ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.168.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
30 Ιουνίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 563/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 564/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας

4

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 565/2009 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

18

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 566/2009 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Melton Mowbray Pork Pie (ΠΓΕ)]

20

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 567/2009 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων [Pierekaczewnik (ΕΠΠΕ)]

22

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών

24

 

*

Οδηγία 2009/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ( 1 )

33

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

*

Απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

35

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο
Επιτροπή
Δικαστήριο
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Επιτροπή των Περιφερειών

 

 

2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

41

 

 

Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

 

 

2009/497/ΕΚ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2009 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 29ης Μαΐου 2009, για την έγκριση των τροποποιήσεων του παραρτήματος II της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

48

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/498/ΕΚ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τα μεταδεδομένα αναφοράς για το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα ( 1 )

50

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 563/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για ορισμένα προϊόντα για τα οποία έχει ανοιχθεί αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 (1), ο οριζόμενος στον κανονισμό αυτό όγκος της εν λόγω ποσόστωσης εκφράζεται σε άλλη μονάδα μέτρησης εκτός του βάρους σε τόνους ή χιλιόγραμμα και εκτός της αξίας. Εάν για τα εν λόγω προϊόντα δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης στη συνδυασμένη ονοματολογία που θεσπίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (2), είναι πιθανό να υπάρξει αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης. Κατά συνέπεια, για λόγους διαφάνειας και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ποσοστώσεων, είναι αναγκαίο, προκειμένου να προκύψουν τα οφέλη από τις προαναφερθείσες αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις, να προβλεφθεί ότι η ακριβής ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων πρέπει να αναγράφεται στο «τετραγωνίδιο 41: συμπληρωματικές μονάδες» της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, με χρήση της μονάδας μέτρησης του οριζόμενου στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 όγκου για τα εν λόγω προϊόντα της ποσόστωσης αυτής.

(2)

Η κοινοτική ζήτηση για τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 θα πρέπει να καλυφθεί υπό τους πλέον ευνοϊκούς όρους. Προς τον σκοπό αυτό, από την 1η Ιουλίου 2009 πρέπει να ανοιχθούν τρεις νέες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις με μηδενικούς δασμούς για τις αναγκαίες ποσότητες, χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί η αγορά των εν λόγω προϊόντων.

(3)

Ο όγκος της αυτόνομης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2767 δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της κοινοτικής βιομηχανίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αυξηθεί ο όγκος της εν λόγω ποσόστωσης.

(4)

Σε ό,τι αφορά την αυτόνομη κοινοτική δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2806, θα πρέπει να επανεξεταστεί η περιγραφή του προϊόντος.

(5)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Έχοντας υπόψη την οικονομική σημασία του παρόντος κανονισμού, είναι αναγκαία η προσφυγή στους λόγους επείγοντος που προβλέπονται στο σημείο Ι 3 του πρωτοκόλλου για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επισυνάπτεται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(7)

Δεδομένου ότι η περίοδος ισχύος των ποσοστώσεων αρχίζει την 1η Ιουλίου 2009, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή την ίδια ημερομηνία με άμεση ισχύ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1a

Εφόσον προσκομιστεί διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, για την οποία ο όγκος της ποσόστωσης εκφράζεται σε άλλη μονάδα μέτρησης εκτός του βάρους σε τόνους ή χιλιόγραμμα και εκτός της αξίας, για προϊόντα για τα οποία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα στη συνδυασμένη ονοματολογία που θεσπίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, η ακριβής ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων αναγράφεται στο “τετραγωνίδιο 41: συμπληρωματικές μονάδες” της εν λόγω διασάφησης, με χρήση της μονάδας μέτρησης του όγκου της ποσόστωσης για τα εν λόγω προϊόντα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.»

2)

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

α)

προστίθενται οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

β)

με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2009, οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2767 και 09.2806 αντικαθίστανται από τις σειρές που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009.

Ωστόσο, το στοιχείο β) του άρθρου 1 παράγραφος 2 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. MIKO


(1)  ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστωτική περίοδος

Όγκος ποσόστωσης

Ποσοστωτικός δασμός (%)

09.2813

ex 3920 91 00

94

Τριστρωματική μεμβράνη πολυβινυλοβουτυράλης συνεξώθησης με έγχρωμη ταινία χρωματικών διαβαθμίσεων, που περιέχει δις(2-αιθυλεξανικό) 2,2’-αιθυλενοδιοξυδιαιθύλιο ως πλαστικοποιητή σε κατά βάρος αναλογία 29 % ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 31 %

1.7.-31.12.

500 000 m2

0 %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Μη στείρο υαλουρονικό νάτριο

1.7.-31.12.

55 000 g

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Υποθέματα για καταλύτες ή φίλτρα, συνιστάμενα σε πορώδη κεραμικά υλικά, κυρίως από οξείδια αργiλίου και τιτανίου, με συνολικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 65 λίτρα και όπου υπάρχει τουλάχιστον ένας αυλός (ανοικτός σε ένα ή σε αμφότερα τα άκρα) ανά cm2 διατομής

1.7.-31.12.

190 000 μονάδες

0 %


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστωτική περίοδος

Όγκος ποσόστωσης

Ποσοστωτικός δασμός (%)

09.2806

ex 2825 90 40

30

Τριοξείδιο του βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένου κυανού οξειδίου του βολφραμίου

1.1.-31.12.

12 000 τόνοι

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

αλλυλο-γλυκιδυλικός αιθέρας

1.1.-31.12.

2 500 τόνοι

0 %


30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 564/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2009

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να αναστείλει πλήρως τους αυτόνομους δασμούς του κοινού δασμολογίου για ορισμένα νέα προϊόντα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 του Συμβουλίου (1).

(2)

Οι κωδικοί ΣΟ και TARIC 0304296110, 0304999931, 3902909097, 3903909085, 7410210070, 7606129120 και 7606129320 για πέντε προϊόντα τα οποία επί του παρόντος περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο, διότι η Κοινότητα δεν έχει πλέον συμφέρον να διατηρήσει την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου γι’ αυτά τα προϊόντα.

(3)

Η περιγραφή 32 αναστολών στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις των προϊόντων και οι οικονομικές τάσεις της αγοράς. Οι εν λόγω αναστολές θα πρέπει να διαγραφούν από το εν λόγω παράρτημα και να επανεισαχθούν ως νέες αναστολές με νέες περιγραφές. Για λόγους σαφήνειας, οι εν λόγω αναστολές θα πρέπει να φέρουν αστερίσκο στην πρώτη στήλη του παραρτήματος I και του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

(4)

Η πείρα έχει αποδείξει ότι είναι αναγκαίο να προβλέπεται ημερομηνία λήξεως των αναστολών που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/96 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές και οι οικονομικές εξελίξεις. Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει την πρόωρη παύση της ισχύος ορισμένων μέτρων ή την παράτασή της και πέραν της ορισθείσας περιόδου, εφόσον συντρέχουν οικονομικοί λόγοι, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις (2).

(5)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/96 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Δεδομένου ότι οι περίοδοι ισχύος των αναστολών που θεσπίζει ο παρών κανονισμός αρχίζουν υποχρεωτικά την 1η Ιουλίου 2009, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή την ίδια ημερομηνία και με άμεση ισχύ. Για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ και TARIC 9001900060, η νέα περιγραφή θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 τροποποιείται ως εξής:

1)

παρεμβάλλονται οι σειρές για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

2)

διαγράφονται οι σειρές για τα προϊόντα των οποίων οι κωδικοί ΣΟ και TARIC απαριθμούνται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009. Ωστόσο, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 για την περιγραφή για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ και TARIC 9001900060 στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. MIKO


(1)  ΕΕ L 158 της 29.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 128 της 25.4.1998, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί

Περίοδος της ισχύος

 (2) ex 1511 90 19

10

Φοινικέλαιο, λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα, που προορίζεται για την κατασκευή:

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 1511 90 91

10

βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων της διάκρισης 3823 19 10,

 (2) ex 1513 11 10

10

μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων της διάκρισης 2915 ή 2916,

 (2) ex 1513 19 30

10

λιπαρής αλκοόλης των διακρίσεων 2905 17, 2905 19 και 3823 70 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή καλλυντικών, απορρυπαντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων,

 (2) ex 1513 21 10

10

λιπαρής αλκοόλης της διάκρισης 2905 16, καθαρής ή αναμεμειγμένης, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή καλλυντικών, απορρυπαντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων,

 (2) ex 1513 29 30

10

στεατικού οξέος της διάκρισης 3823 11 00, ή

προϊόντων της κλάσης 3401

 (1)

ex 1518 00 99

10

Λάδι jojoba, υδρογονωμένο και βελτιωμένης υφής

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2804 50 90

10

Τελλούριο με κατά βάρος περιεκτικότητα 99,99 % ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 99,999 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2827 39 85

30

Διχλωρίδιο του μαγγάνιου

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο-1

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 69 90

50

Φθοροβενζόλιο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 69 90

60

α-Χλωρο(αιθυλο)τολουόλια

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2904 90 40

10

Τριχλωρονιτρομεθάνιο, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 3808 92 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2909 19 90

60

1-μεθοξυεπταφθοροπροπάνιο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2921 19 85

60

Τετράκις(αιθυλομεθυλαμινο)ζιρκόνιο (IV)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 2921 51 19

20

Τολουολοδιαμίνη (TDA), που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 78 % όχι όμως περισσότερο από 82 % 4-μεθυλο-μ-φαινυλενοδιαμίνη και τουλάχιστον 18 % όχι όμως περισσότερο από 22 % 2-μεθυλο-μ-φαινυλενοδιαμίνη, και με περιεκτικότητα σε κατάλοιπα πίσσας που δεν υπερβαίνει το 0,23 % κατά βάρος

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2922 29 00

46

p-ανισιδινο-3-σουλφονικό οξύ

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2926 90 95

35

2-βρωμο-2(βρωμομεθυλο)πεντάνιοδινιτρίλιο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2928 00 90

70

Βουτανόνη-οξίμη

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2931 00 95

20

Τρικαρβονυλομεθυλοκυκλοπενταδιενυλιούχο μαγγάνιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τρικαρβονυλοκυκλοπενταδιενυλιούχο μαγγάνιο που δεν υπερβαίνει το 4,9 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 13 00

10

Αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 19 00

40

Φουράνιο με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 19 00

41

2,2 δι(τετραϋδροφουρυλο)προπάνιο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 99 00

35

1,2,3-τριδεσοξυ-4,6:5,7-δις-O-[(4-προπυλοφαινυλο)μεθυλενο]-εννεϊτόλη

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2933 49 10

20

3-υδροξύ-2-μεθυλοκινο-λινο-4-καρβοξυλικό οξύ

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2933 79 00

50

6-βρωμο-3-μεθυλο-3H-διβενζο(f,ij)ισοκινολινοδιόνη-2,7

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2934 99 90

66

1,1-διοξείδιο του τετραϋδροθειοφαινίου

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3207 40 80

20

Μικρά φύλλα υάλου, επικαλυμμένα με άργυρο, με μέση διάμετρο 40 (± 10) μm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3208 20 10

20

Διάλυμα εμβάπτισης για τελική επίστρωση, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ακρυλικά-μεθακρυλικά-αλκενοσουλφονικά συμπολυμερή με φθοριωμένες πλευρικές αλυσίδες 2 % ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 15 %, σε διάλυμα κ-βουτανόλης ή/και 4-μεθυλοπεντανόλης-2 ή/και διισοαμυλαιθέρα

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3208 90 19

50

Διαλύματος που περιέχουν, κατά βάρος:

(65 ± 10) % γ-βουτυρολακτόνη,

(30 ± 10) % ρητίνης πολυαμιδίου,

(3,5 ± 1,5) % εστερικό παράγωγο ναφθοκινόνης, και

(1,5 ± 0,5) % αρυλσιλισικό οξύ

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3215 90 80

30

Μελάνη με κατά βάρος περιεκτικότητα σε άμορφο διοξείδιο του πυριτίου 5 % ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 10 %, συσκευασμένη σε φύσιγγες μιας χρήσεως, για χρήση στη σήμανση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3808 91 90

30

Παρασκεύασμα που περιέχει ενδοσπόρια ή σπόρους και κρυστάλλους πρωτεϊνών που προέρχονται από την υβριδική ποικιλία είτε:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai και kurstaki

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ή

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Ιός της πυρηνικής πολυέδρωσης του Spodoptera exigua (SeNPV) σε υδατικό εναιώρημα γλυκερόλης

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3811 19 00

10

Διάλυμα τρικαρβονυλομεθυλοκυκλοπενταδιενυλιούχου μαγγανίου σε αρωματικό υδρογονάνθρακα ως διαλύτη, με κατά βάρος περιεκτικότητα μεταξύ 61 % και 63 %, το οποίο δεν περιέχει περισσότερο από:

4,9 % 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο,

4,9 % ναφθαλίνιο, και

0,5 % 1,3,5-τριμεθυλοβενζόλιο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3811 90 00

10

Άλας διεννεϋλοναφθυλοσουλφονικού οξέος σε μορφή διαλύματος σε ορυκτέλαιο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3815 90 90

77

Κόνις καταλύτη σε υδατικό αιώρημα με κατά βάρος περιεκτικότητα:

τουλάχιστον 1 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 3 % σε παλλάδιο,

τουλάχιστον 0,25 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 3 % σε μόλυβδο,

τουλάχιστον 0,25 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 0,5 % υδροξείδιο του μολύβδου,

τουλάχιστον 5,5 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 10 % σε αργίλιο,

τουλάχιστον 4 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 10 % σε μαγνήσιο,

τουλάχιστον 30 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 50 % σε διοξείδιο του πυριτίου

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3817 00 50

10

Μείγμα αλκυλοβενζολίων (C14-26) με κατά βάρος περιεκτικότητα:

τουλάχιστον 35 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 60 % σε εικοσιυλοβενζόλιο,

τουλάχιστον 25 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 50 % σε εικοσιδυυλοβενζόλιο,

τουλάχιστον 5 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 25 % σε εικοσιτετραϋλοβενζόλιο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3817 00 80

20

Μείγμα αλκυλοβενζολίων με διακλαδισμένη αλυσίδα ατόμων άνθρακα, που περιέχει κυρίως δωδεκυλοβενζόλιο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

15

Δομημένη φωσφορική πυριτία-αλουμίνα

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

16

Μείγμα δις{4-(3-(3-φαινοξυκαρβονυλαμινο)τολουυλ)ουρεϊδο}φαινυλοσουλφόνης, 2,4-διακαρβαμιδικού διφαινυλοτολουυλίου και 1-[4-(4-αμινοβενζολοσουλφονυλο)-φαινυλο]-3-(3-φαινοξυκαρβονυλαμινο-τολουυλ)-ουρίας

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

17

Μείγμα οξικών εστέρων 3-βουτυλενοδιόλης-1,2 με κατά βάρος περιεκτικότητα 65 % ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 90 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3902 20 00

10

Πολυϊσοβουτυλένιο, με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (Mn) 700 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 800

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3902 20 00

20

Υδρογονωμένο πολυισοβουτένιο, σε υγρή μορφή

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3902 90 90

55

Θερμοπλαστικό ελαστομερές με δομή συμπολυμερούς κατά τεμάχια A-B-A πολυστυρολίου, πολυ-ισοβουτυλενίου και πολυστυρολίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πολυστυρόλιο 10 % ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 35 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3903 90 90

40

Συμπολυμερές στυρολίου, α-μεθυλοστυρολίου και ακρυλικού οξέος, με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (Mn) 500 ή περισσότερο άλλα που δεν υπερβαίνει 6 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3911 90 99

50

ex 3904 69 90

81

Πολυ(βινυλιδενοφθορίδιο) σε μορφή σκόνης ή υδατικού εναιωρήματος

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3905 99 90

96

Πολυμερής φορμάλη βινυλίου, σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με σταθμικό μέσο μοριακό βάρος (Mw) 25 000 ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 000, που περιέχει, κατά βάρος:

9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες, που υπολογίζεται σε οξικό βινύλιο, και

5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια, που υπολογίζεται σε βινυλική αλκοόλη

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

25

Διαφανές υγρό, μη αναμείξιμο με νερό, που περιέχει, κατά βάρος:

τουλάχιστον 50 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 51 % συμπολυμερούς πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου)

τουλάχιστον 37 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 39 % ξυλολίου

τουλάχιστον 11 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 13 % οξικού n-βουτυλίου

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3906 90 90

30

Συμπολυμερές στυρολίου, μεθακρυλικό υδροξυαιθυλίου και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (Mn) 500 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 6 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

35

Λευκή σκόνη συμπολυμερούς διμεθακρυλικής αιθανοδιόλης-1,2 και μεθακρυλικού μεθυλίου με μέγεθος σωματιδίων όχι μεγαλύτερο από 18 μm, αδιάλυτη στο νερό

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

65

Πολυαλκυλακρυλικό πολυμερές, χημικώς τροποποιημένο με κοβάλτιο, με σημείο τήξης (Tm) 65 °C (± 5 °C ), μετρούμενο με διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

10

Πολυ(οξείδιο του αιθυλενίου) με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (Mn) 100 000 ή περισσότερο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

20

Δις[μεθοξυπολυ[αιθυλενογλυκολο)]-μηλεϊνιμιδοπροπιοναμίδιο, χημικώς τροποποιημένο με λυσίνη, αριθμητικού μέσου μοριακού βάρους (Mn) 40 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

30

Δις[μεθοξυπολυ[αιθυλενογλυκόλη)], χημικώς τροποποιημένη με λυσίνη, με δις(μηλεϊνιμίδιο) ως τερματική ομάδα, αριθμητικού μέσου μοριακού βάρους (Mn) 40 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 21

20

Συμπολυμερές τετραϋδροφουρανίου και τετραϋδρο-3-μεθυλοφουρανίου με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (Mn) 3 500 (± 100)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3907 20 99

50

Υπερφθοροπολυαιθερικό πολυμερές με βινυλο-σιλύλιο ως τερματική ομάδα ή συνδυασμός δύο στοιχείων με κύριο συστατικό τον ίδιο τύπο υπερφθοροπολυαιθερικού πολυμερούς με βινυλο-σιλύλιο ως τερματική ομάδα

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3907 20 99

55

Ηλεκτρικιμιδυλεστέρας του μεθοξυπολυ(αιθυλενογλυκολο)προπιονικού οξέος, αριθμητικού μέσου μοριακού βάρους (Mn) 5 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 30 00

50

Υγρή εποξειδική ρητίνη από συμπολυμερές 2-προπενονιτριλίου/1,3-εποξειδικού βουταδιενίου, χωρίς διαλύτη, η οποία περιέχει:

ένυδρο βορικό ψευδάργυρο σε αναλογία 40 % κατά βάρος κατ’ ανώτατο όριο,

τριοξείδιο του αντιμονίου σε αναλογία 5 % κατά βάρος κατ’ ανώτατο όριο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3908 90 00

10

Πολυ(ιμινομεθυλένο-1,3-φαινυλενομεθυλενοϊμινοαδιποϋλιο), σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3911 10 00

81

Μη υδρογονωμένη ρητίνη υδρογονανθράκων, λαμβανόμενη από πολυμερισμό αλκενίων C-5 έως C-10, κυκλοπενταδιενίου και δικυκλοπενταδιενίου, με χρωματική κλίμακα Γκάρντνερ άνω των 10 για το αμιγές προϊόν ή με χρωματική κλίμακα Γκάρντνερ άνω των 8 για διάλυμα 50 % κατ’ όγκο σε τολουόλιο (όπως καθορίζεται με τη μέθοδο ASTM D6166)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3911 90 19

10

Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοοξυ-4,4'-διφαινυλένιο)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3913 90 00

85

Στείρο υαλουρονικό νάτριο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3913 90 00

92

Πρωτεΐνη σταθμικού μέσου μοριακού βάρους (Mw) 100 000 έως 300 000, χημικώς τροποποιημένη με καρβοξυλίωση ή/και προσθήκη φθαλικού οξέος

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 10 61

94

Συγκολλητικό φιλμ αποτελούμενο από μία βάση συμπολυμερούς αιθυλενίου και ακρυλικό οξύ (EVA) με πάχος 70 μm ή περισσότερο και από ένα συγκολλητικό τμήμα ακρυλικού τύπου με πάχος 5 μm ή περισσότερο, προοριζόμενο για την προστασία της επιφάνειας δίσκων από πυρίτιο (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 10 69

92

 (2) ex 3919 90 61

93

 (2) ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3919 10 69

96

Αυτοκόλλητο ανακλαστικό πολυστρωματικό φύλλο κανονικού σχήματος, αποτελούμενο, κατά σειρά, από μια μεμβράνη ακρυλικού πολυμερούς, μια στιβάδα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) που περιέχει μικροπρίσματα και, ενδεχομένως, μια πρόσθετη πολυεστερική στιβάδα και κόλλα, με τελικό αποσπώμενο φύλλο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3919 90 69

98

 (2) ex 3919 90 31

45

Διαφανής αυτοκόλλητη μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), απαλλαγμένη από προσμείξεις ή ελαττώματα, με τη μία πλευρά επικαλυμμένη με ευαίσθητη στην πίεση ακρυλική συγκολλητική ουσία και προσταστευτική επένδυση, φέρουσα στην άλλη πλευρά αντιστατική στρώση βασισμένης σε ιόντα οργανικής ένωσης χολίνης και εκτυπώσιμη κονιοστεγή στρώση τροποποιημένης αλκυλικής οργανικής ένωσης μακράς αλυσίδας, συνολικού πάχους χωρίς την επένδυση τουλάχιστον 54 μm αλλά όχι μεγαλύτερου από 64 μm και πλάτους άνω των 1 295 mm αλλά το πολύ 1 305 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 90 61

51

Διαφανής αυτοκόλλητη μεμβράνη από πολυ(αιθυλένιο), απαλλαγμένη από προσμείξεις ή ελαττώματα, με τη μία πλευρά επικαλυμμένη με ευαίσθητη στην πίεση ακρυλική συγκολλητική ουσία, πάχους τουλάχιστον 60 μm αλλά όχι μεγαλύτερου από 70 μm, και πλάτους άνω των 1 245 mm αλλά το πολύ 1 255 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3919 90 61

55

Μεμβράνη πολυ(βινυλοχλωριδίου) πάχους 78 μm ή μεγαλύτερου, επικαλυμμένη στη μια πλευρά με συγκολλητική στιβάδα ακρυλικού τύπου πάχους 8 μm ή μεγαλύτερου και με αποσπώμενο φύλλο, με αντοχή πρόσφυσης 1 764 mN/25 mm ή μεγαλύτερη, για χρήση στην κοπή πυριτίου (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

20

Αντανακλαστικές μεμβράνες από πολυεστέρα, που φέρουν εκτυπώσεις με μορφή πυραμίδων και προορίζονται για την κατασκευή αυτοκόλλητων σημάτων ασφαλείας και διακριτικών, ενδυμάτων ασφαλείας και των συμπληρωμάτων τους ή χαρτοφυλάκων γενικά, σακιδίων ή παρόμοιων ειδών (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

75

Διαφανής μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), επικαλυμμένη και στις δύο πλευρές με λεπτά στρώματα, πάχους 7-80 nm το καθένα, ακρυλικών οργανικών ουσιών που προσδίδουν ικανοποιητικές ιδιότητες πρόσφυσης, με επιφανειακή τάση 37 Dyne/cm, διαπερατότητα φωτός μεγαλύτερη από 93 %, τιμή θολερότητας μικρότερη από 1,3 %, ολικό πάχος 125 μm ή 188 μm και πλάτος τουλάχιστον 850 mm, αλλά όχι μεγαλύτερο από 1 600 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

77

ex 3920 91 00

95

Τριστρωματική μεμβράνη πολυ(βουτυράλη βινυλίου) συνεξώθησης με έγχρωμη ταινία διαβαθμίσεων, που περιέχει δις(2-αιθυλεξανικό) 2,2'-αιθυλενοδιοξυδιαιθύλιο ως πλαστικοποιητή σε αναλογία 29 % κατά βάρος ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 31 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3920 99 28

40

Μεμβράνη από πολυμερές, που περιέχει τα ακόλουθα μονομερή:

πολυ(τετραμεθυλεναιθερο)γλυκόλη,

4,4'-μεθυλενο-δις(ισοκυανικό κυκλοεξύλιο),

βουτανοδιόλη-1,4 ή βουτανοδιόλη-1,3,

πάχους τουλάχιστον 0,25 mm αλλά όχι άνω των 5,0 mm,

με ανάγλυφο σχήμα αποτυπωμένο στη μία επιφάνεια,

και επικαλυμμένη με αποσπώμενο φύλλο

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3921 19 00

93

Ταινία από μικροπορώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο, σε βάση από υφάσματα μη υφασμένα, που προορίζεται για την παρασκευή φίλτρων εξοπλισμού αιμοκάθαρσης (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3921 90 55

20

Προεμποτισμένο ενισχυμένο υαλοΰφασμα περιέχον ρητίνη κυανικού εστέρα ή ρητίνη δισμαλεϊμίδης (B) τριαζίνης (T) αναμεμειγμένη με εποξειδική ρητίνη, διαστάσεων:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), ή

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), ή

546,1mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 5603 13 10

10

Υφάσματα μη υφασμένα, ηλεκτρικώς μη αγώγιμα, αποτελούμενα από κεντρική μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) επιστρωμένη σε κάθε πλευρά με μονοκατευθυνόμενες ίνες πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), επιχρισμένα και στις δύο πλευρές με ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλεκτρικώς μη αγώγιμη ρητίνη, βάρους 147 g/m2 ή μεγαλύτερου, που δεν υπερβαίνει όμως τα 265 g/m2, με εφελκυστική αντοχή ανισότροπου υλικού και προς τις δύο κατευθύνσεις, για χρήση ως ηλεκτρομονωτικό υλικό

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 5603 14 10

10

7011 20 00

 

Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, χωρίς εξαρτήματα

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7019 19 10

30

Νήματα 22 tex (± 1,6 tex), τα οποία λαμβάνονται από συνεχείς ίνες από γυαλί που μπορούν να νηματοποιηθούν, με ονομαστική διάμετρο 7 μm, στα οποία υπερισχύουν τα νημάτια που έχουν διάμετρο 6,35 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 7,61 μm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7320 90 10

91

Επίπεδο σπειροειδές ελατήριο από θερμικά επιβελτιωμένο χάλυβα, με:

πάχος 2,67 mm και άνω, το πολύ όμως 4,11 mm,

πλάτος 12,57 mm ή μεγαλύτερο, το πολύ όμως 16,01 mm,

ροπή 18,05 Nm ή μεγαλύτερη, το πολύ όμως 73,5 Nm,

γωνία μεταξύ της ελεύθερης θέσης και της ονομαστικής θέσης άσκησης επαναφοράς 76° ή μεγαλύτερη, το πολύ όμως 218°,

προς χρήση στην κατασκευή τανυστών για ιμάντες μετάδοσης κίνησης σε μηχανές εσωτερικής καύσης (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7410 11 00

10

Φύλλα και ταινίες λεπτά, από χαλκό, πάχους όχι μεγαλύτερου από 0,15 mm, επικαλυμμένα με ρητίνη, χωρίς αλογόνο, με:

θερμοκρασία αποσύνθεσης 350 °C ή μεγαλύτερη (όπως καθορίζεται με τη μέθοδο ASTM D 3850), και

χρόνο διαστρωματικού διαχωρισμού σε θερμοκρασία 260 °C μεγαλύτερο από 40 πρώτα λεπτά και σε θερμοκρασία 288 °C μεγαλύτερο από 5 πρώτα λεπτά (όπως καθορίζεται με τη μέθοδο IPC-TM-650)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7410 21 00

60

 (2) ex 7410 21 00

40

Φύλλα ή πλάκες, αποτελούμενα

τουλάχιστον από μια ενδιάμεση χάρτινη στιβάδα ή ένα ενδιάμεσο φύλλο οποιουδήποτε τύπου μη υφασμένων ινών, επικαλυμμένο σε κάθε πλευρά με ύφασμα από υαλόνημα και εμποτισμένο με εποξειδική ρητίνη, ή

από πολλαπλές χάρτινες στιβάδες, εμποτισμένες με φαινολική ρητίνη,

επιστρωμένα στη μία ή και στις δύο πλευρές με χάλκινη μεμβράνη μέγιστου πάχους 0,15 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 7410 21 00

50

Ελάσματα

αποτελούμενα από τουλάχιστον ένα στρώμα υαλοϋφάσματος εμποτισμένου με εποξειδική ρητίνη,

καλυμμένα στη μία ή και τις δύο πλευρές με λεπτό φύλλο χαλκού πάχους όχι μεγαλύτερου από 0,15mm, και

με διηλεκτρική σταθερά (DK) μικρότερη από 3,9 και συντελεστή απωλειών (Df) μικρότερο από 0,015 σε συχνότητα μέτρησης 10 GHz, μετρούμενα κατά IPC-TM-650

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7604 21 00

10

Μορφοποιημένες διατομές από κράμα αλουμινίου EN AW-6063 T5

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7604 29 90

30

ανοδιωμένες,

έστω και βερνικωμένες,

με πάχος τοιχώματος 0,5mm (± 1,2 %) και άνω, αλλά το πολύ 0,8mm (± 1,2 %),

προοριζόμενες για την παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 8302

 (1)

ex 8108 20 00

30

Σκόνη τιτανίου με κλάσμα διερχόμενο από κόσκινο πλάτους βροχίδων 0,224 mm, 90 % και άνω κατά βάρος

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8501 10 99

80

Βηματικός κινητήρας ΣΡ,

με γωνία βήματος 7,5° (± 0,5°),

ροπή αποσυγχρονισμού 25 mNm και άνω,

σε θερμοκρασία 25 °C ,

συχνότητα παλμών αποσυγχρονισμού 1 960 pps και άνω,

διφασικό τύλιγμα και ονομαστική τάση 10,5 V και άνω, το πολύ όμως 16,0 V

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8504 40 90

40

Στατικοί μεταλλάκτες προς χρήση στην κατασκευή μονάδων ελέγχου μονοφασικών ηλεκτροκινητήρων με παροχή ρεύματος ισχύος μικρότερης από 3 kW (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8519 81 35

10

Μη συναρμολογημένο ή ημιτελές συγκρότημα, που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία οπτική μονάδα και κινητήρες συνεχούς ρεύματος και λειτουργικό κύκλωμα ελέγχου, με ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα, προς χρήση στην κατασκευή συσκευών αναπαραγωγής ήχου με δίσκους CD, ραδιοφωνικών δεκτών που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα ή συσκευών ραδιοπλοήγησης (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8522 90 80

83

Συσκευή δίσκων οπτικής εγγραφής Blu-ray για την αναπαραγωγή/εγγραφή οπτικών σημάτων από/προς ψηφιακούς βιντεοδίσκους (DVD) και για την αναπαραγωγή οπτικών σημάτων από δίσκους οπτικής εγγραφής CD και Blu-ray, εφοδιασμένη τουλάχιστον με:

3 ειδών μήκους κύματος διόδους λέιζερ,

ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγού λέιζερ,

ολοκληρωμένο κύκλωμα φωτοανιχνευτή,

ολοκληρωμένο κύκλωμα εμπρόσθιας οθόνης και ενεργοποιητή,

προς χρήση στην παραγωγή προϊόντων της κλάσης αριθ. 8521 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8522 90 80

84

Μηχανισμός ή μονάδα μπλου ρέι (Blu-ray), με ή χωρίς δυνατότητα εγγραφής, για την αναπαραγωγή ή την εγγραφή οπτικών σημάτων από ή προς δίσκους μπλου ρέι και dvd και για την αναπαραγωγή οπτικών σημάτων από σύμπυκνο δίσκο (CD), όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

συσκευή δίσκων οπτικής εγγραφής με τρία είδη λέιζερ,

κινητήρας ατράκτου,

βηματικός κινητήρας,

ολοκληρωμένο κύκλωμα ελέγχου του κινητήριου μηχανισμού με τοποθετημένη ή και όχι κάρτα τυπωμένου κυκλώματος, ολοκληρωμένο κύκλωμα οδήγησης του κινητήρα και μνήμη,

προς χρήση στην παραγωγή προϊόντων της κλάσης αριθ. 8521 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8525 80 19

30

Συνεπτυγμένη συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (CCTV) τύπου πλαισίου, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 250 g, έστω και τοποθετημένη σε περίβλημα του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, με ενιαία διάταξη συζευγμένου φορτίου (CCD) μονού αισθητήρα, της οποίας ο αριθμός πραγματικών εικονοκυττάρων δεν υπερβαίνει τα 440 000, προς χρήση σε συστήματα παρακολούθησης μέσω CCTV (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8540 91 00

40

Πηνίο εκτροπής για σωληνωτές καθοδικές λυχνίες

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8540 91 00

50

Μεταλλικό κομβίο ανόδου που καθιστά δυνατή την ηλεκτρική επαφή με την άνοδο εντός της λυχνίας εγχρώμων εικόνων

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8543 70 90

90

Δομοστοιχείο κυψέλης καυσίμου αποτελούμενο τουλάχιστον από κυψέλες καυσίμου με μεμβράνες πολυμερικού ηλεκτρολύτη, σε περίβλημα με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης, προς χρήση στην κατασκευή συστημάτων κίνησης αυτοκινήτων (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Καλώδιο μετάδοσης δεδομένων, ικανότητας μετάδοσης 600 Mbits/s ή μεγαλύτερης, με:

τάση 1,25 V (± 0,25 V),

ακροδέκτες σε κάθε άκρο, από τους οποίους τουλάχιστον ένας φέρει ακίδες με βήμα 0,5 mm,

εξωτερική δικτυωτή θωράκιση,

συνεστραμμένα ζεύγη συρμάτων χαλκού με εμπέδηση 100 Ω και με βήμα συστροφής όχι μεγαλύτερο από 8 mm,

χρησιμοποιούμενο αποκλειστικά και μόνο για επικοινωνία μεταξύ οθόνης υγρών κρυστάλλων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων επεξεργασίας εικόνας

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8544 49 93

20

Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση PET/PVC, των εξής χαρακτηριστικών:

τάση το πολύ 60 V,

ένταση ρεύματος το πολύ 1 A,

αντίσταση στη θερμότητα το πολύ 105 °C ,

με μεμονωμένα σύρματα πάχους 0,05 mm (± 0,01 mm) και πλάτους το πολύ 0,65 mm (± 0,03 mm),

απόσταση μεταξύ αγωγών το πολύ 0,5 mm, και

βήμα (απόσταση μεταξύ διακέντρων των αγωγών) το πολύ 1,08 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9001 20 00

20

Ελάσματα ανταυγαστικά, φύλλα ανακλαστικά ή πρισματόφυλλα, όχι τυπωμένα ανταυγαστικά ελάσματα, για χρήση οπτική, με ή χωρίς ιδιότητες πολωτή, κομμένα κατά τρόπο ειδικό

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9001 90 00

55

ex 9001 90 00

60

Φύλλα ανακλαστήρων ή διασκορπιστών σε ρόλους

0 %

1.1.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

10

Λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα, διεγειρόμενο από υψίσυχνο ρεύμα, με ισχύ εξόδου 12 Watt και άνω, το πολύ όμως 200 Watt

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

20

Συγκροτήματα κεφαλών λέιζερ προς χρήση στην κατασκευή μετρητικών ή ελεγκτικών μηχανημάτων για ημιαγωγούς δίσκους (wafers) ή ημιαγωγούς διατάξεις (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

30

Λέιζερ προς χρήση στην κατασκευή μετρητικών ή ελεγκτικών μηχανημάτων για ημιαγωγούς δίσκους (wafers) ή ημιαγωγούς διατάξεις (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9022 90 90

10

Πίνακες για συσκευές ακτίνων Χ (αισθητήρες επίπεδου πίνακα ακτίνων Χ/αισθητήρες ακτίνων Χ) αποτελούμενοι από φύλλο υάλου με μήτρα κρυσταλλοτριόδων λεπτού υμενίου, καλυμμένοι με υμένιο άμορφου πυριτίου, επιχρισμένοι με στρώμα σπινθηριστή ιωδιούχου καισίου και μεταλλοποιημένο προστατευτικό στρώμα, με ενεργό επιφάνεια 409,6 mm2 × 409,6 mm2 και μέγεθος εικονοψηφίδας 200 μm2 × 200 μm2

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9405 40 39

10

Αυτοτελής μονάδα φωτισμού περιβάλλοντος, μήκους τουλάχιστον 300 mm αλλά όχι μεγαλυτέρου των 600 mm, με βάση διάταξη φωτισμού αποτελούμενη από σειρά τουλάχιστον 3 αλλά όχι περισσοτέρων των 9 φωτοδιόδων (LED) εκπομπής αποκλειστικά ερυθρού, πράσινου ή κυανού χρώματος, που είναι ενσωματωμένες σε μία μόνον μικροπλακέττα και τοποθετημένες σε κάρτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB), με τον φωτισμό συνδεόμενο στην εμπρόσθια και/ή την οπίσθια πλευρά του δέκτη τηλεόρασης επίπεδης οθόνης (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9405 40 39

20

Ηλεκτρικό φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο από λευκό πυρίτιο, αποτελούμενα κυρίως από:

δομοστοιχείο μήτρας LED διαστάσεων 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), εφοδιασμένο με 128 μικροπλακέτες LED ερυθρού και πράσινου φωτός, και

εύκαμπτη πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, εφοδιασμένη με θερμίστορ αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας

0 %

1.7.2009-31.12.2013


(1)  Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλέπε άρθρα 291 μέχρι 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής — ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1].

(2)  Τροποποιημένη θέση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2

Κωδικός ΣΟ

TARIC

ex 0304 29 61

10

ex 0304 99 99

31

 (1) ex 1511 90 19

10

 (1) ex 1511 90 91

10

 (1) ex 1513 11 10

10

 (1) ex 1513 19 30

10

 (1) ex 1513 21 10

10

 (1) ex 1513 29 30

10

 (1) ex 2921 51 19

20

 (1) ex 3808 91 90

30

 (1) ex 3815 90 90

77

 (1) ex 3817 00 50

10

 (1) ex 3902 20 00

10

ex 3902 90 90

97

 (1) ex 3903 90 90

40

 (1) ex 3911 90 99

50

ex 3903 90 90

85

 (1) ex 3905 99 90

96

 (1) ex 3906 90 90

30

 (1) ex 3907 20 11

10

 (1) ex 3907 20 11

20

 (1) ex 3907 20 11

30

 (1) ex 3907 20 21

20

 (1) ex 3907 30 00

50

 (1) ex 3911 10 00

81

 (1) ex 3913 90 00

92

 (1) ex 3913 90 00

98

 (1) ex 3919 10 61

94

 (1) ex 3919 10 69

92

 (1) ex 3919 90 61

93

 (1) ex 3919 90 69

93

 (1) ex 3919 90 31

45

 (1) ex 3919 90 61

51

 (1) ex 3920 99 28

40

 (1) ex 3921 90 55

20

 (1) ex 7011 20 00

20

 (1) ex 7011 20 00

50

 (1) ex 7409 19 00

20

 (1) ex 7410 21 00

50

 (1) ex 7410 21 00

40

ex 7410 21 00

70

ex 7606 12 91

20

ex 7606 12 93

20

 (1) ex 8519 81 35

10

 (1) ex 8522 90 80

83

 (1) ex 8522 90 80

84

 (1) ex 8525 80 19

30

 (1) ex 8543 70 90

90

 (1) ex 9001 90 00

60


(1)  Τροποποιημένη θέση.


30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 565/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουνίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

46,5

MK

25,6

TR

51,5

ZZ

41,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,3

ZZ

66,9

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 50 10

AR

52,4

TR

64,0

ZA

65,3

ZZ

60,6

0808 10 80

AR

81,4

BR

72,8

CL

77,4

CN

102,4

NZ

109,8

US

147,3

UY

55,1

ZA

86,2

ZZ

91,6

0809 10 00

TR

229,1

US

172,2

ZZ

200,7

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,5

US

377,7

ZZ

299,6

0809 30

TR

104,9

US

175,8

ZZ

140,4

0809 40 05

US

196,2

ZZ

196,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 566/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2009

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Melton Mowbray Pork Pie (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση του Ηνωμένου Βασιλείου για καταχώριση της ονομασίας «Melton Mowbray Pork Pie» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η ονομασία αυτή πρέπει να καταχωρισθεί.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, είναι ωστόσο δυνατό να καθοριστεί μεταβατική περίοδος για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν νόμιμα διαθέσει τα συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιώντας αδιαλείπτως τις σχετικές ονομασίες τουλάχιστον επί πέντε έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και εφόσον το γεγονός αυτό επισημάνθηκε στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Με επιστολή που παρελήφθη στις 6 Απριλίου 2009, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσαν στην Επιτροπή ότι οι επιχειρήσεις Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd και Kerry Foods Ltd, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους, πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(5)

Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εν λόγω επιχειρήσεις επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την καταχωρισμένη ονομασία «Melton Mowbray Pork Pie» για μεταβατική περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Οι επιχειρήσεις Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd και Kerry Foods Ltd μπορούν, ωστόσο, να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την εν λόγω ονομασία για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 85 της 4.4.2008, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.2.   Προϊόντα με βάση το κρέας (που έχει υποστεί θέρμανση, αλατισμένο, καπνιστό κ.λπ.)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Melton Mowbray Pork Pie (ΠΓΕ)


30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 567/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2009

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων [Pierekaczewnik (ΕΠΠΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση που υπέβαλε η Πολωνία για την καταχώριση της ονομασίας «Pierekaczewnik» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006, η ονομασία αυτή πρέπει να καταχωρισθεί.

(3)

Η προστασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 δεν έχει ζητηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 269 της 24.10.2008, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006:

Κλάση 2.3.   Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

ΠΟΛΩΝΙΑ

Pierekaczewnik (ΕΠΠΕ)


ΟΔΗΓΙΕΣ

30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/24


ΟΔΗΓΊΑ 2009/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2009

σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά τη συνεδρίασή του της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχθηκε ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα έπρεπε να ενισχυθεί στον τομέα της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης και αναγνώρισε κυρίως ότι τα μέτρα που αποβλέπουν στην καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης θα έπρεπε να εντατικοποιηθούν στο επίπεδο των κρατών μελών και της ΕΕ.

(2)

Ένας από τους βασικούς παράγοντες έλξης της λαθρομετανάστευσης στην ΕΕ είναι η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας στην ΕΕ χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο νομικό καθεστώς. Η δράση που στοχεύει στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της παράνομης διαμονής θα πρέπει ως εκ τούτου να προβλέπει μέτρα κατά του συγκεκριμένου παράγοντα έλξης.

(3)

Τα μέτρα αυτού του είδους θα πρέπει να επικεντρώνονται στη γενική απαγόρευση της απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν το δικαίωμα διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που παραβαίνουν αυτήν την απαγόρευση.

(4)

Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστα πρότυπα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν την ευχέρεια να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερες κυρώσεις και μέτρα και να επιβάλλουν αυστηρότερες υποχρεώσεις στους εργοδότες.

(5)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το αν έχουν δικαίωμα εργασίας στην επικράτειά του. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε πρόσωπα που διαθέτουν το κοινοτικό δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (4). Εκτός αυτού, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση καλυπτόμενη από το κοινοτικό δίκαιο, όπως εκείνοι που απασχολούνται νόμιμα σε κάποιο κράτος μέλος και αποσπώνται από έναν πάροχο υπηρεσίας σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας που απαγορεύει την απασχόληση νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται κατά παράβαση του καθεστώτος διαμονής τους.

(6)

Για τους ειδικούς σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να προβλεφθούν κάποιοι ορισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(7)

Ο ορισμός της απασχόλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα συστατικά στοιχεία της, δηλαδή τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται ή πρέπει να αναλαμβάνονται έναντι αμοιβής, υπό τις εντολές ή/και την εποπτεία του εργοδότη, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση.

(8)

Ο ορισμός του εργοδότη μπορεί να περιλαμβάνει οργάνωση προσώπων στην οποία έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα δικαιοπραξίας χωρίς να διαθέτει νομική προσωπικότητα.

(9)

Για να αποτραπεί η απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, οι εργοδότες θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν, πριν από την πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο υπήκοος τρίτης χώρας προσλαμβάνεται με σκοπό να αποσπαστεί σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών, εάν οι υπήκοοι τρίτων χωρών διαθέτουν έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλη ανάλογη άδεια στην οποία να φαίνεται ότι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια του κράτους μέλους πρόληψης.

(10)

Για να δοθεί κυρίως η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εντοπίζουν τα πλαστά έγγραφα, οι εργοδότες θα πρέπει να είναι εξίσου υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για την απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας. Προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν σχετικές κοινοποιήσεις στο πλαίσιο των άλλων συστημάτων κοινοποίησής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν τη θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας κοινοποίησης για τους εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα, εφόσον η απασχόληση γίνεται για ιδιωτικούς σκοπούς.

(11)

Οι εργοδότες που έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για την πρόσληψη παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, κυρίως εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μεταγενέστερα ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε από έναν εργαζόμενο ήταν πλαστογραφημένο ή είχε χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, εκτός αν ο εργοδότης γνώριζε ότι το έγγραφο ήταν πλαστογραφημένο.

(12)

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργοδότες στην τήρηση των υποχρεώσεών τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι αιτήσεις για ανανέωση αδειών παραμονής να εξετάζονται έγκαιρα.

(13)

Για να εφαρμοστεί η γενική απαγόρευση και να αποτραπούν οι παραβάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν τις κατάλληλες κυρώσεις. Αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν χρηματικές κυρώσεις και συμμετοχή στα έξοδα επιστροφής των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιβολής ελαφρύτερων χρηματικών προστίμων σε εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα, εφόσον η απασχόληση γίνεται για ιδιωτικούς σκοπούς.

(14)

Ο εργοδότης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στους υπηκόους τρίτης χώρας όλες τις οφειλόμενες αμοιβές για πραγματοποιηθείσα εργασία και όλες τις οφειλόμενες κοινωνικές εισφορές και φόρους. Αν το επίπεδο των αποδοχών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα ελάχιστα ημερομίσθια, από τις συλλογικές συμβάσεις ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους. Ο εργοδότης θα πρέπει επίσης να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει, εφόσον χρειάζεται, οιοδήποτε κόστος προκύπτει από την αποστολή οφειλόμενων αμοιβών στη χώρα στην οποία έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει ο παράνομα απασχολούμενος υπήκοος τρίτης χώρας. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει τις καθυστερούμενες οφειλές, δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή αντί για τον εργοδότη.

(15)

Οι παράνομα απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα εισόδου, παραμονής και εργασίας λόγω της παράνομης σχέσης εργασίας τους ή λόγω της πληρωμής ή της καταβολής καθυστερούμενων οφειλών, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή φόρων εκ μέρους του εργοδότη ή της νομικής οντότητας που πρέπει να πληρώσει αντί για εκείνον.

(16)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την υποβολή ή τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και την εφαρμογή μηχανισμών που να κατοχυρώνουν ότι όλες οι οφειλόμενες αμοιβές που ανακτήθηκαν είναι δυνατόν να καταβληθούν στους δικαιούχους υπηκόους τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να εμπλέκουν στους μηχανισμούς αυτούς τις αποστολές ή τις αντιπροσωπείες τους σε τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο πλαίσιο της θέσπισης αποτελεσματικών μηχανισμών για τη διευκόλυνση της υποβολής καταγγελιών και εφόσον τούτο δεν προβλέπεται ήδη από την εθνική νομοθεσία, να εξετάσουν τη δυνατότητα και την προστιθέμενη αξία της εξουσιοδότησης αρμόδιας αρχής να προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά εργοδοτών για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών.

(17)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει περαιτέρω να προβλέψουν ένα τεκμήριο διάρκειας της σχέσης απασχόλησης τουλάχιστον τριών μηνών κατά τρόπον ώστε το βάρος της απόδειξης να φέρει ο εργοδότης τουλάχιστον για ορισμένη περίοδο. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποδεικνύουν την ύπαρξη και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης.

(18)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν τη δυνατότητα περαιτέρω κυρώσεων κατά εργοδοτών, μεταξύ άλλων του μερικού ή πλήρους αποκλεισμού από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών επιδοτήσεων, του αποκλεισμού από διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, και της μερικής ή πλήρους ανάκτησης των δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν να μην επιβάλλουν περαιτέρω κυρώσεις εναντίον εργοδοτών που είναι φυσικά πρόσωπα, εφόσον η απασχόληση γίνεται για ιδιωτικούς σκοπούς.

(19)

Η παρούσα οδηγία, και κυρίως τα άρθρα 7, 10 και 12, θα πρέπει να εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5).

(20)

Λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή χρήση της υπεργολαβίας σε ορισμένους θιγόμενους τομείς, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ο εργολάβος, του οποίου ο εργοδότης είναι άμεσος υπεργολάβος, μπορεί να κληθεί να καταβάλει χρηματικά πρόστιμα επιπρόσθετα ή αντί του εργοδότη. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να καλούνται άλλοι εργολάβοι να καταβάλουν χρηματικά πρόστιμα επιπρόσθετα ή αντί του εργοδότη που απασχολεί παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Η καταβολή καθυστερούμενων οφειλών που θα καλύπτουν οι διατάξεις περί ευθύνης στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συνεισφορές σε εθνικά ταμεία διακοπών και κοινωνικά ταμεία που λειτουργούν βάσει της νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων.

(21)

Η πείρα αποδεικνύει ότι τα ισχύοντα συστήματα κυρώσεων έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για να εξασφαλίσουν την πλήρη τήρηση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται όσον αφορά την απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, κυρίως επειδή από μόνες τους οι διοικητικές κυρώσεις δεν επαρκούν εμφανώς για να αποτρέψουν ορισμένους αδίστακτους εργοδότες. Η τήρηση των κανόνων μπορεί και θα πρέπει να ενισχυθεί με την εφαρμογή ποινικών κυρώσεων.

(22)

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα της γενικής απαγόρευσης, υπάρχει ως εκ τούτου ιδιαίτερη ανάγκη πιο αποτρεπτικών κυρώσεων σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως οι κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις, η παράνομη απασχόληση σημαντικού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών, η παράνομη απασχόληση ανηλίκων, οι ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας όπου ο εργοδότης γνωρίζει ότι ο εργαζόμενος είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομα απασχολούμενος ανήλικος. Η παρούσα οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν ποινικές κυρώσεις στην εθνική νομοθεσία τους για τις ανωτέρω σοβαρές παραβάσεις. Δεν δημιουργεί υποχρεώσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κυρώσεων ή οιουδήποτε άλλου διαθέσιμου συστήματος επιβολής του νόμου, σε επιμέρους περιπτώσεις.

(23)

Σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται σοβαρές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, η παράβαση θα πρέπει να θεωρείται ποινικό αδίκημα στο σύνολο της Κοινότητας όταν διαπράττεται εκ προθέσεως. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τα ποινικά αδικήματα δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων (6).

(24)

Τα ποινικά αδικήματα θα πρέπει να τιμωρούνται με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις. Η υποχρέωση για τη διασφάλιση αποτελεσματικών, ανάλογων και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη της εσωτερικής οργάνωσης του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη.

(25)

Τα νομικά πρόσωπα μπορεί επίσης να φέρουν ευθύνη για τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, δεδομένου ότι πολλοί εργοδότες είναι νομικά πρόσωπα. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν συνεπάγονται για τα κράτη μέλη υποχρέωση θέσπισης ποινικής ευθύνης νομικών προσώπων.

(26)

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί καταγγελίας που να παρέχουν τη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών να υποβάλουν απευθείας καταγγελία ή με τη μεσολάβηση τρίτων όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή άλλες ενώσεις. Οι τρίτοι που προσφέρουν τη συνδρομή τους για την υποβολή καταγγελιών θα πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόμενες κυρώσεις δυνάμει των κανόνων που απαγορεύουν την υποβοήθηση της παράνομης διαμονής.

(27)

Για να συμπληρωθούν οι μηχανισμοί καταγγελίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χορηγούν στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποστεί εξαιρετικά καταχρηστικές συνθήκες εργασίας ή που ήταν παράνομα εργαζόμενοι ανήλικοι και οι οποίοι συνεργάζονται κατά την ποινική διαδικασία που κινείται κατά των εργοδοτών τους, άδεια διαμονής ορισμένου χρόνου, σε συνάρτηση με τη διάρκεια των αντίστοιχων εθνικών διαδικασιών. Αυτές οι άδειες θα πρέπει να χορηγούνται υπό καθεστώς παρόμοιο με το εφαρμοστέο σε υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (7).

(28)

Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο εκτέλεσης της παρούσας οδηγίας και να μειωθούν κατά το δυνατόν διαφορές όσον αφορά τα επίπεδα εκτέλεσης μεταξύ των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διεξαγωγή αποτελεσματικών και επαρκών επιθεωρήσεων στην επικράτειά τους και να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα συμπεράσματα των επιθεωρήσεων που διεξάγουν.

(29)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καθορίζουν ετήσιο στόχο όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων στους τομείς δραστηριότητας στους οποίους συγκεντρώνεται η απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτειά τους.

(30)

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιθεωρήσεων που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία παρέχει επαρκείς εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, ότι συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων προηγούμενων επιθεωρήσεων και ότι διατίθεται επαρκές προσωπικό με τις ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιθεωρήσεων.

(31)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι επιθεωρήσεις για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν, ποσοτικά ή ποιοτικά, τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών απασχόλησης και εργασίας.

(32)

Στην περίπτωση των αποσπασμένων εργαζόμενων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι αρχές επιθεώρησης των κρατών μελών μπορούν να επωφελούνται από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (8), προκειμένου να εξακριβώνουν κατά πόσον οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούνται νόμιμα στο κράτος μέλος πρόσληψης.

(33)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρηθεί συμπληρωματική προς τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της εκμετάλλευσης.

(34)

Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (9), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συντάξουν και να δημοσιοποιήσουν τους δικούς τους πίνακες, προς ίδιον όφελος αλλά και προς το συμφέρον της Κοινότητας. Στους πίνακες θα εμφαίνεται όσο το δυνατόν αναλυτικότερα ο συσχετισμός μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται εξάλλου να δημοσιοποιούν τους εν λόγω πίνακες.

(35)

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (10).

(36)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης μέσω του περιορισμού του παράγοντα έλξης που αποτελούν οι δυνατότητες απασχόλησης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια, λόγω των διαστάσεων και των επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(37)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να εφαρμόζεται τηρώντας την ελευθερία του επιχειρείν, τις αρχές ισότητας έναντι του νόμου και της μη διακριτικής μεταχείρισης, το δικαίωμα ουσιαστικής ένδικης προστασίας και δίκαιης δίκης και τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 20, 21, 47 και 49 του Χάρτη.

(38)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, προσαρτημένου στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

(39)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία απαγορεύει την απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση. Για τον σκοπό αυτό, θεσπίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα σχετικά με κυρώσεις και μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη κατά εργοδοτών που παραβιάζουν την εν λόγω απαγόρευση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους ειδικούς σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)

«υπήκοος τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της συνθήκης και δεν απολαύει του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν·

β)

«παράνομα διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας», υπήκοος τρίτης χώρας που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους ο οποίος δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις παρουσίας ή διαμονής στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

γ)

«απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη·

δ)

«παράνομη απασχόληση», η απασχόληση παράνομα διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας·

ε)

«εργοδότης», κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία του οποίου λαμβάνει χώρα η απασχόληση·

στ)

«υπεργολάβος», οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε νομική οντότητα στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση ενός μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων προηγούμενης σύμβασης·

ζ)

«νομικό πρόσωπο», κάθε νομική οντότητα που έχει τέτοιο καθεστώς βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, πλην κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας καθώς και διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου·

η)

«εταιρεία προσωρινής απασχόλησης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολουμένους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους·

θ)

«εξαιρετικά καταχρηστικοί όροι εργασίας», όροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων οφείλονται σε διακρίσεις λόγω φύλου ή άλλες διακρίσεις, οι οποίοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας επίπτωση, για παράδειγμα, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

ι)

«αποδοχές υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει παράνομα», το ημερομίσθιο ή ο μισθός και οποιοδήποτε άλλη αντιστάθμιση, σε μετρητά ή σε είδος, που λαμβάνει ο εργαζόμενος άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με την απασχόλησή του, από τον εργοδότη του, που ισοδυναμεί με τις απολαβές εργαζομένων παρόμοιου επιπέδου οι οποίοι εργάζονται με νόμιμη σχέση απασχόλησης.

Άρθρο 3

Απαγόρευση της παράνομης απασχόλησης

1.   Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

2.   Οι παραβάσεις αυτής της απαγόρευσης υπόκεινται στις κυρώσεις και τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν την απαγόρευση της παραγράφου 1 στους παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών η απέλαση των οποίων έχει αναβληθεί και στους οποίους έχει επιτραπεί να εργαστούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των εργοδοτών

1.   Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους εργοδότες:

α)

να αξιώνουν από τους υπηκόους τρίτων χωρών την κατοχή και παρουσίαση έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου παραμονής για την ανάληψη απασχόλησης·

β)

να διατηρούν αντίγραφο ή καταγραφή της άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου παραμονής στη διάθεση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης, με σκοπό πιθανή επιθεώρηση·

γ)

να ενημερώνουν, μέσα σε διάστημα καθοριζόμενο από τις αρχές των κρατών μελών, τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για την έναρξη της πρόσληψης υπηκόου τρίτης χώρας.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν απλοποιημένη διαδικασία για την κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ), αν οι εργοδότες είναι φυσικά πρόσωπα και η απασχόληση γίνεται για ιδιωτικούς σκοπούς.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος διαθέτει καθεστώς μακράς παραμονής σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (11).

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για την παραβίαση της απαγόρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός εάν γνώριζαν ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος διαμονής ήταν πλαστογραφημένο.

Άρθρο 5

Χρηματικές κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις της απαγόρευσης του άρθρου 3 υπόκεινται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις εις βάρος των συγκεκριμένων εργοδοτών.

2.   Οι κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβάσεων της απαγόρευσης του άρθρου 3 περιλαμβάνουν:

α)

χρηματικές κυρώσεις ύψους ανάλογου προς τον αριθμό των παράνομα απασχολούμενων υπηκόων τρίτων χωρών· και

β)

πληρωμή των εξόδων επιστροφής παράνομα απασχολούμενων υπηκόων τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που κινείται διαδικασία επιστροφής. Τα κράτη μέλη μπορούν αντ’ αυτού να αποφασίζουν να προσαρμόζουν τις χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) ώστε να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο μέσο κόστος επιστροφής.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μειωμένες χρηματικές ποινές σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο που απασχολεί παράνομα διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας για ιδιωτικούς του σκοπούς, εφόσον δεν εφαρμόζονται ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι.

Άρθρο 6

Καταβολή των καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες

1.   Για κάθε παράβαση του άρθρου 3, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει:

α)

όλες τις οφειλόμενες αμοιβές στον παράνομα διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας. Το συμφωνημένο επίπεδο αποδοχών θεωρείται ότι ήταν τουλάχιστον το ελάχιστο ημερομίσθιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία, από τις συλλογικές συμβάσεις ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους, εκτός αν, είτε ο εργοδότης είτε ο εργαζόμενος μπορούν να αποδείξουν ότι ήταν διαφορετικό, πάντα μέσα στα πλαίσια των υποχρεωτικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας περί ημερομισθίων·

β)

ποσό ίσο προς όλες τις κοινωνικές εισφορές και φόρους που θα είχε καταβάλει ο εργοδότης εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων που έχουν καταβληθεί για καθυστερήσεις και των αντίστοιχων διοικητικών προστίμων·

γ)

εφόσον ενδείκνυται, κάθε δαπάνη που προκύπτει από την αποστολή καθυστερούμενων οφειλών στη χώρα στην οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει.

2.   Για τη διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικών διαδικασιών όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία α) και γ), και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το άρθρο 13, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μηχανισμούς για να εξασφαλίζεται ότι οι παράνομα απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών:

α)

μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, μέσα σε προθεσμία οριζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, κατά των εργοδοτών τους, και να επιτυγχάνουν εκτελεστή καταδικαστική απόφαση για οποιαδήποτε καθυστερούμενη οφειλή, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν· ή

β)

όταν τούτο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, μπορούν να ζητούν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους να κινεί τις διαδικασίες για την ανάκτηση των οφειλόμενων αμοιβών χωρίς να χρειάζεται στην περίπτωση αυτή να υποβάλουν αίτηση.

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για επιστροφή τους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται παράνομα πρέπει να έχουν συστηματική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και το άρθρο 13.

3.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη θεωρούν κατά τεκμήριο ότι η σχέση απασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις μήνες, εκτός εάν, μεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν το αντίθετο.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη των απαιτούμενων μηχανισμών προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι παράνομα απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να εισπράξουν όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές της παραγράφου 1 στοιχείο α), που ανακτώνται ως τμήμα των αιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν.

5.   Όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν χορηγηθεί άδειες παραμονής περιορισμένης διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη ορίζουν στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας τους τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να παραταθεί η διάρκεια των ανωτέρω αδειών, μέχρις ότου ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας να έχει εισπράξει όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που ανακτώνται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Άλλα μέτρα

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι εργοδότες θα υπόκεινται εξίσου, εφόσον επιβάλλεται, στα ακόλουθα μέτρα:

α)

μερικός ή πλήρης αποκλεισμός από το ευεργέτημα δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της ΕΕ που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη·

β)

αποκλεισμός από όλες τις δημόσιες συμβάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (12), για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη·

γ)

μερική ή ολική ανάκτηση δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στον εργοδότη κατά το διάστημα έως και των δώδεκα μηνών πριν από τη διαπίστωση της παράνομης απασχόλησης·

δ)

προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο εγκαταστάσεων που έχουν χρησιμεύσει για τη διάπραξη της παράβασης ή προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, αν τούτο δικαιολογείται από τη σοβαρότητα της κατάστασης.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την παράγραφο 1 σε περίπτωση που οι εργοδότες είναι φυσικά πρόσωπα και η απασχόληση γίνεται για ιδιωτικούς σκοπούς.

Άρθρο 8

Συμβάσεις υπεργολαβίας

1.   Όταν ο εργοδότης είναι υπεργολάβος, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα αναγωγής ή προσφυγής, ή των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να είναι δυνατόν, ο εργολάβος του οποίου είναι άμεσος υπεργολάβος ο εργοδότης να είναι υπόχρεος να καταβάλει, επιπρόσθετα ή αντί του εργοδότη:

α)

κάθε επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση δυνάμει του άρθρου 5, και

β)

κάθε καθυστερούμενη οφειλή δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), και του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 3.

2.   Αν ο εργοδότης είναι υπεργολάβος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο κύριος εργολάβος και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών μπορούν να υποχρεωθούν να καταβάλουν τις πληρωμές που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 επιπρόσθετα ή αντί του εργοδότη υπεργολάβου ή του εργολάβου του οποίου είναι άμεσος υπεργολάβος ο εργοδότης.

3.   Οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν με τη δέουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία δεν θεωρούνται υπεύθυνοι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες ευθύνης στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας.

Άρθρο 9

Ποινικό αδίκημα

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παράβαση της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 να αποτελεί, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, ποινικό αδίκημα, σε καθεμιά από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία:

α)

η παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά·

β)

η παράβαση αφορά ταυτόχρονη απασχόληση σημαντικού αριθμού παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών·

γ)

η παράβαση συνοδεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας·

δ)

η παράβαση έχει διαπραχθεί από εργοδότη ο οποίος, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνομα διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας γνωρίζοντας ότι είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων·

ε)

η παράβαση αφορά την παράνομη απασχόληση ανηλίκου.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια στις εκ προθέσεως πράξεις της παραγράφου 1 τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα.

Άρθρο 10

Ποινικές κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα που διαπράττουν τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 9 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

2.   Εκτός αν τούτο αντίκειται στις γενικές αρχές δικαίου, οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο μπορούν να επιβάλλονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας με την επιφύλαξη άλλων κυρώσεων ή μέτρων μη ποινικού χαρακτήρα, και μπορεί να συνοδεύονται από τη δημοσίευση της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 11

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να υπέχουν ευθύνη για το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 9 σε περίπτωση που το εν λόγω αδίκημα διαπράττεται για λογαριασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου και το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου με βάση τα ακόλουθα:

α)

εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου·

β)

εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου· ή

γ)

εξουσία άσκησης ελέγχου στο εσωτερικό του νομικού προσώπου.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε εφικτή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος που ορίζεται στο άρθρο 9 για λογαριασμό του συγκεκριμένου νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

3.   Η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την ποινική δίωξη κατά φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στο αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 12

Ποινές κατά νομικών προσώπων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι το νομικό πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο δυνάμει του άρθρου 11 να υπόκειται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν τη δημοσιοποίηση καταλόγων εργοδοτών που είναι νομικά πρόσωπα και έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι για το ποινικό αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 13

Διευκόλυνση των καταγγελιών

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών χάρη στους οποίους οι παράνομα απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν καταγγελία κατά του εργοδότη τους, απευθείας ή μέσω τρίτων οριζόμενων από τα κράτη μέλη, όπως συνδικαλιστικών ενώσεων ή άλλων φορέων, ή αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, αν τούτο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τρίτα μέρη που έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η εθνική νομοθεσία, νόμιμο συμφέρον να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, μπορούν να κινήσουν, είτε εξ ονόματος είτε προς υποστήριξη παράνομα διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, με τη συναίνεσή του, κάθε προβλεπόμενη διοικητική ή αστική διαδικασία για την πραγμάτωση του στόχου της παρούσας οδηγίας.

3.   Η συνδρομή υπηκόων τρίτων χωρών στην υποβολή καταγγελίας δεν θα πρέπει να θεωρείται υποβοήθηση σε παράνομη διαμονή με βάση την οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, με την οποία ορίζεται η υποβοήθηση σε παράνομη είσοδο, διέλευση και διαμονή (13).

4.   Όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ε), τα κράτη μέλη ορίζουν με βάση την εθνική τους νομοθεσία τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση αδειών διαμονής ορισμένου χρόνου κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τη διάρκεια των αντίστοιχων εθνικών διαδικασιών για τους εμπλεκόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, υπό καθεστώς παρόμοιο με το εφαρμοστέο σε υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 2004/81/ΕΚ.

Άρθρο 14

Επιθεωρήσεις

1.   Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να διενεργούνται στην επικράτειά τους αποτελεσματικές και κατάλληλες επιθεωρήσεις με σκοπό να ελεγχθεί η απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται κυρίως σε ανάλυση κινδύνου η οποία διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

2.   Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τακτικά με βάση αξιολόγηση κινδύνου τους τομείς δραστηριότητας στους οποίους συγκεντρώνεται στην επικράτειά τους η απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων.

Για καθέναν από τους τομείς αυτούς, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματά τους, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό των εργαζομένων κάθε κλάδου.

Άρθρο 15

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους εφαρμόζεται σε σχέση με τα άρθρα 6 και 13, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι συμβατές με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 16

Εκθέσεις

1.   Το αργότερο στις 20 Ιουλίου 2014, και ανά τρία έτη μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία περιλαμβάνονται, αν χρειαστεί, προτάσεις για την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 13 και 14. Η Επιτροπή πραγματεύεται ιδιαίτερα στην έκθεσή της την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την κατάρτιση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται ο αριθμός και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, τα μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 και, στο μέτρο του δυνατού, τα ληφθέντα μέτρα δυνάμει των άρθρων 6 και 7.

Άρθρο 17

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 20 Ιουλίου 2011. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις συγκεκριμένες διατάξεις, αυτές περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από μία τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες αυτής της παραπομπής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζονται στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Š. FÜLE


(1)  ΕΕ C 204 της 9.8.2008, σ. 70.

(2)  ΕΕ C 257 της 9.10.2008, σ. 20.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009.

(4)  ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 19.

(8)  ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

(9)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(11)  ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44.

(12)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

(13)  ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17.


30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/33


ΟΔΗΓΊΑ 2009/53/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2009

για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (3), η οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (4), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (5), θεσπίζουν εναρμονισμένους κανόνες για τη χορήγηση άδειας, την εποπτεία και τη φαρμακοεπαγρύπνηση για φαρμακευτικά προϊόντα εντός της Κοινότητας.

(2)

Βάσει αυτών των κανόνων μπορούν να χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας με εναρμονισμένες κοινοτικές διαδικασίες. Οι όροι των αδειών μπορούν στη συνέχεια να τροποποιούνται όταν, για παράδειγμα, αλλάζει η διαδικασία παραγωγής ή η διεύθυνση του παρασκευαστή.

(3)

Το άρθρο 39 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και το άρθρο 35 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εκδώσει εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με μεταγενέστερες τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 4 του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και του κεφαλαίου 4 του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, αντίστοιχα. Έτσι, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/2003, της 3ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων των όρων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων εκ μέρους της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους (6).

(4)

Ωστόσο, η πλειονότητα των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση που χρησιμοποιούνται σήμερα στην αγορά έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας βάσει αμιγώς εθνικών διαδικασιών και, επομένως, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2003. Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί βάσει διαδικασιών αμιγώς εθνικών υπόκεινται σε εθνικούς κανόνες.

(5)

Επομένως, ενώ η χορήγηση όλων των αδειών κυκλοφορίας για φαρμακευτικά προϊόντα υπόκειται σε εναρμονισμένους κανόνες εντός της Κοινότητας, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση τροποποιήσεων στους όρους των αδειών κυκλοφορίας.

(6)

Για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να αυξηθεί η προβλεψιμότητα εκ μέρους των οικονομικών παραγόντων, οι τροποποιήσεις σε όλα τα είδη αδειών κυκλοφορίας θα πρέπει να υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες.

(7)

Οι κανόνες σχετικά με τις τροποποιήσεις που εγκρίνει η Επιτροπή θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, κατά την έγκριση των εν λόγω κανόνων, θα πρέπει να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής μιας ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.

(8)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (7), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία των οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν.

(9)

Η οδηγία 2001/82/ΕΚ και η οδηγία 2001/83/ΕΚ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2001/82/ΕΚ

Η οδηγία 2001/82/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 27β

Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλες ρυθμίσεις για την εξέταση των τροποποιήσεων των όρων των αδειών κυκλοφορίας που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή θεσπίζει τις ρυθμίσεις αυτές με τη μορφή εκτελεστικού κανονισμού. Το εν λόγω μέτρο που αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, διά της συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 89 παράγραφος 2α.».

2)

Στο άρθρο 39 παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο διαγράφονται.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2001/83/ΕΚ

Η οδηγία 2001/83/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 23β:

«Άρθρο 23β

1.   Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλες ρυθμίσεις για την εξέταση των τροποποιήσεων των όρων των αδειών κυκλοφορίας που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2.   Η Επιτροπή θεσπίζει τις ρυθμίσεις που αναφέρει η παράγραφος 1 με τη μορφή εκτελεστικού κανονισμού. Το εν λόγω μέτρο που αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, διά της συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 121 παράγραφος 2α.

3.   Κατά την έγκριση των ρυθμίσεων της παραγράφου 1, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να δοθεί η δυνατότητα υποβολής μιας ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.

4.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει εθνικές διατάξεις περί τροποποιήσεων, οι οποίες ισχύουν, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, για άδειες κυκλοφορίας χορηγηθείσες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 για φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο στο εν λόγω κράτος μέλος. Στην περίπτωση που ένα φαρμακευτικό προϊόν υπόκειται σε εθνικές διατάξεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χορηγείται ακολούθως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, ο εκτελεστικός κανονισμός εφαρμόζεται στο εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν από την ημερομηνία αυτή.

5.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίζει να συνεχίσει να εφαρμόζει εθνικές διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή. Εάν δεν έχει γίνει γνωστοποίηση έως τις 20 Ιανουαρίου 2011 εφαρμόζεται ο εκτελεστικός κανονισμός.».

2)

Στο άρθρο 35 παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο διαγράφονται.

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 20 Ιανουαρίου 2011, το αργότερο. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Š. FÜLE


(1)  ΕΕ C 27 της 3.2.2009, σ. 39.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2009.

(3)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.

(5)  ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 159 της 27.6.2003, σ. 1.

(7)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/35


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 568/2009/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2009

για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 66 και το άρθρο 67 παράγραφος 5 δεύτερη περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δημιουργήθηκε μεταξύ των κρατών μελών («Δίκτυο») με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου (3), απορρέει από την ιδέα ότι η εγκαθίδρυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Κοινότητα απαιτεί να βελτιωθεί, να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η πραγματική δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καθώς και η πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη των προσώπων που εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές. Η συγκεκριμένη απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2002.

(2)

Το πρόγραμμα της Χάγης με τον τίτλο «ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004 (4), ορίζει ότι πρέπει να καταβληθούν στο μέλλον περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική εφαρμογή των πράξεων που θεσπίζει το Συμβούλιο σε αστικές υποθέσεις καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών των νομικών επαγγελμάτων προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης 2001/470/ΕΚ, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 16 Μαΐου 2006, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου. Η συγκεκριμένη έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός ότι το δίκτυο έχει γενικά επιτύχει τους στόχους που είχαν οριστεί το 2001, πόρρω απείχε από την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του.

(4)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων του προγράμματος της Χάγης σχετικά με την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να αντιμετωπιστεί η προβλεπόμενη αύξηση των καθηκόντων του Δικτύου κατά τα ερχόμενα έτη, το δίκτυο θα πρέπει να διαθέτει καταλληλότερο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση των μέσων δράσης του.

(5)

Είναι αναγκαίο να επιτευχθούν καλύτεροι όροι λειτουργίας του Δικτύου στα κράτη μέλη μέσω αρμοδίων επαφής σε εθνικό επίπεδο και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να ενισχυθεί ο ρόλος των αρμοδίων επαφής τόσο εντός του Δικτύου όσο και σε σχέση με τους δικαστές και τα νομικά επαγγέλματα.

(6)

Προς τούτο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκτιμήσουν τους πόρους που απαιτείται να διαθέσουν στους αρμοδίους επαφής για την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των εθνικών αντιπροσώπων του Δικτύου δεν θα πρέπει να θιγεί από την παρούσα απόφαση.

(7)

Για την επίτευξη του ιδίου στόχου, απαιτείται να υπάρχουν ένας ή περισσότεροι αρμόδιοι επαφής σε κάθε κράτος μέλος, ικανοί να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αρμόδιοι επαφής, το κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ τους.

(8)

Σε περίπτωση καθορισμού του δικαίου άλλου κράτους μέλους από κοινοτική πράξη ή διεθνή σύμβαση, οι αρμόδιοι επαφής του Δικτύου θα πρέπει να συμμετέχουν στο μέλλον στην πληροφόρηση των δικαστικών και εξωδικαστικών αρχών στα κράτη μέλη σχετικά με το περιεχόμενο του αλλοδαπού δικαίου.

(9)

Η εξέταση των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας από τους αρμοδίους επαφής θα πρέπει να πραγματοποιείται με ταχύτητα συμβιβαζόμενη με τους γενικούς στόχους που επιδιώκει η απόφαση.

(10)

Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που προβλέπει η παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (5).

(11)

Σκοπός του ηλεκτρονικού μητρώου είναι η παροχή πληροφοριών με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης του Δικτύου και της πρακτικής εφαρμογής των κοινοτικών πράξεων. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι αρμόδιοι επαφής.

(12)

Επαγγελματικοί σύλλογοι που εκπροσωπούν τα νομικά επαγγέλματα, ειδικότερα δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, που συμμετέχουν απευθείας στην εφαρμογή των κοινοτικών και διεθνών νομικών πράξεων σε αστικές υποθέσεις μπορούν να γίνουν μέλη του Δικτύου μέσω των εθνικών τους οργανώσεων, προκειμένου να συμβάλουν, με τους αρμοδίους επαφής, σε ορισμένα από τα ειδικά καθήκοντα και δραστηριότητες του Δικτύου.

(13)

Προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω τα καθήκοντα του Δικτύου όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οι αρμόδιοι επαφής στα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της παροχής γενικών πληροφοριών στο κοινό, με αξιοποίηση των καταλληλότερων τεχνολογικών μέσων και παρέχοντας τουλάχιστον στις ιστοσελίδες των υπουργείων δικαιοσύνης των κρατών μελών σύνδεση προς τον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και προς τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ουσιαστική εφαρμογή των πράξεων αυτών. Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να επιτρέπουν άμεση πρόσβαση του κοινού στους αρμοδίους επαφής.

(14)

Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προοδευτική εισαγωγή του ευρωπαϊκού συστήματος «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης», το οποίο έχει ως ειδικότερο προορισμό του να διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

(15)

Προκειμένου να βελτιωθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστών στην Ένωση και οι συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών δικτύων που συμμετέχουν, το δίκτυο θα πρέπει να διατηρεί σταθερές σχέσεις με τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα που συμμερίζονται τους ίδιους στόχους, ιδιαίτερα με τα δίκτυα δικαστικών σωμάτων και δικαστών.

(16)

Για να συμβάλει στην προώθηση της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, το δίκτυο θα πρέπει να μπορεί να αναπτύξει τις επαφές με τα άλλα δίκτυα δικαστικής συνεργασίας στον κόσμο, καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς που προωθούν τη διεθνή δικαστική συνεργασία.

(17)

Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα τακτικής παρακολούθησης της προόδου που έχει σημειωθεί κατά την υλοποίηση των στόχων της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα απόφαση, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες του Δικτύου.

(18)

Η απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως.

(19)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των επιπτώσεών της, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα εν λόγω κράτη ανακοίνωσαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στη θέσπιση και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

(21)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το συγκεκριμένο κράτος δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2001/470/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

από δικαστικούς-συνδέσμους που προβλέπονται με την κοινή δράση 96/277/ΔΕΥ, της 22ας Απριλίου 1996, σχετικά με ένα πλαίσιο ανταλλαγής δικαστικών-συνδέσμων, με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6) με αρμοδιότητες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

ii)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ε)

από επαγγελματικούς συλλόγους που εκπροσωπούν σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη τα νομικά επαγγέλματα που συμμετέχουν άμεσα στην εφαρμογή κοινοτικών και διεθνών πράξεων που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.»·

β)

στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Εάν ο αρμόδιος επαφής που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου 2 δεν είναι δικαστής, το σχετικό κράτος μέλος μεριμνά για την ύπαρξη ουσιαστικού συνδέσμου με τον εθνικό δικαστικό κλάδο. Για διευκόλυνση, το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει δικαστή προς υποστήριξη των εν λόγω καθηκόντων. Ο συγκεκριμένος δικαστής αποτελεί μέλος του Δικτύου.»·

γ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στα σημεία επαφής την παροχή επαρκών και καταλλήλων στελεχών, πόρων και σύγχρονων μέσων επικοινωνίας προκειμένου να εκπληρώνουν με επάρκεια τα καθήκοντά τους ως αρμοδίων επαφής.»·

δ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4α.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τους επαγγελματικούς συλλόγους στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1, στοιχείο ε). Για το σκοπό αυτό, επιδιώκουν τη συναίνεση των οικείων επαγγελματικών συλλόγων όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο δίκτυο.

Εφόσον σε κράτος μέλος υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματικοί σύλλογοι που εκπροσωπούν σε εθνικό επίπεδο ένα νομικό επάγγελμα, εναπόκειται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος να διασφαλίσει τη δέουσα εκπροσώπηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος στο δίκτυο.»·

ε)

η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

i)

το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται ως εξής:

«5.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 20, τα ονόματα και τα πλήρη στοιχεία των αρχών που σημειώνονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προσδιορίζοντας:»·

ii)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

κατά περίπτωση, τα τυχόν ειδικά καθήκοντά τους στο δίκτυο, συμπεριλαμβάνοντας, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός αρμόδιοι επαφής, τις συγκεκριμένες ευθύνες τους.».

2)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

να διευκολύνει την ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, με μέτρα πληροφόρησης σχετικά με τη λειτουργία των κοινοτικών και διεθνών πράξεων που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.»·

β)

στην παράγραφο 2, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

την αποτελεσματική και πρακτική εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων ή των συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών.

Ειδικότερα, όταν εφαρμόζεται το δίκαιο άλλου κράτους μέλους, τα δικαστήρια ή οι αρχές που επιλαμβάνονται του θέματος μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό του·

γ)

την εγκαθίδρυση, συντήρηση και προαγωγή συστήματος πληροφόρησης απευθυνόμενου στο κοινό για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς πράξεις και το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Κυριότερη πηγή πληροφοριών είναι οι ιστοσελίδες του Δικτύου που περιέχουν ενημερωμένες πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.».

3)

Το άρθρο 5 παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ειδικότερα, οι αρμόδιοι επαφής:

α)

μεριμνούν ώστε οι τοπικές δικαστικές αρχές να λαμβάνουν γενική ενημέρωση σχετικά με τις κοινοτικές και διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ειδικότερα, μεριμνούν ώστε οι τοπικές δικαστικές αρχές να έχουν καλύτερη ενημέρωση για το δίκτυο, καθώς και για τις ιστοσελίδες του·

β)

παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3, στους άλλους αρμοδίους επαφής, στις αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ), και στις τοπικές δικαστικές αρχές του κράτους μέλους τους, ώστε να τους παρέχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αποτελεσματικά αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας και να αποκαθιστούν τις πλέον κατάλληλες άμεσες επαφές·

γ)

παρέχουν κάθε πληροφορία προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή του δικαίου άλλου κράτους μέλους το οποίο κρίνεται εφαρμοστέο δυνάμει κοινοτικής ή διεθνούς νομικής πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, ο αρμόδιος επαφής στον οποίο έχει υποβληθεί σχετική αίτηση μπορεί να στηριχθεί στις άλλες αρχές του κράτους μέλους του που σημειώνονται στο άρθρο 2 προκειμένου να χορηγήσει τις αιτούμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην απάντηση δεν δεσμεύουν ούτε τους αρμοδίους επαφής, ούτε τις εν λόγω αρχές, ούτε την αρχή που υπέβαλε την αίτηση·

δ)

αναζητούν λύσεις στις δυσχέρειες που μπορούν να προκύψουν επ’ ευκαιρία αίτησης δικαστικής συνεργασίας, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6·

ε)

διευκολύνουν τον συντονισμό της εξέτασης των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, κυρίως όταν πολλές αιτήσεις των δικαστικών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος·

στ)

συμβάλλουν στη γενική πληροφόρηση του κοινού διά των ιστοσελίδων του Δικτύου, για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς νομικές πράξεις και για το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, και ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

ζ)

συνεργάζονται για τη διοργάνωση των κατά το άρθρο 9 συνεδριάσεων και συμμετέχουν σ’ αυτές·

η)

συνεργάζονται για την προετοιμασία και την ενημέρωση των πληροφοριών στις οποίες αναφέρεται ο τίτλος ΙΙΙ, και κυρίως του συστήματος πληροφόρησης του κοινού, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο εν λόγω τίτλος·

θ)

εξασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ των μελών του Δικτύου σε εθνικό επίπεδο·

ι)

προετοιμάζουν ανά διετία έκθεση των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτείται, των βελτίστων πρακτικών του Δικτύου, την υποβάλλουν κατά τη συνεδρίαση των μελών του Δικτύου και εφιστούν ιδιαιτέρως την προσοχή στις πιθανές βελτιώσεις του Δικτύου.».

4)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 5α

Επαγγελματικοί σύλλογοι

1.   Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, οι αρμόδιοι επαφής προβαίνουν στις κατάλληλες επαφές με τους επαγγελματικούς συλλόγους του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε), σύμφωνα με τους κανόνες που αποφασίζει κάθε κράτος μέλος.

2.   Ειδικότερα, στις επαφές στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1, μπορούν να περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

α)

ανταλλαγές εμπειρίας και πληροφοριών όσον αφορά την αποτελεσματική και πρακτική εφαρμογή των κοινοτικών και διεθνών πράξεων·

β)

συνεργασία για την κατάρτιση και την ενημέρωση των δελτίων πληροφοριών στα οποία αναφέρεται το άρθρο 15·

γ)

συμμετοχή των επαγγελματικών συλλόγων σε σχετικές συνεδριάσεις.

3.   Οι επαγγελματικοί φορείς δεν ζητούν από τους αρμόδιους επαφής πληροφορίες σχετικές με μεμονωμένες περιπτώσεις.»

5)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος μεριμνά σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που αυτό αποφασίζει ώστε ο αρμόδιος ή οι αρμόδιοι επαφής του Δικτύου και οι συγκεκριμένες αρμόδιες αρχές να διαθέτουν επαρκή μέσα για να συνέρχονται τακτικά.».

6)

Το άρθρο 7 πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για να διευκολυνθεί η λειτουργία του δικτύου, κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε οι αρμόδιοι επαφής να διαθέτουν επαρκή γνώση μιας επίσημης γλώσσας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της δικής τους, εφόσον πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμοδίους επαφής των άλλων κρατών μελών.».

7)

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Εξέταση αιτήσεων για δικαστική συνεργασία

1.   Οι αρμόδιοι επαφής ανταποκρίνονται σε όλες τις αιτήσεις που τους υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή τους. Εάν ο αρμόδιος επαφής δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε αίτηση εντός της προθεσμίας αυτής, ενημερώνει σύντομα τον αιτούντα, προσδιορίζοντας την προθεσμία που χρειάζεται για να απαντήσει, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει, κατά κανόνα, τις τριάντα ημέρες.

2.   Προκειμένου να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις αιτήσεις κατά την παράγραφο 1, οι αρμόδιοι επαφής χρησιμοποιούν τα πλέον ενδεδειγμένα τεχνολογικά μέσα, τα οποία τίθενται στη διάθεσή τους από τα κράτη μέλη.

3.   Η Επιτροπή τηρεί ασφαλές και περιορισμένης πρόσβασης ηλεκτρονικό μητρώο των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας και των απαντήσεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), δ) και ε). Οι αρμόδιοι επαφής μεριμνούν ώστε να παρέχονται τακτικά στην Επιτροπή οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη λειτουργία του συγκεκριμένου μητρώου.

4.   Η Επιτροπή παρέχει στους αρμοδίους επαφής πληροφορίες για τις στατιστικές που αφορούν τις αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας και τις απαντήσεις κατά την παράγραφο 3 τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.».

8)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 9

Συνεδριάσεις των αρμοδίων επαφής

1.   Οι αρμόδιοι επαφής του Δικτύου συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις αυτές από έναν ή περισσότερους αρμοδίους επαφής, οι οποίοι μπορούν να συνοδεύονται από άλλα μέλη του Δικτύου, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τον αριθμό των έξι αντιπροσώπων ανά κράτος μέλος.».

9)

Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 11α

Συμμετοχή παρατηρητών στις συνεδριάσεις του Δικτύου

1.   Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, η Δανία μπορεί να εκπροσωπηθεί στις συνεδριάσεις κατά τα άρθρα 9 και 11.

2.   Οι υπό ένταξη χώρες και οι υποψήφιες χώρες μπορούν να προσκληθούν να συμμετέχουν στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις ως παρατηρητές. Τα τρίτα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη διεθνών συμφωνιών όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που συνάπτονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορούν εξίσου να προσκαλούνται προκειμένου να παρίστανται ως παρατηρητές σε ορισμένες συνεδριάσεις του Δικτύου.

3.   Κάθε κράτος παρατηρητής μπορεί να εκπροσωπείται στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις από ένα ή περισσότερα άτομα, αλλά σε καμία περίπτωση οι εκπρόσωποι ανά κράτος δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τρεις.».

10)

Στο τέλος του τίτλου ΙΙ παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 12α

Σχέσεις με τα άλλα δίκτυα και τους διεθνείς οργανισμούς

1.   Το δίκτυο διατηρεί σχέσεις και ανταλλάσσει εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα που συμμερίζονται τους ίδιους στόχους, όπως το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για ποινικές υποθέσεις. Το δίκτυο διατηρεί επίσης σχέσεις με το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών με σκοπό, εφόσον απαιτούνται και με την επιφύλαξη των εθνικών πρακτικών, την προώθηση ημερίδων κατάρτισης για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις προς όφελος των τοπικών δικαστικών αρχών των κρατών μελών.

2.   Το δίκτυο διατηρεί σχέσεις με το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (δίκτυο ΕΚΚ). Ειδικότερα, προκειμένου να παράσχουν κάθε γενική πληροφορία για τη λειτουργία των κοινοτικών και διεθνών πράξεων που μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη, οι αρμόδιοι επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις βρίσκονται στη διάθεση των μελών του δικτύου ΕΚΚ.

3.   Προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα κατά το άρθρο 3 σχετικά με τις διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το δίκτυο διατηρεί επαφές και προβαίνει σε ανταλλαγές εμπειριών με τα άλλα δίκτυα δικαστικής συνεργασίας που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τρίτων κρατών και με τους διεθνείς οργανισμούς που προωθούν τη διεθνή δικαστική συνεργασία.

4.   Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την προεδρία του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

11)

Η επικεφαλίδα του τίτλου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

12)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

τις πληροφορίες κατά το άρθρο 8».

13)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 13α

Γενική πληροφόρηση του κοινού

Το δίκτυο συμβάλλει στη γενική πληροφόρηση του κοινού, χρησιμοποιώντας τα πλέον ενδεδειγμένα τεχνολογικά μέσα προκειμένου να το ενημερώσουν σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργία των κοινοτικών ή διεθνών πράξεων που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Προς τον σκοπό αυτόν, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18, οι αρμόδιοι επαφής μεριμνούν για την προβολή στο κοινό του συστήματος πληροφόρησης περί του οποίου το άρθρο 14.».

14)

Στο άρθρο 17 σημείο 4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

μεριμνά για τη μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ένωσης, των πληροφοριών που αφορούν τα σχετικά θέματα του κοινοτικού δικαίου και τις κοινοτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής νομολογίας, καθώς και των γενικών σελίδων του συστήματος πληροφόρησης και των δελτίων πληροφοριών κατά το άρθρο 15 και τα εγκαθιστά στην ιστοσελίδα αποκλειστικής χρήσης του δικτύου.».

15)

Στο άρθρο 18 σημείο 4, η λέξη «προοδευτικά» διαγράφεται.

16)

Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 19

Υποβολή εκθέσεων

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2014 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Δικτύου. Η συγκεκριμένη έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από προτάσεις αναπροσαρμογής της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Δικτύου που αποσκοπούν στην πρόοδο με σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ειδικότερα από την άποψη της διευκόλυνσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη.»

17)

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 20

Κοινοποίηση

Το αργότερο την 1η Ιουλίου 2010 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες κατά το άρθρο 2 παράγραφος 5».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011, εξαιρουμένου του άρθρου 1 σημείο 1 στοιχείο ε), και σημείο 17, που εφαρμόζονται από την ημερομηνία της κοινοποίησης της παρούσας απόφασης στα κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Š. FÜLE


(1)  Γνώμη της 3ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2009.

(3)  ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 25.

(4)  ΕΕ C 53 της 3.3.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 105 της 27.4.1996, σ. 1.»·


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο Επιτροπή Δικαστήριο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών

30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/41


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ, ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΫ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

της 26ης Ιουνίου 2009

σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ,

Η ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 της απόφασης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 8ης Απριλίου 1965, περί της προσωρινής εγκαταστάσεως ορισμένων οργάνων και ορισμένων υπηρεσιών των Κοινοτήτων (1) προέβλεπε την εγκατάσταση της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: Υπηρεσία) στο Λουξεμβούργο. Η διάταξη αυτή τέθηκε σε εφαρμογή τελευταία με την απόφαση 2000/459/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ (2).

(2)

Το προσωπικό της Υπηρεσίας υπόκειται στους κανόνες και στις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες τροποποιήσεις των εν λόγω κανόνων και ρυθμίσεων.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) (στο εξής: δημοσιονομικός κανονισμός) περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

(4)

Ο τομέας των εκδόσεων γνώρισε σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

(5)

Για λόγους σαφήνειας κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η απόφαση 2000/459/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων

1.   Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Υπηρεσία) αποτελεί διοργανική υπηρεσία η οποία έχει ως αντικείμενο εργασίας την εξασφάλιση, υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους, της έκδοσης των δημοσιεύσεων των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία, αφενός, καθιστά δυνατό στα όργανα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη δημοσίευση νομοθετικών πράξεων και, αφετέρου, συμβάλλει στον τεχνικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών ενημέρωσης και επικοινωνίας στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

2.   Η Υπηρεσία διευθύνεται από το διευθυντή της σύμφωνα με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς που καθορίζει διοικητική επιτροπή. Εξαιρουμένων των ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης σχετικά με τον διοργανικό χαρακτήρα της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία εφαρμόζει τις διοικητικές και χρηματοδοτικές διαδικασίες της Επιτροπής. Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διαδικασιών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ειδική φύση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται ως:

1)   «έκδοση»: κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό, την επαλήθευση, την απόδοση διεθνών πρότυπων αριθμών και/ή αριθμών καταλόγου, την παραγωγή, την καταλογογράφηση, την ευρετηρίαση, τη διανομή, την προώθηση, την πώληση, την αποθήκευση και την αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων, με όλες τις μορφές και παρουσιάσεις και με όλες τις μεθόδους, σημερινές και μελλοντικές,

2)   «δημοσίευση»: κάθε κείμενο που δημοσιεύεται σε οιοδήποτε μέσο και σε οιοδήποτε μορφότυπο και το οποίο φέρει διεθνή πρότυπο αριθμό ή/και αριθμό καταλόγου,

3)   «υποχρεωτική δημοσίευση»: δημοσίευση που εκδίδεται βάσει των συνθηκών ή άλλων νομοθετικών πράξεων,

4)   «μη υποχρεωτική δημοσίευση»: κάθε δημοσίευση που εκδίδεται στο πλαίσιο των προνομίων κάθε θεσμικού οργάνου,

5)   «διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας»: η επιβεβαίωση της κατοχής από τις υπηρεσίες-συντάκτες των πνευματικών δικαιωμάτων ή του δικαιώματος περαιτέρω χρήσης και η διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων από την Υπηρεσία για τις δημοσιεύσεις των οποίων η έκδοση έχει ανατεθεί σε αυτήν,

6)   «καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις»: το άθροισμα των ποσών των τιμολογίων, αφαιρουμένων των χορηγούμενων εκπτώσεων και των εξόδων διαχείρισης, είσπραξης και τραπεζικών συναλλαγών,

7)   «όργανα»: τα θεσμικά και επικουρικά όργανα και οι οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί από τις συνθήκες ή βάσει αυτών.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

1.   Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

α)

την έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Επίσημη Εφημερίδα) και την εξασφάλιση της αυθεντικότητάς της·

β)

την έκδοση των λοιπών υποχρεωτικών δημοσιεύσεων·

γ)

την έκδοση ή τη συνέκδοση των μη υποχρεωτικών δημοσιεύσεων που έχουν ανατεθεί στην Υπηρεσία στο πλαίσιο των προνομίων κάθε οργάνου, ιδίως στο πλαίσιο των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων των οργάνων·

δ)

την έκδοση ή τη συνέκδοση δημοσιεύσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων που αποσκοπούν στην προώθηση των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μπορεί να εξασφαλίζει μεταφράσεις μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών·

ε)

την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης που διαθέτει και οι οποίες προορίζονται για το κοινό·

στ)

τη διάθεση του συνόλου της νομοθεσίας και των λοιπών επίσημων κειμένων στο κοινό·

ζ)

τη φύλαξη και τη διάθεση στο κοινό με ηλεκτρονική μορφή όλων των δημοσιεύσεων των θεσμικών οργάνων·

η)

την απόδοση διεθνών προτύπων αριθμών και/ή αριθμών καταλόγου στις δημοσιεύσεις των θεσμικών οργάνων·

θ)

τη διαχείριση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής και μετάφρασης των δημοσιεύσεων των θεσμικών οργάνων·

ι)

την προώθηση και την πώληση των δημοσιεύσεων και των υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινό.

2.   Η Υπηρεσία προσφέρει στα θεσμικά όργανα συμβουλές και βοήθεια σχετικά με:

α)

τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των εκδοτικών τους προγραμμάτων·

β)

την υλοποίηση των εκδοτικών τους σχεδίων ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσης·

γ)

τη σελιδοποίηση και τον σχεδιασμό των εκδοτικών τους σχεδίων·

δ)

την πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις της εκδοτικής αγοράς στα κράτη μέλη και σχετικά με τα θέματα και τους τίτλους που είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το ευρύτερο δυνατό κοινό·

ε)

τον καθορισμό του αριθμού αντιτύπων και την κατάρτιση σχεδίων διανομής·

στ)

την τιμολόγηση και την πώληση των δημοσιεύσεων·

ζ)

την προώθηση, τη διάδοση και την αξιολόγηση των δημοσιεύσεών τους, είτε διατίθενται δωρεάν είτε διατίθενται έναντι πληρωμής·

η)

την ανάλυση, την αξιολόγηση για τη δημιουργία δικτυακών τόπων και διαδικτυακών υπηρεσιών για το κοινό·

θ)

την κατάρτιση των συμβάσεων-πλαισίων που αφορούν τις εκδοτικές δραστηριότητες·

ι)

την τεχνολογική εποπτεία των εκδοτικών συστημάτων.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των οργάνων

1.   Κάθε όργανο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά τη δημοσίευση των οικείων δημοσιεύσεων.

2.   Τα όργανα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Υπηρεσίας για την έκδοση των υποχρεωτικών τους δημοσιεύσεων.

3.   Τα όργανα μπορούν να προβούν στην έκδοση των μη υποχρεωτικών τους δημοσιεύσεων χωρίς παρέμβαση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, τα όργανα ζητούν από την Υπηρεσία τους διεθνείς πρότυπους αριθμούς και/ή τους αριθμούς καταλόγου και παραδίδουν στην Υπηρεσία τη δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή, ανεξαρτήτως του μορφοτύπου, καθώς και, εάν χρειάζεται, δύο αντίτυπα της δημοσίευσης σε χαρτί.

4.   Τα όργανα αναλαμβάνουν την εγγύηση της κατοχής όλων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, μετάφρασης και διανομής κάθε στοιχείου που συνιστά μια δημοσίευση.

5.   Τα όργανα αναλαμβάνουν την κατάρτιση σχεδίου διανομής, εγκεκριμένου από την Υπηρεσία, για τις δημοσιεύσεις τους.

6.   Τα όργανα μπορούν να συνάπτουν με την Υπηρεσία συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη ρύθμιση των τρόπων συνεργασίας τους.

Άρθρο 5

Καθήκοντα της Υπηρεσίας

1.   Στην εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται ιδίως οι ακόλουθες εργασίες:

α)

η συγκέντρωση των προς έκδοση εγγράφων·

β)

η προπαρασκευή, ο γραφικός σχεδιασμός, η διόρθωση, η σελιδοποίηση και η επαλήθευση των κειμένων και λοιπών στοιχείων, ανεξαρτήτως μορφοτύπου ή μέσου, σύμφωνα αφενός με τις οδηγίες των οργάνων και αφετέρου με τους κανόνες τυπογραφικής και γλωσσικής παρουσίασης που έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τα όργανα·

γ)

η ευρετηρίαση και καταλογογράφηση των δημοσιεύσεων·

δ)

η ανάλυση τεκμηρίωσης των κειμένων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και των επίσημων κειμένων που δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα·

ε)

η κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων·

στ)

η διαχείριση, ανάπτυξη, προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα και διάδοση του πολύγλωσσου θησαυρού Eurovoc·

ζ)

η οργάνωση της εκτύπωσης μέσω των προμηθευτών της·

η)

η εποπτεία της εκτέλεσης των εργασιών·

θ)

ο ποιοτικός έλεγχος·

ι)

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών·

ια)

διανομή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή της Επίσημης Εφημερίδας, των επίσημων κειμένων που δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, και των λοιπών, μη υποχρεωτικών δημοσιεύσεων·

ιβ)

αποθήκευση·

ιγ)

αρχειοθέτηση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή·

ιδ)

η ανατύπωση των δημοσιεύσεων που έχουν εξαντληθεί και εκτύπωσή τους εάν ζητηθούν·

ιε)

η σύνταξη ενοποιημένου καταλόγου των δημοσιεύσεων των οργάνων·

ιστ)

η πώληση, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τιμολογίων, της είσπραξης και της καταβολής των εσόδων, και της διαχείρισης των οφειλών·

ιζ)

προώθηση·

ιη)

η σύνταξη, αγορά, διαχείριση, προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα, παρακολούθηση και έλεγχος των καταλόγων διευθύνσεων των οργάνων και σύνταξη στοχοθετημένων καταλόγων διευθύνσεων.

2.   Στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, ή βάσει της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του διατάκτη από τα όργανα, η υπηρεσία προβαίνει:

α)

στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης νομικών δεσμεύσεων·

β)

στην οικονομική παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται με τους προμηθευτές·

γ)

στην εκκαθάριση των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, η οποία εκφράζεται με την υπογραφή «έγκρισης πληρωμής»·

δ)

στην έγκριση των δαπανών·

ε)

σε πράξεις εσόδων.

Άρθρο 6

Διοικούσα επιτροπή

1.   Συγκροτείται διοικούσα επιτροπή στην οποία εκπροσωπείται το σύνολο των υπογραφόντων οργάνων. Η διοικούσα επιτροπή αποτελείται από τον γραμματέα του Δικαστηρίου, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Συμβουλίου, καθώς και από τους γενικούς γραμματείς των άλλων οργάνων ή τους εκπροσώπους τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στις εργασίες της διοικούσας επιτροπής με καθεστώς παρατηρητή.

2.   Η διοικούσα επιτροπή διορίζει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρό της για περίοδο δύο ετών.

3.   Η διοικούσα επιτροπή συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου της ή κατόπιν σχετικού αιτήματος θεσμικού οργάνου, και τούτο τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως.

4.   Η διοικούσα επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

5.   Οι αποφάσεις της διοικούσας επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός εάν ισχύουν αντίθετες διατάξεις.

6.   Κάθε θεσμικό όργανο που έχει υπογράψει την παρούσα απόφαση διαθέτει μία ψήφο στο πλαίσιο της διοικούσας επιτροπής.

Άρθρο 7

Καθήκοντα και αρμοδιότητες της διοικούσας επιτροπής

1.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6, η διοικούσα επιτροπή λαμβάνει με ομοφωνία, προς το κοινό συμφέρον των οργάνων και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, τις ακόλουθες αποφάσεις:

α)

κατόπιν προτάσεως του διευθυντή, καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τους κανόνες λειτουργίας της Υπηρεσίας·

β)

θεσπίζει τις κατευθυντήριες γραμμές των γενικών πολιτικών της Υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά την πώληση, τη διανομή και την έκδοση, και μεριμνά ώστε η Υπηρεσία να συμβάλλει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ενημέρωσης και επικοινωνίας στους τομείς της αρμοδιότητάς της·

γ)

βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο διευθυντής της Υπηρεσίας, συντάσσει ετήσια έκθεση διαχείρισης, η οποία απευθύνεται προς τα θεσμικά όργανα και αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής και τις επιδόσεις της Υπηρεσίας. Πριν από την 1η Μαΐου κάθε έτους διαβιβάζει στα θεσμικά όργανα την έκθεση που αναφέρεται στο προηγηθέν οικονομικό έτος·

δ)

εγκρίνει την κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαδικασίας για τον προϋπολογισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας·

ε)

εγκρίνει τα κριτήρια βάσει των οποίων η Υπηρεσία εφαρμόζει το σύστημα κοστολόγησης, το οποίο θεσπίζει ο διευθυντής της·

στ)

απευθύνει προς τα θεσμικά όργανα κάθε υπόδειξη ικανή να διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

2.   Η διοικούσα επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που διατύπωσαν οι διοργανικές υπηρεσίες στους τομείς της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής συνέρχεται ετησίως με τις εν λόγω υπηρεσίες.

3.   Όσον αφορά τις στρατηγικές αποφάσεις που εμπίπτουν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, συνομιλητής της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής είναι ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής ως εκπρόσωπος της διοργανικής συνεργασίας.

4.   Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής και ο διευθυντής της Υπηρεσίας θεσπίζουν με κοινή συμφωνία τους κανόνες που διέπουν την αμοιβαία ενημέρωση και την επικοινωνία, οι οποίοι ρυθμίζουν τυπικά τις σχέσεις τους. Η συμφωνία αυτή κοινοποιείται στα μέλη της διοικούσας επιτροπής προς ενημέρωση.

Άρθρο 8

Διευθυντής της Υπηρεσίας

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος, υπό τον έλεγχο της διοικούσας επιτροπής και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων αυτής, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Για την εφαρμογή των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών ενεργεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής.

Άρθρο 9

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του διευθυντή της Υπηρεσίας

1.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας εξασφαλίζει τη γραμματεία της διοικούσας επιτροπής, στην οποία υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας υποβάλλει στη διοικούσα επιτροπή κάθε υπόδειξη για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

3.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας καθορίζει το είδος και την τιμή των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η Υπηρεσία αντί πληρωμής, κατόπιν διαβούλευσης με τη διοικούσα επιτροπή.

4.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας, κατόπιν έγκρισης της διοικούσας επιτροπής, θεσπίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα κοστολόγησης της Υπηρεσίας. Καθορίζει τους τρόπους συνεργασίας σε λογιστικά θέματα μεταξύ της Υπηρεσίας και των οργάνων, σε συνεννόηση με τον υπόλογο της Επιτροπής.

5.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαδικασίας για τον προϋπολογισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας. Οι προτάσεις αυτές, κατόπιν έγκρισης της διοικούσας επιτροπής, υποβάλλονται στην Επιτροπή.

6.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας αποφασίζει εάν και με ποιο τρόπο μπορούν να πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις που προέρχονται από τρίτους.

7.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας συμμετέχει στις διοργανικές δραστηριότητες για θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας στους τομείς αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

8.   Όσον αφορά την έκδοση της νομοθεσίας και των επίσημων εγγράφων που αφορούν τη νομοθετική διαδικασία, συμπεριλαμβανόμενης της Επίσημης Εφημερίδας, ο διευθυντής της Υπηρεσίας:

α)

ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θεσμικού οργάνου τη λήψη των αποφάσεων αρχής, οι οποίες εφαρμόζονται από κοινού·

β)

διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της δομής και της παρουσίασης της Επίσημης Εφημερίδας και των επίσημων νομοθετικών κειμένων·

γ)

διατυπώνει προτάσεις προς τα θεσμικά όργανα σχετικά με την εναρμόνιση της παρουσίασης των προς δημοσίευση κειμένων·

δ)

εξετάζει τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τις τρέχουσες εργασίες έκδοσης και διατυπώνει, εντός της Υπηρεσίας, τις οδηγίες και, προς τα θεσμικά όργανα, τις συστάσεις που είναι αναγκαίες για την υπέρβασή τους.

9.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας καταρτίζει, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων η οποία καλύπτει τη διαχείριση των πιστώσεων που έχουν χορηγήσει η Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Η έκθεση αυτή απευθύνεται στην Επιτροπή και στα οικεία θεσμικά όργανα και, προς ενημέρωση, στη διοικητική επιτροπή.

10.   Στο πλαίσιο της χορήγησης των πιστώσεων της Επιτροπής και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οι ρυθμίσεις για την ενημέρωση και τη διαβούλευση μεταξύ του αρμόδιου για τις σχέσεις με την Υπηρεσία μέλος της Επιτροπής και του διευθυντή της Υπηρεσίας θεσπίζονται κοινή συναινέσει.

11.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει η διοικούσα επιτροπή και για τη χρηστή διαχείριση της Υπηρεσίας, τις δραστηριότητές της, καθώς και για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της.

12.   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διευθυντή της Υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι κανόνες αναπλήρωσης κατά σειρά βαθμού και αρχαιότητας, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετική σειρά η διοικούσα Επιτροπή, κατόπιν προτάσεως του προέδρου της ή του διευθυντή της Υπηρεσίας.

13.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας ενημερώνει τα θεσμικά όργανα μέσω τριμηνιαίας έκθεσης σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χρησιμοποίηση των πόρων, καθώς για την πρόοδο των εργασιών.

Άρθρο 10

Προσωπικό

1.   Οι διορισμοί στις θέσεις του γενικού διευθυντή και του διευθυντή πραγματοποιούνται από την Επιτροπή κατόπιν ομόφωνης θετικής γνώμης της διοικούσας επιτροπής. Οι κανόνες της Επιτροπής περί κινητικότητας και αξιολόγησης των ανώτερων διοικητικών στελεχών εφαρμόζονται για τον γενικό διευθυντή και για τους διευθυντές (βαθμοί AD 16/AD 15/AD 14). Σε περίπτωση που πλησιάζει η προθεσμία κινητικότητας υπαλλήλου που καταλαμβάνει τέτοια θέση, όπως κανονικά προβλέπουν οι σχετικοί κανόνες, η Επιτροπή πληροφορεί τη διοικούσα επιτροπή, η οποία μπορεί να εκδώσει ομόφωνη γνώμη για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

2.   Η διοικούσα επιτροπή συμμετέχει εκ του σύνεγγυς στις διαδικασίες που, εφόσον συντρέχει περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται πριν από τον διορισμό των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων της Υπηρεσίας στις θέσεις του γενικού διευθυντή (βαθμοί AD 16/AD 15) και του διευθυντή (βαθμοί AD 15/AD 14), μεταξύ άλλων στη σύνταξη των προκηρύξεων των κενών θέσεων, στην εξέταση των υποψηφιοτήτων και στη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης των διαγωνισμών για τις θέσεις αυτές.

3.   Οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (AIPN) και της αρμόδιας για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης αρχής (AHCC) ασκούνται από την Επιτροπή όσον αφορά τους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές της στο εσωτερικό της Επιτροπής και στον διευθυντή της Υπηρεσίας. Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους με τους ισχύοντες για τους γενικούς διευθυντές της Επιτροπής.

4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι διατάξεις και οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει η Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζονται στους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό που υπάγεται στην Υπηρεσία υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής που υπηρετούν στο Λουξεμβούργο.

5.   Οι υπάλληλοι όλων των θεσμικών οργάνων ενημερώνονται για κάθε κενή θέση στην Υπηρεσία εφόσον η AIPN ή η AHCC αποφασίσουν να προβούν στην πλήρωσή της.

6.   Ο διευθυντής της υπηρεσίας ενημερώνει τη διοικούσα επιτροπή σε τριμηνιαία βάση για τη διοίκηση του προσωπικού.

Άρθρο 11

Χρηματοοικονομικές πτυχές

1.   Οι πιστώσεις της Υπηρεσίας, των οποίων το συνολικό ποσό είναι εγγεγραμμένο σε ειδική γραμμή του προϋπολογισμού εντός του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή, εμφανίζονται λεπτομερώς σε παράρτημα του τμήματος αυτού. Το παράρτημα αυτό έχει τη μορφή κατάστασης εσόδων και δαπανών, με την ίδια υποδιαίρεση που ακολουθούν τα τμήματα του προϋπολογισμού.

2.   Ο πίνακας του προσωπικού της Υπηρεσίας προσαρτάται στον πίνακα του προσωπικού της Επιτροπής.

3.   Κάθε θεσμικό όργανο είναι ο διατάκτης των πιστώσεων που περιλαμβάνονται στις «δαπάνες δημοσίευσης» του προϋπολογισμού του.

4.   Κάθε θεσμικό όργανο είναι δυνατόν να μεταβιβάσει εξουσίες διατάκτη στον διευθυντή της Υπηρεσίας για τη διαχείριση των πιστώσεων που εγγράφονται στο οικείο τμήμα του προϋπολογισμού, και καθορίζει τα όρια και τους όρους αυτής της μεταβίβασης εξουσιών, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας ενημερώνει τη διοικητική επιτροπή σε τριμηνιαία βάση για τις εν λόγω μεταβιβάσεις εξουσιών.

5.   Η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση πιστώσεων που προέρχονται από όργανα πλην της Επιτροπής, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής του και σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει στην Επιτροπή.

6.   Οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας καταρτίζονται βάσει των λογιστικών κανόνων και μεθόδων που έχει εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής. Η Υπηρεσία τηρεί χωριστή λογιστική για τις πωλήσεις της Επίσημης Εφημερίδας και των δημοσιεύσεων. Τα καθαρά έσοδα των πωλήσεων αποδίδονται στα όργανα.

Άρθρο 12

Έλεγχος

1.   Τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή της Υπηρεσίας ασκούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η Υπηρεσία δημιουργεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που προβλέπονται για τις γενικές διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Τα όργανα μπορούν να ζητούν από τον διευθυντή της υπηρεσίας να συμπεριλάβει ειδικούς ελέγχους στο πρόγραμμα εργασίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας.

2.   Η Υπηρεσία απαντά σε κάθε ερώτηση που άπτεται των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής και ο διευθυντής της OLAF συνάπτουν συμφωνία που ρυθμίζει τους τρόπους αμοιβαίας ενημέρωσης.

Άρθρο 13

Καταγγελίες και αιτήματα

1.   Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τις απαντήσεις στα αιτήματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της.

2.   Κάθε προσφυγή στη δικαιοσύνη στους τομείς των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας ασκείται κατά της Επιτροπής.

Άρθρο 14

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

1.   Ο διευθυντής της Υπηρεσίας λαμβάνει τις αποφάσεις περί των οποίων το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (4). Σε περίπτωση άρνησης, οι αποφάσεις σχετικά με τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις λαμβάνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής

2.   Η Υπηρεσία διαθέτει μητρώο εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Άρθρο 15

Κατάργηση

Η απόφαση 2000/459/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ καταργείται.

Οι παραπομπές στην καταργηθείσα απόφαση θεωρούνται παραπομπές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. SCHWARZENBERG

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

J. M. BARROSO

Για το Δικαστήριο

Ο Πρόεδρος

V. SKOURIS

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Πρόεδρος

V. M. SILVA CALDEIRA

Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

M. SEPI

Για την Επιτροπή των Περιφερειών

Ο Πρόεδρος

L. VAN DEN BRANDE


(1)  ΕΕ 152 της 13.7.1967, σ. 18.

(2)  ΕΕ L 183 της 22.7.2000, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.


Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/48


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΑΚΕ-ΕΚ

της 29ης Μαΐου 2009

για την έγκριση των τροποποιήσεων του παραρτήματος II της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

(2009/497/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (εφεξής «ΑΚΕ») αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (εφεξής «συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ») (1), και ιδίως τα άρθρα 15 παράγραφος 3 και 100,

τη σύσταση της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να διευκολύνει τη χορήγηση δανείων από ίδιους πόρους στις φτωχότερες χώρες ΑΚΕ στο πλαίσιο των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών (ΥΦΧ) και άλλων διεθνών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση του χρέους σε ανεκτά όρια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προτείνει να τροποποιηθεί το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.

(2)

Η πολιτική συνοχής μεταξύ της χορήγησης δανείων από ίδιους πόρους της ΕΤΕπ και της πρωτοβουλίας των ΥΦΧ απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία, για να τηρηθούν οι όροι διεθνών συμφωνιών ή παρόμοιων πρωτοβουλιών για τις ΥΦΧ στον τομέα της διατήρησης του χρέους σε ανεκτά όρια και ιδίως όσον αφορά τις επιδοτήσεις επιτοκίου.

(3)

Μία τέτοια διάταξη υπάρχει ήδη για τους πόρους τους οποίους διαχειρίζεται η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.

(4)

Ο στόχος των νέων παραγράφων του άρθρου 1 του παραρτήματος II της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ είναι η εφαρμογή ενιαίων όρων όσον αφορά τόσο τους ίδιους πόρους της ΕΤΕπ όσο και τις επενδυτικές διευκολύνσεις.

(5)

Στόχος του νέου κειμένου για τα άρθρα 1, 2 και 4 του παραρτήματος II της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ είναι να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις των ιδίων πόρων της ΕΤΕπ και της επενδυτικής διευκόλυνσης στο πλαίσιο των ΥΦΧ.

(6)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα II της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Το παράρτημα II της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, το πρώτο εδάφιο καθίσταται παράγραφος 1 και παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2, 3 και 4:

«2.   Οι επιδοτήσεις επιτοκίου που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος παραρτήματος θα χρηματοδοτηθούν από την κατανομή επιδοτήσεων επιτοκίου που προσδιορίζεται στο παράρτημα 1α παράγραφος 2 στοιχείο γ).

3.   Οι επιδοτήσεις επιτοκίων είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με τη μορφή επιχορηγήσεων. Το ποσό της επιδότησης επιτοκίου, αναπροσαρμοζόμενο στην αξία του κατά τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου, καταλογίζεται στην επιδότηση επιτοκίου που ορίζεται στο παράρτημα 1α παράγραφος 2 στοιχείο γ) και καταβάλλεται απευθείας στην Τράπεζα. ποσοστό έως 10% αυτής της χορήγησης για επιδοτήσεις επιτοκίου μπορεί να διατεθεί και για την παροχή τεχνικής βοήθειας που αφορά έργα στις χώρες ΑΚΕ.

4.   Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θίγουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που μπορούν να επιβληθούν σε χώρες ΑΚΕ για τις οποίες ισχύουν περιοριστικοί όροι δανεισμού στο πλαίσιο του καθεστώτος των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών (ΥΦΧ) ή άλλου διεθνούς μέσου για τη διατήρηση του χρέους σε ανεκτά επίπεδα. Αναλόγως, όταν τα μέσα αυτά απαιτούν μείωση του επιτοκίου ενός δανείου σε ποσοστό υψηλότερο του 3 %, όπως το επιτρέπουν τα άρθρα 2 και 4 του παρόντος κεφαλαίου, η Τράπεζα επιδιώκει τη μείωση του μέσου κόστους των κεφαλαίων μέσω της κατάλληλης συγχρηματοδότησης με άλλους χορηγούς βοήθειας. Εάν αυτό δεν κριθεί δυνατό, το επιτόκιο του δανείου της Τράπεζας μπορεί να μειωθεί κατά το ποσό που χρειάζεται ώστε να μην υπερβαίνει το επίπεδο που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΥΦΧ ή άλλου διεθνούς μέσου για τη διατήρηση του χρέους σε ανεκτά επίπεδα.»

2)

Στο άρθρο 2, το κείμενο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Τα συνήθη δάνεια σε χώρες που δεν υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους δανεισμού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΥΦΧ ή άλλων διεθνών μέσων για τη διατήρηση του χρέους σε ανεκτά όρια μπορούν να επεκταθούν με συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

για έργα υποδομής από τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σε χώρες που βρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο και σε χώρες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Στις περιπτώσεις αυτές, το επιτόκιο του δανείου μειώνεται κατά 3%·

β)

για έργα που περιλαμβάνουν δράσεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης ή έργα που επιφέρουν σημαντικά και εμφανή κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας των δανείων με παράλληλη επιδότηση του επιτοκίου, της οποίας το ύψος και η μορφή αποφασίζονται αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου. Εντούτοις, η επιδότηση του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3 %.

Το τελικό επιτόκιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερο του 50 % του επιτοκίου αναφοράς·»

3)

Στο άρθρο 4, το κείμενο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ίδιους πόρους της υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α)

το επιτόκιο αναφοράς είναι το επιτόκιο που εφαρμόζει η Τράπεζα σε σχέση με δάνειο που χορηγείται υπό τους ίδιους όρους όσον αφορά το νόμισμα και τον τρόπο αποπληρωμής κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή κατά την ημερομηνία εκταμίευσης·

β)

ωστόσο, για χώρες που δεν υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους δανεισμού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΥΦΧ ή άλλων διεθνών μέσων για τη διατήρηση του χρέους σε ανεκτά όρια:

i)

καταρχήν, τα έργα του δημόσιου τομέα είναι επιλέξιμα για επιδότηση επιτοκίου ύψους 3 %·

ii)

τα έργα του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στις κατηγορίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) είναι επιλέξιμα για επιδοτήσεις επιτοκίων υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που καθορίζονται στην εν λόγω διάταξη.

Το τελικό επιτόκιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερο του 50 % του επιτοκίου αναφοράς·

γ)

η περίοδος εξόφλησης των δανείων από τους ίδιους πόρους της Τράπεζας καθορίζεται με βάση τα οικονομικά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά του έργου. Τα εν λόγω δάνεια περιλαμβάνουν συνήθως περίοδο χάριτος η οποία καθορίζεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια κατασκευής του έργου.»

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2009.

Για το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

Ο Πρόεδρος

William HAOMAE


(1)  ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

30.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/50


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 2009

σχετικά με τα μεταδεδομένα αναφοράς για το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/498/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (1), ο οποίος προορίζεται για τις εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές, απαριθμούνται 15 αρχές που συνδέονται με το θεσμικό περιβάλλον, τις στατιστικές διαδικασίες και τη στατιστική παραγωγή.

(2)

Η αρχή 15 του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές αναφέρεται στην προσβασιμότητα και τη σαφήνεια των ευρωπαϊκών στατιστικών, τονίζοντας επίσης ότι τα μεταδεδομένα που τις συνοδεύουν πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με ένα τυποποιημένο σύστημα μεταδεδομένων.

(3)

Τα μεταδεδομένα αναφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος μεταδεδομένων κάθε στατιστικής αρχής.

(4)

Με την έκδοση του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, οι εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές δεσμεύτηκαν να παράγουν στατιστικές υψηλής ποιότητας, για τις οποίες απαιτείται επίσης η υποβολή πιο διαφανών και εναρμονισμένων εκθέσεων σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων.

(5)

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SDMX για κοινά τεχνικά και στατιστικά πρότυπα για την ανταλλαγή των στοιχείων και μεταδεδομένων που διαβιβάζονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την κοινοτική στατιστική αρχή (Eurostat), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα, καταρτίστηκαν οι προσανατολισμένες στο περιεχόμενο κατευθυντήριες γραμμές για το SDMX, οι οποίες στηρίζουν τη δημιουργία και εφαρμογή των εναρμονισμένων μεταδεδομένων αναφοράς στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα.

(6)

Μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη αποτελεσματικότητας εάν τα μεταδεδομένα αναφοράς παράγονται με βάση έναν εναρμονισμένο κατάλογο στατιστικών εννοιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, ενώ, παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να προσθέτουν οι εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές περισσότερες στατιστικές έννοιες σε συγκεκριμένους στατιστικούς τομείς, εφόσον απαιτείται.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (2) παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για την παρούσα σύσταση,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1)

Οι εθνικές στατιστικές αρχές καλούνται να εφαρμόζουν τις στατιστικές έννοιες και υποέννοιες που απαριθμούνται στο παράρτημα, όταν καταρτίζονται τα μεταδεδομένα αναφοράς στους διάφορους στατιστικούς τομείς και όταν τα μεταδεδομένα αναφοράς ανταλλάσσονται εντός ή και εκτός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.

2)

Οι εθνικές στατιστικές αρχές θα πρέπει να προσθέτουν πρόσθετες στατιστικές έννοιες στον ανωτέρω κατάλογο εννοιών και υποεννοιών, εάν αυτό απαιτείται για συγκεκριμένους στατιστικούς τομείς.

3)

Οι εθνικές στατιστικές αρχές καλούνται να ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζουν τις έννοιες και υποέννοιες που απαριθμούνται στο παράρτημα.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2009.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Σύσταση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών, COM(2005) 217 τελικό.

(2)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των στατιστικών εννοιών και υποεννοιών (συμπεριλαμβανομένων των ορισμών των εννοιών και υποεννοιών)

Αριθμός

Έννοιες

Υποέννοιες

Περιγραφές

1.

Επαφή

 

Ατομικά ή θεσμικά σημεία επαφής για τα στοιχεία ή τα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στα σημεία επαφής.

1.1.

 

Οργανισμός επαφής

Η ονομασία του οργανισμού των σημείων επαφής για τα στοιχεία ή τα μεταδεδομένα.

1.2.

 

Μονάδα του οργανισμού επαφής

Μια προσδιοριζόμενη υποδιαίρεση ενός οργανισμού.

1.3.

 

Ονομασία επαφής

Η ονομασία των σημείων επαφής για τα στοιχεία ή τα μεταδεδομένα.

1.4.

 

Αρμοδιότητα προσώπου επαφής

Ο τομέας εθνικής ευθύνης της επαφής, όπως «η μεθοδολογία», «η διαχείριση βάσεων δεδομένων» ή «η διάδοση».

1.5.

 

Ταχυδρομική διεύθυνση επαφής

Η ταχυδρομική διεύθυνση των σημείων επαφής για τα στοιχεία ή τα μεταδεδομένα.

1.6.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επαφής

Η ηλεκτρονική διεύθυνση των σημείων επαφής για τα στοιχεία ή τα μεταδεδομένα.

1.7.

 

Αριθμός τηλεφώνου επαφής

Ο αριθμός τηλεφώνου των σημείων επαφής για τα στοιχεία ή τα μεταδεδομένα.

1.8.

 

Αριθμός φαξ επαφής

Ο αριθμός φαξ των σημείων επαφής για τα στοιχεία ή τα μεταδεδομένα.

2.

Επικαιροποίηση μεταδεδομένων

 

Τα στοιχεία βάσει των οποίων το στοιχείο μεταδεδομένων εισήχθη ή τροποποιήθηκε στη βάση δεδομένων.

2.1.

 

Τελευταία πιστοποίηση μεταδεδομένων

Η ημερομηνία της τελευταίας πιστοποίησης που παρέχεται από τον διαχειριστή του τομέα προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι τα μεταδεδομένα που απεστάλησαν εξακολουθούν να είναι επικαιροποιημένα, ακόμη και αν το περιεχόμενο δεν έχει τροποποιηθεί.

2.2.

 

Τελευταία αποστολή μεταδεδομένων

Η ημερομηνία της τελευταίας αποστολής των μεταδεδομένων.

2.3.

 

Τελευταία επικαιροποίηση μεταδεδομένων

Η ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης του περιεχομένου των μεταδεδομένων.

3.

Στατιστική παρουσίαση

 

 

3.1.

 

Περιγραφή στοιχείων

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συνόλου στοιχείων που περιγράφονται με κατανοητό τρόπο, τα οποία αναφέρονται στα στοιχεία και στους δείκτες που διαδίδονται.

3.2.

 

Σύστημα ταξινόμησης

Η ρύθμιση ή η διαίρεση των στοιχείων σε ομάδες με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τους.

3.3.

 

Τομεακή κάλυψη

Οι κύριοι οικονομικοί ή άλλοι φορείς που καλύπτονται από τις στατιστικές.

3.4.

 

Στατιστικές έννοιες και ορισμοί

Τα στατιστικά χαρακτηριστικά των στατιστικών παρατηρήσεων.

3.5.

 

Στατιστική μονάδα

Η οντότητα για την οποία ζητούνται οι πληροφορίες και για την οποία τελικά καταρτίζονται οι στατιστικές.

3.6.

 

Στατιστικός πληθυσμός

Ο συνολική αριθμός ή πληθυσμός ή «κόσμος» μιας καθορισμένης τάξης ανθρώπων, αντικειμένων ή γεγονότων.

3.7.

 

Περιοχή αναφοράς

Η χώρα ή η γεωγραφική περιοχή με την οποία σχετίζεται το μετρούμενο στατιστικό φαινόμενο.

3.8.

 

Χρονική κάλυψη

Το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι διαθέσιμα τα στοιχεία.

3.9.

 

Περίοδος βάσης

Το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται ως βάση ενός αριθμοδείκτη, ή στο οποίο αναφέρεται μια σταθερή χρονολογική σειρά.

4.

Μονάδα μέτρησης

 

Η ομάδα βάσει της οποίας μετρούνται οι τιμές των στοιχείων.

5.

Περίοδος αναφοράς

 

Το χρονικό διάστημα ή το χρονικό σημείο στο οποίο προβλέπεται να αναφέρεται η μετρούμενη παρατήρηση.

6.

Θεσμική εντολή

 

Το σύνολο κανόνων ή άλλο επίσημο σύνολο οδηγιών που αναθέτουν αρμοδιότητα καθώς και εξουσία σε έναν οργανισμό για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση των στατιστικών.

6.1.

 

Νομικές πράξεις και άλλες συμφωνίες

Οι νομικές πράξεις ή άλλες επίσημες ή ανεπίσημες συμφωνίες που αναθέτουν αρμοδιότητα καθώς και εξουσία σε έναν οργανισμό για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση των στατιστικών.

6.2.

 

Ανταλλαγή στοιχείων

Οι ρυθμίσεις ή διαδικασίες για την ανταλλαγή και το συντονισμό των στοιχείων μεταξύ των οργανισμών παραγωγής στοιχείων.

7.

Απόρρητο

 

Μια ιδιότητα των στοιχείων που καθορίζει το βαθμό στον οποίο η άνευ αδείας δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ή να βλάψει το συμφέρον της πηγής ή άλλων σχετικών μερών.

7.1.

 

Απόρρητο - πολιτική

Τα νομοθετικά μέτρα ή άλλες επίσημες διαδικασίες που εμποδίζουν την άνευ αδείας δημοσιοποίηση των στοιχείων τα οποία προσδιορίζουν ένα άτομο ή μια οικονομική οντότητα είτε άμεσα είτε έμμεσα.

7.2.

 

Απόρρητο - επεξεργασία στοιχείων

Οι κανόνες που εφαρμόζονται για την επεξεργασία των στοιχείων, οι οποίοι ορίστηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί το στατιστικό απόρρητο και να εμποδιστεί η άνευ αδείας δημοσιοποίησή τους.

8.

Πολιτική γνωστοποίησης

 

Οι κανόνες για την κοινοποίηση των στατιστικών στοιχείων στα ενδιαφερόμενα μέρη.

8.1.

 

Χρονοδιάγραμμα γνωστοποίησης

Το χρονοδιάγραμμα γνωστοποίησης των στατιστικών στοιχείων.

8.2.

 

Πρόσβαση στο χρονοδιάγραμμα γνωστοποίησης

Η πρόσβαση στις πληροφορίες του χρονοδιαγράμματος γνωστοποίησης.

8.3.

 

Πρόσβαση χρηστών

Η πολιτική για την κοινοποίηση των στοιχείων στους χρήστες, η έκταση της κοινοποίησης (π.χ. κοινό, επιλεγμένοι χρήστες), ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες πληροφορούνται ότι τα στοιχεία έχουν κοινοποιηθεί, και κατά πόσον η πολιτική καθορίζει την κοινοποίηση των στατιστικών στοιχείων σε όλους τους χρήστες.

9.

Συχνότητα κοινοποίησης

 

Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των οποίων κοινοποιούνται οι στατιστικές σε δεδομένη χρονική περίοδο.

10.

Μορφότυπο κοινοποίησης

 

Τα μέσα με τα οποία κοινοποιούνται τα στοιχεία και τα μεταδεδομένα.

10.1.

 

Δημοσίευση Τύπου

Τα τακτικά ή ad-hoc δελτία Τύπου που σχετίζονται με τα στοιχεία.

10.2.

 

Δημοσιεύσεις

Οι τακτικές ή ad-hoc δημοσιεύσεις με τις οποίες τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο κοινό.

10.3.

 

Βάση δεδομένων on-line

Οι πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων on-line στις οποίες περιλαμβάνονται τα κοινοποιηθέντα στοιχεία.

10.4.

 

Πρόσβαση στα μικροδεδομένα

Οι πληροφορίες σχετικά με το αν τα μικροδεδομένα έχουν επίσης κοινοποιηθεί.

10.5.

 

Άλλα

Οι αναφορές που γίνονται στην κοινοποίηση των σημαντικότερων άλλων στοιχείων.

11.

Προσβασιμότητα της τεκμηρίωσης

 

 

11.1.

 

Τεκμηρίωση σχετικά με τη μεθοδολογία

Το περιγραφικό κείμενο και οι αναφορές στα διαθέσιμα μεθοδολογικά έγγραφα.

11.2.

 

Ποιοτική τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαχείριση και την αξιολόγηση της ποιότητας.

12.

Διαχείριση ποιότητας

 

Τα συστήματα και τα πλαίσια που υπάρχουν σε έναν οργανισμό για τη διαχείριση της ποιότητας των στατιστικών προϊόντων και διαδικασιών.

12.1.

 

Διασφάλιση ποιότητας

Όλες οι διενεργούμενες συστηματικές δραστηριότητες για τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχουν την εμπιστοσύνη ότι οι διαδικασίες θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις για τη στατιστική παραγωγή.

12.2.

 

Ποιοτική αξιολόγηση

Η συνολική αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων βάσει τυποποιημένων ποιοτικών κριτηρίων.

13.

Καταλληλότητα

 

Ο βαθμός στον οποίο οι στατιστικές πληροφορίες ικανοποιούν τις τρέχουσες και δυνητικές ανάγκες των χρηστών.

13.1.

 

Ανάγκες χρηστών

Περιγραφή των χρηστών και των αντίστοιχων αναγκών τους σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία.

13.2.

 

Ικανοποίηση χρηστών

Μέτρα για τον καθορισμό της ικανοποίησης των χρηστών.

13.3.

 

Πληρότητα

Ο βαθμός στον οποίο όλες οι απαιτούμενες στατιστικές είναι διαθέσιμες.

14.

Ακρίβεια και αξιοπιστία

 

Ακρίβεια: ο βαθμός προσέγγισης των υπολογισμών ή εκτιμήσεων στις ακριβείς ή πραγματικές τιμές τις οποίες προορίζονταν να μετρήσουν οι στατιστικές.

Αξιοπιστία: ο βαθμός προσέγγισης της αρχικώς εκτιμηθείσας τιμής στην κατόπιν εκτιμηθείσα τιμή.

14.1.

 

Συνολική ακρίβεια

Αξιολόγηση της ακρίβειας, συνδεδεμένη με ένα ορισμένο σύνολο ή τομέα, που συνοψίζει τις διάφορες συνιστώσες.

14.2.

 

Δειγματοληπτικό σφάλμα

Το τμήμα της διαφοράς μεταξύ μιας τιμής ενός πληθυσμού και μιας εκτίμησής του, που προκύπτει από ένα τυχαίο δείγμα, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι απαριθμείται μόνο ένα υποσύνολο του πληθυσμού.

14.3.

 

Μη δειγματοληπτικό σφάλμα

Το σφάλμα στις εκτιμήσεις μιας έρευνας που δεν μπορεί να αποδοθεί σε δειγματοληπτικές διακυμάνσεις.

15.

Επικαιρότητα και χρονική συνέπεια

 

 

15.1.

 

Επικαιρότητα

Το χρονικό διάστημα μεταξύ της διαθεσιμότητας των στοιχείων και του γεγονότος ή φαινομένου που περιγράφουν.

15.2.

 

Χρονική συνέπεια

Η χρονική διαφορά μεταξύ της πραγματικής διάθεσης των στοιχείων και της ημερομηνίας-στόχου την οποία θα έπρεπε να είχαν διατεθεί.

16.

Συγκρισιμότητα

 

Η μέτρηση του αντικτύπου των διαφορών στις εφαρμοζόμενες στατιστικές έννοιες, τα μέσα και τις διαδικασίες μέτρησης, όταν οι στατιστικές συγκρίνονται διαχρονικά μεταξύ γεωγραφικών περιοχών.

16.1.

 

Συγκρισιμότητα - γεωγραφική

Ο βαθμός στον οποίο οι στατιστικές είναι συγκρίσιμες μεταξύ γεωγραφικών περιοχών.

16.2.

 

Συγκρισιμότητα - διαχρονική

Ο βαθμός στον οποίο οι στατιστικές είναι συγκρίσιμες ή συμβιβάσιμες διαχρονικά.

17.

Συνεκτικότητα

 

Η δυνατότητα των στατιστικών να συνδυάζονται αξιόπιστα με διάφορους τρόπους και για διάφορες χρήσεις.

17.1.

 

Συνεκτικότητα - διατομεακή

Ο βαθμός στον οποίο οι στατιστικές είναι συμβιβάσιμες με εκείνες που λαμβάνονται μέσω άλλων πηγών στοιχείων ή στατιστικών τομέων.

17.2.

 

Συνεκτικότητα - εσωτερική

Ο βαθμός στον οποίο οι στατιστικές είναι συνεκτικές εντός δεδομένου συνόλου στοιχείων.

18.

Κόστος και επιβάρυνση

 

Το κόστος που σχετίζεται με τη συλλογή και την παραγωγή ενός στατιστικού προϊόντος και η επιβάρυνση των απαντώντων.

19.

Αναθεώρηση στοιχείων

 

Οιαδήποτε αλλαγή στην τιμή μιας στατιστικής που έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό.

19.1.

 

Αναθεώρηση στοιχείων - πολιτική

Η πολιτική που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας των κοινοποιούμενων στοιχείων, μέσω της οποίας καταρτίζονται προκαταρκτικά στοιχεία τα οποία αργότερα αναθεωρούνται.

19.2.

 

Αναθεώρηση στοιχείων - πρακτική

Οι πληροφορίες σχετικά με την πρακτική της αναθεώρησης των στοιχείων.

20.

Στατιστική επεξεργασία

 

 

20.1.

 

Στοιχεία πηγής

Τα χαρακτηριστικά και οι συνιστώσες των ανεπεξέργαστων στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών συγκεντρωτικών στοιχείων.

20.2.

 

Συχνότητα συλλογής στοιχείων

Η συχνότητα με την οποία συλλέγονται τα στοιχεία πηγής.

20.3.

 

Συλλογή στοιχείων

Η συστηματική διαδικασία συλλογής στοιχείων για επίσημες στατιστικές.

20.4.

 

Επικύρωση στοιχείων

Η διαδικασία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της κατάρτισης στοιχείων και η διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών αποτελεσμάτων.

20.5.

 

Κατάρτιση στοιχείων

Οι πράξεις που διενεργούνται στα στοιχεία προκειμένου να προκύψουν νέες πληροφορίες σύμφωνα με δεδομένο σύνολο κανόνων.

20.6.

 

Αναπροσαρμογή

Το σύνολο των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση των στατιστικών στοιχείων ώστε να μπορέσουν να είναι σύμφωνα με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα ή να αποκατασταθούν οι ποιοτικές διαφορές των στοιχείων όταν καταρτίζονται συγκεκριμένα σύνολα στοιχείων.

21.

Παρατήρηση

 

Το συμπληρωματικό περιγραφικό κείμενο που μπορεί να επισυναφθεί στα στοιχεία ή στα μεταδεδομένα.