ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
25 Ιανουαρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 57/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2007 σχετικά με το άνοιγμα διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 59/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2008, που τροποποιεί για 91η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 60/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 όσον αφορά την κατανομή σε υποπεριόδους, για το έτος 2008, της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής λευκασμένου και ημιλευκασμένου ρυζιού

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 61/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2008, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όσον αφορά τη δινοπροστόνη ( 1 )

8

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 62/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2008, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αμπελοοινικό τομέα

10

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2008/74/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2007, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

11

Πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

13

 

 

2008/75/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Καφέ όσον αφορά τον ορισμό του θεματοφύλακα της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ

20

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2007/53/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ αυτής στην τεχνική πρόοδο (ΕΕ L 226 της 30.8.2007)

21

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2008/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/39/ΕΚ όσον αφορά ζωοτροφές που προορίζονται για τη μείωση του κινδύνου για επιλόχειο πάρεση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 6 της 10.1.2008)

21

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 57/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 58/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2007 σχετικά με το άνοιγμα διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2007 της Επιτροπής (2) ανοίχτηκαν διαρκείς δημοπρασίες για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών. Το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι οι προσφορές που υποβάλλονται από τους επιχειρηματίες πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ευρώ ανά τόνο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης (3).

(2)

Οι τιμές των σιτηρών στην κοινοτική αγορά σημείωσαν εν γένει θεαματική άνοδο από την έναρξη της περιόδου 2007/08. Ωστόσο, η άνοδος αυτή δεν είναι σταθερή, ενώ διαπιστώνονται σημαντικές διακυμάνσεις των προαναφερόμενων τιμών, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά η οποία μερικές φορές είναι πολύ μεγάλη μεταξύ των τιμών που επικρατούν στην κοινοτική αγορά, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική πτώση, και των τιμών στις οποίες πωλούνται τα προϊόντα στο πλαίσιο δημοπρασιών κατά την εξαγωγή τους από τα αποθέματα παρέμβασης. Όπως αποδεικνύεται, δεδομένων των διαφορών αυτών, οι παρτίδες που έχουν δημοπρατηθεί δεν παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους επιχειρηματίες των δημοπρασιών. Η εγγύηση των 10 ευρώ ανά τόνο που καθορίζεται επί του παρόντος δεν αποδεικνύεται επομένως επαρκής για την παραλαβή των εν λόγω παρτίδων. Για να αποφεύγονται καταστάσεις αυτής της μορφής και να είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία της δημοπρασίας που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 712/2007, είναι σκόπιμο να αυξηθεί η εν λόγω εγγύηση.

(3)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 712/2007.

(4)

Τα μέτρα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2007 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Οι πωλήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του ίδιου κανονισμού, η εγγύηση της προσφοράς ορίζεται σε 25 ευρώ ανά τόνο».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 735/2007 (EE L 169 της 29.6.2007 σ. 6).

(2)  EE L 163 της 23.6.2007, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1227/2007 (EE L 277 της 20.10.2007, σ. 10).

(3)  EE L 191 της 31.7.1993, σ.76. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 367/2007 (EE L 91 της 31.3.2007, σ. 14).


25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 59/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2008

που τροποποιεί για 91η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου, για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 περιλαμβάνει κατάλογο των προσώπων, των ομάδων και των οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 16 Ιανουαρίου 2008, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Το παράρτημα Ι πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ' αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 46/2008 (ΕΕ L 16 της 19.1.2008, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Οι ακόλουθες καταχωρίσεις προστίθενται υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα».

(1)

Hamid Al-Ali [γνωστός ως α) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, β) Hamed Al-'Ali, γ) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, δ) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, ε) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, στ) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, ζ) Abu Salim]. Ημερομηνία γέννησης: 20.1.1960. Εθνικότητα: Κουβέιτ.

(2)

Jaber Al-Jalamah [γνωστός ως α) Jaber Al-Jalahmah, β) Abu Muhammad Al-Jalahmah, γ) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, δ) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, ε) Jabir Al-Jalhami, στ) Abdul-Ghani, ζ) Abu Muhammad]. Ημερομηνία γέννησης: 24.9.1959. Εθνικότητα: Κουβέιτ. Αριθ. διαβατηρίου: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali [γνωστός ως α) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, β) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, γ) Mubarak Al-Bathali, δ) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, ε) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, στ) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly]. Ημερομηνία γέννησης: 1.10.1961. Εθνικότητα: Κουβέιτ. Αριθ. διαβατηρίου: 101856740 (διαβατήριο Κουβέιτ).


25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 60/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2008

σχετικά με παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 όσον αφορά την κατανομή σε υποπεριόδους, για το έτος 2008, της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής λευκασμένου και ημιλευκασμένου ρυζιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου XXIV:6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (3) προβλέπει την κατανομή των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 σε υποπεριόδους ώστε να συνεχιστούν οι εισαγωγές ρυζιού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

(2)

Λόγω της διατάραξης στην Κοινότητα της ροής των εισαγωγών ρυζιού καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 2006 και το 2007, μετά την εμφάνιση στην αμερικανική αγορά ρυζιού που είχε μολυνθεί από γενετικώς τροποποιημένο ρύζι το οποίο ονομάζεται «LL RICE 601», η ποσόστωση των 38 721 τόνων λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού καταγωγής της χώρας αυτής, η οποία αποτελεί τμήμα της συνολικής ποσόστωσης εισαγωγής των 63 000 τόνων λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98, δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί πλήρως το 2007 για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής των ΗΠΑ.

(3)

Δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτελούν έναν από τους συνήθεις προμηθευτές ρυζιού της Κοινότητας, κρίνεται σκόπιμο να αποκατασταθεί, το συντομότερο δυνατό, η φυσιολογική ροή των εισαγωγών ρυζιού καταγωγής της χώρας αυτής. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να τροποποιηθεί, για το έτος 2008, η κατανομή σε υποπεριόδους της συνολικής ποσόστωσης εισαγωγής λευκασμένου και ημιλευκασμένου ρυζιού των 63 000 τόνων, με την πρόβλεψη συμπληρωματικής υποπεριόδου για το Φεβρουάριο για την ποσόστωση ρυζιού καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και, εντός της ποσόστωσης αυτής, κρίνεται σκόπιμο να μεταφερθεί, από τις υποπεριόδους του Απριλίου και του Ιουλίου 2008 σε εκείνη του Φεβρουαρίου 2008, επαρκής ποσότητα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, χωρίς ωστόσο να διαταραχθούν η κατάσταση της κοινοτικής αγοράς και οι εισαγωγές προέλευσης άλλων χωρών, και εντός του ορίου της συνολικής ετήσιας ποσότητας των 38 721 τόνων που προβλέπεται για την ποσόστωση αυτή.

(4)

Λόγω της προαναφερόμενης διατάραξης των εισαγωγών, ορισμένα πιστοποιητικά εισαγωγής δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθούν το 2007. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να μην παρεμποδιστεί η ενδεχόμενη χρησιμοποίησή τους το 2008.

(5)

Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 για το έτος 2008.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για το έτος 2008, η ποσότητα των 38 721 τόνων λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30, που υπάγεται στην ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4127, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η οποία περιλαμβάνεται στο στοιχείο α) του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98, κατανέμεται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98, τα οποία εκδόθηκαν το 2007 για τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για το έτος ποσόστωσης 2008.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1538/2007 (ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 49).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατανομή σε υποπεριόδους, για το 2008, της ποσόστωσης των 63 000 τόνων λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Χώρα καταγωγής

Ποσότητα σε τόνους

Αύξων αριθμός

Υποπερίοδοι (ποσότητες σε τόνους)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Απρίλιος

Ιούλιος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Ταϊλάνδη

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Αυστραλία

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Άλλες χώρες καταγωγής

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Όλες οι χώρες

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Σύνολο

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Εναπομένουσες ποσότητες οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες υποπεριόδους που δημοσιεύθηκαν σε κανονισμό της Επιτροπής.

Οι τροποποιημένες ποσότητες για το 2008 αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τα σύνολα ανά υποπερίοδο.


25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 61/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2008

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όσον αφορά τη δινοπροστόνη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 3,

τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που διατυπώθηκαν από την επιτροπή φαρμάκων για κτηνιατρική χρήση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Όλες οι φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται εντός της Κοινότητας σε κτηνιατρικά φάρμακα, τα οποία προορίζονται για ζώα που εκτρέφονται με σκοπό την παραγωγή τροφίμων πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90.

(2)

Οι ουσίες δινοπρόστη τρομεθανίνη και δινοπρόστη περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 στην κατηγορία των οργανικών ενώσεων για όλα τα είδη θηλαστικών. Η επιτροπή φαρμάκων για κτηνιατρική χρήση (ΕΦΚΧ) κλήθηκε να εξετάσει κατά πόσο οι πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί για τη δινοπρόστη τρομεθανίνη και τη δινοπρόστη ισχύουν και για τη δινοπροστόνη. Η ΕΦΚΧ θεωρεί ότι, λόγω της δομικής ομοιότητας που παρουσιάζει η δινοπροστόνη προς τη δινοπρόστη και δεδομένου ότι η δινοπροστόνη μεταβολίζεται ταχέως σε δινοπρόστη, οι αξιολογήσεις ασφαλείας που έχουν διεξαχθεί για τη δινοπρόστη τρομεθανίνη και τη δινοπρόστη ισχύουν και για τη δινοπροστόνη. Συνεπώς, η ΕΦΚΧ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι αναγκαία η θέσπιση ανωτάτων ορίων καταλοίπων για την εν λόγω ουσία. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων της ΕΦΚΧ, θεωρείται σκόπιμη η συμπερίληψη μιας νέας εγγραφής στο παράρτημα ΙΙ, στην κατηγορία των οργανικών ενώσεων, για τη δινοπροστόνη, για όλα τα είδη θηλαστικών.

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη προκειμένου να προβούν σε προσαρμογές που ενδεχομένως κριθούν αναγκαίες, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, των αδειών κυκλοφορίας των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 25 Μαρτίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1353/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 303 της 21.11.2007, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/28/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 58).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η ακόλουθη ουσία προστίθεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 (Κατάλογος ουσιών που δεν υπόκεινται σε ανώτατο όριο καταλοίπων)

2.   Οργανικές ενώσεις

Φαρμακολογικώς δραστική (-ές) ουσία (-ες)

Ζωικά είδη

Δινοπροστόνη

Όλα τα θηλαστικά


25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 62/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2008

για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αμπελοοινικό τομέα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 7 και το άρθρο 9 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 63 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (2), έχει περιορίσει τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα στις ποσότητες και στις δαπάνες που έχουν συμφωνηθεί στη συμφωνία επί της γεωργίας, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

(2)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 έχουν καθοριστεί οι συνθήκες με τις οποίες μπορούν να ληφθούν από την Επιτροπή ειδικά μέτρα για να αποφευχθεί η υπέρβαση της προβλεπόμενης ποσότητας ή του διαθέσιμου προϋπολογισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής.

(3)

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή από τις 23 Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής, οι ποσότητες που είναι ακόμα διαθέσιμες για την περίοδο έως τις 15 Μαρτίου 2008, για τη ζώνη προορισμού 1) Αφρική, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001, υπάρχει κίνδυνος να υπερβληθούν χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής. Πρέπει, συνεπώς, να εφαρμοστεί ένα ενιαίο ποσοστό αποδοχής για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από τις 16 έως τις 22 Ιανουαρίου 2008 για τις ζώνες αυτές και να ανασταλεί έως τις 16 Μαρτίου 2008 η έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής στον αμπελοοινικό τομέα για τα οποία οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τις 16 έως τις 22 Ιανουαρίου 2008 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 εκδίδονται μέχρι ποσοστού 73,49 % των ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 1) Αφρική.

2.   Για τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα οποία οι προαναφερθείσες στην παράγραφο 1 αιτήσεις υποβάλλονται από τις 23 Ιανουαρίου 2008 καθώς και η υποβολή, από τις 25 Ιανουαρίου 2008, των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής αναστέλλονται για τις ζώνες προορισμού 1) Αφρική έως τις 16 Μαρτίου 2008.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2007 (ΕΕ L 274 της 18.10.2007, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/11


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Οκτωβρίου 2007

για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2008/74/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 310, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση, και το άρθρο 300 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

την πράξη προσχώρησης του 2005, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, («ΣΕΑΣ») υπεγράφη στην Πρετόρια στις 11 Οκτωβρίου 1999 και συνήφθη στις 26 Απριλίου 2004 (1).

(2)

Η συνθήκη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005.

(3)

Στις 23 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, να διαπραγματευθεί με τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής πρόσθετο πρωτόκολλο της ΣΕΑΣ ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση των δύο νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν προς ικανοποίηση της Επιτροπής.

(5)

Με την επιφύλαξη της πιθανής σύναψής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το πρόσθετο πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της. Το πρόσθετο πρωτόκολλο είναι σκόπιμο να εφαρμοσθεί προσωρινά, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που προβλέπονται για την επίσημη σύναψή του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας, υπό την επιφύλαξη της απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του εν λόγω πρόσθετου πρωτοκόλλου.

Το κείμενο του πρόσθετου πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της, το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την επιφύλαξη της σύναψής του.

Άρθρο 3

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της εφαρμόζουν προσωρινά τις διατάξεις του πρόσθετου πρωτοκόλλου, από 1ης Ιανουαρίου 2007, με την επιφύλαξη της πιθανής σύναψής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Λουξεμβούργο, 9 Οκτωβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 109.


ΠΡΌΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,

Η ΜΑΛΤΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

στο εξής αποκαλούμενα «κράτη μέλη», που εκπροσωπούνται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

στο εξής αποκαλούμενη «Κοινότητα»,

και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ,

που στο εξής αποκαλούνται από κοινού «συμβαλλόμενα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, («ΣΕΑΣ») υπεγράφη στην Πρετόρια στις 11 Οκτωβρίου 1999 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συνθήκη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005, η προσχώρηση των νέων συμβαλλόμενων μερών στη ΣΕΑΣ συμφωνήθηκε με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ΣΕΑΣ,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία (εφεξής «νέα κράτη μέλη») καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της ΣΕΑΣ και υιοθετούν και λαμβάνουν υπό σημείωση, αντιστοίχως, με τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας, τα κείμενα της συμφωνίας, καθώς και τα παραρτήματα, τα πρωτόκολλα και τις δηλώσεις που επισυνάπτονται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΕΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο 2

Γλώσσες και αριθμός πρωτοτύπων

Το άρθρο 108 της ΣΕΑΣ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 108

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και στις επίσημες γλώσσες της Νότιας Αφρικής, εκτός της αγγλικής, όπως Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa και isiZulu, και όλα τα εν λόγω κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.».

Άρθρο 3

Κανόνες καταγωγής

Το πρωτόκολλο 1 της ΣΕΑΣ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 16, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τα εκδιδόμενα εκ των υστέρων πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες μνείες:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”;»·

2.

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατά τον τρόπο αυτό, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες μνείες:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”;»·

3.

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Η δήλωση τιμολογίου, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Δεν χρειάζεται ωστόσο να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις.

Βουλγαρικό κείμενο

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Ισπανικό κείμενο

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Τσεχικό κείμενο

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Δανικό κείμενο

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Γερμανικό κείμενο

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Εσθονικό κείμενο

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Ελληνικό κείμενο

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Αγγλικό κείμενο

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Γαλλικό κείμενο

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Ιταλικό κείμενο

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Λεττονικό κείμενο

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Λιθουανικό κείμενο

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Ουγγρικό κείμενο

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Μαλτέζικο κείμενο

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Ολλανδικό κείμενο

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Πολωνικό κείμενο

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Πορτογαλικό κείμενο

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Ρουμανικό κείμενο

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Σλοβενικό κείμενο

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Σλοβακικό κείμενο

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Φινλανδικό κείμενο

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Σουηδικό κείμενο

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Κείμενο σε γλώσσες της Νότιας Αφρικής

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Τόπος και ημερομηνία)

 (4)

(Υπογραφή του εξαγωγέα και αναγραφή, ολογράφως, του ονοματεπωνύμου του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4

Εμπορεύματα που βρίσκονται καθ’ οδόν ή υπό προσωρινή αποθήκευση

1.   Οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που εξάγονται είτε από τη Νότια Αφρική προς ένα από τα νέα κράτη μέλη είτε από ένα από τα νέα κράτη μέλη προς τη Νότια Αφρική, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 1 της ΣΕΑΣ και τα οποία κατά την ημερομηνία προσχώρησης βρίσκονταν είτε καθ’ οδόν είτε υπό προσωρινή αποθήκευση, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στη Νότια Αφρική ή στο υπόψη νέο κράτος μέλος.

2.   Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται προτιμησιακή μεταχείριση, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, πιστοποιητικό καταγωγής εκδοθέν εκ των υστέρων από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΣΕΑΣ.

Άρθρο 6

1.   Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα, από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος των κρατών μελών, και από τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής σύμφωνα με τις κατ’ ιδίας διαδικασίες τους.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των αντιστοίχων διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι πράξεις έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

1.   Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας πράξης έγκρισης.

2.   Το παρόν πρωτόκολλο ισχύει προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 8

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και στις επίσημες γλώσσες της Νότιας Αφρικής, εκτός της αγγλικής, όπως Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa και isiZulu, και όλα τα εν λόγω κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 20 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σε αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή παραμένει κενός ο χώρος.

(2)  Αναγράφεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγόμενα από τη Θέουτα και τη Μελίλια κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο “CM”.

(3)  Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να παραλείπονται, αν η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται στο ίδιο το έγγραφο.

(4)  Βλέπε άρθρο 19 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις που δεν ζητείται από τον εξαγωγέα να υπογράψει, η εξαίρεση από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται επίσης την εξαίρεση από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος.».


25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/20


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Ιανουαρίου 2008

σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Καφέ όσον αφορά τον ορισμό του θεματοφύλακα της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ

(2008/75/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 παράγραφοι 1 έως 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Διεθνές Συμβούλιο Καφέ, κατά την 98η σύνοδό του, ενέκρινε με το ψήφισμα 431 της 28ης Σεπτεμβρίου 2007 το κείμενο νέας διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ.

(2)

Η διεθνής συμφωνία του 2001 για τον καφέ παρατάθηκε για ένα έτος, από την 1η Οκτωβρίου 2007 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, με το ψήφισμα 432 της 28ης Σεπτεμβρίου 2007.

(3)

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 10 της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ, ο μελλοντικός θεματοφύλακας ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Καφέ στο πλαίσιο της ισχύουσας διεθνούς συμφωνίας του 2001. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2008.

(4)

Ο καθορισμός του θεματοφύλακα είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(5)

Θα πρέπει να καθοριστεί η θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Διεθνές Συμβούλιο Καφέ επί του θέματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Η θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Καφέ είναι να ψηφίσει υπέρ του ορισμού του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ ως θεματοφύλακα της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ.

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC


Διορθωτικά

25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/21


Διορθωτικό στην οδηγία 2007/53/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ αυτής στην τεχνική πρόοδο

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 226 της 30ής Αυγούστου 2007 )

Στη σελίδα 19, το κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 19 Ιουνίου 2008 το αργότερο, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων μαζί με έναν πίνακα συσχέτισης των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από τις 19 Μαρτίου 2009.

Οι εν λόγω διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παραπομπή αυτή καθορίζεται από τα κράτη μέλη.».


25.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/21


Διορθωτικό στην οδηγία 2008/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/39/ΕΚ όσον αφορά ζωοτροφές που προορίζονται για τη μείωση του κινδύνου για επιλόχειο πάρεση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 6 της 10ης Ιανουαρίου 2008 )

Στη σελίδα 4 το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου 2008.

Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.»