ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
26 Απριλίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 375/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση)

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά, τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές και τον ορισμό των τριμήνων αναφοράς ( 1 )

57

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν για την υποπερίοδο του Απριλίου 2008 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98

85

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 379/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, για τον καθορισμό της κατανομής των πιστοποιητικών εξαγωγής για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που θα εξαχθούν προς τη Δομινικανική Δημοκρατία στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006

87

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/46/ΕΚ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/40/ΕΚ περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (δέκατη όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

88

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/329/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2008, για την επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια που διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1484]  ( 1 )

90

 

 

2008/330/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2007/716/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες εγκαταστάσεις στους τομείς του κρέατος και του γάλακτος στη Βουλγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1482]  ( 1 )

94

 

 

2008/331/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για την τροποποίηση του προσαρτήματος του παραρτήματος VI της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά ορισμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος στη Βουλγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1572]  ( 1 )

97

 

 

2008/332/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2008, για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Κοινότητα για το έτος 2008 σε ορισμένα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον τομέα της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1570]

99

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

26.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 375/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Απριλίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,3

TN

112,0

TR

117,9

ZZ

90,7

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

109,0

ZZ

133,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

106,6

ZZ

89,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

62,3

MA

46,9

TN

53,7

TR

54,8

US

45,4

ZZ

53,3

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,5

MK

118,8

TR

127,1

US

117,8

ZA

123,8

ZZ

116,6

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,0

CA

115,6

CL

93,4

CN

93,1

MK

65,0

NZ

118,8

US

119,3

UY

76,8

ZA

73,8

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

89,2

AU

88,5

CL

108,1

CN

41,4

NZ

201,7

ZA

100,5

ZZ

104,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


26.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2008

για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 4, και το άρθρο 18, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των γεωργικών προϊόντων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (3) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι κοινοτικοί κανονισμοί που θέσπισαν τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής ορίζουν ότι κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα ή κάθε εξαγωγή εκτός αυτής γεωργικών προϊόντων υπόκειται στην προσκόμιση αυτών των πιστοποιητικών. Κατά συνέπεια, πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω πιστοποιητικών με τον αποκλεισμό των πράξεων που δεν αποτελούν εισαγωγές ή εξαγωγές με την αυστηρή έννοια.

(3)

Όταν τα προϊόντα καλύπτονται από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία είτε ως έχουν, είτε μετά από μεταποίηση. Στην περίπτωση αυτή, για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση της αγοράς, πρέπει να απαιτείται η προσκόμιση ενός πιστοποιητικού εισαγωγής για το προϊόν το οποίο ετέθη πράγματι σε κυκλοφορία. Ωστόσο, όταν το προϊόν που έχει πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία παρήχθη από βασικά προϊόντα που προέρχονται εν μέρει από τρίτες χώρες και εν μέρει από την κοινοτική αγορά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα βασικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες ή παράγονται από τη μεταποίηση βασικών προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες.

(4)

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης αγοράς. Ορισμένες πράξεις αφορούν μικρές ποσότητες και, για λόγους απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, φαίνεται σκόπιμο να μην απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού για τέτοιες πράξεις.

(5)

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό εξαγωγής για ενέργειες εφοδιασμού των σκαφών και των αεροσκαφών στην Κοινότητα. Εφόσον η αιτιολόγηση είναι ίδια, η διάταξη αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις παραδόσεις που προορίζονται για τις εξέδρες και τα στρατιωτικά σκάφη, καθώς και στις επιχειρήσεις εφοδιασμού στις τρίτες χώρες. Για τους ίδιους λόγους, φαίνεται σκόπιμο να μην απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών για τις ενέργειες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (4).

(6)

Όσον αφορά τις χρήσεις του διεθνούς εμπορίου των σχετικών προϊόντων ή εμπορευμάτων, πρέπει να γίνει αποδεκτή μία ορισμένη ανοχή σχετικά με την ποσότητα των εισαγομένων ή εξαγομένων προϊόντων σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

(7)

Για να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη υλοποίηση πολλών πράξεων βάσει του ίδιου πιστοποιητικού, πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση αποσπασμάτων πιστοποιητικών τα οποία έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τα πιστοποιητικά από τα οποία προέρχονται.

(8)

Η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση που αφορά τους διάφορους σχετικούς τομείς της κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών ορίζει ότι τα πιστοποιητικά εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού ισχύουν για μία πράξη που πραγματοποιείται στην Κοινότητα. Ο κανόνας αυτός απαιτεί την έγκριση κοινών διατάξεων σχετικών με τους όρους κατάρτισης και χρησιμοποίησης αυτών των πιστοποιητικών, την καθιέρωση κοινοτικών εντύπων και την εφαρμογή μεθόδων διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

(9)

Η χρησιμοποίηση μηχανογραφημένων διαδικασιών στους διάφορους τομείς της διοικητικής δραστηριότητας αντικαθιστά προοδευτικά την χειρόγραφη καταγραφή των στοιχείων. Είναι, λοιπόν, επιθυμητό να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και οι μηχανογραφημένες διαδικασίες κατά την έκδοση και τη χρήση των πιστοποιητικών.

(10)

Οι κοινοτικοί κανονισμοί που θέσπισαν τα εν λόγω πιστοποιητικά προβλέπουν ότι η έκδοση αυτών υπόκειται στη σύσταση εγγύησης η οποία εγγυάται την υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής κατά τη διάρκεια ισχύος τους. Πρέπει να καθοριστεί η στιγμή κατά την οποία εκπληρώνεται η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής.

(11)

Το πιστοποιητικό που πρέπει να χρησιμοποιείται και που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής καθορίζεται από τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος. Για ορισμένα μίγματα, ο καθορισμός του ποσοστού επιστροφής δεν εξαρτάται από τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος αλλά από ειδικούς κανόνες που προβλέπονται γι’ αυτό το σκοπό. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου το συστατικό βάσει του οποίου υπολογίζεται η επιστροφή που εφαρμόζεται για το μίγμα δεν αντιστοιχεί στη δασμολογική κατάταξη του μίγματος, πρέπει να προβλεφτεί ότι το εισαγόμενο ή εξαγόμενο μίγμα δεν δικαιούται προκαθορισμένου ποσοστού.

(12)

Ενίοτε χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά εισαγωγής για τη διαχείριση των ποσοτικών καθεστώτων κατά την εισαγωγή. Η διαχείριση αυτή είναι δυνατή μόνον εφόσον είναι γνωστές οι εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν βάσει των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν σε σχετικά σύντομες προθεσμίες. Στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση των αποδείξεων της χρησιμοποίησης των πιστοποιητικών ζητείται μόνο στο πλαίσιο της ορθής διοικητικής διαχείρισης, αλλά γίνεται ουσιαστικό στοιχείο της διαχείρισης αυτών των ποσοτικών καθεστώτων. Η απόδειξη αυτή χορηγείται με την προσκόμιση του αντιτύπου 1 του πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, με την προσκόμιση των αποσπασμάτων. Η απόδειξη αυτή είναι δυνατό να χορηγηθεί εντός μιας σχετικά σύντομης προθεσμίας. Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί μία τέτοια προθεσμία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αναφέρεται σε αυτά η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση που αφορά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των ποσοτικών καθεστώτων κατά την εισαγωγή.

(13)

Το ποσό της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί για να ζητηθεί ένα πιστοποιητικό μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι ελάχιστο. Για να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά το έργο των αρμόδιων διοικήσεων, πρέπει να μην απαιτείται εγγύηση σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

(14)

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, στην πράξη, ο χρήστης του πιστοποιητικού μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον δικαιούχο ή τον εκδοχέα του, πρέπει, για λόγους ασφάλειας του δικαίου και αποτελεσματικότητας της διαχείρισης, να διευκρινιστούν τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό. Για το σκοπό αυτό, πρέπει, λοιπόν, να διαπιστώνεται ο αναγκαίος σύνδεσμος μεταξύ του δικαιούχου του τίτλου και του προσώπου που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση.

(15)

Το πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής ή εξαγωγής. Ως εκ τούτου πρέπει να υποβάλλεται κατά την αποδοχή της δήλωσης εισαγωγής ή εξαγωγής.

(16)

Σε περίπτωση απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής ή εξαγωγής, υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση της προσκόμισης του πιστοποιητικού στις τελωνειακές υπηρεσίες όταν η προσκόμιση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων. Ωστόσο, ο εισαγωγέας ή ο εξαγωγέας πρέπει να έχει στην κατοχή του το πιστοποιητικό κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης εισαγωγής ή εξαγωγής.

(17)

Για λόγους απλούστευσης, είναι δυνατό να γίνει ελαστικότερη η υφιστάμενη κανονιστική ρύθμιση και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθιερώσουν μία απλουστευμένη διαδικασία, όσον αφορά το διοικητικό κύκλωμα των πιστοποιητικών, η οποία συνίσταται στη διατήρηση του πιστοποιητικού από τον οργανισμό έκδοσης ή, ενδεχομένως, τον οργανισμό πληρωμής, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής.

(18)

Για λόγους ορθής διοικητικής διαχείρισης, τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα πιστοποιητικών δεν δύναται να τροποποιηθούν μετά από την έκδοσή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση αμφιβολίας λόγω σφάλματος που πρέπει να καταλογιστεί στον οργανισμό έκδοσης ή έκδηλων ανακριβειών η οποία αφορά τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμα, πρέπει να θεσπιστεί μία διαδικασία που να επιτρέπει να αποσύρονται τα πιστοποιητικά ή τα αποσπάσματα που περιλαμβάνουν λάθη και να εκδίδονται διορθωμένα έγγραφα.

(19)

Όταν ένα προϊόν τίθεται υπό ένα από τα απλουστευμένα καθεστώτα που προβλέπονται στα άρθρα 412 έως 442α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5) ή στον τίτλο Χ κεφάλαιο Ι του προσαρτήματος Ι της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 σχετικά με ένα κοινό καθεστώς διαμετακόμισης, δεν πρέπει να τηρείται καμία διατύπωση στο τελωνείο του συνοριακού σταθμού σε περίπτωση που η διαμετακόμιση αρχίζει στο εσωτερικό της Κοινότητας και πρόκειται να καταλήξει εκτός αυτής. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση ενός από αυτά τα καθεστώτα, φαίνεται σκόπιμο, για λόγους διοικητικής απλούστευσης, να προβλεφθούν ιδιαίτερες λεπτομέρειες για την αποδέσμευση της εγγύησης.

(20)

Λόγω περιστάσεων που δεν είναι καταλογιστέες στον ενδιαφερόμενο, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να προσκομιστεί το έγγραφο που αποδεικνύει την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αν και το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή έφθασε στον προορισμό του ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα (6). Μία τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι επιζήμια για το εμπόριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα άλλα έγγραφα.

(21)

Οι κοινοτικοί κανονισμοί που θεσπίζουν τα εν λόγω πιστοποιητικά ορίζουν ότι η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει αν, κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, δεν εκτελείται η εισαγωγή ή η εξαγωγή ή εκτελείται εν μέρει. Πρέπει να προσδιοριστούν οι διατάξεις που εφαρμόζονται σχετικά, ιδίως σε περίπτωση μη εκτέλεσης, λόγω ανωτέρας βίας, των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής μπορεί να θεωρηθεί άκυρη ή μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Ωστόσο, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη διαταραχή της διαχείρισης της αγοράς, η παράταση αυτή πρέπει να περιορισθεί σε κάθε περίπτωση σε μέγιστη περίοδο έξι μηνών που υπολογίζεται από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ισχύος.

(22)

Για λόγους διοικητικής απλούστευσης, φαίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται στο σύνολό της όταν το συνολικό ποσό που καταπίπτει για ένα πιστοποιητικό είναι αμελητέο.

(23)

Η αποδέσμευση της εγγύησης που έχει συσταθεί κατά την έκδοση των πιστοποιητικών υπόκειται στην προσκόμιση στους αρμόδιους οργανισμούς της απόδειξης ότι τα σχετικά εμπορεύματα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εντός προθεσμίας εξήντα ημερών που υπολογίζονται από την ημέρα αποδοχής της δήλωσης εξαγωγής.

(24)

Ενδέχεται να αποδεσμεύεται η εγγύηση για διάφορους λόγους χωρίς να έχει εκπληρωθεί πραγματικά η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να επανασυστήνεται η αχρεωστήτως αποδεσμευθείσα εγγύηση.

(25)

Για να χρησιμοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες εξαγωγής των γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν των επιστροφών, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος να παροτρύνει τους εμπορευόμενους να παραδίδουν γρήγορα στον οργανισμό εκδόσεως τα πιστοποιητικά που δεν θα χρησιμοποιήσουν. Επίσης, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος να παροτρύνει τους εμπορευόμενους να παραδίδουν γρήγορα τα πιστοποιητικά στον οργανισμό εκδόσεως μετά από την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, ώστε οι ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν.

(26)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (7), προβλέπει στο άρθρο 3 παράγραφος 4 ότι, αν η τελευταία μέρα μιας προθεσμίας είναι αργία, Κυριακή ή Σάββατο, η προθεσμία λήγει κατά την εκπνοή της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Η διάταξη αυτή έχει ως συνέπεια την παράταση της προθεσμίας της χρησιμοποίησης των πιστοποιητικών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο έχει ως σκοπό να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των οικονομικών συνθηκών της πράξης εισαγωγής ή εξαγωγής.

(27)

Σε ορισμένους τομείς της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών, προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται μόνον μετά από μία περίοδο εξέτασης. Η περίοδος αυτή πρέπει να επιτρέπει να εκτιμηθεί η κατάσταση της αγοράς και να ανασταλούν, ενδεχομένως, ιδίως σε περίπτωση δυσχερειών, οι αιτήσεις που εκκρεμούν, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη αυτών των αιτήσεων. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή η δυνατότητα αναστολής αφορά και τα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του άρθρου 47 του παρόντος κανονισμού και ότι, μόλις εκπνεύσει αυτή η προθεσμία εξέτασης, η αίτηση πιστοποιητικού δεν δύναται να αποτελέσει πλέον αντικείμενο νέου μέτρου αναστολής.

(28)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει στο άρθρο 844 παράγραφος 3 ότι στα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται υπό την κάλυψη ενός πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν το καθεστώς των επιστροφών μόνον εφόσον τηρούνται οι σχετικές με το πιστοποιητικό κοινοτικές διατάξεις. Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ιδιαίτερες λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών για τα προϊόντα που δικαιούνται της εφαρμογής των διατάξεων αυτού του καθεστώτος.

(29)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει στο άρθρο 896 ότι τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό την κάλυψη ενός πιστοποιητικού εισαγωγής ή προκαθορισμού γίνονται αποδεκτά για το ευεργέτημα του καθεστώτος των επιστροφών ή επιστροφής των εισαγωγικών δασμών μόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι οι αρμόδιες αρχές έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να ακυρώσουν τα αποτελέσματα της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία όσον αφορά το πιστοποιητικό.

(30)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει γενικά, στο άρθρο 880, ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 896, και ιδίως ότι οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την έκδοση των πιστοποιητικών πρέπει να εκδίδουν μία βεβαίωση.

(31)

Πρέπει να θεσπιστεί στον παρόντα κανονισμό το σύνολο των λεπτομερειών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του άρθρου 896 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Είναι δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 χωρίς να υπάρξει προσφυγή στη χρήση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 880 του εν λόγω κανονισμού.

(32)

Όταν τα πιστοποιητικά εισαγωγής χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ο προτιμησιακός δασμός κατα την εισαγωγή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων, υφίσταται κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν πλαστογραφημένα πιστοποιητικά στην περίπτωση κυρίως όπου η διαφορά μεταξύ του πλήρους δασμού και του μειωμένου ή μηδενικού δασμού είναι μεγάλη. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος απάτης, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ελέγχου της γνησιότητας των υποβαλλόμενων πιστοποιητικών.

(33)

Όταν ένα πιστοποιητικό εισαγωγής που εφαρμόζεται σε ένα γεωργικό προϊόν χρησιμοποιείται και για τη διαχείριση μιας δασμολογικής ποσόστωσης για την οποία χορηγήθηκε προτιμησιακό καθεστώς, το εν λόγω καθεστώς χορηγείται στους εισαγωγείς βάσει του πιστοποιητικού το οποίο πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνοδεύεται από ένα έγγραφο μιας τρίτης χώρας. Για να αποφευχθεί η υπέρβαση της ποσόστωσης, το προτιμησιακό καθεστώς πρέπει να εφαρμόζεται μέχρι το ανώτατο όριο της ποσότητας για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η εισαγωγή, πρέπει να γίνει αποδεκτή η ανοχή που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, αλλά να διευκρινιστεί παράλληλα ότι το μέρος της ποσότητας το οποίο, λόγω της ανοχής, υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν επωφελείται από το προτιμησιακό καθεστώς και πρέπει να εισαχθεί με πλήρεις δασμούς.

(34)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη όλων των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με τις παρεκκλίσεις οι οποίες προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία τη σχετική με ορισμένα προϊόντα, τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «πιστοποιητικά», καθεστώς το οποίο θεσπίζεται ή προβλέπεται από:

το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου (8) (χοίρειο κρέας),

το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου (9) (αυγά),

το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου (10) (κρέας πουλερικών),

το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 του Συμβουλίου (11) (ωαλβουμίνη και λακταλβουμίνη),

το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου (12) (βόειο κρέας),

το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου (13) (γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα),

το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου (14) (οίνοι),

το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συμβουλίου (15) (πρόβειο και αίγειο κρέας),

το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 (σιτηρά),

το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου (16) (ρύζι),

το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συμβουλίου (17) (ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές),

το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής (18) (γεωργικά προϊόντα εξαγόμενα με μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης),

το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1947/2005 του Συμβουλίου (19) (σπόροι προς σπορά),

το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου (20) (ζάχαρη, ισογλυκόζη και σιρόπι ινουλίνης),

άρθρα 28 έως 32 και το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου (21) (οπωροκηπευτικά),

τμήμα I των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του μέρους ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ζωντανά φυτά και ανθοκομία, μπανάνες και αλκοόλη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Άρθρο 2

Δεν απαιτείται και δεν μπορεί να προσκομίζεται πιστοποιητικό για τα προϊόντα:

α)

που δεν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα· ή

β)

ως προς τα οποία η εξαγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο:

i)

τελωνειακού καθεστώτος που επιτρέπει την εισαγωγή με αναστολή των εισαγωγικών δασμών, των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή

ii)

του ειδικού καθεστώτος που επιτρέπει την εξαγωγή χωρίς είσπραξη των εξαγωγικών δασμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

1.   Σε περίπτωση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που βρίσκονται υπό το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και δεν περιέχουν τα προϊόντα βάσεως που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εισαγωγής για το προϊόν που πράγματι τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον το εν λόγω προϊόν υπόκειται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού.

2.   Σε περίπτωση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που υπάγονται σε ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιέχουν συγχρόνως:

α)

ένα ή περισσότερα προϊόντα βάσεως που βρίσκονταν σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης, αλλά που δεν βρίσκονται πλέον σ’ αυτή, λόγω της ενσωματώσεώς τους στο προϊόν που πράγματι τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία και

β)

ένα ή περισσότερα προϊόντα βάσεως που δεν βρίσκονταν στις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης,

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εισαγωγής για κάθε ένα από τα προϊόντα βάσεως που αναφέρονται στο στοιχείο β) και που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί, εφόσον αυτά υπόκεινται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού.

Εντούτοις, το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν πρέπει να προσκομίζεται, όταν το προϊόν που πράγματι τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν υπόκειται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού.

3.   Το ή τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προσκομίζονται κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προκαθορισμό.

4.   Κατά την εξαγωγή προϊόντος που υπάγεται σε ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιέχει ένα ή περισσότερα προϊόντα βάσεως που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής για κάθε ένα από τα προϊόντα βάσεως, εφόσον αυτά υπόκεινται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού.

Εντούτοις, δεν πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής, εφόσον το προϊόν που πράγματι εξάγεται δεν υπόκειται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με τον προκαθορισμό της επιστροφής που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο.

Κατά την εξαγωγή σύνθετων προϊόντων που απολαύουν επιστροφής κατά την εξαγωγή, η οποία προκαθορίζεται βάσει ενός ή περισσότερων από τα συστατικά τους, η τελωνειακή κατάσταση κάθε ενός από τα συστατικά αυτά είναι η μόνη που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του καθεστώτος των πιστοποιητικών.

Άρθρο 4

1.   Δεν απαιτείται και δεν δύναται να προσκομίζεται πιστοποιητικό για την πραγματοποίηση των πράξεων:

α)

που αναφέρονται στα άρθρα 36, 40, 44, 45 και 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999· ή

β)

που στερούνται εμπορικού χαρακτήρα· ή

γ)

που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83· ή

δ)

που αφορούν ποσότητες οι οποίες είναι μικρότερες ή ίσες από τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό, όταν η εισαγωγή ή η εξαγωγή διενεργείται στο πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος και το ευεργέτημα παρέχεται μέσω πιστοποιητικού.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να αποφευχθούν καταχρήσεις κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και, ιδίως, όταν μία μόνο πράξη εισαγωγής ή εξαγωγής καλύπτεται τεχνητά από πολλές διασαφήσεις εισαγωγής ή εξαγωγής οι οποίες στερούνται έκδηλα κάθε οικονομικής ή άλλης δικαιολογίας.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, νοούνται ως πράξεις που στερούνται εμπορικού χαρακτήρα:

α)

κατά την εισαγωγή, οι πράξεις που πραγματοποιούνται από τους ιδιώτες ή, σε περίπτωση αποστολών, εκείνες που προορίζονται για ιδιώτες και οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται από τις προκαταρκτικές διατάξεις του τίτλου ΙΙ γράμμα Δ σημείο 2 της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β)

κατά την εξαγωγή, οι πράξεις που πραγματοποιούνται από τους ιδιώτες και ανταποκρίνονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα κριτήρια που αναφέρονται στο στοιχείο α).

3.   Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην απαιτούν το ή τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τις αποστολές προϊόντων ή/και εμπορευμάτων που πραγματοποιούν ιδιώτες ή ενώσεις ιδιωτών, ενόψει της δωρεάν διανομής τους για ανθρωπιστικούς σκοπούς σε τρίτες χώρες, όταν τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

α)

δεν ζητείται καμία επιστροφή από τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή·

β)

οι αποστολές αυτές είναι περιστασιακού χαρακτήρα, αποτελούνται από ποικιλία προϊόντων ή/και εμπορευμάτων και δεν υπερβαίνουν συνολική μάζα 30 000 χιλιόγραμμων ανά μεταφορικό μέσο· και

γ)

οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τον προορισμό των προϊόντων ή/και εμπορευμάτων για την ορθή ολοκλήρωση της ενέργειας.

Η παρακάτω ένδειξη τίθεται στο τετραγωνίδιο 44 της διασάφησης εξαγωγής: «Καμία επιστροφή — άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008».

Άρθρο 5

Δεν απαιτείται και δεν μπορεί να προσκομίζεται πιστοποιητικό κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου VI κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 σχετικά με το λεγόμενο καθεστώς των επανεισαγομένων.

Άρθρο 6

1.   Δεν απαιτείται και δεν μπορεί να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής κατά την αποδοχή της διασάφησης επανεξαγωγής προϊόντων, για τα οποία ο εξαγωγέας αποδεικνύει ότι έχει ληφθεί απόφαση υπέρ της επιστροφής ή της διαγραφής εισαγωγικών δασμών έναντι των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του τίτλου VII κεφάλαιο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2.   Όταν τα προϊόντα υπόκεινται κατά την εξαγωγή τους στην υποβολή πιστοποιητικού εξαγωγής και οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται τη διασάφηση επανεξαγωγής πριν αποφασίσουν για την αίτηση επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής. Το πιστοποιητικό αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής ή της εισφοράς κατά την εξαγωγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Ισχύς των πιστοποιητικών και των αποσπασμάτων πιστοποιητικών

Άρθρο 7

1.   Το πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής εγκρίνει και δημιουργεί αντίστοιχα την υποχρέωση να εισαχθεί ή να εξαχθεί, βάσει του πιστοποιητικού και, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του, η συγκεκριμένη ποσότητα του εν λόγω προϊόντος ή/και εμπορεύματος.

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο συνιστούν πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (22).

2.   Το πιστοποιητικό εξαγωγής, στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής, δημιουργεί την υποχρέωση να εξαχθεί, βάσει του εν λόγω πιστοποιητικού και, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του, η προσδιοριζόμενη ποσότητα των σχετικών προϊόντων.

Εάν η εξαγωγή των προϊόντων υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής, το πιστοποιητικό εξαγωγής, στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής, καθορίζει το δικαίωμα εξαγωγής και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής.

Εάν η εξαγωγή των προϊόντων δεν υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής, το πιστοποιητικό εξαγωγής, στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής, καθορίζει μόνο το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής.

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αποτελούν πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

3.   Τα πιστοποιητικά υποχρεώνουν την εισαγωγή από τη χώρα ή από την ομάδα χωρών ή την εξαγωγή προς τη χώρα ή την ομάδα χωρών που κατονομάζονται στο πιστοποιητικό, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 47 και στις περιπτώσεις όπου η υποχρέωση αυτή προβλέπεται στους ειδικούς κοινοτικούς κανόνες για κάθε τομέα προϊόντων.

4.   Όταν η εισαχθείσα ή εξαχθείσα ποσότητα υπερβαίνει κατά 5 % το πολύ την ποσότητα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, θεωρείται ως εισαχθείσα ή εξαχθείσα βάσει του πιστοποιητικού αυτού.

5.   Όταν η εισαχθείσα ή η εξαχθείσα ποσότητα είναι κατώτερη κατά 5 % το πολύ από την ποσότητα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής θεωρείται εκπληρωθείσα.

6.   Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5, αν το πιστοποιητικό εκδίδεται ανά κεφαλή, το αποτέλεσμα του υπολογισμού που προκύπτει από το αναφερόμενο 5 % στρογγυλεύεται, κατά περίπτωση, στον αμέσως ανώτερο ακέραιο αριθμό κεφαλών.

7.   Όταν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71, ένα πιστοποιητικό το οποίο προκαθορίζει την εισφορά κατά την εξαγωγή ή την επιστροφή κατά την εξαγωγή χρησιμοποιείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την τελευταία ημέρα της περιόδου της κανονικής ισχύος του, το εν λόγω πιστοποιητικό θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε την τελευταία ημέρα της περιόδου της κανονικής ισχύος του όσον αφορά τα ποσά που έχουν προκαθορισθεί.

Άρθρο 8

1.   Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά δεν μεταβιβάζονται. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά είναι μεταβιβάσιμα από τον δικαιούχο του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια της ισχύος του. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να επέλθει παρά μόνον υπέρ ενός εκδοχέως ανά πιστοποιητικό και ανά απόσπασμα πιστοποιητικού. Η μεταβίβαση αφορά τις ποσότητες που δεν έχουν ακόμη καταλογιστεί στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμα.

2.   Ο εκδοχέας δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμά του, αλλά μπορεί να το εκχωρήσει εκ νέου στο δικαιούχο. Η επανεκχώρηση αφορά την ποσότητα που δεν έχει ακόμη καταλογισθεί στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμα.

Στην περίπτωση αυτή, ο εκδίδων οργανισμός αναγράφει στη θέση 6 της άδειας ή του πιστοποιητικού μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α.

3.   Σε περίπτωση αίτησης για μεταβίβαση από το δικαιούχο ή της επανεκχώρησης από τον εκδοχέα, ο εκδίδων οργανισμός ή ο (οι) οργανισμός(-οί) που ορίζεται(-ονται) από κάθε κράτος μέλος εγγράφει(-ουν) στο πιστοποιητικό ή, κατά περίπτωση, στο απόσπασμα:

α)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εκδοχέα ή τη μνεία που προβλέπεται στην παράγραφο 2·

β)

την ημερομηνία αυτής της εγγραφής που πιστοποιείται από τη σφραγίδα του.

4.   Η μεταβίβαση ή η επανεκχώρηση αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία της εγγραφής.

Άρθρο 9

Τα αποσπάσματα έχουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τα πιστοποιητικά από τα οποία προέρχονται, μέσα στα όρια της ποσότητας για την οποία τα αποσπάσματα αυτά έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 10

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, καθώς και οι μνείες και θεωρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αρχές κράτους μέλους έχουν σε κάθε ένα από τα άλλα κράτη μέλη τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τα έγγραφα που εκδίδονται καθώς και με τις μνείες και θεωρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

Άρθρο 11

1.   Όταν ένα πιστοποιητικό το οποίο περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή χρησιμοποιείται για την εξαγωγή μείγματος, δεν ισχύει για το εξαγόμενο μείγμα το προκαθορισμένο ύψος επιστροφής, στην περίπτωση κατά την οποία η δασμολογική κατάταξη του συστατικού, με βάση το οποίο υπολογίζεται η εφαρμοζόμενη στο μείγμα επιστροφή, δεν αντιστοιχεί σε εκείνη του μείγματος.

2.   Όταν ένα πιστοποιητικό που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συνδυασμού προϊόντων, το προκαθορισθέν ύψος επιστροφής εφαρμόζεται μόνο στο συστατικό που έχει την ίδια δασμολογική κατάταξη με τον συνδυασμό.

ΤΜΗΜΑ 2

Αίτηση και έκδοση των πιστοποιητικών

Άρθρο 12

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών απευθύνονται ή κατατίθενται στον αρμόδιο οργανισμό σε έντυπα που έχουν τυπωθεί ή συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, επί ποινή απαραδέκτου.

Εντούτοις, ο αρμόδιος οργανισμός δύναται να θεωρήσει ότι είναι παραδεκτή μία αίτηση που υποβάλλεται με τη μορφή γραπτής τηλεπικοινωνίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος, υπό τον όρο ότι περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να εμφαίνονται στο έντυπο σε περίπτωση χρησιμοποίησής του. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να ακολουθείται αμέσως η γραπτή τηλεπικοινωνία ή/και το ηλεκτρονικό μήνυμα από την αποστολή ή κατάθεση στον αρμόδιο οργανισμό αίτησης σε έντυπο τυπωμένο ή συμπληρωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να θεωρείται ως ημέρα υποβολής, η ημερομηνία παραλαβής από τον αρμόδιο οργανισμό της γραπτής τηλεπικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Η απαίτηση αυτή δεν θίγει την εγκυρότητα της αίτησης με γραπτή τηλεπικοινωνία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Όταν οι αιτήσεις πιστοποιητικού κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικής οδού, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καθορίζουν τις λεπτομέρειες αντικατάστασης της υπογραφής με μία άλλη τεχνική, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να βασίζεται στη χρησιμοποίηση κωδικών.

2.   Η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να ανακληθεί μόνον με επιστολή, με γραπτή τηλεπικοινωνία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα που παραλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, το αργότερο έως τις 13:00, την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 13

1.   Η αίτηση πιστοποιητικού στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν στο τετραγωνίδιο 16 τον κωδικό του προϊόντος με δώδεκα ψηφία της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

Ωστόσο, εάν το ύψος της επιστροφής είναι το αυτό για περισσότερους κωδικούς οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, που θα καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στα αντίστοιχα άρθρα των άλλων κανονισμών για κοινή οργάνωση αγοράς, οι κωδικοί αυτοί δύνανται να αναφερθούν μαζί στις αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά.

2.   Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό της επιστροφής διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό, η χώρα προορισμού ή, ενδεχομένως, η περιοχή προορισμού, πρέπει να αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 7 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού.

3.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, στην περίπτωση κατά την οποία μια ομάδα προϊόντων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, οι κωδικοί των προϊόντων που ανήκουν στην ομάδα μπορούν να καταχωρηθούν στην αίτηση πιστοποιητικού και στο ίδιο το πιστοποιητικό στη θέση 22 με προηγούμενη αναγραφή της φράσης: «ομάδα προϊόντων, άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999».

Άρθρο 14

1.   Οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν όρους μη προβλεπόμενους από τους κοινοτικούς κανόνες απορρίπτονται.

2.   Η αίτηση πιστοποιητικού απορρίπτεται αν δεν έχει συσταθεί επαρκής εγγύηση στον αρμόδιο οργανισμό την ημέρα υποβολής της αίτησης και το αργότερο μέχρι τις 13:00.

3.   Όταν, για ένα πιστοποιητικό, το συνολικό ποσό της εγγύησης είναι μικρότερο ή ίσο από 100 ευρώ ή όταν το πιστοποιητικό συντάσσεται στο όνομα ενός οργανισμού παρέμβασης, δεν απαιτείται εγγύηση.

4.   Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, το ποσό της εγγύησης ζητείται κατά τη λήξη της προθεσμίας δύο μηνών μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού.

5.   Δεν απαιτείται εγγύηση για τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες στο πλαίσιο μη κοινοτικών ενεργειών επισιτιστικής βοήθειας οι οποίες πραγματοποιούνται από φιλανθρωπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από το κράτος μέλος εξαγωγής. Το κράτος μέλος ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή τους αναγνωρισμένους φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

6.   Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

Άρθρο 15

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά τα οποία περιλαμβάνουν ή όχι προκαθορισμό της επιστροφής και καταρτίζονται για την υλοποίηση ενέργειας επισιτιστικής βοήθειας, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης περιλαμβάνουν στο σημείο 20 τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β του παρόντος κανονισμού.

Στη θέση 7 εμφαίνεται η ένδειξη της χώρας προορισμού. Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για μία εξαγωγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εν λόγω πλαίσιο μιας επισιτιστικής βοήθειας.

Άρθρο 16

1.   Ως ημέρα υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού νοείται η ημέρα κατά την οποία ο αρμόδιος οργανισμός παραλαμβάνει την αίτηση (υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται πριν από τις 13:00), είτε η αίτηση κατατίθεται απευθείας στον αρμόδιο οργανισμό είτε αποστέλλεται με επιστολή ή γραπτή τηλεπικοινωνία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικού που φθάνουν στον αρμόδιο οργανισμό Σάββατο, Κυριακή ή αργία ή μία εργάσιμη ημέρα αλλά μετά τις 13:00, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας της πραγματικής παραλαβής τους.

3.   Όταν προβλέπεται μία συγκεκριμένη περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών, εκφραζόμενη σε αριθμό ημερών και η τελευταία ημέρα αυτής της περιόδου συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η περίοδος αυτή λήγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί, στις 13:00.

Ωστόσο, η παράταση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσών που καθορίζονται από το πιστοποιητικό ή για τον καθορισμό της διάρκειας ισχύος του.

4.   Τα χρονικά όρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται σε τοπική ώρα Βελγίου.

Άρθρο 17

1.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 18 παράγραφος 1, οι αιτήσεις πιστοποιητικών, τα πιστοποιητικά καθώς και τα αποσπάσματα πιστοποιητικών συντάσσονται σε έντυπα που ανταποκρίνονται στα υποδείγματα που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τις ενδείξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα και με τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις για κάθε τομέα προϊόντων.

2.   Τα έντυπα των πιστοποιητικών παρουσιάζονται υπό μορφή δέσμης φύλλων που αποτελείται, κατά σειρά, από το αντίτυπο αριθ. 1, το αντίτυπο αριθ. 2 και την αίτηση, καθώς και από τα τυχόν συμπληρωματικά αντίτυπα του πιστοποιητικού.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι οι αιτούντες συμπληρώνουν μόνο τις αιτήσεις αντί για τις δέσμες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Στην περίπτωση που, δυνάμει κοινοτικής διάταξης, η ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό μπορεί να είναι κατώτερη από την ποσότητα που έχει ζητηθεί αρχικά, η αιτούμενη ποσότητα και το ποσό της σχετικής εγγύησης πρέπει να αναφέρονται μόνο στην αίτηση πιστοποιητικού.

Τα έντυπα αποσπασμάτων των πιστοποιητικών παρουσιάζονται υπό μορφή δέσμης φύλλων που αποτελείται, κατά σειρά, από το αντίτυπο αριθ. 1 και το αντίτυπο αριθ. 2.

3.   Τα έντυπα, περιλαμβανομένων των προσθηκών, εκτυπώνονται επί λευκού χάρτου χωρίς μηχανικό χαρτοπολτό, κολλαρισμένου για γραφή και βάρους τουλάχιστον 40 γραμμαρίων κατά τετραγωνικό μέτρο. Το σχήμα τους είναι 210 × 297 χιλιοστά με αποδεκτή ανώτατη ανοχή 5 χιλιοστών λιγότερο ή 8 χιλιοστών περισσότερο όσον αφορά το μήκος- το δακτυλογραφικό διάστιχο είναι 4,24 χιλιοστά (1/6 της ίντσας)· η διάταξη των εντύπων τηρείται αυστηρά. Οι δύο όψεις των αντιτύπων αριθ. 1, καθώς και η όψη των προσθηκών, στην οποία εγγράφονται οι καταχωρήσεις, πρέπει να φέρουν εκτυπωμένες σύμπλεκτες γραμμές που καθιστούν εμφανείς όλες τις παραποιήσεις με μηχανικά ή χημικά μέσα. Η εκτύπωση συμπλέκτων γραμμών έχει χρώμα πράσινο για τα έντυπα εισαγωγής και χρώμα μελανόφαιο για τα έντυπα εξαγωγής.

4.   Εναπόκειται στα κράτη μέλη να προβούν στην εκτύπωση των εντύπων. Τα έντυπα μπορούν επίσης να εκτυπώνονται από τυπογραφεία τα οποία έχουν λάβει την έγκριση του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένα. Στην τελευταία περίπτωση, σε κάθε έντυπο πρέπει να υπάρχει αναφορά σ’ αυτή την έγκριση. Κάθε έντυπο πρέπει να φέρει μνεία η οποία να αναφέρει το επώνυμο και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή ένα διακριτικό σήμα το οποίο επιτρέπει την εξακρίβωσή του καθώς και, εκτός από την αίτηση και τις προσθήκες, αύξοντα αριθμό που προορίζεται να το εξατομικεύσει. Του αριθμού προηγούνται τα ακόλουθα γράμματα ανάλογα με την χώρα έκδοσης του εγγράφου: «ΑΤ» για την Αυστρία, «ΒΕ» για το Βέλγιο, «BG» για τη Βουλγαρία, «CZ» για την Τσεχική Δημοκρατία, «CY» για την Κύπρο, «DE» για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, «DK» για τη Δανία, «EE» για την Εσθονία, «EL» για την Ελλάδα, «ES» για την Ισπανία, «FI» για τη Φινλανδία, «FR» για τη Γαλλία, «HU» για την Ουγγαρία, «IE» για την Ιρλανδία, «IT» για την Ιταλία, «LU» για το Λουξεμβούργο, «LT» για τη Λιθουανία, «LV» για τη Λεττονία, «MT» για τη Μάλτα, «NL» για τις Κάτω Χώρες, «PL» για την Πολωνία, «PT» για την Πορτογαλία, «RO» για τη Ρουμανία, «SE» για τη Σουηδία, «SI» για τη Σλοβενία, «SK» για τη Σλοβακία, «UK» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την έκδοσή τους, τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα μπορούν να φέρουν αριθμό εκδόσεως που χορηγείται από τον εκδίδοντα οργανισμό.

5.   Οι αιτήσεις, τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα συμπληρώνονται στη μηχανή ή με τη βοήθεια μηχανογραφημένης διαδικασίας. Εκτυπώνονται και συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που εκδίδει το πιστοποιητικό. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αιτούντες να συμπληρώνουν μόνο τις αιτήσεις χειρογράφως με μελάνη και κεφαλαία γράμματα.

6.   Τα αποτυπώματα των σφραγίδων των εκδιδόντων οργανισμών και των αρχών καταχωρήσεως επιτίθενται με μεταλλική σφραγίδα, κατά προτίμηση χαλύβδινη. Εντούτοις, η σφραγίδα των εκδιδόντων οργανισμών δύναται να αντικατασταθεί από τυπωμένο χαρτόσημο με συνδυασμούς διάτρητων γραμμάτων και αριθμών.

7.   Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών μπορούν να απαιτούν τη μετάφραση των πιστοποιητικών καθώς και των αποσπασμάτων τους στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες τους.

Άρθρο 18

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17, τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται και να χρησιμοποιούνται με τη χρήση μηχανογραφικών συστημάτων σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θεσπίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Τα πιστοποιητικά αυτά καλούνται στο εξής «ηλεκτρονικά πιστοποιητικά».

Όσον αφορά το περιεχόμενό του, το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι όμοιο με το πιστοποιητικό σε χαρτί.

2.   Όταν ο δικαιούχος ή ο εκδοχέας του πιστοποιητικού έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό σε ένα κράτος μέλος το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης, ζητά απόσπασμα.

Το απόσπασμα αυτό εκδίδεται, αμελλητί και χωρίς συμπληρωματική δαπάνη, με τη μορφή του υποδείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 17.

Η ενδεχόμενη χρησιμοποίηση του αποσπάσματος αυτού σε ένα κράτος μέλος που είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφικό σύστημα εκδόσεως γίνεται με τη μορφή του αποσπάσματος σε χαρτί.

Άρθρο 19

1.   Όταν τα ποσά, τα οποία προκύπτουν από τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα ποσών εκφρασμένων σε Ευρώ που πρέπει να αναγραφούν στα έντυπα πιστοποιητικού, περιλαμβάνουν τρεις δεκαδικούς ή περισσότερους, αναφέρονται μόνον οι δύο πρώτοι δεκαδικοί. Στην περίπτωση αυτή, ο δεύτερος δεκαδικός στρογγυλοποιείται στον ανώτερο αριθμό, όταν ο τρίτος δεκαδικός είναι ίσος ή ανώτερος του πέντε, ή διατηρείται όταν ο τρίτος δεκαδικός είναι κατώτερος του πέντε.

2.   Εντούτοις, όταν η μετατροπή ποσών εκφρασμένων σε Ευρώ γίνεται σε λίρες στερλίνες, το όριο των δύο πρώτων δεκαδικών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται από το όριο των τεσσάρων πρώτων δεκαδικών. Στην περίπτωση αυτή, ο τέταρτος δεκαδικός στρογγυλοποιείται στον ανώτερο αριθμό, όταν ο πέμπτος δεκαδικός είναι ίσος ή ανώτερος του πέντε, ή διατηρείται όταν ο πέμπτος δεκαδικός είναι κατώτερος του πέντε.

Άρθρο 20

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 για τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, τα πιστοποιητικά συντάσσονται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο, το οποίο καλείται «αντίτυπο για τον δικαιούχο» και φέρει τον αριθμό 1, χορηγείται αμέσως στον αιτούντα και το δεύτερο, το οποίο καλείται «αντίτυπο για τον εκδίδοντα οργανισμό» και φέρει τον αριθμό 2, φυλάσσεται από τον εκδίδοντα οργανισμό.

2.   Όταν το πιστοποιητικό εκδίδεται για ποσότητα κατώτερη από την αιτούμενη ποσότητα, ο εκδίδων οργανισμός αναφέρει:

α)

στα τετραγωνίδια 17 και 18 του πιστοποιητικού, την ποσότητα για την οποία χορηγείται το πιστοποιητικό·

β)

στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, το ποσό της αντίστοιχης εγγύησης.

Η εγγύηση σχετικά με την ποσότητα για την οποία δεν έχει ικανοποιηθεί σχετική αίτηση αποδεσμεύεται αμέσως.

Άρθρο 21

1.   Κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου του πιστοποιητικού ή του εκδοχέως και αφού προσκομισθεί το αντίτυπο αριθ. 1 του τίτλου, είναι δυνατόν να εκδοθούν ένα ή περισσότερα αποσπάσματα αυτού του εγγράφου από τον οργανισμό έκδοσης ή από τους οργανισμούς που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος.

Τα αποσπάσματα συντάσσονται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο, το οποίο καλείται «αντίτυπο για τον δικαιούχο» και φέρει τον αριθμό 1, παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αιτούντα και το δεύτερο, το οποίο καλείται «αντίτυπο για τον εκδίδοντα οργανισμό» και φέρει τον αριθμό 2, φυλάσσεται από τον εκδίδοντα οργανισμό.

Στο αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού καταχωρείται, από τον οργανισμό που εκδίδει το απόσπασμα, η ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί αυτό το απόσπασμα, προσαυξημένη κατά την ανοχή. Στην περίπτωση αυτή, δίπλα στην ποσότητα που καταχωρείται στο αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού τίθεται η ένδειξη «απόσπασμα».

2.   Κανένα άλλο απόσπασμα δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί από το απόσπασμα πιστοποιητικού.

3.   Τα αντίτυπα αριθ. 1 των αποσπασμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και εκείνων τα οποία έχουν λήξει παραδίδονται από τον δικαιούχο στον οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό μαζί με το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού από το οποίο προέρχονται, για να διορθώσει ο οργανισμός αυτός τις καταχωρήσεις που εμφαίνονται στο αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού σύμφωνα με εκείνες που εμφαίνονται στα αντίτυπα αριθ. 1 των αποσπασμάτων.

Άρθρο 22

1.   Για τον προσδιορισμό της διάρκειας ισχύος τους, τα πιστοποιητικά θεωρούνται ότι εκδίδονται την ημέρα υποβολής της αίτησης· η ημέρα αυτή υπολογίζεται μέσα στην προθεσμία ισχύος του πιστοποιητικού. Ωστόσο, το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από την πραγματική έκδοσή του.

2.   Εντούτοις, μπορεί να προβλεφθεί ότι η ισχύς του πιστοποιητικού αρχίζει από την ημερομηνία της πραγματικής εκδόσεώς του· στην περίπτωση αυτή, η ημέρα της πραγματικής εκδόσεως υπολογίζεται μέσα στην προθεσμία ισχύος του πιστοποιητικού.

ΤΜΗΜΑ 3

Χρήση πιστοποιητικών

Άρθρο 23

1.   Το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού προσκομίζεται στο τελωνείο όπου γίνεται αποδεκτή:

α)

στην περίπτωση πιστοποιητικού εισαγωγής, η δήλωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β)

στην περίπτωση πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού της επιστροφής, η διασάφηση σχετικά με την εξαγωγή.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, η τελωνειακή διασάφηση πρέπει να γίνεται από το δικαιούχο ή, ενδεχομένως, από τον εκδοχέα του πιστοποιητικού ή από τον αντιπρόσωπό τους κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2.   Το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού προσκομίζεται ή βρίσκεται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών κατά την αποδοχή της διασάφησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3.   Μετά την καταχώρηση και τη θεώρηση από το τελωνείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν ή να δεχτούν ο ενδιαφερόμενος να καταχωρεί το πιστοποιητικό· η καταχώρηση αυτή εξακριβώνεται και θεωρείται σε όλες τις περιπτώσεις από το αρμόδιο τελωνείο.

4.   Αν η εισαγόμενη ή η εξαγόμενη ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην ποσότητα που καταχωρήθηκε στο πιστοποιητικό, η καταχώρηση του πιστοποιητικού διορθώνεται, ώστε να ληφθεί υπόψη η ποσότητα που πράγματι εισήχθη ή εξήχθη, εντός του ορίου της ποσότητας για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό.

Άρθρο 24

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τα ακόλουθα όσον αφορά το πιστοποιητικό:

α)

να κατατεθεί στην εκδίδουσα αρχή ή στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με την πληρωμή της επιστροφής·

β)

στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 18, να αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων της εκδίδουσας αρχής ή της αρχής που είναι επιφορτισμένη με την πληρωμή της επιστροφής.

2.   Το κράτος μέλος καθορίζει τις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 και τους όρους που πρέπει να πληρούνται από τον ενδιαφερόμενο για να μπορέσει να επωφεληθεί από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εξάλλου, οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση για όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στην Κοινότητα.

3.   Το κράτος μέλος καθορίζει την αρμόδια αρχή για την εγγραφή και θεώρηση του πιστοποιητικού.

Εντούτοις, η καταχώριση και η επικύρωση και θεώρηση του πιστοποιητικού θεωρείται επίσης ότι έχουν πραγματοποιηθεί εάν:

α)

έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή έγγραφο στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι εξαγόμενες ποσότητες· το έντυπο αυτό πρέπει να επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό και ταξινομείται με αυτό·

β)

οι εξαγόμενες ποσότητες έχουν καταχωριστεί σε επίσημη ηλεκτρονική βάση δεδομένων του σχετικού κράτους μέλους και υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ των πληροφοριών αυτών και του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού· τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την αρχειοθέτηση αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιώντας έντυπες εκδόσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία καταχώρισης είναι η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

4.   Κατά την αποδοχή της διασάφησης στο τελωνείο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει ιδίως, στο έγγραφο της διασάφησης, ότι κάνει χρήση των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και τον αριθμό του πιστοποιητικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

5.   Σε περίπτωση ενός πιστοποιητικού που επιτρέπει την εισαγωγή ή που επιτρέπει την εξαγωγή, η εντολή παραλαβής του εμπορεύματος δύναται να δοθεί μόνον εφόσον το τελωνείο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 έλαβε την πληροφορία σύμφωνα με την οποία το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο τελωνειακό έγγραφο ισχύει για το εν λόγω προϊόν και έχει καταχωρηθεί.

6.   Στις περιπτώσεις όπου τα εξαγόμενα προϊόντα δεν υπόκεινται στην υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εξαγωγής αλλά για τα οποία καθορίστηκε η επιστροφή με την βοήθεια ενός πιστοποιητικού εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής, αν, λόγω λάθους, το έγγραφο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή για να χορηγηθεί η επιστροφή δεν περιλαμβάνει καμία μνεία στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή/και στον αριθμό του πιστοποιητικού ή αν η πληροφορία είναι λανθασμένη, είναι δυνατό να ρυθμιστεί η πράξη, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

η αρχή που είναι επιφορτισμένη με την πληρωμή της επιστροφής έχει στη διάθεσή της ένα πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής για το εν λόγω προϊόν, το οποίο ισχύει κατά την ημέρα αποδοχής της διασάφησης·

β)

επαρκείς αποδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ της εξαγόμενης ποσότητας και του πιστοποιητικού που καλύπτει την εξαγωγή.

Άρθρο 25

1.   Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά και στα αποσπάσματα πιστοποιητικών δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την έκδοσή τους.

2.   Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ακρίβεια των ενδείξεων που εμφαίνονται στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμα, το πιστοποιητικό ή το απόσπασμα επιστρέφονται στον εκδίδοντα οργανισμό με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου ή της αρμόδιας υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Αν ο εκδίδων οργανισμός κρίνει ότι συντρέχουν οι όροι για διόρθωση, προβαίνει στην ανάκληση είτε του αποσπάσματος είτε του πιστοποιητικού, καθώς και των αποσπασμάτων που έχουν προηγουμένως εκδοθεί, και εκδίδει αμελλητί είτε διορθωμένο απόσπασμα είτε πιστοποιητικό και αντίστοιχα αποσπάσματα διορθωμένα. Σ’ αυτά τα νέα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν την ένδειξη «πιστοποιητικό διορθωμένο την…» ή «απόσπασμα διορθωμένο την…» σε κάθε αντίτυπο, αναγράφονται πάλι, κατά περίπτωση, οι προηγούμενες καταχωρήσεις.

Αν ο εκδίδων οργανισμός δεν κρίνει αναγκαία τη διόρθωση του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος, θέτει σ’ αυτό την ένδειξη «ελέγχθηκε την… κατά το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008», καθώς και τη σφραγίδα του.

Άρθρο 26

1.   Ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει το πιστοποιητικό και τα αποσπάσματα στον εκδίδοντα οργανισμό, κατόπιν αιτήσεως του οργανισμού αυτού.

2.   Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες επιστρέφουν ή κρατούν το αμφισβητούμενο έγγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 25, οι υπηρεσίες αυτές δίδουν απόδειξη παραλαβής στον ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεώς του.

Άρθρο 27

Στις περιπτώσεις που κρίνεται ανεπαρκής ο χώρος που προορίζεται για τις καταχωρήσεις στα πιστοποιητικά ή στα αποσπάσματά τους, οι αρχές καταχωρήσεως μπορούν να επικολλήσουν μία ή περισσότερες προσθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα τετραγωνίδια καταχωρήσεως που προβλέπονται στο οπίσθιο μέρος του αντιτύπου αριθ. 1 των πιστοποιητικών ή των αποσπασμάτων τους. Οι αρχές καταχωρήσεως επιθέτουν τη σφραγίδα τους κατά το ήμισυ στα πιστοποιητικά ή στα αποσπάσματά τους και κατά το ήμισυ στην προσθήκη και, σε περίπτωση περισσοτέρων προσθηκών, κατά το ήμισυ σε κάθε μία από τις διάφορες προσθήκες.

Άρθρο 28

1.   Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού, του αποσπάσματος πιστοποιητικού ή των ενδείξεων και θεωρήσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες επιστρέφουν το αμφισβητούμενο έγγραφο ή φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού στις ενδιαφερόμενες αρχές για έλεγχο.

Το ίδιο είναι δυνατόν να συμβεί δειγματοληπτικά· στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται μόνο φωτοαντίγραφο του τίτλου.

2.   Στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες επιστρέφουν το αμφισβητούμενο έγγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, οι υπηρεσίες αυτές παραδίδουν σ' αυτόν απόδειξη παραλαβής.

Άρθρο 29

1.   Εφόσον είναι αναγκαίο για την καλή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανακοινώνουν αμοιβαία τις πληροφορίες για τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα καθώς και για τις παρατυπίες και τις παραβάσεις που τα αφορούν.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις παρατυπίες και τις παραβάσεις που αφορούν τον παρόντα κανονισμό, μόλις αυτές υποπέσουν στην αντίληψή τους.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο και τις διευθύνσεις των οργανισμών εκδόσεως των πιστοποιητικών και αποσπασμάτων, εισπράξεως των εισφορών κατά την εξαγωγή και πληρωμής των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν επίσης στην Επιτροπή τα αποτυπώματα των επισήμων σφραγίδων και, κατά περίπτωση, των τυπωμένων χαρτοσήμων των αρχών που καλούνται να παρέμβουν. Η Επιτροπή πληροφορεί αμέσως τα άλλα κράτη μέλη σχετικά.

ΤΜΗΜΑ 4

Αποδέσμευση της εγγύησης

Άρθρο 30

Ως προς τη διάρκεια της ισχύος των πιστοποιητικών:

α)

η υποχρέωση εισαγωγής θεωρείται ως εκπληρωθείσα και το δικαίωμα εισαγωγής βάσει του πιστοποιητικού ως χρησιμοποιηθέν την ημέρα αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α), με την επιφύλαξη της πραγματικής θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος·

β)

η υποχρέωση εξαγωγής θεωρείται ως εκπληρωθείσα και το δικαίωμα εξαγωγής βάσει του πιστοποιητικού ως χρησιμοποιηθέν την ημέρα αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 31

Θεωρείται ότι έχει τηρηθεί μια πρωτογενής απαίτηση όταν προσκομίζεται η απόδειξη:

α)

όσον αφορά τις εισαγωγές, της αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α) και αφορά το σχετικό προϊόν·

β)

όσον αφορά τις εξαγωγές, της αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και αφορά το σχετικό προϊόν· επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί η απόδειξη:

i)

αν πρόκειται είτε για εξαγωγή είτε για παραδόσεις που εξομοιώνονται με εξαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ότι σε προθεσμία 60 ημερών από την ημέρα της αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής, εκτός από αδυναμία λόγω ανωτέρας βίας, το προϊόν είτε έχει φθάσει στον προορισμό του στην περίπτωση παραδόσεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές είτε έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στις άλλες περιπτώσεις· για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι παραδόσεις των προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά να καταναλωθούν επάνω σε εξέδρες άντλησης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής υφαλοκρηπίδας ή στο εσωτερικό της υφαλοκρηπίδας του μη ευρωπαϊκού τμήματος της Κοινότητας, πέρα όμως από ζώνη τριών μιλίων από τη γραμμή βάσεως που χρησιμεύει για τη μέτρηση του πλάτους των χωρικών υδάτων κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

ii)

αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της αποθήκης ανεφοδιασμού που αναφέρεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ότι τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκη ανεφοδιασμού σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για τη θέση υπό το σχετικό καθεστώς, εκτός από περίπτωση αδυναμίας λόγω ανωτέρας βίας.

Ωστόσο, εφόσον σημειώνεται υπέρβαση της προθεσμίας των 60 ημερών η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i) ή της προθεσμίας των 30 ημερών η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii), αποδεσμεύεται η εγγύηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Δεν καταπίπτει η εγγύηση βάσει του δευτέρου εδαφίου για τις ποσότητες για τις οποίες εφαρμόζεται μείωση της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 λόγω αθέτησης των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 40 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 32

1.   Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 31 αποδείξεις παρέχονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο:

α)

στις περιπτώσεις του άρθρου 31 στοιχείο α), η απόδειξη παρέχεται με την προσκόμιση του αντιτύπου αριθ. 1 του πιστοποιητικού και, κατά περίπτωση, του αντιτύπου αριθ. 1 του ή των αποσπασμάτων των πιστοποιητικών που αναφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 ή του άρθρου 24·

β)

στις περιπτώσεις του άρθρου 31 στοιχείο β), η απόδειξη παρέχεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, με την προσκόμιση του αντιτύπου αριθ. 1 του πιστοποιητικού και, κατά περίπτωση, του αντιτύπου αριθ. 1 του ή των αποσπασμάτων των πιστοποιητικών που αναφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 ή του άρθρου 24.

2.   Εξάλλου, αν πρόκειται για εξαγωγή από την Κοινότητα ή παράδοση σε τόπο προορισμού κατά την έννοια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ή για θέση υπό το καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 40 του ιδίου κανονισμού, απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής αποδείξεως.

Η συμπληρωματική αυτή απόδειξη παρέχεται ως ακολούθως:

α)

εναπόκειται στην επιλογή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους στις περιπτώσεις που:

i)

το πιστοποιητικό εκδίδεται,

ii)

η διασάφηση που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού γίνεται αποδεκτή, και

iii)

το προϊόν:

εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας· για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι παραδόσεις των προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά να καταναλωθούν σε εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής υφαλοκρηπίδας ή στο εσωτερικό της υφαλοκρηπίδας του μη ευρωπαϊκού τμήματος της Κοινότητας, πέρα όμως από ζώνη τριών μιλίων από τη γραμμή βάσεως που χρησιμεύει για τη μέτρηση του πλάτους των χωρικών υδάτων κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

παραδίδεται σε ένα από τους προορισμούς που απαριθμούνται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ή

τοποθετείται σε αποθήκη ανεφοδιασμού που ορίζεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, στο ίδιο κράτος μέλος·

β)

παρέχεται στις άλλες περιπτώσεις:

i)

από το ή τα αντίτυπα ελέγχου Τ5 που αναφέρονται στο άρθρο 912α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ή από επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του ή των αντιτύπων ελέγχου Τ5, ή

ii)

από βεβαίωση που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό για την καταβολή των επιστροφών και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, ή

iii)

από ισοδύναμη απόδειξη όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση που το αντίτυπο ελέγχου Τ5 έχει μοναδικό σκοπό να καταστήσει δυνατή την αποδέσμευση της εγγύησης, το αντίτυπο ελέγχου Τ5 φέρει στη θέση 106 μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

Εντούτοις, αν χρησιμοποιείται απόσπασμα πιστοποιητικού, πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως, η ένδειξη συμπληρώνεται με τον αριθμό του αρχικού πιστοποιητικού καθώς και με την ονομασία και τη διεύθυνση του εκδίδοντος οργανισμού.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) του στοιχείου β) αποστέλλονται στον εκδίδοντα οργανισμό δια της διοικητικής οδού.

3.   Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β), το προϊόν τίθεται σε ένα από τα απλουστευμένα καθεστώτα που προβλέπονται στα άρθρα 412 έως 442α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ή στον τίτλο Χ κεφάλαιο Ι του προσαρτήματος Ι της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 σχετικά με το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης, για να κατευθυνθεί προς σταθμό προορισμού ή παραλήπτη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, το απαιτούμενο κατά την παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου αντίτυπο ελέγχου Τ5 αποστέλλεται στον εκδίδοντα οργανισμό διά της διοικητικής οδού. Στο τμήμα «J» του αντιτύπου ελέγχου Τ5 αναγράφεται, κάτω από τον τίτλο «Παρατηρήσεις», μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Δ του παρόντος κανονισμού.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το τελωνείο αναχωρήσεως επιτρέπει τροποποίηση της συμβάσεως μεταφοράς η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της μεταφοράς στο εσωτερικό της Κοινότητας μόνον αν αποδειχθεί:

α)

ότι η εγγύηση έχει εκ νέου συσταθεί στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη αποδεσμευτεί· ή

β)

ότι όλα τα μέτρα έχουν ληφθεί από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες για να μην αποδεσμευτεί η εγγύηση σχετικά με το εν λόγω προϊόν.

Αν η εγγύηση έχει αποδεσμευτεί και το προϊόν δεν έχει εξαχθεί, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα.

4.   Όταν το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 στοιχείο β) αντίτυπο ελέγχου Τ5 δεν προσκομίζεται σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοσή του εξ αιτίας περιστάσεων που δεν μπορούν να καταλογισθούν στον ενδιαφερόμενο, αυτός μπορεί να απευθύνει στον αρμόδιο οργανισμό αιτιολογημένη αίτηση ισοτιμίας συνοδευόμενη από δικαιολογητικά στοιχεία.

Τα προσκομιζόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά στοιχεία είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

Άρθρο 33

Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, η τελευταία ημέρα του μήνα θεωρείται ως ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 34

1.   Κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου του τίτλου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποδεσμεύσουν την εγγύηση τμηματικά ανάλογα με τις ποσότητες των προϊόντων για τα οποία προσκομίζονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 31 αποδείξεις και εφόσον προσκομίζεται απόδειξη ότι εισάγεται ή εξάγεται ποσότητα ίση με το 5 % της αναγραφόμενης στο πιστοποιητικό ποσότητας.

2.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 47, όταν δεν εκπληρώνεται η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής, η εγγύηση καταπίπτει για ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ:

α)

του 95 % της ποσότητας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό και

β)

της ποσότητας η οποία πράγματι εισάγεται ή εξάγεται.

Αν το πιστοποιητικό εκδίδεται ανά κεφαλή, το αποτέλεσμα του υπολογισμού του 95 % στρογγυλεύεται, κατά περίπτωση, στον αμέσως κατώτερο ακέραιο αριθμό κεφαλών.

Εντούτοις, αν η εισαγόμενη ή εξαγόμενη ποσότητα ανέρχεται σε λιγότερο από το 5 % της αναγραφόμενης στο πιστοποιητικό ποσότητας, η εγγύηση καταπίπτει στο σύνολό της.

Εξάλλου, αν το συνολικό ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταπέσει είναι μικρότερο ή ίσο με 100 ευρώ για συγκεκριμένο πιστοποιητικό, το κράτος μέλος μπορεί να αποδεσμεύσει εξ ολοκλήρου την εγγύηση.

Αν η εγγύηση έχει αποδεσμευτεί αχρεωστήτως εν όλω ή εν μέρει, πρέπει να συσταθεί εκ νέου ανάλογα με τις σχετικές ποσότητες, στον οργανισμό που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Ωστόσο, η ανασύσταση της αποδεσμευθείσας εγγύησης δεν μπορεί να ζητηθεί πέραν μιας περιόδου τεσσάρων ετών που υπολογίζεται από την αποδέσμευσή της, εφόσον ο συναλλασσόμενος ενήργησε καλή τη πίστει.

3.   Όσον αφορά το πιστοποιητικό εξαγωγής στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής:

α)

εάν το πιστοποιητικό ή ένα απόσπασμα πιστοποιητικού επιστραφεί στον οργανισμό έκδοσής του στη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της διάρκειας ισχύος του, η αντίστοιχη εγγύηση που πρέπει να καταπέσει μειώνεται κατά 40 %. Για το σκοπό αυτό, κάθε τμήμα μιας ημέρας θεωρείται ολόκληρη ημέρα·

β)

εάν το πιστοποιητικό ή ένα απόσπασμα πιστοποιητικού επιστραφεί στον οργανισμό έκδοσής του στη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στο τελευταίο τρίτο της διάρκειας ισχύος του ή κατά τη διάρκεια του μήνα που έπεται της ημέρας λήξεως της ισχύος του, η αντίστοιχη εγγύηση που πρέπει να καταπέσει μειώνεται κατά 25 %.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται μόνο στα πιστοποιητικά και στα αποσπάσματα πιστοποιητικών που επιστρέφονται στον οργανισμό έκδοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου GATT για την οποία εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά και εφόσον επιστραφούν άνω των 30 ημερών πριν από το τέλος αυτής της περιόδου.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη ενδεχομένου μέτρου αναστολής της εφαρμογής του. Στην περίπτωση αυξήσεως της επιστροφής για ένα ή περισσότερα προϊόντα, η Επιτροπή, αποφασίζοντας με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή σε άλλα αντίστοιχα άρθρα άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως των αγορών, δύναται να αναστείλει την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου για τα πιστοποιητικά που ζητήθηκαν πριν από την αύξηση της επιστροφής και δεν επεστράφησαν στον οργανισμό εκδόσεως έως την προηγουμένη της αυξήσεως της επιστροφής.

Τα πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου 24 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι έφθασαν στον οργανισμό εκδόσεως κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο οργανισμός εκδόσεως παραλαμβάνει αίτηση του δικαιούχου του πιστοποιητικού για να προβεί στην αποδέσμευση της εγγύησης.

4.   Η απόδειξη χρήσης του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 πρέπει να προσκομίζεται εντός δύο μηνών μετά τη λήξη του πιστοποιητικού, με εξαίρεση την περίπτωση αδυναμίας λόγω ανωτέρας βίας.

5.   H απόδειξη εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή παράδοσης σε προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ή της υπαγωγής του στο καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 40 του εν λόγω κανονισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού πρέπει να προσκομίζεται εντός δώδεκα μηνών μετά τη λήξη του πιστοποιητικού, με εξαίρεση την περίπτωση αδυναμίας λόγω ανωτέρας βίας.

6.   Το ποσό το οποίο καταπίπτει για τις ποσότητες για τις οποίες η απόδειξη η σχετική με το πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής, δεν έχει προσκομιστεί εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 4 προθεσμίας μειώνεται:

α)

κατά 90 %, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη εντός του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία λήξεως του πιστοποιητικού·

β)

κατά 50 %, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη εντός του τέταρτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη του πιστοποιητικού·

γ)

κατά 30 %, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη εντός του πέμπτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία λήξεως του πιστοποιητικού·

δ)

κατά 20 %, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη εντός του έκτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

7.   Στις υπόλοιπες εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 6 περιπτώσεις, το ποσό, το οποίο καταπίπτει για τις ποσότητες για τις οποίες η απόδειξη δεν έχει προσκομιστεί εντός της οριζόμενης στις παραγράφους 4 και 5 προθεσμίας, αλλά προσκομίζεται το αργότερο τον εικοστό τέταρτο μήνα μετά την ημερομηνία λήξεως του πιστοποιητικού, είναι ίσο με το 15 % του ποσού το οποίο θα κατέπιπτε οριστικά στην περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα δεν θα είχαν εισαχθεί ή εξαχθεί· στην περίπτωση κατά την οποία για ένα ορισμένο προϊόν, υπάρχουν πιστοποιητικά τα οποία προβλέπουν διαφορετικά ποσοστά εγγύησης, για τον υπολογισμό του ποσού που καταπίπτει χρησιμοποιείται ως βάση το χαμηλότερο ποσοστό που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή.

8.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαλλάξουν από την υποχρέωση προσκόμισης των αποδείξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5, όταν έχουν ήδη στην κατοχή τους τα αναγκαία στοιχεία.

9.   Εφόσον προβλέπεται από μία κοινοτική διάταξη με αναφορά στην παρούσα παράγραφο ότι η υποχρέωση πληρούται με την προσκόμιση της απόδειξης ότι το προϊόν έχει φθάσει σε συγκεκριμένο προορισμό, η εν λόγω απόδειξη πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 και η μη προσκόμιση αυτής της απόδειξης συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης του πιστοποιητικού για τη σχετική ποσότητα.

Η απόδειξη αυτή πρέπει επίσης να προσκομίζεται σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού. Εντούτοις, εφόσον τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 δεν είναι δυνατόν να προσκομιστούν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, μολονότι ο εξαγωγέας επέδειξε προθυμία για να τα προσκομίσει μέσα στις εν λόγω προθεσμίες, είναι δυνατόν να χορηγηθεί παράταση για την προσκόμιση των εν λόγω εγγράφων.

10.   Όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα οποία προβλέπεται, από κοινοτική διάταξη, η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 4 έως 8, η απόδειξη χρησιμοποίησης του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρέπει να προσκομισθεί εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος του πιστοποιητικού, εκτός από περίπτωση αδυναμίας οφειλομένης σε ανωτέρα βία.

Όταν η απόδειξη της χρησιμοποίησης του πιστοποιητικού, που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α), προσκομίζεται μετά την προβλεπόμενη προθεσμία:

α)

Στην περίπτωση κατά την οποία το πιστοποιητικό έχει χρησιμοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τη μικρότερη ανοχή, εντός της προθεσμίας ισχύος του, η εγγύηση καταπίπτει μέχρι ποσού ίσου με το 15 % του συνολικού ποσού της εγγυήσεως που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, ως κατ’ αποκοπή μείωση·

β)

στην περίπτωση που το πιστοποιητικό χρησιμοποιήθηκε εν μέρει εντός της προθεσμίας ισχύος του, η εγγύηση καταπίπτει για ποσό ίσο προς:

i)

τη διαφορά μεταξύ του 95 % της ποσότητας που αναφέρεται στο πιστοποιητικό και της ποσότητας που πράγματι έχει εισαχθεί, συν

ii)

15 % του ποσού της εναπομένουσας εγγύησης που προκύπτει μετά την αφαίρεση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του σημείου i), ως κατ’ αποκοπή μείωση, συν

iii)

3 %, για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας προσκόμισης της απόδειξης, του ποσού της εγγύησης που απομένει μετά την αφαίρεση που γίνεται σύμφωνα με τα σημεία i) και ii).

ΤΜΗΜΑ 5

Απώλεια πιστοποιητικού

Άρθρο 35

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που περιέχει προκαθορισμό επιστροφής ύψους ανώτερου του μηδενός.

2.   Ο οργανισμός εκδόσεως του αρχικού πιστοποιητικού εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου ή του εκδοχέως σε περίπτωση εκχώρησης του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος, πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να αρνηθούν την έκδοση πιστοποιητικού αντικαταστάσεως ή αποσπάσματος αντικαταστάσεως, όταν:

α)

ο αιτών δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την εκπλήρωση του σκοπού που επιδιώκεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου· σε κάθε κράτος μέλος, η ευχέρεια αυτή ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες σ’ αυτό αρχές όσον αφορά την ίση μεταχείριση των αιτούντων και την ελεύθερη διεξαγωγή του εμπορίου και της βιομηχανίας·

β)

ο αιτών δεν έχει αποδείξει ότι έλαβε τις εύλογες προφυλάξεις προς αποφυγή της απώλειας του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος.

3.   Η επιστροφή που καθορίζεται στο πλαίσιο διαγωνισμού αποτελεί προκαθορισμένη επιστροφή.

4.   Το πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως φέρει τις ενδείξεις και τις μνείες που αναφέρονται στο έγγραφο που αντικαθιστά. Εκδίδεται για ποσότητα προϊόντων η οποία, προσαυξημένη κατά τα όρια ανοχής, αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ποσότητα που εμφαίνεται στο απολεσθέν έγγραφο. Ο αιτών αναφέρει εγγράφως τη διαθέσιμη αυτή ποσότητα. Εφόσον οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκδίδων οργανισμός αποδεικνύουν ότι η διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται από τον αιτούντα είναι πολύ μεγάλη, η διαθέσιμη ποσότητα μειούται αναλόγως, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο.

Το πιστοποιητικό, η άδεια αντικαταστάσεως, ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως πρέπει να αναφέρει επιπλέον, στο σημείο 22, μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ε υπογραμμισμένη με κόκκινο.

5.   Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως απολεσθεί, δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί άλλο νέο πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικαταστάσεως.

6.   Η έκδοση πιστοποιητικού αντικαταστάσεως ή αποσπάσματος αντικαταστάσεως υπόκειται στη σύσταση εγγύησης. Το ποσό της εγγύησης αυτής υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας:

α)

το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής ή, κατά περίπτωση, το ανώτερο ύψος που ισχύει για τους εν λόγω προορισμούς, προσαυξημένο κατά 20 % επί

β)

την ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως, προσαυξημένη κατά το όριο ανοχής.

Η προσαύξηση της εγγύησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 3 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους. Τα σχετικά με την εγγύηση δικαιολογητικά υποβάλλονται στον οργανισμό εκδόσεως του αρχικού πιστοποιητικού.

7.   Αν η εξαχθείσα ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό και πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή από απόσπασμα και απόσπασμα αντικαταστάσεως είναι ανώτερη από την ποσότητα προϊόντων που είναι δυνατόν να εξαχθεί υπό την κάλυψη του εν λόγω πιστοποιητικού ή αποσπάσματος, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και αντιστοιχεί στην πλεονάζουσα ποσότητα καταπίπτει ως απόδοση της επιστροφής.

8.   Επιπλέον, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 7, όταν εφαρμόζεται εισφορά κατά την εξαγωγή κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) για την πλεονασματική ποσότητα, πρέπει να εισπραχθεί η εισφορά κατά την εξαγωγή που ισχύει την ημερομηνία αυτή.

Η πλεονασματική ποσότητα:

α)

καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7·

β)

είναι εκείνη για την οποία η διασάφηση έγινε τελευταία αποδεκτή υπό την κάλυψη αρχικού πιστοποιητικού, αποσπάσματος του αρχικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικού αντικαταστάσεως ή αποσπάσματος αντικαταστάσεως. Στην περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα την οποία αφορά η τελευταία εξαγωγή είναι κατώτερη από την πλεονασματική ποσότητα, λαμβάνεται υπόψη, μέχρις εξαντλήσεως της πλεονασματικής ποσότητας, η αμέσως προηγούμενη εξαγωγή ή εξαγωγές.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 120/89 της Επιτροπής (23) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

9.   Εφόσον η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 δεν καταπίπτει δυνάμει της παραγράφου 7, αποδεσμεύεται 15 μήνες μετά τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού.

10.   Σε περίπτωση που το απωλεσθέν πιστοποιητικό ή απόσπασμα επανευρεθεί, το εν λόγω έγγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό εκδόσεως του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος αντικαταστάσεως. Στην περίπτωση αυτή, αν η διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται στο αρχικό πιστοποιητικό ή απόσπασμα είναι ανώτερη ή ίση προς την ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως, προσαυξημένη κατά το όριο ανοχής, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 αποδεσμεύεται αμέσως.

Εντούτοις, αν η διαθέσιμη ποσότητα είναι ανώτερη, εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, απόσπασμα για ποσότητα η οποία, προσαυξημένη κατά το όριο ανοχής, είναι ίση προς την ποσότητα που μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί.

11.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανακοινώνουν μεταξύ τους τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση που οι αρχές χρησιμοποιούν, προς υποστήριξη των πληροφοριών, το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που αναφέρεται στο άρθρο 912α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και εκδίδεται για να αποδειχθεί η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αναγράφεται ο αριθμός του αρχικού πιστοποιητικού στη θέση 105 του αντιτύπου ελέγχου Τ5. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται απόσπασμα πιστοποιητικού, πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως, αναγράφεται ο αριθμός του αρχικού πιστοποιητικού στη θέση 106 του αντιτύπου ελέγχου Τ5.

Άρθρο 36

1.   Η αίτηση ενός πιστοποιητικού αντικατάστασης ή ενός αποσπάσματος αντικατάστασης για ένα προϊόν είναι απαράδεκτη, αν η έκδοση του πιστοποιητικού έχει ανασταλεί για το σχετικό προϊόν ή αν η έκδοση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται στο πλαίσιο ποσόστωσης εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2.   Όταν ο δικαιούχος ή ο εκδοχέας πιστοποιητικού εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού, προσκομίζει στις αρμόδιες αρχές επαρκή απόδειξη ότι το πιστοποιητικό ή απόσπασμα, αφενός, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου ή εν μέρει και, αφετέρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδίως λόγω της ολικής ή μερικής καταστροφής του, εκδίδεται από τον οργανισμό εκδόσεως του αρχικού πιστοποιητικού πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως για ποσότητα προϊόντων η οποία, επαυξημένη, ενδεχομένως, κατά το όριο ανοχής, αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ποσότητα. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 4 πρώτη φράση.

Άρθρο 37

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή ανά τρίμηνο:

α)

τον αριθμό πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αντικαταστάσεως που έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο τρίμηνο:

i)

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35,

ii)

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36·

β)

τη φύση και την ποσότητα των σχετικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, το προκαθορισμένο ύψος της επιστροφής κατά την εξαγωγή ή της εισφοράς κατά την εξαγωγή.

Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη.

Άρθρο 38

1.   Σε περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού ή αποσπάσματος πιστοποιητικού, και εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει, οι εκδίδοντες οργανισμοί μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να χορηγήσουν στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο των εγγράφων αυτών που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί όπως και τα πρωτότυπα έγγραφα και το οποίο περιλαμβάνει εμφανώς την ένδειξη «αντίγραφο» σε κάθε αντίτυπο.

2.   Τα αντίγραφα δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται με σκοπό την πραγματοποίηση πράξεων εισαγωγής ή εξαγωγής.

3.   Το αντίγραφο προσκομίζεται στο τελωνείο στο οποίο έχει γίνει αποδεκτή η διασάφηση που αναφέρεται στο άρθρο 23 υπό την κάλυψη του απολεσθέντος πιστοποιητικού ή αποσπάσματος, ή σε άλλη αρμόδια αρχή που έχει οριστεί από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το τελωνείο.

4.   Η αρμόδια αρχή καταχωρεί και θεωρεί τα αντίγραφα.

5.   Τα θεωρημένα κατ’ αυτόν τον τρόπο αντίγραφα αποτελούν απόδειξη για την αποδέσμευση της εγγύησης αντί του απολεσθέντος αντιτύπου αριθ. 1 του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος.

ΤΜΗΜΑ 6

Ανωτέρα βία

Άρθρο 39

1.   Εφόσον η εισαγωγή ή η εξαγωγή δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού λόγω περιστατικού, το οποίο ο εμπορευόμενος θεωρεί ως περίπτωση ανωτέρας βίας, ο δικαιούχος του πιστοποιητικού ζητά από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους εκδόσεως του πιστοποιητικού είτε την παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού είτε την ακύρωσή του. Προσκομίζει την απόδειξη των περιστάσεων που θεωρεί ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των αποδείξεων αυτών μέσα στην εν λόγω προθεσμία, μολονότι ο εμπορευόμενος έχει φροντίσει να τις προμηθευτεί και να τις διαβιβάσει, μπορεί να χορηγηθεί συμπληρωματική προθεσμία.

2.   Δεν είναι παραδεκτή αίτηση για παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού που έχει κατατεθεί μετά από περισσότερες από 30 ημέρες από τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.

3.   Εφόσον επικαλεσθεί κάποιος περίσταση που θεωρείται περίπτωση ανωτέρας βίας και έχει σχέση με τη χώρα προελεύσεως ή/και καταγωγής, όταν πρόκειται για εισαγωγή, ή με τη χώρα προορισμού, όταν πρόκειται για εξαγωγή, η περίσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή παρά μόνον εάν οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν ορισθεί εγκαίρως και γραπτώς στον οργανισμό εκδόσεως του πιστοποιητικού ή σε άλλον επίσημο οργανισμό του ιδίου κράτους μέλους.

Η ένδειξη της χώρας προελεύσεως, καταγωγής ή προορισμού θεωρείται ότι έχει ανακοινωθεί εγκαίρως εάν, τη στιγμή της ανακοινώσεως, η εκδήλωση της προβαλλόμενης περιπτώσεως ανωτέρας βίας δεν ήταν ακόμη δυνατό να προβλεφθεί από τον αιτούντα.

4.   Ο αρμόδιος οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποφασίζει αν η προβαλλόμενη περίσταση αποτελεί περίπτωση ανωτέρας βίας.

Άρθρο 40

1.   Εφόσον η προβαλλόμενη περίσταση αποτελεί περίπτωση ανωτέρας βίας, ο αρμόδιος οργανισμός του κράτους μέλους που εκδίδει το πιστοποιητικό αποφασίζει είτε ότι ακυρώνεται η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής και αποδεσμεύεται η εγγύηση είτε ότι η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού παρατείνεται κατά το διάστημα που κρίνεται αναγκαίο λόγω όλων των περιστάσεων της εν λόγω περιπτώσεως, χωρίς να είναι δυνατό να υπάρξει υπέρβαση προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού. Η παράταση μπορεί να επέλθει μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.

2.   Η απόφαση του αρμοδίου οργανισμού μπορεί να είναι διαφορετική από την απόφαση την οποία έχει ζητήσει ο δικαιούχος του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος ζητά την ακύρωση του πιστοποιητικού που περιλαμβάνει προκαθορισμό, ακόμη και αν η αίτηση αυτή έχει υποβληθεί περισσότερο από 30 ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, ο αρμόδιος οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, εφόσον το ύψος που έχει προκαθορισθεί μαζί με τις ενδεχόμενες προσαρμογές είναι κατώτερο από το εκάστοτε ισχύον ύψος όταν πρόκειται για ποσό που πρέπει να χορηγηθεί, ή ανώτερο από το εκάστοτε ισχύον ύψος όταν πρόκειται για ποσό που πρέπει να εισπραχθεί.

3.   Η απόφαση ακύρωσης ή παράτασης περιορίζεται στην ποσότητα του προϊόντος που δεν ήταν δυνατόν να εισαχθεί ή να εξαχθεί λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

4.   Η παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού αποτελεί αντικείμενο, όσον αφορά τον εκδίδοντα οργανισμό, θεώρησης που πραγματοποιείται στο πιστοποιητικό και στα αποσπάσματά του καθώς και των αναγκαίων προσαρμογών.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1, σε περίπτωση παράτασης της περιόδου ισχύος ενός πιστοποιητικού που περιλαμβάνει προκαθορισμό, τα δικαιώματα που απορρέουν από το πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζονται. Εντούτοις, όταν οι περιστάσεις της εν λόγω περιπτώσεως το δικαιολογούν, επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτή, όταν ζητείται συγχρόνως με την αίτηση παρατάσεως.

6.   Το κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την περίπτωση ανωτέρας βίας, και αυτή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 41

1.   Όταν ο εμπορευόμενος έχει ζητήσει την παράταση, λόγω περίπτωσης ανωτέρας βίας, της περιόδου ισχύος πιστοποιητικού που περιλαμβάνει προκαθορισμό της εισφοράς κατά την εξαγωγή ή της επιστροφής κατά την εξαγωγή και όταν ο αρμόδιος οργανισμός δεν έχει αποφασίσει σχετικά με την εν λόγω αίτηση, ο συναλλασσόμενος μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό αυτό ένα δεύτερο πιστοποιητικό. Το δεύτερο αυτό πιστοποιητικό εκδίδεται με τους όρους που ισχύουν κατά τη στιγμή της αιτήσεως αυτής, εξαιρουμένου του ότι:

α)

εκδίδεται κατ’ ανώτατο όριο για τη μη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα του πρώτου πιστοποιητικού για το οποίο έχει ζητηθεί η παράταση·

β)

στο σημείο 20 του οποίου αναγράφεται μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος ΣΤ.

2.   Όταν ο αρμόδιος οργανισμός έχει λάβει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με την παράταση της περιόδου ισχύος του πρώτου πιστοποιητικού:

α)

στο πρώτο πιστοποιητικό καταχωρούνται οι ποσότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το δεύτερο πιστοποιητικό και εφόσον:

i)

η χρησιμοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον εμπορευόμενο που δικαιούται να χρησιμοποιήσει το πρώτο πιστοποιητικό και

ii)

η χρησιμοποίηση αυτή έγινε κατά την παραταθείσα περίοδο ισχύος·

β)

η εγγύηση του δεύτερου πιστοποιητικού η σχετική με την ποσότητα που αναφέρεται στο στοιχείο α) αποδεσμεύεται·

γ)

κατά περίπτωση, ο οργανισμός έκδοσης των πιστοποιητικών ενημερώνει τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους όπου χρησιμοποιήθηκε το δεύτερο πιστοποιητικό, προκειμένου να διορθωθεί το ποσό που έχει εισπραχθεί ή χορηγηθεί.

3.   Στις περιπτώσεις που ο αρμόδιος οργανισμός συνάγει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, ότι πρέπει να ακυρώσει το πρώτο πιστοποιητικό, διατηρούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το δεύτερο πιστοποιητικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

1.   Τα προϊόντα που υπόκεινται σε καθεστώς πιστοποιητικών εξαγωγής ή που είναι δυνατόν να επωφεληθούν από καθεστώς προκαθορισμού των επιστροφών ή των άλλων ποσών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή, δεν υπάγονται στο καθεστώς των επανεισαγομένων που προβλέπεται στον τίτλο VI κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 παρά εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

στην περίπτωση κατά την οποία η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε χωρίς πιστοποιητικό εξαγωγής ή προκαθορισμού, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως του δελτίου πληροφοριών INF 3 που αναφέρεται στο άρθρο 850 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, αυτό το τελευταίο πρέπει να περιλαμβάνει, στο τμήμα Α, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ζ του παρόντος κανονισμού·

β)

σε περίπτωση κατά την οποία η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43.

2.   Σε περίπτωση κατά την οποία τα επανεισαγόμενα προϊόντα επανεισάγονται:

α)

από τελωνείο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος εξαγωγής, η απόδειξη ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) παρέχεται με το δελτίο πληροφοριών INF 3 που αναφέρεται στο άρθρο 850 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93·

β)

από τελωνείο που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, η απόδειξη ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) έχουν τηρηθεί, παρέχεται με τους τρόπους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους.

3.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 844 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 43

1.   Αν δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση εξαγωγής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

α)

σε περίπτωση κατά την οποία η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει ενός πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει λήξει την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την πρόθεσή του να υπαχθεί στο καθεστώς των «επανεισαγομένων» του άρθρου 42:

i)

η καταχώρηση του πιστοποιητικού σχετικά με την εν λόγω εξαγωγή πρέπει να ακυρωθεί,

ii)

η εγγύηση η σχετική με το πιστοποιητικό δεν πρέπει να αποδεσμευθεί βάσει της εν λόγω εξαγωγής ή, αν η εγγύηση έχει αποδεσμευθεί, πρέπει να συσταθεί εκ νέου αναλογικά προς τις εν λόγω ποσότητες υπέρ του οργανισμού έκδοσης του πιστοποιητικού, και

iii)

το πιστοποιητικό εξαγωγής ή προκαθορισμού επιστρέφεται στο δικαιούχο του πιστοποιητικού·

β)

σε περίπτωση που η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει ενός πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού έχει λήξει την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την πρόθεσή του να υπαχθεί στο καθεστώς επανεισαγομένων του άρθρου 42:

i)

αν η σχετική με το πιστοποιητικό εγγύηση δεν έχει αποδεσμευθεί βάσει της εν λόγω εξαγωγής, η εγγύηση καταπίπτει, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που εφαρμόζονται σχετικά,

ii)

αν η σχετική με το πιστοποιητικό εγγύηση έχει αποδεσμευθεί, ο δικαιούχος του πιστοποιητικού πρέπει να συστήσει εκ νέου την εγγύηση αναλογικά προς τις εν λόγω ποσότητες υπέρ του οργανισμού έκδοσης του πιστοποιητικού· η εγγύηση αυτή καταπίπτει λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που εφαρμόζονται σχετικά.

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία η επανεισαγωγή πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 844 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 44

1.   Εφόσον η επανεισαγωγή των προϊόντων στα πλαίσια του καθεστώτος «των επανεισαγομένων» συνοδεύεται από εξαγωγή ισοδυνάμων προϊόντων που υπάγονται στην ίδια διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας και η εγγύηση η σχετική με το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που έχουν επανεισαχθεί πρέπει να καταπέσει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43, αυτή η εγγύηση αποδεσμεύεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

2.   Πρέπει να πρόκειται για εξαγωγή:

α)

για την οποία έγινε αποδεκτή η διασάφηση:

i)

το αργότερο σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα αποδοχής της διασάφησης επανεισαγωγής των επανεισαγόμενων προϊόντων και

ii)

βάσει νέου πιστοποιητικού εξαγωγής στην περίπτωση κατά την οποία η ισχύς του αρχικού πιστοποιητικού εξαγωγής έχει λήξει κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής των ισοδυνάμων προϊόντων·

β)

που αφορά:

i)

την ίδια ποσότητα προϊόντων και

ii)

προϊόντα που απευθύνονται στον ίδιο παραλήπτη με αυτόν που σημειώνεται στην αρχική εξαγωγή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 844 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Ο εξαγωγέας πρέπει να προσκομίσει, παρέχοντας ικανοποιητική απόδειξη στο τελωνείο εξαγωγής, τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τον προορισμό του.

3.   Η εγγύηση αποδεσμεύεται με την προσκόμιση της αποδείξεως, στον οργανισμό εκδόσεως του πιστοποιητικού, ότι οι όροι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχουν τηρηθεί. Αυτή η απόδειξη γίνεται με την προσκόμιση:

α)

της διασάφησης εξαγωγής των ισοδυνάμων προϊόντων ή του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου της, επικυρωμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που φέρει μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Η· το γνήσιο της ενδείξεως αυτής επικυρώνεται με τη σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, που τίθεται πρωτοτύπως στο έγγραφο που χρησιμεύει ως δικαιολογητικό·

β)

ενός εγγράφου που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, σε προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας.

Άρθρο 45

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 896 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, το αποδεικτικό ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα για να γίνει δυνατή η ενδεχόμενη ακύρωση των αποτελεσμάτων της πράξεως για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παρέχεται από την αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Ο εισαγωγέας δηλώνει στην αρχή που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση της τελωνειακής αρχής που αποφασίζει, που αναφέρεται στο άρθρο 877 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, στην οποία πρέπει να σταλεί το αποδεικτικό·

β)

την ποσότητα, τη φύση των σχετικών προϊόντων, την ημερομηνία εισαγωγής και τον αριθμό του εν λόγω πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση κατά την οποία το πιστοποιητικό δεν έχει ήδη παραδοθεί στην αρχή εκδόσεως, ο εισαγωγέας οφείλει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στην αρχή αυτή.

Προτού αποσταλεί το αποδεικτικό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η αρχή που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

α)

η εγγύηση σχετικά με την εν λόγω ποσότητα δεν έχει αποδεσμευτεί και δεν πρόκειται να αποδεσμευτεί· ή

β)

εάν η εγγύηση έχει αποδεσμευτεί, ότι έχει συσταθεί εκ νέου για τις εν λόγω ποσότητες.

Εντούτοις, η εγγύηση δεν συστήνεται εκ νέου για τις ποσότητες που υπερβαίνουν το όριο πέρα από το οποίο η υποχρέωση προς εισαγωγή θεωρείται εκπληρωθείσα.

Το πιστοποιητικό παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

2.   Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εγκρίνεται η επιστροφή ή η διαγραφή των εισαγωγικών δασμών, η αρχή που αποφασίζει πληροφορεί σχετικά την αρχή που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό. Η εγγύηση η σχετική με την εν λόγω ποσότητα αποδεσμεύεται.

3.   Στην περίπτωση κατά την οποία εγκρίνεται η επιστροφή ή η διαγραφή των δασμών, η καταχώρηση στο πιστοποιητικό για την εν λόγω ποσότητα ακυρώνεται, ακόμη και εάν η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού έχει λήξει. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποσταλεί από τον ενδιαφερόμενο στον εκδίδοντα οργανισμό, αμέσως μόλις λήξει η περίοδος ισχύος του. Η εγγύηση η σχετική με την εν λόγω ποσότητα καταπίπτει, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που εφαρμόζονται στον τομέα.

4.   Οι διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α)

εφόσον, συνεπεία περιπτώσεως ανωτέρας βίας, είναι απαραίτητο να επανεξαχθούν τα προϊόντα, να καταστραφούν ή να τοποθετηθούν σε τελωνειακή αποθήκη ή σε ελευθέρα ζώνη· ή

β)

εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 900 παράγραφος 1 στοιχείο ν) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93· ή

γ)

εφόσον το πιστοποιητικό στο οποίο έχει γίνει καταχώρηση της εισαχθείσας ποσότητας δεν έχει ακόμα παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο κατά τη στιγμή της υποβολής της αιτήσεως για την επιστροφή ή την διαγραφή των δασμών.

5.   Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτη φράση:

α)

δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β)·

β)

εφαρμόζονται αποκλειστικά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α).

Άρθρο 46

1.   Όταν έχουν ακυρωθεί οι επιπτώσεις μιας πράξης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και η εγγύηση η σχετική με το πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την εισαγωγή των προϊόντων πρέπει να καταπέσει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45, η εγγύηση αυτή αποδεσμεύεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, εφόσον τηρούνται οι όροι που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει, προς ικανοποίηση των αρμοδίων αρχών, ότι σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εισαγωγής, η ίδια ποσότητα ισοδύναμων προϊόντων που υπάγονται στην ίδια διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας έχει εισαχθεί από τον ίδιο εισαγωγέα και προέρχεται από τον ίδιο προμηθευτή, βάσει της αντικαταστάσεως των προϊόντων για τα οποία έχουν εφαρμοσθεί οι διατάξεις του άρθρου 238 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 47

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή και τα οποία ζητούνται για διαγωνισμό που προκηρύσσεται σε τρίτη χώρα εισαγωγής.

Θεωρούνται ως διαγωνισμοί οι προσκλήσεις, οι οποίες δεν είναι εμπιστευτικές και προέρχονται από δημόσιους οργανισμούς τρίτων χωρών ή διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου, προς υποβολή, σε καθορισμένη προθεσμία, υποψηφιοτήτων ως προς την αποδοχή των οποίων αποφασίζουν οι εν λόγω οργανισμοί.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι ένοπλες δυνάμεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 θεωρούνται ως χώρα εισαγωγής.

2.   Ο εξαγωγέας που έχει συμμετάσχει ή επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να ζητήσει, αν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, τα οποία χορηγούνται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί υπέρ αυτού η κατακύρωση.

3.   Ο διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται μόνον εάν στην προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις:

α)

διαγωνισμό·

β)

η προθεσμία υποβολής των προσφορών για το διαγωνισμό·

γ)

η καθορισμένη ποσότητα προϊόντων την οποία αφορά η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ανακοινώσει τις ενδείξεις αυτές στον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η αίτηση ή οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν περισσότερο από 15 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, αλλά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 13:00 την ημέρα που λήγει η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών.

Η ποσότητα για την οποία ζητούνται το ή τα πιστοποιητικά δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα όρια ανοχής ή οι δυνατότητες επιλογής που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

4.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2, η σύσταση της εγγύησης δεν πρέπει να γίνει τη στιγμή της υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού.

5.   Σε προθεσμία 21 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο αιτών πληροφορεί τον οργανισμό έκδοσης με επιστολή ή με γραπτή τηλεπικοινωνία. Η πληροφορία αυτή πρέπει να περιέλθει στον οργανισμό έκδοσης το αργότερο κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας των 21 ημερών και πρέπει να αναφέρει:

α)

ότι έχει κηρυχθεί ο ίδιος υπερθεματιστής· ή

β)

ότι δεν έχει κηρυχθεί υπερθεματιστής· ή

γ)

ότι δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό· ή

δ)

ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία αυτή για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος.

6.   Δεν δίδεται συνέχεια στις αιτήσεις πιστοποιητικών όταν, στη διάρκεια της προθεσμίας έκδοσης που έχει επιβληθεί για τις αιτήσεις πιστοποιητικών που αφορούν ορισμένα προϊόντα, έχει ληφθεί ειδικό μέτρο που εμποδίζει την έκδοση των πιστοποιητικών.

Κανένα ειδικό μέτρο που έχει ληφθεί μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας δεν μπορεί να εμποδίσει την έκδοση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών για τον σχετικό διαγωνισμό, εφόσον ο αιτών έχει τηρήσει τους ακόλουθους όρους:

α)

για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά·

β)

προσκομίζεται από τον αιτούντα αποδεικτικό στοιχείο της ιδιότητάς του ως υπερθεματιστή·

γ)

έχει συσταθεί η απαιτούμενη εγγύηση για την έκδοση του πιστοποιητικού· και

δ)

υποβάλλεται η σύμβαση· ή

ε)

εφόσον δικαιολογημένα δεν υπάρχει σύμβαση, υποβάλλονται τα έγγραφα τα αποδεικτικά των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με τον αντισυμβαλλόμενο ή τους αντισυμβαλλόμενους, μαζί με επιβεβαίωση της τράπεζας σχετικά με το άνοιγμα αμετάκλητης ενέγγυας πίστωσης η οποία χορηγείται από το χρηματοδοτικό φορέα του αγοραστή για τη συμφωνημένη παράδοση.

Το ή τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο για τη χώρα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και περιλαμβάνουν αναφορά του διαγωνισμού αυτού.

Η συνολική ποσότητα για την οποία εκδίδονται το ή τα πιστοποιητικά είναι ίση με τη συνολική ποσότητα για την οποία ο αιτών έχει ανακηρυχθεί υπερθεματιστής και έχει υποβάλει τη σύμβαση ή τα δικαιολογητικά όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)· η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αιτούμενη ποσότητα.

Εξάλλου, στην περίπτωση που ζητούνται περισσότερα πιστοποιητικά, η ποσότητα για την οποία εκδίδονται το ή τα πιστοποιητικά δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχικώς ζητηθείσα ποσότητα για κάθε πιστοποιητικό.

Για τον καθορισμό της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, εφαρμόζεται το άρθρο 22 παράγραφος 1.

Κανένα πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για την ποσότητα ως προς την οποία ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί υπερθεματιστής ή δεν έχει τηρήσει έναν από τους όρους που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) ή α), β), γ) και ε) του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών φέρεται ως ο κύριος υπεύθυνος για την απόδοση κάθε επιστροφής που καταβλήθηκε αχρεωστήτως εφόσον αποδειχθεί ότι το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά εκδίδονται βάσει συμβάσεως ή μια από τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε), που δεν αντιστοιχεί στον διαγωνισμό ο οποίος έχει προκηρυχθεί από την τρίτη χώρα.

7.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχεία β), γ) και δ), κανένα πιστοποιητικό δεν εκδίδεται μετά από αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

8.   Στην περίπτωση που ο αιτών το πιστοποιητικό δεν τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου 5, δεν εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό.

Ωστόσο, όταν ο αιτών προσκομίζει, στον εκδίδοντα οργανισμό, την απόδειξη για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

α)

κατά δέκα ημέρες το πολύ, η αίτηση εξακολουθεί να ισχύει και η προθεσμία των 21 ημερών για την ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 υπολογίζεται από την ημέρα της έναρξης της νέας προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών·

β)

κατά περισσότερες από δέκα ημέρες, η αίτηση παύει πλέον να ισχύει.

9.   Οι παρακάτω όροι ισχύουν όσον αφορά την αποδέσμευση της εγγύησης:

α)

αν ο υπερθεματιστής προσκομίσει απόδειξη, προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, ότι ο οργανισμός που έχει προκηρύξει το διαγωνισμό έχει καταγγείλει τη σύμβαση για λόγους για τους οποίους ο υπερθεματιστής δεν είναι υπεύθυνος και οι οποίοι δεν θεωρούνται λόγοι ανωτέρας βίας, η αρμόδια αρχή αποδεσμεύει την εγγύηση στην περίπτωση που το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής είναι ανώτερο ή ίσο με το ύψος της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού·

β)

αν ο υπερθεματιστής προσκομίσει απόδειξη, προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, ότι ο οργανισμός που έχει προκηρύξει το διαγωνισμό έχει επιφέρει αλλαγές στη σύμβαση για λόγους για τους οποίους ο υπερθεματιστής δεν είναι υπεύθυνος και οι οποίοι δεν θεωρούνται λόγοι ανωτέρας βίας, η αρμόδια αρχή μπορεί:

στην περίπτωση που το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής είναι ανώτερο ή ίσο με το ύψος της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού, να αποδεσμεύσει την εγγύηση για το υπόλοιπο της ποσότητας που δεν έχει ακόμη εξαχθεί,

στην περίπτωση που το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής είναι κατώτερο ή ίσο με το ύψος της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού, να παρατείνει την ισχύ του πιστοποιητικού κατά το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, όταν ειδική ρύθμιση για ορισμένα προϊόντα προβλέπει ότι η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού που εκδίδεται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη συνήθη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αυτού και ο υπερθεματιστής βρίσκεται στην κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση, ο εκδίδων οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί την ανώτατη διάρκεια ισχύος που επιτρέπεται από τη ρύθμιση αυτή·

γ)

αν ο υπερθεματιστής προσκομίσει την απόδειξη ότι, στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη σύμβαση που έχει συνάψει μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, προβλέπονται όρια ανοχής ή δυνατότητα επιλογής προς τα κάτω μεγαλύτερα του 5 % και ότι ο οργανισμός που έχει προκηρύξει το διαγωνισμό επικαλείται τη ρήτρα αυτή, η υποχρέωση εξαγωγής θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν η εξαγόμενη ποσότητα είναι κατώτερη κατά 10 % το πολύ από την ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, εφόσον το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής είναι ανώτερο ή ίσο με το ύψος της επιστροφής που ισχύει κατά την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό 95 % που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ποσοστό 90 %·

δ)

για τη σύγκριση μεταξύ του ύψους της προκαθορισμένης επιστροφής και του ύψους της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, άλλα ποσά που προβλέπονται από την κοινοτική ρύθμιση.

10.   Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ληφθούν μέτρα που εισάγουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή, ανάλογα με την περίπτωση, στα αντίστοιχα άρθρα άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως των αγορών.

Άρθρο 48

1.   Όταν η εισαγωγή ενός προϊόντος υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιείται επίσης για να καθοριστεί το δικαίωμα υπαγωγής σε προτιμησιακό καθεστώς, οι εισαχθείσες ποσότητες οι οποίες λόγω της ανοχής υπερβαίνουν την ποσότητα που κατονομάζεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής, δεν επωφελούνται του προτιμησιακού καθεστώτος.

Εκτός από τις περιπτώσεις που η νομοθεσία ενός τομέα προβλέπει μια ιδιαίτερη ένδειξη, στο σημείο 24 του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Θ.

2.   Όταν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται επιπλέον για τη διαχείριση κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβεί την περίοδο εφαρμογής ποσόστωσης.

3.   Όταν το εν λόγω προϊόν δεν μπορεί να εισαχθεί εκτός της ποσόστωσης, ή όταν η έκδοση ενός πιστοποιητικού εισαγωγής για το εν λόγω προϊόν υπόκειται σε ειδικούς όρους, το πιστοποιητικό εισαγωγης δεν περιλαμβάνει ανοχή προς τα άνω.

Ο αριθμός μηδέν «0» πρέπει να προστεθεί στη θέση 19 του πιστοποιητικού.

4.   Όταν η εισαγωγή ενός προϊόντος δεν υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής και όταν πιστοποιητικό εισαγωγής χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ενός προτιμησιακού καθεστώτος του προϊόντος αυτού, αυτό το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν περιλαμβάνει ανοχή προς τα άνω.

Ο αριθμός μηδέν «0» πρέπει να προστεθεί στη θέση 19 του πιστοποιητικού.

5.   Το τελωνείο που αποδέχεται τη δήλωση της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, διατηρεί αντίγραφο ή απόσπασμα αντιγράφου του προσκομιζόμενου πιστοποιητικού που παρέχει το δικαίωμα να απολαύει προτιμησιακού καθεστώτος. Με βάση μια ανάλυση κινδύνου, ποσοστό τουλάχιστον 1 % των προσκομισθέντων πιστοποιητικών με ελάχιστο αριθμό δύο πιστοποιητικά ανά έτος και ανά τελωνείο πρέπει να αποστέλλονται, με τη μορφή αντιγράφου, στον εκδώσαντα οργανισμό που εμφαίνεται στο πιστοποιητικό προς έλεγχο γνησιότητας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής μορφής καθώς και στα πιστοποιητικά για τα οποία οι κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις προβλέπουν άλλο τρόπο ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 50

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  EE L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 735/2007 (ΕΕ L 169 της 29.6.2007, σ. 6). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1) από την 1η Ιουλίου 2008.

(2)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/2007 (ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 36).

(3)  Βλέπε παράρτημα IV.

(4)  EE L 105 της 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 274/2008 (ΕΕ L 85 της 27.3.2008, σ. 1).

(5)  EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).

(6)  EE L 102 της 17.4.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 159/2008 (ΕΕ L 48 της 22.2.2008, σ. 19).

(7)  EE L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Ιουλίου 2008.

(9)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Ιουλίου 2008.

(10)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Ιουλίου 2008.

(11)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104.

(12)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Ιουλίου 2008.

(13)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Ιουλίου 2008.

(14)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Ιουλίου 2008.

(16)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Σεπτεμβρίου 2008.

(17)  EE L 161 της 30.4.2004, σ. 97· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 206 της 9.6.2004, σ. 37. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2004 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Ιουλίου 2008.

(18)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.

(19)  ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 3. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1947/2005 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Ιουλίου 2008.

(20)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης Οκτωβρίου 2008.

(21)  ΕΕ L 273 της 17.10.2007, σ. 1.

(22)  EE L 205 της 3.8.1985, σ. 5.

(23)  EE L 16 της 20.1.1989, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ανώτατες ποσότητες (1) προϊόντων μέχρι τις οποίες δεν μπορεί να υποβληθεί κανένα πιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) [εφόσον η εισαγωγή ή η εξαγωγή δεν έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος το ευεργέτημα του οποίου παρέχεται μέσω του πιστοποιητικού (2)]

Προϊόντα (κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας)

Καθαρή ποσότητα

A

ΤΟΜΕΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΖΙΟΥ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 (3)]

 

Πιστοποιητικό εισαγωγής:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

με εξαίρεση τη διάκριση 0714 20 10

 

1001 10 00

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

με εξαίρεση τη διάκριση 1006 10 10

1 000 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

με εξαίρεση τη διάκριση 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

με εξαίρεση τη διάκριση 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (4), με εξαίρεση τα παρασκευάσματα και τις ζωοτροφές περιεκτικότητας ίσης ή ανώτερης του 50 % κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα

Πιστοποιητικό εξαγωγής με ή χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

με εξαίρεση τη διάκριση 0714 20 10

 

1001 10

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

με εξαίρεση τη διάκριση 1006 10 10

500 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

με εξαίρεση τη διάκριση 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

με εξαίρεση τη διάκριση 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (4), με εξαίρεση τα παρασκευάσματα και τις ζωοτροφές περιεκτικότητας ίσης ή ανώτερης του 50 % κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα

B

ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 

Πιστοποιητικό εισαγωγής [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1345/2005 (5)]

 

0709 90 39

 

100 kg

 

0711 20 90

 

 

1509

 

 

1510 00

 

 

1522 00 31

 

 

1522 00 39

 

 

2306 90 19

 

Γ

ΤΟΜΕΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (6)]

 

Πιστοποιητικό εισαγωγής:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

1703 10 00

 

 

1703 90 00

 

 

2106 90 30

 

 

2106 90 59

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής με ή χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

Δ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Πιστοποιητικό εισαγωγής [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 (7)]:

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 έως 0403 10 39

 

 

0403 90 11 έως 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

1702 11 00

 

 

1702 19 00

 

 

2106 90 51

 

 

2309 10 15

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων· παρασκευάσματα και τροφές που περιέχουν προϊόντα στα οποία ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 εφαρμόζεται, απευθείας ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1667/2006 του Συμβουλίου (8), με εξαίρεση τα παρασκευάσματα και τις ζωοτροφές στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

Πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 (9)]:

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 έως 0403 10 39

 

 

0403 90 11 έως 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

2309 10 15

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων· παρασκευάσματα και τροφές που περιέχουν προϊόντα στα οποία ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 εφαρμόζεται, απευθείας ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1667/2006, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα και τις ζωοτροφές στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003

 

2309 10 19

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 70

Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς επιστροφή [άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006]:

 

0402 10

 

150 kg

E

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 (10)]

 

Πιστοποιητικό εισαγωγής:

 

0102 90 05 έως 0102 90 79

 

Ένα ζώο

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής:

 

0102 10

 

Ένα ζώο

 

0102 90 05 έως 0102 90 79

 

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς επιστροφή [άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95]:

 

0102 10

 

Εννέα ζώα

 

0102 90 05 έως 0102 90 79

 

 

0201

 

2 000 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

ΣΤ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

 

Πιστοποιητικό εισαγωγής [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1439/95 (11)]:

 

0204

 

100 kg

 

0210 99 21

 

 

0210 99 29

 

 

1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

1602 90 76

 

 

1602 90 78

 

 

0104 10 30

 

Πέντε ζώα

 

0104 10 80

 

 

0104 20 90

 

Ζ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής [(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 (12)]:

 

0203

 

250 kg

 

1601

 

 

1602

 

 

0210

 

150 kg

H

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής και πιστοποιητικό εξαγωγής «εκ των υστέρων» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2004 (13)]:

 

0105 11 11 9000

 

4 000 νεοσσοί

 

0105 11 19 9000

 

 

0105 11 91 9000

 

 

0105 11 99 9000

 

 

0105 12 00 9000

 

2 000 νεοσσοί

 

0105 19 20 9000

 

 

0207

 

250 kg

Θ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΓΩΝ

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής και πιστοποιητικό εξαγωγής «εκ των υστέρων» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004 (14)]:

 

0407 00 11 9000

 

2 000 αυγά

 

0407 00 19 9000

 

4 000 αυγά

0407 00 30 9000

 

400 kg

 

0408 11 80 9100

 

100 kg

 

0408 91 80 9100

 

 

0408 19 81 9100

 

250 kg

 

0408 19 89 9100

 

 

0408 99 80 9100

 

Ι

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2001 (15)]

 

Πιστοποιητικό εισαγωγής:

 

2009 61

 

3 000 kg

 

2009 69

 

 

2204 10

 

30 εκατόλιτρα

 

2204 21

 

 

2204 29

 

 

2204 30

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής:

 

2009 61

 

10 εκατόλιτρα

 

2009 69

 

 

2204 21

 

10 εκατόλιτρα

 

2204 29

 

 

2204 30

 

ΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 (16)]:

 

0702 00

 

300 kg

 

0802

 

 

0805

 

 

0806 10 10

 

 

0808

 

 

0809

 

ΙΒ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1429/95 (17)]:

 

0806 20

 

300 kg

 

0812

 

 

2002

 

 

2006 00

 

 

2008

 

 

2009

 

ΙΓ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

 

Πιστοποιητικό εισαγωγής [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 (18)]:

 

2207 10 00

 

100 εκατόλιτρα

 

2207 20 00

 

 

2208 90 91

 

100 εκατόλιτρα

 

2208 90 99

 


(1)  Οι ανώτατες ποσότητες των γεωργικών προϊόντων που μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν χωρίς πιστοποιητικά, αντιστοιχούν σε διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) με 8 ψηφία και, στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για εξαγωγές με επιστροφή, σε διάκριση με 12 αριθμούς της ονοματολογίας των επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα.

(2)  Όσον αφορά παραδείγματος χάριν την εισαγωγή, οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο δεν αφορούν τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ποσοτικής ποσόστωσης ή προτιμησιακού καθεστώτος για τα οποία απαιτείται πάντοτε πιστοποιητικό για κάθε ποσότητα. Οι ποσότητες που αναγράφονται εδώ αφορούν εισαγωγές υπό κανονικό καθεστώς, δηλαδή με πλήρη δασμό και χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

(3)  ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.

(4)  Για την εφαρμογή της διακρίσεως αυτής, νοούνται ως «γαλακτοκομικά προϊόντα» τα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 0401 μέχρι 0406 καθώς και στις διακρίσεις 1702 10 και 2106 90 51.

(5)  ΕΕ L 212 της 17.8.2005, σ. 13.

(6)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(7)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29.

(8)  ΕΕ L 312 της 11.11.2006, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 234 της 29.8.2006, σ. 4.

(10)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35.

(11)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 7.

(12)  ΕΕ L 217 της 29.8.2003, σ. 35.

(13)  ΕΕ L 100 της 6.4.2004, σ. 8.

(14)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 33.

(15)  ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.

(17)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 28.

(18)  ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μέρος Α

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο:

:

Στα βουλγαρικά

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

Στα ισπανικά

:

Retrocesión al titular el …

:

Στα τσεχικά

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

Στα δανικά

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

Στα γερμανικά

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

Στα εσθονικά

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

Στα ελληνικά

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

Στα αγγλικά

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

Στα γαλλικά

:

rétrocession au titulaire le …

:

Στα ιταλικά

:

retrocessione al titolare in data …

:

Στα λεττονικά

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

Στα λιθουανικά

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

Στα ουγγρικά

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

Στα μαλτέζικα

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

Στα ολλανδικά

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

Στα πολωνικά

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

Στα πορτογαλικά

:

retrocessão ao titular em …

:

Στα ρουμανικά

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

Στα σλοβακικά

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

Στα σλοβενικά

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

Στα φινλανδικά

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

Στα σουηδικά

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Μέρος Β

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 πρώτο εδάφιο:

:

Στα βουλγαρικά

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

:

Στα ισπανικά

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

Στα τσεχικά

:

Licence GATT — potravinová pomoc

:

Στα δανικά

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

Στα γερμανικά

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

Στα εσθονικά

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

:

Στα ελληνικά

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

Στα αγγλικά

:

Licence under GATT — food aid

:

Στα γαλλικά

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

Στα ιταλικά

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

Στα λεττονικά

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

:

Στα λιθουανικά

:

GATT licencija — pagalba maistu

:

Στα ουγγρικά

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

:

Στα μαλτέζικα

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

:

Στα ολλανδικά

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

Στα πολωνικά

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

:

Στα πορτογαλικά

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

Στα ρουμανικά

:

Licență GATT — ajutor alimentar

:

Στα σλοβακικά

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

:

Στα σλοβενικά

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

:

Στα φινλανδικά

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

:

Στα σουηδικά

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Μέρος Γ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο:

:

Στα βουλγαρικά

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

Στα ισπανικά

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

Στα τσεχικά

:

K použití pro uvolnění jistoty

:

Στα δανικά

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

Στα γερμανικά

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

Στα εσθονικά

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

Στα ελληνικά

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

Στα αγγλικά

:

To be used to release the security

:

Στα γαλλικά

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

Στα ιταλικά

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

Στα λεττονικά

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

Στα λιθουανικά

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

Στα ουγγρικά

:

A biztosíték feloldására használandó

:

Στα μαλτέζικα

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

Στα ολλανδικά

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

Στα πολωνικά

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

Στα πορτογαλικά

:

A utilizar para liberar a garantia

:

Στα ρουμανικά

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

:

Στα σλοβακικά

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

Στα σλοβενικά

:

Uporabiti za sprostitev varščine

:

Στα φινλανδικά

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

Στα σουηδικά

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Μέρος Δ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο:

:

Στα βουλγαρικά

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

Στα ισπανικά

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

Στα τσεχικά

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

Στα δανικά

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

Στα γερμανικά

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

Στα εσθονικά

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

Στα ελληνικά

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

Στα αγγλικά

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

Στα γαλλικά

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

Στα ιταλικά

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

Στα λεττονικά

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

Στα λιθουανικά

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

Στα ουγγρικά

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

Στα μαλτέζικα

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

:

Στα ολλανδικά

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

Στα πολωνικά

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

Στα πορτογαλικά

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

Στα ρουμανικά

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

Στα σλοβακικά

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

:

Στα σλοβενικά

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

Στα φινλανδικά

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

Στα σουηδικά

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Μέρος Ε

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο:

:

Στα βουλγαρικά

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

Στα ισπανικά

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

Στα τσεχικά

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

:

Στα δανικά

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

Στα γερμανικά

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

Στα εσθονικά

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

Στα ελληνικά

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

Στα αγγλικά

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

Στα γαλλικά

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

:

Στα ιταλικά

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

Στα λεττονικά

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

Στα λιθουανικά

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

Στα ουγγρικά

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

:

Στα μαλτέζικα

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

:

Στα ολλανδικά

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

Στα πολωνικά

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

:

Στα πορτογαλικά

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

Στα ρουμανικά

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

:

Στα σλοβακικά

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

Στα σλοβενικά

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

:

Στα φινλανδικά

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

:

Στα σουηδικά

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Μέρος ΣΤ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο β):

:

Στα βουλγαρικά

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

:

Στα ισπανικά

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

:

Στα τσεχικά

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

:

Στα δανικά

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

Στα γερμανικά

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

Στα εσθονικά

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

:

Στα ελληνικά

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

Στα αγγλικά

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

:

Στα γαλλικά

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

:

Στα ιταλικά

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

:

Στα λεττονικά

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (ΕΚ) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

Στα λιθουανικά

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

Στα ουγγρικά

:

Az 376/2008/ΕΚ rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

Στα μαλτέζικα

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

:

Στα ολλανδικά

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

:

Στα πολωνικά

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

:

Στα πορτογαλικά

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

:

Στα ρουμανικά

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

:

Στα σλοβακικά

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

:

Στα σλοβενικά

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

:

Στα φινλανδικά

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

:

Στα σουηδικά

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Μέρος Ζ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α):

:

Στα βουλγαρικά

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

Στα ισπανικά

:

Exportación realizada sin certificado

:

Στα τσεχικά

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

Στα δανικά

:

Udførsel uden licens/attest

:

Στα γερμανικά

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

Στα εσθονικά

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

Στα ελληνικά

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

:

Στα αγγλικά

:

Exported without licence or certificate

:

Στα γαλλικά

:

Exportation réalisée sans certificat

:

Στα ιταλικά

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

Στα λεττονικά

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

Στα λιθουανικά

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

Στα ουγγρικά

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

Στα μαλτέζικα

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

:

Στα ολλανδικά

:

Uitvoer zonder certificaat

:

Στα πολωνικά

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

Στα πορτογαλικά

:

Exportação efectuada sem certificado

:

Στα ρουμανικά

:

Exportat fără licență sau certificat

:

Στα σλοβακικά

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

Στα σλοβενικά

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

:

Στα φινλανδικά

:

Viety ilman todistusta

:

Στα σουηδικά

:

Exporterad utan licens

Μέρος Η

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 στοιχείο α):

:

Στα βουλγαρικά

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

:

Στα ισπανικά

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

:

Στα τσεχικά

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

:

Στα δανικά

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

:

Στα γερμανικά

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

:

Στα εσθονικά

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

:

Στα ελληνικά

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

:

Στα αγγλικά

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

:

Στα γαλλικά

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

:

Στα ιταλικά

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

:

Στα λεττονικά

:

Regulas (ΕΚ) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

Στα λιθουανικά

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

:

Στα ουγγρικά

:

Az 376/2008/ΕΚ rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

Στα μαλτέζικα

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

:

Στα ολλανδικά

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

Στα πολωνικά

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

:

Στα πορτογαλικά

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

:

Στα ρουμανικά

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

:

Στα σλοβακικά

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

:

Στα σλοβενικά

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

:

Στα φινλανδικά

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

Στα σουηδικά

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Μέρος Θ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο:

:

Στα βουλγαρικά

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

Στα ισπανικά

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

Στα τσεχικά

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

Στα δανικά

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

Στα γερμανικά

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

Στα εσθονικά

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

Στα ελληνικά

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

Στα αγγλικά

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

Στα γαλλικά

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

Στα ιταλικά

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

Στα λεττονικά

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

Στα λιθουανικά

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

Στα ουγγρικά

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

Στα μαλτέζικα

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

Στα ολλανδικά

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

Στα πολωνικά

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

Στα πορτογαλικά

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

Στα ρουμανικά

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

Στα σλοβακικά

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

Στα σλοβενικά

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

Στα φινλανδικά

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

Στα σουηδικά

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Καταργούμενος κανονισμός και ο κατάλογος των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής

(EE L 152 της 24.6.2000, σ. 1)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2299/2001

(EE L 308 της 27.11.2001, σ. 19)

Μόνον το άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 325/2003

(EE L 47 της 21.2.2003, σ. 21)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/2004

(EE L 58 της 26.2.2004, σ. 3)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2004

(EE L 100 της 6.4.2004, σ. 25)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1741/2004

(EE L 311 της 8.10.2004, σ. 17)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1856/2005

(EE L 297 της 15.11.2005, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 410/2006

(EE L 71 της 10.3.2006, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1713/2006

(ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11)

Μόνον το άρθρο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1847/2006

(ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 21)

Μόνον το άρθρο 4 και το παράρτημα ΙV

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1913/2006

(ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52)

Μόνον το άρθρο 23

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1423 /2007

(ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 36)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχείο β), σημείο i)

Άρθρο 2 στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχείο β), σημείο ii)

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 8 παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 9 παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 12

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Άρθρο 12

Άρθρο 14 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 14 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άρθρο 17

Άρθρο 19

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Άρθρο 19

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 20 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 20 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 20 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 21 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 20 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 22

Άρθρο 21

Άρθρο 23

Άρθρο 22

Άρθρο 24

Άρθρο 23

Άρθρο 25

Άρθρο 24

Άρθρο 26

Άρθρο 25

Άρθρο 27

Άρθρο 26

Άρθρο 28

Άρθρο 27

Άρθρο 29

Άρθρο 28

Άρθρο 30

Άρθρο 29

Άρθρο 31

Άρθρο 30

Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 31

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 33 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 33 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 4

Άρθρο 32 παράγραφος 4

Άρθρο 34

Άρθρο 33

Άρθρο 35 παράγραφος 1

Άρθρο 34 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 2

Άρθρο 34 παράγραφος 2

Άρθρο 35 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 35 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 35 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 34 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 34 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 34 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 4

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 5

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 34 παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο α)

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο γ)

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο δ)

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 34 παράγραφος 7

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 34 παράγραφος 8

Άρθρο 35 παράγραφος 5

Άρθρο 34 παράγραφος 9

Άρθρο 35 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 34 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 36 παράγραφος 3

Άρθρο 35 παράγραφος 3

Άρθρο 36 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 5

Άρθρο 36 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 36 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 36 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 36 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 6

Άρθρο 35 παράγραφος 7

Άρθρο 36 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 35 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 36 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 36 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 36 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 8

Άρθρο 35 παράγραφος 9

Άρθρο 36 παράγραφος 9

Άρθρο 35 παράγραφος 10

Άρθρο 36 παράγραφος 10

Άρθρο 35 παράγραφος 11

Άρθρο 37

Άρθρο 36

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 38 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 37 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 39

Άρθρο 38

Άρθρο 40

Άρθρο 39

Άρθρο41

Άρθρο 40

Άρθρο 42 παράγραφος 1

Άρθρο 41 παράγραφος 1

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 42 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 41 παράγραφος 3

Άρθρο 43

Άρθρο 42

Άρθρο 44 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 43 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 44 παράγραφος 2

Άρθρο 43 παράγραφος 2

Άρθρο 45 παράγραφος 1

Άρθρο 44 παράγραφος 1

Άρθρο 45 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο α), εισαγωγική φράση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική φράση

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική φράση

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 44 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 3

Άρθρο 44 παράγραφος 3

Άρθρο 46 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 46 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 46 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 46 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 46 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 46 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 46 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφος 1 έκτο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 έκτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 45 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 46 παράγραφος 5, εισαγωγική φράση

Άρθρο 45 παράγραφος 5, εισαγωγική φράση

Άρθρο 46 παράγραφος 5, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 5 στοιχείο α)

Άρθρο 46 παράγραφος 5, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 47

Άρθρο 46

Άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 47 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 49 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 47 παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 49 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 49 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 49 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 49 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 47 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 49 παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 47 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχεία α) και β)

Άρθρο 47 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχεία α) και β)

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 47 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 47 παράγραφος δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)

Άρθρο 47 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 49 παράγραφος 6 τρίτο έως όγδοο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 6 τρίτο έως όγδοο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 7

Άρθρο 47 παράγραφος 7

Άρθρο 49 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 47 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 49 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 49 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 47 παράγραφος 9, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 49 παράγραφος 9 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 47 παράγραφος 9 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 49 παράγραφος 10

Άρθρο 47 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 50

Άρθρο 48

Άρθρο 51

Άρθρο 49

Άρθρο 52 παράγραφος 1

Άρθρο 50

Άρθρο 52 παράγραφος 2

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ια

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Α

Παράρτημα Ιβ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β

Παράρτημα Ιγ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Γ

Παράρτημα Ιδ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Δ

Παράρτημα Ιε

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Ε

Παράρτημα Ιστ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος ΣΤ

Παράρτημα Ιζ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Ζ

Παράρτημα Ιη

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Η

Παράρτημα Ιθ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Θ

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρη Α έως Θ

Παράρτημα ΙΙ, μέρη Α έως Θ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρη ΙΑ έως ΙΔ

Παράρτημα ΙΙ, μέρη Ι έως ΙΓ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V


26.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114/57


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 377/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Απριλίου 2008

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά, τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές και τον ορισμό των τριμήνων αναφοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 προβλέπει ότι, στην περίπτωση συνεχούς έρευνας, καταρτίζεται από την Επιτροπή κατάλογος των εβδομάδων που απαρτίζουν τα τρίμηνα αναφοράς για την έρευνα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων εφαρμογής για τον καθορισμό της κωδικοποίησης των μεταβλητών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση στοιχείων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98, ένας κατάλογος μεταβλητών, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται «διαρθρωτικές μεταβλητές», μπορούν να αναγνωριστούν μεταξύ των χαρακτηριστικών της έρευνας που χρειάζεται να ερευνώνται μόνον ως ετήσιοι μέσοι όροι με αναφορά σε 52 εβδομάδες παρά ως τριμηνιαίοι μέσοι όροι. Συνεπώς, πρέπει να καθοριστούν οι όροι για τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές.

(4)

Λόγω της σημασίας των στοιχείων σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία, τα σύνολα των δεικτών αυτών πρέπει να έχουν συνοχή μεταξύ τους, είτε παράγονται από το ετήσιο υπο-δείγμα είτε με βάση τον ετήσιο μέσο όρο των τεσσάρων τριμηνιαίων πλήρων δειγμάτων.

(5)

Λόγω της σημασίας των στοιχείων που συλλέγονται σε ενότητες ad hoc, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να μπορούν να συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή της έρευνας.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1372/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθιστά τη διαβίβαση της μεταβλητής «αποδοχές από την κύρια εργασία» υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, η κωδικοποίηση των μεταβλητών πρέπει να τροποποιηθεί.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2005 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαβίβαση δεδομένων από το 2006 και μετέπειτα καθώς και τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές (2) καθορίζει την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2006 και μετά. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το σύστημα κωδικοποίησης από το 2009 και μετά, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές σε δύο μεταβλητές («γνωστικό πεδίο του ανώτατου επιπέδου εκπαίδευσης ή κατάρτισης που ολοκληρώθηκε επιτυχώς» και «μηνιαία αμοιβή από την κύρια εργασία»), προκειμένου να προσαρμοστούν οι διαβιβαζόμενες στήλες ανάλογα και να διορθωθούν ορισμένα σφάλματα και παραλείψεις του φίλτρου για άλλες μεταβλητές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2005 της Επιτροπής πρέπει να καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διαρθρωτικές μεταβλητές

Οι όροι σχετικά με τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Τρίμηνα αναφοράς

Ο ορισμός των τριμήνων αναφοράς τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από το 2009 παρατίθεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Κωδικοποίηση

Οι κωδικοί για τις μεταβλητές οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 4

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2005 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1372/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 42).

(2)  ΕΕ L 71 της 17.3.2005, σ. 36. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 973/2007 (ΕΕ L 216 της 21.8.2007, σ. 10).

(3)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

1.   Ετήσιες/τριμηνιαίες μεταβλητές

Ο όρος «ετήσια» στη στήλη της «περιοδικότητας» της κωδικοποίησης, που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ, καθορίζει τις διαρθρωτικές μεταβλητές που μπορούν προαιρετικά να ερευνώνται ως ετήσιοι μέσοι όροι με τη χρήση υπο-δείγματος ανεξάρτητων παρατηρήσεων με αναφορά σε 52 εβδομάδες παρά ως τριμηνιαίοι μέσοι όροι. Οι βασικές μεταβλητές που πρέπει να ερευνώνται σε τριμηνιαία βάση φέρουν τον όρο «τριμηνιαία».

2.   Αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταβλητές, το σχετικό τυπικό σφάλμα (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες του σχεδιασμού) οποιασδήποτε ετήσιας εκτίμησης που αντιπροσωπεύει το 1 % και άνω του ενεργού πληθυσμού δεν πρέπει να υπερβαίνει:

α)

το 9 % για τις χώρες με πληθυσμό μεταξύ 1 και 20 εκατομμυρίων κατοίκων και

β)

το 5 % για τις χώρες με πληθυσμό 20 εκατομμυρίων και άνω.

Οι χώρες με πληθυσμό μικρότερο του 1 εκατομμυρίου κατοίκων εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσεις ακρίβειας, και οι διαρθρωτικές μεταβλητές πρέπει να συλλέγονται για το συνολικό δείγμα, εκτός εάν το δείγμα πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α).

Όσον αφορά τις χώρες που χρησιμοποιούν υπο-δείγμα για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές, εάν χρησιμοποιείται πάνω από ένα κύμα, το συνολικό χρησιμοποιούμενο υπο-δείγμα πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητες παρατηρήσεις.

3.   Συνεκτικότητα των συνόλων

Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ των ετήσιων συνόλων υπο-δείγματος και των ετήσιων μέσων όρων πλήρους δείγματος για την απασχόληση, την ανεργία και τον άεργο πληθυσμό ανά φύλο και για τις ακόλουθες ηλικιακές ομάδες: 15 έως 24, 25 έως 34, 35 έως 44, 45 έως 54, 55 +.

4.   Ενότητες αd hoc

Το δείγμα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σε ενότητες ad hoc πρέπει να παρέχει πληροφορίες και για τις διαρθρωτικές μεταβλητές.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

α)

Τα τρίμηνα κάθε έτους αναφέρονται στους δώδεκα μήνες του έτους, έτσι ώστε ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος ανήκουν στο πρώτο τρίμηνο, ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος στο δεύτερο τρίμηνο, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος στο τρίτο τρίμηνο και ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος στο τέταρτο τρίμηνο.

β)

Οι εβδομάδες αναφοράς κατανέμονται στα τρίμηνα αναφοράς, έτσι ώστε μια εβδομάδα ανήκει στο τρίμηνο, όπως ορίζεται στο στοιχείο α) στο οποίο ανήκουν τουλάχιστον τέσσερις ημέρες της εν λόγω εβδομάδας, εκτός εάν αυτό έχει ως συνέπεια να αποτελείται το πρώτο τρίμηνο του έτους μόνο από 12 εβδομάδες. Όταν αυτό συμβαίνει, τα τρίμηνα του συγκεκριμένου έτους σχηματίζονται με διαδοχικά σύνολα των 13 εβδομάδων.

γ)

Όταν, σύμφωνα με το στοιχείο β), ένα τρίμηνο αποτελείται από 14 εβδομάδες αντί για 13, τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθούν να κατανέμουν το δείγμα και στις 14 εβδομάδες.

δ)

Εάν δεν είναι εφικτή η κατανομή του δείγματος ώστε να καλυφθούν και οι 14 εβδομάδες του τριμήνου, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να παραλείπει μία εβδομάδα του εν λόγω τριμήνου ( δηλαδή να μην την καλύψει). Η εβδομάδα που παραλείπεται πρέπει να είναι τυπική όσον αφορά την ανεργία, την απασχόληση και τις μέσες πράγματι δεδουλευμένες ώρες και πρέπει να είναι μέρος ενός μήνα που περιλαμβάνει πέντε Πέμπτες.

ε)

Το πρώτο τρίμηνο του 2009 αρχίζει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2008.

Μέχρι το τέλος του 2011, τα κράτη μέλη που διενεργούν την έρευνα εργατικού δυναμικού μαζί με άλλες έρευνες ως μία ενιαία ολοκληρωμένη έρευνα μπορούν να ορίζουν την έναρξη των τριμήνων αναφοράς μία εβδομάδα νωρίτερα από τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α), β) και ε).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ονομασία

Στήλη

Περιοδικότητα

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρα/παρατηρήσεις

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HHSEQNUM

1/2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό (πρέπει να παραμένει ο ίδιος σε όλες τις έρευνες)

όλοι

01-98

Διψήφιος αύξων αριθμός που δίνεται σε κάθε μέλος του νοικοκυριού

HHLINK

3

ΕΤΗΣΙΑ

 

Σχέση με το πρόσωπο αναφοράς στο νοικοκυριό

HHTYPE=1,3

1

Πρόσωπο αναφοράς

2

Σύζυγος (ή συγκατοικών σύντροφος) του προσώπου αναφοράς

3

Τέκνο του προσώπου αναφοράς (ή του/της συζύγου του ή του συγκατοικούντος συντρόφου του)

4

Ανιόντες συγγενείς του προσώπου αναφοράς (ή του/της συζύγου του ή του συγκατοικούντος συντρόφου του)

5

Άλλοι συγγενείς

6

Άλλα

9

Άνευ αντικειμένου (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αύξων αριθμός συζύγου ή συγκατοικούντος συντρόφου

HHTYPE=1,3

01-98

Αύξων αριθμός συζύγου ή συγκατοικούντος συντρόφου στο νοικοκυριό

99

Άνευ αντικειμένου (δεν ανήκει σε ιδιωτικό νοικοκυριό ή δεν έχει σύντροφο ή ο/η σύντροφος δεν ανήκει σε αυτό το ιδιωτικό νοικοκυριό)

HHFATH

6/7

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αύξων αριθμός πατέρα

HHTYPE=1,3

01-98

Αύξων αριθμός πατέρα στο νοικοκυριό

99

Άνευ αντικειμένου (δεν ανήκει σε ιδιωτικό νοικοκυριό ή ο πατέρας δεν ανήκει σε αυτό το ιδιωτικό νοικοκυριό)

HHMOTH

8/9

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αύξων αριθμός μητέρας

HHTYPE=1,3

01-98

Αύξων αριθμός μητέρας στο νοικοκυριό

99

Άνευ αντικειμένου (δεν ανήκει σε ιδιωτικό νοικοκυριό ή η μητέρα δεν ανήκει σε αυτό το ιδιωτικό νοικοκυριό)

SEX

10

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Φύλο

όλοι

1

Άνδρας

2

Γυναίκα

YEARBIR

11/14

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Έτος γέννησης

όλοι

 

Καταχωρίζονται τα τέσσερα ψηφία του έτους γέννησης

DATEBIR

15

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Ημερομηνία γέννησης σε σχέση με το τέλος της περιόδου αναφοράς

όλοι

1

Γεννήθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και του τέλους της εβδομάδας αναφοράς

2

Γεννήθηκε μετά την εβδομάδα αναφοράς

MARSTAT

16

ΕΤΗΣΙΑ

 

Οικογενειακή κατάσταση

όλοι

1

Άγαμος

2

Έγγαμος

3

Χήρος (-α)

4

Διαζευγμένος (-η) ή σε διάσταση

κενό

Καμία απάντηση

NATIONAL

17/18

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Ιθαγένεια

όλοι

 

Για τον κωδικό, βλ. ονοματολογία χωρών κατά ISO

YEARESID

19/20

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αριθμός ετών μόνιμης κατοικίας στην οικεία χώρα

όλοι

00

Έχει γεννηθεί στην εν λόγω χώρα

01-99

Αριθμός ετών μόνιμης κατοικίας στην εν λόγω χώρα

κενό

Καμία απάντηση

COUNTRYB

21/22

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Χώρα γέννησης

YEARESID≠00

 

Για τον κωδικό, βλ. ονοματολογία χωρών κατά ISO

99

Άνευ αντικειμένου (στήλη19/20=00)

κενό

Καμία απάντηση

PROXY

23

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Τρόπος συμμετοχής στην έρευνα

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

1

Άμεση συμμετοχή

2

Συμμετοχή μέσω άλλου μέλους του νοικοκυριού

9

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

κενό

Καμία απάντηση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

WSTATOR

24

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Κατάσταση απασχόλησης κατά την εβδομάδα αναφοράς

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

1

Εργαζόταν έναντι αμοιβής ή κέρδους για διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση της μίας ώρας κατά την εβδομάδα αναφοράς (συμπεριλαμβάνονται τα συμβοηθούντα μέλη οικογένειας, αλλά εξαιρούνται όσοι υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία τους)

2

Δεν εργαζόταν αλλά είχε θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία απουσίαζε κατά την εβδομάδα αναφοράς (συμπεριλαμβάνονται τα συμβοηθούντα μέλη οικογένειας, αλλά εξαιρούνται όσοι υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία τους)

3

Δεν εργαζόταν λόγω απόλυσης

4

Υπηρετούσε υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία

5

Άλλοι (15 ετών και άνω) οι οποίοι δεν εργάζονταν ούτε είχαν θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα κατά την εβδομάδα αναφοράς

9

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

NOWKREAS

25/26

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Λόγος για τον οποίο δεν εργάστηκε καθόλου παρότι είχε θέση εργασίας

WSTATOR=2

00

Κακοκαιρία

01

Διακοπή της εργασίας για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους

02

Εργασιακές διενέξεις

03

Σχολική εκπαίδευση ή κατάρτιση

04

Ασθένεια, τραυματισμός ή προσωρινή ανικανότητα για εργασία

05

Άδεια μητρότητας

06

Γονική άδεια

07

Διακοπές

08

Άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα (στο πλαίσιο της κεφαλαιοποίησης του χρόνου εργασίας ή μιας σύμβασης ρύθμισης του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση)

09

Άλλοι λόγοι (π.χ. προσωπικές η οικογενειακές υποχρεώσεις)

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=1,3-5,9)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

STAPRO

27

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επαγγελματική κατάσταση

WSTATOR=1,2

1

Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς

2

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς

3

Μισθωτός

4

Συμβοηθούν μέλος οικογένειας

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

SIGNISAL

28

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συνεχής είσπραξη αμοιβής ή μισθού

(WSTATOR=2 και NOWKREAS≠04 και NOWKREAS≠05 και STAPRO=3) ή WSTATOR=3

1

Απουσιάζει για έως και 3 μήνες

2

Απουσιάζει για περισσότερο από 3 μήνες και εισπράττει αμοιβή, μισθό ή κοινωνικά επιδόματα που ανέρχονται στο ήμισυ του μισθού του ή και παραπάνω

3

Απουσιάζει για περισσότερο από 3 μήνες και εισπράττει αμοιβή, μισθό ή κοινωνικά επιδόματα που ανέρχονται σε λιγότερο από το ήμισυ του μισθού του

4

Δεν γνωρίζω

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR≠2 ή NOWKREAS=04 ή NOWKREAS=05 ή STAPRO≠3) και WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας

WSTATOR=1,2

 

Διψήφιος ή, αν είναι δυνατόν, τριψήφιος κωδικός NACE αναθεώρηση 2

000

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

ISCO4D

32/35

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επάγγελμα

WSTATOR=1,2

 

Τριψήφιος ή, αν είναι δυνατόν, τετραψήφιος κωδικός ISCO-88 (COM)

9999

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

SUPVISOR

36

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αρμοδιότητες εποπτείας

STAPRO=3

1

Ναι

2

Όχι

9

STAPRO≠3

κενό

Καμία απάντηση

SIZEFIRM

37/38

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αριθμός εργαζομένων στην τοπική μονάδα

STAPRO=1,3,4, κενό

01-10

Ακριβής αριθμός εργαζομένων, αν είναι μεταξύ 1 και 10

11

11 έως 19 εργαζόμενοι

12

20 έως 49 εργαζόμενοι

13

50 εργαζόμενοι ή και παραπάνω

14

Δεν γνωρίζω αλλά λιγότεροι από 11 εργαζόμενοι

15

Δεν γνωρίζω αλλά περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι

99

Άνευ αντικειμένου (STAPRO=2,9)

κενό

Καμία απάντηση

COUNTRYW

39/40

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Χώρα του τόπου εργασίας

WSTATOR=1,2

 

Για τον κωδικό, βλ. ονοματολογία χωρών κατά ISO

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

REGIONW

41/42

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Περιφέρεια του τόπου εργασίας

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

YSTARTWK

43/46

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Έτος κατά το οποίο άρχισε να εργάζεται για το σημερινό εργοδότη του ή ως αυτοαπασχολούμενος

WSTATOR=1,2

 

Καταχωρίζονται τα 4 ψηφία του εν λόγω έτους

9999

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

MSTARTWK

47/48

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Μήνας κατά τον οποίο άρχισε να εργάζεται για το σημερινό εργοδότη του ή ως αυτοαπασχολούμενος

YSTARTWK≠9999, κενό & REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Μήνας εκφραζόμενος με δύο ψηφία

99

Άνευ αντικειμένου (YSTARTWK=9999,κενό ή REFYEAR-YSTARTWK>2)

κενό

Καμία απάντηση

WAYJFOUN

49

ΕΤΗΣΙΑ

 

Συμμετοχή, οποιαδήποτε στιγμή, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για την εξεύρεση της σημερινής θέσης εργασίας

STAPRO=3 & ανέλαβε την εν λόγω θέση στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών

0

Όχι

1

Ναι

9

STAPRO≠3 ή κατέχει την εν λόγω θέση πάνω από ένα έτος

κενό

Καμία απάντηση

FTPT

50

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Διάκριση μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης

WSTATOR=1,2

1

Πλήρης απασχόληση

2

Μερική απασχόληση

9

WSTATOR≠1,2

κενό

Καμία απάντηση

FTPTREAS

51

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της μερικής απασχόλησης

FTPT=2

 

Εργάζεται με μερική απασχόληση για τους εξής λόγους:

1

Παρακολουθεί μαθήματα σχολικής εκπαίδευσης ή συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης

2

Ασθενεί ή πάσχει από αναπηρία

3

Φροντίδα μικρών παιδιών ή εξαρτώμενων ενηλίκων

4

Άλλοι προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι

5

Δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση

6

Άλλοι λόγοι

9

Άνευ αντικειμένου (FTPT≠2)

κενό

Καμία απάντηση

TEMP

52

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Μονιμότητα της θέσης εργασίας

STAPRO=3

1

Κατέχει μόνιμη θέση εργασίας ή εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου

2

Κατέχει προσωρινή θέση εργασίας ή εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου

9

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

TEMPREAS

53

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της προσωρινής θέσης εργασίας ή της εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

TEMP=2

 

Κατέχει προσωρινή θέση εργασίας ή εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τους εξής λόγους:

1

Σύμβαση η οποία καλύπτει περίοδο εκπαίδευσης (μαθητευόμενος, ασκούμενος, ερευνητικός βοηθός κ.λπ.)

2

Δεν μπόρεσε να βρει μόνιμη εργασία

3

Δεν επιθυμούσε να βρει μόνιμη εργασία

4

Σύμβαση η οποία καλύπτει δοκιμαστική περίοδο

9

Άνευ αντικειμένου (TEMP≠2)

κενό

Καμία απάντηση

TEMPDUR

54

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συνολική διάρκεια της προσωρινής θέσης εργασίας ή της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

TEMP=2

1

Λιγότερο από ένα μήνα

2

1 έως 3 μήνες

3

4 έως 6 μήνες

4

7 έως 12 μήνες

5

13 έως 18 μήνες

6

19 έως 24 μήνες

7

25 έως 36 μήνες

8

Περισσότερο από 3 έτη

9

Άνευ αντικειμένου (TEMP≠2)

κενό

Καμία απάντηση

TEMPAGCY

55

ΕΤΗΣΙΑ

 

Σύμβαση με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης

STAPRO=3

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

ΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

SHIFTWK

56

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εργασία με βάρδιες

STAPRO=3

1

Εργάζεται κατά βάρδιες

3

Δεν εργάζεται κατά βάρδιες

9

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

EVENWK

57

ΕΤΗΣΙΑ

 

Βραδινή εργασία

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως το βράδυ

2

Εργάζεται μερικές φορές το βράδυ

3

Δεν εργάζεται ποτέ το βράδυ

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

NIGHTWK

58

ΕΤΗΣΙΑ

 

Νυκτερινή εργασία

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως τη νύχτα

2

Εργάζεται μερικές φορές τη νύχτα

3

Δεν εργάζεται ποτέ τη νύχτα

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

SATWK

59

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εργασία Σαββάτου

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως το Σάββατο

2

Εργάζεται μερικές φορές το Σάββατο

3

Δεν εργάζεται ποτέ το Σάββατο

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

SUNWK

60

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εργασία Κυριακής

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως την Κυριακή

2

Εργάζεται μερικές φορές την Κυριακή

3

Δεν εργάζεται ποτέ την Κυριακή

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

HWUSUAL

61/62

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συνήθης αριθμός εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στην κύρια εργασία

WSTATOR=1,2

00

Δεν μπορεί να αναφερθεί ο συνήθης αριθμός ωρών εργασίας, διότι οι δεδουλευμένες ώρες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των εβδομάδων ή των μηνών

01-98

Συνήθης αριθμός ωρών εργασίας στην κύρια εργασία

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

HWACTUAL

63/64

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στην κύρια εργασία κατά την εβδομάδα αναφοράς

WSTATOR=1,2

00

Είχε θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά δεν εργάστηκε καθόλου στην κύρια δραστηριότητά του κατά την εβδομάδα αναφοράς

01-98

Αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών κατά την εβδομάδα αναφοράς στην κύρια εργασία

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

HWOVERP

65/66

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αμειβόμενες υπερωρίες στην κύρια εργασία κατά την εβδομάδα αναφοράς

STAPRO=3

00-98

Αριθμός ωρών για αμειβόμενες υπερωρίες

99

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

HWOVERPU

67/68

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Μη αμειβόμενες υπερωρίες κατά την εβδομάδα αναφοράς στην κύρια εργασία

STAPRO=3

00-98

Αριθμός ωρών για μη αμειβόμενες υπερωρίες

99

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

HOURREAS

69/70

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Κύριος λόγος για τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών δεδουλευμένων ωρών και των συνήθων ωρών εργασίας

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Εργάστηκε περισσότερες ώρες λόγω:

01

μεταβαλλόμενου ωραρίου (π.χ. ευέλικτη ρύθμιση χρόνου εργασίας)

16

υπερωριών

02

για άλλους λόγους

 

Εργάστηκε λιγότερο από ό,τι συνήθως λόγω:

03

κακοκαιρίας

04

μειωμένης εργασίας για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους

05

εργασιακών διενέξεων

06

εκπαίδευσης ή κατάρτισης

07

μεταβαλλόμενου ωραρίου (π.χ. ευέλικτη ρύθμιση χρόνου εργασίας)

08

ασθένειας, τραυματισμού ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία

09

άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας

10

ειδικής άδειας για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους

11

ετήσιων διακοπών

12

αργιών

13

έναρξης/αλλαγής εργασίας κατά την εβδομάδα αναφοράς

14

παύσης απασχόλησης που δεν συνοδεύτηκε από έναρξη νέας απασχόλησης κατά την εβδομάδα αναφοράς

15

για άλλους λόγους

97

Εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Οι ώρες εργασίας διαφέρουν σημαντικά από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από μήνα σε μήνα χωρίς να αναφέρεται ο λόγος απόκλισης των πραγματικών από τις συνήθεις ώρες εργασίας (HWUSUAL=00 & HOURREAS#01-16)

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=2-5,9 ή HWUSUAL=κενό ή HWACTUAL=κενό)

κενό

Καμία απάντηση

WISHMORE

71

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επιθυμεί να εργάζεται περισσότερο από τις τρέχουσες ώρες εργασίας

(WSTATOR=1 ή WSTATOR=2)

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

WAYMORE

72

ΕΤΗΣΙΑ

 

Τρόπος με τον οποίο επιθυμεί να εργάζεται περισσότερες ώρες

WISHMORE=1

1

Μέσω πρόσθετης εργασίας

2

Μέσω εργασίας στην οποία θα απασχολείται περισσότερες ώρες από την τρέχουσα εργασία του

3

Μόνο μέσω της τρέχουσας εργασίας του

4

Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους

9

Άνευ αντικειμένου (WISHMORE≠1)

κενό

Καμία απάντηση

HWWISH

73/74

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συνολικός αριθμός ωρών που επιθυμεί να εργάζεται

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

01-98

Συνολικός αριθμός ωρών που επιθυμεί να εργάζεται

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

HOMEWK

75

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εργασία κατ’ οίκον

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως κατ’ οίκον

2

Εργάζεται μερικές φορές κατ’ οίκον

3

Δεν εργάζεται ποτέ κατ’ οίκον

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

LOOKOJ

76

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αναζήτηση άλλης απασχόλησης

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

0

Δεν αναζητά άλλη απασχόληση

1

Αναζητά άλλη απασχόληση

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

LOOKREAS

77

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της αναζήτησης άλλης απασχόλησης

LOOKOJ=1

1

υπάρχει κίνδυνος ή βεβαιότητα απώλειας ή λήξης της τρέχουσας απασχόλησης

2

η παρούσα απασχόληση θεωρείται μεταβατική απασχόληση

3

αναζητά πρόσθετη απασχόληση για να συμπληρώσει τις ώρες που απασχολείται στην παρούσα θέση εργασίας

4

αναζητά απασχόληση στην οποία θα εργάζεται περισσότερες ώρες από ό,τι στην παρούσα εργασία

5

αναζητά απασχόληση στην οποία θα εργάζεται λιγότερες ώρες από ό,τι στην παρούσα εργασία

6

επιθυμεί να έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας (π.χ. αμοιβή, ωράριο εργασίας ή χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας και επιστροφής, ποιότητα εργασίας)

7

για άλλους λόγους

9

Άνευ αντικειμένου (LOOKOJ≠1)

κενό

Καμία απάντηση

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

EXIST2J

78

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Ύπαρξη περισσοτέρων από μία θέσεων εργασίας ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Είχε μόνο μία θέση εργασίας ή ασκούσε μία μόνο επαγγελματική δραστηριότητα κατά την εβδομάδα αναφοράς

2

Είχε περισσότερες από μία θέσεις εργασίας ή ασκούσε περισσότερες από μία επαγγελματικές δραστηριότητες κατά την εβδομάδα αναφοράς (που δεν οφείλεται σε αλλαγή της εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας)

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

STAPRO2J

79

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επαγγελματική κατάσταση (για τη δεύτερη απασχόληση)

EXIST2J=2

1

Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς

2

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς

3

Μισθωτός

4

Συμβοηθούν μέλος οικογένειας

9

Άνευ αντικειμένου (EXIST2J=1,9 κενό)

κενό

Καμία απάντηση

NACE2J2D

80/81

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας (για τη δεύτερη απασχόληση)

EXIST2J=2

 

NACE αναθεώρηση 2

00

Άνευ αντικειμένου (EXIST2J=1,9,κενό)

κενό

Καμία απάντηση

HWACTUA2

82/83

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών κατά την εβδομάδα αναφοράς στη δεύτερη απασχόληση

EXIST2J=2

00

Δεν εργάστηκε στη δεύτερη απασχόληση κατά την εβδομάδα αναφοράς

01-98

Αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών κατά την εβδομάδα αναφοράς στη δεύτερη απασχόληση

99

Άνευ αντικειμένου (EXIST2J=1,9, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

EXISTPR

84

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Ύπαρξη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας

WSTATOR=3-5

0

Δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (δεν θεωρείται απασχόληση η καθαρά περιστασιακή εργασία, όπως η εργασία κατά τις θερινές διακοπές ή η υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία)

1

Έχει εργαστεί στο παρελθόν (δεν θεωρείται απασχόληση η καθαρά περιστασιακή εργασία, όπως η εργασία κατά τις θερινές διακοπές ή η υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία)

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=1,2 ή 9)

κενό

Καμία απάντηση

YEARPR

85/88

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Έτος κατά το οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά

EXISTPR=1

 

Καταχωρίζονται τα 4 ψηφία του έτους κατά το οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά

9999

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό)

κενό

Καμία απάντηση

MONTHPR

89/90

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Μήνας κατά τον οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά

YEARPR≠9999, κενό & REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Μήνας κατά τον οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά, εκφραζόμενος με δύο ψηφία

99

Άνευ αντικειμένου (YEARPR=9999,κενό ή REFYEAR-YEARPR>2)

κενό

Καμία απάντηση

LEAVREAS

91/92

ΕΤΗΣΙΑ

 

Κύριος λόγος αποχώρησης από την τελευταία απασχόληση ή επαγγελματική δραστηριότητα

EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR<8

00

Απόλυση ή κατάργηση θέσης

01

Λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

02

Φροντίδα μικρών παιδιών ή εξαρτώμενων ενηλίκων

03

Άλλες προσωπικές ή οικογενειακές ευθύνες

04

Ασθένεια ή ανικανότητα για εργασία

05

Εκπαίδευση ή κατάρτιση

06

Πρόωρη συνταξιοδότηση

07

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος

08

Υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία

09

Άλλοι λόγοι

99

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό, ή EXISTPR=1 και δεν εργάστηκε τα τελευταία 8 έτη)

κενό

Καμία απάντηση

STAPROPR

93

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ, μόνον αν εργάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες

ΕΤΗΣΙΑ Άλλως

 

Επαγγελματική κατάσταση στην τελευταία απασχόληση

EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR<8

1

Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς

2

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς

3

Μισθωτός

4

Συμβοηθούν μέλος οικογένειας

9

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό, ή EXISTPR=1 και δεν εργάστηκε τα τελευταία 8 έτη)

κενό

Καμία απάντηση

NACEPR2D

94/95

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ, μόνον αν εργάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες

ΕΤΗΣΙΑ Άλλως

 

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας στην οποία το άτομο εργάστηκε για τελευταία φορά

EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE αναθεώρηση 2

00

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό, ή EXISTPR=1 και δεν εργάστηκε τα τελευταία 8 έτη)

κενό

Καμία απάντηση

ISCOPR3D

96/98

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ, μόνον αν εργάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες

ΕΤΗΣΙΑ Άλλως

 

Επάγγελμα στην τελευταία απασχόληση

EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό, ή EXISTPR=1 και δεν εργάστηκε τα τελευταία 8 έτη)

κενό

Καμία απάντηση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

SEEKWORK

99

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αναζήτηση απασχόλησης κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες

(WSTATOR=3-5 ή SIGNISAL=3) και Age<75

1

Βρήκε ήδη εργασία, η οποία θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 3 μήνες

2

Βρήκε ήδη εργασία η οποία θα ξεκινήσει σε διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και δεν αναζητά απασχόληση

3

Δεν αναζητά απασχόληση και δεν έχει βρει εργασία που να ξεκινάει αργότερα

4

Αναζητά απασχόληση

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=1,2 ή 9 και SIGNISAL≠3) ή Ηλικία ίση ή μεγαλύτερη των 75 ετών

SEEKREAS

100

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της μη αναζήτησης απασχόλησης

SEEKWORK=3

 

Δεν αναζητά απασχόληση:

1

επειδή περιμένει να τον ανακαλέσουν στην εργασία του (σε διαθεσιμότητα)

2

λόγω ασθένειας ή ανικανότητας προς εργασία

3

επειδή φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενηλίκους

4

για άλλες προσωπικές ή οικογενειακές ευθύνες

5

λόγω εκπαίδευσης ή κατάρτισης

6

λόγω συνταξιοδότησης

7

επειδή πιστεύει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη εργασία

8

για άλλους λόγους

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠3)

κενό

Καμία απάντηση

SEEKTYPE

101

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Είδος αναζητούμενης (ή ανευρεθείσας) απασχόλησης

SEEKWORK=1,2,4 ή LOOKOJ=1

 

Η αναζητούμενη απασχόληση (για SEEKWORK=1,2 η ανευρεθείσα απασχόληση) είναι:

1

ως αυτοαπασχολούμενος

 

ως μισθωτός:

2

και αναζητείται μόνο εργασία πλήρους απασχόλησης (ή έχει ήδη βρεθεί)

3

και αναζητείται εργασία πλήρους απασχόλησης, αλλά στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση θα γίνει δεκτή και θέση εργασίας μερικής απασχόλησης

4

και αναζητείται εργασία μερικής απασχόλησης, αλλά στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση θα γίνει δεκτή και θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης

5

και αναζητείται μόνο εργασία μερικής απασχόλησης (ή έχει ήδη βρεθεί)

6

και δεν διευκρινίζεται εάν αναζητείται εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης (ή έχει ήδη βρεθεί)

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠1,2,4 και LOOKOJ≠1)

κενό

Καμία απάντηση

SEEKDUR

102

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Διάρκεια της αναζήτησης απασχόλησης

SEEKWORK=1,4 ή LOOKOJ=1

0

Δεν έχει ακόμα αρχίσει αναζήτηση

1

Λιγότερο από 1 μήνα

2

1-2 μήνες

3

3-5 μήνες

4

6-11 μήνες

5

12-17 μήνες

6

18-23 μήνες

7

24-47 μήνες

8

4 έτη ή περισσότερο

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠1,4 και LOOKOJ≠1)

κενό

Καμία απάντηση

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

METHODA

103

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Απευθύνθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για την ανεύρεση εργασίας

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODB

104

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Απευθύνθηκε σε ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης για την ανεύρεση εργασίας

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODC

105

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Υπέβαλε αίτηση υποψηφιότητας απευθείας σε εργοδότες

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι