ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
20 Ιανουαρίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 24/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2008/30)

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2008/32)

14

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

20.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης

(ΕΚΤ/2008/30)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να συλλέγει, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) και προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που η ίδια θεσπίζει, στατιστικές πληροφορίες εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων αναφορικά με οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ). Όπως προκύπτει από το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ, μεταξύ άλλων, στον τομέα της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής στατιστικής, οι χρηματοδοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ) αποτελούν μέρος του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων. Εξάλλου, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 απαιτεί από την ΕΚΤ να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, της παρέχει δε το δικαίωμα να εξαιρεί, ολικώς ή εν μέρει, συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που αυτή θεσπίζει.

(2)

Η συλλογή στοιχείων για τις ΧΡΕΣ σκοπεί στην παροχή επαρκών στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του υποτομέα των ΧΡΕΣ στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών, τα οποία εκλαμβάνονται ως ενιαία οικονομική επικράτεια.

(3)

Λόγω του ότι οι δραστηριότητες τιτλοποίησης στις οποίες μετέχουν ΧΡΕΣ συνδέονται στενά με εκείνες στις οποίες μετέχουν νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), τα παρεχόμενα στοιχεία όσον αφορά τις ΧΡΕΣ και τα ΝΧΙ απαιτείται να είναι ομοιόμορφα, συμπληρωματικά μεταξύ τους και ενοποιημένα. Εν όψει τούτου οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό απαιτείται να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων των ΝΧΙ για τιτλοποιημένα δάνεια, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2008/32) (2).

(4)

Η ενοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την παροχή στοιχείων για ΧΡΕΣ και ΝΧΙ και οι παρεκκλίσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των μονάδων παροχής στοιχείων και στην αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των στατιστικών πληροφοριών που παρέχουν οι ΧΡΕΣ και τα ΝΧΙ.

(5)

Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απαλλάσσουν τις ΧΡΕΣ από υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που ενδέχεται να συνεπάγονται υπερβολικά υψηλό κόστος σε σύγκριση με το όφελος από στατιστική άποψη.

(6)

Αν και οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 34.1 του καταστατικού ΕΣΚΤ δεν δημιουργούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις όσον αφορά μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, το άρθρο 5 του καταστατικού ΕΣΚΤ εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, είτε αυτά έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι. Η αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 καθιστά σαφές ότι το άρθρο 5 του καταστατικού ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, όλων των μέτρων που τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα προκειμένου να συλλέξουν τις στατιστικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ και να προετοιμαστούν εγκαίρως στον τομέα της στατιστικής, προκειμένου να καταστούν συμμετέχοντα κράτη μέλη.

(7)

Οι ΧΡΕΣ θα υπόκεινται στο σύστημα κυρώσεων του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1.

«ΧΡΕΣ»: επιχείρηση, η οποία συστήνεται κατά το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο σύμφωνα με:

i)

το δίκαιο των συμβάσεων, ως αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης·

ii)

το δίκαιο των «trust»·

iii)

το δίκαιο των εταιρειών, ως δημόσια ή ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία·

iv)

οποιονδήποτε άλλο παρόμοιο μηχανισμό,

και η οποία, ως προς την κύρια δραστηριότητά της, πληροί αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

προτίθεται να συμμετέχει ή συμμετέχει σε μια ή περισσότερες συναλλαγές τιτλοποίησης και προστατεύεται έναντι του κινδύνου πτώχευσης ή όποιας άλλης αθέτησης υποχρέωσης της χρηματοδοτούμενης οντότητας·

β)

εκδίδει ή προτίθεται να εκδίδει τίτλους, μερίδια κεφαλαίων τιτλοποίησης, άλλα χρεόγραφα ή/και χρηματοοικονομικά παράγωγα ή/και αποκτά ή επιτρέπεται να αποκτά, με τη νομική ή την οικονομική έννοια του όρου, στοιχεία ενεργητικού στα οποία βασίζεται η έκδοση τίτλων, μεριδίων κεφαλαίων τιτλοποίησης, άλλων χρεογράφων ή/και χρηματοοικονομικών παραγώγων που προσφέρονται προς πώληση στο κοινό ή πωλούνται βάσει ιδιωτικών τοποθετήσεων.

Δεν εμπίπτουν στην έννοια των ΧΡΕΣ τα ακόλουθα:

ΝΧΙ κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32),

επενδυτικοί οργανισμοί (ΕΟ) κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 27ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2007/8) (3)·

2.

«τιτλοποίηση»: συναλλαγή ή μηχανισμός βάσει του οποίου ορισμένο στοιχείο του ενεργητικού ή ομάδα στοιχείων του ενεργητικού της χρηματοδοτούμενης οντότητας εκχωρείται σε άλλη, διακριτή από την τελευταία, οντότητα η οποία συστήνεται για το σκοπό της τιτλοποίησης ή εξυπηρετεί τον εν λόγω σκοπό, ή/και βάσει του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος που ενέχει ορισμένο στοιχείο του ενεργητικού ή ομάδα στοιχείων του ενεργητικού, ή μέρος του, μεταβιβάζεται στους επενδυτές που επενδύουν στους τίτλους, στα μερίδια των κεφαλαίων τιτλοποίησης, σε άλλα χρεόγραφα ή/και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα που εκδίδονται από ορισμένη οντότητα η οποία διακρίνεται από τη χρηματοδοτούμενη οντότητα και συστήνεται για το σκοπό της τιτλοποίησης ή εξυπηρετεί τον εν λόγω σκοπό, και:

α)

σε περίπτωση μεταβίβασης πιστωτικού κινδύνου, η μεταβίβαση πραγματοποιείται:

με την οικονομική μεταβίβαση των τιτλοποιούμενων στοιχείων του ενεργητικού σε ορισμένη οντότητα η οποία διακρίνεται από τη χρηματοδοτούμενη και συστήνεται για το σκοπό της τιτλοποίησης ή εξυπηρετεί τον εν λόγω σκοπό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μεταβίβασης της κυριότητας των τιτλοποιούμενων στοιχείων του ενεργητικού από τη χρηματοδοτούμενη οντότητα ή μέσω μερικής εκχώρησης απαιτήσεων, ή

μέσω πιστωτικών παραγώγων, εγγυήσεων ή κάθε άλλου παρόμοιου μηχανισμού·

και

β)

στις περιπτώσεις που εκδίδονται οι ως άνω τίτλοι, μερίδια κεφαλαίων τιτλοποίησης, χρεόγραφα ή/και χρηματοοικονομικά παράγωγα, αυτά δεν αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις πληρωμής της χρηματοδοτούμενης οντότητας·

3.

«χρηματοδοτούμενη οντότητα»: οντότητα η οποία μεταβιβάζει στο φορέα της τιτλοποίησης τα στοιχεία του ενεργητικού ή ομάδα στοιχείων του ενεργητικού ή/και τον πιστωτικό κίνδυνο των ως άνω στοιχείων του ενεργητικού ή της ομάδας αυτών·

4.

«συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος που έχει υιοθετήσει το ευρώ·

5.

«μη συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ·

6.

«μονάδα παροχής στοιχείων»: μονάδα παροχής στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

7.

«κάτοικος»: κάτοικος κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και εφόσον μία νομική οντότητα δεν διαθέτει φυσική παρουσία, η κατοικία της καθορίζεται από την οικονομική επικράτεια, το δίκαιο της οποίας διέπει τη σύστασή της. Εάν η οντότητα δεν έχει εταιρική μορφή, ως κριτήριο χρησιμοποιείται η έδρα, δηλαδή η χώρα της οποίας το σύστημα δικαίου διέπει τη δημιουργία και τη συνέχεια της ύπαρξης της οντότητας·

8.

«ΝΧΙ»: νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32)·

9.

«οικεία ΕθνΚΤ»: η ΕθνΚΤ του συμμετέχοντος κράτους μέλους του οποίου είναι κάτοικος η ΧΡΕΣ.

10.

«ανάληψη δραστηριότητας»: κάθε δραστηριότητα, περιλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών ενεργειών, που σχετίζεται με την τιτλοποίηση, με εξαίρεση την αμιγή ίδρυση μιας οντότητας που δεν αναμένεται να αρχίσει τη δραστηριότητα τιτλοποίησης εντός εξαμήνου από την ίδρυσή της. Ως ανάληψη δραστηριότητας νοείται κάθε δραστηριότητα της ΧΡΕΣ που λαμβάνει χώρα αφότου καταστεί προβλέψιμη η δραστηριότητα τιτλοποίησης.

Άρθρο 2

Πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Ο πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από ΧΡΕΣ κατοίκους της επικράτειας ορισμένου συμμετέχοντος κράτους μέλους. Ο πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων υπόκειται στην υποχρέωση του άρθρου 3 παράγραφος 2.

2.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τον πληθυσμό αναφοράς παροχής στοιχείων, πλην των ΧΡΕΣ που απαλλάσσονται ολικώς από τη σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων υπόκειται στις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 4, με την επιφύλαξη της χορήγησης παρεκκλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 5. Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται επίσης από τις ΧΡΕΣ που υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής στοιχείων της ετήσιας οικονομικής τους κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 ή σε υποχρεώσεις ad hoc παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5.

3.   Εάν μια ΧΡΕΣ στερείται νομικής προσωπικότητας βάσει του οικείου εθνικού δικαίου, την ευθύνη παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρουν τα πρόσωπα που νομίμως την εκπροσωπούν ή, εάν δεν υπάρχει τυπική εκπροσώπηση, τα πρόσωπα που σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση εθνικό δίκαιο ευθύνονται για τις πράξεις της ΧΡΕΣ.

Άρθρο 3

Κατάλογος των ΧΡΕΣ για στατιστικούς σκοπούς

1.   Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ καταρτίζει και τηρεί, για στατιστικούς σκοπούς, κατάλογο των ΧΡΕΣ που αποτελούν τον πληθυσμό αναφοράς παροχής στοιχείων. Οι ΧΡΕΣ υποβάλλουν στις ΕθνΚΤ τα στοιχεία που ζητούν οι τελευταίες σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/31, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση) (4). Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ εξασφαλίζουν πρόσβαση στον εν λόγω κατάλογο και τις ενημερωμένες εκδόσεις του διά της κατάλληλης οδού και, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του Διαδικτύου ή, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων μονάδων παροχής στοιχείων, σε έντυπη μορφή.

2.   Κάθε ΧΡΕΣ ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ για τη σύστασή της εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία ανάληψης της δραστηριότητάς της, ανεξαρτήτως του εάν αναμένει ότι θα υπαχθεί στην υποχρέωση τακτικής παροχής στοιχείων με βάση τον παρόντα κανονισμό.

3.   Εάν η τελευταία διαθέσιμη ηλεκτρονική έκδοση του καταλόγου της παραγράφου 1 είναι ανακριβής, η ΕΚΤ δεν επιβάλλει κυρώσεις σε καμία οντότητα για πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων, εφόσον έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση της παραγράφου 2 και η εν λόγω οντότητα έλαβε καλόπιστα υπόψη τον ανακριβή κατάλογο.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων σε τριμηνιαία βάση και κανόνες παροχής στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων υποβάλλει στην οικεία ΕθνΚΤ σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, στοιχεία για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα τέλους τριμήνου, τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τις διαγραφές/υποτιμήσεις στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ΧΡΕΣ.

2.   Οι ΕθνΚΤ δύνανται να συλλέγουν ανά τίτλο τις απαιτούμενες βάσει της παραγράφου 1 στατιστικές πληροφορίες σε σχέση με τίτλους που εκδίδονται και διακρατούνται από ΧΡΕΣ, στο βαθμό που είναι δυνατή η κατάρτιση των στοιχείων της παραγράφου 1 σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα IΙΙ.

3.   Με την επιφύλαξη των κανόνων παροχής στοιχείων του παραρτήματος ΙΙ η παροχή στοιχείων για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΧΡΕΣ βάσει του παρόντος κανονισμό πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της νομοθεσίας που μεταφέρει στο οικείο εθνικό δίκαιο την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (5). Στις ΧΡΕΣ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται στο οικείο εθνικό δίκαιο η οδηγία 86/635/ΕΟΚ εφαρμόζονται οι λογιστικοί κανόνες της οικείας εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (6). Στις ΧΡΕΣ, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας με την οποία μεταφέρονται στο οικείο εθνικό δίκαιο οι ανωτέρω οδηγίες, εφαρμόζεται κάθε άλλο σχετικό εθνικό ή διεθνές λογιστικό πρότυπο ή πρακτική.

4.   Στις περιπτώσεις που η παράγραφος 3 απαιτεί την παροχή στοιχείων για μέσα βάσει αποτίμησης στις τρέχουσες τιμές της αγοράς (mark-to-market), οι ΕθνΚΤ μπορούν να απαλλάσσουν τις ΧΡΕΣ από την υποχρέωση παροχής στοιχείων σε σχέση με τα εν λόγω μέσα βάσει της ως άνω αποτίμησης, εφόσον οι ΧΡΕΣ επιβαρύνονται με υπερβολικά υψηλό κόστος. Εν προκειμένω οι ΧΡΕΣ εφαρμόζουν την αποτίμηση που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των εκθέσεων για τους επενδυτές.

5.   Σε περιπτώσεις που, σύμφωνα με την εθνικές πρακτικές της αγοράς, τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν οποιαδήποτε ημερομηνία εντός ορισμένου τριμήνου, οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιτρέπουν στις μονάδες παροχής στοιχείων, εναλλακτικά, να παρέχουν τα τριμηνιαία αυτά στοιχεία, εφόσον είναι συγκρίσιμα και εφόσον λαμβάνονται υπόψη σημαντικές συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της συγκεκριμένης ημερομηνίας και του τέλους του τριμήνου.

6.   Αντί των διαγραφών/υποτιμήσεων της παραγράφου 1 οι ΧΡΕΣ μπορούν, σε συμφωνία με την οικεία ΕθνΚΤ, να παρέχουν άλλες πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στην τελευταία να καταρτίσει τα απαιτούμενα στοιχεία όσον αφορά τις διαγραφές/υποτιμήσεις.

Άρθρο 5

Παρεκκλίσεις

1.   Οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 4, ως ακολούθως.

α)

Όσον αφορά δάνεια τα οποία χορηγούνται από ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ και αναλύονται κατά διάρκεια, τομέα και κατοικία οφειλέτη, καθώς και στις περιπτώσεις που τα ΝΧΙ εξακολουθούν να διαχειρίζονται τα τιτλοποιημένα δάνεια κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν στις ΧΡΕΣ παρεκκλίσεις σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων για τα εν λόγω δάνεια. Η παροχή των στοιχείων αυτών προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32).

β)

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να απαλλάσσουν τις ΧΡΕΣ από κάθε υποχρέωση παροχής στοιχείων του παραρτήματος Ι, πλην της υποχρέωσης παροχής σε τριμηνιαία βάση στοιχείων ανεξόφλητων υπολοίπων του τέλους τριμήνου όσον αφορά το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού, εφόσον η συμβολή των ΧΡΕΣ στα τριμηνιαία συγκεντρωτικά στοιχεία ενεργητικού/παθητικού αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 95 % του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού των ΧΡΕΣ σε όρους ανεξόφλητων υπολοίπων σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν εγκαίρως την πλήρωση του όρου αυτού ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της άρσης οποιασδήποτε παρέκκλισης, με ισχύ από την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

γ)

Εφόσον είναι δυνατή, σύμφωνα με τα ελάχιστα στατιστικά πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, η κατάρτιση των στοιχείων του άρθρου 4 με βάση άλλες στατιστικές, δημόσιες ή εποπτικές πηγές στοιχείων, και με την επιφύλαξη των στοιχείων α) και β), οι ΕθνΚΤ μπορούν, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΚΤ, να απαλλάσσουν ολικώς ή εν μέρει τις μονάδες παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

2.   Με την προηγούμενη συναίνεση της οικείας ΕθνΚΤ οι ΧΡΕΣ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εκπληρώσουν στο σύνολό τους τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, αντί να κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων της παραγράφου 1.

3.   Οι ΧΡΕΣ που απολαύουν παρέκκλισης κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο γ) παρέχουν στην οικεία ΕθνΚΤ στοιχεία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, εφόσον αυτά δεν είναι διαθέσιμα βάσει δημόσιων πηγών, εντός έξι μηνών από το πέρας της περιόδου αναφοράς ή το συντομότερο δυνατό μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομικές πρακτικές του κράτους μέλους κατοικίας της ΧΡΕΣ. Η οικεία ΕθνΚΤ ενημερώνει σχετικά τις ΧΡΕΣ που υπόκεινται στην ως άνω υποχρέωση παροχής στοιχείων.

4.   Εάν για τρεις διαδοχικές περιόδους παροχής στοιχείων δεν καθίστανται εγκαίρως διαθέσιμα στην οικεία ΕθνΚΤ στοιχεία που πληρούν στατιστικά πρότυπα συγκρίσιμα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, η ΕθνΚΤ αίρει την παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο γ), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας της εμπλεκόμενης ΧΡΕΣ. Η παροχή στοιχείων από τις ΧΡΕΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αρχίζει το αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία γνωστοποίησης της άρσης της παρέκκλισης από την οικεία ΕθνΚΤ στις μονάδες παροχής στοιχείων.

5.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού οι ΕθνΚΤ μπορούν να αναθέτουν ad hoc υποχρεώσεις παροχής στοιχείων σε ΧΡΕΣ στις οποίες έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο γ). Οι ΧΡΕΣ παρέχουν τις ad hoc ζητούμενες πληροφορίες εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από την οικεία ΕθνΚΤ.

Άρθρο 6

Προθεσμίες παροχής στοιχείων

Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ στοιχεία για τα συγκεντρωτικά τριμηνιαία στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που καλύπτουν τις θέσεις των ΧΡΕΣ σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία. Οι ΕθνΚΤ τάσσουν τις προθεσμίες λήψης των στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων.

Άρθρο 7

Ελάχιστα πρότυπα και εθνικές διατάξεις όσον αφορά την παροχή στοιχείων

1.   Οι ΧΡΕΣ εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στις οποίες υπόκεινται σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, συμβατότητας με το εννοιολογικό πλαίσιο και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IΙΙ.

2.   Οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν και εφαρμόζουν τις διατάξεις περί παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων με βάση τα εθνικά χαρακτηριστικά. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι μέσω των παραπάνω διατάξεων περί παροχής στοιχείων καθίστανται διαθέσιμες οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπεται ο ακριβής έλεγχος της συμβατότητας με το εννοιολογικό πλαίσιο και της συμμόρφωσης προς τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IΙΙ.

Άρθρο 8

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Το δικαίωμα της επαλήθευσης ή της συλλογής των πληροφοριών που υποχρεούνται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα. Το ως άνω δικαίωμα ασκείται από τις ΕθνΚΤ, ιδίως, όταν ορισμένο ίδρυμα που ανήκει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, συμβατότητας με το εννοιολογικό πλαίσιο και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IΙΙ.

Άρθρο 9

Έναρξη παροχής στοιχείων

1.   ΧΡΕΣ που αναλαμβάνει δραστηριότητα έως και την 24η Μαρτίου 2009 γνωστοποιεί στην οικεία ΕθνΚΤ τη λειτουργία της έως το τέλος του Μαρτίου του 2009, ανεξαρτήτως του εάν αναμένει ότι θα υπαχθεί στην υποχρέωση τακτικής παροχής στοιχείων με βάση τον παρόντα κανονισμό.

2.   ΧΡΕΣ που αναλαμβάνει δραστηριότητα μετά την 24η Μαρτίου 2009 γνωστοποιεί στην οικεία ΕθνΚΤ τη λειτουργία της σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

3.   Η παροχή στοιχείων με βάση τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στις οποίες υπόκεινται οι ΧΡΕΣ σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 αρχίζει με τριμηνιαία στοιχεία από τον Δεκέμβριο του 2009. Την πρώτη φορά παρέχονται μόνο στοιχεία ανεξόφλητων υπολοίπων.

4.   Η παροχή στοιχείων για πρώτη φορά εκ μέρους ΧΡΕΣ που αναλαμβάνει δραστηριότητα μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2009 συνίσταται στην παροχή στοιχείων σε τριμηνιαία βάση, αναγόμενων έως το χρόνο της αρχικής συναλλαγής τιτλοποίησης.

5.   Η παροχή στοιχείων για πρώτη φορά εκ μέρους ΧΡΕΣ που αναλαμβάνει δραστηριότητα μετά την υιοθέτηση του ευρώ από το οικείο κράτος μέλος, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2009, συνίσταται στην παροχή στοιχείων σε τριμηνιαία βάση, αναγόμενων έως και το χρόνο της αρχικής συναλλαγής τιτλοποίησης.

Άρθρο 10

Τελική διάταξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 19 Δεκεμβρίου 2008.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  Βλέπε σελίδα 14 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 211 της 11.8.2007, σ. 8.

(4)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(5)  ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πίνακας 1

Ανεξόφλητα υπόλοιπα και συναλλαγές

 

Α.

Εσωτερικό

Β.

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Γ.

Υπόλοι

Δ.

Σύνολο

Σύνολο

ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ — Σύνολο

Σύνολο

ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ — Σύνολο

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

Λοιποί κάτοικοι

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

Λοιποί κάτοικοι

Σύνολο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S.123+S.124)

Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Σύνολο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S.123+S.124)

Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

 

εκ των οποίων ΧΡΕΣ

 

εκ των οποίων ΧΡΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Απαιτήσεις από καταθέσεις και δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Τιτλοποιημένα δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοδοτούμενη αντότητα: ΝΧΙ ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χρηματοδοτούμενη οντότητα: γενική κυβέρνηση ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χρηματοδοτούμενη οντότητα: ΛΕΧΟ (1) και ΑΕΣΤ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χρηματοδοτούμενη οντότητα: ΜΧΕ (3) ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χρηματοδοτούμενη οντότητα εκτός ζώνης, ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Τιτλοι εκτός από μετοχές (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Λοιπά τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων χρηματοδοτούμενη οντότητα: γενική κυβέρνηση ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων χρηματοδοτούμενη οντότητα: ΜΧΕ ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Μετοχές και λοιπές συμμετοχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Υποχρεώσεις από καταθέσεις και δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Εκδοθέντα χρεόγραφα (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 2

Διαγραφές/υποτιμήσεις

 

Δ.

Σύνολο

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

2

Τιτλοποιημένα δάνεια

 


(1)  Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

(2)  Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία.

(3)  Μη χρηματοδοτικές εταιρείες.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι ΕθνΚΤ έχουν την επιλογή να συλλέγουν ανά τίτλο τα στοιχεία αυτά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ 1

Ορισμοί κατηγοριών μέσων

Ο παρών πίνακας παρέχει αναλυτική, πρότυπη περιγραφή των κατηγοριών μέσων τις οποίες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) μεταφέρουν και εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο πίνακας δεν αποτελεί κατάλογο επιμέρους χρηματοδοτικών μέσων, οι δε περιγραφές δεν είναι εξαντλητικές. Οι ορισμοί παραπέμπουν στο ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα (εφεξής το «ΕΣΛ 95»).

Η υποβολή όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού (υποχρεώσεων) πρέπει να διενεργείται σε ακαθάριστη βάση, δηλαδή τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να υποβάλλονται χωρίς να έχει γίνει συμψηφισμός με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Πίνακας Α

Ορισμοί κατηγοριών μέσων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κατηγορία

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών

1.

Απαιτήσεις από καταθέσεις και δάνεια

Για τους σκοπούς του συστήματος παροχής στοιχείων η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κεφάλαια τα οποία οι χρηματοδοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού (ΧΡΕΣ) χορηγούν σε δανειολήπτες και τα οποία δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή ενσωματώνονται σε ενιαίο έγγραφο, ακόμη και αν αυτό έχει καταστεί διαπραγματεύσιμο.

Συμπεριλαμβάνονται εν προκειμένω τα ακόλουθα στοιχεία:

καταθέσεις σε νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ),

δάνεια που χορηγούνται σε ΧΡΕΣ,

απαιτήσεις από αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς (reverse repos) ή δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό μορφή μετρητών. Παράγοντας μεταβολής των μετρητών που καταβάλλονται σε αντάλλαγμα για την αγορά τίτλων από ΧΡΕΣ ή ως ασφάλεια στο πλαίσιο δανεισμού τίτλων (βλέπε κατηγορία αριθ. 9)

Περιλαμβάνονται επίσης τα διαθέσιμα σε ευρώ και ξένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα που βρίσκονται σε κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για την πραγματοποίηση πληρωμών.

2.

Τιτλοποιημένα δάνεια

Για τους σκοπούς του συστήματος παροχής στοιχείων η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα κεφάλαια τα οποία χορηγούνται σε δανειολήπτες και τα οποία αποκτούν οι μονάδες παροχής στοιχείων από τη χρηματοδοτούμενη οντότητα.

Τα κεφάλαια αυτά δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή ενσωματώνονται σε ενιαίο έγγραφο, ακόμη και αν αυτό έχει καταστεί διαπραγματεύσιμο. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται επίσης:

χρηματοδοτικές μισθώσεις σε τρίτους: οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αποτελούν συμβάσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο κατά νόμο κύριος ενός διαρκούς αγαθού (εφεξής ο «εκμισθωτής») δανείζει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο σε τρίτον (εφεξής ο «μισθωτής») για όλη ή για τη μεγαλύτερη διάρκεια της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, έναντι καταβολής μισθωμάτων που καλύπτουν το κόστος του αγαθού, πλέον μιας επιβάρυνσης τεκμαρτών τόκων. Ο μισθωτής θεωρείται ότι λαμβάνει όλα τα ωφελήματα που προκύπτουν από τη χρήση του αγαθού και φέρει τις δαπάνες και τους κινδύνους που συνδέονται με την κυριότητα. Για στατιστικούς σκοπούς οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζονται ως δάνεια του εκμισθωτή προς τον μισθωτή, παρέχοντας στον τελευταίο το δικαίωμα αγοράς του διαρκούς αγαθού. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις τις οποίες χορηγεί μια χρηματοδοτούμενη οντότητα ως εκμισθωτής πρέπει να καταγράφονται υπό το στοιχείο του ενεργητικού «τιτλοποιημένα δάνεια». Τα στοιχεία του ενεργητικού (διαρκή αγαθά) που έχουν χορηγηθεί στον μισθωτή δεν πρέπει να καταγράφονται,

επισφαλή δάνεια που δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί ή διαγραφεί: επισφαλή θεωρούνται τα δάνεια, η αποπληρωμή των οποίων είναι εκπρόθεσμη ή έχει κατ’ άλλο τρόπο χαρακτηριστεί επισφαλής,

μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι: τίτλοι, εκτός από μετοχές και λοιπές συμμετοχές, οι οποίοι δεν είναι διαπραγματεύσιμοι και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές, βλέπε επίσης «δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών»,

δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών: δάνεια που έχουν de facto καταστεί διαπραγματεύσιμα πρέπει να ταξινομούνται υπό το στοιχείο του ενεργητικού «τιτλοποιημένα δάνεια», εφόσον εξακολουθούν να τεκμηριώνονται με ενιαίο έγγραφο και κατά γενικό κανόνα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μόνο περιστασιακά,

χρέος μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt) με τη μορφή καταθέσεων ή δανείων: οι τίτλοι χρέους μειωμένης εξασφάλισης παρέχουν επικουρική απαίτηση έναντι του ιδρύματος έκδοσης, η οποία μπορεί να ασκηθεί μόνο αφότου ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις υψηλότερης βαθμίδας, π.χ. καταθέσεις/δάνεια· προσλαμβάνουν έτσι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του στοιχείου «μετοχές και λοιπές συμμετοχές». Για στατιστικούς σκοπούς το χρέος μειωμένης εξασφάλισης πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάση τη φύση του χρηματοδοτικού μέσου, δηλαδή να ταξινομείται κατά περίπτωση υπό τις κατηγορίες «τιτλοποιημένα δάνεια» ή «τίτλοι εκτός από μετοχές». Όταν όλες οι μορφές χρέους μειωμένης εξασφάλισης που διακρατεί ορισμένη ΧΡΕΣ προσδιορίζονται ως ενιαίο ποσό για στατιστικούς σκοπούς, το δεδομένο αυτό πρέπει να ταξινομείται υπό το στοιχείο «τίτλοι εκτός από μετοχές», λόγω του ότι το χρέος μειωμένης εξασφάλισης συνάπτεται ως επί το πλείστον με τη μορφή τίτλων και όχι δανείων.

Τα στοιχεία των τιτλοποιημένων δανείων πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

για δάνεια σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες, τα οποία εκκινούν από ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ, απαιτείται ανάλυση κατά διάρκεια. Νοείται ως τέτοια η διάρκεια κατά το χρόνο χορήγησης του δανείου, δηλαδή η αρχική διάρκεια, και αναφέρεται στην καθορισμένη περίοδο εντός της οποίας το δάνειο είναι αποπληρωτέο,

τα στοιχεία δανείων πρέπει να υποβάλλονται στην ονομαστική τους αξία, ακόμη και αν έχουν αγοραστεί από τη χρηματοδοτούμενη οντότητα σε διαφορετική τιμή. Ο παράγοντας μεταβολής της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής αγοράς πρέπει να περιλαμβάνεται στις «λοιπές υποχρεώσεις».

Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει τιτλοποιημένα δάνεια, ανεξάρτητα από το αν η κρατούσα λογιστική πρακτική απαιτεί την αναγνώριση των δανείων στη λογιστική κατάσταση της μονάδας παροχής στοιχείων.

3.

Τίτλοι εκτός από μετοχές

Τίτλοι, εκτός από «μετοχές και λοιπές συμμετοχές», οι οποίοι είναι διαπραγματεύσιμοι και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να αντισταθμιστούν στην αγορά και οι οποίοι δεν παρέχουν στον κομιστή δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει:

τίτλους, ανεξαρτήτως της τεκμηρίωσής τους με έγγραφα, οι οποίοι παρέχουν στον κομιστή το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθοριζόμενου εισοδήματος με τη μορφή πληρωμών τοκομεριδίων ή/και ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ή ημερομηνίες) ή από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά το χρόνο της έκδοσης και εφεξής,

χρέος μειωμένης εξασφάλισης με τη μορφή χρεογράφων.

Τίτλοι που διατίθενται στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή που πωλούνται βάσει συμφωνίας επαναγοράς εξακολουθούν να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του αρχικού κυρίου και δεν πρέπει να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος, όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης (βλέπε επίσης κατηγορία αριθ. 9). Στην περίπτωση που ο προσωρινός κάτοχος πωλήσει τους τίτλους που έλαβε, η πώληση πρέπει να καταχωριστεί ως οριστική (outright) συναλλαγή επί τίτλων και να εγγραφεί στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος ως αρνητική θέση στο χαρτοφυλάκιο τίτλων.

Για τίτλους εκτός από μετοχές απαιτείται ανάλυση κατά διάρκεια. Νοείται ως τέτοια η διάρκεια κατά την έκδοση, δηλαδή η αρχική διάρκεια, και αναφέρεται στην καθορισμένη διάρκεια ζωής ενός χρηματοδοτικού μέσου, πριν από την παρέλευση της οποίας δεν επιτρέπεται η εξόφλησή του.

Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει τους τίτλους, εκτός μετοχών, που έχουν προέλθει από τιτλοποίηση, ανεξάρτητα από το αν η κρατούσα λογιστική πρακτική απαιτεί την αναγνώριση των τίτλων στη λογιστική κατάσταση της μονάδας παροχής στοιχείων.

4.

Λοιπά τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τιτλοποιημένα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που προβλέπονται στις κατηγορίες αριθ. 2 και 3, π.χ. εισπρακτέοι φόροι ή εμπορικές πιστώσεις, ανεξάρτητα από το αν η κρατούσα λογιστική πρακτική απαιτεί την αναγνώριση των συγκεκριμένων στοιχείων στη λογιστική κατάσταση της μονάδας παροχής στοιχείων.

5.

Μετοχές και λοιπές συμμετοχές

Τίτλοι που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ιδιοκτησίας επί εταιρειών ή οιονεί εταιρειών. Οι εν λόγω τίτλοι παρέχουν γενικά στους κομιστές τους δικαίωμα απόληψης μεριδίου από τα κέρδη των εταιρειών ή οιονεί εταιρειών και από τα ίδια κεφάλαιά τους σε περίπτωση εκκαθάρισης.

6.

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Υπό το στοιχείο αυτό πρέπει να αναγγέλλονται όλα τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά παράγωγα:

δικαιώματα προαίρεσης (options),

τίτλοι επιλογής (warrants),

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures),

πράξεις ανταλλαγής (swaps), ιδίως πράξεις ανταλλαγής κινδύνου (credit default swaps).

Ακαθάριστες μελλοντικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβόλαια παραγώγων δεν πρέπει να εγγράφονται ως στοιχεία της λογιστικής κατάστασης.

Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που δεν εγγράφονται στη λογιστική κατάσταση σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

7.

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, π.χ. κατοικίες, λοιπά κτίρια και κατασκευές και κτίρια μη προοριζόμενα για κατοίκηση.

8.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Πρόκειται για το υπολειπόμενο στοιχείο του ενεργητικού σκέλους της λογιστικής κατάστασης, αντιστοιχεί δε σε «στοιχεία ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται σε άλλο σημείο». Το στοιχείο αυτό είναι δυνατό να περιλαμβάνει:

εισπρακτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων και δανείων,

δεδουλευμένους τόκους τίτλων εκτός από μετοχές,

δεδουλευμένα μισθώματα πάγιων στοιχείων του ενεργητικού,

εισπρακτέα ποσά που δεν αφορούν την κύρια δραστηριότητα της ΧΡΕΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Κατηγορία

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών

9.

Υποχρεώσεις από καταθέσεις και δάνεια

Ποσά που οι ΧΡΕΣ οφείλουν σε πιστωτές, εκτός από εκείνα που προκύπτουν από την έκδοση διαπραγματεύσιμων τίτλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

δάνεια: δάνεια χορηγούμενα στη ΧΡΕΣ παροχής στοιχείων, τα οποία δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή ενσωματώνονται σε ενιαίο έγγραφο, ακόμη και αν αυτό έχει καταστεί διαπραγματεύσιμο,

μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι χρέους που εκδίδονται από ΧΡΕΣ: οι τίτλοι ενδέχεται να αναφέρονται ως «μη διαπραγματεύσιμοι», με την έννοια ότι από νομική άποψη υφίστανται περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εμπορεύσιμοι ή ότι, αν και διαπραγματεύσιμοι από τεχνική άποψη, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών εκτός οργανωμένης αγοράς. Μη διαπραγματεύσιμα μέσα που εκδίδουν μονάδες παροχής στοιχείων, τα οποία εν συνεχεία καθίστανται διαπραγματεύσιμα και μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές, θα πρέπει να επαναταξινομούνται υπό τα «χρεόγραφα»,

συμφωνίες επαναγοράς (repos): Παράγοντας μεταβολής των μετρητών που λαμβάνονται έναντι τίτλων που πωλούνται από μονάδες παροχής στοιχείων σε ορισμένη τιμή, με ρητή δέσμευση για μελλοντική επαναγορά των ιδίων (ή παρόμοιων) τίτλων σε καθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Τα ποσά, τα οποία λαμβάνουν μονάδες παροχής στοιχείων έναντι τίτλων που μεταβιβάζουν σε τρίτους («προσωρινώς αποκτώντες»), πρέπει να καταχωρίζονται υπό το παρόν στοιχείο όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους και λαμβάνουν τα ωφελήματα των υποκείμενων τίτλων στη διάρκεια της πράξης.

Ταξινομούνται υπό το παρόν στοιχείο οι ακόλουθες παραλλαγές των πράξεων τύπου «repos»:

ποσά που λαμβάνονται με αντάλλαγμα τίτλους που εκχωρούνται προσωρινά σε τρίτους έναντι ασφάλειας υπό μορφή μετρητών,

ποσά που λαμβάνονται με αντάλλαγμα τίτλους που εκχωρούνται προσωρινά σε τρίτους με τη μορφή συμφωνίας πώλησης/επαναγοράς (sale/buy-back).

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των πράξεων τύπου «repos» καταχωρίζονται με βάση τους κανόνες του στοιχείου αριθ. 3 του ενεργητικού «τίτλοι εκτός από μετοχές».

Στο παρόν στοιχείο περιλαμβάνονται και οι πράξεις που συνεπάγονται την προσωρινή μεταβίβαση χρυσού έναντι ασφάλειας υπό μορφή μετρητών.

10.

Εκδοθέντα χρεόγραφα

Τίτλοι, εκτός από «μετοχές και λοιπές συμμετοχές», οι οποίοι εκδίδονται από ΧΡΕΣ, συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να αντισταθμιστούν στην αγορά και οι οποίοι δεν παρέχουν στον κομιστή δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τίτλους που εκδίδονται με τη μορφή:

τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση (asset-backed securities),

ομολόγων συνδεόμενων με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου (credit-linked notes).

11.

Κεφάλαιο και αποθεματικά

Για τους σκοπούς του συστήματος παροχής στοιχείων η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου από τις μονάδες παροχής στοιχείων υπέρ των μετόχων ή άλλων δικαιούχων και αντιπροσωπεύουν για αυτούς δικαιώματα ιδιοκτησίας επί της ΧΡΕΣ και, γενικώς, δικαίωμα απόληψης μεριδίου από τα κέρδη της και από τα ίδια κεφάλαιά της σε περίπτωση εκκαθάρισης. Περιλαμβάνονται επίσης τα κεφάλαια που προκύπτουν από μη διανεμηθέντα κέρδη ή τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων εν αναμονή πιθανών μελλοντικών πληρωμών και υποχρεώσεων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

μετοχικό κεφάλαιο,

μη διανεμηθέντα κέρδη ή κεφάλαια,

ειδικές και γενικές προβλέψεις έναντι δανείων, τίτλων και λοιπών τύπων στοιχείων του ενεργητικού,

μερίδια κεφαλαίων τιτλοποίησης.

12.

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Βλέπε κατηγορία 6.

13.

Λοιπές υποχρεώσεις

Πρόκειται για το υπολειπόμενο στοιχείο του παθητικού σκέλους της λογιστικής κατάστασης, αντιστοιχεί δε σε «στοιχεία παθητικού που δεν περιλαμβάνονται σε άλλο σημείο».

Το στοιχείο αυτό είναι δυνατό να περιλαμβάνει:

πληρωτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων και δανείων,

πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΧΡΕΣ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόρους, μισθούς, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.,

προβλέψεις που αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ.,

καθαρές θέσεις που προκύπτουν από το δανεισμό τίτλων χωρίς ασφάλεια υπό μορφή μετρητών,

καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων,

παράγοντες μεταβολής της διόρθωσης αποτίμησης δανείων, δηλαδή ονομαστική αξία μείον τιμή απόκτησης.

ΜΕΡΟΣ 2

Ορισμοί τομέων

Το ΕΣΛ 95 παρέχει το πρότυπο ταξινόμησης σε τομείς. Οι αντισυμβαλλόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών ταυτοποιούνται ανάλογα με τον τομέα τους, βάσει του καταλόγου των ΧΡΕΣ, των επενδυτικών οργανισμών (ΕΟ) και των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και βάσει των οδηγιών για τη στατιστική ταξινόμηση αντισυμβαλλομένων, οι οποίες περιέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τίτλο Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers.

Πίνακας Β

Ορισμοί τομέων

Τομέας

Ορισμός

1.

ΝΧΙ

Εθνικές κεντρικές τράπεζες κάτοικοι, πιστωτικά ιδρύματα κατά τους ορισμούς του κοινοτικού δικαίου, που έχουν την ιδιότητα κατοίκου, και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάτοικοι, η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή/και συγγενών υποκατάστατων καταθέσεων από θεσμικές μονάδες που δεν αποτελούν ΝΧΙ και στη για ίδιο λογαριασμό, τουλάχιστον από οικονομική άποψη, χορήγηση πιστώσεων ή/και πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. .../2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2008/32)].

2.

Γενική κυβέρνηση

Μονάδες κάτοικοι που ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για ατομική και συλλογική κατανάλωση ή/και με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου (ΕΣΛ 95, παράγραφοι 2.68 έως 2.70).

3.

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς

Χρηματοδοτικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, συνάπτοντας υποχρεώσεις υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις ή/και τα συγγενή υποκατάστατα των καταθέσεων, με θεσμικές μονάδες πλην ΝΧΙ, ή και τα τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά (ΕΣΛ 95, παράγραφοι 2.53 έως 2.56). Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται ΕΟ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 958/2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 27ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη στατιστική στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2007/8), και ΧΡΕΣ, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Επίσης περιλαμβάνονται οι επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς που αποτελούνται από όλες τις χρηματοδοτικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με επικουρικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες (ΕΣΛ 95, παράγραφοι 2.57 έως 2.59).

4.

Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία

Χρηματοδοτικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων (ΕΣΛ 95, παράγραφοι 2.60 έως 2.67).

5.

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Εταιρείες και οιονεί εταιρείες που δεν ασχολούνται με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, αλλά κυρίως με την παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών και μη χρηματοδοτικών υπηρεσιών (ΕΣΛ 95, παράγραφοι 2.21 έως 2.31).

6.

Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Άτομα ή ομάδες ατόμων με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών και ως παραγωγών αγαθών και μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποκλειστικά για ίδια τελική κατανάλωση, καθώς και με την ιδιότητά τους ως παραγωγών εμπορεύσιμων αγαθών και χρηματοπιστωτικών ή μη υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές τους δεν είναι δραστηριότητες οιονεί εταιρειών. Περιλαμβάνονται μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, τα οποία ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για επιμέρους ομάδες νοικοκυριών (ΕΣΛ, παράγραφοι 2.75 έως 2.88).

ΜΕΡΟΣ 3

Ορισμός χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, σύμφωνα με το ΕΣΛ 95, ορίζονται ως η καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ή η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων για κάθε τύπο χρηματοδοτικού μέσου, δηλαδή το άθροισμα όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της οικείας περιόδου παροχής στοιχείων. Η μέθοδος αποτίμησης κάθε συναλλαγής βασίζεται στην αξία στην οποία αποκτώνται/διατίθενται τα στοιχεία του ενεργητικού ή/και δημιουργούνται, ρευστοποιούνται ή ανταλλάσσονται οι υποχρεώσεις. Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές πρέπει καταρχήν να συνάδουν με την εν λόγω μεθοδολογία. Οι διαγραφές/υποτιμήσεις και οι μεταβολές αποτίμησης δεν αντιπροσωπεύουν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

ΜΕΡΟΣ 4

Ορισμός διαγραφών/υποτιμήσεων

Οι διαγραφές/υποτιμήσεις ορίζονται ως η επίδραση μεταβολών της αξίας των δανείων που καταγράφεται στη λογιστική κατάσταση, οι οποίες οφείλονται στην εφαρμογή διαγραφών/υποτιμήσεων δανείων. Περιλαμβάνονται επίσης, όπου ο προσδιορισμός τους είναι εφικτός, διαγραφές/υποτιμήσεις που λογίζονται κατά την πώληση ή μεταβίβαση δανείων σε τρίτους. Οι διαγραφές αναφέρονται σε γεγονότα συνεπεία των οποίων ένα δάνειο θεωρείται ότι έχει απολέσει την αξία του και απαλείφεται από τη λογιστική κατάσταση. Οι υποτιμήσεις αναφέρονται σε γεγονότα συνεπεία των οποίων θεωρείται ότι η αξία του δανείου δεν θα ανακτηθεί πλήρως, οπότε η αξία του απομειώνεται στη λογιστική κατάσταση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η ΕΚΤ, οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να εφαρμόζουν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα.

1.

Ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης:

α)

η παροχή στοιχείων στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και εντός των προθεσμιών που αυτές τάσσουν·

β)

οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή και το μορφότυπο που προβλέπονται βάσει των τεχνικών προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων που καθορίζουν οι ΕθνΚΤ·

γ)

απαιτείται ο ορισμός των υπευθύνων επικοινωνίας εντός της μονάδας παροχής στοιχείων και

δ)

πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση στοιχείων στις ΕθνΚΤ.

2.

Ελάχιστα πρότυπα ακρίβειας:

α)

πρέπει να τηρούνται όλοι οι γραμμικοί περιορισμοί, π.χ. τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού πρέπει να ισοσκελίζονται, το δε άθροισμα των υποσυνόλων να αντιστοιχεί στα σύνολα·

β)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις που συνεπάγονται τα παρεχόμενα στοιχεία·

γ)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη·

δ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να τηρούν τις διαστάσεις και το σύστημα δεκαδικών ψηφίων που καθορίζουν οι ΕθνΚΤ για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων·

ε)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να τηρούν την πολιτική στρογγυλοποίησης που καθορίζουν οι ΕθνΚΤ για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων.

3.

Ελάχιστα πρότυπα συμβατότητας με το εννοιολογικό πλαίσιο:

α)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)

σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους εν λόγω ορισμούς και ταξινομήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να παρακολουθούν σε τακτική βάση και να αποτυπώνουν σε ποσοτικούς όρους τη διαφορά μεταξύ του εφαρμοζόμενου μέτρου και του μέτρου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό·

γ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ των παρεχόμενων στοιχείων και των ποσών προηγούμενων περιόδων.

4.

Ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων:

Πρέπει να τηρούνται η πολιτική και οι διαδικασίες αναθεωρήσεων που καθορίζουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ. Αναθεωρήσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματικά σημειώματα.


20.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2008/32)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4,

την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (3),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα (ΕΣΛ 95) (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί ουσιωδώς (ΕΚΤ/2001/13) (5) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί ουσιωδώς. Δεδομένου ότι απαιτείται πλέον νέα τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού, ενδείκνυται η αναδιατύπωσή του για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας.

(2)

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) απαιτεί την κατάρτιση της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ). Κύριος σκοπός της είναι να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μια ολοκληρωμένη στατιστική εικόνα των νομισματικών εξελίξεων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία εκλαμβάνονται ως ενιαία οικονομική επικράτεια. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία καταρτίζονται τακτικά και καταλαμβάνουν συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία είναι εκφρασμένα ως υπόλοιπα και συναλλαγές, η δε κατάρτισή τους βασίζεται σε έναν τομέα ΝΧΙ και έναν πληθυσμό παροχής στοιχείων που χαρακτηρίζονται από πληρότητα και ομοιογένεια. Εξάλλου απαιτούνται επαρκώς λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και προκειμένου να διασφαλιστεί σε συνεχή βάση η χρησιμότητα των υπολογιζόμενων συγκεντρωτικών νομισματικών μεγεθών και των παραγόντων μεταβολής τους που καλύπτουν την εν λόγω επικράτεια για σκοπούς ανάλυσης.

(3)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης ΕΚ και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό ΕΣΚΤ»), η ΕΚΤ απαιτείται να εκδίδει κανονισμούς στο βαθμό που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που ορίζονται στο καταστατικό ΕΣΚΤ, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στις θεσπιζόμενες από το Συμβούλιο διατάξεις κατά το άρθρο 107 παράγραφος 6 της συνθήκης.

(4)

Το άρθρο 5.1 του καταστατικού ΕΣΚΤ απαιτεί από την ΕΚΤ να συλλέγει, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Το άρθρο 5.2 του καταστατικού ΕΣΚΤ προβλέπει ότι οι ΕθνΚΤ εκτελούν, στο βαθμό που είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.1.

(5)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 απαιτεί από την ΕΚΤ να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, της παρέχει δε το δικαίωμα να εξαιρεί, ολικώς ή εν μέρει, συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων προς αυτή. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς εξειδικεύοντας τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα επαλήθευσης ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών.

(6)

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και να συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ, προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού ΕΣΚΤ.

(7)

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλείται η εκπλήρωση των θεσπιζόμενων από την ΕΚΤ στατιστικών υποχρεώσεών τους, οι ΕθνΚΤ, ενεργώντας εντός ενός ευρύτερου πλαισίου παροχής στατιστικών στοιχείων το οποίο θεσπίζουν με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με το κοινοτικό ή το εσωτερικό δίκαιο ή τις καθιερωμένες πρακτικές, και το οποίο εξυπηρετεί και άλλους στατιστικούς σκοπούς, κρίνεται ίσως σκόπιμο να συλλέγουν από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων στατιστικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ. Έτσι μπορεί εξάλλου να μειώνεται η σχετική επιβάρυνση από την παροχή στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να ενισχύεται η διαφάνεια, ενδείκνυται η πληροφόρηση των μονάδων παροχής στοιχείων ότι τα στοιχεία συλλέγονται προς εκπλήρωση άλλων στατιστικών σκοπών. Σε ειδικές περιπτώσεις η ΕΚΤ μπορεί, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, να λαμβάνει υπόψη στατιστικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τέτοιους σκοπούς.

(8)

Τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να είναι λεπτομερέστερα όταν οι αντισυμβαλλόμενοι ανήκουν στον τομέα διακράτησης χρήματος. Λεπτομερή στοιχεία απαιτούνται για: α) τις υποχρεώσεις από καταθέσεις κατά υποτομέα και διάρκεια, και, περαιτέρω, κατά νόμισμα, καθώς έτσι καθίσταται δυνατή η διεξοδικότερη ανάλυση της εξέλιξης των συνιστωσών του Μ3 που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και διευκολύνεται η διερεύνηση του βαθμού υποκατάστασης μεταξύ των ως άνω συνιστωσών και εκείνων που εκφράζονται σε ευρώ, β) τα δάνεια κατά υποτομέα, διάρκεια, σκοπό, επανακαθοριζόμενο επιτόκιο και νόμισμα, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, γ) τις θέσεις έναντι άλλων ΝΧΙ, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καταστεί εφικτός ο συμψηφισμός των απαιτήσεων/υποχρεώσεων μεταξύ ΝΧΙ ή για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών, δ) τις θέσεις έναντι των μη κατοίκων ζώνης ευρώ (υπόλοιπος κόσμος) προκειμένου για τις «καταθέσεις προθεσμίας άνω των δύο ετών», τις «καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών» και τις «συμφωνίες επαναγοράς», ενόψει του υπολογισμού της βάσης των αποθεματικών που υπόκειται στη θετική αναλογία αποθεματικών, ε) τις θέσεις έναντι του υπόλοιπου κόσμου προκειμένου για τις συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις, ενόψει του υπολογισμού των παραγόντων μεταβολής του εξωτερικού τομέα, στ) τις υποχρεώσεις αρχικής διάρκειας μικρότερης ή μεγαλύτερης του έτους από καταθέσεις και δάνεια έναντι του υπόλοιπου κόσμου, για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών και των λογαριασμών κίνησης χρηματοδοτικών μέσων.

(9)

Οι ΕθνΚΤ καλούνται να προωθήσουν συστήματα παροχής στοιχείων ανά τίτλο ενόψει της συλλογής των στατιστικών πληροφοριών για τα χαρτοφυλάκια τίτλων των ΝΧΙ που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της επιβάρυνσης των πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά την παροχή στοιχείων και να συμβάλει στην κατάρτιση ενισχυμένων στατιστικών. Σε ό,τι αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιτρέπουν σε αυτά να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 958/2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 27ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη στατιστική στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2007/8) (6), προκειμένου να μειώνεται η επιβάρυνση των διαχειριστών των εν λόγω κεφαλαίων.

(10)

Η ΕΚΤ υπολογίζει τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ως τη διαφορά μεταξύ θέσεων υπολοίπων κατά τις ημερομηνίες παροχής στοιχείων στο τέλος του μήνα, από τις οποίες απαλείφονται οι επιπτώσεις μεταβολών που οφείλονται σε επιδράσεις ξένες προς τις συναλλαγές. Η υποχρέωση που επιβάλλεται στις μονάδες παροχής στοιχείων δεν αφορά τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις οποίες η ΕΚΤ υπολογίζει με βάση στοιχεία υπολοίπων κατά νόμισμα, που παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων, ή τις διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης, τα στοιχεία των οποίων συλλέγουν οι ίδιες οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές πληροφόρησης που είναι ήδη διαθέσιμες.

(11)

Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 εξουσιοδοτεί την ΕΚΤ να εκδίδει κανονισμούς ή αποφάσεις, προκειμένου να εξαιρεί ιδρύματα από τις υποχρεώσεις ως προς τα ελάχιστα αποθεματικά, να εξειδικεύει τους όρους αποκλεισμού ή έκπτωσης ορισμένων υποχρεώσεων έναντι άλλου ιδρύματος από τη βάση των αποθεματικών και να καθορίζει διαφορετικές αναλογίες αποθεματικών για ειδικές κατηγορίες υποχρεώσεων. Δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να συλλέγει από τα ιδρύματα τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και να επαληθεύει την ακρίβεια και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν τα ιδρύματα προκειμένου να καταδείξουν ότι συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα αποθεματικά. Προκειμένου να μειωθεί η συνολική επιβάρυνση από την παροχή στοιχείων, ενδείκνυται οι στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τη μηνιαία λογιστική κατάσταση να χρησιμοποιούνται επίσης για τον τακτικό υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (7).

(12)

Ο καθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών με την προοπτική της εφαρμογής τους στην περίπτωση συγχωνεύσεων στις οποίες μετέχουν πιστωτικά ιδρύματα είναι απαραίτητος, προκειμένου να καθίστανται σαφείς οι υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυμάτων ως προς τα ελάχιστα αποθεματικά.

(13)

Η ΕΚΤ απαιτεί την παροχή πληροφοριών για δραστηριότητες τιτλοποίησης των ΝΧΙ προκειμένου να ερμηνεύει τις εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ όσον αφορά τις πιστώσεις και τα δάνεια. Εξάλλου, οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνουν τα στοιχεία που παρέχονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 24/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές για τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2008/30) (8).

(14)

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι κανονισμοί που εκδίδει η ΕΚΤ δεν παρέχουν δικαιώματα ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, το άρθρο 5 του καταστατικού ΕΣΚΤ εφαρμόζεται τόσο στα συμμετέχοντα όσο και στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι το άρθρο 10 του καταστατικού ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της συνθήκης, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, όλων των μέτρων που τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα ενόψει της συλλογής των στατιστικών πληροφοριών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ και της διασφάλισης της έγκαιρης προετοιμασίας τους στον τομέα της στατιστικής, προκειμένου να καταστούν συμμετέχοντα κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

«νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (ΝΧΙ): πιστωτικό ίδρυμα κατά τους ορισμούς του κοινοτικού δικαίου, που έχει την ιδιότητα κατοίκου ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κάτοικος, η δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή/και συγγενών υποκατάστατων καταθέσεων από θεσμικές μονάδες που δεν αποτελούν ΝΧΙ και στη για ίδιο λογαριασμό (τουλάχιστον από οικονομική άποψη) χορήγηση πιστώσεων ή/και πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους. Ο τομέας των ΝΧΙ περιλαμβάνει (9): α) κεντρικές τράπεζες, β) πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της oδηγίας 2006/48 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό (10) και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό, ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, κατά την έννοια της οδηγίας 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (11) και γ) λοιπά ΝΧΙ, δηλαδή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατοίκους που εμπίπτουν στον ορισμό των ΝΧΙ, ανεξαρτήτως της φύσης της δραστηριότητάς τους. Ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των μέσων που εκδίδουν τα τελευταία και των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα είναι καθοριστικός για την ταξινόμησή τους, εφόσον, κατά τα άλλα, ανταποκρίνονται στον ορισμό των ΝΧΙ. Στην περίπτωση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΠ), τα ΑΚΧΑ πληρούν τους καθορισμένους όρους ρευστότητας και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνονται στον τομέα των ΝΧΙ (βλέπε αρχές ταυτοποίησης των ΝΧΙ στο παράρτημα Ι, πρώτο μέρος),

«συμμετέχον κράτος μέλος»: συμμετέχον κράτος μέλος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98,

«μη συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος το οποίο δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ·

«μονάδα παροχής στοιχείων»: μονάδα παροχής στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98,

«κάτοικος»: κάτοικος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου,

«χρηματοδοτική εταιρεία ειδικού σκοπού» (ΧΡΕΣ): χρηματοδοτική εταιρεία ειδικού σκοπού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30),

«τιτλοποίηση»: πράξη η οποία συνίσταται σε: α) παραδοσιακή τιτλοποίηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, ή/και σε β) τιτλοποίηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30), η οποία συνεπάγεται τη διάθεση των τιτλοποιούμενων δανείων σε ορισμένη ΧΡΕΣ,

«ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος» και «ηλεκτρονικό χρήμα»: ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος και ηλεκτρονικό χρήμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/46/ΕΚ,

«υποτίμηση»: άμεση μείωση του απομένοντος ποσού ενός δανείου στη λογιστική κατάσταση λόγω απομείωσης της αξίας του,

«διαχειριστής»: ΝΧΙ το οποίο ασκεί σε καθημερινή βάση τη διαχείριση τιτλοποιούμενων δανείων, εισπράττοντας από τους οφειλέτες κεφάλαιο και τόκους που στη συνέχεια προωθούνται στους επενδυτές του προγράμματος τιτλοποίησης,

«διάθεση δανείου»: οικονομική μεταφορά δανείου ή ομάδας δανείων από τη μονάδα παροχής στοιχείων σε αποκτών μη ΝΧΙ, η οποία πραγματοποιείται με μεταβίβαση της κυριότητας ή με μερική εκχώρηση των σχετικών απαιτήσεων,

«απόκτηση δανείου»: οικονομική μεταφορά δανείου ή ομάδας δανείων από ένα μεταβιβάζον μη ΝΧΙ στη μονάδα παροχής στοιχείων, η οποία πραγματοποιείται με μεταβίβαση της κυριότητας ή με μερική εκχώρηση των σχετικών απαιτήσεων.

Άρθρο 2

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τα ΝΧΙ κατοίκους της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, πρώτο μέρος).

2.   Τα ΝΧΙ που ανήκουν στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων υπόκεινται σε υποχρεώσεις παροχής πλήρων στοιχείων, εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

3.   Θεσμικές μονάδες που εμπίπτουν στον ορισμό του ΝΧΙ υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ακόμη κι αν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

4.   Για τους σκοπούς της συλλογής πληροφοριών αναφορικά με την κατοικία των μεριδιούχων ΑΚΧΑ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παράρτημα Ι, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.5, στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων περιλαμβάνονται και οι λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΛΕΧΟ), κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, με την επιφύλαξη τυχόν παρεκκλίσεων.

Άρθρο 3

Κατάλογος των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς

1.   Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ καταρτίζει και τηρεί κατάλογο των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η χρήση του καταλόγου αυτού στο πλαίσιο του συστήματος ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ από άποψη συχνότητας και προθεσμιών παροχής στοιχείων. Στον κατάλογο των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς μνημονεύεται εάν αυτά υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ. Ο κατάλογος των ΝΧΙ πρέπει να είναι ενημερωμένος, ακριβής, όσο το δυνατό πιο ομοιογενής και επαρκώς αξιόπιστος για στατιστικούς σκοπούς.

2.   Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ εξασφαλίζουν στις μονάδες παροχής στοιχείων πρόσβαση στον κατάλογο των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς και στις ενημερωμένες εκδόσεις του διά της κατάλληλης οδού και, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του Διαδικτύου ή, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων μονάδων παροχής στοιχείων, σε έντυπη μορφή.

3.   Ο κατάλογος των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση. Σε περίπτωση, πάντως, που η τελευταία διαθέσιμη έκδοση του καταλόγου περιέχει λάθη, η ΕΚΤ δεν επιβάλλει κυρώσεις σε καμία θεσμική μονάδα για πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στοιχείων, εφόσον η τελευταία έλαβε καλόπιστα υπόψη τον ανακριβή κατάλογο.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους κατοικίας του ΝΧΙ μηνιαία στατιστικά στοιχεία αναγόμενα στη λογιστική κατάσταση του τέλους του μήνα και μηνιαίες συγκεντρωτικές διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας. Οι συγκεντρωτικές διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας παρέχονται αναφορικά με διαγραφές/υποτιμήσεις δανείων που έχουν χορηγήσει οι μονάδες παροχής στοιχείων και που καλύπτουν αναπροσαρμογές στην τιμή των τίτλων. Περαιτέρω λεπτομέρειες για ορισμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης και πληροφορίες εκτός λογιστικής κατάστασης παρέχονται σε τριμηνιαία ή σε ετήσια βάση. Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Οι ΕθνΚΤ δύνανται να συλλέγουν ανά τίτλο τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες σε σχέση με τίτλους που εκδίδονται και διακρατούνται από ΝΧΙ, στο βαθμό που είναι δυνατή η εξαγωγή των στοιχείων της παραγράφου 1 σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

3.   Τα ΝΧΙ παρέχουν, σύμφωνα με τις ελάχιστες υποχρεώσεις του πίνακα 1Α του πέμπτου μέρους του παραρτήματος Ι, τις μηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας σε σχέση με την πλήρη δέσμη στοιχείων που ζητεί η ΕΚΤ. Επιτρέπεται στις ΕθνΚΤ να συλλέγουν πρόσθετα στοιχεία που δεν καλύπτονται από τις ελάχιστες υποχρεώσεις. Τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία είναι δυνατό να αφορούν τις αναλύσεις που σημειώνονται στον πίνακα 1A, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις «ελάχιστες υποχρεώσεις».

4.   Επιπλέον, η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει επεξηγηματικά στοιχεία σχετικά με διορθώσεις που υπάγονται στις «επανακατηγοριοποιήσεις και λοιπές διορθώσεις» και που συλλέγουν οι ΕθνΚΤ.

Άρθρο 5

Πρόσθετες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τιτλοποιήσεις δανείων και λοιπές μεταβιβάσεις δανείων

Τα ΝΧΙ παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το έκτο μέρος του παραρτήματος Ι:

1.

Την καθαρή ροή των τιτλοποιήσεων δανείων και άλλων μεταβιβάσεων δανείων που πραγματοποιούνται εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων.

2.

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο τέλους τριμήνου όλων των δανείων ως προς τα οποία το ΝΧΙ ενεργεί ως διαχειριστής στο πλαίσιο τιτλοποίησης.

3.

Σε περίπτωση εφαρμογής του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 (ΔΛΠ 39) ή ανάλογων εθνικών λογιστικών κανόνων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο τέλους τριμήνου δανείων που έχουν διατεθεί μέσω τιτλοποίησης, το οποίο δεν έχει παύσει να αναγνωρίζεται στη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 6

Προθεσμίες παροχής στοιχείων

1.   Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν σχετικά με τον κατάλληλο χρόνο για τη λήψη στοιχείων από μονάδες παροχής στοιχείων προκειμένου να εξασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών που καθορίζονται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, τις προθεσμίες παροχής στοιχείων του συστήματος τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών της ΕΚΤ, και ενημερώνουν ανάλογα τις μονάδες παροχής στοιχείων.

2.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ μηνιαία στατιστικά στοιχεία έως το πέρας των εργασιών της 15ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο ανάγονται τα στοιχεία.

3.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία.

4.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ ετήσια στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση) (12).

Άρθρο 7

Λογιστικοί κανόνες για τους σκοπούς της παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Για τους σκοπούς της παροχής στοιχείων δυνάμει του παρόντος κανονισμού τα ΝΧΙ ακολουθούν τους λογιστικούς κανόνες που καθορίζονται στις διατάξεις που ενσωματώνουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους λογαριασμούς και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (13), καθώς και σε κάθε άλλο εφαρμοστέο διεθνές πρότυπο, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Στοιχεία για υποχρεώσεις από καταθέσεις και δάνεια παρέχονται ως ανεξόφλητο ποσό του αρχικού κεφαλαίου στο τέλος του μήνα. Στο συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνονται υποτιμήσεις δανείων, όπως καθορίζονται από τις συναφείς λογιστικές πρακτικές. Υποχρεώσεις από καταθέσεις και δάνεια δεν συμψηφίζονται με άλλα στοιχεία του ενεργητικού ή με άλλες υποχρεώσεις.

3.   Με την επιφύλαξη των λογιστικών πρακτικών και των διατάξεων περί συμψηφισμού που επικρατούν στα κράτη μέλη, η υποβολή όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων του παθητικού πραγματοποιείται για στατιστικούς σκοπούς σε ακαθάριστη βάση.

4.   Οι ΕθνΚΤ είναι δυνατό να επιτρέπουν την παροχή στοιχείων για δάνεια που καλύπτονται από προβλέψεις μετά την αφαίρεση των προβλέψεων, καθώς και την παροχή στοιχείων για αγορασθέντα δάνεια στην τιμή που συμφωνείται κατά το χρόνο κτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρακτικές παροχής στοιχείων εφαρμόζονται από όλες τις μονάδες παροχής στοιχείων που έχουν την ιδιότητα του κατοίκου και είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της συνέχειας στο πλαίσιο της στατιστικής αποτίμησης των δανείων σε σχέση με τα υποβληθέντα στοιχεία περιόδων πριν από τον Ιανουάριο του 2005.

Άρθρο 8

Παρεκκλίσεις

1.   Τα μικρά ΝΧΙ είναι δυνατό να απολαύουν παρεκκλίσεων.

α)

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά ΝΧΙ εφόσον η συνολική συμβολή τους στην εθνική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ σε όρους υπολοίπων δεν υπερβαίνει το 5 %·

β)

όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, οι παρεκκλίσεις του στοιχείου α) έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή μειωμένου αριθμού στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία αυτές εφαρμόζονται·

γ)

όσον αφορά τα μικρά ΝΧΙ που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, σε περίπτωση εφαρμογής παρέκκλισης του στοιχείου α) οι ΕθνΚΤ συνεχίζουν, αν μη τι άλλο, να συλλέγουν στοιχεία για τη συνολική λογιστική κατάσταση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση του μεγέθους των μικρών ΝΧΙ παροχής στοιχείων·

δ)

με την επιφύλαξη του στοιχείου α), οι ΕθνΚΤ δύνανται να παραχωρούν παρεκκλίσεις σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν απολαύουν του περιορισμού των υποχρεώσεών τους για παροχή στοιχείων σε όσες προβλέπει το έκτο μέρος του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τα σημεία α) και β), υπό τον όρο ότι η κοινή συμβολή τους στην εθνική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ σε όρους υπολοίπων δεν υπερβαίνει το 10 % της εθνικής λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ ούτε το 1 % της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ·

ε)

οι ΕθνΚΤ ελέγχουν εγκαίρως την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και δ) ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της άρσης οποιασδήποτε παρέκκλισης, με ισχύ από την αρχή κάθε έτους·

στ)

τα μικρά ΝΧΙ δικαιούνται να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων και να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων.

2.   Τα ΑΚΧΑ είναι δυνατό να απολαύουν παρεκκλίσεων.

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να παραχωρούν σε ΑΚΧΑ παρεκκλίσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 4 παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι, αντ’ αυτών, τα ΑΚΧΑ παρέχουν στοιχεία για τη λογιστική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007 (ΕΚΤ/2007/8), με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

τα ΑΚΧΑ παρέχουν τα ως άνω στοιχεία σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τη «συνδυαστική προσέγγιση» που προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007 (ΕΚΤ/2007/8) και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τήρησης προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού·

τα ΑΚΧΑ παρέχουν στοιχεία υπολοίπων για μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τήρησης προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

3.   Παρεκκλίσεις είναι δυνατό να χορηγούνται σε σχέση με μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ.

α)

Με τον όρο «ονομαστικές μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ» νοούνται μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ, σε σχέση με τα οποία η εθνική νομοθεσία προβλέπει την τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των μεριδιούχων, περιλαμβανομένων και πληροφοριών για την κατοικία τους. Με τον όρο «μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ στον κομιστή» νοούνται μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ, σε σχέση με τα οποία η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει την τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των μεριδιούχων ή προβλέπει μεν την τήρηση τέτοιου αρχείου, χωρίς όμως αυτό να περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατοικία τους.

β)

Όταν εκδίδονται για πρώτη φορά μετοχές/μερίδια, ονομαστικά ή στον κομιστή, ή όταν οι εξελίξεις στην αγορά απαιτούν αλλαγή της διαδικασίας ή του συνδυασμού διαδικασιών παροχής στατιστικών στοιχείων (όπως καθορίζονται στο τμήμα 5.5 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος Ι), οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις διάρκειας ενός έτους από τις υποχρεώσεις του τμήματος 5.5 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος Ι.

γ)

Σε ό,τι αφορά την κατοικία των μεριδιούχων ΑΚΧΑ, οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μονάδες παροχής στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες συλλέγονται με βάση άλλες διαθέσιμες πηγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τμήμα 5.5 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος Ι. Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν εγκαίρως την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της άρσης οποιασδήποτε παρέκκλισης, με ισχύ από την αρχή κάθε έτους, κατόπιν συμφωνίας με την ΕΚΤ. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού οι ΕθνΚΤ δύνανται να καταρτίζουν και να τηρούν κατάλογο των ΛΕΧΟ παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο τμήμα 5.5 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος Ι.

4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος είναι δυνατό να απολαύουν παρεκκλίσεων.

α)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) και του στοιχείου β) οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μεμονωμένα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν εγκαίρως την πλήρωση των όρων του στοιχείου β), ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της άρσης οποιασδήποτε παρέκκλισης. Κάθε ΕθνΚΤ που χορηγεί παρέκκλιση ενημερώνει σχετικά την ΕΚΤ.

β)

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μεμονωμένα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, εφόσον πληρούται τουλάχιστον ένας εκ των ακόλουθων όρων:

i)

το ηλεκτρονικό χρήμα που αυτά εκδίδουν γίνεται δεκτό ως μέσο πληρωμής μόνο από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να διακριθούν σαφώς λόγω:

της εγκατάστασής τους στο ίδιο κτίριο ή σε άλλη περιορισμένη περιοχή, ή/και

της στενής οικονομικής ή επιχειρηματικής σχέσης τους με το ίδρυμα έκδοσης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, τυχόν διάρθρωσης με στοιχεία συνιδιοκτησίας, προώθησης στην αγορά ή διάθεσης, ακόμη κι αν το ίδρυμα έκδοσης και η λαμβάνουσα επιχείρηση είναι οργανωμένα ως διακριτές νομικές οντότητες, ή

ii)

του ότι άνω των τριών τετάρτων της συνολικής τους λογιστικής κατάστασης δεν συνδέονται με την έκδοση ή διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος, οι δε υποχρεώσεις που αφορούν ανεξόφλητο ηλεκτρονικό χρήμα δεν υπερβαίνουν τα εκατό εκατομμύρια ευρώ.

γ)

Εάν ορισμένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που απολαύει παρέκκλισης δεν είναι απαλλαγμένο από τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, παρέχει τουλάχιστον τα τριμηνιαία στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ. Το εν λόγω ίδρυμα μπορεί να επιλέξει να παρέχει την περιορισμένη δέσμη στοιχείων της βάσης των αποθεματικών με μηνιαία συχνότητα.

δ)

Όταν χορηγείται παρέκκλιση σε μεμονωμένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, η ΕΚΤ το καταχωρίζει για στατιστικούς σκοπούς στον κατάλογο των ΝΧΙ ως μη χρηματοδοτική εταιρεία. Το ίδρυμα θα αντιμετωπίζεται ως μη χρηματοδοτική εταιρεία και στις περιπτώσεις που είναι αντισυμβαλλόμενος ενός ΝΧΙ. Για τους σκοπούς των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ το ίδρυμα θα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως πιστωτικό ίδρυμα.

5.   Παρεκκλίσεις είναι δυνατό να χορηγούνται σε σχέση με διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας.

α)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις ως προς την παροχή σε ΑΚΧΑ στοιχείων για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας, αίροντας την υποχρέωση αυτών να παρέχουν στοιχεία για τις εν λόγω διορθώσεις.

β)

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε ό,τι αφορά τη συχνότητα και τις προθεσμίες παροχής στοιχείων για τις αναπροσαρμογές της τιμής τίτλων, απαιτώντας την παροχή των εν λόγω στοιχείων σε τριμηνιαία βάση και εντός των ίδιων προθεσμιών με εκείνες που ισχύουν για τα παρεχόμενα σε τριμηνιαία βάση στοιχεία υπολοίπων, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

i)

οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στις ΕθνΚΤ τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν τις πρακτικές αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών ενδείξεων σχετικά με το ποσοστό των διακρατούμενων από αυτές μέσων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης·

ii)

σε περίπτωση ουσιώδους αναπροσαρμογής αξίας, οι ΕθνΚΤ νομιμοποιούνται να ζητήσουν από τις μονάδες παροχής στοιχείων την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγόμενων στο μήνα εντός του οποίου έλαβε χώρα η αναπροσαρμογή.

γ)

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων για τις αναπροσαρμογές αξίας των τίτλων, μεταξύ άλλων, απαλλάσσοντας πλήρως από κάθε σχετική υποχρέωση παροχής στοιχείων πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν, ανά τίτλο, στοιχεία για τα μηνιαία υπόλοιπα των τίτλων, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

i)

οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν την εναπομένουσα αξία κάθε τίτλου στη λογιστική κατάσταση·

ii)

όσον αφορά τίτλους με μη δημοσιοποιημένο κωδικό αναγνώρισης, οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες για την κατηγορία μέσου, τη διάρκεια και τον εκδότη που αν μη τι άλλο αντιστοιχούν στις αναλύσεις που ορίζονται ως «ελάχιστες υποχρεώσεις» στο πέμπτο μέρος του παραρτήματος Ι.

6.   Παρεκκλίσεις είναι δυνατό να χορηγούνται σε σχέση με την παροχή στατιστικών στοιχείων για δάνεια που διατίθενται μέσω τιτλοποίησης.

Η οικεία ΕθνΚΤ δύναται να επιτρέπει στα ΝΧΙ που εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 ή παρόμοιους εθνικούς λογιστικούς κανόνες να εξαιρούν από τα στοιχεία υπολοίπων που απαιτούνται σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο μέρος του παραρτήματος Ι τυχόν δάνεια που διατίθενται μέσω τιτλοποίησης σύμφωνα με την εθνική πρακτική, υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται από όλα τα ΝΧΙ κατοίκους.

7.   Παρεκκλίσεις είναι δυνατό να χορηγούνται σε σχέση με ορισμένα τριμηνιαία υπόλοιπα που αφορούν κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

Εφόσον από αριθμητικά δεδομένα συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τις θέσεις έναντι αντισυμβαλλομένων κατοίκων οποιουδήποτε κράτους μέλους ή έναντι του νομίσματος κράτους μέλους που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ δεν είναι σημαντικά, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίζει να μην ζητήσει την παροχή στοιχείων όσον αφορά το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η ΕθνΚΤ ενημερώνει τις οικείες μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με μια τέτοια απόφαση.

Άρθρο 9

Ελάχιστα πρότυπα και εθνικές διατάξεις όσον αφορά την παροχή στοιχείων

1.   Η παροχή των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IV.

2.   Οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν και εφαρμόζουν τις διατάξεις περί παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων, με βάση τα εθνικά χαρακτηριστικά. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι μέσω των παραπάνω διατάξεων περί παροχής στοιχείων καθίστανται διαθέσιμες οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπεται ο ακριβής έλεγχος της συμμόρφωσης προς τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IV.

Άρθρο 10

Συγχώνευση, διάσπαση και εξυγίανση

Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή άλλης διαδικασίας εξυγίανσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, αυτή ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ για τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, αφού δημοσιοποιηθεί η πρόθεση εφαρμογής της συγχώνευσης, διάσπασης ή άλλης διαδικασίας εξυγίανσης και σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη της ισχύος τους.

Άρθρο 11

Χρήση των υποβαλλόμενων στατιστικών πληροφοριών για τους σκοπούς των ελάχιστων αποθεματικών

1.   Οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιούνται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών του, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9). Ειδικότερα, κάθε πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε ελάχιστα αποθεματικά κατά την περίοδο τήρησης.

2.   Τα στοιχεία της βάσης των αποθεματικών των μικρών ιδρυμάτων για τρεις περιόδους τήρησης βασίζονται σε στοιχεία του τέλους τριμήνου, τα οποία συλλέγονται από τις ΕθνΚΤ εντός 28 εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αυτά ανάγονται.

3.   Σε περίπτωση σύγκρουσης οι ειδικοί κανόνες εφαρμογής του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ κατισχύουν κάθε άλλης διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

4.   Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση της ρευστότητας της ΕΚΤ και των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις σε ελάχιστα αποθεματικά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται το αργότερο την πρώτη ημέρα της περιόδου τήρησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προκύψει ανάγκη υποβολής αναθεωρήσεων ως προς τη βάση των αποθεματικών ή ως προς τα επιβεβαιωθέντα ελάχιστα αποθεματικά από τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι διαδικασίες επιβεβαίωσης ή αναγνώρισης των υποχρεώσεων σε ελάχιστα αποθεματικά δεν θίγουν την πάγια υποχρέωση των μονάδων παροχής στοιχείων να υποβάλλουν ακριβείς στατιστικές πληροφορίες και να αναθεωρούν όσο το δυνατό ταχύτερα τυχόν ανακριβείς στατιστικές πληροφορίες που έχουν ήδη υποβάλει.

Άρθρο 12

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Το δικαίωμα της επαλήθευσης ή της συλλογής των πληροφοριών που υποχρεούνται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα. Το ως άνω δικαίωμα ασκείται, ιδίως, όταν ορισμένο ίδρυμα που ανήκει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IV.

Άρθρο 13

Έναρξη παροχής στοιχείων

1.   Η παροχή στοιχείων με βάση τον παρόντα κανονισμό αρχίζει με τα στοιχεία του μήνα Ιουνίου του 2010, περιλαμβανομένων στοιχείων του μήνα Δεκεμβρίου 2009 μόνο όσον αφορά τον πίνακα 5.

2.   Η με βάση τον παρόντα κανονισμό παροχή στοιχείων που αφορούν τα πεδία του πίνακα 1 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος Ι τα οποία αντιστοιχούν σε κοινοπρακτικά δάνεια, αρχίζει με τα στοιχεία του μήνα Δεκεμβρίου του 2011.

3.   Η με βάση τον παρόντα κανονισμό παροχή στοιχείων που αφορούν τα πεδία του πίνακα 3 του τρίτου μέρους του παραρτήματος Ι, τα οποία αντιστοιχούν σε κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, αρχίζει με τα πρώτα τριμηνιαία στοιχεία μετά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από εκείνα.

4.   Η με βάση τον παρόντα κανονισμό παροχή στοιχείων που αφορούν τα πεδία των πινάκων 3 και 4 του τρίτου μέρους του παραρτήματος Ι, τα οποία αντιστοιχούν σε κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, αρχίζει με τα πρώτα τριμηνιαία στοιχεία μετά την ημερομηνία προσχώρησής τους στην ΕΕ. Εφόσον η ενδιαφερόμενη ΕθνΚΤ αποφασίσει να μη ζητήσει την έναρξη της παροχής μη σημαντικών στοιχείων με τα πρώτα τριμηνιαία στοιχεία μετά την ημερομηνία προσχώρησης των (ενός ή περισσοτέρων) οικείων κρατών μελών στην ΕΕ, η παροχή των στοιχείων αρχίζει δώδεκα μήνες αφότου η ΕθνΚΤ ενημερώσει τις μονάδες παροχής στοιχείων ότι απαιτούνται τα στοιχεία.

Άρθρο 14

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ//2001/13) καταργείται από την 1η Ιουλίου 2010.

2.   Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος V.

Άρθρο 15

Τελική διάταξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2010.

Φρανκφούρτη, 19 Δεκεμβρίου 2008.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 211 της 11.8.2007, σ. 8.

(7)  ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10.

(8)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(9)  Στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 95) τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ταξινομούνται ως ΝΧΙ κατηγοριοποιούνται σε δύο υποτομείς, δηλαδή σε κεντρικές τράπεζες (S. 121) και σε λοιπά ΝΧΙ (S. 122).

(10)  Συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της πώλησης τραπεζικών ομολόγων στο κοινό.

(11)  ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 39.

(12)  ΕΕ L 341 της 27.12.2007, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εισαγωγή

Το σύστημα στατιστικής που αφορά την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο κύρια στοιχεία:

α)

κατάλογο των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς (βλέπε πρώτο μέρος σχετικά με την ταυτοποίηση ορισμένων ΝΧΙ) και

β)

καθορισμό των στατιστικών πληροφοριών που τα εν λόγω ΝΧΙ παρέχουν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση (βλέπε δεύτερο έως και έβδομο μέρος).

Προς εξασφάλιση ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τις λογιστικές καταστάσεις των ΝΧΙ κρίνεται επίσης αναγκαία η επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων σε λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΛΕΧΟ), όταν αυτοί μετέχουν σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με αντικείμενο μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (AKXA). Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνκΤ) συλλέγουν τις εν λόγω στατιστικές πληροφορίες από τα ΝΧΙ και τους ΛΕΧΟ, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο μέρος και σύμφωνα με τις ισχύουσες σε εθνικό επίπεδο διαδικασίες που εδράζονται στους εναρμονισμένους ορισμούς και ταξινομήσεις του άρθρου 1 και του παραρτήματος ΙΙ.

Η ποσότητα χρήματος περιλαμβάνει τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία και λοιπές νομισματικές υποχρεώσεις (καταθέσεις και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα που αποτελούν συγγενή υποκατάστατα των καταθέσεων) των ΝΧΙ. Οι παράγοντες μεταβολής της ποσότητας χρήματος περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ. Η ΕΚΤ καταρτίζει επίσης χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με βάση τα υπόλοιπα και άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που παρέχουν τα ΝΧΙ σχετικά με διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (βλέπε πέμπτο μέρος).

Οι στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται από την ΕΚΤ συνοψίζονται στο όγδοο μέρος.

ΜΕΡΟΣ 1

Ταυτοποίηση ορισμένων ΝΧΙ

Τμήμα 1: Ταυτοποίηση ορισμένων ΝΧΙ βάσει αρχών σχετικά με το βαθμό υποκατάστασης των καταθέσεων

1.1.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτός από πιστωτικά ιδρύματα, που εκδίδουν χρηματοδοτικά μέσα που θεωρούνται συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων ταξινομούνται ως ΝΧΙ εφόσον κατά τα λοιπά ανταποκρίνονται στον ορισμό των ΝΧΙ. Το κριτήριο ταξινόμησης συνίσταται στο βαθμό υποκατάστασης των καταθέσεων (δηλαδή στη δυνατότητα ταξινόμησης των υποχρεώσεων ως καταθέσεων), ο οποίος καθορίζεται από τη ρευστότητά τους, σε συνδυασμό με το μεταβιβάσιμο, τη μετατρεψιμότητα, τη βεβαιότητα και την εμπορευσιμότητα και λαμβανομένης υπόψη, κατά περίπτωση, της διάρκειάς τους.

Τα κριτήρια αυτά για το βαθμό υποκατάστασης των καταθέσεων εφαρμόζονται και προκειμένου να καθοριστεί εάν οι υποχρεώσεις θα πρέπει να ταξινομούνται ως καταθέσεις, εκτός αν προβλέπεται ξεχωριστή κατηγορία για τις εν λόγω υποχρεώσεις.

1.2.

Για τους σκοπούς του ορισμού του βαθμού υποκατάστασης των καταθέσεων και της ταξινόμησης των υποχρεώσεων ως καταθέσεων νοούνται ως:

«μεταβιβάσιμο»: η δυνατότητα διάθεσης κεφαλαίων επενδεδυμένων σε χρηματοδοτικά μέσα, με χρήση μέσων διευκόλυνσης των πληρωμών, όπως επιταγές, τραπεζικές εντολές, εντολές άμεσης χρέωσης ή παρόμοια μέσα,

«μετατρεψιμότητα»: η δυνατότητα και το κόστος μετατροπής χρηματοδοτικών μέσων σε μετρητά ή σε μεταβιβάσιμες καταθέσεις· τυχόν απώλεια φορολογικών πλεονεκτημάτων κατά την εν λόγω μετατροπή είναι δυνατό να θεωρηθεί μορφή ποινής που περιορίζει το βαθμό ρευστότητας,

«βεβαιότητα»: η εκ των προτέρων ακριβής γνώση της κεφαλαιακής αξίας ενός χρηματοδοτικού μέσου, εκφρασμένης σε εθνικό νόμισμα, και

«εμπορεύσιμοι»: οι τίτλοι που υπόκεινται σε καθορισμό τιμής και αποτελούν τακτικά αντικείμενο συναλλαγών σε οργανωμένη αγορά. Για μετοχές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου δεν υπάρχει αγορά με τη συνήθη έννοια του όρου. Γνωρίζοντας όμως τις καθοριζόμενες σε ημερήσια βάση τιμές των μετοχών, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια στις εν λόγω τιμές.

Τμήμα 2: Αρχές ταυτοποίησης των ΑΚΧΑ

2.1.

Τα ΑΚΧΑ αποτελούν οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΠ), οι μετοχές/μερίδια των οποίων αποτελούν συγγενή υποκατάστατα των καταθέσεων από άποψη ρευστότητας, οι ίδιοι δε αυτοί οργανισμοί επενδύουν κατά κύριο λόγο σε μέσα της χρηματαγοράς ή/και μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ ή/και λοιπούς μεταβιβάσιμους τίτλους χρέους με εναπομένουσα διάρκεια έως και ενός έτους ή/και σε τραπεζικές καταθέσεις ή/και επιδιώκουν αποδόσεις που προσεγγίζουν τα επιτόκια των μέσων της χρηματαγοράς. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την ταυτοποίηση των ΑΚΧΑ προέρχονται από τα ενημερωτικά δελτία, καθώς και από τον κανονισμό, τα καταστατικά σύστασης και λοιπά παρόμοιας φύσης έγγραφα, τα έντυπα εγγραφής ή τις συμβάσεις επένδυσης, τα διαφημιστικά έντυπα, ή από οποιοδήποτε παρόμοιας φύσης έγγραφο, των ΟΣΕΠ.

Τα ΑΚΧΑ ή τα πρόσωπα που νομίμως τα εκπροσωπούν μεριμνούν για την παροχή κάθε πληροφορίας απαραίτητης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων με τις οποίες βαρύνονται. Όπου πρακτικοί λόγοι το απαιτούν, τα σχετικά στοιχεία είναι δυνατό να παρέχει οποιαδήποτε θεσμική οντότητα μετέχει σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με αντικείμενο μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ, όπως τα αποθετήρια.

2.2.

Για το σκοπό του ορισμού των ΑΚΧΑ:

ως «ΟΣΕΠ» νοούνται οργανισμοί που ασχολούνται αποκλειστικά με τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων αντλούμενων από το κοινό και τα μερίδια των οποίων εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα από το ενεργητικό του οργανισμού κατ’ αίτηση των μεριδιούχων. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν, σύμφωνα με το νόμο, να συστήνονται σύμφωνα με το δίκαιο των συμβάσεων (ως αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης), με το δίκαιο των «trust» (ως «unit trusts») ή με το δίκαιο των εταιρειών (ως εταιρείες επενδύσεων),

ως «τραπεζικές καταθέσεις» νοούνται καταθέσεις μετρητών σε πιστωτικά ιδρύματα, με δυνατότητα ανάληψης σε πρώτη ζήτηση ή κατόπιν προειδοποίησης έως και τριών μηνών ή καταθέσεις προθεσμίας έως και δύο ετών· εν προκειμένω συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται σε πιστωτικά ιδρύματα από τη μεταβίβαση τίτλων βάσει συμφωνιών επαναγοράς και δανεισμού τίτλων,

ο όρος «συγγενή υποκατάστατα των καταθέσεων από άποψη ρευστότητας» αναφέρεται στη δυνατότητα εξαγοράς, εξόφλησης ή μεταβίβασης μεριδίων ΟΣΕΠ υπό κανονικές συνθήκες αγοράς και κατ’ αίτηση των μεριδιούχων· η ρευστότητα των μεριδίων είναι συγκρίσιμη με εκείνη των καταθέσεων,

ο όρος «κατά κύριο λόγο» αναφέρεται στο 85 % τουλάχιστον του χαρτοφυλακίου επενδύσεων,

με τον όρο «μέσα χρηματαγοράς» νοούνται οι κατηγορίες των μεταβιβάσιμων τίτλων χρέους που αποτελούν συνήθως αντικείμενο συναλλαγών στη χρηματαγορά (π.χ. πιστοποιητικά καταθέσεων, βραχυπρόθεσμα γραμμάτια και τραπεζικές συναλλαγματικές, κρατικά χρεόγραφα και χρεόγραφα τοπικών αρχών) λόγω των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

α)

ρευστότητα, με την έννοια ότι είναι δυνατή η εξαγορά, εξόφληση ή πώλησή τους με μικρό κόστος, λόγω χαμηλών εξόδων και μικρής διαφοράς μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης, και με πολύ σύντομο χρόνο διακανονισμού·

β)

βάθος αγοράς, με την έννοια ότι οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται σε αγορά ικανή να απορροφήσει μεγάλο όγκο συναλλαγών και ότι αυτές οι συναλλαγές με αντικείμενο μεγάλα ποσά έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στις τιμές·

γ)

βεβαιότητα αξίας, με την έννοια ότι η αξία τους μπορεί να προσδιορίζεται με ακρίβεια ανά πάσα στιγμή ή τουλάχιστον μία φορά το μήνα·

δ)

χαμηλό κίνδυνο επιτοκίου, με την έννοια ότι έχουν εναπομένουσα διάρκεια έως και ενός έτους ή ότι υπόκεινται σε τακτικές αναπροσαρμογές των αποδόσεών τους, ανάλογα με τις συνθήκες της χρηματαγοράς, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο και

ε)

χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, με την έννοια ότι τα εν λόγω μέσα:

1.

γίνονται τυπικά δεκτά για εισαγωγή στο χρηματιστήριο ή αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε άλλες οργανωμένες αγορές που λειτουργούν τακτικά και είναι αναγνωρισμένες και ανοικτές στο κοινό· ή

2.

εκδίδονται βάσει κανονισμών που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών και των αποταμιεύσεων· ή

3.

εκδίδονται από:

κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, από την ΕΕ, από την ΕΚΤ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτη χώρα ή, εφόσον η τελευταία αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος, από ένα από τα ομόσπονδα μέλη ή από διεθνή δημόσιο φορέα ο οποίος περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη,

ή

ίδρυμα υποκείμενο σε προληπτική εποπτεία σύμφωνα με κριτήρια που ορίζει το κοινοτικό δίκαιο ή από ίδρυμα υποκείμενο και ανταποκρινόμενο στους προληπτικούς κανόνες, οι οποίοι κατά τις αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούνται τουλάχιστον το ίδιο αυστηροί με εκείνους που καθορίζονται από το κοινοτικό δίκαιο ή για τους οποίους παρέχονται εγγυήσεις από κάθε τέτοιο ίδρυμα,

ή

επιχείρηση, οι τίτλοι της οποίας είναι τυπικά εισηγμένοι στο χρηματιστήριο ή αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε άλλες οργανωμένες αγορές που λειτουργούν τακτικά και είναι αναγνωρισμένες και ανοικτές στο κοινό.

ΜΕΡΟΣ 2

Λογιστική κατάσταση (μηνιαία υπόλοιπα)

Για την κατάρτιση των νομισματικών μεγεθών και των παραγόντων μεταβολής τους στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών η ΕΚΤ απαιτεί τα στοιχεία του πίνακα 1, ως ακολούθως:

1.   Κατηγορίες μέσων

α)   Παθητικό

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται εν προκειμένω είναι οι εξής: νόμισμα σε κυκλοφορία, υποχρεώσεις από καταθέσεις, εκδοθείσες μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ, εκδοθέντα χρεόγραφα, κεφάλαιο και αποθεματικά και λοιπές υποχρεώσεις. Για το διαχωρισμό των νομισματικών από τις μη νομισματικές υποχρεώσεις, οι υποχρεώσεις από καταθέσεις αναλύονται περαιτέρω σε καταθέσεις μιας ημέρας, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις υπό προειδοποίηση και συμφωνίες επαναγοράς. Βλέπε ορισμούς στο παράρτημα ΙΙ.

β)   Ενεργητικό

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται εν προκειμένω είναι οι εξής: ταμείο, δάνεια, τίτλοι εκτός από μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ, μετοχές και λοιπές συμμετοχές, πάγια στοιχεία ενεργητικού και λοιπά στοιχεία ενεργητικού. Βλέπε ορισμούς στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Ανάλυση κατά διάρκεια

Η διάκριση σε κατηγορίες βάσει της αρχικής διάρκειας αναπληρώνει την απουσία λεπτομερούς ανάλυσης των μέσων στις περιπτώσεις στις οποίες τα χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα στις διάφορες αγορές.

α)   Παθητικό

Η διάκριση βάσει της διάρκειας (ή της περιόδου προειδοποίησης) έχει ως εξής: για τις καταθέσεις προθεσμίας, αρχική διάρκεια ενός έτους και δύο ετών, για τις δε καταθέσεις υπό προειδοποίηση, προειδοποίηση διάρκειας τριών μηνών και δύο ετών. Οι συμφωνίες επαναγοράς δεν αναλύονται κατά διάρκεια διότι συνήθως αποτελούν πολύ βραχυπρόθεσμα μέσα (συνήθως αρχικής διάρκειας μικρότερης των τριών μηνών). Τα χρεόγραφα που εκδίδονται από ΝΧΙ αναλύονται σε κατηγορίες διάρκειας ενός και δύο ετών. Δεν απαιτείται ανάλυση κατά διάρκεια για μετοχές/μερίδια που εκδίδονται από ΑΚΧΑ.

β)   Ενεργητικό

Η διάκριση βάσει της διάρκειας έχει ως εξής: κατηγορίες διάρκειας ενός έτους και πέντε ετών για τα δάνεια των ΝΧΙ προς κατοίκους (εκτός των ΝΧΙ και της γενικής κυβέρνησης) των συμμετεχόντων κρατών μελών κατά υποτομέα και, επιπλέον, κατά σκοπό, προκειμένου για δάνεια των ΝΧΙ προς νοικοκυριά· κατηγορίες διάρκειας ενός έτους και δύο ετών για τα χρεόγραφα τα οποία διακρατούνται από ΝΧΙ και έχουν εκδοθεί από άλλα ΝΧΙ εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, προκειμένου κατά τον υπολογισμό των νομισματικών μεγεθών να είναι δυνατός ο συμψηφισμός των υπολοίπων του εν λόγω μέσου μεταξύ πλειόνων ΝΧΙ.

3.   Ανάλυση κατά σκοπό και χωριστή ταυτοποίηση δανείων προς ατομικές επιχειρήσεις/μονάδες μη εταιρικής μορφής.

Τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά αναλύονται περαιτέρω κατά τύπο δανείου (καταναλωτική πίστη, στεγαστικά δάνεια, λοιπά). Τα δάνεια της κατηγορίας «λοιπά δάνεια» που χορηγούνται σε ατομικές επιχειρήσεις/μονάδες μη εταιρικής μορφής ταυτοποιούνται χωριστά (βλέπε τους ορισμούς κατηγοριών μέσων και τους ορισμούς τομέων στο δεύτερο και τρίτο μέρος του παραρτήματος ΙΙ, αντίστοιχα). Οι ΕθνΚΤ δύνανται να επιτρέπουν παρέκκλιση από την υποχρέωση χωριστής ταυτοποίησης των δανείων προς ατομικές επιχειρήσεις/μονάδες μη εταιρικής μορφής, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω δάνεια αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 5 % του συνολικού δανεισμού σε νοικοκυριά των συμμετεχόντων κρατών μελών.

4.   Ανάλυση κατά νόμισμα

Όσον αφορά τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των νομισματικών μεγεθών, τα υπόλοιπα σε ευρώ ταυτοποιούνται χωριστά, ούτως ώστε η ΕΚΤ να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα νομισματικά μεγέθη βάσει υπολοίπων εκφρασμένων σε όλα τα νομίσματα ή μόνο σε ευρώ.

5.   Ανάλυση κατά τομέα και κατοικία αντισυμβαλλόμενου

5.1.

Η κατάρτιση των νομισματικών μεγεθών και των παραγόντων μεταβολής τους για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη απαιτεί την ταυτοποίηση των αντισυμβαλλομένων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών και αποτελούν τον τομέα διακράτησης χρήματος. Για το λόγο αυτόν οι αντισυμβαλλόμενοι που δεν αποτελούν ΝΧΙ διακρίνονται, σύμφωνα με το ΕΣΛ 95 (βλέπε παράρτημα ΙΙ, τρίτο μέρος), σε γενική κυβέρνηση (S. 13), με την κεντρική διοίκηση (S. 1311) να καταγράφεται χωριστά για τις συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις, και στους τομείς «λοιποί κάτοικοι». Για τους σκοπούς της κατάρτισης μιας μηνιαίας ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών και των παραγόντων μεταβολής τους κατά τομέα, οι τομείς «λοιποί κάτοικοι» αναλύονται περαιτέρω στους ακόλουθους υποτομείς: λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S. 123 + S. 124), ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S. 125), μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S. 11) και νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S. 14 + S. 15). Για ατομικές επιχειρήσεις/μονάδες μη εταιρικής μορφής, βλέπε τμήμα 3. Όσον αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις και τις κατηγορίες «καταθέσεις προθεσμίας άνω των δύο ετών», «καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών» και «συμφωνίες επαναγοράς», εισάγεται για τους σκοπούς του συστήματος ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ πρόσθετη διάκριση σε πιστωτικά ιδρύματα, λοιπούς αντισυμβαλλομένους ΝΧΙ και κεντρική διοίκηση.

5.2.

Όσον αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις, υποχρεώσεις από καταθέσεις προθεσμίας έως και δύο ετών και την κατηγορία «τίτλοι εκτός από μετοχές» εισάγεται πρόσθετη διάκριση όσον αφορά αντισυμβαλλόμενους που αποτελούν ΧΡΕΣ.

5.3.

Ορισμένες καταθέσεις/δάνεια που προέρχονται από συμφωνίες επαναγοράς/συμφωνίες επαναπώλησης ή ανάλογες συμφωνίες με «λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (S. 123) + επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς (S. 124)» ενδέχεται να αφορούν συναλλαγές με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος νοείται ο φορέας που παρεμβάλλεται νομικώς μεταξύ αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματοπιστωτικές αγορές, ενεργώντας ως αγοραστής έναντι κάθε πωλητή και ως πωλητής έναντι κάθε αγοραστή. Καθώς οι ως άνω συναλλαγές συχνά συνιστούν διμερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ ΝΧΙ, στην κατηγορία καταθέσεων «συμφωνίες επαναγοράς» εισάγεται πρόσθετη διάκριση όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους εν λόγω αντισυμβαλλόμενους. Ομοίως, στην κατηγορία του ενεργητικού «δάνεια» εισάγεται πρόσθετη διάκριση όσον αφορά τις συμφωνίες επαναπώλησης που συνάπτονται με τους εν λόγω αντισυμβαλλόμενους.

5.4.

Οι αντισυμβαλλόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην εσωτερική επικράτεια και στην επικράτεια άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών ταυτοποιούνται χωριστά και αντιμετωπίζονται με πανομοιότυπο τρόπο σε όλες τις στατιστικές αναλύσεις. Δεν απαιτείται γεωγραφική ανάλυση των αντισυμβαλλομένων που είναι εγκατεστημένοι εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών. Αντισυμβαλλόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών ταυτοποιούνται ανάλογα με τον τομέα εσωτερικού στον οποίο υπάγονται ή τη θεσμική τους ταξινόμηση βάσει του καταλόγου των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς και των οδηγιών για τη στατιστική ταξινόμηση πελατών και του σχετικού τομεακού εγχειριδίου της ΕΚΤ (1), το οποίο ακολουθεί αρχές ταξινόμησης όσο το δυνατόν συνεπέστερες προς το ΕΣΛ 95.

5.5.

Όσον αφορά μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ που εκδίδονται από ΝΧΙ συμμετεχόντων κρατών μελών, οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν κατ’ ελάχιστον στοιχεία για την κατοικία των μεριδιούχων αναλυόμενα σε στοιχεία κατοίκων εσωτερικού/λοιπών συμμετεχόντων κρατών μελών/υπόλοιπου κόσμου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εξαίρεση των μετοχών/μεριδίων που διακρατούνται από μη κατοίκους συμμετεχόντων κρατών μελών. Όσον αφορά τις ονομαστικές μετοχές/μερίδια, τα ΑΚΧΑ εκδότες ή τα πρόσωπα που νομίμως τα εκπροσωπούν παρέχουν στοιχεία της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης αναλυόμενα βάσει της κατοικίας των μεριδιούχων. Όσον αφορά τις μετοχές/μερίδια στον κομιστή, οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα βάσει της κατοικίας των μεριδιούχων, εφαρμόζοντας την προσέγγιση που προκρίνει η οικεία ΕθνΚΤ κατόπιν συμφωνίας με την ΕΚΤ. Εν προκειμένω η υποχρέωση παροχής στοιχείων εξαντλείται σε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες ή σε συνδυασμό τους, λαμβάνεται δε υπόψη η οργάνωση της αγοράς και οι διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους. Η εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης παρακολουθείται περιοδικά από την οικεία ΕθνΚΤ.

α)

ΑΚΧΑ εκδότες:

Τα ΑΚΧΑ εκδότες ή τα πρόσωπα που νομίμως τα εκπροσωπούν παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα βάσει της κατοικίας των μεριδιούχων τους. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι δυνατόν να προέρχονται από τον φορέα διάθεσης των μετοχών/μεριδίων ή από κάθε άλλη θεσμική οντότητα που μετέχει στην έκδοση, επαναγορά (buy-back) ή μεταβίβασή τους.

β)

ΝΧΙ και ΛΕΧΟ ως θεματοφύλακες μετοχών/μεριδίων ΑΚΧΑ:

Ως μονάδες παροχής στοιχείων, τα ΝΧΙ και οι ΛΕΧΟ που ενεργούν ως θεματοφύλακες μετοχών/μεριδίων που εκδίδονται από ΑΚΧΑ κατοίκους και φυλάσσονται για λογαριασμό του μεριδιούχου ή άλλου ενδιάμεσου φορέα, που επίσης ενεργεί ως θεματοφύλακας, παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα με κριτήριο την κατοικία των ως άνω μεριδιούχων. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται εάν i) ο θεματοφύλακας διακρίνει μεταξύ μετοχών/μεριδίων που εκδίδονται από ΑΚΧΑ τα οποία φυλάσσονται για λογαριασμό μεριδιούχων, και μετοχών/μεριδίων που φυλάσσονται για λογαριασμό άλλων θεματοφυλάκων, και ii) η πλειοψηφία των μετοχών/μεριδίων που εκδίδονται από ΑΚΧΑ φυλάσσονται από ιδρύματα κατοίκους εσωτερικού που ταξινομούνται στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΝΧΙ ή ΛΕΧΟ).

γ)

ΝΧΙ και ΛΕΧΟ ως υποκείμενα παροχής στοιχείων για συναλλαγές κατοίκων με μη κάτοικους με αντικείμενο μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ κατοίκων:

Τα ΝΧΙ και οι ΛΕΧΟ, όταν ενεργούν ως μονάδες παροχής στοιχείων σε συναλλαγές κατοίκων με μη κάτοικους με αντικείμενο μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ κατοίκων, παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα βάσει της κατοικίας των κομιστών των μετοχών/μεριδίων των ΑΚΧΑ κατοίκων, επί των οποίων διενεργούν συναλλαγές για λογαριασμό του κομιστή ή άλλου ενδιάμεσου φορέα, ο οποίος επίσης μετέχει στην εκάστοτε συναλλαγή. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται εάν i) τα παρεχόμενα στοιχεία εξασφαλίζουν ευρεία κάλυψη, υπό την έννοια ότι στην ουσία καλύπτονται όλες οι συναλλαγές που διενεργούνται από τις μονάδες παροχής στοιχείων· ii) παρέχονται ακριβή στοιχεία σχετικά με αγορές και πωλήσεις με αντισυμβαλλόμενους μη κατοίκους του συμμετέχοντος κράτους μέλους· iii) η διαφορά μεταξύ της αξίας έκδοσης και της αξίας εξόφλησης του αυτού είδους μετοχών/μεριδίων, κατόπιν αφαίρεσης των εξόδων, είναι ελάχιστη· και iv) ο όγκος των μετοχών/μεριδίων έκδοσης ΑΚΧΑ κατοίκων, που διακρατούνται από μη κατοίκους των συμμετεχόντων κρατών μελών, είναι μικρός.

δ)

Όταν δεν συντρέχουν οι όροι των περιπτώσεων α) έως γ), οι μονάδες παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ΝΧΙ και των ΛΕΧΟ, παρέχουν τα οικεία στοιχεία βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών.

Πίνακας 1

Μηνιαία υπόλοιπα (2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A.

Εσωτερικό

Β.

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Γ.

Υπόλοιπος κόσμος

Δ.

Λοιπά

ΝΧΙ (4)

Μη ΝΧΙ

ΝΧΙ (4)

Μη ΝΧΙ

Σύνολο

Τράπεζες

Μη τραπεζικά ιδρύματα

 

Πιστωτικά ιδρύματα

εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα υποκείμενα σε ΕΑ, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Πιστωτικά ιδρύματα

εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα υποκείμενα σε ΕΑ, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Κεντρική διοίκηση (S.1311)

Λοιποί τομείς γενικής κυβέρνησης

Σύνολο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S.123+S.124)

Aσφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Κεντρική διοίκηση (S.1311)

Λοιποί τομείς γενικής κυβέρνησης

Σύνολο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S.123+S.124)

Aσφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

 

εκ των οποίων: ΚΑ (5)

εκ των οποίων: ΧΡΕΣ

 

εκ των οποίων: KA (5)

εκ των οποίων: ΧΡΕΣ

α)

 

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

 

 

ζ)

η)

θ)

ι)

 

ια)

ιβ)

ιγ)

ιδ)

ιε)

 

 

ιστ)

ιζ)

ιη)

ιθ)

 

 

κ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Νόμισμα σε κυκλοφορία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Καταθέσεις

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων Μεταβιβάσιμες καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων έως 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e.

Ευρώ

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e.

Μίας ημέρας

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων Μεταβιβάσιμες καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e.

Προθεσμίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2 ετών

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3e.

Υπό προειδοποίηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 3 μηνών

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 3 μηνών

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων άνω των 2 ετών (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4e.

Συμφωνίες επαναγοράς

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9x

Ξένο νόμισμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Μίας ημέρας

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Προθεσμίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2 ετών

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3x

Υπό προειδοποίηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 3 μηνών

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 3 μηνών

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων άνω των 2 ετών (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4x

Συμφωνίες επαναγοράς

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10.

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e.

Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

άνω των 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων έως 2 ετών και εγγύησης ονομαστικού κεφαλαίου μικρότερης του 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x.

Ξένο νόμισμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

άνω των 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων έως 2 ετών και εγγύησης ονομαστικού κεφαλαίου μικρότερης του 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12.

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. ΠαθητικόΓ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α.

Εσωτερικό

Β.

Άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη

Γ.

Υπόλοιπος κόσμος

Δ.

Λοιπά

ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ

ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Σύνολο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S.123+S.124) στ)

Aσφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Σύνολο ιστ)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S.123+S.124) στ)

Aσφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

 

εκ των οποίων: (5)

εκ των οποίων: ΧΡΕΣ

Σύνολο

Καταναλωτική πίστη

Στεγαστικά δάνεια

Λοιπά δάνεια

 

εκ των οποίων: (5)

εκ των οποίων: ΧΡΕΣ

Σύνολο

Καταναλωτική πίστη

Στεγαστικά δάνεια

Λοιπά δάνεια

 

εκ των οποίων: (6)

 

εκ των οποίων: (6)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ταμείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e.

εκ των οποίων ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: κοινοπρακτικά δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: συμφωνίες επαναγοράς·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

εκ των οποίων ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: aνακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων πίστωση διευκόλυνσης με χρήση πιστωτικής κάρτας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων παρατεινόμενη πίστωση με χρήση πιστωτικής κάρτας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Τίτλοι εκτός από μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e.

Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Ξένο νόμισμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Μετοχές και λοιπές συμμετοχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Ενεργητικό

ΜΕΡΟΣ 3

Λογιστική κατάσταση (τριμηνιαία υπόλοιπα)

Για την περαιτέρω ανάλυση των νομισματικών εξελίξεων και προκειμένου να εξυπηρετηθούν άλλοι στατιστικοί σκοποί, η EKT απαιτεί τις ακόλουθες αναλύσεις κύριων στοιχείων της λογιστικής κατάστασης:

1.

Κατά υποτομέα και κατά διάρκεια ανάλυση της χρηματοδότησης των μη ΝΧΙ συμμετεχόντων κρατών μελών (βλέπε πίνακα 2).

Αυτή απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση ολόκληρης της διάρθρωσης των υποτομέων και κατηγοριών διάρκειας του συνολικού πλαισίου χρηματοδότησης των ΝΧΙ (δάνεια και τίτλοι) έναντι του τομέα διακράτησης χρήματος. Όσον αφορά μη χρηματοδοτικές εταιρείες και νοικοκυριά απαιτούνται περαιτέρω θέσεις «εκ των οποίων», προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση δανείων εξασφαλισμένων επί ακινήτων.

Όσον αφορά εκφρασμένα σε ευρώ δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες και νοικοκυριά, αρχικής διάρκειας άνω του ενός έτους και άνω των δυο ετών, απαιτούνται περαιτέρω θέσεις «εκ των οποίων» σε σχέση με συγκεκριμένες εναπομένουσες διάρκειες και περιόδους επανακαθορισμού των επιτοκίων (βλέπε πίνακα 2). Ως επανακαθορισμός επιτοκίου νοείται η μεταβολή του επιτοκίου ενός δανείου, η οποία προβλέπεται από την οικεία δανειακή σύμβαση. Μεταξύ των δανείων που υπόκεινται σε επανακαθορισμό επιτοκίου συγκαταλέγονται δάνεια με επιτόκιο το οποίο κατά περιόδους αναθεωρείται σύμφωνα με την εξέλιξη ορισμένου δείκτη αναφοράς (π.χ. δείκτης Euribor), δάνεια με επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται σε συνεχή βάση («κυμαινόμενα επιτόκια») και δάνεια με επιτόκιο η αναθεώρηση του οποίου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΝΧΙ.

2.

Κατά υποτομέα ανάλυση των υποχρεώσεων από καταθέσεις των ΝΧΙ έναντι της γενικής κυβέρνησης (εκτός της κεντρικής διοίκησης) στα συμμετέχοντα κράτη μέλη (βλέπε πίνακα 2).

Αυτή απαιτείται ως πληροφόρηση συμπληρωματική της μηνιαίας παροχής στοιχείων.

3.

Κατά τομέα αναλύσεις θέσεων έναντι αντισυμβαλλομένων εγκατεστημένων εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών (μη συμμετεχόντων κρατών μελών και υπόλοιπου κόσμου) (βλέπε πίνακα 2).

Η ταξινόμηση κατά τομέα σύμφωνα με το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (ΣΕΛ 93) εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν ισχύει το ΕΣΛ 95.

4.

Ανάλυση κατά χώρα (βλέπε πίνακα 3).

Αυτή απαιτείται για την περαιτέρω ανάλυση των νομισματικών εξελίξεων, καθώς επίσης και για τους σκοπούς των μεταβατικών υποχρεώσεων και για τους ποιοτικούς ελέγχους των στοιχείων.

5.

Ανάλυση κατά νόμισμα (βλέπε πίνακα 4).

Αυτή απαιτείται προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός στοιχείων συναλλαγών σε σχέση με τα νομισματικά μεγέθη και τους παράγοντες μεταβολής τους, ως προς τα οποία λαμβάνουν χώρα διορθώσεις λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, στις περιπτώσεις στις οποίες τα εν λόγω μεγέθη περιλαμβάνουν όλα τα νομίσματα.

Πίνακας 2

Τριμηνιαία υπόλοιπα (Ανάλυση κατά τομέα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α.

Εσωτερικό

Β.

Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Γ.

Υπόλοιπος κόσμος

Μη ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ

Σύνολο

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

 

Τράπεζες

Μη τραπεζικά ιδρύματα

Σύνολο

Κεντρική διοίκηση (S.1311)

Λοιποί τομείς γενικής κυβέρνησης

Σύνολο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S.123+S.124)

Aσφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Σύνολο

Κεντρική διοίκηση (S.1311)

Λοιποί τομείς γενικής κυβέρνησης

Σύνολο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S.123+S.124)

Aσφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Γενική κυβέρνηση

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

Σύνολο

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων (S.1312)

Τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313)

Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (S.1314)

Σύνολο

Καταναλωτική πίστη

Στεγαστικά δάνεια

Λοιπά δάνεια

Σύνολο

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων (S.1312)

Τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313)

Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (S.1314)

Σύνολο

Καταναλωτική πίστη

Στεγαστικά δάνεια

Λοιπά δάνεια

 

Ασφάλεια επί ακινήτων

 

Ασφάλεια επί ακινήτων

 

Ασφάλεια επί ακινήτων

 

Ασφάλεια επί ακινήτων

 

Ασφάλεια επί ακινήτων

 

Ασφάλεια επί ακινήτων

 

Ασφάλεια επί ακινήτων

 

Ασφάλεια επί ακινήτων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Νόμισμα σε κυκλοφορία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Καταθέσεις

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

9.1.

Μίας ημέρας

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Προθεσμίας

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Υπό προειδοποίηση

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ταμείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Δάνεια

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων: Δάνεια με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη ή ίση του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων: Δάνεια με εναπομένουσα διάρκεια άνω του 1 έτους και επιτόκιο επανακαθοριζόμενο εντός των επόμενων 12 μηνών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια αρχικής διάρκειας άνω των 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων: Δάνεια με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη ή ίση των 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των οποίων: Δάνεια με εναπομένουσα διάρκεια άνω των 2 ετών και επιτόκιο επανακαθοριζόμενο εντός των επόμενων 24 μηνών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Τίτλοι εκτός από μετοχές

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

6.

Πάγια στοιχεία ενεργητικού