτικούς συντελεστές που καθορίζονται στο παράρτημα, για το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2008 και της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Οι αναδρομικές προσαρμογές που συνεπάγονται επιστροφή των καθ’ υπέρβαση εισπραχθέντων αφορούν μόνο ανώτατο χρονικό διάστημα έξι μηνών, που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η επιστροφή κλιμακώνεται χρονικά σε διάστημα δώδεκα μηνών κατ’ ανώτατο όριο, αρχής γενομένης από την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. BILDT


(1)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 172 της 2.7.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΤΌΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ

Διορθωτικοί συντελεστές

Ιούλιος 2008

 (1)

Αφγανιστάν

0

 

Νότια Αφρική

46,9

 

Αλβανία

78,5

 

Αλγερία

87,5

 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

71,1

 

Ανγκόλα

112,8

 

Σαουδική Αραβία

79,1

 

Αργεντινή

54,7

 

Αρμενία

71,1

 

Αυστραλία

108,5

 

Αζερμπαϊτζάν

72,9

 

Μπανγκλαντές

45,4

 

Μπαρμπάντος

105,5

 

Λευκορωσία

62,7

 

Μπενίν

92,9

 

Βολιβία

49,5

 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Σεράγεβο)

78,6

 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Banja Luka)

62,7

 

Μποτσουάνα

46

 

Βραζιλία

95,5

 

Μπουρκίνα Φάσο

96,5

 (1)

Μπουρούντι

0

 

Καμπότζη

62,7

 

Καμερούν

109,7

 

Καναδάς

78,9

 

Πράσινο Ακρωτήριο

74,4

 

Χιλή

57,7

 

Κίνα

74,6

 

Δυτική Όχθη-Λωρίδα της Γάζας

103,1

 

Κολομβία

79,2

 

Κονγκό (Μπραζαβίλ)

129,1

 

Νότια Κορέα

90,7

 

Κόστα Ρίκα

68,7

 

Ακτή του Ελεφαντοστού

99,9

 

Κροατία

106,3

 

Κούβα

73,5

 

Τζιμπουτί

85,4

 

Αίγυπτος

33,8

 

Ελ Σαλβαδόρ

63,6

 

Ισημερινός

57,9

 

Ερυθραία

41,9

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Νέα Υόρκη)

91,5

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Ουάσινγκτον)

85

 

Αιθιοπία

77,8

 

Γκαμπόν

110,4

 

Γκάμπια

70,3

 

Γεωργία

99,7

 

Γκάνα

54,3

 

Γουατεμάλα

70,7

 

Γουινέα (Κόνακρυ)

55,7

 

Γουινέα-Μπισσάου

114,6

 

Γουιάνα

53,5

 

Αϊτή

104,2

 

Ονδούρα

60,3

 

Χονγκ Κονγκ

83,4

 

Νήσοι Φίτζι

72,2

 

Νήσοι Σολομώντος

85,6

 

Ινδία

50,9

 

Ινδονησία (Μπάντα Ατσέ)

49,5

 

Ινδονησία (Τζακάρτα)

69,1

 (1)

Ιράκ

0

 

Ισραήλ

118,9

 

Τζαμάικα

86,1

 

Ιαπωνία (Τόκιο)

105

 

Ιορδανία

70

 

Καζαχστάν (Αλμάτυ)

75,6

 

Καζαχστάν (Αστάνα)

71

 

Κένυα

73,8

 

Κιργιζιστάν

86,7

 

Κοσσυφοπέδιο (Πρίστινα)

57,5

 

Λάος

77,6

 

Λεσόθο

47,3

 

Λίβανος

80

 (1)

Λιβερία

0

 

Μαδαγασκάρη

84,2

 

Μαλαισία

65,8

 

Μαλάουι

63,6

 

Μαλί

83,5

 

Μαρόκο

86,9

 

Μαυρίκιος

72,6

 

Μαυριτανία

61,2

 

Μεξικό

69,7

 

Μολδαβία

67,1

 

Μαυροβούνιο

68,9

 

Μοζαμβίκη

71,9

 

Ναμίμπια

57,5

 

Νεπάλ

66

 

Νικαράγουα

46,2

 

Νίγηρας

85,7

 

Νιγηρία

93

 

Νορβηγία

131,2

 

Νέα Καληδονία

140,4

 

Νέα Ζηλανδία

89,8

 

Ουγκάντα

69,9

 

Ουζμπεκιστάν

45,4

 

Πακιστάν

43,9

 

Παναμάς

52,2

 

Παπουασία-Νέα Γουινέα

73,5

 

Παραγουάη

83,6

 

Περού

67,4

 

Φιλιππίνες

61

 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

113,1

 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Κινσάσα)

112,3

 

Δομινικανή Δημοκρατία

58,2

 

Ρωσία

121,8

 

Ρουάντα

82,7

 

Σαμόα

65,5

 

Σενεγάλη

88,1

 

Σερβία (Βελιγράδι)

73,9

 

Σιέρα Λεόνε

68,9

 

Σιγκαπούρη

95,8

 

Σουδάν

50

 

Σρι Λάνκα

58,1

 

Νότιο Σουδάν (Τζούμπα)

87,6

 

Ελβετία (Γενεύη)

112,2

 

Ελβετία (Βέρνη)

108

 

Σουρινάμ

39,7

 

Σουαζιλάνδη

46,4

 

Συρία

66,8

 

Τατζικιστάν

61,2

 

Ταϊβάν

77,3

 

Τανζανία

61,4

 

Τσαντ

129,3

 

Ταϊλάνδη

52,4

 

Ανατολικό Τιμόρ

56,6

 

Τόγκο

87

 

Τόνγκα

85

 

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

61,6

 

Τυνησία

68,7

 

Τουρκία

80,7

 

Ουκρανία

109,4

 

Ουρουγουάη

73,2

 

Βανουάτου

105,6

 

Βενεζουέλα

61

 

Βιετνάμ

40,2

 

Υεμένη

57

 

Ζάμπια

63,2

 (1)

Ζιμπάμπουε

0


(1)  Μη διαθέσιμο.


14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 614/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Ιουλίου 2009

περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 26, 87,88, 89, 132,133 και 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (3) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η ωοαλβουμίνη, επειδή δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, δεν υπόκειται στις γεωργικές διατάξεις της συνθήκης, ενώ ο κρόκος αυγού υπόκειται σ’ αυτές.

(3)

Τούτο δημιουργεί μία κατάσταση που είναι δυνατόν να επιδράσει δυσμενώς στην αποτελεσματικότητα της κοινής γεωργικής πολιτικής στον τομέα των αυγών.

(4)

Προκειμένου να επιτευχθεί μία σωστή λύση, πρέπει να θεσπισθεί κοινό σύστημα εμπορίας για την ωοαλβουμίνη, ανάλογο με εκείνο που έχει προβλεφθεί για τα αυγά. Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η εφαρμογή του συστήματος αυτού και στη γαλακτοαλβουμίνη, δεδομένου ότι η τελευταία είναι δυνατό να υποκαταστήσει κατά μεγάλο μέρος την ωοαλβουμίνη.

(5)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (4), έχει καθιερωθεί ένα ενιαίο σύστημα αγοράς για τα αυγά εντός της Κοινότητας.

(6)

Το σύστημα εμπορίας που εφαρμόζεται στις αλβουμίνες πρέπει να ακολουθεί εκείνο που ισχύει για τα αυγά, λαμβανομένης υπόψη της εξαρτήσεως των πρώτων προϊόντων από τα δεύτερα.

(7)

Στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η Κοινότητα διαπραγματεύτηκε διάφορες συμφωνίες. Πολλές από τις συμφωνίες αυτές αφορούν τον γεωργικό τομέα, ιδίως η συμφωνία για τη γεωργία (5).

(8)

Η συμφωνία για τη γεωργία απαιτεί την κατάργηση των μεταβαλλόμενων εισφορών και των άλλων μέτρων και επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή. Οι δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται σύμφωνα με τη συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα θα καθορισθούν στο κοινό δασμολόγιο.

(9)

Οι τιμές της ωοαλβουμίνης διαμορφώνονται καταρχήν ανάλογα με τις τιμές των αυγών οι οποίες είναι διαφορετικές εντός της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά. Στη διεθνή αγορά, η τιμή των αυγών δεν είναι ο μόνος παράγων, πέραν του κόστους μεταποιήσεως, που επηρεάζει την τιμή της αλβουμίνης. Για να διατηρηθεί ένας ελάχιστος βαθμός προστασίας έναντι των επιζήμιων επιπτώσεων στην αγορά που μπορεί να έχει η προαναφερθείσα δασμολόγηση, η συμφωνία για τη γεωργία δέχεται την εφαρμογή συμπληρωματικών δασμών με σαφώς καθορισμένους όρους και μόνο για τα προϊόντα που υπόκεινται στην επιβολή δασμού.

(10)

Η συμφωνία για τη γεωργία προβλέπει πλήθος δασμολογικών ποσοστώσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων «συνήθους ορίου πρόσβασης» και «ελάχιστου ορίου πρόσβασης». Οι όροι που εφαρμόζονται στις ποσοστώσεις καθορίζονται λεπτομερώς στη συμφωνία για τη γεωργία. Εάν ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός ποσοστώσεων και με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή, πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για το άνοιγμα και τη διαχείριση των ποσοστώσεων, με τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης.

(11)

Εξαιτίας της στενής οικονομικής σχέσεως η οποία υπάρχει μεταξύ των διαφόρων προϊόντων με βάση τα αυγά, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότης θεσπίσεως προδιαγραφών εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και γαλακτοαλβουμίνη που να αντιστοιχούν κατά το δυνατό στις προδιαγραφές εμπορίας που έχουν θεσπισθεί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(12)

Στις κοινές οργανώσεις της αγοράς στον τομέα των αυγών, η απαγόρευση προσφυγής στις ρυθμίσεις περί ενεργητικής τελειοποίησης εμπίπτει αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Υπό τις οικονομικές συνθήκες που προκύπτουν με συμφωνία για τη γεωργία, ενδέχεται να αποδειχθεί αναγκαία μια ταχεία αντίδραση στα προβλήματα της αγοράς που προκύπτουν εκ της εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών. Θα πρέπει να απονεμηθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα να λαμβάνει επείγοντα και χρονικώς περιορισμένα μέτρα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι δασμολογικοί συντελεστές του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

3502

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:

– Αυγοαλβουμίνη:

ex 3502 11

– – Αποξηραμένη:

3502 11 90

– – – Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να καταστεί ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων)

ex 3502 19

– – Άλλη:

3502 19 90

– – – Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να καταστεί ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων)

ex 3502 20

– Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος:

– – Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να καταστεί ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων)

3502 20 91

– – – Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)

3502 20 99

– – – Άλλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 2

1.   Για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων του άρθρου 1, μπορεί να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται από τα κράτη μέλη για κάθε ενδιαφερόμενο που υποβάλει σχετική αίτηση ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρμογή του άρθρου 4.

3.   Το πιστοποιητικό εισαγωγής ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα. Για την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών απαιτείται η κατάθεση εγγύησης που εξασφαλίζει τη δέσμευση για την πραγματοποίηση της εισαγωγής κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει, εάν η συναλλαγή δεν πραγματοποιηθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας ή εάν πραγματοποιηθεί μόνον εν μέρει.

4.   Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής και οι άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 3

1.   Για να αποτραπούν ή να εξαλειφθούν οι επιζήμιες επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, η εισαγωγή, με τον δασμολογικό συντελεστή που προβλέπει το κοινό δασμολόγιο, ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα αυτά υπόκειται στην καταβολή ενός πρόσθετου εισαγωγικού δασμού, εάν πληρούνται οι όροι που απορρέουν από το άρθρο 5 της συμφωνίας για τη γεωργία, εκτός εάν οι εισαγωγές δεν κινδυνεύουν να διαταράξουν την κοινοτική αγορά ή εάν οι επιπτώσεις είναι δυσανάλογες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.

2.   Οι τιμές ενεργοποίησης κάτω από τις οποίες μπορεί να επιβάλλεται πρόσθετος εισαγωγικός δασμός, είναι οι τιμές που διαβιβάζονται από την Κοινότητα στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου.

Οι ποσότητες ενεργοποίησης, των οποίων απαιτείται η υπέρβαση για την επιβολή πρόσθετου εισαγωγικού δασμού, καθορίζονται ιδίως με βάση τις εισαγωγές στην Κοινότητα κατά τα τρία έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο παρουσιάζονται ή ενδέχεται να παρουσιαστούν οι επιζήμιες επιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Οι τιμές εισαγωγής που λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή πρόσθετου εισαγωγικού δασμού καθορίζονται με βάση τις τιμές εισαγωγής cif της εν λόγω αποστολής.

Οι τιμές εισαγωγής cif επαληθεύονται προς τον σκοπό αυτό με βάση τις αντιπροσωπευτικές τιμές για το εν λόγω προϊόν στην παγκόσμια αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής του προϊόντος.

4.   Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν ιδίως:

α)

τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας για τη γεωργία·

β)

τα λοιπά κριτήρια που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή της παραγράφου 1 σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω συμφωνίας.

Άρθρο 4

1.   Το άνοιγμα και η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα του άρθρου 1, που προκύπτουν από συμφωνίες συναφθείσες στα πλαίσια των εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, διέπονται από τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Η διαχείριση των ποσοστώσεων είναι δυνατόν να γίνει κατ’ εφαρμογή μιας από τις ακόλουθες μεθόδους ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών:

α)

με μέθοδο βασιζόμενη στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (σύμφωνα με την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης του προηγηθέντος»)·

β)

με μέθοδο κατανομής κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν με τις υποβληθείσες αιτήσεις (σύμφωνα με τη μέθοδο της ταυτόχρονης εξέτασης)·

γ)

με μέθοδο βασιζόμενη στη συνεκτίμηση των παραδοσιακών εμπορικών ρευμάτων (σύμφωνα με τη μέθοδο «παλαιοί και νέοι πελάτες»).

Επιτρέπεται ο καθορισμός και άλλων κατάλληλων μεθόδων.

Αρκεί να αποφεύγεται οιαδήποτε διάκριση μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων.

3.   Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος διαχείρισης λαμβάνει μεν υπόψη, ενδεχομένως, τις ανάγκες εφοδιασμού της κοινοτικής αγοράς και την ανάγκη διαφύλαξης της ισορροπίας της, συγχρόνως όμως μπορεί να εμπνέεται από μεθόδους που εφαρμόσθηκαν στο παρελθόν προκειμένου για ποσοστώσεις αντίστοιχες εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, με την επιφύλαξη των δασμών που απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

4.   Οι εκτελεστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προβλέπουν το άνοιγμα ποσοστώσεων επί ετησίας βάσεως και, εάν χρειάζεται, με την κατάλληλη κλιμάκωση, καθορίζουν την εφαρμοστέα μέθοδο διαχείρισης, ενδεχομένως δε περιέχουν:

α)

διατάξεις που εγγυώνται τη φύση, την προέλευση και την καταγωγή του προϊόντος·

β)

διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση του εγγράφου βάσει του οποίου αποδεικνύεται η ύπαρξη των εγγυήσεων του στοιχείου α)·

γ)

τις προϋποθέσεις έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής.

Άρθρο 5

Όταν διαπιστώνεται στην αγορά της Κοινότητας ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές και ότι αυτή η κατάσταση είναι πιθανό να διατηρηθεί και, ως εκ τούτου, διαταράσσεται ή υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί η εν λόγω αγορά, είναι δυνατόν να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας προτάσει της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της συνθήκης, θεσπίζει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους γενικούς κανόνες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, είναι δυνατό να θεσπισθούν προδιαγραφές εμπορίας· αυτές, εκτός του ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος ΧΙΧ του προαναφερθέντος κανονισμού. Οι ανωτέρω προδιαγραφές μπορεί να αναφέρονται ιδίως στην κατάταξη κατά ποιοτικές κατηγορίες, στη συσκευασία, εναποθήκευση, μεταφορά, παρουσίαση και σήμανση.

Οι προδιαγραφές, το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και οι γενικοί κανόνες εφαρμογής τους θεσπίζονται από το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής, με ειδική πλειοψηφία.

Άρθρο 7

1.   Στον βαθμό που απαιτείται, για την καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης της αγοράς των αυγών και του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο αποφασίζοντας μετά από πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της συνθήκης, μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις, να αποκλείει εν όλω ή εν μέρει την προσφυγή στο καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού τα οποία προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων που παρατίθενται στο εν λόγω άρθρο.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν η κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χαρακτηρίζεται ως άκρως επείγουσα και έχει διαταραχθεί η κοινοτική αγορά ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης, η Επιτροπή μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αποφασίζει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία κοινοποιούνται στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη και των οποίων η διάρκεια ισχύος δεν δύναται να υπερβεί τους έξι μήνες. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται πάραυτα. Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή, η Επιτροπή αποφασίζει εντός μιας εβδομάδος από την παραλαβή της αίτησης.

3.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να φέρει ενώπιον του Συμβουλίου την απόφαση της Επιτροπής εντός μιας εβδομάδος από την ημέρα της κοινοποίησής της. Το Συμβούλιο αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μπορεί να επιβεβαιώσει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής. Εάν το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση εντός προθεσμίας τριών μηνών, η απόφαση της Επιτροπής τεκμαίρεται ως ακυρωθείσα.

Άρθρο 8

1.   Οι γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας και οι ειδικοί κανόνες για την εφαρμογή της εφαρμόζονται στην ταξινόμηση των προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. Η ονοματολογία του δασμολογίου που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνεται στο κοινό δασμολόγιο.

2.   Εφόσον ο παρών κανονισμός ή διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του δεν ορίζουν το αντίθετο, απαγορεύονται κατά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες:

α)

η είσπραξη κάθε φορολογικής επιβάρυνσης ισοδυνάμου με δασμούς αποτελέσματος·

β)

η εφαρμογή κάθε ποσοτικού περιορισμού κατά την εισαγωγή ή μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Δεν γίνονται δεκτά σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητας τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1, για την παρασκευή ή την επεξεργασία των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα που δεν αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 και στο άρθρο 24 της συνθήκης.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανακοινώνουν αμοιβαία τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι λεπτομέρειες της ανακοινώσεως και διαδόσεως των στοιχείων αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 11

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 12

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. BORG


(1)  Γνώμη της 13ης Ιανουαρίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104.

(3)  Βλέπε παράρτημα Ι.

(4)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4001/87 της Επιτροπής

(ΕΕ L 377 της 31.12.1987, σ. 44)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 105)

Μόνον όσον αφορά το παράρτημα ΧΙΙ μέρος Β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49)

Μόνον όσον αφορά το άρθρο 1 σημείο 6


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρα 5 έως 7

Άρθρα 5 έως 7

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρα 9 και 10

Άρθρα 9 και 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ


14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 615/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 14 Ιουλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK

35,0

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

102,6

ZZ

102,6

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

61,1

TR

53,0

ZA

66,7

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

80,2

BR

76,0

CL

83,0

CN

91,0

NZ

97,1

US

99,3

ZA

83,8

ZZ

87,2

0808 20 50

AR

74,9

CL

85,2

NZ

87,2

ZA

104,7

ZZ

88,0

0809 10 00

HR

90,0

TR

200,7

XS

103,5

ZZ

131,4

0809 20 95

TR

276,4

ZZ

276,4

0809 30

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 616/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2009

για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση διαμερισμάτων πουλερικών και διαμερισμάτων άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σχετικά με τη γρίπη των πτηνών, και τα συμπληρωματικά προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας στα εν λόγω διαμερίσματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 3, το άρθρο 34 παράγραφος 4 και το άρθρο 63 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το 2004, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) εισήγαγε την έννοια της διαίρεσης σε διαμερίσματα στο κεφάλαιο για τη διαίρεση σε ζώνες και την περιφερειοποίηση στο πλαίσιο του οικείου κώδικα για την υγεία των χερσαίων ζώων (2) («ο κώδικας»).

(2)

Ο κώδικας περιγράφει στο κεφάλαιο 4.3 τη διαίρεση σε ζώνες και τη διαίρεση σε διαμερίσματα ως «διαδικασίες που εφαρμόζονται από μια χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου με σκοπό τον καθορισμό υποπληθυσμών των ζώων με ιδιαίτερο υγειονομικό καθεστώς εντός της επικράτειάς της για σκοπούς ελέγχου των ασθενειών ή/και διεθνούς εμπορίου». Παρά το γεγονός ότι τα χωροταξικά ζητήματα και η καλή διαχείριση παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή και των δύο εννοιών, η διαίρεση σε ζώνες εφαρμόζεται σε έναν ζωικό υποπληθυσμό που καθορίζεται πρωτίστως σε γεωγραφική βάση (με τη χρήση φυσικών, εθνικών ή νομικών ορίων), ενώ η διαίρεση σε διαμερίσματα εφαρμόζεται σε ένα ζωικό υποπληθυσμό που καθορίζεται πρωτίστως από πρακτικές διαχείρισης και πρακτικές εκτροφής που αφορούν τη βιοασφάλεια.

(3)

Επιπλέον, το κεφάλαιο 4.4 για την εφαρμογή της διαίρεσης σε διαμερίσματα παρέχει ένα διαρθρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή και την αναγνώριση των διαμερισμάτων εντός των χωρών. Ένα διαμέρισμα μπορεί να συγκροτείται από πολλές εκμεταλλεύσεις και μπορεί να λάβει έγκριση για μία ή περισσότερες προσδιορισμένες ασθένειες ζώων, βάσει λεπτομερούς και τεκμηριωμένου σχεδίου βιοασφάλειας που εκπονήθηκε και εφαρμόζεται για την/τις εν λόγω ασθένεια(-ες). Η αρχική έγκριση ενός διαμερίσματος πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση σε χώρα, έδαφος η ζώνη όπου δεν έχει εντοπιστεί η ασθένεια, προτού εκδηλωθεί εστία της συγκεκριμένης ασθένειας ή των ασθενειών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση εξαιρετικά μεταδοτικών ασθενειών, όπως η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών. Στην περίπτωση εστίας, η διαίρεση σε διαμερίσματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών.

(4)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007–2013), σύμφωνα με την οποία «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» (3) («η νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων») παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη πολιτικής για την υγεία των ζώων για την περίοδο μεταξύ 2007 και 2013. Η νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων στοχεύει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα προφύλαξης, στην επιτήρηση των ασθενειών, στους σχετικούς ελέγχους και την έρευνα, ώστε να μειωθεί ο επιπολασμός των ασθενειών των ζώων και να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των εστιών όταν αυτές εμφανίζονται.

(5)

Η βιοασφάλεια παίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την υγεία των ζώων. Επιπλέον, η διαίρεση σε διαμερίσματα ενθαρρύνει τους αγρότες στην Κοινότητα να εφαρμόσουν μέτρα βιοασφάλειας καθώς η διαίρεση σε διαμερίσματα θα διευκολύνει τις ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές και, κατά συνέπεια, θα παράσχει σαφή πλεονεκτήματα στους αγρότες με παράλληλη πρόληψη των ασθενειών των ζώων.

(6)

Από αυτή την άποψη, ο παρών κανονισμός πρέπει να θεσπίσει κανόνες για την έγκριση, την αναστολή και την ανάκληση των αδειών των διαμερισμάτων σε ό,τι αφορά τη γρίπη των πτηνών. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον κώδικα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική προσέγγιση στην καταπολέμηση της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το ιδιαίτερο υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων διαμερισμάτων.

(7)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ θεσπίζει ορισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών και τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου και τους περιορισμούς των μετακινήσεων που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης εστίας της εν λόγω ασθένειας σε πουλερικά ή σε άλλα πτηνά αιχμαλωσίας. Ορισμένα από τα εν λόγω μέτρα θα εφαρμοστούν σε διαμερίσματα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, όπως ορίζεται στην εν λόγω οδηγία.

(8)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ περιλαμβάνει ορισμό των διαμερισμάτων πουλερικών και διαμερισμάτων άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και επίσης προβλέπει ότι μπορούν να εφαρμοστούν τα συμπληρωματικά μέτρα βιοασφάλειας στα εν λόγω διαμερίσματα με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών.

(9)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εκπονούν προγράμματα επιτήρησης προκειμένου να ανιχνευθεί ο επιπολασμός των λοιμώξεων με ιό της γρίπης των πτηνών υποτύπων H5 και H7 σε διαφορετικά είδη πουλερικών. Για τον εν λόγω σκοπό, εγκρίνονται ετησίως υποχρεωτικά προγράμματα επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών στα κράτη μέλη. Η έγκριση των διαμερισμάτων σε κράτος μέλος πρέπει συνεπώς να υπόκειται στην έγκριση του εθνικού προγράμματος επιτήρησης του εν λόγω κράτους μέλους.

(10)

Η απόφαση 2006/437/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη των πτηνών όπως προβλέπεται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (4) ορίζει διαγνωστικές μεθόδους, μεθόδους δειγματοληψίας και κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών για την επιβεβαίωση εστίας γρίπης των πτηνών. Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω κλάδο, πρέπει να τηρούνται αυτές οι διαδικασίες και μέθοδοι στο πλαίσιο ενός διαμερίσματος.

(11)

Με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των κρατών μελών, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η κατανόηση, είναι σημαντικό να διατίθενται οι πληροφορίες για τα εγκεκριμένα διαμερίσματα και για τη χορήγηση, αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης με τον αποτελεσματικότερο τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα. Συνεπώς τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ενημερωτικές σελίδες με τις εν λόγω πληροφορίες στο Διαδίκτυο και ο ιστότοπος της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει συνδέσεις με τις εν λόγω ιστοσελίδες.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την έγκριση στα κράτη μέλη διαμερισμάτων πουλερικών και διαμερισμάτων άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, σε ό,τι αφορά τη γρίπη των πτηνών («διαμερίσματα») και προβλέπει πρόσθετα προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας προς εφαρμογή στα εν λόγω διαμερίσματα ώστε να του χορηγηθεί ιδιαίτερο υγειονομικό καθεστώς σε σχέση με τη γρίπη των πτηνών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «σχέδιο βιοασφάλειας»: όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης·

2)   »κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας«:

α)

οι κοινοί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία ενός διαμερίσματος· και

β)

τα γενικά μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που συγκροτούν το διαμέρισμα σύμφωνα με τα σχέδια βιοασφάλειάς τους·

3)   «διαχειριστής διαμερίσματος»: το άτομο που είναι επίσημα αρμόδιο για το διαμέρισμα, ιδίως σε σχέση με τα άρθρα 3, 4 και 5, και του οποίου τα καθήκοντά περιλαμβάνουν:

4)   »εκμετάλλευση εξόδου«: εκμετάλλευση από την οποία πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή οι μιας ημέρας νεοσσοί τους ή αυγά προς επώαση ή επιτραπέζια αυγά («προϊόντα») προορίζονται να μετακινηθούν εκτός του διαμερίσματος·

5)   «προμηθεύτρια εκμετάλλευση»: εκμετάλλευση της οποίας τα προϊόντα προορίζονται για εκμετάλλευση εξόδου ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση εντός ενός διαμερίσματος·

6)   «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη»: διαχειριστές διαμερισμάτων, επιχειρηματικοί φορείς συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), ιδιοκτήτες και κάτοχοι ζώων, παραγωγοί φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλοι κλάδοι παραγωγής που προμηθεύουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες στο διαμέρισμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3

Αιτήσεις έγκρισης διαμερισμάτων

1.   Οι εθελοντικές αιτήσεις για την έγκριση των διαμερισμάτων («αιτήσεις») υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή από το διαχειριστή του διαμερίσματος.

2.   Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το όνομα του διαχειριστή του διαμερίσματος, τα τυπικά προσόντα και τη θέση του/της, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση του διαμερίσματος·

β)

λεπτομερή περιγραφή του διαμερίσματος, σύμφωνα με το μέρος 1 του παραρτήματος·

γ)

περιγραφή του κοινού συστήματος διαχείρισης βιοασφάλειας και των σχεδίων βιοασφάλειας των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα, σύμφωνα με το μέρος 2 του παραρτήματος·

δ)

λεπτομερείς πληροφορίες για τα συγκεκριμένα μέτρα, κριτήρια και τις απαιτήσεις για την επιτήρηση της ασθένειας, ειδικότερα σε θέματα προστασίας και επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών, σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος.

Άρθρο 4

Χορήγηση έγκρισης στα διαμερίσματα

1.   Η αρχική έγκριση ενός διαμερίσματος χορηγείται μόνον από την αρμόδια αρχή για διαμερίσματα που βρίσκονται σε έδαφος, ή τμήμα εδάφους ενός κράτους μέλους, όπου δεν εφαρμόζονται περιορισμοί σε σχέση με τη γρίπη των πτηνών, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Η αρχική έγκριση ενός διαμερίσματος χορηγείται μόνον σε ένα κράτος μέλος όπου έχει εγκριθεί εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης για την ανίχνευση του επιπολασμού λοιμώξεων με ιό γρίπης των πτηνών των υποτύπων H5 και H7 σε διάφορα είδη πουλερικών.

2.   Πριν από τη χορήγηση έγκρισης για ένα διαμέρισμα, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι στο διαμέρισμα:

α)

έχει εφαρμοστεί η συγκεκριμένη προστασία και επιτήρηση για τη γρίπη των πτηνών για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την ημερομηνία εφαρμογής, σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος (που περιλαμβάνει τουλάχιστον μια διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το σημείο 4 του μέρους 3 του παραρτήματος), και δεν έχει ανιχνευθεί γρίπη των πτηνών σε καμία από τις εκμεταλλεύσεις που συγκροτούν διαμέρισμα κατά την εν λόγω περίοδο·

β)

κατά περίπτωση, έχουν εκτελεσθεί, σχέδια εμβολιασμού σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·

γ)

οι πληροφορίες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 είναι πλήρεις και ακριβείς·

δ)

έχει εφαρμοστεί κοινό σύστημα διαχείρισης βιοασφάλειας, σύμφωνα με το σημείο 1 του μέρους 2 του παραρτήματος, το οποίο έχει αποδειχθεί επαρκές για την εξασφάλιση ιδιαίτερου υγειονομικού καθεστώτος σε σχέση με τη γρίπη των πτηνών για τον πληθυσμό πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία του διαμερίσματος·

ε)

έχει διενεργηθεί επίσημος επιτόπιος έλεγχος με ευνοϊκά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα στοιχεία α) έως δ).

3.   Το διαμέρισμα έχει μόνο μία ονομασία και λαμβάνει μόνο έναν αριθμό έγκρισης.

4.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι σε συνέχεια της χορήγησης της έγκρισης σε διαμέρισμα, αυτό περιλαμβάνεται αμέσως στον κατάλογο εγκεκριμένων διαμερισμάτων στην ενημερωτική σελίδα στο Διαδίκτυο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα και εάν πρόκειται για εκμεταλλεύσεις εξόδου ή προμηθεύτριες εκμεταλλεύσεις («κατάλογος εγκεκριμένων διαμερισμάτων»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του διαχειριστή του διαμερίσματος

Μετά τη χορήγηση έγκρισης ενός διαμερίσματος, ο διαχειριστής του διαμερίσματος προβαίνει στα ακόλουθα:

1)

Εποπτεύει και επιτηρεί το διαμέρισμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι επικαιροποιημένες και να διατίθενται στην αρμόδια αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματος·

2)

εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες επιτήρησης των ασθενειών, ειδικότερα η επιτήρηση για τη γρίπη των πτηνών, διενεργούνται σύμφωνα με το κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας και κάθε επιμέρους σχέδιο βιοασφάλειας των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα και ότι:

α)

εφαρμόζεται σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση της παρουσίας γρίπης των πτηνών και διενεργούνται δοκιμές δειγματοληψίας και διαγνωστικές δοκιμές σύμφωνα με την απόφαση 2006/437/ΕΚ της Επιτροπής και το μέρος 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

β)

τα σχέδια επιτήρησης όπως προβλέπονται στο σημείο 4 του μέρους 3 του παραρτήματος επικαιροποιούνται στην περίπτωση επισήμανσης αυξημένου κινδύνου εισαγωγής της γρίπης των πτηνών·

γ)

όλες οι διαγνωστικές δοκιμές για τη γρίπη των πτηνών διενεργούνται σε εργαστήρια επισήμως εγκεκριμένα για τον εν λόγω σκοπό από την αρμόδια αρχή· οι πληροφορίες για την επιτήρηση και τα αποτελέσματα διατίθενται στην αρμόδια αρχή·

δ)

οποιαδήποτε ασαφή ή θετικά αποτελέσματα από την επιτήρηση διαμερίσματος αναφέρονται αμέσως στην αρμόδια αρχή, ώστε τα σχετικά δείγματα να μπορούν να αποσταλούν προς επιβεβαίωση στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς ή στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών·

3)

εξασφαλίζει ότι κάθε εμβολιασμός διενεργείται σύμφωνα με το κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας και κάθε επιμέρους σχέδιο βιοασφάλειας των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα και ότι τα σχέδια και οι διαδικασίες εμβολιασμού διατίθενται στην αρμόδια αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος·

4)

διοργανώνει τακτικούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς λογιστικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα βιοασφάλειας, οι δραστηριότητες επιτήρησης και το σύστημα ιχνηλασιμότητας τίθενται σε αποτελεσματική εφαρμογή στο διαμέρισμα και τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο συστήματος εξασφάλισης ποιότητας, ώστε να διατίθενται στην αρμόδια αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματος·

5)

ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή στην περίπτωση που:

α)

το διαμέρισμα δεν συμμορφώνεται πλέον με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ή τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα·

β)

το κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας ή ένα σχέδιο βιοασφάλειας έχει τροποποιηθεί ή έχει προσαρμοστεί στην επιδημιολογική κατάσταση, καθώς και στην περίπτωση που μια εκμετάλλευση προστίθεται στο διαμέρισμα ή αποσύρεται από αυτό.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες και καθήκοντα της αρμόδιας αρχής

1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι επίσημοι επιτόπιοι έλεγχοι βάσει κινδύνων διενεργούνται στα διαμερίσματα με σκοπό να εξακριβωθεί εάν εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα («έλεγχοι»).

2.   Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά διαστήματα με βάση:

α)

την επιδημιολογική κατάσταση εντός και εκτός του διαμερίσματος, ειδικότερα σε σχέση με τη γρίπη των πτηνών·

β)

τις πληροφορίες που αφορούν τυχόν τροποποιήσεις ή προσαρμογές του κοινού συστήματος διαχείρισης της βιοασφάλειας ή των σχεδίων βιοασφάλειας των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β).

3.   Η αρμόδια αρχή ευθύνεται για οποιαδήποτε πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα προέρχονται από εγκεκριμένο διαμέρισμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 7

Αναστολή της έγκρισης των διαμερισμάτων

1.   Εφόσον ο έλεγχος ή οι επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με το διαμέρισμα επισημάνουν ότι αυτό δεν συμμορφώνεται πλέον με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ή με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα, η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως σε αναστολή της έγκρισης του σχετικού διαμερίσματος και ο διαχειριστής του διαμερίσματος μεριμνά για τη λήψη άμεσων μέτρων με σκοπό τη διόρθωση της μη συμμόρφωσης.

2.   Μετά την αναστολή της έγκρισης ενός διαμερίσματος, η αρμόδια αρχή αναστέλλει την ισχύ οποιασδήποτε πιστοποίησης που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα προέρχονται από εγκεκριμένο διαμέρισμα.

3.   Σε περίπτωση αναστολής της έγκρισης ενός διαμερίσματος, η αρμόδια αρχή δεν αίρει την αναστολή μέχρι να διαπιστώσει ότι έχουν δρομολογηθεί διορθωτικά μέτρα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αναστολής και ότι έχει πραγματοποιηθεί μεταγενέστερος έλεγχος με ευνοϊκά αποτελέσματα.

Άρθρο 8

Ανάκληση της έγκρισης των διαμερισμάτων

1.   Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την έγκριση διαμερίσματος όταν, σε συνέχεια αναστολής της έγκρισης του διαμερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, ο μεταγενέστερος έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 επισημάνει ότι:

α)

το διαμέρισμα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ή με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα· ή

β)

έχει ανιχνευθεί εστία της γρίπης των πτηνών στο διαμέρισμα.

2.   Μετά την ανάκληση της έγκρισης ενός διαμερίσματος, η αρμόδια αρχή:

α)

αίρει την ισχύ οποιασδήποτε πιστοποίησης σύμφωνα με την οποία βεβαιούται ότι τα προϊόντα προέρχονται από εγκεκριμένο διαμέρισμα·

β)

διαγράφει την ονομασία του διαμερίσματος από τον κατάλογο των εγκεκριμένων διαμερισμάτων.

3.   Μετά τη διαγραφή της ονομασίας ενός διαμερίσματος από τον κατάλογο των εγκεκριμένων διαμερισμάτων, η εγγραφή μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με νέα αίτηση σύμφωνα με το κεφάλαιο II.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Ενημερωτική σελίδα στο Διαδίκτυο

1.   Τα κράτη μέλη:

α)

καταρτίζουν κατάλογο των εγκεκριμένων διαμερισμάτων με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4·

β)

δημιουργούν ενημερωτική σελίδα στο Διαδίκτυο ώστε να διατίθεται ηλεκτρονικά ο κατάλογος των εγκεκριμένων διαμερισμάτων·

γ)

κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διεύθυνση της ενημερωτικής σελίδας στο Διαδίκτυο·

δ)

επικαιροποιούν την ενημερωτική τους σελίδα στο Διαδίκτυο ώστε να περιλαμβάνει άμεσα τυχόν νέες εγκρίσεις ή ανακλήσεις εγκρίσεων των διαμερισμάτων.

2.   Η Επιτροπή διευκολύνει τα κράτη μέλη να διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της που περιλαμβάνει τους εθνικούς συνδέσμους των ενημερωτικών σελίδων στο Διαδίκτυο.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (Terrestrial Animal Health Code 2008).

(3)  COM(2007) 539 τελικό.

(4)  ΕΕ L 237 της 31.8.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ 1

Περιγραφή του διαμερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Η περιγραφή του διαμερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) βασίζεται σε τοπογραφικό(-ους) χάρτη(-ες) του διαμερίσματος με ένδειξη των ορίων του, της ακριβούς τοποθεσίας όλων των δομικών στοιχείων του, συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων και των εγκαταστάσεών τους, καθώς και όλων των σχετικών λειτουργικών μονάδων, όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης ζωοτροφών και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης άλλων υλικών.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για την παροχή λεπτομερούς περιγραφής του διαμερίσματος και συγκεκριμένα:

1.

πληροφορίες για τους διαρθρωτικούς συντελεστές και τη συμβολή τους σε επιδημιολογικό διαχωρισμό μεταξύ των πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στο διαμέρισμα και των ζωικών πληθυσμών με διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α)

περιγραφή του είδους της δραστηριότητας και των προϊόντων που παράγονται στο διαμέρισμα, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής χωρητικότητας των εγκαταστάσεων και του αριθμού των υπαρχόντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία·

β)

διάγραμμα ροής που παρουσιάζει σαφώς και λεπτομερώς όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο διαμέρισμα, και όλες τις αρμοδιότητες, τους ρόλους και τη διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων μερών·

γ)

περιγραφή των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα, συμπεριλαμβανομένου ενός διαγράμματος όλων των εγκαταστάσεων με τη μεταξύ τους διασύνδεση·

δ)

περιγραφή των μέσων μεταφοράς ζώων και ζωικών προϊόντων, του συνήθους δρομολογίου τους και των χώρων καθαρισμού και στάθμευσης.

2.

Πληροφορίες για την επιδημιολογική κατάσταση σχετικά με τη γρίπη των πτηνών και για τους παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

α)

επιδημιολογικό ιστορικό των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα, και ειδικότερα υγειονομικό τους καθεστώς και τυχόν πληροφορίες για τη γρίπη των πτηνών·

β)

μετακινήσεις προς ή από το διαμέρισμα ή εντός αυτού («εισροές, εκροές»), όπως μετακινήσεις ατόμων, προϊόντων, άλλων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης ή άλλων προϊόντων που έρχονται σε επαφή με ζώα, οχήματα μεταφοράς, εξοπλισμό, ζωοτροφές, σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης·

γ)

παρουσία άλλων πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία κοντά στο διαμέρισμα, συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες ή εκτροφεία πάχυνσης, εκτροφεία οικόσιτων πτηνών, αγορές, κέντρα συλλογής, σφαγεία, ζωολογικοί κήποι)·

δ)

παράγοντες περιβαλλοντικού κινδύνου όπως πλωτές οδοί, τόποι ανάπαυσης και συνάθροισης των άγριων ζώων (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστευτικών διαδρομών των άγριων πτηνών), παρουσία τρωκτικών, προηγούμενη παρουσία του παράγοντα της γρίπης των πτηνών στο περιβάλλον·

ε)

παράγοντες κινδύνου και δυνητικές δίοδοι εισαγωγής και εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών στο διαμέρισμα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και/ή τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE)·

στ)

το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής όσον αφορά τα συμπεράσματα για δυνητικούς παράγοντες κινδύνου και δυνητικές διόδους, όπως αναφέρονται στο στοιχείο ε).

ΜΕΡΟΣ 2

Περιγραφή του κοινού συστήματος διαχείρισης της βιοασφάλειας και των σχεδίων βιοασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

1.

Το κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

ορθές πρακτικές υγιεινής των ζώων·

β)

ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας για όλες τις μετακινήσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα και για όλες τις εισροές και τις εκροές· η λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να τεκμηριώνεται συνεχώς και να υπάρχει διαρκής δυνατότητα πρόσβασης της αρμόδιας αρχής·

γ)

ένα κοινό σχέδιο ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (σχέδιο HACCP)·

δ)

το σχέδιο ή τα σχέδια βιοασφάλειας των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούν το διαμέρισμα και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους σύμφωνα με ένα καθορισμένο επίπεδο κινδύνου.

2.

Τα σχέδια βιοασφάλειας των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

ένα τεκμηριωμένο σύστημα εφαρμογής του σχεδίου υγιεινής του προσωπικού, το οποίο καλύπτει μεταξύ άλλων τις γενικές και ειδικές πρακτικές υγιεινής, τη γενική και ειδική κατάρτιση του μόνιμου και του επικουρικού προσωπικού και τη διαδικασία ελέγχου του εν λόγω σχεδίου υγιεινής, συμπεριλαμβανομένου ενός κανόνα σύμφωνα με τον οποίο το προσωπικό πρέπει (i) να μην έχει στην προσωπική του κατοχή πουλερικά ή άλλα πτηνά, ούτε (ii) να βρίσκεται σε στενή επαφή με πουλερικά ή άλλα πτηνά, εκτός αυτών του διαμερίσματος για χρονική περίοδο τουλάχιστον 72 ωρών πριν την είσοδο στην εκμετάλλευση· μπορεί να προβλεφθεί συντομότερη χρονική περίοδος σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι συντομότερη από 24 ώρες και η διαδικασία περιορισμού του κινδύνου πρέπει να περιγράφεται στο σχέδιο βιοασφάλειας·

β)

οι ροές των προϊόντων και του προσωπικού πρέπει να περιγράφονται σε διάγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης και στο οποίο τα επίπεδα βιοασφάλειας επισημαίνονται με χρωματικούς κωδικούς· σε όλα τα σημεία εισόδου κάθε εγκατάστασης οι καθαροί χώροι πρέπει να διαχωρίζονται από τους ακάθαρτους και πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις αποδυτηρίων και ντους, κατά περίπτωση·

γ)

σχέδιο ρύθμισης των μετακινήσεων κάθε ατόμου που εισέρχεται ή εξέρχεται από την εκμετάλλευση, που θα κάνει διαχωρισμό μεταξύ εξουσιοδοτημένων και μη εξουσιοδοτημένων ατόμων ή επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των φυσικών εμποδίων (π.χ. θαμνώδεις φράκτες, περίφραξη ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο που ορίζει σαφώς την περίμετρο των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης), πινακίδες, κλειδωμένες πύλες και είσοδοι κτιρίων· οι εξωτερικοί επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών ή των επιθεωρητών) πρέπει να μην έχουν έρθει σε επαφή με πουλερικά ή άλλα πτηνά για χρονική περίοδο τουλάχιστον 72 ωρών πριν την είσοδο στην εκμετάλλευση· ενδέχεται να προβλέπεται μεγαλύτερη χρονική περίοδος ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου (π.χ. επισκέπτες προερχόμενοι από ζώνη προστασίας ή επιτήρησης)· ενδέχεται να προβλέπεται συντομότερη χρονική περίοδος για τους επίσημους κτηνιάτρους ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για εξωτερική ειδική παρέμβαση (π.χ. από εμπειρογνώμονα ή κτηνίατρο), αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι συντομότερη από 24 ώρες και η διαδικασία περιορισμού του κινδύνου πρέπει να περιγράφεται στο σχέδιο βιοασφάλειας·

δ)

σχέδιο ρύθμισης και καταγραφής των μετακινήσεων των οχημάτων προς ή από τις εκμεταλλεύσεις ή μεταξύ τους, που καλύπτει μεταξύ άλλων τα ιδιωτικά οχήματα και τα οχήματα μεταφοράς (π.χ. για ζωοτροφές, ζώα ή άλλες παραδόσεις)· πρέπει να διατίθεται μητρώο όλων των μετακινήσεων των οχημάτων·

ε)

σύστημα ιχνηλασιμότητας ζώων και προϊόντων, για την ιχνηλάτηση όλων των μετακινήσεων προς ή από τις εκμεταλλεύσεις ή μεταξύ τους (εισροές, εκροές)·

στ)

πρωτόκολλο για την πρόληψη της μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης μέσω της προμήθειας, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της παράδοσης και της διάθεσης:

i)

υλικών συσκευασίας (όπως η χρήση νέων υλικών συσκευασίας ή υλικών συσκευασίας που έχουν απολυμανθεί)·

ii)

υλικών στρωμνής (όπως ο ενδεικνυόμενος χρόνος αποθηκευτικής καραντίνας ή η απολύμανση των υλικών στρωμνής)·

iii)

εξοπλισμού χορήγησης ζωοτροφών (όπως η χρήση κλειστών συστημάτων χορήγησης ζωοτροφών στα ζώα)·

iv)

νερού (όπως ένα εσωτερικό σύστημα επεξεργασίας νερού)·

v)

ζωικών υποπροϊόντων όπως σφάγια, λίπασμα, ακάθαρτα/ραγισμένα αυγά ή νεκρά στο κέλυφος αυγά·

ζ)

σχέδιο καθαρισμού και απολύμανσης της εκμετάλλευσης, του εξοπλισμού της και των χρησιμοποιούμενων υλικών· πρέπει να προβλέπεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων·

η)

σχέδιο καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των τρωκτικών και άλλων άγριων ζώων, που προβλέπει φυσικά εμπόδια και μέτρα σε περίπτωση ευρημάτων δραστηριότητάς τους·

θ)

σχέδιο HACCP για τη γρίπη των πτηνών, που έχει αναπτυχθεί βάσει των επτά σταδίων [δηλαδή ανάλυση κινδύνων, κατάλογος των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCP), κρίσιμα όρια, διαδικασίες επιτήρησης, διορθωτικές ενέργειες, επαλήθευση και καταγραφές], το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

δεδομένα για την παραγωγή πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και άλλα δεδομένα σχετικά με καθορισμένες περιόδους (ιστορικό νοσηρότητας και θνησιμότητας, στοιχεία φαρμάκων που χορηγήθηκαν, πτηνά που γεννήθηκαν, δεδομένα κατανάλωσης ζωοτροφών και νερού)·

ii)

πληροφορίες που αφορούν τους κλινικούς ελέγχους και τα σχέδια δειγματοληψίας για ενεργητικές και παθητικές αναλύσεις επιτήρησης και διαγνωστικές αναλύσεις (συχνότητες, μέθοδοι, αποτελέσματα)·

iii)

μητρώο επισκεπτών στην εκμετάλλευση, με επαρκή στοιχεία για τον εντοπισμό και την επικοινωνία μαζί τους·

iv)

πληροφορίες σχετικά με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένου του τύπου εμβολίου και της συχνότητας και των ημερομηνιών εμβολιασμού·

v)

αναλυτικά μητρώα των διορθωτικών ενεργειών και των σχετικών κρίσιμων σημείων ελέγχου για τα οποία διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν τους κανόνες του σχεδίου HACCP, δηλαδή του εργαλείου διαχείρισης του διαμερίσματος που διασφαλίζει τα μέτρα βιοασφάλειας και τις πρακτικές της διαχείρισης.

Το σχέδιο HACCP λαμβάνει υπόψη τον κατάλογο των κινδύνων και των διόδων που πρέπει να προσδιορίζονται εκ των προτέρων. Προσαρμόζεται στο επίπεδο κινδύνου και περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου, όπως η συχνότητα δειγματοληψίας.

3.

Διορθωτικά μέτρα και επικαιροποίηση

Στο κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοασφάλειας και στα σχέδια βιοασφάλειας πρέπει να διευκρινίζεται πότε μια συγκεκριμένη παράλειψη θεωρείται ελάσσονος σημασίας ή σοβαρή και ποια διορθωτικά μέτρα πρέπει να ληφθούν.

Τα σχέδια βιοασφάλειας επικαιροποιούνται σύμφωνα με το επίπεδο κινδύνου, ειδικότερα όταν υπάρχει επίσημη υποψία ή επιβεβαίωση εστίας γρίπης των πτηνών στο κράτος μέλος ή στην περιφέρεια ή στη ζώνη όπου βρίσκεται το διαμέρισμα (π.χ. με την εφαρμογή περιορισμών στις μετακινήσεις οχημάτων, υλικών, ζώων ή/και προσωπικού, ή συμπληρωματικών διαδικασιών απολύμανσης).

ΜΕΡΟΣ 3

Συγκεκριμένη προστασία και επιτήρηση για τη γρίπη των πτηνών

1.

Πρέπει να προβλέπεται κατάλληλο σύστημα φυσικής απομόνωσης των πτηνών για την πρόληψη της επαφής με άγρια πτηνά και την πρόληψη τυχόν μόλυνσης της ζωοτροφής, του νερού και της στρωμνής. Το περιβάλλον γύρω από τις εκμεταλλεύσεις δεν πρέπει να είναι ελκυστικό για τα άγρια πτηνά.

2.

Έλεγχος εισροών και εκροών

α)

Το διάγραμμα που αναφέρεται στο μέρος 1 σημείο 1 στοιχείο α) παρουσιάζει τη θέση όλων των ειδών πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, τα οποία περιλαμβάνουν τα ζώα αναπαραγωγής καθαρής γραμμής, τους πρόγονους τρίτης γενιάς, τους πρόγονους δεύτερης γενιάς, τους γεννήτορες και τα ζώα παραγωγής, καθώς και τα σμήνη, τα εκκολαπτήρια, τους χώρους εκτροφής, ωοτοκίας, δοκιμής και αποθήκευσης και όλους τους χώρους φύλαξης αυγών ή πτηνών. Το διάγραμμα παρουσιάζει τις ροές προϊόντων μεταξύ των εν λόγω θέσεων.

β)

Ένα λεπτομερές πρωτόκολλο διέπει τις μετακινήσεις των πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, των αυγών τους και άλλων σχετικών προϊόντων. Τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, τα αυγά τους και τα άλλα σχετικά προϊόντα που εισέρχονται σε οποιαδήποτε εκμετάλλευση του διαμερίσματος πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς σε ό,τι αφορά τη γρίπη των πτηνών και/ή να ελέγχονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν δημιουργούν κανένα κίνδυνο εισαγωγής της γρίπης των πτηνών.

γ)

Τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και τα αυγά προς επώαση που εισέρχονται ή μετακινούνται εντός του διαμερίσματος ταυτοποιούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχεται το ιστορικό τους· τα σμήνη ή/και τα αυγά θα ταυτοποιούνται με κατάλληλη τεκμηρίωση.

δ)

Στην περίπτωση εγκατάστασης πτηνών διαφόρων ηλικιών, γραπτό πρωτόκολλο θα διέπει την προσθήκη ή την αφαίρεση πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού και της απολύμανσης των κλωβών παγίδευσης.

3.

Το ίδιο διαμέρισμα δεν μπορεί να περιλαμβάνει εκμεταλλεύσεις πουλερικών και εκμεταλλεύσεις άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. Η ίδια εκμετάλλευση δεν μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά είδη πουλερικών, εκτός από τα εκκολαπτήρια.

4.

Στο διαμέρισμα, το σχέδιο επιτήρησης που υπάγεται στην αρμοδιότητα του διαχειριστή του διαμερίσματος περιλαμβάνει συνεχή ενεργό επιτήρηση, διενεργούμενη σε 20 δείγματα αίματος που λαμβάνονται τυχαία από πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, από την ίδια μονάδα παραγωγής για τις ορολογικές δοκιμές για τη γρίπη των πτηνών:

α)

τουλάχιστον κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της περιόδου παραγωγής, όταν δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία εστία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων έξι μηνών στο έδαφος του κράτους μέλους·

β)

τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, όταν έχει επιβεβαιωθεί εστία HPAI σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων έξι μηνών στο έδαφος του κράτους μέλους·

γ)

όταν το διαμέρισμα εντοπίζεται σε περιοχή που υπόκειται σε περιορισμούς μετακινήσεων λόγω εκδήλωσης εστίας της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με κοινοτική νομοθεσία, εντός μιας εβδομάδας μετά την ημερομηνία εκδήλωσης της εστίας και τουλάχιστον κάθε 21 ημέρες· επιπλέον, και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε συγκεκριμένων διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, το σχέδιο επιτήρησης επικαιροποιείται ώστε να περιλάβει την ενισχυμένη κλινική επιτήρηση και την ενεργό ιολογική επιτήρηση, εντός μιας εβδομάδας μετά την ημερομηνία εκδήλωσης της εστίας και τουλάχιστον κάθε 21 ημέρες στη συνέχεια, με βάση:

i)

δείγμα 20 επιχρισμάτων τραχείας/στοματοφαρυγγικών επιχρισμάτων και 20 επιχρισμάτων κοπράνων που λαμβάνονται τυχαία από πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία της ίδιας μονάδας παραγωγής· και

ii)

δείγματα που λαμβάνονται από πέντε άρρωστα ή νεκρά πτηνά εφόσον υπάρχουν.

5.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρέπει να διέπεται από γραπτό πρωτόκολλο που διευκρινίζει τις διαδικασίες αναφοράς. Ειδικότερα, θα καλύπτει τα διάφορα είδη πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία και τη σχετική τους ευπάθεια στη γρίπη των πτηνών, και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

καθορισμός επιπέδων δραστηριοποίησης, π.χ. θνησιμότητα ίση ή μεγαλύτερη από ένα καθορισμένο όριο, σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ζωοτροφών ή/και νερού ή/και παραγωγής αυγών, αλλαγές στη συμπεριφορά ή άλλοι σχετικοί δείκτες·

β)

περιγραφή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν·

γ)

κατάλογο του αρμόδιου προσωπικού που πρέπει να ειδοποιηθεί.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών

14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/25


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

της 8ης Ιουλίου 2009

για τον διορισμό δικαστού του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(2009/541/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 224,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 140,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Δυνάμει των άρθρων 5 και 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου και λόγω της παραίτησης του κ. Daniel ŠVÁBY, ενδείκνυται να διοριστεί ένας δικαστής του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Daniel ŠVÁBY, ήτοι έως τις 31 Αυγούστου 2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Ο κ. Juraj SCHWARCZ διορίζεται δικαστής του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 2009 έως τις 31 Αυγούστου 2010.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2009.

Ο Πρόεδρος

C. DANIELSSON


14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/26


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

της 8ης Ιουλίου 2009

για τον διορισμό δικαστού του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(2009/542/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 223,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 139,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Δυνάμει των άρθρων 5 και 7 του πρωτοκόλλου περί του οργανισμού του Δικαστηρίου και λόγω της παραίτησης του κ. Peter JANN, ενδείκνυται να διοριστεί ένας δικαστής του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Peter JANN, ήτοι έως τις 6 Οκτωβρίου 2012,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η κυρία Maria BERGER διορίζεται δικαστής του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 2009 έως τις 6 Οκτωβρίου 2012.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2009.

Ο Πρόεδρος

C. DANIELSSON


Επιτροπή

14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/27


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Αυγούστου 2008

περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4452]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/543/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το κοινοτικό οικολογικό σήμα μπορεί να απονεμηθεί στα προϊόντα που διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία τους επιτρέπουν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση καθοριστικών περιβαλλοντικών παραμέτρων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Ενδείκνυται να εκδοθεί νέα απόφαση για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων.

(4)

Τα οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης πρέπει να ισχύουν για τετραετή περίοδο.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση βασίζονται στο σχέδιο κριτηρίων που καταρτίστηκε από το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων» περιλαμβάνει τα διακοσμητικά και προστατευτικά χρώματα και βερνίκια, βερνίκια εμποτισμού και συναφή προϊόντα εξωτερικών χώρων, για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση σε κτίρια και εξωτερικά είδη επίπλωσης, δάπεδα και περιφράξεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα οποία έχουν αναπτυχθεί πρωτίστως για εξωτερική χρήση και διατίθενται στο εμπόριο για τη χρήση αυτή.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα επιχρίσματα και χρώματα δαπέδων, τα προϊόντα στα οποία οι διανομείς προσδίδουν απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ερασιτεχνών ή επαγγελματιών διακοσμητών, τα συστήματα χρωματισμού και τα διακοσμητικά χρώματα υπό μορφή υγρού ή πάστας τα οποία έχουν ενδεχομένως προσυσκευαστεί, χρωματιστεί ή προετοιμαστεί από τον παραγωγό ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων ξύλου, των βερνικιών εμποτισμού, των βερνικιών ξύλινων δαπέδων, των επιχρισμάτων τοιχοποιίας και των τελειωμάτων μετάλλου (εξαιρούνται τα αντιδιαβρωτικά τελειώματα και αστάρια), καθώς και τα αστάρια (και υποστρώματα) των εν λόγω συστημάτων προϊόντων.

2.   Ως «χρώμα» νοείται ένα έγχρωμο υλικό επικάλυψης, υπό μορφή υγρού ή πάστας ή σκόνης, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει αδιαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες.

Ως «βερνίκι» νοείται ένα διαφανές υλικό επικάλυψης το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει στερεό διαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες.

Μετά την εφαρμογή, το χρώμα ή βερνίκι στεγνώνει, σχηματίζοντας μια στερεή προστατευτική επίχριση που προσκολλάται.

Τα διακοσμητικά χρώματα και βερνίκια είναι χρώματα και βερνίκια που εφαρμόζονται για διακοσμητικούς και προστατευτικούς σκοπούς σε κτίρια, στα διακοσμητικά τους στοιχεία και στα προσαρτήματά τους, καθώς και σε εξωτερικά είδη επίπλωσης, δάπεδα και περιφράξεις. Τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται επιτόπου, επιτελούν δε διακοσμητική και, παράλληλα, προστατευτική λειτουργία.

Τα βερνίκια εμποτισμού είναι επιχρίσματα που σχηματίζουν διαφανές ή ημιδιαφανές υμένιο με σκοπό τη διακόσμηση και την προστασία του ξύλου από τις καιρικές συνθήκες, το οποίο διευκολύνει τη συντήρησή του.

Τα επιχρίσματα τοιχοποιίας είναι επιχρίσματα που σχηματίζουν διακοσμητικό και προστατευτικό υμένιο και χρησιμοποιούνται πάνω σε σκυρόδεμα, σε (επιδεχόμενη βαφή) πλινθοδομή, σε τσιμεντόλιθους, σε επιχρίσματα με κονίαμα και σε κονιάματα πυριτικού ασβεστίου ή οπλισμένα με ίνες. Προορίζονται κυρίως για εξωτερική χρήση, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εσωτερικούς χώρους ή σε υπερώα και οροφές εξωστών.

Τα «συστήματα χρωματισμού» είναι μέθοδος παραγωγής αποχρώσεων με την ανάμειξη μιας «βάσης» με βαφές.

3.   Στην κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α)

αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα·

β)

αντιρρυπαντικά επιχρίσματα (υφαλοχρώματα)·

γ)

συντηρητικά ξύλου·

δ)

επιχρίσματα για ειδικές βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις, συμπεριλαμβανημένων των επιχρισμάτων υψηλής αντοχής·

ε)

κάθε προϊόν που έχει αναπτυχθεί πρωτίστως για εσωτερική χρήση και διατίθεται στο εμπόριο για τη χρήση αυτή.

Άρθρο 2

1.   Για να απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα χρώματα και βερνίκια πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και να πληρούν τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Τα ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

καθένα από τα δύο συστατικά πρέπει να ανταποκρίνεται στα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα (εξαιρουμένου του κριτηρίου που αφορά τις πτητικές οργανικές ενώσεις)·

β)

πρέπει να συνοδεύονται από πληροφορίες που διευκρινίζουν ότι τα δύο συστατικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωριστά ούτε να αναμιγνύονται με άλλα προϊόντα·

γ)

το τελικό ετοιμόχρηστο προϊόν, πάντως, πρέπει να ανταποκρίνεται και αυτό στα οικολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου για τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

3.   Τα επιχρίσματα που διατίθενται στο εμπόριο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση πρέπει να πληρούν, αφενός τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση για τα χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων και, αφετέρου, τα κριτήρια της απόφασης 2009/544/ΕΚ της Επιτροπής (2) για τα χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων.

Άρθρο 3

Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων» και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων» λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «33».

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.

(2)  Βλ. σελίδα 39 στην παρούσα Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A.   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκοποί των κριτηρίων

Τα κριτήρια αποσκοπούν ιδίως:

στην αποδοτική χρήση των προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων,

στον περιορισμό των περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων (όπως εκείνοι που απειλούν το τροποσφαιρικό όζον) με τη μείωση των εκπομπών διαλυτών,

στη μείωση των απορρίψεων τοξικών ή κατ’ άλλο τρόπο ρυπογόνων ουσιών στα ύδατα. Τα κριτήρια καθορίζονται σε επίπεδα τα οποία προάγουν την επισήμανση των χρωμάτων και βερνικιών εξωτερικής χρήσης που έχουν λιγότερο δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση

Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται σε κάθε κριτήριο.

Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά μπορούν να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τον ή τους προμηθευτές των τελευταίων, κατά περίπτωση.

Όπου ενδείκνυται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών εκτός από εκείνες που υποδεικνύονται για κάθε κριτήριο, εάν κρίνονται ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εξετάζει την αίτηση.

Όπου ενδείκνυται, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Συνιστάται στους αρμόδιους φορείς να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου) ή το πρότυπο ΕΝ ISO 14001, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια (σημείωση: δεν απαιτείται η εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης).

Εφόσον στα κριτήρια αναφέρονται συστατικά, αυτά περιλαμβάνουν τις ουσίες και τα παρασκευάσματα. Οι έννοιες «ουσίες» και «παρασκευάσματα» ορίζονται στον κανονισμό REACH [(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)].

Θα πρέπει να γνωστοποιείται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, ως προς όλες τις ουσίες που ο αιτών χρησιμοποιεί σε αυτή. Θα πρέπει να αναφέρεται κάθε ουσία, συμπεριλαμβανομένων των προσμίξεων, που περιέχεται σε συγκέντρωση άνω του 0,01 % (κατά μάζα), εκτός εάν σε άλλο σημείο των κριτηρίων καθορίζεται χαμηλότερη συγκέντρωση.

B.   ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Όλα τα κριτήρια εκτός από το κριτήριο 3, που αφορά οριακές τιμές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), ισχύουν για τα χρώματα ή βερνίκια όπως είναι συσκευασμένα. Σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), οι οριακές τιμές VOC αφορούν τα ετοιμόχρηστα προϊόντα και, συνεπώς, η μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις τυχόν συνιστώμενες προσθήκες, όπως χρωστικών ή/και αραιωτικών. Για τον υπολογισμό αυτό απαιτούνται δεδομένα σχετικά με την περιεκτικότητα σε στερεό υπόλειμμα και σε VOC και την πυκνότητα του προϊόντος, τα οποία παρέχονται από τους προμηθευτές των πρώτων υλών.

Τα κριτήρια 1 και 2 ισχύουν μόνο για το λευκό και τα ανοικτά χρώματα (συμπεριλαμβάνονται τα τελειώματα, αστάρια, υποστρώματα ή/και ενδιάμεσα χρώματα).

Στην περίπτωση των συστημάτων χρωματισμού, τα κριτήρια 1 και 2 ισχύουν μόνο για τη λευκή βάση [η βάση που περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του τιτανίου (TiO2)]. Εάν είναι αδύνατον να επιτευχθεί με τη λευκή βάση η απαιτούμενη απόδοση των τουλάχιστον 6 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 %, σύμφωνα με το κριτήριο 7 στοιχείο α), τα κριτήρια πληρούνται μετά τον χρωματισμό για τον σχηματισμό του πρότυπου χρώματος RAL 9010.

Τα κριτήρια 1 και 2 δεν ισχύουν για τα διαφανή επιχρίσματα.

1.   Λευκές χρωστικές

Περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές (λευκές ανόργανες χρωστικές με δείκτη διάθλασης άνω του 1,8): Τα χρώματα θα πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές που δεν υπερβαίνει τα 38 g ανά m ξηρού υμενίου με αδιαφάνεια 98 %. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα βερνίκια και τα βερνίκια εμποτισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών είτε υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται λευκές χρωστικές είτε αναφέρει την περιεκτικότητα στις εν λόγω ουσίες και την απόδοση, συνοδευόμενη από λεπτομερή υπολογισμό που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς το παρόν κριτήριο.

2.   Διοξείδιο του τιτανίου

Διοξείδιο του τιτανίου: Οι εκπομπές και οι απορρίψεις αποβλήτων που οφείλονται στην παραγωγή χρωστικών διοξειδίου του τιτανίου δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές (προερχόμενες από το έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BREF) που αφορά την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ανόργανων χημικών ουσιών (Αύγουστος του 2007):

εκπομπές SOx (εκφραζόμενες σε SO2): 266 mg ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %),

θειικά απόβλητα: 19 g ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %),

χλωριούχα απόβλητα: 3,9, 6,8 και 12,5 g ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %) για το φυσικό ρουτίλιο, το συνθετικό ρουτίλιο και τις μεταλλουργικές σκωρίες, αντιστοίχως.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιείται η εν λόγω ουσία είτε τεκμηρίωση που αναφέρει τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών και απορρίψεων αποβλήτων για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, την περιεκτικότητα του προϊόντος σε διοξείδιο του τιτανίου και την απόδοση, συνοδευόμενη από λεπτομερή υπολογισμό που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς το παρόν κριτήριο.

3.   Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

Η περιεκτικότητα σε VOC δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Ταξινόμηση των προϊόντων (οδηγία 2004/42/ΕΚ)

Οριακές τιμές VOC (g/l συμπεριλαμβανομένου του νερού)

Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος

40

Χρώματα εξωτερικής χρήσης για διακοσμητικά στοιχεία και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο, συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων

90

Βερνίκια και βερνίκια εμποτισμού εξωτερικής χρήσης για διακοσμητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών βερνικιών εμποτισμού

90

Εξωτερικής χρήσης βερνίκια εμποτισμού ελάχιστου πάχους

75

Αστάρια (εξωτερικής χρήσης)

15

Συνδετικά αστάρια (εξωτερικής χρήσης)

15

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού

100

Ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις, όπως για δάπεδα

100

Στο πλαίσιο αυτό, ως πτητική οργανική ένωση (VOC) νοείται κάθε οργανική ένωση με αρχικό σημείο βρασμού ίσο με 250 °C ή χαμηλότερο, μετρούμενο υπό κανονική πίεση 101,3 kPa, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για τον καθορισμό των οριακών τιμών VOC χρησιμοποιούνται οι υποκατηγορίες χρωμάτων και βερνικιών που προβλέπονται στην οδηγία. Στον ανωτέρω πίνακα εμφαίνονται μόνο οι κατηγορίες που έχουν σχέση με τα επιχρίσματα εξωτερικών χώρων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. αναφέρει την περιεκτικότητα σε VOC.

4.   Πτητικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (VAH)

Δεν προστίθενται κατευθείαν στο προϊόν πτητικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση). Ωστόσο, επιτρέπεται η προσθήκη συστατικών που περιέχουν VAH μέχρι ένα όριο, τόσο ώστε η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε VAH να μην υπερβαίνει το 0,1 % (κατά μάζα).

Στο πλαίσιο αυτό, ως πτητικός αρωματικός υδρογονάνθρακας (VAH) νοείται κάθε οργανική ένωση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ, με αρχικό σημείο βρασμού ίσο με 250 °C ή χαμηλότερο, μετρούμενο υπό κανονική πίεση 101,3 kPa, η οποία παρουσιάζει τουλάχιστον έναν αρωματικό δακτύλιο στον ανεπτυγμένο συντακτικό τύπο της.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχουν προστεθεί VAH παρά μόνο σε προπαρασκευασμένα συστατικά, και, κατά περίπτωση, δηλώσεις των προμηθευτών των συστατικών που επιβεβαιώνουν την περιεκτικότητά τους σε VAH.

5.   Βαρέα μέταλλα

Τα ακόλουθα βαρέα μέταλλα ή οι ενώσεις τους δεν χρησιμοποιούνται ως συστατικά του προϊόντος ή της βαφής, κατά περίπτωση (είτε ως ουσίες είτε ως συστατικά χρησιμοποιούμενου παρασκευάσματος): κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο (VI), υδράργυρος, αρσενικό, βάριο (πλην του θειικού βαρίου), σελήνιο, αντιμόνιο.

Δεν προστίθεται επίσης κοβάλτιο ως συστατικό, εξαιρουμένων των αλάτων κοβαλτίου που χρησιμοποιούνται ως στεγνωτικό σε αλκυδικά χρώματα. Τα άλατα αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,05 % (κατά μάζα) στο τελικό προϊόν, μετρούμενα ως μεταλλικό κοβάλτιο. Από την παρούσα απαίτηση εξαιρείται επίσης το κοβάλτιο που περιέχεται σε χρωστικές.

Είναι αποδεκτό να περιέχουν τα συστατικά ίχνη των εν λόγω μετάλλων σε αναλογία έως 0,01 % (κατά μάζα), προερχόμενα από προσμίξεις των πρώτων υλών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και δηλώσεις των προμηθευτών των συστατικών (κατά περίπτωση).

6.   Επικίνδυνες ουσίες

α)

Το προϊόν: Το προϊόν δεν πρέπει να ταξινομείται ως πολύ τοξικό, τοξικό, επικίνδυνο για το περιβάλλον, καρκινογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή, επιβλαβές, διαβρωτικό, μεταλλαξιγόνο ή ερεθιστικό (μόνον εφόσον αυτό οφείλεται στην παρουσία συστατικών που επισημαίνονται με τη φράση κινδύνου R43), σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), πριν ή μετά τον χρωματισμό (κατά περίπτωση).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του REACH.

β)

Συστατικά (πολύ τοξικά, τοξικά, καρκινογόνα, μεταλλαξιγόνα, τοξικά για την αναπαραγωγή): Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), στο οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, έχει αποδοθεί ή ενδέχεται να αποδοθεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμός τους):

R23 (τοξικό όταν εισπνέεται),

R24 (τοξικό σε επαφή με το δέρμα),

R25 (τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως),

R26 (πολύ τοξικό όταν εισπνέεται),

R27 (πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα),

R28 (πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως),

R33 (κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων),

R39 (κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων),

R40 (ύποπτο καρκινογένεσης),

R42 (μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται),

R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο),

R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες),

R48 (κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση),

R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται),

R60 (μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα),

R61 (μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης),

R62 (πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας),

R63 (πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης),

R68 (πιθανός κίνδυνος μονίμων επιδράσεων),

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά στη σύνθεση του προϊόντος δραστικά συστατικά στα οποία αποδίδεται οποιαδήποτε από τις φράσεις κινδύνου R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 ή R48 (ή συνδυασμός τους), σε αναλογία έως 0,1 % (κατά μάζα) της συνολικής σύνθεσης του χρώματος.

Εναλλακτικά, μπορεί να ληφθεί υπόψη το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης της ταξινόμησης (GHS) (5). Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συστατικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), τα οποία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες (ή συνδυασμό τους):

οξεία τοξικότητα (από το στόμα), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

οξεία τοξικότητα (από το δέρμα), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

οξεία τοξικότητα (μέσω της εισπνοής), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος, κατηγορίας Ι,

μεταλλαξιγόνοι ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

καρκινογόνοι ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ,

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επανειλημμένη έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ,

όπως καθορίστηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/30 (6) και αναθεωρήθηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/34/Add.3 σχετικά με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά στη σύνθεση του προϊόντος δραστικά συστατικά που κατατάσσονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες του GHS, σε αναλογία έως 0,1 % (κατά μάζα) της συνολικής σύνθεσης του χρώματος:

οξεία τοξικότητα (από το στόμα, το δέρμα και μέσω της εισπνοής), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (μόνο για την τοξικότητα από το στόμα και το δέρμα),

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ ή/και επανειλημμένη έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ (ή συνδυασμοί τους) και

καρκινογένεση κατηγορίας ΙΙ.

Επιτρέπεται η χρήση κετοξίμης σε αλκυδικά χρώματα μέχρις ορίου 0,3 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του REACH. 1907/2006).

γ)

Συστατικά (επικίνδυνα για το περιβάλλον): Κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), στο οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, έχει αποδοθεί ή ενδέχεται να αποδοθεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (κατά μάζα):

Ν R50 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς),

N R50/53 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

N R51/53 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

N R52/53 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

R51 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς),

R52 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς),

R53 (μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον)

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Εναλλακτικά, μπορεί να ληφθεί υπόψη το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης της ταξινόμησης (GHS) (7). Στην περίπτωση αυτή, κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), το οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, κατατάσσεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (κατά μάζα):

τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγοριών (και συνδυασμών τους)

οξεία I, II, III,

χρόνια I, II, III,

όπως καθορίστηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/30 και αναθεωρήθηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/34/Add.3 σχετικά με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό άθροισμα όλων των συστατικών στα οποία, κατά τον χρόνο της αίτησης, αποδίδεται ή μπορεί να αποδοθεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμός τους) ή κατηγορίες του GHS δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4 % (κατά μάζα).

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για την αμμωνία και την ακυλιωμένη αμμωνία.

Η απαίτηση αυτή δεν θίγει την υποχρέωση εκπλήρωσης της απαίτησης του κριτηρίου 6 στοιχείο α) ανωτέρω.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από κατάλογο συστατικών και δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά κάθε συστατικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του REACH (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006).

δ)

Αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες: Δεν χρησιμοποιούνται αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

ε)

Ενώσεις ισοθειαζολινόνης: Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενώσεις ισοθειαζολινόνης, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,05 % (κατά μάζα). Η περιεκτικότητα των επιχρισμάτων ξύλου σε ενώσεις ισοθειαζολινόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 % (κατά μάζα). Ομοίως, η περιεκτικότητα σε μείγμα 5-χλωρο-2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 (αριθ. ΕΚ 247-500-7) και σε 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 (αριθ. ΕΚ 220-239-6) (3:1) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,0015 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, αναφέροντας τις σχετικές ποσότητες (εάν έχει χρησιμοποιήσει).

στ)

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει πλήρως φθοριωμένες αλκυλοσουλφονικές ενώσεις (PFAS), πλήρως φθοριωμένα καρβοξυλικά οξέα (PFCA), συμπεριλαμβανομένου του υπερφθοροκτανικού οξέος (PFOA), και συναφείς ενώσεις που περιλαμβάνονται στους «Προκαταρτικούς καταλόγους PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, συναφών ενώσεων και χημικών ουσιών που μπορούν να αποικοδομηθούν προς PFCA (όπως αναθεωρήθηκαν το 2007)» του ΟΟΣΑ. Ο κατάλογος του ΟΟΣΑ παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου κριτηρίων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

ζ)

Φορμαλδεΰδη: Δεν προστίθεται ελεύθερη φορμαλδεΰδη. Η προσθήκη δοτών φορμαλδεΰδης επιτρέπεται μόνο σε ποσότητες που εξασφαλίζουν ότι η συνολική περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη που προκύπτει μετά τον χρωματισμό (κατά περίπτωση) δεν θα υπερβαίνει το 0,001 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. Επιπλέον, ο αιτών υποβάλλει αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί από τους προμηθευτές των πρώτων υλών με τη μέθοδο δοκιμών VdL-RL 03 (VdL Guideline 03) «Προσδιορισμός της εντός του δοχείου συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης με τη μέθοδο της ακετυλακετόνης», καθώς και υπολογισμούς που συσχετίζουν τα δεδομένα από τις εν λόγω δοκιμές με το τελικό προϊόν, ώστε να καταδεικνύεται ότι η μέγιστη πιθανή τελική συγκέντρωση φορμαλδεΰδης που ελευθερώνεται από ουσίες που ελευθερώνουν φορμαλδεΰδη δεν υπερβαίνει το 0,001 % (κατά μάζα). Εναλλακτικά, η φορμαλδεΰδη που προέρχεται από δότες φορμαλδεΰδης είναι δυνατόν να μετρηθεί στο τελικό προϊόν με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), με τη χρήση εθνικού προτύπου ή της επικυρωμένης μεθόδου που περιγράφεται στο πρότυπο ISO/IEC 17025.

η)

Αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες: Κατά παρέκκλιση του κριτηρίου 6 στοιχεία α), β) και γ), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), μόνο αλογονωμένες ενώσεις οι οποίες, κατά τον χρόνο της αίτησης, είχαν υποβληθεί σε εκτίμηση κινδύνων και δεν είχαν ταξινομηθεί με απόδοση των φράσεων κινδύνου R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 και R59 (ή συνδυασμών τους) σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

θ)

Φθαλικές ενώσεις: Κατά παρέκκλιση του κριτηρίου 6 στοιχεία α), β) και γ), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), μόνο φθαλικές ενώσεις οι οποίες, κατά τον χρόνο της αίτησης, είχαν υποβληθεί σε εκτίμηση κινδύνου και δεν είχαν ταξινομηθεί με απόδοση των φράσεων κινδύνου R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 και R52/53 (ή συνδυασμών τους) σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της. Επιπροσθέτως, το προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει φθαλικό δι-κ-οκτύλιο, φθαλικό δι-ισοεννεΰλιο και φθαλικό δι-ισοδεκύλιο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

7.   Καταλληλότητα για την προβλεπόμενη χρήση

α)

Απόδοση: Το λευκό και τα ανοικτά χρώματα (συμπεριλαμβάνονται τα τελειώματα, αστάρια, υποστρώματα ή/και ενδιάμεσα χρώματα) έχουν απόδοση (με καλυπτικότητα 98 %) τουλάχιστον 6 m2 ανά λίτρο προϊόντος.

Στην περίπτωση των συστημάτων χρωματισμού, το παρόν κριτήριο ισχύει μόνο για τη λευκή βάση (η βάση που περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα TiO2). Εάν είναι αδύνατον να επιτευχθεί με τη λευκή βάση η απαιτούμενη απόδοση των τουλάχιστον 6 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 %, το κριτήριο πληρούται μετά τον χρωματισμό της λευκής βάσης για τον σχηματισμό του πρότυπου χρώματος RAL 9010. Για όλες τις άλλες βάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρωματισμένων προϊόντων —πρόκειται για βάσεις που κατά κανόνα περιέχουν λιγότερο TiO2 και με τις οποίες είναι αδύνατον να επιτευχθεί η απαιτούμενη απόδοση των τουλάχιστον 6 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 %— το κριτήριο δεν ισχύει. Στην περίπτωση των χρωμάτων που αποτελούν τμήμα συστήματος χρωματισμού, ο αιτών οφείλει να υποδεικνύει στον τελικό χρήστη, με ένδειξη στη συσκευασία του προϊόντος ή/και στο σημείο πώλησης, ποια απόχρωση ή ποιο αστάρι/υπόστρωμα (που να φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, εάν είναι δυνατόν) πρέπει να χρησιμοποιείται ως βασική στρώση πριν από την εφαρμογή της σκουρότερης απόχρωσης.

Τα αστάρια με ειδικές ιδιότητες σφράγισης/στεγανοποίησης ή διείσδυσης/σύνδεσης, καθώς και τα αστάρια με ειδικές ιδιότητες πρόσφυσης για επιφάνειες από αλουμίνιο και γαλβανισμένες επιφάνειες έχουν απόδοση (με καλυπτικότητα 98 %) τουλάχιστον 6 m2 ανά λίτρο προϊόντος.

Τα ελαστομερή χρώματα έχουν απόδοση (με καλυπτικότητα 98 %) τουλάχιστον 4 m ανά λίτρο προϊόντος.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα βερνίκια, τα βερνίκια εμποτισμού, τα επιχρίσματα δαπέδων, τα χρώματα δαπέδων, τα υποστρώματα, άλλα αστάρια πρόσφυσης και κάθε άλλο διαφανές επίχρισμα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο ISO 6504/1 (Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός καλυπτικής ικανότητας - Μέρος 1: Μέθοδος Kubelka-Munk για λευκά και ανοιχτόχρωμα χρώματα) ή 6504/3 [Μέρος 3: Προσδιορισμός του λόγου αντίθεσης (καλυπτικής ικανότητας) ανοιχτών χρωμάτων σε καθορισμένη επιφανειακή απόδοση] ή (προκειμένου για χρώματα ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα και χαρακτηριζόμενα από στρώση μεγάλου πάχους) με τη μέθοδο NF T 30 073 (ή ισοδύναμη). Στην περίπτωση των βάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρωματισμένων προϊόντων και δεν έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις, ο αιτών προσκομίζει στοιχεία που καταδεικνύουν ότι υποδεικνύεται στον τελικό χρήστη να χρησιμοποιήσει αστάρι ή/και γκρι (ή άλλου ανάλογου χρώματος) υπόστρωμα πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

β)

Αντοχή στο νερό: Τα βερνίκια, τα επιχρίσματα δαπέδων και τα χρώματα δαπέδων έχουν αντοχή στο νερό, προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO 2812-3, τόση ώστε μετά από 24ωρη έκθεση και 16ωρη αποκατάσταση να μην παρατηρείται αλλαγή στιλπνότητας ή χρώματος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο ISO 2812/-3 (Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής σε υγρά - Μέρος 3: Μέθοδος χρήσης απορροφητικού μέσου).

γ)

Πρόσφυση: Τα χρώματα τοιχοποιίας (εξαιρουμένων των διαφανών ασταριών) πρέπει να λαμβάνουν τη βάση της βαθμολογίας στη δοκιμή αποκόλλησης για τον έλεγχο της πρόσφυσης EN 24624 (ISO 4624), ενώ τα επιχρίσματα δαπέδου, τα χρώματα δαπέδου και τα υποστρώματα για επιχρίσεις σκυροδέματος, ξύλου και μετάλλου πρέπει να βαθμολογούνται τουλάχιστον με 2 στη δοκιμή σταυροειδούς εγκοπής για τον έλεγχο της πρόσφυσης EN 2409. Κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής EN 24624, εφόσον η αντοχή συνάφειας της επιφάνειας προς βαφή είναι χαμηλότερη από την αντοχή πρόσφυσης του χρώματος, αυτό θεωρείται ως βαθμολογική βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσφυση του χρώματος πρέπει να υπερβαίνει τη βαθμολογική βάση 1,5 MPa.

Ο αιτών αξιολογεί το αστάρι ή/και το τελείωμα είτε το καθένα χωριστά είτε μαζί ως μέρος συστήματος (στο πλαίσιο της δοκιμής, το σύστημα αφορά, στο μέτρο του δυνατού, προϊόντα που φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, εξαιρουμένων των συστημάτων που προορίζονται για μεταλλικές επιφάνειες). Σε περίπτωση δοκιμής του τελειώματος χωριστά, αυτό θεωρείται ως η χείριστη πιθανή κατάσταση όσον αφορά την πρόσφυση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο EN ISO 2409 ή EN 24624 (ISO 4624), ανάλογα με την περίπτωση.

δ)

Εκτριβή: Τα επιχρίσματα και χρώματα δαπέδων έχουν αντοχή στην εκτριβή που δεν υπερβαίνει τα 70 mg απώλειας βάρους μετά από 1 000 κύκλους δοκιμής, με φορτίο 1 000 g και λειαντικό τροχό CS10, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7784-2:2006.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο με χρήση της μεθόδου EN ISO 7784-2:2006.

ε)

Γήρανση: Τα τελικά χρώματα τοιχοποιίας και τα τελειώματα ξύλου και μετάλλου, συμπεριλαμβανομένων των βερνικιών, εκτίθενται σε τεχνητή γήρανση σε συσκευή που περιλαμβάνει λυχνίες φθορισμού υπεριώδους (UV) και συμπύκνωση υδρατμών ή ψεκασμό με νερό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11507:2007. Τα χρώματα τοιχοποιίας εκτίθενται της συνθήκες δοκιμής επί 1 000 ώρες, ενώ τα τελειώματα ξύλου και μετάλλου, συμπεριλαμβανομένων των βερνικιών, επί 500 ώρες. Οι συνθήκες δοκιμής είναι: Ακτινοβολία UV-A, 4 ώρες της 60 °C, και υγρασία, 4 ώρες της 50 °C.

Εναλλακτικά, τα τελειώματα και βερνίκια ξύλου μπορούν να εκτεθούν σε γήρανση επί 500 ώρες στη συσκευή επιταχυνόμενης γήρανσης QUV, με κυκλική έκθεση σε ακτινοβολία UV(A) και ψεκασμό σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-6.

Η αλλαγή χρώματος των δοκιμίων που εκτίθενται σε γήρανση δεν υπερβαίνει την τιμή ΔΕ*=4, η δε μείωση της στιλπνότητας των βερνικιών δεν υπερβαίνει το 30 % της αρχικής τιμής της. Η στιλπνότητα μετριέται με τη βοήθεια του προτύπου ISO 2813. Το κριτήριο της αλλαγής χρώματος δεν ισχύει για τα διαφανή βερνίκια και βάσεις.

Η κιμωλίαση ελέγχεται με τη μέθοδο δοκιμών EN ISO 4628-6:2007 σε τελικές στρώσεις τοιχοποιίας και σε τελειώματα ξύλου και μετάλλου (κατά περίπτωση) μετά την έκθεση των δοκιμίων σε γήρανση. Στη δοκιμή αυτή οι επιχρίσεις πρέπει να επιτυγχάνουν βαθμολογία 1,5 ή ανώτερη (0,5 ή 1). Το πρότυπο περιλαμβάνει εικονογραφημένες αναφορές.

Της τελικές στρώσεις τοιχοποιίας και στα τελειώματα ξύλου και μετάλλου, πρέπει της να ελέγχονται οι ακόλουθες παράμετροι, μετά την έκθεση των δοκιμίων σε γήρανση:

αποφολίδωση (απολέπιση) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4628-5:2003, πυκνότητα φολίδων 2 ή μικρότερη, μέγεθος φολίδων 2 ή μικρότερο,

ρηγμάτωση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4628-4:2003, ποσότητα ρωγμών 2 ή μικρότερη, μέγεθος ρωγμών 3 ή μικρότερο,

σχηματισμός φλυκταινών (φουσκάλες) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4628-2:2003, πυκνότητα φλυκταινών 3 ή μικρότερη, μέγεθος φλυκταινών 3 ή μικρότερο.

Λόγω της πληθώρας πιθανών αποχρώσεων, οι δοκιμές αυτές περιορίζονται στη χρησιμοποιούμενη βάση χρωματισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με την εφαρμογή είτε του προτύπου ISO 11507:2007 ανάλογα με της καθορισμένες παραμέτρους ή του προτύπου EN 927-6 ή και των δύο (εάν έχει σημασία). Επιπλέον, ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με την εφαρμογή του προτύπου EN ISO 4628-2, -4, -5, -6, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι (κατά περίπτωση) η αλλαγή χρώματος της επίχρισης δεν υπερβαίνει την τιμή της παραμέτρου που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο.

στ)

Υδρατμοπερατότητα: Τα εξωτερικής χρήσης χρώματα τοιχοποιίας και σκυροδέματος, για τα οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι «αναπνέουν», πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση ΙΙ (μεσαίας υδρατμοπερατότητας) ή ανώτερη σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών EN ISO 7783-2. Λόγω της πληθώρας πιθανών αποχρώσεων, το παρόν κριτήριο περιορίζεται στη δοκιμή της βάσης χρωματισμού. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα διαφανή αστάρια.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο EN ISO 7783-2.

ζ)

Υδροπερατότητα: Όταν εξωτερικής χρήσης χρώματα τοιχοποιίας και σκυροδέματος παρουσιάζονται ως υδαταπωθητικά ή ελαστομερή, το επίχρισμα πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση ΙΙΙ (χαμηλής υδροπερατότητας) σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών DIN EN 1062-3:1999. Λόγω της πληθώρας πιθανών αποχρώσεων, το κριτήριο αυτό περιορίζεται στη δοκιμή της βάσης χρωματισμού. Όλα τα άλλα χρώματα τοιχοποιίας πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση ΙΙ (μεσαίας υδροπερατότητας) ή ανώτερη σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών DIN EN 1062-3:1999.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο DIN EN 1062-3:1999.

η)

Αντοχή στους μύκητες: Τα τελικά επιχρίσματα τοιχοποιίας, για τα οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι έχουν αντιμυκητικές ιδιότητες, πρέπει να επιτυγχάνουν βαθμολογία 2 ή ανώτερη (λιγότερο από 10 % κάλυψης από μύκητες) σύμφωνα με τη μέθοδο BS 3900:G6. Λόγω της πληθώρας πιθανών αποχρώσεων, το κριτήριο αυτό περιορίζεται στη δοκιμή της βάσης χρωματισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο BS 3900:G6.

θ)

Γεφύρωση ρωγμών: Τα εξωτερικής χρήσης χρώματα τοιχοποιίας (ή σκυροδέματος), για τα οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι έχουν ελαστομερείς ιδιότητες, πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κλάση Α1 στους 23 °C σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1062-7:2004. Λόγω της πληθώρας πιθανών αποχρώσεων, το κριτήριο αυτό περιορίζεται στη δοκιμή της βάσης χρωματισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο DIN EN 1062-7:2004.

ι)

Αντοχή στα αλκάλια: Τα χρώματα και αστάρια τοιχοποιίας δεν εμφανίζουν αισθητή βλάβη όταν στην επίχριση εκτινάσσεται επί 24 ώρες διάλυμα NaOH 10 % σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2812-4:2007. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται 24 ώρες μετά την ξήρανση-αποκατάσταση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο ISO 2812-4:2007.

8.   Ενημέρωση του καταναλωτή

Οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή επισυνάπτονται σε αυτήν:

η χρήση, η προς βαφή επιφάνεια και οι συνθήκες χρήσης για τις οποίες προορίζεται το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τις προπαρασκευαστικές εργασίες κ.λπ., όπως είναι η ορθή προετοιμασία της προς βαφή επιφάνειας, για την εξωτερική χρήση (όπου ενδείκνυται) ή τη θερμοκρασία,

συστάσεις για τον καθαρισμό των εργαλείων και την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων (ώστε να περιοριστεί η ρύπανση των υδάτων). Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στον εκάστοτε τύπο προϊόντος και στο εκάστοτε πεδίο εφαρμογής, ενώ επιτρέπεται η χρήση εικονογραμμάτων, όπου ενδείκνυται,

συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να διατηρείται το προϊόν μετά το άνοιγμα του δοχείου (για να περιοριστούν τα στερεά απόβλητα), συμπεριλαμβανόμενων των συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, όπου ενδείκνυται,

στην περίπτωση των πιο σκουρόχρωμων επιχρισμάτων, για τα οποία δεν ισχύει το κριτήριο 7 στοιχείο α), παρέχονται συμβουλές σχετικά με τη χρήση του ορθού ασταριού ή βασικού χρώματος (που να φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, εάν είναι δυνατόν),

ένα κείμενο που υποδεικνύει ότι απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων για την ασφαλή ως προς το περιβάλλον διάθεσή τους και ότι, συνεπώς, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή να χύνονται. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων,

συστάσεις για προληπτικά μέτρα προστασίας για τον ελαιοχρωματιστή. Στη συσκευασία αναγράφεται ή επισυνάπτεται το κείμενο που ακολουθεί (ή άλλο ισοδύναμο):

«Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.»

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση συνυποβάλλεται δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης με τα ανωτέρω κριτήρια, όπου ενδείκνυται.

9.   Πληροφορίες που εμφαίνονται στο οικολογικό σήμα

Στο πλαίσιο 2 του οικολογικού σήματος αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

καλές επιδόσεις για εξωτερική χρήση,

περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών,

χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος με το οικολογικό σήμα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87.

(3)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(4)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(5)  Στις 27 Ιουνίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» [COM(2007) 355 τελικό]. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπικάλυψη μεταξύ του ισχύοντος συστήματος και του GHS, παρέχονται στο παράρτημα VII του τόμου III της πρότασης: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Ο.Η.Ε για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Βλέπε υποσημείωση 5.


14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/39


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Αυγούστου 2008

περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4453]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/544/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το κοινοτικό οικολογικό σήμα μπορεί να απονεμηθεί στα προϊόντα που διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία τους επιτρέπουν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση καθοριστικών περιβαλλοντικών παραμέτρων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος ανά κατηγορία προϊόντων, με βάση το σχέδιο κριτηρίων που καταρτίζει το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Προβλέπει επίσης ότι η αναθεώρηση των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος, καθώς και των απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης που αφορούν τα κριτήρια αυτά, διενεργείται εγκαίρως και, πάντως, πριν λήξει η περίοδος ισχύος των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για κάθε κατηγορία προϊόντων.

(4)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, διενεργήθηκε εγκαίρως αναθεώρηση των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης, που καθορίστηκαν με την απόφαση 2002/739/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2002, για θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικού χώρου και την τροποποίηση της απόφασης 1999/10/ΕΚ (2). Τα εν λόγω οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

(5)

Με βάση την αναθεώρηση αυτή, ενδείκνυται να τροποποιηθεί ο ορισμός της κατηγορίας προϊόντων και να καθοριστούν νέα οικολογικά κριτήρια για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της επιστήμης και της αγοράς.

(6)

Συνεπώς, πρέπει να αντικατασταθεί η απόφαση 2002/739/ΕΚ.

(7)

Τα οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης πρέπει να ισχύουν μέχρι τέσσερα έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

(8)

Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς των οποίων τα προϊόντα έλαβαν οικολογικό σήμα για χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων πριν από τις 18 Αυγούστου 2008 ή οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση προς το σκοπό αυτό πριν από τις 18 Αυγούστου 2008 ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους για να πληρούν τα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να επιτραπεί στους παραγωγούς, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009, να υποβάλλουν αιτήσεις βάσει των κριτηρίων της απόφασης 2002/739/ΕΚ ή των κριτηρίων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Μετά την ημερομηνία αυτή, πρέπει να ισχύουν μόνο τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων» περιλαμβάνει τα χρώματα και βερνίκια διακόσμησης εσωτερικών χώρων, βερνίκια εμποτισμού και συναφή προϊόντα για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2, τα οποία έχουν αναπτυχθεί πρωτίστως για εσωτερική χρήση και διατίθενται στο εμπόριο για τη χρήση αυτή.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα επιχρίσματα και χρώματα δαπέδων, τα προϊόντα στα οποία οι διανομείς προσδίδουν απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ερασιτεχνών ή επαγγελματιών διακοσμητών, τα συστήματα χρωματισμού και τα διακοσμητικά χρώματα υπό μορφή υγρού ή πάστας τα οποία έχουν ενδεχομένως προσυσκευαστεί, χρωματιστεί ή προετοιμαστεί από τον παραγωγό ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και τα αστάρια και τα υποστρώματα των εν λόγω συστημάτων προϊόντων.

2.   Ως «χρώμα» νοείται ένα έγχρωμο υλικό επικάλυψης, υπό μορφή υγρού ή πάστας ή σκόνης, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει ένα αδιαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες.

Ως «βερνίκι» νοείται ένα διαφανές υλικό επικάλυψης το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει ένα στερεό διαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες.

Ως «διακοσμητικά χρώματα και βερνίκια» νοούνται τα χρώματα και βερνίκια που εφαρμόζονται για διακοσμητικούς και προστατευτικούς σκοπούς σε κτίρια, στα διακοσμητικά τους στοιχεία και στα προσαρτήματά τους. Τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται επιτόπου και, ενώ η κύρια λειτουργία τους είναι διακοσμητικού χαρακτήρα, επιτελούν και προστατευτικό ρόλο.

Ως «βερνίκια εμποτισμού» νοούνται επιχρίσματα που σχηματίζουν διαφανές ή ημιδιαφανές υμένιο με σκοπό τη διακόσμηση και την προστασία του ξύλου από τις καιρικές συνθήκες, το οποίο διευκολύνει τη συντήρησή του.

Τα «συστήματα χρωματισμού» είναι μέθοδος παραγωγής αποχρώσεων με την ανάμειξη μιας «βάσης» με αποχρώσεις.

3.   Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα·

β)

αντιρρυπαντικά επιχρίσματα (υφαλοχρώματα)·

γ)

συντηρητικά ξύλου·

δ)

επιχρίσματα για ειδικές βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις, συμπεριλαμβανημένων των επιχρισμάτων υψηλής αντοχής·

ε)

επιχρίσματα προσόψεων·

στ)

κάθε προϊόν που έχει αναπτυχθεί πρωτίστως για εξωτερική χρήση και διατίθεται στο εμπόριο για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 2

1.   Για να απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα χρώματα και βερνίκια πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και να πληρούν τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Τα ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

καθένα από τα δύο συστατικά πρέπει να ανταποκρίνεται στα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα (εξαιρουμένου του κριτηρίου που αφορά τις πτητικές οργανικές ενώσεις)·

β)

πρέπει να συνοδεύονται από πληροφορίες που διευκρινίζουν ότι τα δύο συστατικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωριστά ούτε να αναμιγνύονται με άλλα προϊόντα·

γ)

το τελικό ετοιμόχρηστο προϊόν, πάντως, πρέπει να ανταποκρίνεται και αυτό στα οικολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου για τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

3.   Τα επιχρίσματα που διατίθενται στο εμπόριο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση πρέπει να πληρούν, αφενός τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση για τα χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων και, αφετέρου, τα κριτήρια της απόφασης 2009/543/ΕΚ (3) για τα χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων.

Άρθρο 3

Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων» και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων» λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «07».

Άρθρο 5

Η απόφαση 2002/739/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 6

1.   Τα οικολογικά σήματα που έχουν απονεμηθεί σε προϊόντα της κατηγορίας «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων» πριν από τις 18 Αυγούστου 2008 επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

2.   Στην περίπτωση των αιτήσεων απονομής οικολογικού σήματος σε προϊόντα της κατηγορίας «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων», οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από τις 18 Αυγούστου 2008 το οικολογικό σήμα απονέμεται στα προϊόντα αυτά υπό τους όρους της απόφασης 2002/739/ΕΚ. Στις περιπτώσεις αυτές, το οικολογικό σήμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

3.   Οι αιτήσεις απονομής οικολογικού σήματος σε προϊόντα της κατηγορίας «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων», οι οποίες υποβάλλονται μετά τις 18 Αυγούστου 2008 αλλά πριν από την 1η Μαρτίου 2009, μπορούν να βασίζονται είτε στα κριτήρια της απόφασης 2002/739/ΕΚ είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Εφόσον η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια της απόφασης 2002/739/ΕΚ, το οικολογικό σήμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 236 της 4.9.2002, σ. 4.

(3)  Βλ. σελίδα 27 στην παρούσα Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α.   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκοποί των κριτηρίων

Τα κριτήρια αποσκοπούν ιδίως:

στην αποδοτική χρήση των προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων,

στον περιορισμό των περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων (όπως εκείνοι που απειλούν το τροποσφαιρικό όζον) με τη μείωση των εκπομπών διαλυτών,

στη μείωση των απορρίψεων τοξικών ή κατ’ άλλο τρόπο ρυπογόνων ουσιών στα ύδατα. Τα κριτήρια καθορίζονται σε επίπεδα τα οποία προάγουν την επισήμανση των χρωμάτων και βερνικιών εσωτερικών χώρων που έχουν λιγότερο δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση

Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται σε κάθε κριτήριο.

Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά μπορούν να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τον ή τους προμηθευτές των τελευταίων, κατά περίπτωση.

Όπου ενδείκνυται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών εκτός από εκείνες που υποδεικνύονται για κάθε κριτήριο, εάν κρίνονται ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εξετάζει την αίτηση.

Όπου ενδείκνυται, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Συνιστάται στους αρμόδιους φορείς να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου) ή το πρότυπο ΕΝ ISO 14001, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια (σημείωση: δεν απαιτείται η εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης).

Εφόσον στα κριτήρια αναφέρονται συστατικά, αυτά περιλαμβάνουν τις ουσίες και τα παρασκευάσματα. Οι έννοιες «ουσίες» και «παρασκευάσματα» ορίζονται στον κανονισμό REACH [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] (1).

Θα πρέπει να γνωστοποιείται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, ως προς όλες τις ουσίες που ο αιτών χρησιμοποιεί σε αυτή. Θα πρέπει να αναφέρεται κάθε ουσία, συμπεριλαμβανομένων των προσμίξεων, που περιέχεται σε συγκέντρωση άνω του 0,01 % (κατά μάζα), εκτός εάν σε άλλο σημείο των κριτηρίων καθορίζεται χαμηλότερη συγκέντρωση.

Β.   ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Όλα τα κριτήρια εκτός από το κριτήριο 3, που αφορά οριακές τιμές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), ισχύουν για τα χρώματα ή βερνίκια όπως είναι συσκευασμένα. Σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), οι οριακές τιμές VOC αφορούν τα ετοιμόχρηστα προϊόντα και, συνεπώς, η μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις τυχόν συνιστώμενες προσθήκες, όπως χρωστικών ή/και αραιωτικών. Για τον υπολογισμό αυτό απαιτούνται δεδομένα σχετικά με την περιεκτικότητα σε στερεό υπόλειμμα και σε VOC και την πυκνότητα του προϊόντος, τα οποία παρέχονται από τους προμηθευτές των πρώτων υλών.

Τα κριτήρια 1 και 2 ισχύουν μόνο για το λευκό και τα ανοικτά χρώματα (συμπεριλαμβάνονται τα τελειώματα, αστάρια, υποστρώματα ή/και ενδιάμεσα χρώματα).

Στην περίπτωση των συστημάτων χρωματισμού, τα κριτήρια 1 και 2 ισχύουν μόνο για τη λευκή βάση (η βάση που περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του τιτανίου (TiO2)). Εάν είναι αδύνατον να επιτευχθεί με τη λευκή βάση η απαιτούμενη απόδοση των 8 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 %, σύμφωνα με το κριτήριο 7 στοιχείο α), τα κριτήρια πληρούνται μετά τον χρωματισμό για τον σχηματισμό του πρότυπου χρώματος RAL 9010.

Τα κριτήρια 1 και 2 δεν ισχύουν για τα διαφανή επιχρίσματα.

1.   Λευκές χρωστικές

Περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές (λευκές ανόργανες χρωστικές με δείκτη διάθλασης άνω του 1,8): Τα χρώματα θα πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές που δεν υπερβαίνει τα 36 g ανά m ξηρού υμενίου με αδιαφάνεια 98 %. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα βερνίκια και τα βερνίκια εμποτισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται λευκές χρωστικές είτε τεκμηρίωση σχετικά με την περιεκτικότητα στις εν λόγω ουσίες και την απόδοση, συνοδευόμενη από λεπτομερή υπολογισμό που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς το παρόν κριτήριο.

2.   Διοξείδιο του τιτανίου

Διοξείδιο του τιτανίου: Οι εκπομπές και οι απορρίψεις αποβλήτων που οφείλονται στην παραγωγή χρωστικών διοξειδίου του τιτανίου δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές (προερχόμενες από το έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BREF) που αφορά την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ανόργανων χημικών ουσιών (Αύγουστος του 2007)):

εκπομπές SOx (εκφραζόμενες σε SO2): 252 mg ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %),

θειικά απόβλητα: 18 g ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %),

χλωριούχα απόβλητα: 3,7, 6,4 και 11,9 g ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %) για το φυσικό ρουτίλιο, το συνθετικό ρουτίλιο και τις μεταλλουργικές σκωρίες, αντιστοίχως.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιείται η εν λόγω ουσία είτε τεκμηρίωση που αναφέρει τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών και απορρίψεων αποβλήτων για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, την περιεκτικότητα του προϊόντος σε διοξείδιο του τιτανίου και την απόδοση, συνοδευόμενη από λεπτομερή υπολογισμό που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς το παρόν κριτήριο.

3.   Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

Η περιεκτικότητα σε VOC δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Ταξινόμηση των προϊόντων (οδηγία 2004/42/ΕΚ)

Οριακές τιμές VOC (g/l συμπεριλαμβανομένου του νερού)

Ματ χρώματα εσωτερικής χρήσης (τοίχοι/οροφές) (στιλπνότητα < 25 στους 60 °)

15

Στιλπνά χρώματα εσωτερικής χρήσης (τοίχοι/οροφές) (στιλπνότητα > 25 στους 60 °)

60

Χρώματα εσωτερικής χρήσης για διακοσμητικά στοιχεία και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο, συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων

90

Βερνίκια και βερνίκια εμποτισμού για διακοσμητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών βερνικιών εμποτισμού

75

Εσωτερικής χρήσης βερνίκια εμποτισμού ελάχιστου πάχους

75

Αστάρια

15

Συνδετικά αστάρια

15

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού

100

Ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις, όπως για δάπεδα

100

Διακοσμητικά χρώματα

90

Στο πλαίσιο αυτό, ως πτητική οργανική ένωση (VOC) νοείται κάθε οργανική ένωση με αρχικό σημείο βρασμού ίσο με 250 °C ή χαμηλότερο, μετρούμενο υπό κανονική πίεση 101,3 kPa, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ. Για τον καθορισμό των οριακών τιμών VOC χρησιμοποιούνται οι υποκατηγορίες χρωμάτων και βερνικιών που προβλέπονται στην οδηγία. Στον ανωτέρω πίνακα εμφαίνονται μόνο οι κατηγορίες που έχουν σχέση με τα επιχρίσματα εσωτερικών χώρων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. αναφέρει την περιεκτικότητα σε VOC.

4.   Πτητικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (VAH)

Δεν προστίθενται κατευθείαν στο προϊόν πτητικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση). Ωστόσο, επιτρέπεται η προσθήκη συστατικών που περιέχουν VAH μέχρι ένα όριο, τόσο ώστε η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε VAH να μην υπερβαίνει το 0,1 % (κατά μάζα).

Στο πλαίσιο αυτό, ως πτητικός αρωματικός υδρογονάνθρακας (VAH) νοείται κάθε οργανική ένωση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ, με αρχικό σημείο βρασμού ίσο με 250 °C ή χαμηλότερο, μετρούμενο υπό κανονική πίεση 101,3 kPa, η οποία παρουσιάζει τουλάχιστον έναν αρωματικό δακτύλιο στον ανεπτυγμένο συντακτικό τύπο της.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχουν προστεθεί VAH παρά μόνο σε προπαρασκευασμένα συστατικά, και, κατά περίπτωση, δηλώσεις των προμηθευτών των συστατικών που επιβεβαιώνουν την περιεκτικότητά τους σε VAH.

5.   Βαρέα μέταλλα

Τα ακόλουθα βαρέα μέταλλαή οι ενώσεις τους δεν χρησιμοποιούνται ως συστατικά του προϊόντος ή της βαφής, κατά περίπτωση (είτε ως ουσίες είτε ως συστατικά χρησιμοποιούμενου παρασκευάσματος): κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο (VI), υδράργυρος, αρσενικό, βάριο (πλην του θειικού βαρίου), σελήνιο, αντιμόνιο.

Δεν προστίθεται επίσης κοβάλτιο ως συστατικό, εξαιρουμένων των αλάτων κοβαλτίου που χρησιμοποιούνται ως στεγνωτικό σε αλκυδικά χρώματα. Τα άλατα αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,05 % (κατά μάζα) στο τελικό προϊόν, μετρούμενα ως μεταλλικό κοβάλτιο. Από την παρούσα απαίτηση εξαιρείται επίσης το κοβάλτιο που περιέχεται σε χρωστικές.

Είναι αποδεκτό να περιέχουν τα συστατικά ίχνη των εν λόγω μετάλλων σε αναλογία έως 0,01 % (κατά μάζα), προερχόμενα από προσμίξεις των πρώτων υλών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και δηλώσεις των προμηθευτών των συστατικών (κατά περίπτωση).

6.   Επικίνδυνες ουσίες

α)

Το προϊόν: Το προϊόν δεν πρέπει να ταξινομείται ως πολύ τοξικό, τοξικό, επικίνδυνο για το περιβάλλον, καρκινογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή, επιβλαβές, διαβρωτικό, μεταλλαξιγόνο ή ερεθιστικό (μόνον εφόσον αυτό οφείλεται στην παρουσία συστατικών που επισημαίνονται με τη φράση κινδύνου R43), σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), πριν ή μετά τον χρωματισμό (κατά περίπτωση).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού REACH.

β)

Συστατικά (πολύ τοξικά, τοξικά, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα, τοξικά για την αναπαραγωγή): Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), το οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμό τους):

R23 (τοξικό όταν εισπνέεται),

R24 (τοξικό σε επαφή με το δέρμα),

R25 (τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως),

R26 (πολύ τοξικό όταν εισπνέεται),

R27 (πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα),

R28 (πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως),

R33 (κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων),

R39 (κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων),

R40 (ύποπτο καρκινογένεσης),

R42 (μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται),

R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο),

R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες),

R48 (κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση),

R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται),

R60 (μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα),

R61 (μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης),

R62 (πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας),

R63 (πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης),

R68 (πιθανός κίνδυνος μονίμων επιδράσεων),

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά στη σύνθεση του προϊόντος δραστικά συστατικά στα οποία αποδίδεται οποιαδήποτε από τις φράσεις κινδύνου R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 ή R48 (ή συνδυασμός τους), σε αναλογία έως 0,1 % (κατά μάζα) της συνολικής σύνθεσης του χρώματος.

Εναλλακτικά, μπορεί να ληφθεί υπόψη το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης της ταξινόμησης (GHS) (5). Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συστατικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), τα οποία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες (ή συνδυασμό τους):

οξεία τοξικότητα (από το στόμα), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

οξεία τοξικότητα (από το δέρμα), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

οξεία τοξικότητα (μέσω της εισπνοής), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος, κατηγορίας Ι,

μεταλλαξιγόνοι ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

καρκινογόνοι ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ,

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επανειλημμένη έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ,

όπως καθορίστηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/30 (6) και αναθεωρήθηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/34/Add.3 σχετικά με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά στη σύνθεση του προϊόντος δραστικά συστατικά που κατατάσσονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες του GHS, σε αναλογία έως 0,1 % (κατά μάζα) της συνολικής σύνθεσης του χρώματος:

οξεία τοξικότητα (από το στόμα, το δέρμα και μέσω της εισπνοής), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (μόνο για την τοξικότητα από το στόμα και το δέρμα),

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ ή/και επανειλημμένη έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ (ή συνδυασμοί τους) και

καρκινογένεση κατηγορίας ΙΙ.

Επιτρέπεται η χρήση κετοξίμης σε αλκυδικά χρώματα μέχρις ορίου 0,3 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού REACH.

γ)

Συστατικά (επικίνδυνα για το περιβάλλον): Κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), το οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμό τους) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (κατά μάζα):

Ν R50 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς),

N R50/53 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

N R51/53 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

N R52/53 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

R51 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς),

R52 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς),

R53 (μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον)

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Εναλλακτικά, μπορεί να ληφθεί υπόψη το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης της ταξινόμησης (GHS) (7). Στην περίπτωση αυτή, κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), το οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, κατατάσσεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες (ή συνδυασμό τους), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (κατά μάζα):

τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγοριών (και συνδυασμών τους)

οξεία I, II, III,

χρόνια I, II, III,

όπως καθορίστηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/30 και αναθεωρήθηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/34/Add.3 σχετικά με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό άθροισμα όλων των συστατικών στα οποία, κατά τον χρόνο της αίτησης, αποδίδεται ή μπορεί να αποδοθεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμός τους) ή κατηγορίες του GHS δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4 % (κατά μάζα).

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για την αμμωνία και την ακυλιωμένη αμμωνία.

Η απαίτηση αυτή δεν θίγει την υποχρέωση εκπλήρωσης της απαίτησης του κριτηρίου 6 στοιχείο α) ανωτέρω.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από κατάλογο συστατικών και δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά κάθε συστατικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού REACH.

δ)

Αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες: Δεν χρησιμοποιούνται αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

ε)

Ενώσεις ισοθειαζολινόνης: Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενώσεις ισοθειαζολινόνης, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,05 % (κατά μάζα). Ομοίως, η περιεκτικότητα σε μείγμα 5-χλωρο-2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 (αριθ. ΕΚ 247-500-7) και σε 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 (αριθ. ΕΚ 220-239-6) (3:1) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,0015 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, αναφέροντας τις σχετικές ποσότητες (εάν έχει χρησιμοποιήσει).

στ)

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει πλήρως φθοριωμένες αλκυλοσουλφονικές ενώσεις (PFAS), πλήρως φθοριωμένα καρβοξυλικά οξέα (PFCA), συμπεριλαμβανομένου του υπερφθοροκτανικού οξέος (PFOA), και συναφείς ενώσεις που περιλαμβάνονται στους «Προκαταρτικούς καταλόγους PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, συναφών ενώσεων και χημικών ουσιών που μπορούν να αποικοδομηθούν προς PFCA (όπως αναθεωρήθηκαν το 2007)» του ΟΟΣΑ. Ο κατάλογος του ΟΟΣΑ παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου κριτηρίων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

ζ)

Φορμαλδεΰδη: Δεν προστίθεται ελεύθερη φορμαλδεΰδη. Η προσθήκη δοτών φορμαλδεΰδης επιτρέπεται μόνο σε ποσότητες που εξασφαλίζουν ότι η συνολική περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη που προκύπτει μετά τον χρωματισμό (κατά περίπτωση) δεν θα υπερβαίνει το 0,001 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. Επιπλέον, ο αιτών υποβάλλει αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί από τους προμηθευτές των πρώτων υλών με τη μέθοδο δοκιμών VdL-RL 03 (VdL Guideline 03) «Προσδιορισμός της εντός του δοχείου συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης με τη μέθοδο της ακετυλακετόνης», καθώς και υπολογισμούς που συσχετίζουν τα δεδομένα από τις εν λόγω δοκιμές με το τελικό προϊόν, ώστε να καταδεικνύεται ότι η μέγιστη πιθανή τελική συγκέντρωση φορμαλδεΰδης που ελευθερώνεται από ουσίες που ελευθερώνουν φορμαλδεΰδη δεν υπερβαίνει το 0,001 % (κατά μάζα). Εναλλακτικά, η φορμαλδεΰδη που προέρχεται από δότες φορμαλδεΰδης είναι δυνατόν να μετρηθεί στο τελικό προϊόν με τη χρήση προτύπου το οποίο βασίζεται στην υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).

η)

Αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες: Κατά παρέκκλιση του κριτηρίου 6 στοιχεία α), β) και γ), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), μόνο αλογονωμένες ενώσεις οι οποίες, κατά τον χρόνο της αίτησης, είχαν υποβληθεί σε εκτίμηση κινδύνων και δεν είχαν ταξινομηθεί με απόδοση των φράσεων κινδύνου R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 και R59 (ή συνδυασμών τους) σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

θ)

Φθαλικές ενώσεις: Κατά παρέκκλιση του κριτηρίου 6 στοιχεία α), β) και γ), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), μόνο φθαλικές ενώσεις οι οποίες, κατά τον χρόνο της αίτησης, είχαν υποβληθεί σε εκτίμηση κινδύνου και δεν είχαν ταξινομηθεί με απόδοση των φράσεων κινδύνου R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 και R52/53 (ή συνδυασμών τους) σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ. Επιπροσθέτως, το προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει φθαλικό δι-κ-οκτύλιο, φθαλικό δι-ισοεννεΰλιο και φθαλικό δι-ισοδεκύλιο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

7.   Καταλληλότητα για την προβλεπόμενη χρήση

α)

Απόδοση: Το λευκό και τα ανοικτά χρώματα (συμπεριλαμβάνονται τα τελειώματα, αστάρια, υποστρώματα ή/και ενδιάμεσα χρώματα) έχουν απόδοση (με καλυπτικότητα 98 %) τουλάχιστον 8 m2 ανά λίτρο προϊόντος.

Στην περίπτωση των συστημάτων χρωματισμού, το παρόν κριτήριο ισχύει μόνο για τη λευκή βάση (η βάση που περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα TiO2). Εάν είναι αδύνατον να επιτευχθεί με τη λευκή βάση η απαιτούμενη απόδοση των 8 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 %, το κριτήριο πληρούται μετά τον χρωματισμό της λευκής βάσης για τον σχηματισμό το πρότυπου χρώματος RAL 9010. Για όλες τις άλλες βάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρωματισμένων προϊόντων – πρόκειται για βάσεις που κατά κανόνα περιέχουν λιγότερο TiO2 και με τις οποίες είναι αδύνατον να επιτευχθεί η απαιτούμενη απόδοση των 8 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 % – το κριτήριο δεν ισχύει. Στην περίπτωση των χρωμάτων που αποτελούν τμήμα συστήματος χρωματισμού, ο αιτών οφείλει να υποδεικνύει στον τελικό χρήστη, με ένδειξη στη συσκευασία του προϊόντος ή/και στο σημείο πώλησης, ποια απόχρωση ή ποιο αστάρι/υπόστρωμα (που να φέρει το κοινοτικό οικολογικό σήμα, εάν είναι δυνατόν) πρέπει να χρησιμοποιείται ως βασική στρώση πριν από την εφαρμογή της σκουρότερης απόχρωσης.

Τα αστάρια με ειδικές ιδιότητες σφράγισης/στεγανοποίησης ή διείσδυσης/σύνδεσης, καθώς και τα αστάρια με ειδικές ιδιότητες πρόσφυσης για επιφάνειες από αλουμίνιο και γαλβανισμένες επιφάνειες έχουν απόδοση (με καλυπτικότητα 98 %) τουλάχιστον 8 m2 ανά λίτρο προϊόντος.

Εναλλακτικά, τα παχύρρευστα διακοσμητικά επιχρίσματα (χρώματα τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα και, συνεπώς, χαρακτηρίζονται από στρώση μεγάλου πάχους) έχουν απόδοση 1 m2 ανά kg προϊόντος.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα βερνίκια, τα βερνίκια εμποτισμού, τα επιχρίσματα δαπέδων, τα χρώματα δαπέδων, τα υποστρώματα, τα αστάρια πρόσφυσης και κάθε άλλο διαφανές επίχρισμα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο ISO 6504/1 (Χρώματα και βερνίκια — Προσδιορισμός καλυπτικής ικανότητας — Μέρος 1: Μέθοδος Kubelka-Munk για λευκά και ανοιχτόχρωμα χρώματα) ή 6504/3 [Μέρος 3: Προσδιορισμός του λόγου αντίθεσης (καλυπτικής ικανότητας) ανοιχτών χρωμάτων σε καθορισμένη επιφανειακή απόδοση] ή, προκειμένου για χρώματα ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα και χαρακτηριζόμενα από στρώση μεγάλου πάχους, με τη μέθοδο NF T 30 073 (ή ισοδύναμη). Στην περίπτωση των βάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρωματισμένων προϊόντων και δεν έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις, ο αιτών προσκομίζει στοιχεία που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο υποδεικνύεται στον τελικό χρήστη να χρησιμοποιήσει αστάρι ή/και γκρι (ή άλλου ανάλογου χρώματος) υπόστρωμα πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

β)

Αντοχή στην υγρή απόξεση: Τα χρώματα για τοίχους (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13300) τα οποία παρουσιάζονται (με ισχυρισμούς που αναγράφονται είτε πάνω στο προϊόν είτε σε σχετικό διαφημιστικό υλικό) ως επιδεχόμενα πλύσιμο ή καθάρισμα ή βούρτσισμα, έχουν αντοχή στην υγρή απόξεση, μετρούμενη σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13300 και EN ISO 11998, κλάσης 2 ή ανώτερης (δεν υπερβαίνει τα 20 μικρά μετά από 200 κύκλους).

Λόγω του δυνάμει μεγάλου φάσματος πιθανών αποχρώσεων, το κριτήριο αυτό περιορίζεται στη δοκιμή βάσεων χρωματισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13300, οι οποίες έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο EN ISO 11998 (Δοκιμή δυνατότητας καθαρισμού και αντοχής στην υγρή απόξεση) και, στην περίπτωση των χρωμάτων για οροφές, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο τελικός χρήστης πληροφορείται (μέσω της συσκευασίας του προϊόντος ή του σχετικού διαφημιστικού υλικού) ότι το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή αντοχής στην υγρή απόξεση).

γ)

Αντοχή στο νερό: Τα βερνίκια, τα επιχρίσματα δαπέδων και τα χρώματα δαπέδων έχουν αντοχή στο νερό, προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO 2812-3, τόση ώστε μετά από 24ωρη έκθεση και 16ωρη αποκατάσταση να μην παρατηρείται αλλαγή στιλπνότητας ή χρώματος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο ISO 2812/-3 (Χρώματα και βερνίκια — Προσδιορισμός της αντοχής σε υγρά — Μέρος 3: Μέθοδος χρήσης απορροφητικού μέσου).

δ)

Πρόσφυση: Τα επιχρίσματα, χρώματα και υποστρώματα δαπέδων, καθώς και τα υποστρώματα μετάλλου και ξύλου πρέπει να βαθμολογούνται τουλάχιστον με 2 στη δοκιμή πρόσφυσης EN 2409. Τα έγχρωμα αστάρια τοιχοποιίας πρέπει να λαμβάνουν τη βάση της βαθμολογίας στη δοκιμή αποκόλλησης EN 24624 (ISO 4624), εφόσον η αντοχή συνάφειας της επιφάνειας προς βαφή είναι χαμηλότερη από την αντοχή πρόσφυσης του χρώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσφυση του χρώματος πρέπει να υπερβαίνει τη βαθμολογική βάση 1,5 MPa.

Από την απαίτηση αυτή εξαιρούνται τα διαφανή αστάρια.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο EN ISO 2409 ή EN 24624 (ISO 4624), ανάλογα με την περίπτωση.

ε)

Εκτριβή: Τα επιχρίσματα και χρώματα δαπέδων έχουν αντοχή στην εκτριβή που δεν υπερβαίνει τα 70 mg απώλειας βάρους μετά από 1 000 κύκλους δοκιμής, με φορτίο 1 000 g και λειαντικό τροχό CS10, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7784-2:2006.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο με χρήση της μεθόδου EN ISO 7784-2:2006.

8.   Ενημέρωση του καταναλωτή

Οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή επισυνάπτονται σε αυτήν:

η χρήση, η προς βαφή επιφάνεια και οι συνθήκες χρήσης για τις οποίες προορίζεται το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τις προπαρασκευαστικές εργασίες κ.λπ., όπως είναι η ορθή προετοιμασία της προς βαφή επιφάνειας, για την εσωτερική χρήση (όπου ενδείκνυται) ή τη θερμοκρασία,

συστάσεις για τον καθαρισμό των εργαλείων και την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων (ώστε να περιοριστεί η ρύπανση των υδάτων). Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στον εκάστοτε τύπο προϊόντος και στο εκάστοτε πεδίο εφαρμογής, ενώ επιτρέπεται η χρήση εικονογραμμάτων, όπου ενδείκνυται,

συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να διατηρείται το προϊόν μετά το άνοιγμα του δοχείου (για να περιοριστούν τα στερεά απόβλητα), συμπεριλαμβανόμενων των συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, όπου ενδείκνυται,

στην περίπτωση των πιο σκουρόχρωμων επιχρισμάτων, για τα οποία δεν ισχύει το κριτήριο 7 στοιχείο α), παρέχονται συμβουλές σχετικά με τη χρήση του ορθού ασταριού ή βασικού χρώματος (που να φέρει το κοινοτικό οικολογικό σήμα, εάν είναι δυνατόν),

στην περίπτωση των παχύρρευστων διακοσμητικών επιχρισμάτων, ένα κείμενο που πληροφορεί ότι πρόκειται για χρώματα ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα,

ένα κείμενο που υποδεικνύει ότι απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων για την ασφαλή ως προς το περιβάλλον διάθεσή τους και ότι, συνεπώς, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων,

συστάσεις για προληπτικά μέτρα προστασίας για τον ελαιοχρωματιστή. Στη συσκευασία αναγράφεται ή επισυνάπτεται το κείμενο που ακολουθεί (ή άλλο ισοδύναμο):

«Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.»

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση συνυποβάλλεται δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

9.   Πληροφορίες που εμφαίνονται στο οικολογικό σήμα

Στο πλαίσιο 2 του οικολογικού σήματος αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

καλές επιδόσεις για εσωτερική χρήση,

περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών,

χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος με το οικολογικό σήμα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87.

(3)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(4)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(5)  Στις 27 Ιουνίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» [COM(2007) 355 τελικό]. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπικάλυψη μεταξύ του ισχύοντος συστήματος και του GHS παρέχονται στο παράρτημα VII του τόμου III της πρότασης: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Ο.Η.Ε για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Βλέπε υποσημείωση 5.


14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουλίου 2009

για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5307]

(2009/545/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 69 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την εισαγωγή των νέων κανόνων διαφοροποίησης που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (2), η απόφαση 2006/410/ΕΚ της Επιτροπής (3), αντικαταστάθηκε από την απόφαση 2009/379/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2009, για τον καθορισμό των ποσών τα οποία, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 378/2007, (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και (ΕΚ) αριθ. 73/2009 διατίθενται στο ΕΓΤΑΑ και των ποσών που διατίθενται για δαπάνες του ΕΓΤΕ (4).

(2)

Μετά την αύξηση των συνολικών ποσών των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 600 εκατ. ευρώ και 420 εκατ. ευρώ αντιστοίχως για τα έτη 2009 και 2010, που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, η απόφαση 2006/493/ΕΚ του Συμβουλίου (5) τροποποιήθηκε με την απόφαση 2009/434/ΕΚ του Συμβουλίου (6). Για λόγους συνοχής, τα ποσά αυτά πρέπει να καθοριστούν, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια κατανομής.

(3)

Μετά την έκδοση της απόφασης 2009/379/ΕΚ και της απόφασης 2009/434/ΕΚ, κρίνεται σκόπιμο τα ποσά που διατίθενται στο ΕΓΤΑΑ να προσαρμοστούν και να προστεθούν στην ετήσια κατανομή που αφορά την κοινοτική στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη.

(4)

Η απόφαση 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006, για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 (7), πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 καθορίζεται ανά έτος και ανά κράτος μέλος στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το παράρτημα της απόφασης 2006/636/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από το οικονομικό έτος 2009.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

(3)  ΕΕ L 163 της 15.6.2006, σ. 10.

(4)  ΕΕ L 117 της 12.5.2009, σ. 10.

(5)  ΕΕ L 195 της 15.7.2006, σ. 22.

(6)  ΕΕ L 144 της 9.6.2009, σ. 25.

(7)  ΕΕ L 261 της 22.9.2006, σ. 32.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατανομή ανά κράτος μέλος των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005:

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

 

2009

2010

Βέλγιο

2 220 000

1 554 000

Βουλγαρία

19 500 000

13 650 000

Τσεχική Δημοκρατία

21 000 000

14 700 000

Δανία

1 740 000

1 218 000

Γερμανία

50 340 000

35 238 000

Εσθονία

5 340 000

3 738 000

Ιρλανδία

15 780 000

11 046 000

Ελλάδα

24 720 000

17 304 000

Ισπανία

44 880 000

31 416 000

Γαλλία

35 520 000

24 864 000

Ιταλία

56 520 000

39 564 000

Κύπρος

1 200 000

840 000

Λετονία

7 800 000

5 460 000

Λιθουανία

13 020 000

9 114 000

Λουξεμβούργο

600 000

420 000

Ουγγαρία

28 440 000

19 908 000

Μάλτα

600 000

420 000

Κάτω Χώρες

2 280 000

1 596 000

Αυστρία

27 180 000

19 026 000

Πολωνία

98 700 000

69 090 000

Πορτογαλία

26 940 000

18 858 000

Ρουμανία

59 820 000

41 874 000

Σλοβενία

6 780 000

4 746 000

Σλοβακία

14 700 000

10 290 000

Φινλανδία

14 580 000

10 206 000

Σουηδία

12 420 000

8 694 000

Ηνωμένο Βασίλειο

7 380 000

5 166 000

Σύνολο

600 000 000

420 000 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατανομή, ανά κράτος μέλος, της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη (2007-2013)

(τρέχουσες τιμές σε EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο 2007-2013

από το οποίο, ελάχιστο ποσό για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης σύνολο

Βέλγιο

63 991 299

63 957 784

62 458 083

70 637 509

73 167 519

75 495 480

77 776 632

487 484 306

40 744 223

Βουλγαρία (1)

244 055 793

337 144 772

456 843 751

412 748 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 642 248 596

692 192 783

Τσεχική Δημοκρατία

396 623 321

392 638 892

409 036 387

415 632 774

406 640 636

412 672 094

424 262 250

2 857 506 354

1 635 417 906

Δανία

62 592 573

66 344 571

67 411 254

85 052 762

91 231 467

98 797 618

106 488 551

577 918 796

0

Γερμανία

1 184 995 564

1 186 941 705

1 202 865 574

1 311 256 553

1 322 959 200

1 355 761 509

1 387 114 950

8 951 895 055

3 174 037 771

Εσθονία

95 608 462

95 569 377

101 036 594

104 667 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

723 736 855

387 221 654

Ιρλανδία

373 683 516

355 014 220

346 851 422

363 518 252

351 698 528

352 271 063

351 503 589

2 494 540 590

0

Ελλάδα

461 376 206

463 470 078

482 113 090

492 922 509

665 568 186

669 030 398

671 747 957

3 906 228 424

1 905 697 195

Ισπανία

286 654 092

1 277 647 305

1 320 830 901

1 400 090 047

1 227 613 000

1 255 978 191

1 284 264 263

8 053 077 799

3 178 127 204

Γαλλία

931 041 833

942 359 146

947 341 939

1 091 752 155

1 169 090 147

1 223 917 557

1 278 994 332

7 584 497 109

568 263 981

Ιταλία

1 142 143 461

1 135 428 298

1 183 870 921

1 256 577 236

1 403 606 589

1 422 949 382

1 441 205 996

8 985 781 883

3 341 091 825

Κύπρος

26 704 860

24 772 842

23 949 762

23 911 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

164 563 574

0

Λετονία

152 867 493

147 768 241

150 342 483

153 226 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 054 373 504

327 682 815

Λιθουανία

260 974 835

248 836 020

249 948 998

253 855 536

248 002 433

250 278 098

253 898 173

1 765 794 093

679 189 192

Λουξεμβούργο

14 421 997

13 661 411

13 255 487

13 838 190

13 287 289

13 281 368

13 212 084

94 957 826

0

Ουγγαρία

570 811 818

537 525 661

527 075 432

529 160 494

547 603 625

563 304 619

584 609 743

3 860 091 392

2 496 094 593

Μάλτα

12 434 359

11 527 788

11 256 597

10 964 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

77 653 355

18 077 067

Κάτω Χώρες

70 536 869

72 638 338

73 671 337

87 111 293

90 406 648

96 082 449

102 750 233

593 197 167

0

Αυστρία

628 154 610

594 709 669

580 732 057

586 983 505

556 070 574

545 968 629

532 956 948

4 025 575 992

31 938 190

Πολωνία

1 989 717 841

1 932 933 351

1 971 439 817

1 935 872 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 851 146 247

13 398 928 156

6 997 976 121

Πορτογαλία

560 524 173

562 491 944

584 180 154

625 419 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 166 823 028

2 180 735 857

Ρουμανία (2)

0

1 146 687 683

1 502 691 530

1 401 644 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 124 198 745

1 995 991 720

Σλοβενία

149 549 387

139 868 094

136 508 049

134 100 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

915 992 729

287 815 759

Σλοβακία

303 163 265

286 531 906

282 749 256

266 600 239

263 028 387

275 025 447

319 809 578

1 996 908 078

1 106 011 592

Φινλανδία

335 121 543

316 143 440

308 265 407

313 973 134

298 490 092

294 408 238

288 617 053

2 155 018 907

0

Σουηδία

292 133 703

277 225 207

270 816 031

280 491 463

269 775 513

268 860 755

266 759 282

1 926 061 954

0

Ηνωμένο Βασίλειο

263 996 373

645 001 582

706 122 271

746 326 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 612 120 420

188 337 515

Σύνολο

10 873 879 246

13 274 839 325

13 973 664 584

14 368 336 182

14 385 611 311

14 562 523 242

14 758 320 797

96 197 174 687

31 232 644 963


(1)  Για τα έτη 2007, 2008 και 2009, οι πιστώσεις που προέρχονται από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ ανέρχονται αντιστοίχως σε 193 715 561 EUR, σε 263 453 163 EUR και σε 337 004 104 EUR.

(2)  Για τα έτη 2007, 2008 και 2009, οι πιστώσεις που προέρχονται από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ ανέρχονται αντιστοίχως σε 610 786 223 EUR, σε 831 389 081 EUR και σε 1 058 369 098 EUR.»


14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/53


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2009

σχετικά με την εξαίρεση της αναζήτησης και της εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου στις Κάτω Χώρες από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5381]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/546/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφοι 5 και 6,

το αίτημα που υπέβαλε η επιχείρηση Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (εφεξής «NAM») με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 26 Φεβρουαρίου 2009,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη γνωμοδοτική επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(1)

Με την απόφαση 93/676/ΕΚ της Επιτροπής (2), οι συμβαλλόμενοι φορείς για την αναζήτηση ή για την εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου στις Κάτω Χώρες, επιτρεπόταν να εφαρμόζουν εναλλακτικό καθεστώς αντί του συνόλου κανόνων που προβλέπονταν κανονικά βάσει της ισχύουσας τότε οδηγίας. Το εναλλακτικό καθεστώς συνεπάγεται ορισμένες υποχρεώσεις στατιστικού χαρακτήρα καθώς και την υποχρέωση τήρησης των αρχών της αμεροληψίας και της προμήθειας με ανταγωνιστική διαδικασία όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, ιδίως αναφορικά με τις πληροφορίες που ο φορέας θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων σχετικά με τις προθέσεις του για την προμήθεια. Τα αποτελέσματα της απόφασης εκείνης διασφαλίστηκαν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ μέσω του άρθρου 27 όταν αντικατάστησε την προηγούμενη οδηγία.

(2)

Στις 26 Φεβρουαρίου του 2009, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η ΝΑΜ διαβίβασε στην Επιτροπή αίτημα δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 30 παράγραφος 5, η Επιτροπή πληροφόρησε σχετικά τις αρχές των Κάτω Χωρών με επιστολή της 25ης Ιουνίου 2008, στην οποία οι αρχές των Κάτω Χωρών απάντησαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 26 Μαρτίου 2009. Επίσης, στις 9 Μαρτίου του 2009 η Επιτροπή ζήτησε από τη NAM συμπληρωματικές πληροφορίες με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις οποίες η NAM απέστειλε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 23 Μαρτίου 2009.

(3)

Το αίτημα που υποβλήθηκε από τη ΝΑΜ αφορά την αναζήτηση και την εκμετάλλευση πετρελαίου και αερίου στις Κάτω Χώρες. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής περί συγκεντρώσεων (3), στο αίτημα περιγράφονταν τρεις διακριτές δραστηριότητες που ασκεί η ΝΑΜ, δηλαδή:

α)

αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου·

β)

παραγωγή πετρελαίου και

γ)

παραγωγή φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις της Επιτροπής, για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα θεωρηθεί ότι η «παραγωγή» περιλαμβάνει και την «ανάπτυξη», δηλαδή τη συγκρότηση επαρκούς υποδομής για μελλοντική παραγωγή (εξέδρες πετρελαίου, σωληνώσεις, τερματικοί σταθμοί κ.λπ.).

II.   ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(4)

Το άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ προβλέπει ότι οι συμβάσεις οι οποίες έχουν σκοπό να καταστήσουν δυνατή την άσκηση δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας εάν η δραστηριότητα, στο κράτος μέλος όπου ασκείται, είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν περιορίζεται. Η άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό εκτιμάται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του οικείου τομέα. Θεωρείται ότι η πρόσβαση σε μία αγορά δεν περιορίζεται, εφόσον το κράτος μέλος έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο και εφαρμόζει τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας για την ελευθέρωση ενός συγκεκριμένου τομέα ή μέρους του.

(5)

Εφόσον οι Κάτω Χώρες έχουν ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο και εφαρμόζουν την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (4), η πρόσβαση στην αγορά πρέπει να θεωρείται ότι δεν είναι περιορισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένη αγορά πρέπει να εκτιμηθεί βάσει διαφόρων δεικτών, κανένας από τους οποίους δεν είναι αφ’ εαυτού καθοριστικός.

(6)

Για τις αγορές που αφορά η παρούσα απόφαση, κριτήριο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αποτελεί το μερίδιο αγοράς των κύριων παραγόντων σε δεδομένη αγορά. Άλλο κριτήριο αποτελεί ο βαθμός συγκέντρωσης σε αυτές τις αγορές. Δεδομένου ότι, για τις διάφορες δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση οι συνθήκες ποικίλλουν, η εξέταση της κατάστασης του ανταγωνισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στις διάφορες αγορές.

(7)

Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων περί ανταγωνισμού.

III.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(8)

Στις προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 3, καθεμιά από τις τρεις δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο του αιτήματος αυτού (αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραγωγή πετρελαίου και παραγωγή φυσικού αερίου) έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί ξεχωριστή αγορά προϊόντος. Κατά συνέπεια οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά.

(9)

Σύμφωνα με πάγια πρακτική της Επιτροπής (5), η αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελεί μια από τις σχετικές αγορές προϊόντος, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εξαρχής κατά πόσον η αναζήτηση θα καταλήξει στην ανακάλυψη πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Επιπλέον, με την ίδια μακροχρόνια πρακτική της Επιτροπής έχει διαπιστωθεί ότι το γεωγραφικό πεδίο της εν λόγω αγοράς είναι παγκόσμιο.

(10)

Είναι δυνατό να διακριθούν τρεις τρόποι μέτρησης των μεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα αναζήτησης: δαπάνη κεφαλαίου, αποδεδειγμένα αποθέματα και αναμενόμενη παραγωγή. Κατά καιρούς, έχει θεωρηθεί σκόπιμο να ληφθεί ως παράμετρος αξιολόγησης των μεριδίων αγοράς επιχειρήσεων στην αγορά αναζήτησης η κεφαλαιακή δαπάνη (6). Η παράμετρος αυτή όμως έχει κριθεί ακατάλληλη, μεταξύ άλλων λόγω των σημαντικών διαφορών ανάμεσα στα επίπεδα επενδύσεων που κατ’ ανάγκη εμφανίζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Δηλαδή απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις αναζήτησης για πετρέλαιο και για αέριο στη Βόρειο Θάλασσα σε σχέση με την αναζήτηση, π.χ. στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, για την αξιολόγηση των μεριδίων αγοράς επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα έχουν εφαρμοστεί δύο άλλες παράμετροι, δηλαδή το μερίδιο αποδεδειγμένων κοιτασμάτων τους και η αναμενόμενη παραγωγή (7).

(11)

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 τα συνδυασμένα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου και αερίου ανέρχονταν συνολικά σε 378,6 δισεκατ. κανονικά κυβικά μέτρα ισοδύναμου πετρελαίου (εφεξής «Sm3 ι. π.») παγκοσμίως (8). Από την 1η Ιανουαρίου 2008, τα συνδυασμένα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Κάτω Χώρες ήταν ελαφρά περισσότερα από 1 426 δισεκατ. Sm3 ι. π. (9), δηλαδή ελαφρά περισσότερα από 3,7 %. Το αντίστοιχο μερίδιο της ΝΑΜ είναι ακόμη μικρότερο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εάν ως κριτήριο χρησιμοποιηθεί η αναμενόμενη παραγωγή, το μερίδιο αγοράς της ΝΑΜ θα μπορούσε να έχει θεωρηθεί αμελητέο. Έτσι, ενώ η σημερινή παραγωγή πετρελαίου της ΝΑΜ που ανέρχεται σε 0,04 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως αναμένεται ότι θα αυξηθεί σε 0,06 εκατ. βαρέλια ημερησίως με πλήρη ανάπτυξη του πεδίου Schoonebeek στις ανατολικές Κάτω Χώρες, η παραγωγή αυτή πρέπει συγκριθεί προς παγκόσμια ημερήσια παραγωγή πετρελαίου 81 533 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, οπότε θα ισοδυναμούσε με μερίδιο 0,7 %. Επίσης, αν εξεταστεί ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς αναζήτησης, που, εκτός από τις κρατικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριών διεθνώς κάθετα οργανωμένων ιδιωτικών εταιρειών οι οποίες ονομάζονται οι «υπερμεγάλοι» (BP, ExxonMobil και Shell) καθώς και των ονομαζόμενων «μεγάλοι», οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένδειξη άμεσης έκθεσης σε ανταγωνισμό.

(12)

Σύμφωνα με πάγια πρακτική της Επιτροπής (10), η ανάπτυξη και η παραγωγή (αργού) πετρελαίου αποτελεί ξεχωριστή αγορά προϊόντος, της οποίας το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι παγκόσμιο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (11), η συνολική ημερήσια παραγωγή πετρελαίου παγκοσμίως το 2007 ανήλθε σε 81 533 εκατ. βαρέλια. Το ίδιο έτος, η συνολική παραγωγή της ΝΑΜ ανήλθε σε 0,04 εκατ. βαρέλια ημερησίως, που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 0,49 %. Εξετάζοντας επίσης το βαθμό συγκέντρωσης στην αγορά για την αγορά παραγωγής αργού πετρελαίου, που, εκτός από τις κρατικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από την παρουσία των τριών διεθνώς κάθετα οργανωμένων ιδιωτικών εταιρειών που ονομάζονται οι «υπερμεγάλοι» (BP, ExxonMobil και Shell), των οποίων τα αντίστοιχα μερίδια παραγωγής πετρελαίου το έτος 2007 ανήλθαν σε 3,08 %, 2,32 % και 2,96 %, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία) καθώς και κάποιων ονομαζόμενων «μεγάλοι» (12), οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένδειξη άμεσης έκθεσης σε ανταγωνισμό.

(13)

Σε παλαιότερη απόφαση της Επιτροπής (13) που αφορά τον εφοδιασμό με αέριο τελικών καταναλωτών, στα κατάντη, γίνεται διάκριση μεταξύ αερίου χαμηλής θερμογόνου δυνάμεως (ΧΘΔ) και αερίου υψηλής θερμογόνου δυνάμεως (ΥΘΔ). Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πρέπει να διακρίνονται από τις προμήθειες φυσικού αερίου μέσω αγωγού (14). Πάντως, μεταγενέστερη απόφαση της Επιτροπής (15) η οποία μεταξύ άλλων αφορά την ανάπτυξη και την παραγωγή φυσικού αερίου άφησε ανοικτό το θέμα κατά πόσο, για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, υπήρχαν ξεχωριστές αγορές για αέριο χαμηλής θερμογόνου δυνάμεως (ΧΘΔ), αέριο υψηλής θερμογόνου δύναμης (ΥΘΔ) και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), «δεδομένου ότι η τελική εκτίμηση δεν επηρεάζεται από τον ορισμό που θα υιοθετηθεί». Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης το θέμα μπορεί επίσης να παραμείνει ανοικτό για τους ακόλουθους λόγους:

η ΝΑΜ δεν παράγει LNG,

η NAM ασκεί δραστηριότητα μόνο στις Κάτω Χώρες, ενώ η αγορά σποτ για το αέριο, που ονομάζεται Title Transfer Facility («TTF»), από την 01.07.2008 δεν κάνει πλέον διάκριση μεταξύ αερίου ΧΘΔ και αερίου ΥΘΔ. Επιπλέον, από την εν λόγω ημερομηνία η Gas Transport Services (ο εθνικός φορέας διαχείρισης του δικτύου αερίου στις Κάτω Χώρες) ασκεί πλήρη έλεγχο στη μετατροπή ποιότητας. Συνεπώς δεν είναι αναγκαίο οι προμηθευτές να κάνουν κράτηση δυναμικότητας μετατροπής.

(14)

Συνεπώς, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η σχετική αγορά προϊόντος μπορεί να αφεθεί ανοικτή και να θεωρηθεί ως παραγωγή φυσικού αερίου γενικά, χωρίς διάκριση μεταξύ ΧΘΔ, ΥΘΔ και LNG. Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, σε προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής (16) θεωρήθηκε ότι περιλαμβάνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), και ενδεχομένως και τη Ρωσία και την Αλγερία.

(15)

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (17), η συνολική παραγωγή αερίου στην ΕΕ το 2007 ανήλθε σε 191,9 εκατ. Sm3, ενώ η αντίστοιχη του ΕΟΧ για το ίδιο έτος σε 281,6 δισεκατ. Sm3. Η παραγωγή της ΝΑΜ για το έτος 2007 ανήλθε σε 50 δισεκατ. Sm3, που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 17,76 %. Για το έτος 2007, η παραγωγή στη Ρωσία και την Αλγερία ανήλθε αντίστοιχα σε 607,4 και 83,0 δισεκατ. Sm3. Συνεπώς, η συνολική παραγωγή για τον ΕΟΧ, περιλαμβανόμενων της Ρωσίας και της Αλγερίας, ανήλθε συνολικά σε 972 δισεκατ. Sm3, όπου το μερίδιο αγοράς της ΝΑΜ ανήλθε σε 5,14 %. Επίσης, αν εξεταστεί ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς για την αγορά παραγωγής φυσικού αερίου, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριών «υπερμεγάλων» (BP, ExxonMobil και Shell) καθώς και άλλων «μεγάλων» επιχειρήσεων, όπως η ρωσική Gazprom, οι παράγοντες αυτοί πρέπει να θεωρηθούν σαν ένδειξη άμεσης έκθεσης σε ανταγωνισμό.

IV.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(16)

Λαμβανόμενων υπόψη των παραγόντων οι οποίοι εξετάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 3 έως 15, ο όρος της άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται στις Κάτω Χώρες, όσον αφορά τις υπηρεσίες:

δ)

αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου·

ε)

παραγωγή πετρελαίου και

στ)

παραγωγή φυσικού αερίου.

(17)

Εφόσον θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση της χωρίς περιορισμό πρόσβασης στην αγορά, η οδηγία 2004/17/ΕΚ δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμβάσεις που έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παροχή των υπηρεσιών οι οποίες παρατίθενται στα στοιχεία α) έως γ) της αιτιολογικής σκέψης 16 στις Κάτω Χώρες, ούτε όταν προκηρύσσονται διαγωνισμοί σχεδιασμού για την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας στις Κάτω Χώρες.

(18)

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που διαβίβασαν η ΝΑΜ και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η παρούσα απόφαση βασίζεται στη νομική και πραγματική κατάσταση από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2009. Δύναται να αναθεωρηθεί εφόσον, λόγω σημαντικών μεταβολών στη νομική ή στην πραγματική κατάσταση, δεν πληρούνται πλέον οι όροι εφαρμογής του άρθρου 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2004/17/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές και οι οποίες έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών στις Κάτω Χώρες:

α)

αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου,

β)

παραγωγή πετρελαίου, και

γ)

παραγωγή φυσικού αερίου.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  Απόφαση 93/676/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 1993, με την οποία θεσπίζεται ότι η εκμετάλλευση γεωγραφικών περιοχών με σκοπό την αναζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θεωρείται στις Κάτω Χώρες ως δραστηριότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 90/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και ότι οι φορείς που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται στις Κάτω Χώρες ότι απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας, ΕΕ L 316 της 17.12.1993, σ. 41.

(3)  Βλέπε ειδικότερα απόφαση 2004/284/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 1999, με την οποία μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ (υπόθεση αριθ. IV/M.1383 — Exxon/Mobil), και τις επακόλουθες αποφάσεις, μεταξύ άλλων την απόφαση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2007, με την οποία μία συγκέντρωση κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά (υπόθεση αριθ. COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου.

(4)  ΕΕ L 79 της 29.3.1996, σ. 30.

(5)  Ειδικότερα βλέπε την προαναφερθείσα απόφαση Exxon/Mobil και, πρόσφατα, την απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2007, με την οποία μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ (υπόθεση αριθ. COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου.

(6)  Ειδικότερα βλέπε την προαναφερόμενη απόφαση Exxon/Mobil (παράγραφοι 23-24).

(7)  Ειδικότερα βλέπε την προαναφερόμενη απόφαση Exxon/Mobil (παράγραφοι 25 και 27).

(8)  Βλέπε σημείο 5.2.1 της αίτησης και τις πηγές που αναφέρονται εκεί, και ειδικότερα τη «BP Statistical Review of World Energy», Ιούνιος 2008 που επισυνάπτεται εκεί.

(9)  Δηλαδή 1 390 δισεκατ. Sm3 φυσικό αέριο, ισοδύναμο προς 1 390 εκατ. Sm3 ι. π., και 36,6 εκατ. Sm3 πετρελαίου, που δίδουν συνολικά 1 426 600 000 Sm3.

(10)  Ειδικότερα, βλέπε την προαναφερόμενη απόφαση Exxon/Mobil και, πρόσφατα, την απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2007, με την οποία μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ (υπόθεση COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου.

(11)  Βλέπε σ. 8 της «BP Statistical Review of World Energy», Ιούνιος 2008, συνημμένη στην αίτηση (εφεξής «BP Statistics»).

(12)  Των οποίων τα μερίδια αγοράς είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα των υπερμεγάλων.

(13)  Απόφαση 2007/194/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2006, με την οποία μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ (υπόθεση COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 47).

(14)  Ειδικότερα, βλέπε την προαναφερόμενη απόφαση Gaz de France/Suez.

(15)  Προαναφερόμενη υπόθεση αριθ. M4545, σημείο 12.

(16)  Παραδείγματος χάρη βλέπε τις αποφάσεις που αναφέρονται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 3.

(17)  Ειδικότερα βλέπε «BP Statistics», σ. 24.


14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/57


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουλίου 2009

για την τροποποίηση της απόφασης 2000/57/ΕΚ για σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης για την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών δυνάμει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 5515]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/547/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για τη δημιουργία δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση 2000/57/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης για την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών δυνάμει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), καθορίζονται τα περιστατικά που σχετίζονται με μεταδοτικές νόσους οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται από τις αρμόδιες για την υγεία αρχές των κρατών μελών στο τμήμα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης του κοινοτικού δικτύου και προβλέπονται οι γενικές διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τα εν λόγω περιστατικά, για σκοπούς διαβούλευσης και λήψης συντονιστικών μέτρων από τα κράτη μέλη σε συνεννόηση με την Επιτροπή.

(2)

Η απόφαση 2000/57/ΕΚ υποχρεώνει, επίσης, τις αρχές κάθε κράτους μέλους που είναι αρμόδιες για τη δημόσια υγεία να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν κάθε αναγκαία πληροφορία για τα περιστατικά σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το εθνικό σύστημα επιτήρησης, τη συνιστώσα επιδημιολογικής επιτήρησης του κοινοτικού δικτύου ή οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό σύστημα συλλογής στοιχείων.

(3)

Η πρόληψη και ο έλεγχος των μεταδοτικών νόσων ορίζονται στην απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ ως μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επιδημιολογικής έρευνας, που λαμβάνουν οι αρμόδιες για τη δημόσια υγεία αρχές των κρατών μελών για να αποτρέψουν και να σταματήσουν τη διασπορά των μεταδοτικών νόσων. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν και δραστηριότητες ιχνηλάτησης των επαφών και, μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία έχουν στην κατοχή τους οι εθνικές αρμόδιες αρχές για τη δημόσια υγεία σχετικά με ένα περιστατικό που αφορά μεταδοτική νόσο, διαβιβάζονται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Επίσης, ένα κράτος μέλος που προτίθεται να λάβει μέτρα, καταρχήν ενημερώνει εκ των προτέρων το κοινοτικό δίκτυο για τη φύση και την εμβέλεια των μέτρων αυτών, καθώς και διαβουλεύεται με τα άλλα κράτη μέλη και συντονίζει τις ενέργειες αυτές σε συνεννόηση με την Επιτροπή.

(4)

Στην απόφαση 2000/57/ΕΚ πρέπει να υπάρχει σαφής αντιστοιχία με τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για την πρόληψη και τον έλεγχο της διασποράς των μεταδοτικών νόσων.

(5)

Επιπλέον, η έναρξη ισχύος του διεθνούς υγειονομικού κανονισμού (2005) δεσμεύει τη διεθνή κοινότητα, όσον αφορά τη δημόσια υγεία, να αντιδρά στη διεθνή διασπορά των νόσων με μέσα που είναι αναλογικά προς τους κινδύνους και περιορίζονται στην αντιμετώπιση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, και με τα οποία αποφεύγεται η παρεμπόδιση της διεθνούς κυκλοφορίας και εμπορίου.

(6)

Όταν εκδηλωθεί περιστατικό σχετικό με μεταδοτική νόσο που δύναται να έχει διαστάσεις που καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων ιχνηλάτησης επαφών σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή μέσω του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης, ώστε να ταυτοποιηθούν τα μολυσμένα πρόσωπα και τα άτομα που ενδεχομένως κινδυνεύουν. Η συνεργασία αυτή μπορεί να εμπεριέχει ανταλλαγή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιβεβαιωμένων ή ύποπτων ανθρώπινων κρουσμάτων μεταξύ κρατών μελών που εμπλέκονται στη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών.

(7)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία απαγορεύεται καταρχήν από τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3), και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (4). Επιπροσθέτως, το άρθρο 11 της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(8)

Για λόγους δημόσιας υγείας, η επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων είναι αναγκαία για την ιατρική πρόληψη ή διάγνωση, την παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής ή τη διαχείριση των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, η δε επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκτελείται από κατ’ επάγγελμα θεράποντα της υγείας υποκείμενο στο επαγγελματικό απόρρητο το οποίο προβλέπει το εθνικό δίκαιο ή από άλλο πρόσωπο το οποίο ομοίως υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση. Επιπλέον, το άρθρο 23 παράγραφος 1 του διεθνούς υγειονομικού κανονισμού (2005), που άρχισε να ισχύει στις 15 Ιουνίου 2007, προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) δύνανται να ζητούν, για λόγους δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων και για σκοπούς ιχνηλάτησης επαφών, κατά την άφιξη ή την αναχώρηση, ορισμένα στοιχεία που αφορούν ταξιδιώτες.

(9)

Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ιχνηλάτησης επαφών θεωρείται θεμιτή στο βαθμό που είναι αναγκαία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ και το άρθρο 5 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, και επίσης για την εκτέλεση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο ε) και το άρθρο 5 στοιχείο α) αυτών των κοινοτικών πράξεων αντίστοιχα.

(10)

Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες εγγυήσεις ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της ιχνηλάτησης επαφών, ιδίως ως προς τη χρήση της παρέκκλισης από τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, εξασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και την οδηγία 95/46/ΕΚ αντίστοιχα.

(11)

Ειδικότερα, όταν κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών νόσων, οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη δημόσια υγεία και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι σωστά, σχετικά και όχι δυσανάλογα με το σκοπό που υπηρετούν καθώς και ότι δεν υφίστανται επεξεργασία για άλλους σκοπούς, καθώς και ότι είναι ακριβή, ότι επικαιροποιούνται όταν χρειάζεται και δεν φυλάσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται· πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται σε ιχνηλάτηση επαφών ενημερώνονται δεόντως για τη φύση της επεξεργασίας, για το ποια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, για τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν και διόρθωσής τους, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογες προσπάθειες και για το ότι εφαρμόζεται ο κατάλληλος βαθμός εμπιστευτικότητας και ασφάλειας στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης για την προστασία της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

(12)

Η Επιτροπή, στην έκθεση που δημοσίευσε το 2007 για τη λειτουργία του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης (5), τόνισε την ανάγκη καθιέρωσης στο πλαίσιο αυτού του συστήματος μιας λειτουργίας επιλεκτικής αποστολής μηνυμάτων που θα συνιστά αποκλειστικό δίαυλο επικοινωνίας μόνο μεταξύ των κρατών μελών τα οποία αφορούν τα συγκεκριμένα περιστατικά που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με δραστηριότητες ιχνηλάτησης επαφών. Η χρήση αυτής της επιλεκτικής λειτουργίας παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα όταν κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα μέσω του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης και εξασφαλίζει ότι, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, διακινούνται μόνο σωστά, συναφή και όχι υπερβολικά προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Για τους λόγους αυτούς η χρήση της λειτουργίας επιλεκτικής αποστολής μηνυμάτων πρέπει να περιορίζεται σε κοινοποιήσεις των συναφών προσωπικών δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει των άρθρων 4, 5 και 6 της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2000/57/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η φράση «πληροφορία σχετικά με τα περιστατικά αυτά» αντικαθίσταται από τη φράση «πληροφορία σχετικά με τα περιστατικά αυτά και τα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών ή ενδείξεις για τα περιστατικά αυτά».

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α:

«Άρθρο 2α

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα μέτρα που λαμβάνονται για την ιχνηλάτηση προσώπων που έχουν εκτεθεί σε πηγή λοιμογόνων παραγόντων και που δυνητικά κινδυνεύουν να προσβληθούν ή έχουν προσβληθεί από μια σημαντική σε κοινοτικό επίπεδο μεταδοτική νόσο, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος Ι (στο εξής “ιχνηλάτηση επαφών”).

2.   Κατά την κοινοποίηση των συναφών προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της ιχνηλάτησης προσώπων μέσω του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης, εάν τα εν λόγω δεδομένα είναι αναγκαία και διαθέσιμα, οι αρμόδιες για τη δημόσια υγεία αρχές ενός κράτους μέλους χρησιμοποιούν τη λειτουργία της επιλεκτικής αποστολής μηνυμάτων που παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο δίαυλος επικοινωνίας περιορίζεται στα κράτη μέλη που εμπλέκονται στην ιχνηλάτηση επαφών.

3.   Όταν διακινούνται πληροφορίες μέσω της λειτουργίας επιλεκτικής αποστολής μηνυμάτων, οι αρμόδιες για τη δημόσια υγεία αρχές του κράτους μέλους αναφέρονται στο περιστατικό ή το μέτρο που έχει ήδη κοινοποιηθεί στο κοινοτικό δίκτυο.

4.   Για το σκοπό της παραγράφου 2, ενδεικτικός κατάλογος προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

5.   Κατά την κοινοποίηση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων μέσω της λειτουργίας επιλεκτικής αποστολής μηνυμάτων, οι αρμόδιες για τη δημόσια υγεία αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

3)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κάθε χρόνο οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, αναλυτική έκθεση των περιστατικών, των μέτρων που προτίθενται να λάβουν ή έχουν λάβει σε σχέση με τα εν λόγω περιστατικά και των διαδικασιών που ακολούθησαν στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να υποβάλουν εκθέσεις σε τακτά διαστήματα σχετικά με συγκεκριμένα περιστατικά ιδιαίτερης σπουδαιότητας.».

4)

Το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης προστίθεται ως παράρτημα III.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 21 της 26.1.2000, σ. 32.

(3)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(4)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(5)  Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη λειτουργία των συστημάτων έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης (ΣΕΣΑ) του κοινοτικού δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών το 2004 και το 2005 (απόφαση 2000/57/ΕΚ) της 20ής Μαρτίου 2007 [COM(2007) 121 τελικό].

(6)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(7)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το ακόλουθο παράρτημα ΙΙΙ προστίθεται στην απόφαση 2000/57/ΕΚ:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ενδεικτικός κατάλογος προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της ιχνηλάτησης επαφών

1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο

Υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο

Ταυτότητα, αριθμός και αρχή έκδοσης

Διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας)

Αριθμοί τηλεφώνου (κινητό, οικίας, γραφείου)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οικίας, γραφείου)

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Στοιχεία μεταφορών (π.χ. αριθμός πτήσης, ημερομηνία πτήσης, όνομα πλοίου, αριθμός κυκλοφορίας)

Αριθμός θέσης/θέσεων

Αριθμός καμπίνας/καμπινών

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

Ονόματα προσώπων που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων/τόπος παραμονής

Διευθύνσεις και ημερομηνίες παραμονής (οδός και αριθμός, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας)

Αριθμοί τηλεφώνου (κινητό, οικίας, γραφείου)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οικίας, γραφείου)

4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ονοματεπώνυμο

Υπηκοότητα

Προσωπικά στοιχεία όπως παρατίθενται στην παράγραφο 1, περιπτώσεις 3-6

5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Όνομα προσώπου που πρέπει να ειδοποιηθεί

Διεύθυνση (οδός και αριθμός, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας)

Αριθμοί τηλεφώνου (κινητό, οικίας, γραφείου)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οικίας, γραφείου)».