ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
28 Μαρτίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 277/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 278/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 279/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 280/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2007

7

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 281/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ( 1 )

9

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 283/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

19

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 284/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για την καταχώριση ορισμένων ονομασιών στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Lingot du Nord (ΠΓΕ), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ΠΓΕ), Marrone di Roccadaspide (ΠΓΕ)]

21

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 285/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

23

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο και Επιτροπή

 

 

2008/270/ΕΚ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου

25

 

 

Συμβούλιο

 

 

2008/271/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, για τη σύναψη δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

27

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/272/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την κρατική ενίσχυση C 6/07 (πρώην N 558/06) που έχει προβλεφθεί από την Πολωνία υπέρ της Techmatrans S.A. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5616]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 277/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Μαρτίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

56,9

MA

49,2

TN

123,3

TR

88,7

ZZ

79,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

175,7

ZZ

131,0

0709 90 70

MA

52,7

TR

137,5

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

57,7

MA

55,0

TN

57,2

TR

56,9

ZZ

54,6

0805 50 10

IL

116,0

TR

132,0

ZA

133,3

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

94,3

BR

85,2

CA

103,3

CL

80,1

CN

91,7

MK

39,9

US

116,2

UY

70,2

ZA

66,6

ZZ

83,1

0808 20 50

AR

77,5

CL

87,7

CN

53,0

ZA

86,3

ZZ

76,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 278/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην κοινοτική αγορά είναι δυνατόν να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην αγορά ζάχαρης, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή πρέπει συνεπώς να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και με ορισμένα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα τα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα προϊόντα για τα οποία χορηγούνται οι επιστροφές κατά την εξαγωγή οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και τα ποσά των επιστροφών καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Μαρτίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση που εφαρμόζονται από την 28η Μαρτίου 2008

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2811

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2811

Σημείωση: Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

Όλοι οι προορισμοί εκτός από:

α)

τρίτες χώρες: Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία (), Μαυροβούνιο, Αλβανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας·

β)

επικράτειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: οι Νήσοι Φερόες, η Γροιλανδία, η νήσος Helgoland, Θέουτα, Μελίλια, οι κοινότητες Livigno και Campione d'Italia και οι περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·

γ)

ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι ένα κράτος μέλος, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: Γιβραλτάρ.


(1)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999.

(2)  Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ανεπεξέργαστη ζάχαρη απόδοσης 92 %. Εάν η απόδοση της εξαχθείσας ανεπεξέργαστης ζάχαρης παρεκλείνει του 92 %, το ποσό της επιστροφής που εφαρμόζεται πολλαπλασιάζεται, για κάθε πράξη εξαγωγής, με έναν συντελεστή μετατροπής που προκύπτει διαιρώντας την απόδοση της ανεπεξέργαστης ζάχαρης —όπως αυτή προέκυψε βάσει του σημείου ΙΙΙ παράγραφος 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006— δια 92.


28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 279/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ζ) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην κοινοτική αγορά είναι δυνατόν να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην αγορά ζάχαρης, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή πρέπει συνεπώς να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και με ορισμένα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα τα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2).

(5)

Μπορούν να προβλεφθούν επιστροφές κατά την εξαγωγή για να καλυφθεί η διαφορά ανταγωνιστικότητας μεταξύ των εξαγωγών της Κοινότητας και των εξαγωγών των τρίτων χωρών. Οι κοινοτικές εξαγωγές προς ορισμένους κοντινούς προορισμούς και προς ορισμένες τρίτες χώρες που χορηγούν προτιμησιακή μεταχείριση στα κοινοτικά προϊόντα βρίσκονται επί του παρόντος σε ιδιαίτερα ευνοϊκή ανταγωνιστική θέση. Ως εκ τούτου, οι επιστροφές για εξαγωγές προς τους προορισμούς αυτούς πρέπει να καταργηθούν.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα προϊόντα για τα οποία χορηγούνται οι επιστροφές κατά την εξαγωγή οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και τα ποσά των επιστροφών καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Για να είναι επιλέξιμα για επιστροφή δυνάμει της παραγράφου 1 τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Μαρτίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2006 (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 43).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση που εφαρμόζονται από την 28η Μαρτίου 2008

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

28,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

28,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2811

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

28,11

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2811

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2811

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2811 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

28,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2811

Σημ.: Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

Όλοι οι προορισμοί εκτός από:

α)

τρίτες χώρες: Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία (), Μαυροβούνιο, Αλβανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας·

β)

επικράτειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: οι Νήσοι Φερόες, η Γροιλανδία, η νήσος Helgoland, Θέουτα, Μελίλια, οι κοινότητες Livigno και Campione d'Italia και οι περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·

γ)

ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι ένα κράτος μέλος, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: Γιβραλτάρ.


(1)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999

(2)  Το βασικό ποσό δεν εφαρμόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 12).


28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 280/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 900/2007 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2007, περί διαρκούς δημοπρασίας για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης για την περίοδο εμπορίας 2007/2008 (2), επιβάλλει την προκήρυξη επιμέρους δημοπρασιών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2007 και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 27 Μαρτίου 2008, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τη συγκεκριμένη επιμέρους δημοπρασία.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 27 Μαρτίου 2008, το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για το προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2007 ανέρχεται σε 33,106 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Μαρτίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 196 της 28.7.2007, σ. 26. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 148/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 46 της 21.2.2008, σ. 9).


28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 281/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 της Επιτροπής, της 14 Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση προς εξαγωγή ζάχαρης που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας (2), επιβάλλει την προκήρυξη επιμέρους δημοπρασιών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 26 Μαρτίου 2008, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τη συγκεκριμένη επιμέρους δημοπρασία.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 26 Μαρτίου 2008, το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για το προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 ανέρχεται σε 423,48 EUR/t.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Μαρτίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 242 της 15.9.2007, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 148/2008 (ΕΕ L 46 της 21.2.2008, σ. 9).


28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή»),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (2), προωθεί την ανάκτηση και την αποτέφρωση σε μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων, με ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση των απορριμμάτων των συσκευασιών.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 καθορίζει τις γενικές αρχές για την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προβλέπει, στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τη θέσπιση ειδικών μέτρων για ομάδες υλικών και αντικειμένων. Ο εν λόγω κανονισμός επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό.

(3)

Η οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2002, σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (3), καθορίζει κανόνες για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

(4)

Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα από προηγούμενη χρήση, προσμείξεις από κακή χρήση και προσμείξεις από μη εγκεκριμένες ουσίες. Επομένως, πρέπει να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις, για να εξασφαλιστεί ότι τα υλικά και τα αντικείμενα που παράγονται από ανακυκλωμένα πλαστικά και προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (4), θεσπίζει κανόνες ορθής πρακτικής παραγωγής για τις ομάδες υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, καθώς και για τους συνδυασμούς αυτών των υλικών και αντικειμένων ή τα ανακυκλωμένα υλικά και αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω υλικά και αντικείμενα.

(6)

Τα απορρίμματα πλαστικών μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική επεξεργασία για την παραγωγή ανακυκλωμένων υλικών και αντικειμένων ή να διασπαστούν σε μονομερή και ολιγομερή με χημικό αποπολυμερισμό. Τα μονομερή και τα ολιγομερή που προκύπτουν από χημικό αποπολυμερισμό δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ’ ό,τι τα μονομερή που παράγονται με χημική σύνθεση. Κατά συνέπεια, καλύπτονται από την άδεια που προβλέπεται για τα μονομερή και τα πρόσθετα στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται σε αυτήν. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(7)

Τα αποκόμματα και τα αποξέσματα που προκύπτουν από την παραγωγή πλαστικών υλικών προοριζόμενων να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία δεν έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα ούτε έχουν μολυνθεί με άλλο τρόπο και ανατήκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με σκοπό την κατασκευή νέων προϊόντων ή πωλούνται σε τρίτους στο πλαίσιο συστήματος ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής πρακτικής παραγωγής που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006, θεωρούνται κατάλληλα για εφαρμογές που συνεπάγονται επαφή με τρόφιμα και δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Όλα τα άλλα αποκόμματα και αποξέσματα που προκύπτουν από την παραγωγή πλαστικών υλικών τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(8)

Το ανακυκλωμένο πλαστικό που χρησιμοποιείται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτεται από τη διαδικασία έγκρισης την οποία προβλέπει ο παρών κανονισμός. Οι κανόνες που θεσπίζονται από την οδηγία 2002/72/ΕΚ για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό θεωρούνται επαρκείς για την κατοχύρωση της ασφάλειας και των ανακυκλωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται πίσω από λειτουργικό φραγμό.

(9)

Η οδηγία 2002/72/ΕΚ θεσπίζει καταλόγους ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών υλικών ή αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Οι ουσίες αυτές έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά τους, έχουν δε θεσπιστεί όρια μετανάστευσης για την ασφαλή χρήση τους. Για να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τα υλικά και τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να προστίθενται στα ανακυκλωμένα πλαστικά μόνο εγκεκριμένα μονομερή και πρόσθετα, ενώ τα σχετικά όρια μετανάστευσης που ισχύουν γι’ αυτά πρέπει επίσης να εφαρμόζονται και για τα υλικά από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

(10)

Η οδηγία 2002/72/ΕΚ προβλέπει δήλωση συμμόρφωσης και τήρηση αρχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαβίβαση κατάλληλων πληροφοριών για την ασφαλή χρήση των πλαστικών υλικών μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων αλλά και προς τις αρμόδιες αρχές. Αυτοί οι γενικοί κανόνες ισχύουν και για τα ανακυκλωμένα πλαστικά· συνεπώς, πρέπει επίσης να ισχύουν και για τα υλικά ή αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

(11)

Μόνο ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών της πρώτης ύλης, της αποδοτικότητας της διαλογής και της αποτελεσματικότητας της διεργασίας όσον αφορά τη μείωση της μόλυνσης, μαζί με την καθορισμένη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού, εγγυώνται την ασφάλεια του υλικού και του αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν ξεχωριστά κάθε είδος πλαστικού και κάθε διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται. Όλες αυτές οι πτυχές είναι δυνατόν να εκτιμηθούν μόνο μαζί με επιμέρους αξιολογήσεις των διεργασιών ανακύκλωσης, ακολουθούμενες από τη χορήγηση ατομικών αδειών.

(12)

Η ασφάλεια των ανακυκλωμένων πλαστικών μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν η διεργασία ανακύκλωσης είναι σε θέση να παράγει αναπαραγώγιμη ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Συνεπώς, πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο ανακυκλωμένα πλαστικά παραγόμενα με διεργασία ανακύκλωσης η διαχείριση της οποίας γίνεται με αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας.

(13)

Η οδηγία 2002/72/ΕΚ θεσπίζει τον κατάλογο των μονομερών και των αρχικών ουσιών οι οποίες, αποκλειομένων όλων των άλλων (θετικός κατάλογος), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα· κατά συνέπεια, ως πρώτη ύλη για τη διεργασία ανακύκλωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υλικά και αντικείμενα που συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/72/ΕΚ. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη διαλογή των πλαστικών αντικειμένων πριν από την ανακύκλωση. Για ορισμένα υλικά, όπως οι πολυολεφίνες, λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, ενδέχεται να χρειαστεί αποτελεσματικότητα διαλογής ύψους 100 %, για να εξασφαλιστεί η λήψη ανακυκλωμένου πλαστικού που συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Αυτή η αποτελεσματικότητα διαλογής μπορεί να επιτευχθεί σε κυκλώματα προϊόντων τα οποία βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα. Για άλλα υλικά, π.χ. τα PET, η ασφάλεια του ανακυκλωμένου πλαστικού μπορεί να εξασφαλιστεί και με μικρότερο ποσοστό αποτελεσματικότητας διαλογής, με κριτήριο την προηγούμενη επαφή τους με τρόφιμα, πράγμα ρεαλιστικά εφικτό με τα συνήθη συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Η αποτελεσματικότητα διαλογής που απαιτείται για κάθε υλικό πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση.

(14)

Τα πλαστικά απορρίμματα μπορούν να μολυνθούν από ουσίες προερχόμενες από την προηγούμενη χρήση ή την τυχαία κακή χρήση των πλαστικών ή από ουσίες που προέρχονται από πλαστικό το οποίο δεν προορίζεται για επαφή με τρόφιμα. Καθώς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν όλα τα πιθανά είδη μόλυνσης και επειδή τα διάφορα είδη πλαστικών έχουν διαφορετική ικανότητα κατακράτησης και απελευθέρωσης προσμείξεων, δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν για το τελικό προϊόν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να ισχύουν για όλα τα είδη ανακυκλωμένων πλαστικών. Συνεπώς, για να ελέγχεται η ασφάλεια του τελικού προϊόντος, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών των επιμέρους πρώτων υλών, μαζί με κατάλληλη διεργασία αφαίρεσης των πιθανών προσμείξεων.

(15)

Στη μηχανική επεξεργασία, κατά την οποία τα πλαστικά απορρίμματα τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια και καθαρίζονται, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την απομάκρυνση αυτών των προσμείξεων. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι η διεργασία ανακύκλωσης μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την πιθανή μόλυνση σε επίπεδο που δεν εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Οι προσμείξεις πρέπει να μεταναστεύουν μόνο σε επίπεδα συγκρίσιμα ή κατώτερα από τα επίπεδα που προκύπτουν κατά τις δοκιμές προσομοίωσης της εν λόγω διεργασίας ανακύκλωσης ή από άλλες κατάλληλες αναλυτικές δοκιμές και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Πρέπει να γίνεται εκτίμηση ασφάλειας, για να πιστοποιείται ότι η διεργασία ανακύκλωσης πληροί τους όρους αυτούς. Εναλλακτικά, για τα μη γεμιζόμενα υλικά και αντικείμενα, όπως τα καφάσια και οι παλέτες που διακινούνται σε κυκλώματα προϊόντων τα οποία βρίσκονται μέσα σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα στην οποία ελέγχονται όλα τα στάδια κατασκευής, διανομής και χρήσης, αρκεί ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι η επιμόλυνση μπορεί να αποκλειστεί, όταν τα εν λόγω υλικά και αντικείμενα χρησιμοποιούνται μόνο σε επαφή με ξηρά τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά.

(16)

Ορισμένα είδη πλαστικών υλικών και αντικειμένων που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό ενδέχεται να είναι κατάλληλα για επαφή μόνο με ορισμένα είδη τροφίμων υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα εν λόγω υλικά και αντικείμενα, καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες επαφής, πρέπει να προσδιορίζονται με σχετική εκτίμηση ασφάλειας.

(17)

Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εκτίμηση της ασφάλειας και την έγκριση των διεργασιών ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υλικών και αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των υλικών και αντικειμένων, δημιουργώντας συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο μια διαδικασία έγκρισης με βάση τη διαδικασία αδειοδότησης προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

(18)

Η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 προορίζεται για την έγκριση ουσιών. Για να προσαρμοστεί η διαδικασία αδειοδότησης στην έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης, ο παρών κανονισμός πρέπει να τροποποιήσει την εν λόγω διαδικασία. Οι σχετικές τροποποιήσεις είναι ειδικοί διαδικαστικοί κανόνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

(19)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») πρέπει να διενεργεί εκτίμηση για την ασφάλεια της διεργασίας ανακύκλωσης. Για να γνωρίζει ο αιτών τα στοιχεία που πρέπει να παράσχει για την εκτίμηση ασφάλειας, η Αρχή πρέπει να δημοσιεύσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης.

(20)

Η εκτίμηση ασφάλειας της διεργασίας ανακύκλωσης πρέπει να ακολουθείται από απόφαση διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το αν η διεργασία ανακύκλωσης πρέπει να εγκριθεί. Η απόφαση αυτή πρέπει να εκδίδεται με την κανονιστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

(21)

Η διεργασία ανακύκλωσης είναι συγκεκριμένη για κάθε εταιρεία όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους τεχνολογίας και διεργασίας. Συνεπώς, πρέπει να χορηγούνται άδειες μόνο για κάθε συγκεκριμένη διεργασία. Η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.

(22)

Πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή της διεργασίας σε διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής, αν τηρούνται οι παράμετροι τεχνολογίας και διεργασίας που περιγράφονται στην αίτηση και στην άδεια.

(23)

Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται για τις διεργασίες ανακύκλωσης που εγκρίνονται. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί κοινοτικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, για τις διεργασίες ανακύκλωσης που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένης της περιγραφής του πεδίου εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού της εγκεκριμένης διεργασίας.

(24)

Η εγκατάσταση ανακύκλωσης και μετατροπής πρέπει να υπόκειται σε επιθεώρηση και έλεγχο από το κράτος μέλος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (5), καλύπτει και τον επίσημο έλεγχο των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελεγχθεί αν η διεργασία ανακύκλωσης εφαρμόζεται όπως ορίζεται στην άδεια και αν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας είναι η συστηματική εξέταση της εγκατάστασης ανακύκλωσης από τις αρμόδιες αρχές. Συνεπώς, οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να περιλαμβάνουν και συστηματικές εξετάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Οι συστηματικές εξετάσεις πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, ούτως ώστε να διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο η διοικητική και οικονομική επιβάρυνση των αρμόδιων αρχών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

(25)

Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή παραγωγής στις οποίες εφαρμόζεται η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης.

(26)

Η βιομηχανία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει ότι οι συσκευασίες που χρησιμοποιεί περιέχουν ανακυκλωμένα πλαστικά. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν πρέπει να παραπλανώνται από την επισήμανση όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο πλαστικό. Οι κανόνες επισήμανσης των ανακυκλωμένων πλαστικών σε σχέση με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα πλαστικά θεσπίστηκαν στο πρότυπο EN ISO 14021. Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη πληροφόρηση του καταναλωτή κατά την επισήμανση των ανακυκλωμένων πλαστικών, πρέπει να ακολουθούνται διαφανείς κανόνες, όπως αυτοί που θεσπίζονται στο πρότυπο EN ISO 14021, ή ισοδύναμοι κανόνες.

(27)

Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 απαιτεί δήλωση συμμόρφωσης για τα υλικά και τα αντικείμενα. Ο μεταποιητής υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να δηλώσει ότι χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλωμένο πλαστικό παραγόμενο με εγκεκριμένη διεργασία και ότι το τελικό προϊόν πληροί τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις που το διέπουν, και ιδίως τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και της οδηγίας 2002/72/ΕΚ. Ο ανακυκλωτής πρέπει να παρέχει στο μεταποιητή την πληροφορία ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό παράγεται με εγκεκριμένη διεργασία και να προσδιορίζει το πεδίο των εφαρμογών του. Συνεπώς, τόσο τα τελικά υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό όσο και το ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης. Οι γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην εν λόγω δήλωση καθορίζονται ήδη στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να προσδιορίσει μόνο τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την περιεκτικότητα των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ανακυκλωμένα πλαστικά.

(28)

Επειδή στην αγορά των κρατών μελών κυκλοφορούν ήδη ανακυκλωμένα υλικά και αντικείμενα, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε μια διαδικασία κοινοτικής έγκρισης θα είναι ομαλή και δεν θα διαταράξει την υπάρχουσα αγορά υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό. Πρέπει να δοθεί στους αιτούντες επαρκής χρόνος για να θέσουν στη διάθεση της Αρχής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της ασφάλειας των ανακυκλωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προϊόντα. Συνεπώς, πρέπει να οριστεί μια ορισμένη χρονική περίοδος (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «το αρχικό στάδιο έγκρισης»), στη διάρκεια της οποίας οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν στην Αρχή τις πληροφορίες για τις υπάρχουσες διεργασίες ανακύκλωσης. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας για νέες διεργασίες ανακύκλωσης μπορούν επίσης να υποβληθούν και κατά το αρχικό στάδιο έγκρισης. Η Αρχή οφείλει να αξιολογήσει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αιτήσεις για τις υπάρχουσες καθώς και για τις νέες διεργασίες ανακύκλωσης για τις οποίες έχουν υποβληθεί επαρκείς πληροφορίες κατά το αρχικό στάδιο έγκρισης.

(29)

Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που διέπει τις διεργασίες ανακύκλωσης. Δεδομένου ότι η διασφάλιση της ποιότητας είναι τμήμα της ορθής πρακτικής παραγωγής η οποία καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006, οι ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

(30)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, καθώς και στα μέρη τους, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, και τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό (εφεξής «υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό»).

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό, υπό τον όρο ότι έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ορθή πρακτική παραγωγής που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006:

α)

υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό κατασκευαζόμενα από μονομερή και αρχικές ουσίες που λαμβάνονται με χημικό αποπολυμερισμό πλαστικών υλικών και αντικειμένων·

β)

υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό που έχουν κατασκευαστεί από αχρησιμοποίητα αποκόμματα ή/και αποξέσματα προερχόμενα από την παραγωγή πλαστικού, σύμφωνα με την οδηγία 2002/72/ΕΚ, τα οποία ανακυκλώνονται μέσα στην εγκατάσταση μεταποίησης ή χρησιμοποιούνται σε άλλη εγκατάσταση·

γ)

υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό στα οποία το ανακυκλωμένο πλαστικό χρησιμοποιείται πίσω από πλαστικό λειτουργικό φραγμό, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ.

3.   Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να υπόκεινται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και στην οδηγία 2002/72/ΕΚ.

2.   Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«διεργασία ανακύκλωσης»: διεργασία με την οποία γίνεται ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται για την ανακύκλωση στο σημείο 7 του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας· για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο εν λόγω όρος περιορίζεται στις διεργασίες με τις οποίες παράγεται ανακυκλωμένο πλαστικό·

β)

«πλαστική πρώτη ύλη»: πλαστικά υλικά και αντικείμενα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε διαλογή μετά τη χρήση και τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε διεργασία ανακύκλωσης·

γ)

«κυκλώματα προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα»: κύκλοι παραγωγής και διανομής στους οποίους τα προϊόντα κυκλοφορούν με ελεγχόμενο σύστημα αναχρησιμοποίησης και διανομής και στους οποίους το ανακυκλωμένο υλικό προέρχεται μόνο από αυτά τα στοιχεία της αλυσίδας, ούτως ώστε η μη εσκεμμένη εισαγωγή εξωτερικού υλικού να περιορίζεται στο ελάχιστο εφικτό, από τεχνικής απόψεως, επίπεδο·

δ)

«δοκιμή προσομοίωσης»: απόδειξη της ικανότητας μιας διεργασίας ανακύκλωσης να αφαιρεί χημικές προσμείξεις από πλαστικά υλικά ή αντικείμενα·

ε)

«μεταποιητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό, μέσα στην επιχείρηση που έχει υπό τον έλεγχό του·

στ)

«ανακυκλωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τη διεργασία ανακύκλωσης, μέσα στην επιχείρηση που έχει υπό τον έλεγχό του.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις για τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό

1.   Τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό διατίθενται στην αγορά μόνο αν περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό που λαμβάνεται μόνο με διεργασία ανακύκλωσης η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η διαχείριση της εγκεκριμένης διεργασίας ανακύκλωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο εξασφαλίζει ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό συνάδει με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην άδεια.

Το εν λόγω σύστημα διασφάλισης της ποιότητας συνάδει με τους λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006.

Άρθρο 4

Όροι για την έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης

Μια διεργασία ανακύκλωσης, για να εγκριθεί, πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους:

α)

η ποιότητα των πλαστικών πρώτων υλών πρέπει να χαρακτηρίζεται και να ελέγχεται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του τελικού υλικού και αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004·

β)

η πλαστική πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από πλαστικά υλικά και αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, και ιδίως σύμφωνα με την οδηγία 78/142/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 1978, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που περιέχουν μονομερές βινυλοχλωρίδιο και προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (6), και την οδηγία 2002/72/ΕΚ·

γ)

i)

είτε η πλαστική πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από κύκλωμα προϊόντων που βρίσκεται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα, η οποία διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται μόνο υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και ότι κάθε επιμόλυνση μπορεί να αποκλειστεί· είτε

ii)

πρέπει να αποδειχθεί με δοκιμή προσομοίωσης ή με άλλα κατάλληλα επιστημονικά στοιχεία ότι η διεργασία είναι σε θέση να μειώσει κάθε επιμόλυνση της πλαστικής πρώτης ύλης σε συγκέντρωση που δεν εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου·

δ)

η ποιότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού πρέπει να χαρακτηρίζεται και να ελέγχεται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του τελικού υλικού και αντικειμένου από ανακυκλωμένο πλαστικό με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004·

ε)

πρέπει να υπάρχουν καθορισμένες συνθήκες χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού, που να εξασφαλίζουν ότι τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό συμμορφώνονται με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

Άρθρο 5

Αίτηση έγκρισης διεργασιών ανακύκλωσης και γνώμη της Αρχής

1.   Για την έγκριση των διεργασιών ανακύκλωσης εφαρμόζεται mutatis mutandis η διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.

2.   Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση ασφάλειας μιας διεργασίας ανακύκλωσης, τις οποίες πρέπει να δημοσιεύσει η Αρχή το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Αρχή γνωμοδοτεί εντός έξι μηνών από την παραλαβή έγκυρης αίτησης σχετικά με το αν η διεργασία ανακύκλωσης συνάδει με τους όρους του άρθρου 4.

4.   Αν η γνώμη της Αρχής τάσσεται υπέρ της έγκρισης της υπό αξιολόγηση διεργασίας ανακύκλωσης, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

συνοπτική περιγραφή της διεργασίας ανακύκλωσης·

β)

κατά περίπτωση, συστάσεις για όρους ή περιορισμούς σχετικά με την πλαστική πρώτη ύλη·

γ)

κατά περίπτωση, συστάσεις για όρους ή περιορισμούς σχετικά με τη διεργασία ανακύκλωσης·

δ)

κατά περίπτωση, κριτήρια χαρακτηρισμού του ανακυκλωμένου πλαστικού·

ε)

κατά περίπτωση, συστάσεις σχετικά με όρους αναφερόμενους στο πεδίο εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού·

στ)

κατά περίπτωση, συστάσεις σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της διεργασίας ανακύκλωσης με τους όρους της άδειας.

Άρθρο 6

Έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης

1.   Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση απευθυνόμενη στον αιτούντα, με την οποία χορηγεί ή αρνείται να χορηγήσει άδεια για τη διεργασία ανακύκλωσης.

Εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

2.   Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που είναι σχετικοί με το εξεταζόμενο θέμα.

Αν η απόφαση δεν είναι σύμφωνη με τη γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους των διαφορών.

3.   Η απόφαση χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

ονομασία της διεργασίας ανακύκλωσης·

β)

όνομα και διεύθυνση του/των κατόχου/-ων της άδειας·

γ)

συνοπτική περιγραφή της διεργασίας ανακύκλωσης·

δ)

τυχόν όρους ή περιορισμούς σχετικά με την πλαστική πρώτη ύλη·

ε)

τυχόν όρους ή περιορισμούς σχετικά με τη διεργασία ανακύκλωσης·

στ)

τυχόν χαρακτηρισμό του ανακυκλωμένου πλαστικού·

ζ)

τυχόν όρους αναφερόμενους στο πεδίο εφαρμογών του ανακυκλωμένου πλαστικού που έχει κατασκευαστεί με τη διεργασία ανακύκλωσης·

η)

τυχόν απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της διεργασίας ανακύκλωσης με τους όρους της άδειας·

θ)

την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η άδεια.

4.   Η απόφαση χορήγησης ή απόρριψης της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Η άδεια που χορηγείται στον κάτοχό της είναι έγκυρη σε όλη την Κοινότητα.

Η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης εγγράφεται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άδεια

1.   Μετά την έγκριση διεργασίας ανακύκλωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο κάτοχος της άδειας και κάθε άλλος οικονομικός φορέας που χρησιμοποιεί την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης βάσει αδείας του κατόχου συμμορφώνεται με κάθε όρο ή περιορισμό που συνοδεύει την άδεια που χορηγήθηκε από την Επιτροπή.

Κάθε μεταποιητής που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης ή κάθε οικονομικός φορέας που χρησιμοποιεί υλικά ή αντικείμενα τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης συμμορφώνεται με κάθε όρο ή περιορισμό που συνοδεύει την άδεια.

2.   Ο κάτοχος της άδειας ή κάθε άλλος οικονομικός φορέας που χρησιμοποιεί την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης βάσει αδείας του κατόχου ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τυχόν νέες επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την εκτίμηση για την ασφάλεια της διεργασίας ανακύκλωσης σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία.

Αν χρειαστεί, η Αρχή επανεξετάζει στη συνέχεια την εκτίμηση.

3.   Η χορήγηση άδειας δεν επηρεάζει τη γενική αστική και ποινική ευθύνη κάθε οικονομικού φορέα σε σχέση με την εγκεκριμένη διαδικασία ανακύκλωσης, το υλικό ή το αντικείμενο που περιέχει ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης και τα τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με το εν λόγω υλικό ή αντικείμενο.

Άρθρο 8

Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση της άδειας διεργασίας ανακύκλωσης

1.   Ο κάτοχος της άδειας μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, να υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας.

2.   Η αίτηση της παραγράφου 1 συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

παραπομπή στην πρωτότυπη αίτηση·

β)

τεχνικό φάκελο που περιέχει τις νέες πληροφορίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2·

γ)

νέα, πλήρη περίληψη του τεχνικού φακέλου σε τυποποιημένη μορφή.

3.   Με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή της Επιτροπής, η Αρχή εκτιμά αν η γνώμη ή η άδεια εξακολουθεί να συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση.

4.   Η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την γνώμη της Αρχής και, αν χρειαστεί, καταρτίζει σχετικό σχέδιο απόφασης.

5.   Σχέδιο απόφασης που τροποποιεί υπάρχουσα άδεια πρέπει να διευκρινίζει τις τυχόν αναγκαίες αλλαγές στους όρους χρήσης και, αν υπάρχουν, στους περιορισμούς που συνοδεύουν την άδεια.

6.   Αν ενδείκνυται, η άδεια μπορεί να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή να ανακληθεί, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6.

Άρθρο 9

Κοινοτικό μητρώο

1.   Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί κοινοτικό μητρώο των εγκεκριμένων διεργασιών ανακύκλωσης.

2.   Το μητρώο δημοσιοποιείται.

3.   Κάθε εγγραφή στο μητρώο περιλαμβάνει την πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 10

Επίσημος έλεγχος

1.   Ο επίσημος έλεγχος εγκατάστασης ανακύκλωσης και μεταποιητή γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και περιλαμβάνουν ιδίως, ως τεχνική ελέγχου, συστηματικές εξετάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.   Κατά τον επίσημο έλεγχο ελέγχεται αν η διεργασία ανακύκλωσης αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη διεργασία και αν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006.

3.   Ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με την εγκατάσταση ανακύκλωσης ή παραγωγής στην οποία εφαρμόζεται η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν την πληροφορία αυτή στην Επιτροπή.

Πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή οι εγκαταστάσεις παραγωγής ή ανακύκλωσης που βρίσκονται σε τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων και επικαιροποιεί μητρώο των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης που λειτουργούν στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 11

Σήμανση των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό

Η εθελοντική αυτοδήλωση του ανακυκλωμένου περιεχομένου σε υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14021:1999 ή σύμφωνα με ισοδύναμους κανόνες.

Άρθρο 12

Δήλωση συμμόρφωσης και τήρηση αρχείου

1.   Επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, η δήλωση συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

2.   Επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, η δήλωση συμμόρφωσης του ανακυκλωμένου πλαστικού πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Μεταβατικά μέτρα για την έγκριση διεργασιών ανακύκλωσης

1.   Για το αρχικό στάδιο έγκρισης των διεργασιών ανακύκλωσης, εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 5, 6 και 7, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.   Κατά τους δεκαοκτώ μήνες μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση ασφάλειας μιας διεργασίας ανακύκλωσης, τις οποίες θα δημοσιεύσει η Αρχή όπως προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2, οι αιτήσεις για λήψη άδειας πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5.

3.   Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού μητρώο των διεργασιών ανακύκλωσης για τις οποίες υποβλήθηκε έγκυρη αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4.   Η Αρχή εκδίδει γνώμη για κάθε διεργασία ανακύκλωσης για την οποία υποβλήθηκε έγκυρη αίτηση κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η εξάμηνη προθεσμία έκδοσης της γνώμης, για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν εφαρμόζεται.

5.   Οι αιτήσεις για τις οποίες η Αρχή δεν μπόρεσε να γνωμοδοτήσει, επειδή ο αιτών δεν τήρησε τις προθεσμίες που ορίζονται για την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, αποκλείονται από την εξέταση για την αρχική έγκριση.

6.   Εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων των γνωμοδοτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή υποβάλλει για γνωμοδότηση στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων σχέδια αποφάσεων για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας για τις διεργασίες ανακύκλωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 14

Μεταβατικά μέτρα για την εμπορία και τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού

1.   Η εμπορία και η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού προερχόμενου από διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και για την οποία απορρίπτεται η αίτηση έγκρισης ή για την οποία δεν έχει υποβληθεί έγκυρη αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 13 επιτρέπεται έως έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 6.

2.   Η εμπορία και η χρήση υλικών και αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από διεργασία ανακύκλωσης που εφαρμόζεται ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και για την οποία απορρίπτεται η αίτηση έγκρισης ή για την οποία δεν έχει υποβληθεί έγκυρη αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 13 επιτρέπεται έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

Άρθρο 15

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, τα άρθρα 3, 9, 10 και 12 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 6. Έως την εν λόγω ημερομηνία, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις που διέπουν τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό και το ανακυκλωμένο πλαστικό.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/20/ΕΚ (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/19/ΕΚ (ΕΕ L 91 της 31.3.2007, σ. 17).

(4)  ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 75.

(5)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 180/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 29.2.2008, σ. 4).

(6)  ΕΕ L 44 της 15.2.1978, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ A

Συμπληρωματικές πληροφορίες στη δήλωση συμμόρφωσης για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό

Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

Δήλωση ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης, με ένδειξη του αριθμού με τον οποίο έχει καταγραφεί στο σχετικό κοινοτικό μητρώο η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης.

ΜΕΡΟΣ Β

Συμπληρωματικές πληροφορίες στη δήλωση συμμόρφωσης για το ανακυκλωμένο πλαστικό

Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

Δήλωση ότι η διεργασία ανακύκλωσης έχει εγκριθεί, με ένδειξη του αριθμού με τον οποίο έχει καταγραφεί στο σχετικό κοινοτικό μητρώο η εγκεκριμένη διεργασία ανακύκλωσης.

2.

Δήλωση ότι η πλαστική πρώτη ύλη, η διεργασία ανακύκλωσης και το ανακυκλωμένο πλαστικό τηρούν τις προδιαγραφές για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.

3.

Δήλωση ότι υπάρχει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Ο ακόλουθος τίτλος τμήματος παρεμβάλλεται μετά τον τίτλο:

«A.   Εκτυπωτικά Μελάνια»

2.

Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«B.   Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας για διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικού που καλύπτονται απο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 282/2008 για τα υλικά και αντίκειμενα απο ανακυκλωμένο πλαστικο που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

1.

Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει ο ανακυκλωτής πρέπει να εγγυάται σε επαρκή βαθμό την ικανότητα της διεργασίας ανακύκλωσης να εξασφαλίζει ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό πληροί τις απαιτήσεις της άδειας.

2.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο ανακυκλωτής για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να τεκμηριώνονται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο υπό μορφή γραπτών δηλώσεων πολιτικής και διαδικασιών.

Τα εν λόγω έγγραφα τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπουν την ομοιόμορφη ερμηνεία της πολιτικής και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στον τομέα της ποιότητας, όπως είναι τα προγράμματα ποιότητας, τα σχέδια, τα εγχειρίδια, τα αρχεία και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας.

Πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνουν:

α)

ένα εγχειρίδιο για την πολιτική για την ποιότητα, το οποίο πρέπει να περιέχει σαφή ορισμό των στόχων πολιτικής του ανακυκλωτή, την οργάνωση της επιχείρησής του και, ιδίως, την οργανωτική δομή του, τις αρμοδιότητες του διευθυντικού προσωπικού και τις αρμοδιότητές του όσον αφορά την παραγωγή του ανακυκλωμένου πλαστικού·

β)

τα σχέδια ελέγχου της ποιότητας, περιλαμβανομένων των σχεδίων που αφορούν το χαρακτηρισμό της πρώτης ύλης και του ανακυκλωμένου πλαστικού, την αξιολόγηση των προμηθευτών, τις διεργασίες διαλογής, τις διεργασίες πλυσίματος, τις διεργασίες βαθέος καθαρισμού, τις διεργασίες θέρμανσης ή κάθε άλλο τμήμα της διεργασίας που έχει σημασία για την ποιότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού, περιλαμβανομένης της επιλογής των σημείων που είναι κρίσιμα για τον έλεγχο της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών·

γ)

τις διαχειριστικές και επιχειρησιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλης της διεργασίας ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών επιθεώρησης και διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, και ιδίως του καθορισμού κρίσιμων ορίων στα σημεία που είναι κρίσιμα για την ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών·

δ)

τις μεθόδους παρακολούθησης για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, και ιδίως της ικανότητάς του να επιτυγχάνει την επιθυμητή ποιότητα ανακυκλωμένου πλαστικού, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται·

ε)

τις δοκιμές και τα αναλυτικά πρωτόκολλα ή κάθε άλλο επιστημονικό στοιχείο που εφαρμόζεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή ανακυκλωμένου πλαστικού, τη συχνότητα διεξαγωγής τους και το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό δοκιμών· πρέπει να είναι επαρκώς δυνατή η ιχνηλάτηση της βαθμονόμησης του εξοπλισμού δοκιμών·

στ)

τα εγκεκριμένα έγγραφα καταγραφής των στοιχείων.»


28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 283/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2005, για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εναρμόνισαν το νόμο περί αντισταθμίσεως για συνέχιση του ντάμπινγκ και διατήρηση της επιδότησης (CDSOA) με τις υποχρεώσεις που υπέχουν στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΠΟΕ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 673/2005 επέβαλε πρόσθετο τελωνειακό δασμό 15 % κατ’ αξία στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την 1η Μαΐου 2005. Σύμφωνα με την άδεια του ΠΟΕ να ανασταλεί η εφαρμογή των παραχωρήσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή θα αναπροσαρμόζει ετησίως το επίπεδο της αναστολής στο επίπεδο της ολικής ή μερικής αναίρεσης των οφελών η οποία προκύπτει για την Κοινότητα από το νόμο CDSOA τη δεδομένη στιγμή.

(2)

Οι πληρωμές που προβλέπει ο νόμος CDSOA για το πλέον πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αφορούν την κατανομή των δασμών αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών δασμών που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2007 (1η Οκτωβρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007). Βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών, το επίπεδο της ολικής ή μερικής αναίρεσης των οφελών την οποία υπέστη η Κοινότητα υπολογίζεται σε 33,38 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

(3)

Δεδομένου ότι αυξήθηκε το επίπεδο της ολικής ή μερικής αναίρεσης των οφελών και, συνεπώς, της αναστολής, τα τελευταία τριάντα προϊόντα του καταλόγου του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Οι συνέπειες της επιβολής πρόσθετου εισαγωγικού δασμού ύψους 15 % κατ’ αξία στις εισαγωγές των προϊόντων του παραρτήματος Ι καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών αντιπροσωπεύουν, για ένα έτος, εμπορική αξία που δεν υπερβαίνει τα 33,38 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

(5)

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων που αφαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού ύψους 15 % κατ’ αξία, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τα εμπορικά αντίποινα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 110 της 30.4.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 409/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 17.4.2007, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί προσδιορίζονται με τους αντίστοιχους οκταψήφιους κωδικούς ΣΟ. Η περιγραφή των προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς αυτούς παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 493/2005 (2).

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 82 της 31.3.2005, σ. 1


28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 284/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

για την καταχώριση ορισμένων ονομασιών στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Lingot du Nord (ΠΓΕ), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ΠΓΕ), Marrone di Roccadaspide (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Lingot du Nord» την οποία κατέθεσε η Γαλλία και οι αιτήσεις καταχώρισης των ονομασιών «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» και «Marrone di Roccadaspide» τις οποίες κατέθεσε η Ιταλία δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, οι ονομασίες αυτές πρέπει να καταχωριστούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζονται οι ονομασίες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ C 151 της 5.7.2007, σ. 21 (Lingot du Nord), ΕΕ C 160 της 13.7.2007, σ. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), ΕΕ C 160 της 13.7.2007, σ. 19 (Marrone di Roccadaspide).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα

ΓΑΛΛΙΑ

Lingot du Nord (ΠΓΕ)

ΙΤΑΛΙΑ

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ΠΓΕ)

Marrone di Roccadaspide (ΠΓΕ)


28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 285/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2008

περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι, η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ζ) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί με τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή, όταν τα προϊόντα εξάγονται υπό τη μορφή εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93, όσον αφορά το σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης (2), προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το ποσοστό της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα βασικά προϊόντα.

(4)

Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, ορίζει ότι η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την επιστροφή που χορηγείται για το ίδιο προϊόν, όταν εξάγεται ως έχει.

(5)

Οι επιστροφές που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προκαθορισμού, δεδομένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους επόμενους μήνες δεν μπορεί να καθοριστεί από τώρα.

(6)

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα Ι της συνθήκης, ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο λόγω του προκαθορισμού υψηλών ποσοστών επιστροφής. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις συντηρητικά μέτρα χωρίς, ωστόσο, να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσοστού επιστροφής για τον προκαθορισμό επιστροφών είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Μαρτίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1585/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 294 της 25.10.2006, σ. 19).

(2)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 246/2008 (ΕΕ L 75 της 18.3.2008, σ. 64).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται από την 28η Μαρτίου 2008 για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης (1)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσοστά επιστροφών σε EUR/100 kg

Σε περιπτώσεις προκαθορισμού

Λοιπές

1701 99 10

Λευκή ζάχαρη

28,11

28,11


(1)  Τα ποσοστά που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται για τις εξαγωγές σε

α)

τρίτες χώρες: Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία (), Μαυροβούνιο, Αλβανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και για τα προϊόντα που απαριθμούνται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία·

β)

επικράτειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: οι Νήσοι Φερόες, η Γροιλανδία, η νήσος Helgoland, Θέουτα, Μελίλια, οι κοινότητες Livigno και Campione d'Italia και οι περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·

γ)

ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι ένα κράτος μέλος, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: Γιβραλτάρ.

(2)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο και Επιτροπή

28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/25


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 2008

για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου

(2008/270/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 170, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση και το άρθρο 300 παράγραφος 3,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 101 δεύτερη παράγραφος,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί, εξ ονόματος των Κοινοτήτων, συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου (εφεξής η «συμφωνία»), η οποία προβλέπει επίσης την προσωρινή εφαρμογή της.

(2)

Η συμφωνία υπεγράφη από τους εκπροσώπους των μερών στις 25 Ιουνίου 2007 στις Βρυξέλλες με την επιφύλαξη μεταγενέστερης σύναψής της.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου (2), εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ο πρόεδρος της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, προβαίνουν στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας.

Άρθρο 3

1.   Η συμφωνία συνδέεται με τις επτά συμφωνίες που υπεγράφησαν με την Ελβετία στις 21 Ιουνίου 1999 και συνήφθησαν με την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όσον αφορά τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, της 4ης Απριλίου 2002, για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία (3).

2.   Η συμφωνία δεν ανανεώνεται σε περίπτωση λύσης των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VIZJAK

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  Γνώμη της 23ης Οκτωβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 26.

(3)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.


Συμβούλιο

28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/27


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Φεβρουαρίου 2008

για τη σύναψη δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2008/271/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 71, το άρθρο 80 παράγραφος 2, το άρθρο 133 παράγραφοι 1 και 5 και το άρθρο 181, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πράξη προσχώρησης του 2005, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, υπογράφηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, στις 21 Φεβρουαρίου 2007.

(2)

Είναι σκόπιμο να εγκριθεί το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της.

Το κείμενο του δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση (1).

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 του δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VIZJAK


(1)  ΕΕ L 141 της 2.6.2007, σ. 69.


Επιτροπή

28.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2007

σχετικά με την κρατική ενίσχυση C 6/07 (πρώην N 558/06) που έχει προβλεφθεί από την Πολωνία υπέρ της Techmatrans S.A.

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5616]

(Το κείμενο στην πολωνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/272/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με επιστολή της 21ης Αυγούστου 2006, η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή την προγραμματιζόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της Techmatrans S.A. Η Πολωνία παρέσχε στην Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες με επιστολή της 14ης Δεκεμβρίου 2006. Με επιστολή της 21ης Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή ενημέρωσε την Πολωνία σχετικά με την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά την ενίσχυση υπέρ της Techmatrans. Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και δεν έλαβε παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενα μέρη. Οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν περισσότερες πληροφορίες με επιστολές της 10ης Απριλίου και της 24ης Ιουλίου 2007.

II.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(2)

Η Techmatrans είναι κατά 100 % κρατική μηχανολογική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1972. Απασχολεί 112 εργαζομένους. Το 2006 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε PLN 8,1 εκατομμύρια (2,0 εκατ. ευρώ) και ο ισολογισμός της σε PLN 6,3 εκατομμύρια (1,6 εκατ. ευρώ). Βάσει των αριθμητικών αυτών στοιχείων, η εταιρεία πληροί τα κατώτατα όρια χαρακτηρισμού ως ΜΜΕ, αλλά ταξινομείται στις μεγάλες επιχειρήσεις λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Δεν ανήκει σε ευρύτερο όμιλο επιχειρήσεων.

(3)

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν την παροχή υπηρεσιών επισκευής, ελέγχου και εκσυγχρονισμού της τεχνολογίας μεταφορικών συστημάτων καθώς και την προμήθεια νέων τεχνολογιών ανυψωτικών συστημάτων για βιομηχανικές εγκαταστάσεις στους τομείς της αυτοκίνησης, της μεταλλουργίας και των κατασκευών. Η εταιρεία έχει χαμηλό μερίδιο αγοράς στην πολωνική αγορά (0,2-1,0 %) και ακόμη χαμηλότερο στην ευρωπαϊκή.

(4)

Από το 2002 ο ιδιοκτήτης και η διοίκηση της Techmatrans καταβάλλουν προσπάθειες ιδιωτικοποίησης της εταιρείας. Τον Ιούλιο του 2005 δύο προσφέροντες υπέβαλαν προσφορές, απαντώντας σε πρόσκληση εξαγοράς ποσοστού μεταξύ 51 % και 85 % των μετοχών της εταιρείας. Οι διαπραγματεύσεις δεν ξεκίνησαν και τον Σεπτέμβριο του 2005 η διαδικασία διακόπηκε. Οι πολωνικές αρχές δεν εξήγησαν τους λόγους διακοπής της διαδικασίας.

(5)

Η Techmatrans είναι εγκατεστημένη σε περιοχή επιλέξιμη για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ.

(6)

Στο διάστημα μεταξύ 2000 και 2004, η εταιρεία εμφάνισε συνολικές καθαρές ζημίες ύψους PLN 7,7 εκατομμυρίων και τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από PLN 11,2 εκατομμύρια το 2001 σε PLN 4,0 εκατομμύρια το 2004. Το 2005 η εταιρεία εμφάνισε κέρδη ύψους PLN 277 000, αλλά το 2006 κατέγραψε και πάλι ζημίες ύψους PLN 1,1 εκατομμυρίου.

(7)

Ως κύριες αιτίες για τις δυσκολίες, οι πολωνικές αρχές αναφέρουν την έλλειψη παραγγελιών, τη χαμηλή κερδοφορία των συναφθεισών συμβάσεων και το υψηλό κόστος αναδιάρθρωσης της απασχόλησης.

(8)

Η Techmatrans αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες οφείλονται σε εσωτερικές ελλείψεις: χαμηλό επίπεδο τεχνολογίας παραγωγής σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, κακή διαχείριση παραγωγής, κακή ποιότητα και χαμηλό τεχνικό επίπεδο προϊόντων καθώς και παλαιά και παρωχημένα περιουσιακά στοιχεία (τα μέσα παραγωγής έχουν αποσβεσθεί κατά μέσο όρο σε ποσοστό 90 %). Στην πραγματικότητα, από το 2001 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σημαντική επένδυση εκσυγχρονισμού ή έστω αντικατάστασης.

(9)

Λόγω της έλλειψης κεφαλαίων, η δραστηριότητα εμπορικής προώθησης της Techmatrans είναι περιορισμένη· ως εκ τούτου, η τρέχουσα βάση πελατών της εταιρείας περιλαμβάνει κυρίως εταιρείες με τις οποίες η Techmatrans συνεργάσθηκε στο παρελθόν. Τα προβλήματα ρευστότητας επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση της εταιρείας.

(10)

Οι δείκτες ρευστότητας της εταιρείας είναι πολύ χαμηλοί ώστε να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα δάνεια στην αγορά. Λόγω των ζημιών, τα ίδια κεφάλαια της Techmatrans μειώθηκαν κατά 65 % από το 2001, ενώ η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα δάνεια. Ως εκ τούτου, περίπου 30 % των εργασιών χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έναντι προμηθευτών ή δημόσιων αρχών.

(11)

Η σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση αφορά κυρίως την αναδιάρθρωση περιουσιακών στοιχείων. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε μέσα παραγωγής: αγορά νέων μηχανημάτων, τεχνογνωσίας και αδειών και εκσυγχρονισμός του συστήματος πληροφορικής. Στόχος των εν λόγω επενδύσεων είναι η βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας και η επέκταση του φάσματος των προϊόντων της εταιρείας.

(12)

Προκειμένου να περιορίσει το κόστος της, η εταιρεία σχεδιάζει την αγορά νέων οχημάτων και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης, ύδρευσης και παροχής ενέργειας.

(13)

Η σχεδιαζόμενη εισφορά κεφαλαίου θα σταθεροποιήσει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και θα βελτιώσει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες.

(14)

Έχουν ήδη εφαρμοσθεί ορισμένα μέτρα αναδιάρθρωσης. Τα γενικά έξοδα μειώθηκαν: η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώθηκε σε μία τοποθεσία, γεγονός που μείωσε τα έξοδα συντήρησης και τα έξοδα εκμετάλλευσης· μέρος των πλεοναζόντων περιουσιακών στοιχείων πωλήθηκε το 2004, και το προσωπικό μειώθηκε από 133 εργαζόμενους το 2003 σε 112 το 2005. Ως αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, η εταιρεία εμφάνισε μικρά κέρδη το 2005. Η αναδιάρθρωση της απασχόλησης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε και δεν προβλέπεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού.

(15)

Προκειμένου να μειώσει τα πάγια έξοδα και να συγκεντρώσει κεφάλαιο για την αναδιάρθρωση, η Techmatrans σχεδιάζει να πωλήσει τα πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία: ακίνητα το 2007, πλεονάζοντα αποθέματα (άνω του ενός έτους) και παλαιά μηχανήματα και αυτοκίνητα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης, όταν αγορασθούν τα νέα μηχανήματα και αυτοκίνητα. Σύμφωνα με ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, η αγοραία αξία των ακινήτων κυμαίνεται μεταξύ PLN 1,8 εκατομμυρίου και PLN 3,1 εκατομμυρίων, ανάλογα με τη μέθοδο αποτίμησης. Έτσι, η εταιρεία θεώρησε ότι τα σχεδιαζόμενα έσοδα από την πώληση των ακινήτων θα ανέλθουν σε PLN 2 εκατομμύρια. Όσον αφορά την πώληση των αποθεμάτων, θεωρείται ότι τα έσοδα θα ανέλθουν σε 25 % της λογιστικής αξίας, δηλαδή σε PLN 100 000. Τα εκτιμώμενα έξοδα από την πώληση αυτοκινήτων και μηχανημάτων ανέρχονται σε PLN 100 000.

(16)

Επιπλέον, η Techmatrans εξασφάλισε εμπορική πίστωση ύψους PLN 110 000 με μεγαλύτερη προθεσμία αποπληρωμής από τη συνήθη της αγοράς. Η Πολωνία πρότεινε επίσης να θεωρηθούν τα κέρδη που σημείωσε η Techmatrans το 2005 ως ιδία συμμετοχή.

(17)

Σύμφωνα με το κοινοποιηθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης, το κόστος αναδιάρθρωσης ανέρχεται σε PLN 5,35 εκατομμύρια, εκ των οποίων PLN 2,8 εκατομμύρια σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από την κρατική ενίσχυση και το υπόλοιπο των PLN 2,55 εκατομμυρίων προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από την Techmatrans.

(18)

Όσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, η εταιρεία σχεδιάζει να διακόψει μία από τις δραστηριότητές της, δηλαδή τον σχεδιασμό τεχνολογικών συστημάτων ελέγχου μεταφορών. Τα συστήματα ελέγχου θα παραμείνουν ως μέρος των εργασιών της εταιρείας, αλλά ο σχεδιασμός τους θα ανατεθεί σε άλλες εταιρείες.

(19)

Η κοινοποιηθείσα ενίσχυση συνίσταται στην εισφορά κεφαλαίου από τον κρατικό οργανισμό βιομηχανικής ανάπτυξης (IDA) ύψους PLN 2,8 εκατομμυρίων (0,7 εκατ. ευρώ). Νομική βάση της εισφοράς κεφαλαίου είναι ο Νόμος περί εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της 30ής Αυγούστου 1996 (3).

(20)

Ο τρέχων ιδιοκτήτης — το Δημόσιο Ταμείο — θα προβεί σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Techmatrans, προκειμένου να καλυφθούν οι ζημίες που καταγράφηκαν στο διάστημα 2001-2004. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα εκδώσει νέες μετοχές, οι οποίες θα αγορασθούν από τον IDA, ο οποίος θα αποκτήσει με τον τρόπο αυτό 41,5 % των μετοχών της Techmatrans. Η εισφορά κεφαλαίου θα δαπανηθεί σε επενδύσεις.

(21)

Επιπλέον του προαναφερθέντος κοινοποιηθέντος μέτρου, οι πολωνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η Techmatrans έλαβε κρατική στήριξη το 2004 και το 2005 με τη μορφή ρυθμίσεων για την αποπληρωμή οφειλών σε δόσεις. Η στήριξη παρασχέθηκε ως ελάχιστη ενίσχυση.

III.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(22)

Κινήθηκε η επίσημη διαδικασία έρευνας, καθώς η Επιτροπή δεν είχε πεισθεί για το κατά πόσον η σχεδιαζόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης ήταν σύμφωνη προς τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (4) (στο εξής οι «κατευθυντήριες γραμμές»).

(23)

Πρώτον, η Επιτροπή αμφέβαλλε για το κατά πόσον η προβλεπόμενη αναδιάρθρωση ήταν επαρκής για την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Το προβλεπόμενο περιθώριο κέρδους ήταν χαμηλό και θεωρήθηκε ότι δεν θα ήταν αποδεκτό για έναν ιδιώτη επενδυτή. Επιπλέον, η πραγματική κατάσταση της εταιρείας το 2006 ήταν πολύ χειρότερη από την προβλεφθείσα και, επομένως, το σχέδιο αναδιάρθρωσης έπρεπε να επικαιροποιηθεί.

(24)

Δεύτερον, η προτεινόμενη ιδία συμμετοχή ήταν χαμηλότερη από την απαιτούμενη στις κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, ορισμένα μέτρα που προτείνονταν ως ιδία συμμετοχή ήγειραν αμφιβολίες όσον αφορά τη συμφωνία τους προς τις κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης, το κόστος αναδιάρθρωσης φαινόταν υποτιμημένο. Ως εκ τούτου, η κάλυψη του κόστους αναδιάρθρωσης από την πραγματική ιδία συμμετοχή ήταν πιθανώς ακόμη πιο χαμηλή από την αναφερόμενη.

(25)

Τρίτον, η Επιτροπή δεν είχε πεισθεί όσον αφορά την οικονομική λογική των προτεινόμενων μέτρων αντιστάθμισης. Η δραστηριότητα που πρόκειται να διακοπεί φαινόταν τεχνολογικά πιο προηγμένη και περισσότερο επικερδής από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας. Το γεγονός αυτό δημιούργησε επίσης αμφιβολίες όσον αφορά τη βιομηχανική στρατηγική της εταιρείας.

IV.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

(26)

Πρώτον, η Πολωνία δεν συμμερίζεται τις αμφιβολίες της Επιτροπής όσον αφορά τα μελλοντικά περιθώρια κέρδους που προβλέπονται από την εταιρεία στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Παρασχέθηκαν αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ένα περιθώριο κέρδους περίπου 2 % έως 4 % είναι συνηθισμένο στον κλάδο της μηχανολογίας για παρεμφερείς εταιρείες που παράγουν συστήματα τεχνολογίας μεταφορών όπως η Techmatrans. Η Πολωνία παρουσίασε το παράδειγμα μιας επιτυχημένης εταιρείας, εισηγμένης στο πολωνικό χρηματιστήριο, η οποία δραστηριοποιείται στο ίδιο τμήμα της αγοράς και επιτυγχάνει παρόμοια χαμηλά περιθώρια κέρδους.

(27)

Οι πολωνικές αρχές τόνισαν ότι η σχεδιαζόμενη εισφορά κεφαλαίου θα αποτελέσει προσωρινή στήριξη για την Techmatrans, η οποία θα επιτρέψει την αποτελεσματική αναδιάρθρωση της εταιρείας και την επιτυχημένη ιδιωτικοποίησή της το 2009/10. Η Πολωνία υπογράμμισε ότι η συμμετοχή του IDA στην εταιρεία έχει σχεδιασθεί ως καθαρά προσωρινή επένδυση και ότι τόσο ο IDA όσο και το Δημόσιο Ταμείο θα πωλήσουν τις μετοχές που θα κατέχουν στην Techmatrans μόλις βελτιωθεί η κατάσταση της εταιρείας.

(28)

Οι πολωνικές αρχές σημείωσαν ότι έχουν ήδη εφαρμοσθεί στην Techmatrans σημαντικά μέτρα αναδιάρθρωσης, όπως η μείωση του προσωπικού, η μείωση των γενικών εξόδων και η οργανωτική αναδιάρθρωση, με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στα αποτελέσματα της εταιρείας.

(29)

Οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Techmatrans. Οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις διορθώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εταιρείας το 2006 και περιλαμβάνοντας την αποπληρωμή του δανείου διάσωσης.

(30)

Η Πολωνία σημείωσε ότι η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσθετη ιδιωτική χρηματοδότηση για την περίοδο αναδιάρθρωσης. Η Techmatrans σύναψε συμφωνίες με τράπεζες σχετικά με την προεξόφληση των απαιτήσεών της (στις 19.7.2006 και στις 27.3.2007). Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, η τράπεζα αναλαμβάνει τις απαιτήσεις της Techmatrans λήξης έως 90 ημερών, καταβάλλοντας αμέσως μετρητά στην Techmatrans. Η Πολωνία ισχυρίζεται ότι η εν λόγω χρηματοδότηση έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την ανανεώσιμη πίστωση και πρέπει να θεωρείται ιδία συμμετοχή της Techmatrans.

V.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.   Κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ

(31)

Το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές.

(32)

Η εισφορά κεφαλαίου ύψους PLN 2,8 εκατομμυρίων (0,7 εκατ. ευρώ) θα καταβληθεί από τον κρατικό οργανισμό βιομηχανικής ανάπτυξης (IDA) μέσω ενός ταμείου που συστάθηκε με νόμο και χρηματοδοτείται από δημόσια έσοδα και, επομένως, από κρατικούς πόρους.

(33)

Η Techmatrans ανταγωνίζεται άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες στην πολωνική και στην κοινοτική αγορά. Επομένως, πληρούται το κριτήριο που αφορά τον αντίκτυπο στις συναλλαγές εντός της Κοινότητας.

(34)

Κατά συνέπεια, το προαναφερόμενο μέτρο θεωρείται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

(35)

Τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν στην Techmatrans ως ελάχιστη ενίσχυση το 2004 και το 2005 δεν πληρούν το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και, επομένως, δεν θα περιληφθούν στην παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 69 των κατευθυντήριων γραμμών.

2.   Παρεκκλίσεις βάσει των άρθρων 87 παράγραφος 2 και 87 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ

(36)

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, καθώς πρωταρχικός στόχος της ενίσχυσης είναι η αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας μιας προβληματικής επιχείρησης, μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με την οποία επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον. Επομένως, η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμη μόνον βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές.

2.1.   Η επιλεξιμότητα της εταιρείας

(37)

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση είναι προβληματική εάν δεν είναι ικανή να ανακάμψει με δικούς της οικονομικούς πόρους ή αντλώντας τα κεφάλαια που χρειάζεται από τους μετόχους της ή μέσω δανεισμού, και εάν είναι σχεδόν βέβαιο ότι, χωρίς παρέμβαση από το κράτος, θα οδηγηθεί σε οικονομική εξαφάνιση. Στις κατευθυντήριες γραμμές παρατίθενται επίσης ορισμένα συνήθη χαρακτηριστικά των εν λόγω εταιρειών, όπως αυξανόμενη δανειοληψία ή εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού.

(38)

Η Techmatrans πρέπει να θεωρηθεί «προβληματική επιχείρηση» κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών. Τα τελευταία 5 έτη, η Techmatrans απώλεσε περισσότερο από το ήμισυ των ιδίων κεφαλαίων της και κατέγραψε ζημίες τόσο στις πωλήσεις όσο και στο καθαρό αποτέλεσμά της. Οι συσσωρευθείσες ζημίες για το διάστημα 2002-2004 ανέρχονται σε PLN 7,3 εκατομμύρια (1,9 εκατ. ευρώ). Στο ίδιο διάστημα, οι πωλήσεις μειώθηκαν από PLN 15,7 εκατομμύρια (4,1 εκατ. ευρώ) το 2001 σε PLN 8,5 εκατομμύρια (2,2 εκατ. ευρώ) (εκτίμηση για το 2006), δηλαδή κατά 46 %.

(39)

Στο διάστημα 2001-2005, το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε από PLN 7,7 εκατομμύρια (1,9 εκατ. ευρώ) σε PLN 2,3 εκατομμύρια (0,6 εκατ. ευρώ). Στο ίδιο διάστημα, το ποσοστό των αποθεμάτων στο κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε από 16 % σε 38,5 %.

(40)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Techmatrans πληροί τις προϋποθέσεις του χαρακτηρισμού της ως «προβληματικής επιχείρησης» κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών και, ως εκ τούτου, είναι επιλέξιμη για ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

2.2.   Αποκατάσταση της βιωσιμότητας

(41)

Προκειμένου ένα μέτρο να θεωρηθεί συμβιβάσιμο με το κοινοτικό δίκαιο, βάσει των σημείων 34-37 των κατευθυντήριων γραμμών, το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να αναλύει λεπτομερώς τα προβλήματα που οδήγησαν στις δυσκολίες και να περιγράφει τα μέσα για την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και υγείας της επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικές υποθέσεις όσον αφορά τις μελλοντικές συνθήκες λειτουργίας. Η προσδοκώμενη απόδοση των κεφαλαίων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αναδιαρθρωμένη επιχείρηση να μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά με τις δικές της δυνάμεις.

(42)

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον η σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση ήταν επαρκής προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η Techmatrans και επισήμανε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης και συμπλήρωσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Με τις πρόσθετες πληροφορίες που υπέβαλαν μετά την απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας, οι πολωνικές αρχές διασκέδασαν τις εν λόγω αμφιβολίες όσον αφορά την αποκατάσταση της βιωσιμότητας.

(43)

Πρώτον, εξηγήθηκαν δεόντως τα κακά αποτελέσματα της Techmatrans το 2006. Καθώς χρειάστηκε να αναβάλει την κοινοποιηθείσα εισφορά κεφαλαίου, η εταιρεία, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ρευστότητας, άρχισε να ζητεί προκαταβολές από τους πελάτες της ύψους 40 % της αξίας των παραγγελιών. Ως εκ τούτου, απώλεσε σημαντικό αριθμό παραγγελιών. Όταν η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει τη ρευστότητά της στο δεύτερο εξάμηνο του 2006, τα αποτελέσματά της βελτιώθηκαν σημαντικά. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης επικαιροποιήθηκε ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Techmatrans το 2006.

(44)

Δεύτερον, όσον αφορά τον προβληματισμό της Επιτροπής σχετικά με το χαμηλό επίπεδο του αναμενόμενου περιθωρίου κέρδους ύψους 3 % στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης το 2010, οι πολωνικές αρχές εξήγησαν ότι το εν λόγω επίπεδο αναμενόμενου περιθωρίου κέρδους αντιστοιχεί στην κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, όπου τα περιθώρια κυμαίνονται μεταξύ 2 % και 4 %. Παρουσιάσθηκαν παραδείγματα ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και παράγουν παρεμφερή περιθώρια κέρδους, συμπεριλαμβανομένης μίας εταιρείας εισηγμένης στο πολωνικό χρηματιστήριο.

(45)

Διεξοδικότερη ανάλυση της κατάστασης στο τμήμα της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται η Techmatrans επιβεβαίωσε ότι το σχετικά χαμηλό περιθώριο κέρδους είναι χαρακτηριστικό εταιρειών που παράγουν και παρέχουν υπηρεσίες στον κλάδο της αυτοκίνησης, καθώς τα περιθώρια συμπιέζονται από πελάτες με ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Επομένως, το προβλεπόμενο επίπεδο απόδοσης δικαιολογείται.

(46)

Οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης αφορούν κυρίως νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να επιτρέψουν στην εταιρεία να αξιοποιήσει το δυναμικό της μακροπρόθεσμα (και οι οποίες, βραχυπρόθεσμα, αυξάνοντας τις αποσβέσεις, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο καθαρό αποτέλεσμα). Έχουν ήδη εφαρμοσθεί σημαντικά μέτρα αναδιάρθρωσης, όπως η αναδιάρθρωση της απασχόλησης, η μερική αναδιάρθρωση του ενεργητικού και η οργανωτική αναδιάρθρωση. Τέλος, η εταιρεία δεν έχει σημαντικές οφειλές που πρέπει να αποπληρωθούν και το σύνολο της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης θα δαπανηθεί για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

(47)

Ο κλάδος της μηχανολογίας είναι ένας κλάδος στον οποίο κυριαρχούν μικρές και μεσαίες εταιρείες, κυρίως επειδή τα προϊόντα είναι προσαρμοσμένα στους πελάτες και πωλούνται σε μικρές παρτίδες. Η ζήτηση είναι κυκλική, γεγονός που απαιτεί από τις εταιρείες να αναπροσαρμόζουν με ευελιξία την παραγωγική ικανότητά τους. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προϊόντα βασίζονται σε τεχνογνωσία και απαιτείται μακροχρόνια πείρα. Η Techmatrans φαίνεται να είναι εταιρεία που πληροί τις απαιτήσεις αυτές και η εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος που προβλέπεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης αναμένεται να αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

(48)

Τέλος, οι πολωνικές αρχές σχεδιάζουν να προβούν στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας το 2009/10 μετά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Κάτι τέτοιο αναμένεται να διασφαλίσει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας μακροπρόθεσμα. Η πίστη της αγοράς στην εταιρεία αποδείχθηκε ήδη το 2005, όταν δύο δυνητικοί επενδυτές εξέφρασαν ενδιαφέρον εξαγοράς της (ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν αίσια κατάληξη όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση τότε).

(49)

Μετά την ανάλυση και την επαλήθευση των ανωτέρω εξηγήσεων και της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης, και ιδίως του επενδυτικού προγράμματος, η Επιτροπή θεωρεί ότι, εάν εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, η Techmatrans αναμένεται να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της βιωσιμότητας.

2.3.   Περιορισμός της ενίσχυσης στο ελάχιστο

(50)

Σύμφωνα με τα σημεία 43-45 των κατευθυντήριων γραμμών, η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη αναγκαία και ο αποδέκτης πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην αναδιάρθρωση με δικούς του πόρους ή με εξωτερική εμπορική χρηματοδότηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν σαφώς ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης πρέπει να προέρχεται από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης στοιχείων του ενεργητικού που δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωση της επιχείρησης, και από εξωτερική χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται υπό όρους της αγοράς.

(51)

Η ιδία συμμετοχή για την κάλυψη του κόστους αναδιάρθρωσης της Techmatrans θα προέλθει από πώληση περιουσιακών στοιχείων: πώληση ακινήτων (PLN 2 εκατομμύρια), αποθεμάτων (PLN 0,1 εκατομμύριο) και παλαιών αυτοκινήτων και μηχανημάτων παραγωγής (PLN 0,1 εκατομμύριο). Επιπλέον, η Techmatrans εξασφάλισε μακροπρόθεσμη εμπορική πίστωση ύψους PLN 0,11 εκατομμυρίου.

(52)

Η Techmatrans εξασφάλισε επίσης προεξόφληση απαιτήσεων. Το αναμενόμενο συνολικό ποσό απαιτήσεων που θα προεξοφληθεί το 2007 ανέρχεται σε PLN 3 160 000. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις συμφωνίες προεξόφλησης απαιτήσεων που έχουν ήδη συναφθεί με τράπεζες και πελάτες. Υποθέτοντας ότι η αναμενόμενη συντόμευση της προθεσμίας πληρωμής θα έχει παρόμοιο αντίκτυπο με εκείνον που επιτεύχθηκε το 2006 (80 ημέρες), η χρηματοδότηση που θα επιτευχθεί στη βάση αυτή το 2007 θα έχει αντίκτυπο ισοδύναμο με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση PLN 702 000 (PLN 3 160 000 × 80 ημέρες/360 ημέρες).

(53)

Καθώς η Techmatrans εξασφάλισε την εν λόγω χρηματοδότηση υπό όρους της αγοράς, ενόσω αντιμετώπιζε δυσκολίες και προτού χορηγηθεί η κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να υποθέσει δικαιολογημένα ότι παρόμοια χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρεία καθ’ όλο το διάστημα της αναδιάρθρωσης και υπό χρηματοδοτικούς όρους τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκούς. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να γίνει δεκτή ως ιδία συμμετοχή κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών.

(54)

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το κόστος αναδιάρθρωσης θα ανέλθει σε PLN 5,959 εκατομμύρια (επενδύσεις: PLN 5,359 εκατομμύρια, αποπληρωμή δανείου διάσωσης: PLN 0,6 εκατομμύριο). Η ιδία συμμετοχή στη χρηματοδότηση αναμένεται να ανέλθει σε PLN 3,012 εκατομμύρια (έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων: PLN 2,2 εκατομμύρια, πιο μακροπρόθεσμη εμπορική πίστωση: PLN 110 000, προεξόφληση απαιτήσεων: PLN 702 000).

(55)

Η ιδία συμμετοχή της Techmatrans στη συνολική αναδιάρθρωση μπορεί να θεωρηθεί ως η μέγιστη δυνατή και είναι ίση με τουλάχιστον 50 % του κόστους αναδιάρθρωσης, πράγμα που συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές. Επομένως, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί το επίπεδο της ιδίας συμμετοχής.

2.4.   Αποτροπή αθέμιτων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού

(56)

Σύμφωνα με τα σημεία 38-42 των κατευθυντήριων γραμμών, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αντισταθμισθούν κατά το δυνατόν τυχόν αρνητικές συνέπειες της ενίσχυσης στους ανταγωνιστές. Η ενίσχυση δεν πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει συνήθως τον περιορισμό του μεριδίου αγοράς της εταιρείας στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης. Ο αναγκαστικός περιορισμός ή η μείωση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας στη σχετική αγορά αποτελούν αντισταθμιστικό παράγοντα υπέρ των ανταγωνιστών της. Πρέπει να είναι ανάλογος με τις στρεβλωτικές επιπτώσεις που έχει η ενίσχυση στον ανταγωνισμό και με το σχετικό βάρος της επιχείρησης στην αγορά ή στις αγορές της.

(57)

Σύμφωνα με το σημείο 56 των κατευθυντήριων γραμμών, οι προϋποθέσεις για την έγκριση ενίσχυσης είναι λιγότερο αυστηρές όσον αφορά τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα σε ενισχυόμενες περιοχές. Αναλύοντας τις συνέπειες της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης στην αγορά και στους ανταγωνιστές, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Techmatrans βρίσκεται σε ενισχυόμενη περιοχή του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ.

(58)

Όσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, διασκεδάσθηκαν οι αμφιβολίες σχετικά με την οικονομική λογική των προτεινόμενων μέτρων, τις οποίες είχε εκφράσει η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας. Η Techmatrans σχεδιάζει τη διακοπή δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την πώληση τεχνολογικών συστημάτων διεύθυνσης στον τομέα των μεταφορών, επειδή ο εξωπορισμός στον εν λόγω τομέα θα είναι πιο ορθολογικός από ό,τι σε άλλους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία. Σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες της εταιρείας, η ανάθεση της εν λόγω δραστηριότητας σε τρίτους δεν υποχρεώνει τη μεταβίβαση σε δυνητικούς ανταγωνιστές των εξειδικευμένων γνώσεων που είναι εγγενείς στη βασική δραστηριότητα της εταιρείας. Επιπλέον, η διακοπή των εν λόγω δραστηριοτήτων δεν θα απαιτήσει την πραγματοποίηση σημαντικών αναπροσαρμογών εντός της εταιρείας.

(59)

Η δραστηριότητα την οποία σχεδιάζει να διακόψει η Techmatrans είναι επικερδής και επομένως η παραίτηση από αυτήν δεν υποκινείται από προβληματισμούς βιωσιμότητας. Τα τελευταία χρόνια, η εν λόγω δραστηριότητα παρήγαγε μεταξύ 5 και 8,6 % των εσόδων της Techmatrans.

(60)

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το μερίδιο αγοράς της Techmatrans είναι χαμηλό, ότι από άποψη μεγέθους είναι ΜΜΕ (παρότι τυπικά δεν πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της ως ΜΜΕ, επειδή είναι κρατική επιχείρηση) και ότι το ποσό της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης είναι μάλλον περιορισμένο (0,7 εκατ. ευρώ). Επομένως, η στρέβλωση του ανταγωνισμού, την οποία στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τα αντισταθμιστικά μέτρα, είναι αμελητέα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί επαρκές το προτεινόμενο αντισταθμιστικό μέτρο.

VI.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(61)

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα κρατική ενίσχυση υπέρ της Techmatrans για την εφαρμογή της προαναφερθείσας διαδικασίας αναδιάρθρωσης μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κρατική ενίσχυση την οποία προτίθεται να χορηγήσει η Πολωνία, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Techmatrans, ύψους PLN 2 800 000, είναι συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.

Ως εκ τούτου, εγκρίνεται η χορήγηση της προαναφερόμενης ενίσχυσης ύψους PLN 2 800 000.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 77 της 5.4.2007, σ. 43.

(2)  Βλ. υποσημείωση 1.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2 του Νόμου, 15 % των ετήσιων κερδών της ιδιωτικοποίησης και των συσσωρευμένων τόκων μεταβιβάζεται στο Ταμείο Αναδιάρθρωσης Επιχειρηματιών. Τα περιουσιακά στοιχεία του εν λόγω Ταμείου χρησιμοποιούνται για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του Νόμου, το Δημόσιο Ταμείο της χώρας αυξάνει το κεφάλαιο της ARP S.A. κατά ποσό ίσο με το 1/3 των εσόδων του Ταμείου Αναδιάρθρωσης Επιχειρηματιών, με σκοπό τη στήριξη της διάσωσης και της αναδιάρθρωσης μεγάλων προβληματικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν.

(4)  ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.