ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
2 Αυγούστου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 769/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 770/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 771/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008, για τη θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και διαδικασίας του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων ( 1 )

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 772/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007, για την περίοδο 2007/2008

14

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών

 

 

2008/634/ΕΚ

 

*

Απόφαση την οποία έλαβαν με κοινή συμφωνία οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 18ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

16

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/635/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2008, για τις εισαγωγές στην Κοινότητα σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων όσον αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών, κέντρων συλλογής σπέρματος και ομάδων συλλογής εμβρύων, και για τον καθορισμό των απαιτήσεων πιστοποίησης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3625]  ( 1 )

17

 

 

2008/636/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ωαρίων και εμβρύων χοιροειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3671]  ( 1 )

32

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων (ΕΕ L 198 της 26.7.2008)

34

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 769/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Αυγούστου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 2η Αυγούστου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 61).

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 590/2008 (ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 770/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Αυγούστου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 42 σημείο 8α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (2), καθορίζει τις λεπτομέρειες της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας στα προγράμματα εκρίζωσης των ζωονόσων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (3) εφαρμόζεται στις χρηματοδοτικές συμμετοχές της Κοινότητας των οποίων απολαύουν τα κράτη μέλη για τις επιλέξιμες δαπάνες σχετικά με ορισμένα μέτρα εκρίζωσης των ζωονόσων.

(3)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (4), θεσπίζει νέα μέτρα για την καταπολέμηση της εν λόγω νόσου ακόμη και στην περίπτωση ιού χαμηλής παθογονικότητας.

(4)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/53/ΕΚ (5), προβλέπει ότι είναι δυνατό να χορηγείται χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για ορισμένα μέτρα εκρίζωσης που τίθενται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Το άρθρο 3α της εν λόγω απόφασης εξαρτά τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών από την εφαρμογή των ελάχιστων μέτρων καταπολέμησης που ορίζονται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ.

(5)

Το κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 πρέπει κατά συνέπεια να επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να λάβει υπόψη την τροποποίηση αυτή.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 προβλέπει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας καταβάλλεται με βάση αίτηση επιστροφής, συνοδευόμενη από οικονομική έκθεση, η οποία αποτελείται από το τμήμα «προσήκουσα αποζημίωση» και το τμήμα «λειτουργικές δαπάνες». Είναι σκόπιμο, καθότι αυτό ισχύει ήδη για την υποβολή του τμήματος «προσήκουσα αποζημίωση», να συνδεθεί η υποβολή του τμήματος «λειτουργικές δαπάνες» της εν λόγω οικονομικής έκθεσης με την κοινοποίηση της ειδικής απόφασης που προβλέπει τη χρηματοδοτική συνδρομή.

(7)

Είναι επομένως σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις χρηματοδοτικές συμμετοχές της Κοινότητας των οποίων απολαύουν τα κράτη μέλη για τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα μέτρα εξάλειψης των νόσων και στις περιπτώσεις που αναφέρονται:

α)

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3α παράγραφος 1 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, με εξαίρεση τις νόσους που προσβάλλουν τα ιπποειδή·

β)

στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης.».

2.

Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

«δικαιολογημένες πληρωμές»: οι πληρωμές για την αγορά υλικών ή υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση, στο άρθρο 3α παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) και στοιχείο β) της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, για τις οποίες αποδεικνύεται η φύση και η άμεση σύνδεση με τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·».

3.

Στο άρθρο 3, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

την άμεση και προσήκουσα αποζημίωση των εκτροφέων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση των ζώων τους ή, ενδεχομένως, σε υποχρεωτική καταστροφή των αβγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2, πρώτη και έβδομη περίπτωση, του άρθρου 3α παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση και του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο i) της απόφασης 90/424/ΕΟΚ·

β)

τις λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης και καταστροφής των ζώων και των μολυσμένων προϊόντων, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων και τον καθαρισμό και την απολύμανση ή την καταστροφή, εφόσον απαιτείται, του μολυσμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση, το άρθρο 3α παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) και στοιχείο β) της απόφασης 90/424/ΕΟΚ·».

4.

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το τμήμα “λειτουργικές δαπάνες” της οικονομικής έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το παράρτημα ΙV, εντός εξήντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής απόφασης που προβλέπει τη χρηματοδοτική συνδρομή.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 (ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 29 της 2.2.2006, σ. 37.


2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 771/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Αυγούστου 2008

για τη θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και διαδικασίας του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 93 παράγραφος 4 και το άρθρο 132,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, στο εξής ο «Οργανισμός», να λαμβάνει επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την καταχώριση και την αξιολόγηση των χημικών προϊόντων και προβλέπει τη σύσταση Συμβουλίου Προσφυγών (εφεξής «συμβούλιο προσφυγών») που θα αποφασίζει για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στο μέτρο που ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 καθορίζει μόνο βασικούς κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες προσφυγής είναι, αναγκαίο να προβλεφθούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την οργάνωση του συμβουλίου προσφυγών καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τη διαδικασία που εφαρμόζεται για τις προσφυγές ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισόρροπη εκτίμηση των προσφυγών από νομική και τεχνική άποψη, πρέπει να συμμετέχουν στην εξέταση κάθε προσφυγής τόσο τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών με νομική κατάρτιση όσο και εκείνα με τεχνική κατάρτιση, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1238/2007 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τους τίτλους κατάρτισης των μελών του τμήματος προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (2).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο ακόμη μέλη, καθένας από τους οποίους έχουν αναπληρωτές. Είναι ουσιώδες να εξασφαλίζει ο πρόεδρος την ποιότητα και τη συνοχή των αποφάσεων του συμβουλίου προσφυγών.

(5)

Για τη διευκόλυνση της εξέτασης των προσφυγών, πρέπει να ορίζεται εισηγητής για κάθε υπόθεση και τα καθήκοντά του να προσδιορίζονται επακριβώς.

(6)

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του συμβουλίου προσφυγών πρέπει να συσταθεί γραμματεία υπό την ευθύνη του.

(7)

Για τους ίδιους λόγους, το συμβούλιο προσφυγών πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει τους κανόνες λειτουργίας του και τον κανονισμό διαδικασίας του.

(8)

Για να μπορεί το συμβούλιο προσφυγών να λαμβάνει τελικές αποφάσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μπορεί να διορίζει επιπλέον μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Επομένως, το συμβούλιο προσφυγών πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει τα κριτήρια για την ανάθεση των υποθέσεων στα μέλη του.

(9)

Πρέπει να επισυνάπτεται στο δικόγραφο της προσφυγής και να αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό της προσφυγής η απόδειξη πληρωμής του τέλους προσφυγής που απαιτείται για κάθε προσφυγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008, σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (3).

(10)

Αν χρειαστεί, και με βάση την πείρα που θα προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα των διατάξεών του και τη λειτουργία τους στην πράξη και να τις τροποποιήσει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Οργάνωση του συμβουλίου προσφυγών

Τμημα 1

Το συμβούλιο προσφυγών

Άρθρο 1

Σύνθεση

1.   Κάθε προσφυγή εκδικάζεται από τρία μέλη του συμβουλίου προσφυγών του Οργανισμού, στο εξής «το συμβούλιο προσφυγών».

Τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει νομική κατάρτιση και τουλάχιστον ένα μέλος τεχνική κατάρτιση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1238/2007.

2.   Ο πρόεδρος του συμβουλίου προσφυγών, ή ένας από τους αναπληρωτές του, προεδρεύει όλων των διαδικασιών προσφυγής.

3.   Ο πρόεδρος εξασφαλίζει την ποιότητα και τη συνοχή των αποφάσεων του συμβουλίου προσφυγών.

Άρθρο 2

Εξαίρεση μέλους

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 90 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το ενδιαφερόμενο μέλος του συμβουλίου προσφυγών καλείται, πριν από τη λήψη απόφασης, να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τους λόγους που προβάλλονται για κάθε εξαίρεση ζητούμενη σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού.

Έως ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού, η διαδικασία αναστέλλεται.

Άρθρο 3

Αντικατάσταση μέλους

1.   Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει να εξαιρέσει ένα μέλος από τις διαδικασίες, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το αντικαθιστά με αναπληρωματικό μέλος.

2.   Ο πρόεδρος μπορεί να αντικαταστήσει κάθε μέλος του συμβουλίου προσφυγών, ύστερα από αίτηση του μέλους αυτού, με αναπληρωματικό μέλος σε περίπτωση άδειας, ασθένειας, επιβεβλημένων υποχρεώσεων του μέλους αυτού ή στις περιπτώσεις που, για άλλους λόγους, το μέλος αυτό δεν δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία. Τα κριτήρια επιλογής του αναπληρωματικού μέλους καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 3.

Εάν ένα μέλος δεν είναι σε θέση να ζητήσει την αντικατάστασή του, ο πρόεδρος μπορεί να το αντικαταστήσει με δική του πρωτοβουλία.

Ο πρόεδρος μπορεί να απορρίψει αίτηση για αντικατάσταση μόνο με αιτιολογημένη απόφαση.

Εάν ο πρόεδρος δεν δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία, ορίζει τον αναπληρωτή του. Εάν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να το πράξει, το μέλος εκείνο με το μεγαλύτερο χρόνο θητείας, μεταξύ των δύο άλλων μελών που εκδικάζουν την προσφυγή, ή, στην περίπτωση που τα εν λόγω δύο μέλη έχουν τον ίδιο χρόνο θητείας στο συμβούλιο προσφυγών, το πρεσβύτερο μεταξύ αυτών, ορίζει τον αναπληρωτή του προέδρου.

3.   Όταν ένα μέλος αντικαθίσταται πριν από τη διεξαγωγή ακρόασης, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η αντικατάσταση δεν θίγει τις διαδικαστικές ενέργειες που έχουν ενδεχομένως ολοκληρωθεί.

Όταν ένα μέλος αντικαθίσταται μετά τη διεξαγωγή ακρόασης, η ακρόαση διεξάγεται εκ νέου, εκτός εάν οι διάδικοι, το αναπληρωματικό μέλος και τα άλλα δύο μέλη που εκδικάζουν την προσφυγή συμφωνήσουν διαφορετικά.

4.   Όταν ένα μέλος αντικαθίσταται, το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος δεσμεύεται από κάθε προσωρινή απόφαση που ελήφθη πριν από την αντικατάσταση.

5.   Η απουσία ενός μέλους μετά τη λήψη οριστικής απόφασης από το συμβούλιο προσφυγών δεν αφαιρεί από το συμβούλιο προσφυγών το δικαίωμα να εκτελέσει τις υπόλοιπες διαδικαστικές ενέργειες.

Εάν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να υπογράψει την απόφαση ή να εκτελέσει τις λοιπές διαδικαστικές ενέργειες, οι ενέργειες αυτές εκτελούνται, εξ ονόματος του προέδρου, από ένα από τα άλλα μέλη που εξετάζουν την υπόθεση και συγκεκριμένα από το μέλος εκείνο με το μεγαλύτερο χρόνο θητείας, μεταξύ των δύο άλλων μελών που εκδικάζουν την προσφυγή, ή, στην περίπτωση που τα εν λόγω δύο μέλη έχουν τον ίδιο χρόνο θητείας στο συμβούλιο προσφυγών, από το πρεσβύτερο μεταξύ αυτών.

Άρθρο 4

Εισηγητής

1.   Ο πρόεδρος ορίζει ένα από τα άλλα μέλη που εκδικάζουν την προσφυγή ως εισηγητή για την υπόθεση ή εκτελεί ο ίδιος αυτό το καθήκον, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ισόρροπης κατανομής του φόρτου εργασίας μεταξύ όλων των μελών.

2.   Ο εισηγητής εξετάζει προκαταρκτικά την προσφυγή.

3.   Τα συμβούλιο προσφυγών μπορεί, ύστερα από πρόταση του εισηγητή, να καθορίσει οποιοδήποτε από τα διαδικαστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15.

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών μπορεί να ανατεθεί στον εισηγητή.

4.   Ο εισηγητής προετοιμάζει σχέδιο απόφασης.

Τμήμα 2

Η γραμματεία

Άρθρο 5

Γραμματεία και γραμματέας

1.   Συστήνεται, στο πλαίσιο του Οργανισμού, γραμματεία τελούσα υπό την ευθύνη του συμβουλίου προσφυγών. Της γραμματείας προΐσταται το πρόσωπο που ορίζεται γραμματέας σύμφωνα με την παράγραφο 5.

2.   Καθήκον της γραμματείας είναι η παραλαβή, η διαβίβαση και η φύλαξη των εγγράφων καθώς και η πραγματοποίηση των λοιπών επιδόσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

3.   Στη γραμματεία τηρείται μητρώο των προσφυγών, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των δικογράφων προσφυγών και των σχετικών εγγράφων.

4.   Το προσωπικό της γραμματείας, συμπεριλαμβανομένου του γραμματέα, δεν μπορεί να συμμετέχει σε καμία διαδικασία του Οργανισμού σχετικά με αποφάσεις κατά των οποίων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

5.   Το συμβούλιο προσφυγών επικουρείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από γραμματέα, ο οποίος διορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή προτάσει του προέδρου.

Ο πρόεδρος έχει την εξουσία να παρέχει οδηγίες στο γραμματέα σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του συμβουλίου προσφυγών.

6.   Ο γραμματέας ελέγχει την τήρηση των προθεσμιών και λοιπών τυπικών όρων που αφορούν στην κατάθεση των προσφυγών.

7.   Οι γενικές οδηγίες προς το γραμματέα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Διαδικασία

Άρθρο 6

Δικόγραφο προσφυγής

1.   Το δικόγραφο της προσφυγής περιλαμβάνει:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του προσφεύγοντος·

β)

στην περίπτωση που ο προσφεύγων έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το όνομα και την επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου·

γ)

τη διεύθυνση του τόπου επίδοσης, εάν είναι διαφορετική από εκείνες των στοιχείων α) και β)·

δ)

τα στοιχεία της απόφασης κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και τα αιτήματα του προσφεύγοντος·

ε)

τους ισχυρισμούς και τα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα·

στ)

ενδεχομένως, τα προτεινόμενα αποδεικτικά μέσα και δήλωση στην οποία επεξηγούνται τα γεγονότα για τα οποία προτείνονται τα αποδεικτικά μέσα·

ζ)

κατά περίπτωση, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες του δικογράφου της προσφυγής που θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές·

η)

διευκρίνιση σχετικά με το αν ο προσφεύγων αποδέχεται τη διενέργεια επιδόσεων στον ίδιο ή, ενδεχομένως, στον αντιπρόσωπό του με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο επικοινωνίας.

2.   Στο δικόγραφο της προσφυγής επισυνάπτεται η απόδειξη πληρωμής του τέλους προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008.

Στην περίπτωση που ο προσφεύγων είναι νομικό πρόσωπο, επισυνάπτεται επίσης το καταστατικό του ή πρόσφατο απόσπασμα του βιβλίου των εμπορικών εταιρειών ή πρόσφατο απόσπασμα του βιβλίου των σωματείων ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη του νομικού προσώπου.

3.   Εάν το δικόγραφο της προσφυγής δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) και στην παράγραφο 2, ο γραμματέας καθορίζει εύλογη προθεσμία εντός της οποίας ο προσφεύγων πρέπει να συμμορφωθεί. Ο γραμματέας μπορεί να καθορίσει τέτοια προθεσμία μόνο μία φορά.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής αναστέλλεται η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

4.   Αν διαπιστωθεί παρατυπία που μπορεί να καταστήσει μια προσφυγή απαράδεκτη, ο γραμματέας αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση, στον πρόεδρο αιτιολογημένη γνώμη.

Αν ο γραμματέας έχει καθορίσει προθεσμία σύμφωνα με την παράγραφο 3, αποστέλλει την εν λόγω γνώμη μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, αν η παρατυπία δεν έχει διορθωθεί.

5.   Ο γραμματέας επιδίδει αμέσως το δικόγραφο της προσφυγής στον Οργανισμό.

6.   Στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού δημοσιεύεται ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται η ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των διαδίκων, το αντικείμενο της διαδικασίας, τα αιτήματα του προσφεύγοντος και περίληψη των νομικών ισχυρισμών και των ουσιωδών επιχειρημάτων.

Ο πρόεδρος αποφασίζει κατά πόσον οι πληροφορίες που αναφέρει ο προσφεύγων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο ζ) πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικές και εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές δεν δημοσιεύονται στην ανακοίνωση. Οι πρακτικές λεπτομέρειες της δημοσίευσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 3.

Άρθρο 7

Υπόμνημα αντίκρουσης

1.   Ο Οργανισμός καταθέτει το υπόμνημα αντίκρουσης μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση του δικογράφου της προσφυγής.

Ο πρόεδρος μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρατείνει την προθεσμία αυτή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Οργανισμού.

2.   Το υπόμνημα αντίκρουσης περιέχει:

α)

στην περίπτωση που ο Οργανισμός έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το όνομα και την επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου·

β)

τους ισχυρισμούς και τα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα·

γ)

ενδεχομένως, τα προτεινόμενα αποδεικτικά μέσα και δήλωση στην οποία επεξηγούνται τα γεγονότα για τα οποία προτείνονται τα αποδεικτικά μέσα·

δ)

ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες του υπομνήματος αντίκρουσης που θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές·

ε)

διευκρίνιση σχετικά με το αν ο Οργανισμός αποδέχεται τη διενέργεια επιδόσεων στον ίδιο ή, ενδεχομένως, στον αντιπρόσωπό του με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο επικοινωνίας.

3.   Στην περίπτωση που ο Οργανισμός, παρά την κανονική κλήτευσή του, δεν καταθέσει υπόμνημα αντίκρουσης, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτό.

Άρθρο 8

Παρέμβαση

1.   Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον στην επίλυση της διαφοράς που έχει υποβληθεί στο συμβούλιο προσφυγών μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών.

2.   Η αίτηση παρέμβασης, στην οποία εκτίθενται οι περιστάσεις που θεμελιώνουν το δικαίωμα παρέμβασης, υποβάλλεται εντός δύο εβδομάδων από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6.

3.   Η παρέμβαση περιορίζεται στην υποστήριξη ή στην αντίκρουση των αιτημάτων ενός των διαδίκων.

4.   Η αίτηση παρέμβασης περιέχει:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του παρεμβαίνοντος·

β)

στην περίπτωση που ο παρεμβαίνων έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το όνομα και την επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου·

γ)

διεύθυνση τόπου επίδοσης, εάν είναι διαφορετική από εκείνες των στοιχείων α) και β)·

δ)

αναφορά των αιτημάτων του παρεμβαίνοντος προς υποστήριξη ή προς απόρριψη, μερική ή ολική, των αιτημάτων ενός των διαδίκων·

ε)

τους ισχυρισμούς και τα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα·

στ)

ενδεχομένως, τα προτεινόμενα αποδεικτικά μέσα·

ζ)

ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες της αίτησης παρέμβασης που θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές·

η)

διευκρίνιση σχετικά με το αν ο παρεμβαίνων αποδέχεται τη διενέργεια επιδόσεων στον ίδιο ή, ενδεχομένως, στον αντιπρόσωπό του με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο επικοινωνίας.

5.   Το συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει αν θα δεχθεί ή αν θα απορρίψει την αίτηση παρέμβασης.

6.   Οι παρεμβαίνοντες βαρύνονται με τα έξοδά τους.

Άρθρο 9

Εκπροσώπηση

Στις περιπτώσεις που διάδικος ή παρεμβαίνων έχει διορίσει αντίκλητο, ο εν λόγω αντιπρόσωπος οφείλει να προσκομίσει σχετικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 10

Κατάθεση διαδικαστικών εγγράφων

1.   Όλα τα διαδικαστικά έγγραφα είναι υπογεγραμμένα και φέρουν ημερομηνία.

2.   Για τους σκοπούς του υπολογισμού των προθεσμιών, ένα έγγραφο θεωρείται ότι έχει κατατεθεί από τη στιγμή της παραλαβής του από τη γραμματεία.

3.   Οι διάδικοι ή οι παρεμβαίνοντες υποβάλλουν τα έγγραφα στη γραμματεία ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς. Ωστόσο, το συμβούλιο προσφυγών μπορεί να επιτρέψει την κατάθεση εγγράφων διαδίκου ή παρεμβαίνοντος με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας.

Οι κανόνες που διέπουν τη χρήση των μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 3.

Άρθρο 11

Παραδεκτό της προσφυγής

1.   Μια προσφυγή μπορεί να κηρυχθεί απαράδεκτη για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α)

το δικόγραφο της προσφυγής δεν τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού·

β)

ο προσφεύγων υπέβαλε την προσφυγή μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

γ)

η προσφυγή δεν στρέφεται κατά απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

δ)

ο προσφεύγων ούτε είναι ο αποδέκτης της απόφασης κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή, ούτε μπορεί να αποδείξει ότι η απόφαση τον αφορά άμεσα και προσωπικά σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

2.   Εάν ο πρόεδρος δεν αποφασίσει σχετικά με το παραδεκτό της προσφυγής εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η προσφυγή διαβιβάζεται στο συμβούλιο προσφυγών για εξέταση των λόγων και του παραδεκτού της. Η απόφαση για το παραδεκτό αποτελεί μέρος της οριστικής απόφασης.

Άρθρο 12

Εξέταση των προσφυγών

1.   Δεν είναι δυνατή η πρόταση περαιτέρω αποδεικτικών μέσων μετά την πρώτη ανταλλαγή έγγραφων υπομνημάτων, εκτός εάν το συμβούλιο προσφυγών αποφασίσει ότι η καθυστέρηση στην πρόταση των αποδεικτικών μέσων είναι επαρκώς δικαιολογημένη.

2.   Δεν μπορούν να κατατεθούν νέοι ισχυρισμοί μετά την πρώτη ανταλλαγή έγγραφων υπομνημάτων, εκτός εάν το συμβούλιο προσφυγών αποφασίσει ότι αυτοί βασίζονται σε νέα νομικά και πραγματικά στοιχεία που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία.

3.   Το συμβούλιο προσφυγών καλεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τους διαδίκους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις του συμβουλίου προσφυγών ή τις ανακοινώσεις του άλλου διαδίκου ή των παρεμβαινόντων.

Το συμβούλιο προσφυγών καθορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή των παρατηρήσεων.

4.   Το συμβούλιο προσφυγών γνωστοποιεί στους διαδίκους την περάτωση του σταδίου της έγγραφης διαδικασίας.

Άρθρο 13

Ακροάσεις

1.   Το συμβούλιο προσφυγών διεξάγει ακροάσεις όταν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο ή εάν το ζητήσει ένας διάδικος.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση στο διάδικο της περάτωσης της έγγραφης διαδικασίας. Ο πρόεδρος μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή.

2.   Οι κλητεύσεις στις ακροάσεις γνωστοποιούνται στους διαδίκους από τη γραμματεία.

3.   Στην περίπτωση που ένας διάδικος ο οποίος κλητεύθηκε κανονικά σε ακρόαση δεν προσέρχεται, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς την παρουσία του.

4.   Οι ακροάσεις του συμβουλίου προσφυγών είναι δημόσιες, εκτός εάν το συμβούλιο προσφυγών αποφασίσει διαφορετικά, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση διαδίκου, για σοβαρούς λόγους.

5.   Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της ακρόασης, τη διευθύνει και εξασφαλίζει την κανονική διεξαγωγή της.

Ο πρόεδρος και τα άλλα μέλη μπορούν να θέτουν ερωτήσεις στους διαδίκους ή στους αντιπροσώπους τους.

6.   Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά κάθε ακρόασης.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα και αποτελούν δημόσιο έγγραφο.

Πριν από την υπογραφή των πρακτικών, δίνεται η ευκαιρία σε μάρτυρες ή πραγματογνώμονες να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο των μερών των πρακτικών στα οποία αναφέρονται οι καταθέσεις τους.

7.   Η ακρόαση μπορεί να διεξαχθεί με εικονοτηλεδιάσκεψη ή με τη χρήση άλλης τεχνολογίας επικοινωνιών, εφόσον τα τεχνικά μέσα είναι διαθέσιμα.

Άρθρο 14

Χρήση γλωσσών

1.   Γλώσσα της διαδικασίας είναι η γλώσσα του κατατεθέντος δικογράφου της προσφυγής.

Αν ο προσφεύγων είναι ο αποδέκτης της απόφασης κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή, το δικόγραφο προσφυγής κατατίθεται στη γλώσσα της απόφασης ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόμνημα που οδήγησε στην απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

2.   Η γλώσσα της διαδικασίας χρησιμοποιείται στην έγγραφη και την προφορική διαδικασία και στα πρακτικά και τις αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγών.

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που είναι συνταγμένα σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στη γλώσσα της διαδικασίας.

Σε περίπτωση ογκωδών εγγράφων, είναι δυνατή η μετάφραση μόνον αποσπασμάτων. Ωστόσο, το συμβούλιο προσφυγών μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση διαδίκου, να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή εκτενέστερη ή πλήρη μετάφραση.

3.   Ύστερα από αίτηση του ενός διαδίκου και ακρόαση του άλλου διαδίκου, το συμβούλιο προσφυγών μπορεί να επιτρέψει τη χρήση άλλης επίσημης γλώσσας της Κοινότητας αντί της γλώσσας της διαδικασίας για το σύνολο ή μέρος της διαδικασίας.

4.   Ύστερα από αίτηση παρεμβαίνοντος και ακρόαση των διαδίκων, το συμβούλιο προσφυγών μπορεί να επιτρέψει στον παρεμβαίνοντα να χρησιμοποιεί άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας αντί της γλώσσας της διαδικασίας.

5.   Στην περίπτωση που ένας μάρτυρας ή πραγματογνώμονας δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να εκφραστεί επαρκώς στη γλώσσα της διαδικασίας, το συμβούλιο προσφυγών μπορεί να του επιτρέψει να χρησιμοποιεί άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.

6.   Όταν το συμβούλιο προσφυγών επιτρέπει τη χρήση άλλης γλώσσας αντί της γλώσσας της διαδικασίας, η γραμματεία φροντίζει για τη μετάφραση ή την ερμηνεία.

Άρθρο 15

Μέτρα οργάνωσης της διαδικασίας

1.   Το συμβούλιο προσφυγών μπορεί να καθορίσει μέτρα οργάνωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε σημείο της.

2.   Σκοπός των μέτρων οργάνωσης της διαδικασίας είναι κυρίως:

α)

η εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας και η διευκόλυνση της διεξαγωγής των αποδείξεων·

β)

ο καθορισμός των σημείων για τα οποία οι διάδικοι οφείλουν να υποβάλουν πρόσθετα επιχειρήματα·

γ)

η διασαφήνιση των αιτημάτων, των ισχυρισμών και των επιχειρημάτων των διαδίκων και η διευκρίνιση των σημείων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της διαφοράς.

3.   Τα μέτρα οργάνωσης της διαδικασίας μπορούν ιδίως να συνίστανται σε:

α)

υποβολή ερωτήσεων στους διαδίκους·

β)

πρόσκληση των διαδίκων να λάβουν εγγράφως ή προφορικώς θέση σε ορισμένα θέματα της διαδικασίας·

γ)

αίτηση παροχής πληροφοριών από τους διαδίκους ή τρίτους·

δ)

αίτηση προσκόμισης εγγράφων που έχει σχέση με την υπόθεση·

ε)

κλήτευση των διαδίκων ή των αντιπροσώπων τους σε συνεδριάσεις·

στ)

επισήμανση θεμάτων τα οποία φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία ή του γεγονότος ότι ορισμένα θέματα δεν φαίνεται να αποτελούν πλέον αντικείμενο διαφοράς·

ζ)

υποβολή παρατηρήσεων που μπορούν να βοηθήσουν ώστε το ενδιαφέρον να παραμείνει επικεντρωμένο σε ουσιαστικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Άρθρο 16

Αποδεικτικά μέσα

1.   Στις διαδικασίες ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών, τα αποδεικτικά μέσα μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)

αιτήσεις παροχής πληροφοριών·

β)

προσκόμιση εγγράφων και αντικειμένων ή δειγμάτων·

γ)

ακρόαση των διαδίκων ή μαρτύρων·

δ)

πραγματογνωμοσύνη.

Οι λεπτομερείς κανόνες διεξαγωγής των αποδείξεων θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 3.

2.   Εάν το συμβούλιο προσφυγών κρίνει απαραίτητο να καταθέσει προφορικά διάδικος, μάρτυρας ή πραγματογνώμονας, κλητεύει το εν λόγω πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιόν του.

3.   Οι διάδικοι ενημερώνονται όταν προβλέπεται ακρόαση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα στο συμβούλιο προσφυγών. Έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να υποβάλλουν ερωτήσεις στο μάρτυρα ή τον πραγματογνώμονα.

Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα με το επιχείρημα ότι δεν διαθέτει ειδικές γνώσεις στο θέμα που αποτελεί αντικείμενο της προσφυγής. Στην περίπτωση που υποβληθεί τέτοια αίτηση, η διαφορά λύνεται από το συμβούλιο προσφυγών.

4.   Πριν από την κατάθεσή του κάθε πραγματογνώμονας ή μάρτυρας δηλώνει εάν έχει οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον στη διαδικασία προσφυγής ή εάν διετέλεσε στο παρελθόν εκπρόσωπος ενός εκ των διαδίκων ή εάν συμμετείχε στη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης.

Στην περίπτωση που ο πραγματογνώμονας ή ο μάρτυρας δεν προβαίνει ο ίδιος στη δήλωση αυτή, οι διάδικοι μπορούν να θέσουν το ζήτημα υπόψη του συμβουλίου προσφυγών.

5.   Η εξαίρεση του μάρτυρα ή του πραγματογνώμονα προτείνεται εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση στους διαδίκους της κλήτευσης του μάρτυρα ή του διορισμού του πραγματογνώμονα. Ο διάδικος εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητά την εξαίρεση και αναφέρει τη φύση όλων των προτεινόμενων αποδεικτικών μέσων.

6.   Οι καταθέσεις κάθε μάρτυρα ή πραγματογνώμονα περιλαμβάνονται στα πρακτικά.

Άρθρο 17

Έξοδα σχετικά με τη διεξαγωγή των αποδείξεων

1.   Στους μάρτυρες και τους πραγματογνώμονες οι οποίοι κλητεύονται από το συμβούλιο προσφυγών και παρίστανται ενώπιόν του επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής.

Στους μάρτυρες οι οποίοι κλητεύονται από το συμβούλιο προσφυγών και παρίστανται ενώπιόν του καταβάλλεται επίσης αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος.

Οι πραγματογνώμονες οι οποίοι δεν είναι μέλη του προσωπικού του Οργανισμού δικαιούνται αμοιβή για τις εργασίες τους.

2.   Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στους μάρτυρες μετά την κατάθεσή τους και στους πραγματογνώμονες μετά την εκτέλεση των καθηκόντων ή των εργασιών τους. Μπορεί, ωστόσο, να καταβληθεί προκαταβολή.

3.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θεσπίζει τους κανόνες υπολογισμού των ποσών και των προκαταβολών που πρέπει να καταβάλλονται.

4.   Θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 3 και σε συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο, όσον αφορά τα εξής:

α)

ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα σχετικά με τη διεξαγωγή των αποδείξεων·

β)

τις ρυθμίσεις για κάθε πληρωμή που αφορά επιστροφή, αποζημίωση και αμοιβή σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες.

5.   Οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 3 και 4 κανόνες λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, ανάλογους κανόνες που ισχύουν σε άλλους τομείς του κοινοτικού δικαίου.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητα

Όταν το συμβούλιο προσφυγών παραπέμπει την υπόθεση στον αρμόδιο φορέα του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο τελευταίος δεσμεύεται από το σκεπτικό της απόφασης του συμβουλίου προσφυγών, εκτός περιπτώσεως μεταβολής των συνθηκών.

Άρθρο 19

Διασκέψεις

1.   Μόνον τα τρία μέλη που εκδικάζουν μια προσφυγή συμμετέχουν στις διασκέψεις σχετικά με την εν λόγω προσφυγή. Οι διασκέψεις είναι και παραμένουν απόρρητες.

2.   Κατά τη διάρκεια των διασκέψεων κάθε μέλος διατυπώνει τη γνώμη του και την αιτιολογεί.

Ο εισηγητής διατυπώνει πρώτος τη γνώμη του και ο πρόεδρος τελευταίος, εκτός εάν ο πρόεδρος είναι ο εισηγητής.

Άρθρο 20

Ψηφοφορία

Εφόσον απαιτείται ψηφοφορία, αυτή διεξάγεται κατά τη σειρά που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 2. Εντούτοις, στην περίπτωση που ο πρόεδρος είναι επίσης ο εισηγητής, ψηφίζει τελευταίος.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Οι αποχές δεν επιτρέπονται.

Άρθρο 21

Αποφάσεις

1.   Η απόφαση πρέπει να περιέχει:

α)

δήλωση με την οποία πιστοποιείται η έκδοση της απόφασης από το συμβούλιο προσφυγών·

β)

την ημερομηνία λήψης της απόφασης·

γ)

τα ονόματα των μελών του συμβουλίου προσφυγών που έλαβαν μέρος στη διαδικασία·

δ)

τα ονόματα των διαδίκων και των παρεμβαινόντων, καθώς και των αντιπροσώπων τους στη διαδικασία·

ε)

τα αιτήματα των διαδίκων·

στ)

συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών·

ζ)

το σκεπτικό της απόφασης·

η)

την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την επιδίκαση των δαπανών για τη διεξαγωγή των αποδείξεων και την επιστροφή των τελών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008.

2.   Ο πρόεδρος και ο γραμματέας υπογράφουν την απόφαση. Οι υπογραφές μπορούν να είναι ηλεκτρονικές.

Το πρωτότυπο της απόφασης κατατίθεται στη γραμματεία.

3.   Η απόφαση επιδίδεται στους διαδίκους σύμφωνα με το άρθρο 22.

4.   Η απόφαση συνοδεύεται από αναφορά σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της σύμφωνα με το άρθρο 230 της συνθήκης και το άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Επίσης, στην αναφορά προσδιορίζεται η διορία κίνησης της σχετικής διαδικασίας.

Η παράλειψη της αναφοράς αυτής δεν καθιστά την απόφαση άκυρη.

5.   Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο των οριστικών αποφάσεων του συμβουλίου προσφυγών σε κατάλληλη μορφή, εκτός εάν ο πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση διαδίκου.

Άρθρο 22

Επίδοση εγγράφων

Ο γραμματέας μεριμνά για την επίδοση των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του συμβουλίου προσφυγών στους διαδίκους και τους παρεμβαίνοντες.

Η επίδοση γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1.

με συστημένη ταχυδρομική αποστολή, με απόδειξη παραλαβής·

2.

με προσωπική παράδοση του αντιγράφου, με απόδειξη παραλαβής·

3.

με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο επικοινωνίας διαθέτει το συμβούλιο προσφυγών και το οποίο ο διάδικος ή ο αντιπρόσωπός του έχει αποδεχθεί.

Άρθρο 23

Προθεσμίες

1.   Οι προθεσμίες που προβλέπονται ή καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ή τον παρόντα κανονισμό για τις διαδικασίες προσφυγής υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.   Όταν αφετηρία προθεσμίας προσδιοριζόμενης σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη αποτελεί η ημέρα επέλευσης ενός γεγονότος ή διενέργειας μιας πράξης, η ημέρα αυτή δεν υπολογίζεται στην προθεσμία.

3.   Οι προθεσμίες που προσδιορίζονται σε εβδομάδες, μήνες ή έτη λήγουν με την παρέλευση της ημέρας της τελευταίας εβδομάδας, του τελευταίου μήνα ή του τελευταίου έτους η οποία φέρει το ίδιο όνομα ή την ίδια ημερομηνία με την ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός ή διενεργήθηκε η πράξη που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας.

Όταν, σε προθεσμία προσδιοριζόμενη σε μήνες ή έτη, δεν υπάρχει, στον τελευταίο μήνα, ημερομηνία αντίστοιχη της ημερομηνίας αφετηρίας της προθεσμίας, η προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του μήνα αυτού.

4.   Στην περίπτωση προθεσμιών που προσδιορίζονται σε μήνες και ημέρες, υπολογίζονται πρώτα οι πλήρεις μήνες και μετά οι ημέρες.

5.   Στις προθεσμίες συνυπολογίζονται οι αργίες του Οργανισμού, τα Σάββατα και οι Κυριακές.

6.   Αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, Κυριακή ή με αργία, η προθεσμία παρατείνεται έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Άρθρο 24

Παράταση και υπέρβαση προθεσμίας

1.   Οι προθεσμίες που καθορίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να παρατείνονται από αυτόν που τις καθόρισε.

2.   Η υπέρβαση προθεσμίας δεν θίγει κανένα δικαίωμα διαδίκου υπό τον όρο ότι ο τελευταίος αυτός αποδεικνύει επαρκώς, κατά την κρίση του συμβουλίου προσφυγών, την ύπαρξη απρόβλεπτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας.

Άρθρο 25

Αναστολή της διαδικασίας

Ύστερα από αίτηση ενός διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως, το συμβούλιο προσφυγών μπορεί, αφού ακούσει τους διαδίκους, να αναστείλει τη διαδικασία.

Στην περίπτωση που ένας από τους διαδίκους εναντιώνεται στην αναστολή, η απόφαση για την αναστολή πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Άρθρο 26

Διόρθωση

Ύστερα από ακρόαση των διαδίκων, το συμβούλιο προσφυγών μπορεί, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση διαδίκου, υποβαλλόμενη εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση της απόφασης, να διορθώσει γραφικά ή λογιστικά λάθη ή προφανείς ανακρίβειες στην απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 27

Μέτρα εφαρμογής

1.   Πρόσθετοι διαδικαστικοί κανόνες, αναγκαίοι για την αποτελεσματική επεξεργασία των προσφυγών και κανόνες απαραίτητοι για την οργάνωση των εργασιών του συμβουλίου προσφυγών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν την ανάθεση των υποθέσεων στα μέλη, μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

2.   Πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους και τους παρεμβαίνοντες καθώς και οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ακροάσεων ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών και σχετικά με την κατάθεση και την επίδοση έγγραφων υπομνημάτων ή παρατηρήσεων μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

3.   Ο πρόεδρος και τα άλλα δύο μέλη που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 αποφασίζουν με πλειοψηφία τους κανόνες και τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 280 της 24.10.2007, σ. 10.

(3)  ΕΕ L 107 της 17.4.2008, σ. 6.


2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 772/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Αυγούστου 2008

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007, για την περίοδο 2007/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2007/2008 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοίτροποποιή θηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 757/2008 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007 για την περίοδο 2007/2008, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Αυγούστου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 514/2008 (ΕΕ L 150 της 10.6.2008, σ. 7).

(3)  ΕΕ L 253 της 28.9.2007, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τη 2α Αυγούστου 2008

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών

2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/16


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΈΛΑΒΑΝ ΜΕ ΚΟΙΝΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

της 18ης Ιουνίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

(2008/634/ΕΚ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 289 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποφασίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (1).

(2)

Πρέπει να καθορισθεί ο τόπος της έδρας του εν λόγω Ινστιτούτου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) έχει την έδρα του στη Βουδαπέστη.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2008.

Η Πρόεδρος

M. KUCLER DOLINAR


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.


Επιτροπή

2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουλίου 2008

για τις εισαγωγές στην Κοινότητα σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων όσον αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών, κέντρων συλλογής σπέρματος και ομάδων συλλογής εμβρύων, και για τον καθορισμό των απαιτήσεων πιστοποίησης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3625]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/635/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση και την εισαγωγική πρόταση και το στοιχείο β) του άρθρου 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου οι οποίοι θεσπίζονται στις ειδικές κοινοτικές πράξεις που αναφέρονται στην ίδια. Η οδηγία προβλέπει επίσης την κατάρτιση ενός καταλόγου τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών τα οποία είναι σε θέση να παράσχουν εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας και από τα οποία τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων.

(2)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει επίσης την κατάρτιση ενός καταλόγου κέντρων συλλογής σπέρματος και εμβρύων σε τρίτες χώρες, για τα οποία οι τρίτες χώρες είναι σε θέση να παράσχουν τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας.

(3)

Όσον αφορά, ωστόσο, τα κέντρα συλλογής ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων, για λόγους συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας, λαμβανομένης επίσης υπόψη της διεθνούς νομολογίας, κρίνεται καταλληλότερη η χρήση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, του όρου «ομάδες συλλογής εμβρύων» αντί του όρου «κέντρα συλλογής».

(4)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει ότι το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα αιγοπροβάτων, τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα, πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά, υποδείγματα των οποίων καταρτίζονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία.

(5)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει επίσης τον καθορισμό ειδικών όρων υγειονομικού ελέγχου ή εγγυήσεων ισοδύναμων με εκείνες που προβλέπονται στη συγκεκριμένη οδηγία, όσον αφορά τις κοινοτικές εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων.

(6)

Η απόφαση 94/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 1994, για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών προέλευσης από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων και ιπποειδών καθώς επίσης και ωαρίων και εμβρύων χοιροειδών (2), προβλέπει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) και από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ζώντων αιγοπροβάτων.

(7)

Η απόφαση 94/63/ΕΚ έχει καταργηθεί με την απόφαση 2008/636/ΕΚ της Επιτροπής (4).

(8)

Αντιστοίχως, στην παρούσα απόφαση πρέπει να καθοριστεί κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων.

(9)

Στην παρούσα απόφαση πρέπει ομοίως να καθοριστούν κατάλογοι των κέντρων συλλογής σπέρματος και των ομάδων συλλογής εμβρύων από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων καταγωγής τρίτων χωρών.

(10)

Το άρθρο 17 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ προβλέπει τη διαδικασία τροποποίησης των καταλόγων των κέντρων συλλογής σπέρματος και των ομάδων συλλογής εμβρύων από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων. Οι τροποποιημένοι κατάλογοι δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής (5).

(11)

Για λόγους συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας, στα υποδείγματα των υγειονομικών πιστοποιητικών που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση για τις εισαγωγές σπέρματος αιγοπροβάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων αναπαραγωγής, καθώς και τα ειδικά καθεστώτα δοκιμών για τα συγκεκριμένα ζώα, όπως προβλέπονται στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (6).

(12)

Στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ καθορίζονται οι όροι υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή αιγοπροβάτων αναπαραγωγής στην Κοινότητα. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται ομοίως υπόψη στα υποδείγματα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές σπέρματος αιγοπροβάτων, τα οποία καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(13)

Ορισμένες λοιμώδεις νόσοι των αιγοπροβάτων μεταδίδονται διά του σπέρματος. Ως εκ τούτου, απαιτείται η διεξαγωγή συγκεκριμένων υγειονομικών εξετάσεων των ζώων για τον εντοπισμό τέτοιων νόσων, σύμφωνα με συγκεκριμένα προγράμματα εξετάσεων στα οποία λαμβάνεται υπόψη η μετακίνηση των δοτών πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής του σπέρματος. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις και τα σχετικά προγράμματα πρέπει να συμμορφώνονται προς διεθνή πρότυπα και κατ’ επέκταση να υποδεικνύονται στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση για τις εισαγωγές σπέρματος αιγοπροβάτων.

(14)

Ομοίως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (7), καθώς και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 546/2006 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα καταπολέμησης της τρομώδους νόσου, τις επιπρόσθετες εγγυήσεις και την παρέκκλιση από ορισμένες απαιτήσεις της απόφασης 2003/100/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1874/2003 της Επιτροπής (8).

(15)

Οι υγειονομικοί όροι για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά ωαρίων και εμβρύων, καθώς και οι υγειονομικοί όροι που ισχύουν για θηλυκούς δότες καθορίζονται στα κεφάλαια III και IV του παραρτήματος Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να ζητούνται επιπλέον εγγυήσεις, ιδίως όσον αφορά την επίσημη κτηνιατρική εποπτεία των ομάδων συλλογής εμβρύων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

(16)

Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας κρίνεται σκόπιμος ο καθορισμός, στην παρούσα απόφαση, καταλόγου τρίτων χωρών και εγκεκριμένων κέντρων συλλογής σπέρματος από τα οποία τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος αιγοπροβάτων στην Κοινότητα, καταλόγου τρίτων χωρών και εγκεκριμένων ομάδων συλλογής εμβρύων από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή στην Κοινότητα ωαρίων και εμβρύων των συγκεκριμένων ειδών, καθώς και ο καθορισμός των απαιτήσεων πιστοποίησης σε σχέση με τις συγκεκριμένες εισαγωγές, ούτως ώστε να συγκεντρωθεί το σύνολο των απαιτήσεων αυτών σε μία πράξη.

(17)

Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπονται στο σημείο 7 στοιχείο β) του κεφαλαίου IX σημείο B του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 11 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (9), όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2002, σχετικά με τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία (10). Ως εκ τούτου, όσον αφορά τις αποστολές σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων αιγοπροβάτων από την Ελβετία προς την Κοινότητα, ισχύουν τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην απόφαση 95/388/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 1995, για τον καθορισμό του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο απαιτείται κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που αφορούν το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα των αιγοειδών και προβατοειδών (11), όπως καθορίστηκαν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση.

(18)

Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, πρέπει ομοίως να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης και τα υποδείγματα υγειονομικών βεβαιώσεων τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά περί υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων που εφαρμόζονται στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων (12), όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 1999/201/ΕΚ του Συμβουλίου (13).

(19)

Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης και τα υποδείγματα υγειονομικών βεβαιώσεων που καθορίζονται σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας περί υγειονομικών μέτρων που εφαρμόζονται στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων (14), όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 97/132/ΕΚ του Συμβουλίου (15).

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εισαγωγές σπέρματος

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος αιγοπροβάτων, το οποίο συλλέγεται σε τρίτη χώρα και σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος, κατάλογος των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα I, και το οποίο πληροί τις υγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού του παραρτήματος II.

Άρθρο 2

Εισαγωγές ωαρίων και εμβρύων

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων, τα οποία συλλέγονται σε τρίτη χώρα και από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής εμβρύων, κατάλογος των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ, και τα οποία πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού του παραρτήματος IV.

Άρθρο 3

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/265/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 28 της 2.2.1994, σ. 47. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2004/211/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 33).

(4)  Βλέπε σελίδα 32 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).

(7)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 571/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 161 της 20.6.2008, σ. 4).

(8)  ΕΕ L 94 της 1.4.2006, σ. 28.

(9)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132.

(10)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 234 της 3.10.1995, σ. 30. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2005/43/ΕΚ (ΕΕ L 20 της 22.1.2005, σ. 34).

(12)  ΕΕ L 71 της 18.3.1999, σ. 3.

(13)  ΕΕ L 71 της 18.3.1999, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 57 της 26.2.1997, σ. 5.

(15)  ΕΕ L 57 της 26.2.1997, σ. 4. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1999/837/ΕΚ (ΕΕ L 332 της 23.12.1999, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος τρίτων χωρών και εγκεκριμένων κέντρων συλλογής σπέρματος από τα οποία τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος αιγοπροβάτων

Κωδικός ISO

Ονομασία της τρίτης χώρας

Αριθμός έγκρισης του κέντρου

Ονομασία του κέντρου

Διεύθυνση του κέντρου

Ημερομηνία έγκρισης του κέντρου

Παρατηρήσεις

Περιγραφή επικράτειας

(εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Συμπληρωματικές εγγυήσεις

AU

Αυστραλία

 

 

 

 

 

Οι συμπληρωματικές εγγυήσεις για τις δοκιμές, οι οποίες καθορίζονται στα σημεία II.4.8 και II.4.9 του πιστοποιητικού στο παράρτημα II, είναι υποχρεωτικές.

CA

Καναδάς

 

 

 

 

Επικράτεια όπως περιγράφεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε τελευταία).

Η συμπληρωματική εγγύηση για τις δοκιμές, η οποία καθορίζεται στο σημείο II.4.8 του πιστοποιητικού στο παράρτημα II, είναι υποχρεωτική.

CH

Ελβετία

 

 

 

 

 

 

CL

Χιλή

 

 

 

 

 

 

GL

Γροιλανδία

 

 

 

 

 

 

HR

Κροατία

 

 

 

 

 

 

IS

Ισλανδία

 

 

 

 

 

 

NZ

Νέα Ζηλανδία

 

 

 

 

 

 

PM

Σαιν Πιερ και Μικελόν

 

 

 

 

 

 

US

Ηνωμένες Πολιτείες

 

 

 

 

 

Η συμπληρωματική εγγύηση για τις δοκιμές, η οποία καθορίζεται στο σημείο II.4.8 του πιστοποιητικού στο παράρτημα II, είναι υποχρεωτική.

α)

Τα υγειονομικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τη χώρα εξαγωγής, με βάση τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα II. Περιλαμβάνουν, με την αριθμητική σειρά που αναφέρεται στο υπόδειγμα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για κάθε τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που απαιτούνται για την τρίτη εξαγωγό χώρα, όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα I.

Εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος προορισμού της ΕΕ, στο πρωτότυπο έντυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού ενσωματώνονται επίσης οι πρόσθετες απαιτήσεις πιστοποίησης.

β)

Το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εάν απαιτείται περισσότερο κείμενο, καταρτίζεται έτσι ώστε όλες οι αναγκαίες σελίδες να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

γ)

Το πιστοποιητικό καταρτίζεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της ΕΕ στον συνοριακό σταθμό του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος και του κράτους μέλους προορισμού της ΕΕ. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη είναι δυνατό να επιτρέψουν τη χρήση άλλης κοινοτικής γλώσσας, εκτός της δικής τους, και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, το πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

δ)

Εάν για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας (πίνακας στο σημείο Ι.28 του υποδείγματος πιστοποιητικού), στο πιστοποιητικό επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες, τότε οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού με την τοποθέτηση της υπογραφής και της σφραγίδας, σε καθεμία από τις σελίδες, του επίσημου κτηνιάτρου που εκδίδει το πιστοποιητικό.

ε)

Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πινάκων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται —(αριθμός σελίδας) από (συνολικός αριθμός σελίδων)— στο τέλος της και φέρει στο επάνω μέρος της τον κωδικό αριθμό του πιστοποιητικού που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή.

στ)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας που προηγείται της φόρτωσης της παρτίδας για εξαγωγή στην Κοινότητα. Κατά τη συμπλήρωση και υπογραφή του πιστοποιητικού, οι αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής διασφαλίζουν ότι τηρούνται αρχές πιστοποίησης ισοδύναμες με αυτές που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου.

Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.

ζ)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι το συνοριακό σταθμό ελέγχου της ΕΕ.

η)

Το πιστοποιητικό ισχύει για δέκα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του ταξιδιού.

θ)

Το σπέρμα και τα έμβρυα δεν πρέπει να μεταφέρονται στα ίδια εμπορευματοκιβώτια μαζί με άλλο σπέρμα και έμβρυα τα οποία είτε δεν προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είτε είναι κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος.

ι)

Κατά τη μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το εμπορευματοκιβώτιο πρέπει να παραμένει κλειστό και σφραγισμένο.

ια)

Ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που αναγράφεται στα τμήματα I.2 και II.α πρέπει να εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για την εισαγωγή σπέρματος αιγοπροβάτων

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος τρίτων χωρών και εγκεκριμένων ομάδων συλλογής εμβρύων από τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων

Κωδικός ISO

Ονομασία της τρίτης χώρας

Αριθμός έγκρισης της ομάδας

Ονομασία της ομάδας

Διεύθυνση της ομάδας

Ημερομηνία έγκρισης της ομάδας

Παρατηρήσεις

Περιγραφή επικράτειας

(εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Συμπληρωματικές εγγυήσεις

AU

Αυστραλία

 

 

 

 

 

Οι συμπληρωματικές εγγυήσεις για τις δοκιμές, οι οποίες καθορίζονται στα σημεία II.5.1 και II.5.2 του πιστοποιητικού στο παράρτημα IV, είναι υποχρεωτικές.

CA

Καναδάς

 

 

 

 

Επικράτεια όπως περιγράφεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

Η συμπληρωματική εγγύηση για τις δοκιμές, η οποία καθορίζεται στο σημείο II.5.2 του πιστοποιητικού στο παράρτημα IV, είναι υποχρεωτική.

CH

Ελβετία

 

 

 

 

 

 

CL

Χιλή

 

 

 

 

 

 

GL

Γροιλανδία

 

 

 

 

 

 

HR

Κροατία

 

 

 

 

 

 

IS

Ισλανδία

 

 

 

 

 

 

NZ

Νέα Ζηλανδία

 

 

 

 

 

 

PM

Σαιν Πιερ και Μικελόν

 

 

 

 

 

 

US

Ηνωμένες Πολιτείες

 

 

 

 

 

Η συμπληρωματική εγγύηση για τις δοκιμές, η οποία καθορίζεται στο σημείο II.5.2 του πιστοποιητικού στο παράρτημα IV, είναι υποχρεωτική.

α)

Τα υγειονομικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τη χώρα εξαγωγής, με βάση τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα IV. Περιλαμβάνουν, με την αριθμητική σειρά που αναφέρεται στο υπόδειγμα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για κάθε τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που απαιτούνται για την τρίτη εξαγωγό χώρα, όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος προορισμού της ΕΕ, στο πρωτότυπο έντυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού ενσωματώνονται επίσης οι πρόσθετες απαιτήσεις πιστοποίησης.

β)

Το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εάν απαιτείται περισσότερο κείμενο, καταρτίζεται έτσι ώστε όλες οι αναγκαίες σελίδες να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

γ)

Το πιστοποιητικό καταρτίζεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της ΕΕ στον συνοριακό σταθμό του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος και του κράτους μέλους προορισμού της ΕΕ. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη είναι δυνατό να επιτρέψουν τη χρήση άλλης κοινοτικής γλώσσας, εκτός της δικής τους, και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, το πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

δ)

Εάν για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας (πίνακας στο σημείο I.28 του υποδείγματος πιστοποιητικού), στο πιστοποιητικό επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες, τότε οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού με την τοποθέτηση της υπογραφής και της σφραγίδας, σε καθεμία από τις σελίδες, του επίσημου κτηνιάτρου που εκδίδει το πιστοποιητικό.

ε)

Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πινάκων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται –(αριθμός σελίδας) από (συνολικός αριθμός σελίδων)– στο τέλος της και φέρει στο επάνω μέρος της τον κωδικό αριθμό του πιστοποιητικού, που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή.

στ)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας που προηγείται της φόρτωσης της παρτίδας για εξαγωγή στην Κοινότητα. Κατά τη συμπλήρωση και υπογραφή του πιστοποιητικού, οι αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής διασφαλίζουν ότι τηρούνται αρχές πιστοποίησης ισοδύναμες με αυτές που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου.

Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.

ζ)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι το συνοριακό σταθμό ελέγχου της ΕΕ.

η)

Το πιστοποιητικό ισχύει για δέκα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε περίπτωση μεταφοράς με πλοίο, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του ταξιδιού.

θ)

Τα ωάρια/έμβρυα και το σπέρμα δεν πρέπει να μεταφέρονται στα ίδια εμπορευματοκιβώτια μαζί με άλλα ωάρια/έμβρυα και σπέρμα, τα οποία είτε δεν προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είτε είναι κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος.

ι)

Κατά τη μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το εμπορευματοκιβώτιο πρέπει να παραμένει κλειστό και σφραγισμένο.

ια)

Ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που αναγράφεται στα τμήματα I.2 και II.α πρέπει να εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για την εισαγωγή ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουλίου 2008

για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ωαρίων και εμβρύων χοιροειδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3671]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/636/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση και το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το άρθρο 28,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία. Επίσης προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου για εκείνες τις τρίτες χώρες ή μέρη τρίτων χωρών, που μπορούν να προσφέρουν εγγυήσεις ισοδύναμες με αυτές που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία και από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν σπέρμα, ωάρια και έμβρυα χοιροειδών.

(2)

Στο μέρος III του παραρτήματος της απόφασης 94/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 1994, για τον καθορισμό προσωρινού καταλόγου τρίτων χωρών προέλευσης από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων και ιπποειδών καθώς επίσης και ωαρίων και εμβρύων χοιροειδών (2), καταρτίζεται κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ωαρίων και εμβρύων χοιροειδών και τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται εισαγωγές σπέρματος χοιροειδών, σύμφωνα με την απόφαση 2002/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση των όρων εισαγωγής σπέρματος εκτρεφόμενων χοίρων (3).

(3)

Η απόφαση 94/63/ΕΚ τροποποιήθηκε αρκετές φορές προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες επιστημονικές και τεχνικές νέων επιστημονικών και τεχνικών εξελίξεων. Προς το παρόν, εφαρμόζεται στο σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα των αιγοπροβάτων καθώς και στα ωάρια και τα έμβρυα χοιροειδών.

(4)

Η Επιτροπή σκοπεύει να καθορίσει με χωριστή πράξη τους όρους υγείας των ζώων που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Κοινότητα σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές αυτών των εμπορευμάτων.

(5)

Στην απόφαση 2002/613/ΕΚ καταρτίζεται κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος χοιροειδών. Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίστηκε με βάση την κατάσταση υγείας των ζώων από τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ζωντανών χοίρων. Επειδή δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις που να καταδεικνύουν ότι, όσον αφορά τις σημαντικότερες εξωτικές μεταδοτικές νόσους, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην κατάσταση υγείας των δοτών θηλυκών και αρσενικών χοιροειδών θα μπορούσαν να μετριαστούν με τον έλεγχο του εμβρύου, ενδείκνυται και για λόγους συνέπειας και συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας, να γίνεται παραπομπή στον εν λόγω κατάλογο της παρούσας απόφασης όταν καταρτίζεται κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές ωαρίων και εμβρύων των εν λόγω ζωικών ειδών.

(6)

Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι σκόπιμο να καταργηθεί η απόφαση 94/63/ΕΚ.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές ωαρίων και εμβρύων χοιροειδών από τις τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπονται εισαγωγές σπέρματος χοιροειδών σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 2002/613/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η απόφαση 94/63/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/265/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 28 της 2.2.1994, σ. 47. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2004/211/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 196 της 25.7.2002, σ. 45. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/14/ΕΚ (ΕΕ L 7 της 12.1.2007, σ. 28).


Διορθωτικά

2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/34


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198 της 26ης Ιουλίου 2008 )

Στo εξώφυλλο στα περιεχόμενα και στη σελίδα 1, στον τίτλο:

αντί:

«17ης Ιουλίου 2008»

διάβαζε

«15ης Ιουλίου 2008».

Στη σελίδα 6 στις καταληκτικές διατυπώσεις:

αντί:

«17 Ιουλίου 2008»

διάβαζε:

«15 Ιουλίου 2008».