ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
22 Δεκεμβρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1558/2007 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2007, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2007 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων

25

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1561/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

27

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1562/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2008

29

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας όσον αφορά το έτος 2008

32

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1564/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 979/2007 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης μιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για χοιρινό κρέας καταγωγής Καναδά

36

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1565/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων

37

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης

46

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1567/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τον καθορισμό ποσοτικών ορίων όσον αφορά τις εξαγωγές ισογλυκόζης εκτός ποσοστώσεων μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 2007/2008

58

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1568/2007 του Συμβουλίου, της 21 Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006 όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για ορισμένα είδη ζάχαρης που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά

62

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

66

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1570/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2008, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

69

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1571/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2008, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

77

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1572/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2008

79

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1573/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ’ αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2008

83

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1574/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2008

85

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1575/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού της κατ’ αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2008, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής

86

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1576/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 92/2005 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τρόπους διάθεσης και χρησιμοποίησης των ζωικών υποπροϊόντων ( 1 )

89

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/866/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, περί τροποποιήσεως του μέρους 1 του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν (τεχνικές προδιαγραφές)

92

 

 

2007/867/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994, για την τροποποίηση της δασμολογικής ποσόστωσης για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο των συμφωνιών ΠΟΕ που προβλέπεται στον πίνακα CXL της ΕΚ, ο οποίος προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994

95

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994, για την τροποποίηση της δασμολογικής ποσόστωσης για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο των συμφωνιών ΠΟΕ που προβλέπεται στον πίνακα CXL της ΕΚ, ο οποίος προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994

96

 

 

2007/868/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης 2007/445/ΕΚ

100

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/869/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης 2005/692/ΕΚ σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα που αφορούν τη γρίπη των πτηνών σε ορισμένες τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6693]  ( 1 )

104

 

 

2007/870/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την έγκριση των σχεδίων εξάλειψης της κλασικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους και του επείγοντος εμβολιασμού των αγριόχοιρων και των χοίρων των εκμεταλλεύσεων κατά της εν λόγω νόσου στη Ρουμανία για το 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6699]

105

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

 

2007/871/ΚΕΠΠΑ

 

*

Κοινή θέση 2007/871/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/448/ΚΕΠΠΑ

109

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 1558/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2007

για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2007, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, όπως θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (1), και ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65 και 82 και τα παραρτήματα VII, XI και XIII του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 64 και το άρθρο 92 του εν λόγω καθεστώτος,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Για να εξασφαλιστεί για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μια εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης παράλληλη με εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων στα κράτη μέλη, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές και οι συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης για το 2007,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιουλίου 2007, η ημερομηνία «1η Ιουλίου 2006», η οποία αναφέρεται στο άρθρο 63 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιουλίου 2007».

Άρθρο 2

Από την 1η Ιουλίου 2007, στο άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών που ισχύουν για τον υπολογισμό των αποδοχών και των συντάξεων, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.7.2007

Κλιμάκιο

Βαθμός

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Άρθρο 3

Από την 1η Ιουλίου 2007, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 2 του πίνακα που ακολουθεί.

Από την 1η Ιανουαρίου 2008, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις μεταφορές αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 3 του πίνακα που ακολουθεί.

Από την 1η Ιουλίου 2007, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις συντάξεις, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 4 του πίνακα που ακολουθεί.

Από την 1η Μαΐου 2008, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις συντάξεις, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 5 του πίνακα που ακολουθεί.

1

2

3

4

5

Χώρα/Τόπος

Αποδοχές

1.7.2007

Μεταφορά

1.1.2008

Συντάξεις

1.7.2007

Συντάξεις

1.5.2008

Βουλγαρία

65,8

58,0

100,0

100,0

Τσεχική Δημοκρατία

81,2

74,7

100,0

100,0

Δανία

139,4

135,3

136,1

135,3

Γερμανία

99,3

99,7

100,0

100,0

Βόννη

98,3

 

 

 

Καρλσρούη

96,9

 

 

 

Μόναχο

106,6

 

 

 

Εσθονία

79,6

77,7

100,0

100,0

Ελλάδα

95,3

93,3

100,0

100,0

Ισπανία

100,4

96,4

100,0

100,0

Γαλλία

117,4

107,3

109,3

107,3

Ιρλανδία

121,8

118,0

118,8

118,0

Ιταλία

110,6

107,1

107,8

107,1

Βαρέζε

98,6

 

 

 

Κύπρος

89,9

92,0

100,0

100,0

Λεττονία

79,3

75,2

100,0

100,0

Λιθουανία

71,3

67,8

100,0

100,0

Ουγγαρία

89,8

77,7

100,0

100,0

Μάλτα

84,8

87,0

100,0

100,0

Κάτω Χώρες

111,5

103,0

104,7

103,0

Αυστρία

107,8

107,2

107,3

107,2

Πολωνία

80,7

73,0

100,0

100,0

Πορτογαλία

92,2

90,6

100,0

100,0

Ρουμανία

76,3

70,5

100,0

100,0

Σλοβενία

88,3

84,1

100,0

100,0

Σλοβακία

81,3

74,8

100,0

100,0

Φινλανδία

117,8

114,6

115,2

114,6

Σουηδία

117,0

113,7

114,4

113,7

Ηνωμένο Βασίλειο

143,1

119,8

124,5

119,8

Κάλαμ

115,9

 

 

 

Άρθρο 4

Από την 1η Ιουλίου 2007, το ύψος του επιδόματος γονικής άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 42α δεύτερη και τρίτη παράγραφος, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζεται σε 849,38 ευρώ και για τις μονογονεϊκές οικογένειες σε 1 132,49 ευρώ.

Άρθρο 5

Από την 1η Ιουλίου 2007, το βασικό ποσό του οικογενειακού επιδόματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 158,86 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2007, το ποσό του επιδόματος συντηρούμενου τέκνου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζεται σε 347,13 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2007, το ποσό του σχολικού επιδόματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζεται σε 235,53 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2007, το ποσό του σχολικού επιδόματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 84,80 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2007, το ελάχιστο ποσό του επιδόματος αποδημίας που αναφέρεται στο άρθρο 69 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού καθορίζεται σε 470,83 ευρώ.

Άρθρο 6

Από την 1η Ιανουαρίου 2008, η χιλιομετρική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:

 

0 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ: 0 και 200 χιλιομέτρων

 

0,3531 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ: 201 και 1 000 χιλιομέτρων

 

0,5884 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ: 1 001 και 2 000 χιλιομέτρων

 

0,3531 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ: 2 001 και 3 000 χιλιομέτρων

 

0,1177 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ:3 001 και 4 000 χιλιομέτρων

 

0,0567 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ: 4 001 και 10 000 χιλιομέτρων

 

0 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως άνω των: 10 000 χιλιομέτρων.

Στην ανωτέρω χιλιομετρική αποζημίωση προστίθεται ένα κατ’ αποκοπή συμπληρωματικό ποσό ύψους:

176,52 ευρώ αν η απόσταση σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι μεταξύ 725 χιλιομέτρων και 1 450 χιλιομέτρων,

353,02 ευρώ αν η απόσταση σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι άνω των 1 450 χιλιομέτρων.

Άρθρο 7

Από την 1η Ιουλίου 2007, το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε:

36,48 ευρώ για υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος,

29,41 ευρώ για υπαλλήλους που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 8

Από την 1η Ιουλίου 2007, το κατώτερο όριο της αποζημίωσης εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων καθορίζεται σε:

1 038,73 ευρώ για υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος,

617,64 ευρώ για υπαλλήλους που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 9

Από την 1η Ιουλίου 2007, για το επίδομα ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 28α παράγραφος 3 εδάφιο 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, το κατώτατο όριο καθορίζεται σε 1 245,73 ευρώ, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 2 491,48 ευρώ και η κατ’ αποκοπή μείωση καθορίζεται σε 1 132,49 ευρώ.

Άρθρο 10

Από την 1η Ιουλίου 2007, στο άρθρο 63 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.7.2007

Κλιμάκιο

Κατηγορία

Ομάδα

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Άρθρο 11

Από την 1η Ιουλίου 2007, στο άρθρο 93 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Ομάδα καθηκόντων

1.7.2007

Κλιμάκιο

Βαθμός

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Άρθρο 12

Από την 1η Ιουλίου 2007, το κατώτατο όριο της αποζημίωσης εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 94 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθορίζεται σε:

781,31 ευρώ για υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος,

463,22 ευρώ για υπαλλήλους που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 13

Από την 1η Ιουλίου 2007, για το επίδομα ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, το κατώτατο όριο καθορίζεται σε 934,31 ευρώ, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 1 868,61 ευρώ και η κατ’ αποκοπή μείωση καθορίζεται σε 849,38 ευρώ.

Άρθρο 14

Από την 1η Ιουλίου 2007, οι αποζημιώσεις για συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 (2) καθορίζονται σε 356,04 ευρώ, 537,38 ευρώ, 587,56 ευρώ και 801,03 ευρώ.

Άρθρο 15

Από την 1η Ιουλίου 2007, τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου (3) πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 5,139465.

Άρθρο 16

Από την 1η Ιουλίου 2007, ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.7.2007

Κλιμάκιο

Βαθμός

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Άρθρο 17

Από την 1η Ιουλίου 2007, τα ποσά του επιδόματος συντηρούμενου τέκνου που αναφέρεται στο άρθρο 14 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζονται ως εξής:

1.7.2007-31.12.2007

319,27

1.1.2008-31.12.2008

333,19

Άρθρο 18

Από την 1η Ιουλίου 2007, το ποσό του σχολικού επιδόματος που αναφέρεται στο άρθρο 15 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:

1.7.2007-31.8.2007

50,86

1.9.2007-31.8.2008

67,83

Άρθρο 19

Από την 1η Ιουλίου 2007, για την εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ύψος της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης που αναφέρεται στο πρώην άρθρο 4α του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που ίσχυε πριν από την 1η Μαΐου 2004, καθορίζεται σε:

122,83 ευρώ μηνιαίως για τους υπαλλήλους των βαθμών C4 ή C5,

188,31 ευρώ μηνιαίως για τους υπαλλήλους των βαθμών C1, C2 ή C3.

Άρθρο 20

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 337/2007 (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί καθορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως και του ύψους των αποζημιώσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία (ΕΕ L 38 της 13.2.1976, σ. 1). Κανονισμός όπως συμπληρώθηκε με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1307/87 (ΕΕ L 124 της 13.5.1987, σ. 6) και τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1873/2006 (ΕΕ L 360 της 19.12.2006, σ. 61).

(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1750/2002 (ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 15).


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2007

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από τις 14 Νοεμβρίου 1997 η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (2).

(2)

Κατά την ετήσια σύνοδό της τον Νοέμβριο του 2006 η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) εξέδωσε τη σύσταση 2006[05] περί θεσπίσεως δεκαπενταετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

(3)

Προκειμένου να αποκατασταθούν τα αποθέματα, το σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT προβλέπει σταδιακή μείωση του επιπέδου των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) από το 2007 έως το 2010, περιορισμούς της αλιείας σε ορισμένες περιοχές και για ορισμένες περιόδους, νέο ελάχιστο μέγεθος για τον κοινό τόνο, μέτρα για την ερασιτεχνική αλιεία και μέτρα ελέγχου καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος αποκατάστασης.

(4)

Προκειμένου να τηρηθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύσταση της ICCAT, το σχέδιο αποκατάστασης τόνου της ICCAT για τον κοινό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ενσωματώθηκε προσωρινά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 643/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007 όσον αφορά το σχέδιο αποκατάστασης του τόνου που συνιστά η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) (3), εν αναμονή της έκδοσης κανονισμού περί εφαρμογής πολυετών μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων τόνου το 2007.

(5)

Απαιτείται συνεπώς η εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης της ICCAT σε μόνιμη βάση, με τη θέσπιση κανονισμού για την εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (4), ο οποίος και θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2008.

(6)

Ορισμένα τεχνικά μέτρα που θέσπισε η ICCAT για τον τόνο έχουν τώρα ενσωματωθεί στο κοινοτικό δίκαιο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 520/2007, της 7ης Μαΐου 2007, που προβλέπει τεχνικά μέτρα διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών (5).

(7)

Τα μέτρα για την εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης της ICCAT που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού καθώς και εκείνα που θεσπίζονται προσωρινά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2007, με μοναδικό σκοπό τη χρηματοδότησή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, θα πρέπει να λογίζονται ως σχέδιο αποκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2007.

(8)

Η θέσπιση των νέων τεχνικών μέτρων που υιοθέτησε η ICCAT για τον τόνο και η επικαιροποίηση των ισχυόντων μέτρων μετά την έκδοση του ανωτέρω κανονισμού απαιτούν την κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 και την αντικατάστασή τους από τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες για την εκ μέρους της Κοινότητας εφαρμογή πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου (thunnus thynnus) το οποίο συνέστησε η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Εφαρμόζεται για τον τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

Στόχος του εν λόγω σχεδίου αποκατάστασης είναι να εξασφαλισθεί βιομάζα που να αντιστοιχεί σε μέγιστη βιώσιμη απόδοση (Bmsy) με πιθανότητα άνω του 50 %.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«ΣΜΣ», τα συμβαλλόμενα μέρη της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού καθώς και συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, νομικά πρόσωπα ή αλιευτικές οργανώσεις·

β)

«αλιευτικό σκάφος», κάθε σκάφος που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση πόρων τόνου, συμπεριλαμβανομένων σκαφών μεταποίησης ιχθύων, μεταφορικών σκαφών, ρυμουλκών και σκαφών που συμμετέχουν σε μεταφορτώσεις·

γ)

«κοινή αλιευτική δραστηριότητα», κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα σκάφη που φέρουν σημαία διαφόρων ΣΜΣ ή διαφόρων κρατών μελών και κατά την οποία τα αλιεύματα ενός σκάφους μεταφέρονται εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα άλλα σκάφη·

δ)

«δραστηριότητες μεταβίβασης», κάθε μεταφορά τόνου:

i)

από αλιευτικό σκάφος σε ιχθυοτροφείο τελικής πάχυνσης τόνου, συμπεριλαμβανομένων ιχθύων που θανατώνονται ή διαφεύγουν κατά τη μεταφορά,

ii)

από εκτροφείο τόνου ή διατάξεις παγίδευσης τόνου σε σκάφος μεταποίησης, σκάφος μεταφοράς ή στην ξηρά·

ε)

«διάταξη παγίδευσης τόνου», σταθερό εργαλείο στερεωμένο στο βυθό, που διαθέτει συνήθως καθοδηγητικό δίχτυ το οποίο κατευθύνει τους ιχθύες εντός περίκλειστης περιοχής·

στ)

«εγκλωβισμός», η μη ανάσυρση του ζωντανού τόνου επί του σκάφους και περιλαμβάνει τόσο την πάχυνση όσο και την εκτροφή·

ζ)

«πάχυνση», ο εγκλωβισμός τόνου για βραχεία χρονική περίοδο (συνήθως 2 έως 6 μήνες) με στόχο κυρίως την αύξηση του περιεχομένου λίπους του ιχθύος·

η)

«εκτροφή», ο εγκλωβισμός τόνου για περίοδο μεγαλύτερη του έτους με στόχο την αύξηση της συνολικής βιομάζας·

θ)

«μεταφόρτωση», η εκφόρτωση μέρους ή του συνόλου του τόνου που ευρίσκεται επί αλιευτικού σκάφους σε άλλο αλιευτικό σκάφος·

ι)

«σκάφος μεταποίησης», σκάφος επί του οποίου τα αλιευτικά προϊόντα υπόκεινται σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατεργασίες πριν συσκευασθούν: φιλετοποίηση ή τεμαχισμό, κατάψυξη ή/και μεταποίηση·

ια)

«αγωνιστική αλιεία», αλιεία για μη εμπορικούς σκοπούς, στην οποία οι συμμετέχοντες ανήκουν σε εθνική αθλητική οργάνωση ή κατέχουν εθνική αθλητική άδεια·

ιβ)

«ερασιτεχνική αλιεία», αλιεία για μη εμπορικούς σκοπούς, στην οποία οι συμμετέχοντες δεν ανήκουν σε εθνική αθλητική οργάνωση ούτε κατέχουν εθνική αθλητική άδεια·

ιγ)

«καθήκον ΙΙ», το καθήκον ΙΙ όπως ορίζεται από την ICCAT στο «Εγχειρίδιο πεδίου για στατιστικές και τη δειγματοληψία τόνου και θυννοειδών του Ατλαντικού» (τρίτη έκδοση, ICCAT, 1990)·

ιδ)

«μεταφορικό σκάφος», σκάφος το οποίο παραλαμβάνει φορτίο ελευθέρων ιχθύων και το μεταφέρει προς πάχυνση ή εκτροφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Άρθρο 3

Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC)

Η ICCAT έχε καθορίσει για τα συμβαλλόμενα μέρη τα εξής TAC για τα αποθέματα τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο:

το 2008: 28 500 τόνους,

το 2009: 27 500 τόνους,

το 2010: 25 500 τόνους.

Ωστόσο, στην περίπτωση που συμφωνηθούν νέα επίπεδα TAC στο πλαίσιο της ICCAT, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, προσαρμόζει αντιστοίχως τα TAC που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 4

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών του και των διατάξεων παγίδευσης είναι ανάλογη με τις δυνατότητες αλίευσης τόνου που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

2.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ετήσιο σχέδιο αλιείας των σκαφών και των διατάξεων παγίδευσης που αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Τα κράτη μέλη των οποίων η ποσόστωση τόνου είναι χαμηλότερη από το 5 % της κοινοτικής ποσόστωσης μπορούν να υιοθετήσουν ειδική μέθοδο για να διαχειριστούν την ποσόστωσή τους στο πλαίσιο του αλιευτικού τους σχεδίου, οπότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.

3.   Το ετήσιο σχέδιο αλιείας προσδιορίζει:

α)

μεταξύ άλλων, τα σκάφη άνω των 24 μέτρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 12 και τη μεμονωμένη ποσόστωση που τους χορηγείται·

β)

για τα σκάφη κάτω των 24 μέτρων και τις διατάξεις παγίδευσης, τουλάχιστον τις ποσοστώσεις που χορηγούνται στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ομάδες σκαφών που αλιεύουν με παρόμοια εργαλεία.

4.   Το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους διαβιβάζεται στην Επιτροπή το ετήσιο σχέδιο αλιείας. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση στο ετήσιο σχέδιο αλιείας ή στην ειδική μέθοδο διαχείρισης της ποσόστωσής τους διαβιβάζεται στην Επιτροπή τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την άσκηση της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην τροποποίηση αυτή.

5.   Το κράτος μέλος της σημαίας λαμβάνει μέτρα δυνάμει της παρούσας παραγράφου σε περίπτωση που κάποιο σκάφος υπό τη σημαία του:

α)

δεν συμμορφούται προς την υποχρέωση αναφοράς αλιευμάτων του άρθρου 17 παράγραφος 3·

β)

έχει υποπέσει σε παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 26.

Το κράτος μέλος της σημαίας μεριμνά ώστε να διενεργείται φυσική επιθεώρηση υπό την εποπτεία του στους οικείους λιμένες ή από άλλο πρόσωπο που έχει ορίσει το κράτος μέλος της σημαίας όταν το σκάφος δεν βρίσκεται σε κοινοτικό λιμένα.

Εφόσον η μεμονωμένη ποσόστωση θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος της σημαίας δύναται να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που έχει ορίσει.

6.   Έως τις 31 Ιανουαρίου τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ετήσιων αλιευτικών τους σχεδίων για το προηγούμενο έτος. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν:

α)

τον αριθμό των σκαφών που όντως πραγματοποίησαν αλιευτικές δραστηριότητες για τον τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο·

β)

τα αλιεύματα κάθε σκάφους· και

γ)

το συνολικό αριθμό ημερών αλιείας κάθε σκάφους στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

7.   Οι ιδιωτικές εμπορικές διευθετήσεις μεταξύ υπηκόων κράτους μέλους και συμβαλλόμενων μερών της ICCAT προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους για αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ποσόστωσης τόνου ενός ΣΜΣ, συνάπτονται μόνον κατόπιν αδείας χορηγούμενης από το οικείο κράτος μέλος, το οποίο ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, και από την Επιτροπή της ICCAT.

8.   Πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τυχόν ιδιωτικές εμπορικές διευθετήσεις μεταξύ υπηκόων τους και ενός ΣΜΣ.

9.   Οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 8 περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

κατάλογο όλων των αλιευτικών που φέρουν τη σημαία του κράτους μέλους το οποίο έχει άδεια να αλιεύει ενεργά τόνο δυνάμει ιδιωτικών εμπορικών διευθετήσεων, βάσει ειδικής άδειας αλιείας·

β)

τον εσωτερικό αριθμό του σκάφους όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (6)·

γ)

διάρκεια της ιδιωτικής εμπορικής διευθέτησης·

δ)

συγκατάθεση του κράτους μέλους για την ιδιωτική διευθέτηση·

ε)

το όνομα του συγκεκριμένου ΣΜΣ·

10.   Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 9 στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT.

11.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το ποσοστό της ποσόστωσης τόνου ενός ΣΜΣ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ναύλωση κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με το άρθρο 8β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου (7) δεν υπερβαίνει το 60 %, 40 % και 20 % της συνολικής ποσόστωσης για το 2007, 2008 και 2009 αντιστοίχως.

12.   Η ναύλωση κοινοτικών αλιευτικών σκαφών για την αλίευση τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θα απαγορευθεί για το 2010 και τα επόμενα έτη.

13.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των οικείων μισθωμένων αλιευτικών σκαφών για την αλίευση τόνου και η διάρκεια της μίσθωσης είναι ανάλογα με τις ποσοστώσεις που έχουν χορηγηθεί στο κράτος μίσθωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 5

Εποχή απαγόρευσης αλιείας

1.   Απαγορεύεται η αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο από μεγάλα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη μήκους άνω των 24 μέτρων από 1ης Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου, με εξαίρεση την περιοχή που βρίσκεται δυτικά του γεωγραφικού μήκους 10°Δ και βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 42°Β.

2.   Απαγορεύεται η αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο με γρι-γρι από 1ης Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου.

3.   Απαγορεύεται η αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο με ζωντανό δόλωμα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Μαΐου.

4.   Απαγορεύεται η αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό με πελαγικές τράτες από 15 Νοεμβρίου έως 15 Μαΐου.

Άρθρο 6

Χρήση αεροσκαφών

Απαγορεύεται η χρήση αεροσκαφών ή ελικοπτέρων για την αναζήτηση κοινού τόνου στη ζώνη της σύμβασης.

Άρθρο 7

Ελάχιστο μέγεθος

1.   Το ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο αντιστοιχεί σε βάρος 30 kg ή μήκος 115 cm.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 9, για τον τόνο (Thunnus thynnus) ισχύει ελάχιστο βάρος 8 kg ή μήκος 75 cm στις εξής περιπτώσεις:

α)

για τόνο που αλιεύεται με δόλωμα, συρτή και πελαγικές τράτες στον Ανατολικό Ατλαντικό·

β)

για τόνο που αλιεύεται στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α), το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, καθορίζει το μέγιστο αριθμό των σκαφών στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο με δόλωμα και συρτή και των πελαγικών τρατών στις οποίες επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα. Ο αριθμός των σκαφών που αλιεύουν με δόλωμα και συρτή καθορίζεται στον αριθμό των σκαφών που συμμετέχουν στην αλιεία με στόχο τον τόνο κατά το 2006. Ο αριθμός των πελαγικών τρατών καθορίζεται στον αριθμό των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα το 2006.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α), το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, κατανέμει μεταξύ των κρατών μελών τον αριθμό των σκαφών που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α), ανώτατο ποσοστό 10 % της κοινοτικής ποσόστωσης όσον αφορά τον τόνο μεταξύ βάρους 8 kg ή μήκους 75 cm και βάρους 30 kg ή μήκους 115 cm κατανέμεται στα αδειοδοτημένα σκάφη των παραγράφων 3 και 4, με μέγιστη ποσότητα 200 τόνων κοινού τόνου ελάχιστου βάρους 6,4 kg ή μήκους 70 cm που αλιεύεται με δόλωμα από σκάφη ολικού μήκους κάτω των 17 μ. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατανομή των κοινοτικών ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών.

6.   Ανώτατο ποσοστό 2 % της κοινοτικής ποσόστωσης όσον αφορά τον τόνο μεταξύ 8 και 30 kg μπορεί να κατανεμηθεί σε παράκτιους μη βιομηχανικούς τύπους αλιείας νωπών ιχθύων στον Ανατολικό Ατλαντικό. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατανομή των κοινοτικών ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών.

7.   Οι πρόσθετοι ειδικοί όροι για τον τόνο που αλιεύεται με δόλωμα, συρτή και πελαγικές τράτες στον Ανατολικό Ατλαντικό ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 8

Πρόγραμμα δειγματοληψίας για τον τόνο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρόγραμμα δειγματοληψίας για τον υπολογισμό του αριθμού ανά μέγεθος των αλιευόμενων ατόμων τόνου.

2.   Η δειγματοληψία σύμφωνα με το μέγεθος σε κλωβούς πραγματοποιείται σε δείγμα 100 ατόμων ανά 100 τόνους ζωντανών ιχθύων ή σε δείγμα 10 % επί του συνολικού αριθμού των ιχθύων που τοποθετούνται στον κλωβό. Το μέγεθος του δείγματος βάσει μήκους ή βάρους λαμβάνεται κατά τη συλλογή στο εκτροφείο και από τους νεκρούς ιχθύες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει υιοθετήσει η ICCAT για την κοινοποίηση δεδομένων στο πλαίσιο του καθήκοντος ΙΙ.

3.   Για ιχθύες των οποίων η περίοδος εκτροφής υπερβαίνει το ένα έτος, αναπτύσσονται πρόσθετες μέθοδοι και δειγματοληψίες.

4.   Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε τυχαία βάση κατά τη συλλογή και καλύπτει όλους τους κλωβούς. Τα στοιχεία για τις δειγματοληψίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους κοινοποιούνται στην Επιτροπή έως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους.

Άρθρο 9

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.   Επιτρέπεται ανώτατο ποσοστό παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου 8 % για όλα τα αλιευτικά σκάφη είτε αλιεύουν τόνο είτε όχι, βάρους κάτω των 30 kg αλλά όχι κάτω των 10 kg, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 2.

2.   Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται είτε βάσει των συνολικών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από απόψεως αριθμού ιχθύων ανά εκφόρτωση του συνόλου των αλιευμάτων τόνου των εν λόγω σκαφών είτε βάσει της ποσοστιαίας ισοδυναμίας από απόψεως βάρους.

3.   Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα πρέπει να αφαιρούνται από την ποσόστωση του κράτους μέλους σημαίας. Απαγορεύεται η απόρριψη νεκρών ιχθύων από τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά την περίοδο που επιτρέπεται η αλίευση τόνου, ενώ οι ιχθύες αυτοί θα πρέπει να αφαιρούνται από την ποσόστωση του κράτους μέλους σημαίας.

4.   Για τις εκφορτώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου ισχύουν τα άρθρα 14 και 18 παράγραφος 1.

Άρθρο 10

Ερασιτεχνική αλιεία

1.   Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας, απαγορεύονται η αλίευση και διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση άνω του ενός ατόμου τόνου ανά αλιευτική εξόρμηση.

2.   Απαγορεύεται η εμπορία τόνου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας εκτός εάν πραγματοποιείται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

3.   Τα κράτη μέλη καταγράφουν τα στοιχεία που αφορούν τα αλιεύματα στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη μόνιμη επιτροπή έρευνας και στατιστικών της ICCAT.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν, στη μέγιστη δυνατή έκταση, την απελευθέρωση του τόνου που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, ιδίως δε των ιχθυδίων.

Άρθρο 11

Αγωνιστική αλιεία

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ρυθμίσουν νομοθετικά την αγωνιστική αλιεία, ιδίως με την έκδοση αδειών αλιείας.

2.   Απαγορεύεται η εμπορία τόνου που αλιεύεται στο πλαίσιο αλιευτικών αγώνων εκτός εάν πραγματοποιείται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

3.   Τα κράτη μέλη καταγράφουν τα στοιχεία που αφορούν τα αλιεύματα στο πλαίσιο της αγωνιστικής αλιείας και τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα στοιχεία αυτά στη μόνιμη επιτροπή έρευνας και στατιστικών της ICCAT.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν, στη μέγιστη δυνατή έκταση, την απελευθέρωση του τόνου που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο αγωνιστικής αλιείας, ιδίως δε των ιχθυδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 12

Μητρώο σκαφών στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν με στόχο τόνο

1.   Τα κράτη μέλη αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου 2008, κατάλογο όλων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και στα οποία έχει επιτραπεί να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω εκδόσεως ειδικής άδειας αλιείας.

2.   Η Επιτροπή αποστέλλει τις εν λόγω πληροφορίες στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, προκειμένου τα σκάφη να καταχωριστούν στο μητρώο σκαφών της ICCAT στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο.

3.   Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο και δεν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο της ICCAT δεν δικαιούνται να αλιεύουν, να διατηρούν επ’ αυτών, να μεταφορτώνουν, να μεταβιβάζουν ή να εκφορτώνουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

4.   Εφαρμόζονται επίσης κατ’ αναλογία οι κανόνες περί των αδειών αλιείας του άρθρου 8α παράγραφοι 2, 4, 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001.

Άρθρο 13

Μητρώο διατάξεων παγίδευσης τόνου στις οποίες έχει επιτραπεί να αλιεύουν τόνο

1.   Τα κράτη μέλη αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου 2008, κατάλογο όλων των διατάξεων παγίδευσης τόνου που φέρουν τη σημαία τους και στις οποίες έχει επιτραπεί να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο μέσω της εκδόσεως ειδικής άδειας αλιείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το όνομα των διατάξεων παγίδευσης τόνου και τον αριθμό μητρώου τους.

2.   Η Επιτροπή αποστέλλει τις εν λόγω πληροφορίες στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT προκειμένου οι εν λόγω παγίδες τόνου να καταχωριστούν στο μητρώο της ICCAT για παγίδες τόνου στις οποίες έχει επιτραπεί να αλιεύουν τόνο.

3.   Οι κοινοτικές παγίδες τόνου που δεν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο της ICCAT δεν επιτρέπεται να αλιεύουν, να διατηρούν επ’ αυτών, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

4.   Εφαρμόζεται επίσης κατ’ αναλογία το άρθρο 8α παράγραφοι 2, 4, 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001.

Άρθρο 14

Καθορισμένοι λιμένες

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τόπους που χρησιμοποιούνται για εκφορτώσεις ή τόπους πλησίον της ακτής (καθορισμένους λιμένες), στους οποίους επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης τόνου.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Απριλίου εκάστου έτους, κατάλογο καθορισμένων λιμένων. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT πριν από τις 15 Απριλίου εκάστου έτους. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου κοινοποιούνται στην Επιτροπή, προκειμένου να διαβιβασθούν στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων.

3.   Τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 12 απαγορεύεται να εκφορτώνουν ή/και να μεταφορτώνουν σε οποιονδήποτε τόπο, πλην των λιμένων που έχουν οριστεί από τα ΣΜΣ της ICCAT και τα κράτη μέλη, οποιαδήποτε ποσότητα τόνου έχει αλιευθεί στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

4.   Η παρούσα διάταξη ισχύει για εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις τόνου που αλιεύεται με δόλωμα, συρτή και πελαγικές τράτες στον Ανατολικό Ατλαντικό, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 15

Απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση

1.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 12, εκτός του ότι πρέπει να συμμορφώνεται προς τα άρθρα 6 και 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (8), υποχρεούται να καταχωρίζει στο ημερολόγιο τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

2.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 12, το οποίο συμμετέχει σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα, καταγράφει τις εξής πρόσθετες πληροφορίες στο ημερολόγιο:

α)

στις περιπτώσεις που τα αλιεύματα ανασύρονται επί του σκάφους ή μεταφέρονται σε κλωβούς:

την ημερομηνία και την ώρα των αλιευμάτων κοινής αλιευτικής δραστηριότητας,

την τοποθεσία (γεωγραφικό μήκος/πλάτος) των αλιευμάτων κοινής αλιευτικής δραστηριότητας,

την ποσότητα αλιευμάτων τόνου που ανασύρθηκαν επί του σκάφους ή μεταφέρθηκαν σε κλωβούς,

το όνομα και το διεθνές χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρμάτου του αλιευτικού σκάφους,

β)

για τα σκάφη που συμμετέχουν σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα αλλά όχι και στη μεταφορά των αλιευμάτων:

την ημερομηνία και την ώρα της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας,

την τοποθεσία (γεωγραφικό μήκος/πλάτος) της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας,

ότι δεν έχουν ανασυρθεί επί του σκάφους αυτού ούτε έχουν μεταφερθεί σε κλωβούς αλιεύματα,

το όνομα και το διεθνές χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά κλήσεως ασυρμάτου του αλιευτικού σκάφους ή σκαφών.

3.   Όταν ένα αλιεύον σκάφος που συμμετέχει σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα δηλώνει την ποσότητα τόνου που έχει αλιεύσει με τα αλιευτικά του εργαλεία, ο πλοίαρχος αναφέρει, για κάθε αλίευμα, σε ποιο πλοίο ή πλοία πρέπει να καταμετρηθούν τα αλιεύματα έναντι της ποσοστώσεως του κράτους ή των κρατών σημαίας.

Άρθρο 16

Κοινές αλιευτικές δραστηριότητες

1.   Οι τυχόν κοινές αλιευτικές δραστηριότητες τόνου με τη συμμετοχή σκαφών που φέρουν τη σημαία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών επιτρέπονται με τη συγκατάθεση του οικείου ή των οικείων κρατών μελών σημαίας.

2.   Τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης αδείας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να λάβουν από τα αλιευτικά τους σκάφη, τα οποία συμμετέχουν σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της κοινής δραστηριότητας, την ταυτότητα των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν και την κλείδα κατανομής των αλιευμάτων μεταξύ των σκαφών.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT.

Άρθρο 17

Αναφορές αλιευμάτων

1.   Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 12 αποστέλλουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας τους «αναφορά αλιευμάτων», στην οποία αναφέρουν τις ποσότητες του τόνου που αλιεύθηκαν από τα σκάφη τους, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών με μηδενικά αλιεύματα.

2.   Η αναφορά αλιευμάτων διαβιβάζεται για πρώτη φορά το αργότερο στο τέλος περιόδου δέκα ημερών μετά την είσοδο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, ή μετά την αρχή του αλιευτικού ταξιδίου. Σε περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, ο πλοίαρχος του αλιεύοντος σκάφους αναφέρει, για κάθε αλίευμα, σε ποιο πλοίο ή πλοία θα καταμετρηθούν τα αλιεύματα έναντι της ποσοστώσεως του κράτους ή των κρατών σημαίας.

3.   Από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους διαβιβάζει ανά πενθήμερο την αναφορά αλιευμάτων για την ποσότητα του τόνου, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών με μηδενικά αλιεύματα.

4.   Τα κράτη μέλη, μόλις λάβουν τις αναφορές αλιευμάτων, τις διαβιβάζουν ηλεκτρονικά ή με άλλα μέσα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT.

5.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, πριν από τη δεκάτη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, τις ποσότητες τόνου που αλιεύθηκαν στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, οι οποίες έχουν εκφορτωθεί, μεταφορτωθεί, περιορισθεί ή εγκλωβισθεί από σκάφη που φέρουν τη σημαία τους κατά τον προηγούμενο μήνα. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT.

Άρθρο 18

Εκφορτώσεις

1.   Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 12 ή ο αντιπρόσωπός του, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του συμβαλλόμενου μέρους της ICCAT, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

προβλεπόμενη ώρα άφιξης·

β)

εκτιμώμενη ποσότητα τόνου που διατηρείται επί του σκάφους·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκαν τα αλιεύματα·

2.   Σε περίπτωση εκφόρτωσης σε καθορισμένο λιμένα κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος σημαίας, η αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μέλους αποστέλλει αναφορά της εκφόρτωσης στην αρχή του κράτους σημαίας του σκάφους, εντός 48 ωρών από το πέρας της εκφόρτωσης.

3.   Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις τόνου που αλιεύεται με δόλωμα, συρτή και πελαγικές τράτες στον Ανατολικό Ατλαντικό.

Άρθρο 19

Μεταφόρτωση

1.   Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, οι δραστηριότητες μεταφόρτωσης τόνου εν πλω στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο απαγορεύονται, με εξαίρεση τα μεγάλα παραγαδιάρικα θυνναλιευτικά σκάφη που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με τη σύσταση της ICCAT 2005[06], όσον αφορά τη θέσπιση προγράμματος μεταφόρτωσης για μεγάλα παραγαδιάρικα θυνναλιευτικά σκάφη, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

2.   Πριν από την είσοδο σε οποιονδήποτε λιμένα ο πλοίαρχος παραλαμβάνοντος σκάφους (αλιευτικού ή σκάφους μεταποίησης) ή ο αντιπρόσωπός του υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τον λιμένα του οποίου επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης, τις εξής πληροφορίες:

α)

προβλεπόμενη ώρα άφιξης·

β)

εκτιμώμενη ποσότητα τόνου που διατηρείται επί του σκάφους·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες αλιεύθηκαν τα αλιεύματα του προς μεταφόρτωση τόνου·

δ)

το όνομα του αλιευτικού σκάφους και τον αριθμό μητρώου της ICCAT για αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο·

ε)

το όνομα του παραλαμβάνοντος σκάφους και τον αριθμό μητρώου της ICCAT για αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο·

στ)

το βάρος του τόνου που πρόκειται να μεταφορτωθεί.

3.   Τα αλιεύσαντα αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να μεταφορτώσουν, παρά μόνον εάν έχουν λάβει εκ των προτέρων άδεια από το κράτος σημαίας τους.

4.   Ο πλοίαρχος του αλιεύσαντος αλιευτικού σκάφους αποστέλλει, πριν από την έναρξη της μεταφόρτωσης, στο κράτος σημαίας του τις εξής πληροφορίες:

α)

ποσότητες τόνου που μεταφορτώθηκε·

β)

ημερομηνία και λιμένα μεταφόρτωσης·

γ)

όνομα, αριθμό νηολογίου και σημαία του παραλαμβάνοντος σκάφους καθώς και αριθμό μητρώου της ICCAT για αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο·

δ)

γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκε ο τόνος.

5.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στον λιμένα του οποίου πραγματοποιείται η μεταφόρτωση:

α)

επιθεωρεί το παραλαμβάνον σκάφος κατά την άφιξη και ελέγχει το φορτίο και τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις εργασίες μεταφόρτωσης·

β)

διαβιβάζει αναφορά όσον αφορά τη μεταφόρτωση στην αρχή του κράτους σημαίας του αλιεύσαντος σκάφους εντός 48 ωρών από το πέρας της μεταφόρτωσης.

6.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 12 συμπληρώνει και διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας τους τη δήλωση μεταφόρτωσης ICCAT. Η εν λόγω δήλωση διαβιβάζεται το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της μεταφόρτωσης σε λιμένα, βάσει του μορφοτύπου που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 20

Δραστηριότητες εγκλωβισμού

1.   Τα κράτη μέλη, στη δικαιοδοσία των οποίων ευρίσκονται εκτροφεία πάχυνσης ή εκτροφεία τόνου, υποβάλλουν εντός μιας εβδομάδας από την ολοκλήρωση δραστηριότητας εγκλωβισμού, αναφορά εγκλωβισμού, επικυρωμένη από παρατηρητή, στο κράτος μέλος ή στο συμβαλλόμενο μέρος της ICCAT του οποίου σκάφη αλίευσαν τον τόνο, καθώς και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT. Η εν λόγω αναφορά περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση εγκλωβισμού του άρθρου 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001.

2.   Στις περιπτώσεις που τα εκτροφεία πάχυνσης ή τα εκτροφεία ευρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στα κράτη μέλη στα οποία εδρεύουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για τα εκτροφεία πάχυνσης ή τα εκτροφεία.

3.   Πριν από κάθε μεταβίβαση σε κλωβούς, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του εκτροφείου πάχυνσης ή του εκτροφείου πληροφορεί το κράτος μέλος σημαίας ή το συμβαλλόμενο της ICCAT κράτος σημαίας του αλιεύοντος σκάφους σχετικά με τη μεταφορά σε κλωβούς ποσοτήτων που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του.

Το κράτος μέλος σημαίας του αλιεύοντος σκάφους ζητεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του εκτροφείου πάχυνσης ή του εκτροφείου να προχωρήσει στη κατάσχεση των αλιευμάτων και να απορρίψει τους ιχθύες στη θάλασσα εάν θεωρήσει μετά την παραλαβή των πληροφοριών ότι:

α)

το αλιευτικό σκάφος το οποίο δήλωσε ότι αλίευσε τα αλιεύματα διέθετε ανεπαρκή μεμονωμένη ποσόστωση για τόνο προς εγκλωβισμό σε κλωβούς·

β)

η ποσότητα των ιχθύων δεν έχει δεόντως αναφερθεί και δεν έχει προσμετρηθεί για τον υπολογισμό οποιασδήποτε ποσόστωσης ισχύει ενδεχομένως· ή

γ)

το αλιευτικό σκάφος το οποίο δήλωσε ότι αλίευσε τα αλιεύματα δεν διέθετε άδεια αλιείας τόνου.

4.   Ο πλοίαρχος του κοινοτικού αλιευτικού σκάφους συμπληρώνει και διαβιβάζει στο κράτος μέλος σημαίας ή στο ΣΜΣ κράτος σημαίας τη δήλωση μεταβίβασης ICCAT το αργότερο εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία της μεταφοράς στα ρυμουλκά σκάφη ή στον κλωβό, βάσει του μορφοτύπου που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η δήλωση μεταβίβασης συνοδεύει τα μεταβιβαζόμενα αλιεύματα κατά τη μεταφορά τους στον κλωβό.

Άρθρο 21

Δραστηριότητες παγίδευσης

1.   Μετά την ολοκλήρωση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας σε διατάξεις παγίδευσης τόνου τα αλιεύματα καταγράφονται και η σχετική αναφορά αλιευμάτων διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα εντός σαράντα οκτώ ωρών από το τέλος των εργασιών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ευρίσκεται η παγίδα.

2.   Τα κράτη μέλη, μόλις λάβουν τις αναφορές αλιευμάτων, τις διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό μέσο στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT.

Άρθρο 22

Επιθεώρηση σε λιμένα ή σε εκτροφείο

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σκάφη τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο της ICCAT για σκάφη στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο τα οποία εισέρχονται σε καθορισμένο λιμένα για να εκφορτώσουν και/ή να μεταφορτώσουν τόνο που αλιεύθηκε στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, υπόκεινται σε επιθεώρηση στο λιμένα.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων εγκλωβισμού στα εκτροφεία πάχυνσης ή στα εκτροφεία που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους.

3.   Στις περιπτώσεις που τα εκτροφεία πάχυνσης ή τα εκτροφεία βρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα, η παράγραφος 2 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στα κράτη μέλη στα οποία εδρεύουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για τα εκτροφεία πάχυνσης ή τα εκτροφεία.

Άρθρο 23

Διασταυρούμενος έλεγχος

1.   Τα κράτη μέλη επαληθεύουν, χρησιμοποιώντας και στοιχεία του ΣΠΣ (συστήματος παρακολούθησης των σκαφών), την υποβολή των ημερολογίων και των συναφών πληροφοριών που καταγράφονται στα ημερολόγια των σκαφών τους, στα έγγραφα μεταβίβασης/μεταφόρτωσης και στα έγγραφα αλιευμάτων.

2.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν διοικητικούς διασταυρούμενους ελέγχους για όλες τις εκφορτώσεις και όλες τις μεταφορτώσεις ή τους εγκλωβισμούς, αντιπαραβάλλοντας τις ποσότητες ανά είδος που καταγράφονται στα ημερολόγια των πλοίων ή τις ποσότητες ανά είδος που καταγράφονται στη δήλωση μεταφόρτωσης με τις ποσότητες που αναγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης ή στη δήλωση εγκλωβισμού και με κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όπως τιμολόγια ή/και δελτία πώλησης.

Άρθρο 24

Πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT

1.   Το πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων που θέσπισε η ICCAT κατά την τέταρτη τακτική σύνοδό της (Μαδρίτη, Νοέμβριος 1975), το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται στην Κοινότητα.

2.   Τα κράτη μέλη στα αλιευτικά σκάφη των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, ορίζουν επιθεωρητές και πραγματοποιούν επιθεωρήσεις εν πλω στο πλαίσιο του προγράμματος.

3.   Η Επιτροπή ή φορέας που ορίζεται από αυτήν μπορεί να διαθέσει στο πρόγραμμα κοινοτικούς επιθεωρητές.

4.   Η Επιτροπή ή φορέας που ορίζεται από αυτήν συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης και επιθεώρησης για λογαριασμό της Κοινότητας. Προς το σκοπό αυτό, μπορεί να καταρτίζει, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, προγράμματα κοινής επιθεώρησης, τα οποία θα επιτρέψουν στην Κοινότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν τόνο, θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται και τις περιόδους και τις περιοχές στις οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν.

5.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Απριλίου εκάστου έτους, τα ονόματα των επιθεωρητών και των σκαφών επιθεώρησης που σκοπεύουν να διαθέσουν στο πρόγραμμα κατά το επόμενο έτος. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σχέδιο της μελλοντικής κοινοτικής συμμετοχής στο πρόγραμμα εκάστου έτους, το οποίο και αποστέλλει στη γραμματεία της ICCAT και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 25

Πρόγραμμα παρατηρητών

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κάλυψη από παρατηρητές επί των αλιευτικών τους σκαφών μήκους άνω των 15 μέτρων όσον αφορά τουλάχιστον:

α)

το 20 % των σκαφών γρι-γρι που αλιεύουν τόνο: σε περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, παρίσταται υποχρεωτικά παρατηρητής καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών·

β)

το 20 % των πελαγικών τρατών που αλιεύουν τόνο·

γ)

το 20 % των πελαγικών παραγαδιάρικων που αλιεύουν τόνο·

δ)

το 20 % των σκαφών αλιείας με δόλωμα που αλιεύουν τόνο·

ε)

το 100 % κατά τη διαδικασία συλλογής για διατάξεις παγίδευσης τόνου.

Τα καθήκοντα του παρατηρητή έγκεινται κυρίως:

α)

στην παρακολούθηση της τήρησης του παρόντος κανονισμού από το σκάφος·

β)

στην καταγραφή και αναφορά της αλιευτικής δραστηριότητας·

γ)

στην παρατήρηση και εκτίμηση των αλιευμάτων και στην επαλήθευση των εγγραφών στο ημερολόγιο του σκάφους·

δ)

στη διόπτευση και καταγραφή σκαφών τα οποία πιθανόν αλιεύουν παραβιάζοντας τα μέτρα διατήρησης της ICCAT.

Επιπλέον, οι παρατηρητές εκτελούν επιστημονικές εργασίες, όπως συλλογή δεδομένων όσον αφορά το καθήκον ΙΙ, κατά τα οριζόμενα από την ICCAT, βάσει των οδηγιών της μόνιμης επιτροπής έρευνας και στατιστικών της ICCAT.

2.   Τα κράτη μέλη, στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται το εκτροφείο πάχυνσης ή το εκτροφείο τόνου, εξασφαλίζουν την παρουσία παρατηρητή κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων τόνου σε κλωβούς και όλων των δραστηριοτήτων συλλογής τόνου από το εκτροφείο.

Τα καθήκοντα του παρατηρητή έγκεινται κυρίως:

α)

στην παρατήρηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης της σχετικής με την εκτροφή δραστηριότητας με τα άρθρα 4α, 4β και 4γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001·

β)

στην επικύρωση της έκθεσης εγκλωβισμού που αναφέρεται στο άρθρο 20·

γ)

στην εκτέλεση επιστημονικών εργασιών, π.χ. συλλογή δειγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ICCAT, βάσει των οδηγιών της μόνιμης επιτροπής έρευνας και στατιστικών της ICCAT.

Άρθρο 26

Επιβολή της εφαρμογής

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα επιβολής όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, σε περίπτωση που έχει αποδειχθεί βάσει της νομοθεσίας τους ότι τα εν λόγω αλιευτικά σκάφη δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 19. Τα μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, τα εξής:

α)

χρηματικό πρόστιμο·

β)

κατάσχεση των απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων·

γ)

συντηρητική κατάσχεση του σκάφους·

δ)

αναστολή ή αφαίρεση της άδειας αλιείας·

ε)

μείωση ή αφαίρεση της αλιευτικής ποσόστωσης, εάν ισχύει.

2.   Τα κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται εκτροφείο τόνου λαμβάνει μέτρα επιβολής της εφαρμογής όσον αφορά το εν λόγω εκτροφείο, σε περίπτωση που έχει αποδειχθεί βάσει της νομοθεσίας του ότι το εν λόγω εκτροφείο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και των άρθρων 4α, 4β και 4γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001. Τα μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, τα εξής:

α)

χρηματικό πρόστιμο·

β)

αναστολή ή αφαίρεση της άδειας του εκτροφείου πάχυνσης·

γ)

απαγόρευση της τοποθέτησης σε κλωβούς ή της εμπορίας ποσοτήτων τόνου.

Άρθρο 27

Μέτρα που αφορούν την αγορά

1.   Απαγορεύονται το κοινοτικό εμπόριο, η εκφόρτωση, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, η τοποθέτηση σε κλωβούς για πάχυνση ή εκτροφή, οι επανεξαγωγές και οι μεταφορτώσεις τόνου (thunnus thynnus) του Ανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου που δεν συνοδεύονται από τα ακριβή, πλήρη και επικυρωμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.   Απαγορεύονται το κοινοτικό εμπόριο, οι εισαγωγές, η εκφόρτωση, η τοποθέτηση σε κλωβούς για πάχυνση ή εκτροφή, η μεταποίηση, οι εξαγωγές, οι επανεξαγωγές και οι μεταφορτώσεις τόνου (thunnus thynnus) του Ανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη των οποίων το κράτος σημαίας δεν διαθέτει ποσόστωση, όριο αλιευμάτων ή κατανομή αλιευτικής προσπάθειας για τόνο του Ανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου, βάσει των μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της ICCAT, ή σε περίπτωση που οι αλιευτικές δυνατότητες του κράτους σημαίας έχουν εξαντληθεί. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τη γραμματεία της ICCAT, η Επιτροπή ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη ότι έχουν εξαντληθεί οι ποσοστώσεις του ΣΜΣ.

3.   Απαγορεύονται το κοινοτικό εμπόριο, οι εισαγωγές, οι εκφορτώσεις, η μεταποίηση, οι εξαγωγές από εκτροφεία πάχυνσης ή εκτροφεία που δεν συμμορφώνονται με τη σύσταση 2006[07] της ICCAT σχετικά με την εκτροφή τόνου.

Άρθρο 28

Συντελεστές μετατροπής

Οι συντελεστές μετατροπής που έχουν εγκριθεί από τη μόνιμη επιτροπή έρευνας και στατιστικών της ICCAT εφαρμόζονται κατά τον υπολογισμό του ισοδύναμου στρογγυλεμένου βάρους του μεταποιημένου τόνου.

Άρθρο 29

Χρηματοδότηση

Για τους σκοπούς του άρθρου 21 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (9) και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο λογίζεται ως σχέδιο αποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 τροποποιείται ως εξής:

1.

Τα άρθρα 6 και 11 διαγράφονται.

2.

Στο παράρτημα IV, η καταχώριση που αφορά το είδος «τόνος» διαγράφεται.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ωστόσο, το άρθρο 29 εφαρμόζεται από τις 13 Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  Γνώμη της 15ης Νοεμβρίου του 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 162 της 18.6.1986, σ. 33.

(3)  ΕΕ L 151 της 13.6.2007, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2007 (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 123 της 12.5.2007, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1799/2006 (ΕΕ L 341 της 7.12.2006, σ. 26).

(7)  ΕΕ L 263 της 3.10.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 869/2004 (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 8).

(8)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 (ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την αλιεία με δόλωμα, με συρτή και με πελαγικές τράτες στον Ανατολικό Ατλαντικό

1.

α)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σκάφη στα οποία έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια αλιείας περιλαμβάνονται σε κατάλογο που αναγράφει το όνομά τους και τον αριθμό κοινοτικού μητρώου στόλου του σκάφους, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής. Τα κράτη μέλη εκδίδουν την ειδική άδεια αλιείας μόνον όταν το σκάφος έχει καταχωριστεί στο μητρώο της ICCAT για σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο.

β)

Από 1ης Απριλίου 2008 τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, τον κατάλογο που προβλέπεται στο στοιχείο α) και όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις του.

γ)

Οι τροποποιήσεις του καταλόγου του σημείου 1 διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσφατα εγγραφέν στον εν λόγω κατάλογο σκάφος εισέρχεται στον Ανατολικό Ατλαντικό. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις τροποποιήσεις στη γραμματεία της ICCAT.

2.

α)

Απαγορεύεται η εκφόρτωση και/ή η μεταφόρτωση από τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος οποιασδήποτε ποσότητας τόνου αλιεύθηκε στον Ανατολικό Ατλαντικό σε οποιονδήποτε τόπο πλην των λιμένων που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη ή τα ΣΜΣ της ICCAT.

β)

Τα κράτη μέλη ορίζουν τόπους που χρησιμοποιούνται για εκφορτώσεις ή τόπους πλησίον της ακτής (καθορισμένους λιμένες) στους οποίους επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης τόνου.

γ)

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους κατάλογο καθορισμένων λιμένων. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT πριν από τις 15 Απριλίου εκάστου έτους. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου κοινοποιούνται στην Επιτροπή, προκειμένου να διαβιβασθούν στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων.

3.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού ή ο αντιπρόσωπός του γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους σημαίας τους) ή του ΣΜΣ, τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης του οποίου σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

προβλεπόμενη ώρα άφιξης·

β)

εκτιμώμενη ποσότητα τόνου που διατηρείται επί του σκάφους·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκαν τα αλιεύματα.

4.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν καθεστώς αναφοράς αλιευμάτων που εξασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση της χρήσης της ποσόστωσης κάθε σκάφους.

5.

Τα αλιεύματα τόνου επιτρέπεται να διατεθούν για λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εμπορίας, μόνον εάν αναφέρονται με κατάλληλη σήμανση ή ετικέτα τα εξής:

α)

το είδος και τα χρησιμοποιηθέντα εργαλεία·

β)

η περιοχή κι η ημερομηνία της αλίευσης.

6.

Τα κράτη μέλη, των οποίων τα σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο με δόλωμα στον Ανατολικό Ατλαντικό, θεσπίζουν απαιτήσεις τοποθέτησης πινακίδας στην ουρά ως εξής:

α)

οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται στην ουρά κάθε ατόμου τόνου κατά την εκφόρτωση·

β)

κάθε πινακίδα ουράς έχει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στα στατιστικά έγγραφα τόνου και αναγράφεται στο εξωτερικό κάθε συσκευασίας που περιέχει τόνο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προδιαγραφές για ημερολόγια

Ελάχιστες προδιαγραφές για ημερολόγια:

1.

Το ημερολόγιο περιέχει αριθμημένα φύλλα.

2.

Το ημερολόγιο συμπληρώνεται υποχρεωτικά κάθε μέρα (μεσάνυχτα) ή πριν από την άφιξη σε λιμένα.

3.

Το ημερολόγιο πρέπει να είναι συμπληρωμένο σε περίπτωση επιθεώρησης εν πλω.

4.

Αντίγραφο των φύλλων παραμένει στο ημερολόγιο και δεν αφαιρείται.

5.

Το ημερολόγιο τηρείται επί του σκάφους προκειμένου να καλύπτει δραστηριότητες ενός έτους.

Στοιχειώδεις τυπικές πληροφορίες που καταχωρίζονται στο ημερολόγιο:

1.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πλοιάρχου.

2.

Ημερομηνίες και λιμένες αναχώρησης, ημερομηνίες και λιμένες άφιξης.

3.

Όνομα σκάφους, αριθμός νηολογίου, αριθμός ICCAT και αριθμός IMO (εάν υπάρχει). Σε περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, ονόματα των σκαφών, αριθμοί νηολογίου, αριθμοί ICCAT και αριθμοί IMO (εάν υπάρχουν) όλων των σκαφών που συμμετέχουν στις εργασίες.

4.

Αλιευτικά εργαλεία:

α)

Κωδικός τύπου FAO.

β)

Διαστάσεις (μήκος, μέγεθος ματιών, αριθμός αγκιστριών, κ.λπ.).

5.

Εργασίες εν πλω σε μία γραμμή (τουλάχιστον) ανά ημέρα ταξιδίου, στην οποία αναγράφονται:

α)

Δραστηριότητα (αλιεία, πλεύση, κ.λπ.).

β)

Θέση: Ακριβές ημερήσιο στίγμα (σε μοίρες και λεπτά), που καταγράφεται για κάθε αλιευτική δραστηριότητα ή το μεσημέρι εφόσον κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν έχει πραγματοποιηθεί αλιεία.

γ)

Καταγραφή αλιευμάτων.

6.

Στοιχεία αναγνώρισης ειδών:

α)

ανά κωδικό FΑΟ·

β)

στρογγυλεμένο βάρος σε kg ημερησίως.

7.

Υπογραφή πλοιάρχου.

8.

Υπογραφή παρατηρητή (κατά περίπτωση).

9.

Τρόπος καταμέτρησης βάρους: εκτίμηση, ζύγιση επί του σκάφους.

10.

Στο ημερολόγιο αναγράφεται το ισοδύναμο βάρος ζωντανών αλιευμάτων και αναφέρονται οι συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση.

Στοιχειώδεις πληροφορίες σε περίπτωση εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης/μεταβίβασης:

1.

Ημερομηνίες και λιμένας εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης/μεταβίβασης.

2.

Προϊόντα:

α)

τύπος·

β)

αριθμός ιχθύων ή κιβώτια και ποσότητα σε kg.

3.

Υπογραφή πλοιάρχου ή του πράκτορα του σκάφους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Δήλωση μεταβίβασης/μεταφόρτωσης ICCAT

Image

Σε περίπτωση μεταβίβασης ζωντανών ιχθύων αναφέρατε τον αριθμό ατόμων και το βάρος ζωντανών αλιευμάτων.

Image

Υποχρεώσεις σε περίπτωση μεταβίβασης/μεταφόρτωσης:

1.

Το πρωτότυπο της δήλωσης μεταβίβασης/μεταφόρτωσης πρέπει να παραδοθεί στο παραλαμβάνον σκάφος ρυμουλκό/μεταποίησης/μεταφοράς.

2.

Αντίγραφο της δήλωσης μεταβίβασης/μεταφόρτωσης πρέπει να τηρείται από το αντίστοιχο αλιεύσαν αλιευτικό σκάφος.

3.

Για περαιτέρω εργασίες μεταβίβασης ή μεταφόρτωσης, χορηγείται άδεια από το σχετικό ΣΜ που χορήγησε άδεια άσκησης δραστηριοτήτων στο σκάφος.

4.

Το πρωτότυπο της δήλωσης μεταβίβασης/μεταφόρτωσης πρέπει να τηρείται από το παραλαμβάνον σκάφος που κατέχει τους ιχθύες έως τον τόπο του εκτροφείου ή της εκφόρτωσης.

5.

Η εργασία μεταβίβασης ή μεταφόρτωσης καταγράφεται στο ημερολόγιο όλων των σκαφών που συμμετέχουν στη δραστηριότητα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT

Η Επιτροπή συμφώνησε κατά την τέταρτη τακτική σύνοδο της ICCAT (Μαδρίτη, Νοέμβριος 1975) ότι:

Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου ΙΧ της σύμβασης, η ICCAT προτείνει τη θέσπιση των ακόλουθων ρυθμίσεων για τον διεθνή έλεγχο εκτός των υδάτων υπό εθνική δικαιοδοσία, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της σύμβασης και των ισχυόντων βάσει αυτής μέτρων:

1.

Ο έλεγχος διεξάγεται από ελεγκτές των υπηρεσιών ελέγχου αλιείας των συμβαλλόμενων κυβερνήσεων. Τα ονόματα των επιθεωρητών που ορίζονται προς τον σκοπό αυτό από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους κοινοποιούνται στην Επιτροπή της ICCAT.

2.

Τα πλοία στα οποία επιβιβάζονται οι επιθεωρητές φέρουν ειδική σημαία ή επισείοντα εγκεκριμένο από την ICCAT, ο οποίος δηλώνει ότι ο επιθεωρητής εκτελεί καθήκοντα διεθνούς επιθεώρησης. Τα ονόματα των πλοίων που χρησιμοποιούνται προσωρινά για τους παραπάνω σκοπούς, τα οποία μπορεί να είναι είτε ειδικά σκάφη επιθεώρησης είτε αλιευτικά σκάφη, κοινοποιούνται στην Επιτροπή της ICCAT το ταχύτερο δυνατόν.

3.

Οι επιθεωρητές φέρουν έγγραφο ταυτότητας που χορηγείται από τις αρχές του κράτους σημαίας και έχει μορφή εγκεκριμένη από την Επιτροπή της ICCAT, τους παραδίδεται δε κατά τον διορισμό τους και αναφέρει ότι έχουν αρμοδιότητα να ενεργούν βάσει ρυθμίσεων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ICCAT.

4.

Βάσει των ρυθμίσεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της παραγράφου 9, τα σκάφη που χρησιμοποιούνται προσωρινά για την αλιεία τόνου ή θυννοειδών στη ζώνη της σύμβασης εκτός των υδάτων υπό εθνική δικαιοδοσία, υποχρεούνται να σταματήσουν όταν τους δοθεί το κατάλληλο σήμα του διεθνούς κώδικα σημάτων από πλοίο που φέρει επιθεωρητή, εκτός εάν εκτελούν τη στιγμή εκείνη αλιευτικές δραστηριότητες, οπότε και σταματούν αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Ο πλοίαρχος του σκάφους (1) επιτρέπει την επιβίβαση του επιθεωρητή, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα. Ο πλοίαρχος διευκολύνει τον επιθεωρητή να εξετάσει τα αλιεύματα ή τα εργαλεία καθώς και κάθε συναφές έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο από τον επιθεωρητή για την επαλήθευση της τήρησης των ισχυουσών συστάσεων της Επιτροπής της ICCAT σε σχέση με το κράτος σημαίας του σχετικού σκάφους, ενώ ο επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις κρίνει απαραίτητες.

5.

Κατά την επιβίβασή του στο σκάφος, ο επιθεωρητής επιδεικνύει το έγγραφο που περιγράφεται στο σημείο 3. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση και όχληση καθώς και η αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας των αλιευμάτων. Οι επιθεωρητές περιορίζουν τις έρευνές τους στη διακρίβωση των γεγονότων που συνδέονται με την τήρηση των ισχυουσών συστάσεων της Επιτροπής της ICCAT όσον αφορά το κράτος σημαίας του επιθεωρούμενου σκάφους. Κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει από τον πλοίαρχο κάθε βοήθεια που ίσως χρειασθεί. Συντάσσει αναφορά σχετικά με την επιθεώρηση επί εντύπου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή της ICCAT. Υπογράφει την αναφορά παρουσία του πλοιάρχου του σκάφους, ο οποίος δικαιούται να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν στην αναφορά όλες οι παρατηρήσεις που κρίνει σκόπιμες, τις οποίες και πρέπει να υπογράψει. Αντίγραφα της αναφοράς παραδίδονται στον πλοίαρχο του σκάφους και στην κυβέρνηση του επιθεωρητή, ο οποίος και διαβιβάζει αντίγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του σκάφους και στην Επιτροπή της ICCAT. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όσον αφορά τις συστάσεις, ο επιθεωρητής πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να πληροφορήσει επίσης και τις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή της ICCAT καθώς και όλα τα πλοία επιθεώρησης του κράτους σημαίας τα οποία είναι γνωστό ότι ευρίσκονται στην περιοχή.

6.

Η παρεμβολή εμποδίων σε επιθεωρητή ή η μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες του αντιμετωπίζονται από το κράτος σημαίας του σκάφους κατά τρόπο παρόμοιο με την παρεμβολή εμποδίων σε επιθεωρητές του ιδίου του κράτους ή με τη μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες του.

7.

Οι επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα σύσταση, αλλά παραμένουν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των εθνικών τους αρχών προς τις οποίες και αναφέρονται.

8.

Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις εξετάζουν και ενεργούν επί των αναφορών των ξένων επιθεωρητών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αυτών όπως θα ενεργούσαν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία επί αναφορών των εθνικών επιθεωρητών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν δημιουργούν υποχρέωση της συμβαλλόμενης κυβέρνησης να αποδώσει στην αναφορά ξένου επιθεωρητή μεγαλύτερη αποδεικτική αξία σε σχέση με εκείνη που θα είχε η αναφορά στη χώρα του επιθεωρητή. Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις συνεργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν τις δικαστικές ή άλλες διαδικασίες που κινούνται βάσει αναφοράς επιθεωρητή σύμφωνα με τις παρούσες ρυθμίσεις.

9.

α)

Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις κοινοποιούν στην Επιτροπή της ICCAT, έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, τα προσωρινά τους σχέδια όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ρυθμίσεις κατά το επόμενο έτος και η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει προς τις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις υποδείξεις όσον αφορά τον συντονισμό των εθνικών επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιθεωρητών και των πλοίων που φέρουν επιθεωρητές.

β)

Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα σύσταση και τα σχέδια συμμετοχής ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εάν συμφωνήσουν μεταξύ τους διαφορετικά. Η εν λόγω συμφωνία κοινοποιείται στην Επιτροπή της ICCAT.

Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος αναστέλλεται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων κυβερνήσεων όταν η μία από αυτές ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή της ICCAT και έως την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας.

10.

α)

Τα αλιευτικά εργαλεία επιθεωρούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για την υποπεριοχή στην οποία διενεργείται η επιθεώρηση. Ο επιθεωρητής αναφέρει τη φύση της σχετικής παράβασης στη σχετική αναφορά.

β)

Οι επιθεωρητές είναι εξουσιοδοτημένοι να επιθεωρούν όλα τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία ή τα επί του καταστρώματος αλιευτικά εργαλεία που είναι έτοιμα προς χρήση.

11.

Ο επιθεωρητής προσαρτά σήμα ταυτοποίησης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή της ICCAT επί κάθε επιθεωρηθέντος αλιευτικού εργαλείου, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβαίνει τις ισχύουσες συστάσεις της Επιτροπής της ICCAT όσον αφορά το κράτος σημαίας του σχετικού σκάφους, και καταγράφει το γεγονός αυτό στην αναφορά του.

12.

Ο επιθεωρητής μπορεί να φωτογραφίσει το εργαλείο κατά τρόπο που να αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία, κατά τη γνώμη του, δεν πληρούν τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού και, στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές φωτογραφίες πρέπει να αναφέρονται στην αναφορά, ενώ αντίγραφα των φωτογραφιών πρέπει να επισυνάπτονται στο αντίγραφο της αναφοράς που αποστέλλεται στο κράτος σημαίας.

13.

Ο επιθεωρητής δικαιούται, στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβάλλει η Επιτροπή της ICCAT, να εξετάσει τα χαρακτηριστικά των αλιευμάτων προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον τηρούνται οι συστάσεις της Επιτροπής της ICCAT. Αναφέρει τις διαπιστώσεις του στις αρχές του κράτους σημαίας του επιθεωρούμενου σκάφους το ταχύτερο δυνατόν. (Διετής έκθεση 1974-75, μέρος ΙΙ).

Επισείων ICCAT:

Image


(1)  Πλοίαρχος θεωρείται το άτομο που διευθύνει το σκάφος.


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1560/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων (2), ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να δημιουργήσει σύστημα για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός αυτός ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2008 η ηλεκτρονική αναγνώριση καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα ζώα που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

(3)

Επιπροσθέτως, ο εν λόγω κανονισμός ορίζει ότι έως τις 30 Ιουνίου 2006 η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης, συνοδευόμενη από κατάλληλες προτάσεις επί των οποίων θα ψηφίσει το Συμβούλιο, με σκοπό την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση, εφόσον απαιτείται, της ημερομηνίας καθιέρωσης της υποχρεωτικής χρήσης του εν λόγω συστήματος και την επικαιροποίηση, εφόσον απαιτείται, ορισμένων τεχνικών πτυχών σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης.

(4)

Η έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2008 ως ημερομηνία καθιέρωσης της υποχρεωτικής χρήσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί η ημερομηνία αυτή και να μετατεθεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2009 ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για ορθή εφαρμογή του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις.

(5)

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτύξει την τεχνολογία που απαιτείται για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης και έχουν αποκτήσει σημαντική πείρα όσον αφορά την εφαρμογή της. Εφόσον αυτά τα κράτη μέλη κρίνουν σκόπιμο να καθιερώσουν την ηλεκτρονική αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο, δεν θα πρέπει να τους παρεμβληθούν εμπόδια. Η πείρα τους αναμένεται να παράσχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη περαιτέρω πολύτιμες πληροφορίες για τις τεχνικές συνέπειες της ηλεκτρονικής αναγνώρισης και για τον αντίκτυπό της.

(6)

Λόγω της οικονομικής σημασίας του παρόντος κανονισμού, απαιτείται να γίνει επίκληση των λόγων έκτακτης ανάγκης του σημείου Ι.3 του πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας.

(7)

Επειδή ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2008, είναι σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ αμέσως.

(8)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Αρχής γενομένης από τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η ηλεκτρονική αναγνώριση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της παραγράφου 1 και τις σχετικές διατάξεις του τμήματος Α του παραρτήματος, καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα ζώα.».

2.

Το άρθρο 9 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν την υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης για τα ζώα που γεννιούνται στο έδαφός τους.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  Γνώμη της 13ης Δεκεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1761/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1561/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

72,5

IL

171,5

MA

92,0

TN

148,3

TR

147,6

ZZ

126,4

0707 00 05

JO

189,0

MA

57,0

TR

82,0

ZZ

109,3

0709 90 70

MA

90,5

TR

115,7

ZZ

103,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

74,3

ZA

34,0

ZW

28,6

ZZ

51,2

0805 20 10

MA

67,2

ZZ

67,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

74,2

ZZ

57,1

0805 50 10

EG

62,8

MA

121,9

TR

121,5

ZA

65,9

ZZ

93,0

0808 10 80

CA

100,6

CN

90,8

MK

29,7

US

80,7

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

112,5

ZZ

76,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1562/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας), 1002, ex 1005 εκτός από το υβρίδιο για σπορά και ex 1007 εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά, ο εισαγωγικός δασμός ισούται με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή, προσαυξημένη κατά 55 % και μειωμένη κατά την τιμή εισαγωγής caf που εφαρμόζεται στην εν λόγω αποστολή. Εντούτοις, ο δασμός αυτός δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το δασμολογικό συντελεστή του κοινού δασμολογίου.

(2)

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα για τα προαναφερόμενα προϊόντα αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής caf.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, η τιμή που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών των προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 και 1007 00 90 είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής caf που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 που θα ισχύουν έως τον εκ νέου καθορισμό τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου 2008, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, με βάση τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 735/2007 (ΕΕ L 169 της 29.6.2007, σ. 6). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1816/2005 (ΕΕ L 292 της 8.11.2005, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισαγωγικοί δασμοί των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2008

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ΣΙΤΑΡΙ σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1001 90 91

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό, για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

ΣΙΚΑΛΗ

0,00

1005 10 90

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

0,00

1005 90 00

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

0,00

1007 00 90

ΣΟΡΓΟ σε κόκκους, εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μείωσης των δασμών κατά:

3 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα,

2 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή μείωσης 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι

14.12.2007-20.12.2007

1.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

(EUR/t)

 

Σιτάρι μαλακό (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι, εκλεκτής ποιότητας

Σκληρό σιτάρι, μέσης ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι, χαμηλής ποιότητας (3)

Κριθή

Χρηματιστήριο

Minneapolis

Chicago

Τιμή

288,59

119,18

Τιμή fob USA

462,80

452,80

432,80

171,31

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

15,66

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες

15,87

2.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Ρότερνταμ:

55,72 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες–Ρότερνταμ:

49,48 EUR/t


(1)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1563/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας όσον αφορά το έτος 2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρέπει να ανοιχτούν, για το 2008, κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για αιγοπρόβειο κρέας. Οι αναφερόμενοι στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 δασμοί και ποσότητες πρέπει να καθοριστούν βάσει των σχετικών διεθνών συμφωνιών που θα ισχύουν κατά το 2008.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 312/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, περί εφαρμογής για την Κοινότητα των δασμολογικών διατάξεων που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου (2), προβλέπει πρόσθετη διμερή δασμολογική ποσόστωση 2 000 τόνων με ετήσια αύξηση 10 % της αρχικής ποσότητας, που ανοίγεται από την 1η Φεβρουαρίου 2003 για τα προϊόντα του κωδικού 0204. Ως εκ τούτου, συμπληρωματική ποσότητα 200 τόνων προστίθεται στην ποσόστωση ΓΣΔΕ/ΠΟΕ για τη Χιλή και η διαχείριση αμφοτέρων των ποσοστώσεων πρέπει να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια του 2008.

(3)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (3), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/138/ΕΚ του Συμβουλίου (4), προβλέπει για την Ισλανδία τη χορήγηση πρόσθετης ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης για ποσότητα 500 τόνων (βάρος σφαγίου) νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη, κατεψυγμένου ή καπνιστού πρόβειου κρέατος. Κατά συνέπεια πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως η ποσότητα που είναι διαθέσιμη για την Ισλανδία.

(4)

Ορισμένες ποσοστώσεις ορίζονται για χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Ιουλίου ορισμένου έτους και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό η διαχείριση των εισαγωγών πρέπει να γίνεται βάσει ημερολογιακών ετών, οι αντίστοιχες ποσότητες που πρέπει να καθοριστούν για το ημερολογιακό έτος 2008 σε σχέση με τις υπόψη ποσοστώσεις, ορίζονται ως το άθροισμα της μισής ποσότητας για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2008 και της μισής ποσότητας για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2009.

(5)

Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων πρέπει να καθοριστεί ένα ισοδύναμο βάρους σφαγίου. Επιπλέον, δεδομένου ότι για ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις προβλέπεται η επιλογή εισαγωγής είτε ζώντων ζώων είτε κρέατός τους, απαιτείται ο καθορισμός συντελεστή μετατροπής.

(6)

Η διαχείριση των ποσοστώσεων για προϊόντα αιγοπροβείου κρέατος είναι σκόπιμο να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1439/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος (5). Η διαχείριση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 308α, 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (6).

(7)

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεωρούνται μη κρίσιμες κατά την έννοια του άρθρου 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, όταν η διαχείρισή τους γίνεται βάσει του συστήματος εξυπηρέτησης με σειρά προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, πρέπει να επιτραπεί στις τελωνειακές αρχές να χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης για τα εμπορεύματα που εισάγονται αρχικά βάσει των εν λόγω ποσοστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 308γ παράγραφος 1 και το άρθρο 248 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της μετάβασης από το ένα σύστημα διαχείρισης στο άλλο, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 308γ του εν λόγω κανονισμού δεν είναι εφαρμοστέες.

(8)

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τι είδους απόδειξη που να πιστοποιεί την καταγωγή των προϊόντων πρέπει να προσκομίζουν οι εμπορευόμενοι ώστε να επωφελούνται από τις δασμολογικές ποσοστώσεις βάσει του συστήματος εξυπηρέτησης με σειρά προτεραιότητας.

(9)

Όσον αφορά τα προϊόντα πρόβειου κρέατος, είναι δύσκολο για τις τελωνειακές αρχές να διαπιστώνουν, τη στιγμή που τα προϊόντα αυτά προσκομίζονται από τους εμπορευόμενους για να εισαχθούν, κατά πόσον προέρχονται από εγχώρια ή άλλα πρόβατα, γεγονός από το οποίο εξαρτάται η επιβολή διαφορετικού δασμού. Είναι συνεπώς σκόπιμο να προβλεφθεί ότι το αποδεικτικό καταγωγής θα περιλαμβάνει σχετική διευκρινιστική μνεία.

(10)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (7), και για την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (8), δύνανται να εγκρίνονται μόνον οι εισαγωγές προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις των διαδικασιών της τροφικής αλυσίδας, των κανόνων και των ελέγχων που ισχύουν εντός της Κοινότητας.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αιγοπροβάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με τον παρόντα κανονισμό ανοίγονται δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής στον τομέα των αιγοπροβάτων και του κρέατός τους για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 2

Οι δασμοί που επιβάλλονται στα προϊόντα που υπόκεινται στις ποσοστώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 1, οι κωδικοί ΣΟ, οι χώρες καταγωγής, χωρισμένες σε ομάδες, και οι αύξοντες αριθμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

1.   Οι ποσότητες σε ισοδύναμο βάρους σφαγίου όσον αφορά την εισαγωγή των προϊόντων που υπόκεινται στις ποσοστώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

2.   Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων «ισοδυνάμου βάρους σφαγίου» που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το καθαρό βάρος προϊόντων αιγοπροβάτων πολλαπλασιάζεται επί τους εξής συντελεστές:

α)

ζώντα ζώα: 0,47·

β)

κρέας αμνοεριφίων και εριφίων χωρίς κόκαλα: 1,67·

γ)

αιγοπρόβειο κρέας χωρίς κόκκαλα, πλην του κρέατος εριφίων, και οποιοδήποτε μείγμα τέτοιων κρεάτων: 1,81·

δ)

προϊόντα με κόκκαλα: 1,00.

Ως «ερίφιο» νοείται ζώο του αιγείου είδους, ηλικίας μέχρις ενός έτους.

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τίτλου ΙΙ (Α) και (Β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1439/95, η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα γίνεται, από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008, κατά χρονολογική σειρά, σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Επομένως, το άρθρο 308γ παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζεται. Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά εισαγωγής.

Άρθρο 5

1.   Για την υπαγωγή στις δασμολογικές ποσοστώσεις που παρατίθενται στο παράρτημα, πρέπει να υποβάλλεται στις κοινοτικές τελωνειακές αρχές, αφενός, έγκυρο αποδεικτικό καταγωγής εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της σχετικής τρίτης χώρας και, αφετέρου, τελωνειακή δήλωση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Η καταγωγή προϊόντων υποκειμένων σε δασμολογικές ποσοστώσεις πέραν εκείνων που απορρέουν από προτιμησιακές δασμολογικές συμφωνίες προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Κοινότητα διατάξεις.

2.   Η απόδειξη καταγωγής που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 είναι η εξής:

α)

στην περίπτωση δασμολογικής ποσόστωσης που αποτελεί μέρος μιας προτιμησιακής δασμολογικής συμφωνίας, είναι η οριζόμενη στη συμφωνία αυτή απόδειξη καταγωγής·

β)

στην περίπτωση άλλων δασμολογικών ποσοστώσεων, πρόκειται για την οριζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 απόδειξη, και επιπλέον των προβλεπομένων στο άρθρο αυτό στοιχείων, τα εξής δεδομένα:

τον κωδικό ΣΟ (τετραψήφιο τουλάχιστον),

τον αύξοντα ή τους αύξοντες αριθμούς της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης,

το συνολικό καθαρό βάρος ανά κατηγορία συντελεστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·

γ)

στην περίπτωση χώρας της οποίας η ποσόστωση εμπίπτει στα ανωτέρω στοιχεία α) και β) και συγχωνεύεται, απόδειξη είναι η αναφερόμενη στο στοιχείο α).

Στην περίπτωση που η απόδειξη καταγωγής, η οποία αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο β) προσκομίζεται ως δικαιολογητικό έγγραφο για μία και μόνη δήλωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, είναι δυνατόν να περιέχει περισσότερους αύξοντες αριθμούς. Στις άλλες περιπτώσεις, περιέχει μόνο έναν αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 46 της 20.2.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 52 της 25.2.2005, σ. 6).

(3)  ΕΕ L 61 της 28.2.2007, σ. 29.

(4)  ΕΕ L 61 της 28.2.2007, σ. 28.

(5)  ΕΕ L 143 της, 27.6.1995, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 272/2001 (ΕΕ L 41 της 10.2.2001, σ. 3).

(6)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).

(7)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(8)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιγοπρόβειο κρέας (σε τόνους ισοδύναμου βάρους σφαγίου)

Κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για το 2008

Αριθ. ομάδας χωρών

Κωδικοί ΣΟ

Δασμός «κατά την αξία»

%

Ειδικός δασμός

EUR/100 kg

Αύξων αριθμός κατά σειρά προτεραιότητας

Καταγωγή

Ετήσιος όγκος σε τόνους ισοδύναμου βάρους σφαγίου

Ζώντα ζώα

(συντελεστής = 0,47)

Κρέας αμνών χωρίς κόκαλα (1)

(συντελεστής = 1,67)

Πρόβειο κρέας χωρίς κόκαλα (2)

(συντελεστής = 1,81)

Κρέας με κόκαλα και σφάγια

(συντελεστής = 1,00)

1

0204

Μηδενικός

Μηδενικός

09.2101

09.2102

09.2011

Αργεντινή

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Αυστραλία

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Νέα Ζηλανδία

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Ουρουγουάη

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Χιλή

6 000

09.2121

09.2122

09.0781

Νορβηγία

300

09.2125

09.2126

09.0693

Γροιλανδία

100

09.2129

09.2130

09.0690

Νήσοι Φερόες

20

09.2131

09.2132

09.0227

Τουρκία

200

09.2171

09.2175

09.2015

Άλλες χώρες (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Μηδενικός

Μηδενικός

09.2119

09.2120

09.0790

Ισλανδία

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Μηδενικός

09.2181

09.2019

Έναντι πάντων (4)

92


(1)  Και κρέας εριφίου.

(2)  Και αίγειο κρέας πλην εριφίου.

(3)  «Άλλες χώρες» αφορά όλες τις καταγωγές εκτός από τις χώρες που αναφέρονται στον πίνακα.

(4)  «Έναντι πάντων» αφορά όλες τις καταγωγές συμπεριλαμβανομένων των χωρών που αναφέρονται στον πίνακα.


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1564/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 979/2007 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης μιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για χοιρινό κρέας καταγωγής Καναδά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 979/2007 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι, όταν υποβάλουν την πρώτη αίτηση για μια συγκεκριμένη υποπερίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι κατά τη διάρκεια κάθε μιας από τις περιόδους που προβλέπονται από αυτό το άρθρο εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους από τα προϊόντα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75.

(2)

Η βεβαίωση σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία πρέπει να κατατίθεται μαζί με την πρώτη αίτηση για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης. Η πρώτη αίτηση μπορεί να κατατεθεί για οποιαδήποτε από τις τέσσερις υποπεριόδους του έτους ποσόστωσης και, εάν ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση για περισσότερες υποπεριόδους, η βεβαίωση κατατίθεται άπαξ.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρινού κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 979/2007, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής θα πρέπει, όταν υποβάλλουν την πρώτη αίτησή τους για κάποια ετήσια περίοδο ποσόστωσης, να προσκομίζουν και βεβαίωση ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν κατά τη διάρκεια κάθε μιας από τις δύο περιόδους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 217 της 22.8.2007, σ. 12.


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/37


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1565/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το άρθρο 29 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (2), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής (3) προβλέπει την πλήρη ελευθέρωση των διμερών συναλλαγών στον τομέα των τυριών από την 1η Ιουνίου 2007, κατόπιν μεταβατικής περιόδου πέντε ετών.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (4), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 487/2007 (5), δεν καθιέρωνε πλέον εισαγωγικές ποσοστώσεις και εισαγωγικούς δασμούς για τυριά προέλευσης Ελβετίας. Υπό τις περιστάσεις αυτές και υπό το φως της ελαστικής εφαρμογής των απαιτήσεων για την προσκόμιση πιστοποιητικών εισαγωγής που θεσπίστηκε από το άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1152/2007 του Συμβουλίου (6), κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής για όλα τα τυριά προέλευσης Ελβετίας.

(3)

Στο άρθρο19α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 προβλέπεται ότι η διαχείριση των εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων ακολουθεί την αρχή κατά την οποία «όποιος παρουσιάζεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», σύμφωνα με τα άρθρα 308α έως 308γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (7). Το εν λόγω καθεστώς διαχείρισης και οι διαδικασίες του καθιστούν τη χρήση των πιστοποιητικών εισαγωγής περιττή και η προσκόμισή τους θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί.

(4)

Ορισμένα πιστοποιητικά για τα τυριά προέλευσης Ελβετίας και για τις εισαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία υπάγονται στις ποσοστώσεις η διαχείριση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την αρχή «όποιος παρουσιάζεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τα πιστοποιητικά αυτά επιβάλλεται να τηρηθούν, ειδάλλως επέρχεται η κατάπτωση των εγγυήσεων που έχουν συσταθεί. Εφόσον από την ημερομηνία αυτή οι προαναφερόμενες εισαγωγές μπορούν να γίνονται και χωρίς πιστοποιητικά και χωρίς τις οικονομικές επιβαρύνσεις που αυτά συνεπάγονται, θα πρέπει να παρέχεται στους εισαγωγείς που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πιστοποιητικών και τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου κατά την ημερομηνία αυτή η δυνατότητα να ζητήσουν και να πετύχουν την αποδέσμευση των εγγυήσεων που είχαν συσταθεί.

(5)

Η συμφωνία υπό τη μορφή της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994, για την τροποποίηση της δασμολογικής ποσόστωσης για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο των συμφωνιών ΠΟΕ που προβλέπεται στον πίνακα CXL της ΕΚ, ο οποίος προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994 (8), που εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/867/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 (9), προβλέπει τροποποιήσεις στις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CXL/Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που είχε συναφθεί στο πλαίσιο του Γύρου πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ουρουγουάης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα III.A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.

(6)

Στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 θεσπίζεται ένας άκρως περίπλοκος μηχανισμός και καθιερώνεται μια επίπονη διαδικασία για να επαληθεύεται η τήρηση της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες τόσο στη Νέα Ζηλανδία, όσο και στην Κοινότητα. Η πρόσφατα εγκριθείσα περιγραφή της ποσόστωσης, με την οποία επεκτείνεται το εύρος της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες από 80-82 % σε 80-85 % επιτρέπει την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, ακυρώνοντας ιδίως την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ελέγχου που σχετίζεται με την τυπική απόκλιση, κατά στερεότυπη διεργασία, της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες. Η απλούστευση αυτή οδηγεί εξάλλου σε σημαντική περικοπή των διοικητικών βαρών και εξόδων και για τα δύο μέρη και διευκολύνει την πρόσβαση στην ποσόστωση τόσο για τους εξαγωγείς, όσο και για τους εισαγωγείς.

(7)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, ο οργανισμός έκδοσης στη Νέα Ζηλανδία εκδίδει το πιστοποιητικό IMA 1 πριν το προϊόν που καλύπτεται από το πιστοποιητικό εγκαταλείψει το έδαφος της χώρας που το εκδίδει. Το βούτυρο που υπάγεται στο έτος ποσοστώσεων 2008 επιτρέπεται να φορτωθεί στη Νέα Ζηλανδία από τον Νοέμβριο του 2007. Εφόσον είναι αδύνατη η εφαρμογή των νέων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα κανονισμό, στις αποστολές αυτές και εφόσον θα χρειαστεί να παρέλθει κάποιος χρόνος για την ορθή εφαρμογή των νέων διατάξεων, το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 δεν πρέπει να εφαρμοστεί κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου 2007 έως 31 Ιανουαρίου 2008.

(8)

Ταυτόχρονα επιβάλλεται να αναπροσαρμοσθούν ορισμένα στοιχεία για τον οργανισμό έκδοσης της Νέας Ζηλανδίας στο παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί.

(10)

Η απόφαση 2001/651/ΕΚ της Επιτροπής (10) καθόρισε την τυπική απόκλιση, κατά στερεότυπη διεργασία, της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες του βουτύρου που εισάγεται από τη Νέα Ζηλανδία προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι βάσει του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001. Δυνάμει της νέας ρύθμισης που προβλέπει την επέκταση της περιγραφής στην ποσόστωση στο μη αλατισμένο βούτυρο, παρέχεται η δυνατότητα να εγκαταλειφθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ελέγχου και, κατά συνέπεια, η περίπλοκη διαδικασία που σχετίζεται με την τυπική απόκλιση, κατά στερεότυπη διεργασία, της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες. Η απόφαση 2001/651/ΕΚ είναι συνεπώς παρωχημένη και πρέπει να καταργηθεί.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και εφόσον ο παρών κανονισμός ή οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του δεν ορίζουν το αντίθετο, κάθε εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.».

2.

Το άρθρο 19α τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι εισαγωγές βάσει των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.»·

β)

η παράγραφος 3 διαγράφεται.

3.

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Το παράρτημα 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων.»·

β)

η παράγραφος 3 διαγράφεται.

4.

Μετά το άρθρο 22 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 22α

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις προτιμησιακές εισαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων.

2.   Όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 προέλευσης Ελβετίας απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς και από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

3.   Η απαλλαγή από τους δασμούς εφαρμόζεται μόνο μετά την προσκόμιση της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία συνοδεύεται από την απόδειξη καταγωγής που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972.».

5.

Το άρθρο 38 διαγράφεται.

6.

Στο άρθρο 40 παράγραφος 1, διαγράφονται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

7.

Το μέρος Δ του παραρτήματος II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

8.

Το παράρτημα III.A αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

9.

Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

10.

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

11.

Στο παράρτημα VIII το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο οργανισμός έκδοσης των πιστοποιητικών IMA 1 μπορεί να καταργήσει το πιστοποιητικό IMA 1 ή τμήμα αυτού για ποσότητα που καλύπτεται απ’ αυτό, όταν η εν λόγω ποσότητα καταστρέφεται ή καθίσταται ακατάλληλη προς πώληση σε περιπτώσεις που διαφεύγουν από τον έλεγχο του εξαγωγέα. Στην περίπτωση που τμήμα της ποσότητας που καλύπτεται από το IMA 1 καταστρέφεται ή καθίσταται ακατάλληλο προς πώληση, μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό αντικατάστασης IMA 1 για την εναπομένουσα ποσότητα. Στην περίπτωση του βουτύρου Νέας Ζηλανδίας που αναφέρεται στο παράρτημα III.A, χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ο αρχικός κατάλογος ταυτοποίησης του προϊόντος.. Το πιστοποιητικό αντικατάστασης έχει την ίδια διάρκεια ισχύος με το αρχικό. Στην περίπτωση αυτή, στη θέση 17 του πιστοποιητικού αντικατάστασης IMA 1 αναγράφεται “ισχύει έως 00.00.0000”».

12.

Το παράρτημα X τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

13.

Στο παράρτημα XII, τα στοιχεία που αναφέρονται στη Νέα Ζηλανδία αντικαθίστανται από τα εξής:

«Νέα Ζηλανδία

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Βούτυρο

Βούτυρο

Βούτυρο

Τυρί για μεταποίηση

Τυρί Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Τηλ. (64-4) 894 2500

Φαξ (64-4) 894 2501»

Άρθρο 2

Έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων, οι συσταθείσες εγγυήσεις για τα πιστοποιητικά εισαγωγής αποδεσμεύονται υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τις εισαγωγές βάσει των ποσοστώσεων που προβλέπονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ια ή τα πιστοποιητικά εκδίδονται για την εισαγωγή προϊόντων του κωδικού ΣΟ 0406 καταγωγής Ελβετίας·

β)

η ισχύς των πιστοποιητικών δεν έχει λήξει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008·

γ)

τα πιστοποιητικά έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο εν μέρει ή καθόλου έως την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως τις 31 Ιανουαρίου 2008 για εισαγωγές που αντιστοιχούν στο έτος ποσόστωσης 2008.

Άρθρο 4

Η απόφαση 2001/651/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ωστόσο, το άρθρο 3 εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132.

(3)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1324/2007 (ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 14).

(5)  ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 8.

(6)  ΕΕ L 258 της 4.10.2007, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).

(8)  Βλέπε σελίδα 95 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(9)  Βλέπε σελίδα 95 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(10)  ΕΕ L 229 της 25.8.2001, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό 2004/584/ΕΚ (ΕΕ L 255 της 31.7.2004, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«II.D

Μειωμένοι δασμοί στο πλαίσιο του παραρτήματος 2 της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Δασμός

(σε ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους)

από την 1η Ιουνίου 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Γάλατα ειδικά, με την ονομασία “για βρέφη” (1) σε δοχεία κλεισμένα στεγανά καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %

43,80


(1)  Θεωρούνται γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», τα προϊόντα που είναι απαλλαγμένα παθογόνων μικροβίων και τα οποία περιέχουν λιγότερα από 10 000 αναζωογονήσιμα αερόβια βακτηρίδια και λιγότερα από 2 κολοβακτηρίδια ανά γραμμάριο.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.A

Δασμολογική ποσόστωση βάσει των συμφωνιών ΓΣΔΕ/ΠΟΕ προσδιοριζόμενη ανά χώρα καταγωγής: Βούτυρο Νέας Ζηλανδίας

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Χώρα καταγωγής

Ετήσια Ποσόστωση από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

(σε τόνους)

Ανώτατη εξαμηνιαία ποσόστωση

(ποσότητες σε τόνους)

Ποσόστωση

Μέρος A

Αριθμός της ποσόστωσης

09.4195

Ποσόστωση

Μέρος B

Αριθμός της ποσόστωσης

09.4182

Εισαγωγικός δασμός

(σε ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους)

Κανόνες για τη συμπλήρωση πιστοποιητικών IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Βούτυρο, τουλάχιστον έξι εβδομάδων, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος προϊόντος ίσης ή ανώτερης του 80 % αλλά μικρότερης από 85 %, που παρασκευάζεται απευθείας από γάλα ή κρέμα γάλακτος χωρίς να χρησιμοποιούνται ειδικευμένες ύλες, στο πλαίσιο μιας μοναδικής, αυτοδύναμης και αδιάλειπτης διεργασίας

Νέα Ζηλανδία

74 693 τόνοι

Εξαμηνιαία ποσόστωση από τον Ιανουάριο του 2008 και εφεξής

37 346,5 τόνοι

20 540,5 τόνοι

16 806 τόνοι

70,00

Βλέπε παράρτημα IV»

ex 0405 10 30

Βούτυρο, τουλάχιστον έξι εβδομάδων, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 80 % αλλά μικρότερης του 85 %, που παρασκευάζεται απευθείας από γάλα ή κρέμα γάλακτος χωρίς να χρησιμοποιούνται ειδικευμένες ύλες, στο πλαίσιο μιας μοναδικής, αυτοδύναμης και αδιάλειπτης διεργασίας που μπορεί να συνεπάγεται τη διέλευση της κρέμας από στάδιο συμπυκνωμένου λίπους γάλακτος ή/και την κλασματοποίηση του εν λόγω λίπους γάλακτος (όπου οι διεργασίες αναφέρονται ως “Ammix” και “Tartinable”)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:

1.

Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001»·

2.

Στο μέρος 1, διαγράφεται το στοιχείο ε).

3.

Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο ε) διαγράφεται η τρίτη περίπτωση,

ii)

το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

στη θέση 13, 80 % και άνω, αλλά λιγότερο από 85 % λιπαρές ουσίες»·

β)

το σημείο 2.3 διαγράφεται.

4.

Το μέρος 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 4.1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δείγματα εις διπλούν, ένα εκ των οποίων πρέπει να φυλάσσεται ασφαλώς, σε περίπτωση διαφορών.

Το εργαστήριο που διενεργεί τις δοκιμές είναι εξουσιοδοτημένο από το κράτος μέλος για τη διενέργεια επίσημων αναλύσεων και είναι αναγνωρισμένο από το ίδιο κράτος μέλος ως αρμόδιο για την εφαρμογή της μεθόδου που αναφέρθηκε προηγουμένως, μετά την ανάλυση δειγμάτων εις διπλούν, τα στοιχεία των οποίων δεν είχαν γίνει γνωστά στο εργαστήριο, η οποία κατέδειξε ότι το εργαστήριο ανταποκρίνεται στα κριτήρια επαναληψιμότητας και την επιτυχή συμμετοχή σε δοκιμές επαγγελματικής ικανότητας.»·

β)

το σημείο 4.2 διαγράφεται·

γ)

το σημείο 4.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων ελέγχου – αριθμητικός μέσος όρος

a)

Θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις για την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, εφόσον ο αριθμητικός μέσος όρος των αποτελεσμάτων του δείγματος δεν υπερβαίνει την τιμή 84,4 %.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή αμελλητί κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

β)

Σε περίπτωση που δεν πληρούται ο απαιτούμενος όρος της συμμόρφωσης σύμφωνα με το στοιχείο α), η παρτίδα που καλύπτεται από την αντίστοιχη διασάφηση εισαγωγής και από το πιστοποιητικό IMA 1 εισάγεται με τη διαδικασία του άρθρου 36, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα μετά τις αναλύσεις των δειγμάτων εις διπλούν, όπως αναφέρεται στο σημείο 4.5, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.»·

δ)

το σημείο 4.4 διαγράφεται·

ε)

το σημείο 4.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.5.   Αμφισβητούμενα αποτελέσματα

Ο εισαγωγέας μπορεί να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης από εργαστήριο των αρμοδίων αρχών εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αποτελεσμάτων, εφόσον αναλάβει τη δέσμευση να καλύψει τη δαπάνη ανάλυσης των εις διπλούν δειγμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν σε δεύτερο εργαστήριο σφραγισμένα αντίγραφα των δειγμάτων που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο ανάλυσης από το εργαστήριό τους. Το δεύτερο αυτό εργαστήριο είναι εξουσιοδοτημένο από το κράτος μέλος για τη διενέργεια επίσημων αναλύσεων και αναγνωρισμένο από το ίδιο κράτος μέλος ως αρμόδιο για την εφαρμογή της μεθόδου που αναφέρεται στο σημείο 4.1. μετά την ανάλυση δειγμάτων εις διπλούν, τα στοιχεία των οποίων δεν είχαν γίνει γνωστά στο εργαστήριο, η οποία κατέδειξε ότι το εργαστήριο ανταποκρίνεται στα κριτήρια επαναληψιμότητας και την επιτυχή συμμετοχή σε δοκιμές επαγγελματικής ικανότητας.

Το δεύτερο αυτό εργαστήριο γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα της ανάλυσής του στις αρμόδιες αρχές.

Τα πορίσματα του δεύτερου εργαστηρίου είναι τελικά.»·

στ)

το σημείο 4.6 διαγράφεται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Το παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η θέση 7 αντικαθίσταται από τα εξής:

7.   Σήμανση, αριθμοί, πλήθος και είδος συσκευασιών, λεπτομερής περιγραφή ΣΟ και οκταψήφιος κωδικός ΣΟ του προϊόντος του οποίου προηγείται η ένδειξη «ex» και χαρακτηριστικά της μορφής παρουσίασής του.

Βλέπε συνημμένο κατάλογο ταυτοποίησης προϊόντος:

Κωδικός ΣΟ: ex 0405 10 Βούτυρο ωρίμανσης τουλάχιστον έξι εβδομάδων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 80 %, αλλά μικρότερη από 85 %, παρασκευαζόμενο απευθείας από γάλα ή κρέμα

Αριθμός μητρώου της μονάδας παραγωγής

Ημερομηνία παρασκευής

Αριθμητικός μέσος όρος του αποβάρου του πλαστικού περιτυλίγματος

β)

Η θέση 13 αντικαθίσταται από τα εξής:

13.   Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος (%)


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/46


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1566/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (2) οι αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής απαγορεύονται εκτός εάν ο πλοίαρχος καταχωρίζει και διαβιβάζει αμέσως όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών περί εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων και αντίγραφα των πληροφοριών αυτών τίθενται στη διάθεση των αρχών.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης και διαβίβασης δεδομένων του ημερολογίου, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης αρχίζει να ισχύει εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος των κανόνων εφαρμογής για τους πλοιάρχους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων και εντός 42 μηνών από την έναρξη ισχύος των κανόνων εφαρμογής για τους πλοιάρχους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων.

(3)

Η ημερήσια αναφορά των αλιευτικών παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

(4)

Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3) προβλέπεται ότι οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών τηρούν ημερολόγιο με τις δραστηριότητές τους.

(5)

Στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται ότι ύστερα από κάθε ταξίδι, ο πλοίαρχος κάθε κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων ή ο εκπρόσωπός του, υποβάλλει δήλωση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου γίνεται η εκφόρτωση εντός 48 ωρών από την εκφόρτωση.

(6)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται ότι τα κέντρα δημοπρασίας ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη και αρμόδια για την πρώτη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων στην αγορά υποβάλλουν, κατά την πρώτη πώληση, δήλωση πωλήσεως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η πρώτη διάθεση στην αγορά.

(7)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται εξάλλου ότι σε περίπτωση που η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται στη χώρα εκφόρτωσής τους, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της πρώτης πώλησης μεριμνά, ώστε η δήλωση πώλησης να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν στις αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκφόρτωσης των εν λόγω προϊόντων.

(8)

Με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση δημιουργίας ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και η θέσπιση συστήματος επικύρωσης, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα αντιπαραβολής και εξακρίβωσης των δεδομένων.

(9)

Βάσει των άρθρων 19β και 19ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 επιβάλλεται στους πλοιάρχους κοινοτικών σκαφών να συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια και να τις καταχωρίζουν στο ημερολόγιο πλοίου.

(10)

Με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (4) επιβάλλεται οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλιείας βαθέων υδάτων να καταχωρίζουν στο ημερολόγιο του πλοίου ή σε έντυπο παρεχόμενο από το κράτος μέλος της σημαίας στοιχεία που αφορούν τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (5) προβλέπει την εκτέλεση κοινών σχεδίων ανάπτυξης μέσων.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει:

α)

για κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2010·

β)

για κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων από την 1η Ιουλίου 2011·

γ)

για τους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδια για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι άνω των 400 000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχείο α), ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010 για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εν λόγω κράτος.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχείο β), ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2011 για κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εν λόγω κράτος.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει τον παρόντα κανονισμό σε σκάφη μέγιστου μήκους 15 μέτρων που φέρουν τη σημαία του πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006.

5.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων σε σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τους εντός των υδάτων που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη τηρούν όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

6.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως των υδάτων ή των λιμένων στους οποίους διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες.

7.   Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 2

Κατάλογος επιχειρηματιών και σκαφών

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο με τους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδια για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι άνω των 400 000 ευρώ. Το πρώτο έτος αναφοράς θα είναι το 2007 και ο κατάλογος θα ενημερώνεται την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους (έτος n) με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών για την πώληση αλιευτικών προϊόντων άνω των 400 000 ευρώ για το έτος n–2. Ο εν λόγω κατάλογος δημοσιεύεται στον επίσημο δικτυακό τόπο του οικείου κράτους μέλους.

2.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και ενημερώνει σε τακτική βάση καταλόγους κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία του και τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1. Οι εν λόγω κατάλογοι δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο του οικείου κράτους μέλους σε μορφότυπο που θα αποφασιστεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «αλιευτική δραστηριότητα» νοείται κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και την αφαίρεση οιουδήποτε αλιεύματος από τα αλιευτικά εργαλεία·

β)

ως «κοινό σχέδιο ανάπτυξης μέσων» νοείται το σχέδιο το οποίο προβλέπει τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των διαθέσιμων μέσων ελέγχου και επιθεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Άρθρο 4

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από τους πλοιάρχους των σκαφών ή από τους εκπροσώπους τους

1.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών διαβιβάζουν με ηλεκτρονικά μέσα τα δεδομένα που αφορούν το ημερολόγιο πλοίου και τη μεταφόρτωση στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας.

2.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα που αφορούν τη δήλωση εκφόρτωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας.

3.   Όταν ένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος εκφορτώνει τα αλιεύματά του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εκφορτώθηκαν τα αλιεύματα τη δήλωση εκφόρτωσης αμέσως μόλις τη λάβουν.

4.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών ενημερώνουν ηλεκτρονικά, όταν τους ζητείται και εφόσον το επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της σημαίας σχετικά με τον κατάπλου σε κάποιο λιμένα.

5.   Όταν ένα σκάφος προτίθεται να εισέλθει σε λιμένα κράτους μέλους πλην του κράτους μέλους της σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας ενημερώνουν ηλεκτρονικά, αμέσως μόλις ενημερωθούν οι ίδιες όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, τις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα αρμόδια για την πρώτη πώληση ή ανάληψη

1.   Εγκεκριμένοι αγοραστές, εγκεκριμένη ιχθυόσκαλα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδιο για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δεδομένα τα οποία καταχωρίζονται σε δήλωση πωλήσεως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα η πρώτη διάθεση στη αγορά.

2.   Σε περίπτωση που η πρώτη διάθεση στην αγορά δεν πραγματοποιείται στο κράτος μέλος της σημαίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η πρώτη διάθεση στην αγορά μεριμνούν ώστε η δήλωση πωλήσεως να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της.

3.   Σε περίπτωση που η πρώτη διάθεση αλιευτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται στο κράτος μέλος όπου έχουν εκφορτωθεί τα προϊόντα, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη διάθεση προϊόντων μεριμνά ώστε η δήλωση πωλήσεως να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις κάτωθι αναφερόμενες αρχές το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της:

α)

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχουν εκφορτωθεί τα αλιευτικά προϊόντα και

β)

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους το οποίο πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευτικών προϊόντων.

4.   Ο κάτοχος της δήλωσης ανάληψης διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα που πρέπει να καταχωρίζονται στη δήλωση ανάληψης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου όντως πραγματοποιείται η ανάληψη.

Άρθρο 6

Συχνότητα διαβίβασης

1.   Ο πλοίαρχος διαβιβάζει τουλάχιστον άπαξ ημερησίως τα ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου πλοίου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας το αργότερο έως τις 24.00 ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλιεύματα. Διαβιβάζει επίσης τα δεδομένα αυτά:

α)

εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας·

β)

μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας·

γ)

πριν από τον κατάπλου στο λιμένα·

δ)

τη στιγμή ελέγχου στη θάλασσα·

ε)

τη στιγμή που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

2.   Ο πλοίαρχος δύναται να διαβιβάζει διορθώσεις που καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου και δηλώσεις μεταφόρτωσης που αφορούν έως και τα τελευταία δεδομένα που διαβίβασε μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού και πριν από την είσοδο σε λιμένα. Οι διορθώσεις πρέπει να αναφέρονται ρητά. Τόσο τα στοιχεία που καταχωρίζονται αρχικά στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου όσο και οι διορθώσεις στα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε αρχεία από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας.

3.   Ο πλοίαρχος ή οι εκπρόσωποί του διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τη δήλωση εκφόρτωσης αμέσως μετά την πραγματοποίησή της.

4.   Ο πλοίαρχος διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα της δήλωσης μεταφόρτωσης αμέσως μετά την πραγματοποίησή της.

5.   Ο πλοίαρχος κρατά επί του αλιευτικού σκάφους αντίγραφο των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ όλη τη διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού, έως ότου υποβληθεί η δήλωση εκφόρτωσης.

Άρθρο 7

Μορφότυποι διαβίβασης δεδομένων από ένα σκάφος στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ως προς τους μορφότυπους διαβίβασης των δεδομένων που θα χρησιμοποιούν τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους.

Άρθρο 8

Μηνύματα απάντησης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την αποστολή μηνυμάτων απάντησης προς τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους για κάθε διαβίβαση δεδομένων ημερολογίου πλοίου, μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης. Το μήνυμα απάντησης πρέπει να περιέχει αποδεικτικό παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 9

Απαλλαγές

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να απαλλάσσει πλοιάρχους σκαφών που φέρουν τη σημαία του από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όταν αυτά πραγματοποιούν αλιευτικά ταξίδια μέγιστης διάρκειας 24 ωρών σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους της σημαίας.

2.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης ημερολογίου πλοίου, δηλώσεων εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης.

3.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι δεν εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους στο κράτος μέλος σημαίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν έντυπη δήλωση εκφόρτωσης στο παράκτιο κράτος μέλος.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων σε σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τους εντός των υδάτων που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους. Τα σκάφη εκείνα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους συμφωνιών απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης έντυπου ημερολογίου πλοίου εντός των προαναφερομένων υδάτων.

5.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών που καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του πλοίου τα στοιχεία που απαιτούνται σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια βάσει του άρθρου 19β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαβιβάζουν εκθέσεις σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια με τηλέτυπο, με ΣΠΣ, με τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνικώς ή με ασύρματο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 10

Διατάξεις που ισχύουν σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών

1.   Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών, ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του κοινοποιούν ημερησίως και το αργότερο έως τις 24.00 ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλιεύματα τα δεδομένα που αφορούν το ημερολόγιο πλοίου, τη δήλωση εκφόρτωσης και τα στοιχεία μεταφόρτωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας με τον τρόπο που ορίζει το κράτος μέλος της σημαίας:

α)

ύστερα από αίτημα της αρμόδιας αρχής του κράτους της σημαίας·

β)

μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας·

γ)

πριν από τον κατάπλου στο λιμένα·

δ)

τη στιγμή ελέγχου στη θάλασσα·

ε)

τη στιγμή που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας ενημερώνουν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου αμέσως μετά την παραλαβή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Κανένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος δεν αποπλέει από λιμένα μετά από τεχνική βλάβη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς, πριν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές πως λειτουργεί ικανοποιητικά ή πριν του το επιτρέψουν κατ’ άλλο τρόπο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας και του παράκτιου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει το παράκτιο κράτος μέλος αμέσως μόλις επιτρέψει σε σκάφος που φέρει τη σημαία του να αποπλεύσει από λιμένα του παράκτιου κράτους μέλους.

Άρθρο 11

Μη λήψη δεδομένων

1.   Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχουν λάβει κοινοποιήσεις δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4, ειδοποιούν το ταχύτερο δυνατόν τον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του σκάφους ή τον αντιπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που για ένα συγκεκριμένο σκάφος η κατάσταση αυτή επαναληφθεί περισσότερες από τρεις φορές κατά τη διάρκεια ενός έτους, το κράτος μέλος της σημαίας μεριμνά για τη διενέργεια ελέγχου του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικής αναφοράς. Το οικείο κράτος μέλος διερευνά το ζήτημα για να διαπιστώσει το λόγο για τον οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα.

2.   Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχουν λάβει κοινοποιήσεις δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4, και το τελευταίο ληφθέν στίγμα μέσω του συστήματος παρακολούθησης σκαφών προερχόταν από τα ύδατα παράκτιου κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το ταχύτερο δυνατόν τις αρμόδιες αρχές του σχετικού παράκτιου κράτους μέλους.

3.   Ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του αποστέλλουν όλα τα στοιχεία για τα οποία έλαβαν κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης.

Άρθρο 12

Μη πρόσβαση σε δεδομένα

1.   Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός παράκτιου κράτους μέλους διαπιστώσουν την παρουσία αλιευτικού σκάφους σημαίας άλλου κράτους μέλους στα ύδατά τους και δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά.

2.   Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση στα δεδομένα εντός τεσσάρων ωρών μετά την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το παράκτιο κράτος μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας. Μόλις ενημερωθεί, το κράτος μέλος της σημαίας διαβιβάζει αμέσως τα δεδομένα στο παράκτιο κράτος μέλος με οιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο.

3.   Σε περίπτωση που το παράκτιο κράτος μέλος δεν λάβει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τότε ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός τους αποστέλλουν τα δεδομένα καθώς και το μήνυμα απάντησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους, εφόσον τους ζητηθεί και με οιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο.

4.   Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός τους δεν δύνανται να αποστείλουν στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους αντίγραφο του μηνύματος απάντησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, τότε οι αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του παράκτιου κράτους μέλους από το οικείο σκάφος απαγορεύονται έως ότου ο πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπός του αποστείλουν αντίγραφο του μηνύματος απάντησης ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στις προαναφερόμενες αρχές.

Άρθρο 13

Δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής αναφοράς

1.   Τα κράτη μέλη διατηρούν βάσεις δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού τους συστήματος αναφοράς. Οι βάσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, τα συστήματα ηλεκτρονικής αναφοράς των οποίων έχουν υποστεί τεχνική βλάβη ή δεν λειτουργούν·

β)

τον αριθμό των κοινοποιήσεων ηλεκτρονικού ημερολογίου που λαμβάνονται ημερησίως και τον μέσο αριθμό κοινοποιήσεων που λαμβάνονται ανά σκάφος, ανά κράτος μέλος σημαίας·

γ)

τον αριθμό των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται όσον αφορά δηλώσεις εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης, ανάληψης και πώλησης ανά κράτος μέλος σημαίας.

2.   Συνοπτικές ενημερωτικές εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής αναφοράς των κρατών μελών θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της σε μορφότυπο και ανά προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα που θα αποφασιστούν κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Άρθρο 14

Μορφότυποι για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών

1.   Η ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών πραγματοποιείται με το μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα, που βασίζεται σε γλώσσα επεκτάσιμης σήμανσης (extensible mark-up language-XML).

2.   Οι διορθώσεις που γίνονται στα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να αναφέρονται ρητά.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει ηλεκτρονικά δεδομένα από άλλο κράτος μέλος μεριμνά για την αποστολή μηνύματος απάντησης στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Το μήνυμα απάντησης πρέπει να περιέχει αποδεικτικό παραλαβής.

4.   Τα στοιχεία δεδομένων που μνημονεύονται στο παράρτημα και τα οποία οι πλοίαρχοι οφείλουν να καταγράφουν στο ημερολόγιο πλοίου σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 15

Πρόσβαση στα δεδομένα

1.   Κάθε κράτος μέλος σημαίας μεριμνά ώστε κάθε παράκτιο κράτος μέλος να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου και στα δεδομένα που αφορούν τη δήλωση εκφόρτωσης των σκαφών που φέρουν τη σημαία του κατά την πραγματοποίηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή υπό τη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους μέλους.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν τουλάχιστον τη χρονική περίοδο από την τελευταία αναχώρηση από το λιμένα έως τη στιγμή ολοκλήρωσης της εκφόρτωσης. Δεδομένα που αφορούν αλιευτικά ταξίδια των προηγούμενων 12 μηνών θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων.

3.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους έχει ασφαλή πρόσβαση στα αρχεία δεδομένων του ηλεκτρονικού ημερολογίου πλοίου του οποίου έχει την ευθύνη, τα οποία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του κράτους μέλους της σημαίας σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

4.   Ένα παράκτιο κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στη βάση δεδομένων ημερολογίου πλοίου του σε περιπολικό αλιευτικό σκάφος άλλου κράτους μέλους στο πλαίσιο κοινού σχεδίου ανάπτυξης μέσων.

Άρθρο 16

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών

1.   Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

2.   Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τις συναφείς τεχνικές πληροφορίες ώστε να εξασφαλίζουν την αμοιβαία πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίου.

3.   Τα κράτη μέλη:

α)

εξασφαλίζουν την ασφαλή αποθήκευση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, των δεδομένων που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά·

β)

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Άρθρο 17

Ενιαία αρχή

1.   Σε κάθε κράτος μέλος μια ενιαία αρχή είναι αρμόδια για την κοινοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

2.   Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν καταλόγους και λεπτομέρειες που αφορούν την επικοινωνία με τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

3.   Οιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιείται πάραυτα στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2007 (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 6).

(4)  ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2269/2004 (ΕΕ L 396 της 31.12.2004, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα φακέλου

Στοιχεία δεδομένων

Κωδικός πεδίου

Περιγραφή και περιεχόμενο

Έναρξη/τέλος καταχώρισης

Έναρξη καταχώρισης

SR

Σήμανση που δείχνει την έναρξη του ημερολογίου πλοίου ή της δήλωσης πωλήσεως ή το μήνυμα απάντησης

Υπο-στοιχεία

Διεύθυνση

AD

Προορισμός: Κωδικός χώρας ISO α-3

Από

FR

Χώρα η οποία διαβιβάζει τα δεδομένα (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

Τύπος μηνύματος

TM

Αλφαβητικός κωδικός για τον τύπο μηνύματος (LOG, SAL, RET ή COR)

Κατάσταση απάντησης

RS

Δείχνει την κατάσταση του ληφθέντος μηνύματος/της ληφθείσας αναφοράς, δηλαδή είτε ACK (επιβεβαιώνεται) είτε NAK (δεν επιβεβαιώνεται)

Αριθμός σφάλματος απάντησης

RE

Αριθμητικοί κωδικοί που δείχνουν σφάλματα στα ληφθέντα μηνύματα/στις ληφθείσες αναφορές

(101 – μήνυμα δυσανάγνωστο, 102 – τιμές ή μεγέθη δεδομένων εκτός του επιτρεπόμενου πεδίου, 104 – απουσία υποχρεωτικών στοιχείων, 106 – μη εξουσιοδοτημένη πηγή στοιχείων· 150 – σφάλμα ακολουθίας 151 – ημερομηνία/ώρα στο μέλλον, 250 – προσπάθεια εκ νέου κοινοποίησης σκάφους, 251 – μη κοινοποίηση σκάφους, 302 – μεταφόρτωση πριν από αλιεύματα κατά την είσοδο, 303 – αλιεύματα κατά την έξοδο πριν από αλιεύματα κατά την είσοδο, 304 – απουσία λήψης στίγματος, 350 – στίγμα χωρίς αλιεύματα κατά την είσοδο)

Αριθμός καταχώρισης

RN

Αύξων αριθμός διαβίβασης του μηνύματος από το ΚΠΑ (ετήσια καταμέτρηση)

Ημερομηνία καταχώρισης

RD

Ημερομηνία διαβίβασης του μηνύματος/της αναφοράς (υπό μορφή ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα καταχώρισης

RT

Ώρα διαβίβασης του μηνύματος/της αναφοράς (υπό μορφή ΩΩΛΛ UTC)


Στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα ημερολογίου πλοίου

Στοιχεία δεδομένων

Κωδικός πεδίου

Περιγραφή και περιεχόμενο

Στοιχείο έναρξης/τέλους ημερολογίου πλοίου

Έναρξη δήλωσης ημερολογίου πλοίου

LOG

Σήμανση που δείχνει την έναρξη της δήλωσης ημερολογίου πλοίου (περιέχει τα χαρακτηριστικά RC, XR, IR, NA, VO, MA ή TN και τα στοιχεία DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN ή RTP)

Κύρια στοιχεία

Δήλωση αναχώρησης

DEP

Σήμανση που δείχνει την αναχώρηση από λιμένα και την έναρξη αλιευτικού ταξιδιού (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI και PO)

Δήλωση επιστροφής στο λιμένα

RTP

Σήμανση που δείχνει την επιστροφή στο λιμένα και τη λήξη αλιευτικού ταξιδιού (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI και PO)

Δήλωση αλιευμάτων

CAT

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης αλιευμάτων (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, FO και DU καθώς και τα υπο-στοιχεία POS, GEA ή SPE)

Δήλωση μεταφόρτωσης

TRA

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης μεταφόρτωσης (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, TT, TF, TC και FC και τα υπο-στοιχεία SPE)

Δήλωση εκφόρτωσης

LAN

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εκφόρτωσης (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, και PO, και τα υπο-στοιχεία POS και SPE)

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας: Είσοδος σε ζώνη

ENT

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εισόδου σε περιοχή αλιευτικής προσπάθειας (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI και τα υπο-στοιχεία POS, SPE)

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας: Έξοδος από ζώνη

EXI

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης εξόδου από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI και τα υπο-στοιχεία POS, SPE)

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας: Διέλευση ζώνης

CRO

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης σχετικά με τη διέλευση από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας (περιέχει τα στοιχεία ENT και EXI)

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας: Αλιεία σε περισσότερες από μια ζώνες

TRZ

Σήμανση η οποία δείχνει την έναρξη δήλωσης αλιείας σε περισσότερες από μια ζώνες εντός της περιοχής αλιευτικής προσπάθειας (περιέχει τα στοιχεία ENT και EXI)

Υπο-στοιχεία

Υπο-δήλωση που αφορά τα αλιευόμενα είδη

SPE

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομέρειες όσον αφορά τα είδη των αλιευμάτων (περιέχει τα χαρακτηριστικά SN, WT ή WL ή WS τα χαρακτηριστικά NF και τα υπο-στοιχεία PRO)

Υπο-δήλωση που αφορά τη μεταποίηση

PRO

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομέρειες όσον αφορά την μεταποίηση των αλιευμάτων (περιέχει τα χαρακτηριστικά PR, CF και TY ή DIS (απορρίψεις))

Υπο-δήλωση που αφορά το στίγμα σκάφους

POS

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το γεωγραφικό στίγμα του αλιευτικού σκάφους (περιέχει το χαρακτηριστικό ZO και για την αλιευτική προσπάθεια: τα χαρακτηριστικά LA και LO)

Υπο-δήλωση που αφορά τα εργαλεία του σκάφους

GEA

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας (περιέχει τα χαρακτηριστικά GE, ME, GD και GL, όπως απαιτείται βάσει της δήλωσης αλιευτικής προσπάθειας). Για τα DSS (τα είδη βαθέων υδάτων) περιέχει τα χαρακτηριστικά NH, IT, FO και FD

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Αριθμός ταξιδίου

TN

Αριθμός του αλιευτικού ταξιδιού κατά το τρέχον έτος (001-999)

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία διαβίβασης (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα

TI

Ώρα διαβίβασης (ΩΩΛΛ σε UTC)

Κύρια στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

RC

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

XR

Αριθμός νηολογίου που εμφαίνεται στην πλευρά (κύτος) του σκάφους

Αναγνώριση του σκάφους (ΚΑΜ)

IR

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου

Όνομα του σκάφους

NA

Όνομα του πλοίου

Όνομα του πλοιοκτήτη

VO

Όνομα του πλοιοκτήτη

Όνομα του πλοιάρχου

MA

Όνομα του πλοιάρχου

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (Κωδικός 2 χαρακτήρων (Κωδικός χώρας ISO α-3) + κωδικός 3 χαρακτήρων). Π.χ. για το Εδιμβούργο - GBEDI, για το Κίελο – DEKEL ή για το Vigo – ESVGO)

Αλιευτικές δραστηριότητες

FO

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων (ανασύρσεις) ανά περιόδους 24 ωρών

Χρόνος αλίευσης

DU

Διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας σε λεπτά

Στίγμα: Γεωγραφικό πλάτος

LA

Γεωγραφικό πλάτος σε μοίρες και λεπτά (Β/Ν DDMM)

Στίγμα: Γεωγραφικό μήκος

LO

Γεωγραφικό μήκος σε μοίρες και λεπτά (Α/Δ DDMM)

Ζώνη αλιείας

ZO

Η μικρότερη στατιστική ζώνη (υπο-περιοχή, διαίρεση, υποδιαίρεση κ.λπ.) που καλύπτεται από την ταξινόμηση Μείζων αλιευτικής ζώνης FAO [και ICES] (ήτοι 27.3.24 [III24] για την υποδιαίρεση ICES 24 στη Βαλτική Θάλασσα, 21.1F[ή 1F] για τη διαίρεση NAFO 21.1F κ.λπ.)

Όνομα εργαλείων

GE

Κωδικός χαρακτήρων σύμφωνα με τη ‘Διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων’ του FAO

Μέγεθος ματιών εργαλείων

ME

Μέγεθος ματιών (σε χιλιοστά)

Ύψος εργαλείων

GD

Ύψος εργαλείων (σε μέτρα)

Μήκος εργαλείων

GL

Μήκος εργαλείων (σε μέτρα)

Ονομασία είδους

SN

Ονομασία του αλιεύματος (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός FAO)

Βάρος αλιευμάτων

WT

Βάρος ζώντων αλιευμάτων (σε κιλά)

Αριθμός αλιευμάτων

NF

Αριθμός αλιευμάτων (όταν η ποσόστωση χορηγείται σε αριθμό αλιευμάτων π.χ. σολωμού)

Συντελεστής μετατροπής

CF

Συντελεστές για τη μετατροπή εκφορτωθέντος βάρους αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων σε ισοδύναμο βάρος ζώντων αλιευμάτων

Βάρος εκφορτωθέντων αλιευμάτων

WL

Βάρος προϊόντων στη δήλωση εκφόρτωσης

Παρουσίαση των αλιευμάτων

PR

Κωδικός χαρακτήρων όσον αφορά την παρουσίαση του προϊόντος (τρόπος με τον οποίο έγινε η μεταποίηση των αλιευμάτων):

(WHL ολόκληρο το ψάρι, GUT – χωρίς τα εντόσθια, GUH χωρίς τα εντόσθια/αποκεφαλισμένα, GUG – χωρίς τα εντόσθια και τα βράγχια, GUL – χωρίς τα εντόσθια αλλά με τα νεφρά, GTF – χωρίς τα εντόσθια, την ουρά και τα πτερύγια, GUS – χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και το δέρμα, FIL – σε φιλέτα, FIS – σε φιλέτα + χωρίς το δέρμα, FSB – σε φιλέτα με το δέρμα + τα κόκαλα, FSP – σε φιλέτα, χωρίς το δέρμα, με τα ψαροκόκαλα, HEA – αποκεφαλισμένα, WNG – πτερύγια, WNG+SKI – πτερύγια + χωρίς το δέρμα, SKI – χωρίς το δέρμα, DIS - απόρριψη)

Είδος συσκευασίας της μεταποίησης

TY

Κωδικός 3 χαρακτήρων (CRT = χαρτοκιβώτια, BOX = κιβώτια, BGS = σάκοι, BLC = μπάλες)

Μεταφορτώσεις: σκάφος που παραλαμβάνει το αλίευμα

TT

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

Μεταφορτώσεις: σκάφος που παραδίδει το αλίευμα

TF

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

Μεταφορτώσεις: κράτος σημαίας του σκάφους που παραλαμβάνει το αλίευμα

TC

Κράτος σημαίας του σκάφους που παραλαμβάνει το αλίευμα (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

Μεταφορτώσεις: κράτος σημαίας του σκάφους που παραδίδει το αλίευμα

FC

Κράτος σημαίας του σκάφους που παραδίδει το αλίευμα (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

Πρόσθετοι κωδικοί βαθέων υδάτων

Μέσος αριθμός αγκιστριών που χρησιμοποιούνται σε παραγαδιάρικα σκάφη

NH

Μέσος αριθμός αγκιστριών ανά παραγαδιάρικο σκάφος

Χρόνος πόντισης

IT

Συνολικό διάστημα κατά το οποίο το αλιευτικό εργαλείο έμεινε ποντισμένο (αλιεία) ανά 24ωρο

Αλιευτικές δραστηριότητες

FO

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων (ρίψη δικτύων και συρόμενα εργαλεία ή αλιεία με παραγάδια) ανά 24ωρο

Βάθη στα οποία πραγματοποιούνται οι αλιευτικές δραστηριότητες

FD

Απόσταση μεταξύ του βυθού και της επιφάνειας της θάλασσας


Δεδομένα που αφορούν τις δηλώσεις πωλήσεων

Δεδομένα

Κωδικός πεδίου

Περιγραφή και περιεχόμενο

Στοιχείο έναρξης/τέλους δήλωσης πωλήσεως

Έναρξη της δήλωσης πωλήσεως

SAL

Σήμανση που δείχνει την έναρξη δήλωσης πωλήσεως (περιέχει τα χαρακτηριστικά XR (RC, IR), NA, VO και MA καθώς και τα υπο-στοιχεία SIF και TOV)

Κύρια στοιχεία

Πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση πωλήσεως

SIF

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες της πώλησης (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN και TD και τα υπο-στοιχεία SIT)

Πληροφορίες σχετικά με την ανάληψη

TOV

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη δήλωση ανάληψης (περιέχει τα χαρακτηριστικά DA, TI, SL, NS, NB CN και TD και τα υπο-στοιχεία SIT)

Υπο-στοιχεία

Προς πώληση προϊόν

SIT

Σήμανση που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προς πώληση προϊόν (περιέχει τα χαρακτηριστικά FPFP, FF, SF, DL, PO, QC, PD και ΖΟ και τα υπο-στοιχεία SPE, POS και PRO.

Υπο-δήλωση που αφορά τα αλιευόμενα είδη

SPE

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομέρειες όσον αφορά τα είδη των αλιευμάτων (περιέχει τα χαρακτηριστικά SN, WT ή WL ή WS και ΜΖ και τα υπο-στοιχεία PRO)

Υπο-δήλωση που αφορά τη μεταποίηση

PRO

Σήμανση η οποία περιέχει λεπτομέρειες όσον αφορά την μεταποίηση (περιέχει τα χαρακτηριστικά PR, CF και TY)

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Ημερομηνία

DA

Ημερομηνία πωλήσεως (ΕΕΕΕΜΜΗΗ).

Ώρα

TI

Ώρα πωλήσεως (ΩΩΛΛ σε UTC).

Τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η πώληση

SL

Κωδικός λιμένα ή τοπωνύμιο (εφόσον αυτή δεν πραγματοποιήθηκε στον λιμένα) όπου πραγματοποιήθηκε η πώληση

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση

SC

Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO χώρας)

Κύρια στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

RC

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους

XR

Αριθμός νηολογίου που εμφαίνεται στην πλευρά (κύτος) του σκάφους που πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευμάτων

Αναγνώριση του σκάφους (ΚΑΜ)

IR

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου.

Όνομα του σκάφους

NA

Όνομα του σκάφους που πραγματοποίησε την εκφόρτωση των αλιευμάτων

Όνομα του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου

VO

Όνομα του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου

Όνομα του πωλητή

NS

Όνομα του κέντρου δημοπρασίας, άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που προβαίνουν στην πώληση

Όνομα του αγοραστή

NB

Όνομα του κέντρου δημοπρασίας, άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που προβαίνουν στην αγορά

Αριθμός αναφοράς της σύμβασης πωλήσεως

CN

Αριθμός αναφοράς της σύμβασης πωλήσεως

Αριθμός αναφοράς του παραστατικού μεταφοράς

TD

Αριθμός αναφοράς του παραστατικού μεταφοράς ή του εντύπου T 2 M [άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93]

Ημερομηνία εκφόρτωσης

DL

Ημερομηνία εκφόρτωσης (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Όνομα λιμένος

PO

Κωδικός λιμένος (λιμένας εκφόρτωσης) (Κωδικός 2 χαρακτήρων (Κωδικός χώρας ISO α-3) + κωδικός λιμένος 3 χαρακτήρων). Π.χ. για το Εδιμβούργο - GBEDI, για το Κίελο – DEKEL ή για το Vigo – ESVGO)

Ονομασία είδους

SN

Ονομασία του αλιεύματος (τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός FAO)

Γεωγραφική περιοχή καταγωγής

ZO

Σύμφωνα με την ταξινόμηση Μείζων αλιευτικής ζώνης FAO ήτοι 27.3.24 [III24] για την υποδιαίρεση ICES 24 στη Βαλτική Θάλασσα, 21.1F[ή 1F] για τη διαίρεση NAFO 21.1F κ.λπ.

Χώρα ποσόστωσης

QC

Τριψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ISO κράτους του σκάφους το οποίο εκφορτώνει τα αλιεύματα που παρελήφθησαν μέσω μεταφόρτωσης σε περίπτωση που το κράτος σημαίας του σκάφους που παραδίδει είναι διαφορετικό από το κράτος σημαίας του σκάφους που λαμβάνει τα αλιεύματα

Βάρος πωλούμενων αλιευμάτων

WS

Βάρος πωλούμενων αλιευμάτων (σε κιλά)

Κατηγορία μεγέθους των αλιευμάτων

SF

Μέγεθος των αλιευμάτων (1-8· ένα μέγεθος ή kg, g, cm, mm ή αριθμός αλιευμάτων ανά κιλό, ανάλογα με την περίπτωση)

Κατηγορία νωπότητας των αλιευμάτων

FF

Κατηγορία νωπότητας των αλιευμάτων (Extra, A, B, E)

Ελάχιστο μέγεθος αλιευμάτων

MZ

Ελάχιστο μέγεθος αλιευμάτων (σε χιλιοστά)

Συντελεστής μετατροπής

CF

Συντελεστές για τη μετατροπή εκφορτωθέντος βάρους αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων σε ισοδύναμο βάρος ζώντων αλιευμάτων

Παρουσίαση των αλιευμάτων

PR

Κωδικός χαρακτήρων όσον αφορά την παρουσίαση του προϊόντος (τρόπος με τον οποίο έγινε η μεταποίηση των αλιευμάτων):

(WHL ολόκληρο το ψάρι, GUT – χωρίς τα εντόσθια, GUH χωρίς τα εντόσθια/αποκεφαλισμένα, GUG – χωρίς τα εντόσθια και τα βράγχια, GUL – χωρίς τα εντόσθια αλλά με τα νεφρά, GTF – χωρίς τα εντόσθια, την ουρά και τα πτερύγια, GUS – χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και το δέρμα, FIL – σε φιλέτα, FIS – σε φιλέτα + χωρίς το δέρμα, FSB – σε φιλέτα με το δέρμα + τα κόκαλα, FSP – σε φιλέτα, χωρίς το δέρμα, με τα ψαροκόκαλα, HEA – αποκεφαλισμένα, WNG – πτερύγια, WNG+SKI – πτερύγια + χωρίς το δέρμα, SKI – χωρίς το δέρμα.)

Είδος συσκευασίας της μεταποίησης

TY

Κωδικός 3 χαρακτήρων (CRT = χαρτοκιβώτια, BOX = κιβώτια, BGS = σάκοι, BLC = μπάλες)

Τιμή των αλιευμάτων

FP

Τιμή ανά Kg (νόμισμα συναλλαγής/kg)

Προορισμός προϊόντος

PD

Κωδικοί που αφορούν την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταφορά, βιομηχανικούς σκοπούς


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/58


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1567/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για τον καθορισμό ποσοτικών ορίων όσον αφορά τις εξαγωγές ισογλυκόζης εκτός ποσοστώσεων μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 2007/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 12 στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θεσπίζει κανόνες για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, η εκτός ποσοστώσεων παραγόμενη ισογλυκόζη που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού είναι δυνατόν να εξάγεται μόνο εντός του προκαθοριζόμενου ποσοτικού ορίου που πρέπει κάθε φορά να ορίζεται.

(2)

Για ορισμένους από τους κοινοτικούς παραγωγούς ισογλυκόζης, οι εξαγωγές από την Κοινότητα αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και έχουν δημιουργήσει παραδοσιακές αγορές και εκτός Κοινότητας. Οι εξαγωγές της ισογλυκόζης στις εν λόγω αγορές θα μπορούσαν να καταστούν οικονομικά βιώσιμες ακόμη και χωρίς τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή. Προς τούτο είναι απαραίτητο να καθοριστεί ποσοτικό όριο για τις εξαγωγές ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης, ώστε να επιτραπεί στους άμεσα ενδιαφερόμενους κοινοτικούς παραγωγούς να μπορέσουν να συνεχίσουν τον εφοδιασμό των παραδοσιακών τους αγορών.

(3)

Μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 2007/2008, ήτοι 30 Σεπτεμβρίου 2008, υπολογίζεται ότι ο καθορισμός των ποσοτικών ορίων σε 40 000 τόνους, σε ξηρό υλικό, για εξαγωγές ισογλυκόζης εκτός ποσοστώσεων, θα κάλυπτε τη ζήτηση της αγοράς.

(4)

Με στόχο να διασφαλιστεί η καλή διαχείριση, η πρόληψη της κερδοσκοπίας και η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων, πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης αντίστοιχων αδειών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να προβλέπουν τη χρήση των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από την υφιστάμενη νομοθεσία, με τη δέουσα προσαρμογή ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα.

(5)

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι απάτης και να προληφθεί οιαδήποτε κατάχρηση λόγω ενδεχόμενης επανεισαγωγής ή επανακυκλοφορίας, στην Κοινότητα της εν προκειμένω ισογλυκόζης, επιβάλλεται να αποκλεισθούν ορισμένες χώρες των δυτικών Βαλκανίων από τους επιλέξιμους προορισμούς εξαγωγής ισογλυκόζης που παράγεται επιπλέον των εγκεκριμένων ποσοστώσεων. Ωστόσο, οι χώρες της ως άνω περιφέρειας, των οποίων οι αρχές έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό εξαγωγής για την επιβεβαίωση της προέλευσης των προϊόντων ζάχαρης ή ισογλυκόζης που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα, πρέπει να εξαιρεθούν από την εν λόγω απαγόρευση, δεδομένου ότι οι αντίστοιχοι κίνδυνοι απάτης είναι πιο περιορισμένοι.

(6)

Για να εξασφαλιστεί συνοχή με τις σχετικές διατάξεις στον τομέα των εξαγωγών της ζάχαρης όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2007 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2007, περί της διαρκούς δημοπρασίας για τον προσδιορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 2007/2008 (2), και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση προς εξαγωγή ζάχαρης που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας (3), η εξαγωγή της εκτός ποσοστώσεων ισογλυκόζης δεν πρέπει να επιτρέπεται να εξάγεται προς ορισμένους κοντινούς προορισμούς.

(7)

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος επανεισαγωγής στην Κοινότητα και ιδίως, για να εξασφαλισθεί η τήρηση των ειδικών κανόνων για την επιστροφή εμπορευμάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4), και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5), πρέπει να κληθούν τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ελέγχου.

(8)

Επιπλέον των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (6), πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικές διατάξεις εφαρμογής για τη διοικητική διαχείριση του ποσοτικού ορίου που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης άδειας εξαγωγής.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καθορισμός ποσοτικού ορίου για τις εξαγωγές ισογλυκόζης επιπλέον των προβλεπόμενων ποσοστώσεων

1.   Μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 2007/2008, ήτοι 30 Σεπτεμβρίου 2008, το ποσοτικό όριο που αναφέρεται στο άρθρο 12 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 ανέρχεται σε 40 000 τόνους, σε ξηρό υλικό, για εξαγωγές χωρίς επιστροφές ισογλυκόζης επιπλέον των προβλεπόμενων ποσοστώσεων με κωδικούς ΣΟ 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 90 30.

2.   Εξαγωγές μέχρι την εξάντληση του καθοριζόμενου στην παράγραφο 1 ποσοτικού ορίου επιτρέπονται για όλους τους προορισμούς, εκτός των κατωτέρω:

α)

τρίτες χώρες: Ανδόρα, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΔΓΜ), Κράτος του Βατικανού, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο και Άγιος Μαρίνος·

β)

εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας: Θέουτα, Μελίλια, δήμοι Livigno και Campione d’Italia, νήσος Ελιγολάνδη, Γροιλανδία, νήσοι Φερόε και περιοχές της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·

γ)

ευρωπαϊκά εδάφη για τα οποία την ευθύνη για την εξωτερική πολιτική έχει κράτος μέλος που δεν αποτελεί τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας: Γιβραλτάρ.

3.   Οι εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπονται μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχουν παραχθεί με ισομερισμό της γλυκόζης·

β)

η περιεκτικότητά τους σε φρουκτόζη κατά βάρος στο ξηρό υλικό είναι τουλάχιστον 41 %·

γ)

έχουν συνολική περιεκτικότητα πολυσακχαριτών και ολιγοσακχαριτών κατά βάρος, σε ξηρά κατάσταση, περιλαμβανομένης και της περιεκτικότητας δι- ή τρισακχαριτών, που δεν υπερβαίνει το 8,5 %.

Η περιεκτικότητα του ξηρού υλικού της ισογλυκόζης καθορίζεται βάσει της πυκνότητας του διαλύματος με αναλογία κατά βάρος ένα προς ένα ή, στην περίπτωση ιδιαίτερα υψηλής πυκνότητας του προϊόντος, με ξήρανση.

Άρθρο 2

Άδειες εξαγωγής

1.   Για τις εξαγωγές εντός του ποσοτικού ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, απαιτείται άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (7), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006 και του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 967/2006 της Επιτροπής (8), εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις άδειες εξαγωγής δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 3

Αίτηση έκδοσης άδειας εξαγωγής

1.   Οι αιτήσεις άδειας εξαγωγής όσον αφορά το ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να υποβληθούν μόνο από παραγωγούς ισογλυκόζης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και στους οποίους έχει χορηγηθεί ποσόστωση ισογλυκόζης για την περίοδο εμπορίας 2007/2008 σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Οι αιτήσεις άδειας εξαγωγής υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που εκχώρησαν στον αιτούντα την ποσόστωση ισογλυκόζης.

3.   Οι αιτήσεις άδειας εξαγωγής υποβάλλονται κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και μέχρι να ανασταλεί η έκδοση αδειών σύμφωνα με το άρθρο 8.

4.   Οι αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση ανά εβδομάδα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.

5.   Η ποσότητα για την οποία ζητείται άδεια εξαγωγής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 5 000 τόνους.

6.   Η αίτηση συνοδεύεται από απόδειξη κατάθεσης της εγγύησης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4.

7.   Η αίτηση άδειας εξαγωγής και η άδεια φέρουν στο τετράγωνο 20 μια από τις ακόλουθες ενδείξεις:

«επιπλέον της εγκεκριμένης ποσόστωσης ισογλυκόζη για εξαγωγή δίχως επιστροφή».

Άρθρο 4

Εγγύηση για την άδεια εξαγωγής

1.   Κατά παρέκκλιση του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, ο αιτών καταθέτει εγγύηση 110 ευρώ ανά τόνο καθαρής ξηράς ουσίας ισογλυκόζης.

2.   Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να συσταθεί, κατ’ επιλογήν του αιτούντος, είτε τοις μετρητοίς είτε με τη μορφή εγγύησης από οργανισμό που πληροί τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση για την έκδοση αδείας.

3.   Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποδεσμεύεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000:

α)

για την ποσότητα για την οποία ο αιτών, κατά την έννοια του άρθρου 31 στοιχείο β) και του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, έχει τηρήσει την υποχρέωση εξαγωγής που απορρέει από τις εκδοθείσες άδειες σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, και

β)

για την οποία ο αιτών έχει προσκομίσει αποδείξεις που πείθουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκε η άδεια εξαγωγής ότι οι τελωνειακές διαδικασίες για την εισαγωγή έχουν ολοκληρωθεί κατά την έννοια του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (9) για την εν λόγω ποσότητα ισογλυκόζης.

4.   Οι αναφερόμενες στη παράγραφο 3 αποδείξεις υποβάλλονται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται δεκτή η διασάφηση εξαγωγής.

Άρθρο 5

Κοινοποίηση στα κράτη μέλη

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα έκαστης εβδομάδας, τις ποσότητες ισογλυκόζης για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις έκδοσης αδειών εξαγωγής κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις κατανέμονται με βάση τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση άδειας εξαγωγής.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη για τα οποία καθορίστηκε ποσόστωση για την ισογλυκόζη για την περίοδο εμπορίας 2007/2008 με το παράρτημα ΙΙΙ ή/και το σημείο ΙΙ του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

2.   Η Επιτροπή τηρεί εβδομαδιαία μητρώα των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις άδειας εξαγωγής.

Άρθρο 6

Έκδοση και ισχύς των αδειών

1.   Οι άδειες εκδίδονται την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, κατά περίπτωση και λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού αποδοχής που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα έκαστης εβδομάδας, τις ποσότητες ισογλυκόζης για τις οποίες εκδόθηκαν άδειες εξαγωγής κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

3.   Οι εκδιδόμενες άδειες εξαγωγής σύμφωνα με το προβλεπόμενο ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ισχύουν από την ημέρα έκδοσής τους μέχρι τον τρίτο μήνα από τον μήνα έκδοσης, και το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

4.   Έκαστο κράτος μέλος τηρεί μητρώο των ποσοτήτων της ισογλυκόζης που έχουν εξαχθεί με άδειες εξαγωγής.

5.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή πριν από το τέλος κάθε μήνα, τις ποσότητες της ισογλυκόζης που έχουν εξαχθεί κατά τον προηγούμενο μήνα.

6.   Οι παράγραφοι 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο στα κράτη μέλη για τα οποία καθορίστηκε ποσόστωση για την ισογλυκόζη για την περίοδο εμπορίας 2007/2008 με το παράρτημα ΙΙΙ ή/και το σημείο ΙΙ του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

Άρθρο 7

Μέθοδοι κοινοποίησης

Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 5 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά βάσει εντύπων που διαθέτει η Επιτροπή στα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Αναστολή της έκδοσης αδειών εξαγωγής

Όταν οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις χορήγησης αδειών εξαγωγής υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού για την αντίστοιχη περίοδο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006.

Άρθρο 9

Έλεγχοι

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση των ενδεδειγμένων ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι ειδικοί κανόνες για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 τίτλος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στον τίτλο Ι του μέρους ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και ότι αποφεύγεται η παράκαμψη των προτιμησιακών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 196 της 28.7.2007, σ. 26.

(3)  ΕΕ L 242 της 15.9.2007, σ. 8.

(4)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).

(6)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2006 (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 43).

(7)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 176 της 30.6.2006, σ. 22.

(9)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/62


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1568/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21 Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006 όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για ορισμένα είδη ζάχαρης που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2006 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1) και ιδίως το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο ζ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, για την τροποποίηση των οδηγιών 2001/112/ΕΚ και 2001/113/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 827/68, (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96, (ΕΚ) αριθ. 2826/2000, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2202/96 (2) εισήγαγε μεταρρύθμιση στον τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. Ως επακόλουθο της μεταρρύθμισης αυτής, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή δεν μπορούν πλέον να χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (3) για τη ζάχαρη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά. Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 ώστε να καταστούν επιλέξιμα για επιστροφή, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ορισμένα προϊόντα ζάχαρης που περιλαμβάνονται στα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τα οποία προηγουμένως αναγράφονταν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

(2)

Οι τιμές αναφοράς για τη λευκή ζάχαρη ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η τιμή αναφοράς για τη λευκή ζάχαρη θα μειωθεί από την περίοδο εμπορίας 2008/2009. Συνεπώς, οι κοινοτικοί παραγωγοί ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρόσθετη ζάχαρη ενδέχεται να βρεθούν σε μειονεκτική θέση ως προς τον ανταγωνισμό στις εξαγωγικές αγορές τους, δεδομένου ότι πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν υψηλότερη τιμή για τη ζάχαρη από εκείνη που ισχύει στην παγκόσμια αγορά, χωρίς να μπορούν να λάβουν επιστροφές κατά την εξαγωγή. Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των παραγωγών της Κοινότητας στις εξαγωγικές αγορές, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί η χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη ζάχαρη που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους.

(3)

Οι λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή όσον αφορά τα σχετικά προϊόντα ζάχαρης τα οποία περιέχονται σε ορισμένα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2315/95 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 1995 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή ορισμένων ειδών ζάχαρης που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης και που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά (4). Λόγω των τροποποιήσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, κρίνεται σκόπιμο να μεταφερθούν οι διατάξεις αυτές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2006 για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (5).

(4)

Δυνάμει των διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, και για να αποφευχθεί η επιβολή περιττών δαπανών στους εμπορευομένους, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 389/2005 της Επιτροπής (6) θέσπισε παρεκκλίσεις από το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και από το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (7) όσον αφορά τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, εκτός από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά. Το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 διαγράφηκε με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1182/2007. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η παρέκκλιση από το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, διότι το άρθρο αυτό απαιτεί την απόδειξη εισαγωγής στην περίπτωση διαφοροποιημένων επιστροφών. Κρίνεται επίσης σκόπιμο, σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί επιστροφή κατά την εξαγωγή για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν να μη ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό για τον καθορισμό του χαμηλότερου ύψους της επιστροφής. Για λόγους νομικής σαφήνειας, πρέπει να μεταφερθεί η εν λόγω παρέκκλιση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006.

(5)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 αναλόγως και να καταργηθούν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2315/95 και (ΕΚ) αριθ. 389/2005.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο κεφάλαιο II προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 4α και 4β:

«Άρθρο 4a

Επιστροφές κατά την εξαγωγή ορισμένων ειδών ζάχαρης που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, επιστροφή κατά την εξαγωγή μπορεί να χορηγηθεί για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 1701, την ισογλυκόζη των κωδικών ΣΟ 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 90 30 καθώς και το σιρόπι ζακχαρότευτλων και το σιρόπι ζαχαροκάλαμου του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων του τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

2.   Το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ποσό της περιοδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή που καθορίζεται για τα προϊόντα ζάχαρης τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εξάγονται χωρίς περαιτέρω μεταποίηση.

3.   Για να λάβουν την επιστροφή, τα μεταποιημένα προϊόντα συνοδεύονται κατά την εξαγωγή, από δήλωση του αιτούντος η οποία αναφέρει τις ποσότητες ακατέργαστης και λευκής ζάχαρης, σιροπιών ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων και ισογλυκόζης που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή τους.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν την ακρίβεια της δήλωσης με δείγμα τουλάχιστον του 5 % που επιλέγεται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται στη λογιστική αποθήκης που τηρεί ο παρασκευαστής.

4.   Η επιστροφή καταβάλλεται εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι:

α)

τα προϊόντα έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα και

β)

στην περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής, τα προϊόντα έφθασαν στον προορισμό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή σε άλλο προορισμό για τον οποίο καθορίστηκε η επιστροφή.

Άρθρο 4β

Παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/1999

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, όταν η διαφοροποίηση της επιστροφής προκύπτει αποκλειστικά από τον μη καθορισμό επιστροφής για την Ελβετία ή το Λιχτενστάιν, η απόδειξη της διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων που αφορούν την εισαγωγή δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής όσον αφορά τα προϊόντα ζάχαρης που αναφέρονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και αναγράφονται στους πίνακες I και II του πρωτοκόλλου 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972.

2.   Το γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί επιστροφή κατά την εξαγωγή για τις εξαγωγές προς την Ελβετία ή το Λιχτενστάιν προϊόντων ζάχαρης που αναφέρονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και αναγράφονται στους πίνακες I και II του πρωτοκόλλου 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του κατώτερου ύψους της επιστροφής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.»

2.

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για όλες τις εξαγωγές των προϊόντων που αναγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο η) του εν λόγω άρθρου, καθώς και για τις εξαγωγές με επιστροφή των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του εν λόγω κανονισμού απαιτείται έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής.»

3.

Στο άρθρο 6, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2α.   Όσον αφορά την επιστροφή που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 4α, στη θέση 20 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού περιλαμβάνεται μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο μέρος E του παραρτήματος.»

4.

Στο άρθρο 8, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για την εξαγωγή με επιστροφή προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 ισχύουν από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία αυτή.»

5.

Στο άρθρο 12, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Η εγγύηση που πρέπει να συσταθεί για τα πιστοποιητικά εξαγωγής με επιστροφή των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με βάση το καθαρό περιεχόμενο των προϊόντων ζάχαρης που αναφέρονται στο άρθρο 4α του εν λόγω κανονισμού τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων που αναγράφονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.»

6.

Στο παράρτημα, προστίθεται το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2315/95 και (ΕΚ) αριθ. 389/2005 καταργούνται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 (ΕΕ L 283 της 27.10.2007 σ. 1).

(2)  ΕΕ L 273 της 17.10.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1212/2007 (ΕΕ L 274 της 18.10.2007, σ. 7).

(4)  ΕΕ L 233 της 30.9.1995, σ. 70. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 548/2007.

(5)  ΕΕ L 178 της 17.7.2006, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2006 (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 43).

(6)  ΕΕ L 62 της 9.3.1995, σ. 12.

(7)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1001/2007 (ΕΕ L 226 της 30.8.2007, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«E.

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2α:

:

στα βουλγαρικά

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

:

στα ισπανικά

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.

:

στα τσεχικά

:

Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

:

στα δανικά

:

Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.

:

στα γερμανικά

:

Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.

:

στα εσθονικά

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.

:

στα ελληνικά

:

Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

:

στα αγγλικά

:

Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.

:

in French

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

:

στα ιταλικά

:

Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

:

στα λετονικά

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (ΕΚ) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.

:

στα λιθουανικά

:

Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.

:

στα ουγγρικά

:

A 318/2006/ΕΚ rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.

:

στα μαλτέζικα

:

Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

:

στα ολλανδικά

:

Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.

:

στα πολωνικά

:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

:

στα πορτογαλικά

:

Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.

:

στα ρουμανικά

:

Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

:

στα σλοβακικά

:

Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

:

στα σλοβενικά

:

Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

:

στα φινλανδικά

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.

:

στα σουηδικά

:

Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.’


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/66


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1,

την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (2), και ιδίως το σημείο i) του άρθρου 23 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 23 παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την υποχρέωση να καθιερώσει ένα μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της εν λόγω οδηγίας, περιλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων, και των αντίστοιχων απαιτήσεων βάσει των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων τρίτων χωρών. Το άρθρο αυτό απαιτεί επίσης από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την ισοδυναμία των λογιστικών προτύπων που χρησιμοποιούν οι εκδότες τρίτων χωρών, και παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επιτρέπει τη χρήση των λογιστικών προτύπων τρίτων χωρών για μια κατάλληλη μεταβατική περίοδο. Δεδομένης της στενής αλληλοσύνδεσης των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ με τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ενδείκνυται να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας στο πλαίσιο και των δύο οδηγιών.

(2)

Δεδομένων των στόχων της οδηγίας 2003/71/ΕΚ να εξασφαλίσει ότι θα παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν ενήμεροι τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές ενός εκδότη, και των στόχων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν ενήμεροι την οικονομική κατάσταση των εκδοτών των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, είναι σκόπιμο να οριστεί η ισοδυναμία σε συνάρτηση με την ικανότητα των επενδυτών να πραγματοποιούν παρόμοια αξιολόγηση της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του εκδότη, ασχέτως του εάν οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας ή με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (εφεξής ΔΠΧΠ).

(3)

Για να εξασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιείται καθορισμός της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων τρίτης χώρας σε όλες τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις κοινοτικές αγορές, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την ισοδυναμία των λογιστικών προτύπων τρίτης χώρας είτε μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους ή μετά από αίτηση είτε μιας αρχής τρίτης χώρας αρμόδιας για τα λογιστικά πρότυπα ή για την εποπτεία της αγοράς, είτε με δική της πρωτοβουλία. Η Επιτροπή θα διαβουλεύεται πρώτα με την ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (ΕΡΑΚΑ) όσον αφορά την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των εν λόγω λογιστικών προτύπων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο των εργασιών των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών για την κατάργηση οποιασδήποτε απαίτησης έναντι των εκδοτών της Κοινότητας που έχουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές τρίτης χώρας να εναρμονίσουν τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί βάσει των ΔΠΧΠ τα οποία έχουν εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (3). Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να έχει τέτοια μορφή ώστε να επιτρέπεται στους κοινοτικούς εκδότες να χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού 1606/2002 στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(4)

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν τον Απρίλιο του 2007 να προωθήσουν και να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών (GAAP) των Ηνωμένων Πολιτειών και των ΔΠΧΠ σε αμφότερα τα δικαιοδοτικά συστήματα χωρίς να απαιτείται εναρμόνιση, το αργότερο το 2009. Η Επιτροπή και η αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς [Securities and Exchange Commission (SEC)] συνέχισαν το διάλογό τους με σκοπό την αποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες των ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, πράγμα που θα απαλλάξει τους εκδότες που χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΠ από τις δαπανηρές απαιτήσεις εναρμόνισης. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη παρόμοιων συμφωνιών με άλλες χώρες στων οποίων τα χρηματιστήρια αξιών είναι εισηγμένες κινητές αξίες εταιρειών της ΕΕ, πριν από το τέλος του 2008. Το συμβούλιο λογιστικών προτύπων της Ιαπωνίας (ASBJ) συνεχίζει την εφαρμογή του κοινού προγράμματος εργασιών μαζί με το συμβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB), με σκοπό τη σύγκλιση των ιαπωνικών γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών με τα ΔΠΧΠ. Ο οργανισμός λογιστικών προτύπων του Καναδά (AcSB) δημοσίευσε σχέδιο υλοποίησης για την ενσωμάτωση των ΔΠΧΠ στις καναδικές γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές από την 1η Ιανουαρίου 2011.

(5)

Προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και να ενθαρρυνθεί η χρήση των ΔΠΧΠ σε όλες τις παγκόσμιες χρηματαγορές, και για να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη των αγορών στην Κοινότητα, η Επιτροπή θα πρέπει, όταν αξιολογεί την ισοδυναμία των λογιστικών προτύπων τρίτης χώρας, να λαμβάνει υπόψη τα ενδεχόμενα προγράμματα σύγκλισης με τα ΔΠΧΠ ή τη δέσμευση, εκ μέρους της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας, για υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Είναι επομένως αναγκαίο να διευκρινιστεί περαιτέρω κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να θεωρηθεί ότι τα προγράμματα σύγκλισης παρέχουν επαρκή βάση ώστε να επιτρέπεται στους εκδότες τρίτων χωρών να εφαρμόζουν τα εθνικά λογιστικά πρότυπα της χώρας τους για μια μεταβατική περίοδο. Η Επιτροπή θα συμβουλεύεται πρώτα την ΕΡΑΚΑ σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης ή με την πρόοδο προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των ΔΠΧΠ, κατά περίπτωση.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές τρίτης χώρας μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμες με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (εφεξής ΔΠΧΠ) και θεσπίζει μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας αυτής.

Άρθρο 2

Ισοδυναμία

Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές μιας τρίτης χώρας μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμες με τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 εάν οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να εκτιμούν με τον ίδιο τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη, τις απώλειες και τις προοπτικές ενός εκδότη όπως οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό οι επενδυτές να λαμβάνουν τις ίδιες αποφάσεις σχετικά με την απόκτηση, τη διατήρηση ή τη διάθεση των κινητών αξιών ενός εκδότη.

Άρθρο 3

Μηχανισμός ισοδυναμίας

Η απόφαση για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών μιας τρίτης χώρας μπορεί να λαμβάνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μετά από αίτηση που έχει υποβληθεί από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ή μετά από αίτηση μιας αρχής αρμόδιας για τα λογιστικά πρότυπα ή για την εποπτεία της αγοράς μιας τρίτης χώρας.

Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να προβεί στον προσδιορισμό ισοδυναμίας, μετά από αίτηση ή με δική της πρωτοβουλία, δημοσιεύει τη σχετική απόφαση.

Άρθρο 4

Όροι για την αποδοχή των λογιστικών προτύπων τρίτων χωρών για μια περιορισμένη περίοδο

1.   Μπορεί να επιτραπεί σε εκδότες τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας για να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004, για να παρέχουν ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του εν λόγω κανονισμού για μια περίοδο που θα αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και που θα λήγει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.

Η αρχή της τρίτης χώρας, αρμόδια για τα εν λόγω εθνικά λογιστικά πρότυπα, έχει αναλάβει δημόσια δέσμευση πριν από τις 30 Ιουνίου 2008 όσον αφορά τη σύγκλιση των εν λόγω προτύπων με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και πληρούνται και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

η αρχή της τρίτης χώρας, αρμόδια για τα εν λόγω εθνικά λογιστικά πρότυπα, έχει καταρτίσει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 ένα πρόγραμμα σύγκλισης που είναι διεξοδικό και μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011·

β)

το πρόγραμμα σύγκλισης εφαρμόζεται πραγματικά, χωρίς καθυστέρηση, και για την εφαρμογή του διατίθενται οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωσή του.

2.

Η αρχή της τρίτης χώρας, αρμόδια για τα εν λόγω εθνικά λογιστικά πρότυπα, έχει αναλάβει δημόσια δέσμευση πριν από τις 30 Ιουνίου 2008 όσον αφορά την καθιέρωση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και στην εν λόγω τρίτη χώρα έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης μετάβαση στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έως την ημερομηνία αυτή, ή έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με την ΕΕ πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

2.   Οποιαδήποτε απόφαση στο πλαίσιο της παραγράφου 1 για να επιτραπεί η συνέχιση της αποδοχής των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

3.   Όταν η Επιτροπή επιτρέπει τη συνέχιση της αποδοχής των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας σύμφωνα με την παράγραφο 1, παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση για να εξασφαλίσει ότι συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο α) ή β) (κατά περίπτωση), και υποβάλλει σχετική έκθεση στην ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4.   Εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του σημείου α) ή β) της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την απόφαση που είχε λάβει στο πλαίσιο της παραγράφου 1 όσον αφορά τα εν λόγω λογιστικά πρότυπα.

5.   Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή συμβουλεύεται αρχικά την ΕΡΑΚΑ σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης ή με την πρόοδο όσον αφορά την καθιέρωση των ΔΠΧΠ, κατά περίπτωση.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

(2)  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.

(3)  ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/69


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1570/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με τον καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2008, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3 και το άρθρο 22,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου προβλέπει ότι οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης, για κάθε προϊόν που απαριθμείται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται σε συνάρτηση με τη νωπότητα, το μέγεθος ή το βάρος και την παρουσίαση του προϊόντος, εφαρμόζοντας το συντελεστή προσαρμογής της εκάστοτε κατηγορίας προϊόντος, σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 90 % της τιμής προσανατολισμού.

(2)

Οι τιμές απόσυρσης μπορούν να πολλαπλασιαστούν με συντελεστές προσαρμογής στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας. Οι τιμές προσανατολισμού για την αλιευτική περίοδο 2008 καθορίστηκαν για όλα τα προϊόντα τα οποία καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1447/2007 του Συμβουλίου (2).

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης προϊόντων αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι συντελεστές προσαρμογής που χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης, οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 20 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2008 και για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού, εμφαίνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης και πώλησης, που ισχύουν κατά την αλιευτική περίοδο 2008, και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 3

Οι τιμές απόσυρσης που ισχύουν για την αλιευτική περίοδο 2008 στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται, εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1759/2006 (ΕΕ L 335 της 1.12.2006, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 323 της 8.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συντελεστές προσαρμογής για τα προϊόντα του παραρτήματος Ι σημεία Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

Είδος

Μέγεθος (1)

Συντελεστές προσαρμογής

Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Σαρδέλες του είδους

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Ακανθίαι

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Ρίναι

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Βακαλάοι του είδους

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Γάδοι μέλανες

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Καλλαρίες

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Γάδοι

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Μουρούνες

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Σκόμβροι του είδους

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Ισπανικοί σκόμβροι του είδους

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Γάβροι

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Πλάτακες

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Μερλούκιος του είδους

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Γλώσσα η λεπιδωτή

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Γλώσσα λιμάντα

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Χειμάρα η κοινή

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Σουπιές

Sepia officinalis και Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Είδος

Μέγεθος (1)

Συντελεστές προσαρμογής

 

Ολόκληροι ή

απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (1)

Ακέφαλοι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Βατραχόψαρα

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Όλα τα είδη παρουσίασης

 

Extra, A (1)

Γαρίδες του είδους

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Βρασμένες με νερό

Νωπές ή κατεψυγμένες

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Γαρίδες βορείων θαλασσών

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Ολόκληρη (1)

 

Καβουρομάνα του είδους

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

Ολόκληρες (1)

Ουρά (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Καραβίδες

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Απεντερωμένες με το κεφάλι (1)

Ολόκληρες (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Γλώσσες

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Οι κατηγορίες σχετικά με τη νωπότητα, το μέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κοινοτική τιμή απόσυρσης ή πώλησης των προϊόντων του παραρτήματος Ι σημεία Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

Είδος

Μέγεθος (1)

Τιμή απόσυρσης (ευρώ/τόνο)

Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους

Clupea harengus

1

0

130

2

0

199

3

0

188

4a

0

119

4b

0

119

4c

0

249

5

0

222

6

0

111

7a

0

111

7b

0

100

8

0

83

Σαρδέλες του είδους

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Ακανθίαι

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Ρίναι

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί

Sebastes spp.

1

0

953

2

0

953

3

0

800

Βακαλάοι του είδους

Gadus morhua

1

1 186

856

2

1 186

856

3

1 120

659

4

889

494

5

626

362

Γάδοι μέλανες

Pollachius virens

1

564

439

2

564

439

3

557

431

4

478

235

Καλλαρίες

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Γάδοι

Merlangius merlangus

1

637

483

2

618

463

3

579

425

4

396

290

Μουρούνες

Molva spp.

1

826

680

2

801

656

3

728

583

Σκόμβροι του είδους

Scomber scombrus

1

0

235

2

0

231

3

0

225

Ισπανικοί σκόμβροι του είδους

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Γάβροι

Engraulis spp.

1

0

880

2

0

932

3

0

776

4

0

324

Πλάτακες

Pleuronectes platessa

από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2008

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Μερλούκιος του είδους

Merluccius merluccius

1

3 274

2 583

2

2 474

1 928

3

2 474

1 892

4

2 037

1 564

5

1 892

1 492

Γλώσσα η λεπιδωτή

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Γλώσσα λιμάντα

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362

Χειμάρα η κοινή

Platichtys flesus

1

348

306

2

264

221

Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι

Thunnus alalunga

1

2 152

1 754

2

2 152

1 667

Σουπιές

Sepia officinalis και Rossia macrosoma

1

0

1 080

2

0

1 080

3

0

675

 

 

Ολόκληρα

Απεντερωμένα με κεφαλή (1)

Ακέφαλα (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Βατραχόψαρα

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Όλα τα είδη παρουσίασης

Extra, A (1)

Γαρίδες του είδους

Crangon crangon

1

1 431

2

655

 

 

Βρασμένες με νερό

Νωπές ή κατεψυγμένες

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Γαρίδες βορείων θαλασσών

Pandalus borealis

1

5 010

1 092

2

1 757


 

 

Τιμή πώλησης (ευρώ/τ.)

 

Ολόκληροι ιχθείς (1)

 

Καβουρομάνα του είδους

Cancer pagurus

1

1 297

 

 

2

973

 

 

 

 

Ολόκλήρες (1)

 

Ουρά (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Καραβίδες

Nephrops norvegicus

1

4 727

4 727

3 553

2

4 727

3 243

2 982

3

4 233

3 243

2 193

4

2 749

2 254

1 798

 

 

Απεντερωμένες με το κεφάλι (1)

Ολόκληρες (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Γλώσσες

Solea spp.

1

5 212

4 030

 

2

5 212

4 030

 

3

4 934

3 752

 

4

4 030

2 919

 

5

3 475

2 293

 


(1)  Οι κατηγορίες σχετικά με τη νωπότητα, το μέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τιμές απόσυρσης στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης

Είδος

Ζώνη εκφόρτωσης

Συντελεστής

Μέγεθος (1)

Τιμή απόσυρσης

(ευρώ/τόνο)

Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους

Clupea harengus

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Οι παράκτιες περιοχές της ανατολικής Αγγλίας από το Berwick έως το Dover·

Οι παράκτιες περιοχές της Σκωτίας από το Portpatrick έως το Eyemouth,· καθώς και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βόρεια των περιοχών αυτών·

Οι παράκτιες περιοχές της κομητείας του Down (Βόρεια Ιρλανδία)

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Σκόμβροι του είδους

Scomber scombrus

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας

0,96

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών της Κορνουάλλης και του Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο

0,95

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Μερλούκιοι του είδους

Merluccius merluccius

Οι παράκτιες περιοχές από το Troon στα νοτιοδυτικά της Σκωτίας μέχρι το Wick στα βορειοανατολικά της Σκωτίας και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βορείως των εν λόγω περιοχών

0,75

1

2 456

1 937

2

1 855

1 446

3

1 855

1 419

4

1 528

1 173

5

1 419

1 119

Τόνοι λευκοί ή Μακροπτερύγιοι

Thunnus alalunga

Οι νήσοι των Αζορών και της Μαδέρας

0,48

1

1 033

842

2

1 033

800

Σαρδέλες του είδους

Sardina pilchardus

Οι Κανάριοι Νήσοι

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών της Κορνουάλλης και του Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Οι παράκτιες ατλαντικές περιοχές της Πορτογαλίας

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Οι κατηγορίες σχετικά με τη νωπότητα, το μέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.


22.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/77


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1571/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2008, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, περί κοινής οργάνωσης αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για έκαστο από τα προϊόντα που εμφαίνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, καθορίζεται κοινοτική τιμή πώλησης πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο προς το 70 % έως το 90 % της τιμής προσανατολισμού.

(2)

Οι τιμές προσανατολισμού για την αλιευτική περίοδο 2008 καθορίστηκαν για το σύνολο των προϊόντων που εξετάζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1447/2007 του Συμβουλίου (2).

(3)

Οι τιμές στην αγορά ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τα είδη και τους τύπους εμπορικής παρουσίασης των προϊόντων, ιδίως για τα καλαμάρια και τον μπακαλιάρο merluccius merluccius.

(4)

Κατά συνέπεια, προκειμένου να οριστεί το επίπεδο που επιτρέπει τη θέση σε εφαρμογή του μέτρου παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, θα πρέπει να οριστούν οι συντελεστές προσαρμογής για τα διάφορα είδη και τύπους παρουσίασης κατεψυγμένων προϊόντων που εκφορτώνονται στην Κοινότητα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιευτικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κοινοτικές τιμές πώλησης, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 και οι οποίες ισχύουν για την αλιευτική περίοδο 2008 για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, καθώς και οι παρουσιάσεις και οι συντελεστές στους οποίους αναφέρονται, εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1759/2006 (ΕΕ L 335 της 1.12.2006, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 323 της 8.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τιμές πώλησης και συντελεστές προσαρμογής

Είδος

Παρουσίαση

Συντελεστής προσαρμογής

Επίπεδο παρέμβασης

Τιμή πώλησης

(σε EUR ανά τόνο)

Χάλιμπατ της Γροιλανδίας

(Reinhardtius hippoglossoides)

Ολόκληρο ή καθαρισμένο, μετά ή άνευ κεφαλής

1,0

0,85

1 679

Μπακαλιάρος

(Merluccius spp.)

Ολόκληρο ή καθαρισμένο, μετά ή άνευ κεφαλής

1,0

0,85

1 032

Ατομικά φιλέτα