ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
31 Μαρτίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 250/2009 της Επιτροπής, της 11 Μαρτίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, το τεχνικό μορφότυπο διαβίβασης δεδομένων, τις απαιτήσεις διπλής υποβολής στοιχείων για τη NACE Αναθεώρηση 1.1 και NACE Αναθεώρηση 2 και τις επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων  ( 1 )

1

 

*

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής, της 11 Μαρτίου 2009, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων και τις αναγκαίες προσαρμογές μετά την αναθεώρηση της στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA)  ( 1 )

170

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

31.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΫ (ΕΚ) αριθ. 250/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ,

της 11 ης Μαρτίου 2009

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, το τεχνικό μορφότυπο διαβίβασης δεδομένων, τις απαιτήσεις διπλής υποβολής στοιχείων για τη NACE Αναθεώρηση 1.1 και NACE Αναθεώρηση 2 και τις επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ) και ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 (2) θεσπίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τη διάρθρωση, τη δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην Κοινότητα. Για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισμού, ο ανωτέρω κανονισμός αναδιατυπώθηκε και πολλές διατάξεις του τροποποιήθηκαν ουσιαστικά.

(2)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2700/98 για τους ορισμούς των χαρακτηριστικών στις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (3) και (ΕΚ) αριθ. 2702/98 της Επιτροπής σχετικά με τις τεχνικές διαδικασίες για τη διαβίβαση των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων (4) πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις. Για λόγους σαφήνειας πρέπει να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό.

(3)

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων, ώστε να παραχθούν στοιχεία συγκρίσιμα και εναρμονισμένα μεταξύ των κρατών μελών.

(4)

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν το τεχνικό μορφότυπο και η διαδικασία διαβίβασης των στατιστικών διάρθρωσης που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι έως Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, με στόχο την παραγωγή συγκρίσιμων και εναρμονισμένων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων κατά τη διαβίβαση δεδομένων και την επιτάχυνση της επεξεργασίας και διάθεσης των συλλεγόμενων δεδομένων στους χρήστες.

(5)

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι απαιτήσεις σχετικά με τη διπλή υποβολή στοιχείων για τις στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων σύμφωνα με τη NACE αναθεώρηση 1.1, συμπληρωματικά με τις στατιστικές που απαιτούνται με βάση τη NACE αναθεώρηση 2 για το έτος αναφοράς 2008.

(6)

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 προβλέπει ότι κατά τις μεταβατικές περιόδους επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραρτημάτων του ίδιου κανονισμού.

(7)

Μερικά κράτη μέλη έχουν ζητήσει παρεκκλίσεις κατά τις μεταβατικές περιόδους από ορισμένες διατάξεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, VIII και ΙΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, για να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα συστήματα συλλογής δεδομένων ή να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα, με στόχο να τηρηθούν μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου οι διατάξεις του κανονισμού.

(8)

Δεδομένου ότι τα αιτήματα των κρατών μελών βασίζονται στην εύλογη ανάγκη να προσαρμόσουν καλύτερα τα συστήματά τους συλλογής δεδομένων, η χορήγηση των εν λόγω παρεκκλίσεων φαίνεται αιτιολογημένη.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 χαρακτηριστικά καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Όταν οι εν λόγω ορισμοί αναφέρονται σε λογαριασμούς επιχειρήσεων, οι αναφορές αυτές θεωρείται ότι παραπέμπουν στις επικεφαλίδες του άρθρου 9 (ισολογισμός), του άρθρου 23 (λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης) ή του άρθρου 43 (προσάρτημα) της τέταρτης οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK περί των ετήσιων λογαριασμών ορισμένων μορφών επιχειρήσεων (5) καθώς επίσης και στις επικεφαλίδες που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής (6).

Άρθρο 2

Το τεχνικό μορφότυπο διαβίβασης στοιχείων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 295/2008 καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Τα διαβιβαζόμενα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στοιχεία και μεταδεδομένα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και εποπτικές αρχές ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) στην Επιτροπή (Eurostat). Το μορφότυπο διαβίβασης είναι σύμφωνο με τα καθοριζόμενα από την Επιτροπή (Eurostat) πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων. Τα δεδομένα διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε μία ενιαία πύλη εισαγωγής δεδομένων της Eurostat.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα πρότυπα και τις οδηγίες ανταλλαγής που παρέχονται από την Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Οι αναφερόμενες στο τμήμα 9, σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 απαιτήσεις περί διπλής υποβολής στοιχείων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι τμήμα 11, το παράρτημα ΙΙ τμήμα 10, το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 9, το παράρτημα VIII τμήμα 8 και το παράρτημα ΙΧ τμήμα 13 του ίδιου κανονισμού, επιτρέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Καταργούνται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2700/98 και (ΕΚ) αριθ. 2702/98.

Εντούτοις, θα συνεχίσουν να ισχύουν όσον αφορά τη συλλογή, τη μορφοποίηση και τη διαβίβαση στοιχείων για τα έτη αναφοράς μέχρι και το 2007.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13-59.

(2)  ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 344 της 18.12.1998, σ. 49.

(4)  ΕΕ L 344 της 18.12.1998, σ. 102.

(5)  ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11

(6)  ΕΕ L 261 της 13.10.2003, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΙΣΜΟΊ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ

Κωδικός

:

11 11 0

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων

Παράρτημα

:

I έως VIII

Ορισμός:

Είναι ο υπολογισμός του αριθμού των επιχειρήσεων της αγοράς βάσει του κανονισμού αριθ. 696/93 του Συμβουλίου (1), οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον πληθυσμό του μητρώου επιχειρήσεων μετά τη διόρθωση των σφαλμάτων, ιδίως των σφαλμάτων πλαισίου. Πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο οι ενεργές μονάδες που είχαν ή κύκλο εργασιών ή απασχόληση σε κάποια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Αποκλείονται οι αδρανείς (προσωρινά ανενεργές) και οι ανενεργές μονάδες. Ο παρών κωδικός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μονάδες που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον για ένα μέρος της περιόδου αναφοράς. Περιλαμβάνει επίσης τις εξαρτώμενες από ξένες επιχειρήσεις τοπικές μονάδες (υποκαταστήματα) που δεν έχουν αυτοτελή νομική οντότητα, εκτός από τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παράρτημα V του κανονισμού αριθ. 295/2008. Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, αυτό το χαρακτηριστικό περιορίζεται στον αριθμό επιχειρήσεων που ιδρύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας η οποία υποβάλλει τα στοιχεία και στα υποκαταστήματα επιχειρήσεων με έδρα σε χώρες μη μέλη του ΕΟΧ. Δεν καταχωρείται κανένα υποκατάστημα επιχείρησης αντασφάλισης η οποία έχει την έδρα της σε χώρα μη μέλος του ΕΟΧ. Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, αυτό το χαρακτηριστικό περιλαμβάνει επίσης τα συνταξιοδοτικά ταμεία που δεν απασχολούν προσωπικό καθώς και συνταξιοδοτικά ταμεία τα οποία δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα και τελούν υπό τη διαχείριση εταιρειών διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (χωρίς ωστόσο να καλύπτονται από τους ετήσιους λογαριασμούς αυτών των ιδρυμάτων). Όμως, το χαρακτηριστικό αυτό δεν περιλαμβάνει τον αριθμό των συνταξιοδοτικών ταμείων που δεν έχουν ιδρυθεί ξεχωριστά από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων (δηλαδή τα μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία, ή όταν η διαχείριση του συστήματος καταχώρισης προβλέψεων στα λογιστικά βιβλία γίνεται συνήθως συμπληρωματικά από τον εργοδότη).

Κωδικός

:

11 11 1

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά νομικό καθεστώς

Παράρτημα

:

V και VI

Ορισμός:

Ο αριθμός επιχειρήσεων (βλ. μεταβλητή 11 11 0) κατανέμεται κατά νομικό καθεστώς·

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

«Ο αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά νομικό καθεστώς» αποτελεί περαιτέρω ανάλυση του αριθμού επιχειρήσεων (11 11 0).

Κωδικός

:

11 11 2

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη μεγέθους εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ο αριθμός επιχειρήσεων (βλ. μεταβλητή 11 11 0) κατανέμεται κατά τάξεις μεγέθους εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός επιχειρήσεων κατά τάξεις μεγέθους εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων αποτελεί περαιτέρω ανάλυση του αριθμού επιχειρήσεων (11 11 0).

Κωδικός

:

11 11 3

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη μεγέθους μεικτών τεχνικών προβλέψεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ο αριθμός επιχειρήσεων (βλ. μεταβλητή 11 11 0) κατανέμεται κατά τάξεις μεγέθους μεικτών τεχνικών προβλέψεων.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός επιχειρήσεων κατά τάξεις μεγέθους μεικτών τεχνικών προβλέψεων αποτελεί περαιτέρω ανάλυση του αριθμού επιχειρήσεων (11 11 0).

Κωδικός

:

11 11 4

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων σύμφωνα με τον τόπο εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

«Μητρική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση που ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 83/349/EOK του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 (2) βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς και κάθε επιχείρηση που, κατά τη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ασκεί ουσιαστικά κυριαρχική επιρροή στο πιστωτικό ίδρυμα.

Πρέπει να χρησιμοποιείται η ακόλουθη γεωγραφική κατανομή μητρικών επιχειρήσεων: μητρική επιχείρηση με έδρα το κράτος μέλος προέλευσης (η σχετική επιχείρηση θεωρείται ως ελεγχόμενη από το εσωτερικό), μητρική επιχείρηση με έδρα σε άλλη χώρα (η εξεταζόμενη επιχείρηση θεωρείται ως ελεγχόμενη από το εξωτερικό). Τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε χώρα μη μέλος του ΕΟΧ δεν έχουν μητρική επιχείρηση. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν εξετάζονται εδώ. Η τελική θεσμική μονάδα, όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 716/2007 (3) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι η έννοια που προτιμάται και πρέπει να ακολουθείται στο μέτρο του δυνατού.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

«Ο αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων σύμφωνα με τον τόπο εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης» αποτελεί μέρος του αριθμού των επιχειρήσεων (11 11 0).

Κωδικός

:

11 11 5

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων σύμφωνα με τη χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

«Μητρική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 της οδηγίας του Συμβουλίου 83/349/EOK της 13ης Ιουνίου 1983, βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς και κάθε επιχείρηση που κατά τη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής ασκεί ουσιαστικά κυριαρχική επιρροή στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Πρέπει να χρησιμοποιείται η ακόλουθη γεωγραφική κατανομή μητρικών επιχειρήσεων: μητρική επιχείρηση με έδρα στο κράτος μέλος προέλευσης (η υπό εξέταση επιχείρηση θεωρείται ως ελεγχόμενη από το εσωτερικό), μητρική επιχείρηση με έδρα σε άλλη χώρα (η εξεταζόμενη επιχείρηση θεωρείται ως ελεγχόμενη από το εξωτερικό). Επειδή οι αλληλασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στις χώρες μη μέλη του ΕΟΧ δεν έχουν μητρική επιχείρηση, αυτές οι επιχειρήσεις δεν εξετάζονται εδώ. Η τελική θεσμική μονάδα με βάση τον κανονισμό αριθ. 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η έννοια που προτιμάται και θα πρέπει να ακολουθείται στο μέτρο του δυνατού.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

«Ο αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων σύμφωνα με τον τόπο εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης» αποτελεί μέρος του αριθμού επιχειρήσεων (11 11 0).

Κωδικός

:

11 11 6

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξεις μεγέθους του συνολικού ισολογισμού

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

Ο αριθμός επιχειρήσεων (βλ. μεταβλητή 11 11 0) κατανέμεται κατά τάξεις μεγέθους του συνόλου του ισολογισμού. Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ισολογισμού στο τέλος της λογιστικής χρήσης (βλ. μεταβλητή 43 30 0).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

«Ο αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξεις μεγέθους του συνόλου του ισολογισμού» συνιστά περαιτέρω ανάλυση του αριθμού επιχειρήσεων (11 11 0).

Κωδικός

:

11 11 7

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά κατηγορία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

Ο αριθμός επιχειρήσεων (βλ. μεταβλητή 11 11 0) κατανέμεται κατά κατηγορία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως εξής: εξουσιοδοτημένες τράπεζες, ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα, λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

«Ο αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά κατηγορία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» συνιστά περαιτέρω ανάλυση του αριθμού επιχειρήσεων (11 11 0).

Κωδικός

:

11 11 8

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά μέγεθος επενδύσεων

Παράρτημα

:

VII

Ορισμός:

Ο αριθμός επιχειρήσεων όπως ορίζεται στη μεταβλητή 11 11 0 κατανεμημένων κατά μέγεθος επενδύσεων. Πρόκειται για τις επενδύσεις που καλύπτονται από τις μεταβλητές 48 10 0 ή 48 10 4, δηλαδή τις συνολικές επενδύσεις σε αξία αγοράς.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η μεταβλητή «Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά μέγεθος επενδύσεων» (11 11 8) αποτελεί περαιτέρω ανάλυση της μεταβλητής «Αριθμός επιχειρήσεων» (11 11 0).

Κωδικός

:

11 11 9

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξεις μεγέθους ασφαλισμένων

Παράρτημα

:

VII

Ορισμός:

Ο αριθμός επιχειρήσεων όπως ορίζεται στη μεταβλητή 11.11.0, ο οποίος κατανέμεται κατά κατηγορίες μεγέθους ασφαλισμένων. Πρόκειται για τους ασφαλισμένους που ορίζονται στη μεταβλητή «αριθμός ασφαλισμένων» (48.70 0).

Σημείωση

:

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός ασφαλισμένων κατά τη λήξη της λογιστικής χρήσης.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η μεταβλητή «Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξεις μεγέθους ασφαλισμένων» (11 11 9) αποτελεί περαιτέρω ανάλυση της μεταβλητής «αριθμός επιχειρήσεων» (11 11 0).

Κωδικός

:

11 15 0

Ονομασία

:

Αριθμός επιχειρήσεων με μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

Παράρτημα

:

VII

Ορισμός:

Η ανωτέρω μεταβλητή αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων που συνιστούν λογιστικά αποθεματικά για την καταβολή συντάξεων στους μισθωτούς τους. Η διαχείριση των μη αυτόνομων συνταξιοδοτικών ταμείων αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων.

Κωδικός

:

11 21 0

Ονομασία

:

Αριθμός τοπικών μονάδων

Παράρτημα

:

I έως IV και VI

Ορισμός:

Είναι ο υπολογισμός του αριθμού των επιχειρήσεων της αγοράς, με βάση τον κανονισμό αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, που είναι εγγεγραμμένες στον πληθυσμό του μητρώου επιχειρήσεων, αφού διορθωθούν τα σφάλματα, ιδίως τα σφάλματα πλαισίου. Οι τοπικές μονάδες πρέπει να περιλαμβάνονται ακόμη και αν δεν απασχολούν έμμισθο προσωπικό. Η στατιστική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μονάδες που δραστηριοποιούνται στη διάρκεια τουλάχιστον ενός μέρους της περιόδου αναφοράς.

Κωδικός

:

11 31 0

Ονομασία

:

Αριθμός μονάδων οικονομικής δραστηριότητας

Παράρτημα

:

II και IV:

Ορισμός:

Είναι ο υπολογισμός του αριθμού των μονάδων οικονομικής δραστηριότητας με βάση τον κανονισμό αριθ. 696/93 του Συμβουλίου οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό πληθυσμό του μητρώου επιχειρήσεων, αφού διορθωθούν τα σφάλματα, και ιδίως τα σφάλματα πλαισίου, ή μια εκτίμηση του αριθμού, εάν το εν λόγω είδος μονάδας δεν είναι εγγεγραμμένο. Η στατιστική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μονάδες που δραστηριοποιούνται στη διάρκεια τουλάχιστον ενός μέρους της περιόδου αναφοράς.

Κωδικός

:

11 41 0

Ονομασία

:

Συνολικός αριθμός και τόπος εγκατάστασης υποκαταστημάτων σε άλλες χώρες

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Υποκατάστημα με βάση τον ορισμό του άρθρου 1 της οδηγίας 92/49/EOK του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 (τρίτη οδηγία για τις δραστηριότητες κλάδου ασφάλισης ζημιών) (4) και του άρθρου 1 της οδηγίας του Συμβουλίου 92/96/EOK της 10ης Νοεμβρίου 1992 (τρίτη οδηγία για τις δραστηριότητες κλάδου ασφάλισης ζωής) (5). Πρέπει να χρησιμοποιείται η εξής γεωγραφική κατανομή του αριθμού υποκαταστημάτων στο εξωτερικό: κάθε ένα άλλο κράτος μέλος, λοιπές χώρες του ΕΟΧ, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, τρίτες χώρες (υπόλοιπες χώρες του κόσμου).

Κωδικός

:

11 41 1

Ονομασία

:

Συνολικός αριθμός υποκαταστημάτων κατανεμημένων κατά τόπο εγκατάστασης σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

Το «Υποκατάστημα» ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 89/646/ΕΟΚ (6) του Συμβουλίου και περιγράφεται λεπτομερώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και το γενικό συμφέρον στη δεύτερη τραπεζική οδηγία (95/C 291/06).

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη γεωγραφική κατανομή του αριθμού υποκαταστημάτων στο εξωτερικό: Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, τρίτες χώρες (υπόλοιπες χώρες του κόσμου).

Σημείωση

:

Λαμβάνονται υπόψη όλα τα εν λειτουργία υποκαταστήματα που γνωστοποιούνται στο κράτος μέλος καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος.

Κωδικός

:

11 51 0

Ονομασία

:

Συνολικός αριθμός χρηματοπιστωτικών θυγατρικών εταιρειών κατανεμημένων κατά τόπο εγκατάστασης σε άλλες χώρες

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

«Θυγατρική» είναι η θυγατρική επιχείρηση όπως ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου με βάση το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 1.3 του μεθοδολογικού εγχειριδίου για τις στατιστικές σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα).

Σημείωση

:

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη γεωγραφική κατανομή θυγατρικών: Κάθε ένα άλλο κράτος μέλος, λοιπές χώρες του ΕΟΧ, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, τρίτες χώρες (υπόλοιπες χώρες του κόσμου). Λαμβάνεται υπόψη μόνον το πρώτο επίπεδο θυγατρικών.

Κωδικός

:

11 61 0

Ονομασία

:

Αριθμός συνταξιοδοτικών συστημάτων

Παράρτημα

:

VII

Ορισμός:

Η μεταβλητή αυτή περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό συνταξιοδοτικών συστημάτων υπό τη διοίκηση των συνταξιοδοτικών ταμείων. Ένα συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται σε συμφωνία, σε γενικές γραμμές μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, η οποία ορίζει το είδος των συνταξιοδοτικών παροχών και τους όρους χορήγησής τους.

Κωδικός

:

11 91 0

Ονομασία

:

Πληθυσμός ενεργών επιχειρήσεων κατά την t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Είναι ο υπολογισμός του αριθμού των επιχειρήσεων που παρουσίαζαν ή κύκλο εργασιών ή απασχόληση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου αναφοράς.

Κωδικός

:

11 92 0

Ονομασία

:

Αριθμός γεννήσεων επιχειρήσεων κατά την t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Είναι ο υπολογισμός του αριθμού των ιδρυόμενων επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στον πληθυσμό του μητρώου επιχειρήσεων μετά τη διόρθωση των σφαλμάτων. Ίδρυση επιχείρησης είναι η δημιουργία ενός συνδυασμού συντελεστών παραγωγής υπό τον όρο ότι δεν εμπλέκεται στο γεγονός άλλη επιχείρηση. Οι ιδρυόμενες επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνουν εγγραφές επιχειρήσεων στον πληθυσμό οι οποίες προέρχονται από συγχωνεύσεις, διαλύσεις, αποσχίσεις ή αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων. Δεν περιλαμβάνουν ούτε εγγραφές επιχειρήσεων σε κάποιον υποπληθυσμό οι οποίες προέρχονται μόνο λόγω αλλαγής δραστηριότητας.

Κωδικός

:

11 93 0

Ονομασία

:

Αριθμός θανάτων επιχειρήσεων κατά την t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Είναι ο υπολογισμός του αριθμού των διαλυόμενων επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στον πληθυσμό του μητρώου επιχειρήσεων, μετά από διόρθωση των σφαλμάτων. Διάλυση επιχείρησης είναι η διάλυση ενός συνδυασμού συντελεστών παραγωγής υπό τον όρο ότι δεν εμπλέκεται στο γεγονός άλλη επιχείρηση. Οι διαλυόμενες επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνουν τις διαγραφές επιχειρήσεων από τον πληθυσμό λόγω συγχωνεύσεων, εξαγορών, διαλύσεων ή αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων. Δεν περιλαμβάνουν ούτε τις διαγραφές επιχειρήσεων από κάποιον υποπληθυσμό μόνο λόγω αλλαγής δραστηριότητας.

Κωδικός

:

11 94 1

Ονομασία

:

Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-1 που επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

11 94 2

Ονομασία

:

Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-2 που επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

11 94 3

Ονομασία

:

Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-3 που επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

11 94 4

Ονομασία

:

Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-4 που επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

11 94 5

Ονομασία

:

Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-5 που επιβίωσαν στην t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Η επιβίωση επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται σε αυτά τα χαρακτηριστικά, συμβαίνει όταν μια επιχείρηση είναι ενεργός σε όρους απασχόλησης ή/και κύκλου εργασιών κατά το έτος γέννησης και το επόμενο έτος (έτη). Διακρίνονται δύο τύποι επιβίωσης:

1)

Μια επιχείρηση που ιδρύθηκε το έτος t-1 θεωρείται ότι έχει επιβιώσει στο έτος t, εάν είναι ενεργός σε όρους κύκλου εργασιών ή/και απασχόλησης σε οποιοδήποτε περίοδο του έτους t (= επιβίωση χωρίς αλλαγές).

2)

Μια επιχείρηση θεωρείται επίσης ότι έχει επιζήσει, εάν η συνδεμένη νομική μονάδα(-ες) έχει πάψει να είναι ενεργός, αλλά η δραστηριότητά της έχει εξαγοραστεί από μια νέα νομική μονάδα που ιδρύθηκε ειδικά για να εξαγοράσει τους συντελεστές παραγωγής αυτής της επιχείρησης (= επιβίωση μέσω εξαγοράς).

Κωδικός

:

12 11 0

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών

Παράρτημα

:

I έως V, VII και VIII

Ορισμός:

Όσον αφορά τις στατιστικές για δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV και VIII του κανονισμού (ΕΚ) 295/2008, πλην των δραστηριοτήτων που ταξινομούνται στο τμήμα Κ της NACE αναθεώρηση 2, ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα σύνολα που τιμολογούνται από τη μονάδα παρατήρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· αυτό αντιστοιχεί στις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών σε τρίτους. Οι πωλήσεις των αγαθών περιλαμβάνουν τα αγαθά που παράγονται από την επιχείρηση και τα εμπορεύματα που αγοράζονται από εταιρεία λιανικής ή γη και άλλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο τη μεταπώληση (εάν η γη και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία αγοράστηκαν αρχικά για επένδυση, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών). Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει συνήθως την εκτέλεση από την επιχείρηση ενός συμβατικώς συμφωνημένου έργου κατά τη διάρκεια μιας συμφωνημένης χρονικής περιόδου. Τα έσοδα από τις μακροχρόνιες συμβάσεις (π.χ.συμβάσεις δομικών έργων) πρέπει να αναγνωρίζονται με αναφορά στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και όχι στη μέθοδο της περατωθείσας σύμβασης. Τα αγαθά που παράγονται για ίδια κατανάλωση ή επένδυση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών.

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει όλα τα τέλη και τους φόρους επί των αγαθών ή επί των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από τη μονάδα, εκτός από τους φόρους τύπου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι ΦΠΑ εισπράττονται σταδιακά από την επιχείρηση και επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελικό αγοραστή.

Περιλαμβάνει επίσης όλα τα λοιπά έξοδα (μεταφοράς, συσκευασίας κ.λπ.) που επιβαρύνουν τον πελάτη, ακόμη και αν τα έξοδα αυτά αναγράφονται χωριστά στο τιμολόγιο. Οι μειωμένες τιμές, οι εκπτώσεις και η αξία της επιστρεφόμενης συσκευασίας πρέπει να αφαιρούνται.

Δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών έσοδα που ταξινομούνται ως λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, ως χρηματοοικονομικά έσοδα και ως έκτακτα έσοδα στους λογαριασμούς εταιρειών, σύμφωνα με την 4η λογιστική οδηγία, και τα έσοδα από τη χρησιμοποίηση από άλλους τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα και λοιπά έσοδα σύμφωνα με τα ΔΛΠ/IFRS. Εξαιρούνται επίσης οι επιδοτήσεις λειτουργίας που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές ή από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις στατιστικές δραστηριοτήτων που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, ο τίτλος που αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό αυτό είναι «Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα». Το εν λόγω χαρακτηριστικό ορίζεται στο άρθρο 35 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ (7). Σημείωση: Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, Ι. 1 α) της οδηγίας 91/674/EOK για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 1 α) της οδηγίας 91/674/EOK για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, ο τίτλος που αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό αυτό είναι το «σύνολο συνταξιοδοτικών εισφορών». Αυτό το χαρακτηριστικό περιλαμβάνει όλες τις συνταξιοδοτικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο πλαίσιο συμβάσεων συνταξιοδότησης, όπως όλες οι υποχρεωτικές εισφορές, άλλες τακτικές εισφορές, προαιρετικές συμπληρωματικές εισφορές, μεταφορές προς το σύστημα συνταξιοδότησης, λοιπές εισφορές.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, εκτός από τις δραστηριότητες που ταξινομούνται στο τμήμα Κ της NACE αναθ. 2

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Ο κύκλος εργασιών όπως ορίζεται παραπάνω για στατιστικούς σκοπούς περιλαμβάνει το λογιστικό τίτλο:

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών, συμπεριλαμβανομένων άλλων φόρων επί των προϊόντων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών αλλά δεν εκπίπτουν

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  (8) και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Ο κύκλος εργασιών όπως ορίζεται παραπάνω για στατιστικούς σκοπούς περιλαμβάνει το λογιστικό τίτλο:

έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών (ΔΛΠ 18.35). Εάν σε αυτό το στοιχείο συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα εκμετάλλευσης, πρέπει να αφαιρούνται.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα η οποία ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ.2

Ο κύκλος εργασιών χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας παραγωγής (12 12 0) και άλλων συνολικών μεγεθών και υπολοίπων.

Ο κύκλος εργασιών μπορεί να κατανεμηθεί κατά δραστηριότητα: κύκλος εργασιών από i) την κύρια δραστηριότητα, ii) βιομηχανικές δραστηριότητες, iii) εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης και δραστηριότητες διαμεσολάβησης, iv) διαμεσολαβητικές δραστηριότητες (πράκτορες), v) λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (18 11 0 έως 18 16 0).

Ο κύκλος εργασιών μπορεί να κατανεμηθεί κατά είδος προϊόντος: κατανομή του κύκλου εργασιών κατά προϊόν (18 21 0).

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, τα «εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα» (12.11 0) υπολογίζονται ως εξής:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

+

Μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις, εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (12 11 2).

Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεδουλευμένων μεικτών ασφαλίστρων (32 11 0) και άλλων μεγεθών και υπολοίπων.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VII κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, ο κύκλος εργασιών (συνολικές συνταξιοδοτικές συνεισφορές) υπολογίζεται ως εξής:

Συνταξιοδοτικές εισφορές που εισπράττονται από ασφαλισμένους (48 00 1),

+

Συνταξιοδοτικές εισφορές που εισπράττονται από εργοδότες (48 00 2),

+

Μεταφορές προς το σύστημα συνταξιοδότησης (48 00 3),

+

Άλλες συνταξιοδοτικές εισφορές (48 00 4)

ή:

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε καθορισμένα συστήματα αποδοχών (48 00 5),

+

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε καθορισμένα συστήματα εισφορών (48 00 6),

+

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε υβριδικά συστήματα (48 00 7).

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, ο «κύκλος εργασιών» αναλύεται με βάση τα προϊόντα και την κατοικία του πελάτη

Κωδικός

:

12 11 1

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου. Καλύπτονται μόνον τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, Ι. 1 α) της οδηγίας 91/674/EOK για τις δραστηριότητες κλάδου ασφάλισης ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 1 α) της οδηγίας 91/674/EOK για τις δραστηριότητες κλάδου ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

+

Μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις, εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (12 11 2).

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (12 11 0),

Κωδικός

:

12 11 2

Ονομασία

:

Μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίστεις, εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Το άρθρο 35 της οδηγίας 91/674/EOK του Συμβουλίου — μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Καλύπτονται μόνο τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, Ι. 1 α) της οδηγίας 91/674/EOK για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 1 α) της οδηγίας 91/674/EOK για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

+

Μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις, εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (12 11 2).

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (12 11 0),

Κωδικός

:

12 11 3

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ατομικά ασφάλιστρα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, τα ατομικά ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για την κατανομή των ατομικών ασφαλίστρων: Άρθρο 63 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ατομικά ασφάλιστρα (12 11 3)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα ομαδικών συμβάσεων (12 11 4)

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

Κωδικός

:

12 11 4

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα ομαδικών συμβάσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, τα ασφάλιστρα ομαδικών συμβάσεων συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για την κατανομή ασφαλίστρων ομαδικών συμβάσεων: Άρθρο 63 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

12 11 3 Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ατομικά ασφάλιστρα

+

12 11 4 Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα ομαδικών συμβάσεων

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

Κωδικός

:

12 11 5

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, περιοδικά ασφάλιστρα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, τα περιοδικά ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για την κατανομή περιοδικών ασφαλίστρων: Άρθρο 63 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, περιοδικά ασφάλιστρα (12 11 5)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, εφάπαξ ασφάλιστρα (12 11 6)

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

Κωδικός

:

12 11 6

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, εφάπαξ ασφάλιστρα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, τα εφάπαξ ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για την κατανομή των εφάπαξ ασφαλίστρων: Άρθρο 63 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, περιοδικά ασφάλιστρα (12 11 5)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, εφάπαξ ασφάλιστρα (12 11 6)

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

Κωδικός

:

12 11 7

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις χωρίς συμμετοχή στα κέρδη

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, τα ασφάλιστρα από συμβάσεις ασφάλισης χωρίς συμμετοχή στα κέρδη περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για την κατανομή ασφαλίστρων από συμβάσεις χωρίς συμμετοχή στα κέρδη: Άρθρο 63 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις χωρίς συμμετοχή στα κέρδη (12 11 7)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις με συμμετοχή στα κέρδη (12 11 8)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις στις οποίες τον επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι (12 11 9)

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

Κωδικός

:

12 11 8

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις με συμμετοχή στα κέρδη

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, τα ασφάλιστρα από τις συμβάσεις με συμμετοχή στα κέρδη περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για κατανομή ασφαλίστρων συμβάσεων με συμμετοχή στα κέρδη: Άρθρο 63 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις χωρίς συμμετοχή στα κέρδη (12 11 7)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις με συμμετοχή στα κέρδη (12 11 8)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις στις οποίες τον επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι (12 11 9)

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1),

Κωδικός

:

12 11 9

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις στην περίπτωση που τον επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα από τις συμβάσεις στην περίπτωση που τον επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για την κατανομή ασφαλίστρων συμβάσεων στην περίπτωση που τον επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι. Άρθρο 63 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις χωρίς συμμετοχή στα κέρδη (12 11 7)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις με συμμετοχή στα κέρδη (12 11 8)

+

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα για συμβάσεις στις οποίες τον επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι (12 11 9)

=

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12 11 1).

Κωδικός

:

12 12 0

Ονομασία

:

Αξία παραγωγής

Παράρτημα

:

I έως IV, VI και VII

Ορισμός:

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE αναθεώρηση 2

Η αξία παραγωγής μετρά την ποσότητα που έχει πράγματι παραγάγει η μονάδα βάσει των πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών των αποθεμάτων και της μεταπώλησης αγαθών και υπηρεσιών.

Η αξία παραγωγής ορίζεται ως ο κύκλος εργασιών ή τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, συν ή πλην των μεταβολών των αποθεμάτων των τελικών προϊόντων, των υπό επεξεργασία προϊόντων και των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση, πλην των αγορών των αγαθών και των υπηρεσιών προς μεταπώληση (μόνο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής στοιχείων και εξαιρουμένων των δαπανών αποθήκευσης και μεταφοράς των εμπορευμάτων που αγοράζονται για τη μεταπώληση), συν την κεφαλαιοποιημένη παραγωγή, συν τα άλλα (λειτουργικά και έκτακτα) έσοδα (εκτός των επιδοτήσεων). Τα έσοδα και τα έξοδα που καταχωρούνται ως χρηματοοικονομικά ή ως έσοδα από τόκους και μερίσματα στους λογαριασμούς εταιρειών δεν περιλαμβάνονται στην αξία παραγωγής. Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώληση συμπεριλαμβάνονται οι αγορές υπηρεσιών με σκοπό να παρασχεθούν σε τρίτους στην ίδια κατάσταση.

Σημείωση

:

Η κεφαλαιοποιημένη παραγωγή περιλαμβάνει την παραγωγή για ίδιο λογαριασμό όλων των αγαθών που κρατούνται από τους παραγωγούς τους ως επένδυση. Αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή υλικών πάγιων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια κ.λπ.) καθώς και άυλων στοιχείων ενεργητικού (ανάπτυξη λογισμικού κ.λπ.). Η κεφαλαιοποιημένη παραγωγή είναι η παραγωγή που δεν έχει πωληθεί και αποτιμάται στο κόστος παραγωγής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα κεφαλαιουχικά αγαθά συμπεριλαμβάνονται επίσης στις επενδύσεις.

Σημείωση

:

Τα λοιπά έσοδα (εκμετάλλευσης και έκτακτα) είναι τίτλος λογιστικής εταιρειών. Το περιεχόμενο αυτού του τίτλου ποικίλει και ανάλογα με τον τομέα και διαχρονικά και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια για στατιστικούς σκοπούς.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες των ομάδων 65.1 και 65.2 της NACE αναθ. 2, η αξία παραγωγής ορίζεται ως τα μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα συν τα συνολικά έσοδα από επενδύσεις χαρτοφυλακίων συν άλλες υπηρεσίες που παράγονται, χωρίς τις μεικτές πληρωθείσες αποζημιώσεις, χωρίς τα έξοδα διακανονισμού απαιτήσεων συν τα κεφαλαιακά κέρδη και τις παροχές.

Όσον αφορά τις στατιστικές που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, η αξία παραγωγής ορίζεται ως οι εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα, χωρίς τους χρηματικών τόκους και τα συναφή έξοδα, συν τις εισπρακτέες προμήθειες, συν τα έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως, συν το αποτέλεσμα που προκύπτει από χρηματοοικονομικές πράξεις, συν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Όσον αφορά τις στατιστικές που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, η αξία παραγωγής ορίζεται ως ο κύκλος εργασιών μείον τα καταβλητέα ασφάλιστρα συν τα έσοδα από επενδύσεις συν Λοιπά έσοδα συν τις εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις μείον τις συνολικές δαπάνες για συντάξεις μείον τη μεταβολή του καθαρού ποσού των τεχνικών προβλέψεων.

Για τις επιχειρήσεις της τάξης 64.11 (κεντρικές τράπεζες) της ΝΑCE, η αξία παραγωγής ορίζεται ως οι εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα χωρίς τους καταβλητέους τόκους και τα εξομοιούμενα έξοδα, συν τις εισπρακτέες προμήθειες συν τα έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης συν το καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις συν λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, εκτός από τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ.2

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι συνιστώσες της αξίας παραγωγής περιλαμβάνονται στους ακόλουθους λογιστικούς τίτλους:

καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών.

μέρος των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης — εκτός των επιδοτήσεων.

μέρος των έκτακτων εσόδων — εκτός των επιδοτήσεων

μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και υπό επεξεργασία προϊόντων.

μέρος των πρώτων υλών και των αναλωσίμων που συνδέονται με τις αγορές και τις μεταβολές στα αποθέματα αγαθών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση

εργασίες που έγιναν από την επιχείρηση για δική της χρήση και έχουν περιληφθεί στο ενεργητικό.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι συνιστώσες της αξίας παραγωγής περιλαμβάνονται στους ακόλουθους λογιστικούς τίτλους (μέθοδος της λειτουργίας των εξόδων):

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εισόδημα από δικαιώματα εκμετάλλευσης (χωρίς τα έσοδα από τόκους και μερίσματα, εάν περιλαμβάνονται στα έσοδα)

Λοιπά έσοδα — εκτός των επιδοτήσεων

+

Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και υπό επεξεργασία προϊόντων.

-

μέρος των πρώτων υλών και αναλωσίμων που συνδέονται με τις αγορές και μεταβολές στα αποθέματα των αγαθών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση

+

εργασίες που εκτελέστηκαν από την επιχείρηση για δική της χρήση και που κεφαλαιοποιήθηκαν (έχουν περιληφθεί στα λοιπά έσοδα)

Οι συνιστώσες της αξίας παραγωγής περιλαμβάνονται στους ακόλουθους λογιστικούς τίτλους (μέθοδος της φύσης των εξόδων):

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης (χωρίς τα έσοδα από τόκους και μερίσματα, εάν περιλαμβάνονται στα έσοδα)

Λοιπά έσοδα — εκτός των επιδοτήσεων

-

κόστος των πωλήσεων χωρίς τις δαπάνες απόσβεσης και χρεολυσίας

+

εργασίες που εκτελέστηκαν από την επιχείρηση για δική της χρήση και που κεφαλαιοποιήθηκαν (έχουν περιληφθεί στα λοιπά έσοδα)

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, εκτός από τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθεώρηση 2, η αξία παραγωγής υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

Κύκλος εργασιών (12 11 0),

+/-

Μεταβολές στα αποθέματα τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία στο πλαίσιο της παραγωγής της μονάδας (13 21 3).

+/-

Μεταβολές στα αποθέματα αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν (13 21 1).

-

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν (13 12 0)

+

Κεφαλαιοποιημένη παραγωγή.

+

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (εκτός των επιδοτήσεων).

Η αξία παραγωγής χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (12 15 0) και άλλων συνολικών μεγεθών και ισοζυγίων.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες των ομάδων 65.1 και 65.2 της NACE Αναθ. 2, η αξία παραγωγής υπολογίζεται ως εξής:

Για την ασφάλιση ζωής:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (12 11 0),

+

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (32 11 2),

+

Έσοδα από επενδύσεις (32 22 0),

-

Έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων (32 71 5)

-

Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 71 6),

-

Έσοδα από συμμετοχές (32 71 1),

+

[(Σύνολο ακαθάριστων τεχνικών αποθεματικών (37 30 0) - Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37 30 1))/Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37 30 1)] × [Έσοδα από επενδύσεις (32 22 0) - Έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων (32 71 5) - Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 71 6) - Έσοδα από συμμετοχές (32 71 1)],

+

Λοιπά τεχνικά έσοδα, καθαρό ποσό (32 16 1),

+

Λοιπά έσοδα (32 46 0),

-

Μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων (32 13 1),

-

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες (32 13 4),

+

Εξωτερικά και εσωτερικά έξοδα διαχείρισης των αποζημιώσεων (32 61 5),

+

Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 71 6),

+

Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες από επενδύσεις (32 23 0),

-

Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 72 3),

-

Μη ρευστοποιηθείσες ζημίες από επενδύσεις (32 28 0),

-

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής (32 25 0),

-

Συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές, καθαρό ποσό (32 16 3),

-

Μεταβολές κεφαλαίου για μελλοντικές δεσμεύσεις (μέρος του 32 29 0),

-

Μεταβολή στο καθαρό ποσό των λοιπών τεχνικών προβλέψεων, εφόσον δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση (32 16 2).

Για τον κλάδο ασφάλισης ζημιών και την αντασφάλιση:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (12 11 0),

+

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (32 11 2),

+

Έσοδα από επενδύσεις (32 42 0),

-

Έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων (32 71 5)

-

Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 71 6),

-

Έσοδα από συμμετοχές (32 71 1),

+

[(Σύνολο των ακαθάριστων τεχνικών αποθεματικών (37 30 0) - Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37 30 1))/Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37 30 1)] × [Έσοδα από επενδύσεις (32 42 0) - Έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων (32 71 5) - Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 71 6) - Έσοδα από συμμετοχές (32 71 1)]],

+

Λοιπά τεχνικά έσοδα, καθαρό ποσό (32 16 1),

+

Λοιπά έσοδα (32 46 0),

-

Μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων (32 13 1),

-

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες (32 13 4),

+

Εξωτερικά και εσωτερικά έξοδα διαχείρισης των αποζημιώσεων (32 61 5),

+

Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 71 6),

-

Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 72 3),

-

Συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές, καθαρό ποσό (32 16 3),

-

Μεταβολή στις εξισωτικές προβλέψεις (32 15 0),

-

Μεταβολή στο καθαρό ποσό των λοιπών τεχνικών προβλέψεων, εφόσον δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση (32 16 2).

Στις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, η αξία παραγωγής υπολογίζεται ως εξής:

Εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα (42 11 0),

-

Καταβλητέοι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (42 12 0),

+

Εισπρακτέες προμήθειες (42 14 0),

+

Έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως (42 13 1),

+

Αποτελέσματα από χρηματοδοτικές πράξεις (42 20 0),

+

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (42 31 0).

Στις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, η αξία παραγωγής υπολογίζεται ως εξής:

Κύκλος εργασιών (12 11 0),

-

Καταβλητέα ασφάλιστρα (48 05 0),

+

Έσοδα από επενδύσεις (48 01 0),

+

Λοιπά έσοδα (48 02 2),

+

Εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις (48 02 1),

-

Συνολικές δαπάνες για συντάξεις (48 03 0),

-

Μεταβολή του καθαρού ποσού των τεχνικών προβλέψεων (48 04 0).

Κωδικός

:

12 13 0

Ονομασία

:

Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση

Παράρτημα

:

II έως IV

Ορισμός:

Αντιστοιχεί στην απόδοση της δραστηριότητας αγοράς και μεταπώλησης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Υπολογίζεται από τον κύκλο εργασιών, τις αγορές και τις μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν.

Στον κύκλο εργασιών, στις αγορές και μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση περιλαμβάνονται οι πωλήσεις, οι αγορές και μεταβολές αποθεμάτων υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό να παρασχεθούν σε τρίτους στην ίδια κατάσταση.

Καλείται επίσης μεικτό εμπορικό κέρδος.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 εκτός από τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθεώρηση 2

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Τα στοιχεία αυτά δεν απομονώνονται στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος του καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών και των πρώτων υλών και αναλώσιμων στους λογαριασμούς, σύμφωνα με την 4η λογιστική οδηγία (78/660).

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Τα στοιχεία αυτά δεν απομονώνονται στους λογαριασμούς εταιρειών. Με τη μέθοδο της φύσης των εξόδων είναι μέρος των εισόδων και των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και αναλώσιμων. Με τη μεθόδου της λειτουργίας των εξόδων είναι μέρος των εσόδων και του κόστους των πωλήσεων.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μεικτό περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση βασίζεται στα ακόλουθα:

Κύκλος εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης (18 16 0).

-

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν (13 12 0)

+/-

Μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν (13 21 1).

Το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση είναι μέρος της αξίας παραγωγής (12 12 0).

Κωδικός

:

12 15 0

Ονομασία

:

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής

Παράρτημα

:

Ι έως IV, VI και VII

Ορισμός:

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, εκτός από τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ. 2, η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής είναι τα ακαθάριστα έσοδα από δραστηριότητες λειτουργίας μετά τη διόρθωση προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιδοτήσεις λειτουργίας και οι έμμεσοι φόροι.

Μπορεί να υπολογιστεί από τον κύκλο εργασιών, συν την κεφαλαιοποιημένη παραγωγή, συν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών επιδοτήσεων), συν ή πλην των μεταβολών αποθεμάτων, πλην των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, πλην των λοιπών φόρων επί των προϊόντων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών αλλά δεν εκπίπτουν, πλην των φόρων και τελών που συνδέονται με την παραγωγή. Τα τέλη και οι φόροι που συνδέονται με την παραγωγή είναι υποχρεωτικά, μονομερείς πληρωμές, σε χρήμα ή σε είδος, που εισπράττονται από την γενική κυβέρνηση ή επιβάλλονται από το δημόσιο ή από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή και στην εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, στην απασχόληση εργαζομένων, την ιδιοκτησία ή τη χρήση γης, στα κτήρια ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, ανεξάρτητα από την ποσότητα ή την αξία των παραγόμενων ή πωλούμενων αγαθών και υπηρεσιών. Εναλλακτικά μπορεί να υπολογιστεί από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα προσθέτοντας το κόστος προσωπικού.

Το έσοδα και τα έξοδα που καταχωρούνται ως χρηματοοικονομικά στους λογαριασμούς εταιρειών με βάση την 4η λογιστική οδηγία (78/660) εξαιρούνται από την προστιθέμενη αξία. Δεν περιλαμβάνονται στην προστιθέμενη αξία τα έσοδα και οι δαπάνες που καταχωρούνται ως έσοδα από τόκους, μερίσματα, ως κέρδος συναλλάγματος από δάνεια σε ξένο νόμισμα που συνδέονται με τo κόστος τόκων, τα κέρδη από την εξαγορά και την εξόφληση χρέους ή το χρηματοοικονομικό κόστος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1725/2003 της Επιτροπής

Η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής υπολογίζεται ως «ακαθάριστη», διότι δεν αφαιρούνται οι διορθώσεις αξιών (όπως οι αποσβέσεις και οι ζημίες από απομειώσεις της αξίας περιουσιακών στοιχείων).

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες των ομάδων 65.1 και 65.2 της NACE Αναθ. 2, η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής ορίζεται ως η αξία παραγωγής πλην της ακαθάριστης αξίας των υπηρεσιών αντασφάλισης, των προμηθειών και άλλων εξωτερικών δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής ορίζεται ως η αξία παραγωγής πλην των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής ορίζεται ως η αξία παραγωγής πλην των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

Για τις επιχειρήσεις της τάξης 64.11 της ΝΑCE Αναθ. 2, η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής είναι η αξία παραγωγής πλην των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ. 2

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής μπορεί να υπολογιστεί απευθείας από τους ακόλουθους λογιστικούς τίτλους:

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών.

Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία.

Εργασίες που εκτέλεσε η επιχείρηση για δική της χρήση και κεφαλαιοποιήθηκαν.

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά.

Λοιπές εξωτερικές επιβαρύνσεις

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Έκτακτες επιβαρύνσεις

Έκτακτα έσοδα

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής μπορεί να υπολογιστεί άμεσα από τους ακόλουθους τίτλους λογιστικής με τη μέθοδο της φύσης των εξόδων

Έσοδα (χωρίς τα έσοδα από τόκους και μερίσματα, εάν περιλαμβάνονται στα έσοδα)

+/-

Μεταβολές στα αποθέματα τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία.

-

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα.

-

Λοιπά έξοδα

+

Λοιπά έσοδα

Η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής μπορεί να υπολογιστεί άμεσα από τους ακόλουθους τίτλους λογιστικής με τη μέθοδο της λειτουργίας των εξόδων

Έσοδα (χωρίς τα έσοδα από τόκους και μερίσματα, εάν περιλαμβάνονται στα έσοδα)

-

Κόστος πωλήσεων (χωρίς το κόστος παροχών στους εργαζομένους, τα έξοδα απόσβεσης και χρεολυσίας)

-

Κόστος διανομής (χωρίς το κόστος παροχών στους εργαζομένους)

-

Διοικητικές δαπάνες (χωρίς το κόστος παροχών στους εργαζομένους)

-

Λοιπές δαπάνες

+

Λοιπά έσοδα

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ.2,

Η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής βασίζεται στα ακόλουθα:

Κύκλος εργασιών (12 11 0),

+/-

Μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών (13 21 0).

+

Κεφαλαιοποιημένη παραγωγή.

+

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

-

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0).

-

Λοιποί φόροι επί των προϊόντων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών αλλά δεν είναι εκπτώσιμοι.

-

Τέλη και φόροι που συνδέονται με την παραγωγή.

Η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος (12 17 0) και άλλων συνολικών μεγεθών και ισοζυγίων.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες των ομάδων 65.1 και 65.2 της NACE Αναθ. 2, η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής υπολογίζεται ως εξής:

Αξία παραγωγής (12 12 0),

-

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0).

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής υπολογίζεται ως εξής:

Αξία παραγωγής (12 12 0),

-

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0)

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής υπολογίζεται ως εξής:

Αξία παραγωγής (12 12 0),

-

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0).

Κωδικός

:

12 17 0

Ονομασία

:

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα

Παράρτημα

:

I έως IV

Ορισμός:

Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα είναι το πλεόνασμα που δημιουργείται από τις δραστηριότητες λειτουργίας μετά την αμοιβή της εισροής του συντελεστή εργασίας. Μπορεί να υπολογιστεί από την προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής με αφαίρεση του κόστους προσωπικού. Είναι το ισοζύγιο που έχει στη διάθεσή της η μονάδα για την αμοιβή των χορηγών ίδιων κεφαλαίων και την πληρωμή του χρέους, την καταβολή των φόρων και, τελικά, τη χρηματοδότηση του όλου ή μέρους της επένδυσής της.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ.2

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα μπορεί να υπολογιστεί από τους ακόλουθους λογιστικούς τίτλους:

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών.

Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία.

Εργασίες που εκτέλεσε η επιχείρηση για δική της χρήση και κεφαλαιοποιήθηκαν.

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα.

Λοιπές εξωτερικές επιβαρύνσεις

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Έκτακτες δαπάνες

Έκτακτα έσοδα

Κόστος προσωπικού

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα μπορεί να υπολογιστεί άμεσα από τους ακόλουθους τίτλους λογιστικής με τη μέθοδο της φύσης των εξόδων

Έσοδα (χωρίς τα έσοδα από τόκους και μερίσματα, αν περιλαμβάνονται στα έσοδα)

+/-

Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και υπό επεξεργασία προϊόντων.

-

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα.

-

Λοιπές δαπάνες

+

Λοιπά έσοδα

-

κόστος παροχών στους εργαζόμενους

Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα μπορεί να υπολογιστεί άμεσα από τους ακόλουθους λογιστικούς τίτλους με τη μέθοδο της λειτουργίας των εξόδων

Έσοδα (χωρίς τα έσοδα από τόκους και μερίσματα, αν περιλαμβάνονται στα έσοδα)

-

Κόστος των πωλήσεων (χωρίς τις δαπάνες απόσβεσης και χρεολυσίας)

-

Δαπάνες διανομής (χωρίς τις δαπάνες απόσβεσης και χρεολυσίας)

-

Διοικητικά έξοδα (χωρίς τις δαπάνες απόσβεσης και χρεολυσίας)

-

Λοιπά έξοδα (χωρίς τα έξοδα απόσβεσης και χρεολυσίας)

+

Λοιπά έσοδα

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα βασίζεται στα ακόλουθα:

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (12 15 0).

-

Κόστος προσωπικού (13 31 0)

Κωδικός

:

13 11 0

Ονομασία

:

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Παράρτημα

:

Ι έως IV, VI και VII

Ορισμός:

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνουν την αξία όλων των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζονται στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης με σκοπό τη μεταπώλησή τους ή την κατανάλωσή τους στη διαδικασία παραγωγής, εκτός από τα κεφαλαιουχικά αγαθά των οποίων η κατανάλωση καταγράφεται ως κατανάλωση πάγιου κεφαλαίου. Τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες μπορούν είτε να μεταπωληθούν με ή χωρίς περαιτέρω μετατροπή, να καταναλωθούν εξ ολοκλήρου στη διαδικασία παραγωγής ή, τέλος, να αποθεματοποιηθούν.

Στις αγορές αυτές περιλαμβάνονται τα υλικά που ενσωματώνονται απευθείας στα παραγόμενα προϊόντα (πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα, συστατικά μέρη), συν τα μη κεφαλαιοποιημένα μικροεργαλεία και ο μικροεξοπλισμός. Περιλαμβάνονται επίσης η αξία των βοηθητικών υλικών (λιπαντικά, νερό, συσκευασία, υλικά συντήρησης και επισκευής, γραφική ύλη) καθώς και τα ενεργειακά προϊόντα. Στη μεταβλητή αυτή περιλαμβάνονται οι αγορές υλικών για την παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών από τη μονάδα.

Περιλαμβάνονται επίσης οι βιομηχανικές ή μη υπηρεσίες που πληρώνονται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Στο αριθμητικό αυτό στοιχείο περιλαμβάνονται οι πληρωμές για όλες τις εργασίες που εκτελούνται από τρίτους για λογαριασμό της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών εργασιών συντήρησης και επισκευής, των εργασιών εγκατάστασης και των τεχνικών μελετών. Εξαιρούνται τα ποσά που πληρώνονται για την εγκατάσταση κεφαλαιουχικών αγαθών και η αξία των κεφαλαιοποιημένων αγαθών.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πληρωμές για την παροχή μη βιομηχανικών υπηρεσιών, όπως οι αμοιβές δικηγόρων και λογιστών για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για άδειες εκμετάλλευσης (στις περιπτώσεις όπου δεν κεφαλαιοποιούνται), τα ασφάλιστρα, τα έξοδα συνεδριάσεων μετόχων και διοικητικών συμβουλίων, οι εισφορές σε επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις, τα ταχυδρομικά τέλη, τα τέλη τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεγράφου και φαξ, οι υπηρεσίες μεταφοράς προϊόντων και προσωπικού, οι δαπάνες διαφήμισης, οι προμήθειες (όταν δεν συμπεριλαμβάνονται στους μισθούς και στα ημερομίσθια), τα ενοίκια, τα τραπεζικά έξοδα (εκτός των πληρωμών τόκων) και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες που μετατρέπονται και κεφαλαιοποιούνται από τη μονάδα ως κεφαλαιοποιημένη παραγωγή.

Οι δαπάνες που ταξινομούνται ως οικονομικές δαπάνες ή ως έσοδα από τόκους και μερίσματα αποκλείονται από τις συνολικές αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών.

Οι αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών αποτιμώνται στην τιμή αγοράς, δηλ. στην τιμή που ο αγοραστής καταβάλλει πραγματικά για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε φόρων, χωρίς τις επιδοτήσεις των αγοραζόμενων προϊόντων εξαιρουμένων, ωστόσο, των φόρων του τύπου προστιθέμενης αξίας.

Όλοι οι άλλοι φόροι και τα τέλη επί των προϊόντων δεν εκπίπτουν επομένως από την αποτίμηση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών. Οι φόροι επί της παραγωγής είναι άσχετοι με την αποτίμηση αυτών των αγορών.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 εκτός από τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ.2, οι δαπάνες που ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές δαπάνες στους λογαριασμούς επιχείρησης αποκλείονται από τις συνολικές αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες των ομάδων 65.1 και 65.2 της NACE Αναθ. 2, οι συνολικές αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών ορίζονται ως η ακαθάριστη αξία των λαμβανόμενων υπηρεσιών αντασφάλισης συν το σύνολο των προμηθειών που αναφέρονται στο άρθρο 64 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674 συν κάθε άλλη εξωτερική δαπάνη σχετικά με τα αγαθά και υπηρεσίες (χωρίς τις δαπάνες προσωπικού).

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, οι συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών ορίζονται ως καταβλητέες προμήθειες προσθέτοντας τα διοικητικά έξοδα και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 εκτός από τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ.2

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών μπορούν να υπολογιστούν από τους ακόλουθους λογιστικούς τίτλους:

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα (πριν υπολογιστούν οι μεταβολές των αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών).

Άλλα εξωτερικά έξοδα (πριν την καταγραφή των μεταβολών στα αποθέματα αγαθών και υπηρεσιών)

μέρος των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης — Το μέρος που περιλαμβάνεται εδώ αφορά τις πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στους δύο προαναφερόμενους τίτλους (πρώτες ύλες και αναλώσιμα και λοιπές εξωτερικές επιβαρύνσεις). Το μέρος που δεν περιλαμβάνεται εδώ αφορά την πληρωμή των φόρων επί της παραγωγής.

Έκτακτες δαπάνες

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών μπορούν να υπολογιστούν από τους ακόλουθους τίτλους λογιστικής με τη μέθοδο της φύσης των εξόδων

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά.

Λοιπές δαπάνες (πριν υπολογιστούν οι μεταβολές των αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών).

Οι αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών μπορούν να υπολογιστούν από τους ακόλουθους λογιστικούς τίτλους με τη μέθοδο της παρουσίασης των δαπανών με βάση τη λειτουργία τους

Κόστος πωλήσεων (πριν τον υπολογισμό των αλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς το κόστος παροχών στους εργαζόμενους, τις δαπάνες απόσβεσης και χρεολυσίας)

Δαπάνες διανομής (που γίνονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου και χωρίς το κόστος παροχών στους εργαζόμενους, τις δαπάνες απόσβεσης και χρεολυσίας)

Διοικητικά έξοδα (που γίνονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου και χωρίς το κόστος παροχών στους εργαζόμενους, τις δαπάνες απόσβεσης και χρεολυσίας)

Λοιπές δαπάνες

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 εκτός από τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ. 2, οι συνολικές αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της προστιθέμενης αξίας σε κόστος συντελεστών παραγωγής (12.15 0) και άλλα μεγέθη και ισοζύγια.

Πολλά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις συνολικές αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών προσδιορίζονται χωριστά

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν (13 12 0)

Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης (13 13 1)

Πληρωμές για μακροχρόνιια μίσθωση και λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών (13 13 1).

20 11 0 Αγορές ενεργειακών προϊόντων

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες των ομάδων 6.1 και 65.2 της NACE Αναθ.2, οι συνολικές αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών υπολογίζονται ως εξής:

Για την ασφάλιση ζωής:

Υπόλοιπο της αντασφάλισης (32 18 0),

+

[(Σύνολο των ακαθάριστων τεχνικών αποθεματικών (37 30 0) - Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37 30 1))/Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37 30 1)] × [Έσοδα από επενδύσεις (32 22 0) - Έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων (32 71 5) - Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 71 6) - Έσοδα από συμμετοχές (32 71 1)],

+

Προμήθειες (32 61 1),

+

Εξωτερικές δαπάνες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες (32 61 4)

Για τον κλάδο ασφάλισης εκτός ζωής και την αντασφάλιση:

Υπόλοιπο της αντασφάλισης (32 18 0),

+

[(Σύνολο των ακαθάριστων τεχνικών αποθεματικών (37 30 0) - Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37 30 1))/Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37 30 1)] × [Έσοδα από επενδύσεις (32 42 0) - Έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων (32 71 5) - Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων (32 71 6) - Έσοδα από συμμετοχές (32 71 1)],

+

Προμήθειες (32 61 1),

+

Εξωτερικές δαπάνες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες (32.61.4)

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, οι συνολικές αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών υπολογίζονται ως εξής:

Έξοδα προμηθειών (42 15 0),

+

Λοιπά έξοδα διοικήσεως (42 32 2),

+

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (42 33 0).

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 295/2008, η μεταβλητή «συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών» (13 11 0) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μεταβλητής «σύνολο εξόδων εκμετάλλευσης» (48 06 0).

Κωδικός

:

13 12 0

Ονομασία

:

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν

Παράρτημα

:

Ι έως IV

Ορισμός:

Οι αγορές για μεταπώληση είναι οι αγορές αγαθών με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε τρίτους χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Περιλαμβάνονται επίσης οι αγορές υπηρεσιών από επιχειρήσεις που τιμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή εκείνες των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν αποτελείται μόνο από την αμοιβή του γραφείου η οποία χρεώνεται για την αγοραπωλησία μιας υπηρεσίας (όπως π.χ. τα κτηματομεσιτικά γραφεία), αλλά επίσης από το ποσό που κοστίζει η παρεχόμενη υπηρεσία, π.χ. αγορές μεταφορικών υπηρεσιών από ταξιδιωτικά γραφεία. Εξαιρείται η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται σε τρίτους με προμήθεια, επειδή τα αγαθά αυτά δεν αγοράζονται ούτε πωλούνται από τα γραφεία που λαμβάνουν την προμήθεια.

Όταν γίνεται γίνεται αναφορά σε υπηρεσίες με σκοπό τη μεταπώληση, πρόκειται για το προϊόν της παροχής υπηρεσιών, δικαιώματα χρήσης προκαθορισμένων υπηρεσιών ή υλικά μέσα για την παροχή των υπηρεσιών. Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν αποτιμώνται στην τιμή αγοράς χωρίς τον εκπτώσιμο ΦΠΑ και άλλους εκπτώσιμους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. Όλοι οι άλλοι φόροι και τα τέλη επί των προϊόντων δεν εκπίπτουν επομένως από την αποτίμηση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

Οι φόροι επί της παραγωγής είναι άσχετοι με την αποτίμηση αυτών των αγορών.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 εκτός από τις επιχειρήσεις με μια δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ.2

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν δεν απομονώνονται στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος των:

Πρώτων υλών και αναλώσιμων υλικών.

Λοιπών εξωτερικών επιβαρύνσεων

Λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν δεν απομονώνονται στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος των ακόλουθων λογιστικών τίτλων με τη μέθοδο της φύσης της δαπάνης.

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα (πριν υπολογιστούν οι μεταβολές στα αποθέματα αγαθών και υπηρεσιών)

Λοιπές δαπάνες

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν δεν απομονώνονται στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος των ακόλουθων λογιστικών τίτλων με τη μέθοδο της λειτουργίας των εξόδων

Κόστος πωλήσεων (πριν τον υπολογισμό των μεταβολών των αγαθών και υπηρεσιών και χωρίς το κόστος παροχών στους εργαζόμενους, των δαπανών απόσβεσης και χρεολυσίας)

Λοιπές δαπάνες

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0):

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση (12 13 0), της αξίας παραγωγής (12 12 0) και άλλων συνολικών μεγεθών και ισοζυγίων.

Κωδικός

:

13 13 1

Ονομασία

:

Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης

Παράρτημα

:

Ι έως IV

Ορισμός:

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις πληρωμές σε γραφεία ευρέσεως εργασίας και σε συναφείς οργανισμούς για την προμήθεια προσωπικού σε επιχειρήσεις πελατών για περιορισμένα χρονικά διαστήματα, με στόχο τη συμπλήρωση ή προσωρινή αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού του πελάτη, όπου τα παρεχόμενα άτομα είναι μισθωτοί του γραφείου ευρέσεως εργασίας. Εντούτοις, αυτά τα γραφεία και οι οργανισμοί δεν παρέχουν την άμεση εποπτεία των υπαλλήλων στους χώρους εργασίας των πελατών τους. Περιλαμβάνονται μόνο οι πληρωμές για την προμήθεια προσωπικού που δεν συνδέεται με την παροχή μιας συγκεκριμένης βιομηχανικής ή άλλης μη βιομηχανικής υπηρεσίας.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα που ταξινομείται στο τμήμα Κ της NACE Αναθ.2

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης δεν απομονώνονται στους λογαριασμούς εταιρειών. Αποτελούν μέρος των λοιπών εξωτερικών επιβαρύνσεων και των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης δεν παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών. Αποτελούν στοιχείο του τίτλου Λοιπές δαπάνες ή μέρος των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και αναλωσίμων (σε μερικές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε δραστηριότητες παραγωγής) με τη μέθοδο της φύσης των εξόδων.

Οι πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης δεν μπορούν να παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών. Αποτελούν στοιχείο των τίτλων του κόστους πωλήσεων, των δαπανών διανομής, των διοικητικών εξόδων ή/και λοιπών δαπανών με τη μέθοδο της λειτουργία της δαπάνης.

Όσον αφορά τις στατιστικές για δραστηριότητες των ομάδων 65.1 και 65.2 της NACE αναθ. 2

Οι πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης δεν παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34, ΙΙΙ 16 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων των κατηγοριών 64.19 και 64.92 της NACE Αναθ.2

Οι πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης δεν παρουσιάζονται χωριστά στα λοιπά διοικητικά έξοδα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 8 στοιχείο β) και το άρθρο 28 Α 4β της οδηγίας 86/635/EOK

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0)

Κωδικός

:

13 21 0

Ονομασία

:

Μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών

Παράρτημα

:

III

Ορισμός:

Οι μεταβολές αποθεμάτων (θετικές ή αρνητικές) είναι η διαφορά της αξίας των αποθεμάτων μεταξύ του τέλους και της αρχής της περιόδου αναφοράς. Οι μεταβολές αποθεμάτων μετριούνται από την αξία των εισαγωγών στα αποθέματα μείον την αξία των εξόδων και την αξία τυχόν απωλειών αγαθών από τα αποθέματα. Τα αποθέματα καταγράφονται σε τιμές αγοραστή, χωρίς ΦΠΑ, εάν αγοράζονται από άλλη μονάδα, αλλιώς στο κόστος παραγωγής.

Μεταξύ των αποθεμάτων (και των μεταβολών αποθεμάτων) μπορεί να γίνει η ακόλουθη ανάλυση:

αποθέματα τελικών προϊόντων,

αποθέματα προϊόντων υπό επεξεργασία,

αποθέματα αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν,

αποθέματα πρώτων υλών και αναλωσίμων.

Περιλαμβάνονται τα αποθέματα τελικών προϊόντων ή προϊόντων στη διαδικασία παραγωγής, που έχουν παραχθεί από τη μονάδα και δεν έχουν ακόμη πωληθεί. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα προϊόντα υπό επεξεργασία που ανήκουν στη μονάδα, ακόμη και αν τα εν λόγω προϊόντα βρίσκονται στην κατοχή τρίτων. Κατ' αναλογία, εξαιρούνται τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατοχή της μονάδας και ανήκουν σε τρίτους.

Περιλαμβάνονται τα αποθέματα αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με μόνο σκοπό τη μεταπώλησή τους στην ίδια κατάσταση. Εξαιρούνται τα αποθέματα αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται σε τρίτους βάσει προμήθειας. Τα προϊόντα που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση και αποθεματοποιούνται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να περιλαμβάνουν αγαθά (βιομηχανικό εξοπλισμό, σε περίπτωση συμβάσεων ετοιμοπαράδοτου τεχνολογικού εξοπλισμού, ή κτήρια σε περίπτωση οικιστικής ανάπτυξης κ.λπ.) και υπηρεσίες (δικαιώματα χρήσης διαφημιστικού χρόνου, μεταφορές, στέγαση κ.λπ.).

Όταν οι υπηρεσίες είναι αποθεματοποιημένες, πρόκειται για το προϊόν δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, δικαιώματα χρήσης προκαθορισμένων υπηρεσιών ή υλικά μέσα για την παροχή υπηρεσιών.

Περιλαμβάνονται επίσης τα αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών, τα ενδιάμεσα προϊόντα, τα συστατικά μέρη, η ενέργεια, τα μη κεφαλαιοποιημένα μικροεργαλεία και οι υπηρεσίες που ανήκουν στην μονάδα.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών μπορούν να υπολογιστούν από τους ακόλουθους τίτλους:

Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία.

Μερίδιο των πρώτων υλών και αναλωσίμων.

Μερίδιο των λοιπών εξωτερικών επιβαρύνσεων.

Μερίδιο των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι αλλαγές αποθεμάτων των αγαθών και των υπηρεσιών μπορούν να υπολογιστούν από τους ακόλουθους τίτλους της δήλωσης εισοδήματος με βάση τη φύση των δαπανών

Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και υπό επεξεργασία προϊόντων.

Μερίδιο των πρώτων υλών και αναλωσίμων.

Μερίδιο των λοιπών δαπανών

Οι αλλαγές στα αποθέματα των αγαθών και των υπηρεσιών μπορούν να υπολογιστούν από τους ακόλουθους τίτλους της δήλωσης εισοδήματος με βάση τη λειτουργία των δαπανών

Μερίδιο του κόστους των πωλήσεων

Μερίδιο των δαπανών διανομής

Μερίδιο των διοικητικών εξόδων

Μερίδιο των λοιπών δαπανών

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της προστιθέμενης αξίας σε τιμές συντελεστών παραγωγής (12 15 0) και άλλων συνολικών μεγεθών και ισοζυγίων.

Οι μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών μπορούν επίσης να αναλυθούν κατά είδος αποθεμάτων: i) μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν (13 21 1), ii) μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία στο πλαίσιο παραγωγής της μονάδας (13 21 3) και iii) μεταβολές αποθεμάτων πρώτων υλών και αναλωσίμων.

Κωδικός

:

13 21 1

Ονομασία

:

Μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν

Παράρτημα

:

III

Ορισμός:

Η μεταβλητή αυτή ορίζεται ως η μεταβολή των αποθεμάτων σε τιμές αγοραστή, χωρίς ΦΠΑ, μεταξύ του τέλους και της αρχής της περιόδου αναφοράς. Η μεταβολή στα αποθέματα μπορεί να μετρηθεί με την αξία των εισαγωγών στα αποθέματα προϊόντων τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώλησή τους μείον την αξία των αποσύρσεων και την αξία τυχόν απωλειών προϊόντων από τα αποθέματα.

Στα εν λόγω αποθέματα περιλαμβάνονται τα αποθέματα αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με μόνο σκοπό τη μεταπώλησή τους στην ίδια κατάσταση. Εξαιρούνται τα αποθέματα αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται σε τρίτους βάσει προμήθειας.

Τα προϊόντα που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση και αποθεματοποιούνται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να περιλαμβάνουν αγαθά (βιομηχανικό εξοπλισμό, σε περίπτωση συμβάσεων ετοιμοπαράδοτου τεχνολογικού εξοπλισμού, ή κτήρια σε περίπτωση οικιστικής ανάπτυξης κ.λπ.) και υπηρεσίες (δικαιώματα χρήσης διαφημιστικού χρόνου, μεταφορές, στέγαση κ.λπ.).

Όταν οι υπηρεσίες είναι αποθεματοποιημένες, πρόκειται για το προϊόν δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, για δικαιώματα χρήσης προκαθορισμένων υπηρεσιών ή υλικά μέσα για την παροχή υπηρεσιών.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι μεταβολές αποθεμάτων αγαθών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται χωριστα στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος των πρώτων υλών και αναλωσίμων, των λοιπών εξωτερικών επιβαρύνσεων και των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι μεταβολές αποθεμάτων αγαθών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται χωριστα στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος των πρώτων υλών και των αναλωσίμων χρησιμοποιούμενων και των λοιπών εξόδων στη δήλωση εισοδήματος με βάση τη φύση των δαπανών

Οι μεταβολές αποθεμάτων αγαθών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται χωριστα στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος του κόστους των πωλήσεων και των λοιπών δαπανών στη δήλωση εισοδήματος με βάση τη λειτουργία των δαπανών

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μεταβολές αποθεμάτων αγαθών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους από αγαθά προς μεταπώληση (12 13 0), της αξίας παραγωγής (12 12 0) και άλλων συνολικών μεγεθών και ισοζυγίων.

Μέρος των μεταβολών αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών (13 21 0).

Κωδικός

:

13 21 3

Ονομασία

:

Μεταβολή αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό κατασκευή από την ίδια τη μονάδα

Παράρτημα

:

II και IV:

Ορισμός:

Η μεταβλητή αυτή ορίζεται ως μεταβολή της αξίας των αποθεμάτων των τελικών προϊόντων ή των προϊόντων σε διαδικασία παραγωγής, που έχουν παραχθεί από τη μονάδα και δεν έχουν ακόμη πωληθεί, μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας ημέρας της περιόδου αναφοράς.

Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα προϊόντα υπό επεξεργασία που ανήκουν στη μονάδα, ακόμη και αν βρίσκονται στην κατοχή τρίτων. Κατ' αναλογία, εξαιρούνται τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατοχή της μονάδας και ανήκουν σε τρίτους.

Τα αποθέματα αποτιμώνται στο κόστος παραγωγής πριν από τις αναπροσαρμογές της αξίας τους (όπως οι αποσβέσεις).

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία καταγράφονται στους λογαριασμούς εταιρειών στον τίτλο «Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία».

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι αλλαγές στα αποθέματα των τελικών αγαθών και προϊόντων υπό επεξεργασία καταγράφονται στη δήλωση εισοδήματος με βάση τη φύση των δαπανών, όπως ο τίτλος Μεταβολές αποθεμάτων τελικών αγαθών και προϊόντων υπό επεξεργασία·

Οι αλλαγές στα αποθέματα των τελικών αγαθών και προϊόντων υπό επεξεργασία περιλαμβάνονται στον τίτλο Κόστους πωλήσεων της δήλωσης εισοδήματος, με βάση τη λειτουργία των δαπανών.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μεταβολή αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό κατασκευή από την ίδια τη μονάδα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας παραγωγής (12 12 0) και άλλων συνολικών μεγεθών και ισοζυγίων.

Μέρος των μεταβολών αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών (13 21 0).

Κωδικός

:

13 31 0

Ονομασία

:

Κόστος προσωπικού

Παράρτημα

:

Ι έως VII

Ορισμός:

Ως κόστος προσωπικού ορίζονται οι συνολικές αμοιβές, σε χρήμα ή σε είδος, που πληρώνει ένας εργοδότης σε έναν εργαζόμενο (μόνιμο, έκτακτο ή κατ' οίκον εργαζόμενο) έναντι της εργασίας που προσέφερε ο τελευταίος κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Το κόστος προσωπικού περιλαμβάνει επίσης φόρους και εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης της μονάδας καθώς και τις υποχρεωτικές και προαιρετικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές.

Οι δαπάνες προσωπικού αποτελούνται από:

μισθούς και ημερομίσθια

τις εργοδοτικές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης.

Περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές που καταβάλλονται κατά την περίοδο αναφοράς, ανεξάρτητα από το αν πληρώνονται βάσει ωρών απασχόλησης, βάσει της παραγωγής ή με το κομμάτι και από το αν πληρώνονται σε τακτική βάση ή όχι. Περιλαμβάνονται όλες οι δωρεάν παροχές, τα επιδόματα για τον χώρο εργασίας και για την επίδοση, οι χαριστικές πληρωμές, ο 13ος μισθός (και παρόμοια πάγια δώρα), οι αποζημιώσεις απόλυσης, οι πληρωμές προς τους εργαζομένους για έξοδα στέγασης, μεταφοράς, για υψηλό κόστος διαβίωσης, οικογενειακά επιδόματα, για προμήθειες, για δικαιώματα συμμετοχής, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία κ.τ.λ. καθώς και οι φόροι, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλα ποσά που οφείλουν οι εργαζόμενοι και παρακρατούν στην πηγή οι εργοδότες.

Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη. Αυτές περιλαμβάνουν τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε ασφαλιστικά συστήματα κάλυψης της συνταξιοδότησης, της ασθένειας, της μητρότητας, της αναπηρίας, της ανεργίας, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, της παροχής οικογενιακών επιδομάτων και άλλα συστήματα. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ανεξάρτητα αν είναι θεσμοθετημένες, αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, συμβατικές ή προαιρετικές.

Οι πληρωμές σε υπαλλήλους γραφείων διαμεσολάβησης δεν περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Το κόστος προσωπικού μπορεί να υπολογιστεί απευθείας από τον ακόλουθο λογιστικό τίτλο:

Κόστος προσωπικού, που είναι το σύνολο των τίτλων μισθοί και ημερομίσθια και δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να υπολογιστούν άμεσα από το λογιστικό τίτλο κόστος παροχών στους εργαζόμενους της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων με βάση τη φύση των δαπανών.

Το κόστος παροχών στους εργαζόμενους εγγράφεται και χωριστά από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με βάση τη λειτουργία των δαπανών

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το κόστος προσωπικού βασίζεται στις μεταβλητές:

Μισθοί και ημερομίσθια (13 32 0).

+

Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (13 33 0).

Το κόστος προσωπικού χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος (12 17 0) και άλλων συνολικών μεγεθών και ισοζυγίων.

Κωδικός

:

13 32 0

Ονομασία

:

Μισθοί και ημερομίσθια

Παράρτημα

:

Ι έως IV

Ορισμός:

Ως μισθοί και ημερομίσθια ορίζεται «το σύνολο των αμοιβών, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλονται σε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στη μισθολογική κατάσταση (συμπεριλαμβανομένων των κατ' οίκον εργαζομένων) έναντι της εργασίας που προσέφεραν στη διάρκεια της λογιστκής χρήσης», ανεξάρτητα από το αν πληρώνονται βάσει ωραρίου, βάσει της παραγωγής ή με το κομμάτι και από το αν πληρώνονται σε τακτική βάση ή όχι.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια περιλαμβάνουν τις αξίες τυχόν κοινωνικών εισφορών, των φόρων εισοδήματος κ.λπ. που πληρώνει ο εργαζόμενος, ακόμη και αν παρακρατούνται στην πραγματικότητα από τον εργοδότη και πληρώνονται απευθείας από αυτόν στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, στις φορολογικές αρχές κ.λπ. εκ μέρους του εργαζομένου. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια δεν περιλαμβάνουν τις κοινωνικές εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια περιλαμβάνουν: όλες τις δωρεάν παροχές, τα δώρα, τις χαριστικές πληρωμές, το «δέκατο τρίτο μισθό», τις αποζημιώσεις απόλυσης, τα επιδόματα στέγασης, μεταφοράς, υψηλού κόστους διαβίωσης, τις οικογενειακές παροχές, τα φιλοδωρήματα, τις προμήθειες, τα δικαιώματα συμμετοχής κ.λπ. που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, καθώς και τους φόρους, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλα ποσά που οφείλουν οι εργαζόμενοι και παρακρατούνται στην πηγή από τον εργοδότη. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια που εξακολουθεί να καταβάλλει ο εργοδότης σε περίπτωση ασθένειας, εργατικού ατυχήματος, άδειας μητρότητας ή σύντομης απασχόλησης μπορούν να εγγραφούν στον κωδικό αυτό ή στις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογα με τη λογιστική πρακτική της μονάδας.

Οι πληρωμές σε υπαλλήλους γραφείων διαμεσολάβησης δεν περιλαμβάνονται στους μισθούς και στα ημερομίσθια.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια εγγράφονται στους λογαριασμούς εταιρειών στον τίτλο μισθοί και ημερομίσθια.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι αμοιβές και οι μισθοί εγγράφονται στον τίτλο κόστος παροχών σε εργαζομένους στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με βάση τη φύση των δαπανών.

Οι αμοιβές και οι μισθοί εγγράφονται στον κόστος παροχών σε εργαζομένους πέρα από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και με βάση τη λειτουργία των δαπανών.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους προσωπικού (13 31 0).

Κωδικός

:

13 33 0

Ονομασία

:

Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης

Παράρτημα

:

Ι έως IV

Ορισμός:

Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη αντιστοιχούν στο ισόποσο της αξίας των κοινωνικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργοδότες προκειμένου να εξασφαλίσουν στους εργαζομένους τους το δικαίωμα στις κοινωνικές παροχές.

Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη περιλαμβάνουν τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε ασφαλιστικά συστήματα κάλυψης της συνταξιοδότησης, της ασθένειας, της μητρότητας, της αναπηρίας, της ανεργίας, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, της παροχής οικογενειακών επιδομάτων καθώς και σε άλλα συστήματα.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλους τους εργαζομένους, και για τους κατ' οίκον εργαζομένους και για τους μαθητευομένους.

Οι δαπάνες περιλαμβάνονται για όλα τα συστήματα, ανεξάρτητα από το αν είναι θεσμοθετημένες, αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, συμβατικές ή εθελοντικές. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια που εξακολουθεί να καταβάλλει ο εργοδότης σε περίπτωση ασθενείας, εργατικού ατυχήματος, άδειας μητρότητας ή μερικής ανεργίας εγγράφονται στον κωδικό αυτό ή στον κωδικό «μισθοί και ημερομίσθια», ανάλογα με τη λογιστική πρακτική που ακολουθεί η μονάδα.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης εγγράφονται στους λογαριασμούς εταιρειών ως τίτλος δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης είναι μέρος του τίτλου κόστος παροχών σε εργαζόμενους της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων με βάση τη φύση των δαπανών

Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης είναι μέρος του τίτλου κόστος παροχών σε εργαζόμενους που εγγράφονται εκτός από τη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και με βάση τη λειτουργία των δαπανών

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους προσωπικού (13 31 0).

Κωδικός

:

13 41 1

Ονομασία

:

Πληρωμές για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών

Παράρτημα

:

II και IV:

Ορισμός:

Οι πληρωμές για μακροπρόθεσμη μίσθωση περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που συνδέονται με τη μίσθωση υλικών αγαθών για περίοδο μεγαλύτερη του έτους.

Οι λειτουργικές χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι οι μισθώσεις που δεν μεταβιβάζουν ουσιαστικά στο μισθωτή όλους τους κινδύνους και τις αποδόσεις που απορρέουν από τη νομική κυριότητα. Στη λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση ο μισθωτής αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ένα διαρκές αγαθό για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να είναι μεγάλη ή μικρή και να μην ορίζεται απαραίτητα εκ των προτέρων. Κατά την εκπνοή της περιόδου μίσθωσης ο εκμισθωτής παραλαμβάνει το αγαθό του λίγο πολύ στην ίδια κατάσταση στην οποία εκμίσθωσε, λαμβανομένης υπόψη της φθοράς από φυσιολογική χρήση. Έτσι, η περίοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν καλύπτει ολόκληρο ή το κυριότερο μέρος της οικονομικής ζωής ενός αγαθού. Οι πληρωμές για τη λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών συνδέονται με το κόστος χρήσης των υλικών αγαθών που έχει στη διάθεσή της η μονάδα μέσω των συμβάσεων αυτών.

Εάν όλοι οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις της κυριότητας μεταβιβάζονται de facto, όχι όμως και de jure, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή, η μίσθωση είναι χρηματοδοτική. Στη χρηματοδοτική μίσθωση η περίοδος μίσθωσης καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής ενός διαρκούς αγαθού. Στο τέλος της περιόδου μίσθωσης ο μισθωτής συχνά έχει την επιλογή να αγοράσει το αγαθό στην ονομαστική τιμή του. Ο εκμισθωτής δεν απαιτείται να κατέχει οποιαδήποτε πείρα για το εν λόγω αγαθό. Δεν προσφέρει καμία υπηρεσία επισκευής, συντήρησης ή αντικατάστασης στο μισθωτή. Συνήθως, το αγαθό επιλέγεται από τον μισθωτή και παραδίδεται άμεσα σε αυτόν από τον παραγωγό ή τον πωλητή. Ο ρόλος του εκμισθωτή είναι καθαρά χρηματοδοτικός. Όλες οι πληρωμές για τη χρηματοδοτική μίσθωση πρέπει να αποκλειστούν από τη μεταβλητή 13411. Η τιμή αγοράς του εν λόγω αγαθού πρέπει να καταγραφεί στον τίτλο ακαθάριστες επενδύσεις κατά την διάρκεια της απόκτησης του αγαθού.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι πληρωμές για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών δεν παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών. Αποτελούν μέρος των λοιπών εξωτερικών επιβαρύνσεων και των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι πληρωμές για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών δεν παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος των λοιπών δαπανών στην δήλωση εισοδήματος με βάση τη φύση των δαπανών

Οι πληρωμές για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών δεν παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών. Είναι μέρος των λοιπών δαπανών στην δήλωση εισοδήματος με βάση τη λειτουργία των δαπανών.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0).

Κωδικός

:

15 11 0

Ονομασία

:

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

Παράρτημα

:

Ι έως IV, VI και VII

Ορισμός:

Επενδύσεις στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σε όλα τα υλικά αγαθά. Περιλαμβάνονται τα νέα και υφιστάμενα υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, ανεξάρτητα αν αγοράζονται από τρίτους, που αποκτώνται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (δηλ. το δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί ένα πάγιο αγαθό με αντάλλαγμα την καταβολή μισθώματος για προκαθορισμένο χρόνο), παράγονται για ίδια χρήση (δηλ. κεφαλαιοποιημένη παραγωγή των υλικών κεφαλαιουχικών αγαθών), με ωφέλιμο βίο μεγαλύτερο του ενός έτους, περιλαμβανομένων των μη παραχθέντων υλικών αγαθών, όπως η γη. Το κατώτατο όριο της ωφέλιμης ζωής ενός κεφαλαιοποιήσιμου αγαθού μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τη λογιστική πρακτική της εταιρείας, όταν η πρακτική αυτή απαιτεί μεγαλύτερο προσδόκιμο ωφέλιμο βίο από το προαναφερθέν όριο του ενός έτους.

Όλες οι επενδύσεις αποτιμούνται πριν από τις αναπροσαρμογές αξιών (δηλαδή ακαθάριστες) και πριν από την αφαίρεση των εσόδων από εκχωρήσεις. Τα αγαθά που αγοράζονται αποτιμούνται στην τιμή αγοράς, δηλαδή περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, τα τέλη, οι φόροι και λοιπές δαπάνες μεταβίβασης κυριότητας. Η αξία των αγαθών που αποκτώνται μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιστοιχεί στην αγοραστική αξία του αγαθού, εάν αυτό είχε αγοραστεί μόνο το έτος απόκτησής του. Η αξία αυτή είναι θεωρητικά γνωστή στα πλαίσια της σύμβασης ή μπορεί να υπολογιστεί με την άθροιση του μέρους εκείνου των δόσεων που καλύπτει την εξόφληση του κεφαλαίου. Το μέρος των δόσεων που αντιστοιχεί στην πληρωμή τόκων δεν περιλαμβάνεται. Τα υλικά αγαθά ίδιας παραγωγής αποτιμούνται στο κόστος παραγωγής. Εξαιρούνται τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αναδιαρθρώσεων (όπως είναι οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, οι διαλύσεις, οι αποσχίσεις επιχειρήσεων). Οι αγορές μη κεφαλαιοποιήσιμων μικροεργαλείων περιλαμβάνονται στις τρέχουσες δαπάνες.

Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι προσθήκες, μετατροπές, βελτιώσεις και ανακαινίσεις που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής ή αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα των κεφαλαιουχικών αγαθών.

Οι δαπάνες τρέχουσας συντήρησης εξαιρούνται, όπως και η αξία και οι τρέχουσες δαπάνες κεφαλαιουχικών αγαθών που χρησιμοποιούνται με συμβάσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι ετήσιες πληρωμές για στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται. Οι επενδύσεις σε άυλα και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού εξαιρούνται.

Επιπλέον, η χρηματοδοτική μίσθωση χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι όλοι οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές ιδιοκτησίας είναι de facto και δεν μεταφέρονται αυτοδικαίως από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. Στη χρηματοδοτική μίσθωση η περίοδος μίσθωσης καλύπτει ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής ενός πάγιου αγαθού. Στο τέλος της περιόδου μίσθωσης ο μισθωτής συχνά έχει την επιλογή να αγοράσει το αγαθό στην ονομαστική τιμή του. Ο ρόλος του εκμισθωτή είναι καθαρά χρηματοδοτικός.

Όσον αφορά την εγγραφή επενδύσεων των οποίων η τιμολόγηση, η παράδοση, η πληρωμή και η πρώτη χρήση του αγαθού γίνονται σε διαφορετικές περιόδους αναφοράς, προτείνεται η ακόλουθη μέθοδος ως στόχος:

Οι επενδύσεις εγγράφονται όταν μεταβιβάζεται η κυριότητα στη μονάδα που σκοπεύει να τις χρησιμοποιήσει. Για τα αγαθά που αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, η αξία θα καταγραφεί τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού στον μισθωτή. Η κεφαλαιοποιημένη παραγωγή εγγράφεται όταν παράγεται. Όσον αφορά την εγγραφή επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε διακριτά στάδια, κάθε επιμέρους επένδυση θα πρέπει να εγγράφεται την περίοδο αναφοράς στην οποία πραγματοποιείται.

Στην πράξη αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό και οι λογιστικές συμβάσεις των εταιρειών μπορεί να επιβάλλουν τις ακόλουθες προσπάθειες προσέγγισης της μεθόδου αυτής:

i)

οι επενδύσεις εγγράφονται στην περίοδο αναφοράς κατά την οποία παραδίδονται,

ii)

οι επενδύσεις εγγράφονται στην περίοδο αναφοράς κατά την οποία εισέρχονται στη διαδικασία παραγωγής,

iii)

οι επενδύσεις εγγράφονται στην περίοδο αναφοράς κατά την οποία τιμολογούνται,

iv)

οι επενδύσεις εγγράφονται στην περίοδο αναφοράς κατά την οποία πληρώνονται.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι επενδύσεις αυτές δεν εγγράφονται στον ισολογισμό. Ωστόσο, οι προσθήκες, οι εκχωρήσεις και οι μεταβιβάσεις όλων των πάγιων στοιχείων ενεργητικού καθώς και οι αναπροσαρμογές αξιών των εν λόγω πάγιων στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Τα υλικά αγαθά περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς εταιρειών στον τίτλο «ενσώματα πάγια». Η αξία υλικών αγαθών που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση δεν αναφέρεται στην 4η λογιστική οδηγία. Όμως, ορισμένα εθνικά λογιστικά πρότυπα επιτρέπουν την κεφαλαιοποίηση αυτών των αγαθών στον ισολογισμό.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Τα υλικά αγαθά καταγράφονται στους λογαριασμούς επιχείρησης στα ενσώματα πάγια. Τα στοιχεία που αφορούν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις πρέπει να αναγραφούν χωριστά στους λογαριασμούς επιχείρησης.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά βασίζονται στα ακόλουθα:

Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη (15 12 0).

+

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υπάρχοντα κτήρια και κατασκευές (15 13 0).

+

Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και μετατροπές κτηρίων (15 14 0).

+

Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό (15 15 0).

Η ακαθάριστη επένδυση σε υλικά αγαθά μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα 15 12 0 + 15 13 0 + 15 14 0 + 15 15 0, δεδομένου ότι υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού όπως έργα τέχνης, δασικές εκτάσεις, οπωρώνες, ζώα εκμετάλλευσης... που δεν μπορούν να αποδοθούν σε καμία κατηγορία υλικών στοιχείων ενεργητικού.

Κωδικός

:

15 12 0

Ονομασία

:

Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη

Παράρτημα

:

ΙΙ έως IV

Ορισμός:

Στη μεταβλητή αυτή περιλαμβάνονται, εκτός από τη γη, τα υπόγεια κοιτάσματα, τα δάση και τα εσωτερικά ύδατα. Εάν στη γη που αγοράζεται υπάρχουν κτήρια και η αξία των δύο είναι αδιαχώριστη, το σύνολο εγγράφεται στον παρόντα τίτλο, εάν εκτιμάται ότι η αξία της γης είναι μεγαλύτερη από την αξία των υφιστάμενων κτηρίων. Εάν η αξία των υφιστάμενων κτηρίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει την αξία της γης, το σύνολο εγγράφεται στον τίτλο «Ακαθάριστες επενδύσεις σε υπάρχοντα κτήρια και κατασκευές» (15 13 0). Εδώ περιλαμβάνονται επίσης η γη που έχει βελτιωθεί με απλή ισοπέδωση, με τοποθέτηση αγωγών ή με τη διάνοιξη μονοπατιών ή δρόμων. Εξαιρείται η γη που αποκτάται με αναδιαρθρώσεις (όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, διαλύσεις, αποσχίσεις επιχειρήσεων).

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι επενδύσεις αυτές δεν εγγράφονται στον ισολογισμό. Ωστόσο, οι προσθήκες, οι εκχωρήσεις και οι μεταβιβάσεις όλων των πάγιων στοιχείων ενεργητικού καθώς και οι αναπροσαρμογές αξιών των εν λόγω πάγιων στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Η γη δεν καταγράφεται χωριστά στον κατάλογο των υλικών στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς εταιρειών με τίτλο «ενσώματα πάγια». Το μέρος που αφορά τα κτήρια πρέπει να εξαιρεθεί. Το μέρος των προκαταβολών και των υπό κατασκευή υλικών στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο βαθμό που αφορά γη.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Η ακαθάριστη επένδυση σε γη δεν καταγράφεται χωριστά στους λογαριασμούς επιχείρησης, περιλαμβάνεται στα ενσώματα πάγια

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά (15 11 0).

Κωδικός

:

15 13 0

Ονομασία

:

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υπάρχοντα κτήρια και άλλες εγκαταστάσεις

Παράρτημα

:

ΙΙ έως IV

Ορισμός:

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν το κόστος των υφιστάμενων κτηρίων (που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως) και των κατασκευών που αποκτήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Εάν στη γη που αγοράζεται υπάρχουν κτήρια και η αξία των δύο είναι αδιαχώριστη, το σύνολο εγγράφεται στον παρόντα τίτλο, εφόσον εκτιμάται ότι η αξία των υφιστάμενων κτηρίων υπερβαίνει την αξία της γης. Εάν η αξία της γης εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερη από την αξία των υφιστάμενων κτηρίων, το σύνολο εγγράφεται στον τίτλο ακαθάριστες επενδύσεις σε γη (15 12 0). Εξαιρούνται οι αγορές νέων κτηρίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Εξαιρούνται τα υπάρχοντα κτήρια και οι κατασκευές που αποκτήθηκαν μέσω αναδιαρθρώσεων (όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, διαλύσεις, αποσχίσεις επιχειρήσεων).

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι επενδύσεις αυτές δεν εγγράφονται στον ισολογισμό. Ωστόσο, οι προσθήκες, οι εκχωρήσεις και οι μεταβιβάσεις όλων των πάγιων στοιχείων ενεργητικού καθώς και οι αναπροσαρμογές αξιών αυτών των στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε υπάρχοντα κτήρια και κατασκευές δεν παρουσιάζονται χωριστά στον κατάλογο των υλικών στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς εταιρειών στον τίτλο ενσώματα πάγια. Το μέρος που αφορά τη γη, τις ανεγέρσεις και μετατροπές κτηρίων πρέπει να εξαιρεθεί. Το μέρος των προκαταβολών και των υπό κατασκευή υλικών στοιχείων ενεργητικού πρέπει να συμπεριληφθεί εφόσον αφορά τα υπάρχοντα κτήρια και κατασκευές.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Η ακαθάριστη επένδυση σε υπάρχοντα κτήρια και κατασκευές δεν παρουσιάζεται χωριστά στους λογαριασμούς επιχείρησης, περιλαμβάνεται στον τίτλο ενσώματα πάγια

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά (15 11 0).

Κωδικός

:

15 14 0

Ονομασία

:

Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και μετατροπές κτηρίων

Παράρτημα

:

ΙΙ έως IV

Ορισμός:

Η μεταβλητή αυτή καλύπτει τις δαπάνες για ανεγέρσεις ή μετατροπές κτηρίων στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Περιλαμβάνονται αγορές νέων κτηρίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι προσθήκες, μετατροπές, βελτιώσεις και ανακαινίσεις που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής ή αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα των κτηρίων.

Περιλαμβάνονται οι μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού καθώς και οι δαπάνες κατασκευής που αφορούν πετρελαιοπηγές (γεωτρήσεις), ορυχεία, αγωγούς, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αγωγούς αερίου, σιδηροδρομικές γραμμές, λιμενικά έργα, δρόμους, γέφυρες, οδογέφυρες, αποστραγγιστικούς αγωγούς και βελτιώσεις τοπίου. Εξαιρούνται οι δαπάνες τρέχουσας συντήρησης.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι επενδύσεις αυτές δεν εγγράφονται στον ισολογισμό. Ωστόσο, οι προσθήκες, οι εκχωρήσεις και οι μεταβιβάσεις όλων των πάγιων στοιχείων ενεργητικού καθώς και οι αναπροσαρμογές αξιών των εν λόγω πάγιων στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και μετατροπές κτηρίων δεν παρουσιάζονται χωριστά στον κατάλογο των υλικών στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς εταιρειών στον τίτλο ενσώματα πάγια. Τα μέρη που αφορούν τη γη και τα υπάρχοντα κτήρια και κατασκευές πρέπει να εξαιρεθούν. Το μέρος των προκαταβολών και των υπό κατασκευή υλικών στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο βαθμό που αφορά υφιστάμενες ανεγέρσεις και μετατροπές κτηρίων.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Η ακαθάριστη επένδυση στην ανέγερση και μετατροπή κτηρίων δεν παρουσιάζεται χωριστά στους λογαριασμούς επιχείρησης, περιλαμβάνεται στον τίτλο ενσώματα πάγια.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά (15 11 0).

Κωδικός

:

15 15 0

Ονομασία

:

Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό

Παράρτημα

:

ΙΙ έως IV

Ορισμός:

Η μεταβλητή αυτή καλύπτει τα μηχανήματα (μηχανές γραφείου κ.λπ.), τα ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις, τα λοιπά μηχανήματα και τον εξοπλισμό, όλα τα οχήματα και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται εκτός των εγκαταστάσεων, δηλαδή αυτοκίνητα οχήματα, εμπορικά οχήματα και φορτηγά καθώς και ειδικά οχήματα κάθε είδους, βάρκες, σιδηροδρομικά βαγόνια, που αποκτήθηκαν καινούργια ή μεταχειρισμένα κατά την περίοδο αναφοράς. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που αποκτήθηκαν μέσω αναδιαρθρώσεων (όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, διαλύσεις, αποσχίσεις επιχειρήσεων) εξαιρούνται. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι προσθήκες, μετατροπές, βελτιώσεις και ανακαινίσεις που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής ή αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών. Οι δαπάνες τρέχουσας συντήρησης εξαιρούνται.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι επενδύσεις αυτές δεν εγγράφονται στον ισολογισμό. Ωστόσο, οι προσθήκες, οι εκχωρήσεις και οι μεταβιβάσεις όλων των πάγιων στοιχείων ενεργητικού καθώς και οι αναπροσαρμογές αξιών των εν λόγω πάγιων στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υλικών στοιχείων ενεργητικού στους λογαριασμούς εταιρειών με τίτλο ενσώματα πάγια- τεχνικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα και λοιπές εγκαταστάσεις, εργαλεία, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. Το μέρος προκαταβολές και υπό κατασκευή υλικά στοιχεία ενεργητικού πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο βαθμό που αφορά μηχανήματα και εξοπλισμό.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Η ακαθάριστη επένδυση στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό δεν παρουσιάζεται χωριστά στους λογαριασμούς επιχείρησης, περιλαμβάνεται στον τίτλο περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Το μέρος προκαταβολές και υπό κατασκευή υλικά στοιχεία ενεργητικού πρέπει να συμπεριληφθεί στο βαθμό που αφορά μηχανήματα και εξοπλισμό.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά (15 11 0).

Κωδικός

:

15 21 0

Ονομασία

:

Πωλήσεις υλικών επενδυτικών αγαθών

Παράρτημα

:

ΙΙ έως IV

Ορισμός:

Οι πωλήσεις υλικών επενδυτικών αγαθών περιλαμβάνουν την αξία υφιστάμενων υλικών κεφαλαιουχικών αγαθών που έχουν πωληθεί σε τρίτους. Οι πωλήσεις υλικών κεφαλαιουχικών αγαθών αποτιμούνται στην πραγματική τους τιμή (χωρίς ΦΠΑ) και όχι στην επίσημη τιμή, αφού αφαιρεθούν τυχόν έξοδα μεταβίβασης κυριότητας που επωμίζεται ο πωλητής. Εξαιρούνται οι αναπροσαρμογές αξιών και οι εκχωρήσεις με άλλο τρόπο εκτός της πώλησης.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι πωλήσεις επενδυτικών αγαθών δεν εγγράφονται στον ισολογισμό. Ωστόσο, οι προσθήκες, οι εκχωρήσεις και οι μεταβιβάσεις όλων των πάγιων στοιχείων ενεργητικού εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Τα υλικά επενδυτικά αγαθά αναφέρονται στα στοιχεία ενεργητικού που αναγράφονται στους λογαριασμούς εταιρειών με τίτλο ενσώματα πάγια.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Τα υλικά επενδυτικά αγαθά αναφέρονται στα στοιχεία ενεργητικού που απαριθμούνται στους λογαριασμούς επιχείρησης στον τίτλο ενσώματα πάγια.

Κωδικός

:

15 42 0

Ονομασία

:

Ακαθάριστες επενδύσεις σε εκχωρήσεις δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες λειτουργίας, εμπορικές ονομασίες και συναφή δικαιώματα

Παράρτημα

:

II

Ορισμός:

Η επένδυση σε εκχωρήσεις δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες λειτουργίας, εμπορικές ονομασίες και συναφή δικαιώματα αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στα στοιχεία ενεργητικού είναι πιθανό να εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος αυτού του στοιχείου μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει όταν ένα άϋλο στοιχείο ενεργητικού αποκτάται εξωτερικά ή δημιουργείται εσωτερικά.

Η εκχώρηση εκμετάλλευσης είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί με άδεια ή σύμβαση που συνδέεται με έναν βαθμό αποκλειστικότητας εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης μέσα σε μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Παραδείγματος χάρη, εκχώρηση της εκμετάλλευσης ενός πάγκου σε έναν αθλητικό χώρο ή δημόσιο πάρκο· και οι δημόσιες υπηρεσίες όπως οι οργανισμοί ύδρευσης μπορούν να λειτουργούν με καθεστώς εκχώρησης εκμετάλλευσης. Ο ιδιοκτήτης του εκχωρούμενου στοιχείου —ο ανάδοχος— λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση και καταβάλλει είτε μια σταθερή αμοιβή ή ένα ποσοστό των εσόδων ή του κέρδους, είτε και τα δύο στο φορέα που έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης μιας περιοχής ή εγκατάστασης. Μια εκχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταβίβαση στον ανάδοχο του δικαιώματος χρήσης μιας υπάρχουσας υποδομής που είναι απαραίτητη για την άσκηση μιας δραστηριότητας (όπως ένα δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης).

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένας νόμιμος τίτλος δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παρέχει στον ιδιοκτήτη του το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης για μια περιορισμένη περιοχή και χρονική περίοδο. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον ιδιοκτήτη του το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους, μεταξύ άλλων, να κάνουν, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν αυτή την εφεύρεση χωρίς έγκριση. Ως αντάλλαγμα για το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης δημοσιεύονται τα τεχνικά στοιχεία της εφεύρεσης. Το δικαίωμα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας απαιτεί η εφεύρεση να είναι καινοτόμα, ευρηματική και να είναι δυνατή η βιομηχανική εφαρμογή της.

Ένας δικαιοπάροχος μπορεί να χορηγήσει την άδεια ως «διανοητική ιδιοκτησία» για μια δραστηριότητα (όπως η δημιουργία λογισμικού αντιγραφής ή η χρησιμοποίηση μιας κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης) χωρίς φόβο υποβολής αξίωσης για παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας από το δικαιοπάροχο. Μια άδεια εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας έχει συνήθως διάφορα συστατικά μέρη, όπως ένας όρος, γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, πρόβλεψη ανανέωσης, καθώς και άλλους περιορισμούς τους οποίους ο δικαιοπάροχος θεωρεί ζωτικής σημασίας.

Μια εμπορική ονομασία είναι ένα διακριτικό σημάδι που μπορεί να αποτυπωθεί γραφικά. Είναι ανταγωνιστικό εργαλείο, ένα μέσο που επιτρέπει στις βιομηχανίες και σε άλλες επιχειρήσεις να προσελκύουν και να διατηρούν πελατεία διαχωρίζοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους από αυτά των ανταγωνιστών τους.

Ένα σήμα χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Τα εμπορικά σήματα μπορεί να είναι δυσδιάστατα ή τρισδιάστατα και να αποτελούνται από λέξεις, εικόνες, χρώματα, ή/και ήχους κλπ.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι επενδύσεις αυτές δεν εγγράφονται στον ισολογισμό. Ωστόσο, οι προσθήκες, οι εκχωρήσεις και οι μεταβιβάσεις όλων των πάγιων στοιχείων ενεργητικού καθώς και οι αναπροσαρμογές αξιών των εν λόγω πάγιων στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι εκχωρήσεις εκμετάλλευσης, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι άδειες λειτουργίας, οι εμπορικές ονομασίες και τα συναφή δικαιώματα αναφέρονται σε στοιχεία ενεργητικού τα οποία απαριθμούνται στους λογαριασμούς επιχείρησης στον τίτλο Πάγια στοιχεία ενεργητικού — άυλα στοιχεία.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι εκχωρήσεις εκμετάλλευσης, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι άδειες λειτουργίας, οι εμπορικές ονομασίες και τα συναφή δικαιώματα αναφέρονται σε στοιχεία ενεργητικού που απαριθμούνται στους λογαριασμούς επιχείρησης στον τίτλο άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Κωδικός

:

15 44 1

Ονομασία

:

Επενδύσεις σε αγορές λογισμικού

Παράρτημα

:

II, IV

Ορισμός:

Η επένδυση σε αγορές λογισμικού αναγνωρίζεται ως άυλο στοιχείο ενεργητικού μόνον υπό την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται σε αυτό το στοιχείο να εισρεύσουν στην επιχείρηση και ότι το κόστος του στοιχείου ενεργητικού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Εάν η αγορά του λογισμικού δεν ικανοποιεί αυτούς τους όρους, αναγνωρίζεται ως δαπάνη όταν υφίσταται και περιλαμβάνεται στην αξία της μεταβλητής 13.11.0«συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών».

Η επένδυση σε αγορές λογισμικού αποτελείται από την τιμή αγοράς του που περιλαμβάνει κάθε εισαγωγικό δασμό και μη επιστρεπτέο φόρο αγοράς και κάθε άμεσα αποδοτέα δαπάνη για προετοιμασία του λογισμικού για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Η άμεσα αποδοτέα δαπάνη περιλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, επαγγελματικές αμοιβές για την εγκατάστασή του. Κάθε εμπορική έκπτωση και μείωση τιμής εκπίπτει για τον προσδιορισμό του κόστους.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι επενδύσεις αυτές δεν εγγράφονται στον ισολογισμό. Ωστόσο, οι προσθήκες, οι εκχωρήσεις και οι μεταβιβάσεις όλων των πάγιων στοιχείων ενεργητικού καθώς και οι αναπροσαρμογές αξιών αυτών των πάγιων στοιχείων εμφανίζονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οι επενδύσεις σε λογισμικό περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς εταιρειών στον τίτλο πάγια στοιχεία ενεργητικού — άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Οι επενδύσεις σε λογισμικό αναφέρονται σε στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς εταιρειών στον τίτλο άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Κωδικός

:

16 11 0

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Παράρτημα

:

Ι έως VII

Ορισμός:

Ως αριθμός απασχολούμενων ατόμων ορίζεται ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στη μονάδα παρατήρησης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων ιδιοκτητών, των συνεταίρων που εργάζονται κανονικά στη μονάδα και των μελών της οικογένειας που εργάζονται αμισθί), καθώς και των ατόμων που εργάζονται εκτός της μονάδας, ανήκουν όμως σε αυτήν και αμείβονται από αυτήν (π.χ. αντιπρόσωποι πωλήσεων, προσωπικό παράδοσης εμπορευμάτων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης). Περιλαμβάνει τα άτομα που απουσιάζουν για μικρό διάστημα (π.χ. με αναρρωτική άδεια, με άδεια μετ' αποδοχών ή με ειδική άδεια) καθώς και τα άτομα που απεργούν, αλλά όχι όσους απουσιάζουν επ' αόριστον. Περιλαμβάνει επίσης τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης που με βάση τους νόμους της κάθε χώρας υπάγονται σε αυτή την κατηγορία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας, καθώς και τους εποχικούς εργαζόμενους, τους μαθητευόμενους και τους εργαζόμενους κατ' οίκον οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων δεν περιλαμβάνει το εργατικό δυναμικό που προμηθεύουν στη μονάδα άλλες επιχειρήσεις, τα άτομα που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης στη μονάδα παρατήρησης για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων, ούτε τα άτομα που υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Τα μέλη της οικογένειας που εργάζονται αμισθί είναι άτομα που ζουν μαζί με τον ιδιοκτήτη της μονάδας και εργάζονται κανονικά στη μονάδα, αλλά δεν έχουν σύμβαση εργασίας και δεν λαμβάνουν κανένα σταθερό ποσό για την εργασία που εκτελούν. Αυτό αφορά μόνο τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας άλλης μονάδας όπου βρίσκεται η κύρια απασχόλησή τους.

Σημείωση

:

Για τον έλεγχο της συγκρισιμότητας των στοιχείων είναι απαραίτητο να δηλώνεται αν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα τίτλο ή όχι οι εθελοντές εργαζόμενοι.

Ο αριθμός των απασχολούμενων είναι το σύνολο των εργαζομένων που μετριέται ως ετήσιος μέσος όρος με τη χρησιμοποίηση τουλάχιστον των στοιχείων του κάθε τριμήνου του έτους, εκτός από τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 των παραρτημάτων V, VI και VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 ο υπολογισμός των οποίων μπορεί να γίνει βάσει των στοιχείων με χαμηλότερη συχνότητα.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Ο αριθμός απασχολουμένων ατόμων εγγράφεται στο προσάρτημα των λογαριασμών εταιρειών (Άρθρο 43 παράγραφος 9).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός απασχολουμένων ατόμων μπορεί να αναλυθεί σε αριθμό μισθωτών (16 13 0) και εργαζομένων αμισθί.

Κωδικός

:

16 11 1

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολουμένων κατανεμημένος κατά κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

Ο αριθμός των απασχολούμενων (βλ. μεταβλητή 16 11 0) κατανέμεται στις εξής κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων: εξουσιοδοτημένες τράπεζες, ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα, λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. Η κατανομή αυτή επιτρέπει την υπαγωγή των κατηγοριών των πιστωτικών ιδρυμάτων στις αντίστοιχες τάξεις της ΝΑCE Αναθ. 2.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός απασχολούμενων κατανεμημένων κατά κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί περαιτέρω ανάλυση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων (16 11 0).

Κωδικός

:

16 11 2

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων γυναικών

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων (βλ. μεταβλητή 16 11 0) θηλυκού γένους.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών είναι μέρος του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων (16 11 0).

Κωδικός

:

16 12 0

Ονομασία

:

Αριθμός ατόμων απασχολούμενων αμισθί

Παράρτημα

:

Ι έως IV και VI

Ορισμός:

Ως αριθμός των απασχολουμένων αμισθί ορίζεται ο αριθμός προσώπων που εργάζονται κανονικά στη μονάδα παρατήρησης και δεν λαμβάνουν αμοιβή με τη μορφή μισθών, ημερομισθίων, αμοιβών, δωρεάν παροχών, πληρωμής με το κομμάτι ή αμοιβής σε είδος (μέλη οικογενειών εργαζόμενα αμισθί, εργαζόμενοι ιδιοκτήτες που δεν λαμβάνουν αμοιβή υπό μορφή μισθού, ημερομίσθιου, ....).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός των απασχολούμενων αμισθί (16 12 0) υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του αριθμού των απασχολούμενων (16 11 0) και του αριθμού των μισθωτών (16 13 0).

Κωδικός

:

16 13 0

Ονομασία

:

Αριθμός μισθωτών

Παράρτημα

:

Ι έως IV και VI

Ορισμός:

Ως αριθμός μισθωτών ορίζεται ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται για έναν εργοδότη με σύμβαση απασχόλησης και λαμβάνουν αμοιβή με μορφή ημερομισθίων, μισθών, επιδομάτων, δωρεάν παροχών, πληρωμής με το κομμάτι ή αμοιβής σε είδος. (Πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα άτομα για τα οποία οι πληρωμές καταχωρούνται στον τίτλο δαπάνες προσωπικού στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία σύμβαση απασχόλησης).

Η σχέση εργοδότη — μισθωτού υφίσταται από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, επίσημη ή άτυπη, μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ατόμου την οποία έχουν συνάψει εθελοντικά και τα δύο μέρη και βάσει της οποίας το άτομο εργάζεται για την επιχείρηση έναντι αμοιβής σε χρήμα ή σε είδος.

Ένας εργαζόμενος θεωρείται μισθωτός μιας συγκεκριμένης μονάδας εάν λαμβάνει μισθό ή ημερομίσθιο από την εν λόγω μονάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο εκτελεί την εργασία του (εντός ή εκτός της μονάδας παραγωγής). Ένας εργαζόμενος που προέρχεται από γραφείο εξεύρεσης προσωρινής απασχόλησης θεωρείται μισθωτός του γραφείου εξεύρεσης προσωρινής απασχόλησης και όχι της μονάδας (του πελάτη) στην οποία εργάζεται.

Συγκεκριμένα οι ακόλουθοι θεωρούνται ως μισθωτοί:

αμειβόμενοι εργαζόμενοι ιδιοκτήτες·

φοιτητές και σπουδαστές με επίσημη δέσμευση βάσει της οποίας συνεισφέρουν στη διαδικασία παραγωγής της μονάδας έναντι αμοιβής ή/και εκπαιδευτικών υπηρεσιών,

μισθωτοί που έχουν προσληφθεί με σύμβαση η οποία έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσληψη ανέργων,

κατ' οίκον εργαζόμενοι, εάν υπάρχει ρητή συμφωνία ότι ο κατ' οίκον εργαζόμενος αμείβεται με βάση την εργασία που προσφέρει και περιλαμβάνεται στην κατάσταση μισθοδοσίας.

Ο αριθμός μισθωτών περιλαμβάνει εργαζομένους με μερική απασχόληση, εποχικούς εργαζομένους, εργαζομένους που απεργούν ή βρίσκονται σε άδεια για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν περιλαμβάνει όσους βρίσκονται σε άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο αριθμός μισθωτών δεν περιλαμβάνει τους εθελοντικά εργαζομένους.

Ο αριθμός των μισθωτών υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο αριθμός απασχολουμένων, δηλαδή είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και μετριέται ως ετήσιος μέσος όρος με τη χρησιμοποίηση τουλάχιστον των στοιχείων του κάθε τριμήνου του έτους, εκτός από τις στατιστικές για τις δραστηριότητες οι οποίες ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 ο υπολογισμός των οποίων μπορεί να γίνει βάσει των στοιχείων με μια χαμηλότερη συχνότητα.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του αριθμού απασχολουμένων ατόμων (16 11 0).

Κωδικός

:

16 13 6

Ονομασία

:

Αριθμός μισθωτών γυναικών

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

Ο αριθμός των μισθωτών (βλ. μεταβλητή 16 13 0) θηλυκού γένους.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός των μισθωτών γυναικών είναι μέρος του αριθμού των απασχολούμενων (16 13 0).

Κωδικός

:

16 14 0

Ονομασία

:

Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Παράρτημα

:

Ι έως IV και VI

Ορισμός:

Είναι ο αριθμός των μισθωτών που έχει μετατραπεί σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ).

Τα αριθμητικά στοιχεία για τα άτομα που εργάζονται λιγότερο από το σύνηθες ωράριο εργασίας ενός εργαζομένου με πλήρη απασχόληση όλο το έτος πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το ωράριο εργασίας ενός μισθωτού πλήρους απασχόλησης όλο το έτος στη μονάδα. Είναι το σύνολο των δεδουλευμένων ωρών εργασίας που διαιρείται δια του μέσου ετήσιου αριθμού των δεδουλευμένων ωρών εργασίας σε θέσεις πλήρους απασχόλησης εντός της οικονομικής επικράτειας μιας χώρας. Επειδή ο χρόνος εργασίας μιας θέσης πλήρους απασχόλησης έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι καθορισμού του μέσου ποσοστού και του μέσου όρου των ωρών των θέσεων εργασίας με λιγότερη από την πλήρη απασχόληση σε κάθε ομάδα εργασίας. Πρέπει πρώτα να υπολογίζονται οι ώρες μιας συνήθους εβδομάδας πλήρους απασχόλησης για κάθε ομάδα θέσεων απασχόλησης. Αν είναι εφικτό, μπορεί να οριστεί μια ομάδα θέσεων απασχόλησης εντός του ίδιου κλάδου, με βάση το φύλο των εργαζομένων ή/και το είδος της εκτελούμενης εργασίας. Οι ώρες εργασίας που ορίζονται με σύμβαση είναι, για τις θέσεις απασχόλησης μισθωτών, το κατάλληλο κριτήριο για τον καθορισμό των μεγεθών αυτών. Τα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε ομάδα θέσεων απασχόλησης και στη συνέχεια αθροίζονται.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα άτομα που εργάζονται λιγότερες από τις κανονικές ώρες μιας εργάσιμης ημέρας, λιγότερες από τις κανονικές εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα ή λιγότερες από τις κανονικές εβδομάδες/μήνες το χρόνο. Η μετατροπή πρέπει να γίνεται βάσει του αριθμού των δεδουλευμένων ωρών, ημερών, εβδομάδων ή μηνών εργασίας.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών εργασίας από τους μισθωτούς (16.15 0) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή του αριθμού των μισθωτών (16.13 0) σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.

Κωδικός

:

16 15 0

Ονομασία

:

Αριθμός των δεδουλευμένων ωρών εργασίας από τους μισθωτούς

Παράρτημα

:

II και IV:

Ορισμός:

Ο συνολικός αριθμός των δεδουλευμένων ωρών εργασίας από μισθωτούς αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των πράγματι δεδουλευμένων ωρών για την παραγωγή της μονάδας παρατήρησης κατά την περίοδο αναφοράς.

Η μεταβλητή αυτή δεν περιλαμβάνει τις αμειφθείσες αλλά μη δεδουλευμένες ώρες εργασίας, όπως η ετήσια άδεια, οι αργίες και οι αναρρωτικές άδειες. Εξαιρούνται επίσης τα διαλείμματα για γεύμα και ο χρόνος μετακίνησης μεταξύ του χώρου εργασίας και της κατοικίας.

Περιλαμβάνονται οι πράγματι δεδουλευθείσες ώρες στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου εργασίας, οι επιπλέον δεδουλευμένες ώρες και χρόνος που αναλώνεται στον χώρο εργασίας για εργασίες όπως η προετοιμασία του χώρου καθώς και ο χρόνος που αντιστοιχεί σε μικρά διαλείμματα ανάπαυλας στο χώρο εργασίας.

Εάν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των όντως δεδουλευμένων ωρών εργασίας, μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον θεωρητικό αριθμό των ωρών εργασίας και τον μέσο ποσοστό απουσιών (ασθένεια, άδεια μητρότητας κ.λπ.).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών εργασίας των μισθωτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή του αριθμού των μισθωτών (16 13 0) σε αριθμό μισθωτών ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (16 14 0).

Κωδικός

:

16 91 0

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των ενεργών επιχειρήσεων κατά την t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Ως αριθμός απασχολούμενων ατόμων ορίζεται ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στη μονάδα παρατήρησης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων ιδιοκτητών, των συνεταίρων που εργάζονται κανονικά στη μονάδα και των μελών της οικογένειας που εργάζονται αμισθί), καθώς και των ατόμων που εργάζονται εκτός της μονάδας, αλλά ανήκουν σε αυτήν και αμείβονται από αυτήν (π.χ. αντιπρόσωποι πωλήσεων, προσωπικό παράδοσης εμπορευμάτων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης). Περιλαμβάνει τα άτομα που απουσιάζουν για σύντομη χρονική περίοδο (π.χ. με αναρρωτική άδεια, με άδεια μετ' αποδοχών ή με ειδική άδεια) και επίσης τα άτομα που απεργούν, αλλά όχι και εκείνα που απουσιάζουν επ' αόριστον. Περιλαμβάνει επίσης τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης που με βάση τους νόμους της κάθε χώρας υπάγονται σε αυτή την κατηγορία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας, καθώς και τους εποχικούς εργαζόμενους, τους μαθητευόμενους και τους εργαζόμενους κατ' οίκον οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων δεν περιλαμβάνει το εργατικό δυναμικό που προμηθεύουν στη μονάδα άλλες επιχειρήσεις, ούτε τα άτομα που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης στη μονάδα παρατήρησης για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων, ούτε τα άτομα που υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Τα μέλη της οικογένειας που εργάζονται αμισθί είναι τα άτομα που ζουν μαζί με τον ιδιοκτήτη της μονάδας και εργάζονται κανονικά στη μονάδα, αλλά δεν έχουν σύμβαση εργασίας και δεν λαμβάνουν κανένα σταθερό ποσό για την εργασία που εκτελούν. Αυτό αφορά μόνο τα άτομα εκείνα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας άλλης μονάδας όπου βρίσκεται η κύρια απασχόλησή τους.

Σημείωση

:

Για τον έλεγχο της συγκρισιμότητας των στοιχείων είναι απαραίτητο να δηλώνεται εάν συμπεριλαμβάνονται οι εθελοντές εργαζόμενοι στον παρόντα τίτλο ή όχι.

Κωδικός

:

16 91 1

Ονομασία

:

Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των ενεργών επιχειρήσεων κατά την t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Ο αριθμός μισθωτών ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται για έναν εργοδότη με σύμβαση απασχόλησης και λαμβάνουν αμοιβή με μορφή ημερομισθίων, μισθών, επιδομάτων, δωρεάν παροχών, πληρωμής με το κομμάτι ή αμοιβής σε είδος.

Η σχέση εργοδότη — μισθωτού υφίσταται από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, επίσημη ή άτυπη, μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ατόμου την οποία έχουν συνάψει εθελοντικά και τα δύο μέρη και βάσει της οποίας το άτομο εργάζεται για την επιχείρηση έναντι αμοιβής σε χρήμα ή σε είδος.

Ένας εργαζόμενος θεωρείται μισθωτός μιας συγκεκριμένης μονάδας εάν λαμβάνει μισθό ή ημερομίσθιο από την εν λόγω μονάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο εκτελεί την εργασία του (εντός ή εκτός της μονάδας παραγωγής). Ένας εργαζόμενος που προέρχεται από γραφείο εξεύρεσης προσωρινής απασχόλησης θεωρείται μισθωτός του γραφείου εξεύρεσης προσωρινής απασχόλησης και όχι της μονάδας (του πελάτη) στην οποία εργάζεται.

Συγκεκριμένα οι ακόλουθοι θεωρούνται ως μισθωτοί:

αμειβόμενοι εργαζόμενοι ιδιοκτήτες·

φοιτητές και σπουδαστές με επίσημη δέσμευση βάσει της οποίας συνεισφέρουν στη διαδικασία παραγωγής της μονάδας έναντι αμοιβής ή/και εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με σύμβαση η οποία έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσληψη ανέργων·

κατ' οίκον εργαζόμενοι, εάν υπάρχει ρητή συμφωνία ότι ο κατ' οίκον εργαζόμενος αμείβεται με βάση την εργασία που προσφέρει και περιλαμβάνεται στην κατάσταση μισθοδοσίας.

Ο αριθμός μισθωτών περιλαμβάνει εργαζομένους με μερική απασχόληση, εποχικούς εργαζομένους, εργαζομένους που απεργούν ή βρίσκονται σε άδεια για μικρό διάστημα, αλλά δεν περιλαμβάνει εκείνους που βρίσκονται σε άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο αριθμός μισθωτών δεν περιλαμβάνει τους εθελοντές εργαζομένους.

Ο αριθμός μισθωτών υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων, δηλαδή ως αριθμός θέσεων εργασίας και μετριέται ως ετήσιος μέσος όρος.

Κωδικός

:

16 92 0

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των γεννήσεων επιχειρήσεων κατά την t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Ως αριθμός απασχολουμένων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 16.91 0. Ο πληθυσμός των γεννήσεων επιχειρήσεων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 11.92 0.

Κωδικός

:

16 92 1

Ονομασία

:

Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των γεννήσεων επιχειρήσεων κατά την t

Ορισμός:

Ο αριθμός μισθωτών ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 16.91 1. Ο πληθυσμός των γεννήσεων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 11.92 0.

Κωδικός

:

16 93 0

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά την t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Ο αριθμός απασχολουμένων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 16.91 0. Ο πληθυσμός των θανάτων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 11.93 0.

Κωδικός

:

16 93 1

Ονομασία

:

Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά την t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Ο αριθμός μισθωτών ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 16.91 1. Ο πληθυσμός των θανάτων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 11.93 0.

Κωδικός

:

16 94 1

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-1 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

16 94 2

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-2 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

16 94 3

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-3 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

16 94 4

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-4 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

16 94 5

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-5 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Ο αριθμός απασχολουμένων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 16.91 0. Ο πληθυσμός των γεννήσεων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 11.92 0. Η επιβίωση ορίζεται όπως στα χαρακτηριστικά 11.94.1 έως 11.94 5.

Κωδικός

:

16 95 1

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-1 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

16 95 2

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-2 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

16 95 3

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-3 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

16 95 4

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-4 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Κωδικός

:

16 95 5

Ονομασία

:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-5 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Παράρτημα

:

IX

Ορισμός:

Ο αριθμός απασχολουμένων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 16.91 0. Ο πληθυσμός των γεννήσεων ορίζεται όπως στο χαρακτηριστικό 11.92 0. Η επιβίωση ορίζεται όπως στα χαρακτηριστικά 11.94.1 έως 11.94 5.

Κωδικός

:

17 32 0

Ονομασία

:

Αριθμός καταστημάτων λιανικού εμπορίου

Παράρτημα

:

III

Ορισμός:

Είναι ο συνολικός αριθμός καταστημάτων λιανικού εμπορίου που διατηρεί η επιχείρηση, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητα ή τα μισθώνει. Τα καταστήματα ορίζονται ως σταθεροί χώροι εγκατάστασης πωλήσεων στους οποίους προσέρχονται οι πελάτες για να πραγματοποιήσουν αγορές. Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου πρέπει να ταξινομούνται στις ομάδες 47.1 έως 52.5 της NACE Αναθεώρηση 2.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του αριθμού τοπικών μονάδων (11 21 0).

Κωδικός

:

17 33 1

Ονομασία

:

Επιφάνεια καταστημάτων λιανικής πώλησης

Παράρτημα

:

III

Ορισμός:

Η επιφάνεια πωλήσεων θεωρείται ότι είναι η κατ' εκτίμηση επιφάνεια (σε μ2) του τμήματος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που διατίθεται για πωλήσεις και επίδειξη, δηλ.:

η συνολική επιφάνεια στην οποία έχουν πρόσβαση οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστηρίων,

τα ταμεία και οι βιτρίνες,

ο χώρος πίσω από το ταμείο που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι του καταστήματος.

Η επιφάνεια πωλήσεων δεν περιλαμβάνει γραφεία, χώρους αποθήκευσης και προετοιμασίας, εργαστήρια, κλιμακοστάσια, βεστιάρια και άλλους βοηθητικούς χώρους.

Κωδικός

:

18 10 0

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες

Παράρτημα

:

III

Ορισμός:

Είναι το μέρος του κύκλου εργασιών που προέρχεται από δραστηριότητες οι οποίες ταξινομούνται στα τμήματα Α έως ΣΤ της NACE Αναθ. 2.

Δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία και τις βιομηχανικές δραστηριότητες δεν μπορεί να απομονωθεί στους λογαριασμούς επιχείρησης.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Κωδικός

:

18 11 0

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε τριψήφιο επίπεδο NACE Αναθεώρηση 2

Παράρτημα

:

II και IV:

Ορισμός:

Είναι το μέρος του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την κύρια δραστηριότητα της μονάδας. Η κύρια δραστηριότητα μιας μονάδας ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 696/93 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για τις στατιστικές μονάδες.

Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας. Δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε τριψήφιο επίπεδο NACE Αναθ. 2 δεν μπορεί να παρουσιαστεί χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Κωδικός

:

18 12 0

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες

Παράρτημα

:

II

Ορισμός:

Είναι το μέρος του κύκλου εργασιών από δραστηριότητες οι οποίες ταξινομούνται στα τμήματα Β έως ΣΤ της NACE Αναθ. 2.

Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας. Δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες δεν μπορεί να απομονωθεί στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (18 10 0).

Κωδικός

:

18 12 1

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες πλην των δομικών έργων

Παράρτημα

:

IV

Ορισμός:

Είναι το μέρος του κύκλου εργασιών που προέρχεται από δραστηριότητες που ταξινομούνται στα τμήματα Β έως Ε της NACE Αναθ. 2.

Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας. Δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες εκτός των κατασκευών δεν μπορεί να απομονωθεί στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (18 10 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες (18 12 0).

Κωδικός

:

18 12 2

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες δομικών έργων

Παράρτημα

:

IV

Ορισμός:

Είναι το μέρος του κύκλου εργασιών από δραστηριότητες που ταξινομούνται στο τμήμα ΣΤ της NACE Αναθ. 2.

Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας. Δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από τις δραστηριότητες κατασκευών δεν μπορεί να απομονωθεί στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (18 10 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες (18 12 0).

Κωδικός

:

18 15 0

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

Παράρτημα

:

ΙΙ έως IV

Ορισμός:

Έσοδα από όλες τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί (τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιχειρηματικές και προσωπικές υπηρεσίες).

Αυτή η μεταβλητή καλύπτει τον κύκλο εργασιών από την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας· μερικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μπορούν να εκτελεστούν από βιομηχανικές μονάδες. Οι δραστηριότητες αυτές ταξινομούνται στα τμήματα Η έως Ν και Π έως Σ και επίσης στις ομάδες 45.2, 45.4 και 52.7 του τίτλου Ζ της NACE Αναθ. 2 για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών δεν παρουσιάζεται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Κωδικός

:

18 16 0

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης καθώς και από διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

Παράρτημα

:

ΙΙ έως IV

Ορισμός:

Είναι το μέρος του κύκλου εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης και από τη διαμεσολαβητική δραστηριότητα της μονάδας. Αυτό αντιστοιχεί στις πωλήσεις αγαθών που αγοράστηκαν από τη μονάδα στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό και μεταπωλήθηκαν στην ίδια κατάσταση στην οποία αγοράστηκαν ή αφού επισημάνθηκαν και συσκευάστηκαν, όπως είναι η συνήθης πρακτική στις εμπορικές επιχειρήσεις διανομής, καθώς και στις τυχόν προμήθειες επί αγορών και πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν εξ ονόματος και εκ μέρους τρίτων και από παρόμοιες δραστηριότητες.

Οι μεταπωλήσεις αναλύονται στα ακόλουθα:

μεταπωλήσεις σε άλλους εμπόρους, επαγγελματικούς χρήστες κ.λπ. (χονδρικές πωλήσεις)·

μεταπωλήσεις σε νοικοκυριά ή σε χρήστες μικρής κλίμακας (λιανικές πωλήσεις).

Οι δραστηριότητες αυτές ταξινομούνται στο τμήμα Ζ της NACE Αναθ. 2 (εκτός από τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των ομάδων 45.2 και 45.4).

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από εμπορικές και διαμεσολαβητικές δραστηριότητες δεν παρουσιάζεται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Κωδικός

:

18 21 0

Ονομασία

:

Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά προϊόν (σύμφωνα με το τμήμα Ζ της CPA)

Παράρτημα

:

III

Ορισμός:

Το μέρος του προς ανάλυση κύκλου εργασιών είναι ο κύκλος εργασιών από τις εμπορικές δραστηριότητες αγορών και μεταπωλήσεων της μονάδας και από την δραστηριότητα διαμεσολάβησης της μονάδας (όπως ορίζεται για τη μεταβλητή 18.16 0).

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών που κατανέμεται ανά προϊόν δεν μπορεί να παρουσιαστεί χωριστά στους λογαριασμούς επιχείρησης.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το ποσό του κύκλου εργασιών για όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι ίσο με τον κύκλο εργασιών από τις εμπορικές συναλλαγές και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες (18.16 0)

Κωδικός

:

18 31 0

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από οικοδομικές δραστηριότητες

Παράρτημα

:

IV

Ορισμός:

Είναι το μέρος του κύκλου εργασιών από δραστηριότητες οι οποίες ταξινομούνται στο τμήμα ΣΤ της NACE Αναθ. 2 και αφορά κατασκευές που ταξινομούνται ως κτήρια στην ταξινόμηση των τύπων κατασκευών (CC).

Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας. Δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από διαμεσολαβητικές δραστηριότητες δεν παρουσιάζεται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (18 10 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες (18 12 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από δραστηριότητες κατασκευών (18 12 2).

Κωδικός

:

18 32 0

Ονομασία

:

Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού

Παράρτημα

:

IV

Ορισμός:

Είναι το μέρος εκείνο του κύκλου εργασιών που προέρχεται από δραστηριότητες οι οποίες ταξινομούνται στο τμήμα ΣΤ της NACE Αναθ. 2 και αφορά κατασκευές που ταξινομούνται ως έργα πολιτικού μηχανικού στην ταξινόμηση των ειδών κατασκευών (CC).

Περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που υπήρξαν αντικείμενο υπεργολαβίας. Δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο κύκλος εργασιών από δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού δεν παρουσιάζεται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελεί μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος του εισοδήματος.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (18 10 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες (18 12 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από δραστηριότητες κατασκευών (18 12 2).

Κωδικός

:

20 11 0

Ονομασία

:

Αγορές ενεργειακών προϊόντων (σε αξία)

Παράρτημα

:

II και IV:

Ορισμός:

Οι αγορές όλων των ενεργειακών προϊόντων στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή μεταβλητή μόνο αν αγοράζονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Τα ενεργειακά προϊόντα που αγοράζονται ως πρώτες ύλες ή με σκοπό τη μεταπώληση χωρίς περαιτέρω μετατροπή δεν πρέπει να περιλαμβάνονται. Το στοιχείο αυτό πρέπει να δίνεται ως αξία μόνο.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Οι αγορές ενεργειακών προϊόντων δεν μπορούν να παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς εταιρειών.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αποτελούν μέρος των πρώτων υλών και αναλωσίμων.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Είναι μέρος των πρώτων υλών και των αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται στη φύση της μεθόδου δαπάνης.

Είναι μέρος του κόστους των πωλήσεων, των δαπανών διανομής και των διοικητικών εξόδων στη λειτουργία ή τη μέθοδο δαπάνης.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0):

Κωδικός

:

21 11 0

Ονομασία

:

Επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης και ειδικά αντιρρυπαντικά μέσα (κυρίως εξοπλισμός στο «τέλος της παραγωγικής διαδικασίας»)

Παράρτημα

:

II

Ορισμός:

Κεφαλαιακές δαπάνες για μεθόδους, τεχνολογίες, διαδικασίες ή εξοπλισμό για τη συλλογή και απομάκρυνση της ρύπανσης και των ρύπων (π.χ. εκπομπών αερίων, ρευστών ή στερεών αποβλήτων) αφού έχουν δημιουργηθεί, την πρόληψη της εξάπλωσης και τη μέτρηση του βαθμού της ρύπανσης, καθώς επίσης και την επεξεργασία και διάθεση των ρύπων που οφείλονται στη λειτουργία της επιχείρησης.

Είναι το άθροισμα των δαπανών στους περιβαλλοντικούς τομείς: προστασία του αέρα του περιβάλλοντος και του κλίματος, διαχείριση υδατικών αποβλήτων, διαχείριση αποβλήτων και λοιπές δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας. Άλλες ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας είναι: προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, μείωση θορύβων και δονήσεων, προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, προστασία από την ακτινοβολία, έρευνα και ανάπτυξη, γενική διαχείριση περιβάλλοντος, εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση, δραστηριότητες που οδηγούν σε αδιαίρετες δαπάνες και δραστηριότητες που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού.

Περιλαμβάνονται:

Επενδύσεις σε διακριτά και αναγνωρίσιμα στοιχεία που συμπληρώνουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τα οποία εφαρμόζονται στο τέλος ή εντελώς εκτός της γραμμής παραγωγής (εξοπλισμός στο «τέλος της παραγωγικής διαδικασίας»).

Επενδύσεις σε εξοπλισμό (π.χ. φίλτρα ή ξεχωριστά στάδια καθαρισμού) που συνθέτουν ή αφαιρούν ρύπους εντός της γραμμής παραγωγής, όταν η απομάκρυνση αυτών των πρόσθετων εγκαταστάσεων δεν επηρεάζει σε γενικές γραμμές τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής.

Ο κύριος σκοπός ή λειτουργία της εν λόγω κεφαλαιακής επένδυσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να αναφέρονται οι συνολικές δαπάνες για το σκοπό αυτό.

Οι δαπάνες πρέπει να αναφέρονται ακαθάριστες από οποιαδήποτε αντισταθμίσματα κόστους που είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας και πώλησης εμπορεύσιμων υποπροϊόντων, την πραγματοποιηθείσα εξοικονόμηση ή τις χορηγούμενες επιδοτήσεις.

Η αξία των αγορασθέντων αγαθών είναι η τιμή αγοράς χωρίς τον εκπεστέο ΦΠΑ και λοιπούς εκπεστέους φόρους που έχουν άμεση σχέση με τον κύκλο εργασιών.

Δεν περιλαμβάνονται:

Ενέργειες και δραστηριότητες που έχουν ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον, οι οποίες, όμως, θα εκτελούνταν για λόγους που δεν έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία της υγείας και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας καθώς και την ασφάλεια της παραγωγής.

Μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης όταν τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί ή είναι άχρηστα (περιβαλλοντική προσαρμογή των προϊόντων), εκτός εάν η περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία επεκτείνει τη νομική ευθύνη του παραγωγού ώστε να καλύπτει επίσης τη ρύπανση που παράγεται από τα προϊόντα όταν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ή τη φροντίδα των προϊόντων όταν γίνονται απόβλητα.

Χρήση πόρων και δραστηριότητες εξοικονόμησης (π.χ. παροχή ύδατος ή εξοικονόμηση ενέργειας ή πρώτων υλών), εκτός εάν ο πρωταρχικός σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος: π.χ. όταν οι εν λόγω δραστηριότητες στοχεύουν στην εφαρμογή εθνικής ή διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής και δεν εκτελούνται για λόγους εξοικονόμησης κόστους.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο ορισμός βασίζεται σε λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία κατά την τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα της ΕΕ: πρόκειται δηλαδή για τις δαπάνες που είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν ως στοιχείο ενεργητικού.

Ενσώματα πάγια μπορούν να αποκτηθούν για περιβαλλοντολογικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας. Η απόκτηση τέτοιων ενσώματων παγίων, μολονότι δεν αυξάνει άμεσα τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ενός ενσώματου παγίου στοιχείου, μπορεί να είναι αναγκαία για να λάβει η επιχείρηση τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από άλλα περιουσιακά στοιχεία της. Όταν συντρέχει αυτή η περίπτωση, οι αποκτήσεις τέτοιων ενσώματων παγίων έχουν τα χαρακτηριστικά για καταχώρηση, δεδομένου ότι επιτρέπουν στην επιχείρηση τη δημιουργία μελλοντικών οικονομικών οφελών από αυτά τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, επιπλέον των οφελών που θα μπορούσε να έχει, χωρίς την απόκτηση αυτών. Πάντως, η καταχώρηση τέτοιων στοιχείων γίνεται μόνο κατά την έκταση που η προκύπτουσα λογιστική αξία τους, μαζί με την αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, δεν υπερβαίνει το συνολικό ανακτήσιμο ποσό αυτού του στοιχείου και των σχετικών με αυτό στοιχείων. Για παράδειγμα, μία χημική βιομηχανία ενδέχεται να οφείλει να εγκαταστήσει ορισμένες νέες διαδικασίες χημικής παραγωγής, για να συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις παραγωγής και εναποθήκευσης επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Οι σχετικές εργοστασιακές επεκτάσεις καταχωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση που είναι ανακτήσιμες γιατί, χωρίς αυτές, η επιχείρηση δεν μπορεί να βιομηχανοποιεί και να πωλεί χημικά προϊόντα.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι συνολικές επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας είναι το άθροισμα των μεταβλητών 21 11 0 και 21 12 0. Οι συνολικές δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας είναι το άθροισμα των μεταβλητών 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0.

Μέρος των:

15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

Κωδικός

:

21 12 0

Ονομασία

:

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις για καθαρότερες τεχνολογίες («ολοκληρωμένη τεχνολογία»)

Παράρτημα

:

II

Ορισμός:

Κεφαλαιακές δαπάνες για τη δημιουργία νέων ή την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων μεθόδων, τεχνολογιών, διαδικασιών, εξοπλισμών (ή μέρους αυτών) για την πρόληψη ή μείωση τη μόλυνσης που παράγεται στην πηγή (π.χ. αέριες εκπομπές, υγρά ή στερεά απόβλητα), μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που έχουν σχέση με την έκλυση ρύπων ή/και ρυπογόνους δραστηριότητες.

Πρόκειται για το άθροισμα των δαπανών στους περιβαλλοντικούς τομείς: προστασία του αέρα του περιβάλλοντος και του κλίματος, διαχείριση υδατικών αποβλήτων, διαχείριση αποβλήτων και λοιπές δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας. Άλλες ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας είναι: προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, μείωση θορύβων και δονήσεων, προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, προστασία από την ακτινοβολία, έρευνα και ανάπτυξη, γενική διαχείριση περιβάλλοντος, εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση, δραστηριότητες που οδηγούν σε αδιαίρετες δαπάνες και δραστηριότητες που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού.

Οι δαπάνες πρέπει να αναφέρονται ακαθάριστες από οποιαδήποτε αντισταθμίσματα κόστους που είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας και πώλησης εμπορεύσιμων υποπροϊόντων, την πραγματοποιηθείσα εξοικονόμηση ή τις χορηγούμενες επιδοτήσεις. Η αξία των αγορασθέντων αγαθών είναι η τιμή αγοράς χωρίς τον εκπεστέο ΦΠΑ και λοιπούς εκπεστέους φόρους που έχουν άμεση σχέση με τον κύκλο εργασιών.

Εδώ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Κεφαλαιακές δαπάνες που αφορούν διακριτές, ξεχωριστά αναγνωρίσιμες μεθόδους, διαδικασίες, τεχνολογίες και εξοπλισμούς (και περιβαλλοντικά μέρη αυτών). Ο κύριος σκοπός ή λειτουργία τους είναι εξ ορισμού η περιβαλλοντική προστασία και οι συνολικές δαπάνες για μεθόδους, διαδικασίες, τεχνολογίες, εξοπλισμούς (ή τα περιβαλλοντικά μέρη αυτών) πρέπει να αναφέρονται.

Κεφαλαιακές δαπάνες για μεθόδους, διαδικασίες, τεχνολογίες και εξοπλισμό που εντάσσονται στη συνολική λειτουργική δραστηριότητα (διαδικασία παραγωγής/τοποθέτηση) κατά τρόπο που καθιστά δύσκολη τη διακριτή αναγνώριση του στοιχείου πρόληψης της ρύπανσης. Στις εν λόγω περιπτώσεις («ολοκληρωμένα μέτρα»), πρέπει να αναφέρεται μόνον το τμήμα της συνολικής επένδυσης που αφορά την περιβαλλοντική προστασία.

Το προαναφερθέν τμήμα αντιστοιχεί στην πρόσθετη επένδυση έναντι των κεφαλαιακών δαπανών που θα προέκυπταν εάν δεν υπήρχαν οι παράγοντες περιβαλλοντικής προστασίας. Για το λόγο αυτό, το εναλλακτικό στοιχείο σύγκρισης αντιστοιχεί στην οικονομικότερη διαθέσιμη εναλλακτική λύση για την εταιρεία με παρόμοια λειτουργία και χαρακτηριστικά, με εξαίρεση εκείνες που έχουν σχέση με την περιβαλλοντική προστασία.

Όταν η προτιμηθείσα επιλογή είναι η συνήθης τεχνολογία και δεν υπάρχει για την εταιρεία οικονομικότερη εναλλακτική λύση που να έχει λιγότερο ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον, το μέτρο είναι εξ ορισμού όχι μια δραστηριότητα περιβαλλοντικής προστασίας και δεν πρέπει να αναφέρονται καθόλου δαπάνες.

Οι δαπάνες πρέπει να αναφέρονται ακαθάριστες από οποιαδήποτε αντισταθμίσματα κόστους που είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας και πώλησης εμπορεύσιμων υποπροϊόντων, την πραγματοποιηθείσα εξοικονόμηση ή τις χορηγούμενες επιδοτήσεις.

Η αξία των αγορασθέντων αγαθών είναι η τιμή αγοράς χωρίς τον εκπεστέο ΦΠΑ και λοιπούς εκπεστέους φόρους που έχουν άμεση σχέση με τον κύκλο εργασιών.

Δεν περιλαμβάνονται:

Ενέργειες και δραστηριότητες που έχουν ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον, οι οποίες, όμως, θα εκτελούνταν για λόγους που δεν έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία της υγείας και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας καθώς και την ασφάλεια της παραγωγής.

Μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης όταν τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί ή είναι άχρηστα (περιβαλλοντική προσαρμογή των προϊόντων), εκτός εάν η περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία επεκτείνει τη νομική ευθύνη του παραγωγού ώστε να καλύπτει επίσης τη ρύπανση που παράγεται από τα προϊόντα όταν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ή τη φροντίδα των προϊόντων όταν γίνονται απόβλητα.

Χρήση πόρων και δραστηριότητες εξοικονόμησης (π.χ. παροχή ύδατος ή εξοικονόμηση ενέργειας ή πρώτων υλών), εκτός εάν ο πρωταρχικός σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος: π.χ. όταν οι εν λόγω δραστηριότητες στοχεύουν στην εφαρμογή εθνικής ή διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής και δεν εκτελούνται για λόγους εξοικονόμησης κόστους.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο ορισμός βασίζεται σε λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία κατά την τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα της ΕΕ: πρόκειται δηλαδή για τις δαπάνες που είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν ως στοιχείο ενεργητικού.

Ενσώματα πάγια μπορούν να αποκτηθούν για λόγους ασφαλείας ή περιβαλλοντολογικούς. Η απόκτηση τέτοιων ενσωμάτων παγίων, μολονότι δεν αυξάνει άμεσα τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος ενσώματου παγίου στοιχείου, μπορεί να είναι αναγκαία για να λάβει η επιχείρηση τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από άλλα περιουσιακά στοιχεία της. Όταν συντρέχει αυτή η περίπτωση, οι αποκτήσεις τέτοιων ενσώματων παγίων έχουν τα χαρακτηριστικά για καταχώρηση, δεδομένου ότι επιτρέπουν στην επιχείρηση τη δημιουργία μελλοντικών οικονομικών οφελών από αυτά τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, επιπλέον των οφελών που θα μπορούσε να έχει, χωρίς την απόκτηση αυτών. Πάντως, η καταχώρηση τέτοιων στοιχείων γίνεται μόνο κατά την έκταση που η προκύπτουσα λογιστική αξία τους, μαζί με την αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, δεν υπερβαίνει το συνολικό ανακτήσιμο ποσό αυτού του στοιχείου και των σχετικών με αυτό στοιχείων. Για παράδειγμα, μια χημική βιομηχανία ενδέχεται να οφείλει να εγκαταστήσει ορισμένες νέες διαδικασίες χημικής παραγωγής, για να συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις παραγωγής και εναποθήκευσης επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Οι σχετικές εργοστασιακές επεκτάσεις καταχωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση που είναι ανακτήσιμες γιατί, χωρίς αυτές, η επιχείρηση δεν μπορεί να βιομηχανοποιεί και να πωλεί χημικά προϊόντα.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι συνολικές επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας είναι το άθροισμα των μεταβλητών 21 11 0 και 21 12 0. Οι συνολικές δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας είναι το άθροισμα των μεταβλητών 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0.

Μέρος των:

15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

Κωδικός

:

21 14 0

Ονομασία

:

Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία

Παράρτημα

:

II

Ορισμός:

Οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας είναι οι δαπάνες για τη λειτουργία και διατήρηση μιας δραστηριότητας, τεχνολογίας, διαδικασίας, εξοπλισμού (ή μερών αυτών) με στόχο την πρόληψη, μείωση, αντιμετώπιση ή απομάκρυνση ρύπων και ρύπανσης (π.χ. αέριων εκπομπών, υγρών και στέρεων αποβλήτων) ή οιασδήποτε άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος που οφείλεται στη λειτουργία της εταιρείας.

Πρόκειται για το άθροισμα των δαπανών στους περιβαλλοντικούς τομείς: προστασία του αέρα του περιβάλλοντος και του κλίματος, διαχείριση υδατικών αποβλήτων, διαχείριση αποβλήτων και λοιπές δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας. Άλλες ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας είναι: προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, μείωση θορύβων και δονήσεων, προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, προστασία από την ακτινοβολία, έρευνα και ανάπτυξη, γενική διαχείριση περιβάλλοντος, εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση, δραστηριότητες που οδηγούν σε αδιαίρετες δαπάνες και δραστηριότητες που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού.

Οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να αναφέρονται ακαθάριστες από οιαδήποτε αντισταθμίσματα κόστους που είναι αποτέλεσμα της πώλησης εμπορεύσιμων υποπροϊόντων, την πραγματοποιηθείσα εξοικονόμηση ή τις χορηγούμενες επιδοτήσεις

Οι τρέχουσες δαπάνες είναι το άθροισμα των «ενδοεπιχειρησιακών δαπανών» και των «αγορών υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας»

Οι ενδοεπιχειρησιακές δαπάνες περιλαμβάνουν όλες τις τρέχουσες δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας με εξαίρεση τις αγορές υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας από άλλες μονάδες. Πρόκειται για το άθροισμα τους κόστους εργασίας, της χρήσης πρώτων υλών και αναλώσιμων καθώς και οι πληρωμές για λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση. Είναι το ποσό των δαπανών εργασίας, χρήση των πρώτων υλών και των αναλωσίμων συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δαπανών και πληρωμές για τη λειτουργική μίσθωση. Για παράδειγμα έχουν σχέση με: τη λειτουργία και συντήρηση του περιβαλλοντικού εξοπλισμού, τη μέτρηση και τον έλεγχο των επιπέδων ρύπανσης, περιβαλλοντική διαχείριση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική έρευνα και την ανάπτυξη.

Οι αγορές υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας περιλαμβάνουν όλες τις αμοιβές, χρεώσεις και παρόμοιες πληρωμές σε άλλους οργανισμούς (εκτός της μονάδας αναφοράς), δημόσιους ή ιδιωτικούς, με αντάλλαγμα υπηρεσίες περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας της επιχείρησης. Για παράδειγμα, πληρωμές για τη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων και λυμάτων, πληρωμές που έχουν σχέση με την απομόλυνση του εδάφους, ρυθμιστικά τέλη, πληρωμές περιβαλλοντικών ειδικών που έχουν, για παράδειγμα, σχέση με την ενημέρωση περί περιβαλλοντικών θεμάτων, την πιστοποίηση ή τη λειτουργία περιβαλλοντικού εξοπλισμού.

Η αξία των αγορασθέντων αγαθών και υπηρεσιών είναι η τιμή αγοράς χωρίς τον εκπεστέο ΦΠΑ και λοιπούς εκπεστέους φόρους που έχουν άμεση σχέση με τον κύκλο εργασιών. Οι δαπάνες εργατικού δυναμικού περιλαμβάνουν τους ακαθάριστους μισθούς συμπεριλαμβάνων των χρεώσεων του εργοδότη και τα έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρουμένων όμως των γενικών εξόδων.

Δεν περιλαμβάνονται:

Ενέργειες και δραστηριότητες που έχουν ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον, οι οποίες, όμως, θα εκτελούνταν για λόγους που δεν έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία της υγείας και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας καθώς και την ασφάλεια της παραγωγής.

Μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης όταν τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί ή είναι άχρηστα (περιβαλλοντική προσαρμογή των προϊόντων), εκτός εάν η περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία επεκτείνει τη νομική ευθύνη του παραγωγού ώστε να καλύπτει επίσης τη ρύπανση που παράγεται από τα προϊόντα όταν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ή τη φροντίδα των προϊόντων όταν γίνονται απόβλητα.

Χρήση πόρων και δραστηριότητες εξοικονόμησης (π.χ. παροχή ύδατος ή εξοικονόμηση ενέργειας ή πρώτων υλών), εκτός εάν ο πρωταρχικός σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος: π.χ. όταν οι εν λόγω δραστηριότητες στοχεύουν στην εφαρμογή εθνικής ή διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής και δεν εκτελούνται για λόγους εξοικονόμησης κόστους.

Πληρωμές φόρων, αμοιβών ή τελών από τη μονάδα αναφοράς, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αγορά περιβαλλοντικής υπηρεσίας που έχει σχέση με τις επιδράσεις στο περιβάλλον της λειτουργίας της επιχείρησης, ακόμη κι εάν οι κυβερνητικές αρχές έχουν εγγράψει τα έσοδα για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. φόροι για τη ρύπανση).

Υπολογισθέντα στοιχεία κόστους, όπως απόσβεση περιβαλλοντικού εξοπλισμού, κεφαλαιακές ζημίες εξαιτίας υποχρεωτικής αντικατάστασης ή γενικών εξόδων.

Απώλεια εισοδήματος, αντισταθμιστικοί φόροι, πρόστιμα, ποινές και παρόμοια στοιχεία που δεν έχουν σχέση με δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας.

Σχέση με τους λογαριασμούς εταιρειών

Ο ορισμός των τρεχουσών δαπανών βασίζεται σε λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία κατά την τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα της ΕΕ: πρόκειται δηλαδή για τις τρέχουσες δαπάνες που δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί αλλά έχουν χρεωθεί στα αποτελέσματα χρήσεως.

Πρόκειται για το άθροισμα της αγοράς πρώτων υλών και αναλώσιμων, του κόστους εργασίας, των δημόσιων αμοιβών και τελών, των εξόδων για εξωτερικές υπηρεσίες και των εξόδων μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης για δραστηριότητες στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι συνολικές επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας είναι το άθροισμα των μεταβλητών 21 11 0 και 21 12 0. Οι συνολικές δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας είναι το άθροισμα των μεταβλητών 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0.

Μέρος των:

13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών

13 31 0 Κόστος προσωπικού

Κωδικός

:

23 11 0

Ονομασία

:

Πληρωμές σε υπεργολάβους

Παράρτημα

:

II και IV:

Ορισμός:

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος ΙΙ, οι πληρωμές σε υπεργολάβους είναι οι πληρωμές που καταβάλλει η μονάδα σε τρίτους για την παροχή βιομηχανικών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας σχέσης υπεργολαβίας που ορίζεται ως εξής:

Δύο επιχειρήσεις συνδέονται με σχέση υπεργολαβίας όταν συντρέχουν οι όροι Α και Β:

Α.

η επιχείρηση — πελάτης, που ονομάζεται επίσης κύριος εργολήπτης, συμμετέχει στο σχεδιασμό του προϊόντος παρέχοντας, έστω και εν μέρει, τις τεχνικές προδιαγραφές στην προμηθεύτρια επιχείρηση, η οποία καλείται επίσης υπεργολάβος, ή/και τα προς επεξεργασία υλικά·

Β.

η επιχείρηση — πελάτης πωλεί το προϊόν της υπεργολαβικής σχέσης, είτε αυτούσιο είτε ως μέρος ενός πιο σύνθετου προϊόντος, και αναλαμβάνει τις νομικές υποχρεώσεις μετά την πώληση του προϊόντος.

Σημείωση

:

Η απλή αναφορά ενός χρώματος, μεγέθους ή αριθμού καταλόγου δεν συνιστά τεχνική προδιαγραφή από μόνη της. Η κατασκευή ενός προϊόντος κατά παραγγελία δεν συνεπάγεται αναγκαστικά σχέση υπεργολαβίας.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος IV, οι πληρωμές στους υπεργολάβους είναι πληρωμές που καταβάλλονται από τη μονάδα προς τρίτους για εργασίες κατασκευής οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο μιας σχέσης υπεργολαβίας.

Δύο επιχειρήσεις συνδέονται με σχέση υπεργολαβίας, όταν συντρέχουν ταυτόχρονα οι όροι Α, Β, Γ και Δ:

Α.

Η επιχείρηση πελάτης συμβάλλεται με την επιχείρηση προμηθευτή, που στη συνέχεια αποκαλείται «υπεργολάβος», για την εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών που ενσωματώνονται ειδικά στη διαδικασία κατασκευής.

Β.

Η επιχείρηση πελάτης είναι υπεύθυνη για το τελικό προϊόν της διαδικασίας κατασκευής και η ευθύνη της καλύπτει επίσης τα μέρη που εκτελούνται από τους υπεργολάβους. Ο υπεργολάβος ενδέχεται σε μερικές περιπτώσεις να φέρει ορισμένη ευθύνη.

Γ.

Η επιχείρηση πελάτης δίνει οδηγίες στον υπεργολάβο· παραδείγματος χάρη, η εργασία ή η υπηρεσία που εκτελείται από τον υπεργολάβο πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένη για το συγκεκριμένο έργο και δεν μπορεί να είναι εργασία ή υπηρεσίες τυποποιημένες ή καταλόγου.

Δ.

Η αμοιβαία σύμβαση δεν μπορεί να διέπεται από κάποια άλλη συμφωνία συνεταιριστικού τύπου, όπως η από κοινού συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, η σύσταση κοινοπραξίας ή κοινής επιχείρησης, κ.λπ.

Σχέσεις με τους λογαριασμούς επιχείρησης

Οι πληρωμές σε υπεργολάβους δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς της εταιρείας.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Περιλαμβάνονται στις λοιπές εξωτερικές επιβαρύνσεις και στα λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Μπορούν να περιληφθούν σε Λοιπές δαπάνες στη δήλωση εισοδήματος με βάση τη φύση των δαπανών

Μπορούν να περιληφθούν σε Λοιπές δαπάνες στη δήλωση εισοδήματος με βάση τη λειτουργία των δαπανών.

Συνδέσεις με άλλες μεταβλητές

Είναι μέρος των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών (13 11 0).

Κωδικός

:

23 12 0

Ονομασία

:

Έσοδα από υπεργολαβίες

Παράρτημα

:

IV

Ορισμός:

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος IV, τα έσοδα από υπεργολαβίες είναι ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από τα δομικά έργα που κατασκευάζει η ίδια η μονάδα και τα παρέχει σε τρίτους στα πλαίσια μιας σχέσης υπεργολαβίας.

Δύο επιχειρήσεις συνδέονται με σχέση υπεργολαβίας, όταν συντρέχουν ταυτόχρονα οι όροι Α, Β, Γ και Δ:

Α.

Η επιχείρηση πελάτης συμβάλλεται με την επιχείρηση προμηθευτή, που στη συνέχεια αποκαλείται «υπεργολάβος», για την εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών που ενσωματώνονται ειδικά στη διαδικασία κατασκευής.

Β.

Η επιχείρηση πελάτης είναι υπεύθυνη για το τελικό προϊόν της διαδικασίας κατασκευής και η ευθύνη της καλύπτει επίσης τα μέρη που εκτελούνται από τους υπεργολάβους. Ο υπεργολάβος ενδέχεται σε μερικές περιπτώσεις να φέρει ορισμένη ευθύνη.

Γ.

Η επιχείρηση πελάτης είναι υπεύθυνη για το τελικό προϊόν της διαδικασίας κατασκευής και η ευθύνη της καλύπτει επίσης τα μέρη που εκτελούνται από τους υπεργολάβους. Ο υπεργολάβος ενδέχεται σε μερικές περιπτώσεις να φέρει ορισμένη ευθύνη.

Δ.

Η αμοιβαία σύμβαση δεν μπορεί να διέπεται από κάποια άλλη συμφωνία συνεταιριστικού τύπου, όπως η από κοινού συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, η σύσταση κοινοπραξίας ή κοινής επιχείρησης, κ.λπ.

Σχέσεις με τους λογαριασμούς επιχείρησης

Το έσοδα από την υπεργολαβίες δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται χωριστά στους λογαριασμούς της επιχείρησης.

4η Λογιστική οδηγία: Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών δικτύου.

Κανονισμοί ΔΛΠ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής

Συμπεριλαμβάνεται στα έσοδα στη δήλωση εισοδήματος με βάση τη φύση των δαπανών

Περιλαμβάνεται στα έσοδα της δήλωσης εισοδήματος με βάση τη λειτουργία των δαπανών.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Μέρος του κύκλου εργασιών (12 11 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (18 10 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες (18 12 0).

Μέρος του κύκλου εργασιών από δραστηριότητες κατασκευών (18 12 2).

Μέρος του κύκλου εργασιών από δομικά έργα (18.31 0) ή κύκλος εργασιών από έργα πολιτικού μηχανικού (18.32 0)

Κωδικός

:

32 11 2

Ονομασία

:

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρα 25 και 37 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.1.γ) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34 II.1.γ) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεικτού αποτελέσματος του τεχνικού λογαριασμού (32 17 0) και άλλων μεγεθών και αποτελεσμάτων.

Κωδικός

:

32 11 4

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα κατανεμημένα κατά νομικό καθεστώς

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ο αριθμός επιχειρήσεων (βλ. μεταβλητή 12 11 0) κατανέμεται κατά νομικό καθεστώς ως εξής: ενσωματωμένες επιχειρήσεις που περιορίζονται από τις μετοχές, αλληλασφαλιστικές, κλάδοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την έδρα σε χώρες μη κράτη μέλη ΕΟΧ, άλλα.

Σημείωση:

Για τις επιχειρήσεις αντασφάλισης δεν καταγράφεται κανένας κλάδος των επιχειρήσεων με έδρα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα που κατανέμονται ανά νομικό καθεστώς συνιστούν περαιτέρω ανάλυση των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων (12.11 0).

Κωδικός

:

32 11 5

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατανεμημένα σύμφωνα με τη χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Σύμφωνα με την κατανομή της μεταβλητής 11 11 5, τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις αναλύονται σε αναλογία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εσωτερικό και σε αναλογία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό.

Κωδικός

:

32 11 6

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις, κατανεμημένα σύμφωνα με χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Σύμφωνα με την κατανομή της μεταβλητής 11 11 5, τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις αναλύονται σε αναλογία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εσωτερικό και σε αναλογία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό.

Κωδικός

:

32 12 0

Ονομασία

:

Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν μεταφερθεί από το μη τεχνικό λογαριασμό

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 και 43 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — τα καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν μεταφερθεί από το μη τεχνικό λογαριασμό, συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων: άρθρο 34 I.2 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Τα στοιχεία αυτά θα συλλεχθούν σύμφωνα με διάφορες μεθόδους καταλογισμού των εσόδων από επενδύσεις στον τεχνικό και στο μη τεχνικό λογαριασμό. Για τις χώρες που κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 42 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ, η θέση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από άλλες θέσεις που βασίζονται στις επιλογές που προσφέρει το εν λόγω άρθρο.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν μεταφερθεί από το μη τεχνικό λογαριασμό χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεικτού αποτελέσματος του τεχνικού λογαριασμού (32 17 0) και άλλων μεγεθών και αποτελεσμάτων.

Κωδικός

:

32 13 1

Ονομασία

:

Μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 38 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — οι μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.4.α)αα) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34 II.5.α)αα) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής. Καλύπτονται όλα τα μεικτά ποσά που καταβλήθηκαν ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεικτού ποσού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, καθώς και για τον υπολογισμό του μεικτού αποτελέσματος του τεχνικού λογαριασμού (32 17 0) και άλλων μεγεθών και αποτελεσμάτων.

Κωδικός

:

32 13 2

Ονομασία

:

Μεικτές πληρωμές για ζημίες που συνέβησαν κατά την τρέχουσα λογιστική χρήση

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 38 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — οι ακαθάριστες πληρωμές για τις αξιώσεις που υφίστανται στην τρέχουσα λογιστική χρήση συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Καλύπτονται όλα τα μεικτά ποσά που καταβλήθηκαν ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης για ζημίες που συνέβησαν κατά την τρέχουσα λογιστική χρήση.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μεικτές πληρωμές για ζημίες που συνέβησαν κατά την τρέχουσα λογιστική χρήση αποτελούν μέρος της μεταβλητής μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων (32.13 1).

Κωδικός

:

32 13 4

Ονομασία

:

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες(+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 38 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.4.β)αα) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34 II.5.β)αα) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η μεταβολή στο μεικτό πόσο της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μεταβλητής μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις, καθώς και για τον υπολογισμό του μεικτού αποτελέσματος του τεχνικού λογαριασμού (32 17 0) και άλλων μεγεθών και αποτελεσμάτων

Κωδικός

:

32 14 0

Ονομασία

:

Μεικτά έξοδα λειτουργίας

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των εξόδων πρόσκτησης, της μεταβολής στο ποσό των μεταφερόμενων εξόδων πρόσκτησης και των διοικητικών εξόδων.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.7.α), β) και γ) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34 II.8.α), β) και γ) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα μεικτά έξοδα λειτουργίας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεικτού αποτελέσματος του τεχνικού λογαριασμού (32 17 0) και άλλων μεγεθών και αποτελεσμάτων.

Κωδικός

:

32 15 0

Ονομασία

:

Μεταβολή στις εξισωτικές προβλέψεις (+ ή)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 30 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η αλλαγή στην εξισωτική πρόβλεψη συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.9 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η μεταβολή στις εξισωτικές προβλέψεις χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεικτού αποτελέσματος του τεχνικού λογαριασμού (31 17 0) και άλλων μεγεθών και αποτελεσμάτων.

Κωδικός

:

32 16 0

Ονομασία

:

Λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό (+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Η μεταβλητή αυτή είναι το αποτέλεσμα των λοιπών τεχνικών εσόδων, μεικτό ποσό, της μεταβολής στο μεικτό ποσό των λοιπών τεχνικών προβλέψεων, εφόσον δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση, των συμμετοχών στα κέρδη και των επιστροφών, μεικτό ποσό, και των λοιπών τεχνικών εξόδων, μεικτό ποσό.

Εάν η διαφορά μεταξύ του μεικτού ποσού και του καθαρού ποσού αυτής της θέσης είναι ήσσονος σημασίας, η θέση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από τις «λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, καθαρό ποσό». Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω μεταβλητή είναι το αποτέλεσμα των λοιπών τεχνικών εσόδων, καθαρό ποσό (32 16 1), της μεταβολής στο καθαρό ποσό των λοιπών τεχνικών προβλέψεων, εφόσον δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση (32 16 2), των συμμετοχών στα κέρδη και των επιστροφών, καθαρό ποσό (32 16 3), και των λοιπών τεχνικών εξόδων, καθαρό ποσό (32 16 4). Εάν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το καθαρό ποσό, θα πρέπει να το δηλώνουν.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι «Λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό» χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεικτού αποτελέσματος του τεχνικού λογαριασμού (32 17 0) και άλλων μεγεθών και αποτελεσμάτων.

Κωδικός

:

32 16 1

Ονομασία

:

Λοιπά τεχνικά έσοδα, καθαρό ποσό

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Καθαρά τεχνικά έσοδα, εφόσον δεν εμφανίζονται σε άλλη θέση.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.3 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34 II.4 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα λοιπά τεχνικά έσοδα, καθαρό ποσό χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του στοιχείου «Λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό» (32.16 0).

Κωδικός

:

32 16 2

Ονομασία

:

Μεταβολή στο καθαρό ποσό των λοιπών τεχνικών προβλέψεων, εφόσον δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση (+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 26 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — Μεταβολή στο καθαρό ποσό των λοιπών τεχνικών προβλέψεων, εφόσον δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.5 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34 II.6.β) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η μεταβολή στο καθαρό ποσό των λοιπών τεχνικών προβλέψεων που δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του στοιχείου λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό (32.16 0).

Κωδικός

:

32 16 3

Ονομασία

:

Συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές, καθαρό ποσό

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρα 29 και 39 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — οι συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές, καθαρό ποσό συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.6 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34 II.7 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι συμμετοχές στα κέρδη και οι επιστροφές, καθαρό ποσό χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του στοιχείου Λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό (32.16 0).

Κωδικός

:

32 16 4

Ονομασία

:

Λοιπά τεχνικά έξοδα, καθαρό ποσό

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Καθαρά τεχνικά έξοδα, εφόσον δεν εμφανίζονται σε άλλη θέση.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (τεχνικός λογαριασμός): άρθρο 34 I.8 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34 II.11 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα Λοιπά τεχνικά έξοδα, καθαρό ποσό χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό Λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό (32.16 0).

Κωδικός

:

32 17 0

Ονομασία

:

Μερικό σύνολο I (= μεικτό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Μεικτό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Μεικτό ποσό που αντιστοιχεί στο μερικό σύνολο όπως διατυπώνεται στο άρθρο 34 I. 10 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ (τεχνικός λογαριασμός) για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και στο άρθρο 34 II.13 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών, το μερικό σύνολο Ι υπολογίζεται ως εξής:

Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα [12.11.0 + 32.11.2 (+/-)]

+

Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν μεταφερθεί από το μη τεχνικό λογαριασμό (32 12 0)

-

Μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις [32.13.1 + 32.13.4 (+/-)]

-

Μεικτά έξοδα λειτουργίας (32 14 0)

+

Μεταβολή στις εξισωτικές προβλέψεις (32 15 0) (+/-)

+

Λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό (32 16 0)

Εάν οι «λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού» (32.16 0) εγγράφονται ως καθαρό ποσό, μόνο το καθαρό αυτό ποσό λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του μερικού συνόλου Ι: Μεικτό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού.

Για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής το μερικό σύνολο Ι υπολογίζεται ως εξής:

Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα [12.11.0 + 32.11.2 (+/-)]

+

Έσοδα από επενδύσεις (32 22 0),

+

Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες από επενδύσεις (32 23 0),

-

Μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις [32.13.1 + 32.13.4 (+/-)]

+

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής (32 25 0),

-

Μεικτά έξοδα λειτουργίας (32 14 0)

-

Έξοδα επενδύσεων (32.27 0)

-

Μη ρευστοποιηθείσες ζημιές από επενδύσεις (32.28 0)

-

Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν μεταφερθεί στο μη τεχνικό λογαριασμό (32 29 0)

+

Λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό (32 16 0) (+/-)

Εάν οι «λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού» (32 16 0) εγγράφονται ως καθαρό ποσό, μόνο το καθαρό αυτό ποσό λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του μερικού συνόλου I: Μεικτό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού.

Το μερικό σύνολο I (= μεικτό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μερικού συνόλου II (= καθαρό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (32 19 0).

Κωδικός

:

32 18 0

Ονομασία

:

Υπόλοιπο αντασφάλισης (+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Είναι το υπόλοιπο της αντασφάλισης του τεχνικού λογαριασμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Σημείωση:

Άρθρο 63 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η μεταβλητή αυτή υπολογίζεται ως εξής:

Αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (32 18 1)

+

Αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (32 18 3) (+/-)

-

Αναλογία αντασφαλιστών στις μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις [32.18.5 + 32.18.6 (+/-)]

-

Προμήθειες αντασφάλισης και συμμετοχή στα κέρδη (32 18 7)

+

Αναλογία των αντασφαλιστών στο μεικτό ποσό λοιπών θέσεων του τεχνικού λογαριασμού (32 18 8) (+/-)

+

Αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής (32 33 4) (+/-)

Το υπόλοιπο αντασφάλισης χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του μερικού συνόλου ΙΙ (= καθαρό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (32.19 0) (+/-).

Κωδικός

:

32 18 1

Ονομασία

:

Αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 36 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η αναλογία αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, Ι. 1 β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 1 β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα αποτελεί μέρος του υπολοίπου αντασφάλισης (32.18 0)

Κωδικός

:

32 18 2

Ονομασία

:

Αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα, κατά χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Σύμφωνα με την κατανομή της μεταβλητής 11 11 5, η αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα αναλύονται σε αναλογία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εσωτερικό και σε αναλογία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό.

Κωδικός

:

32 18 3

Ονομασία

:

Αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρα 25 και 37 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, Ι. 1 (γ) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 1 β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής. Εδώ καταγράφεται η αναλογία των αντασφαλιστών στο μεικτό ποσό.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η αναλογία αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα αποτελεί μέρος του υπολοίπου αντασφάλισης (32.18 0).

Κωδικός

:

32 18 5

Ονομασία

:

Αναλογία των αντασφαλιστών στις μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 38 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η αναλογία των αντασφαλιστών στις μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, Ι. 4 (β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 5 (β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η αναλογία αντασφαλιστών των ακαθάριστων πληρωμών αποζημιώσεων είναι μέρος της του υπολοίπου αντασφάλισης (32.18 0).

Κωδικός

:

32 18 6

Ονομασία

:

Αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 38 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η αναλογία αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, Ι. 4 (β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 5 (β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η αναλογία αντασφαλιστών των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες είναι μέρος του υπολοίπου αντασφάλισης (32.18 0).

Κωδικός

:

32 18 7

Ονομασία

:

Προμήθειες αντασφάλισης και συμμετοχές στα κέρδη

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Προμήθειες αντασφάλισης και συμμετοχές στα κέρδη από δραστηριότητες που έχουν εκχωρηθεί.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, Ι. 7 (γ) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 8 (γ) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι προμήθειες αντασφάλισης και συμμετοχές στα κέρδη είναι μέρος του υπολοίπου αντασφάλισης (32.18 0).

Κωδικός

:

32 18 8

Ονομασία

:

Αναλογία των αντασφαλιστών στο μεικτό ποσό λοιπών θέσεων του τεχνικού λογαριασμού

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι η αναλογία των αντασφαλιστών που αντιστοιχεί στη μεταβλητή 32.16.0 (η οποία καλύπτει τα ακόλουθα: Λοιπά τεχνικά έσοδα· μεταβολές σε λοιπές τεχνικές προβλέψεις, εφόσον δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση· συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές· λοιπά τεχνικά έξοδα).

Σημείωση:

Εάν οι «λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού» (32.16 0) εγγράφονται ως καθαρό ποσό, δεν χρειάζεται να αποσταλούν στοιχεία για τη μεταβλητή αυτή.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η αναλογία των αντασφαλιστών στο μεικτό ποσό των λοιπών θέσεων του τεχνικού λογαριασμού αποτελεί μέρος του υπολοίπου αντασφάλισης (32.18 0).

Κωδικός

:

32 19 0

Ονομασία

:

Μερικό σύνολο II (= καθαρό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Καθαρό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης — καθαρό από αντασφάλιση.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, Ι. 10 (β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης κατά ζημιών και άρθρο 34, ΙΙ 13 (β) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών υπολογίζεται ως εξής:

Ακαθάριστο αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού (32.17 0) (+/-)

-

Υπόλοιπο της αντασφάλισης (32 18 0),

Κωδικός

:

32 22 0

Ονομασία

:

Έσοδα από επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα έσοδα από επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, ΙΙ. 2 της οδηγίας 91/674/EOK. Τα στοιχεία για τη μεταβλητή θα συλλεγούν σύμφωνα με τις διάφορες μεθόδους καταλογισμού των εσόδων από επενδύσεις στον τεχνικό και στο μη τεχνικό λογαριασμό.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα έσοδα από επενδύσεις χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του υποσυνόλου Ι (= ακαθάριστο αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (32.17 0).

Κωδικός

:

32 23 0

Ονομασία

:

Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες από επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 44 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες από τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, ΙΙ 3 της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες από τις επενδύσεις χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του μερικού συνόλου Ι (= ακαθάριστο αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (32.17 0).

Κωδικός

:

32 25 0

Ονομασία

:

Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 27 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, ΙΙ 6 α) αα) της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η μεταβολή του μεικτού ποσού της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του υποσυνόλου Ι (= ακαθάριστο αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (32.17 0).

Κωδικός

:

32 27 0

Ονομασία

:

Έξοδα επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις επενδυτικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, ΙΙ 9 της οδηγίας 91/674/EOK για τη δραστηριότητα ασφάλισης ζωής. Αυτό το στοιχείο θα συλλεχθεί σύμφωνα με τις διάφορες μεθόδους καταλογισμού των εσόδων από επενδύσεις στον τεχνικό και μη τεχνικό λογαριασμό.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι δαπάνες επένδυσης χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του υποσυνόλου Ι (= ακαθάριστο αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (32.17 0).

Κωδικός

:

32 28 0

Ονομασία

:

Μη ρευστοποιηθείσες ζημίες από επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 44 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις μη ρευστοποιηθείσες ζημίες από τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34, ΙΙ.10 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μη ρευστοποιηθείσες ζημίες από τις επενδύσεις χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του υποσυνόλου Ι (= ακαθάριστο αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (32.17 0).

Κωδικός

:

32 29 0

Ονομασία

:

Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν μεταφερθεί στο μη τεχνικό λογαριασμό

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 43 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — τα καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις που μεταφέρεται στο μη τεχνικό απολογισμό συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, ΙΙ. 12 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Αυτά τα στοιχεία θα συλλεγούν σύμφωνα με τις διάφορες μεθόδους καταλογισμού των εσόδων από επενδύσεις στον τεχνικό και μη τεχνικό λογαριασμό.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις που μεταφέρεται στο μη τεχνικό απολογισμό χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του υποσυνόλου Ι (= ακαθάριστο αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού) (32.17 0).

Κωδικός

:

32 33 4

Ονομασία

:

Αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 27 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — η αναλογία αντασφαλιστών της ακαθάριστης αλλαγής στην ασφαλιστική παροχή ζωής συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: άρθρο 34 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η αναλογία αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής είναι μέρος του υπολοίπου αντασφάλισης (32.18 0).

Κωδικός

:

32 42 0

Ονομασία

:

Έσοδα από επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα έσοδα από επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο μη τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): Άρθρο 34. ΙΙΙ.3 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Τα στοιχεία αυτά θα συλλεγούν σύμφωνα με τις διάφορες μεθόδους καταλογισμού των εσόδων από επενδύσεις στον τεχνικό και μη τεχνικό λογαριασμό.

Κωδικός

:

32 43 0

Ονομασία

:

Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν μεταφερθεί από τον τεχνικό λογαριασμό ασφάλισης ζωής

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 43 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά το καταλογισθέν έσοδο από επενδύσεις που μεταφέρεται από τον τεχνικό λογαριασμό ασφάλειας ζωής που περιλαμβάνεται στο μη τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): άρθρο 34 ΙΙΙ.4 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Αυτά τα στοιχεία θα συλλεγούν σύμφωνα με τις διάφορες μεθόδους κατανομής εσόδων από επενδύσεις στον τεχνικό και μη τεχνικό λογαριασμό.

Κωδικός

:

32 44 0

Ονομασία

:

Έξοδα επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις δαπάνες επένδυσης που περιλαμβάνονται στο μη τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): Άρθρο 34, ΙΙΙ. 5 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Αυτά το στοιχεία θα συλλεγούν σύμφωνα με τις διάφορες μεθόδους καταλογισμού των εσόδων από επενδύσεις στον τεχνικό και μη τεχνικό λογαριασμό.

Κωδικός

:

32 45 0

Ονομασία

:

Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν μεταφερθεί στον τεχνικό λογαριασμό ασφάλισης ζημιών

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις που μεταφέρεται στον τεχνικό λογαριασμό ασφάλειας κατά ζημιών που περιλαμβάνεται στο μη τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): άρθρο 34, ΙΙΙ. 6 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Αυτά τα στοιχεία θα συλλεγούν σύμφωνα με τις διάφορες μεθόδους καταλογισμού των εσόδων από επενδύσεις στον τεχνικό και μη τεχνικό λογαριασμό.

Κωδικός

:

32 46 0

Ονομασία

:

Λοιπά έσοδα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Λοιπά έσοδα, εφόσον δεν εμφανίζονται σε άλλη θέση.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): Άρθρο 34, ΙΙΙ. 8 της οδηγίας 91/674/EOK για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Κωδικός

:

32 47 0

Ονομασία

:

Λοιπά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμογών της αξίας

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Λοιπά έσοδα, εφόσον δεν εμφανίζονται σε άλλη θέση (συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμογών της αξίας).

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): Άρθρο 34, ΙΙΙ. 8 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Κωδικός

:

32 48 0

Ονομασία

:

Αποτέλεσμα από συνήθεις δραστηριότητες (+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένες πληροφορίες υπάρχουν στο άρθρο 22 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK. Τα ΔΛΠ/IFRS δεν επιτρέπουν την χωριστή παρουσίαση των έκτακτων αποτελεσμάτων στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Για τις χώρες όπου τα ΔΛΠ/IFRS εφαρμόζονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αυτή η μεταβλητή δεν θα κοινοποιείται πλέον.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): Άρθρο 34, ΙΙΙ. 9 και 10, της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ·

Κωδικός

:

32 49 0

Ονομασία

:

Έκτακτα αποτελέσματα (+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένες πληροφορίες υπάρχουν στο άρθρο 22 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK. Τα ΔΛΠ/IFRS δεν επιτρέπουν την χωριστή παρουσίαση των έκτακτων αποτελεσμάτων στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Για τις χώρες όπου τα ΔΛΠ/IFRS εφαρμόζονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αυτή η μεταβλητή δεν θα κοινοποιείται πλέον.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): Άρθρο 34, ΙΙΙ. 13 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Κωδικός

:

32 50 0

Ονομασία

:

Κάθε είδους φόροι (φόροι επί του αποτελέσματος από συνήθεις δραστηριότητες, φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων, άλλοι φόροι)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένες πληροφορίες υπάρχουν στο άρθρο 22 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): Άρθρο 34, ΙΙΙ. 9, 14 και 15 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Κωδικός

:

32 51 0

Ονομασία

:

Αποτελέσματα χρήσεως (+/-)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένες πληροφορίες υπάρχουν στο άρθρο 22 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού): Άρθρο 34, ΙΙΙ. 16 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Κωδικός

:

32 61 0

Ονομασία

:

Σύνολο προμηθειών, εξωτερικών δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες και δαπάνες προσωπικού

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι το σύνολο των προμηθειών για το σύνολο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (32.61 1), των εξωτερικών δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες (32.61 4) και δαπάνες προσωπικού (13.31 0).

Κωδικός

:

32 61 1

Ονομασία

:

Προμήθειες για το σύνολο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των προμηθειών για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης (32.61 2) και τις αναληφθείσες ασφαλίσεις (βλ. επίσης το άρθρο 64 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι προμήθειες για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μεταβλητών εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες (32.61 4).

Κωδικός

:

32 61 2

Ονομασία

:

Προμήθειες για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 64 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου. Αυτή η μεταβλητή περιλαμβάνει το σύνολο των προμηθειών για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι προμήθειες για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης είναι μέρος των μεταβλητών προμηθειών για το σύνολο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (32.61 1).

Κωδικός

:

32 61 3

Ονομασία

:

Προμήθειες για αναληφθείσες υπηρεσίες

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή περιλαμβάνει το σύνολο προμηθειών για αναληφθείσες υπηρεσίες και υπολογίζεται ως εξής: προμήθειες για το σύνολο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (32.61 1) — οι προμήθειες για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης (32.61 2) (βλ. επίσης το άρθρο 64 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK).

Κωδικός

:

32 61 4

Ονομασία

:

Εξωτερικές δαπάνες σε αγαθά και υπηρεσίες

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (μεταβλητή 13.11 0) μείον προμήθειες για το σύνολο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μεταβλητή 32.61 1) μείον το υπόλοιπο αντασφάλισης (μεταβλητή 32.18 0) και έσοδα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου των αντασφαλιστών στο μερίδιό τους των ακαθάριστων τεχνικών διατάξεων επιχείρησης.

Σημείωση:

Η κατανομή στο επίπεδο επιχείρησης πρέπει να βεβαιωθεί με τη βοήθεια μιας μεθόδου κατανομής όταν πρόκειται για ομίλους επιχειρήσεων.

Κωδικός

:

32 61 5

Ονομασία

:

Έξοδα διαχείρισης εξωτερικών και εσωτερικών αποζημιώσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Έξοδα διαχείρισης εξωτερικών και εσωτερικών αποζημιώσεων

Σημείωση:

Το σύνολο των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών για τα αγαθά και υπηρεσίες και των δαπανών προσωπικού (32.61.1 + 32.61.4 + 13.31 0) θα κατανεμηθούν με βάση τη λειτουργία τους. Πρέπει επομένως να χωριστεί στις μεταβλητές 32.61.5, 32.61.6, 32.61.7, 32.61.8 και 32.61.9 (βλ. επίσης το άρθρο 38 της οδηγίας 91/674/EOK).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι δαπάνες διαχείρισης εξωτερικών και εσωτερικών απαιτήσεων είναι μέρος του μεταβλητού συνόλου των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και των δαπανών προσωπικού (32.61 0).

Κωδικός

:

32 61 6

Ονομασία

:

Έξοδα πρόσκτησης

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 40 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις δαπάνες αποκτήσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Το σύνολο των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και δαπανών προσωπικού (32.61.1 + 32.61.4 + 13.31 0) θα κατανεμηθούν με βάση τη λειτουργία τους. Πρέπει επομένως να χωριστούν στις μεταβλητές 32.61.5 ..32.61.6 ..32.61.7 ..32.61.8 και 32.61 9.

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34 Ι. 7 α) και ΙΙ. 8 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών και ζωής αντίστοιχα.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι δαπάνες αποκτήσεων είναι μέρος του μεταβλητού συνόλου των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και δαπανών προσωπικού (32.61 0).

Κωδικός

:

32 61 7

Ονομασία

:

Διοικητικά έξοδα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 41 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα διοικητικά έξοδα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Το σύνολο των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και δαπανών προσωπικού (32.61.1 + 32.61.4 + 13.31 0) θα κατανεμηθούν με βάση τη λειτουργία τους. Πρέπει επομένως να χωριστούν στις μεταβλητές 32.61.5, 32.61.6, 32.61.7, 32.61.8 και 32.61 9.

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34 Ι. 7 α) και ΙΙ. 8 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών και ζωής αντίστοιχα.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα διοικητικά έξοδα είναι μέρος του μεταβλητού συνόλου των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και δαπανών προσωπικού (32.61 0).

Κωδικός

:

32 61 8

Ονομασία

:

Λοιπά τεχνικά έξοδα, μεικτά

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Λοιπά τεχνικά έξοδα, μεικτά

Σημείωση:

Το σύνολο των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και δαπανών προσωπικού (32.61.1 + 32.61.4 + 13.31 0) θα κατανεμηθούν με βάση τη λειτουργία τους. Πρέπει επομένως να χωριστούν στις μεταβλητές 32.61.5, 32.61.6, 32.61.7, 32.61.8 και 32.61.9.

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34 Ι. 7 α) και ΙΙ. 8 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών και ζωής αντίστοιχα.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα μεικτά λοιπά τεχνικά έξοδα είναι μέρος του μεταβλητού συνόλου των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και δαπανών προσωπικού (32.61 0).

Κωδικός

:

32 61 9

Ονομασία

:

Έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα έξοδα διαχείρισης επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.

Σημείωση:

Το σύνολο των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και δαπανών προσωπικού (32.61.1 + 32.61.4 + 13.31 0) θα κατανεμηθούν με βάση τη λειτουργία τους. Πρέπει επομένως να χωριστούν στις μεταβλητές 32.61.5, 32.61.6, 32.61.7, 32.61.8 και 32.61.9.

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (τεχνικός λογαριασμός): Άρθρο 34 ΙΙ. 9 α) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και III. 5 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ (μη τεχνικός λογαριασμός).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων είναι μέρος του μεταβλητού συνόλου των προμηθειών, εξωτερικών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες και δαπανών προσωπικού (32.61 0).

Κωδικός

:

32 71 0

Ονομασία

:

Έσοδα από επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα έσοδα από επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των εσόδων από συμμετοχές (32.71 1), των εσόδων από τη γη, τα κτήρια και άλλες επενδύσεις (32.71 2), από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων (32.71 5) και των κερδών από ρευστοποιήσεις επενδύσεων (32.71 6).

Κωδικός

:

32 71 1

Ονομασία

:

Έσοδα από συμμετοχές

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα έσοδα από συμμετοχές που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, ΙΙ.2 α) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και ΙΙΙ. 3 α) της οδηγίας 91/674/EOK (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα έσοδα από συμμετοχές χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μεταβλητών εσόδων από επενδύσεις (32.71 0).

Κωδικός

:

32 71 2

Ονομασία

:

Έσοδα από τη γη, τα κτήρια και άλλες επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά το έσοδα από άλλες επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Αυτή η μεταβλητή είναι το σύνολο των εσόδων από τη γη και τα κτήρια (32.71 3) και των εσόδων από άλλες επενδύσεις (32.71 4).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το έσοδα από τη γη, τα κτήρια και τις άλλες επενδύσεις χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μεταβλητών εσόδων από επενδύσεις (32.71 0).

Κωδικός

:

32 71 3

Ονομασία

:

Έσοδα από γη-οικόπεδα και κτήρια

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα έσοδα από τη γη-οικόπεδα και τα κτήρια που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, ΙΙ. 2 β) αα) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και ΙΙΙ. 3 β) αα) της οδηγίας 91/674/EOK (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού)..

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το έσοδα από τη γη-οικόπεδα και κτήρια χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των μεταβλητών εσόδων από επενδύσεις (32.71 0) και των εσόδων από τη γη, τα κτήρια και άλλες επενδύσεις (32.71 2).

Κωδικός

:

32 71 4

Ονομασία

:

Έσοδα από άλλες επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά το έσοδα από άλλες επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, II. 2 β) ββ) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και ΙΙΙ. 3 β) ββ) της οδηγίας 91/674/EOK (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το έσοδα από άλλες επενδύσεις χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των μεταβλητών εσόδων από επενδύσεις (32.71 0) και έσοδα από τη γη, τα κτήρια και άλλες επενδύσεις (32.71 2).

Κωδικός

:

32 71 5

Ονομασία

:

Έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις αναπροσαρμογές αξίας των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, ΙΙ. 2 γ) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και ΙΙΙ. 3 γ) της οδηγίας 91/674/EOK (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεις χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μεταβλητών εσόδων από επενδύσεις (32.71 0).

Κωδικός

:

32 71 6

Ονομασία

:

Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα κέρδη στην πραγματοποίηση της επένδυσης που περιλαμβάνεται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, ΙΙ. 2 δ) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και ΙΙΙ. 3 δ) της οδηγίας 91/674/EOK (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μεταβλητών εσόδων από επενδύσεις (32.71 0).

Κωδικός

:

32 72 0

Ονομασία

:

Έξοδα επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις δαπάνες επένδυσης που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών. Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των εξόδων διαχείρισης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων (32.72 1), των αναπροσαρμογών της αξίας των επενδύσεων (32.72 2) και των απωλειών από ρευστοποιήσεις επενδύσεων (32.72 3).

Κωδικός

:

32 72 1

Ονομασία

:

Έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τα έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, ΙΙ. 9 α) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και ΙΙΙ. 5 α) της οδηγίας 91/674/EOK (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μεταβλητών δαπανών επένδυσης (32.72 0).

Κωδικός

:

32 72 2

Ονομασία

:

Αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις αναπροσαρμογές αξίας των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, ΙΙ. 9 β) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και ΙΙΙ.5 β) της οδηγίας 91/674/EOK (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού)..

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι αναπροσαρμογές αξίας των επενδύσεων χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μεταβλητών δαπανών επένδυσης (32.72 0).

Κωδικός

:

32 72 3

Ονομασία

:

Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 42 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK — αφορά τις απώλειες από ρευστοποίηση επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό μέρος των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης για την ασφάλεια ζωής και το μη τεχνικό μέρος για την ασφάλεια κατά ζημιών.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: Άρθρο 34, ΙΙ. 9 γ) για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής (τεχνικός λογαριασμός) και ΙΙΙ. 5 γ) της οδηγίας 91/674/EOK (μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι απώλειες από ρευστοποίηση επενδύσεων χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μεταβλητών δαπανών επένδυσης (32.72 0).

Κωδικός

:

33 11 1

Ονομασία

:

Eγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατά προϊόν (βάσει της CPA)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK και ταξινόμηση των προϊόντων σύμφωνα με τις δραστηριότητες για τα ταμεία ασφάλειας και σύνταξης.

Σημείωση:

Για την κατανομή των προϊόντων, βλ. το άρθρο 63, Ι της οδηγίας 91/674/EOK.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατά προϊόν (βασισμένο σε CPA) είναι μια περαιτέρω ανάλυση των μεταβλητών εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (12.11 1).

Κωδικός

:

33 12 1

Ονομασία

:

33 12 1 Αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα κατά προϊόν (βάσει της CPA)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK και ταξινόμηση των προϊόντων σύμφωνα με τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Σημείωση:

Για την κατανομή των προϊόντων, βλ. άρθρο 63, Ι της οδηγίας 91/674/EOK.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα κατά προϊόν (βασισμένο σε CPA) είναι μια περαιτέρω ανάλυση μέρους του μεταβλητού μεριδίου αντασφαλιστών των μεικτών ασφαλίστρων εγγεγραμμένων (32.18 1).

Κωδικός

:

33 13 1

Ονομασία

:

33 13 1 Μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις, πρωτασφαλίσεις κατά προϊόν (βάσει της CPA)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 38 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK και ταξινόμηση των προϊόντων σύμφωνα με τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Σημείωση:

Για την κατανομή των προϊόντων, βλ. άρθρο 63, Ι της οδηγίας 91/674/EOK.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι ακαθάριστες αξιώσεις που υφίστανται, η άμεση επιχείρηση από το προϊόν (βασισμένο σε CPA) είναι μια περαιτέρω ανάλυση μέρους των μεταβλητών ακαθάριστων αξιώσεων που υφίστανται (32.13 0).

Κωδικός

:

33 14 1

Ονομασία

:

33 14 1 Μεικτές λειτουργικές δαπάνες, πρωτασφαλίσεις κατά προϊόν (βάσει της CPA)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρα 40 και 41 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK και ταξινόμηση των προϊόντων σύμφωνα με τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης

Σημείωση:

Για την κατανομή των προϊόντων, βλ. άρθρο 63, Ι της οδηγίας 91/674/EOK.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μεικτές λειτουργικές δαπάνες, πρωτασφαλίσεις κατά προϊόν (βασισμένο σε CPA) είναι μια περαιτέρω ανάλυση μέρους των μεταβλητών ακαθάριστων εξόδων λειτουργίας (32.14 0).

Κωδικός

:

33 15 1

Ονομασία

:

Υπόλοιπο αντασφάλισης από πρωτασφαλίσεις ανά προϊόν (βασισμένο σε CPA)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Βλ. μεταβλητή 32.18.0 και την ταξινόμηση των προϊόντων σύμφωνα με τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Σημείωση:

Για την κατανομή των προϊόντων, βλ. άρθρο 63, Ι της οδηγίας 91/674/EOK.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το υπόλοιπο αντασφάλισης από πρωτασφαλίσεις ανά προϊόν (βασισμένο σε CPA) είναι μια περαιτέρω ανάλυση μέρους της μεταβλητής του υπολοίπου αντασφάλισης (32.18 0).

Κωδικός

:

34 11 0

Ονομασία

:

Γεωγραφική κατανομή — γενικά — εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων από πρωτασφάλιση

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου. Από την πλευρά του οικείου κράτους μέλους, τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα κατανέμονται ως εξής: Κράτος μέλος της έδρας, άλλα κράτη μέλη, άλλες χώρες ΕΟΧ, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, άλλες τρίτες χώρες (υπόλοιπος κόσμος).

Σημείωση:

Για τη γεωγραφική κατανομή, βλ. άρθρο 63, IV της οδηγίας 91/674/EOK.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η γεωγραφική κατανομή — γενικά — των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων από πρωτασφάλιση συνιστά περαιτέρω ανάλυση των εγγεγραμμένων μεταβλητών μεικτών ασφαλίστρων από πρωτασφάλιση (12.11 1).

Κωδικός

:

34 12 0

Ονομασία

:

Γεωγραφική κατανομή — γενικά — των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου. Από την πλευρά του οικείου κράτους μέλους τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίσεις κατανέμονται ως εξής: Κράτος μέλος της έδρας, άλλα κράτη μέλη, άλλες χώρες ΕΟΧ, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, άλλες τρίτες χώρες (υπόλοιπος κόσμος).

Σημείωση:

Η κατανομή λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική κατανομή του εκχωρούντος ασφαλιστή.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η γεωγραφική κατανομή — γενικά — των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις αποτελεί περαιτέρω ανάλυση των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις (12.11 2).

Κωδικός

:

34 13 0

Ονομασία

:

Γεωγραφική κατανομή — γενικά — της αναλογίας των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 36 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου. Από την πλευρά του οικείου κράτους μέλους, η αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα κατανέμεται ως εξής: Κράτος μέλος της έδρας, άλλα κράτη μέλη, άλλες χώρες ΕΟΧ, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, άλλες τρίτες χώρες (υπόλοιπος κόσμος).

Σημείωση:

Η κατανομή λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική κατανομή της αναληφθείσας δραστηριότητας ασφάλισης ή αντασφάλισης.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η γεωγραφική κατανομή — γενικά — της αναλογίας των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα συνιστά περαιτέρω ανάλυση της μεταβλητής της αναλογίας των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (32.18 1).

Κωδικός

:

34 31 1

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατά προϊόν (βάσει CPA) και κατά κράτος μέλος, γεωγραφική κατανομή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων βάσει του δικαιώματος εγκατάστασης

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου. Από την πλευρά του οικείου κράτους μέλους (= κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα), τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα των υποκαταστημάτων σε άλλα κράτη μέλη κατανέμονται στο κάθε κράτος μέλος του ΕΟΧ και στην ταξινόμηση των προϊόντων με βάση τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Σημείωση:

Παραπομπή στο άρθρο 43 της τρίτης οδηγίας για τον κλάδο ασφαλειών ζωής και στο άρθρο 44 της τρίτης οδηγίας για τον κλάδο ασφάλισης ζημιών. Το πρότυπο που δημιουργήθηκε με τη χρησιμοποίηση του συνδυασμού των κατηγοριών CPA και των κρατών μελών επιτρέπει τον προσδιορισμό του μεγέθους της συνιστώσας πρωτασφαλίσεις της κάθε εθνικής αγοράς ασφαλειών.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις ανά προϊόν (βάσει CPA) και ανά κράτος μέλος, η γεωγραφική κατανομή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων βάσει του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης αποτελεί μέρος της μεταβλητής εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12.11 1).

Κωδικός

:

34 32 1

Ονομασία

:

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατά προϊόν (βάσει CPA) και κατά κράτος μέλος, γεωγραφική κατανομή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων βάσει του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 35 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου. Από την πλευρά του οικείου κράτους (= κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα) τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα βάσει του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη κατανέμονται στο κάθε κράτος μέλος του ΕΟΧ και στην ταξινόμηση των προϊόντων με βάση τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Σημείωση:

Παραπομπή στο άρθρο 44 της τρίτης οδηγίας ασφάλειας κατά ζημιών και το άρθρο 43 της ασφαλιστικής οδηγίας της τρίτης ζωής. Το πρότυπο που δημιουργήθηκε με τη χρησιμοποίηση του συνδυασμού των κατηγοριών CPA και των κρατών μελών επιτρέπει τον προσδιορισμό του μεγέθους της συνιστώσας πρωτασφαλίσεις της κάθε εθνικής αγοράς ασφαλειών.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις ανά προϊόν (βάσει CPA) και ανά κράτος μέλος, η γεωγραφική κατανομή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων βάσει του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι μέρος της μεταβλητής εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (12.11 1).

Κωδικός

:

36 10 0

Ονομασία

:

Σύνολο των επενδύσεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των στοιχείων γη-οικόπεδα και κτήρια (36.11 0), επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές (36.12 0), άλλες οικονομικές επενδύσεις (36.13 0) και καταθέσεις στις εκχωρούσες επιχειρήσεις (36.14 0).

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (στοιχεία ενεργητικού) Γ.Ι της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης της οδηγίας 91/674/EOK, η αποτίμηση των επενδύσεων μπορεί να βασίζεται στην αρχή της τιμής κτήσεώς τους ή της τρέχουσας αξίας τους. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δηλώνει τον κανόνα αποτίμησης που εφαρμόζει.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το σύνολο των επενδύσεων (36 10 0) είναι ίσο με

Γη-οικόπεδα και κτήρια (36 11 0)

+

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές (36 12 0)

+

Άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις (36.13 0)

+

Καταθέσεις στις εκχωρούσες επιχειρήσεις (36.14 0)

Κωδικός

:

36 11 0

Ονομασία

:

Γη-οικόπεδα και κτήρια

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία του άρθρου 8 και των επόμενων της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ετήσιους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα στοιχεία γη-οικόπεδα και κτήρια χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τής μεταβλητής Σύνολο των επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 11 1

Ονομασία

:

Γη-οικόπεδα και κτήρια που χρησιμοποιεί μια ασφαλιστική εταιρεία για την άσκηση των δραστηριοτήτων της

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή συνιστά μέρος της μεταβλητής 36 11 0. Λαμβάνονται υπόψη μόνο η γη, τα οικόπεδα και τα κτήρια που χρησιμοποιεί μια ασφαλιστική επιχείρηση για τις δικές της δραστηριότητες.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (στοιχεία ενεργητικού) Γ.ΙΙ της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης της οδηγίας 91/674/EOK, η αποτίμηση των επενδύσεων μπορεί να βασίζεται στην αρχή της τιμής κτήσεώς τους ή της τρέχουσας αξίας τους. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δηλώνει τον κανόνα αποτίμησης που εφαρμόζει.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα γήπεδα και τα κτήρια που καταλαμβάνει μια ασφαλιστική επιχείρηση για τις δικές της δραστηριότητές είναι μέρος της μεταβλητής Γη-οικόπεδα και κτήρια (36.11 0).

Κωδικός

:

36 11 2

Ονομασία

:

Γη-οικόπεδα και κτήρια (τρέχουσα αξία)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρα 45 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK (σύμφωνα με αυτά τα άρθρα η αξία των επενδύσεων μπορεί να αποτιμηθεί με βάση την αρχή της τιμής κτήσεώς τους ή της τρέχουσας αξίας τους).

Σημείωση:

Αυτό το στοιχείο πρέπει να κοινοποιείται μόνο αν η μεταβλητή 36.11 0 παρουσιάζει τα γήπεδα και κτήρια με βάση τη λογιστική αξία τους.

Κωδικός

:

36 12 0

Ονομασία

:

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μερίδια συμμετοχής

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία των άρθρων 8 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK. Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των μεταβλητών 36.12 1 και 36.12 2.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (στοιχεία ενεργητικού) Γ.ΙΙ.2 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης της οδηγίας 91/674/EOK, η αποτίμηση των επενδύσεων μπορεί να βασίζεται στην αρχή της τιμής κτήσεώς τους ή της τρέχουσας αξίας τους. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δηλώνει τον κανόνα αποτίμησης που εφαρμόζει.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μερίδια συμμετοχής χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο των επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 12 1

Ονομασία

:

Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία στα άρθρα 8 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK.

Σημείωση:

Παραπομπή στο άρθρο 6 (στοιχεία ενεργητικού) Γ.II.1 και Γ.II.3 της οδηγίας 91/674/EOK. Σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης της οδηγίας 91/674/EOK, η αποτίμηση των επενδύσεων μπορεί να βασίζεται στην αρχή της τιμής κτήσεώς τους ή της τρέχουσας αξίας τους. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δηλώνει τον κανόνα αποτίμησης που εφαρμόζει.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μετοχές στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και σε συμμετοχές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητής Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές (36.12 0).

Κωδικός

:

36 12 2

Ονομασία

:

Χρεώγραφα και ομολογίες συνδεδεμένων επιχειρήσεων και απαιτήσεις κατ' αυτών και χρεώγραφα και ομολογίες επιχειρήσεων με τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση έχει δεσμό συμμετοχής και απαιτήσεις κατ' αυτών

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία στα άρθρα 8 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (προτερήματα) Γ.II.2 και Γ.II.4 της οδηγίας 91/674/EOK. Σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης της οδηγίας 91/674/EOK, η αποτίμηση των επενδύσεων μπορεί να βασίζεται στην αρχή της τιμής κτήσεώς τους ή της τρέχουσας αξίας τους. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δηλώνει τον κανόνα αποτίμησης που εφαρμόζει.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα χρεώγραφα και ομολογίες συνδεδεμένων επιχειρήσεων και απαιτήσεις κατ' αυτών και χρεώγραφα και ομολογίες επιχειρήσεων με τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση έχει δεσμό συμμετοχής και απαιτήσεις κατ' αυτών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητής Επενδύσεις σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις και συμμετοχές (36.12 0).

Κωδικός

:

36 12 3

Ονομασία

:

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές (τρέχουσα αξία)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 45 και επόμενα της οδηγίας 91/674/EOK του Συμβουλίου (σύμφωνα με αυτά τα άρθρα, για την αποτίμηση των επενδύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν η μέθοδος της τιμής κτήσεως ή της τρέχουσας αξίας).

Σημείωση:

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να κοινοποιούνται μόνο εάν η μεταβλητή 36.12.0 εμφανίζει τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές με βάση τη λογιστική αξία τους.

Κωδικός

:

36 13 0

Ονομασία

:

Λοιπές χρηματικές επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των μεταβλητών 36.13.1, 36.13.2, 36.13.3, 36.13.4, 36.13.5, 36.13 6. Σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK, η αποτίμηση των επενδύσεων μπορεί να βασίζεται στην αρχή της τιμής κτήσεώς τους ή της τρέχουσας αξίας τους. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δηλώνει τον κανόνα αποτίμησης που εφαρμόζει.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Άλλες οικονομικές επενδύσεις χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 13 1

Ονομασία

:

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία των άρθρων 8 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 (Ενεργητικό) Γ.ΙΙΙ.2 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων είναι μέρος της μεταβλητής Λοιπές χρηματικές επενδύσεις (36.13 0).

Οι μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 13 2

Ονομασία

:

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 9 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 (ενεργητικό) Γ.ΙΙΙ.2 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι ομολογίες και άλλοι σταθερής απόδοσης αποτελούν μέρος της μεταβλητής Λοιπές χρηματικές επενδύσεις (36.13 0).

Οι ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 13 3

Ονομασία

:

Μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 10 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 (ενεργητικό) Γ.ΙΙΙ.3 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους αποτελούν μέρος της μεταβλητής Λοιπές οικονομικές επενδύσεις (36.13 0).

Τα μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 13 4

Ονομασία

:

Ενυπόθηκα δάνεια

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 11 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 (ενεργητικό) Γ.ΙΙΙ.4 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα ενυπόθηκα δάνεια είναι μέρος της μεταβλητής λοιπές οικονομικές επενδύσεις (36.13 0).

Τα ενυπόθηκα δάνεια χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36 10 0).

Κωδικός

:

36 13 5

Ονομασία

:

Λοιπά δάνεια

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 11 της οδηγίας 91/674/EOK του Συμβουλίου και άρθρα 8 και επόμενα της οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 (ενεργητικό) Γ.ΙΙΙ.5 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα λοιπά δάνεια είναι μέρος της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36.13 0).

Τα λοιπά δάνεια χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 13 6

Ονομασία

:

Λοιπά (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρα 12 και 13 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (ενεργητικό) Γ.III.6 και Γ.III.7 της οδηγίας 91/674/EOK.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Τα λοιπά (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα) είναι μέρος της μεταβλητής λοιπές χρηματικές επενδύσεις (36.13 0)

Τα λοιπά (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα) χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 13 8

Ονομασία

:

Λοιπές χρηματικές επενδύσεις (τρέχουσα αξία)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρα 45 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK (σύμφωνα με αυτά τα άρθρα, για την αποτίμηση των επενδύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν η μέθοδος της τιμής κτήσεως ή της τρέχουσας αξίας).

Σημείωση:

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να δίνονται μόνο εφόσον η μεταβλητή 36.13.0 εμφανίζει τις λοιπές χρηματικές επενδύσεις με τη λογιστική αξία τους.

Κωδικός

:

36 14 0

Ονομασία

:

Παρακαταθήκες σε εκχωρούσες επιχειρήσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 14 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 (ενεργητικό) Γ.ΙV της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι παρακαταθήκες σε εκχωρούσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητής Σύνολο επενδύσεων (36.10 0).

Κωδικός

:

36 20 0

Ονομασία

:

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλιζομένων για ασφάλιση ζωής, οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 15 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 (ενεργητικό) Γ.Δ της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Κωδικός

:

36 21 0

Ονομασία

:

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλιζομένων για ασφάλιση ζωής, οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο — γήπεδα -οικόπεδα και κτήρια

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία των άρθρων 8 και επόμενα της οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου. Η εν λόγω μεταβλητή συνιστά μέρος της μεταβλητής 36 20 0.

Σημείωση:

Το ποσό που αντιστοιχεί στη μεταβλητή 36.11.0 πρέπει να παρουσιάζεται εδώ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων για ασφάλιση ζωής οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, γήπεδα-οικόπεδα και κτήρια είναι μέρος της μεταβλητής επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων για ασφάλιση ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (36.20 0).

Κωδικός

:

36 22 0

Ονομασία

:

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλιζομένων για ασφάλιση ζωής, οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο — λοιπές χρηματικές επενδύσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Η εν λόγω μεταβλητή συνιστά μέρος της μεταβλητής 36 20 0.

Σημείωση:

Εδώ εμφανίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στη μεταβλητή 36.13.0.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων για ασφάλιση ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, οι λοιπές χρηματικές επενδύσεις είναι μέρος της μεταβλητής επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων για ασφάλιση ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (36.20 0).

Κωδικός

:

36 30 0

Ονομασία

:

Σύνολο ισολογισμού

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των θέσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η του ενεργητικού του ισολογισμού ή το άθροισμα των θέσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ του παθητικού του ισολογισμού του άρθρου 6 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δηλωθεί αν οι ζημίες χρήσεως αναγράφονται στην πλευρά του ενεργητικού ή στην πλευρά του παθητικού του ισολογισμού.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Κωδικός

:

37 10 0

Ονομασία

:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Εδώ αναγράφεται το σύνολο όλων των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων (= θέση Α του παθητικού του ισολογισμού του άρθρου 6 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK). Οι ζημίες χρήσεως πρέπει να περιλαμβάνονται εδώ (εάν αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει να δηλωθεί).

Κωδικός

:

37 10 1

Ονομασία

:

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων, κατανεμημένων κατά νομικό καθεστώς

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων (βλ. ότι η μεταβλητή 37.10 0) κατανέμεται ανά νομικό καθεστώς ως εξής: εταιρείες μετοχικού κεφαλαίου, αλληλασφαλιστικές, κλάδοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την έδρα στα κράτη μέλη μη ΕΟΧ, άλλη.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων που κατανέμονται ανά νομικό καθεστώς συνιστά περαιτέρω ανάλυση του συνολικών κεφαλαίου και των επιφυλάξεων (37.10 0)

Κωδικός

:

37 11 0

Ονομασία

:

Μετοχικό κεφάλαιο ή ισοδύναμο κεφάλαιο

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 19 της οδηγίας 91/674/ΕΚ.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μετοχικό κεφάλαιο ή ισοδύναμο κεφάλαιο είναι μέρος της μεταβλητής σύνολο ίδιων κεφαλαίων (37.10 0).

Κωδικός

:

37 12 0

Ονομασία

:

Διαφορά από έκδοση μετοχών και ομολογιών «υπέρ το άρτιο», αποθεματικά αναπροσαρμογής και αποθεματικά

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία των άρθρων 8 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (στοιχεία παθητικού) A.II, A.III, A.IV της οδηγίας 91/674/EOK.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η διαφορά από έκδοση μετοχών και ομολογιών «υπέρ το άρτιο», αποθεματικά αναπροσαρμογής και αποθεματικά είναι μέρος της μεταβλητής σύνολο ίδιων κεφαλαίων (37.10 0).

Κωδικός

:

37 20 0

Ονομασία

:

Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία του παθητικού

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 21 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: άρθρο 6 (παθητικό) Β της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Κωδικός

:

37 30 0

Ονομασία

:

Σύνολο μεικτών ποσών τεχνικών προβλέψεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των μεταβλητών Μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (37.31 0), μεικτό ποσό πρόβλεψης ασφαλίσεων ζωής (37.32 0), μεικτό ποσό πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών (37.33 0), μεικτό ποσό πρόβλεψης για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφές (37.34 0), εξισωτικές προβλέψεις (37.35 0), μεικτό ποσό λοιπών τεχνικών προβλέψεων (37.36 0) μεικτό ποσό τεχνικών προβλέψεων για ασφάλιση ζωής, εφόσον οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (37.37 0).

Κωδικός

:

37 30 1

Ονομασία

:

Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι το άθροισμα των μεταβλητών 37.31.0, 37.32.0, 37.33.0, 37.34.0, 37.35.0, 37.36.0 και 37.37.0 σε καθαρή βάση (= μετά από την αφαίρεση του μεριδίου των αντασφαλιστών).

Σημείωση:

Αυτή η μεταβλητή είναι απαραίτητη για τους λεπτομερείς υπολογισμούς των μακροοικονομικών μεταβλητών που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό παραγωγής.

Κωδικός

:

37 31 0

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 25 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Γ.1 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Ο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της μεταβλητής σύνολο μεικτού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37.30.0 = 37.31.0 + 37.32.0 + 37.33.0 + 37.34.0 + 37.35.0 + 37.36.0 + 37.37 0).

Κωδικός

:

37 32 0

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης ασφαλίσεων ζωής

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 27 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Γ.2 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μεικτό ποσό της πρόβλεψης ασφαλίσεων ζωής χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μεταβλητής σύνολο μεικτού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37.30.0 = 37.31.0 + 37.32.0 + 37.33.0 + 37.34.0 + 37.35.0 + 37.36.0 + 37.37 0).

Κωδικός

:

37 33 0

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 28 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Γ.3 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μεταβλητής σύνολο μεικτού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37.30.0 = 37.31.0 + 37.32.0 + 37.33.0 + 37.34.0 + 37.35.0 + 37.36.0 + 37.37 0).

Κωδικός

:

37 33 1

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών, που συνδέονται με πρωτασφαλίσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι μέρος της μεταβλητής 37.33.0 (βλ. επίσης άρθρο 28 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK).

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Γ.3 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών που συνδέονται με πρωτασφαλίσεις αποτελεί μέρος της μεταβλητής μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών (37.33 0).

Κωδικός

:

37 33 2

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών, που συνδέονται με αναληφθείσες ασφαλίσεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή είναι μέρος της μεταβλητής μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών (37.33 0) (βλ. επίσης άρθρο 28 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK).

Κωδικός

:

37 33 3

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών από πρωτασφαλίσεις, κατά προϊόν (βάσει της CPA)

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Αυτή είναι μια περαιτέρω ανάλυση της μεταβλητής 37.33.1 (βλ. επίσης άρθρο 28 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/674/EOK). Το μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών που συνδέονται με πρωτασφαλίσεις κατανέμεται ανά προϊόν βάσει της CPA.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Γ.3 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μεικτό ποσό πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών που συνδέονται με πρωτασφαλίσεις, κατά προϊόν (βάσει της CPA) είναι περαιτέρω κατανομή της μεταβλητής μεικτό ποσό πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών που συνδέονται με πρωτασφαλίσεις (37 33 1).

Κωδικός

:

37 34 0

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφές

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 29 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Γ.4 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μεικτό ποσό της πρόβλεψης για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφές χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μεταβλητής σύνολο μεικτού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37.30.0 = 37.31.0 + 37.32.0 + 37.33.0 + 37.34.0 + 37.35.0 + 37.36.0 + 37.37 0).

Κωδικός

:

37 35 0

Ονομασία

:

Εξισωτικές προβλέψεις

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 30 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Γ. 5 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Οι εξισωτικές προβλέψεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τής μεταβλητής σύνολο μεικτού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37.30.0 = 37.31.0 + 37.32.0 + 37.33.0 + 37.34.0 + 37.35.0 + 37.36.0 + 37.37 0).

Κωδικός

:

37 36 0

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό λοιπών τεχνικών προβλέψεων

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 26 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Γ.6 α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Η αναλυτική κατανομή αυτής της μεταβλητής πρέπει να αναφέρεται.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μεικτό ποσό λοιπών τεχνικών προβλέψεων χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μεταβλητής σύνολο μεικτού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37.30.0 = 37.31.0 + 37.32.0 + 37.33.0 + 37.34.0 + 37.35.0 + 37.36.0 + 37.37 0).

Κωδικός

:

37 37 0

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό τεχνικών προβλέψεων για ασφαλίσεις ζωής, εφόσον οι ασφαλιζόμενοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Άρθρο 31 της οδηγίας 91/674/EΚ του Συμβουλίου.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Δ.α) της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Το μεικτό ποσό τεχνικών προβλέψεων για ασφαλίσεις ζωής, εφόσον οι ασφαλιζόμενοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μεταβλητής σύνολο μεικτού ποσού τεχνικών προβλέψεων (37.30.0 = 37.31.0 + 37.32.0 + 37.33.0 + 37.34.0 + 37.35.0 + 37.36.0 + 37.37 0).

Κωδικός

:

37 41 0

Ονομασία

:

Ομολογιακά δάνεια

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία των άρθρων 8 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Ζ. ΙΙΙ της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Αυτή η μεταβλητή περιλαμβάνει τα μετατρέψιμα δάνεια.

Κωδικός

:

37 42 0

Ονομασία

:

Οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ορισμένα στοιχεία των άρθρων 8 και επόμενα της οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/EOK.

Σημείωση:

Για τη διάρθρωση του ισολογισμού: Άρθρο 6 (παθητικό) Ζ.IV της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ.

Κωδικός

:

39 10 0

Ονομασία

:

Αριθμός συμβάσεων ασφάλισης που εκκρεμούν στο τέλος της λογιστικής χρήσης και αφορούν πρωτασφαλίσεις για όλες τις ατομικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής και για τα ακόλουθα προϊόντα: μη συνδεδεμένες υπηρεσίες ασφάλισης ζωής και υποκατηγορίες της CPA: 65.12.1, 65.12.4 και 65.12.5

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ο αριθμός συμβάσεων ασφάλισης που εκκρεμούν στο τέλος της λογιστικής χρήσης και αφορούν πρωτασφαλίσεις για όλα τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και για τα ακόλουθα προϊόντα: μη συνδεδεμένες υπηρεσίες ασφάλισης ζωής και υποκατηγορίες της CPA 65.12.1, 65.12.4 και 65.12.5

Σημείωση:

Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συμβάσεις που είναι σε ισχύ στο τέλος της λογιστικής χρήσης. Όσον αφορά τις ατομικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής, τα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ αντιστοιχούν στο περιεχόμενο της μεταβλητής 12.11 3.

Κωδικός

:

39 20 0

Ονομασία

:

Αριθμός ασφαλισμένων στο τέλος της λογιστικής χρήσης στο πλάισιο πρωτασφαλίσεων για όλες τις ομαδικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής και για την ακόλουθη υποκατηγορία της CPA: 65.12.1

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ο αριθμός ασφαλισμένων στο τέλος της λογιστικής χρήσης στο πλάισιο πρωτασφαλίσεων περιλαμβάνεται εδώ για όλες τις ομαδικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής και για τις ομαδικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής στην ακόλουθη υποκατηγορία της ταξινόμησης των προϊόντων κατά οικονομική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης: 65.12.1.

Σημείωση:

Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ασφαλισμένοι των οποίων οι συμβάσεις είναι ακόμα σε ισχύ στο τέλος της λογιστικής χρήσης. Όσον αφορά τις ομαδικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής, τα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ αντιστοιχούν στο περιεχόμενο της μεταβλητής 12.11 4.

Κωδικός

:

39 30 0

Ονομασία

:

Αριθμός ασφαλισμένων οχημάτων στο τέλος της λογιστικής χρήσης στο πλαίσιο πρωτασφαλίσεων, για την ακόλουθη υποκατηγορία της CPA: 65.12.2.

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ο αριθμός ασφαλισμένων οχημάτων στο τέλος της λογιστικής χρήσης στο πλαίσιο πρωτασφαλίσεων συμπεριλαμβάνεται στην ακόλουθη υποκατηγορία της ταξινόμησης των προϊόντων κατά οικονομική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης: 65.12.2.

Σημείωση:

Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα οχήματα που εξακολουθούν να καλύπτονται από συμβάσεις που είναι σε ισχύ στο τέλος της λογιστικής χρήσης. Υπολογίζεται το κάθε όχημα, ακόμα και αν καλύπτεται από ομαδική σύμβαση.

Κωδικός

:

39 40 0

Ονομασία

:

Μεικτό ποσό ασφαλίσεων στο τέλος της λογιστικής χρήσης, στο πλαίσιο πρωτασφαλίσεων, για τα ακόλουθα προϊόντα: λοιπές υπηρεσίες ασφάλισης, πλην των ασφαλειών ζωής και υπηρεσιών ασφάλισης αναπλήρωσης (αποπληρωμής) κεφαλαίου

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Το σύνολο του ακαθάριστου ασφαλισμένου ποσού στο τέλος της λογιστικής χρήσης στο πλαίσιο πρωτασφαλίσεων συμπεριλαμβάνεται εδώ για τα ακόλουθα προϊόντα: λοιπές υπηρεσίες ασφάλισης, πλην των ασφαλειών ζωής και υπηρεσιών ασφάλισης αναπλήρωσης (αποπληρωμής) κεφαλαίου.

Σημείωση:

Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν σε συμβάσεις που είναι σε ισχύ στο τέλος της λογιστικής χρήσης. Για τις συμβάσεις ετήσιας προσόδου εφαρμόζονται τα αποτελέσματα των εθνικών μεθόδων υπολογισμού του ασφαλισμένου ποσού.

Κωδικός

:

39 50 0

Ονομασία

:

Αριθμός ασφαλιστικών αποζημιώσεων για ζημιές που προέκυψαν στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, αναφορικά με τις πρωτασφαλίσεις, για την ακόλουθη υποκατηγορία της CPA: 65.12.2

Παράρτημα

:

V

Ορισμός:

Ο συνολικός αριθμός αξιώσεων που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης στο πλαίσιο πρωτασφαλίσεων παρουσιάζεται εδώ για την ακόλουθη υποκατηγορία της ταξινόμησης των προϊόντων κατά οικονομική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης: 65.12.2.

Σημείωση:

Παραπομπή στο άρθρο 44 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ. Λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός όλων των ζημιών που συνέβησαν και δηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και για τις οποίες υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης (εξαιρούνται οι κατ' εκτίμηση ζημίες που συνέβησαν αλλά δεν δηλώθηκαν).

Κωδικός

:

42 11 0

Ονομασία

:

Εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή περιλαμβάνει:

(1)

όλα τα έσοδα από ταμείο και υπόλοιπα διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα, από κρατικά ομόλογα δεκτά για αναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα, δάνεια και προκαταβολές σε πιστωτικά ιδρύματα, δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες, ομολογίες και χρεόγραφα σταθερής απόδοσης, με όποιο τρόπο και αν υπολογίζονται. Περιλαμβάνουν επίσης τα έσοδα που προκύπτουν όταν υπαχθούν κλιμακωτά στο οικονομικό αποτέλεσμα τα ωφελήματα που απορρέουν από την κτήση στοιχείων του ενεργητικού με καταβολή ποσού κατώτερη από το πληρωτέο κατά τη λήξη, καθώς και από τη συνομολόγηση υποχρεώσεων για ποσό ανώτερο του πληρωτέου κατά τη λήξη.

(2)

τα έσοδα που απορρέουν από καλυπτόμενες προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα, τα οποία υπολογίζονται κλιμακωτά επί της πραγματικής διάρκειας της πράξης και έχουν χαρακτήρα τόκου.

Σημείωση

:

Παραπομπή στα άρθρα 27 παράγραφος 1 και άρθρο 28 σημείο (B) παράγραφος 1 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ (9). Παραπομπή στην παράγραφο 35 του ΔΛΠ 18, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής (έσοδα) και την παράγραφο 20 του IFRS 7, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 108/2006 της Επιτροπής (10).

Σχέση με άλλες μεταβλητές:

Η εν λόγω μεταβλητή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας παραγωγής (μεταβλητή 12 12 0).

Κωδικός

:

42 11 1

Ονομασία

:

Εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα που προέρχονται από τίτλους σταθερής απόδοσης

Παράρτημα

:

VI

Ορισμός:

Αυτή η μεταβλητή περιλαμβάνει:

(1)

όλα τα έσοδα από ομολογίες και χρεόγραφα σταθερής απόδοσης. Περιλαμβάνουν επίσης τα έσοδα που προκύπτουν όταν υπαχθούν κλιμακωτά στο οικονομικό αποτέλεσμα τα ωφελήματα που απορρέουν από την κτήση στοιχείων του ενεργητικού με καταβολή ποσού κατώτερη από το πληρωτέο κατά τη λήξη, καθώς και από τη συνομολόγηση υποχρεώσεων για ποσό ανώτερο του πληρωτέου κατά τη λήξη.