ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
4 Νοεμβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1076/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης, και περί της κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1078/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για τη συλλογή και διαχείριση των βασικών δεδομένων αλιείας

24

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/830/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2008, για την κρατική ενίσχυση C 21/07 (πρώην N 578/06) την οποία η Ουγγαρία προτίθεται να χορηγήσει στην IBIDEN Hungary Gyártó Kft. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1342]  ( 1 )

34

 

 

2008/831/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2008, για τον καθορισμό νέας προθεσμίας όσον αφορά την υποβολή φακέλων σχετικά με ορισμένες ουσίες που θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του 10ετούς προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6266]  ( 1 )

50

 

 

2008/832/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας bromuconazole στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6290]  ( 1 )

53

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1076/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Νοεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

36,3

MK

43,0

TR

81,0

ZZ

53,4

0707 00 05

JO

168,2

MA

26,4

TR

143,3

ZZ

112,6

0709 90 70

MA

39,5

TR

127,4

ZZ

83,5

0805 50 10

AR

82,2

MA

81,6

TR

93,5

ZA

91,9

ZZ

87,3

0806 10 10

BR

232,0

TR

127,8

US

242,1

ZA

218,0

ZZ

205,0

0808 10 80

CA

96,3

CL

64,4

CN

66,8

MK

37,6

NZ

82,2

US

112,0

ZA

91,2

ZZ

78,6

0808 20 50

CN

55,9

US

208,3

ZZ

132,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


4.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2008

περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης, και περί της κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (2), οι αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής απαγορεύονται εκτός εάν πλοίαρχος καταχωρίζει και διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων, και διαβιβάζει αντίγραφα των καταχωρίσεων στις αρχές.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης και διαβίβασης δεδομένων του ημερολογίου, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης αρχίζει να ισχύει εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος των κανόνων εφαρμογής για τους πλοιάρχους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων και εντός 42 μηνών από την έναρξη ισχύος των κανόνων εφαρμογής για τους πλοιάρχους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων.

(3)

Η ημερήσια αναφορά των αλιευτικών δραστηριοτήτων παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

(4)

Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3) προβλέπεται ότι οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών τηρούν ημερολόγιο με τις δραστηριότητές τους.

(5)

Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπει ότι ύστερα από κάθε ταξίδι, ο πλοίαρχος κάθε κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει δήλωση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου γίνεται η εκφόρτωση, εντός 48 ωρών από την εκφόρτωση.

(6)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται ότι τα κέντρα δημοπρασίας ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη και αρμόδια για την πρώτη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων στην αγορά υποβάλλουν, κατά την πρώτη πώληση, δήλωση πωλήσεως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η πρώτη διάθεση στην αγορά.

(7)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπει εξάλλου ότι σε περίπτωση που η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται στη χώρα εκφόρτωσής τους, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της πρώτης πώλησης μεριμνά ώστε η δήλωση πώλησης να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν στις αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκφόρτωσης των εν λόγω προϊόντων.

(8)

Με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση δημιουργίας ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και η θέσπιση συστήματος επικύρωσης, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα αντιπαραβολής και εξακρίβωσης των δεδομένων.

(9)

Βάσει των άρθρων 19β και 19ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 επιβάλλεται στους πλοιάρχους των κοινοτικών σκαφών να συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια και να τις καταχωρίζουν στο ημερολόγιο πλοίου.

(10)

Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (4) απαιτεί για τους πλοιάρχους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλιείας βαθέων υδάτων να καταχωρίζουν στο ημερολόγιο του πλοίου ή σε έντυπο παρεχόμενο από το κράτος μέλος σημαίας στοιχεία που αφορούν τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (5) προβλέπει κοινά σχέδια ανάπτυξης μέσων.

(12)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 της Επιτροπής (6) καθορίστηκαν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης.

(13)

Απαιτείται επί του παρόντος να αναλυθούν και να διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007.

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

σε κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2010·

β)

σε κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων από την 1η Ιουλίου 2011·

γ)

στους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδια για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι άνω των 400 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2009.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχείο α), ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010 για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εν λόγω κράτος.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχείο β), ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2011 για κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εν λόγω κράτος.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει τον παρόντα κανονισμό σε σκάφη μέγιστου μήκους 15 μέτρων που φέρουν τη σημαία του πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006.

5.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων σε σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τους εντός των υδάτων που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη τηρούν όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

6.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως των υδάτων στα οποία αναπτύσσουν αλιευτικές δραστηριότητες ή των λιμένων εκφόρτωσης.

7.   Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 2

Κατάλογος επιχειρήσεων και σκαφών

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο με τους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδια για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων υπερβαίνει τα 400 000 EUR. Το πρώτο έτος αναφοράς θα είναι το 2007 και ο κατάλογος θα ενημερώνεται την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους (έτος n) με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών για την πώληση αλιευτικών προϊόντων αξίας άνω των 400 000 EUR κατά το έτος n–2. Ο εν λόγω κατάλογος δημοσιεύεται στον επίσημο δικτυακό τόπο του οικείου κράτους μέλους.

2.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και ενημερώνει σε τακτική βάση καταλόγους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία του και για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κατάλογοι δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο του οικείου κράτους μέλους σε μορφότυπο που θα αποφασιστεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

ως «αλιευτική δραστηριότητα» νοείται κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και την αφαίρεση οιουδήποτε αλιεύματος από τα αλιευτικά εργαλεία·

2.

ως «κοινό σχέδιο ανάπτυξης μέσων» νοείται το σχέδιο το οποίο προβλέπει τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των διαθέσιμων μέσων ελέγχου και επιθεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Άρθρο 4

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από τους πλοιάρχους των σκαφών ή από τους εκπροσώπους τους

1.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών διαβιβάζουν με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας τα δεδομένα που αφορούν το ημερολόγιο πλοίου και τη μεταφόρτωση.

2.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας τα δεδομένα που αφορούν τη δήλωση εκφόρτωσης.

3.   Όταν ένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος εκφορτώνει τα αλιεύματά του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας διαβιβάζουν ηλεκτρονικά αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εκφορτώθηκαν τα αλιεύματα τη δήλωση εκφόρτωσης.

4.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών ενημερώνουν ηλεκτρονικά, όταν τους ζητείται και εφόσον το επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της σημαίας σχετικά με τον κατάπλου σε κάποιο λιμένα.

5.   Όταν ένα σκάφος προτίθεται να εισέλθει σε λιμένα κράτους μέλους πλην του κράτους μέλους σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ενημερώνουν ηλεκτρονικά, αμέσως μόλις ενημερωθούν οι ίδιες όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, τις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα αρμόδια για την πρώτη πώληση ή ανάληψη

1.   Εγκεκριμένοι αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδια για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δεδομένα τα οποία καταχωρίζονται σε δήλωση πωλήσεως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα η πρώτη διάθεση στη αγορά.

2.   Σε περίπτωση που η πρώτη διάθεση στην αγορά δεν πραγματοποιείται στο κράτος μέλος σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η πρώτη διάθεση στην αγορά μεριμνούν ώστε η δήλωση πωλήσεως να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της.

3.   Σε περίπτωση που η πρώτη διάθεση αλιευτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται στο κράτος μέλος όπου έχουν εκφορτωθεί τα προϊόντα, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη διάθεση προϊόντων μεριμνά ώστε η δήλωση πωλήσεως να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις κάτωθι αναφερόμενες αρχές το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της:

α)

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχουν εκφορτωθεί τα αλιευτικά προϊόντα και

β)

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους το οποίο πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευτικών προϊόντων.

4.   Ο κάτοχος της δήλωσης ανάληψης διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα που πρέπει να καταχωρίζονται στη δήλωση ανάληψης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου όντως πραγματοποιείται η ανάληψη.

Άρθρο 6

Συχνότητα διαβίβασης

1.   Ο πλοίαρχος διαβιβάζει τουλάχιστον άπαξ ημερησίως τα ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου πλοίου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας το αργότερο έως τις 24:00, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλιεύματα. Διαβιβάζει επίσης τα δεδομένα αυτά:

α)

εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας·

β)

αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας·

γ)

πριν από τον κατάπλου στο λιμένα·

δ)

τη στιγμή οποιουδήποτε ελέγχου εν πλω·

ε)

τη στιγμή που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

2.   Ο πλοίαρχος δύναται να διαβιβάζει διορθώσεις που καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου και στις δηλώσεις μεταφόρτωσης που αφορούν έως και τα τελευταία δεδομένα που διαβίβασε μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού και πριν από την είσοδο σε λιμένα. Οι διορθώσεις πρέπει να προσδιορίζονται ρητά. Τόσο τα στοιχεία που καταχωρίζονται αρχικά στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου όσο και οι διορθώσεις στα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε αρχεία από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας.

3.   Ο πλοίαρχος ή οι εκπρόσωποί του διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τη δήλωση εκφόρτωσης αμέσως μετά την πραγματοποίησή της.

4.   Ο πλοίαρχος διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα της δήλωσης μεταφόρτωσης αμέσως μετά την πραγματοποίησή της.

5.   Ο πλοίαρχος διατηρεί επί του αλιευτικού σκάφους αντίγραφο των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ όλη τη διάρκεια απουσίας από λιμένα και μέχρι την υποβολή της δήλωσης εκφόρτωσης.

6.   Όταν ένα αλιευτικό σκάφος βρίσκεται σε λιμένα, δεν μεταφέρει αλιεύματα και ο πλοίαρχος έχει υποβάλει τη δήλωση εκφόρτωσης, οι διαβιβάσεις βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να ανασταλούν μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας του κράτους μέλους σημαίας. Οι διαβιβάσεις επαναλαμβάνονται όταν το σκάφος εγκαταλείψει τον λιμένα. Δεν απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση για σκάφη εξοπλισμένα με και διαβιβάζοντα στοιχεία μέσω Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ).

Άρθρο 7

Μορφότυποι διαβίβασης δεδομένων από ένα σκάφος στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ως προς τους μορφότυπους διαβίβασης των δεδομένων που θα χρησιμοποιούν τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τους.

Άρθρο 8

Μηνύματα απάντησης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την αποστολή μηνυμάτων απάντησης προς τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους για κάθε διαβίβαση δεδομένων ημερολογίου πλοίου, μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης. Το μήνυμα απάντησης περιέχει αποδεικτικό παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 9

Εξαιρέσεις

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν τους πλοιάρχους σκαφών που φέρουν τη σημαία τους από τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 και από την υποχρέωση να φέρουν επί του σκάφους μέσα ηλεκτρονικής διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 όταν απουσιάζουν από λιμένα επί 24 ώρες ή λιγότερο εντός των υδάτων που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τους, υπό τον όρο ότι δεν εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους εκτός του εδάφους του κράτους μέλους σημαίας.

2.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που καταγράφουν και αναφέρουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αφορούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης ημερολογίου πλοίου σε χαρτί και έντυπων δηλώσεων εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης.

3.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους σημαίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν έντυπη δήλωση εκφόρτωσης στο παράκτιο κράτος μέλος.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων επί σκαφών τα οποία φέρουν τη σημαία τους εντός των υδάτων που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους. Τα σκάφη εκείνα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους συμφωνιών απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης ημερολογίου πλοίου σε χαρτί εντός των προαναφερομένων υδάτων.

5.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών που καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του πλοίου τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια βάσει του άρθρου 19β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαβιβάζουν εκθέσεις σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια με τηλέτυπο, με ΣΠΣ, με τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνικώς ή με ασύρματο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 10

Διατάξεις που ισχύουν σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών

1.   Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών, ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός τους κοινοποιούν ημερησίως και το αργότερο έως τις 24:00, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλιεύματα, τα δεδομένα που αφορούν το ημερολόγιο πλοίου, τη δήλωση εκφόρτωσης και τα στοιχεία μεταφόρτωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας με τον τρόπο που ορίζει το κράτος μέλος της σημαίας: Δεδομένα διαβιβάζονται επίσης:

α)

ύστερα από αίτημα της αρμόδιας αρχής του κράτους της σημαίας·

β)

αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας·

γ)

πριν από τον κατάπλου στο λιμένα·

δ)

τη στιγμή οποιουδήποτε ελέγχου εν πλω·

ε)

τη στιγμή που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας ενημερώνουν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου αμέσως μετά την παραλαβή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Κανένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος δεν αποπλέει από λιμένα μετά από τεχνική βλάβη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς, πριν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές πως λειτουργεί ικανοποιητικά ή πριν του το επιτρέψουν κατ’ άλλο τρόπο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας και του παράκτιου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει το παράκτιο κράτος μέλος αμέσως μόλις επιτρέψει σε σκάφος που φέρει τη σημαία του να αποπλεύσει από λιμένα του παράκτιου κράτους μέλους.

Άρθρο 11

Μη λήψη δεδομένων

1.   Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχουν λάβει κοινοποιήσεις δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, ειδοποιούν το ταχύτερο δυνατόν τον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του σκάφους ή τον εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που για ένα συγκεκριμένο σκάφος η κατάσταση αυτή επαναληφθεί περισσότερες από τρεις φορές κατά τη διάρκεια ενός έτους, το κράτος μέλος σημαίας μεριμνά για τη διενέργεια ελέγχου του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικής αναφοράς. Το οικείο κράτος μέλος διερευνά το ζήτημα για να διαπιστώσει το λόγο για τον οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα.

2.   Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχουν λάβει κοινοποιήσεις δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, και το τελευταίο ληφθέν στίγμα μέσω του συστήματος παρακολούθησης σκαφών προερχόταν από τα ύδατα παράκτιου κράτους μέλους, ενημερώνουν σχετικά το ταχύτερο δυνατόν τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω παράκτιου κράτους μέλους.

3.   Ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός τους αποστέλλουν όλα τα στοιχεία, για τα οποία έλαβαν κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης.

Άρθρο 12

Μη πρόσβαση σε δεδομένα

1.   Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός παράκτιου κράτους μέλους διαπιστώσουν την παρουσία αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου κράτους μέλους στα ύδατά τους και δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα του ημερολογίου του σκάφους ή της μεταφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15, ζητούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας να τους εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε αυτά.

2.   Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση στα δεδομένα εντός τεσσάρων ωρών μετά την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το παράκτιο κράτος μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας. Μόλις ενημερωθεί, το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει αμέσως τα δεδομένα στο παράκτιο κράτος μέλος με οιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο.

3.   Σε περίπτωση που το παράκτιο κράτος μέλος δεν λάβει τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός τους αποστέλλουν τα δεδομένα καθώς και αντίγραφο του μηνύματος απάντησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους, εφόσον τους ζητηθεί και με οιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο.

4.   Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός τους δεν δύνανται να αποστείλουν στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους αντίγραφο του μηνύματος απάντησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, οι αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του παράκτιου κράτους μέλους από το εν λόγω σκάφος απαγορεύονται έως ότου ο πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπός του αποστείλουν αντίγραφο του μηνύματος απάντησης ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στις προαναφερόμενες αρχές.

Άρθρο 13

Δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής αναφοράς

1.   Τα κράτη μέλη διατηρούν βάσεις δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού τους συστήματος αναφοράς. Οι βάσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, των οποίων τα συστήματα ηλεκτρονικής αναφοράς έχουν υποστεί τεχνική βλάβη ή δεν λειτουργούν·

β)

τον αριθμό των κοινοποιήσεων ηλεκτρονικού ημερολογίου που λαμβάνονται ημερησίως και τον μέσο αριθμό κοινοποιήσεων που λαμβάνονται ανά σκάφος, ανά κράτος μέλος σημαίας·

γ)

τον αριθμό των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται όσον αφορά δηλώσεις εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης, ανάληψης και πώλησης ανά κράτος μέλος σημαίας.

2.   Συνοπτικές ενημερωτικές εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής αναφοράς των κρατών μελών κοινοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της σε μορφότυπο και ανά προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα που θα αποφασιστούν κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Άρθρο 14

Μορφότυποι για τη ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών

1.   Η ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών πραγματοποιείται με το μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα, ο οποίος βασίζεται σε γλώσσα επεκτάσιμης σήμανσης (extensible mark-up language-XML).

2.   Οι διορθώσεις που γίνονται στα δεδομένα της παραγράφου 1 αναφέρονται ρητά.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει ηλεκτρονικά δεδομένα από άλλο κράτος μέλος μεριμνά για την αποστολή μηνύματος απάντησης στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Το μήνυμα απάντησης περιέχει αποδεικτικό παραλαβής.

4.   Τα στοιχεία δεδομένων που μνημονεύονται στο παράρτημα καταγράφονται υποχρεωτικά από τους πλοιάρχους στο ημερολόγιο του πλοίου τους σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις και είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται στις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 15

Πρόσβαση στα δεδομένα

1.   Κάθε κράτος μέλος σημαίας μεριμνά ώστε κάθε παράκτιο κράτος μέλος να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου και στα δεδομένα που αφορούν τη δήλωση εκφόρτωσης των σκαφών που φέρουν τη σημαία του όταν αυτά αναπτύσσουν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή υπό τη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους μέλους.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν τουλάχιστον τη χρονική περίοδο από την τελευταία αναχώρηση από το λιμένα έως τη στιγμή ολοκλήρωσης της εκφόρτωσης. Δεδομένα που αφορούν αλιευτικά ταξίδια των προηγούμενων 12 μηνών διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

3.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους έχει ασφαλή πρόσβαση στα αρχεία δεδομένων του ηλεκτρονικού ημερολογίου του πλοίου του οποίου έχει την ευθύνη, τα οποία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του κράτους μέλους σημαίας σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

4.   Ένα παράκτιο κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στη δική του βάση δεδομένων ημερολογίου πλοίου σε περιπολικό αλιευτικό σκάφος άλλου κράτους μέλους στο πλαίσιο κοινού σχεδίου ανάπτυξης μέσων.

Άρθρο 16

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών

1.   Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 γίνεται μέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

2.   Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τις συναφείς τεχνικές πληροφορίες ώστε να εξασφαλίζουν την αμοιβαία πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίου.

3.   Τα κράτη μέλη:

α)

εξασφαλίζουν την ασφαλή αποθήκευση, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, των δεδομένων που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά·

β)

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Άρθρο 17

Ενιαία αρχή

1.   Σε κάθε κράτος μέλος μια ενιαία αρχή είναι αρμόδια για την κοινοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

2.   Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν καταλόγους και λεπτομέρειες που αφορούν την επικοινωνία με τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

3.   Οιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιείται πάραυτα στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 καταργείται.

2.   Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(3)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6.

(5)  ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 46.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αριθ.

Ονομασία στοιχείου ή χαρακτηριστικού

Κωδικός

Περιγραφή και περιεχόμενο

Υποχρεωτικό (Υ)/Υποχρεωτικό υπό προϋποθέσεις (ΥΥΠ) (2)/Προαιρετικό (Π) (3)

1

Μήνυμα ηλεκτρονικού συστήματος αναφοράς (ERS)

 

 

 

2

Έναρξη μηνύματος

ERS

Σήμανση που δείχνει την αρχή μηνύματος ERS

Υ

3

Διεύθυνση

AD

Προορισμός του μηνύματος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

4

Αποστολέας

FR

Χώρα η οποία διαβιβάζει τα δεδομένα (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

5

Αριθμός μηνύματος

RN

Αύξων αριθμός του μηνύματος (υπό μορφή CCC99999999)

Υ

6

Ημερομηνία μηνύματος

RD

Ημερομηνία διαβίβασης του μηνύματος (υπό μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

7

Χρόνος μηνύματος

RT

Χρόνος διαβίβασης του μηνύματος (υπό μορφή ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

8

Τύπος μηνύματος

TM

Τύπος μηνύματος (Ημερολόγιο: τύπος= LOG, αποδεικτικό παραλαβής: τύπος = RET, Διόρθωση: τύπος = COR ή σημειώσεις πωλήσεων: τύπος = SAL)

Υ

9

Δοκιμαστικό μήνυμα

TS

Η παρουσία του υποδηλώνει ότι πρόκειται για δοκιμαστικό μήνυμα

ΥΥΠ Δοκιμή

10

 

 

 

 

11

Όταν το μήνυμα είναι τύπου RET (TM=RET)

 

Το RET είναι μήνυμα — αποδεικτικό παραλαβής

 

12

Πρέπει να προσδιοριστούν τα εξής χαρακτηριστικά

 

Το μήνυμα συνιστά αποδεικτικό καλής ή κακής λήψης του μηνύματος που προσδιορίζεται με RN

 

13

Αριθμός υποσταλέντος μηνύματος

RN

Αύξων αριθμός του μηνύματος για το οποίο αποστέλλεται αποδεικτικό από το λαμβάνον ΚΠΑ (CCC99999999)

Υ

14

Κατάσταση απάντησης

RS

Δείχνει την κατάσταση του ληφθέντος μηνύματος/της ληφθείσας αναφοράς. Οι κωδικοί θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

15

Λόγος απόρριψης (εάν υπάρχει)

RE

Ελεύθερο κείμενο με επεξήγηση της απόρριψης

Π

16

 

 

 

 

17

Όταν το μήνυμα είναι τύπου COR (TM=COR)

 

Το COR είναι διορθωτικό μήνυμα

 

18

Πρέπει να προσδιοριστούν τα εξής χαρακτηριστικά

 

Το μήνυμα διορθώνει προηγούμενο μήνυμα, οι πληροφορίες που περιέχονται στο μήνυμα αντικαθιστούν πλήρως το προηγούμενο μήνυμα που προσδιορίζεται με τον RN

 

19

Αριθμός αρχικού μηνύματος

RN

Αύξων αριθμός του μηνύματος που διορθώνεται (μορφή CCC99999999)

Υ

20

Αιτία διόρθωσης

RE

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

Π

21

 

 

 

 

22

Όταν το μήνυμα είναι τύπου: LOG (TM=LOG)

 

Το LOG είναι δήλωση ημερολογίου

 

23

Πρέπει να προσδιοριστούν τα εξής χαρακτηριστικά

 

Το LOG περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Έναρξη καταχώρισης ημερολογίου

LOG

Σήμανση που δείχνει την έναρξη της καταχώρισης ημερολογίου

Υ

25

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (CFR) του σκάφους

IR

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

Υ

26

Κύρια στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

RC

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

ΥΥΠ ότι ο CFR δεν είναι επικαιροποιημένος

27

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

XR

Αριθμός νηολογίου που εμφαίνεται στην πλευρά (κύτος) του σκάφους

Π

28

Ονομασία του σκάφους

NA

Όνομα του πλοίου

Π

29

Όνομα του πλοιάρχου

MA

Όνομα του πλοιάρχου (κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια του ταξιδίου αποστέλλεται στο επόμενο μήνυμα LOG)

Υ

30

Διεύθυνση πλοιάρχου

MD

Διεύθυνση του πλοιάρχου (κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια του ταξιδίου αποστέλλεται στο επόμενο μήνυμα LOG)

Υ

31

Χώρα καταχώρισης

FS

Κράτος σημαίας (νηολόγησης) του σκάφους τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας

Υ

32

 

 

 

 

33

DEP: στοιχείο δήλωσης

 

Απαιτείται σε κάθε απόπλου από λιμένα, αποστέλλεται στο επόμενο μήνυμα

 

34

Έναρξη δήλωσης απόπλου

DEP

Σήμανση που δείχνει την αρχή της δήλωσης απόπλου από λιμένα

Υ

35

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία απόπλου (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

36

Ώρα

TI

Ώρα απόπλου (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

37

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + κωδικός 3 χαρακτήρων λιμένα). Κατάλογος κωδικών λιμένα (CC-PPP) διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

38

Προβλεπόμενη δραστηριότητα

AA

Κατάλογος κωδικών διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

ΥΥΠ απαιτείται αναφορά αλιευτικής προσπάθειας για την προγραμματισμένη δραστηριότητα

39

Τύπος εργαλείου

GE

Κωδικός χαρακτήρων σύμφωνα με τη «Διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων» του FAO

ΥΥΠ για την προγραμματισμένη αλιευτική δραστηριότητα

40

Επιμέρους δήλωση αλιευμάτων επί του σκάφους (κατάλογο ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SPE)

ΥΥΠ αλιεύματα επί του σκάφους

41

 

 

 

 

42

FAR: δήλωση αλιευτικής δραστηριότητας

 

Απαιτείται μέχρι τα μεσάνυχτα κάθε ημέρας στη θάλασσα ή ως απάντηση σε αίτημα του κράτους σημαίας

 

43

Έναρξη δήλωσης έκθεσης αλιευτικής δραστηριότητας

FAR

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης έκθεσης αλιευτικής δραστηριότητας

Υ

44

Σήμανση τελευταίας έκθεσης

LR

Σήμανση που υποδηλώνει ότι πρόκειται για την τελευταία αναφορά FAR που θα αποσταλεί (LR=1)

ΥΥΠ ότι πρόκειται για τελευταίο μήνυμα

45

Σήμανση επιθεώρησης

IS

Σήμανση που υποδηλώνει ότι η εν λόγω έκθεση αλιευτικής δραστηριότητας παραλήφθηκε μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη επί του σκάφους (IS=1)

ΥΥΠ ότι διεξήχθη επιθεώρηση

46

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία για την οποία αναφέρονται οι αλιευτικές δραστηριότητες ενόσω το σκάφος βρίσκεται στη θάλασσα (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

47

Ώρα

TI

Ώρα έναρξης αλιευτικής δραστηριότητας (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Π

48

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Προσδιορίζεται σε περίπτωση που δεν αλιεύθηκαν αλιεύματα (για λόγους υπολογισμού της αλιευτικής προσπάθειας). Κατάλογος κωδικών για ζώνες αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας/διατήρησης θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των RAS)

ΥΥΠ

49

Αλιευτικές δραστηριότητες

FO

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων

Π

50

Χρόνος Αλιείας

DU

Διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας σε λεπτά — ορίζεται ως ο χρόνος αλιείας που ισούται με τον αριθμό των ωρών που διανύθηκαν στη θάλασσα, μείον ο χρόνος που διανύθηκε στη μετάβαση προς, ενδιαμέσως και κατά την επιστροφή στο αλιευτικό πεδίο, σε ελιγμούς, ο χρόνος που το σκάφος έμεινε ανενεργό ή σε αναμονή επισκευών

ΥΠΠ απαιτείται (3)

51

Υποδήλωση που αφορά τα εργαλεία του σκάφους

GEA

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των GEA)

ΥΥΠ για οποιοδήποτε εκτελέστηκε

52

Υποδήλωση που αφορά την απώλεια εργαλείων του σκάφους

GLS

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των GLS)

ΥΥΠ ότι απαιτείται από τους κανόνες (3)

53

Υποδήλωση αλιευμάτων (κατάλογος ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SPE)

ΥΥΠ ότι αλιεύθηκαν ιχθείς

54

 

 

 

 

55

RLC: δήλωση μετακίνησης

 

Χρησιμοποιείται όταν τα αλιεύματα (εν όλω ή εν μέρει) μεταβιβάζονται ή μετακινούνται από κοινά αλιευτικά εργαλεία σε ένα σκάφος ή από το αμπάρι ενός σκάφους ή από τα αλιευτικά του εργαλεία σε δίκτυ διατήρησης, κιβώτιο ή κλωβό (εκτός τους σκάφους) στο οποίο διατηρούνται τα ζωντανά αλιεύματα μέχρι την εκφόρτωση

 

56

Έναρξη δήλωσης μετακίνησης

RLC

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης μετακίνησης

Υ

57

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία της μετακίνησης των αλιευμάτων ενώ το σκάφος βρίσκεται στη θάλασσα (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

ΥΥΠ

58

Ώρα

TI

Ώρα μετακίνησης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

ΥΥΠ

59

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του παραλαμβάνοντος σκάφους

IR

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει την χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα και σκάφη ΕΕ

60

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του παραλαμβάνοντος σκάφους

TT

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα

61

Κράτος σημαίας του παραλαμβάνοντος σκάφους

TC

Κράτος σημαίας του σκάφους που παραλαμβάνει το αλίευμα (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα

62

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου των άλλων συνεργαζόμενων σκαφών

RF

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει την χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα και τα συνεργαζόμενα είναι σκάφη ΕΕ

63

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου των άλλων συνεργαζόμενων σκαφών

TF

Το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου των συνεργαζόμενων σκαφών

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα και άλλα συνεργαζόμενα σκάφη

64

Κράτος σημαίας των άλλων συνεργαζόμενων σκαφών

FC

Κράτος σημαίας των άλλων συνεργαζόμενων σκαφών (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

ΥΥΠ ότι αφορά κοινή αλιευτική δραστηριότητα και άλλα συνεργαζόμενα σκάφη

65

Μετακίνηση προς

RT

Κωδικός 3 γραμμάτων για τον προορισμό της μετακίνησης (δίκτυ διατήρησης: KNE, κλωβός: CGE, κλπ.) Οι κωδικοί θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

ΥΥΠ

66

Υποδήλωση POS

POS

Στίγμα μεταβίβασης (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

ΥΥΠ

67

Υποδήλωση αλιευμάτων (κατάλογος ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

Ποσότητα αλιευμάτων που μετακινήθηκαν (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του SPE)

ΥΥΠ

68

 

 

 

 

69

TRA: δήλωση μεταφόρτωσης

 

Για κάθε μεταφόρτωση αλιευμάτων, δήλωση που απαιτείται από το σκάφος που παραδίδει και από το σκάφος που παραλαμβάνει

 

70

Έναρξη δήλωσης μεταφόρτωσης

TRA

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης μεταφόρτωσης

Υ

71

Ημερομηνία

DA

Έναρξη μεταφόρτωσης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

72

Ώρα

TI

Έναρξη μεταφόρτωσης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

73

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Γεωγραφική περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η μεταφόρτωση. Κατάλογος κωδικών για ζώνες αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας/διατήρησης θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των RAS)

ΥΥΠ ότι πραγματοποιήθηκε εν πλω

74

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα). Κατάλογος κωδικών λιμένα (CC-PPP) διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

ΥΠΠ ότι πραγματοποιήθηκε σε λιμένα

75

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του παραλαμβάνοντος σκάφους

IR

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

ΥΥΠ ότι είναι αλιευτικό σκάφος

76

Μεταφορτώσεις: παραλαμβάνον σκάφος

TT

Για το σκάφος χορηγό — Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του παραλαμβάνοντος σκάφους

Υ

77

Μεταφορτώσεις: κράτος σημαίας του παραλαμβάνοντος σκάφους

TC

Για το σκάφος χορηγό — Κράτος σημαίας του παραλαμβάνοντος σκάφους (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

78

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του σκάφους χορηγού

RF

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

ΥΥΠ ότι είναι κοινοτικό σκάφος

79

Μεταφορτώσεις: σκάφος χορηγός

TF

Για το παραλαμβάνον σκάφος — Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους χορηγού

Υ

80

Μεταφορτώσεις: κράτος σημαίας του σκάφους χορηγού

FC

Για το παραλαμβάνον σκάφος — Κράτος σημαίας του σκάφους χορηγού (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

81

Υποδήλωση POS

POS

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των POS)

ΥΥΠ απαιτείται (3) (ύδατα NEAFC ή NAFO)

82

Υποδήλωση μεταφορτωθέντων αλιευμάτων (κατάλογος ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SPE)

Υ

83

 

 

 

 

84

COE: δήλωση εισόδου σε ζώνη

 

Εάν αλιεύει σε περιοχή αποκατάστασης αποθεμάτων των δυτικών υδάτων

 

85

Έναρξη δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας: Είσοδος στη ζώνη

COE

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εισόδου σε ζώνη αλιευτικής προσπάθειας

Υ

86

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία εισόδου (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

87

Ώρα

TI

Ώρα εισόδου (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

88

Είδη-στόχοι

TS

Είδη που αποτελούν στόχο της αλιείας ενώ το σκάφος βρίσκεται εντός της ζώνης (βενθοπελαγικά, πελαγικά, χτένια, κάβουρες).

Πλήρης κατάλογος διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

89

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Γεωγραφικό στίγμα του σκάφους.

Κατάλογος κωδικών για ζώνες αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας/διατήρησης θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί. (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των RAS)

Υ

90

Υποδήλωση αλιευμάτων επί του σκάφους (κατάλογο ειδών SPE επιμέρους δηλώσεων)

SPE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SPE)

Π

91

COX: δήλωση εξόδου από ζώνη

 

Εάν αλιεύει σε περιοχή αποκατάστασης αποθεμάτων των δυτικών υδάτων

 

92

Έναρξη δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας: Έξοδος από ζώνη

COX

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εξόδου από ζώνη αλιευτικής προσπάθειας

Υ

93

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία εξόδου (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

94

Ώρα

TI

Ώρα εξόδου (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

95

Είδη-στόχοι

TS

Είδη που αποτελούν στόχο της αλιείας ενώ το σκάφος βρίσκεται εντός της ζώνης (βενθοπελαγικά, πελαγικά, χτένια, κάβουρες).

Πλήρης κατάλογος διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

ΥΥΠ ότι δεν διεξάγονται άλλες αλιευτικές δραστηριότητες

96

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Γεωγραφικό στίγμα του σκάφους. Κατάλογος κωδικών για ζώνες αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας/διατήρησης θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί. (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των RAS)

ΥΥΠ ότι δεν διεξάγονται άλλες αλιευτικές δραστηριότητες

97

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Στίγμα εξόδου (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

98

Υποδήλωση αλιευμάτων

SPE

Αλιεύματα που αλιεύθηκαν εντός της ζώνης (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SPE)

Π

99

 

 

 

 

100

CRO: δήλωση διέλευσης από ζώνη

 

Εάν διέρχεται από περιοχή αποκατάστασης ή από ζώνες των δυτικών υδάτων

 

101

Έναρξη δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας: Διέλευση ζώνης

CRO

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης σχετικά με τη διέλευση από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας (χωρίς αλιευτική δραστηριότητα). Απαιτείται ο προσδιορισμός μόνο των DA TI POS στις δηλώσεις COE και COX

Υ

102

Δήλωση εισόδου σε ζώνη

COE

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των COE)

Υ

103

Δήλωση εξόδου από ζώνη

COX

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των COX)

Υ

104

 

 

 

 

105

TRZ: δήλωση αλιείας σε περισσότερες από μια ζώνες

 

Εάν διεξάγει αλιεία σε περισσότερες από μια ζώνες

 

106

Έναρξη δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας: Αλιεία σε περισσότερες από μια ζώνες

TRZ

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης αλιείας σε περισσότερες από μια ζώνες

Υ

107

Δήλωση εισόδου

COE

Πρώτη είσοδος (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των COE)

Υ

108

Δήλωση εξόδου

COX

Τελευταία έξοδος (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των COX)

Υ

109

 

 

 

 

110

INS: δήλωση επιθεώρησης

 

Υποβάλλεται από τις αρχές και όχι από τον πλοίαρχο

 

111

Έναρξη δήλωσης επιθεώρησης

INS

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη υπο-δήλωσης επιθεώρησης

Π

112

Χώρα επιθεώρησης

IC

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας ISO

Υ

113

Ορισθείς επιθεωρητής

IA

Κάθε χώρα παρέχει τετραψήφιο αριθμό ταυτοποίησης του επιθεωρητή της

Υ

114

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία επιθεώρησης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Π

115

Ώρα

TI

Ώρα επιθεώρησης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Π

116

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Στίγμα επιθεώρησης (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Π

117

 

 

 

 

118

DIS: δήλωση απορρίψεων

 

 

ΥΥΠ απαιτείται (3) (ύδατα NEAFC ή NAFO)

119

Έναρξη δήλωσης απορρίψεων

DIS

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες για τα απορριπτόμενα αλιεύματα

Υ

120

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία απόρριψης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

121

Ώρα

TI

Ώρα απόρριψης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

122

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Στίγμα απόρριψης (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

123

Υποδήλωση απορριφθέντων αλιευμάτων

SPE

Απορριφθέντα αλιεύματα (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SPE)

Υ

124

 

 

 

 

125

PRN: δήλωση αναγγελίας επιστροφής

 

Διαβιβάζεται πριν από την επιστροφή σε λιμένα ή εάν απαιτείται από τους κοινοτικούς κανόνες

ΥΠΠ απαιτείται (3)

126

Έναρξη αναγγελίας

PRN

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης αναγγελίας

Υ

127

Προβλεπόμενη ημερομηνία

PD

Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης/διέλευσης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

128

Προβλεπόμενη ώρα

PT

Προβλεπόμενη ώρα άφιξης/διέλευσης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

129

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας) + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα). Κατάλογος κωδικών λιμένα (CC-PPP) διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

130

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ζώνη αλιείας για αναγγελία αλιείας γάδου. Κατάλογος κωδικών για ζώνες αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας/διατήρησης θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των RAS)

ΥΥΠ ότι διεξάγεται στη Βαλτική θάλασσα

131

Προβλεπόμενη ημερομηνία εκφόρτωσης

DA

Προβλεπόμενη ημερομηνία εκφόρτωσης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ) στη Βαλτική

ΥΥΠ ότι διεξάγεται στη Βαλτική θάλασσα

132

Προβλεπόμενη ώρα εκφόρτωσης

TI

Προβλεπόμενη ώρα εκφόρτωσης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC) στη Βαλτική

ΥΥΠ ότι διεξάγεται στη Βαλτική θάλασσα

133

Υποδήλωση αλιευμάτων επί του σκάφους (κατάλογος ειδών SPE υποδηλώσεων)

SPE

Αλιεύματα επί του σκάφους (εάν πελαγικά προσδιορίζεται η ζώνη ICES) (βλέπε λεπτομέρειες για υπο-δήλωση SPE)

Υ

134

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Στίγμα εισόδου/εξόδου από περιοχή/ζώνη. (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των POS)

ΥΥΠ

135

 

 

 

 

136

EOF: Δήλωση λήξης αλιείας

 

Διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία αλιευτική δραστηριότητα και πριν από την επιστροφή στο λιμένα και την εκφόρτωση των αλιευμάτων

 

137

Έναρξη δήλωσης λήξης αλιείας

EOF

Σήμανση η οποία δείχνει την ολοκλήρωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων πριν από την επιστροφή σε λιμένα

Υ

138

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία λήξης αλιείας (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

139

Ώρα

TI

Ώρα λήξης αλιείας (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

140

 

 

 

 

141

RTP: δήλωση επιστροφής στο λιμένα

 

Διαβιβάζεται κατά την είσοδο στο λιμένα μετά από δήλωση PRN και πριν από την οποιαδήποτε εκφόρτωση αλιευμάτων

 

142

Έναρξη δήλωσης επιστροφής στο λιμένα

RTP

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης επιστροφής στο λιμένα κατά το τέλος της αλιευτικής εξόρμησης

Υ

143

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία επιστροφής (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

144

Ώρα

TI

Ώρα επιστροφής (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

145

Όνομα λιμένος

PO

Κατάλογος κωδικών λιμένα (CC-PPP) (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα) διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

146

Λόγος επιστροφής

RE

Λόγος επιστροφής στον λιμένα (π.χ. καταφύγιο, ανεφοδιασμός, εκφόρτωση). Κατάλογος με κωδικούς των λόγων θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

ΥΥΠ

147

 

 

 

 

148

LAN: δήλωση εκφόρτωσης

 

Διαβιβάζεται μετά την εκφόρτωση αλιευμάτων

 

149

Έναρξη δήλωσης εκφόρτωσης

LAN

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης εκφόρτωσης

Υ

150

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία εκφόρτωσης (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

151

Ώρα

TI

Ώρα εκφόρτωσης (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

152

Τύπος αποστολέα

TS

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός (MAS: πλοίαρχος, REP: ο εκπρόσωπός του, AGE: πράκτορας)

Υ

153

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος [διψήφιος αλφαβητικός κωδικός (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας) + τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός λιμένα]. Κατάλογος κωδικών λιμένα (CC-PPP) διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

154

Υποδήλωση εκφορτωθέντων αλιευμάτων (κατάλογος ειδών SPE με υποδηλώσεις PRO)

SPE

Είδη, αλιευτικά εργαλεία, εκφορτωθέντα βάρη, συναφή εργαλεία και παρουσίαση

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SPE)

Υ

155

 

 

 

 

156

POS: υποδήλωση στίγματος

 

 

 

157

Έναρξη υποδήλωσης στίγματος

POS

Σήμανση η οποία περιέχει τις συντεταγμένες του γεωγραφικού στίγματος

Υ

158

Γεωγραφικό πλάτος (δεκαδικό)

LT

Γεωγραφικό πλάτος εκπεφρασμένο σύμφωνα με το μορφότυπο WGS84 που χρησιμοποιείται για το ΣΠΣ

Υ

159

Γεωγραφικό μήκος (δεκαδικό)

LG

Γεωγραφικό μήκος εκπεφρασμένο σύμφωνα με τον μορφότυπο WGS84 που χρησιμοποιείται για το ΣΠΣ

Υ

160

 

 

 

 

161

GEA: υποδήλωση ανάπτυξης εργαλείων

 

 

 

162

Έναρξη υποδήλωσης ανάπτυξης εργαλείων

GEA

Σήμανση η οποία περιέχει τις συντεταγμένες του γεωγραφικού στίγματος

Υ

163

Τύπος εργαλείου

GE

Κωδικός εργαλείου σύμφωνα με το «Διεθνές πρότυπο του FAO Στατιστική ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων»

Υ

164

Μέγεθος ματιών

ME

Μέγεθος ματιών (σε χιλιοστόμετρα)

ΥΥΠ ότι πρόκειται για εργαλείο με μάτια που υπόκεινται σε απαίτηση όσον αφορά το μέγεθος των ματιών

165

Ικανότητα εργαλείου

GC

Μέγεθος και αριθμός εργαλείων

ΥΥΠ ότι απαιτείται για τον τύπο του αναπτυχθέντος εργαλείου

166

Αλιευτικές δραστηριότητες

FO

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων (ανασύρσεις) ανά περιόδους 24 ωρών

ΥΥΠ ότι το σκάφος έχει άδεια αλιείας σε αποθέματα βαθέων υδάτων

167

Χρόνος αλιείας

DU

Αριθμός ωρών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο

ΥΥΠ ότι το σκάφος έχει άδεια αλιείας σε αποθέματα βαθέων υδάτων

168

Υποδήλωση ρίψης εργαλείων

GES

Υποδήλωση ρίψης εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των GES)

ΥΥΠ απαιτείται (3) (το σκάφος χρησιμοποιεί στατικά ή σταθερά εργαλεία)

169

Υποδήλωση ανασυρόμενων εργαλείων

GER

Υποδήλωση συλλογής εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των GER)

ΥΥΠ απαιτείται (3) (το σκάφος χρησιμοποιεί στατικά ή σταθερά εργαλεία)

170

Υποδήλωση ανάπτυξης απλαδιών

GIL

Υποδήλωση ανάπτυξης απλαδιών

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των GIL)

ΥΥΠ ότι το σκάφος έχει άδειες για τις ζώνες ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k και XII

171

Βάθη αλίευσης

FD

Απόσταση από την επιφάνεια του ύδατος μέχρι το χαμηλότερο τμήμα του αλιευτικού εργαλείου (σε μέτρα). Ισχύει για σκάφη που χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, παραγάδια και σταθερά δίχτυα

ΥΥΠ για αλιεία βαθέων υδάτων και στα ύδατα της Νορβηγίας

172

Μέσος αριθμός αγκιστριών που χρησιμοποιούνται σε παραγάδια

NH

Μέσος αριθμός αγκιστριών που χρησιμοποιούνται στα παραγάδια

ΥΥΠ για αλιεία βαθέων υδάτων και στα ύδατα της Νορβηγίας

173

Μέσο μήκος των διχτυών

GL

Μέσο μήκος των διχτυών όταν χρησιμοποιούνται σταθερά δίχτυα (σε μέτρα)

ΥΥΠ για αλιεία βαθέων υδάτων και στα ύδατα της Νορβηγίας

174

Μέσο ύψος των διχτυών

GD

Μέσο ύψος των διχτυών όταν χρησιμοποιούνται σταθερά δίχτυα (σε μέτρα)

ΥΥΠ για αλιεία βαθέων υδάτων και στα ύδατα της Νορβηγίας

175

 

 

 

 

176

GES: υποδήλωση ρίψης εργαλείων

 

 

ΥΥΠ ότι απαιτείται από τους κανόνες (3)

177

Έναρξη υποδήλωσης στίγματος

GES

Σήμανση η οποία περιέχει πληροφορίες για τη ρίψη εργαλείων

Υ

178

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία ρίψης εργαλείων (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

179

Ώρα

TI

Ώρα ρίψης εργαλείων (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

180

Υποδήλωση POS

POS

Στίγμα ρίψης των εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

181

 

 

 

 

182

GER: υποδήλωση ανασυρόμενων εργαλείων

 

 

ΥΥΠ ότι απαιτείται από τους κανόνες (3)

183

Έναρξη υποδήλωσης στίγματος

GER

Σήμανση η οποία περιέχει πληροφορίες για την ανάσυρση εργαλείων

Υ

184

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία ανάσυρσης εργαλείων (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

185

Ώρα

TI

Ώρα ανάσυρσης εργαλείων (ΩΩ:ΛΛ σε UTC)

Υ

186

Υποδήλωση POS

POS

Στίγμα ανάσυρσης των εργαλείων

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των POS)

Υ

187

GIL υποδήλωση ανάπτυξης απλαδιών

 

 

ΥΥΠ ότι το σκάφος έχει άδειες για τις ζώνες ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k και XII

188

Έναρξη υποδήλωσης απλαδιών

GIL

Σήμανση έναρξης ανάπτυξης απλαδιών

 

189

Ονομαστικό μήκος ενός διχτυού

NL

Πληροφορία που απαιτείται να καταγράφεται κατά τη διάρκεια κάθε αλιευτικής εξόρμησης (σε μέτρα)

Υ

190

Αριθμός διχτυών

NN

Αριθμός διχτύων του στόλου

Υ

191

Αριθμός στόλων

FL

Αριθμός αναπτυγμένων στόλων

Υ

192

Υποδήλωση POS

POS

Στίγμα του κάθε χρησιμοποιούμενου στόλου (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των POS)

Υ

193

Βάθος κάθε χρησιμοποιούμενου στόλου

FD

Βάθος για κάθε χρησιμοποιούμενο στόλο (απόσταση από την επιφάνεια του ύδατος μέχρι το χαμηλότερο τμήμα του αλιευτικού εργαλείου)

Υ

194

Χρόνος παραμονής στο νερό κάθε χρησιμοποιούμενου στόλου

ST

Χρόνος παραμονής στο νερό κάθε χρησιμοποιούμενου στόλου

Υ

195

 

 

 

 

196

GLS: υποδήλωση απώλειας εργαλείων

 

Απώλεια σταθερών εργαλείων

ΥΥΠ ότι απαιτείται από τους κανόνες (3)

197

Έναρξη υποδήλωσης GLS

GLS

Στοιχεία για απολεσθέντα σταθερά εργαλεία

 

198

Ημερομηνία απώλειας εργαλείων

DA

Ημερομηνία απώλειας εργαλείων (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

199

Αριθμός μονάδων

NN

Αριθμός απολεσθέντων εργαλείων

ΥΥΠ

200

Υποδήλωση POS

POS

Τελευταίο γνωστό στίγμα των εργαλείων (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

ΥΥΠ

201

 

 

 

 

202

RAS: Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Η σχετική ζώνη εξαρτάται από τη συναφή απαίτηση αναφοράς — πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα πεδίο. Κατάλογος κωδικών θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

ΥΥΠ

203

Ζώνη FAO

FA

Ζώνη FAO (π.χ. 27)

ΥΥΠ

204

Υποπεριοχή FAO (ICES)

SA

Υποπεριοχή FAO (ICES) (π.χ. 3)

ΥΥΠ

205

Διαίρεση FAO (ICES)

ID

Διαίρεση FAO (ICES) (π.χ. d)

ΥΥΠ

206

Υποδιαίρεση FAO (ICES)

SD

Υποδιαίρεση FAO (ICES) (π.χ. 24) (υπονοείται σε συνδυασμό με τα παραπάνω 27.3.d.24)

ΥΥΠ

207

Οικονομική ζώνη

EZ

Οικονομική ζώνη

ΥΥΠ

208

Στατιστικό τετράγωνο ICES

SR

Στατιστικό τετράγωνο ICES (π.χ. 49E6)

ΥΥΠ

209

Ζώνη αλιευτικής προσπάθειας

FE

Κατάλογος κωδικών θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

ΥΥΠ

210

Υποδήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των POS)

ΥΥΠ

211

 

 

 

 

212

SPE: υποδήλωση ειδών

 

Συνολική ποσότητα ανά είδος

 

213

Έναρξη υποδήλωσης SPE

SPE

Λεπτομέρειες αλιευθέντων ιχθύων ανά είδος

Υ

214

Ονομασία είδους

SN

Ονομασία του είδους (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO)

Υ

215

Βάρος αλιευμάτων

WT

Ανάλογα με τις συνθήκες το στοιχείο αυτό είναι ένα από τα ακόλουθα

1.

Συνολικό βάρος ιχθύων (σε χιλιόγραμμα) κατά την αλιευτική περίοδο

2.

Συνολικό βάρος ιχθύων (σε χιλιόγραμμα) επί του σκάφους (σύνολο) ή

3.

Συνολικό βάρος εκφορτωθέντων ιχθύων (σε χιλιόγραμμα)

ΥΥΠ ότι τα είδη δεν μετρήθηκαν

216

Αριθμός αλιευμάτων

NF

Αριθμός ιχθύων (όταν τα αλιεύματα έχουν καταγραφεί ως αριθμοί ιχθύων δηλαδή σολομός, τόνος)

ΥΥΠ

217

Ποσότητα στα δίχτυα

NQ

Εκτιμώμενη ποσότητα στα δίχτυα δηλαδή όχι στο αμπάρι

Π

218

Ποσότητα στα δίχτυα

NB

Εκτιμώμενη ποσότητα στα δίχτυα δηλαδή όχι στο αμπάρι

Π

219

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων.

Κατάλογος κωδικών θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των RAS)

Υ

220

Τύπος εργαλείου

GE

Κωδικός χαρακτήρων σύμφωνα με τη «Διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων» του FAO

ΥΥΠ δήλωσης εκφόρτωσης για ορισμένα είδη και ζώνες αλιείας μόνον

221

Υποδήλωση μεταποίησης

PRO

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των PRO)

ΥΥΠ δήλωση εκφόρτωσης (μεταφόρτωσης)

222

 

 

 

 

223

PRO: υποδήλωση μεταποίησης

 

Μεταποίηση/παρουσίαση κάθε εκφορτωθέντος είδους

 

224

Έναρξη υποδήλωσης μεταποίησης

PRO

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες για την μεταποίηση των ιχθύων

Υ

225

Κατηγορία νωπότητας των αλιευμάτων

FF

Κατηγορία νωπότητας των αλιευμάτων (A, B, E)

Υ

226

Κατάσταση συντήρησης

PS

Αλφαβητικός κωδικός σχετικά με την κατάσταση των ιχθύων π.χ. ζωντανά, κατεψυγμένα, παστά. Κατάλογος κωδικών θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

227

Παρουσίαση των αλιευμάτων

PR

Αλφαβητικός κωδικός σχετικά με την παρουσίαση (αντιπροσωπεύει τον τρόπο της μεταποίησης) χρησιμοποιούνται κωδικοί που διατίθενται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

228

Είδος συσκευασίας της μεταποίησης

TY

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός (CRT=χαρτοκιβώτια, BOX=κιβώτια, BGS=σάκοι, BLC=μπάλες)

ΥΥΠ (LAN ή TRA)

229

Αριθμός μονάδων συσκευασίας

NN

Αριθμός μονάδων συσκευασίας: χαρτοκιβώτια, κιβώτια, σάκοι, μπάλες, κ.λπ.

ΥΥΠ (για LAN ή TRA)

230

Μέσο βάρος ανά μονάδα συσκευασίας

AW

Βάρος προϊόντος (kg)

ΥΥΠ (για LAN ή TRA)

231

Συντελεστής μετατροπής

CF

Αριθμητικός συντελεστής που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του βάρους μεταποιηθέντων ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων

Π

232

 

 

 

 

233

Όταν το μήνυμα είναι τύπου SAL (TM=SAL)

 

Το SAL είναι μήνυμα που αφορά πώληση

 

234

Πρέπει να προσδιοριστούν τα εξής χαρακτηριστικά

 

Το μήνυμα πώλησης μπορεί να αφορά δήλωση πώλησης ή δήλωση ανάληψης

 

235

Έναρξη καταχώρισης πώλησης

SAL

Σήμανση που δείχνει την έναρξη της καταχώρισης πώλησης

Υ

236

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του σκάφους

IR

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει την χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

Υ

237

Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

RC

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

ΥΥΠ ότι το CFR δεν είναι επικαιροποιημένο

238

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

XR

Αριθμός νηολογίου που εμφαίνεται στην πλευρά (κύτος) του σκάφους που πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευμάτων

Π

239

Χώρα καταχώρισης

FS

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας

Υ

240

Ονομασία του σκάφους

NA

Όνομα του σκάφους που πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευμάτων

Π

241

Δήλωση SLI

SLI

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SLI)

ΥΥΠ πώλησης

242

Δήλωση TLI

TLI

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των TLI)

ΥΥΠ ανάληψης

243

 

 

 

 

244

SLI: δήλωση πώλησης

 

 

 

245

Έναρξη δήλωσης πώλησης

SLI

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες πώλησης φορτίου

Υ

246

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία πώλησης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

247

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση

SC

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

248

Τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η πώληση

SL

Κατάλογος κωδικών λιμένα (CC-PPP) διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

249

Όνομα του πωλητή

NS

Όνομα του κέντρου δημοπρασίας, άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που προβαίνουν στην πώληση

Υ

250

Όνομα του αγοραστή

NB

Όνομα του φορέα ή του προσώπου που αγοράζει τους ιχθείς

Υ

251

Αριθμός αναφοράς της σύμβασης πωλήσεως

CN

Αριθμός αναφοράς της σύμβασης πωλήσεως

Υ

252

Υποδήλωση όσον αφορά το δικαιολογητικό της πώλησης

SRC

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SRC)

Υ

253

Υποδήλωση σχετικά με το πωληθέν φορτίο

CSS

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των CSS)

Υ

254

 

 

 

 

255

Υποδήλωση SRC

 

Οι αρχές του κράτους σημαίας εντοπίζουν το δικαιολογητικό πώλησης βάσει του ημερολογίου του σκάφους και των στοιχείων που αφορούν τις εκφορτώσεις

 

256

Έναρξη υποδήλωσης όσον αφορά το δικαιολογητικό της πώλησης

SRC

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες για το δικαιολογητικό έγγραφο του πωληθέντος φορτίου

Υ

257

Ημερομηνία εκφόρτωσης

DL

Ημερομηνία εκφόρτωσης (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υ

258

Χώρα και όνομα λιμένα

PO

Χώρα και ονομασία λιμένα του τόπου εκφόρτωσης. Κατάλογος κωδικών λιμένα (CC-PPP) διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

259

 

 

 

 

260

Υποδήλωση CSS

 

 

 

261

Έναρξη υποδήλωσης πωληθέν φορτίο

CSS

Σήμανση που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πωληθέν φορτίο

Υ

262

Ονομασία είδους

SN

Ονομασία του πωληθέντος είδους (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO)

Υ

263

Βάρος πωληθέντων αλιευμάτων

WT

Βάρος πωληθέντων αλιευμάτων (σε χιλιόγραμμα)

Υ

264

Αριθμός πωληθέντων ιχθύων

NF

Αριθμός ιχθύων (όταν τα αλιεύματα έχουν καταγραφεί ως αριθμοί ιχθύων δηλαδή σολομός, τόνος)

ΥΥΠ

265

Τιμή των αλιευμάτων

FP

Τιμή ανά χιλιόγραμμο

Υ

266

Νόμισμα πώλησης

CR

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή πώλησης. Κατάλογος με κωδικούς/σύμβολα νομισμάτων θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Υ

267

Κατηγορία μεγέθους των αλιευμάτων

SF

Μέγεθος των αλιευμάτων (1-8· ένα μέγεθος ή kg, g, cm, mm ή αριθμός αλιευμάτων ανά κιλό, ανάλογα με την περίπτωση)

ΥΥΠ

268

Προορισμός προϊόντος (σκοπός)

PP

Κωδικοί που αφορούν την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταφορά, βιομηχανικούς σκοπούς

ΥΥΠ

269

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Κατάλογος κωδικών για ζώνες αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας/διατήρησης θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των RAS)

Υ

270

Υποδήλωση PRO μεταποίησης

PRO

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των PRO)

Υ

271

Αποσυρθέντα

WD

Αποσυρθέντα μέσω οργάνωσης παραγωγών (Y-ναι, N-όχι, T-προσωρινά)

Υ

272

Κωδικός οργάνωσης παραγωγών

OP

Κατάλογος κωδικών θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

Π

273

Κατάσταση συντήρησης

PS

Αλφαβητικός κωδικός σχετικά με την κατάσταση των ιχθύων π.χ. ζωντανά, κατεψυγμένα, παστά. Κατάλογος κωδικών θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί

ΥΥΠ όταν αποσύρονται προσωρινά

274

 

 

 

 

275

TLI: υποδήλωση ανάληψης

 

 

 

276

Έναρξη δήλωσης TLI

TLI

Σήμανση με λεπτομέρειες για την ανάληψη

Υ

277

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία ανάληψης (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ)

Υ

278

Χώρα ανάληψης

SC

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η ανάληψη (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας)

Υ

279

Τόπος ανάληψης

SL

Κωδικός λιμένα ή τοπωνύμιο (εφόσον αυτή δεν πραγματοποιήθηκε στο λιμένα) όπου πραγματοποιήθηκε η ανάληψη — Κατάλογος κωδικών λιμένα διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

Υ

280

Ονομασία οργανισμού ανάληψης

NT

Όνομα οργανισμού που παρέλαβε τα αλιεύματα

Υ

281

Αριθμός αναφοράς σύμβασης ανάληψης

CN

Αριθμός αναφοράς σύμβασης ανάληψης

Π

282

Υποδήλωση SRC

SRC

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των SRC)

Υ

283

Υποδήλωση αναληφθέντος φορτίου

CST

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των CST)

Υ

284

 

 

 

 

285

Υποδήλωση CST

 

 

 

286

Έναρξη δήλωσης για κάθε ανάληψη φορτίου

CST

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες για κάθε αναληφθέν είδος

Υ

287

Ονομασία είδους

SN

Ονομασία του πωληθέντος είδους (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO)

Υ

288

Βάρος αναληφθέντων ιχθύων

WT

Βάρος αναληφθέντων αλιευμάτων (σε χιλιόγραμμα)

Υ

289

Αριθμός αναληφθέντων ιχθύων

NF

Αριθμός ιχθύων (όταν τα αλιεύματα έχουν καταγραφεί ως αριθμοί ιχθύων δηλαδή σολομός, τόνος)

ΥΥΠ

290

Κατηγορία μεγέθους των αλιευμάτων

SF

Μέγεθος των αλιευμάτων (1-8· ένα μέγεθος ή kg, g, cm, mm ή αριθμός αλιευμάτων ανά κιλό, ανάλογα με την περίπτωση)

Υ

291

Υποδήλωση σχετικής ζώνης

RAS

Κατάλογος κωδικών για ζώνες αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας/διατήρησης θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των RAS)

Π

292

Υποδήλωση PRO μεταποίησης

PRO

(βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία χαρακτηριστικά των PRO)

Υ

1.

Οι ορισμοί των συνόλων χαρακτήρων διατίθενται στη διεύθυνση http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used και για το ERS πρέπει να είναι σύνολο λατινικών χαρακτήρων (UTF-8).

2.

Όλοι οι κωδικοί (ή κατάλληλες αναφορές) θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (συμπεριλαμβανομένων κωδικών για διορθώσεις, λιμένες, ζώνες αλιείας, προθέσεις απόπλου, λόγους επιστροφής στο λιμένα, τύπο αλιείας/είδη-στόχους, κωδικούς εισόδου σε ζώνες διατήρησης/αλιευτικής προσπάθειας, και άλλους κωδικούς και στοιχεία αναφοράς.

3.

Όλοι οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είναι στοιχεία XML (τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί), όλοι ο διψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είναι χαρακτηριστικά XML.

4.

Τα δειγματοληπτικά αρχεία XML και ο ορισμός αναφοράς XSD του παραπάνω παραρτήματος θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί.

5.

Όλα τα βάρη στον πίνακα εκφράζονται σε χιλιόγραμμα και, εάν απαιτείται, με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών.


(1)  Το παρόν παράρτημα αντικαθιστά πλήρως το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης.

(2)  Υποχρεωτικό εάν απαιτείται από τους κοινοτικούς κανόνες, ή από διεθνείς ή διμερείς συμφωνίες.

(3)  Όταν δεν ισχύει ΥΥΠ το χαρακτηριστικό αυτό είναι προαιρετικό.

1.

Οι ορισμοί των συνόλων χαρακτήρων διατίθενται στη διεύθυνση http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used και για το ERS πρέπει να είναι σύνολο λατινικών χαρακτήρων (UTF-8).

2.

Όλοι οι κωδικοί (ή κατάλληλες αναφορές) θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (συμπεριλαμβανομένων κωδικών για διορθώσεις, λιμένες, ζώνες αλιείας, προθέσεις απόπλου, λόγους επιστροφής στο λιμένα, τύπο αλιείας/είδη-στόχους, κωδικούς εισόδου σε ζώνες διατήρησης/αλιευτικής προσπάθειας, και άλλους κωδικούς και στοιχεία αναφοράς.

3.

Όλοι οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είναι στοιχεία XML (τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί), όλοι ο διψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είναι χαρακτηριστικά XML.

4.

Τα δειγματοληπτικά αρχεία XML και ο ορισμός αναφοράς XSD του παραπάνω παραρτήματος θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕ σε διεύθυνση που θα προσδιοριστεί.

5.

Όλα τα βάρη στον πίνακα εκφράζονται σε χιλιόγραμμα και, εάν απαιτείται, με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών.


4.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1078/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2008

περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για τη συλλογή και διαχείριση των βασικών δεδομένων αλιείας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας (1), και ιδίως το άρθρο 31,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (2) καθορίζεται η βάση για τις επιστημονικές αναλύσεις του αλιευτικού κλάδου και για τη διατύπωση έγκυρων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(2)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, η Επιτροπή πρόκειται να θεσπίσει πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα βάσει του οποίου τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν πολυετή εθνικά προγράμματα για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων.

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 προβλέπει μεταξύ άλλων δράσεων και την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή για μέτρα στον τομέα της συλλογής βασικών δεδομένων. Επιπλέον, το άρθρο 24 του εν λόγω κανονισμού υποχρεώνει την Επιτροπή να αποφασίζει κατ’ έτος περί της ετήσιας κοινοτικής συνδρομής όσον αφορά αυτά τα μέτρα.

(4)

Βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης απαιτείται ο καθορισμός των κανόνων και των διαδικασιών που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη προκειμένου να λάβουν κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή για δαπάνες στον τομέα της συλλογής δεδομένων. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η μη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες συνεπάγεται αποκλεισμό των δαπανών.

(5)

Η ετήσια κοινοτική συμμετοχή πρέπει να στηρίζεται στις προβλέψεις του ετήσιου προϋπολογισμού οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται λαμβανομένων υπόψη των εθνικών προγραμμάτων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη.

(6)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων, η πρόβλεψη του ετήσιου προϋπολογισμού πρέπει να συνάδει με τις προβλεπόμενες στα εθνικά προγράμματα δραστηριότητες.

(7)

Προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες, απαιτείται να θεσπιστούν οι κανόνες και ο μορφότυπος των υποβαλλόμενων από τα κράτη μέλη στοιχείων όσον αφορά την ετήσια πρόβλεψη του προϋπολογισμού σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων. Μόνον οι δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων και οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως και έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρηθούν ως επιλέξιμες. Από την άποψη αυτή ενδείκνυται επίσης να αποσαφηνιστούν ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των εταίρων και των υπεργολάβων όσον αφορά την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων.

(8)

Όσον αφορά τη δυνατότητα τροποποίησης των τεχνικών πτυχών των πολυετών προγραμμάτων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, ενδείκνυται να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα μπορούν να τροποποιήσουν επαρκώς τα απαιτούμενα για την ορθή υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων κονδύλια. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανακατανέμουν τα κονδύλια στις διάφορες κατηγορίες δαπανών εάν αυτό θεωρείται ότι αποβαίνει υπέρ της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος.

(9)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα αιτήματα επιστροφής των δαπανών ευθυγραμμίζονται με την απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ετήσια κοινοτική συνδρομή. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να περιλαμβάνουν και τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης των εν λόγω αιτημάτων. Όπου απαιτείται, στις περιπτώσεις μη αποδοχής τέτοιων αιτημάτων, οι κοινοτικές πιστώσεις πρέπει να αποδεσμεύονται.

(10)

Ενδείκνυται να γίνονται οι πληρωμές σε δύο δόσεις, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να επωφεληθούν ήδη από την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

(11)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύσουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και πρέπει, προς το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχων και δημοσιονομικών διορθώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 όσον αφορά τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για τη συλλογή και διαχείριση των βασικών δεδομένων αλιείας.

Άρθρο 2

Υποβολή πρόβλεψης ετήσιου προϋπολογισμού

1.   Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν οικονομική συνδρομή από την Κοινότητα για την υλοποίηση του πολυετούς τους προγράμματος, δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, στο εξής το «εθνικό πρόγραμμα», υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους που προηγείται της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος, τα ακόλουθα:

α)

πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού για το πρώτο έτος υλοποίησης του εθνικού προγράμματος και

β)

ενδεικτική πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού για κάθε ένα από τα επόμενα έτη υλοποίησης του εθνικού προγράμματος.

2.   Μετά το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν οριστικές προβλέψεις ετήσιου προϋπολογισμού για κάθε έτος υλοποίησης του εθνικού τους προγράμματος, εφόσον αυτές διαφέρουν από τις ενδεικτικές προβλέψεις ετήσιου προϋπολογισμού που έχουν ήδη υποβάλει. Οι οριστικές προβλέψεις ετήσιου προϋπολογισμού υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους της σχετικής υλοποίησης.

3.   Για το πρώτο εθνικό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο 2009-2010, η πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού υποβάλλεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο της πρόβλεψης ετήσιου προϋπολογισμού

1.   Η πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες ετήσιες δαπάνες που το κράτος μέλος αναμένει να πραγματοποιήσει για την υλοποίηση του εθνικού του προγράμματος.

2.   Η πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού υποβάλλεται:

α)

ανά κατηγορία δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού,

β)

ανά ενότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής περί θέσπισης του ετήσιου κοινοτικού προγράμματος σχετικά με τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση των δεδομένων για τους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και

γ)

όπου κρίνεται σκόπιμο, ανά περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής (3).

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις προβλέψεις ετήσιου προϋπολογισμού με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τα οικονομικά δελτία που καταρτίζει και τους κοινοποιεί η Επιτροπή.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της πρόβλεψης ετήσιου προϋπολογισμού

1.   Η Επιτροπή αξιολογεί τις προβλέψεις ετήσιου προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008.

2.   Προκειμένου να αξιολογήσει την πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος να υποβάλει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις οικείες δαπάνες. Το κράτος μέλος υποβάλλει τις διευκρινίσεις εντός 15 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα της Επιτροπής.

3.   Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλλει επαρκείς διευκρινίσεις εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να αποκλείσει, ανάλογα με την περίπτωση, την οικεία δαπάνη από την αντίστοιχη προς έγκριση πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού.

Άρθρο 5

Χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας

Η Επιτροπή εγκρίνει την πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού και αποφασίζει σχετικά με την ετήσια χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας σε κάθε εθνικό πρόγραμμα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και βάσει του αποτελέσματος της αξιολόγησης της πρόβλεψης ετήσιου προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις της εγκεκριμένης πρόβλεψης ετήσιου προϋπολογισμού

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να μεταφέρουν τα ποσά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη βάσει του άρθρου 5 πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού μεταξύ των ενοτήτων και των κατηγοριών δαπανών μόνον στο πλαίσιο της ίδιας περιφέρειας, υπό τον όρο ότι:

α)

τα μεταφερόμενα ποσά δεν υπερβαίνουν τα 50 000 EUR ή το 10 % του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού για την περιφέρεια στις περιπτώσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός είναι κατώτερος από 500 000 EUR·

β)

ενημερώνουν την Επιτροπή μόλις ανακύψει η ανάγκη μεταφοράς.

2.   Κάθε άλλη τροποποίηση της πρόβλεψης ετήσιου προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 5 πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Άρθρο 7

Επιλέξιμες δαπάνες

1.   Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α)

έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη·

β)

αφορούν δράση που προβλέπεται στο εθνικό πρόγραμμα·

γ)

έχουν συμπεριληφθεί στην πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού·

δ)

εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·

ε)

αφορούν δράση που εκτελέστηκε τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 και τις διατάξεις εφαρμογής του·

στ)

μπορούν να εντοπιστούν και είναι επαληθεύσιμες, ιδίως καταγράφονται στα λογιστικά αρχεία του κράτους μέλους και των εταίρων του·

ζ)

έχουν καθοριστεί βάσει των ισχυόντων λογιστικών προτύπων και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας·

η)

είναι εύλογες, δικαιολογημένες και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομία και την απόδοση·

θ)

πραγματοποιούνται κατά την περίοδο υλοποίησης της δράσης κατά τα προβλεπόμενα στο εθνικό πρόγραμμα.

2.   Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

α)

τις εξής δραστηριότητες συλλογής δεδομένων:

συλλογή δεδομένων για τους τόπους δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, με άμεσες δειγματοληψίες ή συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια,

παρακολούθηση, στη θάλασσα, εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008,

επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008·

β)

τις εξής δραστηριότητες διαχείρισης δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008:

ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και δικτυακών τόπων,

εισαγωγή δεδομένων (αποθήκευση),

έλεγχος και επικύρωση ποιότητας δεδομένων,

επεξεργασία δεδομένων από πρωτογενή μορφή σε λεπτομερή ή συγκεντρωτική μορφή,

διαδικασία μετατροπής πρωτογενών κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σε μεταδεδομένα·

γ)

τις εξής δραστηριότητες χρήσης δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008:

παραγωγή συνόλων δεδομένων και των χρήσεών τους για την υποστήριξη επιστημονικών αναλύσεων ως βάσης για τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων για τη διαχείριση της αλιείας,

εκτιμήσεις βιολογικών παραμέτρων (ηλικία, βάρος, γένος, ωριμότητα και γονιμότητα),

προετοιμασία συνόλων δεδομένων για εκτιμήσεις αποθεμάτων, βιο-οικονομική μοντελοποίηση και τις αντίστοιχες επιστημονικές αναλύσεις.

Άρθρο 8

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά:

α)

περιθώρια κέρδους, αποθεματικά και επισφαλείς απαιτήσεις·

β)

χρεωστικοί τόκοι και τραπεζικά έξοδα·

γ)

μέσο κόστος εργασίας·

δ)

έμμεσες δαπάνες, όπως: κτίρια και γήπεδα, διοίκηση, προσωπικό υποστήριξης, υλικά γραφείου, υποδομές, δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όπως έξοδα για τηλεπικοινωνίες, αγαθά και υπηρεσίες·

ε)

εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, όπως συσκευές σάρωσης, εκτυπωτές, κινητά τηλέφωνα, φορητά ραδιοτηλέφωνα, βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές·

στ)

αγορά οχημάτων·

ζ)

δαπάνες διανομής, εμπορίας και διαφήμισης για την προώθηση προϊόντων και για εμπορικές δραστηριότητες·

η)

έξοδα παραστάσεως, εκτός εκείνων που θεωρούνται από την Επιτροπή ως απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος·

θ)

δαπάνες για πολυτελή είδη και δημοσιότητα·

ι)

κάθε δαπάνη για άλλα προγράμματα/έργα χρηματοδοτούμενα από τρίτους·

ια)

κάθε δαπάνη για την προστασία των αποτελεσμάτων των εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος·

ιβ)

κάθε μορφή ανακτήσιμης εισφοράς (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)·

ιγ)

πόροι που διατέθηκαν στο κράτος μέλος ατελώς·

ιδ)

η αξία των συνεισφορών σε είδος·

ιε)

οι υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες.

Άρθρο 9

Υλοποίηση των προγραμμάτων

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να υποβοηθούνται από εταίρους για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος. Οι εταίροι είναι οργανισμοί που έχουν αναφερθεί ρητά στο εθνικό πρόγραμμα ότι υποβοηθούν το κράτος μέλος να υλοποιήσει ολόκληρο ή σημαντικό μέρος του εθνικού προγράμματος. Οι εταίροι συμμετέχουν άμεσα στην τεχνική υλοποίηση μιας ή πολλών εργασιών του εθνικού προγράμματος και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη όσον αφορά την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων.

2.   Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι δεν ενεργούν ως υπεργολάβοι έναντι του κράτους μέλους ή των άλλων εταίρων.

3.   Για προκαθορισμένη διάρκεια, συγκεκριμένες εργασίες του εθνικού προγράμματος δύνανται να πραγματοποιούνται από υπεργολάβους που δεν θεωρούνται εταίροι. Οι υπεργολάβοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στα κράτη μέλη ή/και στους εταίρους. Η ενδεχόμενη προσφυγή σε υπεργολαβία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της ενέργειας, εφόσον δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική πρόταση του προγράμματος, υπόκειται στην προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιτροπής.

Άρθρο 10

Υποβολή αιτημάτων επιστροφής δαπανών

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα επιστροφής για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους που ακολουθεί το οικείο ημερολογιακό έτος. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν:

α)

επιστολή που αναφέρει το συνολικό ποσό για το οποίο υποβάλλεται αίτημα επιστροφής δαπανών στην οποία αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ,

β)

οικονομική έκθεση, ανά κατηγορία δαπανών, ενότητα και όπου απαιτείται ανά περιφέρεια όπως προβλέπεται στα οικονομικά δελτία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3. Η οικονομική έκθεση υποβάλλεται βάσει του μορφότυπου που έχει θεσπίσει και κοινοποιήσει στα κράτη μέλη η Επιτροπή,

γ)

δήλωση δαπανών όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ, και

δ)

τα συναφή δικαιολογητικά όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι.

2.   Τα αιτήματα επιστροφής δαπανών υποβάλλονται στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα.

3.   Κατά την υποβολή αιτημάτων επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να επαληθεύσουν και να πιστοποιήσουν ότι:

α)

οι διεξαχθείσες δράσεις και η δήλωση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν βάσει της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 αντιστοιχούν στο εθνικό πρόγραμμα όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή·

β)

το αίτημα επιστροφής δαπανών πληροί τους όρους των άρθρων 7 και 8·

γ)

οι δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006, στον παρόντα κανονισμό, στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 5 και στην κοινοτική νομοθεσία για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση των αιτημάτων επιστροφής δαπανών

1.   Η Επιτροπή αξιολογεί τα αιτήματα επιστροφής δαπανών σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

2.   Προκειμένου να αξιολογήσει το αίτημα επιστροφής δαπανών, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος να υποβάλει περαιτέρω διευκρινίσεις. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις διευκρινίσεις εντός 15 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα της Επιτροπής.

Άρθρο 12

Αποκλεισμός της επιστροφής δαπανών

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν επαρκείς διευκρινίσεις εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 11 παράγραφος 2 προθεσμίας και η Επιτροπή θεωρήσει ότι το αίτημα επιστροφής δαπανών δεν ικανοποιεί τους όρους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ζητά από το κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Εάν η εξέταση επιβεβαιώσει τη μη συμμόρφωση, η Επιτροπή απορρίπτει την επιστροφή του συνόλου ή μέρους των δαπανών που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση και, κατά περίπτωση, ζητά την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή την αποδέσμευση των ποσών που εκκρεμούν.

Άρθρο 13

Έγκριση των αιτημάτων επιστροφής δαπανών

Η Επιτροπή εγκρίνει τα αιτήματα επιστροφής δαπανών βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12.

Άρθρο 14

Πληρωμές

1.   Η κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 8 για κάθε έτος υλοποίησης του εθνικού προγράμματος καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως εξής:

α)

πληρωμή προκαταβολής που ισοδυναμεί με το 50 % της κοινοτικής συμμετοχής. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μετά την κοινοποίηση στο κράτος μέλος της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 και την παραλαβή επιστολής με την οποία ζητείται η πληρωμή της προκαταβολής και η οποία αναφέρει σαφώς τα σημεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ·

β)

ετήσιο υπόλοιπο βάσει του αιτήματος επιστροφής δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 10. Το εν λόγω ποσό καταβάλλεται εντός 45 ημερών από την έγκριση, εκ μέρους της Επιτροπής, του αιτήματος επιστροφής δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 12.

2.   Οι μειώσεις λόγω κυρώσεων βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 αφαιρούνται από την πληρωμή του ετήσιου υπολοίπου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

3.   Μετά την εκτέλεση της πληρωμής του υπολοίπου δεν γίνονται δεκτά πρόσθετα αιτήματα και δικαιολογητικά.

Άρθρο 15

Νόμισμα

1.   Οι προβλέψεις ετήσιου προϋπολογισμού και τα αιτήματα επιστροφής δαπανών εκφράζονται σε ευρώ.

2.   Για το πρώτο έτος υλοποίησης του εθνικού προγράμματος, τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην τρίτη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης εφαρμόζουν την ισοτιμία που δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαρτίου του έτους που προηγείται της περιόδου υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος. Για το πρώτο εθνικό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο 2009-2010, η ημερομηνία είναι η 1η Οκτωβρίου 2008.

3.   Για κάθε επόμενο έτος υλοποίησης του εθνικού προγράμματος, τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην τρίτη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης εφαρμόζουν την ισοτιμία που δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται της περιόδου υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.

4.   Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην τρίτη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης προσδιορίζουν τη χρησιμοποιούμενη ισοτιμία στην πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού και στο αίτημα επιστροφής δαπανών.

Άρθρο 16

Λογιστικοί έλεγχοι και δημοσιονομικές διορθώσεις

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο οποιεσδήποτε πληροφορίες τους ζητηθούν αναφορικά με τους λογιστικούς ελέγχους και τις δημοσιονομικές διορθώσεις του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 186 της 15.7.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επιλεξιμότητα δαπανών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν όλα ή ορισμένα από τα ακόλουθα:

α)

Έξοδα προσωπικού:

δαπάνες προσωπικού για το χρόνο που αφιερώνει πράγματι στο εθνικό πρόγραμμα μόνον το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό,

οι δαπάνες του προσωπικού καθορίζονται σε σχέση με το χρόνο εργασίας που διατίθεται πράγματι στο εθνικό πρόγραμμα και υπολογίζονται με βάση τα πραγματικά έξοδα για εργατικά (μισθοί, κοινωνικές παροχές, κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδοτικές εισφορές), εξαιρουμένης κάθε άλλης δαπάνης,

τα ωρομίσθια/ημερομίσθια υπολογίζονται βάσει 210 παραγωγικών ημερών ετησίως,

ο χρόνος που αφιερώνει το προσωπικό στο πρόγραμμα πρέπει να εμφαίνεται πλήρως στα αρχεία (φύλλα χρόνου εργασίας) και να πιστοποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα από τον αρμόδιο. Τα εν λόγω φύλλα χρόνου εργασίας τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής κατόπιν αιτήσεώς της·

β)

Έξοδα κίνησης:

τα έξοδα κίνησης καταλογίζονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του κράτους μέλους ή των εταίρων. Για ταξίδια εκτός Κοινότητας απαιτείται εκ των προτέρων συμφωνία της Επιτροπής εάν δεν προσδιορίζονται στο εθνικό πρόγραμμα·

γ)

Διαρκή αγαθά:

τα διαρκή αγαθά πρέπει να έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής που δεν είναι μικρότερη από τη διάρκεια των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος. Περιλαμβάνονται στην απογραφή διαρκών αγαθών ή θεωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τις λογιστικές μεθόδους, κανόνες και αρχές του κράτους μέλους ή των οικείων εταίρων,

για τους σκοπούς του υπολογισμού της επιλέξιμης δαπάνης, τα διαρκή αγαθά θεωρούνται ότι έχουν πιθανή διάρκεια ζωής 36 μηνών στην περίπτωση εξοπλισμού πληροφορικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 25 000 EUR και 60 μήνες στις περιπτώσεις άλλων αγαθών. Το επιλέξιμο ποσό εξαρτάται από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των αγαθών σε σχέση με τη διάρκεια του προγράμματος, υπό τον όρο ότι η περίοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του εν λόγω ποσού αρχίζει την πραγματική ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, ή την ημερομηνία αγοράς των αγαθών όταν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης, και λήγει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χρήση των αγαθών κατά την περίοδο αυτή,

κατ’ εξαίρεση, τα διαρκή αγαθά μπορεί να έχουν αγοραστεί ή να έχουν αποτελέσει προϊόν χρηματοδοτικής μίσθωσης με δυνατότητα αγοράς εντός της εξαμηνιαίας περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης του εθνικού προγράμματος,

οι ισχύοντες κανόνες δημόσιων προμηθειών εφαρμόζονται επίσης και στην περίπτωση αγοράς διαρκών αγαθών,

οι δαπάνες που σχετίζονται με τα διαρκή αγαθά αιτιολογούνται με πιστοποιημένα τιμολόγια, στα οποία επιβεβαιώνεται η ημερομηνία παράδοσης, και πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή μαζί με τη δήλωση δαπανών·

δ)

Αναλώσιμα και εφόδια συμπεριλαμβανομένων και δαπανών πληροφορικής:

οι δαπάνες για αναλώσιμα και εφόδια καλύπτουν την αγορά αναλώσιμων πρώτων υλών, τις δαπάνες παραγωγής, επιδιόρθωσης ή χρήσης προϊόντων ή εξοπλισμού που έχει πιθανή διάρκεια ζωής μικρότερη από τη διάρκεια των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν περιλαμβάνονται στην απογραφή διαρκών αγαθών του κράτους μέλους ή των οικείων εταίρων ή δεν θεωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τις λογιστικές μεθόδους, κανόνες και αρχές του κράτους μέλους ή των οικείων εταίρων,

η περιγραφή τους πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη απόφασης σχετικά με την επιλεξιμότητά τους,

οι επιλέξιμες δαπάνες πληροφορικής αφορούν την κατάρτιση και διάθεση, στα κράτη μέλη, λογισμικού για τη διαχείριση και τη διερεύνηση βάσεων δεδομένων·

ε)

Δαπάνες σκαφών:

για τις επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πραγματοποιούν ναυλωμένα σκάφη, είναι επιλέξιμες μόνον οι δαπάνες ναύλωσης και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή μαζί με τη δήλωση δαπανών πιστοποιημένο αντίγραφο του τιμολογίου,

εάν το σκάφος είναι ιδιοκτησίας του κράτους μέλους ή του εταίρου, υποβάλλεται στην Επιτροπή με τη δήλωση δαπανών λεπτομερής ανάλυση στην οποία εμφαίνεται ο τρόπος υπολογισμού των λειτουργικών δαπανών που χρεώνονται·

στ)

Δαπάνες υπεργολαβίας/εξωτερικής βοήθειας:

η υπεργολαβία/εξωτερική βοήθεια αφορά τυπικές και μη καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος μέλος ή/και τους εταίρους οι οποίοι δεν είναι σε θέση οι ίδιοι να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι εν λόγω δαπάνες δεν αντιπροσωπεύουν άνω του 20 % του εγκεκριμένου συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού. Απαιτείται η εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της Επιτροπής στις περιπτώσεις που το συνολικό ποσό των συμβάσεων υπεργολαβίας του εθνικού προγράμματος υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται ανωτέρω,

οι συμβάσεις υπεργολαβίας πρέπει να ανατίθενται από το κράτος μέλος/τον εταίρο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ανοικτών δημοπρασιών και σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες περί διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων,

όλα τα τιμολόγια των υπεργολάβων περιλαμβάνουν σαφή αναφορά στο εθνικό πρόγραμμα και την ενότητα (δηλαδή αριθμό και τίτλο ή σύντομο τίτλο). Όλα τα τιμολόγια περιλαμβάνουν επαρκή στοιχεία ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των μεμονωμένων αντικειμένων που καλύπτονται από την παρασχεθείσα υπηρεσία (δηλαδή πλήρης περιγραφή και κόστος κάθε αντικειμένου),

τα κράτη μέλη και οι εταίροι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι κάθε σύμβαση υπεργολαβίας προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο δύνανται να ασκούν τις ελεγκτικές τους εξουσίες, βάσει εγγράφων και επιτόπου, σε όλους τους υπεργολάβους που λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια.

οι χώρες εκτός της Κοινότητας δύνανται να συμμετάσχουν ως υπεργολάβοι σε εθνικό πρόγραμμα με την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της Επιτροπής, εφόσον η συμβολή τους θεωρηθεί απαραίτητη για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων,

μαζί με τη δήλωση δαπανών πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή πιστοποιημένο αντίγραφο της σύμβασης με τον υπεργολάβο και τα μετέπειτα αποδεικτικά πληρωμών,

ζ)

Άλλες ειδικές δαπάνες:

κάθε άλλη πρόσθετη ή απρόβλεπτη δαπάνη που δεν εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να χρεωθεί στο πρόγραμμα μόνον με την εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής, εκτός εάν περιλαμβάνεται ήδη στην πρόβλεψη ετήσιου προϋπολογισμού·

η)

Στήριξη για παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων:

οι ημερήσιες αποζημιώσεις και οι δαπάνες κίνησης για όσο διαρκούν οι συναντήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 665/2008 σύμφωνα με τον κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 665/2008,

μαζί με τη δήλωση δαπανών πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή πιστοποιημένο αντίγραφο των δικαιολογητικών του ταξιδίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Περιεχόμενο της επιστολής που αναφέρει το ποσό για το οποίο ζητείται η επιστροφή ή με την οποία ζητείται η πληρωμή προκαταβολής

Η επιστολή που αναφέρει το ποσό για το οποίο ζητείται η επιστροφή ή με την οποία ζητείται η πληρωμή προκαταβολής αναφέρει σαφώς:

1.

την απόφαση της Επιτροπής στην οποία παραπέμπει (σχετικό άρθρο και παράρτημα)·

2.

τα στοιχεία αναφοράς του εθνικού προγράμματος·

3.

το ποσό που ζητείται από την Επιτροπή σε ευρώ και χωρίς ΦΠΑ·

4.

το είδος της απαίτησης (προκαταβολή, τελική πληρωμή)·

5.

τον τραπεζικό λογαριασμό για κατάθεση του ποσού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

(αποστέλλεται υπηρεσιακώς στη μονάδα MARE.C4)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Απόφαση της Επιτροπής της/αριθ. …

Εθνικός αριθμός αναφοράς (εάν υπάρχει) …

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ο υπογεγραμμένος …, ως αντιπρόσωπος της (όνομα της αρμόδιας αρχής) …, η οποία είναι υπεύθυνη για τις σχετικές δημοσιονομικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, πιστοποιώ με την παρούσα, και μετά από έλεγχο, ότι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στα συνημμένα έγγραφα αντιπροσωπεύουν το συνολικό κόστος, το οποίο καταβλήθηκε κατά το έτος 200… και ανέρχεται σε … ευρώ (ακριβές ποσό με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων), αφορούν το εθνικό πρόγραμμα συλλογής δεδομένων του έτους 200… και αντιστοιχούν σε συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά 50 %.

Έχει ήδη πληρωθεί σε σχέση με το προαναφερθέν πρόγραμμα προκαταβολή ύψους … ευρώ.

Βεβαιώνω επίσης ότι η δήλωση δαπανών είναι ακριβής και ότι η αίτηση πληρωμής λαμβάνει υπόψη τυχόν πραγματοποιηθείσες ανακτήσεις.

Όλες οι πράξεις έγιναν σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στην απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά:

τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο και τις πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού, ιδίως τους κανόνες περί ανταγωνισμού και περί ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων,

την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής, ώστε κυρίως να επαληθεύεται η παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που συγχρηματοδοτήθηκαν και η ειλικρίνεια των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται αίτημα επιστροφής, καθώς και να προλαμβάνονται, εντοπίζονται και διορθώνονται τυχόν παρατυπίες, να διώκεται η απάτη και να ανακτώνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Οι συνημμένοι πίνακες περιλαμβάνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Επισυνάπτονται πιστοποιημένα αντίγραφα τιμολογίων για διαρκή αγαθά και δαπάνες σκαφών. Τα πρωτότυπα όλων των δικαιολογητικών εγγράφων και των τιμολογίων είναι και θα παραμείνουν διαθέσιμα για ελάχιστη περίοδο τριών ετών μετά την καταβολή του υπολοίπου από την Επιτροπή.

Ημερομηνία: …/…/…

(Όνομα με κεφαλαία γράμματα, σφραγίδα, ιδιότητα και υπογραφή της αρμόδιας αρχής)

Κατάλογος συνημμένων:


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

4.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/34


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Απριλίου 2008

για την κρατική ενίσχυση C 21/07 (πρώην N 578/06) την οποία η Ουγγαρία προτίθεται να χορηγήσει στην IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1342]

(Το κείμενο στην ουγγρική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/830/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης,

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας,

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (1) και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τους,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με ηλεκτρονική κοινοποίηση της 30ής Αυγούστου 2006, η οποία πρωτοκολλήθηκε από την Επιτροπή την ίδια ημέρα, οι ουγγρικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή μια περίπτωση εφαρμογής των υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα υπέρ του αρχικού επενδυτικού σχεδίου της IBIDEN Hungary Gyártó Kft. Η κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 24 του πολυτομεακού πλαισίου περιφερειακών ενισχύσεων για μεγάλα επενδυτικά σχέδια του 2002 (2) (εφεξής: ΠΤΠ 2002).

(2)

Η Επιτροπή ζήτησε επιπλέον πληροφορίες με επιστολές της 13ης Οκτωβρίου 2006 (D/58881) και 13ης Μαρτίου 2007 (D/51161).

(3)

Με επιστολές που πρωτοκολλήθηκαν από την Επιτροπή στις 14 Νοεμβρίου 2006 (A/39085), 3 Ιανουαρίου 2007 (A/30004), 15 Ιανουαρίου 2007 (A/30441) και 27 Μαρτίου 2007 (A/32641), οι ουγγρικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή περαιτέρω πληροφοριών, αίτημα που έγινε δεκτό από την Επιτροπή.

(4)

Οι ουγγρικές αρχές υπέβαλαν επιπλέον πληροφορίες με επιστολές που πρωτοκολλήθηκαν από την Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου 2007 (A/30990) και στις 15 Μαΐου 2007 (A/34072).

(5)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006 και στις 25 Απριλίου 2007 έλαβαν χώρα συναντήσεις μεταξύ των ουγγρικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής, στις οποίες παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(6)

Με επιστολή της 10ης Ιουλίου 2007, η Επιτροπή ενημέρωσε την Ουγγαρία ότι αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση.

(7)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3). Η Επιτροπή προσκάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το μέτρο ενίσχυσης.

(8)

Η Επιτροπή έλαβε τέσσερις παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενα μέρη:

α)

με επιστολή της 25ης Οκτωβρίου 2007, πρωτοκολλημένη από την Επιτροπή την ίδια ημέρα (A/38842)·

β)

με επιστολή της 22ας Νοεμβρίου 2007, πρωτοκολλημένη από την Επιτροπή στις 24 Νοεμβρίου 2007 (A/39732)·

γ)

με επιστολή της 23ης Νοεμβρίου 2007, πρωτοκολλημένη από την Επιτροπή την ίδια ημέρα (A/39711)·

δ)

με επιστολή της 26ης Νοεμβρίου 2007, πρωτοκολλημένη από την Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2007 (A/39740).

(9)

Με επιστολή της 4ης Δεκεμβρίου 2007 (D/54826), η Επιτροπή διαβίβασε τις παρατηρήσεις που έλαβε στην Ουγγαρία, δίδοντάς της την ευκαιρία να ανταπαντήσει.

(10)

Η άποψη της Ουγγαρίας για τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών απεστάλη με επιστολή της 4ης Ιανουαρίου 2008, η οποία πρωτοκολλήθηκε από την Επιτροπή την ίδια ημερομηνία (A/151).

2.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.1.   Στόχος του μέτρου

(11)

Οι ουγγρικές αρχές προτίθενται να προωθήσουν την περιφερειακή ανάπτυξη, χορηγώντας περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση στην IBIDEN Hungary Gyártó Kft., με σκοπό την εγκατάσταση μιας νέας κατασκευαστικής μονάδας για την παραγωγή κεραμικών υποστρωμάτων για φίλτρα σωματιδίων ντίζελ, στο βιομηχανικό πάρκο Dunavarsány, στην περιφέρεια της Κεντρικής Ουγγαρίας (Κομητεία Pest), η οποία είναι ενισχυόμενη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ, με ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης 40 % σε καθαρό ισοδύναμο επιχορήγησης (NGE) για την περίοδο 2004-2006 (4).

2.2.   Ο δικαιούχος

(12)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία «IBIDEN Hungary Gyártó Kft.» (εφεξής: IBIDEN HU). Σκοπός του ενισχυόμενου σχεδίου είναι η εγκατάσταση δεύτερης μονάδας παραγωγής εντός του τμήματος κεραμικών υποστρωμάτων της IBIDEN για φίλτρα σωματιδίων ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν της IBIDEN DPF France S.A.S. στη Γαλλία (η οποία συστάθηκε το 2001).

(13)

Η IBIDEN HU συστάθηκε στις 5 Μαΐου 2004 από την IBIDEN European Holdings BV (Ολλανδία) και την IBIDEN Co., Ltd. (Ιαπωνία). Η IBIDEN European Holdings BV ανήκει κατά 100 % στην IBIDEN Co., Ltd., η οποία με τη σειρά της είναι εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου με πολλούς ιδιοκτήτες: εταιρείες (π.χ. τράπεζες) και ιδιωτικές οντότητες. Η IBIDEN European Holdings BV κατέχει την IBIDEN HU κατά 99 % και η IBIDEN Co., Ltd κατά 1 %. Η IBIDEN European Holdings BV κατέχει το 100 % της IBIDEN DPF France S.A.S. από το τέλος του 2005.

Image

(14)

Η μητρική εταιρεία IBIDEN Co., Ltd. είναι μια πολυεθνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1912 ως εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και έχει την έδρα της στην πόλη Τζιφού της Ιαπωνίας. Οι δραστηριότητές της μπορούν να διαιρεθούν σε πέντε τμήματα, τα ποσοστά των οποίων στον ετήσιο κύκλο πωλήσεων του 2005 ήταν τα εξής: το τμήμα ηλεκτρονικών 50 %, το τμήμα κεραμικών 22 %, το τμήμα υλικών εξοπλισμού κτιρίων 16 %, το τμήμα κατασκευαστικών υλικών 4 %, και άλλα μικρότερα τμήματα 8 % (όπως π.χ. τα τμήματα πετρελαϊκών προϊόντων, υπηρεσιών πληροφοριών, συνθετικής ρητίνης, και το τμήμα επεξεργασίας γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων). Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2006 (5), ο όμιλος IBIDEN διαθέτει 47 θυγατρικές και μία συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των κεραμικών. Το 2006 οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις ήταν 319,00 δισεκατ. γιεν, τα έσοδα εκμετάλλευσης 43,6 δισεκατ. γιεν, και τα καθαρά έσοδα 27,2 δισεκατ. γιεν. Κατά το ίδιο έτος, ο όμιλος απασχολούσε 10 115 εργαζομένους στις επιχειρήσεις και τα εργοστάσιά του σε όλο τον κόσμο.

2.3.   Επενδυτικό σχέδιο

2.3.1.   Το νέο επενδυτικό σχέδιο της IBIDEN HU στο Dunavarsány

(15)

Η κοινοποίηση αφορά τη δεύτερη φάση ενός επενδυτικού σχεδίου που έχει ως στόχο την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής κεραμικών υποστρωμάτων για φίλτρα σωματιδίων ντίζελ στο βιομηχανικό πάρκο Dunavarsány.

(16)

Με επιστολή της 1ης Απριλίου 2005 οι ουγγρικές αρχές, σύμφωνα με την παράγραφο 36 του ΠΤΠ 2002 (6), ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην IBIDEN HU για την πρώτη φάση του επενδυτικού σχεδίου.

(17)

Οι ουγγρικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο φάσεις της επένδυσης από την IBIDEN HU στο βιομηχανικό πάρκο Dunavarsány πρέπει να θεωρηθούν ένα και ενιαίο επενδυτικό σχέδιο κατά την έννοια της παραγράφου 49 του ΠΤΠ 2002: οι δύο φάσεις της επένδυσης αφορούν την ίδια εγκατάσταση παραγωγής, την ίδια εταιρεία, το ίδιο προϊόν και η έναρξη της δεύτερης έγινε εντός χρονικής περιόδου τριών ετών από την έναρξη της πρώτης.

(18)

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ουγγρικές αρχές σχετικά με τις δύο φάσεις της επένδυσης, η παραγωγή κεραμικών υποστρωμάτων για φίλτρα σωματιδίων ντίζελ θα πραγματοποιείται σε δύο νεόκτιστα κτίρια 24 000 m2 και 30 900 m2 αντίστοιχα, στο βιομηχανικό πάρκο Dunavarsány. Μέχρι το 2007 πρόκειται να εγκατασταθούν τέσσερις γραμμές παραγωγής στο κτίριο Ι και πέντε γραμμές στο κτίριο II.

(19)

Μέχρι το 2007 το σχέδιο θα δημιουργήσει συνολικά 1 100 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Dunavarsány.

(20)

Οι ουγγρικές αρχές βεβαιώνουν ότι στην ενισχυόμενη εγκατάσταση και για πέντε έτη μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, δεν πρόκειται να παραχθούν άλλα προϊόντα πλην όσων προβλέπονται από το επενδυτικό σχέδιο.

(21)

Επιπλέον, οι ουγγρικές αρχές βεβαιώνουν ότι ο δικαιούχος δέχτηκε να διατηρήσει την επένδυση στη συγκεκριμένη εγκατάσταση για ελάχιστη χρονική περίοδο πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

2.3.2.   Χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού σχεδίου της IBIDEN HU στο Dunavarsány

(22)

Τα έργα του επενδυτικού σχεδίου έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2004. Η παραγωγή που συνδέεται με το σχέδιο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2005 στο κτίριο I και το Μάιο του 2006 στο κτίριο II. Η πλήρης παραγωγική ικανότητα όσον αφορά το σχέδιο αναμενόταν να επιτευχθεί τον Απρίλιο του 2007. Ο πίνακας I περιλαμβάνει περαιτέρω στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου:

Πίνακας Ι

Χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού σχεδίου

 

Έναρξη του σχεδίου

Έναρξη της παραγωγής

Τέλος του σχεδίου

Πλήρης παραγωγική ικανότητα

Φάση Ι

6.10.2004

1.8.2005

1.1.2006

1.5.2006

(1,2 εκατ. μονάδες ετησίως)

Φάση ΙΙ

20.6.2005

3.5.2006

31.3.2007

1.4.2007

(επιπλέον 1,2 εκατ. μονάδες ετησίως)

2.4.   Κόστος του επενδυτικού σχεδίου

(23)

Η ονομαστική αξία του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους του σχεδίου είναι 47 570 933 882 HUF (ουγγρικά φιορίνια) (ή 190,83 εκατ. ευρώ). Σε τρέχουσες τιμές αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε 41 953 072 670 HUF (168,30 εκατ. ευρώ) (7). Ο πίνακας ΙΙ παρουσιάζει αναλυτικά το σύνολο του επιλέξιμου κόστους ανά έτος και κατηγορία.

Πίνακας ΙΙ

Ονομαστική αξία επιλέξιμου κόστους επένδυσης (Φάσεις Ι και ΙΙ) σε εκατ. HUF

 

2004

2005

2006

2007

Σύνολο

Γη

[…] (8)

[…]

[…]

[…]

[…]

Υποδομές

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Κτίρια

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Εγκαταστάσεις παροχών

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Μηχανολογικός εξοπλισμός

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Επιλέξιμη επένδυση

[…]

[…]

[…]

[…]

47 571

Φάση Ι

Φάση ΙΙ

Φάση Ι

Φάση ΙΙ

Φάση Ι

Φάση ΙΙ

Φάση Ι

Φάση ΙΙ

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2.5.   Χρηματοδότηση του σχεδίου

(24)

Οι ουγγρικές αρχές βεβαίωσαν ότι η συμμετοχή του δικαιούχου υπερβαίνει το 25 % του επιλέξιμου κόστους, ποσοστό για το οποίο ο δικαιούχος δεν έχει λάβει κανενός είδους δημόσια επιχορήγηση.

2.6.   Νομική βάση

(25)

Η οικονομική υποστήριξη προς την IBIDEN HU χορηγείται σύμφωνα με τις ακόλουθες δύο νομικές βάσεις:

α.)

«HU 1/2003 — Ειδικό καθεστώς προώθησης των επενδύσεων» (9). Το εν λόγω καθεστώς έχει ως νομική βάση το «Διάταγμα 1/2001 (I.5.) του Υπουργού Οικονομίας σχετικά με το ειδικό καθεστώς επιχειρηματικότητας» και το «Διάταγμα 19/2004 (II. 27.) του Υπουργού Οικονομίας και Μεταφορών σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες ορισμένων καθεστώτων ενίσχυσης του Υπουργείου».

β)

Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιτρέψει μια φορολογική απαλλαγή βάσει του καθεστώτος «Φορολογικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη» (10). Αυτό το καθεστώς καθιερώθηκε δυνάμει του «Νόμου LXXXI του 1996 περί του φόρου εταιρειών και του φόρου μερισμάτων» και του «Κυβερνητικού διατάγματος 275/2003 (XII.24.) περί φορολογικού πλεονεκτήματος για την ανάπτυξη».

2.7.   Ποσό και ένταση ενίσχυσης

(26)

Το συνολικό ονομαστικό ποσό της ενίσχυσης είναι 15 591 223 750 HUF (62,55 εκατ. ευρώ), που αντιστοιχεί σε 9 793 809 933 HUF (39,29 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσες τιμές. Με βάση το επιλέξιμο κόστος που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 23, αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης 22,44 % σε καθαρό ισοδύναμο επιχορήγησης (NGE) (11).

(27)

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή των εξής δύο μέσων ενίσχυσης. Πρώτον, το Υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών προβαίνει στην επιχορήγηση ποσού συνολικής ονομαστικής αξίας 3 592 000 000 HUF (14,41 εκατ. ευρώ) σε διάφορες δόσεις από το έτος 2005 έως το 2007. Δεύτερον, το Υπουργείο Οικονομικών προσφέρει απαλλαγή από το φόρο εταιρειών (12) που υπολογίζεται σε 11 999 223 750 HUF (48,14 εκατ. ευρώ) σε ονομαστική αξία, και η οποία θα παρασχεθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 και 2016. Το ύψος της επιχορήγησης σε τρέχουσες αξίες είναι 3 118 450 763 HUF (12,51 εκατ. ευρώ) και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε τρέχουσες αξίες είναι 6 675 359 170 HUF (26,78 εκατ. ευρώ).

(28)

Οι ουγγρικές αρχές διευκρίνισαν ότι έχει ήδη χορηγηθεί στην IBIDEN HU ενίσχυση ύψους 7 411 828 735 HUF (29,73 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσα αξία (11 745 422 640 HUF ή 47,12 εκατ. ευρώ σε ονομαστική αξία), βάσει των υφιστάμενων καθεστώτων περιφερειακής ενίσχυσης (13) έως το όριο κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 24 του ΠΤΠ 2002. Για την πρώτη φάση του επενδυτικού σχεδίου, το Υπουργείο Οικονομικών χορήγησε ενίσχυση ύψους 4 832 595 058 HUF (19,39 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσα αξία (8 773 422 640 HUF ή 35,20 εκατ. ευρώ σε ονομαστική αξία) στις 25 Φεβρουαρίου 2005, ενώ το Υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών χορήγησε ενίσχυση ύψους 1 875 354 000 HUF (7,52 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσα αξία (2 142 000 000 HUF ή 8,60 εκατ. ευρώ σε ονομαστική αξία) στις 3 Μαρτίου 2005. Για τη δεύτερη φάση της επένδυσης, το Υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών χορήγησε ενίσχυση ύψους 703 879 677 HUF (2,82 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσα αξία (830 000 000 HUF ή 3,33 εκατ. ευρώ σε ονομαστική αξία) στις 22 Δεκεμβρίου 2006.

(29)

Επομένως, σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές, το ποσό της ενίσχυσης που αφορά την κοινοποίηση είναι η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της ενίσχυσης και της επιχορήγησης που έχει ήδη παρασχεθεί, δηλαδή 2 381 981 198 HUF (9,56 εκατ. ευρώ) σε σημερινές τιμές (η ονομαστική αξία αυτού του ποσού είναι 3 845 801 110 HUF ή 15,43 εκατ. ευρώ).

(30)

Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθεί για τη δεύτερη φάση της επένδυσης, οι ουγγρικές αρχές έχουν διακόψει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως η κοινοποιηθείσα ενίσχυση θα χορηγηθεί με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής.

(31)

Οι ουγγρικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η ενίσχυση για το σχέδιο δεν δύναται να σωρευτεί με ενισχύσεις που λαμβάνονται για το ίδιο επιλέξιμο κόστος από άλλες τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές.

(32)

Οι ουγγρικές αρχές βεβαιώνουν ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης για την πρώτη φάση του επενδυτικού σχεδίου υποβλήθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2003 στο Υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών και στις 16 Σεπτεμβρίου 2004 στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι αιτήσεις ενίσχυσης για τη δεύτερη φάση του επενδυτικού σχεδίου υποβλήθηκαν στις 28 Μαρτίου 2005 και στις 31 Μαΐου 2005 αντίστοιχα. Επομένως, οι αντίστοιχες αιτήσεις ενίσχυσης είχαν γίνει πριν από την έναρξη των εργασιών της πρώτης φάσης του σχεδίου στις 6 Οκτωβρίου 2004 και της δεύτερης φάσης του σχεδίου στις 20 Ιουνίου 2005.

2.8.   Γενικές δεσμεύσεις

(33)

Οι ουγγρικές αρχές δεσμεύτηκαν να υποβάλουν στην Επιτροπή:

αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης ή των συμβάσεων ενίσχυσης/επένδυσης μεταξύ της χορηγούσας αρχής και του δικαιούχου, εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης,

μια ενδιάμεση έκθεση (η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ποσά της ενίσχυσης που καταβάλλονται, για την εκτέλεση της σύμβασης ενίσχυσης και για τυχόν άλλα επενδυτικά σχέδια στην ίδια εγκατάσταση/εργοστάσιο), κάθε πέντε έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έγκρισης της ενίσχυσης από την Επιτροπή,

λεπτομερή τελική έκθεση, εντός έξι μηνών από την καταβολή της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης, με βάση το κοινοποιηθέν χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

3.   ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(34)

Το κοινοποιηθέν σχέδιο αφορά την παραγωγή «κεραμικών υποστρωμάτων για φίλτρα σωματιδίων ντίζελ» (εφεξής: DPF), τα οποία τοποθετούνται σε ντιζελοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Το κεραμικό εξάρτημα, το οποίο παράγεται από την IBIDEN HU, είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν (επίπεδο βαθμίδας 3), το οποίο κατόπιν πωλείται υπό όρους αγοράς σε ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτές προσθέτουν στο υπόστρωμα μια επικάλυψη από πολύτιμο μέταλλο έτσι ώστε να προκύψει ένα επιχρισμένο DPF (επίπεδο βαθμίδας 2). Τα επιχρισμένα DPF πωλούνται ακολούθως σε παραγωγούς πολλαπλών εξαγωγής (επίπεδο βαθμίδας 1), οι οποίοι εφοδιάζουν απευθείας τα εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων.

(35)

Η Επιτροπή, στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας ανέφερε ότι οι ουγγρικές αρχές εισηγήθηκαν έναν ευρύ ορισμό της σχετικής αγοράς, ο οποίος καλύπτει αφενός τα βασικά κατασκευαστικά μέρη του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων των ντιζελοκίνητων οχημάτων, δηλαδή τους καταλύτες οξείδωσης ντίζελ (εφεξής: DOC), με τους οποίους γίνεται η επεξεργασία αερίων (CO και HC) καθώς και, μέχρι ενός σημείου, του διαλυτού οργανικού κλάσματος (SOF) των σωματιδιακών ρύπων (PM) και, αφετέρου, τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (εφεξής: DPF) (14), τα οποία χρησιμεύουν για την επεξεργασία του μη διαλυτού κλάσματος των σωματιδιακών ρύπων, δηλαδή της αιθάλης. Οι ίδιες αρχές υποστηρίζουν ότι αυτές οι συσκευές παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους, δεδομένου ότι και οι δύο κατατείνουν στη μείωση των βλαβερών ουσιών από εκπομπές καυσαερίων, οπότε ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά. Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι διαδικασίες και τεχνολογίες κατασκευής των δύο συσκευών είναι παραπλήσιες.

(36)

Η Επιτροπή, στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας για την παρούσα υπόθεση, εξέφρασε τις αμφιβολίες της σχετικά με τη συμβατότητα της ενίσχυσης με την κοινή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ και του ΠΤΠ 2002. Η Επιτροπή παρατήρησε επίσης πως η προσέγγιση των ουγγρικών αρχών όσον αφορά τη σχετική αγορά δεν υποστηρίζεται ούτε από τις δύο ανεξάρτητες έρευνες αγοράς [την έρευνα της Frost & Sullivan Ltd («F&S»)  (15) και της AVL List GmbH («AVL»)] (16), οι οποίες υποβλήθηκαν από τις ουγγρικές αρχές.

(37)

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον τα προϊόντα DOC και DPF μπορούν να θεωρηθούν εναλλάξιμα μεταξύ τους και για το κατά πόσο ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντος που αφορά τις συσκευές μετεπεξεργασίας ενώ, κατά το χρόνο κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή ήταν της άποψης ότι η σχετική αγορά προϊόντος είναι στενότερη και καλύπτει μόνο τα υποστρώματα φίλτρων σωματιδίων ντίζελ που τοποθετούνται στα συστήματα εξάτμισης ντιζελοκίνητων οχημάτων.

(38)

Πρώτον, η Επιτροπή παρατήρησε ότι η κύρια λειτουργία του DPF είναι η επεξεργασία στερεών ανόργανων και μη διαλυτών σωματιδιακών ρύπων (δηλαδή αιθάλης), ενώ σκοπός ενός καταλύτη DOC είναι ο καθαρισμός επικίνδυνων αερίων και του διαλυτού οργανικού κλάσματος (SOF) που περιέχεται σε σωματιδιακούς ρύπους, χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης της αιθάλης. Μολονότι αληθεύει ότι υπάρχει κάποια αλληλεπικάλυψη μεταξύ των δύο λειτουργιών, υπό την έννοια ότι ένα επιχρισμένο φίλτρο DPF επιτρέπει επίσης μέχρι ενός σημείου την επεξεργασία βλαβερών αερίων, το στοιχείο αυτό δεν εξαλείφει την αναγκαιότητα ενός χωριστού καταλύτη DOC στο σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων. Αμφότερες οι τεχνολογίες θα εξακολουθήσουν να συνυπάρχουν και πρέπει να εγκαθίστανται από κοινού κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο (δηλαδή μέχρι το 2008). Για τις ανάγκες των μελλοντικών τεχνολογιών τύπου «ευρώ 5-6», θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται καταλύτες DOC για την οξείδωση των CO, HC και SOF. Συνεπώς, η Επιτροπή παρατήρησε πως δεν προκύπτει να υπάρχει υποκαταστασιμότητα στο σκέλος της ζήτησης, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο αυτοτελείς και συμπληρωματικές μεταξύ τους συσκευές.

(39)

Επίσης, στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή επισήμανε πως, σύμφωνα με μία από τις μελέτες, η εταιρεία Eberspächer διέθεσε πρόσφατα ένα πραγματικά πολυλειτουργικό προϊόν, το οποίο ενσωματώνει σε έναν κεραμικό μονόλιθο τις λειτουργίες και του DOC και του DPF, και το οποίο χρησιμοποιείται στο Volkswagen Passat. Ωστόσο, η Επιτροπή αμφέβαλε για το εάν το προϊόν της IBIDEN HU είναι κατάλληλο για τέτοιου είδους ολοκληρωμένη πολυλειτουργικότητα.

(40)

Δεύτερον, η Επιτροπή επισήμανε πως η υποκαταστασιμότητα στο σκέλος της προσφοράς είναι επίσης αμφίβολη. Δεν προσκομίστηκαν απτά αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη υποστρωμάτων για παραγωγούς DOC που να είναι επιπλέον σε θέση να παράγουν υποστρώματα για DPF με τον ίδιο εξοπλισμό και χωρίς σημαντικό επιπρόσθετο επενδυτικό κόστος, ή αντιστρόφως. Εξάλλου, η υποκαταστασιμότητα είναι αμφίβολη και επειδή η τιμή ενός DPF είναι περίπου τετραπλάσια της τιμής ενός DOC.

(41)

Τέλος, η Επιτροπή παρατήρησε πως, ενώ η ενίσχυση φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις των κατευθυντήριων γραμμών του 1998 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (17), η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες για το κατά πόσο το μερίδιο αγοράς του δικαιούχου στη σχετική αγορά υπολείπεται του 25 % όπως επιτάσσει η παράγραφος 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002. Οι μελέτες αγοράς που υποβλήθηκαν από τις ουγγρικές αρχές καταδεικνύουν ότι το μερίδιο από πλευράς ποσοτήτων της IBIDEN στην ευρωπαϊκή αγορά DPF υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του 25 %, τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση. Επομένως, δεν τηρείται ο όρος που τίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002 σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι τα φίλτρα DPF αποτελούν τη σχετική αγορά. Ωστόσο, στη συνδυασμένη αγορά DPF και DOC, η οποία θεωρείται από τις ουγγρικές αρχές η σχετική αγορά, το μερίδιο αγοράς της IBIDEN παραμένει από πλευράς ποσοτήτων κάτω από το 25 % τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση.

4.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

(42)

Μετά τη δημοσίευση της απόφασής της για την κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από τα παρακάτω ενδιαφερόμενα μέρη:

α)

Το δικαιούχο της ενίσχυσης, ήτοι την εταιρεία IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

β)

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας.

γ)

Την εταιρεία Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH, Rödental, Γερμανία, ανταγωνιστή (εφεξής: Saint-Gobain).

δ)

Έναν ενδιαφερόμενο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου (18), ζήτησε από την Επιτροπή να παραμείνει ανώνυμος.

(43)

Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τα παραπάνω ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συνοψιστούν ως εξής.

4.1.   Σχετική αγορά προϊόντος, σύμφωνα με την IBIDEN HU και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων

(44)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης, η εταιρεία IBIDEN HU, καθώς και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων υποστηρίζουν τον ευρύ ορισμό της αγοράς, ο οποίος καλύπτει όλα τα εξαρτήματα (κυρίως τα DOC και DPF) στο σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων των ντιζελοκίνητων οχημάτων. Επισημαίνουν ότι τα DOC και τα DPF είναι παραπλήσια, αφού σκοπός αμφότερων των συσκευών είναι η μείωση των βλαβερών ουσιών στις εκπομπές αερίων και, επομένως, ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντος.

(45)

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, τόσο τα DOC όσο και τα DPF θεωρούνται εξαρτήματα αφαίρεσης σωματιδιακών ρύπων, παρά το γεγονός ότι η IBIDEN HU αναγνωρίζει πως το DOC δεν χρησιμεύει στην επεξεργασία των μη διαλυτών στοιχείων των σωματιδιακών ρύπων (δηλαδή της αιθάλης). Τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζουν ότι το προϊόν της IBIDEN HU ανήκει στην ίδια αγορά με το DOC διότι, εκτός από την κύρια λειτουργία του που είναι να φιλτράρει την αιθάλη, φιλτράρει επίσης και τους υδρογονάνθρακες και το οξείδιο του άνθρακα. Εναπόκειται λοιπόν στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αποφασίσουν εάν θα κατασκευάσουν το εξάρτημα επεξεργασίας καυσαερίων από ξεχωριστά εξαρτήματα, ένα για τον καθαρισμό των επιβλαβών αέριων ουσιών και ένα για την επεξεργασία των σωματιδίων, ή εάν θα χρησιμοποιήσουν το πολυλειτουργικό εξάρτημα.

(46)

Παρ’ όλα αυτά, η IBIDEN HU αναγνωρίζει στις παρατηρήσεις της ότι παρά την επιπλέον λειτουργία του DPF της IBIDEN HU που βοηθά στον αποτελεσματικότερο καθαρισμό των αερίων (HC και CO), απαιτείται η συνδυασμένη χρήση DPF και DOC προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τις εκπομπές αερίων. Ένα καλά σχεδιασμένο DPF υψηλής ποιότητας μπορεί να μειώσει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του DOC που πρέπει να εγκαταστήσει ο κατασκευαστής αυτοκινήτων στα οχήματα και, άρα, το DPF έχει σημαντική επίδραση στο DOC και αντιστρόφως, κάτι που σημαίνει πως όταν η μία συσκευή γίνεται πιο περίπλοκη, η άλλη πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αλλαγές.

(47)

Τόσο η IBIDEN HU όσο και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων αναφέρονται σε μια τάση της τεχνολογικής ανάπτυξης των DOC και DPF που θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά φίλτρων, τα οποία θα ενσωματώνουν τα πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά και τις προηγούμενες τεχνολογίες σε μία μονάδα, συνδυάζοντας έτσι τα DOC και DPF στο ίδιο μονολιθικό υπόστρωμα (για παράδειγμα, η Volkswagen διαθέτει ήδη εξαρτήματα μετεπεξεργασίας τέταρτης γενιάς στο μοντέλο της Passat, χρησιμοποιώντας απλώς ένα DPF χωρίς DOC). Ωστόσο, η IBIDEN HU επισημαίνει ότι επί του παρόντος παράγει DPF «τρίτης γενιάς» (19) και πραγματοποιεί συνεχείς βελτιώσεις στο προϊόν έτσι ώστε να το μετατρέψει σε DPF «τέταρτης γενιάς» το οποίο θα ενσωματώνει πλήρως και τις λειτουργικότητες του DOC.

(48)

Η IBIDEN HU επισημαίνει επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας υποστηρίζει το αντίθετο, στην πραγματικότητα η τιμή του προϊόντος της IBIDEN δεν είναι τετραπλάσια από την τιμή ενός DOC. Η IBIDEN HU κατασκευάζει ένα ημιέτοιμο προϊόν, και επομένως το τελικό προϊόν (επιχρισμένο DPF) είναι πολύ πιο ακριβό από το ημιέτοιμο προϊόν της IBIDEN HU. Η τρέχουσα εμπειρία από τη βιομηχανία δείχνει ότι η αγοραία τιμή της συσκευής μετά την επικάλυψη, την τοποθέτηση μεταλλικού περιβλήματος και την τοποθέτηση παρεμβύσματος, είναι 2,5 φορές υψηλότερη από την τιμή του υποστρώματος, ήτοι του προϊόντος του ομίλου IBIDEN: για παράδειγμα, το 2007 η αγοραία τιμή ενός DPF ήταν 453 ευρώ και η τιμή του υποστρώματος (ημιέτοιμο προϊόν) ήταν μόλις […] ευρώ, ενώ η αγοραία τιμή ενός DOC ήταν 102 ευρώ το 2007 (20).

(49)

Επιπλέον, όσον αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης στο σκέλος της προσφοράς, η IBIDEN HU επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες παραγωγής των DOC και DPF είναι παραπλήσιες: οι μόνες βασικές διαφορές είναι ότι για την παραγωγή των DPF προστίθεται η διαδικασία θηλυκώματος στη διαδικασία παραγωγής ενός DOC και ότι η φάση της κοπής είναι πρωιμότερη στην περίπτωση των DOC.

(50)

Επίσης, η IBIDEN HU υποστηρίζει ότι σύμφωνα με αρκετές μελέτες, συμπεριλαμβανομένου και ενός εγγράφου της Johnson Matthey Ιαπωνίας, υπάρχουν κατασκευαστές που παράγουν και DOC και DPF και, επομένως, η διαφορά μεταξύ κατασκευαστών DOC και κατασκευαστών DPF είναι συγκεχυμένη.

4.2.   Σχετική αγορά προϊόντος σύμφωνα με την Saint-Gobain και το ενδιαφερόμενο μέρος που διατηρεί την ανωνυμία του

(51)

Δύο από τα τέσσερα ενδιαφερόμενα μέρη —η Saint-Gobain και ο ενδιαφερόμενος που διατηρεί την ανωνυμία του— υποστήριξαν τις αμφιβολίες που εξέφρασε η Επιτροπή στην απόφαση να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας. Σύμφωνα με αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα DOC και DPF δεν μπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατα το ένα του άλλου και, επομένως, δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντος. Συνεπώς, υποστηρίζουν πως στην παρούσα περίπτωση μόνο η αγορά DPF είναι η σχετική αγορά προϊόντος. Σύμφωνα με αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής:

4.2.1.   Δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης στο σκέλος της ζήτησης

(52)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη επισημαίνουν ότι τα κύρια χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων στα DOC και τα DPF είναι διαφορετικά: το υπόστρωμα ενός DOC συνήθως κατασκευάζεται από μη πορώδη κορδιερίτη που πρέπει να είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασίες 400 °C, ή από ανοξείδωτο μεταλλικό φύλλο. Το υπόστρωμα DPF συνήθως κατασκευάζεται από πορώδες ανθρακοπυρίτιο που πρέπει να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες 1 000 °C (η ανθεκτικότητα σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες είναι απαραίτητη για την καύση της αιθάλης και την αποφυγή απόφραξης του επιχρισμένου φίλτρου). Συνεπώς, λόγω των πολύ διαφορετικών θερμικών χαρακτηριστικών που έχουν οι δύο συσκευές, οι πελάτες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν υπόστρωμα DPF αντί για υπόστρωμα DOC ή αντιστρόφως σε περίπτωση που υπάρχει σχετική αύξηση της τιμής σε ένα από τα δύο προϊόντα.

(53)

Σύμφωνα με την Saint-Gobain, εφόσον τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα υποστρώματα των DPF είναι υλικά υψηλότερης απόδοσης, υπάρχει επίσης και διαφορά στην τιμή των δύο συσκευών: το υπόστρωμα (χωρίς το κόστος επικάλυψης του καταλύτη και της τοποθέτησής του σε περίβλημα) ενός DPF κοστίζει κατά μέσο όρο 120 ευρώ, ενώ το υπόστρωμα ενός DOC κοστίζει κατά μέσο όρο μεταξύ 12 και 20 ευρώ (επίσης χωρίς το κόστος επικάλυψης του καταλύτη και της τοποθέτησής του σε περίβλημα). Επομένως, όπως ισχυρίζεται η Saint-Gobain, οι κατασκευαστές DPF προφανώς δεν μπορούν να επιλέξουν υπόστρωμα DOC για τεχνικούς λόγους (ειδάλλως θα το έκαναν, δεδομένης της διαφοράς στην τιμή), αλλά και οι παραγωγοί DOC δεν θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν το υπόστρωμα DOC με υπόστρωμα DPF, καθώς θα είχαν ένα πολύ ακριβότερο προϊόν χωρίς τη λειτουργία οξείδωσης που έχει το υπόστρωμα DOC.

(54)

Η Saint-Gobain και ο ενδιαφερόμενος που διατηρεί την ανωνυμία του τονίζουν επίσης τις διαφορές στη χρήση ενός DOC και ενός DPF (21): ο πρωταρχικός σκοπός του DOC είναι η οξείδωση ορισμένων αερίων μέσω χημικής αντίδρασης, ενώ η πρωταρχική λειτουργία του DPF είναι να φιλτράρει την αιθάλη μέσω μηχανικής διαδικασίας. Ενώ υπό ορισμένες συνθήκες το DPF επιτελεί —δευτερευόντως— μέρος των λειτουργιών του DOC, η πλήρης οξείδωση δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο εάν εγκατασταθούν και οι δύο συσκευές. Ακόμα και το επιχρισμένο DPF που χρησιμοποιεί το υπόστρωμα της IBIDEN HU δεν επιτελεί όλες τις λειτουργίες ενός DOC, δεδομένου ότι σκοπός του είναι απλώς να παρέχει επαρκή θερμοκρασία για την καύση της αιθάλης. Ωστόσο, δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα καθαρισμού όπως ένα λειτουργικά αυτόνομο DOC. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με τις προσδοκίες πολλών αυτοκινητοβιομηχανιών και των προμηθευτών τους, τα DOC και τα DPF παραμένουν ξεχωριστές συσκευές που εγκαθίστανται η μία δίπλα στην άλλη στον αγωγό της εξάτμισης.

4.2.2.   Δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης στο σκέλος της προσφοράς

(55)

Επιπλέον, η Saint-Gobain και ο ενδιαφερόμενος που διατηρεί την ανωνυμία του επισημαίνουν επίσης ότι η διαδικασία παραγωγής ενός DOC και η διαδικασία παραγωγής ενός DPF διαφέρουν σημαντικά: ο μη πορώδης κορδιερίτης που χρησιμοποιείται στο υπόστρωμα DOC συσσωματώνεται στον αέρα σε θερμοκρασία 400 °C. Αντίθετα το πορώδες ανθρακοπυρίτιο, το υλικό που χρησιμοποιείται στο υπόστρωμα του DPF (και που επίσης χρησιμοποιείται στο υπόστρωμα της IBIDEN HU), παράγεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 2 000 °C) σε ατμόσφαιρα χωρίς οξυγόνο. Αυτή και μόνο η διαφορά θερμοκρασίας είναι τόσο σημαντική ώστε ένα από τα πιο ουσιώδη και δαπανηρά στοιχεία της παραγωγής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και των δύο τύπων προϊόντος.

(56)

Επιπλέον, το υπόστρωμα του DOC είναι πάντα ένα ενιαίο τεμάχιο κυψελοειδούς κυλίνδρου, με κανάλια που δεν είναι θηλυκωμένα. Το υπόστρωμα του DPF συνήθως σχηματίζεται με συγκόλληση διαφορετικών στοιχείων φίλτρου και τα κανάλια του DPF είναι θηλυκωμένα. Για την κατασκευή των υποστρωμάτων DPF απαιτείται μη οξυγονούχα κάμινος συσσωμάτωσης υψηλής θερμοκρασίας και εξοπλισμός συγκόλλησης και θηλυκώματος, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την παραγωγή υποστρωμάτων DOC. Συνεπώς, τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζουν πως η παραγωγή DPF δεν είναι εφικτή σε γραμμές παραγωγής DOC ούτε αντιστρόφως.

5.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

(57)

Οι ουγγρικές αρχές υποστηρίζουν την άποψη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων και της IBIDEN Hungary Gyártó Kft. όσον αφορά το σχετικό προϊόν, την αγορά, την τιμή και τα στοιχεία που αφορούν το σκέλος της προσφοράς και της ζήτησης.

(58)

Σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές, ο σύγχρονος έλεγχος εκπομπών ντίζελ βασίζεται στην ενσωμάτωση διαφορετικών λειτουργιών σε επίπεδο συστήματος. Η στενή αλληλεξάρτηση όλων των υπομονάδων (όπως τα DOC και DPF) στα συστήματα ελέγχου εκπομπών ντίζελ έχει οδηγήσει σε αλυσίδες προμήθειας που συνδυάζουν πολλούς παίκτες, συνδέοντας τους κατασκευαστές υποστρωμάτων, επικάλυψης και συστημάτων εξάτμισης, ενώ τα χαρακτηριστικά απόδοσης κάθε μεμονωμένης υπομονάδας δημιουργούν προκλήσεις για ολόκληρη την αλυσίδα προμηθειών. Επομένως, το σχετικό προϊόν πρέπει να είναι το σύστημα ελέγχου εκπομπών ντίζελ ή το σύστημα μετεπεξεργασίας ντίζελ.

(59)

Υποστηρίζουν επίσης ότι το προϊόν της IBIDEN HU είναι μια πολυλειτουργική συσκευή που τοποθετείται στο σύστημα αγωγού της εξάτμισης. Ο συνδυασμός αυτού του προϊόντος και του DOC δημιουργεί τη συσκευή μετεπεξεργασίας τρίτης γενιάς. Επιπλέον, το προϊόν της IBIDEN HU είναι ένα ημιέτοιμο προϊόν, δεδομένου ότι υποβάλλεται σε επίχριση σε επόμενο στάδιο. Χωρίς το επίχρισμα το προϊόν δεν είναι πλήρως λειτουργικό και δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως τελικό προϊόν με όρους DPF τρίτης γενιάς. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι το τελικό προϊόν είναι πολύ πιο ακριβό από το ημιέτοιμο προϊόν της IBIDEN HU: η τρέχουσα αγοραία τιμή της τελικής συσκευής είναι 2,5 φορές υψηλότερη από ό,τι το φίλτρο που παράγει η IBIDEN HU.

(60)

Επίσης, οι ουγγρικές αρχές επισημαίνουν ότι στην πράξη τα DPF τοποθετούνται στα περισσότερα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα και ότι οι κατασκευαστές που χρειάζονται DOC χρειάζονται και DPF. Η ζήτηση δημιουργεί κοινή αγορά για τα προϊόντα, δεδομένου ότι οι ίδιοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους, την ίδια υποδομή και τις ίδιες προσπάθειες για να αποκτήσουν τα προϊόντα. Στο σκέλος της προσφοράς, οι κατασκευαστές DOC και DPF συνήθως χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδικασίες κατασκευής, την ίδια τεχνολογία παραγωγής και τα ίδια υλικά. Όσον αφορά τα υλικά, τόσο στα DOC όσο και στα DPF χρησιμοποιείται κορδιερίτης. Η παραγωγή περιλαμβάνει τις ίδιες διαδικασίες, όπως είναι η προετοιμασία του υλικού, η μείξη, η θερμική κατεργασία σκλήρυνσης, η χύτευση, το στέγνωμα, η τελική διαμόρφωση και η χρήση κλιβάνου. Οι μόνες διαφορές στη διαδικασία παραγωγής των δύο προϊόντων είναι ένα επιπλέον στάδιο (θηλύκωμα) και ο διαφορετικός χρόνος ενός άλλου σταδίου (κοπή). Συνεπώς, στην προσφορά εμπλέκονται οι ίδιοι κατασκευαστές, ενώ τα DOC και DPF είναι ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά μετεπεξεργασίας καυσαερίων.

(61)

Οι ουγγρικές αρχές τονίζουν ότι η IBIDEN HU είναι σε θέση να παράγει υποστρώματα για φίλτρα σωματιδίων με τον ίδιο εξοπλισμό χωρίς σημαντική επένδυση, όπως θα μπορούσε και κάθε κατασκευαστής με την ίδια τεχνολογία παραγωγής. Δεδομένου ότι το DPF είναι μια μορφή εξελιγμένου DOC, το κόστος μετατροπής δεν αποτελεί αρχική επένδυση σε άλλη γραμμή παραγωγής, αλλά ουσιαστική ανάπτυξη των μέσων παραγωγής.

(62)

Επιπλέον, οι ουγγρικές αρχές επισημαίνουν ότι διακρίνεται καθαρά μια τάση στην τεχνολογική εξέλιξη των DOC και DPF, η οποία οδηγεί σε μια νέα γενιά φίλτρων που θα είναι σε θέση να ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά και τις προηγούμενες τεχνολογίες σε μία μονάδα, συνδυάζοντας έτσι τα DOC και DPF. Στον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς και στον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το DOC δεδομένου ότι αποτελεί, σε συνδυασμό με το DPF, συσκευή μετεπεξεργασίας και ότι από κοινού διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

(63)

Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα, οι ουγγρικές αρχές θεωρούν ότι ο μόνος ορισμός της σχετικής αγοράς που ευσταθεί είναι αυτός που θεωρεί πως σχετική αγορά είναι ολόκληρη η αγορά συσκευών μετεπεξεργασίας ντίζελ, η οποία περιλαμβάνει και τα DPF και τα DOC. Σύμφωνα με τη μελέτη της ανεξάρτητης εταιρείας ερευνών αγοράς, της AVL, το μερίδιο αγοράς της IBIDEN στην αγορά συσκευών μετεπεξεργασίας ντίζελ υπολείπεται του 25 % τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση και πληροί επομένως τον όρο της παραγράφου 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002. Συνεπώς, οι ουγγρικές αρχές θεωρούν ότι η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 2, εκδίδοντας θετική απόφαση.

6.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

6.1.   Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ

(64)

Στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οικονομική υποστήριξη που δόθηκε από τις ουγγρικές αρχές στην IBIDEN Hungary Gyártó Kft. με βάση τα υφιστάμενα καθεστώτα περιφερειακής ενίσχυσης (HU 1/2003 «Ειδικό καθεστώς προώθησης των επενδύσεων» και N 504/2004 «Φορολογικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη») με τη μορφή επιχορήγησης και πίστωσης φόρου συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Οι ουγγρικές αρχές δεν αμφισβήτησαν αυτό το συμπέρασμα.

6.2.   Υποχρέωση κοινοποίησης, νομιμότητα της ενίσχυσης και ισχύουσα νομοθεσία

(65)

Κοινοποιώντας το μέτρο το 2006, οι ουγγρικές αρχές τήρησαν τον όρο κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 24 του ΠΤΠ 2002.

(66)

Σύμφωνα με την παράγραφο 63 και την υποσημείωση 58 των κατευθυντήριων γραμμών 2007-2013 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (22), η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών του 1998 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εφεξής: ΚΓΠΕ) και το ΠΤΠ 2002.

6.3.   Συμβατότητα της ενίσχυσης με τις ΚΓΠΕ

(67)

Στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή επισήμανε ότι η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα υφιστάμενα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων (23) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τηρούνται τα βασικά κριτήρια συμβατότητας που περιλαμβάνονται στις ΚΓΠΕ (όπως τα κριτήρια συμβατότητας που αφορούν την αρχική επένδυση στην περιφέρεια που είναι επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση, το επιλέξιμο κόστος, η συμμετοχή του δικαιούχου, η ύπαρξη κινήτρου, η διατήρηση της επένδυσης και η σώρευση).

6.4.   Συμβατότητα της ενίσχυσης με τις διατάξεις του ΠΤΠ 2002

6.4.1.   Ενιαίο επενδυτικό σχέδιο

(68)

Η παράγραφος 49 του ΠΤΠ 2002 προβλέπει ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν επιτρέπεται να διασπάται τεχνητά σε επιμέρους σχέδια προκειμένου να εκφύγει των διατάξεων του πλαισίου. Ένα «ενιαίο επενδυτικό σχέδιο» περιλαμβάνει όλες τις πάγιες επενδύσεις σε μία εγκατάσταση παραγωγής σε χρονική περίοδο τριών ετών (24). Η εγκατάσταση παραγωγής είναι μια οικονομικώς αδιαίρετη σειρά στοιχείων κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης τεχνικής λειτουργίας, τα οποία συνδέονται με φυσικό ή λειτουργικό δεσμό και έχουν σαφώς προσδιορισμένους σκοπούς, όπως η παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος.

(69)

Δεδομένου ότι η IBIDEN HU ήδη έλαβε περιφερειακή ενίσχυση κατά το παρελθόν για την πρώτη φάση του επενδυτικού σχεδίου για την ίδια εγκατάσταση και δεδομένου ότι η κοινοποίηση αναφέρεται στη δεύτερη φάση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να εξακριβωθεί εάν οι δύο φάσεις αποτελούν μέρος του ίδιου ενιαίου επενδυτικού σχεδίου.

(70)

Για αυτό το ζήτημα, η Επιτροπή παρατηρεί πως οι δύο φάσεις της επένδυσης αφορούν την ίδια εγκατάσταση παραγωγής (Βιομηχανικό πάρκο Dunavarsány, περιφέρεια Κεντρικής Ουγγαρίας), την ίδια εταιρεία (IBIDEN HU), το ίδιο προϊόν (κεραμικά υποστρώματα για φίλτρα σωματιδίων ντίζελ), ενώ η έναρξη εργασιών του δεύτερου σχεδίου έγινε εντός χρονικής περιόδου τριών ετών από την έναρξη του πρώτου (η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2004, ενώ η δεύτερη φάση το 2005). Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί πως πληρούνται τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της «εγκατάστασης παραγωγής» που προβλέπονται από την παράγραφο 49 του ΠΤΠ 2002 και ότι οι δύο φάσεις της επένδυσης αποτελούν μέρος του ίδιου, ενιαίου επενδυτικού σχεδίου.

(71)

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ουγγρικές αρχές συμφωνούν πως οι δύο φάσεις της επένδυσης από την IBIDEN HU στο βιομηχανικό πάρκο Dunavarsány πρέπει να θεωρηθούν ένα ενιαίο επενδυτικό σχέδιο.

6.4.2.   Ένταση ενίσχυσης

(72)

Δεδομένου ότι η πρώτη και η δεύτερη φάση της επένδυσης θεωρούνται μέρος ενός ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνονται και οι δύο υπόψη για τον υπολογισμό της μέγιστης έντασης ενίσχυσης του σχεδίου.

(73)

Δεδομένου ότι οι σχεδιαζόμενες επιλέξιμες δαπάνες σε τρέχουσες τιμές ανέρχονται σε 41 953 072 670 HUF (168,30 εκατ. ευρώ) και ότι το ισχύον κανονικό ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης είναι 40 % (καθαρό ισοδύναμο επιχορήγησης, NGE), η προσαρμοσμένη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σε NGE, όπως προκύπτει από το μηχανισμό κλίμακας μείωσης των παραγράφων 21 και 22 του ΠΤΠ 2002, είναι 23,34 %.

(74)

Δεδομένου ότι η ένταση ενίσχυσης του σχεδίου είναι 22,44 % NGE και άρα υπολείπεται της μέγιστης έντασης ενίσχυσης που επιτρέπεται σύμφωνα με το μηχανισμό κλίμακας μείωσης (23,34 % NGE), η προτεινόμενη ένταση του συνολικού πακέτου ενίσχυσης είναι σύμφωνη με το προσαρμοσμένο ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης.

6.4.3.   Συμβατότητα με τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 24 στοιχεία a) και β) του ΠΤΠ 2002

(75)

Δεδομένου ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ύψους 9 793 809 933 HUF (39,29 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσες τιμές υπερβαίνει το όριο κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων των 30 εκατ. ευρώ, πρέπει να αξιολογηθεί η συμμόρφωση της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης προς την παράγραφο 24 στοιχεία α) και β) του ΠΤΠ 2002.

(76)

Η απόφαση της Επιτροπής να εγκρίνει μια περιφερειακή ενίσχυση προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με την παράγραφο 24 του ΠΤΠ 2002 εξαρτάται από το μερίδιο αγοράς του δικαιούχου πριν και μετά την επένδυση και από την παραγωγική ικανότητα που δημιουργείται από την επένδυση. Προκειμένου να πραγματοποιήσει τις σχετικές δοκιμές σύμφωνα με την παράγραφο 24 στοιχεία α) και β) του ΠΤΠ 2002, η Επιτροπή πρέπει καταρχάς να προσδιορίσει το σχετικό προϊόν της επένδυσης, και να ορίσει τη σχετική αγορά προϊόντος και τη σχετική γεωγραφική αγορά.

6.4.3.1.   Σχετικό προϊόν του επενδυτικού σχεδίου

(77)

Σύμφωνα με την παράγραφο 52 του ΠΤΠ 2002, «σχετικά προϊόντα» είναι τα προϊόντα που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και, ενδεχομένως, τα προϊόντα που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα μεταξύ τους (λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται) ή από τον παραγωγό (λόγω της ευελιξίας των εγκαταστάσεων παραγωγής). Όταν το σχέδιο αφορά ενδιάμεσο προϊόν για το οποίο δεν υφίσταται αγορά, το σχετικό προϊόν θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα προϊόντα του επομένου σταδίου παραγωγής.

(78)

Το κοινοποιηθέν σχέδιο αφορά την παραγωγή «κεραμικών υποστρωμάτων για φίλτρα σωματιδίων ντίζελ» («DPF»). Το DPF είναι ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο τοποθετείται στο σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων των ντιζελοκίνητων οχημάτων και καθαρίζει τα καυσαέρια που παράγονται από την καύση του κινητήρα (25).

(79)

Το κεραμικό τμήμα που παράγεται από την IBIDEN HU, αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν. Αφού κατασκευάζεται στο εργοστάσιο (επίπεδο βαθμίδας 3), κατόπιν πωλείται υπό όρους αγοράς μέσω της IBIDEN Deutschland GmbH (26) σε ανεξάρτητες εταιρείες (οι κύριοι πελάτες είναι οι […], […] και […]), οι οποίες επικαλύπτουν το υπόστρωμα με πολύτιμα μέταλλα, μετατρέποντας το DPF σε επιχρισμένο DPF (επίπεδο βαθμίδας 2). Τα επιχρισμένα DPF πωλούνται ακολούθως σε παραγωγούς πολλαπλών εξαγωγής (επίπεδο βαθμίδας 1), οι οποίοι εφοδιάζουν απευθείας τα εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων. Οι τελικοί χρήστες των κεραμικών υποστρωμάτων είναι ντιζελοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά.

(80)

Από το επενδυτικό σχέδιο δεν θα προκύψουν άλλα προϊόντα προς πώληση στην αγορά ή για χρήση από άλλα εργοστάσια του ομίλου IBIDEN. Οι ουγγρικές αρχές βεβαιώνουν ότι στην ενισχυόμενη εγκατάσταση και για πέντε έτη μετά από το τέλος του σχεδίου/πλήρη παραγωγή, δεν πρόκειται να παραχθούν άλλα προϊόντα πλην όσων έχουν κοινοποιηθεί και αξιολογηθεί.

(81)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το προϊόν που προβλέπεται από το επενδυτικό σχέδιο είναι το κεραμικό υπόστρωμα για DPF, το οποίο τοποθετείται σε ντιζελοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά.

6.4.3.2.   Σχετική αγορά προϊόντος και σχετική γεωγραφική αγορά

(82)

Για τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος πρέπει να εξεταστεί η ύπαρξη άλλων προϊόντων που να μπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατα του προϊόντος που προβλέπεται από το επενδυτικό σχέδιο, κατά την έννοια της παραγράφου 52 του ΠΤΠ 2002. Από αυτήν την άποψη, και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και των ουγγρικών αρχών, η Επιτροπή διερεύνησε τα προϊόντα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκατάστατα του DPF. Ακολουθεί η σύνοψη αυτής της ανάλυσης.

1.   Γενική επισκόπηση του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων

(83)

Η μείωση των εκπομπών είναι ένα σύνθετο ζήτημα με πολλούς εμπλεκόμενους παράγοντες όπως οι τεχνολογίες, η επίπτωση στην εξοικονόμηση καυσίμων, οι επιδόσεις κατά την οδήγηση, η ανθεκτικότητα και το κόστος. Τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μπορούν να διαιρεθούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

α)

βελτιώσεις στο σύστημα καύσης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών στην έξοδο του κινητήρα, και

β)

τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών για «μετεπεξεργασία» των καυσαερίων του κινητήρα (μόνο η τελευταία περίπτωση είναι σχετική με την παρούσα υπόθεση).

(84)

Τα καυσαέρια των ντιζελοκινητήρων περιέχουν επικίνδυνες ουσίες: σημαντικές ποσότητες σωματιδιακών ρύπων [«PM», όπως αιθάλη και διαλυτό οργανικό κλάσμα («SOF») (27)], και επικίνδυνα αέρια [όπως υδρογονάνθρακες («HC»), οξείδια του άνθρακα («COx») και οξείδια του αζώτου («NOx»)]. Το σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων που τοποθετείται στα οχήματα, επεξεργάζεται αυτές τις ουσίες.

(85)

Αντίστοιχα, υπάρχουν συγκεκριμένα συστατικά μέσα στο σύστημα που καθαρίζουν τις επικίνδυνες ουσίες. Γενικά, αυτά μπορεί να είναι συσκευές: 1. που καθαρίζουν τα αέρια συστατικά και 2. που καθαρίζουν τους σωματιδιακούς ρύπους (συμπεριλαμβανομένης της αιθάλης). Οι δύο συσκευές μετεπεξεργασίας εκπομπών, που είναι σχετικές με την παρούσα υπόθεση και χρησιμοποιούνται σε ντιζελοκίνητα επιβατικά φορτηγά και ελαφρά φορτηγά είναι:

α)

«DOC» — Ο καταλύτης οξείδωσης ντίζελ, ο οποίος έχει ως στόχο τη μείωση των επικίνδυνων αερίων [κυρίως των υδρογονανθράκων («HC»), των οξειδίων του άνθρακα («COx») και, δευτερευόντως, καταπολεμά σε ορισμένο βαθμό το SOF (διαλυτό οργανικό κλάσμα των σωματιδιακών ρύπων)], χωρίς ωστόσο να επεξεργάζεται την αιθάλη. Το DOC, όπως και το DPF, αποτελείται από ένα εσωτερικά συμπαγές υπόστρωμα μέσα από το οποίο περνούν τα καυσαέρια. Περνώντας μέσα από τα κανάλια, τα καυσαέρια αντιδρούν χημικά με τους καταλύτες (λευκόχρυσος και παλλάδιο) που βρίσκονται στα τοιχώματα του υποστρώματος. Από το 2000 τα DOC βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα μοντέλα ντιζελοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων του ΕΟΧ, δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρότερους κανόνες εκπομπών όσον αφορά τα όρια των επικίνδυνων αερίων στις εκπομπές.

β)

«DPF» — Το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ, το οποίο έχει σκοπό τη συγκράτηση των μη διαλυτών κλασμάτων των σωματιδιακών ρύπων, δηλαδή της αιθάλης. Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται με μηχανικό φιλτράρισμα. Τα καυσαέρια περνούν μέσα στα κανάλια της κυψελοειδούς δομής του DPF και αναγκάζονται να διαπεράσουν τα τοιχώματα, αφού τα κανάλια είναι θηλυκωμένα εναλλάξ. Το υπόστρωμα λειτουργεί ως φίλτρο και η αιθάλη εναποτίθεται στα τοιχώματά του. Ωστόσο, το DPF γεμίζει με αιθάλη και, για να παραμείνει λειτουργικό, πρέπει καταστραφεί η αιθάλη με καύση (αναγέννηση του φίλτρου).

(86)

Τα DPF εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε παραγωγή σε σειρά το 2000 στο ντιζελοκίνητο αυτοκίνητο Peugeot 607 και από τότε η χρήση τους διαδίδεται ολοένα και περισσότερο, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτή η αύξηση οφείλεται εν μέρει στα φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται για ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα που διαθέτουν DPF σε διάφορες χώρες και εν μέρει στην ολοένα και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στα θέματα περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην αναμενόμενη αυστηροποίηση των κανόνων για τις εκπομπές καυσαερίων, ιδίως όσον αφορά τα όρια των σωματιδιακών ρύπων (στον ΕΟΧ η μείωση των εκπομπών ρυθμίζεται από τα πρότυπα εκπομπών «ευρώ»). Αναμένεται ότι πριν να τεθεί σε ισχύ το 2009 το ευρώ 5 (28), μεγάλο μέρος των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων θα διαθέτει DPF. Αυτή την τάση σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση της αγοράς για τα DPF μέσα στα επόμενα χρόνια.

(87)

Οι διαφορετικοί τύποι DPF διακρίνονται με βάση το υλικό του φίλτρου (για παράδειγμα, κεραμικά, από κορδιερίτη ή μεταλλικά) και τη στρατηγική αναγέννησης του φίλτρου. Η αναγέννηση είναι απαραίτητη για την εξουδετέρωση (καύση) των συσσωρευμένων σωματιδίων. Στην πράξη αυτή η αναγέννηση επιτυγχάνεται είτε μέσω ενός πρόσθετου που αναμιγνύεται με το καύσιμο και μειώνει τη θερμοκρασία οξείδωσης (αυτό το φίλτρο είναι γνωστό ως «μη επιχρισμένο DPF με καταλύτη προερχόμενο από το καύσιμο») είτε μέσω επικάλυψης των τοιχωμάτων του υποστρώματος με πολύτιμο μέταλλο που βοηθά στη διαδικασία καύσης (αυτό το φίλτρο είναι γνωστό ως «επιχρισμένο DPF» ή ως «εμβαπτισμένο DPF με καταλύτη»).

(88)

Λόγω της επικάλυψης με πολύτιμα μέταλλα, αυτός ο τύπος επιχρισμένου DPF επεξεργάζεται επίσης, σε περιορισμένο βαθμό, τα αέρια HC και CO μέσω διαδικασίας χημικής οξείδωσης. Το προϊόν της IBIDEN HU ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Πρόκειται για ένα κεραμικό υπόστρωμα που στη συνέχεια επικαλύπτεται σε επίπεδο βαθμίδας 2 και, κατόπιν, ενσωματώνεται στο σύστημα της πολλαπλής εξαγωγής σε επίπεδο βαθμίδας 1.

2.   Ο προσδιορισμός της σχετικής αγοράς προϊόντος μετά τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και των ουγγρικών αρχών

(89)

Στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή εξέφρασε αρκετές αμφιβολίες, οι οποίες συνοψίστηκαν παραπάνω, σχετικά με το εάν τα DOC και DPF μπορούν να θεωρηθούν εναλλάξιμα που ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντος.

(90)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επιχειρήματα που εκφράστηκαν από το δικαιούχο της ενίσχυσης, την εταιρεία IBIDEN HU, από το ενδιαφερόμενο μέρος Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων και από τις ουγγρικές αρχές, δεν καταρρίπτουν τις αρχικές αμφιβολίες της Επιτροπής, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από την Saint-Gobain και το ενδιαφερόμενο μέρος που διατηρεί την ανωνυμία του. Συγκεκριμένα η Επιτροπή παρατηρεί τα εξής:

(91)

Τα υποστρώματα των DPF και των DOC δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντος, καθώς τα χαρακτηριστικά προϊόντος τους είναι διαφορετικά και συνεπώς δεν υπάρχει υποκαταστασιμότητα των δύο προϊόντων ούτε στο σκέλος της ζήτησης ούτε στο σκέλος της προσφοράς.

(92)

Όσον αφορά το σκέλος της ζήτησης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά προϊόντος, τη σκοπούμενη χρήση και την τιμή μεταξύ των υποστρωμάτων για DPF και των υποστρωμάτων για DOC:

α)

Όπως καταδείχτηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα υποστρώματα για τα DOC κατασκευάζονται συνήθως από μη πορώδη κορδιερίτη. Το υλικό που χρησιμοποιείται για το υπόστρωμα ενός DOC πρέπει να είναι ανθεκτικό στην εσωτερική θερμοκρασία των περίπου 400 °C που αναπτύσσεται μέσα στο DOC. Το υλικό αναφοράς που χρησιμοποιείται για τα υποστρώματα των DPF είναι το ανθρακοπυρίτιο. Το υπόστρωμα DPF πρέπει να είναι πορώδες ώστε να διασφαλίζεται το φιλτράρισμα της αιθάλης. Λόγω της αναγκαίας αναγέννησης του DPF, το υπόστρωμα πρέπει να είναι φτιαγμένο από υλικό που να αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 1 000 °C στην περίπτωση των επιχρισμένων DPF) και σε επαναλαμβανόμενα θερμικά σοκ. Συνεπώς, λόγω των διαφορετικών θερμικών χαρακτηριστικών που έχουν οι δύο συσκευές, οι πελάτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το υπόστρωμα DPF αντί για το υπόστρωμα DOC ή αντιστρόφως σε περίπτωση που υπάρχει αύξηση της τιμής σε ένα από τα δύο προϊόντα.

β)

Όσον αφορά την τιμή, η Επιτροπή υποστηρίζει τη σχετική άποψη της Saint-Gobain και του ενδιαφερόμενου μέρους που διατηρεί την ανωνυμία του και επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τιμή μεταξύ των υποστρωμάτων DOC και DPF, δεδομένου ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα υποστρώματα των DPF είναι υλικά υψηλότερων επιδόσεων, των οποίων η παραγωγή συνεπάγεται υψηλότερα έξοδα (για παράδειγμα, απαιτείται η χρήση μη οξυγονούχου καμίνου συσσωμάτωσης υψηλής θερμοκρασίας). Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, ο μέσος όρος της τιμής ανά μονάδα του υποστρώματος DPF κυμαίνεται μεταξύ 120-180 ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται το κόστος της επικάλυψης του καταλύτη και της τοποθέτησής του σε περίβλημα), ενώ η τιμή του υποστρώματος DOC κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 ευρώ (επίσης χωρίς να υπολογίζεται το κόστος της επικάλυψης του καταλύτη και της τοποθέτησής του σε περίβλημα). Αυτή η διαφορά τιμής δείχνει ότι τα υποστρώματα DPF δεν ανήκουν στην ίδια αγορά με τα υποστρώματα DOC, διότι οι κατασκευαστές DPF επιπέδου βαθμίδας 2 δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν υπόστρωμα DOC για τεχνικούς λόγους (ειδάλλως θα το έκαναν, δεδομένης της διαφοράς στην τιμή) και οι παραγωγοί DOC δεν έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν το υπόστρωμα DOC με υπόστρωμα DPF, καθώς θα είχαν ένα πολύ ακριβότερο προϊόν χωρίς τη λειτουργία οξείδωσης που έχει το υπόστρωμα DOC.

γ)

Όσον αφορά τη σκοπούμενη χρήση, με βάση τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η κύρια λειτουργία του DOC είναι να οξειδώνει συγκεκριμένα αέρια που περιέχονται στα καυσαέρια ντίζελ και να τα μετατρέπει σε λιγότερο βλαβερές ουσίες μέσω χημικής αντίδρασης. Αντίθετα, η κύρια λειτουργία ενός DPF είναι να φιλτράρει την αιθάλη μέσω μιας διαδικασίας μηχανικού φιλτραρίσματος. Ενώ υπό ορισμένες συνθήκες το DPF επιτελεί —δευτερευόντως— μέρος των λειτουργιών του DOC, η πλήρης οξείδωση δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο εάν εγκατασταθούν και οι δύο συσκευές. Επιπλέον, η συσκευή DOC δεν επιτελεί καμία λειτουργία του DPF, καθώς δεν φιλτράρει την αιθάλη. Σύμφωνα με τις προσδοκίες των αυτοκινητοβιομηχανιών και των προμηθευτών τους, τα DOC και τα DPF παραμένουν ξεχωριστές συσκευές που εγκαθίστανται η μία δίπλα στην άλλη στον αγωγό της εξάτμισης (29).

δ)

Σκοπός της οξείδωσης που εκτελείται από τους καταλύτες του υποστρώματος DPF της IBIDEN HU είναι να παρέχει επαρκή θερμοκρασία για την καύση της αιθάλης, δεν έχει ωστόσο το ίδιο αποτέλεσμα καθαρισμού όπως ένα λειτουργικά αυτόνομο DOC. Όπως επισημαίνεται στις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, το αποκαλούμενο πολυλειτουργικό προϊόν της IBIDEN HU δεν εξαλείφει την αναγκαιότητα ενός χωριστού καταλύτη DOC στο σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων. Οι ουγγρικές αρχές και ο δικαιούχος της ενίσχυσης παραδέχονται επίσης ότι, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας, το αποκαλούμενο πολυλειτουργικό προϊόν της εξακολουθεί να πρέπει να τοποθετείται μαζί με το DOC.

ε)

Η Επιτροπή παρατηρεί πως η πεποίθηση που εκφράστηκε από την IBIDEN HU και τις ουγγρικές αρχές όσον αφορά την τάση για χρήση μιας συνδυαστικής ενιαίας λύσης (DOC και DPF) ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει τη μελλοντική τάση των τεχνολογιών ελέγχου εκπομπών, δεν αντικατοπτρίζει ωστόσο την τρέχουσα κατάσταση, στην οποία εστιάζεται η ανάλυση της Επιτροπής. Συνεπώς τα DPF και τα DOC θα εξακολουθήσουν να συνυπάρχουν και να εγκαθίστανται από κοινού κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο (από το 2003 έως το 2008, δηλαδή ένα έτος πριν από την έναρξη και ένα έτος μετά την πλήρη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου). Σύμφωνα με εκτιμήσεις από δεδομένα της αγοράς που περιλαμβάνονται σε μία από τις μελέτες, τα DOC εξακολουθούν να είναι οι βασικές συσκευές ελέγχου εκπομπών που τοποθετούνται σε όλα τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι για τις ανάγκες των μελλοντικών τεχνολογιών του τύπου «ευρώ 5 και 6», τα DOC θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για την οξείδωση των CO, HC και SOF.

στ)

Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί πως η μελέτη αγοράς της Frost & Sullivan, μιας ανεξάρτητης εταιρείας συμβούλων και ερευνών της βιομηχανίας, αναλύει μόνο το DPF ως αυτόνομο προϊόν για την επεξεργασία σωματιδιακών ρύπων και δεν αναφέρεται στα DOC.

(93)

Επιπροσθέτως, όσον αφορά το σκέλος της προσφοράς, υπάρχουν διαφορές στις διαδικασίες παραγωγής των υποστρωμάτων DOC και των υποστρωμάτων DPF. Επειδή το υπόστρωμα DPF πρέπει να είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, το υλικό (βασικά το ανθρακοπυρίτιο) πρέπει να παράγεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σε ατμόσφαιρα χωρίς οξυγόνο. Ο κορδιερίτης που κυρίως χρησιμοποιείται στο υπόστρωμα DOC συσσωματώνεται στον αέρα και σε σχετικά πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία. Επιπροσθέτως, το υπόστρωμα DOC είναι ένα ενιαίο τεμάχιο κυψελοειδούς κυλίνδρου, ενώ το υπόστρωμα DPF σχηματίζεται με συγκόλληση διαφορετικών στοιχείων φίλτρου, και τα κανάλια του είναι θηλυκωμένα, κάτι που δεν συμβαίνει με το DOC. Συνεπώς για την παραγωγή του υποστρώματος DPF απαιτείται μη οξυγονούχα κάμινος συσσωμάτωσης υψηλής θερμοκρασίας και μηχανήματα συγκόλλησης και θηλυκώματος, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την παραγωγή υποστρωμάτων DOC. Επομένως, φαίνεται πως δεν είναι δυνατόν να παραχθούν υποστρώματα για DPF και DOC στην ίδια γραμμή παραγωγής χωρίς σημαντικό επιπλέον κόστος.

(94)

Όσον αφορά το επιχείρημα που εκφράστηκε από την IBIDEN HU και τις ουγγρικές αρχές, ότι δηλαδή υπάρχουν κατασκευαστές που παράγουν και DOC και DPF, και ότι επομένως η διαφορά μεταξύ κατασκευαστών DOC και κατασκευαστών DPF είναι συγκεχυμένη, η Επιτροπή θεωρεί πως το γεγονός ότι ο ίδιος κατασκευαστής μπορεί να παράγει αμφότερα τα προϊόντα είναι άνευ σημασίας. Εκείνο που έχει σημασία είναι εάν ο ίδιος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των δύο υποστρωμάτων χωρίς σημαντικό επιπλέον κόστος. Αυτό το στοιχείο δεν αποδείχτηκε ούτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη ούτε από τις ουγγρικές αρχές. Συγκεκριμένα, δεν προσκομίστηκαν απτά αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη παραγωγών υποστρωμάτων DOC που να είναι επιπλέον σε θέση να παράγουν υποστρώματα για DPF με τον ίδιο εξοπλισμό και χωρίς σημαντικό επιπρόσθετο επενδυτικό κόστος, ή αντιστρόφως.

(95)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιχειρήματα, η Επιτροπή θεωρεί πως παρόλο που τα DOC και DPF ανήκουν, μαζί με άλλα εξαρτήματα (για παράδειγμα, την παγίδα NOx για καύση φτωχού μείγματος, στόχος της οποίας είναι η μείωση των οξειδίων του αζώτου των καυσαερίων) στο σύστημα μετεπεξεργασίας/ελέγχου εκπομπών ντίζελ των ντιζελοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων ή ελαφρών φορτηγών, απλά και μόνο το γεγονός ότι τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο στον ίδιο αγωγό εξάτμισης ή ότι το ένα επηρεάζει την ανάπτυξη του άλλου δεν τα καθιστά υποκατάστατα στο σκέλος της ζήτησης ή/και της προσφοράς, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο χωριστές συσκευές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική τιμή και σκοπούμενη χρήση. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την υποκαταστασιμότητα στο σκέλος της προσφοράς, υπάρχουν διαφορές στις διαδικασίες παραγωγής των υποστρωμάτων DOC και των υποστρωμάτων DPF, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει υποκαταστασιμότητα μεταξύ υποστρωμάτων DOC και υποστρωμάτων DPF στο σκέλος της προσφοράς.

(96)

Με βάση τα παραπάνω και για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική αγορά προϊόντος καλύπτει μόνο τα υποστρώματα για τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ που τοποθετούνται στα συστήματα εξάτμισης των ντιζελοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών.

3.   Σχετική γεωγραφική αγορά

(97)

Στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχετική γεωγραφική αγορά πρέπει να είναι ολόκληρος ο ΕΟΧ λόγω των διαφορών στη ρύθμιση των εκπομπών και στις προδιαγραφές ποιότητας των καυσίμων σε σχέση με τρίτες χώρες και το μικρότερο ποσοστό ντιζελοκίνητων οχημάτων σε άλλες μεγάλες αγορές αυτοκινήτων (30). Προς το παρόν, η ζήτηση για συσκευές μετεπεξεργασίας για ντιζελοκίνητα ελαφρά φορτηγά φαίνεται να είναι πολύ μικρή σε αγορές εκτός ΕΟΧ. Με την ανάπτυξη πιο προηγμένων συσκευών μετεπεξεργασίας για ντιζελοκίνητα οχήματα, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων σε ορισμένες τρίτες χώρες, η αγορά για συσκευές μετεπεξεργασίας αναμένεται να διευρυνθεί γεωγραφικά μόνο μετά το 2008.

(98)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ουγγρικές αρχές δεν αμφισβήτησαν αυτό το συμπέρασμα. Με βάση τα παραπάνω και για τους σκοπούς αυτής της απόφασης, η Επιτροπή θεωρεί πως η σχετική γεωγραφική αγορά για τα DPF είναι ολόκληρος ο ΕΟΧ.

6.4.3.3.   Μερίδιο αγοράς

(99)

Σύμφωνα με την παράγραφο 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002, σχέδια κοινοποιήσιμα σε μεμονωμένη βάση δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική ενίσχυση εάν πριν από την επένδυση, ο δικαιούχος της ενίσχυσης πραγματοποιεί περισσότερο από το 25 % των πωλήσεων του σχετικού προϊόντος ή, μετά την επένδυση, θα πραγματοποιήσει περισσότερο από το 25 % των πωλήσεων αυτών.

(100)

Για να εξακριβωθεί εάν το σχέδιο είναι συμβατό με την παράγραφο 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002, πρέπει να αναλυθεί το μερίδιο αγοράς του δικαιούχου της ενίσχυσης σε επίπεδο ομίλου πριν και μετά την επένδυση. Δεδομένου ότι η επένδυση της IBIDEN HU ξεκίνησε το 2004 και ότι η πλήρης ικανότητα παραγωγής ύψους 2,4 εκατ. μονάδων αναμενόταν να επιτευχθεί το 2007, η Επιτροπή εξέτασε τα μερίδια αγοράς του 2003 και του 2008.

(101)

Οι ουγγρικές αρχές βεβαίωσαν ότι δεν υφίστανται κοινοπραξίες ή μακροπρόθεσμες συμφωνίες μάρκετινγκ μεταξύ της IBIDEN και άλλων εταιρειών στον τομέα των κεραμικών.

(102)

Οι ουγγρικές αρχές προσκόμισαν δεδομένα της αγοράς από τις ακόλουθες πηγές: Frost & Sullivan Ltd. και AVL List GmbH. Τα μερίδια αγοράς του ομίλου IBIDEN στην αγορά DPF πριν από την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου από πλευράς ποσοτήτων για την Ευρώπη περιλαμβάνονται στον πίνακα III που ακολουθεί.

Πίνακας ΙΙΙ

Το μερίδιο αγοράς της IBIDEN σε επίπεδο ομίλου στην Ευρώπη

(Δεδομένα σε μονάδες)

 

2003

2008

Πωλήσεις του ομίλου IBIDEN

[…]

[…]

Σύνολο αγοράς DPF

702 000

6 340 000

Μερίδιο στην αγορά DPF

[…] %

[…] %

Πηγή: Frost & Sullivan Ltd. ().

(103)

Οι μελέτες που υποβλήθηκαν από τις ουγγρικές αρχές αποδεικνύουν ότι το μερίδιο αγοράς της IBIDEN σε επίπεδο ομίλου στην αγορά των DPF τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση ανέρχεται σε […]-[…] % στην Ευρώπη από πλευράς ποσοτήτων (32) και, επομένως, υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του 25 % (33). Επομένως, δεν τηρείται ο όρος της παραγράφου 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002.

6.4.3.4.   Αύξηση της ικανότητας παραγωγής/δοκιμή αναπτυσσόμενης αγοράς

(104)

Σύμφωνα με την παράγραφο 24 του ΠΤΠ 2002, σχέδια κοινοποιήσιμα σε μεμονωμένη βάση δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική ενίσχυση εάν δεν ικανοποιείται ένας από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 24. Παρόλο που, όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν τηρείται ο όρος της παραγράφου 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002, η Επιτροπή εξέτασε επίσης και το κατά πόσο το επενδυτικό σχέδιο συμμορφώνεται με έναν άλλο όρο που προβλέπεται στην παράγραφο 24 στοιχείο β) του ΠΤΠ 2002. Σύμφωνα με την παράγραφο 24 στοιχείο β) του ΠΤΠ 2002, σχέδια κοινοποιήσιμα σε μεμονωμένη βάση δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική ενίσχυση εάν η παραγωγική ικανότητα που δημιουργείται με το σχέδιο υπερβαίνει το 5 % της αγοράς, με βάση τα στοιχεία για τη φαινόμενη κατανάλωση του σχετικού προϊόντος, εκτός εάν ο μέσος ρυθμός αύξησης της φαινομένης του κατανάλωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη είναι υψηλότερος από το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στον ΕΟΧ.

(105)

Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή επισημαίνει ότι, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας IV, η μέση ετήσια αύξηση της φαινόμενης κατανάλωσης (που μετράται ως σύνολο πωλήσεων) των DPF στην Ευρώπη κατά τα τελευταία πέντε έτη υπερβαίνει σημαντικά το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στον ΕΟΧ (34).

Πίνακας IV

Δοκιμή αναπτυσσόμενης αγοράς

(Πωλήσεις σε μονάδες)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CAGR (35)

DPF

29 000

290 000

702 000

1 169 000

1 791 000

2 957 000

152,17 %

ΑΕΠ (εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 1995) (ΕΕ των 27)

8 197 605,0

8 295 193,5

8 402 482,6

8 610 427,6

8 765 680,7

9 027 663,9

1,95 %

(106)

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπό εξέταση ενίσχυση συμμορφώνεται με την παράγραφο 24 στοιχείο β) του ΠΤΠ 2002, όπως όμως καταδείχτηκε παραπάνω, η ενίσχυση δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002.

6.5.   Αρνητικές συνέπειες της ενίσχυσης και συμπέρασμα

(107)

Σύμφωνα με τους κανόνες για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ήδη καταβλήθηκε ενίσχυση ύψους 7 411 828 735 HUF (29,73 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσες τιμές (11 745 422 640 HUF ή 47,12 εκατ. ευρώ σε ονομαστική αξία) στην IBIDEN HU με βάση τα υφιστάμενα καθεστώτα περιφερειακής ενίσχυσης (36) έως το όριο κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 24 του ΠΤΠ 2002. Το ποσό της ενίσχυσης που αφορά την παρούσα κοινοποίηση είναι η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της ενίσχυσης και της επιχορήγησης που έχει ήδη παρασχεθεί, δηλαδή 2 381 981 198 HUF (9,56 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσες τιμές (η ονομαστική αξία αυτού του ποσού είναι 3 845 801 110 HUF ή 15,43 εκατ. ευρώ).

(108)

Σύμφωνα με την παράγραφο 24 του ΠΤΠ 2002, σχέδια κοινοποιήσιμα σε μεμονωμένη βάση δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική ενίσχυση εάν δεν ικανοποιείται ένας από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 24. Όπως καταδείχθηκε παραπάνω, η υπό εξέταση ενίσχυση δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 24 στοιχείο α) του ΠΤΠ 2002 διότι το μερίδιο αγοράς της IBIDEN σε επίπεδο ομίλου στην αγορά DPF στην Ευρώπη τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση υπερβαίνει σημαντικά το όριο του 25 %.

(109)

Το υψηλό μερίδιο αγοράς της IBIDEN αντανακλά την κυρίαρχη θέση της εταιρείας στην αγορά DPF. Σύμφωνα με τη μελέτη της Frost & Sullivan Ltd («F&S») (37) και τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, η IBIDEN κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρωπαϊκή αγορά DPF, καθώς είναι ένας από τους δύο μεγαλύτερους κατασκευαστές υποστρωμάτων φίλτρων παγκοσμίως (ο άλλος μεγάλος κατασκευαστής είναι η NGK). Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αγορά DPF στην Ευρώπη έχει μεγεθυνθεί εντυπωσιακά τα τελευταία έτη, δεδομένου ότι όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία για να πληρούν τα όρια εκπομπών ευρώ. Πρόκειται για εξαιρετικά επικερδή αγορά, η έντονη μελλοντική ανάπτυξης της οποίας φαίνεται επίσης εξασφαλισμένη. Η ενίσχυση που υπόκειται σε υποχρέωση κοινοποίησης θα ενδυνάμωνε ακόμη περισσότερο την ηγετική θέση της IBIDEN σε αυτήν την αγορά, δυσχεραίνοντας περισσότερο την προσπάθεια των νεοεισερχόμενων να εδραιώσουν τη θέση τους στην εν λόγω αγορά. Συνεπώς, η ενίσχυση που υπόκειται σε υποχρέωση κοινοποίησης είναι πιθανό να δημιουργήσει σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(110)

Με βάση τους παραπάνω συλλογισμούς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση που υπόκειται σε υποχρέωση κοινοποίησης δεν είναι συμβατή με την κοινή αγορά. Δεδομένου ότι η ενίσχυση ύψους 2 381 981 198 HUF (9,56 εκατ. ευρώ) σε τρέχουσες τιμές (η ονομαστική αξία αυτού του ποσού είναι 3 845 801 110 HUF ή 15,43 εκατ. ευρώ) δεν έχει χορηγηθεί, δεν απαιτείται η επιστροφή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κρατική ενίσχυση την οποία η Δημοκρατία της Ουγγαρίας προτίθεται να χορηγήσει στην IBIDEN Hungary Gyártó Kft. ύψους 2 381 981 198 HUF σε τρέχουσες τιμές (ονομαστική τιμή 3 845 801 110 HUF) δεν είναι συμβατή με την κοινή αγορά.

Συνεπώς, η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγηθεί.

Άρθρο 2

Η Δημοκρατία της Ουγγαρίας οφείλει εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης να πληροφορήσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης που έλαβε.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 224 της 25.9.2007, σ. 2.

(2)  Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πολυτομεακό πλαίσιο περιφερειακών ενισχύσεων για μεγάλα επενδυτικά σχέδια (ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8) όπως τροποποιήθηκε από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του πολυτομεακού πλαισίου περιφερειακών ενισχύσεων για μεγάλα επενδυτικά σχέδια (2002) όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου με τους τομείς που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα και σχετικά με πρόταση κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, για τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των συνθετικών ινών (ΕΕ C 263 της 1.11.2003, σ. 3).

(3)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(4)  Επιστολή της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2004, Ε(2004) 2773/5 σχετικά με το HU 12/2003 — Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της Ουγγαρίας για την περίοδο από 1ής Μαΐου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

(5)  Οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Μαρτίου 2006.

(6)  Η παράγραφος 36 του ΠΤΠ 2002 προβλέπει έναν ειδικό «μηχανισμό διαφάνειας», προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσματική παρακολούθηση των περιφερειακών ενισχύσεων προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Σύμφωνα με το μηχανισμό διαφάνειας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σε τυποποιημένη μορφή κάθε φορά που χορηγείται ενίσχυση βάσει του ΠΤΠ 2002 για σχέδια χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης με επιλέξιμο κόστος που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

(7)  Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του υποκείμενου καθεστώτος ενίσχυσης, βάσει τιμής συναλλάγματος 249,28 HUF/ευρώ (όπως ίσχυε στις 31 Αυγούστου 2004) και επιτοκίου αναφοράς 8,59 %.

(8)  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

(9)  Το HU 1/2003 «Ειδικό καθεστώς προώθησης των επενδύσεων» υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβατικών μέτρων και έγινε δεκτό από την Επιτροπή ως υφιστάμενη ενίσχυση, κατά την έννοια του παραρτήματος IV κεφάλαιο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (του άρθρου 22) της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(10)  Το HU 3/2004 — «Καθεστώς φορολογικού πλεονεκτήματος για την ανάπτυξη» υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβατικών μέτρων και έγινε δεκτό από την Επιτροπή ως υφιστάμενη ενίσχυση, κατά την έννοια του παραρτήματος IV κεφάλαιο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (του άρθρου 22) της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση του καθεστώτος κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή (αριθμός υπόθεσης N 504/2004) και έγινε δεκτή από την Επιτροπή στις 23 Δεκεμβρίου 2004 [αναφ. Ε(2004) 5652].

(11)  Σε αυτήν την απόφαση, το καθαρό ισοδύναμο επιχορήγησης (NGE) υπολογίζεται βάσει του κανονικού συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων που ισχύει στην Ουγγαρία (16 %).

(12)  Η φορολογική απαλλαγή προσαρμόζεται με βάση τη συνολική τρέχουσα αξία της επιχείρησης.

(13)  HU 1/2003 «Ειδικό καθεστώς προώθησης των επενδύσεων» και N 504/2004 (πρώην HU 3/2004) «Καθεστώς φορολογικού πλεονεκτήματος για την ανάπτυξη».

(14)  Οι διαφορές στη σκοπούμενη χρήση των τελικών προϊόντων, του DPF και του DOC, αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές χρήσεις των αντίστοιχων υποστρωμάτων τους. Επομένως, εφεξής στην απόφαση το DPF θα χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για το υπόστρωμα DPF.

(15)  «Στρατηγική ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς για τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ», Οκτώβριος 2006. Η εταιρεία Frost & Sullivan δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και ερευνών αγοράς/βιομηχανίας.

(16)  «Έρευνα αγοράς σχετικά με τις συσκευές μετεπεξεργασίας για τη μείωση των σωματιδιακών ρύπων», Μάρτιος 2007. Η AVL List δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και την ανάπτυξη κινητήρων εσωτερικής καύσης. Η έρευνα της AVL, την οποία παρήγγειλε η IBIDEN HU για την παρούσα υπόθεση, υποστηρίζει ότι το DOC και το DPF ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντος, ωστόσο τα δεδομένα και η ανάλυση που παρουσιάζονται στην έρευνα της AVL δεν επιβεβαιώνουν αυτό το επιχείρημα, αφού διάφορα στοιχεία/πληροφορίες της έρευνας καταδεικνύουν την απουσία υποκαταστασιμότητας, και όχι το αντίθετο.

(17)  ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.

(18)  ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

(19)  Η IBIDEN HU χρησιμοποιεί την έννοια των διαδοχικών γενεών του προϊόντος αναφερόμενη στην εξέλιξη της τεχνολογίας του.

(20)  Ωστόσο, όσον αφορά την αγοραία τιμή του DOC, δηλαδή τα 102 ευρώ, όπως παρουσιάζεται στη μελέτη της AVL, φαίνεται πως αναφέρεται στην τιμή του DOC μετά την επικάλυψη και επίσης σε επίπεδο βαθμίδας 2. Συνεπώς, η τιμή του υποστρώματος DOC θα έπρεπε να προσαρμοστεί προς τα κάτω με τον ίδιο τρόπο που η IBIDEN προσάρμοσε τις τιμές υποστρώματος του DPF.

(21)  Οι διαφορές στη σκοπούμενη χρήση των τελικών προϊόντων, του DPF και του DOC, αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές χρήσεις των αντίστοιχων υποστρωμάτων τους.

(22)  ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13.

(23)  HU 1/2003 «Ειδικό καθεστώς προώθησης των επενδύσεων» και N 504/2004 (πρώην HU 3/2004) «Καθεστώς φορολογικού πλεονεκτήματος για την ανάπτυξη».

(24)  Επειδή τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να συνεχίζονται για πολλά έτη, η χρονική περίοδος των τριών ετών υπολογίζεται, καταρχήν, από την έναρξη των εργασιών του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

(25)  Το DPF δεν απαιτείται ακόμα από την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, εντούτοις τοποθετείται ήδη σε ορισμένα οχήματα. Από το Σεπτέμβριο του 2009 και εξής, θα τεθούν νέες υποχρεωτικές οριακές τιμές για τους νέους τύπους ντιζελοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων (κατηγορία M1) και ελαφρών εμπορικών οχημάτων (κατηγορία N1 κλάση I) με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 610 kg (αυτά τα όρια θα ισχύσουν για τις κλάσεις II και III των οχημάτων N1 και N2 από τον Σεπτέμβριο του 2010). Αυτά τα μέτρα στην πράξη θα οδηγήσουν στην εγκατάσταση των DPF έτσι ώστε να πληρούνται οι οριακές τιμές.

(26)  Οι ουγγρικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η IBIDEN Deutschland GmbH είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και το μάρκετινγκ και δεν παράγει συσκευές επεξεργασίας καυσαερίων. Καμία άλλη εταιρεία του ομίλου IBIDEN δεν εκτελεί περαιτέρω επεξεργασία των εξαρτημάτων που παράγει η IBIDEN HU.

(27)  SOF: Διαλυτό οργανικό κλάσμα όπως η οργανική ύλη που προέρχεται από το λάδι λίπανσης του κινητήρα και από τα καύσιμα.

(28)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

(29)  Αυτή η τάση, όπως επισημαίνεται από την Saint-Gobain, υπογραμμίζεται και από διάφορες παρουσιάσεις σε διάφορα φόρουμ ειδικών που έλαβαν χώρα το 2007, από την General Motors, την DaimlerChrysler, την Johnson Matthey, την Hyundai και την Arvin Meritor.

(30)  Σύμφωνα με τη μελέτη αγοράς της AVL, τα σύγχρονα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων χρειάζονται ντίζελ χωρίς θείο προκειμένου να διασφαλίζουν αποτελεσματική και διαρκή απόδοση. Τα καύσιμα ντίζελ χωρίς θείο εισήχθησαν στην ΕΕ το 2005 και θα είναι υποχρεωτικά το 2009.

(31)  Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η AVL αφορούν μια τρόπον τινά μικρότερη αγορά από ό,τι της F&S και θα είχαν ως αποτέλεσμα ασυμφωνίες, καθώς ο όγκος πωλήσεων του δικαιούχου στην Ευρώπη πριν από την επένδυση (το 2003) είναι υψηλότερος από τις συνολικές πωλήσεις που υπολογίζονται από την AVL. Επομένως, για την αγορά DPF χρησιμοποιήθηκαν τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στην έρευνα της F&S στην οποία δεν προκύπτουν ασυμφωνίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, η επιλογή των υψηλότερων δεδομένων της F&S είναι προς όφελος του δικαιούχου, ωστόσο ακόμα και σύμφωνα με αυτό το σενάριο, τα μερίδια αγοράς υπερβαίνουν καθαρά το 25 %. Η μελέτη της F&S αναφέρεται απευθείας στον αριθμό των DPF που πουλήθηκαν ή αναμένεται να πωληθούν στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κατασκευαστές DPF. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι παρόλο που οι μελέτες αναφέρονται στο DPF, δηλαδή στο έτοιμο προϊόν του επόμενου σταδίου παραγωγής, στην πράξη η ποσότητα των πωληθέντων υποστρωμάτων ισούται με την ποσότητα των πωληθέντων DPF.

(32)  Το κεραμικό υπόστρωμα της IBIDEN HU είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν που υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία (επίχρισμα, τοποθέτηση περιβλήματος) σε επόμενα στάδια της αλυσίδας αξίας (που πραγματοποιείται από ανεξάρτητες εταιρείες). Δεδομένου ότι τα στοιχεία από πλευράς αξιών που περιέχονται στις υποβληθείσες μελέτες αναφέρονται μόνο στο έτοιμο DPF, η τιμή του οποίου είναι σημαντικά υψηλότερη από την τιμή του προϊόντος της IBIDEN, και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά την τιμή του ενδιάμεσου προϊόντος, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην παρούσα περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλυση με όρους ποσοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, αν η IBIDEN πουλά υποστρώματα DPF σε τιμή που πλησιάζει τη μέση αγοραία τιμή, τα μερίδια αγοράς από πλευράς αξιών θα είναι συγκρίσιμα.

(33)  Σύμφωνα με στοιχεία της Saint-Gobain, ακόμα και σε μια υποθετική αγορά υποστρωμάτων τόσο για DPF όσο και για DOC (αγορά DPF + DOC), το μερίδιο αγοράς της IBIDEN θα υπερέβαινε το 25 % από πλευράς αξιών στον ΕΟΧ. Ωστόσο, αυτό το επιχείρημα δεν επιβεβαιώνεται από τη μελέτη της AVL (την οποία παρήγγειλε ο δικαιούχος), καθώς αναφέρει σημαντικά υψηλότερες τιμές DOC και, επομένως, το μερίδιο αγοράς από πλευράς αξίας παραμένει κάτω από το 25 % στη συνδυασμένη αγορά (όμως, όσον αφορά την αγοραία τιμή του DOC που περιλαμβάνεται στη μελέτη της AVL, φαίνεται να αναφέρεται στην τιμή του DOC μετά την επίχριση σε επίπεδο βαθμίδας 2, κάτι που θα εξηγούσε και τη σημαντικά υψηλότερη τιμή σε σχέση με την τιμή υποστρώματος που αναφέρεται από την Saint-Gobain). Επομένως, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν μπορεί να συναχθεί εάν σε μια τέτοια υποθετική αγορά, το μερίδιο αγοράς της IBIDEN θα υπερέβαινε ή όχι το 25 % από πλευράς αξίας στον ΕΟΧ.

(34)  Για πρακτικούς λόγους, ελήφθησαν μεγέθη ΑΕΠ για την ΕΕ των 27.

(35)  CAGR: σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης.

(36)  HU 1/2003 «Ειδικό καθεστώς προώθησης των επενδύσεων» και N 504/2004 (πρώην HU 3/2004) «Καθεστώς φορολογικού πλεονεκτήματος για την ανάπτυξη».

(37)  «Στρατηγική ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς για τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ», Οκτώβριος 2006. Η εταιρεία Frost & Sullivan δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και ερευνών αγοράς/βιομηχανίας.


4.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/50


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2008

για τον καθορισμό νέας προθεσμίας όσον αφορά την υποβολή φακέλων σχετικά με ορισμένες ουσίες που θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του 10ετούς προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6266]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/831/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του 10ετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), καθιερώθηκε ο κατάλογος των δραστικών ουσιών που επιβάλλεται να αξιολογούνται με προοπτική την ενδεχόμενη συμπερίληψή τους στα παραρτήματα I, IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(2)

Για σειρά συνδυασμών ουσιών/ειδών προϊόντων περιλαμβανόμενων στον ως άνω κατάλογο, είτε έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες είτε έχει υποβληθεί φάκελος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 από το κράτος μέλος που έχει οριστεί ως εισηγητής για την αξιολόγηση.

(3)

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά τα κράτη μέλη. Τα αντίστοιχα δεδομένα δημοσιοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα στις 8 Νοεμβρίου 2007.

(4)

Εντός τριών μηνών από την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των ως άνω πληροφοριών, ορισμένες εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής όσον αφορά συγκεκριμένες ουσίες και τύπους προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(5)

Κατά συνέπεια επιβάλλεται να θεσπιστεί νέα προθεσμία υποβολής φακέλων για τις εν λόγω ουσίες και τύπους προϊόντων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 12 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού.

(6)

Τα προβλεπόμενα μέτρα στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τις ουσίες και τους τύπους προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα, ως νέα προθεσμία υποβολής φακέλων ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ουσίες και τύποι προϊόντων με νέα προθεσμία υποβολής φακέλων την 1η Δεκεμβρίου 2009

Ονομασία

Αριθμός ΕΚ

Αριθμός CAS

Τύπος προϊόντος

(αρμόδιο) κράτος μέλος

1,2- βενζισοθειαζολ -3(2H)- όνη

220-120-9

2634-33-5

2

ES

2,2′- διθειοδις [N- μεθυλοβενζαμίδιο]

219-768-5

2527-58-4

6

PL

2,2′- διθειοδις [N- μεθυλοβενζαμίδιο]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

2- υπεροξείδιο της βουτανόνης

215-661-2

1338-23-4

1

HU

2- υπεροξείδιο της βουτανόνης

215-661-2

1338-23-4

2

HU

2- υπεροξείδιο της βουτανόνης

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2- υπεροξείδιο της βουτανόνης

215-661-2

1338-23-4

6

HU

2- χλωροακεταμίδιο

201-174-2

79-07-2

3

EE

2- χλωροακεταμίδιο

201-174-2

79-07-2

6

EE

2- χλωροακεταμίδιο

201-174-2

79-07-2

13

EE

μονοϋδροχλωρική δωδεκυλογουανιδίνη

237-030-0

13590-97-1

6

ES

οξειδίου του αιθυλενίου

200-849-9

75-21-8

2

NO

γλυοξάλη

203-474-9

107-22-2

2

FR

γλυοξάλη

203-474-9

107-22-2

3

FR

γλυοξάλη

203-474-9

107-22-2

4

FR

εξα-2,4-διενοϊκό οξύ/σορβικό οξύ

203-768-7

110-44-1

6

DE

μείγμα cis- και trans-π-μινθανοδιόλης-3,8/Κιτριοδιόλη

255-953-7

42822-86-6

1

UK

μείγμα cis- και trans-π-μινθανοδιόλης-3,8/Κιτριοδιόλη

255-953-7

42822-86-6

2

UK

ολιγο(χλωριούχο 2-(2-αιθοξυ)αιθοξυαιθυλογουανιδίνιο)

πολυμερές

374572-91-5

1

FR

ολιγο(χλωριούχο 2-(2-αιθοξυ)αιθοξυαιθυλογουανιδίνιο)

πολυμερές

374572-91-5

5

FR

ολιγο(χλωριούχο 2-(2-αιθοξυ)αιθοξυαιθυλογουανιδίνιο)

πολυμερές

374572-91-5

6

FR

ολιγο(χλωριούχο 2-(2-αιθοξυ)αιθοξυαιθυλογουανιδίνιο)

πολυμερές

374572-91-5

13

FR

πολυ(χλωριούχο εξαμεθυλενοδιαμινογουανιδίνιο)

πολυμερές

57028-96-3

1

FR

πολυ(χλωριούχο εξαμεθυλενοδιαμινογουανιδίνιο)

πολυμερές

57028-96-3

5

FR

πολυ(χλωριούχο εξαμεθυλενοδιαμινογουανιδίνιο)

πολυμερές

57028-96-3

6

FR

πολυ(χλωριούχο εξαμεθυλενοδιαμινογουανιδίνιο)

πολυμερές

57028-96-3

13

FR

ιωδιούχος πολυβινυλοπυρρολιδόνη

πολυμερές

25655-41-8

1

SE

(E,E)-εξαδιεν-2,4-ικό κάλιο

246-376-1

24634-61-5

6

DE

άλας του πυριδινο-2-θειολ-1-οξειδίου με νάτριο

223-296-5

3811-73-2

2

SE

άλας του πυριδινο-2-θειολ-1-οξειδίου με νάτριο

223-296-5

3811-73-2

3

SE

σαλικυλικό οξύ

200-712-3

69-72-7

1

LT

σαλικυλικό οξύ

200-712-3

69-72-7

2

LT

σαλικυλικό οξύ

200-712-3

69-72-7

3

LT

σαλικυλικό οξύ

200-712-3

69-72-7

4

LT

διοξείδιο του πυριτίου, άμορφο

231-545-4

7631-86-9

3

FR

χλωριούχος άργυρος

232-033-3

7783-90-6

3

SE

χλωριούχος άργυρος

232-033-3

7783-90-6

4

SE

χλωριούχος άργυρος

232-033-3

7783-90-6

5

SE

χλωριούχος άργυρος

232-033-3

7783-90-6

13

SE

διοξείδιο του θείου

231-195-2

7446-09-5

1

DE

διοξείδιο του θείου

231-195-2

7446-09-5

2

DE

διοξείδιο του θείου

231-195-2

7446-09-5

4

DE

διοξείδιο του θείου

231-195-2

7446-09-5

5

DE

διοξείδιο του θείου

231-195-2

7446-09-5

6

DE

διοξείδιο του θείου

231-195-2

7446-09-5

13

DE

θειαβενδαζόλη

205-725-8

148-79-8

2

ES

θειαβενδαζόλη

205-725-8

148-79-8

13

ES

Triclosan (τρικλοσάνη)

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Πολυμερές φορμαλδεΰδης με ακρολεΐνη

πολυμερές

26781-23-7

3

HU


4.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/53


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας bromuconazole στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6290]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/832/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί, επί περίοδο 12 ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω οδηγίας, να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας και τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης, ενώ παράλληλα οι εν λόγω ουσίες εξετάζονται σταδιακά στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος εργασίας.

(2)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (3) καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του τρίτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και θεσπίζουν κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία bromuconazole.

(3)

Για την ουσία bromuconazole εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 451/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για μια σειρά χρήσεων που προτάθηκαν από τον κοινοποιούντα. Επιπλέον, οι εν λόγω κανονισμοί ορίζουν τα κράτη μέλη-εισηγητές που πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης και συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002. Για την ουσία bromuconazole κράτος μέλος-εισηγητής ορίστηκε το Βέλγιο και στις 14 Νοεμβρίου 2005 υποβλήθηκαν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

(4)

Η έκθεση αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την ΕΑΑΤ στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «Αξιολόγηση» και υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Μαρτίου 2008 με τη μορφή συμπερασμάτων της ΕΑΑΤ για την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης κινδύνου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία bromuconazole (4). Η εν λόγω έκθεση επανεξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2008 υπό τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία bromuconazole.

(5)

Κατά την αξιολόγηση της δραστικής αυτής ουσίας εντοπίστηκαν ορισμένοι λόγοι ανησυχίας. Συγκεκριμένα, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν κατέστη δυνατό να αξιολογηθεί η ενδεχόμενη μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επιπλέον, όσον αφορά την οικοτοξικολογία, υπάρχουν ανησυχίες ως προς τον υψηλό κίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς. Επομένως, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν ήταν δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η ουσία bromuconazole πληροί τα κριτήρια για την καταχώρισή της στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(6)

Η Επιτροπή κάλεσε τον κοινοποιούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τα αποτελέσματα της επιστημονικής επανεξέτασης και σχετικά με την πρόθεσή του να στηρίξει ή να μη στηρίξει περαιτέρω την ουσία. Ο κοινοποιών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά. Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε ο κοινοποιών, οι προαναφερθείσες αιτίες ανησυχίας δεν μπόρεσαν να απαλειφθούν και οι αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων της ΕΑΑΤ δεν απέδειξαν ότι είναι δυνατόν, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία bromuconazole να πληρούν γενικά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(7)

Επομένως, η ουσία bromuconazole δεν πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(8)

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες εγκρίσεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία bromuconazole θα ανακληθούν εντός καθορισμένης προθεσμίας και δεν θα ανανεωθούν ούτε θα χορηγηθούν νέες εγκρίσεις για τέτοιου είδους προϊόντα.

(9)

Τυχόν περίοδος χάριτος που χορηγείται από ένα κράτος μέλος για την απόσυρση προς καταστροφή, την αποθήκευση, τη διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν bromuconazole πρέπει να περιορίζεται σε 12 μήνες, ώστε να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων για μία ακόμη καλλιεργητική περίοδο και να εξασφαλιστεί ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν bromuconazole είναι διαθέσιμα στους αγρότες για 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(10)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την υποβολή αίτησης για την ουσία bromuconazole σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, της οποίας οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής (5), με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή της στο παράρτημα Ι.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ουσία bromuconazole δεν καταχωρίζεται ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α)

οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία bromuconazole ανακαλούνται το αργότερο έως τις 3 Μαΐου 2009·

β)

δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν bromuconazole από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία χορηγούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει το αργότερο στις 3 Μαΐου 2010.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 136, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromuconazole, finalised 26 March 2008. (Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία bromuconazole, όπως οριστικοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου 2008).

(5)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 5.


4.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.