ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
9 Μαΐου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 408/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 409/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 410/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2007

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 411/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 413/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008 όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στον κωδικό ΣΟ 0714 καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών άλλων από την Ταϊλάνδη

15

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 414/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων τυριών κατά την περίοδο αποθεματοποίησης 2008/09

17

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 415/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για την κατανομή, μεταξύ παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων, των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς που έχουν καθορισθεί για την περίοδο 2007/08 στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου

22

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 416/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 όσον αφορά την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας metalaxyl σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 1 )

25

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 417/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

27

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 418/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αμπελοοινικό τομέα

28

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2008/363/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2008, για την παράταση της απόφασης 2005/321/ΕΚ σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία της Γουινέας στο πλαίσιο του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού

29

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/364/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2008, περί της έγκρισης μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στη Λιθουανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1595]

32

 

 

2008/365/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2008, για τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση

36

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

Συμβούλιο

 

*

Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών

39

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 408/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 409/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην κοινοτική αγορά είναι δυνατόν να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην αγορά ζάχαρης, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή πρέπει συνεπώς να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και με ορισμένα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα τα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα προϊόντα για τα οποία χορηγούνται οι επιστροφές κατά την εξαγωγή οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και τα ποσά των επιστροφών καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση που εφαρμόζονται από την 9η Μαΐου 2008

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2739

Σημείωση: Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

Όλοι οι προορισμοί εκτός από:

α)

τρίτες χώρες: Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία (), Μαυροβούνιο, Αλβανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας·

β)

επικράτειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: οι Νήσοι Φερόες, η Γροιλανδία, η νήσος Helgoland, Θέουτα, Μελίλια, οι κοινότητες Livigno και Campione d'Italia και οι περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·

γ)

ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι ένα κράτος μέλος, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: Γιβραλτάρ.


(1)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999.

(2)  Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ανεπεξέργαστη ζάχαρη απόδοσης 92 %. Εάν η απόδοση της εξαχθείσας ανεπεξέργαστης ζάχαρης παρεκλείνει του 92 %, το ποσό της επιστροφής που εφαρμόζεται πολλαπλασιάζεται, για κάθε πράξη εξαγωγής, με έναν συντελεστή μετατροπής που προκύπτει διαιρώντας την απόδοση της ανεπεξέργαστης ζάχαρης —όπως αυτή προέκυψε βάσει του σημείου ΙΙΙ παράγραφος 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006— δια 92.


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 410/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 900/2007 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2007, περί διαρκούς δημοπρασίας για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης για την περίοδο εμπορίας 2007/2008 (2), επιβάλλει την προκήρυξη επιμέρους δημοπρασιών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2007 και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 8 Μαΐου 2008, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τη συγκεκριμένη επιμέρους δημοπρασία.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 8 Μαΐου 2008, το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για το προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2007 ανέρχεται σε 33,848 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 196 της 28.7.2007, σ. 26. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 148/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 46 της 21.2.2008, σ. 9).


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 411/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 της Επιτροπής, της 14 Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση προς εξαγωγή ζάχαρης που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας (2), επιβάλλει την προκήρυξη επιμέρους δημοπρασιών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 7 Μαΐου 2008, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τη συγκεκριμένη επιμέρους δημοπρασία.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 7 Μαΐου 2008, το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για το προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 ανέρχεται σε 414,08 EUR/t.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 242 της 15.9.2007, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 148/2008 (ΕΕ L 46 της 21.2.2008, σ. 9).


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 412/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο πίνακας CXL του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου απαιτεί από την Κοινότητα να ανοίξει ετήσια εισαγωγική δασμολογική ποσόστωση 50 700 τόνων κατεψυγμένου βοείου κρέατος που προορίζεται για μεταποίηση. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη σύναψη συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV:6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2006/106/ΕΚ (3), η Κοινότητα δεσμεύτηκε να ενσωματώσει στον πίνακά της για όλα τα κράτη μέλη, αύξηση κατά 4 003 τόνους της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής από 1ης Ιουλίου 2006.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για το άνοιγμα και τη διαχείριση της ποσόστωσης αυτής κάθε έτος για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

(3)

Η εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης υπόκειται σε εισαγωγικούς δασμούς και στους όρους που ορίζονται στο παράρτημα Ι τρίτο μέρος παράρτημα 7 αύξων αριθμός 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (4).

(4)

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (5) και του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της 21ης Απριλίου 2008 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος (6) πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (7) θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Κρίνεται σκόπιμο για τη διαχείριση της εν λόγω ποσόστωσης εισαγωγής να χορηγούνται πρώτα τα δικαιώματα εισαγωγής και στη συνέχεια να εκδίδονται τα πιστοποιητικά εισαγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006. Κατά τον τρόπο αυτό, οι εμπορευόμενοι που έχουν λάβει δικαιώματα εισαγωγής θα μπορούν να αποφασίσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ποσόστωσης, τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εμπορικές ροές τους. Τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων εισαγωγής βάσει των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από επιλέξιμους μεταποιητές. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 προβλέπει πάντως ότι η ισχύς των πιστοποιητικών λήγει την τελευταία ημέρα της περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

(7)

Για να αποφευχθεί η κερδοσκοπία, πρέπει η πρόσβαση στην ποσόστωση να επιτρέπεται μόνο στους εν ενεργεία μεταποιητές, οι οποίοι πραγματοποιούν τη μεταποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό των ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (8).

(8)

Για να αποφευχθεί η κερδοσκοπία, τα πιστοποιητικά εισαγωγής πρέπει να εκδίδονται στους μεταποιητές μόνο για τις ποσότητες για τις οποίες τους έχουν χορηγηθεί δικαιώματα εισαγωγής. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να συσταθεί εγγύηση κατά την υποβολή της αίτησης για δικαιώματα εισαγωγής. Η αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής που αντιστοιχούν στα χορηγηθέντα δικαιώματα πρέπει να αποτελεί πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (9).

(9)

Η εφαρμογή της δασμολογικής ποσόστωσης απαιτεί αυστηρή παρακολούθηση των εισαγωγών και αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά τη χρησιμοποίηση και τον προορισμό τους. Συνεπώς, η μεταποίηση πρέπει να επιτρέπεται μόνο στις εγκαταστάσεις που αναγράφονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής.

(10)

Πρέπει να κατατίθεται εγγύηση για να εξασφαλίζεται ότι το εισαγόμενο κρέας χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δασμολογικής ποσόστωσης. Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καθορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ των δασμών που εφαρμόζονται εντός και εκτός της ποσόστωσης.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανοίγεται εισαγωγική δασμολογική ποσόστωση 54 703 τόνων κρέατος, ισοδυνάμου με κατεψυγμένο βόειο κρέας με κόκαλα που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ή 0206 29 91 και προορίζεται για μεταποίηση στην Κοινότητα (στο εξής «ποσόστωση») κάθε έτος για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους (στο εξής «περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής»), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «προϊόν Α» θεωρείται το μεταποιημένο προϊόν που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1602 10, 1602 50 31 ή 1602 50 95, οι οποίοι περιλαμβάνουν μόνο κρέας βοοειδών με αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης που δεν υπερβαίνει το 0,45 και άπαχο κρέας κατά βάρος τουλάχιστον 20 %, εκτός από τα παραπροϊόντα σφαγίων και τα λίπη, το δε κρέας και η πηκτή αποτελούν τουλάχιστον το 85 % του συνολικού καθαρού βάρους.

Περιεκτικότητα σε κολλαγόνο θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή 8. Η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο 3496-1994.

Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, μη συμπεριλαμβανομένου του λίπους, καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 (10) της Επιτροπής.

Στα παραπροϊόντα σφαγίων περιλαμβάνονται τα εξής: κεφάλια και τεμάχια αυτών (συμπεριλαμβανομένων των αυτιών), πόδια, ουρές, καρδιές, μαστοί, συκώτια, νεφρά, γλυκάδια (θύμος αδένας), πάγκρεας, μυαλά, πνευμόνια, λαιμοί, διαφράγματα, σπλήνες, γλώσσες, σκέπες, νωτιαίοι μυελοί, βρώσιμο δέρμα, όργανα αναπαραγωγής (δηλαδή μήτρες, ωοθήκες και όρχεις), θυρεοειδείς αδένες, υποφύσεις.

Το προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία, για να εξασφαλίζεται η πήξη των πρωτεϊνών κρέατος σε όλο το προϊόν και να μην εμφανίζονται ίχνη ροζέ υγρού στην κομμένη πλευρά, όταν το προϊόν κόβεται κατά μήκος της γραμμής που διέρχεται από το πιο παχύ τμήμα του.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «προϊόν Β» θεωρείται ένα μεταποιημένο προϊόν που περιέχει βόειο κρέας εκτός από:

α)

τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999· ή

β)

τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, ένα μεταποιημένο προϊόν που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0210 20 90, το οποίο είναι αποξηραμένο ή καπνιστό και συνεπώς έχουν εξαφανιστεί εντελώς το χρώμα και η ουσία του νωπού κρέατος και το οποίο παρουσιάζει αναλογία ύδατος/πρωτεϊνών που δεν υπερβαίνει το 3:2, θεωρείται προϊόν Β.

Άρθρο 3

1.   Η συνολική ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 χωρίζεται σε δύο μέρη:

α)

43 000 τόνοι κατεψυγμένου βοείου κρέατος που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων Α·

β)

11 703 τόνοι κατεψυγμένου βοείου κρέατος που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων Β.

2.   Η ποσόστωση φέρει τους ακόλουθους αύξοντες αριθμούς:

α)

09.4057 όσον αφορά την ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α),

β)

09.4058 όσον αφορά την ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

3.   Τα ποσά των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται στο κατεψυγμένο βόειο κρέας βάσει της ποσόστωσης καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

1.   Για τη διαχείριση της ποσόστωσης παραχωρούνται πρώτα τα δικαιώματα εισαγωγής και στη συνέχεια εκδίδονται τα πιστοποιητικά εισαγωγής.

2.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008, πλην αντιθέτων διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, αντί για την προσκόμιση απόδειξης των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες, οι αιτούντες δικαιώματα εισαγωγής πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εγκριθεί ως μεταποιητικές εγκαταστάσεις βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και να αποδείξουν επίσης ότι άσκησαν δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων που περιέχουν βόειο κρέας κατά τις δύο περιόδους αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

Μία αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων εισαγωγής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % κάθε ποσότητας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα αποδεικτικά στοιχεία ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους της παραγράφου 1 υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, η αρμόδια εθνική αρχή αποφασίζει ποια είναι τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τους όρους αυτούς.

Άρθρο 6

1.   Κάθε αίτηση δικαιωμάτων εισαγωγής που αφορά την παρασκευή προϊόντων Α ή προϊόντων Β πρέπει να εκφράζεται σε ισοδύναμο κρέατος με κόκαλα.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 100 χιλιόγραμμα βοείου κρέατος με κόκαλα ισοδυναμούν με 77 χιλιόγραμμα βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα.

2.   Οι αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής για την παραγωγή προϊόντων Α ή Β υποβάλλονται το αργότερο στις 13:00 ώρα Βρυξελλών, στις 8 Ιουνίου πριν από την ετήσια περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

3.   Πρέπει να συσταθεί εγγύηση 6 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα κατά την υποβολή της αίτησης δικαιωμάτων εισαγωγής.

4.   Το αργότερο στις 13:00 ώρα Βρυξελλών, της δεύτερης Παρασκευής μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες προϊόντων.

Άρθρο 7

1.   Τα δικαιώματα εισαγωγής χορηγούνται από την 7η έως τη 16η εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου των κοινοποιήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4.

2.   Εάν η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις, η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού αποδεσμεύεται αμελλητί κατ’ αναλογία.

Άρθρο 8

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της ποσόστωσης προϋποθέτει την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής καλύπτουν τη συνολική ποσότητα που χορηγείται. Η υποχρέωση αυτή αποτελεί πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Άρθρο 9

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν μόνο στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της ποσόστωσης.

Κάθε έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής και η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 αποδεσμεύεται αμελλητί κατ’ αναλογία.

2.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται στο όνομα του εμπορευομένου που έχει λάβει τα δικαιώματα εισαγωγής.

3.   Στην αίτηση πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:

α)

στη θέση 8, η χώρα καταγωγής·

β)

στη θέση 16, ένας από τους επιλέξιμους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο άρθρο 1·

γ)

στη θέση 20, ο αύξων αριθμός της ποσόστωσης, τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα II και η επωνυμία και η διεύθυνση της μεταποιητικής εγκατάστασης.

4.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για 120 ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα φυσικού ελέγχου και ελέγχου των εγγράφων για να εξασφαλιστεί ότι, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα εισαγωγής, όλα τα κρέατα μεταποιούνται στη μεταποιητική εγκατάσταση και στην κατηγορία προϊόντων που ορίζονται στο σχετικό πιστοποιητικό εισαγωγής.

Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει φυσικούς ελέγχους της ποσότητας και της ποιότητας κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της μεταποίησης. Για το σκοπό αυτό, οι μεταποιητές πρέπει οποιαδήποτε στιγμή να είναι σε θέση να αποδείξουν την ταυτότητα και τη χρήση του εισαγόμενου κρέατος μέσω των κατάλληλων μητρώων παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου της μεθόδου παραγωγής από την αρμόδια αρχή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες υγρών και ξακριδίων κρέατος.

Για να εξακριβωθεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος και εάν είναι σύμφωνο με τη σύνθεση του προϊόντος που προβλέπεται από τον μεταποιητή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα και πραγματοποιούν αναλύσεις των προϊόντων αυτών. Το κόστος των εργασιών αυτών βαρύνει τον σχετικό μεταποιητή.

Άρθρο 11

1.   Πρέπει να κατατίθεται εγγύηση στην αρμόδια αρχή κατά τη στιγμή της εισαγωγής, για να εξασφαλίζεται ότι ο μεταποιητής στον οποίο έχουν χορηγηθεί δικαιώματα εισαγωγής μεταποιεί ολόκληρη την εισαγόμενη ποσότητα κρέατος για την παρασκευή των απαιτούμενων τελικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις του που αναφέρονται στην αίτηση πιστοποιητικού, εντός τριών μηνών από την ημέρα εισαγωγής.

Τα ποσά της εγγύησης καθορίζονται στο παράρτημα III.

2.   Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποδεσμεύεται κατ’ αναλογία με την ποσότητα για την οποία, εντός επτά μηνών από την ημέρα εισαγωγής, έχει προσκομισθεί απόδειξη στην αρμόδια αρχή ότι όλο ή μέρος του κρέατος, που έχει εισαχθεί, έχει μεταποιηθεί στα σχετικά προϊόντα, εντός 3 μηνών από την ημέρα εισαγωγής στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Ωστόσο, εάν η μεταποίηση πραγματοποιήθηκε μετά την εν λόγω τρίμηνη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το ποσό της αποδεσμευμένης εγγύησης μειώνεται κατά 15 % συν 2 % όσον αφορά την εναπομένουσα ποσότητα για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

Εάν υπάρχει απόδειξη για τη μεταποίηση εντός της ανωτέρω επτάμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και προσκομισθεί εντός 18 μηνών από την πάροδο του επταμήνου, επιστρέφεται μειωμένο κατά 15 % το ποσό της καταπεσούσης εγγύησης.

3.   Η μη αποδεσμευθείσα εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καταπίπτει.

Άρθρο 12

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

το αργότερο τη δέκατη ημέρα κάθε μήνα, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιεχόμενο «ουδέν», για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά τον προηγούμενο μήνα·

β)

το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου μετά το τέλος κάθε περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν.

2.   Το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου μετά το τέλος κάθε περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες προϊόντων οι οποίες πράγματι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την προηγούμενη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

3.   Για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος και ανά κατηγορία προϊόντος όπως αναφέρεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2008.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 98/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 2.2.2008, σ. 5). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1) από 1ης Ιουλίου 2008.

(2)  ΕΕ L 47 της 17.2.2006, σ. 54.

(3)  ΕΕ L 47 της 17.2.2006, σ. 52.

(4)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1352/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 303 της 21.11.2007, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1 Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/2007 (ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 36).

(6)  ΕΕ L 115 της 29.4.2008, σ. 10.

(7)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(8)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1243/2007 (ΕΕ L 281 της 25.10.2007, σ. 8).

(9)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(10)  ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Προϊόν

(Κωδικός ΣΟ)

Για την παρασκευή προϊόντων Α

Για την παρασκευή προϊόντων Β

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

:

Στα βουλγαρικά

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

Στα ισπανικά

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

Στα τσεχικά

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

Στα δανικά

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

Στα γερμανικά

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

Στα εσθονικά

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

Στα ελληνικά

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

Στα αγγλικά

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

Στα γαλλικά

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

Στα ιταλικά

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

Στα λετονικά

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (ΕΚ) Nr. 382/2008

:

Στα λιθουανικά

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

Στα ουγγρικά

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/ΕΚ rendelet

:

Στα μαλτέζικα

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

Στα ολλανδικά

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

Στα πολωνικά

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

Στα πορτογαλικά

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

Στα ρουμανικά

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

Στα σλοβακικά

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

Στα σλοβενικά

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

Στα φινλανδικά

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

Στα σουηδικά

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (1)

(σε ευρώ/1000 kg καθαρού βάρους)

Προϊόν

(Κωδικός ΣΟ)

Για την παρασκευή προϊόντων Α

Για την παρασκευή προϊόντων Β

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Η ισοτιμία που πρέπει να εφαρμοσθεί είναι η ισοτιμία που ισχύει την ημέρα που προηγείται της σύστασης της εγγύησης.


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 413/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008 όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στον κωδικό ΣΟ 0714 καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών άλλων από την Ταϊλάνδη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου ΧΧΙV παράγραφος 6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2008, όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στους κωδικούς ΣΟ 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 και 0714 90 19 καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών άλλων από την Ταϊλάνδη (2) κατέδειξε ότι για την ορθή διαχείριση των ποσοστώσεων είναι ανάγκη να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στον εν λόγω κανονισμό.

(2)

Για λόγους ορθής διαχείρισης των εν λόγω ποσοστώσεων και βάσει της εμπειρίας που αποκομίστηκε, είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ρευστότητα της αγοράς για τα σχετικά προϊόντα και να εξασφαλιστεί καλύτερη χρήση των ποσοστώσεων. Είναι συνεπώς σκόπιμο να επιτρέπεται στους επιχειρηματίες να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού ανά περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης και, ως εκ τούτου, να παρεκκλίνουν από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3).

(3)

Για να εξασφαλιστεί η διαχείριση των σχετικών ποσοστώσεων βάσει του αντίστοιχου έτους ποσόστωσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν υποβάλλονται αιτήσεις πιστοποιητικών τον Δεκέμβριο και οι αιτήσεις αυτές αφορούν την ποσόστωση του επόμενου έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις αιτήσεις που έλαβαν πρόωρα, τον Δεκέμβριο, όχι νωρίτερα από την πρώτη περίοδο του επόμενου έτους.

(4)

Για την ορθολογική οργάνωση και την απλούστευση της παρακολούθησης των αιτήσεων από την Επιτροπή και για να περιοριστεί ο αριθμός των κοινοποιήσεων των κρατών μελών προς την Επιτροπή, είναι σκόπιμο να προβλέπεται μία μόνο κοινοποίηση στην Επιτροπή εβδομαδιαίως.

(5)

Κατά την κωδικοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2449/96 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 1996, όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στους κωδικούς ΣΟ 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 και 0714 90 19 καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών άλλων από την Ταϊλάνδη (4), που πραγματοποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 27/2008, ο κωδικός ΣΟ 0714 10 99 συμπεριελήφθη χωρίς να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση της αρίθμησης των κωδικών της συνδυασμένης ονοματολογίας η οποία έγινε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1214/2007 της Επιτροπής (5), που είχε ως αποτέλεσμα να αντικατασταθεί ο κωδικός ΣΟ 0714 10 99 από τον κωδικό ΣΟ ex 0714 10 98. Είναι συνεπώς σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός και να διορθωθεί ο τίτλος του.

(6)

Η κατανομή των ποσοτήτων που προορίζονται για τα κράτη μέλη και τα μη κράτη μέλη του ΠΟΕ ύψους 1 320 590 και 32 000 τόνων αντιστοίχως δεν είναι σαφής στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008. Για την αποφυγή συγχύσεων, είναι σκόπιμο να συνταχθεί εκ νέου η εν λόγω διάταξη.

(7)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί και να διορθωθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:

«Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0714 10 98 είναι προϊόντα άλλα από τους σβώλους που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0714 10 98.».

2.

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ο αιτών δύναται να υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού ανά ποσοστωτική περίοδο. Εντούτοις, ο αιτών δύναται να υποβάλλει μόνο μία αίτηση πιστοποιητικού ανά εβδομάδα.»·

β)

οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Για τα προϊόντα καταγωγής Ινδονησίας ή Κίνας, οι αιτήσεις πιστοποιητικού οι οποίες έχουν υποβληθεί τον Δεκέμβριο μπορούν να αφορούν τις εισαγωγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του επόμενου έτους, εφόσον υποβληθούν με βάση πιστοποιητικό εξαγωγής το οποίο έχει εκδοθεί για το εν λόγω έτος από τις ινδονησιακές ή κινεζικές αρχές.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μετά το τέλος της περιόδου κατάθεσης των αιτήσεων, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, και το αργότερο έως τις 13:00 της επόμενης Πέμπτης, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις συνολικές ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών ανά καταγωγή και κωδικό προϊόντος·

β)

τον αριθμό του πιστοποιητικού καταγωγής που υποβάλλεται και τη συνολική ποσότητα η οποία αναφέρεται στο πρωτότυπο του εγγράφου ή σε απόσπασμά του·

γ)

τα στοιχεία των πιστοποιητικών εξαγωγής που εκδίδονται από τις ινδονησιακές ή κινεζικές αρχές και τις αντίστοιχες ποσότητες, καθώς και το όνομα του πλοίου.

Ωστόσο, για τις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά με τις κοινοποιήσεις της πρώτης εβδομάδας του επόμενου έτους.

4.   Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3.».

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008 διορθώνεται ως εξής:

1.

Στον τίτλο, ο κωδικός ΣΟ «0714 10 99» αντικαθίσταται από τον κωδικό «ex 0714 10 98».

2.

Στο άρθρο 1, το πρώτο εδάφιο διορθώνεται ως εξής:

α)

η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Από την 1η Ιανουαρίου 1997 ανοίγονται οι ακόλουθες ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις, για τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 και 0714 90 19, με δασμό 6 % κατ’ αξίαν:»·

β)

τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

ποσόστωση 145 590 τόνων για τα εν λόγω προϊόντα καταγωγής χωρών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), άλλων από την Ταϊλάνδη, την Κίνα και την Ινδονησία·

δ)

ποσόστωση 32 000 τόνων για τα εν λόγω προϊόντα καταγωγής χωρών οι οποίες δεν είναι μέλη του ΠΟΕ, από τους οποίους 2 000 τόνοι προορίζονται για την εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0714 10 91 και 0714 90 11.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 13 της 16.1.2008, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(4)  ΕΕ L 333 της 21.12.1996, σ. 14. Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 27/2008.

(5)  ΕΕ L 286 της 31.10.2007, σ. 1.


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων τυριών κατά την περίοδο αποθεματοποίησης 2008/09

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 προβλέπει ότι μπορεί να αποφασιστεί η χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα τυριά μακράς διατήρησης και για τα τυριά τα οποία παρασκευάζονται από πρόβειο ή/και αίγειο γάλα και απαιτούν τουλάχιστον έξι μήνες ωρίμανσης, εφόσον για τα τυριά αυτά οι εξελίξεις των τιμών και των αποθεμάτων μαρτυρούν την ύπαρξη σοβαρής ανισορροπίας της αγοράς, η οποία μπορεί να εξαλειφθεί ή να περιοριστεί μέσω εποχιακής αποθεματοποίησης.

(2)

Ο εποχιακός χαρακτήρας που αφορά την παραγωγή για τα τυριά μακράς διατήρησης και για τα τυριά pecorino romano, κεφαλοτύρι και κασέρι επιδεινώθηκε από τον αντίστροφο εποχιακό χαρακτήρα της κατανάλωσης. Εξάλλου, η κατάτμηση της παραγωγής των τυριών αυτών επιδεινώνει τις επιπτώσεις του εν λόγω εποχιακού χαρακτήρα. Ενδείκνυται, συνεπώς, η προσφυγή σε εποχιακή αποθεματοποίηση μέχρι του ύψους των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ θερινής και χειμερινής παραγωγής.

(3)

Πρέπει να διευκρινιστούν οι τύποι των τυριών που είναι επιλέξιμοι για την ενίσχυση και να καθοριστούν οι ανώτατες ποσότητες που μπορούν να επωφεληθούν από την ενίσχυση καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων συναρτήσει των πραγματικών αναγκών της αγοράς και των δυνατοτήτων διατηρήσεως των εν λόγω τυριών.

(4)

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν το περιεχόμενο της σύμβασης αποθεματοποίησης και τα βασικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των τυριών που καλύπτονται από τη σύμβαση. Τα ποσά της ενίσχυσης πρέπει να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα αποθεματοποίησης και την ισορροπία που πρέπει να διατηρείται μεταξύ των τυριών για τα οποία χορηγείται η ενίσχυση και των άλλων τυριών που διατίθενται στην αγορά. Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών, καθώς και των διαθέσιμων πόρων, δεν πρέπει να αλλάξει το συνολικό ποσό της ενίσχυσης.

(5)

Ενδείκνυται να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την τεκμηρίωση, τη λογιστική καθώς και τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί για τα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιβαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο με το σύνολο ή με ένα τμήμα των εξόδων ελέγχου.

(6)

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο τα ολόκληρα τυριά είναι επιλέξιμα για την ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες χορήγησης κοινοτικής ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων τυριών (εφεξής αναφερόμενη ως «ενίσχυση»), σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθεματοποίησης 2008/09.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

α)

«παρτίδα αποθεματοποίησης»: ποσότητα τυριών τουλάχιστον 2 τόνων, του ιδίου τύπου και η οποία εισέρχεται στο απόθεμα την ίδια μέρα στην ίδια αποθήκη·

β)

«ημέρα ενάρξεως συμβατικής αποθεματοποίησης»: η ημέρα που έπεται εκείνης της εισόδου στο απόθεμα·

γ)

«τελευταία ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης»: η ημέρα που προηγείται εκείνης της εξόδου από το απόθεμα·

δ)

«περίοδος αποθεματοποίησης»: η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το τυρί μπορεί να καλυφθεί από το καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα για κάθε τύπο τυριού.

Άρθρο 3

Τυριά επιλέξιμα για την ενίσχυση

1.   Η ενίσχυση χορηγείται για ορισμένα τυριά μακράς διατήρησης, τα τυριά pecorino romano και τα τυριά κεφαλοτύρι και κασέρι με τους όρους που καθορίζονται επακριβώς στο παράρτημα. Μόνον τα ολόκληρα τυριά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση.

2.   Τα τυριά πρέπει να έχουν παρασκευασθεί στην Κοινότητα και να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

να φέρουν, με χαρακτήρες ανεξίτηλους, την ένδειξη της επιχείρησης στην οποία έχουν παρασκευασθεί καθώς και την ημέρα και το μήνα παρασκευής· οι ενδείξεις αυτές μπορούν να αναγράφονται με κωδικοποιημένη μορφή·

β)

να έχουν περάσει από ποιοτική εξέταση που να τεκμηριώνει ότι παρέχουν επαρκή εχέγγυα τα οποία επιτρέπουν να προβλεφθεί η ταξινόμησή τους, μετά την ωρίμασή τους, στις κατηγορίες που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Σύμβαση αποθεματοποίησης

1.   Οι συμβάσεις που αφορούν την ιδιωτική αποθεματοποίηση των τυριών συνάπτονται μεταξύ του οργανισμού παρέμβασης του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου έχουν αποθεματοποιηθεί τα τυριά και φυσικών ή νομικών προσώπων, εφεξής ονομαζόμενων «αντισυμβαλλόμενοι».

2.   Η σύμβαση αποθεματοποίησης συντάσσεται γραπτώς με βάση αίτηση κατάρτισης σύμβασης.

Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέλθει στον οργανισμό παρέμβασης το πολύ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα και αφορά μόνο τις παρτίδες τυριών για τις οποίες έχουν περατωθεί οι εργασίες εισόδου στο απόθεμα. Ο οργανισμός παρέμβασης πρωτοκολλά την αίτηση την ημέρα παραλαβής της.

Εάν η αίτηση περιέλθει στον οργανισμό παρέμβασης εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την ανώτατη προθεσμία, η σύμβαση αποθεματοποίησης μπορεί ακόμη να συναφθεί αλλά το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται κατά 30 %.

3.   Η σύμβαση αποθεματοποιήσεως καταρτίζεται για μία ή περισσότερες παρτίδες και περιλαμβάνει ιδίως όρους σχετικούς με:

α)

την ποσότητα των τυριών για την οποία εφαρμόζεται η σύμβαση·

β)

τις σχετικές ημερομηνίες για την εκτέλεση της σύμβασης·

γ)

το ποσό της ενίσχυσης·

δ)

την ταυτοποίηση των αποθηκών.

4.   Η σύμβαση αποθεματοποίησης συνάπτεται εντός ανωτάτης προθεσμίας 30 ημερών, η οποία υπολογίζεται από την ημέρα πρωτοκολλήσεως της αιτήσεως συντάξεως της σύμβασης.

5.   Για τα μέτρα ελέγχου, και κυρίως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7, ο οργανισμός παρέμβασης συντάσσει συγγραφή υποχρεώσεων. Η σύμβαση αποθεματοποίησης παραπέμπει στην εν λόγω συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 5

Είσοδος και έξοδος από το απόθεμα

1.   Οι περίοδοι των εργασιών εισόδου στο απόθεμα και εξόδου από το απόθεμα είναι αυτές που αναγράφονται στο παράρτημα.

2.   Η έξοδος από το απόθεμα διενεργείται ανά ακέραιες παρτίδες αποθεματοποίησης.

3.   Εάν, στο τέλος των 60 πρώτων ημερών της συμβατικής αποθεματοποίησης, διαπιστωθεί ότι η ποιοτική υποβάθμιση των τυριών είναι ανώτερη από εκείνη που κανονικά προκύπτει από τη διατήρηση, είναι δυνατόν να επιτραπεί στους αντισυμβαλλόμενους, μια φορά ανά παρτίδα αποθεματοποίησης, να αντικαταστήσουν, με δικές τους δαπάνες, τις αλλοιωμένες ποσότητες.

Όταν, κατά τη διάρκεια των ελέγχων ή κατά την έξοδο από το απόθεμα διαπιστωθούν αλλοιωμένες ποσότητες, για τις ποσότητες αυτές δεν καταβάλλεται ενίσχυση. Επιπλέον, η υπόλοιπη ποσότητα της παρτίδας που είναι επιλέξιμη για την ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο τόνους.

Το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζεται στην περίπτωση εξόδου μέρους μιας παρτίδας πριν από την έναρξη της περιόδου εξόδου από το απόθεμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή πριν από τη λήξη της ελάχιστης προθεσμίας αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

4.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, για να υπολογιστεί η ενίσχυση για τις ποσότητες που έχουν αντικατασταθεί, η πρώτη ημέρα της συμβατικής αποθεματοποίησης είναι η ημέρα έναρξης της συμβατικής αποθεματοποίησης.

Άρθρο 6

Όροι αποθεματοποίησης

1.   Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που παρέχουν δικαίωμα στην καταβολή της ενίσχυσης.

2.   Ο αντισυμβαλλόμενος ή, μετά από αίτηση ή από εξουσιοδότηση του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος του αποθηκευτικού χώρου, διατηρεί στη διάθεση του αρμόδιου οργανισμού που έχει αναλάβει τον έλεγχο όλα τα έγγραφα που του επιτρέπουν κυρίως να εξακριβώσει, όσον αφορά τα προϊόντα που έχουν τεθεί υπό ιδιωτική αποθεματοποίηση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την ιδιοκτησία τη στιγμή εισόδου στην αποθεματοποίηση·

β)

την καταγωγή και την ημερομηνία παρασκευής των τυριών·

γ)

την ημερομηνία εισόδου στην αποθεματοποίηση·

δ)

την παρουσία στον αποθηκευτικό χώρο και τη διεύθυνση του αποθηκευτικού χώρου·

ε)

την ημερομηνία εξόδου από το απόθεμα.

3.   Ο αντισυμβαλλόμενος ή, ενδεχομένως, ο υπεύθυνος του αποθεματικού χώρου, τηρεί για κάθε σύμβαση λογιστική υλικών, διαθέσιμη στον αποθηκευτικό χώρο, που περιλαμβάνει:

α)

την ταυτοποίηση, ανά αριθμό παρτίδας αποθεματοποίησης, των προϊόντων που έχουν τεθεί υπό ιδιωτική αποθεματοποίηση·

β)

τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου από το απόθεμα·

γ)

τον αριθμό των τυριών και το βάρος τους ανά παρτίδα αποθεματοποίησης·

δ)

τη θέση των προϊόντων μέσα στον αποθηκευτικό χώρο.

4.   Τα αποθεματοποιημένα προϊόντα πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα, να είναι ευχερής η πρόσβαση σ’ αυτά και να είναι εξατομικευμένα ανά σύμβαση. Στα αποθεματοποιημένα τυριά πρέπει να τίθεται ειδική σήμανση.

Άρθρο 7

Έλεγχοι

1.   Κατά τη θέση σε απόθεμα, ο αρμόδιος οργανισμός διενεργεί ελέγχους κυρίως για να διασφαλιστεί ότι τα αποθεματοποιημένα προϊόντα είναι επιλέξιμα για την ενίσχυση και να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυνατότητα αντικαταστάσεως των προϊόντων κατά τη διάρκεια της συμβατικής αποθεματοποίησης.

2.   Ο αρμόδιος οργανισμός προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο, δειγματοληπτικά, της παρουσίας των προϊόντων στον αποθηκευτικό χώρο. Το λαμβανόμενο δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10 % της συνολικής συμβατικής ποσότητας του μέτρου ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει, εκτός από την εξέταση της λογιστικής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, τη φυσική εξακρίβωση του βάρους και της φύσης των προϊόντων και την ταυτοποίησή τους. Αυτοί οι φυσικοί έλεγχοι πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το 5 % της ποσότητας στην οποία διενεργείται αιφνίδιος έλεγχος.

3.   Στο τέλος της περιόδου συμβατικής αποθεματοποίησης, ο αρμόδιος οργανισμός ελέγχει τη φυσική παρουσία των προϊόντων. Ωστόσο, εάν τα προϊόντα παραμένουν σε απόθεμα μετά τη λήξη της ανώτατης διάρκειας της συμβατικής αποθεματοποίησης, ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την έξοδο των προϊόντων από το απόθεμα.

Για τον έλεγχο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει τον αρμόδιο οργανισμό, αναφέροντάς του τις σχετικές αποθεματοποιημένες παρτίδες, πέντε εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη της διάρκειας της συμβατικής αποθεματοποίησης, ή πριν από την έναρξη των εργασιών εξόδου από το απόθεμα, εάν αυτές γίνουν κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο της συμβατικής αποθεματοποίησης.

Το κράτος μέλος μπορεί να αποδεχθεί συντομότερη προθεσμία από τις πέντε εργάσιμες ημέρες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

4.   Για τους ελέγχους που διενεργούνται βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 πρέπει να συντάσσεται έκθεση στην οποία να προσδιορίζονται:

α)

η ημερομηνία του ελέγχου·

β)

η διάρκειά του·

γ)

οι εκτελεσθείσες εργασίες.

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από τον υπεύθυνο ελεγκτή και να προσυπογράφεται από τον αντισυμβαλλόμενο ή, ενδεχομένως, από τον υπεύθυνο του αποθηκευτικού χώρου και πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο πληρωμής.

5.   Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες για το 5 % ή και περισσότερο των ποσοτήτων των ελεγχθέντων προϊόντων, ο έλεγχος επεκτείνεται σε μεγαλύτερο δείγμα που προσδιορίζεται από τον αρμόδιο οργανισμό.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τις περιπτώσεις αυτές στην Επιτροπή εντός τεσσάρων εβδομάδων.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι τα έξοδα του ελέγχου αναλαμβάνει πλήρως ή εν μέρει ο αντισυμβαλλόμενος.

Άρθρο 8

Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση

1.   Τα ποσά της ενίσχυσης καθορίζονται ως εξής:

i)

0,38 ευρώ ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης για τα τυριά μακράς διατήρησης·

ii)

0,45 ευρώ ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης για το τυρί pecorino romano·

iii)

0,59 ευρώ ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης για τα τυριά κεφαλοτύρι και κασέρι.

2.   Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση όταν η διάρκεια της συμβατικής αποθεματοποίησης είναι μικρότερη από 60 ημέρες. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε διάρκεια συμβατικής αποθεματοποίησης 180 ημερών.

Εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν τηρήσει την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο ή, ενδεχομένως, τρίτο εδάφιο, η ενίσχυση μειώνεται κατά 15 % και του καταβάλλεται μόνο για την περίοδο για την οποία ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει ικανοποιητική απόδειξη στον αρμόδιο οργανισμό ότι τα τυριά παρέμειναν σε συμβατική αποθεματοποίηση.

3.   Η ενίσχυση πληρώνεται μετά από αίτηση του αντισυμβαλλομένου στο τέλος της περιόδου της συμβατικής αποθεματοποίησης εντός προθεσμίας 120 ημερών, η οποία υπολογίζεται από την ημέρα παραλαβής της αιτήσεως, εφόσον έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και έχουν τηρηθεί οι όροι που παρέχουν δικαίωμα στην πληρωμή της ενίσχυσης.

Εντούτοις, όταν βρίσκεται υπό εξέλιξη διοικητική έρευνα ως προς το δικαίωμα ενίσχυσης, η πληρωμή διενεργείται μόνον μετά την αναγνώριση του δικαιώματος ενίσχυσης.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1152/2007 (ΕΕ L 258 της 4.10.2007, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορίες τυριών

Ποσότητες επιλέξιμες για την ενίσχυση

Ελάχιστη ηλικία των τυριών

Περίοδος εισόδου στο απόθεμα

Περίοδος εξόδου από το απόθεμα

Γαλλικά τυριά διατηρήσεως:

ελεγχομένη ονομασία προέλευσης για τους τύπους beaufort ή comté

«label rouge» για τον τύπο emmental grand cru

κατηγορία Α ή Β για τους τύπους emmental ή γραβιέρα

16 000 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Γερμανικά τυριά διατηρήσεως:

«Markenkäse» ή «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Ιρλανδικά τυριά διατηρήσεως:

 

Irish long-keeping cheese

 

Emmental, special grade

900 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Αυστριακά τυριά διατηρήσεως:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Φινλανδικά τυριά διατηρήσεως:

«I luokka»

1 700 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Σουηδικά τυριά διατηρήσεως:

«Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»

1 700 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Πολωνικά τυριά διατηρήσεως:

 

«Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski»

3 000 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Σλοβενικά τυριά διατηρήσεως:

«Ementalec/Zbrinc»

200 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Λιθουανικά τυριά διατηρήσεως:

«Goja/Džiugas»

700 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Λεττονικά τυριά διατηρήσεως:

«Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers»

500 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Ουγγρικά τυριά διατηρήσεως:

«Hajdú»

300 t

10 ημέρες

από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 ημέρες και παρασκευασθέντα μετά την 1η Οκτωβρίου 2007

από 1ης Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

πριν από τις 31 Μαρτίου 2009

Κεφαλοτύρι και κασέρι που παρασκευάζονται από πρόβειο ή αίγειο γάλα ή από μείγμα αιγοπροβείου γάλακτος

2 500 t

90 ημέρες και παρασκευασθέντα μετά τις 30 Νοεμβρίου 2007

από 1ης Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου 2008

πριν από τις 31 Μαρτίου 2009


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 415/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για την κατανομή, μεταξύ «παραδόσεων» και «απευθείας πωλήσεων», των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς που έχουν καθορισθεί για την περίοδο 2007/08 στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 προβλέπει ότι οι παραγωγοί δύνανται να διαθέτουν μία ή δύο ατομικές ποσότητες αναφοράς, μία για τις παραδόσεις και άλλη για τις απευθείας πωλήσεις, είναι δε δυνατή η μετατροπή μεταξύ των ποσοτήτων αναφοράς ενός παραγωγού μόνο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2007 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2007, για την κατανομή, μεταξύ «παραδόσεων» και «απευθείας πωλήσεων», των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς που έχουν καθορισθεί για την περίοδο 2006/07 στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου (2), προβλέπει την κατανομή, μεταξύ «παραδόσεων» και «απευθείας πωλήσεων», για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 31 Μαρτίου 2007 για το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2007 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2007, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά την κατανομή μεταξύ των απευθείας πωλήσεων και των παραδόσεων για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (3) καθόρισε την κατανομή μεταξύ παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων για τα εν λόγω κράτη μέλη κατά την έναρξη του καθεστώτος ποσοστώσεων την 1η Απριλίου 2007.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (4), το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κοινοποιήσει τις ποσότητες που έχουν μετατραπεί οριστικά, κατόπιν αίτησης των παραγωγών, μεταξύ των ατομικών ποσοτήτων αναφοράς των «παραδόσεων» και των «απευθείας πωλήσεων».

(5)

Σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, οι συνολικές εθνικές ποσότητες αναφοράς για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για το 2007/08 είναι μεγαλύτερες από τις συνολικές εθνικές ποσότητες αναφοράς τους για το 2006/07, και τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή την κατανομή μεταξύ «παραδόσεων» και «απευθείας πωλήσεων» των συμπληρωματικών ποσοτήτων αναφοράς.

(6)

Είναι συνεπώς σκόπιμο να θεσμοθετηθεί η κατανομή, μεταξύ «παραδόσεων» και «απευθείας πωλήσεων», των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς που έχουν καθορισθεί στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2007 έως τις 31 Μαρτίου 2008.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η κατανομή, μεταξύ «παραδόσεων» και «απευθείας πωλήσεων», των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς που έχουν καθορισθεί στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2007 έως τις 31 Μαρτίου 2008 καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 123. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 265 της 11.10.2007, σ. 22).

(2)  ΕΕ L 141 της 2.6.2007, σ. 28.

(3)  ΕΕ L 265 της 11.10.2007, σ. 22.

(4)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 228/2008 (ΕΕ L 70 της 14.3.2008, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(τόν.)

Κράτη μέλη

Παραδόσεις

Απευθείας πωλήσεις

Βέλγιο

3 283 279,969

60 255,031

Βουλγαρία

893 688,028

85 311,972

Τσεχική Δημοκρατία

2 735 402,882

2 528,118

Δανία

4 499 580,144

319,856

Γερμανία

28 049 011,176

93 454,385

Εσθονία

636 070,323

10 297,677

Ιρλανδία

5 393 711,092

2 052,908

Ελλάδα

819 371,000

1 142,000

Ισπανία

6 050 995,383

65 954,617

Γαλλία

24 132 388,327

345 767,673

Ιταλία

10 271 286,160

258 773,840

Κύπρος

142 848,981

2 351,019

Λετονία

717 342,228

11 305,772

Λιθουανία

1 631 990,068

72 848,932

Λουξεμβούργο

271 274,000

465,000

Ουγγαρία

1 881 124,791

108 935,209

Μάλτα

48 698,000

0,000

Κάτω Χώρες

11 112 857,000

72 583,000

Αυστρία

2 679 104,617

98 788,992

Πολωνία

9 211 606,546

168 536,454

Πορτογαλία (1)

1 930 253,126

8 933,874

Ρουμανία

1 320 555,428

1 736 444,572

Σλοβενία

555 673,766

20 964,234

Σλοβακία

1 029 752,282

11 035,718

Φινλανδία

2 424 447,811

7 384,196

Σουηδία

3 332 630,000

3 400,000

Ηνωμένο Βασίλειο

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Εκτός από τη Μαδέρα.


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 416/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 όσον αφορά την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας metalaxyl σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η δραστική ουσία metalaxyl είναι μία από τις δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (2).

(2)

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουλίου 2007 στην υπόθεση C-326/05 P (3), με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση 2003/308/ΕΚ της Επιτροπής (4) σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας metalaxyl στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1313/2007, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά την ουσία metalaxyl, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2024/2006 όσον αφορά την κατάργηση της παρέκκλισης σχετικά με την ουσία metalaxyl (5).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 233 της συνθήκης, τα όργανα των οποίων η πράξη κηρύχθηκε άκυρη οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου. Συνεπώς, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, κυρίως σχετικά με τις προθεσμίες για την υποβολή των αποτελεσμάτων πρόσθετων δοκιμών και την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών.

(4)

Αυτά τα περαιτέρω μέτρα πρέπει να εξεταστούν με βάση τη μοναδική πραγματική κατάσταση που περιγράφεται στην απόφαση για την υπόθεση C-326/05 P. Η IQV δεν υπέβαλε ποτέ πλήρη φάκελο και αντ’ αυτού θέλησε να επικαλεστεί μελέτες που υπέβαλε άλλος κοινοποιών. Η IQV ισχυρίστηκε ότι όφειλε να προσθέσει μόνο περαιτέρω υλικό που δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο που υπέβαλε ο άλλος κοινοποιών, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, παρουσίαζε επίσης ελλείψεις. Ωστόσο, η αίτηση της IQV για πρόσβαση στο φάκελο απορρίφθηκε από τον άλλο κοινοποιούντα, ο οποίος εν τω μεταξύ αποσύρθηκε από τη διαδικασία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η Επιτροπή επέμενε ότι η IQV όφειλε να αποδείξει ότι η ουσία metalaxyl πληροί τα κριτήρια καταχώρισης στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η θέση αυτή δεν αμφισβητήθηκε από το Δικαστήριο. Δεδομένου ότι η IQV δεν είχε πρόσβαση στο φάκελο του άλλου κοινοποιούντα, η γνώμη της Επιτροπής ήταν ότι η αξιολόγηση από ομοτίμους δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί με επιτυχία, επειδή θα υποβάλλονταν ερωτήσεις σχετικά με τις μελέτες που περιείχε ο άλλος φάκελος. Η IQV, η οποία δεν είχε καμία πρόσβαση στο φάκελο, δεν θα ήταν σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Το κράτος μέλος-εισηγητής υπέβαλε το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης για την ουσία στις 26 Ιανουαρίου 2001 με βάση όλες τις μελέτες που ήταν διαθέσιμες την περίοδο εκείνη. Ωστόσο, οι ελλείψεις στα στοιχεία που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση ήταν τέτοιας φύσης που η καταχώριση της ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ δεν ήταν εφικτή.

(5)

Κατά τις επαφές με την IQV, στις 17 Σεπτεμβρίου και στις 14 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή πληροφόρησε την IQV ότι προτίθεται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ουσίας.

(6)

Οι πληροφορίες σχετικά με την ουσία metalaxyl που υποβλήθηκαν έως σήμερα στην Επιτροπή είναι ελλιπείς και δεν επιτρέπουν την καταχώρισή της στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι οι μελέτες και τα στοιχεία που θα προσκομίσει η IQV για την αξιολόγηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 θα είναι αρκετά για να καλυφθούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και, συνεπώς, επαρκή για να αποδειχθεί ότι η ουσία metalaxyl ενδέχεται να πληροί, γενικά, τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(7)

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν ρεαλιστική προσέγγιση και θα στηριχτούν στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία στο βαθμό που αυτό είναι νομικά εφικτό. Κατά την αξιολόγηση από ομοτίμους συνηθίζεται να τίθενται ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν όλα τα στοιχεία του φακέλου και, στην προκειμένη περίπτωση, η μόνη υπεύθυνη να απαντήσει είναι η IQV.

(8)

Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της ουσίας metalaxyl έως την ημερομηνία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2002, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν αυστηρές προθεσμίες στα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τυχόν ελλείψεις που θα διαπιστωθούν αργότερα στο φάκελο μπορούν να καλυφθούν με την υποβολή περαιτέρω μελετών, διότι αυτό μπορεί να καθυστερήσει την αξιολόγηση.

(9)

Για να είναι δυνατή η εξέταση της ουσίας metalaxyl, πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(10)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά αποτελέσματα ή πληροφορίες στο κράτος μέλος-εισηγητή και στους εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2· εάν δεν οριστεί μικρότερη προθεσμία από την Επιτροπή για μια συγκεκριμένη δραστική ουσία, η προθεσμία αυτή λήγει στις 25 Μαΐου 2002, και για την ουσία metalaxyl στις 31 Οκτωβρίου 2008, με εξαίρεση τα αποτελέσματα των μακροπρόθεσμων μελετών που θεωρούνται αναγκαίες από το κράτος μέλος-εισηγητή και από την Επιτροπή κατά την εξέταση του φακέλου και που δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πλήρως πριν από τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω μελέτες έχουν ανατεθεί και τα αποτελέσματά τους θα υποβληθούν το αργότερο στις 25 Μαΐου 2003. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν καταστεί δυνατόν για το κράτος μέλος-εισηγητή και την Επιτροπή να εντοπίσουν τις εν λόγω μελέτες έως τις 25 Μαΐου 2001, μπορεί να οριστεί εναλλακτική ημερομηνία για την περάτωση των εν λόγω μελετών, υπό τον όρο ότι ο κοινοποιών θα διαβιβάσει στο κράτος μέλος-εισηγητή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εν λόγω μελέτες ανατέθηκαν εντός τριών μηνών από την αίτηση εκτέλεσης των μελετών καθώς και πρωτόκολλο και έκθεση προόδου της μελέτης έως τις 25 Μαΐου 2002,

προθεσμία εντός της οποίας οι κοινοποιούντες θα πρέπει να ανακοινώσουν στο κράτος μέλος-εισηγητή και στην Επιτροπή ότι δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα ή πληροφορίες εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρώτη περίπτωση. Εντούτοις, όσον αφορά την ουσία metalaxyl η προθεσμία είναι ένας μήνας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/45/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 5.4.2008, σ. 21).

(2)  ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (ΕΕ L 259 της 13.10.2000, σ. 27).

(3)  Συλλογή νομολογίας 2007, σελίδα I-6557.

(4)  ΕΕ L 113 της 7.5.2003, σ. 8.

(5)  ΕΕ L 291 της 9.11.2007, σ. 11.


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 417/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το αλάτι είναι ένα σημαντικό είδος διατροφής του οποίου τα χαρακτηριστικά εθξαρτώνται άμεσα από τον τόπο και τις μεθόδους παραγωγής του. Η παραγωγή αλατιού συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη πολλών περιοχών.

(2)

Το βαμβάκι είναι ένα γεωργικο προϊόν που έχει μεγάλη σημασία για ορισμένες περιοχές. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 προς το βαμβάκι θα δημιουργούσε νέες δυνατότητες βελτίωσης της εικόνας και αύξησης της χρήσης του βαμβακιού.

(3)

Προς ικανοποίηση των αιτημάτων ορισμένων παραγωγών και επιχειρηματιών, για τους οποίους η παραγωγή αλατιού και βαμβακιού αποτελεί μία από τις βασικές πηγές εισοδήματος, πρέπει να περιληφθούν αυτά τα προϊόντα στα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Η προσθήκη αυτή δεν τροποποιεί τον ουσιαστικό γεωργικό χαρακτήρα των προϊόντων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα I προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

αλάτι»

2.

Στο παράρτημα ΙΙ προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

βαμβάκι»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 418/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2008

για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αμπελοοινικό τομέα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 7 και το άρθρο 9 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 63 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (2), έχει περιορίσει τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα στις ποσότητες και στις δαπάνες που έχουν συμφωνηθεί στη συμφωνία επί της γεωργίας, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

(2)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 έχουν καθοριστεί οι συνθήκες με τις οποίες μπορούν να ληφθούν από την Επιτροπή ειδικά μέτρα για να αποφευχθεί η υπέρβαση της προβλεπόμενης ποσότητας ή του διαθέσιμου προϋπολογισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής.

(3)

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή από τις 7 Μαΐου 2008 σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής, οι ποσότητες που είναι ακόμα διαθέσιμες για την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2008, για τις ζώνες προορισμού 1) Αφρική και 3) Ανατολική Ευρώπη που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001, υπάρχει κίνδυνος να υπερβληθούν χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής. Πρέπει, συνεπώς, να εφαρμοστεί ένα ενιαίο ποσοστό αποδοχής για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1η έως τις 6 Μαΐου 2008 για τις ζώνες αυτές και να ανασταλεί έως τις 30 Ιουνίου 2008 η έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής στον αμπελοοινικό τομέα για τα οποία οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί από την 1η έως τις 6 Μαΐου 2008 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 εκδίδονται μέχρι ποσοστού 28,98 % των ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 1) Αφρική και μέχρι ποσοστού 91,31 % των ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 3) Ανατολική Ευρώπη.

2.   Για τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα οποία οι προαναφερθείσες στην παράγραφο 1 αιτήσεις υποβάλλονται από τις 7 Μαΐου 2008 καθώς και η υποβολή, από τις 9 Μαΐου 2008, των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής αναστέλλονται για τις ζώνες προορισμού 1) Αφρική και 3) Ανατολική Ευρώπη έως τις 30 Ιουνίου 2008.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2007 (ΕΕ L 274 της 18.10.2007, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Απριλίου 2008

για την παράταση της απόφασης 2005/321/ΕΚ σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία της Γουινέας στο πλαίσιο του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού

(2008/363/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000 (1), και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (2), και ιδίως το άρθρο 96,

την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (3), και ιδίως το άρθρο 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2005/321/ΕΚ του Συμβουλίου (4), προβλέπει χρονική περίοδο ισχύος τριάντα έξι μηνών από την ημερομηνία της έγκρισής της για την παρακολούθηση των κατάλληλων μέτρων.

(2)

Κατά το πέρας της συγκεκριμένης περιόδου παρακολούθησης, πολλές δεσμεύσεις έχουν εκπληρωθεί και έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την εκπλήρωση των βασικών δεσμεύσεων που εναπομένουν. Εντούτοις, πρέπει ακόμα να τεθούν σε εφαρμογή διάφορα σημαντικά μέτρα σε σχέση με ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας του Κοτονού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ισχύς της απόφασης 2005/321/ΕΚ παρατείνεται κατά δώδεκα μήνες. Θα επανεξετάζεται συστηματικά ανά εξάμηνο.

Η επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Γουινέας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Τα μέτρα που θεσπίζονται στην απόφαση 2005/321/ΕΚ ως μέρος των κατάλληλων μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 96 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας του Κοτονού παραμένουν αμετάβλητα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λήγει στις 14 Απριλίου 2009.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 14 Απριλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376.

(4)  ΕΕ L 104 της 23.4.2005, σ. 33.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό, αρχηγό της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας

Κύριε πρωθυπουργέ,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διατάξεις του άρθρου 9 της συμφωνίας του Κοτονού. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, στα οποία στηρίζεται η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας και, κατά συνέπεια, θεμέλιο των σχέσεών μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε το 2004 ότι η πολιτική κατάσταση στη Γουινέα αποτελούσε παραβίαση αυτών των ουσιωδών στοιχείων και ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004 διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου 96 της συμφωνίας. Αυτές οι διαβουλεύσεις κατέληξαν σε συμπεράσματα που ανακοινώθηκαν στον αρχηγό της κυβέρνησης σε προηγούμενη επιστολή, της 14ης Απριλίου 2005.

Τα κατάλληλα μέτρα προβλέπουν περίοδο παρακολούθησης 36 μηνών που λήγει στις 14 Απριλίου 2008. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπόρεσε να πραγματοποιηθεί ενισχυμένος πολιτικός διάλογος, που συμπεριελάμβανε, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή τεσσάρων κοινών αποστολών παρακολούθησης του Συμβουλίου και της Επιτροπής τον Μάιο του 2005, τον Φεβρουάριο του 2006, τον Μάιο του 2007 και τον Μάρτιο του 2008, καθώς και την επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Michel τον Οκτώβριο του 2006. Κατά τα τέλη Δεκεμβρίου του 2006, ενόψει της σημειωθείσας προόδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να θέσει στη διάθεση της Γουινέας το κονδύλιο Α του ένατου ΕΤΑ που αντιπροσωπεύει ποσό 85,8 εκατ. ευρώ.

Η τελευταία αποστολή παρακολούθησης μπόρεσε έτσι να επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις αρχές της Γουινέας υπήρξαν εν γένει θετικά, ιδίως ως προς την εκλογική διαδικασία, που ενισχύθηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στον τομέα των μακροοικονομικών πολιτικών. Εντούτοις, η διοργάνωση βουλευτικών εκλογών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας των εκλογών, που αποτελεί μια από τις βασικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από την κυβέρνηση της Γουινέας, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Ενόψει της ισχύουσας δυναμικής, αυτές οι δεσμεύσεις φαίνεται ότι μπορούν να εκπληρωθούν εντός περιόδου δώδεκα μηνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας επίγνωση της θετικής δράσης που έχει αναληφθεί στη Γουινέα και αυτών που εναπομένει ακόμα να πραγματοποιηθούν, αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο παρακολούθησης της απόφασης της 14ης Απριλίου 2005 σε 48 μήνες, ούτως ώστε να επιτρέψει στις αρχές της Γουινέας να εκπληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει. Η απόφαση αυτή μπορεί να επανεξετασθεί ανά πάσα στιγμή ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

Σχετικά με το θέμα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα που σας κοινοποιήθηκαν στην προηγούμενη αλληλογραφία μας της 14ης Απριλίου 2005.

Δεχθείτε παρακαλώ, κύριε πρωθυπουργέ, την έκφραση της βαθύτατης εκτίμησής μου.

Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή

Για το Συμβούλιο


Επιτροπή

9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Απριλίου 2008

περί της έγκρισης μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στη Λιθουανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1595]

(Το κείμενο στη λιθουανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2008/364/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1984, για τον καθορισμό της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 προβλέπει ότι τα σφάγια χοίρων πρέπει να ταξινομούνται με εκτίμηση της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας, σύμφωνα με μεθόδους εκτίμησης στατιστικά δοκιμασμένες, οι οποίες βασίζονται σε φυσική μέτρηση ενός ή περισσοτέρων ανατομικών μερών του σφαγίου χοίρου. Η έγκριση των μεθόδων ταξινόμησης εξαρτάται από την τήρηση ανώτατης ανοχής στατιστικού σφάλματος εκτίμησης. Η εν λόγω ανοχή καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/85 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 1985, που θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου (2).

(2)

Η Κυβέρνηση της Λιθουανίας ζήτησε από την Επιτροπή να εγκρίνει τέσσερεις μεθόδους ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων και υπέβαλε τα αποτελέσματα των δοκιμών τεμαχισμού που διεξήγαγε καταθέτοντας το δεύτερο μέρος του πρωτοκόλλου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/85.

(3)

Από την εξέταση της αίτησης αυτής προέκυψε ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης των σχετικών μεθόδων ταξινόμησης.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να μην επιτραπεί καμία τροποποίηση των οργάνων ή των μεθόδων ταξινόμησης παρά μόνο με την έκδοση νέας απόφασης της Επιτροπής βάσει της αποκτηθείσας πείρας. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στη Λιθουανία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84:

1.

το όργανο που ονομάζεται «Fat-O-Meater (FOM)» και οι συναφείς μέθοδοι εκτίμησης, των οποίων οι λεπτομέρειες παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτήματος·

2.

το όργανο με την ονομασία «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 2 του παραρτήματος.

3.

το όργανο με την ονομασία «IM-03» και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος 3 του παραρτήματος.

4.

το όργανο που ονομάζεται «μέθοδος των δύο σημείων (ZP) με μέτρηση με κανόνα (μέθοδος κανόνα)» και οι συναφείς μέθοδοι εκτίμησης, των οποίων οι λεπτομέρειες παρατίθενται στο μέρος 4 του παραρτήματος.

Η χειρωνακτική μέθοδος (ZP) εφαρμόζεται μόνο σε σφαγεία όπου σφάζονται 200 χοίροι ανά εβδομάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 2

Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση των οργάνων ή των μεθόδων εκτίμησης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 301 της 20.11.1984, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3513/93 (ΕΕ L 320 της 22.12.1993, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 285 της 25.10.1985, σ. 39. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1197/2006 (ΕΕ L 217 της 8.8.2006, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Μέρος 1

FAT-O-MEATER (FOM)

1.

Η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με το όργανο που ονομάζεται «Fat-O-Meat’er (FOM)».

2.

Το όργανο είναι εφοδιασμένο με καθετήρα διαμέτρου 6 χιλιοστών, ο οποίος περιλαμβάνει φωτοδίοδο τύπου Siemens SFH 950/960 και λειτουργεί σε αποστάσεις μεταξύ 3 και 103 χιλιοστομέτρων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μετατρέπονται σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image = 59,98500 - 0,20051 × F1 - 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

όπου:

Image

=

εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

F1

=

πάχος του λίπους (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος), σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται σε απόσταση 8 εκατοστόμετρων από τον ραχιαίο άξονα συμμετρίας του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ τρίτου και τέταρτου σπονδύλου,

F2

=

πάχος του λίπους (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος) σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται σε απόσταση 6 εκατοστόμετρων από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τελευταίου πλευρού,

M2

=

πάχος του άπαχου κρέατος σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται σε απόσταση 6 εκατοστόμετρων από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τελευταίου πλευρού.

Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για σφάγια βάρους μεταξύ 50 και 110 χιλιόγραμμων.

Μέρος 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1.

Η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με το όργανο που ονομάζεται «Hennessy Grading Probe (HGP 7)».

2.

Το όργανο είναι εφοδιασμένο με καθετήρα διαμέτρου 5,95 χιλιοστομέτρων (6,3 χιλιοστομέτρων στη λεπίδα που βρίσκεται στο άνω άκρο του καθετήρα), που περιλαμβάνει φωτοδίοδο (Siemens LED τύπου LYU 260-EO) και φωτοανιχνευτή τύπου 58 MR, με απόσταση λειτουργίας 0 έως 120 χιλιοστομέτρων. Οι μετρούμενες τιμές μετατρέπονται σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας από το ίδιο το HGP 7 ή από υπολογιστή συνδεδεμένο με αυτό.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image = 62,56600 - 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

όπου:

Image

=

εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

F2

=

πάχος του λίπους (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος) σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται σε απόσταση 6 εκατοστόμετρων από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τελευταίου πλευρού,

M2

=

πάχος του άπαχου κρέατος σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται σε απόσταση 6 εκατοστόμετρων από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τελευταίου πλευρού.

Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για σφάγια βάρους μεταξύ 50 και 110 χιλιόγραμμων.

Μέρος 3

IM-03

1.

Η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με το όργανο που ονομάζεται «IM-03».

2.

Το όργανο είναι εφοδιασμένο με βελονοειδή οπτικό καθετήρα (Single Line Scanner SLS01) διαμέτρου 7 χιλιοστομέτρων. Ο καθετήρας περιλαμβάνει τη γραμμή αισθητήρων επαφής για εικόνα (CIS) και φωτοδιόδους εκπομπής πράσινου φωτός. Η απόσταση λειτουργίας εκτείνεται από 0 έως και 132 χιλιοστόμετρα.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image = 62,01600 - 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 - 0,03763 × W

όπου:

Image

=

εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

F2

=

πάχος του λίπους (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος) σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται σε απόσταση 6 εκατοστόμετρων από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τελευταίου πλευρού,

M2

=

πάχος του άπαχου κρέατος σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται σε απόσταση 6 εκατοστόμετρων από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τελευταίου πλευρού.

W

=

βάρος του θερμού σφαγίου σε χιλιόγραμμα.

Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για σφάγια βάρους μεταξύ 50 και 110 χιλιόγραμμων.

Μέρος 4

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ZP)

1.

Τα σφάγια χοίρου ταξινομούνται με τη «χειρωνακτική μέθοδο (ZP) ή μέθοδο των δύο σημείων» που χρησιμοποιεί μέτρηση με κανόνα.

2.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με τη χρήση κανόνα και η ταξινόμηση καθορίζεται με βάση την εξίσωση πρόγνωσης. Η αρχή της μεθόδου συνίσταται στη χειρωνακτική μέτρηση του πάχους του λίπους και του πάχους του μυός στη σχισμή.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image = 54,57800 - 0,47534 × F + 0,27035 × M - 0,09201 × W

όπου:

Image

=

εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

F

=

πάχος του λίπους (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος) σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται στη μέση γραμμή του σφαγίου, στο λεπτότερο σημείο επάνω από τον μέσο γλουτιαίο μυ (musculus glutaeus medius),

M

=

πάχος του θωρακο-οσφυϊκού μυός σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται στη μέση γραμμή του σφαγίου, ως η μικρότερη απόσταση του μετωπιαίου (κρανιακού) άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός από το ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήνα.

W

=

βάρος του θερμού σφαγίου σε χιλιόγραμμα.

Ο τύπος ισχύει για τα σφάγια βάρους μεταξύ 50 και 110 χιλιόγραμμων.


9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/36


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Απριλίου 2008

για τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση

(2008/365/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει, ως μία από τις δραστηριότητες της Κοινότητας, τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς την οποία θα χαρακτηρίζει η εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, μεταξύ των κρατών μελών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 95 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Επιτροπή, στις προτάσεις της για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 149 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη, ταυτόχρονα, πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 153 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Κοινότητα προωθεί τα συμφέροντα των καταναλωτών και διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, συμβάλλοντας στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, και στην προώθηση του δικαιώματός τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους.

(5)

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ενιαία αγορά μπορεί να προσφέρει άμεσα οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης, με το να τους παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνουν με πλήρη επίγνωση τις αποφάσεις τους σχετικά με την αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να κατανοούν ορισμένα ουσιαστικά βασικά στοιχεία των προσωπικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα  (1).

(6)

Η σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται επίσης στη Λευκή Βίβλο Πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (2), στην Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (3), στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 8ης Μαΐου 2007 (4) και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (5).

(7)

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο Χρηματοοικονομική εκπαίδευση  (6), όπου μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών ανήγγειλε τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων με πρακτική εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(8)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να συμβάλλει στη διάδοση και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και πρέπει να υποστηρίζει την Επιτροπή στις ενέργειές της στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(9)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να αποτελείται από άτομα που έχουν ικανότητες και πείρα στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, αντιπροσωπεύοντας ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

(10)

Πρέπει συνεπώς να συγκροτηθεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και να καθοριστούν λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι δομές της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Συγκροτείται ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, στο εξής αποκαλούμενη «η ομάδα».

Άρθρο 2

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα της ομάδας είναι:

να διαδίδει και να προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση·

να συμβουλεύει την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές για την παροχή προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Χρηματοοικονομική εκπαίδευση·

να επικουρεί την Επιτροπή κατά τον προσδιορισμό τυχόν νομικών, κανονιστικών, διοικητικών και άλλων εμποδίων για την παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης·

να συμβουλεύει την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα εμπόδια που έχουν επισημανθεί·

να συμβάλει στην προετοιμασία των διάφορων πρωτοβουλιών που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση σχετικά με τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και στην αξιολόγηση εκείνων των πρωτοβουλιών που είναι προγραμματισμένες για το 2010.

Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύεται την ομάδα για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

Άρθρο 3

Σύνθεση — Διορισμός μελών

1.   Μόλις συντελεστεί η έκδοση της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τις αρχές κρατών μελών, τους ακαδημαϊκούς οργανισμούς, τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τις οργανώσεις καταναλωτών και άλλες ομάδες, κατά περίπτωση, που επιθυμούν να προτείνουν υποψηφίους για συμμετοχή στην ομάδα. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις από άτομα.

2.   Τα μέλη της ομάδας διορίζονται από την Επιτροπή που επιλέγει μεταξύ ειδικών με ικανότητες και εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Τα μέλη διορίζονται σε προσωπική βάση και καλούνται να συμβουλεύουν την Επιτροπή ανεξάρτητα από κάθε εξωτερική επιρροή.

3.   Οι υποψήφιοι που θεωρούνται κατάλληλοι για μέλη αλλά δεν διορίζονται δύνανται να εγγραφούν σε αναπληρωματικό κατάλογο, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί η Επιτροπή για το διορισμό αντικαταστατών.

4.   Η ομάδα αποτελείται από 25 το πολύ μέλη.

5.   Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

Τα μέλη της ομάδας διορίζονται για τριετή θητεία. Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους ή τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία τους αρχίζει με την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας.

Τα μέλη που δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας, που υποβάλλουν την παραίτησή τους ή που δεν τηρούν τους όρους της παρούσας παραγράφου ή του άρθρου 287 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας τους.

Τα μέλη που διορίζονται σε προσωπική βάση υπογράφουν κάθε χρόνο βεβαίωση ότι θα ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον και δήλωση σχετικά με την απουσία ή ύπαρξη συμφέροντος που μπορεί να υπονομεύει την αντικειμενικότητά τους.

Τα ονόματα των μελών δημοσιεύονται στο δημόσιο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών. Τα ονόματα των μελών συγκεντρώνονται, υφίστανται επεξεργασία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4

Λειτουργία

1.   Η προεδρία της ομάδας εμπειρογνωμόνων ασκείται από την Επιτροπή.

2.   Επιτρέπεται, σε συμφωνία με την Επιτροπή, η σύσταση υποομάδων για την εξέταση ειδικών ζητημάτων με βάση την εντολή που τους δίνει η ομάδα. Οι υποομάδες αυτές διαλύονται αμέσως μετά την επίτευξη της αποστολής τους.

3.   Ο πρόεδρος δύναται να καλέσει παρατηρητές, ειδικευμένους σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης να συμμετάσχουν τις εργασίες της ομάδας ή της υποομάδας, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο ή/και αναγκαίο.

4.   Οι πληροφορίες που αποκτώνται στο πλαίσιο της συμμετοχής στις εργασίες της ομάδας ή της υποομάδας δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν, εφόσον η Επιτροπή δηλώσει ότι αυτό αφορά εμπιστευτικά θέματα.

5.   Η ομάδα και οι υποομάδες της συνέρχονται κατά κανόνα στους χώρους της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που καταρτίζονται από την Επιτροπή, η οποία παρέχει υπηρεσίες γραμματείας, Στις συνεδριάσεις δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι εργασίες της ομάδας ή των υποομάδων της παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

6.   Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση τους πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν από την Επιτροπή (7).

7.   Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει οποιοδήποτε περίληψη, συμπέρασμα, μερικό συμπέρασμα ή έγγραφο εργασίας της ομάδας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών στην αρχική γλώσσα του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 5

Δαπάνες συνεδριάσεων

1.   Η Επιτροπή καλύπτει τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των μελών και των παρατηρητών τα οποία συνδέονται με τις δραστηριότητες της ομάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Επιτροπή. Τα μέλη δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

2.   Τα έξοδα των συνεδριάσεων καλύπτονται εντός των ορίων που επιτρέπουν τα κονδύλια τα οποία έχουν διατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία βάσει της ετήσιας διαδικασίας κατανομής πόρων.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  COM(2007) 724 και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «πρωτοβουλίες στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», SEC(2007) 1520.

(2)  COM(2005) 629 τελικό.

(3)  COM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Presse 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  COM(2007) 808.

(7)  Παράρτημα III του εγγράφου SEC (2005) 1004.


ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Συμβούλιο

9.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/39


Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η κυβέρνηση της Ένωσης των Κομορών κοινοποίησαν αμοιβαίως, στις 3 Μαΐου 2007 και 6 Μαρτίου 2008 αντιστοίχως, την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Η συμφωνία άρχισε συνεπώς να ισχύει στις 6 Μαρτίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτής.