ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
8 Οκτωβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2008 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2008 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 981/2008 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών

5

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (Αναδιατυπωμένη έκδοση)

8

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2008/777/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

23

Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

25

 

 

2008/778/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2008, περί διορισμού στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους από την Αυστρία

30

 

 

2008/779/ΕΚ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2008, για τον διορισμό νέου μέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

8.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 979/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

88,1

MK

52,8

TR

113,8

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

89,6

ZZ

105,1

0709 90 70

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

67,2

BR

51,8

TR

104,4

UY

95,7

ZA

88,9

ZZ

81,6

0806 10 10

BR

221,5

TR

97,0

US

222,9

ZZ

180,5

0808 10 80

AR

67,2

BR

145,7

CL

122,9

CN

73,4

CR

67,4

MK

37,6

NZ

106,5

US

93,3

ZA

95,0

ZZ

89,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

43,2

TR

140,8

ZA

108,8

ZZ

84,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


8.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 980/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2008/2009 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοίτροποποιή θηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 978/2008 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 258 της 26.9.2008, σ. 56.

(4)  ΕΕ L 266 της 7.10.2008, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 8 Οκτωβρίου 2008

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

24,54

4,03

1701 11 90 (1)

24,54

9,26

1701 12 10 (1)

24,54

3,84

1701 12 90 (1)

24,54

8,83

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)

25,41

8,01

1701 99 90 (2)

25,41

8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


8.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 981/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Οκτωβρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και καταργεί τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (2). Ωστόσο, το κεφάλαιο I του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες, το άρθρο 70 καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις που περιέχονται συγκεκριμένα στα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31 Ιουλίου 2009.

(2)

Το παράρτημα V σημείο Α 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει παρεκκλίσεις από τη συνολική μέγιστη περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη για ορισμένες κατηγορίες οίνων των οποίων η περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 5 γραμμάρια ανά λίτρο.

(3)

Το παράρτημα V σημείο Β 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τη συνολική μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητική οξύτητα για ορισμένες κατηγορίες οίνων.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2008 της Επιτροπής (3) καθορίζει ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά ιδίως τη συνολική μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε θειώδη ανυδρίτη και τη συνολική μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε πτητική οξύτητα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 23 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις των καταλόγων οίνων που εμφαίνονται στο παράρτημα V, σημείο A 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 εμφαίνονται στο παράρτημα ΧVΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2008 και το άρθρο 24 του τελευταίου αυτού κανονισμού προβλέπει ότι οι οίνοι για τους οποίους προβλέπονται παρεκκλίσεις από τη μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητική οξύτητα σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο Β 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 εμφαίνονται στο παράρτημα ΧVΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2008.

(5)

Ορισμένοι πορτογαλικοί λευκοί οίνοι v.q.p.r.d. «Douro» που φέρουν την ένδειξη «colheita tardia» έχουν περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα ίση ή μεγαλύτερη από 80 γραμμάρια ανά λίτρο και απαιτούν για τη συντήρησή τους σε κατάλληλες συνθήκες ποιότητας περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη μεγαλύτερη από το γενικό όριο των 260 mg/l, αλλά ωστόσο μικρότερη από 400 mg/l. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να προστεθούν οι οίνοι αυτοί στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα XIV πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2008.

(6)

Ορισμένοι ισπανικοί οίνοι v.q.p.r.d. με την ονομασία προέλευσης «Rioja» ή με την ονομασία προέλευσης «Málaga» καθώς και ορισμένοι πορτογαλικοί λευκοί οίνοι v.q.p.r.d. «Douro», οι οποίοι παρασκευάζονται σύμφωνα με ειδικές μεθόδους και έχουν ολικό κατ' όγκον αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 13 % vol, παρουσιάζουν συνήθως πτητική οξύτητα πάνω από τις οριακές τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα V σημείο Β 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, μικρότερη όμως, ανάλογα με την περίπτωση, από 25, 35 ή 40 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να προστεθούν οι οίνοι αυτοί στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2008.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2008 καθορίζει στο άρθρο 44 τους γενικούς κανόνες για την πειραματική χρήση νέων οινολογικών πρακτικών από τα κράτη μέλη. Ο όρος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η αποστολή οίνων που αποτελούν αντικείμενο πειραματικών οινολογικών πρακτικών οι οποίες επιτρέπονται από ένα κράτος μέλος έξω από το κράτος αυτό προκαλεί δυσχέρειες στους εμπορευόμενους, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου των πειραματικών πρακτικών. Είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο εν λόγω περιοριστικός όρος, δεδομένου ότι ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV) έχει ήδη συστήσει και δημοσιεύσει τη σχετική πρακτική.

(8)

Η δυνατότητα κυκλοφορίας των οίνων που υπόκεινται σε πειραματικές οινολογικές πρακτικές σε ολόκληρη την Κοινότητα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αποτελεσματικού ελέγχου και επιβάλλει την αναγραφή των πειραματικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται για τους οίνους αυτούς στο συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 και στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 44 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο γ) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Ωστόσο, όταν οι οινολογικές πρακτικές ή επεξεργασίες που επιτρέπονται για πειραματικούς σκοπούς έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο σύστασης και δημοσίευσης από τον OIV, τα προϊόντα που παράγονται μπορούν να διατίθενται στο σύνολο της Κοινότητας»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε)

οι σχετικές πρακτικές ή επεξεργασίες καταγράφονται στο συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 και στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999».

2.

Τα παραρτήματα XIV και XVI τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 127 της 15.5.2008, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2008 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα XIV στοιχείο β), προστίθεται η ακόλουθη έβδομη περίπτωση:

«—

τους λευκούς v.q.p.r.d. που δικαιούνται της ονομασίας προέλευσης “Douro” ακολουθούμενη από την ένδειξη “colheita tardia”·».

2.

Το παράρτημα XVI τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο στοιχείο στ), τα σημεία i) και ii) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

σε 25 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο για:

τους v.q.p.r.d. που πληρούν τους όρους για να περιγράφονται με την ένδειξη “vendimia tardía”,

τους γλυκείς λευκούς ή ερυθρωπούς v.q.p.r.d. από υπερώριμα σταφύλια που δικαιούνται της ονομασίας προέλευσης Rioja,

ii)

σε 35 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο για:

τους v.q.p.r.d. από υπερώριμα σταφύλια που δικαιούνται της ονομασίας προέλευσης Ribeiro,

τους v.l.q.p.r.d. που περιγράφονται με την ένδειξη “generoso” ή “generoso de licor” και δικαιούνται των ονομασιών προέλευσης Condado de Huelva, Jerez Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga και Montilla-Moriles,

τους γλυκείς v.q.p.r.d. και v.l.q.p.r.d. που δικαιούνται της ονομασίας προέλευσης Málaga·».

β)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιστ):

«ιστ)

όσον αφορά τους πορτογαλικούς οίνους:

σε 30 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο για τους λευκούς v.q.p.r.d. που δικαιούνται της ονομασίας προέλευσης “Douro” ακολουθούμενη από την ένδειξη “colheita tardia”, με ολικό κατ’ όγκον αλκοολικό τίτλο ίσο ή μεγαλύτερο από 16 % vol και περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα τουλάχιστον 80 g/l».


ΟΔΗΓΙΕΣ

8.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/8


ΟΔΗΓΊΑ 2008/90/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

(Αναδιατυπωμένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (2), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (3). Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η παραγωγή φρούτων κατέχει σημαντική θέση στη γεωργία της Κοινότητας.

(3)

Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της καλλιέργειας οπωροφόρων δένδρων εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από την ποιότητα και την υγεία τόσο του υλικού που χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό των οπωροφόρων δένδρων όσο και των ίδιων των φυτών αυτών.

(4)

Οι εναρμονισμένοι όροι σε κοινοτικό επίπεδο διασφαλίζουν ότι οι αγοραστές σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας προμηθεύονται υγιές και καλής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα.

(5)

Οι εναρμονισμένοι αυτοί όροι, στο βαθμό που αφορούν φυτοϋγειονομικά θέματα, πρέπει να συμφωνούν με την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (4).

(6)

Πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία στην Κοινότητα, και να προβλεφθεί κοινοτική διαδικασία για τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής των κανόνων αυτών και σε άλλα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων τα οποία θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των γενών και ειδών στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία. Τα γένη και είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα πρέπει να είναι γένη και είδη που καλλιεργούνται ευρέως στα κράτη μέλη και, για το πολλαπλασιαστικό υλικό τους και/ή τα οπωροφόρα δένδρα τους, υπάρχει μια σημαντική αγορά η οποία καλύπτει περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

(7)

Με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών διατάξεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, δεν πρέπει να εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες περί εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων όταν τα προϊόντα αυτά αποδεδειγμένως προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, δεδομένου ότι οι κανόνες που ισχύουν για τις χώρες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

(8)

Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να διατυπωθούν οι απαραίτητοι ορισμοί. Οι ορισμοί αυτοί θα πρέπει να βασίζονται στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και να καλύπτουν τον εκάστοτε όρο με πληρότητα και σαφήνεια, ώστε να διευκολυνθεί η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς και να ληφθούν ταυτόχρονα υπόψη όλες οι νέες ευκαιρίες της αγοράς και όλες οι νέες μέθοδοι παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι ορισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με εκείνους που θεσπίστηκαν για την εμπορία άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού που καλύπτεται από την κοινοτική νομοθεσία.

(9)

Είναι επιθυμητός ο καθορισμός φυτοϋγειονομικών και ποιοτικών προτύπων για κάθε γένος και είδος οπωροφόρου δένδρου με βάση τα διεθνή συστήματα, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διατάξεις περί δοκιμών παθογόνων. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα σύστημα εναρμονισμένων κανόνων για τις διάφορες κατηγορίες πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων τα οποία θα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο με αναφορά στα διεθνή αυτά συστήματα, όποτε υπάρχουν.

(10)

Σύμφωνα με την τρέχουσα γεωργική πρακτική, μπορεί να απαιτηθεί για τα υλικά πολλαπλασιασμού και τα οπωροφόρα δένδρα είτε να υποβάλλονται σε επίσημο έλεγχο είτε να ελέγχονται υπό επίσημη εποπτεία, όπως προβλέπεται για άλλα είδη που καλύπτονται από κοινοτική νομοθεσία.

(11)

Γενετικά τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά και οι ποικιλίες φρούτων δεν θα πρέπει να καταχωρίζονται επισήμως, εκτός εάν έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή κάθε κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (5) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (6).

(12)

Είναι επιθυμητή η διαφύλαξη και βιώσιμη χρήση της γενετικής ποικιλότητας. Θα πρέπει να ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με την υπόλοιπη οικεία κοινοτική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των υφιστάμενων ποικιλιών.

(13)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν όροι εμπορίας του υλικού που προορίζεται για αναλύσεις, επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής, εάν το υλικό αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα συνήθη φυτοϋγειονομικά και ποιοτικά πρότυπα, λόγω της ειδικής χρήσης.

(14)

Εμπίπτει, καταρχάς, στην αρμοδιότητα των προμηθευτών πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ο ρόλος των προμηθευτών και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν. Οι προμηθευτές θα πρέπει να είναι επίσημα εγγεγραμμένοι ώστε να δημιουργηθεί μια διαφανής και οικονομικά έγκυρη διαδικασία πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων.

(15)

Οι προμηθευτές που εμπορεύονται μόνο προς μη επαγγελματίες τελικούς καταναλωτές είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής.

(16)

Είναι προς το συμφέρον των αγοραστών πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων να είναι γνωστή η ονομασία και να διαφυλάσσεται η ταυτότητα της ποικιλίας για την ιχνηλασιμότητα του συστήματος και την αύξηση της εμπιστοσύνης στην αγορά.

(17)

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα είτε με κοινή γνώση της ποικιλίας, ιδίως για τις παλιές ποικιλίες, είτε με την ύπαρξη μιας περιγραφής βάσει των πρωτοκόλλων του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών (CPVO) ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, βάσει άλλων διεθνών ή εθνικών κανόνων.

(18)

Για να εξασφαλισθεί η ταυτότητα και η ομαλή εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων, θα πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες όσον αφορά το διαχωρισμό των παρτίδων και τη σήμανση. Στη χρησιμοποιούμενη ετικέτα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο για τον επίσημο έλεγχο όσο και για την ενημέρωση του χρήστη.

(19)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, με τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι όροι σχετικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα και σχετικά με τους προμηθευτές. Το επίπεδο, η λεπτομέρεια και η συχνότητα των επιθεωρήσεων αυτών θα πρέπει να προσδιορίζονται βάσει της κατηγορίας του υλικού.

(20)

Θα πρέπει να προβλεφθούν κοινοτικά μέτρα ελέγχου για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή, σε όλα τα κράτη μέλη, των προτύπων της παρούσας οδηγίας.

(21)

Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες οι οποίοι, σε περίπτωση παροδικών δυσχερειών εφοδιασμού, λόγω φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιάς και θύελλας ή απρόβλεπτων περιστάσεων, να επιτρέπουν την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις από εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία για περιορισμένη χρονική περίοδο και υπό ειδικούς όρους.

(22)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εξαιρούν από τις προϋποθέσεις σχετικά με την επισήμανση και από τους ελέγχους και τις επίσημες επιθεωρήσεις τους μικροπαραγωγούς των οποίων το σύνολο της παραγωγής και πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων προορίζεται για τελική χρήση από πρόσωπα της τοπικής αγοράς που δεν μετέχουν επαγγελματικά στην παραγωγή δένδρων («τοπική κυκλοφορία»).

(23)

Θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν, όσον αφορά τα γένη και τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα I, νέους όρους ή περιορισμούς στην εν λόγω εμπορία, εκτός εκείνων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

(24)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να επιτρέπεται η εμπορία, εντός της Κοινότητας, πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων που παράγονται σε τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά παρέχουν πάντοτε τις ίδιες εγγυήσεις με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις κοινοτικές διατάξεις.

(25)

Προκειμένου να εναρμονισθούν οι τεχνικές μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη και για να είναι δυνατή η σύγκριση του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων που παράγονται στην Κοινότητα με εκείνα που παράγονται σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να διεξάγονται συγκριτικές δοκιμές, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα αυτά είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(26)

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε διατάραξη του εμπορίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στο έδαφός τους την εμπορία πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC (Conformitas Agraria Communitaris) που προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία υπήρχαν και είχαν πιστοποιηθεί ή γίνει δεκτά ήδη ως υλικό CAC κατά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας για μια μεταβατική περίοδο, ακόμη κι αν το υλικό αυτό δεν πληροί τους νέους όρους.

(27)

Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7).

(28)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην εμπορία, εντός της Κοινότητας, του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και στην εμπορία των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων.

2.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα γένη και στα είδη που αναγράφονται στο παράρτημα Ι, όπως επίσης στα υβρίδιά τους. Εφαρμόζεται επίσης σε έρριζα υποκείμενα και άλλα μέρη φυτών άλλων γενών ή ειδών, εκτός εκείνων που αναγράφονται στο παράρτημα Ι, ή υβριδίων τους, εάν υλικό των γενών ή ειδών ή που αναγράφονται στο παράρτημα Ι ή υβρίδιό τους είναι εμβολιασμένο ή πρόκειται να εμβολιασθεί σε αυτά.

3.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών κανόνων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

4.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο πολλαπλασιαστικό υλικό ή στα οπωροφόρα δένδρα τα οποία αποδεδειγμένως προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζονται ως προοριζόμενα προς εξαγωγή και απομονώνονται επαρκώς.

Τα μέτρα εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, ιδίως δε εκείνα που αφορούν την αναγνώριση και την απομόνωση, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1.

«πολλαπλασιαστικό υλικό», οι σπόροι, τα μέρη φυτών καθώς και κάθε φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των έρριζων υποκειμένων, που προορίζονται για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή οπωροφόρων δένδρων·

2.

«οπωροφόρα δένδρα», τα φυτά που προορίζονται, μετά την εμπορία τους, για φύτευση ή μεταφύτευση·

3.

«ποικιλία», ένα φυτικό σύνολο που ανήκει στην κατώτερη γνωστή ταξινομική ομάδα βοτανικής, το οποίο μπορεί:

α)

να οριστεί από την έκφραση των χαρακτηριστικών που προκύπτουν από ένα ορισμένο γονότυπο ή από έναν ορισμένο συνδυασμό γονοτύπων·

β)

διαχωριστεί από οποιοδήποτε άλλο φυτικό σύνολο με την έκφραση ενός τουλάχιστον από τα εν λόγω χαρακτηριστικά· και

γ)

να θεωρηθεί ως μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα που έχει να αναπαραχθεί χωρίς μεταβολές·

4.

«κλώνος», ο γενετικά ομοιόμορφος απόγονος από αγενή πολλαπλασιασμό ενός μόνο φυτού·

5.

«μητρικό υλικό», το πολλαπλασιαστικό υλικό που:

α)

έχει παραχθεί σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους με σκοπό τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών χαρακτηριστικών σχετικά με τη δενδροκομική της αξία και την πρόληψη ασθενειών·

β)

προορίζεται για την παραγωγή βασικού υλικού πολλαπλασιασμού ή πιστοποιημένου υλικού εκτός των οπωροφόρων δένδρων·

γ)

πληροί τις ειδικές απαιτήσεις για το μητρικό υλικό που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4· και

δ)

έχει διαπιστωθεί σε επίσημη επιθεώρηση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)·

6.

«βασικό υλικό πολλαπλασιασμού», το πολλαπλασιαστικό υλικό που:

α)

έχει παραχθεί απευθείας ή σε περιορισμένο αριθμό σταδίων με αγενή πολλαπλασιασμό από το μητρικό υλικό, σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους με σκοπό τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών χαρακτηριστικών σχετικά με τη δενδροκομική της αξία και την πρόληψη ασθενειών·

β)

προορίζεται για την παραγωγή πιστοποιημένου υλικού·

γ)

πληροί τις ειδικές απαιτήσεις για το βασικό υλικό πολλαπλασιασμού που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4· και

δ)

έχει διαπιστωθεί σε επίσημη επιθεώρηση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)·

7.

«πιστοποιημένο υλικό»:

α)

το πολλαπλασιαστικό υλικό που:

i)

έχει παραχθεί απευθείας ή σε περιορισμένο αριθμό σταδίων με αγενή πολλαπλασιασμό από το βασικό υλικό πολλαπλασιασμού ή από το μητρικό υλικό, ή, εφόσον προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων από πιστοποιημένους σπόρους προερχόμενους από βασικό ή πιστοποιημένο υλικό υποκειμένων·

ii)

προορίζεται για την παραγωγή οπωροφόρων δένδρων·

iii)

πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις για το πιστοποιημένο υλικό που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4· και

iv)

έχει διαπιστωθεί σε επίσημο έλεγχο ότι πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σημεία i), ii), και iii)·

β)

τα οπωροφόρα δένδρα τα οποία:

i)

έχουν παραχθεί απευθείας από πιστοποιημένο, βασικό ή μητρικό πολλαπλασιαστικό υλικό·

ii)

προορίζονται για την παραγωγή φρούτων·

iii)

πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις για το πιστοποιημένο υλικό που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4· και

iv)

έχει διαπιστωθεί σε επίσημο έλεγχο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σημεία i), ii) και iii)·

8.

«υλικό CAC (Conformitas Agragría Communitatis)»(κοινοτικών προδιαγραφών), το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που:

α)

διαθέτουν την ταυτότητα και την κατάλληλη καθαρότητα της ποικιλίας·

β)

προορίζονται για:

την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού,

την παραγωγή οπωροφόρων δένδρων, ή/και

την παραγωγή φρούτων·

γ)

πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις για το υλικό CAC που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4·

9.

«προμηθευτής», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα: αναπαραγωγή, παραγωγή, διατήρηση ή/και επεξεργασία, εισαγωγή και εμπορία·

10.

«εμπορία», η πώληση, η κατοχή προς πώληση, η προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση πολλαπλασιαστικού υλικού ή οπωροφόρων δεν δρων σε τρίτους, δωρεάν ή αντί τιμήματος, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση

11.

«αρμόδια επίσημη υπηρεσία»,

α)

μια αρχή η οποία δημιουργείται ή ορίζεται από το κράτος μέλος, υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης, και η οποία ευθύνεται για θέματα ποιότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων·

β)

κάθε δημόσια αρχή η οποία δημιουργείται:

είτε σε εθνικό επίπεδο,

είτε σε περιφερειακό επίπεδο, υπό τον έλεγχο εθνικών αρχών, μέσα στα όρια τα οποία καθορίζει η εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους·

12.

«επίσημη επιθεώρηση», η επιθεώρηση που γίνεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ή υπό την ευθύνη της αρμόδιας επίσημης υπηρεσίας·

13.

«παρτίδα», αριθμός μονάδων ενός αγαθού, που χαρακτηρίζεται από την ομοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

Άρθρο 3

Γενικές απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά

1.   Πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο μόνον εφόσον:

α)

το πολλαπλασιαστικό υλικό έχει πιστοποιηθεί επισήμως ως «μητρικό υλικό», «βασικό υλικό πολλαπλασιασμού» ή «πιστοποιημένο υλικό» ή πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως υλικό CAC·

β)

τα οπωροφόρα δένδρα έχουν πιστοποιηθεί επισήμως ως πιστοποιημένο υλικό ή πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως υλικό CAC.

2.   Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα τα οποία συνίστανται σε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό κατά την έννοια των σημείων 1 και 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, γίνονται δεκτά για διάθεση στο εμπόριο μόνον εφόσον ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός έχει εγκριθεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

3.   Σε περίπτωση κατά την οποία προϊόντα τα οποία προκύπτουν από οπωροφόρα δένδρα ή πολλαπλασιαστικό υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα ή σε τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 ή ως ζωοτροφές ή σε ζωοτροφές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρο δένδρο διατίθεται στην αγορά μόνον εφόσον τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που προέρχονται από το υλικό αυτό έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

4.   Παρά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν άδεια σε προμηθευτές της δικής τους επικράτειας να διαθέσουν στην αγορά κατάλληλες ποσότητες πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων για τους εξής σκοπούς:

α)

δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς·

β)

εργασίες επιλογής· ή

γ)

διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας.

Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορούν τα κράτη μέλη να χορηγήσουν τέτοια άδεια μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και τα είδη

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3, για κάθε γένος ή είδος που αναφέρεται στο παράρτημα I, ορίζονται ειδικές απαιτήσεις οι οποίες προβλέπουν:

α)

τους όρους τους οποίους πρέπει να πληροί το υλικό CAC, και ειδικότερα τους όρους σχετικά με την εφαρμοζόμενη μέθοδο πολλαπλασιασμού, την καθαρότητα των υπό ανάπτυξη καλλιεργειών, την υγεία των φυτών και, εκτός από την περίπτωση των έρριζων υποκειμένων των οποίων το υλικό δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ποικιλία, τη μορφή της ποικιλίας·

β)

τους όρους που πρέπει να πληρούν το μητρικό υλικό, το βασικό υλικό και το πιστοποιημένο υλικό σχετικά με την ποιότητα, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά το μητρικό και το βασικό υλικό, των μεθόδων για τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας και, κατά περίπτωση, του κλώνου, καθώς και των σημαντικών δενδροκομικών χαρακτηριστικών, τη φυτοϋγειονομική κατάσταση, τις μεθόδους ελέγχου και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, το ή τα χρησιμοποιούμενα συστήματα πολλαπλασιασμού και, εκτός από την περίπτωση των έρριζων υποκειμένων των οποίων το υλικό δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ποικιλία, τη μορφή της ποικιλίας·

γ)

τους όρους που πρέπει να πληρούν τα έρριζα υποκείμενα και άλλα μέρη φυτών άλλων γενών ή ειδών άλλων από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι ή τα υβρίδιά τους, εάν εμβολιάζονται με πολλαπλασιαστικό υλικό του γένους ή είδους που απαριθμείται στο παράρτημα Ι ή των υβριδίων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Άρθρο 5

Εγγραφή σε μητρώο

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προμηθευτές να εγγράφονται σε επίσημο μητρώο με βάση τις δραστηριότητες που ασκούν δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στους προμηθευτές που εμπορεύονται μόνο προς μη επαγγελματίες τελικούς καταναλωτές.

3.   Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Ειδικές απαιτήσεις

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το μητρικό, βασικό και πιστοποιημένο υλικό καθώς και το υλικό CAC να παράγονται υπό την ευθύνη προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή την αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων. Προς το σκοπό αυτό, οι εν λόγω προμηθευτές:

εντοπίζουν και παρακολουθούν τα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας παραγωγής τους τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα του υλικού,

διατηρούν τις πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση η οποία αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση, προκειμένου να ελεγχθούν ύστερα από αίτημα της αρμόδιας επίσημης υπηρεσίας,

λαμβάνουν δείγματα, όταν χρειάζεται, για ανάλυση σε εργαστήριο, και

εξασφαλίζουν ότι, κατά την παραγωγή, είναι δυνατός ο εντοπισμός των επιμέρους παρτίδων του πολλαπλασιαστικού υλικού.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση εμφάνισης, στις εγκαταστάσεις ενός προμηθευτή, επιβλαβούς οργανισμού που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή στις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, σε επίπεδο υψηλότερο από το επιτρεπόμενο στις εν λόγω ειδικές απαιτήσεις, ο προμηθευτής ενημερώνει την αρμόδια επίσημη υπηρεσία αμελλητί, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και εφαρμόζει τα τυχόν μέτρα που επιβάλλει η υπηρεσία αυτή.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προμηθευτές να τηρούν μητρώο των πωλήσεων ή των αγορών τους επί τουλάχιστον τρία έτη, όταν πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα δένδρα διατίθενται στο εμπόριο.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε προμηθευτές οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

4.   Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 7

Ταυτοποίηση ποικιλίας

1.   Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα διατίθενται στο εμπόριο με ένδειξη της ποικιλίας στην οποία ανήκουν. Αν, στην περίπτωση των έρριζων υποκειμένων, το υλικό δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ποικιλία, τότε γίνεται αναφορά στο οικείο είδος ή υβρίδιο ειδών.

2.   Οι ποικιλίες που αναφέρονται στην ένδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι:

α)

νομίμως προστατευόμενες με δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν την προστασία των νέων ποικιλιών·

β)

επίσημα καταχωρισμένες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου· ή

γ)

γενικά γνωστές μια ποικιλία θεωρείται γενικά γνωστή εφόσον:

i)

έχει καταχωρισθεί επισήμως σε άλλο κράτος μέλος·

ii)

αποτελεί αντικείμενο αίτησης επίσημης καταχώρισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή αίτησης για δικαίωμα επιφυτικής ποικιλίας σύμφωνα με το στοιχείο α)· ή

iii)

έχει τεθεί ήδη στο εμπόριο πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους ή άλλου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή του.

Η ένδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί επίσης να αφορά ποικιλία η οποία δεν έχει εγγενή αξία για εμπορική φυτική παραγωγή, αρκεί να υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή της και το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα να διατίθενται στο εμπόριο ως υλικό CAC στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, με ένδειξη στην επισήμανση και/ή το έγγραφο η οποία παραπέμπει στην παρούσα διάταξη.

3.   Στο μέτρο του δυνατού, κάθε ποικιλία φέρει την ίδια ονομασία σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2 ή, ελλείψει αυτών, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές.

4.   Οι ποικιλίες μπορούν να καταχωρίζονται επισήμως εφόσον έχει κριθεί ότι πληρούν ορισμένες επίσημα εγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον υπάρχει επίσημη περιγραφή τους. Οι ποικιλίες μπορούν επίσης να καταχωρίζονται επισήμως εάν το υλικό έχει ήδη διατεθεί στο εμπόριο πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή τους.

Μια γενετικά τροποποιημένη ποικιλία μπορεί να καταχωρισθεί επίσημα μόνο εφόσον ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός από τον οποίο συνίσταται έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Όταν προϊόντα προερχόμενα από οπωροφόρα δένδρα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα ή εντός τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οικεία ποικιλία καταχωρίζεται επίσημα μόνο εφόσον τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που προέρχονται από το υλικό αυτό έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

5.   Οι προϋποθέσεις για την επίσημη καταχώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 β) καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, και καλύπτουν:

α)

τις προϋποθέσεις της επίσημης καταχώρισης, οι οποίες μπορούν ειδικότερα να αφορούν τα στοιχεία διαφοροποίησης, σταθερότητας και επαρκούς ομοιογένειας·

β)

τα χαρακτηριστικά που πρέπει οπωσδήποτε να διαπιστώνονται κατά την εξέταση των διαφόρων ειδών·

γ)

τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων·

δ)

τη μέγιστη περίοδο ισχύος της επίσημης καταχώρισης μιας ποικιλίας.

6.   Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, μπορεί:

να καταρτιστεί σύστημα κοινοποίησης των ποικιλιών ή ειδών ή άλλων υβριδίων ειδών, προς τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών,

να αποφασιστεί η κατάρτιση και η δημοσίευση κοινού καταλόγου ποικιλιών.

Άρθρο 8

Σύνθεση παρτίδας και ταυτοποίηση

1.   Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ή απομάκρυνσης από το μητρικό υλικό, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα πρέπει να διατηρούνται σε χωριστές παρτίδες.

2.   Εάν, κατά τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την παράδοση, τοποθετούνται μαζί ή αναμειγνύονται πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα διαφορετικής προέλευσης, ο προμηθευτής τηρεί τα ακόλουθα στοιχεία: σύνθεση της παρτίδας και προέλευση των επιμέρους στοιχείων.

Άρθρο 9

Επισήμανση

1.   Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα διατίθενται στο εμπόριο μόνο σε επαρκώς ομοιογενείς παρτίδες· στην περίπτωση αυτή:

α)

είτε χαρακτηρίζονται ως υλικό CAC και συνοδεύονται από έγγραφο που καταρτίζεται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 4· εάν δε εμφαίνεται επίσημη δήλωση στο έγγραφο αυτό, θα χωρίζεται σαφώς από το υπόλοιπο περιεχόμενο του εγγράφου·

β)

είτε χαρακτηρίζονται ως μητρικό υλικό, βασικό υλικό πολλαπλασιασμού ή πιστοποιημένο υλικό, και πιστοποιούνται ως τέτοια από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 4.

Στα μέτρα εφαρμογής τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3 είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση ή/και τη σφράγιση και συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού ή/και των οπωροφόρων δένδρων.

2.   Στην περίπτωση λιανικής πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων σε μη επαγγελματία τελικό καταναλωτή, οι απαιτήσεις, όσον αφορά την επισήμανση που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι δυνατόν να περιορίζονται σε κατάλληλες πληροφορίες για το προϊόν.

3.   Στην περίπτωση πολλαπλασιαστικού υλικού ή οπωροφόρου δένδρου ποικιλίας η οποία έχει τροποποιηθεί γενετικά, κάθε επισήμανση του υλικού και κάθε έγγραφο, επίσημο ή άλλο, που συνοδεύει το υλικό βάσει της παρούσας οδηγίας, αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικά και κατονομάζει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 10

Τοπική κυκλοφορία

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από:

α)

την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1, τους μικροπαραγωγούς των οποίων το σύνολο της παραγωγής και πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων προορίζεται για τελική χρήση από πρόσωπα της τοπικής αγοράς που δεν μετέχουν επαγγελματικά στην παραγωγή δένδρων («τοπική κυκλοφορία»)·

β)

τους ελέγχους και τις επίσημες επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 13, την τοπική κυκλοφορία πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που παράγονται από τα ούτως απαλλασσόμενα πρόσωπα.

2.   Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2 μπορούν να θεσπίζονται τα μέτρα εφαρμογής σχετικά με άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις απαλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και ιδίως σχετικά με τις έννοιες «μικροπαραγωγοί» και «τοπική αγορά» και τις σχετικές διαδικασίες.

Άρθρο 11

Προσωρινές δυσχέρειες προμήθειας

Σε περίπτωση προσωρινών δυσχερειών προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας λόγω φυσικών καταστροφών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, είναι δυνατόν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2 μέτρα για την εμπορία των προϊόντων αυτών με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 12

1.   Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, αποφασίζεται κατά πόσο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που έχουν παραχθεί σε μια τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, την ταυτότητα, τα γνωρίσματα, τις φυτοϋγειονομικές πλευρές, το περιβάλλον καλλιέργειας, τη συσκευασία, τις λεπτομέρειες επιθεώρησης, την επισήμανση και τη σφράγιση, αντιστοιχούν, ως προς όλα αυτά τα σημεία, με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας.

2.   Εν αναμονή των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, να εφαρμόζουν, κατά την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων από τρίτες χώρες, όρους τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζονται σε προσωρινή ή διαρκή βάση, στις ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Αν οι ειδικές απαιτήσεις δεν προβλέπουν τέτοιους όρους, οι προϋποθέσεις εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις ισχύουσες επί της παραγωγής του οικείου κράτους μέλους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να παρατείνεται για τις διάφορες τρίτες χώρες, εν αναμονή των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που εισάγονται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει του πρώτου εδαφίου, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό εμπορίας στα άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 13

Επίσημη επιθεώρηση

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα να επιθεωρούνται επισήμως κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της εμπορίας τους προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των απαιτήσεων και των όρων της παρούσας οδηγίας. Προς το σκοπό αυτό, η υπεύθυνη δημόσια υπηρεσία έχει ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των εγκαταστάσεων των προμηθευτών σε κάθε εύλογη χρονική στιγμή.

2.   Οι υπεύθυνες δημόσιες υπηρεσίες μπορούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να αναθέτουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, υπό την εξουσία και τον έλεγχό τους, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει αναλάβει, δυνάμει του επισήμως εγκριθέντος καταστατικού του, αποκλειστικώς ειδικά καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος, υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο και τα μέλη του δεν αποκομίζουν κανένα προσωπικό όφελος από τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνουν.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, μπορεί να εγκρίνεται οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που ιδρύεται για λογαριασμό μιας από τις υπεύθυνες δημόσιες υπηρεσίες και το οποίο ενεργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο δεν προσπορίζεται κανένα προσωπικό όφελος από τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνει.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις υπεύθυνες δημόσιες υπηρεσίες τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές προς τα άλλα κράτη μέλη.

3.   Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2. Οι εν λόγω λεπτομέρειες είναι ανάλογες με την κατηγορία του συγκεκριμένου υλικού.

Άρθρο 14

Κοινοτική παρακολούθηση

1.   Οι δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων διεξάγονται στα κράτη μέλη σε δείγματα προκειμένου να ελεγχθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την υγεία των φυτών. Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει επιθεωρήσεις των δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής.

2.   Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων είναι δυνατόν να διεξάγονται εντός της Κοινότητας για τους εκ των υστέρων ελέγχους δειγμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών που διατίθενται στην εμπορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την υγεία των φυτών. Οι συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων δύνανται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα δένδρα που παράγονται σε τρίτες χώρες,

πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα δένδρα κατάλληλα για βιολογικές καλλιέργειες,

πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα δένδρα που διατίθενται στο εμπόριο σε σχέση με μέτρα για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλίας.

3.   Οι συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων εξέτασης του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων που οφείλει να πληροί το υλικό.

4.   Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισμούς για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 19 παράγραφος 2 σχετικά με τους τεχνικούς διακανονισμούς για τη διεξαγωγή των δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων και τα αποτελέσματά τους. Όταν ανακύπτουν προβλήματα υγείας των φυτών, η Επιτροπή απευθύνει κοινοποίηση προς τη μόνιμη επιτροπή για την υγεία των φυτών.

5.   Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονομικά στη διεξαγωγή των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 2 και 3 δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων.

Η οικονομική συνεισφορά δεν υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

6.   Οι δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονομική συνεισφορά και οι λεπτομέρειες χορήγησής της καθορίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 παράγραφος 2 διαδικασία.

7.   Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 2 και 3 δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από δημόσιες αρχές ή από νομικά πρόσωπα που ενεργούν υπό την ευθύνη του κράτους.

Άρθρο 15

Κοινοτικοί έλεγχοι στα κράτη μέλη

1.   Εάν παρίσταται ανάγκη, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούν, σε συνεργασία με τις υπεύθυνες δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών, επιτόπιους ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα για να ελέγχουν εάν οι προμηθευτές συμμορφώνονται πράγματι με τις απαιτήσεις της. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διεξάγεται ο έλεγχος, παρέχει στους εμπειρογνώμονες κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών.

2.   Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Ενέργειες παρακολούθησης της εφαρμογής από τα κράτη μέλη

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στο έδαφός τους και προορίζονται για εμπορία να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.   Εάν, κατά την επίσημη επιθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 ή κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 14, διαπιστώνεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα που διατίθενται στο εμπόριο δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η υπεύθυνη δημόσια υπηρεσία του οικείου κράτους μέλους λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις αυτές, ή, εάν τούτο είναι αδύνατο, την απαγόρευση της εμπορίας στην Κοινότητα του συγκεκριμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και των συγκεκριμένων οπωροφόρων δένδρων.

3.   Εάν διαπιστωθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα που διαθέτει στο εμπόριο ένας προμηθευτής δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας, το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έναντι του προμηθευτή αυτού. Εάν απαγορευθεί στον εν λόγω προμηθευτή η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

4.   Κάθε μέτρο που έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 αίρεται από τη στιγμή που διαπιστώνεται με ικανοποιητική βεβαιότητα ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για εμπορία από τον προμηθευτή πρόκειται, στο μέλλον, να πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας

1.   Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας δεν υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τον προμηθευτή, τα φυτοϋγειονομικά θέματα, το περιβάλλον ανάπτυξης και τις λεπτομέρειες επιθεώρησης, εκτός από εκείνους που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

2.   Όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα των γενών και των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη αποφεύγουν να επιβάλουν αυστηρότερους όρους ή περιορισμούς εμπορίας, εκτός εκείνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή στις ειδικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή των υφιστάμενων στις 28 Απριλίου 1992, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 18

Τροποποιήσεις και προσαρμογή των παραρτημάτων

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3, να τροποποιεί το παράρτημα Ι, προσαρμόζοντάς το στην εξέλιξη της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης.

Άρθρο 19

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτά των γενών και ειδών των οπωρών, η οποία αναφέρεται στο εξής ως «επιτροπή».

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

4.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 20

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 2, 3, 5, 6, το άρθρο 7 παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 1, και τα άρθρα 16 και 21. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

2.   Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι αναφορές που υπάρχουν σε ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις στην οδηγία που καταργείται με την παρούσα οδηγία, ερμηνεύονται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η διατύπωση της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 21

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, να επιτρέψουν την εμπορία στο έδαφός τους πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία υπήρχαν πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 και έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ή πληρούν τις προϋποθέσεις να χαρακτηρισθούν ως υλικό CAC πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα, όταν διατίθενται στο εμπόριο, περιέχουν στην επισήμανση και/ή το έγγραφο ένδειξη, η οποία παραπέμπει στο παρόν άρθρο. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 22

Κατάργηση

1.   Η οδηγία 92/34/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος A, καταργείται από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

2.   Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 24

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10.

(3)  Βλέπε παράρτημα ΙΙ μέρος Α.

(4)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των γενών και ειδών στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία

 

Castanea sativa Mill.

 

Citrus L.

 

Corylus avellana L.

 

Cydonia oblonga Mill.

 

Ficus carica L.

 

Fortunella Swingle

 

Fragaria L.

 

Juglans regia L.

 

Malus Mill.

 

Olea europaea L.

 

Pistacia vera L.

 

Poncirus Raf.

 

Prunus amygdalus Batsch

 

Prunus armeniaca L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus cerasus L.

 

Prunus domestica L.

 

Prunus persica (L.) Batsch

 

Prunus salicina Lindley

 

Pyrus L.

 

Ribes L.

 

Rubus L.

 

Vaccinium L.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ A

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

(που αναφέρονται στο άρθρο 22)

Οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10)

 

Απόφαση 93/401/ΕΟΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 177 της 21.7.1993, σ. 28)

 

Απόφαση 94/150/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 31)

 

Απόφαση 95/26/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 36 της 16.2.1995, σ. 36)

 

Απόφαση 97/110/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 39 της 8.2.1997, σ. 22)

 

Απόφαση 1999/30/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 30)

 

Απόφαση 2002/112/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 44)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1)

Μόνο το σημείο 7 του παραρτήματος ΙΙ και το σημείο 28 του παραρτήματος ΙΙΙ

Οδηγία 2003/61/ΕΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23)

Μόνο το άρθρο 1 παράγραφος 5

Οδηγία 2003/111/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 311 της 27.11.2003, σ. 12)

 

Απόφαση 2005/54/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 22 της 26.1.2005, σ. 16).

 

Απόφαση 2007/776/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 312 της 30.11.2007, σ. 48)

 

ΜΕΡΟΣ Β

Κατάλογος των προθεσμιών για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή

(που αναφέρονται στο άρθρο 22)

Οδηγία

Προθεσμία για τη μεταφορά

Ημερομηνία εφαρμογής

92/34/ΕΟΚ

31 Δεκεμβρίου 1992

31 Δεκεμβρίου 1992 (1)

2003/61/ΕΚ

10 Οκτωβρίου 2003

 

2003/111/ΕΚ

31 Οκτωβρίου 2004

 


(1)  Όσον αφορά τα άρθρα 5 έως 11, 14, 15, 17, 19 και 24, η ημερομηνία εφαρμογής για κάθε γένος ή είδος που αναφέρεται στο παράρτημα II καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 21, κατά τη σύνταξη του δελτίου που αναφέρεται στο άρθρο 4 (βλέπε άρθρο 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 92/34/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 18 τροποποιημένο

Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 2

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 3 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 3 στοιχεία γ) έως στ)

Άρθρο 2 παράγραφοι 5 έως 8 τροποποιημένες

Άρθρο 3 στοιχεία ζ) έως η)

Άρθρο 3 στοιχεία θ) έως ι)

Άρθρο 2 παράγραφοι 9 και 10 τροποποιημένες

Άρθρο 3 στοιχείο ια) σημεία i) και ii)

Άρθρο 2 παράγραφος 11

Άρθρο 3 στοιχείο ια) εν μέρει

Άρθρο 13 παράγραφος 2 τροποποιημένη

Άρθρο 3 στοιχεία ιβ) και ιγ)

Άρθρο 2 παράγραφοι 12 και 13

Άρθρο 3 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 3 στοιχείο ιε)

Άρθρο 2 παράγραφος 14

Άρθρο 3 στοιχείο ιστ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 τροποποιημένο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 15

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) τροποποιημένα

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4 τροποποιημένη

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2 σημεία i) και ii)

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) τροποποιημένα

Άρθρο 9 παράγραφος 2 τελική διάταξη

Άρθρο 7 παράγραφος 4 τροποποιημένη

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 9 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 9 παράγραφος 6

Άρθρο 7 παράγραφος 7

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 τροποποιημένες

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 11

Άρθρο 9 τροποποιημένο

Άρθρο 12

Άρθρο 10

Άρθρο 13

Άρθρο 11 τροποποιημένο

Άρθρο 14

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 15

Άρθρο 17 παράγραφος 2 τροποποιημένη

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Άρθρο 17

Άρθρο 13 παράγραφος 1 τροποποιημένη

Άρθρο 18

Άρθρο 13 παράγραφος 3 τροποποιημένη

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 20

Άρθρο 14

Άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 23

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 27

Άρθρο 24

Παράρτημα I

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα I

Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

8.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/23


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουλίου 2008

για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2008/777/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 2 τρίτη πρόταση, το άρθρο 55, το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 71, το άρθρο 80 παράγραφος 2 και τα άρθρα 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση,

τη συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή, εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της, να διαπραγματευθεί με τη Δημοκρατία του Καζακστάν ένα πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης σύναψής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους.

(3)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση από την 1η Ιανουαρίου 2007, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών για την επίσημη σύναψή του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν), εξ ονόματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, το πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης σύναψής του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος του, το πρωτόκολλο εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. KOUCHNER


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

TO ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,

Η ΜΑΛΤΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

εφεξής «τα κράτη μέλη», εκπροσωπούμενα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

εφεξής «οι Κοινότητες», εκπροσωπούμενες από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ,

αφετέρου,

εφεξής «τα μέρη» για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας (κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη νέα κατάσταση στις σχέσεις της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο νέων κρατών μελών, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για τη συνεργασία μεταξύ της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία των μερών να διασφαλίσουν την επίτευξη και την εφαρμογή των στόχων και των αρχών της ΣΕΣΣ,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται μέρη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 23 Ιανουαρίου 1995 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 1999 (εφεξής «η συμφωνία»), και υιοθετούν και λαμβάνουν υπόψη αντίστοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο με τα άλλα κράτη μέλη, τα κείμενα της συμφωνίας, των κοινών δηλώσεων, των ανταλλαγών επιστολών και της δήλωσης της Δημοκρατίας του Καζακστάν που προσαρτώνται στην τελική πράξη, η οποία υπεγράφη την ίδια ημερομηνία, καθώς και του πρωτοκόλλου της συμφωνίας της 30ής Απριλίου 2004, που άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2006.

Άρθρο 2

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Άρθρο 3

1.   Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τις Κοινότητες, από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος των κρατών μελών και από τη Δημοκρατία του Καζακστάν, σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους.

2.   Τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα έγγραφα έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

1.   Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου έγκρισης.

2.   Εν αναμονή της ενάρξεως ισχύος του, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 5

1.   Τα κείμενα της συμφωνίας, της τελικής πράξης και όλων των εγγράφων που προσαρτώνται σε αυτήν, καθώς και του πρωτοκόλλου της συμφωνίας της 30ής Απριλίου 2004, συντάσσονται στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα.

2.   Τα εν λόγω κείμενα προσαρτώνται στο παρόν πρωτόκολλο και είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα των άλλων γλωσσών στις οποίες έχουν συνταχθεί η συμφωνία, η τελική πράξη και τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτήν, καθώς και το πρωτόκολλο της συμφωνίας της 30ής Απριλίου 2004.

Άρθρο 6

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και καζακική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.

Image

Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Република Казахстан

Por la República de Kazajstán

Za Kazašskou republiku

For Republikken Kasachstan

Für die Republik Kasachstan

Kasahstani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν

For the Republic of Kazakhstan

Pour la République du Kazakhstan

Per la Repubblica del Kazakistan

Kazahstānas Republikas vārdā

Kazachstano Respublikos vardu

A Kazah Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Każakstan

Voor de Republiek Kazachstan

W imieniu Republiki Kazachstanu

Pela República do Cazaquistão

Pentru Republica Kazahstan

Za Kazašskú republiku

Za Republiko Kazahstan

Kazakstanin tasavallan puolesta

På Republiken Kazakstans vägnar

Image

Зa Република Казахстан

Image


8.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 2ας Οκτωβρίου 2008

περί διορισμού στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους από την Αυστρία

(2008/778/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,

την πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 24 Ιανουαρίου 2006, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2006/116/ΕΚ περί διορισμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 25 Ιανουαρίου 2010 (1).

(2)

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή μετά τη λήξη της θητείας του κ. Herwig VAN STAA. Μία θέση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή μετά τη λήξη της θητείας της κ. Elisabeth ZANON,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών, για το εναπομένον διάστημα της τρέχουσας εντολής, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2010:

α)

ως τακτικό μέλος:

ο κ. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages.

β)

ως αναπληρωματικό μέλος:

ο κ. Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 2 Οκτωβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

X. BERTRAND


(1)  ΕΕ L 56 της 25.2.2006, σ. 75.


8.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/31


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Οκτωβρίου 2008

για τον διορισμό νέου μέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(2008/779/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 215 δεύτερο εδάφιο,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 128 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Με επιστολή της 3ης Οκτωβρίου 2008, ο κ. Peter MANDELSON παραιτήθηκε από τη θέση του ως μέλους της Επιτροπής. Είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί για το υπόλοιπο της θητείας του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η βαρώνη Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND διορίζεται μέλος της Επιτροπής για την περίοδο από 6ης Οκτωβρίου 2008 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2009.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 6 Οκτωβρίου 2008.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. LAGARDE


8.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.