ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
16 Ιουλίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 666/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2005 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 667/2008 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2008 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων II έως V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας και τις επιχειρησιακές διαδικασίες ( 1 )

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2008 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2008, για τη συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΓ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων ( 1 )

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 670/2008 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2008, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ΠΓΕ)]

16

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 671/2008 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών από τη 16η Ιουλίου 2008

18

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2008/583/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης 2007/868/ΕΚ

21

 

 

2008/584/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2006/493/ΕΚ για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες

26

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/585/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την εξαίρεση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3382]  ( 1 )

28

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Κανονισμός αριθ. 21 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατ’ αξεις για την έγκριση των οχημάτων όσον αφορά τον εσωτερικό τους εξοπλισμό

32

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Κοινή θέση 2008/586/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/871/ΚΕΠΠΑ

71

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 666/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιουλίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2005 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60 και 301,

την κοινή θέση 2008/369/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2008, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (1),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005 (2) επέβαλε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) σύμφωνα με την κοινή θέση 2005/440/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3) για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καθώς και σύμφωνα με το ψήφισμα 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και με τα μεταγενέστερα σχετικά ψηφίσματα.

(2)

Με το ψήφισμα 1807 (2008) της 31ης Μαρτίου 2008, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων για ορισμένη τεχνική βοήθεια, ώστε να μη θέτει περιορισμούς στις μη κυβερνητικές οντότητες και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο έδαφος της ΛΔΚ. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2008/369/ΚΕΠΠΑ, η οποία θέτει σε ισχύ το ψήφισμα 1807 (2008) και καταργεί την κοινή θέση 2005/440/ΚΕΠΠΑ, στις 14 Μαΐου 2008.

(3)

Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

1.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με στρατιωτικές δραστηριότητες αμέσως ή εμμέσως σε οποιαδήποτε μη κυβερνητική οντότητα ή πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην επικράτεια της ΛΔΚ,

β)

η χρηματοδότηση ή η παροχή οικονομικής βοήθειας για στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της δωρεάν χορήγησης, των δανείων και της ασφάλειας πιστώσεων για εξαγωγές, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή οπλισμού και συναφούς υλικού ή για κάθε δωρεάν χορήγηση, πώληση, προμήθεια ή μεταβίβαση συναφούς τεχνικής βοήθειας και άλλων υπηρεσιών, αμέσως ή εμμέσως, σε οποιαδήποτε μη κυβερνητική οντότητα ή πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη ΛΔΚ,

γ)

η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν ως άμεσο ή έμμεσο στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση των συναλλαγών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

2.   Η παροχή τεχνικής, χρηματοδοτικής ή οικονομικής βοήθειας σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ή άλλο πρόσωπο, οντότητα ή φορέα ή προς χρήση στη ΛΔΚ, πέραν από την παροχή αυτής της βοήθειας στην αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ (MONUC) σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), κοινοποιείται εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κυρώσεων. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις συναφείς πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και, κατά περίπτωση, τον τελικό χρήστη, την προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης και το δρομολόγιο των φορτίων.»

2.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές, όπως καθορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα, στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσία, μπορούν να επιτρέπουν:

α)

την παροχή τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας που συνδέεται με οπλισμό και συναφές υλικό που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της MONUC ή για τη χρήση τους από αυτή·

β)

την παροχή τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας που συνδέεται με μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, όταν η παροχή αυτής της βοήθειας ή των υπηρεσιών έχουν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2.

2.   Δεν χορηγούνται άδειες για δραστηριότητες οι οποίες έχουν ήδη λάβει χώρα.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 127 της 15.5.2008, σ. 84.

(2)  ΕΕ L 152 της 15.6.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1377/2007 (ΕΕ L 309 της 27.11.2007, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 152 της 15.6.2005, σ. 22.


16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 667/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουλίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 61).

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 590/2008 (ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

37,7

MK

23,8

TR

79,4

ME

17,1

ZZ

39,5

0707 00 05

MK

21,3

TR

102,9

ZZ

62,1

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

85,1

US

67,4

UY

56,8

ZA

104,3

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

85,0

BR

95,8

CL

101,4

CN

69,1

NZ

114,8

US

118,0

UY

81,3

ZA

104,1

ZZ

96,2

0808 20 50

AR

90,1

CL

113,1

NZ

116,2

ZA

120,6

ZZ

110,0

0809 10 00

TR

178,3

XS

127,0

ZZ

152,7

0809 20 95

TR

336,9

US

305,5

ZZ

321,2

0809 30

TR

166,2

ZZ

166,2

0809 40 05

IL

153,3

XS

107,3

ZZ

130,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 668/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουλίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων II έως V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας και τις επιχειρησιακές διαδικασίες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών») (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα παραρτήματα II, III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (2), παραπέμπουν σε διάφορα παραρτήματα της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία. Από την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005, τα παραρτήματα αυτά υπέστησαν τροποποιήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, όπως επισημαίνεται στις επιστολές προς τις χώρες συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης 2001/74 με ημερομηνία 10 Αυγούστου 2001, 2003/29 με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2003, 2004/16 με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2004, 2005/35 και 2005/39 με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2005, 2006/38 με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2006, 2006/64 με ημερομηνία 18 Αυγούστου 2006, 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 και 2007/24 με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2007. Οι αναφορές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών και να εξασφαλισθεί συνοχή με το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα II, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το εξής:

«4.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι οι οικείες μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα των ακόλουθων παραρτημάτων της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία στο βαθμό που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο σχετικό εναέριο χώρο:

α)

παράρτημα 2 για τους κανόνες αέρος (10η έκδοση, Ιούλιος 2005), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 40·

β)

παράρτημα 10 για τις αεροναυτικές τηλεπικοινωνίες, τόμος ΙΙ για τις επικοινωνιακές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (6η έκδοση, Οκτώβριος 2001), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 82·

γ)

παράρτημα 11 για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας (13η έκδοση, Ιούλιος 2001), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 45.»

2.

Στο παράρτημα III, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το εξής:

«2.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο φορέας παροχής μετεωρολογικών υπηρεσιών πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι οι οικείες μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα των ακόλουθων παραρτημάτων της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία στο βαθμό που έχουν σχέση με την παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών στο σχετικό εναέριο χώρο:

α)

παράρτημα 3 σχετικά με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες για τη διεθνή αεροναυτιλία (16η έκδοση, Ιούλιος 2007), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 74·

β)

παράρτημα 11 για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας (13η έκδοση, Ιούλιος 2001), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 45·

γ)

παράρτημα 14 για τα αεροδρόμια στις εξής εκδόσεις:

i)

τόμος I για το σχεδιασμό και την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των αεροδρομίων (4η έκδοση, Ιούλιος 2004), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 9·

ii)

τόμος II για τα ελικοδρόμια (2η έκδοση, Ιούλιος 1995), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 3.»

3.

Στο παράρτημα IV, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το εξής:

«2.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο φορέας παροχής αεροναυτικών πληροφοριών πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι οι οικείες μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα των ακόλουθων παραρτημάτων της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία στο βαθμό που έχουν σχέση με την παροχή αεροναυτικών πληροφοριών στο σχετικό εναέριο χώρο:

α)

παράρτημα 3 για τις μετεωρολογικές υπηρεσίες για τη διεθνή αεροναυτιλία (16η έκδοση, Ιούλιος 2007), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 74·

β)

παράρτημα 4 για τους αεροναυτικούς χάρτες (10η έκδοση, Ιούλιος 2001), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 54·

γ)

παράρτημα 15 για τις αεροναυτικές πληροφορίες (12η έκδοση, Ιούλιος 2004), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 34.»

4.

Στο παράρτημα V, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το εξής:

«3.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών, ραδιοναυτιλίας και επιτήρησης πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι οι οικείες μέθοδοι εργασίας και οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα των ακόλουθων παραρτημάτων της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία στο βαθμό που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών, ραδιοναυτιλίας και επιτήρησης στο σχετικό εναέριο χώρο:

α)

τόμος I για τα ραδιοναυτιλιακά βοηθήματα (6η έκδοση, Ιούλιος 2006), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 82·

β)

τόμος II για τις επικοινωνιακές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (6η έκδοση, Οκτώβριος 2001), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 82·

γ)

τόμος III για τα επικοινωνιακά συστήματα (2η έκδοση, Ιούλιος 2007), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 82·

δ)

τόμος IV για τα ραντάρ επιτήρησης και τα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης (4η έκδοση, Ιούλιος 2007), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 82·

ε)

τόμος V για τη χρήση του φάσματος ραδιοναυτιλιακών συχνοτήτων (2η έκδοση, Ιούλιος 2001), συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως τον αριθμό 82.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 335 της 21.12.2005, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 482/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 31.5.2008, σ. 5).


16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 669/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουλίου 2008

για τη συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΓ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα ΙΓ όσον αφορά τις ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΟΟΣΑ.

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΓ συμπληρώνεται όπως προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 309 της 27.11.2007, σ. 7).

(2)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

I.   Εισαγωγή

1.   Οι παρούσες οδηγίες παρέχουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς. Αμφότερα τα έγγραφα είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας (1), την απόφαση του ΟΟΣΑ (2) (η οποία καλύπτει μόνο μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για εργασίες αξιοποίησης εντός της ζώνης του ΟΟΣΑ) και με τον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα εν λόγω τρία νομοθετικά κείμενα. Η εκπόνηση των εγγράφων είναι αρκετά γενική ώστε να λαμβάνονται υπόψη και τα τρία κείμενα· ωστόσο, δεν ισχύουν όλα τα πεδία του εγγράφου για όλα τα νομοθετικά κείμενα και, συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται όλα τα πεδία σε κάθε περίπτωση. Τυχόν ειδικές απαιτήσεις που αφορούν ένα μόνο σύστημα ελέγχου αναφέρονται με χρήση υποσημειώσεων. Είναι επίσης δυνατόν η εθνική εκτελεστική νομοθεσία να χρησιμοποιεί ορολογία η οποία διαφέρει από την ορολογία που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βασιλείας και της απόφασης του ΟΟΣΑ. Παραδείγματος χάριν, στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιείται ο όρος “μεταφορές” αντί του όρου “μεταφορά” και, συνεπώς, οι τίτλοι των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς αντικατοπτρίζουν αυτή την παραλλαγή χρησιμοποιώντας τους όρους “μεταφορά/μεταφορές”.

2.   Τα έγγραφα περιλαμβάνουν αμφοτέρους τους όρους “διάθεση” και “αξιοποίηση”, διότι στα τρία νομοθετικά κείμενα δίδεται διαφορετικός ορισμός. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η απόφαση του ΟΟΣΑ χρησιμοποιούν τον όρο “διάθεση” για να αναφερθούν στις εργασίες διάθεσης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.A της Σύμβασης της Βασιλείας και στο προσάρτημα 5.A της απόφασης του ΟΟΣΑ και “αξιοποίηση” για τις εργασίες αξιοποίησης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.B της Σύμβασης της Βασιλείας και στο προσάρτημα 5.B της απόφασης του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, στην ίδια τη Σύμβαση της Βασιλείας ο όρος “διάθεση” χρησιμοποιείται τόσο για τις εργασίες διάθεσης, όσο και για τις εργασίες αξιοποίησης.

3.   Οι αρμόδιες αρχές αποστολής είναι υπεύθυνες για την παροχή και έκδοση των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή). Προς τούτο χρησιμοποιούν σύστημα αρίθμησης το οποίο επιτρέπει την ιχνηλάτηση κάθε αποστολής αποβλήτων. Το σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί ως πρόθημα τον κωδικό χώρας του κράτους αποστολής ο οποίος παρατίθεται στον κατάλογο συντομογραφιών του προτύπου ISO 3166. Εντός της ΕΕ, ο διψήφιος κωδικός χώρας πρέπει να ακολουθείται από διάστημα. Αυτό μπορεί να ακολουθείται από προαιρετικό κωδικό έως και τεσσάρων ψηφίων οριζόμενο από την αρμόδια αρχή αποστολής, κατόπιν δε από διάστημα. Το σύστημα αρίθμησης πρέπει να τελειώνει με ένα εξαψήφιο μορφότυπο. Για παράδειγμα, εάν ο κωδικός χώρας είναι XY και ο εξαψήφιος μορφότυπος 123456, ο αριθμός κοινοποίησης θα είναι XY 123456 εφόσον δεν έχει προσδιοριστεί προαιρετικός κωδικός. Όταν έχει προσδιοριστεί προαιρετικός κωδικός, για παράδειγμα 12, ο αριθμός κοινοποίησης θα είναι XY 12 123456. Ωστόσο, στην περίπτωση που ένα έγγραφο κοινοποίησης ή μεταφοράς διαβιβάζεται ηλεκτρονικώς και δεν έχει προσδιοριστεί προαιρετικός κωδικός, πρέπει να εισάγεται το “0000” αντί του προαιρετικού κωδικού (δηλαδή XY 0000 123456)· σε περίπτωση που προσδιοριστεί προαιρετικός κωδικός με λιγότερα από τέσσερα ψηφία, για παράδειγμα 12, ο αριθμός κοινοποίησης θα είναι XY 0012 123456.

4.   Οι χώρες ενδεχομένως να επιθυμούν να εκδίδουν τα έγγραφα σε μέγεθος χαρτιού το οποίο είναι σύμφωνο με τα εθνικά τους πρότυπα (συνήθως ISO A4, κατά τη σύσταση των Ηνωμένων Εθνών). Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η χρήση τους διεθνώς και να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ του ISO A4 και του μεγέθους χαρτιού που χρησιμοποιείται στη Βόρειο Αμερική, το μέγεθος του πλαισίου των εντύπων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 183 × 262 mm, με περιθώρια ευθυγραμμισμένα στην κορυφή και στην αριστερά πλευρά του χαρτιού. Το έγγραφο κοινοποίησης (πεδία 1-21 συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων) πρέπει να καταλαμβάνει μία σελίδα και ο κατάλογος συντομογραφιών και κωδικών που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο κοινοποίησης πρέπει να καταλαμβάνει τη δεύτερη σελίδα. Όσον αφορά το έγγραφο μεταφοράς, τα πεδία 1-19 συμπεριλαμβανομένων του υποσημειώσεων πρέπει να καταλαμβάνουν μία σελίδα και τα πεδία 20-22 και ο κατάλογος των συντομογραφιών και κωδικών που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο μεταφοράς πρέπει να καταλαμβάνουν τη δεύτερη σελίδα.

II.   Σκοπός των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς

5.   Σκοπός του εγγράφου κοινοποίησης είναι να παρασχεθούν στις σχετικές αρμόδιες αρχές οι πληροφορίες τις οποίες αυτές χρειάζονται για να εκτιμήσουν το αποδεκτό της προτεινόμενης μεταφοράς αποβλήτων. Διαθέτει επίσης χώρο για να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της κοινοποίησης και, εφόσον απαιτείται, να δώσουν γραπτή συγκατάθεση για την προτεινόμενη μεταφορά.

6.   Το έγγραφο μεταφοράς προορίζεται να συνοδεύει την αποστολή αποβλήτων ανά πάσα στιγμή, από τη στιγμή αναχώρησης από τον παραγωγό αποβλήτων έως την άφιξή της σε εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης άλλης χώρας. Οιοδήποτε πρόσωπο αναλαμβάνει την ευθύνη της μεταφοράς [μεταφορείς και ενδεχομένως ο παραλήπτης (3)] υποχρεούται να υπογράφει το έγγραφο μεταφοράς είτε κατά την παράδοση, είτε κατά την παραλαβή των σχετικών αποβλήτων. Επίσης, στο έγγραφο μεταφοράς διατίθεται χώρος για την καταγραφή της διέλευσης της αποστολής από τα τελωνεία όλων των εμπλεκομένων χωρών (απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό). Τέλος, το έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιείται από τη σχετική εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης για να πιστοποιείται ότι τα απόβλητα έχουν παραληφθεί και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης.

III.   Γενικές απαιτήσεις

7.   Κάθε προγραμματισμένη μεταφορά η οποία υπόκειται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από τη συμπλήρωση των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 16 στοιχείο α) και το άρθρο 16 στοιχείο β), και εντός της περιόδου ισχύος της γραπτής ή της σιωπηρής συγκατάθεσης όλων των εμπλεκόμενων αρμοδίων αρχών.

8.   Τα εν λόγω έντυπα των εγγράφων πρέπει να δακτυλογραφούνται ή να συμπληρώνονται χειρογράφως με κεφαλαία γράμματα και μελάνη διαρκείας εξ ολοκλήρου. Για τις υπογραφές πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται μελάνη διαρκείας και το όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου πρέπει να αναγράφεται κάτω από την υπογραφή με κεφαλαία γράμματα. Σε περίπτωση σφάλματος ήσσονος σημασίας, παραδείγματος χάριν χρήση λανθασμένου κωδικού για κάποιο απόβλητο, η διόρθωση μπορεί να γίνει με την έγκριση των αρμοδίων αρχών. Στο νέο κείμενο πρέπει να υπάρχει σημείωση και υπογραφή ή σφραγίδα, και να αναγράφεται η ημερομηνία της τροποποίησης. Για μείζονος σημασίας τροποποιήσεις ή διορθώσεις συμπληρώνεται νέο έντυπο.

9.   Τα έντυπα έχουν επίσης σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμπληρώνονται εύκολα σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του εντύπου, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας έναντι οιασδήποτε καταχρηστικής χρήσης των εντύπων. Οιεσδήποτε τροποποιήσεις έγιναν σε συμπληρωμένο έντυπο με την έγκριση των αρμοδίων αρχών πρέπει να είναι ορατές. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων τα οποία διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι αναγκαία η χρήση ψηφιακής υπογραφής.

10.   Για τη διευκόλυνση της μετάφρασης, τα κείμενα απαιτούν για τη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων έναν κωδικό και όχι κείμενο. Ωστόσο, όπου απαιτείται κείμενο, πρέπει να χρησιμοποιείται γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού και, εφόσον απαιτείται, από τις άλλες εμπλεκόμενες αρχές.

11.   Πρέπει να χρησιμοποιείται ένας εξαψήφιος μορφότυπος για την αναγραφή της ημερομηνίας. Παραδείγματος χάριν, η 29η Ιανουαρίου 2006 πρέπει να αναγράφεται 29.01.06 (Ημέρα.Μήνας.Έτος).

12.   Όπου είναι αναγκαίο να προστεθούν παραρτήματα στα έγγραφα για την προσθήκη επιπλέον πληροφοριών, κάθε παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό αναφοράς του σχετικού εγγράφου και παραπομπή στο πεδίο στο οποίο αναφέρεται.

IV.   Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εγγράφου κοινοποίησης

13.   Ο κοινοποιών (4) οφείλει να συμπληρώσει τα πεδία 1-18 (εκτός του αριθμού κοινοποίησης του πεδίου 3) κατά τη στιγμή της κοινοποίησης. Σε ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, τα εν λόγω πεδία μπορούν να συμπληρωθούν από την αρμόδια αρχή αποστολής. Όταν ο κοινοποιών δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αρχικό παραγωγό, ο εν λόγω παραγωγός ή ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) περίπτωση ii) ή iii) οφείλει επίσης, εφόσον είναι εφικτό, να υπογράψει το πεδίο 17, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 1, και στο παράρτημα II μέρος 1 σημείο 26.

14.   Πεδία 1 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 2 και 4) και 2 (παράρτημα II μέρος 1 σημείο 6): να παρατεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες (αναγράφεται ο αριθμός μητρώου (κατά περίπτωση), το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της χώρας και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας. Ο αρμόδιος για τις επαφές πρέπει να είναι υπεύθυνος για το φορτίο και σε περίπτωση ατυχήματος. Σε ορισμένες τρίτες χώρες, αντ’ αυτών δίνονται πληροφορίες για την αρμόδια αρχή αποστολής. Ο κοινοποιών μπορεί να είναι έμπορος ή μεσίτης, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15 του παρόντος κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, να παρασχεθεί αντίγραφο της σύμβασης ή αποδεικτικό της σύμβασης (ή δήλωση η οποία πιστοποιεί την ύπαρξή της) μεταξύ του παραγωγού, του νέου παραγωγού ή του συλλέκτη και του μεσίτη ή του εμπόρου, σε παράρτημα (πρβλ. παράρτημα II μέρος 1 σημείο 23). Οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διευκολύνουν την επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων προσώπων ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση κάποιου συμβάντος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

15.   Κανονικά, παραλήπτης είναι η εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης που αναγράφεται στο πεδίο 10. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, παραλήπτης μπορεί να είναι άλλο πρόσωπο, παραδείγματος χάριν ένας έμπορος (5), ένας μεσίτης, ή νομικό πρόσωπο, όπως η έδρα ή η ταχυδρομική διεύθυνση της παραλήπτριας εγκατάστασης διάθεσης ή αξιοποίησης που αναγράφεται στο πεδίο 10. Για να ενεργήσει ως παραλήπτης, ο έμπορος, ο μεσίτης ή το νομικό πρόσωπο πρέπει να υπόκειται στη δικαιοδοσία της χώρας προορισμού και να είναι ο κάτοχος των αποβλήτων ή να έχει κάποια άλλη μορφή νομικού ελέγχου επί των αποβλήτων κατά την άφιξη των αποβλήτων στη χώρα προορισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες σχετικά με τον έμπορο, τον μεσίτη ή το νομικό πρόσωπο συμπληρώνονται στο πεδίο 2.

16.   Πεδίο 3 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 1, 5, 11 και 19): κατά την έκδοση του εγγράφου κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή παρέχει, σύμφωνα με το δικό της σύστημα, έναν αριθμό ταυτοποίησης ο οποίος τυπώνεται σε αυτό το πεδίο (βλέπε παράγραφο 3 ανωτέρω). Στο πλαίσιο του Α η “μία μεταφορά” αναφέρεται σε απλή κοινοποίηση ενώ οι “πολλαπλές μεταφορές” αφορούν γενική κοινοποίηση. Στο πλαίσιο του Β, αναφέρεται το είδος της επιχειρησιακής διαδικασίας για την οποία προορίζονται τα μεταφερόμενα απόβλητα. Στο πλαίσιο του Γ η προηγούμενη συγκατάθεση αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.

17.   Πεδίο 4 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 1), πεδίο 5 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 17) και πεδίο 6 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 12): Να αναγραφεί ο αριθμός των μεταφορών στο πεδίο 4 και η προβλεπόμενη ημερομηνία της απλής μεταφοράς ή, για πολλαπλές μεταφορές, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας μεταφοράς στο πεδίο 6. Στο πεδίο 5 να αναγραφεί το εκτιμώμενο ελάχιστο και μέγιστο βάρος σε τόνους [1 τόνος ισούται με 1 megagram (Mg) ή 1 000 kg] των αποβλήτων. Σε ορισμένες τρίτες χώρες, μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή η αναγραφή του όγκου σε κυβικά μέτρα (1 κυβικό μέτρο ισούται με 1 000 λίτρα) ή σε άλλη μονάδα μέτρησης, όπως χιλιόγραμμα και λίτρα. Εφόσον χρησιμοποιούνται άλλες μονάδες μέτρησης, πρέπει να αναφέρεται η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε και να διαγράφεται η μονάδα του εγγράφου. Η συνολικά μεταφερόμενη ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα που δηλώνεται στο πεδίο 5. Η προβλεπόμενη προθεσμία για τις μεταφορές αναγράφεται στο πεδίο 6 και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος, εξαιρουμένων των πολλαπλών μεταφορών προς εγκαταστάσεις αξιοποίησης που έχουν λάβει προηγουμένως συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού (βλέπε παράγραφο 16), για τις οποίες η προβλεπόμενη προθεσμία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία έτη. Όλες οι μεταφορές αποβλήτων πρέπει να εκτελούνται εντός της περιόδου κατά την οποία ισχύει η σιωπηρή ή γραπτή συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών, όπως έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση πολλαπλών μεταφορών, ορισμένες τρίτες χώρες επιτρέπεται, με βάση τη Σύμβαση της Βασιλείας να απαιτούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ή η προβλεπόμενη συχνότητα και η εκτιμώμενη ποσότητα κάθε μεταφοράς να αναγράφονται στα πεδία 5 και 6 ή να επισυνάπτονται στο παράρτημα. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδίδει γραπτή συγκατάθεση για μεταφορά και η περίοδος ισχύος της συγκατάθεσης που αναγράφεται στο πεδίο 20 διαφέρει από την περίοδο που αναγράφεται στο πεδίο 6, η απόφαση της αρμόδιας αρχής υπερισχύει έναντι των πληροφοριών του πεδίου 6.

18.   Πεδίο 7 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 18): Οι τύποι συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που προβλέπονται στο κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο κοινοποίησης. Εάν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις χειρισμού, όπως οι προφυλάξεις που απαιτούν οι οδηγίες χειρισμού των παραγωγών προς τους εργαζομένους, πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την αντιμετώπιση διαρροών, και γραπτές οδηγίες για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, να συμπληρωθεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο και οι πληροφορίες να επισυναφθούν στο παράρτημα.

19.   Πεδίο 8 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 7 και 13): να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες (να αναφερθεί ο αριθμός μητρώου κατά περίπτωση, η διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της χώρας και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας. Ο αναφερόμενος αρμόδιος επικοινωνίας πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά. Εάν εμπλέκονται περισσότεροι του ενός μεταφορείς, να επισυναφθεί στο έγγραφο κοινοποίησης πλήρης κατάλογος των απαιτούμενων πληροφοριών για κάθε μεταφορέα. Σε περίπτωση που η μεταφορά διοργανώνεται από πράκτορα διαμετακόμισης, να επισυναφθούν στο παράρτημα τα στοιχεία του πράκτορα και οι σχετικές πληροφορίες για τους πραγματικούς μεταφορείς. Να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία της καταχώρισης του μεταφορέα (των μεταφορέων) όσον αφορά τις μεταφορές αποβλήτων (π.χ. δήλωση με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) στο παράρτημα (πρβλ. παράρτημα II μέρος 1 σημείο 15). Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να αναφέρονται χρησιμοποιώντας τις συντομογραφίες που παρέχονται στον κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο κοινοποίησης.

20.   Πεδίο 9 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 3 και 16): να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον παραγωγό αποβλήτων (6). Ο αριθμός μητρώου του παραγωγού πρέπει να δίνεται κατά περίπτωση. Εάν ο κοινοποιών είναι ο παραγωγός αποβλήτων τότε να αναγράφεται η ένδειξη “βλέπε πεδίο 1”. Εάν τα απόβλητα έχουν παραχθεί από περισσότερους από έναν παραγωγούς, να αναγράφεται η ένδειξη “βλέπε επισυναπτόμενο κατάλογο” και να προσαρτάται κατάλογος με τις ζητούμενες πληροφορίες για κάθε παραγωγό. Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι άγνωστος, να αναγράφεται το όνομα του προσώπου το οποίο έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του τα εν λόγω απόβλητα (κάτοχος). Να παρασχεθούν επίσης πληροφορίες για τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία παρήχθησαν τα απόβλητα, καθώς και τον τόπο παραγωγής.

21.   Πεδίο 10 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 5): να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες (να αναφερθεί ο προορισμός του φορτίου σημειώνοντας αν πρόκειται για εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης, ο αριθμός μητρώου της εγκατάστασης που δηλώνεται μόνο εφόσον αυτό απαιτείται και ο τελικός τόπος διάθεσης ή αξιοποίησης, εάν διαφέρουν από τη διεύθυνση της εγκατάστασης). Εάν ο διαθέτων ή ο αξιοποιών είναι παράλληλα και ο παραλήπτης, αναγράφεται εδώ η ένδειξη “βλέπε πεδίο 2”. Εάν οι εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης είναι εργασίες D13-D15 ή R12 ή R13 (σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΑ ή ΙΙΒ της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων), η εγκατάσταση η οποία εκτελεί τις εργασίες πρέπει να αναφέρεται στο πεδίο 10, καθώς και ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχονται στο παράρτημα οι αντίστοιχες πληροφορίες για την επακόλουθη εγκατάσταση ή τις επακόλουθες εγκαταστάσεις, όπου λαμβάνουν χώρα ή ενδέχεται να λάβουν χώρα οιεσδήποτε εργασίες R12/R13 ή D13-D15 και εργασίες D1-D12 ή R1-R11. Εάν η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης παρατίθεται στο παράρτημα I, κατηγορία 5 της οδηγίας 96/61/ΕΚ, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, πρέπει να παρέχονται στο παράρτημα αποδεικτικά στοιχεία εγκυρότητας της άδειας (π.χ. δήλωση με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της λόγω οδηγίας, σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

22.   Πεδίο 11 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 5, 19 και 20): να αναφερθεί ο τύπος των εργασιών αξιοποίησης ή διάθεσης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς R ή τους κωδικούς D των παραρτημάτων IIA ή IIB της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων (βλ. επίσης τον κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο κοινοποίησης) (7). Εάν οι εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης είναι εργασίες D13-D15 ή R12 ή R13, πρέπει να παρέχονται στο παράρτημα οι αντίστοιχες πληροφορίες για τις επακόλουθες εργασίες (οιεσδήποτε εργασίες R12/R13 ή D13-D15, καθώς και εργασίες D1-D12 ή R1-R11). Να αναφέρεται επίσης η τεχνολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Εάν τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση, να αναφερθεί η σχεδιαζόμενη μέθοδος διάθεσης του μη αξιοποιήσιμου κλάσματος μετά την αξιοποίηση, το ποσό του αξιοποιηθέντος υλικού σε σχέση με τα μη αξιοποιήσιμα απόβλητα, η εκτιμώμενη αξία του αξιοποιηθέντος υλικού και το κόστος της αξιοποίησης, καθώς και το κόστος διάθεσης του μη αξιοποιήσιμου κλάσματος στο παράρτημα. Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις εισαγωγών στην Κοινότητα αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση, να αναφέρεται προηγούμενο δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του κράτους αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού στο σημείο “Αιτιολογία εξαγωγής” και να επισυνάπτεται το εν λόγω αίτημα σε παράρτημα. Ορισμένες τρίτες χώρες εκτός ΟΟΣΑ μπορούν, βάσει της Σύμβασης της Βασιλείας, να απαιτούν επίσης να διευκρινιστεί η αιτιολογία εξαγωγής.

23.   Πεδίο 12 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 16): να δοθεί το όνομα ή τα ονόματα με το (τα) οποίο(-α) το υλικό είναι κοινώς γνωστό ή το εμπορικό όνομα και τα ονόματα των κυριότερων συστατικών του (σχετικά με την ποσότητα ή/και τον κίνδυνο) και οι σχετικές συγκεντρώσεις τους (εκφραζόμενες σε ποσοστό), εφόσον είναι γνωστά. Στην περίπτωση μείγματος αποβλήτων, να παρασχεθούν οι ίδιες πληροφορίες για τα διαφορετικά κλάσματα και να αναφερθεί ποια κλάσματα προορίζονται για αξιοποίηση. Ενδέχεται να ζητηθεί χημική ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων, σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος 3 σημείο 7 του παρόντος κανονισμού. Εάν κριθεί αναγκαίο, να επισυναφθούν περαιτέρω πληροφορίες σε παράρτημα.

24.   Πεδίο 13 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 16): να αναφερθούν τα φυσικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

25.   Πεδίο 14 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 16): να δηλωθεί ο κωδικός που ταυτοποιεί το απόβλητο σύμφωνα με τα παραρτήματα III, IIIA, IIIB, IV ή IVA του παρόντος κανονισμού. Να αναγραφεί ο κωδικός σύμφωνα με το σύστημα που εγκρίθηκε δυνάμει της Σύμβασης της Βασιλείας [στην ενότητα (i), πεδίο 14] και, κατά περίπτωση, τα συστήματα που εγκρίθηκαν δυνάμει της απόφασης του ΟΟΣΑ [στην ενότητα (ii)] και άλλα αποδεκτά συστήματα ταξινόμησης [ενότητες (iii) έως (xii)]. Σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 6 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, να αναγραφεί ένας μόνο κωδικός αποβλήτου (από τα παραρτήματα III, IIIA, IIIB, IV ή IVA του παρόντος κανονισμού) με τις ακόλουθες δύο εξαιρέσεις: στην περίπτωση αποβλήτων που δεν έχουν ταξινομηθεί σε μία ενιαία καταχώριση σε ένα από τα παραρτήματα III, IIIB, IV ή IVA, να αναγραφεί μόνο ένας τύπος αποβλήτων. Εάν πρόκειται για μείγματα αποβλήτων που δεν ταξινομήθηκαν σε μία ενιαία καταχώριση σε ένα από τα παραρτήματα III, IIIB, IV ή IVA, εκτός αν απαριθμούνται στο παράρτημα IIIA, να παρασχεθεί ο κωδικός κάθε κλάσματος αποβλήτων κατά σειρά μεγέθους (σε παράρτημα εάν κριθεί αναγκαίο).

α)   Ενότητα (i): οι κωδικοί του παραρτήματος VIII της Σύμβασης της Βασιλείας πρέπει να χρησιμοποιούνται για απόβλητα τα οποία υπόκειται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης (βλέπε μέρος I του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού)· οι κωδικοί του παραρτήματος IX της Σύμβασης της Βασιλείας πρέπει να χρησιμοποιούνται για απόβλητα τα οποία συνήθως δεν υπόκεινται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, αλλά τα οποία, για ειδικό λόγο, όπως μόλυνση από επικίνδυνες ουσίες (πρβλ. παράγραφο 1 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού) ή διαφορετική ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρόντος κανονισμού ή εθνικές κανονιστικές διατάξεις (8), υπόκεινται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης (βλέπε μέρος I του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού). Τα παραρτήματα VIII και IX της Σύμβασης της Βασιλείας βρίσκονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού, στο κείμενο της Σύμβασης της Βασιλείας καθώς και στο Εγχειρίδιο Οδηγιών που διατίθεται από τη Γραμματεία της Σύμβασης της Βασιλείας. Εάν κάποιο απόβλητο δεν παρατίθεται στα παραρτήματα VIII ή IX της Σύμβασης της Βασιλείας, να αναγραφεί η ένδειξη “δεν παρατίθεται στον κατάλογο”.

β)   Ενότητα (ii): οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποβλήτων του ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο μέρος II των παραρτημάτων III και IV του παρόντος κανονισμού, δηλαδή απόβλητα τα οποία δεν έχουν ισοδύναμη καταχώριση στα παραρτήματα της Σύμβασης της Βασιλείας ή τυγχάνουν διαφορετικού επιπέδου ελέγχου δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τον έλεγχο που απαιτείται βάσει της Σύμβασης της Βασιλείας. Εάν κάποιο απόβλητο δεν αναγράφεται στο μέρος II των παραρτημάτων III και IV του παρόντος κανονισμού, να αναγραφεί η ένδειξη “δεν παρατίθεται στον κατάλογο”.

γ)   Ενότητα (iii): τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (βλέπε του απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε) (9). Οι εν λόγω κωδικοί μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται στο παράρτημα IIIB του παρόντος κανονισμού.

δ)   Ενότητες (iv) και (v): όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εθνικοί κωδικοί ταυτοποίησης εκτός από αυτούς του καταλόγου αποβλήτων της ΕΚ που χρησιμοποιούνται στη χώρα αποστολής και, εάν είναι γνωστοί, στη χώρα προορισμού. Οι εν λόγω κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IIIA, IIIB ή IVA του παρόντος κανονισμού.

ε)   Ενότητα (vi): εάν κριθεί χρήσιμο ή εάν απαιτείται από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, να προστεθεί εδώ οιοσδήποτε άλλος κωδικός ή συμπληρωματική πληροφορία η οποία θα διευκόλυνε την ταυτοποίηση των αποβλήτων.

στ)   Ενότητα (vii): να αναφερθεί ο αντίστοιχος κωδικός Y ή κωδικοί Y, σύμφωνα με τις “Κατηγορίες αποβλήτων για έλεγχο” (βλέπε παράρτημα I της Σύμβασης της Βασιλείας και προσάρτημα 1 της απόφασης του ΟΟΣΑ), ή σύμφωνα με τις “Κατηγορίες αποβλήτων που απαιτούν ειδική εξέταση” που αναγράφονται στο παράρτημα II της Σύμβασης της Βασιλείας (βλέπε παράρτημα IV μέρος I του παρόντος κανονισμού ή προσάρτημα 2 του Εγχειριδίου Οδηγιών της Σύμβασης της Βασιλείας), εφόσον υπάρχει(-ουν). Οι κωδικοί Y δεν απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό και την απόφαση του ΟΟΣΑ, εκτός εάν η μεταφορά αποβλήτων εμπίπτει σε μία από τις δύο “Κατηγορίες αποβλήτων που απαιτούν ειδική εξέταση” βάσει της Σύμβασης της Βασιλείας (Y46 και Y47 ή απόβλητα του παραρτήματος II), περίπτωση κατά την οποία πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Y της Σύμβασης της Βασιλείας. Μολαταύτα, να αναγράφεται ο κωδικός Y ή οι κωδικοί Y για απόβλητα που ορίζονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της Σύμβασης της Βασιλείας, για να τηρηθούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει της Σύμβασης της Βασιλείας.

ζ)   Ενότητα (viii): κατά περίπτωση, να αναγραφούν εδώ ο αντίστοιχος κωδικός H ή κωδικοί H, δηλαδή οι κωδικοί που καταδεικνύουν τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του αποβλήτου (βλέπε τον κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο κοινοποίησης). Εάν δεν υπάρχουν επικίνδυνα χαρακτηριστικά καλυπτόμενα από τη Σύμβαση της Βασιλείας, αλλά το απόβλητο είναι επικίνδυνο σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ περί επικίνδυνων αποβλήτων, να αναφερθεί ο κωδικός H ή οι κωδικοί H σύμφωνα με το παρόν παράρτημα III και να αναγραφεί η ένδειξη “ΕΚ” μετά τον κωδικό H (π.χ. H14 ΕΚ).

η)   Ενότητα (ix): κατά περίπτωση, να αναφερθεί εδώ η κλάση ή οι κλάσεις του Ηνωμένων Εθνών που καταδεικνύουν τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του αποβλήτου σύμφωνα με την ταξινόμηση των Ηνωμένων Εθνών (βλέπε τον κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο κοινοποίησης) και απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τους διεθνείς κανόνες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (βλέπε τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πρότυποι κανονισμοί (Πορτοκαλί Βιβλίο), τελευταία έκδοση) (10).

θ)   Ενότητες (x και xi): κατά περίπτωση, να αναφερθεί εδώ ο αντίστοιχος αριθμός ή αριθμοί των Ηνωμένων Εθνών και το όνομα ή τα ονόματα αποστολής των Ηνωμένων Εθνών. Τα ανωτέρω χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του αποβλήτου σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης των Ηνωμένων Εθνών και απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τους διεθνείς κανόνες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (βλέπε τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πρότυποι κανονισμοί (Πορτοκαλί Βιβλίο), τελευταία έκδοση).

ι)   Ενότητα (xii): κατά περίπτωση, να αναφερθεί εδώ ο κωδικός ή οι κωδικοί τελωνείου, οι οποίοι επιτρέπουν την ταυτοποίηση του αποβλήτου από τα τελωνεία (βλέπε τον κατάλογο κωδικών και εμπορευμάτων του «Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων» που εκπονήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων).

26.   Πεδίο 15 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 8-10 και 14): Στη γραμμή (α) του πεδίου 15, να αναγραφεί το όνομα των χωρών αποστολής (11), διαμετακόμισης και προορισμού ή οι κωδικοί κάθε χώρας χρησιμοποιώντας το πρότυπο συντομογραφιών ISO 3166 (12). Στη γραμμή (β), να αναγραφεί, κατά περίπτωση, ο κωδικός αριθμός της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής κάθε χώρας, και στη γραμμή (γ) να αναγραφεί το όνομα του μεθοριακού σημείου διέλευσης ή του λιμένα και, κατά περίπτωση, ο κωδικός αριθμός του τελωνείου ως σημείου εισόδου ή εξόδου από τη συγκεκριμένη χώρα. Για τις χώρες διαμετακόμισης να παρασχεθούν πληροφορίες στη γραμμή (γ) για τα σημεία εισόδου και εξόδου. Εάν εμπλέκονται περισσότερες από τρεις χώρες διαμετακόμισης σε μια συγκεκριμένη μεταφορά, να επισυναφθούν οι κατάλληλες πληροφορίες σε παράρτημα. Στο παράρτημα να αναφερθεί το σχεδιαζόμενο δρομολόγιο μεταξύ του σημείου εισόδου και εξόδου, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εναλλακτικών δρομολογίων, σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων.

27.   Πεδίο 16 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 14): Να παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες εφόσον πρόκειται για μεταφορές οι οποίες περιλαμβάνουν είσοδο, διέλευση ή αναχώρηση από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

28.   Πεδίο 17 (βλέπε παράρτημα II, μέρος 1, σημεία 21-22 και 24-26): κάθε αντίγραφο του εγγράφου κοινοποίησης πρέπει να υπογράφεται και να χρονολογείται από τον κοινοποιούντα (ή από τον έμπορο ή τον μεσίτη, εάν αυτός ενεργεί ως κοινοποιών) πριν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων χωρών. Σε ορισμένες τρίτες χώρες, μπορεί να υπογράφει και να χρονολογεί η αρμόδια αρχή αποστολής. Εάν ο κοινοποιών δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αρχικό παραγωγό, ο εν λόγω παραγωγός, νέος παραγωγός ή ο φορέας συλλογής επιτρέπεται, εφόσον είναι εφικτό, να υπογράφει και να χρονολογεί· σημειωτέον ότι αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν πολλοί παραγωγοί (ορισμοί της έννοιας “εφικτό” ενδεχομένως υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία). Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο παραγωγός, οφείλει να υπογράφει το άτομο το οποίο έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του τα απόβλητα (κάτοχος). Η εν λόγω δήλωση πρέπει επίσης να πιστοποιεί την ύπαρξη ασφάλισης για ευθύνες λόγω ζημιών έναντι τρίτων μερών. Ορισμένες τρίτες χώρες μπορούν να απαιτούν απόδειξη της ασφάλισης ή άλλες οικονομικές διασφαλίσεις και σύμβαση που να συνοδεύει το έγγραφο κοινοποίησης.

29.   Πεδίο 18: Να αναφερθεί ο αριθμός των παραρτημάτων που περιλαμβάνουν οιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες παρασχέθηκαν για το έγγραφο κοινοποίησης (13). Κάθε παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνει παραπομπή στον αριθμό της κοινοποίησης στην οποία αναφέρεται, ο οποίος αναγράφεται στη γωνία του πεδίου 3.

30.   Πεδίο 19: Δυνάμει της Σύμβασης της Βασιλείας, η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές της χώρας ή των χωρών προορισμού (κατά περίπτωση) και διαμετακόμισης, εκδίδουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής. Δυνάμει της απόφασης του ΟΟΣΑ, την απόδειξη παραλαβής εκδίδει η αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού. Ορισμένες τρίτες χώρες δύνανται, βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας, να απαιτήσουν επίσης από την αρμόδια αρχή αποστολής να εκδώσει απόδειξη παραλαβής.

31.   Πεδία 20 και 21: το πεδίο 20 πρέπει να χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές κάθε εμπλεκόμενης χώρας κατά την παροχή της γραπτής συγκατάθεσης. Η Σύμβαση της Βασιλείας (εκτός εάν μια χώρα αποφάσισε να μην απαιτήσει γραπτή συγκατάθεση για τη διαμετακόμιση και έχει ενημερώσει σχετικά τα άλλα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Βασιλείας) και ορισμένες χώρες πάντα απαιτούν γραπτή συγκατάθεση (σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1) του παρόντος κανονισμού, μια αρμόδια αρχή διαμετακόμισης δύναται να δώσει σιωπηρή συγκατάθεση), ενώ η απόφαση του ΟΟΣΑ δεν απαιτεί γραπτή συγκατάθεση. Να αναφερθεί το όνομα της χώρας (ή ο κωδικός της χρησιμοποιώντας το πρότυπο συντομογραφιών ISO 3166). Εάν η μεταφορά υπόκειται σε ειδικούς όρους, η σχετική αρμόδια αρχή πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο και να προσδιορίσει τους όρους στο πεδίο 21 ή στο παράρτημα του εγγράφου κοινοποίησης. Εάν η αρμόδια αρχή επιθυμεί να προβάλει αντίρρηση για τη μεταφορά, πρέπει να το κάνει αναγράφοντας στην ένδειξη “ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ” στο πεδίο 20. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πεδίο 21 ή ξεχωριστή επιστολή για να εξηγηθούν οι λόγοι της αντίρρησης.

V.   Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εγγράφου μεταφοράς

32.   Κατά την κοινοποίηση, ο κοινοποιών οφείλει να συμπληρώσει τα πεδία 3, 4 και 9-14. Μετά από την παραλαβή των συγκαταθέσεων από τις αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης ή, όσον αφορά την αρμόδια αρχή διαμετακόμισης, μπορεί να δοθεί σιωπηρή συγκατάθεση, και πριν από την πραγματική έναρξη της μεταφοράς, ο κοινοποιών οφείλει να συμπληρώσει τα πεδία 2, 5-8 (εκτός από τα μέσα μεταφοράς, την ημερομηνία μεταφοράς και την υπογραφή), 15 και, κατά περίπτωση, 16. Σε ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, τα εν λόγω πεδία μπορεί να τα συμπληρώσει η αρμόδια αρχή αποστολής αντί του κοινοποιούντα. Κατά τη στιγμή που τα αποστελλόμενα απόβλητα περιέρχονται στη κατοχή του μεταφορέα ή του εκπρόσωπου του, αυτός οφείλει να συμπληρώσει το μέσο μεταφοράς, την ημερομηνία μεταφοράς και την υπογραφή, που εμφαίνονται στα πεδία 8 (α) έως 8 (γ) και, κατά περίπτωση, 16. Ο παραλήπτης οφείλει να συμπληρώσει το πεδίο 17 σε περίπτωση που δεν είναι ο διαθέτων ή ο αξιοποιών και όταν αναλαμβάνει τη μεταφορά αποβλήτων εφόσον αυτά φτάσουν στη χώρα προορισμού και, κατά περίπτωση, το πεδίο 16.

33.   Πεδίο 1: Η αρμόδια αρχή αποστολής αναγράφει τον αριθμό κοινοποίησης (ο οποίος αντιγράφεται από το πεδίο 3 του εγγράφου κοινοποίησης).

34.   Πεδίο 2 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 1): για μια γενική κοινοποίηση πολλαπλών μεταφορών, να αναγραφεί ο αριθμός σειράς της μεταφοράς και ο προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μεταφορών που αναγράφεται στο πεδίο 4 του εγγράφου κοινοποίησης (παραδείγματος χάριν, να αναγραφεί “4/11” για την τέταρτη από τις ένδεκα προβλεπόμενες μεταφορές, στο πλαίσιο της σχετικής γενικής κοινοποίησης). Σε περίπτωση μίας κοινοποίησης, να αναγραφεί “1/1”.

35.   Πεδία 3 και 4: να αναγραφούν οι ίδιες πληροφορίες για τον κοινοποιούντα (14) και τον παραλήπτη όπως αναφέρονται στα πεδία 1 και 2 του εγγράφου κοινοποίησης.

36.   Πεδίο 5 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 6): να δοθεί το πραγματικό βάρος σε τόνους [1 τόνος ισούται με 1 megagram (Mg) ή 1 000 kg] των αποβλήτων. Σε ορισμένες τρίτες χώρες, μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή η αναγραφή του όγκου σε κυβικά μέτρα (1 κυβικό μέτρο ισούται με 1 000 λίτρα) ή άλλες μονάδες μέτρησης όπως τα χιλιόγραμμα ή τα λίτρα. Εφόσον χρησιμοποιήθηκε, η μονάδα μέτρησης αναγράφεται και διαγράφεται η μονάδα του εντύπου. Εάν είναι δυνατόν επισυνάπτονται αντίγραφα των εισιτηρίων της γεφυροπλάστιγγας.

37.   Πεδίο 6 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 2): να αναγραφεί η ημερομηνία κατά την οποία όντως άρχισε η μεταφορά (Βλέπε επίσης τις οδηγίες για το πεδίο 6 στο έγγραφο κοινοποίησης).

38.   Πεδίο 7 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημεία 7 και 8): οι τύποι συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που προβλέπονται στον κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο μεταφοράς. Εάν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις χειρισμού όπως οι προφυλάξεις που απαιτούν οι οδηγίες χειρισμού των παραγωγών προς τους εργαζομένους, πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την αντιμετώπιση διαρροών, και δελτία έκτακτης μεταφοράς (TREMCARDs/transport emergency cards), να συμπληρωθεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο και οι πληροφορίες να επισυναφθούν στο παράρτημα. Επίσης, να αναγραφεί ο αριθμός των πακέτων που απαρτίζουν την αποστολή.

39.   Πεδία 8 (α), (β) και (γ) (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημεία 3 και 4): να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες (να αναγραφεί ο αριθμός μητρώου κατά περίπτωση, η διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της χώρας και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας). Όταν εμπλέκονται περισσότεροι των τριών μεταφορείς, πρέπει να επισυνάπτονται οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε μεταφορέα στο έγγραφο μεταφοράς. Το μέσο μεταφοράς, η ημερομηνία μεταφοράς και η υπογραφή πρέπει να αναγράφονται από τον μεταφορέα ή τον εκπρόσωπο του μεταφορέα στην κατοχή του οποίου περιέρχονται τα αποστελλόμενα απόβλητα. Ο κοινοποιών οφείλει να τηρεί αντίγραφο του υπογεγραμμένου εγγράφου μεταφοράς. Για κάθε επακόλουθη μεταφορά των αποστελλόμενων αποβλήτων, ο νέος μεταφορέας ή ο εκπρόσωπος του μεταφορέα στην κατοχή του οποίου περιέρχονται τα αποστελλόμενα απόβλητα οφείλει να συμμορφώνεται με το ίδιο αίτημα και να υπογράφει επίσης το έγγραφο. Ο προηγούμενος μεταφορέας πρέπει να τηρεί αντίγραφο του υπογεγραμμένου εγγράφου.

40.   Πεδίο 9: να αντιγραφούν οι πληροφορίες που παρατίθενται στο πεδίο 9 του εγγράφου κοινοποίησης.

41.   Πεδία 10 και 11: να αντιγραφούν οι πληροφορίες που παρατίθενται στα πεδία 10 και 11 του εγγράφου κοινοποίησης. Εάν ο διαθέτων ή ο αξιοποιών είναι το ίδιο πρόσωπο με τον παραλήπτη, να αναγραφεί στο πεδίο 10: “Βλέπε πεδίο 4”. Εάν οι εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης είναι εργασίες D13-D15 ή R12 ή R13 (σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΑ ή ΙΙΒ της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων), αρκούν οι πληροφορίες για την εγκατάσταση που εκτελεί τις εργασίες, οι οποίες παρέχονται στο πεδίο 10. Δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στο έγγραφο μεταφοράς περαιτέρω πληροφορίες για οιεσδήποτε επακόλουθες εγκαταστάσεις εκτελούν εργασίες R12/R13 ή D13-D15 ούτε για την (τις) επακόλουθη(-ες) εγκατάσταση(-εις) που εκτελεί(-ούν) εργασίες D1-D12 ή R1-R11.

42.   Πεδία 12, 13 και 14: να αντιγραφούν οι πληροφορίες που παρατίθενται στα πεδία 12, 13 και 14 του εγγράφου κοινοποίησης.

43.   Πεδίο 15 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 9): κατά τη στιγμή της μεταφοράς, ο κοινοποιών (ή ο έμπορος ή ο μεσίτης, εφόσον ενεργεί ως κοινοποιών) υπογράφει και χρονολογεί το έγγραφο μεταφοράς. Σε ορισμένες τρίτες χώρες, μπορεί να υπογράψει και να χρονολογήσει το έγγραφο μεταφοράς η αρμόδια αρχή αποστολής ή ο παραγωγός των αποβλήτων σύμφωνα με την Σύμβαση της Βασιλείας. Σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, να συμπεριληφθούν αντίγραφα του εγγράφου κοινοποίησης που να περιλαμβάνουν τη γραπτή συγκατάθεση, καθώς και τυχόν όρους, των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για το έγγραφο μεταφοράς. Ορισμένες τρίτες χώρες μπορούν να απαιτούν επισύναψη των πρωτοτύπων.

44.   Πεδίο 16 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 5): Το παρόν πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε μεταφορά (κοινοποιών ή αρμόδια αρχή αποστολής, κατά περίπτωση, παραλήπτης, οιαδήποτε αρμόδια αρχή, μεταφορέας) σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με συγκεκριμένο θέμα (παραδείγματος χάριν, πληροφορίες για τον λιμένα σε περίπτωση που πραγματοποιείται μεταφορά προς άλλο μέσο μεταφοράς, αριθμός εμπορευματοκιβωτίων και αριθμός ταυτοποίησής τους, ή συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία ή σφραγίδες που να αποδεικνύουν ότι η μεταφορά έγινε κατόπιν συγκατάθεσης των αρμοδίων αρχών). Να αναφερθεί το δρομολόγιο (σημείο εξόδου και εισόδου στην εμπλεκόμενη χώρα, καθώς και τελωνείο εισόδου ή/και εξόδου ή/και εξαγωγής από την Κοινότητα) και η διαδρομή (διαδρομή μεταξύ των σημείων εξόδου και εισόδου), συμπεριλαμβανομένων τυχόν εναλλακτικών διαδρομών, και επίσης σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων να αναφερθεί είτε στο πεδίο 16, είτε στο παράρτημα.

45.   Πεδίο 17: το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται από τον παραλήπτη σε περίπτωση που δεν είναι ο διαθέτων ή ο αξιοποιών (πρβλ. παράγραφο 15 ανωτέρω) και στην περίπτωση που ο παραλήπτης αναλαμβάνει τα απόβλητα εφόσον η αποστολή φτάσει στη χώρα προορισμού.

46.   Πεδίο 18: το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εγκατάστασης διάθεσης ή αξιοποίησης κατά την παραλαβή των αποστελλόμενων αποβλήτων. Να συμπληρωθεί ο κατάλληλος τύπος εγκατάστασης στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Όσον αφορά την παραληφθείσα ποσότητα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές οδηγίες του πεδίου 5 (παράγραφος 36). Στον τελευταίο μεταφορέα εγχειρίζεται υπογεγραμμένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η μεταφορά απορριφθεί, ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης διάθεσης ή αξιοποίησης οφείλει να επικοινωνήσει πάραυτα με την οικεία αρμόδια αρχή. Σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο δ) ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και της απόφασης του ΟΟΣΑ, πρέπει να αποστέλλονται υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς εντός τριών ημερών στον κοινοποιούντα και στις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων χωρών (εξαιρουμένων των χωρών διαμετακόμισης του ΟΟΣΑ οι οποίες ενημέρωσαν τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς). Η εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης οφείλει να τηρεί το πρωτότυπο έγγραφο μεταφοράς.

47.   Η παραλαβή των αποστελλόμενων αποβλήτων πρέπει να πιστοποιείται από οιαδήποτε εγκατάσταση εκτελεί εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργασιών D13-D15 ή R12 ή εργασιών R13. Ωστόσο, η εγκατάσταση η οποία εκτελεί εργασίες D13-D15 ή εργασίες R12/R13 ή D1-D12 ή R1-11, επακόλουθες των εργασιών D13–D15 ή R12 ή R13 εντός της ίδιας χώρας, δεν υποχρεούται να πιστοποιεί την παραλαβή των αποστελλόμενων αποβλήτων από την εγκατάσταση D13-D15 ή R12 ή R13. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση, το πεδίο 18 δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται για την τελική παραλαβή των αποστελλόμενων αποβλήτων· να αναγραφεί ο τύπος των εργασιών διάθεσης ή αξιοποίησης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς R ή τους κωδικούς D των παραρτημάτων IIA ή IIB της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων και η κατά προσέγγιση ημερομηνία έως την οποία θα ολοκληρωθεί η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων.

48.   Πεδίο 19: το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο διάθεσης ή αξιοποίησης για να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο ε) ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με την απόφαση του ΟΟΣΑ, τα υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς και το συμπληρωμένο πεδίο 19 πρέπει να αποστέλλονται στον κοινοποιούντα και στις αρμόδιες αρχές αποστολής, διαμετακόμισης (δεν απαιτείται από την απόφαση του ΟΟΣΑ) και προορισμού, το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός τριάντα ημερών μετά από την ολοκλήρωση της αξιοποίησης ή της διάθεσης, και το αργότερο ένα ημερολογιακό έτος μετά από την παραλαβή των αποβλήτων. Ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ μπορούν να απαιτήσουν, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας, να αποσταλούν στον κοινοποιούντα και στην αρμόδια αρχή αποστολής υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου και το συμπληρωμένο πεδίο 19. Για τις εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης D13-D15 ή R12 ή R13, οι πληροφορίες για την εγκατάσταση που εκτελεί τις εν λόγω εργασίες οι οποίες παρέχονται στο πεδίο 10 είναι επαρκείς, και δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στο έγγραφο μεταφοράς οιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τυχόν επακόλουθες εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R12/R13 ή D13-D15, ή με επακόλουθη(-ες) εγκατάσταση(-εις) που εκτελεί (-ούν) τις εργασίες D1-D12 ή R1-R11.

49.   Η διάθεση ή αξιοποίηση αποβλήτων πρέπει να πιστοποιείται από οιαδήποτε εγκατάσταση εκτελεί εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών D13-D15 ή R12 ή R13. Ως εκ τούτου, η εγκατάσταση η οποία εκτελεί εργασίες D13-D15 ή R12/R13 ή εργασίες D1-D12 ή R1–R11, επακόλουθες των εργασιών D13-D15 ή R12 ή R13 εντός της ιδίας χώρας, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το πεδίο 19 για να πιστοποιήσει την αξιοποίηση ή διάθεση των αποβλήτων, δεδομένου ότι το εν λόγω πεδίο έχει ήδη συμπληρωθεί από την εγκατάσταση D13-D15 ή R12 ή R13. Τα μέσα πιστοποίησης της διάθεσης ή της αξιοποίησης σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ορίζονται από κάθε επιμέρους χώρα.

50.   Πεδία 20, 21 και 22: τα εν λόγω πεδία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον τελωνειακό έλεγχο στα σύνορα της Κοινότητας.»


(1)  Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους, 22 Μαρτίου 1989. Βλέπε www.basel.int

(2)  Απόφαση C(2001) 107/ΤΕΛΙΚΟ του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92) 39/ΤΕΛΙΚΟ για τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων που προορίζονται για εργασίες αξιοποίησης· η εν λόγω απόφαση αποτελεί κωδικοποίηση των κειμένων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2001 και στις 28 Φεβρουαρίου 2002 (με τροποποιήσεις).

Βλέπε http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

(3)  Εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος “εισαγωγέας” αντί του όρου “παραλήπτης”.

(4)  Εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος “εξαγωγέας” αντί του όρου “κοινοποιών”.

(5)  Σε ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος αναγνωρισμένος έμπορος, σύμφωνα με την απόφαση του ΟΟΣΑ.

(6)  Εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος “παραγωγός” (generator) αντί του “παραγωγός” (producer).

(7)  Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο ορισμός των εργασιών R1 στον κατάλογο των συντομογραφιών είναι διαφορετικός από τον ορισμό που χρησιμοποιείται στη Σύμβαση της Βασιλείας και στην απόφαση του ΟΟΣΑ· κατά συνέπεια παρέχονται και οι δύο διατυπώσεις. Υπάρχουν και άλλες διαφορές μεταξύ της ορολογίας που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και της ορολογίας που χρησιμοποιείται στη Σύμβαση της Βασιλείας και στην απόφαση του ΟΟΣΑ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των συντομογραφιών.

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων, ΕΕ L 316 της 4.12.2007, σ. 6.

(9)  Βλέπε http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

(10)  Βλέπε http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

(11)  Στη σύμβαση της Βασιλείας χρησιμοποιείται ο όρος “κράτος” αντί του όρου “χώρα”.

(12)  Εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται οι όροι “εξαγωγή” και “εισαγωγή” αντί των όρων “αποστολή” και “προορισμός”.

(13)  Βλέπε πεδία 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 ή 21 και, εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση από τις αρμόδιες αρχές, βλέπε τα σημεία στο παράρτημα ΙΙ του μέρους 3 του παρόντος κανονισμού τα οποία δεν καλύπτονται από κάποιο πεδίο.

(14)  Σε ορισμένες τρίτες χώρες, αντ’ αυτών δίνονται πληροφορίες για την αρμόδια αρχή αποστολής.


16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 670/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουλίου 2008

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση της Πορτογαλίας για καταχώριση της ονομασίας «Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas» αποτέλεσε αντικείμενο δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η ονομασία αυτή πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 417/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 125 της 9.5.2008, σ. 27).

(2)  ΕΕ C 258 της 31.10.2007, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.6.

Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ΠΓΕ).


16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 671/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουλίου 2008

για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών από τη 16η Ιουλίου 2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (μαλακό σιτάρι υψηλής ποιότητας), 1002, ex 1005 εκτός από τα υβρίδια προς σπορά, και ex 1007 εκτός από τα υβρίδια προς σπορά, ο εισαγωγικός δασμός ισούται με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή τους, προσαυξημένη κατά 55 %, μείον την τιμή εισαγωγής cif που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο φορτίο. Ωστόσο, ο δασμός αυτός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον δασμολογικό συντελεστή του κοινού δασμολογίου.

(2)

Το άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τα προϊόντα αυτά.

(3)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, η τιμή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (μαλακό σιτάρι υψηλής ποιότητας), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 και 1007 00 90 είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής cif που ορίζεται βάσει της μεθόδου που προβλέπεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για την περίοδο από τη 16η Ιουλίου 2008, οι οποίοι θα ισχύουν έως τον εκ νέου καθορισμό τους.

(5)

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2008 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2008, περί προσωρινής αναστολής των δασμών κατά την εισαγωγή ορισμένων σιτηρών για την περίοδο εμπορίας 2008/2009 (3), αναστέλλεται η εφαρμογή ορισμένων δασμών που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από στις 16 Ιουλίου 2008, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των σιτηρών οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού βάσει των στοιχείων του παραρτήματος II.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 61).

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1816/2005 (ΕΕ L 292 της 8.11.2005, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 166 της 27.6.2008, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι οποίοι εφαρμόζονται από τη 16η Ιουλίου 2008

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ΣΙΤΑΡΙ σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00 (2)

μέσης ποιότητας

0,00 (2)

βασικής ποιότητας

0,00 (2)

1001 90 91

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό, για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

0,00 (2)

1002 00 00

ΣΙΚΑΛΗ

0,00 (2)

1005 10 90

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

0,00

1005 90 00

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

0,00 (2)

1007 00 90

ΣΟΡΓΟ σε κόκκους, εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00 (2)


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μείωσης των δασμών κατά:

3 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα,

2 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου.

(2)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 608/2008 η εφαρμογή του εν λόγω δασμού αναστέλλεται.

(3)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή μείωσης 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι

30.6.2008-14.7.2008

1.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

(EUR/t)

 

Σιτάρι μαλακό (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι, εκλεκτής ποιότητας

Σκληρό σιτάρι, μέσης ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι, χαμηλής ποιότητας (3)

Κριθή

Χρηματιστήριο

Minnéapolis

Chicago

Τιμή

225,48

178,70

Τιμή fob USA

270,50

260,50

240,50

156,00

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

8,28

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες

20,21

2.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Ρότερνταμ:

43,30 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες–Ρότερνταμ:

44,46 EUR/t


(1)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιουλίου 2008

για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης 2007/868/ΕΚ

(2008/583/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2007/868/ΕΚ για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2), και την κατάρτιση ενημερωμένου καταλόγου προσώπων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός αυτός.

(2)

Το Συμβούλιο έδωσε σε όλα τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες για τις οποίες αυτό ήταν πρακτικώς εφικτό τους λόγους για τους οποίους ετέθησαν στην απόφαση 2007/868/ΕΚ. Για μια ομάδα και τρία πρόσωπα, οι τροποποιημένοι λόγοι τους δόθηκαν, αν ήταν δυνατόν, τον Απρίλιο του 2008.

(3)

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Δεκεμβρίου 2007 (3) το Συμβούλιο ενημέρωσε τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που κατονομάζονται στην απόφαση 2007/868/ΕΚ ότι αποφάσισε να τα διατηρήσει στον κατάλογο. Το Συμβούλιο πληροφόρησε επίσης τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν το σκεπτικό του Συμβουλίου βάσει του οποίου περιελήφθησαν στον κατάλογο (εκτός εάν το σκεπτικό τούς έχει ήδη κοινοποιηθεί).

(4)

Το Συμβούλιο προέβη σε πλήρη επανεξέταση του καταλόγου των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του παρατηρήσεις που του υπέβαλε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(5)

Στην περίπτωση μιας ομάδας, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η απόφαση της αρμόδιας αρχής, βάσει της οποίας περιελήφθη η ομάδα στον κατάλογο, δεν ήταν σε ισχύ στις 24 Ιουνίου 2008. Ωστόσο, το Συμβούλιο πληροφορήθηκε την ύπαρξη νέων στοιχείων για την ομάδα. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι τα νέα αυτά στοιχεία δικαιολογούν την προσθήκη της ομάδας στον κατάλογο.

(6)

Το Συμβούλιο όρισε ότι ένα πρόσωπο θα πρέπει να απαλειφθεί από τον κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στον οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.

(7)

Το Συμβούλιο συμπέρανε ότι εκτός από το πρόσωπο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 6, τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που κατονομάζονται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2007/871/ΚΕΠΠΑ (4) ενέχονται σε τρομοκρατικές ενέργειες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (5), ότι έχει ληφθεί έναντι αυτών απόφαση αρμόδιας αρχής κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 της εν λόγω κοινής θέσης, και ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στα συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.

(8)

Ο κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 αντικαθίσταται από τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η απόφαση 2007/868/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001 σ. 70. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/868/ΕΚ (ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 100).

(2)  ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 100. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2008/343/ΕΚ (ΕΕ L 116 της 30.4.2008, σ. 25).

(3)  ΕΕ C 314 της 22.12.2007, σ. 42.

(4)  Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε με την κοινή θέση 2008/346/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 (EE L 116 της 30.4.2008, σ. 53).

(5)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που προβλέπεται από το άρθρο 1

1.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

2.

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), γενν. 26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6.

ARIOUA, Azzedine, γενν. 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας — Μέλος της «al Takfir» και «al-Hijra»

7.

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

8.

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed)· γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

9.

ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al Hijra»

10.

ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom), Λίβανος, γεννηθείς το 1960 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

11.

BOUYERI, Mohammed (γνωστός και ως Abu ZUBAIR; ή SOBIAR; ή Abu ZOUBAIR), γεννηθείς 8.3.1978 στο Άμστερνταμ των Κάτω Χωρών — Μέλος της «Hofstadgroep»

12.

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή ως Zitoun Mourad), γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

13.

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil); γενν. 1.6.1970 στην Αλγερία — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

14.

EL FATMI, Nouredine (γνωστός και ως Nouriddin EL FATMI, ή Nouriddine EL FATMI, ή Noureddine EL FATMI, ή Abu AL KA'E KA'E; ή Abu QAE QAE; ή FOUAD; ή FZAD; ή Nabil EL FATMI; ή Ben MOHAMMED; ή Ben Mohand BEN LARBI; ή Ben Driss Muhand IBN LARBI; ή Abu TAHAR; ή EGGIE), γεννηθείς 15.8.1982 στο Μιντάρ του Μαρόκου, αριθ. (μαροκινού) διαβατηρίου N829139 — Μέλος της «Hofstadgroep»

15.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) γενν. 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

16.

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

17.

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

18.

LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche), γενν. 30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

19.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

20.

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

21.

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

22.

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

23.

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

24.

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

25.

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

26.

SISON, José Maria (γνωστός και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma), γενν. 8.2.1939 στο Cabugao των Φιλιππίνων, πρόσωπο με ηγετικό ρόλο στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Φιλιππίνων, όπου περιλαμβάνεται και ο NPA,

27.

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

28.

WALTERS, Jason Theodore James (γνωστός και ως Abdullah ή David), γεννηθείς 6.3.1985 στο Amersfoort των Κάτω Χωρών, αριθ. (ολλανδικού) διαβατηρίου NE8146378 — Μέλος της «Hofstadgroep»

2.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

Οργάνωση Abu Nidal — ANO, (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2.

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

al-Takfir και al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA) των Φιλιππίνων, που συνδέεται με τον SISON, José Maria (γνωστό και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, πρόσωπο με ηγετικό ρόλο στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Φιλιππίνων, όπου περιλαμβάνεται και ο NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα), (γνωστή και ως Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής (Great Islamic Eastern Warriors Front) (IBDA-C)

10.

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Χιζμπουλ Μουτζαχεντιν — «ΗΜ»

12.

Hofstadgroep

13.

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

14.

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Kahane Chai (Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force — Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν (Khalistan Commando Force, KZF)

17.

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)

18.

Απελευθερωτικοί Τίγρεις του Ταμιλ Ιλάμ (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE)

19.

Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO), εκτός από το «Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο του Ιράν» («National Council of Resistance of Iran» — NCRI), (γνωστή ως National Liberation Army of Iran (NLA, η μαχόμενη πτέρυγα της MEK), the People's Mujahidin of Iran (PMOI), National Council of Resistence (NCR), Muslim Iranian Student's Society)

20.

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

21.

Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)

22.

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad — PIJ)

23.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP)

24.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, γνωστό και ως PFLP-General Command, PFLP-GC)

25.

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)

26.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi», Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο — DHKP/C, (γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol) (Επαναστατικός στρατός/μέτωπο/κόμμα για τη λαϊκή απελευθέρωση)

27.

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso — SL)

28.

Ίδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Stichting Al Aqsa Nederland, ή Al Aqsa Nederland)

29.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, γνωστοί και ως Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν

30.

Ενωμένες Δυνάμεις/Ομάδα Αυτοάμυνας Κολομβίας (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)


16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/26


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιουλίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2006/493/ΕΚ για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες

(2008/584/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 69 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/493/ΕΚ του Συμβουλίου (2) προσδιορίζει το ποσό της κοινοτικής στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του καθώς και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες.

(2)

Εφόσον η δημοσιονομική αρχή αποφάσισε τη μεταφορά ορισμένων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 48 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (3), κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η απόφαση 2006/493/ΕΚ προκειμένου να επαναδιατεθούν οι εν λόγω πιστώσεις κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(3)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 2006/493/ΕΚ αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2006/493/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 146/2008 (ΕΕ L 46 της 21.2.2008, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 195 της 15.7.2006, σ. 22.

(3)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2008/371/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 128 της 16.5.2008, σ. 8).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνολικό ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το διάστημα 2007-2013, ετήσια κατανομή του και ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες περιφέρειες βάσει του στόχου σύγκλισης (1)

Τιμές 2004 σε ευρώ (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

Συνολικό ποσό για την ΕΕ-25, συν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

9 325 497 783

10 788 767 263

10 515 007 756

10 278 583 653

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

69 677 155 918

Ελάχιστο ποσό για της επιλέξιμες περιφέρειες για τον στόχο σύγκλισης

27 676 975 284


Συνολικό ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το διάστημα 2007-2013, ετήσια κατανομή και ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες περιφέρειες βάσει του στόχου σύγκλισης (3)

Τρέχουσες τιμές σε ευρώ (4)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

Συνολικό ποσό για την ΕΕ-25, συν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

9 896 292 851

11 678 108 653

11 609 418 209

11 575 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

78 460 526 005

Ελάχιστο ποσό για τις επιλέξιμες περιφέρειες για τον στόχο σύγκλισης

31 232 644 963


(1)  Πριν από την υποχρεωτική διαφοροποίηση και τις μεταφορές δαπανών συναφείς με την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

(2)  Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο εγγύτερο ευρώ.

(3)  Πριν από την υποχρεωτική διαφοροποίηση και τις μεταφορές δαπανών συναφείς με την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

(4)  Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο εγγύτερο ευρώ.»


Επιτροπή

16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουλίου 2008

σχετικά με την εξαίρεση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3382]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/585/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφοι 4 και 6,

το αίτημα που υπέβαλε η Δημοκρατία της Αυστρίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 10 Ιανουαρίου 2008,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη γνωμοδοτική επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(1)

Στις 10 Ιανουαρίου 2008, η Αυστρία διαβίβασε στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αίτημα στο πλαίσιο του άρθρου 30 παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις 4 Φεβρουαρίου 2008, οι οποίες, κατόπιν παράτασης της αρχικής προθεσμίας, διαβιβάστηκαν από τις αυστριακές αρχές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 29 Φεβρουαρίου 2008.

(2)

Το αίτημα που υπέβαλε η Δημοκρατία της Αυστρίας αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

(3)

Το αίτημα συνοδεύεται από επιστολή της ανεξάρτητης εθνικής αρχής, E-Control (Energie-Control GmbH, της ρυθμιστικής αρχής των αυστριακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου), η οποία περιορίζεται στη δήλωση ότι «… δεν υφίσταται καμία αντίρρηση ως προς την εξαίρεση της ηλεκτροπαραγωγής από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων».

II.   ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(4)

Το άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ προβλέπει ότι οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας για την οποία ισχύει η παρούσα οδηγία δεν υπόκεινται στην οδηγία εάν η δραστηριότητα, στο κράτος μέλος όπου ασκείται, είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Η άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό εκτιμάται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του ίδιου τομέα. Η πρόσβαση θεωρείται ότι δεν είναι περιορισμένη εάν το κράτος μέλος έχει ακολουθήσει και εφαρμόσει τη σχετική κοινοτική νομοθεσία ως προς το άνοιγμα δεδομένου τομέα ή μέρους του. Η νομοθεσία αυτή παρατίθεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, το οποίο, για τον τομέα του ηλεκτρισμού, παραπέμπει στην οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (2). Η οδηγία 96/92/ΕΚ αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ (3), η οποία απαιτεί ακόμη μεγαλύτερο βαθμό απελευθέρωσης της αγοράς.

(5)

Η Αυστρία έχει ενσωματώσει και εφαρμόσει όχι μόνον την οδηγία 96/92/ΕΚ, αλλά και την οδηγία 2003/54/ΕΚ, επιλέγοντας τον νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής, εξαιρουμένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες εξαιρούνται από τις απαιτήσεις λειτουργικού διαχωρισμού. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, η πρόσβαση στην αγορά πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν περιορίζεται.

(6)

Η άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό πρέπει να αξιολογείται βάσει διαφόρων δεικτών, κανένας από τους οποίους δεν είναι εξ ορισμού καθοριστικός. Σχετικά με τις αγορές τις οποίες αφορά η παρούσα απόφαση, το μερίδιο της αγοράς των κυριότερων παραγόντων σε μια δεδομένη αγορά αποτελεί ένα κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ένα άλλο κριτήριο είναι ο βαθμός συγκέντρωσης σε αυτές τις αγορές. Δεδομένων των χαρακτηριστικών των εν λόγω αγορών, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως η λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης, ο ανταγωνισμός στις τιμές και ο βαθμός στον οποίο οι πελάτες αλλάζουν προμηθευτή.

(7)

Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων περί ανταγωνισμού.

III.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ

(8)

Το αίτημα που υπέβαλε η Αυστρία αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία.

(9)

Η Αυστρία χωρίζεται σε τρεις ζώνες εξισορρόπησης, σε μία από τις οποίες παρουσιάζονται εσωτερικά σημεία συμφόρησης (στη ζώνη εξισορρόπησης APG, στην οποία μπορεί να δημιουργηθεί συμφόρηση μεταξύ των περιοχών Βιέννης και Γκρατς, που διασυνδέονται μέσω της γραμμής που ονομάζεται «Steirmarkleitung»). Μπορεί, επομένως, να τεθεί το ζήτημα κατά πόσον η εν λόγω γεωγραφική αγορά θα μπορούσε να είναι μικρότερη από την εθνική αγορά (4). Όμως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις αυτών των εσωτερικών σημείων συμφόρησης αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή τεχνικών μέτρων, όπως με τη χρησιμοποίηση μετατοπιστών φάσεως για τον έλεγχο της δυναμικότητας μεταφοράς. Λίγες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής για να σταθεροποιηθεί το δίκτυο. Οσάκις οι παραγωγοί στη Βόρεια Αυστρία αναγκάζονται να μειώσουν τη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής τους, λόγω αυτών των εσωτερικών σημείων συμφόρησης, πράγμα το οποίο, όπως αναφέρουν οι αυστριακές αρχές, συμβαίνει μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τους καταβάλλεται αποζημίωση από το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Εξάλλου, δεν υπάρχουν σημεία συμφόρησης μεταξύ αυτής της ζώνης εξισορρόπησης και των άλλων δύο ζωνών εξισορρόπησης της Αυστρίας, ούτε μεταξύ της ζώνης εξισορρόπησης APG και της Γερμανίας. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις των εσωτερικών σημείων συμφόρησης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είναι σημαντικές από την άποψη του ενεργειακού εφοδιασμού και του ανταγωνισμού. Επειδή δεν υπάρχει συμφόρηση στις συνδέσεις με τη Γερμανία, έχει τεθεί το ερώτημα μήπως υφίσταται γεωγραφική αγορά που καλύπτει αυτές τις δύο χώρες, αλλά η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν συμβαίνει (5). Κατά συνέπεια, το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί τη σχετική αγορά που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των όρων του άρθρου 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, μολονότι δεν μπορεί να θεωρηθεί απομονωμένη από τις γύρω χώρες.

(10)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έκθεση σχετικά με τη συντελεσθείσα πρόοδο στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρισμού (6), στο εξής «Έκθεση του 2005», αναφέρει ότι «πολλές εθνικές αγορές παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης του κλάδου, που εμποδίζει την ανάπτυξη ενεργού ανταγωνισμού» (7). Συνεπώς, θεωρείται ότι, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, «το συνολικό μερίδιο αγοράς των τριών μεγαλύτερων παραγωγών αποτελεί δείκτη του βαθμού ανταγωνισμού στις εθνικές αγορές» (8). Για το 2006, το μερίδιο αγοράς των τριών μεγαλύτερων παραγωγών είναι 52,2 %, όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2008, SEC(2008) 460 (9). Ωστόσο, η Αυστρία πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές και εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες το 2005 ήταν της τάξεως άνω των 17 500 GWh όσον αφορά τις εξαγωγές και άνω των 20 000 GWh όσον αφορά τις εισαγωγές. Άρα, είναι καθαρός εισαγωγέας και η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευε περίπου το ένα τέταρτο (10) των συνολικών αναγκών της (11), ιδίως όσον αφορά την ισχύ βασικού φορτίου. Υπάρχει, επομένως, κάποιος βαθμός περιορισμού στην τιμολογιακή πρακτική των κυριότερων αυστριακών παραγωγών, μέσω των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από το εξωτερικό του αυστριακού εδάφους, και, ως εκ τούτου, οι επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στο αυστριακό έδαφος λαμβάνουν υπόψη άλλους παραγωγούς στις γειτονικές χώρες, ιδίως στη Γερμανία. Επομένως, αυτοί οι παράγοντες πρέπει να θεωρούνται ως δείκτης κάποιου βαθμού άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή.

(11)

Περαιτέρω, ακόμη και αν οι αγορές εξισορρόπησης αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή/και καταναλώνεται σε κάποιο κράτος μέλος, η λειτουργία τους θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως επιπρόσθετος δείκτης. Πράγματι, «κάθε επιχείρηση στην αγορά αυτή που δεν μπορεί εύκολα να προσαρμόσει το χαρτοφυλάκιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα χαρακτηριστικά των πελατών του διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες της διαφοράς μεταξύ της τιμής στην οποία ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς θα πωλεί την ενέργεια εξισορρόπησης των αποκλίσεων και της τιμής στην οποία επαναγοράζει την πλεονάζουσα παραγωγή. Οι τιμές αυτές μπορούν να επιβληθούν απευθείας από τη ρυθμιστική αρχή στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός βασιζόμενος στην αγορά, στον οποίο η τιμή καθορίζεται από τις προσφορές των άλλων παραγωγών που, με τον τρόπο αυτό, θέλουν να αυξήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή τους […]. Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα βασικό πρόβλημα σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή απόκλιση μεταξύ της τιμής αγοράς από το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς και της τιμής πώλησης. Αυτό συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη και είναι ενδεχόμενο να αποβεί καταστρεπτικό για την ανάπτυξη ανταγωνισμού. Η μεγάλη διαφορά είναι δυνατό να είναι ενδεικτική ανεπαρκούς επιπέδου ανταγωνισμού στην αγορά εξισορρόπησης, όπου ενδεχομένως δεσπόζουν ένας ή δύο μεγάλοι παραγωγοί» (12). Η αυστριακή αγορά εξισορρόπησης και τα κύρια χαρακτηριστικά της –ιδίως, η τιμολόγηση βάσει της αγοράς και σχετικά μικρή απόκλιση (13) μεταξύ της τιμής αγοράς από το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς και της τιμής πώλησης– διαμορφώνονται έτσι ώστε θα πρέπει να θεωρηθούν ως επιπρόσθετος δείκτης της άμεσης έκθεσης της ηλεκτροπαραγωγής στον ανταγωνισμό.

(12)

Δεδομένων των χαρακτηριστικών του εν λόγω προϊόντος (εν προκειμένω ηλεκτρική ενέργεια) και της σπανιότητας ή έλλειψης κατάλληλων υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών, ο ανταγωνισμός ως προς τις τιμές και η διαμόρφωση των τιμών αποκτούν μεγαλύτερη σημασία κατά την αξιολόγηση της κατάστασης του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά τους μεγάλους βιομηχανικούς (τελικούς) χρήστες, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα προμηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια άμεσα από προμηθευτές που είναι ταυτοχρόνως και παραγωγοί, το πλήθος πελατών που αλλάζουν προμηθευτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δείκτης ανταγωνισμού τιμών και, με τον τρόπο αυτό, εμμέσως ως «φυσικός δείκτης της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Εάν είναι ολιγάριθμοι οι πελάτες που αλλάζουν προμηθευτή, πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία της αγοράς, έστω και αν τα οφέλη από τη δυνατότητα αναδιαπραγμάτευσης με τον παραδοσιακό κατεστημένο προμηθευτή δεν πρέπει να αγνοηθεί» (14). Επιπλέον, «η ύπαρξη ρυθμιζόμενων τιμών τελικού χρήστη αποτελεί σαφώς βασικό καθοριστικό παράγοντα της συμπεριφοράς των πελατών […]. Αν και η διατήρηση των ελέγχων ενδέχεται να δικαιολογείται σε περίοδο μετάβασης, οι έλεγχοι αυτοί θα προκαλούν όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό στρεβλώσεις, καθώς προσεγγίζει η ανάγκη επενδύσεων» (15).

(13)

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, το ποσοστό αλλαγής προμηθευτή ανέρχεται σε 41,5 % για τους μεγάλους και πολύ μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες στην Αυστρία (16). Εξάλλου, δεν υφίσταται έλεγχος των τιμών για τον τελικό χρήστη (17) στην Αυστρία, δηλαδή οι τιμές διαμορφώνονται από τους ίδιους τους οικονομικούς παράγοντες, χωρίς να απαιτείται έγκριση από οποιαδήποτε αρχή πριν από την εφαρμογή τους. Η κατάσταση στην Αυστρία μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί ικανοποιητική όσον αφορά την αλλαγή προμηθευτών από μεγάλους και πολύ μεγάλους βιομηχανικούς (τελικούς) χρήστες και τον έλεγχο των τιμών για τον τελικό χρήστη και θα πρέπει να θεωρηθεί ως δείκτης άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό.

IV.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(14)

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που εξετάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 9 έως 13, ο όρος της άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό, που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να θεωρηθεί ότι πληρούται όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία.

(15)

Συν τοις άλλοις, δεδομένου ότι θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση της χωρίς περιορισμό πρόσβασης στην αγορά, η οδηγία 2004/17/ΕΚ δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμβάσεις που έχουν σκοπό να επιτρέψουν την ηλεκτροπαραγωγή στην Αυστρία, ούτε όταν διοργανώνουν διαγωνισμούς μελετών για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Αυστρία.

(16)

Η παρούσα απόφαση βασίζεται στη νομική και πραγματική κατάσταση από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2008, όπως αυτή προκύπτει από τις πληροφορίες οι οποίες υποβλήθηκαν από τη Δημοκρατία της Αυστρίας, την έκθεση του 2005 και το τεχνικό της παράρτημα, την ανακοίνωση του 2007 και το έγγραφο των υπηρεσιών του 2007, καθώς και από την τελική έκθεση. Είναι δυνατό να αναθεωρηθεί, εφόσον, λόγω σημαντικών μεταβολών στη νομική ή πραγματική κατάσταση, κριθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι για την εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2004/17/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται από τους αναθέτοντες φορείς με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας.

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 74 της 15.3.2008, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/3/ΕΚ (ΕΕ L 17 της 22.1.2008, σ. 6).

(4)  Βλέπε COM(2006) 851 τελικό της 10.1.2007: Ανακοίνωση της Επιτροπής: Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, στο εξής «Τελική Έκθεση», παράρτημα Β, σημείο A1, 2).

(5)  Βλέπε Τελική Έκθεση, παράρτημα Β, σημείο A2, 7).

(6)  COM(2005) 568 τελικό της 15.11.2005.

(7)  Έκθεση του 2005, σ. 2.

(8)  Πρβλ. Έκθεση του 2005, σ. 7.

(9)  Πίνακας 6 «Wholesale Market Position 2006» (Κατάσταση της αγοράς χονδρικής), σ. 12 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Accompanying document to the Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market», COM(2008) 192 τελικό της 15.4.2008.

(10)  23,5 %, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις αυστριακές αρχές.

(11)  Δηλαδή της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται για την εσωτερική κατανάλωση και τις εξαγωγές.

(12)  Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, Τεχνικό παράρτημα της έκθεσης του 2005, SEC(2005) 1448, στο εξής «Τεχνικό παράρτημα».

(13)  Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση, σημείο 993 πίνακας 52, η αυστριακή αγορά εξισορρόπησης λειτουργεί με απόκλιση 27, γεγονός το οποίο την τοποθετεί στο κατώτερο ήμισυ, καθώς η απόκλιση στις αγορές εξισορρόπησης στην ΕΕ κυμαίνεται από 0 έως 79. Η ανάλυση αυτή εξετάζει τις επιπτώσεις της λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης στην ηλεκτροπαραγωγή και όχι το βαθμό ανταγωνισμού εντός της ιδίας της αγοράς εξισορρόπησης. Επομένως, για το σκοπό αυτό, δεν έχει σημασία αν η μικρή απόκλιση οφείλεται στον ανταγωνισμό ή σε ανώτατο όριο τιμών, που επιβάλλεται από τη ρυθμιστική αρχή, όπως ακριβώς η υψηλή συγκέντρωση στην αγορά εξισορρόπησης δεν έχει σημασία στην εν λόγω ανάλυση.

(14)  Έκθεση του 2005, σ. 9.

(15)  Τεχνικό παράρτημα, σ. 17.

(16)  Βλέπε το έγγραφο με τίτλο «Austria - Internal Market Fact Sheet», που έχει δημοσιευθεί στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/market/market_at_en.pdf, βάσει πληροφοριών από την Energie-Control GmbH, 2007.

(17)  Τεχνικό παράρτημα, σ. 107.


ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/32


 

Μόνον τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν νομική ισχύ σύμφωνα με το διεθνές δημόσιο δίκαιο. Η κατάσταση και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού πρέπει να ελεγχθεί στην τελευταία έκδοση του εγγράφου της ΟΕΕ/ΗΕ, TRANS/WP.29/343 που διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Κανονισμός αριθ. 21 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατ’ αξεις για την έγκριση των οχημάτων όσον αφορά τον εσωτερικό τους εξοπλισμό

Ενσωματώνει όλο το έγκυρο κείμενο έως:

Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 01 — ημερομηνία έναρξης ισχύος: 31 Ιανουαρίου 2003

1.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στον εσωτερικό εξοπλισμό επιβατηγών οχημάτων όσον αφορά:

1.1

τα εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών εκτός του ή των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως:

1.2

τη διευθέτηση των οργάνων χειρισμού·

1.3

την οροφή ή την οροφή που ανοίγει·

1.4

το ερεισίνωτο και το οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων·

1.5

τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα, τα συστήματα φύλλου οροφής και τα διαχωριστικά συστήματα.

2.   ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας

2.1.

ως «έγκριση οχήματος» νοείται η έγκριση ενός τύπου οχήματος όσον αφορά τον εσωτερικό του εξοπλισμό·

2.2.

ως «τύπος οχήματος» όσον αφορά τον εσωτερικό εξοπλισμό του χώρου επιβατών νοούνται οχήματα της κατηγορίας Μ1 τα οποία δεν διαφέρουν μεταξύ τους ως προς σημαντικά σημεία όπως:

2.2.1.

τις γραμμές των κατασκευαστικών υλικών του αμαξώματος που αποτελεί το χώρο επιβατών·

2.2.2.

τη διευθέτηση των οργάνων χειρισμού·

2.2.3.

την αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας, αν ο αιτών επιλέξει την περιοχή αναφοράς εντός της περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής που προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VIII (δυναμική αξιολόγηση).

2.2.3.1.

Τα οχήματα που διαφέρουν μόνον ως προς την αποτελεσματικότητα του(των) προστατευτικού(ών) συστήματος(συστημάτων) ανήκουν στον ίδιο τύπο οχήματος αν παρέχουν προστασία των επιβατών ίδια ή καλύτερη συγκριτικά με το σύστημα ή το όχημα που έχει υποβληθεί στην αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τεχνική υπηρεσία.

2.3.

ως «περιοχή αναφοράς» νοείται η περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής όπως ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, ή κατ’ επιλογήν του κατασκευαστή, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, εκτός: (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημεία 2.3. και 2.3.1.)

2.3.1.

της επιφανείας που ορίζεται από την οριζόντιο προς τα εμπρός προβολή ενός κύκλου που περιγράφει τα εξωτερικά όρια του οργάνου χειρισμού διευθύνσεως, επαυξημένου κατά μία περιφερειακή ταινία πλάτους 127 mm: η επιφάνεια αυτή ορίζεται προς τα κάτω από το οριζόντιο επίπεδο που εφάπτεται στο κατώτερο άκρο του οργάνου χειρισμού διευθύνσεως όταν αυτό ευρίσκεται σε θέση πορείας σε ευθεία γραμμή (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημεία 2.3. και 2.3.1.)·

2.3.2.

του τμήματος της επιφανείας του πίνακα οργάνων που περιέχεται μεταξύ της περιοχής που ορίζεται στο σημείο 2.3.1. και του πλησιεστέρου εσωτερικού πλευρικού τοιχώματος του οχήματος- η περιοχή αυτή περιορίζεται προς τα κάτω από το οριζόντιο επίπεδο το εφαπτόμενο στο κατώτατο άκρο του οργάνου χειρισμού του συστήματος διευθύνσεως· και (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, στοιχεία 2.3. και 2.3.1.)

2.3.3.

των πλευρικών ορθοστατών του αλεξινέμου (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, στοιχεία 2.3. και 2.3.1.)·

2.4.

ως «επίπεδο του πίνακα οργάνων» νοείται η γραμμή που ορίζεται από τα σημεία επαφής των κατακορύφων εφαπτομένων στον πίνακα οργάνων· (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 2.4.)·

2.5.

ως «οροφή» νοείται το ανώτερο τμήμα του οχήματος το οποίο εκτείνεται από το ανώτερο άκρο του αλεξινέμου ως το ανώτερο άκρο του οπισθίου παραθύρου και περιοριζομένου πλευρικώς από τον ανώτερο σκελετό των πλευρικών τοιχωμάτων· (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 2.5)·

2.6.

ως «γραμμή ζώνης» νοείται η γραμμή που ορίζεται από το κατώτερο εμφανές περίγραμμα των πλευρικών υαλοπινάκων του οχήματος·

2.7.

ως «όχημα με πτυσσόμενη οροφή» νοείται ένα όχημα το οποίο δύναται να μην παρουσιάζει σε ορισμένες περιπτώσεις κανένα άκαμπτο σημείο του αμαξώματος υπεράνω της γραμμής ζώνης εκτός των ορθοστατών της οροφής ή/και των αψίδων ασφαλείας ή/και των σημείων αγκίστρωσης της ζώνης (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, στοιχεία 2.5. και 2.7.)

2.8.

ως «όχημα με ανοιγόμενη οροφή» νοείται ένα όχημα του οποίου μόνο η οροφή ή ένα τμήμα αυτής δύναται να αναδιπλωθεί ή να ανοιχθεί ή να συρθεί και το οποίο αφήνει να υπάρχουν υπεράνω της γραμμής ζώνης δομικά στοιχεία του οχήματος (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 2.5.)·

2.9.

ως «πτυσσόμενο κάθισμα» νοείται ένα βοηθητικό κάθισμα που προορίζεται για περιστασιακή χρήση και το οποίο συνήθως διπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται·

2.10.

ως «σύστημα προστασίας» νοούνται οι εσωτερικές στερεώσεις και οι μηχανισμοί που αποσκοπούν στη συγκράτηση των επιβατών·

2.11.

«τύπος συστήματος προστασίας» νοείται μια κατηγορία συστημάτων προστασίας που δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους ως προς:

2.11.1.

την τεχνολογία τους·

2.11.2.

τη γεωμετρία τους·

2.11.3.

τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα.

2.12.

ως «ηλεκτροκίνητα παράθυρα» νοούνται τα παράθυρα που κλείνουν με παροχή ενέργειας από το όχημα·

2.13.

ως «ηλεκτροκίνητα συστήματα φύλλου οροφής» νοούνται τα κινητά φύλλα οροφής οχήματος τα οποία κλείνουν, είτε συρόμενα είτε ανακλινόμενα, με παροχή ενέργειας από το όχημα και στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα συστήματα πτυσσόμενης οροφής οχημάτων·

2.14.

ως «ηλεκτροκίνητα διαχωριστικά συστήματα» νοούνται τα συστήματα τα οποία χωρίζουν το χώρο επιβατών επιβατηγού αυτοκινήτου σε δύο τουλάχιστον μέρη και τα οποία κλείνουν με παροχή ενέργειας από το όχημα·

2.15.

ως «άνοιγμα» νοείται το μέγιστο ελεύθερο διάκενο μεταξύ του υψηλότερου ή του εμπρόσθιου άκρου, ανάλογα με τη φορά του κλεισίματος, ενός ηλεκτροκίνητου παραθύρου, διαχωριστικού ή φύλλου οροφής και του δομικού σημείου του οχήματος που αποτελεί τα όρια του παραθύρου, του διαχωριστικού ή του φύλλου οροφής, παρατηρούμενο από το εσωτερικό του οχήματος ή, εάν πρόκειται για διαχωριστικό σύστημα, παρατηρούμενο από το οπίσθιο μέρος του χώρου επιβατών.

Για τη μέτρηση του ανοίγματος τοποθετείται εντός αυτού κυλινδρική δοκιμαστική ράβδος (χωρίς άσκηση δύναμης) κατά κανόνα καθέτως προς το παράθυρο, το φύλλο οροφής ή το διαχωριστικό, όπως φαίνεται στο σχήμα 1 του παραρτήματος 9, από το εσωτερικό του οχήματος ή, κατά περίπτωση, από το οπίσθιο μέρος του χώρου επιβατών.

2.16.

«Κλειδί»

2.16.1.

«κλειδί ανάφλεξης» νοείται ο μηχανισμός που λειτουργεί την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία της μηχανής ή του κινητήρα του οχήματος· Ο εν λόγω ορισμός δεν αποκλείει μη μηχανική διάταξη.

2.16.2.

ως «ηλεκτρικό κλειδί» νοείται ο μηχανισμός που επιτρέπει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος· Το κλειδί αυτό μπορεί να είναι το κλειδί ανάφλεξης. Ο εν λόγω ορισμός δεν αποκλείει μη μηχανική διάταξη.

2.17.

ως «αερόσακος» νοείται ένας μηχανισμός που είναι εγκατεστημένος ώστε να ενεργεί συμπληρωματικώς προς τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης σε οχήματα με κινητήρα, π.χ. συστήματα που στην περίπτωση σοβαρής προσκρούσεως του οχήματος αναπτύσσουν αυτόματα μια εύκαμπτη δομή η οποία αποσκοπεί να περιορίσει, μέσω της συμπίεσης του αερίου που περιέχει, τη σοβαρότητα των επαφών ενός ή περισσότερων μερών ενός επιβάτη του οχήματος με το εσωτερικό του χώρου επιβατών.

2.18.

ως «οξεία ακμή» νοείται μια ακμή άκαμπτου υλικού με ακτίνα καμπυλότητας κάτω των 2,5 mm, εκτός της περιπτώσεως προεξοχών μικρότερων των 3,2 mm, μετρούμενων από τον πίνακα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 1 του παραρτήματος VI. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα εφαρμόζεται η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας, εφόσον το ύψος της προεξοχής δεν υπερβαίνει το ήμισυ του πλάτους της και οι ακμές της είναι στρογγυλοποιημένες (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις,σημείο 2.18.)

3.   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

3.1.   Η αίτηση για την έγκριση κάποιου τύπου οχήματος όσον αφορά τον εσωτερικό εξοπλισμό θα υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

3.2.   Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα εις τριπλούν και από τα εξής στοιχεία:

λεπτομερής περιγραφή του τύπου οχήματος όσον αφορά τα αναφερόμενα στο σημείο 2.2. τμήματα, συνοδευόμενη από φωτογραφία ή ανεπτυγμένη όψη του χώρου επιβατών. Πρέπει να αναφέρονται οι αριθμοί ή/και τα σύμβολα που χαρακτηρίζουν τον τύπο του οχήματος.

3.3.   Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή δοκιμών έγκρισης πρέπει να προσκομίζονται τα εξής:

3.3.1.

κατ’ επιλογή του κατασκευαστή, είτε ένα όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου οχήματος, είτε το (ή τα) θεωρούμενο(α) ως βασικό(α) τμήμα(τα) του οχήματος για τους ελέγχους και τις δοκιμές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

3.3.2.

ορισμένα εξαρτήματα και ορισμένα δείγματα των χρησιμοποιημένων υλικών, εφόσον ζητηθούν από την εν λόγω υπηρεσία.

4.   ΕΓΚΡΙΣΗ

4.1.   Αν το όχημα που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πληροί τις προδιαγραφές του σημείου 5 παρακάτω, χορηγείται έγκριση του συγκεκριμένου τύπου οχήματος.

4.2.   Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος εκχωρείται αριθμός έγκρισης. Τα πρώτα δύο ψηφία του (προς το παρόν 01 που αντιστοιχούν στη σειρά 01 των τροποποιήσεων που τέθηκε σε ισχύ την 26η Απριλίου 1986) υποδηλώνουν τη σειρά των τροποποιήσεων που ενσωματώνουν τις πλέον πρόσφατες σημαντικές τεχνικές τροποποιήσεις του κανονισμού κατά τη στιγμή της έκδοσης της έγκρισης. Το ίδιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα εκχωρεί τον ίδιο αριθμό σε άλλον τύπο οχήματος.

4.3.   Η ανακοίνωση της έγκρισης ή της επέκτασης ή της απόρριψης ή της ανάκλησης της έγκρισης ή της οριστικής παύσης της κατασκευής ενός τύπου οχήματος σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό μέσω εντύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

4.4.   Σε κάθε όχημα που συμφωνεί με εγκρκριμένο βάσει του παρόντος κανονισμού τύπο οχήματος τοποθετείται σε εμφανές σημείο και εύκολα προσπελάσιμο το οποίο καθορίζεται στο έντυπο της αίτησης, διεθνές σήμα έγκρισης που αποτελείται από:

4.4.1.

έναν κύκλο γύρω από το γράμμα «E» ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό της χώρας που χορήγησε την έγκριση (1)·

4.4.2.

τον αριθμό του παρόντος κανονισμού ακολουθούμενο από το γράμμα «R», μια παύλα και τον αριθμό έγκρισης στα δεξιά του κύκλου που αναφέρεται στο σημείο 4.4.1. ανωτέρω·

4.5.   Αν το όχημα είναι σύμφωνο με εγκεκριμένο τύπο οχήματος βάσει ενός ή περισσοτέρων κανονισμών που προσαρτώνται στη συμφωνία, στη χώρα η οποία χορήγησε την έγκριση βάσει του παρόντος κανονισμού, δεν απαιτείται η επανάληψη του συμβόλου που προβλέπεται στο σημείο 4.4.1· σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμός του κανονισμού και οι αριθμοί της έγκρισης, καθώς επίσης τα επιπλέον σύμβολα όλων των κανονισμών βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση στη χώρα που χορήγησε την έγκριση βάσει του παρόντος κανονισμού τοποθετούνται σε κάθετες στήλες στα δεξιά του συμβόλου που προβλέπεται στο σημείο 4.4.1. ανωτέρω.

4.6.   Το σήμα έγκρισης είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

4.7.   Το σήμα έγκρισης τοποθετείται κοντά ή πάνω στην πινακίδα με τα στοιχεία του οχήματος που τοποθετείται από τον κατασκευαστή.

4.8.   Στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού παρέχονται παραδείγματα διατάξεων σημάτων έγκρισης.

5.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.1.   Εμπρόσθια εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών που ευρίσκονται υπεράνω του επιπέδου του πίνακα οργάνων, έμπροσθεν των σημείων Η των εμπροσθίων θέσεων, εξαιρέσει των πλευρικών θυρών.

5.1.1.   Η περιοχή αναφοράς που ορίζεται στο σημείο 2.3 δεν πρέπει να περιέχει ούτε επικίνδυνη ανωμαλία, ούτε οξεία ακμή ικανή να αυξήσει τον κίνδυνο ή τη σοβαρότητα του τραυματισμού των επιβατών. Αν η περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I, τα εξαρτήματα τα αναφερόμενα στα σημεία 5.1.2 έως 5.1.6, θεωρούνται ως ικανοποιητικά αν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των σημείων αυτών. Αν η περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VIII, εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του σημείου 5.1.7 (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.1.1.).

5.1.2.   Τα τμήματα του οχήματος τα οποία ευρίσκονται εντός της περιοχής αναφοράς, εκτός εκείνων που δεν ανήκουν στον πίνακα οργάνων και τα οποία κείνται σε απόσταση μικρότερη των 10 cm από υάλινες επιφάνειες, πρέπει να είναι ικανά να απορροφήσουν την ενέργεια όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Δεν λαμβάνονται επίσης υπόψη τα τμήματα τα οποία ευρίσκονται στην περιοχή αναφοράς και πληρούν ταυτοχρόνως τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.1.2.):

5.1.2.1.

αν κατά τη διάρκεια της πραγματοποιούμενης δοκιμής κατά τις προδιαγραφές του παραρτήματος 4 του παρόντος κανονισμού, το εκκρεμές συναντά τμήματα που ευρίσκονται εκτός της περιοχής αναφοράς· και

5.1.2.2.

αν τα τμήματα αυτά κείνται σε απόσταση μικρότερη των 10 cm από τα τμήματα που συναντούν το εκκρεμές και ευρίσκονται εκτός της περιοχής αναφοράς, της αποστάσεως αυτής μετρούμενης επί της επιφανείας της περιοχής αναφοράς.

Ο τυχόν υπάρχων μεταλλικός σκελετός ο οποίος χρησιμεύει ως στήριγμα δεν πρέπει να παρουσιάζει προεξέχουσα ακμή.

5.1.3.   Το κατώτερο άκρο του πίνακα οργάνων στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληροί τις αναφερόμενες στο σημείο 5.1.2 προϋποθέσεις, πρέπει να είναι στρογγυλεμένο, και η ακτίνα καμπυλότητας να μην είναι μικρότερη των 19 mm (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.1.3.).

5.1.4.   Οι διακόπτες, οι μοχλοί κλπ. από άκαμπτα υλικά που σχηματίζουν προεξοχές και απέχουν 3,2 mm έως 9,5 mm ως προς τον πίνακα, της αποστάσεως μετρούμενης σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη στο παράρτημα VI μέθοδο, πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία εγκάρσια διατομή επιφανείας 2 cm2, μετρούμενης σε απόσταση 2,5 mm σε σχέση προς το πλέον προεξέχον σημείο με στρογγυλεμένα άκρα και ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 2,5 mm (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.1.4).

5.1.5.   Αν τα εξαρτήματα προεξέχουν πλέον των 9,5 mm από την επιφάνεια του πίνακα οργάνων, πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δύνανται να καλύπτονται από την επιφάνεια του πίνακα οργάνων, μέχρι του σημείου ώστε να μη δημιουργούν προεξοχές πλέον των 9,5 mm ή να αποσπώνται υπό την επίδραση μιας οριζοντίου διαμήκους δυνάμεως κατευθυνόμενης προς τα εμπρός 37,8 Dan εφαρμοζόμενης δι’ ενός μοχλού με επίπεδο άκρο, διαμέτρου 50 mm κατά μέγιστο όριο· στη δεύτερη περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν προεξοχές μεγαλύτερες των 9,5 mm· η διατομή που πραγματοποιήθηκε σε απόσταση 6,5 mm κατά μέγιστο όριο από του σημείου του πλέον προεξέχοντος πρέπει να έχει μία επιφάνεια τουλάχιστον 6,50 cm2 (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.1.5.).

5.1.6.   Στην περίπτωση προεξοχής που αποτελείται από εξάρτημα που έχει κατασκευαστεί από εύκαμπτο υλικό σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A το οποίο έχει τοποθετηθεί επί άκαμπτου υποστηρίγματος, οι προδιαγραφές των στοιχείων 5.1.4 και 5.1.5 δεν εφαρμόζονται παρά για το άκαμπτο υποστήριγμα, ή θα αποδεικνύεται μέσω επαρκών δοκιμών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα IV ότι το μαλακό υλικό σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A δεν θα κόβεται ώστε να έρχεται σε επαφή με το υποστήριγμα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δοκιμής πρόσκρουσης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι προδιαγραφές περί ακτίνας (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.1.6.)

5.1.7.   Θα ισχύουν τα ακόλουθα στοιχεία:

5.1.7.1.

Αν το σύστημα προστασίας του τύπου οχήματος δεν είναι ικανό να αποτρέψει την επαφή των κεφαλών των επιβαινόντων που ορίζεται στο σημείο 1.2.1. του παρατήματος VIII με τον πίνακα οργάνων, και καθορίζεται δυναμική περιοχή αναφοράς σύμφωνα με το παράρτημα VIII,οι προδιαγραφές των σημείων 5.1.2. έως 5.1.6. ισχύουν μόνον για τα τμήματα που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Τα τμήματα σε άλλες περιοχές του ταμπλό επάνω από το επίπεδο του πίνακα οργάνων, αν μπορούν να έλθουν σε απαφή με σφαίρα διαμέτρου 165 mm, θα είναι τουλάχιστον στρογγυλοποιημένα.

5.1.7.2.

Αν το σύστημα προστασίας του τύπου οχήματος είναι ικανό να αποτρέψει την επαφή των κεφαλών των επιβαινόντων που ορίζεται στο σημείο 1.2.1. του παρατήματος VIII με τον πίνακα οργάνων, και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατός ο καθορισμός περιοχής αναφοράς, οι προδιαγραφές των σημείων 5.1.2. έως 5.1.6. δεν είναι εφαρμοστέες στον συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Τα τμήματα του ταμπλό επάνω από το επίπεδο του πίνακα οργάνων, μπορούν να έλθουν σε απαφή από σφαίρα διαμέτρου 165 mm, θα είναι τουλάχιστον στρογγυλοποιημένα.

5.2.   Εμπρόσθια εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών που ευρίσκονται κάτωθεν του επιπέδου του πίνακα οργάνων και έμπροσθεν των σημείων Η των εμπροσθίων θέσεων, εξαιρέσει των πλευρικών θυρών και των ποδοπλήκτρων.

5.2.1.   Εξαιρουμένων των ποδοπλήκτρων και των στερεώσεών τους ως και των εξαρτημάτων που δεν δύνανται να έρχονται σε επαφή μετά του περιγραφομένου στο παράρτημα VII συστήματος και χρησιμοποιούμενου σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο ίδιο παράρτημα, τα αναφερόμενα στο σημείο 5.2 εξαρτήματα, όπως διακόπτες, κλειδί, ανάφλεξης κλπ, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των σημείων 5.1.4 έως 5.1.6 ανωτέρω.

5.2.2.   Το χειρόφρενο, εφόσον ευρίσκεται επί του πίνακα οργάνων ή κάτωθεν αυτού, πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, όταν ευρίσκεται σε θέση ηρεμίας, να μην είναι δυνατόν να πλήξει τον επιβαίνοντα σε περίπτωση μετωπικής συγκρούσεως. Αν ο όρος αυτός δεν τηρηθεί η επιφάνεια του μοχλού πρέπει να πληροί τις αναφερόμενες στο σημείο 5.3.2.3 κατωτέρω προϋποθέσεις (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.2.2.).

5.2.3.   Το τραπεζίδιο για την τοποθέτηση αντικειμένων ή άλλα ανάλογα στοιχεία πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε καμιά περίπτωση τα υποστηρίγματα να μην έχουν σε καμία περίπτωση προεξέχουσες ακμές και να ανταποκρίνονται στη μία ή στην άλλη των ακολούθων προϋποθέσεων (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.2.3.):

5.2.3.1.

Το τμήμα προς το εσωτερικό του οχήματος πρέπει να έχει επιφάνεια ύψους τουλάχιστον 25 mm, τα άκρα της οποίας να είναι στρογγυλεμένα με ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 3,2 mm. Επί πλέον, η επιφάνεια αυτή πρέπει να αποτελείται ή να περιβάλλεται από υλικό που απορροφά την ενέργεια, όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, και δοκιμάζεται σύμφωνα με αυτό, με εφαρμοζόμενη πρόσκρουση σε οριζόντιο διαμήκη κατεύθυνση (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.2.3.1).

5.2.3.2.

Το τραπεζίδιο για την τοποθέτηση αντικειμένων ή άλλα ανάλογα στοιχεία πρέπει να δύνανται να αποσπώνται, να σχίζονται, να παραμορφώνονται αισθητά, να υποχωρούν υπό τη δράση μιας κατά μήκος οριζοντίου δυνάμεως 37,8 daN κατευθυνόμενης προς τα εμπρός και εφαρμοζόμενης δι’ ενός κυλίνδρου κατακόρυφου άξονος και διαμέτρου 110 mm χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνα στοιχεία και χωρίς το άκρο του τραπεζιδίου να παρουσιάζει επικίνδυνες ακμές. Η δύναμη αυτή πρέπει να κατευθύνεται επί του πλέον ανθεκτικού τμήματος του τραπεζιδίου για την τοποθέτηση αντικειμένων ή του οποιουδήποτε άλλου αναλόγου σημείου (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.2.3.2).

5.2.4.   Όταν τα αναφερόμενα ανωτέρω εξαρτήματα περιέχουν τμήμα από υλικό με σκληρότητα μικρότερη των 50 shore A το οποίο έχει τοποθετηθεί επί ενός άκαμπτου υποστηρίγματος, οι ανωτέρω προδιαγραφές, εκτός εκείνων οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV σχετικά με την απορρόφηση της ενέργειας, δεν εφαρμόζονται παρά μόνο για το άκαμπτο υποστήριγμα ή θα μπορεί να αποδεικνύεται μέσω επαρκών δοκιμών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα IV ότι το μαλακό υλικό με σκληρότητα μικρότερη των 50 shore A δεν θα κόβεται ώστε να έρχεται σε επαφή με το υποστήριγμα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δοκιμής πρόσκρουσης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι προδιαγραφές περί ακτίνας.

5.3.   Άλλα εσωτερικά εξαρτήματα του χώρου επιβατών που κείνται έμπροσθεν του εγκάρσιου επιπέδου που διέρχεται διά της γραμμής αναφοράς του τοποθετημένου στις οπίσθιες θέσεις ανδρεικέλου (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.3).

5.3.1.   Πεδίο εφαρμογής

Οι προδιαγραφές του σημείου 5.3.2 εφαρμόζονται στις χειρολαβές, μοχλού και κομβία χειρισμού καθώς επίσης και σε κάθε άλλο αντικείμενο το οποίο σχηματίζει προεξοχή που δεν αναφέρεται στα σημεία 5.1 και 5.2 (Βλέπε επίσης σημείο 5.3.2.2.)

5.3.2.   Προδιαγραφές

Αν τα αναφερόμενα στο σημείο 5.3.1 αντικείμενα είναι τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έρχονται σε επαφή με τους επιβάτες του οχήματος, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των σημείων 5.3.2.1 έως 5.3.4. Αν πλήττονται από μία σφαίρα διαμέτρου 165 mm και τα οποία ευρίσκονται υπεράνω του σημείου Η των εμπροσθίων θέσεων (βλέπε παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού), έμπροσθεν του εγκάρσιου επιπέδου του διερχομένου διά της γραμμής αναφοράς του τοποθετημένου επί των οπισθίων θέσεων ανδρεικέλου, και στο εξωτερικό των καθοριζόμενων περιοχών στα σημεία 2.3.1 και 2.3.2, αυτές οι προδιαγραφές θα θεωρείται ότι πληρούνται αν (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.3.2.):

5.3.2.1.

η επιφάνεια τους τελειώνει σε στρογγυλεμένες ακμές, ενώ οι ακτίνες καμπυλότητας δεν δύναται να είναι μικρότερες των 3,2 mm (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.3.2.1)·

5.3.2.2.

οι μοχλοί και τα κομβία χειρισμού πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε, υπό την επίδραση μιας δυνάμεως 37,8 daN εφαρμοζόμενης προς τα εμπρός κατά τη διαμήκη οριζόντια διεύθυνση, η προεξοχή, στην πλέον δυσμενή θέση να οδηγείται σε απόσταση το πολύ 25 mm εκ της επιφανείας της πινακίδας ή τα συστήματα αυτά να αποσπώνται ή να διπλώνουν: σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχουν επικίνδυνες προεξοχές. Για τους μοχλούς χειρισμών των υαλοκαθαριστήρων είναι πάντως αποδεκτό, να προεξέχουν κατά 35 mm από την επιφάνεια του πίνακα (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.3.2.2)·

5.3.2.3.

Το χειρόφρενο, όταν είναι ανεργοποιημένο, και ο μοχλός ταχυτήτων όταν ευρίσκεται σε θέση εμπρόσθιας κινήσεως, πρέπει να έχουν οποιαδήποτε και αν είναι η θέση τους, εξαιρέσει των περιοχών που ορίζονται στα στοιχεία 2.3.1 και 2.3.2 και των κατωτέρω του επιπέδου του σημείου Η των εμπροσθίων θέσεων περιοχών, μία επιφάνεια τουλάχιστον 6 cm2, μετρούμενη επί της τομής της καθέτου στην οριζόντια διαμήκη διεύθυνση μέχρις αποστάσεως 6,5 mm εκ του πλέον προεξέχοντος τμήματος, των ακτίνων καμπυλότητας μη δυναμένων να είναι μικρότερων των 3,2 mm (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.3.2.3).

5.3.3.   Η προδιαγραφή του σημείου 5.3.2.3 δεν εφαρμόζεται στα χειρόφρενα που ευρίσκονται στο δάπεδο· τα χειρόρενα αυτά αν το ύψος της λαβής σε θέση χαλαρώσεως ευρίσκεται κάτωθεν ενός οριζοντίου επιπέδου διερχομένου διά του σημείου Η (βλέπε παράρτημα V του παρόντος κανονισμού) έχουν διατομή τουλάχιστον 6,5 cm2, μετρούμενη επί οριζόντιου επιπέδου μέχρις αποστάσεως 6,5 mm εκ του πλέον προεξέχοντος τμήματος (μετρούμενη προς την κάθετη κατεύθυνση). Η ακτίνα καμπυλότητας θα είναι τουλάχιστον 3,2 mm.

5.3.4.   Τα άλλα στοιχεία εξοπλισμού του οχήματος τα μη αναφερόμενα στα προηγούμενα σημεία όπως οι οδηγοί ολισθήσεως των καθισμάτων, συστήματα ρυθμίσεως του καθίσματος και του ερεισινώτου, συστήματα για την περιτύλιξη των ζωνών ασφαλείας, κλπ., δεν υπόκεινται σε καμιά προδιαγραφή, αν ευρίσκονται κάτωθεν ενός οριζοντίου επιπέδου διερχομένου διά του σημείου Η εκάστης θέσεως καθημένου, έστω και αν ο κάτοχος της θέσεως δύναται να έλθει σε επαφή με τα εν λόγω στοιχεία (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.3.4.).

5.3.4.1.   Τα εξαρτήματα που τοποθετούνται στην οροφή, αλλά δεν αποτελούν τμήμα της δομής της οροφής, όπως χειρολαβές στήριξης, λυχνίες και αλεξήλια, κλπ., έχουν ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 3,2 mm. Επιπλέον, το πλάτος των προεξεχόντων εξαρτημάτων θα είναι τουλάχιστον ίσο με την προεξοχή τους προς τα κάτω· εναλλακτικά, αυτά τα προεξέχοντα εξαρτήματα θα περνούν επιτυχώς τη δοκιμή απορρόφησης ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος IV (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.3.4.1.).

5.3.5.   Αν τα εξαρτήματα που αναφέρονται ανωτέρω αποτελούν σημείο κατασκευασμένο από υλικό σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A τοποθετημένο επί ενός άκαμπτου υποστηρίγματος, οι ανωτέρω προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται παρά για το άκαμπτο υποστήριγμα, ή θα αποδεικνύεται μέσω επαρκών δοκιμών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα IV ότι το μαλακό υλικό σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A δεν θα κόβεται ώστε να έρχεται σε επαφή με το υποστήριγμα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δοκιμής πρόσκρουσης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές περί ακτίνας.

5.3.6.   Επιπροσθέτως, τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα και τα διαχωριστικά συστήματα οροφής και τα στοιχεία ελέγχου τους θα πληρούν τις προδιαγραφές του σημείου 5.8. κατωτέρω.

5.4.   Οροφή (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.4.)

5.4.1.   Πεδίο εφαρμογής

5.4.1.1.   Οι προδιαγραφές του σημείου 5.4.2 κατωτέρω εφαρμόζονται στο εσωτερικό τμήμα της οροφής.

5.4.1.2.   Οστόσο δεν εφαρμόζονται στα τμήματα της οροφής τα οποία δεν δύναται να εγγίζει σφαίρα διαμέτρου 165 mm.

5.4.2.   Προδιαγραφές

5.4.2.1.   Το εσωτερικό τμήμα οροφής δεν πρέπει να έχει στο τμήμα το κείμενο υπεράνω των επιβατών ή έμπροσθεν αυτών, επικίνδυνη ανωμαλία ή έντονη ακμή έχουσα διεύθυνση προς τα πίσω ή προς τα κάτω. Το πλάτος των τμημάτων που προεξέχουν δεν πρέπει να είναι κατώτερο του μεγέθους της προς τα κάτω προεξοχής και οι ακμές δεν πρέπει να παρουσιάζουν ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη των 5 mm. Όσον αφορά όλως ιδιαιτέρως τις αψίδες ή τις άκαμπτες νευρώσεις, με την εξαίρεση του οδηγού ολισθήσεως της κεφαλίδας των υαλοπινάκων και των πλαισίων των θυρών, δεν πρέπει να παρουσιάζουν προς τα κάτω προεξοχή μεγαλύτερη των 19 mm (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.4.2.1.).

5.4.2.2.   Αν οι αψίδες ή οι νευρώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου 5.4.2.1, πρέπει να είναι καλυμμένες με ένα υλικό ικανό να απορροφήσει την ενέργεια όπως εξειδικεύεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

5.4.2.3.   Τα μεταλλικά σύρματα που εντείνουν την επένδυση της οροφής και τα πλαίσια των αλεξηλίων θα έχουν μέγιστη διάμετρο 5 mm ή θα δύνανται να απορροφούν την ενέργεια, σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Τα μη άκαμπτα στοιχεία των πλαισίων των αλεξηλίων θα πληρούν τις προδιαγραφές του σημείου 5.3.4.1. ανωτέρω.

5.5.   Οχήματα με ανοιγόμενη οροφή (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.5.)

5.5.1.   Προδιαγραφές

5.5.1.1.   Οι ακόλουθες προδιαγραφές, καθώς και οι του σημείου 5.4 ανωτέρω θα εφαρμόζονται επί οχημάτων με ανοιγόμενη οροφή εφόσον η οροφή αυτή είναι κλεισμένη.

5.5.1.2.   Επιπλέον, οι διατάξεις ανοίγματος και χειρισμών: (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημεία 5.5.1.2., 5.5.1.2.1. και 5.5.1.2.2.):

5.5.1.2.1.

πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται όσον είναι δυνατό μία ακούσια ή άτοπος λειτουργία (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημεία 5.5.1.2., 5.5.1.2.1. και 5.5.1.2.2.):

5.5.1.2.2.

η επιφάνειά τους πρέπει να καταλήγει σε στρογγυλεμένες ακμές, ενώ οι ακτίνες καμπυλότητας να μη δύνανται να είναι μικρότερες των 5 mm (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, στοιχεία 5.5.1.2., 5.5.1.2.1., και 5.5.1.2.2.):

5.5.1.2.3.

πρέπει όταν είναι σε θέση ηρεμίας, να ευρίσκονται σε περιοχές οι οποίες δεν δύναται να έλθουν σε επαφή με σφαίρα διαμέτρου 165 mm. Αν αυτός ο όρος δεν δύναται να τηρηθεί, οι διατάξεις ανοίγματος και χειρισμών πρέπει, σε θέση ηρεμίας, είτε να παραμένουν σφηνωμένες, είτε να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τρόπο ώστε υπό την επίδραση δυνάμεως 37,8 daN εφαρμοζόμενης κατά τη διεύθυνση κρούσεως την οριζόμενη στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού διά της εφαπτομένης στην τροχιά της ψευδοκεφαλής, η προεξοχή κατά την έννοια του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού, σε σχέση προς την επιφάνεια επί της οποίας οι διατάξεις είναι στερεωμένες να επαναφέρεται το πολύ σε απόσταση 25 mm ή οι διατάξεις αυτές να αποσπώνται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν επικίνδυνες προεξοχές (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.5.1.2.3.).

5.5.2.   Επιπροσθέτως, τα ηλεκτροκίνητα συστήματα φύλλου οροφής και τα στοιχεία ελέγχου τους θα πληρούν τις προδιαγραφές του σημείου 5.8. κατωτέρω.

5.6.   Οχήματα με πτυσσόμενη οροφή (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.6.)

5.6.1.   Όσον αφορά τα οχήματα με πτυσσόμενη οροφή μόνο τα κατώτερα τμήματα των ανωτέρων στοιχείων των αψίδων ασφαλείας και το ανώτερο τμήμα του πλαισίου του αλεξινέμου σε κάθε κανονική θέση χρήσης υπόκεινται στις προδιαγραφές του σημείου 5.4. Το σύστημα πτυσσόμενων ράβδων ή συνδέσεων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη μη άκαμπτης οροφής, στα σημεία όπου βρίσκονται υπεράνω των επιβατών ή έμπροσθεν αυτών, δεν πρέπει να παρουσιάζουν επικίνδυνη ανωμαλία ή έντονη ακμή έχουσα διεύθυνση προς τα οπίσω ή προς τα κάτω (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.6.1.).

5.7.   Οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων

5.7.1.   Προδιαγραφές

5.7.1.1.   Η επιφάνεια του οπισθίου τμήματος των καθισμάτων δεν δύναται να έχει ούτε επικίνδυνη ανωμαλία ούτε έντονες ακμές ικανές να αυξήσουν τον κίνδυνο ή τη σοβαρότητα τραυματισμού των επιβατών (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.7.1.1.).

5.7.1.2.   Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των προβλεπόμενων στα στοιχεία 5.7.1.2.1, 5.7.1.2.2 και 5.7.1.2.3, το τμήμα του ερεισινώτου εμπρόσθιου καθίσματος του ευρισκομένου εντός της περιοχής πρόσκρουσης της κεφαλής, της καθοριζόμενης στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, πρέπει να είναι ικανό να απορροφήσει την ενέργεια, όπως αναλύεται στο παράρτημα IV. Για τον προσδιορισμό της περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής, τα εμπρόσθια καθίσματα, αν είναι ρυθμιζόμενα, πρέπει να ευρίσκονται στην πλέον ακραία προς τα πίσω θέση οδηγήσεως και τα δυνάμενα να μεταβάλλουν κλίση ερεισίνωτα των καθισμάτων, να έχουν ρυθμισθεί στην πλησιέστερη προς τις 25 ° κλίση εκτός αντιθέτου υποδείξεως του κατασκευαστή (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.7.1.2.).

5.7.1.2.1.

Για τα ανεξάρτητα μεταξύ τους εμπρόσθια καθίσματα, η οπίσθια περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής των επιβατών εκτείνεται σε 10 cm, υπολογιζόμενα εκατέρωθεν του άξονος του καθίσματος, επί του ανωτέρου οπισθίου τμήματος του ερεισινώτου.

5.7.1.2.1.1.

Για τα καθίσματα που φέρουν προσκέφαλο, κάθε δοκιμή πρέπει να διενεργείται με το προσκέφαλο στην πλέον χαμηλή θέση και σε σημείο κείμενο επί της διερχόμενης κατακόρυφου γραμμής διά του κέντρου του προσκεφάλου.

5.7.1.2.1.2.

Για ένα κάθισμα που έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε πολλούς τύπους οχημάτων, η περιοχή προσκρούσεως θα προσδιορίζεται επί του οχήματος του τύπου στον οποίο η πλέον ακραία προς τα πίσω θέση οδηγήσεως είναι, μεταξύ όλων των εξετασθέντων τύπων, η πλέον δυσμενής. Η ούτως προσδιοριζόμενη περιοχή προσκρούσεως θα θεωρηθεί ως ικανοποιητική για τους λοιπούς τύπους.

5.7.1.2.2.

Για τους εμπρόσθιους πάγκους καθισμάτων, η περιοχή προσκρούσεως περιλαμβάνει τα σημεία που ευρίσκονται μεταξύ των διαμήκων κατακορύφων επιπέδων των ευρισκόμενων σε απόσταση 10cm προς το εξωτερικό του άξονος εκάστης προβλεπόμενης εξωτερικής θέσεως. Ο άξονας κάθε εξωτερικής θέσεως ενός πάγκου προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή.

5.7.1.2.3.

Εντός της περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής εκτός των προβλεπόμενων στα σημεία 5.7.1.2.1. έως 5.7.1.2.2 ορίων, τα τμήματα του σκελετού του καθίσματος πρέπει να έχουν επενδυτική πλήρωση για να αποφευχθεί η άμεση επαφή της κεφαλής με τα στοιχεία του σκελετού τα οποία πρέπει, στις περιοχές αυτές, να παρουσιάζουν ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 5 mm. Τα στοιχεία ή τα μέρη αυτά θεωρούνται εξίσου ικανοποιητικά αν δύνανται να απορροφήσουν την ενέργεια, όπως αναλύεται στο παράρτημα IV του παρόντος Κανονισμού (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις, σημείο 5.7.1.2.3.).

5.7.2.   Οι εν λόγω προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται ούτε επί των τοποθετημένων στο άκρως οπίσθιο μέρος καθισμάτων ούτε επί των εστραμμένων προς τις πλευρές ή προς το οπίσθιο μέρος ούτε για τα καθίσματα με ερεισίνωτα κείμενα αντιθέτως, ούτε για τα πτυσσόμενα ή τα προσωρινά καθίσματα. Όταν οι περιοχές προσκρούσεως των καθισμάτων, των προσκεφάλων και των υποστηριγμάτων αυτών, έχουν τμήματα καλυμμένα με ένα υλικό σκληρότητας κάτω των 50 shore A, οι ανωτέρω προδιαγραφές εκτός εκείνων οι οποίες αναφέρονται στην απορρόφηση της ενέργειας σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται μόνο στα άκαμπτα τμήματα.

5.7.3.   Οι προδιαγραφές του σημείου 5.7 θα θεωρείται ότι πληρούνται στην περίπτωση οπισθίου τμήματος καθισμάτων που αποτελούν τμήμα τύπου οχήματος που έχει εγκριθεί βάσει του κανονισμού αριθ. 17 (σειρά 03 τροπολογιών ή μεταγενέστερη).

5.8.   Ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήματα φύλλου οροφής και διαχωριστικά συστήματα.

5.8.1.   Οι ακόλουθες προδιαγραφές ισχύουν για ηλεκτροκίνητα παράθυρα/συστήματα φύλλου οροφής/διαχωριστικά συστήματα προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα τραυματισμών που μπορεί να προκληθούν από τυχαίο ή εσφαλμένο χειρισμό.

5.8.2.   Προδιαγραφές κανονικής λειτουργίας

Εκτός από τα προβλεπόμενα στο σημείο 5.8.3, τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα/τα συστήματα φύλλου οροφής/τα διαχωριστικά συστήματα είναι δυνατόν να κλείνουν μόνο υπό μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

5.8.2.1.

όταν το κλειδί που ενεργοποιεί τον κινητήρα του οχήματος έχει τοποθετηθεί στο χειριστήριο ανάφλεξης σε θέση χρήσης ή σε αντίστοιχη θέση σε περίπτωση μη μηχανικού συστήματος·

5.8.2.2.

όταν έχει χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρικό κλειδί για την ενεργοποίηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήματα φύλλου οροφής ή διαχωριστικά συστήματα·

5.8.2.3.

όταν ασκηθεί μυϊκή δύναμη μη υποβοηθούμενη από την ενέργεια που παρέχεται από το όχημα·

5.8.2.4.

με συνεχή ενεργοποίηση συστήματος μανδάλωσης ευρισκόμενου εκτός του οχήματος·

5.8.2.5.

κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που η ανάφλεξη έχει απενεργοποιηθεί ή το κλειδί έχει αφαιρεθεί, ή σε αντίστοιχη περίπτωση όταν πρόκειται για μη μηχανικό σύστημα, έως τη στιγμή κατά την οποία καμία από τις δύο εμπρόσθιες θύρες δεν είναι επαρκώς ανοικτή για να είναι δυνατή η έξοδος των επιβατών·

5.8.2.6.

όταν η κίνηση για το κλείσιμο ενός ηλεκτροκίνητου παράθυρου, φύλλου οροφής ή διαχωριστικού αρχίζει από άνοιγμα που δεν υπερβαίνει τα 4 mm·

5.8.2.7.

όταν το ηλεκτροκίνητο παράθυρο θύρας οχήματος χωρίς ανώτερο πλαίσιο θύρας κλείνει αυτομάτως κάθε φορά που κλείνει η αντίστοιχη θύρα. Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο άνοιγμα, όπως ορίζεται στο σημείο 2.15, πριν από το κλείσιμο του παραθύρου, δεν υπερβαίνει τα 12 mm.

5.8.2.8.

Επιτρέπεται το κλείσιμο με τηλεχειρισμό με συνεχή ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου με την προϋπόθεση ότι πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

5.8.2.8.1.

η απόσταση τηλεχειρισμού μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του οχήματος δεν θα υπερβαίνει τα 6 μέτρα·

5.8.2.8.2.

η απόσταση τηλεχειρισμού μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του οχήματος δεν υπαρβαίνει τα 11 μέτρα αν το σύστημα απαιτεί ευθεία γραμμή στόχευσης μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του οχήματος. Είναι δυνατή η διεξαγωγή σχετικής δοκιμής τοποθετώντας μια αδιαφανή επιφάνεια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του οχήματος.

5.8.2.9.

Το κλείσιμο με ένα μόνο άγγιγμα επιτρέπεται μόνο για το ηλεκτροκίνητο παράθυρο της θύρας του οδηγού και για το φύλλο της οροφής, και μόνο κατά το διάστημα που το κλειδί εκκίνησης είναι τοποθετημένο στη θέση λειτουργίας της μηχανής. Επιτρέπεται επίσης κατά το διάστημα που ο κινητήρας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ή το κλειδί ανάφλεξης/ηλεκτρικό κλειδί έχει αφαιρεθεί, ή σε αντίστοιχη περίπτωση όταν πρόκειται για μη μηχανικό σύστημα, εφόσον καμία από τις δύο εμπρόσθιες θύρες δεν είναι επαρκώς ανοικτή για να είναι δυνατή η έξοδος των επιβατών.·

5.8.3.   Προδιαγραφές αυτόματης αναστροφής

5.8.3.1.   Καμία από τις προδιαγραφές του σημείου 5.8.2 δεν ισχύει εάν το ηλεκτροκίνητο παράθυρο/το σύστημα φύλλου οροφής/το διαχωριστικό σύστημα, είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης αναστροφής.

5.8.3.1.1.   Το εν λόγω σύστημα αναστρέφει το κινούμενο παράθυρο/το φύλλο οροφής/το διαχωριστικό με άσκηση μικρής δύναμης άνω των 100 N σε άνοιγμα 200 mm έως 4 mm επί του ανώτατου άκρου ηλεκτροκίνητου παράθυρου/διαχωριστικού ή μπροστά από το εμπρόσθιο άκρο συρόμενου φύλλου οροφής ή επί του πίσω άκρου ανακλινόμενου φύλλου οροφής.

5.8.3.1.2.   Έπειτα από μια τέτοια αυτόματη αναστροφή, το παράθυρο ή το φύλλο οροφής ή το διαχωριστικό ανοίγει σε μία από τις ακόλουθες θέσεις:

5.8.3.1.2.1.

θέση που να επιτρέπει την τοποθέτηση ημιάκαμπτης κυλινδρικής ράβδου διαμέτρου 200 mm εντός του ανοίγματος στο(α) ίδιο(α) σημείο(α) επαφής που χρησιμοποιήθηκε(αν) ως καθοριστικό(ά) της λειτουργίας της αναστροφής στο σημείο 5.8.3.1.1·

5.8.3.1.2.2.

θέση που να αντιστοιχεί στην αρχική τουλάχιστον θέση, πριν από την έναρξη του κλεισίματος·

5.8.3.1.2.3.

θέση με άνοιγμα μεγαλύτερο κατά 50 mm τουλάχιστον από ό,τι η θέση πριν από την έναρξη της αναστροφής·

5.8.3.1.2.4.

εάν πρόκειται για ανακλινόμενο φύλλο οροφής, το μέγιστο άνοιγμα γωνίας.

5.8.3.1.3.   Προκειμένου να ελεγχθούν τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα/τα συστήματα φύλλου οροφής/τα διαχωριστικά συστήματα που διαθέτουν συστήματα αναστροφής σύμφωνα με το σημείο 5.8.3.1.1., τοποθετείται όργανο μέτρησης/δοκιμαστική ράβδος εντός του ανοίγματος, από το εσωτερικό μέρος του οχήματος ή, εάν πρόκειται για διαχωριστικό σύστημα, από το πίσω μέρος του χώρου επιβατών, με τρόπο ώστε η κυλινδρική επιφάνεια της ράβδου να έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε τμήμα των δομικών στοιχείων του οχήματος αποτελεί το όριο του παράθυρου/ανοίγματος φύλλου οροφής/διαχωριστικού. Ο λόγος της δύναμης του οργάνου μέτρησης προς την παραμόρφωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ± 0,5 N/mm. Η θέση της δοκιμαστικής ράβδου (κατά κανόνα τοποθετείται καθέτως προς το παράθυρο/το φύλλο οροφής/το διαχωριστικό) απεικονίζεται στο σχήμα 1 του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού. Η θέση της δοκιμαστικής ράβδου συγκριτικά με την ακμή και την κατεύθυνση κλεισίματος θα διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής.

5.8.4.   Θέση και λειτουργία διακοπτών

5.8.4.1.   Οι διακόπτες των ηλεκτροκίνητων παράθυρων/των φύλλων οροφής/των διαχωριστικών τοποθετούνται ή τίθεται σε λειτουργία με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τυχαίου κλεισίματος. Για το κλείσιμο απαιτείται συνεχής ενεργοποίηση των διακοπτών, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στα στημεία 5.8.2.7, 5.8.2.9 ή 5.8.3.

5.8.4.2.   Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιεί όλους τους διακόπτες των οπισθίων παραθύρων, του φύλλου οροφής και του διαχωριστικού οι οποίοι προορίζονται για χρήση από τους επιβάτες στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος, μέσω ενός διακόπτη που χειρίζεται ο ίδιος και βρίσκεται εμπρός από ένα κατακόρυφο εγκάρσιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από τα σημεία R των εμπρόσθιων θέσεων. Ο διακόπτης τον οποίο χειρίζεται ο οδηγός δεν απαιτείται εάν κάποιο οπίσθιο παράθυρο, φύλλο οροφής ή διαχωριστικό είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης αναστροφής. Εάν όμως υπάρχει τέτοιος διακόπτης, δεν πρέπει να υπερισχύει του συστήματος αυτόματης αναστροφής ή να αποτρέπει την καθοδική κίνηση του διαχωριστικού συστήματος.

Ο διακόπτης που χειρίζεται ο οδηγός τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες οποιουδήποτε απροσδόκητου χειρισμού. Αναγνωρίζεται με το σύμβολο που εμφαίνεται στο σχήμα 2 του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού ή από αντίστοιχο σύμβολο, επί παραδείγματι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2575:1998 που αναπαρίσταται στο σχήμα 3 του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού.

5.8.5.   Διατάξεις προστασίας

Κάθε διάταξη προστασίας που χρησιμοποιείται για την αποτροπή βλάβης στην ηλεκτρική παροχή, σε περίπτωση υπερφόρτισης ή διακοπής ρεύματος, πρέπει να είναι σε θέση να επαναλειτουργεί αυτόματα έπειτα από την υπερφόρτιση ή την αυτόματη απενεργοποίηση. Έπειτα από την αυτόματη επαναλειτουργία των διατάξεων προστασίας, η κίνηση προς την κατεύθυνση κλεισίματος δεν συνεχίζεται χωρίς εκούσια ενέργεια στη διάταξη χειρισμού.

5.8.6.   Οδηγίες χρήσης

5.8.6.1.   Το εγχειρίδιο του κατόχου οχήματος πρέπει να περιέχει σαφείς οδηγίες για τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα/το φύλλο οροφής/το διαχωριστικό, περιλαμβάνοντας:

5.8.6.1.1.

εξήγηση των δυνατών συνεπειών (παγίδευση)·

5.8.6.1.2.

χρήση του διακόπτη που χειρίζεται ο οδηγός·

5.8.6.1.3.

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» μήνυμα με το οποίο να επισημαίνονται οι κίνδυνοι, ιδίως για τα παιδιά, σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης/ενεργοποίησης των ηλεκτροκίνητων παραθύρων/συστημάτων φύλλου οροφής/διαχωριστικών συστημάτων. Με την εν λόγω πληροφορία θα πρέπει να επισημαίνονται οι ευθύνες του οδηγού, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τους λοιπούς επιβάτες και της συστάσεως για εγκατάλειψη του οχήματος μόνο εφόσον το κλειδί ανάφλεξης/ηλεκτρικό κλειδί έχει αφαιρεθεί ή σε αντίστοιχη περίπτωση όταν πρόκειται για μη μηχανικό σύστημα·

5.8.6.1.4.

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» μήνυμα με το οποίο να επισημαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα κατά τη χρήση συστημάτων κλεισίματος με τηλεχειρισμό (βλέπε σημείο 5.8.2.8), π.χ. το σύστημα να χρησιμοποιείται μόνον όταν ο χειριστής βλέπει καθαρά όλο το όχημα, ώστε να είναι βέβαιος ότι δεν θα παγιδευτεί κανείς λόγω χρήσης εξοπλισμού ηλεκτροκίνητων παραθύρων/φύλλων οροφής/διαχωριστικών.

5.8.7.   Αν ένα ηλεκτροκίνητο παράθυρο, σύστημα φύλλων οροφής ή /και διαχωριστικό σύστημα είναι εγκατεστημένο σε όχημα το οποίο δεν δύναται να υποστεί δοκιμή σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών που αναφέρονται ανωτέρω, δύναται να χορηγηθεί έγκριση αν ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει ίδια ή καλύτερη προστασία των επιβατών.

5.9.   Άλλα μη συγκεκριμένα εξαρτήματα

5.9.1.   Οι προδιαγραφές του σημείου 5. θα εφαρμόζονται στα εξαρτήματα που δεν αναφέρονται στα προηγούμενα στοιχεία τα οποία, στα πλαίσια της έννοιας των διαφόρων προδιαγραφών των σημείων 5.1. έως 5.7. και σύμφωνα με τη θέση τους στο όχημα δύνανται να έρθουν σε επαφή με τους επιβάτες. Αν αυτά τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικό σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A τοποθετημένα επί ενός άκαμπτου υποστηρίγματος, οι εν λόγω προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται παρά για το άκαμπτο υποστήριγμα, ή θα αποδεικνύεται μέσω επαρκών δοκιμών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα IV ότι το μαλακό υλικό σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A δεν θα κόβεται κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δοκιμής πρόσκρουσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η απαιτούμενη ακτίνα θα ισχύει μόνον για την μαλακή επιφάνεια.

5.9.2.   Για εξαρτήματα όπως η κεντρική κονσόλα ή άλλα στοιχεία του οχήματος που υπόκεινται στο σημείο 5.9.1., δεν απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμής απορρόφησης ενέργειας σύμφωνα με το παράρτημα IV σε οποιοδήποτε σημείο που ενδέχεται να έρθει σε επαφή με τον μηχανισμό και σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος 1:

 

εάν η τεχνική υπηρεσία κρίνει ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο να έρθει η κεφαλή του επιβάτη σε επαφή με το σημείο λόγω των του(των) συστήματος(συστημάτων) συγκράτησης που είναι εγκατεστημένα στο όχημα· ή

 

επειδή ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει την απουσία ενδεχόμενου τέτοιας επαφής χρησιμοποιώντας, επί παραδείγματι, τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα VIII ή ισοδύναμη μέθοδο.

6.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

6.1.   Κάθε τροποποίηση του τύπου οχήματος θα κοινοποιείται στη διοικητική υπηρεσία που έχει εγκρίνει τον τύπο οχήματος. Στη συνέχεια η υπηρεσία μπορεί:

6.1.1.

είτε να θεωρήσει ότι οι διεξηχθείσες τροποποιήσεις δεν πιθανολογείται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και ότι σε κάθε περίπτωση το όχημα θα συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές·

6.1.2.

είτε να απαιτήσει επιπλέον πρακτικό δοκιμής από την υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών τεχνική υπηρεσία.

6.2.   Η επιβεβαίωση ή άρνηση της έγκρισης, με την οποία προσδιορίζονται οι μετατροπές, κοινοποιείται δια της διαδικασίας που ορίζεται στο σημείο 4.3. παραπάνω, στα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό.

6.3.   Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την επέκταση έγκρισης εκχωρεί αύξοντα αριθμό για την επέκταση αυτή και ενημερώνει σχετικά τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, μέσω εντύπου κοινοποίησης που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

7.   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7.1.   Κάθε όχημα που φέρει σήμα έγκρισης ως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό θα είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος.

7.2.   Προς επαλήθευση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το σημείο 7.1. ανωτέρω, κάποιο όχημα που φέρει το απαιτούμενο από τον παρόντα κανονισμό σήμα έγκρισης θα λαμβάνεται από τη σειρά παραγωγής.

7.3.   Η παραγωγή κρίνεται ότι πληροί τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού αν τηρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 5 ανωτέρω.

8.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8.1.   Η έγκριση που χορηγείται για κάποιον τύπο οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δύναται να αποσύρεται αν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές που προβλέπονται στο σημείο 7.1 ανωτέρω ή αν κάποιο όχημα έχει αποτύχει στους ελέγχους που προβλέπονται στο σημείο 7 ανωτέρω.

8.2.   Αν κάποιο συμβαλλόμενο στη συμφωνία μέρος που εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό ανακαλέσει έγκριση που έχει ήδη χορηγήσει, ενημερώνει άμεσα τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό μέσω εντύπου κοινοποίησης που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

9.   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αν ο κάτοχος της έγκρισης διακόψει οριστικά την κατασκευή κάποιου τύπου οχήματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει την αρχή που χορήγησε την έγκριση. Κατά την παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης, η αρχή αυτή ενημερώνσει σχετικά τα λοιπά συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό μέσω εντύπου κοινοποίησης που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα στο παράρτημα II του παρόντος Κανονισμού.

10.   ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό θα κοινοποιούν στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών τα ονόματα και τις διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης και των διοικητικών υπηρεσιών που χορηγούν εγκρίσεις και στις οποίες υποβάλλονται τα έντυπα που πιστοποιούν την έγκριση ή την απόρριψη αυτής, ή την ανάκληση έγκρισης που εκδίδονται σε άλλες χώρες.


(1)  1 για τη Γερμανία, 2 για τη Γαλλία, 3 για την Ιταλία, 4 για τις Κάτω Χώρες, 5 για τη Σουηδία, 6 για το Βέλγιο, 7 για την Ουγγαρία, 8 για την Τσεχική Δημοκρατία της Τσεχίας, 9 για την Ισπανία, 10 για τη Γιουγκοσλαβία, 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο, 12 για την Αυστρία, 13 για το Λουξεμβούργο, 14 για την Ελβετία, 15 (κενό), 16 για τη Νορβηγία, 17 για τη Φινλανδία, 18 για τη Δανία, 19 για τη Ρουμανία, 20 για την Πολωνία, 21 για την Πορτογαλία, 22 για την Ομοσπονδία της Ρωσίας, 23 για την Ελλάδα, 24 για την Ιρλανδία, 25 για την Κροατία, 26 για τη Σλοβενία και 27 για τη Σλοβακία, 28 για τη Λευκορωσία, 29 για την Εσθονία, 30 (κενό), 31 για τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, 32 για τη Λετονία, 33 (κενό), 34 για τη Βουλγαρία, 35-36 (κενά), 37 για την Τουρκία, 38-39 (κενά), 40 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 41 (κενό), 42 για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (οι εγκρίσεις χορηγούνται από τα κράτη μέλη χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο σύμβολο ECE), 43 για την Ιαπωνία, 44 (κενό), 45 για την Αυστραλία και 46 για την Ουκρανία. Περαιτέρω αριθμοί χορηγούνται σε άλλες χώρες με τη χρονολογική σειρά με την οποία επικυρώνουν ή προσχωρούν στη συμφωνία σχετικά με την εναρμόνιση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τροχήλατα οχήματα, εξοπλισμό και ανταλλακτικά που μπορούν να τοποθετηθούν ή/ και να χρησιμοποιηθούν σε τροχήλατα οχήματα και συνθήκες αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων που χορηγούνται βάσει αυτών των προδιαγραφών, και οι αριθμοί που χορηγούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κοινοποιούνται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προσδιορισμός της περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής

1.

Η περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής περιλαμβάνει όλες τις άνευ υαλοπινάκων επιφάνειες του εσωτερικού ενός οχήματος οι οποίες δύνανται να έλθουν σε στατική επαφή με μία σφαιρική κεφαλή διαμέτρου 165 mm αποτελούσης τμήμα ενός οργάνου μετρήσεως, του οποίου η διάσταση υπολογιζόμενη από το σημείο αρθρώσεως του ισχίου ως την κορυφή της κεφαλής, δύναται να ρυθμισθεί κατά τρόπο συνεχή μεταξύ 736 mm και 840 mm.

2.

Για τον προσδιορισμό αυτό, πρέπει να εφαρμοσθεί η ακόλουθη διαδικασία ή η ισοδύναμή της γραφική.

2.1.

Το σημείο αρθρώσεως της διατάξεως μετρήσεως, για κάθε καθημένη στάση προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή, τοποθετείται με τον ακόλουθο τρόπο:

2.1.1.

για τα δυνάμενα να ρυθμισθούν ως προς την απόσταση καθίσματα·

2.1.1.1.

στο σημείο Η (βλέπε παράρτημα V)· και

2.1.1.2.

σε ένα σημείο ευρισκόμενο οριζοντίως σε 127 mm έμπροσθεν του σημείου Η και σε ύψος που προκύπτει εκ της μεταβολής του ύψους του σημείου Η το οποίο αντιστοιχεί στη μετατόπιση προς το εμπρός κατά 127 mm ή σε ύψος 19 mm. (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με το σημείο 2.1.1.2 του παραρτήματος I).

2.1.2.

για τα μη δυνάμενα να ρυθμισθούν ως προς την απόσταση καθίσματα:

2.1.2.1.

στο σημείο Η της υπό εξέταση θέσεως.

2.2.

Για κάθε τιμή της διαστάσεως, μεταξύ του σημείου αρθρώσεως και της κορυφής της κεφαλής, επιτρεπόμενη υπό της διατάξεως δοκιμής σε συνάρτηση προς τις εσωτερικές διαστάσεις του οχήματος, υπολογίζονται όλα τα σημεία επαφής τα ευρισκόμενα έμπροσθεν του σημείου Η. (βλέπε παράρτημα 10, Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με το σημείο 2.2 του παραρτήματος I).

2.2.1.

Στην περίπτωση όπου η ψευδοκεφαλή με το βραχίονα ρυθμισμένο στο μέγιστο μήκος υπερκαλύπτει το εμπρόσθιο κάθισμα, από το όπισθεν σημείο Η, δεν προσδιορίζεται σημείο επαφής για αυτήν την λειτουργία.

2.3.

Της διατάξεως δοκιμής ευρισκόμενης σε κατακόρυφη στάση προσδιορίζονται τα δυνατά σημεία επαφής διά περιστροφής της διατάξεως μετρήσεως προς τα εμπρός και προς τα κάτω διά της διαγραφής τροχιάς όλων των τόξων στα κατακόρυφα επίπεδα, μέχρι γωνίας 90° από το κατακόρυφο κατά μήκος επίπεδο του οχήματος, που διέρχεται διά του σημείου Η.

2.3.1.

Για τον προσδιορισμό των σημείων επαφής, το μήκος του βραχίονα του οργάνου μετρήσεως δεν θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε αλλαγής κατεύθυνσης. Κάθε αλλαγή κατεύθυνσης θα αρχίζει από κάθετη θέση.

3.

Τα σημεία επαφής είναι τα σημεία στα οποία εφάπτεται η κεφαλή της διατάξεως μετά των εσωτερικών τμημάτων του οχήματος. Η κίνηση προς τα κάτω περιορίζεται και από τη θέση της κεφαλής η οποία εφάπτεται σε ένα οριζόντιο επίπεδο ευρισκόμενο σε απόσταση 25,4 mm υπεράνω του σημείου Η.


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ II

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

[(μέγιστες διαστάσεις: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

(Βλ. σημείο 4.4 του παρόντος Κανονισμού)

Image

Το ανωτέρω σήμα έγκρισης που είναι τοποθετημένο σε όχημα δεικνύει ότι ο σχετικός τύπος οχήματος έχει εγκριθεί, όσον αφορά την εσωτερική του διευθέτηση, στις Κάτω Χώρες (E 4) με αριθμό έγκρισης 012349. Τα πρώτα δύο ψηφία του αριθμού έγκρισης υποδηλώνουν ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού αριθ. 21 όπως τροποποιήθηκε δυνάμει των τροπολογιών της σειράς 01.

ΠΡΟΤΥΠΟ B

(Βλ. σημείο 4.5 του παρόντος Κανονισμού)

Image

Το ανωτέρω σήμα έγκρισης που είναι τοποθετημένο σε ένα όχημα υποδηλώνει ότι ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος έχει εγκριθεί στις Κάτω Χώρες (E 4) σύμφωνα με τους Κανονισμούς αριθ. 21 και 33 (1). Τα πρώτα δύο ψηφία υποδηλώνουν ότι, κατά την ημερομηνία χορήγησης των αντίστοιχων εγκρίσεων, ο Κανονισμός αριθ. 21 περιελάμβανε τη σειρά τροπολογιών 01 και ο Κανονισμός αριθ. 33 βρισκόταν ακόμη στην αρχική του μορφή.


(1)  Ο δεύτερος αριθμός παρέχεται απλώς ως παράδειγμα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διαδικασία δοκιμών των ικανών να απορροφούν ενέργεια υλικών

1.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Εγκατάσταση

1.1.1.

Το εξάρτημα από υλικό ικανό να απορροφά ενέργεια πρέπει να τοποθετηθεί και δοκιμασθεί επί του δομικού σημείου στηρίξεως επί του οποίου θα εγκατασταθεί στο όχημα. Είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθεί η δοκιμή απ’ ευθείας επί του πήγματος όταν τούτο είναι δυνατόν. Αυτό το δομικό σημείο ή το πήγμα, στερεώνεται καλώς επί της τραπέζης δοκιμών κατά τρόπο ώστε να μη μετακινείται υπό την επίδραση της συγκρούσεως.

1.1.2.

Εν τούτοις, κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, το εξάρτημα δύναται να τοποθετηθεί επί ενός σκελετού που υποκαθιστά την εγκατάσταση επί του οχήματος, υπό τον όρο ότι το σύνολο «εξάρτημα/σκελετός» έχει, σε σχέση προς το πραγματικό σύνολο «εξάρτημα/δομικό σημείο υποστηρίγματος», την αυτή γεωμετρική διάταξη, μία ακαμψία όχι μικρότερη και μία ικανότητα απορροφήσεως της ενέργειας όχι μεγαλύτερη.

1.2.   Όργανο δοκιμής

1.2.1.

Αποτελείται από ένα εκκρεμές του οποίου το κέντρο περιστροφής υποβαστάζεται υπό ενσφαίρων τριβέων και του οποίου η ανηγμένη μάζα (1) στο κέντρο κρούσεώς του είναι 6,8 kg. Το κατώτερο άκρο του εκκρεμούς αποτελείται εξ άκαμπτου ψευδοκεφαλής διαμέτρου 165 mm της οποίας το κέντρο ταυτίζεται με το κέντρο κρούσεως του εκκρεμούς.

1.2.2.

Η ψευδοκεφαλή είναι εφοδιασμένη με δύο επιταχυνσιόμετρα και μία διάταξη μετρήσεως της ταχύτητας, ικανά τα μετρούν τις τιμές κατά τη διεύθυνση της προσκρούσεως.

1.3.   Σύστημα συσκευών καταγραφής

Το σύστημα συσκευών καταγραφής που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιτρέπει την πραγματοποίηση των μετρήσεων με την ακόλουθη ακρίβεια:

1.3.1.

Επιτάχυνση

 

ακρίβεια = ± 5 % της αληθούς τιμής·

 

απόκριση για τη συχνότητα = μέχρι 1 000 Hz·

 

εγκάρσιος ευαισθησία = < 5 % της βάσεως της κλίμακος.

1.3.2.

Ταχύτητα

 

ακρίβεια = ± 2,5 % της αληθούς τιμής·

 

ευαισθησία = 0,5 km/h.

1.3.3.

Καταγραφή χρόνου:

 

το σύστημα συσκευών πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή του φαινομένου καθ’ όλη τη διάρκειά του και την ανάγνωση του χιλιοστού του δευτερολέπτου·

 

η έναρξη της συγκρούσεως τη στιγμή της πρώτης επαφής της ψευδοκεφαλής επί του δοκιμαζόμενου εξαρτήματος προσδιορίζεται επί των καταγραφών που χρησιμεύουν στη μελέτη των στοιχείων της δοκιμής.

1.4.   Διαδικασία δοκιμής (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με το σημείο 1.4. του παραρτήματος IV).

1.4.1.

Σε κάθε σημείο προσκρούσεως της προς δοκιμή επιφανείας, η διεύθυνση κρούσεως είναι αυτή που προσδιορίζεται υπό της εφαπτομένης στην τροχιά της ψευδοκεφαλής του καθοριζόμενου στο παράρτημα I οργάνου μετρήσεως.

1.4.1.1.

Για τις δοκιμές των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία 5.3.4.1 και 5.4.2.2 του παρόντος Κανονισμού, ο βραχίονας της συσκευής μέτρησης θα επιμηκύνεται έως ότου επιτευχθεί επαφή με το εξάρτημα υπό δοκιμή, έως του ορίου των 1 000 mm μεταξύ του σημείου αρθρώσεως και της κεφαλής της συσκευής. Ωστόσο, οι οποιεσδήποτε αψίδες ή νευρώσεις αναφέρονται στο σημείο 5.4.2.2 με τις οποίες δεν είναι δυνατή η επίτευξη επαφής θα συνεχίζουν να υπόκεινται στις προδιαγραφές του σημείου 5.4.2.1 του παρόντος Κανονισμού, εκτός εκείνης που αφορά στο ύψος της προβολής.

1.4.2.

Όταν η γωνία μεταξύ της διευθύνσεως κρούσεως και της καθέτου επί της επιφανείας στο σημεία κρούσεως είναι μικρότερη ή ίση προς 5 °, η δοκιμή πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε η εφαπτομένη στην τροχιά του κέντρου κρούσεως του εκκρεμούς να συμπίπτει με τη διεύθυνση της σύγκρουσης. Η ψευδοκεφαλή πρέπει να συγκρουσθεί με το υπό δοκιμή σημείο με ταχύτητα 24,1 km/h., σε περίπτωση στοιχείων που καλύπτουν αερόσακο που δεν βρίσκεται σε κατάσταση πλήρωσης, με ταχύτητα 19,3 km/h· η ταχύτητα αυτή πραγματοποιείται είτε δι’ απλής ενέργειας προωθήσεως, είτε διά της χρησιμοποιήσεως μίας πρόσθετης διατάξεως προωθήσεως.

1.4.3.

Όταν η γωνία μεταξύ της διευθύνσεως κρούσεως και της καθέτου επί της επιφανείας στο σημείο προσκρούσεως, είναι μεγαλύτερη των 5 °, η δοκιμή δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ώστε η εφαπτομένη στην τροχιά του κέντρου κρούσεως του εκκρεμούς να συμπίπτει με την κάθετο στο σημείο κρούσεως. Κατά συνέπεια η τιμή της ταχύτητας δοκιμής μειώνεται στην τιμή της καθέτου επί της επιφανείας συνιστώσης της προδιαγραφόμενης στο σημείο 1.4.2 ταχύτητας.

2.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1.   Στις πραγματοποιούμενες δοκιμές συμφώνως προς τους τρόπους που υποδεικνύονται ανωτέρω, η επιβράδυνση της ψευδοκεφαλής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 g συνεχώς περισσότερο των 3 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Η τιμή της επιβραδύνσεως προς συγκράτηση είναι η μέση ενδεικνυόμενη υπό των δύο επιβραδευνσιομέτρων.

3.   ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

3.1.   Είναι αποδεκτές ισοδύναμες διαδικασίες δοκιμών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα, στο σημείο 2, απαιτούμενα αποτελέσματα.

3.2.   Εναπόκειται στο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί μέθοδο διάφορη της περιγραφόμενης στο σημείο 1 να αποδείξει την ισοδυναμία.


(1)  Η ανηγμένη μάζα «mr» του εκκρεμούς συνδέεται με την ολική μάζα του εκκρεμούς m, με την απόσταση «α» μεταξύ του κέντρου κρούσεως και του άξονος περιστροφής και με την απόσταση «I» μεταξύ του κέντρου βάρους και του άξονος περιστροφής διά της σχέσεως: Mr = (m.l)/a.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Διαδικασία για τον προσδιορισμό του σημείου ή και της πραγματικής γωνίας κορμού για θέσεις καθίσματος σε αυτοκίνητα οχήματα

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν παράρτημα χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιοριστεί η θέση του σημείου «H» και η πραγματική γωνία κορμού για μία ή περισσότερες θέσεις καθίσματος σε αυτοκίνητο όχημα και να επαληθευτεί η σχέση των μετρούμενων δεδομένων για τον σχεδιασμό προδιαγραφών του κατασκευαστή του οχήματος (1)

2.   ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος νοούνται ως:

2.1.

«Δεδομένα αναφοράς», ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης καθίσματος:

2.1.1.

το σημείο H και το σημείο R και η μεταξύ τους σχέση,

2.1.2.

η πραγματική γωνία κορμού και η γωνία κορμού σχεδιασμού και η μεταξύ τους σχέση.

2.2.

«Τρισδιάστατη διάταξη σημείου H» (διάταξη 3-D H), η διάταξη που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του σημείου H και της πραγματικής γωνίας κορμού. Η διάταξη αυτή περιγράφεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος·

2.3.

«Σημείο H», το κέντρο περιστροφής του κορμού και μηρού στη διάταξη 3-D H που εγκαθίσταται στο κάθισμα του οχήματος σύμφωνα με το σημείο 4 κατωτέρω. Το σημείο H τοποθετείται στο κέντρο του άξονα της διάταξης που βρίσκεται μεταξύ των κομβίων σημείου Η σε κάθε πλευρά της διάταξης 3-D H. Το σημείο Η αντιστοιχεί θεωρητικά με το σημείο R (για ανοχές, βλ. σημείο 3.2.2. κατωτέρω). Μόλις προσδιοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 4, το σημείο Η θεωρείται σταθερό ως προς τη δομή καθίσματος-μαξιλαριού και ότι μετακινείται όταν ρυθμίζεται το κάθισμα·

2.4.

«Σημείο R» ή «σημείο αναφοράς καθίσματος», το σημείο σχεδιασμού που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος για κάθε θέση καθίσματος και προσδιορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αναφοράς τριών διαστάσεων·

2.5.

«Γραμμή κορμού», ο άξονας του αισθητήρα της διάταξης 3-D H με τον αισθητήρα σε θέση όσο το δυνατόν προς τα πίσω·

2.6.

«Πραγματική γωνία κορμού», η γωνία που μετράται μεταξύ της κάθετης γραμμής που διέρχεται από το σημείο Η και της γραμμής κορμού χρησιμοποιώντας τεταρτημόριο πίσω γωνίας της διάταξης 3-D H. Η πραγματική γωνία κορμού αντιστοιχεί θεωρητικά με τη γωνία κορμού σχεδιασμού (για ανοχές, βλ. σημείο 3.2.2. κατωτέρω)·

2.7.

«Γωνία κορμού σχεδιασμού», η γωνία που μετράται μεταξύ κάθετης γραμμής που διέρχεται από το σημείο R και της γραμμής του κορμού σε θέση που αντιστοιχεί με τη θέση σχεδιασμού του ερεισίνωτου που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος·

2.8.

«Άξονας επιβαίνοντος» (C/LO), το διάμεσο επίπεδο της διάταξης 3-D H σε κάθε συγκεκριμένη θέση καθίσματος. Αντιπροσωπεύεται από τη συντεταγμένη του σημείου H στον άξονα Υ. Για μεμονωμένα καθίσματα, ο άξονας του καθίσματος συμπίπτει με τον άξονα του επιβαίνοντος. Για άλλα καθίσματα, ο άξονας του επιβαίνοντος καθορίζεται από τον κατασκευαστή·

2.9.

«Σύστημα αναφοράς τριών διαστάσεων», το σύστημα που περιγράφεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος·

2.10.

«Σημεία αναφοράς», τα φυσικά σημεία (οπές, επιφάνειες, σήματα ή εσοχές) στο αμάξωμα του οχήματος, ως ορίζονται από τον κατασκευαστή·

2.11.

«Στάση μέτρησης οχήματος», η θέση του οχήματος ως ορίζεται από τις συντεταγμένες των σημείων αναφοράς στο σύστημα αναφοράς τριών διαστάσεων.

3.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1.   Παρουσίαση στοιχείων

Για κάθε θέση καθίσματος όπου απαιτούνται στοιχεία αναφοράς προκειμένου να αποδειχθεί συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, το σύνολο των ακόλουθων στοιχείων ή δέουσα επιλογή αυτών θα παρουσιάζονται με τη μορφή που υποδεικνύεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος:

3.1.1.

οι συντεταγμένες του σημείου R ως προς το σύστημα αναφοράς τριών διαστάσεων·

3.1.2.

η γωνία κορμού σχεδιασμού·

3.1.3.

όλες οι απαιτούμενες ενδείξεις για ρύθμιση του καθίσματος (αν είναι ρυθμιζόμενο) στη θέση μέτρησης που παρατίθεται στο σημείο 4.3. κατωτέρω.

3.2.   Σχέση μεταξύ μετρούμενων στοιχείων και προδιαγραφών σχεδιασμού

3.2.1.

Οι συντεταγμένες του σημείου H και η τιμή της πραγματικής γωνίας κορμού που λαμβάνεται μέσω της διαδικασίας που παρατίθεται στο σημείο 4. κατωτέρω θα συγκριθούν, αντιστοίχως, με τις συντεταγμένες του σημείου R και της τιμής της γωνίας κορμού σχεδιασμού που υποδεικνύει ο κατασκευαστής του οχήματος.

3.2.2.

Οι σχετικές θέσεις του σημείου R και H μεταξύ της γωνίας κορμού σχεδιασμού και της πραγματικής γωνίας κορμού θα θεωρούνται ικανοποιητικές για την εν λόγω θέση καθίσματος αν το σημείο Η, ως ορίζεται από τις συντεταγμένες του, τοποθετείται εντός τετραγώνου με μήκος πλευράς 50 mm με οριζόντιες και κάθετες πλευρές, οι διαγώνιοι των οποίων τέμνονται στο σημείο R, και αν η πραγματική γωνία κορμού απέχει έως 5° από τη γωνία κορμού σχεδιασμού.

3.2.3.

Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το σημείο R και η γωνία κορμού σχεδιασμού θα χρησιμοποιηθούν προς απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

3.2.4.

Αν το σημείο H ή η πραγματική γωνία κορμού δεν πληρούν τις προδιαγραφές του σημείου 3.2.2. ανωτέρω, το σημείο H και η πραγματική γωνία κορμού θα προσδιοριστούν άλλες δύο φορές (τρεις φορές συνολικά). Αν τα αποτελέσματα στις δύο από τις τρεις απόπειρες κριθούν ικανοποιητικά, θα ισχύουν οι όροι του σημείου 3.2.3. ανωτέρω.

3.2.5.

Αν τα αποτελέσματα σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις απόπειρες που περιγράφονται στο σημείο 3.2.4. ανωτέρω δεν πληρούν τις προδιαγραφές του σημείου 3.2.2. ανωτέρω ή αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επαλήθευση λόγω αδυναμίας του κατασκευαστή του οχήματος να παράσχει πληροφορίες ως προς τη θέση του σημείου R ή τη γωνία κορμού σχεδιασμού, θα χρησιμοποιηθεί το κέντρο μάζας των τριών μετρούμενων σημείων ή ο μέσος όρος των τριών μετρούμενων γωνιών και θα θεωρείται ότι ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται στο σημείο R ή η γωνία κορμού σχεδιασμού στον παρόντα Κανονισμό.

4.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ H ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΡΜΟΥ (βλέπε παράρτημα X, Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με το σημείο 4. του παραρτήματος V).

4.1.

Το όχημα θα υποβληθεί σε προετοιμασία κατά την ευχέρεια του κατασκευαστή, σε θερμοκρασία 20 ± 10 °C ώστε να εξασφαλιστεί ότι το υλικό του καθίσματος βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ το κάθισμα που πρόκειται να ελεγχθεί, στο κάθισμα θα καθίσει άτομο ή θα τοποθετηθεί διάταξη βάρους 70 με 80 kg, δύο φορές με διάρκεια ενός λεπτού, προκειμένου να προκληθεί κάμψη στο μαξιλάρι και το ερεισίνωτο. Κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή, όλες οι συναρμογές καθισμάτων θα παραμείνουν κενές για ελάχιστο διάστημα 30 λεπτών πριν την εγκατάσταση της διάταξης 3-D H.

4.2.

Το όχημα θα βρίσκεται στην κατάσταση μέτρησης που ορίζεται στο σημείο 2.11. ανωτέρω.

4.3.

Αν το κάθισμα είναι ρυθμιζόμενο, θα ρυθμιστεί αρχικά σε κανονική θέση οδήγησης όσο το δυνατόν πιο πίσω, ως υποδεικνύει ο κατασκευαστής του οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη διαμήκη ρύθμιση του καθίσματος, εξαιρουμένης της διαδρομής καθίσματος που χρησιμοποιείται υπό συνθήκες εκτός κανονικής οδήγησης. Όπου υπάρχουν άλλοι τρόποι ρύθμισης των καθισμάτων (κάθετα, σε γωνία, κλπ) αυτοί θα προσαρμοστούν στη συνέχεια βάσει της θέσης που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος. Όσον αφορά καθίσματα ανάρτησης, η κάθετη θέση θα είναι σταθερά στερεωμένη ώστε να αντιστοιχεί στην κανονική θέση οδήγησης που καθορίζει ο κατασκευαστής.

4.4.

Η περιοχή της θέσης καθίσματος με την οποία έρχεται σε επαφή η διάταξη 3-D H θα καλύπτεται με βαμβακερή μουσελίνα επαρκών διαστάσεων και κατάλληλης υφής, η οποία περιγράφεται ως απλό βαμβακερό ύφασμα με 18,9 νήματα ανά εκατοστό και βάρος 0,228 kg/m2 ή πλεκτό ή μη υφασμένο ύφασμα με ίδια χαρακτηριστικά. Αν κάποια δοκιμή πραγματοποιηθεί σε κάθισμα εκτός του οχήματος, το δάπεδο στο οποίο τοποθετείται το κάθισμα πρέπει να έχει τα ίδια ουσιώδη χαρακτηριστικά (2) με το δάπεδο του οχήματος στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το κάθισμα.

4.5.

Η συναρμογή καθίσματος και ερεισίνωτου της διάταξης 3-D H τοποθετείται κατά τρόπο ώστε ο άξονας του επιβαίνοντος (C/LO) να συμπίπτει με τον άξονα της διάταξης 3-D H. Κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή, η διάταξη 3-D H μπορεί να μεταφερθεί στο εσωτερικό ως προς τον C/LO αν η διάταξη 3-D H βρίσκεται τόσο μακριά στο εξωτερικό ώστε η ακμή του καθίσματος δεν επιτρέπει ευθυγράμμιση της διάταξης 3-D H.

4.6.

Τοποθετούνται τα πόδια στον εξοπλισμό του καθίσματος είτε μεμονωμένα είτε χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό ράβδου Τ και κνήμης. Η γραμμή που διέρχεται από τα κομβία του σημείο Η πρέπει να είναι παράλληλη προς το έδαφος και κατακόρυφη προς τον διαμήκη άξονα του καθίσματος.

4.7.

Η ρύθμιση της θέσης των μηρών της διάταξης 3-D H πραγματοποιείται ως εξής:

4.7.1.

Καθορισμένη θέση καθίσματος: κάθισμα οδηγού και εξωτερικό εμπρόσθιο κάθισμα

4.7.1.1.

Ο εξοπλισμός πελμάτων και μηρών πρέπει αν μετακινηθεί προς τα εμπρός κατά τρόπο ώστε τα πέλματα να έχουν φυσιολογική θέση στο δάπεδο μεταξύ των ποδόπληκτρων αν απαιτείται. Όπου είναι δυνατόν, το αριστερό πέλμα θα έχει περίπου την ίδια απόσταση από την αριστερή πλευρά του άξονα της διάταξης 3-D H με το δεξί πέλμα από τη δεξιά πλευρά. Η στάθμη που επιβεβαιώνει την κατακόρυφη διεύθυνση της διάταξης 3-D H προσεγγίζει την οριζόντια μέσω επαναρύθμισης της έδρας του καθίσματος αν χρειαστεί ή ρυθμίζοντας τον εξοπλισμό μηρού και πέλματος προς τα πίσω. Η γραμμή που διέρχεται από τα κομβία του σημείου Η θα παραμείνει κατακόρυφη προς τον διαμήκη άξονα του καθίσματος.

4.7.1.2.

Αν ο αριστερός μηρός δεν μπορεί να διατηρηθεί παράλληλος προς τον δεξιό μηρό και δεν υπάρχει στήριξη του αριστερού πέλματος από τη δομή, το αριστερό πέλμα μετακινείται καταλλήλως. Θα διατηρηθεί ευθυγράμμιση των κομβίων.

4.7.2.

Καθορισμένη θέση καθίσματος: εξωτερικό οπίσθιο κάθισμα

Όσον αφορά οπίσθια ή βοηθητικά καθίσματα, οι μηροί τοποθετούνται ως καθορίζει ο κατασκευαστής. Αν τα πέλματα στηρίζονται σε τμήματα του δαπέδου που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα, το πέλμα που έρχεται πρώτο σε επαφή με το εμπρόσθιο κάθισμα θα λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς και το άλλο πέλμα θα τοποθετείται κατά τρόπο ώστε η στάθμη της κατακόρυφης διεύθυνσης του καθίσματος της διάταξης να υποδεικνύει την οριζόντια.

4.7.3.

Λοιπές καθορισμένες θέσεις καθίσματος:

Η γενική διαδικασία που υποδεικνύεται στο σημείο 4.7.1. ανωτέρω πρέπει να τηρείται, εξαιρουμένης της περίπτωσης στην οποία τα πέλματα τοποθετούνται ως καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος.

4.8.

Τοποθετείται το βάρος της κνήμης και μηρού και ευθυγραμμίζεται η διάταξη 3-D H.

4.9.

Η έδρα τοποθετείται με κλίση προς το τελικό σημείο έμπροσθεν και η διάταξη 3-D H απομακρύνεται από το ερεισίνωτο χρησιμοποιώντας τη ράβδο σχήματος T. Η διάταξη 3-D H επανατοποθετείται στο κάθισμα χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

4.9.1.

Αν η διάταξη 3-D H παρουσιάζει τάση κλίσης προς τα εμπρός, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία. Η διάταξη 3-D H αφήνεται να μετατοπιστεί προς τα πίσω έως ότου δεν χρειάζεται πλέον εμπρόσθιο οριζόντιο περιοριστικό φορτίο στη ράβδο Τ, δηλαδή μόλις η έδρα του καθίσματος έρθει σε επαφή με το ερεισίνωτο. Αν χρειαστεί, επανατοποθετείται η κνήμη.

4.9.2.

Αν η διάταξη 3-D H δεν παρουσιάζει τάση κλίσης προς τα εμπρός, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία. Η διάταξη 3-D H τοποθετείται με κλίση προς τα πίσω τοποθετώντας οριζόντια φόρτιση στη ράβδο Τ έως ότου η έδρα του καθίσματος έρθει σε επαφή με το ερεισίνωτο (βλ. Εικόνα 2 του προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος).

4.10.

Τοποθετείται φορτίο 100 ± 10 N στο ερεισίνωτο και την έδρα της διάταξης 3-D H στην τομή του τεταρτημορίου γωνίας γοφού και περιβλήματος ράβδου Τ. Η διεύθυνση τοποθέτησης του φορτίου θα διατηρηθεί σε γραμμή που διέρχεται από την ανωτέρω τομή σε σημείο που μόλις υπερβαίνει το περίβλημα της ράβδου μηρών (βλ. εικόνα 2 του προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος). Στη συνέχεια η πίσω έδρα επιστρέφει προσεκτικά στο ερεισίνωτο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με εξαιρετική προσοχή προκειμένου να προληφθεί ολίσθηση της διάταξης 3-D H προς τα εμπρός.

4.11.

Τοποθετούνται τα βάρη δεξιού και αριστερού γλουτού και στη συνέχεια τα οκτώ βάρη του κορμού. Διατηρείται αμετάβλητο το επίπεδο της διάταξης 3-D H.

4.12.

Η πίσω έδρα τοποθετείται με κλίση προς τα εμπρός ώστε να μεταφέρει την ένταση στο ερεισίνωτο. Η διάταξη 3-D H μετακινείται από πλευρά σε πλευρά σε τόξο 10° (5° σε κάθε πλευρά του κάθετου άξονα) πραγματοποιώντας τρεις πλήρεις κύκλους για απελευθέρωση συσσωρευμένης τριβής μεταξύ της διάταξης 3-D H και του καθίσματος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της παλινδρόμησης, η ράβδος Τ της διάταξης 3-D H μπορεί να παρουσιάσει απόκλιση από την καθορισμένη οριζόντια και κάθετη ευθυγράμμιση. Η ράβδος Τ πρέπει, συνεπώς, να υπόκειται σε περιορισμό, με κατάλληλο πλευρικό φορτίο στη διάρκεια των παλινδρομικών κινήσεων. Η μεταχείριση και μετακίνηση της διάταξης 3-D H πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν επιδρούν ανεπιθύμητα φορτία σε κάθετη ή έμπροσθεν και όπισθεν διεύθυνση.

Δεν χρειάζεται περιορισμός ή συγκράτηση των ποδών της διάταξης 3-D H στη διάρκεια αυτού του βήματος. Αν τα πόδια αλλάξουν θέση, θα πρέπει να επιτραπεί η παραμονή τους στη στάση αυτή.

Η πίσω έδρα επιστρέφει προσεκτικά στο ερεισίνωτο και ελέγχονται οι δύο στάθμες για μηδενική θέση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε κίνησης των πελμάτων κατά τη διάρκεια της παλινδρόμησης της διάταξης 3-D H, η επανατοποθέτησή τους γίνεται ως εξής:

Εναλλακτικά, κάθε πέλμα ανασηκώνεται από το δάπεδο κατά το ελάχιστο που απαιτείται, χωρίς επιπλέον κίνηση πέλματος. Στη διάρκεια αυτού του ανασηκώματος, τα πέλματα πρέπει να είναι ελεύθερα σε περιστροφή και να μην επιδρούν εμπρόσθια ή πλευρικά φορτία. Όταν κάθε πέλμα έχει τοποθετηθεί στη θέση επί του δαπέδου, η φτέρνα πρέπει να είναι σε επαφή με την ειδικά σχεδιασμένη δομή.

Γίνεται έλεγχος της στάθμης για μηδενική θέση. Αν χρειαστεί, τοποθετείται πλευρικό φορτίο στο άνω μέρος της πίσω έδρας που επαρκεί για ευθυγράμμιση της έδρας της διάταξης 3-D H στο κάθισμα.

4.13.

Ενώ η ράβδος Τ συγκρατείται προς αποφυγήν ολίσθησης της διάταξης 3-D H προς τα εμπρός στο μαξιλάρι του καθίσματος, ακολουθούνται τα κατωτέρω βήματα:

(α)

η πίσω έδρα επιστρέφει στο ερεισίνωτο·

(β)

εναλλακτικά τοποθετείται και εναποτίθεται φορτίο οριζοντίως προς τα πίσω, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 25 N, στη ράβδο πίσω γωνίας στο ύψος που βρίσκεται κατά προσέγγιση στο κέντρο των βαρών κορμού, έως ότι το τεταρτημόριο γωνίας γοφού δείξει ότι έχει επιτευχθεί σταθερή θέση μετά την απελευθέρωση του φορτίου. Χρειάζεται προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν επιδρούν εξωτερικά καθοδικά ή πλευρικά φορτία στη διάταξη 3-D H. Αν χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση επιπέδου της διάταξης 3-D H, πραγματοποιείται περιστροφή της πίσω έδρας προς τα εμπρός, γίνεται νέα ευθυγράμμιση και επαναλαμβάνεται η διαδικασία του σημείου 4.12.

4.14.

Λήψη όλων των μετρήσεων:

4.14.1.

Μετρώνται οι συντεταγμένες του σημείου Η ως προς το σύστημα αναφοράς τριών διαστάσεων.

4.14.2.

Η πραγματική γωνία κορμού εμφανίζεται στο τεταρτημόριο πίσω γωνίας της διάταξης 3-D H ενώ ο αισθητήρας έχει τοποθετηθεί σε θέση όσο το δυνατόν προς τα πίσω.

4.15.

Αν είναι επιθυμητή η επανεγκατάσταση της διάταξης 3-D H, ο εξοπλισμός του καθίσματος θα πρέπει να μείνει κενός για ελάχιστο διάστημα 30 λεπτών πριν την επανεγκατάσταση. Η διάταξη 3-D H δεν πρέπει να παραμένει κενή επί του εξοπλισμού του καθίσματος για διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για τη διεξαγωγή της δοκιμής.

4.16.

Αν τα καθίσματα στην ίδια σειρά μπορούν να θεωρηθούν παρόμοια (πάγκος καθισμάτων, πανομοιότυπα καθίσματα, κλπ) μόνο ένα σημείο Η και μία «πραγματική γωνία κορμού» θα προσδιορίζεται για κάθε σειρά καθισμάτων, ενώ η διάταξη 3-D H που περιγράφεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος βρίσκεται τοποθετημένη στη θέση που θεωρείται αντιπροσωπευτική για τη σειρά. Η θέση αυτή θα είναι:

4.16.1.

στην περίπτωση της εμπρόσθιας σειράς, το κάθισμα του οδηγού·

4.16.2.

στην περίπτωση της οπίσθιας σειράς ή σειρών, κάποιο εξωτερικό κάθισμα.


(1)  Σε οποιαδήποτε θέση καθίσματος εκτός των εμπρόσθιων καθισμάτων όπου δεν μπορεί να προσδιοριστεί το σημείο Η χρησιμοποιώντας τη διάταξη σημείου Η τριών διαστάσεων, το σημείο R που υποδεικνύει ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς κατά την ευχέρεια της αρμόδιας αρχής.

(2)  Γωνία κλίσης, διαφορά ύψους με κάθισμα, υφή επιφάνειας, κλπ.

Προσάρτημα 1

Περιγραφή της διάταξης σημείου ή τριών διαστάσεων (1)

(Διάταξη 3-D H)

1.   Ερεισίνωτο και έδρες καθισμάτων

Το ερεισίνωτο και οι έδρες των καθισμάτων κατασκευάζονται από ενισχυμένο πλαστικό και μέταλλο. Προσομοιάζουν τον ανθρώπινο κορμό και μηρό και η αγκύρωσή τους στο σημείο Η πραγματοποιείται μηχανικά. Στον αισθητήρα στερεώνεται ένα τεταρτημόριο στο σημείο Η για τη μέτρηση της πραγματικής γωνίας κορμού. Μια ρυθμιζόμενη ράβδος μηρού που προσαρτάται στην έδρα του καθίσματος, προσδιορίζει τον άξονα του μηρού και εξυπηρετεί ως γραμμή αναφοράς για το τεταρτημόριο γωνίας γοφού.

2.   Στοιχεία σώματος και ποδιών

Τα τμήματα κνημών συνδέονται με τον εξοπλισμό της έδρας καθίσματος στη ράβδο Τ που ενώνει τα γόνατα, η οποία αποτελεί πλευρική επέκταση της ρυθμιζόμενης ράβδου μηρών. Τα τεταρτημόρια ενσωματώνονται στα τμήματα κνημών ώστε να μετρούν τη γωνία των γονάτων. Πραγματοποιείται βαθμονόμηση των εξοπλισμών πέλματος και ποδιού ώστε να μετράται η γωνία του ποδιού. Η διάταξη κατευθύνεται στο χώρο με δύο στάθμες. Στα αντίστοιχα κέντρα βάρους τοποθετούνται βάρη σώματος, ώστε να υπάρξει φορτίο καθίσματος που ισοδυναμεί με άνδρα 76 kg. Όλες οι συνδέσεις της διάταξης 3-D H πρέπει να ελεγχθούν για ελευθερία κίνησης χωρίς να παρατηρείται αξιοσημείωτη τριβή.

Εικόνα 1

Καθορισμός στοιχείων διάταξης 3-D H

Image

Εικόνα 2

Διαστάσεις των στοιχείων της διάταξης 3-D H και κατανομή φορτίου

Image


(1)  Για στοιχεία κατασκευής της διάταξης 3-D H, απευθυνθείτε προς Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η διάταξη αυτή πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 6549-1980.

Προσάρτημα 2

Σύστημα αναφοράς τριών διαστάσεων

1.

Το σύστημα αναφοράς τριών διαστάσεων προσδιορίζεται από τρία ορθογώνια επίπεδα που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος (βλέπε εικόνα) (1).

2.

Η στάση μέτρησης του οχήματος καθορίζεται τοποθετώντας το όχημα στην επιφάνεια στήριξης κατά τρόπο ώστε οι συντεταγμένες των σημείων αναφοράς να αντιστοιχούν στις τιμές που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.

3.

Οι συντεταγμένες των σημείων R και Η καθορίζονται σε σχέση με τα σημεία αναφοράς που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος.

Εικόνα

Σύστημα αναφοράς τριών διαστάσεων

Image


(1)  Το σύστημα αναφοράς πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 4130, 1978.

Προσάρτημα 3

Στοιχεία αναφοράς σχετικά με θέσεις καθίσματος

1.   Κωδικοποίηση στοιχείων αναφοράς

Τα στοιχεία αναφοράς παρατίθενται διαδοχικά για κάθε θέση καθίσματος. Οι θέσεις καθίσματος προσδιορίζονται με διψήφιο κωδικό. Το πρώτο ψηφίο είναι αριθμός που υποδεικνύει τη σειρά καθισμάτων, αριθμώντας από το εμπρόσθιο προς το οπίσθιο μέρος το οχήματος. Το δεύτερο ψηφίο είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει την τοποθεσία της θέσης καθίσματος σε κάποια σειρά, όπως φαίνεται προς τη διεύθυνση έμπροσθεν κίνησης του οχήματος. Θα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα γράμματα:

L

=

αριστερά

C

=

κέντρο

R

=

δεξιά

2.   Περιγραφή στάσης μέτρησης οχήματος:

2.1.

Συντεταγμένες σημείων αναφοράς

X

Y

Z

3.   Κατάλογος στοιχείων αναφοράς:

3.1.

Θέση καθίσματος: …

3.1.1.

Συντεταγμένες σημείου R

X

Y

Z

3.1.2.

Γωνία κορμού σχεδιασμού: …

3.1.3.

Προδιαγραφές ρύθμισης καθίσματος (1):

οριζόντια

:

κάθετη

:

σε γωνία

:

γωνία κορμού

:

Σημείωση: Να παρατεθούν τα στοιχεία αναφοράς για περαιτέρω θέσεις καθίσματος σύμφωνα με τα στοιχεία 3.2., 3.3., κλπ.


(1)  Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μέθοδος μετρήσεως των προεξοχών

1.   Για τον προσδιορισμό της προεξοχής ενός επιμήκους σημείου σε σχέση προς την πινακίδα επί της οποίας φέρεται, μετατοπίζεται σφαίρα διαμέτρου 165 mm διατηρούμενη σε επαφή με το υπό εξέταση σημείου, αρχίζοντας από την αρχική θέση επαφής με αυτό. Η τιμή της προεξοχής είναι η μεγαλύτερη όλων των δυνατών μεταβολών της συντεταγμένης «y», μουτρωμένη η μεταβολή από το κέντρο της σφαίρας καθέτως προς την πινακίδα, και της μεταβολής της συντεταγμένης «x», μουτρωμένη η μεταβολή από το κέντρο της σφαίρας καθέτως προς την πινακίδα.

1.1.   Όταν πινακίδες, στοιχεία κλπ. καλύπτονται υπό υλικού σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A, η διαδικασία προσδιορισμού των προεξοχών η οποία περιγράφεται ανωτέρω δεν πρέπει να εφαρμοσθεί παρά μόνο μετά την αφαίρεση των υλικών αυτών.

2.   Η τιμή της παρουσιαζόμενης προεξοχής υπό των κομβίων, μοχλιδίων κλπ. των κειμένων εντός της περιοχής αναφοράς, μετράται με τη βοήθεια του ακολούθου μηχανισμού και της διαδικασίας δοκιμής.

2.1.   Μηχανισμός

2.1.1.

Ο μηχανισμός μετρήσεως των προεξοχών αποτελείται από μία ημισφαιρική ψευδοκεφαλή διαμέτρου 165 mm εντός της οποίας ευρίσκεται ένα ολισθαίνον έμβολο διαμέτρου 50.

2.1.2.

Οι σχετικές θέσεις της επιπέδου εμπρόσθιας του εμβόλου και του άκρου της ψευδοκεφαλής μεταφέρονται επί βαθμολογημένης κλίμακος επί της οποίας ένας κινητός δείκτης διατηρεί τη μεγίστη πραγματοποιούμενη μέτρηση όταν ο μηχανισμός αυτός έχει απομακρυνθεί εκ του υπό δοκιμή αντικειμένου. Η ικανότητα μετρήσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 mm. Η κλίμακα μετρήσεως πρέπει να είναι βαθμολογημένη σε ήμισυ χιλιοστομέτρου: ενδεχομένως είναι δυνατόν να εμφαίνονται επ' αυτής τιμές της προεξοχής αναφοράς.

2.1.3.

Διαδικασία διαβαθμίσεως του οργάνου μετρήσεως:

2.1.3.1.

Ο μηχανισμός στηρίζεται επί μιας επιπέδου επιφανείας κατά τρόπο ώστε ο άξονας του μηχανισμού να είναι κάθετος προς αυτή. Ενώ η εμπρόσθια επίπεδος όψη του εμβόλου είναι σε επαφή με την επιφάνεια η κλίμακα τοποθετείται στο μηδέν.

2.1.3.2.

Ένα μεσόζευγμα 10 mm τοποθετείται μεταξύ της εμπρόσθιου επιπέδου επιφανείας του εμβόλου και της επιφανείας στηρίξεως. Επαληθεύεται ότι ο κινητός δείκτης δεικνύει καλά την τιμή αυτή.

2.1.4.

Ένα πρότυπο μηχανισμού μετρήσεως των προεξοχών παρουσιάζεται στην εικόνα του προσαρτήματος του παρόντος παραρτήματος.

2.2.   Διαδικασία δοκιμής

2.2.1.

Το έμβολο σύρεται προς τα οπίσω για να σχηματισθεί μια κοιλότητα εντός της ψευδοκεφαλής και φέρεται ο κινητός δείκτης σε επαφή με το έμβολο.

2.2.2.

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται επί της προεξοχής προς μέτρηση, κατά τρόπο ώστε η ψευδοκεφαλή να είναι σε επαφή με το μέγιστο της επιφανείας του περιβάλλοντος υλικού με δύναμη, μη υπερβαίνουσα τα 2 daN.

2.2.3.

Το έμβολο ωθείται προς τα εμπρός μέχρις ότου έλθει σε επαφή με την προς μέτρηση προεξοχή και επί της κλίμακος αναγιγνώσκεται η τιμή της προεξοχής.

2.2.4.

Η ψευδοκεφαλή προσανατολίζεται κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη προεξοχή. Σημειώνεται η τιμή της προεξοχής αυτής.

2.2.5.

Αν δύο ή περισσότερα όργανα χειρισμού ευρίσκονται αρκούντως πλησίον το ένα του άλλου, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να έρχονται ταυτόχρονα σε επαφή με το έμβολο ή με την ψευδοκεφαλή, πρέπει να αντιμετωπισθούν ως ακολούθως:

2.2.5.1.

Πολλαπλά όργανα χειρισμού τα οποία είναι δυνατόν να εισαχθούν ταυτόχρονα εντός της κοιλότητας της ψευδοκεφαλής αντιμετωπίζονται σαν μία μοναδική προεξοχή.

2.2.5.2.

Όταν η κανονική δοκιμή παρεμποδίζεται από την επαφή άλλων οργάνων χειρισμού με την ψευδοκεφαλή, τα τελευταία αυτά πρέπει να αφαιρεθούν και η δοκιμή να συνεχισθεί χωρίς αυτά. Σε συνέχεια θα επανατοποθετηθούν και θα δοκιμασθούν σύμφωνα με την καθορισθείσα σειρά, των υπολοίπων οργάνων που έχουν αφαιρεθεί.

Προσάρτημα

Εικόνα

Όργανο μέτρησης προεξοχών

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Μηχανισμός και διαδικασία για την εφαρμογή του σημείου 5.2.1 του παρόντος κανονισμού I

Θεωρούνται ως δυνάμενα να προσκρουσθούν από τα γόνατα των επιβατών τα εξαρτήματα (κομβία, μοχλίδια κλπ.) τα οποία δύνανται να έλθουν σε επαφή με το μηχανισμό και σύμφωνα προς την περιγραφόμενη κατωτέρω διαδικασία. Τα στοιχεία ελέγχου των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τα πόδια τοποθετούνται ως πεντάλ ποδός.

1.   Μηχανισμός

1.1.   Διάγραμμα του μηχανισμού

Image

2.   Διαδικασία

Ο μηχανισμός δύναται να καταλάβει όλες τις θέσεις οι οποίες ευρίσκονται κάτωθεν του επιπέδου του πίνακα οργάνων και τέτοιες ώστε:

2.1.

το επίπεδο «XX» να παραμένει παράλληλο προς το διαμήκες επίπεδο στο μέσον του οχήματος·

2.2.

ο άξονας «X» να δύναται να λάβει κλίση εκ του ενός και του άλλου μέρους της οριζοντίου κατά μία γωνία δυνάμενη να λάβει τιμή μέχρι 30°.

3.   Για να πραγματοποιηθεί η δοκιμή αυτή αφαιρούνται όλα τα υλικά σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Προσδιορισμός δυναμικώς προσδιοριζόμενης περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής

1.   Προσδιορισμός της δυναμικώς προσδιοριζόμενης περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής σε σχέση με το σύστημα προστασίας

1.1.

Σε αντίθεση με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα I, ο αιτών μπορεί να αποδείξει, μέσω διαδικασίας αποδεκτής από την τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών, ότι μια δυναμικώς προσδιοριζόμενη περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής είναι σημαντική για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

1.2.

Μια κατάλληλη μέθοδος για την απόδειξη δυναμικώς προσδιοριζόμενης περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής μπορεί να είναι:

1.2.1.

Οι δοκιμές προσκρούσεως οχήματος

για τον προσδιορισμό της ακολουθίας των κινήσεων των επιβατών σε σχέση με το σύστημα προστασίας που είναι εγκατεστημένο στον τύπο του οχήματος, χρησιμοποιώντας τις συνθήκες μετωπικής πρόσκρουσης στην περιοχή των ± 30° με σταθερό άκαμπτο εμπόδιο με ταχύτητα προσκρούσεως τουλάχιστον 48,3 km/h. Συνήθως, επαρκεί η δοκιμή για 0°, + 30° και – 30°.

Η δυναμικώς προσδιοριζόμενη περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής πρέπει να αξιολογείται για τους επιβάτες που αντιπροσωπεύονται από ενήλικα ανδρείκελα των τύπων: 5° εκατοστημορίου γυναίκα,, 50ου εκατοστημορίου άνδρας και 95ου εκατοστημορίου άνδρας, κάθε ένα εξ αυτών τοποθετημένα σε καθήμενη θέση πριν από την δοκιμή, ως καθορίζεται από τον κατασκευαστή, ή

1.2.2.

Δοκιμές ελκήθρου

Η ακολουθία των κινήσεων θα διερευνηθεί υπό την επιρροή του διαγράμματος χρόνου επιβράδυνσης του παραρτήματος VIII του Κανονισμού αριθ. 16 (μεταβολή της ταχύτητας σε 50 km/h) σχετικά με την περιγραφόμενη ανωτέρω οικογένεια ανδρεικέλων, που δημιουργεί κατεύθυνση εμπρόσθιας μετατόπισης των αντίστοιχων ανδρεικέλων που αντιστοιχεί στην κίνηση των ανδρεικέλων κατά τις δοκιμές πραγματικής μετωπικής προσκρούσεως σύμφωνα με το σημείο 1.2.1.

Η κατεύθυνση της εμπρόσθιας μετατόπισης των ανδρεικέλων θεωρείται ικανοποιητική αν η γραμμή του κέντρου του αντικειμένου που υπόκειται σε δοκιμή, συνήθως κέλυφος κορμού, καλύπτει την περιοχή ± 18° από τον επιμήκη άξονα του ελκήθρου. Συνήθως, επαρκεί η δοκιμή στις περιοχές 0°, + 18° και – 18°, ή

1.2.3.

Δοκιμή προσομοίωσης προσκρούσεως

Η ακολουθία των κινήσεων των επιβατών, τους οποίους αντιπροσωπεύει η οικογένεια των ανδρεικέλων που περιγράφεται στο σημείο 1.2.1. ανωτέρω, θα διερευνηθεί σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο σημείο 1.2.1. ή 1.2.2. ανωτέρω. Η μέθοδος προσομοίωσης θα επικυρωθεί από τουλάχιστον τρεις από τις συνθήκες προσκρούσεως ως αυτές περιγράφονται στο σημείο 1.2.1. ή 1.2.2. ανωτέρω.

2.   Η δυναμικώς προσδιοριζόμενη περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του πίνακα οργάνων με τα οποία ενδέχεται η κεφαλή των συγκρατημένων επιβατών να έρθει σε επαφή χρησιμοποιώντας το σύστημα προστασίας που είναι εγκατεστημένο στον τύπο του οχήματος.

3.   Αν είναι δυνατή η εγκατάσταση στον τύπο του οχήματος διαφορετικών συστημάτων προστασίας, επαρκεί η διερεύνηση του συστήματος προστασίας με την ελάχιστη αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, τα συστήματα προστασίας των οποίων η απενεργοποίηση από τον οδηγό ή τον επιβάτη είναι δυνατή, πρέπει να ρυθμίζονται ως συνίσταται και ενδείκνυται από τον κατασκευαστή στις οδηγίες του κατόχου.

Εάν ο κατασκευαστής προβλέπει τη μόνιμη απενεργοποίηση ορισμένου τμήματος του συστήματος προστασίας, τότε το τμήμα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί στη διάταξη απενεργοποίησης.

4.   Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του δικαιούνται να υποβάλλουν υπολογισμούς, προσομοιώσεις, δεδομένα ή αποτελέσματα δοκιμών που αποδεικνύουν επαρκώς τη δυναμικώς προσδιοριζόμενη περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Τυπική θέση της κυλινδρικής δοκιμαστικής ράβδου στην ανοιγόμενη οροφή και ανοίγματα των παραθύρων

Image

Παραδείγματα συμβόλων για διακόπτη ελεγχόμενο από τον οδηγό

Εικόνα 2

Image

Εικόνα 3

(ISO 2575:1998)

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Επεξηγηματικές σημειώσεις

Σημείο 2.3.

Η περιοχή αναφοράς δεν περιλαμβάνει το εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως. Η δοκιμή απορρόφησης της ενέργειας επιτυγχάνεται χωρίς εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως. Το εκκρεμές δεν θα προσκρούσει στη στήριξη του κάτοπτρου

Στοιχεία 2.3. και 2.3.1.

Οι εξαιρούμενη περιοχή πίσω από το τιμόνι ως ορίζεται από αυτά τα στοιχεία είναι επίσης έγκυρη για την περιοχή προσκρούσεως της κεφαλής των εμπρόσθιων επιβατών.

Στην περίπτωση ρυθμιζόμενου τιμονιού, η τελικώς εξαιρούμενη περιοχή μειώνεται στην κοινή περιοχή των εξαιρούμενων περιοχών για κάθε θέση οδηγήσεως που ενδέχεται να λάβει το τιμόνι.

Στην περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων τιμονιών, η εξαιρούμενη περιοχή προσδιορίζεται με την χρήση του ελαχίστως ευνοϊκού τιμονιού με τη μικρότερη διάμετρο.

Σημείο 2.4.

Η στάθμη του πίνακα οργάνων επεκτείνεται στο πλήρες πλάτος του χώρου των επιβατών και ορίζεται από τα οπίσθια σημεία επαφής της κάθετης γραμμής με την επιφάνεια του πίνακα οργάνων όταν η γραμμή μετακινείται κατά μήκος του πλάτους του οχήματος. Εάν συμπίπτουν δύο ή περισσότερα σημεία επαφής, για τον προσδιορισμό της στάθμης του πίνακα οργάνων θα χρησιμοποιείται το χαμηλότερο σημείο επαφής. Στην περίπτωση κονσολών, εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της στάθμης του πίνακα οργάνων μέσω αναφοράς στα σημεία επαφής κάθετης γραμμής, η στάθμη του πίνακα οργάνων θα βρίσκεται στο σημείο όπου οριζόντια γραμμή 25,4 mm επάνω από το σημείο H των εμπρόσθιων καθισμάτων τέμνει την κονσόλα.

Σημείο 2.5.

Στα πλαϊνά του οχήματος η οροφή θα αρχίζει στην επάνω ακμή του ανοίγματος της θύρας. Σε κανονική περίπτωση, τα πλευρικά όρια της οροφής θα αντιπροσωπεύονται από τα περιγράμματα της κάτω ακμής (πλευρική άποψη) του υπολοίπου αμαξώματος όταν η θύρα είναι ανοιχτή. Στην περίπτωση των παραθύρων, τα πλευρικά όρια της οροφής θα είναι η συνεχής διαφανής γραμμή (σημείο διείσδυσης των πλευρικών υαλοπινάκων των παραθύρων). Στους στύλους, τα πλευρικά όρια της οροφής θα περνούν δια μέσω της γραμμής σύνδεσης μεταξύ των διαφανών γραμμών. Ο ορισμός του σημείου 2.5. είναι επίσης έγκυρος για οποιοδήποτε άνοιγμα της οροφής, στην κλειστή θέση, ενός οχήματος ως περιγράφεται στο σημείο 2.7. ή 2.8. Για σκοπούς μετρήσεως, θα αγνοούνται οι φλάντζες με μέτωπο προς τα κάτω. Θα θεωρείται ότι αποτελούν τμήμα του πλευρικού τοιχώματος του οχήματος.

Image

Σημείο 2.7.

Τα μη αφαιρέσιμα πίσω παράθυρα εκλαμβάνονται ως άκαμπτα δομικά στοιχεία.

Τα οχήματα με μη αφαιρέσιμα πίσω παράθυρα άκαμπτου υλικού θεωρούνται ως οχήματα με ανοιγόμενη οροφή ως ορίζονται στο σημείο 2.8.

Σημείο 2.18.

Στην περίπτωση διάκενου μεταξύ της ακμής ενός άκαμπτου υλικού και του πίνακα, η εν λόγω ακμή θα στρογγυλοποιείται στην ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας αναλόγως του διάκενου που παρατίθεται στον πίνακα της επεξηγηματικής σημείωσης του σημείου 5.1.1. Το αυτό ισχύει αν το ύψος της προεξοχής, προσδιοριζόμενο σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 1. του παραρτήματος VI, είναι ίσο με ή μικρότερο από 3,2 mm.

Αν το διάκενο βρίσκεται σε περιοχή όπου πρέπει να διεξαχθεί δοκιμή προσκρούσεως της κεφαλής, οι ακμές με τις οποίες είναι δυνατή η επαφή κατά τη διάρκεια της(των) δοκιμής(ών) συνεπεία της μετατόπισης των μερών, θα προστατεύονται μέσω ελάχιστης ακτίνας 2,5 mm

Σημείο 5.1.1.

Μια αιχμηρή ακμή είναι μια ακμή άκαμπτου υλικού με ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη των 2,5 mm, εκτός της περίπτωσης προεξοχών κάτω των 3,2 mm, μετρώμενων από τον πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση, η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας δεν θα ισχύει, εφόσον το ύψος της προεξοχής δεν υπερβαίνει το ήμισυ του πλάτους της και τα άκρα της είναι στρογγυλοποιημένα.

Οι εσχάρες θεωρείται ότι συμμορφώνονται με αυτόν τον Κανονισμό αν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του πίνακα που ακολουθεί:

Διάκενο μεταξύ στοιχείων [mm]

Επίπεδα στοιχεία

Στρογγυλοποιημένα στοιχεία ελάχιστη ακτίνα [mm]

e/ελάχιστη [mm]

Ελάχιστη ακτίνα [mm]

0-10

1,5

0,25

0,5

10-15

2,0

0,33

0,75

15-20

3,0

0,50

1,25

Image

Σημείο 5.1.2.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής προσδιορίζεται αν τα εξαρτήματα εντός της περιοχής προσκρούσεως που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση μπορούν να μετατοπιστούν ή να προεξέχουν ούτως ώστε να αυξήσουν τους κινδύνους που διατρέχουν οι επιβάτες ή την σοβαρότητα των τραυματισμών.

Σημείο 5.1.3.

Οι δύο αυτές έννοιες (στάθμη και κάτω ακμή του πίνακα οργάνων) ενδέχεται να διαφέρουν. Ωστόσο, αυτό το εδάφιο περιλαμβάνεται στο σημείο 5.1. (… επάνω από τη στάθμη του πίνακα οργάνων …), και συνεπώς ισχύει μόνον όταν συνδυάζονται οι δύο αυτές έννοιες. Στην περίπτωση όπου οι δύο έννοιες δεν συνδυάζονται, π.χ. όταν η κάτω ακμή του πίνακα οργάνων βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του, θα λαμβάνεται βάσει του σημείου 5.3.2.1. με αναφορά στο σημείο 5.8.

Σημείο 5.1.4.

Αν κάποια χειρολαβή ή κομβίο ελέγχου έχει πλάτος ίσο με ή μεγαλύτερο από 50 mm και βρίσκεται σε περιοχή τέτοια που αν είχε πλάτος κάτω των 50 mm η μέγιστη προεξοχή θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την ψευδοκεφαλή του οργάνου μετρήσεως του σημείου 2 του παραρτήματος VI. Η μέγιστη προεξοχή θα προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 1 του προσαρτήματος, χρησιμοποιώντας, επί παραδείγματι, σφαίρα διαμέτρου 165 mm και προσδιορίζοντας τη μεταβολή του ύψους στη συντεταγμένη «y». Η εγκάρσια διατομή επιφανείας θα μετράται σε επίπεδο παράλληλο προς την επιφάνεια στην οποίο βρίσκεται τοποθετημένο το σημείο.

Σημείο 5.1.5.

Τα στοιχεία 5.1.4. και 5.1.5. αλληλοσυμπληρώνονται, εφαρμόζεται η πρώτη πρόταση του σημείου 5.1.5. (π.χ. δύναμη 37.8 daN για συσπείρωση ή απόσπαση) και στη συνέχεια το σημείο 5.1.4. στην περίπτωση συσπείρωσης σε προεξοχή μεταξύ 3,2 και 9,5 mm ή, στην περίπτωση απόσπασης, εφαρμόζονται οι δύο τελευταίες προτάσεις του σημείου 5.1.5. (η εγκάρσια διατομή επιφανείας μετράται πριν από την άσκηση της δύναμης). Ωστόσο, αν στην πράξη πρέπει να εφαρμοστεί το σημείο 5.1.4.(συσπείρωση κάτω των 9,5 mm και άνω των 3,2 mm) θα ήταν ενδεχομένως πιο συμφέρον, στη κρίση του κατασκευαστή, να επαληθεύσει τις προδιαγραφές του σημείου 5.1.4. πριν από την άσκηση της δύναμης των 37.8 daN που καθορίζεται στο σημείο 5.1.5.

Image

Σημείο 5.1.6.

Δεδομένου ότι απουσία μαλακών υλικών, οι προδιαγραφές εφαρμόζονται μόνον σε άκαμπτα στηρίγματα, η προεξοχή μετράται μόνο για το άκαμπτο στήριγμα.

Η μέτρηση της σκληρότητας σε shore γίνεται σε δείγματα του αντικειμένου της δοκιμής. Στις περιπτώσεις όπου λόγω της κατάστασης του υλικού καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή μέτρησης σκληρότητας βάσει της διαδικασίας shore A, θα χρησιμοποιούνται συγκρίσιμες μετρήσεις για αξιολόγηση.

Σημείο 5.2.1.

Τα πεντάλ ποδός, οι βραχίονες και ο άμεσος μηχανισμός αρθρώσεως, αλλά όχι το περιβάλλον στήριγμα, θα εξαιρούνται από την εξέταση.

Το κλειδί εκκίνησης θεωρείται ότι πληροί τις προδιαγραφές του εν λόγω σημείου αν το προεξέχον τμήμα του λεπτού μέρους του αποτελείται από υλικό σκληρότητας από 60 έως 80 shore A και έχει πάχος τουλάχιστον 5 mm, ή αν όλες του οι επιφάνειες καλύπτονται από τέτοιο υλικό ελάχιστου πάχους 2 mm.

Σημείο 5.2.2.

Το κριτήριο για τον προσδιορισμού του αν είναι δυνατή η επίτευξη επαφής με το σημείο ελέγχου της πέδησης σταθμεύσεως είναι η χρήση

 

της προσομοιωμένης κεφαλής που καθορίζεται στο παράρτημα I, αν το σημείο ελέγχου βρίσκεται επάνω από τη στάθμη του πίνακα οργάνων ή σε αυτήν (δοκιμή σύμφωνα με το σημείο 5.1 και εντός της ζώνης προσκρούσεως)·

 

του γονάτου που καθορίζεται στο παράρτημα VII, αν το σημείο ελέγχου βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του πίνακα οργάνων (σε αυτήν την περίπτωση ο μοχλός ελέγχου δοκιμάζεται σύμφωνα με το σημείο 5.3.2.3.).

Σημείο 5.2.3.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του σημείου 5.2.3. εφαρμόζονται επίσης στα τραπεζίδια τοποθέτησης αντικειμένων και σε εκείνα τα τμήματα των κονσολών κάτω από τη στάθμη του πίνακα οργάνων που βρίσκονται μεταξύ των εμπρόσθιων καθισμάτων, εφόσον βρίσκονται έμπροσθεν του σημείου Η. Αν κάποια κοιλότητα είναι κλειστή, θα αντιμετωπιστεί ως ντουλαπάκι συνοδηγού και δεν θα υπόκειται σε αυτές τις προδιαγραφές.

Σημείο 5.2.3.1.

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις αναφέρονται στην επιφάνεια πριν από την προσθήκη υλικού σκληρότητας μικρότερης των 50 shore A (βλ. σημείο 5.2.4.). Οι δοκιμές απορρόφησης ενέργειας θα διεξάγονται υπό το πνεύμα του παραρτήματος IV.

Σημείο 5.2.3.2.

Αν αποσπαστεί ή αποκοπεί κάποιο τραπεζίδιο, δεν πρέπει να δημιουργούνται επικίνδυνα χαρακτηριστικά· αυτό δεν ισχύει μόνον για το άκρο αλλά επίσης για τις άλλες αιχμές με μέτωπο προς τον χώρο των επιβατών συνεπεία της ασκηθείσας δύναμης.

Το ισχυρότερο τμήμα του τραπεζιδίου θα θεωρείται ότι είναι παρακείμενο στερέωσης. Επίσης, «σημαντικά παραμορφωμένο» θα σημαίνει ότι, υπό την επίδραση της ασκηθείσας δύναμης, η παραμόρφωση του τραπεζιδίου, μουτρωμένη από το αρχικό σημείο επαφής με τον δοκιμαστικό κύλινδρο πρέπει να είναι πτυχή ή παραμόρφωση ορατή με γυμνό μάτι. Θα είναι αποδεκτή η ελαστική παραμόρφωση.

Το μήκος του δοκιμαστικού κυλίνδρου θα είναι τουλάχιστον 50 mm.

Σημείο 5.3.

Ο όρος «άλλα εξαρτήματα» θα περιλαμβάνει εξαρτήματα όπως αγκιστρώσεις παραθύρων, άνω αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, και άλλα εξαρτήματα που βρίσκονται στον χώρο των ποδών στην πλευρά της θύρας, εκτός αν αυτά τα εξαρτήματα έχουν υποστεί προηγουμένως επεξεργασία ή εξαιρούνται στο κείμενο.

Σημείο 5.3.2.

Ο χώρος μεταξύ του εμπρόσθιου διαφράγματος και του πίνακα οργάνων που βρίσκεται υψηλότερα από την κάτω ακμή του πίνακα οργάνων δεν υπόκειται στις προδιαγραφές του σημείου 5.3.

Σημείο 5.3.2.1.

Η ακτίνα 3,2 mm ισχύει για όλα τα εξαρτήματα με τα οποία δύναται να υπάρχει επαφή που καλύπτονται από το σημείο 5.3. όταν θεωρούνται σε όλες τις θέσεις χρήσης.

Ως εξαιρέσεις, το ντουλαπάκι του συνοδηγού θα λαμβάνεται υπόψη μόνον στην κλειστή θέση, οι ζώνες ασφαλείας θα λαμβάνονται συνήθως υπόψη μόνο στην ασφαλισμένη θέση, αλλά οποιοδήποτε εξάρτημα διαθέτει σταθερή θέση αποθήκευσης θα συμμορφώνεται επίσης με την προδιαγραφή ακτίνας 3,2 mm σε αυτήν τη θέση αποθήκευσης.

Σημείο 5.3.2.2.

Η επιφάνεια αναφοράς βρίσκεται με χρήση του μηχανισμού που περιγράφεται στο σημείο 2 του παραρτήματος VI με δύναμη 2 daN. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος που περιγράφεται στο σημείο 1 του παραρτήματος VI με δύναμη 2 daN.

Η αξιολόγηση επικίνδυνων προεξοχών υπόκειται στην κρίση της υπεύθυνης για αυτές τις δοκιμές αρχής.

Η δύναμη 37,8 daN ασκείται ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική προεξοχή είναι μικρότερη από 35 ή 25 mm, ανάλογα με την περίπτωση. Η προεξοχή μετράται υπό το εφαρμοζόμενο φορτίο.

Η οριζόντια, επιμήκης δύναμη 37,8 daN ασκείται συνήθως μέσω εμβόλου με επίπεδο άκρο διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 50 mm αλλά, στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό, είναι δυνατή η χρήση εναλλακτικής μεθόδους, επί παραδείγματι δια της αφαίρεσης εμποδίων.

Με νέους σύγχρονους σχεδιασμούς θυρών, η λαβή χειρισμού των παραθύρων περιβάλλεται ορισμένες φορές από τη μορφή του πίνακα της θύρας. Συχνά είναι δύσκολο ή αδύνατον για κάποιον επιβάτη να αγγίξει τη λαβή με τα γόνατά του. Εναπόκειται στην τεχνική υπηρεσία να αποφασίσει σε αυτήν την περίπτωση, κατόπιν συμφωνίας με τον κατασκευαστή, τη διεξαγωγή ή μη της δοκιμής ώσης κατά τον τρόπο που περιγράφεται ή μη.

Σημείο 5.3.2.3.

Το εξάρτημα που προεξέχει περισσότερο, στην περίπτωση μοχλού ταχυτήτων, είναι εκείνο το τμήμα της λαβής ή του κομβίου ελέγχου που έρχεται πρώτο σε επαφή με ένα κάθετο κατακόρυφο επίπεδο που μετακινείται προς επιμήκη, οριζόντια κατεύθυνση. Εάν οποιοδήποτε τμήμα του μοχλού ταχυτήτων ή της πέδησης σταθμεύσεως βρίσκεται επάνω από τη στάθμη του σημείου Η, τότε θα πρέπει να θεωρείται ότι το σύνολο του εν λόγω μοχλού βρίσκεται επάνω από τη στάθμη του σημείου Η.

Σημείο 5.3.4.

Στην περίπτωση όπου το(τα) οριζόντιο(α) επίπεδο(α) που περνά(ούν) δια μέσω του σημείου Η των χαμηλότερων εμπρόσθιων και οπίσθιων καθισμάτων δεν συμπίπτει(ουν), τότε θα προσδιορίζεται ένα επίπεδο κάθετο προς τον επιμήκη άξονα του οχήματος που θα περνά διά μέσω του σημείου Η του εμπρόσθιου καθίσματος. Τότε, η εξαιρούμενη ζώνη θα λαμβάνεται υπόψη χωριστά για τον εμπρόσθιο και τον οπίσθιο χώρο επιβατών, σε σχέση με το αντίστοιχο σημείο Η και έως το κάθετο επίπεδο που ορίζεται ανωτέρω.

Σημείο 5.3.4.1.

Τα μετακινήσιμα αλεξήλια θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις θέσεις χρήσης. Τα πλαίσια των αλεξηλίων δεν θα θεωρούνται άκαμπτα στηρίγματα (βλ. σημείο 5.3.5.).

Σημείο 5.4.

Κατά τη δοκιμή της οροφής για τη μέτρηση των προεξοχών και των εξαρτημάτων με τα οποία είναι δυνατή η επαφή με σφαίρα διαμέτρου 165 mm, πρέπει να αφαιρείται η επένδυση της οροφής. Κατά την αξιολόγηση των καθορισμένων ακτίνων, θα λαμβάνονται υπόψη οι αναλογίες και οι ιδιότητες που δύναται να αποδοθούν στα υλικά της επένδυσης της οροφής. Η περιοχή δοκιμής της οροφής θα επεκτείνεται εμπρός και επάνω από το κατακόρυφο επίπεδο περιοριζόμενη από τη γραμμή αναφοράς του κορμού του ανδρείκελου που τοποθετείται στο πίσω κάθισμα.

Σημείο 5.4.2.1.

(βλ σημείο 5.1.1. σχετικά με τον ορισμό των «αιχμηρών ακμών»).

Η προεξοχή προς τα κάτω θα μετράται κανονικά έως την οροφή σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VI.

Το πλάτος του προεξέχοντος εξαρτήματος θα μετράται σε ορθές γωνίες προς την γραμμή της προεξοχής. Ιδιαιτέρως, οι άκαμπτες αψίδες ή οι νευρώσεις δεν θα προεξέχουν από την εσωτερική επιφάνεια της οροφής περισσότερο από 19 mm.

Σημείο 5.5.

Οι οποιεσδήποτε νευρώσεις σε ανοιγόμενες οροφές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου 5.4. αν είναι δυνατή η επαφή σφαίρας διαμέτρου 165 mm με αυτές.

Στοιχεία 5.5.1.2., 5.5.1.2.1., 5.5.1.2.2.

Οι μηχανισμοί ανοίγματος και χειρισμού σε θέση ηρεμίας και με την οροφή κλειστή πρέπει να πληρούν όλες τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις.

Σημείο 5.5.1.2.3.

Η δύναμη 37,8 daN ασκείται ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική προεξοχή είναι 25 mm ή μικρότερη. Η προεξοχή μετράται υπό το εφαρμοζόμενο φορτίο.

Η ασκούμενη δύναμη των 37,8 daN προς την κατεύθυνση της πρόσκρουσης που ορίζεται στο παράρτημα IV ως η εφαπτόμενη στην πορεία της ψευδοκεφαλής, ασκείται συνήθως μέσω εμβόλου με επίπεδο άκρο διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 50 mm, αλλά στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, δύναται να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική μέθοδος, όπως επί παραδείγματη η αφαίρεση εμποδίων.

«Θέση ηρεμίας» σημαίνει τη θέση του λειτουργούντος μηχανισμού όταν βρίσκεται στην ασφαλισμένη θέση.

Σημείο 5.6.

Το σύστημα ράβδου πτυσσόμενης οροφής δεν αποτελεί αψίδα ασφαλείας.

Σημείο 5.6.1.

Το επάνω τμήμα του πλαισίου του αλεξίνεμου αρχίζει επάνω από το διαφανές περίγραμμα του αλεξίνεμου.

Σημείο 5.7.1.1.

(βλ σημείο 5.1.1. σχετικά με τον ορισμό των «αιχμηρών ακμών»).

Σημείο 5.7.1.2.

Κατά τον ορισμό της περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής του πίσω μέρους των εμπρόσθιων καθισμάτων, οποιαδήποτε δομή απαιτείται για τη στήριξη του ερεισίνωτου θα θεωρείται ως σημείο αυτού του ερεισίνωτου.

Σημείο 5.7.1.2.3.

Η επενδυτική πλήρωση της δομής του πλαισίου του καθίσματος θα αποτρέπει επίσης επικίνδυνες ανωμαλίες ή έντονες εξέχουσες γωνίες ικανές να αυξήσουν τον κίνδυνο ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων των επιβατών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προσδιορισμός της περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής

Σημείο 2.1.1.2.

Η επιλογή μιας εκ των δύο διαδικασιών για τον προσδιορισμό του ύψους εναπόκειται στον κατασκευαστή.

Σημείο 2.2.

Κατά τον προσδιορισμό των σημείων επαφής, το μήκος του βραχίονα του οργάνου μέτρησης δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης λειτουργίας. Κάθε λειτουργία αρχίζει από την κάθετη θέση.

Σημείο 3.

Η διάσταση 25,4 mm σημαίνει τη μέτρηση από οριζόντιο επίπεδο που περνά δια μέσω του σημείου H προς οριζόντια εφαπτόμενη στο κάτω προφίλ της ψευδοκεφαλής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διαδικασία δοκιμών των ικανών να απορροφούν ενέργεια υλικών

Σημείο 1.4.

Θραύση οποιουδήποτε σημείου κατά τη δοκιμή απορρόφησης ενέργειας, βλ. σημείωση του σημείου 5.1.2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Διαδικασία για τον προσδιορισμό του σημείου ή και της πραγματικής γωνίας κορμού για θέσεις καθημένου σε οχήματα με κινητήρα

Σημείο 4.

Για τον προσδιορισμό του σημείου Η οποιουδήποτε καθίσματος, τα άλλα καθίσματα μπορούν να αφαιρεθούν αν απαιτείται.


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

16.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/71


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2008/586/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιουλίου 2008

σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/871/ΚΕΠΠΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 15 και 34,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Δεκεμβρίου 2001, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1).

(2)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2007/871/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (2).

(3)

Το Συμβούλιο διεξήγαγε εκ βάθρων επανεξέταση του καταλόγου των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η κοινή θέση 2007/871/ΚΕΠΠΑ, όπως προβλέπεται στην κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

(4)

Στην περίπτωση μιας ομάδας, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι πληροφορήθηκε νέα στοιχεία που δικαιολογούν την προσθήκη της ομάδας στον κατάλογο.

(5)

Το Συμβούλιο όρισε ότι ένα πρόσωπο θα πρέπει να απαλειφθεί από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

(6)

Μετά την επανεξέταση, το Συμβούλιο κατέληξε ότι εκτός από το πρόσωπο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 5, τα λοιπά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2007/871/ΚΕΠΠΑ (3) ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, ότι έχει ληφθεί απόφαση έναντι αυτών από αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 της εν λόγω κοινής θέσης και ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στα προβλεπόμενα ειδικά περιοριστικά μέτρα.

(7)

Θα πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως ο κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας κοινής θέσης.

Άρθρο 2

Η κοινή θέση 2007/871/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της υιοθέτησής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.

(2)  ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 109. Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την κοινή θέση 2008/347/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 116 της 30.4.2008, σ. 55).

(3)  Όπως τροποποιήθηκε από την κοινή θέση 2008/346/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 (ΕΕ L 116 της 30.4.2008, σ. 53).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που προβλέπεται από το άρθρο 1 (1)

1.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

2.

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar, γενν. 7.10.1963 στο Durango, Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 78.865.693 — ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel, γενν. 7.6.1961 στο San Sebastián, Guipúzcoa (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.954.596 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α., μέλος της «Gestoras Pro-amnistía»

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), γενν. 26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván, , γενν. 10.11.1971 στο Beasain ,Guipúzcoa (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.129.178 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α., μέλος του «K.Madrid»

9.

ARIOUA, Azzedine, γενν. 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας — Μέλος της «al Takfir» και «al-Hijra»

10.

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

11.

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed)· γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

12.

ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al Hijra»

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio, γενν. 8.11.1957 στο Regil, Guipúzcoa, (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.927.207 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.

14.

ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom), Λίβανος, γεννηθείς το 1960 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

15.

BOUYERI, Mohammed (γνωστός και ως Abu ZUBAIR; ή SOBIAR; ή Abu ZOUBAIR), γεννηθείς 8.3.1978 στο Άμστερνταμ των Κάτω Χωρών — Μέλος της «Hofstadgroep»

16.

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή ως Zitoun Mourad), γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

17.

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil); γενν. 1.6.1970 στην Αλγερία — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

18.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, γενν. 20.12.1977 στο Basauri, Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.625.646 — ακτιβίστρια της E.T.A.

19.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, γενν. 10.1.1958 στο Plencia, Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.027.051 — ακτιβιστής της E.T.A.

20.

EL FATMI, Nouredine (γνωστός και ως Nouriddin EL FATMI, ή Nouriddine EL FATMI, ή Noureddine EL FATMI, ή Abu AL KA'E KA'E; ή Abu QAE QAE; ή FOUAD; ή FZAD; ή Nabil EL FATMI; ή Ben MOHAMMED; ή Ben Mohand BEN LARBI; ή Ben Driss Muhand IBN LARBI; ή Abu TAHAR; ή EGGIE), γεννηθείς 15.8.1982 στο Μιντάρ του Μαρόκου, αριθ. (μαροκινού) διαβατηρίου N829139 — Μέλος της «Hofstadgroep»

21.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) γενν. 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

22.

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

23.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, γενν. 29.4.1967 στη Guernica, Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.556.097 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.

24.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, γενν. 25.4.1961 στην Escoriaza (Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.255.819 — ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.

25.

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

26.

LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche), γενν. 30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

27.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

28.

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

29.

* MORCILLO TORRES, Gracia, γενν. 15.3.1967 στο San Sebastián, Guipúzcoa (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 72.439.052 — ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α. μέλος τoυ Kas/Ekin

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús, γενν. 23.2.1961 στην Pamplona, Navarra (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.841.101 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.

31.

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor, γενν. 22.9.1975 στο Basauri,Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.622.851 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka, γενν. 17.10.1974 στο Baracaldo,Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.654.356 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.·μέλος του K. Madrid

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki, γενν. 18.9.1964 στο San Sebastián (Guipúzcoa), Ισπανία, αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.976.521 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier, γενν. 27.2.1968 στο Bilbao, Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.609.430 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K. Madrid

36.

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis, γενν. 18.9.1963 στο Bilbao, Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 18.197.545 — ακτιβιστής της E.T.Α· μέλος του K. Madrid

38.

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

39.

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

40.

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

41.

SISON, José Maria (γνωστός και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma), γενν. 8.2.1939 στο Cabugao των Φιλιππίνων, πρόσωπο με ηγετικό ρόλο στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Φιλιππίνων, όπου περιλαμβάνεται και ο NPA,

42.

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας — Μέλος της «al-Takfir» και «al-Hijra»

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen, γενν. 25.5.1969 στο Ondarroa, Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.627.290 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α. μέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./ Batasuna

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo, γεννηθείς 21.5.1976 στο Bilbao, Vizcaya (Ισπανία), αριθ. δελτίου ταυτότητας 29.036.694 — ακτιβιστής της E.T.A.

45.

* VILA MICHELENA, Fermín, γενν. 12.3.1970 στο Irún (Guipúzcoa), Ισπανία, αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.254.214 — ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin

46.

WALTERS, Jason Theodore James (γνωστός και ως Abdullah ή David), γεννηθείς 6.3.1985 στο Amersfoort των Κάτω Χωρών, αριθ. (ολλανδικού) διαβατηρίου NE8146378 — Μέλος της «Hofstadgroep»

2.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

Οργάνωση Abu Nidal — ANO, (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2.

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

al-Takfir και al-Hijra

5.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare (Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Πυρός και Συναφών Δραστηριοτήτων — κατά καιρούς θεαματικός)

6.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Ένοπλοι Πυρήνες για τον Κομμουνισμό)

7.

Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Πυρήνας εναντίον του Κεφαλαίου, των Φυλακών, των Δεσμοφυλάκων και των Κελιών)

10.

Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA) των Φιλιππίνων, που συνδέεται με τον SISON, José Maria (γνωστό και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, πρόσωπο με ηγετικό ρόλο στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Φιλιππίνων, όπου περιλαμβάνεται και ο NPA)

11.

* Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Συνέχεια (Continuity Irish Republican Army-CIRA)

12.

* ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

13.

* «Euskadi Ta Askatasuna»/«Tierra Vasca y Libertad» — ΕΤΑ (Βασκική Πατρίδα και Ελευθερία οι ακόλουθες οργανώσεις αποτελούν τμήμα της τρομοκρατικής οργάνωσης E.T.A.: K.a.s., Xaki· Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (γνωστή και ως Herri Batasuna ή ως Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα), (γνωστή και ως Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής (Great Islamic Eastern Warriors Front) (IBDA-C)

16.

* Ομάδες Αντιφασιστικής Αντίστασης 1η Οκτωβρίου (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre — G.R.A.P.O.)

17.

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Χιζμπουλ Μουτζαχεντιν — «ΗΜ»

19.

Hofstadgroep

20.

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

21.

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh Youth Federation (ISYF)

22.

* Solidarietà Internazionale (Διεθνής Αλληλεγγύη)

23.

Kahane Chai (Kach)

24.

Khalistan Zindabad Force — Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν (Khalistan Commando Force, KZF)

25.

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)

26.

Απελευθερωτικοί Τίγρεις του Ταμιλ Ιλάμ (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE)

27.

* Δύναμη Νομιμοφρόνων Εθελοντών (Loyalist Volunteer Force, LVF)

28.

Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO), εκτός από το «Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο του Ιράν» («National Council of Resistance of Iran» - NCRI), (γνωστή ως National Liberation Army of Iran (NLA, η μαχόμενη πτέρυγα της MEK), the People's Mujahidin of Iran (PMOI), National Council of Resistence (NCR), Muslim Iranian Student's Society)

29.

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

30.

* Εθελοντές της Οράγγης (Orange Volunteers (OV)

31.

Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)

32.

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad - PIJ)

33.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine - PFLP)

34.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, γνωστό και ως PFLP-General Command, PFLP-GC)

35.

* Πραγματικός ΙΡΑ (Real IRA)

36.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Ερυθρές Ταξιαρχίες για την Οικοδόμηση του Μαχητικού Κομμουνιστικού Κόμματος)

37.

* Red Hand Defenders (RHD)

38.

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)

39.

* Επαναστατικοί Πυρήνες

40.

* Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη

41.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi», Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο — DHKP/C, (γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol) (Επαναστατικός στρατός/μέτωπο/κόμμα για τη λαϊκή απελευθέρωση)

42.

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso — SL)

43.

Ίδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Stichting Al Aqsa Nederland, ή Al Aqsa Nederland)

44.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, γνωστοί και ως Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν

45.

* Brigata XX Luglio (Ταξιαρχία 20ής Ιουλίου)

46.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

47.

Ενωμένες Δυνάμεις/Ομάδα Αυτοάμυνας Κολομβίας (Autodefensas Unidas de Colombia - AUC)

48.

*F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία)


(1)  Πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που επισημαίνονται με αστερίσκο υπόκεινται μόνο στις διατάξεις του άρθρου 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ.