ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
19 Δεκεμβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1286/2008 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 193/2007 σχετικά με την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 192/2007 σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

13

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1288/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

15

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1289/2008 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις ( 1 )

17

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την έγκριση του παρασκευάσματος Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) και Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

20

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την έγκριση προγραμμάτων ελέγχου της σαλμονέλας σε ορισμένες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την καταχώριση προγραμμάτων επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε ορισμένες τρίτες χώρες και την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ( 1 )

22

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την έγκριση του Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol και Ecobiol plus) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

36

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1293/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την έγκριση νέας χρήσης του Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 και Levucell SC10 ME) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

38

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1294/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμό των υγειονομικών όρων για εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Κοινότητα και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) ( 1 )

41

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1295/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, περί εισαγωγών λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών (Κωδικοποιημένη έκδοση)

45

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβόσιτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία (Κωδικοποιημένη έκδοση)

57

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/123/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και VΙΙ στην τεχνική πρόοδο ( 1 )

71

 

*

Οδηγία 2008/124/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τον περιορισμό της εμπορίας σπόρων προς σπορά ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών στους σπόρους προς σπορά που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως βασικοί σπόροι ή πιστοποιημένοι σπόροι (Κωδικοποιημένη έκδοση) ( 1 )

73

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

*

Απόφαση αριθ. 1297/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, περί προγράμματος εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) ( 1 )

76

 

*

Απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος δράσης Erasmus Mundus 2009-2013 για την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες ( 1 )

83

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/960/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, περί εξαίρεσης από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7820]

99

 

 

2008/961/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8218]  ( 1 )

112

 

 

2008/962/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, περί τροποποίησης των αποφάσεων 2001/405/ΕΚ, 2002/255/ΕΚ, 2002/371/ΕΚ, 2002/740/ΕΚ, 2002/741/ΕΚ, 2005/341/ΕΚ και 2005/343/ΕΚ ώστε να παραταθεί η ισχύς των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ορισμένα προϊόντα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8442]  ( 1 )

115

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1286/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 193/2007 σχετικά με την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 192/2007 σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός») και ιδίως τα άρθρα 15 και 19,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

I.   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Στις 30 Νοεμβρίου 2000 το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2603/2000 (2), επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας («η εν λόγω χώρα») («η αρχική έρευνα»).

(2)

Μετά από έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 193/2007 (3), επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής Ινδίας («κανονισμός κατά των επιδοτήσεων») για μία επιπλέον πενταετία. Το υπό εξέταση προϊόν υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20. Το ύψος του δασμού καθορίστηκε σε 0 έως 106,5 ευρώ ανά τόνο για τους εξαγωγείς που αναφέρονται ονομαστικά, ενώ ο υπόλοιπος δασμός επί των εισαγωγών από άλλους εξαγωγείς καθορίστηκε σε 41,3 ευρώ ανά τόνο.

(3)

Επιπλέον, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 192/2007 (4), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στο ίδιο προϊόν, καταγωγής Ινδίας («κανονισμός αντιντάμπινγκ»). Βάσει του εν λόγω κανονισμού, το ύψος του δασμού κυμαίνεται μεταξύ 88,9 και 200,9 ευρώ ανά τόνο για τους εξαγωγείς που αναφέρονται ονομαστικά, ενώ ο υπόλοιπος δασμός επί των εισαγωγών από άλλους εξαγωγείς καθορίστηκε σε 181,7 ευρώ ανά τόνο.

(4)

Σύμφωνα με την αρχή ότι κανένα προϊόν δεν επιτρέπεται να υπόκειται ταυτόχρονα σε δασμούς αντιντάμπινγκ και σε αντισταθμιστικούς δασμούς με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας και της αυτής κατάστασης η οποία είναι αποτέλεσμα ντάμπινγκ ή επιδότησης των εξαγωγών, το επίπεδο των δασμών αντιντάμπινγκ που προβλέπεται στον κανονισμό αντιντάμπινγκ λαμβάνει υπόψη το ποσό του αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε με τον κανονισμό κατά των επιδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

II.   ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(5)

Μετά την επιβολή του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού, οι δημόσιες αρχές της Ινδίας (ΔΑΙ) υποστήριξαν ότι έχει επέλθει μεταβολή των συνθηκών σχετικά με δύο καθεστώτα επιδότησης (καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών και καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος βάσει του τμήματος 80 HHC του νόμου περί φόρου εισοδήματος) και ότι οι μεταβολές αυτές έχουν διαρκή χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, υποστήριξαν ότι το επίπεδο επιδότησης πιθανόν να έχει μειωθεί και ότι, κατά συνέπεια, τα μέτρα που βασίστηκαν εν μέρει στα ανωτέρω καθεστώτα πρέπει να αναθεωρηθούν.

(6)

Η Επιτροπή εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι ΔΑΙ και έκρινε ότι είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη επανεξέτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού, η οποία θα περιορίζεται στο επίπεδο επιδότησης των εισαγωγών ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής Ινδίας. Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή, η Επιτροπή κίνησε αυτεπάγγελτα μερική ενδιάμεση επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 193/2007 του Συμβουλίου με ανακοίνωση που δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (5) («ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας»).

(7)

Σκοπός της έρευνας στο πλαίσιο της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης είναι να εκτιμηθεί εάν είναι αναγκαίο να συνεχιστούν, να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν τα υφιστάμενα μέτρα έναντι των εταιρειών που επωφελήθηκαν από ένα ή από αμφότερα τα καθεστώτα επιδότησης στα οποία επήλθαν μεταβολές, εφόσον υποβλήθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ανακοίνωσης έναρξης της διαδικασίας. Με την έρευνα στο πλαίσιο της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης θα αξιολογηθεί επίσης η ανάγκη, βάσει των πορισμάτων της επανεξέτασης, για αναθεώρηση των μέτρων που εφαρμόζονται σε άλλες εταιρείες οι οποίες συνεργάστηκαν στην έρευνα με την οποία ορίστηκε το επίπεδο των ισχυόντων μέτρων και/ή το υπόλοιπο μέτρο που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες εταιρείες.

III.   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(8)

Η έρευνα κάλυψε την περίοδο από την 1η Απριλίου 2006 έως την 31η Μαρτίου 2007 («περίοδος έρευνας επανεξέτασης» ή «ΠΕΕ»).

IV.   ΜΕΡΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Η ΕΡΕΥΝΑ

(9)

Η Επιτροπή κοινοποίησε επίσημα την έναρξη έρευνας στο πλαίσιο της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης στις ΔΑΙ και στους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς που είχαν συνεργαστεί στην προηγούμενη έρευνα, οι οποίοι αναφέρονταν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 193/2007 του Συμβουλίου ως δικαιούχοι ενός από τα δύο καθεστώτα επιδότησης που φέρεται να έχουν τροποποιηθεί και οι οποίοι περιλαμβάνονταν στον κατάλογο του παραρτήματος της ανακοίνωσης έναρξης της διαδικασίας, καθώς και στους κοινοτικούς παραγωγούς. Δόθηκε η ευκαιρία στους ενδιαφερομένους να γνωστοποιήσουν εγγράφως τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Οι γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα μέρη εξετάστηκαν και, όταν κρίθηκε σκόπιμο, λήφθηκαν υπόψη.

(10)

Λόγω του αριθμού των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο της παρούσας επανεξέτασης, εξετάστηκε το ενδεχόμενο της χρήσης τεχνικών δειγματοληψίας για την έρευνα της επιδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του βασικού κανονισμού.

(11)

Δύο παραγωγοί-εξαγωγείς αναγγέλθηκαν και υπέβαλαν τις πληροφορίες που ζητήθηκαν για τη δειγματοληψία. Συνεπώς, κρίθηκε περιττή η χρησιμοποίηση τεχνικών δειγματοληψίας. Ο ένας από τους δύο παραγωγούς-εξαγωγείς που είχαν υποβάλει έντυπο δειγματοληψίας στη συνέχεια ενημέρωσε, ωστόσο, την Επιτροπή ότι δεν είχε πρόθεση να συμπληρώσει όλο το ερωτηματολόγιο και να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για τους σκοπούς της έρευνας.

(12)

Συνεπώς, η Επιτροπή απέστειλε το ερωτηματολόγιο και έλαβε απάντηση μόνον από έναν παραγωγό-εξαγωγέα που ήταν επιλέξιμος για την παρούσα επανεξέταση, συγκεκριμένα την εταιρεία Pearl Engineering Polymers Ltd (η «εταιρεία»). Ερωτηματολόγιο εστάλη επίσης στις ΔΑΙ. Τόσο η εταιρεία όσο και οι ΔΑΙ υπέβαλαν απαντήσεις.

(13)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τον προσδιορισμό της επιδότησης. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων ενδιαφερομένων μερών:

1.

Δημόσιες αρχές της Ινδίας

Υπουργείο Εμπορίου, Νέο Δελχί.

2.

Παραγωγοί-εξαγωγείς της Ινδίας

Pearl Engineering Polymers Ltd, Νέο Δελχί.

V.   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(14)

Οι ΔΑΙ και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για όλα τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και στοιχεία βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθεί τροποποίηση του δασμολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται στο μοναδικό ινδό παραγωγό ο οποίος συνεργάστηκε και στον παραγωγό-εξαγωγέα ο οποίος δεν συνεργάστηκε και αναφέρεται επίσης στο παράρτημα της ανακοίνωσης έναρξης της διαδικασίας, καθώς και για την πρόθεση να διατηρηθούν τα υφιστάμενα μέτρα για όλες τις άλλες εταιρείες που δεν συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης. Τους δόθηκε επίσης εύλογος χρόνος για την υποβολή παρατηρήσεων. Όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια λήφθηκαν δεόντως υπόψη όπως αναφέρεται παρακάτω.

B.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

(15)

Το προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα επανεξέταση είναι το ίδιο με το υπό εξέταση προϊόν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 193/2007 του Συμβουλίου, δηλαδή το PET με αριθμό ιξώδους 78 ml/g ή μεγαλύτερο, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1628-5, καταγωγής της εν λόγω χώρας. Υπάγεται προς το παρόν στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20.

Γ.   ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

I.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(16)

Βάσει των πληροφοριών που υπέβαλαν οι ΔΑΙ και ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας και των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, εξετάστηκαν τα ακόλουθα καθεστώτα, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς, συνεπάγονται τη χορήγηση επιδοτήσεων:

α)

καθεστώς προηγούμενης εξουσιοδότησης (πρώην καθεστώς προηγουμένης άδειας) (AAS)·

β)

καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών («DEPS»)·

γ)

καθεστώς προώθησης των εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών («EPCGS»)·

δ)

καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος («ITES»)·

ε)

καθεστώς εστιακών αγορών («FMS»)·

στ)

καθεστώς υπέρβασης στόχου («TPS»).

(17)

Τα ανωτέρω καθεστώτα υπό τα στοιχεία α), β), γ), ε) και στ) βασίζονται στο νόμο περί εξωτερικού εμπορίου (ανάπτυξη και ρύθμιση) του 1992 (αριθ. 22 του 1992) που άρχισε να ισχύει στις 7 Αυγούστου 1992 («νόμος περί εξωτερικού εμπορίου»). Ο νόμος περί εξωτερικού εμπορίου εξουσιοδοτεί τις ινδικές δημόσιες αρχές να δημοσιεύουν ανακοινώσεις που αφορούν την πολιτική εισαγωγών και εξαγωγών. Οι ανακοινώσεις αυτές συνοψίζονται στα έγγραφα με τίτλο «Πολιτική εισαγωγών και εξαγωγών», που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου ανά πενταετία και επικαιροποιούνται τακτικά. Ένα έγγραφο της «Πολιτικής εισαγωγών και εξαγωγών» αφορά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης στην παρούσα υπόθεση, δηλαδή το πενταετές σχέδιο για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2004 έως την 31η Μαρτίου 2009 («Πολιτική ΕΞ/ΕΙΣ 04-09»). Επιπλέον, οι ΔΑΙ ορίζουν επίσης τις διαδικασίες που διέπουν την πολιτική ΕΞ/ΕΙΣ 04-09 στο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών – 1η Σεπτεμβρίου 2004 έως 31 Μαρτίου 2009, τόμος I» («HOP I 04-09»). Το εγχειρίδιο διαδικασιών (HOP) επικαιροποιείται επίσης τακτικά.

(18)

Τα ανωτέρω καθεστώτα φόρου εισοδήματος υπό το στοιχείο δ) βασίζονται στο νόμο περί φόρου εισοδήματος του 1961, ο οποίος τροποποιείται ετησίως από το φόρο περί οικονομικών.

(19)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή κάλεσε τις ΔΑΙ σε πρόσθετες διαβουλεύσεις σχετικά με τα καθεστώτα που μεταβλήθηκαν, αλλά και τα καθεστώτα που δεν μεταβλήθηκαν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με τα εν λόγω καθεστώτα και να εξευρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων και αφού δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση σχετικά με τα εν λόγω καθεστώτα, η Επιτροπή περιέλαβε όλα αυτά τα καθεστώτα στην έρευνα για την επιδότηση.

(20)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος που εκπροσωπούσε τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής υποστήριξε ότι οι ινδοί εξαγωγείς εξακολουθούν να επωφελούνται και από άλλα καθεστώτα και άλλες επιδοτήσεις. Ωστόσο, από τις πληροφορίες δεν προέκυψαν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι τα εν λόγω καθεστώτα χρησιμοποιήθηκαν από τον συνεργαζόμενο εξαγωγέα-παραγωγό. Ως εκ τούτου, δεν δόθηκε συνέχεια στο θέμα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

II.   ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

1.   Καθεστώς προηγούμενης εξουσιοδότησης («AAS»)

α)   Νομική βάση

(21)

Η λεπτομερής περιγραφή του εν λόγω καθεστώτος βρίσκεται στις παραγράφους 4.1.1 έως 4.1.14 του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-09 και στα κεφάλαια 4.1 έως 4.30 του HOP I 04-09. Το εν λόγω καθεστώς ονομαζόταν καθεστώς προηγούμενης άδειας κατά την προηγούμενη έρευνα επανεξέτασης που οδήγησε στην επιβολή του ισχύοντος αντισταθμιστικού δασμού με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 193/2007.

β)   Επιλεξιμότητα

(22)

Το καθεστώς AAS αποτελείται από έξι επιμέρους καθεστώτα, όπως περιγράφονται λεπτομερέστερα στην αιτιολογική σκέψη (23). Αυτά τα επιμέρους καθεστώτα διαφέρουν, μεταξύ άλλων, ως προς την επιλεξιμότητα. Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς και οι έμποροι εξαγωγείς που είναι «υποχρεωμένοι» να υποστηρίζουν τους κατασκευαστές είναι επιλέξιμοι για τα επιμέρους καθεστώτα «πραγματικές εξαγωγές» και «ετήσιες ανάγκες». Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς που προμηθεύουν τον τελικό εξαγωγέα είναι επιλέξιμοι για το επιμέρους καθεστώς «ενδιάμεσες προμήθειες». Οι κύριες επιχειρήσεις που προμηθεύουν το προϊόν ως «προβλεπόμενη εξαγωγή» στις κατηγορίες πελατών της παραγράφου 8.2 του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-09, όπως οι προμηθευτές μιας μονάδας με εξαγωγικό προσανατολισμό (EOU), είναι επιλέξιμες για το επιμέρους καθεστώς «προβλεπόμενες εξαγωγές». Ενδεχομένως, οι ενδιάμεσοι προμηθευτές κατασκευαστών-εξαγωγέων είναι επιλέξιμοι για τα οφέλη των «προβλεπόμενων εξαγωγών» στο πλαίσιο των επιμέρους καθεστώτων προκαταβολικών εντολών παράδοσης (ARO) και τριγωνικών εγχώριων πιστώσεων.

γ)   Πρακτική εφαρμογή

(23)

Προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις μπορούν να χορηγηθούν για:

i)

Πραγματικές εξαγωγές: Πρόκειται για το κύριο επιμέρους καθεστώς. Προβλέπει την ατελή εισαγωγή των συντελεστών παραγωγής για την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος εξαγωγής. Ο όρος «πραγματικές» στο πλαίσιο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν εξαγωγής πρέπει να εγκαταλείψει το ινδικό έδαφος. Οι επιτρεπόμενες ατελείς εισαγωγές και η υποχρέωση εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του είδους του προϊόντος εξαγωγής, διευκρινίζονται στην άδεια.

ii)

Ετήσιες ανάγκες: Η εξουσιοδότηση αυτού του είδους δεν αφορά συγκεκριμένο προϊόν εξαγωγής, αλλά ευρύτερη ομάδα προϊόντων (π.χ. χημικά και συναφή προϊόντα). Ο κάτοχος της εξουσιοδότησης μπορεί, έως ένα συγκεκριμένο όριο αξίας που καθορίζεται βάσει της προηγούμενης εξαγωγικής επίδοσής του, να εισάγει ατελώς οποιονδήποτε συντελεστή παραγωγής πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή οποιουδήποτε είδους υπάγεται στην εν λόγω ομάδα προϊόντων. Μπορεί να εξαγάγει οποιοδήποτε προϊόν υπάγεται στην ομάδα προϊόντων όπου χρησιμοποιούνται συντελεστές παραγωγής απαλλαγμένοι δασμών.

iii)

Ενδιάμεσες προμήθειες: Αυτό το επιμέρους καθεστώς καλύπτει περιπτώσεις όπου δύο κατασκευαστές σκοπεύουν να παράγουν ενιαίο εξαγωγικό προϊόν και να μοιρασθούν τη διαδικασία παραγωγής. Ο κατασκευαστής-εξαγωγέας που παράγει το ενδιάμεσο προϊόν μπορεί να εισάγει συντελεστές ατελώς και για τον σκοπό αυτό, μπορεί να εξασφαλίζει ΑΑS για τις ενδιάμεσες προμήθειες. Ο τελικός εξαγωγέας ολοκληρώνει την παραγωγή και είναι υποχρεωμένος να εξαγάγει το τελικό προϊόν.

iv)

Προβλεπόμενες εξαγωγές: Αυτό το επιμέρους καθεστώς επιτρέπει στην κύρια επιχείρηση να εισάγει ατελώς συντελεστές παραγωγής που είναι απαραίτητοι για να κατασκευασθούν προϊόντα που θα πωληθούν ως «προβλεπόμενες εξαγωγές» στις κατηγορίες πελατών που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2 στοιχεία β) έως στ), ζ), θ) και ι), του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-09. Σύμφωνα με τις ΔΑΙ, οι προβλεπόμενες εξαγωγές αφορούν την προμήθεια προϊόντων που δεν εγκαταλείπουν τη χώρα. Διάφορες κατηγορίες προμήθειας προϊόντων θεωρούνται ως προβλεπόμενες εξαγωγές, εφόσον τα προϊόντα παράγονται στην Ινδία, π.χ. η προμήθεια προϊόντων σε μονάδα εξαγωγικού προσανατολισμού (EOU) ή σε εταιρεία εγκατεστημένη σε ειδική οικονομική ζώνη (SEZ).

v)

Προηγούμενη εντολή παράδοσης (ARO): Ο κάτοχος προηγούμενης εξουσιοδότησης που σκοπεύει να προμηθευτεί τους συντελεστές παραγωγής από εγχώριες πηγές, και όχι με απευθείας εισαγωγή, έχει τη δυνατότητα να τους προμηθεύεται με ARO. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις επικυρώνονται ως ARO και οπισθογραφούνται για τον εγχώριο προμηθευτή κατά την παράδοση των συντελεστών παραγωγής που αναφέρονται σε αυτές. Η οπισθογράφηση των ARO παρέχει το δικαίωμα στον εγχώριο προμηθευτή να συμμετάσχει στα οφέλη των προβλεπόμενων εξαγωγών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.3 του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-09 (ήτοι καθεστώς ΑΑS για τις ενδιάμεσες προμήθειες/προβλεπόμενες εξαγωγές, επιστροφή των εξαγωγικών δασμών για τις προβλεπόμενες εξαγωγές και επιστροφή του τελικού ειδικού φόρου κατανάλωσης). Ο μηχανισμός ARO επιστρέφει φόρους και δασμούς στον προμηθευτή αντί να τους επιστρέφει στον τελικό εξαγωγέα υπό μορφή επιστροφής δασμών. Η επιστροφή φόρων/δασμών ισχύει τόσο για τους εγχώριους συντελεστές παραγωγής όσο και για τους εισαγόμενους.

vi)

Τριγωνικές εγχώριες πιστώσεις: Το εν λόγω επιμέρους καθεστώς καλύπτει εγχώριες προμήθειες σε κάτοχο προηγούμενης εξουσιοδότησης. Ο κάτοχος προηγούμενης εξουσιοδότησης μπορεί να απευθύνεται σε τράπεζα για το άνοιγμα εγχώριας πίστωσης προς όφελος εγχώριου προμηθευτή. Η εξουσιοδότηση επικυρώνεται από την τράπεζα για άμεση εισαγωγή, μόνον όσον αφορά την αξία και τον όγκο των συντελεστών παραγωγής που αντλούνται από εγχώρια πηγή αντί να εισαχθούν. Ο εγχώριος προμηθευτής δικαιούται τα οφέλη των προβλεπόμενων εξαγωγών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3 του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-00 (ήτοι καθεστώς ΑΑS για ενδιάμεσες προμήθειες/προβλεπόμενη εξαγωγή, επιστροφή εξαγωγικών δασμών για προβλεπόμενη εξαγωγή και επιστροφή τελικού ειδικού φόρου κατανάλωσης).

(24)

Διαπιστώθηκε ότι κατά την ΠΕΕ ο συνεργαζόμενος εξαγωγέας επωφελήθηκε μόνο από δύο επιμέρους καθεστώτα σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν, συγκεκριμένα από προηγούμενη εξουσιοδότηση για: i) πραγματικές εξαγωγές και iv) προβλεπόμενες εξαγωγές. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας των λοιπών καθεστώτων που δεν πραγματοποιήθηκαν.

(25)

Μετά την επιβολή του ισχύοντος οριστικού αντισταθμιστικού δασμού από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 193/2007, οι ΔΑΙ τροποποίησαν το σύστημα επαλήθευσης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος AAS. Συγκεκριμένα, για λόγους επαλήθευσης από τις ινδικές αρχές, ο κάτοχος εξουσιοδότησης υποχρεούται διά νόμου να τηρεί «ακριβείς και σύμφωνες με τον οριζόμενο τύπο καταχωρίσεις για την κατανάλωση και χρησιμοποίηση των ατελώς εισαγόμενων εμπορευμάτων/των εμπορευμάτων που προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά» με συγκεκριμένη μορφή (κεφάλαια 4.26, 4.30 και παράρτημα 23 του HOP I 04-09), δηλαδή ένα βιβλίο πραγματικής κατανάλωσης. Το εν λόγω βιβλίο πρέπει να ελέγχεται από ορκωτό λογιστή/λογιστή ειδικευμένο στην κοστολόγηση και τη διοικητική λογιστική, ο οποίος εκδίδει πιστοποιητικό που δηλώνει ότι εξετάστηκαν τα προβλεπόμενα βιβλία και τα σχετικά αρχεία και διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται βάσει του παραρτήματος 23 είναι ακριβείς και ορθές από κάθε άποψη. Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν μόνο για τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις που εκδόθηκαν από τις 13 Μαΐου 2005 και μετά. Για όλες τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις ή άδειες που εκδόθηκαν πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, οι κάτοχοι καλούνται να ακολουθήσουν τις προηγουμένως ισχύουσες διατάξεις επαλήθευσης, δηλαδή να τηρούν ακριβείς και σύμφωνες με τον οριζόμενο τύπο καταχωρίσεις για την κατανάλωση και χρησιμοποίηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων με τη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα 18 (κεφάλαιο 4.30 και παράρτημα 18 του HOP I 02-07).

(26)

Όσον αφορά τα επιμέρους καθεστώτα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ΠΕΕ από τον μοναδικό συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, δηλαδή τις πραγματικές εξαγωγές και τις προβλεπόμενες εξαγωγές, τόσο οι ατελώς επιτρεπόμενες εισαγωγές όσο και η υποχρέωση εξαγωγών καθορίζονται κατ’ όγκο και κατ’ αξία από τις ΔΑΙ και αναγράφονται στην εξουσιοδότηση. Επιπλέον, κατά τη στιγμή της εισαγωγής και της εξαγωγής, οι αντίστοιχες συναλλαγές πρέπει να αναγράφονται από τους κρατικούς υπαλλήλους στην εξουσιοδότηση. Ο όγκος των εισαγωγών υπό το εν λόγω καθεστώς καθορίζεται από τις ΔΑΙ με βάση τα συνήθη πρότυπα εισροών-εκροών («SION»). Πρότυπα SION υπάρχουν για τα περισσότερα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του υπό εξέταση προϊόντος, και έχουν δημοσιευθεί στο HOP II 04-09.

(27)

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα πρότυπα SION αναθεωρούνται τακτικά. Δεδομένου ότι ο μοναδικός συνεργαζόμενος εξαγωγέας χρησιμοποίησε άδειες που είχαν χορηγηθεί σε διαφορετικούς χρόνους, η εν λόγω εταιρεία εφάρμοσε διαφορετικά πρότυπα SION κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(28)

Οι εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής δεν μπορούν να μεταβιβάζονται και πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος. Η υποχρέωση εξαγωγών πρέπει να τηρείται εντός ορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση της άδειας (24 μήνες με δύο δυνατές παρατάσεις έξι μηνών η καθεμία).

(29)

Από την έρευνα επανεξέτασης διαπιστώθηκε ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας μπορούσε να προσδιορίσει βάσει στοιχείων τη συνολική κατανάλωση πρώτων υλών, αλλά δεν τηρούσε βιβλίο πραγματικής κατανάλωσης για το υπό εξέταση προϊόν. Η κατανάλωση μόνο κατά τεκμήριο ήταν σύμφωνη με τα πρότυπα SION. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί αν οι απαιτήσεις των προτύπων SION, όπως ορίζονται βάσει συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων/αδειών, σε σχέση με τους ατελώς εισαγόμενους συντελεστές παραγωγής υπερβαίνουν τους συντελεστές παραγωγής που απαιτούνται για την παραγωγή την ποσότητα αναφοράς του προκύπτοντος εξαγόμενου προϊόντος.

(30)

Επιπλέον, από την έρευνα επανεξέτασης διαπιστώθηκε ότι εισήχθησαν πρώτες ύλες βάσει τριών διαφορετικών εξουσιοδοτήσεων/αδειών και διαφορετικών προτύπων SION και στη συνέχεια αναμίχθηκαν και ενσωματώθηκαν υλικώς στη διαδικασία παραγωγής του ίδιου εξαγόμενου προϊόντος. Το γεγονός ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά πρότυπα SION με διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης για κάθε πρώτη ύλη περιπλέκει περαιτέρω το θέμα του προσδιορισμού της πραγματικής κατανάλωσης από τον συνεργαζόμενο εξαγωγέα. Από την άποψη αυτή, είναι σαφές ότι το βιβλίο πραγματικής κατανάλωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορεί να επαληθευθεί αν οι ατελώς εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής υπερβαίνουν τους συντελεστές παραγωγής που απαιτούνται για την παραγωγή της ποσότητας αναφοράς του προκύπτοντος εξαγόμενου προϊόντος.

(31)

Από την έρευνα επανεξέτασης διαπιστώθηκε επίσης ότι οι απαιτήσεις επαλήθευσης που έχουν ορίσει οι ινδικές αρχές είτε δεν τηρήθηκαν είτε δεν δοκιμάστηκαν ακόμη στην πράξη. Για τις προηγούμενες άδειες που εκδόθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2005 τα αναγκαία κατά το παράρτημα 18 βιβλία κατανάλωσης και αποθεμάτων δεν εστάλησαν στις αρμόδιες αρχές και, συνεπώς, δεν ελέγχθηκαν από τις ΔΑΙ. Για τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2005 τα αναγκαία βιβλία κατανάλωσης και αποθεμάτων απαιτούνται, αλλά οι ΔΑΙ δεν έχουν επαληθεύσει ακόμη τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ. Ειδικότερα, τα βιβλία επαληθεύτηκαν από εξωτερικούς ορκωτούς λογιστές, όπως απαιτείται από τη σχετική ινδική νομοθεσία που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 25, αλλά ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας πιστοποίησης δεν στοιχειοθετήθηκε εγγράφως ούτε από την εταιρεία ούτε από τον ορκωτό λογιστή. Δεν υπήρξε πρόγραμμα ελέγχου ούτε άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης του ελέγχου που διενεργήθηκε, όπως επίσης δεν κατεγράφησαν η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για μια τόσο σχολαστική εργασία που προϋποθέτει λεπτομερείς τεχνικές γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής, τις απαιτήσεις της πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ και τις λογιστικές διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω στοιχεία, θεωρήθηκε ότι ο εξαγωγέας που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις της πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ.

δ)   Σχόλια που υποβλήθηκαν μετά την κοινοποίηση

(32)

Ο συνεργαζόμενος εξαγωγέας αμφισβήτησε τα παραπάνω συμπεράσματα, ιδίως όσον αφορά τις διαπιστώσεις για τον ορκωτό λογιστή όπως παρουσιάζονται στην αιτιολογική σκέψη 31. Προς την κατεύθυνση αυτή προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι δεν υφίσταται εθνική ή διεθνής νομική διάταξη σύμφωνα με την οποία ελεγχθείσα εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αρχείο για τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου. Αντίθετα, η ινδική νομοθεσία ορίζει ότι τα έγγραφα εργασίας αποτελούν ιδιοκτησία του ελεγκτή. Δεδομένων των εν λόγω περιστάσεων και καθώς δεν υπήρξε προηγούμενο αίτημα συνάντησης με τον ορκωτό λογιστή πριν από την επίσκεψη επαλήθευσης, το γεγονός ότι η ελεγχθείσα εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της τα εν λόγω συνοδευτικά έγγραφα κατά τη στιγμή της επίσκεψης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον της. Επιπλέον, διατυπώθηκε επίσης ο ισχυρισμός ότι ο βασικός κανονισμός σε καμία περίπτωση δεν εξουσιοδοτεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να ελέγχουν έγγραφα που κρατούνται εκτός της ελεγχθείσας εταιρείας όπως θα ίσχυε για έναν εξωτερικό λογιστή. Επίσης, προβλήθηκε το επιχείρημα ότι η πραγματική κατανάλωση του μοναδικού συνεργαζόμενου παραγωγού ήταν υψηλότερη από τα πρότυπα SION για κάθε συντελεστή παραγωγής και ότι δεν υπήρχε καθ’ υπέρβαση διαγραφή δασμών.

(33)

Ως προς αυτό υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία επαλήθευσης που εφάρμοσε ο ορκωτός λογιστής και η έκδοση του συναφούς πιστοποιητικού αποτελούν μέρος του συστήματος επαλήθευσης που θέσπισαν οι ΔΑΙ στο πλαίσιο της πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ. Προς την κατεύθυνση αυτή η πολιτική ΕΞ/ΕΙΣ εισήγαγε τον ορκωτό λογιστή ως συντελεστή στην εφαρμογή του συστήματος και η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει εάν το προαναφερθέν σύστημα επαλήθευσης εφαρμόστηκε αποτελεσματικά. Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι ούτε η ίδια ούτε ο ορισθείς ορκωτός λογιστής διατηρούν αρχεία για τους ελέγχους που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της έκδοσης του προβλεπόμενου από το έγγραφο πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ πιστοποιητικού σημαίνει ότι η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι πληρούσε τις συναφείς διατάξεις της πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ. Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε καθ’ υπέρβαση διαγραφή δασμών, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που διαπιστώθηκε επιτόπου (δηλαδή ανάμειξη συντελεστών παραγωγής και παραγόμενων προϊόντων, χρήση διαφόρων προτύπων SION, μη τήρηση των προβλεπόμενων από το έγγραφο πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ αρχείων πραγματικής κατανάλωσης) και εν αναμονή της πραγματοποίησης των αναγκαίων τελικών βημάτων επαλήθευσης από τις ΔΑΙ, δεν κατέστη εφικτός ο υπολογισμός της πραγματικής κατανάλωσης και της επακόλουθης καθ’ υπέρβαση διαγραφής δασμών ανά έγκριση/άδεια και πρότυπο SION.

ε)   Συμπέρασμα

(34)

Η απαλλαγή από τους δασμούς εισαγωγής αποτελεί επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δηλαδή χρηματοδοτική συνεισφορά των ΔΑΙ που παρείχε όφελος στον εξαγωγέα ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας.

(35)

Επιπλέον, τα επιμέρους καθεστώτα ΑΑS «πραγματικές εξαγωγές» και AAS «προβλεπόμενες εξαγωγές» εξαρτώνται εκ του νόμου σαφώς από την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης και, επομένως, θεωρούνται ότι έχουν ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμα βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Χωρίς δέσμευση για εξαγωγές, μια εταιρεία δεν μπορεί να αποκομίζει οφέλη από αυτά τα καθεστώτα.

(36)

Κανένα από τα δύο επιμέρους καθεστώτα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο i), στο παράρτημα ΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών) και στο παράρτημα ΙΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Οι ΔΑΙ δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά το σύστημα ή τη διαδικασία επαλήθευσης, ώστε να εξακριβωθεί εάν και σε ποιες ποσότητες οι συντελεστές παραγωγής καταναλώθηκαν για την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος [παράρτημα II(II)(4) του βασικού κανονισμού και, στην περίπτωση καθεστώτων επιστροφής λόγω υποκατάστασης, παράρτημα III(II)(2) του βασικού κανονισμού]. Τα πρότυπα SION καθ’ εαυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν σύστημα επαλήθευσης της πραγματικής κατανάλωσης, καθότι οι συντελεστές παραγωγής που εισάγονται ατελώς βάσει εξουσιοδοτήσεων/αδειών οι οποίες ορίζουν διαφορετικά πρότυπα SION αναμειγνύονται στην ίδια διαδικασία παραγωγής ενός εξαγόμενου προϊόντος. Μια τέτοια διαδικασία δεν επιτρέπει στις ΔΑΙ ούτε να επαληθεύουν με αρκετή ακρίβεια το ποσό των συντελεστών παραγωγής που καταναλώθηκαν πράγματι κατά την παραγωγή προϊόντων εξαγωγής ούτε να συγκρίνουν το ποσό αυτό με συγκεκριμένα πρότυπα SION ως σημείο αναφοράς. Επίσης, ένας αποτελεσματικός έλεγχος των ΔΑΙ με βάση ένα ορθά τηρημένο βιβλίο πραγματικής κατανάλωσης είτε δεν διενεργήθηκε είτε δεν ολοκληρώθηκε. Επιπλέον, οι ΔΑΙ δεν προέβησαν σε συμπληρωματική εξέταση με βάση τους πραγματικούς συντελεστές παραγωγής που έχουν χρησιμοποιηθεί, παρόλο που αυτό θα έπρεπε να γίνει κανονικά λόγω μη αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος επαλήθευσης [παράρτημα II(II)(5) και παράρτημα III(II)(3) του βασικού κανονισμού]. Συν τοις άλλοις, επισημαίνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν διέθετε αρχείο κατανάλωσης βάσει του οποίου θα ήταν δυνατή η επαλήθευση της πραγματικής κατανάλωσης πρώτων υλών ανά τύπο προϊόντος. Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση που είχε τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, οι ΔΑΙ δεν θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν σε ποιο βαθμό καταναλώθηκαν συντελεστές παραγωγής κατά την παραγωγή του εξαχθέντος προϊόντος. Τέλος, η συμμετοχή ορκωτών λογιστών στη διαδικασία επαλήθευσης δεν οδήγησε στη βελτίωση του συστήματος επαλήθευσης, καθώς δεν υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες για το πώς πρέπει να εκτελούν οι ορκωτοί λογιστές τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, ενώ οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν ότι τηρήθηκαν οι ανωτέρω κανόνες που προβλέπονται στο βασικό κανονισμό.

(37)

Συνεπώς, τα δύο ανωτέρω επιμέρους καθεστώτα είναι αντισταθμίσιμα.

στ)   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(38)

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης, το αντισταθμίσιμο όφελος είναι η διαγραφή των συνολικών εισαγωγικών δασμών που είναι κανονικά απαιτητοί κατά την εισαγωγή συντελεστών παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι ο βασικός κανονισμός δεν προβλέπει μόνο την «καθ’ υπέρβαση» διαγραφή δασμών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και το παράρτημα I(i) του βασικού κανονισμού, μόνο η καθ’ υπέρβαση διαγραφή δασμών μπορεί να αντισταθμιστεί, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των παραρτημάτων II και III του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρούνται στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, όταν διαπιστώνεται απουσία ικανοποιητικής διαδικασίας παρακολούθησης, η παραπάνω εξαίρεση για τα καθεστώτα επιστροφής δεν ισχύει, ενώ ισχύει αντίθετα ο συνήθης κανόνας αντιστάθμισης του ποσού των μη καταβληθέντων δασμών (διαφυγόντα έσοδα), και όχι η διατεινόμενη καθ’ υπέρβαση διαγραφή. Όπως αναφέρεται στο παράρτημα II(II) και στο παράρτημα III(II) του βασικού κανονισμού, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της αρχής που διεξάγει την έρευνα να υπολογίζει την εν λόγω καθ’ υπέρβαση διαγραφή. Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, η εν λόγω αρχή πρέπει απλώς να συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία για την αμφισβήτηση της καταλληλότητας του προβαλλόμενου συστήματος επαλήθευσης.

(39)

Το ποσό της επιδότησης του εξαγωγέα που χρησιμοποίησαν το καθεστώς AAS υπολογίσθηκε με βάση τους εισαγωγικούς δασμούς που δεν εισπράχθηκαν (βασικός δασμός και ειδικός πρόσθετος τελωνειακός δασμός) επί των εισαγόμενων συντελεστών παραγωγής στο πλαίσιο των δύο επιμέρους καθεστώτων που χρησιμοποιήθηκαν για το υπό εξέταση προϊόν κατά την περίοδο έρευνας της επανεξέτασης (αριθμητής). Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, αφαιρέθηκαν από το ποσό της επιδότησης τα αναγκαία τέλη για τη λήψη της επιδότησης, στις περιπτώσεις που υποβλήθηκε σχετική αιτιολογημένη αίτηση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, το ποσό επιδότησης κατανεμήθηκε στον κύκλο εργασιών από τις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης (παρονομαστής), διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(40)

Το ποσοστό επιδότησης που ορίστηκε σχετικά με το εν λόγω καθεστώς κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ για τον μοναδικό συνεργαζόμενο παραγωγό ανέρχεται σε 12,8 %.

2.   Σύστημα πιστώσεων εισαγωγικών δασμών (DEPS)

α)   Νομική βάση

(41)

Η λεπτομερής περιγραφή του DEPS βρίσκεται στην παράγραφο 4.3 του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-09 και στο κεφάλαιο 4 του HOP I 04-09.

(42)

Διαπιστώθηκε ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας δεν αποκόμισε αντισταθμίσιμα οφέλη στο πλαίσιο του DEPS. Ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξέταση του εν λόγω καθεστώτος για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.

3.   Καθεστώς προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών για την προώθηση των εξαγωγών (EPCGS)

α)   Νομική βάση

(43)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος EPCGS περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 5 του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-09 και στο κεφάλαιο 5 του HOP I 04-09.

β)   Επιλεξιμότητα

(44)

Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς, οι έμποροι-εξαγωγείς που είναι «συνδεδεμένοι» με κατασκευαστές υποστήριξης και οι πάροχοι υπηρεσιών είναι επιλέξιμοι για το εν λόγω καθεστώς.

γ)   Πρακτική εφαρμογή

(45)

Με την επιφύλαξη υποχρέωσης εξαγωγής, επιτρέπεται στις εταιρείες να εισάγουν κεφαλαιουχικά αγαθά (νέα και –από τον Απρίλιο του 2003– μεταχειρισμένα κεφαλαιουχικά αγαθά μέχρι δέκα ετών) με μειωμένο δασμό. Για το σκοπό αυτό, οι δημόσιες αρχές της Ινδίας χορηγούν άδεια EPCGS, μετά από αίτηση και καταβολή ενός τέλους. Από τον Απρίλιο του 2000 το καθεστώς προβλέπει μειωμένο εισαγωγικό δασμό ύψους 5 % για όλες τις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών βάσει του καθεστώτος. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2000 εφαρμοζόταν πραγματικός δασμός 11 % (συμπεριλαμβανομένου συμπληρωματικού τέλους 10 %) και, σε περίπτωση εισαγωγών υψηλής αξίας, μηδενικός δασμός. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαγωγής, τα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορισμένης ποσότητας εξαγωγικών προϊόντων εντός καθορισμένης περιόδου.

(46)

Ο κάτοχος άδειας EPCGS μπορεί επίσης να προμηθευτεί τα κεφαλαιουχικά αγαθά από την εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή, ο εγχώριος κατασκευαστής κεφαλαιουχικών αγαθών μπορεί να επωφεληθεί από ατελή εισαγωγή των συστατικών μερών που απαιτούνται για την παραγωγή των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών. Εναλλακτικά, ο εγχώριος κατασκευαστής δύναται να αξιώσει το όφελος της προβλεπόμενης εξαγωγής σε σχέση με κεφαλαιουχικά αγαθά που προμηθεύει σε κάτοχο αδείας EPCGS.

δ)   Σχόλια που υποβλήθηκαν μετά την κοινοποίηση

(47)

Δεν υποβλήθηκαν σχόλια σχετικά με το EPCGS μετά την κοινοποίηση.

ε)   Συμπέρασμα σχετικά με το καθεστώς EPCGS

(48)

Το καθεστώς EPCGS παρέχει επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η δασμολογική μείωση αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά των ΔΑΙ, δεδομένου ότι με αυτή την παραχώρηση μειώνονται τα έσοδα των ΔΑΙ από δασμούς που θα οφείλονταν κανονικά. Επιπλέον, η δασμολογική μείωση παρέχει όφελος στον εξαγωγέα, διότι η απαλλαγή του από εισαγωγικούς δασμούς βελτιώνει τη ρευστότητά του.

(49)

Επιπλέον, το καθεστώς EPCGS εξαρτάται εκ του νόμου από την εξαγωγική επίδοση, δεδομένου ότι οι εν λόγω άδειες δεν χορηγούνται χωρίς δέσμευση για εξαγωγή. Συνεπώς, το καθεστώς αυτό θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(50)

Τέλος, το εν λόγω καθεστώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν υπάγονται στα επιτρεπόμενα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο i) του βασικού κανονισμού, διότι δεν καταναλώνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των εξαγόμενων προϊόντων.

στ)   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(51)

Ο μοναδικός συνεργαζόμενος εξαγωγέας δεν αγόρασε κεφαλαιουχικά αγαθά κατά την ΠΕ. Ωστόσο, η εταιρεία εξακολουθούσε να επωφελείται από δασμολογικές απαλλαγές για κεφαλαιουχικά αγαθά που είχαν αγοραστεί πριν από την ΠΕ στο ποσό που καθορίζεται στην αρχική έρευνα. Όπως ορίστηκε κατά την αρχική έρευνα, το ποσό της επιδότησης που ελήφθη κατά την ΠΕΕ υπολογίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, με βάση τους μη καταβληθέντες δασμούς για τα εισαχθέντα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά τη διάρκεια περιόδου που αντιστοιχεί στην πραγματική περίοδο απόσβεσης των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών του εξαγωγέα παραγωγού. Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, το ποσό που υπολογίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο και καταλογίζεται στην περίοδο έρευνας της επανεξέτασης προσαρμόσθηκε με την προσθήκη του τόκου που αντιστοιχεί στην εν λόγω περίοδο, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η συνολική αξία του οφέλους που χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Τα αναγκαία τέλη που καταβλήθηκαν για τη λήψη της επιδότησης αφαιρέθηκαν από το εν λόγω ποσό σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης, ως αριθμητής. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, το εν λόγω ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε στον κύκλο εργασιών από τις εξαγωγές κατά την περίοδο έρευνας της επανεξέτασης ως ο κατάλληλος παρονομαστής, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες. Το ποσοστό επιδότησης σχετικά με το όφελος που αποκόμισε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ ορίστηκε σε 0,3 %.

4.   Καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος (ITES)

α)   Νομική βάση

(52)

Βάσει του εν λόγω καθεστώτος, οι εξαγωγείς μπορούσαν να επωφεληθούν από μερική απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί των κερδών από εξαγωγικές πωλήσεις. Αυτή η απαλλαγή έχει για νομική βάση το τμήμα 80HHC του νόμου για το φόρο εισοδήματος.

(53)

Η εν λόγω διάταξη καταργήθηκε για το φορολογικό έτος 2005-2006 (δηλαδή το οικονομικό έτος από 1ης Απριλίου 2004 έως 31ης Μαρτίου 2005) και έτσι το τμήμα 80HHC του ITA δεν παρέχει πλέον οφέλη μετά τις 31 Μαρτίου 2004. Ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας δεν αποκόμισε οφέλη από το εν λόγω καθεστώς κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Κατά συνέπεια, εφόσον το καθεστώς έχει καταργηθεί, δεν θα αντισταθμιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

5.   Καθεστώς εστιακών αγορών (FMS)

α)   Νομική βάση

(54)

Η λεπτομερής περιγραφή του FMS περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 3.9 του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-09 και στο κεφάλαιο 3.20 του HOP I 04-09. Παρόλο που η εταιρεία δήλωσε το εν λόγω καθεστώς, η έρευνα έδειξε ότι δεν έλαβε κανένα όφελος από αυτό κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Εφόσον διαπιστώθηκε ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας δεν αποκόμισε αντισταθμίσιμα οφέλη από το εν λόγω καθεστώς, δεν κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω ανάλυσή του στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.

6.   Καθεστώς υπέρβασης στόχου (TPS)

α)   Νομική βάση

(55)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος TPS περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 3.7 του εγγράφου πολιτικής ΕΞ/ΕΙΣ 04-09 και στο κεφάλαιο 3.2 του HOP I 04-09.

β)   Επιλεξιμότητα

(56)

Κάθε κατασκευαστής-εξαγωγέας δικαιούται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς.

γ)   Πρακτική εφαρμογή

(57)

Στόχος του εν λόγω καθεστώτος είναι η πριμοδότηση εταιρειών που αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους από εξαγωγές. Προς τούτο, το εν λόγω καθεστώς επιτρέπει στις επιλέξιμες εταιρείες να επωφεληθούν από πίστωση δασμών κυμαινόμενη από 5 % έως 15 % ενός ποσού που βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της αξίας FOB των εξαγωγών που πραγματοποίησαν επί δύο συνεχή οικονομικά έτη.

(58)

Οι εταιρείες που επιθυμούν να επωφεληθούν από το καθεστώς πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Μετά την έγκρισή της, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν άδεια στην οποία αναγράφεται το ποσό της πίστωσης δασμών.

(59)

Το καθεστώς καταργήθηκε τον Μάρτιο του 2006 και αντικαταστάθηκε εν καιρώ από δύο νέα καθεστώτα, το καθεστώς εστιακής αγοράς και το καθεστώς εστιακού προϊόντος. Ωστόσο, το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας TPS διατηρήθηκε μέχρι τον Μάρτιο του 2007 και οι εταιρείες που επωφελούνται από το καθεστώς μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους πίστωσης δασμών μέχρι τον Μάρτιο του 2009.

δ)   Σχόλια που υποβλήθηκαν μετά την κοινοποίηση

(60)

Ο συνεργαζόμενος παραγωγός θεώρησε ότι δεν υπήρχε όφελος για την εταιρεία στο ΠΕΠ του παρόντος καθεστώτος και δεδομένου ότι το καθεστώς καταργήθηκε το 2006 δεν θα πρέπει να αντισταθμιστεί. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται παραπάνω, με την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία αποκόμισε όφελος στο ΠΕΠ και επιπλέον, ενώ το καθεστώς είχε πράγματι εγκαταλειφθεί, οι εταιρείες ενδέχεται να συνεχίσουν να επωφελούνται από αυτό μέχρι το 2009.

ε)   Συμπέρασμα σχετικά με το καθεστώς υπέρβασης στόχου

(61)

Το καθεστώς TPS παρέχει επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η πίστωση δασμών στο πλαίσιο του TPS αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά των ΔΑΙ, δεδομένου ότι η πίστωση δασμών μπορεί να συμψηφιστεί με εισαγωγικούς δασμούς, με αποτέλεσμα τη μείωση των τελωνειακών εσόδων που κανονικά οφείλονται στις ΔΑΙ. Επιπλέον, η πίστωση δασμών στο πλαίσιο του TPS παρέχει όφελος στον εξαγωγέα, διότι βελτιώνει τη ρευστότητά του.

(62)

Επιπλέον, το καθεστώς TPS εξαρτάται εκ του νόμου από την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(63)

Το εν λόγω καθεστώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνο με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο i), στο παράρτημα ΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών) και στο παράρτημα ΙΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ο εξαγωγέας δεν έχει υποχρέωση να καταναλώσει πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής τα εμπορεύματα που εισάγει με δασμολογική ατέλεια, ενώ το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους πραγματικά χρησιμοποιηθέντες συντελεστές παραγωγής. Δεν υπάρχουν εφαρμοζόμενα συστήματα ή διαδικασίες που να επιβεβαιώνουν ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής που καταναλώνονται πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής του εξαγόμενου προϊόντος ή αν προέκυψε επιπλέον πληρωμή εισαγωγικών δασμών κατά την έννοια του σημείου i) του παραρτήματος Ι και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Οι εξαγωγείς μπορούν να αποκομίζουν τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς TPS ανεξάρτητα από το αν εισάγουν συντελεστές παραγωγής. Για να αποκομίσει τα οφέλη του καθεστώτος ένας εξαγωγέας αρκεί να αυξήσει απλώς τον κύκλο εργασιών του από εξαγωγές, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει εισαγάγει συντελεστές παραγωγής. Έτσι, ακόμη και οι εξαγωγείς που προμηθεύονται όλους τους συντελεστές παραγωγής από την τοπική αγορά και δεν εισάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές παραγωγής, δικαιούνται επίσης να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς TPS.

στ)   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(64)

Το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίστηκε με βάση το όφελος που προσπορίστηκε ο δικαιούχος, το οποίο διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ καταχωρίστηκε ως έσοδο από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα στο στάδιο της εξαγωγικής συναλλαγής σε δεδουλευμένη βάση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό επιδότησης (αριθμητής) κατανεμήθηκε στον κύκλο εργασιών από τις εξαγωγές κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ ως ο κατάλληλος παρονομαστής, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(65)

Το ποσοστό επιδότησης που ορίστηκε σχετικά με το εν λόγω καθεστώς κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ για τον μοναδικό συνεργαζόμενο παραγωγό ανέρχεται σε 0,7 %.

III.   ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΙΜΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

(66)

Υπενθυμίζεται ότι το περιθώριο επιδότησης που καθορίστηκε κατά την αρχική έρευνα ανήλθε σε 5,8 % για τον μοναδικό παραγωγό-εξαγωγέα που συνεργάστηκε στην παρούσα μερική ενδιάμεση επανεξέταση.

(67)

Κατά τη διάρκεια της παρούσας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, εκφραζόμενο κατ’ αξία, καθορίστηκε σε 13,8 %, όπως φαίνεται στον κατωτέρω κατάλογο:

Καθεστώς

Εταιρεία

ALS

DEPS

EPCGS

ITIRAD

FMS

TPS

Σύνολο

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το επίπεδο επιδότησης σχετικά με τον μοναδικό συνεργαζόμενο παραγωγό έχει αυξηθεί.

Δ.   ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

I.   ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(69)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού και τους λόγους της παρούσας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης που εκτίθενται στο σημείο 3 της ανακοίνωσης έναρξης της διαδικασίας, διαπιστώνεται ότι το περιθώριο επιδότησης σε σχέση με τον μοναδικό συνεργαζόμενο παραγωγό αυξήθηκε από 5,8 % σε 13,8 % και, συνεπώς, ο συντελεστής του αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε στον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 193/2007 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(70)

Η δεύτερη εταιρεία την οποία αφορούσε η παρούσα ενδιάμεση επανεξέταση, η Reliance Industries Ltd, είχε το υψηλότερο περιθώριο επιδότησης στην αρχική έρευνα, αλλά δεν συνεργάστηκε στην παρούσα επανεξέταση. Καθότι η εν λόγω εταιρεία δεν συνεργάστηκε, η εκτίμηση έπρεπε να βασιστεί στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα σχετικά με τον μοναδικό συνεργαζόμενο εξαγωγέα, είναι επίσης πιθανό ότι ο εν λόγω μη συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας θα εξακολουθήσει να προσπορίζεται οφέλη από τα εξεταζόμενα καθεστώτα επιδότησης με συντελεστή τουλάχιστον ίσο με αυτόν που καθορίστηκε για τον συνεργαζόμενο εξαγωγέα. Συνεπώς, επιβάλλεται το συμπέρασμα ότι το επίπεδο επιδότησης σχετικά με τον ένα μη συνεργαζόμενο παραγωγό τον οποίο αφορά η επανεξέταση έχει επίσης αυξηθεί σε 13,8 % και, συνεπώς, ο συντελεστής του αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε στον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 193/2007 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(71)

Όσον αφορά τις εταιρείες που συνεργάστηκαν στην αρχική έρευνα, αλλά δεν ορίστηκαν στο παράρτημα της ανακοίνωσης έναρξης της διαδικασίας ως εταιρείες τις οποίες αφορά η έρευνα, δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι θα έπρεπε να υπολογιστούν εκ νέου οι συντελεστές αντισταθμιστικών δασμών και δασμών αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται σε αυτές. Συνεπώς, οι επιμέρους δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται σε όλα τα λοιπά μέρη εκτός από την Pearl Engineering και τη Reliance Industries και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 193/2007 παραμένουν αμετάβλητοι.

(72)

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τις εταιρείες που δεν συνεργάστηκαν ούτε στην παρούσα έρευνα ούτε στην αρχική έρευνα, πρέπει να θεωρηθεί ότι εξακολουθούν να προσπορίζονται τα οφέλη των υπό εξέταση καθεστώτων επιδότησης με συντελεστή τουλάχιστον ίσο με αυτόν που καθορίστηκε για τον μοναδικό συνεργαζόμενο εξαγωγέα. Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβράβευση της άρνησης συνεργασίας, κρίνεται σκόπιμο το επίπεδο επιδότησης για «όλες τις άλλες εταιρείες» να οριστεί σε επίπεδο ίσο με τον υψηλότερο συντελεστή που ορίστηκε για τις εταιρείες οι οποίες συνεργάστηκαν στην αρχική έρευνα, δηλαδή σε 13,8 %.

(73)

Οι τροποποιημένοι συντελεστές αντισταθμιστικών δασμών πρέπει να οριστούν στο επίπεδο των νέων συντελεστών επιδότησης που διαπιστώθηκαν κατά την παρούσα επανεξέταση, καθότι τα περιθώρια ζημίας που υπολογίστηκαν κατά την αρχική έρευνα παραμένουν υψηλότερα.

(74)

Οι ατομικοί συντελεστές αντισταθμιστικού δασμού για κάθε εταιρεία που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό αντανακλούν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης. Έτσι, εφαρμόζονται μόνον στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που παράγονται από αυτές τις εταιρείες. Οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που κατασκευάζονται από κάθε άλλη εταιρεία, η οποία δεν κατονομάζεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που κατονομάζονται ρητώς, δεν μπορούν να επωφεληθούν αυτών των συντελεστών και υπόκεινται στον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(75)

Για να αποφευχθεί η είσπραξη υψηλότερων δασμών λόγω διακυμάνσεων των τιμών του PET συνεπεία αυξήσεων των τιμών του αργού πετρελαίου, επισημαίνεται ότι τα θεσπιζόμενα μέτρα έχουν τη μορφή ειδικού δασμού ανά τόνο. Το ποσό που ορίζεται προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή αντισταθμιστικού δασμού στις τιμές εξαγωγής CIF που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του επιπέδου εξάλειψης της ζημίας κατά την αρχική έρευνα. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του επιπέδου των τροποποιημένων ειδικών δασμών στο πλαίσιο της παρούσας επανεξέτασης.

(76)

Κατά συνέπεια, τα περιθώρια και οι δασμολογικοί συντελεστές που πρέπει να εφαρμοστούν υπολογίζονται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

 

Συντελεστής αντισταθμιστικού δασμού

Προτεινόμενος αντισταθμιστικός δασμός

(ευρώ/τόνο)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

74,6

Senpet Ltd

4,43 %

22,0

Futura Polyesters Ltd

0 %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

106,5

Όλες οι άλλες εταιρείες

13,8 %

69,4

(77)

Κάθε αίτηση για την εφαρμογή των ως άνω ατομικών συντελεστών αντισταθμιστικού δασμού (π.χ. λόγω αλλαγής επωνυμίας της οντότητας ή μετά τη συγκρότηση νέων οντοτήτων παραγωγής ή πωλήσεων) υποβάλλεται αμέσως στην Επιτροπή (6) μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία, ιδίως δε κάθε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που αφορά την παραγωγή και τις εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, που συνδέεται π.χ. με αυτήν την αλλαγή επωνυμίας ή τη μεταβολή των οντοτήτων παραγωγής και πωλήσεων. Εάν θεωρηθεί σκόπιμο, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ο κανονισμός θα τροποποιηθεί ανάλογα, με την επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών που επωφελούνται από ατομικούς δασμολογικούς συντελεστές.

II.   ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(78)

Η τροποποίηση του αντισταθμιστικού δασμού επηρεάζει τον οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στους παραγωγούς της Ινδίας με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 192/2007.

(79)

Κατά την αρχική έρευνα αντιντάμπινγκ, ο δασμός αντιντάμπινγκ προσαρμόστηκε προκειμένου να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός των συνεπειών των οφελών από την επιδότηση των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (7), και το άρθρο 24 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων ορίζουν ότι κανένα προϊόν δεν επιτρέπεται να υπόκειται ταυτόχρονα σε μέτρα αντιντάμπινγκ και σε αντισταθμιστικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας και της αυτής κατάστασης η οποία είναι αποτέλεσμα ντάμπινγκ ή επιδότησης των εξαγωγών. Κατά την αρχική έρευνα κατά των επιδοτήσεων, καθώς και στην παρούσα μερική ενδιάμεση επανεξέταση διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα καθεστώτα επιδότησης που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, τα οποία κρίθηκαν αντισταθμίσιμα, αποτελούν εξαγωγικές επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω επιδοτήσεις επηρέασαν την τιμή εξαγωγής των ινδών παραγωγών εξαγωγέων, με αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου ντάμπινγκ. Με άλλα λόγια, τα οριστικά περιθώρια ντάμπινγκ που καθορίστηκαν κατά την αρχική έρευνα αντιντάμπινγκ οφείλονταν εν μέρει σε επιδοτήσεις των εξαγωγών.

(80)

Κατά συνέπεια, οι συντελεστές του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να ληφθεί υπόψη το αναθεωρημένο επίπεδο των οφελών που προέκυψαν από την επιδότηση των εξαγωγών κατά την ΠΕΕ της παρούσας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό περιθώριο ντάμπινγκ που απομένει μετά την επιβολή του προσαρμοσμένου οριστικού αντισταθμιστικού δασμού για την εξάλειψη των συνεπειών της επιδότησης των εξαγωγών.

(81)

Με άλλα λόγια, τα νέα επίπεδα επιδότησης πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προσαρμογή των περιθωρίων ντάμπινγκ που είχαν οριστεί προηγουμένως.

(82)

Τα περιθώρια και οι δασμολογικοί συντελεστές που πρέπει να εφαρμοστούν στις εταιρείες τις οποίες αφορά η έρευνα πρέπει, συνεπώς, να υπολογιστούν σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

 

Συντελεστής αντισταθμιστικού δασμού

(που προκύπτει από τις εξαγωγικές επιδοτήσεις)

Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

Συντελεστής δασμού αντιντάμπινγκ

Προτεινόμενος δασμός αντιντάμπινγκ

(ευρώ/τόνο)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

33,6 %

16,2 %

87,5

Senpet Ltd

4,43 %

44,3 %

39,9 %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0 %

44,3 %

14,7 %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

44,3 %

11,6 %

88,9

Όλες οι άλλες εταιρείες

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

(83)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή επιβολή των αντισταθμιστικών δασμών και των δασμών αντιντάμπινγκ, το επίπεδο υπόλοιπου δασμού δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στους μη συνεργαζόμενους εξαγωγείς αλλά επίσης και στις εταιρείες οι οποίες δεν είχαν πραγματοποιήσει εξαγωγές κατά την ΠΕΕ. Εντούτοις, οι τελευταίες αυτές εταιρείες καλούνται, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 20 του βασικού κανονισμού, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης δυνάμει αυτού του άρθρου για να εξεταστεί η περίπτωσή τους ξεχωριστά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 193/2007 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 2, ο συντελεστής του αντισταθμιστικού δασμού που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή “ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας”, πριν από την επιβολή δασμού, για προϊόντα που κατασκευάζονται από τις ακόλουθες εταιρείες, είναι ο εξής:

Χώρα

Εταιρεία

Αντισταθμιστικός δασμός

(ευρώ/τόνο)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Ινδία

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

Ινδία

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

Ινδία

Senpet Ltd

22,0

A183

Ινδία

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

Ινδία

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

Ινδία

Όλες οι άλλες εταιρείες

69,4

A999»

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 192/2007 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 2, ο συντελεστής του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή “ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας”, πριν από την επιβολή δασμού, για προϊόντα που κατασκευάζονται από τις ακόλουθες εταιρείες, καθορίζεται ως εξής:

Χώρα

Εταιρεία

Δασμός αντιντάμπινγκ

(ευρώ/τόνο)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Ινδία

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

Ινδία

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

Ινδία

Senpet Ltd

200,9

A183

Ινδία

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

Ινδία

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

Ινδία

Όλες οι άλλες εταιρείες

153,6

A999

Ινδονησία

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Ινδονησία

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Ινδονησία

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Ινδονησία

Όλες οι άλλες εταιρείες

187,7

A999

Μαλαισία

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Μαλαισία

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Μαλαισία

Όλες οι άλλες εταιρείες

160,1

A999

Δημοκρατία της Κορέας

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

Δημοκρατία της Κορέας

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

Δημοκρατία της Κορέας

Όλες οι άλλες εταιρείες

148,3

A999

Ταϊβάν

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Ταϊβάν

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Ταϊβάν

Όλες οι άλλες εταιρείες

143,4

A999

Ταϊλάνδη

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Ταϊλάνδη

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Ταϊλάνδη

Όλες οι άλλες εταιρείες

83,2

A999»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 301 της 30.11.2000, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 59 της 27.2.2007, σ. 34.

(4)  ΕΕ L 59 της 27.2.2007, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 227 της 27.9.2007, σ. 16.

(6)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, Διεύθυνση H, N-105, B-1049 Βρυξέλλες.

(7)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1288/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2008/2009 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1212/2008 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 258 της 26.9.2008, σ. 56.

(4)  ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 19 Δεκεμβρίου 2008

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

21,68

5,46

1701 11 90 (1)

21,68

10,77

1701 12 10 (1)

21,68

5,27

1701 12 90 (1)

21,68

10,26

1701 91 00 (2)

23,03

14,29

1701 99 10 (2)

23,03

9,20

1701 99 90 (2)

23,03

9,20

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1289/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/43/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (2) προβλέπει ότι οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους και των οποίων οι τίτλοι είναι δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οιουδήποτε κράτους μέλους, καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, που τώρα αποκαλούνται διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, τα οποία εγκρίθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 (στο εξής «εγκεκριμένα ΔΠΧΑ»), για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (3), προβλέπει ότι οι εκδότες τρίτων χωρών προετοιμάζουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στα ενημερωτικά δελτία για την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΑ ή με τα ισοδύναμα με αυτά εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας.

(3)

Για να διαπιστωθεί αν οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΑ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 απαιτεί επίσης να επιτρέπει η απόφαση της Επιτροπής στους κοινοτικούς εκδότες να χρησιμοποιούν ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(4)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που εξέδωσε ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) παρέχουν στους χρήστες τους επαρκείς πληροφορίες ώστε να μορφώνουν βάσιμη γνώμη για την περιουσία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις προοπτικές ενός εκδότη. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπεται σε εκδότες τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν εντός της Κοινότητας τα ΔΠΧΑ που εξέδωσε ο ΟΔΛΠ.

(5)

Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή συμβουλεύτηκε την επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (ΕΡΑΑΚΑ) σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση της ισοδυναμίας των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών (ΓΑΛΑ) των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ιαπωνίας. Τον Μάρτιο του 2008, η Επιτροπή διεύρυνε τη σχετική διαβούλευση προς τις ΓΑΛΑ της Νότιας Κορέας, του Καναδά και της Ινδίας.

(6)

Με τις γνωμοδοτήσεις της, αντίστοιχα, του Μαρτίου, Μαΐου και Οκτωβρίου 2008, η ΕΡΑΑΚΑ συνέστησε τη χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΑ. Εξάλλου, η ΕΡΑΑΚΑ συνέστησε την προσωρινή αποδοχή εντός της Κοινότητας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Ινδίας.

(7)

Το 2006, ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΑ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας, εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΑ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ, όπως έχουν εκδοθεί από τον ΟΔΛΠ, να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΑ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(8)

Τον Αύγουστο του 2007, ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων της Ιαπωνίας και ο ΟΔΛΠ ανακοίνωσαν τη σύναψη συμφωνίας για την επιτάχυνση της σύγκλισης, με την εξάλειψη των σημαντικών διαφορών ανάμεσα στις ΓΑΛΑ της Ιαπωνίας και στα ΔΠΧΑ μέχρι το 2008 και των υπόλοιπων διαφορών πριν από το τέλος του 2011. Οι ιαπωνικές αρχές δεν απαιτούν για τους κοινοτικούς εκδότες, οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ της Ιαπωνίας ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΑ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1569/2007, μπορεί να επιτραπεί σε εκδότες τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν τις ΓΑΛΑ άλλης τρίτης χώρας η οποία έχει δεσμευθεί να συγκλίνει προς τα ΔΠΧΑ ή να τα υιοθετήσει, ή έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με την Κοινότητα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 για μεταβατική περίοδο η οποία θα λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

(10)

Στην Κίνα, τα λογιστικά πρότυπα για επιχειρήσεις συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό προς τα ΔΠΧΑ και καλύπτουν σχεδόν όλα τα θέματα των ισχυόντων ΔΠΧΑ. Εντούτοις, επειδή τα λογιστικά πρότυπα για επιχειρήσεις άρχισαν να εφαρμόζονται μόλις το 2007, χρειάζονται και άλλες αποδείξεις για την ορθή τους εφαρμογή.

(11)

Ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων του Καναδά ανέλαβε δημόσια δέσμευση, τον Ιανουάριο του 2006, να υιοθετήσει τα ΔΠΧΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και λαμβάνει ήδη αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους μετάβασης προς τα ΔΠΧΑ μέχρι την ημερομηνία αυτή.

(12)

Η Χρηματοπιστωτική Επιτροπή και το Λογιστικό Ινστιτούτο της Κορέας ανέλαβαν δημόσια δέσμευση, τον Μάρτιο του 2007, να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους μετάβασης προς τα ΔΠΧΑ μέχρι την ημερομηνία αυτή.

(13)

Η ινδική κυβέρνηση και το Ινδικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (Indian Institute of Chartered Accountants) ανέλαβαν δημόσια δέσμευση, τον Ιούλιο του 2007, να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους μετάβασης προς τα ΔΠΧΑ μέχρι την ημερομηνία αυτή.

(14)

Δεδομένου ότι δεν πρόκειται να ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με την ισοδυναμία των λογιστικών προτύπων που συγκλίνουν προς τα ΔΠΧΑ πριν γίνει η εκτίμηση της εφαρμογής τους από εταιρείες και ελεγκτές, θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες αυτών των χωρών οι οποίες έχουν δεσμευθεί για τη σύγκλιση των λογιστικών τους προτύπων προς τα ΔΠΧΑ, καθώς και των χωρών οι οποίες έχουν δεσμευθεί να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπεται σε εκδότες τρίτων χωρών να προετοιμάζουν τις ετήσιες ή τις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις εντός της Κοινότητας, για μεταβατική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη, σύμφωνα με τις ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας ή της Ινδίας. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως με βάση τις αλλαγές που αφορούν τη χρήση των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Κίνας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Ινδίας για την προετοιμασία των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών από εκδότες τρίτων χωρών και για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων διατάξεών του.

(15)

Η Επιτροπή, με την τεχνική υποστήριξη της ΕΡΑΑΚΑ, πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών των ΓΑΛΑ των τρίτων χωρών σε σχέση με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΑ.

(16)

Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι χώρες προκειμένου να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Η ΕΕ δύναται να καθορίσει ότι τα εθνικά πρότυπα που έχουν χαρακτηριστεί ως ισοδύναμα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται πλέον για την προετοιμασία των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, άπαξ και οι εν λόγω αντίστοιχες χώρες υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ ως το μόνο λογιστικό τους πρότυπο.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 τροποποιείται ως εξής:

1.

Οι παράγραφοι 5 και 5α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι εκδότες τρίτων χωρών παρουσιάζουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα λογιστικά πρότυπα:

α)

διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

β)

διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, υπό τον όρο ότι οι σημειώσεις στις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν μέρος των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών περιλαμβάνουν ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση ότι αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς με βάση το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων·

γ)

γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της Ιαπωνίας·

δ)

γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

5α.   Οι εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση, που προβλέπεται στο παράρτημα I σημείο 20.1, στο παράρτημα IV σημείο 13.1, στο παράρτημα VII σημείο 8.2, στο παράρτημα X σημείο 20.1 ή στο παράρτημα XI σημείο 11.1, αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο και αφορούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αργότερα, ή στην υποχρέωση, που προβλέπεται στο παράρτημα VII σημείο 8.2α, στο παράρτημα IX σημείο 11.1 ή στο παράρτημα X σημείο 20.1α, να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, και στις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές όσον αφορά τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αργότερα, υπό τον όρο ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Καναδά, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Δημοκρατίας της Ινδίας.»

2.

Διαγράφονται οι παράγραφοι 5β έως 5ε.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί, με την τεχνική υποστήριξη της ΕΡΑΑΚΑ, τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τρίτες χώρες για τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ, και επιδιώκει ενεργό διάλογο με τις αρχές κατά τη διαδικασία σύγκλισης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου επί του θέματος αυτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών (ΕΕΚΑ) στη διάρκεια του 2009. Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης αμελλητί αναφορά στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν προκύψουν καταστάσεις στις οποίες οι εκδότες της ΕΕ απαιτείται στο μέλλον να εναρμονίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις με τις εθνικές ΓΑΛΑ της σχετικής αλλοδαπής δικαιοδοσίας.

Άρθρο 3

Οι ημερομηνίες μετάβασης στα ΔΠΧΑ, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί επισήμως από τις τρίτες χώρες, χρησιμεύουν ως ημερομηνίες αναφοράς για την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας όσον αφορά τις εν λόγω χώρες.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

(2)  ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 66.


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την έγκριση του παρασκευάσματος Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) και Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για το παρασκεύασμα που ορίζεται στο παράρτημα. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού.

(3)

Η αίτηση αφορά μια νέα έγκριση του παρασκευάσματος Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) και Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοιρίδια, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), με τη γνώμη που εξέδωσε στις 15 Ιουλίου 2008 (2), βάσει των στοιχείων που παρέσχε ο παραγωγός, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παρασκευάσματα Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) και Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον και ότι είναι αποτελεσματικά για τη βελτίωση της αύξησης βάρους. Η Αρχή κατέληξε περαιτέρω ότι το παρασκεύασμα αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση του παρασκευάσματος στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FEEDAP), κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του Sorbiflore, παρασκευάσματος Lactobacillus rhamnosus και Lactobacillus farciminis, ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοιρίδια. Δελτίο EFSA (2008) αριθ. 771, σ. 1-13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της άδειας

FU/kg πλήρους ζωοτροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες (για τη βελτίωση της αύξησης βάρους)

«4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 και Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Παρασκεύασμα Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 και Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 με ελάχιστη περιεκτικότητα 1 × 108 FU (1)/g

(1:1)

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Μικροβιακή βιομάζα και μέσο για τη ζύμωση του γάλακτος από Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 και Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699

Αναλυτική μέθοδος (2):

Τεχνική του άμεσα επιφθορίζοντος φίλτρου (DEFT) με τη χρήση κατάλληλης χρωστικής για τη χρώση μεταβολικώς δραστικών κυττάρων ως φθοριζουσών μονάδων (FU)

Χοιρίδια

5 × 108

9 × 108

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι του σχηματισμού συσσωματωμάτων.

2.

Συνιστώμενη δόση ανά χιλιόγραμμο πλήρους ζωοτροφής: 5 g.

3.

Για ασφάλεια: να χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας κατά το χειρισμό.

8.1.2019


(1)  FU: φθορίζουσες μονάδες.

(2)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.»


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1291/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την έγκριση προγραμμάτων ελέγχου της σαλμονέλας σε ορισμένες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την καταχώριση προγραμμάτων επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε ορισμένες τρίτες χώρες και την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αβγών για επώαση από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1, το άρθρο 22 παράγραφος 3, το άρθρο 23, το άρθρο 24 παράγραφος 2 και τα άρθρα 26 και 27α,

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (3), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (4) προβλέπει ότι τα βασικά προϊόντα που καλύπτονται από αυτόν πρέπει να εισάγονται στην Κοινότητα και να διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας μόνο από τις τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που απαριθμούνται στον πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού αυτού. Θεσπίζει επίσης τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για τα εν λόγω βασικά προϊόντα, ενώ τα υποδείγματα των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που πρέπει να τα συνοδεύουν παρατίθενται στο μέρος 2 του εν λόγω παραρτήματος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(2)

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 προβλέπει ότι εάν στο πιστοποιητικό προβλέπεται πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών, στην Κοινότητα εισάγονται βασικά προϊόντα μόνο από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που έχουν εφαρμόσει για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών ένα τέτοιο πρόγραμμα, και το πρόγραμμα συμμορφώνεται προς την απαίτηση που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο και περιλαμβάνεται στη στήλη 7 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Χιλή, η Κροατία, η Νότια Αφρική, η Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπέβαλαν τα προγράμματά τους για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών στην Επιτροπή για αξιολόγηση. Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω προγράμματα και αποφάσισε ότι πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα αυτά πρέπει να περιληφθούν στη στήλη 7 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 θεσπίζει κανόνες για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων ζωονοσογόνων παραγόντων σε διάφορους πληθυσμούς πουλερικών στην Κοινότητα. Προβλέπει κοινοτικούς στόχους για τη μείωση του επιπολασμού όλων των οροτύπων σαλμονέλας που έχουν σημασία για τη δημόσια υγεία σε διάφορους πληθυσμούς πουλερικών. Από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα I στήλη 5 του εν λόγω κανονισμού, η εγγραφή ή η διατήρηση μιας τρίτης χώρας στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες, όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία για το σχετικό είδος ή κατηγορία, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν τα ζώα ή τα αβγά επώασης τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, υπόκειται στην υποβολή προγράμματος ελέγχου από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα στην Επιτροπή. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι ισοδύναμο με εκείνα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.

(5)

Η Κροατία υπέβαλε στην Επιτροπή τα προγράμματά της για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus, στα αβγά επώασής τους, στις ωοτόκες όρνιθες του είδους Gallus gallus, στα επιτραπέζια αβγά τους και στους νεοσσούς μίας ημέρας του είδους Gallus gallus που προορίζονται για αναπαραγωγή ή για ωοτοκία. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπουν εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθούν.

(6)

Με την απόφαση 2007/843/ΕΚ (5) της Επιτροπής εγκρίθηκαν τα προγράμματα ελέγχου που υποβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ισραήλ, τον Καναδά και την Τυνησία όσον αφορά τη σαλμονέλα σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπέβαλαν ήδη στην Επιτροπή το πρόσθετο πρόγραμμά τους για τον έλεγχο της σαλμονέλας όσον αφορά τους νεοσσούς μίας ημέρας του είδους Gallus gallus που προορίζονται για ωοτοκία ή για πάχυνση. Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί. Το Ισραήλ διευκρίνισε ότι το πρόγραμμά του για τον έλεγχο της σαλμονέλας εφαρμόζεται μόνο στην αλυσίδα παραγωγής κρέατος κοτόπουλου.

(7)

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (6), η Ελβετία διαβίβασε στην Επιτροπή τα προγράμματά της για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus, στα αβγά επώασής τους, στις ωοτόκες όρνιθες του είδους Gallus gallus, στα επιτραπέζια αβγά τους, στους νεοσσούς μίας ημέρας του είδους Gallus gallus που προορίζονται για αναπαραγωγή ή για ωοτοκία και στα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπουν εγγυήσεις παρόμοιες με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003. Για λόγους σαφήνειας, αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται ανάλογα στη στήλη 9 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.

(8)

Ορισμένες άλλες τρίτες χώρες οι οποίες σήμερα απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 δεν έχουν ακόμη υποβάλει στην Επιτροπή κανένα πρόγραμμα ελέγχου για τη σαλμονέλα ή τα προγράμματα που έχουν ήδη υποβάλει δεν παρέχουν εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις σχετικά με τα πουλερικά αναπαραγωγής ή απόδοσης του είδους Gallus gallus, τα αβγά τους και τους νεοσσούς μίας ημέρας του είδους Gallus gallus, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, πρέπει να εφαρμοστούν στην Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου 2009, δεν πρέπει να επιτρέπονται πλέον οι εισαγωγές των εν λόγω πουλερικών και αβγών από τις εν λόγω τρίτες χώρες μετά την ημερομηνία αυτή. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος των τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων που παρατίθεται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(9)

Προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, οι τρίτες χώρες, από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν πουλερικά σφαγής του είδους Gallus gallus, πρέπει να πιστοποιούν ότι έχει εφαρμοστεί στο σμήνος καταγωγής το πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας και ότι το σμήνος έχει υποβληθεί σε δοκιμή για την παρουσία οροτύπων σαλμονέλας που έχουν σημασία για τη δημόσια υγεία.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά (7) θεσπίζει ορισμένους κανόνες για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και εμβολίων στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου.

(11)

Οι τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν πουλερικά σφαγής του είδους Gallus gallus πρέπει να πιστοποιούν ότι εφαρμόζονται οι ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και εμβολίων οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2006. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί αντιμικροβιακές ουσίες για σκοπούς διαφορετικούς από τον έλεγχο της σαλμονέλας, αυτό πρέπει επίσης να αναφέρεται στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό, δεδομένου ότι μια τέτοια χρήση μπορεί να επηρεάσει τη δοκιμή για τη σαλμονέλα κατά την εισαγωγή. Ως εκ τούτου, το υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για την εισαγωγή πουλερικών σφαγής και πουλερικών για την ανασύσταση του πληθυσμού των θηραμάτων εκτός των στρουθιονιδών, το οποίο παρατίθεται στο μέρος 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα προγράμματα ελέγχου που υποβλήθηκαν από την Κροατία στην Επιτροπή στις 11 Μαρτίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 εγκρίνονται όσον αφορά τη σαλμονέλα στα πουλερικά αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus, στα αβγά επώασής τους, στις ωοτόκες όρνιθες του είδους Gallus gallus, στα επιτραπέζια αβγά τους και στους νεοσσούς μίας ημέρας του είδους Gallus gallus που προορίζονται για αναπαραγωγή ή για ωοτοκία.

Άρθρο 2

Το πρόγραμμα ελέγχου που υποβλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Επιτροπή στις 6 Ιουνίου 2006 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 εγκρίνεται όσον αφορά τη σαλμονέλα στους νεοσσούς μίας ημέρας του είδους Gallus gallus που προορίζονται για ωοτοκία ή για πάχυνση.

Άρθρο 3

Τα προγράμματα ελέγχου που διαβιβάστηκαν από την Ελβετία στην Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2008 παρέχουν εγγυήσεις παρόμοιες με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 όσον αφορά τη σαλμονέλα στα πουλερικά αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus, στα αβγά επώασής τους, στις ωοτόκες όρνιθες του είδους Gallus gallus, στα επιτραπέζια αβγά τους, στους νεοσσούς μίας ημέρας του είδους Gallus gallus που προορίζονται για αναπαραγωγή ή για ωοτοκία και στα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.

Άρθρο 4

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6.

(2)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 81.

(6)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132.

(7)  ΕΕ L 212 της 2.8.2006, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Το μέρος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων

Κωδικός ISO και ονομασία της τρίτης χώρας ή εδάφους

Κωδικός της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

Περιγραφή της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Ειδικοί όροι

Καθεστώς επιτήρησης της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς ελέγχου της σαλμονέλας

Υπόδειγμα(-τα)

Συμπληρωματικές εγγυήσεις

Ημερομηνία λήξης (1)

Ημερομηνία έναρξης (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Αλβανία

AL-0

Ολόκληρη η χώρα

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Αργεντινή

AR-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Αυστραλία

AU-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Βραζιλία

BR-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Οι πολιτείες:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo and Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

Οι πολιτείες:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina and São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal και οι πολιτείες:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina and São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW — Μποτσουάνα

BW-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Καναδάς

CA-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH — Ελβετία

CH-0

Ολόκληρη η χώρα

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Χιλή

CL-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN — Κίνα

CN-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Επαρχία Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Γροιλανδία

GL-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Χονγκ Κονγκ

HK-0

Ολόκληρη η επικράτεια της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Κροατία

HR-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL — Ισραήλ

IL-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN — Ινδία

IN-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Ισλανδία

IS-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Δημοκρατία της Κορέας

KR-0

Ολόκληρη η χώρα

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Μαυροβούνιο

ME-O

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Maδaγaσκάρη

MG-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Μαλαισία

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Δυτική χερσόνησος

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK — Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (4)

MK-0 (4)

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Μεξικό

MX-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Ναμίμπια

NA-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Νέα Καληδονία

NC-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Νέα Ζηλανδία

NZ-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Σαιν Πιέρ και Μικελόν

PM-0

Ολόκληρη η επικράτεια

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Σερβία (5)

RS-0 (5)

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Ρωσική Ομοσπονδία

RU-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Σιγκαπούρη

SG-0

Ολόκληρη η χώρα

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Ταϊλάνδη

TH-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Τυνησία

TN-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Τουρκία

TR-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US — Ηνωμένες Πολιτείες

US-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY — Ουρουγουάη

UY-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Νότια Αφρική

ZA-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Ζιμπάμπουε

ZW-0

Ολόκληρη η χώρα

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(2)

Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο τμήμα «Συμπληρωματικές εγγυήσεις (ΣΕ)», το σημείο IV διαγράφεται·

β)

το τμήμα σχετικά με το «Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας» αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«'Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας:

“S0”

Απαγόρευση εξαγωγής στην Κοινότητα πουλερικών αναπαραγωγής ή απόδοσης (BPP) του είδους Gallus gallus, νεοσσών μίας ημέρας (DOC) του είδους Gallus gallus, πουλερικών σφαγής και πουλερικών για την ανασύσταση του πληθυσμού (SRP) του είδους Gallus gallus καθώς και αβγών επώασης (HEP) του είδους Gallus gallus, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή σχετικού προγράμματος ελέγχου της σαλμονέλας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, ή λόγω μη έγκρισής του από την Επιτροπή.

“S1”

Απαγόρευση εξαγωγής στην Κοινότητα πουλερικών αναπαραγωγής ή απόδοσης (BPP) του είδους Gallus gallus, νεοσσών μίας ημέρας (DOC) του είδους Gallus gallus καθώς και πουλερικών σφαγής και πουλερικών για την ανασύσταση του πληθυσμού (SRP) του είδους Gallus gallus για σκοπούς διαφορετικούς από την αναπαραγωγή, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή σχετικού προγράμματος ελέγχου της σαλμονέλας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, ή λόγω μη έγκρισής του από την Επιτροπή.

“S2”

Απαγόρευση εξαγωγής στην Κοινότητα πουλερικών αναπαραγωγής ή απόδοσης (BPP) του είδους Gallus gallus, νεοσσών μίας ημέρας (DOC) του είδους Gallus gallus καθώς και πουλερικών σφαγής και πουλερικών για την ανασύσταση του πληθυσμού (SRP) του είδους Gallus gallus για σκοπούς διαφορετικούς από την αναπαραγωγή ή την ωοτοκία, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή σχετικού προγράμματος ελέγχου της σαλμονέλας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, ή λόγω μη έγκρισής του από την Επιτροπή.

“S3”

Απαγόρευση εξαγωγής στην Κοινότητα πουλερικών αναπαραγωγής ή απόδοσης (BPP) του είδους Gallus gallus καθώς και πουλερικών σφαγής και πουλερικών για την ανασύσταση του πληθυσμού (SRP) του είδους Gallus gallus για σκοπούς διαφορετικούς από την αναπαραγωγή, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή σχετικού προγράμματος ελέγχου της σαλμονέλας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, ή λόγω μη έγκρισής του από την Επιτροπή.

“S4”

Απαγόρευση εξαγωγής στην Κοινότητα αβγών (E) του είδους Gallus gallus πέραν των αβγών που έχουν χαρακτηριστεί ως B σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 557/2007, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή σχετικού προγράμματος ελέγχου της σαλμονέλας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, ή λόγω μη έγκρισής του από την Επιτροπή.»

γ)

Το υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για πουλερικά σφαγής και πουλερικά για την ανασύσταση του πληθυσμού των θηραμάτων εκτός των στρουθιονιδών (SRP) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για πουλερικά σφαγής και πουλερικά για την ανασύσταση του πληθυσμού των θηραμάτων εκτός των στρουθιονιδών (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Βασικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων όσων μεταφέρονται μέσω ανοικτής θάλασσας, τα οποία παράγονται πριν από αυτήν την ημερομηνία μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα για διάστημα 90 ημερών ύστερα από αυτήν την ημερομηνία.

(2)  Επιτρέπεται η εισαγωγή στην Κοινότητα μόνο των βασικών προϊόντων που παράγονται ύστερα από αυτήν την ημερομηνία.

(3)  Βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132).

(4)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· προσωρινός κωδικός που δεν προδικάζει κατά κανέναν τρόπο την οριστική ονομασία της χώρας, που θα συμφωνηθεί μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων οι οποίες διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη με αυτό το αντικείμενο.

(5)  Εξαιρουμένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.»


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την έγκριση του Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol και Ecobiol plus) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο παρασκεύασμα που αναφέρεται στο παράρτημα. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση του παρασκευάσματος Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol και Ecobiol plus) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), με τη γνωμοδότηση της 16ης Ιουλίου 2008 (2), κατέληξε, βάσει των στοιχείων που παρείχε ο παρασκευαστής, στο συμπέρασμα ότι το Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol και Ecobiol plus) δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον και ότι είναι αποτελεσματικό για τη σταθεροποίηση της χλωρίδας των εντέρων. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol και Ecobiol plus) δεν παρουσιάζει κανέναν άλλο κίνδυνο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, θα συνεπαγόταν μη έγκριση. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος δεν έχει επιπτώσεις στα κοτόπουλα προς πάχυνση. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που παρατίθεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων», εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  Επιστημονική γνώμη της επιτροπής για πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FEEDAP) κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) ως πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές για τα κοτόπουλα προς πάχυνση. The EFSA Journal (2008) 773, 1-13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχουτης άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδες δραστικότητας (CFU) ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα υγρασίας 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων.

«4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol και Ecobiol plus)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Ecobiol:

Παρασκεύασμα Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 με ελάχιστη συγκέντρωση 1 × 109 CFU/g

Ecobiol plus:

Παρασκεύασμα Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 με ελάχιστη συγκέντρωση 1 × 1010 CFU/g

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Σπόρια Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940.

Αναλυτική μέθοδος (1):

Καταμέτρηση: μέθοδος εξάπλωσης σε τρυβλία με χρήση tryptone soya agar, με θερμική επεξεργασία.

Ταυτοποίηση: ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE).

Κοτόπουλα προς πάχυνση

1 × 109

1 × 109

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη.

2.

Για ασφάλεια: συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά την ανάμειξη.

3.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χορήγηση με κοκκιδιοστατικά.

8.1.2019


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1293/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την έγκριση νέας χρήσης του Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 και Levucell SC10 ME) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο παρασκεύασμα που αναφέρεται στο παράρτημα. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τους αμνούς, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση του Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και βοοειδή προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1200/2005 της Επιτροπής (2) και, μέχρι τις 22 Μαρτίου 2017, για αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 226/2007 της Επιτροπής (3).

(5)

Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για αμνούς. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε, με τη γνωμοδότησή της στις 16 Ιουλίου 2008 (4), στο συμπέρασμα ότι το Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) δεν παρουσιάζει κανέναν άλλο κίνδυνο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, θα συνεπαγόταν απόρριψη της έγκρισης. Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, η χρήση του προαναφερθέντος παρασκευάσματος είναι ασφαλής για τους αμνούς, ενώ, συν τοις άλλοις, το παρασκεύασμα μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στο τελικό βάρος και στη μέση ημερήσια αύξηση. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που παρατίθεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων», εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 195 της 27.7.2005, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 26.

(4)  Επιστημονική γνώμη της επιτροπής για πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FEEDAP) κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του Levucell SC20/Levucell SC10ME, παρασκευάσματος του Saccharomyces cerevisiae, ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για αμνούς προς πάχυνση. The EFSA Journal (2008) 772, 1-11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδες δραστικότητας (CFU) ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα υγρασίας 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων

«4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

 

Στερεά μορφή:

Παρασκεύασμα του Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 των βιώσιμων ξηρών κυττάρων με μια εγγυημένη ελάχιστη συγκέντρωση 2 × 1010 CFU/g.

 

Επικαλυμμένη μορφή:

Παρασκεύασμα του Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 των βιώσιμων ξηρών κυττάρων με μια εγγυημένη ελάχιστη συγκέντρωση του 1 × 1010 CFU/g.

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % των βιώσιμων ξηρών κυττάρων και 14 % των μη βιώσιμων κυττάρων.

 

Αναλυτική μέθοδος (1):

Μέθοδος απόχυσης και μοριακή ταυτοποίηση (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης).

Αμνοί

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη.

2.

Στις συμπληρωματικές ζωοτροφές, να μην υπερβαίνουν τους 50 °C με Levucell SC20 και τους 80 °C με Levucell SC10ME.

3.

Επικαλυμμένη μορφή, περιλαμβάνονται μόνο μέσω συμπυκνωμάτων.

4.

Συνιστώμενη δόση: 7,3 × 109 μονάδες δραστικότητας (CFU) ανά kg πλήρους ζωοτροφής.

5.

Σε περίπτωση χειρισμού ή ανάμειξης του προϊόντος σε περιορισμένο χώρο και όταν ο αναμεικτήρας δεν είναι εξοπλισμένος με σύστημα εξαγωγής αερίων, συνιστάται η χρήση γυαλιών ασφαλείας και μάσκας προστασίας για την ανάμειξη.

8.1.2019


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/41


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1294/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμό των υγειονομικών όρων για εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Κοινότητα και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2007 της Επιτροπής (3) καθορίζει τους υγειονομικούς όρους για τις εισαγωγές ορισμένων πτηνών εκτός των πουλερικών στην Κοινότητα και τις συνθήκες της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) που ισχύουν για τα εν λόγω πτηνά μετά την εισαγωγή.

(2)

Στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνεται κατάλογος εγκαταστάσεων και κέντρων απομόνωσης που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για εισαγωγές ορισμένων πτηνών εκτός των πουλερικών.

(3)

Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επανεξετάσει τις αντίστοιχες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τα εγκεκριμένα κέντρα απομόνωσης και έχουν αποστείλει επικαιροποιημένο κατάλογο των εν λόγω εγκαταστάσεων και κέντρων απομόνωσης στην Επιτροπή. Συνεπώς, ο κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και κέντρων απομόνωσης που παρατίθεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.

(2)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(3)  ΕΕ L 84 της 24.3.2007, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και κέντρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1

Κωδικός ISO της χώρας

Όνομα χώρας

Αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης ή του κέντρου απομόνωσης

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT OP Q1

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT-KO-Q1

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT-3-KO-Q2

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT-3-ME-Q1

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT-3-HO-Q-1

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT3-KR-Q1

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT-4-KI-Q1

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT-4-VB-Q1

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT 6 10 Q 1

AT

ΑΥΣΤΡΙΑ

AT 6 04 Q 1

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 1003

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 1010

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 1011

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 1012

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 1013

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 1016

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 1017

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 3001

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 3008

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 3014

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 3015

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 4009

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 4017

BE

ΒΕΛΓΙΟ

BE VQ 7015

CZ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

21750016

CZ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

21750027

CZ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

21750050

CZ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

61750009

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BB-1

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BW-1

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BY-1

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BY-2

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BY-3

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BY-4

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

HE-2

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NI-1

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NI-2

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NI-3

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-1

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-2

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-3

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-4

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-5

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-6

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-7

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-8

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

NW-9

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

RP-1

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SN-1

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SN-2

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

TH-1

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

TH-2

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/01/02/05

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/05/02/12

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/05/03/13

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/09/02/10

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/17/02/07

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/04/03/11

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/04/03/14

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/09/03/15

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/09/06/18

ES

ΙΣΠΑΝΙΑ

ES/10/07/20

FR

ΓΑΛΛΙΑ

38.193.01

FR

ΓΑΛΛΙΑ

32.162.004

GR

ΕΛΛΑΔΑ

GR.1

GR

ΕΛΛΑΔΑ

GR.2

IE

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ΙΤΑΛΙΑ

003AL707

IT

ΙΤΑΛΙΑ

305/B/743

IT

ΙΤΑΛΙΑ

132BG603

IT

ΙΤΑΛΙΑ

170BG601

IT

ΙΤΑΛΙΑ

068CR003

IT

ΙΤΑΛΙΑ

006FR601

IT

ΙΤΑΛΙΑ

054LCO22

IT

ΙΤΑΛΙΑ

I – 19/ME/01

IT

ΙΤΑΛΙΑ

119RM013

IT

ΙΤΑΛΙΑ

006TS139

IT

ΙΤΑΛΙΑ

133VA023

IT

ΙΤΑΛΙΑ

015RM168

MT

ΜΑΛΤΑ

BQ 001

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13000

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13001

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13002

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13003

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13004

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13005

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13006

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13007

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13008

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13009

NL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

NL-13010

PL

ΠΟΛΩΝΙΑ

14084501

PT

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

05 01 CQA

PT

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

01 02 CQA

PT

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

03 01 CQAR

PT

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

05 07 CQAA

UK

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

21/07/01

UK

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

21/07/02

UK

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

01/08/01

UK

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

21/08/01

UK

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

24/08/01»


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/45


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1295/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

περί εισαγωγών λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως τα άρθρα 192 παράγραφος 2 και 195 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί εισαγωγών λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών (2), και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3077/78 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί διαπιστώσεως της ισοτιμίας των βεβαιώσεων που συνοδεύουν το λυκίσκο που εισάγεται από τρίτες χώρες, με τα κοινοτικά πιστοποιητικά (3), έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένα (4) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση των εν λόγω κανονισμών σε ένα ενιαίο κείμενο.

(2)

Το άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι ο λυκίσκος και τα προϊόντα του λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών μπορούν να εισαχθούν μόνο εφόσον παρουσιάζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά που θεσπίζονται για το λυκίσκο ή τα προϊόντα του λυκίσκου που παράγονται στην Κοινότητα ή παρασκευάζονται από παρόμοια προϊόντα. Η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου προβλέπει πάντως, ότι τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ότι παρουσιάζουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά, αν συνοδεύονται από μια βεβαίωση που έχει εκδοθεί από τις αρχές της χώρας καταγωγής τους και αναγνωρίζεται σαν ισοδύναμη με το πιστοποιητικό που απαιτείται για την εμπορία του λυκίσκου και των προϊόντων του λυκίσκου κοινοτικής καταγωγής.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1850/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, περί των λεπτομερειών πιστοποιήσεως του λυκίσκου (5), υποβάλλει την εμπορία των προϊόντων του λυκίσκου σε πολύ αυστηρές απαιτήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μίγματα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν στα σύνορα μέθοδοι ελέγχου που επιτρέπουν την επαλήθευση με αποτελεσματικό τρόπο της τηρήσεως των προδιαγραφών αυτών. Μόνο η ανάληψη υποχρεώσεως από τις χώρες εξαγωγής να τηρήσουν τις κοινοτικές προδιαγραφές για την εμπορία των προϊόντων αυτών μπορεί ν' αντικαταστήσει τον έλεγχο. Είναι επομένως αναγκαίο να απαιτείται τα προϊόντα αυτά προελεύσεως τρίτων χωρών να συνοδεύονται από τη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 158 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κοινοτικών κανόνων πστοποίησης του λυκίσκου, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο ο εισαγόμενος λυκίσκος ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές εμπορίας που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1850/2006.

(5)

Ορισμένες τρίτες χώρες ανέλαβαν την υποχρέωση να τηρήσουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εμπορία του λυκίσκου και των προϊόντων του λυκίσκου και ανέθεσαν σε ορισμένες υπηρεσίες να εκδίδουν βεβαιώσεις ισοτιμίας. Πρέπει, ως εκ τούτου, να αναγωρίζονται οι βεβαιώσεις αυτές σαν ισοδύναμες με τα κοινοτικά πιστοποιητικά και να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που καλύπτουν.

(6)

Εναπόκειται στις υπηρεσίες των τρίτων χωρών να ενημερώνουν τα στοιχεία που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και να τα ανακοινώνουν στην Επιτροπή με πνεύμα στενής συνεργασίας.

(7)

Για τη διευκόλυνση του έργου των αρμοδίων αρχών των Κρατών μελών, απαιτείται να προσδιοριστεί ο τύπος και κατά το αναγκαίο μέτρο, το περιεχόμενο των προβλεπομένων βεβαιώσεων και αποσπασμάτων, καθώς και οι όροι χρησιμοποιήσεώς τους.

(8)

Είναι αναγκαίο, για να ληφθεί υπόψη η εμπορική πρακτική, να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η εξουσία, σε περίπτωση μεταπώλησης ή μιας αποστολής κατά τμήματα, να συντάσσουν, υπό τον έλεγχό τους, αποσπάσματα της βεβαιώσεως για κάθε νέα αποστολή που προέρχεται από τα τμήματα αυτά.

(9)

Πρέπει, κατ' αναλογία με το κοινοτικό καθεστώς πιστοποιήσεως, ν' αποκλειστούν από την προσκόμιση των βεβαιώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ορισμένα προϊόντα λόγω της χρήσεώς τους.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προελεύσεως τρίτων χωρών, προϋποθέτει την απόδειξη τηρήσεως των προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Η απόδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού συνίσταται στην προσκόμιση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 158 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η οποία στη συνέχεια καλείται «βεβαίωση ισοτιμίας».

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «αποστολή» νοείται μια ποσότητα προϊόντων που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, και αποστέλλονται συγχρόνως από έναν και τον αυτό αποστολέα προς έναν και τον αυτό παραλήπτη.

Άρθρο 3

Οι βεβαιώσεις που συνοδεύουν τον λυκίσκο και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από λυκίσκο και εισάγονται από τρίτες χώρες, οι οποίες εκδίδονται από έναν επίσημο οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος από την τρίτη χώρα καταγωγής και που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, αναγνωρίζονται ως βεβαιώσεις ισοτιμίας.

Το παράρτημα Ι αναθεωρείται συναρτήσει των ανακοινώσεων που αποστέλλουν οι τρίτες χώρες.

Άρθρο 4

1.   Η βεβαίωση ισοτιμίας συντάσσεται για κάθε αποστολή σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα σε έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ και κατά τις διατάξεις του παραρτήματος ΙV.

2.   Μία βεβαίωση ισοτιμίας είναι έγκυρη μόνο αν είναι δεόντως συμπληρωμένη και θεωρημένη από έναν από τους οργανισμούς που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι.

3.   Μία βεβαίωση ισοτιμίας είναι δεόντως θεωρημένη, εφόσον αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία εκδόσεως και εφόσον έχει υπογραφεί και φέρει την σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισμού.

Άρθρο 5

1.   Κάθε μονάδα συσκευασίας που αποτελεί αντικείμενο μιας βεβαιώσεως ισοτιμίας πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας:

α)

το είδος του προϊόντος·

β)

την ένδειξη της ή των ποικιλιών·

γ)

τη χώρα καταγωγής·

δ)

τα σήματα και αριθμούς που αναγράφονται στο τετραγωνίδιο 9 της βεβαιώσεως ισοτιμίας ή του αποσπάσματος.

2.   Οι επιγραφές αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες ομοιομόρφων διαστάσεων.

Άρθρο 6

1.   Όταν, πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, μία αποστολή που αποτελεί αντικείμενο βεβαιώσεως ισοτιμίας αποστέλλεται πάλι αφού κατατμηθεί, για κάθε νέα αποστολή που προέρχεται από τα τμήματα αυτά συντάσσεται απόσπασμα της βεβαιώσεως.

Η βεβαίωση αντικαθίσταται από τον αναγκαίο αριθμό αποσπασμάτων.

Το απόσπασμα συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο σ' ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα σ' ένα έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, κατά τις διατάξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα IV.

2.   Η τελωνειακή αρχή επισημειώνει ανάλογα το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα της βεβαιώσεως ισοτιμίας και θεωρεί το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα κάθε αποσπάσματος.

Διατηρεί το πρωτότυπο της βεβαιώσεως ισοτιμίας, αποστέλλει τα δύο αντίγραφα στην αρμόδια αρχή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1850/2006, και παραδίδει το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα κάθε αποσπάσματος στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 7

Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων που απαιτούνται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση ισοτιμίας ή το απόσπασμα, το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές που τα θεωρούν ανάλογα και κρατούν το πρωτότυπο. Ένα αντίγραφο απευθύνεται από τις τελωνειακές αρχές στην αρμόδια αρχή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1850/2006 του κράτους μέλους, όπου το προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Το δεύτερο αντίγραφο παραδίδεται στον εισαγωγέα που πρέπει να το κρατήσει τουλάχιστον 3 χρόνια.

Άρθρο 8

Σε περίπτωση μεταπωλήσεως ή κατατμήσεως μιας αποστολής μετά από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο η εμπορικό έγγραφο που συντάσσει ο πωλητής, το οποίο αναφέρει τον αριθμό της βεβαιώσεως ισοτιμίας ή του αποσπάσματος, καθώς και το όνομα του οργανισμού που εξέδωσε αυτές τις βεβαιώσεις ή τα αποσπάσματα.

Οι ακόλουθες πληροφορίες που λαμβάνονται από τη βεβαίωση ισοτιμίας ή, αναλόγως, από το απόσπασμα, πρέπει επίσης να αναφέρονται στο εμπορικό έγγραφο ή στο τιμολόγιο:

α)

για το λυκίσκο σε κώνους:

i)

το είδος του προϊόντος,

ii)

το μικτό βάρος,

iii)

ο τόπος παραγωγής,

iv)

το έτος συγκομιδής,

v)

η ποικιλία,

vi)

η χώρα καταγωγής,

vii)

τα σήματα και οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο τετραγωνίδιο 9 της βεβαιώσεως

β)

για τα προϊόντα που παρασκευάζονται από λυκίσκο εκτός από τις ενδείξεις του στοιχείου α), ο τόπος και χρόνος μεταποιήσεως.

Άρθρο 9

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν τακτικούς δειγματολειπτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον ο εισαγόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 λυκίσκος ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1850/2006.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους τη συχνότητα, τον τύπο και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του έτους που προηγείται της εν λόγω ημερομηνίας. Οι έλεγχοι αφορούν το 5 % τουλάχιστον των αποστολών λυκίσκου που αναμένεται να εισαχθούν από τρίτες χώρες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του έτους.

3.   Εάν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαπιστώνουν ότι τα εξετασθέντα δείγματα δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αντίστοιχες αποστολές δεν μπορούν να τεθούν σε εμπορία εντός της Κοινότητας.

4.   Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος δεν είναι σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφέρονται στη βεβαίωση ισοτιμίας που συνοδεύει το προϊόν, το εν λόγω κράτος μέλος πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μπορεί να αποφασισθεί να αφαιρεθεί ο οργανισμός που έχει εκδώσει τη βεβαίωση ισοτιμίας για τα προϊόντα αυτά από τον κατάλογο που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, δεν υπάγονται στην υποχρέωση προσκομίσεως της βεβαίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ούτε στις διατάξεις του άρθρου 5, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του λυκίσκου και των ακολούθων προϊόντων του λυκίσκου, μέχρι του ορίου, για κάθε δέμα, του 1 χιλιόγραμμου για το λυκίσκο σε κώνους και τη σκόνη λυκίσκου και των 300 γραμμαρίων για τα εκχυλίσματα λυκίσκου:

α)

που παρουσιάζονται σε μικρά πακέτα προορισμένα για πώληση σε ιδιώτες για ιδιωτική τους χρήση·

β)

που προορίζονται για τον επιστημονικό και τεχνικό πειραματισμό·

γ)

που προορίζονται για εκθέσεις που απολαμβάνουν του τελωνειακού καθεστώτος που προβλέπεται για το σκοπό αυτό.

Το είδος, το βάρος και η τελική χρήση του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία.

Άρθρο 11

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78 και (ΕΟΚ) αριθ. 3077/78 καταργούνται.

Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 12

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  EE L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 367 της 28.12.1978, σ. 17.

(3)  ΕΕ L 367 της 28.12.1978, σ. 28.

(4)  Βλ. παράρτημα V.

(5)  ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 72.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ

Λυκίσκο σε κώνους — κωδικός ΣΟ: ex 1210

Σκόνη λυκίσκου — κωδικός ΣΟ: ex 1210

Χυμούς και εκχυλίσματα λυκίσκου — κωδικός ΣΟ: 1302 13 00

Χώρα καταγωγής

Αρμόδιοι οργανισμοί

Διεύθυνση

Κωδικός

Τηλέφωνο

Φαξ

Ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά)

Αυστραλία

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Καναδάς

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Κίνα

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Νέα Ζηλανδία

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Σερβία

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Νότιος Αφρική

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Ελβετία

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ουκρανία

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Ηνωμένες Πολιτείες

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 ή 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Ζιμπάμπουε

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 4 ΚΑΙ 6

I.   ΧΑΡΤΙ

Το χρησιμοποιούμενο χαρτί πρέπει να είναι λευκό, βάρους τουλάχιστον 40 γρ/m2

II.   ΣΧΗΜΑ

Το σχήμα είναι 210 × 297 χιλιοστόμετρα.

III.   ΓΛΩΣΣΕΣ

Α.

Η βεβαίωση ισοτιμίας συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος και μπορεί εππλέον να συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας που την εκδίδει.

Β.

Το απόσπασμα της βεβαιώσεως ισοτιμίας συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του εκδίδοντος κράτους μέλους.

IV.   ΣΥΝΤΑΞΗ

Α.

Τα έντυπα συντάσσονται στη γραφομηχανή ή στο χέρι. Στην τελευταία περίπτωση συμπληρώνονται με ευανάγνωστο τρόπο, με μελάνι και κεφαλαία γράμματα.

Β.

Κάθε έντυπο εξατομικεύεται με έναν αριθμό που δίνει ο εκδίδων οργανισμός· ο αριθμός αυτός είναι ο ίδιος για το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφά του.

Γ.

Όσον αφορά τη βεβαίωση ισοτιμίας και τα αποσπάσματά της:

1.

το τετραγωνίδιο 5 της βεβαιώσεως δεν πρέπει να συμπληρώνεται για τα προϊόντα του λυκίσκου που παρασκευάζονται από μείγματα λυκίσκου·

2.

τα τετραγωνίδια 7 και 8 πρέπει να συμπληρώνονται για όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται από λυκίσκο·

3.

ο καθορισμός των προϊόντων (τετραγωνίδιο 9) γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, με έναν από τους εξής τρόπους:

α)

«μη επεξεργασμένος λυκίσκος» για το λυκίσκο που έχει υποστεί μόνο το πρώτο στέγνωμα και την πρώτη συσκευασία·

β)

«επεξεργασμένος λυκίσκος» για το λυκίσκο που έχει υποστεί το τελικό στέγνωμα και την τελική συσκευασία·

γ)

«σκόνη λυκίσκου» (καλύπτει επίσης τους κόκκους και την εμπλουτισμένη σκόνη)·

δ)

«ισομερισμένα εκχυλίσματα λυκίσκου» για εκχύλισμα, στο οποίο τα οξέα άλφα έχουν υποστεί σχεδόν ολοσχερή ισομερισμό·

ε)

«εκχυλίσματα λυκίσκου» για τα άλλα εκχυλίσματα εκτός από τα ισομερισμένα εκχυλίσματα λυκίσκου·

στ)

«αναμεμειγμένα προϊόντα λυκίσκου» για τα μείγματα των προϊόντων που αναφέρονται στα σημεία γ), δ), και ε), εκτός από το λυκίσκο·

4.

ο καθορισμός «επεξεργασμένος λυκίσκος» και «μη επεξεργασμένος λυκίσκος» πρέπει να συνοδεύεται από τις λέξεις «χωρίς σπόρους», εφ' όσον η περιεκτικότητα σε σπόρους είναι κατώτερη του 2 % του βάρους του λυκίσκου και από τις λέξεις «με σπόρους» στις άλλες περιπτώσεις·

5.

στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παρασκευάζονται από λυκίσκο προέρχονται από λυκίσκο διαφόρων ποικιλιών ή/και διαφόρων τόπων παραγωγής, οι διάφορες ποικιλίες ή/και οι τόποι παραγωγής πρέπει να αναφέρονται στο τετραγωνίδιο 9 συνοδευόμενοι από το ποσοστό σε βάρος κάθε ποικιλίας του κάθε τόπου παραγωγής που περιέχεται στο μίγμα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78 της Επιτροπής

(ΕΕ L 367 της 28.12.1978, σ. 17)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1465/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 177 της 14.7.1979, σ. 35)

μόνον το άρθρο 2 και όσον αφορά τις αναφορές στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4060/88 της Επιτροπής

(ΕΕ L 356 της 24.12.1988, σ. 42)

μόνον το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2264/91 της Επιτροπής

(ΕΕ L 208 της 30.7.1991, σ. 20)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2940/92 της Επιτροπής

(ΕΕ L 294 της 10.10.1992, σ. 8)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 717/93 της Επιτροπής

(ΕΕ L 74 της 27.3.1993, σ. 45)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2918/93 της Επιτροπής

(ΕΕ L 264 της 23.10.1993, σ. 37)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3077/78 της Επιτροπής

(ΕΕ L 367 της 28.12.1978, σ. 28)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 673/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 85 της 5.4.1979, σ. 25)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1105/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 138 της 6.6.1979, σ. 9)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1466/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 177 της 14.7.1979, σ. 37)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3042/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 343 της 31.12.1979, σ. 5)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3093/81 της Επιτροπής

(ΕΕ L 310 της 30.10.1981, σ. 17)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 541/85 της Επιτροπής

(ΕΕ L 62 της 1.3.1985, σ. 57)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3261/85 της Επιτροπής

(ΕΕ L 311 της 22.11.1985, σ. 20)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3589/85 της Επιτροπής

(ΕΕ L 343 της 20.12.1985, σ. 19)

μόνον το άρθρο 1 παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1835/87 της Επιτροπής

(ΕΕ L 174 της 1.7.1987, σ. 14)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3975/88 της Επιτροπής

(ΕΕ L 351 της 21.12.1988, σ. 23)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4060/88 της Επιτροπής

(ΕΕ L 356 της 24.12.1988, σ. 42)

μόνον το άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2835/90 της Επιτροπής

(ΕΕ L 268 της 29.9.1990, σ. 88)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2238/91 της Επιτροπής

(ΕΕ L 204 της 27.7.1991, σ. 13)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2915/93 της Επιτροπής

(ΕΕ L 264 της 23.10.1993, σ. 29)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/94 της Επιτροπής

(ΕΕ L 94 της 13.4.1994, σ. 4)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1757/94 της Επιτροπής

(ΕΕ L 183 της 19.7.1994, σ. 11)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 201/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 24 της 1.2.1995, σ. 121)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 972/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 97 της 29.4.1995, σ. 62)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2132/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 70 της 10.3.1998, σ. 3)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 81/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 16 της 20.1.2005, σ. 52)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 495/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 117 της 5.5.2007, σ. 6)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3077/78

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2

 

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

 

Άρθρο 2

 

Άρθρο 1 πρώτη πρόταση

Άρθρο 3 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 1 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2

 

Άρθρο 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτη έως τέταρτη περίπτωση

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 2

 

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6

 

Άρθρο 7

Άρθρο 7 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση και σημείο 1

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) τέταρτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο iv)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) πέμπτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) έκτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο vi)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) έβδομη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο vii)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο β)

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 7 σημείο 2

 

Άρθρο 7α πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 7α πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση

 

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 7α δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 7α τρίτο εδάφιο πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7α τρίτο εδάφιο δεύτερη πρόταση

 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8

 

Άρθρο 10

Άρθρο 9

 

Άρθρο 10

 

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Παράρτημα

Παράρτημα I

Παράρτημα I

 

Παράρτημα II

Παράρτημα II

 

Παράρτημα III

Παράρτημα III

 

Παράρτημα IV

 

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/57


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1296/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβόσιτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβόσιτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (3) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Δυνάμει των συμφωνιών που συνήφθηκαν στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η Κοινότητα έχει δεσμευθεί να ανοίξει ποσοστώσεις με μειωμένο δασμό από την περίοδο εμπορίας 1995/96 για 500 000 τόνους αραβόσιτου στην Πορτογαλία και, για 2 000 000 τόνους αραβόσιτου και 300 000 τόνους σόργου στην Ισπανία. Στο πλαίσιο της ποσόστωσης εισαγωγής στην Ισπανία, οι εισαχθείσες στην Ισπανία ποσότητες ορισμένων προϊόντων υποκατάστασης των σιτηρών αφαιρούνται κατ' αναλογία από τις συνολικές ποσότητες που πρόκειται να εισαχθούν. Στην περίπτωση της ποσόστωσης που ανοίχθηκε για την εισαγωγή αραβόσιτου στην Πορτογαλία, ο εισαγωγικός δασμός που πράγματι πληρώνεται δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ ανά τόνο.

(3)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν παρόμοιες μέθοδοι καταλογισμού των εισαγωγών αραβοσίτου ή σόργου στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

(4)

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση του καθεστώτος και των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας από την Επιτροπή, είναι σκόπιμο να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι εισαγωγές που πρέπει να καταλογίζονται στις ποσοστώσεις αυτές και να προβλεφθεί ότι η Ισπανία και Πορτογαλία θα ανακοινώνουν κάθε μήνα στην Επιτροπή τις εισαγωγές των σχετικών προϊόντων που όντως πραγματοποιήθηκαν, διευκρινίζοντας τη μέθοδο υπολογισμού που εφαρμόστηκε.

(5)

Η περίοδος εισαγωγής που προβλέπεται για την εισαγωγή της ποσόστωσης σόργου στην Πορτογαλία και αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία καθώς και η περίοδος που λαμβάνονται υπόψη οι οι ενδεχόμενες εισαγωγές προϊόντων υποκατάστασης πρέπει να βασίζονται στο ημερολογιακό έτος.

(6)

Η ποσότητα του σόργου που θα εισαχθεί στην Πορτογαλία και του αραβοσίτου και του σόργου που θα εισαχθούν στην Ισπανία κατά ένα δεδομένο έτος μειωμένη κατά τον όγκο ορισμένων προϊόντων υποκαταστάσεως των σιτηρών που εισάγονται στην Ισπανία για το ίδιο έτος δεν επιτρέπει να καθοριστεί στο τέλος κάθε έτους το υπόλοιπο αραβοσίτου ή σόργου που παραμένει για να εισαχθεί για το εν λόγω έτος. Συνεπώς, η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να καταχωρηθούν λογιστικά για κάθε έτος οι εισαγωγές πρέπει να επιδέχεται διεύρυνση, σε περίπτωση ανάγκης, μέχρι το μήνα Μάιο του επομένου έτους.

(7)

Είναι προς το συμφέρον των εμπορευομένων της Κοινότητας να διασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός της κοινοτικής αγοράς με τα συγκεκριμένα προϊόντα, σε σταθερές τιμές, με ταυτόχρονη αποτροπή των άσκοπων και υπέρμετρων κινδύνων ή ακόμη και της διατάραξης της αγοράς από μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, τις συνθήκες εφοδιασμού σε Ισπανία και Πορτογαλία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, αν χρειάζεται μείωση των ισχυόντων εισαγωγικών δασμών, οι οποίοι έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών (4), προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων εισαγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των ποσοστώσεων αυτών πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις που αποσκοπούν, είτε στην απευθείας αγορά προϊόντων από την παγκόσμια αγορά, είτε στην εφαρμογή καθεστώτος μείωσης του δασμολογικού συντελεστή εισαγωγής που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96.

(9)

Η σώρευση των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται αφενός στο πλαίσιο του καθεστώτος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου (5), που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σόργου και αραβόσιτου, καταγωγής ορισμένων χωρών που ανήκουν στην ομάδα των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (κράτη ΑΚΕ) και αφετέρου στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές στην ισπανική ή πορτογαλική αγορά σιτηρών. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον καθορισμό ειδικής μείωσης του δασμού που εφαρμόζεται για τον αραβόσιτο και το σόργο που εισάγονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(10)

Όσον αφορά την απευθείας προμήθεια στην παγκόσμια αγορά και προκειμένου να επιτευχθεί η εκτέλεση των συναλλαγών υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους και, ιδίως, με το μικρότερο κόστος αγοράς και μεταφοράς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η ανάθεση, μέσω διαγωνισμού, της παράδοσης στις αποθήκες που ορίζονται από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό πληρωμών ή παρέμβασης. Πρέπει να προβλεφθεί ότι οι προσφορές που υποβάλλονται από τους προσφέροντες πρέπει να αφορούν εξατομικευμένες παρτίδες, αντιπροσωπευτικές του διαθέσιμου δυναμικού εναποθήκευσης σε ορισμένες ζώνες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, οι οποίες δημοσιεύονται στην προκήρυξη διαγωνισμού.

(11)

Πρέπει αφενός, να θεσπιστούν οι λεπτομέρειες διοργάνωσης των διαγωνισμών τόσο όσον αφορά τη μείωση του δασμού όσο και ενόψει της αγοράς από την παγκόσμια αγορά και αφετέρου, να προσδιοριστούν οι όροι για την παρουσίαση των προσφορών καθώς και για τη σύσταση και αποδέσμευση των εγγυήσεων οι οποίες εξασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων του υπερθεματιστή.

(12)

Με σκοπό την καλή διαχείριση τόσο από οικονομική όσο και από χρηματοδοτική άποψη των σχετικών πράξεων αγοράς, και ιδίως προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογοι και υπερβολικοί κίνδυνοι για τον εμπορευόμενο, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων τιμών στις αγορές της Ιβηρικής χερσονήσου, ενδείκνυται να προβλεφθεί η δυνατότητα εισαγωγής στην αγορά, μέσω μειωμένου δασμού, των σιτηρών που δεν ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις που προβλέπονται για το διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η μείωση του δασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το τελευταίο ποσό που καθορίστηκε για την εν λόγω μείωση.

(13)

Ενδείκνυται να προβλεφθούν οι διατάξεις σχετικά με τον καταλογισμό των ενεργειών που προκύπτουν από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους μηχανισμούς που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (6).

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

1.   Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ανοίγονται, σε ετήσια βάση, ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών μεγίστης ποσότητας 2 εκατομμυρίων τόνων αραβοσίτου και 0,3 εκατομμυρίων τόνων σόργου, για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ισπανία. Οι εισαγωγές στο πλαίσιο των εν λόγω ποσοστώσεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Ανοίγεται δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, μέγιστης ποσότητας 0,5 εκατομμυρίων τόνων αραβοσίτου για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Πορτογαλία. Οι εισαγωγές στο πλαίσιο της εν λόγω ποσόστωσης πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών, οι οποίες διαπιστώνονται δεόντως από την Επιτροπή, μπορεί να καθοριστεί περίοδος εισαγωγής που υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της περιόδου εμπορίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

4.   Η μείωση του εισαγωγικού δασμού του υαλώδους αραβοσίτου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Οι ποσότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 για εισαγωγή στην Ισπανία, μειώνονται κάθε έτος ανάλογα με τις ποσότητες καταλοίπων αμυλοποιίας αραβοσίτου των κωδικών ΣΟ 2303 10 19 και 2309 90 20, υπολειμμάτων ζυθοποιίας του κωδικού ΣΟ 2303 30 00 και υπολειμμάτων πολτών εσπεριδοειδών του κωδικού ΣΟ ex 2308 00 40, που εισάγονται στην Ισπανία από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

2.   Η Επιτροπή προβαίνει σε λογιστική καταχώριση στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2:

α)

των ποσοτήτων αραβοσίτου (κωδικός ΣΟ 1005 90 00) και σόργου (κωδικός ΣΟ 1007 00 90) που εισάγονται στην Ισπανία και των ποσοτήτων αραβοσίτου (κωδικός ΣΟ 1005 90 00) που εισάγονται στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, έως το τέλος Μαΐου του επόμενου έτους·

β)

των ποσοτήτων καταλοίπων αμυλοποιίας του αραβοσίτου, υπολειμμάτων ζυθοποιίας και υπολειμμάτων πολτών εσπεριδοειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οι οποίες εισάγονται στην Ισπανία κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους.

Όταν καταλογίζονται ποσότητες για τους μήνες που έπονται του ημερολογιακού έτους αναφοράς, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α), οι ποσότητες αυτές δεν είναι δυνατό να καταλογιστούν στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

3.   Για τους σκοπούς της λογιστικής καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι εισαγωγές αραβοσίτου στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων πράξεων, δεν καταλογίζονται:

α)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου (7)·

β)

απόφαση 2005/40/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής (8)·

γ)

απόφαση 2006/580/ΕΚ του Συμβουλίου (9)·

δ)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 969/2006 της Επιτροπής (10).

Άρθρο 3

Οι αρμόδιες αρχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ανακοινώνουν με ηλεκτρονικά μέσα στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 κάθε μήνα, τις ποσότητες προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, οι οποίες εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου προηγούμενου μήνα, βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

1.   Οι ποσότητες αραβόσιτου και σόργου που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προορίζονται για μεταποίηση ή χρησιμοποίηση στην Ισπανία.

2.   Οι ποσότητες αραβόσιτου που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προορίζονται για μεταποίηση ή χρησιμοποίηση στην Πορτογαλία.

Άρθρο 5

Οι εισαγωγές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, και εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στις εν λόγω παραγράφους, πραγματοποιούνται είτε με εφαρμογή του συστήματος μείωσης του εισαγωγικού δασμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 είτε με απευθείας προμήθεια από την παγκόσμια αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΑΣΜΟΥ

Άρθρο 6

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, κατά τις εισαγωγές αραβόσιτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, είναι δυνατόν να εφαρμόζεται μείωση του εισαγωγικού δασμού που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96.

2.   Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα εφαρμοστεί η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 μείωση, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων εισαγωγής.

3.   Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να εφαρμόσει την μείωση που αναφέρεται στη παράγραφο 1, το ύψος της μείωσης καθορίζεται είτε κατ’ αποκοπή είτε με διαγωνισμό, κατά τρόπον ώστε, αφενός να αποτρέπει τη διατάραξη της ισπανικής και της πορτογαλικής αγοράς ως επακόλουθο των εισαγωγών στις χώρες αυτές και, αφετέρου, να εξασφαλίζει την πραγματική εισαγωγή των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2.

4.   Το ύψος της κατ' αποκοπή μείωσης, και εάν η μείωση καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία διαγωνισμού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το ύψος της εν λόγω μείωσης καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Στην περίπτωση εισαγωγών στην Πορτογαλία το ποσό της μείωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθορίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο δασμός που πράγματι καταβάλλεται να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 ευρώ ανά τόνο.

Η μείωση δύναται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση εισαγωγής αραβόσιτου ή/και σόργου στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007.

5.   Η μείωση του εισαγωγικού δασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται για τις εισαγωγές στην Ισπανία αραβόσιτου του κωδικού ΣΟ 1005 90 00 και σόργου του κωδικού ΣΟ 1007 00 90 και για τις εισαγωγές στην Πορτογαλία αραβόσιτου του κωδικού ΣΟ 1005 90 00, που πραγματοποιούνται βάσει πιστοποιητικών τα οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες ισπανικές ή πορτογαλικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν μόνο για το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό.

Άρθρο 7

1.   Η μείωση του εισαγωγικού δασμού μπορεί να γίνει με διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό είτε καταθέτοντας γραπτή προσφορά έναντι αποδείξεως παραλαβής στον αρμόδιο οργανισμό παρέμβασης που αναφέρεται στην προκήρυξη, είτε απευθύνοντας στην εν λόγω υπηρεσία συστημένη επιστολή, τέλεξ, τέλεφαξ ή τηλεγράφημα.

2.   Στην προσφορά αναφέρονται:

α)

τα στοιχεία αναφοράς του διαγωνισμού·

β)

το όνομα και ακριβής διεύθυνση του προσφέροντα με αριθμό τέλεξ ή φαξ·

γ)

η φύση και η ποσότητα του προϊόντος που πρόκειται να εισαχθεί·

δ)

το ποσό, ανά τόνο, της μείωσης του εισαγωγικού δασμού, εκφραζόμενο σε ευρώ ·

ε)

η χώρα καταγωγής του είδους σιτηρών που πρόκειται να εισαχθεί.

3.   Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται:

α)

από το αποδεικτικό ότι ο προσφέρων έχει συστήσει εγγύηση ύψους 20 ευρώ ανά τόνο και

β)

από γραπτή δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος, ως προς το ότι σε δύο ημέρες από την παραλαβή της ανακοίνωσης, θα υποβάλει, στον εκάστοτε αρμόδιο οργανισμό, αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής για την κατακυρωθείσα ποσότητα και ότι η εισαγωγή πραγματοποιείται από τη χώρα καταγωγής που δηλώνεται στην προσφορά.

4.   Η προσφορά μεταφέρει μία μόνο χώρα καταγωγής. Η προσφορά δεν δύναται να υπερβαίνει τη μέγιστη διαθέσιμη ποσότητα για κάθε προθεσμία υποβολής προσφορών.

5.   Προσφορά που δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ή που περιέχει άλλους όρους εκτός εκείνων που προβλέπονται στην διακήρυξη διαγωνισμού δεν θεωρείται έγκυρη.

6.   Η προσφορά δεν δύναται να αποσυρθεί.

7.   Οι υποβληθείσες προσφορές πρέπει να περιέχονται στην Επιτροπή μέσω του αρμόδιου οργανισμού, εντός δύο ωρών το αργότερο από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, όπως προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ.

Σε περίπτωση απουσίας προσφορών, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή εντός της αυτής προθεσμίας.

Άρθρο 8

1.   Βάσει των προσφορών που υποβάλλονται και διαβιβάζονται στο πλαίσιο διαγωνισμού με αντικείμενο τη μείωση του εισαγωγικού δασμού, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007:

α)

είτε να καθορίσει μέγιστη μείωση του εισαγωγικού δασμού·

β)

είτε να μη δώσει συνέχεια στο διαγωνισμό.

Εφόσον καθορίζεται μέγιστη μείωση του εισαγωγικού δασμού, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται υπέρ του (των) προσφέροντος(-ων), η προσφορά των οποίων βρίσκεται στο επίπεδο της εν λόγω μείωσης ή σε κατώτερο επίπεδο. Ωστόσο, στην περίπτωση που η μέγιστη μείωση που καθορίζεται στο διαγωνισμό για δεδομένη εβδομάδα οδηγεί στην αποδοχή ποσοτήτων που υπερβαίνουν τις ποσότητες που απομένει να εισαχθούν, κατακυρώνεται υπέρ του προσφέροντος, που υπέβαλε την προσφορά που αντιστοιχεί στην αποδεκτή μέγιστη μείωση, ποσότητα ίση με τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί στις άλλες προσφορές οι οποίες έγιναν αποδεκτές και της διαθέσιμης ποσότητας. Εφόσον η μέγιστη μείωση που έχει καθοριστεί αντιστοιχεί σε περισσότερες της μιας προσφορές η ποσότητα που πρόκειται να κατακυρωθεί κατανέμεται μεταξύ των προσφορών αυτών κατ' αναλογία των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν υποβληθεί οι εν λόγω προσφορές.

2.   Η αρμόδια υπηρεσία της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας ανακοινώνει γραπτώς σε όλους τους προσφέροντες το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό μόλις ληφθεί η απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 9

1.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού υποβάλλονται μέσω των εντύπων ή/και συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (11). Όταν αποφασίζεται από την Επιτροπή κατ' αποκοπή μείωση, οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά τις δύο πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδας. Σε περίπτωση κατακύρωσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού για προσδιορισμό της μείωσης, οι αιτήσεις υποβάλλονται για την κατακυρωθείσα ποσότητα, εντός των δύο ημερών που έπονται της παραλαβής της ανακοίνωσης κατακύρωσης και περιλαμβάνουν αναφορά στην μείωση που προτάθηκε στην προσφορά.

2.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού και τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.   Σε περίπτωση εφαρμογής κατ' αποκοπή μείωσης, οι υποβληθείσες αιτήσεις για πιστοποιητικά λαμβάνονται υπόψη μόνον εάν προσκομίζεται απόδειξη για σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά τόνο υπέρ του σχετικού αρμόδιου οργανισμού.

Άρθρο 10

1.   Οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού συνοδεύονται από γραπτή δέσμευση του αιτούντος να συστήσει, το αργότερο κατά την έκδοση του πιστοποιητικού, εγγύηση αισίου πέρατος της οποίας το ύψος ανά τόνο ισούται με το ποσό της παρεχόμενης κατ' αποκοπή μείωσης ή με το ποσό της μείωσης που προτείνεται στην προσφορά.

2.   Το ύψος της εγγύησης, που προβλέπεται στο άρθρο 12 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής (12), ισχύει για τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

3.   Εφόσον η Επιτροπή αποφασίζει κατ' αποκοπή μείωση, το ύψος της μείωσης ή το ύψος του εισαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται είναι εκείνο που ισχύει την ημέρα της αποδοχής, από το τελωνείο, της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

4.   Σε περίπτωση διαγωνισμού για τον προσδιορισμό της μείωσης, ο εφαρμοζόμενος δασμός είναι εκείνος που ισχύει την ημέρα της αποδοχής από το τελωνείο, της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. Εξάλλου, το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται αναφέρεται στη θέση 24 του πιστοποιητικού.

Ωστόσο, εάν ο μήνας έκδοσης του πιστοποιητικού εισαγωγής εμπίπτει μεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου συμπεριλαμβανομένου, για τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται πριν το τέλος του μήνα της έκδοσης του πιστοποιητικού, το χορηγούμενο ποσό μείωσης αυξάνεται κατά ένα ποσό ίσο προς τη διαφορά μεταξύ της τιμής παρέμβασης που ισχύει κατά το μήνα της έκδοσης του πιστοποιητικού προσαυξημένης κατά 55 % και της τιμής που ισχύει κατά το μήνα της αποδοχής της δήλωσης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία προσαυξημένης κατά το ίδιο ποσοστό. Για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται πριν την 1η Οκτωβρίου και χρησιμοποιούνται από αυτήν την ημερομηνία, το χορηγούμενο ποσό μείωσης μειώνεται κατά ένα ποσό που υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο.

5.   Μια αίτηση θεωρείται αποδεκτή εάν:

α)

δεν υπερβαίνει τη μέγιστη διαθέσιμη ποσότητα για κάθε προθεσμία υποβολής αιτήσεων·

β)

συνοδεύεται από απόδειξη άσκησης εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα των σιτηρών στο κράτος μέλος εισαγωγής. Η απόδειξη αυτή συνίσταται, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αφενός μεν, στην προσκόμιση στον αρμόδιο οργανισμό, αντιγράφου βεβαίωσης πληρωμής, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, φόρου προστιθέμενης αξίας και, αφετέρου, στην προσκόμιση αντιγράφου είτε βεβαίωσης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το οποίο αφορά το πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής είτε εμπορικού τιμολογίου, που αφορά ενδοκοινοτικές συναλλαγές, επ' ονόματι του αιτούντος για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.

6.   Σε κάθε εισαγωγή η αρμόδια τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 76/371/ΕΟΚ της Επιτροπής (13), προκειμένου να πραγματοποιηθεί προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υαλώδεις κόκκους σύμφωνα με τη μέθοδο και τα κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.

Άρθρο 11

1.   Όταν αποφασισθεί από την Επιτροπή κατ' αποκοπή μείωση, τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός του ορίου των διαθέσιμων ποσοτήτων, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή που έπεται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Εάν η Παρασκευή αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα, εκδίδονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της εν λόγω ημερομηνίας.

Εάν οι αιτήσεις που υποβάλλονται για μία εβδομάδα αφορούν ποσότητες που υπερβαίνουν το τμήμα των δασμολογικών ποσοστώσεων αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία που απομένει να εισαχθεί οι ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά είναι οι ποσότητες που αναφέρονται στα πιστοποιητικά με την εφαρμογή ενιαίου ποσοστού μείωσης.

2.   Σε περίπτωση διαγωνισμού για τον προσδιορισμό της μείωσης, τα πιστοποιητικά εκδίδονται υπό τον όρο ότι ο υπερθεματιστής έχει υποβάλει την αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β) εντός των οριζομένων προθεσμιών για τις ποσότητες για τις οποίες ο προσφέρων έχει θεωρηθεί υπερθεματιστής, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

3.   Οι αρμόδιες αρχές ανακοινώνουν στην Επιτροπή της ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

4.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα εκδοθέντα πιστοποιητικά εισαγωγής θεωρούνται, για τον προσδιορισμό της διάρκειας ισχύος τους, ότι έχουν εκδοθεί την ημέρα της λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης.

Άρθρο 12

1.   Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι:

α)

η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, στην περίπτωση που έχει αποφασισθεί από την Επιτροπή κατ' αποκοπή μείωση·

β)

η προβλεπόμενη στον κανονισμό προκήρυξη διαγωνισμού για τον προσδιορισμό της μείωσης, για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο διαγωνισμού για τη μείωση του δασμού.

2.   Στη θέση 8 του πιστοποιητικού εισαγωγής ή ένδειξη «ναι» πρέπει να σημειώνεται με σταυρό. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν δύναται να υπερβαίνει, δύνανται όμως να είναι μικρότερη το πολύ κατά 5 % της ποσότητας που αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθμός «0» εγγράφεται, γι' αυτό το λόγο, στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.

3.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 13

1.   Με την επιφύλαξη των εποπτικών μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 14, η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) αποδεσμεύεται:

α)

αμέσως, όταν δεν εγκρίθηκε η προσφορά που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό·

β)

όταν η προσφορά που υποβάλλεται στο διαγωνισμό έχει εγκριθεί, κατά την έκδοση του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ωστόσο, όταν δεν έχει τηρηθεί η δέσμευση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β), η εγγύηση αυτή καταπίπτει.

2.   Με την επιφύλαξη των εποπτικών μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 14, η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 αποδεσμεύεται:

α)

αμέσως, για τις ποσότητες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό·

β)

κατά την έκδοση του πιστοποιητικού εισαγωγής για τις ποσότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό.

3.   Με την επιφύλαξη των εποπτικών μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 14, η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 αποδεσμεύεται όταν ο υπερθεματιστής προσκομίσει την απόδειξη ότι:

α)

για τον αραβόσιτο, για τον οποίο η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 6 δίδει ως αποτέλεσμα περιεκτικότητα σε υαλώδεις κόκκους ανώτερη από 60 %, το εισαγόμενο προϊόν έχει μεταποιηθεί στο κράτος μέλος της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία σε οποιοδήποτε προϊόν με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1904 10 10, 1103 13 ή 1104 23. Η απόδειξη αυτή προσκομίζεται μέσω αντιγράφου ελέγχου Τ5 το οποίο εκδίδεται από το τελωνείο, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (14), πριν από την αναχώρηση του εμπορεύματος για τη μεταποίησή του·

β)

για τον αραβόσιτο, για τον οποίο η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 6 δίδει ως αποτέλεσμα περιεκτικότητα σε υαλώδεις κόκκους μικρότερη η ίση από 60 % και για το σόργο, το εισαγόμενο προϊόν έχει μεταποιηθεί ή έχει χρησιμοποιηθεί στο κράτος μέλος της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία Η απόδειξη αυτή δύναται να παρασχεθεί μέσω του τιμολογίου πώλησης σε μεταποιητή ή καταναλωτή που έχει την έδρα του στο κράτος μέλος της θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία·

γ)

η εισαγωγή, η μεταποίηση ή χρησιμοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας·

δ)

το εισαγόμενο προϊόν έχει καταστεί ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση.

Για τις ποσότητες για τις οποίες δεν παρασχέθηκε η εν λόγω απόδειξη εντός της προθεσμίας των 18 μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η εγγύηση καταπίπτει εν είδει δασμού.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η μεταποίηση ή χρησιμοποίηση του εισαγόμενου προϊόντος θεωρείται ότι πραγματοποιείται, όταν το 95 % της ποσότητας που τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε.

4.   Εφαρμόζονται για τις εγγυήσεις οι διατάξεις του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 πλην της προθεσμίας των δύο μηνών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 14

1.   Ο αραβόσιτος και το σόργο που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μείωση του δασμού εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση ή διοικητικό έλεγχο, που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις, μέχρι τη στιγμή που διαπιστώνεται η χρησιμοποίηση ή μεταποίησή τους.

2.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι πραγματοποιείται η επιτήρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα αυτά υποχρεώνουν κυρίως τους εισαγωγείς να υποβάλλονται στον έλεγχο εκείνο που κρίνεται αναγκαίος και να τηρούν λογιστική η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν τους ελέγχους εκείνους που θεωρούν απαραίτητους.

3.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, μόλις αυτά ληφθούν, τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 15

1.   Για την πραγματοποίηση των εισαγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 1, μπορεί να αποφασιστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, να προβεί ο ισπανικός ή ο πορτογαλικός οργανισμός πληρωμών ή παρέμβασης, εφεξής αναφερόμενοι ως «ο οργανισμός παρέμβασης», στην προμήθεια, από την παγκόσμια αγορά, ποσοτήτων αραβοσίτου ή/και σόργου που πρόκειται να καθοριστούν και να τις θέσει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης που προβλέπεται από τα άρθρα 98 έως 113 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (15) και από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος.

2.   Οι ποσότητες που αγοράζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πωλούνται στην εσωτερική αγορά του συγκεκριμένου κράτους μέλους σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, με όρους τέτοιους ώστε να αποφεύγονται οι διαταραχές της αγοράς και τηρουμένου του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού.

Κατά την πώληση στην εσωτερική αγορά, ο αγοράζων καταθέτει, κατά τη στιγμή που πληρώνει το προϊόν, εγγύηση ύψους 15 ευρώ αν τόνο στον οργανισμό παρέμβασης του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η εγγύηση αυτή αποδεσμεύεται όταν παρασχεθεί η απόδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. Για τους σκοπούς της αποδέσμευσης της εν λόγω εγγύησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13.

3.   Κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εισπράττεται εισαγωγικός δασμός ίσος με το μέσο όρο των δασμών που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 για τα εν λόγω σιτηρά και κατά τη διάρκεια του μηνός που προηγείται της ημερήσιας αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, μειωμένου κατά ποσό ίσο με το 55 % της τιμής παρέμβασης που ισχύει για τον ίδιο μήνα.

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πραγματοποιείται από τον οργανισμό παρέμβασης του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Κατά την πληρωμή από τους αγοραστές των εμπορευμάτων στον οργανισμό παρέμβασης, η τιμή πώλησης που είναι μειωμένη κατά το δασμό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αντιστοιχεί σε ποσό που εισπράχθηκε κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της Επιτροπής (16).

4.   Η αγορά που προβλέπεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ως παρέμβαση που προορίζεται για τη ρύθμιση των γεωργικών αγορών κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

5.   Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό παρέμβασης για τις αγορές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αναλαμβάνονται από την Κοινότητα στο ρυθμό που διενεργούνται και θεωρούνται ως παρεμβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης του κράτους μέλους προβαίνει στη λογιστική καταχώρηση της αξίας του εμπορεύματος που αγοράζεται με τιμή «μηδέν» στο λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

Άρθρο 16

1.   Ο ισπανικός ή πορτογαλικός οργανισμός παρέμβασης προβαίνει στην αγορά, από την παγκόσμια αγορά, του σχετικού προϊόντος μέσω της ανάθεσης της προμήθειας βάσει διαγωνισμού. Η προμήθεια συνεπάγεται την αγορά του προϊόντος από την παγκόσμια αγορά και την παράδοσή του στις αποθήκες που ορίζονται από τον εν λόγω οργανισμό παρέμβασης, μη εκφορτωμένο, με σκοπό την υπαγωγή του στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης που προβλέπεται στα άρθρα 98 έως 113 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Η απόφαση προμήθειας από την παγκόσμια αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, καθορίζει κυρίως την ποσότητα σιτηρών που πρέπει να εισαχθούν, την ποιότητα, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διαγωνισμού και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παράδοσης για την προμήθεια.

2.   Η προκήρυξη του διαγωνισμού που συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα IV δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Η προκήρυξη διαγωνισμού αφορά μία ή περισσότερες παρτίδες. Ως παρτίδα νοούνται οι ποσότητες που πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με τις ενδείξεις της προκήρυξης.

3.   Ο αρμόδιος οργανισμός παρέμβασης του κράτους μέλους θεσπίζει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, συμπληρωματικά μέτρα για τη θέση σε εφαρμογή των μέτρων αγοράς από την παγκόσμια αγορά.

Ο οργανισμός παρέμβασης κοινοποιεί αμέσως τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή και ενημερώνει σχετικά τους εμπορευόμενους.

Άρθρο 17

1.   Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό είτε υποβάλλοντας γραπτή προσφορά, έναντι απόδειξης παραλαβής, στον αρμόδιο οργανισμό παρέμβασης που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, είτε απευθείας στον οργανισμό αυτό με συστημένη επιστολή, τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα.

Οι προσφορές πρέπει να περιέρχονται στον οργανισμό παρέμβασης πριν από τις 12:00 (ώρα Βρυξελλών), την ημέρα λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

2.   Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία ολόκληρη παρτίδα. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τα στοιχεία αναφοράς του διαγωνισμού·

β)

το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του προσφέροντος καθώς και τον αριθμό του τέλεξ ή φαξ·

γ)

ένδειξη της παρτίδας την οποία αφορά·

δ)

το ποσό της προσφοράς, εκφραζόμενο ανά τόνο προϊόντος σε ευρώ ·

ε)

την καταγωγή των σιτηρών που πρόκειται να εισαχθούν·

στ)

ξεχωριστά την τιμή cif, εκφραζόμενη ανά τόνο προϊόντος σε ευρώ, στο οποίο αναφέρεται η προσφορά.

3.   Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη ότι η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 έχει συσταθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή προσφορών.

4.   Η προσφορά που δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή που περιέχει όρους διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται από τον διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή.

5.   Η προσφορά δεν μπορεί να αποσυρθεί.

Άρθρο 18

1.   Οι υποβαλλόμενες προσφορές λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον προσκομίζεται απόδειξη για τη σύσταση εγγύησης ύψους 20 ευρώ ανά τόνο.

2.   Η εγγύηση συστήνεται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (17).

3.   Η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως όταν:

α)

η προσφορά δεν γίνεται δεκτή·

β)

ο υπερθεματιστής προσκομίζει την απόδειξη εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 16 για την προσφορά που γίνεται δεκτή·

γ)

ο υπερθεματιστής προσκομίζει την απόδειξη ότι η εισαγωγή δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 19

Το άνοιγμα και η ανάγνωση των προσφορών γίνεται δημοσίως. Διενεργούνται από τον αρμόδιο οργανισμό παρέμβασης αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται για την υποβολή των προσφορών.

Άρθρο 20

1.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3, η απόφαση κατακύρωσης στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την πιο ευνοϊκή προσφορά στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ανακοινώνεται γραπτώς σε όλους τους προσφέροντες το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα και η ανάγνωση των προσφορών.

2.   Όταν η ευνοϊκότερη προσφορά υποβάλλεται ταυτόχρονα από πολλούς προσφέροντες, ο οργανισμός παρέμβασης προβαίνει στην κατακύρωση του διαγωνισμού με κλήρωση.

3.   Εάν οι προσφορές που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στους όρους που εφαρμόζονται συνήθως στις αγορές, ο οργανισμός παρέμβασης δύναται να μην προβεί σε κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός ανανεώνεται, για μία εβδομάδα μετά, το αργότερο, μέχρις ότου κατακυρωθούν όλες οι παρτίδες.

Άρθρο 21

1.   Τη στιγμή της παράδοσης, ο οργανισμός παρέμβασης προβαίνει σε έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας του εμπορεύματος.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των μειώσεων που προβλέπονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, το εμπόρευμα μπορεί να απορριφθεί εφόσον είναι ποιότητας χαμηλότερης της ελάχιστης απαιτούμενης ποιότητας. Ωστόσο, το εμπόρευμα μπορεί να εισαχθεί, ενδεχομένως, με μειωμένη εισφορά μέσω της εφαρμογής κατ' αποκοπή μείωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ.

2.   Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 18 καταπίπτει με την επιφύλαξη άλλων οικονομικών συνεπειών οι οποίες προκύπτουν από την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VΙ.

Άρθρο 23

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 177 της 28.7.1995, σ. 4.

(3)  Βλ. παράρτημα V.

(4)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125.

(5)  ΕΕ L 348 της 31.12.2007, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 26 της 28.1.2005, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 239 της 1.9.2006, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 176 της 30.6.2006, σ. 44.

(11)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.

(12)  ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.

(13)  ΕΕ L 102 της 15.4.1976, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 35.

(17)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εισαγωγές αραβοσίτου (κωδικός ΣΟ 1005 90 00), σόργου (κωδικός ΣΟ 1007 00 90) και προϊόντων υποκατάστασης (κωδικοί ΣΟ 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 και ex 2308 00 40)

(έντυπο προς διαβίβαση στην ακόλουθη διεύθυνση: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά το μήνα [μήνας/έτος]

 

Κράτος μέλος: [ΧΩΡΑ/Αρμόδια εθνική αρχή]


Κανονισμός

Κωδικός ΣΟ

Χώρα καταγωγής

Ποσότητα

(σε τόνους)

Εφαρμοστέος δασμός

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εβδομαδιαίος διαγωνισμός για τη μείωση του εισαγωγικού δασμού για … προέλευσης τρίτων χωρών

(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008)

Λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών (Ημερομηνία/ώρα)

1

2

3

4

5

Απαρίθμηση των προσφερόντων

Ποσότητα

(σε τόνους)

Σωρευμένη ποσότητα

(σε τόνους)

Ύψος μείωσης εισαγωγικού δασμού

Καταγωγή του είδους σιτηρών

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

κ.λπ.

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 9 παράγραφος 2

:

στη βουλγαρική γλώσσα

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

στη δανική γλώσσα

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

στην εσθονική γλώσσα

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Ισπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

στην αγγλική γλώσσα

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

στη λεττονική γλώσσα

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (ΕΚ) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (ΕΚ) Nr. 1296/2008)

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/ΕΚ rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/ΕΚ rendelet)

:

στη μαλτέζικη γλώσσα

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

στη ρουμανική γλώσσα

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά … τόνων … στην παγκόσμια αγορά από τον οργανισμό παρέμβασης …

[Άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1296/2008 της Επιτροπής]

1.

Προϊόν που πρόκειται να συγκεντρωθεί: …

2.

Συνολική ποσότητα: …

3.

Κατάλογος των αποθηκών που αναφέρονται σε μία παρτίδα: …

4.

Χαρακτηριστικά του εμπορεύματος (συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της ζητούμενης ποιότητας, της ελάχιστης ποιότητας καθώς και των μειώσεων): …

5.

Συσκευασία (χύμα): …

6.

Περίοδος παράδοσης: …

7.

Ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: …


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 177 της 28.7.1995, σ. 4)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1963/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 189 της 10.8.1995, σ. 22)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 της Επιτροπής

(ΕΕ L 256 της 10.10.2000, σ. 13)

μόνον το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 50)

μόνον το άρθρο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1558/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 249 της 24.9.2005, σ. 6)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1996/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 398 της 30.12.2006, σ. 1)

μόνον το άρθρο 6 και το παράρτημα V

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 583/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 138 της 30.5.2007, σ. 7)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2α

Άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση και στοιχείο α) εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) i)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) ii)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2α

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1α

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 7 παράγραφος 2 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 έως 7

Άρθρο 7 παράγραφοι 3 έως 7

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 9 παράγραφος 5 εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 5 εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 5 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 5 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 6

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 12 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 12 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 12 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 12 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 17 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 έκτη περίπτωση

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 16 παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 17 παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα Ια

Παράρτημα III

Παράρτημα II

Παράρτημα IV

Παράρτημα III

Παράρτημα I

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


ΟΔΗΓΙΕΣ

19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/71


ΟΔΗΓΊΑ 2008/123/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και VΙΙ στην τεχνική πρόοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα («ΕΕΚΠ») κατέληξε στο συμπέρασμα στη γνώμη της, της 20ής Ιουνίου 2006, ότι «Μολονότι το 4-αμινοβενζοïκό οξύ (PABA) επιτρέπεται προς το παρόν και χρησιμοποιείται ως αντηλιακό παρασκεύασμα, στη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου κατέστη εμφανές ότι πολλές πληροφορίες δεν συμμορφώνονται με τα σημερινά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές». Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σωστή εκτίμηση του κινδύνου για το 4-αμινοβενζοïκό οξύ η ΕΕΚΠ ζήτησε από τη βιομηχανία καλλυντικών να υποβάλει νέο φάκελο με πρόσθετα δεδομένα ασφαλείας σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕΚΠ, πριν από την 1η Ιουλίου 2007.

(2)

Η βιομηχανία καλλυντικών δεν υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια, όπως ζητούσε η επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα (ΕΕΚΠ) στη γνώμη της στις 20 Ιουνίου 2006.

(3)

Χωρίς τη σωστή εκτίμηση του κινδύνου το 4-αμινοβενζοϊκό οξύ δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές για χρήση ως φίλτρο των υπεριωδών ακτίνων στα καλλυντικά και πρέπει συνεπώς να διαγραφεί από το παράρτημα VII και να καταχωριστεί στο παράρτημα II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ.

(4)

Όσον αφορά το Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI), η ΕΕΚΠ κατέληξε στο συμπέρασμα στη γνώμη της, της 15ης Απριλίου 2008, ότι η χρήση της εν λόγω ουσίας σε μέγιστη συγκέντρωση του 10 % στα καλλυντικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αντηλιακών προϊόντων, δεν θέτει σε κίνδυνο τον καταναλωτή. Προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της επιτρεπόμενης χρήσης της εν λόγω ουσίας πρέπει να τροποποιηθεί η καταχώριση 28 στη στήλη «γ» στο παράρτημα VII της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και VII της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 8 Ιουλίου 2009. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις που ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας από τις 8 Ιουλίου 2009.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας από τις 8 Οκτωβρίου 2009.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα II, η καταχώριση 167 «Εστέρες του 4-αμινοβενζοϊκού οξέος με ελευθέρα την αμινομάδα, εκτός από τον ονομαστικώς αναφερόμενο στο παράρτημα VII, μέρος 2» αντικαθίσταται από τη φράση «4-αμινοβενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του με ελευθέρα την αμινομάδα».

2.

Στο παράρτημα VII, η καταχώριση 1 διαγράφεται.

3.

Στο παράρτημα VII, στην καταχώριση 28 οι λέξεις «στα αντηλιακά προϊόντα» διαγράφονται από τη στήλη «γ».


19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/73


ΟΔΗΓΊΑ 2008/124/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για τον περιορισμό της εμπορίας σπόρων προς σπορά ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών στους σπόρους προς σπορά που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι»

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,

την οδηγία 2002/57/ΕΚ, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

(1)

Η οδηγία 86/109/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 1986, για τον περιορισμό της εμπορίας σπόρων προς σπορά ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών στους σπόρους προς σπορά που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» (3), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας, μαζί με την οδηγία 75/502/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 1975, περί περιορισμού εμπορίας των σπόρων προς σπορά της πόας της λειμωνίου (Poa Pratensis L.) για τους σπόρους οι οποίοι πιστοποιήθηκαν επίσημα ως «βασικοί σπόροι» (5) ή «πιστοποιημένοι σπόροι», σε ένα ενιαίο κείμενο.

(2)

Η οδηγία 66/401/ΕΟΚ επιτρέπει την εμπορία βασικών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων και εμπορικών σπόρων ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών.

(3)

Η οδηγία 2002/57/ΕΚ επιτρέπει την εμπορία βασικών σπόρων, κάθε πιστοποιημένου σπόρου και εμπορικών σπόρων ορισμένων ειδών ελαιούχων και κλωστικών φυτών.

(4)

Και οι δύο οδηγίες παρέχουν την άδεια στην Επιτροπή να απαγορεύει την εμπορία σπόρων που δεν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι».

(5)

Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να παράγουν επαρκή ποσότητα βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων για να ικανοποιείται, εντός της Κοινότητας, η ζήτηση για πολλούς από τους προαναφερόμενους σπόρους με σπόρους των κατηγοριών αυτών.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση.

(7)

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος B,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά των:

Poa pratensis L.

πόα η λειμώνιος

Vicia faba L. (partim)

κύαμος

Papaver somniferum L.

παπαρούνα (μήκων η υπνοφόρος)

Agrostis gigantea Roth

ψευδάγρωστις (άγρωστις η λευκή)

Agrostis stolonifera L.

ψευδάγρωστις (άγρωστις η σπονδυλωτή)

Phleum bertolonii DC

φλέων η βολβώδης

Poa palustris L.

πόα η βαλτάσης

Poa trivialis L.

πόα η κοινή

Lupinus albus L.

λούπινο το λευκό

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

σινάπι φαιό

Agrostis capillaris L.

ψευδάγρωστις (άγρωστις η λεπτή)

Lotus corniculatus L.

λωτός ο κερατιοφόρος

Medicago lupulina L.

μηδική η λυκίσκη

Trifolium hybridum L.

τριφύλλιο το νόθο

Alopecurus pratensis L.

αλωπέκουρος ο λειμώνιος

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.S. et K.B. Presl

βρόμη η υψηλή

Bromus catharticus Vahl

βρόμος

Bromus sitchensis Trin.

βρόμος Αλάσκας

Lupinus luteus L

λούπινο το κίτρινο

Lupinus angustifolius L.

λούπινο το στενόφυλλο

Poa nemoralis L.

πόα η δασική

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

κιτρινωπή βρόμη

Phacelia tanacetifolia Benth.

φακελωτή

Sinapis alba L.

σινάπι το λευκό

Agrostis canina L.

ψευδάγρωστις (άγρωστις του κυνός)

Festuca ovina L.

φεστούκα η κτηνοτροφική

Trifolium alexandrinum L.

τριφύλλι το αλεξανδρινό

Trifolium incarnatum L.

τριφύλλι το σαρκόχρουν

Trifolium resupinatum L.

τριφύλλι το ύπτιο

Vicia sativa L.

βίκος ο κοινός

Vicia villosa Roth.

βίκος ο άγριος