ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
23 Φεβρουαρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 162/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 163/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, για την έγκριση του παρασκευάσματος Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 164/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1444/2006 όσον αφορά την ελάχιστη περιεκτικότητα της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ( 1 )

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, για την έγκριση μιας νέας χρήσης της 3-φυτάσης (Natuphos) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, για την έγκριση μιας νέας χρήσης του παρασκευάσματος Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

11

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 167/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη χορήγηση νέας δεκαετούς άδειας κυκλοφορίας κοκκιδιοστατικού ως πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές ( 1 )

14

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/EOK, 86/363/EOK και 90/642/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl και trifloxystrobin ( 1 )

17

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/155/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου των ομάδων συλλογής και παραγωγής εμβρύων οι οποίες έχουν εγκριθεί σε τρίτες χώρες για την εξαγωγή εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 517]  ( 1 )

51

 

 

2008/156/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/766/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών από όπου επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων, σε οποιαδήποτε μορφή, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 555]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

23.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 162/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Φεβρουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

74,3

MA

49,0

TN

129,8

TR

93,0

ZZ

86,5

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

133,9

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

61,7

TR

110,8

ZZ

86,3

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

49,0

IL

53,2

MA

59,1

TN

48,1

TR

92,7

ZA

57,8

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

99,2

MA

111,9

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

82,4

IL

75,9

MA

130,6

PK

65,4

TR

71,3

ZZ

85,1

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

120,2

MA

114,0

TR

118,1

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

63,5

CN

96,4

MK

42,4

US

110,6

ZA

106,7

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

90,5

CN

105,9

US

122,5

ZA

109,9

ZZ

107,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


23.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 163/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2008

για την έγκριση του παρασκευάσματος Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση του παρασκευάσματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol), ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γάτες, προς ταξινόμηση στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Με τη γνώμη που εξέδωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol), δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον και δεν δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία του ανθρώπου μετά την τυχαία έκθεση στην πρόσθετη ύλη (2). Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω παρασκεύασμα δεν παρουσιάζει κανέναν άλλο κίνδυνο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, θα συνεπαγόταν άρνηση της έγκρισης. Το παρασκεύασμα Lantharenol έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει την απέκκριση φωσφόρου μέσω των ούρων. Με τη γνωμοδότηση της Αρχής δεν συνιστώνται κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του χρήστη. Θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά με σκοπό την διαπίστωση τυχόν μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στις γάτες. Στην ίδια γνωμοδότηση εξετάζεται η έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, που υπέβαλε το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς το οποίο ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, η χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εγκριθεί.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες», εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FEEDAP) σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του παρασκευάσματος Lantharenol (Lanthanum carbonate octahydrate) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γάτες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, σύνοψη. Εγκρίθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2007. The EFSA Journal (2007) 542, 1-15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες (μείωση απέκκρισης φωσφόρου μέσω των ούρων)

4d1

Bayer

HealthCare AG

Lanthanum carbonate octahydrate

(Lantharenol)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Παρασκεύασμα Lanthanum carbonate octahydrate

Τουλάχιστον 85 % Lanthanum carbonate octahydrate ως δραστική ουσία

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Lanthanum carbonate octahydrate

La2(CO3)3 · 8H2O

Αριθμός CAS 6487-39-4

 

Αναλυτική μέθοδος (1)

Φασματοφωτομετρία ατομικής εκπομπής επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος (ICP-OES)

Γάτες

1 500

7 500

Απαιτείται παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά για τις χρόνιες επιπτώσεις.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναφέρεται:

για ενήλικες γάτες·

συνιστώμενη δόση προς συμπερίληψη σε υγρή τροφή με περιεκτικότητα 20-25 % σε ξηρά ύλη: 340 έως 2 100 mg ανά kg·

να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση ζωοτροφών με υψηλό επίπεδο φωσφόρου.

6 Μαρτίου 2018


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 164/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1444/2006 όσον αφορά την ελάχιστη περιεκτικότητα της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πρόσθετη ύλη Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) έλαβε άδεια κυκλοφορίας υπό ορισμένους όρους σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1831/2003. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1444/2006 της Επιτροπής (2) χορηγήθηκε για την εν λόγω πρόσθετη ύλη δεκαετής έγκριση για χρήση στα κοτόπουλα προς πάχυνση, συνδέοντας την έγκριση με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας της εν λόγω πρόσθετης ύλης στην αγορά.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης της έγκρισης μιας πρόσθετης ύλης έπειτα από αίτηση του κατόχου της έγκρισης και γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»).

(3)

Ο κάτοχος της έγκρισης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) υπέβαλε αίτηση με την οποία προτείνεται η αλλαγή των όρων της έγκρισης με τη μείωση της ελάχιστης περιεκτικότητας της εν λόγω πρόσθετης ύλης.

(4)

Με τη γνώμη που εξέδωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, η Αρχή πρότεινε τη μείωση της ελάχιστης περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας από 1 × 109 CFU σε 5 × 108 CFU, καθώς διαπιστώνεται αποτελεσματικότητα με τη χαμηλότερη προτεινόμενη δόση (3).

(5)

Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1444/2006.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1444/2006 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 271 της 30.9.2006, σ. 19.

(3)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος Calsporin, ενός παρασκευάσματος του Bacillus subtilis, ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. The EFSA Journal (2007) 543, 1-8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδες δραστικότητας (CFU) ανά kg πλήρους ζωοτροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων

4b1820

Calpis Co. Ltd

Εκπροσωπείται στην Κοινότητα από την Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Παρασκεύασμα του Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) που περιέχει τουλάχιστον 1x1010 CFU/g πρόσθετης ύλης

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Βιώσιμα σπόρια του Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Αναλυτική μέθοδος (1)

Μέθοδος καταμέτρησης εξάπλωσης σε τρυβλία με χρήση tryptone soya agar, με προθέρμανση των δειγμάτων ζωοτροφής

Κοτόπουλα προς πάχυνση

5 × 108

1 × 109

1.

Για την ασφάλεια του χρήστη: μέσα προστασίας της αναπνοής κατά το χειρισμό και γυαλιά ασφαλείας.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων.

3.

Επιτρέπεται η χρήση σε ζωοτροφές που περιέχουν τα εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά: νατριούχος μονενσίνη, νατριούχος σαλινομυκίνη, νατριούχος σεμδουραμικίνη, νατριούχος λασαλοσίδη, εναμμώνια μαδουραμικίνη ναρασίνη/νικαρβαζίνη και δικλαζουρίλη.

20 Οκτωβρίου 2016


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


23.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 165/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2008

για την έγκριση μιας νέας χρήσης της 3-φυτάσης (Natuphos) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση του παρασκευάσματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για μια νέα χρήση του παρασκευάσματος ενζύμων 3-φυτάση (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G και Natuphos 10000 L) παραγόμενου από Aspergillus niger (CBS 101.672) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για πάπιες, προς ταξινόμηση στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος επιτρέπεται για απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση και κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 243/2007 της Επιτροπής (2) και για τις όρνιθες ωοπαραγωγής και τις γαλοπούλες προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1142/2007 της Επιτροπής (3).

(5)

Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση έγκρισης για πάπιες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), με τη γνώμη που εξέδωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα ενζύμων 3-φυτάση (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G και Natuphos 10000 L) που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 101.672) δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, των χρηστών ή στο περιβάλλον (4). Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος δεν έχει επιπτώσεις σε αυτήν την πρόσθετη κατηγορία ζώων και είναι αποτελεσματική για τη βελτίωση της πεπτικότητας των ζωοτροφών. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 73 της 13.3.2007, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 256 της 2.10.2007, σ. 20.

(4)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FEEDAP) σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του παρασκευάσματος ενζύμων Natuphos (3-φυτάση) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για πάπιες. The EFSA Journal (2007) 544, 1-10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδες ενεργότητας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: βελτιωτικά της πεπτικότητας

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-φυτάση

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

 

Παρασκεύασμα 3-φυτάσης παραγόμενο από Aspergillus niger (CBS 101.672) με ελάχιστη δραστικότητα:

 

Στερεά μορφή: 5 000 FTU/g (1)

 

Υγρή μορφή: 5 000 FTU/ml

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

3-φυτάση παραγόμενη από Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Αναλυτική μέθοδος (2)

Χρωματομετρική μέθοδος για τη μέτρηση ανόργανου φωσφορικού άλατος που ελευθερώνει το ένζυμο από φυτικό υπόστρωμα.

Πάπιες

300 FTU

 

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων.

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 300-750 FTU.

3.

Για χρήση σε ζωοτροφές που περιέχουν πάνω από 0,23 % φυτικά φωσφορικά άλατα.

14 Μαρτίου 2018


(1)  1 FTU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo ανόργανου φωσφορικού άλατος ανά λεπτό από φυτικό νάτριο σε pH 5,5 και θερμοκρασία 37 °C.

(2)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 166/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2008

για την έγκριση μιας νέας χρήσης του παρασκευάσματος Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση του παρασκευάσματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για μια νέα χρήση του παρασκευάσματος μικροοργανισμών Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) για γαλοπούλες προς πάχυνση, προς ταξινόμηση στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών επιτρέπεται μόνιμα για χοιρίδια ηλικίας κάτω των 2 μηνών και χοιρομητέρες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 256/2002 της Επιτροπής (2), για χοιρίδια και χοίρους προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1453/2004 της Επιτροπής (3), για βοοειδή προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 255/2005 της Επιτροπής (4) και για κουνέλια προς πάχυνση και κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1200/2005 της Επιτροπής (5).

(5)

Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση έγκρισης για γαλοπούλες προς πάχυνση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), με τη γνώμη που εξέδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2007 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα μικροοργανισμών Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, των χρηστών ή στο περιβάλλον (6). Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος δεν έχει επιπτώσεις σε αυτήν την πρόσθετη κατηγορία ζώων και είναι αποτελεσματική για τη βελτίωση της αύξησης βάρους, την πρόσληψη και την απορρόφηση της ζωοτροφής. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1143/2007 (ΕΕ L 256 της 2.10.2007, σ. 23).

(3)  EE L 269 της 17.8.2004, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 45 της 16.2.2005, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 195 της 27.7.2005, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1445/2006 (ΕΕ L 271 της 30.9.2006, σ. 22).

(6)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γαλοπούλες. Εγκρίθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2007. The EFSA Journal (2007) 549, 1-11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδες δραστικότητας (CFU) ανά kg πλήρους ζωοτροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Παρασκεύασμα του Bacillus cereus var. toyoi που περιέχει τουλάχιστον 1×1010 CFU/g πρόσθετης ύλης

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Αναλυτική μέθοδος (1)

Καταμέτρηση: μέθοδος καταμέτρησης εξάπλωσης σε τρυβλία με χρήση tryptone soya agar, με προθέρμανση των δειγμάτων ζωοτροφής και ταυτοποίηση: ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE)

Γαλοπούλες προς πάχυνση

0,2 × 109

1 × 109

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων.

2.

Για ασφάλεια: χρήση γαντιών και γυαλιών κατά το χειρισμό.

3.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά: νατριούχος μονενσίνη, νατριούχος λασαλοκίδη, ροβενιδίνη, αλοφυγινόνη, δικλαζουρίλη, εναμμώνια μαδουραμικίνη.

14 Μαρτίου 2018


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 167/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2008

σχετικά με τη χορήγηση νέας δεκαετούς άδειας κυκλοφορίας κοκκιδιοστατικού ως πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 9,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 25,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων.

(2)

Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για την πρόσθετη ύλη που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού υποβλήθηκε πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Οι αρχικές παρατηρήσεις σχετικά με την εν λόγω αίτηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, η αίτηση αυτή πρέπει να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 70/524/EOK.

(5)

Ο υπεύθυνος κυκλοφορίας του προϊόντος Kokcisan 120G υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για δέκα έτη ως κοκκιδιοστατικό για κοτόπουλα προς πάχυνση, σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) εξέδωσε γνώμη για την ασφαλή χρήση αυτού του παρασκευάσματος για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος πρέπει να εγκριθεί για δέκα έτη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα.

(6)

Από την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης διαπιστώνεται ότι πρέπει να απαιτηθούν ορισμένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στην πρόσθετη ύλη που καθορίζεται στο παράρτημα. Η προστασία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (3).

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που ανήκει στην ομάδα «Κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες» όπως καθορίζεται στο παράρτημα, λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας για δέκα έτη ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1800/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 317 της 16.10.2004, σ. 37).

(2)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 21).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός καταχώρισης της πρόσθετης ύλης

Ονοματεπώνυμο και αριθμός καταχώρισης του υπεύθυνου διάθεσης της πρόσθετης ύλης στην αγορά

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της άδειας

Ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στις σχετικές ζωοτροφές ζωικής προέλευσης

mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής

Κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες

E 766

KRKA, d.d

Novo mesto, Σλοβενία

Νατριούχος σαλινομυκίνη

(Kokcisan 120G)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

 

Νατριούχος σαλινομυκίνη: 120 g/kg

 

Ανθρακικό ασβέστιο: έως 1 000 g/kg

 

Σακχαρόζη: 80-100 g/kg

 

Άμυλο αραβοσίτου: 20 g/kg

 

Δραστική ουσία:

 

Νατριούχος σαλινομυκίνη,

 

C42H69O11Na,

 

αριθμός CAS: 55721-31-8,

 

μετά νατρίου άλας πολυαιθέρα μονοκαρβοξυλικού οξέος παραγόμενο με ζύμωση Streptomyces albus (CBS 101071)

 

Προσμείξεις:

 

< 42 mg ελαιοφυλίνη/kg νατριούχου σαλινομυκίνης

 

< 40 g 17-επι-20-δεσοξυσαλινομυκίνης/kg νατριούχου σαλινομυκίνης

Κοτόπουλα προς πάχυνση

60

70

Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη σφαγή.

Στις οδηγίες χρήσης σύνθετων ζωοτροφών πρέπει να αναφέρεται:

 

«Επικίνδυνο για ιπποειδή και γαλοπούλες»

 

«Η ζωοτροφή αυτή περιέχει ιονοφόρο: η ταυτόχρονη χορήγησή της με ορισμένα φάρμακα (για παράδειγμα την τιαμουλίνη) μπορεί να αντενδείκνυται»

26 Φεβρουαρίου 2018

5 μg νατριούχου σαλινομυκίνης/kg για όλους τους υγρούς ιστούς


ΟΔΗΓΙΕΣ

23.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 50/17


ΟΔΗΓΊΑ 2008/17/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Φεβρουαρίου 2008

για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/EOK, 86/363/EOK και 90/642/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl και trifloxystrobin

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (1), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (3), και ιδίως το άρθρο 7,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (4), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, αρμόδια για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εγκρίσεις πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των συνεπειών που έχουν τα σχετικά προϊόντα στην υγεία του ανθρώπου, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον. Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εν λόγω αξιολογήσεις συγκαταλέγονται η έκθεση του χειριστή και των παρευρισκομένων, οι συνέπειες για το χερσαίο και το υδάτινο περιβάλλον και τον αέρα, καθώς επίσης και οι συνέπειες που έχει για τον άνθρωπο και τα ζώα η κατανάλωση υπολειμμάτων τα οποία βρίσκονται πάνω σε καλλιέργειες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα.

(2)

Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΑΟΥ) αντικατοπτρίζουν τη χρήση των ελάχιστων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική προστασία των φυτών και οι οποίες εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε η ποσότητα του υπολείμματος να είναι η ελάχιστη δυνατή και τοξικολογικώς αποδεκτή, ιδίως όσον αφορά την εκτιμώμενη λήψη μέσω της διατροφής.

(3)

Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις οδηγίες 90/642/EOK, 86/363/ΕΟΚ και 86/362/ΕΟΚ πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς, μπορούν δε να τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες ή τροποποιημένες χρήσεις. Υποβλήθηκαν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με νέες ή τροποποιημένες χρήσεις, λόγω των οποίων πρέπει να γίνουν αλλαγές στα ΑΟΥ των ουσιών acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidation, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl και trifloxystrobin.

(4)

Η έκθεση των καταναλωτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, στα φυτοφάρμακα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία μέσω τροφίμων που ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα τέτοιων φυτοφαρμάκων έχει εκτιμηθεί και έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών που έχει δημοσιεύσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (5). Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις και αξιολογήσεις, πρέπει να καθοριστούν τα ΑΟΥ για τα εν λόγω φυτοφάρμακα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της αποδεκτής ημερήσιας λήψης.

(5)

Δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ΔΑΟΕ) έχει καθοριστεί για τις ουσίες acephate, acetamiprid, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, esfenvalerate, famoxadone, fenitrothion, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidation, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid και thiophanate-methyl. Η οξεία έκθεση των καταναλωτών μέσω κάθε τροφίμου που ενδέχεται να περιέχει υπολείμματα τέτοιων φυτοφαρμάκων έχει εκτιμηθεί και έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών που έχει δημοσιεύσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Συνεκτιμήθηκαν οι απόψεις της επιστημονικής επιτροπής φυτών (ΕΕΦ), και ιδίως οι συμβουλές και οι συστάσεις της σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με φυτοφάρμακα (6). Με βάση την αξιολόγηση της λήψης μέσω της διατροφής, πρέπει να καθοριστούν, για τα εν λόγω φυτοφάρμακα, ΑΟΥ που να εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ΔΑΟΕ. Στην περίπτωση των άλλων ουσιών, η αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών έδειξε ότι δεν απαιτείται ΔΑΟΕ και ότι, συνεπώς, δεν χρειάζεται βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση.

(6)

Τα ΑΟΥ πρέπει να καθορίζονται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού, όταν οι εγκεκριμένες χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν οδηγούν σε ανιχνεύσιμα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα ή επάνω στα τρόφιμα ή όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες χρήσεις ή όταν οι χρήσεις για τις οποίες έχουν χορηγήσει έγκριση τα κράτη μέλη δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία στοιχεία ή όταν οι χρήσεις σε τρίτες χώρες που οδηγούν σε υπολείμματα μέσα ή επάνω σε τρόφιμα τα οποία μπορεί να τεθούν σε κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία στοιχεία.

(7)

Ο καθορισμός ή η τροποποίηση, σε κοινοτικό επίπεδο, προσωρινών ΑΟΥ δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να καθορίσουν προσωρινά ΑΟΥ για τις ουσίες acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, famoxadone, fenamiphos, glyphosate, indoxacarb, mepanipyrim, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid και trifloxystrobin σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και το παράρτημα VI της εν λόγω οδηγίας. Κρίνεται ότι μια περίοδος τεσσάρων ετών είναι επαρκής για να επιτραπούν περαιτέρω χρήσεις των εν λόγω ουσιών. Μετά την περίοδο αυτή, τα προσωρινά κοινοτικά ΑΟΥ πρέπει να καταστούν οριστικά.

(8)

Είναι, επομένως, απαραίτητο να τροποποιηθούν τα ΑΟΥ που καθορίζονται στις οδηγίες 86/362/EOK, 86/363/EOK και 90/642/EOK, να επιτραπούν η κατάλληλη επιτήρηση και ο έλεγχος των χρήσεων των εν λόγω φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να προστατευτεί ο καταναλωτής. Εάν έχουν ήδη καθοριστεί ΑΟΥ στα παραρτήματα των εν λόγω οδηγιών, αυτά τα ΑΟΥ πρέπει να τροποποιηθούν. Εάν δεν έχουν ακόμη καθοριστεί ΑΟΥ, είναι σκόπιμο να καθοριστούν για πρώτη φορά.

(9)

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Κοινότητας κατά περίπτωση και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους σχετικά με τα εν λόγω όρια.

(10)

Συνεπώς, οι οδηγίες 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 86/362/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η οδηγία 86/363/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η οδηγία 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2008, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2008.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/73/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 329 της 14.12.2007, σ. 40).

(2)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/57/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 18.9.2007, σ. 61).

(3)  ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/73/ΕΚ.

(4)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/76/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 100).

(5)  Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόβλεψη της λήψης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσω της διατροφής (αναθεωρημένες), οι οποίες καταρτίστηκαν από το GEMS/Food Programme σε συνεργασία με την επιτροπή του Codex για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Γνώμη σχετικά με θέματα που αφορούν την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ (γνώμη την οποία διατύπωσε η ΕΕΦ στις 14 Ιουλίου 1998). Γνώμη σχετικά με τα μεταβλητά υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα φρούτα και τα λαχανικά (γνώμη την οποία διατύπωσε η ΕΕΦ στις 14 Ιουλίου 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ προστίθενται οι γραμμές για την ουσία fenitrothion, ενώ οι γραμμές για τις ουσίες cypermethrin, famoxadone, mepanipyrim, methidathion και thiacloprid αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Ανώτατα όρια περιεκτικότητας σε mg/kg

«Cypermethrin: συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών, άθροισμα ισομερών

2 σίτος, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλη

0,01 (*) άλλα

Famoxadone

0,2 βρώμη

0,02 (*) άλλα

Fenitrothion

0,5 (1) σίτος, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλη

0,05 (*) άλλα

Mepanipyrim και ο μεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπροπυλο)-6-μεθυλοπυριμιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim

0,01 (*) (p)

σιτηρά

Methidathion

0,1 αραβόσιτος, 0,2 σόργο, 0,02 (*) άλλα

Thiacloprid

0,1 σίτος, 1 κριθάρι, βρώμη 0,05 (p) άλλα


(1)  Προσωρινό ΑΟΥ έως την 1η Ιουνίου 2009. Εάν το εν λόγω ΑΟΥ δεν αντικατασταθεί με οδηγία ή κανονισμό πριν από αυτή την ημερομηνία, εφαρμόζεται το κατάλληλο όριο προσδιορισμού.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ, η καταχώριση για την ουσία glyphosate αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Ανώτατη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Για το κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, τα παρασκευάσματα κρέατος, τα παραπροϊόντα σφαγίων και τα ζωικά λίπη που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 και 1602

Για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα τα οποία εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς 0401, 0402, 0405 00 και 0406

Για τα νωπά αυγά χωρίς το κέλυφός τους, για τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς 0407 00 και 0408

«Glyphosate

2 (2) νεφροί βοοειδών

0,2 (2) συκώτι βοοειδών

0,5 (2) νεφροί χοιροειδών

0,1 (2) νεφροί πουλερικών

0,05 (1)  (2) άλλα

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Σημαίνει ότι το ανώτατο όριο υπολειμμάτων καθορίστηκε προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, οι στήλες για τις ουσίες acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenvalerate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl(-M), methidation, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl και trifloxystrobin αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασμό, εκφρασμένο ως dieldrin) (4)

Benalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το benalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)

Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

1.

Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

Γκρέιπ-φρουτ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Γλυκολέμονα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φράπες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

ii)

ΕΙΔΗ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακάρδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Cyfluthrin [cyfluthrin, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)] (4)

Cyromazine

Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφρασμένο ως dimethoate)

Dithiocarbamates, εκφρασμένο ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram (2), (3)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RR & SS) (4)

Indoxacarb (άθροισμα ισομερών S και R)

Lambda-Cyhalothrin (4)

Mepanipyrim και ο μεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπρόπυλο)-6-μεθυλοπυριμιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim

1.

Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Γκρέιπ-φρουτ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Γλυκολέμονα

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Φράπες

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

ii)

ΕΙΔΗ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακάρδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Metalaxyl και metalaxyl-M [metalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)]

Methidation

Methoxyfenozide (4)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

1.

Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Γκρέιπ-φρουτ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκολέμονα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φράπες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

ΕΙΔΗ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακάρδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασμό, εκφρασμένο ως dieldrin) (4)

Benalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το benalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)

Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φουντούκια

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιστίκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

Μήλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

Κυδώνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Βερίκοκα

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Κεράσια

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Cyfluthrin [cyfluthrin, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)] (4)

Cyromazine

Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφρασμένο ως dimethoate)

Dithiocarbamates, εκφρασμένο ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram (2), (3)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RR & SS) (4)

Indoxacarb (άθροισμα ισομερών S και R)

Lambda-Cyhalothrin (4)

Mepanipyrim και ο μεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπρόπυλο)-6-μεθυλοπυριμιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φουντούκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιστίκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινά καρύδια

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

iii)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

Μήλα

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυδώνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

Βερίκοκα

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

Κεράσια

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Metalaxyl και metalaxyl-M [metalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)]

Methidation

Methoxyfenozide (4)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φουντούκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιστίκια

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

Μήλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυδώνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

Βερίκοκα

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

Κεράσια

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασμό, εκφρασμένο ως dieldrin) (4)

Benalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το benalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)

Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

Δαμάσκηνα

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Άλλα

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

v)

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

β)

Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

γ)

Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φράουλες-βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμέουρα

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (εκτός από τους άγριους)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

Μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Πράσινα φραγκοστάφυλλα

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Cyfluthrin [cyfluthrin, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)] (4)

Cyromazine

Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφρασμένο ως dimethoate)

Dithiocarbamates, εκφρασμένο ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram (2), (3)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RR & SS) (4)

Indoxacarb (άθροισμα ισομερών S και R)

Lambda-Cyhalothrin (4)

Mepanipyrim και ο μεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπρόπυλο)-6-μεθυλοπυριμιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim

Δαμάσκηνα

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

Άλλα

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

v)

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)

Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

γ)

Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φράουλες-βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμέουρα

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (εκτός από τους άγριους)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Πράσινα φραγκοστάφυλλα

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Metalaxyl και metalaxyl-M [metalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)]

Methidation

Methoxyfenozide (4)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

Δαμάσκηνα

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

Άλλα

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

v)

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

Επιτραπέζια σταφύλια

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

Οινοποιήσιμα σταφύλια

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

β)

Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

γ)

Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

Βατόμουρα

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φράουλες-βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμέουρα

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Άλλα

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (εκτός από τους άγριους)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

Μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

Πράσινα φραγκοστάφυλλα

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

Άλλα

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασμό, εκφρασμένο ως dieldrin) (4)

Benalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το benalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)

Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

ε)

Άγρια μούρα και άγριοι καρποί

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

vi)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπανάνες

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύκα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Κουμκουάτ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίτσι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάνγκο

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

Ελιές (επιτραπέζιες)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Ελιές (παραγωγής λαδιού)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Παπάγια

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανανάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Cyfluthrin [cyfluthrin, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)] (4)

Cyromazine

Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφρασμένο ως dimethoate)

Dithiocarbamates, εκφρασμένο ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram (2), (3)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RR & SS) (4)

Indoxacarb (άθροισμα ισομερών S και R)

Lambda-Cyhalothrin (4)

Mepanipyrim και ο μεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπρόπυλο)-6-μεθυλοπυριμιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim

ε)

Άγρια μούρα και άγριοι καρποί

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

vi)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπανάνες

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύκα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Κουμκουάτ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίτσι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάνγκο

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Ελιές (επιτραπέζιες)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Ελιές (παραγωγής λαδιού)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Παπάγια

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανανάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Metalaxyl και metalaxyl-M [metalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)]

Methidation

Methoxyfenozide (4)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

ε)

Άγρια μούρα και άγριοι καρποί

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

vi)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπανάνες

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύκα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Κουμκουάτ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίτσι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάνγκο

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

Ελιές (επιτραπέζιες)

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Ελιές (παραγωγής λαδιού)

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Παπάγια

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανανάδες

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασμό, εκφρασμένο ως dieldrin) (4)

Benalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το benalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)

Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

2.

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Κοκκινογούλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Ραπανοσέλινα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρένα

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Κολοκάσια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παστινάκη

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

Ρίζες μαϊντανού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ραπάνια

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Λαγόχορτα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γουλιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γογγύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Cyfluthrin [cyfluthrin, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)] (4)

Cyromazine

Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφρασμένο ως dimethoate)

Dithiocarbamates, εκφρασμένο ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram (2), (3)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RR & SS) (4)

Indoxacarb (άθροισμα ισομερών S και R)

Lambda-Cyhalothrin (4)

Mepanipyrim και ο μεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπροπυλο)-6-μεθυλοπυριμιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim

2.

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Κοκκινογούλια

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Ραπανοσέλινα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρένα

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Κολοκάσια

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παστινάκη

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Ρίζες μαϊντανού

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Ραπάνια

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Λαγόχορτα

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γουλιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γογγύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Metalaxyl και metalaxyl-M [metalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)]

Methidation

Methoxyfenozide (4)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

2.

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

Κοκκινογούλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρότα

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

Ραπανοσέλινα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρένα

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

Κολοκάσια

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παστινάκη

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Ρίζες μαϊντανού

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Ραπάνια

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Λαγόχορτα

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γουλιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γογγύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασμό, εκφρασμένο ως dieldrin) (4)

Benalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το benalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)

Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

ii)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Σκόρδα

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Κρεμμύδια

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Ασκαλώνια (εσαλότ)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Άλλα

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

α)

Σολανοειδή

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

Τομάτες

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Πιπεριές

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Μελιτζάνες

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Μπάμιες

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Άλλα

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

β)

Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Αγγούρια

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Κολοκυθάκια

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

γ)

Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

Πεπόνια

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρπούζια

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Cyfluthrin [cyfluthrin, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)] (4)

Cyromazine

Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφρασμένο ως dimethoate)

Dithiocarbamates, εκφρασμένο ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram (2), (3)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RR & SS) (4)

Indoxacarb (άθροισμα ισομερών S και R)

Lambda-Cyhalothrin (4)

Mepanipyrim και ο μεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπρόπυλο)-6-μεθυλοπυριμιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim

ii)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Σκόρδα

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Κρεμμύδια

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Ασκαλώνια (εσαλότ)

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Άλλα

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

α)

Σολανοειδή

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομάτες

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

Πιπεριές

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

Μελιτζάνες

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

Μπάμιες

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Άλλα

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

β)

Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

Αγγούρια

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κολοκυθάκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)

Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

Πεπόνια

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρπούζια

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Metalaxyl και metalaxyl-M [metalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)]

Methidation

Methoxyfenozide (4)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

ii)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Σκόρδα

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Κρεμμύδια

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

Ασκαλώνια (εσαλότ)

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α)

Σολανοειδή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομάτες

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

Πιπεριές

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

Μελιτζάνες

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

Μπάμιες

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Άλλα

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

β)

Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

Αγγούρια

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κολοκυθάκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)

Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

Πεπόνια

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Καρπούζια

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

Άλλα

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασμό, εκφρασμένο ως dieldrin) (4)

Benalaxyl, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το benalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)

Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

α)

Ανθοκράμβες

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

Μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάχανα Βρυξελλών

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Λάχανα

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Άλλα

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Κινέζικα λάχανα

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Λαχανίδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

v)

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

α)

Μαρούλια και παρόμοια

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

Κάρδαμο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λυκοτρίβολο

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Cyfluthrin [cyfluthrin, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)] (4)

Cyromazine

Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφρασμένο ως dimethoate)

Dithiocarbamates, εκφρασμένο ως CS2, συμπεριλαμβανομένων maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram (2), (3)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RR & SS) (4)

Indoxacarb (άθροισμα ισομερών S και R)

Lambda-Cyhalothrin (4)

Mepanipyrim και ο μεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπρόπυλο)-6-μεθυλοπυριμιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim

(d)

Γλυκό καλαμπόκι

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

α)

Ανθοκράμβες

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

Μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Λάχανα Βρυξελλών

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

Λάχανα

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

Άλλα

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

Κινέζικα λάχανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαχανίδες

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

δ)

Γογγυλοκράμβες

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02