ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
18 Ιανουαρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 31/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I ( 1 )

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 34/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

13

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 35/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή για το βούτυρο στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004

15

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 36/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή βοείου κρέατος

16

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007, για την περίοδο 2007/2008

20

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 38/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν για την υποπερίοδο του Ιανουαρίου του 2008 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1529/2007

22

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 39/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

25

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/58/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, που επιτρέπει την αύξηση της οξύτητας των γλευκών των οίνων που παράγονται στην αμπελοοινική ζώνη Β της Αυστρίας για την περίοδο 2007/2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5615]

28

 

 

2008/59/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007, για την αναπροσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2006, την 1η Σεπτεμβρίου 2006, την 1η Οκτωβρίου 2006, την 1η Νοεμβρίου 2006, την 1η Δεκεμβρίου 2006 και την 1η Ιανουαρίου 2007 στις αποδοχές των υπαλλήλων, των έκτακτων υπαλλήλων και των συμβασιούχων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρετούν σε τρίτες χώρες καθώς και ορισμένων υπαλλήλων που εξακολουθούν να υπηρετούν στα δύο νέα κράτη μέλη για ανώτατο χρονικό διάστημα δεκαεννέα μηνών από την προσχώρηση

29

 

 

2008/60/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τροποποίηση της απόφασης 2003/548/ΕΚ όσον αφορά τη διαγραφή συγκεκριμένων τύπων μισθωμένων γραμμών από τη στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6635]  ( 1 )

32

 

 

2008/61/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις εισαγωγές νωπού βοείου κρέατος από τη Βραζιλία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 28]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 31/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Νοεμβρίου 2007

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης διαπραγματεύτηκαν και μονογράφησαν συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, η οποία παρέχει στους αλιείς της Κοινότητας αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης.

(2)

Είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εγκριθεί η εν λόγω συμφωνία.

(3)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέθοδος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό (1).

Άρθρο 2

Οι καθοριζόμενες στο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

Κατηγορία αλιείας

Τύπος σκάφους

Κράτος μέλος

Άδειες ή ποσόστωση

Αλιεία τόνου

Θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις

Ισπανία

23

Γαλλία

19

Ιταλία

1

Αλιεία τόνου

Παραγαδιάρικα επιφανείας χωρητικότητας μεγαλύτερης των 100 GT

Ισπανία

25

Γαλλία

13

Πορτογαλία

7

Ηνωμένο Βασίλειο

5

Αλιεία τόνου

Παραγαδιάρικα επιφανείας χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των 100 GT

Γαλλία

26

Βενθοπελαγική αλιεία

Ερευνητική αλιεία με πετονιά ή παραγάδια βυθού

Γαλλία

5

Εάν οι αιτήσεις αδειών αυτών των κρατών μελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέματος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα (2).

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. L. RODRIGUES


(1)  Για το κείμενο της συμφωνίας, βλ. ΕΕ L 331 της 17.12.2007, σ. 7.

(2)  ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 32/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή θα αρχίσει πρόγραμμα εργασίας για τη σταδιακή εξέταση των δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της οδηγίας. Το πρόγραμμα αυτό διαιρέθηκε σε τέσσερις φάσεις, η τελευταία από τις οποίες θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με την απόφαση 2003/565/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την παράταση του χρονικού διαστήματος του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η πρώτη φάση του εν λόγω προγράμματος θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (3). Η δεύτερη και η τρίτη φάση των εργασιών θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της δεύτερης και τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής (5). Η τέταρτη φάση θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6).

(3)

Για την καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο πρόγραμμα εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν λεπτομερείς κανόνες για την επανυποβολή αιτήσεων, ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη εργασιών, να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας και να εξασφαλιστεί η ταχεία λήψη απόφασης. Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστεί η σχέση μεταξύ αιτούντων, κρατών μελών, Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εφεξής «η Αρχή», και Επιτροπής, καθώς και η υποχρέωση του κάθε μέρους να εφαρμόζει τη διαδικασία.

(4)

Για τις ουσίες που συμπεριλαμβάνονταν στην πρώτη φάση, οι φάκελοι υποβλήθηκαν το 1995 και το 1996. Η Αρχή δεν πραγματοποίησε αξιολόγηση από ομοτίμους. Δεδομένων της χρονολογίας κατάρτισης των αρχικών φακέλων και των αλλαγών στις επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα καθοδηγητικά έγγραφα των υπηρεσιών της Επιτροπής, θα πρέπει να απαιτηθεί πλήρης και επικαιροποιημένος φάκελος για τις εν λόγω ουσίες, και η Αρχή θα πρέπει κατ’ αρχήν να πραγματοποιήσει αξιολόγηση από ομοτίμους. Οι ίδιες διατάξεις θα πρέπει κατ’ αρχήν να εφαρμοστούν για τις ουσίες των φάσεων 2, 3 και 4 του προγράμματος εξέτασης, αλλά, σε περιπτώσεις στις οποίες καταρτίστηκε σχέδιο έκθεσης εκτίμησης και υποβλήθηκε αίτηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την απόφαση που προέβλεπε ότι η ουσία δεν θα περιληφθεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, μπορεί να εφαρμοστεί ταχεία διαδικασία.

(5)

Για τις ουσίες που καλύπτονται από τη δεύτερη φάση εφαρμόστηκαν αυστηρές προθεσμίες και, ως εκ τούτου, ήταν αναγκαίο να ληφθεί απόφαση με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, για τις οποίες η Αρχή προέβη σε αξιολόγηση από ομοτίμους. Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίστηκαν ζητήματα τα οποία οδήγησαν στη μη καταχώριση της ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Για τις ουσίες αυτές, οι αρχικοί φάκελοι είχαν υποβληθεί το αργότερο τον Απρίλιο του 2002. Διενεργήθηκαν αξιολογήσεις από ομοτίμους μεταξύ του 2003 και του 2006 και, συνεπώς, οι φάκελοι είναι επικαιροποιημένοι. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται μόνο περιορισμένος αριθμός μελετών για να καταρτιστεί πλήρης φάκελος για την επανυποβολή αιτήσεων σχετικά με πιθανές καταχωρίσεις στο παράρτημα I, με βάση την ίδια ή πιο περιορισμένες προβλεπόμενες χρήσεις. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια ταχεία διαδικασία επανυποβολής και αξιολόγησης από ομοτίμους σε περιπτώσεις στις οποίες ο φάκελος καταρτίστηκε και συζητήθηκε πρόσφατα. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις ουσίες της τρίτης και της τέταρτης φάσης του προγράμματος εξέτασης, για τις οποίες οι διαδικασίες τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2007.

(6)

Τα πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν υποβληθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

(7)

Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για την ίδια ουσία ανά πάσα στιγμή.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την επανυποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων για καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ δραστικών ουσιών οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά οι οποίες, μέχρι τις ημερομηνίες που παρατίθενται στα στοιχεία α), β) και γ), δεν είχαν περιληφθεί στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας:

α)

για τις ουσίες της πρώτης φάσης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, ή, στην περίπτωση της ουσίας metalaxyl, έως τις 30 Ιουνίου 2010·

β)

για τις ουσίες της δεύτερης φάσης, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007·

γ)

για τις ουσίες της τρίτης και της τέταρτης φάσης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«αιτών»: το πρόσωπο που παράγει το ίδιο τη δραστική ουσία ή αναθέτει την παραγωγή της για λογαριασμό του σε τρίτο ή το πρόσωπο που ορίζεται από τον παρασκευαστή ως ο αποκλειστικός του αντιπρόσωπος για σκοπούς συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό·

β)

«επιτροπή»: η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

γ)

«ουσίες της πρώτης φάσης»: οι δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92·

δ)

«ουσίες της δεύτερης φάσης»: οι δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000·

ε)

«ουσίες της τρίτης φάσης»: οι δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002·

στ)

«ουσίες της τέταρτης φάσης»: οι δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 3

Αίτηση

1.   Ένας αιτών που επιθυμεί να εξασφαλίσει την καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ δραστικής ουσίας η οποία καλύπτεται από το άρθρο 1, υποβάλλει αίτηση για την εν λόγω δραστική ουσία σε κράτος μέλος (εφεξής «κράτος μέλος-εισηγητής») μαζί με πλήρη φάκελο, συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού φακέλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι η δραστική ουσία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας. Το βάρος της απόδειξης ότι οι εν λόγω απαιτήσεις πληρούνται φέρει ο αιτών.

2.   Όταν υποβάλλει την αίτησή του, ο αιτών μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, να ζητήσει να τηρηθούν εμπιστευτικά ορισμένα μέρη των φακέλων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ο αιτών εξηγεί για κάθε έγγραφο ή μέρος εγγράφου τους λόγους για τους οποίους πρέπει να θεωρηθεί εμπιστευτικό.

Ο αιτών υποβάλλει ταυτόχρονα τυχόν αξιώσεις για την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Ο αιτών υποβάλλει χωριστά τις πληροφορίες που πρέπει να τηρηθούν εμπιστευτικές.

Άρθρο 4

Φάκελοι

1.   Ο συνοπτικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

στοιχεία σχετικά με ένα περιορισμένο φάσμα αντιπροσωπευτικών χρήσεων τουλάχιστον ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία, από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

β)

για κάθε σημείο των απαιτήσεων για στοιχεία σχετικά με τη δραστική ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα II της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τις περιλήψεις και τα αποτελέσματα των δοκιμών και των μελετών, το όνομα του ιδιοκτήτη τους και του προσώπου ή του ιδρύματος που διεξήγαγε τις δοκιμές και τις μελέτες·

γ)

για κάθε σημείο των απαιτήσεων για στοιχεία σχετικά με το φυτοπροστατευτικό προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τις περιλήψεις και τα αποτελέσματα των δοκιμών και των μελετών, το όνομα του ιδιοκτήτη τους και του προσώπου ή του ιδρύματος που διεξήγαγε τις δοκιμές και τις μελέτες σχετικά με την εκτίμηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ελλιπή στοιχεία στο φάκελο του παραρτήματος II ή του παραρτήματος III, τα οποία προκύπτουν από το προτεινόμενο περιορισμένο φάσμα αντιπροσωπευτικών χρήσεων της δραστικής ουσίας, μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμούς στην καταχώριση στο παράρτημα Ι·

δ)

κατάλογο σημείων προς έλεγχο, ο οποίος να αποδεικνύει ότι ο φάκελος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι πλήρης·

ε)

τους λόγους για τους οποίους οι εκθέσεις των δοκιμών και των μελετών που υποβλήθηκαν είναι απαραίτητες για την πρώτη καταχώριση της δραστικής ουσίας·

στ)

εκτίμηση όλων των υποβαλλόμενων πληροφοριών.

2.   Ο πλήρης φάκελος περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο των εκθέσεων των ατομικών δοκιμασιών και μελετών σχετικά με όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1.

Άρθρο 5

Έλεγχος πληρότητας των φακέλων

1.   Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, το κράτος μέλος-εισηγητής εξετάζει αν οι φάκελοι που υποβλήθηκαν με την αίτηση περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4, χρησιμοποιώντας τον κατάλογο των σημείων προς έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2.   Εάν λείπει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4, το κράτος μέλος ενημερώνει τον αιτούντα, ορίζοντας προθεσμία υποβολής τους. Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

3.   Εάν, στη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο αιτών δεν έχει υποβάλει τα στοιχεία που λείπουν, το κράτος μέλος-εισηγητής ενημερώνει τον αιτούντα, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη. Εάν, αφού δώσει στον αιτούντα τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, η Επιτροπή αποφανθεί ότι ο αιτών δεν υπέβαλε τα στοιχεία που λείπουν, εκδίδει απόφαση που προβλέπει ότι η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν θα περιληφθεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η απόφαση αυτή περατώνει την εκτίμηση της εν λόγω δραστικής ουσίας βάσει του παρόντος κανονισμού.

4.   Νέα αίτηση για την ίδια ουσία μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή.

5.   Όταν οι φάκελοι που υποβάλλονται με την αίτηση περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 3, το κράτος μέλος-εισηγητής ενημερώνει τον αιτούντα, την Επιτροπή, τα λοιπά κράτη μέλη και την Αρχή σχετικά με την πληρότητα της αίτησης.

Άρθρο 6

Δημοσίευση πληροφοριών

Για τις αιτήσεις των οποίων η πληρότητα έχει επιβεβαιωθεί, η Επιτροπή δημοσιεύει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ονομασία της δραστικής ουσίας·

β)

την ημερομηνία της αίτησης·

γ)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των αιτούντων·

δ)

το κράτος μέλος-εισηγητή.

Άρθρο 7

Υποβολή πληροφοριών από τρίτους

1.   Οιοδήποτε άτομο ή κράτος μέλος επιθυμεί να υποβάλει στο κράτος μέλος-εισηγητή πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εκτίμηση, ιδίως όσον αφορά τις πιθανώς επικίνδυνες επιπτώσεις της δραστικής ουσίας ή των καταλοίπων της στην υγεία του ανθρώπου, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον, τις υποβάλλει, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το αργότερο ενενήντα ημέρες από τη δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2.   Το κράτος μέλος-εισηγητής υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση κάθε πληροφορία που έχει λάβει στην Αρχή και στον αιτούντα.

3.   Ο αιτών μπορεί να στείλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις υποβληθείσες πληροφορίες στο κράτος μέλος-εισηγητή και στην Αρχή το αργότερο εξήντα ημέρες από τη λήψη τους.

Άρθρο 8

Εκτίμηση από το κράτος μέλος-εισηγητή

1.   Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το κράτος μέλος-εισηγητής καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή, με κοινοποίηση στην Αρχή, έκθεση (εφεξής «σχέδιο έκθεσης εκτίμησης»), στην οποία εκτιμά αν μπορεί να αναμένεται ότι η δραστική ουσία πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ταυτόχρονα, πληροφορεί τον αιτούντα ότι το σχέδιο έκθεσης εκτίμησης έχει υποβληθεί και του ζητά να διαβιβάσει πάραυτα τον επικαιροποιημένο φάκελο στην Αρχή, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

2.   Το κράτος μέλος-εισηγητής μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της Αρχής.

3.   Εάν το κράτος μέλος-εισηγητής χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, ορίζει στον αιτούντα προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σ’ αυτή την περίπτωση, η δωδεκάμηνη προθεσμία παρατείνεται κατά το επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται από το κράτος μέλος-εισηγητή. Το επιπλέον χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και λήγει τη στιγμή κατά την οποία το κράτος μέλος-εισηγητής λαμβάνει τις πρόσθετες πληροφορίες. Ενημερώνει την Επιτροπή και την Αρχή. Στην εκτίμησή του, το κράτος μέλος-εισηγητής λαμβάνει υπόψη μόνο τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

4.   Εάν, στη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3, ο αιτών δεν έχει υποβάλει τα στοιχεία που λείπουν, το κράτος μέλος-εισηγητής ενημερώνει τον αιτούντα, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη. Εάν, αφού δώσει στον αιτούντα τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, η Επιτροπή αποφανθεί ότι ο αιτών δεν υπέβαλε τα στοιχεία που λείπουν και τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να αποφασιστεί εάν η ουσία πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εκδίδει απόφαση που προβλέπει ότι η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν θα περιληφθεί στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας και η οποία περατώνει την εκτίμηση της εν λόγω δραστικής ουσίας βάσει του παρόντος κανονισμού.

5.   Νέα αίτηση για την ίδια ουσία μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 9

Παραλαβή και πρόσβαση στο σχέδιο έκθεσης εκτίμησης

Η Αρχή διανέμει το σχέδιο έκθεσης εκτίμησης που έλαβε από το κράτος μέλος-εισηγητή στον αιτούντα, στα λοιπά κράτη μέλη και στην Επιτροπή, αφού λάβει το φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Η Αρχή δημοσιεύει το σχέδιο, αφού παραχωρήσει στον αιτούντα χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων κατά το οποίο αυτός να μπορεί να ζητήσει να τηρηθούν εμπιστευτικά ορισμένα μέρη του σχεδίου της έκθεσης εκτίμησης.

Η Αρχή παραχωρεί χρονικό διάστημα ενενήντα ημερών για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων από τα κράτη μέλη και από τον αιτούντα.

Όταν απαιτείται, η Αρχή διοργανώνει αξιολόγηση από ομοτίμους, με τη συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 10

Πόρισμα της Αρχής

1.   Η Αρχή καταλήγει σε πόρισμα σχετικά με το αν η δραστική ουσία μπορεί να αναμένεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός ενενήντα ημερών από το πέρας της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 9 τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού και το κοινοποιεί στον αιτούντα, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Η Αρχή, κατά περίπτωση, αναφέρει στο πόρισμά της τα πιθανά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου σε σχέση με τις προβλεπόμενες χρήσεις, που περιέχονται στο σχέδιο έκθεσης εκτίμησης.

2.   Εάν η Αρχή χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, παραχωρεί στον αιτούντα, σε συνεννόηση με το κράτος μέλος-εισηγητή, προθεσμία έως ενενήντα ημερών για την προσκόμισή τους στην Αρχή και στο κράτος μέλος-εισηγητή. Σ’ αυτή την περίπτωση, η προθεσμία των ενενήντα ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται κατά το επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται από την Αρχή. Ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Στο πόρισμά της, η Αρχή λαμβάνει υπόψη μόνο τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

3.   Το κράτος μέλος-εισηγητής αξιολογεί τις πρόσθετες πληροφορίες και τις υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, και το αργότερο εντός εξήντα ημερών από τη λήψη τους.

4.   Η Επιτροπή και η Αρχή συμφωνούν σχετικά με ένα χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των πορισμάτων, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός των εργασιών. Η Επιτροπή και η Αρχή συμφωνούν σχετικά με τη μορφή στην οποία υποβάλλονται τα πορίσματα της Αρχής.

Άρθρο 11

Υποβολή σχεδίου οδηγίας ή σχεδίου απόφασης

1.   Με την επιφύλαξη οιασδήποτε πρότασης μπορεί να υποβάλει με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7), η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή, το αργότερο έξι μήνες από την παραλαβή του πορίσματος της Αρχής ή της πληροφορίας ότι ο αιτών δεν υπέβαλε τα ελλείποντα από το φάκελο στοιχεία, σχέδιο έκθεσης εξέτασης που οριστικοποιείται κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής.

Δίνεται στον αιτούντα η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την έκθεση εξέτασης εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή.

2.   Με βάση την έκθεση εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, και λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατηρήσεων τις οποίες υπέβαλε ο αιτών εντός της προθεσμίας που ορίστηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκδίδεται οδηγία ή απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει ότι:

α)

μια δραστική ουσία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ υπό όρους και περιορισμούς, κατά περίπτωση·

β)

μια δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

3.   Η έκδοση απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) περατώνει την εκτίμηση της εν λόγω δραστικής ουσίας βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Πρόσβαση στην έκθεση εξέτασης

Η τελική έκθεση εξέτασης είναι διαθέσιμη για το κοινό, εκτός των τμημάτων που αναφέρονται σε εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν οι φάκελοι και ορίζονται ως εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 13

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας

Όταν μια ουσία της δεύτερης, της τρίτης ή της τέταρτης φάσης αποτέλεσε αντικείμενο απόφασης μη καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, και καταρτίστηκε σχέδιο έκθεσης εκτίμησης, οιοδήποτε άτομο είχε συμμετάσχει ως κοινοποιών στη διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση αυτή ή οιοδήποτε άτομο το οποίο, σε συμφωνία με τον αρχικό κοινοποιούντα, τον αντικατέστησε για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μπορεί να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 14 έως 19 του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μη καταχώρισης όσον αφορά τις ουσίες της τρίτης και τέταρτης φάσης ή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις ουσίες της δεύτερης φάσης.

Άρθρο 14

Αίτηση

1.   Η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 υποβάλλεται στο κράτος μέλος το οποίο ενήργησε ως εισηγητής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτίμησης η οποία έληξε με την έκδοση της απόφασης μη καταχώρισης, εκτός εάν κάποιο άλλο κράτος μέλος πληροφορήσει την Επιτροπή ότι είναι πρόθυμο να διενεργήσει την αξιολόγηση, με τη συμφωνία του αρχικού κράτους μέλους-εισηγητή.

2.   Όταν υποβάλλει την αίτησή του, ο αιτών μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, να ζητήσει να τηρηθούν εμπιστευτικά ορισμένα μέρη των πρόσθετων στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15. Ο αιτών εξηγεί για κάθε έγγραφο ή μέρος εγγράφου τους λόγους για τους οποίους πρέπει να θεωρηθεί εμπιστευτικό.

Ο αιτών υποβάλλει χωριστά τις πληροφορίες που πρέπει να τηρηθούν εμπιστευτικές.

Ο αιτών υποβάλλει ταυτόχρονα τυχόν αξιώσεις για την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 15

Ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις

1.   Ισχύουν οι ακόλουθες ουσιαστικές απαιτήσεις:

α)

η προδιαγραφή της δραστικής ουσίας είναι η ίδια με εκείνη που αποτέλεσε αντικείμενο της απόφασης μη καταχώρισης. Μπορεί να αλλάξει μόνο στο βαθμό που απαιτείται, βάσει των λόγων που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης μη καταχώρισης, για να επιτραπεί η καταχώριση της συγκεκριμένης ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

β)

οι προβλεπόμενες χρήσεις είναι οι ίδιες με εκείνες που αποτέλεσαν αντικείμενο της απόφασης μη καταχώρισης. Μπορούν να αλλάξουν μόνο στο βαθμό που απαιτείται, βάσει των λόγων που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης μη καταχώρισης, για να επιτραπεί η καταχώριση της συγκεκριμένης ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

γ)

το βάρος της απόδειξης του ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ φέρει ο αιτών.

2.   Μαζί με την αίτηση, ο αιτών υποβάλλει τα ακόλουθα:

α)

τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων που οδήγησαν στην έκδοση της σχετικής απόφασης μη καταχώρισης·

β)

τυχόν πρόσθετα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, και ιδίως τις αλλαγές στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που οδήγησαν στην απόφαση μη καταχώρισης και μετά·

γ)

συμπλήρωμα του αρχικού φακέλου, κατά περίπτωση·

δ)

κατάλογο σημείων ελέγχου που να καταδεικνύει την πληρότητα του φακέλου και να αναφέρει ποια είναι τα νέα στοιχεία.

Άρθρο 16

Δημοσίευση πληροφοριών

Για τις αιτήσεις των οποίων η πληρότητα έχει επιβεβαιωθεί, η Επιτροπή δημοσιεύει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ονομασία της δραστικής ουσίας·

β)

την ημερομηνία της αίτησης·

γ)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των αιτούντων·

δ)

το κράτος μέλος-εισηγητή.

Άρθρο 17

Υποβολή πληροφοριών από τρίτους

1.   Οιοδήποτε άτομο ή κράτος μέλος επιθυμεί να υποβάλει στο κράτος μέλος-εισηγητή πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εκτίμηση, ιδίως όσον αφορά τις πιθανώς επικίνδυνες επιπτώσεις της δραστικής ουσίας ή των καταλοίπων της στην υγεία του ανθρώπου, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον, τις υποβάλλει, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το αργότερο ενενήντα ημέρες από τη δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 16.

2.   Το κράτος μέλος-εισηγητής υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση κάθε πληροφορία που έχει λάβει στην Αρχή και στον αιτούντα.

3.   Ο αιτών μπορεί να στείλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις υποβληθείσες πληροφορίες στο κράτος μέλος-εισηγητή και στην Αρχή το αργότερο εξήντα ημέρες από τη λήψη τους.

Άρθρο 18

Εκτίμηση από το κράτος μέλος-εισηγητή

1.   Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 αξιολογούνται από το κράτος μέλος-εισηγητή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, εκτός εάν το κράτος μέλος συμφωνήσει με άλλο κράτος μέλος ότι το τελευταίο θα ενεργήσει ως εισηγητής. Ο αιτών, η Επιτροπή, η Αρχή και τα λοιπά κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά με αυτή τη συμφωνία.

2.   Εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, το κράτος μέλος-εισηγητής διαβιβάζει στην Αρχή και στην Επιτροπή αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων υπό μορφήν έκθεσης, εφεξής «πρόσθετη έκθεση», τα οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες του αρχικού φακέλου, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τις διαθέσιμες πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τρίτο μέρος σχετικά με τις δυνητικώς επικίνδυνες επιπτώσεις και τυχόν παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί από τον αιτούντα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3. Η πρόσθετη έκθεση εκτιμά αν μπορεί να αναμένεται ότι η δραστική ουσία πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ταυτόχρονα, το κράτος μέλος-εισηγητής πληροφορεί τον αιτούντα ότι η πρόσθετη έκθεση έχει υποβληθεί και ότι ο επικαιροποιημένος φάκελος θα πρέπει να διαβιβαστεί πάραυτα στην Αρχή, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Το κράτος μέλος-εισηγητής μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της Αρχής.

3.   Εάν το κράτος μέλος-εισηγητής χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν αφορούν την υποβολή νέων μελετών, ορίζει στον αιτούντα προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σ’ αυτή την περίπτωση, η εξάμηνη προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται κατά το επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται από το κράτος μέλος-εισηγητή. Το επιπλέον χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες και λήγει τη στιγμή κατά την οποία το κράτος μέλος-εισηγητής λαμβάνει τις πρόσθετες πληροφορίες. Ενημερώνει την Επιτροπή και την Αρχή. Στην εκτίμησή του, το κράτος μέλος-εισηγητής λαμβάνει υπόψη μόνο τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

Άρθρο 19

Πρόσβαση στην πρόσθετη έκθεση

1.   Μόλις λάβει την πρόσθετη έκθεση, η Αρχή την ανακοινώνει αμέσως στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στον αιτούντα για υποβολή παρατηρήσεων. Οι εν λόγω παρατηρήσεις αποστέλλονται στην Αρχή εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της πρόσθετης έκθεσης. Η Αρχή συγκεντρώνει και προωθεί τις παρατηρήσεις στην Επιτροπή.

2.   Η Αρχή θέτει την πρόσθετη έκθεση στη διάθεση κάθε προσώπου που θα τη ζητήσει ή τη διατηρεί διαθέσιμη για κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να τη συμβουλευθεί, με εξαίρεση τα στοιχεία της έκθεσης που έχουν γίνει δεκτά ως εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 20

Αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή αξιολογεί την πρόσθετη έκθεση και, κατά περίπτωση, το σχέδιο έκθεσης εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 13, καθώς και τη σύσταση του κράτους μέλους-εισηγητή και τις παρατηρήσεις που έλαβε, εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων που συγκέντρωσε η Αρχή.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της Αρχής. Η εν λόγω αίτηση γνωμοδότησης μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει αίτηση για αξιολόγηση από ομοτίμους, με τη συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

2.   Εάν η Επιτροπή ζητήσει τη γνώμη της Αρχής για τις ουσίες της δεύτερης φάσης, η Αρχή εκδίδει το πόρισμά της το αργότερο ενενήντα ημέρες από τη λήψη της αίτησης της Επιτροπής. Η Αρχή εκδίδει την έκθεση πορισμάτων της το αργότερο έξι μήνες μετά την αίτηση για τις ουσίες της τρίτης και της τέταρτης φάσης.

Για τις ουσίες της τρίτης και της τέταρτης φάσης, όταν η Αρχή χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν αφορούν την υποβολή νέων μελετών, ορίζει προθεσμία το πολύ ενενήντα ημερών, εντός της οποίας ο αιτών υποχρεούται να τις προσκομίσει στην Αρχή και στο κράτος μέλος-εισηγητή. Σ’ αυτή την περίπτωση, η εξάμηνη προθεσμία που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται κατά το επιπλέον χρονικό διάστημα που χορηγείται από την Αρχή.

Το κράτος μέλος-εισηγητής αξιολογεί τις πρόσθετες πληροφορίες και τις υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, και το αργότερο εντός εξήντα ημερών από τη λήψη τους.

3.   Η Επιτροπή και η Αρχή συμφωνούν σχετικά με ένα χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των πορισμάτων, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός των εργασιών. Η Επιτροπή και η Αρχή συμφωνούν σχετικά με τη μορφή στην οποία υποβάλλονται τα πορίσματα της Αρχής.

Άρθρο 21

Υποβολή σχεδίου οδηγίας ή σχεδίου απόφασης

1.   Με την επιφύλαξη οιασδήποτε πρότασης μπορεί να υποβάλει με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή, το αργότερο έξι μήνες από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 παράγραφος 1 ή των πορισμάτων της Αρχής ή της πληροφορίας ότι ο αιτών δεν υπέβαλε τα ελλείποντα από το φάκελο στοιχεία, σχέδιο έκθεσης εξέτασης που οριστικοποιείται κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής.

Δίνεται στον αιτούντα η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την έκθεση εξέτασης εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή.

2.   Με βάση την έκθεση εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, και λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατηρήσεων τις οποίες υπέβαλε ο αιτών εντός της προθεσμίας που ορίστηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκδίδεται οδηγία ή απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει ότι:

α)

μια δραστική ουσία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ υπό όρους και περιορισμούς, κατά περίπτωση·

β)

μια δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 22

Πρόσβαση στην έκθεση εξέτασης

Η τελική έκθεση εξέτασης είναι διαθέσιμη για το κοινό, εκτός των τμημάτων που αναφέρονται σε εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν οι φάκελοι και ορίζονται ως εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Τέλη

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα καθεστώς που υποχρεώνει τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλος ή επιβάρυνση για τη διοικητική επεξεργασία και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων ή των φακέλων που σχετίζονται με αυτά.

2.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ειδικό τέλος ή επιβάρυνση για την αξιολόγηση.

3.   Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη:

α)

απαιτούν την καταβολή τέλους ή επιβάρυνσης το οποίο αντιστοιχεί, κατά το δυνατόν, στις δαπάνες για τη διεξαγωγή όλων των διαφόρων διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση για κάθε υποβολή πρόσθετων στοιχείων ή φακέλων·

β)

εξασφαλίζουν ότι το ύψος του τέλους καθορίζεται με διαφάνεια και κατά τρόπο που να αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος της εξέτασης και του διοικητικού χειρισμού των πρόσθετων στοιχείων ή των φακέλων· εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν μια κλίμακα σταθερών επιβαρύνσεων, βάσει του μέσου κόστους για τον υπολογισμό του συνολικού τέλους·

γ)

μεριμνούν ώστε το τέλος ή η επιβάρυνση να εισπράττεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Αρχή σε κάθε κράτος μέλος και τα έσοδα από το τέλος να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δαπανών που όντως πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος-εισηγητή για την αξιολόγηση και το διοικητικό χειρισμό των πρόσθετων στοιχείων ή των φακέλων για τους οποίους το κράτος μέλος αυτό είναι εισηγητής, ή για τη χρηματοδότηση γενικών ενεργειών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως κράτους μέλους, οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 24

Άλλες επιβαρύνσεις, εισφορές ή τέλη

Το άρθρο 23 ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των κρατών μελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν, σύμφωνα με την Συνθήκη, επιβαρύνσεις, εισφορές ή τέλη σχετικά με την έγκριση, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση και τον έλεγχο δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διαφορετικά από το τέλος που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/50/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 202 της 3.8.2007, σ. 15).

(2)  ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 40.

(3)  ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (ΕΕ L 259 της 13.7.2000, σ. 27).

(4)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003 (ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 32).

(5)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 (ΕΕ L 246 της 21.9.2007, σ. 19).

(6)  ΕΕ L 379 της 24.12.2004, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2007.

(7)  ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 34/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για την αυγοαλβουμίνη και την λακταλβουμίνη (3), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών, για τα προϊόντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την προέλευση· ότι πρέπει, συνεπώς, να δημοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές.

(3)

Πρέπει να εφαρμοστεί η τροποποίηση αυτή το συντομότερο δυνατό λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς.

(4)

Η επιτροπή διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49).

(4)  ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1468/2007 (ΕΕ L 329 της 14.12.2007, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

(EUR/100 kg)

Προέλευση (1)

0207 12 10

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 70 %”, κατεψυγμένα

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους πετεινούς ή κότες

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Στήθια από κοτόπουλα, κατεψυγμένα

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Μηροί από κοτόπουλα, κατεψυγμένοι

110,8

10

01

0207 14 70

Άλλα μέρη κοτόπουλου, κατεψυγένα

211,9

22

01

0207 25 10

Σφάγια από γάλους και γαλοπούλες που παρουσιάζονται μαδημένα μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα — “γάλοι 80 %”

151,3

3

01

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Κρόκοι αυγών αποξεραμένοι

318,9

0

02

0408 91 80

Αυγά χωρίς το τσόφλι αποξεραμένα

374,2

0

02

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Αυγοαλβουμίνες αποξεραμένες

475,4

0

02


(1)  Προέλευση εισαγωγών:

01

Βραζιλία

02

Αργεντινή

03

Χιλή

04

Ταϊλάνδη.»


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 35/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

σχετικά με τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή για το βούτυρο στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 581/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα είδη βουτύρου (2), προβλέπει διαρκή δημοπρασία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 580/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, για θέσπιση δημοπρασίας σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (3), και ύστερα από εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να μη χορηγηθεί επιστροφή για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2008.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2008, δεν χορηγείται καμία επιστροφή κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα και τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1152/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 258 της 4.10.2007, σ. 3). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 64. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1543/2007 (ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 62).

(3)  ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 58. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 128/2007 (ΕΕ L 41 της 13.2.2007, σ. 6).


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 36/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή βοείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 προβλέπεται ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και των τιμών των ίδιων προϊόντων στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(2)

Δεδομένης της παρούσας κατάστασης της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος, πρέπει να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

(3)

Στο άρθρο 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 προβλέπεται ότι, λόγω της κατάστασης της παγκόσμιας αγοράς ή των ειδικών αναγκών ορισμένων αγορών, είναι δυνατόν να καταστεί αναγκαία η διαφοροποίηση της επιστροφής ανάλογα με τον τόπο προορισμού.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα στα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία φέρουν σήμα καταλληλότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2). Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4).

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 1982, περί θεσπίσεως των όρων χορηγήσεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα αποστεωμένα βόεια κρέατα (5), η ειδική επιστροφή μειώνεται, εάν η ποσότητα κρέατος χωρίς οστά που πρόκειται να εξαχθεί είναι μικρότερη από το 95 % της συνολικής ποσότητας κατά βάρος των τεμαχίων που προέρχονται από την αφαίρεση των οστών, χωρίς ωστόσο να είναι μικρότερη από το 85 % αυτής.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1218/2007 της Επιτροπής (6) πρέπει επομένως να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, για τα προϊόντα και για τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού υπό τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή βάσει της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, ιδίως όσον αφορά την παρασκευή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη σήμανση καταλληλότητας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Άρθρο 2

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82, το ύψος της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό προϊόντος 0201 30 00 9100 μειώνεται κατά 7 EUR/100 kg.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1218/2007 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1243/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 281 της 25.10.2007, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 212 της 21.7.1982, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 (ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11).

(6)  ΕΕ L 275 της 19.10.2007, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος που εφαρμόζονται από τις 18 Ιανουαρίου 2008

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

48,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

48,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

61,0

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

CA (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

22,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

84,7

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

49,8

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

50,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

29,9

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

CA (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

22,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

20,7

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

B00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, εφοδιασμός και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή εκτός της Κοινότητας).

B02

:

B04 και προορισμός EG.

B03

:

Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ανεφοδιασμός σκαφών [προορισμοί που εμφαίνονται στα άρθρα 36 και 45 και, εφόσον ενδείκνυται, στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11)].

B04

:

Τουρκία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Μυανμάρ (Βιρμανία), Ταϋλάνδη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, Τσαντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάμπια, Γουϊνέα Μπισσάου, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ισημερινή Γουϊνέα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Γκαμπόν, Κονγκό, Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και κτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία, Ερυθραία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και κτήσεις, Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Μοζαμβίκη, Μαυρίκιος, Κομόρες, Μαγιότ, Ζάμπια, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Λεσόθο.


(1)  Η υπαγωγή σε αυτή τη διάκριση υπόκειται στην προσκόμιση της βεβαίωσης που εμφαίνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 433/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 21.4.2007, σ. 3).

(2)  Η επιστροφή χορηγείται υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21), και, κατά περίπτωση, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 της Επιτροπής (EE L 329 της 25.11.2006, σ. 7).

(3)  Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1643/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 8.11.2006, σ. 7).

(4)  Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2051/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 274 της 26.10.1996, σ. 18).

(5)  Η χορήγηση της επιστροφής υπόκειται στην τήρηση των όρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 325 της 24.11.2006, σ. 12).

(6)  Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουμένου του λίπους, προσδιορίζεται με τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39).

Ο όρος «μέση περιεκτικότητα» αναφέρεται στην ποσότητα του δείγματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 4.5.2002, σ. 6). Διενεργείται δειγματοληψία από το τμήμα της σχετικής παρτίδας που παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου.

(7)  Δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, ουδεμία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται προς τρίτες χώρες.

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

B00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, εφοδιασμός και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή εκτός της Κοινότητας).

B02

:

B04 και προορισμός EG.

B03

:

Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ανεφοδιασμός σκαφών [προορισμοί που εμφαίνονται στα άρθρα 36 και 45 και, εφόσον ενδείκνυται, στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11)].

B04

:

Τουρκία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Μυανμάρ (Βιρμανία), Ταϋλάνδη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, Τσαντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάμπια, Γουϊνέα Μπισσάου, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ισημερινή Γουϊνέα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Γκαμπόν, Κονγκό, Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και κτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία, Ερυθραία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και κτήσεις, Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Μοζαμβίκη, Μαυρίκιος, Κομόρες, Μαγιότ, Ζάμπια, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Λεσόθο.


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 37/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007, για την περίοδο 2007/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2007/2008 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοίτροποποιή θηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1509/2007 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007 για την περίοδο 2007/2008, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2006 (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 43).

(3)  ΕΕ L 253 της 28.9.2007, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 333 της 19.12.2007, σ. 70.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τη 18η Ιανουαρίου 2008

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 38/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν για την υποπερίοδο του Ιανουαρίου του 2008 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1529/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1529/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής κρατών που ανήκουν στην περιοχή CARIFORUM και υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1529/2007 ανοίχθηκε για το έτος 2008 ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής 187 000 τόνων ρυζιού, εκφραζόμενη σε ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού, καταγωγής κρατών που ανήκουν στην περιοχή CARIFORUM (αύξων αριθμός 09.4219), δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής 25 000 τόνων ρυζιού, εκφραζόμενη σε ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού, καταγωγής Ολλανδικών Αντιλλών και Αρούμπας (αύξων αριθμός 09.4189) και δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής 10 000 τόνων ρυζιού, εκφραζόμενη σε ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού, καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ (αύξων αριθμός 09.4190).

(2)

Για τις ποσοστώσεις αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1529/2007, η πρώτη υποπερίοδος είναι ο μήνας Ιανουάριος.

(3)

Από την κοινοποίηση που διαβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1529/2007 προκύπτει ότι για την ποσόστωση με τον αύξοντα αριθμό 09.4219, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις πρώτες επτά ημέρες του Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητα που εκφράζεται ως ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιορισθεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες για τη σχετική ποσόστωση.

(4)

Εξάλλου, από την κοινοποίηση που αναφέρεται ανωτέρω προκύπτει ότι για τις ποσοστώσεις με τους αύξοντες αριθμούς 09.4189 — 09.4190, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις πρώτες επτά ημέρες του Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με άρθρο 2 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητα που εκφράζεται ως ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού μικρότερη από τη διαθέσιμη ποσότητα.

(5)

Συνεπώς, πρέπει να καθορισθούν οι διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1529/2007,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο της ποσόστωσης με τον αύξοντα αριθμό 09.4219 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1529/2007, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις πρώτες επτά ημέρες του Ιανουαρίου 2008, εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζονται συντελεστές κατανομής που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο των ποσοστώσεων με τους αύξοντες αριθμούς 09.4219 — 09.4189 και 09.4190 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1529/2007, για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1). Από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 348 της 31.12.2007, σ. 155.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες που κατανέμονται στο πλαίσιο της υποπεριόδου του μηνός Ιανουαρίου του 2008 και διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1529/2007

Καταγωγή/προϊόν

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο Ιανουαρίου 2008

Διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο του μηνός Μαΐιου 2008

(σε kg)

Κράτη ανήκοντα στην περιοχή CARIFORUM [άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1529/2007]

09.4219

80,286290 %

62 334 003

κωδικοί ΣΟ 1006 Εξαιρουμένου του κωδικού ΝC 1006 10 10

 

 

 

ΥΧΕ [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1529/2007]

 

 

 

κωδικός ΣΟ 1006

 

 

 

α)

Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούμπα:

09.4189

 (2)

15 942 363

β)

Λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Δεν υπάρχει συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών στην Επιτροπή.

(2)  Οι αιτήσεις καλύπτουν ποσότητες μικρότερες από ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: συνεπώς όλες οι αιτήσεις είναι δεκτές.


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 39/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 ορίζει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και ζ) του κανονισμού αυτού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, όσον αφορά το σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (2) προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία θα καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το πoσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα θα καθορίζεται κάθε μήνα.

(4)

Ωστόσο, στην περίπτωση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν καθορίζονται εκ των προτέρων υψηλά ποσοστά επιστροφών, να διακυβεύονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτές τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ειδικών ποσοστών επιστροφών για τον εκ των προτέρων καθορισμό των επιστροφών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων.

(5)

Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ποσοστού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι επιστροφές στη παραγωγή, οι ενισχύσεις ή τα άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον εν λόγω τομέα, για τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 ή τα εξομοιούμενα προϊόντα.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και μεταποιείται σε καζεΐνη, εάν το γάλα αυτό και η καζεΐνη που παρασκευάζεται από αυτό ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην αγορά της Κοινότητας (3), επιτρέπεται η παροχή στις βιομηχανίες, οι οποίες παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα, βουτύρου και κρέμας γάλακτος σε μειωμένη τιμή.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο άρθρο 1 του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1152/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 258 της 4.10.2007, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1496/2007 (ΕΕ L 333 της 19.12.2007, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1546/2007 (ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 68).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από τις 18 Ιανουαρίου 2008 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (1)

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστά των επιστροφών

Σε περιπτώσεις προκαθορισμού των επιστροφών

Λοιπές

ex 0402 10 19

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες < 1,5 % (PG 2):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501

β)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα, υπό μορφή προϊόντων εξομοιουμένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέμα γάλακτος σε μειωμένη τιμή, που πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

0,00

0,00

β)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

0,00

0,00

ex 0405 10

Βούτυρο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι κατασκευασμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

0,00

0,00

β)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 40 % κατά βάρος

0,00

0,00

γ)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

0,00

0,00


(1)  Τα ποσοστά που ορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές σε

α)

τρίτες χώρες: Ανδόρα, Αγία Έδρα (κράτος του Βατικανού), Λιχτενστάιν, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στα εμπορεύματα που παρατίθενται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία.

β)

εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας: Θέουτα, Μελίλια, δήμοι Livigno και Campione d’Italia, νήσος Ελιγολάνδη, Γροιλανδία, νήσοι Φερόε και περιοχές της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο.

γ)

Ευρωπαϊκά εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος και τα οποία δεν ανοίκουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας: Γιβραλτάρ.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

που επιτρέπει την αύξηση της οξύτητας των γλευκών των οίνων που παράγονται στην αμπελοοινική ζώνη Β της Αυστρίας για την περίοδο 2007/2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5615]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2008/58/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι έκτακτες κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο ωρίμανσης των σταφυλιών στην αμπελουργική ζώνη Β είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντική και μη αντιστρέψιμη μείωση της οξύτητας των σταφυλιών και των γλευκών. Οι ειδικές αυτές κλιματικές συνθήκες που έλαβαν χώρα κατά το θέρος του 2007 είναι παρόμοιες με αυτές που κανονικά συναντάμε σε πολύ μεσημβρινότερες αμπελουργικές αγορές.

(2)

Η συνολική οξύτητα των σταφυλιών που συγκομίστηκαν ώριμα στις εν λόγω περιοχές είναι ασυνήθιστα χαμηλή και ασυμβίβαστη με την καλή οινοποίηση και την καλή διατήρηση των οίνων.

(3)

Πρέπει, συνεπώς, να δοθεί η δυνατότητα στην Αυστρία να επιτρέψει την αύξηση οξύτητας των γλευκών και των σταφυλιών που προέρχονται από τη ζώνη Β για τη συγκομιδή 2007 σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα σημεία E.2, Ε.3 και Ε.7 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από τους κανόνες που προβλέπονται στο παράρτημα V σημείο Ε.1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η Αυστρία δικαιούται να επιτρέψει την αύξηση της οξύτητας των γλευκών και των σταφυλιών της συγκομιδής 2007 στην αμπελουργική ζώνη Β σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα σημεία E.2, Ε.3 και Ε.7 του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2007

για την αναπροσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2006, την 1η Σεπτεμβρίου 2006, την 1η Οκτωβρίου 2006, την 1η Νοεμβρίου 2006, την 1η Δεκεμβρίου 2006 και την 1η Ιανουαρίου 2007 στις αποδοχές των υπαλλήλων, των έκτακτων υπαλλήλων και των συμβασιούχων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρετούν σε τρίτες χώρες καθώς και ορισμένων υπαλλήλων που εξακολουθούν να υπηρετούν στα δύο νέα κράτη μέλη για ανώτατο χρονικό διάστημα δεκαεννέα μηνών από την προσχώρηση

(2008/59/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, όπως καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X,

τη συνθήκη προσχώρησης των δύο κρατών μελών, και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 453/2007 του Συμβουλίου (2) καθορίστηκαν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2006, στις αποδοχές που καταβάλλονται, στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας, στους υπαλλήλους, έκτακτους υπαλλήλους και συμβασιούχους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρετούν στις τρίτες χώρες καθώς και σε ορισμένους υπαλλήλους που εξακολουθούν να υπηρετούν στα δύο νέα κράτη μέλη για ανώτατο χρονικό διάστημα δεκαεννέα μηνών από την προσχώρηση.

(2)

Ενδείκνυται να αναπροσαρμοστούν, σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, από την 1η Αυγούστου 2006, την 1η Σεπτεμβρίου 2006, την 1η Οκτωβρίου 2006, την 1η Νοεμβρίου 2006, την 1η Δεκεμβρίου 2006 και την 1η Ιανουαρίου 2007, ορισμένοι από αυτούς τους διορθωτικούς συντελεστές, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεση της Επιτροπής η διακύμανση του κόστους ζωής, υπολογιζόμενη με το διορθωτικό συντελεστή και την αντίστοιχη τιμή συναλλάγματος, απεδείχθη, για ορισμένες τρίτες χώρες, μεγαλύτερη από 5 % από τον τελευταίο προσδιορισμό τους ή την τελευταία αναπροσαρμογή τους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2006, την 1η Σεπτεμβρίου 2006, την 1η Οκτωβρίου 2006, την 1η Νοεμβρίου 2006, την 1η Δεκεμβρίου 2006 και την 1η Ιανουαρίου 2007, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, έκτακτων υπαλλήλων και συμβασιούχων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρετούν στις τρίτες χώρες καθώς και ορισμένων υπαλλήλων που εξακολουθούν να υπηρετούν στα δύο νέα κράτη μέλη για ανώτατο χρονικό διάστημα δεκαεννέα μηνών από την προσχώρηση, οι οποίες καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας, ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αυτών των αποδοχών καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και αντιστοιχούν στην ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Benita FERRERO-WALDNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 337/2007 (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 109 της 26.4.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τόπος υπηρεσίας

Διορθωτικοί συντελεστές Αυγούστου 2006

Λεσόθο

68,3

Μαδαγασκάρη

76,9

Μοζαμβίκη

76,4

Ζιμπάμπουε

60,1


Τόπος υπηρεσίας

Διορθωτικοί συντελεστές Σεπτεμβρίου 2006

Σενεγάλη

85,5

Υεμένη

71,9

Ζιμπάμπουε

71,4


Τόπος υπηρεσίας

Διορθωτικοί συντελεστές Οκτωβρίου 2006

Βραζιλία

79,3

Γουινέα

55,8

Νεπάλ

72,4

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

122,8

Ζιμπάμπουε

82,6


Τόπος υπηρεσίας

Διορθωτικοί συντελεστές Νοεμβρίου 2006

Αλγερία

91,4

Αρμενία

122,5

Ινδονησία

89,8

Μολδαβία

55,8

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

125,6

Σουδάν

57,6

Ζιμπάμπουε

95,1


Τόπος υπηρεσίας

Διορθωτικοί συντελεστές Δεκεμβρίου 2006

Αργεντινή

50,7

Χιλή

72,4

Νήσοι Σολομώντος

89,1

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

127,1

Ρουάντα

89,6

Ουκρανία

106,5

Βενεζουέλα

60,9

Ζιμπάμπουε

102,4


Τόπος υπηρεσίας

Διορθωτικοί συντελεστές Ιανουαρίου 2007

Μπανγκλαντές

47,1

Μποτσουάνα

63,3

Βραζιλία

83,9

Μπουρκίνα Φάσο

94,9

Τζιμπουτί

96,8

Ερυθραία

49,5

Αιθιοπία

88,1

Γκάμπια

58,6

Γεωργία

99,8

Γουινέα

52,3

Τζαμάικα

90,2

Μαλάουι

70,8

Μαρόκο

91,1

Μαυρίκιος

65,7

Μεξικό

73,7

Μοζαμβίκη

76,1

Πακιστάν

53,5

Σουαζιλάνδη

56,8

Τανζανία

59,5

Υεμένη

74,5

Ζιμπάμπουε

114,9


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για τροποποίηση της απόφασης 2003/548/ΕΚ όσον αφορά τη διαγραφή συγκεκριμένων τύπων μισθωμένων γραμμών από τη στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6635]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/60/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1,

την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3,

Έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή επικοινωνιών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 24 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση 2003/548/ΕΚ, της 24ης Ιουλίου 2003, για τη στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα χαρακτηριστικά, και τα σχετικά πρότυπα, που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία (3). Στην εν λόγω στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών περιλαμβάνονταν δύο τύποι αναλογικών μισθωμένων γραμμών και τρεις τύποι ψηφιακών μισθωμένων γραμμών με ταχύτητες που φθάνουν έως 2 048 Kbit/s.

(2)

Με τη γενίκευση της μετάβασης σε νέες αρχιτεκτονικές δικτύων, οι αναλογικοί τύποι μισθωμένων γραμμών χάνουν πλέον την τεχνική σημασία τους. Η αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές μισθωμένες γραμμές υψηλών ταχυτήτων άνω των 2 048 Kbit/s καλύπτεται από την αγορά. Η δημόσια διαβούλευση φανέρωσε ομόθυμη στήριξη εκ μέρους των κρατών μελών, των ενώσεων του κλάδου και των εμπλεκόμενων παραγόντων για τη διαγραφή των πέντε τύπων μισθωμένων γραμμών από την ισχύουσα στοιχειώδη δέσμη.

(3)

Το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να διαγράφει ορισμένους τύπους μισθωμένων γραμμών από τη στοιχειώδη δέσμη.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής επικοινωνιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση, ο κατάλογος με τίτλο «Προσδιορισμός της στοιχειώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πρότυπα» διαγράφεται από το παράρτημα της οδηγίας 2003/548/ΕΚ.

Άρθρο 2

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007 (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32).

(2)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

(3)  ΕΕ L 186 της 25.7.2003, σ. 43.


18.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/33


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2008

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις εισαγωγές νωπού βοείου κρέατος από τη Βραζιλία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 28]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/61/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως το άρθρο 8 σημεία 1 και 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1979, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών (2) ορίζει ότι οι εισαγωγές των εν λόγω ζώων και κρεάτων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα υποδείγματα πιστοποιητικών που καταρτίζονται σύμφωνα με αυτή την απόφαση.

(2)

Από το 2003 διαπιστώνεται, κατά τη διάρκεια αποστολών της Επιτροπής στη Βραζιλία, ελλιπής τήρηση των κοινοτικών απαιτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές βοείου κρέατος. Ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν από τη Βραζιλία. Ωστόσο, στο πλαίσιο πρόσφατων αποστολών της Επιτροπής, διαπιστώθηκαν σοβαρές περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης όσον αφορά την καταχώριση της εκμετάλλευσης, την ταυτοποίηση των ζώων και τον έλεγχο των μετακινήσεων των ζώων. Διαπιστώθηκε επίσης αθέτηση των προηγούμενων δεσμεύσεών τους να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

(3)

Οι εισαγωγές μπορούν να εξακολουθήσουν να διεξάγονται σε ασφαλή βάση μόνο αν ενισχυθούν ο έλεγχος και η επιτήρηση των εκμεταλλεύσεων από τις οποίες προέρχονται ζώα επιλέξιμα για εξαγωγή στην Κοινότητα και αν καταρτιστεί από τη Βραζιλία προσωρινός κατάλογος των εν λόγω εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων, για τις οποίες παρέχονται εγγυήσεις ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις για τις εισαγωγές νωπού σιτεμένου βοείου κρέατος χωρίς οστά στην Κοινότητα, που ελέγχονται και επιθεωρούνται και για τις οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή πλήρεις εκθέσεις ελέγχων και επιθεωρήσεων.

(4)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενεργούν επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων σε τρίτες χώρες, ώστε να επαληθεύεται ότι οι εκμεταλλεύσεις του καταλόγου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Ο προσωρινός κατάλογος εκμεταλλεύσεων μπορεί να επανεξεταστεί με βάση την έκβαση των εν λόγω επιθεωρήσεων, αφού ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή. Ο κατάλογος εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων πρέπει να δημοσιοποιείται μέσω του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος της Επιτροπής, του TRACES, για ενημερωτικούς σκοπούς.

(6)

Κρίνεται αναγκαίο να αναφέρεται στον κατάλογο των τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν νωπό κρέας προς την Επιτροπή, ο οποίος παρατίθεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, ότι μόνο νωπό σιτεμένο βόειο κρέας χωρίς οστά που προέρχεται από ζώα τα οποία εσφάγησαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης δύναται να επιτρέπεται να εισαχθεί στην Κοινότητα, καθώς οι νέες απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις μπορούν να εξασφαλίζονται μόνο όσον αφορά αυτό το κρέας. Ταυτόχρονα, κρίνεται σκόπιμο να διορθωθεί ένα σφάλμα στον εν λόγω πίνακα.

(7)

Ως εκ τούτου, ο κατάλογος τρίτων χωρών που παρατίθεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος ΙΙ και το υπόδειγμα πιστοποιητικού «BOV» στο τμήμα 2 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8)

Για να μη διαταραχθούν οι εμπορικές συναλλαγές, οι αποστολές νωπού σιτεμένου βόειου κρέατος χωρίς οστά που έχουν πιστοποιηθεί και αποσταλεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης πρέπει να επιτρέπονται για εισαγωγή στην Κοινότητα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στον κατάλογο τρίτων χωρών ο οποίος παρατίθεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, η γραμμή που αφορά το έδαφος «BR—Βραζιλία» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

BR — Βραζιλία

«BR-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

 

 

BR-1

Τμήμα της πολιτείας Minas Gerais (εκτός των περιφερειακών αντιπροσωπειών Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas και Bambuí)·

Η πολιτεία Espíritu Santo·

Η πολιτεία Goias·

Τμήμα της πολιτείας Mato Grosso που περιλαμβάνει την περιφερειακή ενότητα:

Cuiaba (εκτός των δήμων San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone και Barão de Melgaço),

Caceres (εκτός του δήμου Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (εκτός του δήμου Itiquiora),

Barra do Garça,

Barra do Burgres.

Η πολιτεία Rio Grande do Sul

BOV

A και H

1

 

31 Ιανουαρίου 2008

BR-2

Η πολιτεία Santa Catarina

BOV

A και H

1

 

31 Ιανουαρίου 2008»

Άρθρο 2

Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό «BOV» που παρατίθεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ:

1.

Το σημείο 10.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10.3.

λαμβάνεται από ζώα προερχόμενα από εκμεταλλεύσεις στις οποίες:

α) κανένα από τα εκεί παρόντα ζώα δεν έχει εμβολιασθεί κατά [του αφθώδους πυρετού ή] (12) της πανώλης των βοοειδών και

(5) είτε [β) στις εκμεταλλεύσεις αυτές, και σε εκείνες που βρίσκονται σε απόσταση 10 km από αυτές, δεν εκδηλώθηκε κανένα κρούσμα/εστία αφθώδους πυρετού ή πανώλης των βοοειδών κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες,]

(5) (13) είτε [β) δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση για υγειονομικούς λόγους, και στις εκμεταλλεύσεις αυτές και σε εκείνες που βρίσκονται σε απόσταση 25 km, δεν εκδηλώθηκε κανένα κρούσμα/εστία αφθώδους πυρετού ή πανώλης των βοοειδών κατά τις προηγούμενες 60 ημέρες, και,

γ) παρέμειναν επί τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την άμεση αποστολή τους στο σφαγείο·]

(5) (18) [δ) τα ζώα δεν εισήλθαν από μη εγκεκριμένες περιοχές ΕΚ κατά τους 3 τελευταίους μήνες·

ε) τα ζώα είναι ταυτοποιημένα και καταχωρισμένα στο εθνικό σύστημα ταυτοποίησης και πιστοποίησης καταγωγής για τα βοοειδή·

στ) οι υπό εξέταση εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται σε κατάλογο ως εγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, ύστερα από θετική επιθεώρηση και επίσημη έκθεση των αρμόδιων αρχών, στο TRACES (19), ενώ διενεργούνται τακτικά επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση·]

(5) (14) ή [β) δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση για υγειονομικούς λόγους και στις εκμεταλλεύσεις αυτές και σε εκείνες που βρίσκονται σε απόσταση 10 km δεν εκδηλώθηκε κανένα κρούσμα/εστία αφθώδους πυρετού ή πανώλης των βοοειδών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες και·

γ) παρέμειναν επί τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την άμεση αποστολή τους στο σφαγείο·]».

2.

Μετά τη σημείωση (18) προστίθεται η ακόλουθη σημείωση (19):

«(19)

Ο κατάλογος εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων που παρέχεται από την αρμόδια αρχή επανεξετάζεται τακτικά και επικαιροποιείται από την αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο εν λόγω κατάλογος εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων δημοσιοποιείται για ενημερωτικούς σκοπούς μέσω του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματός της (TRACES).».

Άρθρο 3

Οι αποστολές νωπού σιτεμένου βόειου κρέατος χωρίς οστά, για τις οποίες εκδόθηκαν κτηνιατρικά πιστοποιητικά σύμφωνα με την απόφαση 79/542/ΕΟΚ πριν από τις τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα απόφαση η οποία πρόκειται να εκδοθεί πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2008 και οι οποίες είχαν δρομολογηθεί προς την Κοινότητα κατά την εν λόγω ημερομηνία, μπορούν να εισαχθούν στην Κοινότητα έως τις 15 Μαρτίου 2008.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 31 Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2002, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/736/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 296 της 15.11.2007, σ. 29).