ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
5 Απριλίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 314/2008 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 315/2008 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο ταχειών δοκιμών ( 1 )

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 316/2008 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007, για την περίοδο 2007/2008

6

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης ( 1 )

8

 

*

Οδηγία 2008/44/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ούτως ώστε να καταχωριστούν οι ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus και prothioconazole ως δραστικές ουσίες ( 1 )

13

 

*

Οδηγία 2008/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση της χρήσης της δραστικής ουσίας metconazole ( 1 )

21

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

5.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 314/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Απριλίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

63,1

MA

41,5

TN

125,1

TR

92,9

ZZ

80,7

0707 00 05

EG

178,8

MA

131,7

TR

127,6

ZZ

146,0

0709 90 70

MA

56,1

TR

109,4

ZZ

82,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

55,6

MA

55,4

TN

53,8

TR

61,4

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,6

ZA

147,5

ZZ

113,0

0808 10 80

AR

90,2

BR

85,6

CA

97,5

CL

90,1

CN

85,4

MK

54,3

US

112,4

UY

58,0

ZA

73,0

ZZ

82,9

0808 20 50

AR

71,8

CL

89,7

CN

52,7

ZA

97,3

ZZ

77,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


5.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 315/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Απριλίου 2008

για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο ταχειών δοκιμών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), και ιδίως το άρθρο 23 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θεσπίζει κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) σε ζώα. Εφαρμόζεται στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης και, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις εξαγωγές τους.

(2)

Στο σημείο 4 του κεφαλαίου Γ του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 καθορίζεται ένας κατάλογος ταχειών δοκιμών για την επιτήρηση των ΜΣΕ στα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα.

(3)

Στις 30 Αυγούστου 2007, ένα εργαστήριο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα παύσει τη διάθεση στην αγορά της εγκεκριμένης ταχείας δοκιμής για την επιτήρηση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ). Επομένως, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η δοκιμή αυτή (Institut Pourquier Speed’it BSE) από τον κατάλογο ταχειών δοκιμών για την επιτήρηση της ΣΕΒ στα βοοειδή που αναφέρεται στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

(4)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 9 της 12.1.2008, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Ταχείες δοκιμές

Για την εκτέλεση των ταχειών δοκιμών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1, χρησιμοποιούνται ως ταχείες δοκιμές για την επιτήρηση της ΣΕΒ στα βοοειδή οι ακόλουθες μέθοδοι:

δοκιμή ανοσοκαθήλωσης, με βάση τη διαδικασία Western blotting για την ανίχνευση του ανθεκτικού στην πρωτεϊνάση K τμήματος PrPRes (Prionics Check Western test),

δοκιμή ELISA χημειοφωταύγειας που περιλαμβάνει διαδικασία εκχύλισης και τεχνική ELISA με χρήση αντιδραστηρίου ενισχυμένης χημειοφωταύγειας (Enfer test & Enfer TSE Kit version 2.0, αυτοματοποιημένη παρασκευή δείγματος),

ανοσολογική δοκιμή με μικροπλάκες για την ανίχνευση του PrPSc (Enfer TSE Version 3),

ανοσολογική δοκιμή τύπου σάντουιτς για το τμήμα PrPRes, η οποία εκτελείται ύστερα από μετουσίωση και συμπύκνωση (Bio-Rad Te-SeE test),

ανοσολογική δοκιμή (ELISA) με μικροπλάκες, η οποία ανιχνεύει το ανθεκτικό στην πρωτεϊνάση Κ PrPRes με μονοκλωνικά αντισώματα (Prionics-Check LIA test),

ανοσολογική δοκιμή εξαρτώμενη από τη διαμόρφωση, BSE antigen test kit (Beckman Coulter InPro CDI kit),

δοκιμή ELISA χημειοφωταύγειας για τον ποιοτικό προσδιορισμό του PrPSc (CediTect BSE test),

ανοσολογική δοκιμή με τη χρήση χημικού πολυμερούς για την επιλεκτική δέσμευση του PrPSc και ενός μονοκλωνικού αντισώματος ανίχνευσης που κατευθύνεται έναντι διατηρημένων περιοχών του μορίου του PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

ανοσολογική δοκιμή πλευρικής ροής με τη χρήση δύο διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων για την ανίχνευση τμημάτων PrP ανθεκτικών στην πρωτεϊνάση Κ (Prionics Check PrioSTRIP),

αμφίπλευρη ανοσολογική δοκιμή με τη χρήση δύο διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων που κατευθύνονται έναντι δύο επιτόπων που υπάρχουν σε PrPSc βοοειδών που βρίσκεται σε ιδιαίτερα ξεδιπλωμένη διάταξη (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

ELISA τύπου σάντουιτς για την ανίχνευση της ανθεκτικής στην πρωτεϊνάση Κ PrPSc (Roche Applied Science PrionScreen),

δέσμευση αντιγόνων ELISA με τη χρήση δύο διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων για την ανίχνευση τμημάτων PrP ανθεκτικών στην πρωτεϊνάση Κ (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE Test).

Για την εκτέλεση των ταχειών δοκιμών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1, χρησιμοποιούνται ως ταχείες δοκιμές για τον έλεγχο των ΜΣΕ στα αιγοπρόβατα οι ακόλουθες μέθοδοι:

ανοσολογική δοκιμή εξαρτώμενη από τη διαμόρφωση, BSE antigen test kit (Beckman Coulter InPro CDI kit),

ανοσολογική δοκιμή τύπου σάντουιτς για το τμήμα PrPRes, η οποία εκτελείται ύστερα από μετουσίωση και συμπύκνωση (Bio-Rad Te-SeE test),

ανοσολογική δοκιμή τύπου σάντουιτς για το τμήμα PrPRes, η οποία εκτελείται ύστερα από μετουσίωση και συμπύκνωση (Bio-Rad Te-SeE Sheep/Goat test),

δοκιμή ELISA χημειοφωταύγειας που περιλαμβάνει διαδικασία εκχύλισης και τεχνική ELISA με χρήση αντιδραστηρίου ενισχυμένης χημειοφωταύγειας (Enfer TSE Kit version 2.0),

ανοσολογική δοκιμή με μικροπλάκες για την ανίχνευση του PrPSc (Enfer TSE Version 3),

ανοσολογική δοκιμή με τη χρήση χημικού πολυμερούς για την επιλεκτική δέσμευση του PrPSc και ενός μονοκλωνικού αντισώματος ανίχνευσης που κατευθύνεται έναντι διατηρημένων περιοχών του μορίου του PrP (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

ανοσολογική δοκιμή χημειοφωταύγειας με μικροπλάκες για την ανίχνευση του PrPSc σε ιστούς προβατοειδών (POURQUIER — LIA Scrapie),

δοκιμή ανοσοκαθήλωσης, με βάση τη διαδικασία Western blotting για την ανίχνευση του ανθεκτικού στην πρωτεϊνάση K τμήματος PrPRes (Prionics-Check Western Small Ruminant test),

ανοσολογική δοκιμή χημειοφωταύγειας με μικροπλάκες για την ανίχνευση της ανθεκτικής στην πρωτεϊνάση Κ PrPSc (Prionics Check LIA Small Ruminants).

Για όλες τις δοκιμές τα δείγματα ιστών στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες χρήσης του παραγωγού.

Οι παραγωγοί ταχειών δοκιμών πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, εγκεκριμένο από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΚΕΑ) και το οποίο εξασφαλίζει ότι η απόδοση της δοκιμής δεν μεταβάλλεται. Οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλουν τα πρωτόκολλα δοκιμής στο ΚΕΑ.

Τροποποιήσεις των ταχειών δοκιμών και των πρωτοκόλλων δοκιμής μπορούν να γίνουν μόνο αφού αυτές κοινοποιηθούν προηγουμένως στο ΚΕΑ και υπό τον όρο ότι το ΚΕΑ κρίνει ότι η τροποποίηση αυτή δεν αλλοιώνει την ευαισθησία, την εξειδίκευση ή την αξιοπιστία της δοκιμής. Το σχετικό πόρισμα κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς.».


5.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 316/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Απριλίου 2008

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007, για την περίοδο 2007/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2007/2008 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοίτροποποιή θηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 211/2008 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007 για την περίοδο 2007/2008, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1568/2007 (ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 62).

(3)  ΕΕ L 253 της 28.9.2007, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 65 της 8.3.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 95 που εφαρμόζονται από την 5η Απριλίου 2008

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

21,90

15,08

1701 99 10 (2)

21,90

9,76

1701 99 90 (2)

21,90

9,76

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΟΔΗΓΙΕΣ

5.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/8


ΟΔΗΓΊΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Απριλίου 2008

για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (1), και ιδίως τη δεύτερη περίοδο του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 93/15/ΕΟΚ θεσπίζει κανόνες για την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των εκρηκτικών υλών στην κοινοτική αγορά.

(2)

Όπως προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών διαθέτουν σύστημα εντοπισμού των εκρηκτικών υλών, που επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την αναγνώριση της ταυτότητας των κατόχων τους.

(3)

Η αποκλειστική αναγνώριση των εκρηκτικών υλών είναι σημαντική για την τήρηση ακριβών και πλήρων αρχείων των εκρηκτικών υλών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτή θα πρέπει εν προκειμένω να επιτρέπει την αναγνώριση και τον εντοπισμό μιας εκρηκτικής ύλης από τον τόπο παραγωγής της και τη διάθεσή της για πρώτη φορά στην αγορά έως τον τελικό της χρήστη και τη χρήση της, προκειμένου να εμποδίζεται η αθέμιτη χρήση και η κλοπή της και να βοηθούνται οι υπηρεσίες καταστολής στον εντοπισμό της προέλευσης των εκρηκτικών υλών που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα εναρμονισμένο σύστημα για την αποκλειστική αναγνώριση και τον εντοπισμό των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή ως προς:

α)

τις εκρηκτικές ύλες που μεταφέρονται και παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή σε αντλιοφόρα φορτηγά για την άμεση εκφόρτωσή τους στον τόπο χρήσης τους·

β)

τις εκρηκτικές ύλες που παρασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επί τόπου»)·

γ)

τα πυρομαχικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Άρθρο 3

Αποκλειστική αναγνώριση

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών, οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν πυροκροτητές, επισημαίνουν τις εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας με αποκλειστική αναγνώριση.

Όταν μια εκρηκτική ύλη υπόκειται σε περαιτέρω μεταποιητική διαδικασία, οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να επισημάνουν την εκρηκτική ύλη με νέα αποκλειστική αναγνώριση, εκτός εάν δεν υφίσταται πλέον η αρχική αποκλειστική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 4.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η εκρηκτική ύλη παράγεται για εξαγωγή και επισημαίνεται με αναγνώριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης.

3.   Η αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα.

4.   Για κάθε μονάδα παραγωγής ορίζεται ένας τριψήφιος κωδικός από την εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη.

5.   Όταν η μονάδα παραγωγής βρίσκεται εκτός Κοινότητας, ο κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα επικοινωνεί με μια εθνική αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό.

Όταν η μονάδα παραγωγής βρίσκεται εκτός Κοινότητας και ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας των συγκεκριμένων εκρηκτικών υλών επικοινωνεί με μια εθνική αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό.

6.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διανομείς οι οποίοι επανασυσκευάζουν εκρηκτικές ύλες μεριμνούν ώστε η αποκλειστική αναγνώριση να τοποθετείται στις εκρηκτικές ύλες και σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας.

Άρθρο 4

Επισήμανση και σταθερή τοποθέτηση

Η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται ή τίθεται σταθερά επί του εκάστοτε προϊόντος κατά τρόπον ώστε να είναι ανθεκτική και ευανάγνωστη.

Άρθρο 5

Εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίων και εκρηκτικές ύλες σε σάκους

Για τις εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίων και τις εκρηκτικές ύλες σε σάκους, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο φυσιγγίων.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή την οποία να θέτουν σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο, και, ομοίως, μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο φυσιγγίων.

Άρθρο 6

Εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών

Για τις συσκευασμένες εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας που περιέχει τα δύο συστατικά.

Άρθρο 7

Απλοί πυροκροτητές και θρυαλλίδες

Για τους απλούς πυροκροτητές και τις θρυαλλίδες, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του πυροκροτητή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών ή θρυαλλίδων.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή ή θρυαλλίδα, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών ή θρυαλλίδων.

Άρθρο 8

Ηλεκτρικοί, μη ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί πυροκροτητές

Για τους ηλεκτρικούς, μη ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς πυροκροτητές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται είτε με αυτοκόλλητη ετικέτα στα σύρματα ή καλώδια, είτε με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του πυροκροτητή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών.

Άρθρο 9

Εναυστήρες και ενισχυτές

Για τους εναυστήρες και τους ενισχυτές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στον εναυστήρα ή στον ενισχυτή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο εναυστήρων ή ενισχυτών.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε εναυστήρα ή ενισχυτή, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο εναυστήρων ή ενισχυτών.

Άρθρο 10

Ακαριαίες θρυαλλίδες και θρυαλλίδες ασφαλείας

Για τις ακαριαίες θρυαλλίδες και τις θρυαλλίδες ασφαλείας, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στη μπομπίνα. Η αποκλειστική αναγνώριση σημειώνεται κάθε 5 μέτρα, είτε στο εξωτερικό περίβλημα της θρυαλλίδας είτε στο διαμορφωμένο με διέλαση πλαστικό εσωτερικό στρώμα, το οποίο βρίσκεται αμέσως κάτω από την εξωτερική ίνα της θρυαλλίδας. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο ακαριαίων θρυαλλίδων ή θρυαλλίδων ασφαλείας.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν εντός της θρυαλλίδας, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο θρυαλλίδων.

Άρθρο 11

Κυτία και τύμπανα που περιέχουν εκρηκτικές ύλες

Για τα κυτία και τα τύμπανα που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο κυτίο ή το τύμπανο που περιέχει εκρηκτικές ύλες.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε κυτίο και τύμπανο.

Άρθρο 12

Αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας

Οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν αποσπώμενα αυτοκόλλητα αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας στις εκρηκτικές ύλες για χρήση από τους πελάτες τους. Τα εν λόγω αντίγραφα φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη ότι πρόκειται για αντίγραφα του πρωτοτύπου, προς αποφυγή οιασδήποτε αθέμιτης χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 13

Συλλογή στοιχείων

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών εφαρμόζουν σύστημα συλλογής στοιχείων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισής τους, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού και του κύκλου ζωής τους.

2.   Το σύστημα συλλογής στοιχείων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τις εκρηκτικές ύλες έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ανά πάσα στιγμή η ταυτότητα των κατόχων τους.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης, τηρούνται και φυλάσσονται για περίοδο 10 ετών μετά την παράδοση ή οποιοδήποτε γνωστό χρονικό σημείο μετά το πέρας του κύκλου ζωής της εκρηκτικής ύλης, ακόμη και αν οι επιχειρήσεις έχουν παύσει τις σχετικές εμπορικές τους δραστηριότητες.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών προβαίνουν στα παρακάτω:

α)

τηρούν αρχείο όλων των στοιχείων αναγνώρισης των εκρηκτικών υλών, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του τύπου της εκρηκτικής ύλης, της εταιρείας ή του ατόμου που έχει αναλάβει τη φύλαξή της·

β)

καταγράφουν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη ενόσω η εκρηκτική ύλη είναι στην κατοχή τους ή υπό τη φύλαξή τους, έως ότου μεταφερθεί σε άλλη επιχείρηση ή χρησιμοποιηθεί·

γ)

σε τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχουν το σύστημα συλλογής στοιχείων που εφαρμόζουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά του και την ποιότητα των καταγραφόμενων στοιχείων·

δ)

τηρούν και φυλάσσουν τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης, για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13·

ε)

προστατεύουν τα συλλεγόμενα στοιχεία από τυχαία ή εσκεμμένη ζημία ή καταστροφή·

στ)

παρέχουν στις αρμόδιες αρχές, έπειτα από αίτησή τους, πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού·

ζ)

ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών το όνομα και τα στοιχεία ενός ατόμου που είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο στ) σε ώρες εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας.

Γα το σκοπό του στοιχείου δ), η επιχείρηση, σε περίπτωση εκρηκτικών υλών που παρασκευάζονται ή εισάγονται πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 1, τηρεί αρχεία σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 5 Απριλίου 2009, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 5 Απριλίου 2012.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει:

1.

ένα αναγνώσιμο από τον άνθρωπο μέρος της, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

το όνομα του κατασκευαστή·

β)

έναν αλφαριθμητικό κωδικό που περιλαμβάνει:

i)

2 γράμματα τα οποία προσδιορίζουν το κράτος μέλος (τόπος παραγωγής ή εισαγωγής στην κοινοτική αγορά, π.χ. AT = Αυστρία),

ii)

3 ψηφία τα οποία προσδιορίζουν την ονομασία της μονάδας παραγωγής (τα οποία ορίζονται από τις εθνικές αρχές),

iii)

τον αποκλειστικό κωδικό προϊόντος και τις υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

2.

ένα ηλεκτρονικά αναγνώσιμο μέρος της, με τη μορφή γραμμικού κωδικού (barcode) ή/και πινακοποιημένου κωδικού, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης.

Για παράδειγμα:

Image

3.

Για τα προϊόντα που είναι υπερβολικά μικρά ώστε να τεθεί ο αποκλειστικός κωδικός προϊόντος και οι υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, θεωρούνται επαρκείς οι πληροφορίες που προβλέπονται στα σημεία 1 β) i), 1 β) ii) και 2.


5.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/13


ΟΔΗΓΊΑ 2008/44/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Απριλίου 2008

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ούτως ώστε να καταχωριστούν οι ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus και prothioconazole ως δραστικές ουσίες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το Βέλγιο έλαβε στις 19 Απριλίου 2002 αίτηση της Kumiai Chemicals Industry Co Ltd για την καταχώριση της δραστικής ουσίας benthiavalicarb στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2003/35/ΕΚ της Επιτροπής (2) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί καταρχήν τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η Γερμανία έλαβε στις 26 Απριλίου 2001 αίτηση της BASF AG για την καταχώριση της δραστικής ουσίας boscalid στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2002/268/ΕΚ της Επιτροπής (3) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί καταρχήν τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι Κάτω Χώρες έλαβαν στις 26 Μαρτίου 1997 αίτηση της Luxan B.V. για την καταχώριση της δραστικής ουσίας carvone στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 1999/610/ΕΚ της Επιτροπής (4) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί καταρχήν τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε στις 25 Μαρτίου 2002 αίτηση της Bayer AG για την καταχώριση της δραστικής ουσίας fluoxastrobin στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2003/35/ΕΚ επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί καταρχήν τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το Βέλγιο έλαβε στις 15 Σεπτεμβρίου 2002 αίτηση της Prophyta για την καταχώριση της δραστικής ουσίας Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251 (εφεξής «Paecilomyces lilacinus») στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2003/305/ΕΚ της Επιτροπής (5) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί καταρχήν τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε στις 25 Μαρτίου 2002 αίτηση της Bayer CropScience για την καταχώριση της δραστικής ουσίας prothioconazole στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2003/35/ΕΚ επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί καταρχήν τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(7)

Οι επιπτώσεις των εν λόγω δραστικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον αξιολογήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτάθηκαν από τους αιτούντες. Τα κράτη μέλη που ορίστηκαν εισηγητές υπέβαλαν σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης στις 13 Απριλίου 2004 (benthiavalicarb), στις 22 Νοεμβρίου 2002 (boscalid), στις 16 Οκτωβρίου 2000 (carvone), στις 2 Σεπτεμβρίου 2003 (fluoxastrobin), στις 3 Νοεμβρίου 2004 (Paecilomyces lilacinus) και στις 18 Οκτωβρίου 2004 (prothioconazole).

(8)

Οι εκθέσεις αξιολόγησης εξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «Αξιολόγηση» και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή υπό τη μορφή επιστημονικής έκθεσης της ΕΑΑΤ στις 15 Ιουνίου 2007 για τις ουσίες fluoxastrobin (6) και Paecilomyces lilacinus  (7) και στις 12 Ιουλίου 2007 για τις ουσίες benthiavalicarb (8) και prothioconazole (9). Οι εν λόγω εκθέσεις και τα σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης για τις ουσίες boscalid και carvone επανεξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 22 Ιανουαρίου 2008 υπό τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για τις ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus και prothioconazole.

(9)

Από τις διάφορες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες μπορεί να αναμένεται ότι ικανοποιούν, σε γενικές γραμμές, τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις οι οποίες εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν λεπτομερώς στην έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταχωριστούν οι ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus και prothioconazole στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας, για να εξασφαλιστεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι άδειες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες μπορούν να χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

(10)

Με την επιφύλαξη του παραπάνω συμπεράσματος, πρέπει να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες για τις ουσίες fluoxastrobin και prothioconazole όσον αφορά ορισμένα συγκεκριμένα σημεία. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ορίζει ότι η καταχώριση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I μπορεί να συνοδευθεί από όρους. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να απαιτηθούν, αφενός, η υποβολή της ουσίας fluoxastrobin σε επιπλέον δοκιμές προς επιβεβαίωση της αξιολόγησης του κινδύνου όσον αφορά τα επιφανειακά ύδατα και τους μεταβολίτες που προέρχονται από αρουραίους και η υποβολή της ουσίας prothioconazole σε επιπλέον δοκιμές προς επιβεβαίωση της αξιολόγησης του κινδύνου όσον αφορά τα παράγωγα μεταβολισμού τριαζόλης και τον κίνδυνο για τα σποροφάγα πτηνά και θηλαστικά και, αφετέρου, η υποβολή αυτών των μελετών από τους κοινοποιούντες φορείς.

(11)

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ ως συνέπεια της καταχώρισης μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I, πρέπει να παρασχεθεί στα κράτη μέλη περίοδος έξι μηνών μετά την καταχώριση για να εξετάσουν τις υφιστάμενες προσωρινές εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus και prothioconazole, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ, και ιδίως στο άρθρο 13, καθώς και οι σχετικοί όροι που προβλέπονται στο παράρτημα I. Τα κράτη μέλη πρέπει να μετατρέψουν τις υφιστάμενες προσωρινές εγκρίσεις σε πλήρεις εγκρίσεις, να τις τροποποιήσουν ή να τις ανακαλέσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω προθεσμία, θα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την υποβολή και την αξιολόγηση του αναφερόμενου στο παράρτημα III πλήρους φακέλου κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος για κάθε προβλεπόμενη χρήση, σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(12)

Συνεπώς, η οδηγία 91/414/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2009 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Φεβρουαρίου 2009.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

1.   Σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη, αν το κρίνουν σκόπιμο, τροποποιούν ή ανακαλούν, έως τις 31 Ιανουαρίου 2009, τις υφιστάμενες εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ή prothioconazole ως δραστική ουσία. Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύουν, ιδίως, αν ικανοποιούνται οι όροι του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας σχετικά με τις ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ή prothioconazole, αντίστοιχα, με εξαίρεση όσα προσδιορίζονται στο μέρος B της καταχώρισης αυτών των δραστικών ουσιών, και ελέγχουν αν ο κάτοχος της άδειας διαθέτει φάκελο ή έχει πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 παράγραφος 2 αυτής.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ή prothioconazole είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί με άλλες δραστικές ουσίες οι οποίες έχουν όλες καταχωριστεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ έως τις 31 Ιουλίου 2008 το αργότερο, τα κράτη μέλη επαναξιολογούν το προϊόν σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με βάση φάκελο ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος Β της καταχώρισης στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας σχετικά με τις ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ή prothioconazole. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, διαπιστώνουν αν το προϊόν ικανοποιεί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Ύστερα από τον προσδιορισμό αυτό τα κράτη μέλη:

α)

αν ένα προϊόν περιέχει benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ή prothioconazole ως τη μόνη δραστική ουσία, τροποποιούν ή ανακαλούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, την έγκριση έως τις 31 Ιανουαρίου 2010 το αργότερο, ή

β)

αν ένα προϊόν περιέχει benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ή prothioconazole ως μία από πολλές δραστικές ουσίες, τροποποιούν ή ανακαλούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, την έγκριση έως τις 31 Ιανουαρίου 2010 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη οδηγία ή οδηγίες με τις οποίες καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσίες στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2008.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/41/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 89 της 1.4.2008, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 52.

(3)  ΕΕ L 92 της 9.4.2002, σ. 34.

(4)  ΕΕ L 242 της 14.9.1999, σ. 29.

(5)  ΕΕ L 112 της 6.5.2003, σ. 10.

(6)  Επιστημονική έκθεση ΕΑΑΤ (2007) 102, 1-84, «Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία fluoxastrobin» (τελική μορφή: 13 Ιουνίου 2007).

(7)  Επιστημονική έκθεση της ΕΑΑΤ (2007) 103, 1-35, «Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251» (τελική μορφή: 13 Ιουνίου 2007).

(8)  Επιστημονική έκθεση ΕΑΑΤ (2007) 107, 1-81, «Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία benthiavalicarb» (τελική μορφή: 12 Ιουλίου 2007).

(9)  Επιστημονική έκθεση ΕΑΑΤ (2007) 106, 1-98, «Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία prothioconazole» (τελική μορφή: 12 Ιουλίου 2007).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο τέλος του πίνακα του παραρτήματος I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

Αριθ.

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Έναρξη ισχύος

Λήξη της καταχώρισης

Ιδιαίτεροι όροι

«169

Benthiavalicarb

Αριθ. CAS 413615-35-7

Αριθ. CIPAC 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-φθορο-1,3-βενζοθειαζολ-2-υλ)αιθυλ]καρβαμοϋλο}-2-μεθυλοπροπυλο]καρβαμιδικό οξύ

≥ 910 g/kg

Οι ακόλουθες παρασκευαστικές προσμείξεις παρουσιάζουν τοξικολογικό ενδιαφέρον και καμία απ’ αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει μια ορισμένη ποσότητα στο τεχνικό υλικό:

 

6,6′-διφθορο-2,2′-διβενζοθειαζόλιο: < 3,5 mg/kg

 

δις(2-αμινο-5-φθοροφαινυλο)δισουλφίδιο: < 14 mg/kg

1η Αυγούστου 2008

31 Ιουλίου 2018

Μέρος A

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο.

Μέρος Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία benthiavalicarb, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 22 Ιανουαρίου 2008, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

την ασφάλεια του χειριστή,

την προστασία των μη στοχευόμενων αρθρόποδων.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Τα κράτη μέλη, κατά την αξιολόγηση αιτήσεων έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν benthiavalicarb για χρήσεις διαφορετικές από τη χρήση τους σε θερμοκήπια, εξετάζουν προσεκτικά τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και εξασφαλίζουν ότι έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία πριν από τη χορήγηση σχετικής έγκρισης.

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με την προδιαγραφή του τεχνικού υλικού, όπως αυτό παράγεται για εμπορικούς σκοπούς.

170

Boscalid

Αριθ. CAS 188425-85-6

Αριθ. CIPAC 673

2-χλωρο-N-(4′-χλωροδιφαινυλ-2-υλ)νικοτιναμίδιο

≥ 960 g/kg

1η Αυγούστου 2008

31 Ιουλίου 2018

Μέρος A

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο.

Μέρος Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία boscalid, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 22 Ιανουαρίου 2008, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

την ασφάλεια του χειριστή,

το μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα πτηνά και τους οργανισμούς του εδάφους,

τον κίνδυνο συσσώρευσης στο έδαφος, αν η ουσία χρησιμοποιείται σε πολυετείς καλλιέργειες ή σε διαδοχικές καλλιέργειες σε περίπτωση αμειψισποράς.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

171

Carvone

Αριθ. CAS 99-49-0 (μείγμα d/l)

Αριθ. CIPAC 602

5-ισοπροπενυλο-2-μεθυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

≥ 930 g/kg με λόγο d/l τουλάχιστον 100:1

1η Αυγούστου 2008

31 Ιουλίου 2018

Μέρος A

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ρυθμιστικό της ανάπτυξης των φυτών.

Μέρος Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία carvone, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 22 Ιανουαρίου 2008, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

172

Fluoxastrobin

Αριθ. CAS 361377-29-9

Αριθ. CIPAC 746

O-μεθυλοξίμη της (E)-{2-[6-(2-χλωροφαινοξυ)-5-φθοροπυριμιδιν-4-υλοξυ]φαινυλο}(5,6-διυδρο-1,4,2-διοξαζιν-3-υλο)μεθανόνης

≥ 940 g/kg

1η Αυγούστου 2008

31 Ιουλίου 2018

Μέρος A

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο.

Μέρος Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία fluoxastrobin, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 22 Ιανουαρίου 2008, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

την ασφάλεια του χειριστή, ιδίως όταν αυτός χειρίζεται το αδιάλυτο σκεύασμα. Οι όροι χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, όπως τη χρήση προσωπίδων,

την προστασία των υδρόβιων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όπως ο καθορισμός ζωνών προστασίας,

τα επίπεδα των υπολειμμάτων των μεταβολιτών της ουσίας fluoxastrobin, όταν χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή χόρτο από περιοχές στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η ουσία. Οι όροι χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, περιορισμούς χορήγησης ως τροφής στα ζώα,

τον κίνδυνο συσσώρευσης στην επιφάνεια του εδάφους, αν η ουσία χρησιμοποιείται σε πολυετείς καλλιέργειες ή σε διαδοχικές καλλιέργειες σε περίπτωση αμειψισποράς.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Τα σχετικά κράτη μέλη ζητούν την υποβολή:

στοιχείων που καθιστούν δυνατή τη διενέργεια γενικής αξιολόγησης κινδύνου για το υδάτινο περιβάλλον, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους, την απορροή, την αποστράγγιση και την αποτελεσματικότητα των μέτρων άμβλυνσης των δυνητικών κινδύνων,

στοιχείων για την τοξικότητα των μεταβολιτών που δεν προέρχονται από αρουραίους, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή χόρτο από περιοχές στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η ουσία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κοινοποιών αιτήσει του οποίου καταχωρίστηκε στο παρόν παράρτημα η ουσία fluoxastrobin θα διαβιβάσει στην Επιτροπή τις σχετικές μελέτες εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας με την οποία έγινε η καταχώριση της ουσίας.

173

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Στέλεχος 251 Samson 1974 (AGAL: nο 89/030550)

Αριθ. CIPAC 753

Άνευ αντικειμένου

 

1η Αυγούστου 2008

31 Ιουλίου 2018

Μέρος A

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως νηματωδοκτόνο.

Μέρος Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία Paecilomyces lilacinus, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 22 Ιανουαρίου 2008, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

την ασφάλεια του χειριστή (αν και δεν υπήρξε ανάγκη να καθοριστεί αποδεκτός βαθμός έκθεσης του χρήστη, οι μικροοργανισμοί πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να θεωρούνται δυνητικοί παράγοντες ευαισθητοποίησης),

την προστασία των μη στοχευόμενων αρθρόποδων που ζουν σε φύλλα.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

174

Prothioconazole

Αριθ. CAS 178928-70-6

Αριθ. CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-χλωροκυκλοπροπυλο)-3-(2-χλωροφαινυλ)-2-υδροξυπροπυλο]-2,4-διυδρο-1,2,4-τριαζολο-3-θειόνη

≥ 970 g/kg

Οι ακόλουθες παρασκευαστικές προσμείξεις παρουσιάζουν τοξικολογικό ενδιαφέρον και καμία απ’ αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει μια ορισμένη ποσότητα στο τεχνικό υλικό:

τολουόλιο: < 5 g/kg

Prothioconazole-desthio (2-(1-χλωροκυκλοπροπυλο)-1-(2-χλωροφαινυλο)-3-(1,2,4-τριαζολ-1-υλο)-προπαν-2-όλη): < 0,5 g/kg (LOD)

1η Αυγούστου 2008

31 Ιουλίου 2018

Μέρος A

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο.

Μέρος Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία prothioconazole, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 22 Ιανουαρίου 2008, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

την ασφάλεια του χειριστή σε εφαρμογές ψεκασμού. Οι όροι χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα,

την προστασία των υδρόβιων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όπως ο καθορισμός ζωνών προστασίας,

την προστασία των πτηνών και των μικρών θηλαστικών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Τα σχετικά κράτη μέλη ζητούν την υποβολή:

πληροφοριών που καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση της έκθεσης των καταναλωτών στα παράγωγα μεταβολισμού της τριαζόλης σε κύριες καλλιέργειες, καλλιέργειες αμειψισποράς και προϊόντα ζωικής προέλευσης,

σύγκρισης του τρόπου δράσης της prothioconazole και των παραγώγων μεταβολισμού της τριαζόλης, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της τοξικότητας που προκύπτει από τη συνδυασμένη έκθεση στις ενώσεις αυτές,

πληροφοριών για την περαιτέρω αντιμετώπιση του μακροπρόθεσμου κινδύνου που προκύπτει για τα σποροφάγα πτηνά και θηλαστικά από τη χρήση prothioconazole για την επεξεργασία σπόρων.

Εξασφαλίζουν ότι ο κοινοποιών αιτήσει του οποίου καταχωρίστηκε στο παρόν παράρτημα η ουσία prothioconazole θα διαβιβάσει στην Επιτροπή τις σχετικές μελέτες εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας με την οποία έγινε η καταχώριση της ουσίας.»


(1)  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές των δραστικών ουσιών δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.


5.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/21


ΟΔΗΓΊΑ 2008/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Απριλίου 2008

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση της χρήσης της δραστικής ουσίας metconazole

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 2006/74/ΕΚ της Επιτροπής (2), η metconazole καταχωρίστηκε ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(2)

Με την αίτησή του για την καταχώριση της ουσίας metconazole ο κοινοποιών, η εταιρεία BASF Aktiengesellschaft, υπέβαλε στοιχεία σχετικά με τις χρήσεις για την καταπολέμηση των μυκήτων με τα οποία υποστήριξε το γενικό συμπέρασμα ότι μπορεί να αναμένεται ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν metconazole θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Συνεπώς, η metconazole συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας με τις συγκεκριμένες διατάξεις ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να χρησιμοποιείται μόνον ως μυκητοκτόνο.

(3)

Επιπλέον της καταπολέμησης των μυκήτων σε ορισμένες γεωργικές χρήσεις, ο κοινοποιών έχει τώρα υποβάλει αίτηση τροποποίησης αυτών των συγκεκριμένων διατάξεων όσον αφορά τη χρήση ως ρυθμιστή ανάπτυξης των φυτών. Για να υποστηρίξει αυτήν την επέκταση της χρήσης, ο κοινοποιών υπέβαλε πρόσθετες πληροφορίες.

(4)

Το Βέλγιο αξιολόγησε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπέβαλε ο κοινοποιών. Τον Οκτώβριο του 2007 ενημέρωσε την Επιτροπή ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτηθείσα επέκταση της χρήσης δεν δημιουργεί κανέναν πρόσθετο κίνδυνο πέραν αυτών που έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στην εγγραφή της στις συγκεκριμένες διατάξεις για τη metconazole στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και στην έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής για την εν λόγω ουσία. Αυτό ισχύει προπάντων επειδή η επέκταση καλύπτει τις εφαρμογές με τιμές που είναι χαμηλότερες από αυτές που απαιτούνται για χρήση της ουσίας ως μυκητοκτόνου, ενώ οι άλλες παράμετροι εφαρμογής όπως καθορίζονται στις συγκεκριμένες διατάξεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ παραμένουν αμετάβλητες.

(5)

Ως εκ τούτου, κρίνεται δικαιολογημένη η τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων για τη metconazole.

(6)

Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο έως τις 5 Αυγούστου 2008 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 6 Αυγούστου 2008.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/41/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 89 της 1.4.2008, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 235 της 30.8.2006, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η σειρά 136 αντικαθίσταται από τα εξής:

«136

Metconazole

Αριθμός CAS 125116-23-6 (μη δηλωμένες στερεοχημικές παράμετροι)

Αριθμός CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-χλωροβενζυλ)-2,2-διμεθυλο-1-(1Η-1,2,4-τριαζολ-1-υλμεθυλο)κυκλοπεντανόλη

≥ 940 g/kg

(σύνολο των cis- και των trans-ισομερών)

1η Ιουνίου 2007

31 Μαΐου 2017

Μέρος A

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο και ως ρυθμιστής ανάπτυξης των φυτών.

Μέρος B

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την metconazole, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 23 Μαΐου 2006.

Στη συνολική αυτή εκτίμηση τα κράτη μέλη:

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών, των πτηνών και των θηλαστικών. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου,

τα κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών. Οι όροι έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, προστατευτικά μέτρα»