ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
24 Ιανουαρίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 67/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009, για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 ( 1 )

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ( 1 )

16

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 71/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό της ποσότητας αραβοσίτου που είναι διαθέσιμη στην παρέμβαση για τη φάση αριθ. 2 της περιόδου 2008/2009

38

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2009/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 23 Ιανουαρίου 2009, μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης της παραποίησης δίσκων ταχογράφων, με τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 )

39

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο και Επιτροπή

 

 

2009/50/ΕΚ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

41

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/51/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την κατανομή των ποσοστώσεων εισαγωγής ελεγχόμενων ουσιών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8100]

43

 

 

2009/52/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την κατανομή ποσοτήτων ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπονται για βασικές χρήσεις στην Κοινότητα, το 2009, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8398]

53

 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 

 

2009/53/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2008/23)

66

 

 

2009/54/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2008/24)

69

 

 

2009/55/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (ΕΚΤ/2008/25)

71

 

 

2009/56/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2008/26)

75

 

 

2009/57/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ/2008/27)

77

 

 

2009/58/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2008/28)

81

 

 

2009/59/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τη Národná banka Slovenska (ΕΚΤ/2008/33)

83

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/60/ΕΚ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009, για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βέλτιστη πρακτική επιβολή του νόμου στους καθ’ οδόν ελέγχους της συσκευής ελέγχου και στους ελέγχους από εξουσιοδοτημένα συνεργεία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 108]  ( 1 )

87

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 67/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

47,6

TN

139,0

TR

95,7

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

106,1

TR

158,1

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

172,9

TR

154,7

ZZ

163,8

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

47,3

IL

56,2

MA

63,9

TN

61,5

TR

68,6

ZZ

59,5

0805 20 10

MA

90,3

TR

54,0

ZZ

72,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,7

EG

88,5

IL

78,9

JM

52,8

PK

44,1

TR

76,8

ZZ

67,3

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

63,6

ZZ

61,1

0808 10 80

CN

81,4

MK

32,6

US

106,2

ZZ

73,4

0808 20 50

CN

52,5

TR

99,0

US

104,9

ZZ

85,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 68/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2009

για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Παράρτημα 1 Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, δοκιμής, τοποθέτησης και επιθεώρησης της συσκευής ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών.

(2)

Λόγω της ιδιαίτερης προσοχής στη συνολική ασφάλεια του συστήματος και της εφαρμογής του σε οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα 1 ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση της συσκευής ελέγχου, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, στις κατηγορίες οχημάτων Μ1 και Ν1.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το Παράρτημα 1 Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο κεφάλαιο Ι, προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«(μγ)

ως “προσαρμογέας” νοείται: μέρος της συσκευής ελέγχου, το οποίο εκπέμπει σήμα μονίμως αντιπροσωπευτικό της ταχύτητας του οχήματος και/ή της διανυθείσας απόστασης, και το οποίο:

τοποθετείται και χρησιμοποιείται μόνο στις κατηγορίες οχημάτων Μ1 και Ν1 (όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα οποία τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την 1 Μαΐου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013,

τοποθετείται σε σημείο όπου, από μηχανικής άποψης, είναι αδύνατο να τοποθετηθεί οποιοσδήποτε άλλος τύπος υφιστάμενου αισθητήρα κίνησης, σύμφωνου κατά άλλο τρόπο με τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος και των προσαρτημάτων 1 έως 11 αυτού,

τοποθετείται μεταξύ της μονάδας επί του οχήματος και σε σημείο όπου οι παλμοί ταχύτητας/απόστασης προέρχονται από ολοκληρωμένους αισθητήρες ή εναλλακτικές διεπαφές.

Από τη μονάδα επί του οχήματος προκύπτει ότι η συμπεριφορά του προσαρμογέα είναι ίδια σαν να ήταν συνδεδεμένος στη μονάδα επί του οχήματος αισθητήρας κίνησης, σύμφωνος με τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος και των προσαρτημάτων 1 έως 11 αυτού.

Η χρήση τέτοιου προσαρμογέα στα εν λόγω οχήματα που περιγράφονται ανωτέρω επιτρέπει την τοποθέτηση και τη σωστή χρήση μονάδας επί του οχήματος σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα οχήματα, η συσκευή ελέγχου περιλαμβάνει καλώδια, έναν προσαρμογέα και μία μονάδα επί του οχήματος.»

2.

Στο κεφάλαιο V τμήμα 2, η απαίτηση 250 πρέπει να αντικατασταθεί από την ακόλουθη:

«250.

Η πινακίδα φέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή εμπορική επωνυμία του εγκεκριμένου τεχνίτη ή συνεργείου,

χαρακτηριστικό συντελεστή του οχήματος που ορίζεται από τη σχέση “w = … παλμός/km”,

σταθερά της συσκευής ελέγχου που ορίζεται από τη σχέση “k = … παλμός/km”,

πραγματική περιφέρεια ελαστικών των τροχών που ορίζεται από τη σχέση “l = … mm”,

μέγεθος ελαστικών,

την ημερομηνία καθορισμού του χαρακτηριστικού συντελεστή του οχήματος και μέτρησης της πραγματικής περιφέρειας ελαστικών των τροχών,

τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος,

το μέρος του οχήματος όπου είναι τοποθετημένος ο προσαρμογέας, εάν υπάρχει,

το μέρος του οχήματος όπου είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας κίνησης, εάν δεν είναι συνδεδεμένος με το κιβώτιο ταχυτήτων ή δεν χρησιμοποιείται προσαρμογέας,

περιγραφή του χρώματος του καλωδίου μεταξύ του προσαρμογέα και του μέρους του οχήματος από το οποίο προέρχονται οι εισερχόμενοι παλμοί του,

τον αριθμό σειράς του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης του προσαρμογέα.»

3.

Στο κεφάλαιο V τμήμα 2, προστίθεται η ακόλουθη απαίτηση:

«—

250α.

Οχήματα εξοπλισμένα με προσαρμογείς, ή οχήματα των οποίων ο αισθητήρας κίνησης δεν είναι συνδεδεμένος με το κιβώτιο ταχυτήτων, πρέπει κατά την τοποθέτηση, να εφοδιάζονται με πινακίδες τοποθέτησης. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα οχήματα, οι πινακίδες τοποθέτησης που φέρουν τις νέες πληροφορίες πρέπει να εγκαθίστανται κατά την επιθεώρηση μετά την τοποθέτηση».

4.

Μετά το προσάρτημα 11, προστίθεται το προσάρτημα 12 που καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα 12

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ1 ΚΑΙ Ν1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Συντομογραφίες και έγγραφα αναφοράς

1.1.

Συντομογραφίες

1.2.

Πρότυπα αναφοράς

2.

Γενικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του προσαρμογέα

2.1.

Γενική περιγραφή του προσαρμογέα

2.2.

Λειτουργίες

2.3.

Ασφάλεια

3.

Απαιτήσεις για τη συσκευή ελέγχου σε περίπτωση τοποθέτησης προσαρμογέα

4.

Κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τον προσαρμογέα

4.1.

Διασύνδεση και προσαρμογή εισερχομένων παλμών ταχύτητας

4.2.

Εισαγωγή των εισερχομένων παλμών στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης

4.3.

Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης

4.4.

Απαιτήσεις ασφάλειας

4.5.

Χαρακτηριστικά στοιχεία επιδόσεων

4.6.

Υλικά

4.7.

Σημάνσεις

5.

Τοποθέτηση της συσκευής ελέγχου σε περίπτωση χρήσης προσαρμογέα

5.1.

Τοποθέτηση

5.2.

Σφράγιση

6.

Επιθεωρήσεις, έλεγχοι και επισκευές

6.1.

Περιοδικοί έλεγχοι

7.

Έγκριση τύπου συσκευής ελέγχου σε περίπτωση χρήσης προσαρμογέα

7.1.

Γενικά

7.2.

Πιστοποιητικό λειτουργίας

1.   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.1.   Συντομογραφίες

ΠΚ

Προς καθορισμό

ΜΟ

Μονάδα επί του οχήματος

1.2.   Πρότυπα αναφοράς

ISO16844-3 Οδικά οχήματα – Συστήματα ταχογράφου – Μέρος 3: Διεπαφή αισθητήρα κίνησης

2.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

2.1.   Γενική περιγραφή του προσαρμογέα

ΠΡΟΣ_001

Ο προσαρμογέας παρέχει σε μία συνδεδεμένη ΜΟ ασφαλή δεδομένα κίνησης μονίμως αντιπροσωπευτικά της ταχύτητας του οχήματος και της διανυθείσας απόστασης.

Ο προσαρμογέας προορίζεται μόνο για τα οχήματα εκείνα τα οποία απαιτείται να είναι εξοπλισμένα με συσκευή ελέγχου σε συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

Ο προσαρμογέας πρέπει να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται μόνο στους τύπους οχημάτων που ορίζονται βάσει του σημείου (μγ), όπου δεν είναι δυνατή, από μηχανικής άποψης, η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου τύπου υφιστάμενου αισθητήρα κίνησης, ο οποίος συμμορφώνεται διαφορετικά με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και των προσαρτημάτων 1 έως 11 αυτού.

Ο προσαρμογέας δεν πρέπει συνδέεται μηχανικά με κινούμενο μέρος του οχήματος, όπως απαιτείται από το προσάρτημα 10 του παρόντος παραρτήματος (μέρος 3.1), αλλά συνδέεται με τους παλμούς ταχύτητας/απόστασης οι οποίοι προέρχονται από ολοκληρωμένους αισθητήρες ή εναλλακτικές διεπαφές.

ΠΡΟΣ_002

Ένας εγκεκριμένος τύπος αισθητήρα κίνησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, μέρος VIII – Έγκριση τύπου συσκευής ελέγχου και καρτών ταχογράφου) πρέπει να τοποθετηθεί εντός του περιβλήματος του προσαρμογέα, που πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μία συσκευή μετατροπής παλμών με την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή των εισερχόμενων παλμών στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης. Ο ίδιος ο ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης είναι συνδεδεμένος με τη ΜΟ, ούτως ώστε η διεπαφή μεταξύ της ΜΟ και του προσαρμογέα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο ISO16844-3.

2.2.   Λειτουργίες

ΠΡΟΣ_003

Ο προσαρμογέας περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

διασύνδεση και προσαρμογή των εισερχομένων παλμών ταχύτητας,

εισαγωγή των εισερχομένων παλμών στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης,

όλες τις λειτουργίες του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης, παρέχοντας ασφαλή δεδομένα κίνησης στη ΜΟ.

2.3.   Ασφάλεια

ΠΡΟΣ_004

Ο προσαρμογέας δεν πρέπει να φέρει πιστοποίηση ασφαλείας σύμφωνα με τους γενικούς στόχους ασφάλειας του αισθητήρα κίνησης που ορίζονται στο προσάρτημα 10 του παρόντος παραρτήματος. Αντί αυτού, εφαρμόζονται οι σχετικές με την ασφάλεια απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο μέρος 4.4. του εν λόγω προσαρτήματος.

3.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

Οι απαιτήσεις αυτού του κεφαλαίου και των επόμενων κεφαλαίων καταδεικνύουν τον τρόπο κατανόησης των απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος σε περίπτωση χρήσης προσαρμογέα. Οι σχετικοί αριθμοί των απαιτήσεων σημειώνονται εντός παρενθέσεως.

ΠΡΟΣ_005

Η συσκευή ελέγχου κάθε οχήματος το οποίο είναι εξοπλισμένο με προσαρμογέα πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στο παρόν προσάρτημα.

ΠΡΟΣ_006

Στις περιπτώσεις όπου είναι τοποθετημένος ένας προσαρμογέας, η συσκευή ελέγχου περιλαμβάνει καλώδια, τον προσαρμογέα (στη θέση του αισθητήρα κίνησης) και μία ΜΟ (001).

ΠΡΟΣ_007

Η λειτουργία ανίχνευσης συμβάντων και/ή αστοχιών της συσκευής ελέγχου τροποποιείται ως εξής:

Το συμβάν «διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος» προκαλείται από τη ΜΟ σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ρεύματος του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης άνω των 200 millisecond εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης (066),

Οποιαδήποτε διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος άνω των 200ms (milliseconds) του προσαρμογέα προκαλεί διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης ισοδύναμου μήκους. Το κατώτερο όριο του διακόπτη του προσαρμογέα καθορίζεται από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα,

Το συμβάν «σφάλμα ροής δεδομένων» προκαλείται από τη ΜΟ σε περίπτωση διακοπής της φυσιολογικής ροής δεδομένων μεταξύ του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης και της ΜΟ και/ή σε περίπτωση σφάλματος ακεραιότητας ή επαλήθευσης ταυτότητας των δεδομένων κατά τη διάρκεια ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης και της ΜΟ (067),

Το συμβάν «απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας» προκαλείται από τη ΜΟ για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό το οποίο επιδρά στην ασφάλεια του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης (068),

Το σφάλμα «συσκευή ελέγχου» προκαλείται από τη ΜΟ, εφόσον δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης, για οποιοδήποτε σφάλμα του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης (070).

ΠΡΟΣ_008

Τα σφάλματα προσαρμογέα τα οποία ανιχνεύονται από τη συσκευή ελέγχου είναι εκείνα τα οποία σχετίζονται με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης (071).

ΠΡΟΣ_009

Η λειτουργία βαθμονόμησης της ΜΟ επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης με τη ΜΟ (154, 155).

ΠΡΟΣ_010

Οι όροι «αισθητήρας κίνησης» ή «αισθητήρας» στους στόχους ασφάλειας της ΜΟ του προσαρτήματος 10 του παρόντος παραρτήματος αναφέρονται στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης.

4.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

4.1.   Διασύνδεση και προσαρμογή εισερχομένων παλμών ταχύτητας

ΠΡΟΣ_011

Η διεπαφή εισόδου του προσαρμογέα δέχεται συχνότητα παλμών αντιπροσωπευτική της ταχύτητας του οχήματος και της διανυθείσας απόστασης. Τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων παλμών είναι: ΠΚ από τον κατασκευαστή. Οι ρυθμίσεις οι οποίες είναι προσβάσιμες μόνο από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα καθώς και από το εγκεκριμένο συνεργείο το οποίο πραγματοποιεί την τοποθέτηση του προσαρμογέα, επιτρέπουν τη σωστή διασύνδεση της εισόδου του προσαρμογέα στο όχημα, εάν είναι σκόπιμο.

ΠΡΟΣ_012

Η διεπαφή εισόδου του προσαρμογέα πρέπει να είναι σε θέση, εάν είναι σκόπιμο, να πολλαπλασιάζει ή να διαιρεί τους παλμούς συχνότητας των εισερχόμενων παλμών ταχύτητας με σταθερό συντελεστή, να προσαρμόζει το σήμα σε τιμή εντός του εύρους του συντελεστή k που ορίζεται στο παρόν παράρτημα (4 000 έως 25 000 παλμοί/km). Ο σταθερός συντελεστής μπορεί να προγραμματισθεί μόνο από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα και το εγκεκριμένο συνεργείο το οποίο πραγματοποιεί την τοποθέτηση του προσαρμογέα.

4.2.   Εισαγωγή των εισερχομένων παλμών στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης

ΠΡΟΣ_013

Οι εισερχόμενοι παλμοί, πιθανότατα προσαρμοσμένοι όπως καθορίζεται ανωτέρω, εισάγονται στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης, έτσι ώστε ο αισθητήρας κίνησης να μπορεί να ανιχνεύει κάθε εισερχόμενο παλμό.

4.3.   Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης

ΠΡΟΣ_014

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης ενεργοποιείται από τους εισηγμένους παλμούς, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία δεδομένων κίνησης τα οποία αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια την κίνηση του οχήματος, όπως θα συνέβαινε εάν ήταν μηχανικά συνδεδεμένος με κάποιο κινούμενο μέρος του οχήματος.

ΠΡΟΣ_015

Τα δεδομένα αναγνώρισης του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης χρησιμοποιούνται από τη ΜΟ για την αναγνώριση του προσαρμογέα (077),

ΠΡΟΣ_016

Τα δεδομένα τοποθέτησης που είναι αποθηκευμένα στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης είναι αντιπροσωπευτικά των δεδομένων σχετικά με την τοποθέτηση του προσαρμογέα (099).

4.4.   Απαιτήσεις ασφάλειας

ΠΡΟΣ_017

Το περίβλημα του προσαρμογέα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί. Πρέπει να είναι σφραγισμένο, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη ανίχνευση απόπειρας φυσικής παραποίησης (π.χ. με οπτικό έλεγχο, βλ. ΠΡΟΣ_035).

ΠΡΟΣ_018

Δεν πρέπει να είναι δυνατή η αφαίρεση του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης από τον προσαρμογέα, χωρίς την παραβίαση της σφράγισης/(σφραγίσεων) του περιβλήματος του προσαρμογέα ή την παραβίαση της σφράγισης μεταξύ του αισθητήρα και του περιβλήματος του προσαρμογέα (βλ. ΠΡΟΣ_035).

ΠΡΟΣ_019

Ο προσαρμογέας πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα κίνησης μπορούν να επεξεργαστούν και να εξαχθούν μόνο από την είσοδο του προσαρμογέα.

4.5.   Χαρακτηριστικά στοιχεία επιδόσεων

ΠΡΟΣ_020

Ο προσαρμογέας είναι πλήρως λειτουργικός σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ (ΠΚ από τον κατασκευαστή, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης) (159).

ΠΡΟΣ_021

Ο προσαρμογέας είναι πλήρως λειτουργικός σε υγρασία που κυμαίνεται μεταξύ 10 % και 90 % (160).

ΠΡΟΣ_022

Ο προσαρμογέας προστατεύεται από υπέρταση, αναστροφή της πολικότητας τροφοδοσίας και τα βραχυκυκλώματα (161).

ΠΡΟΣ_023

Ο προσαρμογέας είναι σύμφωνος με την οδηγία 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής (1) για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τη συμβατότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και πρέπει να προστατεύεται από ηλεκτρικοστατικές αποφορτίσεις και διακοπές (162).

4.6.   Υλικά

ΠΡΟΣ_024

Ο προσαρμογέας πρέπει να πληροί το βαθμό προστασίας (ΠΚ από τον κατασκευαστή, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης) (164, 165).

ΠΡΟΣ_025

Το χρώμα του περιβλήματος του προσαρμογέα είναι κίτρινο.

4.7.   Σημάνσεις

ΠΡΟΣ_026

Στον προσαρμογέα πρέπει να τοποθετείται μία περιγραφική πινακίδα με τα ακόλουθα στοιχεία (169):

όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του προσαρμογέα,

αριθμό τεμαχίου κατασκευαστή και έτος κατασκευής του προσαρμογέα,

σήμα έγκρισης για τον τύπο του προσαρμογέα ή για τον τύπο της συσκευής ελέγχου συμπεριλαμβανομένου και του προσαρμογέα,

ημερομηνία τοποθέτησης του προσαρμογέα,

τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί.

ΠΡΟΣ_027

Επίσης, η περιγραφική πινακίδα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα στοιχεία (εάν δεν είναι άμεσα αναγνώσιμα στο εξωτερικό πάνω στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης):

όνομα του κατασκευαστή του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης,

αριθμό τεμαχίου κατασκευαστή και έτος κατασκευής του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης,

σήμα έγκρισης για τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης.

5.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

5.1.   Τοποθέτηση

ΠΡΟΣ_028

Οι προσαρμογείς προς τοποθέτηση σε οχήματα πρέπει να παραδίδονται μόνο σε κατασκευαστές οχημάτων ή σε συνεργεία που είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους και εξουσιοδοτημένα να τοποθετούν, να ενεργοποιούν και να βαθμονομούν ψηφιακούς ταχογράφους.

ΠΡΟΣ_029

Τέτοια εγκεκριμένα συνεργεία τοποθέτησης προσαρμογέων πρέπει να ρυθμίζουν την διεπαφή εισόδου και να επιλέγουν το λόγο διαίρεσης του σήματος εισόδου (εάν είναι σκόπιμο).

ΠΡΟΣ_030

Τέτοια εγκεκριμένα συνεργεία πρέπει να σφραγίζουν το περίβλημα του προσαρμογέα.

ΠΡΟΣ_031

Ο προσαρμογέας πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνο το μέρος του οχήματος το οποίο προκαλεί τους εισερχόμενους παλμούς.

ΠΡΟΣ_032

Τα καλώδια παροχής ρεύματος του προσαρμογέα πρέπει να είναι κόκκινα (θετική παροχή) και μαύρα (γείωση).

5.2.   Σφράγιση

ΠΡΟΣ_033

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις σφράγισης:

το περίβλημα του προσαρμογέα πρέπει να είναι σφραγισμένο (βλ. ΠΡΟΣ_017),

το περίβλημα του ενσωματωμένου αισθητήρα πρέπει να είναι σφραγισμένο στο περίβλημα του προσαρμογέα, εκτός εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του ενσωματωμένου αισθητήρα χωρίς την παραβίαση της σφράγισης/(σφραγίσεων) του περιβλήματος του προσαρμογέα (βλ. ΠΡΟΣ_018),

το περίβλημα του προσαρμογέα πρέπει να είναι σφραγισμένο στο όχημα,

η σύνδεση μεταξύ του προσαρμογέα και της συσκευής που προκαλεί τους εισερχόμενους παλμούς πρέπει να είναι σφραγισμένη και στις δύο άκρες (στο βαθμό που είναι εύλογα δυνατό).

6.   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

6.1.   Περιοδικοί έλεγχοι

ΠΡΟΣ_034

Όταν χρησιμοποιείται ένας προσαρμογέας, κάθε περιοδικός έλεγχος (περιοδικός έλεγχος σημαίνει σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 256 έως και 258 του κεφαλαίου VI του παραρτήματος 1Β) της συσκευής ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιθεωρήσεις (257):

ότι ο προσαρμογέας φέρει τα κατάλληλα σήματα έγκρισης τύπου,

ότι οι σφραγίσεις του προσαρμογέα και των συνδέσεών του παραμένουν ανέπαφες,

ότι ο προσαρμογέας είναι τοποθετημένος όπως αναφέρεται στην πινακίδα τοποθέτησης,

ότι ο προσαρμογέας είναι τοποθετημένος όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα και/ή του οχήματος,

ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός προσαρμογέα όσον αφορά το ελεγμένο όχημα.

7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

7.1.   Γενικά

ΠΡΟΣ_035

Η συσκευή ελέγχου υποβάλλεται προς έγκριση τύπου ολόκληρη μαζί με τον προσαρμογέα (269).

ΠΡΟΣ_036

Κάθε προσαρμογέας μπορεί να υποβληθεί προς έγκριση του δικού του τύπου ή προς έγκριση τύπου ως εξάρτημα μίας συσκευής ελέγχου.

ΠΡΟΣ_037

Τέτοια έγκριση τύπου πρέπει να περιλαμβάνει δοκιμές λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα. Τα θετικά αποτελέσματα για κάθε μία από τις εν λόγω δοκιμές δηλώνονται με ένα κατάλληλο πιστοποιητικό (270).

7.2.   Πιστοποιητικό λειτουργίας

ΠΡΟΣ_038

Ένα πιστοποιητικό λειτουργίας ενός προσαρμογέα ή μίας συσκευής ελέγχου συμπεριλαμβανομένου και του προσαρμογέα πρέπει να παραδίδεται στον κατασκευαστή του προσαρμογέα μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία όλες οι ακόλουθες ελάχιστες δοκιμές λειτουργίας.

Αρ.

Δοκιμή

Περιγραφή

Σχετικές απαιτήσεις

1.

Διοικητική εξέταση

1.1.

Τεκμηρίωση

Ορθότητα τεκμηρίωσης του προσαρμογέα

 

2.

Οπτικός έλεγχος

2.1.

Συμμόρφωση του προσαρμογέα με την τεκμηρίωση

 

2.2.

Αναγνώριση/σημάνσεις του προσαρμογέα

ΠΡΟΣ_026, ΠΡΟΣ_027

2.3.

Υλικά του προσαρμογέα

163 έως 167

ΠΡΟΣ_025

2.4.

Σφράγιση

ΠΡΟΣ_017, ΠΡΟΣ_018, ΠΡΟΣ_035

3.

Δοκιμές λειτουργίας

3.1.

Εισαγωγή των παλμών ταχύτητας στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης

ΠΡΟΣ_013

3.2.

Διασύνδεση και προσαρμογή των εισερχομένων παλμών ταχύτητας

ΠΡΟΣ_011, ΠΡΟΣ_012

3.3.

Ακρίβεια μέτρησης κίνησης

022 έως 026

4.

Περιβαλλοντικές δοκιμές

4.1.

Αποτελέσματα δοκιμών κατασκευαστή

Αποτελέσματα περιβαλλοντικών δοκιμών κατασκευαστή.

ΠΡΟΣ_020, ΠΡΟΣ_021, ΠΡΟΣ_022, ΠΡΟΣ_023, ΠΡΟΣ_024

5.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

5.1.

ακτινοβολούμενες εκπομπές και ευπάθεια

Επιβεβαίωση συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/28/ΕΚ

ΠΡΟΣ_023

5.2.

Αποτελέσματα δοκιμών κατασκευαστή

Αποτελέσματα περιβαλλοντικών δοκιμών κατασκευαστή.

ΠΡΟΣ_023


(1)  ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 27.


24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 (2) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.

(2)

Το Μάιο του 2008, ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) δημοσίευσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και το ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις «Κόστος επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή Επιχείρηση». Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει στον υιοθετούντα για πρώτη φορά να χρησιμοποιεί στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του ως τεκμαρτό κόστος μιας επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση είτε την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μετάβασης της οικονομικής οντότητας στα ΔΠΧΑ είτε τη λογιστική αξία της επένδυσης βάσει των προηγούμενων ΓΑΛΑ κατά την ημερομηνία αυτή. Ο ορισμός της «μεθόδου κόστους» διαγράφεται από το ΔΛΠ 27 και επιβάλλεται συνεπώς στον επενδυτή να αναγνωρίζει ως εισόδημα στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του όλα τα μερίσματα που λαμβάνονται από μια θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση, ακόμα κι αν το μέρισμα πληρώνεται από τα αποθεματικά που υπήρχαν πριν από την απόκτηση. Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 αποσαφηνίζουν επίσης το πώς καθορίζεται το κόστος μιας επένδυσης βάσει του ΔΛΠ 27 όταν μια μητρική εταιρεία αναδιοργανώνει τη λειτουργική δομή του ομίλου της τοποθετώντας μια νέα οικονομική οντότητα ως μητρική της με τρόπο που η νέα μητρική να αποκτά τον έλεγχο της αρχικής μητρικής εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους εις αντάλλαγμα των υπαρχόντων συμμετοχικών τίτλων της αρχικής μητρικής.

(3)

Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2006 για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG αναφορικά με την επικύρωση και πληροφόρησε την Επιτροπή ότι είναι ισορροπημένη και αντικειμενική.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

2.

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ 27) Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις — Κόστος επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

3.

Τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 21 και ΔΛΠ 36 τροποποιούνται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 27 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 27, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1

(3)  ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 33.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 27

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και το ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές καταστάσεις - Κόστος επένδυσης σε Θυγατρική, Από κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα δικαιώματα με εξαίρεση του δικαιώματος αναπαραγωγής για προσωπική χρήση ή άλλους θεμιτούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στη διεύθυνση www.iasb.org

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Π.Χ.Α. 1 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Δ.Λ.Π. 27 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΓΓΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1

Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Μετά την παράγραφο 13(ε), προστίθεται η παράγραφος 13(εα). Μετά την παράγραφο 23, προστίθεται κεφαλίδα και οι παράγραφοι 23A και 23B. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 25A και 34Γ. Μετά την παράγραφο 44, προστίθεται κεφαλίδα και η παράγραφος 44A. Μετά την παράγραφο 47Ι, προστίθεται η παράγραφος 47K.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Εξαιρέσεις από άλλα Δ.Π.Χ.Α.

13

Μια οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

(α)

(εa)

επενδύσεις σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις (παράγραφοι 23A και 23B)

(στ)

Επενδύσεις σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις

23A

Όταν μια οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις, το Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις απαιτεί από αυτή να λογιστικοποιήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις, είτε:

(α)

στο κόστος είτε

(β)

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση

23B

Εάν ένας υιοθετών για πρώτη φορά επιμετρήσει μια τέτοια επένδυση στο κόστος, σύμφωνα με την παράγραφο 23A(α), θα επιμετρά αυτή την επένδυση σε ένα από τα ακόλουθα ποσά στην ατομική αρχική κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.:

(α)

στο κόστος, προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27, ή

(β)

τεκμαρτό κόστος. Το τεκμαρτό κόστος μιας τέτοιας επένδυσης, θα είναι:

(i)

η εύλογη αξία (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39) κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. στις ατομικές τις οικονομικές καταστάσεις, ή

(ii)

η λογιστική αξία βάσει των προηγούμενων Γ.Π.Λ.Α. κατά την ημερομηνία αυτή.

Ο υιοθετών για πρώτη φορά που επιλέγει να επιμετρήσει χρησιμοποιώντας το τεκμαρτό κόστος, μπορεί να επιλέξει το (i) ή το (ii) ως άνω για να επιμετρήσει την επένδυσή του σε κάθε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση.

Προσδιορισμός χρηματοοικονομικών μέσων που είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως

25A

Το Δ.Λ.Π. 39 επιτρέπει…

Εξαιρέσεις στην αναδρομική εφαρμογή άλλων Δ.Π.Χ.Α.

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

34Γ

Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα εφαρμόζει τις ακόλουθες απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκαν το 2008)…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση του τεκμαρτού κόστους για επενδύσεις σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις

44A

Ομοίως, εάν μια οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεκμαρτό κόστος στην αρχική κατάσταση οικονομικής θέσης Δ.Π.Χ.Α. για μια επένδυση σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της (βλέπε παράγραφο 23B), στις πρώτες ατομικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. θα γνωστοποιεί:

(α)

το αθροιστικό τεκμαρτό κόστος αυτών των επενδύσεων για τις οποίες το τεκμαρτό κόστος είναι η λογιστική αξία βάσει των προηγουμένων Γ.Π.Λ.Α.

(β)

το αθροιστικό τεκμαρτό κόστος αυτών των επενδύσεων για τις οποίες το τεκμαρτό κόστος είναι εύλογη αξία και

(γ)

η συνολική προσαρμογή στης λογιστικές αξίες που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με προηγούμενες Γ.Π.Λ.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

47K

Το έγγραφο Κόστος Επένδυσης σε μια Θυγατρική, από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση (Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1 και Δ.Λ.Π. 27), που εκδόθηκε τον Μάιο 2008, προσέθεσε τις παραγράφους 13(εa), 23A, 23B και 44A. Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει αυτές τις παραγράφους για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Εάν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτές τις παραγράφους για προγενέστερη περίοδο, θα γνωστοποιεί το γεγονός.

Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 27

Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (όπως τροποποιήθηκαν με τις Βελτιώσεις των Δ.Π.Χ.Α. τον Μάιο 2008)

Στην παράγραφο 4, απαλείφεται η παραπομπή στη «μέθοδο κόστους». Μετά την παράγραφο 38, προστίθενται οι παράγραφοι 38A-38Γ. Μετά την παράγραφο 45A, προστίθενται οι παράγραφοι 45B-45Γ.

ΟΡΙΣΜΟΙ

[Απαλείφεται η παραπομπή στη «μέθοδο κόστους».]

Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

38A

Μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει μέρισμα από θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση στα αποτελέσματα στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

38B

Όταν μια μητρική εταιρεία αναδιοργανώνει τη δομή του ομίλου της τοποθετώντας μια νέα οικονομική οντότητα ως μητρική της με τρόπο που να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

(α)

η νέα μητρική αποκτά τον έλεγχο της αρχικής μητρικής εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους εις αντάλλαγμα των υπαρχόντων συμμετοχικών τίτλων της αρχικής μητρικής

(β)

τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του νέου ομίλου και του αρχικού ομίλου είναι τα ίδια ακριβώς πριν και μετά την αναδιοργάνωση και

(γ)

οι ιδιοκτήτες της αρχικής μητρικής εταιρείας πριν την αναδιάρθρωση έχουν την ίδια απόλυτη και σχετική συμμετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του αρχικού ομίλου και του νέου ομίλου αμέσως πριν και μετά την αναδιοργάνωση

και η νέα μητρική εταιρεία λογιστικοποιεί την επένδυσή της στην αρχική μητρική εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 38(α) στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις, η νέα μητρική εταιρεία θα επιμετρά το κόστος στην λογιστική αξία του μεριδίου της στα στοιχεία της καθαρής θέσης που εμφανίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της αρχικής μητρικής εταιρείας κατά την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης.

38Γ

Ομοίως, μια οικονομική οντότητα που δεν είναι μητρική εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει μια νέα οικονομική οντότητα ως μητρική της εταιρεία με τρόπο που να πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 38B. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 38B εφαρμόζονται ομοίως σε τέτοιες αναδιοργανώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παραπομπές στην «αρχική μητρική εταιρεία» και τον «αρχικό όμιλο» γίνονται για την «αρχική οικονομική οντότητα».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

45B

Το έγγραφο Κόστος Επένδυσης σε μια Θυγατρική, από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση (Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1 και Δ.Λ.Π. 27), που εκδόθηκε τον Μάιο 2008, απάλειψε τον ορισμό της μεθόδου κόστους από την παράγραφο 4 και προσέθεσε την παράγραφο 38A. Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις μελλοντικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές για προγενέστερη περίοδο, θα γνωστοποιήσει αυτό το γεγονός και θα εφαρμόσει τις συναφείς τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 18, το Δ.Λ.Π. 21 και το Δ.Λ.Π. 36 ταυτόχρονα.

45Γ

Το έγγραφο Κόστος Επένδυσης σε μια Θυγατρική, από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση (Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1 και Δ.Λ.Π. 27), που εκδόθηκε τον Μάιο 2008, προσέθεσε τις παραγράφους 38B και 38Γ. Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόζει αυτές τις παραγράφους μελλοντικά σε αναδιοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Επιπλέον, μια οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει τις παραγράφους 38B και 38Γ αναδρομικά σε προηγούμενες αναδιοργανώσεις εντός του πλαισίου εφαρμογής αυτών των παραγράφων. Ωστόσο, εάν μια οικονομική οντότητα επαναδιατυπώσει αναδιοργανώσεις έτσι ώστε να συμμορφωθεί με την παράγραφο 38B ή 38Γ, θα επαναδιατυπώνει όλες τις μεταγενέστερες αναδιοργανώσεις εντός του πλαισίου εφαρμογής αυτών των παραγράφων. Εάν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει την παράγραφο 38B ή 38Γ για προγενέστερη περίοδο, θα γνωστοποιεί το γεγονός.

Προσάρτημα

Τροποποιήσεις σε άλλα Δ.Π.Χ.Α.

Οι οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν τις παρακάτω τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 18, Δ.Λ.Π. 21 και Δ.Λ.Π. 36, όταν εφαρμόζουν τις σχετικές τροποποιήσεις στις παραγράφους 4 και 38Α του Δ.Λ.Π. 27.

Δ.Λ.Π. 18   Έσοδα

A1   Το Δ.Λ.Π. 18 τροποποιείται ως ακολούθως.

Τροποποιείται η παράγραφος 32 και προστίθεται η παράγραφος 38, ως ακολούθως.

32   Όταν μία τοκοφόρος επένδυση ενσωματώνει, κατά την απόκτησή της, δουλευμένους τόκους, τότε η μεταγενέστερη είσπραξη τόκων κατανέμεται μεταξύ των προ-απόκτησης και των μετά την απόκτηση περιόδων και ως έσοδο αναγνωρίζεται μόνον η μετά την απόκτηση αναλογία.

38   Το έγγραφο Κόστος Επένδυσης σε μια Θυγατρική, από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση (Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις) που εκδόθηκε τον Μάιο 2008, τροποποίησε την παράγραφο 32. Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει αυτήν την τροποποίηση μελλοντικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις σχετικές τροποποιήσεις των παραγράφων 4 και 38A του Δ.Λ.Π. 27 για προγενέστερη περίοδο, θα εφαρμόσει την τροποποίηση της παραγράφου 32 ταυτόχρονα.

Δ.Λ.Π. 21   Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος

A2   Στο Δ.Λ.Π. 21, η παράγραφος 49 τροποποιείται ως ακολούθως:

49

Η οικονομική οντότητα μπορεί να διαθέσει ή να διαθέσει μερικώς τη συμμετοχή της σε μια εκμετάλλευση εξωτερικού μέσω πώλησης, ρευστοποίησης, αποπληρωμής του μετοχικού κεφαλαίου ή εγκατάλειψης ολόκληρης ή μέρους αυτής της οικονομικής οντότητας. Μια υποτίμηση της λογιστικής αξίας μιας εκμετάλλευσης εξωτερικού δεν συνιστά τμηματική διάθεση, είτε λόγω των δικών της ζημιών είτε λόγω απομείωσης που αναγνωρίστηκε από τον επενδυτή. Συνεπώς, κανένα μέρος των συναλλαγματικών κερδών ή ζημιών που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα δεν ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα κατά το χρόνο της υποτίμησης.

Δ.Λ.Π. 36   Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

A3   Στο Δ.Λ.Π. 36, μετά την παράγραφο 12(ζ), προστίθενται μια επικεφαλίδα και μια υποπαράγραφος (η). Μετά την παράγραφο 140Γ, προστίθεται η παράγραφος 140Δ.

12   Κατά την εκτίμηση του ενδεχόμενου ένδειξης απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, μια οικονομική οντότητα θα λάβει υπόψη, κατ’ ελάχιστο, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Το μέρισμα από θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση

(η)

για μια επένδυση σε μια θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση, ο επενδυτής αναγνωρίζει μέρισμα από την επένδυση και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ότι:

(i)

η λογιστική αξία της επένδυσης στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις υπερβαίνει τις λογιστικές αξίες των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του εκδότη, περιλαμβανομένης και της σχετικής υπεραξίας, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή

(ii)

τα μερίσματα κατά την περίοδο που ανακοινώνονται υπερβαίνουν τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα της θυγατρικής, από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας ή συγγενούς επιχείρησης.

140Δ   Το έγγραφο Κόστος Επένδυσης σε μια Θυγατρική, από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση (Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Δ.Λ.Π. 27) που εκδόθηκε τον Μάιο 2008, προσέθεσε την παράγραφο 12(η). Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει αυτήν την τροποποίηση μελλοντικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις σχετικές τροποποιήσεις των παραγράφων 4 και 38A του Δ.Λ.Π. 27 για προγενέστερη περίοδο, θα εφαρμόσει την τροποποίηση της παραγράφου 12(η) ταυτόχρονα.


24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 (2) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.

(2)

Το Μάιο του 2008, ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) δημοσίευσε βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, εφεξής «οι βελτιώσεις», στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας βελτίωσης που εφαρμόζει και η οποία στοχεύει στη βελτίωση και τη διευκρίνιση των διεθνών λογιστικών προτύπων. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν 35 τροποποιήσεις των υφιστάμενων διεθνών λογιστικών προτύπων που διαιρούνται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το μέρος Ι περιέχει τροποποιήσεις που οδηγούν σε λογιστικές μεταβολές για λόγους παρουσίασης, αναγνώρισης ή μέτρησης, ενώ το μέρος ΙΙ αφορά αλλαγές στην ορολογία ή τροποποιήσεις εκδοτικής φύσης.

(3)

Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι βελτιώσεις πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων αποστολή της οποίας είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την επικύρωση και πληροφόρησε την Επιτροπή ότι είναι ισορροπημένη και αντικειμενική.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 5 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

2.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 1, ΔΛΠ 8, ΔΛΠ 10, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 19, ΔΛΠ 20, ΔΛΠ 23, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 29, ΔΛΠ 31, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 40· ΔΛΠ 41 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

3.

Το ΔΠΧΑ 1 τροποποιείται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 5 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

4.

Το ΔΛΠ 7 τροποποιείται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

5.

Τα ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 32 τροποποιούνται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

6.

Το ΔΛΠ 16 τροποποιείται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 40 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

7.

Το ΔΛΠ 41 τροποποιείται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 20 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

8.

Τα ΔΠΧΑ 5, ΔΛΠ 2 και ΔΛΠ 36 τροποποιούνται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 41 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις των προτύπων που αναφέρονται στα σημεία 2) και 4) έως 8) του άρθρου 1, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις των προτύπων που αναφέρονται στα σημεία 1) και 3) του άρθρου 1, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου 2009.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 33.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα δικαιώματα με εξαίρεση του δικαιώματος αναπαραγωγής για προσωπική χρήση ή άλλους θεμιτούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στη διεύθυνση www.iasb.org

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΜΕΡΟΣ Ι

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

Προστίθενται οι παράγραφοι 8A, 36A και 44Γ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Η ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

8A

Οικονομική οντότητα που έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο σχεδίου πώλησης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου θυγατρικής θα κατατάσσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις ως κατεχόμενα προς πώληση, όταν πληρούνται τα κριτήρια των παραγράφων 6-8, ασχέτως αν η οικονομική οντότητα θα διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή στην πρώην θυγατρική μετά την πώληση.

Η παρουσίαση των διακοπεισών δραστηριοτήτων

36A

Οικονομική οντότητα που έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο σχεδίου πώλησης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου θυγατρικής θα γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούν οι παράγραφοι 33-36 όταν η θυγατρική είναι ομάδα διάθεσης που πληροί τον ορισμό διακοπείσης δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 32.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

44Γ

Οι παράγραφοι 8A και 36A προστέθηκαν από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Ωστόσο, μια οικονομική οντότητα δεν θα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν πριν την 1η Ιουλίου 2009 αν δεν εφαρμόζει επίσης το Δ.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008). Αν η οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις πριν την 1η Ιουλίου 2009, αυτό το γεγονός γνωστοποιείται. Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις μελλοντικά από την ημερομηνία κατά την οποία εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Α. 5 για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 45 του Δ.Λ.Π. 27 (που τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008).

Προσάρτημα στις Τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 5

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1

Οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν αυτές τις τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 1, όταν εφαρμόζουν τις σχετικές τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 5.

Δ.Π.Χ.Α. 1    Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Τροποποιείται η παράγραφος 34Γ(γ) και προστίθεται η παράγραφος 47ΙΒ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Εξαιρέσεις στην αναδρομική εφαρμογή άλλων Δ.Π.Χ.Α.

Μειοψηφικές συμμετοχές

34Γ

Ο υιοθετών για πρώτη φορά, θα εφαρμόσει τις ακόλουθες απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (όπως τροποποιήθηκαν το 2008) μελλοντικά από την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.

(α)

(γ)

οι απαιτήσεις των παραγράφων 34-37 για την λογιστικοποίηση της απώλειας ελέγχου σε θυγατρική και οι σχετικές απαιτήσεις της παραγράφου 8A του Δ.Π.Χ.Α. 5.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

47ΙΒ

Η παράγραφος 34Γ τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2009 ή αργότερα. Εάν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει την Δ.Λ.Π. 27 (που τροποποιήθηκε το 2008) για προγενέστερη περίοδο, οι τροποποιήσεις αυτές θα εφαρμοστούν και σε εκείνη τη προγενέστερη περίοδο.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (όπως αναθεωρήθηκε το 2007)

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 68 και 71. Προστέθηκε η παράγραφος 139Γ.

Κατάσταση οικονομικής θέσης

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

68

Ο κύκλος εκμετάλλευσης της οικονομικής οντότητας είναι ο χρόνος μεταξύ της απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων για επεξεργασία και της ρευστοποίησής τους σε μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα. Όταν ο κανονικός κύκλος εκμετάλλευσης της οικονομικής οντότητας δεν είναι σαφώς αναγνωρίσιμος, η διάρκεια του θεωρείται ότι είναι δώδεκα μηνών. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία (όπως αποθέματα και εμπορικές απαιτήσεις) που πωλούνται, αναλώνονται ή ρευστοποιούνται στο πλαίσιο του κανονικού κύκλου εκμετάλλευσης, ακόμη και όταν δεν αναμένεται η ρευστοποίησή τους μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αναφοράς. Στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς (παραδείγματα περιλαμβάνουν κάποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39) και το κυκλοφορούν τμήμα των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

71

Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν διακανονίζονται ως μέρος του κανονικού κύκλου εκμετάλλευσης, αλλά ο διακανονισμός τους γίνεται εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς ή κατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Παραδείγματα αποτελούν κάποιες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί και το βραχυπρόθεσμο τμήμα των μακροπροθέσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, τα πληρωτέα μερίσματα, οι φόροι εισοδήματος και άλλοι μη εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που παρέχουν χρηματοδότηση σε μακροπρόθεσμη βάση (ήτοι δεν αποτελούν μέρος του κεφαλαίου κίνησης που χρησιμοποιείται στον κανονικό κύκλο εκμετάλλευσης της οικονομικής οντότητας) και δεν πρέπει να διακανονιστούν εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς είναι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 74 και 75.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

139Γ

Οι παράγραφοι 68 και 71 τροποποιήθηκαν από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16

Ενσώματα Πάγια

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 6 και 69. Προστίθενται οι παράγραφοι 68A και 81Δ.

ΟΡΙΣΜΟΙ

6

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

Ανακτήσιμο ποσό είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης του.

ΠΑΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

68A

Ωστόσο, μια οικονομική οντότητα η οποία κατά τη διάρκεια των συνήθων δραστηριοτήτων της, πωλεί στοιχεία ενσωμάτων παγίων τα οποία έχει διακρατήσει προς εκμίσθωση σε άλλους, θα μεταφέρει τέτοια περιουσιακά στοιχεία στα αποθέματα στη λογιστική τους αξία όταν παύσει η εκμίσθωσή τους και καταστούν κατεχόμενα προς πώληση. Το προϊόν της πώλησης τέτοιων περιουσιακών στοιχείων θα αναγνωρίζεται ως έσοδο, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα. Το Δ.Π.Χ.Α. 5 δεν ισχύει όταν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης, μεταφέρονται στα αποθέματα.

69

Η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους (π.χ. δια της πώλησης, σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή δωρεάς). Κατά τον προσδιορισμό της ημερομηνίας διάθεσης ενός στοιχείου, η οικονομική οντότητα εφαρμόζει τα κριτήρια του Δ.Λ.Π. 18 για την αναγνώριση εσόδων από την πώληση αγαθών. Το Δ.Λ.Π. 17 εφαρμόζεται κατά τη διάθεση μέσω πώλησης και επαναμίσθωσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

81Δ

Οι παράγραφοι 6 και 69 τροποποιήθηκαν και η παράγραφος 68A προστέθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός και ταυτόχρονα εφαρμόζει τις συναφείς τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών.

Προσάρτημα στις Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 16

Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 7

Οι οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν αυτές τις τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 7, όταν εφαρμόζουν τις σχετικές τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 16.

Δ.Λ.Π. 7    Κατάσταση Ταμιακών Ροών

Τροποποιείται η παράγραφος 14. Προστίθεται η παράγραφος 55.

14

Ταμιακές ροές.

Ορισμένες συναλλαγές, όπως η πώληση ενός ενσώματου πάγιου, μπορεί να δημιουργήσουν κέρδος ή ζημία, που συμπεριλαμβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζημία. Οι ταμιακές ροές που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές συνιστούν ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Ωστόσο, καταβολές μετρητών για την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς εκμίσθωση σε άλλους και μεταγενέστερα προοριζόμενων προς πώληση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 68A του Δ.Λ.Π. 16 Πάγια Ενσώματα Πάγια είναι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ταμιακές εισπράξεις από μισθώματα και μεταγενέστερες πωλήσεις τέτοιων περιουσιακών στοιχείων, είναι επίσης ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

55

Η παράγραφος 14 τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτήν την τροποποίηση για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός και εφαρμόζει την παράγραφο 68A του Δ.Λ.Π. 16.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19

Παροχές σε Εργαζόμενους

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 7, 8(β), 32B, 97, 98, 111 και 160. Προστίθενται οι παράγραφοι 111A και 159Δ.

ΟΡΙΣΜΟΙ

7

Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους είναι παροχές σε εργαζομένους (άλλες εκτός από παροχές εξόδου από την υπηρεσία) που πρέπει να διακανονιστούν εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

Λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους (άλλες εκτός από παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και παροχές εξόδου από την υπηρεσία) που δεν πρέπει να διακανονιστούν μέσα σε δώδεκα μήνες μετά από το τέλος της περιόδου στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος είναι τόκοι, μερίσματα και άλλα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος, μαζί με πραγματοποιηθέντα και απραγματοποίητα κέρδη ή ζημίες από τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος, μείον κάθε κόστος για τη διαχείριση του προγράμματος (εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στις αναλογιστικές παραδοχές και χρησιμοποιούνται για να επιμετρηθεί η δέσμευση καθορισμένης παροχής) και μείον κάθε φόρο πληρωτέο από το ίδιο το πρόγραμμα.

Κόστος προϋπηρεσίας είναι η αλλαγή στην παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένης παροχής για υπηρεσία εργαζόμενου σε προηγούμενες περιόδους, που καταλήγει στην τρέχουσα περίοδο από την εισαγωγή ή τις μεταβολές στις παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή των λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους. Το κόστος προϋπηρεσίας μπορεί να είναι είτε θετικό (όταν παροχές καθιερώνονται ή μεταβάλλονται έτσι ώστε η παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένης παροχής να αυξάνεται) είτε αρνητικό (όταν οι υπάρχουσες παροχές μεταβάλλονται, έτσι ώστε να μειώνεται η παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένης παροχής).

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

8

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:

(β)

βραχύχρονες αποζημιωνόμενες απουσίες (τέτοιες όπως ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών), όταν η αποζημίωση για τις απουσίες αναμένεται να διακανονιστεί μέσα σε δώδεκα μήνες μετά το τέλος της περιόδου στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική εργασιακή υπηρεσία,

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Προγράμματα πολλών εργοδοτών

32B

Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να γνωστοποιήσει πληροφορίες για κάποιες ενεχόμενες υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος πολλών εργοδοτών, μια ενδεχόμενη υποχρέωση μπορεί να ανακύψει, για παράδειγμα, από:

(α)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Κόστος προϋπηρεσίας

97

Το κόστος προϋπηρεσίας ανακύπτει, όταν η οικονομική οντότητα εισάγει ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών που κατανέμει παροχές για την προϋπηρεσία ή μεταβάλλει τις καταβλητέες παροχές για την προϋπηρεσία σύμφωνα με υπάρχον πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Τέτοιες μεταβολές γίνονται σε ανταπόδοση της υπηρεσίας των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι να κατοχυρωθούν οι σχετικές παροχές. Συνεπώς, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει το κόστος προϋπηρεσίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το κόστος αναφέρεται σε υπηρεσία του εργαζόμενου σε προηγούμενες περιόδους. Η οικονομική οντότητα επιμετρά το κόστος προϋπηρεσίας ως τη μεταβολή στην υποχρέωση που προέρχεται από την τροποποίηση (βλέπε παράγραφο 64). Αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας ανακύπτει όταν μια οικονομική οντότητα μεταβάλλει τις κατανεμητέες παροχές σε προϋπηρεσία, έτσι ώστε η παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένης παροχής να μειώνεται.

98

Το κόστος προϋπηρεσίας δεν περιλαμβάνει:

(α)

το αποτέλεσμα των διαφορών μεταξύ πραγματικών και προηγουμένως υποτιθέμενων μισθολογικών αυξήσεων σε σχέση με την δέσμευση καταβολής παροχών για υπηρεσία προηγούμενων ετών (δεν υπάρχει κόστος προϋπηρεσίας, επειδή οι αναλογιστικές παραδοχές καλύπτουν τις προβλέψεις μισθών).

(β)

υποεκτιμήσεις και υπερεκτιμήσεις προαιρετικών αυξήσεων συντάξεων, όταν η οικονομική οντότητα έχει τεκμαιρόμενη δέσμευση να χορηγεί τέτοιες αυξήσεις (δεν υπάρχει κόστος προϋπηρεσίας, γιατί οι αναλογιστικές παραδοχές επιτρέπουν τέτοιες αυξήσεις).

(γ)

εκτιμήσεις βελτιώσεων των παροχών, που προέρχονται από αναλογιστικά κέρδη, τα οποία έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, αν η οικονομική οντότητα υποχρεούται, είτε από τους τυπικούς όρους του προγράμματος (ή από την τεκμαιρόμενη δέσμευση πέραν από τους όρους αυτούς) είτε από τη νομοθεσία, να χρησιμοποιεί κάθε πλεόνασμα στο πρόγραμμα προς όφελος των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, ακόμη και αν η αύξηση των παροχών δεν έχει ακόμη τυπικά αποφασιστεί (η προκύπτουσα αύξηση στην δέσμευση είναι αναλογιστική ζημιά και όχι κόστος προϋπηρεσίας, βλέπε παράγραφο 85(β)).

(δ)

την αύξηση σε κατοχυρωμένες παροχές όταν, εν απουσία νέων ή βελτιωμένων παροχών, οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης (δεν υπάρχει κόστος προϋπηρεσίας, επειδή η οικονομική οντότητα αναγνώρισε το εκτιμώμενο κόστος των παροχών ως κόστος τρέχουσας απασχόλησης, καθώς η υπηρεσία παρείχετο) και

(ε)

τις επιπτώσεις των τροποποιήσεων στο πρόγραμμα, που μειώνουν τις παροχές για μελλοντική υπηρεσία (περικοπή).

Περικοπή και τακτοποιήσεις

111

Περικοπή συμβαίνει όταν μια οικονομική οντότητα είτε:

(α)

είναι αποδεδειγμένα δεσμευμένη να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των εργαζόμενων που καλύπτονται από κάποιο πρόγραμμα ή

(β)

τροποποιεί τους όρους ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών ούτως ώστε ένα σημαντικό συστατικό μελλοντικής υπηρεσίας από τωρινούς εργαζόμενους δεν θα συμβάλει του λοιπού σε παροχές ή θα πληροί τις προϋποθέσεις για μειωμένες παροχές.

Μια περικοπή μπορεί να προέλθει από ένα μεμονωμένο γεγονός, όπως το κλείσιμο μίας εγκατάστασης, τη διακοπή μιας δραστηριότητας ή τον τερματισμό ή την αναστολή ενός προγράμματος, ή μια μείωση κατά την έκταση που μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις συνδέονται με τις καταβλητέες παροχές για προϋπηρεσία. Οι περικοπές συχνά συνδέονται με μια αναδιάρθρωση. Όταν συμβαίνει αυτό, η οικονομική οντότητα λογιστικοποιεί την περικοπή συγχρόνως με τη σχετική αναδιάρθρωση.

111A

Όταν μια τροποποίηση προγράμματος μειώνει τις παροχές, περικοπή είναι μόνο το αποτέλεσμα της μείωσης για μελλοντικές υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα τυχόν μειώσεως για προϋπηρεσία είναι αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΩΟΣ

159Δ

Οι παράγραφοι 7, 8(β), 32B, 97, 98 και 111 τροποποιήθηκαν και η παράγραφος 111A προστέθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις των παραγράφων 7, 8(β) και 32Β για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις των παραγράφων 97, 98, 111 και 111A σε μεταβολές παροχών που λαμβάνουν χώρα την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα.

160

Το Δ.Λ.Π. 8 εφαρμόζεται όταν μια οικονομική οντότητα αλλάζει τις λογιστικές της πολιτικές με τρόπο που να αντανακλά τις αλλαγές που ορίζονται στις παραγράφους 159-159Δ. Κατά την αναδρομική εφαρμογή αυτών των μεταβολών, όπως απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 8, η οικονομική οντότητα αντιμετωπίζει τις μεταβολές αυτές ως αν είχαν εφαρμοστεί ταυτόχρονα με το υπόλοιπο του παρόντος Προτύπου. Η εξαίρεση είναι ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να γνωστοποιήσει τα ποσά που ορίζει η παράγραφος 120Α(ιστ) καθώς τα ποσά προσδιορίζονται μελλοντικά για κάθε ετήσια περίοδο από την πρώτη ετήσια περίοδο που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις στις οποίες η οντότητα εφαρμόζει για πρώτη φορά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 120Α.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης

Απαλείφεται η παράγραφος 37. Προστίθενται οι παράγραφοι 10A και 43.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

10A

Το όφελος κρατικού δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, θεωρείται κρατική επιχορήγηση. Το δάνειο θα αναγνωρίζεται και θα επιμετράται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση Το όφελος του χαμηλότερου επιτοκίου από εκείνου της αγοράς, θα επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της αρχικής λογιστικής αξίας του δανείου προσδιοριζόμενου σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 και του ληφθέντος προϊόντος. Το όφελος λογιστικοποιείται σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο. Η οικονομική οντότητα θα εξετάσει τους όρους και τις δεσμεύσεις που έχουν ικανοποιηθεί ή που πρέπει να ικανοποιηθούν, όταν προσδιορίζεται το κόστος το οποίο προορίζεται να αποζημιώσει το όφελος του δανείου.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

37

[Απαλείφθηκε]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

43

Απαλείφθηκε η παράγραφος 37 και προστέθηκε η παράγραφος 10A, από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει μελλοντικά αυτές τις τροποποιήσεις σε κρατικά δάνεια που έχουν ληφθεί σε ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Τροποποίηση στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23

Κόστος Δανεισμού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007)

Τροποποιείται η παράγραφος 6. Προστίθεται η παράγραφος 29A.

ΟΡΙΣΜΟΙ

6

Το κόστος δανεισμού μπορεί να περιλαμβάνει:

(α)

έξοδο τόκου υπολογιζόμενο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση

(β)

[απαλείφθηκε]

(γ)

[απαλείφθηκε]

(δ)

χρηματοοικονομικές χρεώσεις αναφορικά με χρηματοδοτικές μισθώσεις, που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις και

(ε)

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται ως συμπληρωματικό ποσό του κόστους τόκων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

29A

Η παράγραφος 6 τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει την τροποποίηση για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Τροποποίηση στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27

Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

Τροποποιείται η παράγραφος 37. Προστίθεται η παράγραφος 43A.

Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

37

Όταν μια οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις, θα λογιστικοποιεί επενδύσεις σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις:

(α)

στο κόστος ή

(β)

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39.

Η οικονομική οντότητα εφαρμόζει την ίδια λογιστική για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Οι επενδύσεις που λογιστικοποιούνται στο κόστος θα λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες όταν θα κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση (ή περιλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5. Η επιμέτρηση των επενδύσεων που λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 δεν αλλάζει κάτω από αυτές τις συνθήκες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

43A

Η παράγραφος 37 τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου ή αργότερα, μελλοντικά από την ημερομηνία κατά την οποία εφήρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 5 Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει την τροποποίηση για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 και 33 και η κεφαλίδα πάνω από την παράγραφο 41. Προστίθεται η παράγραφος 41Γ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Όμως, δεν ισχύει για επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που κατέχονται από:

(α)

οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή

(β)

αμοιβαία κεφάλαια, καταπιστευματικές επενδυτικές μονάδες (unit trusts), και παρόμοιες οικονομικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις,

που, κατά την αρχική αναγνώριση, χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων ή που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση και αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. Τέτοιες επενδύσεις επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 και οι μεταβολές στην αξία αυτή αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται. Μια οικονομική οντότητα που κατέχει τέτοια επένδυση θα παρέχει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την παράγραφο 37(στ).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ζημίες απομείωσης

33

Επειδή η υπεραξία που αποτελεί μέρος της λογιστικής αξίας μιας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση δεν αναγνωρίζεται χωριστά, δεν ελέγχεται χωριστά για απομείωση με την εφαρμογή των απαιτήσεων για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας του Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. Αντ’ αυτού, ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 ως ένα περιουσιακό στοιχείο, με σύγκριση του ανακτήσιμου ποσού της (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) και της λογιστικής αξίας της, όποτε η εφαρμογή των απαιτήσεων του Δ.Λ.Π. 39 δείχνει ότι η επένδυση μπορεί να έχει υποστεί απομείωση. Τυχόν ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται υπό τέτοιες συνθήκες δεν κατανέμεται σε κανένα περιουσιακό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας που αποτελεί μέρος της λογιστικής αξίας της επένδυσης στην συγγενή εταιρεία. Κατά συνέπεια, κάθε αναστροφή αυτής της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 στο βαθμό που το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης αυξηθεί μελλοντικά. Κατά τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης της επένδυσης, η οικονομική οντότητα εκτιμά:

(α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

41Γ

Οι παράγραφοι 1 και 33 τροποποιήθηκαν από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός και εφαρμόζει για αυτή την προγενέστερη περίοδο τις τροποποιήσεις της παραγράφου 3 του Δ.Π.Χ.Α. 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις, της παραγράφου 1 του Δ.Λ.Π. 31 και της παραγράφου 4 του Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση που εκδόθηκαν τον Μάιο 2008. Μια οικονομική οντότητα επιτρέπεται να εφαρμόζει τις τροποποιήσεις μελλοντικά.

Τροποποίηση στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31

Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες

Τροποποιήθηκαν η παράγραφος 1 και η κεφαλίδα πάνω από την παράγραφο 58. Προστίθεται η παράγραφος 58B.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων της κοινοπραξίας στις οικονομικές καταστάσεις των μελών των κοινοπραξιών και των επενδυτών, ανεξάρτητα από τις δομές ή τις μορφές με τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας. Όμως, δεν εφαρμόζεται σε συμμετοχές μελών κοινοπραξιών σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες που κατέχονται από:

(α)

οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή

(β)

αμοιβαία κεφάλαια, καταπιστευματικές επενδυτικές μονάδες (unit trusts), και παρόμοιες οικονομικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις,

που, κατά την αρχική αναγνώριση, χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων ή που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση και αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. Τέτοιες επενδύσεις επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 και οι μεταβολές στην αξία αυτή αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται. Ένα μέλος κοινοπραξίας που κατέχει τέτοια συμμετοχή θα παρέχει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 55 και 56.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

58B

Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει την τροποποίηση για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός και εφαρμόζει για αυτή την προγενέστερη περίοδο τις τροποποιήσεις της παραγράφου 3 του Δ.Π.Χ.Α. 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις, της παραγράφου 1 του Δ.Λ.Π. 28 και της παραγράφου 4 του Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση που εκδόθηκαν τον Μάιο 2008. Μια οικονομική οντότητα επιτρέπεται να εφαρμόζει την τροποποίηση μελλοντικά.

Προσάρτημα στις Τροποποιήσεις στα Δ.Λ.Π. 28 και Δ.Λ.Π. 31

Τροποποιήσεις σε άλλα Δ.Π.Χ.Α.

Οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 και το Δ.Λ.Π. 32 όταν εφαρμόζουν τις σχετικές τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 28 και Δ.Λ.Π. 31.

Δ.Π.Χ.Α. 7    Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις

Τροποποιείται η παράγραφος 3(α). Προστίθεται η παράγραφος 44Δ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3

Το παρόν Δ.Π.Χ.Α. θα εφαρμόζεται από όλες τις οικονομικές οντότητες και για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από:

(α)

εκείνες τις συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις, το Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ή το Δ.Λ.Π. 31 Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Δ.Λ.Π. 27, το Δ.Λ.Π. 28 ή το Δ.Λ.Π. 31 επιτρέπουν σε μια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίζει λογιστικά μια συμμετοχή σε θυγατρική, συγγενή εταιρεία ή σε κοινοπραξία βάσει του Δ.Λ.Π. 39. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του παρόντος Δ.Π.Χ.Α. Επίσης, οι οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν το παρόν Πρότυπο σε παράγωγα που συνδέονται με συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες εκτός αν το παράγωγο ανταποκρίνεται στον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου του Δ.Λ.Π. 32.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

44Δ

Η παράγραφος 3(α) τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός και εφαρμόζει για αυτή την προγενέστερη περίοδο τις τροποποιήσεις της παραγράφου 1 του Δ.Λ.Π. 28,της παραγράφου 1 του Δ.Λ.Π. 31 και της παραγράφου 4 του Δ.Λ.Π. 32 που εκδόθηκαν τον Μάιο 2008. Μια οικονομική οντότητα επιτρέπεται να εφαρμόζει την τροποποίηση μελλοντικά.

Δ.Λ.Π. 32    Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση

Τροποποιήθηκαν η παράγραφος 4(α) και η κεφαλίδα πάνω από την παράγραφο 96. Προστίθεται η παράγραφος 97Δ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται από όλες τις οικονομικές οντότητες για τα παντός τύπου χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από:

(α)

εκείνες τις συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις, το Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ή το Δ.Λ.Π. 31 Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Δ.Λ.Π. 27, το Δ.Λ.Π. 28 ή το Δ.Λ.Π. 31 επιτρέπουν σε μια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίζει λογιστικά μια συμμετοχή σε θυγατρική, συγγενή εταιρεία ή σε κοινοπραξία βάσει του Δ.Λ.Π. 39. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του παρόντος Προτύπου. Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν επίσης το παρόν Πρότυπο σε όλα τα παράγωγα που συνδέονται με συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

97Δ

Η παράγραφος 4 τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός και εφαρμόζει για αυτή την προγενέστερη περίοδο τις τροποποιήσεις της παραγράφου 3 του Δ.Π.Χ.Α. 7, της παραγράφου 1 του Δ.Λ.Π. 28 και της παραγράφου 1 του Δ.Λ.Π. 31 που εκδόθηκαν τον Μάιο 2008. Μια οικονομική οντότητα επιτρέπεται να εφαρμόζει την τροποποίηση μελλοντικά.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29

Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 6, 15 και 19. Οι τροποποιήσεις αυτές θα εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.

Η ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6

Οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση το ιστορικό κόστος ενεργούν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις αλλαγές του γενικού επιπέδου των τιμών όσο και τις οι αυξήσεις των επί μέρους τιμών των αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα υποχρεούται ή επιλέγει να επιμετρήσει σε εύλογη αξία. Για παράδειγμα, ενσώματα πάγια ενδέχεται να αναπροσαρμόζονται στην εύλογη αξία και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία απαιτείται να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Μερικές οικονομικές οντότητες όμως, παρουσιάζουν οικονομικές καταστάσεις οι οποίες βασίζονται σε μια προσέγγιση του τρέχοντος κόστους, που αντανακλά τις επιδράσεις των μεταβολών στις επί μέρους τιμές των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται.

15

Τα περισσότερα μη χρηματικά στοιχεία τηρούνται λογιστικά σε κόστος ή σε κόστος μείον αποσβέσεις. Έτσι, αυτά είναι εκφρασμένα σε ποσά τρέχοντα κατά την ημερομηνία της απόκτησής τους Για το καθένα από τα στοιχεία αυτά, το επαναδιατυπωμένο κόστος ή κόστος μείον αποσβέσεις, προσδιορίζεται με την εφαρμογή, στο ιστορικό κόστος τους και στις σωρευμένες αποσβέσεις, της μεταβολής ενός γενικού δείκτη τιμών από την ημερομηνία της απόκτησης, μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς. Για παράδειγμα, τα ενσώματα πάγια, τα αποθέματα πρώτων υλών και εμπορευμάτων, η υπεραξία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα σήματα και όμοια περιουσιακά στοιχεία επαναδιατυπώνονται από τις ημερομηνίες της αγοράς τους. Τα αποθέματα ημικατεργασμένων και ετοίμων προϊόντων, επαναδιατυπώνονται από τις ημερομηνίες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν το κόστος αγοράς και μετατροπής.

19

Το επαναδιατυπωμένο ποσό ενός μη χρηματικού στοιχείου μειώνεται σύμφωνα με τα κατάλληλα Δ.Π.Χ.Α. ανά περίπτωση, όταν αυτό υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Για παράδειγμα, τα επαναδιατυπωμένα ποσά των ενσώματων παγίων, της υπεραξίας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των σημάτων μειώνονται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό και τα επαναδιατυπωμένα ποσά των αποθεμάτων μειώνονται μέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

Τροποποίηση στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τροποποιείται η παράγραφος 134(ε). Προστίθεται η παράγραφος 140Γ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση ανακτήσιμων ποσών μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών που περιέχουν υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές.

134

Η οικονομική οντότητα θα γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται στις υποπαραγράφους (α) – (στ) για κάθε μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών (ομάδα μονάδων) για την οποία η λογιστική αξία της υπεραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστες ωφέλιμες ζωές που επιμερίστηκε σε εκείνη τη μονάδα (ομάδα μονάδων) είναι σημαντική σε σχέση με τη συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστες ωφέλιμες ζωές της οικονομικής οντότητας:

(ε)

αν το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας (ομάδας μονάδων) βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το κόστος της πώλησης. Αν η εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης δεν έχει προσδιοριστεί με τη χρήση μιας παρατηρήσιμης αγοραίας τιμής για τη μονάδα (ομάδα μονάδων), θα γνωστοποιούνται και οι ακόλουθες πληροφορίες:

i)

μια περιγραφή κάθε βασικής παραδοχής στην οποία η διοίκηση βάσισε τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το κόστος της πώλησης. Οι βασικές παραδοχές είναι εκείνες στις οποίες το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας (ομάδας μονάδων) είναι πιο ευαίσθητο.

ii)

μια περιγραφή της προσέγγισης της διοίκησης για τον προσδιορισμό της αξίας (των αξιών) που προσδίδονται σε κάθε βασική παραδοχή, αν οι αξίες αυτές αντανακλούν την εμπειρία του παρελθόντος ή, αν αρμόζει, είναι συνεπείς με τις εξωτερικές πηγές πληροφόρησης και, αν όχι, πως και γιατί διαφέρουν από την εμπειρία του παρελθόντος ή τις εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Αν η εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζεται με τη χρήση προεξόφλησης προϋπολογιζόμενων ταμιακών ροών, θα γνωστοποιούνται και οι ακόλουθες πληροφορίες:

iii)

η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η διοίκηση έχει προβλέψει ταμιακές ροές.

iv)

ο συντελεστής ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της παρέκταση των προβλεπόμενων ταμιακών ροών.

v)

Το προεξοφλητικό επιτόκιο (επιτόκια) που εφαρμόζονται στις προβλέψεις ταμιακών ροών.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

140Γ

Η παράγραφος 134(ε) τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει την τροποποίηση για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 69, 70 και 98. Προστίθενται οι παράγραφοι 69A και 130Δ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

69

Σε μερικές περιπτώσεις, πραγματοποιούνται δαπάνες για να παρέχουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη σε μια οικονομική οντότητα, αλλά κανένα άυλο περιουσιακό στοιχείο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο δεν αποκτάται ή δημιουργείται το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί. Στην περίπτωση παροχής αγαθών, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει τέτοιες δαπάνες ως έξοδο, όταν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει τη δαπάνη ως έξοδο, όταν λαμβάνει τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η δαπάνη για έρευνα αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται (βλ. παράγραφο 54), εκτός όταν αποκτάται στα πλαίσια συνένωσης επιχειρήσεων Άλλα παραδείγματα δαπανών που αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν:

(α)

(γ)

δαπάνες διαφήμισης και προώθησης (συμπεριλαμβανομένων καταλόγων ταχυδρομικών παραγγελιών.)

(δ)

69A

Μια οικονομική οντότητα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αγαθά όταν τα κατέχει. Ομοίως, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αγαθά, όταν έχουν κατασκευαστεί από προμηθευτή σύμφωνα με τους όρους σύμβασης προμήθειας και η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτήσει την παράδοσή τους με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμής. Οι υπηρεσίες λαμβάνονται όταν πραγματοποιούνται από προμηθευτή σύμφωνα με σύμβαση για παράδοση σε μια οικονομική οντότητα και όχι όταν η οικονομική οντότητα τις χρησιμοποιεί για να παραδώσει μια άλλη υπηρεσία, για παράδειγμα, να παραδώσει μια διαφήμιση σε πελάτες.

70

Η παράγραφος 68 δεν αποκλείει αναγνώριση μιας προπληρωμής ως περιουσιακό στοιχείο, όταν η πληρωμή για την παράδοση αγαθών έχει πραγματοποιηθεί προκαταβολικά από την οικονομική οντότητα, που αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα εμπορεύματα. Αγαθά. Ομοίως, η παράγραφος 68 δεν αποκλείει αναγνώριση μιας προπληρωμής ως περιουσιακό στοιχείο, όταν η πληρωμή για τις υπηρεσίες έχει πραγματοποιηθεί πριν η οικονομική οντότητα παραλάβει αυτές τις υπηρεσίες.

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ

Περίοδος απόσβεσης και μέθοδος απόσβεσης

98

Μια ποικιλία μεθόδων απόσβεσης μπορεί να χρησιμοποιείται για να κατανέμεται το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τη σταθερή μέθοδο, τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και τη μέθοδο της μονάδας παραγωγής. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται επιλέγεται βασιζόμενη στον προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης των αναμενόμενων μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο και εφαρμόζεται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει μια μεταβολή στον προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης αυτών των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

130Δ

Οι παράγραφοι 69, 70 και 98 τροποποιήθηκαν και η παράγραφος 69A προστέθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 9, 73 και ΟΕ8. Προστίθενται οι παράγραφοι 50A και 108Γ.

ΟΡΙΣΜΟΙ

9

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

Ορισμοί για τις τέσσερις κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση που πληροί οποιαδήποτε από τις δύο προϋποθέσεις που ακολουθούν:

(α)

Κατατάσσεται ως κατεχόμενο για εμπορική εκμετάλλευση. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται ως κατεχόμενο/η για εμπορική εκμετάλλευση αν:

i)

αποκτήθηκε ή πραγματοποιήθηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον,

ii)

αποτελεί κατά την αρχική αναγνώριση μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών μέσων που είχαν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών ή

iii)

είναι παράγωγο (εκτός από παράγωγο που είναι συμβόλαιο χρηματοοικονομικής εγγύησης ή προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης).

(β)

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Επαναταξινομήσεις

50A

Οι ακόλουθες μεταβολές στις συνθήκες δεν είναι επανακατατάξεις για τους σκοπούς της παραγράφου 50:

(α)

ένα παράγωγο που ήταν προηγουμένως προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης σε αντιστάθμιση ταμιακών ροών ή αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης και, δεν πληροί πλέον αυτές τις προϋποθέσεις

(β)

ένα παράγωγο που καθίσταται προσδιορισμένο και αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης σε αντιστάθμιση ταμιακών ροών ή αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης,

(γ)

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επανακατατάσσονται όταν μια ασφαλιστική εταιρεία μεταβάλλει την λογιστική της πολιτική σύμφωνα με την παράγραφο 45 του Δ.Π.Χ.Α. 4.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

Μέσα αντιστάθμισης

Κατάλληλα μέσα

73

Για τους σκοπούς της λογιστικής αντιστάθμισης, μόνο μέσα τα οποία εμπλέκουν μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα (ήτοι, είναι εκτός του ομίλου ή της μεμονωμένης οικονομικής οντότητας για την οποία γίνεται η αναφορά) μπορούν να προσδιοριστούν ως μέσα αντιστάθμισης. Μολονότι επί μέρους οικονομικές οντότητες ενός ενοποιημένου ομίλου ή τα επί μέρους τμήματα μιας οικονομικής οντότητας ενδέχεται να υπεισέρχονται σε αντισταθμιστικές συναλλαγές με άλλες οικονομικές οντότητες του ομίλου ή τμήματα της ίδιας οικονομικής οντότητας, κάθε αποτέλεσμα τέτοιων ενδοεταιρικών συναλλαγών απαλείφεται κατά την ενοποίηση. Συνεπώς, για τέτοιες συναλλαγές αντιστάθμισης δεν εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Όμως, μπορεί να υπάγονται στη λογιστική αντιστάθμισης για τις επί μέρους ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις των μεμονωμένων οικονομικών οντοτήτων του ομίλου, με τη προϋπόθεση ότι βρίσκονται εκτός της οικονομικής οντότητας για την οποία γίνεται η αναφορά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

108Γ

Οι παράγραφοι 9, 73 και ΟΕ8 τροποποιήθηκαν και η παράγραφος 50A προστέθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις των παραγράφων 9 και 50A κατά την ημερομηνία και με τον τρόπο που εφάρμοσε τις τροποποιήσεις του 2005που περιγράφονται στην παράγραφο 105A. Επιτρέπεται ενωρίτερη εφαρμογή όλων των τροποποιήσεων. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Τροποποίηση στην οδηγία εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 39

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση

ΟΡΙΣΜΟΙ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 8 ΚΑΙ 9)

Πραγματικό επιτόκιο

ΟΕ8

Αν η οικονομική οντότητα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις καταβολών και εισπράξεών της, θα προσαρμόσει τη λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή της ομάδας χρηματοοικονομικών μέσων) ώστε να αντανακλά τις πραγματικές και αναθεωρημένες εκτιμώμενες ταμιακές ροές. Η οικονομική οντότητα υπολογίζει εκ νέου τη λογιστική αξία υπολογίζοντας την παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού μέσου, ή όταν συντρέχει περίπτωση, με το αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 92. Η προσαρμογή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ως έσοδο ή έξοδο. Εάν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επανακαταταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 50Β, 50Δ ή 50Ε, και η οικονομική οντότητα στη συνέχεια αυξήσει τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές εισπράξεις λόγω της αυξημένης δυνατότητας είσπραξης των εν λόγω ταμιακών εισπράξεων, το αποτέλεσμα αυτής της αύξησης αναγνωρίζεται ως προσαρμογή του αρχικού πραγματικού επιτοκίου από την ημερομηνία μεταβολής της εκτίμησης και όχι ως προσαρμογή της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου την ημερομηνία μεταβολής της εκτίμησης.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40

Επενδύσεις σε ακίνητα

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 8, 9, 48, 53, 54 και 57. Απαλείφεται η παράγραφος 22 και προστίθενται οι παράγραφοι 53A, 53B και 85B.

ΟΡΙΣΜΟΙ

8

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα επένδυσης σε ακίνητα:

(α)

(ε)

ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως επένδυση σε ακίνητα.

9

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα στοιχείων που δεν αποτελούν επένδυση σε ακίνητα και συνεπώς βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Προτύπου:

(α)

(δ)

[απαλείφθηκε]

(ε)

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

22

[Απαλείφθηκε]

Μέθοδος εύλογης αξίας

48

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά μια επένδυση σε ακίνητα για πρώτη φορά (ή όταν ένα υπάρχον ακίνητο καθίσταται επένδυση μετά από μια αλλαγή στη χρήση για πρώτη φορά) υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η διακύμανση των λογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας θα είναι τόσο μεγάλη και οι πιθανότητες των διαφόρων αποτελεσμάτων θα είναι τόσο δύσκολο να εκτιμηθούν, ώστε η χρησιμότητα μιας απλής εκτίμησης της εύλογης αξίας να αναιρείται. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η εύλογη αξία του ακινήτου δεν θα είναι προσδιοριστέα με αξιοπιστία πάνω σε μια συνεχή βάση (βλέπε παράγραφο 53).

Αδυναμία αξιόπιστου προσδιορισμού της εύλογης αξίας

53

Υπάρχει μια μαχητή θέση ότι η οικονομική οντότητα είναι σε θέση να προσδιορίζει με αξιοπιστία την εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα σε μια συνεχή βάση. Όμως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η οικονομική οντότητα αποκτά μία επένδυση σε ακίνητα για πρώτη φορά (ή όταν ένα υπάρχον ακίνητο καθίσταται επένδυση μετά από μια μεταβολή στη χρήση για πρώτη φορά), υπάρχει σαφής ένδειξη ότι ο αξιόπιστος προσδιορισμός της εύλογης αξίας της επένδυσης δεν είναι εφικτός σε μια συνεχή βάση. Αυτό προκύπτει όταν και μόνον όταν σπανίζουν οι συγκρίσιμες αγοραίες συναλλαγές και όταν δεν είναι διαθέσιμες εναλλακτικές αξιόπιστες εκτιμήσεις της εύλογης αξίας (για παράδειγμα, βασιζόμενες σε προεξόφληση προϋπολογιζόμενων ταμιακών ροών). Αν μια οικονομική οντότητα διαπιστώνει ότι η εύλογη αξία ενός υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου δεν προσδιορίζεται αξιόπιστα, αλλά αναμένει ότι η εύλογη αξία του ακινήτου θα προσδιορίζεται αξιόπιστα όταν η κατασκευή ολοκληρωθεί, θα επιμετρά αυτό το υπό κατασκευή επενδυτικό ακίνητο στο κόστος έως ότου είτε η εύλογή του αξία καταστεί αξιόπιστα προσδιορίσιμη, είτε ολοκληρωθεί η κατασκευή του (όποιο επέλθει νωρίτερα). Αν μια οικονομική οντότητα διαπιστώνει ότι η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου (άλλου από υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου) δεν προσδιορίζεται αξιόπιστα σε συνεχή βάση, η οικονομική οντότητα θα επιμετρά το εν λόγω επενδυτικό ακίνητο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κόστους του Δ.Λ.Π. 16. Η υπολειμματική αξία της επένδυσης σε ακίνητα θα θεωρείται ότι είναι μηδενική. Η οικονομική οντότητα θα συνεχίζει να εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 16 μέχρι τη διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα.

53A

Όταν μια οικονομική οντότητα αποκτήσει τη δυνατότητα να επιμετρήσει αξιόπιστα την εύλογη αξία ενός υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου το οποίο προηγουμένως έχει επιμετρήσει στο κόστος, θα επιμετρά αυτό το ακίνητο στην εύλογή του αξία. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή αυτού του ακινήτου, θεωρείται ότι η εύλογη αξία μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.. Αν αυτό δεν ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 53, το ακίνητο θα λογιστικοποιείται με την χρήση της μεθόδου του κόστους, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16.

53B

Η υπόθεση ότι η εύλογη αξία των υπό κατασκευή επενδυτικών ακινήτων μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, μπορεί να θεωρηθεί αβάσιμη μόνο κατά την αρχική αναγνώριση. Μια οικονομική οντότητα που έχει επιμετρήσει στοιχείο επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή σε εύλογη αξία δεν μπορεί να αποφανθεί συμπεράνει ότι η εύλογη αξία του ολοκληρωμένου επενδυτικού ακινήτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα.

54

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν η οικονομική οντότητα αναγκάζεται, για το λόγο που αναφέρθηκε στην παράγραφο 53, να επιμετρά ένα επενδυτικό ακίνητο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του κόστους σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, θα επιμετρά όλες τις άλλες επενδύσεις της σε ακίνητα στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένου του υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν και η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους για μια επένδυση σε ακίνητα, θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε εναπομένουσα επένδυση σε ακίνητα με τη μέθοδο της εύλογης αξίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

57

Μεταφορές προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να γίνονται όταν και μόνον όταν υπάρχει μια μεταβολή στη χρήση, που αποδεικνύεται από:

(α)

(γ)

το πέρας της ιδιόχρησης από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου για μια μεταφορά από ίδιο χρησιμοποιούμενο ακίνητο στις επενδύσεις σε ακίνητα, ή

(δ)

την έναρξη μιας λειτουργικής μίσθωσης σε τρίτο, προκειμένου για μια μεταφορά από αποθέματα στις επενδύσεις σε ακίνητα.

(ε)

[απαλείφθηκε]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

85B

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 8, 9, 48, 53, 54 και 57, απαλείφθηκε η παράγραφος 22 και προστέθηκαν οι παράγραφοι 53A και 53B από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2006. 2009Μια οικονομική οντότητα επιτρέπεται να εφαρμόζει τις τροποποιήσεις σε υπό κατασκευή επενδυτικά ακίνητα από οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, αρκεί οι εύλογες αξίες των υπό κατασκευή επενδυτικών ακινήτων να έχουν προσδιοριστεί σε εκείνες τις ημερομηνίες. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός και ταυτόχρονα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις των παραγράφων 5 και 81Ε του Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια.

Προσάρτημα στις Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 40

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 16

Οι νομικές οντότητες θα εφαρμόσουν την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 16 στο παρόν προσάρτημα όταν εφαρμόζουν τις σχετικές τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 40.

Δ.Λ.Π. 16    Ενσώματα Πάγια

Τροποποιείται η παράγραφος 5. Προστίθεται η παράγραφος 81Ε.

5

Η οικονομική οντότητα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους για τις επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους του παρόντος Προτύπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

81E

Η παράγραφος 5 τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Επιτρέπεται εφαρμογή νωρίτερα, αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει επίσης ταυτόχρονα, τις τροποποιήσεις των παραγράφων 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 και 85B του Δ.Λ.Π. 40. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει την τροποποίηση για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41

Γεωργία

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 5, 6, 17, 20 και 21. Προστίθεται η παράγραφος 60.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Γεωργία — συναφείς ορισμοί

5

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

Αγροτική δραστηριότητα είναι η διοίκηση και διαχείριση από μια οικονομική οντότητα του βιολογικού μετασχηματισμού και της συγκομιδής των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση ή μετατροπή σε αγροτική παραγωγή ή σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

6

Η αγροτική δραστηριότητα καλύπτει ένα ποικίλο εύρος δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, την εκτροφή ζωντανών ζώων, τη δασοκομία, την ετήσια ή διηνεκή συγκομιδή, την καλλιέργεια κηπευτικών και φυτειών, την ανθοκαλλιέργεια και την υδατοκαλλιέργεια (συμπεριλαμβάνοντας την ιχθυοκαλλιέργεια. α). Για παράδειγμα, την εκτροφή ζωντανών ζώων, τη δασοκομία, την ετήσια ή διηνεκή συγκομιδή, την καλλιέργεια κηπευτικών και φυτειών, την ανθοκαλλιέργεια και την υδατοκαλλιέργεια (συμπεριλαμβάνοντας την ιχθυοκαλλιέργεια). ).Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν μέσα σε αυτή την ποικιλία:

(α)

(γ)

Επιμέτρηση της μεταβολής. Η μεταβολή στην ποιότητα (για παράδειγμα, γενετικά προσόντα, πυκνότητα, ωριμότητα, περιεκτικότητα λίπους, περιεχόμενη πρωτεΐνη και η ανθεκτικότητα της φυτικής ίνας) ή στην ποσότητα (για παράδειγμα: καρποί, βάρος, κυβικά μέτρα, μήκος ή διάμετρος φυτικής ίνας και αριθμός βλαστών) που έφερε ο βιολογικός μετασχηματισμός ή η συγκομιδή, επιμετράται και παρακολουθείται ως μια συνήθης διοικητική και διαχειριστική λειτουργία.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

17

Αν υπάρχει μια ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή μια αγροτική παραγωγή στην παρούσα τοποθεσία και κατάστασή της, οι επικρατούσες τιμές σε αυτήν την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Αν μια οικονομική οντότητα έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργούς αγορές, χρησιμοποιεί την περισσότερο σχετική. Για παράδειγμα, αν μια οικονομική οντότητα έχει πρόσβαση σε δύο ενεργούς αγορές, θα χρησιμοποιήσει την τιμή που υπάρχει στην αγορά που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί.

20

Σε μερικές περιπτώσεις, οι προσδιορισμένες στην αγορά τιμές ή αξίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάστασή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί την παρούσα αξία των αναμενόμενων καθαρών ταμιακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο, προεξοφλημένες με το τρέχον προσδιορισμένο από την αγορά επιτόκιο, για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας.

21

Ο σκοπός του υπολογισμού της παρούσας αξίας των αναμενόμενων καθαρών ταμιακών ροών είναι να προσδιορίσει την εύλογη αξία ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου στην παρούσα θέση και κατάστασή του. Μια οικονομική οντότητα κάνει αυτόν τον υπολογισμό για να προσδιορίσει ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο που θα χρησιμοποιηθεί και στην εκτίμηση των αναμενόμενων καθαρών ταμιακών ροών. Στον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των αναμενόμενων καθαρών ταμιακών ροών, μια οικονομική οντότητα συμπεριλαμβάνει τις καθαρές ταμιακές ροές οι οποίες από τους συμμετέχοντες στην αγορά, αναμένεται να προέλθουν από το περιουσιακό στοιχείο στην πιο συναφή του αγορά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

60

Οι παράγραφοι 5, 6, 17, 20 και 21 τροποποιήθηκαν και η παράγραφος 14 απαλείφθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008. Μια οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Οι τροποποιήσεις του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ θα εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8

Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 7, 9 και 11.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Επιλογή και εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών

7

Όταν ένα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται συγκεκριμένα σε μια συναλλαγή, άλλο συμβάν ή περίπτωση, η εφαρμοζόμενη λογιστική πολιτική ή πολιτικές στο στοιχείο αυτό θα προσδιορίζονται από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.

9

Τα Δ.Π.Χ.Α. συνοδεύονται από οδηγίες για να βοηθούν τις οικονομικές οντότητες στην εφαρμογή των απαιτήσεών τους. Όλες αυτές οι οδηγίες δηλώνουν αν είναι αναπόσπαστο μέρος των Δ.Π.Χ.Α. Οδηγία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Δ.Π.Χ.Α., είναι υποχρεωτική. Οδηγία που δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Δ.Π.Χ.Α., δεν περιέχει απαιτήσεις για οικονομικές καταστάσεις.

11

Κατά την απόφαση που περιγράφηκε στην παράγραφο 10, η διοίκηση θα αναφερθεί σε και θα εξετάσει την δυνατότητα εφαρμογής των ακόλουθων πηγών κατά φθίνουσα σειρά:

(α)

τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. που αντιμετωπίζουν παρόμοια και σχετικά θέματα και

(β)

τους ορισμούς, τα κριτήρια αναγνώρισης και τις έννοιες επιμέτρησης για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, που τίθενται στο Πλαίσιο.

Τροποποίηση στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10

Γεγονότα Μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού

Τροποποιείται η παράγραφος 13.

13

Εάν ανακοινωθεί η καταβολή μερισμάτων (δηλαδή τα μερίσματα έχουν εγκριθεί δεόντως και δεν είναι πλέον στη διακριτική ευχέρεια της οικονομικής οντότητας) μετά την ημερομηνία αναφοράς αλλά πριν εγκριθεί η έκδοση των οικονομικών καταστάσεων, τα μερίσματα δεν αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επειδή δεν υφίσταται υποχρέωση εκείνη τη στιγμή. Τέτοια μερίσματα γνωστοποιούνται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης

Προστίθεται μια υποσημείωση στον τίτλο του Προτύπου επάνω από την παράγραφο 1 και τροποποιούνται οι παράγραφοι 2(β), 12-18, 20-22, 26, 27 και 32.

Υποσημείωση στον τίτλο

*

Ως μέρος των Βελτιώσεων στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008, το Συμβούλιο τροποποίησε την ορολογία που χρησιμοποιείται στο παρόν Πρότυπο για να συμφωνεί με άλλα Δ.Π.Χ.Α., ως ακολούθως:

(α)

το «φορολογητέο εισόδημα» τροποποιήθηκε σε «φορολογητέο κέρδος η φορολογική ζημία»

(β)

το «αναγνώριση ως έσοδο/έξοδο» τροποποιήθηκε ως «αναγνώριση στα αποτελέσματα»,

(γ)

το «πίστωση απευθείας στα δικαιώματα/ίδια κεφάλαια των μετόχων» τροποποιήθηκε ως «αναγνωρίζεται εκτός των αποτελεσμάτων» και

(δ)

το «αναθεώρηση λογιστικής εκτίμησης» τροποποιήθηκε ως «μεταβολή λογιστικής εκτίμησης».

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2

Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται με:

(α)

ειδικά προβλήματα … παρόμοιας φύσης.

(β)

κρατική υποστήριξη, που παρέχεται στην οικονομική οντότητα με τη μορφή οφελών, που είναι διαθέσιμα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους ή ζημίας ή που προσδιορίζονται ή περιορίζονται βάσει της υποχρέωσης φόρου εισοδήματος. Παραδείγματα τέτοιων οφελών είναι οι φορολογικές απαλλαγές, οι φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης, οι πρόσθετες αποσβέσεις και οι μειωμένοι συντελεστές φόρου.

(γ)

κρατική … η οικονομική οντότητα.

(δ)

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

12

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τις περιόδους στις οποίες η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ως έξοδα το σχετικό κόστος το οποίο οι κρατικές επιχορηγήσεις αντισταθμίζουν.

13

Υπάρχουν δύο τρόποι γενικής προσέγγισης του λογιστικού χειρισμού των κρατικών επιχορηγήσεων: η κεφαλαιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η αναγνώριση της επιχορήγησης αναγνωρίζεται εκτός αποτελεσμάτων και ο χειρισμός μέσω εσόδων, σύμφωνα με τον οποίο μια κρατική επιχορήγηση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα για μία ή περισσότερες περιόδους.

14

Όσοι υποστηρίζουν την κεφαλαιακή προσέγγιση, προβάλλουν τα εξής επιχειρήματα:

(α)

οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν μέσο χρηματοδότησης και, επομένως, πρέπει να εμφανίζονται με αυτή την μορφή στην κατάσταση οικονομικής θέσης, παρά να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και να συμψηφίζουν τα έξοδα τα οποία χρηματοδοτούν. Επειδή δεν αναμένεται αποπληρωμή, τέτοιες επιχορηγήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων.

(β)

δεν αρκεί η αναγνώριση κρατικών επιχορηγήσεων στα αποτελέσματα, επειδή δεν έχουν κερδηθεί αλλά αντιπροσωπεύουν ένα κίνητρο που παρέχεται από το κράτος χωρίς το σχετικό κόστος.

15

Τα επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ του χειρισμού μέσω εσόδων, είναι τα ακόλουθα:

(α)

δεδομένου ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν εισπράξεις που δεν προέρχονται από τους μετόχους, δεν πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια αλλά πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στις κατάλληλες περιόδους.

(β)

οι κρατικές επιχορηγήσεις σπάνια δίνονται χωρίς αντάλλαγμα. Για να τις καρπωθεί μια οικονομική οντότητα πρέπει να συμμορφωθεί με τους όρους χορήγησής τους και να εκπληρώσει τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις. Επομένως πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τις περιόδους στις οποίες η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ως έξοδα το σχετικό κόστος για το οποίο θεωρούνται ως αποζημίωση οι κρατικές επιχορηγήσεις.

(γ)

εφόσον οι φόροι εισοδήματος και οι λοιποί φόροι είναι έξοδα , λογικό είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις που αποτελούν προέκταση φορολογικών πολιτικών να αντιμετωπίζονται μέσω αποτελεσμάτων.

16

Αποτελεί θεμελιώδη αρχή του χειρισμού μέσω εσόδων, η αναγνώριση των κρατικών επιχορηγήσεων στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τις περιόδους στις οποίες η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ως έξοδα τα σχετικά κόστη για τα οποία θεωρούνται ως αποζημίωση οι κρατικές επιχορηγήσεις. Η αναγνώριση κρατικών επιχορηγήσεων στα αποτελέσματα με βάση τις εισπράξεις δεν είναι σύμφωνη με την παραδοχή της λογιστικής αρχής των δουλευμένων εσόδων/εξόδων (βλ. Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων) και θα ήταν αποδεκτή μόνο αν δεν υπήρχε βάση για την κατανομή της επιχορήγησης σε περιόδους άλλες από αυτή κατά την οποία ελήφθη.

17

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι περίοδοι στις οποίες η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει το κόστος ή τα έξοδα που σχετίζονται με κρατική επιχορήγηση. Κατά συνέπεια, οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της ίδιας περιόδου στην οποία αφορούν τα έξοδα αυτά Ομοίως, οι επιχορηγήσεις που συνδέονται με αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται, συνήθως, στα αποτελέσματα στη διάρκεια των περιόδων και η αναγνώρισή τους γίνεται αναλογικά με τις αποσβέσεις που χρεώνονται για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία

18

Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων σε μη αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία, μπορεί επίσης να προϋποθέτουν την εκπλήρωση ορισμένων δεσμεύσεων, και συνεπώς θα αναγνωρίζονταν στα αποτελέσματα των περιόδων που επιβαρύνθηκαν με το κόστος αντιμετώπισης αυτών των δεσμεύσεων. Για παράδειγμα, μια επιχορήγηση για οικόπεδο μπορεί να δοθεί με τον όρο ανέγερσης κτιρίου στο χώρο του οικοπέδου, οπότε θα ήταν σωστό να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

20

Κρατική επιχορήγηση που καθίσταται εισπρακτέα ως αντιστάθμιση για έξοδα ή ζημίες που ήδη πραγματοποιήθηκαν ή προκειμένου να παρασχεθεί στην οικονομική οντότητα άμεση οικονομική υποστήριξη χωρίς να επισύρει σχετικό μελλοντικό κόστος, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία καθίσταται εισπρακτέα.

21

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή κρατικής επιχορήγησης μπορεί να δίδεται ως άμεση οικονομική ενίσχυση της οικονομικής οντότητας και όχι ως κίνητρο για την ανάληψη συγκεκριμένης δαπάνης. Τέτοιες επιχορηγήσεις μπορεί να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη οικονομική οντότητα και να μην είναι διαθέσιμες σε μία ολόκληρη κατηγορία δικαιούχων. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτούν την αναγνώριση της επιχορήγησης στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία η οικονομική οντότητα δικαιούται να την εισπράξει μαζί με γνωστοποίηση που να διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση των επιδράσεών της.

22

Είναι δυνατό μια οικονομική οντότητα να δικαιούται τη λήψη κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη εξόδων ή ζημιών που τη βάρυναν σε προηγούμενη περίοδο. Η επιχορήγηση αυτής της μορφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία καθίσταται εισπρακτέα, μαζί με γνωστοποίηση που να διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση των επιδράσεών της.

Παρουσίαση των επιχορηγήσεων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία

26

Μία μέθοδος αναγνωρίζει την επιχορήγηση ως αναβαλλόμενα έσοδα που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

27

Η άλλη μέθοδος, εκπίπτει την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Η επιχορήγηση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ζωής ενός αποσβεστέου περιουσιακού στοιχείου ως μειωμένο έξοδο απόσβεσης.

Αποπληρωμή κρατικών επιχορηγήσεων

32

Κρατική επιχορήγηση για την οποία δημιουργείται υποχρέωση αποπληρωμής της λογιστικοποιείται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης (βλέπε Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη). Η αποπληρωμή μιας επιχορήγησης που αφορά έσοδα, θα συμψηφίζεται πρώτα με το αναπόσβεστο αναβαλλόμενο πιστωτικό υπόλοιπο που έχει αναγνωρισθεί σχετικά με την επιχορήγηση. Εφόσον η αποπληρωμή υπερβαίνει αυτό το υπόλοιπο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο υπόλοιπο, η αποπληρωμή θα αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. Η αποπληρωμή επιχορήγησης που αφορά περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζεται σε αύξηση της λογιστικής αξίας του στοιχείου αυτού ή σε μείωση του πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού λογαριασμού εσόδων επόμενων χρήσεων, κατά το ποσό που αποπληρώνεται Το σωρευμένο ποσό των πρόσθετων αποσβέσεων, που μέχρι το χρόνο της πιο πάνω αποπληρωμής θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, αν δεν υπήρχε η επιχορήγηση, θα αναγνωρισθεί άμεσα στα αποτελέσματα.

Προσάρτημα στις Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 20

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 41

Οι οικονομικές οντότητες θα εφαρμόσουν τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 41 στο παρόν προσάρτημα όταν εφαρμόζουν τις σχετικές τροποποιήσεις στην ορολογία που χρησιμοποιείται στο Δ.Λ.Π. 20.

Δ.Λ.Π. 41    Αγροτική παραγωγή

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 34-36.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

34

Μια χωρίς όρους κρατική επιχορήγηση που αφορά σε ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο επιμετρώμενο στην εύλογη αξία του μείον το εκτιμώμενο κόστος πώλησης θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, όταν και μόνον όταν, η κρατική επιχορήγηση καθίσταται εισπρακτέα.

35

Αν μια κρατική επιχορήγηση, που συνδέεται με ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο που επιμετράται στην εύλογη αξία του μείον το εκτιμώμενο κόστος πώλησης, είναι με όρους, που περιλαμβάνουν ότι η κρατική επιχορήγηση απαιτεί η οικονομική οντότητα να μην απασχολείται σε συγκεκριμένη αγροτική δραστηριότητα, η οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει την κρατική επιχορήγηση στα αποτελέσματα, όταν και μόνον όταν πληρούνται οι όροι που συνάπτονται στην κρατική επιχορήγηση.

36

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των κρατικών επιχορηγήσεων ποικίλουν. Για παράδειγμα, μια επιχορήγηση μπορεί να απαιτεί μια οικονομική οντότητα να καλλιεργεί σε μια ορισμένη περιοχή για πέντε έτη και να απαιτεί η οικονομική οντότητα να επιστρέψει ολόκληρη την επιχορήγηση, αν καλλιεργεί για περίοδο μικρότερη από πέντε έτη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχορήγηση δεν αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μέχρις ότου περάσουν τα πέντε έτη. Ωστόσο, αν οι όροι της επιχορήγησης επιτρέπουν να διατηρείται ανάλογα με τον χρόνο που έχει παρέλθει, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει αυτό το τμήμα στα αποτελέσματα καθώς περνά ο χρόνος.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29

Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες

Προστίθεται μια υποσημείωση στον τίτλο του Προτύπου επάνω από την παράγραφο 1 και τροποποιούνται οι παράγραφοι 8, 14, 20, 28 και 34.

Υποσημείωση στον τίτλο

*

Ως μέρος των Βελτιώσεων στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008, το Συμβούλιο τροποποίησε την ορολογία που χρησιμοποιείται στο Δ.Λ.Π. 29 για να συμφωνεί με άλλα Δ.Π.Χ.Α., ως ακολούθως: (α) «αγοραία αξία» τροποποιήθηκε σε «εύλογη αξία» και (β) «αποτελέσματα εργασιών» και «καθαρά κέρδη» τροποποιήθηκαν σε «αποτελέσματα»

Η ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

8

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας της οποίας το λειτουργικό νόμισμα είναι το νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας, είτε βασίζονται στη μέθοδο ιστορικού κόστους είτε στη μέθοδο του τρέχοντος κόστους, θα διατυπώνονται αναφορικά με τη μονάδα επιμέτρησης που θα ισχύει στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα αντίστοιχα ποσά για την προηγούμενη περίοδο που απαιτούνται από το Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (όπως τροποποιήθηκε το 2007) καθώς και τυχόν πληροφορίες αναφορικά με προγενέστερες περιόδους θα διατυπώνονται επίσης αναφορικά με την μονάδα επιμέτρησης που θα ισχύει στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Για το σκοπό της παρουσίασης συγκρίσιμων κονδυλίων σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 42(β) και 43 του Δ.Λ.Π. 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος.

Οικονομικές καταστάσεις ιστορικού κόστους

Κατάσταση οικονομικής θέσης

14

Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι μη χρηματικά. Μερικά μη χρηματικά στοιχεία, εμφανίζονται σε ποσά τρέχοντα κατά την ημερομηνία αναφοράς, όπως η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και η εύλογη αξία, οπότε αυτά δεν επαναδιατυπώνονται. Όλα τα υπόλοιπα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επαναδιατυπώνονται.

20

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας συμμετοχής που παρακολουθείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, μπορεί να καταρτίζονται από την εκδότρια εταιρία στο νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας. Η κατάσταση οικονομικής θέσης και η κατάσταση συνολικών εσόδων μιας τέτοιας εκδότριας επαναδιατυπώνονται, σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο, προκειμένου να υπολογιστεί το μερίδιο του επενδυτή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και στα αποτελέσματα της εκδότριας. Όταν οι επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της εκδότριας παρουσιάζονται σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με βάση την ισοτιμία κλεισίματος.

Κέρδος ή ζημία στην καθαρή χρηματική θέση

28

Το κέρδος ή ζημία στην καθαρή χρηματική θέση περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα. Η προσαρμογή όσων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνδέονται βάσει συμφωνίας με τις μεταβολές των τιμών, σύμφωνα με την παράγραφο 13, συμψηφίζεται έναντι του κέρδους ή της ζημίας στην καθαρή χρηματική θέση. Άλλα στοιχεία των εσόδων και των εξόδων, όπως πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι και συναλλαγματικές διαφορές σχετιζόμενες με επενδυμένα ή δανειακά κεφάλαια, συνδέονται επίσης με την καθαρή χρηματική θέση. Μολονότι αυτά τα στοιχεία γνωστοποιούνται ξεχωριστά, μπορεί να είναι χρήσιμο να παρουσιάζονται μαζί με το κέρδος ή τη ζημία στην καθαρή χρηματική θέση στην κατάσταση συνολικών εσόδων.

Αντίστοιχα ποσά

34

Τα αντίστοιχα ποσά των προηγούμενων καλυπτόμενων περιόδων αναφοράς, είτε βασίζονται στην προσέγγιση του ιστορικού κόστους είτε στην προσέγγιση του τρέχοντος κόστους, επαναδιατυπώνονται με την εφαρμογή ενός γενικού δείκτη τιμών, ούτως ώστε οι συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις να παρουσιάζονται με βάση την τρέχουσα κατά το τέλος της καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς μονάδα μέτρησης. Πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε σχέση με προηγούμενες περιόδους εκφράζονται επίσης με βάση την τρέχουσα κατά το τέλος της καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς μονάδα μέτρησης. Για το σκοπό της παρουσίασης συγκρίσιμων κονδυλίων σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 42(β) και 43 του Δ.Λ.Π. 21.

Τροποποίηση στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά

Τροποποιείται η παράγραφος 11 και προστίθεται μία υποσημείωση.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11

Στην κατάσταση που παρουσιάζει τα συστατικά στοιχεία των αποτελεσμάτων για ενδιάμεση περίοδο, μια οικονομική οντότητα παρουσιάζει βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή για την περίοδο που η οικονομική οντότητα βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά Μετοχή  (1).

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 31 και 50.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Λογιστική πολιτική

31

Το Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη ορίζει ότι μια οικειοθελής αλλαγή στην λογιστική πολιτική θα γίνει μόνο αν η μεταβολή έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές καταστάσεις που παρέχουν αξιόπιστη και πλέον σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τις επιδράσεις των συναλλαγών, των λοιπών γεγονότων και συνθηκών που αφορούν στην οικονομική θέση, την χρηματοοικονομική επίδοση ή τις ταμιακές ροές. Είναι μάλλον απίθανο ότι μια αλλαγή από τη μέθοδο της εύλογης αξίας στη μέθοδο του κόστους θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο σχετική παρουσίαση.

Μέθοδος εύλογης αξίας

50

Κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας επένδυσης σε ακίνητα, σύμφωνα με τη μέθοδο της εύλογης αξίας, η οικονομική οντότητα αποφεύγει διπλό λογισμό των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Για παράδειγμα:

(α)

(δ)

η εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα που κατέχεται με μίσθωση αντανακλά τις μη αναμενόμενες ταμιακές ροές (συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων μισθωμάτων που αναμένεται να καταβληθούν). Συνεπώς, αν η εκτίμηση ενός ακινήτου είναι καθαρή από κάθε αναμενόμενη καταβολή, θα πρέπει να προστεθεί εκ νέου κάθε αναγνωρισμένη υποχρέωση της μίσθωσης, προκειμένου να υπολογιστεί η λογιστική αξία της επένδυσης σε ακίνητα με τη χρήση της μεθόδου εύλογης αξίας.

Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41

Γεωργία

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 4 και 5 και απαλείφεται η παράγραφος 14. Οι όροι «το εκτιμώμενο κόστος του σημείου πώλησης» και «κόστη σημείου πώλησης» αντικαθίστανται με το «κόστος της πώλησης» όπου εμφανίζονται ως ακολούθως:

Πρότυπο (παράγραφοι 12, 13, 26-28, 30-32, 34, 35, 38, 40, 48, 50 και 51)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4

Ο πίνακας κατωτέρω παρέχει παραδείγματα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, αγροτικής παραγωγής και προϊόντων που είναι το αποτέλεσμα επεξεργασίας μετά τη συγκομιδή:

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Αγροτική παραγωγή

Προϊόντα που είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας μετά τη συγκομιδή

 

 

Δένδρα σε μία φυτεία δάσους

Υλοτομημένα δένδρα

Κούτσουρα, κορμοί δένδρων, ξυλεία

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Γεωργία — συναφείς ορισμοί

5

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

Κόστος της πώλησης είναι το διαφορικό κόστος που είναι καταλογιστέο άμεσα στην πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, εξαιρουμένων του χρηματοοικονομικού κόστους και των φόρων εισοδήματος …

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

14

[Απαλείφθηκε]

Προσάρτημα στις Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 41

Τροποποιήσεις σε άλλα Δ.Π.Χ.Α.

Οι οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν αυτές τις τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, στο Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα, και στο Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων όταν εφαρμόζουν τις σχετικές τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 41.

Δ.Π.Χ.Α. 5    Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

Τροποποιείται η παράγραφος 5.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5

Οι προβλέψεις επιμέτρησης του παρόντος Δ.Π.Χ.Α. (2) δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία, που καλύπτονται από τα Δ.Π.Χ.Α. που απαριθμούνται, είτε ως μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία, είτε ως μέρος ομάδας διάθεσης

(α)

(ε)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης. σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία

(στ)

Δ.Λ.Π. 2    Αποθέματα

Τροποποιείται η παράγραφος 20.

20

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία, αποθέματα προερχόμενα από συγκομιδή αγροτικής παραγωγής από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία μιας οικονομική οντότητας, επιμετρώνται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος πώλησης κατά τη στιγμή της συγκομιδής. Αυτό είναι το κόστος των αποθεμάτων κατά την ημερομηνία εκείνη για την εφαρμογή του παρόντος Προτύπου.

Δ.Λ.Π. 36    Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 2 και 5.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2

Αυτό το Πρότυπο θα εφαρμόζεται για τη λογιστική της απομείωσης της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων, εκτός από:

(α)

(ζ)

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε αγροτική δραστηριότητα και τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης (βλέπε Δ.Λ.Π. 41 Αγροτική δραστηριότητα)

(η)

5

Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 39, επενδύσεις σε ακίνητα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40 ή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες τα οποία επιμετρώνται σε εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 41. Όμως, το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται σε περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αναπροσαρμοσμένη αξία (ήτοι την εύλογη αξία) σύμφωνα με άλλα Πρότυπα, όπως τη μέθοδο αναπροσαρμογής του Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια Η διαπίστωση αν και κατά πόσο ένα αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο, εξαρτάται από τη βάση που χρησιμοποιείται για να προσδιορισθεί η εύλογη αξία:

(α)


(1)  Η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε από τις Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2008 για τη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 34

(2)  Εκτός από τις παραγράφους 18 και 19, οι οποίες απαιτούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία να επιμετρώνται σύμφωνα με άλλα εν ισχύ Δ.Π.Χ.Α.


24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 71/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό της ποσότητας αραβοσίτου που είναι διαθέσιμη στην παρέμβαση για τη φάση αριθ. 2 της περιόδου 2008/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 687/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισμούς πληρωμών ή τους οργανισμούς παρέμβασης, καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008 καθορίζει τους κανόνες για την κατανομή των ποσοτήτων αραβόσιτου που είναι επιλέξιμες για την παρέμβαση για την περίοδο εμπορίας 2008/2009. Η κατανομή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, που αποκαλούνται «φάση αριθ. 1» και «φάση αριθ. 2».

(2)

Η συνολική ποσότητα αραβοσίτου που προσφέρθηκε στην παρέμβαση κατά τη φάση αριθ. 1, η οποία διήρκησε από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, δεν υπερέβη το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δημοσιευθεί η ποσότητα αραβοσίτου που μπορεί να προσφερθεί στην παρέμβαση κατά τη φάση αριθ. 2 της περιόδου 2008/2009.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008, η φάση αριθ. 2 αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ποσότητας που παραμένει στην παρέμβαση για την εν λόγω φάση. Η ημέρα αυτή είναι η πρώτη ημέρα κατάθεσης των προσφορών σε όλα τα κράτη μέλη και η φάση αυτή λήγει το αργότερο στις 30 Απριλίου στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, στις 30 Ιουνίου στη Σουηδία και στις 31 Μαΐου στα άλλα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ποσότητα αραβοσίτου που μπορεί να προσφερθεί στην παρέμβαση κατά τη φάση αριθ. 2 της περιόδου 2008/2009, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008, ανέρχεται σε 172 377 τόνους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 192 της 19.7.2008, σ. 20.


ΟΔΗΓΙΕΣ

24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/39


ΟΔΗΓΊΑ 2009/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23 Ιανουαρίου 2009

μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης της παραποίησης δίσκων ταχογράφων, με τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ,

την οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων της, αναγκαίες για την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της βέλτιστης πρακτικής στο πεδίο της επιβολής και των ελέγχων των περιόδων οδήγησης και ανάπαυσης πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Έπειτα από την καθιέρωση του ψηφιακού ταχογράφου, επισημάνθηκε στην Επιτροπή μια νέα απειλή οφειλόμενη στην εγκατάσταση συσκευών που αποβλέπουν στην παραποίηση του συστήματος, υπονομεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της κοινωνικής νομοθεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών.

(3)

Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη, κατά τους παρόδιους ελέγχους και τους ελέγχους στις επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν ελέγχους ειδικά γι’ αυτόν τον τεχνικό εξοπλισμό.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών, είναι επίσης αναγκαίο να προσδιοριστεί ο τυπικός εξοπλισμός που θα διατεθεί στα όργανα ελέγχου.

(5)

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 2006/22/ΕΚ πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/22/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1.

Στο μέρος A του παραρτήματος I, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5:

«5.

Κατά περίπτωση, και με τη δέουσα προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας, επαλήθευση της συσκευής ελέγχου επί του οχήματος με σκοπό τον εντοπισμό της εγκατάστασης ή/και τη χρήση οποιασδήποτε διάταξης ή διατάξεων που προορίζονται για καταστροφή, απόκρυψη, παραποίηση ή αλλοίωση δεδομένων ή που έχουν σκοπό να παρεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστατικών μερών της συσκευής ελέγχου, ή που με τέτοιους τρόπους παρεμποδίζουν ή αλλοιώνουν τα δεδομένα πριν από την κρυπτοθέτηση.».

2.

Στο παράρτημα II της οδηγίας 2006/22/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3:

«3.

Ειδικός εξοπλισμός ανάλυσης, με κατάλληλο λογισμικό, για επαλήθευση και επιβεβαίωση των ψηφιακών υπογραφών που τίθενται σε δεδομένα, καθώς και ειδικό λογισμικό ανάλυσης για την παροχή λεπτομερών χαρακτηριστικών ταχύτητας των οχημάτων πριν από την επιθεώρηση των οικείων συσκευών ελέγχου.».

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  EE L 102 της 11.4.2006, σ. 35.

(2)  ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο και Επιτροπή

24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/41


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2009/50/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 2 τελευταία πρόταση, το άρθρο 55, το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 71, το άρθρο 80 παράγραφος 2 και τα άρθρα 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. και ιδίως το άρθρο 101 δεύτερη παράγραφος,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

την έγκριση του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 101 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεγράφη εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της στις 20 Μαΐου 2008 σύμφωνα με την απόφαση 2008/792/ΕΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Εν αναμονή της ενάρξεως ισχύος του, το πρωτόκολλο εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(3)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να συναφθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής προβαίνει ταυτόχρονα στην κοινοποίηση αυτή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  Γνώμη της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 272 της 14.10.2008, σ. 5.


Επιτροπή

24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/43


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την κατανομή των ποσοστώσεων εισαγωγής ελεγχόμενων ουσιών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8100]

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική και σλοβενική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2009/51/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα ποσοτικά όρια για τη διάθεση ελεγχόμενων ουσιών στην αγορά της Κοινότητας καθορίζονται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

(2)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 σημείο i) στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 καθορίζεται το συνολικό υπολογιζόμενο επίπεδο υδροχλωροφθορανθράκων που επιτρέπεται να διατεθεί στην αγορά ή να χρησιμοποιηθεί για ίδιο λογαριασμό από παραγωγούς και εισαγωγείς κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

(3)

Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς στην Κοινότητα ελεγχόμενων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (2) και έλαβε δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις εισαγωγών για το 2009.

(4)

Για τους υδροχλωροφθοράνθρακες, οι ποσοστώσεις κατανέμονται σε παραγωγούς και εισαγωγείς σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 2007/195/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό μηχανισμού χορήγησης ποσοστώσεων στους παραγωγούς και στους εισαγωγείς υδροχλωροφθορανθράκων για τα έτη 2003 έως 2009 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(5)

Για να είναι σε θέση οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εταιρείες να επωφεληθούν εγκαίρως από τις χορηγούμενες ποσοστώσεις εισαγωγής ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών τους, είναι σκόπιμο η παρούσα απόφαση να αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2009.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας I (χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115) και της ομάδας II (άλλοι πλήρως αλογονωμένοι χλωροφθοράνθρακες) που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το 2009, προερχόμενη από πηγές εκτός Κοινότητας, ανέρχεται σε 11 227 000,00 χιλιόγραμμα δυναμικού καταστροφής του όζοντος (ODP).

2.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας III (halons) που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το 2009, προερχόμενη από πηγές εκτός Κοινότητας, ανέρχεται σε 11 231 300,00 χιλιόγραμμα ODP.

3.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας IV (τετραχλωράνθρακας) που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το 2009, προερχόμενη από πηγές εκτός Κοινότητας, ανέρχεται σε 16 500 330,00 χιλιόγραμμα ODP.

4.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας V (1,1,1-τριχλωροαιθάνιο) που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το 2009, προερχόμενη από πηγές εκτός Κοινότητας, ανέρχεται σε 400 060,00 χιλιόγραμμα ODP.

5.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VI (μεθυλοβρωμίδιο) που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το 2009, προερχόμενη από πηγές εκτός Κοινότητας, ανέρχεται σε 1 441 891,20 χιλιόγραμμα ODP.

6.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VII (υδροβρωμοφθοράνθρακες) που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το 2009, προερχόμενη από πηγές εκτός Κοινότητας, ανέρχεται σε 120 292,00 χιλιόγραμμα ODP.

7.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VIII (υδροχλωροφθοράνθρακες) που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το 2009, προερχόμενη από πηγές εκτός Κοινότητας, ανέρχεται σε 10 115 600,440 χιλιόγραμμα ODP.

8.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας IX (βρωμοχλωρομεθάνιο) που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το 2009, προερχόμενη από πηγές εκτός Κοινότητας, ανέρχεται σε 176 252,00 χιλιόγραμμα ODP.

Άρθρο 2

1.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115 και άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων κατανέμονται κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για τους σκοπούς και στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής halons κατανέμονται κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για τους σκοπούς και στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα II.

3.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής τετραχλωράνθρακα κατανέμονται κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για τους σκοπούς και στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα III.

4.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής 1,1,1-τριχλωροαιθανίου κατανέμονται κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για τους σκοπούς και στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

5.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής μεθυλοβρωμιδίου κατανέμονται κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για τους σκοπούς και στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα V.

6.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής υδροβρωμοφθορανθράκων κατανέμονται κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για τους σκοπούς και στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα VI.

7.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής υδροχλωροφθορανθράκων κατανέμονται κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για τους σκοπούς και στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

8.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής βρωμοχλωρομεθανίου κατανέμονται κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για τους σκοπούς και στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα VIII.

9.   Οι ποσοστώσεις εισαγωγής χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115, άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, μεθυλοβρωμιδίου, υδροβρωμοφθορανθάκων, υδροχλωροφθορανθράκων και βρωμοχλωρομεθανίου για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, καθορίζονται στο παράρτημα IX.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

 

Albemarle Chemicals SAS

28, Étang de la Gafette

F-13521 Port-de-Bouc

 

Alcobre SA

Luis I, nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73

GR-152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

 

ALFA Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistaseos str.

GR-152 31 Halandri, Athens

 

Arkema SA

420, rue d’Estienne-d’Orves

F-92705 Colombes Cedex

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos, 12

E-28036 Madrid

 

Avantec SA

26, avenue du Petit Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

Bang & Bonsomer

Baltā iela 3/9

LV-1055 Rīga

LATVIA

 

BASF Agri Production SAS

32, rue de Verdun

F-76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

 

BaySystems Ibérica SL

Crta. Vilaseca – La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

MALTA

 

Bromotirrena Srl

Via Torino, 4

I-04022 Fondi (LT)

 

Calorie Fluor SAS

503, rue Hélène-Boucher

BP 33

F-78534 Buc Cedex

 

Chemosyntha NV

Gentstraat 58

B-8760 Meulebeke

 

Dow Deutschland Anlagegesellschaft mbH

Buetzflether Sand

D-21683 Stade

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Dyneon GmbH & Co KG

Werk Gendorf

D-84504 Burgkirchen

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

ERAS Labo

222, RN 90

F-38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fenner Dunlop

Oliemolenstraat 2

9203 ZN Drachten

Nederland

 

Freolitus

Centrinė Str. 1D

Ramučiai, Kauno raj. LT-54464

LITHUANIA

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Havennr 1061

B-2070 Zwijndrecht

 

G.A.L. Cycle-Air Ltd

Σινώπης 3

Στρόβολος

CY-28385 Λευκωσία

 

G.A.L. Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str.,

Strovolos

CY-28385 Nicosia

 

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

P-2674-506 Loures

 

ICL-IP Europe BV (ex-Eurobrom)

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn

Cheshire WA7 4QX

United Kingdom

 

Kay y Sol Iberia SA

P.I. Can Roca c/Carrerade s/n

E-08107 Martorelles (Barcelona)

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA)

Géminis, 4

E-08228 Terrassa (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 41a

PL-31-864 Kraków

 

Matero Ltd

Ταχ. θυρ. 51744

CY-3508 Λεμεσός

 

Matero Ltd

P.O. Box 51744

CY-3508 Limassol

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme Ertvelde

 

Meridian Technical Services Ltd

PO Box 16919

London SE3 9WE

United Kingdom

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

PL-80-392 Gdańsk

 

PUPH Solfum Sp. z o.o.

ul. Ziemiańska 21

PL-95-070 Rąbień AB

 

Refrigerant Products Ltd

Banyard Road

Portbury West

Bristol BS20 7XH

United Kingdom

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20, Psary

PL-51-180 Wrocław

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

SJB Energy Trading BV

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

México, 3

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

I-20021 Bollate (MI)

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford

Surrey GU2 7YH

United Kingdom

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa n. 600/a

I-10070 Volpiano (TO)

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestraße 13

D-68526 Ladenburg

 

Trédi Séché global solutions

Parc industriel de la Plaine de l’Ain

BP 55

Saint-Vulbas

F-01152 Lagnieu Cedex

 

Unitor Servicios Navales SA

Puerto de Barcelona (P.T.P Delta 1)

Puerto de Miami 4 (MIM5)

E-08039 Barcelona

 

Unitor Trading France SAS

1, avenue Jean-Moulin

F-13110 Port-de-Bouc

 

Veolia Environmental Services

Bridges Road

Ellesmere Port

South Wirrel

Cheshire CH65 4EQ

United Kingdom

 

Vrec-Co Import-Export Kft.

6763 Szatymaz

Kossuth u. 12.

MAGYARORSZÁG

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

PL-51-117 Wrocław

 

Wilhelmsen Ships Services AS

Willem Barentszstraat 50,

3165 AB Rotterdam/Albrandswaard

Nederland

 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach

al. Kwiatkowskiego 8

PL-33-101 Tarnów

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét

Tatár sor 18.

MAGYARORSZÁG

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 114 της 9.5.2008, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 51.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΜΑΔΕΣ I ΚΑΙ II

Ποσοστώσεις εισαγωγής χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115 και άλλων πλήρως αλογονομένων χλωροφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για χρήση ως πρώτη ύλη, ως μέσα επεξεργασίας και για καταστροφή κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Εταιρείες

 

Avantec SA (FR)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΜΑΔΑ III

Ποσοστώσεις εισαγωγής halons, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για χρήση ως πρώτη ύλη, για καταστροφή και για χρήσεις κρίσιμης σημασίας κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Εταιρείες

 

Avantec SA (FR)

 

BASF Agri Production (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΜΑΔΑ IV

Ποσοστώσεις εισαγωγής τετραχλωράνθρακα, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Εταιρείες

 

Dow Deutschland (DE)

 

Fenner Dunlop (NL)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΟΜΑΔΑ V

Ποσοστώσεις εισαγωγής 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Εταιρείες

 

Arkema SA (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΟΜΑΔΑ VI

Ποσοστώσεις εισαγωγής μεθυλοβρωμιδίου, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για χρήση ως πρώτη ύλη, για εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας προ της αποστολής φορτίου και για καταστροφή κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Εταιρείες

 

Albemarle Chemicals (FR)

 

Albemarle Europe (BE)

 

ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ (EL)

 

Bang & Bonsomer (LV)

 

Bromotirrena Srl (IT)

 

ICL-IP Europe (ex-Eurobrom) (NL)

 

Mebrom NV (BE)

 

PUPH SOLFUM (PL)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (HU)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΟΜΑΔΑ VII

Ποσοστώσεις εισαγωγής υδροβρωμοφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για χρήση ως πρώτη ύλη και για καταστροφή κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Εταιρείες

 

Chemosyntha NV (BE)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

Veolia Environmental Services (UK)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΟΜΑΔΑ VIII

Ποσοστώσεις εισαγωγής υδροχλωροφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε παραγωγούς και εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 και με την απόφαση 2007/195/ΕΚ κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 για χρήση ως πρώτη ύλη, για καταστροφή, για εργαστηριακή χρήση και για άλλες εφαρμογές που επιτρέπονται δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 και ποσοστώσεις εισαγωγής χρησιμοποιημένων υδροχλωροφθορανθράκων που κατανέμονται σε παραγωγούς για ποιοτική αποκατάσταση ή για χρήσεις που επιτρέπονται δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

Παραγωγοί

 

Arkema SA (FR)

 

Arkema Quimica (SA)

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV (NL)

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Solvay Fluor GmbH (DE)

 

Solvay Organics GmbH (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

Εισαγωγείς

 

Alcobre SA (ES)

 

Avantec SA (FR)

 

Bay Systems Iberia (ES)

 

Blye Engineering Co Ltd (MT)

 

Calorie Fluor SAS (FR)

 

Dyneon (DE)

 

Empor d.o.o. (SI)

 

Etis d.o.o. (SI)

 

Freolitus (LT)

 

Galco SA (BE)

 

G.AL. Cycle Air Ltd (CY)

 

Harp International Ltd (UK)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (PL)

 

Kay y Sol (ES)

 

Matero Ltd (CY)

 

Mebrom NV (BE)

 

Refrigerant Products Ltd (UK)

 

SJB Energy Trading BV (NL)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Solquimia Iberia, SL (ES)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Vrec-Co Export-Import Kft. (HU)

 

Wigmors (PL)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)

 

Zakłady Azotowe (PL)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΟΜΑΔΑ IX

Ποσοστώσεις εισαγωγής βρωμοχλωρομεθανίου, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για χρήση ως πρώτη ύλη και για καταστροφή κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Εταιρείες

 

Albemarle Europe (BE)

 

Chemosyntha NV (BE)

 

ICL-IP Europe (ex-Eurobrom) (NL)

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Το παρόν παράρτημα δεν δημοσιεύεται διότι περιέχει στοιχεία που καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο.


24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/53


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την κατανομή ποσοτήτων ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπονται για βασικές χρήσεις στην Κοινότητα, το 2009, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8398]

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και σλοβενική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2009/52/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην Κοινότητα έχει ήδη αρχίσει η σταδιακή εγκατάλειψη της παραγωγής και κατανάλωσης χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, υδροβρωμοφθορανθράκων και βρωμοχλωρομεθανίου.

(2)

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή οφείλει να καθορίζει τις βασικές χρήσεις για τις εν λόγω ελεγχόμενες ουσίες, τις ποσότητες που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και τις εταιρείες που επιτρέπεται να τις χρησιμοποιήσουν.

(3)

Η απόφαση IV/25 των μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, στο εξής «πρωτόκολλο του Μόντρεαλ», ορίζει τα κριτήρια που εφαρμόζει η Επιτροπή για τον καθορισμό των βασικών χρήσεων και επιτρέπει την παραγωγή και κατανάλωση που είναι αναγκαίες σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για την κάλυψη των βασικών χρήσεων ελεγχόμενων ουσιών.

(4)

Τα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ επέτρεψαν να παραχθούν το 2009 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 22 τόνοι χλωροφθορανθράκων (CFC) για την παραγωγή και χρήση δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής (Metered-Dose Inhalers — MDI) που πληρούν τα κριτήρια των βασικών χρήσεων των CFC όπως ορίζονται στην απόφαση IV/25.

(5)

Η απόφαση XIX/18 των μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ επιτρέπει την παραγωγή και κατανάλωση που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των βασικών χρήσεων των ελεγχόμενων ουσιών των παραρτημάτων A, B και Γ (ουσίες των ομάδων II και III) του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, όπως αυτές απαριθμούνται στο παράρτημα IV της έκθεσης της έβδομης συνόδου των μερών, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της έκθεσης της έκτης συνόδου των μερών, καθώς και στις αποφάσεις VII/11, XI/15 και XV/5 των μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Η απόφαση XVII/10 των μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ επιτρέπει την παραγωγή και κατανάλωση ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος Ε του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των εργαστηριακών και αναλυτικών χρήσεων κρίσιμης σημασίας του μεθυλοβρωμιδίου.

(6)

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης XII/2 των μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ σχετικά με τα μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες, όλα τα κράτη μέλη γνωστοποίησαν στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) τα δραστικά συστατικά για τα οποία η χρήση χλωροφθορανθράκων (CFC) δεν θεωρείται πλέον βασική για την παραγωγή MDI που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(7)

Το άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο i) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 απαγορεύει τη χρήση και διάθεση στην αγορά CFC, εκτός εάν θεωρούνται βασικής σημασίας υπό τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού. Ο χαρακτηρισμός των ανωτέρω χρήσεων ως μη βασικών οδήγησε επομένως στη μείωση της ζήτησης των CFC που χρησιμοποιούνται σε δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής οι οποίες διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 απαγορεύει την εισαγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων CFC-MDI, εκτός εάν οι CFC στα εν λόγω προϊόντα θεωρούνται βασικής σημασίας, υπό τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

(8)

Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση (2) προς τις εταιρείες των κρατών μελών που ζητούν από την Επιτροπή να αποφανθεί σχετικά με τη χρήση ελεγχόμενων ουσιών για τις βασικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2009 και έγινε αποδέκτης δηλώσεων σχετικών με τις προβλεπόμενες βασικές χρήσεις ελεγχόμενων ουσιών για το 2009.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η ποσότητα ελεγχομένων ουσιών της ομάδας Ι (χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115), που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βασικές ιατρικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2009 ανέρχεται σε 21 360,00 χιλιόγραμμα ODP [Ozone Depleting Potential (Δυναμικό καταστροφής του όζοντος)].

2.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι (χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115) και της ομάδας II (άλλοι, πλήρως αλογονωμένοι χλωροφθοράνθρακες), που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2009 ανέρχεται σε 60 280,8 χιλιόγραμμα ODP.

3.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας ΙΙΙ (halons), που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2009 ανέρχεται σε 115,7 χιλιόγραμμα ODP.

4.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας IV (τετραχλωράνθρακας), που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2009 ανέρχεται σε 129 390,8 χιλιόγραμμα ODP.

5.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας V (1,1,1-τριχλωροαιθάνιο), που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2009 ανέρχεται σε 355,65 χιλιόγραμμα ODP.

6.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VI (μεθυλοβρωμίδιο), που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κρίσιμης σημασίας στην Κοινότητα το 2009 ανέρχεται σε 36,3 χιλιόγραμμα ODP.

7.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VII (υδροβρωμοφθοράνθρακες), που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2009 ανέρχεται σε 57,96 χιλιόγραμμα ODP.

8.   Η ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας ΙΧ (βρωμοχλωρομεθάνιο), που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2009 ανέρχεται σε 11,088 χιλιόγραμμα ODP.

Άρθρο 2

Οι αναφερόμενες στο παράρτημα I δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά χωρών στις οποίες η αρμόδια αρχή έχει αποφανθεί ότι η χρήση χλωροφθορανθράκων στις δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής δεν είναι βασική στις αγορές των εν λόγω χωρών.

Άρθρο 3

Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

1.

Οι ποσοστώσεις χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115, για βασικές ιατρικές χρήσεις, κατανέμονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα II.

2.

Οι ποσοστώσεις χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115 και άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, κατανέμονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα III.

3.

Οι ποσοστώσεις halons, για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, κατανέμονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

4.

Οι ποσοστώσεις τετραχλωράνθρακα, για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, κατανέμονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα V.

5.

Οι ποσοστώσεις 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, κατανέμονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα VI.

6.

Οι ποσοστώσεις μεθυλοβρωμιδίου, για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κρίσιμης σημασίας, κατανέμονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

7.

Οι ποσοστώσεις υδροβρωμοφθορανθράκων, για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, κατανέμονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα VIII.

8.

Οι ποσοστώσεις βρωμοχλωρομεθανίου, για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, κατανέμονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα IX.

9.

Οι ποσοστώσεις χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115, άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, υδροβρωμοφθορανθράκων και βρωμοχλωρομεθανίου για βασικές χρήσεις και οι ποσοστώσεις μεθυλοβρωμιδίου για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κρίσιμης σημασίας καθορίζονται στο παράρτημα X.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

B-2440 Geel

 

Airbus France

316, route de Bayonne

F-31300 Toulouse

 

Carlo Erba Réactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

I-43100 Parma

 

CNRS — Groupe de physique des solides

Université Paris 7 Denis Diderot et Paris 6

Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate Rhondda,

Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

UNITED KINGDOM

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

UNITED KINGDOM

 

Institut scientifique de service public

Rue du Chéra 200

B-4000 Liège

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro + Polo d.o.o.

Zagrebška cesta 22

SI-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10 000

1780 CA Den Helder

Nederland

 

Panreac Química SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf, 2

E-08211 Castellar del Vallès

Barcelona

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

UNITED KINGDOM

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

SpA — LINDAL Group Italia

Via del Pino 10

I-23854 Olginate (LC)

 

VWR ISAS

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 114 της 9.5.2008, σ. 27.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δυνάμει της παραγράφου 3 της απόφασης XII/2 της δωδεκάτης συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ σχετικά με τα μέτρα διευκόλυνσης της μετάβασης προς δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής (MDI) που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), οι ακόλουθες χώρες έκριναν ότι, λόγω της ύπαρξης κατάλληλων MDI που δεν περιέχουν CFC, οι CFC δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια της «βασικής χρήσης» σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όταν συνδυάζονται με τα ακόλουθα δραστικά συστατικά:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Πηγή: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Πίνακας 1

Βρογχοδιασταλτικοί β-αγωνιστές βραχείας δράσης

Χώρα

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Αυστρία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Βέλγιο

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Βουλγαρία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Κύπρος

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Τσεχική Δημοκρατία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Δανία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Εσθονία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Φινλανδία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Γαλλία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Γερμανία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ελλάδα

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ουγγαρία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ιρλανδία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ιταλία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Λεττονία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Λιθουανία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Λουξεμβούργο

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Μάλτα

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Κάτω Χώρες

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Πολωνία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Πορτογαλία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ρουμανία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Σλοβακία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Σλοβενία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ισπανία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Σουηδία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ηνωμένο Βασίλειο

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Πίνακας 2

Εισπνεόμενα στεροειδή

Χώρα

Beclomethasone

Dexamethasone

Flunisolide

Fluticasone

Budesonide

Triamcinolone

Αυστρία

X

X

X

X

X

X

Βέλγιο

X

X

X

X

X

X

Βουλγαρία

X

X

X

X

X

X

Κύπρος

X

X

X

X

X

X

Τσεχική Δημοκρατία

X

X

X

X

X

X

Δανία

X

X

X

X

X

X

Εσθονία

X

X

X

X

X

X

Φινλανδία

X

X

X

X

X

X

Γαλλία

X

X

X

X

X

X

Γερμανία

X

X

X

X

X

X

Ελλάδα

X

X

X

X

X

X

Ουγγαρία

X

X

X

X

X

X

Ιρλανδία

X

 

 

X

 

 

Ιταλία

X

X

X

X

X

X

Λεττονία

X

X

X

X

X

X

Λιθουανία

X

X

X

X

X

X

Λουξεμβούργο

X

X

X

X

X

X

Μάλτα

 

 

 

X

X

 

Κάτω Χώρες

X

X

X

X

X

X

Πολωνία

X

X

X

X

X

X

Πορτογαλία

X

X

X

X

X

X

Ρουμανία

X

X

X

X

X

X

Σλοβακία

X

X

X

X

X

X

Σλοβενία

X

X

X

X

X

X

Ισπανία

X

X

X

X

X

X

Σουηδία

X

X

X

X

X

X

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

X

 

 


Πίνακας 3

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

Χώρα

Cromoglicic acid

Nedrocromil

Αυστρία

X

X

Βέλγιο

X

X

Βουλγαρία

X

X

Κύπρος

X

X

Τσεχική Δημοκρατία

X

X

Δανία

X

X

Εσθονία

X

X

Φινλανδία

X

X

Γαλλία

X

X

Γερμανία

X

X

Ελλάδα

X

X

Ουγγαρία

X

 

Ιρλανδία

 

 

Ιταλία

X

X

Λεττονία

X

X

Λιθουανία

X

X

Λουξεμβούργο

X

 

Μάλτα

 

X

Κάτω Χώρες

X

X

Πολωνία

X

X

Πορτογαλία

X

 

Ρουμανία

X

X

Σλοβακία

X

X

Σλοβενία

X

X

Ισπανία

X

X

Σουηδία

X

X

Ηνωμένο Βασίλειο

X

X


Πίνακας 4

Αντιχολινεργικά βρογχοδιασταλτικά

Χώρα

Ipratropium bromide

Oxitropium Bromide

Αυστρία

X

X

Βέλγιο

X

X

Βουλγαρία

X

X

Κύπρος

X

X

Τσεχική Δημοκρατία

X

X

Δανία

X

X

Εσθονία

X

X

Φινλανδία

X

X

Γαλλία

X

X

Γερμανία

X

X

Ελλάδα

X

X

Ουγγαρία

X

X

Ιρλανδία

X

X

Ιταλία

 

X

Λεττονία

X

X

Λιθουανία

X

X

Λουξεμβούργο

X

X

Μάλτα

X

X

Κάτω Χώρες

X

X

Πολωνία

X

X

Πορτογαλία

X

 

Ρουμανία

X

X

Σλοβακία

X

X

Σλοβενία

X

X

Ισπανία

X

X

Σουηδία

X

X

Ηνωμένο Βασίλειο

X

X


Πίνακας 5

Βρογχοδιασταλτικοί β-αγωνιστές μακράς δράσης

Χώρα

Formoterol

Salmeterol

Αυστρία

X

X

Βέλγιο

X

X

Βουλγαρία

X

X

Κύπρος

X

X

Τσεχική Δημοκρατία

X

X

Δανία

X

X

Εσθονία

X

X

Φινλανδία

X

X

Γαλλία

X

X

Γερμανία

X

X

Ελλάδα

X

X

Ουγγαρία

X

X

Ιρλανδία

X

X

Ιταλία

X

X

Λεττονία

X

X

Λιθουανία

X

X

Λουξεμβούργο

X

X

Μάλτα

X

X

Κάτω Χώρες

X

X

Πολωνία

X

X

Πορτογαλία

X

X

Ρουμανία

X

X

Σλοβακία

X

X

Σλοβενία

X

X

Ισπανία

X

X

Σουηδία

X

X

Ηνωμένο Βασίλειο

X

X


Πίνακας 6

Συνδυασμοί δραστικών συστατικών σε μια δοσιμετρική συσκευή εισπνοής

Χώρα

 

 

Αυστρία

X Όλα τα προϊόντα

 

Βέλγιο

X Όλα τα προϊόντα

 

Βουλγαρία

X Όλα τα προϊόντα

 

Κύπρος

 

 

Τσεχική Δημοκρατία

X Όλα τα προϊόντα

 

Δανία

X Όλα τα προϊόντα

 

Εσθονία

 

 

Φινλανδία

X Όλα τα προϊόντα

 

Γαλλία

X Όλα τα προϊόντα

 

Γερμανία

X Όλα τα προϊόντα

 

Ελλάδα

 

 

Ουγγαρία

X Όλα τα προϊόντα

 

Ιρλανδία

 

 

Ιταλία

Budesonide + Fenoterol

Fluticasone + Salmeterol

Λεττονία

X Όλα τα προϊόντα

 

Λιθουανία

X Όλα τα προϊόντα

 

Λουξεμβούργο

X Όλα τα προϊόντα

 

Μάλτα

X Όλα τα προϊόντα

 

Κάτω Χώρες

X Όλα τα προϊόντα

 

Πολωνία

X Όλα τα προϊόντα

 

Πορτογαλία

X Όλα τα προϊόντα

 

Ρουμανία

X Όλα τα προϊόντα

 

Σλοβακία

X Όλα τα προϊόντα

 

Σλοβενία

X Όλα τα προϊόντα

 

Ισπανία

 

 

Σουηδία

X Όλα τα προϊόντα

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας Ι που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής (MDI) για τη θεραπευτική αγωγή του άσθματος και άλλων χρόνιων αποφρακτικών πνευμονικών νοσημάτων (chronic obstructive pulmonary diseases - COPD) κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

 

Chiesi Farmaceutici SpA (IT)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals (IT)

 

(VARI) SpA — LINDAL Group Italia (IT)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών των ομάδων Ι και ΙΙ που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de physique des solides (FR)

 

Harp International (UK)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

LGC Standards (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας III που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defence (NL)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας IV που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

 

Acros Organics (BE)

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Institut Scientifique du Service Publique (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR ISAS (FR)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας V που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

 

Acros Organics (BE)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VΙ που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κρίσιμης σημασίας κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας VΙΙ που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Solvay Organics (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών της ομάδας ΙΧ που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Το παρόν παράρτημα δεν δημοσιεύεται διότι περιέχει στοιχεία που καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο.


Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/66


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΕΚΤ/2008/23)

(2009/53/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό ΕΣΚΤ»), και ιδίως τα άρθρα 29.3 και 29.4,

τη συμβολή του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με το άρθρο 47.2 τέταρτη περίπτωση του καταστατικού ΕΣΚΤ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2006/21 της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1) καθόρισε, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007, τις σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ), οι οποίες ήταν μέλη του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) την 1η Ιανουαρίου 2007 (εφεξής οι «σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής» και η «κλείδα κατανομής», αντίστοιχα).

(2)

Το άρθρο 29.3 του καταστατικού ΕΣΚΤ απαιτεί την αναπροσαρμογή των σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής ανά πενταετία μετά την ίδρυση του ΕΣΚΤ, κατ’ αναλογία με τις διατάξεις του άρθρου 29.1 του καταστατικού. Η προσαρμοσμένη κλείδα κατανομής αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ημέρα του έτους που έπεται εκείνου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η αναπροσαρμογή.

(3)

Η τελευταία αναπροσαρμογή των σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού ΕΣΚΤ έλαβε χώρα το 2003, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004 (2). Ακολούθησαν διευρύνσεις της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 49.3 του καταστατικού ΕΣΚΤ, ενόψει της ένταξης νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (3).

(4)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε στην ΕΚΤ τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής, σύμφωνα με την απόφαση 2003/517/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (4),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Στρογγυλοποίηση

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει αναθεωρημένα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής, και τα αριθμητικά στοιχεία δεν συμπληρώνουν αθροιζόμενα το 100 %, η διαφορά αντισταθμίζεται ως εξής: i) εάν το σύνολο είναι μικρότερο από το 100 %, με την προσθήκη 0,0001 της εκατοστιαίας μονάδας στα (ένα ή περισσότερα) μικρότερα μερίδια συμμετοχής, κατά αύξουσα σειρά, έως ότου επιτευχθεί ακριβώς το 100 %, ή ii) εάν το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το 100 %, με την αφαίρεση 0,0001 της εκατοστιαίας μονάδας από τα (ένα ή περισσότερα) μεγαλύτερα μερίδια συμμετοχής, κατά φθίνουσα σειρά, έως ότου επιτευχθεί ακριβώς το 100 %.

Άρθρο 2

Σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009 αποδίδεται σε κάθε ΕθνΚΤ στάθμιση στην κλείδα κατανομής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του καταστατικού ΕΣΚΤ ως εξής:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4256 %

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,8686 %

Česká národní banka

1,4472 %

Danmarks Nationalbank

1,4835 %

Deutsche Bundesbank

18,9373 %

Eesti Pank

0,1790 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1107 %

Τράπεζα της Ελλάδος

1,9649 %

Banco de España

8,3040 %

Banque de France

14,2212 %

Banca d’Italia

12,4966 %

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

0,1369 %

Latvijas Banka

0,2837 %

Lietuvos bankas

0,4256 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1747 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3856 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0632 %

De Nederlandsche Bank

3,9882 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9417 %

Narodowy Bank Polski

4,8954 %

Banco de Portugal

1,7504 %

Banca Națională a României

2,4645 %

Banka Slovenije

0,3288 %

Národná banka Slovenska

0,6934 %

Suomen Pankki

1,2539 %

Sveriges Riksbank

2,2582 %

Bank of England

14,5172 %

Άρθρο 3

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009.

2.   H απόφαση ΕΚΤ/2006/21 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

3.   Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2006/21 θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Φρανκφούρτη, 12 Δεκεμβρίου 2008.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 24 της 31.1.2007, σ. 1.

(2)  Απόφαση ΕΚΤ/2003/17 της 18ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 9 της 15.1.2004, σ. 27).

(3)  Απόφαση ΕΚΤ/2004/5 της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 205 της 9.6.2004, σ. 5) και απόφαση ΕΚΤ/2006/21.

(4)  ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 43.


24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/69


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες

(ΕΚΤ/2008/24)

(2009/54/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 28.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2006/22 της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (1) καθόρισε τους όρους και το ύψος της υποχρέωσης καταβολής του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), την 1η Ιανουαρίου 2007, εκ μέρους των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής οι «συμμετέχουσες ΕθνΚΤ»).

(2)

Η απόφαση ΕΚΤ/2008/23 της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2) προβλέπει την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (εφεξής η «κλείδα κατανομής») σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού ΕΣΚΤ, καθορίζει δε, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τις νέες σταθμίσεις που αποδίδονται σε κάθε ΕθνΚΤ στην προσαρμοσμένη κλείδα κατανομής (εφεξής οι «σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής»).

(3)

Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 5 760 652 402,58 ευρώ.

(4)

Η προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ απαιτεί την έκδοση νέας απόφασης της ΕΚΤ που να καταργεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/22 από την 1η Ιανουαρίου 2009 και να καθορίζει τους όρους και το ύψος της υποχρέωσης καταβολής του κεφαλαίου της ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(5)

Το άρθρο 1 της απόφασης 2008/608/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009 (3), προβλέπει ότι η Σλοβακία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ και ότι η παρέκκλιση της οποίας απολαύει σύμφωνα με το άρθρο 4 της πράξης προσχώρησης (4) καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(6)

Σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2008/33 της 31ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την Národná banka Slovenska (5), η Národná banka Slovenska έχει την υποχρέωση καταβολής του υπολειπόμενου μεριδίου της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, λαμβανομένης υπόψη της προσαρμοσμένης κλείδας κατανομής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ύψος και μορφή καταβολής κεφαλαίου

Κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει ολοσχερώς το μερίδιό της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009. Λαμβανομένων υπόψη των σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής που περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2008/23, κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, το ποσό που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στον πίνακα που ακολουθεί:

Συμμετέχουσα ΕθνΚΤ

(Ποσό σε ευρώ)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

139 730 384,68

Deutsche Bundesbank

1 090 912 027,43

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

63 983 566,24

Τράπεζα της Ελλάδος

113 191 059,06

Banco de España

478 364 575,51

Banque de France

819 233 899,48

Banca d’Italia

719 885 688,14

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

7 886 333,14

Banque centrale du Luxembourg

10 063 859,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 640 732,32

De Nederlandsche Bank

229 746 339,12

Oesterreichische Nationalbank

111 854 587,70

Banco de Portugal

100 834 459,65

Banka Slovenije

18 941 025,10

Národná banka Slovenska

39 944 363,76

Suomen Pankki

72 232 820,48

Άρθρο 2

Αναπροσαρμογή καταβεβλημένου κεφαλαίου

1.   Με εξαίρεση την Národná banka Slovenska, κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ έχει ήδη καταβάλει ολοσχερώς το μερίδιο συμμετοχής της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, ως είχε έως την 31η Δεκεμβρίου 2008, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2006/22. Ενόψει τούτου, κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, με εξαίρεση την Národná banka Slovenska, μεταβιβάζει ένα συμπληρωματικό ποσό στην ΕΚΤ ή λαμβάνει ένα ποσό από την ΕΚΤ, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να προκύψουν τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα του άρθρου 1. Η καταβολή κεφαλαίου από την Národná banka Slovenska διέπεται από την απόφαση ΕΚΤ/2008/33.

2.   Όλες οι δυνάμει του παρόντος άρθρου μεταβιβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2008/25 της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (6).

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009.

2.   H απόφαση ΕΚΤ/2006/22 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

3.   Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2006/22 θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Φρανκφούρτη, 12 Δεκεμβρίου 2008.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 24 της 31.1.2007, σ. 3.

(2)  Βλ. σελίδα 66 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 195 της 24.7.2008, σ. 24.

(4)  Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33).

(5)  Βλ. σελίδα 83 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6)  Βλ. σελίδα 71 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/71


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου

(ΕΚΤ/2008/25)

(2009/55/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 28.5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2008/23 της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1) προβλέπει την αναπροσαρμογή των σταθμίσεων που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) (εφεξής οι «σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής» και η «κλείδα κατανομής», αντίστοιχα). Η εν λόγω αναπροσαρμογή απαιτεί να καθοριστούν από το διοικητικό συμβούλιο οι λεπτομερείς διατάξεις για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου μεταξύ των ΕθνΚΤ που είναι μέλη του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) την 31η Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατανομή των εν λόγω μεριδίων αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες αναπροσαρμογές. Συνεπώς, απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης της ΕΚΤ που να καταργεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 την απόφαση ΕΚΤ/2006/23 της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (2).

(2)

Η απόφαση ΕΚΤ/2008/24 της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (3) καθορίζει τους όρους και το ύψος της υποχρέωσης καταβολής του κεφαλαίου της ΕΚΤ εκ μέρους των ΕθνΚΤ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής οι «συμμετέχουσες ΕθνΚΤ»), λαμβανομένης υπόψη της προσαρμοσμένης κλείδας κατανομής. Η απόφαση ΕΚΤ/2008/28 της 15ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (4) καθορίζει το ποσοστό που έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που την 1η Ιανουαρίου 2009 δεν θα έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής οι «μη συμμετέχουσες ΕθνΚΤ»), λαμβανομένης υπόψη της προσαρμοσμένης κλείδας κατανομής.

(3)

Με εξαίρεση τη Národná banka Slovenska, οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ έχουν ήδη καταβάλει τα μερίδια συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, σύμφωνα με την επιταγή της απόφασης ΕΚΤ/2006/22 της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (5). Ενόψει τούτου, το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2008/24 ορίζει ότι κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μεταβιβάζει ένα συμπληρωματικό ποσό στην ΕΚΤ ή λαμβάνει ένα ποσό από την ΕΚΤ, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να προκύψουν τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα του άρθρου 1 της απόφασης ΕΚΤ/2008/24.

(4)

Εξάλλου, το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης ΕΚΤ/2008/33 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τη Národná banka Slovenska (6) προβλέπει ότι η Národná banka Slovenska, η οποία θα καταστεί συμμετέχουσα ΕθνΚΤ από την 1η Ιανουαρίου 2009, έχει την υποχρέωση να καταβάλει το υπολειπόμενο μερίδιό της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, προκειμένου να προκύψει το ποσό που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στον πίνακα του άρθρου 1 της απόφασης ΕΚΤ/2008/24, λαμβανομένης υπόψη της προσαρμοσμένης κλείδας κατανομής.

(5)

Παρομοίως, οι μη συμμετέχουσες ΕθνΚΤ έχουν ήδη καταβάλει τα μερίδια συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2006/26 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (7). Ενόψει τούτου, το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2008/28 ορίζει ότι κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μεταβιβάζει ένα συμπληρωματικό ποσό στην ΕΚΤ ή λαμβάνει ένα ποσό από την ΕΚΤ, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να προκύψουν τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα του άρθρου 1 της απόφασης ΕΚΤ/2008/28.

(6)

Η απόφαση ΕΚΤ/2003/20 της 18ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (8) καταργήθηκε σιωπηρά από την απόφαση ΕΚΤ/2004/7 της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (9). Για λόγους σαφήνειας, η απόφαση ΕΚΤ/2003/20 θα πρέπει να καταργηθεί ρητά με αναδρομική ισχύ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Μεταβίβαση μεριδίων κεφαλαίου

Λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο συμμετοχής για το οποίο θα έχει εγγραφεί στο κεφάλαιο της ΕΚΤ κάθε ΕθνΚΤ την 31η Δεκεμβρίου 2008 και το μερίδιο συμμετοχής για το οποίο θα εγγραφεί στο κεφάλαιο της ΕΚΤ κάθε ΕθνΚΤ από την 1η Ιανουαρίου 2009 συνεπεία της αναπροσαρμογής των σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής που περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2008/23, οι ΕθνΚΤ μεταβιβάζουν μεταξύ τους μερίδια κεφαλαίου, μέσω μεταβιβάσεων προς και από την ΕΚΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατανομή μεριδίων κεφαλαίου από την 1η Ιανουαρίου 2009 αντιστοιχεί στις αναπροσαρμοσμένες σταθμίσεις. Για το σκοπό αυτόν κάθε ΕθνΚΤ, δυνάμει του παρόντος άρθρου και χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή ενέργειες, την 1η Ιανουαρίου 2009 μεταβιβάζει ή λαμβάνει το μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ που καθορίζεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης· το σύμβολο «+» αναφέρεται σε μερίδιο κεφαλαίου που η ΕΚΤ μεταβιβάζει στην ΕθνΚΤ και το σύμβολο «–» σε μερίδιο κεφαλαίου που η ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ.

Άρθρο 2

Αναπροσαρμογή καταβεβλημένου κεφαλαίου

1.   Λαμβανομένου υπόψη του ποσού του κεφαλαίου της ΕΚΤ, το οποίο έχει καταβάλει κάθε ΕθνΚΤ, και του ποσού του κεφαλαίου της ΕΚΤ, το οποίο καταβάλλει κάθε ΕθνΚΤ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης ΕΚΤ/2008/24, προκειμένου για τις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, και με το άρθρο 1 της απόφασης ΕΚΤ/2008/28, προκειμένου για τις μη συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, αντίστοιχα, κάθε ΕθνΚΤ μεταβιβάζει ή λαμβάνει το καθαρό ποσό που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)· το σύμβολο «+» αναφέρεται σε ποσό που η ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ και το σύμβολο «–» σε ποσό που η ΕΚΤ μεταβιβάζει στην ΕθνΚΤ.

2.   Την πρώτη ημέρα λειτουργίας του TARGET2 μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ που υποχρεούνται σε μεταβίβαση ποσού σύμφωνα με την παράγραφο 1 μεταβιβάζουν, κάθε μία χωριστά, τους τόκους επί των ποσών που αντίστοιχα οφείλει η καθεμία και οι οποίοι αφορούν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την ημερομηνία της μεταβίβασης. Οι μεταβιβάζοντες και οι αποδέκτες των παραπάνω τόκων είναι οι ίδιοι με τους μεταβιβάζοντες και τους αποδέκτες των ποσών από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι.

Άρθρο 3

Γενικές διατάξεις

1.   Οι μεταβιβάσεις του άρθρου 2 πραγματοποιούνται μέσω του TARGET2.

2.   Σε περίπτωση που κάποια ΕθνΚΤ δεν έχει πρόσβαση στο TARGET2, μεταβιβάζει τα ποσά που περιγράφονται στο άρθρο 2 πιστώνοντας λογαριασμό τον οποίο εγκαίρως υποδεικνύει η ΕΚΤ ή η ΕθνΚΤ.

3.   Τυχόν τόκοι που προκύπτουν βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 υπολογίζονται σε ημερήσια βάση, με τη μέθοδο υπολογισμού του πραγματικού αριθμού των ημερολογιακών ημερών και του έτους των 360 ημερών, βάσει επιτοκίου που ισούται με το οριακό επιτόκιο το οποίο εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στην πιο πρόσφατη πράξη κύριας αναχρηματοδότησής του.

4.   Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ που υποχρεούνται σε μεταβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 2 δίνουν σε εύθετο χρόνο τις απαραίτητες οδηγίες για τη δέουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση της μεταβίβασης αυτής.

Άρθρο 4

Τελική διάταξη

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009.

2.   H απόφαση ΕΚΤ/2006/23 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

3.   Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2006/23 θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.

4.   H απόφαση ΕΚΤ/2003/20 καταργείται από την 23η Απριλίου 2004.

Φρανκφούρτη, 12 Δεκεμβρίου 2008.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Βλ. σελίδα 66 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(2)  ΕΕ L 24 της 31.1.2007, σ. 5.

(3)  Βλ. σελίδα 69 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  Βλ. σελίδα 81 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5)  ΕΕ L 24 της 31.1.2007, σ. 3.

(6)  Βλ. σελίδα 75 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(7)  ΕΕ L 24 της 31.1.2007, σ. 15.

(8)  ΕΕ L 9 της 15.1.2004, σ. 32.

(9)  ΕΕ L 205 της 9.6.2004, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΚΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

<

 

Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο την 31η Δεκεμβρίου 2008

(σε ευρώ)

Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009

(σε ευρώ)

Μερίδιο συμμετοχής προς μεταβίβαση

(σε ευρώ)

Συμμετέχουσα ΕθνΚΤ

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Τράπεζα της Ελλάδος

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70