ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
27 Μαρτίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 255/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 256/2009 της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2009, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων azoxystrobin και fludioxonil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 257/2009 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2009, περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όσον αφορά το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών σχετικά με την κοινοποίηση των ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ( 1 )

15

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

19

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/297/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/866/ΕΚ όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής της [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 1876]  ( 1 )

22

 

 

2009/298/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2009, για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2078]  ( 1 )

23

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για την τροποποίηση των αποφάσεων-πλαισίων 2002/584/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ και 2008/947/ΔΕΥ και την κατοχύρωση, δια του τρόπου αυτού, των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη

24

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

27.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 255/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαρτίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Μαρτίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


27.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 256/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Μαρτίου 2009

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων azoxystrobin και fludioxonil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες azoxystrobin και την fludioxonil, καθορίστηκαν ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, αντιστοίχως, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Όσον αφορά την azoxystrobin, στο πλαίσιο νέας διαδικασίας έγκρισης, σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2), με σκοπό τη χρήση αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στα γογγύλια, υποβλήθηκε αίτηση για τροποποίηση του ισχύοντος ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Όσον αφορά τη fludioxonil, υποβλήθηκε αίτηση για ανοχές ΑΟΚ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, από αιτούντα τρίτης χώρας (Ηνωμένες Πολιτείες), στην οποία η εγκεκριμένη χρήση αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος οδηγεί σε κατάλοιπα που υπερβαίνουν το ΑΟΚ για τα ρόδια, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Αμφότερες οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 του εν λόγω κανονισμού και η Πορτογαλία και η Δανία διαβίβασαν τις εκθέσεις αξιολόγησης στην Επιτροπή.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «Αρχή» εκτίμησε την ασφάλεια των προτεινόμενων ΑΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη της, αφενός, τα πληροφοριακά στοιχεία που περιείχαν οι αιτήσεις και, αφετέρου, τις εκθέσεις αξιολόγησης και διατύπωσε αιτιολογημένες γνώμες. Υπέβαλε τις γνώμες αυτές [σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού] στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσίευσε για το κοινό (3).

(4)

Η Αρχή συμπέρανε, στις αιτιολογημένες γνώμες της, ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι δύο τροποποιήσεις ΑΟΚ που ζητούνταν από τους αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση μια εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η ισόβια έκθεση και στις δύο ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να περιέχουν τις δύο ουσίες, ούτε η βραχυχρόνια έκθεση σε ακραία κατανάλωση γογγυλιών και ροδιών έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας λήψης (ADI) ή της οξείας δόσης αναφοράς (ArfD).

(5)

Με βάση την αιτιολογημένη γνώμη της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το θέμα που εξετάζεται παραγόντων, οι ζητούμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(6)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(3)  Επιστημονικές εκθέσεις EFSA (2008) 199 και 200 στη διεύθυνση http://efsa.europa.eu


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

(1)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

Οι σειρές για την azoxystrobin αντικαθίστανται από τα εξής:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ (1)

Azoxystrobin

100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

110000

(i)

Εσπεριδοειδή

1

110010

Γκρέιπ-φρουτ

 

110020

Πορτοκάλια

 

110030

Λεμόνια

 

110040

Πράσινα λεμόνια

 

110050

Μανταρίνια

 

110990

Άλλα

 

120000

(ii)

Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)

0,1 (2)

120010

Αμύγδαλα

 

120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

120040

Κάστανα

 

120050

Καρύδες

 

120060

Φουντούκια

 

120070

Μακαντάμια

 

120080

Καρύδια πεκάν

 

120090

Κουκουνάρια

 

120100

Φυστίκια

 

120110

Κοινά καρύδια

 

120990

Άλλα

 

130000

(iii)

Μηλοειδή

0,05 (2)

130010

Μήλα

 

130020

Αχλάδια

 

130030

Κυδώνια

 

130040

Μούσμουλα

 (3)

130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 (3)

130990

Άλλα

 

140000

(iv)

Πυρηνόκαρπα

0,05 (2)

140010

Βερίκοκα

 

140020

Κεράσια

 

140030

Ροδάκινα

 

140040

Δαμάσκηνα

 

140990

Άλλα

 

150000

(v)

Μούρα και μικροί καρποί

 

151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

2

151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

152000

β)

Φράουλες

2

153000

γ)

Καρποί βάτου

 

153010

Βατόμουρα

3

153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

0,05 (2)

153030

Σμέουρα

3

153990

Άλλα

0,05 (2)

154000

δ)

Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί

0,05 (2)

154010

Μύρτιλλα

 

154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

154040

Πράσινα φραγκοστάφυλα

 

154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 (3)

154060

Βατόμουρα

 (3)

154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο)

 (3)

154080

Καρποί της κουφοξυλιάς

 (3)

154990

Άλλα

 

160000

(vi)

Διάφοροι καρποί

 

161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

0,05 (2)

161010

Χουρμάδες

 

161020

Σύκα

 

161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

161040

Κουμκουάτ

 

161050

Καράμβολα

 (3)

161060

Λωτός

 (3)

161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας)

 (3)

161990

Άλλα

 

162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,05 (2)

162010

Ακτινίδια

 

162020

Λίτσι

 

162030

Καρποί της πασιφλόρας

 

162040

Φραγκόσυκα

 (3)

162050

Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple)

 (3)

162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 (3)

162990

Άλλα

 

163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

163010

Αβοκάντο

0,05 (2)

163020

Μπανάνες

2

163030

Μάνγκο

0,2

163040

Καρποί παπαίας

0,2

163050

Ρόδι

0,05 (2)

163060

Cherimoya

 (3)

163070

Γκουάβα

 (3)

163080

Ανανάς

0,05 (2)

163090

Αρτόκαρπος

 (3)

163100

Δούριο

 (3)

163110

Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana)

 (3)

163990

Άλλα

0,05 (2)

200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

210000

(i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

211000

α)

Πατάτες

0,05 (2)

212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,05 (2)

212010

Ρίζες μανιόκας (cassava)

 

212020

Γλυκοπατάτες

 

212030

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

212040

Αραρούτη

 (3)

212990

Άλλα

 

213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

213010

Koκκινογούλια

0,05 (2)

213020

Καρότα

0,2

213030

Ραπανοσέλινα

0,3

213040

Ραπάνια

0,2

213050

Κόνδυλοι ηλίανθου

0,05 (2)

213060

Παστινάκη

0,2

213070

Ρίζες μαϊντανού

0,2

213080

Ραπάνια

0,2

213090

Λαγόχορτα

0,2

213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

0,05 (2)

213110

Γογγύλια

0,2

213990

Άλλα

0,05 (2)

220000

(ii)

Βολβώδη λαχανικά

 

220010

Σκόρδα

0,05 (2)

220020

Κρεμμύδια

0,05 (2)

220030

Ασκαλώνια

0,05 (2)

220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

2

220990

Άλλα

0,05 (2)

230000

(iii)

Καρποφόρα λαχανικά

 

231000

α)

Σολανώδη

2

231010

Ντομάτες

 

231020

Πιπεριές

 

231030

Μελιτζάνες

 

231040

Μπάμιες

 

231990

Άλλα

 

232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

1

232010

Αγγούρια

 

232020

Αγγουράκια

 

232030

Κολοκυθάκια

 

232990

Άλλα

 

233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,5

233010

Πεπόνια

 

233020

Κολοκύθες

 

233030

Καρπούζια

 

233990

Άλλα

 

234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

0,05 (2)

239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,05 (2)

240000

(iv)

Κράμβες

 

241000

α)

Ανθοκράμβες

0,5

241010

Μπρόκολα

 

241020

Κουνουπίδια

 

241990

Άλλα

 

242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

0,3

242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

242020

Λάχανα

 

242990

Άλλα

 

243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

5

243010

Κινέζικα λάχανα

 

243020

Μη κεφαλωτές κράμβες

 

243990

Άλλα

 

244000

δ)

Γογγυλοκράμβες

0,2

250000

(v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

 

251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

3

251010

Λυκοτρίβολο

 

251020

Μαρούλια

 

251030

Σκαρόλα (πικρίδα)

 

251040

Κάρδαμο

 

251050

Γαιοκάρδαμο

 (3)

251060

Ρόκα

 

251070

Κόκκινο σινάπι

 (3)

251080

Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp.

 

251990

Άλλα

 

252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

252010

Σπανάκι

0,05 (2)

252020

Αντράκλα, γλυστρίδα

 (3)

252030

Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα)

0,05 (2)

252990

Άλλα

0,05 (2)

253000

γ)

Αμπελόφυλλα

 (3)

254000

δ)

Νεροκάρδαμo

0,05 (2)

255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0,2

256000

στ)

Αρωματικά φυτά

3

256010

Φραγκομαϊντανός

 

256020

Σχοινόπρασο

 

256030

Φύλλα σέλινου

 

256040

Μαϊντανός

 

256050

Φασκόμηλο

 (3)

256060

Δενδρολίβανο

 (3)

256070

Θυμάρι

 (3)

256080

Βασιλικός

 (3)

256090

Φύλλα δάφνης

 (3)

256100

Εστραγκόν

 (3)

256990

Άλλα

 

260000

(vi)

Ψυχανθή (νωπά)

 

260010

Φασόλια (με το λοβό)

1

260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

0,2

260030

Μπιζέλια (με το λοβό)

0,5

260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

0,2

260050

Φακές

0,05 (2)

260990

Άλλα

0,05 (2)

270000

(vii)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

 

270010

Σπαράγγια

0,05 (2)

270020

Άγριες αγγινάρες

0,05 (2)

270030

Σέλινο

5

270040

Μάραθο

5

270050

Αγγινάρες

1

270060

Πράσα

2

270070

Ραβέντι

0,05 (2)

270080

Φύτρα μπαμπού

 (3)

270090

Καρδιές φοινίκων

 (3)

270990

Άλλα

0,05 (2)

280000

(viii)

Μανιτάρια

0,05 (2)

280010

Καλλιεργημένα

 

280020

Άγρια

 

280990

Άλλα

 (3)

290000

(ix)

Φύκια

 

300000

3.

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,1

300010

Φασόλια

 

300020

Φακές

 

300030

Μπιζέλια

 

300040

Λούπινα

 

300990

Άλλα

 

400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

401000

(i)

Ελαιούχοι σπόροι

 

401010

Λιναρόσπορος

0,05 (2)

401020

Αραχίδες

0,05 (2)

401030

Σπόροι παπαρούνας

0,05 (2)

401040

Σπόροι σησαμιού

0,05 (2)

401050

Σπόροι ηλιάνθου

0,05 (2)

401060

Σπόροι ελαιοκράμβης

0,5

401070

Σόγια

0,5

401080

Σπόροι σιναπιού

0,05 (2)

401090

Βαμβακόσπορος

0,05 (2)

401100

Σπόροι κολοκύθας

0,05 (2)

401110

Ατρακτυλίδα

 (3)

401120

Βόραγο

 (3)

401130

Ψευδολινάρι

 (3)

401140

Κανναβόσπορος

0,05 (2)

401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 (3)

401990

Άλλα

0,05 (2)

402000

(ii)

Ελαιούχοι καρποί

0,05 (2)

402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

 

402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 (3)

402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 (3)

402040

Καπόκ

 (3)

402990

Άλλα

 

500000

5.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

500010

Κριθάρι

0,3

500020

Μαύρο σιτάρι

0,05 (2)

500030

Καλαμπόκι

0,05 (2)

500040

Κεχρί

0,05 (2)

500050

Βρόμη

0,3

500060

Ρύζι

5

500070

Σίκαλη

0,3

500080

Σόργο

0,05 (2)

500090

Σίτος

0,3

500990

Άλλα

0,05 (2)

600000

6.

ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ

 

610000

(i)

Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

(ii)

Κόκκοι καφέ

 (3)

630000

(iii)

Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

 (3)

631000

α)

Άνθη

 (3)

631010

Άνθη χαμομηλιού

 (3)

631020

Άνθη ιβίσκου

 (3)

631030

Ροδοπέταλα

 (3)

631040

Άνθη γιασεμιού

 (3)

631050

Τίλιο

 (3)

631990

Άλλα

 (3)

632000

β)

Φύλλα

 (3)

632010

Φύλλα φράουλας

 (3)

632020

Φύλλα του φυτού Rooibos

 (3)

632030

Ματέ

 (3)

632990

Άλλα

 (3)

633000

γ)

Ρίζες

 (3)

633010

Ρίζα βαλεριάνας

 (3)

633020

Ρίζα τζινσενγκ

 (3)

633990

Άλλα

 (3)

639000

δ)

Άλλα αφεψήματα βοτάνων

 (3)

640000

(iv)

Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση)

 (3)

650000

(v)

Χαρούπια

 (3)

700000

7.

ΛΥΚΙΣΚΟΙ (ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΙ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

20

800000

8.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 (3)

810000

(i)

Σπόροι

 (3)

810010

Γλυκάνισο

 (3)

810020

Μαυροκούκκι

 (3)

810030

Σπόροι σέλινου

 (3)

810040

Σπόροι κορίανδρου

 (3)

810050

Σπόροι κύμινου

 (3)

810060

Άνηθος

 (3)

810070

Σπόροι μάραθου

 (3)

810080

Μοσχοσίταρο

 (3)

810090

Μοσχοκάρυδο

 (3)

810990

Άλλα

 (3)

820000

(ii)

Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

 (3)

820010

Μπαχάρι

 (3)

820020

Πιπέρι του Σετσουάν

 (3)

820030

Κύμινο

 (3)

820040

Καρδάμωμο

 (3)

820050

Καρποί αρκεύθου

 (3)

820060

Μαύρο και άσπρο πιπέρι

 (3)

820070

Καρποί βανίλιας

 (3)

820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 (3)

820990

Άλλα

 (3)

830000

(iii)

Φλοιός

 (3)

830010

Καννέλα

 (3)

830990

Άλλα

 (3)

840000

(iv)

Ρίζες ή ριζώματα

 (3)

840010

Γλυκόριζα

 (3)

840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

 (3)

840030

Κουρκουμάς

 (3)

840040

Αγριοραπάνια

 (3)

840990

Άλλα

 (3)

850000

(v)

Οφθαλμοί ανθέων

 (3)

850010

Γαρύφαλλα

 (3)

850020

Κάπαρη

 (3)

850990

Άλλα

 (3)

860000

(vi)

Στίγμα ανθέων

 (3)

860010

Κρόκος (ζαφορά)

 (3)

860990

Άλλα

 (3)

870000

(vii)

Επίσπερμο

 (3)

870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 (3)

870990

Άλλα

 (3)

900000

9.

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

 (3)

900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 (3)

900020

Ζαχαροκάλαμα

 (3)

900030

Ρίζες κιχωρίου

 (3)

900990

Άλλα

 (3)

1000000

10.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

1010000

(i)

Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο· άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά

0,05 (2)

1011000

α)

Χοίροι

 

1011010

Κρέας

 

1011020

Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη

 

1011030

Ήπαρ

 

1011040

Νεφροί

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1011990

Άλλα

 

1012000

β)

Βοοειδή

 

1012010

Κρέας

 

1012020

Λιπώδης ιστός

 

1012030

Ήπαρ

 

1012040

Νεφροί

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1012990

Άλλα

 

1013000

γ)

Πρόβατα

 

1013010

Κρέας

 

1013020

Λιπώδης ιστός

 

1013030

Ήπαρ

 

1013040

Νεφροί

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1013990

Άλλα

 

1014000

δ)

Αίγες

 

1014010

Κρέας

 

1014020

Λιπώδης ιστός

 

1014030

Ήπαρ

 

1014040

Νεφροί

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1014990

Άλλα

 

1015000

ε)

Άλογα, όνοι, ημίονοι

 (3)

1015010

Κρέας

 (3)

1015020

Λιπώδης ιστός

 (3)

1015030

Ήπαρ

 (3)

1015040

Νεφροί

 (3)

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

 (3)

1015990

Άλλα

 (3)

1016000

στ)

Πουλερικά - κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες -, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια

 

1016010

Κρέας

 

1016020

Λιπώδης ιστός

 

1016030

Ήπαρ

 

1016040

Νεφροί

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1016990

Άλλα

 

1017000

ζ)

Άλλα εκτρεφόμενα ζώα

 (3)

1017010

Κρέας

 (3)

1017020

Λιπώδης ιστός

 (3)

1017030

Ήπαρ

 (3)

1017040

Νεφροί

 (3)

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

 (3)

1017990

Άλλα

 (3)

1020000

(ii)

Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί

0,01 (2)

1020010

Βοοειδή

 

1020020

Πρόβατα

 

1020030

Αίγες

 

1020040

Άλογα

 

1020990

Άλλα

 

1030000

(iii)

Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα· Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας

0,05 (2)

1030010

Κοτόπουλα

 (3)

1030020

Πάπιες

 (3)

1030030

Χήνες

 (3)

1030040

Ορτύκια

 (3)

1030990

Άλλα

 (3)

1040000

(iv)

Μέλι

 (3)

1050000

(v)

Αμφίβια και ερπετά

 (3)

1060000

(vi)

Σαλιγκάρια

 (3)

1070000

(vii)

Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων

 (3)

(2)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

Οι σειρές για τη fludioxonil αντικαθίστανται από τα εξής:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ (4)

Fludioxonil

100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

110000

(i)

Εσπεριδοειδή

 

110010

Γκρέιπ-φρουτ

10

110020

Πορτοκάλια

7

110030

Λεμόνια

7

110040

Πράσινα λεμόνια

7

110050

Μανταρίνια

7

110990

Άλλα

7

120000

(ii)

Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)

0,05 (5)

120010

Αμύγδαλα

 

120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

120040

Κάστανα

 

120050

Καρύδες

 

120060

Φουντούκια

 

120070

Μακαντάμια

 

120080

Καρύδια πεκάν

 

120090

Κουκουνάρια

 

120100

Φυστίκια

 

120110

Κοινά καρύδια

 

120990

Άλλα

 

130000

(iii)

Μηλοειδή

5

130010

Μήλα

 

130020

Αχλάδια

 

130030

Κυδώνια

 

130040

Μούσμουλα

 

130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

130990

Άλλα

 

140000

(iv)

Πυρηνόκαρπα

 

140010

Βερίκοκα

5

140020

Κεράσια

5

140030

Ροδάκινα

5

140040

Δαμάσκηνα

0,5

140990

Άλλα

0,05 (5)

150000

(v)

Μούρα και μικροί καρποί

 

151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

2

151010

Επιτραπέζια σταφύλια

2

151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

2

152000

β)

Φράουλες

3

153000

γ)

Καρποί βάτου

 

153010

Βατόμουρα

5

153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

0,05 (5)

153030

Σμέουρα

5

153990

Άλλα

0,05 (5)

154000

δ)

Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί

 

154010

Μύρτιλλα

3

154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

1

154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

3

154040

Πράσινα φραγκοστάφυλα

3

154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

1

154060

Βατόμουρα

1

154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο)

1

154080

Καρποί της κουφοξυλιάς

2

154990

Άλλα

1

160000

(vi)

Διάφοροι καρποί

 

161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

0,05 (5)

161010

Χουρμάδες

 

161020

Σύκα

 

161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

161040

Κουμκουάτ

 

161050

Καράμβολα

 

161060

Λωτός

 

161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας)

 

161990

Άλλα

 

162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

162010

Ακτινίδια

20

162020

Λίτσι

0,05 (5)

162030

Καρποί της πασιφλόρας

0,05 (5)

162040

Φραγκόσυκα

0,05 (5)

162050

Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple)

0,05 (5)

162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

0,05 (5)

162990

Άλλα

0,05 (5)

163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

163010

Αβοκάντο

0,05 (5)

163020

Μπανάνες

0,05 (5)

163030

Μάνγκο

0,05 (5)

163040

Καρποί παπαίας

0,05 (5)

163050

Ρόδι

3

163060

Cherimoya

0,05 (5)

163070

Γκουάβα

0,05 (5)

163080

Ανανάς

0,05 (5)

163090

Αρτόκαρπος

0,05 (5)

163100

Δούριο

0,05 (5)

163110

Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana)

0,05 (5)

163990

Άλλα

0,05 (5)

200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

210000

(i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

211000

α)

Πατάτες

1

212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,05 (5)

212010

Ρίζες μανιόκας (cassava)

 

212020

Γλυκοπατάτες

 

212030

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

212040

Αραρούτη

 

212990

Άλλα

 

213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

0,05 (5)

213010

Koκκινογούλια

 

213020

Καρότα

 

213030

Ραπανοσέλινα

 

213040

Ραπάνια

 

213050

Κόνδυλοι ηλίανθου

 

213060

Παστινάκη

 

213070

Ρίζες μαϊντανού

 

213080

Ραπάνια

 

213090

Λαγόχορτα

 

213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

213110

Γογγύλια

 

213990

Άλλα

 

220000

(ii)

Βολβώδη λαχανικά

 

220010

Σκόρδα

0,05 (5)

220020

Κρεμμύδια

0,1

220030

Ασκαλώνια

0,05 (5)

220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

0,3

220990

Άλλα

0,05 (5)

230000

(iii)

Καρποφόρα λαχανικά

 

231000

α)

Σολανώδη

 

231010

Ντομάτες

1

231020

Πιπεριές

2

231030

Μελιτζάνες

1

231040

Μπάμιες

0,5

231990

Άλλα

0,5

232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

232010

Αγγούρια

1

232020

Αγγουράκια

0,5

232030

Κολοκυθάκια

1

232990

Άλλα

0,5

233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,05 (5)

233010

Πεπόνια

 

233020

Κολοκύθες

 

233030

Καρπούζια

 

233990

Άλλα

 

234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

0,05 (5)

239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,05 (5)

240000

(iv)

Κράμβες

0,05 (5)

241000

α)

Ανθοκράμβες

0,05 (5)

241010

Μπρόκολα

 

241020

Κουνουπίδια

 

241990

Άλλα

 

242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

0,05 (5)

242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

242020

Λάχανα

 

242990

Άλλα

 

243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

0,05 (5)

243010

Κινέζικα λάχανα

 

243020

Μη κεφαλωτές κράμβες

 

243990

Άλλα

 

244000

δ)

Γογγυλοκράμβες

0,05 (5)

250000

(v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

 

251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

10

251010

Λυκοτρίβολο

 

251020

Μαρούλια

 

251030

Σκαρόλα (πικρίδα)

 

251040

Κάρδαμο

 

251050

Γαιοκάρδαμο

 

251060

Ρόκα

 

251070

Κόκκινο σινάπι

 

251080

Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp.

 

251990

Άλλα

 

252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

252010

Σπανάκι

0,05 (5)

252020

Αντράκλα, γλυστρίδα

10

252030

Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα)

0,05 (5)

252990

Άλλα

0,05 (5)

253000

γ)

Αμπελόφυλλα

0,05 (5)

254000

δ)

Νεροκάρδαμo

0,05 (5)

255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0,05 (5)

256000

στ)

Αρωματικά φυτά

1

256010

Φραγκομαϊντανός

 

256020

Σχοινόπρασο

 

256030

Φύλλα σέλινου

 

256040

Μαϊντανός

 

256050

Φασκόμηλο

 

256060

Δενδρολίβανο

 

256070

Θυμάρι

 

256080

Βασιλικός

 

256090

Φύλλα δάφνης

 

256100

Εστραγκόν

 

256990

Άλλα

 

260000

(vi)

Ψυχανθή (νωπά)

 

260010

Φασόλια (με το λοβό)

1

260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

0,2

260030

Μπιζέλια (με το λοβό)

0,2

260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

0,05 (5)

260050

Φακές

0,05 (5)

260990

Άλλα

0,05 (5)

270000

(vii)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

 

270010

Σπαράγγια

0,05 (5)

270020

Άγριες αγγινάρες

0,05 (5)

270030

Σέλινο

0,05 (5)

270040

Μάραθο

0,1

270050

Αγγινάρες

0,05 (5)

270060

Πράσα

0,05 (5)

270070

Ραβέντι

0,05 (5)

270080

Φύτρα μπαμπού

0,05 (5)

270090

Καρδιές φοινίκων

0,05 (5)

270990

Άλλα

0,05 (5)

280000

(viii)

Μανιτάρια

0,05 (5)

280010

Καλλιεργημένα

 

280020

Άγρια

 

280990

Άλλα

 

290000

(ix)

Φύκια

0,05 (5)

300000

3.

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,05 (5)

300010

Φασόλια

 

300020

Φακές

 

300030

Μπιζέλια

 

300040

Λούπινα

 

300990

Άλλα

 

400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,05 (5)

401000

(i)

Ελαιούχοι σπόροι

 

401010

Λιναρόσπορος

 

401020

Αραχίδες

 

401030

Σπόροι παπαρούνας

 

401040

Σπόροι σησαμιού

 

401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

401060

Σπόροι ελαιοκράμβης

 

401070

Σόγια

 

401080

Σπόροι σιναπιού

 

401090

Βαμβακόσπορος

 

401100

Σπόροι κολοκύθας

 

401110

Ατρακτυλίδα

 

401120

Βόραγο

 

401130

Ψευδολινάρι

 

401140

Κανναβόσπορος

 

401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

401990

Άλλα

 

402000

(ii)

Ελαιούχοι καρποί

 

402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

 

402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

402040

Καπόκ

 

402990

Άλλα

 

500000

5.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

500010

Κριθάρι

0,05 (5)

500020

Μαύρο σιτάρι

0,05 (5)

500030

Καλαμπόκι

0,1

500040

Κεχρί

0,05 (5)

500050

Βρόμη

0,05 (5)

500060

Ρύζι

0,05 (5)

500070

Σίκαλη

0,05 (5)

500080

Σόργο

0,05 (5)

500090

Σίτος

0,2

500990

Άλλα

0,05 (5)

600000

6.

ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ

0,05 (5)

610000

(i)

Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis)

 

620000

(ii)

Κόκκοι καφέ

 

630000

(iii)

Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

 

631000

α)

Άνθη

 

631010

Άνθη χαμομηλιού

 

631020

Άνθη ιβίσκου

 

631030

Ροδοπέταλα

 

631040

Άνθη γιασεμιού

 

631050

Τίλιο

 

631990

Άλλα

 

632000

β)

Φύλλα

 

632010

Φύλλα φράουλας

 

632020

Φύλλα του φυτού Rooibos

 

632030

Ματέ

 

632990

Άλλα

 

633000

γ)

Ρίζες

 

633010

Ρίζα βαλεριάνας

 

633020

Ρίζα τζινσενγκ

 

633990

Άλλα

 

639000

δ)

Άλλα αφεψήματα βοτάνων

 

640000

(iv)

Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση)

 

650000

(v)

Χαρούπια

 

700000

7.

ΛΥΚΙΣΚΟΙ (ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΙ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

0,05 (5)

800000

8.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

0,05 (5)

810000

(i)

Σπόροι

 

810010

Γλυκάνισο

 

810020

Μαυροκούκκι

 

810030

Σπόροι σέλινου

 

810040

Σπόροι κορίανδρου

 

810050

Σπόροι κύμινου

 

810060

Άνηθος

 

810070

Σπόροι μάραθου

 

810080

Μοσχοσίταρο

 

810090

Μοσχοκάρυδο

 

810990

Άλλα

 

820000

(ii)

Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

 

820010

Μπαχάρι

 

820020

Πιπέρι του Σετσουάν

 

820030

Κύμινο

 

820040

Καρδάμωμο

 

820050

Καρποί αρκεύθου

 

820060

Μαύρο και άσπρο πιπέρι

 

820070

Καρποί βανίλιας

 

820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

820990

Άλλα

 

830000

(iii)

Φλοιός

 

830010

Καννέλα

 

830990

Άλλα

 

840000

(iv)

Ρίζες ή ριζώματα

 

840010

Γλυκόριζα

 

840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

 

840030

Κουρκουμάς

 

840040

Αγριοραπάνια

 

840990

Άλλα

 

850000

(v)

Οφθαλμοί ανθέων

 

850010

Γαρύφαλλα

 

850020

Κάπαρη

 

850990

Άλλα

 

860000

(vi)

Στίγμα ανθέων

 

860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

860990

Άλλα

 

870000

(vii)

Επίσπερμο

 

870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

870990

Άλλα

 

900000

9.

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,05 (5)

900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

900020

Ζαχαροκάλαμα

 

900030

Ρίζες κιχωρίου

 

900990

Άλλα

 

1000000

10.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

0,05 (5)

1010000

(i)

Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο· άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά

 

1011000

α)

Χοίροι

 

1011010

Κρέας

 

1011020

Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη

 

1011030

Ήπαρ

 

1011040

Νεφροί

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1011990

Άλλα

 

1012000

β)

Βοοειδή

 

1012010

Κρέας

 

1012020

Λιπώδης ιστός

 

1012030

Ήπαρ

 

1012040

Νεφροί

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1012990

Άλλα

 

1013000

γ)

Πρόβατα

 

1013010

Κρέας

 

1013020

Λιπώδης ιστός

 

1013030

Ήπαρ

 

1013040

Νεφροί

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1013990

Άλλα

 

1014000

δ)

Αίγες

 

1014010

Κρέας

 

1014020

Λιπώδης ιστός

 

1014030

Ήπαρ

 

1014040

Νεφροί

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1014990

Άλλα

 

1015000

ε)

Άλογα, όνοι, ημίονοι

 

1015010

Κρέας

 

1015020

Λιπώδης ιστός

 

1015030

Ήπαρ

 

1015040

Νεφροί

 

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1015990

Άλλα

 

1016000

στ)

Πουλερικά - κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες -, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια

 

1016010

Κρέας

 

1016020

Λιπώδης ιστός

 

1016030

Ήπαρ

 

1016040

Νεφροί

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1016990

Άλλα

 

1017000

ζ)

Άλλα εκτρεφόμενα ζώα

 

1017010

Κρέας

 

1017020

Λιπώδης ιστός

 

1017030

Ήπαρ

 

1017040

Νεφροί

 

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

 

1017990

Άλλα

 

1020000

(ii)

Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί

 

1020010

Βοοειδή

 

1020020

Πρόβατα

 

1020030

Αίγες

 

1020040

Άλογα

 

1020990

Άλλα

 

1030000

(iii)

Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα· Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας

 

1030010

Κοτόπουλα

 

1030020

Πάπιες

 

1030030

Χήνες

 

1030040

Ορτύκια

 

1030990

Άλλα

 

1040000

(iv)

Μέλι

 

1050000

(v)

Αμφίβια και ερπετά

 

1060000

(vi)

Σαλιγκάρια

 

1070000

(vii)

Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων

 


(1)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(2)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(3)  Συνδυασμός φυτοφαρμάκου κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Β.»

(4)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(5)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.»


27.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 257/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Μαρτίου 2009

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όσον αφορά το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών σχετικά με την κοινοποίηση των ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 27,

μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την έγκριση από την Επιτροπή νέων κατευθυντήριων γραμμών για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (2), το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών που περιέχεται στο μέρος III.14 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (3), πρέπει να αντικατασταθεί από νέο συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών, σύμφωνο προς το ισχύον πλαίσιο.

(2)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το μέρος III.14 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 84 της 3.4.2008, σ. 10.

(3)  ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΜΕΡΟΣ III.14

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κάθε καθεστώτος ενισχύσεων ή μεμονωμένης ενίσχυσης που καλύπτεται από τις «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» (εφεξής “οι κατευθυντήριες γραμμές”).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ή ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σημειώσατε αναλόγως και συμπληρώστε τις ζητούμενες πληροφορίες):

Το παρόν τμήμα ακολουθεί τη σειρά των εδαφίων της παραγράφου 4 των κατευθυντήριων γραμμών: “Ενισχύσεις που μπορούν να κηρυχθούν συμβατές με την κοινή αγορά”.

   Σημείο 4.1 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις για μέτρα του ίδιου είδους με εκείνα που καλύπτονται από κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία

Γενικές παρατηρήσεις όσον αφορά το παρόν είδος ενίσχυσης

Ισχύουν δύο κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής (1) ο οποίος ισχύει στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής (2) ο οποίος είναι ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία που ισχύει σε όλους τους τομείς.

Κατά συνέπεια, η ενίσχυση τέτοιου τύπου, καταρχήν, δεν κοινοποιείται.

Εντούτοις, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/2008 και την αιτιολογική σκέψη 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, οι κανονισμοί αυτοί δεν πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να κοινοποιούν ενισχύσεις, οι στόχοι των οποίων αντιστοιχούν σε στόχους που καλύπτονται από τους εν λόγω κανονισμούς.

Επιπλέον, τα ακόλουθα είδη ενίσχυσης δεν μπορούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή που προβλέπεται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 736/2008 και (ΕΚ) αριθ. 800/2008: ενισχύσεις οι οποίες υπερβαίνουν καθορισμένα ανώτατα όρια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/2008 ή στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, ή διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ειδικότερα ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις πλην των ΜΜΕ, ενισχύσεις σε προβληματικές επιχειρήσεις, μη διαφανείς ενισχύσεις, ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης κατόπιν απόφασης της Επιτροπής η οποία κηρύσσει μια ενίσχυση ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Χαρακτηριστικά της ενίσχυσης που κοινοποιείται

Ενίσχυση του ίδιου τύπου με εκείνη που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 736/2008

Ενίσχυση του ίδιου τύπου με εκείνη που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008

Ενίσχυση η οποία υπερβαίνει το καθορισμένο όριο

Ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις πλην των ΜΜΕ

Μη διαφανείς ενισχύσεις

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης

Λοιπά χαρακτηριστικά: διευκρινίστε

Συμβατό με την κοινή αγορά

Ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει λεπτομερή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ως προς τους λόγους για τους οποίους η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με την κοινή αγορά.

   Σημείο 4.2 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ορισμένων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών

Ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει παραπομπή στις συναφείς κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θεωρείται ότι ισχύουν όσον αφορά το οικείο μέτρο ενίσχυσης καθώς και λεπτομερή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ως προς τους λόγους για τους οποίους η ενίσχυση θεωρείται συμβατή με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

Ζητείται επίσης από το κράτος μέλος να συμπληρώσει τα λοιπά συναφή συνοπτικά δελτία πληροφοριών που επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισμό.

δελτίο ενίσχυσης σχετικά με την κατάρτιση στο μέρος III.2,

δελτίο ενίσχυσης σχετικά με την απασχόληση στο μέρος III.3,

δελτίο ενίσχυσης σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη στα μέρη III.6.A ή III.6.B, ανάλογα με την περίπτωση,

δελτίο ενίσχυσης για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων: στα σημεία III.7 ή III.8, ανάλογα με την περίπτωση,

δελτίο ενίσχυσης για την προστασία του περιβάλλοντος III.10.

   Σημείο 4.3 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις για επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών

Ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει τα στοιχεία που αποδεικνύουν το συμβατό της ενίσχυσης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (3).

Ζητείται επίσης από το κράτος μέλος να αιτιολογήσει γιατί η εν λόγω ενίσχυση δεν αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το εν λόγω Ταμείο.

   Σημείο 4.4 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, εξαιρετικά συμβάντα ή συγκεκριμένα δυσμενή καιρικά φαινόμενα

Ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το συμβατό της ενίσχυσης:

λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη θεομηνίας ή έκτακτου γεγονότος, περιλαμβάνοντας τεχνικές ή/και επιστημονικές εκθέσεις,

αποδεικτικά στοιχεία ως προς την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του γεγονότος και των ζημιών,

τη μέθοδο υπολογισμού των ζημιών,

άλλα μέσα αιτιολόγησης.

   Σημείο 4.5 των κατευθυντήριων γραμμών: Φορολογικές ελαφρύνσεις και συναφές με την εργασία κόστος που αφορούν κοινοτικά αλιευτικά σκάφη τα οποία δραστηριοποιούνται εκτός των κοινοτικών υδάτων

Ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ως προς το συμβατό της ενίσχυσης με τις προϋποθέσεις του σημείου 4.5 των κατευθυντήριων γραμμών.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες οι οποίες να καταδεικνύουν τον κίνδυνο διαγραφής από το μητρώο αλιευτικού στόλου των σκαφών τα οποία διέπονται από το εν λόγω καθεστώς.

   Σημείο 4.6 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις χρηματοδοτούμενες μέσω φόρων υπέρ τρίτων

Ζητείται από το κράτος μέλος:

να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια που αποκτήθηκαν μέσω φόρων υπέρ τρίτων,

να αποδείξει πώς και γιατί η χρησιμοποίησή τους είναι συμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Επιπλέον, πρέπει να δείξει με ποιον τρόπο το καθεστώς θα ωφελήσει τόσο τα εγχώρια όσο και τα εισαγόμενα προϊόντα.

   Σημείο 4.7 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις για την εμπορία προϊόντων αλιείας από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

Ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει τα στοιχεία που αποδεικνύουν το συμβατό της ενίσχυσης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν σημείο και τις συναφείς προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που επιβαρύνει την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας των εξόχως απόκεντρων περιοχών Αζορών, Μαδέρας, Καναρίων Νήσων, Γουιάνας και Ρεϋνιόν (4).

   Σημείο 4.8 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις σχετικές με τον αλιευτικό στόλο των εξόχως απόκεντρων περιφερειών

Ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το συμβατό της ενίσχυσης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν σημείο και τις συναφείς προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2004, για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας (5) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας (6).

   Σημείο 4.9 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις για άλλα μέτρα

Ζητείται από το κράτος μέλος να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια το είδος της ενίσχυσης και τους στόχους της.

Επιπλέον, ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει λεπτομερή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ως προς το συμβατό της ενίσχυσης με τις προϋποθέσεις του σημείου 3 των κατευθυντήριων γραμμών και να αποδείξει πώς η εν λόγω ενίσχυση εξυπηρετεί τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ζητείται από το κράτος μέλος να δηλώσει ότι δεν θα χορηγηθεί καμιά ενίσχυση για επιχειρηματικές δραστηριότητες τις οποίες ο δικαιούχος έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί και για δραστηριότητες στις οποίες ο δικαιούχος θα εμπλεκόταν ήδη υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς.

Ζητείται από το κράτος μέλος να δηλώσει ότι δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση σε περιπτώσεις που δεν συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Υπό την έννοια αυτή, ζητείται από το κράτος μέλος να δηλώσει ότι τα μέτρα ενίσχυσης προβλέπουν ρητά ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης οι δικαιούχοι της ενίσχυσης οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και ότι, εάν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η ενίσχυση επιστρέφεται κατ’ αναλογία προς τη σοβαρότητα της παράβασης.

Ζητείται από το κράτος μέλος να δηλώσει ότι η ενίσχυση περιορίζεται σε μέγιστη περίοδο δέκα ετών ή, εάν αυτό δεν ισχύει, αναλαμβάνει να κοινοποιήσει εκ νέου την ενίσχυση δύο, τουλάχιστον, μήνες πριν από τη δέκατη επέτειο από την έναρξη ισχύος της.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ζητείται από το κράτος μέλος να παράσχει κατάλογο με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υπέβαλε με την κοινοποίηση καθώς και συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου τους (π.χ. κοινωνικοοικονομικά στοιχεία σχετικά με τις περιφέρειες-παραλήπτες, επιστημονική και οικονομική αιτιολόγηση).

Ζητείται από το κράτος μέλος να αναφέρει ότι η παρούσα ενίσχυση δεν είναι σωρευτική με άλλη ενίσχυση για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή για την ίδια αποζημίωση.

Σε περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, ζητείται από το κράτος μέλος να αναφέρει τα στοιχεία της ενίσχυσης (καθεστώς ή μεμονωμένη ενίσχυση) με τα οποία διαπιστώνεται σώρευση και να αποδείξει ότι όλη η χορηγούμενη ενίσχυση εξακολουθεί να είναι συμβατή με τους συναφείς κανόνες. Για το σκοπό αυτό, το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη κάθε είδος κρατικής ενίσχυσης, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.


(1)  ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 176 της 6.7.2007, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 9.

(6)  ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10


27.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 258/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαρτίου 2009

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 69 παράγραφος 2, το άρθρο 80 παράγραφος 1 και το άρθρο 85, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004 της Επιτροπής (2) αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος κατά την κατάρτιση της οριστικής δήλωσης των παραδόσεων.

(2)

Οι συντελεστές προσαρμογής που εφαρμόζονται στις παραδόσεις γάλακτος του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το επίπεδο αναφοράς παρέμειναν αμετάβλητοι από το 1989. Λόγω των πολλών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τότε στο είδος των καθεστώτων στήριξης του γαλακτοκομικού τομέα, πρέπει να μειωθεί το επίπεδο προσαρμογής που εφαρμόζεται στις παραδόσεις γάλακτος με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μεγαλύτερη από το επίπεδο αναφοράς. Κρίνεται σκόπιμο να παραμείνει αμετάβλητος ο συντελεστής που εφαρμόζεται στις παραδόσεις γάλακτος με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες χαμηλότερη από το επίπεδο αναφοράς.

(3)

Λόγω των διαφοροποιημένων ποσοστών προσαρμογής, κρίνεται επίσης σκόπιμο να τροποποιηθούν οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή στο ετήσιο ερωτηματολόγιο, ώστε να περιλαμβάνονται στοιχεία τόσο όσον αφορά τις προσαρμογές προς τα πάνω όσο και τις προσαρμογές προς τα κάτω.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004, κάθε έτος η Επιτροπή κατανέμει την εθνική ποσόστωση για κάθε κράτος μέλος μεταξύ των παραδόσεων και των άμεσων πωλήσεων, με βάση τις ανακοινώσεις των κρατών μελών. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν τις αιτήσεις μετατροπής που υποβάλλονται από τους παραγωγούς. Η συμπληρωματική ποσόστωση που χορηγείται στα κράτη μέλη κατανέμεται, πρώτα, στο εθνικό απόθεμα και, στη συνέχεια, κατανέμεται από τα κράτη μέλη μεταξύ των παραδόσεων και των άμεσων πωλήσεων ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ωστόσο, καμία επίσημη διάταξη δεν προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για την κατανομή αυτή. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την κατανομή αυτή στην ετήσια προσαρμογή και να προβλέψει μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν την Επιτροπή για την κατανομή της ποσόστωσης αυτής.

(5)

Σε ορισμένα κράτη μέλη, επί πολλά έτη, οι παραδόσεις ήταν αρκετά μικρότερες από το τμήμα των παραδόσεων της εθνικής ποσόστωσης. Η δυνατότητα υπέρβασης της ποσόστωσης θα μειώνεται ακόμη περισσότερο εφόσον αυξάνονται οι εθνικές ποσοστώσεις. Η πείρα έδειξε ότι όταν μειώνεται ο κίνδυνος επιβολής εισφοράς, μειώνεται επίσης και ο κίνδυνος οι παραγωγοί να δηλώσουν μικρότερη ποσότητα ή να αποκρύψουν την ποσότητα των παραδόσεων. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί αντίστοιχα η ένταση των ελέγχων που διενεργούνται στα κράτη μέλη αυτά ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρησιμοποίηση των πόρων ελέγχου.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν όλες τις εκθέσεις ελέγχου το αργότερο 18 μήνες μετά το τέλος της σχετικής δωδεκάμηνης περιόδου. Όταν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που τους παρέχεται να μειώσουν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, την ένταση των ελέγχων, κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την ολοκλήρωση όλων των εκθέσεων.

(7)

Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τη μείωση του διοικητικού φόρτου που προκύπτει από την προσαρμογή της έντασης ελέγχου και λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004 οι έλεγχοι διενεργούνται εν μέρει κατά τη δωδεκάμηνη σχετική περίοδο και εν μέρει μετά την περίοδο αυτή, κρίνεται σκόπιμο να προσαρμοστεί η ένταση των ελέγχων από τη δωδεκάμηνη περίοδο 2008/2009, δηλαδή την περίοδο που αρχίζει την 1η Απριλίου 2008 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2009.

(8)

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου της Επιτροπής στην εφαρμογή του συστήματος ποσόστωσης και ειδικότερα στο πλαίσιο των εκθέσεων που πρέπει να διαβιβαστούν από την Επιτροπή στο Συμβούλιο πριν από το τέλος του 2010 και του 2012, κρίνεται σκόπιμη η παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό χρησιμοποίησης της ποσόστωσης, την κατανομή της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης μεταξύ των παραγωγών και, ενδεχομένως, την είσπραξη της εισφοράς την οποία οφείλουν οι παραγωγοί.

(9)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2004 αναλόγως.

(10)

Η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο, «το άρθρο 21» αντικαθίσταται από «το άρθρο 25».

2)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν διαπιστωθεί θετική διαφορά, η ποσότητα γάλακτος που παραδίδεται προσαυξάνεται κατά 0,09 % ανά 0,1 γραμμάριο συμπληρωματικής λιπαρής ουσίας ανά χιλιόγραμμο γάλακτος.».

ii)

Το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην περίπτωση κατά την οποία η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος εκφράζεται σε λίτρα, η προσαρμογή πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 0,971.».

β)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν την προσαρμογή των παραδόσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (3).

3)

Στο άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Ωστόσο, οι εκθέσεις ελέγχου ολοκληρώνονται το αργότερο δώδεκα μήνες μετά το τέλος της σχετικής περιόδου στα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία αα) και βα).».

4)

Στο άρθρο 22 παράγραφος 1, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

2 % των παραγωγών για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο, ή

αα)

1 % των παραγωγών στα κράτη μέλη στα οποία οι συνολικές προσαρμοσμένες παραδόσεις ήταν μικρότερες από 95 % του τμήματος των παραδόσεων της εθνικής ποσόστωσης σε καθεμία από τις τρεις προηγούμενες δωδεκάμηνες περιόδους, και

β)

40 % της ποσότητας του γάλακτος που δηλώθηκε μετά την προσαρμογή για τη σχετική περίοδο, ή

βα)

20 % της ποσότητας γάλακτος που δηλώθηκε μετά την προσαρμογή στα κράτη μέλη στα οποία οι συνολικές προσαρμοσμένες παραδόσεις ήταν μικρότερες από 95 % του τμήματος των παραδόσεων της εθνικής ποσόστωσης σε καθεμία από τις τρεις προηγούμενες δωδεκάμηνες περιόδους, και».

5)

Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους:

α)

τις ποσότητες οι οποίες έχουν οριστικά μετατραπεί, ύστερα από αίτηση των παραγωγών, μεταξύ των μεμονωμένων ποσοστώσεων των παραδόσεων και των απευθείας πωλήσεων·

β)

την κατανομή μεταξύ των παραδόσεων και των απευθείας πωλήσεων της ποσόστωσης που χορηγείται στο εθνικό απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 με ισχύ από την 1η Απριλίου της σχετικής δωδεκάμηνης περιόδου.».

6)

Στο άρθρο 27, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση της ποσόστωσης και την είσπραξη της εισφοράς κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει στις 31 Μαρτίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την ανακατανομή της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των παραγωγών δικαιούχων και τον λόγο της κατανομής. Ενδεχομένως, η έκθεση αναφέρει τον αριθμό των παραγωγών που συμβάλλουν στην καταβολή της εισφοράς επί του πλεονάσματος και αναφέρει τον αριθμό των περιπτώσεων, εάν υπάρχουν, μη είσπραξης της εισφοράς λόγω της οριστικής αδυναμίας ορισμένων παραγωγών να πληρώσουν ή λόγω χρεοκοπίας. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή την επικαιροποιημένη έκθεση πριν από την 1η Δεκεμβρίου, προκειμένου να συμπεριλάβουν οποιαδήποτε σχετική διαθέσιμη νέα πληροφορία. Κάθε μεταγενέστερη έκθεση επικαιροποιεί την κατάσταση σχετικά με την είσπραξη κάθε εισφοράς επί του πλεονάσματος η οποία είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι εκκρεμεί.».

7)

Στο παράρτημα I, το σημείο 1.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.8.

Προσαρμογή των παραδόσεων λόγω της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες:

α)

Ποσότητα των παραδόσεων με προσαρμογή προς τα πάνω (σε χιλιόγραμμα)

β)

Συνολική προσαρμογή προς τα πάνω (σε χιλιόγραμμα)

γ)

Ποσότητα των παραδόσεων με προσαρμογή προς τα κάτω (σε χιλιόγραμμα)

δ)

Συνολική προσαρμογή προς τα κάτω (σε χιλιόγραμμα).».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2009, εκτός από το άρθρο 1 σημεία 3) και 4) τα οποία εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.».


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

27.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/22


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαρτίου 2009

για την τροποποίηση της απόφασης 2008/866/ΕΚ όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής της

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 1876]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/297/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2008/866/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2) εκδόθηκε σε συνέχεια της μόλυνσης ορισμένων δίθυρων μαλακίων εισαγωγής Περού, τα οποία ήταν μολυσμένα με τον ιό της ηπατίτιδας Α (ΙΗΑ) και τα οποία διαπιστώθηκε ότι προκάλεσαν εστία ηπατίτιδας Α σε ανθρώπους. Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την 31η Μαρτίου 2009.

(2)

Οι αρχές του Περού παρείχαν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που θέσπισαν για την αναβάθμιση του ελέγχου της παραγωγής δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα.

(3)

Ωστόσο, οι εν λόγω πληροφορίες κρίνονται ανεπαρκείς και η Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε επιθεώρηση στο Περού.

(4)

Εν αναμονή της υποβολής όλων των σχετικών πληροφοριών από τις αρχές του Περού και των αποτελεσμάτων της εν λόγω επιθεώρησης, ενδείκνυται η παράταση της εφαρμογής της απόφασης 2008/866/ΕΚ μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2009.

(5)

Συνεπώς, η απόφαση 2008/866/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 της απόφασης 2008/866/ΕΚ, η ημερομηνία «31η Μαρτίου 2009» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Νοεμβρίου 2009».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 9.


27.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/23


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαρτίου 2009

για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2078]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/298/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ της Επιτροπής (2) απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά.

(2)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, το οποίο περιορίζει την ισχύ της απόφασης σε περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά επιτρέπει την ανανέωσή της για πρόσθετες περιόδους εκ των οποίων καμία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

(3)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ τροποποιήθηκε δύο φορές, την πρώτη με την απόφαση 2007/231/ΕΚ (3), η οποία παρέτεινε την ισχύ της απόφασης έως τις 11 Μαΐου 2008, και τη δεύτερη με την απόφαση 2008/322/ΕΚ (4), η οποία παρέτεινε την ισχύ της απόφασης για ένα επιπλέον έτος έως τις 11 Μαΐου 2009.

(4)

Ελλείψει άλλων ικανοποιητικών μέτρων για την προστασία των παιδιών από τους αναπτήρες, είναι απαραίτητο να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 2006/502/ΕΚ για 12 επιπλέον μήνες και να τροποποιηθεί καταλλήλως η απόφαση αυτή.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 2001/95/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 6 η παράγραφος 2 της απόφασης 2006/502/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 11 Μαΐου 2010.».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση έως τις 11 Μαΐου 2009 το αργότερο και τα δημοσιεύουν. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Meglena KUNEVA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 41.

(3)  ΕΕ L 99 της 14.4.2007, σ. 16.

(4)  ΕΕ L 109 της 19.4.2008, σ. 40.


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

27.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/24


ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Φεβρουαρίου 2009

για την τροποποίηση των αποφάσεων-πλαισίων 2002/584/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ και 2008/947/ΔΕΥ και την κατοχύρωση, δια του τρόπου αυτού, των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στη δίκη περιλαμβάνεται στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που προβλέπεται από το άρθρο 6 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο έχει επίσης κρίνει ότι το εν λόγω δικαίωμα του κατηγορουμένου να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στη δίκη δεν είναι απόλυτο και ότι, υπό ορισμένους όρους, ο κατηγορούμενος μπορεί, εξ ιδίας βουλήσεως, να παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού ρητώς ή σιωπηρώς αλλά κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση.

(2)

Οι διάφορες αποφάσεις-πλαίσια για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις δεν ασχολούνται συστηματικά με το θέμα των αποφάσεων που εκδίδονται σε δίκες κατά τις οποίες το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως. Η ποικιλομορφία αυτή ενδέχεται να περιπλέξει το έργο των νομικών και να παρεμποδίσει τη δικαστική συνεργασία.

(3)

Οι λύσεις που προβλέπονται από τις εν λόγω αποφάσεις-πλαίσια δεν είναι ικανοποιητικές όσον αφορά υποθέσεις όπου το πρόσωπο δεν κατέστη δυνατόν να ενημερωθεί για τις διαδικασίες. Οι αποφάσεις-πλαίσια 2005/214/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών (2), 2006/783/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης (3), 2008/909/ΔΕΥ για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (4), και 2008/947/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων (5), επιτρέπουν στην εκτελούσα αρχή να αρνηθεί την εκτέλεση τέτοιων αποφάσεων. Η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και της διαδικασίας παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (6), επιτρέπει στην εκτελούσα αρχή να ζητήσει από την εκδούσα αρχή την παροχή διασφάλισης που κρίνεται ότι παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να εξασφαλισθεί στον καθ’ ου το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ότι θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος και να παρίσταται κατά την έκδοση της απόφασης. H επάρκεια της διασφάλισης αποτελεί θέμα για το οποίο αποφαίνεται η εκτελούσα αρχή, και, συνεπώς, είναι δύσκολο να είναι γνωστό πότε ακριβώς η εκτέλεση μπορεί να απορριφθεί.

(4)

Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να παρασχεθούν σαφείς και κοινές βάσεις για τη μη αναγνώριση των αποφάσεων, που εκδίδονται σε δίκες κατά τις οποίες το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως. Στόχος της παρούσας απόφασης-πλαισίου είναι να επανοριστούν οι εν λόγω κοινές βάσεις που θα επιτρέπουν στην εκτελούσα αρχή να εκτελέσει την απόφαση παρά την απουσία του ενδιαφερομένου από τη δίκη, τηρουμένου πλήρως του δικαιώματος υπεράσπισης του ενδιαφερομένου. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν έχει εκπονηθεί για να ρυθμίζει τις μορφές και μεθόδους, περιλαμβανομένων και των δικονομικών απαιτήσεων, που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο και που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των εθνικών δικαίων των κρατών μελών.

(5)

Οι εν λόγω αλλαγές απαιτούν τροποποίηση των υφιστάμενων αποφάσεων-πλαισίων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Οι νέες διατάξεις θα πρέπει να χρησιμεύουν επίσης ως βάση για τις μελλοντικές νομικές πράξεις στον τομέα αυτόν.

(6)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου για την τροποποίηση άλλων αποφάσεων-πλαισίων θέτουν προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν χωρεί άρνηση της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεως που εκδόθηκε σε δίκη στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως. Πρόκειται για εναλλακτικές προϋποθέσεις: σε περίπτωση που πληρούται μία από τις προϋποθέσεις, η εκδούσα αρχή, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο τμήμα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή του σχετικού πιστοποιητικού δυνάμει των άλλων αποφάσεων-πλαισίων, παρέχει τη διασφάλιση ότι πληρούνται ή πρόκειται να πληρωθούν οι απαιτήσεις που επαρκούν για τον σκοπό της εκτέλεσης της απόφασης βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.

(7)

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεως εκδοθείσας σε δίκη κατά την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως ή εφόσον, δι’ άλλων μέσων, ενημερώθηκε πραγματικά και επισήμως σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης. Εννοείται εν προκειμένω ότι το πρόσωπο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί «εν ευθέτω χρόνω» ήτοι, εγκαίρως ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στη δίκη και να ασκήσει το δικαίωμα της υπεράσπισής του.

(8)

Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για δίκαιη δίκη κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου προσώπου να εμφανισθεί αυτοπροσώπως στη δίκη. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο χρειάζεται να τελεί εν γνώσει της προγραμματιζόμενης δίκης. Βάσει της παρούσας απόφασης-πλαισίου, η επίγνωση του προσώπου όσον αφορά τη δίκη θα πρέπει να εξασφαλίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, ενώ εξυπακούεται ότι αυτό πρέπει να συνάδει προς τις απαιτήσεις της εν λόγω σύμβασης. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όταν εξετάζεται κατά πόσον ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται η πληροφορία επαρκεί ώστε να εξασφαλίζεται η επίγνωση του προσώπου όσον αφορά τη δίκη, ιδιαίτερη προσοχή μπορεί, κατά περίπτωση, να προσδίδεται και στη δέουσα προσπάθεια που καταβάλλει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προκειμένου να λάβει πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτόν.

(9)

Η προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης μπορεί αρχικά, για πρακτικούς λόγους, να συνίσταται σε διάφορες πιθανές ημερομηνίες εντός σύντομης χρονικής περιόδου.

(10)

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεως εκδοθείσας σε δίκη κατά την οποία το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, όταν το εν λόγω πρόσωπο, ενώ τελεί εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, εκπροσωπήθηκε στη δίκη από δικηγόρο, στον οποίον είχε αναθέσει σχετική εντολή να τον/την εκπροσωπήσει, εξασφαλίζοντας ότι η νομική συνδρομή είναι πραγματική και ουσιαστική. Εν προκειμένω, θα πρέπει να είναι άνευ σημασίας εάν τον δικηγόρο έχει επιλέξει, ορίσει και πληρώσει το πρόσωπο ή το κράτος. Εξυπακούεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να έχει επιλέξει εκ προθέσεως να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο αντί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στη δίκη. Ο διορισμός του δικηγόρου και τα συναφή ζητήματα αποτελούν θέμα εθνικού δικαίου.

(11)

Στις κοινές λύσεις όσον αφορά τους λόγους μη αναγνώρισης για τις εν λόγω ισχύουσες αποφάσεις-πλαίσια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των καταστάσεων όσον αφορά το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου προσώπου να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο. Η νέα δίκη ή το ένδικο μέσο αποσκοπεί στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης.

(12)

Το δικαίωμα για νέα δίκη ή για άσκηση ενδίκου μέσου θα πρέπει να εξασφαλίζεται όταν η απόφαση έχει ήδη επιδοθεί, καθώς και, στην περίπτωση του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, όταν δεν επεδόθη ακόμη αλλά θα επιδοθεί αμελλητί μετά την παράδοση. Το τελευταίο αφορά την περίπτωση στην οποία οι αρχές δεν κατόρθωσαν να έλθουν σε επαφή με το πρόσωπο, ιδίως επειδή αυτό επεδίωξε να αποφύγει τη δικαιοσύνη.

(13)

Σε περίπτωση που εκδίδεται ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει λάβει προηγουμένως επίσημη ενημέρωση για την ύπαρξη δικαστικής διαδικασίας εναντίον του ούτε του έχει επιδοθεί η απόφαση, θα πρέπει να λαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως στο εκτελούν κράτος, αντίγραφο της σχετικής απόφασης για ενημερωτικούς και μόνον σκοπούς. Οι εκδούσες και οι εκτελούσες δικαστικές αρχές θα πρέπει, κατά περίπτωση, να διαβουλεύονται μεταξύ τους για την ανάγκη και τις υφιστάμενες δυνατότητες να παρέχεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο μετάφραση της απόφασης, ή ουσιωδών μερών αυτής, σε γλώσσα κατανοητή από τον ίδιο. Η γνωστοποίηση αυτή της απόφασης δεν θα πρέπει να καθυστερεί ούτε τη διαδικασία παράδοσης ούτε την απόφαση εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

(14)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο περιορίζεται να επανορίσει τους λόγους μη αναγνώρισης σε νομικές πράξεις που υλοποιούν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, όπως εκείνες που αφορούν το δικαίωμα νέας δίκης, περιορίζεται στον ορισμό των λόγων μη αναγνώρισης. Δεν αποσκοπούν στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν θίγει τις μελλοντικές νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στην προσέγγιση των νόμων των κρατών μελών στον τομέα του ποινικού δικαίου.

(15)

Οι λόγοι άρνησης είναι προαιρετικοί. Πάντως, η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να μεταφέρουν αυτούς τους λόγους στο εθνικό δίκαιο διέπεται ιδίως από το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το συνολικό στόχο της παρούσας απόφασης-πλαισίου που είναι η κατοχύρωση των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και η διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1

Στόχοι και πεδίο εφαρμογής

1.   Οι στόχοι της παρούσας απόφασης-πλαισίου είναι η κατοχύρωση των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες, η διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και, ιδίως, η βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ κρατών μελών.

2.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες, και δεν θίγονται οι υποχρεώσεις που τυχόν βαρύνουν τις δικαστικές αρχές ως προς το θέμα αυτό.

3.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο καθορίζει κοινούς κανόνες για την αναγνώριση ή/και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος εκτέλεσης), οι οποίες εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος έκδοσης) έπειτα από διαδικασία στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της απόφασης-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ, του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της απόφασης-πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ, του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της απόφασης-πλαισίου 2008/909/ΔΕΥ και του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο η) της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ

Η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

Αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται σε δίκες κατά τις οποίες το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως

1.   Η εκτελούσα δικαστική αρχή δύναται επίσης να αρνηθεί την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, εάν το πρόσωπο δεν εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αναφέρεται ότι το πρόσωπο, βάσει δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης:

α)

εν ευθέτω χρόνω:

i)

είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, είτε είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης·

και

ii)

είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη·

ή

β)

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον ή την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·

ή

γ)

αφού του επεδόθη η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης:

i)

έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση·

ή

ii)

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας·

ή

δ)

η απόφαση δεν του επιδόθηκε αυτοπροσώπως αλλά:

i)

θα του επιδοθεί αυτοπροσώπως και αμελλητί μετά την παράδοσή του και θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να δικασθεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξετασθεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης·

και

ii)

θα ενημερωθεί σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπως προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

2.   Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας υπό τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο δ), και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει λάβει προηγουμένως επίσημη ενημέρωση για την ύπαρξη δικαστικής διαδικασίας εναντίον του, μπορεί, κατά την ενημέρωσή του για το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, να ζητήσει να λάβει αντίγραφο της απόφασης προτού παραδοθεί. Ευθύς ως ενημερωθεί για το αίτημα, η εκδούσα αρχή παρέχει στον καταζητούμενο το αντίγραφο της απόφασης μέσω της εκτελούσας αρχής. Το αίτημα του καταζητουμένου δεν καθυστερεί ούτε τη διαδικασία παράδοσης ούτε την απόφαση εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η διαβίβαση της απόφασης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θεωρείται ως επίσημη επίδοση της απόφασης ούτε κινεί τις όποιες προθεσμίες ενδέχεται να ισχύουν για αίτηση επανεκδίκασης της υπόθεσης ή άσκηση ενδίκου μέσου.

3.   Σε περίπτωση που το πρόσωπο παραδίδεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) και έχει ζητήσει επανεκδίκαση της υπόθεσης ή ασκήσει ένδικο μέσο, το μέτρο στέρησης της ελευθερίας του προσώπου που αναμένει την επανεκδίκαση της υπόθεσης ή το ένδικο μέσο επανεξετάζεται, έως ότου ολοκληρωθεί η εν λόγω δικαστική διαδικασία, βάσει του δικαίου του κράτους μέλους έκδοσης, είτε ανά τακτικά διαστήματα είτε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προσώπου. Η επανεξέταση αυτή εμπεριέχει ειδικότερα τη δυνατότητα αναστολής ή διακοπής του μέτρου στέρησης της ελευθερίας. Η επανεκδίκαση της υπόθεσης ή η άσκηση ενδίκου μέσου αρχίζει εν ευθέτω χρόνω μετά την παράδοση.».

2)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 διαγράφεται.

3)

Στο παράρτημα, («ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ»), το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Αναφέρετε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης:

1.

Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

2.

Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

3.

Εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 2, παρακαλώ διευκρινίστε εάν:

3.1α.

το πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη,

Ή

3.1β.

το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως αλλά είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί στη δίκη,

Ή

3.2.

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον ή την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη,

Ή

3.3.

του επεδόθη η απόφαση στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και

έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση αυτή·

Ή

το πρόσωπο δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας·

Ή

3.4.

η απόφαση δεν του επιδόθηκε προσωπικώς, αλλά

η απόφαση θα του επιδοθεί προσωπικώς και αμελλητί μετά την παράδοσή του· και

όταν του επιδοθεί η απόφαση, θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, στην εκδίκαση του οποίου δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης· και

το πρόσωπο θα ενημερωθεί για την προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ζητήσει επανεκδίκαση ή να ασκήσει ένδικο μέσο, η οποία θα είναι … ημέρες.

4.

Παρακαλώ αναφέρατε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρωθεί ο σχετικός όρος, εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 3.1β, 3.2 ή 3.3 ανωτέρω:

…»

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις της απόφασης-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ

Η απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε περίπτωση γραπτής διαδικασίας, δεν ενημερώθηκε σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου αρμόδιου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σχετικά με το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση και σχετικά με τις προθεσμίες του ένδικου αυτού μέσου».

β)

Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«θ)

σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, βάσει περαιτέρω δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης:

i)

εν ευθέτω χρόνω:

είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, είτε είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης,

και

είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη·

ή

ii)

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·

ή

iii)

αφού του επεδόθη η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης:

έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση·

ή

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν έχει ασκήσει ένδικο μέσον εντός της ισχύουσας προθεσμίας·

ι)

σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται από το άρθρο 4, το πρόσωπο δεν εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως, εκτός εάν επισημαίνεται στο πιστοποιητικό ότι το πρόσωπο, αφού ενημερώθηκε ρητώς για τη διαδικασία και τη δυνατότητα να παραστεί αυτοπροσώπως σε δίκη, παραιτείται ρητώς του δικαιώματος ακρόασης και δηλώνει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την υπόθεση.».

2)

Στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 στοιχεία γ), ζ), θ) και ι), η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, προτού αποφασίσει ότι δεν θα αναγνωρίσει και δεν θα εκτελέσει μια απόφαση, εν όλω ή εν μέρει, διαβουλεύεται, με κάθε κατάλληλο μέσο, με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και της ζητεί, κατά περίπτωση, να παράσχει αμελλητί τυχόν αναγκαίες πληροφορίες.».

3)

Στο στοιχείο η) του παραρτήματος («πιστοποιητικό»), το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Αναφέρετε εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης:

1.

Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

2.

Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

3.

Εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 2, παρακαλώ διευκρινίστε εάν:

3.1α.

το πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

3.1β.

το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως αλλά είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

3.2.

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·

Ή

3.3.

του επεδόθη η απόφαση στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και

έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση αυτή·

Ή

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας·

Ή

3.4.

το πρόσωπο, αφού ενημερώθηκε ρητώς για τη διαδικασία και τη δυνατότητα να παρίσταται αυτοπροσώπως σε δίκη, παραιτείται ρητώς του δικαιώματος ακρόασης και δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την υπόθεση.

4.

Παρακαλώ αναφέρατε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρωθεί ο σχετικός όρος, εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 3.1β, 3.2, 3.3 ή 3.4 ανωτέρω:

…»

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις της απόφασης-πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ

Η απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως κατά τη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως δήμευσης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το πρόσωπο, βάσει περαιτέρω δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης:

i)

εν ευθέτω χρόνω:

είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως δήμευσης, είτε είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης,

και

είχε ενημερωθεί ότι η απόφαση δήμευσης μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη·

ή

ii)

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη,

ή

iii)

αφού του επεδόθη η απόφαση δήμευσης και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης:

δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης,

ή

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν έχει ασκήσει ένδικο μέσον εντός της ισχύουσας προθεσμίας.».

2)

Στο παράρτημα («πιστοποιητικό»), το σημείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ι)

Διαδικασίες που οδήγησαν στην έκδοση αποφάσεως δήμευσης

Αναφέρετε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση απόφασης δήμευσης:

1.

Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση απόφασης δήμευσης.

2.

Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση απόφασης δήμευσης.

3.

Εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 2, παρακαλώ διευκρινίστε εάν:

3.1α.

το πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως δήμευσης, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

3.1β.

το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως αλλά είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως δήμευσης, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

3.2.

το ενδιαφερόμενο πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·

Ή

3.3.

του επεδόθη η απόφαση δήμευσης στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και

δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση·

Ή

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν έχει ασκήσει ένδικο μέσον εντός της ισχύουσας προθεσμίας.

4.

Παρακαλώ αναφέρατε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρωθεί ο σχετικός όρος, εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 3.1β, 3.2 ή 3.3 ανωτέρω:

…»

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις της απόφασης-πλαισίου 2008/909/ΔΕΥ

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«θ)

σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το πρόσωπο, βάσει περαιτέρω δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης:

i)

εν ευθέτω χρόνω:

είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, είτε είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης,

και

είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη·

ή

ii)

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη,

ή

iii)

αφού του επεδόθη η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης:

έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση·

ή

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν έχει ασκήσει ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας».

2)

Στο στοιχείο θ) του παραρτήματος Ι («πιστοποιητικό»), το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Αναφέρετε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης:

1.

Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

2.

Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

3.

Εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 2, παρακαλώ διευκρινίστε εάν:

3.1α.

το πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της εν λόγω αποφάσεως, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

3.1β.

το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως αλλά είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

3.2.

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·

Ή

3.3.

του επεδόθη η απόφαση στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και

δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση αυτή·

Ή

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν έχει ασκήσει ένδικο μέσον εντός της ισχύουσας προθεσμίας.

4.

Παρακαλώ αναφέρατε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρωθεί ο σχετικός όρος, εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 3.1β, 3.2 ή 3.3 ανωτέρω.

…»

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 6, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το πρόσωπο, βάσει περαιτέρω δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης:

i)

εν ευθέτω χρόνω:

είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, είτε είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης,

και

είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη·

ή

ii)

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·

ή

iii)

αφού του επεδόθη η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης:

έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση·

ή

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν έχει ασκήσει ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας.».

2)

Στο παράρτημα Ι («πιστοποιητικό»), το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

Αναφέρετε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης:

1.

Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

2.

Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

3.

Εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 2, παρακαλώ διευκρινίστε εάν:

3.1α.

το πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

3.1β.

το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως αλλά είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·

Ή

3.2.

το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·

Ή

3.3.

του επεδόθη η απόφαση στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και

δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση αυτή·

Ή

δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν έχει ασκήσει ένδικο μέσον εντός της ισχύουσας προθεσμίας.

4.

Παρακαλώ αναφέρατε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρωθεί ο σχετικός όρος, εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 3.1β, 3.2 ή 3.3 ανωτέρω.

…»

Άρθρο 7

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ.

Άρθρο 8

Εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου έως τις 28 Μαρτίου 2011.

2.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων που εκδόθηκαν ερήμην του ενδιαφερόμενου κατά τη δίκη.

3.   Αν ένα κράτος μέλος έχει δηλώσει, κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ότι έχει σοβαρούς λόγους να θεωρήσει ότι δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2014 το αργότερο, για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ερήμην του ενδιαφερόμενου κατά τη δίκη. Κάθε άλλο κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από το κράτος μέλος που έχει προβεί σε αυτή τη δήλωση να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις των μνημονευόμενων στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 αποφάσεων-πλαισίων, στις εκδόσεις που υιοθετήθηκαν αρχικά, στην αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το εν λόγω άλλο κράτος μέλος ερήμην του ενδιαφερομένου κατά τη δίκη.

4.