ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
18 Νοεμβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1135/2008 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2008 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2008, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου

3

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/864/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2008, σχετικά με σχέδιο διατάγματος της Τσεχικής Δημοκρατίας για τον καθορισμό των απαιτήσεων για τα συμπληρώματα διατροφής και τον εμπλουτισμό των τροφίμων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3963]  ( 1 )

4

 

 

2008/865/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας chlorate στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6587]  ( 1 )

7

 

 

2008/866/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6732]  ( 1 )

9

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/867/ΕΚ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5737]

11

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Απόφαση 2008/868/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2008, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (επιχείρηση EUFOR Tchad/RCA)

15

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΕUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2001 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2001, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης (ΕΕ L 118 της 27.4.2001)

21

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, για την τροποποίηση των οδηγιών 2001/112/ΕΚ και 2001/113/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 827/68, (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96, (ΕΚ) αριθ. 2826/2000, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2202/96 (ΕΕ L 273 της 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1135/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Νοεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2008

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου XXIV.6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2008 της Επιτροπής (2), τα πιστοποιητικά γνησιότητας πρέπει να εκδίδονται πριν από την εισαγωγή βοείου κρέατος στην Κοινότητα. Στον υπόψη κανονισμό επισυνάπτεται ο κατάλογος των αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να εκδίδουν τα πιστοποιητικά αυτά στις χώρες εξαγωγής.

(2)

Η Παραγουάη τροποποίησε την ονομασία της εκδότριας αρχής για πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008, ο κατάλογος του παραρτήματος II του υπόψη κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Για την αποφυγή του ενδεχομένου να μην αντιστοιχεί η ονομασία της αρχής που αναφέρεται στα πιστοποιητικά γνησιότητας που έχουν εκδοθεί πρόσφατα προς το όνομα της αρχής που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2008, η τροποποίηση του κανονισμού αυτού θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2008, ημερομηνία έναρξης του τρέχοντος έτους δασμολογικής ποσόστωσης. Για το προηγούμενο έτος δασμολογικής ποσόστωσης, που λήγει στις 30 Ιουνίου του 2008, στην Επιτροπή δεν περιήλθε καμία πληροφορία σχετικά με πιστοποιητικά γνησιότητας που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Παραγουάης.

(4)

Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008, το σημείο που αναφέρεται στην εκδότρια αρχή της Παραγουάης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 219 της 14.2.2008, σ. 3.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/4


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Ιουλίου 2008

σχετικά με σχέδιο διατάγματος της Τσεχικής Δημοκρατίας για τον καθορισμό των απαιτήσεων για τα συμπληρώματα διατροφής και τον εμπλουτισμό των τροφίμων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3963]

(Το κείμενο στην τσεχική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/864/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών, ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα προβλέπει, σε περίπτωση απουσίας κοινοτικών διατάξεων, την κοινοποίηση και την αξιολόγηση των νέων εθνικών διατάξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων άλλων ουσιών στην παρασκευή συγκεκριμένων τροφίμων.

(2)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, οι τσεχικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2007 σχέδιο διατάγματος για τον καθορισμό απαιτήσεων για τα συμπληρώματα διατροφής και τον εμπλουτισμό των τροφίμων και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 4 και τα παραρτήματα 4 και 5 του διατάγματος.

(3)

Το άρθρο 2 παράγραφος 3 του διατάγματος θεσπίζει μέσω του παραρτήματος 4 του διατάγματος έναν κατάλογο άλλων ουσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006, καθώς και τους αντίστοιχους όρους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής.

(4)

Το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 του διατάγματος θεσπίζουν μέσω του παραρτήματος 5 του διατάγματος έναν κατάλογο φυτικών και άλλων ουσιών οι οποίες απαγορεύονται στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων γενικότερα.

(5)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1925/2006, η Επιτροπή προέβη σε διαβουλεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

(6)

Το σχέδιο διατάγματος, στη σημερινή του μορφή, δεν αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 4 πρέπει να τηρούν τα κατώτατα όρια του παραρτήματος για την προστασία της δημόσιας υγείας.

(7)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 28 και 30 της συνθήκης ΕΚ, όταν δεν υπάρχει εναρμονισμένη κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητά τους να ρυθμίζουν νομοθετικά την παραγωγή και την εμπορία αγαθών στην επικράτειά τους.

(8)

Ειδικότερα, το άρθρο 2 παράγραφος 3 του σχεδίου διατάγματος, σε συνδυασμό με το παράρτημα 4 του σχεδίου διατάγματος, φαίνεται να εννοεί ότι στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

(9)

Ακόμη και αν καταδειχθεί ότι οι διατάξεις του παραρτήματος 4 δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας υγείας, το σχέδιο διατάγματος δεν αναφέρει πώς αντιμετωπίζονται προϊόντα τα οποία παράγονται ή/και διατίθενται στο εμπόριο νομίμως σε άλλα κράτη μέλη αλλά δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 και του άρθρου 4 του σχεδίου διατάγματος.

(10)

Το σχέδιο διατάγματος δεν περιέχει καμία διάταξη που να διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία συμπληρωμάτων διατροφής που παράγονται και διατίθενται στο εμπόριο νομίμως σε άλλα κράτη μέλη και τα οποία περιέχουν ουσίες που περιλαμβάνονται μεν στο παράρτημα 4 του εν λόγω σχεδίου διατάγματος αλλά όχι σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτό ή ουσίες άλλες από εκείνες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 4 του σχεδίου διατάγματος είτε υπό μορφήν ρήτρας αμοιβαίας αναγνώρισης είτε υπό μορφή διαδικασίας έγκρισης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι οικονομικοί φορείς να εξασφαλίζουν τη συμπερίληψη των ουσιών αυτών στον εθνικό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 και με το άρθρο 4 του κοινοποιημένου διατάγματος και σε συνδυασμό με το παράρτημα 5 του ίδιου διατάγματος, τα συμπληρώματα διατροφής και τα τρόφιμα γενικότερα δεν πρέπει να περιέχουν ναρκωτικές ή ψυχότροπες ουσίες ή πρόδρομες ουσίες κατηγορίας 1 ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που έχει αποδεδειγμένα τοξική, γονιδιοτοξική, τερατογόνο, παραισθητική, ναρκωτική ή άλλη ανεπιθύμητη δράση στο ανθρώπινο σώμα ούτε καμία από τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 5 του διατάγματος. Η απαγόρευση ορισμένων άλλων ουσιών για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων γενικότερα μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής του ανθρώπου κατά την έννοια του άρθρου 30 της συνθήκης ΕΚ.

(12)

Δεδομένου ότι το προαναφερόμενο άρθρο προβλέπει μία εξαίρεση —επιδεχόμενη αυστηρή ερμηνεία— από τον κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών μέσα στην Κοινότητα, εναπόκειται στις εθνικές αρχές που επικαλούνται την εξαίρεση να αποδείξουν σε κάθε περίπτωση, βάσει των εθνικών διατροφικών συνηθειών και των αποτελεσμάτων της διεθνούς επιστημονικής έρευνας, ότι η κανονιστική τους ρύθμιση είναι αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 30 της συνθήκης ΕΚ και, συγκεκριμένα, ότι η εμπορία των εν λόγω προϊόντων ενέχει πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

(13)

Οι τσεχικές αρχές δεν παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν τη θέσπιση καταλόγου απαγορευμένων ουσιών στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων γενικότερα.

(14)

Ακόμη και αν παρασχεθούν τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία, το σχέδιο διατάγματος δεν περιέχει καμία διάταξη που να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των συμπληρωμάτων διατροφής και των τροφίμων γενικότερα τα οποία παράγονται ή/και διατίθενται στο εμπόριο νομίμως σε άλλα κράτη μέλη και τα οποία περιέχουν ουσίες που δεν επιτρέπονται βάσει του σχεδίου διατάγματος.

(15)

Συνεπώς, το σχέδιο διατάγματος δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των οικονομικών φορέων που προκύπτουν από τα άρθρα 28 και 30 της συνθήκης ΕΚ.

(16)

Λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων αυτών, η Επιτροπή εξέδωσε αρνητική γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006.

(17)

Επομένως, θα πρέπει να ζητηθεί από τις τσεχικές αρχές να μην εγκρίνουν το επίμαχο σχέδιο διατάγματος και να το τροποποιήσουν, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 30 της συνθήκης ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τους τις παρατηρήσεις που διατυπώνει η Επιτροπή στην αρνητική γνωμοδότησή της.

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Ζητείται από την Τσεχική Δημοκρατία να μην εγκρίνει το σχέδιο διατάγματος για τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και με τον εμπλουτισμό των τροφίμων, παρά μόνο εφόσον το τροποποιήσει σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.   Ζητείται από την Τσεχική Δημοκρατία να τροποποιήσει το επίμαχο σχέδιο διατάγματος, με σκοπό να συμπεριλάβει σαφή αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κοινοποιημένου σχεδίου αλλά παράγονται ή/και διατίθενται στο εμπόριο νομίμως σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Τουρκία ή στα κράτη του ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Τσεχική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26.


18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/7


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας chlorate στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6587]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/865/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί, επί περίοδο 12 ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω οδηγίας, να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας και τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης, ενώ παράλληλα οι εν λόγω ουσίες εξετάζονται σταδιακά στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος εργασίας.

(2)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (3) καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του τρίτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και θεσπίζουν κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία chlorate.

(3)

Για την ουσία chlorate εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 451/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για μια σειρά χρήσεων που προτάθηκαν από τον κοινοποιούντα. Επιπλέον, οι εν λόγω κανονισμοί ορίζουν τα κράτη μέλη-εισηγητές που πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης και συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000. Για την ουσία chlorate κράτος μέλος-εισηγητής ορίστηκε η Γαλλία και στις 26 Ιουλίου 2007 υποβλήθηκαν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

(4)

Η Επιτροπή εξέτασε την ουσία chlorate σύμφωνα με το άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν σχέδιο έκθεσης ανασκόπησης για την εν λόγω ουσία, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, το οποίο οριστικοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2008 υπό μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής.

(5)

Κατά την εξέταση της εν λόγω δραστικής ουσίας από τη μόνιμη επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων των κρατών μελών, συνήχθη το συμπέρασμα ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται ότι η δραστική ουσία έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η μη αποδεκτή έκθεση για τους χρήστες βάσει της προτεινόμενης προσωρινής τιμής AOEL (του αποδεκτού βαθμού έκθεσης του χρήστη). Επιπλέον, δεν επαρκούσαν τα στοιχεία για να αποφασιστεί η οριστική τιμή AOEL και να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο έκπλυσης ενός σχετικού μεταβολίτη στα υπόγεια ύδατα. Επιπλέον, στην έκθεση ανασκόπησης της εν λόγω ουσίας περιλαμβάνονται και άλλες αιτίες ανησυχίας που εντοπίστηκαν από το κράτος μέλος-εισηγητή στο πλαίσιο της έκθεσης αξιολόγησής του.

(6)

Η Επιτροπή κάλεσε τον κοινοποιούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης της ουσίας chlorate και σχετικά με την πρόθεσή του να στηρίξει ή να μη στηρίξει περαιτέρω την ουσία. Ο κοινοποιών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά. Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε ο κοινοποιών, οι προαναφερθείσες αιτίες ανησυχίας δεν μπόρεσαν να απαλειφθούν και οι αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν απέδειξαν ότι είναι δυνατόν, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία chlorate να πληρούν γενικά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(7)

Επομένως, η ουσία chlorate δεν πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(8)

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες εγκρίσεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία chlorate θα ανακληθούν εντός καθορισμένης προθεσμίας και δεν θα ανανεωθούν ούτε θα χορηγηθούν νέες εγκρίσεις για τέτοιου είδους προϊόντα.

(9)

Τυχόν περίοδος χάριτος που χορηγείται από ένα κράτος μέλος για την απόσυρση προς καταστροφή, την αποθήκευση, τη διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν chlorate πρέπει να περιορίζεται σε 12 μήνες, ώστε να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων για μία ακόμη καλλιεργητική περίοδο και να εξασφαλιστεί ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν chlorate είναι διαθέσιμα για 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(10)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την υποβολή αίτησης για το chlorate σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (4) της εν λόγω οδηγίας, με σκοπό την ενδεχόμενη συμπερίληψη της ουσίας αυτής στο παράρτημα I.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ουσία chlorate δεν καταχωρίζεται ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α)

οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία chlorate ανακαλούνται το αργότερο έως τις 10 Μαΐου 2009·

β)

δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν chlorate από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία χορηγούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει το αργότερο στις 10 Μαΐου 2010.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 5.


18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/9


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6732]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/866/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές γενικώς και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών συγκεκριμένα, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Προβλέπει τη θέσπιση επειγόντων μέτρων όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτη χώρα ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και ότι ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί αποτελεσματικά με μέτρα που λαμβάνονται από το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η).

(2)

Στην Κοινότητα επιβεβαιώθηκε εστία ηπατίτιδας Α σε ανθρώπους. Η προέλευση της νόσου διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν στην κατανάλωση ορισμένων δίθυρων μαλακίων εισαγωγής Περού, τα οποία ήταν μολυσμένα με τον ιό της ηπατίτιδας Α (ΙΗΑ).

(3)

Τα μολυσμένα δίθυρα μαλάκια είναι κοχύλια (Donax spp) και η μόλυνση πολύ πιθανόν οφείλεται σε μόλυνση των υδάτων από ιό, στις περιοχές παραγωγής. Επομένως μπορεί να μολυνθούν και άλλα δίθυρα μαλάκια.

(4)

Επειδή η κατανάλωση αυτών των δίθυρων μαλακίων συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ενδείκνυται η αναστολή των εισαγωγών στην Κοινότητα δίθυρων μαλακίων από το Περού.

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της μόλυνσης, η αναστολή πρέπει να ισχύσει και για δίθυρα μαλάκια που στάλθηκαν στην Κοινότητα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα οποία όμως φτάνουν στους κοινοτικούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου μετά την εν λόγω ημερομηνία.

(6)

Η αναστολή αυτών των εισαγωγών πρέπει να αποφασιστεί σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ομοιόμορφη προστασία της υγείας των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Η υδατοκαλλιέργεια παραγωγής χτενιών (Pectinidae) στο Περού γίνεται σε χωριστές περιοχές παραγωγής με μικρή πυκνότητα πληθυσμού και μακριά από δυνητικές πηγές μόλυνσης. Επιπλέον, τα Pectinidae υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την απομάκρυνση των εντοσθίων και, έτσι, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης με ιό του βρώσιμου μέρους του προϊόντος. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπονται οι εισαγωγές από το Περού χτενιών που έχουν υποστεί παρόμοια επεξεργασία.

(8)

Επίσης, η θερμική επεξεργασία αποτρέπει τη βιωσιμότητα του ιού. Επομένως, είναι σκόπιμο να επιτρέπονται οι εισαγωγές από το Περού δίθυρων μαλακίων που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ μέρος VII κεφάλαιο ΙΙ σημείο Α.5. στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2).

(9)

Οι περουβιανές αρχές δεσμεύτηκαν να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα και, εάν χρειαστεί, να επιτρέψουν τη διενέργεια επιθεώρησης από την Επιτροπή τους επόμενους μήνες. Επομένως, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση έως τις 31 Μαρτίου 2009, με επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να παρατείνει τα εν λόγω μέτρα, υπό το πρίσμα κάθε νέας πληροφορίας σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στο Περού και της έκβασης των επιθεωρήσεων από τις υπηρεσίες της.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση ισχύει για δίθυρα μαλάκια, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 2.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, που εισάγονται από το Περού και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση («δίθυρα μαλάκια»).

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις εισαγωγές στην Κοινότητα δίθυρων μαλακίων από το Περού.

Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει για όλες τις αποστολές δίθυρων μαλακίων που λαμβάνονται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου της Κοινότητας ανεξάρτητα αν η παραγωγή, η αποθήκευση και η πιστοποίηση των αποστολών πραγματοποιήθηκε στη χώρα καταγωγής πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων:

α)

εκσπλαχνισμένα Pectinidae υδατοκαλλιέργειας·

β)

δίθυρα μαλάκια που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος VII κεφάλαιο ΙΙ σημείο Α.5. στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Άρθρο 4

Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται λόγω της εφαρμογής της παρούσας απόφασης βαρύνουν τον παραλήπτη ή τον πράκτορά του.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2009.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/11


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5737]

(2008/867/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των στόχων της οποίας συγκαταλέγονται η προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων και η προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προστασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο η) της συνθήκης, η Κοινότητα έχει να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στην υποστήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την ένταξη των προσώπων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Το άρθρο 34 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους όσοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.

(2)

Η σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τα κοινά κριτήρια για την επάρκεια των πόρων και των παροχών των συστημάτων κοινωνικής προστασίας (1) παραμένει πράξη αναφοράς για την κοινοτική πολιτική σε θέματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και δεν έχει χάσει καθόλου τη σπουδαιότητά της, αν και πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη υλοποίησή της.

(3)

Από το 1992 έχουν διαμορφωθεί νέα μέσα πολιτικής. Ένα τέτοιο μέσο είναι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη (ΑΜΣ), μεταξύ των στόχων της οποίας περιλαμβάνεται η ενεργητική κοινωνική ένταξη όλων, πράγμα που πρέπει να εξασφαλιστεί με την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και με την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού των πιο περιθωριοποιημένων ατόμων και ομάδων (2). Ένα άλλο μέσο είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης, η οποία επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την πρόληψη του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και την υποστήριξη της ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων στην απασχόληση (3).

(4)

Η επιμονή της φτώχειας και της ανεργίας και ο ολοένα και πιο σύνθετος χαρακτήρας των διαφόρων πολλαπλών μειονεκτημάτων απαιτούν σφαιρικές και ολοκληρωμένες πολιτικές (4). Για να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, πρέπει να υπάρχει συνδυασμός επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, σύνδεσης με την αγορά εργασίας και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενεργητική ένταξη (5). Αυτή η στρατηγική είναι απόλυτα συμπληρωματική με την προσέγγιση της ευελιξίας με ασφάλεια, ενώ απευθύνεται σε όσους είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. Συμβάλλει στη στρατηγική της Λισαβόνας, καθώς διευκολύνει την ενεργοποίηση και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, και αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της κοινωνικής διάστασης της κοινοτικής στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης (6).

(5)

Κατά τη σταδιακή υλοποίηση της παρούσας σύστασης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εθνικές προτεραιότητες και η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων.

(6)

Η παρούσα σύσταση και η υλοποίηση των κοινών αρχών που προβλέπει δεν θίγουν την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (7), ούτε τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων.

(7)

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον καθορισμό του επιπέδου εισοδηματικής στήριξης και για τον προσδιορισμό του κατάλληλου συνδυασμού πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες καταστάσεις και ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.   Να χαράξουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη συνολική στρατηγική για την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, στρατηγική που να συνδυάζει επαρκή εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Οι πολιτικές ενεργητικής ένταξης πρέπει να διευκολύνουν την ένταξη σε βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για όσους μπορούν να εργαστούν και την παροχή, σε όσους δεν μπορούν, πόρων που να επαρκούν για μια αξιοπρεπή διαβίωση, σε συνδυασμό με την παροχή στήριξης για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

2.   Να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων πολιτικών ενεργητικής ένταξης μέσω:

α)

του συνολικού σχεδιασμού των πολιτικών μέτρων, καθορίζοντας το σωστό συνδυασμό των τριών σκελών της στρατηγικής για την ενεργητική ένταξη, λαμβανομένου υπόψη του κοινού αντικτύπου τους στην κοινωνική και οικονομική ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων και τις πιθανές αλληλεξαρτήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών και των αρνητικών συνεπειών·

β)

της ολοκληρωμένης εφαρμογής των τριών σκελών της στρατηγικής για την ενεργητική ένταξη, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα πολυποίκιλα αίτια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που υλοποιούν τις πολιτικές ενεργητικής ένταξης·

γ)

του πολιτικού συντονισμού μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών αρχών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων ρόλων, αρμοδιοτήτων και προτεραιοτήτων τους·

δ)

της ενεργού συμμετοχής όλων των άλλων σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, των κοινωνικών εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των φορέων παροχής υπηρεσιών, στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των στρατηγικών.

3.   Να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ενεργητικής ένταξης:

α)

υποστηρίζουν την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

β)

προάγουν την ισότητα των δύο φύλων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους·

γ)

συνεκτιμούν προσεκτικά το σύνθετο χαρακτήρα των διαφόρων πολλαπλών μειονεκτημάτων και τις ειδικές καταστάσεις και ανάγκες των διαφόρων ευάλωτων ομάδων·

δ)

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και βελτιώνουν την εδαφική συνοχή·

ε)

συνάδουν με μια προσέγγιση κύκλου ζωής των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και να εμποδίσουν τη μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά.

4.   Να οργανώσουν και να εφαρμόσουν τις ολοκληρωμένες πολιτικές ενεργητικής ένταξης σύμφωνα με τις ακόλουθες κοινές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για κάθε σκέλος, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας και τις διαφορετικές καταστάσεις, ανάγκες και προτεραιότητές τους, χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του κοινού δικαίου, περιλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και των κοινοτικών κανόνων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.

α)   Επαρκής εισοδηματική στήριξη

Αναγνώριση του βασικού δικαιώματος του ατόμου για επαρκείς πόρους και ικανοποιητική κοινωνική αρωγή, ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, στο πλαίσιο μιας συνολικής και συνεπούς προσπάθειας για καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

i)

Επανεξέταση, όπου χρειάζεται, των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών, με βάση τις κοινές αρχές που περιγράφονται στο σημείο Β της σύστασης 92/441/ΕΟΚ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ενεργητικής ένταξης, το δικαίωμα για επαρκείς πόρους πρέπει:

να συνδυάζεται με την ενεργό διαθεσιμότητα για εργασία ή για επαγγελματική κατάρτιση, με σκοπό την απόκτηση εργασίας όσον αφορά τα άτομα η κατάσταση των οποίων επιτρέπει αυτή την ενεργό διαθεσιμότητα, ή, στην περίπτωση των άλλων ατόμων, να υπόκειται, όπου ενδείκνυται, σε μέτρα οικονομικής και κοινωνικής ένταξης·

να συνδυάζεται με τις πολιτικές που κρίνονται απαραίτητες, σε εθνικό επίπεδο, για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των συγκεκριμένων ατόμων.

ii)

Εξασφάλιση της υλοποίησης του δικαιώματος αυτού σύμφωνα με τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές των σημείων Γ(1), Γ(2) και Γ(3) της σύστασης 92/441/ΕΟΚ. Ειδικότερα, κατά τον καθορισμό των πόρων που είναι αναγκαίοι για μια αξιοπρεπή ζωή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, με τη χρήση των κατάλληλων εθνικών δεικτών, το βιοτικό επίπεδο και τα επίπεδα τιμών για κάθε είδος και μέγεθος νοικοκυριού στο σχετικό κράτος μέλος. Μέσα σε ένα πλαίσιο ενεργητικής ένταξης, πρέπει να προβλέπονται, για τα άτομα που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, κίνητρα για την αναζήτηση εργασίας, ενώ πρέπει να προσαρμόζονται ή να συμπληρώνονται τα ποσά που διατίθενται για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.

β)   Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

Λήψη μέτρων για τα άτομα που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τους παρέχεται αποτελεσματική βοήθεια για να βρουν, να επιστρέψουν ή να παραμείνουν σε θέση εργασίας που ανταποκρίνεται στις εργασιακές ικανότητές τους.

i)

Προώθηση των ακόλουθων κοινών αρχών στα πλαίσια των στρατηγικών ενεργητικής ένταξης:

κάλυψη των αναγκών των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή επανένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους·

λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην απασχόληση είναι ευκαιρία που προσφέρεται σε όλους·

προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές και τις παροχές, τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και τις προοπτικές σταδιοδρομίας, με κύριο στόχο την αποτροπή της φτώχειας στους εργαζομένους·

καταπολέμηση της κατάτμησης της αγοράς εργασίας με την προώθηση της διατήρησης της θέσης απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ανέλιξης.

ii)

Εφαρμογή των αρχών αυτών μέσω των ακόλουθων πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών:

επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της εφαρμογής πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών διά βίου μάθησης· προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ικανοτήτων και στην ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες·

λήψη ενεργητικών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένης της παροχής εξειδικευμένων, εξατομικευμένων και ευέλικτων υπηρεσιών και μέσων στήριξης, που θα περιλαμβάνουν τον έγκαιρο προσδιορισμό των αναγκών, την παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας, την πρόβλεψη υπηρεσιών καθοδήγησης και κατάρτισης και τη θέσπιση κινήτρων για τη δραστήρια αναζήτηση απασχόλησης·

συνεχής επανεξέταση των κινήτρων και αντικινήτρων που προκύπτουν από τα συστήματα φόρων και παροχών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των παροχών και της εξάρτησής τους από όρους, καθώς επίσης της σημαντικής μείωσης των υψηλών οριακών φορολογικών συντελεστών, ιδίως για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα, με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλων επιπέδων κοινωνικής προστασίας·

στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και της προστατευόμενης απασχόλησης ως ζωτικής πηγής θέσεων πρώτης εργασίας για τα μειονεκτούντα άτομα, προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης και των μικροδανείων, παροχή φορολογικών κινήτρων στους εργοδότες για την πρόσληψη υπαλλήλων, ανάπτυξη νέων πηγών θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, και αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη σημασία που έχει η διαμόρφωση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

προώθηση της προσαρμοστικότητας, παροχή υποστήριξης στους εργαζομένους μέσα στο χώρο εργασίας και διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για την υγεία και την ευημερία τους, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της εφαρμογής του εργατικού δικαίου σε συνδυασμό με τον κοινωνικό διάλογο.

γ)   Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες

Λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις, να λαμβάνουν κατάλληλη κοινωνική στήριξη μέσω της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για τα εξής:

παροχή υπηρεσιών ουσιώδους σημασίας για τη στήριξη των ενεργητικών πολιτικών κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αρωγής, απασχόλησης και εκπαίδευσης, στεγαστικής βοήθειας και εργατικών κατοικιών, παιδικής μέριμνας, μακροχρόνιας περίθαλψης και υγειονομικής φροντίδας, σύμφωνα με τις ακόλουθες κοινές αρχές και λαμβανομένων υπόψη του ρόλου των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, των εφαρμοστέων κοινοτικών κανόνων και των διαφορετικών καταστάσεων, αναγκών και προτιμήσεων στα κράτη μέλη:

εδαφική διαθεσιμότητα, φυσική προσπελασιμότητα, προσιτό κόστος·

αλληλεγγύη, ίσες ευκαιρίες για τους χρήστες των υπηρεσιών και τους υπαλλήλους, και κατάλληλη συνεκτίμηση της πολυμορφίας των χρηστών·

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στις συνθήκες εργασίας και στην κατάλληλη υλική υποδομή·

ολοκληρωμένες και συντονισμένες υπηρεσίες, που σχεδιάζονται και παρέχονται με ολοκληρωμένο τρόπο·

συμμετοχή των χρηστών και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, για να ικανοποιηθούν οι πολλαπλές ανάγκες των πολιτών ως ατόμων·

παρακολούθηση, αξιολόγηση των επιδόσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

5.   Να εγγυηθούν τους σχετικούς πόρους και τις σχετικές παροχές βάσει των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· να κάνουν χρήση των διατάξεων και των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την υποστήριξη μέτρων ενεργητικής ένταξης·

να θεσπίσουν λεπτομερείς ρυθμίσεις, να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες και να οργανώσουν τη διαχείριση και την εφαρμογή τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική·

να συνεκτιμούν τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς, τις προτεραιότητες των εθνικών αρχών και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, με στόχο την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ εργασιακών κινήτρων, ανακούφισης από τη φτώχεια και βιώσιμων δημοσιονομικών δαπανών·

να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι όλοι, περιλαμβανομένων των λιγότερο προνομιούχων, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και για τη στήριξη που μπορούν να λάβουν, με τη βοήθεια, όπου ενδείκνυται, των τεχνολογιών της πληροφορίας·

να απλοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διοικητικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που προβλέπονται για την εξέταση των πόρων και των διαφόρων καταστάσεων·

όπου είναι δυνατόν, να θεσπίσουν, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, έναν μηχανισμό προσφυγών ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών και, όπου χρειάζεται, ενώπιον ανεξάρτητων τρίτων φορέων, όπως είναι τα δικαστήρια, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση.

6.   Να βελτιώσουν τους δείκτες και τα συστήματα πληροφόρησης, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί η ικανότητα παραγωγής επίκαιρων και συγκρίσιμων πληροφοριών για όλες τις πτυχές της ενεργητικής ένταξης·

να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές ενεργητικής ένταξης μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, με τη στενή συνεργασία μεταξύ της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και της επιτροπής απασχόλησης και με την υποστήριξη του προγράμματος PROGRESS·

να εξασφαλίσουν τη συνοχή με τη συνολική πολιτική της στρατηγικής της Λισαβόνας σε σχέση με τους στόχους κοινωνικής συνοχής.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Vladimír ŠPIDLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 46.

(2)  Ανακοίνωση COM(2005) 706: Εργαζόμαστε μαζί, εργαζόμαστε καλύτερα — Ένα νέο πλαίσιο για τον ανοικτό συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)  Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, έγγραφο 10614/2/082008 του Συμβουλίου (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Ανακοινώσεις COM(2007) 620: Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική συνοχή: προώθηση της ενεργητικής ένταξης των πλέον απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας ανθρώπων και COM(2005) 33: Η Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής.

(5)  Ανακοίνωση COM(2006) 44 σχετικά με διαβούλευση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργητική ένταξη των ανθρώπων που έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας.

(6)  Ανακοίνωση COM(2007) 620, συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, της 14ης Δεκεμβρίου 2007, και σημείωμα προσανατολισμού της επιτροπής κοινωνικής προστασίας (SPC) σχετικά με την ενεργητική ένταξη, της 3ης Ιουλίου 2008. Ειδικότερα, βλέπε επίσης: συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2007, έγγραφο 16139/07· γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 18ης Ιουνίου 2008, για την ενεργητική ένταξη (έγγραφο CdR 344/2007)· γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2007 για τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα (έγγραφο CESE 892/2007).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3).


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/15


ΑΠΌΦΑΣΗ 2008/868/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Οκτωβρίου 2008

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (επιχείρηση EUFOR Tchad/RCA)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 24,

τη σύσταση της προεδρίας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Οκτωβρίου 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή δράση 2007/677/ΚΕΠΠΑ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (1) (επιχείρηση EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 της εν λόγω κοινής δράσης προβλέπει ότι οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων σχετικά με τη συμμετοχή τρίτων κρατών καθορίζονται βάσει συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 24 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έλαβε από το Συμβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2004, η προεδρία, επικουρούμενη από τον Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, διαπραγματεύθηκε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (επιχείρηση EUFOR Tchad/RCA), εφεξής καλούμενη απλώς «συμφωνία».

(4)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (επιχείρηση EUFOR Tchad/RCA) εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της έκδοσής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 13 Οκτωβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. KOUCHNER


(1)  ΕΕ L 279 της 23.10.2007, σ. 21.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΕUFOR Tchad/RCA)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ),

αφενός, και

Η ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,

αφετέρου,

καλούμενες εφεξής τα «μέρη»,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

την απόφαση 1778 (2007) της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία επιτρέπει στην ΕΕ να αναπτύξει δυνάμεις στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

την υιοθέτηση, από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής δράσης 2007/677/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUFOR Tchad/RCA),

την απόφαση CHAD/1/2008 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας που αφορά την αποδοχή των συνεισφορών τρίτων κρατών στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την απόφαση ΤΣΑΝΤ/2/2008 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής συνεισφερόντων για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την απόφαση CHAD/3/2008 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 14ης Μαΐου 2008,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1)

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της ΕΕ/Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας κάλεσε με επιστολή του, στις 7 Δεκεμβρίου 2007, τη Ρωσική Ομοσπονδία να εξετάσει ενδεχόμενη συμμετοχή στην επιχείρηση ΕΕ στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

(2)

Η Ρωσική Ομοσπονδία εξέφρασε την προθυμία της να εξετάσει ενδεχόμενη συμμετοχή, με επιστολή της με ημερομηνία 23 Απριλίου 2008.

(3)

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της ΕΕ/Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας προέβησαν σε κοινή δήλωση στις 29 Απριλίου 2008 για την αμοιβαία συνεργασία σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Συμμετοχή στην επιχείρηση

1.   Το ρωσικό μέρος συμμετέχει στην επιχείρηση η οποία διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της απόφασης 1778 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με την κοινή δράση 2007/677/ΚΕΠΠΑ της 15ης Οκτωβρίου 2007 για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUFOR Tchad/RCA) (εφεξής «η επιχείρηση ΕΕ») και στο σχέδιο επιχειρήσεων της 18ης Ιανουαρίου 2008 με την παροχή του στρατιωτικού σώματος των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής «το ρωσικό στρατιωτικό σώμα») με σκοπό την υποστήριξη της επιχείρησης ΕΕ μέσω αεροπορικών μεταφορών, με την επιφύλαξη τυχόν εκτελεστικών όρων προβλεπόμενων στο πλαίσιο των εκτελεστικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας. Οι αεροπορικές μεταφορές εκτελούνται με τα αεροσκάφη του ρωσικού στρατιωτικού σώματος με σκοπό την εξασφάλιση της ζωής και της ασφάλειας του προσωπικού των δυνάμεων που βρίσκονται υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUFOR) και της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο Τσαντ (MINURCAT) μέσω της μεταφοράς προσωπικού EUFOR και MINURCAT, της μεταφοράς φορτίων, και εργασιών έρευνας και διάσωσης όσον αφορά το προσωπικό EUFOR και MINURCAT.

2.   Η συνεισφορά του ρωσικού μέρους στην επιχείρηση ΕΕ ισχύει υπό την επιφύλαξη της αυτονομίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Το ρωσικό μέρος εξασφαλίζει ότι το ρωσικό στρατιωτικό σώμα εκτελεί την αποστολή του σύμφωνα με:

την κοινή δράση 2007/677/ΚΕΠΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,

τις τυχόν εκτελεστικές ρυθμίσεις που θα συμφωνηθούν και από τα δύο μέρη.

4.   Το προσωπικό του ρωσικού στρατιωτικού σώματος εφαρμόζει τους κανόνες εμπλοκής της επιχείρησης ΕΕ εφόσον δεν συγκρούονται με το ρωσικό δίκαιο. Ενδεχόμενοι περιορισμοί στους κανόνες εμπλοκής που τίθενται από το ρωσικό μέρος θα καθορίζονται επισήμως για τον διοικητή επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Το ρωσικό στρατιωτικό σώμα εκτελεί τα καθήκοντά του και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους στόχους και την εντολή της επιχείρησης ΕΕ, όπως προβλέπεται από την απόφαση 1778 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

6.   Το ρωσικό μέρος μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συνεισφορά του, είτε με αίτημα του διοικητή επιχειρήσεων της ΕΕ ή με απόφαση του ρωσικού μέρους, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών. Το ρωσικό μέρος ενημερώνει σε εύλογο διάστημα τον διοικητή επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε μεταβολή της συμμετοχής του στην επιχείρηση ΕΕ.

Άρθρο 2

Καθεστώς των δυνάμεων

1.   Το καθεστώς του ρωσικού στρατιωτικού σώματος διέπεται από τις συμφωνίες για το καθεστώς των δυνάμεων οι οποίες ισχύουν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Τσαντ, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας του Καμερούν, με την άφιξή του στο χώρο διεξαγωγής της επιχείρησης.

2.   Με την επιφύλαξη των συμφωνιών για το καθεστώς των δυνάμεων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το ρωσικό μέρος ασκεί τη δικαιοδοσία του επί του ρωσικού στρατιωτικού σώματος.

3.   Ένας αντιπρόσωπος του ρωσικού μέρους συμμετέχει στις διαδικασίες διευθέτησης τυχόν αξιώσεων σχετικών με το ρωσικό στρατιωτικό σώμα οι οποίες προβλέπονται στις συμφωνίες για το καθεστώς των δυνάμεων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4.   Εναπόκειται στο ρωσικό μέρος να διευθετεί τυχόν αξιώσεις που συνδέονται με τη συμμετοχή του ρωσικού μέρους στην επιχείρηση ΕΕ και οι οποίες εγείρονται από το στρατιωτικό προσωπικό του ρωσικού στρατιωτικού σώματος ή το αφορούν. Εναπόκειται στο ρωσικό μέρος να κινεί οποιαδήποτε διαδικασία, ιδίως δε ποινική ή πειθαρχική δίωξη, κατά μέλους του στρατιωτικού προσωπικού του ρωσικού στρατιωτικού σώματος, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του.

5.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα προβούν σε δήλωση σχετικά με την παραίτηση από αξιώσεις έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην επιχείρηση ΕΕ, και ότι θα το πράξουν κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας. Η δήλωση αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία.

6.   Το ρωσικό μέρος αναλαμβάνει να προβεί σε δήλωση σχετικά με την παραίτηση από αξιώσεις έναντι οποιουδήποτε κράτους συμμετέχει στην επιχείρηση ΕΕ, και ότι θα το πράξει κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας. Η δήλωση αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία.

7.   Το καθεστώς του προσωπικού που διατίθεται στο επιχειρησιακό στρατηγείο της ΕΕ στο Παρίσι (Γαλλία) διέπεται από διακανονισμούς συμφωνούμενους μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 3

Διαβαθμισμένες πληροφορίες

1.   Το ρωσικό μέρος προστατεύει κάθε διαβαθμισμένη πληροφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που του παρέχεται στα πλαίσια της επιχείρησης ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών που προβλέπει η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Προς το σκοπό αυτό, η αντιστοιχία των διαβαθμίσεων ασφαλείας των μερών έχει ως εξής:

ΕΕ

Ρωσική Ομοσπονδία

SECRET UE (ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΕ)

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΕ)

СЕКРЕТНО

Η περιοριστική ένδειξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» αντιστοιχεί στη διαβάθμιση ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης RESTREINT UE (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΕ).

2.   Το ρωσικό μέρος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που του παρέχονται στο πλαίσιο της επιχείρησης ΕΕ προστατεύονται σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό που απαιτούν οι βασικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στην ΕΕ συγκεκριμένα, το ρωσικό μέρος:

δεν χρησιμοποιεί τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που του κοινολογούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχουν κοινολογηθεί από την ΕΕ,

δεν κοινολογεί τις εν λόγω πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΕ,

διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες που του κοινολογούνται, επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να λάβουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών για την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους και τα οποία, όταν οι πληροφορίες φέρουν διαβάθμιση «CONFIDΕΝΤΙΕL UE» ή υψηλότερη, έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας,

διασφαλίζει ότι, πριν επιτραπεί η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, όλα τα πρόσωπα τα οποία ζητούν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τις απαιτήσεις των κανονισμών προστασίας της ασφάλειας που αφορούν τη διαβάθμιση των πληροφοριών στις οποίες θα έχουν πρόσβαση και συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτές,

διασφαλίζει ότι όλοι οι χώροι, οι περιοχές, τα κτίρια, τα γραφεία, οι αίθουσες, τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών στα οποία φυλάσσονται ή/και χρησιμοποιούνται διαβαθμισμένες πληροφορίες προστατεύονται με ενδεδειγμένα υλικά μέτρα ασφαλείας,

διασφαλίζει ότι τα διαβαθμισμένα έγγραφα που του κοινολογούνται καταγράφονται, κατά την παραλαβή τους, σε ειδικό μητρώο,

κοινοποιεί στην ΕΕ οιαδήποτε πραγματική ή εικαζόμενη περίπτωση κατά την οποία έχουν παραβιασθεί ή εκτεθεί σε κίνδυνο διαβαθμισμένες πληροφορίες που του έχουν κοινολογηθεί. Σε τέτοια περίπτωση, το ρωσικό μέρος κινεί έρευνες και λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή.

3.   Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο διαβάθμισής τους, οι διαβαθμισμένες πληροφορίες διαβιβάζονται μέσω της διπλωματικής οδού, με ασφαλείς ταχυδρομικές υπηρεσίες ή με αυτοπρόσωπη μεταφορά.

4.   Εάν η ΕΕ και η Ρωσική Ομοσπονδία συνάψουν συμφωνία σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής εφαρμόζονται στα πλαίσια της επιχείρησης ΕΕ.

Άρθρο 4

Ιεραρχική δομή

1.   Το ρωσικό στρατιωτικό σώμα τελεί πλήρως υπό τη διοίκηση του ρωσικού μέρους.

2.   Οι ρωσικές αρμόδιες αρχές μεταβιβάζουν στον διοικητή επιχειρήσεων τη δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων στο ρωσικό στρατιωτικό σώμα για την εκτέλεση της αποστολής όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας. Αυτή η μεταβίβαση εξουσιών λαμβάνει χώρα κατά την άφιξη στο χώρο των επιχειρήσεων. Κατά τον προγραμματισμό διαταγής αεροπορικών καθηκόντων (air task order) ή οποιασδήποτε άλλης απόφασης η οποία θα έχει συνέπειες στο ρωσικό στρατιωτικό σώμα, εξασφαλίζεται πλήρης συντονισμός με τους Ανώτερους Στρατιωτικούς Αντιπροσώπους του ρωσικού στρατιωτικού σώματος. Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσον αφορά την τρέχουσα διαχείριση της επιχείρησης, με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ.

3.   Το ρωσικό μέρος διορίζει ανώτερους στρατιωτικούς αντιπροσώπους για να εκπροσωπούν το ρωσικό στρατιωτικό σώμα στην επιχείρηση EUFOR, τόσο στο επιχειρησιακό στρατηγείο της ΕΕ στο Παρίσι (Γαλλία) όσο και στο στρατηγείο δυνάμεως της ΕΕ στο Abéché (Τσαντ). Κάθε ανώτερος στρατιωτικός αντιπρόσωπος δύναται να επικουρείται. Οι ανώτεροι στρατιωτικοί αντιπρόσωποι διαβουλεύονται με τη δομή διοίκησης ΕΕ για όλα τα ζητήματα που αφορούν την EUFOR. Για την καθημερινή πειθαρχία του σώματος υπεύθυνος είναι ο διοικητής του ρωσικού στρατιωτικού σώματος.

Άρθρο 5

Χρηματοοικονομικά θέματα

1.   Το ρωσικό μέρος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η συμμετοχή του στην επιχείρηση ΕΕ, εκτός από αυτά που καλύπτονται από την κοινή χρηματοδότηση, όπως προβλέπουν οι εκτελεστικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Η EUFOR Tchad/RCA παρέχει υλικοτεχνική στήριξη στο ρωσικό στρατιωτικό σώμα, σε βάση επιστροφής των εξόδων, υπό τους όρους που προβλέπονται στις εκτελεστικές ρυθμίσεις του άρθρου 6 της παρούσας συμφωνίας.

3.   Η ΕΕ απαλλάσσει το ρωσικό μέρος από κάθε χρηματική συμμετοχή στα κοινά έξοδα.

4.   Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας φυσικών ή νομικών προσώπων από το κράτος ή τα κράτη όπου διεξάγεται η επιχείρηση ΕΕ, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των συμφωνιών περί του καθεστώτος των δυνάμεων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας συμφωνίας.

5.   Η διοικητική διαχείριση των δαπανών, όπως ορίζεται στις εκτελεστικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας, ανατίθεται στο μηχανισμό ΕΕ που διαχειρίζεται τις κοινές δαπάνες και τις δαπάνες που καλύπτονται από επιμέρους κράτη στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

Η συμμετοχή του ρωσικού μέρους στην επιχείρηση ΕΕ εφαρμόζεται σύμφωνα με τις τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες που περιέχονται στις ρυθμίσεις εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας τις οποίες θα συνάψουν το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ο διοικητής επιχειρήσεων της ΕΕ.

Άρθρο 7

Μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση που ένα μέρος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, όπως ορίζονται από τα προηγούμενα άρθρα της παρούσας συμφωνίας, το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με προειδοποίηση ενός μηνός.

Άρθρο 8

Επίλυση των διαφορών

1.   Διαφορές μεταξύ των μερών που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και των ρυθμίσεων εφαρμογής της ρυθμίζονται από τις αρμόδιες αρχές των μερών στο κατάλληλο επίπεδο ή διά της διπλωματικής οδού.

2.   Όσες οικονομικές αξιώσεις ή διαφωνίες δεν έχουν επιλυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να υποβάλλονται σε αμοιβαία συμφωνημένο συνδιαλλάκτη ή μεσολαβητή.

Αν οι αξιώσεις ή διαφωνίες δεν καταστεί δυνατό να διακανονισθούν με αυτή τη συνδιαλλαγή ή μεσολάβηση, οιοσδήποτε διάδικος μπορεί να προσφύγει σε διαιτητικό δικαστήριο. Κάθε διάδικος ορίζει έναν διαιτητή στο διαιτητικό δικαστήριο. Οι δύο διαιτητές που ορίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο, ορίζουν έναν τρίτο διαιτητή, που θα είναι ο πρόεδρος. Εάν κάποιος από τους διαδίκους δεν έχει ορίσει διαιτητή μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή της γνωστοποίησης των άλλων μερών περί υποβολής της διαφωνίας στο διαιτητικό δικαστήριο, ή εάν οι δύο διαιτητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το ορισμό του τρίτου διαιτητή μέσα σε δύο μήνες από το ορισμό τους, κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου να τον ορίσει αυτός. Όταν ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι ομοεθνής κάποιου εκ των διαδίκων ή είναι ανίκανος να επιτελέσει το εν λόγω καθήκον για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απαραίτητοι ορισμοί γίνονται από το αμέσως επόμενο σε αρχαιότητα μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου που δεν είναι ομοεθνής κανενός διαδίκου. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει κατ’ εύλογη κρίση. Οι διαιτητές δεν έχουν εξουσία να επιδικάσουν αποζημιώσεις. Οι διαιτητές συμφωνούν σχετικά με τη διαδικασία της διαιτησίας. Έδρα της διαιτησίας είναι οι Βρυξέλλες και γλώσσα της διαιτησίας είναι η αγγλική. Η διαιτητική κρίση αναφέρει το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκε και γίνεται δεκτή από τους διαδίκους ως τελική εκδίκαση της διαφωνίας. Κάθε διάδικος φέρει τα έξοδά του, ενώ όλες οι κοινές δαπάνες διανέμονται κατ’ ισομοιρία μεταξύ των διαδίκων.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς τούτο εσωτερικών διαδικασιών τους.

2.   Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής.

3.   Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ καθόσον διαρκεί η συνεισφορά του ρωσικού μέρους στην επιχείρηση ΕΕ. Η λήξη της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας πριν τη λήξη της.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την 5η Νοεμβρίου 2008, σε δύο αντίτυπα, έκαστο στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα, αμφότερα εξίσου αυθεντικά.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

μνημονευόμενες στο άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 6 της συμφωνίας

Δήλωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

«Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εφαρμόζουν την κοινή δράση 2007/677/ΚΕΠΠΑ της 15ης Οκτωβρίου 2007 που αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (επιχείρηση EUFOR Tchad/RCA) θα προσπαθούν, στο βαθμό που τους το επιτρέπει η εσωτερική έννομη τάξη τους, να παραιτούνται κατά το δυνατόν από τις τυχόν αξιώσεις τους κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τον τραυματισμό ή θάνατο μελών του προσωπικού τους ή για ζημίες ή απώλειες περιουσιακών στοιχείων τους που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ΕΕ, εάν ο τραυματισμός, ο θάνατος, η ζημία ή η απώλεια:

προκλήθηκε από μέλη του προσωπικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά την εκτέλεση καθηκόντων τους σχετικών με την επιχείρηση ΕΕ, εξαιρουμένης της περίπτωσης βαρείας αμέλειας ή δόλου, ή

ήταν αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την επιχείρηση ΕΕ, εξαιρουμένης της περίπτωσης βαρείας αμέλειας ή δόλου μελών τού από τη Ρωσική Ομοσπονδία προερχομένου προσωπικού της επιχείρησης ΕΕ, τα οποία και χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.»

Δήλωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

«Η Ρωσική Ομοσπονδία η οποία συμβάλλει στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (επιχείρηση EUFOR Tchad/RCA), η οποία διεξάγεται σύμφωνα με την κοινή δράση 2007/677/ΚΕΠΠΑ της 15ης Οκτωβρίου 2007, θα προσπαθεί, στο βαθμό που της το επιτρέπει η εσωτερική έννομη τάξη της, να παραιτείται κατά το δυνατόν από τις τυχόν αξιώσεις κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους συμμετέχει στην επιχείρηση ΕΕ για τον τραυματισμό ή θάνατο μελών του προσωπικού της ή για ζημίες ή απώλειες περιουσιακών στοιχείων της που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ΕΕ, εάν ο τραυματισμός, ο θάνατος, η ζημία ή η απώλεια:

προκλήθηκε από μέλη του προσωπικού κατά την εκτέλεση καθηκόντων τους σχετικών με την επιχείρηση ΕΕ, εξαιρουμένης της περίπτωσης βαρείας αμέλειας ή δόλου, ή

ήταν αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων των κρατών που συμμετέχουν στην επιχείρηση ΕΕ, υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την επιχείρηση, εξαιρουμένης της περίπτωσης βαρείας αμέλειας ή δόλου των μελών του προσωπικού της επιχείρησης ΕΕ που χρησιμοποιούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.»


Διορθωτικά

18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/21


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2001 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2001, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης

( Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 118 της 27ης Απριλίου 2001 )

Στη σελίδα 10, παράρτημα, τμήμα Α που τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90:

στον τίτλο του σημείου 2.2.3:

αντί

:

«Συφλουθρίνη»

διάβαζε

:

«Πυρεθροειδή»

στον πίνακα του σημείου 2.2.3 η καταχώριση για την ουσία «Συφλουθρίνη» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Φαρμακολογικώς ενεργός(-οί) ουσία(-ες)

Κατάλοιποδείκτης

Ζωικά είδη

Ανώτατα όρια καταλοίπων

Ιστοί-στόχοι

Άλλες διατάξεις

«Συφλουθρίνη

Συφλουθρίνη (άθροισμα των ισομερών)

Βοοειδή, αιγοειδή

50 μg/kg

Λιπώδης ιστός

 

10 μg/kg

Ήπαρ

10 μg/kg

Νεφροί

20 μg/kg

Γάλα

Πρέπει να τηρούνται οι λοιπές διατάξεις της οδηγίας 94/29/ΕΚ του Συμβουλίου»


18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/22


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, για την τροποποίηση των οδηγιών 2001/112/ΕΚ και 2001/113/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 827/68, (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96, (ΕΚ) αριθ. 2826/2000, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2202/96

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273 της 17ης Οκτωβρίου 2007 )

Στη σελίδα 22, άρθρο 52 [τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003] σημείο 13 (νέο άρθρο 68β, πίνακας στην παράγραφο 4, γραμμή που αφορά την Πορτογαλία):

αντί:

«… Πορτογαλία

2,400»

διάβαζε:

«… Πορτογαλία

2,900».

Στη σελίδα 25, άρθρο 53 [τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006]:

αντί:

«Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 32, μετά τις λέξεις «Παράρτημα VII», προστίθενται οι λέξεις «ή στο παράρτημα VIII».

2.

Μετά το παράρτημα VII προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

διάβαζε:

«Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 32, μετά τις λέξεις «Παράρτημα VII», προστίθενται οι λέξεις «ή στο παράρτημα VΙΙα».

2.

Μετά το παράρτημα VII προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

Στη σελίδα 25 άρθρο 55 παράγραφος 4 τελευταία φράση:

αντί:

«Όσον αφορά αυτές τις ομάδες παραγωγών των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, τα ποσοστά ενίσχυσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α) εφαρμόζονται στα σχέδια αναγνώρισης από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.»

διάβαζε:

«Όσον αφορά αυτές τις ομάδες παραγωγών των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, τα ποσοστά ενίσχυσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο α) εφαρμόζονται στα σχέδια αναγνώρισης από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.».


18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.