ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
31 Οκτωβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (Κωδικοποιημένη έκδοση)

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1068/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Taureau de Camargue (ΠΟΠ)]

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Veau d’Aveyron et du Ségala (ΠΓΕ)]

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1070/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Rogal świętomarciński (ΠΓΕ)]

16

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

18

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1003/2008 για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών από τις 16 Οκτωβρίου 2008

20

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/825/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/241/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων ειδών σαλιγκαριών για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής Μαδαγασκάρης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6083]  ( 1 )

23

 

 

2008/826/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για την παράταση της περιόδου ισχύος της απόφασης 2002/887/ΕΚ όσον αφορά τα φυτά Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., καταγωγής Ιαπωνίας, των οποίων έχει ανασταλεί η ανάπτυξη με φυσικό ή τεχνητό τρόπο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6269]

25

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1066/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2008

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

την απόφαση 2006/333/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την έγκριση της σύναψης συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 με σκοπό την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2), και ιδίως το άρθρο 2,

την απόφαση 2007/444/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 2007, για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ (3), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2002, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου (4), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί (5) κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Κατόπιν εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Κοινότητα, με τη δημιουργία εισαγωγικής ποσόστωσης, τροποποίησε τους όρους εισαγωγής μαλακού σίτου μέσης και χαμηλής ποιότητας, δηλαδή μαλακού σίτου ποιότητας άλλης πλην της υψηλής, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (6).

(3)

Η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση αφορά ανώτατη ετήσια ποσότητα 2 989 240 τόνων, εκ των οποίων 572 000 τόνοι για τις εισαγωγές καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών και 38 853 τόνοι για τις εισαγωγές καταγωγής Καναδά.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (7), εφαρμόζεται για τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(5)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών όρων ή παρεκκλίσεων που ενδεχομένως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Για να καταστεί δυνατή η εύρυθμη και μη κερδοσκοπική εισαγωγή του μαλακού σίτου που αφορούν οι παρούσες δασμολογικές ποσοστώσεις, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές θα υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, πρέπει να προβλεφθούν προθεσμίες για την κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(8)

Για να λαμβάνονται υπόψη οι όροι παράδοσης, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση σχετικά με τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών.

(9)

Για να καταστεί δυνατή η καλή διαχείριση των ποσοστώσεων, είναι αναγκαίο να καθορισθεί η εγγύηση που αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής σε σχετικά υψηλό επίπεδο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (8).

(10)

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η ταχεία και αμοιβαία ανακοίνωση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών των ποσοτήτων που ζητούνται και που εισάγονται.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 135 και του άρθρου 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ο εισαγωγικός δασμός για το μαλακό σίτο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 90 99, ποιότητας άλλης πλην της υψηλής ποιότητας, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, καθορίζεται στο πλαίσιο της ποσόστωσης η οποία ανοίγεται με τον παρόντα κανονισμό.

Για τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισμός τα οποία εισάγονται πέραν των ποσοτήτων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 2

1.   Ανοίγεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δασμολογική ποσόστωση 2 989 240 τόνων μαλακού σίτου που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 90 99, ποιότητας άλλης πλην της υψηλής ποιότητας.

2.   Ο εισαγωγικός δασμός στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης είναι 12 ευρώ ανά τόνο.

3.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (9) και οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

1.   Η συνολική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής υποδιαιρείται σε τρεις επιμέρους ποσοστώσεις:

επιμέρους ποσόστωση I (αύξων αριθμός 09.4123): 572 000 τόνοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες,

επιμέρους ποσόστωση II (αύξων αριθμός 09.4124): 38 853 τόνοι για τον Καναδά,

επιμέρους ποσόστωση III (αύξων αριθμός 09.4125): 2 378 387 τόνοι για τις λοιπές τρίτες χώρες.

2.   Σε περίπτωση που, στη διάρκεια ενός έτους, διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση στην εκτέλεση των επιμέρους ποσοστώσεων Ι ή ΙΙ, η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από συμφωνία των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, να εγκρίνει διατάξεις για τη μεταφορά των ποσοτήτων που δεν έχουν εκτελεσθεί προς τις άλλες επιμέρους ποσοστώσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3.   Η επιμέρους ποσόστωση III υποδιαιρείται σε τέσσερις τριμηνιαίες υποπεριόδους, οι οποίες καλύπτουν τις ακόλουθες ημερομηνίες και ποσότητες:

α)

υποπερίοδος 1: 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου — 594 597 τόνοι·

β)

υποπερίοδος 2: 1η Απριλίου έως 30 Ιουνίου — 594 597 τόνοι·

γ)

υποπερίοδος 3: 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου — 594 597 τόνοι·

δ)

υποπερίοδος 4: 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου — 594 596 τόνοι.

4.   Σε περίπτωση εξάντλησης των ποσοτήτων για μία από τις υποπεριόδους 1 έως 3, η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει την επίσπευση του ανοίγματος της επόμενης υποπεριόδου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 4

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ο αιτών επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ανά αύξοντα αριθμό και ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση που ο ίδιος ενδιαφερόμενος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, όλες οι αιτήσεις είναι απαράδεκτες και οι εγγυήσεις που έχουν συσταθεί κατά την κατάθεση των αιτήσεων καταπίπτουν υπέρ του σχετικού κράτους μέλους.

Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε εβδομάδα, το αργότερο έως την Παρασκευή στις 13 ώρα Βρυξελλών.

2.   Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει μία ποσότητα σε τόνους, χωρίς δεκαδικά, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει:

για τις επιμέρους ποσοστώσεις I και II, τη συνολική ποσότητα που έχει ανοιχθεί για το έτος για τη σχετική επιμέρους ποσόστωση,

για την επιμέρους ποσόστωση III, τη συνολική ποσότητα που έχει ανοιχθεί για την αντίστοιχη υποπερίοδο.

Η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής αναφέρουν μία μόνο χώρα καταγωγής.

3.   Το αργότερο τη Δευτέρα που έπεται της εβδομάδας υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, το αργότερο στις 18 ώρα Βρυξελλών, κοινοποίηση με την οποία γνωστοποιείται, με βάση τον αύξοντα αριθμό, κάθε αίτηση με την καταγωγή του προϊόντος και την αιτούμενη ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με την ένδειξη «ουδέν».

4.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της διορίας για την κοινοποίηση, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Την ημέρα της έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής τα κράτη μέλη κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, με τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά εισαγωγής.

Άρθρο 5

Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού υπολογίζεται από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008.

Άρθρο 6

Η αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν, στη θέση 8, την ονομασία της χώρας καταγωγής του προϊόντος και στο τετραγωνίδιο με το «ναι» σημειώνεται ένας σταυρός. Τα πιστοποιητικά ισχύουν μόνο για τα προϊόντα με καταγωγή τη χώρα που αναφέρεται στη θέση 8.

Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, η εγγύηση η σχετική με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ανέρχεται σε 30 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 8

Στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα μαλακού σίτου ποιότητας άλλης πλην της υψηλής ποιότητας, καταγωγής τρίτων χωρών, υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των χωρών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (10).

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 169 της 29.6.2007, σ. 53.

(4)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 88.

(5)  Βλέπε παράρτημα Ι.

(6)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125.

(7)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(8)  ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.

(9)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.

(10)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 της Επιτροπής

(ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 88)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 531/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 79 της 26.3.2003, σ. 3)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 21)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 50)

Μόνον το άρθρο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 491/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 89 της 28.3.2006, σ. 3)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 971/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 176 της 30.6.2006, σ. 51)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2022/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 70)

Μόνον το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 932/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 204 της 4.8.2007, σ. 3)

Μόνον το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1456/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 76)

Μόνον το άρθρο 2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1, 2 και 3

Άρθρα 1, 2 και 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 9

Άρθρο 6

Άρθρο 10

Άρθρο 7

Άρθρο 11

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 12 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10

Άρθρο 12 δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ


31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1068/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2008

για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Taureau de Camargue (ΠΟΠ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των στοιχείων των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Taureau de Camargue», η οποία καταχωρίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2036/2001 της Επιτροπής (2).

(2)

Αντικείμενο της αίτησης είναι η τροποποίηση των προδιαγραφών όσον αφορά την απόδειξη προέλευσης και τη μέθοδο παραγωγής. Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα και με μέλημα τον έλεγχο και τη βελτίωση της ονομασίας, οι κτηνοτροφικές μονάδες οφείλουν να συμπληρώνουν «δήλωση ικανότητας» για την παραγωγή του προϊόντος που φέρει την ονομασία. Όσον αφορά τη μέθοδο παραγωγής, φαίνεται πως οι δαμαλίδες της φυλής που χρησιμοποιείται για την ονομασία, οι οποίες εκτρέφονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ονομασίας, δεν φτάνουν σε βάρος 100 χιλιογράμμων, ενώ τα σφάγιά τους πληρούν τις προδιαγραφές και, επομένως, λαμβάνουν την ονομασία. Αποδείχθηκε αναγκαίο να αναγνωριστεί ότι το βάρος σφαγίου των δαμαλίδων ηλικίας 18 έως 30 μηνών είναι τουλάχιστον 85 χιλιόγραμμα.

(3)

Η Επιτροπή εξέτασε τη σχετική τροποποίηση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αιτιολογημένη. Δεδομένου ότι η τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει χωρίς να ανατρέξει στη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 (3) και δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, είναι σκόπιμο να δημοσιευθεί σύνοψη των προδιαγραφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι προδιαγραφές της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Taureau de Camargue» τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Η σύνοψη, που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών, παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 275 της 18.10.2001, σ. 9.

(3)  ΕΕ L 369 της 23.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εγκρίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Taureau de Camargue»:

 

Απόδειξη προέλευσης

Μετά τη δεύτερη φράση προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Οι κτηνοτροφικές μονάδες (manades ή ganaderías) στις οποίες πρέπει να έχουν γεννηθεί και εκτραφεί τα ζώα των οποίων το κρέας προορίζεται να λάβει την ονομασία πρέπει να συμπληρώνουν δήλωση ικανότητας για την παραγωγή του προϊόντος που φέρει την ονομασία».

 

Μέθοδος παραγωγής:

Μετά τη φράση «Τα σφάγια δεν πρέπει να έχουν βάρος κατώτερο από 100 kg» εισάγεται η ακόλουθη φράση:

«πλην των δαμαλίδων ηλικίας 18 έως 30 μηνών, για τις οποίες το ελάχιστο βάρος ορίζεται σε 85 kg».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΟΨΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου

«TAUREAU DE CAMARGUE»

Αριθ. ΕΚ: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

Στην παρούσα σύνοψη παρατίθενται τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.   Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους

Όνομα

:

Institut National des Appellations d’Origine

Διεύθυνση

:

51, rue d’Anjou F-75008 PARIS

Τηλ.

:

(33) 1 53 89 80 00

Φαξ

:

(33) 1 42 25 57 97

e-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Ομάδα

Όνομα

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Διεύθυνση

:

Mas du Pont de Rousty F-13200 ARLES

Τηλ.

:

(33) 4 90 97 10 40

Φαξ

:

(33) 4 90 97 12 07

e-mail

:

Σύνθεση

:

Παραγωγοί/μεταποιητές (X) Λοιποί ( )

3.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.1 —

Νωπά κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων)

4.   Προδιαγραφές [σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

4.1.   Ονομασία

«Taureau de Camargue»

4.2.   Περιγραφή

Νωπό κρέας ζώων, αρσενικών ή θηλυκών, τοπικών φυλών, που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί, σφαγεί και τεμαχισθεί στη γεωγραφική περιοχή. Το κρέας του ταύρου της Camargue χαρακτηρίζεται από το έντονο κόκκινο χρώμα του και είναι τρυφερό και λίγο λιπαρό.

4.3.   Γεωγραφική περιοχή

Η Camargue, που εκτείνεται σε τρία διοικητικά διαμερίσματα: Bouches du Rhône, Gard και Hérault. Στο εσωτερικό της εν λόγω περιοχής, έχει καθορισθεί μία «υγρή ζώνη», εντός της οποίας τα ζώα πρέπει να διαμένουν τουλάχιστον επί έξι μήνες.

4.4.   Απόδειξη προέλευσης

Το παλαιότερο κείμενο που αναφέρεται στον ταύρο της Camargue οφείλεται στον Quiqueran de Beaujeu, αρχιεπίσκοπο της Senès, το 1551. Από τότε, σε πολυάριθμα έργα γίνεται λόγος για τη μεγάλη ιδιαιτερότητα του βοείου αυτού πληθυσμού και του τρόπου εκτροφής του, του οποίου ο κυριότερος στόχος είναι οι ταυρομαχίες. Οι κτηνοτροφικές μονάδες (manades ή ganaderias) στις οποίες πρέπει να έχουν γεννηθεί και εκτραφεί τα ζώα των οποίων το κρέας προορίζεται να λάβει την ονομασία πρέπει να συμπληρώνουν δήλωση ικανότητας για την παραγωγή του προϊόντος που φέρει την ονομασία. Κάθε ζώο έχει στοιχεία ταυτότητας και εγγράφεται στο βιβλίο απογραφών ή το μητρώο στάβλου. Οι μονάδες σφαγής και τεμαχισμού υποχρεούνται να τηρούν αρχεία βιβλία εισόδου και εξόδου που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των ζώων μέχρι τον καταναλωτή.

4.5.   Μέθοδος παραγωγής

Τα ζώα των τοπικών φυλών («raço di biou», «de combat» ή διασταύρωση των δύο αυτών φυλών) πρέπει να έχουν γεννηθεί, εκτραφεί, σφαγεί και τεμαχισθεί στη γεωγραφική περιοχή. Η εκτροφή γίνεται με ελεύθερη, υπαίθρια και εκτατική βοσκή ώστε να διαφυλάσσεται ο άγριος χαρακτήρας των ζώων αυτών. Η βοσκή αποτελεί την ουσιαστική διατροφή τους. Τα ζώα διαμένουν τουλάχιστον έξι μήνες σε υγρή ζώνη. Η σφαγή πραγματοποιείται αμέσως μετά την εκφόρτωση των ζώων. Τα σφάγια δεν πρέπει να έχουν βάρος κατώτερο από 100 kg πλην των δαμαλίδων ηλικίας 18 έως 30 μηνών, για τις οποίες το ελάχιστο βάρος ορίζεται σε 85 kg. Το κρέας πρέπει να έχει έντονο κόκκινο χρώμα. Τα σφάγια υποβάλλονται σε ελαφρά απόμαξη. Η διάρκεια σίτεψης των σφαγίων στο σφαγείο πρέπει να είναι τουλάχιστον 48 ώρες και κατ’ ανώτατο όριο πέντε ημέρες.

4.6.   Δεσμός

Οι ταύροι της Camargue προέρχονται από παραδοσιακές τοπικές φυλές, ιδιαιτέρως καλά προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της Camargue που χαρακτηρίζεται από την απουσία ανάγλυφου και από την πανταχού παρουσία του υγρού στοιχείου. Οι ταύροι της Camargue, εκτρεφόμενοι ελεύθερα, διατρέφονται με βοσκή της περιοχής και διαμένουν τουλάχιστον έξι μήνες σε υγρή ζώνη, που χαρακτηρίζεται από ειδικό οικοσύστημα. Εξάλλου, η νευρική και επιθετική φύση των εν λόγω φυλών ανταποκρίνεται τέλεια στον προορισμό των ζώων και προσδίδει στο κρέας τα χαρακτηριστικά του.

4.7.   Οργανισμός ελέγχου

Όνομα

:

Institut National des Appellations d’Origine

Διεύθυνση

:

51, rue d’Anjou F-75008 PARIS

Τηλ.

:

(33) 1 53 89 80 00

Φαξ

:

(33) 1 42 25 57 97

e-mail

:

info@inao.gouv.fr

Όνομα

:

DGCCRF

Διεύθυνση

:

59, Bd V.Auriol F-75703 PARIS Cedex 13

Τηλ.

:

(33) 1 44 87 17 17

Φαξ

:

(33) 1 44 97 30 37

Η DGCCRF είναι υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας.

4.8.   Επισήμανση

Το σφάγιο και τα προερχόμενα από τον τεμαχισμό τεμάχια συνοδεύονται από επισήμανση της ταυτότητας όπου αναγράφονται: η ονομασία προέλευσης, ο αριθμός σφαγής, το επίσημο όνομα της κτηνοτροφικής μονάδας, το όνομα και η διεύθυνση της μονάδας τεμαχισμού ή του σφαγείου.


31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2008

για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Veau d’Aveyron et du Ségala (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των στοιχείων των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Veau d’Aveyron et du Ségala», η οποία καταχωρίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2).

(2)

Αντικείμενο της αίτησης είναι η τροποποίηση των προδιαγραφών αυξάνοντας το μέγιστο βάρος σφαγίου των αρσενικών μοσχαριών από 250 σε 270 χιλιόγραμμα και των θηλυκών από 220 σε 250 χιλιόγραμμα. Η τροποποίηση αυτή διορθώνει το σφάλμα εκτίμησης όσον αφορά το μέγιστο βάρος του σφαγίου, το οποίο δηλώθηκε στην αρχική αίτηση λόγω κακής εκτίμησης της απόδοσης κατά τη σφαγή την εποχή της υποβολής της αρχικής αίτησης.

(3)

Η Επιτροπή εξέτασε τη σχετική τροποποίηση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αιτιολογημένη. Δεδομένου ότι η τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει χωρίς να ανατρέξει στη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής (3) και δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, είναι σκόπιμο να δημοσιευθεί σύνοψη των προδιαγραφών.

(5)

Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι η ονομασία είναι «Veau d’Aveyron et du Ségala» και όχι «Veau de l’Aveyron et du Ségala» όπως είχε καταχωριστεί αρχικά. Είναι επομένως σκόπιμο να τροποποιηθεί η καταχωρισμένη ονομασία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι προδιαγραφές της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Veau d’Aveyron et du Ségala» τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Η σύνοψη, που περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών, παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, τμήμα Α, στη σελίδα 4:

αντί

:

«Veau de l’Aveyron et du Ségala»,

διάβαζε

:

«Veau d’Aveyron et du Ségala».

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 369 της 23.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εγκρίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις των προδιαγραφών της ονομασίας προέλευσης «Veau d’Aveyron et du Ségala»:

«Περιγραφή του προϊόντος»

Τροποποίηση παραγράφου:

αντί

:

« Το προϊόν “veau d’Aveyron et du Ségala” έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

βαρύ μοσχάρι (ζώντος βάρους 250 έως 420 kg, δηλαδή βάρους σφαγίου 170 έως 250 kg),»

διάβαζε

:

«Το προϊόν “veau d’Aveyron et du Ségala” έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

βαρύ μοσχάρι: ζώντος βάρους 250 έως 420 kg, δηλαδή βάρους σφαγίου 170 έως 270 kg (θηλυκό 170 έως 250 kg, αρσενικό 190 έως 270 kg).»

«Μέθοδος παραγωγής»

Τροποποίηση παραγράφου:

αντί

:

«Το βάρος του μοσχαριού που έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του ποικίλλει από 250 έως 420 kg ζώντος βάρους. Όσον αφορά τα σφάγια: 170 έως 220 kg για τα θηλυκά ζώα και 190 έως 250 kg για τα αρσενικά ζώα, διαφορά οφειλόμενη στο διμορφισμό φύλου και στους διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που χαρακτηρίζουν κάθε φύλο,»

διάβαζε

:

«Το βάρος του μοσχαριού που έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του ποικίλλει από 250 έως 420 kg ζώντος βάρους. Όσον αφορά τα σφάγια: 170 έως 250 kg για τα θηλυκά ζώα και 190 έως 270 kg για τα αρσενικά ζώα, διαφορά οφειλόμενη στο διμορφισμό φύλου και στους διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που χαρακτηρίζουν κάθε φύλο.»

«Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή»

Τροποποίηση παραγράφου:

αντί

:

«Το “veau d’Aveyron et du Ségala” είναι βαρύ μοσχάρι: σφάζεται σε μέση ηλικία 8 μηνών και το σφάγιό του ζυγίζει από 170 έως 250 kg (αντί των 130 kg ενός κανονικού μοσχαριού),»

διάβαζε

:

«Το “veau d’Aveyron et du Ségala” είναι βαρύ μοσχάρι: σφάζεται σε μέση ηλικία 8 μηνών και το σφάγιό του ζυγίζει από 170 έως 270 kg (αντί των 130 kg ενός κανονικού μοσχαριού).»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΟΨΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

«VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA»

Αριθ. ΕΚ: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ (X)

Στην παρούσα σύνοψη παρατίθενται τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.   Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους

Όνομα

:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Διεύθυνση

:

51, rue d’Anjou, F-75008 Paris

Τηλ.

:

(33) 153 89 80 00

Φαξ

:

(33) 142 25 57 97

e-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Ομάδα

Όνομα

:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Διεύθυνση

:

Carrefour de l’agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Τηλ.

:

(33) 565 73 78 04

Φαξ

:

(33) 565 73 77 16

e-mail

:

irva@wanadoo.fr

Σύνθεση

:

Παραγωγοί/μεταποιητές (x) Λοιποί: ( )

3.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.1. —

Νωπά κρέατα και σφάγια

4.   Περιγραφή της συγγραφής υποχρεώσεων

(σύνοψη των όρων του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1.   Ονομασία

«Veau d’Aveyron et du Ségala»

4.2.   Περιγραφή

Σφάγια βαριών μοσχαριών αγροκτήματος (170 έως 270 kg) που έχουν σφαγεί σε μέγιστη ηλικία 10 μηνών και έχουν κρέας ρόδινου χρώματος, τρυφερό και εύγευστο.

4.3.   Γεωγραφική περιοχή

Τα μοσχάρια γεννιούνται και εκτρέφονται σε 75 καντόνια κατανεμημένα στα διοικητικά διαμερίσματα Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne και Cantal:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi,

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Απόδειξη προέλευσης

Οι γεννήσεις καταχωρίζονται και τα βόδια ταυτοποιούνται με δύο δακτυλίους που περιλαμβάνουν ο πρώτος έναν ατομικό αριθμό και ο δεύτερος την ένδειξη «Veau d’Aveyron et du Ségala».

Στο σφαγείο, το σφάγιο ταυτοποιείται με ετικέτα που περιλαμβάνει το όνομα του κτηνοτρόφου.

Αυτό το σύστημα συμπληρώνεται με έγγραφα τεκμηρίωσης που καταχωρίζονται σε κάθε στάδιο.

4.5.   Μέθοδος παραγωγής

Τα μοσχάρια προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ πατέρα από φυλή κρεατοπαραγωγής και μητέρα από παραδοσιακή φυλή γαλακτοφόρων ζώων. Εκτρέφονται από τη μητέρα τους και λαμβάνουν, επιπλέον του μητρικού γάλακτος συμπληρωματική διατροφή με βάση σιτηρά, η οποία τους χορηγείται ελεύθερα από την ημέρα της γέννησης.

4.6.   Δεσμός

Ιστορικός δεσμός: η παραγωγή βαριών μοσχαριών οφείλεται στο συνδυασμό της ύπαρξης πληθυσμού βοοειδών και της παραδοσιακής παραγωγής σιτηρών στην περιοχή. Η σίκαλη, ιδίως, έχει δώσει στην περιοχή το όνομά της: Ségala.

Δεσμός με την περιοχή: ο δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή στηρίζεται στα εξής:

Χαρακτηριστικό: η εκτροφή των ζώων από τη μητέρα τους, σε συνδυασμό με τη χορήγηση σιτηρών από τη γέννηση, χάρη στην οποία λαμβάνονται βαριά μοσχάρια.

Φήμη ποιότητας που ανάγεται στον 19ο αιώνα για τους καταναλωτές από τη Νοτιοανατολική Γαλλία και από την περιοχή του Παρισιού και στα μέσα του 20ού αιώνα για τους καταναλωτές της Ιταλίας και της Ισπανίας.

4.7.   Οργανισμός ελέγχου

Όνομα

:

Qualisud

Διεύθυνση

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Τηλ.

:

(33) 558 06 15 21

Φαξ

:

(33) 558 75 13 36

e-mail

:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Επισήμανση

Le Veau d’Aveyron et du Ségala.


31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1070/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2008

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Rogal świętomarciński (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση που υπέβαλε η Πολωνία για την καταχώριση της ονομασίας «Rogal świętomarciński» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η ονομασία αυτή πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 62 της 7.3.2008, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού:

Κλάση 2.4.   Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

ΠΟΛΩΝΙΑ

Rogal świętomarciński (ΠΓΕ)


31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1071/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2008/2009 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοίτροποποιή θηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 996/2008 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 258 της 26.9.2008, σ. 56.

(4)  ΕΕ L 272 της 14.10.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 31 Οκτωβρίου 2008

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1003/2008 για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών από τις 16 Οκτωβρίου 2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των σιτηρών, που εφαρμόζονται από 16 Οκτωβρίου 2008, καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1003/2008 της Επιτροπής (3).

(2)

Δεδομένου ότι ο υπολογισθείς μέσος όρος των εισαγωγικών δασμών διαφέρει από τον καθορισθέντα δασμό κατά 5 ευρώ/τόνο, πρέπει να υπάρξει ανάλογη διόρθωση των εισαγωγικών δασμών που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1003/2008.

(3)

Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1003/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1003/2008 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από στις 31 Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125.

(3)  ΕΕ L 275 της 16.10.2008, σ. 34.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι οποίοι εφαρμόζονται από τη 31η Οκτωβρίου 2008

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ΣΙΤΑΡΙ σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00 (2)

μέσης ποιότητας

0,00 (2)

βασικής ποιότητας

0,00 (2)

1001 90 91

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό, για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

0,00 (2)

1002 00 00

ΣΙΚΑΛΗ

24,16 (2)

1005 10 90

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

2,87

1005 90 00

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

2,87 (2)

1007 00 90

ΣΟΡΓΟ σε κόκκους, εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

24,16 (2)


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μείωσης των δασμών κατά:

3 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα,

2 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου.

(2)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 608/2008 η εφαρμογή του εν λόγω δασμού αναστέλλεται.

(3)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή μείωσης 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι

16.10.2008-29.10.2008

1.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

(EUR/t)

 

Σιτάρι μαλακό (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι, εκλεκτής ποιότητας

Σκληρό σιτάρι, μέσης ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι, χαμηλής ποιότητας (3)

Κριθή

Χρηματιστήριο

Minnéapolis

Chicago

Τιμή

195,25

120,46

Τιμή fob USA

281,83

271,83

251,83

115,36

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

17,42

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες

4,76

2.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Ρότερνταμ:

16,28 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες–Ρότερνταμ:

13,41 EUR/t


(1)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/23


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Οκτωβρίου 2008

για την τροποποίηση της απόφασης 2006/241/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων ειδών σαλιγκαριών για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής Μαδαγασκάρης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6083]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/825/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/241/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2006, για λήψη προστατευτικών μέτρων που αφορούν ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των αλιευτικών προϊόντων, καταγωγής Μαδαγασκάρης (2), απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης, εκτός των αλιευτικών προϊόντων, καταγωγής Μαδαγασκάρης.

(2)

Μια επιθεώρηση διεξάχθηκε εκ μέρους της Κοινότητας στη Μαδαγασκάρη τον Μάρτιο του 2007 με σκοπό την αξιολόγηση των ελέγχων για τη δημόσια υγεία και τις συνθήκες παραγωγής αλιευτικών προϊόντων στην εν λόγω τρίτη χώρα. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής και οι πληροφορίες από τη συνέχεια που δόθηκε, όπως διαβιβάστηκαν από τις αρχές της Μαδαγασκάρης, δείχνουν ότι η εν λόγω χώρα παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις οι οποίες επιτρέπουν τις εισαγωγές από αυτήν προς την Κοινότητα ορισμένων ειδών σαλιγκαριών για ανθρώπινη κατανάλωση.

(3)

Συνεπώς, η απόφαση 2006/241/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2006/241/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των αλιευτικών προϊόντων και σαλιγκαριών, καταγωγής Μαδαγασκάρης.».

2.

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 1α:

«Άρθρο 1α

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως “σαλιγκάρια” διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποκελυφωμένα, μαγειρευμένα, παρασκευασμένα ή κονσερβοποιημένα χερσαία γαστερόποδα των ειδών Helix pomatia Linné, Helix aspersa Müller, Helix lucorum, καθώς και ειδών που ανήκουν στην οικογένεια των αχατινιδών.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(2)  ΕΕ L 88 της 25.3.2006, σ. 63.


31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/25


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2008

για την παράταση της περιόδου ισχύος της απόφασης 2002/887/ΕΚ όσον αφορά τα φυτά Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., καταγωγής Ιαπωνίας, των οποίων έχει ανασταλεί η ανάπτυξη με φυσικό ή τεχνητό τρόπο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6269]

(2008/826/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2002/887/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2002, που επιτρέπει παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα φυτά Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., καταγωγής Ιαπωνίας, των οποίων έχει ανασταλεί η ανάπτυξη με φυσικό ή τεχνητό τρόπο (2), επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά τα φυτά Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., καταγωγής Ιαπωνίας, των οποίων έχει ανασταλεί η ανάπτυξη με φυσικό ή τεχνητό τρόπο, για περιορισμένες περιόδους και υπό ειδικές προϋποθέσεις.

(2)

Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι περιστάσεις που δικαιολογούν την έγκριση παρεκκλίσεων και δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να παρέχουν λόγους αναθεώρησης των ειδικών προϋποθέσεων, η έγκριση παρεκκλίσεων θα πρέπει να παραταθεί.

(3)

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ζητήσει παράταση της παρέκκλισης αυτής.

(4)

Συνεπώς, η απόφαση 2002/887/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2002/887/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στην πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2, η ένδειξη «1η Αυγούστου 2007 και την 1η Αυγούστου 2008» αντικαθίσταται από την ένδειξη «1η Αυγούστου 2009 και την 1η Αυγούστου 2010».

2.

Ο πίνακας του άρθρου 4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Φυτά

Περίοδος

Chamaecyparis

1.11.2008 έως 31.12.2010

Juniperus

1.11.2008 έως 31.3.2009 και 1.11.2009 έως 31.3.2010

Pinus

1.11.2008 έως 31.12.2010»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2008.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 309 της 12.11.2002, σ. 8.


31.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.