ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
28 Οκτωβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1054/2008 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1055/2008 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κριτήρια ποιότητας και τις εκθέσεις ποιότητας για τις στατιστικές σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1056/2008 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που συμμετέχουν στα εν λόγω καθήκοντα ( 1 )

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1057/2008 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του προσαρτήματος II του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας (έντυπο 15α του EASA) ( 1 )

30

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1058/2008 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2008, για την ακύρωση της καταχώρισης ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Arroz del Delta del Ebro (ΠΓΕ)]

32

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2008 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2008, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Arroz del Delta del Ebro ή Arròs del Delta de l’Ebre (ΠΟΠ)]

34

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (Κωδικοποιημένη έκδοση) ( 1 )

36

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/815/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την έγκριση ορισμένων εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5699]  ( 1 )

43

 

 

2008/816/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/467/ΕΚ σχετικά με την κήρυξη ορισμένων διοικητικών περιφερειών της Πολωνίας ως απαλλαγμένων από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5987]  ( 1 )

46

 

 

2008/817/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τροποποίηση της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας από τη Νέα Καληδονία στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6050]  ( 1 )

49

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1054/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1055/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2008

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κριτήρια ποιότητας και τις εκθέσεις ποιότητας για τις στατιστικές σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 καθιερώνει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

(2)

Είναι απαραίτητο να καθορισθούν επακριβώς τα κοινά πρότυπα ποιότητας, καθώς και το περιεχόμενο και η περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ισοζυγίου πληρωμών η οποία συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις ποιότητας που καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις εκθέσεις ποιότητας έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Εισαγωγή

Η έκθεση ποιότητας περιλαμβάνει τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας. Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει τα αποτελέσματα των ποσοτικών δεικτών για κάθε κράτος μέλος, τα οποία υπολογίζονται βάσει των δεδομένων που έχουν παρασχεθεί. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στην ερμηνεία και τον σχολιασμό τους, υπό το πρίσμα της μεθοδολογίας συλλογής που εφαρμόζουν.

2.   Χρονοδιάγραμμα

Κάθε έτος η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει στα κράτη μέλη, έως τα τέλη Οκτωβρίου, σχέδια εγγράφων για τις εκθέσεις ποιότητας, στα οποία έχουν εν μέρει προσυμπληρωθεί οι περισσότεροι ποσοτικοί δείκτες καθώς και άλλες πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή (Eurostat).

Κάθε έτος, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat), έως τις 30 Νοεμβρίου, τις συμπληρωμένες εκθέσεις ποιότητας.

3.   Κριτήρια ποιότητας

Θεωρήθηκαν ενδεδειγμένα τα ακόλουθα κριτήρια ποιότητας: επικαιρότητα και κάλυψη δεδομένων, μεθοδολογική πληρότητα, σταθερότητα, ευλογοφάνεια, συνοχή και ακρίβεια. Το συστατικό στοιχείο «ακρίβεια», παρά το γεγονός ότι είναι συναφές από εννοιολογική άποψη, θα τυγχάνει ξεχωριστής επεξεργασίας, ως παράπλευρο συστατικό στοιχείο, διότι συνδέεται με την ποιότητα από την άποψη της εισροής.

3.1.   Επικαιρότητα και κάλυψη των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat)

Το συστατικό αυτό στοιχείο αφορά την τήρηση των προθεσμιών διαβίβασης των δεδομένων, καθώς και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σύμφωνα με τις περιόδους αναφοράς και τη γεωγραφική κατανομή, την κατανομή ανά κατηγορία και την κατανομή ανά δραστηριότητα.

3.2.   Μεθοδολογική πληρότητα

Η μεθοδολογική πληρότητα αφορά τη συμμόρφωση προς διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και ορθές πρακτικές.

Το συστατικό αυτό στοιχείο θα περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό ερωτημάτων στον τομέα της μεθοδολογίας, τα οποία θα ποικίλλουν από έτος σε έτος, και θα επικεντρώνεται στη συμμόρφωση προς τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα. Τα κράτη μέλη θα περιγράφουν επίσης τις κυριότερες μεθοδολογικές αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αναφοράς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρέασαν την ποιότητα των δεδομένων.

3.3.   Σταθερότητα

Η σταθερότητα αφορά την εγγύτητα της αρχικής εκτιμώμενης τιμής προς την τελική τιμή.

Αυτό σημαίνει εξέταση του μεγέθους των αναθεωρήσεων, της κατεύθυνσης και της συνέπειας των τάσεων που προκύπτουν από τις αρχικές και τις τελικές εκτιμήσεις.

3.4.   Ευλογοφάνεια

Η ευλογοφάνεια αφορά την απουσία ανεξήγητων αλλαγών.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου τους (πλεονεκτήματα και αδυναμίες) και περιγράφουν περαιτέρω σχέδια βελτίωσης.

3.5.   Συνοχή

Στο πλαίσιο της συνοχής αναλύεται η συνεκτικότητα τόσο εντός του συνόλου των στοιχείων που έχουν υποβληθεί (εσωτερική συνοχή) όσο και με άλλα παρόμοια σύνολα στοιχείων (εξωτερική συνοχή).

3.6.   Ακρίβεια

Η ακρίβεια αφορά την εγγύτητα της (τελικής) εκτίμησης προς την πραγματική τιμή του πληθυσμού.

Περιλαμβάνει περιγραφική ανάλυση των κύριων προκλήσεων όσον αφορά τη βελτίωση της κάλυψης των δεδομένων, βάσει ενός συνόλου παραμέτρων. Το κριτήριο αυτό θα θεωρηθεί πρόσθετο συστατικό στοιχείο ποιότητας και δεν θα ληφθεί υπόψη στη συνολική αξιολόγηση ποιότητας.


28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1056/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που συμμετέχουν στα εν λόγω καθήκοντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που συμμετέχουν στα εν λόγω καθήκοντα (2), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (στο εξής «ο Οργανισμός») αξιολόγησε τις επιπτώσεις του παραρτήματος I (μέρος-Μ) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο Οργανισμός κατέληξε ότι οι ισχύουσες διατάξεις του παραρτήματος I (μέρος-Μ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 είναι υπέρμετρα αυστηρές για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται στις εμπορικές αερομεταφορές, και ιδίως για αεροσκάφη που δεν ταξινομούνται ως «σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη».

(3)

Επειδή έληξε η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν παρέκκλιση για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται στις εμπορικές αεροπορικές μεταφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, το οποίο εφάρμοσε όντως η πλειονότητα των κρατών μελών, οι διατάξεις του παραρτήματος I (μέρος-Μ) θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη από τις 28 Σεπτεμβρίου 2008, εκτός εάν τροποποιηθούν εγκαίρως.

(4)

Ο Οργανισμός συνέστησε να τροποποιηθεί σημαντικά ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, και ιδίως το παράρτημα I (μέρος-Μ), ώστε να προσαρμοσθούν οι υπάρχουσες απαιτήσεις στην πολυπλοκότητα των διαφόρων κατηγοριών αεροσκαφών και των τύπων πτητικών λειτουργιών χωρίς να διακυβευθεί το επίπεδο ασφάλειας.

(5)

Για να καταστεί δυνατόν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στα ενδιαφερόμενα μέρη να εξοικειωθούν επαρκώς με τις νέες απαιτήσεις του μέρους Μ, και να προσαρμοσθούν σε αυτές, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μεταθέσουν την εφαρμογή του μέρους-Μ στα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται στις εμπορικές αερομεταφορές για μια πρόσθετη περίοδο ενός ή δύο ετών, αναλόγως των σχετικών διατάξεων.

(6)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003.

(7)

Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού λαμβάνεται υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2008«Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία» (3).

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στις γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ια) και ιβ):

«ια)

ως “αεροσκάφη ELA1” νοούνται τα κάτωθι ευρωπαϊκά ελαφρά αεροσκάφη:

i)

αεροπλάνο, ανεμοπλάνο ή μηχανοκίνητο ανεμοπλάνο, μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) κάτω των 1 000 kg, το οποίο δεν ταξινομείται ως σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος·

ii)

αερόστατο με μέγιστο εκ σχεδιασμού όγκο ανυψωτικού αερίου ή θερμού αέρα έως 3 400 m3 για τα αερόστατα θερμού αέρα, 1 050 m3 για τα αερόστατα αερίου και 300 m3 για τα προσδεδεμένα αερόστατα αερίου·

iii)

αερόπλοιο σχεδιασμένο για δύο επιβαίνοντες κατ’ ανώτατο όριο και με μέγιστο εκ σχεδιασμού όγκο ανυψωτικού αερίου ή θερμού αέρα έως 2 500 m3 για τα αερόπλοια θερμού αέρα και 1 000 m3 για τα αερόπλοια αερίου·

ιβ)

ως “αεροσκάφος LSA” νοείται ελαφρύ αθλητικό αεροπλάνο, το οποίο έχει όλα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

i)

μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 600 kg·

ii)

μέγιστη ταχύτητα απώλειας στήριξης σε διαμόρφωση προσγείωσης (VS0) που δεν υπερβαίνει τους 45 κόμβους διορθωμένης ταχύτητας αέρος (CAS) στη μέγιστη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης του αεροσκάφους και στο κρισιμότερο κέντρο βάρους του·

iii)

έως δύο το πολύ θέσεις καθημένων, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη·

iv)

ένα μη στροβιλοκίνητο κινητήρα με έλικα·

v)

έναν θάλαμο όχι υπό πίεση.»

2.

Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται στις εμπορικές αερομεταφορές, τυχόν πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή ισότιμο έγγραφο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κρατών μελών και ισχύει στις 28 Σεπτεμβρίου 2008 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης του ή μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2009, όποια ημερομηνία προηγείται. Μετά τη λήξη ισχύος του, η αρμόδια αρχή μπορεί να επανεκδώσει ή να παρατείνει άπαξ το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή ισότιμο έγγραφο για ένα έτος, εφόσον το επιτρέπουν οι απαιτήσεις του κράτους μέλους. Μετά τη νέα λήξη ισχύος του, η αρμόδια αρχή μπορεί να επανεκδώσει ή να παρατείνει για άλλη μια φορά το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή το ισότιμο έγγραφο για ένα έτος, εφόσον το επιτρέπουν οι απαιτήσεις του κράτους μέλους. Δεν επιτρέπεται άλλη επανέκδοση ή παράτασή του. Σε περίπτωση χρήσης των διατάξεων του παρόντος σημείου, κατά τη μεταφορά του νηολογίου του αεροσκάφους εντός της ΕΕ, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας σύμφωνα με το M.A.904».

3.

Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Πιστοποιητικά διάθεσης σε λειτουργία και εγκεκριμένα πιστοποιητικά διάθεσης σε λειτουργία, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού από φορέα συντήρησης εγκεκριμένο βάσει των απαιτήσεων του κράτους μέλους, θεωρούνται ισότιμα εκείνων που απαιτούνται βάσει των σημείων M.A.801 και M.A.802 του παραρτήματος I (μέρος-Μ) αντίστοιχα».

4.

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«1.   Το αρμόδιο για την πιστοποίηση προσωπικό διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην M.A.606 στοιχείο η), M.A.607 στοιχείο β), M.A.801 στοιχείο δ) και M.A.803 του παραρτήματος Ι, καθώς και στο 145.Α.30 στοιχείο ι) του παραρτήματος ΙΙ (μέρος 145) και στο προσάρτημα IV του παραρτήματος ΙΙ (μέρος 145)».

5.

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1:

α)

τις διατάξεις του παραρτήματος I, εξαιρουμένων της M.A.201 στοιχείο η) περίπτωση 2 και της M.A.708 στοιχείο γ), εφαρμόζονται από τις 28 Σεπτεμβρίου 2005·

β)

η M.A.201 στοιχείο στ) του παραρτήματος I εφαρμόζεται για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται στις εμπορικές αερομεταφορές από τις 28 Σεπτεμβρίου 2009.»·

β)

η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

τις διατάξεις του παραρτήματος Ι σε αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2009·»·

ii)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

«ζ)

για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται στις εμπορικές αερομεταφορές πλην των μεγάλων αεροσκαφών, την ανάγκη συμμόρφωσης με το παράρτημα III (μέρος 66) στις ακόλουθες διατάξεις, έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2010:

M.A.606 στοιχείο ζ) και M.A.801 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση του παραρτήματος I (μέρος-M),

145.A.30 στοιχεία ζ) και η) του παραρτήματος ΙΙ (μέρος-145)».

6.

Τα παραρτήματα I και II τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1.

(3)  COM(2007) 869 τελικό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Το παράρτημα I (μέρος-M) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στην Μ.1 παράγραφος 4, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση iii):

«iii)

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 περίπτωση i), όταν τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους που δεν χρησιμοποιείται σε εμπορικές αερομεταφορές χειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), ο οποίος δεν υπόκειται στην επιτήρηση του κράτους μέλους νηολόγησης, και μόνον εφόσον συμφωνήσει το κράτος μέλος νηολόγησης πριν την έγκριση του προγράμματος συντήρησης:

α)

η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος νηολόγησης για την επιτήρηση του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας· ή

β)

ο Οργανισμός εάν ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος.»

2.

Στην M.A.201, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ε)

Προκειμένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο στοιχείο α),

i)

ο ιδιοκτήτης αεροσκάφους μπορεί να αναθέσει με σύμβαση την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα σε φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα Α τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M). Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών.

ii)

Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος αναλαμβάνει ο ίδιος τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους υπό την ευθύνη του, χωρίς σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα I, μπορεί ωστόσο να αναθέσει με σύμβαση περιορισμένου χρόνου σε φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα Α τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M) την κατάρτιση προγράμματος συντήρησης και την έγκρισή του σύμφωνα με την M.A.302. Στην περίπτωση αυτή, με τη σύμβαση περιορισμένου χρόνου μεταβιβάζεται η ευθύνη κατάρτισης και έγκρισης του προγράμματος συντήρησης στο συμβαλλόμενο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας.»

3.

Στην M.A.201, περίπτωση i), η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «Όταν κράτος μέλος απαιτήσει από τον αερομεταφορέα να είναι κάτοχος πιστοποιητικού για τις εμπορικές δραστηριότητές του που δεν αφορούν εμπορική αερομεταφορά, ο αερομεταφορέας πρέπει:».

4.

Στην M.A.202 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«α)

Το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος κατά την Μ.Α.201 υποβάλλει έκθεση στην καθορισμένη από το κράτος νηολόγησης αρμόδια αρχή, το φορέα που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό τύπου ή το συμπληρωματικό σχεδιασμό τύπου και, ενδεχομένως, στο κράτος μέλος του αερομεταφορέα, σχετικά με κάθε διαπιστωθείσα κατάσταση του αεροσκάφους ή κατασκευαστικού του στοιχείου, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσης».

5.

Η M.A.302 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«M.A.302   Πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους

α)

Η συντήρηση κάθε αεροσκάφους οργανώνεται σύμφωνα με πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους.

β)

Το πρόγραμμα συντήρησης και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

γ)

Όταν τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους χειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), το πρόγραμμα συντήρησης και οι τροποποιήσεις του είναι δυνατόν να εγκριθούν με διαδικασία έμμεσης έγκρισης.

i)

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία έμμεσης έγκρισης καθορίζεται από το φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

ii)

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας δεν κάνει χρήση της διαδικασίας έμμεσης έγκρισης όταν δεν είναι υπό την επιτήρηση του κράτους μέλους νηολόγησης, εκτός εάν υπάρχει συμφωνία βάσει της M.1 σημείο 4 περιπτώσεις ii) ή iii), αναλόγως, για τη μεταβίβαση της ευθύνης για την έγκριση του προγράμματος συντήρησης του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

δ)

Το πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να αποκαθιστά συμμόρφωση με:

i)

οδηγίες που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή·

ii)

οδηγίες για τη διαρκή αξιοπλοΐα που έχουν εκδώσει οι κάτοχοι του πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, εξουσιοδότησης ETSO ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής έγκρισης που έχει εκδοθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 και του παραρτήματος (μέρος-21) αυτού·

iii)

πρόσθετες ή άλλες οδηγίες που προτείνει ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας μόλις αυτές εγκριθούν βάσει της M.A.302, εξαιρουμένων των διακοπών για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο ε), οι οποίες επιτρέπεται να κλιμακώνονται, υπό τον όρο ότι πραγματοποιούνται επαρκείς επιθεωρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο ζ) και μόνον όταν υπόκεινται σε άμεση έγκριση σύμφωνα με την M.A.302 στοιχείο β).

ε)

Το πρόγραμμα συντήρησης περιέχει λεπτομερή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας, όλης της συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιηθεί, η οποία περιλαμβάνει κάθε ειδική εργασία συντήρησης που συνδέεται με τον τύπο και την ιδιαιτερότητα των πτητικών λειτουργιών.

στ)

Για τα μεγάλα αεροσκάφη, όταν το πρόγραμμα συντήρησης βασίζεται στη λογική οργανωμένης ομάδας συντήρησης ή στην παρακολούθηση της κατάστασης, το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει πρόγραμμα αξιοπιστίας.

ζ)

Το πρόγραμμα συντήρησης υποβάλλεται σε περιοδικές επανεξετάσεις και τροποποιείται αναλόγως, εφόσον χρειάζεται. Με τις επανεξετάσεις αυτές εξασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στην πρακτική πείρα λειτουργίας και τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και ότι ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη νέες ή/και τροποποιημένες οδηγίες συντήρησης που κοινοποιούνται από τους κατόχους πιστοποιητικού τύπου και συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου και από κάθε άλλο φορέα που δημοσιεύει τέτοιου είδους στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα (μέρος-21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003.»

6.

Στην M.A.305, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«β)

Τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους συνίστανται σε:

1.

μητρώο του αεροσκάφους, μητρώο(-α) κινητήρα ή κάρτες μητρώων των δομοστοιχείων του κινητήρα, μητρώο(-α) των ελίκων και τις κάρτες μητρώου αυτών για όλα τα παρελκόμενα με πεπερασμένη διάρκεια ζωής, αναλόγως, και,

2.

όταν απαιτείται στην M.A.306 για εμπορικές αερομεταφορές ή από το κράτος μέλος για εμπορικές δραστηριότητες άλλες από τις εμπορικές αερομεταφορές, το τεχνικό μητρώο του αερομεταφορέα.»

7.

Στην M.A.403 στοιχείο β), η φράση «σύμφωνα με την Μ.Α.801, στοιχείο β) σημεία 1 και 2, ή με το μέρος-145» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με την M.A.801 στοιχείο β) σημεία 1 και 2, την M.A.801 στοιχεία γ) και δ) ή το παράρτημα II (μέρος-145)».

8.

Στην M.A.501, στοιχείο α), η φράση «εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο μέρος-145 και το τμήμα ΣΤ» αντικαθίσταται από τη φράση «εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα (μέρος-21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, στο παράρτημα II (μέρος-145) ή στο τμήμα ΣΤ, ενότητα A του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού».

9.

Η M.A.502 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«M.A.502   Συντήρηση παρελκομένων

α)

Η συντήρηση των παρελκομένων διενεργείται από φορείς συντήρησης δεόντως εγκεκριμένους σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M) ή με το παράρτημα II (μέρος-145).

β)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), η συντήρηση παρελκομένου με βάση τα στοιχεία συντήρησης του αεροσκάφους ή, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα στοιχεία συντήρησης των παρελκομένων, επιτρέπεται να διενεργείται από φορέα ικανότητας A εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M) ή με το παράρτημα II (μέρος-145), καθώς και από το προσωπικό πιστοποίησης που αναφέρεται στην M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στο αεροσκάφος. Ωστόσο, ο φορέας ή το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για να συντηρηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος στοιχείου. Η συντήρηση παρελκομένου που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση του εντύπου 1 του EASA και υπόκειται στις απαιτήσεις διάθεσης του αεροσκάφους που προβλέπονται στην M.A.801.

γ)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), η συντήρηση παρελκομένου κινητήρα/βοηθητικής μονάδας ισχύος (APU) με βάση τα στοιχεία συντήρησης του κινητήρα/της βοηθητικής μονάδας ισχύος (APU) ή, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα στοιχεία συντήρησης του παρελκομένου, επιτρέπεται να διενεργείται από φορέα ικανότητας Β εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M) ή με το παράρτημα II (μέρος-145), μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στον κινητήρα/τη βοηθητική μονάδα ισχύος (APU). Ωστόσο, ο φορέας ικανότητας Β μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για να συντηρηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος στοιχείου.

δ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) και την M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, η συντήρηση παρελκομένου, το οποίο είναι τοποθετημένο σε αεροσκάφος ELA1 ή έχει αφαιρεθεί από αυτό, εφόσον το αεροσκάφος δεν χρησιμοποιείται σε εμπορικές αερομεταφορές, η οποία διενεργείται με βάση τα στοιχεία συντήρησης του παρελκομένου, επιτρέπεται να πραγματοποιείται από το προσωπικό πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, εξαιρουμένης:

1.

της γενικής επισκευής παρελκομένων πλην των κινητήρων και των ελίκων, και

2.

της γενικής επισκευής παρελκομένων κινητήρων και ελίκων αεροσκαφών άλλων από τα CS-VLA, CS-22 και LSA.

Η συντήρηση παρελκομένου που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο δ) δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση του εντύπου 1 του EASA και υπόκειται στις απαιτήσεις διάθεσης του αεροσκάφους που προβλέπονται στην M.A.801.»

10.

Η M.A.503 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«M.A.503   Παρελκόμενα με πεπερασμένη διάρκεια ζωής

Τα εγκαταστημένα στο αεροσκάφος παρελκόμενα με πεπερασμένη διάρκεια ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το εγκεκριμένο όριο ζωής τους, όπως αυτό καθορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και στις οδηγίες αξιοπλοΐας, εξαιρουμένων όσων προβλέπονται στην M.A.504 στοιχείο γ).»

11.

Στην M.A.504, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«β)

Τα παρελκόμενα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προσδιορίζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο, υπό τον έλεγχο εγκεκριμένου φορέα συντήρησης, έως ότου ληφθεί απόφαση για τη μελλοντική διάθεσή τους. Ωστόσο, για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές πλην των μεγάλων αεροσκαφών, το πρόσωπο ή ο φορέας που έχει δηλώσει το παρελκόμενο εκτός λειτουργίας μπορεί να μεταβιβάσει τη φύλαξή του, αφού διαπιστώσει ότι είναι εκτός λειτουργίας, στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους, με την προϋπόθεση η εν λόγω μεταβίβαση θα καταγραφεί στο μητρώο του αεροσκάφους ή στο μητρώο του κινητήρα ή στο μητρώο του παρελκομένου.»

12.

Η M.A.601 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Α.601   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή παράταση έγκρισης για τη συντήρηση αεροσκαφών και παρελκομένων που δεν εμπίπτουν στην Μ.Α.201, στοιχείο ζ).»

13.

Στην M.A.604 στοιχείο α), τα σημεία 5 και 6 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«5.

Κατάλογο του προσωπικού πιστοποίησης με το πεδίο των αρμοδιοτήτων του, και

6.

Κατάλογο των εγκαταστάσεων όπου διενεργείται συντήρηση, καθώς και γενική περιγραφή αυτών·».

14.

Στην M.A.606, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):

«η)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου ζ), ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικό πιστοποίησης κατάλληλο σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις για την παροχή υποστήριξης συντήρησης από πλευράς του σε φορείς εκμετάλλευσης που έχουν εμπορικές δραστηριότητες, με βάση ενδεδειγμένες διαδικασίες που πρέπει να εγκριθούν ως μέρος του εγχειριδίου του φορέα:

1.

Στην περίπτωση οδηγίας επαναλαμβανόμενων ενεργειών ελέγχου της αξιοπλοΐας πριν από την πτήση, η οποία ρητά αναφέρει ότι μπορεί να εκτελεστεί από το ιπτάμενο πλήρωμα, ο φορέας μπορεί να εκδώσει περιορισμένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης προς τον κυβερνήτη με βάση την άδεια των μελών του ιπτάμενου πληρώματος, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εγγυάται την επαρκή πρακτική εκπαίδευση του κυβερνήτη ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορεί να φέρει σε πέρας την οδηγία ελέγχου της αξιοπλοΐας με βάση το απαιτούμενο πρότυπο.

2.

Στην περίπτωση αεροσκάφους που εκτελεί πτήσεις μακριά από υποστηριζόμενη εγκατάσταση, ο φορέας μπορεί να εκδώσει περιορισμένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης προς τον κυβερνήτη με βάση την άδεια των μελών του ιπταμένου πληρώματος, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εγγυάται την επαρκή πρακτική εκπαίδευση του κυβερνήτη ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορεί να φέρει σε πέρας την οδηγία ελέγχου της αξιοπλοΐας με βάση το απαιτούμενο πρότυπο.»

15.

Η M.A.607 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Α.607   Προσωπικό αρμόδιο για την πιστοποίηση

α)

Επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.606, στοιχείο ζ), το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να ασκήσει τα προνόμιά του μόνο εάν ο φορέας διασφαλίσει ότι:

1.

το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις της 66.A.20 στοιχείο β) του παραρτήματος III (μέρος 66), εκτός εάν το παράρτημα III (μέρος 66) παραπέμπει σε κανονισμό κράτους μέλους, οπότε το εν λόγω προσωπικό πρέπει να πληροί την απαίτηση του κανονισμού αυτού, και

2.

το προσωπικό πιστοποίησης κατανοεί επαρκώς τα σχετικά αεροσκάφη ή/και παρελκόμενα αεροσκαφών που πρόκειται να υποστούν συντήρηση, καθώς και των συναφών διαδικασιών του φορέα.

β)

Στις κάτωθι απρόβλεπτες περιπτώσεις, όταν το αεροσκάφος έχει προσγειωθεί σε τόπο διαφορετικό από την κύρια βάση όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο φορέας συντήρησης που έχει αναλάβει με σύμβαση την παροχή υποστήριξης συντήρησης μπορεί να εκδώσει εφάπαξ εξουσιοδότηση πιστοποίησης:

1.

σε έναν από τους εργαζομένους του, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά προσόντα για αεροσκάφη παρεμφερούς τεχνολογίας, κατασκευής και συστημάτων, ή

2.

σε οποιοδήποτε πρόσωπο με τριετή πείρα τουλάχιστον συντήρησης που διαθέτει ισχύουσα άδεια συντήρησης αεροσκάφους της ΔΟΠΑ για τον τύπο του αεροσκάφους για τον οποίον απαιτείται πιστοποίηση, με την προϋπόθεση ότι στο συγκεκριμένο τόπο δεν υπάρχει φορέας δεόντως εγκεκριμένος με βάση το παρόν μέρος και ότι ο συμβασιούχος φορέας διαθέτει και τηρεί φάκελο με τις αποδείξεις για την πείρα και την άδεια του προσώπου αυτού.

Όλες οι σχετικές περιπτώσεις αναφέρονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε επτά ημέρες από την έκδοση της ανωτέρω εξουσιοδότησης πιστοποίησης. Ο φορέας που εκδίδει εφάπαξ εξουσιοδότηση πιστοποίησης διασφαλίζει ότι επανελέγχεται κάθε τέτοια συντήρηση που ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια πτήσης.

γ)

Ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης τηρεί λεπτομερές αρχείο με τα στοιχεία του προσωπικού και επικαιροποιεί τον κατάλογο με τα μέλη του προσωπικού πιστοποίησης και του πεδίου των αρμοδιοτήτων έγκρισης αυτών ως μέρος του εγχειριδίου του φορέα σύμφωνα με την M.A.604 στοιχείο α) σημείο 5.»

16.

Στην M.A.608 στοιχείο α), το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«1.

έχει στην κατοχή του τον εξοπλισμό και τα εργαλεία που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης ή τα ελεγμένα ισοδύναμά τους της Μ.Α.609 που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του φορέα συντήρησης, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών συντήρησης εντός του πεδίου της έγκρισης, και».

17.

Η M.A.610 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«M.A.610   Εντολές εργασιών συντήρησης

Πριν από την έναρξη της συντήρησης συμφωνείται γραπτή εντολή εργασιών μεταξύ του φορέα και του φορέα που ζητεί συντήρηση, στην οποία καθορίζεται με σαφήνεια το είδος της συντήρησης που πρέπει να διενεργηθεί.»

18.

Στην M.A.613, η παράγραφος α) αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«α)

Μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης συντήρησης παρελκομένου σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εκδίδεται πιστοποιητικό διάθεσης του παρελκομένου σε λειτουργία με βάση την M.A.802. Εκδίδεται έντυπο 1 του EASA εξαιρουμένων των παρελκομένων που συντηρούνται σύμφωνα με την M.A.502 στοιχεία β) και δ) και των παρελκομένων που κατασκευάζονται σύμφωνα με την M.A.603 στοιχείο β).»

19.

Η M.A.615 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«M.A.615   Προνόμια του φορέα

Φορέας συντήρησης, ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), μπορεί:

α)

να αναλαμβάνει τη συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή/και παρελκομένου για το οποίο έχει εγκριθεί στους τόπους που καθορίζονται στο πιστοποιητικό έγκρισης και στο εγχειρίδιο λειτουργίας·

β)

να αναθέτει την εκτέλεση ειδικών υπηρεσιών που είναι υπό τον έλεγχο του φορέα συντήρησης σε άλλον δεόντως ειδικευμένο φορέα, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα, το οποίο έχει εγκρίνει απευθείας η αρμόδια αρχή·

γ)

να αναλαμβάνει τη συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή/και παρελκομένου για το οποίο έχει εγκριθεί σε οποιοδήποτε τόπο, εφόσον η συντήρηση είναι αναγκαία είτε επειδή το αεροσκάφος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας είτε επειδή είναι αναγκαία η υποστήριξη έκτακτης συντήρησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εγχειρίδιο του φορέα συντήρησης·

δ)

εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε λειτουργία αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση σύμφωνα με την Μ.Α.612 ή την Μ.Α.613.»

20.

Η M.A.703 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

Η έγκριση επισημαίνεται σε πιστοποιητικό που περιλαμβάνει το προσάρτημα VI, το οποίο εκδίδει η αρμόδια αρχή.»·

ii)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

Η έκταση των εργασιών για τη χορήγηση έγκρισης καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας με βάση την M.A.704».

21.

Η M.A.704 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο α), το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«3.

τον (τους) τίτλο(-ους) και το (τα) ονοματεπώνυμο(-α) του (των) προσώπου(-ων) που ορίζονται στην Μ.Α.706 στοιχεία α), γ), δ) και θ)·»·

ii)

στο στοιχείο α) προστίθεται το κάτωθι σημείο 9:

«9.

τον κατάλογο των εγκεκριμένων προγραμμάτων συντήρησης αεροσκαφών, ή, για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, τον κατάλογο των προγραμμάτων “γενικής” και “βασικής” συντήρησης»·

iii)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«γ)

Με επιφύλαξη του στοιχείου β), οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας στο εγχειρίδιο λειτουργιών είναι δυνατόν να εγκρίνονται με διαδικασία έμμεσης έγκρισης. Στη διαδικασία έμμεσης έγκρισης καθορίζεται η επιτρεπόμενη τροποποίηση ελάσσονος σημασίας, την οποία ορίζει ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας στην έκθεση διαχείρισης και πρέπει να έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.»

22.

Στην M.A.706, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία θ) και ι):

«θ)

Για τους φορείς που επεκτείνουν πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας με βάση την M.A.711 στοιχείο α) σημείο 4 και την M.A.901 στοιχείο στ), ο φορέας ορίζει τα επί τούτου εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υπόκεινται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής.

ι)

Στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας ο φορέας καθορίζει και επικαιροποιεί τον (τους) τίτλο(-ους) και το (τα) ονοματεπώνυμο(-α) του (των) προσώπου(-ων) που ορίζονται στην Μ.Α.706 στοιχεία α), γ), δ) και θ)».

23.

Στην M.A.707, η παράγραφος α) αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«α)

Εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, για να λάβει έγκριση διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων της αξιοπλοΐας, πρέπει να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδει τα ανάλογα πιστοποιητικά ή συστάσεις σύμφωνα με το τμήμα Θ της ενότητας Α.

1.

Για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αεροπορικές μεταφορές, και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α)

τουλάχιστον πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος-66) ή εθνικά αναγνωρισμένη ειδίκευση προσωπικού συντήρησης, κατάλληλη για την κατηγορία του αεροσκάφους [όταν το παράρτημα III (μέρος-66) παραπέμπει σε εθνικούς κανονισμούς] ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο πτυχίο·

γ)

επίσημη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση·

δ)

θέση στην ιεραρχία του εγκεκριμένου φορέα με ανάλογες αρμοδιότητες·

ε)

παρά τα στοιχεία “α” έως “δ”, η απαίτηση που καθορίζεται στην M.A.707 στοιχείο α) σημείο 1β είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στην M.A.707 στοιχείο α) σημείο 1α.

2.

Για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αεροπορικές μεταφορές, και τα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, και τα αερόστατα, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α)

τουλάχιστον τριετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος-66) ή εθνικά αναγνωρισμένη ειδίκευση προσωπικού συντήρησης, κατάλληλης για την κατηγορία του αεροσκάφους [όταν το παράρτημα III (μέρος-66) παραπέμπει σε εθνικούς κανονισμούς] ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο πτυχίο·

γ)

κατάλληλη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση·

δ)

θέση στην ιεραρχία του εγκεκριμένου φορέα με ανάλογες αρμοδιότητες·

ε)

παρά τα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στην M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2β είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στην M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2α.»

24.

Στην M.A.708 παράγραφος β), το σημείο 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθο:

«2.

Παρουσιάζει το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους και τις τροποποιήσεις του στην αρμόδια αρχή προς έγκριση, εκτός εάν αυτό καλύπτεται από διαδικασία έμμεσης έγκρισης βάσει της M.A.302 στοιχείο γ), και δίνει αντίγραφο του προγράμματος στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους μη εμπορικής χρήσης,».

25.

Η M.A.709 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Α.709   Τεκμηρίωση

α)

Ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διατηρεί και χρησιμοποιεί τα εκάστοτε ισχύοντα στοιχεία συντήρησης με βάση την Μ.Α.401 στη διεκπεραίωση των εργασιών διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στην Μ.Α.708. Τα εν λόγω στοιχεία παρέχει ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας, βάσει ενδεδειγμένης σύμβασης με τον ιδιοκτήτη ή αερομεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας χρειάζεται απλώς να τηρεί τα στοιχεία αυτά όσο διαρκεί η σύμβαση, εκτός εάν απαιτείται από την M.A.714.

β)

Για τα μη εμπορικής χρήσης αεροσκάφη, ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας μπορεί να καταρτίζει προγράμματα “βασικής” ή/και “γενικής” συντήρησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αρχική έγκριση ή/και η επέκταση του πεδίου της έγκρισης χωρίς να χρειάζονται οι συμβάσεις που αναφέρονται στο προσάρτημα I του παρόντος παραρτήματος (μέρος M). Τα εν λόγω προγράμματα “βασικής” ή/και “γενικής” συντήρησης δεν αποκλείουν ωστόσο την αναγκαιότητα κατάρτισης κατάλληλου προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους με βάση την M.A.302 σε εύθετο χρόνο πριν από την άσκηση των προνομίων που αναφέρονται στην M.A.711.»

26.

Η M.A.711 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«M.A.711   Προνόμια του φορέα

α)

Φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), μπορεί:

1.

να διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους μη εμπορικής αερομεταφοράς, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης,

2.

να διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους εμπορικής αερομεταφοράς, όταν αυτό αναφέρεται ταυτόχρονα στο πιστοποιητικό έγκρισης και στο πιστοποιητικό αερομεταφορέα που διαθέτει,

3.

να εκτελεί περιορισμένες εργασίες διαρκούς αξιοπλοΐας με οποιονδήποτε συμβαλλόμενο φορέα, ο οποίος εργάζεται σύμφωνα με δικό του σύστημα ποιότητας, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης,

4.

να επεκτείνει, υπό τους όρους της M.A.901 στοιχείο στ), πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή ή άλλο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M).

β)

Εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγγεγραμμένος σε κράτος μέλος μπορεί, επιπροσθέτως, να εγκριθεί για να διενεργεί επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας που αναφέρονται στην M.A.710 και:

1.

να εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας και να το παρατείνει σε εύθετο χρόνο με βάση την M.A.901 στοιχείο γ) σημείο 2 ή στοιχείο ε) σημείο 2 και

2.

να εκδίδει σύσταση για επιθεώρηση της αξιοπλοΐας προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.»

27.

Στην M.A.712, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«στ)

Στην περίπτωση μικρού φορέα που δεν χειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους εμπορικής χρήσης, το σύστημα ποιότητας είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από τη διενέργεια οργανωτικής επιθεώρησης με την έγκριση της αρμόδιας αρχής, εκτός εάν ο φορέας εκδίδει πιστοποιητικά επιθεώρησης για αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg πλην των αερόστατων. Εάν δεν υπάρχει σύστημα ποιότητας, ο φορέας δεν αναθέτει σε τρίτους εργασίες διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας».

28.

Στην M.A.714, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«β)

Εάν ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας ασκεί τα προνόμια της Μ.Α.711 στοιχείο β), τηρεί αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας και σύστασης που εξέδωσε ή, αναλόγως, μαζί με όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Επιπλέον, ο φορέας τηρεί αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που παρέτεινε με βάση το προνόμιο που αναφέρεται στην M.A.711 στοιχείο α) σημείο 4».

29.

Η M.A.801 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Α.801   Πιστοποιητικό διάθεσης του αεροσκάφους σε λειτουργία

α)

Εκτός από τα αεροσκάφη τα οποία διέθεσε σε λειτουργία φορέας συντήρησης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ (μέρος-145), το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

β)

Αεροσκάφος διατίθεται σε λειτουργία μόνον εάν εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία μετά την περάτωση της συντήρησης, εφόσον ολοκληρωθεί ορθά όλη η απαιτούμενη συντήρηση από:

1.

κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης εξ ονόματος φορέα συντήρησης, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M)· ή

2.

προσωπικό πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το παράρτημα III (μέρος-66), εξαιρουμένων των σύνθετων εργασιών συντήρησης που αναφέρονται στο προσάρτημα VII του παρόντος παραρτήματος στις οποίες εφαρμόζεται το σημείο 1· ή

3.

τον χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με την M.A.803·

γ)

Κατά παρέκκλιση της M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, για τα αεροσκάφη μη εμπορικής χρήσης ELA1, οι σύνθετες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο προσάρτημα VII είναι δυνατόν να διενεργούνται από προσωπικό πιστοποίησης όπως αναφέρεται στην M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2.

δ)

Κατά παρέκκλιση της M.A.801 στοιχείο β), σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, όταν ένα αεροσκάφος έχει προσγειωθεί σε τόπο όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένος φορέας συντήρησης δεόντως εγκεκριμένος με βάση το παρόν παράρτημα ή το παράρτημα II (μέρος-145) ούτε κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, με τουλάχιστον κατάλληλη τριετή πείρα συντήρησης και κάτοχο των ενδεδειγμένων προσόντων, τη συντήρηση σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το τμήμα Δ του παρόντος παραρτήματος και τη διάθεση του αεροσκάφους σε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης:

1.

λαμβάνει και διατηρεί στα αρχεία του αεροσκάφους λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τα προσόντα του προσώπου που εξέδωσε την πιστοποίηση,

2.

εξασφαλίζει ότι η συντήρηση επανελέγχεται και εγκρίνεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην M.A.801 στοιχείο β), ή από εγκεκριμένο φορέα σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), ή με το παράρτημα II (μέρος-145) το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο όμως εντός 7 ημερών,

3.

κοινοποιεί στο φορέα που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους για την ανάθεση της συντήρησής του σύμφωνα με την M.A.201 στοιχείο ε), ή την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, εντός 7 ημερών από την έκδοση εξουσιοδότησης πιστοποίησης.

ε)

Στην περίπτωση διάθεσης σε λειτουργία σύμφωνα με την M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να επικουρείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από τον άμεσο και συνεχή έλεγχό του.

στ)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία περιέχει τουλάχιστον:

1.

βασικές λεπτομέρειες της συντήρησης που διενεργήθηκε,

2.

την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συντήρησης,

3.

τα στοιχεία ταυτότητας του φορέα ή/και του προσώπου που εξέδωσε τη διάθεση σε λειτουργία, όπου περιλαμβάνεται:

i)

η αναφορά έγκρισης του φορέα συντήρησης εγκεκριμένου σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), καθώς και του προσωπικού πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό αυτό· ή

ii)

στην περίπτωση πιστοποιητικού διάθεσης σε λειτουργία σύμφωνα με την M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 ή στοιχείο γ), τα στοιχεία και ενδεχομένως ο αριθμός αδείας του προσωπικού πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό αυτό,

4.

οι περιορισμοί αξιοπλοΐας ή δραστηριοτήτων, εάν υπάρχουν.

ζ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) και με την επιφύλαξη του στοιχείου η), όταν δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η προδιαγραφόμενη συντήρηση, επιτρέπεται η έκδοση πιστοποιητικού διάθεσης σε λειτουργία τηρουμένων των εγκεκριμένων περιορισμών για το αεροσκάφος. Το γεγονός αυτό, καθώς και οι ισχύοντες περιορισμοί αξιοπλοΐας ή των πτητικών λειτουργιών, καταχωρίζονται στο πιστοποιητικό διάθεσης του αεροσκάφους σε λειτουργία πριν την έκδοσή του ως μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του στοιχείου στ) σημείο 4.

η)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία δεν εκδίδεται στην περίπτωση που είναι γνωστή οποιαδήποτε ένδειξη μη συμμόρφωσης που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια πτήσης.»

30.

Η M.A.802 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Α.802   Πιστοποιητικό διάθεσης παρελκομένου σε λειτουργία

α)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία εκδίδεται με την περάτωση οποιασδήποτε συντήρησης σε παρελκόμενο αεροσκάφους σύμφωνα με την M.A.502.

β)

Το επίσημο πιστοποιητικό διάθεσης που χαρακτηρίζεται ως έντυπο 1 του EASA αποτελεί το πιστοποιητικό διάθεσης παρελκομένου σε λειτουργία, εξαιρουμένης της περίπτωσης που τα παρελκόμενα αεροσκάφους συντηρήθηκαν σύμφωνα με την M.A.502 στοιχείο β) ή δ), οπότε η συντήρηση του αεροσκάφους υπόκειται στις διαδικασίες διάθεσης του αεροσκάφους σε λειτουργία σύμφωνα με την M.A.801.»

31.

Η M.A.803 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Α.803   Εξουσιοδότηση χειριστή-ιδιοκτήτη

α)

Για να εγκριθεί ως χειριστής-ιδιοκτήτης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

1.

να διαθέτει ισχύουσα άδεια χειριστή (ή ισοδύναμο έγγραφο) την οποία έχει εκδώσει ή επικυρώσει κράτος μέλος για την ικανότητα τύπου ή κατηγορίας αεροσκάφους και

2.

να έχει στην κατοχή του, μόνος του ή από κοινού με άλλους, το αεροσκάφος· ο ιδιοκτήτης πρέπει:

i)

να εμφαίνεται ως ένα από τα φυσικά πρόσωπα στο έντυπο νηολόγησης, ή

ii)

ως μέλος νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον η νομική οντότητα καθορίζεται στο έγγραφο νηολόγησης ως ιδιοκτήτης ή αερομεταφορέας, και ότι το εν λόγω μέλος εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της νομικής οντότητας και έχει ορισθεί από τη νομική οντότητα να διενεργεί τη συντήρηση ως χειριστής-ιδιοκτήτης.

β)

Για ιδιωτικά μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, ανεμοπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα ή αερόστατα, ο χειριστής-ιδιοκτήτης επιτρέπεται να εκδώσει πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία μετά από περιορισμένη συντήρηση χειριστή-ιδιοκτήτη, όπως καθορίζεται στο προσάρτημα VIII.

γ)

Το πεδίο της περιορισμένης συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη καθορίζεται στο πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους που αναφέρεται στην M.A.302.

δ)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία καταχωρίζεται στα μητρώα και περιλαμβάνει βασικές λεπτομέρειες της συντήρησης που εκτελέσθηκε, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συντήρηση, την ημερομηνία περάτωσης της συντήρησης, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας, την υπογραφή και τον αριθμό αδείας του χειριστή-ιδιοκτήτη που εκδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό.»

32.

Η M.A.901 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Α.901   Επιθεώρηση αξιοπλοΐας του αεροσκάφους

Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας αεροσκάφους πραγματοποιείται κατά περιόδους επιθεώρηση της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους και των σχετικών αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας του.

α)

Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδεται σύμφωνα με το προσάρτημα III (έντυπο 15α ή 15β του EASA) με την ολοκλήρωση επιτυχούς επιθεώρησης αξιοπλοΐας. Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ισχύει για ένα έτος.

β)

Αεροσκάφος βρίσκεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον εάν i) επί τους 12 προηγούμενους μήνες βρισκόταν διαρκώς υπό τη διαχείριση φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένου σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), και ii) επί τους 12 προηγούμενους μήνες συντηρήθηκε από φορείς συντήρησης εγκεκριμένους σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), ή με το παράρτημα II (μέρος 145). Σε αυτά περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης κατά Μ.Α.803 στοιχείο β) και η διάθεση του αεροσκάφους σε λειτουργία σύμφωνα με την Μ.Α.801 στοιχείο β) σημεία 2 ή 3.

γ)

Για όλα τα αεροσκάφη εμπορικής χρήσης και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ο αναφερόμενος στο στοιχείο β) φορέας που διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους, μπορεί, εάν εγκριθεί δεόντως, και τηρουμένου του στοιχείου ια):

1.

να εκδώσει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με την Μ.Α.710 και

2.

όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει, όταν το αεροσκάφος παρέμενε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να παρατείνει δύο φορές την ισχύ του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για περίοδο ενός έτους κάθε φορά·

δ)

Για όλα τα αεροσκάφη εμπορικής χρήσης και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, τα οποία i) δεν βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ή ii) των οποίων τη διαρκή αξιοπλοΐα διαχειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που δεν έχει το προνόμιο να εκτελεί επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας, το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή μετά από επιτυχή αξιολόγηση που βασίζεται σε σύσταση εκ μέρους κατάλληλα εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας δεόντως εγκεκριμένου σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), η οποία συνοδεύει την αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή τον αερομεταφορέα. Η ανωτέρω σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση της αξιοπλοΐας που εκτελείται σύμφωνα με την Μ.Α.710.

ε)

Για τα αεροσκάφη μη εμπορικής χρήσης με MTOM έως και 2 730 kg, και τα αερόστατα, κάθε φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), τον οποίο έχει καθορίσει ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας, μπορεί, εφόσον έχει εγκριθεί δεόντως και τηρουμένου του στοιχείου ια):

1.

να εκδώσει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με την Μ.Α.710 και

2.

όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει, όταν το αεροσκάφος παρέμενε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να παρατείνει δύο φορές την ισχύ του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για περίοδο ενός έτους κάθε φορά·

στ)

Κατά παρέκκλιση της M.A.901 στοιχείο γ) σημείο 2 και στοιχείο ε) σημείο 2, για τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ο φορέας, ο οποίος αναφέρεται στο στοιχείο β) και διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους, τηρουμένου του στοιχείου ια), μπορεί να παρατείνει δύο φορές για μια περίοδο ενός έτους κάθε φορά την ισχύ πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή άλλος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M).

ζ)

Κατά παρέκκλιση της M.A.901 στοιχεία ε) και θ) σημείο 2, για αεροσκάφη ELA1 μη εμπορικής χρήσης που δεν θίγονται από την M.A.201 στοιχείο θ), το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας επιτρέπεται επίσης να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή μετά από επιτυχή αξιολόγηση που βασίζεται σε σύσταση προσωπικού πιστοποίησης ρητά εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή και τηρουμένων των διατάξεων του παραρτήματος III (μέρος-66), καθώς και των απαιτήσεων που καθορίζονται στην M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2 περίπτωση α), η οποία συνοδεύει την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας. Η ανωτέρω σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση της αξιοπλοΐας εκτελούμενη σύμφωνα με την M.A.710 και δεν εκδίδεται για περισσότερα από δύο διαδοχικά έτη.

η)

Όταν οι περιστάσεις δείχνουν πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας, η αρμόδια αρχή διεξάγει την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας και εκδίδει η ίδια το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.

θ)

Επιπροσθέτως του στοιχείου η), η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να εκτελεί την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας και να εκδίδει η ίδια το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.

για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται στις εμπορικές αεροπομεταφορές, όταν τη διαρκή αξιοπλοΐα του διαχειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M), ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα.

2.

για όλα τα αερόστατα και τα υπόλοιπα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, εφόσον ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη.

ι)

Όταν η αρμόδια αρχή εκτελεί την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας ή/και εκδίδει η ίδια το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας παρέχει στην αρμόδια αρχή:

1.

τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή,

2.

κατάλληλα καταλύματα για το προσωπικό της στον κατάλληλο τόπο,

3.

εφόσον χρειάζεται, υποστήριξη από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος-66) ή με ισοδύναμες απαιτήσεις για το προσωπικό που καθορίζονται στο 145.A.30 στοιχείο ι) σημεία 1 και 2 του παρατήματος II (μέρος 145).

ια)

Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας δεν εκδίδεται ούτε παρατείνεται εάν ο φορέας αντιληφθεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το αεροσκάφος δεν είναι αξιόπλοο.»

33.

Στην M.A.904 τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α)

Όταν εγγράφεται στο νηολόγιο κράτους μέλους αεροσκάφος από τρίτη χώρα, ο αιτών:

1.

υποβάλλει αίτηση στο κράτος μέλος νηολόγησης για την έκδοση νέου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύμφωνα με το παράρτημα (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003,

2.

για μη νέα αεροσκάφη, τα έχει υποβάλει σε επιτυχή επιθεώρηση της αξιοπλοΐας τους σύμφωνα με την M.A.901,

3.

εξασφαλίζει ότι όλες οι συντηρήσεις τους είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με την M.A.302.

β)

Όταν ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας κρίνει ότι το αεροσκάφος πληροί τις σχετικές απαιτήσεις, αποστέλλει, ενδεχομένως, τεκμηριωμένη σύσταση προς το κράτος μέλος νηολόγησης για την έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας».

34.

Η M.B.301 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο β), η μνεία «M.A.302 στοιχείο ε)» αντικαθίσταται από τη μνεία «M.A.302 στοιχείο γ)»,

ii)

στο στοιχείο δ), η μνεία «M.A.302 στοιχεία γ) και δ)» αντικαθίσταται από τη μνεία «M.A.302 στοιχεία δ)», ε) και στ).

35.

Στην M.B.302, η μνεία «άρθρο 10 παράγραφος 3» αντικαθίσταται από τη μνεία «άρθρο 14 παράγραφος 4».

36.

Στο M.B.303, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχου με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης αξιοπλοΐας του στόλου αεροσκαφών του νηολογίου της».

37.

Στην M.B.303 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο θ):

«θ)

Για να διευκολυνθούν στην ανάληψη κατάλληλης δράσης επιβολής, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνουν σύμφωνα με το στοιχείο η)».

38.

Η M.B.606 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Β.606   Αλλαγές

α)

Η αρμόδια αρχή συμφωνεί με τα ισχύοντα στοιχεία της αρχικής έγκρισης για οποιαδήποτε μεταβολή στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την M.A.617.

β)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης μπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των αλλαγών αυτών, εκτός εάν ορίσει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί λόγω της φύσης ή της έκτασης των αλλαγών.

γ)

Για τυχόν αλλαγές στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης:

1.

Στην περίπτωση άμεσης έγκρισης των τροποποιήσεων σύμφωνα με την M.A.604 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή ελέγχει κατά πόσο οι διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο είναι σύμφωνες με το παρόν παράρτημα (μέρος-Μ), πριν κοινοποιήσει ρητά στον εγκεκριμένο φορέα την έγκρισή της.

2.

Σε περίπτωση που γίνει χρήση της διαδικασίας έμμεσης έγκρισης για την έγκριση τροποποιήσεων σύμφωνα με την M.A.604 στοιχείο γ), η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι i) οι τροποποιήσεις παραμένουν ελάσσονος σημασίας και ii) έχει υπό τον κατάλληλο έλεγχό της την έγκριση των τροποποιήσεων ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (μέρος-M).»

39.

Η M.B.706 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Β.706   Αλλαγές

α)

Η αρμόδια αρχή συμφωνεί με τα ισχύοντα στοιχεία της αρχικής έγκρισης για οποιαδήποτε μεταβολή στο εγχειρίδιο που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την M.A.713.

β)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας μπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των αλλαγών αυτών, εκτός εάν ορίσει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί λόγω της φύσης ή της έκτασης των αλλαγών.

γ)

Για κάθε αλλαγή στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας:

1.

Στην περίπτωση άμεσης έγκρισης των τροποποιήσεων σύμφωνα με την M.A.704 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή ελέγχει κατά πόσο οι διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο είναι σύμφωνες με το παρόν παράρτημα (μέρος-Μ), πριν κοινοποιήσει ρητά στον εγκεκριμένο φορέα την έγκρισή της.

2.

Σε περίπτωση που γίνει χρήση της διαδικασίας έμμεσης έγκρισης για την έγκριση τροποποιήσεων σύμφωνα με την M.A.704 στοιχείο γ), η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι i) οι τροποποιήσεις παραμένουν ελάσσονος σημασίας και ii) έχει υπό τον κατάλληλο έλεγχό της την έγκριση των τροποποιήσεων ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι βέβαιη ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (μέρος-M).»

40.

Στην M.B.901, η μνεία «M.A.902 στοιχείο δ)» αντικαθίσταται από τη μνεία «M.A.901».

41.

Η M.B.902 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Β.902   Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας από την αρμόδια αρχή

α)

Όταν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να προβεί σε επιθεώρηση αξιοπλοΐας και να εκδώσει το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας σε έντυπο 15α του EASA (προσάρτημα ΙΙΙ), εκτελεί την εν λόγω επιθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της Μ.Α.710.

β)

Η αρμόδια αρχή διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για την εκτέλεση αυτών των επιθεωρήσεων.

1.

Για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α)

τουλάχιστον πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος-66) ή εθνικά αναγνωρισμένη ειδίκευση προσωπικού συντήρησης, κατάλληλη για την κατηγορία του αεροσκάφους [όταν το παράρτημα III (μέρος-66) παραπέμπει σε εθνικούς κανονισμούς] ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο πτυχίο·

γ)

επίσημη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση·

δ)

θέση στην ιεραρχία με ανάλογες αρμοδιότητες.

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στην M.A.902 στοιχείο β) σημείο 1β είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στην M.A.902 στοιχείο β) σημείο 1α.

2.

Για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, και τα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, και τα αερόστατα, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α)

τουλάχιστον τριετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος-66) ή εθνικά αναγνωρισμένη ειδίκευση προσωπικού συντήρησης, κατάλληλη για την κατηγορία του αεροσκάφους [όταν το παράρτημα III (μέρος-66) παραπέμπει σε εθνικούς κανονισμούς] ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο πτυχίο·

γ)

κατάλληλη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση·

δ)

θέση στην ιεραρχία με ανάλογες αρμοδιότητες.

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στην M.A.902 στοιχείο β) σημείο 2β είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στην M.A.902 στοιχείο β) σημείο 2α.

γ)

Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο όλου του προσωπικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα κατάλληλα προσόντα που διαθέτει το προσωπικό, μαζί με περίληψη της σχετικής πείρας και εκπαίδευσής του στη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας.

δ)

Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στα ισχύοντα στοιχεία όπως καθορίζονται στις Μ.Α.305, Μ.Α.306 και Μ.Α.401 κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.

ε)

Το προσωπικό που διενεργεί την επιθεώρηση αξιοπλοΐας εκδίδει πιστοποιητικό σε έντυπο 15α μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης αξιοπλοΐας.»

42.

Τα σημεία 5.1 και 5.2 του προσαρτήματος I «Σύμβαση διαρκούς αξιοπλοΐας» αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«5.1.

Υποχρεώσεις του εγκεκριμένου φορέα:

1.

ο τύπος του αεροσκάφους περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισής του,

2.

τηρεί τους όρους διατήρησης της διαρκούς αξιοπλοΐας που απαριθμούνται κατωτέρω:

α)

καταρτίζει πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένου κάθε σχετικού προγράμματος αξιοπιστίας, αναλόγως·

β)

δηλώνει τις εργασίες συντήρησης (στο πρόγραμμα συντήρησης) που μπορεί να εκτελέσει ο χειριστής-ιδιοκτήτης σύμφωνα με την M.A.803 στοιχείο γ)·

γ)

αναλαμβάνει να οργανώσει την έγκριση του προγράμματος συντήρησης του αεροσκάφους·

δ)

μόλις εγκριθεί το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους, παραδίδει αντίγραφό του στον ιδιοκτήτη·

ε)

αναλαμβάνει να οργανώσει επιθεώρηση μετάβασης από το προηγούμενο πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους στο νέο·

στ)

φροντίζει ώστε όλη η συντήρηση να εκτελεστεί από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης·

ζ)

διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας·

η)

φροντίζει για την αποκατάσταση, από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης, όλων των ελαττωμάτων που έχουν διαπιστωθεί σε επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας ή έχουν αναφερθεί από τον ιδιοκτήτη·

θ)

συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή των οδηγιών αξιοπλοΐας, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και την εφαρμογή των απαιτήσεων που αφορούν την επιθεώρηση των παρελκομένων·

ι)

ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη κάθε φορά που το αεροσκάφος πρέπει να παραδοθεί σε εγκεκριμένο φορέα συντήρησης·

ια)

διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά αρχεία·

ιβ)

αρχειοθετεί όλα τα τεχνικά αρχεία,

3.

οργανώνει την έγκριση των μετατροπών στο αεροσκάφος σύμφωνα με το παράρτημα (μέρος-21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, πριν αυτές υλοποιηθούν,

4.

οργανώνει την έγκριση κάθε επισκευής του αεροσκάφους σύμφωνα με το παράρτημα (μέρος-21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, πριν αυτή πραγματοποιηθεί,

5.

ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν ο ιδιοκτήτης δεν παραδώσει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης όπως έχει ζητήσει ο εγκεκριμένος φορέας,

6.

ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν η παρούσα σύμβαση δεν τηρήθηκε,

7.

εκτελεί την επιθεώρηση αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, όταν χρειάζεται, και εκδίδει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή σύσταση προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης,

8.

αποστέλλει, εντός 10 ημερών, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης αντίγραφο του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει ή επεκτείνει,

9.

προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς,

10.

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

5.2.

Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη:

1.

κατανοεί τις βασικές αρχές του εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης,

2.

κατανοεί τις βασικές αρχές του παραρτήματος (μέρος-Μ),

3.

παραδίδει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο εγκεκριμένος φορέας στον συγκεκριμένο χρόνο που έχει καθορίσει ο εγκεκριμένος φορέας,

4.

δεν τροποποιεί το αεροσκάφος χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα τον εγκεκριμένο φορέα,

5.

γνωστοποιεί στον εγκεκριμένο φορέα όλη τη συντήρηση που εκτελέστηκε εκτάκτως χωρίς να λάβει γνώση ο εγκεκριμένος φορέας και χωρίς τον έλεγχό του,

6.

αναφέρει στον εγκεκριμένο φορέα μέσω του τεχνικού μητρώου όλα τα ελαττώματα που βρέθηκαν κατά τις πτητικές λειτουργίες,

7.

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

8.

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης και στον εγκεκριμένο φορέα την πώληση του αεροσκάφους,

9.

προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς,

10.

ενημερώνει τακτικά τον εγκεκριμένο φορέα για τις ώρες πτήσεις του αεροσκάφους και για οποιαδήποτε άλλα στοιχεία χρήσης του, όπως έχει συμφωνηθεί με τον εγκεκριμένο φορέα,

11.

καταχωρίζει το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία στα μητρώα όπως αναφέρεται στην M.A.803 στοιχείο δ) όταν εκτελεί συντήρηση χειριστή-ιδιοκτήτη χωρίς να υπερβαίνει τα όρια των εργασιών συντήρησης που έχουν δηλωθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης όπως καθορίζεται στην M.A.803 στοιχείο γ),

12.

ενημερώνει τον εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους το αργότερο εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με την M.A.305 στοιχείο α)».

43.

Το προσάρτημα II τμήμα 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΚΔΟΤΗ» τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο πεδίο 13 τέταρτο εδάφιο, η όγδοη περίπτωση αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«—

Δήλωση πιστοποιητικού διάθεσης παρελκομένου σε λειτουργία που αναφέρεται στην M.A.613».

β)

Το πεδίο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Πεδίο 19 Για όλες τις συντηρήσεις που εκτελούνται από όλους τους εγκεκριμένους φορείς συντήρησης σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παραρτήματος I (μέρος M) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, επισημαίνεται η ένδειξη “εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο πεδίο 13” και το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία της δήλωσης διάθεσης που αναφέρεται στο πεδίο 13.

Στο πεδίο 13 περιλαμβάνεται η ακόλουθη δήλωση πιστοποιητικού διάθεσης παρελκομένου σε λειτουργία που αναφέρεται στην M.A.613:

“Βεβαιώνεται ότι, εκτός εάν καθορίζεται άλλως στο παρόν πεδίο, η εργασία που καθορίζεται στο πεδίο 12 και περιγράφεται στο παρόν πεδίο περατώθηκε σύμφωνα με την A, τμήμα ΣΤ του παραρτήματος I (μέρος-M) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, τις απαιτήσεις και με βάση την εργασία, το αντικείμενο είναι έτοιμο προς διάθεση σε λειτουργία. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ-145) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003”.

Η ένδειξη στην πιστοποίηση “εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο παρόν πεδίο” χρησιμεύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i)όταν η συντήρηση δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί,ii)όταν η συντήρηση απέκλινε από το πρότυπο που απαιτείται στο παρόν παράρτημα (μέρος-M),iii)όταν η συντήρηση έχει εκτελεσθεί με βάση απαίτηση άλλη από αυτήν που καθορίζεται στο παρόν παράρτημα (μέρος-M). Στην περίπτωση αυτή, το πεδίο 13 αναφέρει τον συγκεκριμένο εθνικό κανονισμό.

Οποιαδήποτε περίπτωση ή συνδυασμός αυτών πρέπει να καθορίζεται στο πεδίο 13».

44.

Το προσάρτημα III αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα ΙΙΙ

Πιστοποιητικό Επιθεώρησης της Αξιοπλοΐας

Image

Image

45.

Στο προσάρτημα IV, οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«4.

Κατάταξη στην ικανότητα κατηγορίας Α σημαίνει ότι ο φορέας συντήρησης που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M) μπορεί να εκτελεί συντήρηση σε αεροσκάφος και κάθε παρελκομένου [συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων ή/και βοηθητικών μονάδων ισχύος (APU)], με βάση τα στοιχεία συντήρησης του αεροσκάφους ή, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα στοιχεία συντήρησης παρελκομένων, μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στο αεροσκάφος. Ωστόσο, ο εγκεκριμένος φορέας ικανότητας Α μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για τη συντήρησή του, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος στοιχείου. Αυτό υπόκειται σε διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης, αποδεκτή από το κράτος μέλος. Η στήλη των περιορισμών καθορίζει το αντικείμενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης.

5.

Κατάταξη στην ικανότητα κατηγορίας Β σημαίνει ότι ο φορέας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M) μπορεί να εκτελεί συντήρηση σε μη εγκατεστημένο κινητήρα ή/και βοηθητική μονάδα ισχύος και σε κινητήρα ή/και παρελκόμενα APU, με βάση τα στοιχεία συντήρησης κινητήρα ή/και παρελκομένων APU, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα στοιχεία συντήρησης των παρελκομένων, μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στον κινητήρα ή/και παρελκόμενα APU. Ωστόσο, ο εγκεκριμένος φορέας ικανότητας Β μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για τη συντήρησή του, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος στοιχείου. Η στήλη των περιορισμών καθορίζει το αντικείμενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης. Φορέας συντήρησης εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα Α τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος-Μ) με ικανότητα κατηγορίας Β μπορεί επίσης να εκτελέσει συντήρηση σε εγκατεστημένο κινητήρα κατά τη συντήρηση “βάσης” και “γραμμής”, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης. Στο πεδίο των εργασιών που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα τέτοιας εργασίας, εφόσον επιτρέπεται από το κράτος μέλος».

46.

Το προσάρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα VΙ

Πιστοποιητικό έγκρισης φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο παράρτημα I (μέρος-M), τμήμα Ζ

Image

Image

47.

Το προσάρτημα VII τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

η πρώτη πρόταση αντικαθίστανται από την εξής: «Οι κάτωθι εργασίες συνιστούν τις σύνθετες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στην M.A.502 στοιχείο δ) σημείο 3, στην M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 και στην M.A.801 στοιχείο γ):»·

β)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 3, 4 και 5:

«3.

Η εκτέλεση της κάτωθι συντήρησης σε εμβολοφόρο κινητήρα:

α)

αποσυναρμολόγηση και στη συνέχεια συναρμολόγηση εμβολοφόρου κινητήρα εξαιρουμένης της περίπτωσης i) για την πρόσβαση στα συγκροτήματα εμβόλων του κυλίνδρου· ή ii) για την αφαίρεση του πίσω εφεδρικού καλύμματος με σκοπό την εξέταση ή/και την αντικατάσταση συγκροτημάτων της αντλίας λαδιού, εφόσον η εν λόγω εργασία δεν συνεπάγεται την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση των εσωτερικών γραναζιών·

β)

αποσυναρμολόγηση και στη συνέχεια συναρμολόγηση των μηχανισμών υποπολλαπλασιασμού·

γ)

ηλεκτροσυγκόλληση και θερμοσυγκόλληση αρμών, εξαιρουμένων των ελάσσονος σημασίας επισκευών συγκόλλησης σε μονάδες εξάτμισης που πραγματοποιούνται από δεόντως εγκεκριμένο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό, χωρίς όμως την αντικατάσταση παρελκομένου·

δ)

τη διαταραχή μεμονωμένων μερών των μονάδων, τα οποία παραδίδονται ως μονάδες που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή επί κλίνης, εξαιρουμένης της αντικατάστασης ή της προσαρμογής τμημάτων που κανονικά είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ή να προσαρμοσθούν κατά τη συντήρηση.

4.

Η ζυγοστάθμιση έλικα, εξαιρουμένης

α)

της πιστοποίησης στατικής ζυγοστάθμισης όταν απαιτείται από το εγχειρίδιο συντήρησης·

β)

της δυναμικής ζυγοστάθμισης σε εγκατεστημένες έλικες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ζυγοστάθμισης, εφόσον επιτρέπεται από το εγχειρίδιο συντήρησης ή άλλα εγκεκριμένα στοιχεία αξιοπλοΐας.

5.

Κάθε άλλη πρόσθετη εργασία που απαιτεί:

α)

ειδικά εργαλεία, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις· ή

β)

σημαντικές διαδικασίες συντονισμού εξαιτίας της παρατεταμένης διάρκειας των εργασιών και της συμμετοχής πολλών προσώπων».

48.

Το προσάρτημα VIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα VΙΙΙ

Περιορισμένη συντήρηση από το χειριστή ιδιοκτήτη

Επιπροσθέτως των απαιτήσεων που αναφέρονται στο παράρτημα I (μέρος M), τηρούνται οι κάτωθι βασικές αρχές πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία συντήρησης βάσει των όρων συντήρησης από το χειριστή-ιδιοκτήτη:

α)

Επάρκεια και ευθύνη

1.

Ο χειριστής-ιδιοκτήτης είναι πάντοτε υπεύθυνος για κάθε συντήρηση που εκτελεί.

2.

Πριν εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη, ο χειριστής-ιδιοκτήτης πρέπει να είναι ο ίδιος βέβαιος ότι διαθέτει τα ανάλογα προσόντα. Αποτελεί ευθύνη των χειριστών-ιδιοκτητών να εξοικειώνονται με τις συνήθεις πρακτικές συντήρησης των αεροσκαφών τους και με το πρόγραμμα συντήρησης αεροσκαφών. Αν ο χειριστής-ιδιοκτήτης δεν είναι αρμόδιος να αναλάβει την προς εκτέλεση εργασία, το αντικείμενο της εργασίας δεν μπορεί να διατεθεί από το χειριστή-ιδιοκτήτη.

3.

Ο χειριστής-ιδιοκτήτης (ή ο συμβεβλημένος με αυτόν φορέας διαχείρισης της αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο τμήμα Ζ της ενότητας Α του παρόντος παραρτήματος) είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των εργασιών του χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με αυτές τις βασικές αρχές στο πρόγραμμα συντήρησης και για τη διασφάλιση ότι το έγγραφο επικαιροποιείται εγκαίρως.

4.

Η έγκριση του προγράμματος συντήρησης πραγματοποιείται σύμφωνα με την M.A.302.

β)

Εργασίες

Ο χειριστής-ιδιοκτήτης μπορεί να εκτελεί απλές εξ όψεως επιθεωρήσεις ή εργασίες για τον έλεγχο της γενικής κατάστασης, τον εντοπισμό προφανών ζημιών και τον έλεγχο της κανονικής λειτουργίας του σκελετού του αεροσκάφους, των κινητήρων, των συστημάτων και των παρελκομένων.

Οι εργασίες συντήρησης δεν εκτελούνται από το χειριστή-ιδιοκτήτη όταν η εργασία:

1.

αφορά κρίσιμες πτυχές της ασφάλειας, των οποίων η ενδεχόμενη εσφαλμένη εκτέλεση θα επιδράσει δραστικά στην αξιοπλοΐα του αεροσκάφους ή αποτελεί εργασία συντήρησης που σχετίζεται με την ασφάλεια πτήσης όπως ορίζεται στην M.A.402 στοιχείο α) ή/και

2.

απαιτεί την αφαίρεση μειζόνων παρελκομένων ή μείζονος συγκροτήματος ή/και

3.

εκτελείται σύμφωνα με οδηγία αξιοπλοΐας ή περιορισμό αξιοπλοΐας (ALI), εκτός εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην οδηγία ή τον περιορισμό ή/και

4.

απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων, βαθμονομημένων εργαλείων (με εξαίρεση το δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης και το εργαλείο σύσφιξης) ή/και

5.

απαιτεί τη χρήση εξοπλισμού δοκιμής ή ειδικές δοκιμές (π.χ. Μη Καταστροφικές Δοκιμές (ΜΚΔ), δοκιμές συστήματος ή λειτουργικούς ελέγχους για εξοπλισμό αεροπλοΐας) ή/και

6.

συνίσταται σε οποιαδήποτε μη προγραμματισμένη ειδική επιθεώρηση (π.χ. heavy landing check) ή/και

7.

επηρεάζει συστήματα αναγκαία για τις διαδικασίες IFR ή/και

8.

περιλαμβάνεται στο προσάρτημα VII ή είναι εργασία συντήρησης παρελκομένου σύμφωνα με την M.A.502.

Τα ανωτέρω κριτήρια 1 έως 8 δεν ανατρέπονται από λιγότερο περιοριστικές οδηγίες που εκδίδονται σύμφωνα με την M.A.302 στοιχείο δ) “Πρόγραμμα Συντήρησης”.

Κάθε εργασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους ως εργασία προετοιμασίας του αεροσκάφους για πτήση (π.χ.: συναρμολόγηση των πτερύγων ανεμοπλοΐας ή προ πτήσεως επιθεώρηση) θεωρείται εργασία συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη και κατά συνέπεια δεν απαιτεί πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία.

γ)

Εκτέλεση των εργασιών συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη και τήρηση αρχείων

Τα στοιχεία συντήρησης όπως ορίζονται στην M.A.401 πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της συντήρησης από το χειριστή-ιδιοκτήτη και να τηρούνται. Λεπτομέρειες των δεδομένων στα οποία γίνεται παραπομπή κατά την εκτέλεση της συντήρησης από το χειριστή-ιδιοκτήτη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία σύμφωνα με την M.A.803 στοιχείο δ).

Ο χειριστής-ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώσει τον εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους (εφόσον υπάρχει) το αργότερο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με την M.A.305 στοιχείο α)».

2.

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 (Μέρος-145) τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο σημείο 145.A.50, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία εκδίδεται για λογαριασμό του φορέα, από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποίησης, όταν αυτό έχει διαπιστώσει ότι όλη η συντήρηση για την οποία εδόθη εντολή έχει εκτελεστεί ορθά από το φορέα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην 145.Α.70, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των δεδομένων συντήρησης που καθορίζονται στην 145.Α.45, και ότι δεν παρουσιάστηκαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που είναι γνωστό ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσης».

2.

Στο προσάρτημα II «Σύστημα έγκρισης κατηγορίας και ικανοτήτων φορέων», οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«4.

Κατάταξη ικανότητας στην κατηγορία Α σημαίνει ότι ο φορέας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ (μέρος 145) μπορεί να εκτελεί συντήρηση σε αεροσκάφος και κάθε παρελκομένου [συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων ή/και βοηθητικών μονάδων ισχύος (APU)], με βάση τα στοιχεία συντήρησης του αεροσκάφους ή, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα στοιχεία συντήρησης του παρελκομένου, μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στο αεροσκάφος. Ωστόσο, φορέας ικανότητας Α εγκεκριμένος σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ (μέρος 145) μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για τη συντήρησή του, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος στοιχείου. Αυτό υπόκειται σε διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης που είναι αποδεκτή από το κράτος μέλος. Η στήλη των περιορισμών καθορίζει το αντικείμενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης.

5.

Κατάταξη ικανότητας στην κατηγορία Β σημαίνει ότι ο φορέας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το μέρος 145 μπορεί να εκτελεί συντήρηση σε μη εγκατεστημένο κινητήρα ή/και βοηθητική μονάδα ισχύος και σε κινητήρα ή/και παρελκόμενα APU, με βάση τα στοιχεία συντήρησης κινητήρα ή/και APU, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα στοιχεία συντήρησης παρελκομένου, μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στον κινητήρα ή/και APU. Ωστόσο, φορέας ικανότητας Β εγκεκριμένος σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ (μέρος-145) μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για τη συντήρησή του, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος στοιχείου. Η στήλη των περιορισμών καθορίζει το αντικείμενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης. Ένας φορέας συντήρησης εγκεκριμένος σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ (μέρος-145) με ικανότητα κατηγορίας Β μπορεί επίσης να εκτελέσει συντήρηση σε εγκατεστημένο κινητήρα κατά τη διάρκεια συντήρησης “βάσης” και “γραμμής”, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης. Στο πεδίο των εργασιών που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα τέτοιας εργασίας, εφόσον επιτρέπεται από το κράτος μέλος».


28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1057/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση του προσαρτήματος II του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας (έντυπο 15α του EASA)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (2), τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1056/2008 (3).

(2)

Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που καθορίζεται στο προσάρτημα II του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (4), πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις τροποποιήσεις που επέρχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στις γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε ο Οργανισμός (5) σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το προσάρτημα II (πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, έντυπο 15α του EASA) του παραρτήματος (μέρος-21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1.

(3)  Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.

(5)  Γνωμοδότηση 02/2008.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Προσάρτημα II

Πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας

Image


28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1058/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2008

για την ακύρωση της καταχώρισης ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Arroz del Delta del Ebro (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση της Ισπανίας για την ακύρωση της καταχώρισης της ονομασίας «Arroz del Delta del Ebro» έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η καταχώριση αυτής της ονομασίας πρέπει επομένως να ακυρωθεί.

(3)

Σύμφωνα με ανωτέρω στοιχεία, η ονομασία αυτή πρέπει επομένως να απαλειφθεί από το «Μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων».

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ακυρώνεται η καταχώριση των ονομασιών που εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 314 της 22.12.2007, σ. 44.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Arroz del Delta del Ebro (ΠΓΕ)


28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1059/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2008

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Arroz del Delta del Ebro ή Arròs del Delta de l’Ebre (ΠΟΠ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση της Ισπανίας για την καταχώριση της ονομασίας «Arroz del Delta del Ebro» ή «Arròs del Delta de l’Ebre» έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η ονομασία αυτή πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 314 της 22.12.2007, σ. 46.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.6   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Arroz del Delta del Ebro ή Arròs del Delta de l’Ebre (ΠΟΠ)


ΟΔΗΓΙΕΣ

28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/36


ΟΔΗΓΊΑ 2008/94/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Οκτωβρίου 2008

περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 1980, περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί (4) ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ο οποίος υιοθετήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1989, αναφέρει, στο σημείο 7, ότι η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων στην Κοινότητα και ότι η βελτίωση αυτή πρέπει να επιφέρει, όπου τούτο είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη ορισμένων πλευρών της εργατικής νομοθεσίας, όπως είναι οι διαδικασίες ομαδικής απόλυσης ή πτώχευσης.

(3)

Είναι αναγκαία η θέσπιση διατάξεων για την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, ιδίως για τη διασφάλιση της πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους και για την εξασφάλιση της κατ’ ελάχιστον προστασίας, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Κοινότητα. Προς τούτο, τα κράτη μέλη πρέπει να συστήσουν οργανισμό που θα εγγυάται στους οικείους μισθωτούς την πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους.

(4)

Για να εξασφαλισθεί δίκαιη προστασία στους οικείους μισθωτούς, ενδείκνυται να δοθεί ο ορισμός της κατάστασης αφερεγγυότητας υπό το φως των νομοθετικών τάσεων που παρατηρούνται στα κράτη μέλη στον τομέα αυτό και να περιληφθούν, στον ορισμό αυτό, και οι διαδικασίες αφερεγγυότητας εκτός της εκκαθάρισης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν την ευχέρεια, προκειμένου περί του καθορισμού της υποχρέωσης πληρωμής του οργανισμού εγγύησης, να προβλέπουν ότι, όταν κατάσταση αφερεγγυότητας οδηγεί σε περισσότερες της μιας διαδικασίες αφερεγγυότητας, αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται ως εάν επρόκειτο για μία και μόνη διαδικασία αφερεγγυότητας.

(5)

Ενδείκνυται να εξασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αναφέρονται στην οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (5), στην οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από την CES, την UNICE και το CEEP (6) και στην οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας (7), δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(6)

Για να κατοχυρωθεί νομικώς η θέση των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε πλείονα κράτη μέλη και για να εδραιωθούν τα δικαιώματα των μισθωτών κατά την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενδείκνυται να θεσπιστούν διατάξεις που θα καθορίζουν ρητά τον οργανισμό που θα είναι αρμόδιος για την πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών στις περιπτώσεις αυτές και που θα θέτουν ως στόχο της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών των κρατών μελών την ταχύτερη δυνατή πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους. Είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των οικείων διατάξεων, προβλέποντας τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών των κρατών μελών.

(7)

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν περιορισμούς στην ευθύνη των οργανισμών εγγύησης, περιορισμούς οι οποίοι πρέπει να είναι συμβατοί με τον κοινωνικό στόχο της οδηγίας και μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα των απαιτήσεων.

(8)

Για να διευκολύνεται η αναγνώριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ιδίως στις διακρατικές περιπτώσεις, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τον τύπο της διαδικασίας αφερεγγυότητας που συνεπάγεται την παρέμβαση του οργανισμού εγγύησης.

(9)

Δεδομένου ότι ο στόχος της αναλαμβανόμενης δράσης δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(10)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ιδίως για τις νέες μορφές απασχόλησης που εμφανίζονται στα κράτη μέλη.

(11)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι μέρος Γ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις απαιτήσεις μισθωτών από συμβάσεις εργασίας ή από σχέσεις εργασίας κατά εργοδοτών σε κατάσταση αφερεγγυότητος, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν, κατ' εξαίρεση, να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τις απαιτήσεις ορισμένων κατηγοριών μισθωτών, λόγω της ύπαρξης άλλων μορφών εγγύησης, εφόσον διαπιστώνεται ότι αυτές εξασφαλίζουν στους ενδιαφερόμενους προστασία ισοδύναμη με εκείνη που απορρέει από την παρούσα οδηγία.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον εφαρμόζεται ήδη τέτοια διάταξη στην εθνική τους νομοθεσία, να συνεχίσουν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

α)

τους κατ’ οίκον εργαζόμενους που απασχολούνται από φυσικό πρόσωπο·

β)

τους αλιείς που αμείβονται με το «κομμάτι».

Άρθρο 2

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένας εργοδότης θεωρείται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν έχει ζητηθεί η έναρξη συλλογικής διαδικασίας που βασίζεται στην αφερεγγυότητά του, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κράτους μέλους, η οποία επιφέρει τη μερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση του εν λόγω εργοδότη, καθώς και το διορισμό συνδίκου ή προσώπου που ασκεί παρεμφερή καθήκοντα, και η αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει των σχετικών διατάξεων:

α)

είτε αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας·

β)

είτε διαπίστωσε ότι η επιχείρηση ή η εγκατάσταση του εργοδότη έκλεισε οριστικά και ότι η ανεπάρκεια των διαθεσίμων στοιχείων του ενεργητικού δεν δικαιολογεί την έναρξη της διαδικασίας.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό δίκαιο όσον αφορά τον ορισμό των όρων «μισθωτός», «εργοδότης», «αμοιβή εργασίας», «κεκτημένο δικαίωμα» και «δικαίωμα προσδοκίας».

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

α)

τους μισθωτούς μερικής απασχόλησης κατά την έννοια της οδηγίας 97/81/ΕΚ·

β)

τους μισθωτούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την έννοια της οδηγίας 1999/70/ΕΚ·

γ)

τους μισθωτούς με σχέση πρόσκαιρης απασχόλησης κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ.

3.   Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν το δικαίωμα των μισθωτών να επικαλούνται την παρούσα οδηγία από μια ελάχιστη διάρκεια της συμβάσεως εργασίας ή της σχέσεως εργασίας.

4.   Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την προστασία των μισθωτών σε άλλες περιπτώσεις αφερεγγυότητας όπως π.χ. η εκ των πραγμάτων στάση πληρωμών σε μόνιμη βάση, που διαπιστώνονται μέσω άλλων διαδικασιών πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις οποίες προβλέπει το εθνικό δίκαιο.

Τέτοιες διαδικασίες δεν δημιουργούν ωστόσο υποχρέωση εγγύησης για τους οργανισμούς των άλλων κρατών μελών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙV.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε οι οργανισμοί εγγύησης να εξασφαλίζουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, την πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή από σχέσεις εργασίας περιλαμβανομένης όποτε αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία της καταβολής αποζημιώσεων σε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας.

Οι απαιτήσεις τις οποίες αναλαμβάνει ο οργανισμός εγγύησης είναι όσες αφορούν ανεξόφλητες αμοιβές εργασίας που αντιστοιχούν σε περίοδο που προηγείται ή/και, ενδεχομένως, έπεται μιας ημερομηνίας, την οποία προσδιορίζουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να περιορίζουν την υποχρέωση πληρωμής των οργανισμών εγγύησης που προβλέπεται στο άρθρο 3.

2.   Όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της ευχέρειας που αναφέρεται στη παράγραφο 1, καθορίζουν τη διάρκεια της περιόδου που θεμελιώνει την πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεων από τον οργανισμό εγγύησης. Η διάρκεια αυτή δεν μπορεί, ωστόσο, να είναι μικρότερη από την περίοδο που καλύπτει την αμοιβή των τελευταίων τριών μηνών της εργασιακής σχέσης που τοποθετείται πριν ή/και μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εντάξουν αυτή την ελάχιστη περίοδο τριών μηνών σε μια περίοδο αναφοράς, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των έξι μηνών.

Τα κράτη μέλη που προβλέπουν περίοδο αναφοράς τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών, μπορούν να περιορίσουν την περίοδο που θεμελιώνει την πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεων από τον οργανισμό εγγύησης σε οκτώ εβδομάδες. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό της ελάχιστης περιόδου επιλέγονται οι χρονικές περίοδοι που είναι ευνοϊκότερες για το μισθωτό.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν ανώτατα όρια για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό εγγύησης. Τα ανώτατα αυτά όρια δεν μπορούν να είναι χαμηλότερα από ένα όριο κοινωνικώς συμβατό με τον κοινωνικό στόχο της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση αυτής της ευχέρειας, γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις μεθόδους με τις οποίες καθορίζουν το εν λόγω ανώτατο όριο.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους τρόπους οργανώσεως, χρηματοδοτήσεως και λειτουργίας των οργανισμών εγγυήσεως, τηρώντας κυρίως τις ακόλουθες αρχές:

α)

η περιουσία των οργανισμών εγγυήσεως πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το κεφάλαιο εκμεταλλεύσεως των εργοδοτών και να έχει συσταθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορεί να θιγεί από διαδικασίες σε περίπτωση αφερεγγυότητας·

β)

οι εργοδότες πρέπει να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση, εκτός αν αυτή διασφαλίζεται στο σύνολό της από τις δημόσιες αρχές·

γ)

η υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους των οργανισμών είναι ανεξάρτητη από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνεισφοράς στη χρηματοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ότι τα άρθρα 3, 4 και 5 δεν εφαρμόζονται για τις εισφορές των εργαζομένων που οφείλονται σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως ή σύμφωνα με υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής επικουρικής προνοίας, εκτός των εθνικών συστημάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, η μη καταβολή στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς υποχρεωτικών εισφορών οφειλόμενων από τον εργοδότη, πριν από την επέλευση της αφερεγγυότητας του, δεν θίγει το δικαίωμα του μισθωτού για παροχές εκ μέρους αυτών των ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι από τους μισθούς που πληρώθηκαν έγινε παρακράτηση των εισφορών των μισθωτών.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των συμφερόντων των μισθωτών και των προσώπων που έχουν ήδη αποχωρήσει από την επιχείρηση ή από την εγκατάσταση του εργοδότη την ημέρα επελεύσεως της αφερεγγυότητάς του, σε ότι αφορά τα κεκτημένα δικαιώματά τους ή τα δικαιώματα προσδοκίας για παροχές γήρατος συμπεριλαμβανόμενων και των παροχών επιζώντων, στο πλαίσιο των υφισταμένων συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής επικουρικής προνοίας, εκτός των εθνικών συστημάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο 9

1.   Όταν μια επιχείρηση με δραστηριότητες στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για την πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών είναι εκείνος του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου ασκούν ή ασκούσαν συνήθως την εργασία τους.

2.   Η έκταση των δικαιωμάτων των μισθωτών προσδιορίζεται από το δίκαιο που διέπει τον αρμόδιο οργανισμό εγγύησης.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιπτώσεις, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, η έναρξη της οποίας έχει ζητηθεί σε άλλο κράτος μέλος, συνεκτιμώνται για τον προσδιορισμό της κατάστασης αφερεγγυότητας του εργοδότη κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

1.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 9, τα κράτη μέλη προβλέπουν την ανταλλαγή συναφών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων διοικήσεων ή/και μεταξύ των οργανισμών εγγύησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο, η οποία ιδίως επιτρέπει την ενημέρωση του αρμόδιου οργανισμού εγγύησης για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των μισθωτών.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία των αρμόδιων δημόσιων διοικήσεών τους ή/και οργανισμών εγγύησης. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία δεν περιορίζει την ευχέρεια των κρατών μελών να εφαρμόζουν ή θεσπίζουν ευνοϊκότερες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για τους μισθωτούς.

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί επ' ουδενί να αποτελέσει λόγο για να δικαιολογηθεί μια οπισθοδρόμηση σε σχέση με την κατάσταση που υφίσταται στα κράτη μέλη και σχετικά με το γενικό επίπεδο προστασίας των μισθωτών στον τομέα που καλύπτει η οδηγία.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών:

α)

να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν την αποτροπή καταχρήσεων·

β)

να αρνούνται ή να περιορίζουν την υποχρέωση πληρωμής του άρθρου 3, ή την υποχρέωση εγγυήσεως του άρθρου 7, αν είναι φανερό ότι η εκπλήρωση της υποχρεώσεως δεν δικαιολογείται λόγω της υπάρξεως ιδιαιτέρων δεσμών μεταξύ του μισθωτού και του εργοδότη και κοινά συμφέροντα που πραγματώνονται με συμπαιγνία μεταξύ τους·

γ)

να αρνούνται ή να περιορίζουν την υποχρέωση πληρωμής που αναφέρεται στο άρθρο 3, ή την υποχρέωση εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 7, όταν ο μισθωτός κατέχει μόνος ή από κοινού με τους εγγυτέρους συγγενείς του, ένα ουσιώδες μέρος της επιχείρησης ή της εγκατάστασης του εργοδότη και ασκεί σημαντική επιρροή στις δραστηριότητές του.

Άρθρο 13

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τους τύπους εθνικών διαδικασιών αφερεγγυότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις σχετικές κοινοποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Το αργότερο στις 8 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 4, 9 και 10, του άρθρου 11 δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 12 στοιχείο γ) και των άρθρων 13 και 14, στα κράτη μέλη.

Άρθρο 16

Η οδηγία 80/987/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι μέρος Γ.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 18

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-P. JOUYET


(1)  ΕΕ C 161 της 13.7.2007, σ. 75.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2007 (ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 71) και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008.

(3)  ΕΕ L 283 της 28.10.1980, σ. 23.

(4)  Βλέπε παράρτημα Ι, μέρη Α και Β.

(5)  ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σ. 9.

(6)  ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43.

(7)  ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

(κατά το άρθρο 16)

Οδηγία 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 283 της 28.10.1980, σ. 23)

Οδηγία 87/164/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(EE L 66 της 11.3.1987, σ. 11)

Οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(EE L 270 της 8.10.2002, σ. 10)

ΜΕΡΟΣ B

Μη καταργούμενη τροποποιητική πράξη

(κατά το άρθρο 16)

Πράξη προσχώρησης του 1994

ΜΕΡΟΣ Γ

Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής

(κατά το άρθρο 16)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

Ημερομηνία εφαρμογής

80/987/ΕΟΚ

23 Οκτωβρίου 1983

 

87/164/ΕΟΚ

 

1η Ιανουαρίου 1986

2002/74/ΕΚ

7 Οκτωβρίου 2005

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 80/987/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 8α

Άρθρο 9

Άρθρο 8β

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 12

Άρθρο 10α

Άρθρο 13

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 14

Άρθρο 12

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 13

Άρθρο 18

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/43


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2008

σχετικά με την έγκριση ορισμένων εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5699]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/815/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 είναι να εξασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων για την ανίχνευση και τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων ζωονοσογόνων παραγόντων σε όλα τα συναφή στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής, ιδίως σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, ώστε να μειωθεί ο επιπολασμός τους καθώς και ο κίνδυνος που προκαλούν για τη δημόσια υγεία.

(2)

Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοτικοί στόχοι για τη μείωση του επιπολασμού, σε ορισμένους ζωικούς πληθυσμούς, ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού.

(3)

Καθορίστηκε κοινοτικός στόχος για τη μείωση του επιπολασμού της Salmonella Enteritidis και της Salmonella Typhimurium στα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, όσον αφορά το επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 646/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2007, για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού της Salmonella Enteritidis και της Salmonella Typhimurium στα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής (2).

(4)

Για να επιτευχθεί ο κοινοτικός στόχος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus και να τα υποβάλουν στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003.

(5)

Ορισμένα κράτη μέλη υπέβαλαν τέτοια προγράμματα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι συμβαδίζουν με την οικεία κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία και ιδίως με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003.

(6)

Συνεπώς, τα εν λόγω εθνικά προγράμματα ελέγχου θα πρέπει να εγκριθούν.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα εθνικά προγράμματα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο παράρτημα εγκρίνονται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 151 της 13.6.2007, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βέλγιο

Βουλγαρία

Τσεχική Δημοκρατία

Δανία

Γερμανία

Εσθονία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κύπρος

Λεττονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Ουγγαρία

Κάτω Χώρες

Αυστρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβενία

Σλοβακία

Φινλανδία

Σουηδία

Ηνωμένο Βασίλειο


28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/46


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2008

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/467/ΕΚ σχετικά με την κήρυξη ορισμένων διοικητικών περιφερειών της Πολωνίας ως απαλλαγμένων από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5987]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/816/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), και ιδίως το παράρτημα Δ κεφάλαιο Ι στοιχείο Ε,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το παράρτημα Δ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ ένα κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους θεωρείται, όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών, επισήμως απαλλαγμένο από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία.

(2)

Οι πίνακες των περιφερειών των κρατών μελών που θεωρούνται απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών περιλαμβάνονται στην απόφαση 2003/467/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση, τη βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες κρατών μελών, όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών (2).

(3)

Η Πολωνία υπέβαλε στην Επιτροπή δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, βάσει των οποίων 29 διοικητικές περιφέρειες (powiaty) που περιλαμβάνονται στις αμέσως ανώτερες διοικητικές διαιρέσεις (βοεβοδάτα) Mazowieckie, Podlaskie και Warminsko-mazurskie μπορούν να αναγνωριστούν ως επισήμως απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών στην Πολωνία.

(4)

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των δικαιολογητικών αυτών, οι εν λόγω διοικητικές περιφέρειες (powiaty) της Πολωνίας αναγνωρίζονται ως επισήμως απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(5)

Συνεπώς, η απόφαση 2003/467/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.

(2)  ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 74.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2003/467/ΕΚ, το δεύτερο μέρος που αναφέρεται στην Πολωνία αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Στην Πολωνία:

Βοεβοδάτο Dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Βοεβοδάτο Lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Βοεβοδάτο Kujawsko-pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Βοεβοδάτο Łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Βοεβοδάτο Małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Βοεβοδάτο Mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Βοεβοδάτο Opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Βοεβοδάτο Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Βοεβοδάτο Podlaskie

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Βοεβοδάτο Śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Βοεβοδάτο Świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Βοεβοδάτο Warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Βοεβοδάτο Wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.»


28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2008

για τροποποίηση της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας από τη Νέα Καληδονία στην Κοινότητα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6050]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/817/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α),

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ (3), θεσπίζει κανόνες για τις εισαγωγές στην Κοινότητα φορτίων ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Το μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω απόφασης περιέχει τον κατάλογο των τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες θα πρέπει να επιτρέπονται οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων στην ΕΕ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης τα υποδείγματα πιστοποιητικών καθώς και οι κανόνες για την επεξεργασία που απαιτείται για τα προϊόντα αυτά.

(2)

Η Νέα Καληδονία ζήτησε να επιτραπούν οι εισαγωγές, στην Κοινότητα, προϊόντων της με βάση το κρέας παρασκευασμένων από εγχώρια βοοειδή και από ορισμένα θηράματα ή οι εισαγωγές ορισμένων μερών των ζώων αυτών.

(3)

Η Επιτροπή διεξήγαγε έλεγχο στη Νέα Καληδονία κατά τον οποίο καταδείχθηκε ότι η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2002/99/ΕΚ.

(4)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επιτραπούν οι εισαγωγές, από τη Νέα Καληδονία στην Κοινότητα, προϊόντων με βάση το κρέας παρασκευασμένων από εγχώρια βοοειδή και από ορισμένα θηράματα ή ορισμένων μερών των ζώων αυτών, με εφαρμογή, στα προϊόντα αυτά, της μη ειδικής επεξεργασίας που ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2007/777/ΕΚ για κτηνιατρικούς υγειονομικούς λόγους.

(5)

Συνεπώς, η απόφαση 2007/777/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.

(2)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 312 της 30.11.2007, σ. 49.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΜΕΡΟΣ 2

Τρίτες χώρες ή περιοχές τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων

(Βλέπε μέρος 4 του παρόντος παραρτήματος για την εξήγηση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στον πίνακα)

Κωδικός ISO

Χώρα καταγωγής ή μέρος της

1.

Κατοικίδια βοοειδή

2.

Εκτρεφόμενα δίχηλα θηράματα

(εκτός των αγριόχοιρων)

Κατοικίδια αιγοπρόβατα

1.

Κατοικίδιοι χοίροι

2.

Εκτρεφόμενα δίχηλα θηράματα

(αγριόχοιροι)

Κατοικίδια μόνοπλα

1.

Πουλερικά

2.

Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα

(εκτός των στρουθιονιδών)

Εκτρεφόμενοι στρουθιονίδες

Κατοικίδια κουνέλια και εκτρεφόμενοι λεπορίδες

Άγρια δίχηλα θηράματα

(εκτός αγριόχοιρων)

Αγριόχοιροι

Άγρια μόνοπλα

Άγριοι λεπορίδες

(αγριοκούνελα και λαγοί)

Άγρια πτερωτά θηράματα

Άγρια χερσαία θηλαστικά θηράματα

(εκτός οπληφόρων, μονόπλων και λεποριδών)

AR

Αργεντινή AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Αργεντινή AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Αργεντινή AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Αυστραλία

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Μπαχρέιν

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Βραζιλία

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Βραζιλία BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Βραζιλία BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Βραζιλία BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Μποτσουάνα

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Λευκορωσία

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Καναδάς

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Ελβετία (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Χιλή

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Κίνα

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Κίνα CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Κολομβία

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Αιθιοπία

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Γροιλανδία

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Χονγκ Κονγκ

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Κροατία

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Ισραήλ

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Ινδία

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Ισλανδία

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Κένυα

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Νότια Κορέα

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Μαρόκο

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Μαυροβούνιο

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Μαδαγασκάρη

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Μαυρίκιος

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Μεξικό

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Μαλαισία MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Μαλαισία MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Ναμίμπια (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Νέα Καληδονία

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Νέα Ζηλανδία

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Παραγουάη

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Σερβία (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Ρωσία

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Σιγκαπούρη

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Σουαζιλάνδη

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Ταϊλάνδη

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Τυνησία

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Τουρκία

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ουκρανία

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Ηνωμένες Πολιτείες

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Ουρουγουάη

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Νότιος Αφρική (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Ζιμπάμπουε (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Δεν έχει θεσπιστεί πιστοποιητικό και οι εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που περιέχουν κρέας του είδους αυτού δεν επιτρέπονται».


(1)  Βλέπε μέρος 3 του παρόντος παραρτήματος σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις επεξεργασίας για τα παστεριωμένα προϊόντα με βάση το κρέας και τα αποξηραμένα στον ήλιο τεμάχια κρέατος (“biltong”).

(2)  Για τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα επεξεργασμένα στομάχια, τις ουροδόχους κύστεις και τα έντερα που παρασκευάζονται από νωπό κρέας ζώων που έχουν σφαγεί μετά την 1η Μαρτίου 2002.

(3)  Όπως προβλέπει η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές των γεωργικών προϊόντων.

(4)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· προσωρινός κωδικός που δεν προδικάζει κατ’ ουδένα τρόπο την οριστική ονομασία αυτής της χώρας, η οποία θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.

(5)  Εξαιρουμένου του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.

XXX

Δεν έχει θεσπιστεί πιστοποιητικό και οι εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που περιέχουν κρέας του είδους αυτού δεν επιτρέπονται».


28.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.