ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
3 Απριλίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 302/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ( 1 )

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως ( 1 )

17

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό ( 1 )

21

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα ( 1 )

25

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών ( 1 )

28

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 309/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ΠΟΠ)

35

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/285/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2008, για την έναρξη προληπτικού εμβολιασμού κατά της χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πάπιες mallard στην Πορτογαλία και ορισμένα μέτρα περιορισμού της μετακίνησης αυτών των πουλερικών και των προϊόντων τους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1077]

37

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 163/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, για την έγκριση του παρασκευάσματος Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών (ΕΕ L 50 της 23.2.2008)

40

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 303/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για τα προσόντα του προσωπικού που ασκεί δραστηριότητες στους χώρους λειτουργίας εξοπλισμού που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τυχόν διαρροές τους.

(2)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν διαφορετικές κατηγορίες πιστοποιημένου προσωπικού, προκειμένου το προσωπικό να έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τις δραστηριότητες που ασκεί και, παράλληλα, να αποφεύγονται επιβαρύνσεις με δυσανάλογο κόστος.

(3)

Πρέπει να επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού τα οποία δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί αλλά έχουν εγγραφεί σε σχετικό κύκλο μαθημάτων, να ασκούν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η εν λόγω πιστοποίηση, ούτως ώστε να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται από πιστοποιημένα μέλη του προσωπικού.

(4)

Πρέπει να επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού που έχουν τα προσόντα για να εκτελούν εργασίες σκληρής ετερογενούς συγκόλλησης, μαλακής ετερογενούς συγκόλλησης και αυτογενούς συγκόλλησης να ασκούν τις εν λόγω εξειδικευμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται από πιστοποιημένα μέλη του προσωπικού.

(5)

Η οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2) θεσπίζει τεχνικές απαιτήσεις για τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την επεξεργασία και αποθήκευση αποβλήτων συσκευών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. Το επίπεδο προσόντων που απαιτείται για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την ανάκτηση του ψυκτικού μέσου στις εν λόγω εγκαταστάσεις είναι κατώτερο από το απαιτούμενο επίπεδο για το προσωπικό που εκτελεί τις ίδιες εργασίες επιτόπου, λόγω της ύπαρξης αυτόματου εξοπλισμού ανάκτησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παροπλισμού ψυκτικού εξοπλισμού.

(6)

Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επί του παρόντος συστήματα αξιολόγησης ή πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρασχεθεί στο προσωπικό και στις εταιρείες περιορισμένος χρόνος για να αποκτήσουν πιστοποιητικό.

(7)

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, πρέπει να επιτραπεί η δημιουργία συστήματος πιστοποίησης βασιζόμενου στα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι καλυπτόμενες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και το αντίστοιχο σύστημα αξιολόγησης ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(8)

Οι εξετάσεις συνιστούν αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της ικανότητας υποψηφίου να εκτελεί σωστά τις εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν, κατά τρόπο άμεσο, διαρροή, καθώς και εκείνες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν έμμεσα διαρροή.

(9)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού το οποίο ήδη εργάζεται στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, χωρίς να διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά του, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κατάλληλη ενδιάμεση περίοδος κατά την οποία η πιστοποίηση θα στηρίζεται στα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης και στην επαγγελματική πείρα.

(10)

Οι επίσημοι φορείς αξιολόγησης και πιστοποίησης οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, συμβάλλοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, στην αποδοτική και αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ανά την Κοινότητα.

(11)

Η αμοιβαία αναγνώριση δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα προσωρινά πιστοποιητικά, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις απόκτησης των εν λόγω πιστοποιητικών ενδέχεται να είναι σημαντικά χαμηλότερου επιπέδου από τις ισχύουσες απαιτήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη.

(12)

Οι πληροφορίες για το σύστημα πιστοποίησης με το οποίο εκδίδονται πιστοποιητικά υποκείμενα σε αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τη μορφή που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών (3). Πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή πληροφορίες για τα προσωρινά συστήματα πιστοποίησης.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο προσωπικό που ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

έλεγχος για διαρροές των εφαρμογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση·

β)

ανάκτηση·

γ)

εγκατάσταση·

δ)

συντήρηση ή εξυπηρέτηση.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις εταιρείες που ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

εγκατάσταση·

β)

συντήρηση ή εξυπηρέτηση.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες παραγωγής και επισκευής που ασκούνται στον τόπο παραγωγής σταθερού ψυκτικού εξοπλισμού, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

ως «εγκατάσταση», νοείται η σύνδεση τουλάχιστον δύο τεμαχίων εξοπλισμού ή κυκλωμάτων που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν ως ψυκτικό μέσο φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου, με σκοπό τη συναρμολόγηση συστήματος στον ίδιο τον τόπο λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών με τις οποίες ψυκτικοί αγωγοί συστήματος συνδέονται για να αποτελέσουν κύκλωμα ψύξης, ανεξαρτήτως της ανάγκης πλήρωσης του συστήματος μετά τη συναρμολόγηση·

2.

ως «συντήρηση ή εξυπηρέτηση» νοούνται όλες οι δραστηριότητες, πλην της ανάκτησης και των ελέγχων για διαρροές που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 14 και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, αντιστοίχως, οι οποίες απαιτούν παρέμβαση στα συστήματα που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου· ειδικότερα, οι δραστηριότητες τροφοδότησης του συστήματος με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, απομάκρυνσης ενός ή περισσοτέρων τεμαχίων του κυκλώματος ή του εξοπλισμού, επανασυναρμολόγησης δύο ή περισσοτέρων τεμαχίων του κυκλώματος ή του εξοπλισμού, καθώς και επισκευής μετά από διαρροή.

Άρθρο 4

Πιστοποίηση του προσωπικού

1.   Το προσωπικό που ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 είναι κάτοχος πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 5 ή στο άρθρο 6 για την αντίστοιχη κατηγορία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι ο κάτοχος πληροί τις απαιτήσεις για την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1, χορηγούνται για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

α)

οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας Ι μπορούν να ασκούν όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·

β)

οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας II μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν απαιτούν παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας II μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), όσον αφορά τον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει λιγότερο από 3 kg ή, στην περίπτωση των ερμητικώς σφραγισμένων συστημάτων που φέρουν τη σχετική επισήμανση, λιγότερο από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·

γ)

οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας III μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) όσον αφορά τον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει λιγότερο από 3 kg ή, στην περίπτωση των ερμητικώς σφραγισμένων συστημάτων που φέρουν τη σχετική επισήμανση, λιγότερο από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·

δ)

οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας IV μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

για μέγιστη περίοδο 2 ετών, στα μέλη του προσωπικού που ασκούν μια από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 και έχουν εγγραφεί σε κύκλο μαθημάτων με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει την οικεία δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέλη του προσωπικού ασκούν τη δραστηριότητα αυτή υπό την επίβλεψη προσώπου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα·

β)

στα μέλη του προσωπικού που εκτελούν εργασίες σκληρής ετερογενούς συγκόλλησης, μαλακής ετερογενούς συγκόλλησης και αυτογενούς συγκόλλησης μερών συστήματος ή τεμαχίων εξοπλισμού στο πλαίσιο μιας από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 1 και τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί η εθνική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται από πρόσωπο που είναι κάτοχος πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει την εν λόγω δραστηριότητα·

γ)

στο προσωπικό που επιφορτίζεται με την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από εξοπλισμό που εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, με φορτίο φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου μικρότερο των 3 kg, σε εγκαταστάσεις που καλύπτονται από άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω προσωπικό απασχολείται από την εταιρεία που είναι κάτοχος της άδειας και ότι από βεβαίωση ικανότητας που χορηγείται από τον κάτοχο της άδειας προκύπτει ότι το προσωπικό αυτό έχει ολοκληρώσει κύκλο μαθημάτων που αφορά τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην κατηγορία III και απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, για χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο προσωπικό που ασκεί μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, το προσωπικό αυτό θεωρείται πιστοποιημένο για τις ανωτέρω δραστηριότητες κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 5

Πιστοποιητικά που χορηγούνται στο προσωπικό

1.   Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 10, χορηγεί πιστοποιητικό στο προσωπικό που έχει επιτύχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από φορέα αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 11 και καλύπτουν τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα, για την αντίστοιχη κατηγορία.

2.   Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το όνομα του φορέα πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης·

β)

την κατηγορία πιστοποίησης του προσωπικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, και τις συναφείς δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού·

γ)

την ημερομηνία χορήγησης και την υπογραφή του χορηγήσαντος.

3.   Όταν υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βάσει εξετάσεων καλύπτει τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα για συγκεκριμένη κατηγορία και πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11, πλην όμως η σχετική βεβαίωση δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο φορέας πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 10 μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό στον κάτοχο των συγκεκριμένων προσόντων, για την αντίστοιχη κατηγορία, χωρίς να είναι αναγκαία η επανάληψη των εξετάσεων.

4.   Όταν υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βάσει εξετάσεων πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11 και καλύπτει τμήμα των ελάχιστων δεξιοτήτων συγκεκριμένης κατηγορίας οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα, οι φορείς πιστοποίησης μπορούν να χορηγούν πιστοποιητικό για την αντίστοιχη κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών υποβάλλεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις σχετικές με τις δεξιότητες και γνώσεις που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πιστοποιητικό, τις οποίες διοργανώνει ο φορέας αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 11.

Άρθρο 6

Προσωρινά πιστοποιητικά που χορηγούνται στο προσωπικό

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, ή τις παραγράφους 2 και 3, του παρόντος άρθρου.

Η ισχύς των προσωρινών πιστοποιητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 λήγει το αργότερο στις 4 Ιουλίου 2011.

2.   Τα μέλη του προσωπικού που είναι κάτοχοι βεβαίωσης η οποία χορηγήθηκε στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, θεωρούνται ως κάτοχοι προσωρινού πιστοποιητικού.

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις βεβαιώσεις που ισοδυναμούν με προσωρινά πιστοποιητικά για την αντίστοιχη κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

3.   Στο προσωπικό με επαγγελματική εμπειρία στις δραστηριότητες των κατηγοριών που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η οποία είχε αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, χορηγείται προσωρινό πιστοποιητικό από οντότητα που ορίζεται από το κράτος μέλος.

Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφονται η κατηγορία κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 και η ημερομηνία λήξης.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση εταιρειών

1.   Οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 8 ή του άρθρου 9.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, για περίοδο που δεν υπερβαίνει την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες που ασκούν μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 8

Πιστοποιητικά που χορηγούνται στις εταιρείες

1.   Οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 10 χορηγεί πιστοποιητικό σε εταιρεία για μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 2, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

απασχόληση πιστοποιημένου σύμφωνα με το άρθρο 5 προσωπικού, για τις δραστηριότητες που απαιτούν πιστοποίηση, σε αριθμούς που αρκούν για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου δραστηριοτήτων·

β)

αποδεδειγμένη διάθεση των αναγκαίων εργαλείων και διαδικασιών στο προσωπικό που ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση.

2.   Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το όνομα του φορέα πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, αριθμό πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης·

β)

τις δραστηριότητες που επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού·

γ)

την ημερομηνία χορήγησης και την υπογραφή του χορηγήσαντος.

Άρθρο 9

Προσωρινά πιστοποιητικά για εταιρείες

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης για τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, ή τις παραγράφους 2 και 3, του παρόντος άρθρου.

Τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 λήγουν το αργότερο στις 4 Ιουλίου 2011.

2.   Οι εταιρείες που πιστοποιούνται στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 θεωρούνται ως κάτοχοι προσωρινού πιστοποιητικού.

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις βεβαιώσεις που ισοδυναμούν με προσωρινά πιστοποιητικά για τις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 2 τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος.

3.   Στις εταιρείες που απασχολούν προσωπικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού για τις δραστηριότητες που απαιτούν πιστοποίηση για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2, χορηγείται προσωρινό πιστοποιητικό από οντότητα που ορίζεται από το κράτος μέλος.

Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφονται οι δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος και η ημερομηνία λήξης.

Άρθρο 10

Φορέας πιστοποίησης

1.   Ο φορέας πιστοποίησης συνιστάται με εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις ή ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλες, εξουσιοδοτημένες προς τούτο οντότητες, για τη χορήγηση πιστοποιητικών στο προσωπικό ή στις εταιρείες που ασκούν μια ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 δραστηριότητες.

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας πιστοποίησης είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος.

2.   Ο φορέας πιστοποίησης θεσπίζει και εφαρμόζει τις διαδικασίες έκδοσης, αναστολής και ανάκλησης των πιστοποιητικών.

3.   Ο φορέας πιστοποίησης τηρεί αρχεία που επιτρέπουν την επαλήθευση της κατάστασης πιστοποιημένων προσώπων ή εταιρειών. Τα αρχεία συνιστούν την απόδειξη της πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης. Τα αρχεία διατηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία.

Άρθρο 11

Φορέας αξιολόγησης

1.   Φορέας ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλες, εξουσιοδοτημένες προς τούτο οντότητες, διοργανώνει εξετάσεις για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Ένας φορέας πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 10 μπορεί να ενεργεί και ως φορέας αξιολόγησης.

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας αξιολόγησης είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος.

2.   Οι εξετάσεις προγραμματίζονται και διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι καλύπτουν τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα.

3.   Ο φορέας αξιολόγησης θεσπίζει διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και τηρεί αρχεία για την τεκμηρίωση των ατομικών και των συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

4.   Ο φορέας αξιολόγησης μεριμνά ώστε οι οριζόμενοι για μια δοκιμασία εξεταστές να γνωρίζουν πλήρως τις μεθόδους και τα έγγραφα των εξετάσεων και να διαθέτουν την κατάλληλη ικανότητα στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο των εξετάσεων. Εξασφαλίζει επίσης τη διάθεση του αναγκαίου εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Άρθρο 12

Κοινοποίηση

1.   Το αργότερο στις 4 Ιουλίου 2008, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 ή το άρθρο 9 ή αμφότερα.

2.   Το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, κατά περίπτωση, τις οντότητες που έχουν ορίσει για τη χορήγηση προσωρινών πιστοποιητικών και κοινοποιούν τις θεσπισθείσες εθνικές διατάξεις δυνάμει των οποίων τα έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης θεωρούνται ως προσωρινά πιστοποιητικά.

3.   Το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, με τη μορφή που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008, τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων πιστοποίησης προσωπικού και εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 10, καθώς και τους τίτλους των πιστοποιητικών τα οποία χορηγούνται στο προσωπικό που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 και στις εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8.

4.   Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 με κάθε σχετική νέα πληροφορία και τα υποβάλουν πάραυτα στην Επιτροπή.

Άρθρο 13

Όροι αμοιβαίας αναγνώρισης

1.   Η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη εφαρμόζεται μόνο στα πιστοποιητικά που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 5, όσον αφορά το προσωπικό, και σύμφωνα με το άρθρο 8, όσον αφορά τις εταιρείες.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους κατόχους πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος να καταθέτουν μετάφραση του οικείου πιστοποιητικού σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/108/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 106).

(3)  Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της 31.7.2007, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να αξιολογούνται από τους φορείς αξιολόγησης

1.

Οι εξετάσεις για καθεμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν:

α)

θεωρητική δοκιμασία που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι δεξιότητες ή γνώσεις που υποδεικνύονται στις στήλες «Κατηγορίες» με το γράμμα (Τ)·

β)

πρακτική δοκιμασία κατά την οποία ο αιτών εκτελεί με τη βοήθεια του κατάλληλου υλικού, εργαλείων και εξοπλισμού, την αντίστοιχη εργασία που υποδεικνύεται στις στήλες «Κατηγορίες» με το γράμμα (P).

2.

Οι εξετάσεις καλύπτουν καθεμία από τις ομάδες δεξιοτήτων και γνώσεων 1, 2, 3, 4, 5 και 10.

3.

Οι εξετάσεις καλύπτουν τουλάχιστον μια από τις ομάδες δεξιοτήτων και γνώσεων 6, 7, 8 και 9. Ο υποψήφιος δεν γνωρίζει, πριν από τις εξετάσεις, σε ποιο από τα τέσσερα στοιχεία θα εξεταστεί.

4.

Εάν οι στήλες «Κατηγορίες» περιλαμβάνουν μόνο μια θέση που αντιστοιχεί σε περισσότερες της μιας θέσεις (περισσότερες της μιας δεξιότητες και γνώσεις) της στήλης «Δεξιότητες και γνώσεις», δεν είναι αναγκαίο να αποτελέσουν αντικείμενο της εξέτασης όλες οι δεξιότητες και γνώσεις.


 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

I

II

III

IV

1

Βασική θερμοδυναμική

1.01

Γνώση των βασικών προτύπων μονάδων ISO για τη θερμοκρασία, την πίεση, τη μάζα, την πυκνότητα, την ενέργεια

T

T

T

1.02

Κατανόηση της βασικής θεωρίας των συστημάτων ψύξης: βασική θερμοδυναμική (ορολογία, βασικές παράμετροι και διεργασίες όπως υπερθέρμανση, πλευρά υψηλής πίεσης, θερμότητα συμπίεσης, ενθαλπία, ψυκτικό αποτέλεσμα, πλευρά χαμηλής πίεσης, υπόψυξη), ιδιότητες και θερμοδυναμικές μετατροπές των ψυκτικών μέσων, όπου συμπεριλαμβάνεται η ταυτοποίηση ζεοτροπικών μειγμάτων και της κατάστασης των ρευστών

T

T

1.03

Χρήση σχετικών πινάκων και διαγραμμάτων και ερμηνεία τους στο πλαίσιο του ελέγχου για έμμεσες διαρροές (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ομαλής λειτουργίας του συστήματος): διάγραμμα log p/h, πίνακες κορεσμού ψυκτικού μέσου, διάγραμμα απλού κύκλου ψύξης με συμπίεση

T

T

1.04

Περιγραφή της λειτουργίας των κύριων μερών του συστήματος (συμπιεστής, εξατμιστής, συμπυκνωτής, θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες) και των θερμοδυναμικών μετατροπών του ψυκτικού μέσου

T

T

1.05

Γνώση της βασικής λειτουργίας των ακόλουθων κατασκευαστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης, καθώς και του ρόλου και της σημασίας τους στην πρόληψη και τον εντοπισμό διαρροών ψυκτικού μέσου: α) βαλβίδες (ένσφαιρες δικλείδες, διαφράγματα μεμβράνης, βαλβίδες ρύθμισης ροής, ανακουφιστικές βαλβίδες), β) όργανα ελέγχου θερμοκρασίας και πίεσης, γ) δείκτες στάθμης υγρών και δείκτες υγρασίας, δ) όργανα ελέγχου απόψυξης, ε) διατάξεις προστασίας συστήματος, στ) συσκευές μέτρησης όπως θερμόμετρα, ζ) συστήματα ελέγχου του ελαίου, η) δοχεία συλλογής ψυκτικού υγρού, θ) ελαιοδιαχωριστήρες

2

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψυκτικών μέσων και αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί

2.01

Βασικές γνώσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και με το πρωτόκολλο του Κιότο

T

T

T

T

2.02

Βασικές γνώσεις σχετικά με το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), τη χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και άλλων ουσιών ως ψυκτικών μέσων, τις κλιματικές επιπτώσεις των εκπομπών φθοριούχων αερίων (τάξη μεγέθους των οικείων GWP) και με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, καθώς και των κανονισμών εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού

T

T

T

T

3

Έλεγχοι πριν από τη θέση σε λειτουργία, μετά από μακρά περίοδο αχρησίας, μετά από παρεμβάσεις συντήρησης ή επισκευής ή κατά τη λειτουργία

3.01

Διεξαγωγή δοκιμής πίεσης ώστε να ελεγχθεί η αντοχή του συστήματος

P

P

3.02

Διεξαγωγή δοκιμής πίεσης ώστε να ελεγχθεί η στεγανότητα του συστήματος

3.03

Χρήση αντλίας κενού

3.04

Εκκένωση του συστήματος ώστε να αφαιρεθεί ο αέρας και η υγρασία σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική

3.05

Καταγραφή των δεδομένων στο αρχείο του συστήματος και σύνταξη έκθεσης σχετικά με μία ή περισσότερες δοκιμές και ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά την εξέταση

T

T

4

Έλεγχοι για διαρροές

4.01

Γνώση των πιθανών σημείων διαρροής του εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας

T

T

T

4.02

Εξέταση του αρχείου του συστήματος πριν από κάθε έλεγχο για διαρροές, ώστε να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή προβληματικά τμήματα του συστήματος τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

T

T

T

4.03

Οπτική και χειρωνακτική επιθεώρηση ολόκληρου του συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1)

P

P

P

4.04

Έλεγχος του συστήματος για διαρροές, με τη χρήση έμμεσης μεθόδου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής, και του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης του συστήματος

P

P

P

4.05

Χρήση φορητών συσκευών —όπως μανόμετρα, θερμόμετρα και πολύμετρα για τη μέτρηση Volt/Amp/Ohm— στο πλαίσιο έμμεσων μεθόδων ελέγχου των διαρροών και ερμηνεία των παραμέτρων που μετρήθηκαν

P

P

P

4.06

Έλεγχος του συστήματος για διαρροές, με τη χρήση άμεσης μεθόδου που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής

P

4.07

Έλεγχος του συστήματος για διαρροές, με τη χρήση άμεσης μεθόδου που δεν συνεπάγεται παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης και η οποία αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής

P

P

4.08

Χρήση ηλεκτρονικής συσκευής εντοπισμού διαρροών

P

P

P

4.09

Συμπλήρωση των δεδομένων στο αρχείο του συστήματος

T

T

T

5

Φιλικός προς το περιβάλλον χειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού μέσου κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την εξυπηρέτηση ή την ανάκτηση

5.01

Σύνδεση και αποσύνδεση των μετρητών ελέγχου και των γραμμών κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές

P

P

5.02

Εκκένωση και πλήρωση φιάλης ψυκτικού μέσου, τόσο σε υγρή όσο και σε αέρια κατάσταση

P

P

P

5.03

Χρήση εξοπλισμού ανάκτησης του ψυκτικού μέσου καθώς και σύνδεση και αποσύνδεση του εν λόγω εξοπλισμού κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές

P

P

P

5.04

Εκκένωση, από σύστημα, ελαίου που έχει ρυπανθεί με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

P

P

P

5.05

Προσδιορισμός της κατάστασης (υγρή, αέρια) και των συνθηκών (υπόψυξη, κορεσμός ή υπερθέρμανση) του ψυκτικού μέσου πριν από την πλήρωση, ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση της ορθής μεθόδου και του κατάλληλου όγκου πλήρωσης. Πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό μέσο (τόσο σε υγρή όσο και σε αέρια κατάσταση) χωρίς απώλειες ψυκτικού μέσου

P

P

5.06

Χρήση πλάστιγγας για τη ζύγιση του ψυκτικού μέσου

P

P

P

5.07

Καταγραφή στο αρχείο του συστήματος όλων των πληροφοριών σχετικά με το ψυκτικό μέσο που ανακτήθηκε ή προστέθηκε

T

T

5.08

Γνώση των απαιτήσεων και διαδικασιών χειρισμού, αποθήκευσης και μεταφοράς ρυπανθέντων ψυκτικών μέσων και ελαίων

T

T

T

6

Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση παλινδρομικών, κοχλιωτών και σπειροειδών συμπιεστών, μονοβάθμιων ή διβάθμιων

6.01

Εξήγηση της αρχής λειτουργίας του συμπιεστή (συμπεριλαμβανομένων του οργάνου ελέγχου της ισχύος και του κυκλώματος λίπανσης) και των σχετικών κινδύνων διαρροής ή διαφυγής ψυκτικού μέσου

T

T

6.02

Ορθή εγκατάσταση συμπιεστή, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ελέγχου και ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε διαρροή ή διαφυγή από τη στιγμή που το σύστημα τεθεί σε λειτουργία

P

6.03

Ρύθμιση των διακοπτών ασφαλείας και ελέγχου

P

6.04

Ρύθμιση των βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης

6.05

Έλεγχος του συστήματος επιστροφής του ελαίου

6.06

Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας συμπιεστή και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συμπιεστή

P

6.07

Σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση του συμπιεστή, επισημαίνοντας κάθε πρόβλημα λειτουργίας που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροή ή διαφυγή ψυκτικού μέσου, εφόσον δεν ληφθούν σχετικά μέτρα

T

7

Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων συμπυκνωτών

7.01

Εξήγηση της αρχής λειτουργίας του συμπυκνωτή και των σχετικών κινδύνων διαρροής

T

T

7.02

Ρύθμιση του οργάνου ελέγχου της πίεσης κατάθλιψης

P

7.03

Ορθή εγκατάσταση συμπυκνωτή, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ελέγχου και ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε διαρροή ή διαφυγή από τη στιγμή που το σύστημα τεθεί σε λειτουργία

P

7.04

Ρύθμιση των διακοπτών ασφαλείας και ελέγχου

P

7.05

Έλεγχος των γραμμών κατάθλιψης και υγρού

7.06

Εξαέρωση του συμπυκνωτή από μη συμπυκνώσιμα αέρια, με τη χρήση διάταξης για εξαέρωση ψυκτικών συστημάτων

P

7.07

Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας συμπυκνωτή και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων κατά τη λειτουργία

P

7.08

Έλεγχος της επιφάνειας του συμπυκνωτή

P

7.09

Σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση του συμπυκνωτή, επισημαίνοντας κάθε πρόβλημα λειτουργίας που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροή ή διαφυγή ψυκτικού μέσου, εφόσον δεν ληφθούν σχετικά μέτρα

T

8

Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αερόψυκτων και υδρόψυκτων εξατμιστών

8.01

Εξήγηση της αρχής λειτουργίας του εξατμιστή (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος απόψυξης) και των σχετικών κινδύνων διαρροής

T

T

8.02

Ρύθμιση οργάνου του εξατμιστή που ελέγχει την πίεση εξάτμισης

P

8.03

Εγκατάσταση εξατμιστή, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ελέγχου και ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε διαρροή ή διαφυγή από τη στιγμή που το σύστημα τεθεί σε λειτουργία

P

8.04

Ρύθμιση των διακοπτών ασφαλείας και ελέγχου

P

8.05

Έλεγχος της ορθής θέσης των σωληνώσεων υγρού και αναρρόφησης

8.06

Έλεγχος της σωλήνωσης απόψυξης που λειτουργεί με θερμό αέριο

8.07

Ρύθμιση της βαλβίδας αυξομείωσης της πίεσης εξάτμισης

8.08

Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας εξατμιστή και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων κατά τη λειτουργία

P

8.09

Έλεγχος της επιφάνειας του εξατμιστή

P

8.10

Σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση του εξατμιστή, επισημαίνοντας κάθε πρόβλημα λειτουργίας που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροή ή διαφυγή ψυκτικού μέσου, εφόσον δεν ληφθούν σχετικά μέτρα

T

9

Στοιχείο: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εξυπηρέτηση θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων και άλλων κατασκευαστικών στοιχείων

9.01

Εξήγηση των βασικών αρχών λειτουργίας διαφόρων τύπων εκτονωτικών ρυθμιστών πίεσης (θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες, τριχοειδείς σωλήνες) και των σχετικών κινδύνων διαρροής

T

T

9.02

Ορθή εγκατάσταση βαλβίδων

P

9.03

Ρύθμιση μηχανικής/ηλεκτρονικής θερμοστατικής εκτονωτικής βαλβίδας

P

9.04

Ρύθμιση μηχανικών και ηλεκτρονικών θερμοστατών

9.05

Ρύθμιση πιεζοστατικής βαλβίδας

9.06

Ρύθμιση μηχανικών και ηλεκτρονικών περιοριστών πίεσης

9.07

Έλεγχος της λειτουργίας ελαιοδιαχωριστή

P

9.08

Έλεγχος της κατάστασης φίλτρου ξήρανσης

9.09

Σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση των εν λόγω στοιχείων, επισημαίνοντας κάθε πρόβλημα λειτουργίας που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροή ή διαφυγή ψυκτικού μέσου, εφόσον δεν ληφθούν σχετικά μέτρα

T

10

Σωληνώσεις: δημιουργία στεγανού δικτύου σωλήνων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις

10.01

Στεγανοί αρμοί με αυτογενή συγκόλληση, καθώς και με σκληρή ή/και μαλακή ετερογενή συγκόλληση μεταλλικών σωλήνων και αγωγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας

P

P

10.02

Κατασκευή/έλεγχος στηριγμάτων των σωλήνων και των κατασκευαστικών στοιχείων

P

P


(1)  ΕΕ L 335 της 20.12.2007, σ. 10.


3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, είναι αναγκαίος ο καθορισμός κανόνων σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας του προσωπικού που εκτελεί, στον τόπο λειτουργίας συστημάτων που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εργασίες κατά τις οποίες υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής των ουσιών αυτών.

(2)

Σε προσωπικό το οποίο δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί αλλά έχει εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικού θα πρέπει να επιτρέπεται, επί περιορισμένο χρονικό διάστημα, να ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υπόψη πιστοποίηση, ώστε το προσωπικό αυτό να αποκτήσει τις αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες για την εξέταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εργασίες επιβλέπονται από πιστοποιημένο προσωπικό.

(3)

Επί του παρόντος σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης καταλληλότητας ή πιστοποίησης. Συνεπώς, για το προσωπικό και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού.

(4)

Για την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου, θα πρέπει να επιτρέπεται η ίδρυση συστήματος πιστοποίησης σε υφιστάμενα καθεστώτα πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι καλυπτόμενες δεξιότητες και γνώσεις καθώς και το σχετικό σύστημα αξιολόγησης καταλληλότητας είναι ισοδύναμα προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Η εξέταση συνιστά αποτελεσματικό μέσο διαπίστωσης της ικανότητας υποψηφίου να εκτελεί δεόντως τις ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διαρροή άμεσα καθώς και τις ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διαρροή έμμεσα.

(6)

Για να καταστούν δυνατές η κατάρτιση και η πιστοποίηση προσωπικού που ασχολείται τώρα ενεργά στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό χωρίς διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, απαιτείται να προβλεφθεί κατάλληλη ενδιάμεση περίοδος για την πιστοποίηση με βάση υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης καταλληλότητας και απόκτησης επαγγελματικής πείρας.

(7)

Τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό θα διασφαλίζουν οργανισμοί αξιολόγησης και πιστοποίησης οριζόμενοι όπως προβλέπεται, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική και αποδοτική αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(8)

Η αμοιβαία αναγνώριση δεν θα πρέπει να ισχύει για προσωρινά πιστοποιητικά, εφόσον οι απαιτήσεις για την απόκτηση αυτών των πιστοποιητικών είναι δυνατόν να είναι σημαντικά χαμηλότερου επιπέδου σε σχέση με τις υφιστάμενες απαιτήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη.

(9)

Οι πληροφορίες όσον αφορά το σύστημα πιστοποίησης που εκδίδει πιστοποιητικά υποκείμενα σε αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τη μορφή που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών (2). Στην Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιούνται και οι πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα προσωρινής πιστοποίησης.

(10)

Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών εκδιδόμενων σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για προσωπικό ασχολούμενο με τις ακόλουθες εργασίες που έχουν σχέση με συστήματα πυροπροστασίας:

α)

έλεγχος διαρροής για εφαρμογές στις οποίες υπεισέρχεται ποσότητα 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ή μεγαλύτερη·

β)

ανάκτηση, περιλαμβανόμενης της περίπτωσης των πυροσβεστήρων·

γ)

εγκατάσταση·

δ)

συντήρηση ή τρέχουσα εξυπηρέτηση.

2.   Επίσης ισχύει για επιχειρήσεις που εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες όσον αφορά συστήματα πυροπροστασίας:

α)

εγκατάσταση·

β)

συντήρηση ή τρέχουσα εξυπηρέτηση.

3.   Ο παρόν κανονισμός δεν ισχύει για εργασίες παραγωγής και επισκευής που αναλαμβάνονται σε χώρους του κατασκευαστή και αφορούν περιέκτες ή συναφή συστατικά στοιχεία μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας οποία περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«εγκατάσταση» σημαίνει σύνδεση, για πρώτη φορά, στο χώρο στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσουν, ενός ή περισσοτέρων περιεκτών που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν πυροσβεστική ύλη συνιστάμενη σε φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου με συναφή συστατικά στοιχεία, εξαιρουμένων των συστατικών στοιχείων τα οποία δεν επηρεάζουν τη συγκράτηση της πυροσβεστικής ύλης πριν την ελευθέρωσή της για κατάσβεση πυρκαγιάς·

2.

«συντήρηση ή τρέχουσα εξυπηρέτηση» σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνεπάγεται εργασία στους περιέκτες όπου υπάρχει ή προορίζεται να τοποθετηθεί πυροσβεστική ύλη με φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου ή σε συναφή συστατικά μέρη, με εξαίρεση τα συστατικά μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν τη συγκράτηση της πυροσβεστικής ύλης πριν την ελευθέρωσή της για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Άρθρο 4

Πιστοποίηση προσωπικού

1.   Προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να κατέχει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 5 ή στο άρθρο 6.

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν επί χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο ενός έτους για προσωπικό που ασκεί κάποια από τις δραστηριότητες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το οποίο έχει εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει τη σχετική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό εκτελεί την εν λόγω εργασία υπό την επίβλεψη προσώπου που κατέχει πιστοποιητικό το οποίο καλύπτει τη σχετική εργασία.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 σε προσωπικό που ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Κατά το χρονικό διάστημα το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο, το εν λόγω προσωπικό θεωρείται ως πιστοποιημένο όσον αφορά τις υπόψη εργασίες για την εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 5

Πιστοποιητικά προσωπικού

1.   Για το προσωπικό που συμμετέχει επιτυχώς σε θεωρητική και πρακτική εξέταση την οποία διοργανώνει ο οργανισμός αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 11, ο οργανισμός πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 εκδίδει πιστοποιητικό το οποίο καλύπτει το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που ορίζεται στο παράρτημα.

2.   Στο πιστοποιητικό περιέχονται τουλάχιστον:

α)

η ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός του πιστοποιητικού καθώς και η ημερομηνία λήξης της ισχύος του, εφόσον υπάρχει·

β)

οι εργασίες τις οποίες έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχός του·

γ)

η ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του εκδότη.

3.   Σε περίπτωση που υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο σε εξετάσεις καλύπτει το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα και πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11, αλλά η σχετική βεβαίωση δεν περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να χορηγείται στον κάτοχο των σχετικών προσόντων πιστοποιητικό από οργανισμό πιστοποίησης αναφερόμενο στο άρθρο 10, χωρίς επανάληψη της εξέτασης.

4.   Όταν υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο σε εξετάσεις πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11 και καλύπτει μερικώς το ελάχιστο δεξιοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα, οι οργανισμοί πιστοποίησης μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό για τις δεξιότητες και τις γνώσεις που δεν καλύπτονται στο υφιστάμενο πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών συμμετέχει επιτυχώς για τις δεξιότητες αυτές σε συμπληρωματική εξέταση η οποία διοργανώνεται από οργανισμό αξιολόγησης αναφερόμενο στο άρθρο 11.

Άρθρο 6

Προσωρινά πιστοποιητικά προσωπικού

1.   Για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 ή 3, ή των παραγράφων 2 και 3, του παρόντος άρθρου.

Τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 παύουν να ισχύουν το αργότερο στις 4 Ιουλίου του 2010.

2.   Προσωπικό που κατέχει βεβαίωση η οποία έχει εκδοθεί στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης καταλληλότητας για εργασίες αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 θεωρείται ότι κατέχει προσωρινό πιστοποιητικό.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις βεβαιώσεις που αναγνωρίζονται ως προσωρινά πιστοποιητικά για όσες εργασίες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχος.

3.   Προσωπικό με επαγγελματική πείρα στις εργασίες, η οποία έχει αποκτηθεί πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, λαμβάνει προσωρινό πιστοποιητικό από φορέα οριζόμενο από το κράτος μέλος.

Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφονται οι καλυπτόμενες εργασίες καθώς και η ημερομηνία λήξης ισχύος.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση επιχειρήσεων

1.   Επιχειρήσεις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2 κατέχουν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 8 ή στο άρθρο 9.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 8

Πιστοποιητικά επιχειρήσεων

1.   Ο οργανισμός πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 χορηγεί πιστοποιητικά σε επιχειρήσεις για μία ή περισσότερες από τις εργασίες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

απασχόληση προσωπικού πιστοποιημένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, για τις εργασίες που απαιτούν πιστοποίηση, σε πλήθος επαρκές για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου εργασιών·

β)

απόδειξη ότι το προσωπικό που ασχολείται με εργασίες για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία εργαλεία και διαδικασίες.

2.   Στο πιστοποιητικό περιέχονται τουλάχιστον:

α)

η ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός πιστοποιητικού καθώς και η ημερομηνία λήξης της ισχύος του, εφόσον υπάρχει·

β)

οι εργασίες τις οποίες έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχός του·

γ)

η ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του εκδότη.

Άρθρο 9

Προσωρινά πιστοποιητικά επιχειρήσεων

1.   Για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 ή 3, ή των παραγράφων 2 και 3, του παρόντος άρθρου.

Τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 παύουν να ισχύουν το αργότερο στις 4 Ιουλίου του 2010.

2.   Επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με βάση υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης για εργασίες αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2 θεωρούνται κάτοχοι προσωρινού πιστοποιητικού.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις βεβαιώσεις που αναγνωρίζονται ως προσωρινά πιστοποιητικά για όσες από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχος.

3.   Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό το οποίο κατέχει πιστοποιητικό για τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 λαμβάνουν προσωρινό πιστοποιητικό από φορέα οριζόμενο από το κράτος μέλος.

Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφονται οι καλυπτόμενες εργασίες καθώς και η ημερομηνία λήξης ισχύος.

Άρθρο 10

Οργανισμός πιστοποίησης

1.   Για τη χορήγηση πιστοποιητικών σε προσωπικό ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με μια ή περισσότερες από τις εργασίες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2, συνιστάται με εθνική νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση ή ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους φορείς εξουσιοδοτημένους σχετικά οργανισμός πιστοποίησης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

2.   Ο οργανισμός πιστοποίησης καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες για την έκδοση, την αναστολή ισχύος και την ανάκληση πιστοποιητικών.

3.   Ο οργανισμός πιστοποίησης τηρεί φακέλους που παρέχουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της κατάστασης πιστοποιημένου προσώπου ή πιστοποιημένης επιχείρησης. Οι φάκελοι δείχνουν ότι η διαδικασία πιστοποίησης έχει εκπληρωθεί επιτυχώς και τηρούνται τουλάχιστον επί χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Άρθρο 11

Οργανισμός αξιολόγησης

1.   Οργανισμός αξιολόγησης ο οποίος έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους φορείς που έχουν το σχετικό δικαίωμα διοργανώνει εξετάσεις για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Ως οργανισμός αξιολόγησης μπορεί να αναγνωριστεί και ο οργανισμός πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Ο οργανισμός αξιολόγησης ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

2.   Οι εξετάσεις προγραμματίζονται και διοργανώνονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των ελάχιστων δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα.

3.   Ο οργανισμός αξιολόγησης υιοθετεί διαδικασίες υποβολής αναφοράς και τηρεί φακέλους με σκοπό την τεκμηρίωση των ατομικών και των συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

4.   Ο οργανισμός αξιολόγησης μεριμνά ώστε οι εξεταστές που ορίζονται για κάποια δοκιμασία να γνωρίζουν στον απαιτούμενο βαθμό τις σχετικές εξεταστικές μεθόδους και να διαθέτουν τα έγγραφα τα σχετικά με την εξέταση καθώς και την απαιτούμενη επάρκεια στον τομέα που αφορά η εξέταση. Επίσης εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων και των υλικών που είναι αναγκαία για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Άρθρο 12

Κοινοποίηση

1.   Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2008 τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 ή 9, ή αμφοτέρων.

2.   Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2009 τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, τους καθορισμένους φορείς που έχουν δικαίωμα να εκδίδουν προσωρινά πιστοποιητικά καθώς και τις εφαρμοζόμενες εθνικές διατάξεις με βάση τις οποίες τα έγγραφα τα εκδιδόμενα από υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης θεωρούνται προσωρινά πιστοποιητικά.

3.   Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2009 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ονόματα και στοιχεία επαφής όσον αφορά τους οργανισμούς πιστοποίησης για προσωπικό και για επιχειρήσεις που καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 καθώς και τους τίτλους των πιστοποιητικών προσωπικού τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και επιχειρήσεων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8, με χρήση του μορφότυπου που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής.

4.   Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την κοινοποίηση που υποβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 με σχετικές νέες πληροφορίες και την υποβάλλουν στην Επιτροπή πάραυτα.

Άρθρο 13

Όροι αμοιβαίας αναγνώρισης

1.   Η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των εκδιδόμενων σε άλλα κράτη μέλη ισχύει μόνο για πιστοποιητικά εκδιδόμενα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 για προσωπικό και του άρθρου 8 για επιχειρήσεις.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από κατόχους πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος να υποβάλλουν μετάφραση του πιστοποιητικού σε άλλη επίσημη κοινοτική γλώσσα.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της 31.7.2007, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να καλύπτουν οι οργανισμοί αξιολόγησης

Η εξέταση που αναφέρεται στα άρθρα 5 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 2 περιλαμβάνει:

α)

θεωρητική δοκιμασία, η οποία προβλέπει μία ή περισσότερες ερωτήσεις με τις οποίες εξετάζονται οι δεξιότητες ή οι γνώσεις για τις οποίες στη στήλη «Τύπος δοκιμασίας» υπάρχει το γράμμα «Θ»·

β)

πρακτική δοκιμασία, κατά την οποία ο αιτών εκτελεί την αντίστοιχη εργασία, κάνοντας χρήση του υλικού, των εργαλείων και του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται, για την οποία στη στήλη «Τύπος δοκιμασίας» υπάρχει το γράμμα «Π».


Ελάχιστο γνώσεων και δεξιοτήτων

Ελάχιστο γνώσεων και δεξιοτήτων

1.

Βασικές γνώσεις για τα σχετικά περιβαλλοντικά θέματα (κλιματική αλλαγή, πρωτόκολλο Κιότο, δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη όσον αφορά τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου)

Θ

2.

Βασικές γνώσεις για σχετικά τεχνικά πρότυπα

Θ

3.

Βασικές γνώσεις σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 καθώς και των σχετικών κανονισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Θ

4.

Ικανοποιητική γνώση των διάφορων τύπων μέσων πυροπροστασίας που απαντούν στην αγορά και τα οποία περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Θ

5.

Ικανοποιητική γνώση για τύπους δικλείδων, για μηχανισμούς ενεργοποίησης, για τον ασφαλή χειρισμό, για την πρόληψη εκροών και διαρροών

Θ

6.

Ικανοποιητική γνώση του τεχνικού εξοπλισμού και των εργαλείων που απαιτούνται για ασφαλή χειρισμό καθώς και των εργασιακών πρακτικών

Θ

7.

Ικανότητα εγκατάστασης περιεκτών συστημάτων πυροπροστασίας προοριζόμενων να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Π

8.

Γνώσεις σχετικά με ορθές πρακτικές για τη μετακίνηση περιεκτών υπό πίεση που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Θ

9.

Ικανότητα ελέγχου των δεδομένων για τα συστήματα πριν από τον έλεγχο για διαρροή και προσδιορισμός των στοιχείων των σχετικών με κάθε επαναλαμβανόμενο θέμα ή προβληματικό σημείο όπου πρέπει να αποδίδεται προσοχή

Θ

10.

Ικανότητα οπτικού και χειρωνακτικού ελέγχου συστημάτων για διαρροή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1)

Π

11.

Γνώσεις σχετικά με περιβαλλοντικώς φιλικές πρακτικές για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα πυροπροστασίας και γόμωση συστημάτων πυροπροστασίας

Θ


(1)  ΕΕ L 333 της 19.12.2007, σ. 4.


3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 305/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, είναι αναγκαίος ο καθορισμός κανόνων σχετικά με τα προσόντα του προσωπικού που εκτελεί, σε τεχνικό εξοπλισμό όπου περιέχονται ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εργασίες κατά τις οποίες υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής.

(2)

Σε προσωπικό το οποίο δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί αλλά έχει εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού θα πρέπει να επιτρέπεται να ασκεί, επί περιορισμένο χρονικό διάστημα, δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υπόψη πιστοποίηση, ώστε το προσωπικό αυτό να αποκτήσει τις αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες για την εξέταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εργασίες επιβλέπονται από πιστοποιημένο προσωπικό.

(3)

Επί του παρόντος σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης καταλληλότητας ή πιστοποίησης. Συνεπώς θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιο περιορισμένο χρονικό περιθώριο ώστε να μπορέσει το προσωπικό να αποκτήσει πιστοποιητικά.

(4)

Για την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου, θα πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία συστήματος πιστοποίησης βασιζόμενου σε υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης καταλληλότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι καλυπτόμενες δεξιότητες και γνώσεις καθώς και το σχετικό σύστημα αξιολόγησης καταλληλότητας είναι ισοδύναμα προς το ελάχιστο κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, φορείς ασχολούμενοι με την κατασκευή ή τη λειτουργία συσκευών χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως θα ήταν δυνατόν να οριστούν ως οργανισμοί αξιολόγησης ή πιστοποίησης, ή αμφότερα.

(6)

Η εξέταση συνιστά αποτελεσματικό μέσο διαπίστωσης της ικανότητας υποψηφίου να εκτελεί δεόντως τις εργασίες κατά τις οποίες μπορεί να προκληθεί διαρροή άμεσα καθώς και τις εργασίες κατά τις οποίες μπορεί να προκληθεί διαρροή έμμεσα.

(7)

Τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διασφαλίζουν οργανισμοί αξιολόγησης και πιστοποίησης οριζόμενοι κατά τα προβλεπόμενα και οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική και αποδοτική αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(8)

Οι πληροφορίες οι σχετικές με το σύστημα πιστοποίησης μέσω του οποίου εκδίδονται πιστοποιητικά υποκείμενα σε αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τη μορφή που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών (2).

(9)

Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως καθώς και τους όρους για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών εκδιδόμενων με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού «συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως» σημαίνει συσκευές διακοπής καθώς και συνδυασμό τους με συναφή τεχνικό εξοπλισμό ελέγχου, μέτρησης, προστασίας και ρύθμισης, καθώς και συγκροτήματα συσκευών και τεχνικού εξοπλισμού του είδους αυτού με συναφείς διασυνδέσεις, παρελκόμενα, περιβλήματα και υποστηρικτικούς μηχανισμούς, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε ονομαστικές τάσεις άνω των 1 000 V.

Άρθρο 3

Πιστοποίηση προσωπικού

1.   Προσωπικό ασχολούμενο με την εργασία την αναφερόμενη στο άρθρο 1 κατέχει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4.

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν επί χρονικό διάστημα ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο για προσωπικό το οποίο έχει εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό εκτελεί την εργασία υπό την επίβλεψη προσώπου που κατέχει πιστοποιητικό.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 σε προσωπικό το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Κατά το χρονικό διάστημα το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο, το εν λόγω προσωπικό θεωρείται ως πιστοποιημένο όσον αφορά την υπόψη εργασία στο πλαίσιο των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 4

Χορήγηση πιστοποιητικών στο προσωπικό

1.   Στο προσωπικό που έχει λάβει επιτυχώς μέρος σε θεωρητική και πρακτική εξέταση την οποία διοργανώνει ο οργανισμός αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 6, ο οργανισμός πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 χορηγεί πιστοποιητικό το οποίο καλύπτει το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που ορίζεται στο παράρτημα.

2.   Στο πιστοποιητικό περιέχονται τουλάχιστον:

α)

η ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός πιστοποιητικού καθώς και η ημερομηνία λήξης της ισχύος του, εφόσον υπάρχει·

β)

η εργασία την οποία έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχός του·

γ)

η ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του εκδότη.

3.   Όταν υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο σε εξετάσεις καλύπτει το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα και πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 5 και 6, αλλά η σχετική βεβαίωση δεν περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να χορηγείται στον κάτοχο των σχετικών προσόντων πιστοποιητικό από οργανισμό πιστοποίησης αναφερόμενο στο άρθρο 5 χωρίς επανάληψη της εξέτασης.

4.   Όταν υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο σε εξετάσεις πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 5 και 6 και καλύπτει μερικώς το ελάχιστο δεξιοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα, οι οργανισμοί πιστοποίησης μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό για τις δεξιότητες και τις γνώσεις που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών συμμετέχει επιτυχώς για τις δεξιότητες αυτές σε συμπληρωματική εξέταση η οποία διοργανώνεται από οργανισμό αξιολόγησης αναφερόμενο στο άρθρο 6.

Άρθρο 5

Οργανισμός πιστοποίησης

1.   Για τη χορήγηση πιστοποιητικών σε προσωπικό ασχολούμενο με την εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 1, συνιστάται με εθνική νομοθετική ή κανονιστική πράξη ή ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους φορείς εξουσιοδοτημένους σχετικά οργανισμός πιστοποίησης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο αμερόληπτο.

2.   Ο οργανισμός πιστοποίησης καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες για την έκδοση, την αναστολή ισχύος και την ανάκληση πιστοποιητικών.

3.   Ο οργανισμός πιστοποίησης τηρεί φακέλους που παρέχουν τη δυνατότητα εξακρίβωσης της κατάστασης πιστοποιημένου προσώπου. Οι φάκελοι καταδεικνύουν την επιτυχή εκπλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και τηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία.

Άρθρο 6

Οργανισμός αξιολόγησης

1.   Οργανισμός αξιολόγησης οριζόμενος από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους φορείς που έχουν το σχετικό δικαίωμα διοργανώνει εξετάσεις για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 1. Ως οργανισμός αξιολόγησης μπορεί να αναγνωριστεί και ο οργανισμός πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Ο οργανισμός αξιολόγησης ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο αμερόληπτο.

2.   Οι εξετάσεις προγραμματίζονται και διαρθρώνονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του ελαχίστου δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα.

3.   Ο οργανισμός αξιολόγησης υιοθετεί διαδικασίες υποβολής αναφοράς και τηρεί φακέλους με σκοπό την τεκμηρίωση των μεμονωμένων και των γενικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

4.   Ο οργανισμός αξιολόγησης μεριμνά ώστε οι εξεταστές που ορίζονται για κάποια δοκιμασία να γνωρίζουν επαρκώς τις σχετικές εξεταστικές μεθόδους και το περιεχόμενο των εγγράφων των σχετικών με την εξέταση καθώς και την απαιτούμενη επάρκεια στον τομέα που αφορά η εξέταση. Επίσης εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων και των υλικών που είναι αναγκαία για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Άρθρο 7

Κοινοποίηση

1.   Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2009 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και στοιχεία επαφής των οργανισμών πιστοποίησης προσωπικού που καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 καθώς και τους τίτλους των πιστοποιητικών για προσωπικό τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4, με χρήση της μορφής που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008.

2.   Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την κοινοποίηση που υποβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 με σχετικές νέες πληροφορίες και την υποβάλλουν στην Επιτροπή πάραυτα.

Άρθρο 8

Όροι αμοιβαίας αναγνώρισης

1.   Η αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη ισχύει μόνο για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από κατόχους πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος να υποβάλλουν μετάφραση του πιστοποιητικού σε άλλη επίσημη κοινοτική γλώσσα.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της 31.7.2007, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να καλύπτουν οι οργανισμοί αξιολόγησης

Η εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 περιλαμβάνει:

α)

θεωρητική δοκιμασία, κατά την οποία εξετάζονται οι δεξιότητες ή οι γνώσεις με μία ή περισσότερες ερωτήσεις που επισημαίνονται στη στήλη «Τύπος δοκιμασίας» με το γράμμα «Θ»·

β)

πρακτική δοκιμασία, κατά την οποία ο αιτών κάνει χρήση του υλικού, των εργαλείων και του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται και εκτελεί την αντίστοιχη εργασία, η οποία επισημαίνεται στη στήλη «Τύπος δοκιμασίας» με το γράμμα «Π».


Αριθ.

Ελάχιστο γνώσεων και δεξιοτήτων

Τύπος δοκιμασίας

1

Βασικές γνώσεις για σχετικά περιβαλλοντικά θέματα (κλιματική αλλαγή, Πρωτόκολλο του Κιότο, δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη), οι βασικές γνώσεις σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 καθώς και των σχετικών κανονισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Θ

2

Φυσικά, χημικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των SF6

Θ

3

Χρήση SF6 στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ισχύος (μόνωση, απόσβεση τόξου)

Θ

4

Ποιότητα SF6, σύμφωνα με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα (1)

Θ

5

Κατανόηση της μελέτης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος

Θ

6

Έλεγχος ποιότητας των SF6

Π

7

Ανάκτηση SF6 και μειγμάτων SF6 καθώς και καθαρισμός SF6

Π

8

Αποθήκευση και μεταφορά SF6

Θ

9

Χειρισμός τεχνικού εξοπλισμού ανάκτησης SF6

Π

10

Χειρισμός στεγανών συστημάτων διάτρησης, εφόσον απαιτείται

Π

11

Επαναχρησιμοποίηση SF6 και διάφορες κατηγορίες επαναχρησιμοποίησης

Θ

12

Εργασία σε ανοικτά διαμερίσματα με SF6

Π

13

Εξουδετέρωση παραπροϊόντων SF6

Θ

14

Παρακολούθηση SF6 και υποχρεώσεις για την ενδεδειγμένη καταχώριση δεδομένων με βάση την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία ή διεθνείς συμφωνίες

Θ


(1)  Παραδείγματος χάρη τα πρότυπα IEC 60376 και IEC 60480.


3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 306/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για τα προσόντα του προσωπικού που ασκεί δραστηριότητες σε εξοπλισμό που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροές.

(2)

Είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού τα οποία δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί αλλά έχουν εγγραφεί σε σχετικό κύκλο μαθημάτων, να ασκούν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η εν λόγω πιστοποίηση, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εποπτεύονται από πιστοποιημένα μέλη του προσωπικού.

(3)

Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επί του παρόντος συστήματα προεπιλογής ή πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, απαιτείται η διάθεση περιορισμένης χρονικής περιόδου για το προσωπικό, ούτως ώστε να δυνηθεί να αποκτήσει πιστοποιητικό.

(4)

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, πρέπει να επιτραπεί η δημιουργία συστήματος πιστοποίησης βασιζόμενου στα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι καλυπτόμενες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και το αντίστοιχο σύστημα αξιολόγησης ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(5)

Οι φορείς που παράγουν ή χειρίζονται εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες οι οποίοι περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου θα μπορούσαν να οριστούν ως φορείς αξιολόγησης ή πιστοποίησης, ή και τα δύο, υπό τον όρο ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις.

(6)

Προκειμένου να αποφευχθούν οι τυχόν άσκοπες διοικητικές επιβαρύνσεις, σε κάποιο κράτος μέλος στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται σήμερα διαλύτες που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, θα μπορούσε να επιτραπεί η μη σύσταση πλήρους συστήματος πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος θα προβεί στις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται, στο μέλλον, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, εφόσον ζητηθούν, και, κατ’ επέκταση, χωρίς να εγείρονται άσκοπα κωλύματα εισόδου στην αγορά.

(7)

Η εξέταση συνιστά αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της ικανότητας υποψηφίου να εκτελεί καταλλήλως τις εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν, κατά τρόπο άμεσο, διαφυγή, καθώς και αυτές οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαφυγή κατά τρόπο έμμεσο.

(8)

Οι επίσημοι οργανισμοί αξιολόγησης και πιστοποίησης οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην αποδοτική και αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ανά την Κοινότητα.

(9)

Οι πληροφορίες για το σύστημα πιστοποίησης με το οποίο εκδίδονται πιστοποιητικά υποκείμενα σε αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τη μορφή που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών (2).

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Πιστοποίηση μελών του προσωπικού

1.   Το προσωπικό που ασκεί τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 4.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για μέγιστη χρονική περίοδο 1 έτους στα μέλη του προσωπικού που έχουν εγγραφεί σε κύκλο μαθημάτων ο οποίος αποβλέπει στην απόκτηση πιστοποιητικού, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέλη ασκούν τη δραστηριότητα υπό την εποπτεία προσώπου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, για χρονική περίοδο η οποία δεν λήγει μετά από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, στα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Το προσωπικό αυτό θεωρείται, για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ως πιστοποιημένο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 3

Έκδοση πιστοποιητικού στα μέλη του προσωπικού

1.   Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 4, χορηγεί πιστοποιητικό στα μέλη του προσωπικού που πέτυχαν σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που διοργανώθηκαν από οργανισμό αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5, σχετικών με τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

την ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού και ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξεως·

β)

τη δραστηριότητα την οποία ο κάτοχος του πιστοποιητικού δικαιούται να ασκεί·

γ)

την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του εκδίδοντος.

3.   Όταν σύστημα πιστοποίησης που στηρίζεται σε εξετάσεις αφορά τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα και πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, πλην όμως η σχετική βεβαίωση δεν περιέχει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό στον κάτοχο των συγκεκριμένων προσόντων, χωρίς να είναι αναγκαία η επανάληψη των εξετάσεων.

4.   Όταν σύστημα πιστοποίησης το οποίο στηρίζεται σε εξετάσεις πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και καλύπτει τμήμα των ελάχιστων δεξιοτήτων οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα, οι οργανισμοί πιστοποίησης μπορούν να χορηγήσουν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι ο αιτούμενος υποβάλλεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις σχετικές με τις δεξιότητες και γνώσεις που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πιστοποιητικό, τις οποίες διοργανώνει ο οργανισμός αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5.

Άρθρο 4

Φορέας πιστοποίησης

1.   Συνιστάται φορέας πιστοποίησης μέσω εθνικών ή ρυθμιστικών μέτρων, ή διορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, φορείς, για την έκδοση των πιστοποιητικών που προορίζονται για τα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 1.

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας πιστοποίησης θα είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος.

2.   Ο φορέας πιστοποίησης θα θεσπίσει και θα εφαρμόσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση, την αναστολή και την απόσυρση των πιστοποιητικών.

3.   Ο φορέας πιστοποίησης θα τηρεί αρχεία που θα του επιτρέπουν την εξακρίβωση της κατάστασης πιστοποιημένου προσώπου. Τα αρχεία συνιστούν την απόδειξη της πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης. Τα αρχεία θα τηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία.

Άρθρο 5

Φορέας αξιολόγησης

1.   Φορέας ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, οργανισμούς, διοργανώνει τις εξετάσεις του προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί, επίσης, να ενεργεί ως οργανισμός αξιολόγησης.

Ο φορέας αξιολόγησης είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

2.   Οι εξετάσεις θα διοργανώνονται και διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζονται οι ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που ορίζονται στο παράρτημα.

3.   Ο φορέας αξιολόγησης θα θεσπίσει τις διαδικασίες αναφοράς και θα τηρεί αρχεία ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση των ατομικών και συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

4.   Ο φορέας αξιολόγησης θα μεριμνά ώστε οι οριζόμενοι εξεταστές να κατέχουν πλήρως τις μεθόδους και τα έγγραφα των εξετάσεων, καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο των εξετάσεων. Εξασφαλίζει επίσης την ύπαρξη του αναγκαίου εξοπλισμού και των αναγκαίων εργαλείων και υλικών για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση

1.   Το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων πιστοποίησης προσωπικού που ορίζονται στο άρθρο 4, καθώς και τους τίτλους των πιστοποιητικών που χορηγούνται στο προσωπικό που πληροί τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 3, με τη μορφή που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής.

2.   Εάν, σε κράτος μέλος, δεν χρησιμοποιούνται διαλύτες που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, το συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην καθορίσει τον φορέα πιστοποίησης ή αξιολόγησης που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5, ή και αμφότερους, προτού ανακύψει η ανάγκη τέτοιας πιστοποίησης στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, το συγκεκριμένο κράτος μέλος μεριμνά για τις αναγκαίες ρυθμίσεις βάσει της οικείας εθνικής νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλίσει την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, σε περίπτωση κατά την οποία τέτοια πιστοποίηση θα χρειαστεί στο μέλλον.

Το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2009, το κράτος μέλος πρέπει να έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει χρήση της παραγράφου αυτής, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

3.   Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τα δεδομένα που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, με κάθε νέα σχετική πληροφορία και τα διαβιβάζουν πάραυτα στην Επιτροπή.

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης

1.   Στα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 εφαρμόζεται η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τους κατόχους πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος να επισυνάψουν μετάφραση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.

Άρθρο 8

Θέση σε ισχύ

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της 31.7.2007, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να αξιολογούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης

Οι εξετάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 2 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

θεωρητική δοκιμασία (τεστ) που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες ερωτήσεις οι οποίες προορίζονται για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ή γνώσεων, όπως ορίζεται στη σχετική με την κατηγορία στήλη που φέρει το γράμμα (Τ)·

β)

πρακτική δοκιμασία (τεστ) κατά την οποία ο αιτούμενος οφείλει να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία, με τη βοήθεια του αναγκαίου υλικού και των αναγκαίων εργαλείων και εξοπλισμού, όπως ορίζεται στη σχετική με την κατηγορία στήλη που φέρει το γράμμα (P).


Αριθμός

Ελάχιστες γνώσεις και δεξιότητες

Κατηγορία

1.

Βασική γνώση σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων (αλλαγή του κλίματος, πρωτόκολλο του Κιότο, δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη), των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 και των σχετικών κανονισμών εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

T

2.

Τα φυσικά, χημικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται ως διαλύτες

T

3.

Χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ως διαλυτών

T

4.

Ανάκτηση διαλυτών που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

P

5.

Αποθήκευση και μεταφορά διαλυτών που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

T

6.

Χειρισμός εξοπλισμού ανάκτησης σε σχέση με τον εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

P


3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 307/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), προβλέπει υποχρεωτικώς τοποθέτηση σε μηχανοκίνητα οχήματα από το έτος 2011 και μετά συστημάτων κλιματισμού με χαμηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη. Ως βραχυπρόθεσμο μέτρο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ζητεί τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την ενδεδειγμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από τα εν λόγω συστήματα.

(2)

Σε προσωπικό το οποίο έχει εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων κατάρτισης για την απόκτηση βεβαίωσης κατάρτισης θα πρέπει να επιτρέπεται, επί περιορισμένο χρονικό διάστημα, να ασκεί δραστηριότητες καλυπτόμενες από τα μαθήματα για τις οποίες απαιτείται βεβαίωση κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εργασίες επιβλέπονται από προσωπικό που διαθέτει αυτή τη βεβαίωση.

(3)

Προκειμένου να καταστούν δυνατές η κατάρτιση και η βεβαίωση για προσωπικό που ασχολείται τώρα ενεργά στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό χωρίς διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, απαιτείται να προβλεφθεί επαρκές μεταβατικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο το προσωπικό που έχει καταρτιστεί με βάση υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης της καταλληλότητας, ή το οποίο διαθέτει επαγγελματική πείρα είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι διαθέτει επαρκή προσόντα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

(4)

Για την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου, θα πρέπει να επιτρέπεται η αναγνώριση υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης καταλληλότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι καλυπτόμενες δεξιότητες και γνώσεις καθώς και το σχετικό σύστημα αξιολόγησης καταλληλότητας είναι ισοδύναμα προς το ελάχιστο απαιτήσεων το προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Τη συμμόρφωση προς το ελάχιστο απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διασφαλίζουν όργανα βεβαίωσης οριζόμενα όπως προβλέπεται, τα οποία με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αποτελεσματική και αποδοτική αμοιβαία αναγνώριση βεβαιώσεων σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(6)

Οι πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα βεβαίωσης μέσω των οποίων χορηγούνται βεβαιώσεις υποκείμενες σε αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τη μορφή που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών (3). Στην Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιούνται και οι πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση, κατά τη διάρκεια μεταβατικού χρονικού διαστήματος, υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης της καταλληλότητας ή απόκτησης επαγγελματικής πείρας.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ελάχιστο απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης εκδιδόμενων με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Κατάρτιση προσωπικού

1.   Μόνο προσωπικό που διαθέτει τη βεβαίωση κατάρτισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 θεωρείται ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 1.

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν επί χρονικό διάστημα 12 μηνών κατ’ ανώτατο όριο για προσωπικό που έχει εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων κατάρτισης για την απόκτηση βεβαίωσης κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό εκτελεί την εργασία υπό την επίβλεψη προσώπου που θεωρείται ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

3.   Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουλίου 2010, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η παράγραφος 1 δεν ισχύει για:

α)

προσωπικό που διαθέτει βεβαίωση εκδοθείσα στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης καταλληλότητας για την εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 1, τα οποία ορίζονται σχετικά από το κράτος μέλος, ή

β)

προσωπικό με επαγγελματική πείρα στην εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 1, η οποία έχει αποκτηθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2008.

Κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το εν λόγω προσωπικό θεωρείται ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 3

Χορήγηση βεβαιώσεων κατάρτισης σε προσωπικό

1.   Αρμόδιο όργανο βεβαίωσης συνιστάται με εθνική νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση ή ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι σχετικά.

2.   Το όργανο βεβαίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγεί βεβαιώσεις κατάρτισης στο προσωπικό που έχει ολοκληρώσει σειρά μαθημάτων κατάρτισης τα οποία καλύπτουν το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα.

3.   Στη βεβαίωση κατάρτισης περιέχονται τουλάχιστον:

α)

η ονομασία του οργάνου βεβαίωσης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός της βεβαίωσης·

β)

οι εργασίες τις οποίες έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχος της βεβαίωσης κατάρτισης·

γ)

η ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του εκδότη.

4.   Εφόσον η υφιστάμενη σειρά μαθημάτων καλύπτει το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα αλλά η σχετική βεβαίωση δεν περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το όργανο βεβαίωσης το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγεί βεβαίωση κατάρτισης στον κάτοχο των προαναφερθέντων προσόντων χωρίς επανάληψη της σειράς μαθημάτων κατάρτισης.

Άρθρο 4

Κοινοποίηση

1.   Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουλίου 2008, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν τις διατάξεις των στοιχείων α) ή β) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 2 παράγραφος 3, προσδιορίζοντας υφιστάμενα συστήματα ή προϋποθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας βασιζόμενα σε επαγγελματική πείρα, με βάση τα οποία το προσωπικό θεωρείται κατάλληλο για την αντίστοιχη εργασία.

2.   Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2009 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επαφής των οργάνων βεβαίωσης για προσωπικό καλυπτόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 καθώς και τους τίτλους των βεβαιώσεων κατάρτισης για προσωπικό, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του παραρτήματος, με χρήση της μορφής που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008.

3.   Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την κοινοποίηση που υποβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 με σχετικές νέες πληροφορίες και την υποβάλλουν στην Επιτροπή αμελλητί.

Άρθρο 5

Όροι αμοιβαίας αναγνώρισης

1.   Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αμοιβαίως βεβαιώσεις κατάρτισης εκδιδόμενες σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από κατόχους βεβαιώσεων κατάρτισης οι οποίες έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος να υποβάλλουν μετάφραση των βεβαιώσεων σε άλλη επίσημη κοινοτική γλώσσα.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12.

(3)  Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της 31.7.2007, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστο απαιτήσεων σχετικά με τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να καλύπτουν τα προγράμματα κατάρτισης

Η σειρά μαθημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περιλαμβάνει:

α)

θεωρητική ενότητα, η οποία στη στήλη «Τύπος ενότητας» επισημαίνεται με το γράμμα «Θ»·

β)

πρακτική ενότητα, με πρόβλεψη να εκτελέσει ο αιτών την αντίστοιχη εργασία κάνοντας χρήση του υλικού, των εργαλείων και του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται, η οποία στη στήλη «Τύπος ενότητας» επισημαίνεται με το γράμμα «Π».


Ελάχιστο γνώσεων και δεξιοτήτων

Τύπος ενότητας

1.   

Λειτουργία συστημάτων κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, τοποθετημένων σε μηχανοκίνητα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου χρησιμοποιούμενων ως ψυκτικών μέσων και αντίστοιχες περιβαλλοντικές κανονιστικές διατάξεις

1.1

Βασικές γνώσεις της λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού σε μηχανοκίνητα οχήματα

Θ

1.2

Βασικές γνώσεις της χρήσης και των ιδιοτήτων των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα σε συστήματα κλιματισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, η επίπτωση των εκπομπών αυτών των αερίων στο περιβάλλον (τάξη μεγέθους του δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη όσον αφορά την κλιματική αλλαγή)

Θ

1.3

Βασικές γνώσεις των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 και της οδηγίας 2006/40/ΕΚ

Θ

2.   

Περιβαλλοντικώς φιλική ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

2.1

Γνώσεις σχετικά με συνήθεις διαδικασίες ανάκτησης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Θ

2.2

Χειρισμός κυλίνδρου με ψυκτικό μέσο

Π

2.3

Σύνδεση και αποσύνδεση συστήματος ανάκτησης στις αντίστοιχες εισόδους κλιματιστικής συσκευής για μηχανοκίνητο όχημα στην οποία περιέχονται φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Π

2.4

Χειρισμός συστήματος ανάκτησης

Π


3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κοινοποίηση, υπό τη μορφή που διενεργείται, πρέπει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της γνησιότητας πιστοποιητικού ή βεβαίωσης που πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

(2)

Η Επιτροπή θέσπισε τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους για την αμοιβαία αναγνώριση της πιστοποίησης εταιρειών και προσωπικού. Ειδικότερα, η Επιτροπή θέσπισε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (2)· τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (3)· τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως (4)· τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό (5)· καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστου απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα (6).

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις κοινοποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τα κράτη μέλη θα κάνουν χρήση των ακόλουθων μορφών κοινοποίησης:

1.

για το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, της μορφής κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

2.

για τα μόνιμης εγκατάστασης συστήματα πυροπροστασίας και τους πυροσβεστήρες, της μορφής κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού·

3.

για τις συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως, της μορφής κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·

4.

για τον εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, της μορφής κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·

5.

για τα συστήματα κλιματισμού τα εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα, της μορφής κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός θα αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  Βλέπε σελίδα 12 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  Βλέπε σελίδα 17 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5)  Βλέπε σελίδα 21 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6)  Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(7)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της 31.7.2007, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΎΞΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ Η ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α)

Κράτος μέλος

 

β)

Κοινοποιούσα αρχή

 

γ)

Ημερομηνία κοινοποίησης

 

ΜΕΡΟΣ A

Προσωπικό

Το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) πιστοποίησης για το προσωπικό που ασχολείται με την εγκατάσταση, συντήρηση ή εξυπηρέτηση, τον έλεγχο διαφυγών (στεγανότητας) σταθερού εξοπλισμού ψύξης, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή με την ανάκτηση των εν λόγω αερίων από τον ως άνω εξοπλισμό, πρέπει να πληροί(-ούν) τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 303/2008 (1).

Τίτλος πιστοποιητικού

Φορέας πιστοποίησης προσωπικού (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΈΡΟΣ B

Εταιρείες

Το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) πιστοποίησης για εταιρείες που ασχολούνται με την εγκατάσταση, συντήρηση ή εξυπηρέτηση σταθερού εξοπλισμού ψύξης, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, πρέπει να πληροί(-ούν) τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους για την αμοιβαία αναγνώριση που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 303/2008.

Τίτλος πιστοποιητικού

Φορέας πιστοποίησης εταιρειών (ονομασία και αρμόδιος επαφών)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ Η ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΈΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΙΕΣ

α)

Κράτος μέλος

 

β)

Κοινοποιούσα αρχή

 

γ)

Ημερομηνία κοινοποίησης

 

ΜΕΡΟΣ A

Προσωπικό

Το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) πιστοποίησης για προσωπικό που ασχολείται με την εγκατάσταση, διατήρηση ή εξυπηρέτηση, τον έλεγχο διαφυγών (στεγανότητας) μόνιμης εγκατάστασης συστημάτων προστασίας και πυροσβεστήρων που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή με την ανάκτηση των εν λόγω αερίων από μόνιμης εγκατάστασης συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, πρέπει να πληροί(-ούν) τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 304/2008 (1).

Τίτλος πιστοποιητικού

Φορέας πιστοποίησης προσωπικού (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ B

Εταιρείες

Το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) πιστοποίησης εταιρειών που ασχολούνται με την εγκατάσταση, συντήρηση ή εξυπηρέτηση, μόνιμης εγκατάστασης συστημάτων πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, πρέπει να πληροί(-ούν) τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στα άρθρα 8 και 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 304/2008.

Τίτλος πιστοποιητικού

Φορέας πιστοποίησης εταιρείας (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ Η ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ, ΑΠΌ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α)

Κράτος μέλος

 

β)

Κοινοποιούσα αρχή

 

γ)

Ημερομηνία κοινοποίησης

 

Το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) πιστοποίησης προσωπικού που ασχολείται με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως, πρέπει να πληροί(-ούν) τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στα άρθρα 4 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 305/2008 (1).

Τίτλος πιστοποιητικού

Φορέας πιστοποίησης προσωπικού (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α)

Κράτος μέλος

 

β)

Κοινοποιούσα αρχή

 

γ)

Ημερομηνία κοινοποίησης

 

Το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) πιστοποίησης προσωπικού που ασχολείται με την ανάκτηση, διαλυτών που βασίζονται σε ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου από εξοπλισμούς, πρέπει να πληροί(-ούν) τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στα άρθρα 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 306/2008 (1).

Τίτλος πιστοποιητικού

Φορέας πιστοποίησης προσωπικού (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α)

Κράτος μέλος

 

β)

Κοινοποιούσα αρχή

 

γ)

Ημερομηνία κοινοποίησης

 

Το (τα) ακόλουθο(-α) πρόγραμμα(-τα) κατάρτισης προσωπικού που ασχολείται με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα, πρέπει να πληροί(-ούν) τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 307/2008 (1).

Τίτλος βεβαίωσης

Φορέας χορήγησης βεβαιώσεων για προσωπικό (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 25.


3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 309/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ΠΟΠ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση του Ηνωμένου Βασιλείου για καταχώριση της ονομασίας «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Η Ιταλία υπέβαλε ένσταση κατά της καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, επικαλούμενη το λόγο ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(3)

Η Επιτροπή, με επιστολή της 1ης Ιουνίου 2007, κάλεσε τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να προβούν στις ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις.

(4)

Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με επιστολή της 4ης Δεκεμβρίου 2007.

(5)

Βάσει της συμφωνίας αυτής, η Ιταλία κρίνει ικανοποιητικές τις πληροφορίες που παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο και, κατά συνέπεια, απέσυρε την ένσταση.

(6)

Η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών δεν απαιτεί την τροποποίηση των στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Συνεπώς, η ονομασία «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» πρέπει να καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ C 3 της 6.1.2006, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κλάση 1.1—

Νωπά κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγείων)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ΠΟΠ)


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/37


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Μαρτίου 2008

για την έναρξη προληπτικού εμβολιασμού κατά της χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πάπιες mallard στην Πορτογαλία και ορισμένα μέτρα περιορισμού της μετακίνησης αυτών των πουλερικών και των προϊόντων τους

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1077]

(Το κείμενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2008/285/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ ορίζει τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία.

(2)

Από το Σεπτέμβριο του 2007 και μετά σημειώθηκαν κρούσματα χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις πουλερικών στην κεντρική και τη δυτική Πορτογαλία, ιδίως σε εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν πουλερικά που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων. Η Πορτογαλία έλαβε μέτρα σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της νόσου.

(3)

Η Πορτογαλία διενήργησε αξιολόγηση επικινδυνότητας και διαπίστωσε ότι οι εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν πάπιες mallard (Anas platyrhynchos) που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων (εφεξής «πάπιες mallard») διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από ιούς της γρίπης των πτηνών, ιδίως με την επαφή με άγρια πτηνά, και ότι υφίσταται σημαντικός και άμεσος κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών.

(4)

Στην Πορτογαλία έχουν εγκατασταθεί συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης και έχουν ληφθεί μέτρα βιοασφάλειας με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της γρίπης των πτηνών στα σμήνη πουλερικών, στους τομείς που εντοπίστηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος ως τομείς υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την απόφαση 2005/734/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, που προκαλείται από τον υπότυπο H5N1 του ιού της γρίπης τύπου A, από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, καθώς και για την πρόβλεψη συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης στις ιδιαίτερα ευπρόσβλητες περιοχές (2).

(5)

Όσον αφορά το εμπόριο πουλερικών που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων, η Πορτογαλία έλαβε πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με την απόφαση 2006/605/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές πουλερικών που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων (3).

(6)

Η Πορτογαλία, με επιστολή της στις 25 Ιανουαρίου 2008, υπέβαλε στην Επιτροπή προς έγκριση σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού, ενώ στις 31 Ιανουαρίου 2008 υπέβαλε αναθεωρημένη έκδοση του σχεδίου αυτού.

(7)

Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού, η Πορτογαλία σκοπεύει στην εφαρμογή επείγοντος εμβολιασμού σε μια εκμετάλλευση στην περιφέρεια Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, στην οποία εκτρέφονται πολύτιμες πάπιες mallard αναπαραγωγής, με τη χρήση δισθενούς εμβολίου κατά των υποτύπων Η7 και Η5 της γρίπης των πτηνών, έως τις 31 Ιουλίου 2008.

(8)

Με τις επιστημονικές της γνώμες για τη χρήση του εμβολιασμού για τον έλεγχο της γρίπης των πτηνών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων το 2005 (4) και το 2007 (5), η ομάδα για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων δήλωσε ότι ο επείγων και προληπτικός εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο προς συμπλήρωση των μέτρων ελέγχου της εν λόγω ασθένειας.

(9)

Επιπλέον, η Επιτροπή εξέτασε, από κοινού με τις πορτογαλικές αρχές, το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού που υπέβαλε η Πορτογαλία και, μετά την τροποποίησή του, είναι ικανοποιημένη, καθώς αυτό συμμορφώνεται με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης σχετικά με τη χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στην Πορτογαλία, το είδος της προς εμβολιασμό εκμετάλλευσης και το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου εμβολιασμού, κρίνεται σκόπιμη η έγκριση του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού που υπέβαλε η Πορτογαλία προς συμπλήρωση των μέτρων καταπολέμησης που έχει λάβει το εν λόγω κράτος μέλος.

(10)

Για τους σκοπούς του επείγοντος εμβολιασμού στην Πορτογαλία πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνον εμβόλια που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (6), ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (7).

(11)

Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει επιτήρηση και παρακολούθηση της εκμετάλλευσης στην οποία εκτρέφονται οι εμβολιασμένες πάπιες mallard καθώς και σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών που δεν έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός, όπως ορίζεται στο σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού.

(12)

Είναι επίσης σκόπιμο να εφαρμοστούν ορισμένοι περιορισμοί στη μετακίνηση εμβολιασμένων παπιών mallard, των αυγών τους προς επώαση και παπιών mallard που προέρχονται από εμβολιασμένα πουλερικά. Λόγω του μικρού αριθμού παπιών mallard στην εκμετάλλευση στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί ο επείγων εμβολιασμός αλλά και για λόγους ιχνηλασιμότητας και διοικητικής μέριμνας, τα εμβολιασμένα πτηνά δεν πρέπει να μετακινούνται από την εν λόγω εκμετάλλευση.

(13)

Για να μειωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις στην εν λόγω εκμετάλλευση, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις από τους περιορισμούς μετακίνησης για τις πάπιες mallard που προέρχονται από εμβολιασμένα σμήνη παπιών mallard, αφού οι μετακινήσεις αυτές δεν συνιστούν ιδιαίτερο κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου και υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται τα μέτρα επιτήρησης και παρακολούθησης και ότι τηρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για την υγεία των ζώων για το ενδοκοινοτικό εμπόριο.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ορισμένα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στην Πορτογαλία, όπου διενεργείται εμβολιασμός σε μια εκμετάλλευση εκτροφής παπιών mallard (Anas platyrhynchos), που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων των θηραμάτων («πάπιες mallard»), η οποία απειλείται από τη μετάδοση της γρίπης των πτηνών. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν ορισμένους περιορισμούς στη μετακίνηση εντός και στην αποστολή εκτός Πορτογαλίας των εμβολιασμένων παπιών mallard, των αυγών τους επώασης και των παπιών mallard που προέρχονται από αυτά.

2.   Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη των μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν από την Πορτογαλία σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ και την απόφαση 2006/605/ΕΚ.

Άρθρο 2

Έγκριση του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού

1.   Εγκρίνεται το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού κατά της χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στην Πορτογαλία, όπως υποβλήθηκε από την Πορτογαλία στην Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2008, στην αναθεωρημένη του έκδοση που υποβλήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2008, που πρόκειται να εφαρμοστεί σε εκμετάλλευση στην περιφέρεια Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha έως τις 31 Ιουλίου 2008 (εφεξής το «σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού»).

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού.

Άρθρο 3

Όροι εφαρμογής του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού

1.   Η Πορτογαλία εξασφαλίζει ότι ο εμβολιασμός των παπιών mallard διενεργείται σύμφωνα με το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού με δισθενές αδρανοποιημένο ετερόλογο εμβόλιο που περιέχει αμφότερους τους υποτύπους H5 και H7 της γρίπης των πτηνών που έχει εγκριθεί από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

2.   Η Πορτογαλία εξασφαλίζει την επιτήρηση και την παρακολούθηση της εκμετάλλευσης στην οποία εκτρέφονται οι εμβολιασμένες πάπιες mallard, καθώς και σε εκμεταλλεύσεις με μη εμβολιασμένα πουλερικά, όπως προβλέπεται στο σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού.

3.   Η Πορτογαλία εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού.

Άρθρο 4

Επισήμανση και περιορισμοί μετακίνησης και αποστολής και απομάκρυνση εμβολιασμένων παπιών mallard

Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι εμβολιασμένες πάπιες mallard στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1:

α)

επισημαίνονται ατομικά·

β)

δεν μετακινούνται σε άλλες εκμεταλλεύσεις πουλερικών εντός της Πορτογαλίας ούτε αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη.

Μετά την περίοδο αναπαραγωγής τους, οι πάπιες αυτές θανατώνονται με τρόπο ανώδυνο στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα πτώματά τους απομακρύνονται κατά τρόπο ασφαλή.

Άρθρο 5

Περιορισμοί στη μετακίνηση και την αποστολή αυγών επώασης που προέρχονται από την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα αυγά επώασης που προέρχονται από πάπιες mallard της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μετακινούνται μόνον προς εκκολαπτήριο εντός της Πορτογαλίας και δεν αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Περιορισμοί στη μετακίνηση και την αποστολή παπιών mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard

1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι πάπιες mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard μετακινούνται, μετά την επώαση, μόνον προς εκμετάλλευνες που βρίσκεται εντός της περιοχής παρακολούθησης που έχει δημιουργηθεί στην Πορτογαλία γύρω από την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, όπως ορίζεται στο σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και υπό τον όρο ότι οι πάπιες mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard είναι ηλικίας άνω των τεσσάρων μηνών μπορούν:

α)

να απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον στην Πορτογαλία ή

β)

να αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι:

i)

τα αποτελέσματα των μέτρων επιτήρησης και παρακολούθησης που ορίζονται στο σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δοκιμών, είναι ευνοϊκά· και

ii)

τηρούνται οι όροι αποστολής πουλερικών για την ανανέωση των αποθεμάτων των θηραμάτων που ορίζονται στην απόφαση 2006/605/ΕΚ.

Άρθρο 7

Υγειονομική πιστοποίηση για το ενδοκοινοτικό εμπόριο παπιών mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard

Η Πορτογαλία εξασφαλίζει ότι τα υγειονομικά πιστοποιητικά για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πουλερικών που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων των θηραμάτων και αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) περιλαμβάνουν την ακόλουθη πρόταση:

«Οι υγειονομικοί όροι της παρούσας αποστολής είναι σύμφωνοι με την απόφαση 2008/285/ΕΚΑ».

Άρθρο 8

Εκθέσεις

Η Πορτογαλία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης και, στη συνέχεια, τριμηνιαίες εκθέσεις στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Πορτογαλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 274 της 20.10.2005, σ. 105. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/803/ΕΚ (ΕΕ L 323 της 8.12.2007, σ. 42).

(3)  ΕΕ L 246 της 8.9.2006, σ. 12.

(4)  The EFSA Journal (2005) 266, 1-21. Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  The EFSA Journal (2007) 489. Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/28/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 58).

(7)  ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 (ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 121).


Διορθωτικά

3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/40


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 163/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, για την έγκριση του παρασκευάσματος Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 50 της 23ης Φεβρουαρίου 2008 )

Σελίδα 5, παράρτημα, τελευταία στήλη «Λήξη της περιόδου έγκρισης»:

αντί:

«6 Μαρτίου 2018»,

διάβαζε:

«14 Μαρτίου 2018».